You are on page 1of 79

tiESf(1 KIIr1 toPCumU )'1kdrmotu' .. fMIIk.lfArII. afltet mslW. biMlk IOPrak sahlPllil1llhl ..........

VI IeriCI ktJnJmlar, ancak dev4ettn mactdl VI mane\II des'fdr,le 3)l8kta tutul~ plIfl1malcladlt. Deufet bet ktirumlan keruculUk .... Htndi a5IIk1a tutm&wI ptl:pnaktad$r. KOri toPCumu afttis1 alma 1M ..........

~f8makfiadlr" Bu attfiSf 01118 SOredhde PeftI karumfar,.

Mhi dderier.:IetIi IItkl1er~. TOPIln 118ride ~ daha lien VI ~idq bit d(lzade wnI denRtere ulilpcaktlr. KIk«mn esk! t«It'dtstan deitkllr.

I«1ft toPCtImti estJ MOrt toNimu ~ldIr. KDr1 alii KOrt dciUdlr.'~

~smal[ BqIK(:1

lSBN~ '7S-R242-09-0]

I HWJ Ii Ar~ I KIIlr,AHfl!!M''.!iTAN' D'!J~.t!.!ili1A.

, I

Ismail B . Sik~i

F....s:ki TopllIl,QI .... iiia. ....... n -- "'I"l~-- _ .. 'I ••• I •• 11'·'-" __ ....... 1i ••• 11 111".; ~ .. oo __ .11 •••• r. r-·" ... - 0: •• 3

, :Ol?I.UMS,A[. DO' 'Sft D - .~._ ._1 O,·,JI.j-~.Mi.IR.

:,kI,." ,n •••• b •• , , •••••• _ -~ ~. e ••••••••••• " ~ 25

.il' IO~lg~:;; J:~badOB,- 1m A' h~mD

~m .!J)amda 1I1i1tMt Of~rak 'V¢'i' Arum8Jlal T •••• , , ••••• ~ 2:5'

'C"'O,p lalilJ IOlgMllii!lr •••••••••••••• _ ....••. , .u.~."., ... u,." •••••• " ••••••••• , ••••••••• 126

ii o.~n"I'"''''''_ n 'l,li'lil'ilillP]- - B~""'"llk n:::: a...:::

I!. ~'!lJ!W ,,,,,"U<lI,L~ 7:i1''U' am ' 'UI.;r''1-'! L,l!':UJilqouiW

Mas 1 ~ _.1 l~i:T!Ii;i? , _,

I - I. -._.e1m~ ~1ij1J ..... 1Ii.'" -to _. --IlB'I\ ..... III.II.lIlIii;a,iiOOl_'!'!!II!II!!'1! BE.II •••• IL •• II.;' II.~ .. _~_I! I lor

K.ad~:n~bul!I'll Miicade~!e e 'V·~ohlll~~._

<.' Y - ~i'il~I- no ••• u,,· u W.l 1

Son.~;;: KUrt': tnfe k . !!1m - B j- . , ,. I

, " _' -~ - JIll'll e I flQes,I.~ n. u ••• ~ ••• _. ••••• ,1,31

KORT AYO : 1_ -e e e-e e n. r •••• n ••••••.•• • .. n......... ._ .. , ~ ~,

Kmr .Aydt Iill'Dllml

Top\h:ll . l Kateou,ri 01 !lid Be' ~ '. '

. it!! '" . __ ll1l!. l... •••••••• ~ , ~ 148

Kurt .~eJllii'I~~me~ ~ma.~tan.rn~, ya"p~afi" ~~1l1~ g-02ar~ ,ilinaIJi ~Jefiln. l~J~,s&E»e ,a~~J"-l!er ~rmrl:lm TGrk ~iI dMl~~n:h.L

"-~IWJ~;a'nd(;1 J:I;lll:1Ykitlrr;·~n:liE1 litem~r:II 'H-bs~;ttdan 1,;1: Man! muhtirii$1 ~nM~., Ank~ 1!:,:~§'Jj~11~ gi.bi alanlar 'dJs:mda ~n~ dla1!;!'Ik~y5netini i]turooi~d;i, Sd:k:~yi~1m( S£lJn;s[ Ilfmi;He KiIN:Ii~ '&ki b~.l~I: ~ ~ulfuJrJ\ ~ha ~d[t antI, Kiin. h~1Jt tirle:r~ri R'vlet 1~-6m il\c kt!w~ut~lm(:j~ ·!f,;d.l\flihy~mL1 ••• , ,Hn,~ ~e]'!;~mde-. YQseLr~"dar g~r~el::l~funen ··K~lbiitlJ j8~ latDibtJ.nd~ d¢vt~~, :FiUirt'Ie1[~ki 1~U:~~~-'1!I:l, ~ill", u[~j'lll u"aru~ k~~rnuilo ~d I~' l~lI~iml ~(~~H:~r.ii~l~ ~lth.l., I8I.i: ,it ,ralJ~1iI l!l~~rl] ydU_:liIil1I !~n1i~lhtrm_cb,. ~'lilil\d~!~~;? 'da 'ca~h~il'< 1~_'um~ v~ slyas~J ge]~mG 'Y8Ftd):h, ,~g~,~K~111~ Anti _,~5m'li~ kiiJ,l:i.iil' aUDcld~ri" [biib--Jiik ~~~ mmlml rn~.Ildem-oklr-a,1iii~ kiUiir dC'Mei.klle~ K_2wa Vie bmmn

t~rm,~'~~~I~lIl iveV.fe8!]1dG ~un.;i1:Hgl b[r 'ijk::ir ona.mJ iO,~dli!~

S~mm;g~ ~I K'Wm 'lOplUl:nJllmm ve K.UM~~\m ~~I i~fU'llL~il)liii w :hn1~.I],untm k~\i'ra)ilmMJEld.t! fut~)Mi bjr~~ ~b.rl:a~ ~JJ~,lma~1 ~~~i:b. lC'Eh"dh.naBli ~4tjiri bu ~e1)Cf ~ISUii~ ,trCl",~nl ~ l.ru.i\iv~~'!~n d~ ,~erellr rlit~nk: Q1arnkl ,g~ ni.oe I ilk ol.Mak ~Ikil!l< _D.~~ ~klDrl.e O-l1.UI ~enl~r. ~l!Iti .veni l~kn'!llqjil~ie ~1)~RhL.

13iu:~un OIDlils]". l'930'h~ ydJarJj'lj It!qB~cm~~ Kmj~~n~CbR .i(iirt ~JunU.llmif hi'!iilefli s;~IUk'O ~~ril'l!tle sanrcm~ ~al~Oi, ~(Jkjis .y-.1Ifl'U)'!rilu. ~~ ~.ak1atrnlifQ.a_:suni.iJ ~tlinln:usifiw. 'OOfIA .lirn'~t ~~t~8~U.d.e IJH" karnjlfll!!M[,)\alut'll~JldJ. ~ 9 fyhill 1910 IMihli ~JnU~il!d' ~eteti~td~ JffLJIi1~~IiM fri.1Jj wib1l'nE~la~" A~ ~!I, ,~iFVdmne I~~!~ml~ btl:' ml~ gamJijyoi'lllii. MmfltIJ ~ blinn, ~uk Ajr.u')a, @h IIJZQnl),orno. Mezann ~~IlGl:lki ~3~'S" ~!\'Iu'h~l ,Kiir,distaol ~'!lI~3i tnl.Gd'fumlllu,r.!li (11:a.)'al" KiimijtifJJ Ibu..r.a~dll! ~ml~;lii~:ijlr~jl ~~I~tdi!!l_ ~1if{jUstaq, du~'i'l_Ht~1 ve p.r:atiei ,o~il:blrii~lm.lfi ~zaJWJSO~TmWj\n.L Kw-du5'taQ ~G$Wreai ",.~ pmaii31ti.li IbJif ti:al\a ~~Janl,p ~ 'i;lbm~~ h:in de', ml~' [yl~ 'be:too~ l!.ann11 ~tl. Ylrne bu lar,lhlc<we, dfuierniD. D:lJbdltlJlu ,1i:l-1R!d j,nii~1i ~ilJJ~ iUu_6d~, ~~~c 'T'~ri; WOOD '~tmk ~~ u'kiai IflfiJUm tIlep rgtm~' b'ldci~l:iti:i!i :Sii'hlpllij. ,lIq:ka ib;is: kim~~~ill!r hOJI.'e: ,birba'kiIi )"~br:'.~ (reHfill~;ti. \HIIiliWtj ] I .Al~:SI:m t93®~

efit!l~min Adejel 'B8Irnr.i:l: M,i!.hmIJJ1' ~i;t BodmIt ~. KiirU'Cr"'~ ~.ay~,k ,s6rdijeii i~le.ri. liegeri. dahl) ~mKma 'lie ~~I h[~, .~kiJ'de

2.

I d ,;(~ediL A&lti Babml Mlilllhmllll ' •• ~~rt, IEg¢ b5:~L I m~ Ic1b ~ ,~ bir b:ro.utmalib ~~£' dcmqtir: .... ~ I J I ~i}'G' df!fi~~ !ClUiI:I!JI'DlIIili te D hii~ iD~Milll:llt' yQII~f>Drnz;. .~. til .. :&u I!'I~ iimm~~~ifb;~ YmillDfttle b~ . ~~ltm~ ~ifi'g ~I~nr !.I g d'!I'b. m~li bim' Q'flDm jb-umam~. iQnIlL'll [f...I1D bW.eFi-

II d .. It 1WiJ":II~ 'l"iir,'k bu. IfilkemiB ~::me IIi!&D~ ,~~

1111. bldi • ~r 1'~ ~JldaIl! 'oJm~IDiI'9n:n, Iliu m~I:e.k!~ttli!' hiif' I k II ~1iI1'i"Ud.m; ~dlJ;:~!i!: hfflm.:dP I!!i~m. hakikJ ~iI~ Qlm'il:

I.. .Id~ IDM"Il 11: ~tm '~~ 11U~ d:pjl'U ibo ~'i:kDka_ti ~lti'&: bfUSlio,= 1.-: r ' .• I !Ii'~illiJ~~ 19 ~Iij]] ~,]aJ

·wn:b.unyet'io. Jtiirl_,l~~~ bf;(;ligj ~ bofElR K.1illeHik. Irimle~~i~I. ~ ~}~ Id~ ~ KUnI~'~e fii!i o1!arJak Itl¥guI:man I 1111.1mI1.fthrl biri bi!i<le ~dd.amDr$£. fli,~ri de; Kih1h:~'~D lih~1 '1Je II I'I~J I M:lD. md.lfIm inb.;r '~am~. Kiklief,'~ i.1lI D5imil~IUlLUDU

~. rnru.: i~m ~ ~"diu w ,yOm1:emi W1I~--- ~92,f)1i y.n1l.BI.D, ~ t. ~ 1HIl1~ 1KVnI~ ve 'K~:l'~ ~ to:sullO_rm ~fi. d m d.ifla:i ifiD bunlw' ~i"_ :8~i 'Duya Sa~ I "uti ~IUStu.:rub.m poli~ KWtl!c:r ~ ~~n IbbIJijnmiIif~ I~. 'I IOJ.!IJ]U~'~ ,p!~'.~~tf"m~l~ F"r.ms:I vt '.;adlk iR~~: !!I ~~mtb.. ~ ~ ~ 5- ~9l1 YJllm ~m.~, )~:1lhn ~ ~metellin I.)llli il ~1ib'[dIt'1 ~u.;:IMdDI bin ·bl!.!ld@'r~ O~nh.

IH,i -- 1MJufu·':ouG. pay'1~lllna.si SJrasUlda. ,dQ.~ 'bJ!ll'.ak'Ja.r

l .,_.k.. ........ ... ~ ·I:b~t.. . !II ~I"ol",... ' ................ -~ 1I"'A'Il:: 2~;.e;i:R

IIHll[Lll!%.O.l. ~I l!I'iJI.'!O:' p;b"O,L .-.g~,g!U ~~~.Y1 ......... _ '~~

, Iii lUirdis~m ~~Elb ,datIa buyUk:pay ~iI1Im . ~m:. ~iJ ~TnJ~ d~;ldli9".w:a5~ imm'iJi bit. mikadd:e yUru.rulm~ti!il:. ~ ~'ida~ 1.'9r~71k!I~r~, Dim ~ :s:orwru!il.hl~r Ilu gi21l'i ,iH~HdeB ~~It'ro;ir.. AyniL3:" m.t pi ant~ma!ar ~ I rrc cdiw.i#I"r- BJrinei .Qiioya ~~ ~~ ~~~~ Tlli'k:~ 'Iull.m ,,~ ruX-F.rmmi ~bh ~;Me" .~ Uze~ki C'ln~m bil~ po.tilDlmmm d«in!.riMi,tini '",,'e ~ik

dl~ girUi_)'.o.IJ.IZ..lBu ~, Ruqa'·Dm.. ~~I.o1i:S4J!e m~ ~ hJ~\m. 18IDimlbu~'d~ki ~Il ~y;nti~ k~ r.}1 Anbm.'da

I t'h~~ b~I~l'!"ID ~5M M:Mkel I1rnIfImJ.m dll)lduwJm.~'~ If. 1t$llthg;.ll~ g6~ 'Nit4im.. KiliJdistlD'·ln. bj,JrLimlle:ij~ ~11I¢.;j;DtjJj~: Ye ~dmos:I! ~iI'~ C;yhk It'I1&)'a4j_~1lli:i. deneIllTI1P~ ~m~kli!i!It taprnld~> g~~1 lGWak. )"!il:ni !Pmd.m TilL'rk.

li

D~vI:~11"m ;gem~Ji!Ii, aJmllD3 b· - Bu

lbaku]fldm. ~"'m MI~' PO' .. '''''''''''~ ~il!ld~ dinanm,~! MOll c~. 'WI . - _ m fagilm:crc:' ,. IF:r:as.s.'nml Of! do~6' i ,yulE i~it1· ~- il." ~ KemanislllCrdlr. daIlaI ~ U \>'1; mrs ,~. ,om. .- , --

.A;wn~~I- K:iird"lnD:i!_n -L·l1mm~ p~ ~ 'II. pay'1~ltl1lU\S~m (I Y]cd~ ams:1 ~ .rllmil ,~1 - '" - -'_.-' du LoziIn ~ - ~I.i\da ~ ~akm 'M~ ~- IDgiltfi't

W! ]f~ ~ ~lbn ,pi, ~. -

m.~IW' Tii&i~. ii~ . _ gd ~ IW _

'OOsIin~ ~,~ ~ ~ - il~ ~ ,,_ lUIiI.ILIIIalli!l

1Ir1~t, K.im~~ siymmi blf biim "mn' st-~- u[lmru t'J~~m~

:h..".,.,loi'li't-..d;" III; ...... _ .• 1 ~." J~ 'I .... _ .. :.~ -~~ •• _~-

~.ii"'J.: . .Il.~~ ~~ 1UU'J' ~ ... ,~ fii:W1D.I,_

1A~·'lD 1ane! ,mlIQlun~ bm. l;ib1iIerioI ,'e Kii~"'1D

bGlUnmesl; ~hliDmu~ v-t PtVlh,.~mw] 0, ~ ~

,ruJl~liDda iKfu1 'e .= diStM -tllariiIDlD, ~ ~ • bit d~l: g6sl~r_ [(;mdishlll!" bat - ~ ,-

!P8¥:~qihmim. &bt ~____n ADd~ roo ..... - .. _.~""" tJ!H- ..... ...,._.-"!;-

, -

~lbmm g;[ird.~ 'R: KWtIcr'~ Il~ dair n uf* b" i2:

bJD'blmnt!fW;" ,~m1Il" ~~lann hililri -i:EK: OO).~ Ibir ·ke:I:1.'1!I!nUtli 'i3IiP~1 'i;1lf:l1 bimn li-ale;m - '1 aluun.qu_j:. rwlk '€IIml:m.~ Sillq'Qlk1D, 'DEmhe1 bu (lW;umu ... I _ .~ :kam~y~a- ~dtr~ Lozang~el _: __ d ~",m'tmd~jsi ~kJw:, :KMrdimm'~ml ve Kmtlm 'hi'~,~ :-_., ...... _""I~:u!. KJ1r~MnI _U'l2 bmhk IIIirllb 9@m ,"".' 'him' 2lfitl_-rna prjii;md~md:c' KWlm [e.m:sU~'mii:niJl1 ~ 9IlI' ~m

BifiD, ~unI~ d,01. K~ID.D ¥:m. bile ~dlir. ~tan,il ~It simfu;,e. • :~anybI tammL1m3.1t mmDimilm:" Kft~di '-tan !lhlbsi_g_~Ii. ,SlJurinanlt Ii ~m~~ 0~. Kfrd, kiml' lini~ .~ Kiirdi~ :tir.nJi.~ ~- - - ooi.bn~i, lmesi ''a['I .. .«)ml1tge 1 itii5iiiIWi:' tnife1~!ED allmdi ,i:Kllll- I~dlr. KW'd.ismn 'btl mt~ikhRyJ~ k1~ si.mftll~m:Im . ~: - ~ '~Cimi__rm~·~. ~S.fi,m_~~ 'JIIk.e""" 'u ~rti ~itU ~. ~'e "'"'t K_Mnl'iSltiaD;'~ [~utu ke ta~ KJW-disIm -~_'~ ~-imW:ge :I;baskm. all:I!~du-, ffUIr~.· - ' =~ "C5t p.lrp1~ ve ~IMdmasj,i KOniisitm;" !!i,e U1:l~u"· QI"b:_kI~ ~ir ~iI_::, "

sifioutlt'b k.'tej, O'l:!mmi~i Imhi nel' )l'enj bir 'bakl~ a~']SI Ce:I~ nDqe' , h~. 'J3~. alma" ,_ II, I:. r~,r tam lndol yayll1itlWll '---G, d~_, I I, ~ok yoI\II9 bir _ k~,1 k l!Wid~m:Ii~rnl'. bhm de i ], til-it

., 1 8.1lY Y~1Ii (lbilrni§, dlb;lIdiillieil :y.t!)~, len,'iz l:tt.l~

dllyk 111 '[oplal) ~!n1i" ,iiI -- iO[11I 'YHiymrmm :Nrn1Uiiilllt'S'lJ ,ftrng: Jtemnillir. ~lo1' YI]m~, ~~itli. Kii __ . t.bidsrilltd~ -d~'Je~n d~iu milrn.g.Leri~ K~i:sIlm-'(l9kJj e!ka~~uni_., ve lopluliisaJ dijoti~thm1D ~11l11i rDir I' U~q,csirlli EJevnime' [0011:1 K'tUfilli' 'O'CiI~ari'[ul.-,g ~.

z 1Iil~l1J.l'lli~~~ikj 19.'11 f rlllil'Ldoll~ 'Dail a g rUl~II!II," I Iud !"O

Kri3J Io.rdo- y .... fi il YlITl.i;e1i . 'YC b ~1:a:yaJ1 l1(uSJ' ,flu~ . !~t)j; n ~ 'ul~

~. . ;ccl~1m ~kr cul . . IDlilJ_Ja ~~ M~~~ GY'lrm '£eWriini.haginik;e yUbel'(lli~nd~ dt: soz " ;mi' ,'ilk.

Km~ Uli.~ hij'f!~ n '1iP~.J~ K!lfl'~~1.i~11 'w. K;aooi:!i'~iljlflfl D6~iiml IIlesi, I . , . brnrn...3~l 1/t pOJy]lqI1m~ld~ili. Or,tofiju'nliln ertnslD.tilll yt:r. ,~~ (Ulidistan.'l!D ve K]1itltJJ>inbu dummu, I.un) l'f1mfirrullan, ~ri kalar iblYnml~m!lmlifml'_, I{Wdi~d'ml'! I dev~etI~.ii eniu(g~,~) .a.trm - lut:m' ~1e'nI~me i»l'le M bJI'irnrin ~III;masnn ~I'gfl~k, '~a\iftm~i'ij ,~~ 'W IifiYLa:sdmiJ.ud mp,h.n:nWl11!ln we 'Kwdi.!Slaq,'l1!" ~l;'niD· dd ·,IJ1Jlkl$~H. l$kel~mi . i p_ ~I!!jruii m Du ur f.clltkiCitIt ~~gmya'n bir IUlIu.syo b... dulin dUtlcliI.ip 'IQpaarn~;!l~, '~i, . :bUon;l~!i ~1njljlc:ii ~Q;fFlU3~], Iro.lfI!Y Qhrr~r. 'Bu kOib!ltldn Kililiil~:er a_ulm ::vetcH. kadlar Ibit ~imin~ ,ob.t~~~!,u. s6y~e'.[:l,-e~~, K.'ijhtl~;rr'in.llm ~ureciJII, bu is;.u.oocEn s.<mu~aJjgnm bnUD:clrn~ vnrddtlei I doln. dejjldir", :Ou flilakelllin- hiHncin ~g,&a!i" ~lii~ IKvm, bil~Sli E~m~'"

~'dir. :r ~~t E' 011: Xmlt 'W1~.si 'V!C' .,. DSI olnm,' hili

bH, . ir! hi f dQ.w rrW'd ~

lime ~ X;~flij"·p iqind ye~i~l." i~ ll~~~ Oil mHU, rv:IQd~ ,n MtiJl .oplwrr!$~1 k~';l!I mf,l, 'nMII b:~r cg~I'~m 8W:1g;~m ~ Hem.'.. nlllti •. . u)):a:ra na'iu~an ~ ~!!S'd )'udm~m yel:en11toe .I?ilmiyc·n· Eb'lRlldc· 'K dl ~~~ falilllC-IUt[1'I di46o~si*n. fai'3il~IU I'IJ eylel1llirl,(ioo ~lk= Uenefek djj~i.ittOl:l~T.in~1 ve ooy'glll~rj,~~ dliD g~ill1H d uY'Clniyc7'w;~ 6:u )I'-onii,yl~' Ehlro~IICr ,_IIi"run ynpdJ111 d@filCPl1 e. 'Q~ lIIm'dl Irnpmn·

7

1_~ill:!iriD ~ i mbi.iJ:at ~ dbna'i du 0g1lWll1l hiii1a_tmdle· 311 W::.~ -u ,-~. dtmalaHdt . K<~' liml 0' ~

~k ~~ KUrt ay,dmJUmm ,l!_"WiI, W _ Y1l¥Dl~:a, MpIIik Ib.atiu bu.ahil~e;Jfiindm~ ma Idcqi1 'I·Dm.,~ - - Kmd- E .. _

Kid 'lIar· IIr ~ 'U['aill loan hill~ I '-w ," _:." .8unllll

'1~I!)d~ nrk m_uhalefdini tI.tnISiI, .,__ fI, _0111 I e::r",in ID5!I~ill

,Iutkiime,tin~ nllvlltw' "hl~ ~t 11)]1Ir.ak ,~ ~ 3)1[1] . -,,d~dit.

:BBiiwd DD)la '~(mI3,n SPr.t. -,- .' ~m ~ IIlJJ...

[trids ~m ~uQ- odaI.ia.n 101... r. Bu ,~- - - h _ Ibiri.. :O_tt .s:i~a.setil!li keDdi diime'iliml-criti alrnak. hndfImiDin ~ gn~ ·Gdaklmm l§fWl'tt: mme· at::iIlllcm '. - 1Je1, '&J I' It

. -.dlWIkadb: V'~~ . .-... iII""',' "dI' r ; &m:mi: 11.'; .. - - .

__ , _ ._ ft,I.IIlIl'UI3_ '11..'__ _ _ _ _ IOu 151m

,ola.'Lik beIWm~edif. 1···.1 . '- - ~ Tlha.

I{Q~ Urrd istap "d\a, Rcr.mIll1li:;~ ~DRIili bir ditW- Olmii,. H. -. - • i \fa~jj lide'ooimd gibJi ·~I~ ~mUrmb.r,. (j- ~ K~lt~

r yb Mlhm~d 6z~Ujhl~ iUl~ ~Il :::_ - -",~i bit 6_ -_', . ogu KiJld'hrmBD"da~, '0((-0,. ~tIa :DmidI:I ·-it ~ - .' em(i_lJJ3~ii;r.add~f" ,ijlltmllli gii~' 0IIak.I ,dJ b~ '- i ~ I ir~ ]~ iy~~- ihti~a:lllydl'l' bighltrini '~:'fi~' It1mq'e ~~J'lMdI~ Bdiribirklii ~I '. >~, kJll . ""~.'1~ I(mmt, 'i e:g~-~ mt'lldl al' ~j\'ai

~bi ~r_~e - ~1I ~onu eEkffi _'. ili ar olll$1111B1l ':1

gi~li gi.ru~Iill~II!.f _yapl:¥GJilri .. 8~ ,- edi - --yi :~~di~iiafl,. lihm~tf.-Xli ... rnin J!Fl'l!IlliIini! )'1- Ib;ig,if ~ ~b~ernez, 8M gi]~ ~ livtbi, _' .~. ~l_ ~m.m.:. '~Ii§me:~r:rm:in,. ~~mnm. iHtj~ Kiil1r l 1~ - d D:I1Iim'IJ w liD y'li!!!!eriyle .; bir :.Ide ' -- -. - "1_

mt~'loj~k. 'W ;s.o;s:yalojii'l!;: ibic in"~ lI\i~ ~~

[II. yy"W so-nWi&l \!JC)OI :yUzf.ibo iB..k ~,~, ~

QMDiij;j i$i~ ~ rhw:mn. ii;ii ds KWi;' . KiirdbDm"lIl,

(h~lIld;:JJ '~.1;Y0Ji. fJ~ d:c KmfJ.er ~',L 'Y- ~ ,

Hr!~I(. ra'kat, tm~1 3i:I1IUJ :.B;; Xiin1

~

Bw Kuru 2f=roa

10

""_".",,",,LII::..

: bmedi ~ ~~~ e beD2.~~ Mkltl:!.

'iKK !':nin e iSBces:i yo~ur_ Y.· kGndin-d\efi an~d:i KiiH ~_t

, ~nd'9 ~ i1kIld ~r. 1~. Y1iil2:)lIM:lkD l;,'~ 20. ~'Uzyt~&1:l Un 0rgU Lcomderim. Kfrrt '@f§litlcriru "'&-e1eln~k5.e ~ M'!!'DD11yl .. t~m ~K,[:m~- 9~ OfgiH:l~rilfi<', i;g .... ,,':t~' iiI~' ohml " ~ :endiT.aini bu u¥rnmliMi!l '31niIi!11am~~an r-~Ii1 oDeml' deg:i~'w. Du

rgiJlInin urgu'lMmererin en in:~Il1lt1i emU it! Kiif1bs.1lii~ ~n:mun.a '_. I:; hi C'rIWilip' "il Nn:t-e:Z bill'" ya,ut~ o! m~'l!!,ndtr, 'On ~I- 'rIm .MgUlt,""Dm~ Kdlfd'Uslm sarurarrnm ~glrl ~jm;jli dent diiiteUl &i:r yap t, tur ~'mn.w d~d:i:t'_ Kti,rd f~''a w Kun 1JJP umuna d~'a'1lltJm:;;i

. ~ ~ , s6~-oi ~1:dJan dqj~f ~bijH~k ,i:r yapuhl ~ l-

1'I!t3.bm. i ~:toji ol~k, bQyl~ bir ,. mamma wip olrnmmlm. bu ~-u~lan dej~ ,uerre' mVlI_f. ~ d~~~1 ;g' S'~f'FIiiii~rn.e en.. bn .~ ~ya,Jg~-L¢riR n-tmli Ibir ON!1 it,idlir.

~ _ - - 1~IJ:f UI bilm, I, p~~ :gnmas~ we pay. ~Il ]

~ko;ull.tj" y.am~~; Ktmimi!ll ,d~l~ lbir OOmih'ge ~ "aUmdadilr. Ittb;-dlistam''j ~JI-Wmii:rge b""Rmljdill iibddmdirml') m~mlJQnd"5:r. lKibdi51anJ',1 p~li1yan Vlt ~~~n dC'l<f1l:*r~ KUrdj,sot1UlIIIO"Jlum:ll'm:'IDI. ~ fil.hel~ b±r ~ Sil)~~ BU[!'l;Il .lin Wfnrk ~l'letj iJJ_I1~Jelf \'r IQI.liI rti")ile. biilii Q.iII_fl; hi'r hii'liijDdlfiF.~~ ":lrnaD ij~ \ miLktir)i;le oolu_ ~u hir iJillfU:l!.dfiy""" '~lt,~",<ii~llII-e milleti~l;e biitiinmt2 biT' ~mii' ::rrii~ ~nyb J£i!ide tdiyo:ihtt 3u. ~(hjl1i7f; Mbr-ldigl ~ KWrl~"Id:lf ~1Iill1R.u""'1.'f.II ~1m:e;rrus o~ ~~i:dii EI ~ ~ ~. pl!liyl~lIlnm.. KGn 1I:im.rr~~iJl ~o ~"m inh"r ~ ~kbihIli:':!illi ~g~a!n'1fn.r.

~iirtlmll ~,....!Wti nUfusu 16 ~dUl. 'K~ ~m 16J~ olmak ~H,gi. ~S{J bin 1il'omme k~ m~m"bibL Bu ,t.:~ ~iyiik bir ~ ,~ m. ~ §ml.j: IIIm-;e qmm... Kiird~n. i!tUn~ tlh.w~1 b..inIrn'br ~ at ';"ak :tii,,~ mt~ ~- ~ukfii 6rm~i!b. ~ l ~ n ~ dnle:~ 'IliU'I'.hr. KHrdJsr:an :alt-s.iiI!tiJj]!~g;e'!'sfui m~'~ bu ~",. hk deQt1J~~ m~J~n1~r.in., h~ biriJmJ RSmjjj i~oJisi ~_ C'Q'k 'kart o:1::m lim ~ id~lojilu. ~~Jkrin!. u:z;ii ~'1illm~rb ¥ lU1U~~ ~"Imakn,&r_ Tow.. hu-:e. _e1 a. Iftrni ~1~jJ.mn.i I~ :h~bilmek i~I1l )~ hif ~kilde sJb~ K~i;s~.l dm~limJ..a11l1~ ~ ~1~,NdUbrt~,~ en ,m.odem sihh~ OOna:adrn:L.~ .1 d:evr~ tiU,'t- i.J::n.b3 ~itth!mm.,~ip old~ tb hl1~edll:.

I~ fd~'h)j i~ mi,p alan d!.'lri~'etl~ d-mlO\.mnik d.~I~*r iIlJlnndj:k'I;;n ~ika!rdlr. BiJ:tilrJ ~ Kim:~ QliIk 'Z0!r ~__b.rla ~f$.I .. b:J:i;~ ~:m:BkllL~l ~iifu:, n 1"1.1:1 ~ biF zru'J!cU't"y_" 1'1I1l'kiyt~~,~iirdMn uI~ ~ urpt'umsa11 vm ~ ~ irLbt m.Dfi" ,~. ,8lJ mku ~ttltetTir. Kdtd~, 11 ~ poltih'I3H o1~ '~ iltl po:nitik~D 1lJW!!I~ deimieye_n ~i ~~. det.<ikJln "Mm~1 4tti:l1'ldiIlm tanr~ de" tm.kz ~i ~ ¢ke:~ Kt7#/ue,_It~J:r 1mI ~MIm~ @i&U,~ '~ yo/,_'1fid o/l!Jal'..t!Indfrr. TiilM.~I~ d~edidul ~ boiI~" 'I[~~ kim: ti~~~1 ,~~lt, iJm1 id~kr!I'- - ~ ('~'; HDmnH"d1 QIm:t!Im ,~~

~ ~~ Knn' ~\i. ~ iltIillgi. mnmu. d~ B I~

~~::Z

£QfUfIU YOID~ taYU ~ da.VJM!J~ ~nutlur da,,- Deva.leL1~ Imi}l. ~. sfun~'C~ Pl!!1i:i~kalar.ilDGlim ve UI.lgulamaiJl3:rmdbn d:olIiOCI K~ k.~, ~ t9lum~ ~gusWi~ti bilgMleri.~ han yanh¥fir,. M:m de '~~~~Ii.f:: au k>l!t~lIdall i hllg;ill:_rimiz ~l!e.Ire .. muritma_\.,. g.effiiliri:rl~m* durumUGdiJdha-. amtgin C,~J1ifi'a Ben:!lIeF "~rt. GIIJIiI'!m:. 'RDrniJ~... Mli~ar_f!liriL.e~~ KMSi1~~fi". JJ~uJ.ar.

b::d1~I~ iilgi'li ""~ b1m~:!fl~ 'KUfftI, haiktyla ~~al'l, lfn:o.1lSW1fWti ~1~. ~nlmfll ,~'k. es'ki1 d'6:MmJ~11e i'li$m :~~. U)~ :~]jgbumBki, ~lI~an. ku~~ <.~ ilm'm1idir.. "ifit1l~Avru:p3 ilil gm~UJYla' V~ FliRd·.J\'\tr:11.1Pil. d il ~.nIl.l..l1- . f:~:~ dhiJq';~la tl~Ji. ~lan ylnti ~

dlitkale ld~,emir, Du ~~m;dali bem.er ,~h~m.dar e[h~ ~Iiw.. Kifdl kii.. ~~'·Ii! ~KW1 r~hIil1!lllyh :lIgUi :ne b&f ~ ~~ ~~i o~hrnd~ me, k&"J!ar oaz ~ ~i[~~

, , ",'tr..., '1!1>-~' 'b~· ... !l '1-.:...- -' ku ~l K-"fut .

illitap ~l1A.LiJi~r.._E!lUImI umM VJJI ,~ r .. _ _ ~lll"

~. ftji~~i el8ikmiiU!~ W)\aJ ,ymll~IaIlb:dD ~ 'birr sorun -&.giM,ir. D~iine:.liJl]l ,kW. RUJi kifin.1~ii.i,. K.firidi!mq tLIDl1i~ ~ Ii:ni;ru- ~U'.m~}':itedffir_ K:nr,d!scm'"liCJ.2jm..o!~du,CU'~~f haw siiim.~e hile' ,(!I~1l ~~m~ ~p:hktiafj mn__fil. b~ §eR&:Lmm de ~ak, d~~IIllr.L In bo, oon.rn~ ~ ~. I~mr ,.~ da:v:ruJnlilaJ 'ilJi,lnl'1lir-:. ,~v'tit~, inb~ ;,,~ iii'iIhB~~ runumtifiU Wl9'Iif,. ~thi sD__tdW'ij~ b:Gt"arI &m~ltm(ik 1!llC'I:o:ml yak, e~ gii~ kon~ kmalbmm EdmJll1~ .s~ de silRbliJil ~b bir )1\11 h~~ &~Iir. ~I'el~n 'iii ~n 'na'ml Q_rutt'IaJ.t~ - iZ d'alb !~a~ildtil~re ~~~~, 5l~l'iIlIlrIiI;an ltmornil: Julhrill 'i~n. danik., mlunda Iti.t~ 'bn- ~,~ 'YV~ ~'~a, p_lJnddedili; Ot¢ ~dm Til*: ,d~rd.i. ,dnn.,amn m b~ mrdub,mt&n biri~i 'M:sa\e'~kl£dir. NArul ~m~I' []~cdik i:Wmm~ A:me.w, Bm~ lla!let~~D on~u.&g ~ :~"l~i;r.. ~I~ K~'~ .a_mk ~ij:llaJc..w' ~D ~. h.d~d; e,gitim.~ liayti!dll"ht. u gib~ ~mmdter 'Immmim d~ D:evl~ bW'O'bBhk y.;IpUl • d~1:i de'll',ret '~~Nril ~1~l.:tMir..

FI[K,"mn, :.~~meL l:iiUt ij~t~~:tbtd¢n: ~ ~rnili 'b~ f~ ._-..I._u IEL.. :- - . "'j'! - , lifo.... I g-~:;::~- iI'IlCllc1IJf":l' ,ff'[~le'l9ndm mz:

¥.<llUlUr.' lUlU! iIlIlllph .. R!, 1I!~111 .e; . ,_Ut.I-,!!:!l '1! --, . -

~lljj~fimtilli_ BUJ ~~in '~ 'bUJ ~~ .~IIJth 111£ ~kil&' ,dt*'ri-, si~ ~~I Olmaklad'lL H:aIIDIIlrd il?lIi{l!~ KflirIJ ~@plu:murl1;m.

'13

.. ~. IF: . . hir ~ ~ dlmlk gihlif1l.umu. B'IJ~ r~.1CD.'~ 'KX"mo VI.ua1 . ~. I·' "umsa: ~,miiead~.esil1e k~ 1iWI: ;M;nfllF[J~.·-";Jj-1 'ig:b-~ btl' kwwIm ~"bi ~~dU'~ l"w'k ,sim'_e= Imi - Dt. d" -, - 'i}l'tiiI" ~n tibtd'i ~irtJull k9~ilm ~~ Qrgfi'lleri d~ bu. jrWi~dn :sii~ ka~ ~m~akdu8]:r_

- .. ~. . ~m_:en. KK indaiiiiind~ Ide :Wz oo.ikKsl

iii gibiiJ IP'KK oodni ·'bdu~(iJjb i'k81a;t!i'in do! ~ .ktw:, ~ . (j~ B~ln'nlD ~uldi~~,ufJl;l.tftll. ~~inde, ~~(g'.l ,iJ~ itt: ~9P'1u:m ktwu1.~lJIm, l~n~'C[cnmesi-;, lIlr'kadls'hm. ilDni gmi _ . nulano, imdel~m.es.i bi$'kus'uz Oaeolimir.. Om*1l CJIlIl'-·,- ~ : ~ 11·- , ~li!;ell:~:amJI31Nhil ffipnm1Ilijl, ~.iirt ilL =c~d1e Sidqi 'W mtri6,filD, I@.,~iisij a(li!anyla: '!r.I'!I!IDlI~I1I, k:i~rar 11m ·kOIil.m(a ~k &n.ein.n hitgi er lI'CrD'l~ .. ktedir.

L l,. I - -. bunlw,. yiM: d .PKK Qoomli[mm e:1'uilllmnJ~a iJllGj'Li

~ a.;djila:JlCl bi ,gilIer v~~i~r. ."OD.~~' D.~m_aJn [6it1ldC'T~ ~ ~' . :3:i1~1 ~'I. 'II! knud daha liJJim~~ a~lkJn..

]3r, prd,iJQF. te'~ Ilnm_~. ifepi1irm. f~Uscf~:{yl:e ~mh FGls~. [esiy;tte . - ~druI ngili 'ow ~OD "bdl:. TO,phlmtor trizm ~UilUl.. m ~ 'i~ Y(Uryfi )'ok: ,o-~;gl.m!'il. hti~l.m Ondcda~lg; lqjJlWl'IMil~dU'iJ ~h w: hBjB~n veml.~l\erl Q ~cpIJlmdl - ~lmltir.:. Iu. 4ilinymm g. - iUi," yeHe.rindIfJ· 9q·t-~'i ~~ , ~ - ~ En li11' cif,DJdm:. Pabt IUIEWI . ~n_. ·GClRk ,KIt -, "D: 6nd liii 3ltIi &m'M1 o'~Lma~ ';1' i'tgi~~ sonr:aS,'11 .,~ lbiW'indm: dQjldlL lBu yijO~ '~KK ~ P 'I '~hl~edjfi ,Jtm~df . ". . "" -;0 ay,n 101 I -tltdjJ _ Du E1bmc'dl~, ~. tr n "Ii

~ibIf::e1mnm, - . ~flW~rifdll )0- ya sdnDS:Ji ,~e~m~ limt~i ~ gebm:kroili. b1a, b:lklIlitfJ(lan Va' alii" K; - I tmm,. P Gmel ~n~L' 'bdldl h·-'g'13n."la y'a.~~ ,"ere "IS "&I1Dlfil.1l 1 ., larillJi ~ .;. '1m _ g,;)2'emSiml~. . u'I.buan mpD~ itmUJid r, '1u. kcrJ>tu;m 1M ,s ~IM~ IP'KK il!deri uRd, Th.dil ""'brn;fde X.atiii g!lln ~1Ii:iI.1iI!ll~[~H 'Old!lL1~Jall:J:lJr ~enUP:

PKK Ub.l': l&lrm~11t _ So kmJJmt~~ :~ " ~yij, ~r ~aD

~XQ I:u _' . 1'. Bu". ~1~~~ ym_.~ fbi" kU~$lfi,tI:du:, .PH 5~d ~Wnill m bnyUk ~Sl PKlt ~~ b~e; bir Ikl\mllilll~~~ ~I~ ;etlRD if Q1m~tdlr_ j :,.1 inr;e, 3m. ri'ilm ,~ok 'OTI.emlJi

IS

~JquittrLU~ Apo,'IIll';!H ~o,_ll~tS~ .~kiili~1i~he.rk~ilil Apo'~~~lE J~,e~1(~i~iioi ~,~OfdU~L A-i1lk. ,dlpl\o:m,Oi.\£~d~~ m~ltirde. ~~JI~:m~1de., ~~cd~~r<,~~ d'ild'~ tillpl'iOOiilSllll '!l0 fiiyt15.::d yap~:1fIdai 14tJrllDll]l:licnU:~Yi vurI,da.ut;]k g,croJcir. C~\im k1;~ittnJlc·lide ,Ww:-nla_~j:nlnn~g yay,u~t1lnhu~ ~ ~ d~ritfll~[ilinlm:Emi giJ~lj ml;:X;inde: dlirll1nnk gtlle1lcir.

" :eh m;Q:~ D~~'k. ,r,1;.K",~I:rm ,'f}IIA'I;a~~f)'(Jllr.~FtlLll.f M.rJt:.QtJiJl,rR~~'~' '~siml'i bar ~i~ y~H'j!~dl. Kli~[iip<t~~ ~'(;I~N ''''U!litfl(tf!;, Am~li~~'~ti. N{iIllll' J) '~ S~?b Silild .~' oo,llr1id~l~n'U' 1;.Htgn !!lj1',ilIft $nffill: r:BI~:k!I.,J Mn'hktm~1~ri 'ni ~ ul1uli:b~I~;r:! ~iZ:Ui lJL!Itul~,~" li.ru~1l ~;~'f1~jf~~f~'IlIIY@r. ~ktn )!U!-t~!1tbt ~u ¢~ill'en ~la,Ud i:'f~or1)()m VL':i 'lMt~km ~\';~ElCle~ g.~~i ~.~~ ';lIilld,",in lo'C aftlmdilljl:Ofll]lD, 0 d6~emdft ~augll~nrm Ib.n$kn 'ki~.i]~rin i!5:;r"'un'm~lnn ~~rnl -;d~rn(lU Zf_1)!1 r~ _ 'GI~ ~"'i !'Oall m ~~ J(UnJiiSlUil'i u rm~r,' ~1.!t~Jl.j] mll~rf.ra j!',[u:gJI'Im,]ltdl~Rmrll h~h:!_r;. Ii( iimlu ~~Jl"tl5umta.~ KiinllJ,s[can ~oIi!M~l!Irull'a .ciQ~i ~ii~~r ~5"Y]~Ul~PI1~j'_ 0 ,dM~ntil~D gUniln!tfiU: ~~t.A.ey ~h"~i ... GijI1~ijt.rll:en ,g.~J~~le ,is~

~ ¥:If' gIt)l~kL.. ,- -

u~~ W:k ~~kli 'bJr.'"~k:iiW~ ,~l~$ID:~nW~~ ,~~~i~ij, i~1!:~$t (i!tm~k. . aoiammn::t ,~~ $~~ $ialjd~, tlJ'sa:o N'WtiY'~9,i~ RH:tll '~\!1'i1~r~ lJiI'. Nmi D~mlmm '1ll'.R Pwa~, ,~mgl! re.~" KadlnL ~m !'Ill' ~~, NUelltiQ ,~uu, ~ mctderi -';lUl~Jrmjuz' ~k !!i~$,gJfiI. kJ~it~mIT. ,f.ab~ bll ~hi(Jfnie d:llyulfia_k n bU~nl~ Sar;8i.~~ :!;~\ ~:nml~Jriin ~~ ~em_Mnm. ooTI.eH'Il1k.6n Il'IJ ~~11J.tlfl~] 1!tri~Li.llan ~inW.J' lui. ~ .;,r.e ~~li ~'wirnfdm~1a e.~lrl"~~j;r, Gum)" Kfud]sruu.~. ~I ~ird.wi:trnI&~ ~1m"tkl' ~bl * ~1~ ~l!\ak,pkiL

_·li'o,p~ i:i~i ~e- ~i~] d!ilil~,rn1i:~ 'b@)1LM,Uafl I ,!J~:J;t'~R:'ltli~m~k ~~n, n~D~~ yaprnuJJ. d!l!j'C!i3'cr Sli~lcmhfl!in. !;ij!{_I!5'.Ii~ ~JD'I[IOru_!il ~~ ~d.y~$~ be~leDl1iiltru. d~itiml.lll ,lIJ&I~l)c.bulmck ~v ilfJJ, blrh~ SHIe:k l;I\crrn;k.ita' ,~ _var. 1:9150'\'.1: ~'cyb ,B'Jcl, Kt:1r~' hillkl j~n Jlyn klfl.1!t(h III ~fmm. ~bl!ll ~I~f'~ ~UIHnQI~ ~IUlul\~. ~l~fumL14.dlk~n~ ~kl 1Mll1l)y.'i k'.Hi,lmrlm~n i~ in OOWI ~ b; rJ.> ~~k_firll]iI"J![n~j;.. A~lwl fC~i;;1:e~I~, $~I~;r:11Sl ,g6~m1::nalfll fLlI~iilr~i ~~:dYjunll dlt1~!I],nrilr~lPi;r~ll 'ifJti'[Jiinrn~c' i£~er i~mk!il~ '(;jii".)I~tilI!<i:!i, !Yllus ~ ve ~@pJ ~lm~::g I, 1~1l~~i;i;b~Cellt:l'llin en ~inem:lli d!llr\iQ1i~aannd,Llln oi Itilli 11'. ID!J!I kill\e,i ;~Ch~aor ve "obu II 'k~FIU~i:iI''' ka~-= eg~S(i i~i~ ~t~trm~k urn mkihuUllr, 0 II mm 90k &~Il1Ji hiJr dD.J!rii~gm, QIdUlul ~~ ~l~r.

'funel' 19:10"U ylH{i;ill:1lIi o-ri13[anllJd:a'krli 'UD.llISl~ lt~iU~'tatil diHWneruln. S~)I~jJ ;$:Q!Etilil ~ ~1~Qa ~em.(JlIcl!kiH' VM Pl~? ,0 Ylili~M"~ tIfukj ~ut'~ lurroekEtel~rinifi <~LrJ(nm,ia1 Bi.oosu'i!iJ~ Y'P-l3!...m KQmi~Efi;""'1 '!!LRil)j'~O '1'!eDl'~U,~J~~,@1 fi<! ~, M(rtlf,~ :1,urosJ!J! ""'I '~iYi"I1_~ 3 S'l':~rel'iHf1iii!" V;S, W'; 'III1l.11~.h'~ i'~,ii1f\!!Iii5:ta~ .f(jli,Hdksl" ~. ~ ~u Hmi'trtili!h!J~ D,gnn~d8!. S~rHn·!de, J!ilIn~'de. $lockhul nJ,~ M.!!.'Lnd,~! Gij~ey A frikn \I!l'I ~ WEf~h~~\~i~n tlB". .A~u.s.ru~ ~ ro~~~n __ ~ mulif' ~\iNh ~bdtil'in '~ 1li1ll'l'lM1lll' Karl fi¥it"dim~ lin m )ltrn.J'I,Icnlleru~ Islnm t1~kt![1JJ ind~ 'b~Jool:OI'J v{fjrm~ydi7 (j'nnUm"Ud~ pl(. "ni'lTh QIl1"'''o,i'!.l \I~ Avrnpn '::t,(l,~ /It ff:'iJk{1 \:Y~.J1I , A_~m~ :~. A~lwulr~ ·~u ki'!,d'~]' bi~t~n Uilkel~~i:!i ,ijr,gimc,niIJhgl, o~rilu IK.llnl~~lc ~'f:~lI'i ~~ ~~hir kurdt'!~~lIm ~ow,Y,@fI!llrl On 1'.:'-'R'4I¢ ~~hDI~'I1 ~u.ml~!l<'Ifi '1,1'<1:::' ~~it~i d"vl~I'~Q(11e d;J?lo'mifd~.k i~e$'kil~~ d~ :Qt1~iri'li~- U:luslm~1 ,~~~~~ik k~fI[nroy~l. Kfir,;ti~l' hakkt1:n~e .• "111 dU~aJlru hEr bal.- ~tihyor. ~nlGJomtik kU'~u d~']~~~n Kin pDlitik~l~l elkiHyoL K:utd'~()~'·~ dL"4cyat,brJl' ,~U.-:Si(h:iIl,ulr-g~ ~1n.~I~ KUrlhniFl kai'l1~ k~iijfi3I O:~dugu "dWi'Betieror1Sl S'lft!ti;~. haE'k!£i hJlQ]alul.m ~Iusz fill 1'B'nJ5 I ~amuO¥u ~rtin4.@ g}ll1li~ 'bi~~leil;~. D~llci m~, S~~iI~('ntllaB ~~m'i $:Jitt~.e:rilil u~Mktan 'tar.1iI~[ 'hats~_1k" ~k !!iQk ki~min w ~u:~unli~~ ".j,~~:e.~~a:rbk, ~ahJ ~k '~J1~T.

l"9.2d~nl JI~r3t1;l1..L '}'L~llllr,l dMundimJi, Ay{ .. ktt~, lQtd~ :tGm]erin b~~irH'litix ~81tilltl);lir, ~ti~~~ s6~lrefieb:ilil"lltl" 0 HIIiI~, Kmd~rhlo e~~il:in1 ~1;'[iWp~MI~, ilflli~~t billillo.!J.m" ~, '¥~ ImI~iI.? (iumJJI:l,~d~~. onb5r1 ~r:Wrt geTiJI1HIli ~\I!i'~ b,1m~ru~ e®L1imJe'ri siL ik.Qnus'~uii:', Ihinlal'ufi '&Hub a:D\~. ve ,ft.ere~X~:rill'lliJJi ~JHru~3£!1j

• ·11:," 1JJ :J~ '1 '

'b:l:rUlIil1~~ ,gi:yi:m~'ku"'lIilIf'J~ ~liI:}e:-l~IDJl l~dJ~~B~,~avmm ;C~I,'::1iI. mei:n

,onfi:l:IJ'di 'bir ~w~nall'll',~ B~__Ia1 i,Li'm ,~ '~nt;mli 'blt ~{lrll.a:nn¥.i " ijj,'CID~ 11 mEtd'd L k~qi~i~t~ ,[H':rekJi killldnf;1 ~~'II~fii". Bu b.t~~m m'uk~ ~JF'KlK tf''''~if If!!flul' u,Wiifr" ~~~ ~n';jJd.nc~ bir siil:dllr. Bu l~r' ~n Sil~. tSiirwin ~r~k ~,~Ltrlnimi ,(I£1Uk ,Ilhd;~emiy@r,

PfKK' ~lil1 dt~~ijM;oosi 'liifl ley[:en1li~ KirlilistM ,d[ttf,und~ !f)1doiy~ttlo'; iI1I~ ,;t'kil ~ ~ln:lIIIkliOd;'r. 1 ~~j; :YIn I m'Yin~iI.i! ~ir G~ kadm~, • -KWI'Om~lI',!l~ h~ ka.JJlll~~(J Wlk kl~m I iklsrilThloon bi~ w]d;~i iyn~bklilin ldlmt d~'~!"iU~,~i' d&Yim, b~r biJLdirii Y.8}'lmlan'u~I~1dIr. IHld [rid:G ~~ im::! . v.lluJi.~ B'iII~ :~. ,;sq-runuliu ~r.p.ynn) TWik; ,~~m1ik ~iitl:rninin ~~1lli~' ;;ulbJ:u~mji (rt~~.lfa ~ ,~til in~1Il1i, :~~~ditn!k:g birldil'-

17

- m dii· :te I ~ en- D5ir~.

OMIfll mi JI de:1es~ ~~Jrld~ Kiijj~ [Dflhmnma liCit bityUk

hl(!lIUllJ5al' s~y.~] d;ijmJ~1D t=.e~ekt1!~tk(oerli _ ·;dl ~ 10

_ tfif QJs 111lIm~1 •. &l!IiiifiimiJ;rJ! be,yut'hn hatki ..

ij-n\li. bir fikir '''e~kdiat ~kj:da, • im,den d,~ ~bn:'ti3)"m. - - 111 gitf~ K.tilit bifUTlj. D·~dm. -o1auiiDlmI

Da,~ yU iEp. ·m~ _ _ b:mir\tG. fj'Urs3:'\ia w~ erini d, I~ . ~ . •

, T- mmH bp-~Ian. g0"dI'~lJi~H . ~nM Kml k.B'dlILbnlll lii" l~i. yUNk'k:roti:rmEiDi~.

K~. eski iKii~di58m dtiil.dtr. Si~1 kmlfu' ~

Ian h,~a d ~ted 'IT~ . 1 m~f: - ;:nurnin d~ ~ . 1m

..,. ..... """'.1 . H. .. _ l ienl1 ui ]00 yd ~ ~ldik' . ~makmrihr..

Her pc~ili~~~u ·ICK'~. Kti .1 rorulnln ba.s11~JOlaS1f13 eb . 1::- 51~1. ,dcv:t plik __ l rrl.:lSl Y*O'lahad:m: .. _ tgfu;lul oIdu~. so:yl .wfi T- dipJ m3S'isi. PIKK"1.Jn. ~ijfl~ ln dip1 'P'!3uk ~~- ~.' ~n& hi~ ~.ki ~mdrJtdir. Uff ~"

, m-roa -111. ([iJ. ; I ~kald!.tdtW,"~· ~ Tii ~ '-

. "4_'ei16~e~ 'but'iini A'I.-1'n1P,1 'I .n'.o IB- -j) OJ; i,

IA-.- .. ~I'! .. _.."m ~ )lkam~ar...-- dc~ ru' _ ~~ Km~m··&)liDii.mmijze;\'~ h~~ 1JA"Ud.I~1 ~

'bdl. ~ WI t 1-" ni, Qzcl ~ '~. [~ ,

~ l. iIl'::~ .~cl" ~i!"_ I!'io' IDY"., ...... -11 F1IIi!!:1~

.,.......1 - . ~W. i!I..:oL--e;J[D. ~"'_'" ',J" .... ' If.!! ,.;:- ..... , .

~~~ '-'e! a:.mnpoWlibJAom hashi] ui~_.

Kim dmmli"Ai' ,iIrll'k .. b lii:n ~irk.iirui . eri ~i'h ~~tedk ee I'lii irt ·~1lIiamrJl3l. Si . 'mmrni1 ~pw.a ntom ra f «eHesEiRnq imD . "lfMPD bir DH tiiJe "O'3ks,'iilI ... [Pilot !!Dr.. ~'Iii:mt - ~., ~ K 'fit djmuIlii~ ~ '~'I \'rimC5i"' ,llImel'll 'bi:r "b~mirl insanlcnn. tunmlIum. _ E1!IJlerin~. I[~lj stimij~ i 'to,... ~iu 2lMi~e 01 m~I 1m ,!pa"l 'QIit~ '~dJiJT"

- ·-'"'a l ,.&yWI-.~. ~~i likce ~~rifiJ bill ~ G:idJilk.. '~ SOIUIl13ID'lfi alDhj. &J bml[1l,ri;_Qi dil])3 ~. bir. ~tihit his-

:!eli' - 1 edir.D"tS(Wllmil:l. K&t~~F v;,:Ol.me$'i an m'b

~ _m I. edH. ,u~.'~k-il~ . bili' .w:~ktir. S&mirgecinm

il~c;,. . "tn~inm ~]fII~ndg tOI'Ui sat'l~ G~ UJ rrb _ In bk UIDaWr :mmnrdiilii m.aeadtleyJ " W'Elm $~n. uk1s

gisi. man ~""gi5'j _ '1idmDdBc. ~nsanbk ,;.I_n_h.y~ kon ~nT1:__n

]9

e' ·1~moLw ..

-,5: J\tl:lSf~$ A:fdmm ·snd D Date '" I.' rum

.," ~w:~:i~ ¢U~mi,red "~iolftnirn .kfirtl~ 'f~ l{1ilm~j:'jj~'!i ~~ujJ, .~~J,lfi:)I.Ii~II\~~ ~im 1~lIdgr. a,'iI:1llnmrJgI, 'f~i ~Cll, b~ ~h,1lk:a~ . ~r;~r'h '~. Silsste.matit bir ~e:~~~ lIYguh:wrrnJ!i1!:r,. Ql.1m. K~m~sti;ln.~. KUn~ gmba $ zetiJ:ler YiilSaM!!UliJ:in1iG r_ Tdf patti, im~. [n~~, I:Urt~~ ktm .. ~M :!.~tltlrrdruJ. para ee'laSl &ahnrWEifhr. Asllnll?-csfO.!D 'Va.~~~l~·~ bli dSrvle'r po:litik~~ihr. Kw.t ~~!)Iffiurm ~tlll ~lsL~~al~k b,~f ~e[cild~ sikdUHi!en ai5ilimiI.l~jj, 1'Li1r1(. ',~emel!l," l_Iit:, ~JlSkimUmil en oIJ:H:;mli ~gub.:mm· ,al~nLanndaJl 'biri;tJi~" ~~m~.~t,l$~lJ r'~l\an:n In. rulsd allq:tdi.~,i~ 'VC IlJgubm&Bl.Qi gr 901:: :~e_mJ~.~~,lge1er ~Ir. Z:altllli!lnlll B~b~.Dl~1I1 tsJfte~J J,n;ii 'nim 1.9.:38. l?JfI~l G~!r.te.l M'![lfeni~ AI,}~!Un ' .z:nu·n· i~ dl: ] 93,5 ydmJ1~~ fiMJdad.ljl Mpodmr kifilj"~WiIa y.at'lS1rnj~b "

!y~iye, x'WiJeR '!Ii.vgu~anwa,· ~simfl.n poJitjkMmdB yal1li1Z d,C,inldili~. Ri;jJytnk;" BrilU,Y3t, fll'aMIJ, ho fPbi , l«irdiStair'm bilmmnl!> ~I,ne,. pa,Il~laJim3sma ve:.'j-l1~ll'irlaslllla. blrnn .vh'!liller ,d~ ~ ~~em ika.eri ail~li!iaki: K~rdem )'i.'j~Un ~~~ sij~m_iiqlZd p>I~llLkabr ~llam lldathd!!lf. On~ar da~ uim~-cu ve ~ca d~t p~lj" iLik:dar.Lli! Y3~[Ui1:aJ g~~irmcJk; i$io ~D.er ,.010. dc_n~;nflkedirl~~,! mr ~llJ mO~~~ ~8J'Rl~adJl!flar. JJr.ak~1 itJll-~it si),mfil ~e. ycineiilimineeQ" ~llny.e-"!H ,~ s~iirge .1tm~mi~n~en d:«'lir ahm Ink ~~

,~ev~e1:J.er: I ~. k.e~dl p,l!!y:13TIlla duim Giim.ey IUi."K'!j~faD \lilac y~

O~t~b:at~ ~fir(1~EMil~ Ifk~ \1\~.:s&nurg-£i polhibllH'J, llintiye if::

O;,pitm, ,~Q"1~d~ _ u,YlUiI~a_Jk i~D. bU,~l( bir, d(1di::al' g;ijs'lmmi~l~mir.

.. L.9.~O.hll yj~J~~13 •. [9~1:r'h Y~I aFda. KlirtLerin Turkm.gtinl;, KUl't96 m[n~ ~rk d~n~il'lb:lt:~~B ~oldultw.a dair~k c,~i$bmp;t'1O"~~~f' y,1lI~~. Sir I~~fta_n Kurllerinldw~1 ve tQ"pl~' ilHIl~ ~nbr e~,!!yor •. btl:' 'J!1Ji3fl:am !iI~ JCY~~in lur;k ~fcl~ttu lIm.jnl;S;i.iii'Id~ 9®:k. )'Ogil,!!D b:iIF pwJ,jag~l!Id.a ;siijTtimhl~rrdu, D,~~,eJ' tar.a:ftr.tm ~ .KWt1~l.Il1e~ k' Jan bii:~iin rumhlJl~ K.urtt d.lIrufi vs kUnU1m,nnll Wiinleri iffin_lm ~Crl~lil~(:~k 'b,~r ~tmij 11: iSmn.m~y~, yo~ ~di'lnl'eye ~" eIDl~l ~~i:' ~I~IJ!J~ ~t'ij~[~:;~. Kiirl ~~~Ik ~1t iII'iITl, GZSi~ri I' ~jlrifln ~i~:d~ !nrkfui~~hb. 1 urit f®.UdolWL1.ID '&Jir ~I 0' arak sunulmaJ'3 ba~lmtdt K~rtle.m;~n; ,K,i]JVG'd,en SOil. oor.mler. ~ 9~lt!i ~.~I"lc~l~r.-

22

le, ~~!Ii ,Mn ~"haJiH; , hml}'b _ < l.qub)- , ~rtln"den Km19Eilten sijz r~ bir Ii1e:rgj ~, q[J~Ii'~ml ~mleTI ~ ,~rieE. ~asmd.a~. ~m. KUrt. • Tii 'iliii _, f!=i"nlll l'ulif9f' eMu ~ PI pa~n~ yJpBB yaz'J,u yay[Db~'"GIw.a~"

:KWtl~rin \!'C' '·nn'Qe niD varb:tr ~nIilde inkw" aliJri) fda

W,OO bum 3OD1arm"d3", Doill- ·IIDJIc-riyl~ D. .

kriilill" O~ldI n'"it'liUII uI'llh'nas'IiY!,a 111 usa.l bi i

" ,nne:lu hailadlL Kilrt Id~l~lm ,~ bil~

(rnde.rim 8~U~,m.esbU ~Iae~ :kill, lui \fe ri,~ .,hml!a!iilJ basiLll'Di'8k iiin d~l I ~ o!:iJ~lii bir ~ -, ~. ~

, 111, ,_ D Hue " _ '. dcflilm _J ~ mliim \'e, - "~

sDtmatik, b.ir bale g"dirildi" t yi iiI ,~D kiy m~'1Bl'11i"nda !opimnp. ott:) ~ vt ~11 ,- rf:~tik ~D3J ~ -.' )1P ~~hmiIMl:n e:l'iM '~~ Im~i w di.pQ-k ~1lI:a ko}' i~md~

dol.lnlTIi31an 1m d5II e &I i& ~~ lI)i i, ~ ~

~lblfi,iIDj dt VafJ]~'L .'; ~~ 1~~1.lt, 14Zir.un1)mmCl fiillfld:esakaJl'Um~ ruinllrp, yue I~ ve

iiWlimk: lepmi!'i) 'dll!l 0, . , ~;; CIG1Jan.nm ~I'"

ien ooilml '~ '1~rubn 'S\iJUkl ~ lfuiH'Li}u.rc!am Uu - ee

ve ~ 831ab v£ fifBri a~ .hab,a~i Ie yo tl_ Jdu"~rir

~eki r 0 sil:ah min 15 _ nil- .. 1mDiaJ: 1~lmlCyiD~.,. ~'k,

1Itak:ama ot~mij,_1i~ bit * ~I h)iO:n:fu_ I' encenin ve '~::tleIin ~ n-M niys, I~', filizl ' I!} , ~ ullls;a'l "1iEED bilSrln.~. da,g.lllmasl~d.L 1 Man bu ~li~lIlr:l« iiu:rii'lt ~dj_

Ordumm~ 12 Marl 19 l~e h rum (~ mnhtl, ~ 'j iomrTi Rod~in~ ibm iiJrdiSlaD'~ -U~I . "" - D~·da. ku:rulInn~ i'y,ari;J.aku Siiiin i1Iuilb ndIm ltwUJ_lI M. '1!:r1 Mmlt~lerirule hu ~ ~'kmd~. m - U jiI JiiUiW Ot~'U: n, "Jirki!. Kii~, D"m:o!knf Pa"rtisiJ gibi ilgiWelj h«tmda kapswnll daW{l~r a .Id gc:ni$ i _ - ~ Ja y.!Zl1 . J~l9ur.rncl~e Kfim*rim ~ '. 0 dB wi u! Kurt mye blIm Ibir balk obm!;ih~. Kft-m.:mn Ji- 'It"runmm T"nrk oldufu 'roI';tc O~ Asy,a.~a.f] geldilde ~ ih1 e ,d~ ~ bUmsn '"En.!!:!, bi dlin. 0m mil, UrtQt d9.m dilin illi d:i1icin iTke-I 'b5I$ rC~dli~llI:!lmJ n..mJin mil anfi,lJrdu, , rim; i - ~ Kiulliiir 0 kl~n< _ ~~

~ran.::adatlmn i~f!1Im' yt: «\ ~~iil d R. Kiiritlm ~

zs

15

Omeiira, ,Knm -r ~rl'wnl \'31'. mnm )'R]U)!'t'lrum. C~Vlede. k~ ~'ermde u.nrn'f>l ~)'ntliUi. Birgjin - _~ II.!Z;i]lJo.IAlflUd

bir ai~~ ~'eliiryo~_ iBizim ~a.a sohll - Qa I"l)"ril~. Bizl kgndi"<1($mnoo 1:1 ~.

hilldii$i:lIs lWLe oll!lrsa'k (ii.liadil ~'n c:tm - _

~iJ,iImllllJil :bi:l!: ~ t:m1.ruru12:!1 k:Q-~~) - i ilJdm SIlII ca'riz ail~yi briam.12d;m' U;Z3_ _ rutm~ l~""rut. Bu :a::- mn~~ nlficadle:le. M r kavg;l ~I ~ylllir. Bu durumdal ~

h~IQJaD bmdl:!1 MtiiC4i.d' I~ 0 . m di~

2

27

Y"li'h5den JUlS I lie 'lIopJums I~ Mucad : ,yi Itlsurm;a H': relcJi,tl

'"I((( ~~lIliij,' :"d~r ,1:5 .AturiTM _198fj~e bti$lay,an ,g:enl~ m~t! ~"I,n ~t 'IlJJl~]lIm, ~t1eir.u ~emll~ri t'lil\dupnrut~ ~1t di'temli !lled1t,mm, dldt~1J bjlii.~~ fGJki~ CJ.m1.tJ"~~Ili, D~teli·ma. Trikk bfl51mfl"~' K:K t!l!ifJ5=_rQ ~nde:n SOQ! e11i~ci 'liter yei\de. b I~ ru:d{'~_;j,s;m.~.1II ,ha ~lI'li'h~n.m ~!fl.Qj:>J yamr vEl"ldlIJl;. 15 A~ru0~ "UD

~iz 'Iil:~ !~k :in.'jl~ :yapl)'or.. 'kwaza, "siy,asa~ is~skleR:g~iCt[ik kThZaruil'rnult'k h;in .•..

,6~-ulitin b'u_nlarm fl;tesiJlU.w~ bu O~f,l5~bnJM 'Turfj,ye Cu_miuri,ali pe¥~It~:',!!Iim ~i~f:RSa'~ ~]filraa: Ing da a§~~'~radlr., Gi!n,w Kfinil&:an,'.a,~ik, £dk ~[~tS'yDillilir dUzeulenrnekredir" 20 Man m~ .g.uPu~ GiiD~ Kiiirm:n!tnanta ;is bin k1,tiI~k bir (Jrdu.~ ~k i._~ :s't)OOJrula, ~ SRva;;, '~J~cQ ve gq.N91cdiyle .g:kJ'ldi,ii dviel b~rnl 1rt11iaoodatil, awniit~1:I~~. gUNIJ'Ia ,m~ ,;ttl itmiil ir. 8u opt}]ru;yen ayl:8llic.3 :·li.lr.JlOJj~tir,I'9tf )It" Mart ay ~Qnund&GiIl(f1 Km'dlsmn'&.~ ,ur Kam~li'im. bom~a_kniu:a~tftll\ :5l ~1I,I':t}.~ U~~lDl • g Ib:elifipmrn"'riI' kan!dI~gl yint=' ~1.'00s!Jn' t!J~'rtll&o. yi.ne- ~,w_mll~ :§llfIl1"la dilJ: &~lJj~iht-Uiti , I ~ ydrl)YlO -~nri ayt ~larHida~ ,fiUne:y KUhlisUi!tt"a -.fIRe lka1t~ \'1;0; ~ ~are,kal' }"-.1''pI!l.mj~llm. 2® b' n aslilerin btdd,lI!p bu &~~ . 1;1). ~l~ si:irnlil1j~jfu:'. Ilnili. '~Un ~onm'U. TG.rIci~ ~njn UIUSlafamllt ili~kjfe.ri:ru, e%k:il~i~i Wh1. O1ieki 'evl~6ri d~ YB_bndu 1ii:fk.. iIIem.ektedir_ Her d. vi r. 'bit KUrot poh~:ik.aS:i ,O~~IlIm11i S-UfeE;i m~indedil'.' tiR1i~ttD"l!n 'Ie Kill ulusanun bQuruneS:Lllu:t: 8~ "(~ll:m.~· .n~m(l.:l!1i1 ver '5!'~l~jli~i'l!asiJId;in dola.,l Kfu'a oomnu Z3"ten ulusbitlilnasl fbir c~;"Qitm&m.

D~~elin Kijr1!lj_8l:an';ili:I.k~ Ill1pe~~~;lIJ'J, G-cr.illad;J_D ~k hil& ~w&ef,alall o~:ra!j.1Oilla.~illr. liId ~fiun U3 sUmtiJil!~ ~Y@gla~ilJI ';U[]~~I @erf I~ k~)'JiI.a'I;:Ii!.k ~d~'J h,~daA".g~~II~ ~!I4.atmn haltm "01::: e:ilH_lolUnfj> Kiirl ~~nlJlIjJUo hark ,~ilila.miti.ni Jok. elmmir, :EG~Be.['.i:r. )'aJflb~SI."'YEkl]mtlSI, LrH~jaJ:m, ~ileleriil~ Yerimn'i. :fun· larnu rerla':. ZQ'JdilUllITl~liin bWlUO i~!lldLir. M Iygnl~a. ,i~ sin:Gu :;ro:n,yl~ ~1~t"inde:J:Il :YiI(H;,.nIii~:;J,1'L ~m_j!3I1r. Bwtnar KimfiSfml":m ~ Tr[]'lI'ki"l1~' nin ~.ij:Ul' biro y~mni! savr!lllmu!;tl~'~JI'. (; 5l:a1~D na MmdIJ:1.a.n 'im~ e~a'A nOOn bilinm •. 8,6:.iru.len iJUi~~nn bhb9 g;U;_fI ~ ~se"~er:i, b'lll1Illnnilftlda4,1f_ f'faHi m ,Iiru~" den n~ rH~t fail"m dev'lffi ol.du~ !lQ:~t(;m. bilhL'i'll1 'nayeL~e:rbIDI~ say htl'la, [fa,d, edi~tj~ir,':~I. y~lM.de c6vIer irtiRell::i 1nsanl~rt$." haywn_lula b~rUkitl¢' ~~bnjrthr. J~' J!ID m~dur tttm:ek ii.-IWm ~~ yap;!.I.m.1~il.lr, Sl'l< ~nk, y~~ gC,\re:nlik 'i~~aUll bM' nesiyJe evl ~r y~lm· m~Rlt!du''; Mlao ~ddf.!i\ektedir,' iii\\'i~. p.a • zi)'illct ~yMiI. elm , terri IlliWlb .. f:Ii el iKD.fIi!idm-~~tu.-. Gasp e-tllil I~ I' U ~ rli ~lIa-ra,. pain dla ~~r. yfi.kte ha If mall ~a.!!1l :ar.aln~ ~Uli!.:!'liIkII (inn· y.:rzr vc:n:BIm.e:m:i~Ii[r~

]0

I;w:dar', IC"I! ~ :jjHL~ ,.,,'''''' ..... : ... , • ..,

.~

6St .. c., c • •

am ~abn, y-abbtplr'. AD ~~, till - haJJ . l:i~'Mai"'

'Ia.¥ aid ,~.~~ "'i(lilla;.. 0' _~, Ibn IP ft':!ef . "". - -

~if. Va: "lydbJm aYil~l" .. 2rMJI)'in ~ -~. mm '~bay-

vaned]' - (tuml)J$bll' ... ri~ :wm.~ ~ ~ iK01-~wn 'tc:msildl' ,~~.z Iffir- "~gr hrlin:e g¢~ - j~d.e·, bG~'Ii ~~, ~

~ d, .. ~ ~Iml: 1!IlI~ ·~ijU'~ pclJ'~__:dll:'

B-atJ ~ ¥~ f!~~ [ . "i . dl' ~ J c<v'fif:'1. bum.

ilFdi$l2n. ~leUD O:nmDJ Umas'ltlU lIei ~ I~tm~_ -(~"

aIb~akDdlr. H~I~, mllm'ue y.qmm ~]~ smQ'Wlt ohJ~tIJ &," - da ~jJ! ~iilim:ktt ~ IlIDiLi!rmaiFlat!r_

Kaykri yabho w ~ mll~ ~" ~1 - ,~WlU l'erite :wvl~dt' ·Im S-I>y],Uy rnJ2;. ~ihfirann. ~mlli si:rpn lediweti:i ~ E'V'i~ ha]rw1IIm~ ~ml I -n 1m ttmmmn ,duygu$m Il~-'? ~nci[i il~inde !i~ r~ ~l hil' dU)gudU"Ii'~"J ',~ ;id~:I!rin~ new.:k ~n: ':ll' 'i!ltDl. l'Je yiyfip 01:= ~iiluini" ~ 55 ~' I ~~ bj~n ~MI1II '~klDI do;n.Ulail '" !f3:ilcJJ.tilJiJlii!.k

mUJJtt.Umi, miiiliii'l 'PIKK run bw e'!iI mlcllerirae lOD ~ if

~"'1""1.1 bdBln L d__~, 'un oroJ!:; olm:aiJk liiDRn_'" d' Iliimalli. :gDzJ~il ,00kn d{Wl1.'eJ. crmn y., P y.tb • ~~ ~:az:ru iiltdiili!lUD'U1 gOzahma alihi1 ~ ~biUfiJ1l duJgul OJ .i!HJ~m~? l3 .. : BmI!Ulb. dimya ~ T~ '1.Cip;~~ ~1PD·devld'.~~ '3_~na,.:a~ .~·~i. ~, ,..

ab1a&ml, , . ~im ~~ bt) .. go i,fb1 ,1lkJ' m dll; .gu-

iti11U 1J:Dl~~ mIl? Siirg:On fLfmfl bir d )'Ioonr ? E l '.

~11~ ~ ~hJ1' iD.ldiiriilmtb ~ fu bi~u ,I, a.ca1N? D ~I Bosn " Rbtu:man. ~ r ~ tbJ ,d,~ gii:Dd~ m~ Krllid'~~: ' - " ~ 0lmf~ kn kjllel no dikkatindm ~ ~ ~I~_.

])ev1~ KiW; ha:. sismlim'il" ir $I: J.de' . ~ -niBii 'btl

I, pe~tm'lan j 5M ihiaHamm " urru ~ ,a'Uimk 'Mi dfum __

mfimlW ~'iildK; ~. ~ ihbJi. d 'Ierln ~1u bbDl 1l1i1ji

:H

32

• •• ~ I .

Ki,1jIjlerirnO,at~\'ll..'. -i n:l'iJFLJmmm ]0 milyon ei~'~nll,dft (iild'L~l1ll s~J)Gn~tilir,- Kahil heu;,~_' Vf:; 'Mhminle~1 ooYI.; 'bir s pt:!fl'i! "ap"i ahil',. Kiiril ,·n 'WliL ck!' ~l!hf4 rU~ ,tnj~ yani Klitdis~n'm ul]';~ 0: ilmk ~n! hii ~ StiO 'hiIll kit~Jm~tR :!I.MQfl:bn mrori~'1~,edir. 'Vi pd~ ~rd~111~.a 6rwm~i 1t;ir:~Imn_a d~) ulus\lr--.ata:S1, Uj!;l]~nlem;:.. ·gh.~.$~~~ kwuflrl 31m II ' dind KJ ,'Ie,rm hi(jblr' sb~w)le

1":"

Km~u iI~]ijn bu ol~ ~e1iD ltaI~rnme:, ve Kiln wuswnm bOlfmiiDs ~~.

36

1;J'4i~ill6:nm~mm.w ~]M~!m~1IT1~'Bi5~~ ~rium$-,a, \te.'~tI:s~ Bibi d_~]'~I~.evle ~bi:r:ii~ \"(; tij;c;'~Irl~Ci. y'WJmlll~i~~]~~ 'Iinl ~i'fw:mI.MJ~'~rld~ ~~,nt:,3 gij~ ,~IJ!J~iM_rrmu~hll' V,ei d~te.k.'~e'hje~l~i'I~mir.

smnnmeninjo P~!19~I~gm;giim vi; )~la'Jl~nn~IJjUr.l, ~nu~j'a~r16a,jti k~,'!,!',~mJlm~! iQOI~·oJJ,-e~id]w. ,Omeiilllll -: \ilF'tr~~ Cum!IJitttl.y\liltiF,ljsyle'Ilitlj~E'i d~ILG]Uj!h1i a~tu'!lda ,ka!~ Kifi1ili;la.n~~ Kiilt ~ ve KftrtRi~~~ ~d~ :yasak~:annri'§!I:U". K:nrl9~~IiiI!l kDrm~uln:L3Si.IJ w y~iT~~ );a..5~ I a:JjJ'ffj iD ([.:

~W;i~I~:din Tu*JletuiiI:.Ehticsl i~irn, h~ If:~rJu ,®ru~1m ~ijOOI]Jjll~ ,k6~91- mu.;'hm Kill1i'lillerjill, ashrrrnn T~k: ~d~p~:KUtt~e'mS.lT1i tth~ d"'linin i[&'(:1 bkr ~ IQl~uiAA ~~ind~ ~!Il ib,~r, de_1I'let p!l~p~~~as~ :&a~la.m~ftli:. _

,KA![itI~ 1f'G K~~t~tilG'~ UfWD b(Jj ~~,u I'S5lii'1if i.fl\eoIQj ~ili~, en, ~Ii ~IJI.!1 h~[i[be S'Cl~iiti!. Basin, ~ive~nL:e:ier. s:i~a;'l~, ,~Iil~ ~. reltrnl:~ Meol~i:!fjri d~l~ue.I,1li4r. ~nba i~~d_e M~ujlf!;I'. ~mi ~d~~~@j'ifiilr s~ll;;]er1rrG pre '~mrrr ~ dilv~DLt, ~e.~ga~e:m]~ierd~~r\, ~'~!~furin 111lr.kl~.iri~lmel\e~ ,~~D) $~'Jlg;tLllll!td,e imoo, ~ ~h~i~a 'ks,.. ~1Il mQt.I~Y~k iR'!i~ idaitJilia~_a ,imh.,~, k~~~ liS! ~JMI&1YhIJ ~, gi.bi y.ijmml~ sfutGm'al Kk MJr ~~lld~ Y9~,lJn VG :~ijrltm, 0t~ u.r,gull_IiIlit~~n;~ Ktirt di~i w Kth'tk'~I~ilJii ~inde i~benl;l]fik 'b~r ~ksnm ,apJ hri~SJi, ~'Il_m_hu~ 'truihi ~OO:il ~a~t~i'l rn~ '~ir

diilvl~t~~ rml',;a'~1 ohrit~~h.gi" . .R:~i idoo~oji.lf1 e'l~l~~"~W;, K;ilr~];d~T.l3' '.,.

~.nr~~e "d~I., !lijoo istalii,:dan ~ ~d~~icr~ K~I!Heci ri Y:~lIs:aJ1 '!.l\e ~Iiii~~tik h.~~! ~~im! ~ifJ1ilii!r; h~ bam~DflI:gg~~~W~fg;~~ L~in G;eJ'I]lQkr:.i1.,i!i tiillr mije~d~ls "yiiJ'U:te'1.lller $Il,\rk ~~m r e~.3r]:!i, ki1'~~,la::;m~Jl.an:hr. ,n3!u B~e~te; TUrt~i'tJ:!;!tllr .. Kmt kinlliikleti:ll'Iii fll'likar ~~nIGr~ 'nL~k ~1~adU~nJll] ¥nb~k ~~1a ~I~@'~~~, .K.fuatiiib:: iie k~I~, ~if mtieadGl's ylimf&Dile.r, :&ter. h:5rl!iS: ~mu rn.ddDmd~ )lara...,., ~iI!Ulimj"bmiI&I'" ~~mudJ, g:r~ ~lm~£f[~_f .. gj)W;'1J~riDlBe ~J ~h bir ~ilcitd~ :yiik~HdJ!l'llilb~~ir;: K1~1t~ 'I<~hllak meyenler. KGtU~m ui!!:J£all. ve defri!}1t11i!~ik ,h~Ual'l ~,~iD, n1t'il!l#IlI~:h~le ~ellJ!cr ise, :d~~1 ~kaMt1d_<li ~,fuG'" a~~r ~:r:'Imt'l:~ Ql~J: bj;f~ k~J;}'li~ ~iiJlwm]~~erdjr!

_ HaHn n :Entlldt r,nl!"~,~ m~IIiL~'firi~d iP'l¥f\~j ~bi 'iu,t'ilelid~ K.i]nl~ii:iJ KnrUer r¥ln :s~:ya~t Y,ap~.ltJlil~'j_fl! cia gQ:ru~r.nz. ~u n9~U ~ri1fl!i_,~tada1r:·t q6k ~Ik j~~n~h hc~~irn. hu~iy~~, ~u_~~a_rm~a ~ifihl"k?' yil~W:iiiJ~~!!i;d~~]l. Her~~ul I~Tb)o~ o:t~i;EA~.'l (!!~r d®m~ ~11~yfjre'~ cl'li:Cd:!L:F!'I~~rLl"!!!) y~d~HOC 'be::nirtilln'21::~ootu:. BIIIl komrda~ ,her~

3:8

:hr~GI ~~f ~UX<ll',;~~~,;d:!Jj1jiI!I]]1.Tlu:H~ ~:eo~~m '''''1rI1ii'~ oJd~~ bbuii Mj~~kisd~, y;'_~~~~k,~~lr1J1 kfut;cn'~1:I1ik~ ii-e Gmri~ k].iMU~ J!"d~te;n l!l'I1fi1r1t,~': hJIihif1'en-yl~ 6zdql\q'[irilm~li[. Bu ~m.tiIitrl

s~ ~~ik.-D. s:j,~~ ~rjil~e ~i~,Q~[ Y8p1m ,ittlt1l~ ~G' ~W,k~ ~~~'l3:n .. I~ffl~ "~fid;;11'1 dR~ !i.i)-~e iltlD.rnI$I~nb;r. Fa.kaR:, mil. ~etv,~ki~'ii ~~.lnll' ~~litilwCl bUJm,~~i1IiiI~ ~1ii~liife VU'l,!J!I,I3JJit;t ~~~.~1id~ _'I~a. K~rt 'tlmDL'lEm ,~fi ~~lDa ~.mlk~ifin~,~ ~iJ~tIkJa:fiU ]!tID Kjfll~DJJ1 JJl1lJ1.Sial, ve .demlW;lik hakl~fid!m sOx e~li.rcl~ i!iii~ ~~1( .~~D' b~HI~I!I~. '~I ~~UYil, :k:i!ml$lia.N!!!ir. B'lJ!. lil:h:~vget~~ 'v.etdiii, ~iil'i1I~-l11 k~~IJ1! e:tnt~'J'ip' Km kb:lfdii,I ij~i~ 'mu~delc .~~, anlamli1~ ;~m.dtOOlJ"; Bu da ~~ g,c~rir. ,~~erin :~~aimld~ ~iz. eftlikl~ri i~iP bLtM piHiliD.er AIi~ilsa ~ffiir.s~: ~Mm:m a~ oohy'<1 k~p~!1!~ IIRG~~allirillll:'. 'M.iUill:~~"eki ~l'!!:cinin ~!ikuti1'!;IJlm:lzU.klafill k~adl nlrn:Jill;nr, D~'liU1L~tmaZl;iklaJ:'.IJ ~h:hnhm- J:uril~eMMner,L G~..a.$vin~ J:w:t!i!lhEII;J_~h:Jilimr., Qev'I~~ l::iriii~rll~:k M;thkemelertmle yar&ul~.ftlptil~law "Ire aiir ~~m ,Iuukum c~i~mi~,Iim:iir. '~_mm mil~ lb~~k~li MC:bmll"r Si]]m'm k(tiGllrg,enl[:a lamlIn~rila:n :kalllediMngi b-l ~ilqID~k;[~ ir,

_ :SiJmJ_~ilni;lra, ~d~ 20, 1n.~tyQmm ~r.im;l'e ~ir nufus:3 ~&lijp, fi~u ~Llr~I~lm adlm~ ,If,3$aklarunl'lSl. ~ilmJl!H" ~anm~l. iilkesillldn ,a?~m~ 'J!\ 5~O'l!~1 'M~~j'~d '~ill' 1Jlaycbr. ]1u: ~I[~m uzedl!i~t dJikki:UJ~ ~utM~k g.srek~r;

K~rd~~tan'm b}1i:ifln~esI~ _,Fj~!:af'~¥] ve- p~l~j~!Iml:t~ 2®_ ~1JIrrn 'ulk ~e~in~~ OJ1~~gllJ~ ~[iS-yaDJ ooeq 'SHGrnli :sjya.~~ e!~JJlnn, ~a;.~[ld~ ,YL1r ,aJma:kf&thw. KamIl'lil~ QJ:iado~7dit :ftI.-~,~~nt9 s:~~,~~1 il~~k,ils:rl, ~~a:mk1Jyu be Lill'I¥l'i1 I:'IIi lmGnlli: I~f;u budue Kt!nlIJJs1a~ ~m 11 YUz:}'lh]], 'in :iIlk ~f:I!j.hml~. Osmi1i~ljf-l~n m~,~~m ~~~H~~, ,i~ma~~~l Imparat4)I11,L1» 'v,~ han 'Inwa~h;r:fuyu '~mJJilM ~~m:(!l~~~ ~~tan '~f.i. ~,·lrnn S-a'!.l'afIMi ~lIlImllldl1, ~9 .. yaqlll~ tlk ~r~gin;!!ej~iye ooJJulld~~ 'I,;\C. ~L~~' !5lilgd,grifi~w Ru;s ~~~tOlr." ~tlj)1'Ii"I:tiIe d~~tim:j] arm~;aj !;irnj~ MbiHirunekl;eaiJ::.

KUrd is!'3~' 1m . ~~iUli ~~si:m~Jeriilhl, '~~mnismi d~IT~t]e:Y'en Id:v!e.~lerle alan ~-lij~ku;e:mrd ,~kla;m~!<~~., .s.M:11~ somu~ciliM ,!tlbl k;;:li~~1i\~Lar. IOilrl;le~ ~ K;DJl'~~~~1lD·~ d~ya:~dftD W:ski !t;n a~i]{~~1~maTIllaklt3d)l)l'_ KO;ni~'Ma!ll &:,brs~k,sifiif~\l"i:'e~'~~rolm ~ fu_ikh h& y,apI~21, 5~hmp.tir. Uf'~ ki~J'II"~Milnn 're K-urn:l]!':h'Jr,n ,~ml:(~inif,] ':anlllillrnl3l~

19

g~~!:"! ~Im' m $J'I'I ~t'I(ilf:I ru ~ ~iz:i.imert1i}: oRm;:!SI~ II{ iJ;tdi:Slan':t!likj ~~pJ~l'rn~{d~ SiYilS~!t ~ve lci11 mJre~ iIi~ki~ri beJ,itlf::)'t:!I1 ,,:m 6-11lt:m] i !llI1~,. 13FdU'~ ~omi1iJI'8~~' Ibtr;.sh:y..a~l:d Sftiil~~t]iif:. 'KGn.litl~11 i!S!S~ sQmi~(: bil\e: d6Ji ldi Il'. ~~HhujIY~st2l,6 HUYUfk Brjh~jg~,:!i lllilll! ~omrDIltge:sid'i!f~",~ ~§e~~jll.i" ffi:n~3 ~![[Ij~ ~ ~s7m iil~fldi riii .. , ··,Ko1l]jg~ B~]pk~ ~'mlD :i!~IIl'ilI8J~(!$ujJ i;r;~\ '".i\ DltlJL~ N.:r(eMZ:"ilEll :soijm nrg(}Shl ir'"l ~neli'= .u(':reri~W1l;\ sThm~~S' £~~ bi'l!' s~j.\i!iiSal :sm~fiyiJ g~lefii-.ik~ilj_ ~ ,~kn Ang0~3l i~ru3!1Hlle &ir ~lke- v;aIMhr. ~ [U~i1in ~IP~1i1~ bttJlidlr. Qrm-eden ~'~zHm~~it I5Llnliilla, ,ma~~¥.an 'bill' ~~It 'IoI'aN~r" by bEl!k ~~rteld;z: d'ii~]dil'!~ bu h~1k~ ~[cekizleim~<Uci'I~,~ib~ biif ~~ d:a: '~vll~ lUll, Bwnlafl ~~I.e1ti~ ilJeyi0ti 1!8~ b~liifle'k]t0idirf_ A~(1Iia b.ruJ.g & 'b:ilfllif}k:~e.m1:t'" ~im~r~ ~ ~~ ~IT~uk ~C Ql@ blr !S<iyWIJ ~;I~ltti!:ijr~ Sm~rhm b~Ui, biT m~'1 'itt ti:U u~~d~ ~ni~id~1 ,~;~ {iJrit.tI bir halkm ~~adLi':lni glD'S~er5T . ..E'j,I~dii$~M! '(jlfi;J:i ,durum biG ~Ie d~ldir. ~®.k d~jt~H~Jtiri.

Lo:2;;w~ iK~j~'~l'lIrn;.;I·[1~ m1 ~ ~~i f ~l~rind~ bili ]Wooisl:all,'lLn bmfljj!lm~i~ 'i;l'[lw:iliIIilJ'lJ~~~ "i~ iP.'ay~.a~llm3ilS~ ruch.lllJu :ndde. 'K~rdi£IM,~1l &~ 'W~k ~~ ~,pnm k~lIusoodl.1 tim-e~n ~LiyUk B:rjlt~~~, '~Ie T~hi~~ OO"ti'mtlfl ~:e-k ~t.nb 'bk miie:ld_e:l\e~ pk '~bleIDE

Ii '~ir dj~lfI'~iId~ik~~~nn~J'Qldq!iil ,rurJ)d)~ ;j.'m.ID~ m~U1tm.HjG :bl~li!.j;~ Je:riim;dle,. ~iii~t ~~ Kmdisll!J1 idl~: ~C~.~ iiji~i_~cUklu ~e;me:k~ t~di£. KrjjRl[fs.b~l1L~[rIl ~ ~,~jw'Um,m-Mriin~~~!, ]la.rr;~idrunriI!iSI ¥e Pl'~!l nm~j. ~i.sliilrde: ~o:niIJatu1ml~liIlir. lamffllir i1ki~ti, (a~il] ~IP!OU' hijlliM~, bw>w.ro.~!iJ kUilis~~rdl! ILnJ'llJ..~!rn'1i~~lilrdll1i'L ~i-5truJJ 'm ~ijn" ~ m~s~. pnrq~.lnl1lmas~ ve 'iJ¥,I~lh:r~~ ~, bO~l~ bir d~"I).m:J.5:jdiri ~~~Ik t~pID~'1!~Sill1iilJje ~IJI t~le1\!!I~: ~Pl M~lll siyllmir.. Hem

Kw~an'hlll 'iIC KW'~ Ub.!i.pi.l~l'i"iTi, oou~ .. - ~ 5 . c ,_ - "'......,,~Ili'i;"" ..... j , ...

" • . _ "!!_ "",,,~ __ ~ '~Im~ II:~. ~W"'iii"!'-l'IllIl!IJm;II" '¥C

pi!i,.lil~I~'m~~UIl1 'b~~tlk ~iJ' :rn, (I~j"Lt- ~[idml~~ ~mm de ~Ilil~'an ~~ bBynk bdif' dikk~~~. ~dh~9Ji tj;r ~](jL~g~~I'Gm~n ~rn'k: -t!il!anm)~ ~ruUIJ!Illtdt ~4Jk' b:rn~Uk: 'bit ~ID9l!itii '~ llXl']ilin~ ~eri)'5 ,~e~(lrif" 11h1: ~urb~alJnJ Siii~ymalEl Dem~f:11!t. ,:;:uf bu b~1t.~pdcJ] dl))b~jJ~ iU,_ itJiZiJ u Ide d:elnnUllt;:' de.TndcOOlir. lI!"fi~;!1ia',drln ,fj!qJI!l~~1' ·~"5-fnfu_rgQ \'liisi:borUlll!il:c' I! k'l'i ~vrorrdan~1 ~~ . rru~t~(K rPd ·-"~iii 1]'1i!~, ··hj'li~KG rd 'l'df:lDt'i~ {o'5u y,,~iitdht II'II"! n:liII',iln-:Kiirdi.5~:a'D"'I' iat~ I~rifllti 8nhl~llI'IlIlk~~ cpk ~~l~lmnklDdlr. Ki1:rd lis~ dt..rletlc:r ::!F.i~g ~Ti~tif:qJ~r" K~rdis1;[rn I iii ~oo~n r':A2Jii d\wl~I~TII 5Omursn-i

.1i®!

d~ s~ ni~t~We ijgi1~ !bit ~~ dej'il'dJ:v. ~lJlI ~ mr~;. ~lde i1em bir SIImm.d..w:., !Ru, ~ aJi~ :aT~ ~~~ ~~:I ~~~ili~ 'Kfirt~ .rUftd~I~rnl ~iT $[¥lfEi~ ~ ~a. ~'W is'[~ t(il~., ~flSi ~ '~m 'bir bbim akr:d:, bblrl ~~~ Kim Wlml ,,~ KiiJdi5mL KUrt Hll ~ K~

m~ ~~mc., lMihlm ~ dlrknlm siti!lmek ~ 'b5limm~ ~anmn;· ~ ipa¥b$lIm~

Kiildism:nidDi d~ bu~ iti$JW§'inr W~~· d~ QC't:l faith o..1d..Ltg'tiD.PI ~ ~)'"Qng, ~ ~'»~~da:ha,~ l([f~ ~ ~U'~-di!t,~ ~

A1 .... ~ ... il 2oefiDinliH.e:ri metio_."f.e m_....~_ ~~ Iranmtwid. ~ ~ .Iif""" ,,,,",,,,,",a.. -- -~e:;.~

d~ Q'1~~ ~~~di~~ ~is'I ,,~ ~«i de¥l~l!r~'d'C~1D 'it~~ i~~~ eye %fijMi:.~i ~:tIn:rriliit '&-:'II~""I-- .. 'Ul-.11 ~bL__;;_':, Ihfi-":"

~ ~ ~ ;J - ..II' ... ~~,~ ;liU'!! ~-~ g;e.~U.IUIILla:.

ltanm~ ~Ii~mler, ~ "~nliini ~__flC:~ ~u ~L ,lin yo1b1,~ (Ot wmiirmt gJ~an :~ Bu ~ K.~t2i'i

_ _ ~ II!..,~''''__..... !:::...._~I~_.!._ iI? ... I._", 1110-. :t"llo • • Ib.-_c,",,~~.

1I~~ , ~.."...,?-y::,;~ V!o~I. ~ 1U~u;t;< ail ~ II'WQil]'"

~~brum_ i~m,. ~ ~mm:;)vgtm bllr c~ ~Ioj~ km~ttn3m yap;dtr" au ~ - ~ I ~ib h ,pb:ntt1.

~1l~1 ~;mJil ~ 1mmD • ~ idMr.ojm~fU km-

~lt.. bgin1m~ w truhlmily_ REslim ,~ ~ l!rJh:Jrtl~" im'lw:l '\~ ~" . - ~~ sm.email bi ~~-t

~~ , .

K.l1Il&ik :s:iaq_likte:~~·~ _~- lid*' 'lUW.lJ~ masl gim bir- hmu ,dJm ~~ \~ ,~~- .MI~ d~~,i ~i. '!i.~ q1~ )~ IKljr,J.i' ibil:" ~~

~_~, "..... ~~. L. .dini' ~ ~~.~~ 'L' ~

1- _ - j6'1' ,;ti~ ~~, ._~~ ,,.,m _I ~,LJH~ Iilll ~'a

~~ ~ ~ r ~r!kuI 'ba~1 \~T. BiHn~~ D~ S ~'~n4m:5O"JJrL' WIl ~ Ef' 0 il!'11i ~~*

murg.elu ~ ~ • ~ ~lImtndJ; ~i Diiny St\~ ~ ~. *" """e)~ ho ¢"~Idt '5iy&i bdiMndu ~m1Jlhnm .. ~~~~ K~~~~, iUD.!mt:br. ~u istmm bir'lt\-l' . ~ ~-StIh \ole HjW1 u_l~ Kn \Ie KilidmtJn • ~m~ lnih~ ve ~!mklli '~Iifim!'k ~ MI~,. ~1mm:q \'If ~~1~1 Bu.. Kiirl! lc:rin kI imliln bz...:m gdmda.~f: 'Dc\l~' . 1KyiA-

41.1

!S't'il sdlm_~~~il~~ (,er;c!-:Ii k~ IMtUnd(ld~Ii', B11rn.dll. tlI~, kj-i1H ln, '!;Ihuml hrzn~~iiroi ~l1: ,~di~m~; '1Iiil.I~'i-i I m(b~ tiil f (iI'l'1'P.'ltll pOliJit~ q~[in_~k k~ IJwsin i dllrn1m[1k. [1~h r. lirn~ ke n.rll'~ ~llJ'!Uil ~TI Ii~illg ~iW~IIYfi". ~ri d~!, k:nmmm hili ulu~. ke.:ruU ~;jji~d ~n[:i~lllderi v~' ~efUn mLle t~Wm:li;Lf1ln IiiUJ~i 1~~1}' bilk. iddi~ li:!d~1l Vti yl:'ii\i~'1!:nl k!l7uli1!l' ~my,[3 ~Jlh~~l!ii~ r~;

n~l~fiu. II( I~ ~ ~I);njmlm~ b~ Hrhi:y!:n, 1:: ii1F~ .r..4Mumm LilH g(5td .. m~~ kudtlr ge!,ffliJ~i~1 S.l~~~~tin ~~ III Illi~kil~j'dir. F!I}~IU b:1~Ul K~ ~ l'I),'(!Ill'Ilr-n (dm~'k O~.G 00. t(,~t~~r~rj.~. lm ~Ii~~jh:; ri 11 hiHn~ine v1!.f(jllkl VIII ~li)l"!~fiil" inc~. t;illmllril. ~ illi',l'IlIj)JSi h! rr IU'lJ.::tlili.d~,~1 F~ bl!i!1J..!'UI!!;Iil'~I~ bw 'kUl~.lbymm d~~~llIh~ u;~, ycl<11J~~dll ~o'I~m :s~ Fr,,~e'J'. h k:t~~ ifD~M ~1~ m~ldkA dC~lr rt'! ~d!J1j. ~'~I lfdm_ kltthlr, y!mi '~~.II'~t.'! M~dtihj Yrw ~i~I1Vl yLltd"", '1~}8c MIi'!!IiB~ ~ ~ ~Dsmi I'~ ~ • JIFi'hl!ll£' l(;ntt~" k([nh!rl~" IKUH $I)'1Jjm~· Iii I~yili ~~~iIB~~~lI,:Ilmrll1~ iI!;~~tlr~~~~~!~f. ·~m I (l!ltm'lk. ~~ 'C'·a~

)\'~l!lI}1I·~m S~N Y,lIIr®1Jlfi iI:1 rlrd~. 'II"C~ II 4Vl"e ~-e i!il . T11-e nen nl~l-

[iili'l'~li!d; 1'Itl f..'!. 1iI"f~lrkl!L:'rJ u In II i~ dfU~~U ~rtI n~1 "",1I~llllUlh l'rn> l·~. u.~p ~ri~J!~nn mlUIl ,dl!l!tR)l:JI" rim ~~d' I~mi'i~: I"~ .I,urnkt~hllit ~I iDlm~'k~~ ~~M fijl~lilmtliw'!J ~r~ !':iW I ~ I, O,mcQln ~i f bi ~U~IJJI ll~fI~ ,Lttl:i'i?l I!::~JUIilf1. ~U~kIi;.ULd.L" f:l Ilrldc'ilifl nfm Idi.\~!!l!1 Ii'IIIlI ZlN1Irltmtli'i'!.JC~ ,~f!JI,1 clJn'l~ ~,II~ rdr, IKrIlilfl Ikhy:I"fihJ i ifiJ ~i!!Il_fn !~n I~ i~~ ~~J L"IUHiJ3~, lilT ~~kh:~~ I·~ f,(i lit d ~. I"I1l ~IC\ 'lOll r'k filwulUII[]1 ~1~ ~III Ii!UIYg;iIJ" IQ IIIUI hj~ ~m!.:~~~ ~!fJlitliln.[Jc dIiA~lfh:~llIdi ffiHlldi. Ili iI' IKUfi~ di'lll" i'il yl1ij}1 ~ 1)\'1!1'i ~ I Hom im~~111: i'lw!iJr y~~till~ ]!tnJdm](!I~,·' r'klt'1ItS ~ ill mJ ,~h~1Y~~ijlul!i'illm l.lIJ)'l.IWlfU'IU:tl i~" ~~tfkfr.Jtllh ll.i,pmlll~iiOil yihi t~'i IIIlrlrl I dJ1\1'H u~~ II~h. K.'h'I~~l: ,11lI. }'{e tl~11 01 ~mk LM~ ~ Ofmm;hkhmm. lILIrldC1liin Imull i, II~I)!I~d.1 ~I In i.1l!J)I~ n.L'ri11~dlkl{llrj ~~~ ~r;d(:lcl'!iiiC'd i1!i~'t:fmi, hWyh: b i r ~~m)~ll:U :s~nn~~ 'illmrJc.hrdrmm Vl1f8U1tiif'3.rrf'dj. ~b.if.~ ~r~~Jr!f. ~~BIz l'l1tk!!YJJJlbtiz.. ifu.1~ (mnJCirll'l~<S~~~HIII1U:di~, l~(i~JIoil~ u~~I~J:' nk~ilt Y.IJB!Im;J~ ~I" r."JI; ~!l;ldi m.m~ 5:fI¥UllIlinflhIF ~ap!'lrlfLnk ,6... ~(lr ~\'i.l~'m~n:1r. Kgn :ttiru~!,UlIfII~U I!l:J~'tO] Hi.~~ntH h1ikkmd~ f,;';nijlil ODf Ib,i ~in~I::iU!lu~p (i111l!~" ~l~'lltfjjl1l ,i ten .gCliybTdu. Kilrtlr;;:r i!lllb~Nte ~rlf~ll ·1l1!:Qild~r, IIlti. f;G~. ,il~~h., bes1Mllii bi r &~J~cld iI'. P~~at ~~Uct Kr~r!~e~~ ~'~tll}lomk. Kilrl~ Kurt,~~, KUlldi~l:~n ~i~~ ~~~I(;ll;rt: ~~;;i_kI8lr :ltlJYd'rnk~ ~_Ittr:oe' ~ ~m i f1i' W krU11Hlr,Uleo dtliy~~i:"Itni:. IKJIliJ t~efi TU[ltl~~t&fm~i ~J1]!nl:z:. r:ili~,g,m~IH-. b:i r dJe",bu peihikau oiartlk :tii,g,lJila1.a~~, nit~1i Ik ~ii~lytjIDlrl)u, 'fiiil'kl~'l'~L!Qk1'. 1r~iil!ik l'Cf~1J Gll) mooI!ru~le ,~~lU.:y,OO't!I'IlL.

42

Uu dlUil1lDlfi'l1in klVflo!! ltit'i. UlMz I r:k~1 t'hllln1ijl',~ .ullliol~ t,;!lJo.Bt)'i.1lni~11I!~Ji I ~"I I Inil m~z"'1 ~m~k. ~nl~1iH1 m 'b~r ~1lrV"i1Il'lftn ~~iiidi. ('J.t1Ip:m I~i @hm ~'etJhlt~UJj Ifk(1 ~1~taml~Jilmn \'~, llygulamITIj]j~~t1I uli'iI ~t"'fr~ru ti~lih~"'i~;9jydi. ~IClili1i If~~ dn~n~Minin !111~~Airl~~i.

:KOfl:~ll!rde~! I~M till fJm.d~ 'I.I'~~ * !ildillnl(:lr~ l!<.tmril.~ :iwimll:rlntfllr.

Kl1rlB~n Lwitt'll~ MJ1 diliclIlim1 k~l!rt!J~nm'In_r1 frlI~. )'n'IUIl fdMUU link (lIllYllk d;~!l'i . ~ifiL..~t~ ....... I"ii~ II ~m 011 '" ~Im!ddli, T~lmk'lcllC ~IUW.Ti1Jr.i)j,llk yr!~~ mnkliJ ~PiI:[j1lm ii1'II11iJU flu i ~L\fiI i ulll il' k,lJi~~~md!J~ !U~lllloi.:r, 11 i:r;b;r lW1I1;.m irul _flilll!~lil" ~lltll1clMHrmm ~n'UhJllJ1t.1!ill'~ 'hnnljUiC~tlz~ ~~ llitt~ ~ otl'm 1I~1Nl:n II~ ~I IZ .. :fi ~ (H).'jjlll~k kammeFi 11 i, :J.IlVlmmri 6~(i,=~mi ~P'I{Qt[ll'~hr~ ltb1l~rbn L"'JJyrk fID"imm~ ~~ tl'llliuHlli~lrm.

ialli'k dih'm tlll uftf'" )lil!.pgm'~ ~ Ian t'~rt. .u~ ~klill'. r-ill~ fli. ~~!J~le~

• ., IilIlfn !milD. d~'iiI'h; •. CI rJLlmfindl;~i ~1}1nll~ C~tl1l~~adb~fiI "-'Ii!! ooi!l~,i ·liti ili'ilin~ 14V 1.:1 !!i!!nl~diUi. ti:Jh:II!Ore k~ ~I, KJlirl !(1I1(!n hl;lr'iJ~~ k'il~~ j, ~~~~!!l Idr d~l;'l11~1'k In.g:uhtli~, .rua! 1', ~ ~I Iftl!;1r, ~rn !' tim! i~ '!,\!u'hkhH-11 ~~~k~iI' ,~tUl· !tlfll~ ~ I~ ~li1:cnm~kmi:-d~j"~ ,"L':lAl~fif1 i'i~ k I fi:\ ~I~. h!i)~I.fiI1i'i mllkl rubr. ··~];Iit. 1,'gll'lII: dlil,,~ HI 1!1:~~nliIl" di)'!JNk ~~Il:l.n~lk ~~r !i)~8U~U dl~~ lltl ~iruUlk. ill!IlI'C~ il )~ I~ ~~!Vlil:i I, hul' O%. Ib~r :y'}V~IIlTl1 n @~1fI {mf)kl!Il:~~n~ ~ifljl'C4:ll .lJ;lkl~~lIC'1 ~.3 Dil;fUJUI!1 1, dfJW l-uam . (i,. ~I~II I~~~!li,i .1lI~Hrr '''iii imlm I! ~ml: IJ. (l!{~mil~~m ~hJ '!;~Qil 1~.:jlFl!;:.tmf~~ I~ I r. Ul~ b¥:~~!lI ~h: KH~~ dl nAt' 'Io1!J ktil.diln1JLtI k~~ YAAJ,ln bl f di~JI~::'!n~ i'k .:'!t.r-~ih::l~di~[IJ,i!] ""!:iiFglJ..lll :rnm",,"iircliu.

ir~~ff: CUlm1.!1lII1j'!1:Iti I.h::~~gll, Ktl1' ~1~1l1: kiL~1 <ttl.! !1~[]d[1 '~~a !!; i Q~'h~. l!illiun flit,{k;'l'!1i! I~k~~ hir pu'ml~L1 Uygli!l r~~~~~~ 11:~ltLIIl. ~tP, KL. f;'\i h::ri J~~mh )l'ramllkl. sl~llliU, IU"ihi", I i.t~ 11.lsuu V; ~m~~ TH~k • Y;l~IQII~n d~i) Ife uti ~dtti~tlj! ):IJ~rl! lbiJ ~~'Wl'mn . )I',I'!!I:'~~ ~!lI~lr'l5lt:lU~0k • .e~hr, Q'~!I IhJ",rm '~ IJiUl ~~GIII<:!n'i:il,qaIIf!, I~ bll:i:r;ii'! LOt" v~~rMII~ ~1:lf1L;iJ;,ir. 1l~1 '~iI~n 'Ih..': U~B!J~ .irtma_JfJl dn d iU:J~li hli' ptC~jd~ ~Kl:titi~"lct gLifilkir. KJ[htrL':~~ ~fI ~I w!iG.,d I) 11. n .]j:k~q:~~k, 1"~~ln'oo A/iifI:~~itil Bii'I~~U:. ~,I~U~'f.i '~hd~ l'WOl~ kjjtR~r' d::., tli!iner Afrit:i em Irlli!uriye~i 'rue.:.:; ~!l,fHUhil~a~~ lrll;~ uh 'tilin ~Qk ,[I'DhI!l &:C'rrilll L.atlr. ~~. Cili~rur~ VJ~lJltf~i!r.. !i,;w tllllhEl "";iI~£hf!~:~.Iit Dilnml1, limtifr!. 'Gult~y ArF~~,p~~ fLl~fJLitl\til'l!ln '~~'hlu~ ,dith:il ki](~~lir ~rflU~U ruh.,. ~~l~timi.YM. i:i:tEl00,~~ ll'w ~ iye~e;, iiZfirt1. uygeJ{jj'l:iJl ir~ilsg~n ~~;ili2l ~[W 1;ilIllJ~~~;). ~Llh;~:1 ~I'. G'Wle.V 1'.,(rlka \I;l, irk:ql ~o]Z l.iJj~ITI l~ttlifmWiln~ ~ilfIi .[J.~(Jhe~~ f~jj,~ m.i '~fmd~, o~D'lil~~' ~1JI 'sjiJ~!li!niyo:rdU! ;'SdzH ~iZ(il K~miyw ...

43

~U~ll~~," :S;kziJj~j ~~~;rntI. I:d~mleriiilj~. LlbIhu~ilU.z, ~leU~i"'"" ~;fl!~ rlr131rrL1TCI!;J ~tkrt9i~; ]'O:k~M!~a:U'iJil~ tr1Jtijjl~j~ ,a,~.IiI ,~~11. bilitiffll. ~~;I~rL~ ka..f,J~~~hsnt!2:. :" 'fntrk~a~$~ '~tifltl~.rc ~li ~!rimiJ~ Biz T:thi:ler.:ic ~][],[~tt:: ~~tllii11~'a. 'lfI'i~b'iUtfili1'~~ fiiib1" l'~n::"c Ml:J-. ~~'lre:mk "~Jl~"lJ;ea'k~]~!l. Ift~~U ~nlitillli2ij un~w~~m.11it:. 'Fm.t~~i!:~, Ta.tk, ~1rn~'Jl1 ~~, imib.:i :r~~IiiI~~. m~~~, ~ka. '!;Ijnit~nIZ, ),omYTL" ,";D~(i Ih~!n~m~~~~~ b~i!I~g ~J1iI, l:~>f~ ~~t')t~ Yil~aynl~ 'b~~iritrill ~~mt~ llih~tt!lafl[]'~' ~~lll~ma Poo. ""~ Ilml~ 1M t'UI~~~ WfHm!ii_l)i~t 'fi:iJ~_ ~ bi~~ b 1!t1~~,~~e~k ~~:i!limi\Yti PliCi~_bMi~~,nlUi~" ~a~~[ Q_1)k ~~~ ~i~k~~ 9;9k diltM ~~~id~ Qil~~kjl il'I!uhngi durl!imdlBi. ),ao~"O g;j~~ Mn!kw(il~ l'C:phuTh,un ~'t;: ~1i1itli@i ~okUJtk~t6Hri ~I~ hlmirll'kti!uhr. It; ~~lift.i diri II!I~~ ~~mtr'lfb,. k~;t ~!l ~Iil'U~~fi~ i~ ~~in~ :G~iiltncme3f~iJ. ~ut,(lh~ianlla,~ de,""l~~ :Ktltt't~~~m.ke.ndl~"~ b!nlutblrio!:: iha3llfl r'rm~cri:n_'\_ ,iI~ mimm~le~i ~:&:'mCli&~ er.t ~n~mn~' '~u'l.u (IlhiM'k "ii)t:f'D'I~ktillBJif, ltiirtt~u :h1tf«ur ''re. TIid:i~rm~ 6u 'ilfd~ g;elm~kle~J1' Ef~, ik:endi oo~Ii~[ml' ~it±'ti8ine i~Mel: e.tm~di~e~ 1"mk.Ie~e q5t Itu'OO\lmJe Wlrmsmm1;idir, Kendl Oz :H_[line~1:I~ 'ih!:Ut!n i]3e.;. ki~i~~iii ~~lfiru.. ao, ~llIiSruti 'k:{i;i~10Jjti1,';m~k~e5 dijitrJ'neld~', ~j~'I~lmd;:lM~

Gurt~~ :A r~li'k,3~~ ~.VI, iJeyaz. i17~ml~ yani n;prutJbetd II~ im31 1'i!!lE!1f.lMtJ.f11 Yijl'll ~~rJW, ~Jii.d,lrijf~'l ft~b mtl,1Ul'llOIM'i }\~~ ~g~ ,~.n· m~lt~~di[r. f:'ttrr~i)'~I"dil~i, ~I~ i;iHn. durilll rnUUHI gore, GIkt~ Arrilllnll%1lllki k'iMeli"k, blkl Mr slntOO:ik, QrInw. TurtJF~~~ Krfu:lll~;r. Kt1J;. ~~firni~ ~~i~ 'b~ ~ ~(!!'~"G slllUp. _ iiI(~~Id._ir.. Kurdcri:n, TUC"~~~JlI1rzd~~Jf.llIl"~ ~~retli:1!' _im~[m e:f~~Idm~ bi hi! '~'b1!'] ~tlm~m~:e~~r. TUf-kJJ.:-im~tiu. ']"iJrl.i:. O'Bt»WItmM ~i)1h:lllll.o)~~. ~I~il 1Iir&ru

ICI~w)'~~ Kalid~ :1lL~'i ~ir (I~I1liJJi ~W;r, __

}~itn_'ntllll. Kif!rtH!!nn ~tru~~t • e"~d nlmnM, ~'TG~k"" Ji!ZI~~ i~i!l1l ~~, ilrltl!!' ,~IQrak '~Utelwki~'~ iSe~uh:liklmrrd ~ l'em.i i!i:l~I~l~ '!3~ra:Uli~~~ 1iUft![~~ \I'~~ulnmB~~HbnH~,Kw;1 s;omn~IJ'Ll,l'~ ~lI1na 1~lk ~~ ~h~itnlllir1ln 1s;.e~ .K.I~e;!l1ill u~u~1 'W dcnud~mhk. 1t~,. 1'J11~dml- s~~ elmi;D.ma 'USC. Q~i n~lr b~inDl \'1;: ,;wUHmlme 'klill'~ ]!ilDlt,s'I;ya ~1~rn_lklt\~IM!(hmrn b~] ~rtmJ~1 ~~~, IJ~~, REIP~ ~, sO:rctrlc:rnimoe d\f.iJinmi~a[1{" ,

~Ufl, ~lfJJ~a~JU'WID!:ti KJI;I:i~ m_GMI(!.t1(j'I!W ~~ ,5;!Jrdiimiubn hlJ po:1itjk.8 ~~k itJ.P']~ifi1H. G~~I ~nj::lqll1m O~Ii!~fi~iij' bJ'r. _i l\d-e d~rm;dtt~

,~

tti-to mu u~f'j!lilllTii~J:llJll j'Crnelit:lde.l!:i esas 4Gt~Iii' -i;ge. K'iiooisl~~:'JI~ ¥ltiiUiloesiJi pilm;a~illlmt1Si ve pay'l;~~~ nmM.rdn~. B?Ii~·¥~Jle:~. pdUili~n:ln hMl~:fi 'tihnat hir b31 ~,JJ.tii' tIJ~ut$ :i]~I~jj.d1i~ ~l~fi~k ~~r ~I~btlt~ bl'lt'l ~~~im~ ~~kl~ ~_ :Rnl[~tJfi~ pO'~lt~kaslilllll ,h!1id:~:.1. ,giln~ 'bi~ 1il1Lt1iUin'l kyoi d\a~dlrij~' ~~mekijJ', :i.s~(!:wtc pi'!!;ill~i~n'Liq,' d~mek!1.i j'_ l~~ I e ti.o~~ [E{(llltl~1' ve KJU,li1i$,hln. gib~ 4-5, ~.evl,et ~~~ rmd~lrL rqn~l~ IltJ;rf ~1(]1de ~IGnmil.i., p3l'ii;;-a11UlmDU, ~o.e '~H~llMi:$ btjr ~Ike \1CpI ~ir' uBU$, ~~~ dmbS! a,g~~' bir ta:millJ,~nl:liJ ~!f ,lt~~i~: k!!~ml~ ,d~lifl". BunWll i~. lttoeciM K.6ii1~i ,iI;'i:J;lildan ,~. ~ ~Jlcel-mln~i 'Deli:~i~lr. K.lln~r ~I:~uni'li~ ~ ~ij:y]enebi~it'~ a111.' biilk jmri~~llli[jjbeUii'ii' bir. ~jiJR~mlJ1dm. M1~,~ft'el.pl!lImikiiUmiin h~d,rn ,@~R"'IU~ as.llIn~.~. b~ lII.i1 maC l~jnd'cd~r d~tw: .o_ttJl ~ 1:I~tamtlar bu zaa:fmn. :yarM'hm~ro'k,* bu ,Z::Ulif) ,bi)l Wtlo'!~k~ qol~ruJl'ru'rilk, ~ mJ~il:lrnmk ~e d;:.fin1)it~t~ll"~rek A1 'wpt!.il!mu g®Lrnu~l~]'~ ~~~\ttr 'fil. rfi~~mt$.Jl:uibr, 1-1tI! :Z;ID_~flru1 dMIJI)~ rn'mm:1kJ gerckir;. ~ ~!.!f :siirmn biiJiMin~ 'I{,fimntd:l_n, '~IJj_ G1'~~md1rn_ MmJcmk mm~gl d'oW~' C" tyDk(i1 '~ihl'\~ik '¥t,'; li'I~htt~nlCi V~jJ1~~&L~n~ fmklJ ,t~~nl!i!J. lihn~m~' 1o'\Ilrm8,~~. IjH!I,~itl.l~~l~l!r~fI rtl,t1QLt:I'G.I~ ~lDRk :gitbi ~~i d~ b~I~Um~l!:hr..

:al'tf ~~ k!l;fn~d ~d~1di~il '7:.si1l~m", K1L.rrcm il9Plumun!ilft tM1~~1 ""~ 1tt>p1illl[ilml 8Mnid~i'i' '~Itf~,' bll' z~~~fiUl idnd!l::Jj' ynni ~18u1Bro ii!I~illi!j 1!Jf!Jk iidil! ;d~fi'i'iltillk: 1~~~mnlUfi~!lhr:. J{~i1~~]1 ~Cdu$~IItLj~rn[lji' 1k~'lilit!1: fi01 nai!;;illrurcilli '\!t::' lfJ',B~.:d:mnar!i!Jll1fi, k!I!I,tlf:tiJ'i1 I r:lMS.l~ cr~llc Qrlil:TJ'i;lidit, £tt~a 'lil ,~~IHJi~;; ~~~mik~~~flIl w U.¥,sU1fil'iOOloom. iu ihlJ~ w T,crdJJl: i~ji I~Bmid~' A ~lIy~nfa .:m~, fBalll a !!hrt'inlcr(:: gidel!i bir

g~i ~J] in 6~d:u~ tb, lnmml.mD'I.a~ldJr. _. , L

'MI.!~~~·'~ Cl:t1~~e~~ri~ bliJl IttmMlI ~;"~~kl~clr'I1li!l@k p~J! ~Iktlh:'i:r "}I'alJ'~llm!IJli.'Iin. C'nll"lilifal i;s,~ \'e Imrm1itllpc~, >cfu.wl~tl~li'j~ lL1na81l~~n

~~~ld br. ~~m~ I(Mrd~~. d~.vll'~~ bir '~~, d.~,~~~. ~~~~.~:l'l tu M1l·lf'!1!fi~1 pohlA '_ '[nlpi h~Ii,hd'i '£JlmujtL.lTc, H~'ililfl~v ~ (JulW'l! ,b1a~~l\!!(I:t!tri

~fim. &n~an.'fll lit ~ Uluw '~~rq,!:d~~nll~~cu·. " Jkn~ A~p111!~ln ~~ ~I (I~'II~e'n(ii" $!li:ki lElde ~llmdUd:er:ilrli~ ili1 S~~)"@ruz. 1l(;:"'~~1 <olmamn i5!1:i' ~ U bl:i~fll.1} bil:' ~a 1@!dUf&'I;w, ;~iJ'kIl.tS~JI , Bu ~~V'hll'" I!l:n.n ~iu nun:d3 ~imti.~)1 b"J\e'lh:a~dir~ h'llJl" Ornttn~ Fil~~lh~lJ ft~~ :BriGlillJlfi~ 1!Jl.,~11 5'!rn\~!JB:~. ~O'v~~EI~rdir. Smip. A.1bmm i S,@" IJ'r:II~l1' b"lI~f'I_nl!~.~If. nlI~1 d~¥~tl.a~firIJ, ki!i!f!!ll'm[h1ji!rnr.[Jfi[3d~"da

liS

}'~ru"i ~I~m~u b:Hrt~nirkmL 0m~~ • 1:1 ¥i!:Y,21 b~ d v' I 'Ie: b1liJmll bir KJIJj'f:'(nis~an :S~if:l1if.ule"£] kUlI."lldm:bl2ls~ CL~:!i;n o.iSt:oL. di.1:.b1~ ~ ka~nl·lll!nlih[,.' ti:rt~er ve KW'd~~an Wnk~ \<e ~p,a~1 narnK y. i kllrtl'lilU} ~ltw.£l11eJ1' :J[1'i1ls;hn~~~iI~uf.!JfDll_~IIlf, BmiOD Kfirm I 6[.: ~:Qin ~ J~~~~z bir piJ.litlka oldb.f;'U. BirilI~ IDiiIT¥a :S.aW{m~n.~ sorrra, devt~ll3racw;3 im;~ki ter 'yt"md ~n:;undum~D~ M~]Ic;U~tf ". emiryI Ii kUflIlurkell. &ijJ'tI~ ~.biiy\1~ h~sl2:1 mkla[ .~~~J1'dlIID (jlI.}k ~~IikIRf_ liiirim;:!1 D~~ S~¥.aifndm :SOnta oJ~'u,:l!r!Jcj'a .. ~ uhu~I~, nimHiUn Krwtifii'i,n ~.ok " ileY iDe" \ttt~. 1"~tOfUldutu ku~iiSW':dUr. n dijlllcolm bu 1elt1~1 Hf,60[et] &'~~ .!ie:' bei[dem'e.kf~l:m: Ki~j~ s:Whu~~l\'lKl£ WeJl~n ~'hii1-)iiiDetii p~Jhillbs:~ K:firdiI!:IM"&'_ ~ilb6i;.. Jin'e.t,,!y,O'kef~· . iifitmr"nd~ '~pJ anmJ!~n, 0 za~n basEil _'(ijr;l aydml~~n oim.illk ~ K$I.rI~~F~ ~irk~~ sM da:ll3 ~.rlt::~ ~~ .'r:

Bal'-yOOe.t ~ilirli:'iilan, c!ltipI:1:ryalislla' ve. sO.mflrg,eciler i~n ~ bir ~;:iba olatifl ir.. ,Jj, d~vl~h~£. ~lk~Ii_1. knmJi i~i VC' ~;~lim yak, -e

haJ[k~ ~~Ie1lYi~troW~ i~itll ~otoolru" tl~.a"b~llr,. ,. 'F3_kaJblill ~ K:WrmHJ6l' ~ . flllldruJ ~I ~ab\J) edit filih~"Ij1ll ~'lB:y s~oe ~ 0 ci~!ii Dat 'mu{:~I:;: yUrti.ool'.emgtnq-m-Ir-? ~i.iAitt.i.n ~ ~ al!!)lh;lIJc ®Iian btll ;SU~iD biilindlUl~'Bi:!:datl wrnlinrfami$tfr1

81!fmdlg olle ",ni ol.a: b~b bilr-JitmDu d~ .. ~ del" !kiiinu~du_, B~~tb'J B1r~eJII[il:M:tI.h:lili~~e-a~11,l . I~II ~kd~v,lg' ·'"'tliq~ eU~, Itik u~tm :s.ukmudrarn. ,lm8ry~-m :glQrii:!Zme~_ er 5 Ql1lJ,O;W :ba,illIllSlz'lnkl~1rll1rE 1k3~ $I~. Kmie. ~8e. l~'_ YUil,YI hn b~uni;rn ibw'i e[IJ IJZ blf ,mi~;,~nU:1l ~d~ :j~;e 'lelidi~hni bElldill\, dl!j'in bir ~~m~liz. dt""lst~ sah~ Qlm~. kt1~uclik ~- bir ·Sl ~~' .~i: silJMP. flciijdi -. Adl' ~~ n~ (]'I iii y.$llk'~r, Km I .~ tilJE, .flb 'bir c.;i d~~W bllluDnJf1~~f!i 1lr1J dU,I'UM d~'abhmS'l1r~ lBu .b uluslara.1ias:! fi·M.,m1n ne kad~'r, *filil~J'e1.'l'la ~ bIT,rri~. GJim:ak in.iruldiJ~1Jj "'s.t:.dw-: Iu ~~Jn b-I~:uin~ lWi.~, U ~~k 'bfiltyLik ~uj" ilI;m mJSmm.l(~ ~fuifl ~~

YUt..aRd~1 seNk· nil' U ~~kWljEd~fI, ge~k ~. U U,gu aiJ .,; to,~~tlmmD goeni~ligi n~nml(hlfl, wl-t· h'Jl(iik 1I1u'f,j~nlh b:i.l~a . IlL, ~ilumlz. de,~~e·t elerak &'giIlllendlBi, .i" f3k.M ~ok 'buyllt bit ~;s.a VC atlt~g9i~li in.e ~I\;p 'OI~l ~[irll1crm hu ~ dogal h Ik!Inm ~I:s IllcmuUk bjr -\eklld~'l!n;~Jj:t'ruJitmi klJl'1lni.s!tik. luf,tldill, ~IJ ~\m 5:~Iulmiasl ~ruki~ Siyes '1" liJ' illtiJ 8~~md .l:i3nllll hut~kg'vc '~ e

;.oa:alar iiI~J hyom'ti, .Bururnn, ifu-"ind~ liti£kj VI; ~:d~ . de m~yd1rum ~ehjyoRhti, IOigiamlmm ~ '(ah~JDalarlDl (SArli biF ,etilde s ~iPmJerc ~j ke-fi'~'efma ~a~dITdlm undl!m ~y.

:' _ ftrj Ita Hafi.eklefiJe~n O,hJ]pulrlRlR1a~ll '\I,j. 'Yub~ j

Dtvriiil ~i ]}il).t~ 'JUur O-Qi\11kJin meifi.~~pjMmJm. Im.jbJ ~lefQfur:lre ~~,~ ,'do:lfY1$Jyla hak1anntS.a d!LWc it9WMi tfii ~rin sUyaQ sllVill ilfh a, ya;pmalru-:J .. KUrt' eng III wsW 'Ie hlplumm1 'iiladf~dru w:.

t, wi: . 'dCD 002 e'tm~hm~ g.erek· IkI)'onelim kade:rneleri:n I ~

d-e'vl:et yeme: irWJlde 'Q@k hnyut bir s;Ut[fifl ynro~a:Fr . e:d~ ul,~:J gdiim~yi bashm ,asiim.iBu},!.'m,u b8~ 'antihmttJ,'1-t, win _ (H;iihi:f ~.a'~amtl.J ~QJ¢m!er a~na~ b3.~]~I,h JI971 u 801,(11 d'~n""iL3~mI:11I'1rf] I I' 'lie, dlgil:1.J1 ~(!(flmij{1 :tUIJE~ :3UnliLL ,5!iI~l" De\I'lelrn ~!iifl, ,!j_~n.!Jm 'IWE!UIJ!l[S:L~~ bfi~Jdrul Imha,d:;3.B we axmmji:~:YODdalli ~ 1*ii~bU~ dtii'lSn~~3 ~ ~h£i~1 yok,lur, Devti!IiD Kili1 pomMI~ 1m ks.ymndiU' uz~Jine otunulmu~nlr. B u nunsa di!:v~e. ~~Tfuifut1Jl. i~~i. banw.LOill:tul'b kmaJlilfiin mt_kMd~. ~ftiligefEmli£. ~~[~ u ko~

d:I Kiirtle amq!:>1rnd~ yeni b~ gmburi (r!1~~a bati:l~J!ml ~_ leyi" J 910"lc:rin ba~I!!i["lnda rO.~lJtlPa~ b~bym 11 gntba

/~Allm: 1 r" I~nmekk::dir. ]Su grup ~i~~11 ltbiicatkl~l:1. l;;r::;ri:tID ~~lli;;;:8h~~j[[li dtIS~tim.rnslm:dlir. Kdrlj[erin ~~Ii;i:riDi. iste:khmni~ an~k 1,1 ~~Ii d~JIlf'L!lmhilllio~erini., ~1M:S!Jl w ~~f'!l'tOkr'3IDk :ha'~ .. JIDIl ii'iDc.a_. ~1Jl y0 ~f!l bWfljl:u~lerffii d~ilmnl!:k~lr~ plW1J~m. proj011Zrini buJU giN '6hl~t!1r.rmaya 9S1~trliiltr. 014 @mbLi~ clle¥~eri:IJ I~l" ink~r,e~ eve ill; i tJJ.ilasyOllt:iIJ politilroj~ ITIIIJ z.alili]l]kJ[~n b 4ka bir ~ 1>imawguuft. ~1iP.lle~e~ de wCEin, !il~id~ii I'i, hgW"J ngtin rica e(rc~t msren~O:8inill~ omE, sUai'! yoJ~ a i~l&mak_ ge kh '.' bi[:.. .:in(::.e ~'arr.:hl IlillIlla;:llm:ilkiadtr:. 8u YI1'am. AJ~l a,:Kfu1 ~I~ ~~mu:leD bj u,.IJ~ me I}S;jj Itt ~'i!iile;r ,ilfa!j111 ria. ~d.a )',3 PlTan fbi!; .unum:. '~u gFub~~,n dll"fil~'(!eJlj;l'ill'lli 1I;i''Ci P',II'!l1lD. mIHJlfll biij CD ::lift kll3ll1.)'J~ ormYri k',n1;.::!,kt8d if. B~r lah'~ha rtiltde 'y,~PI ~.gm. bliJ lI:a rJ~ ,mad!! birr Kilil ~ t ~.giil~neIii'iIZPS!Jp kr.n.Je:r, ~1lan~m bir. s6:~il: ®~d~~llJillru.&li,urt halkllll'I'Q bn kon~uJft biiilildm-dilf.'i~rnem VIe

·

e~m \l'<c c~~Jfet wn:h" F$:al ~~ wi£J1 ve teG:riI.be ~b&nigi. ~iadj

bir ~iY~'H I1IJ:anl~\!' ~JIn_UuJJ)as.u~ ~ma!tfi&t idlZ'qig.jitkEli ~Jl~tm ,,~ - ~ilnmmnilSI ~i bir ~ureuwn b~~~mnIQa. I~n.g.e.~ oJUf~r" Uk Ki1IlYllgeT:(;e.ld~DlstlljeJ i&ilP. &Iir_fi~b ha.1i't;~I·m boJ,flayaJiJ' ~713r,. :&U.tfl~E:udev~, P:KK\t\e1l 8nd~ .~ ~fi~n 0' u~rn~liy:a. basktd.~1 ~iiDSm;1-de;. g~r.ina, mocruil.er~$ini drl;un~ fStal ,~li_clihUl[hkblJr.):·bu hmr..hklamJn iamanllla'dmasuJ.!I lIi~ni!l:ll, h1fi. K'.o:mn. w~mi¥'YW 1Ili:1r'ik:iL~ [arrpt Vil£<l9un~m '!;0k &i.cmli bJ:r. fill Oiltl.'u.6.l:Wlu., bn am bcl~iQQD ~O:k ~r '!ki(ilAAildt!!li eldujiill\l! DeUIum~ (:ijll~I;¥OnlIlfl.; I - KlillqUn1l~ :s']~ :Slkl~1~,_ lu~un aln:ukla ~~'bjil~~k !birr ~ o.lmadl,mnl ormya kiSlyrnQp ~1~'~IJ'H!m.· ¥l6arlda buml!~ ~'Qin QDk Qn,e.1'1l\.li bi.nkEml~m me-\II~ut \i}~~ail pxe~i tizet:iin& dum~ ¢alq,bk.

Y~kal]~!;!l 5~ edilen ~ruJmmL ilae.r¢d~ d1.milflma.s! guekm h~' ~ij;nil ~h:iba, 'var; J 9'11 ~e\!,r,1m~ireri. "'E'n~i'fMnd~ :;0[lj~ K_itdis~a1tld8 g~ni~n s~riUa mne;ad~l~i, k~JniUQJ.gda M~rr ¢I wrtell'tL;yotlJU';' .K-endi~~ DeG,em bi1~il;t kahhl~. IKiDnli5t«D~da:k:i mRfc'ridlelc ~~iI ydh:e~Rk bugtiHI~ ~d~~II. konub!rn:tda :. 'li§~ji'

;s:~fum.~ O:z'em g:a$;t:myorlru:. .

l.~ AI;ij sros ,~!~I84~de ,-e~~k~~~~ ENb ~ Smldiblh ~Junl:a~w_jruJ !(Il]ta;, 'KK i5.Re.uh:i,~tln@ ISGJli~n KUIrli:Wm: UUlmaJ ~<.e' Tropllibm$81 .Kurtuitl1i~. ~del~ y'Qkj~te:rek tiJu§l1n~ kndat. g~lltL AYnl 'lari]ll~ f.aptlm,a;sl pl~L'I;tan~" f~~;]t g~tJ~m~ 'ORH ha:d::I O!! kool!1~lu.mda 1,[ , :I(~udiru :~~ad_u. :Bu S(rilgUJI!£n~ • .el~titii'l:I w' ~h:~~l~;rjl~r IM{K~!I1{1i'II ~flj )"e~i ':a~ Irun:Ja:rr y~1l1 kot~l~tlfdl. Ori]I~ b.~bli :Kiirnli5i~\ii3J ,~®k buyuk: rtoPlUmsai: d~t(u~imllu ~JrQe~~~$~D. K~~1an m'al~~ 'KJriisnm ~Udjr~ K.-dt1·l?Pl~l:b'1iJ Qr,biJot ~ki Kili'l. topl:l-!m~ de~ .. d~i', Jain Milk es1a Kfrn d~SiLlcllir. qeriU~ haekerlr.liin ,y~mlhltl en f;in~1i sWe~Ier.den 'llJid. :k'8;tllDln ~rjn'3yD ~]mi1Si si,Y8sil u.~,~iy.e'~Gmd-e o.ne!IJlIJfI lbiJi. wI u~tt.eaurre$;i~ir~ l'ek: ~;n~ bu algp hi~~J KjinUs~ U~~ul 'W 'rCf':tuun:tiJ1 KJ!rt1L1hI~ -"Mr.kiail~1ssinilli ~dk Ibi)'Uk hi.r ~3m! ~ !t. I:i]ini g3$IFrmlilkiOOliu.

~ :.I'~ •

neriHa,'··!tlrt 'hillk ,.;udanyl·a QOk bJ!~ ve ~ '~h~L ili~' 'leI"

blruY9f .. ~U.J1lil:l (mg,e;Uellfl~, i~in "fevl\e:l, :1J9.s:S "I hDdan i11l~ ~ p.ij.ullelltt l!Jy~uh!:m :ya keYrruJYa b~lad._ D IIfte.t yanm ~I maVJ r sr::rgiIf;,~'9n b fG', g<GrHIt'lUU'B ~-,IU;~I {i~anB:a<t8 "~ri:k 'tedII)Jrifl' adl

i4

~lJ'Ii OSi~lj~J~ii1I~1 i5:~ma, hilfl1li d\cl AfIi(ldl[iilnl[.f~i \!(I 'tti'tNBU 01'. i:Satd ~~M~~' bIDliti~[Ui' BOyUk' bTii lilf~~, FIiD_I]~rI v.a ~ fiDlyn ~ibi dDVJc1 !t:11:l k~fi'll m'U~ia~61]d~f'lj I n ~ye ~a~I~II~~Q liiir hru~l.:tHi, Iol~u!l~ ctll1mk i:s~

~rm~f!III(i" vc [t;WJ'J1 ~ro ~;U~I ~1;1I ~~"di~li!r'(n:dn, _.

K"w v'lii;' ~ Mn In~!uii1! QID'flnld~;nm ~u if'~,i~ de b~liflrm~k ~nmknl\tl tlr, l~if lu:m Id,(:1JI~l but-O~;fl ~{IT.! ~8ml n.rne'n ~QfdCrrn:e-k!-"'dJ~lr, ()ffi!:!:~iil. .tiJu'i(~ rl"lf'Un~M 'V{lliIliO!r '!Ie Ik~H'JtI .. k; IliJI~l1r 1I,l1~ .. tl.1:.I lZllii, ~]v\!":J¥i M'1 II i.y~ t~ro(itl)lfa 'l,\'liIUllfj'j' ~ :k~imn~1iJml~1't dn Y'lH'ihr. In~ k~l~t~leM~~ Kn!lfY I~I M m~~~ i~~11 ~Qk iMmU iblit (i! I nmdd II: IkriJll~JI '(~~rnBk tJil"oIIl,ul;mn ~IJL'w~'W~i hir Jtmm~ .Dr~JIk.Mnllr. (ille"f.'~kJtc M~nd'N1l~i Mihfll\~k>C.:~;[~ OWl'mll I. -mRl~~umll' ~tl1elln'l FinlJ~m~ u;£C'jf~lC~m;edir. ~;)I bl~. kllljl ~ ~:;a,lfind!!l kri 1.11]'1 ~I" h~kfu~ el~ Id~ll', ~JlI't'!:i~TI, ~2:~T.11.m~t'd ahw ~~ K ~zm~1 KH,IIIlli'll'ld r 11Il1~~i3~i1 m ~i'mlU~hhl1~gn Yfi{liIQa! IS kO,I~~~~lu ~l~~ldn(flIJ" ~}f~l~i I~lm Ilt!fi~!!I k~~~ln ldlfili ~l {"n de Ku¥'"",,," MI 1 ~~V"'d ~~I,,~!J1ou 'YQ :R1Jllr~Jilli!T ~nl"!i'rnalldtm ~~t:fltn~, IQPillillliImiiI~~ Yf.:J~u~ll:n ~~::;;k lin' I[mcllll~dmld: flidu; ~limm di:'i 1It1l'lf~~ 'M m~¥>I;iiII!(!J: i ~in ~JJI~ik LDi.r tl!iM~I1i 1l]1~t]ArH Itt~!)~IIMh, O;tlt'l 1"1 01nmli U~lmmh d~'!,I'hn~ I~dl;m krdnn ~~~~~ ~'!;!I~G.i~" .i!'~~r{jifil , i !oI.emj "ttll\rll'Ul'. bunlru ~ hlu n IlIh' ~r,lk i 1!tI~ It~ IllwM hlljll~Ja[h:r, m rdljjnd~ ~~J!ilNd:, ViH~ O$JI~' IJD~ I ~liJv!fJI~r.nt~n kfi 1~111, ~~ ~~ti;'lfui \\"C!Jlthr, munun ciI,fI1 K'Ij)"'i)"~ M'U~ II ItJllN:'l«npn~ ~a.'k M~"nt; 1111 !rum!dn:. ~'Hjn~~i~U MI~IU. G6!11jJhJ .. f)C 'JI'I1;" KUNVY.I111 &vi I nIY~~ O~II mll~ ~"d~11Th 1k:~llhl'll, !j,;,t!I1t !l)n!ilJ~'i Ii bit' miJOO:S i!db'I,~ll'uhm~g~r,

1iJl!~ hll}'Ci~:('~ini:! bnkl~on~' i:r. ~!J1~[!J_fll l\)1J"~ 11 I ff! ~)'li:I bell1~~thI'1[11l~!I1 h~Q 'Vllfr GdrmlJil']~nu ~~.rfifdni~', [ii' . _ O'IIiMk I flff~UI h~p ,~~di:t, ffi.~j~~ nIJ~~lfi, Hpf:~:kl!:!! i ~~ ~ndrm ymIkJt-Olin~~~. ~jmdd 8i~ll=",r~~ rok~l tm~~, i [~ K U I ~dn~,(ill !It[llft.!'1tIil~ii ifQflI~LIj!~I~ ~ .\L~TI. !ill'HI!l'l! Hili 'IIlIlMhro, O~ll~(jli'm imiJC:'fnl!:h.l;~i ~~ ~tl!k CI~~f:~,i,cl'f". I~ 111. 1.lH!J:iiI J lI~jj AIII~I' ~ I'll de 'liHJlin~ iai ~i~~i~ bu 1~1i "",k~HIIJI.n ~hal ~n. ~ W til ulu I h.'l~~cini l1ulimk, ~ki'il~em"UIi ~mfn llfik;li@ti II~,' ~1f1J}1l' .8eaiffl.u~m ~Sl i", 11.1~ Kif. h'JIi~UllllmflllmnH1 ~ (ld r~fi' ~~I~~h'~ Ilcl~~UIiWi ~(5fl .Qphlm~nmn dap:$hill.: ~'ilYt~ltHT! UH~IiAina tlr; ~'®.~~~r'Ifm';~ n:[lir. U'lli ':1fJ~:fl !hi II'nemJ:li wnn~k ~i?k ;fh~!.1II~~i~~r.

~u'YY~r:rt Mim)lt\!l hrllit!kiluhni k(!iIf1~IE1!;j,mLlIJ!; Km!'Wi¥i M' II~ tlr~~nU[[ID~~lI)in 1t!11]ol, I~~th::ill ~I(ln iloti CIIWi d~h ,,,,,onlfdlr E~Jm '~L' 11 ])~C'ilUj" MUl$tilJf. ;KJ~I~wll!;mdetU~i'I1t1!;!~i K!J¥'!.myl MI~!'Iye twcle~ ..

58

I1lfilll" ll'Qyi"ilt 1Bri.IJJ~. fll:11W , h. tyi,'l cibi ~.·3'n~i7~ldll!L~ ~~\Ii~IltL\t,1i' knftsI5:Lf'I~~ ~ bi)'Ult tb~~ mrln~~ [dM~ ~~.[uw~n1a '1I~lilft1ju~~t~a. Kg'hfvn,~ Millr;,,~ If ~ 1l1';:'f!:VIli!~~ilflil JIJ IvftHl1 illili!:frs~, . M;fll'l~'~

U:hilf,1!lg~rfnlig;1i :S!l)Um:!lf !f!lMll~U~ 00 i1~ilI1SI0mill~ .9111'li1ill~ f!!d'll]: 11 &;m'H'~:n]bBtl'!i \'~ 'llilldCltlfi. ~1UU }l1IJ!1'i\1 iliil'lil1lli l~k~~~Jf rlllQnm;1'\", ~ !Iji~IJJflI wm~r, Bu, ~f8n~ ~U ~~kild;' ~~~iJ~~i'i ~ 'bi Ii' !l.tJn::~1 ir: Brimi~~~ [)~'jlJ¥.u StL~a~1 bifhklll:" 11W1:1lffi ¥~ I~~ y.Uf~~(:ri'l1Jd~rIi 1011 Qin ~i\1~'flml(~ I~~lm ~Un ICdjl!1'1i~. l-r, l~~~ 1~:t:I1n'I'liir 'l(ml;(J,IiJ,i;:JI~~1!(I1 JI'(!: YUI~lUIiIi :l!d[l~OOI ~n )':c!,,~~~ ~~~ l:.inu~ltlJ~~A'. Sur,yDn cd~ 1\r;:r11 mumhum I~~nun~r~ ~'1tiJl;~ limnil lse ~l!#v~t~.(I~i M!I!'i'll1lif'1i'ift, !iI~mr I~lji\'j.flmhli!l !!:!l ~lmhn'!A~h~~. Bu. tll~]!l: t 'IIf; Ttr.Ili:ki"nijn m~m:nni~1 'TL'ltk~~llnn~k ~~r!tr.'l<~~hUh;; yiJriUtblg,.1 pl[ln'~i. ~lr4!'Lmhl 1Mif' c~m.'ii~dm'. 1D~'9u"d~n w 'C;(}i~~tl~,I~ d~ 'lirm~"dl(lil' S~S;lP, c~iln~i"iln!f', RJl.UM1~HJ.I!:i 111 rfl ~Id i >IiIIllUllk ,~~m~ m

, ~i,iiL1Jd'!;l m '~kllllmt:J g!l!'~~~~~:Uilli~wlj~f1tl~, I!rm~~~ kl'if~~:;/kl~i'm;J Stfftl hir ~w.;htk I1lliJJCltl~ rum::mh k~"iiyilillkt[knn1~ Si3:fe' 11K! il:~a Wi! 1HlOI1i bin '1EJlmc1'l~ ~~m1'i'Et'I;. }'iflk ~dnWlJ~.ir, S{'l1iiG~~~ ,!o~iI~jh ~knm~:."! ~jri]1 ;~1fiI !rllt~pilcmn~] 1~'~H11~~ 1111.-1 ~Ui'~ t"i:t ~eViiE;r!II:k~ M~~lihdrm Kill.. w Tuft: e;j,mr~ lin. ~~il'Ldtlll 'fftAa~, 1:;!]1I~nl~~u" ~jjl'c, MiI]IfI~~ IM['j_IIM\':}I;~1d·fi(hm. r,o!iil OmkIJ1~ i iL'l\J;VIIC\~Ulltl ~iiI!Ug~slij~,n ®Iitt'!, RYnd:!f~ ~;lr1I!il'ilrrmhf1 EQl'i)fCi= k 11D~ '! !I/Wf'i L~II'~ !c.\i!1d; :yu~lh!'F!~n gai ~!il' li l1ult mI n , udlii,"tfj,;no i!!. ~~~f! i;;'l1~1fo h~l[nll'u~!",~ 1:1", II I, Un] i bu m tnr Iii_~yretlckj ut.!i:si8mrm ~ro r lI'-nmfcU'Libl.l~lI ,['jJ~ip ~~Iulnns In~lt rdu. t,lt: PO ~!~mluM 4;!VJ:.f, YtlOmrlll.i~.hftn:U'I ~-~ ~lrlll'I!Ili~~ IliII~t nftrndt~ ~lkn~;uml ~l1at!1 L't~~wlt ~~i ~ Kuvwf)yj M~ m)'C't'~ 0'll'1~mm'-~ nrut ~,tN,~ni dUJlFI1'L\I'~!1r.~lil. I~. hlJr~ii¥~11 M.ml~ lJ~n'l1n~! t1 YO 'l!Jtu'ml1~l(i'liiJ1 ~1;:!~Wil~ lCll3l;!S~i!J.h~i Ilmgc~ I~~!:l yJJr~iJ~ik ~~II' 8:ijt1dl~~~rr~~d~ 11'. 1'~n~~2:1 ~ tl,\!'i_~ l~ ~~m i T.hrk K.!I1~IU~ u~ ~[!j;VJ!l~1 i Il.nl j1d,t, lUftllOh! ilrl~ t &h)~u~~ri 'l/l1i! CiiiJl!l~y'd'i: ~fm!lni!eJ:'nr.:: "i. ~lII_n~~~. h"J'~

\~~ I 0'. Km,~"~,.~ M ~mye hOO'lC~ ~iniD ~Mmf Itll~~~~ tte l~~{twr, KUiV!J.'llJ'11 Mm1pn~nl by tdlJ;h~H'I11'I1 eJ,~n'J1I1~run!lt ~~b.l;imlJli kQltIjl~~~I1Hh~. ~p~ IJW~klir. P-,K~ ~~, ~n;m I(Il:Ii l'i r ~~n,:~ ~rd~f. ['k;i,lJI;~in k~~'hi.CLil~iJ~ d~:1i~mll:!J.~. ihLanrn ~i,L)'l!~ tt1ml1. ~li~II~lIlk tRD;ycal!"~'I1 ~J~L: ~I~l~~l~ il;tlihrd ,1I11l' Bll,!,:~~ljllill'i.t'lt(~clI~r 9::urm:ll 1 u:9un• ih!D[!fJ;;l~ !11@m k 1~~llk ~n:~I~limaiS~PI ~~I I!N i,'1 ~dnm['lIC~.l!..-d~~. Q lI~d~ru ~Ttlilg'nii.O~ ~IKK butUlB b~ ct'1.~h'l'k 1-J;11 ~}iUillk I:iU~LLn'~ 1ft: I.ldl/lfl!~h f. IP ~ ~mLL I,~ ~u, ~ilQlii..'kk!l1i !lam m(!JI kJl:fi-d i !iJI~[ln.Il~ I ilnvLrA! kemll lIl~d~~ ~k VI(.': ~II'~~~=

~~

<

~mik :~fi}1~le. a;illllftu-. ,B:U -~iyle. w.am.:~LY,kI,~ ~'~

~n~mh tlk ~ltft, ,ediner,ck aI';mI~nr.

,~~~ ~~~i kril'ettt'N gQre ,~a'llu lb:iJ ~ ~d~, ~ 1lhi~h" z~tD KlWlilWi Mi[li~m ikil4imtsl:mek ",,~ya "" -- i (!UJ.U,AIl~d9,n - i!ruk ,.is:$~~rmek de_pldir. Sad~ KG:ft MB:m- __ ,-~I~ ~lIDJDi kim vamn ~kl ~e ~1iL~t 1:![ygU1-_, 'lunna m~i!~ , ' ~, "~'w ~nl' he.m~ :yukscl~ff kniy;mrJ~ki cI~Un:e~{,erimli lie dUY,StllMJTh111 bE!~:mmi;~"ab~yw:um.

KJL!!WDf~ Mim,~ Q:Il(l;rl.Milhll!!l; ,Pln(' '6~~Il'¥tl!m yetime ' zGn:t'~, &,an~lliJan, ~]um_saa, ~~rulfar - 9Dk i_c "dlr. Ku'Vlloay.il MiUl:~ ,oM~l~~ o~dJl;ita g~i elan ~bay lie P~If., 'IJJ ~n~~rlorln 'hi,r, km.m:~ .&j~llhh b{m:iJkrnsdJIlll 'G11 dUzey yqn" - ·eillen!Jre ]'9'1t~dc:. liRK'yi, lNmnla(m ~ i ~1 YQ.kslll ,~'b,i smiufbn:hl_!] 5-e.len 6 ~R ~1~_Jr. Prof~~l:Ie'lIf.lQcad 'Ie. yfimttWcleri i~ i~~-

~Ujli ~e !iunWruslwll". Gclitk I ~'781'f'il 71CiE\, ,: 1911, _

t~w~ PKK"ye btdulru. bep' Kilii to-p]nmunuJ1 ~oblli. ~i ,~:,5iim1errnd'tn ~Mt;r olm_ §1U1. PKH.'yle Ibi likte. ~tJ:r;t ~'b~iJl,n ood!rlilinde bJylJk bir deti~pI~, ij)~m1lftwfi ,'~Itm~' Qnd'er~ i~ ko~lSr~r:klC$~r. ' bfl:i~m' . mill . b ~I IW . • bik~~, in~flttnuw~ ~nm Kfut oMeitHlti ~d ~k, ,ilmem'li bngit~r wmu~k_I-dil'. ~w~i. Minli)le Ilndet!erioi ~ h [~Ily.e~Ui)'ltil!L [PIKK oRd~raerwfil b y 1 ~ilawl~LIDDilI'I kll~~1JnIm~ld.nda.ki fMt'Rllfln',ru:; ladar bi~ ~Jd~ta, b~mm ,Ilmra :kcymD1(;udlr.

_ \I !Ill' PIac.\iiD dQ:;h~i!Sini- &t8fhill~run~sm ~ ~. ~; .1Iio~, k.amvibUmek ';tilil iIlIt'IIl~ ,gu"ibt,CIA jMe.j~_m iigm'lij:r: aSI Mr:' 2~': ._ - ~8kJlDJ a~ l,iIro'dL lllDdiUDtil ~,b~o - Wl biiJ.utam'M '. ~-'~~hl )\ClD~ bit !l\iliim o!u,~mo:nu_1'" 'oHsm-" I ~,',w, -t'M _tt ~nhm -11Ir. I!J ~m ,~i'iIL_~.,n&Ji ~I tEili11 50 bJm1 ~DltJ - ~, vmdu~ "o:t&Ji ,-, l'tBi 'Ve iC~elM en ,elkin b~ _:"Et~ hut .. ,IIulmikl:fidl~I' ,Saloi'lii ufiddml, S,ilV{jf III liko'Pto.fleril ~ ',S r-

k:llillm '~I m!!~lt~ Umklatl 'l:opl lliU!Yml' _" vb. hefo Wt.~fi, Scibib

~Iun hi ,'~ - 'ildc. ku~~3Il1[lmBktUJr. 9 . I IMIDfd![' ~"~ ~t <1'1 tuJ1l1luLn~~~d~r,

S E"im 1"2~d~ CUkney Ktlirdi:.ill ~IJ 210 · l;i¥DJW ~ bIJr ~.~

k md ~ M d ,J!1i o,pe' .s~n Ii;, ~l mHhIIII lu. I~ IO,i!!rasf4)n

~

61

· 61

PI:( _ c'yi ~IiiSN I rm(i hO_Ii~mmm ~~ On~m~i )'tonle:f.1i nden h;ri' iIlIwl!il'! !IJh ~~'rn;Il'!] inlJf:l;qflllfm. dimt;l, olTUib~l~n!'Q~I~~, &Ii!~ iipn~ ~ ~ ~ ¥.8;lnhlltl.unlma.5l1 I~il'l ~~ f'_~'i4n blr ~ ba i. ii-re'rr;rlt:~br.HF,; ar:rill~1 ~n1it!~H:B(l'I1!.'l i ~!l~1 ,i~ b~,RMf~~z dil~k!~rlt!. 'I,~I ,~li:!lik~pteil\lt'oI1Ic btl~bl~r • • ~tl~11 ~'lmmk; ~L:nl~ 14:11 k!l:J~di ~tfe.ulj)j~~ c~km\IIIl~1 do,~lfluHLf nndn ~mJ~;'lrtd'i:~ UCltilhLV.n k.'lbhmm ~~Q<cllt-l1m~~ i!;II1' q;.'Lb:~ ~~!r~ C~~I~~~_i', _ D·llIv~el. fUn. :Ii: LI Uil om!!,)' II. din~ sifliAelt ,;i!CI ~ul1!1yi. _1M luillJl~~1 'I;'ifl;illO!rt"ill ~lud;llIoo;llj'1] lI.f~dtlr 'l,1'JIJ1;Qm~11~llj r, Itci'llli hgh~flt~m flit!l ~tlJ! ~'IIIl(~I,S~m~jII.; l.!IIa'U!J:I, \IS @I~n~[r., A'!fMlJau.l~, blf biJji[llllhU;: lrul'if~~LitiJnun~ ~mIilFrl! d~~1! tin b~1 !m~j)'!;d~ $i:)k n~lk Mr ~kri t~l :u,t1irmml.1lkh,:ii:lin

_ ~!' ~ 7 Ni$filll l ~\87 Infih'l i !(J,r1:1Pi1 ntl.Jlr.u dC1'8iil il~ "~lI'idlnl~'R nl.~II\li.~~1I:i "fii!itl~i!ll Slll!iiMI 'EiiUlfilIiii ~l1lDhl &"11' '~J'~p;.1k y.,pmlitl!r. Ilii huhlClrdC~ _~,{j!'lj)n kl'c 1~!i.l'l;,ttJl \~ i· iilfn~~f~ftul!;ll Alwl t! KG m ~'gl ,e-

.'~I,hl- '" Mlu s:m ill Fi ~ ~!)_ ... dl,I.e1' Or.ftulaG lit!llr,lJrflll'l d iI.IiI I· 1]]1-

~'~ rtn ~Iyg ... i. d~DiU}'"uNI'L1J - __ .. -

J._ ,II~ $:U~f!tt, ~ !l91 ~1l Fi ~ I i ~IJ(}'()~' 1h;J/rtl cl;L'ifUltI;iti~. "'m zlll!D.billJ l.;i'e'lfl k KltiJvo~~ Mi:!fr-lA,'?Jm.l1t:J E~RI m~~fi'r~~ b.~~ll~J I ~ir hti.hl:.F YlIl:

~~LI ~~1~U l.mbl~ul K~rytro\n~n dtivr. I~~' i U~k~ i dl:.~ir~ e(Hycr. ntlh!ilJl! 'lfJlJ(Pf] l!J'tjA"i"h~~bml ,~,~"!Jb~~ If VI:: D~tmM nm.tmbiffd. lllfiM~ ~Uij~~illJ ,)I'n,pm'I~~m, la_ Ih Gli~url II bu ititl~~nn

f,IY")',uillml! l'Iililli.:Hm:h~ ;2 ,&-in is@nJ1Il '''ilffiIU m't;~~n ~iI'i~ikJi"d'l'ce' I IiiJlfh'~1flI rt.rll~l!ildll~ i I

ltm%!llm 8!1hmull. SihmQ. .. ~r,f.~1}.:l~·M· 8ilbi yBfWj~(rdc' p. K lulc 1~!r.Ii[~I~IlD fl[i:'.~~:ndti '~~Ifmnkk~ ill OM~iaUl'l'!l! ::;llk ~ I It btUfi ~rdu. ~~iPKK'! ni[] b m~ nhr! Ij~ .. t ~r[1i' o'lm~jl '~I~ijldn~g r~n ~U IIlI tIl] 1Pc1m in I HI ~fid n:yOl'~~ if.iIiIlJd!rlt~W~,

l~ _, $gllli!.~ ~ ~~J, ![i ri~. ~i l~'O~~ lliJ~~r.~ d~lmJJindtl )IIill~ ~{i~)!!In lj'Elflo ~. PKK"yl,~ i~ll n t;:ullimm:di bir h..tilllk'f ~r, ~,UJ hD'm 'l.lIl'~II!:l k:~~!;!ec[l ~i5)'I!t= d~~I~,y(Jr: ~~I; iYrU~~11 J Iii IU{ 1.(jln~lt~nc: lii,,-TJiI'j~, In.i!h~ i'~luh ih!rJ.~~~)~Il,~1fa ~~Hiilli' ~~I~rd~w l'CI Ih~~lr,:UIQ nj!g2;~!!1 ... , ~I lin~ '~~'~)1'63li;[Iw. _illrdll'!i9;Ofl]l~ll[j ~'hli£!,'"l!ili .nGu~n lU!m~ ~K_l( II'-~ ~1J1U]j :«.i)HitYOi"~ n1ra[f,~I~~I(!!,!l! mll~~_jl1l11111l II IltIlmru Ru'[I m:m ii~i1II iJ

bifl 11!Irumil(J'QI"g_~ bll' 1m _ klmi~ ,dt ~\Q'k~u i i ~IJ, ha]}.e~l~~ bil!l:'l "bt~ti'~la,'h'm ,dmIJll'ct diMl~~1 ~ bir lilirg~~ ~~d!Jg~m.l ~Clm~jJ ~uy'@r.

410 'f'wk:mdr. ~i~.o ~di!"n JG N:lf;llnlD ~~'2 H.!!rlh i f!d~ ~H.1) a~l1 _ &itr ilLQ;" 2.~ I r[}Zimil n~'l~!!:', ~[jim[ln"1(!~ g",r~k:i 'om Ili~r k(imrg~ cerin ~ ~lli!mint! d1i~.. dc~~.~rf!iLCt ~ruJripf. i ~ i ~nzirlln!'OO Un~ IiIfI'lliI1 'liW-I'J'n' "'flJrti~ ,fl~r/J'.tg,i ~Uit~~~~tillfljiU~;3n ~ld~'Jik 1,111'1. lUiilmUuh .lIlI"-.1f'll1l.t'I'3u ~VifUle- I1!IdllriJ I'cli~ til!li\dlill1. "1C:U1IJ. ~"P'K K ile< i~I~~iP 'n~HUI ~ JI'I~ r'" h:itiNr~ri ~(ilrirn.. ,1.. II~ b.M ,~~,6.~ 'fI'!m:IJlf~~II~

tq~ ~~lll'nIJli: ,Ilmll~I)I'III. ~li'tlnitltJJi.,~~' dliiil~n. ~"'j}!:11 k i~ti:.'lril ~V,~IJtOO d~'I«~ IClln"'~j. 'o-nln ~ kotn~ffii~k iSli~b~,

S.. !3:~1i Ii Om.". ~, M;;tI~ ~qtJ IbThlfih1 I ",~fj',~k dcrsi ~ji[iUJl!lp 'i;i'I?o'II~ ~~; 11111 ~~rn'!;l~ '!!oi!.' '*J:Jj, III Lllra;~ ~~gljj iffQmlHnl ,y,III1irdulm Illi~d blti)iQJridu ~ ~rlu DiI~ s:m'kl dl~~I, '~:(mYn ku~ ~~ mll~olllr!! ~,1.;sl1ik~ I bir ~iI' t.:li]!If1I,mtr~. I!l~ y,Mluln ,RI;blllll1h i~il1. ~·Pc¥I!tl~I~jj lIl.unJJIij~~IRI ,('JI'IJ 'I iI~ h."1 d(!nltt!;r~ :Hjk1.~Y ~ KetiQffl ~~i ~L: @~dLlk.rll'l 1l0i'im, l~JDml Hflrt'~~i ~~U ~~jjj ~~ iii l.jl.n md I 1,1 b(,'l!~:If\til:ii}'ov. (Bot: n:k Itt ~u~ I 0.1lJ n.(Ufin.f!n s~re1!: hl[jmlll~M ''$ itq;-ijt_iifui}n '1J!5~. ~m~)! ylhu:~titlllc"lnin H u k~~t~r ol~hrA-Y bdll~ ,Ii~r, 5jilmllk I~Di I~ llir n

. 1Iin~ Q II r;~n, ~:illni~l!m~ ~iil.~iilnulllJ MEUI~ uzLJ.m:ha~ V!.11iH~1· Ittvm..~r. U~IUt.."'IQ',\1ItI I ~il~I.ib:li1l I tlt~~~inin it¥iUt1ye y,l~ m bir :r1J.l~j'\"1 dl:d~a1;ll ruJ1 'lfill,Y0'l. htrmd Il{jlijjkf:~ "m~]I~lnt1n Ii ~1'J,?!d~ Ilmil'~II~d!AI~~. ~!lJruoulnfi .om!.IIj~ ndn ~-c n~. :P!li~:.t I @hVu u 1~1 ~uailli1U!r. ~lnU1n ~~i rlrilltJimd.lnl1J1 1i!~~lIl~ allli~~1\i blliu;~rm >kgtilOOI'lf'l'(sinio Ijlf r~dl !l)hhtB~ ~ ~1i'm."1'1 fiI'J~y~ II~uyar.

I~. I S "'iI.~ljJ,jloo. I '~n 'truiMi ~ fy-II m~¥fi~ ~lt~iII~r:ili tH,q~ k~]ti.1I" iI!:tk~ b!ll«ln ~ . IktRt ~;I)\J ~ m Mr !I~dd 1l!1.Jln ¥ll}lU1ll1n~ I, ~'M<;:KiD In ~~fl .. ~~~ d'~" II t:u ~PI'r1l1 diu riIl,uld lamj~~ ~3,lu ~~~I.! ,lh~~1!1 ~~lI!li illorlffjl!d-lij] ~m~n~n ~1!1 hl]biQ:rcl,c!. !ltili!l~ r !!";I.!i:~ ihI'jJ-mfU J.:~ krll SI;" iil~ M'dl~ Cidwn1 ik Kt_IHJI~U~lnn~ A?olfU,I,Iit'ii \'II! Gill'l~~~~lp'd II ~~ffbi'll.n ~lIiluh;lZl.trl dini 1!Ii\1lJii~lantf.l 'lJiYi~dlltill'lil.a.g, w Iil;ruH~~1 :lIln'h ~h d~rn~JI!i;, ,~ lIJii kl~1I mimi IIlr~ru! rn .rjli~j III y~ml~ 11k uI.IUm;.ltlllicl~l;i'i ~~

edl~fGJ

PI kllli S~~t.f!~ ~~ r.t' ,(;; Klll!i~n '"ljiiok 'R1:ii~~ ·k!l~"~ll11 b~IIil~R:I .~~IiI~ d~ nil" 1iI- Utl]J Ijl~ ~~I~jml, 'I} .len I~rug~'!i:~ ,jj~lr~lIiU m vli iii dn!f!ll ~,i):1JI. ~';il:il~!lffiJk, lI':I1llI:d n )I1ij - 1tr'lullilJl~n 1Il11~'r~Ufil-h ifiliI! !I:Hyrtr. r-:'ikiri, ~flI"lalr "1~bm!lJ';g.I1I!'I'1 ~byl\e '9:alldll~r:

~,

RniIHi" IUIi,U~1 fl,ij~ ~~~/fl'J.l, ~ IJlJlNI!frJ JMJ~fr-m ,f}!rItldu ~f~/kjlJ'rf ~ll~lOi'.r~fJ\fjJ' IiR'JIU~ii"i ~_j'rlm'ilp~~1 tJJ(~qJ"tiIji 1J.L.Jh·I~~J; f6~'~ d ril.· dlJl~~rllw g;[il~j~til/m~mt1l jl~ltlJ. .trlr,Jm IHlllturf __ li:liJ. i8r~{jJi'f'~:df}~t·~tdc h ~j. tJI'8iJih.Hul~Oml[~ §IJ!fNtJlJmm'ff ~lI"rt1.'l~. balUifihlJrJ IJW/d 8iu:a lIle Ji-wi(t ~q#,..rfriilJlmij M~' (J1'fwg~r1i,. M k~~~~~ ~lJfflnr oJm.rrmm ''e hflltHn'~71m lilf.~/j ~U'lf~f1fJ )'tflitk.u JiaJ)j~W~I~tt._Ji~ J,~t!9rrl'1Jl'lLfun brl m.rrUF,!! tJ',lk,d~mt~i':. ].lIi .b.t>IJt1~·n .rnJfNlill 1n<!!J'i!lfif t'~/Jlrl:Jl Ita )·/.Iit ,iij~r'ffl f·uJl IEI~fmrilJ{lmJ. /lnrtJ' (trfJll!1it* lifmJ'o f~"J, t~\ ~~i1~~~~ t'trg(NJ:r:~rl~~ f~'n ~b1tmn 0J/l,.mlll In.~~fjtn IFh;I, blr~ bJV~ ~"Hr{j,. FWltn',"lfJl~ ~J't.!~J#~'Jlltil •• , f!i

'[)in!ii ~:tym~r'Jm~l;lnjn. ~!i1ri ~t;1 {'l:rg~1 U~nml!:ifli~1I'iI d!;!v~~1 'Etlmfmclll. I] .~I$\1'lk. !I:'~I i ~du~i' rL!J1i ~'k 9~k ",~I~. Kiln Uhl~[ji hrl~brt.nin fJ"llit~ m~ !l!ilWGIli.'iI~~l1Ik U;1 iI~ Km~1ll1' Oikkilln ~kril ~!iI!~!"'~m, IIht ll'1fk'1~if ~J!:!Lllk~' 'lim:l4i Ktl lti1~ .M!llf~~hlli '~~ .K.mUu ~~\!,~E'ri ki.iJin\Ii~.. llu~, l,jF; VI~n I ~~,i 11 l~tL~kll bir ynnh~l(J dllttllJ!f.iiJ'1 Uili Ib! rdOrrL'll r:tr)f:s1ipjd~n ~ ~k

M~~V ,tL~~lldlf. -

Rmf'lL~1i, ill1rk ~,~,t'jll fJ~~ lilil!;C~Jni L ~l.ilmdfi~ ~ (bl;::~J!~ dilrn~i1r~:J1 pt'(i!ftn hlr ~I IV '!ttlnlm lu. 1'~~" ~i~ru!lIl~ hr.y,t'H Uililt , M UU Glil!i~nlr Kl~i'~!'1 !i!~lIm u&,rth8Irll! ~I·m bll:' .,I;liEL~dll" T~km]..l ~iJ.r-ru;~1{nde. 1li1)\WlIl 'pl1lf~i~~ri~i:li k.'h"~'~iJ11~ 1ilrl';:;y,~ llI1Syi'~ Minh:, M~ti I s i",hi!'l '~D~ ,tlIi~di b~~rhJd!tn. y{:!lau& l~iM ,s~~riE~I;~dl:. [b.e1'irJ~t!:' o.~~lIl. l~iH cd3(!:~ c!aJij, 'I;:ffiG ~lifnLtl M.illii GIlVC:l'lllk lI1::uruh'~1l11? MG K~nill ~l~Jltll~i,ci \\~ ~ ll'ii~ 'i.uU~i DllfiiIiJ rmi ~ltt~JhDI .~'l~I~m~" 5i"!1~ ~r1 ~I~liinl hiu,k~~n '~ -Ta,*i~'" ,RlU,!,fiil;; M~III!:':1 Mli:eir,il~~inl ~~i~lli: ,k~e'~i ~~~~~~Ii j1.Gki~r.

M~ m G~ivtlllT,lr~ Runlll Se,'be'L!uligi ,1If.k &u:mJiJ bir waulIi:dUr. locP.~~mlili i~ i~ki~,er I~~&t;~nl~\~r. Mi~ Ii Gu""en~ uk ~Rl'tl;jj 1(j~1'I el Sd:~tefliGi~~ ~~j IblJrr OfGlLI1tt1Ji ,O~] H~ ])air~, ~imdiki {l;clIIY~fiI. O:te,1 .KllV:V~U~iIl K,il}mUlllfi~lIfil i&~ Q~i[t!1 tegiM'ye.!~e.r Komn~imhl~~ ~~ .~1l:: al~.d~~ me.!Uil~ ~;tu:li\~. ~'!ji~ll,ooJ;a!~ i.1J~m l'llqilJJiliel'j •... ,~~:mlfmil~ll bir.biri i~.aJ~ ~;;mi~, ~n]Mdlr. liiiM' iki ~QFlI!lmn tfr;j, OT;it!J~~ «i:enil1li ~r~nf~ hd'oo!m g:i!ZlIdirJo'

'lwfrlii);1!:!niJil Gi],'JIiI~n'li~ :ti~(ic,minru!r:: b~ al1~n(eti bd~' ~If..

Bulltllar· pID()'[~ImJ1~ ~lle {Sj~Jam.i~ CumhwW-3tlta.n1I1Bu. MiKli wntbarn! T'qki~a'tl m~ij!~:U;~lel. Uk :tk'[~!mdmi vri,'tftltl ol~L1i'u iQlItk. 3~,mf. :~a~ tB,u~. ii~iIOil:i •• dm;dii~Il_QU vf.: h~~inc. ~'ll\agm~~~rile; I~hm:am~tlr. T.lUrk~~ fj iii' 'B:i1~~'i<l,"iJd ~Ji1fl" M:CJift; (;~nel :Sr::~~l1i~ ~lim~

1t

yiUfI~\Ud'~~l1 ~Q,~~m=bilir. MOl. (;;~~, ,s~k~'j)!;l~liii, "{r!j'k;~~~h~ ir¥iIT~ru. gi~~i";'Wlk. C'~ftalil~~ihi;~~~I;lb'k~ k1l~I~TC~1 :9~lir[,'~ir 'AI ~i~~ijiiio ,~~gnli~;·~irm, ~i$J~i tiir I(ldnnmlp:lI'. emdilJ~11i1!lJ d~,d(jr~. "u k~ilf!lllflb~IDl'. Tihk si~\'l ]I'My~~! 011 cw '1iJ;ijIil\l~~ljl". t~~H ~d~!l kUlillU1Mfi!~~lI":

:S~~~I9;~rnnl hkt~k;u~.'tifliUli. Wi1!~V~Hil'(i ~,~UiUi ~':fC~,el1i1 ~II~ I' 'OOiro1gnl VI lIiu fUH ,d!J_m.lifUI SIHffL'OZ~' s~t~ IIk~c'Il~. ipc~hHmdn·~leri, ~~r~tlJ nlHidd~t~rl M~k11 ~iW~r. Mli~ ~I fii lt~f.l !l'~ik '&tur~ljJ,"i1l,m .}W'jbl. 'h'lud II~~ b.' 'b t!~lthjlu li:: ,Ie I'II~r, A.nlly~ u 11~~1i) _ ,n1:IU'. M 'l~1lI Jtf.~jjkt1fi1.d.a ~UIJM 11it:!~~, entril:ld~fd:c MG~·[f~in ml~1wtknl'i' ~a~ I l'IIUlrncf'll mW!ID Q.Ilt1m.~'~, ,K:m~ijf m. i·[nn~'!:l!!!n~ ,~~*u~li'ln d~Q(:i!ii,~Q &In,.~! ~f !i~nh I flnt, dn;'-'Iio!ldlf,

~\frllll,-Dcn G'klf"d ¥nlP'.

v~ ~ 'Ur:lkIYr~i~l]~n vmU!~flru.F,iji911 i~~lb - n

!Kilr.ttloJ! m~tI~,·)I' triJ~(Ul!I~ Ii:: iiii K-1WI!:~. indl'M!!l. ~~'IUllit I ,VJ.'l ~Kl~~~il"iliJ''' gn ~I pc~ I uikfl 1tiiliki~ffi I ~ Id~kII~~1 l!lll1!11 ~~lgHmm ~ ~(Jk It1.t~~m'k ~~I1Mijl

.l_1(!~1'1tl~t. " ,

~. C~111n u l!Jt!,1~I~nll'!\!'~ ~~lrn1Ill ~lll:U I{tL'Gd!ll~ 1lLllk lI:fwd~~llC!~ ~u

?.e.I~nme;m, i!fi'iJhll!~I1.fti,~nm ~y,YfI~liikl~ '!.OO 1Ii~,J:I!:. D~m~I.u~ .!!!rilf1llmok:h'l;f!]uDm. ~, IM~ ~ foJ95 It"ihli MIU'~tl~ 8~z~'~imtl!j ~ CIU ~ 'hk~r~ ,1ii'lll~U~roMEIJ 1J,~.fljJi :l?nsjlf~ Ml ~,un '(,JP KP~dtllldll~ l~;'j~~~m[]latim ~rd~lliyor. Iii I urrkli.Ye· K ~mh:::rI~ J\:~lrl'll Stlnl~i ~~ !"~ b.~~~lkh, .Ld-~h lHilldi'~m!,j' n.'~J;!l .l:i'1J'.wt~c'i£O·'Il"n Ilii!p@r~d[l~ ~o~ !l!d~yCJ!i'. ~~I ~fC~ lDfk~~~~ Cem~~I'. llthrllb(t~~:,~.ll, ~II~ ~lIdl~i_ ~Jlht~t~ re.~1 N1i?Ytli. U~~. lnm'~], ~1~P ,~L~I JI!IiCc~lcl~~~~. '~(II ~1~.ga::L~~ i~r ~d(hi~m ha~r ~a'.:Pir. Rnwtl~ . - ~ld~ll!n .Kfl~"~~mU1'iiil I~Kad~~ l~wlt'lJilll!'l, ~k ~tIJ~r ijJmild~~Je _iJinh~.lltl~~I' lOOkil1~ h~.

I. IS Milll l~th ~1,~ Eni ;~ii,Wl' glJ~eb;l;mrd~1 A'Ei:f~lka Didl§it IDrn.!Id:l~l1~n~ lm~KJ;na~ r;;QI£I~,q#ffl ;Kqmiwl R~J11jt~tnID 'm"~liIj~t s.~ £dim. bi .. :oaber ''Imt .. h~a. 1';9S a~esi~~ '2~ iil~~ ~ S1 ,~tl,i.ciF!~'1l '~~ :a.1lWlil:hll ru1~:a.iilh~ .. (J~~e;(_1tr!fhIiPSei ::1i~~n d~\e[le.ri:1lIJ 'biiU\dla .5:~ g~~I~~~i~ T:'ut,k1'~om ;e~dii.1L T[d;i~lfi ~'~ ~t~i,t~ :~~~py-a"rnm. :w ~ze.t~iy~e. ~~n'm" .'~:R ~-z~h:C ~1~ Ku~~~i~ izledif;iimi W11~r~. G~~_G~'erl ttl Wffi~B":e

"I

It.o:)1.1:1fn tn 1l;'(.':I~iF l(I rA5Ji1J,.rr ~'LI'rII8;). N'j~FJ",a. Suriye" ErrdonuyO!.. f[~zoyil\', [;lire @il!J~ [h~ke:l~, ~£ ~ll'~'-.

:~ l:rM~~Ft 19,;p_5 ulr.tiitJl·~'alfidr. g.aZ0Ieslf'l~~ N\~(:~·If. ,1J~jru"fm.tI if"(;1A;J;,.n . .r~· ;Sii~II'tl'J'f#ln~ >film.!: iil14'li!itll!ll,fli'fr(E!] Nr J'Qlll!i~' '~'i'Ii~ .flu J'iI'I~IJ'Jfl lu!r#fi~'. uClA II>IlWt~ ;&'$11 T~t'Il;1f: IIlrJ'p:4Inl.... ~. ml -polis ~fi N~d Hft~/~~' t'1l! p.~i 'L~IJ, . ~Jl.rj K~_~~.llU~. I~' tt9ki~~O:H B~f M(1,IMj~tal o.Sffif,trlm ••• I.]' Bu F.lipord.ii'II. ·O;.5C~~Il:. 'I~ ~llhlnya ~.I!!" I!!UI1Ii"i :a1f'~51IIJ];d:i!! ~ik_n.Jo ('i!Sijio.e C£i!lllfl~~ iUkclcri 0 ~ii!Jill!ll.ilI!il 1flir.kfi,)"e &~lrn)~I4i~~rlmilif. u (lctI~~~diW ·'I'uJI!pd~"I'O'.!i:.S~ij :mcl:Hl;p~1J etA m;~IiU!1!" Mn~ 14~1 !myJh~"2J Mm i 9'96c ~wihl~ ~(finlilk 'IiI'~d.ifld~ dL! * cd~'1 ~i)r.'. N!I!![j ~~ 'IDr;~ani!l~i III:) utJ~\; En [~i kJji m-lk~' "_ iiW~ej· b~~'h~ y,!lzl~illn. ri&kb~~ &JlkMrruZ~lg.~ Kim" iSOIl'Lmu n~~1f!le" (ir.;'¥D ~~I!;;~~~" OOIitlihy,or.

4. 1 ~'Ub[U~'~6 Irlrtildi l't!J\ii r«~~1 g~ca~Q. US ~~h"S ANd ~d'~ ~~i),v !rlI.;~i$gtrflJ 'tLV~ViJjMW!J:!J ~~J!lbir ICjA mp{loOOn~~ ~ ~diy~. Du ro~n '~I~iJ dll "j1~1iikm~~ 'fJlliiriN'tJl ;Jdnu GWI(!IM. 1\1,i~i' AJm:D nt!$k~n '\~~n;:d'tl~iWnS:i"At, !~, l~r,dl~Iil~l hJ"Arif!~ L~llill:rvr" '~'95j·l9~4, ~~~]MI: ru-Mkllda1 ~ 13 d~~£1:~ w.ik ~t~;nmJM ~I-'I (!In~~~ ~~ bElli ~~,"~I b1!JCrl'=l1~ J}~~ il!l!oolmi'~, TgIk~I1'.m. :h'J.ri~~IUIl. 1']indits"lnn 'I;Ir: ~,~l!liffq"l~n smtm n&"tlt1n~~ ~ujl!il 1 1I,;,I:dW Ix:Ulrlil~. TL1~~l(J!~m. ~~ l~ Eml)!!'i5R.I1\I]. Im!l:!l. 0Q1'iT?"~' :Boo:lil~ Oi1:ru A(liik-ri lli:imiiEiUliil~!!(i'lj~ I~J(j~~ K1[I~I$i:rJH M ~. Mtll~l, MllliH~ NWCfl 7~n'bi[l Uibi ,iil,-w~IJ~r ~i';l!I:tr.u~

'S~ ~~, O~~k ~'~6\~ln. :'jlm'flk"m G'rn~'I~koord:: 1b.:~dC3il!lilllll ,Pll~ ki'ld l{~ltLJ1],w;J rid!] me~ilIlIm ~C!h:n, kn~l iOililtl]]. ija,1o\tmJlik, si~lt:ri Wni'illndiruM l~rJQ~kle~R inl Ud"! ,~" j 'PI( ~~lin lbxfi"~ )l'i'll: i'Hf~ ~~~n ~6l lP~fi~ i!ir"-~~!I1L ba.'ftl!u~hAI IllJlM5ll1mfml'!! ~m YC! i.M"fi.!ll ~ :1111 I.lillfilll~l~ t;OO"'tI'rL~OO'! 00 ~11l_i11·iMSalf. ~t~ ~h1JJIj v; .[li!~U ~:kJIDII~I[jji QfIi:r~,U~~1f ~s~~'r:gkori, ~M hlJl G'I~. Lidll J!i'I~!:Il n; ~lbm 'l!l!$i.~ft!m ~i~~ goo.1!l:IiI'1t~~r. II~ ,& ~m!!bm ~VY.! btr ~li2ilil~'i blhl.1'ln.roIiOR' wtibllf IJrni~ IrLd~ h~~I!: ~JilfiUi

~ .. Pt~~~ r ~~I~;lmmm JlI1QdmulJ Ga~d~lj ~Tffi1.'TII d!~11T;i:nhJl ;t:~bn" ml;i~11 dll ~n~!11 ~~~,II', ~ ~~, v.IUlin ,G:lc. k, tlymm iklHei M~ru.mdri. AV'~~'lm~drJ 1I1i~&~W(}lUHjm :gw1~~guli:!'C'lind(! I(Ji_rm: Si: 1~1"I'nn h~l~ m ~ bil,lnf.li'l il ~u91['jfm~3n Imvv~mk 1~[ljI1iiEi; roo ~t!1U14i3 p1lCZ \'c:r~liI TOrkl :i5~~,I~fl!~ i ~&i'II;;~~ f~~~~mtUDm' 1~~1r.)~ :lln,tH'l. Fo'~OjrnJ1lif.

12

.mI'H'jI~I~ ,!&111i1lil$ltiniImrOyo:ra UlIlo k~lmn ~klh~Ftn" )f~kdll'l.lli£lnl ~Ulit>fUlrl'iyor, ~t~ g~}'..[iUae(i a I~I~I ir1_J,~nllln kayhdj}'Ili'. bnl;dO'Q F.;~So:I111 itft;"(:!h::ij~!lij ~i!l:1Y{f~rJi~ ~rdc. "'-)'l!di ~ih{eJ Ii II V-ICJ.(")Ie ~I a'El Ih;;m~" to 1 ~K: K, ~fPfib~ b ~r U~i 1113 r" dW~ruDl!~Y~ eWl$k}'D1t. 'On po'll~'ik~m n ~'lI~Ii1M~1 Uf1;1 bh 21';]1113. bu uygu Itllh .. n!U TUIi . ~~iJJ!IOM~~riiii. 'fib~ J"Cli.till:llm!b. C.IA rnpofltQi~n.d:1 '!.l'!.lfRu'I.:uuhl~ "BM ~it:~~ IHlIkt3S11~(J g~~ i L·i),o['.

. ,. TUW)\I/f~k~ 14ng ~II~ y~~lrll n~f z~mruLdlj IlMJhi~ ~'b 1 Y(!r, 1rmr1U~. 40 y.dr., )',~km bir mfllmlH.hr tlii AvttJp:l;f~ bQ ijnl~ - ~lIJiilS;1 gli~_ym~. Du ~~"Ull~~ A\1'fYi'J!l_! Diflii~'ft~ lam ay.c 01 i'IMIlt I(DH11~!tIJ!ldrM bi~Ji11IJ.t Mr U:IHt dIl]lll!i~~ IGDm ~iil~ BiditU"w WUpl

1IlI1ra.l'~',Ii!lH[]im ~c 'QlriinlThl!~ b1f yo1:y Ii! ,Llielm~in,.lj)f.

l~ MQlflt l !lI'(iI"do! I E~~~. "fililfl TIIl.r~no ~CI!I rJndt!, A:~'Jlln &('~oe~~JIJlti, bul~ii~~,~~!I::k bir ~~~nlu 1iut~~I. ~'lIiU::w~~L~1 Kon'il:run ~ iIIi!ii;rn ~IG\I'I ~1iI l'i£lpJ i'illiinYfi. &1 bns, M aliL::J~ f~hiin,.,iii. M~.nri~~~n! iCci(: C~IIl!i~u~f1i"J;li. 3J@'I#.Il~, B~r&1iri~!'1. Rt!im: lThj'.lW~ '~L\QH]l'il. ~r;;l_gIl,)'lli~ lit'Vrul)'il dlW!i!l, tdi~1'lI~ii 001 de .. ~k ~ifi.l:: mDflCUiJI TfiL'lkilr~ dO'l.il'U ~ilu~~di. ~~d~ ki. T,~rt;~ ~~rntisini e h~,~l[iiM IYfi do","~l ~Hi~'k i~;n Q~. b~k if\!!M iI'!i:tFiC~tb. ~a ·~~tibilllri[I~~ Iltlldl"fiu dll!\'\Lt!th.~rru k~ydu.~l1 h."lhl~ ~illll:! ~~ ~dUm~i. oS ~~P¥~'lmlli dll dow.. cdihf1. immo ~:(!i~mi:llltu bu C~P;hlITI ~y~ T!li!rki~ d~"'IU ~dH!1'Ii~Ii'. Yuoolli~IM VlH~ ~1I1 dl;;m5biyor. Gml~ Iml~i 141d~lll:t i'i~~p n1rtJt~~y;i :oo,~ run dl(1 OtJYI~~ e'k.~ikluil.ill • .K~hnli~[:{ujj:(I:;'!~ti d~V:j~t t~J~rl1ni. H1tiydnim ut!JSI~1 fClfU]fnlrll'd1 ~!l"'uflr"u~IIli'I:umm I;:n~1 i)1~w.

Dg 6'4J'1~~h~rooo ~~it b'ir ~k i l\Illel ,GN]~ Fl~1."I.r. RUt. ~t\I.nlJ1, K"m"~ll .. ;U"ll'~IEi OOilaylp Klrn;lis:1nI'1i",ln :s.nm1~ k~1 q ~ir sonm ,t~ll!d;r. K' 11 !K!nmLI "frUirk ll,i~~!!i! NMnm~ G'fU;:Lnilll'l mt f'llkn~~~kl~ir~ 1K.U1ii imaln III usnl ve ~'aph.kfi'li.lm] ~bI~'ldlLll' mool!'!lI'el~ln; ~1Irm.::i SlfJWClifU.ie' cJJevle: t y~ne.imilJi!' kMml~~llk ~'Sft-men o~ m!iUln[~. Kilidg~~lm ke~ri, in;iJ1! ~cltnt~:t: ).'~n~ Iilm~I'IJed1k K1i.1J;dl .ml~~~ ~ h1..ill~ifjjni1;. hUlilukum '~~llLq! 11~i.1!I~rI!l.fl ~1"ruijn':l br.[t; )vk'lur. iBu ~ M'tIlT! ~j~ilill1i TUfIi< iyc"nrn ~flf:~ ¥U)]lJ=~iJlI'IiUl.J de ~~i nt:iru ~~ifiil: film~~f.liiill'.

:S;~:jl~if,;_ :::;~m\lrgcIGrllii. 1rI.!J1\k:~-KQJd~ ~flll. IliItk .. K wh~ .. o. Imn~ l{.~i rdi::HJlirl! Suri~l-tl rd~'L:~!1 il.1i 3'ti;!fIl ;!_~l'1d:1 ~~ ft~ln' ~ twif :frut ''tIU'tlll'. J( 111~qijli ~j'jmi~!!l:elu~1! fM'Loopoll~r n:rru ! rld~ ,i!101i~u. @kyMbi.$-

14

lt~kHlh~~flyl;!.11;,'l1'1i: ~~h'SD 1'10 lI!~m !ili~lc ~ i. t.~~~~~11 ~n~!llWIri. W(1,,1 u 1:I:~1.H 1.1:111111111. WOiih kld '1~!'ti~ L~'t IUllil '!i~~bl'lllin~l~~n '~~ridir. etot.:: yt_,nd1L11 Kiknllii!f ~I rld..-n d!l j'!i:~~HC~ .~dmh,'l~l ~~m~, ib1r 1iii1!1\.'t d!!i~~ldir. [nJ !tUft(. ~D:Cil"~ Illl'lll ~~mi'in 1,'mrulnu'i:'liM ,( I '!ll' ~ I Air~ t\y,lJl!::'hr"il1lil.ft~rU'i Viii' Tm~kRrniTI lu~i~'~{,"'It~ ~L~M ~1,'I~[j~l'U 0 '=J2:(,:" I Qf.32 I)jJytl'k~ldld ultlll~r~ 11' n II'~'~ i. nil I i'id~, iJi'i'[~k~~~·~~~1hn n~tl;a I YI~~~i~t!'Fcl'!1'i!1 d\I!~ IP!ldirihitlit5~,ytt m lJ'IJi.knn 01I1blli~,

fok IUlId n luUrli!~~IIlItt.: nl~n. Pfi m'~~ ~l'!~ml-lIli1lm 'U\fJ Ffi')' ~I)~I~ m~nllf1l"

Ku[di a T!1·~n l'\I.l.QI~ ~lIii fj,l ~~~.t'lillhCJ. KO~~ iiJ}~l~mnuu~ur1 "frll !ii iJ.~O~.~ ~I d,lil1ruui5l~. 1J'L!l'Ii1~ ~Ll J;i~\:Il~ ~rrlf1lrillllrk ,r;WJ IJI~llllk.rhm111i1: 1ll~11liIln'll:. ~l :1f;~!ru~"lll '~ Inf¥1~~1 rnn ~OIl'!l!I~diJJ Ur.'Iij,,'j~i!iii ~H 1[~,flIiil:~ b _gl~ftml15'ir~ ~IUl ~~!mDL~ ll,'_iJidetU' \l1!i!.,limld~~m. ~~~10li'11 l~Jj~illh:1i: '\!LJjjU~du'liil~ IiImlli'j I 'lin; ill.n htdkfl~. irnll'l111 rtnbl! ~tl~ k~1~1i1I~ ~nf1i'I~~:~JI!'il~ ill~r~~11i1 t!l:h8m~ 11 ~ I hl1rtl1ifrjoQ t>ihijrUJiIl:: t«l'I'i, fill ,Jt'd.~ 'i!illnhl LL'. 'KK rnd'1.1n&:~~~~Ic: bu bihlll ~'illUI~i. ~ftt.lc~ bu ~imnrb;n kaf;lll1.mMni ~Rl1 f~Ii::JHUI i1~ il\ 11~;j}rII dtlh:l'I i mli ,,"!\i;m~!l"n'~ IU. itln~ l,rluL1in ik ~n ~nl!UIll ~ ~mt!'Lnd ~,.t bn.~t;: Wlrilh L~1'1i:1~ ~~kilf!IH'. I ~~'O ~jj*m TOIl.~ CilmtUfi~~i ~~I!I!~ ~ 01 rTri ~k ii~i!:Ird, ntil~\j!I~tlr~~~ ~I~':~II'/~i d~dik:h;ri Iw'd~r, "r uk ,~h~~l. ~~!id',~D1 iii!l!'ljl m, .. yllJi1n ~l'!r~lfI'i:lln1i~ ~l~~n ibi:r. ii~krld.a kl.i'~I!lflrtffi'k I ~'UlitcMililliir,rdl]. kllnm~11IllHI'! (~1Ikk~1 i'l'i~ I' 1!.!211 n~bi' ... , !Ii: r'i~1!:l ~ II: ~lI!'i~ilJ'lmili m !l:lid~iul'I'LtI'Ui ,~rm~~1 '~Irll!:.:)fi ~ljjlliIJi1tlU;~~~~ ),iMJlm.ekliildir. K:ttl!~~I:l'~fij ~i"rZ!~I1tlQre '~iti!i~~, wut.uidld~lm. ~iflO[ri IIh!l-lua '~ h __ Ut(l~nr.fi MSI~, i:J~1(~tl~. uri'! ~ i@U'U. k:f!!lii i'i1~~~hl\dI~BU~~ d~ri.hKn'im"1 ?i:Illk~ b~ :WlIJ~ k@n,t:l~.J1iil'U~ Ikliltffi1.~~~llH,m ~~lh}ci~li! ~l'!~~ ifmS'LfI" 6fdU1,ek i~~f:i, dt:: ~r iPt~~ [.dm.~khii",

113h~ ~om1[\ t1dlf gfrP(i:. 'M'rn1:'im. lIir·kifu~i (1[J'!.tiJ'~ vnf~~ml!1J !!ro~~O ,Id '~. b~in OO~1t'~e ~h~r;9"Qklil:. IJh,.,~ki~~~ ~Ii¥!;, V>i: ~a!!tn 1I&1f~til'lyllm..~ rD!M;Jii bMii ~Lld~tr, int~1m filmllk i~1 ,~DfiI hl]f(:I)!(!r'~Q~ SruDdal,~~ ~J1fl_1JZi.1'I1 lkL,i,. ~, ~lhm.n!tLillm r ~iu!llrh=find~rl kurujl~" krp[~fila¥~' ~a1 ~~,~t'~ ~e'n~b~~J.~ zu~e..i'iU 'wt1)n'~f!~a 51M:51n'~ ~i~rp.ti~~. ~1iirtd!i.~~~lrtrn, 'h~,lG:Dte lI,tm~ i'li~1ili ~~il ~1y,o:f. UI~bi't~fitii, ~~~erini 11ijjjEt\lkl!!mJk ~!'Jt~yor~ yf~~!!:~U~ 'P.'l~~iiirw: ~'G[f~iisjni D.rIi,~tn.ZF'ru1I~ ':l.i1~~re vlJ~I:ag. k~~~ ~'~.m!lQi gelt_i[]j he'[j ftlllBM p@~~~)} ~rP~~r. KmI11~m~_~ i~'in h~ yDLla

.;il~ .. "" ! ,Iii ~ ,. ,JI~_:~_ '~I .. ..JI.. U~.· - •.. ' I

,~~r... ~~ - '.,(i~rul!f' U~.I' ~~S~ l(IUta:I,_l!r. ,E'I.Jt~~.'1t~f:I. zm~~ro vi;lm _

~" 'lwnUD ~-g,t~!ii~IDJ!i1i~ i~ llitit iiJruI!miii.~.

~n

C;::QEl1" Deii~o~m~~ p,~r;I1is:i "~(~p:~~, "l1IJUOD_ ~mo~~_]'-a.~;: Pi;[~~ ~mEP) :~l;1;tl ~~~:!_I pru1J, ~~~1fII!:i'itftl~l~1i1mD .~me~l(J!IJ.Je ~m!! 00i)ft1.e bir "~I ~]r. t\.n~,-M~'"(;l~~. tm?fmdl3ID: iL~~ ~~~,~ kap{llhii:fi'l:il'(;;U']ma I'<Qtm0D• ~~trui~i ~~~:Ij;l!loi ,um~~n.~C'iJ. ~Itl'ese~ ~l'1ld~.rn ",~~(I,'tu.1d~I~ .. ~fi. 'r~~hlfcljl¥UriT~t$.lsr~fii~ C1~t~ 'h~nm~i ~umrn>.imd~ ~!jinblr ~1J'il'~i '~nli-iDy:a "ra~mt!'I't ot~~n

-, JOEP' in lu~l~ 3rytl'ldn 'IjC Idlpdiri ~1M$!l~, '~ .g~~i;H;} ~ [I1II~~t'~ '~\'ruiklll'Lm":la.'kJHidIJl'". ~1'II,Ze:r iI!:!'IIg:en'l;lDle~.oenn ~ubri!:lla :t1_l;hmlia~ 11~~~nrtn R~zt:I~~ Iq-:in. ~ PFIBdJ(;1 It;j,~im,__Fm::k~~dir: Blit ~;;!jJ!:U!L~nn )'iiiC!~Gi h:rirukn. ~1T1ii.i1ilEOOn. tfll;.!m.'Dilrl~ilt~iIJJ d~tlllJ:iJl~"ooTI.

ruafi;il ~l!,i~ wnI~f'_ l~ :s~n'intd~ 'I8n" i!]/lttom. [994 batJ~F:In~ M lhlni!Ji~L'U_ ,PfJ\rll,d'nin ~o~ ~,~m oo1l1h:dMLft ~ Wf,~ 1i.II&iW'LdlhJBlI!·

h~~e~cd br. " ,

H.£~!' 8'BP' kl,1,'lJliLlllkrl. r,Ii(IK·In~~ ~I yn~ :~m If!idiW~~I!1 tt'1::~~ldl.

~\'OU de ~~lciif, r~t" ~tml!uu]j r:KK71'~iMncl1uri ,~bWD'U'(] K~rI. hil'~ 1~11ld.'1Ul; 1b:~'dl:tr;Mjli 1tI~ ~~'k, i:L'itLkt~r, Si~'''MP~IO Ki~#N.'~~~'I.JI P.a'dfmtll!dlJ i! ~~~ ~I it tllmm~~JfI '~(U~ll baidtu, !bill' ~N]~li~1 u. Unll~~ "'w::it ve t~pt!J!llll3o!.1'~ kD1iu'!ijj(~ fflU\'lrull3h:!~~ !i~jft!clru:h~ ~~pl~: ~~~ ~'t turnnj1~ tiWttMU, t!tiflm ~~'J'L~1:Wllil"l. ~'l[ijdi;li~ ~J.lt'h ItLhu,t.'1mm:!'U kurnJi1!"~'jj~dn 'l{ill1u l1];P!Dm;rljili~l;fI'llkiJd;ai ltilldg,_[jr ~ilil~

l:I~n~~I(",

M [':jcadch:~ Kbl'~ ~IiPl~(nUimm! '~'OUlmJ 1k~~imt(lri'i1' C~~~~gf~U;;iLUr.

iii:. "hut jjjjfi fIIt~~h .. )lC k lfItJruJ"i~ oem-l]lp, ij,fIJ!tlk~1 eilt'~ ~~~In I§~~lu~ ~IH~] I, ~~ ~ h-l"lmiJ ,~ru.: bir r.!!1~~"hf. iB't.~1 i.~r~lfi'~ei ~i~ ~Imn;d ~~ I~u:~ootd Uf!~~!J,l h~kill.~nin ,i!lli~~ Illi~1!f!lj~ ~1iW~ft!~IIU lll~t"'f!j:lIl em r iCnd, G1~!lltddal:ll ~i~tli& K~lflUm~HH" 8~nI~~ Ik~I~~rn!'ld~1

ct!:~i!!Bi!I ~~~lti l'IJ rmcr~niCn\l~f [n(lc ~W!::m~ h It1ClS~~I'Iilicll:r Q~ !fIl\t~~~Uf, a~rlll J ,ji Iknl!>DJ~ 'lliI'II{l«drl. kd~~ IJhull;! ~~i~i:! Ii)~~~ i k~lmlJt.n ill,01.)[1I IUlUflttfI il.iI1Il1'IlI w d ~unl lJ'1IN1IU i!ru'k 1:'l1l:,i'~"~"~~1 ~rl. G~,d~~!!1 m " ~Dlt:~~. ~.I Il!Ift\1~ I ~~i~l!l!cin ~1!I~n.~dlofl n.u <i;!ti 'C~~dt.1~kl ~l'I'r, &m:~lfl. I~ ~n~.,n·!itI!i uh~ III m~"~!Jlrli fmn,(~tlJ1i ~~k'¥llr. hl~~~,n. bll 1b,,!.;;lfl'l~ ·rlihh.~ '!/~ [l~ lSI ~.D~ ~~Ik I ~~I ~f3tuICJu 11i.1iIl rmtll~I'

ihlll1~[j ~ .dill'Q€I'! II:d;~~[Ij IIn~m~1 bir iK~r, ~ 1'1!¥~ Ih: rclnd Q'Iti.Y~~

rI;lll~flM~L~ 6!:fL~4i1 I \il'j.j~~ '~rm"'m~ d~ ,tl 11iIH,1nll'l1., ~~~LlLm~ rJnI

'bitt' It:~~ tcml~,h"

!'If 1111'1. if'iilA Iil tr"lt ioin t:lW"'iry.t~ II;ldtli~' I IOI~~ Cln~n~l" kld"~hr~.

'. Url .. ~ 'firmHsn nu r-rk ~tLIJ I rdindn'PJ . is;;:[k:-~

~illril '"!~n.tII I iqi nit· 1tt&;1.jj!"llndmlm~~[~dJ~. ~I~~ .t .. B~~ 1 m~l: lurid" en &1 ~ .~q,~ i!.!TI~~~Ii:8(nerLIIII 'Y' '5'IiJiJ1W!J-e(l:ll~~n~

~ l-lM,~ 'VI:: 'K: all.] IilJ:IIU 'oohne;, P3qa!l1J.1J1i11i ~'ll~1~rnll"ey~11W

.. 1.. .t: ;1ln.a1,d.1"',,"ITII.,o:' &1~dtr. Bu 1k!Miii1n;u:da~ ~~Ba.~lmslz

cl1!aflUnm."'!I"" ~~ .. ~ •• ~ . _

Iilrii} 'l ~~~. KiiIDt~' i!;in Il~ if~d\r;ed!liym1

Z) ~BQ ~vre!Cf ,Kimlasr:i. l~~n ~s~~~ ~htUi; y~~~o.:rLrtii~; . 'BW1'Je '. (V~~uI tnIlI!t ';atQmflllr.J ~hnd~ e~JtlIf!i'~[~ 'Ii!'C ;w~I:w ~ • .a:l:ri.:!l Ibmdi dGv;J.eU!UimD mpery.!lli~ uf.ewled~.rtG

Ul

~$'b~dili ~~rdfi~h]:_n! bu i~~~ n~h'll. ,dLJnnMi.nn ~el~birmckri 'Qimni~. do. ~e!!t.Ji ~h::tlli:rig!:: bir ,1:1 h.l:llitli ::rbc11ffi~k~)iirll ~ ~~Ji:' b~ml~rI~. Ulf~c~in :!Ink Ililp ·y~ik_;llmil!lll. ~emlt'll YIIl'll'lm klll)lil1d~rilinilm Llhrip 'Lulilnft~~i! ~i[Jrtli61(mido '~lbillil ID ,l!~II!~ c;iJmye'~lmn :i5~ a riAl b;r ,d,ovh];c fI~liq i M::}I cdgmk ~H~ _ lj1'itr~l kGpW!un~ lblJ ~q d;c;TI1iIi'~ '~(,!fIi S6:11;CCili~~fllli. A 131), Ah~Hmy.il 'VB, 'l::q~~~1 ~ (!ilnml.i. :suipl~n1@r~ UfflC'! bl.11 dc-~~ejl~~G ,i_.~hi~ iJ;i ~Ja,pr.iJllik ItiiidP.5t~ '~iri:odt· ~j !J1I~~!jryj]~li~1 'i.1m~~~~ MImi ~~lJ1fk1l I!i;l;~ i1flf1;W"Ll ~:tll~l ~~'j'CI 'bill" ~!::;y !JJ~nJlmi~I" KJlI~h kit g,ijJth,rln. ~K_~tj'_E1 "),,Dllmi liiillih1~1lI"!1 ktil' ... ru.Ii~11 ~~V'tI"!e.I!ind!: d!1~~rh:l~dirillc~nll11. Ou; MW ,1il11 ",m~ ~~Ulrnllrl liIqhd! hnt~I'i<~~ IPKK;inn I'll IIlt~'-I:~hu~ci!liiQI u '~~ 'tY~emimll~. ml~Jlillru-u .. m nnlt'll! Iliff'!!.!! I ~it!:Il~e~dn~ IliinrddrrIJl4fr'! I~~r l~nJil'L~~I~:k i'tt~LI,i~~ ~~ruIilk, dte~:clCJHn~h~l§;iUr, Tlirrk, SIJ'I~ i~:e;" ADD. ,Aim rwy-.'l~

~~'~In ~ ~Qi ~!J~ltI.:!lh:r~~ lifmm'~ ~.RJ'I'!'rID-Y~ j '~~IfJ~t¥JJI.r!;Si ;n-clif.q,i ~~~ nl~bi rJ'I~~I~ kU g.1 !UlJj~, ulQlh(YOf.. I,~[j I ~~IJ b~ h:mtl m'il~lmni ml~'''~~l n @h:lu,llu k.ruIJJ~ ~Oir~IY!IIrrnk i ifl][I< II.,ukn1\ci. hCJ • ~h~li h;r ~I~'l'il~n~ gtii~clld I 'r. ri!IJ! pfJ;~il i'l( 'V~ i:h~l'l!rnrllik IIi, rooU~ltir: r~ltai fOld 1~1 iIf~Iil!d.~~r-HlOmk!l:~. '~t1'!1 k;e d!ll ~~Jn~ rr, • Lyfi~ .~ _ topLlilhr, N Iti~ ~ulhn ~I bl ~ r.fitll~~1iI1 II nn j, ut.'l,gihlh', Bmmd~ I~'I,I'~ 1~1rm_~,

J) Tihk suliJulnrmm t"KK'yi I!lli 1~Q1~, il::~qlirodild~11i kOffi'LI~.'lf:dr.jj ~ ri ~Ie ~~~~~Ii=tm~c Ii h~i~ i clJi~. ~~'lf~:ti~1111 Rat1i, ol.;,m1: aJ!i~y': 'wlkmllk~[Hi~if', 1lJhlL'j:;['1 ~romm kt'i I ti::B ~bnl'lfLun1l'! I 'CC~ rii~ml,miirll ~~fi,!r'~1'1 ;zmi~C !f:IlduSi.I, hu!b~~~ ~ 'It~,ill~~~ ~,Ij,limli;\m ylu il~ ij_~~ IQfU.~1 \I1!.;j'I:iIMl DDI~'®R Bur,n~:o. Trllmll;: ~1 iJrn~!!i iU'I;: Il9iiL~m~dl~~. ~Eu1tl~mll k~.!J1. :O~J~~t.'l btl ullh:~1 oJ gUYBij ~ n'nli!lny.[). Mltcm'l. n, Q~k:QJ;lii'I{L~.n. ~"IISf!'rillilln gli ~i Dotll A\I,WlU~ IDllkG~eriml;~ S:t:w:Ye'r~eli 'BJr.~~~iJrkrlt.c, Am~'AnrukL\ta ~S', -Sf.l.1I~sl ikl:ufiBnn !"!,~ Ylka,ll" ~i!in"".Cine' 9~m;~i~ili'. ,iS~.~tlll:!r Bilil~IS'mijllli, da;B:-.lm:!l£lmlItilir :£Dl1Ir:1I V~ ll)* 1%V'\mptl'dn s~~~all ~!,';'t ik;C~~iIi!iJlRr y.:Iklldlk1an wr.rnL ErfID~[Uiat\it~l:'i ~a:~~~mmSJ ba~tl!l !W~~~d:: ~hz~~. MQld~~If~;s. Mt~~~-O:lw1\iirGI' '~a.m~llM"lrmmlrt lIIred~ v:e ,fi~!;lj] ~ ~IIliUlJd[r. ~fiJ-nfllmya'(ldJ M:war".lt@mIlD ,aJ11~nmj; 'fh.dg.ari~fJr~aa T-LtrikJi;ri" ~!ilI~ad~Htl~ i1ihlll~~ ,~irI)~(lf:~Jtl n ~rnlf.lm~ yio~. O:IJ.au1JI:t[ll~,. ~,Wk ymlmill$'l, ~fli1~~~ ~~jIR[lrQ~!I]~S~ ~ w '00fil ~.ll~, ~1J d-Ylul;i~l!t:jmdlSlf' \l'_.ard.~ B1!111 ,j:!bIMI~1ir~nlii1t. !It~I!IY~.l~;1 !Si~ah:Jac'jif~i11 ~1N:Hb'iI"I(::!iiif&d'~ 'VC ~uUs_j[a'liIIil1IlS1 k®nuS'""t'l~':;l Silcldll.i:D Ilfi.is~~i'mJ

r,lfjLm~M ibmljIDJLQ'hli.; ).'~pl~liiiir~j, ~Mmw.'l :11 s i'~[lhI!lr" Yllui It ual~' t. ~i1Idi~ kari,ij!1.'imllH. ii!lrui1b1ft'1rud tit. Yb,p,m:~)"".. ~!I.I! ~ll~L1li~i!lT.1I!1. K_nRllI~!'C Ilmqe ~i ,tlllin)lMm on rn-'tZ1Un~ tLUltl~jfifUnOlI!i .bhinr,:, k[irl1~ :k,\t1 l;nntl~{hlJ .' 'b~liniplI~!J~ '~~ ~d8Y~ ~ill~1I1 't~!Dirl'j'~ili n :6o~nl hit ;pml [t~e' 1m 1J1 b[iad~~1 ~~.~ i!ll'@m" '10(0 - 1.41 It'I]t(:111 ~g~Yi!in~m !Il!tr if;r iJliqm~1 ~ luifl1j ~O d!llY~'i~ll~ ~;,Jilc ~~'yJIII ~'lili I_j'Cibi:r ~lm Li'I7i, lLlH,utlliiim,-dl •• i~ ~bd ~lkIMl~l:'l~ill' munin dJl~i Ij1ht~ rr"'r i~~e " Wil .JUnlw' tb ~~k!llt~e'1l' IlImflD~rJj hi¢ I~fh ~lbl1J1till:rl_ktrt~ I~. S~~ ~;rLm· ~r Ib tJliIlil:".liIa.n, -:,g(5rmO;tdi:iIDI,. (!J~ItHI}Aof~. Br,diHIl1~k~ii:dir,

''111 Ulw!lluilIIJ Ikt!~di ~lCl!.i~~lifi:'~fll biJl1 urhm~~ hnlC.lt'l ilik,uiniu u~llIrnmm ~1 ~ iU~~li,nin~fIj biri fdd u ~ Ibj l'inrm.e'k"1'C~,LIi. ~'~ 17 ~'¥m1i!1ii~l~ b~ 11~~dn e~ibll ~ "~lI:'kJ~d~ ~~'[111~ '~~~Hil~ <tl\a ~UllliUl fdil~~ted:Ur. IOmc~1 n I ~M'h yd IIBtlrd!i~ ~'~~~)~i ~dlJ]rdlt bu U~_n i I] m8lc:mmral bif ~kilu ~n!f~ri1,.1 :Q.l~biahTd!3f1j h ~ 'kLl;,1~1J -aU~b1lltnLJ;}'-T!'L'''' du. •• 'OV) _I~\ff lJlfI~ _J~ ti,~1i I I Ili1h~~ I .m'rlUi ~ij~m nlti ~tt! rll ~~ 11 i h~y .. ordiJ I" I \I "S~lt~r ~i.,l~iti\~Ji!] I,'lri8i1m :!l~ij~'''i Ii ~myilu~ li~l,mnl'i, lM'!;l d'e J[~ Oi~(hOJ [inh~~lhll. 1,"!Ilrk 1I:{-1~culnr;;11 bu :tillioeci tit, ~~I~ UHll$i'_~W, iC~,Q~ilIl ~ 1!J,23,'~ m;~flJl KUNj~'! I] 'ijJID[~ ~1~1~"U'I~t~~ i~l1fUlffifiiil.i dillm ' ull h!u ClJ]ifrhuri~aili ~U.uO~09['1j'i tm~llllinm~,UI,I"

tL'J!il1j ~m I~ [,~, I ~i;lilnm~i~ e u mhlil mI,)I~.11'lI 'Im-nnnliZiD ,oll'md!lll

ktlhh nl:f!:i_l!4i~. 1"~~lnd~il d I Kjh~l~ dn Ur:'t~ ,!'\tijI'l]l)'n l~l(jf;JijD ~tJjhn~h;fi hilifiC~!lbi:n I dnymaILc{I'rul BC'hti1m'k~.dlir,

UIIilijI~IIH 1I!l[!jj;~ il ,ra~~l1~'l4ll~ri l;r~ t1C'1 ~r~~fnli!: 'IIlll'k'I~'ll'li'1d:Jn ~~ ~dildii; 1JlJll.JD. bu !~o[[g,~I:]1 i~W~ i (r~nii'filk. n.hk o:=:;h!lm'l.lm. ~ 9~{J'h )'d ~J~t'!ki d~~.~ ~~i ,cle,9i rrfirlfik ,~~I:::L)fOr, 0 )l1~ lft~iJ. ~~I:l~~~llf; uh~~n1[ilJI~ ~(!Ild ~ Gml~~~!tih!"ll·~ bllM'lJBII":;rrng IIrd:lM"aml ~[ldd g!~d;L1k~:;][1I~~, ~ut_,p~ Ib-U, ~lii1 m.e d~ i1¥Dbnt1)Il FlC'kl~mt~G~'~~. ~yj'jI.7Ja~l[l[ k11ru.]thi~ I~U ~nm ~_d~l ~n'tL[] ~rrtt:lj'~~~i~rrI !i,l~(lmeC~~~fli, V~lTlOI~~IiYOrIWJl. 0 )'11];~:;', blllirr~g ay~yeHI:er bugllr!. filll ~is't 'marbi5'l-itnmw, Q~~'~I1'!} ,~)\!iryc~l~f. f~RI en a2ma~1i1 'h~~ ~I~ml~ :Kiild ~J'Rf!'!Inrl~1 ,111111;: :K:Eijtl~~ deeJ~ ",N:ffjlfiti. lldre~¥~ Alni.Jj;i~"~J' j.~,:r~hli iii T~·~~~ 8'Uii1 e In: lE.oe~Y1il"c dtihaJ yd.\l~ ,dhruyti~hrB': P'ek: ~~ ,Re ,a~ (:MtIQ~Url'J~ ~~I~ ~rl.M111i. '~$r.m~l{Ol'. ,a'L'J. ~km~m~ IlyJ! ~~~L ,(jo~nHk M!lIl~iIi,~ I~.ilwuh~J :ya,tm~, ~~I' k~UlllU

,- 1-·.- - ~'I·· ..... '1<- - ~ ~6..~C"" ~,r""~~:i\i!""i'N r:lif ... ....,k_ ,H.._S{':r.r1l£ kitV-

~~11~1:q, ClI:FlC_:II: .IIJJU.~IJI; ,= ~11I'~~lr'lof'''-:ir" J!!;!lg~, .. ~ _"'~. ~",._ _ _ _ ~

d~Ima.!~ f:!ij'f; yad~~ryer;.

s~\ Tillrk ~lc~~IIDn :.; I k ~I~. l(yR'l ~1P!J UUfIUI" ~~lKii fI IIlmb~L1'I,ih,'1ri~!' mrn flllllid!;lllJ d~iPl~ I, 1'IilrJt i~,j fllim fII m In &ilItlIiiIOi;[udlt", ~TI1C~,¢i 5:~n dlt!nn ~:lqcU i ~~~jnt~.e. 'Ii~;,'ll/blr:(!c:~jl~~ vU~!:~I'IIlI~~L:n~U. Mill b'uk~ mit i~i A'II~ 1 rtl Kt~litl iJlUlll~la :tlOU(l mrtUIjiH kirli :-;l'I\!"~ ~Jl'nlltii!.mdf) 8uh;AJ! 11 j h l'!j lk()J'i~l.II1'iJ~lnr. n lUll. "''{:\'~~I II.: mill Lliltlth~ill (lilb .r.dhfldn, ~"W:Ii\t fII flIJl~~ ('I~~k~~wnlJlnr J'JW,,,I'IiEIJlkitrulllll'. Ii'm!;k~1 :8ml'nnrn 11~~11!tLIP .;.:~.1l1 hcs,.. ~mhlli~. 11'liil:!Nlth:rin~n ~i~1 ~Ih~'~; :JtUDUl.NUnr!'lI )\t1~Ddd • ., ~lt:ri~~IffiIc., 'I11i~ ~~lll;md£l. ynlril)'jt~I~Nle, Iii kliii'l~ M1mfll kfiFfl(Yil ~u" u Ikidi I,L - _ ~, iIlIiUFd !JIru~ IImh nh .. 11 i '~id~ ~l!j~ If~(j '1~p,~JlI!;1f~_' ~J lm II m h!!!lll", ••• n ~~'I ~r~tW ~h~~l1 hd W j~~m~rl.ruF, Dunl(j:fll dil; I~~~~ bir prifl I m br~i:! 1"~i(l'il)'g;r:'J Ilf. 111 :lIlmk ~ illtdl!mf(1lllilil n m~lUliij li'ifitll'i[Ji!IIt'.mlntllot:.fl bg rni. bc:1~ i ~n bll~!I~ ,~~!l!~~ ~~iil~l1.lJ!i~, (h:lylcll fl II~MtU 1~ II'lu tl!hrn~~,i1n. ~IY'~M. ,~'I1!rnh:m~qr.lin~ ~k 11.t::llendmi3,fC'1'1 SJllIlI'I1 imtln:i;t!l 'l;llhmil:hr. 1Em~~~~'r,-t:'~1fII 'ML'i!n:itliJrin!l Zj}D~ rI~l1l'drull~nm~mm. e:n i'I~rrgd!lii en nM~'Qlll ,ll) mj!H~~1 ~lFl :YflJlIl ~1'Ulmmm;Hll~1[!] h,mwl iEIW~rnl~ iD'[ldm. ~~dli :ki. ~!J ~1M1:!.:1.' mn IMllo KO~IIr.q1_illim ~IIk~~ l,p ~jkl~i!S~guJ~ 1(. m~II~~1ll1 ru~ hl&.ln~!iii' ~IB ~ rtrdiil iJ'J; ~muli1f~I!r~~I~ d'!Jfltln ~\lwlml~Q kiiilt;;:'Lh'l ~ ~EI'L~ dr.hEl _, Ii~.c! di:: bI;UI!9I1]i~ln"! R.Jlb1, llnnJmilUlI Y~lf~in!l rtaZl.1c • .!h.llti!m. U~ duml k ~~J;Ii!, ~~b;j H&Ii:!;~1'l bh'l !C:i1~;~q] IDIIIli. ~JiIj ~IJfUJ lfiii~lm ~dl'ir? frI!ti~ ,~L~I~ ~~ ~~r~1'IJ ,w~III' mum '~11U 'rDja .. tl:a ~amlme'kit;r1

'J M~rktlrtS!l}o!il~niDi8it ''r~)fd'I ~m~ri! ,~n~1 ,fiLWlI~:e;~ 'Yll IWIj'~C'f l!r~md~. rn fbti:i:'.l~. I~I~ Qc.ijJ'Ui ~tl!mlhll\dll~ ~pqi'~iil: ,!!!U~ld5~ alaJ ] & VI'I~hr. Ce~i.'1 U knl1u t.u.~'.n Illifrtd.fJ~II',ry,h~ ~n~a:'i~ p,kli ~ft; ,dl\f,~n 'b~ ~r&fI~'~iU" ifIOOJ~ .5OT!J1IiU ,~~ kOl''I1ij~~m ~~~!J.!U ~''IlI ~e:y,ll 'KIK ~ !kommu ~d~Q~li 1Alimtm" '~.:l!~ iu~I~1 1i,I~ ~~ rn:I1~,1 'billl' :sl~k~ Idll ~~II'~~~(:dbj~lm~kiJ~d'~~h;'r, Arm '[!l:r;ml[l~I~IL,It"i ~ i 'ki1v,~l3ml~r,;II!h P1ICJ:lp ~Y!i :K~j\cnt'J:'& I(~! ~dtm~iat'ldllhj'l". ,D'lij].~j(f" ,M, G~md! 1~~I:fJ~JamJ. k~n~u~tl;n~ hnrill~.ne- Wnli=!;fil kirnruJM ~~1\ill~~; nUJ ~JOrIy t~\lm\dJe~ '~RC~ m~ ~~~Jqdi S~tlit'f :B~~ VAl t~ri~ihm ,~Ia.n~ e.n

'lmra f!tll~ 1~1;m t. AlII5rnitlwtlu.k: ~llla!fffafil dnrm :si)'a;se"~Ie.v ~,_ lu ,siYi1&e~h:r '11ItMrtH~J:e ~roek ~Ii ,~druilL:, &tttlt pmillk iQj~ ,_ drznlii ~~liliYiall~ i~ln~ Q~malann~ :U~im;, .Rum, &ilnnl'!JJ ~SlHda ~if,ll1!~ aglum ¥e ~m.:Q'!lfil~i~~'Gmi~._l(,

BtUIiilD bunJOO! Tl1rk. ~il)!luy:r~, KWi~ ~bJ:!Jj aiasrnd.. .i!iirdilstatw ka,%'ft11lii 'o';C: yqmn~~ ~~JlmMan ~ bi1¥ik ffuilidM n~~lun[jl Goo~ume:'lredii'" w~ ~1Ie!JJBn:m iionmli ·bii'.~I~ :KUJd~starnr,1iD blF

dmCiq~ ~l'd\aa~'b!J bi~c 1~I~m~i~l~~Ut;uter. 1t!Jlbo-t :K'illiidisffilfh m 1 i elm liSi'm_~ llU~ ~tljltl i Ii, 'fOrk ~OIM\Li1 'FiIi!S'ain Kl!JIllilll~~' IHM1:cti~e It, !K{'ll!it bIinH.m~ k~1l11 hrtk,I~~ bifll) rin.:ilcn ~Mlii.lc~ f!lmdl(hr. l'iIrk, :~oh~nrin~ h~ifi~JiI tlt8iJ;~ ~, p!Jrt~J ,filis~hlIUtft'~ ~I ~I i(QmiiJ.rulft PI,rtld ifJlnfj\t,'I 1~~Il!a[dDi 'YI ~mn ~m~JffJl\!.fii. 1 I Ftil U I~ IW 1~'miC;k'l~lelihll tW!II~m~U!Jlg n bl f1~ r1·~~fDWmllmf. PH n~ll~I'U~!!I n atlllW laJiDl1~nm!!l~~Ii~ ~~ (jf(!~ i 1im.11,II!nnrrm!mr,ihg. M nmki III II .~_Qm ~~ llilli'5l ~i.dd~ biir,> k~mDJn~ ~ p[U'lk;M;I'~ 'tit"" ~~Qnk 01 ~ 80r.er,:: Ri'JUlho @Imtlk~ 1wD' ~~ fiUn~-t;iUIJ'mi:rin ~m;U a' I:U~d!!ilihll ~ ~I'I jj'hnrr~CI hnkkmJI ~ MVUI'!I!Il0"!f'!!i o~mu~1ur. f'i~ r ~lirn1 rt-rin 100;;1 m!'lfl: d~~hn k~m!i hg.lchm ([;I dnMllli~r '~ndi hllie-, IAnDI iI;~'{[~ bir (!ki~\d'c iRUV!IJ nmu.fn~rli'~ btl! :~:[iJth!J.' i~m ,lfII\mifl_r1;~C:1 t=I IClm~.JI'r I<hlhuk~ 11!irk ltd] t~.~ev hn!l''' iWrlh: J. rn'1i4m ~Ilf~~· !Ilnnin ndtmU8h\tr.~ Ir8'Qlhmt~ye ~,lJh"m~kunhr. l,g~ 1Pl,IUl1ttkm h~'9 iljlJ IflI[U'. ,f1lYIIillHtem p~FtUn dp_ymmrimUiur. ~I ~isll'irvm!;lro l~rlll~

_ an dllY Ulmyl M !:ID-1Qnm(l , nlj:l ii.!Ie 'IiUM f,u:~::mnit 'tiIlifilli ~dr. i ~~lnLI!l '(inl jlmdlil~ F'L~iIlJtkn1l~ idao T'tlrl!1: a~~~w~illilJ] I~~ r(l.{lIiyt'j~lliiri ruu:'Cl!C'm,H IfcIdJ 'b~ 1Iu"w. ;!,f,liJ«lIl K:lrmmt!kt:r::~.ur. Ugjbokj Tth''k itml .rs:C~ t'i:f1Il hall' :tIm n KO'II~n;' BlroefO_Dlt '~QIrI~lilih~:fit~ K~.l\it!lilro JO~~u:,gg 1p-m-mloJC ~IIJ~~mIlki~~uhrll', K~filt~ k fijll ve ~t '~ru)1i mD, lFl!i ' :rnu~ ~i i~Jcem<eI~JIl~,id~r. Bu t~Ltld.lll,l!.m IZlil] 1 tih:'l\r:i sJ~I!:Q''' ~CJ i1~'~i I!;o!c 'r!tmt~ ~tT n{;~u~, m~lT" Ba~~m. hu~_u mlm~;n E\;~~~r '~:o:kltn. lJilirl I~~ ~ 01iPl~1 kl~IIf!itLfrlljI;,~tlr,l'i/lI~,ltifil ~r.. l~td,1i~j~l. ~~i gilt - k bl1ll;e~'~dj sh" R1UI5:!lJ (!~II1I1.;Iklft'l!II~.

'U~fOJjJd~ buril~~·iJit~n Gg(lm,E;~, siluf QMIi!I~u, ~~yl~m v. ll~niml ~ni!!ti;rJ!n~lili. ~I~~g~ ;QU~D b~Ur~i md~ ~yl!!~~, Ha~u, ~1\ii~e~Yt lth1i; W ,KEi~~; c,~mteD. I!nlfl\Q11J lbiF .. · ~I~ ~BI'i!ti~'itj:r"' ~li¥Or. ~o &lil;;~~g~ KGn wdlIlm. ~®'~ ~h~ d1.~~ (!j~guJaJ; ~.dan 'Ynnlft1MiU!1JJ. Sfl1u. lii:r:ki;'le·.~d 1fr.uQ,U. ...

, ,~., .,:2, -H-'.l\i .,Ill... fII .... Jb.. '" lJ·ldi "'ii'Ir'!_.j~. I' .. -, ~""~R~ ...Ii

.~-lltIJn ) l)!~~Y~ "'"" '~UI 1lie:1!!I. r.. JI'~i,yCifi!ifi! :~!'iilll!llJln!i::rJJ!i!lJe!

bwju,mmmm ,!U'ilMI~ 't,jd@f lm)fi~f il'jllkilili bit ~!~hil: ·~kt!lL]', nrki;~ y,iin~'liilm:a~I!L'it:e ~ ~'~ilbt 9lfm g,u'lt Mil~!, llrm.~~

:gtc.ekoniil u sorun u, ru.:s3 m~fyas.ml. ar.zi ma~1m aU:taY3

~~UilltU~I~~."~~i~" ~l~~lii!f W~ ruJJJ~~ aza1m .mdu:. " ~

S1JI k'illtgu lJ;~~g(§r; IliI.'teli::ledu'.!!tv] r:n Mdmm bltmru w L

tadl'Ur 6~mi~!i. y,ruu.I~!ru\ m~l- tfri~r~ Urnh·' &fi ~al m~;ll~llna g~lme:lfledir, BAilirll $(lImDO giindtiii pc aN~~ ~~dlr, l!;!~b1J!I'un, bmitjn l~mdll;, p~la~ '~r l~ (}~ ,eni y~n~ m~<f.Ilkl~, ~nj ym_iJ ~d~im :birinli~~r[ G1:~~d.rr,," B~ nCUiLISlIJ :Li' ~l~_naldMm .salhmmDj)di~~ niifiislm rrcnb;~1 ~ir hale ~ill,U~e'hti, b~s'bi;l1idir, Bu Wret;ik. ~ m~].DID. " .~ IU,j]r'~iimm ~leVrsdJe§m,ep 'ba~lattiBt $ goWfmc ~~ Vine rS1tttt:le. bl~IJl._k.. doliiMldrnellltk. dDa~~ bi'rey,sd uror Sibi iSurt, r arim~dlf· .. ~tti ~fli y.a,InliI;itDam3f $ldmn 'I~ '~I!Q11Jl yak emwkledir, B~ da fuaegin l~1):!.IJ'un. ,~n IHri_,1ii _if Orfm}aikl~n'EU gilJl.'ikllf~ tiZaJUmliJd:ad:tT, l'ruihscl i'lbJil'11. ,ice ),l:lJllla,,m3Iar ,f1rn:smdA oo;GlIbna Ja,dll. laI~z 'P~~ 1m nMos, Yli}m]miilfun, ~bi[:rei'J!n.e olnmrut 'h~'cllidiL 1~ gii~ l!d j!Smlar torBtl"':lGrie 1lIiir.a..~3ftft ~.!.15lIm durmatbn ~b!.&r.. J\yakktLb.~ b-oy8c\llI[jf"~ la1it~~rlru" i~ rtgcdlll' ... (tmmda..ri 'C-Oj~' ,IDa]~ 1~lr_ o.l~irlcn~r ~~lsl.da kabarmaki'ti)mllf.. tJ)Siz-gli~'b oWiJs ~

. a.hl :diiQY-a~IDJ, ~_2.i m~zy4 !i4m. i!fek~ltel nr13,~i ~mete::rd~ tilraJmdarn, ~r.: mq,u i$!~!te ),iie1IDl.dirihnd.1mbr:. ~~r ~ ~J... lmkl~inj het ~ bim~ rJaIm '. t: hn¢' I HR, '~Qn yapll~ k:iYJ:bl:J:), ·~ap!tn~.a;kJta'th[, B-u ~itl hi~bir- plan.aJ"VIS ~ ~, .. :mrffi:tlgl ~k _a~l:ktl[, _B\III, sariicQI: JSlubuJ'IllD'. ~m senmu d3J lileBi!(Uir. C"111l'mk ,·hi;rI~~. ~ Imn ~I~J~ Amatya. MQgbl~ BtlI5f1J g~hl b~1ii.:o .Ake&li't, 6ge \i',l:' Ma~ ElQm~

;ehir.J,~rilMl~ ~-arpJ~i bll.,ekiMte t:aill'laJlaD o!guEilFdlf.

B{t;y.t~ bir kent~ ~lIlkb. I~i ve ~~Ii d;t,ildir. DiS)'!e bir ka~ ':tn~nliBm; 'si!i~kll g~da, s~, fCurzr'i $)8'-" wme.ti ~mnu:.. ~ biIT.llDilk~ 1::t:1irJr gu~lik Jhtiy,at; ilfUl.Jl ~{!I~ ~e bir ,~ i~~sa[ltaln'll g~rni~~iU dl2ger vermez, Kre-nllt~)~ )D tDik grol1la~.rn m',turdQze:mk~~rin~.'ve l,[liras.1.Bnn~:say, -.,~~ ~r_ ge:H~imet Y.Jililm'l~.anR ~~~k.I~bii b:F_r i:e;,n1l:., ~I-am ~ U~j[nl ve iJe.tii-m ahmJ8LL'1~. ~81~¢G Olhml'.an. ~ 1r.ID.~1~1 yara'I~;lZ. B'l'IJ k~n"r-fH"d bi7pl~J:triD bJir~ini JiLibeUm~ -de m~~JI;!l11 d~iidi['.' mru:ri blr "b~~u'lf8Zinj ~~ bit 'bu:!!ff.~n

94

,~, ~

IUllli 5:fJ~ TGrkf~tll ,. dBse s..iy.ils" iii: nnl de~ii. ti~__ri ve 1l1:[d i ~li~anDi (Iii' dij~Ur,m~t~di.r. T~dt~ye!~e bi~~k l;JuIjru'!,j.azi €flJril'FI A Il'llii i DC kafdmk". :i93lil 90k, b&Jluk ~ba ~a:rktmi~ ji.~ ,aW.Vip'~' 1I,fdW;J'1f;J tlm iiy;e ob'lrl!l:i' '. ,U)i hll' jn]l~il:J, da w~. Ki~i sa~ b.uy.ftk 1b1!l~l!IwZ!i nJn blJJ Mi1~~J)8ntu c-r:~I~timJeshli eD~DI~ .. · ... , El:WktOOir. B~ bmj1nazi.l\'i!!n lu.I y,~ncle:Q da' btl!;l'I~ hi,,' sawfi dg[~ ,dl!l['nla~ Kun S,c,JJU~II!!l'l~ ~iya:sal fom,mj.e:r ,aGinltJi ' ilinfuuie ,~b<a sar:fe.trn~i _gerekjr,; NkaI:1P.dt b~~i~i ~lIl,konl,ll1uJ1l MI~1It1,~mde hil~ deAj'tdir.

rJrusmlbi'il~~, aif~h:.F:iJ.J]1 l~wju.~oon 'itiIDeltiAi Dlallan satm a~ft bilnJLel~d, rltao., b~~ nmIllarrJ~E. ~,al~ii1[11 Y~PH·fey.cbjim len i'tim ~'llirf~,bl~ ge:li.( d'ii,~ilin!k oImalhm, hilt dii~ yi ~Ilfijo ytlklicltMe::.ye> ~b.a :sndl;>tmdu.i ,~~~ tn;an,!.JJ:'. aile:la:r. ,.nea:k b5y~; bll Gor~mll1l.'dj.'l'mrrnliitil ~m::Iar) rUn:limleri:rl~!·rutmr4If; [b~_rnafUll, 'bit mlmll .. s,b, prurafil ~iRm ";Li;l~{lj .nhllll~ ,saM, a:brlaJ;". mfah d~ferifj~ yll~Jln1;e.ye ~1~lriar, Rclib ~Ji ~.e1e:i'lIf;I~ Qur§;ur~ill jlret= 'mmli 9~~h]i j(t411lltlfih (l~)"3Il1[kh ' ,~~nrt mlln~nm .. gOO ~~k 'mfe:p etmc'}'" baf:~arlat~ ,(.,ok Un~m i b±r ~@.]'1wmtd ve ).iiilrfure1!)!lfilnJI__n . .mlu gQQ-

'Uil] dJliltdiwlJllmil'~I;; ki!lbliimarun i'itta.n~Errn ,~~iftl iij_lgeh~,riildf! ~~klct,rnl.me!:ii. ~ b~yk bir. :sil~Q i~jiI14e· g~~qir, .BtI~~, Knitl ~~'3j:untmOJi d~ e:-E 'ae~:ri1rDiin liU;m~!Ildllr:II~QI~mfi< diimdae de1m~kt:~1 til( ~~m[G]r m~t~hutm~i ~~ ~irj

O,mjin ]0 m.iilyohhillt ditttJ1 dt 4-5 miJrPriluk bir Isluib1.J.] ,d~melim. Bi}'~e,b~ l~l~llnd"u.n d~n:ilz; ldl'llUifif h;aw kmlrJ'iUj£ gilll ~Qnmjlg.n tllmWl.. 'en n&u.,la baf"1k Olreem]· [bill! S0nJn 6]art& '~q,diniJ ~)'~triJiJ.z.. 4·-' mitymlllhlik btr J~nenb1~r., 'OO~~0:mi IoJl ~MUnu oln"llilZ- B.oy.Ja bliJ' :brifte; ,a~ JVe mao pna;fyIlS11' OCk-r"en~iI: m,aiff~·i..IJ !Q.I~ ~ti ,la'Ilfnr,durtrl"OOn e:i£ijlm.ez. 0eJi[~ b.}fJlla~.ruS':iiJ 'I; 100, ~-p'd~piilI8T 'QJlqm~ ~ 1:e:~Il'J denliz] .. rde ~~it'li b.ahlf.ar ,:y~~ 'eiitl~, 6'b1~~ B.o,.I~ biT liSl~ '~~i'UD altya.1Jf>51J snjlrundllIT~ krulal~;)t(jlll ~nuo.m~ )i~mur J~tdijl zrunan cadde:1e,f'; ~y~ 'd'aliila.t gQ~ gibi ~bTIaz., ~",i1i miltarll~ 'liJir k~ril~ ,~y serunu, ~'Uim SQJ1mU, ,Q~h'_k. ~(jIf.lml1 ~i~~ s·aruJlt.11iI ~I'I~ :Olk~ l!ll~~ safllkhaklmm,dAt.l\o ~k ~-U:"~UD sailla~:!u btOOmmdrm GG\lslili bir ~ir S.U~ ko._mLsudLW. iy: y~pu:H~ki :Ok lSI'abbm\tl §!dll,i~ '~m]Ufd d.lSU dIl.£il1idiig\bre ,t~~, ~lk.~ .. 1JjIn. korunlir, Bu Is~aftb.ul.. mD2lm'-

~!!ii

d~1i iQl;lk ~yilk geljt dde: eden 'bir! 'ke:IDil Q]w. ~m~~ g(iPiimUz;de:. ~:s,mmb!JiW;iI )Illd, bi{ m.i1'yon lW'i_'st g,cliyd~ b~ y~u!3~i bir ktm~ ib'!:d',3 5 .. 6 mj~yo-n ifunsl geHIi. S'~je; giiYHI.i .emil.;. sa;lIl1b1l1 :bi kenUe: lur:i,d~ daha ~ok' blat, &illJl1I ~ para :b'iJ';:iJw:. Bu~ mf:£e kl~fi~l4i iVln d' 'n bnrIlt, \!.~ Anrnlya. ~«:1 i'9in de biJi~~. Bg ~fhDh.~el, bu md~ ~l g M- 11 k~ lfmadm~ i~iDi! Java:; i9iD )'~J.~lcak m:asm.f, kaUmIim.a, i. refabJ bilyi11met" Qo.p].:mak i~ yapllhi:r:!aiktlf, Eiuyu. c.mhuf'iytbrn l'aQJLlrl.!tl.Q i~baMn. 1S!4fJ.",h, l'95-t)'li Ylilt1U1da. dem;o~ik ~ir ,~W1' poU • .akasm.m ~ §CQlir~ ;hJfi;i;5.ir1nl: mUmkiin Qliiibillhrdi. TUddye ~~ ~.sl ~bIDl ka~~. Yojun, ve Sl:st~IUik bir §ddltdc. .;iHrdUriilID b.ir ~i:m.i~g polia ~aW~ I Tfirkiy.e~d~ Qarplk., ;eMli'~e_tmsyi JlI1i!ymu g.clim1!Gm iBu 9arplt.n.llLl.t~ bUilhnii~- TUrk. b,uju~i[rirti 1b'i3,y61r;;; bwjilllvm.ira. lii:r.t ~~y~ ~VHl Uzerind~ ~Im bda.r a' idaJ( saJu'bil rnmam3Siyla ~L~ iigilidir. Kflkdi:S.8nJ ,lt~ri biJmaoo<;t.x. 0.,;1 o~mk g:cri blmk__dgn~br. Kmm :nfilUs, g~imi:ni Bfl:tJ -U:e:til:1d:t ~m 'lie bu ~te asimEl¢: 0.iSUH dii'~ :KJUdiStan,~i8J ya-Imm Y,lipd~br,

'[brim. ingir QJMak yukm.cbki du~-un~ ~ma Ibir e: .claim diinm,ekte :y,amr WDbr_ 4-,5 _Qrn1tlk bir LslWi~ul~un ~ ~ak amlliLdan ~e~ buyiik ol~~"ar ~11ay,a ~I YnligllialUilJJlfmt.. 'Gumlnu1~40,se rlll]i ~ iQi- 90k biiyLi.'k h~ )In,pdm~ h~ 'b~ '~3rI~~ 'KiuJdb~§, yilklll.,p' ylkllm~ .:aEI!m. bar~&allk, »GM'1! ti~t, emlgeU~eka~ h~ d~ an(ilml~ nUM Ndmi1~la bAyit, ~~i:d!!r y\ll~~ ~ir d~, g~~klelo d[r.

Bnl'llil bil;!;OJLu. iirk bul]'Ij,I~az.isimli.ll" !ero~k bit b1D'ju¥ati 'iJllU!l;ad~I,;Bmm bml'e.1 gOs~me1iGridir. ~IIJil't'm ~~mdeyse. b. ~iIiib diriJ~1!lm kdrurueu bm6:l~ar] ~tilllda ~ ~~ o!guwI vardnl. ;Su bD:IIindM TWit, 'bnrjl.l~~il d.~~etin 4e~rtrin yaJag~ q6y.aJ] l'esrni itt Qlojinin d~~~f~u_me ~k It3lill 'if b'W:Ji1l~di ~ BWlug ~~ " ~JIi1l.ak. Cip. ''tUbekc~ Lioe~ Kulp~ HaDi, Ya:t1~, gibi KllWl, ~-l "nin, bo:m~nnlU'a Jlk)blm~~ haIttn Wrie: [r' MHn~ s~ ed:~lm. 'karl;1 dwn1iill!IlI~ur:. Sfih- .. esas sUilii~eti kiltelu ball~t; ~~JB~ miadikteg ~~ kalula,mtli dlahh !ii~leri:n a!Wtul.aa (lode. Y~aI~8&.Iil:I:il 4il1blmHii\ ~ilUHlI1l1 OIft;aJII:.~ denll.i}"Gf.

IStafl,~~ I l.rn-, Admia p!bi ~ b-iiyUk ~il-' 'btI ediyeJen,. ~,

t1

laem ~ ~_mu (J~amk .... '!ti. Ie ~ .kf gibi ;b I, l~iImlt:ri ~E~lullld'irmwe ~t~n:lllsil~m"r. B'lIl. li'fuk bwju~~ cl;1~~~lnu~ kel1ift il']£ egu bi DU:ljum:' si;Slemi y.a:mbm~ldr~IIJJ m.difle ~ ir ia1,;llf 'I!~ d~vraJ1i~ ,Q;c~ 'irelIbedii\1ni. b' bI1 ~ QStmnekt R Tl~r;k 'bu.rf1J¥qiS~M OOflirQ13nii kayn:3l.i1II1la ~.giB me.mi£'~ ~ OO!<.af1 som~Q ·bnel;te. :s~ n~qJ.arn.lH1S~j} engeUHl~ ~:ab~k,mdn:.

011 'ZamanDii1l~dD. 'buy'Uk buij ur~ inlLll11 sarona ~nl...lHD I~ok !m~uk "a~~ bprrdmtmalat 'E~inde old~ glal ~mn kI:ed.Ir.

~ ut ,UfJu.yl~ ilgilenm~~ ,Kiirl]:erin ulusal rl.l'moba1il ' ,'"

~w.m ,-savlmmBk,. Ugili :tqiien VI: lunmil'an ~ ,~iy;tik lbeIallarb ~I ~I~ ~liiitiiln:l:ekre~~L1'_ Imam brddHJ MwntlC~m ~~ h:ddan ~urnm.km bwmn bilinm.d~dir.. Runa, r:apw-n.l{ill1 semnll ,k~,u~!lJda ,onelr ni b~E"" dlzynvh:llJk g6sLClIildigi d gMlenmelded_ir;, l~'_ka' l'iii_-rlrlye'dll' bupnkii ,~'KlMda~ " in' 'sorunu §O1l1O ' ' 0 ~Jm:w..]\ek~ .rlSan tutkbnyb~ ilgih c~ddi 'It mmdma im- mu~ddeyUmmllZ:~~~i ~, iIo~Jl;tlf~ I~tm Hakliln ,Derl'll~min· Gend Me.I'ke-.t w .~ o~1if nnmr ii~' 1m an Ila!la:n J '\I m, On, ~Qn.mu ~Lhm:da btlID i hl_r du)'Mtifmy '~U'. (itsitli a'~br-. 1l)~~yoDIOU'~ iifefJm~iJt,~ 1lIp01I'laT hm.IIDtani!fiakta 'lie k.am~ dUY~Krul~adu'. B~liIwu yanmiJb i~ lOOUanyila ifLgll~ ~itli giri;;im.I~~ ~~ y[jp~ Rm~~:h.if. O,fIlittm 15 Oeal\:- t,~ Wfhiruh: $Jma~.Ill GU!jf fikouaJ; ~I~. Pridei' k5yii - ~l;'inThInD.cia mq~~i]li g~ltJ:L kalti'ar.~ ~1WsliCmd rumtClyia "':B~J"V '~in Blnm:rp:il '~.lI§mc1i Gfiib,ul!i' wu;;ilUrufdu. Bu ,~p bilp) [\.i ka-e g_iMiJ ve: inci&lTtiJe de ,!J:yo iil)TI 1'a~i1ar. h~Ki~.

J~~:m ~ Ian ktlf:i.u~qda.J ~ ~ ... ~'~itI!:mb" dml!:~'mJi 1~~'M-hJljm.h ~~i'limt~m til ~~~ Iti:iiIc_ -,I b Ik'll 'blrmci~iI!l geli'iJl'lesind<:. 'mwmti 1101 oyIiI2Makmalf.

AV1'lIIPu I DIaD B:akJ: 1t,1 Kom.i 1('0 uam bire-)l's¢'l '~vu:m

~l(kLi1IID 1ru.1.IIamlmiisi ~~~n~ DU buio; e: _ yr;Ji; 1I=1i:: ,_

,~i;~~j, ~Ie;ri yakfl:an jill ~ Jan,. yakrm:an ~!m~ ~ len..

~Q' ~M _ da.\o~~d'tr_ :flclui:n bUyiik ~~,8i.l'

~Imca~~~, ,,.. Ilk" bi~incmiq '~~'~llrl. d\svi~tiD de "" ~digi ~dmlm oolayl ~ dl~ bllimcinin ~ sa~hJl!.lr,.AW'\EIfI?a ~D iliJ1l1 ~kIaJrn Knm~ Il~ J{U:rd!iSM:f.if"dag. O~; lia1 OOl~\tdm )"dp'ia.'l ~~ ~ - ~;~ll.. 1MiIi'ii!n 'h1&lsrlhl:~i ~Ilfiti ~~ fk.GZa- ~ orae:anUstii HB1J Bal~m&: ~v.3J yiim_~ dlamm:: ~ bilmetJt·~i[. Bu. TWiliyddm. 1hu.hJl twwr.Jl~m. oJ~ tL~~ ku~m Eumf'mdarlJ mm] 3lBlla.lld.l'ALm ~um oDmi!j bit ~I~

'12 )':1bJ ~lal!l hlr 2a:i!fi.'3l1du 5UE:aJ guil.la m.~~ .

®I)~i b~~ ~'I\tI. KW1 ba1brm ~ \\ ~,.,,~ ~ni.l ~:iWm i~:a} ~ bJ:ctud.ljJ. ~jl.!L h~ ~ ~ KD~~ ulus ~ilm~ Viltm ~!imriW:m~~ -;cd:; ~ bir ml mhibidlr_ IF.~ Gmu~ u1ma1 Jrimli;gjn ~ ~

i,l..vru iJ.ilD.n Kli:ri: ~.'R. t --IIl_;_~'I::t..::- iii...... - -

'-"\1 - ~ __ .!-~~J:llI.mrll!5.J~~~

:FiI~.Jti!l1 g,erillmm ~u k~nl'Llr;b bi~ ~K:3.fi ~d'ij1lJ da :sj,yttR~jfu:.. au del ~ ,~~~ K~. IdiJ uTttsU1I .m h~_tf fielllm'jidir:. A:npl iilJ~ l'~ ulu5u. ~ aI '\'!t. d~dJ~ za_~il1 SOllfiltil, elm&: ~ gmnl~ en Onemli :w- diMr.!":

Alnp dlli ~ Amp, wusu _ ~'- '11m3]!!' -dlili ~ - i'vmn ulM$1I iib. )~ ~ f.ransm 'dHt" ~ ~dujg i;m ~ 'ndusu wro'm.

D'il. sa-H~ h~ ama. ~ iIR!tIJ ~.iIfu:. IJiJ. ~ ~"~-a.. biJi' 1m1bn. nW)1er '~'Ima ~j$ I~kri:nja~ ~, hilgg~ 1lIcs;'illa'dt.11l :EE.ilb ~~ !d'M ~~eylft'ifi ~udur... Bi-rdill F4: aI~ ~ ~ ~ YQ~I~, \\'e'~ibi~9n] ~~ye'! !O'~ Bamo Kiln iJlb.. ~ bemtmgj 'bir ~'" lilili -;~~ ~ ~ ~1li.U 'FIiiJa1k~~; _~m~ miimlliia degil"" B~ 1'iiTtk~ n- 1~.I~g!f' '.i:Ii:i:ti~iQmm~11 "",8D lUlU mliifr _ -mIiii DIDI/D 1~1am.Jj d~~"Oar ... n di,,~_ ~~ kil K:Wt~ ~ ~idlilgid:ir;. ~ l~ bir. bil!idir~ ~ ~~ ij"~~ mik&i1iJt '~~ "'q~

nlO

~ 'bir dine ~fud:c l~i1lffim Zllf:IriaB ,We. ~ieriml~ cpeyre ~ ~-nrnii ~kdD'.

~bn~ddes~~inli1= Killl, to.plum:goda ,,~a il~~~iSr. hu ~IM ~tb)itll'l >,~eni ~1t,¥glJ!t.Jl~ ~~g ;:~Irr. l'mji iMan, ~ K!iift:,. l~i ~lilm 1ilJ~ 'YJk.ma_k;ladu:. :rUde ime:llikl:e B~ul

W~:m OmiDn'm :~lrul!I~ :t~~ ~'~ ~'IrlM] ~an 1~i:lifmYiIi P' -diit~rillI_lItiiJ ,Klfill'flf'1 giba, ~_mIB:rr' ~~m& ~pl'km. ,rum1j. ,Zil!§';., eI,4 ril(llJ'. ~_a ll;un~. ~Di ooplumW1~tt;t)'il ~1~nm ~ 'm Qn~nlH iri!ci gD~~~!Diridir_ m~~e bu l"~ ~:r", &""m dllme.. KriirlGe)1'e ~~~ :k.adu ~g g.eslmhm:mesi. l_WiE diline ~ bir h~~o.. 'bjr dJJ~~bllll :lfiwratfilt~ ~ok. MImetlilU'_ ~_]:Jr.eIiiinffi~~ ~)Td_ od~~mm~ ~i bir :sfuecia~, ~am-!l. Ytm ~ lOn~~ s:JitIIl. ~ qtIJaU.&l.::lt sii'mGi.J~~ aiLi~e' 5a~ bit yUtill~ yap.lla.~ugl _ ~liQ:[[;' KW1 di11i ilt:m:a! edH~ .siim.m-a~:il·tin ,d~Jj 'ib ¢laoda, :fuluhuak SD~Llcll Ihlr }'mit~~.~

Dil 'il~ ~, !LiIElSit!i.l ,dU:fi"'~ ulwa1J :bi.tlm.~ m~~n :fAh ,~ bIT Qlq;I lda)m ',lmblrll:f~l[f yamr ~ ,r.ndIr_ I'"' 'Y'D~

1~Q-l mJiI' ~-it:11D,,!; }"':~~""~'dtlflJ ba~ ~ri~~Ia;r Gi'inqT ~,2il ,girmiiJ~~. ·~i~ .. ~l~n!~ Dulmk. ~ W'bil ~~, iM;e'~mtl~ ,:!fI3Jl1~erdl. Qrn.Ja:rd13 ,iki iii}' ~dar. kaMlIM_

Jl_ ... .....,f.... ,it",-..lf.. -_ _lIi~cji ,,J;,~."I. _.L ~ _'!', ~ - •

, ,~,..~m. a~l.JIlinn ~'Mit!JlI~~ rum :;'~~l ~im1ya (.aI~!ly.t~

Dil il~ Ugili 0bmi ~ll ,ml2I:lll1~, Rn.d~~I\!!i''1 ~~1~~~ &i'uiI~ '¥8)'IDya;p[)~ ObDU3nb, egitim KWillliliH~~'~iUlyoJ. FabI:@nWIr:' d3 ufilal: bif. rmiUi dU¥1U yok~ Kml'Ll'.eball~~l)jde.;, .lEmD~ ~m~1 5~~ , ~Il:!!lru t~lIlf,. ,jd. hkbHl'll1 ~J~nr'illbllm T'I1:IlnlS6 dj;wi)wIar." T~~~n.lmti Y~iI~,~n en k'atii mniia~rn ,o)'n~td!iroh .. I(l~ ,~'4n'i K&D'Ill'~~ bllnl~~~ G.~)i'Of. \~D .. ~. ~k. ~~ ~'Iisi yok. ~ h-elb:s: ti~al ~i~ KJW1(i.~nllf,"~-

1u,,~Ln.,~ I{Wd~\1~ki·!~{}ili;rU~,Iii" ~~im.mtl '03511,

'I;ilbldlklm kMtJ~un~b ~ ;urnan ,!S'&}I'rg.d~~Sir: GiiDq'"ddi, Kfinlcro:e, Kiifll~n d'U~I;m. f«lU&1llld~ .. Kiinlb~m'ffi1_t~ ,ikvI~l~ ~ ~ml. k@nu~Ilm!i1: ci:t!Mffi b:iir lil~ ~ ~~ ~"did:ffi ntillfil ii!I~JU. GfijilqlC:'~ ~!daIm r~ ~e ~llE~lt a.:rdinlar~ ~@r. ~1II!dlS K~I dahl, ,;!Z bi'Uj~fi~lLI]~ I~I~ ~G , K~E;~ KWt'~ ~lDIibl

tBI

m~m '~'.hl)~Jllld!l~.a '~:L .A~ K__"~. milll dUfF ~n bfm2,

~'~if,.= -I"'

l!I~ ~ ~i$!IyaL!'_

Bu. dla ~t~i1UC.1 Ibir cl~mdul Tilr.k MlT""IniJl. ,J(.!~'I: ~Ub;iiIrfil ~~~tl~ [mll·feb, ~mnde" 'iiUmye'IIin $.Om.~ .~ I~'I~. iiSt ·eimeUeri: g2l~'rjJg;uI.e eJ~ne ,du~l~b~I[&. .~d:;a;[" bOj'~e ~ilr ~~~a~llLm~ h1lle mpki gosi!i~fIii~~ ~Igj ~:d(f~[;

IB.fltiho :~g['ar b~~l dii ile 1]105 amUldaW ,i1~ltoIf ml!lUS-YIl~ ~gn~an d~,siillidlbl:'md:1:¢d.if. Uly£; i~e (1'[1 ~uiLdo:'ki iirt~'ki, b~lim iUle 'Mpr 't~rii§tEti ku~UJ ,~uuj.ak~ ijlii~~ 11),eq1jy.OO"_ Btl kO-ll1Jdia :k~~m ~ld:ililaL 86y;~~1tebi]ir, BiUm y®nim.fui!!l CD rem_cl ,k*u o~ ~1~ttrIDdiD:~ ~gUr ·I;Le~tir,i l:unIrmu i~m~Ht bzmm4!!!ia:n, bRlml ~1~11Ili1 Qlu.~!~~·miia~ de,gibIhr_ i~~te:I~tiri' d~~ini1;l ~~ en IGmeJ ~!ID~ulu~.r. ().~ e'l~m~i, ~ pi, ~kilde lamIlill~~ n~"ir.!!:-w[t·fhJr" Huitt~gtbEr kifi !mfm~ ilte'ri 5wil:i1'm bir ",gJjlu~ ~I~I t2Ji';a'~n, ,~n~1.tliri~~bi.J:iy~ ®! ~lC$tiJ'U~ lie h~ birr' e~i yaptul.fiila b~d~m¥l"~ Q tOII~ 0 s_iy,~ ~ ~U'r e'~firi, q.fUllllll!I ph~ ~md!tir. ~. Id~li~ :blUIn 6~gJn o!.u.,IR&\IiIlU1 'JD nnendi '~ir, d~~nm ~rlt'iik: ,l:a~rnH~I~ngm !lb ~riI iiil~mli $ilr:tL\i:itr_ ~ U~ siin1l~ .~ dl]]~iiDOO: bnllf~~J~ b([r atue:~ dJlma,~bili.r. ,~t bilirn yQrr[(!1WniirIl

!~~~l~~bUttlU~'i~ ~ ~ _~1Ir _~ir. ~ht~. 1[Yl!~~~ :~O'Jn 'OiZ§W elq,nl'll. ~l1U!.UI'll ~d~D~mik, 'If lS¢ki1~ .i;iI_iIm~ ;;i~l'mw. ,6;i~ ~n ytJllI.t,gmi He t;~iiJ: el~l]rl ~u ~m&Jd i]ii~ ~ a~k b.ur jl~tt1fr. AlIJJla'u~m~~'1 ,arnl~dttllB] ~D d~ ,kolEJduf;. (,Ql"U mDulllll &. :bu:emel' il1reQi~, iiz.~ d\ml.~tnayol!!g, b4rut )dGbu~ tm~ltl'm~ oWfiup, 8ijy;r~n'ir. Bijlllimstl ,g,e:li~nin ilii!mtlmdt: .B~ liii~' eJ~iiriHia oJdil~Y ~k ,aYlku1i. lmk ~yasa] smte!li'iillee [~p~ 61~~irUir:liin ~ Ql\d~, sny.J ,~~[fi..niR; ,~ idN.dolm.i~ ¢1e.'ltLri£mes:~iill c-eui' ya,~I'lnmb~ 1h6g.~ hlli~~ttNtir_ lu babmdaJiiI "f:urk.ij"n~.~iieh~;(i~ ~e.ni~(i; ~ ''I,I'i~iIi~ Mlmdeer vt: ~tn~ltik k:O"Iii!.n$lilnd"!!!~·" ~Jii~i Grerw iD!r kmwn d~!dj~_ 'Tijr-k uifii~ ... ~~i, p;~ofeiSCita~" reo~oo, I(jjOOI~in1'n R~ ... di$Uilici~ YoiMJUrul)::,ta'l1Uiilllf.

OJ[ ,~b~ 'Ilal~ 8J~mda d:iii befl~r bir 'ilI:i~1d vanit~r:. Ou~,~ .KuWi:S11'll.ol(ia Qld~~! SiEH" lItalk:u:u ~~et.jj mla. ~~hni )%U1j iKi]n~')!i ~ii1;~~m~s, u~m;i! ich.a,YlLliy!Il\;, I.i~~! bii'nin:e~ ymalntiilmr, il~itbiflr..

]0;21

da K.U:n dilmi d

1

,lrrullwll~l,f~aii d-Jin i.ilu[iik ~~[nlll!.i'l;Slfyl~ ~uaru~eri't"k ~~l1g-

~, ~U\_

. ~~e ' . . 1 ' , tMll'a lhil~h~'.r' o[lrj~~gu ¥ibi_, 'bjr .a~ir.etm 5t:eki

3$JMI ~1~lina(bgJl RmIIi ideo! ~illJin bir :so]'l~gd[l". aft "~Ij£ b~

~I~I[ ~l1!}lJn De dar ~ ni~Ui ibirh~n ofcl~u '0 -Hit ...

,m t !!fm ~If an Utili ,mla~:YI . ·I~k.~;i loru~'OtU1tL '963 Yilllilcb imtchnBd~ ask . ~ . ya_JJ~f}rdlmJt. bb~k $!nlf k0.~ mete de tJWIWlldUII)_ l"~ftk SUhly..dllfl!. J'9fjJ r~l. Tcmmu7.:1 ~t~s'I-~:I"rn!! u.ykrrlL to

~_ ~?~d8 l - ii~ bir k~i'HHI ~u. K~9tCCl 'lllnl]m~. fick

lilt. f~ hi Ii" . Idu. 8~ I 0 QiS~~ gOrev ";),P,1fOrd1J. G~v :ya~

,'_-~ der b DWlga.' il ,[ I deAn J f, a l.lu:mm G~m~y ~~di~IC,_"'d

,rf f - ,I I'lIJ ID Jl_" fim~fidckJl I(UJ;dL.sla H lh:O HU' kp _ ~

Pi .1'1i1 ii'fltJI1'~ finde. but )'011 ~mm:tne k~jl 1!Jh.ls;:]~ :I1111c,ad:e:le

1 lul~u' _ ~e,d] R~i~ ooder1 ~iDdcki IJmdg)SA .rqil\i.n]~ K(Umh:rin

I :m t~d~ 'a.lJ1f: -, ~~ r~k r~lGk~rnCldyle ~~:r~iJI lI',IIJ»-YORhl.

!:"'IIi ............ lor iln:~dC!lrdttydlti 16' :jUIm~II'l'ifJIlJi, ·Bglir.~fda~ fi bir daJ:".>~~ pe'f!firi]l! i [dan cl; F~ir-

I ~UHlliUIYlu~

Al,sluvJ\~ • .Bi'I~'j;s;'r~ 1~'~d~.;IS m1ik YJlpl)'lndum,

Knrlle.nJ1l UUfiIZ, !(utdiSlan"da gtl:i~£n mUca'd'cl;elerJlne k "",11 !lUll ~d i. '?QI't-m ~tmg - ~~in. Muq, 1~l1gnll. 1lI,'ris, Ejlc:i~ ,trl'a:,I~I1Dd Ii b:t2j~ In Il'IJklu, It kk~ri 1Qrt'sin deku. ·'ir.~~ ~ eni t;llil y~ ~ ;I~ 'Q~ lertdm .mi~, U "lis al~U1d:an gilnfJ.er.;1 ~m lbill'lil d~, MJliJ1~

n '~I Ll'tdD loft,. Ylik~k.~l¥a" Sr:mdjtlli. O.rr:aniulr

- relenn Ii ~)'i!I 11_ !IJ"~fc h.l1kiime~i 'ta ZllfilliJi 9~ niier

~d H. .h.rli nitel :.mES~ :!f~P :yordy. Tiirk k"omuttnJilf $~:i IIliI

~~ hll . ·Imfu cot oh.lillll ~ s02l~f mhyari,all't'h_ -

- 0 ,~ $mnUnJii\ykrind.e ~' . :stk ~fs 9d~:I)'oOO'dllk koyl ~".m d l~lJfOrdlik .. Ral' ~~1·ifttll ., luba:ruJ!tda 'ltijr D1lfLf~ am't.E b~rlikt ~fifllr e$i~Jd -n l kqfl!: 9d:m:mn ~ ,E,W ~~et'J~dik. bp arru:na GlIeFe

106

III 1

I~:l u~k ~ Ir. MQ J~nd&~lC )'!8)in V~' Y~1I1I ~ir.tekild= tcli'$mE:k ~~d~ !

..,-

, ~'!tUu i~e; Dl~~nl.eliJlp~i (hllrn'lll'ilr.~J'..a ~ enlllc. 'EediJr..

SiIlIf(!W1 i~iri mm.quiQP &gUt!e~ ihu $J mtJlI1 a,y~al w~ '~~' ~fIlmk~tu: \1m. ~ri. ;Im_a~ y.ffiJ:'CUcril!l.d~i to,nJelld(Ja;;;EM'J,rU£L" de¥J'~ tamfu]dan, ~Mr:mfDln pm:gRm1JanlaJ~ ;gmU~_ 'laJrnI1ii 1ildM, 'n~d mikGlim_ ~lMJiliklmn,1 ung~1f ge~1'1ir. ~~iBi3JLJan AJi~tii lR~i~· .~.'", "11 ,~"'.1 '~I"!elli:' '" ~> ft'", ~iI_D

Ajirrf.! ,. Riei:S,PH ~, 1f11ti;, i~~ ReiSi •• }\ " iP_\I~ ~ Reisi'

~~ hili ,1t""'JfiIl"'l" R'·,,"'''.'''." __ n 'Km...."",,_ ", ...... o'!! • 'ft iI'I;~" ..... L ...

' .t,-~l - ~ .;'!'L:.. ali .. -.., '~~I 'r'D . LlJl!LU "', ill O"bIj ltil:UliulmJ

~~i •• dme!i,~. Y£~i~ ... ~ v "':'.' ~. ~ldlHll ~~.

II sth iii II', De:\I'I~t behm Kn kf.ID bll lI.tit.. u Inde:', yanl, ~ll!el

:Uii,f,:JJeri i~iM~ on~tJ1l!l~ "'6.,~1TII ~ k I~, lU, 'it:lL~n.. _ Kii,1"t f.N'J=

c["'a~.¥oIl1(D II', rr~OzerkllJkfr VB. iIliys;ruchn de dqj " QlmJlf, bomlm.'Iq

~rt~~f fill~ a~gd2lruJl1aS.i gerekrililte WIg. ;pmd .] )'~.Y1Il3;;rf'"

Y~[nycnr, Tu[k D~1.1'Je1H'niQ KW1J~r ~ennddj egcme:c:nir}inin ~_, S:U~!l kllda;t" 'Still'db_rijll~,e;s;~" Jill~flt fu.JI '~m b' Kiln im:aJ, a~~~~J.I~jIll~ [ni1t1.'1i~-U.Jl ul\i~i~:Lr;,

Ifte b~ICU~il.$1an lou oi:1l1n:ll1fj. If.mw YJliI!lulal{ d ~ .;- ~ bo0~~:;UY;OIrI:11r' KLhrli~ j~[n. din~ kGJ~1!f a1ta:miIda bl~~'~smedit_ lerut1 'Wllrg,u.luycgh\r. Ile-vl~. bu ik.Qrnu;::~ar.rnJ $@iI-$'!lpikJ.ft d~ ~ ~ ~j,kM~bi~,Ir: r.ru:at, ~k[oCl, gtlu~ lair KW1" I:!O:[j.l!l!$JDJJJ1liE1.q~ ~eklel) ~i1rt~ k:iQfIu:SlpaJ:ann~ l~ ciimm t.muJ:rrms~. JJ;~r .. bt!l!de ,f··in ~m;~ .. Devl,d ffifE:lhMIaf11 bjl~li ~ir~~Il(f; ~ 01 __ ~'an~ ]l:Hlr;ail'l{ II fin, miza:~~J] fu:rn bi~ i!l~~rae ''If&~at. g.t:rnttit.

DeviI¢£, .I(.\I1tk:sei kumm.llW1.ba~ aJollklag da ~C3J ru~a. gele~~~J dc~erleri[il J',j)~3DD iil~111.1 ~~Y~l mm;: ~r.; ~alll::;J',)!ar.

C! .,f'i",*in 199.6, y~h N~ a,lfmH.m .;e,I~zyomama. U'r.fa ~ibi ~I_ of&:: "-!I;Jj mu.5 if:m \¥~ti • (Ur;1il ~inl~tin ;a;dl.aJ~lJdi. 'C~Ib~ ~~_ ~er,u veriltrL ~ Anlf QiI tli:ri to:pl !Dr[ ~ "1 a_~l,Ddlti I! n~ Jy~"lll 14, :r~~Jru:l:iki ... JlgnrmdllJfl~ blO )aZl!l wln;~R Dldii -lrntennf1' IlI':aiI'

\' ,', d ••• U diyo 199~Fh}95 YIlUax"f arriil!i:mda .8~,~, II OiMIBIiI

~IeJ' ~n , t&1n dill:v ~ KUrt k.UlI!- m I:;o.nUSl1 m~lagu UiIm1'! ~~yloo,~tl"~lJJnj h~trlilf.lilm.;' Bu ~ftU 111m '_: bJroflll~ IBJI-HD.

~JlI~~ ~n~ ve r mf.~~Q~iQn (J ... 'rij'l" ,'/. ~ . ~n' l'1J lJ~mbalfinm~p! u_~~I~:I, S\llUmda ,diil bURa ~mZCl" ~ Ocr s.ru(ed~

JUl

1n

du~~hts~~ ~~U~~H. ~k •

. ~~ y'nnd:)n. ~Im! ~I~tyc')i,rn~uf i:1J rE"L'~ [I'O~mlniliI'JH. bUr;DuYMini!'ll l~cb:@lqjiI5i ~~~~Il" IGr:chtJ' i~ln d~loo111k Ifillyl~ IrtS~~.'!!n· BillG!~;r d~ind~lr!

1;~";L~It~~ oIUr!ii'd Inh:p·bn· i~,eri i$"~J'!e:allJ1~ €:t1v1lfilimq]! uaeo~mj [,It &1llij'iJi[J~! ~!Ill~U, Zlln~!I!jfJj tin dcrn~km~~,k ~u~un~] ~fili ~mJi1ji kO~DJi Ibqrju"",~ k;ijikien~'~ inl~n I~~fdlll; ~c ,re:~allt:M. bu'!iu~l6ifln ~'tii:~ fI~\I'I~JI~ i~b~~I~@i ~Jl~~~ k~rur,I'~ I.Urdislflh"dr. msu~i ,~~t;l!)h)~ ~nimll ,roiIJla:g~udbdi~J'iJa iIlisl~e,~dildQri n~j k bli r ,Silt~e~~~I!'. I1hlJlII!irm kmuc!l~ ~ i!1th :g~~uul'iJ ~tU;li~nlfirU,hJik~eri! k@rul;b[IBf:iill, k~~:1 k.mdiD!;!R~ri~j ~rdiM !l;lllild~ri j, ~lllltlJ.l~ ibo'l1J.::t g~hT~e i1ne ;gir4a]flui ~'~,un :kamc~ luiDO ~lt~I~fj;~irill'di~i ,Duili:rri~. ItJI !!Uf$UiIlGd('!n~, ~U11likil ~ kern c-uba; htflll l~~~ d'ojll''' @1~1i.!!p 11iIrb:ijdllnm~ bdll' b~fiiC.~'i ~~ 1~.tie1llAdf~ )i'~£' IlI~fII n1ii!~lg!ll!ril]! fi!ji 1lL1l1 mi[l;Ir.i:[-J;~ini ~"';'~u I ~nl1; 1~lJjlQ'Ok aphmm ~ ~Utlill ~IUiiQ~ hlh:¢cr. Uerf t!i~.nMk~. Klilil h:.r:i n. ~lil~ ~ifJ'~Dgr VB. Iken-m ~umdliJ ~li~bl~ ~~y il!ll\)m~d~lkhnirai LS'J'M'ln Imyt~iIitfIlukl~T!l1 ~~1I!li' mm~ijfiI Hlj:!1iJjfJrr~' Illr. 1~ldBflll!i! mill!,d!1!F.i~ ~e~am. ~dlJi!jj~ji 1i.i(l1e;p.1~V" ii~ -2lGA:!I1I, IIi1Jff1k~. d~·ylc;~ ,V.'&liI!lL rUhlt;~~~nfrll dVJ ~~nIIliJ'l~rck OJ. ntI'lJ t:l']l Ill' dpjl n' I~ri d.~ [~iI r thk~r.. B~c b~ I'~. IJtJl :~~mlerilll, fi~ bLL~ bjr ;iZO'r~ml5}'ill'I! y~:tEhklnnm ,E1~k ~ili ~~k~ Id~ nre[j'Ir'rll 1.'J1))ru~~u'.

~~ 'jl:m~fhi_rn Inem; Ijp ht:121 J;:1~i~t!nll'll ullils~ III m'i]~!uhiill!Ull!' YC_f !n~ifi!vk:htfJ. :~O~~!ll~j clki I i ~ir I~Vll ~ vti d:.1\tFlnlll~ 'i~raul.ul'J:h:rri y.a~m~i1i1ll !~til'.~~mcn ~i~-' plfltj~ ... ~,~mhtnlil '~\I'h~"t Ilnroftu;jann ffOk )iu~~n ~lil bn~lB ;:j~bne, nlmf1l'il8l,~llU!lim. 1k1'~IJ .• Ilnl~GFk.. ,S.i"'Q Buldtllii (jirU1~kjeJj',~ftrllJ t;,61Al ~d~!tO Iiil;j I h!lln~~ri IhlflIn h~tcfl!C'~ o~dukl[1clfi ~[!, bulil1l'iyon O~lo1fl~ JUlrder~ Umll~ U~At~~U n~n ~l Ii i liI!'lkfrdI1l:~! ~'b~ ~[jZI kIlii.tnl!f:1J'dnfli ~ i~~!;n d~~t:rt;~imtd iIfI.[[;iI!1 rtfdjn~[I~:hdbr:, Kol!ttlli d~ liu;1 bill~.~ 11111'J1 K.lr~~c~iI1l1 ilHtJl Kimm miililJ(fC l~' I IlI~~1J:m~l. i~ dl;"i~~~fi, biQtiJJj; ~i'f .nynlOZll~nr~ d~wlkm;, QnQ ;1! ~. ~idiJi ~_jS'cn IWIUU Hfi~ cl1Unl bil~ ~3Ur:f!l!lm.'l~~l\ n~ miU~ . ,_ 4~lii?1I ~I oo~ y1l.;"WJ~:) 5tI~l~mu '~~mil~ ~il ~,. d~;,rI'lifiiEil k" ji~i_ krNm'111!rMTJrJ .u~ijkibL.'~dlrilMilSi ~aJlI'I~nr. O~(l;rn '~l1ir e.tol olnrLk ilf-O*~iJ:, Imat~~~. ~~~dl1l1 dolrtyl m~l~m ~!JJ ~ btl mte'lik vm'lnfJj. . U.lt9U Iwmlirmlfil1P .~~~ WY]0 jJJ~ ~ b:i ~~ ~I~-k tbliUlI-lJllifUiS1 ~I.i!, ~~oo bh~ d~lh,~1 ~Jl1i1 ~il~n~k m~h1~ Ka~:ll~rli~ um~~:)~ dc!~Il'IIClC' M~~ i~~ ~df mil bU'1 ~~ilklll~'II'~li)~ rlllt,u'?(I~~m l'Iali,f\i 8tflilkl f!'f,

~ ~4

W,6

I '

2. l'r;hIt.y~\iI~ 't~iJ~\i'i~.(H1J8TU'. nui,)'P~mn :mi ~Dlaro8 j' I~i:ca. siu itn {lldu u ~I~ inipi!', D'Svlea. iI)S~~i~@JilaJI, ~"o:JIar~: .p.ze~ca h:!1I" m~~~hjiJryli!l ke'Julli, d!±iik1il::~mDi, re~mj goriid )'1iYiyqr. ~e.d~;i oJ\myn~ bmuQY~~l1da ,du),! nlliIta~lm sat~~11)'g'~ 'isl~djgjJmillJj i'"..yill.lfJB ',iJ$~ kpYtll)l3r. Ia~~ri,erti kamlJ,Oyuna k~ ~1U:l1,.1 bodi ~CtDJli~,(1iloji!S\~.J'ihe ,du~m:Y>llt. DevleJ' k6Jlil___iMnin gek. gr!rl~:S 'bu 01aD_iii_kh:m~;;;r rng:ttte_, ,1!.l""D TVnin ,ay;mbnrula:ml ~ b4iyrmk 't'aba1$liJlk dU)'Y,ycm M _ D TV·n ~1l ~Ylrllliiru ' Widfu1nak:, jllf,io. ~ilg;m d.eVl~tl~ve,k~J!lmlfita~,nezdriifi<d~' ii;OK ~,gu_n bir ~I Yi1ritiiyot~ " n TV1lii!m, yayrn.l31nill~ ib5'yle.sm~ mhtdJlu: o1lminmDiJde-.nlm

;m;~J~~dJi'~~

YWtilnd'l sO'z"O cdi~e~ "'lIe 1:S Oeak J 996 ~~dB i~rnBk~a, !I'O~yriana ~s'l\e1\ kal:!i8im, yifi(: T-iirk Iiirlik~eQ 1amfnodan ~,N.is9p [9~G 'rm':'hind~ ~latdi3!n v' bk Hefta 'iktHDJ ~n" U~~JJt1i!l!p.Gtm~ as:8g~fttlc.ki. Clp~SY'QnJarm Turk ~~me.~QyoIdml v.e NEill TV mr.ilIfmdanl ~~ ;Ok t~cldl v~ri;lJin~i}. si.reo ~li~ki.1l hi_her.leriJl\ MID T~dm gC!i'9G?ae chIim lmfiJk bit' ~eml~~ 'lreri:nm~si :hi~AI[e :Deih~ (ilj]§ljiJl~~.moUdfi'?

J. Devte~ JtiWt S(lt"ooumm ¢QZiimiiiWil~ d~~r. l:tMmnQ:. ~aha, ita ntmnd~f,m 'b~ 'ba~k;J. ,hi~lJir: ;:ey l~r*imm~, DevJe~. genil~~il!rIl d\alm ~ ,s-er.xUa~f] ba,gJ;;l!ldrmi. ~ka___rm, gel'li~ Km 'balk Yl®_m:mm. herl~f aim'sk. Ha~lkI k~ti; UW1l1:'la jgLyllmli ~iz. b~ S~r.m1 &O!JldiifIJ1fiG~~!Ii. Krudis.an!d'e '11m Mit'~<rji oper.u)fQwar S~J:teil 'wi: i~ S:iyasemi 'h~.anm~ 'ilokro:sma p1nIi~til''c Si~l 'kunw3.kr ~m tiN'h~,me,_ ktedk YhIs.uzlukJ dolmdlriOlJ d-t~ ,~iI',~ niifuZ'5ui-siim~Ji aJJml~, ti~illfli YUl'l!irn~lI~Uir. te;NM~de t(}~, cd_i~D; hikiimet ¢~:nlkhil ,!f8:p-~Jrn W ana :nmullldsf~: g'&~ri :)\ilrilJ~ si,~~1 p~~lleri[), li ded~ b:ir\tj duttli :y.(i15nzlukdqE'ral~l~ ~i~ ~Im'¢k_jcd.irle~ ItitJ!lm ~~i~al yapJ]!;m ol2l~_Dtlsl~ ha#amalru:~ ~rbm!lyan. S1lI!'U~8" m~~,~n 'If d~J]ql'~Jene:l:lJle-)'¢lT b~~a_m3l1ar 'WM ek, - ~misjnin de:rt'"_.g1'(d~lfiDm ,ttrUs.1 eUiIi~ti[ lSnfia:sye,u bi' mUdn ~~uriilun'C.n:le.bM.ir. • fi;;J~YQn:'lJ~ d~jifJciJl¢meme~~ Gptwn~ WJ;!JlRuzlukiBrm lln-naadln 11~18sm d~ a~lirm~drl'mY

D'ffiij'Uno~ y'aSti_khl9n~~ siy~ si:;~~11 ~k ®DemJ~ "hir JIIa:L'9~ o.h:l.ui!ll bir ~Met YOI~~lluk. ~Q]mdl[1CJ1hk rftri y'mmzanls~" gayn

J'Il"I~~i'i!Jl i~JeM ,~~~unIWf kaiZ~tm~:S-J ~k(ll:og_aldjJ:, .,

US

, " tlfn ' Turk rol'ldrr~ ~iI!I:k ,Se~il"lIZn !llli"Cfllerin• d~Ci:

Qzg~p:.fta.gfiDe e:~ ~ ~lL ~Ia:r o:ldu,Eu ,fakal' :fO~~~ dt)Lm~ , ~bld~ e ra:ll~ ibw~i!r QJduiu G~ gkle.mn kt~dl'li.

~iU1'dim:siU:U:p W.bi;SiDi ~.pn~ sibhb bir ~®ibm 0 uiau!lu. da gB~~ma-J¢1«ed~li'. B,u kmm ~1 ttlIT' n'i.e.r.r.1iplM'li ~,ikG!~c~at .. pO~islu W$~~~" Kl( jl~ ~~rui::1 ~~$~aJU~ ~lIiili lk:'3yak~111U ve uyuq.~c:u. ~i1m i&n2Bl1llmtm4M~. tJ::fudetitlil qdk ~ il1*J~gl ililkar- ell!!tenm. lSiillM:! ~ler ;e de\'le~ E~' )'OhlylllJ ui~ "I.e; 'Clem ,~""k h~kI " ba&klI alYna l~61I1iJ,

ne hEiyuilam .!t~~~, clbette dllfhinilllm U4iI. ... a

4,. ~ Cumhooye.ti 'D~leti ~~mpreblm. lim~!T dmcU~f KiirO~Rf k~J dm:mada .... ru:i,l-,'iii'k '~mP1ebi ~~~elt1J 'kIed([,

I! ~l'l~ ... II

,,,,,~ iIfiII tin~t'.lP d.m~. ~ '~~~:J tpVl~ ,,""'='J',m; ~Im: 'Ii

nT~1\ilist1er] . lobrfimlmg;l1 .i'bl :sGyXe:rn~le Kiitl bslD:; d.I~larn1l8)llll,~ah~]~d~. [)~~I t. ._ha dim:: "-~{b .san, klmu~. y~ i ~J.tI~i~~~ bu :roem_kll~i [~IYOO i~l~l~. }l'Sl~-wl. ~u mu;~iJlCcl. ytir.fi:liiycmfln. Dem;o~a~i 1P'8'~i5'iti im11~eM~n~ llll~ dmrunulmazbtlannmQ :k~,fhnimas_lDJ. ,geNkjh~ en 6,nemJ.1 ohym. milletvekmeriDm TBMM ,di3. 6 Kas~] :' ~",I ~8Jiihinde y-a,p~ l~JD y.e{lIlin t&~iDa san, IGCD1IliZJ. ywd rt:litkBen rmlan 'In, DdEH~ naJii)Btalm oldugg il1a!f1rla$th . De;vle:t I),1lI :rnDkl~e ~~ ylL11~ ~~ yiiriUliBt. ruml. hung ~1!\~1i bill, M~1tleJi, ~lIu~~iI~. ~)'1L~11 d~la da artryrud!J. S&ntlnda- de\'m'~ bu r.t.mJ~r! dev.tet~~1 iidL I ?906 Nc,.\~l!lr.a- ~ gUnlIDll!~. ¢r.:vl~ &iU11 klIJiIIlw. )'e.!,Iil 'Feli!k:tCi':l:fiifi

ilk tim, Sc'~1(hil ,Itamftoonn ~lamlth'uD11 ~!klnaij" .. _ '.

,S:an~ mmlZl. ~il f.t1iikiheri :g,ibi . e-w.roz ~ devll1le¥ln~~I: 'Newrro.z.~un kides'ei kllJJl~BIlmaslJl'!1l' ijz-giidUk, ,miica'd.s. I G.Smli I S'Lmg,ei~Ill.lOOr ~~ Qlilt"Jk,kutl~1ID1Ifs~ru ell,scl]~~'Uitie-)'~n, d~J ~~ N~ , "Emogene'lto Ii I g , -!i~~ ~ro:ID'Ik olfAJ8k ibm cW,

~wroll;'U , eYtfgu:s, ~d !J'nde J.3I:PI~a 'v;:e; .on~~ oo~bdl.

K~te bqt, biirukllik kcHDpl~i ~r:gil~ d"I~. ~atl~!f3 kaqi, dU:[lnad~g 1iif3:a~idt \omple~~ni ;a:v~ga w-:malttil~~r . :Kendhlliflln_, A~ Irnti,W'niIll ~~e' '.eplanb , d&v~~~ ~~ I~~ hsr-~lu tI~D~~~. 'DWla rnJirnm, y~~:~ ~~b:s;m~~:bn: ,t(ld~ ~I ~1a:mHmik~. btl -serer k.mdml ~sn1 bit ~p.~ d:l1 L ,~t!liirnn;ek hinn, amgr,a, _y;e:ni y.¢m ~ 'i'ieSDit aFilclla1i' '~_-tadlr" ,~~

H,'

Eulllmtw~ So om

~ pe'lrOllm, nt~m~ 'Pi~IMat [Iey~'d_rnl u~ud . kn. TWli:p; lX~~ nju~~. AS~ 'bu ~Uii~ '__ _ ~ i~i~ 1J~ lpk. ~'UIl ~mmk ,..~ 51~~ ik5tdt ~ I t99S"iD. :sog~~ ql3nRd~. a'ten. u.reiml M.uJl

_w_"~'" mta', m1dJ~ M.¢rt iimtim p~lblm. ,~

'. ~. Ipt ) w Bakft~~ «(imcistm}~au q ammili

.~ ~ilmikE1HU .wtl~ III - mUrllW.a il ba$land,r- itusya ~ ~ _ _ m1f:1la '1!mkiJ ',nm petwl bo:ru II:G3idan po'litibsl b<umif~ Imyf.t ~Ii$i~.u,. ,~ ;~'nD tm:WrmUID kendi It'O:'~MI ii2miDdm. ~ 'iSDipn;hi.l.akii-S.g.~ ~lU. B~r.~ ana perr;ol -, - :Iwnmn d~ :ro.~mm o· ~~ 0ivak

~ - diri.~Yt'nrJlb . 1't"l-.d!\." I .. •

" • I .) :- ~ i yd.mm :saII_ iL;'U~~ _ 'l:Lmiye nm

l bmu 1m potirikm;.UUIJ IImImllII.n i~ mp. g~ ,m~~ ~ ~ mtimdan ib i1tdf etttUYOl"_ Men maim)ben pe-hi®~fulUn

~ lt~ ge~ ull1i~~a~~ p~llirnuli1i'lln:aaca~ll ~~ B -- ~)'mm, Jmltmm a gin4 _ tJg di§:~iD" bel r-

I~I •

Wli

YiIIJm:::rI'iIIIll.. l' mmfI! ~n~ ,

. I ~ir

Lll

lu

cd,gusal 'iL~ki ~md~ y.ati~:" di:i;i.i:rtoe. 0~,~~e bnl Q1m.ak. 1hr~1Q1ti~ mtl1111. liibk miBletiW, rta:i.ii:r'J[IQ ~k S~-i;msl ~ y_obiUiZiuk o1.1JJ~a bIJIl~1inilk ~!uulaJ ~ bir bag 'v,Iri:hx_ B'U iGi~Ueoo rdolN.1ulJ1." ~U i o]IIJI~~' '~ii~e:rin mrUm]Ul],l'ia SIDmabiJoiir.

Do-1'tlmhn~1Im 0 kad'p.J ar~b["1 gGi~:mj~tir Jet, ~l!lfi~1' 'IO:Jlil!E,

\tal'U ~ iUrl ~ kuHaamr.ak, A,'tatW~~:fli Vekdl8DD 'W d~m.ek:lerID adml kuJwnq;o ~ ~'H k~liZsriab4£m~cl:!:tllim. HBL~ - ~ba'k.9n m lrIammUH9 k\'dil Il:l:dJlmQ ,iildwli lfi)denil!'k··f~n rn~l~ ym~ Jim rQ sJiZdl1ill~iInltttm:ilrler: I'IJ, ~tasd AtaHir~~Ul:Wt~m1

il ~ f' lie; ~llgiljj ha~ objektif dtl~fJrJendir;meJer ~~z:ale1'l~

"i3q,1 ~,lrirefil. ~~tii'rki~ruJitu YDFmakuQ~l aha non

d 1Mlmcll . ~ile p dr!gn!llimakl~dtt, .. 1Bl!t jU~kjtllir bCfiltda d'o

dl:lette dlUllJlntal ~dlf,

• O. 1 ,'i~dn 1996 f.il it! I[ i.r-i~l~ 8UMtitrS1nde. i /9 ~6i

iiri~11fl11. s n:l;:1;i/' tJ. d~it.~ fflIt 'IJ p.-1,1r1l }1Ji¥lm-IJ'I"

b~ _ h_h . i- rr Y-llf1m]'a.ndl, -= III hJ'ltn:n:: Bfj~~ ~hmf!t' Y~~,.\j

I;fl ~ ,I I) mi~y:u. Ti ~ Qc'rJolr :~kfl 'on t:s ~'!Ili~l' r~ nrk (k~t ~A 'flllfi'r lJ~,a ,1~:ne.1 0 mily,~'!l': Nt ,Dil,." ~ - m¥lr'Fmtill,fl"f-'&_~ - JS mib,_. tit lru"kt;u D~ _m - Diofflf'_.iilJnC ~ mi1f;f lim y ~ 1m. - PJ hnti .. ,

It im ki I I'D. to, .ulnhycr.', . k~j)m~:rl d_ ~IDrnl eOGel 7!'! ii, • - - _. 1M :l'Ics: OO:5J (I'a, -"duyor. D~ 'Iilf~ ~ r c~3]nm 'W

• '-- I IL !Wlh'kllmiycllc ~ m,J~lmYtH·". Am~l d't:\-Ict.

. iii 'roiiln-- t:lini ~unru.1 JJ ',Bu~llJtH~n v.IIka fla . . - ~G,it yogUQ , .)' 'rdmuOOkt 'btihtnu or. (JnlMl _ eb i~Jlor, ge.lm"m-elerifil', tffVi~ '1:.d.)'QJ: O,nloo modcU ,,~ mDMi o'lru:ak dcstekl iyro-. B~ i li~k.ff~ri iIl1:e se . 'kkml hlir ~i~"i11Idcmek :--emki)"cm. Devle-Ij.T1. bl,lesi~ ,0- ~ \I'tl "SW' - legimh~ ~3p bir dij~"e~, 'ifni bj]i.m19In ..

ilir mW Dev:I~in . " kqiL'e'r>!!' ",,~, kurumlnJr.~ y.o,~1im hi ~ -i k]ld~ 11JIfllil-llhil bad:1 ~ , _ _ _ r.:hAl dc~t 'relent O:1iI18~1!t bi]imisd bUw We . ,'~erifiC engt:1 ,;!llil lbi~1r :rm"'?' Bci"tqi.u 'b~l' 6dtii1 ve Qm\ :ii~f-o

,,;1\ .... ·1· ,:tI:_ ~ .... 11::.. b~ . • ..I~·I . ..:1';' rcJ'

~ e" ;wu !5'\,!IT..,.M gJ . 'i . ... roe~1 !IlIe~1 m tL~n

~hJ~111Ui_ ~e RliiiFHJI"l.-n lrrn:i'iI!Iqi Bia.m.m :~~ .. IRkllm'ji~ ,,~dii ka{ir.i!lh;p k~dllqmMn II, ~ ~ k~ :100 !IIletrf: m~Jed,'e~ ~DPir,~ wl:rnda 1~l1ren 'WilwmI_ ,_ Y:~i IIi~D DlllUbm~~ 'J\l1uk1~~.~ i].::] ~dMlI ba1 ~md'tll h:Ibef. ~'h1:l!am~!0r. i2;iqe, ~~i~IJH AjpiE!' Ihi'a. m UIO ,bn.d - fUin~yRil': ko,yU, ,d~vJe~ ~mdmJ.. iC¥tm~ baeimlb!. OOh~Dmlfln~, ,a~lql~ l~~' ~fb '~ diplen y,4l~_ K6~ ~~':m-1bi:i~_n: ~ 3!Y.a _11I.m1: ~uyb ~ ,D~~l1knr':a :!~IIDml~I~_r. ~pi, RiliITil-.-D rn'~' _ m:im ~ ~_, ~uar-;!jJ !til. ls~ul~d' y.dBhm~ ~ '~M konfJillmnq. M~~ik ~ ifd~e. ..._~ ~'~ _i ... I'en ~fm.Qjj Mlfili',~, CDllLWlet_ A~ ~ Blinm~ ~ ~ \~~ .. hiWarun rmu~eM:em 'bm abI'iilm'dir.'"

Ogfuyla ~irJlkte ~~(:Ibnbt bir.'bma, 'm~ 'bb-likJr,e; Qttmm,IH~~ 1waudan, 'tilt '~,WJjH bu tQtgub~ ~I~ (l~l~ iamJgil 'U~iD ,~tl$~rse]'eridiil Ailm:in_ ulumi ,,~ ~Cilhlmsa1 miicad.elede, J)u~ :i~~ >tbba ~ bir ,~mldC' JU a:fmag ~ ~ bi9i ~~ biT ~~ J'~ .L91I'~ ~ bir ~ smp~~y mill? BuJ [~~aio bima!z, ~)mar ~

~ 994· )'ilZ.m:rua. Ankal3 Mm~ Kapah C~ Ibj1:.im lc~up,. ~~ CetZa9I~;r.iiDd~D lbiri_Bdm biJl' ~§~rd.il. 4O'b ,~srmJ :5~f4u. PKK "<Ibm;5JJ 'ru~klmndMtdj_ ~ ~I~"'~, ~d8¥i i~ilJlj g.;:tma~tip dJirnfir bir ki~"--"'i ~ ~lli Bn-:sribRIrfmjjz~m~ ~ ~'Jfliimimm tiann.d'e· ~ds.~ Al~«,~i J'.1:S:-,l'93j~~ k:i-tabl1l~ iJIgilii ~~ ~ ~mnlirll. BIi. ){liirM\coo'e, w.k 901 8e)i'R:k rastlan. boil- ~ Knn. 3~tU be.~ilnl~ ~t<'l$'~ttlan 2:am3j], s1l1 sm !!iihmailj ",~ Pnlfi ib~g;i I\:ii~'ap' i"m!:if[gde ~a~~lIJlI1?··'~ .... y-e~.j' bir ~_Ji l11lr ~ ,g e: Dl'IUrDi YDflioJarni?i, ~'i :snrulal' ~¥Ochr,_ B'L1nhIz~, ~.~ ,biro tOm

,~I ve:ri~fd:: $iO:Nbn somlm ~.oblm., ~~ iraz;b ~_,

rntt.Il(1l~~JIrn :pkIRd~ b:jH}~ lBo ~i'1Iidtm '~trln, .~. C'Ilder KSul1l~rd~§;i. ~ohhe~imiz _8~LIit~, 1biJgiI '~I1cIlintlJi oM~tl!"

~ 1Y1~ ,dp:-~ Rbi" ,~:d~~"im'l!l r~~I~. ,~yh ,il3Jr~blldenJ F1.i),vdlli , ... ,Sqik Said 1Umil ~lD11l ka~d~~ ~~tc' ~ 'd~ lbil"~_ilIi.

So:'b'bet SllGlS~ ibn - ilIlri:talfill~~J.l o:ghultm. ,da oszaem{lj-" a~u. q1\!1JJl ~ . iKR ~ wtsaSdand~jfJj '~~<t1i1,ffI!IDU,. }I'll_! ~a bld~1 ~d ~_ ~luJ!j1Lm kendi.s~ne. '~b'il_~~d'an (:Q~: -:&en.Itj ~~ bilnp cfb~i~.i.!fI.e snykdl 'c.IlICD~til~ Uif,~)e~ ~ ~ -, tL beD ~ ltitililB1 !b~,yf.ln,ijl ~[I:am~(tmlm, ~~ d'edi..

m'", ya.ll bq;~, H~ kt'!~ ~~a~!IIlm:mlm Mmndl~1ll ~(tk ~ bu' ~ ~ .Idi 'ID'imhikffiandJljrut:a heDUz ~,'i,~~, ~~~ __ ". '~*ti bu i!Ji'ka'!ili!~, dhl, PRJ( lJIXtsa~ydl,. bJp mhasufiklm '~'l'£&Ni ~mg"Samq~~. S~ 1G.l::JJ ru:~~t 1IQm ~'~~a ,~ ~~ ~ ~ -de ~~ fJlJ"iHe 'flr:s:;rt~ '&!!I..!I~~I.ItaB;a'b~, ~pdh.il ~k. uI~ muu_d~lt ~}; ~~ 'iIDsjBJi:ydi MEl) ~ du,..chl1d~, '1U.bm: ,Api/oWl ~j~!ann~ ~, !!IWfl]! ,~DL ~!din. :Mm) TVa:ml1iiz~(l:~~\IJ.l~mdt i,~m pod. ,rw.j~t ~te dtj~. btlI1;a ~in:t>efi; m~]ete hef~kil - _DID nryii bJaIi~ !d~vt~liro el'DpJll-ems~ema: kaJ11 '!:d:n.BJ:, .n~\a!r gel~ltiIBl\:lteJihl ~tatiJIL P:U- ~'Ii¥f~ i:n,em @I~, k~-· dmma di':' iti:pl kn-dar eem.Yinde ~(IJ.I,miI, ibir k~:ty' '~m:~iat:ili:ye ~:SiYI~-

~IID <aym om~[deRfen. ,doi3)f:l, rulllJti~lJmIlas.a~ M"aS1r3

~lb¥1anJ ~'ir ,pt!}r ,~diJ;- ErWildisfiiJi1Jm1 '!ii9t~iti ~imit~rinde ~d, !It :ka.qlr3,JIIm m- ,ol~~ Baruzm, ¥~~~ Mm~~m. ,mi¥.arlnlkl.r~ , f~ 'M~ pi ~imaet, IN in~ira-c( i'iffiI~ 1Ji]afi, ~iz ~ FKlK ~. m~ wrd'rr_ ,11:I.ili1 ~ ClU ~b rm.ir 0~§U. m ;!L~j, aikdm rbird«JJ ~ ~. &"ri& mtro.ld:;,l~iIt¢ -bb!~~I.hr., lid ~iIt. ~ ~fi, ~. k~t;ti~ ~fie-~d~ef~' btlli.b,g1: ~~!;ua -sIk: slt nlSIfamnakmbr. Miimew sii~iljLiiI.ej iki lLOO.rd~5]l~ fi~ ~ ~ bnqin ~hi~ 0hiulu: dummi .. elau~:I :ti'mbtdll'!, Vin~, 'tin ~ ~ ~eltel:lt[en ve &im~e:W1ll!i!ilen ~ hi¥' IDIgu dR., aym miI~ b~ok.1rlt[nin bu 'daw neclenijliL-s trlkJ.~m ~D ve ~mdiJ:r. B~ aym ail~ rn~[H;iUI? ki;ife-r, ,~l\er ~iI1i1i' mqlluillndeo .... ,(ak;;n fitilinln d~J~m gJ1i.~I.eriJrnllD, CIIb!uI;JJ '~lli ,ola ci~~ kum~ ®r&b~ Im~l(l:edir. "·~II1l'i.!l~n '1anH!$:m bir ,irlI~ WD'_ Dift ,~dre;k ~OOU~ijifI Yik1"~ ~ooukbn!daTIl 'MIDiI

[17

g~mad:a l.e mUeHdeleyi s ntfinllf0r. Bhi ~«riH3 !ii~lkmlJl..ll,; t,sj~bu_1 dla: ~TI. IBni de ~ ~ ~b;:i un' ~ 13D:.l!m~., AAkam':d ~ns ~Y$. ~ MnU! : " Uk" mtk~km ~:. ~t!!.. d~ • Ha1kI DegU~: yUn1rn~ttm-.. CqiuJi··U ,gis:e ~ _ •. b11lL{hI!:htil'dim ;i;!l1r"hvI< .aoo 'kenl ,dt: mn ,hdi:uu:b(lill\!31 ~1mL$- e ' .. ' .~~ ''10'11: ~Iti. !;iiI1~alaDnm ~ bu ,dav.a_ da bttb.~ .. _. Btl 3i!en~n iQQ,k: yalU!l~1 OJM bqka !biT a"i]e' 'abaim- .. Erbiiill

k~~n~ yanii yukan_' bsa-ca _ .. , - UI ,

,~~ haJalgm_III]J, ~k1a;n..~ .

uIm. ~qm wsi,de~ri1bya ~',

w, Suailll!! S.t H~.01W11Jw, !&hi: ;,,~, .

~i. H~, k~ l~ Y:O;ll,.,,~ ~ Ail\el~H '~wmm :ah~ mlmJg~ ~nmpbr. ~ ~ ~. ~I. KadJ-ol'lH'ME» " ~" r,

Z~· gtm1~in~ ~ : o1:llm! ~ .~ kmfiI .

JGI1In!lI~ bi ~ ;anlalf I

~ bi:r .ail, &1m llmll,. '_ Du· ~B d·· ~ ~ _ mr.

~Ciall:lmnlill i~ Ide p ':~ kati~ KDk~ g~l mii~!qi iSW'dariirR &old: ~I~ bin ~ $hiE dl1$mlij. Di, e.tk.ed~. GN~& S~bir1 de ~

yiiri.tiirk~ hll:1Jkianm lif,. J ;-baM ~i , _ ~r

'tOp-]um!JDWlI an~ lu.i:mlpiC rnt.IUUp _", - .ai - .. - ,S- ~

~imtdtn., 8iVas ~findan ,rmnitt -, I ir aik=' 0;

~ lKIz Mrdq. '1 y;tb atkm 'if ~ gerinlada:. h~e:d ,gel~ :EdQd .b:rdt$ eaa.e¥ind~ (r "',- ~ Iii 7 ,bEniR - k.' la .~kIi -. Anbra; C~. ~ '~jun., ~I'ozun ~bbd'enip bi-: mtadq, ,sUn ~~. _. . ..

artIk de-d'e. 15-3' ~ '. ~ 1i. -

J 9:MJ~D mtha, Qnce 'ka; m _ ICat - I ,01

.c~[f:Ij~- 'C~b:.!l'madB • ~ obm1k ele ~giluk ,~, DOIClIlW ''Id'a& K~!iJlk QWu!otk; •• b~ stmJa u.~. ~Ka 'lan1fm& yakmlmtio Ylblim~. KO"}f'iin., ailenmllltmd, ~ ~ tmriP

djikni" , Ail~ 1.01:311 ,~~rini rae: ' ~~. farsm

~'Danruh, ihi.r. t ~ ~gmJna - .. , '~ ~'·.1Imill1lli ~itill'i!:!m.

z,iy,aJd:e 1C1iryarbui. • .- '. ~I'pv.ini.

~L2-A

j',a~m~1'(J:, :81,1: ~bj d lrumlJa:ma, elan p* p, ai~e ''VU" _ - _ kO. 1e:~,e:vb;'TI~~~-,VoIkll.~~~kJ~'birUll~S13m1~ Q$dU"1.m"d1l y,8;~ sW;d~¥Qrb_{:,. ~ ~baumt. mtWd~ k\IIfluAmnym~M... Bl1 ,dillUillt1t ail. 'ffin. ~~n ti/lnl< ~:mn1i'i1l: i~~~ ~liJif SOill1Hlntia aktJf iiT ~ fMtIl J.~m..,. di)'C1!l b.m

lG~nI)et'm nnumlIDylla br;d~tIm'tak -- i o~iIit,

El:a~~~ burulm- Ilrruude:le:nin n - d:.1'r ya-ygml~ J v

~~kl~lwni gcs.~etme'J.:: i;;.i.:n ~Eirtilmi;yor. Bu olgul~ '''e ~1.gusal ili~le-r Yilyprl!b~a)'l - k01( ~ »:tIlImkkak &it--, r. mbl b1!llmd'a VUT.'g,.Il:aIE'Ulk ~~~ilim'iiz esas b~~, nlenm. bir biWnQJ~ i!al'l;lSa .. ~ lOIilllmsal muc'AdeJ~ '~~ g) loKij,W r~r Boll , iH~:iil :)(flfi;n. da oglunun m_ti.Qd~'eyr bliC__m~l ~ ~ ~1m m1;.lJCad~1~ bll[m;l.lSl+ dalha wnra da 'banm m-u.-orl - ~ e k~Z3D1h1M's_i, ilIle ~ind mu dtl~ ~kIi twa btr 4ii.bym$t., ru!l(!Jm ~ t!J~~~~ gc(J~itirm'ekttr. Vt:Jrl ooce Oguillil \~, ~, da'ID soma _rt'h rba'bmmi!l mUGad i~ ka~J. wl:a dqn!:~ces:inin 'fie ~remi~ji~ 'IlIitrt~im wil~r ,~p ~'1]iJ:n1 gist-:rmt'ktJZ:diF. Bir :Iit: iljmd ~ ~k wJadm_ ,biilC1ill ,gf:qnOl)'§i btJlma5;l. iihmca(k:le:drs a'k~ if" gra.re¥t9' us:ml~l.r.ne-~'~ ~i[«dn~ 9 IMmI ~bDmru. i,;inl Ib.]~~ir !ii<ibrl ~1JfCJ-madJllml i\i9Ik1ami9 I&:dlr..

't'ocuklar.Ul ,sak.I.HI1'nfwl. ~O-)llc 'dms II.- 9Oju, zaman, 'nW 'Iq;e :ka'll~iI]_3!1lan 1'~nund~ ~ xOz k-mms~ otmllmcill: ntll: 'bu:, 1It~ 'f-c,IItLmu.bda ulus;d ~ IOpluonsa1 m:L1 tld~1 ~r'e k.ai:$1 ~. _ rit1!rt rum:umla~ ~k tip~ ~k. kOkril bir d~iM ~aod. m ~~ m kE~ B~M'. si¥~ kIilIrr'1Ii'im ~~IJIIDI 'L~ iii)~ kkDe:o.'Eikrio ~uyUa~guoii_.&: IQslenri~ ICdu: Buw'O' .. ,yte b' f ,ani, r~ JJUOl 11rl'fIC.iJde'lu~)rle ~eiifCn [)1[' ~ olldllJumm. da belwlmes'i g~k.i~_ " II $mre~ii oolUtmdt i~trh. Kurft.erin, SOD k-uil:. YiUJt topltttfi- 5a~lla{].hmil! lk1sac:a g6z:IIJOOt j re1tir~

I(urtierin ,m:n - tf, . Ilb.'k ropJwnsal ~~rihin ~ mcel~mn 8,iotre1i::e.1!l bilZti ®1gnl:a.r \lac, bt!l Qj;gu'l«£ ~~ &e1i~ bm

1M. 'Devlin kufi!i~~l1mDda~ nriL' Im'i'ltJblta in~mli . fiC lu~:e ~!I'Ilet vaL BillbJ;arlyi:B '~ ~any~~, bil!! e:KU1clIann pel Eik milimi ve da\lt[l.mI~larj'll1_] ineel' tngjm:~ ,zru~ cokIliiMPH~;Jl ~m!~lar ~d~ ~lbDtkIIi.mIT- 'CiItJlel olant~ ViS lutb~ 1I)u,R- ~t :rio, a,pplibk Q!lG.u/]i:lln, pcoli~ik:i,yLa ilg~l~medikle. " ulli~ 'Ye tQP1\1m5i;1j m.u~lc: tiM' dunn.«ya fizen &~terdiklctj .gOrmmekitcdir. D'~'eliq- ki, b&balar Y~13 ,0 m'M!ImJ:l ,y,;llunWI. 6'I111~ 5(J'I~ "J J . g;.\mu: )IJ~IYOK B~bat\arta d~~erie. ilrm~_:rula. day,1I~11~ KUrt SCfmmmu" genJlla mu~~d~~~·p)_i.. K:I(,'y;i~, kooW;mak.. tiU'Lt;innk 11iI,' .... - cUANI ...... FtdtIU. ~J1'qlel' b.. 'tur- '''I~maJilUn g1JrQ:it.' I~D ken ~~ Isnub ~m~)'"o:rhl.1'. np.olilik hir mVi1I: ~~.~ i;~a:t_ \~ r '_ . ~ -:at. a 'Imb~ ~kUladtk. akd a1m~ 'Io\~ :~ ~e~le.r ~Hj_yor 11. b;u' ~UIIar .. da bm.lI-,§m[Ifl·sur ~mek cl~ ~mmJIh o1mu:~r.. ~u~ma ~iIi~ ... ""8:a'bal:OflD, ai~'c ~kinhtf:lJ]~n. :EOOt:aThmn~ ~ 'II$.. G~Uf1eJiti

. po.m!k m\idde!~ kll.IiLl!;:hkl~" uhlls~d mu~~I,," j~1lI~~f' . ~ddd~1 M~at;._ geD~~rin bu m.fi,e,a_del~~!UL ~ G'idJilDlyilJ dnl1m'll 11m 1m, iilI~~,dlk, bi.r ffiVlf'~ da'W7n\ii~QJnlemeltri f!.~y:i gMDerir? OllliiJldller neyi mi.;tm1:e~ ~tara,~ril~k .l{iit!1Iitt qok ~~ deti~,Gifl A ulemo, bilb~j 11. Itadj ~JJ)!.mu 1l!1~1 ~i~add1:th::n famd~' mE ,~tGrir. Ve,.Q aile ~kln~Mm~ ,Pi1i;[Cri 1J!iu.s:al :milead~h::defil sakmmnk ipj;p, ~ab hrirreaill VIm gj"s:l.terir. OiL" anlsIDIrJ ~ '~w- 1m lin dEioebn e~k 1b11 ~'dsiQ. ~ii'IIli~t~k1, K~iiln ,h~ltt;riniQ m ilfteml~ '(5*,lh]d~rinden birldiT-. Du - ktrntbn b'll:~llrl bir aJl!BiIa. ~m. zamanda., 8XDlt'ii!mla'da'1' ['fD.1 do~~ Ya!§Il ihu ~ iIt.tbnhm~ J~r g-ori:i'I:rtRI.cdi'li, gihi., ~uJdannJ uJusal Qa'\\'adan uzak. lUImrak iein Qneimlj, bil'- Ilia, iarfem,,~tr:.r. (:M:lIk1axmjl- eJiu~lltrini ,~um1. Iil!ri '5Rsmdil, Ill[m; ~ da.\iaya b'll~m~[ ,6nl.Wn~k 'yin Irtdbi_ilu, ,alma~!~.

:Bliba ~i3I a~ ~Oifl yrun ~~;. ,Ei~ atabe:y'v ~oylc du~ - . r @lfl!"Ili1lIu B H 'Il)u M~k~l'e~ tah'Lldlw. TM:jlJ~ _. i" m~mc; O~V~'I{j~,. n,Uc buyUk ae,1'l.I rQiikti. ~d~ ,~Icr bu ~~yj ~1~ rrl(lSlD •.. Bit :~m ooyau;ru :anJnnmk mimblml~i lii~ r~' ,~(i11Dl ~k~tii!m_~lm kll,'!.!';~ munnkHndmrr., t. ui1.!Sal mnCE!d~t b®1'11 yttl11m.iiyo , U~m:.:i!£I mji~adel~ si5millg!e ~e~' , \c~ ~ k:ikhi hj -§s:J.tih:l~ k>opliliSun ge~5lqmt;stm I~i . It .• Bu' .1~Ii.tiHk ~~'1iIS\!)1 lifill~a~lemm. d~m-da '111M" 'S'U maw I~e

132

]]

iIl~alr d-_ \\ii!lm. ••• ~~

'Bdni '., ~IC" i~ mu. 'ele"J'Lllo sRnootllik, ~dJ ~ ailmin hUtii~iiy]e mije-adei;~' k~'n'.I~"j~1 gZiridmek!tdir. Cotulx,m' t;LU] miic dcl-cdfm, ~n:llImrmu. P , ' rpirlila~ bnlIDJ~ hir MEltli ,,',e &wmru§<llr. 1B1I babmt1l;m Ir tK'u:I1kD d~[II' ":r(nD 'R!' ql'lmimn, ~Llmy1hi (rab.mm~i ~tr. ~i1~ d~Un~mm ~Il~kri", ;;:,t,k1Hi ~'I:Wip Samm1!Enbl:D~ 1Pl',K'li!n, g;~D~ khl.tm: ~~ ait~]em rul5t1l gU\i'tD ~e~'~ili ~nulenm~'lidh. '1'10' \erde, ifuhb mijea&:!~ill b;:i$.runrunndan, :~~k . c,~ ~ere,k SOru:8"· ,I: Jhru iJi;ld1~ Mf-

Id~ wyte g¢1~1i: iPKK)r~ ~8J;d:atlJ vqalP ~t1.af1J bi ki ~.

hDWsiyt~ bid~~ a:il~jni dEl siiliSCin i~~n~:,~lm¥. 1$11, J le 'I:rwm '~L~~ ~ 8J it'e1mi~ o'labomr. ,g,~t'leilek ~11 .. T~ nldJ' ~ilDecil"ll in-.mlli bit y:nruru ~j)lnn' ,geld~. I "ihall;. brmtm ~~, r.e'~ :z:i!i' • ••• , ~~in llim~inin ~t' I~~emrninl ki ~I e ~ '~y,~,~lDtm OnGRI~ to' , . {II. 'm.i~ bii- i tad~ . d~,~~lm ,~UI!i, ~J ,lill~1 ~Im: 'rKlKmo d~~m . er1mHni f~Tl1,Q:Erd!, rKKyi '~el~ :kariL~I1l. mamm"lft: SUJ.~? nirir ktildl. !I}ev~~E, l~erOmDilin dllrmaiim 'CLnmnffi:nnmm. , "_' i d~.C1: ,kar1I~& 3nomli 'bit" ~mf h~ine ~j. bmlliii ~.

, i $Urekifi, ~ldl~ ..

e:tiiin., ~ g,mek ai,~nuj,en, g,eJrE:' , a'tJ;rl!, ~1anJmaRlh

~rom~iul~ ~i~ki~ d&l~tij~lm'~ u1~1 ~:et.e. ~nHilfil:ci~, iI~jb~m. ''1.M.I~a_, 'I,,\~ iimp],ar IKw lV-n:kr ~m:d!e g_titi ohmlS (11ab) lib' 'i,~-a ~~lmI ~ Kurtlmr d~' ._ . .,.,,,,,,

ol.tbdif:. 'mb1i", mr;' ,~~ a.k~lat' 'W. ,k~'ar ~It e ~ E! hi'£' ~kI1~mri(; ~ efkile:nloe bi\1 rumadt. btl ~ 3'iji " ~'i!fidIki ~aJb :grmmlna~ [fOOlcm~oin, 8l1itbll &J s3ylmmlir. OmeiiIll. tmguD,. Dilt.[l~L 'h~angi bir :kahvcliaoe-ye (J'I~ rl!lJ:rahm1h, b~,a,.mmarula, iDsmnlll btl bl!J~ 'tk \ilfi4i1lli'. " hmd .. ~. tI )1 g; ,.] dif'I3'Ct. he~ s '~' :! ~T:!lgl '&a.~ I' ,.ilir---

klcililtd~ Use. mabi'lkgl~e ,~ aUe ~VD:mizd~ hi~ ~l~ ~~ er, Ora-cia da. sok~d~ '\~}'~ '~f1Ida iIllmmdI'kJad:. ~la;mlai1p

km~lJi~ Nat kOIlu.¥lrna.b!JI k~. 0'~l!L)' f,. ,ar',)U8 - bk

r •. bu i~~f f' .' t, de tOOk rMldI '~Ii~y r- ~I{e. cj, 1rir 'r ~~:

miljjlalij iii~ ai Imm .di6.EVU$I,tOiAi,or~ gidctftit:, " W'amll~ k-omiJ,ila.rnu om-._.imyor. A~'ltlfi m~z.. Qe ird~ llahUiI ed!1IS£11f-

llS

111 erk C\2 del i ~C:1iIf~ do&i'1.Ii .... tlem~ i bir :§~i~ml;nin ~nd ISm ,g&.:1 myor.

p -, 'y1, ,lleluli.stnd~1 oFLe ·,i Roo s,r ,$S.c. r rind, ' ~ iij~~l ~e;rm'l1:lc~ ~1mnI ell1 ~~:r1Ii :fiuk 1mdlrl:. B1mlJJ· e gdm ,~klalim ~~~m~l. '~llWnIrurmdan .l:n~,cb miim ' ~ 'CClC;~. gwill~ tlJJk.~dtl" 'UQ!Jl.;id~~ ~ :blr ~ ~

.!Jh1:J1l 6~'~ :kiif'il si~liI:C'tUy:~C! 'rKK~nil] ~thlJ sam r

b~k.~jmifitl;,:m d~ bgzl fbddrrhW1I1ll' 'Vatr_ Da~, m 'KUnlSi m

~lt!~, &e~lIIl;iiti~ devt:~ ~ deflt~~ik dUf1lc~ k~ ~uk b m]9W' llIrtUiilJ'l~ tal; Dndafi kg'UI~u... 8u, un t ,'h:mnJ[t1.lim.,Orl '~nmaai1~a" baze:1'Il , rIa-,Os. ~Rri[na' I.e _ .'b-' .}, u, 19r'1Q1I~xd. ~ • iP~yj Jnri-anliU:' ',da, eli! im garmiij d ~i ¥G ~~'Q'm~ ~~tojiyi beJlhn$emi~ WWk bwjlWa ~. f'ala1:. b(lgy~. P,KK_il:m:rre~~mn eWl%J' ijlt;iid~., IOP~'I!lnlilll,'~ ;grulll:mne§ ~.;I1!mD ,bi,r h~Gr. ol~u satllMme~ir_ Mlm, da_" ~~Rm un ~I;... Oft~, ~rnl'ln_:aD'um, lek.~ em.e'l.I:tl:cdir. \;"~w I$.)"'~ildktm Ii !:IW] [(if ~~l'tk almakrtadrr. MUeadelcfiinJ.;;arariJ 'hlr. ~kiMt; s~~ bLi SItU f ~hY~' }iumd_at ,il'kliltili' ·r~

V!JIItLl ,uda, ~"f3l1r"dan":l~":l-""r"~ .I""",,, u ... - ~ K =lII"'- ,

_ " -;;.I ,..., u •• ,IJ. !IJ' " '.I!LIII:aIl

~1u;ok1 "P9If1H~"Rd1!m_ .' d 'j BolD JenUiE ,,'. rl ndg

:~ ~Iti~. ~u&wabrrdan do~~ I tut lltmtn ~ hitiim alan iliii~llmn,. kj~C:\I~ "K1(Y¢ ,~J ltlnu:nla!L1!11t1D i:r:to~lenfill~~lIde: d: ,fam,r vanfE[, ~l~UiI] tBb,a:m. gcfli~ aI~~d~' rPlCKp ~I~d] da1J:a i!logm ibir s;~~~nal\el P,RK bu mti:lIaJlJ, ,i~ n~c ,0I'Jjii:tl~df. Ba ke:sim i~iQd ~. '~U dlrud:mll 5:.lYI:SJ ~ 'G1bh,!ik" 'fuzlil. Q49~iI~I~'i '" ~23~Jif • '11\1;' Dm

:IiI1illUu,Fafl f; . .:re ~k dMrduim<. bu kGiSimiD ~ U . en el

~mk: apl)]ilik bit bli~J;W st!Qil ~yor., Son uc b-mgo·!iiJ i ;p ,

)~nnFlf~g. sempajj~ ~~iU' . f ~~W!: vat. BllnlmilIll ~ ~,~~I~~ik 11I~Jn, Ic~U~da )fer a;];ma~Jw; b.R~ ~il i ';0 - . ~ _ 'I~ I~ fID'Lh,¥~l.yimIM¥~ill' __ .

I:KK'ye ~11!l1lif;L]j~Ul ~irlr;ym Outin]i bR' ,~d;:eii iGBftli kQinm ,~t~qgi!~m ,I\'~~d~ mlmllnl1ll;lGduf. Ba.er. ~mt~l'M"lda i~m~~ m\~:rsa, y~l.n~ ,K~~d :~.\idiyll:rna" d~le,:re: '~;Dm':IO'1I' ~ da~l!I!q;nl."_f PKJI:y.e"'a ~akm, elu _ Ii. T~rkiyc."de ~~ Ni:lir. qm<l, 'n~c€f~~ mfilm]~r p' , ry~ ~~ ~ ,01 '. _

H '~i ~ir Ins;al w wph.1Jmal luftul~ muc~deI~s _ mil

,lqkinIj " ~ bcli11en eIL in~mli', I~lerg.a ~dmlmn

:iic3d'e ~ i ind .: dt;gnlll\UdIlTc. Kadull.!mn mQ.cMeJeye kill:dmmn~ ,eibg'l veyD lJu~, mu~le(!le ak1i ' go,tg!JI~I il:t!~em,i; Wd~D· mrniC!~ fj'I,Uatd!ilenin ~~~ !'a.~1 btr ~k.i~d£ g;t1:s~w.me:!(I~i'r . DitUn ~.tlJbu bOyWUr' .. ~nlan:EI In~e;a.d~'t~ ~;ni1 biiYQk bir JIg! du an, Ilu, hIrbuhm :roikl:m gOrufmekt~m Gen~ 1h2tmm 'iii l _ ~f~,al Dan.:b Q.z.1:el1li1idrtedil. 20 bin

ndo c g ·llanlIll'~ hirlriin (JH:hl~lI sly euebr If,

~1eri.n <h -lt1~flniG KWt to()l'um un en gehmekse '11

bpatl' . ~ .• '!} "in I)Id!l8U bilmir. Du 1IitGI~~ hz Ye!en1er

~ ~"3 -~o:iI Ma' k'apI.lnhnUn ~iJlr.. YilDl

~~ ~ bu ' 'kj: ~i~n" IOU '~ d;,i art.'I.Ca. J'a da

~ .h t - • ~ktdlj~~ kq:WI~ ~U:~I IDlr ~egKl.Sr:

~~ 00)'1 ~i <Q~ biI ~b ~imdtn Ih;ire, IS fil.

~ , ~ BUIlL~ d3Jla 'em:lisi dt. SJ:'1l¥ kiz. ile.

_~!o:j !)jj~~&tn.. ~Q~ lBuP-', . d~t1!totsinit\

~mm[fnll~alldaid' topkmm ~em. ,'I~kxlili.~lm de!iG6ri....a.4n.!1i1·_-u ~'ndJ~dlr. K ~ eroe. ~ .gr,:nUtaJ ~:adeleisil~ Iopl!tlrn~. ~ abifilf, - !::ra1:rn.:t1an" r-· I~ blf'-

I~ ,., ~_ ~ ij~ t ik~~ '~J~ ka~

~ _ '- '"gt'.riU.3:da.. ~ fimI~~"d: ~~~1':i~ @in&1;1!;

~ ,~~p~~~~~j1iir.

- b~ ~UiAi ~ emu:, -,' ~ rni!lrlnrn ~.:eijthliiindi!

~iUm~C:dl-Lt..- K erin ~~ T"" • M.p. t'H~ ~i~ !ta.

_ ~ '~ljj. I8unhmn dlllliQ.iIJ ~e$imn Allrmp - , ~ - ~~ Bm:Jlabnn da :zaman zaman J " . ,d; :faaIi)~l yiiriilWkl, ~ ~~kited

'K~!da,:' _ .en yWl ~ bit: :zam .. Jlll ~11If, .&~

om ~, ~1IIIISaiI _ ~ -: • siia5:d,ul~ ai'tm.ll!l,. us: ~miiltllD

geHim~i ~Lopl bl ~iiL~mu ""OnUfiru df\fl:iJtt~r, D~u.sm~1er y,e; d§niifn'i~'I~r ~l1IDtm, It; dID"'rnihl-erinin j~j~esi s!iwc:imle Ql'Itily~ ~kaDi! 'b~ sl¥~1 h~~~in. PKJrni~~~.aI ~~ph.llm:3~ i1iiik.i~ e Ifll,. ilt;Ui bir tn:i: l.d~l'iill ~::;:min sonU,C-U 6~mk iiUIay,a ~"Jkrnl:aba~mr. };tun .topIWUlliid;a ~~C.~SD bu deij~m:eleriilil ~ (l{i7fliq;me:1~nl'i ~ femitJ dn~'llm'i,ti P' "dJr~ ',_ 'nin dii~unQe::s~ w e-]r!lel'nidir. De\o'let~ btl. cl&j~iimi ''IN dOftUaumU 'l;h.anldmli8~ ,~dcis;~ h[il~ ~'erilrnrek i~[~ oo-k j'1fJ@un c;allia hm"$lJltill kl:Mt1E. 10J?Iunta, ~l:3 as~n ycrll~L .. tlil ;lrn;,jt u_m.~ de· i$i~ yo:lI~TI:a looabaie etmek~g. ru:hnda bu dahalder ~r~lf(!ciDd "~~a ~d·:::an ~e:~i~nu,;h~ '~ ~I~~m.a~ar, ~~tdmi ve ,dafll~mii &~a ,cll3,IlI!I.ZlI.a.htaJlrm~kltW]'r. Bu silreQ:l!~ ~KK. bent Gl~all )Ial:ld~. JLU1U lThi;:'iye"clC ~~ Ortado.¥;u Q:fQ1:~i[J) r heJ'n de. daJJ.:iI' geni$ b~[ ulu:d:lf~1 iil~~lik; iy,i'C~ ku.rumfa,rnl!jtU'.

B!.!' '~Ii~me '\&: ('~I ~mR i)o.~cj t1l~n en iinrzm~j SIj]I01rfl:1af'JrJilb.n(, an Onr~ui[l!H 62e~~;I'(Lcr'i'nde[Jj bi n KJifl zy4m 10m, Qtt~,ya, I;t-.lkJIIJ3"ya b~::lh!il,!lilSldu:. KliJ1 'a'¥,dlDJ~ 't.oph.i.lhsa8 ~J1Ir kp~ 'QiJBTBk mtaya yrlumktmllr. &ki w.,plufmj~ ; .~. dllil t~USt.liZ ~ lU. ftd;:al bu·a;yd n~ Turk ayduum;n. ~olii bJ:L' kop)t-:,ikSL{liIr, i;lotu ZilD'!: 'Ill Eis, llifk ayduUfi.a! .~epk~J~tiDi.diie ge,lire.reirl: v0jia,bu 't~p"kiseUik !~~d~ va rh!JJ 'Ill kMUI~~ may,a, ,O~~I.smakta1'tmi'. Oetdt sgrlda, ~~k !'i~lT;.thl. J'a' al~~n 'l"l!Wk ~dJ fIilrnm, dUiLinmin i 14t1.1U 'Wte dlmnlirui-!!;i!! Wliflleyen en 631 ~i ide~1~i, en ~fftli g~fl.i},i iSi~ K.e-iJna1I!zlm,ilir. ~ru ~1i id~~ gidir, ki IQplII.mul<'i Turk Jlydll~mm ka~a:bJ[ kgP1~s~ olru) .KJllI'l ~dmm" f1Simi~ las;yooUD ,eh ~n~IEJ L i~u"'aQ ''0'1 m~tlJlr, d~vlelin cle.@1erJcrfIilJ ~nl.is'aJ·a '~~~yalll QI1eml~ bir J.res1:m o.irl11!!:;lIU[. Gmi~ foil micadelesi, lijiff t>O',1Ib~1fJ..l.[I:J'4:t ilydmn1!~ Qt1 .:a ~3mlaya ~1«Im~l!J . &:0 r a 'un~ W $i1f~~~~'. RW:L liii~t &~f'cddjeinj t1nJ~h., ,halklftt b~rlilkte bu ;~FI;j!~ili ya~sjb~ I~AJf~~ ~~ $ij,ITi;~ i~iIm.rle dint4sli. tu bflkliifnd~n. J(un: !lydlm bE:'[!rir hciFim~, iW\'~e~jB, ~~M~ ,me~hJ!:IIIii' c;oa:ycti£ril'l1m ell fineJ11ili ne.defi QlmUfmr. C."iij:!kll rJi;·vl~i. aruk, bu ~'e5im~ biiy,Ul lair of!k,;t ([ufl;nm;y.i] hlD~Ii»~~r_ (:ijMY .as~.n1Li ~as-}!(Inlm. de\rle~ill~ di:~ -r1§l1"inJn 11~81.1~e:1S1 {;laJ" .. jJtl(: $Itt¢r'J!;i<l!Iidit'i~ell bu lw~j_m~ arkk "~J' 9Uj"(\:~.um k~I'I'I:ffkmdlir .. h;lD~ Kiirl 'LI LLhil~-iflll'~1D f.iDeJ:lliJi bJlf" dritoomiai h. U~jC g~~meye bql:;1J1lbjtlr ••

~~t t\)' 'JD~Mi Ftribot T.~piy.e. MehfiUd me;.lI d'mtJ~'h.'_fiD M~:~ilk"~, ~1U5a, ,U~enreli1J 11i!S:~~ljm D~o:aiz;\:,. H~ru A~d~Jiii't'ld!m

n,s

,_',rsel'_ -. lr '~:a,. Be ~I C:a:ntib"k'rte.D. B"!I! _ : eur _ra.-cd li1gj;u·t:hm rll!e~ om r . ~ ,~i';t. • ~~Ie . hm~~ :Dc::m'i.~drn - ': om B"~lIill~JlLlJJ~nil, S:p-:kl!,1' ,pozdem,iF-'.den ~;tei~ . i:iJI~rrm ' ~bI. Hilit, 'GMge'd . den Kern: -lIilu(.a, '¥ ill O;r'haB·aL~. 'I.:mb~ JlIfIX~riD .dti:,Unc~Lt'riniii'l~ Y~LF!llmiun~ Mlf§~ Ilay.a p~~1 'he-dd· Qhlnklmmn hlmh~t1m si, KVtt '~l'dmmm ~W 6lu.tWpna daiir oorzG1li ijJuiJi:1w:n. 'It'tr.n1e~tedir:.lHif!r ~~e9l1.abtten soara, .aiiLe, ~Ia.n:tttil kIlIlmlJYu~M yapU~ -aVIk:'la:nular Kun ~dID:nm 'nasa1Ii!j~TmJ [[[W~y~ ~~ch~lm S8stm'I;W~t~it- au, ~mln ~ _ m dib - . k . itgi birikjmiu '~ip bi.r ~ri oim'klan ;rip - • re:smi ideolojiyi ~~~~[iilen. ull!.t!SI~~ illii~l~m~ mru lfm:1wtJtlijUID biliD;mt. ~, dcVletin d'ay ~nraa bql )'cni bir ItaVII' V~ dJ1wmlioserg]1 ~n bjjr ~~n 01lrl'llilS]yla YB.kr ~ i~i~:i . "flikan~ fitllwmle 'hi it. gerd; dtv1e'~ bi.irokm-~isifi~~ gem' ~1 sdctfu-dt;" Qn~ gQM'Orkr' iig~ll5llI~iI Imi~y ibirikimii ~ :Ibb~. :;Lpo~il:ik m;vulau ~.Gym. lla2J 'Kim ~J.efinin~Dj lIesili riod~ 8M. ~1iirI~it_ Bunlar ": _ dI ilr?Z m!ri.si.' _ md~ yet ahbU· r mi?

&m:dbm. ~ft~l'm!:D. miilr-abbill 'rn. wllirl me-JI" muh~ d.~n" b~kkall "ndWl!. innamJ~IIJ. amcl~[Ij. ~ Ddamkt:n~ c!lDkltltla.r.dan. awbdm1lilD. 'Sk"ndikilC<JJ1aMan, it;,i~ii'JCIie_n_ 'kQ;flru~,

den, t1V lGldmlacrndan. o~r~ilf;j\dm... yUile:J~ - ~ -

y~nl8Jil.Jnn, eyLmnl rilil~~ d~ ~OOZIml1~riJljn., 1:~lfi"mlllJ irlQ:$I"nfI~'jj !ol!fdl!3 bkgorism.m Q]Ll§llnw .. b~~ .onmIF 1i 1Mli" 'fi 'I ~OOedU:. Bpdda.. b1Jl ~i!pld.m ~im!CI]Q~ memup' o];m , in i m~9bgj]" rc~lI~ .~r~ - ro-I~-n he:~ • sydm" 'OIMS" deQe: ISlldirilrned~i. bOyle bir d~iinc~nm .' ni~nin Q!mr.ad~l~ ~~):!Ia:r. Sunu ~ti~ ,~~"Iilqiyoruz. A)'dm, hu ~[erin. d 1iI1~h!; ,®lm ~Jli~ll:i~~rim1L'l bilincine ,mm.a~~. mmye~&k;j. tTm'lin 'ib..Jd ¥c ~j,ldati 'tt'alilSUiiagiinW1l biUJJCin~ \,-armabn, 11m (li$'I(~fe in a1gdll<n~ siP;;om4e ottaya y~' . G' c il~ insan h:;t 1ah "saYuRgCU~anm_lll. ~ D - f,. - l . . c r I~imi.n:~

si)'tmal 'fua.ll~a, yijmt~nJ~fft. mruka'~b.ni:ll. dqk!@rlmn--- i:i!ld o~~ h,dief ilme.1 ,,! 6iri.G~i 'plabda di~ Mmm_asl gerel:Jen lnr 5'ia~r_,

39

[lah:! &~l(j! i'TojpLJUlm&d lIl1:ii1'1Ji{Um dtirrami i coJt,r,;ik f:K.K'~ ~a~l~ lith ~1I!zJj)dlQ, ~'Kurt IfIr~UIJI, TO:r:k .1tyd'lJl.WiDm kOl'Ul 'bJIi bwaSidliF'l~d~miftik l~ii_rt~~rd~ ~iJm ~~~ri~inin II'Wlenle::l:ll itt~-~n :geli~~n'I~r.illla mll~a~~H~Yii s~iuall~ ~linn.1 bqm~1D1 ~.iJ ~Iif:tlmi~~ik. lu y-azlda, bu dill4fin~~~ bimz ~ IQ~I,m, leiuIlinne;YIl: ~h~_a~ajI2.

, 20' .. ¥~l,d~l'I' 'b~eU9dll!~!!l!lri.m ~~ l's.s:iniJe.r.riJ ,diba [~k l~ron'llml;b :y\aiu~!JJ:'~ardlL ,Bf!~Lr-h:l!~U~;f:'~D~ C~P~lIIiU.1:iiI\e]c=:riD" S~ylt At! tlm~d1it' ~iles~lIlIim.i ,"Ibl~lm~ e:k~ 'Vt ejilim ~~milhi Q!I;rn, DI35.illmi tsm~"'l!q, ,m_t~am 'hlimU$'I~l!. Mu:&ilru' :leW ':XC':Y~.n, 'vafil~JJ ,Me m dJ1lQIII :k~m 'lies Ml=_dm~ffi A'I,tllm(!~' iiibU .kJu~IJJJ LiT:e:Uf .J\ih!]l'f;t bmlil", D:illli.sH Re:iD.Il ~lll1 ~~ ,Do~~Qr :~~~ H~k_.IM'irui 'ibdilJln.IJII,IH,1;1'I Z;1.~n. MI~I~,a[b ~d)1J1llb, C>tvdlL~ ~iibill&b ,M~b;lmme~ l'flI~. ,SiiD'~l~li 6QI«ii. :1b~:Q b1:!l kqm~_riJEl, 5fgd~IB~~~leri~dc1adiJr. 'I gel'de, :8~\o' :D¢~eil 2. Me:s,~~~i,~ll1l~ blr,]irU:~ K-nnl~! do Ki'lt B'a:I{afil ~ :r~ ie~m,~I1~ > la~4 _ma~r i~t1Jj;~~. llil~, JilII ~'"bi iiI~rrgilei.' ~mda t~~J~t bqld(h~I!r,! B~, ~~1tCidf!:' K.(ifl mime 'Io\~, ¢d~i,~ !lh1_;_ ~lhil1!'~ K:urt t:@:,lutnumJi lillJ;m '&~;'M' ~ !H$W'a~'~tir. i~.9 S'ij]~h:lNl. I~ ,~~!' ~llek;U1U_~ ramt)'. ~b\ b~ir ~i~~ ~}I'~Rkt ~~:Im!~ s,e:~i~m~i. ~Ult_ilne~~!::riLli1l~ ~~J1ik~~' iiril!m -T~il'd1N1

;)I'~nt1~acll~:r,~ni,n, .~k i5~k :S:t:fi¥ek~jei~tirdik~eri b!ls'kd1rri.~ k_e.sm~

,., -

~mli ,Pf9IN ,~~~~hirdl. ,Q~JlBrmm '!;:ok ®n~~l1d~ gQl'l~,Ie'J1' a M1ta, • ~brliniyor. Bu ~J! iV' e~ .~D,&JU'm )tHrr,di~( n'a~ k~Ii'.. 'halk ,,~iggn.c ilB$!~ o~lolmu mgmlafUl ~'ml \ole' rngdallrq;mms:ma PMII e.lkifen~ [o.l~iljfJ Ym~ Os.m~JJhhIT ve JQlI 11tdfl£(r~siEtde omJ 1 _Q~~run devldi' mm ,~k-W-r~Qm:f dwle:mi vatAll'byltl(

, MjJ[t'I~~~' 'hir ""~ '.nlm!l; LlIl'll'ili!k em,(I ~~DdM ks;lIJ1a.hlan~h,~ bilDni)~r. iD~~t bit: d~iin!l:~ if c r o~yan O~ll uy.rukfl:ar1ru!, Rum!an. ImmmmH!fric. Brug;u;!m" Arnpt!lf1l, KiilUh:I'Ee:ri. Aiurilcri • . :__~i mi. CcOi' cO "5. nru;d ti~h:-mi~ oJabilir'!

, 'lirg'~nl' I· D ' '. bapi hU'C;r;ri TUrk ~ld~~j,mm ()lu~um,l!I:1ld~' ~aJ . bI,~ bUr, m~[ w.t old'llu Ixlir(]IIa],e._~~i;r. De:L'tliTi~: ~Ib'um, IQq~tb i£td~~:eriDdc 1m ,il11!j; dilc 8 tirmj~tlr. 1 ,. ~ylldili. TanzimnJ Wi ' ,'f,ruliyel dtamt'mJuinde. YeQi OsmrulLdmn. J911 Tilrkl~fi J1I11 d11jU'i~n~ i~njJdlil' AVnJp-:li'da siir;gu!l ~s'Uhk~.'1itml. , . ~ ,- ~ -: -n1_1,' K' m J~ z.li ;a _;I::g' - _hi yen' ','$ ~- hlludan

:mom Alhmu ~ , lU :'-I};ab -(fill Mb,~ nt'I-UI :ilil ID~~ Ii i r~ 1lhkief d '2.:l~H. man t;flw hli;¥-ll!ll yDt '[ I~ rJnhr.

(I~, '"mI. ~~I511 :kl. ,r" ~;~Imbnde 1:11hml)'tl,'in iilk-

,.~Im odD, lib ~iir. ,s{1fg;(ifJ ~amm I n iZJ~ i~tm~i a~ni8i. b;UI

-Ilil ,. ' , -Mink \""it.. ~ bi r. mil~e~ Qn, IliIJteya 4'ifn

Iml m, iiO'au' m 111 dr1 de\ll~1 fD-nr>~~ndr: 6ull:rnl, ~~ [-~~~~ery bU-

.. _,_. [ t I nm liInete-ridJj Iii.

''k;ni : . _ . :__bl '.- ~. 16 '1' Il'l!r c![Qm:m~Hdu-. . Ua kliSl-- ik'JIi'!,ci

dcnemi!l ltC~gmn de- :!liFgtin fc4 illdik~!l:ri wY.(i. fli~~u 1l1:ft'lmll!k~ ((f;@~ I _ddwmm JU '-';h' n~rlln i't~ K' ,gm;df:SI e!oo ~'iJ I!'!i' t. ll~lIJ ~.i~S: yllm-M Ml!mfdo ~ifamlik:I'.II" bilifl!IyoC'., br. )flIrt!. OsmMlIPMIn '\"GJan Te - erin iiJIBun. y.a~am!ilfJ. 'w ,s.Lir.&Uni!lCf.!, ~.~

. 1. rio i ~ Klirdlt· . $~fRlln ya~ll'l w sUfS'ind d5rum~r.eri

~md QQ'k biyC,k. bit 'frn_ wuhr. Kiln'l er }\'-il. ~[i1~IDtJ1l;de[l hie don ... me:m~e.r 'i.' ~ ~'. ~lsumbulil dijJ\e' i~'mi~lemir fukM hl~bir zaman I(lii]_r,di'~I~"'1!! idinu.1 s~~ "'1m!! 'lJJ elma1lll "Hr. .om .m'll'll, KamUI ILd ttl n fC~1J1[d J D~ rb:a II,. tit.l~ , . di llo!lll,

kl~m '"mil r: ,Kud.r-i CO, Iii." 'it~ (,.~[1 ft(D z.., ~ : ~ri me _ ~ Ilni" ~femill.1.I1] ~Jlim ~~m gib,~ K!lbnjG.nll ,slWmg1iii~d.®'IJ d\fut;.. me ri - -. liIo~J'm!_m]~hr.S~l!1fl!1im )'amnd:a. KJEittlerio Q~IJ:' vt: eJt'Ym gc:ml i ~~siiI'IllcriiClin ¥O'~ Ibuynk b:~r km~lunun Ida

'142

1 ,)

~hm:!flmlrn~ii:f~yml&'.ll~'&"~~'~ S&gUn Fri. ~~ Kutmn@DU, &time] (;;an~~ Idl~:

A~n.~J(Q~ I~. e~. ~Dya~ ~gul~~ [t-o~, 'Y~~ ,SilM "Fum ;~~ ~1W1], 'Tel ,paFIiJ dOnmliiDd~' Vt:\l.t I'ttir Kda.I~~ IldLlt :mfU Kuv ,~llii ~lIDl. '~ ~ ~I ~Ik :slk '~~~& rn 9i1ilbrda. ~tIa ~ 'kliada::J1 ~~ db1ler.llmrtl~r"~'~n dehUee_D d:m:_k~Ilil~:ge~ ,19"1~ $~ It~iII_n de, TUrt, ~mnde. m&r Milm~ Ii~H~M QbW~ ~ ,~, .T.im Bilm~ (I'lm mim:1WJ ~irdi~_~ ~ ftlln\i!k w b b.s~~ KW1 h.tiilk"ym~ '@JpJlli baJ-M :~~ e: .. t:1!I~t~ ~lt in~ M" 4~~ fIJI].. libsl. ,oh,.u.put: ~D, 1.ti.rdimm':1 Klirw':~ ii~ mk~ :M..Ii:m~ 1~1mD~. ~ :k~im.l~ ~~l!Ji-dl:n. '~'It!lllnd: 1M 'linlI1!r~wm, ~uIJmJur.. Sll t5llik '\j'ftl:io'll~, ~a:Jl' 'I~"ii, N, ... ~~~I~_-

;I.'--r-elo 5 ~~~ _ W~:l_Ii2JDD'I!!1

I.!it.apbtn:n~ de~liSHn~, lfa~dMD wok ~~ :bir SlI1f ~ ,mYl.~_f;I~ ,pm'ihl!r. ~,eT~ .. kdJWiI bu luimi CitQm.m .. lukt1m])ak i~il1-'billin~ ~.dr ~_Me ~ ~nir_ ~ idle- 11I1~lk ve, ~Uk hakmldam iip,~yt mebltl~ ~ ""~

di~ 'lC.!IQil Ql;!IUi~a 'ili!'Ji!~1 ,~331..~------:'I!.; L~ ~1 ~

11'- '\;I~-iUlJ~ Ulil ~OPd,W ~IDOO

~~ it~-da. iU:~ iDd 'Ilfir dmet~'hik~SI 'illIJm_upr. Bu· ~1,~ piliti_b.s_lII.mJ ,ooe.mii M 'WDum '~ Ill:ineisi bu ~r-'

~ ~lmiWjl'QIl,111l.1lX!) d6a, htdI, ~e etl::iti hir.~~: -Jl~!~ Ih~ del 'bu ~imI~ ,Kirt IIlaUt ''E~i,~ ~ mtJL1l~, matlu:. Mi~ll, duyguJa:r btIJ ~es~d~ d~ ~b~iz· ~ ,rabt ~

~:~ - ~ ~~ :u:j,~ ~blmai.,d~1ustm~ ~~' ~tI~ I~e'.bed[li. 1li:t1!1Jd; ~ '~a ~ 'L~ ~ tEl ••

Bwrad~,.TUiik :~)1'd~ ~;cv~mmJ~ ¥e ~ :~11fIm ~t;m~ nli; tl~, ~~d~. fan~mki_. Tilt: :h~n,,~~ ~,b3gb l~ldullg, i~. ~mf: ~1U ~,!duldU1~' ~1mmJJ01. ¥~aim

~1Js,'ban'~ ~Cl Y8.$llY,Alm~il!ll K~~ , ,!I--=--!h_ 1i:o;·~1

. -.~1I~' , __ ~!ZV,,~ II:I!l_fl:

bI~qK!rm: ~[~!llnL. lWIrd~'w ~ :~, &albM bi~ rnnl~WOOJm Wf:U1!l1~ist_~ De;~~ Cq::bi!m, Twt:

!I'i'ii\~:r:1II1.111 .r!11l"","~-: .. -"i!L",m''h ~..:II.. T~- 1Ii...,At.,,-,...'I ... """"""" .. ;!Il., 1. .... ."IlI. .. .. ~P' . -c •. ., ~:~ y~II.IJI:u;lInll:lJ4lld, ~. '!IIHI; HI1I_.1I',(!;!1 'IoIIU~ ~

'~~~~JU. ,_, ru:.llw-uli TWti¥~y.ii ~IJm w.J!:ieme'nedit. ~~ae 'ltir 1!;Iy'gtJ'lwn:a ~e. ~op-4~ b~®:ri ol~ .KUd

~~,

'Il3i:)l'l", hiT ~ btl. ~b:'l fimm~ d~~~" ~ Tmt '1!¥.dInnrmt i:~ni,g~~ dfj~un~-e~eri:1'] !bit ~g. ~ ~ IIikJJ ,rllik bit k~,asIDJIlI~t ~ya bY: d~~I~ bir'~ I@iamk 10 d-~~hriD

R.._'. • ~itl._. , ",,,4,.'n:"d "-ll~'_~'_ 'T7.;..:i."", = ~~. •

a~hli'U m Iplillt c~ '.~ e UlQJJi~!iLJ[" .L • .ILU'i,.a} gjjJmjfll ~mim. ~~-

'Iiii ·i·~ ~Il"' mm:.an devltti. tmin.m:lla1:. \~ k~ ,ijI~

m~1)i]" devrimci 'IO''t: iIlemQ!;rrn:~it i\jj~Iile: ~ C!I!fimay.m. ~kadt,lJI;k·CJ ,,~_:l!if.itq~ y.qa!mak'!i. u,.T~~ FIltm~" .g:Elii sl'o~~4f bOyle: ~ir s~e ~ ~Uit ~m }7ltlm~ ~~~ ~iiJt1rk ;a[DJ~1 ;.j~hide ibCIi"H!bCF , -JJJo:.-.H, . d~& fW'i. ~~iii:li~.'" ·dlup @~~lt:;l ~ so~u~r; ~'D'.Izr. '9qi1.l1Jt o,l]lUtl1.d.a'ij _m:~jl' oJmH"'d~I alJr, «Z3.1 )':3pb:i1Lmbna '~1 ~~1P ikalliyer .. 0 h3!L~" 00 ~l~ sa~~ ~ iL~'$lmq~ ~«]ta1mlm gM\em~ gpIu.rimIJ :~vi gOOi)'iN-. :ikmml illP:ilm ~ Wi ~~.tiID}l'QJ'l.. nr~, dc¥'I~t \Ie bii~ ·~inctimumm. ,~ [deol.· j ~in prekltJrin~ ~ mVlf \~ ~~, .~!t:D. Tifl::liiI ~ 'TMr, $i~1 ·~il~-.inm vs, hit dJg~ SlIt 'ru:t ,dfI:\e ~im.el~ . 8n~da,bM" f~.~ b1llllKn KUrtlerin de ~I' i~Jlm ih@ ~, bl~ 'ka~ !ibn ~I~I ~ bir ~ K~ balkm:nn. bDk .~~irit.r;rd: ~~~:~mhl1.lmasmibD ~m. lM'1e ~~_.nle~1ti k.~~[CJ] ,~~ 'lil:~iIm~.5i, bVl"iiUlllD ~~in fi351'1 oop.lblw-tUlJl. 'ka-'!Il'llImD.. -m ~ 'bu' ,~i ve ~ iqtrijjllii.n kaJmad~~1't1 ,pSOO'U'l.ekidli.. Bu ~gn \~1a i

,~~j ~e:1I d~~ ~~]12:, kObitiim.bir d~ .. KiiJtlII!rin. bii~ ~~ 1t[2"~, lrolimIm :bir ~lln~. hi9\ir 'SOITlut ~ ifitl'c ~ ~ece 'batklM giil~~Il. hUl ~ dojnd ~d.1J ktllbfilbnE hir ~uD~i. 'Ismrl~ [e~.aru'I..l1il a~ II~ ~ bcliJ:t. mi~tik.

lili~ illf'df:mn 'bu. tidlr.gi T~' '0&Iis1 dmr~ ~ .~ ~lm¢:t1:td1r. Ha1hukt dev:fmD ~erini. '~~. ~~ ~am k{l~Jal1'Uc[lI~~u ;Y1!VI!'Q~. ,a.ydj;~ kJ;l~..n:tmddi d~ ,,~ eyl~mi1'b :ti~~y.rl; 'i1!.t bn: ~ulwridln.;; ~~ b.vDmm L~ingn ~, YtIl~ik tupl~. ,;sh~ ekiOlmmi - _ iJi$il~ ahWri iI'tj,'Ulm' DmhaIemt m!i3aWl ~:r_ B1lyti ~KiU't ~ ~~Ie;" Kir11-\erill:li OZ:lemleJii Ye. be-~I~nlnl~ dbilJd&D \IitE!~ ~ir.. Ctiokii, devl~Li)ii d~ 'i!I~~ K~ri lYmUyIe. ~e. kmtiiriiJJe asimile ,~eY~. !l~'k etm~ ~1~_kmdu: Kilittltrln a.\rur ~

146

~ R ~ gi~ e~ ~1mletOOin :Kii.~f~!':iin ~ ",Ii.OOla, r~~ ~GinH ~fBn hu 1AmI~] ~'lliftibm b~Eii Mi-' ~r_ Omtii!J., 11mm. her ~~ 'fiiii~"d~1v ~L~bk ~m.:~qnm )~ Cit ~~ w m_~ ~~ ru~'bi~ f~ ~~[mtil~r.. tEitdza VIili Q'llir,Jror. g~~ j!Ji~[; ~bt ,1~YOWi 1I!lU~r~ onlll;y.(Nj~_~ ~mu~ I~- Klim: tmn!ljginnirIJ ~, keDdjl~iWiI: i1llk:rin ~ ~:qUril\¢~gi ~dttrd~fi usek tuty!~. Du .~j:JpiG ~JiUlIJl ~ilifltiM ~nusl saltmnr. ~i he~y (!~P.lni hl!if. ~ftJI ~Im iWn1~SiII 'Kiii oB~'rllltJm~ .~~~ 'KUfl: !D~~Iiklm u13-'iI(fi't.1f.l..~ Ehlmda. :K~n d~u. ~~ ~lUk: ai!a.fll~Kn. ~ '~~ dm'D~m fi~ ~ ,dn~: litl~ ~~~tcn." ~rrf' bInnamt111 b,.ay~liil !Du knP:illlJ. 1Ytek:md~ ~~I3i~ i,~ b6:~in.in.. 'krzmu ~[ftJ ~[~ :~k ~inin. tlUmmtI/k" ~r. '.

~l1ri~1t~ ~ KUnl~mn~Mimil~&l1iJ V~ i[ie:~ · ... !>\1S', ~ rUll: !.il..~ ~IIM m'ba:.IJ!r '~1Ik m.:r ~li~fdrr, 'IF~ ~~ll:I.m_t.aD'l~, rKtru~ ~~ ~ 1d:. WUS yarnblllil ~b~bliifCll ~l!~ bur' ~i~1iri ppm:.:lk ~~ t!lltrsw.. bll :!!l~f. '~ijJtMII'Il1~ilitn 'il ''1I~1Dokntb~! q,-e afk:IJlam~~bnbr .. 'If@,.~, :lti-, '1utihm lft.s·b~la • m.!Umle~ ~Mh. ~klq,,;!;ri1M birr :5i_tU~ ~14u~ ~ bi:~~. ~edill' .• ~ Tiirid·~~ bum "Tiirk d'e~ll~tiirl.e •. aynE:~ ~ndi'~'w1ri ill.fll~ de ~hip, 'iikmWt!Jlj'I'Jj i~k~~b'I~r- KiirfJ~1lID ~ d~rin~,sahiJii' 'i~~t~iml'e;riDi ~a4~~~liI,. rep'ki.)ifl~ ~~r~ J,1I1:bi.n ~.,. ~~itt Mil IlimIm~liklryUtlJ!ll. ~I] liJ~d ~'1II1{3!j,ilru a~lk '~II!' ~ldLd~ g&t~kttdjt. :B'I1I1 mr.lllih.'ui. KiU:tlmm iR"\w::"'l(3Gf .. 'eili~~~ll'Miq miri'll:erillliTIli~ ".~ ~birleri.ntf-eki . '~numl~uT}fb, ya'kU:lr~m ngjll~ :S~JI,lf.ll;:it"m.:, A~'mn. m azt~ bm, KiirI]eRle~.a.yru ~ikni&ri yar.tooadni], (;®k '~. ul~. iIf~~er &: :Wa11!l1 •. r&~1::ll ~~ gOd!C:~~n bjji' s~(iJr---

Gertek; I~h ~I'tth~,. gli!~k Tiifk;JJ1f's' CtlmJhm:b)'t!~il .~id.1:rn. ,.;;.~ .. u~ ,niielili G&eriiiilk dYnil~~ff:L MH'IllI1 io~I~Jik; kunmru_ ~mJlde de dunna". ~~~¥Gft- :Her.ki '~~IJ~d.e de ~@~ ~~oji umli h'm ~~ gj~ Sii~reUlinde m ifiemH _'kUIUr' ~_ I~'~ ~~ ~lorile w· slyiU~~ 1O.1>ori!:e Ha1Iif~Sulta:n1~n ~ rbfrl~~ IhlftUD '~~k gUfM 'bir dm~elr"I'O~ul~!k ~nd~llI.l~ !!Il'll1ul;u .git'tiit Ooimh .iIlJdl11rl hu ,bnMte:~~~1: bu. ~~IJ !~ mIIlC;IUiEk ,~~t 'keodi ilcimJip bYl!J!!li:r1Ol'. B;}~I~iIiIl 8~~mi1f~,

]4·1

'bft~dm¥Dr~ rl\evli!:t oper~ikm :kOy&n k.Qye nasd i!!:~tiri¥iJ]·;. •• BiJlrOr.il 1mn~fiit'lin Mnncme W1Mm~~ ~~dnu H:aiHmn[mlL ~nl· h~Ull:t.U'il ~i;:'o1'Jel. m~f!~1JI~ii1 '~9 ~ill ~fi]!lIe ~~iaJlld~i1Xlt~ bll~m.~~nii;! ~vardl.lir!l. Ailtl~rJ;}l'~. ~:!;j I~.riy]c:. ~§.I~_mU)!iZLQ. IIgtafligl ,~a~ag~1 ZM~fmllbtri iiL~I.1 ,iifKd~ iIil.i bwadun. 1!Mi~ crnl;:,t~. did[mneye ve,~[rey~' ra,Bmen diz b~ ~n~ midea1ali Uze:flioo~ ~ij~frlWL~~ ~~~~~litL ~Glii:lti b:i.;1 s~ ~~~~Q ,~ ~d'Flt. ~FWI .~lj:lllEr i.imili(l~ ~li~liPtE: daJm ga.¢tu b;i:r ~lrd~ '~I ~ilidb;ll. Bil!ll. beai g,ea'.hJ1aya. jKl'1f.~diOO ~ 'baj1'8dJ. Halbmmm ~er~I'~~qJ\~~ gmip' ijlkL1J~ ~~J- 'i,l'ciIf.'ml yo.~mnl ,g;erillil_a i~i.m OJ'la¥3.. k~l,Iigu:!l'l,II ,~ Y@liflidliti rI~m. H_aDnrti\~ da b~~~ __ e

:B~~ ft:1l1.~l1!mlm '"lO{1.ytG lald'nll~ LOWhiLl:~_d~RI~ ~gldt rn.lii1liilfL'.[dAr.u:mdom. ~~i~ lii:~rI. kOyru~e~d~n, ,dilli, ,adiim..lmmlm. i~ ai:lanUal'lrailfitm'l' mUleahtlideNer:1. 'V:s. ~l cluydwn. KmaiJI ve initn~b ml' ~e:k;hh:h~,~futilenl~ k~i~1 ~Ika:r 'lw~efil:~m.eyen miicad'e~, lIO,p~li~tIi~, MI,e~u kc~Km'l:enn] ~ m,~m ~iBMr.!il, o:~/ Ilern iH~ ~~mk ~~il~a~&ii ~~~h1F., .A-r&~ lliaY:l;. W' Q~d.!~, ~ aii'~ll'J! ~g. tltUiLe~ bu ~.IiiL~_R bs:tmyQf~

Ge:r.iU3 ZDJ.ai1il :~~m~ Ri.i!Dl, 'k~ndin.i d~1.iIrdi, ~~imti~ MID ~ie ~i&'Ili ~i;~[:i~iridi Cev:i'e~~m;!H'~iJ\~1 em Q:o~i, ~tk1~ de~ biii'l Kf5n; ~~'dlfL'iii!nQ 'Ibplu~ hir ~gori ~.nat. ,C!ll~ ~lruIn~ 9lm'asl~~ ~Ili. ~m~J~.JJ '~itr=jl'm Q.iltr],~ gt~, ~\9'-~ QnM~ [s,tanlml~ Ank_a:rra, ImIk ,~iM Tlimi~ ~mn4m mtlllmIl ~.m~ednilli d~npe.~e~~ ~ n~! y,ap~brun da 'E.t1riL~ ,tk;\I",ru,f!a~YHii~ml '~U,e.ri de e~kUemiflir~ :Bu ~Ia' ~illde ,,je :1U5r.t" ~~m bt~irm~yC bj_~bm_~tu;. GmJl~ 'mi5~~Ol!t$j ~~ MJ~k Tw:lk~ern_m ,~~;~L~ ~d~riDd~'ki. A'V]""Ijp:t _ _ti ~imia. Kibl :ludk g:~'klnti1~ d~~:a yakmd:rn hl~rmms.§ii ~~. (i(;Wdi.su'~a. ~ilir.t ,d,hRe 'f.tl} I-wl 'kia,rijrii~~ iL~~ ~ U_tEnilil ~;a;i ~~~-r D~~~a ~~lr~u"~ :KUrt~~rl'lTh l~l!~ diwlZ. :kuII&dD~' i[~D On~DlH wl!I~;tMar lbaiIMmI~.liEtiNhr:.

,S'~la!llJ:linillil ~iiill,'k" 'Q gUfilerde ~~, 11i11I!Z1ritm~ 1m-'1~. ""1l'5 AI~~' N~.d. nirr' 1!b:~wmll£iurrjifb?lIiiimlii e~.Qde" m~d~M.iD ,KrurDit topDummnm. ~efjilli. 'kmmJ)~ia(l~ lD~ ,difi~:sim ~~Io;l~~am:liii~i, 'ulwal bllioeilJ!. '~~ kes:iml'l:[ ~-'~ Im;~1 ll~~nila~~,a ve ka~~~~Ja,b~ oIgu]~ ,d~ biT

lSI)

~ilK ~~~liiiI:ftf"~ At:aliiIl.~I, s-t1.!Uiljj;n (."~Iik hu ,IH1~d ".~'IiiI '1Ilagil'll,Ii1i Imp:~ak'" 'tab.;jjffiyt~ ;;yl1::a~~~bf.. ma::it!j;jffi;3_Il:!I!fllU" miJ;i3.det-e' :~~ ~11 hiT l5y1~E1 ,hu Ui~~ ~r:iDlli_QI"', KW:t topiwlifi&, "'"t\jn fD\JjlJ'f'oll ~j]'n~:i kadu ~ \'~ .. b~Yilk. i¥i ~g;I,iiU ~~dlt- T®phJIlI~ b~]" kal~ti!;qri tV~ KrD1 qd:iwn bCl~ d'C 1m HJ' 'bij;1fW\: ~l-enteo Ktirur: ~~~ller.~ 1d~1 ~ lDPi~ ~~ mu~'~i ~ciD., el~~'. '9~iik· fmwrul aillm"" 'lDiiI1lr. '5~1Iiirl.gr. Heat, gt:mUaJ ~ii~dtJI6~~ ~GR':mD~.s g,e~k:

d~edmni tm1ld'u;lat:. .

1ftI' m1i.bI.o;mii~'fenin "f:Yil g,m~ra mij~jJ~l~ 1iQp'1~

!bir btcg.Mi iIjII'Iuak,~ ~ I!flkmna)'a~I:J ~lkl;n:. Omiiig,iD ~ I{ikd~~"m ~, umm )iJUar: sitabb m~.ie, }iiroro:fmlt. 'f"ael"' bu :ii'D~l::leojJl '~J"1"e biY ~~ ri1,~m.11 'Sa~~'a.d1il WyJ~m~ I~! 00 P'.ftK\Iim ~Wl~esi~l:e ~'e';~lJliyll'e ilill!:il~ 'bit ~gtI_dW'. Gu~ KWi'di:S~D~ 1Um~1 l~asTh] ,~ti[~tri~i~ d~~'lm, .'!R: q'J~Iil:ny'l~ ":KiK~'in ~i_1l,~~i ¥t ,~,y:1liE1fi] :k~I~ll]llldJ~ ~ bJJ hlJSUS krrum, 1~~y{:J. '!fl~a,'i'~.

1.5]