MICHAEL NEWTON PH. D.

CĂLĂTORIA
SUFLETELOR
STUDII DE CAZ ASUPRA VIE
Edi ia a ll-a, 2005
Cartea Daath
Publishing House

II DINTRE VIE I

Titlul original în limba engleză: Journey of Souls

Pentru Peggy, iubită so ie şi suflet pereche. În afară de contribu iile enorme ale so iei mele, mul umiri speciale colaboratorilor Norah Mayper, John Fahey şi tuturor acelor parteneri care mi-au dăruit timp din via a lor pentru editare, sfaturi şi încurajări. Şi tuturor subiec ilor mei, al căror imens curaj a făcut posibilă această cercetare, îngăduindu-mi să călătoresc împreună cu ei pe căile min ilor lor.
Michael Newton

VEZI PRIN OCHII SUFLETULUI NEMURITOR
De ce eşti aici pe Pământ? Unde vei merge după moarte? Ce se va întâmpla cu tine când vei ajunge acolo? Multe căr i au fost scrise despre vie ile trecute, dar pu ine despre existen a sufletelor noastre în aşteptarea renaşterii - până la această lucrare provocatoare lucrare de început. Când Dr. Newton, maestru hipnoterapeut atestat, a început regresia temporală cu clien ii săi pentru a accesa amintirile din vie ile lor trecute, a făcut o descoperire de propor ii enorme: că există posibilitatea de a „vedea” lumea spiritelor prin ochii min ii subiec ilor afla i în stare de hipnoză sau de supraconştien ă; şi că subiec ii afla i în această stare erau capabili să-i spună ce făceau sufletele lor între vie ile lor pe Pământ. Ce eşti pe cale de a citi în această carte î i va zgudui ideile preconcepute despre moarte. Ani de-a rândul, autorul a purtat în lumea spiritelor sute de persoane. Cele 29 de cazuri cuprind relatările unor persoane foarte religioase, ale altora neangajate spiritual şi ale acelora aflate, cum se

1/159

spune, „între” - comunicările celor care au arătat o remarcabilă consisten ă în modul în care au răspuns întrebărilor despre lumea spiritelor. Doctorul Newton a aflat că procesul de vindecare prin găsirea locului cuiva în lumea spiritelor a fost de departe mai plin de noimă pentru clien ii săi decât descrierea vie ilor anterioare ale acestora pe Pământ. Călătoria Sufletelor reprezintă zece ani de cercetări şi introspec ii, pentru a te ajuta să în elegi scopul din spatele alegerilor tale în via ă, să conştientizezi cum şi de ce sufletul tău şi sufletele celor pe care-i iubeşti trăiesc veşnic.

„Această carte remarcabilă şi dinamică descoperă câteva dintre misterele vie ii în lumea spiritelor.”
NAPRA Trade Journal Călătoria Sufletelor este cu adevărat prima nouă informa ie metafizică apărută în atâ ia ani. Lucrarea este esen ială pentru oricine vrea să ştie ce-l aşteaptă de cealaltă parte.” Dick Sutphen

„Iată o strălucitoare şi perceptivă apropiere de următorul <brânci> în încercarea de a în elege natura existen ei.” The Association for Past-Life Research - Therapies Newsletter WinafredB. Lucas, Ph.D. and Carole Clark, M.S.W.

CITITORII RĂSPUND CĂLĂTORIEI SUFLETELOR
Călătoria Sufletelor este o capodoperă care va rămâne în amintire mult timp după ce alte căr i din acest domeniu vor fi uitate. Felicitări. Frank, Boston, MA Cartea dumneavoastră m-a făcut conştientă de sinele meu interior şi a dat un sens scopului meu în via ă. A fost spirituală fără dogmă religioasă. Cum pot să vă mul umesc? Vicki, Amsterdam, Olanda După ce am cumpărat cartea Călătoria Sufletelor am purtat-o cu mine peste tot pe unde am fost, pentru că nu am mai putut să o las jos. Cartea dumneavoastră m-a impresionat aşa cum nici o altă lucrare nu a făcut-o până acum. Viola, Toronto, Canada Cred că această carte spirituală plină de har nu are cu ce se compara în orice literatură existentă despre Lumea Spiritelor, legile şi procesele ei. Joti, Istanbul, Turcia A i făcut lumii un mare dar prin această carte, Călătoria Sufletelor, care răsună de un asemenea adevăr, încât este copleşitoare. Madole, Kon, Hawaii

2/159

Trebuie să vă spun că aceasta este cea mai serioasă şi cea mai interesantă carte ce descrie perioada de via ă dintre reîncarnări. Nici o altă lucrare nu con ine asemenea detalii. Puterea sa vine din maniera critică cu care v-a i chestionat pacien ii dumneavoastră. Zeljko, Tubingen, Germany Călătoria Sufletelor este o carte clasică ce ar trebui să existe în orice bibliotecă. Mă întreb dacă vă da i seama câte inimi a i atins? J.C, Dublin, Ireland

DESPRE AUTOR
Michael Duff Newton este doctor în consiliere psihologică, atestat ca hipnoterapeut şi membru al Asocia iei Americane de Consiliere. A fost profesor la Facultatea de Institu ii Educative Superioare şi a activat în domeniul practicii private în Los Angeles. Dr. Newton şi-a dezvoltat propriile tehnici referitoare la regresie, pentru a putea să-şi ducă clien ii afla i sub hipnoză dincolo de amintirile vie ii lor trecute, spre experien a mai însemnată a sufletului în via a de apoi. Autorul este considerat un pionier al dezlegării misterelor vie ii noastre în lumea spiritelor, relatate pentru prima dată în best-sellerul său Călătoria Sufletelor (1994), volum tradus în 10 limbi străine. Gra ie reputa iei sale interna ionale ca regresionist spiritual, Dr. Newton a apărut la numeroase emisiuni de radio şi televiziune, dar şi în calitate de conferen iar, la conferin ele New Age. În semn de respect pentru îndelungatele sale cercetări clinice ale amintirilor sufletului şi pentru descoperirile sale asupra cosmologiei vie ii de după moarte, Dr. Newton a primit în 1998 premiul anual al Asocia iei Hipnoterapeu ilor Transpersonali pentru „contribu ia unică” adusă în domeniul unirii min ii, trupului şi sufletului. Autorul este istoric, astronom amator şi călător de-a lungul şi de-a latul lumii. Alături de so ia sa Peggy, trăieşte în casa sa din mun ii Sierra Nevada, în nordul Californiei.

Alte căr i de acelaşi autor
Destinul sufletelor (Llewelyn, 2001 – Destiny of Souls) Via a dintre vie i (Llewelyn, 2004 – Life between Lives)

Pentru a-i scrie autorului:
Dacă dori i să-l contacta i pe autorul acestei căr i, sau dori i mai multe informa ii despre această carte, vă rugăm să scrie i autorului pe adresa editurii Llewellyn, urmând ca apoi cererea dumneavoastră să fie transmisă mai departe. Atât autorul, cât şi editorul vor aprecia să primească un semn de la dumneavoastră şi să afle cum v-a plăcut cartea şi cum v-a ajutat ea. Editura Llewellyn nu poate garanta că va fi posibil să se răspundă tuturor scrisorilor trimise autorului, dar poate garanta că toate vor fi transmise acestuia. Vă rugăm scrie i pe adresa: Michael Newton, Ph.D c/o Llewellyn Worldwide PO BOX 64383, Dept.k499 - 5 St Paul, MN 55164 - 0383, USA

3/159

Moartea face ca toate elurile noastre Pământeşti să pară zadarnice. dar revelată ie în transă. care va pune capăt tuturor legăturilor cu familia şi prietenii. Dacă încetarea func iilor vitale ar fi sfârşitul tuturor lucrurilor care in de persoana noastră. singurii dintre toate creaturile de pe Pământ. SUFLETUL AFLAT LA UN NIVEL AVANSAT DE DEZVOLTARE Capitolul 12. RENAŞTEREA Capitolul 16. într-adevăr.SUFLETUL DISLOCAT Capitolul 5 . lipsită de sens. să ne închipuim o lume de apoi şi să sim im o legătură cu o putere superioară şi chiar cu un suflet nemuritor. un fel de paradis plin de spirite inteligente în afara universului nostru fizic? Şi cum arată? Ce. Chiar şi persoanele credincioase se tem că moartea este sfârşitul existen ei lor ca persoane. INTRODUCERE Î I este frică de moarte? Te întrebi ce se va întâmpla după ce mori? Este oare posibil să ai un spirit care a venit de altundeva şi care se va întoarce acolo după ce trupul tău moare sau reprezintă doar o dorin ă ascunsă din cauză că î i este frică? Constituie un adevărat paradox faptul că oamenii. oamenii. dansează o lumină călăuzitoare spre Trecerea cea fără de timp. într-adevăr. Dacă chiar avem un suflet.N.MOARTE ŞI PLECARE Capitolul 2 . Cea mai mare groază a noastră fa ă de moarte ne face să ne gândim la neantul mor ii.ÎNTOARCEREA ACASĂ Capitolul 4 . Şi totuşi. spectrul mor ii creşte în conştiin a noastră.SUFLETUL AFLAT LA UN NIVEL MEDIU DE DEZVOLTARE Capitolul 11. o anume putere din interiorul nostru ne face capabili. PREGĂTIRILE DE ÎMBARCARE Capitolul 15.SUFLETUL ÎNCEPĂTOR Capitolul 10 . atunci unde se duce acesta după moarte? Există. CONCLUZIE Vei cunoaşte tărâmul ascuns unde se-adună toate sufletele. trebuie să-şi reprime frica de moarte. pe noi.POARTA SPRE LUMEA SPIRITELOR Capitolul 3 . facem când ajungem acolo? Există vreo fiin ă supremă care răspunde de acest paradis? Aceste întrebări sunt la fel de vechi ca omenirea însăşi şi vor rămâne 4/159 .TRANZI IA Capitolul 7 . Totuşi. ALEGEREA VIE II Capitolul 13. M. instinctul nostru biologic nu ne lasă să uităm niciodată acest pericol extrem în care se află fiin a noastră. Pe măsură ce înaintăm în vârstă. atunci via a s-ar dovedi. unde se regăsesc toate potecile Călătoriei.ORIENTAREA Capitolul 6 .GHIZII NOŞTRI Capitolul 9 . ALEGEREA UNUI TRUP NOU Capitolul 14. Prin cea a în care se coboară moartea.CUPRINS INTRODUCERE Capitolul 1 . pentru a putea trăi normal. pierdută din memoria conştientă.PLASAREA Capitolul 8 .

stimulându-i să-şi conecteze gândurile şi emo iile care să favorizeze un comportament normal. Apoi am dat peste un lucru de propor ii imense. Prin natura mea. Încurajat de clien ii mei. Cu toate acestea. am folosit. până la urmă iam descoperit şi existen a anterioară ca soldat ucis cu o baionetă în timpul celui de-al doilea război mondial în Fran a. unul din cuvintele declanşatoare pentru amintirea spirituală. pentru că plec de la premisa că nici o tulburare mintală nu este imaginară. Împreună cu ei. Ve i fi purta i dincolo de tunelul spiritual şi ve i intra în însăşi lumea spiritelor. pentru a fi ignorate. Am descoperit că era posibil să privesc lumea spiritelor prin ochii min ii unui subiect sub hipnoză care ar putea să-mi relateze despre via a dintre vie ile de pe Pământ. în final. Cazul care mi-a deschis uşa către lumea spiritelor a fost o femeie la vârsta a doua şi care era un subiect deosebit de receptiv la hipnoză. trimi ându-i pe unii dintre ei în trecutul şi mai îndepărtat. scot la iveală în elesul. pe care o avea de mult timp.încă un mister pentru cei mai mul i dintre noi. nu a durat mult până când mi-am dat seama că amintirile noastre cele mai adânc sedimentate oferă o serie de experien e trecute prea reale şi legate între ele. În acelaşi moment. 5/159 . am început să fac experimente. În ultimii câ iva ani marele public a auzit despre oameni care au murit pentru un timp şi apoi s-au întors să povestească cum au văzut un tunel lung. Ea îmi povestea despre stările ei de singurătate şi de izolare din acel stadiu delicat în care subiectul tocmai a terminat să-şi amintească de cea mai recentă via ă anterioară. Într-una din şedin ele noastre despre intensificarea durerii. înainte de ultima lor naştere pe Pământ. legătura dintre trup şi întâmplările vie ilor noastre anterioare. Acest lucru se întâmplă datorită unei amnezii construite în interior despre identitatea sufletului nostru care. încuiate în spatele unei uşi spirituale. Dar nici una dintre aceste relatări scrise în multe căr i despre reîncarnare nu a oferit vreodată mai mult decât o privire sumară asupra a tot ceea ce trebuie ştiut despre via a de după moarte. în tratarea tulburărilor psihice. Căutând originile acestei imagini. ajută la contopirea sufletului cu creierul uman. func ia şi consecin ele convingerilor lor. Pacientul se plângea de o durere cronică în partea dreaptă. O mare parte a muncii mele implică restructurarea cognitivă pe termen scurt a clien ilor mei. şi cu această ocazie am putut elimina şi durerea în întregime. nu par aşa. la nivel conştient. am sim it că orice încercare de a ajunge la o via ă anterioară ar fi fost neortodoxă şi neclinică. La început am fost îngrijorat că integrarea de către subiect a nevoilor curente. pe Pământ. Interesul meu pentru reîncarnare şi metafizică era numai curiozitate intelectuală. ini iasem o comandă exagerat de scurtă pentru această ac iune. într-o altă via ă. din greşeală. Acesta carte este un jurnal intim despre lumea spiritelor. din con inutul acestei căr i. Unul dintre instrumentele hipnoterapiei în controlarea suferin ei este antrenarea subiectului în a-şi mări durerea. La începutul practicii mele mă opuneam rugămin ilor oamenilor de a analiza vie ile anterioare. Fără să-mi dau scama. din punct de vedere terapeutic. pentru a afla ce li se dezvăluie sufletelor înainte de a se întoarce. lumini strălucitoare şi chiar cum au avut scurte întâlniri cu spirite prietenoase. pentru majoritatea oamenilor. acest bărbat şi-a imaginat că este înjunghiat pentru a-şi crea din nou starea de chin. Am mai întrebat-o şi dacă avusese un anumit grup de prieteni de care îi era dor. Răspunsurile adevărate la taina vie ii de apoi rămân. sunt o persoană sceptică. pentru ca subiectul să poată Învă a şi cum s-o micşoreze. dar şi cine suntem noi astăzi. dobândind astfel control asupra sa. I-am sugerat să meargă la originea pierderii prietenilor. Lucrarea oferă o serie de precedente care dezvăluie în detalii explicite ce se întâmplă cu noi după ce via a noastră pe Pământ s-a sfârşit. cu toate că. Această persoană neobişnuită a alunecat aproape singură în cea mai avansată stare de conştiin ă modificată. a credin elor şi stărilor de teamă ar putea da naştere la fantezii. În timp ce foloseam hipnoza şi tehnicile regresiei temporale pentru a determina originea amintirilor neplăcute şi a traumelor din copilărie. datorită orientării mele spre terapia tradi ională. În calitate de consilier şi psihoterapeut m-am specializat în modificările comportamentale. Am ajuns să în eleg cât de importantă este. până când am lucrat cu un tânăr pentru controlul asupra durerii. imagini denaturate ale amintirilor.

Al doilea strat este subconştientul. De fapt. M-am decis să fac eu însumi o cercetare şi. în casa mea permanentă. tratez fiecare caz ca şi cum aş auzi informa ia pentru prima oară. Cred că această generalizare este o premisă falsă. clienta mea a început să plângă. Supraconştientul găzduieşte identitatea noastră reală. oamenii au dificultă i în raportarea lor la orice lucru pe care ei nu-l consideră adevărat.Brusc. miezul cel mai ascuns. Miera neclar şi am întrebat-o mai departe despre locul în care se afla acel grup de prieteni. Subiec ii în stare de supraconştientă nu sunt în mod special motiva i să ofere voluntar informa ii despre întregul plan al vie ii sufletului în lumea spiritelor. „Aici. Supraconştientul poate să nu fie deloc un nivel. ea a izbucnit: „Mi-e dor de unii prieteni din grupul meu şi de aceea sunt atât de singură pe Pământ”. Dacă un subiect ar fi într-un fel capabil să reziste la hipnoză şi să-şi construiască conştient o fantezie despre lumea spiritelor sau să facă o asociere liberă pornind de la idei prestabilite despre via a lor de apoi. Al treilea. mărită de subconştientul care con ine amintiri ale multor alter ego-uri preluate de noi în trupurile din vie ile anterioare. mi-a răspuns ea simplu. nici nu halucinează. dar ar putea interpreta greşit ceea ce au văzut în inconştient. unde mergem ini ial în hipnoză pentru a căuta în zona de înmagazinare toate amintirile din via a aceasta sau din cele anterioare. aceste răspunsuri ar deveni curând incompatibile cu celelalte studii de caz ale mele. şi trimite mesaje cu toate canalele memoriei deschise. În Theta. Trebuie să ai setul corect de chei pentru fiecare uşă. am mai învă at că găsirea locului lor în lumea spirituală avea o însemnătate mult mai mare pentru oameni decât inventarierea vie ilor lor anterioare pe Pământ. datorită practicii. conştientul nu este inconştient. şi chiar acum mă uit la ei to i”! După ce am terminat cu această clientă şi am reascultat înregistrările şedin elor cu ea. subiec ii în stare de hipnoză nu ezită să-mi corecteze interpretările greşite. analitică. Cu cât numărul cazurilor mele creştea. cel exterior. este reprezentat de mintea conştientă care este sursa noastră critică. În cele din urmă. ci însuşi sufletul. în care noi suntem o expresie a unei puteri superioare. mi-am dat seama că găsirea lumii spirituale implica o prelungire a regresiei vie ii anterioare. Răspunzând la întrebări. Supraconştientul reprezintă centrul cel mai înalt de în elepciune şi perspectivă şi toate informa iile mele despre via a de după moarte provin din această sursă de energie inteligentă. creierul lor oscilează încet de la starea de veghe Beta şi continuă să-şi schimbe vibra ia coborând sub stadiul meditativ Alfa până la diversele nivele din cadrul gamei Theta. Cum este posibil să ajungi la suflet prin hipnoză? Vizualiza i mintea ca având trei cercuri concentrice. Theta înseamnă hipnoză. Când subiec ii sunt puşi în stare de transă. Există multe căr i despre vie ile anterioare. Când am pus-o să-mi spună ce nu era în regulă. unde mesajele de la creier sunt direc ionate în subconştient şi eliberate prin intermediul viselor. Primul strat. De asemenea. Noi nu visăm în secven e cronologice şi nici nu halucinăm în stare de transă dirijată. ajungem în starea finală Delta. Acest nivel prezintă cel mai înalt centru al Sinelui. Atunci când dormim. Cei care critică hipnoza cred că subiectul în transă îşi va fabrica amintiri şi îşi va influen a reac iile pentru a adopta orice cadru teoretic sugerat de hipnotizator. aşa că putem şi recep iona. am dobândit o abilitate mai mare de a intra în lumea spirituală prin intermediul subiec ilor mei. În starea de hipnoză. am învă at din încercări şi greşeli să-mi formulez întrebările despre lumea spiritelor într-o succesiune corectă. aşa cum facem şi noi în stare de conştien ă. cunoscând 6/159 . fiecare mai mic decât ultimul şi unul într-altul. Odată afla i în hipnoză. În munca mea. subiec ii nu pot min i. oamenii povestesc imaginile pe care le văd şi dialogurile pe care le aud în inconştient ca pe nişte observa ii literale. nu somn. am reuşit sămi pun la punct o metodă de accesare a memoriei la diferitele păr i ale lumii spiritului. separate doar de straturi de conştiin ă unite între ele. Am învă at valoarea examinării încrucişate încă de la începuturile carierei mele şi nu am găsit nici o dovadă că cineva şi-ar falsifica experien ele spirituale pentru a-mi face mie plăcere. Cât de valabilă este folosirea hipnozei în dezvăluirea adevărului? Persoanele aflate sub hipnoză nici nu visează. dar n-am găsit nici una care să amintească despre via a noastră ca suflete sau cum să luăm corect legătura cu amintirile spirituale ale oamenilor. este ceea ce noi numim astăzi mintea supraconştientă.

to i foarte religioşi. în timp ce alte experien e le apar destul de înce oşat. lumea spiritelor. Oamenii chiar folosesc aceleaşi cuvinte sau descrieri grafice în limbaj colocvial când discută despre via a lor ca suflete. în anumite cazuri. datorită constrângerilor spa iului şi pentru a oferi cititorului o aranjare ordonată a activită ii sufletului. mai multe persoane au sim it că îmi făcea plăcere să aflu despre via a de apoi. m-a surprins faptul că am avut persoane care şi-au amintit mai clar păr i ale vie ii sufletului lor dintr-o perioadă mai îndepărtată decât din cele mai recente. La început. de obicei. Au existat câteva diferen e în raportarea narativă între cazuri. Încerc să fiu blând şi nu excesiv de structurat. în sfârşit. destul de preten ioase. un model viabil al lumii eterne în care trăiau sufletele noastre. Cu toate acestea. ei to i arătau o consecven ă remarcabilă în răspunsurile la întrebările despre lumea spiritelor. cu un bagaj amestecat de filosofii personale despre via ă. raportate la acele vie i. Clien ii mei doresc adesea să mă opresc din vorbit. omogenitatea experien ei trăite de atât de mul i subiec i nu mi-a oprit încercarea continuă de a compara declara iile subiec ilor mei şi de a corobora activită i func ionale specifice ale sufletelor. Cititorul ar putea considera întrebările mele. un subiect obişnuit poate să-şi lase mintea sufletului să rătăcească în timp ce urmăreşte desfăşurarea unor scene interesante. cu fiecare şedin ă. Pe măsură ce câştigam experien ă. aşa că au considerat că este în regulă să-mi povestească despre aceasta. dar am aflat că locul unde mergem după moarte este unul de ordine şi de îndrumare şi am ajuns să apreciez că via a de acum şi cea de apoi au fost croite cu mare măiestrie. Această carte nu are inten ia să trateze vie ile anterioare ale subiec ilor mei. am ob inut. dar şedin ele mele sunt inute. am hotărât că metoda studiului de caz ar putea oferi cel mai descriptiv mod în care cititorul ar putea evalua amintirile clientului meu despre via a de apoi. Când lucrezi pe tărâmul spiritului. în timp ce al ii nu aveau deloc vreo credin ă spirituală specială. Clien ii mei îşi amintesc anumite aspecte ale vie ii lor spirituale într-un mod destul de viu. Mărturiile de caz sunt luate din înregistrările şedin elor de terapie. Nu sunt o persoană religioasă. ci mai degrabă de a fi o documentare a experien elor lor în lumea spiritului. Aflat în transă. istoricul de cazuri enumerate în primele capitole explică modul în care apar sufletele şi felul în care ele func ionează. Lucrul uimitor pe care l-am descoperit în timp ce avansam în cercetarea mea era că. am descoperit că nu puteam oferi cititorului gama întreagă a informa iilor pe care le strânsesem cu privire la lumea spiritelor. Fiecare caz pe care l-am ales reprezintă un dialog direct între mine şi un subiect. pentru ca ei să se poată desprinde de relatarea celor văzute şi doar să se bucure de experien ele anterioare ca suflete. Călătoriile sufletelor din momentul mor ii până la următoarea lor încarnare s-au născut dintr-o colec ie de informa ii ob inute de la clien ii mei pe durata a zece ani. În hipnoză este necesar să men ii subiectul pe linie. Astfel. dar acest fapt s-a datorat mai mult nivelului de dezvoltare a sufletului decât varia iilor în modul în care fiecare subiect a văzut. preten iile fa ă de mediator sunt mai mari decât în cazul amintirilor din vie ile anterioare. Cercetarea a fost dureros de înecată. Totuşi. Atunci când am reflectat cum să-mi prezint descoperirile. chiar şi cu aceste 29 de cazuri. Am descoperit că gândurile despre lumea spiritelor implică adevăruri universale în rândul sufletelor oamenilor care trăiesc pe Pământ. capitolele con in detalii despre mai multe cazuri decât cele 29 men ionate în listă. Mul i se înscriu undeva la mijloc. dar pe măsură ce volumul cazurilor mele creştea. cu o singură 7/159 . Ca rezultat. Tocmai aceste percep ii ale diverselor tipuri de persoane m-au convins că declara iile lor erau credibile. Capitolele au fost concepute să arate progresia normală a sufletelor înăuntrul şi în afara lumii spiritului.ce uşă să deschid la momentul potrivit în timpul şedin ei de terapie. împreună cu alte informa ii spirituale. Pentru cititorii care ar putea întâmpina greută i în conceptualizarea sufletelor noastre ca obiecte non-materiale. practic. Unii clien i din cazurile mele reprezintă bărba i şi femei. nici un subiect nu a putut să-şi amintească întreaga cronologie a activită ilor sufletului său pe care le-am descris în această carte. dintr-un anumit motiv. Fiecare descriere de caz este abreviată într-o oarecare măsură. odată ce subiec ilor li se făcea regresie în starea lor de suflet.

pentru că trupul meu este absolut mort în timp ce mă mişc deasupra lui. ACESTEA sunt cuvintele unei persoane aflate în stare de hipnoză profundă retrăind experien a mor ii. Un pic mai devreme. acest subiect era în regresie de vârstă. asistentele îmi pun un cearşaf peste fa ă. mă uit în jos şi pot să-mi văd corpul întins pe patul spitalului. În sfârşit. Oricare ar fi convingerile dumneavoastră. critică a min ii sale încă mai func ionează. Trăiesc!. moarte şi re-naştere. nu sunt mort. După ce am încheiat acest pas important al condi ionării mentale. le oferă acestor persoane un sim mai puternic al direc iei şi energie pentru via a aceasta. mi-am mişcat subiectul printr-un tunel imaginar al timpului până în ultima lui via ă pe Pământ. hei.. Pentru al ii. Unii oameni vin de la distan e mari ca să mă vadă şi nu pot să mai vină curând. dar nu sunt. nu-i aşa? Vreau să spun.. s-ar cădea să spun că ceea ce sunte i pe cale să citi i s-ar putea să vină ca un şoc în contact cu ideile dumneavoastră preconcepute despre moarte. clientul meu se adaptează mai uşor la imaginile vizuale din mintea sa. Durează mai mult ca de obicei.dar plutesc. aşa cum sunt mul i dintre ceilal i 1 8/159 .. Deoarece o mică parte din zona conştientă. pentru că murise subit din cauza unei epidemii de gripă în 1918. nu sunt mort cu adevărat! Este incredibil. înainte de a-mi trezi subiec ii.pot săl văd sub mine . trupul meu este mort . Vreau să strig. Cunoaşterea conştientă a vie ii sufletului propriu în lumea spiritelor şi a istoriei existen ei lor fizice pe planete. Vor fi şi cititori care îşi vor găsi în această carte un sprijin pentru ideile lor deja formate.persoană şi durează trei ore. Percep iile sale subconştiente s-au contopit treptat în timp ce lucram împreună la întoarcerea lui în pântecul mamei. dacă ceea ce subiec ii mei au de spus despre via a de după via ă este exact. în acest timp fiind o mul ime de informa ii de acoperit. Aceasta a fost o via ă scurtă. iese la iveală o nouă profunzime a în elegerii de sine şi de creştere a puterii. îşi dă seama că recreează o experien ă anterioară. Pentru aceia dintre noi care chiar au avut şansa să-şi vadă nemurirea.. deseori le implantez amintiri post sugestionale adecvate. urmându-mi instruc iunile în timpul inducerii stării de transă. Cuvintele îi ies în izbucniri scurte şi emo ionate şi sunt pline de groază amestecată cu respect.. dar trăiesc încă! Este ciudat. Acest bărbat este clientul meu şi tocmai l-am asistat în recrearea unei scene dintr-o via ă anterioară. Toată lumea din jurul meu mă crede mort. Materialul prezentat în lucrarea de fa ă s-ar putea să contravină convingerilor dumneavoastră religioase şi filosofice. de vreme ce acest subiect este un suflet mai tânăr şi neobişnuit cu ciclurile de naştere. sper că ve i reflecta asupra implica iilor pentru umanitate. Pe măsură ce şocul ini ial de a se vedea pe sine murind şi sufletul ieşindu-i din trup începe să se estompeze. în timp ce stă lungit într-un scaun extensibil confortabil. pe măsură ce vede şi simte cum este să fii un spirit proaspăt separat de corpul fizic. informa iile oferite în aceste cazuri vor părea nişte relatări subiective asemănătoare povestirilor ştiin ificofantastice.. Ar trebui să fiu mort. Consider că este o mare răsplată să văd expresia de mirare pe fa a clientului când şedin a s-a terminat. oamenii pe care îi cunosc plâng. întorcânduse la amintirile copilăriei. Apoi l-am pregătit pentru un salt înapoi în negurile timpului prin folosirea vizuală a scutului protector. MOARTE ŞI PLECARE Cazul 1 S (Subiect): Dumnezeule.

şi cum îi urmăresc pe medici încercând să-i resusciteze.. subiec ii sub hipnoză devin mult mai conecta i la tunelul spiritual... Oamenii povestesc despre cum stau suspenda i deasupra trupurilor lor.. li ridic rapid nivelul de hipnoză din subconştient la starea de supraconştient. de asemenea. mă uit înapoi la trupul meu.. nu mă ascultă. în special în spitale. Pe măsură ce şedin a avansează. pe nume Sally. descrierile subiec ilor care trec mental prin aceste vie i nu contrazic relatările persoanelor care au murit în realitate pentru câteva minute în această via ă... în special în situa ii limită când corpul moare.. În mod tipic.. Încerc să ajung în mintea ei. că nu-mi mai trebuie. o dată particulară a mor ii în istoric nu are o relevan ă deosebită. pentru că este recentă. în timp ce al ii văd lumina strălucitoare mai departe. dar ea. numai că eu joc în acesta! Doctorul le consolează pe so ia şi fiica mea. Acum el este gata să-mi vorbească despre lumea spiritelor şi îl întreb ce se-ntâmplă. So ia mea plânge (subiectul se foieşte în scaun cu disconfort). Încă plutesc. care nu le răspund. Este un drum pe care l-au străbătut şi al ii în atmosfera de siguran ă a biroului meu. încât nu pot să trec de ea. În context. imaginile mentale ale subiectului sunt traduse mult mai uşor în cuvinte. Propozi ii scurte şi descriptive duc la explica ii detaliate a ceea ce înseamnă să intri în lumea spiritelor.. în timpul atacării unui tren. La această ultimă variantă se fac adesea referiri . clientul meu începe procesul de trecere în lumea spiritelor.este efectul de tunel. să-i spun că totul este bine cu mine. Ambii afirmă că se simt traşi din locul în care au murit şi că experimentează relaxare şi curiozitate mai degrabă decât frică. care a devenit bine cunoscut publicului. Sufletele sunt destul de capabile să-şi părăsească trupurile gazdă şi să se întoarcă în acestea. În timp. Diferen a dintre aceste două grupuri de persoane este că subiec ii sub hipnoză nu-şi amintesc experien ele mor ii lor temporare. inclusiv observa iile personalului medical. Ambele tipuri de raportori spun că se simt frustra i în încercările lor de a vorbi cu persoanele vii. ca şi ultimul. care îmi descrie evenimentele mor ii sale ca o tânără femeie. Al doilea caz ne va purta mai departe în experien a mor ii decât cazul 1. Vreau să ştie lucrul ăsta. Vreau să ştie că suferin a mea a trecut. Unii dintre subiec ii mei văd un alb strălucitor. că o s-o aştept. Dispunem de o documenta ie vastă. Cu toate acestea. aceste amintiri se estompează după ce se întorc la via ă. Oh..clien i ai mei. S: Mă înal .. Este atât de copleşită de jale. E ca şi cum aş urmări un film. Ar trebui să men ionez. încercând să atingă obiecte solide care se dematerializează în fa a lor... că subiectul obişnuit aflat în transă are o capacitate supranaturală de a se concentra exact pe datele şi locurile geografice ale multor vie i anterioare. relatează experien ele mor ii după cea mai recentă via ă trecută.. 9/159 . Nu am găsit diferen e semnificative între timpurile vechi şi cele moderne în termenii spiritului concret al lumii evocate sau a lec iilor învă ate. ucisă de indienii Kiowa în 1866. ghidat de o serie de comenzi.. Toate aceste persoane vorbesc despre un sentiment euforic de libertate şi de strălucire în jurul lor. Care sunt similarită ile amintirilor despre via a de apoi între persoanele care povestesc despre experien ele de decorporalizare ca rezultat al traumelor fizice temporare şi un subiect care-şi aminteşte sub hipnoză moartea într-o via ă anterioară? Amândoi plutesc în jurul trupurilor într-un mod straniu. Persoanele aflate în transă profundă sunt capabile să descrie cum este via a după moartea fizică permanentă. Deşi acest exemplu. În primele etape de regresie sub hipnoză în vie ile anterioare.. în continuarea unui spa iu mai întunecat prin care sunt traşi. pe măsură ce amintirile din starea de supraconştien ă se extind. că m-am eliberat de trup . doar în câteva clipe el se adaptează şi începe să răspundă cu mai mare încredere întrebărilor mele. care descrie experien ele în fa a mor ii şi din afara trupului ale persoanelor rănite grav în accidente. înconjurându-i complet în momentul mor ii... acum mă îndepărtez. Aceste persoane fuseseră considerate moarte din punct de vedere clinic înainte ca eforturile medicale să le scoată din acea stare. subiectul este un bărbat sexagenar. Şi astfel.

i părăseşti trupul? S: Se pare că mă măresc un pic.. care mă împinge în sus.N: Bine.. În acest caz subiectul a venit la mine datorită unei senza ii neplăcute. ai acceptat să fii ucisă de aceşti indieni. dar descrierile întoarcerilor în lumea spiritelor şi ale vie ii în acea lume sunt foarte vii. ca o şuvi ă. vârful mi-a sfâşiat gâtul.. acum ies... cum i se pare mişcarea de ieşire din trup? S: Este ca şi cum mi-aş scoate pielea.N: Încerci un sentiment neplăcut? S: O.N: Şi cum sim i.Acest lucru este valabil şi pentru perioadele timpurii ale civiliza iei umane. senza ia exactă pe care o sim i în momentul mor ii? S: Este ca.N: Descrie-mi ce înseamnă acest „mine”.. Cine le poate învinovă i? Cu toate acestea. durerea. pe măsură ce mă mişc.. Dr. ridic acest subiect din subconştient la nivelul supraconştientului pentru trecerea la amintirile spirituale. ca şi cum aş coji o banană. dar. fără nici o durere.N: Şi această lumină energetică rămâne aceeaşi după ce. Cum arată lucrul care eşti tu ieşind din trup prin cap? S: (pauză) Ca un.. În tot procesul de amintire a vie ilor anterioare folosesc timpul din jurul mor ii pentru o trecere în revistă. de disconfort în gât pe care a avut-o toată via a. Scena din cazul 2 de desfăşoară în câmpiile americane din sud chiar după ce o săgeată a lovito pe Sally în gât de la mică distan ă. te rog. Sunt întotdeauna atent cu scenele de moarte care implică traume violente în vie ile trecute deoarece subconştientul deseori re ine încă aceste experien e... Terapia de eliberare şi deprogramarea sunt metodele obişnuite necesare în astfel de cazuri.. Dr. Ai putea să-mi descrii. Dr. afară din corp.. punct de lumină. Dr..N: Te doare rău de la săgeată? S: Da. Notă: Sufletele îşi părăsesc adesea gazdele umane cu câteva clipe înainte de moartea propriuzisă. Îmi părăsesc trupul într-o clipire! Dr..... datele şi locurile ar putea să nu fie întotdeauna uşor de amintit în fiecare via ă anterioară...... sunt pe moarte (subiectul începe să şoptească în timp ce-şi ine mâinile la gât). Îmi curge sânge. Mă sufoc. atunci cum ară i acum? S: O coardă..... sunt. energia mea.. Numele anterioare.N: Şi ce împinge afară? S: Păi. când trupurile sunt în dureri mari. După tehnicile de calmare...N: Dacă lumina ta se intensifică. Dr.. Este de un alb transparent.. radiind.N: Cum radiezi tu lumină? S: De la.. o for ă. Cazul 2 Dr... Dr. dezorientată.... s-a sfârşit. oricum. decât asupra a ceea ce se întâmplă cu trupul lui pe Pământ). sufletul meu.. un fel de... când grani ele statelor şi numele locurilor erau diferite de cele actuale.N: Te împinge? Unde afară? S: Mă aruncă afară prin creştetul capului. nu m-am aşteptat să mor..... Îngrozitoare. o reamintire tăcută şi plasez subiectul în pozi ia de observator pentru a uşura durerea şi emo ia. nu! Este minunat să te sim i atât de liber. Will (so ul) mă ine în bra e... pe mine! Dr. (triste ea se strecoară în vocea clientului meu şi vreau să-l men in concentrat asupra sufletului său pentru încă un minut.. ele rămân aproape de trupul în agonie. Sally..... Dr. 10/159 .. atârnând.

Acum simt ca un ghiont.. vreau să-i văd cum mă îngroapă...... Dr.. Dr. Dr..N: Mesajele tale ajung la el? S: Este aşa de multă durere.. percep dragostea lor aşa cum aş vrea s-o simtă Will pe a mea. nu vreau să plec încă. o să le văd curând.... vor să aranjeze vagoanele şi să pornească din nou. sunt lângă tine.. În direc ia trupului meu.. bietul meu corp... după momentele prin care tocmai ai trecut..N: De ce? S: Ştiu că sunt moartă.. Rochia mea albastră este toată acoperită cu sânge.. un fel de for ă. vreau să ştie că nu m-a pierdut pentru totdeauna şi că o să-l revăd. dar ceva...... pot. şi mă sărută. Dr...i controlezi mişcările? încotro te îndrep i? S: Da... 11/159 .N: E-n regulă..N: Şi ce faci în clipa aceasta? S: Sunt deasupra capului lui Will. Vreau să te relaxezi şi să-mi spui dacă for a care te-a scos prin creştetul capului când mureai te mai trage încă şi dacă o po i opri.. dar el. Sally... (Subiectul începe să plângă. magnetică. dacă chiar vreau să rămân.... nu sunt încă pregătită să-l părăsesc (subiectul se lasă înapoi în scaun ca şi când ar opune rezisten ă la ceva). şi ne despart într-un sfârşit....N: Sally. Dr. Dr. ce face so ul tău imediat după atac? S: Oh....N: Po i să. şi plânge după mine. pot. când indienii sunt alunga i de focurile de armă din tren. dar nu sunt pregătită să-l părăsesc pe Will şi . este un alb pu in mai întunecat. dar bănuiesc că afli că ai un element de control..) Oh.. care mă trage din trup. Dr.. Sufletul subiectului Sally încă pluteşte deasupra trupului său după ce mut scena mai departe în timp. S: (pauză) După ce am scăpat de trup for a a mai slăbit. nici gravita ie.. este cumplit ce-au făcut sălbaticii ăştia cu corpul meu... încearcă să mă ină în bra e şi să se lupte alături de prietenii noştri cu indienii Kiowa... nu este rănit. Sunt rece. e bine. Sally. ştiu lucrul ăsta. dar îmi ine fa a în mâini. dar este ceva care vrea să plec repede. so ul meu..... Dr. Încerc să-L consolez. dar se pare că nu-şi dă seama încă. plutesc în derivă. nu am greutate.. Dr.N: Vrei să spui că este ca şi cum ai fi într-un fel de vid? S: Da..N: Şi ce se întâmplă acum cu sufletul tău? S: Încă rezist în fa a senza iei care mă trage.. Îmi simte esen a...N: Sufletul tău poate să reziste acestei for e care te trage. ceea ce este foarte important ca bază în procedurile de calmare..N: În eleg. gri. este atât de luminos! Dr.. în situa ia ta. Dr.. nu există nici o limită... dar.N: Vezi sau sim i vreo altă entitate spirituală în jurul tău în momentul acesta? S: (pauză) Sunt aproape. când era Sally) Da..N: Intensitatea albului este la fel peste tot? S: Mai luminoasă... nu poate să mă ajute cu nimic. vreau să simtă că dragostea mea nu s-a stins de fapt. Nu există nici un obstacol de care să mă lovesc.... Eşti în stare să te mişti liber imediat după moarte? S: Este ciudat.. Cum ai descrie acest lucru care te trage? S:. dar..Dr. oricât doreşti? S: (pauză lungă în timp ce subiectul pare să continue o dezbatere internă cu el însuşi în via a anterioară.. Ascultă-mă şi răspunde-mi la întrebări. parcă aş fi suspendată în aer. Ai spus că pluteai.... vreau să rămân. mă aşteaptă până când voi fi gata... nimic din jurul meu nu este masă solidă. dar care nu este aer.... Dr.. vreau să mai stau un pic. Acest lucru este normal.. În momentul de fa ă sim i o uşoară dislocare a sufletului.N: În eleg. Notă: Întăresc imaginea unui scut protector în jurul acestui subiect. Will. Sally. (cu triste e) ine în bra e trupul meu.. mă împinge spre o formă de un alb strălucitor.. Prietenii noştri sunt în jurul lui. departe de mine.. (începe să plângă) oh....

cei îndolia i simt că au pierdut pe cineva iubit pentru totdeauna. Ele au o dorin ă de a se grăbi în drumul lor spre frumuse ea lumii spiritelor. În timpul hipnozei. Acest lucru vine din dorin a de a veni să-i sprijine mental pe cei iubi i înainte de a avansa în lumea spiritelor. Am avut un exemplu tipic de consolare spirituală în propria via ă. iertare. Timpul este aparent accelerat pentru suflete şi zilele pe Pământ pot fi doar minute pentru ele. Dr. încât min ile noastre amor iseră în timpul ceremoniei. acum o să avansăm din nou în timpul relativ.. mă mişc. speran ă. cineva care a fost asasinat sau ucis brusc. arătându-ne că accepta moartea şi că îi era bine în acel moment. Îşi dă scama. mai târziu. În timpul serviciului funerar.. De exemplu. măcar pentru perioade scurte.. dragostea.. în alte vie i.. Şi totuşi. este simbolic. Pe de altă parte. Şi pentru suflete intervalul normal de trei-cinci zile de aranjamente funerare. de obicei după înmormântarea lor. Apoi sa îndepărtat plutind. Desprinderea bruscă de forma umană. Acest act.. Aceia care tocmai au murit nu sunt răvăşi i de moartea lor.. ci doar o recunoaştere de către aceste suflete a finalită ii mor ii. În aceste momente receptivitatea noastră la o experien ă paranormală este mai deschisă mesajelor de dragoste.N: Eşti în stare să-L consolezi pe Will pe măsură ce timpul trece? S: Încerc să pătrund în mintea lui. Când un suflet plecat recent găseşte totuşi o cale de a aduce consolarea celor vii.. încât capacitatea lor mentală de a comunica astfel cu spiritele să fie inhibată. pe Pământ. există un motiv principal pentru care multe spirite nu vor să părăsească imediat locul mor ii lor fizice. Mama mea a murit subit în urma unui atac de cord. Venind spre noi. un pic. este necesar să încercăm să ne relaxăm şi să ne golim mintea. Apărând în două camere separate. chiar dacă pentru scurt timp. Există o mul ime de motive pentru sufletul care zăboveşte.N: Şi reuşeşti? S: (pauză) Cred că. Putem sim i prezen a consolatoare a spiritelor celor pe care i-am pierdut. Sufletele chiar nu au o curiozitate bolnăvicioasă să se vadă îngropate. Cred că aceste suflete sunt frecvent perplexe sau mânioase. 12/159 .. Într-o lumină mai strălucitoare. mama a pătruns în subconştientul nostru ca o adiere albă de vis deasupra capetelor.Dr. şochează totuşi sufletele obişnuite şi acest lucru ar putea să le facă să respingă ideea plecării în momentul mor ii. Pentru ca această comunicare spirituală să treacă dincolo de marea durere. în special în timpul funeraliilor sau după funeralii. deoarece emo iile din lumea spiritelor nu sunt la fel cu cele trăite aici..N: Bine. care a durat doar câteva secunde. încurajare şi asigurării că cel iubit se află într-un loc mai bun.. Probabil că şi eu şi sora mea atinseserăm starea de receptivitate Alfa cam în acelaşi timp. vin după mine. într-un accident.i trupul în vreun fel de mormânt? S: (glasul este mai încrezător) Da. mă simte... chiar şi după o lungă suferin ă. Este timpul să plec.. Aşa cum am văzut în ultimul caz.. făcându-ne pe amândoi să cădem într-un somn adânc în starea Delta. deoarece ei ştiu că cei ramaşi pe Pământ îi vor vedea din nou în lumea spiritelor şi. subiec ii mei îşi amintesc frustrarea că nu au fost în stare să-şi folosească eficient energia pentru a atinge mental o persoană care a fost nereceptivă datorită şocului şi durerii.. Dr.. După câteva ore ne-am întors în casa goală a mamei cu so ii şi so iile noastre şi am hotărât că aveam nevoie să ne odihnim. Aceasta nu este insensibilitate fa ă de situa ia lor personală şi de oamenii pe care îi lasă în urmă pe Pământ. multe alte suflete vor să plutească pentru câteva zile terestre deasupra locului unde au murit. acesta este de obicei satisfăcut şi vrea apoi să se îndepărteze repede de planul astral al Pământului. probabil. Cu toate acestea. Trauma emo ională la cei vii poate să le copleşească min ile într-o aşa măsură.. Sally. găsesc că entită ile spirituale apreciază respectul acordat memoriei vie ii lor fizice de către rudele în via ă şi prieteni. Sindromul sufletului plutitor este adevărat în mod special în cazul mor ii persoanelor tinere. a fost o formă plină de sens de închidere. Contrar a ceea ce cred unii oameni. adesea sufletele sunt pu in interesate de ce se întâmplă cu trupurile lor după moartea fizică. m-au îngropat. sora mea şi cu mine eram atât de trişti. Î i vezi prietenii din tren punându. cel mai adesea nu vrea să plece imediat. a zâmbit.

fiecare dintre noi are capacitatea de a se contopi cu conştiin a noastră înaltă. din partea cealaltă. Mintea noastră va parcurge însă un drum mai scurt prin această evolu ie progresivă atunci când moartea vine subit. Cu toate că sufletele îşi părăsesc trupurile repede. Voi vorbi mai mult despre sufletele tulburate în Capitolul patru. un spirit tulburat nu vrea să părăsească Pământul după moartea fizică. Prin moarte ne pierdem trupul. Moartea nu este întuneric. Dacă am suferit mult timp de o boală incurabilă. aceste suflete plecate dintre noi încă mai pot să vină dacă sunt chemate. se pare că intrarea în lumea spiritelor este un proces atent 13/159 . În aceste cazuri anormale ajutorul vine de la entită ile superioare şi iubitoare care le asistă pe acestea. Cred că oamenilor muribunzi li se permite accesul la o cunoaştere supremă a conştiin ei eterne şi acest lucru este adesea reflectat de fe ele lor. Aşa cum s-a afirmat în mod în elept. este timp să ne pregătim cum trebuie. „O parte din so ul meu defunct vine la mine în clipele grele”. vom vedea cum este via a de după moarte. dar energia noastră vitală şi eternă se uneşte cu for a unui suprasuflet divin. sunt atât de inunda i de libertatea redescoperită în trupurile lor Pământeşti. după ce îşi amintesc de experien ele mor ilor anterioare. Acest fapt se datorează unei probleme nerezolvate care a avut un impact serios asupra conştiin ei sale. După moarte. Efectul de tunel pe care îl trăiesc atunci când părăsesc Pământul este portalul spre lumea spiritelor. Chiar dacă au multe activită i. o dată ce au trecut fazele de şoc. oamenii nu pleacă pentru totdeauna atât timp cât cei rămaşi pe Pământ îşi amintesc de ei. sufletele trebuie să aştepte ridicarea por ii Săgetătorului şi echinoc iul de toamnă. în procesul de adaptare. Oamenii asociază moartea cu pierderea for ei vitale. Moartea nu ne rupe legătura continuă cu sufletul nemuritor al acelora pe care îi iubim. Subiec ii îmi spun că migrarea sufletelor este. Clien ii mei îmi relatează că. putem fi bolnavi sau sănătoşi. sunt în stare să-i ajute pe cei de pe Pământ să-şi conecteze mintea la însăşi lumea spiritelor. De asemenea. Clien ii mei sus in că. ci lumină. ieşind prin constela ia Gemenilor pe timp de noapte.Când o văduvă cu copii mici îmi spune. mult mai uşoară. când ziua şi noaptea sunt egale. cei care îngrijesc de aceştia spun că cei mai mul i ajung spre sfârşit la o detaşare împăcată. încât devin nerăbdători să pornească în călătoria lor spirituală spre un loc liniştit şi familiar. de negare şi de depresie. Cum ar trebui să ne pregătim cel mai bine pentru propria noastră moarte? Via a ne poate fi lungă sau scurtă. în realitate. Muribunzii trec printr-o metamorfoză de separare a sufletelor lor de un trup adoptat. Pe măsură ce sfârşitul vie ii noastre fizice se apropie. Moartea este cea mai uşoară perioadă din vie ile noastre pentru conştientizarea spirituală. când ne putem sim i sufletul conectat la eternitatea timpului. Câteodată. în calitate de spirite. Mul i dintre aceştia îşi dau seama că un ceva universal îi aşteaptă dincolo şi că o să fie bine. Cu toate că există oameni muribunzi care consideră că acceptarea este mult mai grea decât resemnarea. doar pentru că ei şi-au pierdut personalitatea fizică a trupului muritor. dar enigma fantomelor descrise în căr i şi în filme a fost exagerată foarte mult. când în realitate este tocmai invers. în timp ce amintirile colective sunt atomi de energie pură pentru toate spiritele. Reîncarnarea înapoi pe Pământ ar putea avea loc numai în timpul echinoc iului de primăvară. În următoarele capitole vom vedea cum memoria specifică este o reflectare a propriului nostru suflet. avem mijloacele de a ajuta spiritele tulburate şi lăsându-le pe Pământ. În cazurile ce urmează. dar vine vremea aceea când to i trebuie să dăm ochii cu moartea în felul în care ne este sortit. 2 POARTA SPRE LUMEA SPIRITELOR TIMP de mii de ani oamenii din Mesopotamia au crezut că por ile de intrare şi de ieşire din ceruri se află la capetele opuse ale marii curburi a Căii Lactee numită Râul Sufletelor. o cred.

Iată observa iile altei persoane aflate în acest loc al spiritelor... Dr.. puterea gândului peste tot în jurul meu.. dar în jurul meu s-a în eles cine sunt şi de ce mă găsesc acum aici. am ieşit din tunel. Dr.N: Sim i că eşti încă legată de Pământ printr-o altă dimensiune. Continuă.N: Când ieşi din tunel ce mai ai în minte. S: La început.i impresiile să. m-ar aştepta.N: Descrie-mi acest tunel... În mintea mea Pământul pare aproape.....N: Ai men ionat existen a în jurul tău a unei substan e ca un nor chiar după ce ai părăsit tunelul.. Unele dintre persoane îl văd imediat după moarte deschizându-se chiar deasupra trupurilor lor. este un fel de. deoarece cercul luminos se măreşte în fa a mea. Dr. ceva mă trage uşor.pretutindeni este o armonie a gândurilor.. care este diferită de Pământ.. e ca şi cum ceilal i.. când ne întoarcem pe Pământ într-o altă via ă. sunt conştientă de gândurile care vin la mine. şi mă simt încă legată de Pământ. Este ca şi cum. deoarece am intrat într-un tunel.. în timp ce al ii afirmă că se mişcă chiar deasupra Pământului înainte de a intra în tunel... o cea ă luminoasă. Dr.. Eu. aproape de Pământ....N: Continuă.N: Bine..... S: Sunt invitată să avansez.. cred că trebuie să plutesc prin tunelul ăsta. era foarte luminos... dar nu l-am mai văzut de când am intrat în tunel. gânduri de dragoste. Dr. doar o simt . Dr. şi pe urmă ce se întâmplă cu tine? S: Simt o smucitură... Spune-mi ce i se întâmplă. da. anticiparea... S: Este. empatie. te rog. în afara lipsei de claritate vizuală absolută? S: (subiectul coboară vocea) Este aşa de. Mai târziu.dar se pare că plutesc printr-o materie ca un nor.. ca suflet? S: Gândul! Simt... de prietenie... şi la celălalt capăt se află un cerc mic de lumină.N: Vezi vreo dovadă în jurul tău? S: (pe ton scăzut) Nu. Dr.N: Acum î i părăseşti trupul.nu arată aşa .... Amplasarea tunelului în raport cu Pământul variază în relatările subiec ilor mei.N: Mai ai vreo impresie în acest moment.. Este ciudat. şi aşa şi fac. Cu toate acestea. (clientul se opreşte) Dr.. în toate cazurile.. Dr.. dezorientată. sunt în locul unde stau spiritele... Şi trec prin ea.. drumul înapoi este descris ca fiind mult mai rapid. care au grijă de mine..N: Ai vreun sentiment de siguran ă. Dr. o deschizătură goală şi întunecoasă. Dr.... nemişcat.... dar 14/159 . Te afli într-un cer deasupra Pământului? S: (pauză) Nu ... Când mă aflam în tunel eram mai mult. Este mai mult gri decât Întuneric.. S: Cercul de lumină se lărgeşte foarte mult şi... mă hrănesc. sau eşti un pic speriată? S: Nu sunt speriată. şi totul este combinat cu.. Te vezi mişcându-te din ce în ce mai departe de planul Pământului. lumină ca un nor.măsurat. Cazul 3 Dr.... Da.N: Lasă cercul de lumină să se mărească în fa a ta la capătul tunelului şi explică-mi în continuare ce i se întâmplă. S: Este greu de pus în cuvinte.. Simt. scurgerea timpului până se ajunge la acest pasaj este neglijabilă odată ce sufletul părăseşte Pământul. Dr. mă simt în siguran ă. este un loc atât de liniştit.N: Relaxează-te complet şi lasă.N: Po i vedea Pământul? Este sub tine? S: Probabil. poate? S: Posibil. acum este un pic mai întunecat.i vină uşor în timp ce îmi relatezi tot ce i se întâmplă..

ştiu că sunt într-un alt spa iu. Dr.N: Ce ai mai putea să-mi spui despre locul în care te afli acum? S: Este încă un pic... Înce oşat... dar plec de aici. Acest subiect, fiind purtat prin experien a mor ii şi prin tunel, continuă să se adapteze mental, cu calm, la starea ei de decorporalizare în timp ce avansează în lumea spiritelor. După o anumită nesiguran ă ini ială, primele ei impresii relatate reflectă un sentiment ademenitor de stare de bine. Această stare este comună la subiec ii mei. O dată trecute prin tunel, sufletele noastre au ajuns dincolo de prima poartă în călătoria lor spre lumea spiritelor. Cei mai mul i îşi dau seama acum că nu sunt chiar mor i, ci că doar au scăpat de povara unui trup Pământesc care a murit. O dată cu această conştientizare vine şi acceptarea în diverse grade, în func ie de suflet. Unii subiec i privesc în jur cu uimire continuă, în timp ce al ii sunt mai realişti în relatările despre cele văzute. Foarte mult depinde de maturitatea lor şi de experien ele recente de via ă. Cel mai comun tip de reac ie pe care îl aud este un suspin de eliberare urmat de ceva de genul: „Oh, minunat, sunt din nou acasă în locul acesta superb”. Există unele suflete înalte care ies atât de repede din trup, încât o mare parte din ceea ce descriu în acest loc apare ca o cea ă, în timp ce sufletele în cauză se îndreaptă spre destina iile lor spirituale. Acestea sunt argumentele pro şi, după părerea mea, ele formează o minoritate distinctă pe Pământ. Sufletele obişnuite nu se mişcă atât de repede şi unele sunt foarte ezitante. Dacă eliminăm cazurile rare ale spiritelor foarte tulburate care se luptă să rămână legate de trupurile lor moarte, cred că sufletele tinere cu mai pu ine vie i anterioare sunt acelea care rămân ataşate de mediul Pământesc după moarte. Cei mai mul i dintre subiec ii mei îmi relatează că, în timp ce ies prin gura tunelului, lucrurile sunt neclare pentru o perioadă de timp. Cred că aceasta se datorează densită ii celui mai apropiat plan astral care înconjoară Pământul, numit de teosofi kamaloka. Următorul caz descrie această zonă din perspectiva unui client mult mai analitic. Sufletul acestei persoane dovedeşte o putere observa ională considerabilă de în elegere a formei, culorilor şi a nivelurilor vibra ionale. În mod normal, asemenea descrieri fizice grăitoare ale clien ilor mei din adâncul lumii spiritelor apare după ce aceştia se obişnuiesc cu mediul.

Cazul 4
Dr.N: Descrie-mi ce vezi în jurul tău pe măsură ce te Îndepărtezi de tunel, cu cât mai multe detalii posibile. S: Lucrurile sunt... dispuse în straturi. Dr.N: Stratificate în ce fel? S: Mmm... ca un fel de... prăjitură. Dr.N: Foloseşte prăjitura drept model şi explică-mi ce vrei să spui. S: Vreau să spun că unele prăjituri au vârful mai mic şi sunt mai mari la bază. Nu este aşa când trec prin tunel. Văd straturi... niveluri de lumină... Îmi apar... translucide... crestate... Dr.N: Vezi lumea spiritelor din această zonă ca fiind formată dintr-o structură solidă? S: Asta încerc să explic. Nu pare solidă, deşi aşa ai putea crede la început. Este stratificată nivelurile de lumină sunt toate între esute în... fire stratificate. Nu vreau să sune ca şi când nu ar fi simetrice, pentru că sunt. Dar observ varia ii în grosimea şi culoarea refrac iei straturilor. În plus, se mai şi mişcă înainte şi înapoi. Am observat întotdeauna acest fapt când am călătorit departe de Pământ. Dr.N: De ce crezi că este aşa? S: Nu ştiu. Nu eu l-am făcut aşa. Dr.N: Din descrierile tale, lumea spiritelor îmi apare ca o galerie uriaşă având straturi cu sec iuni de nuan e diferite din vârf până la bază. 15/159

S: Da, şi segmentele sunt rotunjite - se curbează pe măsură ce plutesc printre acestea. Dr.N: Din locul tău de observa ie, po i să-mi vorbeşti despre culorile diferite ale straturilor? S: N-am spus că straturile au tonuri majore de culoare. Sunt toate varia ii de alb. Este mai deschis... mai luminos acolo unde merg acum decât locul în care am fost. Acum, în jurul meu observ un alb ce os mult mai luminos decât cel din tunel. Dr.N: În timp ce pluteşti printre aceste straturi spirituale, sufletul tău se mişcă în sus sau în jos? S: Nu, de-a lungul. Dr.N: Bine, atunci în momentul acesta vezi lumea spiritelor în dimensiuni liniare de drepte şi unghiuri când mergi? S: (pauză) Pentru mine este... mai mult o energie non-materială care mă poartă şi care este separată în straturi de varia iile de culoare închisă sau deschisă. Cred că ceva... mă trage la nivelul meu potrivit pentru această călătorie şi încearcă să mă şi relaxeze... Dr.N: În ce fel? S: Aud sunete. Dr.N: ce fel de sunete? S: Un... ecou... o muzică... un clinchet muzical... de clopo ei care sună la adierea vântului... vibrează la mişcările mele... este atât de relaxant. Dr.N: Alte persoane au definit aceste sunete ca fiind de natură vibra ională, similare cu rezonan a produsă de ciupirea unui diapazon. Eşti de acord cu acesta descriere sau nu? S: (dă din cap aprobator) Da, într-adevăr... şi mai am în memorie un miros şi un gust. Dr.N: Înseamnă că sim urile fizice ne rămân şi după moarte? S: Da, amintirea lor... unduirile notelor muzicale sunt atât de frumoase aici... clopo ei... corzi... atâta linişte. Mul i călători prin lumea spiritelor îmi povestesc despre senza iile de vibra ii muzicale. Senza iile de zgomot încep destul de repede după moarte. Unii subiec i îmi spun că aud un murmurat sau un bâzâit chiar după ce-şi părăsesc trupul fizic. Acesta este asemănător cu zgomotul care se aude dacă stai lângă firele de telefon, putând varia ca volum înainte ca sufletele să iasă din ceea ce cred că este planul astral al Pământului. Oamenii au relatat că aud aceleaşi sunete când sunt sub anestezie generală. Aceste sunete joase, ca de clopo el, devin mai muzicale când părăsim tunelul. Această muzică a fost atât de bine numită energia universului, deoarece revitalizează sufletul. În ceea ce priveşte subiec ii care vorbesc despre stratificarea spirituală, men ionez posibilitatea ca ei să vadă planurile astrale. În metafizică s-a scris mult despre planurile de deasupra Pământului. Începând cu scrierile indiene străvechi numite Vede, urmate de textele europene mai târzii, planurile astrale au fost reprezentate istoric de o serie de dimensiuni care se ridică deasupra lumii fizice sau tangibile care se contopeşte cu cea spirituală. Aceste zone invizibile au fost vizitate de oameni de-a lungul a mii de ani prin observa ii meditative, din afara trupului, a min ii. Planurile astrale au mai fost descrise şi ca fiind mai pu in dense pe măsură ce ne îndepărtăm de influen a grea a Pământului. Următorul caz prezintă un suflet care a rămas încă tulburat după trecerea prin tunelul spiritual. Acesta este un bărbat care, la vârsta de 35 de ani, a murit de atac de cord pe o stradă din Chicago în 1902. El a lăsat în urmă o familie mare cu copii mici şi o so ie pe care a iubito mult. Ei erau foarte săraci.

Cazul 5
Dr.N: Acum po i să vezi clar în timp ce te deplasezi prin tunel? S: Încă mai trec prin aceşti... nori ca o spumă din jurul meu. Dr.N: Vreau să treci prin el şi să-mi spui ce vezi acum. 16/159

S: (pauză) Oh... am ieşit... Dumnezeule, locul ăsta este mare! E atât de luminos şi de curat - şi chiar miroase bine. Văd un castel de ghea ă superb. Dr.N: Mai spune-mi. S: (cu uimire) Este enorm... arată ca un cristal luminos, strălucitor... pietre colorate scânteind peste tot în jurul meu. Dr.N: Când spui cristalin, mă gândesc la o culoare clară, transparentă. S: Sunt mai mult gri şi albe... dar pe măsură ce plutesc văd şi alte culori... mozaicuri... toate strălucitoare. Dr.N: Priveşte în depărtare din interiorul acestui palat de ghea ă - zăreşti vreo grani ă undeva? S: Nu, locul acesta este infinit... atât de grandios... şi liniştit. Dr.N: Ce sim i în acest moment? S: Nu... pot să mă bucur de această zonă pe deplin... nu vreau să merg mai departe... Maggie... (so ia subiectului). Dr.N: Văd că încă mai eşti tulburat de via a din Chicago, dar asta te împiedică să avansezi în lumea spiritelor? S: (subiectul âşneşte de pe scaunul din biroul meu) Bun! Îl văd pe ghidul meu venind spre mine - el ştie ce îmi trebuie. Dr.N: Spune-mi ce se întâmplă între tine şi ghidul tău. S: Îi spun că nu pot merge mai departe... că am nevoie să ştiu că Maggie şi copiii vor fi bine. Dr.N: Şi ce- i răspunde ghidul? S: Mă consolează - dar sunt mult prea încărcat. Dr.N: Şi tu ce îi spui? S: (strigând) îi spun: „De ce ai permis să se întâmple asta? Cum ai putut să-mi faci aşa ceva? M-ai făcut să trec prin durere şi greută i cu Maggie şi acum ne despar i vie ile.” Dr.N: ce face ghidul tău? S: Încearcă să mă consoleze. Mă asigură că am făcut o treabă bună şi că o să văd că via a mea şi-a urmat cursul stabilit. Dr.N: Şi tu accep i ceea ce spune ca? S: (pauză) în mintea mea... Îmi vin informa ii... despre viitorul lor pe Pământ... că familia mea îşi continuă via a fără mine... acceptând că am plecat... că vor reuşi... şi că o să ne revedem curând. Dr.N: Şi cum te face lucrul acesta să te sim i? S: Simt... o pace.... (suspinând) sunt gata acum să merg mai departe. Înainte de a ajunge la semnifica ia cazului 5 care îşi întâlneşte ghidul aici, vreau să men ionez interpretarea acestui bărbat asupra lumii spiritelor pe care o aseamănă cu un palat de ghea ă. Mai departe în lumea spiritelor, subiec ii vor vorbi despre cum văd clădiri şi cum se află în camere mobilate. Starea de hipnoză în sine nu crează aceste imagini. În mod logic, oamenii nu ar trebui săşi amintească de aceste structuri fizice într-o lume non-materială, doar dacă nu considerăm că aceste scene ale mediului natural Pământesc sunt menite să ajute la tranzi ia şi adaptarea sufletului la starea de moarte fizică. Aceste imagini au o semnifica ie individuală pentru fiecare suflet cu care comunic, dintre care toate sunt afectate de experien ele lor pe Pământ. Când sufletele disting în lumea spiritelor imagini legate de locuri în care au trăit sau pe care le-au vizitat, există un motiv. Casa pe care nu o po i uita, şcoala, grădina, muntele sau malul mării sunt văzute de suflete deoarece o for ă spirituală binevoitoare le permite mirajelor Pământeşti să ne consoleze prin familiaritatea lor. Amintirile noastre planetare nu mor niciodată - ele ne şoptesc întotdeauna în minte şi în suflet pe calea viselor fic ionale tot aşa cum fac şi imaginile lumii spiritelor în mintea umană. Îmi place să aud de la subiec i despre primele lor imagini din lumea spiritelor. Oamenii pot vedea câmpii cu flori sălbatice, turnuri de castele ridicându-se în depărtare sau curcubeie sub cerul deschis când se întorc în acest loc de adora ie după o perioadă de absen ă. Aceste prime imagini eterice Pământeşti ale lumii spiritelor nu par să se prea schimbe mult pentru sufletul care se

17/159

pentru ca el să-şi poată continua călătoria cu mai multă acceptare. în ciuda influen elor liniştitoare ale lumii spiritelor. Ghizii noştri şi un număr de suflete pereche şi prieteni ne aşteaptă aproape de poartă. a ne oferi afec iunea lor şi a ne da asigurarea că suntem în regulă. ca mijloc de consolare a acestui bărbat în privin a viitorului so iei şi copiilor. Un suflet poate apărea ca o masă de energie. Maggie. Cazul 5 va face în cele din urmă o adaptare sănătoasă la lumea spiritelor. Ghidul din cazul 5 a oferit o scurtă vizualizare a timpului terestru accelerat. Ele nu sunt pregătite pentru moarte şi unele se simt triste şi deposedate imediat ce-şi părăsesc trupurile. Dacă un suflet a fost traumatizat de o treabă neterminată. foarte evolua i. Acest lucru nu este în întregime adevărat. Cu toate acestea.întoarce după un interval de mai multe vie i. acest sentiment este combinat cu euforia provocată de faptul că toate grijile lor lumeşti au fost lăsate în urmă. De multe ori se întâmpla ca. De obicei. cum le recunoaştem? Am descoperit un consens general în rândul subiec ilor mei afla i sub hipnoză în ceea ce priveşte opinia lor despre despre cum se văd sufletele în lumea spiritelor. am observat că ghizii noştri nu încurajează rezolvarea completă a tulburărilor gândurilor la intrarea în lumea spiritelor. sunt pregăti i să preia şocul ini ial al frustrării pe care o simte sufletul imediat după o moarte prematură. Mai presus de toate. de obicei. le sim im prezen a din momentul mor ii. For e inteligente şi nevăzute de energie ne ghidează pe fiecare la trecerea prin portal. dar aparent este posibil şi ca energia non-organică a sufletelor să prezinte caracteristici umane. Timpul de acomodare a sufletului depinde de împrejurările în care a murit. Cei nou sosi i în lumea spiritelor au pu in timp pentru a pluti în jur întrebându-se unde sunt sau ce se va întâmpla cu ei. că am ajuns cu bine. în special durerea fizică. Oamenii tind să creadă că toate sufletele devin omnisciente când mor. este ghidul său. care a fost lăsată în urmă. a ne uşura recunoaşterea. 3 ÎNTOARCEREA ACASĂ DE vreme ce întâlnirea unor spirite prietenoase care ne întâmpină după moarte este atât de importantă. permi ându-i ghidului său să-l asiste în timpul echilibrării în călătoria ce va începe ulterior. Indiferent de starea de spirit pe care o manifestă imediat după moarte. Sufletele care reintră în lumea spiritelor în aceste condi ii sunt adesea uimite şi derutate din cauză că-i părăsesc fără prea multe avertismente pe cei iubi i. Aceşti profesori spirituali. Sufletele îşi folosesc adesea capacitatea de a proiecta 18/159 . pentru a ne ajuta. atunci când o via ă tânără se sfârşeşte subit. să sesizez mânie în timp ce procedez la regresia temporală a vârstelor. nu suntem izola i sau lipsi i de ajutor. Există momente şi locuri mai potrivite pentru analizarea detaliată a lec iilor învă ăturii karmice care implică via a şi moartea şi pe care le voi descrie mai târziu. Cu toate că la prima vedere ar putea părea că suntem singuri imediat după ce murim. Cazul pe care tocmai l-am trecut în revistă ar putea fi descris ca un suflet destul de neliniştit legat strâns de sufletul său pereche. prima entitate pe care o vede. Nu există nici o îndoială că unele suflete poartă cu ele bagajul negativ al unei vie i anterioare grele mai mult decât altele. cu toate că există diferen e între descrierile subiec ilor. de ataşamentul fiecărui suflet fa ă de amintirile vie ii care tocmai a luat sfârşit şi de nivelul de avansare. odată ce subiec ii afla i în transă merg mai departe în lumea spiritelor ca să descrie aspectele func ionale ale vie ii spirituale. subiec ii mei exclamă tot timpul la redescoperirea minunilor lumii spiritelor. deoarece perioadele de adaptare variază. lumea spiritelor reprezintă un loc de pace absolută pentru sufletul călător. Am aflat ca. De fapt. comentariile lor devin mai uniforme. deoarece o mare parte din readaptarea noastră ini ială depinde de influen a acestor entită i iubitoare asupra sufletului nostru care se întoarce.

.. A murit când eram copil şi nu m-am consolat niciodată.. Dacă unui suflet care călătoreşte îi apare o fostă rudă sau un prieten apropiat. (Subiectul a murit într-un accident de automobil.. şi lucrul de care sunt cea mai conştientă este mâna pe care o întinde spre mine. singură.... configura ii care pot fi luate de suflete din substan a lor energetică de bază. ca şi cum aş pluti pe... pe el l-am iubit cel mai mult. Dr. Dr. Dr. el se află acolo pentru a o întâmpina şi a-i da încurajări pline de afec iune. este posibil să ne mai fie un pic teamă până când ne obişnuim din nou cu lumea spiritelor? 19/159 . mi-a fost atât de dor de tine.. Dr. un nisip alb şi pur...N: Şi el te lasă să vezi toate astea cu mintea ta ca să-l po i recunoaşte? S: Da.. Dumnezeule! Dr.) S: Pentru că. Dr. sunt aici! Dr. dar în acelaşi timp întreagă. Consider că. de obicei. monitorizând în felul lor sosirea sufletului călător..N: De ce tocmai acesta persoană vine prima să te întâmpine? S: (cu voce preocupată şi distantă) Unchiule Charlie.. e exact aşa cum mi-l amintesc. în alte vie i...N: Ce este? S: (cu entuziasm) Unchiule Charlie! (tare) unchiule Charlie.N: Şi pe urmă ce mai face? S: Zâmbeşte şi-mi întinde mâna. dar. mai departe în lumină.. ca să nu-mi fie frică..N: Atunci. mă aflu sub o umbrelă uriaşă cu ciungi viu colorate şi sunt toată vaporizată. aşa cum îl ştiam în ultima via ă. Este... Dr. Dr.. (ezitare lungă) în depărtare.N: Ce i se pare aşa de amuzant? S: Unchiul Charlie este tot aşa de gras ca pe vremuri.N: Şi tu ce faci? S: Merg cu el şi ne amintim de vremurile frumoase pe care le-am petrecut jucându-ne în fânul de la fermă.... Ghizii şi sufletele pereche nu sunt aceiaşi... Dr. şi el mi se arată pe de-antregul.. indiferent de câte ori am murit înainte. să mă conducă. imediat după moarte. a avut legături strânse cu subiectul într-o serie prelungită de vie i anterioare.N: Cum ştii că este unchiul Charlie? Ii recunoşti trăsăturile? S: (subiectul se foieşte în scaun cu entuziasm) Sigur..N: (Repet întrebarea..N: Ce vezi în jurul tău? S:. Majoritatea subiec ilor mei îmi povestesc că prima persoană pe care o văd în lumea spiritelor este ghidul lor personal. (Subiectul şi-a trăit cea mai apropiată via ă anterioară la o fermă din Nebraska). Proiectarea unei forme de via ă umane este doar una din numărul incalculabil de apari ii.. Cu toate acestea. ghizii sunt undeva în imediata apropiere. care vine spre mine.forme anterioare de via ă când comunică între ele. în mod evident. Plutim amândoi... Cu toate că această entitate suflet-pereche nu este primul ghid al clientei mele. Cazul 6 Dr. Este. atunci ghidul lor obişnuit poate lipsi din scenă. Dr...N: Asta înseamnă că are trup şi mâini? S: (râde) Păi. Sufletul din următorul caz tocmai a trecut printr-o poartă spirituală şi este întâmpinat de o entitate superioară care.) Dr.. o lumină.N: Este cineva acolo care să te întâmpine? S: (pauză) Credeam că sunt..N: De ce î i întinde mâna într-o formă materializată? S: (pauză) Ca să mă consoleze. sigur. Ştie că mai sunt încă un pic şocată de moartea mea. În capitolul 6 voi discuta despre o altă trăsătură a identită ii sufletului: posedarea unei aure de o anumită culoare. da şi nu. după oricare dintre vie ile noastre putem întâlni un suflet pereche.. În mintea mea. şi se află lângă mine (chicoteşte). care se mişcă în jurul meu. dintre toate rudele mele.

.. mă părăseşte.. stă într-un alt loc decât mine. Dr.. ce frumos. Nu există tensiune sau griji .. Unu. îmi dau seama că am mai fost cu ei.i dai seama de ce unchiul Charlie te părăseşte în acest moment? S: (mult mai relaxată. prietenii. dar cu regret) Da. Cazul 7 Dr.. Iată un alt exemplu.. spunemi ce efect are acest loc asupra ta.. şi par prietenoşi. poate.. Dr. în timp ce treci prin poarta spirituală? S: (pauză) Familiaritatea. Dr. se pare că vor să mă alătur lor. Sim i cumva că s-ar putea să te aştepte? S: (recunoaşte) Da! De fapt..S: Nu este chiar frică. încă mai sunt pu in confuză. astfel încât.. dovada unei ordini şi a unei armonii atent dirijate în lumea spiritelor a adus înapoi amintirea a ceea ce am lăsat în urmă înainte de a alege via a sub formă fizică. chiar dacă ele poate că deja trăiesc o altă via ă într-un trup nou. Dr..doar o stare de bine.N: Cred că în eleg.. ca nişte nori. A venit doar ca să mă întâmpine.N: Pe măsură ce pluteşti. voi studia capacitatea sufletelor de aşi separa esen a. oameni pe care îi ştiam. continuă să te mişti. Sarcina unchiului Charlie era să fie prima persoană care să te întâmpine după moartea ta şi să vadă dacă eşti în regulă.. cu ochii min ii interioare. Trebuie să. Dr. trei! Acum.. care este următoarea impresie importantă. blânde.N: Acum că ai avut şansa să te adaptezi la mediul înconjurător din lumea spiritelor. greşit... Ce face unchiul Charlie acum? S: Mă duce. Plutesc... spre locul unde trebuie să ajung.N: Ce este familiar? S: (după o ezitare) Lumea. cald şi de confortabil... Aş vrea să ştiu dacă acum te sim i mai bine şi mult mai acasă. există acest impact copleşitor atunci când vedem persoane pe care am crezut că nu le vom mai revedea vreodată după ce au murit pe Pământ. spune-mi ce se întâmplă.. să mă aducă aici.... În al doilea rând.. Maşina m-a luat prin surprindere. S: Este aşa de. Dr.N: (opresc dialogul şi folosesc tehnicile de calmare în astfel de situa ii şi apoi continuăm) Priveşte adânc. sunt aici..doi. lumina aceasta arată la fel? 20/159 . În primul rând.. într-o via ă pe Pământ.. S: (pauză lungă) Sunt.. să mergem un pic mai departe... În capitolul 10. De aceea unchiul Charlie m-a lăsat cu ceilal i. Acest lucru va fi explicat în capitolul 6. De obicei. De ce pleacă? Dr.N: Aceste persoane î i sunt familiare de pe Pământ? S: Am. Aş vrea să stau în acest loc pentru totdeauna. nu pleca! Dr. (pauză) Nu.N: În timp ce te mişti.N: Voi număra până la trei şi apoi vom merge acolo.N: Continuă să te îndrep i spre ei. este mai mult o nelinişte.. să poată exista în mai mult de un singur corp.N: Ce se-ntâmplă acum? S: (foarte supărată) Unchiul Charlie se îndepărtează. S: Da. în acest punct critic al trecerii unui suflet. bagajul permanent al poverilor fizice Pământeşti se diminuează din două motive. Dr.. Variază de fiecare dată. Dr. Mă simt uşurată că sunt departe de Pământ.N: OK. pe măsură ce mă apropii.N: Bine. Dr. senza ia prezen ei lor. cred. oameni în jurul nostru...... Un fenomen curios în legătură cu lumea spiritelor este că persoanele importante din via a noastră pot să ne întâmpine întotdeauna..... Ce vezi în continuare? S: Lumini.

S: (pauză) Acum văd jumătă i de forme umane. în cadrul şedin elor de dinaintea revenirii în lumea spiritelor.. (alarmată) Ochii sunt peste tot în jurul meu acum.... mai mari.. formele se schimbă... În afară de Larry.. sunt diferi i. că vie ile anterioare i se rostogolesc una peste alta. Dr.. 21/159 . Acest subiect este atât de emo ionat... M-am bucurat că am avut ocazia să trecem în revistă aceste persoane mai devreme. În oameni! Dr.N: Ce face i voi doi acum? S: Ne îmbră işăm. Dr. so ul ei american cel mai recent...N: Ce vezi? S: (începe să râdă şi să plângă în acelaşi timp) Cred că este. dar eu mă mişc mai greu decât ei... se apropie de mine.. Contururile lor sunt şi ele transparente.N: (după ce i-am dat subiectului şansa să-şi mai revină un pic) Entitatea lui Larry se află în fa a unui grup de persoane pe care le cunoşti? S: Da.N: Mergi în direc ia lor sau aceştia vin spre tine? S: Ne deplasăm unii spre al ii...N: Po i să-i vezi clar pe to i? S: Nu..N: (subiectul este atât de absorbit în scena cu sufletul său pereche încât pe fa ă îi curg şiroaie de lacrimi.. şi îndepărta i. pentru că...N: Dacă o a treia persoană s-ar uita la voi acum. da. cred.. (apoi cu un suspin de uşurare) oh! Dr. Dr.N: Fiecare entitate are doi ochi? S: Da.. despre care mi-ai spus mai devreme? S: (grăbindu-se) Da...N: Continuă. cei din spate sunt.. cu orbite negre.. Gunther era puternic şi toată lumea din familia lui era împotriva acestei căsătorii. numai de la talie în sus. Gunther şi Jean . Jean a fost un marinar francez în secolul al XIX-lea. ceilal i prieteni ai mei sunt în spate.. nu ştiu sigur ce să fac.. pete de energie. în lumea spiritelor? S: Ar vedea în jurul nostru. dar le simt prezen a. două mase de lumină strălucitoare ca două vârtejuri. cu iris şi pupilă? S: Nu... gânduri despre ei şi. şi ştiu că ele sunt oameni! Dr. Se află în fa a tuturor.. Aştept un moment şi încerc din nou) Cum a i arăta tu şi Larry pentru cineva care v-ar privi chiar acum acolo. Larry este în fa ă.. Oh. Dr. Înce oşa i. S: Încep să-i recunosc.... Dr..N: Relaxează-te şi continuă să pluteşti în timp ce-mi povesteşti tot ce vezi.. spre mine.N: Vezi numai ochi? S:.N: Aceşti ochi seamănă cu ochii oamenilor. vine spre mine...N: Larry este so ul din ultima ta via ă. Dr. Este numai o urmă de gură.N: Vezi vreun fel de trăsături ale acestor forme? S: (nerăbdătoare) Ochi! Dr.. Larry! Dr. dar acelaşi suflet pereche.N: Oameni cu forme fizice umane? S:Da...S: Nu.. Care radiază lumină.. nu se distinge nimic.. Jean a dezertat din marină ca să mă salveze de via a rea pe care o duceam în Marsilia şi totdeauna mă dorea. sunt. iar Gunther era fiul unor aristocra i germani care au trăit în secolul al XVIII-lea. ce ar vedea? S: (nu răspunde) Dr... este Larry.... este primul pe care chiar îl văd. pot să văd prin ele. Larry. gândul.... Larry. am avut o via ă aşa de minunată împreună.. îmi trimit imagini în minte.. se măresc. Dr. acum ştiu că cei pe care vreau să-i văd cel mai mult sunt în fa ă.to i sunt foşti so i.. Larry! Dr... uite! Este el! Dr..

.N: (după ce subiectul men ionează o mătuşă şi al i doi prieteni) Ce anume crezi că determină succesiunea în care aceşti oameni vin să te întâmpine? S: (pauză) Păi. şi chiar şi după moarte..... S: Oh. mamă.. ne unim.. S: (subiectul întrerupe cu un râs ascu it de recunoaştere) Tim!. mi-am dat seama că nu este întâmplător faptul că partenerii noştri spirituali ştiu exact când ne vine sorocul şi unde să ne întâmpine la sosirea noastră în lumea spiritelor. dar am nevoie să mă aju i să în eleg ce se petrece. S: (cu o voce transportată) Ne.N: Spune-mi cum simt acest lucru spiritele? S: Este ca şi cum ai fi înfăşurat cu o pătură de dragoste ca o lumină strălucitoare.N: Şi ce semnifică aceasta? S: Ne îmbră işăm.N: Vezi vreun ghid în jurul tău? S: Este aici.N: Şi cu unii dintre ei ai trăit mai multe vie i. Dr. asta ne face ferici i.. Wilma .. (subiectul face cu mâna) şi uite-o şi pe cea mai bună prietenă a mea. Dr. este fratele meu .a murit atât de tânăr (s-a înecat la vârsta de 14 ani în ultima ei via ă)..N: După ce i-ai întâlnit sufletul pereche. în func ie de nevoile speciale ale sufletului..(subiectul începe să se liniştească şi îl ajut să-şi şteargă lacrimile cu un şerve el)...... o entitate care înseamnă ceva pentru noi ne va aştepta un pic mai în fa a celorlal i care vor să ne stea la dispozi ie când intrăm pe poartă. Mi-a fost atât de dor de ea. Mărimea grupurilor de întâmpinare nu numai că se schimbă pentru fiecare din noi după fiecare via ă. dar este redusă drastic la aproape nimic pentru sufletele mai evoluate unde consolarea spirituală este mai pu in necesară. fireşte.. te rog să nu mă întrebi nimic acum. Vine spre mine. (subiectul începe să plângă din nou). Cazul 9. sunt to i acolo.. este aşa de bine să fiu din nou cu ea. Dr. Dr..... ne inem în bra e doar. ne exprimăm dragostea.N: Cum reuşi i să vă ine i în bra e neavând trupuri? S: (cu un suspin exasperat către mine) ne învăluim una pe alta în lumină. Dr. Este aşa de minunat să-L văd aici. în timp ce cu ceilal i poate numai una sau două? S: Da.. cât de mult însemnăm unul pentru celălalt. Dr. Este corect şi natural.. Constat că există un număr diferit de entită i care aşteaptă în grupuri de întâmpinare după fiecare via ă...de vizavi .. Acest caz demonstrează cât de tonice sunt figurile familiare pentru sufletul călător mai tânăr. Dr..N: (aştept un minut) ştiu că î i face plăcere această întâlnire. Înainte i-am sim it doar.. ce altceva? Dr. Dr. Şi îmi cunoaşte şi câ iva dintre prieteni. este un exemplu de acest fel de trecere spirituală. vreau să mă bucur de. Cu toate că forma diferă. (subiectul pare să fie într-o conversa ie mută cu mama din ultima ei via ă)... Îl văd plutind într-o parte.. El întotdeauna îşi arată natura masculină cu mine. Mama!. Cazurile 6 şi 7 ilustrează amândouă unul dintre cele trei moduri în care sufletele nou sosite sunt primite înapoi în lumea spiritelor. cel mai mult am fost cu so ul meu. şi întotdeauna este protectorul meu. Dr. Aceste două suflete fuseseră întâmpinate de o entitate 22/159 .N: De ce îi spui ghidului „el”? S: Noi arătăm ce parte din noi dorim.râdem împreună de băie i aşa cum făceam când stăteam la ea sus în pod. Dr. Adesea.N: În eleg.N: Şi veghează asupra ta în toate vie ile tale? S: Desigur. la sfârşitul acestui capitol.. ce se întâmplă după aceea? S: (subiectul apucă strâns bra ele extensibile) Oh.. Acum vin mai mul i spre mine. Dr.. Comitetul nostru de primire este planificat dinainte când intrăm în lumea spiritelor. Dr. o.N: Bine..N: Şi aceasta se întâmplă după ce so ul tău vine lângă tine? S: Da.

în fa a celorlal i. Al doilea mod în care suntem întâmpina i imediat după moarte este sub forma unei întâlniri tăcute şi pline de în eles. din dragoste şi bunătate. în cazul 6. şi că misiunea lui a continuat imediat după moartea subiectului meu. Oricare ar fi tipul întâlnirii de după moarte prin care trecem. cu ghidul spiritual şi fără nimeni altcineva în imediata apropiere. În continuare. unchiul Charlie era clar un suflet mai avansat decât subiectul meu şi poate că servea chiar în calitate de ghid spiritual. sub formă umană. mătuşi. S: Liniştea. aceasta este o sintagmă pe care o denigram cândva ca fiind prosteşte încărcată cu dorin ele noastre şi reprezentând o mitologie demodată în dezacord cu lumea modernă. incluzând modul în care se formează grupurile şi cum sunt împerecheate cu alte entită i. în lumea spiritelor. Pentru moment. este atât de linişte.. Când întâlnim astfel de spirite adunate imediat după moarte. Era evident că una din sarcinile principale ale sufletului unchiului Charlie consta în a ajuta cazul 6. Consider că durata acestei prime întâlniri cu ghizii noştri variază după fiecare via ă în func ie de împrejurările acelei vie i. Simplul motiv că ele aleg să ne întâmpine chiar după moarte. pe măsură ce evenimentul se derula.. cum a fost în cazul 5. ca formă de preferin ă fa ă de o identitate sau alta. Vă rog să mai observa i că. Aceste întâlniri generează un alt moment de vârf din punct de vedere emo ional la subiectul aflat în faza de sondare a supraconştientului. în cazul 7. 23/159 .N: Tocmai ai început să părăseşti planul astral al Pământului şi acum mergi din ce în ce mai departe în lumea spiritelor. Aceasta deoarece persoanele apropiate nouă în via ă nu sunt toate la acelaşi nivel de dezvoltare. un adevărat suflet pereche la acelaşi nivel cu acest subiect. Am fost martorul unor scene emo ionale zguduitoare ale clien ilor mei. Să fiu sincer. în acest stadiu al trecerii lor. Un alt motiv pentru care am ales cazul 8 este pentru a indica în ce mod şi de ce sufletele preferă să aibă o apari ie vizuală. puteau fi observate semnele unui ghid spiritual care orchestra întreaga întâlnire.. Mi se spune în mod repetat că sufletul în sine este androgin. În cazul 7. Cazul 8 Dr. unchi.principală. Aranjamentele organiza ionale spirituale. în aceeaşi secundă clien ii îmi declară că sexul nu este un factor neimportant. Cazurile 6 şi 7 arată cât este de important ca un suflet nou sosit să vadă „fe e” familiare. observăm că ne-au fost so i sau so ii. Cazul 7 a recunoscut oamenii mai repede decât cazul 6. bunici. urmată de altele cu influen ă descrescătoare. Am aflat că toate sufletele pot să preia amprente mentale atât masculine. ghidul spiritual al subiectului meu nu era uşor de remarcat printre fostele rude şi prieteni. important este să în elegem că entită ile care ne întâmpină s-ar putea să nu facă parte din propriul nostru grup de învă are din lumea spiritelor. în timp ce altele sunt destul de conven ionale. Acum nu mai cred la fel despre îngerii păzitori. cât şi feminine şi chiar fac lucrul acesta în prezen a altor entită i. Am văzut acest lucru în multe cazuri. Găsesc că este interesant faptul că termenul religios învechit de a avea un „înger păzitor” este folosit acum în sens metafizic pentru a denumi un spirit empatic. acesta pare să includă stilul particular al ghidului nostru spiritual împreună cu cerin ele propriului nostru caracter individual. Acest lucru este valabil şi în cazul următor.. în ipostaza de copil în via a care tocmai se sfârşise. părin i. veri şi prieteni dragi din vie ile noastre anterioare. el rămânând în plan secund. şi totuşi. copii. Vreau să-mi spui ce sim i. Întâlnirile emo ionale care au loc între suflete în acest interval în cadrul trecerii spirituale sunt doar preludiul la plasarea noastră în ultimă instan ă în grupul de entită i potrivit propriului nivel de maturitate. cazul 8 ilustrează acest gen de întâlnire. primul contact important a fost Larry. Mul i ghizi au nume care sună ciudat. vor fi descrise în capitolele ce urmează. Cu toate acestea. identificate după sex. De exemplu. nu înseamnă că toate vor face parte din grupul nostru de învă are spirituală când ajungem la destina ia finală în această călătorie. Cazul 8 arată rela iile foarte strânse pe care le au oamenii cu ghizii lor spirituali.

. în special în perioada de readaptare. Dr. atâta dragoste şi cunoaştere. Dr..... fireşte că putem întotdeauna să ne identificăm unii pe al ii cu mintea...N: Şi ce sim i când o priveşti? S: Calm.Dr. în sens literal. chiar la oameni pe care de-abia i-ai cunoscut. Notă: Am auzit de lumina identită ii spirituale. dar sufletul tău îşi aminteşte. Dr. şi vezi o lumină pe care o cunoşteai dinainte.. Dr.. putem face acelaşi lucru şi ca oameni. ai fi putut oricum s-o recunoşti? S: Bine. cu o expresie de hotărâre pe fa a ei. În cele din urmă. cu trăsături delicate. 24/159 . vederea unei fe e cunoscute te uşurează. singur. care se reflectă în ochii umani ai sufletului pereche.. chiar după ce ai părăsit Pământul? S: Da. ar putea să simtă că s-au cunoscut înainte? S: Da.. Dr.. preferin ele noastre naturale vor ieşi la iveală. de mult. când am nevoie de ea.N: Adică ai cunoscut-o pe Rachel pe Pământ? S: (răspunde cu nostalgic) Odată..N: Vine cineva să te întâmpine? S: Da. Dr.. lucru social. deoarece la asta ne raportăm pe Pământ. Vezi mintea în spatele a ceea ce noi considerăm a fi ochi.N: Ce po i să faci pe Pământ cu ochii din ce faci în lumea spiritelor? S: Când te ui i la ochii unei anumite persoane pe Pământ. Ca fiin ă omenească nu ştii ce.. aşa mi-o amintesc cel mai bine... Notă: Atributele ghizilor care sunt diferi i de sufletele pereche şi de alte entită i de sprijin vor fi examinate în capitolul opt. Dr. E paznicul meu personal (o spune cu mândrie posesivă). mi-a fost apropiată în via ă. ei bine.. linişte . dragoste.. Dr. văzându-i pe oameni aşa cum arătau mă ajută să mă obişnuiesc mai repede cu lucrurile de aici când mă întorc pentru prima oară. acum este păzitorul meu. Nu. există perioade în existen a noastră când suntem mai înclinate spre un gen sau altul.N: De ce te referi la această entitate ca la o „ea”? Nu sunt spiritele asexuate? S: Aşa e.N: Să ne întoarcem la Rachel în lumea spiritelor. exprimată în diverse moduri de mul i clien i. şi este o mare bucurie să o văd pe Rachel. dar este un.. Fireşte.N: În timpul existen ei voastre spirituale sunte i fixa i în atribute feminine sau masculine? S: Nu. mică.. în mintea mea.. Rachel. Rachel vrea să mi se arate ca femeie pentru identificarea vizuală şi mai este şi un lucru mental la ea. în momentul în care am văzut-o pe so ia mea. Dr. Dacă paznicul tău nu şi-a proiectat propria imagine într-o formă umană în fa a ta.. Dar este mai drăgu aşa.N: Tu şi Rachel vă uita i una la alta cu ochii. dar diferit.. şi poate şi confuz. Dr. În ceea ce mă priveşte.N: Atunci ar fi un lucru bun să vezi trăsăturile umane ale oamenilor pe care i-ai cunoscut în vie ile anterioare.... prietena mea. ca oamenii? S: (ezită) Într-un fel. Efectul este neliniştitor şi chiar şi un pic straniu. este un déjà vu. este alături de Mine şi mă ajută foarte mult.. Ca suflete. altfel te sim i un pic pierdut la început.. pe Pământ. când doi oameni se privesc.N: Vrei să spui că uneori pe Pământ.. asta î i spune ceva despre ei. am trăit în mod conştient experien a recunoaşterii imediate numai o dată în via ă. Întotdeauna se află alături de mine când mor. Dr..N: Rachel este un suflet pereche care a fost cu tine şi în alte vie i sau cineva care rămâne totdeauna acolo? S: (cu oarecare indignare) Nu stă mereu aici.. deoarece putem avea ambele atribute.N: Ai vrea să descrii cum i se pare că arată sufletul lui Rachel în acest moment? S: (încet) O femeie tânără. Ştiu că sună nebuneşte.

. cowboyul din Texas.. Dr. Dr. dar îmi 25/159 .. când le întâlneşti acolo.. Notă: Când două spirite se apropie atât de mult unul de celălalt acestea sunt unite. Dr. doar mă gândesc la trăsăturile pe care le doresc.i spun ce anume îmi dă capacitatea de a face lucrul acesta.. pentru intimitate. Aş putea să mă schimb în altcineva. în timp ce în alt loc s-ar putea să vezi altceva. Dr.N: Şi vorbeşti cu oamenii aceştia? S: Nimeni nu vorbeşte. este normal.. S: O. Dr. Dr. subiec ii sub hipnoză nu doresc să-mi vorbească despre aceste lucruri personale. Sufletele î i vor arăta ceea ce vor ele să vezi din aspectul lor şi ceea ce cred ele că vrei tu să vezi. şi am avut fe e ca ale lui Jeff şi în alte vie i. Dr. mă sim eam bine în pielea lui Jeff.N: Po i să fii mai la obiect? Ce împrejurări diferite pot determina formele de energie să se materializeze într-un anumit fel în fa a altor spirite? S: Este diferen a dintre tine când te afli în terenul lor şi tine când te găseşti în terenul tău... Îmi place să fiu Jeff şi să fac paradă de musta a mea groasă. aşa e! Şi îmi dă un sentiment de siguran ă. Dr. şi-ar da scama că sunt cu destul de repede. În majoritatea situa iilor..N: Şi cum se procedează? S: Prin atingere .N: Rachel se prezintă în fa a ta în formă umană. Mă simt mai bine când îi văd şi pe cei pe care i-am cunoscut înainte.N: Şi cum este cu comunicarea fără proiectarea trăsăturilor? S: Sigur.. ca suflet? S: Din... ca un mod de a te face să te readaptezi la lumea spiritelor? S: (cu nerăbdare) O.N: Ai putea să mă lămureşti cum anume pot fi proiectate trăsăturile umane de către tine. Dr. şi de starea ta de spirit de atunci..Dr. Dr. Dr. da.N: Aici am vrut să ajung. şi subiec ii mei spun că pot trimite gânduri intime prin atingere.N: Dar aceasta a fost numai într-o via ă. Aveam o via ă fericită. masa mea de energie. cu maxilar puternic.N: Bine. Dr. Ele ar putea alege să. care trec printre ei ca nişte „impulsuri sonore electrice”. Mai depinde şi de împrejurările în care le întâlneşti. Dr. în via a anterioară despre care am discutat mai devreme? S: (râde) Exact. atunci po i să-mi spui de ce tu şi celelalte suflete proiecta i anumite trăsături în diverse momente? S: (pauză lungă) Depinde de unde te afli în mişcările tale pe aici. dar nu pot să.. Îmi plac fe ele cu musta ă.. da...N: Telepatic? S: Da. S: Vezi. simplă. facem şi acest lucru. Spune-mi mai mult despre recunoaştere. când vezi pe altcineva. dar eu mă asociez mental mai repede cu oamenii care au trăsături...N: Dar de ce Jeff? Doar pentru că ai fost el în ultima ta via ă? S: Nu. imediat după fiecare moarte a ta pe Pământ..se numeşte comunicarea prin atingere. Oamenii care nu te-au cunoscut în via a aceea s-ar putea să nu te recunoască aici... sentimentele tale. arătam foarte bine! Semănăm la fa ă cu una din reclamele la igări pe care le vezi pe autostradă (chicotind).i arate un set de trăsături într-un loc.N: Este posibil ca sufletele să aibă conversa ii private care să nu poată fi interceptate telepatic de ceilal i? S: (pauză). La naiba.. comunicăm cu ajutorul min ii. recunoaşterea depinde de...N: Eşti pentru proiectarea unui anumit set de trăsături faciale? S: Hmm.N: Vrei să spui atunci când erai Jeff Tanner.

indiferent de numărul de trăsături faciale pe care le-am putea proiecta ca suflete? S: Da. abstractă. Dr.... Dr. totul este o.N: Păi... îi vezi pe to i aşa cum sunt în realitate. de obicei. stau mai mult cu oamenii mei. dar dacă în fiecare din vie ile noastre anterioare avem câte o fa ă diferită.. limitate la sufletele bătrâne.i arate o fa ă la poarta spre lumea spiritelor şi altă imagine mai târziu. mai avansate. şi am dezvoltat idei.. vezi suflete care au mers pe alte planete decât Pământul? S: (pauză) Din când în când.... cum putem şti adevăratul caracter al conştiin ei sufletului.. vorbim despre sufletele mai imature? S: Da. poate. Dr. Dr. pe care din ele o purtăm în perioada dintre vie i? S: Le amestecăm... Dr.place cel mai mult acum de mine ca Jeff. Dr. aşa cum vom vedea mai târziu. Identitatea pe care şi-o proiectează sufletele unele altora depinde de timpul şi locul în lumea spiritelor. Î i iei acele trăsături pe care persoana pe care o vezi le va recunoaşte cel mai mult ca fiind ale tale. cât şi de starea de spirit. ce rela ie avem cu o anumită persoană şi de locul în care ne aflăm. cu toate aceste schimbări în imaginea fiecăruia dintre ele? S: (râde) Imaginea pe care o proiectezi nu ascunde fa ă de ceilal i niciodată ceea ce eşti cu adevărat.. Notă: „Teritoriul” spiritual va fi explicat pe măsură ce mergem mai departe în lumea spiritelor. Dr...N: De ce? S: Aşa cum î i spuneam. Dr.N: Bine. confirmare a ideilor.... Dr.. 26/159 .N: O.. noi nu judecăm.iar tu faci să pară că sufletele au toane şi vanitate. Notă: Dobândirea de informa ii de la subiec ii pe care i-am avut şi care pot să-şi amintească de vie ile fizice trăite anterior în forme non-umane în alte lumi constituie întotdeauna o provocare. chiar împrumutând fe e pe care nu le-au avut niciodată pe Pământ.N: Deci. În final toate vor fi în regulă..N: Te rog să-mi spui dacă am în eles corect. şi nu cum ară i. şi asta func ionează în ambele sensuri.N: Idei? Vrei să spui sentimentele tale la momentul respectiv? S: Da. într-o situa ie diferită? S: Corect. pentru că aceste trăsături umane erau o parte din vie ile noastre fizice în alte locuri atunci când am descoperit lucruri.. se bazează pe o.. de cea psihologică atunci când se întâlnesc? S: Sigur. nu este acelaşi fel de emo ie pe care o ştim de pe Pământ. şi e normal.. ca şi când ar fi pe Pământ? S: (izbucneşte în râs) Oamenii sunt oameni indiferent de cum arată în lumile lor fizice. Unii vor numai să-şi arate partea cea mai bună pentru ce ai putea crede despre ei. Aici este mult mai. Oricum. în func ie de ceea ce vrei să comunici.N: Mă gândesc la lumea spiritelor ca la un loc al conştiin ei inteligente şi atotştiutoare. se interconectează. Amintirile acestor experien e sunt.. şi.N: Ce înfă işări etalează sufletele de pe alte planete decât Pământul? S: (evaziv) Eu. cam aşa ceva.. Dr.. Se pot bloca.. De ce proiectăm anumite caracteristici şi gânduri.N: Vrei să-mi spui că un suflet s-ar putea să. lucrul ăsta ne trimite la ceea ce spuneai despre noi to i ca având o singură identitate. Dr. foarte mult din felul în care ne prezentăm în fa a celorlal i depinde de ceea ce sim im chiar în acel moment. nu apreciază pe deplin că important este lucrul pentru care lup i. serie pe care să o folosim aici.. dar putem să luăm ce trăsături vrem pentru a comunica. de obicei. atunci. Se râde mult despre felul în care spiritele cred că ar trebui să arate.N: Deci.

N: Este această capacitate a sufletelor de a-şi transmite unul altuia trăsăturile un dar de la creator oferit nouă pe baza nevoilor spirituale? S: De unde să ştiu? Doar nu sunt Dumnezeu! Conceptul conform căruia sufletele sunt supuse greşelii vine ca o surpriză pentru unii oameni. fără cărucior de bagaje şi birou de informa ii care să te ajute cu îndrumări.. apoi dă din umeri) A fost o. Cazul 9 este un client care a avut un număr mare de vie i. încă îmi mai pare rău de acei subiec i care îmi descriu cum sunt traşi de for e nevăzute. cât şi în afara sa.. unde are loc.. Pe lângă unirea cu ghizii noştri şi cu alte fiin e familiare. numai după ultima serie de vie i. Cu toate că este un lucru neobişnuit pentru cei mai mul i dintre clien ii mei.. Ştiu unde merg şi sunt nerăbdător să ajung acolo. am men ionat existen a unei a treia forme de reîntoarcere după moarte. Acum sunt pe traiectorie. Scopul esen ial al reîncarnării este evolu ia personală.. întinzându-se pe mii de ani. atât în lumea spiritelor. Dr. De fapt. Am văzut care este importan a întâlnirii altor entită i în momentul intrării în lumea spiritelor.N: Explică-mi cum func ionează procesul acesta de tragere care te va purta până la destina ie? S: Plutesc pe un val. contactul cu ceilal i.. în sfârşit. singuri până la destina iile lor finale. Între mine şi profesorul meu. 27/159 .N: Cum i-ai caracteriza plecarea de pe Pământ în lumea spiritelor. Dr. S: âşnesc în sus ca o coloană de lumină şi zbor.N: A cui hotărâre a fost aceea de a i se permite să intri în lumea spiritelor fără asisten ă? S: (pauză. Dr. Ştiu exact unde merg după moarte. Cred că ceea ce mă deranjează cel mai mult la acest tip de intrare este aparenta lipsă de aclimatizare a sufletelor.N: Întotdeauna te-ai mişcat aşa de repede? S: Nu. Acest lucru seamănă perfect cu aterizarea într-o ară străină unde ai mai fost. Afirma iile subiectului din cazul 8 şi ale tuturor celorlal i clien i ai mei ne arată că suntem încă departe de a fi perfec i în lumea spiritelor. decizie mutuală. Dr. Cazul 9 Dr. Dr.N: Şi nu te deranjează că nu eşti aşteptat de nimeni? S: (râde) Era o vreme când asta îmi prindea bine. când am ştiut că pot să mă descurc singur. pe un fascicul de lumină. Bănuiesc că şi pentru ele procesul este accelerat.. Dr.N: Ce i se întâmplă în momentul mor ii? S: Simt o mare uşurare şi mă mişc repede. Sunt tras de un magnet şi îmi face plăcere călătoria.Dr. Cu aproximativ opt vie i înainte de cea curentă.N: De ce? S: Cunosc drumul. persoanele din această categorie sunt călători experimenta i. Fiind suflete mai bătrâne şi mai mature. Dr. Ramifica iile psihologice ale dezvoltării noastre. dar nu mai cer un astfel de lucru acum. nu par să ceară vreun sistem de sprijin ini ial. deoarece reuşesc să ajungă mai repede acolo unde este locul lor decât acelea care se opresc să-i întâlnească pe ceilal i. el nu a mai fost întâmpinat la poarta către lumea spiritelor. nu am nevoie să văd pe nimeni şi mă grăbesc. Această manieră în care un suflet nu este întâmpinat de nimeni este mai degrabă menită să creeze confuzie. Ideile mele despre cum trebuie să fie când eşti singur la poarta spre lumea spiritelor şi dincolo de aceasta nu sunt împărtăşite de acele suflete care folosesc op iunea de a merge singure.. sunt baza muncii mele.N: Şi nu te sim i pierdut sau singur acum? S: Glumeşti? Nu am nevoie să mă ină nimeni de mână.

seamănă cu benzile unui radio .frecven a mea. şi eu sunt închis înăuntru. dar nu dictată de sugestiile mele..cineva răsuceşte butonul şi găseşte frecven a adecvată pentru mine. nu de ii controlul. S: (pauză) Mintea mea este în acord cu mişcarea. undele sunt direc ionate şi eu plutesc odată cu ele..N: Atunci.i găsi propria destina ie. Este uşor. şi sunt într-un sistem de transport.. Înainte de a continua cu trecerea sufletelor în lumea spiritelor aş vrea să discut despre acele entită i care.N: Rezonan a? Auzi sunete? S: Da. dar nu chiar aici.... după ce m-am liniştit.N: Aaa.. Acum sunt tras şi trebuie să merg cu această for ă.. fasciculul de lumină.. rămâi cu aceasta şi descrie-mi ce se întâmplă în continuare. Fac al ii treaba ta.. S: (pauză scurtă) Mă mişc singur. trebuie să merg cu benzile de lumină... Dr.N: OK. Călătoria ta spirituală este influen ată de frecven e vibra ionale cum ar fi rezonan a înaltă.. Dr. vibrează.. Dr.N: Fasciculul acesta este electromagnetic sau ce fel? S: Păi. plutesc cu rezonan a.N: Nu sunt sigur că în eleg cum se combină sunetul şi lumina pentru a forma benzi direc ionale.. da.. Dr..N: Vrei să spui că eşti ghidat de o for ă invizibilă fără prea mult control de voin ă din partea ta şi că nu po i grăbi lucrurile aşa cum ai făcut imediat după moarte? S: Da. 28/159 .. fie că nu au ajuns atât de departe după moartea fizică. Acest caz a folosit legi fizice familiare lui pentru a descrie mişcarea. Dr. Tendin a acestui client de a-şi explica gândurile despre călătoria sufletului în termeni tehnici a fost încurajată.. Nu ai răspunderea de a.N: Cine anume? S: Cei care de in controlul. Mai târziu. pot să mă mişc mai mult prin jur pe cont propriu. conştientul analitic lucrează în combina ie cu inconştientul pentru a primi şi răspunde mesajelor direc ionate către amintirile noastre sedimentate adânc. Dr. nu prea ştiu.N: Să ne întoarcem la ce ai spus despre radio. şi face parte din structura mea tonală . ca un semnal de sunet şi lumină care mă ghidează spre casă.. nivelul tău de maturitate î i oferă un oarecare element de control asupra vitezei şi a direc iei călătoriei.. Subiectul din cazul 9 este inginer electrician şi... To i subiec ii îşi aduc propriile segmente de cunoştin e pentru a putea răspunde la întrebările mele despre lumea spiritelor. S: Da.. în timp ce o altă persoană ar fi putut spune că sufletele se mişcă în această zonă ca într-un aspirator. Dr. a folosit câteva descrieri tehnice pentru a-şi exprima senza iile spirituale. În hipnoză. Dr. noi înşine generăm energie. deci există energie? S: Avem energie din câmpul energetic.Dr. putem să folosim aceste for e în func ie de experien a noastră. Dr. în consecin ă. fie că vor fi deviate de pe ruta normală a călătoriei. Aşa că nu sunt numai fascicule de lumină pe care călătorim. medie şi joasă? S: (râzând) Nu e rău. sunt primit în propriul meu spa iu. S: Gândeşte-te la un diapazon uriaş în interiorul unui stroboscop care sclipeşte.N: Atunci. şi merg în locul căruia îi apar in.

Primul tip este cel al fantomelor. Aceste entită i neliniştite nu sunt ghizi spirituali. În ambele situa ii. sau cu complicitatea tendin elor criminale anormale din corpul uman. inferioare ale Pământului şi lumea spiritelor. le voi aborda separat. mai întâi. este posibil să facă parte dintr-un plan foarte mare. care se prind singure în cursă. Acestea sunt sufletele care au fost implicate în fapte rele. de departe. Din păcate. Alta ar fi că. această zonă a spiritualită ii a atras şi elementul marginal al lipsei de scrupule asociat cu cel ocult care îşi manifestă ac iunea negativă asupra emo iilor persoanelor influen abile. numărul acestor suflete anormale nu este mare. nu cred că aceste fiin e sunt pierdute în spa iu şi nici că sunt demonice. aceste suflete vor fi luate de mână departe de planul astral al Pământului şi îndrumate către locul căruia îi apar in în lumea spiritelor. ghizii spirituali înlătură în mod deliberat aceste suflete din asocierea lor în continuare cu alte entită i pentru o perioadă nedeterminată.4 SUFLETUL DISLOCAT EXISTĂ suflete care au fost afectate atât de grav. Spiritele care bântuie pot fi determinate să plece şi în ultimă instan ă să facă o tranzi ie adecvată către lumea spiritelor. pentru a o face să nu mai interfereze cu fiin ele umane. disperare şi chiar ostilitate într-o asemenea măsură. în timp ce în al doilea caz. Există două tipuri de suflete desprinse: acelea care nu acceptă faptul că trupul lor fizic este mort şi se împotrivesc întoarcerii în lumea spiritelor din cauza durerii personale. şi acele suflete care au fost subminate de. încât doresc ca ghizii lor să stea departe de ele. cel mai numeros tip doi de suflete tulburate. deteriorate. Spiritele decorporalizate nefericite. Dacă avem o lume a spiritelor guvernată de ordine. Sufletelor desprinse li se dă uneori denumirea eronată de „spirite demonice”. Cel mai adesea. din moment ce îndurăm atât de multe frământări ale universului nostru fizic. ceea ce s-a întâmplat cu ele pe Pământ este semnificativ. cu ghizi cărora le pasă de noi. ele aleg să rămână o vreme în planul Pământului. desprinderea se face la propria alegere a sufletului. Din propriile cercetări. Comparat cu toate entită ile care se întorc. Subiectul spiritelor negative a generat cercetări serioase în domeniul parapsihologiei. Adevăra ii ghizi sunt tămăduitori şi nu intervin nepofti i cu mesaje caustice. După părerea mea. Este adevărat că unele persoane sunt conductori convenabili şi receptivi pentru spiritele negative care doresc să-şi exprime natura cârcotaşă. aceste neobişnuite spirite obsedate sunt legate de un anumit loc geografic. Spiritul tulburat este o entitate imatură cu treburi neterminate într-o via ă anterioară pe Pământ şi poate să nu aibă nici o legătură cu persoana în via ă pe care o chinuie. După moartea lor fizică. Aceste spirite refuză să meargă acasă după moartea fizică şi adesea au influen e neplăcute asupra acelora dintre noi cărora le-ar plăcea să-şi consume vie ile umane în pace. cum ar fi exorcismul. din proprie voin ă. afectate. Aceasta înseamnă că cineva care se află într-o stare de conştiin ă de medita ie adâncă ar putea să recep ioneze din când în când semnale supărătoare de la vreo fiin ă care şi-a părăsit trupul şi ale cărei mesaje pot varia de la frivole la provocatoare. acestea sunt suflete rănite. atunci cum li se permite să existe sufletelor inadaptate care exercită energie negativă asupra fiin elor vii? O explica ie ar fi aceea că mai avem liberul arbitru chiar şi în moarte. Ar trebui. Noi ştim că o entitate negativă dislocată poate fi găsită şi manevrată prin diverse mijloace. atunci neregularită ile şi devierile de la exodul firesc al sufletelor ar trebui să fie anticipate la rândul lor. deoarece ele produc confuzie. să vedem dacă un suflet poate 29/159 . deoarece sunt acuzate de implicarea min ilor oamenilor cu inten ii dăunătoare. datorită efectului serios pe care acestea îl au asupra altor suflete încarnate. Când sunt gata. datorită unui grad ridicat de nemul umire. În primul caz. Mă voi întoarce acum la acel. ghizii acestor suflete sunt preocupa i îndeaproape cu reabilitarea. încât s-au desprins de grupul principal de suflete care merg înapoi spre căminul spiritual. între planurile astrale joase. Cercetătorii care s-au specializat în fenomenele fantomelor arată că aceste entită i tulburate se află captive pe un tărâm al nimănui. dar întrucât împrejurările diferă pentru fiecare tip de suflet desprins. Cu toate acestea.

toate sufletele dau socoteală pentru conduita lor în trupurile pe care le ocupă.să fie considerat culpabil sau lipsit de vină când a ocupat creierul criminal răufăcător? Sunt răspunzătoare mintea sufletului sau ego-ul uman. Evolu ia sufletelor presupune tranzi ia de la imperfec iune la perfec iune. încât. că avem mai multe suflete care „nu merg bine” acum decât în trecut? Chiar şi numai suprapopularea şi cultivarea drogurilor care ne afectează mintea ar trebui să vină în sprijinul acestei afirma ii. amenin ător în interiorul formei noastre umane. sufletele pot avea identitatea afectată de alegerile proaste din via ă. Oamenii care nu sunt în armonie cu trupurile lor se simt detaşa i de ei înşişi în via ă. Dacă delictele noastre sunt foarte serioase. După ce am lucrat ani întregi cu supraconştientul oamenilor afla i sub hipnoză. Cu toate că nu există nici un sine ascuns. dacă sunt lăsate netratate. Sufletele ar mai putea avea o tendin ă către alegerea mediilor în care ele nu lucrează bine în mod constant sau în care sunt subminate. le numim rele. nivelul de conştientizare a suferin ei umane pare să se ridice. am ajuns la concluzia că omul cu cele cinci sim uri ale sale poate să ac ioneze negativ asupra psihicului unui suflet. Impulsurile distructive ale dezordinii emo ionale. De exemplu. Pe un perete din biroul meu atârnă o pictură egipteană. bazată pe depăşirea multor sarcini dificile ale trupului în timpul vie ilor lor menite acestor sarcini. Anumite suflete. pe plan interna ional. Partea pozitivă este că pe Pământ. încât ni se pare că nu suntem întregi. Aceia dintre noi care am trăit experien a traumelor personale nerezolvate în via ă purtăm semin ele propriei distrugeri. Subiec ii mei îmi spun că nici un suflet nu este rău din naştere. Dar ce se întâmplă cu sufletele care. adul i fiind. Acest chin ne afectează sufletul într-un aşa mod. cum sufletele îşi trec în revistă via a lor anterioară împreună cu ghizii. Extinderea violen ei în prezent înseamnă. deoarece răspunderea este de multă vreme o parte din tradi iile noastre religioase. Noi ne exprimăm sinele etern prin nevoi biologice dominante şi prin presiunile stimulilor mediului care apar in temporar sufletului întrupat. Putem vedea cum copiii pot fi atât de afecta i de violen a fizică şi emo ională în cadrul familiei. pofta excesivă şi comportamentul dependent. câte un client îmi relatează: „Mă simt posedat de o for ă interioară care îmi spune să fac lucruri rele”. natura lor poate fi contaminată în timpul dezvoltării unei astfel de forme de via ă. Mi s-a spus că în fiecare epocă de istoric sângeroasă a Pământului a existat întotdeauna un număr semnificativ de suflete incapabile să reziste şi să se opună cu succes cruzimii umane. Răul patologic la fiin ele umane este caracterizat de sentimente de neputin ă personală şi de slăbiciune care este stimulată de victimele neajutorate. ci comit acte premeditate de atrocitate fără sentimente de remuşcare. Vom vedea. cu toate că poate să capete această etichetă în via a omenească. aşa cum este 30/159 . o prezen ă străină şi nici un ghid renegat răuvoitor. ori reprezintă unul şi acelaşi lucru? Din când în când. Această stare nu scuză sufletele de la a face tot posibilul pentru a împiedica amestecul răului pe Pământ. ne inhibă dezvoltarea sufletului. ale căror gazde au o predispozi ie genetică pentru o chimic anormală a creierului. cum poate fi tras la răspundere în via a de apoi? Acest lucru naşte problema trimiterii în rai sau în iad pentru faptele bune sau rele. inhibă exprimarea unui suflet sănătos şi poate chiar să ină un suflet în sclavie fa ă de trupul gazdă. Este important să facem distinc ie între ceea ce exercită o for ă negativă asupra min ii noastre şi ceea ce nu. înainte de a se alătura prietenilor lor. oare. „Scena judecă ii”. au cauzat suferin ă extremă altora? Dacă un suflet nu este capabil să amelioreze cele mai violente porniri umane în corpul său gazdă. Cu toate acestea. unele suflete nu sunt asimilate în întregime. sunt în special expuse riscului într-un mediu violent. imaturitatea sufletului nu atrage automat comportamentul răuvoitor de la o personalitate umană afectată. Deoarece sufletele nu au fost create perfecte. Există persoane bolnave mintal care se simt conduse de for e antagonice ale binelui şi răului asupra cărora ei trăiesc cu senza ia cred că nu au nici un control. Când auzim o voce interioară care near putea sugera să ne distrugem pe noi sau pe altcineva nu este o entitate spirituală demonică. For ele negative emană din noi înşine. prin intermediul trupurilor lor. să fie considerate la un nivel inferior de dezvoltare. în capitolul următor. Cu toate că sufletele care sunt implicate în acte cu adevărat rele ar trebui. Astfel. în general. Vedem acest lucru în conştiin a umană. care reprezintă creşterea exagerată a durerii personale.

Egiptenii antici aveau o obsesie cu moartea şi cu lumea de dincolo de mormânt deoarece. Inima. asociate comportamentului uman profund negativ. Eşecul în fa a cântarului ar duce la sfârşitul existen ei sufletului său. nu capul. multe secte religioase sugerează o coexisten ă spirituală a două stări mentale de bine şi de rău. în cele din urmă. 31/159 . ilustrând un ritual mitologic al mor ii. există sentin e filosofice antice care indică o separare de Dumnezeul-Esen ă ca metodă de pedeapsă după moarte. indiferent de rela ia lor cu trupurile pe care le-au ocupat? Pentru a răspunde la această întrebare. Când toată karma negativă este înlăturată. cu gura deschisă. ci mai degrabă un fel de purgatoriu pentru restructurarea conştiin ei de sine la acele suflete. Este această credin ă adevărată? Li se oferă tuturor sufletelor şansa să se transmute în lumea spiritelor în acelaşi mod. O persoană cu înclina ii metafizice ar insista că nimănui nu i se refuză intrarea în împără ia vie ii de apoi. Cu toate acestea. izolarea spirituală individuală. Aceasta nu este o pedeapsă. Deoarece faptele rele îmbracă atât de multe forme pe Pământ. Iadul există pentru a separa permanent sufletele bune de cele rele? Toată munca mea cu spiritele subiec ilor mei m-a convins că nu există nici un loc de suferin ă teribilă pentru suflete. pentru a intensifica procesul de învă are sub supraveghere strictă. învă ătura spirituală şi tipul de izolare folosit sunt diferite pentru fiecare suflet. cât mai repede posibil. sursă de credin ă religioasă cu mii de ani mai veche decât Biblia. El stă lângă balan ă. Un monstru cu cap de crocodil stă aplecat alături. de obicei. Mi se spune că după moarte toate sufletele merg într-o lume a spiritelor unde toate sunt tratate cu răbdare şi dragoste. am aflat că anumite suflete trec printr-o separare în lumea spiritelor şi acest lucru se întâmplă în perioada orientării lor cu ajutorul ghizilor. este această idee similară conceptului de Purgatoriu din lumea occidentală? Încă de la începuturile sale. în panteonul lor cosmic. care cântăreşte atent inima bărbatului pe un talger şi pe celălalt stă pana de stru a adevărului. Totuşi. descrie starea de conştien ă dintre vie i (Bardo) ca un timp în care „răul pe care l-am săvârşit ne proiectează în separarea spirituală”. cu excep ia Pământului. indiferent de cât de defavorabil ar fi înclinată balan a fa ă de comportamentul său trecut. mi s-a povestit despre spirite neadaptate care s-au întors direct pe Pământ după o perioadă de recluziune pentru a se cură a. trebuie să îndure. doctrina creştină definea purgatoriul ca o stare tranzitorie de interdic ie temporară pentru păcatele minore săvârşite împotriva umanită ii. Dacă popoarele din est credeau în existen a unui loc special al spiritelor pentru cei ce au făcut rele. Primesc destul de pu ine comentarii de la clien ii mei despre acest tablou. natura acestor varia ii este evaluată în timpul orientării la sfârşitul fiecărei vie i. Purgatoriul creştin ar trebui să fie un loc de peniten ă. Ele nu parcurg aceeaşi rută de călătorie cu alte suflete. ele sunt puse împreună în propriul lor grup. reprezintă pentru egipteni întruparea conştiin ei sufletului unei persoane. gata să devoreze inima dacă faptele rele ale bărbatului atârnă mai greu decât binele pe care l-a făcut în via ă. Pentru sufletul „rău”. ar trebui să încep prin a men iona că un segment mare al societă ii crede că sufletele nu merg toate în acelaşi loc. cu o lucrare bună. Este un moment tensionat. Aceia dintre subiec ii mei care au fost împiedica i de rău îmi povestesc că sufletele ale căror influen ă a fost prea slabă pentru a da la o parte impulsul omenesc de a face rău cuiva vor merge la izolare la reintrarea lor în lumea spiritelor. Cartea Tibetană a Mor ilor. Maestrul de ceremonii este zeul Anubis. Pictura arată un bărbat mort de curând ajungând întrun loc situat între tărâmul celor vii şi împără ia mor ilor. De exemplu. De asemenea. Aparent. vechi de peste şapte mii de ani. Pe de altă parte. moartea explica via a. Teologia mai moderată nu mai pune accentul pe ideea focurilor iadului şi a pucioasei pentru păcătoşi. timpul relativ de izolare şi reîndoctrinare nu este acelaşi. Aceste suflete nu vin să se amestece cu celelalte entită i în manieră conven ională pentru o bucată bună de vreme. pe punctul de a fi judecat pentru faptele sale trecute de pe Pământ. aceste suflete primesc permisiunea. în prima lor serie de vie i. să intre în rai. Am mai observat că acele suflete începătoare care sunt. În final. izolare şi de suferin ă. sufletele care comit păcate majore (de moarte) sunt condamnate să rămână în iad pe veci.prezentată în Cartea Mor ilor.

Mai încolo vom afla un pic mai multe despre formarea şi restaurarea energiei inteligente.ca persoane întrupate. Multe suflete rătăcite pot să-şi rezolve propriile probleme de contaminare. s-a întors pe Pământ din nou. prietenii lui.... Trebuie să recunoşti că acesta este un subiect pentru profesorul tău.. şi al i subiec i care ştiu ceva despre aceste suflete afectate sunt destul de zgârci i cu informa iile. În multe vie i.N: Crezi că acest suflet a dat vina pe creierul uman al fostului său trup gazdă... ar putea fi distrus ca suflet de cineva din lumea spiritelor? S: (pauză lungă) Nu po i chiar să distrugi energia.N: Când a murit a venit şi el prin aceeaşi poartă spirituală ca şi tine? S: Da.. pentru că a rănit-o pe fata aceea? S: Nu.N: Şi apoi ce s-a întâmplat cu acest suflet? S: După un timp. Dr..... Profesorii sunt mai severi cu aceia care au fost implica i în acte de cruzime.. aceia care au făcut rău celorlal i în mod sălbatic într-o via ă ... Mai degrabă este rezultatul ac iunilor pozitive sau negative ale cuiva în timpul vie ii.. Cazul 10 nu a răspuns mai departe acestei serii de întrebări.N: Cum? S: (vag). unde oamenii erau cruzi. Dr.. Cazul 10 Dr.. mai degrabă o regenerare.. 32/159 . pentru a câştiga în elegere.. Cei care le-au făcut rău altora vor face peniten ă plasându-se ei înşişi în postură de viitoare victimă într-un ciclu karmic de dreptate.cunosc un astfel de suflet. el a mers direct într-un loc unde a stat singur cu profesorul.. aşa cum mi-a fost relatat de un suflet care era familiar cu unul dintre aceste spirite. Dr. dar poate fi remodelată.. Dr. Dr.... şi a putea aprecia răul pe care-l făcuse fetei. Nici un studiu al vie ii de după moarte nu ar avea vreun sens fără a ne referi la modul în care karma se raportează la cauzalitate şi dreptate pentru toate sufletele. Bhagavad Gita.N: Ce înseamnă „mai sever” pentru voi. pentru că s-a descurcat atât de prost în acel trup. A cerut să devină el însuşi o femeie abuzată în următoarea via ă. groaznic. Dr..... şi a dat vina pe lipsa de îndemânare în a depăşi eşecurile umane... nu prea lung. dar el nu s-a întâlnit cu nimeni... A trebuit să studieze mult timp în particular.. poate fi reajustată. negativitatea care nu poate fi stăpânită. Karma în sine nu desemnează faptele bune sau rele. a fost o alegere deliberată. ca femeie. după această via ă tristă în care rănise fata aceea....N: Dacă acest prieten al tău nu a câştigat în elegere şi a continuat să se amestece cu persoane care au comis fapte rele.. remodelare.. o interpretare greşită. în lumea spiritelor? S: De pildă. Iată un exemplu. şi nu s-a mai alăturat grupului nostru. con ine un pasaj care spune: „Sufletele cu influen ă rea trebuie să-şi răscumpere virtutea”...N: Ce ştii despre această entitate? Ce s-a întâmplat după ce acest suflet s-a întors în lumea spiritelor în urma acelei vie i? S: El.. prietenul meu nu s-a întors la noi..... rănise o fată. şi-a asumat fapta..N: Care a fost dimensiunea pedepsei lui? S: Pedeapsă este. Pre ul pe care îl plătim pentru faptele noastre greşite şi răsplata pe care o primim în urma unei purtări bune se învârt în jurul legilor karmei. prietenul meu avea nevoie de acea experien ă. abuzau fizic. Dr. un alt text oriental vechi care a trecut testul a mii de ani... Nu prin distrugere.N: Sufletele poartă răspunderea pentru legătura lor cu fiin ele umane care îi rănesc pe ceilal i în timpul vie ii? S: Da. Dr..

bărbat. Identitatea permanentă a unui suflet imprimă min ii umane un caracter distinctiv care este individualizat pentru acel suflet. mai bine să fim noi criticii cei mai severi în fa a ghidului-profesor. cât şi îndurătoare. Am tendin a să mă refer la cosmologia tuturor loca iilor spirituale ca la locuri sau spa ii. Similitudinea descrierilor clien ilor mei a ceea ce fac sufletele în următoarele două opriri este remarcabilă. În acest loc suntem adesea examina i de ghidul nostru. Aud termeni cum ar fi: camere. care a trecut de multe ori prin acest proces de revitalizare. dar cel mai des întâlnit este „locul de vindecare”. Subiec ii mei neagă această premisă. Doar ne împinge înainte dându-ne lec ii. Unii oameni care cred în reîncarnare au şi convingerea că. pur şi simplu pentru identificarea uşoară. Nu există nici un fel de cale prestabilită de autodescoperire creată pentru toate sufletele. Din ceea ce am văzut. Pentru a descrie natura acestei următoare opriri. Acesta va fi urmat de o altă oprire care implică reorientarea sufletului spre un mediu spiritual. Prin învingerea fricii şi asumarea riscurilor. decât să ne aştepte un monstru pentru a ne devora sufletele. capsule de voiaj şi zone de escală interspa ială. Sufletele trebuie să înve e să facă fa ă în diverse moduri fiecărei noi fiin e umane care le-a fost repartizată. pentru sufletele rănite care vin de pe câmpurile de bătălie Pământene. în special atunci când îi rănim pe al ii. dacă sufletele negative nu-şi înva ă lec iile într-un număr rezonabil de vie i. Mă gândesc la sta ia de vindecare ca la un spital de campanie sau la o unitate MASH. nici o karmă negativă nu rămâne ataşată de un suflet care doreşte să lucreze în numeroasele vie i pe această planetă. Întrebarea dacă un suflet ar trebui să poarte întreaga vină pentru actele distructive. Aceasta înseamnă că sufletelor li se dă timpul şi ocazia de a face schimbări pentru creştere. Sufletele care continuă să afişeze atitudini negative prin gazdele lor umane trebuie să depăşească aceste dificultă i prin efortul continuu de a se schimba. „sufletele sunt trimise pe Pământ pe durata războiului”. Destinul nostru viitor este influen at de un trecut de care nu putem scăpa. De aceea karma este atât dreaptă. Voi discuta acest concept în alte capitole. 33/159 .Afirma ia că „nu există accidente în vie ile noastre” nu înseamnă că prin sine karma impune. am ales un subiect destul de avansat. Cu ajutorul consilierilor noştri spirituali şi al camarazilor. La sfârşitul fiecărei vie i. tiparul nostru karmic se adaptează efectelor noii alegeri. ele vor fi eliminate şi înlocuite cu suflete mai voluntare. cu toate că nu au nume diferite pentru aceste loca ii. Cheia creşterii stă în în elegerea faptului că ne este dată capacitatea de a face corec ii de mijloc în via a noastră şi în a avea curajul de a face schimbările necesare când ceea ce facem nu este bun pentru noi. după ce cititorul va afla mai mult despre existen a sufletelor în lumea spiritelor. suntem gata să fim lua i într-un spa iu al vindecării. Aşa cum îmi spunea un subiect deal meu. 5 ORIENTAREA DUPĂ ce aceste entită i care ne întâmpină în timpul întoarcerii noastre acasă s-au dispersat. nesociale şi ira ionale ale umanită ii rămâne deschisă. decidem asupra modului adecvat de judecată pentru conduita noastră. consider că există o natură duală ciudată între mintea sufletului şi creierul uman. Cu toate acestea. deoarece avem de-a face cu un univers non-fizic.

în ciuda energiei vindecătoare.. unde se duce apoi sufletul în lumea spiritelor? S: Pentru o vreme sunt singur..N: Duşul are acelaşi efect asupra tuturor? S: (pauză) Când eram mai tânăr şi cu mai pu ină experien ă.. Sufletul proaspăt întremat ajunge în această etapă pentru a trece printr-o şedin ă în care se dă raportul asupra vie ii care tocmai s-a sfârşit. da! Propria mea expresie .a fost afectată de creierul şi de trupul pe care le-am ocupat. Acest loc pe care l-am numit duşul vindecării este numai preludiul la reabilitarea sufletelor care se întorc. Şi. acum ce faci? S: Când sunt restabilit. S: Sunt suspendat în lumină. Esen a mea este spălată. Este mai bine şi nici nu te uzi.N: Am auzit că acest loc este asemănător cu duşul pe care îl faci după o zi grea de muncă. plec de aici spre o zonă mai liniştită pentru a vorbi cu ghidul meu.cine sunt eu . care îmi pătrunde în suflet. apoi îmi ating uşor sufletul ca şi cum acesta ar fi viu. într-un spa iu mult mai delimitat . dar exigen i.N: Nu mai ai nici trup fizic.. Dr...N: Şi după aceea ce i se întâmplă? S: Sunt ghidat de o for ă pe care nu o văd. păstrezi unele dintre cele mai remarcabile amintiri ale trupurilor tale din anumite vie i. abur. S: (râde) După o via ă de muncă. Este un. de asemenea. astfel încât să pot să devin din nou un întreg. Sunt atât de obosit de corpul pe care l-am avut în ultima via ă. Dr. Etapa de orientare care urmează imediat (în special la sufletele tinere) implică o şedin ă de consiliere substan ială cu ghidul personal.N: Cred că în eleg. ca nişte vapori care parcă se încolăcesc în jurul meu la început. deoarece nu ştiam cum s-o folosesc pentru a mă putea cură a complet de negativitate. Chiar dacă te eliberezi de acestea.. Există unele corpuri pe care le-am avut şi de care nu mă pot despăr i pe de-a-ntregul. Dr. acum aş vrea să termini duşul de vindecare şi să-mi explici ce sim i. S: Sunt propulsat înăuntru şi văd un fascicul cald luminos. o amprentă în tine.. Ajunge la mine ca un curent de energie lichidă.. Gândi i-vă la o entitate fermă.. spălându-mă de viruşii negativi..N: Cu toate că acum eşti separat de acel corp pentru totdeauna? S: Fiecare trup lasă. mă mişc pe distan e vaste. cel pu in pentru o vreme. aducându-mi transformarea.. Acest lucru îmi permite să mă eliberez de legăturile din ultima via ă..N: Dă-mi cât de multe detalii po i despre ceea ce i se Întâmplă acolo. deci cum poate această energie să vindece un suflet? S: Pătrunzând în. Dr. dar lumina este direc ionată.. concepută ca un interviu de primire care asigură eliberarea emo ională şi readaptarea la lumea spiritelor.. venit de niciunde? S: Sunt singur. Imagina i-vi-l pe profesorul preferat din şcoala generală şi o să vă face i o idee.N: OK.. Dr. Dr. Dr.N: Cum arată locul acesta? S: Pentru mine.N: După ce î i laşi prietenii care te-au întâmpinat după ce-ai murit. Dr. care ştie tot 34/159 ... dar preocupată. am venit aici mult mai distrus energia din acest loc părea mult mai pu in eficace.N: Vrei să spui că vătămările trupului fizic şi ale min ii umane lasă o urmă emo ională în suflet după moarte? S: Dumnezeule.. Dr. Pe urmă este absorbit în interiorul meu ca un foc şi sunt îmbăiat şi cură at de durerile mele. Dr. restabilindu-mă după ce am fost expus la via a de pe Pământ.. fiin a mea.. este vasul vindecării....Cazul 11 Dr.o deschidere spre un spa iu de energie pură.N: Eşti spălat de cineva sau fasciculul de lumină te învăluie din afară. Dr. Purtam răni vechi cu mine mai multă vreme. Orientarea este. Persoanele sub hipnoză care discută despre tipul de consiliere ce se desfăşoară pe durata orientării spun că ghizii lor sunt blânzi.

care este întotdeauna gata să lucreze cu voi atât timp cât voi continua i să încerca i. Cazul de mai jos ne oferă un scurt exemplu al unei scene de orientare care atestă dorin a for elor superioare de a aduce consolare sufletului care se întoarce. acestea fiind atribuite de către medici stresului. pentru că adevărata mea casă este aici. Apoi această clientă mi-a spus cum îi manipulase cu uşurin ă pe bărba i toată via a ei. dar ea este atât de drăgu ă cu mine. sufletele mai avansate nu necesită nici o orientare în această etapă. Studen ii nu pot ascunde nimic de profesorii lor spirituali. Nu-mi pasă dacă mă mai întorc pe Pământ. Explorarea atitudinilor şi a sentimentelor în ceea ce priveşte reorientarea comportamentului viitor se dovedeşte tipică pentru ghizi. aşteptându-mă. Entită ilor cu mai pu ină experien ă li se dă.despre obiceiurile voastre de învă are. Cazul 12 S: În centrul acestui loc am găsit dormitorul meu. Mobilarea acestor decoruri şi intensitatea acestei prime conferin e poate să varieze după fiecare via ă. Realizările sunt judecate după cum fiecare individ şi-a în eles şi jucat rolul vie ii. de obicei. Îmbrăcată în jeans. o aten ie specială de către consilieri. pentru că „am un fel de agresivitate masculină care mă face să mă simt incompletă ca femeie”. cu toate că găsise un bărbat care a devenit so ul ei. Următorul caz pe care l-am selectat are o orientare spirituală terapeutică mai profundă. de statură şi greutate medic. Dar la sfârşit totul este în regulă. deoarece era prea materialistă şi nu-i aducea împliniri. de fapt. despre fricile voastre. clienta mea se plângea de dureri de cap în partea dreaptă deasupra urechii care. uite că este aici. Sentimentele ei masculine nu se schimbaseră cu vârsta. stând pe marginea patului meu. Clientul din cazul 13 este o femeie puternică şi impunătoare de 32 de ani. întrucât el i-a acceptat domina ia în cadrul rela iei lor. deoarece trecerea bruscă de la o formă fizică la una spirituală este mai dificilă pentru ele. Ca fată tânără. cu animalele mele de pluş preferate în jurul ei. În lumea telepatică nu există nici subterfugii. ca evita păpuşile şi să se îmbrace cu rochi e. Ea ştie că trebuie să mă odihnesc în această lume frumoasă. Când nu o face i. ca întotdeauna. acum. Fiecare trebuie să dea socoteală pentru via a sa trecută. Fa a zbârcită este plină de dragoste. Amephus. Interviurile de primire pentru sufletele avansate sunt conduse de profesori maeştri mai târziu. Ea şi cu mine obişnuiam să stăm la taclale de la suflet la suflet ori de câte ori eram tulburată şi. unde am fost atât de fericit pe când eram copil. nici înşelăciuni. 35/159 . Ştiu că am făcut greşeli. Aceasta nu înseamnă că cei 10% din clien ii mei din această categorie navighează chiar alături de ghizii lor pe val la întoarcerea de pe Pământ. Discut cu Amephus despre vremurile triste şi fericite din via a pe care tocmai am terminat-o. Hester a ajuns la biroul meu în stare de agita ie. După o vreme observ că ea este. În plus. Mi-a spus că avea un şifonier plin de rochii frumoase pe care „ura să le poarte”. Era nemul umită de via a ei de broker imobiliar de succes. cizme şi o bluză largă de trening. după controale medicale mai serioase. Hester mi-a povestit că i-a plăcut să facă sex cu el atâta vreme cât ea de inea controlul fizic şi că găsea acest lucru ca fiind foarte atrăgător. Râdem şi plângem împreună în timp ce îmi amintesc. Apoi discutăm despre lucrurile pe care nu le-am făcut şi pe care le-aş fi putut face cu via a mea. deoarece o interesau mai mult întrecerile sportive cu băie ii. dezvoltarea voastră stagnează. Sufletele povestesc că adesea orientarea lor are loc într-o cameră. Problemele prezentate de ea au fost de trei feluri. Aparent. Îmi văd tapetul pe perete acoperit cu trandafiri şi patul cu patru tăblii cu scâr âituri ascu ite sub cuvertura groasă şi roz făcută pentru mine de bunica. ghidul meu. Am de gând să procedez întocmai. Hester mai sim ea şi că îi lipsea sexualitatea feminină. despre punctele voastre slabe şi tari. Există o mul ime de diferen e în scenele de orientare în func ie de structura individuală a sufletului şi de starea sa de spirit după via a care tocmai s-a sfârşit.

. Dr... clienta mea se sinucisese la vârsta de 33 de ani într-o cameră de hotel. culminând cu o via ă scurtă ca procuror.N: În regulă. Voiam doar să-mi văd părin ii. Dr..N: Acum că ai ieşit de la duşul vindecător.. (apoi cu un suspin adânc) Această discu ie nu va fi ca o petrecere la bar. Tocmai mi-am irosit o grămadă de timp plecând atât de curând.N: Şi cum dai socoteală pentru ce ai făcut într-un bar din Oklahoma în lumea spiritelor? S: Iată unul dintre lucrurile drăgu e pe care le fac pentru tine. Alegând să mor aşa cum am făcut-o eu.. aici nu există nimic de felul pedepsei. pere ii superb placa i cu lemn. la celălalt pol al stării de transă în care subiec ii sunt participan i-observatori. Dees. Acum o să stăm de vorbă. Notă: Acesta este atitudinea spirituală obişnuită fa ă de suicid. raport. Dr. Dr..N: Şi cine este acela? S: (pauză). nu.N: Eşti un pic deprimată de perspectiva unei conversa ii intime cu ghidul tău despre via a ta trecută? S: (apărându-se) Pentru că am dat-o în bară! Trebuie să-l văd şi să-i explic de ce n-a mers 36/159 .N: Ai vorbit cu Clodees când ai intrat în lumea spiritelor? S: Nu eram gata încă.mă întristează ceea ce am făcut.i vezi consilierul.. să începem şedin a ta cu Clodees. Dr.N: Şi acum de ce te duci să-l vezi pe Clodees? S: Trebuie să. în anii 1880. este Buckhorn! Dr.N: Ce este asta? S: Este un bar mare de văcari din Oklahoma.. Ross era disperat din cauza direc iei în care apucase via a lui ca procuror în tribunal. ci doar pe Pământ. fac un fel de. cititorul va observa manifestări de emo ie intensă. înseamnă că trebuie să mă întorc mai târziu şi să mă confrunt cu aceeaşi problemă din nou. nici prietenii mei n-or să mă mai bată pe umăr .i uşura mintea. (pauză) îl văd pe Clodees stând la una din mese aşteptându-mă. Dr. Dr. nimeni n-o să te condamne pentru că te-ai sinucis? S: (reflectă un moment) Bine. am aflat că acest subiect avusese recent experien ele unor serii de vie i ca bărbat. despre mine. împuşcându-se în cap. nu simt nici o remuşcare ca suflete.. dar numai atât.N: Deci.. Dr.N: De ce? S: Pentru că m-am sinucis. Trecem prin această fază după fiecare din vie ile trecute. în statul Oklahoma.era o atmosferă prietenească. Clodees va fi dezamăgit că am plecat atât de repede şi nu am avut curajul să-mi înfrunt greută ile. Când era Ross. dar de data aceasta am probleme.. Ghizii şi prietenii lor au şi ei o atitudine de acceptare a motivelor de sinucidere. Am fost fericit ca patron acolo .. numele lui este Clodees. Pe măsură ce dialogul avansează. nu. într-o via ă diferită. încotro te îndrep i? S: (cu grabă) Să-mi întâlnesc consilierul. când se numea Ross Feldon. scaunele îmbrăcate în piele.În timpul şedin ei noastre. (râde) Oh. Terapeu ii ce folosesc regresia numesc acest lucru „răspuns mărit” aflându-se într-o stare de revitalizare. Dr. Cazul 13 Dr. pentru a.. dar vreau să adaug că aceia care scapă de durerea fizică cronică sau de incapacitate fizică aproape totală pe Pământ prin sinucidere.N: Când o persoană se sinucide pe Pământ înseamnă că va primi un fel de pedeapsă ca spirit? S: Nu. S: Intru într-o cameră cu pere i.. Mai întâi descrie-mi ce observi când intri în acest spa iu ca să.

o să trebuiască s-o iau de la început.N: Văd că eşti supărată. Am avut în trecut ghizi care au vorbit prin corzile vocale ale subiec ilor pe tonuri aspre care erau atât de discordante încât de-abia am putut să în eleg răspunsurile la întrebări.treaba. florile şi copacii săi . În acest caz. Cazul 13 a avut o perioadă de orientare destul de lungă pe care am condensat-o. Dr. Dr. dar.N: Ross.. În cadrul acestui rol de consilier mai vreau să ini iez şi un transfer de roluri în care Hester-Ross va exprima gândurile lui Clodees. dar nu crezi că. se pare. caden a discursului nu este aşa de spartă. Amintirile emo ionale dureroase din trecut nu mor la fel de uşor ca trupurile noastre. mi-am schimbat întrebările în aşa fel. Via a e atât de grea! încerc să fac totul cum trebuie. 37/159 . Vrei să faci lucrul acesta? S: Da. El a avut aşteptări mari de la mine ca fiind Ross.N: Acum că eşti aproape de Clodees.. Deranjul e mult prea mare. Sunt foarte precaut în invocarea ghizilor fără să am un motiv întemeiat. Am descoperit că tehnicile psihodramei sunt folositoare în dezvăluirea sentimentelor şi a credin elor vechi legate de comportamentul curent. în mod clar. crezi că şi el este la fel supărat pentru această via ă trecută ca şi tine? S: Nu. în loc să vorbească ghizii prin intermediul subiectului. La naiba! Acum trebuie să mă confrunt cu el în problema aceasta.cu păsările.. Clodees vine uşor prin Hester-Ross şi îmi oferă latitudinea de a lucra cu clientul său. am fost îngrozitoare. Dr. bineîn eles.. cu îmi voi asuma rolul unui ter intermediar între Ross şi Clodees.N: Vreau să inspiri adânc şi să înaintezi în barul Buckhorn şi să-mi spui ce faci..nu m-aş mai întoarce niciodată. Şi. fără percep ii deformate. Consilierii pot fi nemul umi i. Toată lumea de aici te cunoaşte foarte bine. Uneori simt că şi propriul meu ghid mă dirijează în aceste şedin e. dar acest lucru nu înseamnă că barierele defensive fa ă de progres sunt înlăturate complet. dacă Pământul n-ar fi fost atât de frumos . Dr. Dacă intruziunea mea este stângace sau fără utilitate. (pauză) ştii. În acest moment critic al şedin ei. amândoi avem nevoie să în elegem ce i se întâmplă din punct de vedere psihologic chiar din momentul orientării tale cu Clodees. Dr. Integrarea subiectului cu ghidul său este un mijloc de a cere ajutor de la aceste entită i superioare şi a de a ne concentra mai mult asupra problemelor. ghizii vor bloca răspunsul subiectului prin tăcere sau prin folosirea unui limbaj metaforic obscur. eu sunt mult mai mâhnită pentru ce am făcut şi ce n-am realizat şi el ştie acest lucru. Facilitarea comunicării directe cu ghidul clientului poate avea întotdeauna un deznodământ nesigur. dar nu ne umilesc. Pe măsură ce evenimentele se desfăşoară în via a lui Ross Feldon. Hester trebuie să-şi vadă scenariul vie ii negative trecute în pielea lui Ross. Aş dori să mă aju i. S: (începe să se agite) Nici nu po i să scapi de nimic. Niciodată nu facem treaba perfect.. încât să-l implic şi pe ghidul subiectului. Nu pot să ascund nimic de Clodees. sunt mult prea buni pentru a proceda astfel. Reînvierea scenelor de orientare spirituală în timpul hipnozei mă ajută pe mine ca terapeut... Dr. vreau. Informa iile şi sfaturile pe care le dau consilierii oferă procesului de vindecare a sufletului nostru un avânt pe perioada orientării.N: Sim i că n-ai respectat contractul pe care îl aveai cu consilierul tău despre lec iile pe care trebuia să i le însuşeşti în pielea lui Ross? S: (nerăbdătoare) Nu. S: (subiectul înghite în sec şi îşi îndreaptă umerii) Plutesc şi mă aşez vizavi de Clodees la o masă rotundă în partea din fa ă a barului. Când subiec ii vorbesc pentru ghizii lor.N: ce să faci cum trebuie? S: (chinuit) Am avut o în elegere cu Clodees să lucrez la stabilirea obiectivelor şi apoi la urmărirea lor.

m-au crescut să fiu un idealist. cred că sunt. Răspunde. trei! (îmi pun palma pe fruntea subiectului pentru a stimula transferul. doi. Dr. (îşi scutură capul) Nu trebuie să explic.N: Răspunde-i.N: Răspunde.Dr. trebuie..) Acum eşti Clodees şi Îi transmi i gândurile prin tine.) S: (subiectul reac ionează încet.N: Eşti Clodees. Nu voiam să mai fiu sărac. i-am ales părin ii cu grijă. să-i ajut pe cei mici.N: Bun.N: Eşti Clodees. Acum răspunde întrebărilor ghidului. Dr. vorbind în numele ghidului său) Ştii.N: (cu voce mai scăzută) Te descurci bine. Răspunde. S: (sfidător) Dacă nu mi-aş fi exercitat puterea supra acestor Oameni. Încercat.. acum eşti Ross. Eşti gata? S: (cu ezitare) Da.. S: Da. făcând cuceriri fără să te ataşezi. Stai la masă vizavi de sufletul lui Ross Feldon.. vacile şi porcii. Când mi-am început cariera de avocat eram dator. Ce îi spui? Repede! (Vreau ca subiectul să reac ioneze fără să analizeze greutatea comenzii mele. Dr. Devii vocea gândurilor lui Clodees şi răspunde-i lui Ross... ştiu. S: A. de putere şi bani.i faci conştiin a de sine să suporte aceste lucruri... ce anume ar fi? Dr. Continuă să schimbi scaunele tot timpul la masă.. ai fost corupt de sistem.i asuma un rol dublu: al lui Clodees şi al tău însu i. corupt. S: Voiam să fac parte.. Îmi plăcea să stau în preajma persoanelor influente.. Dr.. S: În special fa ă de femei. Dr. să mă simt important în cadrul comunită ii... pentru puterea mea. şi am şi vrut să fac întocmai. Această aptitudine î i va permite să-mi vorbeşti mai mult despre gândurile tale şi ale ghidului tău totodată.N: Acum eşti Ross.N: Răspunde-i. acum ai să po i face ceva neobişnuit...N: Schimbă locul din nou. Repede! S: Dacă ai putea schimba ceva în via a ta. Dr. Dr. Uram ferma. Când am să număr până la trei vei avea capacitatea de a. eşti Ross. să mă ridic deasupra celorlal i şi să fiu admirat. Trebuie să. este adevărat. Ai văzut ce s-a întâmplat. dar nu a mers.... Am observat că ai încercat să le domini şi sexual.. Mută-te în partea cealaltă a mesei şi răspunde-i lui Clodees. S: Ba da. Ceea ce ai devenit nu seamănă cu ceea ce erai când ai pornit. să apăr oameni care nu mă puteau plăti..N: Acum repede. eşti din nou Ross Feldon. S: Am. S: (în grabă) Da... Dr. Explică-mi lucrul acesta.N: Acum eşti Clodees. S: De ce ai lăsat aceste lucruri să te abată de la angajamentul tău ini ial? Dr... S: Acest lucru nu are nici o valoare şi a fost nedemn de tine. Notă: Familia Feldon erau fermieri cu mijloace modeste care afişau sobrietate şi putere de a îndura greută ile şi care au sacrificat mult pentru ca Ross să poată studia dreptul. dar am pierdut inta. 38/159 . Va părea că tu vei deveni ghidul tău când î i voi pune întrebări. oricum ştii totul.. Dr.N: Acum eşti Clodees. S: Să nu fiu. acum eşti Clodees.N: (rapid) Unu. Când am intrat în procuratură aveam inten ia de a reforma sistemul şi de a-i ajuta pe fermieri. m-ar fi controlat ei pe mine..N: Eşti Ross. Dr. Dr. ai fi putut să te descurci mai bine.. Sistemul era în neregulă. nu produceam.

n-am suportat să mai fiu un nimeni. eşti Ross acum. care au fost prinşi în sistem. răspunde. Răspunde. cu min ile bolnave.. modera ie. S: Şi ce câştigi crezând că ar trebui să te ajut la fiecare cotitură a vie ii tale? Dr. n-a mers pentru mine. observa i cum răspunsurile sale devin mai lucide şi mai 39/159 .N: Eşti Clodees. ai ignorat aceste gânduri şi te-ai încăpă ânat în fa a ideii unei ac iuni alternative. Dr. Când cazul 13 vorbeşte de pe pozi ia lui Clodees.N: Eşti Ross. cât şi din loviturile pe care le primeşti pentru că dai vina pe el pentru via a ta precedentă. S: Faptul că aveam dorin a de a schimba lucrurile pe Pământ. bănuiesc.. Recrearea etapei de orientare produce treceri abrupte în timpul şedin elor de hipnoză. dragostea părin ilor tăi. doar oameni obişnui i ca părin ii mei. S: Ai devenit prea uşor un participant ale cărui motiva ii erau câştigul şi notorietatea. Aceste lucruri nu te reprezentau. Am început prin a-mi dori să fac să fie altfel pentru oamenii de pe Pământ.. Dr.. şi mai erau aceia care.N: OK. Dr. pe al ii i-am trimis la închisoare pentru infrac iuni pe care nu au vrut să le comită. S: (Ross răspunde fără comanda mea) ştiu că am ratat semnele pe care mi le-ai trimis. le trebuiau bani să supravie uiască. mi-era frică.. S: Pu ini dintre aceia.N: Eşti Ross..N: Eşti Clodees.N: Eşti Ross. S: Dar victimele oamenilor pe care i-ai condamnat? Nu i-ai ales tu o via ă în justi ie pentru a ajuta societatea şi pentru a face oraşele şi fermele să fie mai în siguran ă cu ajutorul legii? Dr..N: Eşti Clodees....N: (o rog pe Hester să-i răspundă ca fiind Ross.N: Răspunde afirma iei tale ca fiind Clodees... S: (pauză) Doreşte în elegere.N: Răspunde. S: De ce te-ai sim it răspunzător pentru condamnarea criminalilor care erau vinova i de vătămarea altora? Dr.. S: (tare) Nu vezi... S: (foarte încet) Ce ai mai vrea să fac? Nu ai explorat mai adânc în tine însu i. S: Aşa că te-ai sinucis? Dr. eluri originale. Dr. când mi-am început cariera ca avocat din oficiu? Dr. am fost transformat într-un asasin de către o societate primitiv! Dr. intervin eu) Ross. Am pus în mintea ta gânduri de temperan ă.. şi nici nu mai puteam continua. S: Am pierdut direc ia... iar pe al ii i-am spânzurat! (vocea i se întrerupe) Devenisem ucigaş legal..N: Eşti Clodees. dar când ea tace după ultima întrebare.. Dr.N: Eşti Clodees.încercând să devii altcineva străin de tine şi eşti din nou trist. S: (cu mânie) De ce nu m-ai ajutat mai mult. cei mai mul i erau.. dacă îmi dai voie să te întrerup.î i este frică să î i asumi riscul şi apuci pe căi care î i fac rău . S: (înfierbântat) Unii oamenii trebuia să plătească amenzi pe care nu şi le puteau permite. cred că Clodees vrea să afle care este beneficiul tău atât din durerea pe care o sim i acum.N: Răspunde-i ghidului tău. eşti Clodees. S: Ce pre uieşti mai mult la persoana ta? Dr. de responsabilitate. De ce te-ai ascuns de tine însu i? Dr. S: Ai abandonat această sarcină devreme şi acum văd că ratezi nişte şanse din nou ...N: Eşti Clodees.Dr.N: Eşti Ross. am irosit nişte şanse. Dr..

Dr. ceea ce este diferit şi fa ă de clienta mea. Dr.. Po i să ai energie masculină. stupid. crezi că motivele tale au fost greşite când ai ales să fii femeie? S: Da.N: Şi cum te afectează acest fapt.. Nu am întotdeauna norocul ca traducerile făcute de clien ii mei comentariilor ghizilor lor din orientările spirituale anterioare să fie atât de profunde. de fapt. Sunt mult prea interesată să câştig bani. ştiam că voi intimida bărba ii mai pu in.hotărâte. Mă folosesc în mod greşit de oameni. alienare şi valorile pierdute.N: ce direc ie greşită? S: (meditând) O fac din nou. Dar Hester este prinsă în aceeaşi mlaştină şi vreau să fac tot ce-mi stă în putin ă pentru a rupe acest tipar de comportament.. Pentru mine nu contează dacă subiectul meu sau ghidul ei au plasat. subtilă. Nu pot să-i prind cu garda jos şi să-i sperii de moarte. chiar înainte de via a aceasta în care se află acum. şi totuşi să fii feminină. Vreau să am prestigiu. dacă vrei să-i spui aşa. de ce i-ai ales acest trup? S: Am optat să fiu femeie pentru ca oamenii să nu fie intimida i de mine. mă simt mult mai naturală ca bărbat. Ai vrut să acorzi ajutor unor oameni pe care nu erai în stare să-i aju i ca bărbat în via a anterioară.. Îmi petrec câteva minute trecând în revistă cu subiectul cele arătate de ghidul ei despre lipsa de imagine proprie. şi de Ross. Atât de.N: Cu tot ce ştii despre tine ca fiind Ross.N: Atunci. Faptul că sunt femeie acum nu a făcut nimic ca să schimbe dorin a mea de a controla oamenii.pot fi prinşi când sunt ademeni i de un fals sentiment de siguran ă. şi în elegând mai adânc identitatea ta spirituală reală după şederea în lumea spiritelor. Dr. Cu toate acestea. Dr..N: Colet surpriză? ce înseamnă aceasta? S: Ca femeie. Hester? Am senza ia că ai ales să fii femeie şi pentru că ai vrut ca gândirea şi intui ia unei femei să.N: (îmi aduc subiectul în prezent. Nu func ionează aşa cum am crezut. în orice cadru spiritual ales. Ross Feldon este mort ca persoană. întruparea ei din via a anterioară. corect? S: (cu triste e) Da. De data aceasta fac afaceri cu proprietă i imobiliare. am închis scena orientării şi am luat-o imediat pe Hester într-o etapă spirituală mai târzie. Dar m-am gândit că de data asta.de data asta sunt un colet surpriză! Dr.. amintirile din vie ile trecute se revarsă adesea peste problemele contemporane. dar nu este cea mai potrivită cale. Sunt încă mult prea puternică şi virilă. abătându-mă de la drumul drept ca şi înainte (Ross).N: Nu crezi că eşti un pic prea aspră cu tine. în pielea unei femei aş fi mai. Hester? S: Influen a banilor şi a pozi iei sociale este un drog pentru mine aşa cum era şi în via a anterioară. Dr. În fond. Energia se revarsă din mine în direc ie greşită. Îmi doream această şansă de a încerca din nou într-un trup de sex diferit şi Clodees m-a lăsat să mi-l asum. să-i salvez pe cei amărâ i de rechinii care vor să-i mănânce pe to i peştii mici din lume.N: Dă-mi un exemplu. deoarece sunt femeie.i ofere o perspectivă diferită de abordare a lec iilor tale. Dr.. men inându-l în starea de supraconştient) Lasă-mă să în eleg motivul pentru care tu ai ales să fii femeie în această via ă.N: ce fel de bărba i? S: Tipii puternici .. în timp ce cu mutam cadrul temporal.. Sunt din nou într-un joc al puterii. dând principii la o parte. Am ales corpul unei femei care îi intimidează pe bărba i şi nu mă simt ca o femeie. 40/159 .N: Să-i prinzi şi să faci ce? S: (îşi pocneşte pumnul drept în palma stângă) Să-i pun la zid.. Hester.structura de for ă din societate . Dr. S: Din punct de vedere sexual şi în afaceri. Dr. conversa ia în decorul de la barul Buckhorn.N: Zău? Atunci de ce ai luat trupul unei femei atât de puternice din secolul XX? S: Nu vor să vadă un procuror îmbrăcat în negru la tribunal . După ce l-am rugat pe Clodees să ne ajute în continuare. Dr. (clienta se scufundă adânc în fotoliu) Ce gafă! Dr.

41/159 . S: (cu for ă) De asta am venit la tine. Dr. Homosexualii pot să se simtă sau nu confortabil cu anatomia lor ca fiin e umane. da. ar trebui să ating chestiunea homosexualită ii. În timpul perioadelor de criză. amnezia sa. Dr. Cazul 13 a ales să fie femeie în această via ă pentru a încerca să depăşească blocajele de care s-a împiedicat în pielea lui Ross Feldon. a încerca să. din cauza a ceea ce ai făcut înainte. care manifestă mai mult echilibru în alegerea sexului. Oare Hester ar fi profitat dacă şi-ar fi cunoscut trecutul ca Ross încă de la naştere. luată în serios. Dr.. Mi-am terminat şedin a cu această femeie întrebând-o despre...N: Mai există şi alte motive? S: (pauză) Consilierii noştri spun că.. nu ar fi de ajutor în evitarea aceloraşi capcane în această via ă? S: Dacă oamenii ar şti tot despre trecutul lor. Indiferent de împrejurările care conduc sufletele la alegerea sexului. Preferin a fa ă de un gen a unei majorită i a sufletelor legate de Pământ nu înseamnă că ele sunt nefericite în timpul de 25% ca bărba i sau femei.. Şi uneori prietenii tăi pot să. de celelalte vie i.. Dr. răzbunăm trecutul. neavând amintiri vechi.N: Bine..N: Prin prieteni în elegi entită ile din lumea spiritelor? S: Da. Hester nu este neapărat lesbiană sau bisexuală din cauza felului în care şi-a ales corpul. De ce ar trebui să bâjbâim prin via ă încercând să ne dăm seama cine suntem şi ce trebuie să facem şi întrebându-ne dacă vreunei divinită i spirituale chiar îi pasă de noi... cel mai adesea sunt întrebat dacă homosexualitatea lor este rezultatul alegerii „sexului greşit” în această via ă. prin ideile care te străfulgera .N: De ce? S: E mai bine să înve i de pe o tablă goală decât de a şti dinainte ce i s-ar putea întâmpla.. mi se pare că până acum aceasta a fost o parte din motiva ie şi care te-a condus în via ă în trupul lui Hester. să reglăm socotelile pentru relele care ni s-au făcut.cu am făcut aşa . Când am clien i homosexuali..N: Un acord în legătură cu ce? S: Suntem de acord. au răspunsul de obicei la această întrebare. Via a nouă trebuie să fie. Acest tipar se aplică la toată lumea. există mai pu ină preocupare pentru.. această hotărâre este făcută înainte de a ajunge pe Pământ. Această condi ie umană este uimitoare pentru persoanele atrase de reîncarnare. La terminarea şedin elor de terapie...Înainte de a termina cu acest caz. Dr.N: Şi încă mai crezi că o amnezie totală asupra vie ii noastre spirituale eterne pe Pământ este esen ială pentru a progresa? S: Normal. ceea ce înseamnă un parcurs mai dificil în via ă.. decât să fie nevoită să aştepte peste treizeci de ani şi să treacă prin hipnoză? Faptul de a nu avea o amintire conştientă a existen elor noastre trecute se numeşte amnezie.. Î i strecoară aluzii.N: Dar dacă ai cunoaşte greşelile din vie ile anterioare.i mai strecoare ceva. Primim străfulgerări din vise.... Dr. Când acest drum este ales de unul din clien ii mei. să nu ne amintim. Uneori descopăr că persoanele homosexuale au ales dinainte de vie ile lor curente să experimenteze un sex care a fost folosit mai rar în vie ile anterioare. există un acord încheiat cu consilierii noştri. Dr. dar nu este o amnezie totală.N: De ce crezi că nu ai avut nici o amintire conştientă despre via a ta ca Ross Feldon? S: Când alegem un trup şi ne facem dinainte un plan înainte de a ne întoarce pe Pământ.. Dr. A fi homosexual atrage după sine un stigmat sexual în societatea noastră. Cei mai mul i dintre subiec ii mei îşi aleg trupurile de un anumit gen pentru 75% din timp. oamenii au o cunoaştere interioară a direc iei în care trebuie să o apuce atunci când este necesar. cu excep ia sufletelor avansate. mul i ar putea să-i acorde prea mare aten ie în loc să încerce noi abordări ale aceleiaşi probleme. de obicei poate fi urmărit până la nevoia karmică de a accelera în elegerea personală a diferen elor complexe în cadrul identită ii sexului în rela ie cu anumite evenimente din trecutul lor...

în special datorită unei sinucideri în tinere e. Când un suflet a dus o via ă productivă în beneficiul personal şi al celor din jurul său. deoarece era spre binele meu. sufletul are un influx brusc de percep ie. ni se dau indicii care să justifice existen a fiin ei noastre. Încerc să am o abordare de bun sim în alinierea experien elor trecutului şi ale prezentului. Pe căi mici. Lucrurile stupide pe care leam făcut în via ă ne afectează puternic în procesele de orientare. violen a este un şoc. mi-am încheiat şedin a cu Hester prin întărirea alegerii ei de a fi femeie din alte motive decât intimidarea bărba ilor. Testul reîncarnării pentru un suflet care vine pe Pământ reprezintă victoria asupra fricii într-un corp uman. Eram gata de schimbare când am auzit despre tine. intuitive. Clodees mi-a îngăduit să-mi văd trecutul cu tine. şi ar fi însemnat că nu trebuia încă să cunosc anumite lucruri. trebuie să ne armonizăm nevoile materiale umane cu scopul pentru care sufletul nostru se află aici. de data 42/159 . După părerea mea. Sufletele sunt create într-o matrice pozitivă de o asemenea dragoste şi în elepciune. Când reflectăm. I-am dat permisiunea de a-şi coborî garda un pic şi de a fi mai pu in agresivă. ei descriu această revenire destul de deprima i. aşa cum ne-a arătat cazul 13. observ că el se întoarce în lumea spiritelor cu entuziasm.Dr.N: Altfel. Când orientarea îl deprimă pe subiect. a trebuit să vii la mine ca să dai drumul amneziei conştiente. S: (pauză) Avem. Curând după aceasta vom fi chema i la altă conferin ă. fapt legat de lupta pentru supravie uire din epoca de piatră. ea a putut să-şi vadă via a astăzi mai degrabă ca pe o mare ocazie de a învă a. Dr. negative de mânie şi ură ale oamenilor constituie o creştere exagerată a fricii şi a durerii. există un motiv pentru acest blocaj. Clienta mea ştia că ceva îi împiedica creşterea şi voia să dea la iveală acest lucru. prin perseveren ă de-a lungul mai multor vie i. prin norii amneziei. Când este timpul potrivit în via a noastră. decât ca pe o greşeală în alegerea sexului. amintirile despre cine suntem în realitate ne sunt filtrate în gânduri selective în fiecare zi. chiar şi în lumea spiritelor. acesta nu ar câştiga capacitatea de a în elege şi nu ar aprecia niciodată cu adevărat valoarea acestor sentimente pozitive. După desensibilizarea sursei durerilor ei de cap.N: Cu toate acestea. cred că un motiv de bază ar fi modul abrupt în care sufletul este din nou în posesia tuturor cunoştin elor despre trecut. inclusiv elurile.. Observ mai multă relaxare şi o mai mare claritate a gândului pe măsură ce-mi mut subiec ii mai departe în lumea spiritelor. O parte din negativitatea sa poate fi păstrată. şi poate să reapară într-o altă via ă cu un trup nou. Aceasta nu înseamnă că aceste persoane nu au amintiri trecute. încât. În final. atunci când sufletul începe să vină pe o planetă ca Pământul şi să se alăture fiin elor fizice care au evoluat dintr-o stare primitivă.. Atât emo iile pozitive. când subiec i ca în cazul 13 raportează că au irosit o via ă anterioară. numai că nu sunt gata să le expună. Identitatea supraconştientă a sufletului ne găzduieşte memoria permanentă. există şi un târg-compromis. Am discutat op iunile de restructurare şi reorientare a elurilor ocupa ionale către profesiile şi posibilită ile de lucru în cadrul serviciilor de voluntariat. nu pot să nu admir sinceritatea brutală a sufletelor. Dacă sufletul ar cunoaşte numai dragoste şi pace. neîngreunat de un corp uman. După moartea fizică. foarte adesea întorcându-se în lumea spiritelor rănit. Conferin ele de orientare cu ghizii noştri ne permit să ne începem lungul proces de autoevaluare în perioada dintre vie i. capacitatea de a şti când este necesar. Un suflet evoluează încercând să depăşească toate emo iile legate de frică. în ciuda pozi iei noastre curente. Cu toate acestea. medităm sau ne rugăm. când clien ii nu pot să intre în starea de hipnoză în orice moment dat sau dacă în transă au numai amintiri schi ate. După fiecare caz terminat. amnezia ta ar fi rămas neatinsă? S: Da. Identitatea noastră eternă nu ne părăseşte niciodată în trupurile pe care le alegem. pe de altă parte. Emo iile brute. cât şi cele negative sunt amestecate între suflet şi gazdă pentru binele reciproc. Adevărata natura umană a sufletului omului este afişată pe Pământ în bucuria şi în plăcerea nestingherită de pe fa a unei fiin e fericite.

în lumea spiritelor există o iertare copleşitoare. se pare ca nu se mai face nici o deviere a călătoriei acelora care intră în acest spa iu al lumii spirituale. ideea unei săli de judecată chinuitoare care ne aşteaptă imediat după moarte a fost o parte a sistemului de credin ă religioasă în multe culturi. compania celorlalte entită i depinde de voin a ghidului personal. de vreme ce sufletele vin în fa a lor după ce ajung acasă. cu camarazii sau cu un juriu de maeştri. şi. încât să ne facă să suferim. Evident. Motiva iile noastre sunt puse în discu ie şi criticate. au un lucru în comun. Mi s-a spus că maeştrii noştri spirituali ne amintesc în mod constant că. Odată trecu i de stadiul de orientare. În starea liniştită şi relaxantă de hipnoză cu continuitate la toate nivelurile mentale. Într-o formă sau alta. 6 TRANZI IA TOATE sufletele. În aceste cazuri bănuiesc că există un sistem de puternică şi precondi ionată credin ă în existen a infernului. Debarcaderul nu este un spa iu de şedere. Consider că această practică este valabilă în special pentru sufletele mai tinere. O parte din subiec i au denumit aceste fiin e în elepte directori şi chiar judecători. Uneori sufletele sunt escortate de ghizii lor până în această zonă. Cu toate acestea. părăsim locul de orientare şi ne alăturăm unui flux dirijat de activitate. dar cei mai mul i se referă la ei ca la Consiliul Maeştrilor sau Bătrânilor. spre entită ile care le întâmpină. în care a fost luat de spectre înfricoşătoare într-o via ă de apoi a întunericului. deoarece creierul uman nu are un sim moral înnăscut. subiec ii mei îmi povestesc că şedin a de orientare ini ială cu ghizii lor îi pregăteşte pentru a apărea în fa a unui juriu de fiin e superioare. Când se termină conferin a ini ială cu ghidul nostru. ajung în ultimă instan ă la o poartă centrală în lumea spiritelor pe care eu o numesc debarcader. În ultimul capitol m-am referit la tradi ia egipteană antică a sufletelor proaspăt decedate care sunt aduse într-o sală a judecă ii pentru a da socoteală pentru via a lor anterioară. fie ele cu ghizii noştri. în func ie de maturitatea lui spirituală. acest lucru nu înseamnă că sufletele sunt exonerate de ac iunile lor care au făcut rău altora doar pentru că regretă. Altele sunt direc ionate de for e nevăzute înspre debarcader şi apoi. Feedback-ul şi analiza vie ilor trecute pe care le primim în termeni de judecată se bazează pe inten ia originală a alegerilor noastre la fel de mult ca şi pe ac iunile în via ă. Din cele observate de mine. cuvintele „sală de judecată” şi „proces” nu sunt folosite pentru a descrie aceste şedin e. Ocazional. dar nu sunt condamnate întrun aşa mod. Ni se va da o altă şansă în strădania noastră de a creşte. Pedeapsa karmică va veni într-o via ă viitoare. Sentimentele pe care le avem străbătând acest drum depind de starea noastră de spirit de după fiecare via ă. un individ supus unei situa ii traumatice va spune că a avut o experien ă în afara trupului cu viziuni de coşmar. Cu toate acestea. în general. Adunarea şi transferul sufletelor implică două faze. conştiin a intră în răspunderea sufletului. între trei şi şapte membri. dincolo. Această lume nu are vârstă. un număr mare de suflete care se întorc sunt transportate într-o formă spirituală de tranzit în masă. 43/159 . Toate întrunirile de evaluare ale sufletelor. care implică trecerea unui număr enorm de suflete într-un fel de gară centrală de primire. dar sufletele nu-şi pierd vremea în această etapă a călătoriei lor. Am spus că există varia ii în viteza mişcării sufletului imediat după moarte. Acest consiliu de trecere în revistă are în componen ă. indiferent de experien a lor.aceasta cu mai multe fiin e superioare de fa ă. voi intra în mai multe detalii ale acestei conferin e la sfârşitul capitolului următor. cum nu au nici sarcinile noastre de învă are. În majoritatea cazurilor graba nu este o problemă. unde a fost condamnat în fa a a judecătorilor demonici. Aşa cum am explicat în capitolul 4.

de-a lungul spi elor. îmi face plăcere să ascult emo ia din vocile subiec ilor mei.sufletul tău a ieşit acum din zona de orientare.pornim. de unde suntem to i transporta i dinspre centru.N: (ridicându-mi vocea pe ton de comandă) Unu . Cazul 14 Dr. au fost atât descriptive. până la o destina ie spirituală finală. care are capacitatea de a ne duce pe to i în orice direc ie. care este prima impresie? 44/159 . Adunările de suflete pe care le văd clien ii mei în prim plan în acest amfiteatru apar ca o multitudine de fascicole de lumini de stele mişcându-se în direc ii diferite. Aglomerările de energie mai îndepărtate au fost descrise ca nişte „insule de cea ă vălurită”. Trei! Repede. dar fiecare client consideră că traseul lui înspre şi dinspre acest spa iu de tranzit este unicul. Când număr până la trei. Fără excep ie. până la locurile desemnate pentru fiecare”. adunate şi apoi proiectate în afară. Gândul ia multe forme. Dr. toate detaliile acestei ultime păr i a călătoriilor tale î i vor fi clare. Ei sunt ului i de această lume eternă ce li se desfăşoară înainte şi cred că undeva înăuntru se află nucleul crea iei. Doi . Î i va fi uşor să povesteşti despre tot ceea ce vezi deoarece eşti familiarizat cu traseul. În relatările subiec ilor mei există uniformitate în ce priveşte maniera călătoriei lor spirituale. O altă persoană a denumit această zonă „autostrada Los Angeles fără blocaje”. Am căutat prin fişele cazurilor mele un subiect ale cărui experien e pe acest traseu. Oamenii spun că acesta este un lăcaş al gândului pur. Câ iva dintre aceşti tovarăşi poate că au fost deja văzu i la poarta de trecere. Ei nu amintesc nimic despre întunericul ca de cerneală pe care îl asociem cu adâncul spa iului. Subiec ii îmi spun că această zonă li se arată ca având un număr mare de spirite care nu se cunosc şi care intră şi ies din acest butuc în mod eficient şi fără congestionarea traficului. reprezentative pentru ceea ce mi-au relatat mul i al ii. Ar mai putea exista şi alte centre similare gen butuc de roată cu rampe de intrare-ieşire de tip autostradă în lumea spiritelor.Spiritele sunt aduse. Am ales un grafician de 41 de ani. fac acest lucru doar gândindu-se la ce entitate doresc. în timp ce altele plutesc în derivă.N: Acum eşti gata să începi partea finală a călătoriei tale spre casă şi te îndrep i spre locul din lumea spiritelor căruia îi apar ine sufletul tău. Când privesc vasta desfăşurare din jurul lor. Brusc. Unele se deplasează mai repede. în special atunci când sunt în mişcare. dar cei mai mul i nu. persoana chemată va apărea în mintea sufletului călător. sufletele care doresc să intre în legătură unele cu altele. În timp ce spiritele lor aşteaptă în spa iul deschis al debarcaderului. cât şi. De câte ori mi se relatează despre acest punct central. spre destina iile lor finale adecvate. Este ca şi cum sufletul ar călători acum printre limbile întoarse aiurea ale unui ceas galactic atotputernic spre un câmp ceresc mult mai închegat. mă văd pe mine însumi mergând cu un număr mare de călători prin terminalul central al unui aeroport de metropolă. Tocmai în acest punct avantajos din călătoria lor de întoarcere încep sufletele să anticipeze întâlnirea cu cei care îi aşteaptă. Eşti gata? S:Da. cu toate că ceea ce văd ei pe parcurs este diferit pentru fiecare persoană. totuşi. Mi se spune că cea mai remarcabilă caracteristică a lumii spiritelor este sentimentul continuu de puternică for ă mentală care dirijează totul într-o armonie supranaturală. Observa iile pe care le aud despre natura lumii spiritelor atunci când se intră în debarcader sunt categoric altele decât acele prime impresii de pături stratificate ce oase. în timp ce două forme de energie care se apropie una de alta asigură o legătură mult mai directă. profund şi cu suflet matur. Această comunicare telepatică între energiile tuturor entită ilor spirituale permite crearea unei afinită i nonvizuale. Unul din clien ii mei a descris zona de aşteptare ca pe „butucul unei ro i uriaşe. subiec ii spun că lumea spiritelor arată ca o multitudine variată de lumini. a traseului şi a destina iilor. pregătindu-se pentru transportarea lor mai departe spre locurile desemnate. Sufletul acestui bărbat călătorise de multe ori între un lung şir de vie i.

într-un afluent mic şi este şi mai multă linişte... nelimitate. Dr. Dr.S: Distan ele sunt.. de unde plutesc eu.. Dr.N: Po i să descrii mai precis deplasarea sufletului tău de-a lungul acestor linii curbe de contact? S: O percep mai mult orientată către un scop . dar este numai un sentiment de.N: Ce vrei să spui. alunec mai repede. Dr. şi mă îndrept către cei pe care îi cunosc.... când în sus..N: Când i se pare că numărul de suflete care revin este cel mai mare? S: Atunci când râurile converg în.. nicidecum. sferic atunci când mă deplasez în viteză pe o linie de contact. în această atmosferă spirituală.. senza ia că eşti într-un bol? S: (pauză lungă) Este straniu. când în jos unul fa ă de celălalt. viteza.. 45/159 . Dar când chiar încep să mă mişc. este ca şi cum am porni într-un râu şi apoi. unde formăm to i un vârtej.. fiind direc iona i de cineva.când sufletul meu este direc ionat spre un loc pe un traseu.. Dr.N: Prin mai pu ină libertate vrei să spui mai pu in control personal? S: Da.N: Te rog să încerci. Este diferit. Dr.N: Vezi şi alte suflete călătorind cu o intă deasupra şi dedesubtul tău? S: Da. pe o linie prestabilită a călătoriei tale.. Dr. Notă: Ceilal i subiec i. Apoi simt de parcă aş fi tras de acolo din nou... Dr. Dr. Dr.. se schimbă.N: Vrei să-mi spui că lumea spiritelor este nesfârşită? S: (pauză lungă) Să fiu sincer.... inform. Nu ştiu unde sunt marginile bolului sau dacă ele chiar există.. aşa pare. uniformitate închisă . se întâmplă la fel ca atunci când eşti aruncat într-un râu. Dr..N: Mai încolo. nu ai senza ia densită ii ca şi în apă? S: Nu.N: De ce î i dă mişcarea rapidă...... Suntem ca somonii care înoată În amonte să-şi depună icrele ne întoarcem acasă. întorcându-ne din moarte suntem traşi împreună într-un râu foarte mare... spa iu nesfârşit. O persoană le-a numit „corzi vibra ionale”. dar când... percep iile bazate pe observa ie a lumii spirituale în sentimentul că este rotundă? S: Din cauza vitezei liniile par să se.. totdeauna. S: (pauză) Suntem aduna i într-o.N: De ce ai impresia aceasta? S: Păi este ca şi cum am înota duşi de un curent rapid pe care nu-l putem controla. care sunt şi ei orienta i către descrieri liniare.N: Cum î i schimbă această mişcare în viteză. numai că nu este aşa de densă ca apa deoarece curentul este mai uşor ca aerul. Dr. Odată ce ajungem acolo nu mai suntem împinşi pe calea aceasta. mai departe de gândurile atâtor min i.. dar ceea ce încerc să spun este că sunt purtat ca şi cum aş fi într-un curent subacvatic. cu nimic solid în jurul nostru.. mare.... Cu toate că totul pare să meargă în direc ie dreaptă în timp ce sufletul este în derivă – acest lucru se schimbă într-un sentiment.N: Cum se schimbă? S: Păi. În mişcare lentă.... Atunci putem să plutim în derivă. nu pot să descriu. Dr.. Am o senza ie ca şi cum aş fi într-un curent de apă albă.. vorbesc despre călătorii de-a lungul liniilor de for ă direc ională care au proprietă ile spa iale ale unui sistem de re ele. când mă mişc repede. ce înseamnă o linie de contact? S: Este drumul spre o anumită destina ie. aşa cum ai descris mai devreme? S: Nu.. văd că mă mişc de jur împrejur înăuntrul unui bol gigantic întors cu susul în jos.N: Atunci mişcarea î i dă senza ia unei lumi sferice a spiritelor? S: Da.N: Atunci.. în călătoriile tale normale ca suflet. îndoaie. Dr... totul rămâne. Se curbează într-o direc ie clară pentru mine şimi dau mai pu ină libertate de mişcare.

.N: Ce altceva mai sim i acum? S: Pace. Dr.. legănându-se ca o panglică în adierea vântului în timp ce eu avansez.. foarte bine! Intru prin partea prin care sunt lega i prietenii mei. Dr. S: Nu le cunosc pe cele pe lângă care trec acum.N: Te descurci bine. oh....N: Continuă să pluteşti şi spune-mi ce i se mai întâmplă.. Asta văd.N: Aceşti ciorchini de oameni sunt separa i structural unul de altul în umflăturile care se află de-a lungul coridorului? S: Nu.. Dr... Acum aş vrea să-mi spui ce anume separă ciorchinii de lumină unul de altul de-a lungul acelui coridor pe care îl descrii. Dr. păr i din el. mă alătur lor în gândire. (se opreşte) Dr.N: Entită i cum ar fi ghidul vostru? S: Cineva superior lui. Dr. acum aş vrea să avansezi o dată cu acest curent de energie mai aproape de zona în care trebuie să ajungi.N: Aceste aglomerări reprezintă diverse grupuri de mase de energie a sufletului cu spa iu între ele? S: Da... În pete.Dr. Dr. Dr.. Dr..N: Ce altceva mai sim i când treci pe lângă ele în drumul către grămada ta? S: Le simt gândurile ieşind. Dr. Văd mase de puncte atârnând în grămezi precum strugurii. dar împreună. de transparen a unui geam înghe at. sunt separate în grupuri mici. cu păr ile laterale umflându-se...N: Şi luminile? S: Sunt oameni. Dr. Dr. Nimic nu este structurat. cu umflături din loc în loc.N: Continuă... Îmi este greu să descriu exact.N: Vrei să spui că însuşi coridorul se mişcă? S: Da.. făcând lumina lăptoasă.. Dă-mi un exemplu de cum î i pare întreaga scenă privită de la distan ă.. S: Oamenii..N: OK. aşa o armonie. toate aprinse. Dr. atât de variate.. S: (pauză) Mă aflu la marginea unui alt coridor. Dr. cu unghiuri şi col uri. şi un sentiment de anticipa ie în timp ce mă mişc încet cu acest curent de energie.N: De ce? S: (se entuziasmează) Deoarece. că nu mai vrei să pleci. filamente sub iri.. S: Văd.N: Şi cum te sim i în acest moment? S: Fantastic! Această prindere familiară a min ilor ca într-un joc cu zmeul...... Sufletele oamenilor dinăuntrul galeriilor care se umflă şi care reflectă lumină înspre mine... Întinzându-se departe de mine. Dr. să trecem de aceste grămezi care par că se înghesuie înspre afară pe coridor.. aici nu există pere i. mă îndrept către grămada mea...N: Cum vezi sufletele individuale în cadrul acestor ciorchini? S: (pauză) Ca pe nişte puncte de lumină. Dr. Dr.... Cele care răspund de mişcările care ne duc spre casă.N: Prin galerii în elegi o serie de îngrădituri? S: Mai degrabă.. nu contează. galerii. separate una de alta prin.... mişcarea este.... care ajunge la mine.. cred. sunt împăr i i de nişte. ritmică.... ca un coridor lung. S: (râde) Ca un vierme lung şi luminos.. Este aşa o pace.. ca nişte şuvi e..N: Bine. Şi emană o strălucire incandescentă când trec pe lângă ele.. dar..N: Cine vă împinge când merge i spre casă? S: Entită i mai înalte... sunt acasă! 46/159 .. şi încetinesc. prind coada zmeului. petice de lumină săltând în jurul meu.N: Altceva? S: Aaa. o varietate de lumini. Priveşte atent în jurul tău şi spune-mi ce vezi..

N: După părerea ta. folosite pentru a explica o ac iune de curgere. uriaşe” este reprezentată în alt caz de „buchete gigantice de bule transparente”. pe care s-ar putea să nu le cunoşti din experien a anterioară? S: Ba da.N: Cum se manifestă această atitudine între sufletele care s-au Întâlnit pentru prima oară? S: Printr-o deschidere totală şi prin acceptare. Aici există un fel de întreg. În zona ultimei debarcări a sufletului care urmează să sosească.. Dr. Eu însumi am adoptat o parte din acest limbaj spiritual. pentru a învinge. comparată cu forma omenească de pe Pământ? S: Aici.N: Deci. unul în to i şi toate într-unul. următorul caz demonstrează existen a unei perceperi mai înguste a lumii spiritelor de către un suflet mai pu in matur. dar de aceea venim pe Pământ. Descrierea unor „grămezi de becuri translucide. ni se dă o altă interpretare a ghidării spirituale de plasare în grup. în special pentru cele noi. pentru alta acelaşi lucru va fi „o cale plutitoare de baloane”. Dr.N: Când te mişti ca spirit. Şi atunci când nu sunt. denotă libertatea de mişcare asociată cu plutirea în derivă. este vorba de mai mult decât o atitudine prietenoasă. şi chiar cu spiritele de acolo.. în care cuvântul legat de cer.N: Grămada ta de prieteni este izolată de alte grămezi de suflete care stau pe alte coridoare? S: Nimeni nu este. Nu există nici un fel de ostilitate fa ă de nimeni. sunt ele mai pu in eficiente în munca cu mintea omenească? S: Trebuie să spun da. 47/159 . nimeni nu este străin. Am apelat la caracteristicile comune ale unor cuvinte din uzul diverşilor clien i pentru a descrie fenomenele spirituale. indiferent de asocierile anterioare în alte pozi ii? S: Exact. aş vrea să nu mai vorbesc acum. aglomerările de grupuri de entită i familiare care îl aşteaptă pot fi mari sau mici. Cazul 14 mi-a mai oferit câteva astfel de exemple. Întrucât acest subiect este mai pu in experimentat şi un pic iritat de ceea ce consideră a fi o nevoie de conformare.. Imaginile vizuale care folosesc expresii de energie în masă şi aglomerări de grupuri pentru a indica înseşi sufletele sunt deosebit de des întâlnite. Este greu pentru noi. ca să mă pot întâlni cu prietenii mei. cum ar fi curen i şi derivă. Dr. este un şoc pentru ele Unora le trebuie câteva vie i pentru a se obişnui cu trupul Pământesc Dr. Am stat pe-aici destul de mult şi am multe legături (spus cu încredere modestă). Prin compara ie cu cazul 14. deoarece prezintă atributele bunei-cuviin e manifestate de acest suflet într-un spa iu desemnat. cum ar fi nor. Dr. deoarece creierul aduce destulă frică şi violen ă în sufletele noastre. nu? S: Este. compara ie făcută de cineva care se întoarce în lumea spiritelor. Mereu aud cuvinte legate de apă. datorită legăturilor pe care le-am avut.N: Via a pe Pământ trebuie să fie grea pentru suflete. Dr. tranzi ia acestui suflet din zona de aşteptare spre grupul său este destul de rapidă în mintea sa. ca şi respectul fa ă de cei care conduc sistemul.. Nu există suspiciuni între noi. Ceea ce „viermii luminoşi care formează umflături din loc în loc” reprezintă pentru o persoană.N: Vrei să spui că fiecare spirit este prietenos cu celelalte spirite. în func ie de nivelul de dezvoltare a sufletului şi de al i factori pe care îi voi arăta pe măsură ce avansăm.N: Şi dacă sufletele noi se luptă cu aceste condi ii de pe Pământ. În cazul 15. Dr. pentru că acestea merg pe Pământ aşteptând să fie tratate corect.Dr. ai sim it legăturile cu celelalte coridoare. To i vrem să ne întoarcem acasă. izolat. s-ar putea ca sufletele nou venite să tindă să fie mai fragile şi să aibă nevoie de sprijinul grupului la întoarcerea în grămada lor? S: Este absolut adevărat. Dr. cu toate că unii din cei mai tineri ar putea crede acest lucru.N: În ce fel? S: Noi recunoaştem legătura universală dintre noi care ne face pe to i la fel. Cazul este informativ. care este diferen a majoră în interac iunea ta cu alte suflete. de fapt. Te rog.

. unii sunt din familia mea. continuă să te mişti şi spune-mi.N: Bine... Mă hotărăsc să-i întăresc scutul protector înainte de a continua.N: De ce? S: (cu uimire plină de spaimă) Nu ştiu! Dumnezeule.. dar. arenă uriaşă .N: În ce mod? S: Sunt definite mult mai clar (pauză). grupuri de oameni.. apoi se deschide .N: Ce este? S: (cu uimire) Am ajuns într-o . În apropiere ..... ca un labirint înce oşat.. Împreună ...... lucrurile devin mai luminoase. Într-un fel de lan . rapid . cumva ... Ce faci acum? S: Sunt dusă mai departe . prietenie...... este ca de vis.. În depărtare .... S: (subiectul începe să tremure) Sunt.N: Priveşte în jurul tău şi spune-mi exact ce vezi şi sim i. Când încetinesc.. ii văd ca pe nişte fascicule de lumină . Dr... E ca şi cum aş ese printr-o serie de ..N: (îmi pun mâna pe fruntea subiectului) Continuă să te relaxezi şi aminteşte. eşti în debarcader..Cazul 15 Dr. Dr. în depărtare.. Dr. Dr... şi-i văd pe ceilal i trecând de colo-colo prin jurul meu (subiectul devine stânjenit).. spre înafară .. (chinuindu-se) se pare că nu pot să ajung la ei! Dr..i că ai mai fost aici înainte.. Sufletul tău se mişcă acum spre această destina ie. Dr... altfel aş fi pierdută . Tatăl acestei cliente a avut o mare influen ă asupra ci în ultima ei via ă şi ca are nevoie de tehnici suplimentare de calmare..N: Continuă să-mi spui ce vezi mai încolo. Îmi opresc repede întrebările. ca pe nişte licurici..N: Vreau să vorbim despre călătoria ta în locul în care stai de obicei în lumea spiritelor... şi sunt într-un .N: Care crezi că este motivul pentru care tatăl tău este la o aşa distan ă..N: Acest gol înseamnă că totul este negru în jurul tău? S: Aici niciodată nu este negru . Dr. dar . cuiburi de oameni... ce sim i? S: Căldură. S: (cu nervozitate) Mă îndrept.N: Relaxează-te.... Explică-mi ce vezi şi ce sim i. Dr. conexiuni. (şi al ii au confirmat această observa ie) Dr. deschis . cu toate că totul î i poate părea nou. ooo! Dr... încât nu-l po i 48/159 . Dr.N: Vrei să spui grupuri de oameni? S: Da.. spa iu gol. Îl mai vezi pe ghidul tău? S: (cu ezitare) Da . lumina ........ ei nu îşi dau seama că sunt aici? (subiectul începe să se lupte în scaunul său şi apoi îşi întinde bra ul şi-şi deschide mâna spre peretele biroului meu) nu pot ajunge la tata! Notă.N: Ce vezi? S: (cu teamă) Oameni pe care îi cunosc.. Dr. cunosc locul acesta. doar se schimbă în nuan e mai închise datorită vitezei mele...... S: După o vreme văd ... empatic. hmmm.. drept peste ceilal i. acolo. lucrurile apar diferite.N: Ai ajuns la stupul (grupul) tău? S: (pauză lungă) Nu încă .....N: Ce se întâmplă? S: Am încetinit mult. Dr. cum sunt stupii.... este atât de vast. Dr....N: Spre înafară? S: (încurcată) Plutesc . acolo! Dr.

care sunt impresiile tale? S: Este ... mare .. oriunde. Ar fi.N: (îmi pun mâna pe fruntea subiectului şi îi comand) Conectează-te cu tatăl tău .. Dr.acum! S: (după o pauză subiectul se relaxează) Este în regulă . Notă..N: Hai să analizăm de ce nu po i să ajungi chiar acum în locul în care se află tatăl tău. el va fi totdeauna în mintea mea dacă am nevoie de el şi că .. vreau să merg acolo şi să stau lângă el. nu . ce se întâmplă apoi? S: Încetinesc ..N: Bine. Trec de nişte grupuri de oameni. al ii nu. dar trebuie să stea acolo unde se află acum. În mod normal. această perspectivă devine mai individualizată odată ce intră în fiecare dintre aceste grămezi. Dr.. Notă: Trecerea finală înspre interior este deosebit de importantă pentru sufletele tinere. atunci te rog să continui cu trecerea de la momentul când î i vezi o parte din familie în depărtare. care este udă de lacrimi şi de transpira ie) Nu ştiu . Nu po i să te duci aşa.. Dr. Dr... Apoi mediul spiritual al subiec ilor este asociat cu oraşe.. (arată cu degetul spre peretele biroului meu) Dr. Dr.N: Eşti mul umită cu felul în care decurg lucrurile? S: (pauză) Da.. oare.. Geamurile de la stradă ale casei vecinului său erau deschise şi el a putut să vadă oameni în interiorul ei în timp ce conducea încet prin dreptul acesteia înainte de a ajunge la el acasă. şcoli şi alte zone locuite identificate cu semnele Pământeşti ale siguran ei şi ale plăcerii. Împreună CU al ii ca mine.. voi învă a să fac acest lucru mai bine (să se gândească telepatic adică). îmi parvin aceste mesaje..ajunge? S: (face o pauză lungă în care usuc fa a pacientei.. Dr. Dr.N: Şi ce î i spune despre asta? S: (cu triste e) Spune că . sunt o mul ime de oameni în apropiere.N: Altceva? S: Îndrumătorii.. activitate . posibil ca această separare să fie rezultatul faptului că unele entită i cred că este timpul pentru ca tu să reflectezi singură şi să te asociezi numai cu sufletele de la nivelul tău de evolu ie? S: (subiectul este mult mai calm) Da..N: Care crezi că este motivul principal pentru care tatăl tău trebuie să rămână în locul acela? S: (plângând) Nu face parte din stupul meu. încerc să evit o interven ie prea marc când subiec ii îşi descriu tranzi iile spirituale. în sfârşit...N: Putem să ne apropiem un pic de aceştia? S: (subiectul meu ridică vocea brusc. tata îmi spune să am răbdare şi totul mi se va lămuri... mă mişc treptat... Îndrumătorii ne încurajează .N: De ce? S: Nu am voie. Unul din clien i când s-a trezit mi-a descris această scenă: era ca şi cum s-ar fi întors acasă pe înserat după o lungă călătorie şi cineva i-ar fi arătat drumul.. trebuie să-mi rezolv singură problemele acestea . şi tatăl meu mă ajută şi el să în eleg.. sunt purtată pe un traseu pe care am mai fost... Apoi mă opresc.N: Acum că sta ionezi. Trecând din mediul rural în oraşul său el a găsit.... Dr. strada pe care trebuia să ajungă. cu indignare) Nu În elegi! Nu mă duc acolo.. (plângând din nou) nu sunt sigură . Unii îmi sunt cunoscu i. În acest caz. aşa că o ghidez eu însumi un pic. Cu toate că persoanele aflate în transă ar putea folosi cuvinte ca „grămezi” sau „stupi” pentru a descrie cum arată de la distan ă spa iile în care locuiesc. Dr. clienta mea este confuză şi dezorientată. 49/159 .

pe care le-ai iubit. Dr. Dr.N: De ce nu a fost cu tine ghidul tău să. din apropiere . Acum îmi amintesc tot. Nu în elegi? Nu am nici o legătură cu ei.. Îndrumătorii sunt cei care se mişcă cel mai mult. oamenii mei. în afară de tatăl tău. Vrei să spui că nu ai nici un contact cu ele acum că te afli la locul tău potrivit în lumea spiritelor? S: (supărată pe mine) Nu.N: Dar contactul mental nu interferează cu energia lor? S: La momentul potrivit.N: Mul umesc că m-ai lămurit. Asta e treaba lor.. (arată din nou cu degetul spre imaginea din mintea ei) Dr. Dr. Atunci când au libertatea să facă acest lucru cu mine . Dr.N: Cine sunt ei? S: Ceilal i.N: Acest lucru se leagă de mesajele pe care le-ai primit despre tatăl tău? S: Da. Ce plăcere să-i văd din nou. (arată spre podea) Acesta este locul nostru. dar în urmă cu câteva minute erai destul de supărată pentru că nu puteai să te apropii de tatăl tău.N: Observ o schimbare destul de mare în procesul tău de în elegere în timpul scurt care a trecut de când am venit aici. Dr. ei se află în spa iile lor şi primesc tot timpul instruc iuni.N: Dar tu ai ajuns la destina ia ta? S: Nu contează. Dr. Sunt prea ocupată cu cei cu care trebuie să stau aici. Dr.N: Îmi dau seama. pentru a încuraja răspunsurile spontane) Da? Minunat. Acum ştiu cum stau lucrurile. bineîn eles. Oameni pe care îi cunosc şi îi iubesc. ceea ce-mi spui este că fiecare de aici este amplasat în spa iul propriului său grup şi că nu te plimbi în vizită şi nici nu stabileşti prea mult contact mental în momentele nepotrivite.N: (îmi mai stimulez subiectul încă o dată pentru a căpăta informa ii în plus) şi nu trebuie doar să pluteşti către celelalte grupuri pentru a le vizita? S: Nu! nu face asta! Nu po i să mergi în grupurile lor şi să te interferezi cu energia lor. Cum este locul în care trăiesc? S: Nu doresc să aflu.N: (reac ionez ca şi cum aş fi auzit informa ia aceasta pentru prima dată.N: Aceste persoane sunt entită i membre ale grupului tău? S: Desigur. cum ar fi în afara grupului de care apar ii? S: (arătând în afară) Cei de acolo nu fac parte din grupul meu. 50/159 . De ce eşti atât de dificil? Trebuie să stau aici. uite!. (cu mândrie) Aceştia sunt oamenii mei! Dr. Priveşte în depărtare la ceilal i din spa iul acesta. Noi stăm aici. Dr.i explice lucrurile acestea înainte să-l vezi pe tatăl tău? S: (pauză lungă) Nu ştiu.. Recunosc că a fost un şoc la început. am contact cu mintea mea.Dr. suntem împreună de multă vreme. S: (calmându-se) Da. Uite că vin spre mine! Dr. Dr..N: Deci. Cel pu in aşa stau lucrurile în spa iul meu. Nu mă duc acolo. S: Acum ştiu că are propriul său loc unde se adună cu oamenii. Sunt aceleaşi persoane implicate în via a ta trecută? S: Mai mult de o singură via ă.N: Probabil că mai sunt şi alte persoane în aceste grupuri.. Dr.N: De ce nu ştiai asta când când ai ajuns aici? S: Nu sunt sigură. ce minunat este să-i văd din nou.N: Vrei să-mi spui că energia sufletului tău nu poate să plutească oriunde vrea.. oamenii din grupul meu. (izbucnind într-un râs nervos) Ah. (subiectul este foarte încântat şi îi las câteva momente în acest cadru) Dr. Vrei să-mi ară i că tu şi prietenii tăi din grup sunte i deosebit de aten i în ceea ce priveşte încălcarea spa iului celuilalt? S: Exact.N: Spune-mi ce în elegi prin acolo? S: (pe un ton grav) Cei de acolo. (dă din cap afirmativ pentru a confirma cele spuse) Dr.acela este locul lor.

Deoarece acesta nu este un Consiliu de acuzare. Dr. în cadrul grupului aceste suflete pot să salute în tăcere un suflet care se întoarce. Aaaaaa. Adesea aceasta este un părinte sau un so din via a care tocmai s-a încheiat. cu energie cu vibra ii joase şi care nu par să comunice mult cu nimeni. după ce sufletele ajung înapoi la grupul lor. am mai avut clien i care se sim eau complet separa i în propria şcoală. Uneori. Am văzut cum un suflet de nivel mediu care se întoarce este copleşit de plăcere. Sentimentul existen ei unei bariere între diferitele grupuri. Chiar aşa stând lucrurile. încât este nevoie de un timp de adaptare la sosire. Acest lucru înseamnă că este posibil ca acele suflete care în mod curent sunt încarnate întrunui sau mai multe trupuri să nu fie angajate activ în nici o ac iune de întâmpinare în momentul de fa ă. adesea el fiind legat de întrupare.N: Mi se pare că erai pierdută când am ajuns aici prima dată. nu. în func ie de vârsta sufletului.. subiec ii mei sunt uneori îngrijora i că o persoană importantă nu a fost prezentă sub formă de lumină sau nu a comunicat cu ei telepatic. atâta timp cât suntem aten i la reguli. Analogia cu şcolile spirituale conduse de profesori-ghizi este folosită atât de des de persoane în stare de hipnoză. ele sunt chemate înaintea Consiliului Bătrânilor. Până la sfârşitul etapei de tranzi ie motivul devine evident. Ea stă lângă mine ca interpret al meu pentru ceea ce nu în eleg şi să-mi asigure sprijinul în explicarea comportamentului meu din ultima mea via ă. un cor de glasuri intonează sunetul A. Nu este neobişnuit ca subiec ii mei să întâmpine greută i în a-mi furniza toate detaliile care transpiră pe la aceste audien e şi sunt sigur că aceste blocaje sunt inten ionate. pentru a le putea recunoaşte.i dai seama cât de mare este locul aici. din vina noastră. Dr. Unul din subiec i relatează: „În timp ce mă apropii de locul meu. Acele suflete care nu sunt în totalitate dezîncarnate radiază o lumină slabă. este descris în diverse moduri de subiec ii mei. ghidul meu.Dr.N: Uită-te în jurul tău la toate locurile ocupate. locul acesta este mare! De aceea nu se aglomerează niciodată. Aşa cum am men ionat mai devreme. aici sunt mari întinderi de spa iu şi este aşa o mare libertate. ca o energie caldă şi strălucitoare şi ştiu că acestea sunt decorporalizate în prezent”. nu cred că. Am încurcat lucrurile .. Atunci când îşi amintesc de perioada dintre sosirea şi plasarea lor.N: Şi nu te sim i constrânsă de acest obicei? S: O. şi văd cum vibrează toate rapid. Fiin ele familiare sunt adunate împreună în mase ondulatorii de lumină strălucitoare. Dr. se face totuşi examinarea directă a activită ilor sufletelor înainte ca acestea să se întoarcă în grupul lor. pornind de la debarcader până la punctul terminus care este grupul lor. călătorul este călăuzit de sunete muzicale în acorduri specifice. cam aşa.. încât folosirea aceloraşi termeni a devenit un obicei pentru mine.întotdeauna ştim cine este afară şi cine înăuntru”. De asemenea. Uneori vorbeşte în numele meu ca un 51/159 . Voi prezenta o nouă perspectivă asupra mobilită ii în următorul caz. Unii dintre subiec ii mei consideră că etapa de tranzi ie de la poarta de plecare şi până la plasarea în grup este atât de rapidă.. Iată o relatare a unui caz: „După ce m-am întâlnit cu prietenii mei. precum cel trăit de cazul 15. altfel am fi pierdu i. de la suflete începătoare la cele mai avansate care îşi amintesc ultima etapă a întoarcerilor lor la lumea spiritelor. Cele două cazuri din acest capitol reprezintă reac ii diferite. Lumea spiritelor nu este în esată cu suflete? S: (râde) Uneori ne pierdem. Un alt subiect a explicat că „este ca şi cum sufletele ar dormi pe pilot automat .N: Şi ce se întâmplă în caz contrar? Cine hotărăşte care este locul potrivit pentru fiecare grup de suflete? S: (pauză) Ne ajută profesorii. S: (cu nesiguran ă) Nu m-am conectat. Veronica (profesoara mai tânără a subiectului meu) mă duce într-un alt loc pentru a mă întâlni cu grupul meu de Bătrâni. Sufletul de nivel mediu care are mult de lucrat la bază. mental nu eram pe aceeaşi frecven ă. Fiecare participant are interpretarea sa proprie a panoramei. descrie separarea sa de grup ca pe o repartizare în clase diferite în aceeaşi şcoală.

în special doi dintre ei care vorbesc mai mult cu mine decât ceilal i şi care par mai tineri decât restul. După moartea fizică. Membrii apropia i manifestă o sensibilitate unul fa ă de celălalt. Ca în oricare clasă. Sufletele reprezentate în aceste grupuri sunt prieteni intimi care au aproape acelaşi nivel de conştiin ă. Lacurile spirituale par nesfârşite. To i bătrânii îmi sunt cunoscu i. Cred că pot distinge care dintre ei sunt bărba i şi care femei. încât nu este necesar acest lucru. dar Quazal (ghidul mai vârstnic al subiectului care a sosit înaintea Veronicăi) duce greul în cadrul consiliului. După ce se trezesc. cu toate că am sentimentul că nu-mi spune tot. Îi am în permanen ă în fa a mea pe aceiaşi şase Bătrâni care poartă robe albe lungi. Când oamenii afla i în transă spun că fac parte dintr-un grup de suflete ei se referă la o grupare primară mică de entită i care au contact direct şi frecvent. fără el. Plasarea în grup este determinată de nivelul sufletului. atât timp cât nu este un suflet prea tânăr sau izolat din alte motive. Grupurile de entită i secundare mai mari sunt formate din întinderi uriaşe de grupuri primare asemănătoare frunzelor de nuferi pe lac. Mul i dintre subiec ii mei cred acest lucru înainte de începerea şedin ei. seamănă cu un sistem educa ional de plasament ca formă şi ca func ionalitate. Atunci când nu mă mai pot descurca. călătoria sufletului înapoi spre casă ia sfârşit odată cu debarcarea în spa iul rezervat coloniei acestuia. dar to i sunt cinsti i şi de încredere şi mă simt întotdeauna tratată corect. în cadrul acestor lacuri spirituale. Înainte de a mă întoarce pe Pământ ei vor voi să mă mai vadă o dată. alături de alte suflete. Prezen a lor aici. Fe ele lor sunt amabile şi ei îmi evaluează modul în care am în eles via a pe care am trăit-o şi cum aş fi putut să fac mai bine inând cont de talentele mele şi ce anume din ceea ce am realizat a fost bun. Numeroasele grupuri primare care formează un grup secundar se pare că au legături sporadice sau nici un fel de contact între grupuri. în sfârşit. 7 PLASAREA PĂREREA mea despre oamenii care consideră că avem un suflet este aceea că îşi imaginează că toate sufletele sunt amestecate probabil într-un spa iu foarte mare. acasă atunci când se alătură colegilor cunoscu i din grupul lor. Nu am auzit niciodată de vreun grup secundar cu mai pu in de o mie de suflete. aşa cum se întâmplă în familii. Mi se permite să-mi exprim liber frustrările şi dorin ele. În următorul capitol vom studia procesul de sortare pentru grupele de suflete şi cum se văd sufletele pe ele însele în spa iile spirituale respective. Nu le pot ascunde nimic. Veronica îmi traduce ce spun despre mine. Grupurile secundare de suflete sunt aranjate în genul unui grup comunitar de sprijin mult mai pu in intim unul fa ă de celălalt. con inând undeva între trei până la douăzeci şi cinci de suflete.” Sufletele se consideră ca ajungând. Este o raritate pentru mine să găsesc suflete legate într-o rela ie semnificativă şi care să fie membri în două grupuri secundare diferite. al ii mai pu in bine. după ce părăseau Pământul. nu eram pregătit să aud despre existen a grupurilor organizate de sprijin al sufletelor. deoarece numărul de suflete este atât de mare.fel de avocat al apărării. Am aflat că numărul mediu este de cincisprezece. Fiecare din ei are un fel special în care îmi pune întrebările. nu este de mirare că îşi exprimă surpriza aflând că fiecare din noi are un loc desemnat în lumea spiritelor. Când am început să studiez via a în lumea spiritelor cu subiec i în stare de hipnoză. Îmi imaginasem că spiritele doar pluteau de unele singure. Grupurile primare mai mici variază în număr. unii elevi stabilesc legătura cu profesorii mai bine. Criteriile de admitere în grup se bazează pe cunoştin e şi pe un nivel de dezvoltare dat. dar uneori mă pierd atunci când gândurile lor sunt transmise de la unul la altul în comunicarea atât de rapidă dintre ei. aşa cum am men ionat în capitolul 4. care este dincolo de ceea ce ne putem imagina noi pe Pământ. ceea ce se numeşte Cercul 52/159 .

Vine cineva să te întâmpine? S: (subiectul zâmbeşte larg) Karla. cu obiective comune pe care le exersează continuu unul cu celălalt. să continuăm. unde studiem. Dr. Totuşi. Asocierea strânsă a sufletelor depinde de apropierea stabilită între acestea în cadrul grupurilor.. Sufletele mai tinere din cadrul grupurilor secundare A. Îl recunosc.. în cadrul aceluiaşi grup. de asemenea. roluri periferice în via a pe Pământ. Legăturile care se stabilesc între membrii diferitelor grupuri joacă.. să colaboreze. S: (cu ezitare) Văd un templu grecesc perfect pătrat cu coloane mari. În figura 1 un suflet din grupul primar 1. 53/159 . Acest lucru se poate datora unei legături dintr-o via ă anterioară sau unei trăsături particulare de identitate ale sufletelor implicate. atât timp cât un suflet părinte poate fi mai pu in dezvoltat decât acela al urmaşilor săi. De obicei. pentru a-mi putea da seama ce se întâmplă cu tine. Dr. Părin ii pot să ne întâlnească la poarta către lumea spiritelor după moartea noastră pe Pământ. Cu toate că pentru copil părin ii reprezintă figurile primare de identificare ale efectelor karmice atât bune.N: Vrei să spui că eşti într-un fel de clasă spirituală? S: Da. este foarte frumos. Figurile 1 şi 2 reprezintă o structură spirituală a sufletelor luată la întâmplare. sculptate. Te rog să începi prin a-mi spune ce vezi din afară. va colabora strâns cu toate celelalte suflete din grupul 1. ei îşi aleg vie ile împreună.N: Ce caută un templu clasic grecesc în lumea spiritelor? S: (ridică din umeri) Nu ştiu de ce îmi apare în acest fel. cel mai adesea creşterea personală este influen ată de rela iile noastre pe durata unei vie i întregi cu so ii. Cazul 16 Dr.. cât şi rele.N: Bine. Acest lucru nu diminuează din importan a pe care o au părin ii. Dr.N: După ce părăseşti debarcaderul şi ai ajuns în spa iul spiritual căruia îi apar ii. decât pe sufletele care i-au fost părin i. so iile. B şi e probabil că vor avea pu in contact sau deloc pe Pământ. aşezat în grupul secundar mai mare A. deoarece aici mă întorc după fiecare ciclu (via ă). inând cont de vie ile mele trăite în Grecia. unchii şi bunicii care ne ajută în diverse moduri din cadrul altei genera ii.Interior. Legăturile strânse între suflete ne oferă o imagine a ceea ce reprezintă întoarcerea la grupul fiecăruia după moartea fizică. Aceste grupuri strâns unite sunt adesea formate din suflete cu acelaşi fel de min i. fra ii. mătuşile. de obicei. dar pe care acum îl vedem numai la reuniunile de clasă. Membrii aceluiaşi grup sunt strâns uni i pentru eternitate. profesoara mea. dar nu le putem vedea sufletele prea mult în lumea spiritelor. ce faci apoi? S: Merg la şcoală cu prietenii mei.N: Vreau să mă por i prin această şcoală din momentul sosirii tale. în afara faptului că este foarte normal. Acest lucru nu se întâmplă din motive de maturitate. unele suflete din grupurile primare 9 şi 10 (detaliate în figura 2) ar putea. ca rude şi prieteni apropia i în timpul reîncarnării lor pe Pământ. surorile şi prietenii cei mai apropia i. Un exemplu ar fi un coleg de şcoală care ne-a fost cândva prieten bun. Orice contact func ional între membrii diferitelor grupuri este guvernat de lec iile care vor fi învă ate pe durata unei reîncarnări. Mi se întâmplă mult mai frecvent să-i găsesc pe cei care i-au fost frate sau soră unui subiect în via a anterioară. ci mai degrabă el constituind mai degrabă o problemă de învă are socială a rudelor de sânge care îi sunt contemporane într-un anumit cadru temporal. acolo unde există o similitudine de cunoştin e şi afinită i eviden iate de experien a dobândită pe Pământ. Dr.

Figura 1 . de vreme ce schema variază în func ie de localizarea în lumea spiritelor a fiecărui subiect. C). Numărul total al grupurilor şi al sufletelor membre în acestea este unul ipotetic. 54/159 .Interac iunea socială intre grupuri de suflete primare şi secundare Aceasta diagramă ilustrează rela iile dintre sufletele din grupurile matcă primare (1-10) şi grupurile secundare (A. B.

Dr. Dr. şi putem să ne schimbăm. ce faci după aceea? S: Karla mă conduce până la cea mai apropiată masă şi prietenii mei mă întâmpină imediat.. Dr. a ajuns la mine. ori în combina ie. este aşa de bine să te întorci.N: OK.. Nici nu pot să. dar se potriveşte.....N: Aceşti oameni sunt bărba i şi femei. ca o zei ă. Atmosferă. Valen ele în chimic sunt proprietă ile pozitive sau negative care. Dr. pâlpâim ca o lumină. 55/159 .N: Şi cum î i apare? S: (cu încredere) O văd venind dinspre intrarea în templu spre mine. Karla ştie că-mi place cum arată. Cuvântul valen ă folosit de acest subiect pentru a indica genul persoanei este o alegere destul de ciudată...N: De ce? S: Pentru că aceasta este valen a cu care ei se simt cel mai confortabil acum. dau propor iile. Sufletele aflate în grupuri pot fi înclinate către personaje de sex masculin sau feminin. dar din grupul meu fac parte mai multe femei. Văd o bibliotecă mare....Figura 2 . to i adul i? S: Da. Dr..i spun cât sunt de fericită să fiu cu ei încă o dată (subiectului îi este distrasă aten ia de această scenă şi durează mai mult de un minut să o aduc din nou la mine). Dr.. cu un umăr gol. atunci când sunt combinate cu alte elemente. liniştită. sentimentul de siguran ă care-mi este atât de cunoscut. la mese. Aici există contact reciproc intre anumite suflete (din zona haşurată) ce lucrează selectiv cu suflete din amândouă grupurile. purtând o robă lungă care flutură...N: De ce sunt aceşti oameni şi nu al ii cu tine în acest templu? S: Pentru că ne aflăm cu to ii în acelaşi grup de studiu. părem a fi îmbrăca i la fel... Notă..N: Unde sunt ceilal i? S: Karla m-a luat în templul şcoală.. Dr. caldă. părul ei adunat strâns în vârf cu o clamă de aur.....Interac iunea socială în cadrul unui grup primar de suflete Această sociogramă arată lărgirea grupurilor 9 şi 10 (din figura 1) ca un exemplu al unei suprapuneri mai pu in obişnuite a două grupuri matcă. O. Înaltă.... Eşti îmbrăcat în aceleaşi veşminte? S: Noi. Grupuri mici de oameni vorbesc pe un ton scăzut...N: Uită-te la tine.

Dr. se aliniază. suntem cam la acelaşi nivel.N: Care este entitatea de care te sim i cel mai mult atrasă şi de ce? S: (râde uşor) Spray.N: De ce ave i pseudonime? S: Hmmm .N: În ceea ce priveşte învă area lec iilor. Dr. S: La început. Dr. la carte şi spune-mi care este primul lucru pe care-l vezi. valurile de lumină mişcătoare au adâncime? S: Exact. Tot ceea ce vedem este în fotografii vii... căr ile. cristal..N: Vezi şi vie i viitoare în cartea vie ii? S: Putem să vedem care sunt posibilită ile viitorului. nu putem să ne concentrăm niciodată din primul moment. tu şi prietenii tăi. Dr. Noi ne privim ca reprezentând lucruri Pământeşti. dar uită-te. vie ile noastre trecute şi alternativele. S: (pauză. numai pe bucă ele.N: Deci. lucrăm împreună foarte mult.N: Căr i? Ce fel de căr i? S: Căr ile vie ii..N: Spune-mi. Dr. fotografiile nu au o formă plată. în miniatură.. Dr. pentru a ne defini esen a.N: Cum li te adresezi? S: (chicoteşte) Avem nume de alint pentru fiecare. Ai putea să-mi explici ce face i.. Dr. Dr. Dr. Dr. destul de mari. Dr. Dr. în timp ce mâinile subiectului se apropie şi se depărtează ca şi cum ar deschide o carte) Nu scrie nimic. Mă văd murind tânăr.N: To i î i sunt prieteni apropia i? S: Da. Apoi ne gândim la ceea ce dorim..N: Şi fiecare din cei douăzeci este la aproximativ acelaşi nivel de studiu? S: Aproape.N: Deschide una din căr ile vie ii pentru mine şi explică-mi ce vede i tu şi prietenii tăi de la masa aceea. de vreo cinci centimetri...N: Grupul familiei tale sună foarte distinctiv... sub forma unor 56/159 . Îşi mută pozi ia dintr-un centru de. Dar cinci din ei sunt prietenii mei cei mai dragi. îi cunosc de mult.. unde te afli în compara ie cu cei cinci prieteni ai tăi? S: O.. când deschidem cartea. încât o stropeşte în toate direc iile. sunt cunoscută pentru . S: O lipsă de auto-disciplină în ultima mea via ă. Dr..N: Descrie-mi-le cât po i de bine. Unii sunt mai avansa i decât al ii.N: Par diferite de fotografiile obişnuite? S: Da.Dr..N: Cum este tratat timpul în aceste căr i? S: În cadre. în timpul rota iilor mele (cicluri de via ă). Dr. câ i oameni sunt în această bibliotecă alături de tine? S: (face o pauză în timp ce numără în minte) Cam douăzeci. se mişcă .. reac iile tăioase în situa ii noi. de fapt. Dr..N: Şi reprezintă un atribut personal? S: (pauză) Eu . deoarece aceasta este în mintea mea.cristalul se schimbă din întuneric în lumină şi. pagini. Împrăştiindu-şi energia atât de rapid...N: Care este pseudonimul tău? S: Ciulin.... El merge drept în rota iile lui. întocmai ca apa pe care o iubeşte atât de mult pe Pământ. într-o ceartă între iubi i şi sfârşitul meu este inutil.N: Unde te-ai plasa în acest grup ca nivel de cunoştin e? S: Cam pe la mijloc.N: Spune-mi cum folosi i. te rog. care se schimbă în lumină reflectată.N: Nu vreau să zăbovesc mult asupra trecutului tău chiar acum. Dr. Dr.. tu şi prietenii tăi în acest cadru al bibliotecii? S: Merg la masa mea şi ne uităm to i peste căr i. Apoi putem vedea. timpul este condensat de căr ile vie ii.. S: Sunt căr i cu poze.. sunt vii.. sunt multidimensionale. cu margini albe şi groase. Dr. Dr.

dar nu mă atrage toată lumea.N: Ai voie să vizitezi alte clădiri în care studiază sufletele? S: (pauză lungă) Există una unde mergem în mod regulat. Aceste căr i au menirea de a pune accentul pe ac iunile noastre trecute. Dr.N: Cum să-i ajuta i? S: (râde) La teme.. aceste op iuni mai ales vin mai târziu cu ajutorul altora.N: Care? S: Un loc pentru noii veni i..N: De ce nu? De ce nu pot şi grupurile mai avansate să vină în biblioteca voastră să asiste din când în când? S: Nu pot.. aceasta este pentru grupul nostru. fiindcă noi suntem mai avansa i decât cei mai noi. Când îmi aduc pentru prima dată subiec ii în lumea spiritelor.lec ii.N: Am impresia că energia sufletului tău este limitată la acest spa iu spiritual chiar dacă la nivel mental po i să ajungi mai departe.. Îi ajutăm când profesorul lor nu este acolo. Profesorul vine şi pleacă şi studiem mult împreună discutând valoarea alegerilor pe care le facem.N: Po i să te plimbi peste tot atâta vreme cât nu deranjezi alte suflete din zonele lor de studiu? S: (răspunde cumva evaziv) îmi place să stau aproape de templul meu.N: Grupurile de persoane care studiază în aceste clădiri sunt mai avansate sau nu fa ă de cele din grupul tău? S: Ambele. cele mai multe persoane pot să-mi povestească despre libertatea lor de mişcare şi despre călătoria lor în spa ii deschise. Notă: Cititorul poate vedea în Figura 1 cercul B. de recreare. O dată ce amintirea lor supraconştientă începe să se desfăşoare. Dr. pare să fie contrară acelor grani e ale spa iului spiritual văzute de subiectul din ultimul caz.. Dr.. acest grup apreciază ajutorul nostru deoarece noi putem să ne raportăm uşor la ei. dar pot să merg oriunde. unde studiază diverse grupuri. deci voi face i un pic de predare cu acest grup? S: Da.N: Există în această clădire şi alte camere unde oamenii studiază? S: Nu. unde sufletele aflate la multe niveluri de învă are se adună într-o atmosferă destinsă. atât de departe (în dezvoltarea lor) . privat. Unele sunt 57/159 . însă numai aici şi nicăieri altundeva.N: Dar sarcina aceasta nu este a profesorilor-ghizi? S: Vezi. Dr. în special cele legate de ordinea spirituală şi de locul lor într-o comunitate a vie ii ca suflet. lângă a noastră..N: Ai putea să-mi spui care este impresia ta asupra inten iei care se află în spatele acestei atmosfere de bibliotecă în cadrul grupului tău? S: O. o fac în afara centrului de studiu. sufletele plutitoare se angajează social în multe activită i.. Dr.N: A. S: Nu mă simt restric ionat. Şi nici nu ne băgăm în treburile lor.. Dr. nimeni nu priveşte lumea spiritelor ca pe o dimensiune restrictivă. Dr.. Afirma ia despre nerestric ionare. Dr. Dacă vreau să iau contact cu cineva. un exemplu despre ce vreau să arăt. Dr. cu toate că acestea se află aproape unul fa ă de altul în lumea spiritelor. În grafic. viziunile lor sunt spontane. citată în cazul 16. ne ajutăm să trecem peste greşelile făcute în cadrul acestui ciclu. Este frumos să aibă cineva nevoie de tine. grupurile 3-7 reprezintă interac iunea rară între grupuri. de muncă şi via ă. În aceste spa ii comune. avem destul spa iu în care să ne mişcăm . Există clădiri diferite. Dr. profesorii sunt. În timp ce subiectul obişnuit poate vorbi despre un spa iu al său. Dr.

Un subiect a spus astfel: „Ne facem tot felul de feste unul altuia. mi-a fost greu să plasez exact un client. Deşi anumite locuri din lumea spiritelor sunt descrise de subiec ii mei ca având aceeaşi utilitate. Înaintea acestui caz ascultam relatările subiec ilor mei referitoare la culorile pe care le vedeau în lumea spiritelor. În formă umană.forme de jocuri. amestecându-şi şi separându-şi energia în modele exotice de lumină şi de culoare. Fiecare persoană traduce condi iile abstracte ale experien ei spirituale în simboluri şi termeni ce au un în eles pentru ea. Întotdeauna în acest punct mi se relatează despre o conexiune cu o putere superioară. A fost un caz important. se pare că avem un câmp de energie ionizată ce se revarsă în jurul trupurilor noastre. mai degrabă o comuniune fericită cu evenimentele care le-au ajutat să-şi formeze propria identitate. copaci sau plajele oceanului pot fi evocate în centrul acestor dansuri. cunoscut drept „Humor” care îi făcea pe to i să râdă cu bufoneriile sale. ca nişte copii. De exemplu.A. De vreme ce energia spirituală mi-a fost descrisă ca o for ă vie. În mod frecvent. Nu puneam întrebările potrivite. Acest lucru se petrece pentru că zona criticii din mintea lor conştientă nu a încetat să transmită mesaje. Astfel. oamenilor afla i sub hipnoză le vine greu să explice clar în elesurile stranii din spatele modului în care se întrepătrund ca suflete. Mi s-a relatat. Uneori. bărci. mi-am bazat ra ionamentul pe locul de care apar ineau aceste suflete. nivelul energiei electromagnetice necesare pentru a ine sufletul în planul nostru 58/159 . Eram familiarizat cu tehnica fotografică Kirlian şi cu studiile de parapsihologic de la U. mişcătoare. Alte afirma ii pot părea şi mai contradictorii.C. unde cercetările indicaseră că fiecare fiin ă vie proiectează propria sa aură. Subiectul cazului 16 a venit la mine pe când eram la început cu studiile mele referitoare la lumea spiritelor. că în grupurile de suflete pot apărea uneori „oaspe i” pentru a spune poveşti şi a men ine buna dispozi ie. O altă clientă a men ionat că grupului ei îi plăcea în mod deosebit un personaj ce arăta ciudat. dar tot ei vor adăuga că lumea spiritelor este „nelimitată”. asemănători cu trubadurii medievali. de asemenea şi forme subtile de dans atunci când sufletele se învârtesc unele în jurul altora. ca atunci când aud că sufletele mai bătrâne le tachinează pe cele mai tinere cu privire la ce le aşteaptă. animale. fiind legată într-o re ea de puncte vitale numite chakre. Când am început să adun informa ii despre grupurile de suflete. ca simboluri planetare ce consolidează amintirile pozitive ale vie ilor anterioare petrecute împreună. Aceste imagini au o însemnătate specială pentru grupurile de suflete. pentru că în timpul şedin ei noastre aveam să aflu despre recunoaşterea sufletelor cu ajutorul culorilor. câte un subiect intrat pentru prima oară într-un loc spiritual manifestă chiar neîncredere fa ă de propriile sale viziuni. Pu ini oameni îmi spun după ce au ieşit din transă că există multe aspecte ale lumii spiritelor imposibil de explicat în termeni Pământeni. ci. Pentru mine. încât aduc cu un fel de cântec”. Pot avea loc. O afirma ie pe care o aud destul de des e aceea că sufletele formează un cere pentru a unifica şi proteja mai complet energia gândurilor lor. Când jucăm v-a i ascunselea unele suflete mai tinere se rătăcesc şi le ajutăm să se regăsească”. Aceste replici materiale nu par a reprezenta triste ea spiritelor care tânjesc să fie din nou în forme fizice. de asemenea. un loc de studiu descris de subiectul acestui caz ca un templu grec poate reprezenta clădirea unei şcoli moderne pentru altă persoană. Clien ii mi-au vorbit despre nuan ele masei de energie a sufletelor. Oamenii afla i în transă se adaptează curând la ceea ce înregistrează mintea lor inconştientă. aceste exprimări mitice ale sufletelor au o natură ceremonială şi totuşi transcend cu mult ritualurile primare. corespunzător nivelului cunoştin elor lor. fără să realizez importan a acestui aspect pentru suflete. Unii oameni mi-au spus: „Ritmurile gândurilor sunt atât de armonizate. Folosind numai acest criteriu de identificare.L. Cred că ar trebui să re inem că oamenii manifestă tendin a de a îmbina cadrul lor de referin ă din timpul transei cu ceea ce au experimentat pe Pământ. mul i subiec i care călătoresc mental dintr-un loc în altul în lumea spiritelor îmi vor spune că spa iul din jurul lor se aseamănă cu o sferă. Lucrurile fizice ca altare. dar nu am corelat observa iile lor. după cum am văzut în capitolul precedent. imaginile pe care le văd aceştia în respectivele regiuni pot varia.

grupuri mari de oameni.. Dr. sute şi sute. dar nu sunt chiar to i alb. N: Şi care e diferen a? Vrei să spui că ghizii radiază o energie care nu e albă? S: Aşa e. Dr.... Dr. Dr. Un tip drăgu . bineîn eles. Dr. El e albastru... dar echipa mea e lângă mine.. N: Bine.. Dr. sunt atât de multe. Le văd ca spirite. Dr. pentru că m-a ajutat să descifrez în elesul acestor manifestări ale energiei. Sunt mult mai pu ini decât noi. Îl vedem uneori pe aici. N: Bine.nici măcar nu le pot vedea pe toate . Foarte inteligent. N: Vezi trăsăturile fizice ale acestor suflete în acelaşi fel în care le-ai văzut pe cele ale sufletelor din propriul tău grup în templu? S: Nu. Dr. N: Priveşte la distan ă de unde eşti acum.. nu pot număra. În mintea subiec ilor mei. aşadar to i ghizii radiază o energie galbenă? S: Nu. fireşte. hai să ieşim din templul tău.. putem face acest lucru. Dr. N: Şi ai convingerea că sunt ghizi chiar dacă nu distingi nici o trăsătură fizică? Po i privi la toate acele lumini de un alb strălucitor şi să ştii mental că e vorba de ghizi? S: Desigur. firesc aici în câmp deschis. stau întotdeauna împreună? S: Cele din echipa mea da. N: Aşadar Karla şi prietenii săi au diferite nuan e de alb? S: Nu. N: Vezi vreun ghid-profesor de unde eşti acum? S: (pauză) Câ iva. Sunt recunoscător subiectului acestui caz.. N: Oh. N: Cum? S: Profesorul lui Karla e Valairs. M-am întrebat dacă aceste meridiane personale proiectate de oameni au o legătură directă cu ce-mi fusese relatat despre lumina emanată de suflete în lumea spiritelor.. Am în eles cu ajutorul cazului 16 că lumina radiată de suflete pe care o vizualizează spiritele nu este complet albă. S: Ea şi cei doi prieteni ai ei sunt profesori.intensitatea energiei noastre ne poate face mai pu in strălucitori. Nu-i cunosc pe to i aceştia.. dar profesorii înclină să stea între ei atunci când nu asistă la lec iile noastre. Dr. ca elevii cu profesorii. E mai. N: Po i să-mi spui dacă sufletele care lucrează împreună. N: Dacă aş putea numi echipa ta de circa 20 de suflete.zumzăind ca nişte muşte în jurul unei lămpi. grupul tău primar matcă. Dr. la distan ă. Dr. Dr. N: Şi te identifici cu toate aceste suflete . nu to i. eşti oare asociat cu corpul secundar mai mare de suflete care sunt acum în jurul tău? S: Suntem cu to ii asocia i . Dr. Dr.eşti asociat cu ele? S: Nu chiar . şi atunci ce culoare au? S: Galben. că aura umană reflectă gândurile şi emo iile combinate cu starea de sănătate fizică a unui individ. N: Vrei să spui că sufletele nu sunt complet albe? S: E par ial adevărat ceea ce ai spus ... N: Albastru? Cum de-am ajuns la albastru? 59/159 ..dar nu în mod direct. nu e obligatoriu. Dr.. fiecare suflet generează o anumită culoare a aurei. Dr. ei nu sunt deloc albi. da. O văd pe Karla cu doi prieteni ai ei. N: Nu te în eleg..e destul de neclar. Cum vezi toate acele spirite? Cu ce seamănă? S: Diferite lumini .fizic ar putea fi un alt factor al producerii diferitelor culori. de asemenea. S-a spus. ce vezi în jurul tău? S: Oameni . N: Câte estimezi că ar fi? S: Hmmm..

Dr. Dr. N: Şi aceşti ghizi au aure de culoare galbenă. N: Oh. şi schimbările sunt foarte lente. câteva galbene şi pu ine albastre. N: De ce nu lumini de energie de culoare roşie sau verde? S: Unele sunt. Dr.. Dr. roşiatice. Dr. Întotdeauna transformarea se petrece gradual. N: Câte alte culori ale energiei mai vezi plutind pe aici? S: Nici una. N: Mai uită-te odată în jur. locul e luminat ca un brad de Crăciun. N: Face cumva o diferen ă între suflete nuan a albastră. Dar nu îl vedem prea des. Albastrul e mai adânc decât galbenul. N: Aşadar. Pu ini oameni văd nuan e verzui amestecate cu galben sau cu albastru. Dr. respectiv albastră? S:Da. şi atunci energia sa va deveni apoi o nuan ă de albastru închis? S: Nu. El lucrează şi cu alte grupuri. Karla se pregăteşte sub îndrumarea lui Valairs. comparativ cu galbenul sau cu albul? S: Tocmai încerc să. Dr. Echivalarea celor auzite despre energia sufletelor cu legile fizicii ce guvernează spectrul culorilor pe care le vedem în ceruri e doar 60/159 . Nici Karla nu e. N: De ce nu? S: Nu ştiu. oare. Se pare că albul neutru sau griul reprezintă punctul de plecare al dezvoltării. în func ie de gradul tău anticipat de avansare? S: (mândru) Nuan a mea se îndreaptă spre alb-roşiatic. iar cea a lui Valairs una albastră? S: E simplu. Ei au propriile lor grupuri. Mă aşteptam la asta. el nu e din grupul meu. N: Bine. N: Î i mul umesc pentru faptul că mi-ai explicat aceste lucruri. Îi întreb pe to i subiec ii mei despre culorile aurei lor. culorile energiei reprezentate în mod egal? S: O. N: Sunt confuz.. Ei amândoi au o lumină mai abundentă şi mai constantă decât mine. Sunt. Dr. nu. În cele din urmă. N: Chiar aşa. pe o bază albă.S: Nuan a lui Valairs este de un albastru deschis. iar galbenul e mai intens decât albul. cel mai în elept dintre noi şi energia sa are o intensitate mai întunecată. Oricum. galben şi albastru reprezintă stadiile de dezvoltare ale sufletelor şi sunt vizibile pentru toate spiritele? S: Aşa e. va fi de un galben deschis. E atât de în eleaptă şi de bună.depinde. subiec ii mei relatează că văd majoritatea celorlalte suflete având o nuan ă de alb. aceste trei lumini primare de alb. când mă uit în jur. în grupul vostru. pentru că tu eşti mai jos în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare? S: (râde) Mult mai jos. N: Sunt curios în legătură cu Valairs. Aurele spirituale primesc apoi culorile primare de roşu. N: Aşadar. Dr. Am observat recent că nuan a Karlei a devenit pu in mai închisă.. galben şi albastru. Dr. fiind un ghid mai pu in avansat? S: (pu in indignat) E suficient de avansată pentru mine! Dr. aşa că noi avem doi. N: Şi cum variază culoarea galbenă a Karlei fa ă de albul tău. Karla însăşi e la rândul ei studentă. întâi albastru deschis.i spun. Dr. Are fiecare grup spiritual doi profesori? S: Hmmm. dar uneori. Cele mai multe sunt albe.. atunci luminozitatea lui Valairs e mai pu in strălucitoare decât cea a Karlei şi Karla e mai pu in strălucitoare decât tine. N-ai pomenit nimic de existen a unui alt profesor. Valairs e. dar nici una nu e verde. dar mă aju i să mă lămuresc în legătură cu aceste culori? De ce radiază energia Karlei o nuan ă galbenă. S: Nici nu m-ai întrebat. atunci când se află în transă. Pe lângă albul general al lumii spiritelor înseşi. pe măsură ce energia noastră devine mai abundentă. într-adevăr. pe nume Valairs. pe lângă noi. Aceste nuan e depind de cât de avansat eşti. Dr. Dr. Dr.

al plasărilor primare ale sufletelor. Deşi îmi plasez în mod obişnuit subiec ii în categoriile generale de începători. Ştiu că are şi imperfec iuni. Culorile energiei sufletelor nu au probabil prea mult de-a face cu elemente ca heliul sau hidrogenul. fapt care va fi explicat mai pe larg în capitolul următor. Unele aspecte ale fizicii cuantice sugerează că universul este format din unde vibra ionale ce influen ează masele obiectelor fizice printr-o interac iune a unor frecven e diferite. Am auzit de la subiec ii cazurilor mele despre aceleaşi corela ii. nu este suficient să ştiu numai cât de multă energie albă a rămas. Densitatea. mai ales văzute de la distan ă. cu o mul ime de clase. în cele din urmă. legăturile de grup şi discu iile dintre subiec ii mei şi ghizii lor . dar poate că există o legătură cu un câmp electromagnetic ridicat. reprezentate de concentra ia crescută a materiei luminoase pe măsură ce evoluăm. proiectează şi primeşte energie luminoasă. cele cu concentra ia cea mai mare fiind violet. aşteptările viitoare. coordonate de suflete-profesori ce monitorizează progresul nostru . Figura 3 este o schemă pe care am schi at-o pentru clasificarea sufletelor în func ie de culoarea acestora. medii şi avansa i. Oamenii afla i sub hipnoză se referă la culori pentru a descrie cum arată sufletele.toate acestea formează profilul dezvoltării. există unele diferen e subtile între acestea. la nivelele II şi IV. Energia luminii radiate de stelele reci este roşu-portocalie. sunetul şi timpul sunt în spa iul fizic. cât şi cea spirituală. Figura 3 reprezintă un model de lucru. Ultima coloană indică starea ghidului nostru şi denotă abilitatea noastră de a îndeplini această func ie pentru al ii. de la cele mai deschise la cele mai închise. vibra ii vizibile ale diferitelor frecven e ale spectrului. aud aceiaşi subiec i descriindu-mi un proces ordonat şi planificat al dezvoltării de sine. Am aflat de la subiec ii cazurilor mele că sufletele mai avansate proiectează mase de energie ale cărei particule se mişcă mai repede . atunci lungimile de undă inferioare ale albului şi ale galbenului emanate de suflete trebuie că reprezintă concentra ii mai scăzute de energie vibra ională. ci şi să analizez răspunsurile subiectului la întrebările care demonstrează că şi-a însuşit cunoştin ele necesare. Temperatura influen ează undele luminoase care sunt. la concluzia că atât conştiin a noastră fizică. Dacă densitatea culorii e o reflexie a în elepciunii. atunci când acestea nu au formă.o supozi ie. înainte de a ne recâştiga ritmul şi a avansa din nou. Pe de altă parte. Cu fiecare încarnare creştem în în elegere. În spectrul vizibil pe Pământ. De exemplu. Am ajuns. Lumina.atunci are o structură. aflată pe aceeaşi lungime de undă cu o unitate spirituală armonioasă de în elepciune. deşi putem aluneca înapoi în anumite vie i. am găsit unele asemănări. cel pu in din câte pot să-mi dau seama. influen at de colegi şi de profesori. Genealogia succeselor din vie ile trecute. Prima coloană redă starea spirituală a sufletului sau clasa de pregătire în care se află acesta. Sper că în anii ce urmează să fie adăugate considera iilor mele referitoare la măsurarea maturită ii sufletului şi cercetările altor regresionişti spirituali.despre care se relatează că sunt albastre. energia tinzând spre invizibilul ultraviolet. odată ce un suflet atinge un nivel spiritual. nu mai regresează. de asemenea. Bănuiesc că lumina tuturor sufletelor este influen ată de mişcarea vibra ională. pentru a determina dacă un suflet începe să treacă din nivelul de începător I în nivelul II. Totuşi. Ochiul uman înregistrează aceste unde ca pe un spectru de culori. albastrul-violet are cea mai scurtă lungime de undă. Modelele individuale ale energiei nu arată numai cine anume suntem. aplicate domeniului spiritual. Cu toate acestea. 61/159 . învă area începe cu crea ia noastră ca suflete şi se accelerează apoi odată cu prima noastră via ă fizică. după cum mi-a fost relatat de către subiec ii mei. culoarea şi forma luminii radiate de noi ca suflete e propor ională cu puterea cunoaşterii şi a percep iei noastre. pe care îl folosesc. în vreme ce aceea a stelelor calde e de la galben la albastru-alb. Dacă lumea spiritelor se aseamănă cu o şcoală mare. Unii dintre subiec ii mei au obiectat când am caracterizat lumea spiritelor ca pe un loc guvernat de structura socială şi managementul organiza ional simbolizate în figura 3. ci indică şi gradul de capacitate pe care-l avem de a-i vindeca pe al ii şi de a ne regenera pe noi înşine. Cred că modelele undelor vibra ionale individuale reprezintă aura fiecărui suflet. În figura 3 înfă işez şase nivele ale sufletelor încarnate. mişcarea.

În cele din urmă. trecând prin multe stadii pe criterii morale. Şi astfel. noua teologie creştină a fost puternic influen ată de Plotinus. cinste. Sufletele din nivelele superioare de dezvoltare pot fi adesea întâlnite pe Pământ în împrejurări modeste. oamenii influen i din societatea umană nu sunt în mod necesar nişte suflete mature. perfec iunea sufletelor. Grecii credeau că umanitatea trece. a cărui cosmologie neoplatoniciană implica suflete aşezate pe o ierarhie a gradelor fiin ei. Clasificarea pe care am făcut-o dezvoltării sufletelor nu inten ionează să fie una elitistă. Diferen ele între frecven ele luminii ce măsoară cunoaşterea sufletelor provin din aceeaşi sursă de energie. Ideea unei ierarhii a sufletelor a făcut parte multe secole deopotrivă din culturile orientală şi occidentală. există ra iuni practice pentru care în lumea spiritelor sunt condi ii pentru un sistem conceput să măsoare cunoştin ele şi dezvoltarea. la cel al unora ce se comportă una fa ă de cealaltă în cele din urmă cu milă. Platon vorbea despre transformarea sufletelor. din copilărie spre maturitate. Adesea lucrurile stau tocmai invers.. În secolul II d. deşi putem suferi consecin ele alegerilor noastre greşite. Văd acest aspect ca pe un management spiritual al sufletelor. nu pot să nu 62/159 . Conceptul învechit al unei singure clase în care înva ă elevi de diferite vârste limitează posibilită ile de dezvoltare ale acestora. atunci sufletele ar avea un sistem educa ional nefericit. În ceea ce priveşte plasarea sufletelor în func ie de nivelul lor de dezvoltare. ajuta i şi călăuzi i în cadrul sistemului de suflete maestre. nici din punct de vedere social şi nici intelectual. pentru a se reuni cu acest suprasuflet universal divin. aceste suflete mai pu in evoluate se vor întoarce. Sufletele sunt complet integrate prin gând. Ghizi-profesori maturi pregătesc genera ii succesive de suflete să-şi ocupe locul ce le-a fost desemnat. Pe firul aceluiaşi ra ionament. Sistemul stimulează iluminarea şi. Dacă toate nivelele de dezvoltare din lumea spiritelor ar fi incluse în aceeaşi clasă. Condi iile sociale de pe Pământ nu pot fi comparate cu lumea spiritelor. E important să în elegem că. răbdare. suntem întotdeauna proteja i.Hr. În clasele spirituale. de la stadiul unor fiin e amorale. într-un final. de-a lungul multor vie i.Acest capitol poate da cititorului impresia că sufletele sunt segregate de nivelul luminii în lumea spiritelor în aceeaşi măsură în care sunt oamenii separa i de clase în comunită ile de pe Pământ. din care au fost născute sufletele ce urmau să se alăture oamenilor. sufletele lucrează la propriul lor nivel de dezvoltare alături de alte suflete asemenea lor. imature şi violente. Fiin a supremă era un Unul transcendent sau Dumnezeu creatorul. iertare şi iubire.

sufletele ce dau dovadă de talente speciale (tămăduire. un ghid protector. Unele suflete avansează mai repede decât altele. aflat la nivelul lor de în elegere. sufletelor li se dă mai multă independen ă în afara activită ilor grupului. vreau să rezum ce am aflat despre principiile de bază ale formării grupurilor de suflete. unii dintre ghizi sunt mai vizibili decât al ii. Ghizii sunt fiin e care ne înfrumuse ează existen a. • Indiferent de mărime. Capitolul nouă. atunci sunt formate „grupuri independente de studiu”. pot lua parte la grupuri specializate. vechii lor ghizi continuă să-i monitorizeze. conştien a cognitivă. 8 GHIZII NOŞTRI NU am lucrat niciodată cu un subiect aflat în stare de transă care să nu fi avut un ghid personal. prin intermediul unui profesor maestru.subliniez importan a grupurilor noastre spirituale. expresia şi dorin a. • Grupurile matcă primare de nivel I şi II se pot sparge în subgrupuri mai mici menite studiului. pentru a asigura omogenitatea grupului de suflete. • Se pare că există o procedură sistematică de alegere. pentru a lucra mai aprofundat. crea ie etc). predare. Prin intermediul ghizilor noştri devenim conştien i într-un mod mai profund de continuitatea vie ii şi de identitatea noastră ca suflete. un nou lot de entită i ce trec în nivelul III poate fi adus din mai multe grupuri matcă. un client va sim i prezen a unei fiin e discarnate înainte de a vizualiza o figură sau de a auzi o voce. motivele şi capacită ile unui suflet sunt acelea ale unui suflet de nivel III în toate domeniile curriculumului spiritual. după ce s-a încheiat perioada de început. De obicei. Înainte de a merge mai departe. • Când se apropie de nivelul IV. va examina mai îndeaproape cum func ionează un grup de suflete. Adesea. iubitoare şi creative. În timpul şedin elor de hipnoză. Dacă da. Oamenii care meditează mai mult sunt în mod firesc mai familiariza i cu aceste viziuni decât cineva care nu şi-a invocat ghidul. dar sufletele pot comunica dincolo de grani ele grupurilor primar şi secundar. În preajma nivelului III de dezvoltare. Recunoaşterea acestor profesori spirituali îi aduce pe oameni în compania unei puteri calde. • Ritmul de învă are variază între colegii de grup. dar nu se separă de întregul grupului matcă. Ghizii sunt entită i complexe mai ales atunci când e vorba de ghizi maeştri. toate sufletele începătoare sunt repartizate unui nou grup de suflete. de obicei. Obiceiul meu este să întreb subiec ii dacă simt sau văd vreo prezen ă discarnată în încăpere. Nivelul de 63/159 . dar rămân totuşi cu grupul lor matcă. Sunt luate în considerare similarită ile egoului. • Odată ce s-a format un nou grup de sprijin. nu mai sunt adăuga i noi membri în viitor. Astfel. • Când se consideră că nevoile. • Indiferent de timpul relativ al crea iei. dedicat sufletelor începătoare (nivelele I şi II). această a treia parte este. în func ie de componen a grupului. • Ghizii spirituali au o mare varietate de metode de predare. legăturile apropiate dintre membrii grupului ini ial nu se sting niciodată. grupurile matcă nu-şi amestecă energia. Deşi mărimea grupului se micşorează pe măsură ce sufletele avansează. deşi nu e neapărat necesar ca acestea să dea dovadă de aceleaşi capacită i şi în celelalte domenii ale curriculumului spiritual. din cadrul unuia sau mai multor grupuri secundare. pentru că ei reprezintă o parte a împlinirii propriului nostru destin.

Acest gardian este în măsură să reziste puterilor răului ce s-ar năpusti asupra unui individ. de asemenea. Aumakua poate chiar ajuta sau mustra un anumit individ. Conceptul fiin elor spirituale personalizate provine din antichitate. Această tradi ie a fost preluată până în culturile de astăzi. În fapt. atât în lumea spiritelor. cât şi pe Pământ. „Oh. fiind uneori cuvinte ce sună amuzant sau demodat. Astfel. Fiecare persoană şi familie aveau un înger păzitor care putea fi invocat în vederea ob inerii ajutorului divin în timpul unei crize. când eram foarte speriată. Aceste entită i-profesor ne edifică asupra tehnicilor lor dibace de instruire. şi. cu un întreg grup de suflete. Unele idei care considerăm că ne apar in pot fi generate de un ghid. Polinezienii cred că strămoşii cuiva pot ini ia o rela ie personală divină (ca oameni. popula iile Iroquois cred că puterea interioară spirituală a unui om este numită Orenda şi că aceasta se află în legătură cu un spirit personal Orenda mai înalt. Un subiect poate foarte bine să folosească un termen general ca sfătuitor. animale sau peşti) cu membrii familiei afla i în via ă. Există şi alte culturi în lume care cred că 64/159 . când au început să se ridice oraşele-stat. S-a aşezat pe banca mea. ne pot înso i pe drumurile vie ii Pământeşti în calitate de companioni încarna i. eu fiind prea speriată pentru a-l întreba despre aceasta pe profesor”. Aumakua este un zeu personal al locuitorilor din Hawaii. ea se referă mai degrabă la un suflet pereche sau la un suflet asociat decât la un ghid. În sud-vest. Aceşti zei erau mai îndepărta i şi generau chiar teamă. În mod frecvent. În nord-estul Americii. pentru a-mi ine companie şi tot ea mi-a arătat drumul spre baie. triburile Zuni au în mitologia lor anumite tradi ii orale ce fac referire la fiin e divine înzestrate cu existen e personale. În viziuni şi vise. Conceptul referitor la aceşti păzitori ai sufletului ce func ionează ca ghizi face parte din sistemele de credin ă ale multor culturi tradi ionale ale Americii. În general. Numele pe care le dau clien ii mei ghizilor lor variază de la cele mai obişnuite până la cele mai ciudate. mai ales atunci când. de obicei. Îmi amintesc de o remarcă încântătoare făcută de o clientă după ce am întrebat-o când anume a început să-şi vadă ghidul în această via ă. Entită ile care ne sunt prietene există la un nivel apropiat de acela la care ne aflăm noi. Trebuie să fim aten i la cum anume interpretăm termenul prieten. gradul de maturitate al unui anume ghid ine şi de următorul aspect: dacă aceşti profesori se ocupă de un singur suflet-elev sau de mai mul i. încă de la cele mai timpurii origini ale noastre ca fiin e umane înzestrate cu facultatea gândirii. Din câte am în eles. după vreo 5000 de ani. Astfel. De asemenea. Aceşti ghizi sunt ajuta i şi de alte entită i. atunci când visam cu ochii deschişi. chiar şi atunci când clien ii mei în eleg perfect respectivele nume în timpul hipnozei. avem nevoie de mângâiere. atunci când o persoană aflată în stare de transă vorbeşte despre un prieten spiritual. unii oameni pot avea mai mult de un singur ghid care să-i ajute. zeită ile oficiale s-au identificat cu religiile de stat. Unul dintre cele mai importante aspecte ale muncii mele terapeutice cu clien ii este acela de ai ajuta să în eleagă la nivel conştient rolul pe care-l joacă în via a lor ghizii. instructor sau prietenul meu când se referă la ghidul său. Pot prezenta două exemple în acest sens. Studiile antropologice asupra aşezărilor popoarelor preistorice sugerează că simbolurile totemice evocau protec ie individuală. Acestor oameni le spun că este mai important să în eleagă scopul pentru care le sunt desemna i anumi i ghizi decât să le cunoască şi să le poată rosti numele. copii fiind. Acestea sunt numite „creatorii şi păstrătorii drumurilor vie ii” şi sunt considerate drept cele ce au grijă de suflete.conştien ă al sufletului determină într-o anumită măsură gradul de avansare al ghidului ce este desemnat acestuia. Îmi amintesc că ghidul meu a fost alături de mine în prima mea zi de şcoală. Aceşti prieteni sunt în măsură să ne ofere încurajare mentală din lumea spiritelor atunci când noi ne aflăm pe Pământ. Mai târziu. Ghizii afla i la un nivel superior al abilită ilor lucrează. în două col uri opuse ale Statelor Unite. fiecare grup de suflete are pe lângă el unul sau mai multe suflete ce se pregătesc să devină ghizi şi care fac un fel de practică. Unii clien i nu pot pronun a numele ghidului lor pentru că sunetul acestuia nu poate fi redat. zeită ile personale şi cele protectoare ale familiei au devenit mult mai importante în via a de zi cu zi a oamenilor. ghizii ne alină în perioadele de încercări ale vie ii. aceste nume pot fi indicii ale unei anumite vie i trecute pe care profesorul a petrecut-o alături de elevul său.

că au fost desemna i unor suflete ce aveau aceleaşi modele de comportament. Probabil şi datorită faptului că unii dintre aceşti profe i s-au ridicat ei înşişi la un statut divin. consider că un alt factor referitor la felul şi forma de ajutor pe care o primeşte un suflet din partea ghidului său în timpul vie ii este intensitatea dorin ei personale. fără forme clar definite. Am convingerea că fiin ele umane au avut întotdeauna nevoie de figuri antropomorfice. se pare totuşi că ghizii ne sunt repartiza i în lumea spiritelor în mod ordonat.e acolo. Pe lângă nivelul de dezvoltare. Am observat că. în cazul multor oameni. De exemplu. În mod cert. ceea ce. Trebuie să recunosc că e greu de răspuns la această întrebare. Copilul a declarat ca îl văzuse pe Iisus. oamenii se consideră prea pu in vrednici pentru o asocia ie directă cu Dumnezeu. Una peste alta. S-ar putea argumenta că acest lucru se întâmplă. E mai uşor să ceri ajutor de la o fiin ă ce poate fi identificată în mod clar de mintea umană. iar femeile. dar modalită ile în care se apropie de aceştia sunt diferite. ale căror vie i trecute au implicat depăşirea anumitor trăsături negative de caracter. Subiec ii mei mi-au arătat cât de mult depind şi se folosesc de ghizii lor spirituali în timpul vie ii. Cred că unii dintre ghizi îşi ajută în mod constant elevii pe Pământ. pentru că ei s-au obişnuit cu ghizii lor ca fiind femei sau bărba i vreme de eoni ai unui timp relativ. Teoria mea este aceea că ghizii le apar oamenilor foarte religioşi. în timpul şi după nenumărate vie i. elevii mai avansa i primesc mai pu in ajutor decât începătorii. Adesea. oamenii ştiu în cugetul lor . referitor la copilul unor creştini devota i ce fusese la un pas de moarte. această divinitate este mult prea ocupată pentru a-şi bate capul şi cu problemele lor personale. Milioane de oameni au folosit învă ăturile acestor suflete puternice ce s-au încarnat pe Pământ ca profe i în trecutul nostru. În ceea ce priveşte repartizarea ghizilor în func ie de gen. subiec ii afla i în transă nu dau vina pe Dumnezeu pentru nenorocirile lor din via ă. decât conform supozi iei că un sex este mai eficient decât 65/159 . Spun acest lucru fără inten ia de a minimaliza influen a spirituală vitală pe care to i marii profe i au avut-o asupra celor ce i-au urmat. oamenii simt că dacă există un Dumnezeu atotputernic. Dincolo de marea diversitate a preferin elor religioase. de sex feminin. Am ajuns la concluzia că metodele de predare ale fiecăruia. când suntem în stare de suflet. în forma unor personaje ale credin ei lor.după cum au ştiut-o întotdeauna . împiedică o legătură directă cu acesta. ghidul nostru personal este acela care este învinuit pentru orice insatisfac ie. o entitate personală.că cineva. cât şi a diferitelor grade de trăire a credin ei. spre deosebire de oamenii afla i în stare conştientă.şi altcineva în afară de Dumnezeu are grijă de oameni şi intervine personal în favoarea acestora. pentru a ilustra for ele spirituale din jurul lor. Când a fost rugată să deseneze ceea ce a văzut. Aceşti profesori în elep i rămân alături de noi de-a lungul a mii de ani. To i ghizii încearcă sentimente de compasiune fa ă de elevii lor. am auzit despre ghizi mai tineri. În acest sens. mai mult. Se pare că aceşti ghizi empatici sunt clasa i după cât de bine reuşesc să determine schimbări pozitive. aşteptându-ne să ajungem la ea. în vreme ce al ii îşi stabilesc standardele fără să-i încurajeze prea mult pe aceştia. Atunci când oamenii se roagă sau meditează. Există prea pu ine reprezentări ale unui Dumnezeu atotputernic. toate religiile majore ale lumii au folosit profe ii ce au trăit cândva pe Pământ. ei nu mai sunt suficient de personali. Dumnezeu. pentru a ne ajuta în cursul încercărilor noastre înaintea. feti a a desenat un bărbat de culoare albastră. ei vor să ajungă la o entitate pe care o cunosc şi care-i inspiră. Sunt întrebat adesea dacă ghizii-profesor se potrivesc cu noi sau ne sunt repartiza i la întâmplare. cât şi tehnicile pe care ei le folosesc vin în sprijinul şi se integrează armonios cu identitatea eternă a sufletului nostru. A existat un caz prezentat în cadrul unei emisiuni transmise de o televiziune na ională. Şi. mai degrabă. Am ajuns la concluzia că soarta noastră constituie responsabilitatea directă a ghizilor şi nu a lui Dumnezeu. oamenii acceptă genul ghidului lor ca pe ceva normal. înconjurat de un halou de lumină. ca intermediari ai noştri în rela ia cu Dumnezeu. proprie lor . Cel mai adesea. cred că nu există nici un argument valabil în sprijinul ideii că bărba ii ar avea ghizi de sex masculin. situate la un nivel inferior fiin ei supreme. Gradul de maturitate al sufletului constituie fără doar şi poate un factor de care se ine seama.

iar în timpul dintre vie i ajutăm cu sfaturile noastre grupul nostru de colegi afla i la acelaşi nivel de dezvoltare. oare. De fapt. Dr. le sunt date câteva suflete cu care să lucreze? S: Numai celor cu adevărat experimenta i. Depinde destul de mult de tipurile de suflete dintr-o sec iune şi de experien a liderilor. spre violet. înveşmântat în aura de culoare albastru deschis. mai ales în ceea ce priveşte abilită ile pe care aceştia le au de a ajuta sufletele mai pu in dezvoltate. Anumite sec iuni (grupuri matcă) au mai multe suflete. N: Bine. mărimea clasei nu. N: Aşadar. care fac referire la cazul sufletelor mai avansate. N: Cine anume are un ajutor? S: Ghizii pe care-i numeşti seniori. Ghizii juniori aspiran i pot anticipa începutul perioadei lor de pregătire spre sfârşitul nivelului III. Îndatoririle ghizilor juniori şi seniori se pare că reflectă voin a ghizilor maeştri. numărul sufletelor care î i sunt repartizate nu mai contează. Dr. N: Am auzit că mai sunt numi i şi profesori maeştri. având în vedere că te po i descurca cu un număr mare de suflete? S: Nu am spus chiar aşa. Ei sunt adevăra ii profesionişti. i-am numit pe aceşti profesori. Dr. În stadiile inferioare de dezvoltare ne sprijinim unii pe al ii în via ă ca prieteni. Un client mi-a spus: „Ghidul meu este uneori Alexia sau Alex. Cazul 17 Dr. aşa cum s-a întâmplat cu Karla în capitolul precedent.. asemănător cu un consiliu de administra ie. Din câte am reuşit să-mi dau seama. în vreme ce altele nu. ne începem ucenicia. situat deasupra ghizilor mai tineri din lumea spiritelor. care-i este desemnat încă de pe când sufletul său a fost creat. Atunci când sufletele progresează ca ghizi. Au. ghizi-profesor juniori. Fiecare fiin ă umană are cel pu in un ghid senior sau un ghid aflat la un nivel avansat de dezvoltare. Dr. to i ghizii aceleaşi abilită i pedagogice şi acest lucru influen ează mărimea grupurilor ce le sunt desemnate în lumea spiritelor? Următorul pasaj face parte din cazul unui suflet experimentat care a dezbătut această întrebare cu mine. În cele mai mari ei au un ajutor. pe măsură ce se îndreaptă spre nivelele intermediare de dezvoltare. N: M-ar interesa să-mi spui câte ceva despre îndatoririle profesorilor în lumea spiritelor. luând forma ambelor sexe. ce încă se pregătesc. Dr. Vom avea ocazia de a vedea exemple despre cum anume func ionează procesul de dezvoltare al ghizilor în capitolele 10 şi 11. fapt ce e de ajutor sufletelor androgine. care formează un fel de corp conducător. Dr. S: E o descriere ce li se potriveşte destul de bine. procedura de alegere a unui profesor este condusă atent în lumea spiritelor. S: Ei se pot descurca. Pentru aceia care doresc un termen mai bun. Mărimea grupului nu contează. dacă eşti un senior.celălalt pentru anumi i elevi şi profesori. N: Îmi imaginez că grupurile mai mari de suflete au nevoie de un ghid mai avansat . N: Ce culoare are energia pe care o proiectează către tine? S: E. în calitate de ghizi subordona i. Mul i dintre noi moştenesc un ghid secundar mai târziu în via ă.. Dr. N: De ce nu? S: Odată ce ai atins un anumit nivel de competen ă şi de succes în calitate de profesor. Unii dintre ghizi par a apar ine în acelaşi timp ambelor sexe. şi cine îi ajută? S: Supraveghetorii. cu mult înainte de a atinge nivelul IV.i afectează cu nimic îndatoririle.chiar ajutat de un asistent. în func ie de nevoia mea de a primi un sfat de la un bărbat sau de la o femeie”. 66/159 .

atunci când venea s-o ajute. Au existat şi multe vie i în care Owa nu a apărut. de fapt. Pe măsură ce maturitatea creşte. Ia exemplul unui ghid tipic şi spune-mi ce calită i posedă acest suflet avansat.Notă: După cum se vede în figura 3 a precedentului capitol. referitoare la un bătrân din satul său: „Munceam zi şi noapte şi mă sim eam paralizată de durere şi umilin ă. de ce sunt anumite suflete selectate să fie ghizi. Dr. ce au dreptul de a face propriile greşeli. clienta mea a putut vedea că to i aceşti oameni erau. N: Bine. Acest om a fost singura persoană care s-a purtat bine cu mine .Hr. Această clientă a făcut următoarea afirma ie. în care Owa apărea ca prieten de încredere şi. din cauza extenuării provocate de muncă. aceeaşi entitate şi a putut totodată să numească acel suflet ca fiind Owa.să cred în ceva mai înalt şi mai bun decât răutatea oamenilor din jurul meu”. care sunt lucrurile importante pe care le fac. în eleg că acestea sunt lucrurile pe care nu le fac ghizii. devastat de solda ii romani. această clientă mi-a detaliat fragmente din alte vie i dificile.noi ştim că ei înşişi au trecut prin multe. atunci. Clienta mea a fost uluită atunci când a recunoscut ultima încarnare a ghidului său. provenită din subconştientul ei. Dacă ei nu dirijează sufletele.pentru că nu renun ă niciodată la tine. Ochii i s-au umplut de lacrimi şi a dat glas viziunii din mintea sa. S: Tocmai de aceea . îndatoririle sale de ghid începător implicau să vegheze în mod direct la clienta cazului 18 şi se pare că metodele sale nu s-au schimbat. din câte în elegi tu? S: Oh. Aflându-se în această stare (supraconştientă). impunându. într-un caz. chiar în calitate de frate. Dr. întâi spre o nuan ă de albastru închis. Ei nu sunt judecători. Dr.i insufla curaj. A murit la vârsta de 26 de ani. Numele ghidului este Owa şi reprezintă fidel calită ile unui profesor devotat. N: Trebuie să recunosc că am observat că sufletele sunt foarte apropiate şi loiale fa ă de ghizii lor. formează moralul în sec iunile lor şi insuflă încredere . şi uneori. reprezentând integrarea totală în nivelul VI. Cazul următor oferă un exemplu al ac iunilor unui ghid încă încarnat. am întrebat-o dacă Owa ar putea să fie prezent în via a ei actuală.. subiectul meu a început să tremure incontrolabil. în sensul celor spuse de subiectul cazului precedent. ghidul ei. Suntem accepta i pentru ceea ce suntem ca indivizi.i valorile lor. N: Din moment ce ghizii par a avea metode diferite de predare.care m-a învă at să am încredere în mine . Owa a apărut pentru prima dată în calitate de ghid în trecutul clientei mele în jurul anului 50 Î. În mod clar. cel al maeştrilor superiori.. S: Trebuie să fie plini de compasiune. în stare supraconştientă.N: Care crezi că e cea mai importantă calitate a unui ghid? S: (fără să ezite) Capacitatea de a te motiva şi de a. Dr. În scena de deschidere a acestei vie i trecute. această aură devine mai densă. gama inferioară a nivelului V radiază o energie de o nuan ă apropiată de albastrul cerului. Nici nu te constrâng. Dr. Subiectul cazului 18 era pe atunci o tânără fată ce rămăsese orfană în urma unei razii făcute de romani împotriva diziden ilor locali. Nu trebuie să faci întocmai ca ei. ce anume au în comun? S: Ei nu ar fi profesori dacă nu ar avea plăcerea de a ne instrui şi dorin a de a ne ajuta să ne alăturăm lor. După un moment de ezitare. Mai târziu. Fiind doar o servitoare. era bătută adesea de patronul localului şi uneori chiar violată de solda ii romani. N: Explică-mi. contactul fizic cu el era doar unul lapidar. tratamentului rău la care fusese supusă şi disperării. fără a fi însă prea indulgen i cu tine. Brusc. 67/159 . clienta mea a spus că muncea într-o cârciumă ca sclavă. A fost descris ca un bătrân ce trăia într-un sat din Iudeea. pentru ca în cele din urmă să ajungă la o nuan ă de violet închis.

.. Brandon? S: (mai liniştită acum. Dr. Observa i că rolul pe care Owa a decis să-l joace în via a ei nu este acela pe care şi-l asumă.e EL! Dr.. Dr. nu aş mai fi venit să te văd şi să lucrez cu tine . Acest caz excep ional arată euforia emo ională pe care o simte un subiect atunci când ia contact cu ghidul său în timpul vie ii. Nici măcar nu trebuie să-l in în bra e. Uneori veneam acasă atât de extenuată. de obosită şi dărâmată. Dr...N: Ce ai ştiut în ziua în care s-a născut? S: N-am ştiut propriu zis .. a început de fapt la spital.am ştiut eu! Bănuiam eu că e ceva în legătură cu el.. Avea. doamne .. clienta mea se lupta să fie recunoscută pe plan profesional.N: (străduindu-mă să-mi calmez clienta. Acum ştiu! O. Mă uitam în ochii lui. am ştiut eu! Am sim it-o încă din ziua în care lam născut . dificultă i în căsnicie. Felul în care mă priveşte este atât de....mult mai mult decât un bebeluş neajutorat.oh. de obicei. În mod sigur. Owa e fiul meu.N: Şi crezi că e bine că am descoperit împreună că ghidul tău este alături de tine în această via ă în persoana fiului tău. şi apoi acest sentiment nu m-a mai părăsit.. un suflet pereche.nu m-aş mai fi gândit la asta. oamenii devin. Owa? S: Da. Nu am vorbit despre acest lucru înainte de a mă naşte. Nu am în eles pe de-a-ntregul ce anume însemna acest lucru până astăzi. în parte datorate faptului că ea câştiga mai mult. În elegi? O.Brandon este aici pentru a mă ajuta să rămân puternică şi să pot depăşi.mai degrabă am sim it . pentru că spasmele şi mişcările ei bruşte amenin au s-o trântească de pe canapeaua din cabinet) De ce crezi că Owa e aici.. ce binecuvântare. e fantastic . Dr.. Dr. pe lângă acela de partener de via ă.ceva minunat de familiar şi de deosebit pentru mine . de asemenea.. da (râzând şi plângând în acelaşi timp). ce surpriză minunată mi-a făcut. Bazându-mă pe toate informa iile pe care am putut să le adun. Nici măcar nu am fost prea sigură dacă ar fi trebuit să am copilul ..Cazul 18 S: O.acum în eleg totul. Sufletul pereche al clientei mele se întâmplă să fie o veche idilă din liceu. În elept. dar un ghid încarnat nu va lua în mod normal un rol ce ar putea influen a evolu ia a două suflete pereche ce lucrează împreună în vie ile lor.N: Ce anume în elegi? S: (cu o voce sigură) Pe măsură ce încerc să avansez profesional. Dar el e atât de răbdător cu mine. Am aflat apoi că a divor at. şi a decis să vină cu mine ca fiu al meu. Notă: În această perioadă. Mă acuză de faptul că for ez prea mult. Owa pare să fi devenit ghid junior în ultimii 2000 de ani. Brandon. El nu a ales să fie partenerul ei de via ă şi nici în vreuna din vie ile trecute nu a fost. dar plângând încă încet) Pentru a mă ajuta să trec peste această perioadă dificilă..ceva mai mult decât bucuria pe care o simte o mamă când naşte pentru prima dată. Am probleme şi cu so ul meu. Brandon? S: Da.N: În legătură cu cine? S: Cu fiul meu. Trebuie că el a ştiut că mă aşteaptă o perioadă grea. Dr..N: Fiul tău e. într-o afacere foarte competitivă.. în persoana fiului tău.cu aceşti oameni duri care nu mă acceptă.e adevărat ... Owa ... de fapt. mai duri. sufletele pereche pot alege şi alte roluri. Am sim it că el a venit aici ca să mă ajute. dorind să mă realizez. dacă Owa n-ar fi vrut ca cu să aflu că el a hotărât să intervină în via a mea. asta mă calma. nu acceptă ceea ce ştiu şi ceea ce pot face..N: Ai sim it ceva neobişnuit în legătură cu fiul tău după ce l-ai luat acasă? S: Da. încât atunci când doica pleca eram irascibilă cu el. E posibil ca el să treacă în nivelul albastru al ghizilor seniori înainte 68/159 .

apropiat chiar de gradul de maestru în lumea spiritelor. dar trebuie să spun că nu am întâlnit nici o dovadă în acest sens în toate cazurile mele. Dar când pătrunde în conştiin a superioară a prietenului meu.mai e şi nerăbdător . o face într-un mod foarte abrupt.N: Când meditezi asupra unei probleme serioase. să ne depăşim proprii ghizi din punct de vedere al dezvoltării? Probabil că da. Sufletele care se dezvoltă repede sunt talentate. 69/159 . dar nu mai pu in sunt şi ghizii care le ajută. Atunci când este chemată. Înainte de a-l vedea. cu mâinile la spate. El nu apare atât de des ca şi Quan.N: Şi cum interpretezi tu comportamentul său? S: Giles nu este aşa de impunător ca al i ghizi. ce supraveghează un număr de grupuri de suflete.N: Bine. Quan are fa a scăldată într-o lumină strălucitoare în timpul apari iilor sale.. un ghid junior care se pregăteşte sub supravegherea unui ghid senior) sau că respectiva asociere între cei doi ghizi durează de atât de mult timp (cum se întâmplă între ghidul senior şi ghidul maestru). Ghizii care lucrează în echipă nu intervin unul în activitatea celuilalt nici în lumea spiritelor şi nici în afara ei. activitatea sa fiind însă monitorizată de un ghid maestru. În cele ce urmează redau o mostră a felului diferit în care ac ionează un ghid senior comparativ cu un ghid junior.. În spatele unei umbre de.. probabil. mai experimentat. de origine indiană. Se întâmplă. îi place să se.arată cel pu in ciudat şi se mişcă întruna în toate direc iile. propriul său grup matcă de suflete.N: De ce? S: Giles e un personaj alunecos . Ghidul junior al prietenului meu se înfă işează în persoana unei doctori e amabile. dar este foarte inteligent. în cele din urmă se arată. în mod clar un ghid senior.. în ce fel vine Giles la tine? S: (râde) într-un fel destul de diferit de cel al lui Quan. şi atunci când. Quan este un vehicul pentru aprofundarea şi în elegerea evenimentelor care îl tulbură pe prietenul meu şi a indivizilor asocia i cu acestea. pe nume Quan. Motivele acestui aranjament spiritual în tandem sunt acelea că unul dintre ghizii care formează echipa este el însuşi într-o perioadă de pregătire (de exemplu. Am un prieten apropiat ai cărui ghizi ilustrează modul în care doi profesori lucrează împreună. fiecare cu propriile metode de predare. dar nu durează mult. aburi albaştri. Dr. În aceste cazuri. indiferent câte secole vor trebui să treacă pentru această tranzi ie şi chiar dacă nu se va mai încarna niciodată în vie ile ei.. viclean. Nu e neobişnuit să întâlnim ghizi care lucrează în perechi cu oamenii de pe Pământ. îl aud cloncănind. Dr. Owa va rămâne ghidul ei.N: A. deci e un bărbat scund? S: (râde din nou) Arată ca un elf . La început. Dr. ascundă. Folosirea acestui caz individual este potrivită... Dr.are fa a. într-o manta din piele de căprioară. Ghidul senior şi-a dobândit. acoperită cu păr încâlcit .se încruntă grozav în timp ce umblă înainte şi înapoi în fa a mea. cu părul ei negru strâns spre spate. încât a devenit o rela ie permanentă.îi place să fie secretos. pe nume Giles. Cazul 19 Dr.ca această clientă a mea să se ridice de la nivelul aurei albe la cel al aurei galbene. Dr. cum i se înfă işează? S: Ca un pitic irlandez. unul dintre ghizi e cel dominant. pentru că am observat felul în care cei doi ghizi ai acestei persoane interac ionează în situa ii diferite de via ă.. deşi ghidul senior. poate să se implice mai pu in în activită ile de zi cu zi..N: De ce? S: Nu ştiu . Dr. completându-se reciproc.N: Vrei să spui că î i apare la început în forma unei energii albastre? S: Da.pentru a se ascunde pu in . Dorin a lui Quan de a uşura via a dificilă pe care a ales-o prietenul meu este temperată de un personaj masculin provocator. De obicei. te asigur. oare.probabil pentru a se asigura că eu vreau într-adevăr să vorbesc cu el. Îmbrăcată simplu.

Quan. Dr. Ei ne aleg pe noi. deşi pare că am fost Întotdeauna cu el. Nu pot avea parte de Giles oricând vreau. pentru că îmi permit să învă din propriile greşeli. Aceşti doi ghizi formează o echipă de instructori care cooperează între ci. Eu mă gândesc să ac ionez într-un anumit fel..N: Şi tu sim i aceste îndrumări pe Pământ. Anumite mutări atrag după ele anumite consecin e şi nu există solu ii simple. pot spune că nu există doi ghizi identici. ca să reuşesc mai bine în timpul jocului şi să încetez să îmi mai plâng de milă.. lui Giles îi place să predea lec iile karmice uzând de metoda socratică. Giles este un ghid căruia îi pasă de elevul său. este tandră... felul în care el . Când prietenul meu vine la mine pentru o şedin ă de hipnoză. în vreme ce Giles are prim planul şi se dovedeşte foarte activ. S: O iubesc pe Quan ca pe o mamă.. Dr.aproape că îşi bate joc de mine. aşa cum sunt.N: Ce anume î i place cel mai mult cu privire la metodele pedagogice ale lui Giles? S: (îngândurat) Oh.N: Şi această tehnică a ghidului tău mai avansat a dat roade? i-a fost de ajutor Giles în rezolvarea problemelor din acest joc al vie ii? S: (pauză) Mai mult după aceea. Numărul mare de americani care au declarat că au astfel de ghizi îmi întăreşte convingerea că sufletele sunt atrase de anumite locuri geografice pe care le-au cunoscut în timpul încarnărilor anterioare.. El nu-i dă elevului său nici un indiciu şi se asigură astfel că rezolvarea problemelor majore ale vie ii nu va fi în nici un caz uşoară pentru acesta. N: Rezumă. Dr. Această părere nu este împărtăşită cu adevărat şi de prietenul meu. dar mă pune serios la muncă pe Pământ. Amândoi sunt ingenioşi. ceea ce reprezintă procedura standard pentru acei oameni care au doi ghizi. Uneori cred că el îmi întinde capcane pentru a mă obliga să le depăşesc. Dr. de fapt. Quan vine la mine mai des. el e sclipitor. care-i este recunoscător acestui profesor complex pentru provocările oferite. sunt conştient că Quan rămâne în planul secund. În cazul de mai sus. în timp ce Pământul este tabla.ei bine. te rog. ghidul spiritual obişnuit? Din experien a mea. Dr. chiar şi atunci când noi nu lucrăm împreună? S: Da.. dar fără nici un pic de indulgen ă. Dr. şi apoi lucrurile încep să meargă rău în timpul jocului din via a mea. Notă: Întrupările ca nativi americani ce au trăit cândva în America de Nord produc ghizi spirituali puternici pentru cei ce i-am urmat ca să trăim în această ară. Quan. Aceste entită i superioare dedicate îmi dau impresia că au schimbări de 70/159 . pentru a atinge limitele extreme ale capacită ii prietenului meu de a face fa ă solu iilor ce încep să se desfăşoare pe neaşteptate. ce sentimente încerci fa ă de Quan. Dar mă consider foarte norocos.N: Aşadar. atunci când meditez şi mă scufund în mine însumi. Cum poate fi descris. pe de altă parte. respectiv Giles. glumeşte cu mine . Dr. Şi constantă în ajutorul ei. sau în timpul viselor. Este derutant. îi oferă acestuia alinare şi încurajare. noi nu ne alegem ghizii? S: Nicidecum. Nu există nimic tandru la Giles. dar n-aş fi ajuns aici fără disciplina lui Giles. aici (în lumea spiritelor). Atunci când lucrurile încep să meargă din ce în ce mai greu. Ca să fiu sincer.N: N-ai putea să renun i la el şi să lucrezi numai cu Quan? S: (zâmbeşte trist) Nu merge aşa aici. în afară de cazul când ceea ce se întâmplă este cu adevărat serios. de altfel. to i ghizii. Dr.N: Po i fi mai exact în ceea ce priveşte modul în care acest comportament are legătură cu tine? S: (încordat) Giles m-a făcut să-mi privesc vie ile ca pe o partidă de şah.N: Ai cumva vreo idee de ce ai doi ghizi ce abordează atât de diferit modul de a te ajuta? S: Nu. El permite adversitatea..Dr. insistând să-mi folosesc talentele... Şi apoi.N: Şi Giles vine atunci când tu ai nevoie de el? S: (după pu ină ezitare) Nu. el mă stimulează şi mă face să merg înainte.. îl văd mai degrabă pe Giles ca pe un supraveghetor răutăcios..

El mi-a precizat în acest sens: „Ghidul meu mă izolează. totodată. Sincer. decât să am dea face cu unul care mă ajută într-un punct. Ba chiar din contră. Ghizii vor numai ce este mai bun pentru noi şi uneori acest lucru înseamnă că trebuie să ne privească cum îndurăm multe suferin e pentru a atinge anumite obiective. Nu uit niciodată că ghizii au tot dreptul să-mi blocheze accesul spre problemele sufletelor de care se îngrijesc. dar ei în eleg acest lucru. Importan a unor modele energetice armonice între facilitator şi aceste entită i era de asemenea cunoscută. Îi găsesc enigmatici pentru că sunt imprevizibili în rela ia cu mine. structura lumii spiritelor sau a crea iei însăşi. Ei pot fi cooperan i sau obstructivi. oare. Acest bărbat mi-a spus că dorin a sa de a-şi schimba ghidul nu a fost îndeplinită. pentru că a refuzat să se confrunte cu problemele sale. imediat după moarte. Profesorii noştri nu se lasă afecta i până la punctul de a fi copleşi i de noi şi incapacitatea noastră. Ghizii noştri ne 71/159 . Clien ii mei încearcă toate sentimentele posibile fa ă de ghizii lor. tot ceea ce pot face este să adun aceste secrete spirituale pe fragmente. pentru ca apoi să blocheze ritmul memoriei în partea următoare a şedin ei. Aceasta este de obicei o stare temporară. caut motivul pentru care se întâmplă acest lucru. dar am observat că au un fel de a se face nevăzu i atunci când elevii nemul umi i evită să-şi rezolve cu adevărat problemele. Am observat că el a petrecut multă vreme singur. l-a întâlnit pe ghidul său. această nelinişte nu durează. Rela ia noastră cu ghizii este mai degrabă aceea dintre elevi şi profesori decât cea dintre acuza i şi judecători. Ei vor ca noi să ne interpretăm vie ile trecute. intelectuală şi spirituală cu subiectul. un subiect îşi va exprima insatisfac ia fa ă de ghidul său personal. Clodees. El şi-a îndreptat mânia spre ghidul său pentru că acesta nu l-a salvat de situa iile dificile. Putem să ne întristăm din cauza faptului că trebuie să le explicăm ghizilor de ce nu ne-am atins obiectivele. în calitate de facilitator. aceşti oameni pe care îi au ei în grijă sunt subiec ii mei numai pentru o scurtă perioadă de timp. dar teama nu se află printre acestea. În orice clipă oamenii pot crede că ghizii lor sunt prea dificili şi că nu lucrează în interesul lor sau pur şi simplu că nu le dau destulă aten ie. La urma urmei. astfel încât să avem şansa de a participa la analizarea propriilor noastre greşeli. Caut în mod constant noi date despre lumea spiritelor. motive să ne temem de ghizii noştri? În capitolul 5. La începutul secolului al XX-lea era un lucru obişnuit ca mediumii ce lucrau cu oameni afla i sub hipnoză să numească orice entitate discarnată ce se afla în încăpere „persoană de control”. la cazul 13 am văzut un suflet tânăr cum a început să tremure când. de la o plajă largă de clien i. ea nu se implică suficient”. Avem. că sunt ajutat în timpul comunicării cu subiec ii şi cu ghizii acestora de propriul meu ghid. prefer să nu am deloc contact cu ghidul unui client. Un ghid care mă ajută să ob in informa ii despre vie ile trecute ale unui subiect se poate opune la întrebările mele referitoare la via a de pe alte planete. Ghizii nu ne pot ajuta să progresăm până când nu suntem gata să facem schimbările necesare pentru a beneficia de toate şansele vie ii. În mod obişnuit. Era recunoscut că un control spiritual (fie el un ghid sau nu) avea modele de energie ce se aflau pe aceeaşi frecven ă emo ională. Cred că motivul pentru care un ghid blochează unele informa ii merge mult mai departe de turnura psihologică imediată pe care o iau şedin ele terapeutice. Ocazional. Iată de ce. pentru că acestea ac ionau pentru subiect ca nişte regizori ai comunicării din zona spirituală. Dacă un control blochează dialogul meu cu un client.atitudine fa ă de mine de la o şedin ă la alta şi chiar în cadrul aceleiaşi şedin e cu un client. dar trebuie să recunosc că pot să pună piedici dialogurilor mele cu subiec ii. evazivi sau deschişi sau doar indiferen i fa ă de orice aş face cu subiectul. toleran i sau refractari. fără prea multe legături în timpul ultimelor sale două vie i. Simt. oamenii sunt mai înspăimânta i de faptul că ar putea fi abandona i de sfătuitorii lor spirituali în timpul perioadelor dificile din vie ile lor. în vreme ce al ii îmi lasă un grad mai mare de libertate în timpul şedin ei. Am un mare respect pentru ghizi pentru că aceste fiin e puternice joacă un rol atât de important în destinul nostru. Un subiect mi-a spus odată că a încercat multă vreme să fie repartizat unui alt ghid. Cu unii dintre ghizii care practică un asemenea blocaj trebuie să mă lupt pentru fiecare crâmpei de informa ie.

Toate liniile de comunicare mentală pe care le folosim pentru a ajunge la divinitate sunt monitorizate în acest punct de ghizii noştri. Succesul nostru în via ă este afirmat pe baza unei planificări. Ghizii nu sunt consecven i în maniera în care aleg să ne ajute. Introspec ia este revelată cel mai bine întrun un ritm controlat şi adecvat fiecărei persoane. chiar dacă nu noi suntem aceia care avem ini iativa de a comunica. care le indică acestora cine anume şi unde suntem noi. atât în vie ile noastre spirituale. un prieten sau chiar un străin le vine în ajutor chiar la momentul potrivit. cei mai mul i oameni simt prezen a cuiva care îi veghează. Puterea interioară care ni se alătură în via a noastră cotidiană nu ni se înfă işează ca o imagine vizuală. cât şi în cele temporale. Întreaga scară serveşte ca un conductor continuu spre sursa oricărei energii inteligente. în sensul de a-i vedea propriu zis pe ghizii noştri. Este o alinare pentru mul i oameni să afle că vocile lor interioare nu sunt o halucina ie asociată unei boli mintale. indiferent de gradul de dragoste oferit de familiile noastre. Cu toate că hipnoza. Oamenii care nu se pot ajuta singuri în situa ii critice pot descoperi că un consilier. Din acest motiv. Atunci când cerem ajutor de la puterea noastră spirituală superioară cred că este cel mai bine să nu aşteptăm schimbări imediate. pentru că sistemul care ne oferă ajutor este un aspect al nostru înşine în măsura în care este şi unul al unor puteri superioare. Abilitatea noastră de a trata revela iile variază. ca formă a medita iei adânci. executată de un facilitator experimentat. 72/159 . ghizii au o importan ă atât de mare. Dacă prefera i să numi i acest sistem interior de ghidare inspira ie sau intui ie. Ghizii ne dau o afirmare a sinelui într-o lume aglomerată. Un profesor implicat poate să nu dorească să-i fie dezvăluite elevului său toate aspectele unei probleme la un moment dat. Oamenii vor să ştie dacă ghizii lor vin întotdeauna când ei strigă după ajutor. o voce interioară ne va vorbi. Oamenii care-şi ascultă şi-şi încurajează vocea interioară prin medita ie şi contemplare tăcută spun că simt o legătură personală cu o energie aflată dincolo de ei. ci mai degrabă vine din sentimentele şi emo iile ce ne conving că nu suntem singuri. înclin spre hipnoză. Departe de a fi ceva de care să te îngrijorezi. În timpul vie ilor noastre. noi to i avem capacitatea de a trimite la mare distan ă unde ale gândurilor din conştiin a noastră superioară. Şi. afla i pe aceeaşi treaptă. pentru că evaluează atent cât de mult avem nevoie de ei. a auzi o voce interioară e ca şi cum ai avea la dispozi ie un consilier personal. nu este indicată ca practică zilnică. mai curând. La rândul lor. probabil. Studii psihologice efectuate la nivel na ional indică faptul că o singură persoană din 10 recunoaşte că aude voci. constituie o alternativă excelentă şi poate fi preferată de cei ce încearcă un sentiment de teamă fa ă de a fi hipnotizat de altcineva sau nu doresc să implice şi o a doua parte în via a lor spirituală. E posibil ca noi să nu putem descrie această putere. aceştia au şi ei proprii lor ghizi.ajută să facem fa ă izolării pe care fiecare suflet o moşteneşte la naşterea fizică. le vin în ajutor oferindu-le indicii şi luminându-le astfel căile vie ii. comunicarea cu o altă persoană pot fi. în general de natură pozitivă şi instructivă. Atunci când se află în transă. la un nivel superior. medita ia şi. ar trebui să avem încredere în ceea ce vom auzi. În mod firesc. A ajunge la sufletul nostru înseamnă primul pas pe scara găsirii puterii noastre superioare. Cel mai adesea. dar aceasta este acolo totuşi. Ghizii desemna i unor suflete diferite lucrează împreună transmi ându-şi unul altuia mesaje mentale urgente. aceste voci apar in ghizilor noştri. Autohipnoza. Indiferent de metoda utilizată. Dacă suntem relaxa i şi în stare de concentrare. Acesta este unul din motivele pentru care sunt prudent fa ă de situa ia în care clientul se blochează în timpul hipnozei. clien ii mei în eleg că ghizii lor nu îi ajută să-şi rezolve toate problemele dintr-o dată. pentru că ştiu cât de puternic şi de eficient poate fi acest mijloc pentru a ob ine informa ii spirituale detaliate. ci. care le oferă ajutor şi încurajare. mai ales în perioadele mai dificile. pute i să o face i. fiecare treaptă fiind o parte a întregului. Este esen ial ca oamenii să aibă credin a că la rugăciunea lor de ajutor va răspunde propria lor putere mai înaltă. În momentele dificile ale vie ii suntem înclina i să cerem ajutor în sensul de a ni se rezolva imediat problemele. rugăciunea. Gândurile fiecărei persoane reprezintă o amprentă mentală pentru ghizi. Eu însumi sunt adesea întrebat dacă hipnoza este cel mai bun mijloc de a intra în contact cu ghidul personal.

dar şi ghizii noştri încearcă aceleaşi sentimente.dar avem posibilitatea de a alege şi alte drumuri pentru a ne atinge obiectivele. Să avem credin a şi smerenia de a ne deschide fa ă de o varietate de căi pentru a găsi solu ii. În mod sigur. atunci ghizii noştri sunt cei ce ne oferă oglinda în care ne putem vedea pe noi înşine în rela ie cu Creatorul. Aceste entită i. Am aflat că acele puteri care veghează asupra noastră simt ceea ce eu numesc o triste e spirituală atunci când ne văd făcând o alegere greşită sau suferind. În opinia mea. dar se feresc să folosească termenul Dumnezeu pentru a descrie creatorul. dar au rămas totuşi imature. în fa a cărora răspund chiar şi maeştrii. Probabil că filosoful Spinoza a spus-o cel mai bine cu următoarele cuvinte: „Dumnezeu nu este cineva care există. Uneori. Din declara iile sufletelor de nivel V cu care am avut ocazia să discut reiese că sufletele aflate la nivelul VI nu ar mai avea de învă at lec ii noi. după cum am văzut deja. Această energie inteligentă este universală în scop şi în acest fel noi to i împărtăşim statutul divin. dar ei simt acut responsabilitatea fa ă de noi în calitatea lor de profesori ai noştri.în sensul duratei expunerii lor la o existen ă în afara lumii spiritelor. E posibil ca ghizii să nu-şi arate triste ea în şedin ele de orientare sau în timpul discu iilor din grupul de suflete între vie i. aş sugera să cerem ajutor numai în ceea ce priveşte pasul imediat următor din drumul vie ii noastre. ca suflete. în timpul unei şedin e cu un suflet avansat. Întâlnesc suflete începătoare de ambele tipuri în Nivelele I şi II. Nu am avut niciodată un subiect aflat la nivelul VI sau la nivelul ghizilor maeştri. Nu e nimic rău în nici o concep ie spirituală. După moarte. aud relatări referitoare la suflete aflate la un nivel superior nivelului VI. Fiecare suflet are o putere spirituală superioară legată de existen a sa. dar în acelaşi timp foarte venerate în lumea spiritelor. 9 SUFLETUL ÎNCEPĂTOR EXISTĂ două tipuri de sufletele începătoare: suflete ce sunt realmente tinere . sufletele noastre pereche şi colegii noştri suferă atunci când noi suntem chinui i. şi suflete ce s-au reîncarnat pe Terra pentru o lungă perioadă de timp relativ. Aceste fiin e superioare sunt cu siguran ă aproape de creator. înăl are şi în eles fiecărei persoane. Cele mai multe suflete aflate la nivelul VI sunt mult prea ocupate cu planificarea şi conducerea în lumea spiritelor pentru a se mai încarna. Atunci când căutăm îndrumare. dar mă tem că un suflet de nivel V încă încarnat nu cunoaşte chiar toate sarcinile esoterice implicate de activitatea entită ilor aflate la nivelurile superioare. Oamenii afla i sub hipnoză spun că ei simt prezen a unei puteri supreme ce conduce lumea spiritelor. Mi s-a spus că aceste personaje din umbră sunt derutante. Mă tem că nu avem prea multe astfel de suflete avansate pe Pământ în orice moment. au cea mai închisă nuan ă violetă a energiei. În nici unul dintre cazurile mele nu este văzut Dumnezeu. 73/159 . ghizii nu sunt nici mai mult şi nici mai pu in divini decât suntem noi înşine. pentru că din acest motiv îi şi percepem ca pe nişte fiin e personale. Toate sufletele sunt parte a aceleiaşi esen e divine provenite dintr-un suflet primordial. În capitolul 11 vom avea ocazia de a cunoaşte punctul de vedere al unui ghid aflat la nivelul V. sufletele nu sunt fiin e izolate şi lipsite de sentimente. ci ceea ce există”. Şi să fim pregăti i pentru unele posibilită i neaşteptate. ghizii nu sunt Dumnezeu. Clientul obişnuit nu ştie dacă ghizii spirituali ar trebui aşeza i într-o categoric mai pu in divină sau considera i mai pu in divini în func ie de nivelul lor de dezvoltare. Mai mult. atâta vreme cât aceasta oferă alinare. nu vom încerca triste e în accep ia emo ională obişnuită a termenului. Dacă un suflet reflectă o mică parte din sufletul primordial pe care-l numim Dumnezeu. Deşi unii dintre clien ii mei sunt înclina i să-i considere pe ghizi asemănători lui Dumnezeu.

42%.000 de copii zilnic.Cred că aproape trei sferturi din totalul sufletelor ce trăiesc azi pe Pământ în trupuri umane sunt încă în etapele incipiente ale evolu iei.000 de ani pe Pământ. Nivelul IV. Nivelul III.Hr. nu sunt prea înclinat să-mi schimb opinia în ceea ce priveşte procentul ridicat al sufletelor începătoare de pe Pământ. Subiec ii mei afirmă că sufletele îşi încheie încarnările pe Pământ atunci când ajung la maturitatea deplină. Eram doar o feti ă ce nu putea ajuta pe nimeni. cât şi în ceea ce priveşte calită ile ghizilor care le-au fost desemna i. Fără îndoială. N: Shabez. şi Nivelul V. Totuşi. şi pe când avea cinci ani aşezarea ei a fost prădată. dar se pare că am probleme în via ă”. Pe de altă parte.700 de ani căutând să exercite o putere autoritară asupra altora. deoarece aceşti subiec i nu au fost aleşi la întâmplare. Unul dintre clien ii mei n-a putut să-şi învingă invidia timp de 850 de ani. folosind mica mea mostră. 31%. Cu to ii dorim să fim suflete avansate. având nevoie de ajutor în via ă. Numele ei era Shabez. tocmai de aceea. pentru că a trăit prea pu ine vie i anterioare. De nenumărate ori. o eviden ă statistică a nivelelor sufletelor clien ilor mei. au o anumită disponibilitate să se întoarcă în altă via ă. în Siria de Nord în urma unei invazii mongole. Acest necesar de suflete al umanită ii înseamnă că ele trebuie scoase dintr-o rezervă spirituală de entită i mai pu in avansate care au nevoie de mai multe reîncarnări pentru a progresa şi. dar se află totuşi în nivelurile incipiente I şi II. 1%. Un altul a petrecut aproape 1. pentru că majoritatea oamenilor urăsc sa fie considera i novici. dacă mă gândesc la faptul că popula ia lumii este copleşită de atâtea neîn elegeri şi de violen e interculturale. Există multe variabile în caracterul şi ritmul de evolu ie al fiecărui suflet. Am inut. N: Cine a comis această greşeală? 74/159 . Popula ia lumii creşte cu 260. un client nou a intrat în biroul meu şi a spus: „ştiu că sunt un suflet bătrân. de-a lungul a numeroase vie i. Un fapt semnificativ pentru procentul ridicat al sufletelor aliate în etapele incipiente ale dezvoltării este creşterea rapidă a popula iei lumii şi nevoia stringentă de suflete disponibile a nou-născu ilor. Fiecare caz este unic. Proiectarea acestor cifre la o popula ie a lumii de cinci miliarde de sufletele ar fi neverosimilă. deşi accelerarea rapidă a dezvoltării spirituale are un ritm neobişnuit. cifrele cântăresc într-o anumită măsură la nivele scăzute. cred că fiecare secol aduce o îmbunătă ire a conştiin ei pentru to i oamenii. deoarece înseamnă că majoritatea oamenilor ac ionează încă la baza scării propriei evolu ii. dar n-a avut prea mari probleme în depăşirea bigotismului până la sfârşitul aceleiaşi perioade. iar locuitorii au fost masacra i. Aşa cum se întâmplă în orice model educa ional. spune-mi cum te sim i acum că ai murit şi te-ai întors în lumea spiritelor? S: (strigă) Înşelată! Via a aceea a fost atât de crudă! N-am putut rămâne. indiferent despre ce ar fi vorba. Ştiu că aceasta este o afirma ie foarte descurajantă. În prima sa via ă a fost omorâtă în anul 1260 d. Totuşi. Pentru cei care sunt curioşi. 17%. Cred că misiunea mea e aceea de a interpreta relatările subiec ilor despre evolu ia sufletelor lor. Cazul următor reprezintă un suflet absolut novice. Reciproca este de asemeni adevărată în cazul unui număr redus de persoane. Subiec ii cazurilor mele ar putea fi supra-reprezenta i de suflete din nivelurile incipiente de dezvoltare. Ea nu arată încă nici o dovadă în sensul apartenen ei la un grup spiritual. Sunt sensibil cu sentimentele clien ilor despre care ştiu că se află în stadiile incipiente de dezvoltare. Cu toate acestea. pentru că sunt exact acei oameni care. Ce greşeală! Dr. unii elevi găsesc anumite lec ii mai dificile decât altele. reprezentarea procentuală în func ie de nivelul spiritual a subiec ilor tuturor cazurilor mele e după cum urmează: Nivelul I. ar fi putut veni la mine pentru a ob ine informa ii. înclin să cred că pe Pământ se află doar câteva sute de mii de oameni de Nivel V. a învă at ce înseamnă compasiunea. vreme de mai mul i ani. Am avut multe cazuri în care un client s-a încarnat chiar şi vreme de 30. Cazul 20 Dr. Nivelul II. 9%.

.. mintea mea se deschidea. de fapt... Dr. Într-o maternitate.. mesaje pline de iubire. N: Ce-mi mai po i spune despre locul creării tale? S: (pauză lungă) Al ii. da.... Am avut încredere în judecata lui.. Dr. Dr. Dr.. Bill . Dr. Dr..nu mi s-au dat toate informa iile . pe tine şi pe Ahmed? S: Cel Unic... nu pot descrie.. ? Dr. conducătorul nostru ne aduce împreună aici. Dr. dar a fost atât de scurt. S: Nu mă refer la el. Dr. N: Ea? Am crezut ca liderul tău i se înfă işa în formă masculină. Cum a fost să fii creată? S: (tulburată) Nu ştiu. cu gândul. Dr.. N: Ce prezen ă? S: Nu ştiu.. 75/159 .. dragostea. respiratul aerului Pământului. când erai probabil singură. dar nu mă cunoşteam pe mine Însămi până să fiu mutată în locul acesta liniştit. să fiu cu el.. când m-am născut.. Dr.. după ce ai murit ca Shabez? S: Da..cum e posibil. N: Î i aminteşti când anume în timpul propriei tale crea ii ai început să gândeşti ca o fiin ă inteligentă? S: Realizam.aceeaşi persoană . Dr. am fost aici. mersul în soare.. cu Ahmed..... apoi am plecat. fratele meu.. N: Ahmed are aceeaşi culoare a energiei ca şi tine sau există diferen e? S: (pauză) Suntem.S: (pe un ton conspirativ) Conducătorul meu....... N: Nu ai învă at nimic din această via ă? S: (pauză) începusem să învă să iubesc. N: Cine v-a creat. Dr. este totul înce oşat... dar a greşit trimi ându-mă să fiu ucisă în acea via ă crudă.. hrănindu-mă.. numai cu Ahmed. şi am rămas cu Ahmed şi liderul nostru..... N: Descrie ce faci aici..... N: (după ce am calmat clienta... unei mame şi al unui tată... asta a fost minunat.. cu to ii albi. N: Ce anume face i? S: Verificăm ce gândim despre noi înşine – despre experien a noastră pe Pământ. N: Întoarce-te în timp înainte de via a ta împreună cu Ahmed.. S: În timp ce liderul nostru vine şi pleacă. Încurajare.. Ea era cu mine atunci. Dr.. Dr... ajutoarele.... N: A ieşit ceva bun din această via ă? S: Fratele meu.. înainte chiar ca via a mea să înceapă cu adevărat. o lumină difuză. N: Acesta a fost momentul creării tale ca suflet? S: Da. ce mă iubesc...toată via a aceea stupidă a fost o greşeală şi conducătorul meu este responsabil. mai mult mamă.. Ahmed şi cu mine.. Cum a fost acest interval de timp pentru tine? S: Cald. părin ii. cineva era în jurul meu ca prezen a.. plin de teroare . lucrăm împreună. dar a existat şi fericire.. Ahmed.. i-am explicat procesul transferării sufletului într-un nou trup... existam.. Dr.. Dr.. Trăsături schimbătoare. Sunt încă mâhnită că am fost ucişi aşa devreme.. apoi am continuat) Îl vezi pe Ahmed la întoarcerea ta în lumea spiritelor. N: Rămâi la perioada de dinainte. N: Vrei să spui că te-ai concentrat mai mult asupra propriei tale identită i atunci când ai început să interac ionezi şi cu altă entitate sufletească. N: Ahmed e prezent şi în via a ta actuală? S: (deodată clienta se ridică de pe scaun) Nu pot să cred! Ahmed este so ul meu. unde stăm. au mai fost şi al ii..... pe lângă ghidul tău? S: Da. N: Dar ai fost de acord să intri în trupul lui Shabez? S: (supărată) Nu ştiam că Pământul va fi un loc aşa de îngrozitor...

Nu am inten ia de a zugrăvi un tablou sumbru în ceea ce priveşte numărul mare de suflete novice de pe Pământ – dacă estimările mele se dovedesc corecte. Dacă devenim nervoşi. Cazul 21 va prezenta mai detaliat dinamica dintrun grup spiritual şi modul în care interac ionează unii cu ceilal i membrii grupului. la sfârşitul celei de-a cincea vie i pe Pământ. nemul umi i şi confuzi în fa a împrejurărilor vie ilor noastre. Acest subiect este o femeie în vârstă de şaizeci şi şapte de ani care a avut o via ă întreagă de neîmpliniri. Altfel. cu to ii progresând în anumite grade. Sufletele din nivelurile incipiente sunt. Ce este în mod special semnificativ în ceea ce priveşte formarea noului grup matcă e faptul că şi ceilal i colegi de grup sunt de asemenea suflete tinere. poate fi manipulată într-o geneză a Sinelui. în diferite domenii şi într-o manieră inegală. şi felul în care experien ele de via ă erau studiate cu ajutorul unor scene picturale. în general. Nu trebuie aplicat nici un stigmat acestor suflete. nedefinită. referitor la suflete strămutate. am văzut cum sufletele dislocate pot fi „remodelate”. Unele dintre entită ile acestor noi grupuri spirituale sunt sufletele rudelor şi ale prietenilor cu care tânărul suflet a fost asociat în cele câteva vie i ale sale de pe Pământ. nu înseamnă neapărat că posedăm un suflet subdezvoltat. referitor la plasare. Important este să ne recunoaştem greşelile. Consider că acest eveniment spiritual important se petrece. înclina ii şi de experien a din încarnările trecute. din cauza incapacită ii sale de a se angaja în rela ii cu oamenii. Grupurile matcă sunt atent proiectate în aşa fel încât să ofere sprijin tuturor membrilor.Am aflat că acel loc pare a fi un fel de maternitate a lumii spiritelor. În şedin a noastră am aflat că Ahmed a fost primul ei so . nici nu a fost prea responsabilă de ac iunile ei. de asemenea. unde energia brută. Unul din indiciile clare ale faptului că sufletele depăşesc stadiul de novice îl reprezintă momentul în care ies din izolarea lor relativă. Ele sunt scoase din micii coconi împreună cu alte suflete novice şi plasate într-un grup mai mare de suflete începătoare. Convingerea mea e că aceste centre de crea ie descrise de Shabez au aceeaşi func ie. nimeni nu ar avansa. ca ouă neclocite. ce se găsesc împreună pentru prima dată. din moment ce fiecare suflet a fost cândva începător. În capitolul şapte. neacceptându-i cu uşurin ă pe ceilal i aşa cum sunt. Această coeziune este mult mai presus de ceea ce cunoaştem noi pe Pământ. Primul moment în care conştientizează că fac parte dintr-un grup de spirite asemănătoare cu ele este unul de încântare pentru sufletele tinere. Dezvoltarea sufletelor constituie o problemă complexă. Sufletul începător poate trăi un număr de vie i în confuzie şi ineficientă. cazul 22 va vorbi mai pe larg despre zonele spirituale ale crea iei sinelui. am văzut cum arătă grupul de suflete când subiectul cazului 16 s-a realăturat acestuia. Sufletele mai pu in dezvoltate înclină să-şi plece voin a în fa a aspectelor ce guvernează societă ile umane. Bill. gata de a fi folosite. În capitolul următor. Capacitatea sufletelor de a învă a anumite lec ii poate fi mai mare sau mai mică. fiind influen at de un curriculum Pământesc diferit de coeren a şi armonia lumii spiritelor. Această clientă a venit la mine căutând răspunsul la întrebarea: de ce „m-a privat via a de fericire”. Nici nu a demonstrat o generozitate a spiritului fa ă de ceilal i. Ea l-a părăsit cu mult timp în urmă pentru un alt bărbat. de care a divor at de asemenea. Nu se simte apropiată de nici unul din copiii ei. Sufletul neexperimentat tinde să fie sufocat de lipsa unei gândiri independente. 76/159 . indiferent de perioada de timp pe care novicele a petrecut-o în semi-izolare.” În Capitolul Patru. apte să ducă vie i cu multe elemente pozitive. Cazul 20 are câteva trăsături evidente de suflet imatur. cu o structură socioeconomică care generează o propor ie mare de oameni subordona i altora. să evităm să ne negăm pe noi înşine şi să avem curajul de a face în mod constant adaptări în vie ile noastre. dar şi să manifeste egocentrism. Un client mi-a spus: „Acesta este locul în care lumina infantilă este aşezată ca într-un fagure. În acest stadiu. pentru suflete nounăscute. în func ie de motiva ii. având o sensibilitate receptivă fa ă de identitatea trăsăturilor fiecărui membru. după cum a relatat acest subiect. sunt mai pu in dependente de supravegherea şi de îngrijirea specială a ghizilor lor.

Dr. clientul meu a încheiat retrăirea ultimei sale vie i trecute. S: (râde) Norcross. umorul este indispensabil. nu e corect aşa . El a murit tânăr. de premoni ia lor spirituală. Allum. fiecare străduinduse pentru atingerea unor obiective comune. N: De ce? S: Pentru că sunt îmbrăcat cu pantofii mei moderni şi cu haina de catifea verde pal. În cazul care urmează.că e important să luăm via a Pământească în serios? S: Vezi .. Dr... Membrii grupului de suflete inter-rela ionează folosind critica şi aplauzele. N: Şi ei glumesc pe scama apari iei tale învestmântat astfel? S: Da! Eram aşa de mândru de aceste haine şi de înfă işarea mea într-o societate de cafenea din Amsterdam! îmi plăcea acest rol şi l-am jucat bine. Dr. Subiectul meu va descrie un grup spiritual grandios.. încrederea reciprocă şi dorin a de a avansa alături de ceilal i de-a lungul timpului. N: De ce râzi? S: M-am întors şi prietenii mei glumesc pe seama mea. Grupurile spirituale sunt mijloace primare ale instruc iei sufletului.nu. Una din cele mai bune modalită i de ajutor pe care o pot oferi clien ilor mei vine din informa iile pe care le primesc despre grupul lor de suflete. „Terapia” spirituală are loc prin dialogul cinstit între membrii grupului. Sufletele pot suferi şi de aceea au nevoie de entită i iubitoare în jurul lor.. Lemm . N: Nu crede i . încât dovada perfec ionării sinelui constituie un imbold puternic către schimbare pentru to i ceilal i. N: Norcross e liderul grupului vostru? 77/159 .cu to ii ştim asta. Tocmai se realăturase grupului său. ne considerăm nişte actori într-o montare gigantică. vorbeşte-mi despre prietenii tăi apropia i...Deşi cazul următor este prezentat din perspectiva unui membru al grupului. N: Şi ceilal i membri ai grupului tău împărtăşesc această opinie? S: Desigur. Apărarea pe care egoul şi-o construieşte este atât de bine în eleasă de toată lumea în grupurile spirituale. Cazul 21 Dr. Dr.. Dr.. Dr. Comportamentul extravagant al acestor suflete este compensat. dar cinci dintre noi suntem mai apropia i.ci Allum. De vreme ce. într-o lume telepatică. mintea sa supraconştientă oferă obiectivitate relatărilor sale referitoare la ce se petrece în grupuri. N: Bine. Abordările pe care aceste suflete le folosesc în descoperirea valorilor personale ne indică de ce lucrează împreună. Entită ile cu voci stridente din acest grup sunt legate de un exhibi ionism ce ar putea fi etichetat chiar ca narcisist. Dr. Dr. Dr. al i câ iva.. orientat spre roluri masculine.. to i membrii grupului cunosc adevărul complet despre ceilal i colegi ai lor. N: Ce se întâmplă apoi? S: Vechii mei prieteni sunt lângă mine şi vorbim despre prostia vie ii. în care fusese un artist olandez ce trăia la Amsterdam. şi cel mai zgomotos. N: Cum î i spun ei? S: L. dar umorul e baza prin intermediul căreia sunt scoase la iveală ipocrizia şi dezamăgirea de sine. de pneumonie. N: Câte entită i sunt în grupul tău matcă din lumea spiritelor? S: (pauză) Păi. acesta sunt eu. de-abia când începuse să fie cunoscut prin arta sa. lucrăm cu. Puterea curativă a interac iunii din grupul spiritual e remarcabilă. Nu vreau să se sfârşească.. Învă ătura pare să parvină de la colegii de grup la fel de mult ca de la talentul ghizilor ce monitorizează aceste grupuri. cu vipuşcă verde pe margine. Ne tachinăm unul pe altul referitor la cât de dramatic e totul pe Pământ şi cât de în serios ne luăm noi vie ile acolo. când a izbucnit în râs.Pământul e o mare scenă . mi se pare cel mai amuzant.tu şi prietenii tăi . într-o anumită măsură. Unii cititori ar putea găsi că e greu de acceptat faptul că sufletele fac glume unul pe seama altuia cu privire la eşecurile lor. cu pălăria mea pleoştită de pictor..

N: Care e povestea ultimei vie i a lui Trinian? S: (reac ionează furtunos) A fost episcop! Po i crede aşa ceva? Ce mai ipocrizie! Dr. N: A.. S: Da.te-ai distrat doar şi tu destul. Dr. Dr. Dr. aceştia doi ştiu cu adevărat să se distreze! Dr.. de 78/159 .. N: Aud parcă o laudă de sine aici. N: În ce sens? S: Ce dezamăgire! Norcross.. atâta vreme cât adevărul pur e cunoscut de toată lumea. Dr. N: Vilo a fost hangiu? S: Da. Ne trăim vie ile la maximum..S: Nu. N: Bănuiesc că modul de comunicare telepatică te face să.... e numai cel mai zgomotos.pentru a se asocia cu cei care au plecat mai devreme.dar nu periculoasă. (subiectul îşi aminteşte apoi o via ă în care călătorise mult prin India cu Vilo... Dr. care era fratele său) Dr. Dr. N: Şi aceste însuşiri îl fac pe Vilo cel mai pu in eficient membru din grupul vostru? S: Cum de i-a venit ideea asta? Vilo ne dă multe idei interesante.. pentru că suntem talenta i în a primi tot ceea ce ne oferă via a. Că arta mea. Via a sa a fost folositoare pentru ceilal i.i sus ii cu greu argumentele. N: Şi ce-i răspunzi atunci? S: Îi spun: „Hangiule. ştim cu to ii că Vilo progresează în ritm alert. N: Care e cel mai liniştit şi mai modest membru al grupului vostru? S: (mirat) Cum de-ai ghicit . Dr.grădina lor a declanşat dorin a mea de a picta . (subiectul continuă fericit) Dubri tocmai s-a întors după o via ă în care a fost căpitan de vas. ajungea la oameni. ca fiind destul de lipsită de scrupule . nu chiar. Dubri şi cu mine i-am spus lui Trinian că această alegere a sa. (subiectul îşi trage umerii înapoi) Dar nu m-am concentrat întotdeauna asupra picturii! Dr. gândeşte-te la ale tale . Vilo îmi aminteşte de datoria pe care o am fa ă de ei . atunci cum ai caracteriza comportarea lui pe Pământ? S: Oh. S: (luminându-se) Dubri şi Trinian . ştim cu to ii că el este conştiin a noastră... N: Te deranjează că Vilo poate avansa mai repede decât voi ceilal i? S: Da. Ei n-au dispărut – atât că nu le mai vedem aşa de des energia. care aveau nevoie de hrană şi de adăpost. ne-am distrat atât de bine. S: (defensiv) şi ce e rău în asta? Grupul nostru nu e format din nişte domnişoare! Dr.de a vedea via a cu ochii unui artist...” Dr. Allum? S: (pauză lungă şi apoi cu triste e) Oh. şi ce nu am făcut cu talentul meu.cuplul în vârstă care m-a adoptat după ce au murit părin ii mei avea o grădină frumoasă. N: Câte suflete au părăsit grupul tău ini ial. Dr. S: În via a mea olandeză . N: Dă-mi un exemplu. dar ne deosebim totuşi.ştim cu to ii asta . câ iva s-au mutat.e Vilo. Dr. În cele din urmă îi vom urma şi noi. N: Care e trăsătura cea mai evidentă a grupului tău? S: (satisfăcut) Aventura! Senza iile tari! Avem câ iva adevăra i pionieri aici. da.. N: Numeşte-i şi pe ceilal i prieteni ai tăi.. Cu to ii ştim că a avut pierderi pentru că îi ajuta pe săracii de pe drumuri. Dr.. Dr. Allum.. pe când Norcross era un comerciant independent. N: Crezi că a greşit făcând astfel? S: (căindu-se) Nu.. Norcross e încăpă ânat şi sincer. To i suntem egali aici. în Olanda. N: Î i mai spune ceva Vilo despre acest lucru? S: (trist) Că ar fi trebuit să beau şi să mă distrez mai pu in şi să pictez mai mult. Dr. N: Respec i opiniile lui Vilo? S: (oftează adânc) Da.ei. N: Ce se va întâmpla cu Vilo? S: Ne va părăsi curând . în afară de Vilo şi de Norcross. Aş adăuga că a făcut afaceri pentru a ob ine profit.

. Spune ca a încercat să iasă din tiparele vie ilor pe care le alegem noi. N: Ce anume i-ai spus tu lui Trinian? S: Oh.. S-a lăsat dus de faptul că fata avea nevoie de el . Dr. S: (trist) Ai dreptate. N: Care dintre voi e cel mai sensibil la critici? S: (pauză) Oh. N: Şi Vilo neagă acest lucru? S: Nu.. Dubri şi eu..şi-a dorit o via ă uşoară în care să aibă parte de un trai bun. Dr. S: Hei. (jovial) Da. de asemenea. Dubri. dar mi se pare că voi to i. N: Şi ce a spus Trinian în apărarea sa? S: Ne-a spus că a oferit mângâiere multor oameni.. Dr.a fi cleric.. N: Ce spune Vilo despre Trinian? S: Îl apără pe Trinian pentru inten iile sale ini iale bune şi îi spune că a căzut în capcana mul umirii de sine în timpul acestei vie i clericale.de un roşu aprins şi din cel mai fin material . Dr. dori i acest lucru. N: Ce i-a i răspuns voi? S: Că devine duios. dată fiind alegerea sa pentru o via ă de celibat.un ştrengar de primă mână! Dr. S: Hmm. Există o mare în elegere aici între noi. cu sunt atras de frumoasele robe pe care le poartă . Îl cunoaştem pe Trinian aşa cum e el în realitate . Îl confruntă pe Trinian cu scena în care a sedus o fată tânără în sacristie. Dr. dar vezi. 79/159 . Inten iile sale pioase nu i-au fost de ajutor.. Po i să. unde buzunarele lui largi aveau din ce să se umple. N: S-a scuzat în vreun fel Trinian pentru comportamentul său? S: (încet) Ah. Trinian nu poate ascunde nimic de noi . că Trinian a ales un oraş mare. n-am vrea să-l pierdem şi pe el din grupul nostru.. dorin a lui de a fi adulat de enoriaşi.. Men ionez.. numai că s-a îndrăgostit de fata aceea. că toate greşelile din vie ile voastre trecute ies la iveală? S: (pauză) Suntem sensibili la asta. N: Iartă-mă că extind această judecată asupra întregului grup.i închipui ce i-a zis Dubri! Dr. S: O. N: Allum. Norcross i-a spus că de fapt vrea bani. Dr. Şi ce am făcut până la urmă? Am rătăcit pe canalele Amsterdamului nop i de-a rândul şi m-am lăsat prins de distrac ie şi de jocuri. cu o catedrală bogată. cu excep ia lui Vilo.. caritatea sau cu spiritualitatea. Dr.. N: Amuzamentul vostru sună de parcă sunte i dispre uitori fa ă de inten iile bune ale lui Trinian... cred că Norcross.i spun. Dr. vă deranjează că în grupul vostru nu pute i ascunde nimic. Vilo poate fi de-a dreptul înfumurat. Dr. Trinian are prea multă nevoie de aten ie şi de admira ie..de inelul său de episcop şi de toate accesoriile sale de aur şi argint. Norcoss şi cu tine despre Trinian? S: (sever) Credem că el încearcă să-l urmeze pe Vilo (avansând ca suflet). Spune-mi sincer ce sentimente încerci fa ă de Trinian. aceeaşi scuză. n-are nimic de-a face cu bunătatea. Cam aşa oferea mângâiere credincioşilor. dar nu la modul morbid... spune-mi tu. la urma urmei. Dr. Norcross.ea nu avea familie . probabil.el era singur. dar Norcross îi răspunde imediat. Eu am vrut să ofer oamenilor o plăcere artistică şi să mă dezvolt prin artă. intrând în rândul clericilor. dar că a dat greş. N: Ce crede i acum voi. altfel ar fi ales să fie un simplu preot. N: Allum. Lasă-mă să. chiar s-a petrecut aşa ceva!. Dr.. problema sa e îngâmfarea şi Dubri îi şi spune acest lucru în termeni fără echivoc. noi doar îl tachinăm. Şi eu i-am zis acelaşi lucru. N: Încearcă să vă explice motivele pentru care a ales acea via ă? S: Da. şi noi to i ştim asta.. N: Nu.. dar nimănui nu-i place să-şi accepte greşelile. Scopul meu ini ial a fost dat de o parte. pari să fii chiar cinic referitor la inten iile lui Trinian de a avansa şi de a face schimbări. Dr. spune că el cel pu in lucrează la problema sa.

iubeşte puterea. plini de admira ie. Odată. Era un căpitan respectat. Dubri era nemilos cu duşmanii săi. poate reprezenta o faptă altruistă chiar şi mai demnă de laudă? S: Absolut. un marinar a căzut în ocean şi s-ar fi înecat sigur. E un lider înnăscut. de obicei. Dr.pirat . fapt ce indică trecerea sa în nivelul II. bănuiesc că există multe asemănări între un grup de suflete şi o familie de pe Pământ. Totuşi. N: Atunci când a i discutat în grupul vostru despre acest incident.. indiferent de caracterul lor. El pare a avea cele mai pu ine îndoieli fa ă de propria persoană şi cea mai redusă implicare emo ională în ceea ce priveşte standardele de comportament. atâta vreme cât el şi Allum in inventarul greşelilor fiecăruia. N: Ce anume? S: A făcut un lucru nemaipomenit. via a lui Vilo de la han. sufletele ce vor veni pe Pământ se înfă işează unul altuia în caracteristici umane. cel care se luptă cel mai mult să ină pasul cu grupul care avansează. A fost căpitan de vas . hrănind şi adăpostind oameni care nu puteau săi plătească. N: Te-au criticat colegii tăi de grup pentru ultima ta via ă? S: (pauză) A trebuit să mă lupt pentru a supravie ui ca pictor. Niciunul dintre noi n-a primit multe stele de aur. exceptând faptul că eu sunt mai mândru. cum vă privi i tu şi Norcross unul pe celălalt? S: Norcross subliniază adesea că mic nu-mi place să-mi asum responsabilitatea. Allum spunea că Norcross e. Dubri şi-a legat o frânghie de mijloc şi a sărit după el. (râde) A primit mai multe stele de aur ca Dubri. doar dur. dar n-ai spus prea multe despre aspectele pozitive ale vie ilor voastre. în timpul unei furtuni pe mare. De fapt. N: Dacă recunoşti acest lucru în fa a grupului. suspiciune şi 80/159 . îl văd pe Norcross ca pe rebelul ap ispăşitor din acest grup de suflete. Dr. cum reac ionează ei la ce le spui? De exemplu. Şi-a riscat via a şi a salvat un camarad. Totuşi.. N: Cum se potriveşte în grup Dubri. probabil. Intuiesc că însuşi Allum ar putea fi mascota grupului (după cum cel mai adesea în familiile umane acest rol revine mezinului). Grupul meu recunoaşte că am o inimă bună.... Unele suflete din grupurile spirituale mi se par a fi mai fragile şi mai protejate decât ceilal i membri ai grupului. dar mi s-a spus că energia cinetică a lui Vilo e de o nuan ă apropiată de roz. Acest fapt i-ar putea defini propria nesiguran ă. Dr.Dr. Allum mi-a lăsat impresia că Vilo ar fi cel mai pu in provocator membru al grupului. Oamenii înclină să creadă că sufletele libere. Dr. De exemplu.. Pun etichete omeneşti spiritelor eterice. N: Era crud? S: Nu. E cineva din grupul tău care să fi primit vreo stea de aur pentru o faptă altruistă? S: Mai e ceva în legătură cu Dubri. dar am fost bun cu oamenii. nici pentru al ii. la urma urmei. nici pentru mine însumi. sunt lipsite de deficien ele omeneşti. şi l-am şi lăudat pentru asta. Am ajuns cu to ii la aceeaşi concluzie . N: Mi-ai spus că Vilo a ajutat oamenii care erau în nevoie. pentru că Norcross e. Dr. N: În eleg. Comportamentul lui Vilo demonstrează că el este acum eroul (sau capul familiei) prin înclina ia sa de a excela. cu greşelile sale? S: Îi place să-i controleze pe al ii. dar avea grijă de oamenii lui.. Dr. Dr. cu toate giumbuşlucurile sale prin care face lumină în probleme serioase. să conducă. neîncarnate. dar amândoi suntem egoişti. Cu Norcross problema e luxul. în parte pentru că a ob inut cele mai bune rezultate în ultimele sale vie i anterioare.că niciunul dintre noi n-a făcut în via a sa trecută ceva comparabil cu acest act de curaj. primul care examinează critic orice ra ionamente sau scuze ale greşelilor din vie ile trecute ale celorlal i. n-am întâlnit ură. To i clien ii mei au o legătură specială cu grupul lor de suflete.un tip dur. mia plăcut să dăruiesc bucurii. N-ai fi vrut să i te pui de-a curmezişul. mai mult decât noi ceilal i. ce i-a i spus lui Dubri? S: L-am lăudat pentru ce a făcut. pentru că. Aşa cum se întâmplă şi în sistemul familiilor umane. rolurile membrilor grupului pot alterna..

. Dar învă ăm. în acest caz e iarăşi altceva. şi spune-mi ce anume fac aceste conuri. În acest climat al compasiunii. i-am mai pus câteva întrebări lui Allum. nu există lupte pentru putere.N: A fost vreodată vreun membru al grupului tău de suflete făcut să simtă ruşine sau vinovă ie referitor la o via ă trecută? S: Acestea sunt arme umane insuficiente pentru ceea ce sim im noi.. te referi la conuri? Dr. vreau să-mi descrii energia spirituală care vă ajută pe voi to i în acest proces. Dorind să confirm câteva dintre propriile observa ii referitoare la dinamica socială dintr-un grup spiritual. Dr. 81/159 .. dar nu mai e chiar ca atunci când suntem oameni.N: Nu vreau să vorbesc în locul tău. Sufletele au încredere în ele însele. dar vreau şi versiunea ta. Câteodată mândria ne stă în cale şi ne folosim unii de al ii pentru a depăşi acest lucru.. dar mă întreb numai dacă nu cumva toată această efervescen ă afişată de grupul vostru ar putea indica anumite sentimente de neîncredere în propria voastră valoare? S: O.. Dr. nu în ceilal i.N: Regre i ceva din comportamentul pe care l-ai avut în vreo via ă anterioară? S: (pauză lungă) Da.recunosc asta . Nu există şi alte mijloace prin care membrii grupului tău sunt armoniza i. Am auzit mai multe variante ale acestei activită i. care este sus inută de interpretarea cazului 21.. cu ajutorul energiei inteligente? S: (pauză lungă) Ah. de a îmbunătă i încrederea sădită în noi. membrii grupului neputând să se manipuleze unul pe celălalt sau să păstreze un secret. am în eles că tu. dar ştiu că sunt pe drumul cel bun) Da. Ne distrăm unul pe seama altuia . Norcross şi Dubri a i putea să elibera i anumite sentimente mocnite referitoare la propriile greşeli..N: (cuvântul „con” este nou pentru mine.. S: (ezitând) Nu sunt sigur că pot să. şi încercăm să aducem îmbunătă iri. referitor la grupul tău.N: Din ce mi-ai spus mai devreme.N: Şi ce faci în legătură cu această cunoaştere? S: Vorbim între noi. Dr.. continuă. Dr. fără resentimente sau gelozie. descărcându-vă asupra celorlal i. Îmi pare rău dacă am rănit pe cineva. S: (încet) Bine.N: Gândeşte-te cu aten ie.. când ave i îndoieli fa ă de voi înşivă. În următorul pasaj de dialog am adus vorba despre un alt fenomen spiritual legat de terapia de grup. Fără trupurile noastre.. Dr. ne sim im descuraja i ca suflete şi fără valoare în ceea ce priveşte abilită ile noastre. Ne respectăm foarte mult între noi. Dr. Dr. Ne vedem unul pe altul aşa cum suntem. Dr.. Te sim i mai în siguran ă când ascul i părerile unui anumit membru al grupului tău? S: Nu. conurile ne ajută.i spun.N: Te rog.N: Allum. crezi că toate criticile tale aduse celorlal i sunt întotdeauna constructive? S: Bine.N: Bine. Da. Explică-mi ce ştii despre ele. de vreme ce discutăm despre modul în care rela iona i între voi în cadrul grupului..N: Deci.dar este numai o formă de a recunoaşte cine anume suntem cu adevărat şi încotro ar trebui să ne îndreptăm. dă-mi voie să abordez sim irile tale ca suflet într-un alt mod.. interpretăm critica în mod pu in diferit. apoi to i de aici vor şti totul despre greşelile mele. Allum.N: Acum. Cea mai aspră critică vine din noi înşine.. conurile. e potrivit să face i remarci cinice despre motiva iile fiecăruia? S: Desigur.. dar vrem să fim recunoscu i unul de celălalt ca fiind sinceri în ceea ce priveşte munca la programul nostru. S: (îngândurat) Facem remarci cinice. Văd curaj.. Dr. data viitoare. dorin ă şi voin a de a continua să încerce în viitoarele lor vie i fizice. Dr. nu le fac din răutate. Cred că am mai auzit despre asta şi mai înainte. Dr.lipsă de respect în grupurile de suflete. şi.

N: Shato participă activ la discu iile din grupul vostru? S: (clatină din cap) Nu chiar .N: Îmi imaginez un Merlin spiritual. Foarte greu de în eles uneori. S: (râde) Nu ni se spală creierul! Chiar nu ştii nimic despre via a de apoi? Conul ne dă o în elegere colectivă. Dr. S: (înfruntându-mă) Ascultă.. Conul este îngust în partea de sus şi larg în partea de jos. Putem pluti pe sub con pentru a-l folosi. Allum. pentru a lucra împreună. Dr. în special atunci când suntem pe cale să alegem o nouă via ă.N: Făcut în ce fel? încearcă să fii mai explicit. cu şi mai multe cunoştin e.. Apoi atrase.arătând ca un vrăjitor . dacă doreşti.N: Cunosc procesul în sine. Dr. el ştie că suntem o gaşcă rebelă şi atunci ni se prezintă la rândul său ca un nonconformist . Dr.N: Cine dirijează conul? S: Cei care ne supraveghează..N: Un vrăjitor? S: (râzând încă) Shato apare în robe lungi.ghizii sunt deasupra acestor lucruri. Dr.. Cu barba sa lungă şi albă arată minunat şi noi îl admirăm.S: Ştii. Dr..N: Eşti sigur că acesta nu este duşul de vindecare pe care l-ai experimentat imediat după întoarcerea în lumea spiritelor? S: O nu. şi întorcându-se. Vreau să-mi explici cum diferă conul de duşul de vindecare.N: Şi ce sim i i când sunte i sub con? S: Sim im toate gândurile noastre dezvoltându-se. Ştie cât de mult apreciem acest lucru.ca grup. albastre.dar este şi foarte inteligent.foarte strălucitor . mă întreb dacă nu cumva acest con nu vă spală creierul de gândurile voastre ini iale? La urma urmei. S: Un Merlin Oriental. Dr.pentru a repara traumele de pe Pământ.N: Ca să fiu sincer. Dr. 82/159 . sunt curios dacă Shato are multe legături emo ionale cu grupul tău. Dr.ca şi când am intra sub o căciulă mare şi albă. acela a fost mai mult o formă de purificare individuală . Suntem pu in lăsa i de capul nostru şi e bine aşa. Dr.N: Conul este disponibil mereu? S: Se află acolo când avem nevoie de el.N: Shato este indulgent cu grupul vostru? Nu pare să vă limiteze prea mult extravagan ele. îmbrăcat cu toate accesoriile costumului său. Dr..N: Lăsând la o parte toată această coregrafie. Îi place să se arate ca un maestru de ceremonii. S: E de formă cilindrică . Dr.N: În ce fel? S: (chicotind) Apărând pe neaşteptate în mijlocul nostru în timpul unei dezbateri încinse aruncând fulgere albastre . Îi place să-şi facă o intrare triumfală.N: Ghidul vostru? S: (izbucneşte în râs) Shato? Cred că el este prea ocupat cu călătoriile în propriul său circuit. Dr.N: Această energie inteligentă vă ajută să vă concentra i mai bine ca grup? S: Da. probabil că se plictiseşte dată fiind lipsa noastră de progres. aşa că se potriveşte deasupra fiecăruia dintre noi . cum îi şade bine unui ghid serios. pentru a merge în jurul nostru.e deasupra şi peste tot în jurul nostru.N: Ce vrei să spui? S: Îl considerăm un director de scenă al grupului nostru. Dr. Credeam că ştii. S: Energia ne înconjoară pe to i ca o cascadă şi ne permite să ne concentrăm cu adevărat asupra asemănării noastre mentale . un con e făcut în aşa fel.N: Crezi că există un motiv anume pentru absen ele lui Shato? S: (pauză) O.un moderator atotputernic. Dr. Dr. Dr. controversele şi neîn elegerile dintre tine şi ceilal i din grup sunt cele care vă definesc ca indivizi. cu o pălărie înaltă pe cap.

superiorii.N: Shato sau al i ghizi ca el? S: Nu. o mare parte din activită ile desfăşurate aici sunt acelea din grupurile de suflete.. Cum poate spera grupul tău să progreseze fără mai multă experien ă în roluri feminine? S: Ştim acest lucru. O atare atitudine nu sar fi potrivit cu oamenii noştri. Crezi că a fost Dumnezeu? S: (încurcat) Nu. S: Da. Dr. 83/159 . Aceste suflete tinere îl acceptă cu căldură pe ghidul lor..i spun. dar avem o dorin ă pătimaşă de a fi independen i.N: De ce este grupul tău orientat către personaje masculine pe Pământ? S: Pământul este o planetă activă. Dr.. am aflat că profesorii-consilieri din lumea spiritelor nu se limitează numai la a conduce activitatea grupului. cred că tocmai de aceea se ocupă Shato de noi.Trinian este ataşat de Nyala . planificatorii. Dr.. dar nu este nici posesiv.. Metoda de conducere a unui ghid se dovedeşte a fi mai mult părintească decât dictatorială. Shato este atât un consilier...N: Dă-mi un exemplu al unei probleme majore în grupul tău..N: Dacă nu ave i coresponden e feminine în grupul vostru imediat.N: Bine. Ştie că noi irosim anumite oportunită i...N: Allum. de multe ori consumăm prea multă energie pentru un rezultat prea mic.şi mai sunt şi altele. mai jos de sursă.N: Deci. dar aspectele feminine nu ne interesează prea mult în acest moment.. instruc iunile lui Shato sunt serioase. Deşi Shato şi elevii săi constituie o familie de suflete plină de culoare. ca să dominăm ce ne înconjoară. Încearcă să ne facă să ne interpretăm rolurile din interior. noi doar am ajuns la un moment dat împreună. Mă în eleg cu Josey . Dr. cineva trebuie să vă fi reunit.N: Şi femeile sunt influente în societate. Dr. S: (pauză lungă) Nu pot. nici amenin ător fa ă de membrii grupului. S: (pauză) Shato ştie că ne identificăm prea mult cu rolurile pe care le jucăm pe Pământ. cât şi un conducător.. Noi îl respectăm. Dr. Shato ne ridică moralul şi ne face să mergem înainte. De fapt. Apoi dispare şi se întoarce mai târziu ca să asculte cum am putea rezolva anumite lucruri.N: Îl vezi pe Shato ca pe un consultant care vine din când în când pentru a vă observa sau ca pe un supraveghetor activ? S: Va apărea neanun at pentru a stabili o temă pe care să o discutăm. cred că.. superficialitatea noastră.N: Din ce mi-ai spus am impresia că grupul tău spiritual func ionează ca un fel de atelier condus de ghidul vostru. Nu ştiu mai mult. să. fapt ce presupune efort fizic. Dr. Dr.N: Cu ceva timp în urmă mi-ai spus că unii dintre vechii tăi prieteni şi-au redus activitatea în cadrul grupului.. Pentru a fi recunoscu i. El insistă pe. ce pare să se plieze pe înclina iile lor masculine.S: Shato ob ine rezultate de la noi pentru că nu este sever sau cicălitor. mai sus. Dr. unde merge i pentru a găsi acele entită i necesare completării vie ilor voastre pe Pământ? S: În apropiere sunt unele suflete ce se potrivesc mai bine cu rolurile feminine. Spre deosebire de clasele educa ionale sau de grupurile de terapie de pe Pământ. în special pe cei care ave i aceleaşi calită i. Dr. aş vrea să închei discu ia noastră despre asocierile spirituale întrebându-te ce ştii despre originea grupului tău. Dr.ea a fost cu mine în câteva din vie ile mele . Suntem înclina i către personaje masculine pentru a stăpâni şi modela evenimentele. Voi încheia acest caz cu câteva întrebări finale referitoare la unitatea spirituală a grupului.. pentru a da tot ce e mai bun în noi. datorită dezvoltării lor Primi i vreodată noi membri? S: Niciodată.... dar el ştie că vouă vă place să vă distra i de-a lungul drumului? S: Da. El ne ajută să interpretăm încurcăturile în care am intrat.

6) răbdător. Faptul că aceste suflete sunt orientate spre roluri masculine în vie ile lor nu le ştirbeşte abilitatea de a se asocia cu suflete tinere ce au preferin e predominant feminine. Allum este proiectant şi. Am aflat că multe grupuri spirituale matcă au subgrupuri compuse din entită i asemănătoare din punct de vedere al problemelor ce le blochează evolu ia. 2) tandru. adaptabil.şi bună dispozi ie. Fără îndoială că sufletele din cazul 21 sunt în cursul unei lungi perioade de dezvoltare. de asemenea. Dr. Dorin a de a-şi exprima identitatea de sine este un important factor motivant pentru sufletele ce aleg să se încarneze pe Pământ pentru a învă a anumite lec ii practice. Am văzut cum sunt disecate şi analizate în grupurile spirituale nuan ele unei decizii. şi ei nu au împărtăşit aceleaşi experien e trecute ca noi. Numai că suntem prea strâns lega i din punct de vedere mental pentru un nou venit. calculat. faptul de a nu fi în eles prea multe din aceasta. Aceasta e cheia în elegerii formării grupurilor de suflete.Dr. 8) inovator. Aceste diferen e dau echilibrul grupului. aştepta i o nouă via ă? S: (ardent) O. Grupurile matcă sau în componen ă suflete cu preferin e atât masculine.N: Din cauză că un nou membru poate avea probleme în a fi acceptat de voi ceilal i? S: (râde) Nu suntem chiar atât de răi. cât şi feminine. Neajunsurile şi conflictele noastre morale sunt considerate greşeli în lumea spiritelor mai mult decât pe Pământ. Acest aspect stimulează un sentiment de apartenen ă la un anume grup în toate grupurile spirituale şi poate da aparen a 84/159 . încât entită ile devin răspunzătoare atât una fa ă de cealaltă. alături de Josey. cu sim ul umorului şi al riscului. Membrii grupului au lucrat împreună de-a lungul atâtor ani Pământeni. există unele asemănări în ceea ce priveşte talentul sau interesele. Ele pot deveni confuze cu privire la cine anume sunt în via ă. descurcăre . concepute în aşa fel încât să aibă şi diferen e în ceea ce priveşte sentimentele. perceptiv. Cu toate acestea. 3) petrecăre . Dar grupurile de ajutor sunt. Când se formează un grup primar de. ardent. devotat şi mai curând inocent. chiar şi cel mai prudent membru al acestuia va părea mai pu in prudent pentru sufletele din alt grup. care este cântărea ă. aceste suflete prezintă diferite puncte tari sau slabe. constant. Totuşi. să zicem 15 sau 20 de suflete. chitarist. tenace. tăcut. demn de încredere. sufletele cu adevărat avansate îşi alternează preferin ele referitoare la gen în alegerile vie ilor lor fizice. sufletele aflate la nivelele inferioare de dezvoltare încearcă un disconfort ca urmare a faptului că există o discrepan ă între percep ia de sine în stare liberă. 4) serios. Alte întrebări au arătat că drumurile acestor suflete continuă să se intersecteze şi în secolul XX. Subiectul cazului 21 nu pare să fi arătat vreun conflict în acest sens. Acest caz oferă exemplul unor suflete asemănătoare din punct de vedere mental.N: Şi atunci când a i terminat de discutat ce trebuie să face i pentru a vă apropia de scopurile voastre. franc. pura experien ă de a fi trăit o via ă poate compensa. dar mă întreb la ce nivel de dezvoltare a ajuns Allum în vie ile sale anterioare mai recente. reac iile şi dispozi ia. cu nevoi ale eului care ajută şi validează sentimentele şi atitudinile fiecăruia dintre suflete. ele contribuie la vitalitatea Pământului. 7) chibzuit. dacă întregul grup are o tendin ă puternică spre sclipire şi cutezan ă. De exemplu. da! De fiecare dată când plec într-o nouă via ă.. Uneori. Subiec ii mei relatează că în grupurile lor există o structură feminină sau masculină a următoarelor tipuri de caracter: 1) curajos. Totuşi. 5) entuziast. Dr. Fiecare membru al grupului contribuie cu cele mai bune calită i ale sale la atingerea obiectivelor celorlal i din familie. cât şi fa ă de grup ca întreg. discarnată şi cea într-un trup uman. Cred că aducem nerv în vie ile noastre fizice .N: În timpul discu iilor despre vie ile voastre trecute. optimist. Chiar şi aşa. prudent. într-o anumită măsură. Nu vreau ca din cazul 21 să rămână impresia că trăsăturile comportamentale ale celor câteva suflete rămase în acest cerc de prieteni apropia i reprezintă trăsăturile comportamentale ale tuturor sufletelor din grupul matcă ini ial. îmi iau rămas bun cu următoarele cuvinte „Ne vedem aici după moarte”. hotărât. în timpul liber. ave i credin a că a i contribuit la îmbunătă irea societă ii umane? S: (pauză) Vrem ca prezen a noastră într-o comunitate să fie o provocare pentru conven ii.. După cum am men ionat deja.

să devenim noi înşine ghidul altcuiva Am spus că stadiile de tranzi ie la nivelele II şi IV sunt în mod special dificile pentru mine în ceea ce priveşte ilustrarea dezvoltării unui suflet. unele suflete de nivel IV încep să-şi fixeze ca obiectiv să ajungă în clasele de pregătire pentru a deveni ghizi-profesor. De vreme ce vechii noştri ghizi au primit noi grupuri de elevi. Şi sufletele înva ă mult din singurătate.” Acest lucru înseamnă că sufletele călătoresc pe undele gândurilor lor spre anumi i oameni. Ele trebuie să-şi petreacă timpul concentrându-se mental pentru a-i ajuta pe cei de pe Pământ (sau din alte lumi fizice) pe care i-au cunoscut şi iubit. pentru a lucra independent la proiecte energetice simple. Un alt subiect a adăugat: „Aceste teste îi informează pe supraveghetori despre imagina ia. creativitatea şi ingenuitatea noastră. în cele din urmă. încercând să pună la un loc „un puzzle mişcător” format din forme geometrice dezmembrate . deoarece au atins maturitatea şi experien a necesare pentru a ac iona cu mai multă independen ă. cuburi şi dreptunghiuri . staruri sau suflete izolate în cadrul grupului. El mi-a spus: „Trebuie să învă ăm să ne intensificăm energia pentru a concentra partea difuză.existen ei unor bariere mentale între grupuri. de la o rela ie profesor-elev la una de colegi ce lucrează împreună. Aceste suflete îşi reduc de asemenea şi numărul încarnărilor. Structura socială a grupurilor de suflete nu e identică aceleia existente în grupurile umane. încă de pe când se mai află la nivelul III. Din câte am în eles. consideră că nu sunt potrivi i pentru a fi ghizi eficien i. aceste entită i se duc într-un loc pe care unii îl numesc locul proiec iilor. 85/159 . entită ile care au atins nivelele intermediare de maturitate dau dovadă de modestie în ceea ce priveşte realizările lor. În acea zonă intră într-un „câmp interdimensional de energie plutitoare albastră-argintie” şi se proiectează asupra spa iului geografic ales. Acest lucru nu înseamnă că ne întoarcem la tipul de izolare pe care l-am remarcat în cazul sufletelor novice. care sunt în mod evident de nivel IV.cu ajutorul propriei energii. activitatea din grupul matcă se reduce considerabil.” Sufletele din toate nivelele de dezvoltare se angajează şi în altă activitate importantă atunci când sunt singure. sfere. Deşi există unele dovezi ale prieteniei. e rândul nostru să dezvoltăm aptitudini pedagogice care ne vor autoriza. De exemplu. dacă în formă umană fiecare dintre noi are de-a face cu respingerea şi cu singurătatea. Mi s-a spus că sufletele petrec un timp în linişte şi reflexie. Sufletele sunt entită i intime în cadrul rela iilor de familie pe Pământ şi angajate în via a de comunitate a grupului din care fac parte în lumea spiritelor. 10 SUFLETUL AFLAT LA UN NIVEL MEDIU DE DEZVOLTARE ODATĂ ce sufletele noastre depăşesc nivelul II şi intră în stadiile intermediare de dezvoltare. Totuşi. În ciuda standardelor lor înalte de moralitate şi de comportament. Am în eles de la subiec ii mei că sufletele aflate în stadiile incipiente sunt separate frecvent de grupurile lor. anumite clădiri sau zone ale Pământului în încercarea de a oferi alinare sau de a efectua anumite schimbări. În cadrul nivelelor III şi IV suntem în cele din urmă pregăti i pentru mai multe responsabilită i serioase. nu aud despre clici. Un suflet tânăr şi-a amintit că era singur într-o încăpere. A fost descris ca fiind „multidimensional. Mi s-a spus că acesta este un exerci iu mental de a „păstra şi elibera energie vibra ională pozitivă pentru a crea un teritoriu. în vreme ce al i subiec i. în lumea spiritelor identitatea individuală a eului nostru este înăl ată constant de socializarea şi căldura din grupurile de suflete. iar nouă ne oferă încurajare. dându-i forma sa ini ială”. Sufletele ce evoluează în nivelele intermediare de dezvoltare au mai pu ine legături cu grupurile primare. colorat şi holografic”. chiar dacă sunt legate de un grup. Rela ia pe care o avem cu ghizii noştri se schimbă.cilindri. mai ales în cazul celor compuse din suflete începătoare.

Suferind multe greută i şi neajunsuri. pe care mi-e destul de greu să-l descriu. Recunosc că profit de cunoştin ele pe care le posedă aceste suflete pentru a compensa informa iile spirituale care le lipsesc celorlalte. clientul meu a murit în Asia. atât la nivel conştient. Acest om bătuse o bună bucată de drum pentru a discuta cu mine despre îngrijorarea pe care i-o provoca lipsa de entuziasm care începuse să-l cuprindă fa ă de munca sa. Aceşti oameni erau nişte Samurai mercenari. am observat o constan ă a unui comportament de lup singuratic. Pe măsură ce înaintam în timp. Fermierul a murit la scurt timp după căsătoria lor. care se făceau tot mai intenşi pe măsură ce începea să vorbească într-un mod direct şi convingător despre sine însuşi. Cea mai izbitoare trăsătură a sa erau ochii întuneca i şi posomorâ i. dar observ mai multă stăpânire de sine la clien ii de la acest stadiu sau de la cele superioare. radiind o energie galbenă. Spunea că este obosit şi că vrea să trăiască. În secolul al XIV-lea acest suflet a fost un cronicar european ce a călătorit pe drumul mătăsii până la Cathay pentru a în elege popoarele Asiei. Unele vie i nu erau prea productive.000 de ani în urmă. chiar o fa adă ce masca emo ii puternice. dar în timpul secolului al XII-lea l-am găsit în America Centrală. În Japonia secolului al XVII-lea era un membru al clanului Cocorul însângerat. subiectul meu s-a străduit să elibereze oamenii de teamă. opusă dorin ei normale de integrare tribală. chiar şi în vie ile în care a fost femeie. Întrebările pe care le pun sufletelor mai mature se îndreaptă spre ideile esoterice de scop şi de crea ie. deşi evita să se implice din punct de vedere politic. Văd mai degrabă încredere decât suspiciune fa ă de motivele celorlal i. mă obişnuisem deja cu un suflet rebel.Hr. cât şi subconştient. în Epoca de Piatră. Am început prin a regresiona rapid subiectul printr-o serie de vie i îndepărtate. În timp ce promova rela iile non-violente între două triburi tradi ional duşmane. Totuşi. distribuind hrană pentru cei fără adăpost şi că fusese cândva ziarist. în linişte şi singurătate. pentru că îi prevenise pe oponen ii mai slabi ai acestora asupra strategici de luptă. Sufletele mai avansate din această lume posedă o în elegere remarcabilă a planului universal al vie ii. organizând o bandă de indieni împotriva opresiunii unui mare preot. Aceşti oameni demonstrează o atitudine plină de încredere fa ă de viitorul umanită ii. încurajându-i astfel şi pe cei din jurul lor. În timpul vie ilor sale. în secolul al XIX-lea. comportamentul său fa ă de mine era foarte curtenitor şi l-am considerat a fi o persoană uşor solemnă. în trupul unui aztec. regim impus de shogunii Tokugawa. Am fost surprins când a apărut ca so ia unui fermier american de la grani ă. în timpul Evului Mediu. mereu un explorator ce căuta adevărul peste mări şi ări. lipsită de orice nuan ă roşiatică. de om Cro-Magnon. Mereu deschis fa ă de limbile străine (după cum este şi astăzi). ca un bătrân ce trăia fericit într-un sat.Hr. în culturile sumeriană. în timpul ridicării oraşelor-state timpurii. dovedind o adevărată obsesie pentru libertatea de mişcare.Fireşte că fiecare caz este diferit. babiloniană şi egipteană. independen i şi respecta i. ce opunea rezisten ă societă ilor tiranice. Vreau să învă cât mai mult cu putin ă de la ele. Am aflat că subiectul meu a ales în mod 86/159 . Acest client era un bărbat scund.. ca un adevărat proscris. de vreo 50 de ani. neavând nici copii. acest suflet a continuat să caute un în eles ra ional al vie ii în timp ce îi ajuta pe cei ce-i întâlnea în drumul său. clientul meu a trăit un număr de vie i în Orientul Mijlociu. Ca bărbat a arătat o preferin ă pentru via a nomadă. începând cu prima sa via ă. el a continuat să fie un călător nomad. Frecvent un outsider. Mi-a spus că lucra la o organiza ie caritabilă. Am avut clien i care mi-au spus că am făcut pu in exces de zel când le-am cerut să-mi vorbească despre amintirile lor spirituale şi ştiu că au dreptate. cât i-a mai rămas. La sfârşitul acestei vie i clientul meu trăia izolat. A fost ucis în acest loc. Sim eam că detaşarea şi rezerva sa indicau ceva studiat. acest subiect a evitat adesea legăturile de familie. Următorul caz este al unui suflet ce face parte din zona superioară a nivelului III de dezvoltare. Cam din anii 3000 Î. pentru a putea evalua cât mai bine un curs adecvat pentru restul vie ii sale actuale. Prima şedin ă a implicat o trecere în revistă a momentelor celor mai importante din multe din vie ile sale trecute. Când ne-am întâlnit. până în anii 500 Î. cu circa 30. Când am ajuns la o via ă în Europa.

S: O ajut pe Senji să se ierte pe ea însăşi pentru greşeli şi să se aprecieze la adevărata ei valoare. N: Mi se pare că ai un mare respect pentru ea. spre a reflecta asupra lor..deliberat să se încarneze în trupul unei văduve cu copii. Dr. N: Cum vă ajuta i. El mi-a explicat că nu a fost niciodată căsătorit şi că nealinierea socială i se potrivea cel mai bine. tu şi cu Raoul? S: Eu îl ajut în problema răbdării. Când a venit. N: Cum anume te ajută ea? S: Să. iar eu. ea a fost so ia mea în Japonia.şi o şi facem . Dr... Dr. Dr.o performan ă excep ională. N: Dă-mi un exemplu de cum anume te ajută ac iunile lui Senji în această problemă..000 de ani . care l-a caracterizat în atât de multe vie i. cred că lipsa de intimitate fa ă de oameni. Dr. După încheierea şedin ei era îngrijorat de faptul că. a doua zi. Dr. (ceva îl tulbură pe Nenthum şi. având în vedere că mai avea o serie de vie i importante. după ce fusesem războinic. Când această parte a şedin ei s-a încheiat. În primul rând. Dr. Cazul 22 Dr. N: Ce anume face i în acest moment? S: Discutăm despre cel mai bun mod de a ne ajuta unul pe altul în timpul încarnărilor noastre.. Dr.. N: Cum îi cheamă? S: Raoul şi Senji. Are nevoie să nu mai fie doar o figură maternă pe Pământ.. N: Sunte i întotdeauna doi bărba i şi o femeie în încarnările voastre pe Pământ? S: Nu. îi vedem aici..asta nu înseamnă că nu avem şi noi neîn elegeri.. Am avut odată un client care a ajuns la nivelul III după numai 4. Din moment ce acest suflet se apropia de nivelul IV. N: Spune-mi ce anume face i unul pentru celălalt. adaugă următoarele) Lui Raoul îi place să fie partenerul lui Senji. S: Păi. Dr. N: De ce lucra i voi trei independent de restul grupului? S: (pauză) Oh. N: Care e principalul motiv de conflict dintre voi? S: Ea nu se încarnează prea mult şi eu îi spun că ar trebui să aibă un contact mai direct cu 87/159 . după cum am men ionat.000 de ani în urmă. sunt singur... i-a împiedicat progresul. Dr. Am discutat cu clientul meu despre via a sa actuală şi despre metodele sale obişnuite de învă are în vie ile trecute. iar el în tendin a mea de a evita via a de comunitate. ai vreun spirit în jurul tău acum sau eşti singur? S: (pauză) Sunt cu doi dintre vechii mei tovarăşi. Dr. I-am sugerat câteva alternative. de obicei. ca noi.în eleg lipsa mea de apartenen ă. al ii sunt înaintea noastră cu sarcinile lor. pe care nu le-am revăzut. N: Nenthum. N: Şi voi trei face i parte dintr-un grup mai mare. nu e o condi ie obligatorie ca sufletele să aibă sute de vie i fizice pentru a avansa. Cu toate că. mai mult singuri. Dr. unii nu au avansat. N: Ave i un ghid sau un profesor? S: (încet) Ea e Idis. Comunici bine cu Idis? S: Da .dar acum lucrăm. într-o şedin ă viitoare. după o pauză. N: Cum i se spune în lumea spiritelor? S: Mi se spune Nenthum. am ştiut că lucram cu un suflet avansat. în care sufletele lucrează împreună? S: Făceam. putem schimba asta . legată de o palmă de Pământ. îi voi explora din nou memoria pentru a afla mai multe informa ii despre lumea spiritelor. n-aş fi fost surprins să aflu că prima sa apari ie pe Pământ a avut loc cu 70.dar aşa este mai confortabil pentru noi. Dr. această ipostază reprezentând un exerci iu de pierdere a mobilită ii. bătrân. l-am transpus în stare supraconştientă şi ne-am reapucat de treabă.

Când atingem nivelul V. pentru a evalua după aceea performan ele atinse de acesta sub conducerea noastră... Ar fi incorect să presupunem că spiritele mai avansate trăiesc în singurătate.... N: Din acest motiv trebuie că mul i oameni mi-au spus că ghizii lor nu le răspund complet la toate întrebările. Probabil că nu sa dovedit a fi cel mai bun lucru pentru ei să li se fi oferit anumite informa ii care i-ar fi putut dezbina. încât să ştii tot trecutul ei în calitate de ghid? S: (îşi clatină capul în timp ce reflectează) Nu e vorba că nu putem pune întrebări. Dr. atât în cadrul încarnărilor fizice. pentru că acest lucru ne-ar tulbura. Raoul şi Senji sunt.. Dr. aptitudinile de care dă dovadă sufletul nostru sunt binecunoscute în lumea spiritelor. tot în acest capitol. Bogă ia şi diversitatea experien ei acumulate fac parte din planul gândit de maeştri pentru dezvoltarea fiecărui suflet şi. N: Vei învă a să filtrezi imagini? S: Chiar am învă at.i fie imposibil să citeşti tot ce este în mintea lor? S: Da. Nenthum. În timp ce aura noastră este încă galbenă.noi nu trebuie să ştim cum anume se pot filtra gândurile. Ca şi în multe alte aspecte ale vie ii noastre ca suflete. N: Nenthum. Idis îmi arată doar ceea ce consideră că e important pentru propria mea experien ă. eşti mul umit de Idis în ceea ce priveşte identitatea ei? S: Da. Raoul şi Senji erau însă prietenii săi cei mai apropia i. Nu i se potriveşte oricui să fie profesor. Ne este permis să ac ionăm la nivelul de ghid junior doar dacă acest stagiu preliminar este încununat de succes. Nivelele III şi IV sunt stadii importante pentru dezvoltarea sufletelor pentru că. po i să-mi spui dacă Idis te pregăteşte să devii ghid. Dr. după cum au şi defecte. N: Şi ce a răspuns Idis la această sugestie? S: A râs şi a spus că se va gândi la propunerea mea. Dr. N: Pot. Când anume a fost pusă şi de ce. S: Da. cât şi în afara lor.. dar despre acest aspect voi avea ocazia să vorbesc mai târziu. Ni se dau sarcini pe măsura aptitudinilor noastre. pu in. Aş vrea doar să fie de acord să vină cu mine. Dr.. astfel încât să. cei mai bătrâni sunt chiar exper i în acest domeniu . Dr. în acest sens.condi iile de pe Pământ. statutul de ghid nu ne este dat tuturor în acelaşi moment. N: Pe lângă metodele ei pedagogice. cândva.. Acest subiect mi-a spus că avea legături cu multe alte suflete. mentorii noştri ne repartizează un suflet de care să avem grijă.. tutela i şi de un ghid maestru mai bătrân şi foarte iubit care a fost alături de ei încă de la începutul existen ei lor. suntem atent testa i. N: Oh. Nivelele intermediare constituie perioade de probă pentru poten ialii profesori. dar acest lucru nu ne opreşte să devenim un suflet avansat în cadrul sec iunii albastre. ghizii să-şi protejeze gândurile. Dr. N: Eşti pe aceeaşi frecven ă mentală cu Idis într-o asemenea măsură. sunt interesat să aflu cum progresează subiectul cazului 22 în cadrul nivelului III. ai dori să te încarnezi pe Pământ alături de ea? S: (rânjeşte poznaş) I-am spus că am putea avea o rela ie mai bună aici dacă ar accepta să vină pe Pământ cândva şi să se căsătorească cu mine. de asemenea. Drumurile diferite pe care le străbatem în cursul instruirii noastre ne duc în cele din urmă la acelaşi punct terminus al însuşirii integrită ii spirituale. ca oricine altcineva. presupunând că această 88/159 . Ghizii. au diferite talente şi aptitudini. În acest punct l-am întrebat pe Nenthum de câtă vreme lucrează cu Idis şi am aflat că ea a fost desemnată acestor trei entită i atunci când acestea au intrat în nivelul III. oare. şi inten ia întrebării este importantă. Totuşi. ele primesc responsabilită i mai mari fa ă de sufletele mai tinere. dacă pot să-i dovedesc că ar fi productiv. ajunse în acest punct. dar putem întreba numai ceea ce ştim. Dr.

Ei au nevoie de cineva matur. N: Este aşezarea geografică un factor important în această a doua via ă a ta? S: Da. Mă întreb dacă sufletul lui Billy a fost implicat în rănirea ta fizică în 89/159 . Care o ajută pe Idis şi primeşte la rândul său îndrumare.am mai trecut prin asta. În două vie i. N: Încerci să-i imi i metodele de predare? S: Nu. atunci înseamnă că vei deveni tu însu i ghid? S: (modest) Să nu exagerăm. Nu sunt mai mult decât un Îngrijitor. N: Când anume ai ştiut că eşti pregătit să devii îngrijitor şi ai început să-i aju i pe al ii din punct de vedere spiritual? S: Este. cred că da. Dr. pentru că mâinile lui sunt foarte afectate de arsuri. Dr. Mama şi fratele meu au nevoie de cineva puternic din punct de vedere mental pentru a ine familia unită şi a le da o cale de urmat. cât şi atunci când eşti încarnat. Dr. Oricum. El este aproape orb şi. N: Ce po i să-mi spui despre părin ii voştri din Canada? S: (fără să se laude) Eu sunt părintele. Că eşti mai echilibrat cu tine însu i decât înainte şi po i să aju i oamenii atât ca spirit. Dr. suntem diferi i. unde aş fi fost indispensabil. S: (încet) Eu. Dr.. N: Ai aceeaşi vârstă în via a ta din Canada ca şi în această via ă din Statele Unite? S: Cam aceeaşi. Îi citesc şi merg cu el la plimbare prin pădure inându-l de bra . N: Care e principala ta sarcină în via a ta canadiană? S: Să am grijă de Billy. N: Trăieşti două vie i paralele în acest moment? S: Da. am grijă de fratele meu Billy. N: Da. Să-l ajut să privească lumea dincolo de durerea sa. capabil în trupul ei. Dr. Încerc să-l fac să se deschidă şi să accepte via a. Dr. Dr.. N: Ac ionezi în acest moment în interiorul sau în afara lumii spiritelor. Dr.. sunt sora lui Billy. a fost respins de comunitate. N: Dă-mi mai multe detalii despre via a ta din Canada şi despre responsabilită ile tale. N: Care este lec ia majoră a fratelui tău? S: Să-şi însuşească umilin a fără să se lase strivit de o via ă în care are pu ină mul umire de sine. când avea 4 ani. Dr. Fa a şi mâinile sale au fost arse groaznic într-un incendiu provocat de o plită de bucătărie. am ales o familie săracă dintr-o comunitate rurală. N: Oh.. N: De ce nu ai luat tu rolul fratelui tău afectat de incendiu? Nu i s-a părut aceasta cea mai dificilă provocare? S: (strâmbându-se) Hmm .. Dr. să ştie cine este el cu adevărat. Era un om slab care nu se purta prea bine cu familia sa nici înainte de incendiu. Dr... N: Cum î i între ii familia? S: Sunt brutări ă şi nu mă voi căsători niciodată pentru că nu pot să-i părăsesc. Dr. Sunt într-un mic orăşel montan. ca ucenic-îngrijitor. Notă: Acest subiect a fost rănit fizic într-un număr de vie i trecute. Sufletul mamei mele nu este prea. Tata a plecat după incendiu şi nu s-a mai întors niciodată. N: Unde trăieşti în cealaltă via ă? S: În Canada. Când s-a întâmplat accidentul. cu sunt femeie în Canada.activitate te interesează? S: (răspunde repede) Mă interesează... Dr. în calitatea ta de îngrijitor? S: (formulează cu greu un răspuns) Sunt în afara lumii spiritelor. o conştien ă pe care o cape i după un număr mare de vie i.. din cauza desfigurării provocate de arsuri.. Nu-l in de mână. Dr.. Dr. n-aş putea face ceea ce face ea. N: Cineva puternic din punct de vedere fizic? S: (râzând) Nu. eu aveam 10 ani.

i accelera dezvoltarea trăind două vie i paralele? S: Ea e întotdeauna deschisă fa ă de acest lucru. cu atât mai mult î i po i lărgi poten ialul. într-una dintre existen e. Ni se permite să facem greşeli şi să învă ăm din acestea. un alt personaj a fost alături de mine. N: Am impresia că eşti de părere că este mai bine pentru un suflet obişnuit să trăiască o singură via ă. De a-l creşte. de vreme ce am avut contacte negative cu acest suflet în altă via ă. a fi îngrijitorul lui Billy este mai dificil decât atunci când mă aflam în cealaltă ipostază. în calitate de îngrijitor.. în schimb.. cu cât te confrun i cu mai multă suferin ă şi adversitate în copilărie. N: Te referi la faptul că perioadele de odihnă de dintre vie i pot fi mai lungi după trăirea unor vie i paralele? 90/159 . eu primind cu bucurie aten ia sa.. S: De a sprijini un copil. Dr. Pe când sufeream. Dr. am discutat cu Idis întreaga situa ie.. Pentru mine. Dr. Una dintre vie i o poate compensa pe cealaltă. copiii de pe Pământ trebuie să treacă prin destul de multe suferin e fizice şi emo ionale. în cealaltă? S: Da. şi nu vie i paralele în acelaşi timp. Dr. adică să nu fi reuşit prea multe în una. De a învă a copilul să facă fa ă suferin ei cu curaj. N: Bine. diminuând bilan ul ambelor vie i. Dr. spre deosebire de cele din via a americană.? S: (amuzat) Răsplata pentru trăirea unor vie i paralele poate consta într-o perioadă mai mare de reflexie şi de medita ie în lumea spiritelor. de ce permit ghizii vie ile paralele? S: (încruntându-se) Sufletele nu trăiesc în medii rigide şi birocratice. N: Ai ştiut dinainte de a veni în această via ă canadiană că fratele tău va suferi un accident care-l va incapacita? S: Desigur. pe care eu nu l-am făcut prea des în trecut. S: Aş spune că da. dar se pare că.. Gradul de dificultate al unei vie i se măsoară după cât de provocatoare este situa ia pentru tine. în majoritatea cazurilor. Dr. în via a ta canadiană? S: În familia mea canadiană mă confrunt cu nişte alegeri mai dificil de făcut. S: E adevărat. Acum e rândul lui Billy şi eu sunt aici pentru a-l ajuta. cum făceai adesea în vie ile tale. Dr.vreuna din vie ile tale trecute? S: Da. Efortul poate deveni contraproductiv. dar mai sunt şi alte motive care ne fac să accelerăm ritmul încarnărilor. N: Şi cum te descurci. N: De ce? S: Amestecul vie ilor poate fi obositor şi disipant. aceea de a primi ajutorul altui suflet. nu pentru al ii. Totuşi... N: Pe lângă lec iile karmice menite sufletului lui Billy. Acesta este unul din avantajele acestui procedeu al combinării vie ilor. N: Via a lui Billy este un exemplu extrem. Dr.. mă refer la faptul de a fi în rolul unei femei legate de casa sa. N: Spune-mi care este cel mai problematic aspect al însărcinării tale de a fi îngrijitorul lui Billy. nu vei putea niciodată să în elegi cu adevărat cine eşti şi să mergi mai departe. S: Fără să cunoşti şi să depăşeşti suferin a. Dr. Dr. am primit cu bucurie să-l ajut. Dincolo de neajutorarea sa. Nu mai po i să dispari şi să te plimbi de colo-colo. Dar am încredere în mine însumi. Dr..N: Cum ar fi. dar să fi reuşit. N: Te-a încurajat sau nu Idis în decizia ta de a. N: Atunci. de a-mi folosi în elegerea în mod practic.. mai sunt şi unele care i se adresează ie. oricum. deşi acest fapt s-a petrecut cu mult timp în urmă. văd că tu îi aju i pe oameni în amândouă existen ele tale actuale.. Ea mi-a spus că sufletul lui Billy va avea nevoie de un îngrijitor şi. Dr. acest lucru poate merge greu.i spun.. Ai trăit vreodată vie i contrastante în acelaşi timp. Trebuie să.

în timp ce noi suntem pe Pământ. Lumea Crea iei şi a Non-crea iei şi Lumea Timpului Modificat. Mul i oameni simt că ideea unor suflete înzestrate cu capacitatea de a se diviza în lumea spiritelor şi de a se încarna apoi în două sau mai multe trupuri umane se opune tuturor ideilor lor preconcepute despre un spirit singular şi individualizat.. Am provenit din aceeaşi unitate. de vreme ce nu ne separăm niciodată total de creator. Acest caz este compatibil şi cu alte relatări cuprinse în dosarele mele referitoare la diversitatea pregătirii sufletelor în lumea spiritelor.. le ştiu. N: Cum le-ai denumi? S: Lumea Fără Ego. într-unul sau mai multe trupuri? S: Este..i împăr i energia sufletului tău în mai multe păr i? S: Noi suntem. N: Fiecare parte a sufletului tău rămâne intactă şi completă în sine? S: Da. Dr. Dr. N: Şi întreaga energie a sufletului nostru părăseşte lumea spiritelor atunci când ne încarnăm? S: Numai o parte. decât asupra uneia singure. N: Aceste lumi există în universul nostru fizic? S: Numai una. Dr. N: Câte? S: (atent) Mă pot gândi la patru. aşteptând să se alăture restului energiei noastre. există trei sau chiar mai multe vie i paralele. celelalte sunt sfere nondimensionale. Pot în elege de ce unii oameni consideră acest concept al dualită ii sufletului ca fiind şocant. mai am câteva întrebări referitoare la mecanica divizării vie ilor. Recunosc că nici eu nu m-am sim it prea confortabil prima dată când un client mi-a spus că trăieşte vie i paralele. N: Nenthum. Acest lucru se întâmplă pentru că natura complexă a memoriei şi a cunoştin elor unui suflet aflat la aceste nivele face mai dificilă distingerea între ceea ce aceşti oameni ştiu... N: Ce era această unitate originară? S: Creatorul. Dr. există şi alte locuri. aş vrea să ne întoarcem la activită ile tale din lumea spiritelor. Dr. Lumea Atotcunoaşterii. dar nu am întâlnit multe situa ii de acest gen între cazurile mele. Cum vezi felul în care. Subiectul cazului 22. Dr. mai ales când ne confruntăm cu următoarea afirma ie. durează mai mult să reflectezi asupra a două vie i. Sufletele din aproape toate stadiile de dezvoltare sunt capabile să trăiască mai multe vie i paralele. a manifestat deschidere fa ă de întrebările mele. Dr.S: (zâmbeşte) Desigur.. dar nu vor să-mi spună.. Uneori. Ceea ce trebuie să notăm este că. N: Ce anume face acea parte a sufletului care rămâne în lumea spiritelor.. N: Nenthum. atunci de ce n-ar putea avea aceeaşi capacitate de a se desprinde şi apoi de a se reuni şi vlăstarele acestei energii sufleteşti inteligente? Uneori este frustrant să aduni informa ii despre activitatea spirituală de la suflete aflate în stadii avansate de dezvoltare. Po i să-mi vorbeşti şi de alte zone spirituale în care î i petreci timpul? S: (pauză lungă) Da. atunci când nu eşti prea ocupat cu încarnările tale Pământeşti. 91/159 . şi anume aceea că un suflet poate fi chiar capabil de a trăi în dimensiuni diferite în acelaşi timp relativ. De ce? Chiar nu ştiu... Dr. adormită. dacă sufletele noastre sunt o parte a unei mari for e de energie care se divide sau se extinde pentru a crea sufletele noastre. ca nişte particule de energie. un suflet inteligent şi bine informat. cu activită ile din grupurile de suflete şi cu pregătirea ta de a deveni ghid. Cei mai mul i dintre colegii mei care lucrează cu vie ile trecute ale clien ilor au auzit despre cronologii temporale suprapuse de la oameni ce trăiau pe Pământ în două locuri deodată. Dr.

N: Vreau să-mi răspunzi atent la următoarea întrebare. N: Există vreun inventar spiritual al caracteristicilor desemnate sufletelor . Dr. Dr. sufletele nou create sunt aici pentru a învă a cine sunt ele. da. i s-a dat posibilitatea la început să alegi şi alte gazde planetare. N: Identitatea este oferită aleator sau aceste suflete începătoare au posibilitatea de a alege? S: Sufletul nou creat nu are capacitatea de a alege. Dr. Dr. 92/159 . Dr... Este locul originar. ca suflet tânăr. Când ai primit identitatea ta ca suflet. N: Am auzit de acest lucru. N: De ce foloseşti pentru toate aceste zone spirituale termenul de lumi? S: Le văd ca pe nişte. N: Ce înseamnă acest lucru? S: Să folosesc cât de bine pot ceea ce sunt.primeşti atât dintr-una. Apoi mi s-a oferit posibilitatea de a lucra pe această planetă dificilă. Dr.. Dr. De obicei te lasă să începi întruna sau două lumi uşoare. Dr. Dr. Nu e cumva vorba în acest caz şi de începători? S: Ba da. Ceea ce ştiu este că odată primit. Ideea conştiin ei de sine nu există în noile suflete... Dr. hai să începem cu sferele nondimensionale. N: Pământul este considerat dificil? S: Da. N: Aşadar. Eul devine o conven ie între noi înşine şi cei care ni l-au dat.. acest lucru a Însemnat că ai fost desemnat în mod automat încarnărilor pe Pământ în formă umană? S: Nu în mod explicit. scopul acestei lumi constă în distribuirea de către nişte fiin e avansate a identită ii sufletelor? S: Da. Aceste trei sfere din lumea spiritelor există spre a fi folosite de suflete? S: Da. N: Nenthum. N: Aşadar. noul suflet este energie pură. N: i s-au dat şi alte op iuni? S: (pauză lungă) Da. N: Şi această geneză a sufletelor cu personalitate e una continuă? S: Din câte ştiu. N: Mă întreb dacă anumite tipuri de suflete au o afinitate fa ă de anumite forme ale vie ii fizice în univers? S: (pauză) N-aş contrazice acest lucru. lipsită de o adevărată personalitate.chiar să suferi. de ce o numeşti Lumea Fără Ego? S: Pentru că sufletele nou create ajung aici fără ego. Primim aprecieri pline de respect dacă ne descurcăm bine în aceste lumi dificile. Pământul le are pe amândouă. Altele înclină mai degrabă spre provocări mentale. Planetele nu sunt eterne. Dr. În unele lumi trebuie să depăşeşti stări de disconfort fizic . dar nu este foarte clar pentru moment. habitate pentru via a spirituală. exprimat în diferite feluri. combinată energia. atât din alta? S: (pauză lungă) Cred că în cadrul acestui proces în care ne sunt alocate trăsăturile care ne fac să fim ceea ce suntem se au în vedere mai mul i factori. ghizii sunt cei care te ajută în aceste alegeri. Dr. fără să ai prea multe de făcut. (zâmbind) Cei care nu călătoresc prea mult spun că suntem aventurieri.Dr. Dr. Dr. trei dintre ele sunt lumi mentale? S: Da. N: Ce este Lumea Fără Ego? S: Locul în care înve i să fii. N: Bine. Î i dobândeşti caracterul în func ie de cum î i este.... în afara oamenilor de pe Pământ? S: Ah. N: Atunci.. Dr. Eu am fost îndreptat spre fiin ele umane. Acesta este locul în care sufletul primeşte un sens al existen ei sale. Lumea Fără Ego te înzestrează cu o semnătură.

S: Aceasta este o parte a pasiunii. lumea mentală supremă a planificării şi proiectării. N: Se întoarce vreodată un suflet în Lumea Fără Ego. Are loc un continuu război în jurul valorilor umane. Dr.. şi dacă nu po i merge acolo deocamdată. străfulgerări. Aceia dintre noi care ne-am dezvoltat pe Pământ avem. Dr. Fundamentul lumii spiritelor este un loc al cunoaşterii la care clien ii mei au făcut aluzie sub 93/159 . N: Mai spune-mi câteva caracteristici ale gazdelor umane ce pot părea atractive sufletelor trimise pe Pământ.. Există un comportament slab şi curajos în acelaşi timp pe Pământ. Sensurile tuturor lucrurilor vii sunt coordonate aici. S: Hmm. N: Le este permis acestor spirite restaurate să se întoarcă apoi în grupurile lor şi în cele din urmă să se încarneze din nou în lumi fizice? S: (suspină adânc) Da. Este o dimensiune în care e posibilă realizarea tuturor viselor şi speran elor noastre. e vorba. N: Ce anume ştii despre această zonă spirituală? S: (pauză lungă) Este un loc al contempla iei.Dr. Am impresia că ele sunt considerate deficiente şi revin aici pentru a suferi un soi de lobotomie spirituală? S: (subiectul clatină din cap supărat) Sunt ofensat de această descriere. ca un stimulent care să ne încurajeze să facem efortul final de a ne termina munca şi de a ne alătura maeştrilor. N: Cum ai compara Lumea Fără Ego cu Lumea Atotcunoaşterii? S: Ele sunt opuse. fiind competitori. N: Ce anume te atrage cu adevărat la Pământ? S: Rela ia pe care o au oamenii atunci când se luptă între ei. şi de o mare capacitate de rea-voin ă. N: Nu e o contradic ie? S: (râde) Tocmai acest lucru e şi ceea ce mă atrage: să mediez neîn elegerile unei rase failibile care are în acelaşi timp atâta mândrie şi atâta nevoie de respect de sine. de asemenea. Această diversitate se potriveşte cu sufletul meu.. Sunt conştient de ea numai ca de un loc în care ne străduim să ajungem.. S: Noi încercăm să sporim ceea ce există deja. De unde ai auzit de aşa ceva? Sufletele care au creat obstacole serioase în calea evolu iei lor sunt corectate. Dr.i pot spune prea multe despre această sferă. Dr.. Dr..iată ce e cu adevărat valoros la fiin ele umane.. Dr.. dar nu aş vrea să vorbesc despre aceasta. Dr. N: În ce fel? S: Oamenii sunt egocentrici. atunci nu vom discuta.. Creierul uman este unic. Dr. N: Bine. dar mi s-a spus că unele suflete se întorc totuşi dacă în timpul însărcinărilor fizice comportamentul lor este în mod constant defectuos. după ce a primit deja o identitate? S: (stingherit) Da. sufletele tinere de oriunde pot avea nevoie de restaurare. N: Această procedură este menită numai sufletelor de pe Pământ? S: Nu. pot da tot ce e mai bun în ei şi sunt absolut nobili.. Ei pot avea un caracter meschin. întrezărim. N: Fiin ele umane dau dovadă. Dr. cum de ştii despre acest loc? S: Noi primim. după cum ştii şi tu. Dr. A avea pasiunea de a lupta pentru via ă . cu excep ia faptului că este destina ia finală a tuturor gândurilor. şi atunci când oamenii se confruntă cu probleme. N: Aşadar Lumea Atotcunoaşterii este abstractă în cel mai înalt grad? S: Da. dar şi vulnerabili. ca o măsură ultimă. dar şi o mare capacitate de a fi amabili.. Dr. Dr. N: Probabil că sufletul este cel care alimentează trăsăturile pozitive de care vorbeşti. N: Bine. Dr. de fapt. de a amesteca forma şi con inutul-ra ional cu idealul.. permisiunea de a ajuta oamenii să afle despre infinitul de dincolo de via a lor şi să-şi exprime adevărata bunăvoin ă prin intermediul afectivită ii lor. fiind recondi ionate cu ajutorul energiei pozitive... Dr. Dar evoluează la rândul său. dar colaborând în acelaşi timp. Această lume a Atotcunoaşterii nu este pentru sufletele tinere. Nu. N: Ai fost în Lumea Atotcunoaşterii? S: Nu sunt încă pregătit.

ci doar o folosi i? S: Da. N: Este cumva o planetă mai îndepărtată de soarele său decât este Pământul de Soarele nostru? S: Da. N: Atunci. este pu in diferită. În cazul meu. Are o dimensiune mai mare şi o climă pu in mai rece. Toate sufletele sunt nerăbdătoare să ajungă aici şi să fie absorbite de acest nucleu. Dr. 94/159 .diferite denumiri. pentru că nici cei mai avansa i clien i ai mei nu au o experien ă directă în această dimensiune. Dr.pentru a ne antrena. este Pământul. Acolo există mai pu ină apă. unde anume se situează Lumea Timpului Modificat? S: Aceasta sferă se află la îndemâna tuturor sufletelor. Tocmai încep să mă adaptez aici. Aceste regiuni pot fi foarte mici sau indescriptibil de mari în raport cu sufletul şi pot include diferite dimensiuni. N: Dacă Lumea Fără Ego şi Lumea Atotcunoaşterii sunt la capetele opuse ale experien ei unui suflet. Sunt considerat un nou venit. Mi-e teamă însă că Lumea Atotcunoaşterii poate fi în eleasă complet doar de un suflet neîncarnat. ar fi lângă Pământul I pe bolta cerească? S: Nu. N: Care e scopul principal pentru care face i acest lucru? S: Pentru a ne îmbunătă i deciziile din via ă. Acest studiu mă face mai judicios şi mă pregăteşte pentru Lumea Atotcunoaşterii. N: Unde anume se situează Pământul II în raport cu Pământul I? S: (pauză) Nu pot să. N: Şi voi nu trăi i propriu zis fizic în această lume simulată asemănătoare Pământului . Cred că există realită i separate pentru diferite experien e de învă are situate în afara restric iilor temporale. fiecare dintre noi studiază propria sa planetă geografică. Dr. N: Înainte de a vorbi despre acest fapt. Notă: Subiectul foloseşte frecvent termenul lume pentru a descrie zone non-fizice menite lucrului şi studiului. aflat mai sus de nivelul V. prezentului şi a viitorului în aşezările spirituale pe care le-a sugerat subiectul acestui caz va fi explorată mai departe în următoarele capitole. Dr. trebuie să fie acea lume fizică de care îmi vorbeai. nu studiază toate sufletele din lumea spiritelor aceeaşi lume simulată? S: Nu. N: De ce numeşti această a treia sferă Lumea Timpului Modificat? S: Deoarece putem schimba secven ele temporale pentru a studia anumite evenimente. Dr. aş vrea să te întreb dacă această lume este identică cu Pământul? S: Nu. Aceasta trebuie să fie lumea fizică tridimensională de care ai vorbit mai devreme. Calea Lactee? S: (pauză lungă) Nu. şi ne place să o folosim şi pe aceasta. N: Ah. aşa e . Dr. pentru că ea reprezintă propria lor lume fizică.. unde se încarnează. sfera Pământului este simulată numai pentru uzul meu.. Dr. mai ales pe măsură ce se apropie şi sunt ademenite de ceea ce văd. Coexisten a trecutului. de vreme ce pare a fi asemănătoare din punct de vedere geografic cu Pământul pe care-l cunoaştem. Mi se dau doar referin e foarte vagi despre acest absolut universal. N: Este această lume menită să fie folosită de toate sufletele? S: Nu. Dr. cred că e mai departe. temporar. N: Dar Pământul II se află în galaxia noastră. Dr.i spun. mai pu ine oceane. S: Nu. dar e asemănătoare. Dr. N: Nu am vorbit despre Lumea Crea iei şi Non crea iei. Dr. Dr. N: Dacă aş putea numi această lume fizică Pământul II. Ele sunt reale din punct de vedere fizic. Dr. S: Da. la cazurile 23 şi 25.

este atâta pace. Energia creatorului se alătură unită ilor fiecărui lucru viu în cursul existen ei. N: Bine. Atmosfera este patriarhală şi via a este. sau eliptică? Cum ar arăta prin telescop. N: (arunc o întrebare sugestivă) Presupun că te duci pe Pământul II pentru a te reîncarna în vreo fiin ă inteligentă? S: (tare) Nu! Este exact ceea ce nu vrem să facem acolo.. Dr.. Dr... Dr. certuri sau lupte pentru suprema ie. N: Animalele au suflet? S: Da. nu! Dr. Dr. Dr. S: Da. N: Atunci. văzută de la mare distan ă? S:.. Dr.. N: Bine. Acest loc ne stimulează să revenim pe Pământ şi să-l facem şi pe acesta mai paşnic. insecte. Dr.. N: Şi nu-i tulbura i pe locuitorii de pe Pământul II? S: (entuziasmat) Acolo nu există oameni. special pentru observarea obiectelor îndepărtate de pe bolta cerului). Dr. Dr. umblăm prin păduri. N: De ce merge i pe Pământul II? S: Mergem acolo ca spirite libere.dar ele au doar fragmente simple de energie mentală. dar nici unul dintre noi nu crede acest lucru. o ierarhie a vie ii. deşerturi şi peste oceane. N: Nu e o întâmplare deci. N: De ce? S: Acolo nu există războaie... ca galaxia noastră.i spun mai multe. după ce a i fost crea i? S: Nu ştim cu siguran ă. Dr. 95/159 . Plante. fără să avem vreo responsabilitate. aşa facem.. N: Au evoluat sufletul tău şi sufletele prietenilor tăi prin folosirea unor forme inferioare de via ă pe Pământul I. că sufletele de pe Pământ vin într-o lume atât de asemănătoare din punct de vedere geografic? S: Ai dreptate.. Dr. atunci cine este selectat să viziteze Pământul II? S: Vin aici aceia dintre noi care suntem lega i de Pământ. N: Şi toate categoriile de fiin e vii sunt separate una de alta? S: Nu. dar ai spus că veni i aici şi pentru a crea. Dr. nişte animale mici. Notă: Fiind cu însumi astronom amator (folosesc un telescop puternic. pentru a ne sim i bine. Dr. reptile . Dr. devin întotdeauna curios atunci când şedin a ia o turnură spre astronomie.. N: De ce nu? S: Pentru că energia inteligentă este reglementată de. ca un lan mare.Dr. în eleg acum cum vă pute i odihni în această grădină a Edenului în care sunte i cu totul lipsi i de griji. N: Care e forma cea mai avansată de via ă pe Pământul II? S: (evaziv) Oh. liniştită.. pentru a crea şi.fiecare face parte dintr-o familie de suflete. Este un col de vacan ă în compara ie cu Pământul..(cu o expresie tulburată) nu pot să... că da. fără prea multă inteligen ă. Nu am niciodată convingerea că acest lucru se întâmplă din cauza blocajelor exercitate de ghizi sau a faptului că subiectului meu îi lipseşte un sistem fizic de referin ă între Pământ şi restul universului nostru. Răspunsurile clien ilor la acest gen de întrebări sunt departe de aşteptările mele.. N: Aş putea vedea unde anume se găseşte galaxia din care face parte Pământul II cu ajutorul unui telescop? S: Cred. toate lucrurile vii au . când anume mergi pe Pământul II? S: Între vie ile mele de pe acest Pământ... alungit . N: Galaxia care con ine această lume fizică este în formă de spirală.. pur şi simplu. N: Eşti implicat în acest element al crea iei? S: (uluit) O.

Dr. doi. E ca şi cum ai fi într-un laborator unde po i forma lucruri fizice din energia ta. vapori de gaze pentru a crea apa. Experimentez cu elementele primare ..ştii. presiune şi răcire prin fluxul tău energetic? S: Cam aşa .. Unu. şi aceia care crează la o scară mai mare decât mine. N: Creezi.. Apoi am repetat întrebarea... elementele de bază ale universului nostru? S: Nu. N: Cum anume formezi pietre cu ajutorul energiei tale? S: Oh. Dr. foarte bun.Dr. S: (se opune întrebării mele. ce nu sunt legate de Pământ... Dr. N: Lucruri vii? S: Nu sunt încă pregătit pentru asta. Apoi modelez obiectul în mintea mea şi încerc să creez acelaşi lucru cu doze mici de energie. mă opresc câteva momente pentru a-l linişti. N: Încearcă să fii cât se poate de clar... S: Mă uit să văd ce anume trebuie să fac. 96/159 . N: Faci minerale din praf? S: Ei fac asta. N: Şi alte suflete. munca mea este aceea de a transforma lucruri. Dr. nu produci.. N: Se pot schimba în ce? S: (natural) Mă pricep bine la pietre..alternând curen ii radia iei de energie.. trei!”. şi se mai află şi al i instructori prin preajmă... de fapt. praful.. amestecând ceea ce mi se dă. nu-i cunosc foarte bine. merg.. încheind cu următoarele: „Când ajung la trei te vei sim i mai relaxat şi-mi vei spune ceea ce tu şi Idis considera i potrivit că pot afla. dar nu din cale afară. Dr. după cum i-am spus. S: (râde) şi cine crezi că este natura? Dr. N: În ce fel? S: Iau elementele primare şi le încarc cu impulsuri generate de energia mea.. şi cine crează atunci elementele primare pe care le foloseşti în experimentele tale .. Pare complicat.. Dr... N: Se aseamănă aceste lucruri fizice cu ceea ce po i vedea pe Pământul I? S: Da. N: Continuă. de fapt. lucruri.. Dr. Munca ta constă în a învă a să creezi provocând căldură... Dr. oxigen şi hidrogen . şi astfel ele se pot schimba. şi tot aşa. N: Aşadar. Învă ând să încălzesc şi să răcesc. De aceea sunt aici..pentru a crea substan e planetare. Dr.substan ele primare ale materiei fizice? S: Creatorul... N: Bine. N: Vreau să în eleg clar acest aspect. pentru a învă a să creeze fără vreo formă de via ă inteligentă în jurul lor.. le folosesc doar pe cele disponibile.. aer.. dar în cele din urmă spune) Nu sunt. Notă: Din moment ce subiectul îmi opune rezisten ă. lumi mai tinere cu organisme mai simple. S: Putem experimenta. creând şi văzând cum se dezvoltă aici ceea ce am creat. Profesorii ne ajută controlându-ne. Dr. în lumi fizice asemănătoare acelor planete unde s-au încarnat? S: Da... pietre. Dr.... profesorii ne dau materialele. apă. Dr. substan a pietrei şi a apei într-un mod chimic? S: Nu. N: Începe prin a-mi vorbi despre momentul în care ai ajuns pe Pământul II şi explică-mi ce a făcut sufletul tău mai întâi. la rândul lor. păstrând totul la o scară foarte redusă.. N: Nu prea complicat! Credeam că natura a făcut toate acestea. numai cu ce este pe Pământ. pentru a-l întări. Se aşteaptă ca eu să-mi sesizez greşelile şi să le corectez singur. Mă joc cu frecven ele şi dozajele energiei mele. N: Cine sunt profesorii? S: Idis şi Mulcafgil (ghidul senior al subiectului). Dr... Dr. Ce anume faci exact? S: Formăm.

(după un moment de gândire) Am început să mă ocup de plante. S: E ca şi cum am fi cu to ii parte a unui tren universal pe un traseu al existen ei. decât la suflete care sunt situate în grani e bine determinate. Pot sim i locomotiva huruind în timp ce înaintează şi pot auzi motorul. pentru a putea face şi modele mai mari. Luăm parte la aceste exerci ii astfel încât. N: Bine. N: Nenthum. N: Mi-e greu să-mi închipui materialul. Dr. folosind diferite combina ii. Dr.(se opreşte) Dr.. N: Face cineva aceleaşi lucruri ca tine? S: Păi. dar stau aproape de locomotivă. dar to i s-au încarnat pe Pământ.. S: (zâmbeşte) Noi suntem copii. cum este Idis? S: Ei se mişcă înainte şi înapoi între vagoanele legate. Ceea ce ştim. experimentând până ce vei reuşi mai bine? S: Da. dar gândeşte că ne mişcăm de-a lungul. S: (suspină) Nu. N: Nu te pricepi prea bine la crearea vie ii vegetale? S: Nu. N: Dar ce? S: (sfios) Dacă sunt stângaci şi fac o treabă proastă. S: Este mai mult încercarea noastră de a copia ceea ce vedem în fa a noastră.. N: Şi începi prin a lucra la scară mică. despre asta este vorba. N: Asta în elegi prin non-crea ie? Po i distruge energia? S: Energia nu poate fi distrusă. S: Pentru propriul nostru folos. dar ne ajutăm. într-un fel tu creezi obiecte neînsufle ite. N: Toate acestea sună ca şi cum sufletele se joacă asemeni copiilor. cu forme şi cu nisip. N: Unde este locomotiva? S: Creatorul? În fa ă. N: Nu văd de ce ar avea nevoie creatorul de ajutorul vostru. unii dintre noi se pricep mai bine la anumite lucruri. Dr. Dr. te înşeli. atunci când munca noastră va fi considerată a fi una de calitate.Dr. nu-mi aplic destul de delicat energia pentru a produce schimbările chimice potrivite. Dr. O reaşezăm şi o luăm de la început. Majoritatea sufletelor de pe Pământ sunt într-un vagon ce se mişcă de-a lungul liniei. am impresia că lumea spiritelor este o organiza ie uriaşă de tip piramidal. cum ar fi pietrele.. N: Şi toate celelalte suflete sunt în alte vagoane? S: Da. N: Mă gândesc întotdeauna că sufletele avansează în cursul existen ei lor. Dr. 97/159 . dar nu le pot crea încă. S: Gândeşte-te la el mai degrabă ca la o continuă mişcare. Cu to ii lucrăm la aceeaşi bucată lungă de material. Suntem esu i cu to ii în aceasta. N: Dă-mi un exemplu. Dr. Dr. desigur. Dr.. N: Po i vedea locomotiva din vagonul tău? S: (râde de mine) Nu. dezmembrez unele crea ii fără să i le mai arăt lui Idis. aşa că-mi desfiin ez crea iile cele mai dezgustătoare. ca suflete. Dr. pe scara dezvoltării. N: Dă-mi un exemplu pe care să-l pot ilustra în minte. fireşte. S: Ştiu. Nu este o piramidă. Profesorii vin lângă noi şi ne dau idei şi sfaturi despre cum să ne îmbunătă im. Dr. N: Ceilal i membri ai acestui curs de crea ie provin din grupul tău matcă ini ial? S: Unii dintre ei da. ce are în vârf o autoritate supremă a puterii.. dacă noi to i lucrăm. Noi copiem lucruri şi le comparăm apoi cu originalul. dar pot sim i fumul. să sperăm ca vom putea aduce contribu ii reale vie ii. Dr. Dr. Dr. dar. Direc ionarea unui flux de energie seamănă cu sculptarea lutului. de vreme ce există atâtea nivele de competen ă a sufletelor. N: Unde sunt conductorii. S: Plantele. Dr. Mul i însă vin de aiurea (din lumea spiritelor). dar pe aceeaşi linie ferată. Dr.

Pentru cineva aflat în stare de transă. adevărata realitate este lumea mentală situată în afara grani elor timpului. Trebuie să exersăm intens să ne armonizăm gândurile şi să ne reglăm capacitatea de a ne concentra cu to ii. „camerele de recreare”. afla i aproximativ la acelaşi nivel. În capitolul precedent am explicat câteva beneficii ale solitudinii sufletului şi ultimul caz ne-a oferit încă un exemplu în acest sens. Eu sunt foarte serios şi înclin spre perfec ionism în ceea ce priveşte studiul.” De exemplu. aşa că o mică parte a frunzei nu avea nervurile şi pigmentarea potrivite. copaci pentru calm. în cele din urmă. sufletelor fiindu-le mai uşor astfel să-şi pună laolaltă energia atât unul cu celălalt. am putut încheia sarcina ce ne fusese dată. Un subiect mi-a relatat: „Mă gândesc la ceea ce vreau şi acel lucru se întâmplă. spre a-şi ascu i sensibilitatea. este men ionată existen a unei rela ii personale cu animale stranii. Odată.Dr. încât îmi este greu să le 98/159 . de asemenea. pentru a li se dezvolta abilitatea de a-şi unifica energia cu diferitele proprietă i ale elementelor. Pe când ne direc ionam razele de energie pentru structură. dar clien ii mei încep să simtă că pot contribui cu adevărat la dezvoltarea fiin elor vii abia când se apropie de nivelul V de dezvoltare. În cele din urmă am reuşit să-l aducem la ordine şi astfel. Un subiect mi-a explicat procedeul astfel: „Atunci când am început. Probabil acesta este motivul pentru care mi-a fost lăsată impresia că şi sufletelor cu adevărat avansate le este permis să se specializeze. Cazurile mele indică faptul că abilitatea în rezolvarea sarcinilor de crea ie nu înseamnă că sufletul se află la acelaşi nivel de dezvoltare şi în celelalte domenii ale curriculumului spiritual. fluturi pentru libertate şi frumuse e şi balene pentru putere şi imensitate. lucram asupra unei frunze. Odată cu exerci iul vine şi perfec ionarea. Expunerea despre fotosinteza plantelor are loc înainte ca sufletele-elevi să înve e despre scala organică a vie ii. este un proces lent şi de lungă durată. Nu eram unifica i. după ce Senwa ne-a demonstrat cum ar trebui să ne iasă. aceste exerci ii încep în grupuri. Elevii sunt încuraja i să creeze microhabitate planetare în miniatură pentru un set de organisme date. dar Nemi (glume ul grupului) îşi schimba inten ionat energia într-un mod impropriu. Unii subiec i vorbesc despre faptul că pot fi spirite mistice ale naturii. e de aşteptat ca sufletele să lucreze individual cu for ele crea iei din momentul în care s-au stabilit la nivelul III. Mi s-a spus că lec iile de început în domeniul crea iei constau în însuşirea de către suflete a rela iilor dintre substan e. şi formă ne-am încurcat. Experien a spirituală nu e uşor de tradus în limbaj uman. Subiectul cazului 22 vorbeşte despre Lumea Timpului Modificat ca despre un mijloc al studiului planetar. sufletele pot deveni pietre. mitologice. că sufletele pot deveni amorfe. cum ar fi compasiunea. ce se pot adapta unor anumite condi ii de mediu. asupra aceluiaşi lucru. toate celelalte fiind o iluzie creată în vederea ob inerii anumitor beneficii. de la simplu la complex. dar şi pentru că lec ia îl obosise. numesc această sferă „spa iul transformărilor” sau. inclusiv personaje asociate folclorului. încurcând experimentul spre hazul nostru. fără substan ă sau structură şi că se pot integra total într-un anumit sentiment. Oamenii neagă că aceste activită i ar reprezenta transmigra ii Pământeşti trecute. Trecerea de la formarea obiectelor neînsufle ite la cea a celor însufle ite. Unele suflete par a avea un talent natural de a lucra cu energia la cursurile de crea ie. Am descoperit că nu este obligatoriu ca sufletele să meargă în lumi fizice atunci când încep săşi folosească energia la exerci iile de creare a vie ii. ca elfii. apă pentru coeziune şi uşurin ă.” Din câte pot constata. Ştiu că sunt ajutat. Am aflat. dar să-i lipsească tehnicile şi aptitudinile rafinate ale unui ghid competent. De asemenea. S: Vom fi. Un suflet poate să fie un bun tehnician în ceea ce priveşte folosirea for elor crea iei. Al i subiec i. Aceste relatări sunt atât de vii. gigan ii şi sirenele. N: Ar fi frumos dacă am fi cu to ii aproape de locomotivă. Aparent. Mi s-a spus că aici sufletele au posibilitatea de a-şi modela energia în obiecte însufle ite sau neînsufle ite. pentru a capta esen a densită ii. culoare. Vom avea ocazia să aflăm mai multe despre aceste lucruri în cazul 23. cât şi cu instructorul lor. grupul meu a format un cerc în jurul lui Senwa (ghidul). pur şi simplu. Putem fi orice ne este familiar din experien ele noastre trecute. cât şi de plăcere. create atât în scopuri didactice. cu aceeaşi intensitate.

etichetez pur şi simplu ca metaforice. Sunt oare vechile povestiri folclorice ale multor rase pure supersti ii sau sunt manifestări ale experien elor sufletului? Am senza ia că multe dintre legendele noastre sunt amintiri ale sufletelor ce au venit pe Pământ din alte locuri, cu multă vreme în urmă.

11 SUFLETUL AFLAT LA UN NIVEL AVANSAT DE DEZVOLTARE
EXISTĂ pu ini oameni care posedă suflete deopotrivă foarte avansate şi bătrâne. Cu toate că nu am avut şansa de a hipnotiza prin regresie prea multe suflete de nivel V („albaştri”), a lucra cu ele este întotdeauna stimulant datorită marii capacită i de în elegere şi a conştien ei lor spirituale avansate. Realitatea este că o persoană cu o maturitate atât de înaltă nu apelează la serviciile unui regresionist pentru a-şi rezolva conflictele din planul vie ii. De cele mai multe ori, cei din nivelul V se încarnează în calitate de ghizi. Dat fiind faptul că problemele fundamentale cu care mul i dintre noi se confruntă în via a de zi cu zi au fost deja depăşite de aceste suflete avansate, ele sunt mai degrabă interesate de a aduce mici rafinamente unor sarcini specifice. Le putem recunoaşte atunci când apar ca persoane publice, precum Maica Tereza; totuşi, e mai obişnuit ca aceste suflete avansate să îşi desfăşoare lucrarea în linişte şi modestie. Fără să-şi neglijeze totuşi propriile obiective, împlinirea lor vine din îmbunătă irea vie ilor altor oameni. Aceste entită i se axează mai pu in pe chestiuni institu ionale şi mai mult pe sporirea valorilor individual umane. Totuşi, ghizii din nivelul V pot fi şi practici, putând fi întâlni i astfel activând în diferite curente culturale, fapt care le permite să influen eze oamenii şi evenimentele. Am fost întrebat dacă majoritatea persoanelor sensibile, dăruite cu sim estetic şi la care predomină activitatea emisferei cerebrale drepte, au suflete avansate, din moment ce indivizii înzestra i cu aceste trăsături par să fie adesea în contradic ie cu imperfec iunile acestei lumi. Nu văd nici o corela ie aici. A fi sensibil, a aprecia frumuse ea sau a avea impresii extrasenzoriale incluzând şi talentul fizic - nu indică în mod necesar prezen a unui suflet avansat. Un spirit avansat poate fi recunoscut prin faptul că manifestă răbdare fa ă de societate şi dă dovadă de aptitudini extraordinare de cooperare. Calitatea cea mai evidentă este excep ionala lor pătrundere şi în elegere. Aceasta nu înseamnă că via a nu le rezervă nici o capcană karmică, pentru că dacă ar fi aşa, probabil că sufletele din nivelul V nu s-ar mai încarna deloc. Pot fi găsite pretutindeni pe drumurile vie ii, dar mai cu seamă în profesiile în care îşi pot ajuta semenii sau în care au posibilitatea de a combate injusti ia socială. Sufletele avansate radiază spre ceilal i calm, bunătate şi în elegere. Nefiind motivate de interese personale, îşi pot neglija propriile nevoi fizice trăind în condi ii modeste. Persoana pe care am ales-o ca reprezentant al nivelului V este o femeie în vârstă de vreo 35 de ani, care lucrează într-un centru medical specializat în tratarea abuzului de droguri. Am fost prezentat acestei femei de un coleg, care mi-a vorbit despre priceperea de care dă dovadă în recuperarea persoanelor dependente de droguri, ajutându-şi pacien ii să-şi înal e conştiin a de sine. La prima întâlnire, m-a impresionat expresia calmă a acestei femei, deşi la locul ei de muncă se confrunta cu cazuri extreme. Era înaltă şi foarte slabă, cu un păr roşu aprins a cărui culoare radia în toate direc iile. Deşi era caldă şi prietenoasă, avea un aer de impenetrabilitate. Ochii ei de un gri luminos şi clar erau ochii cuiva care vedea amănunte pe care oamenii obişnui i nu le observă. Am sim it că privea mai degrabă în mine decât spre mine. Colegul meu a propus să luăm prânzul împreună, pentru că această femeie era interesată de studiile mele asupra lumii spiritelor. Ea mi-a spus că nu a fost niciodată supusă unei regresii hipnotice, dar că, în urma medita iilor ci, avea presim irea unei îndelungate genealogii spirituale. Credea că întâlnirea noastră nu era o întâmplare pe drumul propriei ei deveniri şi am căzut de acord să explorăm cunoştin ele ei spirituale. Câteva săptămâni mai târziu a venit în biroul meu. În mod 99/159

clar această femeie nu şi-a dorit nicidecum să aibă o cronologie atât de lungă de vie i trecute. Am hotărât să fac un scurt rezumat al celor mai timpurii vie i ale sale pe Pământ, pentru a-l folosi ca o trambulină spre amintirile ei supraconştiente. Ea a intrat rapid într-o transă profundă şi şi-a contactat imediat sinele interior. Am descoperit imediat că istoria încarnărilor acestei femei era uluitoare, coborând până în trecutul foarte îndepărtat al vie ii fiin elor umane pe Pământ. Atingându-i amintirile cele mai timpurii, am ajuns la concluzia că primele ei vie i au avut loc la începutul ultimei perioade interglaciare calde, care s-a întins într-un interval cuprins între 130.000 şi 70.000 de ani în urmă, înainte de ultima mare Eră Glaciară. Clienta mea a spus că în timpul climatului mai cald din mijlocul Paleoliticului a trăit în savanele subtropicale umede, în zone propice vânătorii, pescuitului şi cultivării plantelor. Mai târziu, cu vreo 50.000 de ani în urmă, când calotele glaciare continentale au schimbat din nou clima Pământului, trăise în peşteri, îndurând frigul. Trecând repede peste perioade mari de timp, am mai descoperit că înfă işarea ei fizică s-a schimbat, de la o postură uşor aplecată la una mai dreaptă. Pe măsură ce avansam în timp, am îndrumat-o să privească în suprafe ele de apă şi să îşi conştientizeze corpul în timp ce îmi povesteşte. Fruntea ei teşită a devenit verticală de-a lungul a mii de ani în corpuri diferite. Marginile supraorbitale de deasupra ochilor au căpătat un aspect mai pu in pronun at, aşa cum şi părul de pe corp s-a rărit, iar masivele maxilare ale omului arhaic au devenit mai fine. Numeroasele sale vie i, trăite atât ca femeie, cât şi ca bărbat, mi-au dat multe informa ii despre habitat, folosirea focului, despre unelte, haine, alimente şi despre practicile tribale rituale din antropologia îndepărtată. Paleontologii au estimat că Homo erectus, un om-maimu ă, strămoş al omului modem, a apărut cu cel pu in 1,7 milioane de ani în urmă. S-au încarnat, oare, sufletele pe Pământ încă de pe atunci, folosind corpurile acestor bipede primitive, pe care noi le numim hominide? Câ iva dintre clien ii mei mai avansa i au declarat că sufletele foarte avansate, specializate în căutarea gazdelor potrivite pentru sufletele tinere, au estimat că există via ă pe Pământ de peste 1 milion de ani. Impresia mea este că aceste suflete examinatoare au considerat că atât cavitatea creierului hominizilor timpurii, cât şi cutia vocală redusă sunt inadecvate pentru dezvoltarea sufletului până cu vreo 200.000 de ani în urmă. Arhaicii Homo sapiens, aşa numi ii umanoizi, au evoluat cu câteva sute de mii de ani în urmă. De-a lungul ultimilor 100.000 de ani am găsit două semne evidente de conştiin ă spirituală şi de comunicare. E vorba de obiceiurile de înmormântare şi de arta rituală, ilustrate de totemurile sculptate şi de desenele de pe stânci. Nu există nici o dovadă antropologică că aceste practici au fost utilizate pe Pământ înainte de omul din Neanderthal. Iată că sufletele ne-au făcut pe noi umani şi nu invers. Unul dintre subiec ii mei mai avansa i remarca: „Sufletele au însămân at Pământul în diferite cicluri.” O serie de informa ii adunate de la o gamă largă de clien i îmi sugerează că suprafe ele de Pământ pe care le cunoaştem astăzi au provenit din continentele timpurii care s-au scufundat, probabil în urma unui cataclism vulcanic sau a unei schimbări magnetice. S-a spus, de exemplu, că Insulele Azore din Oceanul Atlantic reprezintă vârfurile mun ilor din Atlantida scufundată. Întradevăr, am avut subiec i care au relatat că au trăit în locuri străvechi de pe Pământ, pe care nu le pot identifica cu ajutorul geografiei moderne. Astfel, este posibil ca sufletele să fi existat în corpuri mai avansate decât Homo erectus, care a dispărut cu aproape un sfert de milion de ani în urmă, dovezile fosile fiind ascunse în urma schimbărilor geologice. Oricum, această ipoteză sus ine că evolu ia fizică a oamenilor a avut suişuri şi coborâşuri, ceea ce cred că este pu in probabil. Am mutat acum subiectul într-o via ă africană, cu vreo 9.000 de ani în urmă, despre care mi-a spus că a fost un moment important în evolu ia ei. E vorba de ultima via ă pe care a petrecut-o cu ghida sa, Kumara, ea însăşi un suflet avansat în acel moment, fiind în acea via ă so ia unui binevoitor şef de trib, pe care-l sfătuia în problemele cotidiene. Am localizat provizoriu inutul lor în mun ii Etiopiei. Aparent, clienta mea o cunoscuse pe Kumara într-un număr de vie i anterioare,

100/159

acoperind mii de ani de-a lungul încarnărilor finale ale ghidei sale pe Pământ. Asocierea lor în forme umane a luat sfârşit când clienta mea a murit salvând via a Kumarei, aruncându-se în fa a unei suli e inamice. Plină de iubire, Kumara îi mai apare încă acestei cliente ca o femeie solidă, cu pielea de culoarea mahonului şi cu o claie de păr alb acoperită de o căciulă cu pene. Ea este practic dezbrăcată, cu excep ia unei bucă i de piele de animal care îi ascunde mijlocul amplu. La gâtul Kumarei atârnă un şirag de pietre multicolore, pe care uneori le face să sune în urechea clientei mele, pentru a-i atrage acesteia aten ia în timpul viselor. Kumara predă printr-o tehnică de iluminare a amintirilor simbolice din lec iile deja învă ate în vie ile trecute. Solu iile vechi ale problemelor sunt amestecate cu noi alegeri ipotetice în forma unui puzzle metaforic. Cu aceste mijloace, Kumara testează cunoştin ele studen ilor săi în timpul medita iilor şi al viselor. Mi-am privit ceasul. Nu mai aveam timp pentru informa ii auxiliare, pentru că inten ionam să explorez experien ele acestei femei în via a de după moarte. Am adus-o rapid în stare supraconştientă, anticipând unele dezvăluiri spirituale interesante. Nu avea să-mi înşele aşteptările.

Cazul 23
Dr. N: Care este numele tău spiritual? S: Thece. Dr. N: Şi ghidul tău spiritual şi-a păstrat numele african de Kumara? S: Pentru mine, da. Dr. N: Cum ară i în lumea spiritelor? S: Ca un fragment strălucitor de lumină. Dr. N: Ce culoare are energia ta? S: Albastră. Dr. N: Albastru pur sau ai şi alte nuan e? S: (pauză) Pu in auriu nu prea mult. Dr. N: Ce culoare are energia lui Kumara? S: Violet. Dr. N: Cum anume putem aprecia nivelul de dezvoltare spirituală a unui suflet, pe baza culorii şi strălucirii energiei acestuia? S: Nuan ele mai închise semnifică o intensitate mai mare a puterii mentale. Dr. N: De unde provine cea mai înaltă intensitate a energiei luminoase inteligente? S: Sursa e aceea care ne transmite cunoaşterea gra ie căreia energia noastră capătă o nuan ă mai închisă. Lumina noastră este legată de sursă. Dr. N: Când spui sursă te referi la Dumnezeu? S: Acest cuvânt a fost folosit în mod abuziv. Dr. N: Cum? S: Fiind personificat prea mult, ceea ce face sursa mai pu in decât este ea în realitate. Dr. N: Unde anume greşim, aşadar, dacă personalizăm termenul? S: ... Umanizăm prea mult sursa, deşi noi înşine suntem cu to ii parte a acestui Tot care este Unul. Dr. N: Thece, aş vrea să reflectezi asupra sursei în timp ce vorbim despre alte aspecte ale vie ii sufletului şi ale lumii spiritelor. Mai târziu te voi întreba mai multe despre acest Unu. Propun să ne întoarcem la manifestările energiei sufletelor. De ce au spiritele două cavită i negre în locul în care ar trebui să fie ochii, dacă nu se înfă işează în forme umane? Mi se pare foarte bizar. S: (râde, fiind mai relaxată) Din aceste amintiri provin legendele Pământene despre stafii. Masa noastră energetică nu este uniformă. Ochii de care vorbeşti reprezintă o intensitate mai concentrată a gândurilor. 101/159

dar.. iar felul în care arătăm reprezintă. asemenea Kumarei. de asemenea.. Dr. dar nu ar fi.multe şi-au început încarnările Pământ devreme şi le-au încheiat înainte de a veni eu. înainte să discut cu Kumara.. N: Ştiu că sună pragmatic. ştii.vorbeşte-mi despre ei.. continuă să vină şi să se încarneze pe Pământ.. mă prefac că ştiu mai multe decât cunosc în realitate. De asemenea. după cum am men ionat mai devreme.. dar evit să am prea multe contacte cu acestea. Dr. Dr. Kumara se mai încarnează pe Pământ? S:Nu. Notă: Această afirma ie este tipică sufletelor avansate ce se întorc în lumea spiritelor. În ziua de azi e mai greu să îi vedem.amestecându-se cu energia mea care se întoarce. atunci orbitele acestea întunecate trebuie să fie nişte extensii folositoare ale energiei lor. Dr. încât nu va discuta cu ghidul său decât mult mai târziu.Dr. Desigur. oare. În vechime erau cunoscu i drept oracolele adevărului. o alegere personală. la în elep i . N: Şi nu obosesc. Am cunoscut câ iva dintre ei pentru prima oară cu mii de ani în urmă... mai degrabă decât ochii. pentru că sunt dedica i Pământului. N: Probabil că ar trebui să vorbim pu in şi despre sufletele mai bătrâne.da. S: (admirativ) Ei sunt adevăra ii păzitori ai Pământului.. N: Da. Dr.. au fost aici de la începuturile vie ii pe Pământ şi care acum nu se mai întorc? S: (atentă) Câteva. Dr.. sunt aici şi veghează la tot ceea ce se întâmplă. N: A rămas vreunul? S: Ce vrei să spui? Dr. în elep ii să se tot perinde în jurul Pământului? S: Aleg să rămână şi să-i ajute pe oameni în mod direct. (acesta este un termen nou pentru mine. În deşerturi şi mun i. acestea sunt ferestre spre vechile trupuri. dacă la urma urmei miturile referitoare la stafii nu par chiar atât de ireale.. rătăcesc din loc în loc. N: De ce ? S: Nu este obligatoriu să îmi fac prea multe legături aici. Dr. N: Cum pot fi recunoscu i? S: (suspină) Cei mai mul i oameni nu îi pot recunoaşte. cu toate că acest suflet se află la un nivel atât de avansat. şi spre toate extensiile fizice ale fostelor persoane... Voi fi singură o vreme pentru a medita şi a-mi identifica greşelile din ultima încarnare.. care sunt şi cei 102/159 . nu le plac prea mult oraşele. În locuin e simple. N: Unde sunt aceşti în elep i? S: (visătoare) Ei trăiesc vie i simple. pentru a ob ine informa ii). N: Mă refer la sufletele avansate care.. Dr.. adesea. N: Mai cunoşti şi alte suflete care. oare.. Această negreală este o. Dr.concentrare a prezen ei noastre. N: În calitate de suflete foarte avansate care continuă să se încarneze? S: Da. mai folositoare aceste suflete bătrâne şi foarte dezvoltate dacă ar ajuta umanitatea de pe pozi ia unor lideri interna ionali decât ca pustnici? S: Cine a spus că sunt pustnici? Ei preferă să fie alături de oamenii obişnui i. S: Aş spune că. la cazul 9. Noi comunicăm absorbindu-ne unul altuia prezen a energetică. întotdeauna există o multitudine de unde ale gândurilor în jurul meu . şi atunci la propria sa cerere. N: Păi. Dr. când am de-a face cu suflete avansate. ei trăiesc în comunită i mici sau. N: Sunt mul i? S: Nu. te referi la în elep i? Dr. deşi ar putea sta în lumea spiritelor.. N: Atunci când te întorci în lumea spiritelor ai contacte energetice cu alte suflete ce seamănă cu fantomele? S: Da. S: Oh. Dr.

compania mea este formată din două grupuri diferite. Ea aspiră să fie printre ele. Este o asimilare lentă cu Sursa... Dr. N: Ce sim i în prezen a lor? S: (gânditoare) O putere concentrată de iluminare. Dr. Dr. Eu aştept emo ionată timpul când voi putea să nu mă mai încarnez.care presupun că este compania ta? S: Nu. N: (sărind prea repede la următoarea concluzie) Oh. ce anume faci în mod normal? S: Mă alătur membrilor companiei mele Dr.. Dr. Dr... Pe lângă rezolvarea propriilor treburi rămase neterminate. dar le sim im influen a. continuând. sunt mai presus de în elep i. Dr. pentru că nu suntem desăvârşi i.. să-i ajute şi pe al ii în timp ce se află în stare discarnată.. Bătrânii reprezintă cele mai pure elemente ale gândirii. Dr... Lucrurile materiale nu înseamnă nimic pentru ei. N: Şi cu toate acestea tu eşti profesorul spiritual al acestor nouă suflete? 103/159 .. dar nu cred. Ei trăiesc simplu. Îi numim Cei Bătrâni. aşadar. N: Atunci aceste nouă entită i î i sunt elevi? S: Hmmm. N: i-a vorbit vreodată Kumara despre aceste entită i care o ajută ? S: Pu in.. Dr. Thece discută cu mine despre acest aspect al vie ii ei ca suflet. de asemenea. Thece? S: Nu. Dr. N: Câte suflete sunt în compania ta? S: Nouă.. N: Te-ar interesa un astfel de serviciu. Notă: Aş plasa aceste fiin e deasupra nivelului VI.mai afecta i de mişcările şi tulburările sociale. N: Atunci când te-ai reîntors în lumea spiritelor şi ieşi din izolarea ta autoimpusă. N: Probabil că termenul în elep i ar putea fi folosit şi în cazul sufletelor ca acela al Kumarei sau chiar pentru entită ile spre care se îndreaptă ea pentru a creşte în în elepciune? S: (pauză) Nu. să se încarneze (chiar dacă mai rar)... În compara ie cu noi ceilal i.. aşadar. aceste fiin e trebuie să ac ioneze pe două planuri. sim i o prezen ă specială. N: Se apropie ea de Bătrâni în ceea ce priveşte cunoaşterea? S: (încet) Da. ei sunt altfel..N: Şi ei to ii fac parte dintr-un grup (matcă) . Ei sunt sfin i. cu răspund de ele. angajate în planificarea şi stabilirea substan elor.. Dr.. ai putea spune şi aşa. Dr.N: De ce? S: Ei sunt la. N: Ar putea fi Cei Bătrâni întrupări ale Sursei? S: Nu sunt eu cea mai în măsură să o spun. Dr. N: Există mul i astfel de Bătrâni ce lucrează cu sufletele de nivelul Kumarei şi mai avansate? S: Nu cred.. ca noi to i de altfel. şi îndrumare.. Dr. Odată ce sufletelor avansate le sunt clar stabilite îndatoririle în calitate de ghizi. nivele diferite de dezvoltare. Trebuie că ei sunt aproape de Sursă. Puterea lor de în elegere şi sfaturile pe care i le dau sunt atât de în elepte. N: Ai putea să clarifici pu in ce ai vrut să spui despre aceste suflete avansate aflate aproape de Sursă? S: (vag) Poate numai că se află aproape de conjunc ie. în măsura în care mă apropii şi eu de ea.. N: Ce sentiment încearcă cineva când întâlneşte un în elept pe Pământ? S: Ah. voi zece forma i un grup de suflete conduse de Kumara ? S: Nu. Dr.. Dr. ele trebuie.

dar atitudinea ei o trage în jos. atunci ce sunt ceilal i şase? S: (pur şi simplu) Oameni care nu supraveghează. care îmi plac. ce calitate a dobândit An-ras pe care vrei să o vezi şi la Ojanowin? S: (fără ezitare) Adaptabilitatea fa ă de schimbări.. Trei suflete din compania mea sunt de asemenea supraveghetori. Cu toate acestea. Integritatea este dorin a de a fi sinceri cu privire la Sine şi la motiva ii într-o asemenea măsură. Thece. Dr. N: Inten ia mea nu este de a indica un rang sau altul. ci de a identifica.. Dr. deci aceştia au o nuan ă albă. încât să fie posibilă o conştien ă totală a drumului ce duce la 104/159 . Aş numi-o pe Kumara un atare profesor maestru sau chiar un director educativ. pozi ionează. Dr. Consideră că termenul senior înseamnă profesor avansat. Dr. N: Asta vrei să spui când vorbeşti despre caracterul sufletelor?” S: Da. N: Bine. Dr. dar termenii junior şi senior ne descriu ca pe nişte autoritarişti. Care membru te îngrijorează cel mai mult şi de ce? S: Ojanowin. Dr. Dr. Dr... N: Bine. pe Pământ folosim multe varia ii ale creierului fizic. sub îndrumarea ta. S: (ridică din umeri) Cred că aşa e bine. responsabilită ile. Dr. Dacă tu eşti un supraveghetor senior. dar şi acesta poate fluctua între vie i.. N: Ojanowin se dezvoltă mai încet decât ceilal i? S: (protector) Nu mă în elege greşit. dacă sufletele au ritmuri diferite de învă are în func ie de caracterul şi de integritatea lor. mă va părăsi în curând. doi sunt mai degrabă gălbui. sunt mândră de efortul ei. N: Aş vrea să clarific acest lucru folosind termenii mei.. Dr. N: Sunt curios dacă to i cei nouă membri ai grupului tău avansează în mod uniform.. cum arată atunci ceilal i? S: (pauză) Păi. iar intensitatea dorin ei este o parte a caracterului. N: În calitate de supraveghetor-profesor. măcar în linii generale. N: Bine. S: Are o nuan ă apropiată de albastru.S: Prefer să-mi spun supraveghetor. Eu mă refeream la motiva ie. N: De ce? S: Pentru că există diferen e în ceea ce priveşte caracterul şi integritatea. Ea are o mare sensibilitate şi integritate. unde intervine dorin a? S: Impulsul de a se autodepăşi este unul interior al fiecărui suflet. N: Nu înseamnă asta. Dr. N: Hai să ne îndreptăm spre celălalt capăt al companiei tale. Cum arată cele şase suflete care nu sunt supraveghetori? S: (zâmbeşte) Ca nişte bulgări murdari de zăpadă. se descurcă foarte bine Dr. Pur şi simplu are nevoie de mai multă aten ie din partea mea. fiecare suflet este condus de integritatea sa. Dr.i memoria într-un loc în care po i vedea culorile energiei tuturor sufletelor din compania ta. cei trei din compania ta trebuie să fie ceea ce aş numi ghizi juniori? S: Da. dacă eşti de acord. e un supraveghetor excelent. N: Descrie culoarea energiei sale. N: Dacă acest caracter este identitatea unui suflet. ceea ce nu suntem! Dr. în cursul dezvoltării noastre. (contemplativ) Are calită i deosebite pe care aş vrea să le aduc la suprafa ă. Thece. Acum. Ea are de multe vie i convingerea că iubirea şi încrederea aduc numai suferin ă. Dr.. N: Atunci cum se potriveşte identitatea sufletului cu acest lucru? S: E o extensie a dorin ei. Dr. N: Ce-mi po i spune despre cel de-al nouălea membru? S: Acela este An-ras. S: Afirma ia ta este cu totul ruptă de realitate. cum se potriveşte acest lucru cu capacită ile mentale ale creierului omenesc pe care îl alege un suflet? S: Nu se potriveşte în nici un fel. atâta vreme cât director nu înseamnă dictator.

Po i intra totuşi în contact cu membrii companiei tale? S: i-am spus deja că da. Dr. la următorul lucru. dar sufletele se odihnesc aici. dar cu to ii îmi simt influen a într-un moment sau altul. în trupul unei femei. Dr. Fiecare parte a noastră este întreagă încă. S: În trecut acest lucru îmi afecta într-o anumită măsură capacitatea de concentrare. nu. N: Trebuie să. ci să-i permitem să se integreze cu ceilal i în via ă.sursă. ei ştiu că tu eşti ghidul lor şi că eşti întotdeauna alături de ei? S: (râde) Unii mai mult. N: Păi. de fapt. E comportamentul etic. dar acum am depăşit acest neajuns. ai interpretat greşit. dar cu to ii vom face acest lucru într-un final. N: Şi acest fel de autoactualizare a identită ii sufletului reprezintă scopul vie ii în lumea noastră? S: În orice lume. N: Aşadar. N: Dacă energia primară inteligentă este aceeaşi. de ce sufletele diferă în ceea ce priveşte caracterul şi integritatea? S: Pentru că experien ele lor cu via a fizică le schimbă şi aceasta se şi inten ionează. S: Felul în care foloseşti termenul „divide” nu e cel mai corect. Unele suflete sunt înclinate mai mult decât altele să se dezvolte şi să-şi realizeze poten ialul. N: Care consideri că este principala ta menire: ca profesor. Acest lucru arată deopotrivă caracter şi integritate. N: Şi la asta se rezumă încarnarea pe Pământ? S: Da. Dr. aceea de a fi pe Pământ. N: Ojanowin are mai pu ină onestitate decât An-ras? S: (pauză) Mă tem că se înşeală pe ca însăşi. N: Mă întreb cum de po i func iona efectiv ca ghid spiritual pentru cei nouă membri ai companiei tale şi să te încarnezi în acelaşi timp pe Pământ ca să. N: Sugerezi cumva că lumea spiritelor este principalul centru de învă are? S: Este locul evaluărilor şi al analizei. N: Vreau să ajung. Dr. N: Însă modul în care te apropii de un membru al companiei tale e diferit în func ie de locul în care te afli? S: Da. dar deopotrivă de eficiente. având în vedere că trebuie să coordonezi două programe în acelaşi timp. atunci cred că aceasta explică de ce avem o lume în care oamenii sunt egoişti. Eu nu spun decât că la început ai nevoie de pu in timp pentru a te obişnui. Dr. Dr. într-un trup omenesc sau de a fi în Lumea Spiritelor ca entitate liberă? S: E vorba de două setări diferite. S: Până la urmă. această capacitate (a sufletelor) permite să mă ocup de amândouă. S: Nu. Dr. încarnarea este un element important. Modalită ile în care îmi instruiesc elevii sunt diverse. Dr. ne dezvoltăm natura adevăratului nostru sine. N: Atunci când elevii tăi trăiesc pe Pământ. Dr. Trăind în multe trupuri fizice şi în diferite aşezări. Dr. N: Thece.i finalizezi propriile lec ii. Nu e greu să-i îndrumi pe elevii tăi prin 105/159 . Dr. Dr. Dr. A ne realiza nu înseamnă să ne cultivăm sinele în scopuri egoiste.i separi energia sufletului pentru a putea realiza acest lucru? S: Da. N: Această idee a sufletelor care se pot divide nu e un lucru pe care să-l pot conceptualiza prea uşor. eficien a ta pedagogică nu e diminuată cu nimic de faptul că ai mai multe activită i. Faptul că sunt pe Pământ îmi permite să ajut în mod direct un membru sau altul al companiei mele şi în acelaşi timp să mă ajut pe mine însămi. tu te afli în acest moment pe Pământ. Dr. dacă fiecare suflet se preocupă de Sine. Prin aceste schimbări sunt adăugate componente noi inteligen ei colective a fiecărui suflet. al ii mai pu in. Dr.

Thece.. N: De ce? S: Pentru mine e uşor să recep ionez semnalul. în stare discarnată? S: Da. N: Ok. Dr. oare. N: Cum vor proceda? S: Prin tăcere. atât cât vom considera. N: Au. atunci când voi ajunge la trei î i va fi mai uşor să-mi vorbeşti despre cum anume func ionează sufletele ca ghizi. Ce anume faci exact din lumea spiritelor pentru a-l alina sau sfătui pe unul dintre elevii tăi care se află pe Pământ? S: (nu răspunde) Dr. mă ve i ajuta amândouă? S: Vom discuta cu tine. ea este dintre cei care au probleme. N: Aş vrea să ştiu mai multe despre capacitatea profesorilor spirituali de a-şi contacta studen ii. Dr. cât şi ghida ei au fost generoase cu informa iile. N: (încercând s-o conving) în elegi ce te întreb? Cum le induci idei? S: (într-un final) Nu. Am hotărât să opresc şedin a pentru pu in timp. cel pu in când mi se adresează. pentru a mă implica într-un gând central. aşa cum lucrează. Misiunea mea principală e de a combate teama pe care o încearcă oamenii în fa a mor ii. pentru a apela direct la Kumara. 2. Începe prin a-mi spune în ce fel î i poate atrage aten ia un membru al companiei tale aflat pe Pământ. Întorcându-se spre ei înşişi. dar nu mă pot plânge. Mă vei ajuta în această strădanie? S: (îmi răspunde Thece. pe un ton ciudat) ştim cine eşti. pentru a putea fi receptivi fa ă de mine. ajutându-i să în eleagă natura sufletelor lor şi căminul lor spiritual. Dr. E mai dificil pentru oamenii de pe Pământ. având în vedere că vizitele tale pe Pământ sunt foarte rare? S: Dacă aş veni prea des şi aş lucra cu ei în mod direct. Până acum. Dr. N: Ai aceleaşi rezerve în a interveni şi când ac ionezi ca profesor în lumea spiritelor. Dr. S: Da. Dr.. N: În cadrul unei re ele a lumii spiritelor.. Dr.propriul tău exemplu. dă-mi voie să discut cu tine prin intermediul lui Thece. Dr. nu voi primi răspuns.. N: Kumara. atât Thece.. N: Pe tine sau problema care-i preocupă? S: Ghizii trebuie să treacă dincolo de ceea ce îi frământă. mă tem că aş interveni în dezvoltarea lor normală. Punând întrebări discipolei tale inten ionez să-mi îmbogă esc cunoştin ele tămăduitoare şi săi apropii pe oameni de puterile superioare aflate în ei înşişi. Racordându-se la vocea lor interioară.. N: În acest fel strigă după ajutor spiritual? S: Da. Dr. Acest lucru e dificil dacă nu rămân calmi.i pot spune.. Inten iile mele sunt bune. Dr. Dr. Notă: Acest lucru înseamnă că dacă depăşesc grani ele nedefinite ale acestor doi ghizi printr-o întrebare inoportună. Energia gândului direc ionat trebuie să depăşească emo ia umană. Dr. doi oameni. de exemplu. N: Probabil că Ojanowin întâmpină cele mai multe probleme. 1. Notă: Presupun că clienta mea s-a blocat în acest punct. deşi tehnicile sunt diferite. N: Atunci. 3 (Pocnesc din degete pentru a accentua efectul) S: (după o scurtă pauză) înainte de toate ei trebuie să-şi calmeze mintea şi să-şi concentreze aten ia dincolo de ceea ce îi înconjoară. Ei trebuie să îşi depăşească conştiin a interioară.. to i cei nouă membri ai companiei tale aceleaşi capacită i de a te chema în ajutor? S: Nu. cum preiei exact mesajele membrilor companiei 106/159 ..

S: O. care pe mine mă alarmează. recunoaştem gradul de. De asemenea. în cele din urmă. dar pe ei îi epuizează. e posibil ca ei să nu se afle în cea mai potrivită stare pentru a reflecta. detaşa i. În aceasta constă provocarea unui supraveghetor. Atunci când oamenii vor să fie ajuta i imediat. lipsi i de trupurile umane. Dr. noi suntem cu to ii sub influen a ei.. din unda gândului tulburat.. triste e. supraveghetorii au abilită i diferite. pentru că dacă ar fi. N: De ce anume? Sunt. Dr.. cuplare uşoară. Apoi ne amestecăm atent cu aceasta şi atingem mintea cu blânde e. Suntem mai. 107/159 ... Dacă unul din membrii companiei mele este într-o criză . teamă. spiritele-profesor indiferente fa ă de problemele de zi cu zi ale oamenilor? S: Nu indiferente.. E mai mult o. oamenii suferă mai mult. înainte ca ei să facă asta. responsabilă de tine şi de compania ta? S: Păi da.. de exemplu să ajungi la ei când sunt foarte îndurera i. Când aten ia este distrasă şi energia gândurilor e risipită în toate direc iile nu po i ajunge la o minte agitată pentru că eşti izolat de aceasta. N: N-ai vrea să detaliezi pu in acest aspect? S: Trebuie să fiu atentă să nu-mi răsfă oamenii. n-am mai comunica.. pentru că. Oamenii se pot bloca. cu care po i discuta despre metodele pedagogice. afla i la nivelul tău de dezvoltare. Dr. de obicei mai curând turbulent decât lin. când nu aveai încă experien ă ca ghid? S: Mă grăbeam prea tare să-i ajut. N: Este oare ca. turbulen ă. revoltă . te referi cumva la cei cu care am crescut împreună? Dr N: Da. Dr.. To i supraveghetorii ştiu. N: Îi vezi vreodată pe colegii tăi pe aici? Mă gândesc la asocia ii tăi. Nu po i. N: Ce anume î i creează cele mai mari probleme atunci când comunici cu oamenii de pe Pământ? S: Teama. făcându-le vie ile prea uşoare. Ştim că via a e trecătoare. Dr.tale din miliardele de suflete care trimit semnale spre ghizii lor? S: Ştiu imediat. Atunci când un supraveghetor intervine prea repede. şi atunci cum răspunzi cuiva care are nevoie de îndrumare? S: (se încruntă) şoptindu-le răspunsurile la ureche! Dr. să aştep i cea mai bună receptivitate. N: Bine. N: Cei nouă membri ai grupului tău simt că intervii după ce ei te cheamă în ajutor? S: Supraveghetorii nu ar trebui să intervină. Dr. Dr. fără să intervin direct. Dr..ei trimit doze mari de energie negativă necontrolată.. N: Descrie-mi. Dr. N: (încet) Aşa face un spirit prietenos cu o minte tulburată de pe Pământ? S: Depinde. N: Bine. fără să-mi coordonez modelele gândurilor despre care i-am vorbit.. pentru că oamenii îşi trimit propriile lor modele ale gândurilor... Eu le induc idei pe care ei le cred a fi propria lor inspira ie pentru a-i linişti... N: Dar ce face i în cazul în care respectiva situa ie reclamă îndrumare şi ajutor spiritual? S: (cu gravitate) în calitate de supraveghetori. oare. Noi cântărim fiecare situa ie. având în vedere că ai mii de ani de experien ă la activ? S: Comunicatorii nu sunt cu to ii la fel. nu mai suntem împovăra i de imediatul emo iilor omeneşti. N: Ca un fel de cod vibra ional într-un câmp de particule ale gândurilor? S: (râzând) Cred că po i descrie şi astfel un model energetic. N: Cum poate să fie neîndemânatic un supraveghetor.. La început eram neîndemânatică şi nici azi nu am încă talentul Kumarei. S: (pauză) E un curent alunecos de gânduri.rănire fizică. atunci po i să-mi spui în ce fel erai neîndemânatică. să-i las să se lupte cu greută ile lor. Dr. Trebuie să intri subtil. Kumara este expertă în asta. acest proces mai departe. Să ştie când şi cum anume să comunice. te rog. Dr. Dr.. trimis de cineva aflat în suferin ă.

Eşti de acord? S: (pauză) O să vedem...... da. n-aş putea preciza. promit că nu voi insista prea mult asupra acestui subiect. Compania sa este de cel pu in două ori mai mare decât a mea. Dr. E adevărat că se şi pricepe. fiindu-i adăugată încă o companie. spune-mi ce faci de fapt cu energia ta pentru a dezvolta via a până la nivelul peştilor? S: (împotrivindu-se) Dăm instruc iuni organismelor.. N: Câtor entită i superioare le cere i sfatul şi îndrumarea tu şi prietenii tăi ce conduc companii? S: Doar uneia singure.. În func ie de condi iile înconjurătoare. S: (ezita) Oh. atunci. N: Şi sunt responsabili de un număr de suflete apropiat de al acelora de care te ocupi tu? S: Uh. N: Ok. Pentru cititorii cu înclina ii ştiin ifice.ştii despre asta. Dr N: Încearcă să-mi dai măcar o cifră estimativă. Aş vrea să abordez un alt aspect al instruirii tale.. Cu to ii mergem la Kumara pentru a schimba observa ii şi a căuta modalită i de a ne îmbunătă i activitatea. Dr. Celelalte întrebări referitoare la activită ile spirituale ale Kumarei au fost nefructuoase.. N: Curriculumul ce se adresează sufletelor pare să fie foarte variat. N: (exagerez în mod inten ionat pentru a o face să continue) Aşadar. N: Uite. Dr.. cu excep ia lui Wa-roo. Experien ele ei (pe care leam condensat) ne-au dus mai departe decât cele descrise de Nenthum în capitolul precedent. N: Câte suflete ca tine şi ca Wa-roo supraveghează Kumara? S: Oh. S: (după ce reflectează) Cel pu in 50. vreau să subliniez că atunci când un subiect îmi relatează despre crea ie... Energia ta foloseşte proprietă ile luminii. N: Verificam doar.. Dr.. mai ales pe trei dintre ei. dacă vei încerca să cooperezi cu mine pentru câteva minute.. decât că aceste planete sunt asemănătoare cu Pământul) Dr.. Sarcinile sale au crescut. Dr. Dr N: Şi ei conduc la rândul lor grupuri de suflete? S: Da. Dr. N: Faci acest lucru într-o singură lume sau în mai multe.. fireşte.S: Da. Thece. căldurii şi ale mişcării în crearea vie ii? S: (uluit) Ah. Thece. N: Ce po i să-mi mai spui totuşi despre acest aspect? S: Doar că sunt familiarizată cu acest lucru. Dr. Dr. cu ce anume începi? S: Cu embrionii. poate chiar mai multe. N: N-aş vrea să discut despre ceva care te-ar face să te sim i stingherită. dar aş aprecia dacă mi-ai confirma unele efecte biologice rezultate în urma ac iunii sufletelor.nu cred. aşa că mi-am îndreptat aten ia spre pregătirea lui Thece în domeniul crea iei.Glumeşti? Dr.. Când crezi că vei fi pregătită pentru mamifere? S: (nu răspunde) Dr. Trebuie să interpretez cât de bine pot informa iile pe care le primesc... sistemul lor de referin ă nu se bazează neapărat pe ştiin a Pământească.. po i crea un peşte întreg cu ajutorul energiei tale mentale? S: (vexată). Dr. (nu mi-a spus prea multe în acest sens. N: În ce fel de mediu lucrezi acum? 108/159 . Dr. N: (intervin repede) A fost mândră de tine Kumara referitor la un lucru pe care l-ai creat în ultima vreme? S: (fără să opună rezisten ă) Reuşesc bine peştii. în cadrul pregătirii tale? S: În mai multe. ca o clarificare ini ială. Credeam că ştii. N: Atunci.. Dr.

trebuie să învă ăm să facem acest lucru . N: Dar ce reprezintă ceea ce ai lucrat. N: Atunci când sufletele încep să creeze forme de via ă. N: De ce? S: Pentru că fiecare soare are efecte energetice diferite asupra lumilor din jurul lui. Dr. Examinăm noi structuri. Dr.. Un suflet ce devine expert în crearea vie ii trebuie să poată sparge celulele şi să dea instruc iuni ADN. Dr. de-a lungul a milioane de ani într-o lume primordială? S: Timpul nu se măsoară în ani Pământeni pentru noi. Dr. Dr. necesită puterile reunite ale multora. să ne combinăm energia. iar tu realizezi acest lucru trimi ând particule de energie în protoplasma? S: Da. Dr. te rog să-mi spui. amestecând moleculele elementelor primare ale vie ii prin fluxul tău energetic? S: (încuviin ează din cap) Dr.. N: Când o specie de via ă evoluează pe o planetă. pentru a putea ob ine rezultate optime. aşa ceva îmi depăşeşte cu mult puterile. astfel încât să pot crea şi sori mai mari.. Aranjăm substan ele pentru ca ele să aibă cea mai mare eficacitate în raport cu diferi i sori. Dr. o planetă ale cărei condi ii sunt prielnice vie ii este supravegheată de suflete şi tot ceea ce facem este natural.. N: Tu personal creezi sori în universul nostru? S: Un soare în mărime naturală? O. dar nu pot face ceva cu adevărat mare singură.. atomii explodează şi se condensează. e tot ce pot face. Dr. nu. Dr. atunci când isprăveşti? S: Mici sisteme solare. N: De ce? S: Celulele vie ii. N: Rine. mici mănunchiuri de materie foarte concentrată. oare condi iile de mediu pentru selec ie şi adaptare sunt naturale sau sunt încropite de min ile inteligente ale sufletelor? S: (evaziv) De obicei. energia noastră nu poate deveni eficientă până ce nu o putem direc iona pentru. N: De ce faci toate acestea la o scară atât de mică? S: Pentru a exersa. N: Atunci de ce ai interveni în ceea ce un soare ar face oricum cu ajutorul energiei sale? S: Nu e vorba de o interferen ă. ca nişte bile.. N: Vrei să spui înainte de a te ocupa de embrionii peştilor. iar planetele. Dr. Dr.coordonându-l cu energia solară..S: În oceane... încălzită. N: Cum pot sufletele să supravegheze şi să influen eze proprietă ile biologice ale creşterii şi evolu iei.. N: Ce vrei să spui? S: Trebuie să învă ăm să lucrăm împreună. a modifica moleculele. N: Cu forme primare de via ă marină.. N: Ce anume po i crea? S: Ah. da.. iar dacă greşesc.. Îl folosim pentru a realiza experimentele noastre. Dr. da. încep cu microorganismele? S:. şi acest lucru e foarte greu... muta ii. N: Po i fi mai explicită? S: Nu.. Dr. Dr. cu mici celule. Dr.. tu de fapt produci noi compuşi chimici. Lucrez numai la scară redusă. S: Da. a unor blocuri sau a lunii ? S: (râde) Sorii mei sunt de mărimea unei mingi de baschet. şi atunci cine produce exploziile termonucleare care creează universurile fizice şi 109/159 . Dr. Dr. observăm şi vedem ce este func ional. După ce sunt comprima i suficient. N: Lasă-mă să încerc să sintetizez. cum sunt algele şi planctonul? S: Când am început. N: Atunci. N: Sorii şi planetele tale miniaturale sunt de mărimea unor pietre..

presupun. sunt un grup de creatori universali. pe când vorbea despre pregătirea cosmică a sufletelor.. Dacă sufletele progresează. Thece a făcut aluzie la via a inteligentă care există în alte lumi. care-şi fuzionează energia pentru a naşte universuri. chiar ciudate. de exemplu Thece. în favoarea unui consiliu de administra ie divin. numite Siddhas. Amintirile lor sunt mai curând efemere şi înce oşate în ceea ce priveşte împrejurările acelor vie i. am ajuns la următoarea concluzie: tuturor sufletelor le este dată oportunitatea de a participa la dezvoltarea formelor inferioare de via ă inteligentă pentru a se perfec iona ele însele. Întrebările referitoare la crea ie evocă întotdeauna problema Cauzei Prime. atâta vreme cât Kumara şi entită ile de deasupra ei sunt deja experte în asta? S: se aşteaptă de la noi să ne alăturăm lor. Acest lucru aduce în discu ie un aspect referitor la via a sufletelor ce va fi cu greu acceptat de unii dintre noi. N: O. Această concluzie e mai potrivită cu modul de gândire occidental. N: Vorbeşti vreodată cu alte suflete despre şcolile de pe planeta lor? 110/159 . Mai jos de acestea se află sufletele Arhat. Doar pu ini dintre subiec ii mei. îşi pot aminti că au trăit cândva în alte lumi. S: (ezitând) Da. mă întreb de ce ar exersa sufletele reac ii în lan în energia materiei pe nişte modele la scară redusă. N-am avut subiec i de nivel VI sau mai avansa i care să-mi arate în ce fel pot duce ei mai departe for ele crea iei. creat de un preşedinte. aşadar sursa are ajutoare? S: Aşa cred. Dr. pe care a numit-o sursa. realitatea este eternă şi necreată. care stau la dispozi ia sufletelor. Oare explozia masei interstelare ce a cauzat naşterea stelelor şi planetelor a fost un accident al naturii sau a fost pusă la cale de o for ă inteligentă? Când ascult relatările unor subiec i. şi întrebării referitoare la motivul pentru care sufletele se încarnează în formă fizică. Acelaşi lucru mi-a fost comunicat şi de către al i subiec i atunci când aceştia mi-au descris puterea combinată a sufletelor bătrâne care nu se mai încarnează. Mai devreme.. potrivite pentru a fi folosite de suflete. este formată dintr-o combina ie de creatori (Cei Bătrâni). detaliile fizice şi loca iile planetare fa ă de universul nostru. de obicei sufletele mai bătrâne şi mai experimentate.. Jainiştii cred că sufletele ce au ajuns la perfec iune. N: Pu in mai devreme ai spus că mai există şi alte lumi fizice în afara Pământului. atunci este de aşteptat ca entită ile aflate la nivelele men ionate mai sus să fie implicate în naşterea planetelor şi în dezvoltarea formelor de via ă capabile de inteligen ă superioară. pe unele dintre aceste planete există via ă inteligentă ce poate fi de folos sufletelor ce doresc să se încarneze? S: Aşa este. După ce m-am gândit la motivele pentru care sufletele imperfecte sunt totuşi asociate cu crea ia. care se mai incarnează încă. tot aşa cum şi ei îşi doresc să-şi unească energia perfec ionată cu Cei Bătrâni.chiar spa iul? S: Sursa. Thece a sugerat că inteligen a supremă. De exemplu ideea conform căreia nu avem o singură divinitate apar ine filozofici sectelor Jainiste din India. Acest concept nu este unul nou. Dr. Aceste suflete sunt eliberate complet de transmigra ii viitoare. de asemenea.. N: Şi. dacă nu inten ionează să facă şi corpuri cereşti mai mari. Astfel. Majoritatea filozofiilor orientale neagă această dogmă a jainismului. Cu anumi i subiec i e posibil să abordez o gamă largă de subiecte în perioade scurte de timp. sufletele Siddhas nu au nevoie de creator.. în forme de via ă inteligente. Pentru jainişti. Acest principiu poate fi aplicat. energia concentrată a Celor Bătrâni. Dr. N: De ce se străduieşte energia ta să creeze materia universului şi forme mai complexe de via ă.. ilumina ii avansa i. Dr. non-umane. aşa că am deschis discu ia despre acest subiect. există multe şcoli. Dr. Mă întrebam dacă Thece a trăit o atare experien ă cu mult timp în urmă. alături de încă trei nivele de evolu ie a sufletelor.

.. Acum îmi dau seama clar. ele au venit pe Pământ pentru a continua să lucreze împreună. Altele sunt lumi mentale.... aici există şi pasiune şi curaj. A fost o întâlnire ciudată. Thece a relatat ca trăise în acea lume într-o junglă umedă şi că cerul nop ii era atât de dens acoperit de stele. ceea ce nu e un lucru obişnuit pentru mine.. N: Ai putea să mă aju i să-mi fac o idee despre acestea? S: Oh.. ce era pe punctul de a muri şi în care se respira cu greutate.. Cuvintele ei erau şovăitoare. legăturile de familie erau importante. Din descrierile ei. Oricum. Dr. ca şi pe Pământ. ci mental. Există multă teamă de a veni aici.prin compara ie? S: Şcoala Pământului este nesigură... N: Aşadar.. şcoli analitice. Dr. Îmi place să lucrez în situa ii de criză. pe vremea când era încă un suflet tânăr. Dr. De asemenea. Popula ia Pământului a luat-o înaintea dezvoltării sale mentale. (acest nume se pronun ă cu un sunet clămpănitor. N: Crezi că mai sunt şi alte suflete pe Pământ care să fi trăit.. Dr. După ce condi iile de mediu n-au mai permis existen a vie ii. poate doar dacă sufletul tău a fost şi în altă formă de via ă? După ce am făcut această introducere. E plină de resentimentele multor oameni fa ă de faptul că sunt conduşi şi de antagonismul liderilor. Dr. A văzut că eram confuză. El m-a recunoscut. Ea a mai spus că petrecuse foarte pu in timp în acea lume... Dr. nu din punct de vedere fizic. Există şi forme mai uşoare de via ă. izolându-se şi devenind chiar periculoşi unul fa ă de celălalt. fiind pronun ate în respira ii scurte. trupul omenesc nu este o gazdă facilă pentru suflete? S: . Care se află mai pu in în conflict cu ele însele. ar trebui să-i cunosc. iar Kumara era mentorul ei. Dr. Am crezut că e cam insistent când mi-a spus că mă cunoaşte. Indivizii acelei rase de oameni zburători au început să fie temători. discu ia a continuat într-un mod neaşteptat. locuri subtile. N: i-a spus Ikak şi altceva despre rela ia voastră fizică din acea lume? S: Nu. N: Ce s-a întâmplat apoi? S: Eram stupefiată. N: Ai prefera să te pregăteşti pe o altă planetă? S: Nu. Este o lume conflictuală din cauza faptului că există prea multă diversitate între prea mul i oameni. iar tu n-ai reuşit? 111/159 . mă întreb. în acel moment nu ştiam despre ce vorbea. apoi fără să se poată ab ine) De fapt.. N: i-a mai spus şi altceva despre ei? S: (încet) Nu. Mi-am pierdut echilibrul când s-a apropiat şi m-a luat de mână. Thece a început să-mi spună că fusese o mică fiin ă zburătoare. Mi-a spus că exista o legătură între evolu ia mentală a vie ii pe Pământ şi ceea ce experimentase înainte. N: În ce împrejurări? S: (râde) Am întâlnit un bărbat la o petrecere cu ceva timp în urmă. reprezentând expresii ale loialită ii şi ale devo iunii. Era.S: (pauză lungă) Nu prea sunt tentată să fac asta . într-o lume străină. Dr... sacadate. Pe când tocmai încheiam şirul întrebărilor referitoare la acest subiect. din fundul gâtului ei) Mi-a spus că am fost cândva împreună într-un loc îndepărtat şi că mai erau şi al i câ iva aici. N: Bine. Dr. vie i fizice în această lume dispărută astăzi? S: (pauză. am întâlnit unul. în ciuda discordiei şi a cruzimii de pe Pământ.. Credeam că era vorba de ceva de natură sexuală. încât nu existau spa ii întunecate între ele. Am ştiut că existase o legătură între noi. se părea că soarele acelei planete intra în stadiul nova. Dr.. dar cum po i să ştii acest lucru. de asemenea. N: Cum de el putea să-şi amintească despre acea planetă fiind conştient. Acest fapt mi-a lăsat impresia că respectiva planetă era pozi ionată în apropierea centrului unei galaxii. unul fa ă de celălalt. probabil chiar galaxia noastră. Ikak.. Dr. Alte lumi au popula ii mai mici şi sunt mai armonioase. Să aduc ordine în dezordine.nu sunt atrasă de celelalte şcoli. Ştim cu to ii că Pământul este o şcoală dificilă. unele sunt. N: Ce crezi despre şcoala Pământului .

. Avea să fie o presupunere naivă. Absen a totală a întunericului de sub apă era confortabilă şi făcea construc ia locuin elor noastre mult mai uşoară”. Numărul lumilor (din jurul sorilor) care ar permite existen a vie ii depăşesc imagina ia. Sufletele care au fost în alte lumi spun că încearcă un anumit ataşament fa ă de unele dintre acestea. M-am întrebat adesea dacă visele noastre care implică zborul. contrastele fizice pot fi puternice. La începutul studiilor mele despre suflete. cu mult timp înainte ca un mamifer terestru să devină cea mai promi ătoare specie de pe Pământ pentru suflete. mă aşteptam într-o anumită măsură ca acei subiec i care îşi pot aminti alte lumi să spună că au trăit în galaxia noastră în vecinătatea soarelui nostru. Acest lucru nu pare să aibă importan ă pentru suflete. în care trăiseră ca fiin e acvatice inteligente. totuşi. Mi-a spus că sunt foarte atrăgătoare. şi poate că ne vom mai vedea cândva. M-am gândit la el totuşi.. sufletele nu sunt trimise înapoi pe o treaptă inferioară a evolu iei mentale.. situate la 10 ani lumină de Soare. Ştim că galaxia noastră cuprinde mai mult de 200 de miliarde de stele şi că se află în cadrul unui Univers despre care se speculează că ar con ine 100 de miliarde de galaxii.. Încarnările lor planetare nu sunt legate de lumile de tip Pământesc sau de bipezi inteligen i care merg pe sol. ce poate fi folositoare pentru suflete. întrucât aveam trei sori deasupra noastră. cu numai opt stele. vorbind mai mult cu ea însăşi decât cu mine). odată ajunse în trupul uman.că fusesem cândva împreună ca fragmentele unui vis. Cu toate acestea. Totuşi. lucru pe care bărba ii nu mi-l spun de obicei.S: (încurcată) El este. Am avut recent doi subiec i. N: De ce nu-mi povesteşti ce s-a mai întâmplat la petrecerea aceea? S: (râde din nou) Am crezut că vrea doar să mă aga e. Nu am avut mul i subiec i care să-şi poată aminti detalii concrete despre via a pe care au trăit-o în alte lumi. sufletele sunt frecvent aşezate în corpurile unor creaturi cu inteligen ă inferioară celei a fiin elor umane (acest lucru nu a fost valabil în cazul lui Thece). respira ia subacvatică şi alte isprăvi fizice neomeneşti au vreo legătură cu experien ele noastre fizice anterioare în alte medii. care au venit la mine în acelaşi timp pentru regresie. rezultă că sufletele sunt trimise în orice lume în care există forme potrivite de via ă inteligentă. foarte buni prieteni. pentru că am mai avut şi al i subiec i care mi-au spus că au trăit într-un mediu acvatic despre care ştiau că nu este Pământean. Ce face el oare aici? Dr. de ordinul milioanelor. Din informa iile pe care le-am adunat de la subiec ii mei. Pământul se află într-o zonă rarefiată a Căii Lactee. dacă admitem că numai o mică parte din doar 1% din totalul stelelor din galaxia noastră au planete pe care există o formă de via ă inteligentă. pe lângă faptul că au fost suflete pereche în multe vie i anterioare pe Pământ. întorcându-se acolo (de exemplu pe Pământ) periodic. Cred că sufletele traversează timpul şi spa iul pentru a se întâlni. Dr. deopotrivă dispuşi şi capabili să discute despre reparti iile lor anterioare... pentru o succesiune de vie i.. Poate că făcuseră parte dintr-un experiment Pământean eşuat. Acest lucru se poate datora lipsei de experien ă. numărul acestora va fi. fuseseră parteneri într-o minunată lume acvatică. o cunoaşte pe Kumara (apoi. slăbirii memoriei sau blocajelor impuse de ghizii maeştri spre a evita orice disconfort cauzat de întoarcerea în trupurile nePământene. Cred că s-a gândit că era mai bine să nu mai avem şi alte contacte. Bănuiesc că nu era vorba totuşi despre Pământ. Unul dintre clien ii mei de nivel mediu vorbea despre acest fapt astfel: „După o lungă serie de vie i trăite în trupuri umane i-am spus ghidului meu că am nevoie de o pauză şi că aş vrea să 112/159 . Înaintea mea. N: Cum s-a terminat discu ia ta cu acest bărbat? S: El a remarcat disconfortul meu. Unul dintre aceşti subiec i mi-a spus „Lumea mea acvatică era foarte caldă şi limpede. Nici unul dintre subiec i nu a putut să-şi amintească prea multe despre această planetă sau ce s-a întâmplat cu rasa lor de creaturi marine. Acei subiec i care sunt capabili să discute despre experien ele lor din alte lumi afirmă că. Era o situa ie Penibilă. înainte de a veni pe Pământ. Amândoi îşi aminteau plăcerea cu care se jucau sub apă şi ieşeau la suprafa ă pentru „a iscodi”. Gândi i-vă. pentru că eram atrasă de el. Dintre toate stelele pe care le cunoaştem numai 4% sunt asemănătoare soarelui nostru. pentru că nu l-am mai văzut de atunci. călătoriile în afara Pământului nefiind neapărat plăcute. Aveam nişte străfulgerări mentale.

Din moment ce trăim într-un spa iu ce cunoaşte limite de timp. Dr. cu excep ia anumitor zone. Dr. este o 113/159 . N: Bine..conjunc ia. şi aceasta este ceea ce ne străduim să devenim.. în ce fel diferă acest loc mental de universurile fizice cu stele.. A trebuit să aplic unele tehnici adi ionale de adâncire. N: Se pare că trăim într-un univers care se extinde. cum ar putea fi lumea spiritelor în afara timpului? S: Pentru că noi trăim aici într-un non-spa iu în care nu există timp.î i aminteşti? S: . N: Chiar dacă ai numit acest lucru locul Celor Bătrâni? S: Da. special al lumii spiritelor? S: Sursa este lumea spiritelor. Dr. N: Ai spus că obiectivul final al sufletelor este să caute să se unifice cu sursa supremă a energiei creative . există o conştien ă a unei puteri concentrate..să trăiască şi să moară . moare. N: Cum pot exista aceste uşi în non-spa iu? S: Deschiderile există ca nişte praguri între realită i. N: Are. cât şi despre sursă.pentru a fi folosite de sursă. da. (pauză) Vrei să faci asta pentru mine? S: Da. concentrând această putere laolaltă. Erau nişte fiin e profunde. dar posomorâte. dacă lumea spiritelor este non-dimensională. planete şi lucruri vii? S: Universurile sunt create . te rog ce sunt aceste zone. uşi de legătură. ce fel de realitate este aceasta? S: O stare constantă a realită ii. Lipsit de râsul omenesc şi de flexibilitatea fizică nu mă puteam sincroniza şi am progresat prea pu in.. de ce vorbesc sufletele despre a atinge miezul vie ii spirituale? S: Pe când suntem spirite tinere. ca pe o sursă de energie. la marginea acestei puteri. Dr. oare..” Această sarcină a fost cu adevărat dificilă pentru acest individ. ne apropiem de sfârşitul şedin ei noastre. pentru a putea vorbi cu mine despre spa iu şi timp. N: Thece. sursa se află cumva într-un spa iu central.. pentru că te-ai obişnuit foarte mult cu atributele min ii şi ale corpului uman”.. Deschideri prin care să putem intra într-un univers fizic în care există timp. Aş vrea să ne întoarcem încă o dată la discu ia despre sursă şi creator. Locul spiritelor este sursa.. opusă realită ilor lumilor dimensionale care sunt materiale şi schimbătoare. N: Dacă sursa reprezintă întreaga lume a spiritelor. N: Bine. N: Spune-mi.. Mă apropiam de faza finală a şedin ei mele cu protagonista Cazului 23. S: Sunt. Clientul meu a insistat şi i s-a dat o via ă în ceea ce a fost descris a fi „O lume plină de culoare în care exista o specie de fiin e mici şi dense. în cele din urmă. Dr. trecutul. Via a aici. prezentul sau viitorul vreo relevan ă pentru sufletele care trăiesc în lumea spiritelor? S: Numai ca mijloc de a în elege succesiunea din formă fizică. cu fe e albe ca ceara. Dr. Dr.. Dr. noi sim im putere peste tot în jurul nostru şi avem sentimentul că ne aflăm . N: Explică-mi. Dr. dar sentimentul este acelaşi. El m-a avertizat: „S-ar putea să nu î i placă schimbarea aceasta chiar acum. Dr.merg pentru o vreme într-un alt tip de mediu. Dr. N: Atunci. se poate contracta din nou şi. dacă inem cont de faptul că umorul şi râsul sunt caracteristici esen iale ale vie ii sufletelor în lumea spiritelor. care nu zâmbeau niciodată. Dr. ei sunt parte a puterii concentrate a sursei care ne sus ine ca suflete. pe măsură ce creştem.. deoarece voiam ca Thece să ajungă la cele mai adânci ascunzişuri ale min ii sale supraconştiente. po i descrie creatorul în termeni mai omeneşti? S: Ca pe fiin a lipsită cu totul de individualitate (fără un eu individual).

timpul se opreşte. prezentului şi viitorului. acest lucru ar putea reprezenta o sferă finită. Sunt oare celelalte universuri fizice altele decât cel care con ine Pământul? S: (vag) Sunt. Dr. mă gândesc la teoriile despre spa iu şi timp ale astrofizicienilor care consideră că lumina şi mişcarea sunt o uniune a timpului şi a spa iului care se curbează înspre el însuşi.. clien ii vor fi adesea surprinşi de cât de unificat este timpul în lumea spiritelor. Le-am sugerat subiec ilor mei că. Când subiec ii mei spun că se deplasează ca suflete pe linii care se curbează. Înainte de a încheia şedin a cu această clientă foarte avansată. Ca atare. Ei neagă ideea oricăror bariere dimensionale. dar totuşi nu-mi oferă prea multe informa ii în sprijinul părerii lor. Se petrece.neschimbare. Mergând dincolo de legile gravită ii ale lui Newton. Aici ei percep timpul acum ca o unitate omogenă a trecutului.. Mecanica cuantică este o ramură modernă a fizicii care investighează toate mişcările subatomice din punct de vedere al nivelurilor energetice electromagnetice. Unii au numit acest loc inima sau respira ia lui Dumnezeu. din energia luminii.” În mod normal. Ei spun că dacă spa iul se curbează suficient de mult.. este doar o expresie a schimbării. ar trebui să adaug că majoritatea persoanelor care se află în hipnoză adâncă sunt capabile să vadă dincolo de o realitate Pământeană a spa iului tridimensional. fără să prezinte proprietă ile gravita iei. pot să o facă . Probabil. astfel încât ele să-şi poată aprecia mai uşor evolu ia. o schimbare când îi conduc în lumea spiritelor şi în stare supraconştientă. oare nu contrazice acest fapt conceptul de unitate a trecutului. unde toate lucrurile din via ă sunt considerate a fi în cele din urmă non-solide şi existând într-un câmp unificat. mi se pare coerent că adep ii fizicii cuantice au lansat ipoteza că timpul. Protagonista cazului 23 spune că lumea spiritelor însăşi este sursa crea iei. conform cărora spa iul fizic este înfăşurat sau încercuit în bucle cosmice ce crează „guri” de hiperspa iu şi găuri negre care ne pot conduce în afara universului nostru tridimensional. însă. În stare subconştientă. mă gândesc la similarită ile cu teoriile astronomice actuale. mai degrabă decât un absolut cu trei faze. dacă lumea spiritelor le pare a fi rotundă şi să se curbeze când ei călătoresc rapid ca suflete. geografia spa iilor sufletelor are o consisten ă moale şi deschisă pentru persoanele aflate în stare supraconştientă. temperaturii. pentru a se potrivi cu sursa. Cercetările mele îmi indică faptul că iluzia progresiei timpului este creată şi sus inută pentru acele suflete ce vin spre şi din dimensiuni fizice (care sunt obişnuite cu astfel de răspunsuri biologice. când îmi ascult clien ii vorbind despre zone temporale şi tunelele de trecere în alte dimensiuni. Notă: O aplica ie majoră a pragurilor temporale folosite de suflete va fi examinată în capitolul următor dedicat alegerii vie ii. în realită i alternative nelimitate de timp. descrise ca „valuri (sau inele) care ies dintr-o apă tulburată... Subiectul cazul 22 a definit spa iul sufletelor ca pe un „material” şi am avut chiar subiec i care dădeau lumii spiritelor calitatea „pliurilor unei rochii nefinisate. într-adevăr. Dr. conceptele despre spa iu şi timp ale astrofizicii şi metafizicii sunt apropiate. Ei simt uneori efectele unei mişcări ondulatorii. Secundele în lumea spiritelor par a reprezenta ani pe Pământ. subiec ii mei experimentează un timp cronologic cu vie ile lor trecute şi prezente care se aseamănă cu ceea ce ei percep în timp ce sunt conştien i. închisă. 114/159 . exceptând formulările metaforice. elementele ac iunii succesive în timp sunt de asemenea considerate a fi unificate de frecven a undelor de lumină şi de energia cinetică. nu îl contrazice. fâşâind înainte şi înapoi”. suave. cum ar fi vârsta). N: Vrei să spui că sufletele pot intra în camerele diferitelor realită i fizice prin uşi spirituale? S: (încuviin ează) Da. realită i diferite. N: Atunci când vorbeşti despre universuri foloseşti pluralul.şi chiar o fac. pentru aceia dintre noi care nu trec pragul într-un univers al substan ei şi timpului. Odată ce arăt că sufletele experimentează sentimentul trecerii timpului în mod cronologic în lumea spiritelor. Când şedin ele lor se sfârşesc. prezentului şi viitorului? Nu..

există o descărcare explozivă. măsoară durata călătoriei raportându-se la timpul de care au nevoie pentru a-şi atinge destina iile prin efectul de tunel din lumea spiritelor. ei descriu substan a spirituală ca fiind uşoară sau grea. nedivizându-şi niciodată sufletul de mai mult de două ori în acelaşi timp... Sursa e peste tot în jurul nostru. Înăuntrul unei inimi care bate. afirmă cu to ii că acesta reprezintă realitatea lor ultimă. Unele dintre vie ile sale adulte au durat numai câteva luni în timp Pământean. Dr. ar fi ca şi cum aş decoji un fruct de anghinare de toate învelişurile sale pentru a ajunge la miez. atunci când am fost împins afară eram copil. ca şi cum am fi. te reîntorci spre un punct originar. cu pu ini oameni şi despre o versiune simplă şi liniştită a Pământului. Eşti de multă vreme un suflet. când am încercat să caracterizez întreaga lume a spiritelor ca pe un spa iu gol. M-am decis să închei şedin a cu câteva întrebări referitoare la geneza întregii crea ii.. Când sufletele efectuează călătorii intergalactice sau interdimensionale. N: Dar ai spus că.i alte câteva întrebări referitoare la sursă.. dar că era mai aproape de Pământ decât multe planete din propria noastră galaxie.. sursa pulsează. aşadar cum te raportezi tu însă i la unicitatea crea iei despre care îmi vorbeai mai devreme? S: (pauză lungă) Prin senza ii de mişcare. din cauza condi iilor planetare locale şi a duratei de via ă foarte mici a formei dominante de via ă. Vorbind despre o „planetă edenică”. dinspre sursă. l-am întrerupt. Cred că celelalte universuri. mare sau mică. S: Da. Un subiect avansat mi-a spus că a trăit într-un număr de lumi în lunga sa existen ă. Am mai intervievat-o pe Thece pentru un timp şi am observat că obosise.. da. sunt create în scopul de a furniza medii propice pentru dezvoltarea sufletelor în fiin e pe care noi nici măcar nu putem să ni le imaginăm. Dr.spre coeziune şi unitate. Deşi subiec ii cazurilor mele nu pot explica pe deplin locul în care locuiesc sufletele lor. referirile lor la alte dimensiuni fizice nu sunt constante. oamenii afla i în transă au refuzat acest termen.... aş vrea să închei şedin a punându.. când adolescen a mea se sfârşeşte. altele decât al nostru.. Este important pentru cititor să în eleagă că atunci când oamenii îşi amintesc vie ile trăite în alte lumi. Dr. Mărimea regiunilor spa iale implicate şi pozi ia relativă a lumilor una fa ă de alta sunt de asemenea importante. ei par să nu fie limita i de constrângerile dimensionale ale universului nostru. Dr. ideală. S:. nici un centru. vie ile noastre se petrec mişcându-ne spre interior. de fapt. În vreme ce realitatea absolută din lumea spiritelor pare să rămână constantă în mintea oamenilor în timpul hipnozei.presiunii sau ale timpului terestru asociat unui univers fizic haotic. nu putea să fie la numai câ iva ani lumină de Pământ?” El mi-a explicat cu răbdare că respectiva planetă nu se află în universul nostru. sunt atras înapoi. nici aproape de universul nostru fizic. Acum. N: Şi tu te îndrep i spre centrul acestei surse de energie? S: Nu există. pe măsură ce sufletul tău avansează în cunoaştere. densă sau rarefiată. După aceea. La început există o migra ie exterioară a energiei sufletului. vid. Pu ini subiec i pot păstra acest nivel de receptivitate spirituală o perioadă mai mare de timp. N: Înapoi unde? 115/159 . Dacă aş putea să mă detaşez şi să îndepărtez toate aceste realită i alternative din min ile subiec ilor mei.. atunci când compară experien ele lor ca suflete cu via a de pe Pământ... Dr.. N: Felul în care descrii acest proces mă face să mă gândesc la un organism viu ce se extinde şi se contractă. în mod curios. el a adăugat că această lume nu este departe de Pământ. „O. Totuşi.. După ce am ascultat relatările câtorva subiec i cu privire la realită i dimensionale multiple. Un subiect în transă nu vede lumea spiritelor nici ca fiind departe. N: Thece. am rămas cu impresia că ei cred că există o confluen ă a tuturor acestor curen i dimensionali într-un mare fluviu al lumii spiritelor. apoi o revenire. Oricum..

. unul dintre visurile mele. În acest fel.i putea explica bine. N: De ce ar avea nevoie o sursă. noi adăugăm ceva la construc ia vie ii. supraveghind ce se întâmplă. Fuzionând cu ea.... în elepciunea noastră mai mare face ca şi sursa să fie mai puternică. N: Dacă această sursă energetică explozivă şi multicoloră se prăbuşeşte în ea însăşi. Dr.nu e cumva acest lucru dovada faptului că nici sursa însăşi nu e cu totul perfectă? S: (pauză) Sursa crează pentru propria sa împlinire.. în cele din urmă toate florile? S: Nimic nu se prăbuşeşte. Dr.. Dr. în frumoasa diversitate a crea iei. S: (suspină) E ca şi cum sufletele sunt parte a unei explozii electrice masive care produce un efect de halou.. N: Poate că ai putea să-mi descrii această sursă de energie folosindu-te de culori.. ne scufundăm tot mai mult în lumina mai închisă la culoare. Şi.. să ne dea via ă. e tot ce putem şti şi ne gândim că dorin a creatorului este de a se exprima pe sine prin.. Dr. este acelaşi lucru cu a privi cum se deschide prima floare a primăverii.. N: Şi crezi că sursa a devenit mai puternică prin existen a noastră ca suflete? S: (pauză lungă) Cred că perfec iunea creatorului este. Lumina mai închisă este ea însăşi un. ori mai în eleaptă... care este în aparen ă deja perfectă să creeze o inteligen ă ce nu este încă perfectă? S: Pentru a ajuta creatorul să creeze. N: Acesta este motivul pentru care sursa doreşte să facă acest exerci iu? S: Da. în afara cazului în care totuşi îi lipseşte ceva? S: (ezitând) Ceea ce în elegem ca fiind. plină cu o prezen ă cunoscătoare.. N: Thece. despre care speră că se vor amplifica . şi noi avem încredere în această decizie şi în procesul de revenire la originea vie ii. Noi venim.. că există.. explicând cu ajutorul lor mişcarea sufletului şi scopul crea iei. S: Din cauză că eu nu sunt suficient de aproape de conjunc ie pentru a. aş vrea să mă ascul i cu aten ie.ştim asta cumva. luminând marginea cu o nuan ă albicioasă. sursa noastră.. Să particip la propria noastră concep ie este. Trebuie să mori de foame pentru a aprecia cu adevărat hrana. Dr.. vor muri. devii conştient şi de alte flori şi. o bucurie nemărginită.S: Spre interiorul sursei.. din cauza unui păcat originar sau a vreunei căderi în dizgra ie în lumea spiritelor? S: Asta e o prostie.. ce se află peste tot.. Dr. N: Aici e aici. Dr.... prin autotransformare şi înăl are la nivele superioare de realizare. Dr... Dr. astfel încât noi să putem ajunge la perfec iune. pe măsură ce floarea se deschide mai mult.. În acest. pentru a fi amplifica i... Cum ar putea ceva ce este absolut să devină mai absolut. Dacă sursa are nevoie să devină mai puternică.. N: Cum po i descrie momentul când ai conştientizat pentru prima dată identitatea ta ca suflet.. Transformarea ne dă scop. Dr.. N: Aşadar. dincolo de care sim im o căldură intensă. naşterea noastră... pe măsură ce creştem. am putea cunoaşte vreodată 116/159 . şi această floare eşti tu. Conştien a noastră începe la aceste margini de lumină strălucitoare şi. N: Îmi vine greu să vizualizez o divinitate a crea iei ca pe o lumină rece şi întunecată. N: Ai vrea să fii părintele unor suflete? S:. sursa se apucă să creeze în mod deliberat suflete imperfecte şi forme de via ă imperfecte pentru acestea. să.i fie frig pentru a în elege binefacerea căldurii şi să fii copil pentru a în elege valoarea părin ilor. după ce ai fost împinsă afară din acest halou? S: A fi. sursa este eternă. Între inută şi îmbogă ită de faptul că-şi împarte cu noi... Noi nu vom muri niciodată ca suflete . folosind o diviziune a energiei sale divine şi creând inteligen e mai mici. Dr. şi care trăieşte! Dr. N: Sunt for ate sufletele să se desprindă de sursă şi să vină în locuri cum este Pământul. N: Dacă spiritele noastre nu ar trăi experien a vie ii fizice... Dr. posibilitatea de a ajunge la perfec iune şi că aceasta reprezintă extensia maximă a sa însăşi.. acoperământ.. spre a se extinde ea însăşi? S: Da. halou circular este o lumină de un roşu închis care pâlpâie.

Sufletul trebuie acum să asimileze toate aceste informa ii şi să treacă la ac iune. oare. cu afec iune şi chiar cu nostalgie de plăcerile fizice ale vie ii de pe Pământ. pentru o nouă via ă fizică? • Ce lec ii vreau să urmez în mod special pentru a avansa în cunoaştere şi dezvoltare? • Unde ar trebui să merg şi cine ar trebui să fiu în via a viitoare. doamna mi-a spus că dacă ar fi avut idee de ce zăcea în ea. Odată revenite în lumea spiritelor. Mi-am exprimat recunoştin a pentru oportunitatea pe care mi-a oferit-o. Acest lucru este mai cu seamă adevărat când nu ne-am apropiat prea mult de obiectivele noastre la sfârşitul unei vie i fizice. Dr. de asemenea. sufletele au re ineri chiar şi fa ă de părăsirea temporară a unei lumi a în elegerii de sine. natura frumosului e de a dori să se manifeste. Zâmbind. multe suflete încarnate se simt singure şi anonime în mijlocul unei popula ii impersonale. Când rănile unei vie i anterioare s-au vindecat şi ne-am refăcut în întregime. în ciuda faptului că au o familie şi prieteni pe Pământ. Sesiunile de pregătire cu consilierii şi colegii noştri ne-au sprijinit în efortul spiritual de a ne pregăti pentru următoarea via ă. sim im chemarea unei manifestări fizice a identită ii proprii. cât şi greşelile şi realizările noastre au fost toate evaluate spre a putea fi stabilit un traseu optim al încercărilor viitoare. energia sa sublimă s-ar micşora din lipsă de expresie? S: (suspină) Probabil că acesta e scopul. sufletele noastre fiind implicate acolo în cele mai adânci şi mai intime rela ii de dăruire nesfârşită şi eternă. misticii sufi i aveau un proverb . în care convie uiesc în libertate şi fericire. dar nu le-am cunoaşte. Pe când o scoteam din transa adâncă era ca şi cum s-ar fi întors la mine de dincolo de timp şi de spa iu. şi anume de a lucra cu ea la un nivel atât de avansat. ar fi putut refuza să lucreze cu mine. Sufletele trebuie să se pregătească să lase în urmă o lume a în elepciunii absolute. Pe când ne luam rămas bun. pentru a avea condi ii optime 117/159 . Sper ca prin intermediul cazurilor mele să demonstrez că în lumea spiritelor se întâmplă contrariul. Ar fi ca şi când energia ta spirituală ar cânta game la pian cu o singură notă. Am văzut cât de obosite pot fi sufletele atunci când se reîntorc în lumea spiritelor. prin urmare. Identitatea noastră spirituală este cunoscută şi apreciată de o multitudine de alte entită i. N: Şi crezi că dacă sursa nu ar crea suflete pentru a creşte şi a se dezvolta.creatorul fiind binele absolut şi. frumosul absolut. Această decizie nu este una uşoară. Karma şi ac iunile noastre trecute. m-am gândit la ultimele ei afirma ii. În Persia Antică. ca suflete ne amintim.aceste lucruri despre care îmi vorbeşti? S: Am şti că există. pentru a întâlni cerin ele fizice şi mentale ale trupului omenesc. sufletul este motivat să înceapă procesul de încarnare. în cele din urmă. de al căror sprijin nu încetăm să ne bucurăm niciodată. dar. pentru a merge într-un mediu terestru plin de incertitudini şi temeri generate de oameni agresivi şi competitori. Am încheiat şedin a cu această ultimă afirma ie profetică a Thecei. Întinerirea energiei noastre şi propria evaluare a sinelui durează mai mult la unele suflete decât la altele. camaraderiei şi a compasiunii. 12 ALEGEREA VIE II VINE vremea când sufletul trebuie să părăsească iarăşi sanctuarul lumii spiritelor pentru o nouă călătorie pe Pământ. Multe dintre ele nici nu vor să se mai gândească la o nouă întoarcere pe Pământ. Dacă mediul nostru spiritual e greu de lăsat în urmă. referitoare la sursa vie ii. pe baza următoarelor trei decizii esen iale: • Sunt pregătit.

în urmă cu 7000 . atunci inventarul sufletelor trebuie să fie cu adevărat astronomic. Fără îndoială. Între anii 1000 şi 1500 d. Totuşi. După 1700.5000 ani.2010 e de aşteptat ca popula ia lumii să se dubleze. Acest lucru poate fi adevărat într-o anumită măsură. Există specialişti în reîncarnare care consideră că numărul oamenilor ce trăiesc astăzi pe Pământ se apropie de numărul total al sufletelor care au trăit aici vreodată. dezvoltarea comer ului. chiar mii de ani între vie ile lor în culturile nomade din Paleolitic. de regulă. unde şi cine anume vor să fie în vie ile lor fizice. care are o formă de via ă potrivită cu sarcinile pe care le aveau de îndeplinit. Media estimată este de circa 50 de miliarde de oameni. Nu există nici o îndoială că ghizii noştri au o mare influen ă în această privin ă. Din jurul anului 1900. pe care eu o consider totuşi mică. Anumite suflete petrec mai pu in timp în lumea spiritelor. implicând un suflet aflat la un nivel inferior de dezvoltare. nu semnifică numărul vizitelor făcute de diferite suflete. Există convingerea că există întotdeauna noi suflete disponibile pentru a umple orice nevoi ale creşterii demografice. acele entită i care nu şi-au terminat treburile se mută în alta. Cazul ce urmează ilustrează o scenă spirituală tipică. Estimările indică faptul ca în intervalul 1970 . vie ile lor sunt adesea despăr ite de perioade de 500 ani. subiec ii mei raportează că au trăit vie i mai dese. pentru a-şi accelera dezvoltarea. observ că. Am spus că sufletele au libertatea de a alege când. în timp ce altele se opun vehement ideii de a o părăsi.. Această cifră.000 de ani variază. Pământul are cu siguran ă o nevoie crescândă de suflete. clien ii mei au o medie de o via ă la două secole. Este evident că astăzi Pământul are mai multă nevoie de suflete decât avea în trecut. Pentru un suflet etern. Odată cu ridicarea oraşelor. majoritatea subiec ilor au mai trăit cel pu in o via ă întrun secol. Când i-am întrebat pe clien ii mei despre inventarul sufletelor disponibile. Această creştere a numărului încarnărilor sufletelor a fost contestată pe motiv că amintirile vie ilor trecute sunt cu atât mai proaspete. cu cât oamenii afla i sub hipnoză se apropie de via a lor actuală. în faza de orientare ce urmează imediat după moarte. Dacă planeta noastră este doar un exemplu între toate celelalte popula ii inteligente existente în univers.Hr. văd că încarnările sufletelor se măresc propor ional cu creşterea demografică. şi cu accesul mai uşor la hrană. S-a estimat că în anul 1 popula ia lumii era în jur de 200 milioane de oameni. Re ine i că aceleaşi suflete continuă să se reîncarneze şi că mai sunt şi cele care ocupă mai multe trupuri în acelaşi timp. mi-au răspuns că ar trebui să-mi fac griji mai curând pentru că planeta noastră va muri din cauza suprapopulării decât că s-ar epuiza rezervele de suflete. Când studiez cronologia încarnărilor clien ilor mei. Frecven a încarnării sufletelor pe Pământ este inegală. Totuşi. În 1800 popula ia lumii crescuse deja de patru ori. indiferent de cererile demografice de pe planetele pe care au fost repartizate. Estimările demografilor cu privire la câ i oameni au trăit pe Pământ în ultimii 200. Astăzi avem peste cinci miliarde de oameni. având ca scop determinarea măsurii în care suntem pregăti i să ne naştem din nou în forma fizică.de a lucra la obiectivele mele? Sufletele mai bătrâne se încarnează mai pu in. Odată cu apari ia agriculturii şi a domesticirii animalelor din Epoca Neolitică. dar dacă o via ă este importantă. aceasta medie s-a schimbat la o via ă într-un secol. enorma explozie demografică pe Pământ constituie principalul motiv pentru care sufletele vin aici mai des. tot de patru ori. tot astfel există nişte discu ii pregătitoare cu sfătuitorii noştri spirituali înainte de a părăsi lumea spiritelor. pentru ca după numai 170 de ani să crească din nou. ea va fi păstrată întotdeauna vie în memorie. există o pauză de sute. Aşa cum avem parte de o discu ie. ciclul încarnărilor pare a fi reglat mai mult de dorin a interioară a acestuia decât de nevoia trupurilor gazdă ce evoluează într-un univers planetar. Când o lume moare. 118/159 .

N: Când ai realizat prima oară că ai putea să te întorci pe Pământ? S: O voce blândă mi-a apărut în minte şi mi-a spus: „Ar fi timpul..N: Unde crezi că ai putea fi atunci? S: Am impresia că se face o colonizare în altă parte . de asemenea.va fi mai pu in aglomerat. Era atât de sătul de via a de pe Pământ.. poate nu. datorită.N: Să ne întoarcem la ce spuneai despre impulsul pe care-l dau instructorii oamenilor pentru a părăsi lumea spiritelor. nu-mi este prea clar. încât nu dorea să se mai întoarcă.n-am în eles exact. Dar nu se adapta bine. unii mi-au spus că popula ia Pământului va fi redusă considerabil până la sfârşitul secolului al XXII-lea. Ei văd. S: (deranjat de remarca mea) Nu este deloc aşa! Mark era doar descurajat şi avea nevoie de încredere pentru a continua să încerce. pe lângă Pământ. Încuraja atunci când este timpul. Dr.N: Po i insista să rămâi? S: Păi..dar tot cu oameni. prietenul meu..N: Îndoctrinări! Acest lucru mă duce cu gândul la constrângere. cred că da. până voi termina. A spus ca nu-şi mai poate aduce nici o contribu ie. Mark şi-a dat seama că s-a înşelat în privin a abilită ilor sale şi s-a întors. Mark. Lui Mark i-a fost arătat că îi ajutase pe cei din jurul lui. instructorii nu te for ează să pleci. da.Cazul 24 Dr... Dr. Dr.N: Crezi că eşti pregătit să te întorci pe Pământ? S: Da..N: Cine este această voce? S: Instructorul meu. subiectul cazului 10 ne vorbeşte despre felul în care sunt „remodelate” sufletele care au acumulat prea multă energie negativă pe Pământ. pe Pământ. mai există şi o altă lume. Dr. Îndoctrinări... Dr. Dr. Voi avea mai multe de spus despre aceste lucruri în cazul următor..N: A trăit multe vie i? S: Nu. dar instructorii nu vor să ne învârtim prea mult pe aici.. procedeu ce permite anumitor subiec i să vadă frânturi ale viitorului ca pe nişte scene incomplete. M-am pregătit pentru asta. Notă: Opusul regresiei într-o via ă trecută este progresia într-o via ă viitoare.. Ai prefera să nu facă acest lucru? S: Oh.. în cele din urmă. Detaliile referitoare la viitor sunt întotdeauna limitate.N: Ce s-a întâmplat cu Mark până la urmă? S: După încă o serie de. Dr. Mi-ar plăcea să rămân. Dar va trebui să studiez foarte mul i ani Pământeni. nu chiar. Ei nu te for ează în nici un fel... dacă nu vrem să ne plafonăm.N: Ce au făcut profesorii cu el? I s-a permis să rămână în lumea spiritelor? S: (reflectând) Alegem să ne naştem din nou atunci când se hotărăşte că suntem pregăti i pentru acest lucru.. 119/159 .. amneziei ce se instalează din motive karmice.. Dr.N: Ce înseamnă acest lucru? S: Pământul va avea mai pu ini oameni.. Dr. Dr. pentru că sunt foarte maniera i. nu crezi?” Dr. oameni trăind în clădiri ciudate în formă de cupolă..N: Cunoşti pe cineva care nu a vrut să revină pe Pământ dintr-un motiv sau altul? S: Da. Unora dintre noi le trebuie un impuls atunci când se consideră că suntem din nou pregăti i.N: Crezi că vei merge tot pe Pământ şi când te vei apropia de sfârşitul încarnărilor tale? S: (pauză lungă) Ah.. referitor la sufletele dislocate.. Dr. în parte din cauza deteriorării solului şi a schimbărilor atmosferice... presupun. E copleşitor.. (râde) Dar au ei metodele lor de a te. Notă: În capitolul patru.. De exemplu.

Odată ce un suflet a decis să se reîncarneze.N: Ce faci atunci când eşti pregătit pentru o nouă încarnare? S: Merg într-un loc special. Nu aş avea nici o satisfac ie fără vie ile mele fizice. Având în vedere această practică spirituală. studiile sale vor dura mai mult. Subiectul cazului 22 îl consideră ca fiind o lume în sine. pe de alta. am ales un subiect de sex masculin. Imagina i-vă că face i o repeti ie cu costume înainte de a intra. Acestea sunt modificări mai serioase decât refacerea primară ce se pare că a fost folosită în cazul sufletului obosit al lui Mark. spa iul orientărilor menit sufletelor care se întorc poate contrasta cu spa iul de alegere a vie ii. Cred că po i să stai aici şi să nu te mai naşti niciodată în formă fizică dacă urăşti atât de mult acest lucru.. când intrăm în spa iul de alegere a vie ii. şi în aceeaşi situa ie. Dr.N: Ce po i să-mi spui despre situa ia inversă. fără ghizii lor. în viitor. Amândouă implică evaluări ale vie ilor pentru suflete aflate în tranzit. suntem plini de speran e. create anume pentru ca sufletul proaspăt întors să se simtă bine. dar asemănările se opresc aici. Am început să cred că lumea spiritelor. a cui anume vrem să fim. S: Sunt emo ionat. ca întreg. de evenimente şi de participan ii la acestea. nevoia restaurării sufletelor afectate. 120/159 . Alegerea. Aici. următoarea etapă în procesul de întoarcere este aceea de a fi îndrumat către locul de alegere. când un suflet insistă să se întoarcă imediat pe Pământ. Mi s-a spus că acest spa iu seamănă cu o sală de cinema. Aceasta deoarece avem sentimentul că ne-am fi putut descurca mai bine în via ă. a vie ii. menit sufletelor ce pleacă.Cazul 22 men iona. Înainte de a pleca. un suflet să refuze categoric să se nască din nou? S: (pauză) Da. Dr. to i îşi dau seama că trebuie să se odihnească şi să reflecteze. întotdeauna există un ghid care interac ionează direct cu noi. spune-mi atunci ce părere ai despre perspectiva unei noi vie i. jucând diferite roluri în diverse locuri. Spa iile de orientare sunt descrise ca nişte locuri mici. Dr.. evaluări ce includ scene de pe Pământ. care dispare după o vreme. Dar instructorii i-au spus lui Mark că dacă nu trăieşte într-un trup. Instructorii te ajută să în elegi că graba de a te întoarce undeva ca nou-născut nu schimbă circumstan ele mor ii tale. Înainte de a se decide cine vor fi în noua via ă. pierzi mult. Este o reac ie impulsivă. într-o anumită perioadă de timp. potrivite pentru discu ii intime. Acest loc agitat şi stimulator este descris a fi mult mai mare decât alte zone de studiu spiritual. pe de o parte a timpului şi a locului încarnării şi. Dacă subiec ilor mei le vine greu să descrie anumite locuri spirituale. promisiuni şi aşteptări măre e. Dacă ratezi ocazia unei experien e directe. bine informat despre felul în care sufletul lui este ajutat să ia deciziile potrivite. Am fost pu in intrigat de această procedură până când am realizat că un suflet este puternic influen at de condi iile culturale. propriu-zis. folosind descrieri deosebit de asemănătoare. poate. Dr.N: Dacă ghizii nu vă for ează. În cele din urmă. în care energia transcendentă modifică timpul pentru a permite studiul planetar. oare. începem având posibilitatea de a vedea cum ne-am putem integra în anumite medii. nu func ionează uniform. sufletele îşi vor alege un scenariu. de asemenea.N: Bine. sufletele sunt realmente singure. pentru o mai bună în elegere a acestui proces. Pentru a ne vorbi despre acest lucru. în timp ce evaluează op iunile noilor vie i. Pe de altă parte. Toate regiunile spirituale sunt văzute de sufletele care călătoresc având aceleaşi proprietă i eterice. dar cu aplica ii diferite. cei mai mul i vorbesc cu plăcere despre zona de alegere a vie ii. Apoi aten ia ne este îndreptată asupra oamenilor care trăiesc în aceste locuri. ca adult. să zicem după o moarte prematură? S: Am văzut şi astfel de cazuri. însă atitudinea noastră mentală în acest loc poate fi oarecum defensivă. Cu toate Acestea. sufletele se gândesc când şi unde anume doresc să meargă pe Pământ. nu reprezintă două decizii complet separate. în noua via ă. am împăr it selec ia vie ii şi alegerea finală a unui trup în două capitole. Acest lucru ar putea să se întâmple doar dacă ai putea renaşte imediat. în care sufletele au posibilitatea de a se vedea în viitor. Ca o ilustrare în acest sens.

Mă uit la ele..N: Ce se întâmplă după ce ai decis că vrei să te întorci pe Pământ? S: Păi.mereu este aşa .. (vesel). locuri. dar nimic nu este cu adevărat solid. (absorbit) Aaa .N: Continuă. Dr. Dr. prezen a îndrumătorului meu mă înso eşte de asemenea.N: ce se întâmplă mai departe? S: (emo ionat) Simt un moment de linişte . oglinzi. licăresc ca nişte bucă i de sticlă. Sunt emo ionat gândindu-mă la ce mă aşteaptă.. pu in neliniştit. dar energia mă relaxează. atunci când eu şi instructorul meu cădem de acord că este timpul potrivit.. Cunosc acest oraş.. ecranele se curbează în jurul meu. ceva căruia îi pasă. Eşti pregătit să mergem? S: Da... S: Sunt goale.. plină de lumină şi sunet. Nu mă simt singur. cred că trebuie să fie mai multe. trei! Sufletul tău se îndreaptă acum către spa iul de selec ie a vie ii. Dr... Dr..N: Ecrane aşezate de-a lungul pere ilor? S: Par a fi chiar pere ii. Ce-mi mai po i spune? S: Este o....N: Ce vezi? S: New York-ul.mai multe 121/159 .. Va fi interesant...... S: Mesajul meu este primit de coordonatori.. Dr.. Unde se află sufletul tău fa ă de ecrane? S: Plutesc în mijloc.....N: Cine sunt aceştia? Nu se ocupă ghidul tău de toate aranjamentele pentru încarnare? S: Nu chiar. lumina este atât de intensă.. Noi îi spunem Inelul Destinului.. Conştientizez ceva ce se îngrijeşte de mine. care chiar ne ajută să vedem posibilită ile vie ilor noastre în Inel. Dr. cu imagini şi sunt culori. El vorbeşte cu coordonatorii.. când voi ajunge la trei..N: Ai cerut tu să vezi New York-ul? S: Am discutat despre întoarcerea mea acolo. Dr.. Sunt tras spre interior. Dr.N: Continuă să-mi relatezi. transmit gânduri...N: Spune-mi mai multe despre aceste ecrane.N: Există un singur loc de genul acesta în Lumea Spiritelor? S: (pauză) Oh.Cazul 25 Dr.. dar nu le pot vedea..N: Bine. Dr. oameni. odată intrat în interiorul Inelului.... nu. Ecranele prind via ă. mişcându-se.N: Î i este frică? S: Hmm.s-a schimbat . for ă concentrată de energie. un balon uriaş .. Dr.....N: Continuă.. S: (pauză lungă). este circular.. Dr. hai să mergem împreună în Inel.. privind panorama vie ii peste tot în jurul meu. deocamdată nu reflectă nimic... printr-o pâlnie. la urma urmei am mai fost aici. Ce vezi mai departe? S: Inelul este înconjurat de ecrane .. Dr... elastic.. Dr.. doi. Dr. ac iune.N: Continuă să îmi relatezi totul.N: Bine.apoi este ca şi cum cineva a pornit proiectorul într-o sală de cinema. Explicămi ceea ce vezi. care sunt primele tale impresii? S: (vocea îi scade)Sunt. este un pic mai întunecat...N: Unu. Dr. Când voi termina de numărat. vei avea capacitatea de a.i aminti toate detaliile acestei experien e.. Plutesc deasupra Inelului.N: Ce este Inelul? S: Este locul unde mă duc acum. Dr... totul este.

Opririle sunt răscruci cruciale ale drumurilor vie ii. Notă: Liniile de călătorie sunt un termen de care am mai auzit vorbindu-se şi mai înainte.. Văd linii ce converg în diferite puncte într-o serie de scene.. te mişti de-a lungul pistei.este mai zgomotos ca niciodată. Dr. liniile marchează drumurile printr-o serie de evenimente în timp şi spa iu? S: Da.. scanerul. Acum vreau să-mi spui ce ar trebui să faci în Inel ? S: Voi ac iona mental panoul de comandă. acum am acces direct la ac iune. dar asta e tot ce îmi vine în minte pentru a.. ce faci apoi? S: Înghe scena pe ecran pentru a putea intra în ea...N: Nu-i nimic.N: Creezi scene de via ă în acest timp? S: O. transformă. Dr. pista este controlată în inel şi transmisă mie.N: Ca şi când ai pune o casetă video cu butoane de start.. (vezi Cazul 14)..N: Ai zice că acest dispozitiv se aseamănă cu un computer? S: Un fel de. astfel încât să pot urmări ac iunea... Dr. nu! Eu doar controlez mişcările lor în timp pe linii. apoi punctele se aprind pe linii când vreau ca scena să se oprească. implicând decizii importante.N: Ce? Vrei să spui că devii tu însu i parte din scenă? S: Da.N: Ce transformă? S: Comenzile mele. S: Îi voi ajuta pe coordonatori să schimbe imaginile de pe ecran ac ionând mental asupra scanerului..N: Şi tu vezi aceste obiecte mecanice într-o loca ie spirituală? S: Ştiu că pare o nebunie. Dr. sunt înregistrate pe panou. Este ca şi când m-aş afla în carlinga unui avion..N: De ce faci toate acestea? S: Scanez.N: Bine. Func ionează ca un sistem de urmărire care. Oricum.clădiri.N: Aşadar. vei ac iona proiectorul ca şi cum ai lucra într-o sală de cinematograf? S: (râde) Nu proiectorul.N: Voi reveni la New York în câteva minute.N: ce altceva îmi mai po i spune despre aceste linii? S: Liniile de energie sunt.N: A. Dr. S: (pauză) Am preluat controlul. scanezi imaginile şi te hotărăşti să te opreşti. Mintea mea se conectează cu scanerul pentru a controla mişcările scenelor pe care le urmăresc. Dr. Dr.N: Pozi ionează-te la pupitru şi fii tu operatorul. nu sunt filme adevărate. în alte regiuni spirituale. pentru a descrie tranzi ia sufletului. Spune-mi.. stop. în timp ce vei continua să-mi explici totul. Dr.N: Şi aceste scene se mişcă constant în jurul tău? S: Da. Spune-mi numai ce trebuie să faci cu panoul de comandă. Privesc exact via a ce se desfăşoară în New York.i face griji din pricina asta. evenimente care fac necesară luarea în considerare şi a altor posibilită i de alegere.posibilită i.i explica ceea ce fac... Dr. nu. Dr. Dr.şi maşinile. Dr. Dr.. drumuri cu puncte de lumină colorată ca nişte borne pe care le pot mişca înainte.N: Ce-i acesta? S: Un dispozitiv de scanare în fa a ecranelor.. Dr. Îl văd ca pe o aglomerare de lumini şi butoane. derulare înainte şi înapoi? S: (râde) Aceasta este ideea. călătoresc în timp acum de-a lungul liniilor privind imaginile de pe ecran schimbându-se. în timp ce oamenii se mişcă de jur împrejur? S: Amândouă. Dr. Pot experimenta cum este via a cu oricine din scenă sau doar să-i privesc pe ei 122/159 .N: În ce fel? Devii un personaj din acea scenă sau sufletul tău pluteşte pe deasupra. Dr.. înapoi sau opri... Dr.

pe unde 123/159 . timpul co-există pentru tine în lumea spiritelor sau este progresiv? S: Co-există aici. Inelul ne prezintă diferite experimente spre a alege câteva.N: În afara Inelului. este posibil să nu pot vedea în întregime anumite scene într-un segment de timp. Nu ni se arată toate deznodămintele posibile ale unei scene. sufletul încarnat este suspendat pentru un moment.N: Mi se pare că atunci când sufletele sunt în Inelul Destinului se folosesc de timp ca de un instrument. Dr. noi folosim timpul. ei văd un cerc al trecutului. când intru şi ies din ecrane.N: Bine. prezentul şi viitorul nu sunt cu adevărat separate în timp ce călătoreşti.. Ne măsurăm abilită ile în func ie de dificultatea evenimentelor. în esen ă. după cum spui. Dr..N: Poate că în eleg. Dr.dar nu putem să ne zbenguim prea mult.. şi pot trimite gânduri înapoi la mine însumi. Având în vedere că nu i se arată niciodată totul. Dr. Unele păr i ale vie ilor ne sunt ascunse. Va trebui să îmi asum consecin ele pentru orice alegere greşită.N: Felul în care po i sări prin timp în ecrane mă face să mă gândesc la o minge! S: (rânjeşte) O. aşa că î i po i întâlni propriul suflet într-o anumită fiin ă umană.N: Ceea ce mi se pare paradoxal la călătoriile în timp este că ceea ce urmează să se întâmple s-a întâmplat deja. Când îmi duc subiec ii în locul de alegere a vie ii. de ce anume opreşti scenele pentru a reflecta asupra alegerilor. po i derula timpul înainte şi înapoi sau îl po i opri? S: Da . dar îl putem vedea totuşi cum trece pe Pământ. Dr.N: În Inel po i vedea şi vie ile de pe alte planete decât Pământul? S: Nu. este stimulant .N: Deci timpul este folosit ca un catalizator pentru învă are. Dr. Via a este condi ionată. În Inel.cum se întâmplă şi în Inel. pentru a ne testa abilitatea de a găsi solu ii. Î i po i împăr i energia? S: Da.din orice punct. prezentului şi al viitorului .N: Deci.. din cadrul cercului.. pentru că sunt programat să urmăresc timpul de pe Pământ.N: Tot nu în eleg cum de po i face multe greşeli serioase în ceea ce priveşte alegerile tale. Dr. S: Ca suflete. dacă trecutul. Lucrurile şi evenimentele se mişcă. Dr..N: Cum de po i să părăseşti pupitrul şi să intri într-o scenă de pe Pământ în timp ce încă monitorizezi ac iunea în Inel? S: Ştiu că e posibil să nu în elegi acest lucru. Dr. Sim ind că părăsesc timpul spiritual Acum. Dr. Este relativ scurt. pentru că avem de luat decizii importante pentru via a următoare. sufletele par că se învârt înapoi şi înainte în timp ce-şi fac turele de recunoaştere. de ce numeşti acest loc Inelul Destinului? S: O. există destin. dar o parte din mine rămâne la pupitru. dacă nu mă voi descurca prea bine într-o via ă. deşi nu po i vedea tot ce se va întâmpla? S: Da. Ciclurile vie ii sunt la locul lor. Pe Pământ vom încerca să le rezolvăm. Aşa cum am mai spus. fiecare varianta de trup implică un anumit risc. Timpul progresiv este creat pentru a ne testa. dar pentru noi timpul este uniform. aşa e. Numai că sunt foarte multe alternative neclare. Noi nu tulburăm ciclurile vie ii când călătorim în timp. În mod subiectiv.. dacă tot po i vedea în viitor? S: Mă tem că tu nu în elegi adevăratul scop în care controlorii inelului folosesc timpul. Bineîn eles că mă ajută şi controlorii.asta e sigur . când tu experimentezi de fapt păr i ale vie ii în care ai de gând să trăieşti. Dr. Dr. S: (zâmbeşte enigmatic) Când avem un atare contact.. vizualizând vie ile. astfel încât să pot porni sau opri scena oricând.N: Dacă destinul viitor nu este în întregime prestabilit. atunci când intri în scenele viitoare de via ă.. şi devin obiecte în timp.. S: Posibilită ile mele de a alege mediul de via ă nu sunt nelimitate.

a fost deja stabilită pentru a pregăti acest suflet. Vehiculul de alegere a vie ilor furnizează un fel de maşină a timpului pentru suflete. Am vrut să mă întorc în acest oraş dinamic ca să studiez muzica. care le tulbură imaginea. Deoarece realită ile paralele sunt suprapuse una peste cealaltă. retrăgându-se şi revenind împreună. abordând o atitudine fatalistă şi să nu luptăm să îmbunătă im respectiva situa ie. dar provocarea şi şansa sunt acolo şi ne aşteaptă. Acest lucru se petrece deoarece o singură realitate. că acest suflet vrea să se dăruiască într-o măsură importantă. oamenii cu care lucrez sunt suflete tinere. aducem totuşi ceva din harta lor pe Pământ. Fără această facultate. ca posibilită i ale vie ilor fizice. Cu siguran ă. Bineîn eles că au dreptate. Toate aspectele timpului le sunt prezentate ca realită i regăsite. cu un curs al ac iunii definit. Deşi aceste cărări nu ne sunt dezvăluite în întregime când suntem în stare de suflete. mul i oameni cred că via a lor urmează un plan. În capitolul cinci. unde ele văd anumite drumuri alternative ale drumului principal. m-a pus pe gânduri. acesta fiind motivul pentru care subiectul acestui caz nu a vrut să facă o greşeală alegând o via ă nepotrivită pentru el. n-ar mai exista nici scop şi nici dreptate pentru strădania noastră. Odată. Scopul reîncarnării este exerci iul liberului arbitru. despre selec ia bazată pe criterii geografice? S: Oh. mai ales de către sufletele mai experimentate. 124/159 . Faptul că subiec ii mei nu văd în întregime viitorul în aceste condi ii. de asemenea. am ajuns. Deşi aceleaşi proprietă i se aplică şi timpului din trecutul îndepărtat. Aceste ocazii pot veni în momente care nu ne convin. făcând schimbări la fa a locului. există o excep ie. a ghizilor noştri sau a celor ce coordonează alegerea vie ii. Astfel.N: Acum aş vrea să vorbim mai mult despre imaginile pe care le vezi în New York. este posibil să apară evident cititorului faptul că obiectivele muzicale ale acestui individ pentru următoarea sa via ă sunt mai curând egoiste. care ar fi mai pu in evidente la un suflet mai avansat. cu atât cresc şansele de a întâlni realită i alternative. nici o trădare din partea lui Dumnezeu-suprasufletul. la concluzia că lumea spiritelor este proiectată pentru a proteja interesele fiecărui suflet. ca parte a unui plan spiritual atotcunoscător. E posibil să nu ac ionăm. orice ni s-ar întâmpla în via ă. Semnifică. Cu toate că amnezia previne cunoaşterea acestui plan în stare conştientă. de asemenea. Dacă totul ar fi fost predestinat. Cu toate acestea. am fi cu adevărat nişte creaturi neputincioase. de asemenea. şi este astfel imprimată adânc în memoria lui. se va observa. i s-a vorbit cumva. De-a lungul vie ilor noastre. cazul 13 a demonstrat cum ni se instalează amnezia atunci când intrăm în via a actuală. înainte de a veni în Inel. fiecare dintre noi va trece prin situa ii în care avem şansa unor schimbări care implică riscuri. deoarece cu cât ajung mai departe de probabilită ile prezente. Acelaşi lucru este valabil şi pentru sufletele ce examinează vie ile viitoare. este important să în elegem că fericirea sau suferin a noastră nu reflectă nici o binecuvântare. E posibil ca ei să nu vadă prea clar în viitor anumite evenimente semnificative. ca fluxul şi refluxul. Dar. un client mi-a spus: „Ori de câte ori am nelămuriri fa ă de ceea ce am de făcut în via ă. Răspunsul la următorul pas îmi vine din interior”. Propriile vie i trecute ale unui suflet sunt mult mai uşor identificate. În timp ce închei conversa ia cu Cazul 25. astfel încât experien ele vie ilor trecute nu vor inhiba descoperirea de sine în prezent. acestea pot fi văzute. dorin a lui de a fi un talent muzical admirat are unele elemente de compensa ie personală. Noi suntem stăpânii destinului nostru. memoria inconştientă păstrează cheia către amintirile spirituale ale unei amprente generale a fiecărei vie i. Încercând să clarific acest lucru. Dr. destinul karmic înseamnă că nu suntem chiar bloca i în evenimente pe care nu le putem controla. În general. într-o anumită măsură. încă încarnate. Am discutat cu instructorul meu despre faptul că în via a trecută am murit de tânăr la New York. Când suntem lovi i de adversită i. în cele din urmă. mă aşez liniştit şi mă gândesc la locurile în care am fost şi le compar cu locurile în care aş vrea să merg în viitor.rezonante. Fără a şti de ce. nu înseamnă că existen a noastră trebuie închisă într-un determinism spiritual în care să ne supunem unui destin inefabil. că avem lec ii karmice şi responsabilită i. Legea cauzei şi efectului ac iunilor noastre există întotdeauna. Acceptând ceea ce ne este sortit pe drumul vie ii drept „voia lui Dumnezeu”. nu se aşteaptă de la noi să ne dăm în lături.

în timpul construc iei unei căi ferate în New York..în func ie de ce trupuri sunt disponibile? S: Da. Aş putea să mă duc şi în Los Angeles.N: Trebuie să fii într-un loc special precum Inelul pentru a examina procesul mental al 125/159 . Eu le-am făcut cunoscut că voiam să reîncep în acelaşi loc în care fusesem ucis. Dr. hotărând care ar fi cele mai bune medii pentru to i cei implica i. adulmecând mâncarea din restaurante.prietenii tăi. Dr. S: Eu n-am spus asta. Dr. Începusem chiar înainte de a muri. ca pe o condi ie a vie ii. Dr. Când începi să vizualizezi scene din via a în Inel. în anul 1898.N: Po i cere să mergi oriunde pe Pământ? S: Hmm. chiar ai pătruns în mintea oamenilor care se plimbă pe străzi? S: Nu. Dr... nu încă. Îmi fixasem un obiectiv . te ui i mai întâi la oameni sau la loca ii? S: Începem cu loca iile. unu. traduc muzica. patru.N: ce faci mai departe? S: Merg în alte oraşe.... Dr. doi.N: Vrei să spui .dar scurtă. Pe când eram distribuitor de ghea ă pe străzile New York... S: Mă duc în sălile de concerte şi la facultă ile de muzică şi privesc studen ii repetând.N: Oh. Unii dintre noi încep o nouă via ă cercetând din umbră. Re-naşterea lui în acelaşi oraş a avut loc în 1937. şi este minunat.... la petreceri. S: Acest oraş îmi va oferi cele mai mari şanse de a-mi împlini dorin a de a studia pianul. Intru în mintea unora dintre ei pentru a vedea cum.N: Când ai spus că vrei un început mai bun în muzică. asta face parte din pregătiri.N: În timp ce pluteşti în jurul acestor studen i nu faci decât să observi atmosfera generală? S: Ba mai mult decât atât. Dr. Dr. Instructorul şi prietenii mei mi-au oferit sugestii în acest sens.. Am vrut un oraş mare. deci acum te ui i la străzile New York-ului? S: Da.. cu un start mai bun şi să-mi fac un nume în muzică. la vârsta de douăzeci şi doi de ani. Notă: Acest subiect a venit în America ca emigrant rus în via a lui anterioară. Dr. şi am acceptat-o.. Buenos Aires sau Oslo. trei. pentru că fac mai mult decât să le privesc. Dr. ca tânăr la New York. cinci! Relatează-mi ce anume faci.. lucruri de genul acesta. urmăresc oamenii care se plimbă prin magazinele de pe Fifth Avenue.N: Bine.N: Voi număra până la cinci şi când voi ajunge la cinci vei scana aceste oraşe în timp ce vei continua să vorbeşti. Dr.N: Vreau ca lucrurile să fie limpezi în ceea ce priveşte op iunile tale de a alege.N: Ai vorbit cu instructorul tău şi despre alte suflete .. Dr. cosmopolit. presupun că acesta este un alt motiv pentru care vrei să te întorci la New York. Dr. care ar putea dori să se încarneze o dată cu tine? S: Sigur. Dr. în timpul ultimei tale vizite în Inel? S: (cu triste e) Da. în anumite locuri. e destulă libertate în privin a asta.N: De ce nu la Paris? S: Nu mi s-a oferit un trup în Paris.N: i-ai vizualizat moartea.. Am cântat la acordeon pentru a câştiga un ban în plus . A fost o via ă bună .N: În acest punct.N: ce sugestii? S: Am vorbit despre dorin a mea de a ajunge pianist de muzică clasică..Dr.ului. aud claxonatul maşinilor. A fost omorât într-un accident. Acum vreau să mă întorc. cu şcoli de muzică recunoscute...N: Şi această experien ă î i motivează interesul pentru pian? S: Da.. acestea sunt cântărite în func ie de ceea ce este disponibil. treceam pe lângă sala de concerte. reintru în atmosfera locului.. nun i. cred că tocmai îmi spuneai că trebuie să te stabileşti la New York.ca într-o zi să studiez muzica şi să mă fac cunoscut în marele oraş. Dacă avem anumite preferin e. Plutesc de jur împrejur.. Dr.ştii..

N: Dă-mi voie să fiu mai direct. pentru durata unei vie i.N: Aşteaptă un minut.1956. şi va fi descrisă în continuare în Cazul 29.i alegi via a strict dintre cele ce.N: E vorba întotdeauna de aceleaşi entită i? S: Cred că da. cel pu in pentru mine. ai fi vrut să trăieşti în New York? S: (râde) Ca fapt divers. dar tot la New York vreau. există o fată foarte promi ătoare la Los Angeles.. Având în vedere că timpul tău În Inel se apropie de sfârşit. Dr. care mă vor încuraja să exersez. Dacă vreau să exprim frumuse ea muzicii şi să mă bucur şi eu.în măsura în care Inelul îmi va îngădui. dămi câteva amănunte despre via a pe care probabil o vei alege. Mi s-a oferit destul. dar voi beneficia de avantajul unor părin i cu ceva bani. Dr. dar cred că voi alege (se opreşte şi râde) un copil grăsu cu mult talent..N: Dacă nu.egoist.N: Bine.. 126/159 . în timpul relativ de pe Pământ? S: Oh. altfel mă voi abate de la elul propus. aceste legături temporare sunt realizate şi se pot destrăma cu repeziciune.. şi ceilal i. avar... Plutesc afară şi mă duc să vorbesc cu colegii mei înainte de a mă hotărî. şi eu întotdeauna am avut la dispozi ie alegeri interesante. da. după cum au experimentat mul i dintre noi. şi cele mai multe dintre proiectele mele au vârsta adolescen ei. Încă încerc să mă decid între câteva persoane. S: Mă duc la New York pentru a deveni muzician. ce se întâmplă după ce termini de analizat vie ile în Inel? S: Controlorii. Dr. Dr.. Dr. intră în mintea mea pentru a vedea dacă sunt mul umit de ceea ce mi s-a arătat.. treci mai departe. Dacă trebuie să.i sunt arătate în Inel.N: Po i să descrii modul în care sufletul tău ia contact cu cineva? S: (pauză) . Dr.N: Bine.N: Deci. Inelul î i dă posibilitatea de a fi efectiv în pielea mai multor persoane care nu s-au născut încă. dar în via a anterioară nu am avut bani. Dr.pentru a le verifica talentul şi părin ii genul ăsta de lucruri.N: Crezi că te-ai uitat destul de atent la celelalte oraşe? S: (nerăbdător) Da. cel pu in din câte îmi pot aminti. Notă: Sufletele sunt capabile să trimită şi să recep ioneze mesaje între lumi spirituale şi temporale. A lua legătura cu cineva care se află în prezent pe Pământ e posibil de oriunde (din lumea spiritelor).N: Înainte de a părăsi Inelul. este mult mai dificilă. exersez.i place nici una dintre op iunile prezentate în Inel..N: În ce an se petrec cele văzute de tine în aceste vie i prospective? S: (ezită) . Unirea unui suflet cu un trup neînsufle it.oamenilor? S: Dacă e vorba de evenimente trecute şi viitoare. cât şi după acest an . Nu mergem acolo decât dacă în mintea noastră s-a conturat deja ce fel de via ă am vrea să trăim..N: Banii sunt importan i? S: Ştiu că par. dar nu le doresc. Dr. am făcut-o. bazate pe propriile idei. mă cunosc doar. Dr. Dr. am nevoie de o pregătire adecvată şi de nişte părin i care să mă sprijine. te constrâng ei în vreun fel săi ei o decizie? S: Nicidecum.. Îi voi verifica atât înainte. po i cere să i se arate alte locuri şi al i oameni? S: Nu e nevoie. Dr.. Dacă i-ar fi plăcut o studentă de la conservatorul din Oslo. de unde ştii că aceia care coordonează selec ia nu aranjează căr ile împotriva ta? Poate că ei te programează să faci anumite alegeri? S: (pauză) Nu cred. exersez. având în vedere cum s-au petrecut lucrurile întotdeauna când am venit în Inel. Dr.. pentru a vedea dacă m-aş potrivi bine cu ei . (decis) Vreau la New York. Totuşi. Corpul lui nu va avea vigoarea celui precedent. Ca o periere uşoară..

nefiind nimic solid. de bună seamă. când lumea era subpopulată. Numărul spiritelor specialiste care asistă sufletele în spa iul de alegere al vie ii nu pare să fie niciodată mare. Pe lângă faptul că e mai confortabil pentru un suflet să aleagă o cultură cunoscută deja (ceea ce nu e acelaşi lucru cu înclina ia spre o rasă sau alta). descriind intrarea sa într-o deschidere luminată. le stau la dispozi ie. La începutul istoriei omenirii. trebuie să luăm în considerare şi afinită ile pe care multe spirite le au pentru deşerturi. tunelul mai luminat indică o comunitate de fiin e mai interactive. cât şi. deşi cei mai mul i consideră că sunt implica i membrii Consiliului Bătrânilor şi ghizii lor personali. această tendin ă că sufletele doresc să se întoarcă în aceleaşi ări din motive rasiale? Sufletele nu au o înclina ie către o selec ie a vie ilor bazată pe etnicitate şi na ionalism. a precizat: „Uneori. În capitolul zece am explicat că în spa iul transformărilor din lumea spiritelor sufletele au posibilitatea de a experimenta orice forme şi înfă işări. ea a spus: „în lumea lui Arnth suntem asemeni mingilor de vată de zahăr. Când am rugat-o să-mi dea un exemplu al unei astfel de colonii. În timp. Ofertele vie ilor personale sunt selective. Cazul 29 va descrie cum anume este să te deplasezi pe unul dintre acestea atunci când te naşti din nou). clien ii mei îşi amintesc de vie i în care s-au născut întotdeauna în aşezări umane răzle ite. În această atmosferă vulcanică putem experimenta stimularea fizică şi emo ională de a deveni molecule inteligente de foc. Aceste produse ale separatismului uman sunt învă ate în copilărie. atrase sufletele noastre de aceleaşi zone geografice. Ele sunt mai degrabă ca nişte apari ii vagi pentru subiec ii mei.” Ancorarea fizică a unui suflet este importantă. În experien a mea am văzut rareori ca sufletele să repete aceleaşi alegeri genetice în mai multe vie i anterioare. În acest secol al suprapopulării. Cazul 25 ne-a spus că alegerile lui în privin a loca iei erau limitate la patru oraşe. De exemplu. Pentru mine. Câmpurile mai întunecate duc la nişte colonii mentale mai pu in dense. atât în scopul propriei lor deveniri. deoarece doresc o nouă via ă în aceeaşi familie pe care au avut-o în via a trecută? Tradi ia anumitor culturi. pentru perioade scurte. e posibil ca sufletul celui mort să dorească să revină în trupul copilului fratelui care trăieşte. reînnodând legătura lor întreruptă spre a 127/159 . pregătindu-ne imagini ale locurilor înainte ca noi să ajungem. mişcându-ne pe valuri de gaz. tunele sau canale spa iale şi temporale. Rotirea unul în jurul altuia este extaziantă”. diferit de la o vizită la alta. Numărul scenelor pe care sufletele le văd înaintea unei noi vie i este. de asemenea. subiec ii cazurilor mele spun că se întorc în aceleaşi zone. Să fie. spune că sufletele aleg să stea în cadrul aceleiaşi descenden e genetice. între încarnările umane. deoarece acest lucru le-ar inhiba dezvoltarea şi le-ar reduce oportunită ile. multe suflete aleg să trăiască în locuri în care au mai fost înainte. Un om care moare e aşteptat să se întoarcă ca propriul său nepot nenăscut. mai ales în ultimii patru sute de ani. (Mai târziu. Alegerile vie ilor au fost din nou împrăştiate din punct de vedere geografic de marile migra ii ale popoarelor ce colonizau Pământuri noi. în apropierea centrelor grupurilor din care fac parte. oare. ceea ce îmi indică faptul că alte entită i spirituale au lucrat în mod activ în folosul nostru. Din când în când aud despre un suflet care se întoarce în trupul unei rude dintr-o via ă anterioară în circumstan e karmice neobişnuite. preferin e pentru un mediu rural sau urban. Sufletele pot avea. în care voi fi singură mai mult timp”. cum ar fi cea a indienilor americani. Am arătat că unora dintre sufletele ce vin pe Pământ le face plăcere să se încarneze şi în alte lumi. O femeie a explicat în felul următor: „Noi vedem aceste deschideri ca pe nişte găuri în spa iu mai luminate sau mai întunecate. oare. Să însemne. în vederea încarnărilor lor în universul nostru sau în alte dimensiuni. Oamenii spun că aceste intrări sunt simbolizate printr-o linie a unui imens pasaj arcuit asemănător unei gări de mari dimensiuni. merg împreună cu grupuri de suflete în lumea focului din Jesta. de a se recrea. Subiec ii mei mi-au spus că. odată cu întemeierea satelor şi apoi a marilor centre ale civiliza iei antice. Acum ştiu de ce îmi place să stau în temperaturi de peste 100 de grade (Farenheit) pe Pământ. mun i sau mări. Un alt subiect. dacă un frate şi o soră au unul pentru celălalt o afinitate deosebită şi unul va muri subit încă de tânăr.Bineîn eles că aceste teatre asemănătoare Inelului nu se limitează numai la vizualizarea planetei noastre.

Oricum. majoritatea sufletelor sunt înclinate spre un candidat principal ce ne-a fost prezentat pentru a fi ocupat de sufletul nostru. Fiecare suflet este motivat în alegerea unui eveniment la care vrea să participe. Toate au fost cazate în aceeaşi baracă (fapt de asemenea stabilit dinainte) în care clienta mea a şi murit în 1943. nu pentru mine. sfătuitorii noştri spirituali ne dau multe ocazii de a reflecta asupra a tot ceea ce am văzut în viitor. Următorul capitol analizează motivele biologice şi psihologice ce stau la baza alegerii trupurilor de către suflete. de aceea am ales să mă întorc pentru ei ca intermezzo”. la vârsta de 18 ani. încarnarea se reduce pentru suflete la a lua toate deciziile importante privitoare la un anumit trup şi la tot ce poate fi învă at utilizând creierul unei anumite fiin e umane. sufletele noastre nu văd avanpremiera vie ii unei singure fiin e umane în cadrul aceluiaşi ciclu temporal. Aceste planuri sunt făcute dinainte de către sufletele participante la evenimentele tragice ale familiei şi implică un întreg labirint de probleme karmice. provocând. pe când erau împreună într-o via ă trecută. Am descoperit că sufletele se oferă voluntar în mod special pentru trupuri care vor suferi de boli incurabile. Părăsind această zonă. Misiunea ei a fost îndeplinită cu mult curaj. 128/159 . în cele din urmă. Nu cu mult timp în urmă am avut un caz în care clientul meu a murit prematur. moartea unui alt copil. din cauza unei boli din naştere. aceşti părin i aveau nevoie în mod evident să experimenteze durerea ca un copil pe care şi l-au dorit foarte mult să fie luat de lângă ei. Un alt exemplu şi mai sugestiv al unui suflet ce s-a oferit voluntar pentru o sarcină terifiantă a fost cel al unui subiect al meu ce a ales ca în ultima sa via ă să se alăture (împreună cu încă trei spirite din grupul său) trupurilor unor femei evreice deportate din München şi duse în lagărul mor ii de la Dachau în 1941. Sufletele nu-şi vizualizează cu regularitate moartea în vie ile următoare. rasa. deoarece nu este timp suficient. în ultima sa via ă. părin ii au abuzat. O situa ie mai obişnuită pe care o întâlnesc în experien a mea e ilustrată de sufletele copiilor mor i la pu in timp după naştere care se întorc la aceiaşi părin i ca suflete ale următorilor copii ai acestora. Deşi evenimentele. în timp ce un Dumnezeu capricios se uită în altă parte. În acest caz. Experimentarea suferin ei cauzate de această pierdere teribilă a dat sufletelor acestor părin i o mai adâncă în elegere a efectelor tăierii legăturilor de sânge. Pe lângă toate celelalte considerente. Dacă sufletele aleg o via ă în care vor muri prematur. Acest capitol este dedicat numeroaselor elemente care influen ează această decizie. Sufletele ce ajung să fie implicate în asemenea tragedii nu se află într-un loc şi moment nepotrivit. înainte de a lua decizia finală. Un client mi-a spus că via a lui anterioară a fost dinainte planificată să se încheie pe când era un băie el indian-american în vârstă de numai şapte ani. Voi prezenta un exemplu pe această temă în Cazul 27. Când sufletele revin pentru o via ă scurtă.finaliza o sarcină importantă. El a relatat: „Eram în căutarea unei lec ii dure şi prescurtate despre umilin ă şi această via ă de suferin ă de foame a unei corcituri cu care toată lumea se purta urât a fost de ajuns”. unii numesc aceasta „via ă de intermezzo”. acestea nu sunt cele mai importante alegeri ale sufletului pentru via a viitoare. mai degrabă ca să ajute pe altcineva decât să lucreze la propriile probleme. Deşi erau un cuplu de tineri adorabili în ultima via ă a clientului meu. 13 ALEGEREA UNUI TRUP NOU ÎN locul unde îşi aleg via a. de multe ori văd acest lucru în spa iul de alegere a vie ii. vor fi ucise sau îşi vor sfârşi via a împreună cu al ii din cauza unei catastrofe. L-am întrebat: „Care a fost scopul pentru care ai murit la numai câteva zile de la naştere? El mi-a răspuns: „Lec ia era pentru părin ii mei. cultura şi loca ia geografică par a fi de multe ori prioritare în procesul de selec ie. îmbărbătând copiii şi încercând să-i ajute să supravie uiască.

A trăi într-un corp afectat de boală nu implică în mod necesar plata unei datorii karmice cauzate de faptul că am fi rănit pe cineva într-o via ă trecută. alegerea sa poate implica o cale spre însuşirea unei lec ii diferite. Înainte de a aborda factorii mentali mai complecşi ce influen ează decizia unui suflet de a se uni cu creierul unui copil. în care n-am făcut progrese prea mari. când un suflet se află într-un trup afectat. Societatea creează la rândul său destulă nemul umire în acest sens. propunând stereotipuri şi modele ideale ale înfă işării fizice. bazându-se. Profesorii noştri folosesc viitorul relativ în locul de alegere a vie ii pentru a permite sufletelor să măsoare utilitatea umană în vederea lucrului la planurile lec iilor neterminate. E greu să-i spui unei persoane ce tocmai s-a îmbolnăvit şi care încearcă să se descurce cu un handicap fizic că acest lucru este. Indiferent de nivelul sufletului nostru. în corpul meu?” Aceste întrebări apar mai ales atunci când tipul de corp pe care îl avem ne împiedică să facem acele lucruri pe care credem că ar trebui să le putem realiza. Mul i oameni handicapa i cred că dacă n-ar fi fost victimele unei erori genetice sau ale unui accident care le-a mutilat corpul. decât la cele 100. ghizii şi membrii grupului nostru participă la acest proces de evaluare atât înainte. Această în elegere trebuie să vină din interior. Acest fapt se va aplica în cazul oricărui trup pe care l-am alege. sufletul nostru ar putea dori să aleagă pentru următorul ciclu temporal o persoană care să se confrunte cu suferin e sau tragedii. stabilit chiar de mintea sufletului. Aceia dintre noi ce sunt considera i de societate ca fiind imperfec i suferă discriminări. Totuşi. Sufletele fac acest lucru în scopul de a se pregăti corespunzător pentru vizualizarea anumitor persoane în medii culturale diferite pe Pământ. Am avut câ iva clien i care au venit la mine convinşi că trupurile lor îi împiedică să trăiască o via ă mul umitoare. Când îi ascult pe subiec ii mei descriind toate pregătirile necesare pentru alegerea unui nou corp fizic. Aceasta este puterea amneziei conştiente. Libertatea noastră de alegere fa ă de aceste trupuri se referă mai mult la elementele psihologice. care fac şi mai grea povara lor. Planul pentru următoarea via ă variază în privin a gradului de dificultate. de care ne vom folosi în via a care va veni. de fapt. o oportunitate pentru a avansa într-un ritm mai rapid decât aceia dintre noi cu min i şi corpuri sănătoase. a fi oameni înseamnă că vom face cu to ii greşeli şi trebuie să ne corectăm erorile pe parcurs. Corpurile noastre sunt o parte importantă a încercării pe care ne-o stabilim noi înşine pentru via ă. Cazurile clien ilor mei m-au convins că efortul necesar depăşirii deficien elor fizice accelerează evolu ia. cât şi după vizita noastră la locul de alegere a vie ii. vreau să arăt în cazul de la începutul acestui capitol de ce doresc sufletele anumite corpuri. vie ile lor ar fi mult mai împlinite.De fapt.000 de gene pe care le moşteneşte fiecare fiin ă umană. Totuşi. îşi supradozează tumultul de evenimente în următoarea existen ă pentru a recupera timpul pierdut în atingerea obiectivelor sale de învă are. Oricât de crud ar putea suna acest lucru. voi începe cu aspectele fizice ale alegerii unui trup. tocmai datorită acestor gânduri din mintea noastră. începem să deliberăm în privin a trupurilor ce ne sunt prezentate spre alegere încă înainte de a merge în locul de selec ie a vie ii. După cum am spus. în 129/159 . Depăşirea obstacolelor ridicate de neputin ele fizice şi suferin ele noastre ne face mai puternici în fa a încercărilor vie ii. Dacă tocmai ne-am întors dintr-o via ă uşoară. În ciuda faptului că sufletele noastre ştiu dinainte cum vor arăta. şi acest aspect face parte din planul lec iei sufletului. mă gândesc la fluiditatea timpului spiritual. Aşa cum va demonstra următorul meu caz. Trebuie să procedăm cu multă aten ie la alegerea trupului potrivit. De câte ori nu ne-am uitat în oglindă şi am zis: „Oare sunt acesta eu? De ce arăt aşa? Mă aflu. Nu e ceva ieşit din comun să văd că cineva care a „alunecat” printr-o via ă lipsită de provocări. un sondaj na ional din Statele Unite indică faptul că 90% dintre bărba i şi femei nu sunt mul umi i de caracteristicile fizice ale corpurilor lor. Cred că sufletele care se ocupă de camera ecranelor ştiu dinainte ce să ne arate. oare. cazurile mele arată că numai pu ine accidente ce implică mutilări ale corpului n-au fost alese de bunăvoie de către suflete. în timpul vie ii. Mintea sufletului este departe de a fi infailibilă când lucrează împreună cu creierul biologic.

Ce mai trup! Dr. prăzi. un gigant al timpului său. prădând aşezările din calea sa. Nu mă temeam de nimeni. Dr. băutură şi sex. Dr. Era înarmat cu un topor şi cu o sabie ascu ită.90 m. Nu m-am îmbolnăvit niciodată. Cazul 26 Dr.N: Leth a fost vreodată tulburat din punct de vedere mental? A existat vreo sensibilitate emo ională în acea via ă? S: (izbucneşte în râs) Glumeşti? Niciodată! Nu mă interesa decât ziua de azi. În mod evident se sim ea epuizată şi dorea să încerce orice pentru ameliorare. cu siguran ă. am bănuit că originea durerilor ei s-ar putea afla într-o via ă anterioară.i sunt prezentate pentru respectivul segment temporal? S: (meditativ) Posibilită ile mele de alegere par întotdeauna să se potrivească cu ceea ce vreau să experimentez în vie ile mele. mi-a povestit despre una trăită în corpul unui viking numit Leth. explică-mi cum a ajuns acest corp să fie ales de tine? S: Doream unul din cele mai reuşite exemplare de pe Pământ. localizată în jumătatea inferioară a şoldului. Leth a călătorit cu al i nordici pe distan e mari. Atunci când ai făcut alegerea în lumea spiritelor.special.N: Ce se întâmplă dacă nu. Acest caz expune planul implicat în decizia unui suflet de a fi în corpuri fizice contrastante în vie i diferite. în jurul anilor 800. cu toate că suferise toată via a de dureri la picioare. până în vestul Rusiei. Leth a fost descris purtând o mantie lungă din blană moale. navigând pe râuri şi traversând păduri virgine şi dese.N: Bine. N-am mai avut niciodată un asemenea corp în nici o via ă Pământească. Leth a fost omorât în timp ce jefuia un sat.N: Atunci. Când am auzit că doctorii au ajuns la concluzia că disconfortul femeii era. înzestrat cu o putere enormă. avea un piept imens şi membre puternice. era. am avut de ales între doi oameni ce trăiau pe atunci. Dr.N: Care a fost cel mai important lucru pentru tine în via a pe care tocmai i-ai reamintit-o ca Leth vikingul? S: Experien a acelui trup extraordinar şi sentimentul for ei fizice brute. am aflat că încerca o durere confuză în ambele picioare. Era fără cusur. având „şuvi e murdare de păr blond-roşcat împrăştiate pe umerii mei”. înainte de via a ca Leth. Clienta mea a fost intrigată de imaginea ei mentală de a fi din nou în trupul acestui războinic bine legat. Cu o înăl ime mai mare de 6 picioare (cca 1.). 130/159 . am hotărât să o trec pe clienta mea prin câteva vie i anterioare pentru a stabili care erau motivele care au determinat-o să aleagă acele corpuri. Dr. Toate sentimentele mele erau canalizate în scopuri fizice. După acest caz. De-a lungul anilor.N: Ai avut o singură alternativă? S: Nu. pantaloni mula i din piele de animal. mâncare. Clienta cazului 26 era o femeie înaltă şi bine propor ionată. Un bărbat foarte rezistent. a mers la mai mul i doctori care nu au găsit nici o cauză medicală pentru simptomele ei. pe considerente fizice şi nu pe implica ii psihologice. Înainte de a merge la sursa problemei sale. şi Leth mi-a fost prezentat ca o posibilitate. ai solicitat tu acest trup bine înzestrat genetic sau pur şi simplu a ales pentru tine ghidul tău? S: Consilierii nu fac acest lucru. Când am rugat-o să îmi vorbească despre o via ă în care s-a sim it deosebit de bine într-un trup omenesc.i place nici unul dintre trupurile care. cizme legate în partea superioară şi un coif metalic. probabil. hai să analizăm decizia ta de a alege acest corp extraordinar. În timpul interviului preliminar. Ea mi-a spus că Leth era „un fiu al naturii” care a călătorit de-a lungul Mării Baltice. vom examina de ce îşi aleg sufletele trupurile şi din alte motive. de natură psihosomatică. pe care le manevra cu uşurin ă în luptă. Mă îngrijoram doar că nu am parte de suficiente lupte. căreia îi plăcea să facă sport. pentru că trupul meu nu reac iona la durere nici când era rănit.

cum ar fi personalitatea? S: Nu mă îngrijora nimic. pe care l-ai refuzat alegându-l pe Leth? S: (pauză) Era un soldat roman.N: Ce po i să-mi spui despre celelalte considerente. Eram mereu pe drumuri. zdrobindu-i oasele. Puteam rătăci în sălbăticie cu banda mea de invadatori. Atunci când 131/159 .N: Aveai so ie .. Nu greşesc în felul acesta. Aveam deja o idee despre mărimea. Cu to i aceşti copii care se nasc. să lase un copil fără suflet un timp? S: (râzând) Nu suntem pe bandă rulantă.şi această plăcere dădea un plus manifestării for ei mele fizice. sunt curios dacă au fost suficiente cele două trupuri în locul alegerii vie ii? S: Nu avem nevoie de prea multe posibilită i de alegere. ai preferat corpul lui Leth ca pe o extensie pur fizică a senzualită ii? S: Da. devenind o feti ă în vârstă de 6 ani. Dr. să-mi folosesc puterea în mod neîngrădit. cam la aceeaşi distan ă de genunchii ambelor picioare.N: Oare consilierii tăi ştiu dinainte ce corp i se potriveşte sau sunt atât de grăbi i. nici mai rău decât ceilal i. Ea n-a mai putut niciodată să meargă sau să stea în picioare. în ceea ce priveşte alegerile tale. Ca viking nu răspundeam în fa a nimănui. Ashley călătorea într-o trăsură când. libertatea constituia un factor al alegerii tale. Aproape imediat.N: După câte îmi amintesc.copii? S: (rânjeşte) Ar fi fost prea restrictiv. în secolul al IX-lea o mare parte a Europei căzuse în stăpânirea Sfântului Imperiu Roman al lui Carol cel Mare.N: Te cred. Acum. n-ar putea repartiza.N: M-am întrebat dacă aceşti consilieri s-ar putea încurca uneori. Am sim it că clienta mea era gata acum să se ocupe de problemele sale actuale. Am avut multe femei .. aşa cum îmi doream pentru via a aceea.. în care s-a manifestat ca scriitoare şi a avut grijă de copiii cu probleme. de vreme ce consilierii s-au gândit deja la dorin ele noastre. În ciuda eforturilor depuse de medicii de prin partea locului şi a folosirii prelungite a atelelor de lemn.. dimpotrivă. Via a pe mare şi în codri era aspră. Dr... să fiu controlat de un stat (subiectul îşi scutură capul). S: Absolut. Dr.N: Cum i s-a părut celălalt trup. pe altele cu for a . oasele micu ei Ashley nu s-au sudat cum trebuie.. S: Asta era.furia bătăliilor. de fapt. să zicem. După ce am trecut-o din starea supraconştientă în cea subconştientă. voiam să experimentez la maximum toate sim urile trupului. dar erau timpuri brutale.N: Aşadar. Ashley a murit în 1912 după o perioadă productivă de câ iva ani. Dr.N: Ce era rău în a fi soldat roman? S: Nu voiam.. i-am spus doar că ei ştiu ce fac. Una din ro ile trăsurii a trecut peste picioarele ei. atâta vreme cât puteam să mă exprim din punct de vedere fizic la capacitate maximă. Dr.. Nu voiam să fiu legat în nici un fel. Dr. încât aceasta devine doar o alegere la întâmplare? S: Nimic nu se face aici cu neglijen ă.N: Aşadar. pe strada pavată cu piatră. Dr.. ce trăia în New England în 1871. două suflete unui singur copil sau. fără să fiu supus nici unui guvern.prea restrictiv. şi problema cu acea via ă de soldat. Nu eram nici mai bun. femeia a intrat în cea mai recentă via ă trecută a sa. Dr.Dr. Eram liber. Libertatea de mişcare... a deschis portiera. căzând sub vehicul. Subiectul meu a retrăit o durere ascu ită în picioare pe când îmi descria cum a căzut. am rugat-o să meargă direct la o via ă care ar fi putut implica o durere a piciorului. pe neaşteptate. nimic mai mult. Consilierii se ocupă de tot.. crudă. iar proasta circula ie i-a cauzat în repetate rânduri umflarea picioarelor în tot restul vie ii ei .de altfel destul de scurte. Dr. Avea şi el un trup foarte puternic. forma şi sexul corpului pe care-l doream încă înainte de a mi se prezenta cele două variante. pe nume Ashley..pe unele cu voia lor.

am putut s-o observ şi fără mine.beneficiile şi obliga iile. Ea urma să se prostească tot jucându-se cu Portiera. Dr.N: A fost evidentă vreo trăsătură a sufletului tău atât în trupul lui Ashley.. deoarece nu vroiam să am posibilitatea de a mă mişca prea mult. M-am născut târziu şi am fost singurul copil. Vroiam un loc în care să existe biblioteci şi să fiu îngrijită de nişte părin i iubitori. una dintre multe. Ar fi căzut Ashley dacă ar fi avut un alt suflet? S: (defensiv) Mă potriveam cu ea. am putut citi şi studia mai mult. Spune-mi cum anume te-ai decis asupra acestui corp grav afectat.trebuia să se întâmple. să zicem că în aşa fel.. Dr. eu am profitat de acest lucru. Când am văzut-o pe Ashley pentru prima dată.. ea ar fi putut să fie mai pu in afectată.. S: (pauză lungă) Există for e mai presus de în elegerea mea.N: Aş vrea să pun problema cauzalită ii în acest punct.N: Odată ajunsă pe Pământ.....N: Nu ai răspuns la întrebarea mea. Am ales respectiva familie deoarece ei aveau nevoie să experimenteze intensitatea iubirii cu cineva care era total dependent de ei. ce anume ai făcut tu pentru acea familie iubitoare care a avut grijă de tine? S: Trebuie să avem în vedere întotdeauna două aspecte .N: Aşa că. pentru a mă putea dedica învă ăturii.. cine a purtat răspunderea căderii? Mintea sufletului tău sau creierul biologic al lui Ashley? S: Am lucrat la unison.. între timp am în eles mai bine cine sunt de fapt. Am stat tot timpul în pat.... sănătoasă.N: De ce ai aşteptat 1000 de ani între via a ta în trupul unui bărbat puternic şi cea în cel al unei femei infirme? S: Păi. vezi. pentru că ei fuseseră singuri înainte de a mă naşte eu.. a fost o în elegere? S: Absolut.N: Bine.. ce a fost în mintea sufletului tău atunci când ai văzut accidentul în locul de selec ie a vie ii? S: M-am gândit cum ar putea fi folosit acest trup infirm.povestea vie ii lui Ashley s-a sfârşit. toată via a.. dar n-a fost un accident . neputând să merg. desigur. S: Am optat pentru o familie într-o regiune populată a Americii. Vrei să spui că dacă Ashley şi-ar fi început via a cu alt suflet nar mai fi căzut? S: Da. firul acestei decizii..N: Ca Ashley. Dr. până în momentul în care sufletul tău a văzut pentru prima oară via a lui Ashley. Am avut şi alte variante de a alege un corp afectat.N: Hai să urmăm. dar l-am preferat pe acesta. o altă posibilitate de via ă. Mi-am dezvoltat mintea şi. Ai vizualizat detaliile accidentului tău? S: Desigur. Am ales să fiu infirmă pentru a câştiga concentrare intelectuală. am ascultat-o. Dr.N: Spune-mi. încât să poată merge în cârje. bătrână. în locul de alegere a vie ii. iar.N: Ai ales un trup mutilat pentru acest lucru? S: Da. şi ea cu mine.. dar ai văzut cumva posibilitatea ca Ashley să trăiască fericită şi sănătoasă fără 132/159 . Dr. Dr. măritându-se. Am scris constant multor oameni neferici i şi am devenit o profesoară bună. atunci.N: Acum ajungem undeva. Dr. Dr... am readus-o pe clienta mea în lumea spiritelor.N: Aş vrea să mergi la momentul în care ai ales trupul feti ei. Dr. e o posibilitate.. Dr. Dr. Am învă at să comunic şi să scriu cu talent.. pentru că nu am fost distrasă.. Am fost foarte apropia i. Îşi doreau o fată care să nu-i părăsească mai târziu. cât şi în cel al lui Leth? S: Acea parte din mine care reclama o expresie înflăcărată. Dr.. Dr.

sau nu există nici o consecin ă a acestora? S: Beneficiez zilnic din aprecierea necesită ii unei uniuni între minte şi trup pentru a-mi învă a lec iile.... Agonia acelor prime cinci săptămâni a fost inimaginabilă. Am dobândit aptitudini pedagogice cu copiii. dar totuşi o via ă mai uşoară. Aproape că am murit. ai câştigat mult în acea via ă din faptul că n-ai putut merge? S: Da.. am început să controlez mai bine durerea.... În acelaşi moment. Această femeie mi-a notificat mai târziu că de atunci nu a mai avut dureri şi că se bucură să joace tenis regulat. Dr. legile karmice vor prevala. În timp ce clienta mea retrăia scena de pe stradă.. nefericită. mintea mea devenea mai puternică. Cele două vie i trecute pe care le-am reprezentat în acest caz au fost dedicate alegerilor fizice pentru existen a reală a sufletului în două medii distincte.. neajutorată. mai devreme sau mai târziu.eu am fost sufletul cel mai potrivit pentru ea. dar e o compensa ie rezonabilă. „E o şansă. Aş fi putut să mă trag înapoi. deşi mi s-a spus că devenisem pu in cam indulgentă şi cam răsfă ată (râde).. în care i-au fost zdrobite picioarele. într-o rela ie cu un bărbat...N: Cum te ajută astăzi experien ele tale în trupul puternic al lui Leth şi în cel slab al lui Ashley.N: Cât de rigid a fost destinul tău? Odată ce erai deja sufletul lui Ashley.N: A fost important acel moment? S: Nu vroiam ca Ashley să îmbătrânească prea mult. Învingându-mi trupul zdrobit. şi eu. Sufletele caută să se exprime pe ele însele. frustrată de o via ă fără mari satisfac ii. amândouă. Dr..N: Mintea ta interioară regretă ceva din aceste momente în care suferin a a fost atât de intensă? S: Pe măsură ce îmi pierdeam şi recăpătăm cunoştin a.. asta ai dorit .. Vie ile fizice ale lui Leth şi Ashley sunt exemple de compensări karmice. undeva în josul liniei.. astfel încât sufletul său să se poată dezvolta în mod adecvat..sufletul tău? S: Am văzut..N: Tu ai făcut prima mutare în direc ia căderii. am devenit o ascultătoare şi o gânditoare. şi să am inspira ie..” Dr...N: A fost mândru consilierul tău de realizările tale când te-ai întors în lumea spiritelor? S: Foarte. Dacă sufletul alege unul extrem. Hinduşii cred că un om bogat trebuie să devină cerşetor... exista vreo posibilitate de a evita acest incident? S: (pauză) Pot să. La sfârşitul şedin ei noastre am deprogramat total amintirea care îi genera durerea picioarelor.N: Dar durerea şi suferin ele prin care a trecut acest copil? S: Au fost groaznice...e cea mai bună desfăşurare a ac iunii. nu mai aştepta. Dr. de vreme ce ai ales să fii sufletul lui Ashley? S: Am făcut-o. când mama ei i-a spus să se potolească. Dr... Dr. culcată în pat. Dr. consilierul meu m-a sprijinit şi el.... şi ea am fost pregătite. Dr. jucându-se cu portiera trăsurii. dezvoltând diferite aspecte ale caracterului lor.N: Aşadar.. Talentele pe care le-am dezvoltat controlându-mi durerea m-au ajutat mai târziu să mă concentrez asupra studiilor. ea devenise neastâmpărată. am ini iat măsurile de desensibilizare. sim indu-mă condusă de o putere interioară. dar o voce din interiorul min ii mele a spus. în mâna doctorilor.i spun că am avut o străfulgerare chiar înainte de a cădea.. acesta va fi contrabalansat de o alegere opusă pentru a echilibra dezvoltarea. acceptă căderea.. Apoi. Indiferent ce unelte fizice şi mentale se vor utiliza în timpul folosirii mai multor trupuri.. în timpul fazelor critice ale durerii.. cu picioare normale.. părin i trişti. dar am învă at din această experien ă şi acum în eleg că amintirile despre capacitatea lui Leth de a suporta durerea m-au ajutat... Am corespondat cu mul i oameni şi am învă at să scriu. 133/159 . o femeie matură... (vocea îi devine mai fermă) Nu! Această cale n-ar fi fost benefică pentru nici unul dintre noi .

Cazul următor se bazează pe motiva ia pentru care un suflet s-a alăturat din considerente psihologice cu două fiin e umane. Mânia sa îşi trăgea rădăcinile din sentimente de izolare şi de abandon. L-am întrebat dacă era nervos sau dacă îi era teamă să fie hipnotizat. În timpul unei vacan e în California. Mi se pare că unele suflete iau această responsabilitate mai în serios decât altele. un suflet aflat în faza premergătoare selec iei vie ii poate reflecta doar în ce măsură se va potrivi cu un anumit trup. Pe măsură ce cazul se desfăşoară. Steve mi-a relatat că mama sa dispăruse după ce-l părăsise pe treptele unei biserici din Texas. pentru că „erau prea critici fa ă de mine”. Steve a venit să mă vadă la sfatul unui prieten. Steve a plecat de acasă în adolescen ă.traumele din timpul copilăriei. şi că mul imea de plângeri ale acestora devenise intolerabilă. Cred că personalitatea acestui client era prea dogmatică şi neîncrezătoare în autoritate. 134/159 . După câ iva ani petrecu i la orfelinat. În timp ce îi ascultam povestea. Steve a spus că sim ea că pierde controlul asupra propriei sale vie i şi că dorea să încerce absolut orice pentru a-şi „descoperi adevărata identitate”. este în avantajul sufletului să reflecteze la factorii eredită ii şi mediului ce influen ează modul în care va func iona o via ă biologică. a fost adoptat de un cuplu mai în vârstă. Totuşi. Subiectul cazului 27 e un om de afaceri texan ce posedă o mare şi profitabilă firmă de confec ii. Înainte de a intra în locul de alegere a vie ii. dar a renun at.Dacă trece prin mai multe provocări. ele acordă şi mai multă aten ie aspectelor psihologice ale vie ii în formă umană. Când sufletele sunt chemate în locul alegerii vie ii. în singurătate şi nefericire.dacă acesta va fi introvertit sau extrovertit. Chiar şi când suntem victime. Am auzit că energia spirituală a sufletelor are o influen ă fluctuantă asupra temperamentului gazdei sale umane . Intensitatea acestei asocieri este crescută în timpul hipnozei. Am aflat că avusese două căsnicii ce s-au destrămat şi că era alcoolic. vom vedea cum sufletul lui Steve îşi păstrează identitatea. Având în vedere aceste variabile. având după aceea multe încurcături cu legea şi încercând odată chiar să se sinucidă. la o distan ă de mii de ani. El a adăugat că aceştia impuneau o disciplină strictă şi păreau că-l dezaprobă tot timpul. Acum ei trebuie să-şi potrivească identitatea spirituală cu o fiin ă muritoare. mi-e teamă mai mult de ceea ce vei descoperi”. atunci când subiec ii mei discută despre motivele alegerii unui anumit trup. El a răspuns: „Nu. Dacă sufletele iau în calcul cu aten ie atributele fizice ale unui trup Pământesc într-o varietate de aşezări culturale. Sufletele ce se unesc cu oamenii care dezvoltă tulburări de personalitate timpurii au ales în mod deliberat o via ă dificilă. s-a terminat cu ghicitul. Am fost de acord să explorez memoria sa inconştientă într-un număr mic de şedin e. la o săptămână de la naşterea sa. Pe măsură ce discutam. răspunzând la provocările vie ii fizice într-un trup omenesc. în realitate câştigăm ceva. Subiec ii mei spun că adevăratele lec ii de via ă sunt însuşite atunci când recunoaştem şi ne adaptăm condi iei umane. acest lucru însemnând un progres real. A spus că încercase de curând un program de recuperare. pentru că astfel înfruntăm eşecul şi constrângerea. am observat că era încordat şi foarte vigilent. ra ional sau idealist. Unul din motivele pentru care folosesc acest caz e acela de a indica o barieră dificilă în calea descoperirii propriei noastre identită i . Cuvântul „puternic” n-ar trebui să fie greşit în eles. Acest client mi-a spus că angaja ii săi erau preten ioşi şi neloiali. Solu ia sa la această problemă a fost să întărească disciplina şi să concedieze anumi i oameni. Îşi rotea ochii neliniştit prin biroul meu şi se juca agitat cu lan ul de la chei. Din câte am reuşit să-mi dau scama. sufletele trebuie să reflecteze dinainte la tipurile de trupuri care le vor servi cât mai bine în via a ce va urma. Această decizie constituie partea cea mai importantă pentru suflet din întregul proces de alegere. analitic sau emo ional. una dintre cele mai importante lec ii este tocmai aceea de a învă a să ne rupem de trecut. dacă şi el avea să se gândească să viziteze mai târziu un terapeut din oraşul său pentru o consiliere sus inută. Uneori. identitatea sufletului nostru devine mai puternică. ghizii şi maeştrii ce se ocupă cu alegerea vie ii cunosc preferin ele sufletelor cu privire la comportamentele umane pentru viitoarea via ă.

Învelit într-o pătură. tratând rău oamenii pentru. Într-un coş..N: Priveşte-o. el e însurat.. pentru că mintea ta interioară adultă ştie tot ceea ce se petrece..... Dr. uşor. Te iubesc....N: Unde sunt aceste trepte? S:.. Vei re ine imaginea mamei tale tot restul vie ii tale..N: ce po i să-mi spui despre motivele pentru care te-a părăsit? S: Ea e...N: Bine Steve.. se apleacă spre mine...i aminteşti aceste amintiri subconştiente prin mintea ta conştientă. Îşi ia rămas bun. simt lacrimile ei cum îmi cad pe fa ă. (începe să plângă) Dr... vei putea să... Este una dintre cele mai zguduitoare scene pe care le-am facilitat vreodată..N: (ridicând vocea) Spune-mi ce nu e adevărat la tine? S: Faptul că mă prefac.N: În acest moment te afli în prima ta săptămână de via ă şi mama ta te vede pentru ultima oară.. S: (subiectul începe să tremure) Sunt. Dr. sună la uşă. sunt aşezat pe nişte trepte. Dr.. acum pleacă... nu e căsătorită cu tatăl meu... Părin ii mei nu ne vor ajuta. mă făceau să mă simt vinovat pentru orice.. Dr..... Cazul 27 Dr. Dr.. tandru. Îi e foarte greu să mă părăsească... mă vroia. Ştii acum că i-a păsat.N: i-a spus ceva înainte de a pleca? S: (vorbind cu greutate) „Trebuie să te părăsesc pentru binele tău. o furie constantă..... înaintează în timp şi spune-mi ce ai sim it despre părin ii tăi adoptivi. frumos.. Notă: După condi ionări suplimentare îmi voi duce subiectul înainte şi înapoi.. N-am bani suficien i pentru a avea grijă de tine. lung.N: (îmi aşez mâinile pe fruntea subiectului şi încep o serie de sugestii post-hipnotice ce se încheie cu următoarele instruc iuni) Steve. mă judecau şi mă controlau.. Dr... tânără.. Dr. de tine şi că energia ei î i este alături E clar? S: Da.. a mă răzbuna..(se opreşte) Dr. între subconştientul şi supraconştientul său. auzim nişte paşi apropiindu-se. În scurtul fragment ce deschide cazul. hai să ne întoarcem acum în timp până înaintea naşterii tale în această 135/159 .... Îi ating buzele.. mă iubea! Dr... (fa a subiectului se umple de lacrimi şi sudoare) Nu ştiu ce ar trebui să fiu.. Ea plânge. Nu are importan ă că eşti bebeluş. lipsa de speran ă....N: Ce se întâmplă apoi? S: Ea. nu dorea să mă părăsească.. Dr.N: Cine te-a pus acolo? S: (tremură din ce în ce mai tare) Mama mea.Înainte de a-mi conduce clientul în Lumea Spiritelor pentru a afla de ce sufletul său a ales această via ă..... În fa a unei biserici. În Texas. Te voi iubi şi te voi păstra mereu în sufletul meu”. acest subiect îşi va vedea din nou mama naturală. e frig...N: Acum. nu sunt cu adevărat...... el a trebuit să-şi retrăiască amintirile timpurii ale copilăriei. apucă cordonul soneriei.. S: Nu erau niciodată mul umi i de mine... Dr. într-adevăr.. mă sărută. Descrie-mi exact ce se întâmplă..N: Ce i-a spus gândirea ta interioară despre ceea ce ai văzut? S: (aproape sufocat de emo ie) Oh... Ce altceva mai vezi? S: (se îneacă) Un păr negru.N: Continuă! S: Nu mă controlez.

subiectul îşi crispează mâinile pe bra ele fotoliului) Ah. ornat cu nişte şerpi de aur..generând tulburări în sânul poporului meu din cauza pozi iei ei. Chiar şi acum. are o atitudine sfidătoare. dar e mama mea şi în această via ă.. Dr. Haroum? S: Trebuie să o fac. mi-a subminat autoritatea. Por iile trebuie măsurate cu aten ie. Dr.. de asemenea..desigur. Dr. Vreau ca to i să-mi fie loiali. S: (şovăitor) Stau în fa a templului meu .la naiba...N: Descrie-mi ce se întâmplă. soare fierbinte şi nisip .N: Cum ar putea să exprime amândouă aceste sentimente? S: Se citeşte milă în ochii ei din cauza puterii care m-a acaparat.Hr. Dr. ridicată din cărămizi şi blocuri de piatră şi că era închinat unui zeu lunar. Dr. având în vedere ce urmează să fac.N: Încearcă să te relaxezi şi ia-o mai încet. oare. În acelaşi timp se întrezăreşte şi teama.N: Rămâi concentrat asupra acestei scene..N: A ac ionat ea. Haroum? S: Cu o robă lungă şi cu sandale. ca simbol al autorită ii mele...N: De ce e mama ta îngenuncheată înaintea ta pe treptele templului? S: A pătruns în depozit şi a furat alimente pentru a le da poporului.N: Cum te sim i având în vedere că o vei ucide pe mama ta. Spune-mi dacă ai mai trăit în vreo via ă împreună cu sufletul mamei tale naturale.N: Ce anume faci în fa a templului tău? S: Stau pe treptele acestuia şi judec o femeie.N: Cum eşti îmbrăcat.. Dr. Dr. că templul era o structură ovală. 136/159 . Dr. dar trebuie să o pedepsesc pentru a oferi un exemplu. S: (pauză lungă) Da. dar numai eu pot da ordin să se distribuie alimente. Aş vrea ca atunci când voi ajunge la trei să intri în via a pe care o consideri ca fiind cea mai importantă în ceea ce priveşte rela ia ta cu acest suflet. E îngenuncheată înaintea mea. e aceeaşi persoană.. Dr..N: Cum te cheamă? S: Haroum. trei! S: (suspină adânc) Ah.. gărzile mele sunt în spatele meu. Dr. I se citeşte în ochi milă şi teamă.. A fost mereu un ghimpe în coasta mea . Acest lucru mă tulbură. ca să te pot urmări.. zona era cunoscută ca regatul din Saba.asta e....existen ă. Am decis ca ea să moară. Aş putea să o salvez. controla poporul. în apropierea Mării Roşii. Nu mai pot guverna liber dacă va fi şi ea aici. Mul i oameni flămânzesc în această perioadă a anului.. E mama mea. Notă: Am aflat mai târziu că acest bărbat fusese un şef de trib... Dr. Unu.. Am aflat. doi. Am un sceptru în mână. În acea vreme.N: Ce vei face cu mama ta? S: (cu convingere) Mama mea a încălcat legea. controlând într-o măsură atât de mare via a cotidiană a supuşilor mei. Haroum? S: (mândru) Sunt marele preot.prin faptul că nu mi s-a supus..e ea! Dr.. contrar unor reguli de ra ionalizare a hranei? Era o problemă de supravie uire? S: (brusc) E mai mult decât atât . Dr.. dar nu trebuie să arăt tulburarea mea.. Folosesc distribuirea alimentelor ca pe un mijloc de a-mi.N: V-a i provocat suferin e fizice sau emo ionale în vreuna dintre aceste vie i? S: (după o clipă. în fa a unei mari mul imi de oameni. în jurul anului 2000 Î. într-un trup diferit.. O condamn la moarte lovind cu sceptrul în treptele de piatră. E zi sau noapte? S: (pauză) Lumină puternică..N: Care e autoritatea ta. în zona peninsulei Arabice.

mai ales când e vorba de una atât de aspră.. e o decizie grea.. Deşi făcuse legătura karmică.. la modul general. Pentru cazul 13 am folosit locul orientărilor. aş vrea ca Steve să în eleagă motivele pentru care a ales actualul său trup şi rolul jucat în via a sa de alte suflete.de ce să ne păzim.. lucruri de genul ăsta. discu i cu ei despre posibilitatea de a vă asocia în via a viitoare? S: Da. odată ce ai părăsit locul alegerii vie ii.. Spune-mi ce faci.N: Spune-mi... Dr. planurile lor. De obicei. La ce te gândeşti? S: Un bărbat aşa de ranchiunos. Dr. S: Uneori aş putea dori să rămân singur cu mine însumi. de fapt. toată chestia asta. cel mai probabil aceşti prieteni apropia i vor face parte din viitoarea mea via ă. ce anume faci mai întâi? S: Vorbesc despre tipul ăsta. şi al ii ne ajută să facem anumite ajustări. Dr. Sumus.atât slăbiciunile. repartizările sufletului negociabile şi în acest punct. fără mama sa adevărată.N: În eleg... Acum că l-am văzut pe Steve şi pe cei care vor fi lega i în vreun fel de el.N: Discu i cu ei detaliile referitoare la ce fel de persoană ar trebui să fii în via a viitoare înainte de a merge în locul de alegere a vie ii? S: O.. mi-e teamă să aud opiniile prietenilor mei despre vie ile pe care le-am văzut. Unii dintre ei nu vor fi în anumite vie i.N: Vrei să spui .N: Sunt. aşa că vorbesc cu Jor. ne cunoaştem bine între noi . Sumus. În fiecare din cazurile mele.. după cum şi eu voi lua parte la a lor.. oare.N: Mai târziu î i va părea rău că ai ordonat uciderea mamei tale? S: (vocea îi devine încordată) Nu trebuie să mă gândesc la astfel de lucruri dacă vreau să păstrez puterea. sau tuturor le este comunicat în ce corp vor fi după ce părăsesc locul alegerii vie ii? S: Nimeni nu e for at să facă nimic.Dr. Vorbim cu to ii despre vie ile noastre viitoare Vreau să în eleg exact ideile lor. Alături de subiectul cazului 13 vom retrăi momentul spiritual imediat următor întoarcerii sale din locul alegerii vie ii.N: Bine.N: Ai mai multe op iuni? S: (îşi clatină capul) Pe aceasta trebuie s-o aleg. trebuie să întărim acest lucru.. dar să lăsăm pentru pu in timp la o parte această decizie şi să ne ocupăm de alte lucruri. şi să le trimitem apoi ca să întregim tabloul (fa a subiectului devine gravă) 137/159 . Steve. era important ca abandonarea sa pe când era nou-născut să nu fie luată separat ca pură compensa ie istorică. Jor. există rezerve. e atât de mânios că mama sa l-a părăsit. din moment ce suntem din nou în lumea spiritelor.. l-am dus în Lumea Spiritelor. Dr. În acest punct. Dr.. tocmai te-ai întors la grupul tău matcă de la locul alegerii vie ii... Pentru a începe vindecarea. Dr. ce pare atât de nefericit. Ştim cum trebuie procedat.succesele şi eşecurile din trecut .. pentru a putea ob ine cele mai bune rezultate.N: Sub ce nume eşti cunoscut în lumea spiritelor? S: Sumus..sufletele ce vor lua anumite trupuri? S: Aşa este. În acest loc. Nu contează. Sumus. toate acestea trebuie să ni se potrivească. aş vrea să ne îndreptăm spre perioada imediat următoare momentului în care l-ai văzut pentru prima dată pe bărbatul care astăzi e Steve. Următoarea fază a şedin ei noastre a fost menită regăsirii identită ii lui Steve ca suflet. Dr. nici nu ştiu dacă vreau să accept acest trup! Dr.N: Jor e ghidul tău? S: Da... da.. încerc să duc subiectul înapoi la cea mai potrivită zonă spirituală. implicând ac iuni inten ionate de separare între mamă şi fiu. Dr.N: Ok. el a aflat multe despre ce credeam că ar trebui să fiu înainte de a fi trimis în locul în care vizualizăm vie ile.. Fără nimic concret. Dr. Pentru a face acest lucru.. când te reîntorci în grupul tău de prieteni. şi ciuda ii ăia care l-au adoptat. trebuia să mergem mai departe. Vezi. memoria lui Steve a retrăit două evenimente tulburătoare din punct de vedere emo ional. ce oameni vor fi în jurul său. cât şi calită ile noastre .

. Jor e unul din ei. Dr. când ai văzut-o pe mama lui Steve ducându-şi fiul la acea biserică? S: Am văzut oamenii... te nelinişteşte ceva în acest moment? S: (trist) Uh.. prietenii mei pleacă.N: Dacă sufletul tău se alătură trupului lui Steve în această via ă din Texas.. În elegi? S: (nervos) Da.. aşezăm lucrurile.. Sumus.se apropie al ii.Talu şi Kalish! (subiectul tresare în scaunul său încercând să îndepărteze aceste două spirite din mintea sa) Dr. va fi din nou mama mea. Ei lucrează adesea împreună. Jor.mai ales cu Kalish.Dr.N: Bănuiesc că vor avea loc unele discu ii cu alte suflete.N: De ce a i aşteptat tu şi Eone 4000 de ani înainte de a discuta despre o echilibrare a modului în care ai tratat-o în Arabia? S: Anii Pământeni nu au nici o importan ă.. posibilitatea.. era încă în stadiul de.... Dr. ar fi putut să se fi întâmplat ieri.. Cred că am încă nevoie să fiu convins. Notă: Discutăm pentru câteva minute despre o via ă trăită de Sumus în Europa. da . E prea devreme. pentru că Eone nu e aici fără un motiv. Dr. La comanda mea..N: Începe! Câte entită i vezi? S: Sunt.N: Ia-o mai încet..N: Te referi la o ruptură inten ionată într-o rela ie mamă-fiu? S: Da..N: Dă-i voie lui Eone să se îndepărteze şi hai să vedem cine sunt celelalte entită i. n-ai văzut acest lucru în locul de alegere a vie ii. patru. nu vreau.. va considera Eone acest lucru ca pe o plată a datoriei tale karmice? S: (pauză) Via a mea ca Steve nu e inten ionată ca o pedeapsă.N: Şi care e problema? S: Doar că nu-i vreau în via a mea aşa de curând! Dr..N: Sumus. Dr. în mod deliberat scindată. Dr. Şi care sunt lec iile pe care trebuie să i le însuşeşti? S: Să ... ai lui Steve. nu era. Pur şi simplu nu eram pregătit să răscumpăr durerea pe care i-am cauzat-o pe când eram în trupul lui Haroum... Pentru a aprecia ce înseamnă să fii exclus. Dr. Dr... Sumus. în trupul unui ofi er superior care-şi neglijase familia şi constituise obiectul de batjocură al influen ilor părin i ai so iei sale..oh. de fapt.N: Presupun că nici una din aceste entită i ce tocmai au ajuns nu face parte din propriul tău grup? S: (suspină) într-adevăr..N: Vrei să spui că Talu şi Kalish nu au calită ile necesare pentru însărcinarea de a fi părin ii 138/159 . Ea spune că împrejurările sunt potrivite acum pentru acest exerci iu.... Oh.. la naiba ..N: Cine sunt aceştia? S: (într-un torent de cuvinte) Talu şi Kalish s-au oferit voluntari să fie părin ii mei adoptivi de fapt..N: Dar. ca să te pot urmări. oh. şi se apropie ...dar mi-e aşa de greu să fiu cu ei ... vin spre mine..N: ce se întâmplă? S: Eone îmi spune că e timpul să. S: (tulburat) Eone pluteşte înapoi la.. Dr..N: E vorba de sufletul ce a fost mama lui Haroum şi a lui Steve? S: Da. încearcă să te relaxezi cât de mult po i. Dr. Eone. Sumus. Au fost socrii mei în via a din Germania. ea este.N: Mă bucur că în elegi acest lucru.N: Care anume este primul? S: (subiectul îmi apucă mâna) E .. Dr. considera ie abstractă. vorba încă de mine. simt ce înseamnă trădarea într-o rela ie de familie.. Dr. să fim din nou mamă şi fiu într-o via ă dezorganizată. Dr.. Ai mai lucrat cu aceste suflete şi înainte? S: (bombănind) Da.. Dr. îmi vei relata clar tot ceea ce se petrece... Dr..

N: Cum crezi că va fi Talu în calitate de tată adoptiv? S: Sever.N: Manifestă mereu acest tip de comportament în trupuri umane? S: Păi. Toată lumea de aici observă la mine tendin a de a fi indulgent cu mine însumi. Dr..N: Dar am crezut că nu. pierzând-o pe Eone. Jor şi Eone ni se alătură. acesta e stilul ei fa ă de mine. E independentă şi foarte decisă. ei ştiu ce fac.. Sumus? S: O. Pentru discu ia referitoare la alegerea trupului lui Steve.. Eu nu trebuie să ştiu prea multe despre treburile lor. Eone. dar totuşi îi voi contrazice. fără compania lor. ar fi apă chioară. nu e chiar aşa. altfel mă urc în capul lor..N: Ce va însemna pentru Talu şi Kalish să interpreteze rolurile părin ilor tăi? S: Kalish şi Talu sunt există într-o altă. Jor nu va crede tot ce explic eu acolo.. şi eu trişez pu in cerându.. De data asta o să mă răzvrătesc de-a dreptul împotriva lor. Talu şi Kalish pun sub semnul întrebării opozi ia mea de a-mi ataca greşelile împreună cu ei. Dr.. asta sună ca şi cum te-ai decis deja să mergi împreună cu ei în via a texană. oare.. dar. Kalish sarcastică. Dr.N: Spune-mi. cât de mult din ceea ce reprezin i cu adevărat ca suflet se reflectă în fiin ele umane pe care le-ai ocupat? 139/159 . Dialogul care urmează ne oferă mai multe dezvăluiri despre motivele care l-au făcut pe Sumus să se integreze în trupul lui Steve. cititorul a în eles că şi în stare supraconştientă ne păstrăm abilitatea de a ne observa pe noi înşine cu o parte a centrului critic al min ii noastre conştiente.. Atât că întotdeauna e mai greu să fii împreună cu Kalish. Kalish nu este un suflet care să se implice uşor. mai ales din punct de vedere emo ional. Cu to ii râd de mine când spun asta. Vreau ca Steve să în eleagă motivele comportamentului său în elegându-şi sufletul. o să aibă o groază de preten ii fa ă de mine În copilărie. S: (gânditor) Da. în via a ta texană? S: (dă din cap resemnat) Nu. Dr. mintea sufletului tău ştie întotdeauna motivul pentru care anumi i oameni care te influen ează pozitiv sau negativ reprezintă ceva important în via a ta? S: Da. am nevoie de oameni stric i. poate fi prea detaşat. Pare o enigmă faptul că pentru mul i dintre noi e atât de dificil să atingem cunoaşterea adevăratei noastre naturi ca suflete.N: Atunci când te afli pe Pământ..N: Ok. dar am impresia că tu crezi că toate aceste suflete te presează să iei o decizie referitoare la via a ta texană. S: Aici lucrurile nu merg aşa. Talu perfec ionist..N: Ceea ce facem noi acum? S: Mda.. prin mintea conştientă.... va fi un drum destul de greu. însă acest fapt nu înseamnă că şi persoana care sunt în acea via ă în elege ceea ce ştie spiritul meu...N: Bine. dar e în regulă. ei te vor învă a ceva? S: Da. Dr.i ajutorul. Îi va permite lui Kalish să conducă.N: Ce vei spune la această discu ie? S: Vreau ca Eone să fie mama mea vitregă. Amândoi sunt foarte disciplina i. El ştie că sunt apropiat de Eone. Discutăm despre temerile mele fa ă de via a însăşi. Dr. Dr.N: Păi. ştiu că o vor face..... Dr. Dr. l-am dus pe Sumus într-un loc liniştit al lumii spiritelor.tăi adoptivi.i place de Talu şi de Kalish? S: Ei mă cunosc.. Ei mă conving că o via ă uşoară. Sunt convins că. Cea mai importantă latură a muncii mele de hipnoterapeut e aceea de a-i ajuta pe clien i să-şi atingă sinele interior prin inter-rela ionarea tuturor fa etelor min ii. Conferin a spirituală cu Jor. de acum. Dr. Dr. Ea alege persoane prea critice. Sumus. (zâmbeşte) Exact ce ar trebui să reuşim să aflăm pe Pământ.. configura ie decât mine. Dr. Talu şi Kalish s-a încheiat. E oricum ceva legat de faptul că sunt nişte oameni rigizi şi de depăşirea mândriei.N: Râd de tine. reci.. preten ioase.

Dr..N: Eşti un suflet căruia îi place să controleze al i oameni? S: N-aş spune chiar a controla. tratăm cu respect fiecare trup. Sumus. e o .. Ah.. Dr. ce altceva faci decât să controlezi atunci când încerci să conduci alte suflete în vie ile lor? S: (nu răspunde) Dr.. Dr. Dr.că îmi place puterea . S: Îmi pare rău că i-am lăsat această impresie. sunt atras de aceia care influen ează al i oameni..N: Vrei să spui că sufletul domină sau se subordonează creierului uman? S: E greu de spus. (râde) ştii.că mă scufund.N: Ca să fiu sincer. O fiin ă umană ar fi destul de goală fără noi. Unele emo ii fizice sunt copleşitoare.. Îmi amintesc că unele trupuri ale mele erau mai plăcute decât altele.N: Hai să fim exac i.N: Ce ar spune Jor despre rela iile tale umane? S: Hmm.N: Oh. Haroum şi la toate celelalte trupuri ce s-au succedat între acestea – nu cumva au unele trăsături comune care te-au atras? S: (pauză lungă) Sunt o entitate de contact. nu se întâmplă întotdeauna să ai parte şi de un trup bun şi de o fuziune optimă a acestuia cu sufletul. Pot interpreta doar atunci când furtunile min ilor umane sunt liniştite..N: Privind înapoi la alegerile tale..N: E foarte bine.. dar voi folosi i trupurile omeneşti şi pentru propria voastră dezvoltare. la maximum.. Dr. Dăm şi luăm energia noastră. 140/159 .ca modalitate de a influen a ac iunile oamenilor cu putere de decizie. ne exprimăm fiind în respectivul trup. să dau un sens reac iilor lui Steve la agita ie.. Sumus. ceea ce sunt. sensul lumii şi să fie receptivă la moralitate.. Că doresc să conduc grupuri politice şi sociale. Ce se întâmplă între tine şi creierul lui Steve în acest moment.. Dr. Dr.. noi încercăm numai să o înăl ăm prin prezen a noastră. pare că eşti un străin în trupul lui Steve. puternic.N: Când aud cuvântul agresiune. Dr.N: Dar tu ştiai cum va fi Steve înainte de a alege corpul său? S: (dezgustat) Da.. şi eu nu mai sunt atât de. Dr... vă croi i energia în aşa fel.N: Sumus.. Dr.dar nu există două trupuri identice. poate folosi unele trupuri mai bine decât altele.N: Şi.. şi acesta este un exemplu tipic al felului în care reuşesc să înrăută esc o situa ie. Dr... Evit să aleg oamenii ce nu se implică intens în via a celor care îi înconjoară.N: Ce în elegi prin a interpreta? S: Să explic idei.. dar cu toate acestea aleg oameni nervoşi..S: Destul .. fa ă de ceilal i. Nu mă simt întotdeauna complet ataşat de o fiin ă umană. moştenim aceste lucruri. Noi nu controlăm mintea umană. la Steve. ce ne influen ează modul în care. probabil.. uneori energia mea este obosită şi nu mai poate răspunde la atâta negativism.. de sistemul nervos central al acelui trup? S: Da. pentru că există diferen e subtile la creierul Fiecărui corp. chiar şi agresiv.. încât să se potrivească cu un corp gazdă? S: Ar fi mai bine să spunem că folosim diferite fa ete ale exprimării.. crezi că fiecare creier uman te face să reac ionezi diferit? S: Păi.N: Cum crezi că ar fi fiin ele umane în lipsa sufletelor? S: A.. în func ie de pornirile emo ionale ale fiecărui trup.. îl traduc ca ostilitate. Dr. pe Pământ? S: Am sim it. Asta ai vrut să spui? S: (pauză) Bine. astfel încât să în eleagă.N: Aşa cum se întâmplă cu nivelul ridicat de furie al temperamentului lui Steve. Dr. Dr. ar fi dominate de sim uri şi emo ii. nui aşa? S: Desigur. eficient. cu toate acestea. afectat. Caut oameni care se implică. dar.uniune..

pe când erai Steve.. te-a satisfăcut? S: (tare) Nu. dacă tu şi Steve îmi vorbi i acum ca o singură inteligen ă.ca Steve .. a mă ridica deasupra atrac iei mele de a-i conduce pe ceilal i. S: (pauză lungă) Pentru că punctul meu slab e ....N: Uite Sumus. S: Probabil. S: Pentru. e oare posibil ca Haroum şi Steve să fi adoptat un atare comportament extrem şi pentru că sufletul tău a fost împreună cu ei? S: (cu greutate) N-am făcut bine.N: Sumus. Întotdeauna mi-am dorit să comand. Steve şi cu mine am atins un stadiu productiv în ceea ce priveşte contactul cu sufletul său.N: Sumus. oare. răsucindu-se cu viteză? S: Păi.. din punct de vedere emo ional se prăbuşeşte. de ce nu eşti mai activ în a te ajuta pe tine însu i . Mă adresez acestui subiect ca şi cum aş vorbi cu doi oameni. E important să nu permitem min ii sale să se abată de la subiect sau ca amintirile să se disocieze. După ce am aplicat condi ionări suplimentare pentru a aduna aceste for e strâns împreună.. S: (tulburat) începi să vorbeşti ca Jor! Dr.Dr.N: Dar. şi îi conduc pe al ii. ce anume faci ca suflet? S: Mă retrag. e cumva neadevărat că i-a plăcut să contribui la abuzul de putere al lui Haroum în Arabia şi că modul în care i-ai tratat angaja ii... petrecută împreună cu Talu şi Kalish? S: Acum sunt mare . Dr.N: Cu cine vorbesc acum? Sumus.copilăria... Poate că Jor ne ajută pe amândoi să în elegem ce se întâmplă în interiorul tău. Întrebările mele sunt directe şi pronun ate rapid..să depăşeşti ruşinea cauzată de abandonul lui Eone şi mânia izvorâtă din copilăria lipsită de dragoste. triste ea. de ce mai există? S: . via a ta s-ar fi întors la modul în care ai fost tratat în copilărie? S: (furios) Da! Dr..N: (insist) Sumus. Dr. şi cum anume procedezi. am încheiat şedin a noastră cu o ultimă serie de întrebări. Dar poate că te-ai lăsat sedus cu uşurin ă de capcanele autorită ii omeneşti şi acum vei fi o persoană care se simte în conflict cu societatea.(se opreşte) Dr.N: Se află. Nu e doar vina mea. Dr. Dr....N: Dacă aceasta este o contradic ie pentru tine.. aş vrea să ştiu de ce e stilul tău de via ă atât de autodistructiv.N: Şi atunci când nu eşti mul umit de trupul pe care l-ai ales..N: Nu mi-am propus aşa ceva.N: Crezi că dacă nu i-ai fi controlat pe oameni ca adult. Dr. ştiu. nu e adevărat! Lucrurile î i scapă uşor din mână când încerci să conduci oamenii... pentru a creşte şi ritmul răspunsurilor subiectului.N: Aşadar. Dr.N: Din cauză că eşti intimidat de un trup care. Sumus. Dr.N: În eleg. să-mi folosesc pe Pământ puterea pentru autoconservare. identitatea sufletului tău în conflict cu direc ia pe care a luat-o via a lui Steve? S: Nu-mi place acea parte a sa care se luptă să ajungă în vârf şi în acelaşi timp se gândeşte să scape. Dr. Sumus? S: Nefiind. apropiind sinele său conştient şi inconştient. prea activ. Dr..... Dr. sper că ştii că nu cred că eşti un suflet rău. nu i-ar plăcea să fii în trupul unui om liniştit şi modest? S: Absolut deloc. Condi iile de pe Pământ sunt acelea care te constrâng. nu voi mai lăsa oamenii să mă rănească. începe prin a-mi spune de ce ai acceptat ini ial trupul lui Steve.. autodistrugându-se. mă retrag într-o cochilie.. 141/159 .

după cum al ii sunt destina i să fie alături de noi ca adul i.N: Aşadar. Dr. dar răspunsul este în min ile noastre.N: Şi? S: Pentru.. Dr. evi i să te confrun i cu lec iile majore pentru care ai venit pe Pământ? S: Mmm.. Dr.. Există motive spirituale pentru care suntem repartiza i în copilărie în preajma anumitor tipuri de oameni. După aproape un an. Poate să dureze un timp.N: Aşadar. un nimeni. Talu şi Kalish mi-au provocat-o. Dr. Ideea că fiecare dintre noi am fost de acord să fim copiii unui anumit cuplu încă înainte de a veni în via a aceasta este un concept greu de acceptat pentru anumite persoane. Dr.Dr. Sim eam că aşezasem funda ia în lupta cu resentimentele sale şi lipsa de intimitate. care crezi că ar fi lacunele tale în procesul în elegerii?”..N: Şi să ai încredere că nu eşti o victimă a societă ii? S:Da. Când clien ii îmi spun cât de mult au suferit din cauza faptelor membrilor familiilor lor.. noi nu vrem să fim ostili cu oamenii. (cu amărăciune) Nu ştiu. dar nu vreau nici să risc să devin.. părin ii tăi adoptivi au fost aspri cu tine. pentru propriul meu bine şi îmi voi continua via a devenind identitatea care vreau să fiu cu adevărat” (subiectul repetă aceste cuvinte de trei ori) Dr.N: Defineşte ce anume doreşti să fii cu adevărat. eşti la ananghie? S: (încet) Da. repeta i după mine: „Voi înapoia suferin a pe care Eone. Am vorbit despre alegerile lui din iubire şi din teamă.. Vorbeşte-mi despre sinele distorsionat pe care-l prezin i celor din jurul tău. mi-a scris că recuperarea sa mergea bine şi că regăsise copilul din el. nu-i aşa? S: Da. Steve. şi a fi întreg. Am încheiat acest caz întărind în elegerea lui Steve despre cine este el cu adevărat şi despre misiunea lui în via ă. Dr.. Cazul 27 demonstrează.N: Steve.N: Cred că ştii. S: (înlăcrimat) Eu.N: Vrei să încetezi cu aceste lucruri şi să începi să lucrezi la lec iile tale de via ă? S: Da.N: Steve şi Sumus.... ca şi despre necesitatea de a se regăsi frecvent pe sine însuşi. a depăşi. Deşi majoritatea persoanelor au avut parte de iubirea părin ilor. Steve şi-a dat seama că greşelile sale din trecut nu erau eşecuri.N: Acum în elegi de ce? S: (pauză) Pentru a vedea cum e să fii judecat în mod constant. Creştem cu ideea că suntem victimele părin ilor noştri biologici şi ai membrilor familiei pe care iam moştenit fără posibilitatea de a alege.. Această presupunere este greşită.. Dr. sarcinile dificile pe care ni le programăm încep adesea din copilărie. via a e atât de plină de durere. S: (după oarece tărăgănare) Pretinzând că sunt fericit . în eleg că nu este. că.ascunzându-mi sentimentele în spatele băuturii şi maltratării oamenilor.da. Dr..N: Crezi că e un accident? S: Nu. I-am reamintit lui Steve de necesitatea de a continua terapia. Dr. Dr. ci mijloace în scopul evolu iei. a adevăratei persoane de valoare ce este şi care trebuie să aducă o contribu ie pentru societate. 142/159 .. lipsit de respect şi recunoaştere. ce ai de gând să faci referitor la a te descoperi pe tine însu i în viitor şi la acceptarea responsabilită ii pentru a evolua? S: (într-un târziu) Să învă să fiu mai onest. mul i dintre noi păstrăm amintiri nerezolvate şi dureroase despre acele persoane apropiate care ar fi trebuit să ne ofere protec ie şi nu au făcut-o..N: Steve. Voiam să ajut la eliberarea lui. prima întrebare pe care o pun min ii lor conştiente este: „Dacă nu ai fi cunoscut această persoană în copilărie. Acesta este motivul pentru care sufletele tratează cu toată seriozitatea alegerea familiei.

Dacă devenim obseda i de corpurile noastre fizice sau vom căra de-a lungul timpului un carusel emo ional. reprezintă o expresie absolută a compasiunii. Cred că sufletele îşi demonstrează propriile modele ale ego-ului în corpurile pe care le locuiesc şi că exercită o influen ă puternică asupra performan elor trupului. în momentul mor ii. un suflet foarte precaut şi cu pu ină energie poate fi dispus să se îmbine cu o gazdă umană liniştită şi controlată. în func ie de trupul nostru. odată cu învă area propriilor lec ii. Am văzut cum alege un suflet persoana cu care vrea să se asocieze într-o anume via ă. Se pare că sufletele subiec ilor mei aleg corpuri care încearcă să potrivească deficien ele caracterului lor cu temperamentul uman. din cauză că trăiesc într-un mediu groaznic. Supravie uirea unor asemenea încercări pe Pământ ne plasează într-o stare de percep ie mai înaltă cu fiecare nouă via ă şi ne îmbogă eşte identitatea ca suflete. În cazuri extreme. îmbinându-se cu un tip de trup agresiv şi temperamental. Cu toate acestea. care este aşa cum ar trebui să fie.A ne cunoaşte din punct de vedere spiritual presupune să în elegem de ce ne alăturăm în via ă sufletelor părin ilor. Există. riscăm să cădem într-o capcană dacă facem ra ionamente pripite în legătură cu maturitatea sufletelor doar pe baza trăsăturilor comportamentale. mediu şi avansat am dat exemple concrete cu privire la dezvoltarea sufletelor. Mai mult. faptul că fiin e legate spiritual vin. de obicei. Consider că ideile şi imagina ia oamenilor sunt emana ii ale sufletului. partenerilor şi prietenilor noştri apropia i. care oferă un catalizator creierului uman. ci doar reac iile noastre negative fa ă de anumite evenimente ale vie ii. Planul proiectat de suflete poate implica şi ca acestea să-şi păstreze în rezervă o parte a energiei în anumite vie i. E imposibil să ştim câtă putere de 143/159 . o personalitate fracturată de conflicte interioare poate ajunge la o reac ie de dedublare în fa a realită ii. încât. se transformă în spirite contaminate. sufletul poate fi anihilat de sinele său exterior. cazurile mele arată că există varia ii subtile între identitatea sufletului şi manifestările personalită ii umane a multor corpuri gazdă. Sufletele dau şi primesc daruri mentale în via ă printr-o simbioză a celulelor creierului uman cu energia inteligentă. Aceasta înseamnă. de exemplu. pentru anumite modele de dezvoltare. Cu toate acestea. sufletele se pot ataşa în aşa măsură de trupuri lipsite de echilibru. poate alege ca într-o altă via ă să lucreze în opozi ie fa ă de caracterul lui natural. încurajat să-şi asume riscuri mai mari. Uneori. Există persoane care. Sentimentele adânci generate de o conştiin ă eternă se alătură emo iei umane în manifestarea unei personalită i. Cred că acesta este un semn că sufletul nu e mereu capabil să regleze şi să unifice mintea umană. am venit pe Pământ şi pentru a juca o scenă din piesa lec iilor altora. un scop karmic în primirea suferin ei sau plăcerii de la cineva apropiat. datorită emo iilor umane. Cazul 27 a arătat similitudini şi diferen e între personalitatea lui Haroum şi cea a lui Steve. atunci sufletul reprezintă întreaga noastră personalitate. Dacă personalitatea umană se bazează doar pe cele 5 sim uri şi pe instinctele primare de supravie uire. cred că lumea spiritelor nu este un centru al compasiunii divine. Sinele sufletului nostru pare a fi agentul ce guvernează temperamentul uman. Acest lucru nu înseamnă că va avea şi control total asupra respectivului trup. Aduce i-vă aminte că. un suflet evoluat alege o trăsătură negativă pentru a trebui să dea dovadă de o aten ie specială într-un anumit corp. În capitolele referitoare la sufletul novice. Nu trebuie să schimbăm ceea ce suntem. în urma unei în elegeri anterioare. Am men ionat că. Acelaşi suflet. Buddhiştii asiatici spun că iluminarea înseamnă să vedem eul absolut al sufletului reflectat în eul uman relativ şi să permitem eului absolut să ac ioneze prin intermediul acestuia relativ de-a lungul vie ii. în vie i umane ce implică rela ii de iubire şi ură. Într-una dintre vie i. Depăşirea adversită ilor din aceste rela ii ar putea însemna ca noi să nu repetăm anumite alian e nepotrivite în viitor. dar ne putem manifesta diferit. Mul i gânditori importan i au considerat că sufletul nu poate fi niciodată complet integrat cu trupul uman şi că oamenii au două intelecte. că nimeni nu poate avea un ego uman care să fie gelos şi un suflet care să nu fie. Persoanele aflate în transă pot avea probleme în a face o distinc ie clară între identitatea sufletului lor şi ego-ul uman.

ra ionament am fi avut în lipsa sufletului, dar cred că faptul că ni se alătură un suflet ne dotează cu pătrundere psihologică şi gândire abstractă. Văd sufletul ca fiind acela care oferă oamenilor o realitate calitativă, ca subiect pentru condi iile eredită ii şi mediului. Dacă este adevărat că fiecare creier uman are un proprietar cu nişte caracteristici biologice, inclusiv inteligen a brută şi facultatea de a inventa, care sunt separate de suflet, atunci alegerea corpului nostru ridică o întrebare importantă. Aleg, oare, sufletele trupuri ale căror capacită i intelectuale se potrivesc cu propriul lor stadiu de dezvoltare? De exemplu, sunt, oare, atrase sufletele avansate de min i umane cu inteligen ă superioară? Uitându-mă la realizările universitare şi academice ale clien ilor mei, nu am descoperit altă corela ie decât cu un suflet imatur ce înclină să aleagă trupuri cu aptitudini intelectuale scăzute. Filosoful Kant scria: „Creierul uman nu este decât o func ie a conştiin ei şi nu sursa cunoaşterii adevărate.” Am descoperit că, indiferent de trupul ales, sufletele îşi demonstrează individualismul prin intermediul min ii umane. O persoană poate fi foarte inteligentă şi totuşi să aibă o atitudine refractară fa ă de adaptarea la situa iile necunoscute, fiind pu in interesată de lume. Acest lucru îmi indică un suflet începător. Dacă văd o persoană cu o dispozi ie constantă, ale cărei interese şi abilită i sunt concentrate şi direc ionate spre a ajuta progresul omenirii, bănuiesc că e vorba de un suflet avansat. Acestea sunt sufletele care caută adevăruri personale dincolo de nevoile propriului ego. Pare o povară grea ca în fiecare nouă via ă, în fiecare trup, sufletul să-şi caute adevăratul sine. Totuşi, stăpânii noştri spirituali nu sunt indiferen i fa ă de situa ia noastră şi permit unei raze de lumină să străbată prin întunericul amneziei. Când e vorba de a descoperi pe Pământ sufletele pereche şi de a ne aminti de aspectele vie ii pe care le-am văzut în locul de alegere a vie ii, există o formă ingenioasă de antrenament pe care sufletele au ocazia s-o practice chiar înainte de următoarea via ă. Vom vedea despre ce este vorba în capitolul următor.

14 PREGĂTIRILE DE ÎMBARCARE
DUPĂ ce sufletele şi-au încheiat consultările cu ghizii şi colegii lor în ceea ce priveşte multiplele ramifica ii fizice şi psihologice ale unei vie i noi şi ale alegerii trupului, iau decizia de a se încarna. Ar fi logic să presupunem că vor merge imediat pe Pământ. Dar acest lucru nu se petrece înainte de un clement important al pregătirilor. Sunt sigur că s-a în eles până acum că sufletele ce se întorc din locul de alegere a vie ii nu trebuie numai să facă cea mai bună alegere în ceea ce priveşte cine anume vor fi în următoarea lor via ă, ci şi să-şi coordoneze această decizie cu ceilal i actori implica i în piesa ce urmează a fi jucată. Comparând via a cu o mare scenă dramatică, vom avea rolul principal - ca actor sau actri ă. Tot ceea ce facem în această piesă influen ează şi alte personaje secundare (secundare în sensul că nu suntem noi) ale scenariului. Rolurile lor pot fi modificate de noi, dar în acelaşi timp, şi ei le pot transforma pe ale noastre, pentru că schimbările scenariului (rezultate ale liberului arbitru) pot fi făcute chiar în timpul reprezentării piesei. Acele suflete care vor avea o rela ie strânsă cu noi pe scena vie ii reprezintă personajele secundare, fiecare având un rol important. Dar cum putem şti oare cine anume sunt acestea? Problema identificării sufletelor pereche şi a altor oameni importan i implica i în vie ile lor este de cel mai mare interes pentru mul i clien i care vin la mine şi doresc să fie regresiona i. În cele din urmă, majoritatea subiec ilor mei îşi răspund la propriile întrebări în stare supraconştientă, pentru că descoperirea acestor suflete constituie o parte integrantă din pregătirea lor înainte de a părăsi lumea spiritelor. Spa iul din lumea spiritelor în care se duc sufletele în acest scop este numit uzual locul recunoaşterii, sau clasa de recunoaştere. Mi s-a spus că aici activitatea seamănă cu 144/159

toceala dinaintea unui examen final. De aceea subiec ii mei folosesc termenul de clasă pregătitoare pentru a descrie acest aspect al consolidării spirituale ce are loc chiar înainte ca sufletele lor să se îmbarce în pasajul de trecere spre Pământ. Cazul care urmează reliefează această experien ă. Pentru a se în elege bine ce anume se petrece într-o clasă de recunoaştere, ar trebui probabil să definim termenul de suflet pereche. Pentru mul i dintre noi, cea mai apropiată şi mai dragă persoană este so ul/so ia noastră. Totuşi, după cum am văzut în cazurile anterioare, sufletele importante din vie ile noastre pot fi, de asemenea, şi al i membri ai familiei sau un prieten apropiat. Perioada de timp pe care aceştia o petrec alături de noi pe Pământ poate fi mai lungă sau mai scurtă. Ceea ce are cu adevărat importan ă este impactul pe care-l au asupra noastră atunci când sunt aici. Cu riscul de a simplifica o problemă complexă, rela iile noastre se pot împăr i în câteva categorii generale. În primul rând sunt acele rela ii ce implică iubire într-o asemenea măsură, încât nici unul dintre parteneri nu în elege cum ar putea trăi fără celălalt. Atrac ia fizică şi mentală e atât de puternică, încât ambii parteneri au convingerea că au fost meni i unul altuia. În al doilea rând sunt rela iile bazate pe prietenie, camaraderie şi respect reciproc. În cele din urmă, avem acele asocieri bazate în mare măsură pe cunoştin e întâmplătoare ce oferă unele componente semnificative vie ii noastre. Astfel, un suflet pereche poate lua multe forme şi a întâlni oamenii ce se regăsesc într-una din aceste categorii nu e un joc al hazardului. Sufletele pereche sunt companioni desemna i atât pentru a ne ajuta pe noi, cât şi pe ele însele în atingerea unor obiective comune, ce pot fi atinse gra ie ajutorului reciproc acordat în diferite situa ii. Din punct de vedere al prieteniilor şi al iubirilor, recunoaşterea identită ii spiritelor înrudite provine din conştiin a noastră cea mai înaltă. E o experien ă minunată şi misterioasă, atât din punct de vedere fizic, cât şi mental. Legătura cu fiin ele pe care le cunoaştem din lumea spiritelor, sub toate felurile de deghizări fizice, poate fi armonioasă sau frustrantă. Lec ia pe care trebuie să o învă ăm din rela iile umane este de a-i accepta pe oameni aşa cum sunt, fără a aştepta ca fericirea noastră să fie total dependentă de unul sau de altul. Am avut clien i care mi-au spus că, probabil, nu sunt împreună cu sufletele lor pereche, având în vedere scandalurile şi mâhnirea din rela iile şi căsniciile lor. Ei n-au în eles că lec iile karmice ridică standarde dificile pentru fiecare dintre noi şi că experien ele dureroase referitoare la sentimente sunt încercări deliberate în via ă. Adesea, acestea îmbracă formele cele mai severe. Oricare ar fi împrejurările, rela iile dintre oameni constituie cea mai importantă parte a vie ii noastre. Să fie coinciden ă, deja vu sau sincronizare perfectă când, afla i la timpul şi locul potrivit întâlnim pentru prima oară pe cineva ce va da un sens vie ii noastre? Să fie o amintire pe care am uitat-o - ceva familiar ce se luptă să răzbată din fundul memoriei noastre? Aş ruga cititorul să sorteze acele amintiri ce implică o primă întâlnire cu cineva important din trecut. A fost cumva la şcoală? Sau ne-am întâlnit cu el sau cu ea la serviciu ori în concediu? Ne-a făcut cineva cunoştin ă sau a fost, pur şi simplu, o şansă? Ce a i sim it în acel moment? Urăsc să afectez fondul vostru de amintiri ale unor aşa zise întâlniri spontane din trecut, dar asemenea descrieri ca din întâmplare, prin şansă sau impuls nu se pot aplica contactelor cruciale. Acest lucru nu le face mai pu in romantice. În cazurile care implică sufletele pereche, am auzit multe relatări despre fiin e apropiate spiritual care au traversat timpul şi spa iul pentru a se reîntâlni ca fiin e fizice, într-un anumit moment şi într-un anumit loc. E, de asemenea, adevărat că amnezia conştientă poate îngreuna întâlnirea cu aceste persoane importante în existen a noastră. Cu toate acestea, s-ar putea să existe un aranjament preliminar pentru a sus ine aceste posibilită i. În cazul următor voi începe dialogul din acel punct al şedin ei în care îl întreb pe subiect despre activitatea sa în lumea spiritelor, chiar înaintea renaşterii sale în via a actuală.

145/159

Cazul 28
Dr.N: Eşti aproape de momentul în care vei părăsi lumea spiritelor pentru altă via ă? S: Da... Sunt aproape gata. Dr.N: După ce ai părăsit locul alegerii vie ii, s-a decis mintea sufletului tău asupra a cui anume vei fi şi asupra oamenilor pe care-i vei întâlni pe Pământ? S: Da, totul începe să se lege. Dr.N: Ce s-ar fi întâmplat dacă ai fi avut îndoieli fa ă de alegerea ta în ceea ce priveşte segmentul temporal sau un anumit trup? Ai putea da înapoi? S: (suspină) Da, şi am procedat aşa înainte - cu to ii am făcut-o de altfel - cel pu in oamenii pe care-i cunosc eu. Cel mai adesea e incitant să te gândeşti că vei trăi din nou pe Pământ. Dr.N: Dar dacă ai fi refuzat să te întorci pe Pământ cu pu in înainte de a fi gata să te încarnezi? S: Nu e aşa de... rigid. Aş discuta întotdeauna cu preparatorul şi colegii mei posibilită ile... neliniştile fa ă de noua via ă... Înainte de a îmi lua un angajament ferm. Preparatorii ştiu când suntem în impas, dar m-am decis. Dr.N: Bine, sunt bucuros să aud acest fapt. Spune-mi, odată ce eşti hotărât să te întorci pe Pământ, mai trebuie să afli ceva important în lumea spiritelor? S: Trebuie să merg la cursul de recunoaştere. Dr.N: Cum i se pare acest loc? S: E o întâlnire în care îi examinez... pe colegii mei... astfel încât să-i pot recunoaşte mai târziu. Dr.N: Când voi pocni din degete vei merge imediat în această clasă. Eşti pregătit? S:Da. Dr.N: (pocnind din degete) Explică-mi ce anume faci. S: Plutesc... Împreună cu ceilal i... pentru a auzi vorbitorii. Dr.N: Mi-ar plăcea să te înso esc, dar va trebui totuşi să mă folosesc de ce-mi vei spune tu - e în regulă? S: Sigur, dar trebuie să ne grăbim pu in. Dr.N: Cum arată acest loc? S: Mmm... Un amfiteatru circular cu un pupitru în mijloc - acolo stau vorbitorii. Dr.N: Vom intra şi ne vom aşeza pe scaune? S: (clatină din cap) La ce ne-ar trebui scaune? Dr.N: Mă întrebam numai. Câte suflete sunt în jurul nostru? S: Oh... vreo zece, cincisprezece... oameni ce îmi vor fi apropia i în viitoarea via ă. Dr.N: Acestea sunt toate sufletele pe care le vezi? S: Nu, dar m-ai întrebat câte suflete sunt în jurul meu. Mai sunt şi altele... mai departe, în grupuri... ascultându-şi vorbitorii. Dr.N: Cele zece sau cincisprezece suflete din jurul tău fac parte toate din grupul tău matcă? S: Unele dintre ele da. Dr.N: Se aseamănă această adunare cu cea în care ai întâlnit câteva persoane la intrarea în lumea spiritelor, imediat după ultima ta via ă? S: Nu, aceea era mult mai liniştită... doar cu familia mea. Dr.N: De ce a fost acea întâlnire mai liniştită decât aceasta? S: Eram încă uluit de faptul că-mi pierdusem trupul. Aici, sunt multe discu ii şi agita ie...anticipări....energia noastră este cu adevărat ridicată. Ascultă, va trebui să ne grăbim pu in, aş vrea să aud ce spun vorbitorii. Dr.N: Aceşti vorbitori sunt preparatorii voştri? S: Nu, sufleorii. Dr.N: Acestea sunt suflete specializate în aceste lucruri? S: Da, ele ne fac nişte semne, într-un mod ingenios. Dr.N: Ok, hai să ne apropiem de sufleori în timp ce tu vei continua să-mi relatezi ce se

146/159

. Ele vor juca un rol important una în via a celeilalte.. activitatea din cadrul acestui curs e suspendată.N: (coborându-mi vocea) în eleg şi n-aş vrea să pierzi ceva. nevoie de semnele lor. Dr. dar te rog să-mi explici ce anume în elegi prin semne...N: Şi fiecare dintre ei î i va declanşa o amintire? S: Da. Dr.. pentru că. dar nu şi amănuntele mai mărunte. Poate că par nişte lucruri mici şi fără importan ă.N: A. Trebuie să încerc să-mi amintesc câte ceva despre ei felul în care arată. şi noi trebuie să ştim indiciile pentru a ne recunoaşte. Şi mai sunt şi al i oameni pe care va trebui să-i contactez. şi voi putea scăpa ocazia de a-i recunoaşte.. Dr.îndreptând un deget spre fiecare dintre noi şi spunându-ne că trebuie să fim foarte aten i. Bine? S: Cred.. Indiciile trebuie să se declanşeze în memoria noastră imediat şi să ne spună „Oh. dar. pentru că la început nu ne vom recunoaşte unul pe celălalt pe Pământ.. bine. ssssst! Dr. de aceea e această adunare un amestec de entită i din diferite grupuri. aşa încât nu vei pierde nimic.N: De ce nu ne dau. când vom fi încarna i în formă umană. Dr..N: Dar n-ai vizualizat deja detaliile viitoarei tale vie i în locul de alegere a vie ii? S: Ba da.N: Ce fel de semne? S: Sunt ca nişte indicii pe drumul vie ii. În timp ce îmi vei explica mai pe larg ce este cu acele indicii şi semne..că da. Dr.N: Voi numi aceste semne declanşatoare ale memoriei. Dr. e mai curând un curs de pregătire.N: Adică pe voi. atunci când voi ajunge la trei voi suspenda ceea ce se petrece la acest curs.întâmplă.. ghizii noştri răspunsurile de care avem nevoie pe Pământ? Cui foloseşte toată zăpăceala aceasta cu semne pentru a ne aminti anumite lucruri? 147/159 .N: (coborându-mi din nou vocea) Bine. Vor exista momente în via a mea când aceşti oameni îşi vor face apari ia. S: Formăm un cerc în jurul pupitrului.N: Şi sufletele urmează acest curs înaintea fiecărei vie i? S: Normal. pur şi simplu.. sau să mă contacteze ei într-un fel sau altul. trei.N: Dar ce? S: (cu convingere) După acest curs nu prea mai uităm semnele importante. Ea e aici..(se opreşte) Dr. Dr.. şi ceilal i au. cei care ve i interac iona în timpul acestei vie i? S: Da. doi. Semnele sunt aşezate acum în mintea noastră pentru a ne împrospăta mai târziu amintirile. Dr. acum”.po i fi încăpă ânat. atunci când urmează să se întâmple ceva important.... dar indiciile sunt putu te de cotitură în vie ile noastre.. de asemenea.N: N-ai putea fi mai exact? S: Aceste indicii ne îndrumă într-o direc ie nouă în via ă. după cum singur ai men ionat. Vrei să spui că există declanşatoare speciale pentru fiecare din aceşti oameni? S: Acesta e şi motivul pentru care am fost aduna i la un loc.N: Ce se întâmplă dacă oamenii ratează aceste indicii sau semne de recunoaştere. Dr.N: Se află aici şi sufletul tău pereche primar? S: (roşind). S: (nerăbdător) Da. vorbesc. vei uita ceea ce a spus sufleorul? Sau dacă î i vei ignora înclina iile tale şi vei alege să mergi pe altă cale? S: (pauză) Avem şi alte posibilită i de alegere .. În sinea noastră ne putem spune: „E timpul să trecem la faza următoare”.poate nu chiar aşa de bune . Trebuie să ne amintim detaliile. eşti aici.. nu cunoşteam încă to i oamenii cu care voi lucra atunci. În care se mişcă. (încet) unu. S: Sufleorul ne ajută să ştim ce anume va trebui să căutăm în via a viitoare. dar nu pot urmări ce se întâmplă dacă vorbeşti şi tu în acelaşi timp. Acest curs este o recapitulare finală care ne reuneşte pe to i. Dr. Dr. Sufleorul pluteşte înainte şi înapoi . Trebuie să fac acest lucru! Dr. În plus.

.. Dr..îl poartă întotdeauna.. şi dacă nu-i cunosc... Eşti pregătit? S:Da.. oameni ce te ajută în carieră lucruri de genul ăsta. medalionul de argint e strălucitor...N: Atunci. Puterea sufletului nostru creşte cu ceea ce descoperim..tu vei asculta despre ce semne vorbeşte sufleorul. S: Râsul Melindei.. o întreb ceva în legătură cu acesta. cursul tău va reîncepe .N: Cine e Melinda? S: Viitoarea mea so ie.. Nu voi spune nimic până când n-ai să ridici arătătorul de la mâna dreaptă.. spune-mi acum care e cel mai important semn pe care trebuie să i-l aminteşti. dar întâlnirile pot fi pentru prietenie.. Dr.S: Din acelaşi motiv pentru care venim pe Pământ fără să ştim nimic dinainte. Acesta este un exemplu al motivului pentru care compara iile între timpul din lumea spiritelor şi cel de pe Pământ sunt irelevante. Cea mai interesantă parte a drumului sunt cotiturile şi de aceea e bine să nu ignorăm indiciile din memoria noastră. Ea zâmbeşte. voi număra acum în sens descrescător..N: Presupun că ei pot pune la cale şi întâlniri ce vor duce la o rela ie de dragoste. trebuie să-mi amintesc..N: Pe măsură ce creşti. probabil nu va fi chiar rău. Vorbitorul a avut multe de spus fiecăruia dintre noi. mă va învă a. pot oamenii să fie ei înşişi semne sau să. S: Ba da.N: Cum ar putea acest obiect din argint să fie un declanşator de memorie pentru tine? S: (abstract) Străluceşte în soare. Dr.N: Bine. Dr.i ofere indicii pentru a te ajuta să faci anumite legături? S: Desigur.N: Presupun că acum ai clar în minte detaliile semnelor de recunoaştere. până când subiectul meu a ridicat degetul. în dragoste sau în orice altceva? înseamnă acest lucru că ai ratat un indiciu care te-ar fi putut îndruma spre o rela ie importantă? S: Hmmm. pe itorii .. dar de regulă nu este aşa... Dr...pentru a-mi atrage aten ia.apoi. nu-i aşa? S: (râde) Oh. S: (pauză) Un medalion de argint. Altul va fi un partener de afaceri la firmă .. Dr. ne împrietenim. voi lua legătura cu tipul din echipa mea de baseball.N: Şi apoi? S: (visător) O voi cunoaşte doar cu pu in înainte de a ne muta. Acest lucru îmi va indica faptul că s-a încheiat cursul tău şi că-mi vei putea relata ce semne trebuie să ii minte.. Dr.N: Ce se întâmplă dacă iei legătura cu persoana nepotrivită în afaceri.. Uneori lec iile noastre se rezolvă destul de repede. Îmi va citi şi-mi va vorbi despre via ă.N: Bine. şi când voi termina. ar putea să fie un start într-o nouă direc ie... ei pot aranja să ne cunoaştem la momentul potrivit.N: (pe un ton poruncitor) Ai capacitatea de a pune laolaltă cunoştin ele tale spirituale şi Pământeşti. de la zece la unu. (aşezându-mi mâna pe fruntea subiectului) De ce e important sufletul acelei femei pentru tine? S: O întâlnesc când merg cu bicicleta pe strada noastră. ei se implică şi în asta.N: Cunoşti deja majoritatea sufletelor care vor fi oameni importan i pentru tine pe Pământ? S: Da. Dr. Notă: Am terminat de numărat şi am aşteptat câteva minute.da. Dr. Dr. dar e suficient. Dr. sufletele aflate în acest amfiteatru sau aiurea pot fi implicate în diferite moduri în via a ta? S: (entuziasmat) Da.. Dr. îi voi întâlni oricum la curs.N: Bine.N: N-a durat prea mult. 148/159 . atunci spune-mi care a fost ultimul semn care i-a fost comunicat. Îl voi vedea când voi avea şapte ani la gâtul unei femei de pe strada mea... S: Aşa sper. Dr. să respect oamenii. va fi prietenul meu de o via ă din şcoala generală. Dr.

. Clair şi cu mine nu ne potriveam..N: Şi acum ai plecat din oraşul tău natal pentru a veni în California? S: Da. în vie ile lor actuale.N: Vreau să în eleg bine acest aspect. Ar fi fost o greşeală. da.. Ea m-a convins ca aş avea mai multe şanse în oraşul în care plănuiau părin ii mei să se mute.N: Ce ar trebui să-i atragă Melindei aten ia la tine? S: (rânjeşte) Urechile mele mari. Eram atraşi unul de celălalt în liceu. Dr. I-am întărit asocierea vizuală a imaginii de plutire în jurul unui pupitru central.. dar am sim it amândoi că era mai mult decât atât. sufletul său pereche.N: O vezi pe sora ta în lumea spiritelor? S: O. M-am gândit să urmăresc ce avea să se întâmple. sunt atât de greu de cap. bătaia unui cesule ..... un clopo el.. Clair n-a vrut să plec. Ne-am fi plictisit unul de celălalt. Nu vreau să fac o greşeală când întâlnesc persoana potrivită.Dr.N: Te-a ajutat vreun indiciu să te decizi? S: (oftează) Sora mea a fost cea care m-a ajutat să mă decid.. care era încă la liceu.. ochii ei. ei i-a fost chiar mai greu.. Dr... în Iowa.. V-a i ales trupurile tu şi Melinda în lumea spiritelor.. Cât despre celelalte sim uri ale noastre. Îmi place în Iowa şi nu mi-a fost uşor să plec şi s-o părăsesc pe Clair. face parte din cercul meu (grupul matcă). 149/159 .. Apoi.. Am aflat că aceste două suflete se sim eau cel mai bine în ipostaze de so şi so ie.N: Clair e un suflet pereche? S: (pauză) Mai degrabă o prietenă.i descriu. Infatuarea nu reprezenta o legătură mentală reală. I-am lăsat subiectului meu timp să-şi termine cursul şi să comunice cu prietenii săi. doar atât. Dr. Toate cele 5 sim uri pot fi folosite de sufleorii spirituali ca semne de recunoaştere pentru vie ile viitoare. Ambele aceste suflete voiau să se asigure că vor lua legătura unul cu celălalt pe Pământ. faptul că o cale pe picioare în timpul dansului..N: Locuiai aproape de Melinda în tinere e? S: Nu. Dr. încât sufleorii au considerat probabil că am nevoie de mai multe indicii.. ce sim im când ne strângem prima dată în bra e. aroma parfumului ei când vom dansa prima dată un parfum cunoscut.... Subiectul cazului 28 a început să exprime oarece disconfort când îl împiedicam să ia parte la cursul său de recunoaştere. râsul ei va suna ca. dar părin ii mei vroiau să părăsească ferma noastră şi să se mute în vest. deşi acceptau uneori să joace şi alte roluri în vie ile lor. am discutat cu acest bărbat despre Melinda. Dr.. ea în California. Un vechi proverb spune că ochii sunt ferestrele sufletului. într-un amfiteatru (al i oameni folosesc termeni diferi i).. Când ne-am îndepărtat de celelalte suflete. Dr.. Dr.N: Ce trebuie să re ii referitor la râsul ei? S: Când ne vom întâlni..N: Ai avut o rela ie cu ea? S: Chiar am fost pe punctul de a o lua de nevastă.. Sexul este o capcană. E greu pe Pământ să realizezi ce trebuie să faci cu al i oameni.. nu pot să. Dr. dar am ieşit împreună în liceu. Dr. da... Obişnuiesc să nu grăbesc niciodată clien ii să intre sau să iasă din aşezările lor spirituale în timpul unei şedin e deoarece sunt de părere că acest lucru îi împiedică să se concentreze şi să-şi reamintească. (meditativ) în Iowa am cunoscut-o pe Clair. ai primit mai multe semne cu privire la sufletul tău pereche? S: Da.. Nici un alt atribut fizic nu are un impact mai mare atunci când două suflete pereche se întâlnesc pe Pământ.N: Aşadar.. Dr. Dr.. am men ionat într-un capitol anterior că sufletele re in amintiri cum ar fi mirosul sau sunetele. apoi l-am scos din locul recunoaşterii.N: Atrac ia fizică pe care ai sim it-o fa ă de Melinda a fost diferită de cea încercată fa ă de Clair? S: (pauză) Când am întâlnit-o pe Melinda la dans a existat o atrac ie fizică fa ă de corpul său cred că şi ei i-a plăcut cum arătam eu.N: i-a fost greu să o părăseşti pe Clair? S: O.

Dr. După ce am plecat. O senza ie ciudată m-a cuprins. Preparatorul nostru ne-a ajutat pe mine şi pe Melinda în acea seară.. una dintre pistele false pe care trebuia s-o depăşesc. Există un drum principal al vie ii pe care-l alegem dinainte. fără îndoială. eram vrăji i.... alarmele s-au aprins. ce m-au ajutat s-o întâlnesc pe so ia mea.... majoritatea vin doar ca să confirme ceea ce bănuiesc a fi adevărat. uneori când sunt confuz cu privire la via a mea şi nu ştiu ce să fac mai departe îmi. Când am îmbră işat-o prima dată aveam picioarele ca de cauciuc.N: A.N: Păi. luând-o pe piste false şi pierzând indicii în ceea ce priveşte o schimbare.N: Şi ce altceva a i mai sim it tu şi Melinda în acel moment? S: O senza ie de parcă eram în altă lume.. Dr. Frunzărind revista Look pe când eram adolescent..N: A i pregătit cumva împreună. planul întâlnirii noastre. dar am fost ghidat într-acolo. Dr. Dr. deci ai putea face şi altceva decât a fost plănuit în lumea spiritelor? S: Mda.. imaginez unde ar trebui să mă duc. uneori trec peste înclina iile mele.... scopul cursului lor de recunoaştere prin faptul că-i ajut să-şi amintească indiciile? Nu cred. mi-a plăcut discu ia noastră despre locul recunoaşterii şi mă întreb dacă acest curs spiritual te mai ajută în vreun fel în via a fizică? S: (cu o voce îndepărtată) Da. tu şi Melinda.. sau referitor la întâlnirea unei persoane importante.N: Faci vreodată astfel de greşeli în vie ile tale. inimile noastre băteau să se spargă. A-mi ajuta clien ii să recunoască oamenii destina i să aibă un impact asupra vie ilor lor este un aspect fascinant al muncii mele. Ideea de a mă duce la dans mi-a venit pe neaşteptate. brunetă şi îmbrăcată în alb. Am făcut atunci ceva foarte neobişnuit pentru mine . pe de altă parte. Sloganul reclamei era: „Pentru Peggy”. şi n-am uitat niciodată numele sau figura ei. În via a ta profesională. şi s-ar putea să nu-mi iasă prea bine. Dr. a fost atât de straniu în timpul acelui dans ştiind că. Probabil că ceea ce n-ar trebui să afle încă nu le va fi revelat nici sub hipnoză. dar nici atât de bună. Clair a găsit persoana potrivită. un alt fel de via ă. Dr.. Nu cunoşteam pe nimeni în oraş şi mă sim eam prost.. scena dansului în cursul pregătitor din lumea spiritelor? S: Da. Sau nu întreprind nimic din acelaşi motiv. înfă işând un ceas Hamilton căruia îi făcea publicitate o femeie frumoasă. Dar..N: Dacă tu şi Clair a i fi ales calea cea mai uşoară şi n-ai fi primit indiciul de la sora ta.. am văzut odată o reclamă pentru cadouri de Crăciun. pentru că în mintea noastră exista amintirea a cum trebuia să arătăm. Îmi dau seama cum trebuie să procedez.N: Ce s-a întâmplat în mintea ta atunci când a venit momentul să dansa i? S: Acum în eleg totul..am invitat-o la dans.N: Atunci de ce a mai existat în via a ta şi Clair? S: Pentru a mă tenta să rămân la fermă.astfel încât să fi i atraşi unul de celălalt pe Pământ? S: (încuviin ând din cap) într-o anumită măsură. dar am fost atraşi unul de celălalt pe Pământ.. 150/159 . şi. Dr. cadou de la un so imaginar. exista familiaritatea aceea. Dr. o mutare în alt oraş. deoarece ea purta un ceas de mână. cel pu in din două motive. se petrece ceva important. dar avem dreptul de a rata indiciile.. ştiam despre ca şi când am văzut-o la dans. ar fi fost oare via a ta un dezastru? S: Nu. în compara ie cu unde mă aflu şi.. pentru că sunt stângaci. Le stric eu. Pot vorbi despre semnele de recunoaştere şi din proprie experien ă. pentru că detaliile văzute de tine în locul alegerii vie ii sau la cursul de recunoaştere nu i s-au impregnat suficient de bine în memorie? S: (pauză lungă) Semnele există.. Îndrumarea.. Există momente în vie ile mele când schimb direc ia din cauză că gândesc şi analizez prea mult. Cred că aceia care vin în biroul meu într-un anumit moment al vie ii lor pentru a discuta despre rela iile lor nu sunt acolo din întâmplare.. dar mai există întotdeauna şi alternative din care putem învă a.. oare. Când am împlinit 21 de ani am primit un ceas de acelaşi fel de la o mătuşă. având în vedere că am fost binecuvântat cu şansa de a interpreta trei indicii.. deşi dansa deja cu altcineva. Nu-mi place să dansez.

această familiaritate nu se 151/159 . Fiecare dintre ei mă întreabă pe rând câte ceva.fapt. se şi întâmplă de obicei. Sunt sigur că s-au implicat în alegerile care mi s-au pus la dispozi ie pentru via a viitoare. Întâlnirea noastră a fost penibilă şi stânjenitoare. Ultima variantă a fost folosită de un subiect care a descris această întâlnire în felul următor. Şi apoi. într-o sâmbătă. Mi s-a spus ca există o asemenea persoană care tocmai iese din tură. Ei subliniază beneficiile perseveren ei în a-mi respecta valorile. Dacă unii dintre subiec ii mei văd acest consiliu doar o singură dată între vie ile lor. la început. N-am vrut să creadă că sunt nebun. Una dintre ultimele cerin e pentru multe suflete înainte de a se îmbarca e aceea de a se înfă işa pentru a doua oară înaintea Consiliului Bătrânilor. Bătrânii cunosc în detaliu toată desfăşurarea vie ilor mele. mă conduce într-un spa iu liniştit. pentru că simt că sunt strategi iscusi i în acest domeniu al alegerii vie ii. Deodată. adevărat. Ei vor să mă cunoască. Urma i-vă instinctele de moment. chiar în condi ii vitrege. în timp ce al ii spun că se reîncarnează imediat după întâlnirea cu Bătrânii. ca o ultimă manifestare de a-mi spori încrederea. într-o anumită măsură. Sfatul pe care-l dau oamenilor cu privire la întâlnirile importante este să nu se gândească la aceste evenimente prea mult. dar mai târziu am stat în sala de aşteptare şi am discutat fără întrerupere. M-am gândit la cine ar fi putut să poarte alb. Par a nu avea sex . ce pare a fi într-o încăpere plină cu nori. Văd cei trei membri ai consiliului meu aşteptându-mă ca de obicei. Un timp am presupus că trebuie să existe o corela ie în ceea ce priveşte acest aspect. spălam nişte haine de culoare albă. desigur. dar nu sunt atât de autoritari pe cât s-ar putea crede. îşi ridică bra ele şi trimit un fascicol de energie pozitivă spre mintea mea. Adesea cedez prea uşor sentimentelor de furie şi ei îmi amintesc acest lucru în timpul trecerii în revistă a ac iunilor şi reac iilor mele din trecut fa ă de oameni şi evenimente. pe când urmam cursurile unei facultă i din Phoenix. Aveam să aflu că în ziua în care ne întâlniserăm pentru prima dată ea le spusese unor prieteni înmărmuri i: „Tocmai l-am întâlnit pe bărbatul cu care mă voi căsători”. Bătrânii şi Magra îmi dau inspira ie. clien ii mei îmi spun că după această întâlnire se întorc în grupurile lor pentru a-şi lua rămas bun. În mintea subiec ilor mei. „Ghidul meu. Am încercat să alung acest gând. dar figura ei din acea reclamă punea stăpânire pe toate gândurile mele. Am aşteptat până după căsătoria noastră să-i spun so iei mele motivul pentru care venisem la spital şi despre indiciile care mi-au fost date pentru a o găsi. Fe ele le sunt ovale.Câ iva ani mai târziu. Lumea spiritelor este un mediu personificat de ordine şi Bătrânii vor să consolideze semnifica ia sarcinilor sufletului pentru noua via ă. mi-am privit ceasul Hamilton şi am auzit următoarea comandă: „Du-te acum”. dar au responsabilită i mai exacte în ceea ce priveşte evaluarea vie ilor sufletelor. Dacă un ghid poate fi considerat de către un suflet. Comitetul doreşte să-mi onorez contractul. Nu au păr. pentru a o lua cu mine pe Pământ. speran ă şi încurajare pentru a avea mai multă încredere în mine în situa iile rele şi pentru a nu lăsa lucrurile să-mi scape din mână. pentru că to i membrii unui grup au acelaşi ghid. primul declanşator s-a activat în mintea mea cu următorul mesaj: „E timpul s-o cunosc pe femeia în alb”. Ei sunt asemănători cu Cei Bătrâni despre care ne-a vorbit Thece în capitolul 11. m-am dus la cel mai mare spital din oraş şi am întrebat la recep ie de o asistentă cu calită ile fizice din reclamă şi cu numele de Peggy. e acela că membrii unui grup nu trebuie să meargă neapărat în fa a aceluiaşi consiliu. ore în şir. Atmosfera este oficială.” Un aspect al celor două întruniri ale consiliului pe care. Când am văzut-o am fost uluit de asemănarea cu imaginea din mintea mea. Magra.sau mai degrabă par a avea deopotrivă trăsături masculine şi feminine. un confident. Uneori. Ac ionând ca şi cum aş fi fost obsedat. M-am oprit. ca şi cum am fi fost nişte prieteni vechi care nu s-au văzut de multă vreme . l-am considerat destul de ciudat. Sunt calm. Atunci când trebuie să se întâmple un eveniment important în via ă. Bătrânul din mijloc pare a avea energia cea mai puternică. dar au trăsături delicate. chiar un ghid senior se află cu câteva trepte mai jos pe scara dezvoltării decât aceste fiin e omnipotente ce compun consiliile lor. alb. Mă înşelam. pentru a-mi evalua motiva iile şi puterea de a mă adapta la un nou trup. dar nu neprietenoasă. Unele dintre cele mai bune decizii vin din ceea ce numim instinct. într-un mod amabil. cu pome i înal i. cei mai mul i se înfă işează înaintea lui imediat după moarte şi înaintea unei vie i noi.

extinde şi asupra Bătrânilor. În timp, am ajuns să apreciez că autoritatea Bătrânilor, spre deosebire de aceea a ghizilor, implică o selec ie a sufletelor din mai multe grupuri. Se pare că fiecare membru al grupului respectă caracterul confiden ial al acestor proceduri. To i văd propriul lor Consiliu al Bătrânilor ca fiind divin. Bătrânii sunt scălda i în lumină strălucitoare şi întreaga aşezare are un aer divin. Un subiect a sintetizat acest lucru astfel: „Când suntem aduşi în prezen a acestor fiin e superioare ce există într-o sferă spirituală atât de înaltă, sentimentele noastre referitoare la sursa crea iei sunt confirmate”.

15 RENAŞTEREA
AM văzut cum decizia unui suflet de a înainta spre următoarea sa via ă, într-un anumit moment şi loc pe Pământ, presupune o progresie ordonată de planificări spirituale. pe măsură ce aduc conştiin a sufletului subiec ilor mei aproape de momentul ieşirii lor din lumea spiritelor, cei mai mul i devin introspectivi, în timp ce al ii se angajează în tot felul de discu ii amuzante cu prietenii lor. Aceste reac ii fa ă de ceea ce îi aşteaptă depind mai mult de respectivul suflet decât de perioada de timp care s-a scurs de la ultima încarnare a acestuia. Renaşterea este o experien ă profundă. Acele suflete ce se pregătesc pentru a se îmbarca spre Pământ sunt asemenea unor veterani ce aşteaptă să intre din nou în luptă. Aceasta este ultima şansă pentru suflete de a se bucura de omniscien ă, de a şti exact cine sunt, înainte de a trebui să se adapteze unui nou trup. Ultimul meu caz implică sufletul unei femei care ne oferă o descriere corectă a ultimei sale călătorii spre Pământ.

Cazul 29
Dr.N: A sosit timpul să renaşti în următoarea ta via ă? S:Da. Dr.N: Ce este predominant în mintea ta în legătură cu întoarcerea pe Pământ? S: Posibilitatea de a trăi în secolul al XX-lea. Este o perioadă incitantă, plină de schimbări importante. Dr.N: Dar ai văzut această via ă sau măcar unele păr i din ea? S: Da... Am trecut prin asta... (subiectul pare distras) Dr.N: Mai este ceva despre care ai vrea să-mi vorbeşti în legătură cu următoarea ta încarnare? S: Am o ultimă discu ie cu Pomar (ghidul clientei) despre alternativele proiectului meu (de via ă). Dr.N: Poate aceasta să fie considerată ultima ta discu ie cu Pomar, înainte de plecare? S: Da, cred că da. Dr.N: Te-ar ajuta dacă mi-ai vorbi despre planurile de întâlniri posibile pe care le ai pentru via a viitoare? S: (vocea îi este uscată şi slabă) Cred că... le-am stabilit... Dr.N: Cum a mers cursul tău de recunoaştere? Cred că ai luat parte la această fază a pregătirilor, nu? S: (distrasă încă) Of... M-am întâlnit cu ceilal i participan i la proiectul meu. Dr.N: Î i sunt clare în minte semnele de identificare pentru întâlnirea sufletelor potrivite la timpul potrivit? S: (râde nervos) Ah... semnalele... conven iile cu oamenii... da, toate acestea sunt rezolvate.

152/159

Dr.N: Fără a analiza sau a cenzura în vreun fel impresiile tale, spune-mi ce sim i în acest moment? S: Tocmai... mă apropii de... marele salt într-o nouă via ă... simt teama... dar sunt şi emo ionată... Dr.N: Eşti pu in speriată şi poate te întrebi dacă e chiar necesar să mergi pe Pământ? S: (pauză şi apoi cu mai multă voioşie) Pu in... îngrijorată... fa ă de ce mă aşteaptă... părăsindu-mi căminul de aici... dar şi bucuroasă de această oportunitate. Dr.N: Deci, ai diferite emo ii în legătură cu părăsirea lumii spiritelor? S: Cei mai mul i dintre noi au, pe măsură ce se apropie timpul. Am avut îndoieli înaintea unor vie i... dar Pomar ştie când întârzii fa ă de programul meu - de altfel, nu po i ascunde nimic aici. Dr.N: Bine, să presupunem că a venit momentul plecării tale într-o via ă viitoare. Când ajung la trei, decizia ta de a te întoarce este fermă şi te afli în faza finală de părăsire a lumii spiritelor. Unu, doi, trei. Descrie-mi ce i se întâmplă acum. S: Îmi iau rămas bun de la to i ceilal i. Acest lucru poate fi... dificil. (îşi întoarce capul cu hotărâre) Oricum, to i îmi urează numai bine şi eu mă îndepărtez de ei... alunecând singură. Nu este o grabă prea mare... Pomar îmi permite să-mi adun gândurile. Când sunt aproape gata, el vine să mă conducă... să mă încurajeze... ştie când sunt pregătită de plecare. Dr.N: În eleg că acum eşti pu in mai voioasă şi încrezătoare fa ă de perspectiva renaşterii. S: Da, este o perioadă de inspira ie şi de aşteptări... un trup nou... drumul pe care voi merge... O pregătesc acum pe această clientă să părăsească lumea spiritelor pentru ultima oară înainte de via a ei actuală. Sunt tot atât de atent în acest punct ca atunci când am dus-o în lumea spiritelor pentru prima oară, folosind regresia în timp. Încep prin a întări câmpul protector de energie aşezat deja în jurul acestui subiect şi aplic tehnici suplimentare de condi ionare pentru a-i păstra sufletul în echilibru cu mintea copilului căruia i se alătură pe Pământ. Dr.N: Bine, tu şi Pomar sunte i împreună pentru ieşirea ta din lumea spiritelor. Vreau să priveşti adânc în tine însă i şi să-mi explici ce faci mai departe ca şi când s-ar petrece cu încetinitorul. Începe! S: (pauză) începem..să ne mişcăm..cu viteză mai mare. Apoi conştientizez că Pomar… se detaşează de mine şi sunt singură. Dr.N: Ce vezi şi ce sim i? S:Oh...cu... Dr.N: Rămâi acolo! Eşti singură şi te mişti mai repede. Apoi? S: (cu o voce plăcută)... mă îndepărtez... printre perne de albea ă... plec... Dr.N: Concentrează-te pe acest lucru! Continuă şi relatează-mi tot ce se petrece. S: Oh, trec... prin... faldurile unui material mătăsos... Încet... sunt pe o bandă... o potecă... din ce în ce mai repede... Dr.N: Continuă! Nu înceta să-mi povesteşti. S: Totul este înce oşat... alunec într-un canal întunecat... sentimentul unei adânciri întuneric... apoi... căldură! Dr.N: Unde eşti acum? S: (pauză) Sunt conştientă că mă aflu în mama mea. Dr.N: Cine eşti? S: (chicoteşte) Sunt într-un copil - sunt un copil. Efectul de adâncire într-un canal pe care îl descriu subiec ii mei nu pare să se refere la cel de naştere al mamei. E asemănător cu tunelul prin care trec sufletele după moartea fizică şi ar putea fi chiar acelaşi drum (dar parcurs în sens invers). Cititorul s-ar putea întreba de ce sunt atât de atent cu momentul naşterii, de vreme ce i-am purtat deja pe subiec ii mei prin atâtea vie i anterioare. Există două motive pentru aceasta. Întâi, retrăirea unei vie i trecute nu implică neapărat procesul

153/159

naşterii. Al doilea, dacă îi readuc pe subiec i în trupul lor actual şi mă hotărăsc să le cer să retrăiască experien a naşterii, vreau să înlătur orice disconfort pe care l-ar putea încerca unii oameni după ce se trezesc. Înainte de a continua cu acest subiect ar trebui să ofer nişte informa ii generale referitoare la suflete şi la copii. To i subiec ii îmi spun că tranzi ia sufletelor lor din lumea spiritelor în mintea unui copil se dovedeşte a fi mai rapidă decât drumul în sens invers. Care este motivul acestei diferen e? După moartea fizică, sufletele noastre călătoresc prin tunelul timpului şi intră în lumea spiritelor în mod progresiv. Am văzut că pătrunderea în lumea spiritelor e gândită a fi mai graduală decât întoarcerea noastră pe Pământ, pentru a permite sufletului proaspăt eliberat să se adapteze. Cu toate acestea, atunci când intrăm într-un copil ca suflete, venim dintr-un stadiu al Atotcunoaşterii şi astfel ne putem obişnui mental mai repede decât la sfârşitul vie ii fizice. De asemenea, avem la dispozi ie un timp suplimentar pentru a ne adapta cât suntem în pântecele mamei noastre. Totuşi, faptul că am petrecut tot acest timp cu mama noastră nu înseamnă că suntem pregăti i pentru paroxismul naşterii, cu luminile orbitoare din spital, trebuind să respirăm aerul şi fiind pentru prima oară lua i în bra e la modul fizic. Subiec ii mei spun că, dacă ar fi să compare momentul naşterii cu cel al mor ii, şocul fizic al naşterii e mult mai mare. Cu pu in timp înainte de naştere sufletul va atinge atent şi se va alătura mai complet creierului sensibil şi aflat încă în curs de dezvoltare al copilului. Când un suflet decide să intre într-un copil, acesta nu are aparent libertatea de a alege, în sensul de a accepta sau respinge sufletul. Atunci când intră pentru prima dată, timpul cronologic începe pentru suflet. În func ie de înclina iile respectivului suflet, acest moment poate avea loc mai devreme sau mai târziu în perioada sarcinii mamei. Am avut cazuri de suflete ce şi-au programat sosirea în ultimul minut, chiar în timpul naşterii, dar acest lucru nu e obişnuit. Studiile mele indică faptul că până şi sufletele ce se alătură copilului devreme par să călătorească mult în afara pântecului mamei până în momentul naşterii. Odată ce naşterea a avut loc, uniunea spiritului şi a cărnii s-a solidificat într-un parteneriat. Sufletul nemuritor devine apoi locul de percep ie al ego-ului uman ce urmează să se dezvolte. Sufletul aduce o putere spirituală, moştenire a unei conştiin e infinite. Deşi am men ionat că sufletele pot fi inute în captivitate de o persoană traumatizată, ele nu sunt niciodată prinse în cursă. Pe lângă faptul că pleacă în momentul mor ii, sufletele pot pleca şi veni atunci când trupul doarme, în timpul medita iei adânci sau în timpul opera iilor chirurgicale, când se administrează anestezice. Absen a sufletului se poate prelungi mai mult în cazuri de afec iuni severe ale creierului sau în comă. Cazul 29 continuă, explicând frumuse ea alăturării sufletului la o nouă fiin ă umană. Această alăturare a unei for e de via ă inteligentă înaintea naşterii închide cercul pe care am început să-l trasăm la cazul 1, cu scena mor ii. Dr.N: Bine, mă bucur că ai ajuns sănătoasă şi în siguran ă în noul tău trup. Spune-mi ce vârstă are copilul? S: Au trecut cinci luni (de la concepere). Dr.N: E momentul în care intri, de obicei, în trupul unui copil? S: În existen ele mele... am ajuns în perioade diferite... în func ie de copil, mamă şi de viitoarea mea via ă. Dr.N: Ca suflet, te deranjează dacă e avortat copilul din pântecul mamei, oricare ar fi motivul, înainte de naştere? S: Ştim dacă un copil ajunge să se nască sau nu. Nu ne surprinde dacă nu ne vom naşte. Putem fi prin preajmă măcar pentru a alina copilul. Dr.N: Bine, dacă totuşi copilul nu se va naşte, va fi ratată şi sarcina ta ca suflet în acea via ă? S: Nu, dacă se întâmplă astfel, niciodată sarcinile noastre nu se referă la o via ă întreagă. Dr.N: Este posibil ca unii copii care au fost avorta i să nu fi avut niciodată suflete?

154/159

sunt în mintea copilului. oricum..N: Presupunând că un copil ajunge să se nască. Mă distrez cu prietenii mei care fac şi ei acelaşi lucru. Cel mai adesea ne distrăm în vecinătatea copilului. fiecare minte e diferită. eşti înlăuntrul mamei tale . e un fapt obişnuit. stabilind legăturile. la început opune o uşoară rezisten ă. Notă: Această problemă a fost dezbătută foarte aprins în trecut şi este de mare actualitate şi astăzi. oare. Dr. stai pu in! Cine a vorbit de perioade lungi de timp? Eu nu fac aşa ceva! Şi... spa iile dintre lobi.să lăsăm să treacă un timp.. unii plutesc primprejur mai mult decât al ii. intrând şi ieşind din copil până la naştere.. că părăsind copilul nenăscut pentru perioade lungi de timp impieta i responsabilită ile sarcinilor voastre? S: (defensiv) Hei. în ce plan astral te afli. pur şi simplu. Cei care mor foarte devreme.. tu şi aceste suflete.. Dr. Mă lovesc de mine însămi! Dr..N: Bine. când copilul e mai pu in activ. de vreme ce vom fi parteneri.. Mă proiectez întotdeauna cu grijă.... Nu mă acceptă complet. care e menirea acestei preluări? S: (oftează adânc) Odată ce mă ataşez de un copil trebuie să-mi sincronizez mintea cu creierul acestuia.. Nu vreau să crezi că nu avem nimic de făcut cu copiii nenăscu i. S: Mintea sa e delicată şi nu trebuie grăbită. biserica creştină a considerat necesar să stabilească dacă un fetus avortat are sau nu suflet. Dr. hai să luăm situa ia de fa ă. Dr. unde am trăit împreună în vie ile trecute. de ce nu-mi explici atunci ce faci cu mintea copilului..N: Bine. În secolul al XIII-lea. pentru că poate deveni plicticos. Dr...N: Nu crede i. De fapt. de obicei? S: Adopt calea de mijloc. Sf Toma d'Aquino şi al i teologi medievali au decis în mod arbitrar că sufletul se alătură pruncului la 40 de zile de la concepere. Ne balansăm în jurul Pământului pentru a ne vizita unul pe altul. ştii obiceiurile pe care le au alte suflete cu aceşti copii? S: (fără să-mi dea prea multă aten ie) Oh. când anume devine acesta receptiv la for a identită ii tale ca suflet? S: Mă deranjează cuvântul „for ă” pe care l-ai folosit. şi încercăm totodată să nu ne lăsăm prea distraşi. exerci iile noastre serioase nici n-au început încă. să mă prostesc.N: Ce anume faci tu. Dr. Încep cu un test uşor. Dr. La început o iau mai încet.S: Depinde de momentul în care are loc avortul.. Trebuie să ne obişnuim unul cu celălalt... deoarece se plictisesc. dar şi separat. Ce faci când nu eşti lângă copilul nenăscut? S: (râde încântată) Vrei să ştii adevărul? Atunci î i spun. de cele mai multe ori nici nu au nevoie de noi... deşi nu e încă gata cu totul.N: Oh..N: De ce nu vorbim mai mult despre acest aspect? Când sufletul tău intră într-un copil pentru a rămâne cu acest nou trup toată via a.N: În timp ce te integrezi cu copilul.? S: (continuă) Sunt ocupată cu această nouă minte. Dr. Mă joc! Este un moment potrivit să plec şi. nu-mi petrec prea mult timp cu fiecare mişcare a bebeluşului. Noi nu recurgem niciodată la for ă când pătrundem într-un copil nenăscut. N: Când pleci de lângă copil pentru pu in timp.N: i-au trebuit multe vie i pentru a învă a să te 155/159 .N: Există vreun conflict între copil şi tine? S: (încet) Oh.. Dr. până ne familiarizăm (se opreşte pentru un moment şi râde încet). şi mergem în locuri interesante. tu şi copilul a i avut imediat o afinitate unul pentru celălalt? S: Păi. Dr. comparativ cu Pământul? S: Suntem tot în planul Pământului. Dr..N: Mi-au spus şi al i oameni acest lucru. dar.

Dr.N: Cum ai putea şti acest lucru. Ştim imediat dacă are probleme copilul ce ne-a fost desemnat. şi îi supraveghez şi pe părin i.N: Crezi că o putere superioară îl pregăteşte pe copil pentru venirea ta? S: Nu ştiu.N: Dacă i se întâmplă acest lucru copilului. un gol pe care îl umplu pentru a întregi copilul. Dr. dar aşa s-ar părea.N: Dă-mi un exemplu al modului în care po i să ajungi la părin ii tăi.. sufletele noi sunt ajutate să facă acest lucru.N: Aduci cu tine inteligen a? S: Noi dezvoltăm ceea ce deja există acolo. S: O.cu. Dr..în elegere a lucrurilor. fac tot ce pot pentru a aduce armonic în familia ce mi-a fost 156/159 . voi supraveghea i întotdeauna copiii ce v-au fost desemna i în fazele timpurii ale creşterii? S: (mândru) O. Înainte de sosirea mea aici există. părăsesc copilul nenăscut la anumite intervale de timp. dar la naştere am început deja să ne completăm.proiectezi într-un creier uman? S: Uh. până ne adaptăm unul cu celălalt. schi ezi cumva legături mentale electrice.N: Î i termini munca de unificare înainte de naştere? S: Nu chiar. Pot totodată să gâdil uneori copilul. o recunoaştere a adevărului din ceea ce vede creierul.. da. în calitate de suflet al său? S: Îl liniştesc pe cât îmi stă în putin ă..N: Ce vârstă are trupul în momentul în care sufletul tău se opreşte.N: Dar cum se petrec lucrurile cu sufletele care se alătură copiilor în ultimele minute înainte de naştere? S: Uf! Acesta este stilul lor. Dr. nu disloc nimic.N: Po i fi mai explicită fa ă de ce anume oferă concret sufletul trupului omenesc? S: Aducem o. Dr. care va face parte din el.atunci intru înapoi ca din puşcă.N: Eşti sigur că acest copil nu te consideră la început o entitate străină în mintea sa? S: Nu..şase ani.N: Aşadar. Dr. pentru a-i calma şi pe aceştia. cum ar fi neurotransmi ătorii şi celulele nervoase? S: (pauză) Păi. Ajung la părin i prin intermediul copiilor. după cum i-am spus. De obicei devenim în întregime opera ionali când copilul începe şcoala... Capacitatea ei...N: Fii complet sinceră cu mine.N: Deci... Dr. întregind copilul? S: Cam pe la cinci . Copiii sub această vârstă pot fi lăsa i destul de mult numai cu ceea ce au ei.N: De vreme ce reprezin i energie pură.N: Nu este de datoria ta să fii întotdeauna cu corpul tău? S: Dacă lucrurile se înrăută esc din punct de vedere fizic . Ei s-ar putea certa în preajma copilului. Dr..ca o amprentă.. Dr.. Sufletul tău nu preia cumva controlul asupra acestei min i şi n-o subjugă dorin elor tale? S: Nu în elegi. Dr. acesta este şi motivul pentru care ne unim cu min i nedezvoltate. Şi.în timp ce învă modelul undelor cerebrale ale copilului. dacă tu te prosteai cu alte suflete? S: Orice creier are un model al undelor .N: Ca suflet.. nu al meu. Dr.. Dr. E ca şi când copilul m-ar fi aşteptat să vin.. o vreme. Dr. Mă recunoaşte ca pe un prieten. po i controla mişcările motorii ale copilului? S: Eu sunt.un geamăn. Ei trebuie să-şi înceapă munca atunci când deja s-a născut copilul. Dr.N: Te referi cumva la circuitul mental al reglării gândurilor? S: La cum traduce această persoană semnalele. Nu există doi copii la fel.. Dr. lucru ce generează vibra ii disonante. ceva de genul acesta. îl fac pe copil să râdă şi să-şi împingă mânu ele în fa a părin ilor.. Dr. procesul de unificare durează ceva timp? S: Sigur. Dr.. ce anume faci tu. Pot să apăs un pic în acea parte a creierului care controlează mişcările. Genul acesta de lucruri îi face pe copii să fie îndrăgi i de părin i. Este un amestec.

prin amnezie. voi avea atâtea de făcut. Dr. aceste informa ii sunt închise adânc în mine. Dr. În primii lor ani din via ă.N: Dar..foarte relaxante pentru el .N: Spune-mi.N: Bine. CONCLUZIE INFORMA IILE con inute în această carte cu privire la existen a sufletelor după moartea fizică reprezintă cea mai semnificativă explica ie pe care am găsit-o de-a lungul întregii mele vie i la problema sensului vie ii noastre.N: Aşadar.N: De ce? S: (chicoteşte) Crede că-şi doreşte un băiat. care apoi se sting... inventând. ca o modalitate de alinare. Aceasta este ultima şansă de a medita în linişte asupra noii vie i. Dr.. având prieteni imaginari ce sunt reali de fapt. creând poveşti.îl ajută să gândească.N: Când copilul s-a născut. To i anii mei de cercetări dedicate descoperirii scopului vie ii abia dacă m-au pregătit pentru momentul în care un subiect aflat sub hipnoză a deschis uşa spre o lume eternă. S: Ascult muzică. Spune-mi ce anume faci. dar îi voi schimba imediat părerea! Dr. oare. Dr. Are unele cunoştin e în acest sens. Dr. Sunt pu in îngrijorată în ceea ce-l priveşte. Când voi ieşi. amintirile tuturor vie ilor tale trecute. Până la vârsta la care încep să vorbesc. Cel mai adesea există dragoste.N: Ce muzică? S: Ascult discurile tatălui meu .... şi aşa şi trebuie să fie. Oricum.. Pe când ne plimbam în adolescen ă pe dealurile şi plajele din Los Angeles purtam adesea discu ii filozofice. Nu în elegeam lucrurile în felul acesta atunci şi nici încă mul i ani după aceea. Acum realizez că am fost întărit într-un mod subtil. Am fost trimis de părin ii mei încă de la vârsta de 5 ani la şcoli de tip militar pentru perioade îndelungate. acum este exact momentul dinaintea naşterii tale în această via ă. şi acest lucru mă stimulează. încât nu conştientizează aceste lucruri. modul în care ne jucăm în copilărie. folosesc acest timp pentru a mă gândi şi a plănui ce anume voi face după naştere. dar acest lucru se estompează. Dr. câtă vreme eşti la o vârstă fragedă? S: Da. Mă gândesc la vie ile mele trecute şi la şansele pierdute cu alte trupuri..destinată. pe care nu îl puteam în elege. Cel mai vechi prieten al meu este astăzi un preot catolic.visăm cu ochii deschişi. cum este să fii în pântecul mamei? S: Îmi place sentimentul călduros şi confortabil al dragostei. uneori şi stres.. încât nu credeam în nici o altă putere în afară de mine însumi.N: Deci. sunt ocupată cu planificarea momentului potrivit în care voi intra în lume ca fiin ă umană şi voi respira pentru prima oară. ai gânduri efemere despre alte vie i. El mi-a spus odată: „Trebuie să ai curaj ca să fii ateu şi să crezi că nu există nimic dincolo de această via ă”.. Dr. ca şi via a ta din lumea spiritelor? S: Acest lucru începe după naştere. Sentimentele de abandon şi de însingurare erau atât de puternice.. are el cunoştin ă despre cine este sufletul său şi care sunt motivele acestei alăturări? S: (pauză) Mintea copilului este atât de nedezvoltată. nu i s-au blocat încă. dar convingerile noastre spirituale erau foarte diferite.. Prietenul meu şi cu mine avem şi astăzi moduri diferite de a ne apropia de spiritualitate. dar acum suntem amândoi convinşi că scopul şi ordinea 157/159 . bebeluşii ştiu mai mult decât se crede îndeobşte. aceasta este o perioadă productivă pentru tine? S: (hotărâtă) Da.

şi dacă Dumnezeu ne-ar fi permis să cunoaştem numai mila. Nici una din afirma iile despre via a de după moarte din cazurile mele nu are un fundament ştiin ific pentru a dovedi afirma iile subiec ilor respectivi. subliniat mai cu seamă de subiec ii avansa i. Subiec ii cazurilor mele spun că sufletele noastre sunt create de un Creator care plasează starea de pace absolută în mod deliberat la un nivel greu accesibil. dar cunoştin ele lor m-au îndrumat.universului emană dintr-o conştiin ă superioară. la nivele 158/159 .suprasufletul divin al universului nostru . datorez acelora care au venit să-mi ceară ajutorul. tocmai pentru ca noi să ne străduim mai mult să o atingem. Exemplul principal dat în sprijinul ideilor acestora îl constituie răul.un medium al adevărului în care pot crede . unii dintre ei răspund că numai Creatorul arată anumite atribute în scopuri specifice. Îndoielile noastre ne fac să găsim sprijin numai în lumea fizică pe care o vedem. numai pentru a supravie ui. Dacă ei vor re ine măcar acest lucru. adevăra ii mesageri ai speran ei pentru viitor sunt oamenii reprezenta i în aceste cazuri şi nu reporterul. De fapt. nu face decât să accentueze sentimentul propriei noastre insignifian e. grupuri spirituale de studiu şi chiar despre crea ia însăşi. La fel am făcut şi cu. Când îi întreb pe subiec ii mei despre trăsăturile milei şi ale mâniei pe care le percepem a fi expresia de sine a unui suflet-profesor. scopul meu a fost atins. Când se află într-un trup omenesc sufletul este singur. observ cu surprindere că răspunsurile lor nu sunt prea variate. Izolarea relativă a sufletului pe Pământ în timpul unei vie i fizice temporare este îngreunată la nivel conştient de gândurile conform cărora nu mai există nimic dincolo de această via ă. Într-un mesaj remarcabil.să se afle la un nivel mai pu in decât perfect. Am ajuns la concluzia că trăim într-o lume inten ionat imperfectă. De ce nici o altă fiin ă de pe Pământ nu este preocupată de via a de după moarte? Doar pentru că egoul nostru exacerbat nu vrea să conceapă via a ca fiind vremelnică sau pentru că fiin a noastră este asociată unei puteri superioare? Oamenii neagă faptul că orice gând referitor la via a de după este o expresie a speran ei. în cele din urmă. De exemplu. Învă ăm din greşeli. dacă echivalăm răul cu dreptatea şi binele cu mila. cu siguran ă. Privind în urmă în propria via ă. din cadrul unui vast ocean al universului. şi că existăm într-un sistem universal care ghidează transformările fizice ale Sinelui într-un anumit scop. Încă mă întreb de ce sunt mesagerul cunoaşterii spirituale din paginile acestei căr i. Aş spera ca acei cititori care consideră materialul prezentat în această carte prea inovator să re ină măcar ideea că ar fi posibil să aibă o identitate eternă. altfel nu am avea nici o motiva ie de a îmbunătă i lumea prin noi înşine şi de a ne măsura dezvoltarea. Cunoaşterea ştiin ifică potrivit căreia Pământul e doar un grăunte de nisip al unei plaje galactice. Astfel. Tot ce am aflat.vorbindu-mi despre ghizi. despre cine anume suntem şi de unde anume venim. mult mai potrivit. Mergând pe firul acestei gândiri. n-ar mai fi existat dreptatea. Absen a trăsăturilor pozitive ne arată defectele fundamentale ale naturii noastre. fiecare având propriul său creator ce guvernează. Chiar şi acum mă simt uneori un intrus în min ile celor ce descriu lumea spiritelor şi locul lor în aceasta. Pământul e una din nenumăratele lumi populate de fiin e inteligente. infailibilitatea absolută este deferită unei surse divine şi mai înalte. există o logică în faptul că nu am fost crea i din întâmplare. fiecare cu propriul său set de imperfec iuni ce trebuie armonizate. Cartea prezintă o temă a ordinii şi a în elepciunii ce se înal ă din multe nivele energetice spirituale. por i cereşti. Unul din cele mai problematice aspecte cu care se confruntă to i oamenii ce vor să creadă în ceva mai înalt decât ei înşişi este cauzalitatea provenită din imensa doză de negativism din această lume. Cu toate acestea. Cred că aceasta e vocea sufletelor noastre care ne spune că avem o personalitate nemuritoare. într-o lume a sufletelor. Când îi întreb pe subiec ii mei cum de permite un Dumnezeu iubitor suferin a. Ceea ce nu este bun ne testează. la mine pentru a fi supuşi hipnozei . cred că nu a fost întâmplător că oamenii au venit. este expusă posibilitatea ca divinitatea . câtă vreme cineva mai pu in dăruit cu cinism şi îndoială ar fi fost. am putea afirma că existăm ca un singur univers dimensional dintre multe altele. Ei m-au învă at că un aspect major al misiunii noastre pe Pământ ca suflete este de a supravie ui din punct de vedere mental fiind izola i de adevăratul nostru cămin.

Sunt de părere că o divinitate supremă. de-a lungul vie ii. ce există în două lumi. Dacă divinitatea noastră nu este cea mai bună. „Via a . să zicem. 159/159 . Cea mai înaltă formă a acestei expresii sunt faptele bune. Cel mai important beneficiu care ne parvine din cunoaşterea faptului că suntem aştepta i într-o lume a iubirii absolute este acela că devenim mai receptivi la puterile spirituale superioare din mintea noastră. Pe măsură ce ne apropriem de noul mileniu. Dacă sufletele noastre. Sufletul nostru poate călători departe de locuin a noastră permanentă. Există locuri iluminate în care amnezia este mult redusă. pentru lumi mai pu in stresante. care să fie divinitatea supremă? Conceptul conform căruia divinitatea noastră imediată încă evoluează. care devine mai în elept prin strădania noastră. Acest factor a contribuit la rândul său la pierderea credin ei în propria noastră transcenden ă. Purtăm responsabilitatea evolu iei unei conştiin e mai înalte. atunci n-am putea. karma noastră este stabilită în aşa fel. Suferin a în via ă este în mod deosebit insidioasă. Probabil cea mai satisfăcătoare trăsătură a muncii mele de a descoperi existen a lumii spiritelor în min ile subiec ilor mei este efectul pe care această cunoaştere conştientă o are asupra lor. avea un bunic încă şi mai divin. Mi s-a relatat că un număr mare de suflete ce s-au încarnat pe Pământ frecvent în ultimele secole optează acum. Suntem fiin e divine. fără să cauzeze o senza ie de dor fa ă de căminul nostru din lumea spiritelor. prin spa iu şi timp. dar imperfecte. La un templu wat din mun ii Thailandei de Nord un învă ător buddhist mi-a reamintit un adevăr simplu. Absen a unei legături cu partea nemuritoare din noi.cu to ii .spunea . Destinul nostru este acela de a pendula prin univers.ne este oferită ca un mijloc al exprimării de sine. învă ând să ne conducem pe noi înşine şi îmbogă indu-ne cunoaşterea. combinată cu existen a substan elor halucinogene şi cu suprapopularea au generat nelinişte în lumea spiritelor. se pare că în ultimele milenii. oferindu-ne numai ceea ce căutăm când ne ascultăm inima”. atunci când au ocazia. fiin ei divine din casa noastră distinctă i-ar fi permis să guverneze în modul său propriu. nu ar pierde nici atotputernicia şi nici controlul absolut asupra întregii crea ii permi ând maturizarea unui vlăstar mai pu in perfect. oare. mai ales dacă nu am acceptat ceea ce ni se întâmplă ca pe o încercare stabilită mai înainte. pentru că rămânem întotdeauna conecta i cu ambele lumi. pentru că poate bloca puterea tămăduitoare a sufletului nostru. Aceşti oameni spun că sufletele lor erau mai pu in amnezice cu privire la sinele lor şi la via a de după moarte pe când trăiau în civiliza iile timpurii. materială şi spirituală. tot trebuie să o acceptăm ca pe cea mai bună pe care o avem şi să considerăm propria noastră existen ă ca un dar divin. încât nici o încercare să nu fie mai grea decât putem suporta. Esen a noastră nu e revelată pe deplin în majoritatea gazdelor fizice. stadii similare cu dezvoltarea sufletelor arătată în această carte. asemenea nouă. sunt vlăstarele unui suprasuflet divin părinte. Câ iva subiec i mai avansa i au afirmat că există o mişcare din ce în ce mai puternică în lumea spiritelor pentru a „schimba regulile jocului pe Pământ”. această idee nu e uşor de comunicat cuiva care suferă. de o boală incurabilă.şi vom atinge o stare supremă de iluminare în care totul este posibil. călătoria noastră este una colectivă. cât şi pentru al ii în via ă. Sub acest panteon. Trebuie să ne încredem în acest proces cu răbdare şi perseveren ă. Totuşi. Pământul e plin de oameni ce încearcă un sentiment de gol şi lipsă de speran ă fa ă de semnifica ia vie ii. ci în acela de a ne unifica pe noi înşine cu o minte universală. din cauza folosirii suferin ei ca un instrument de învă are.diferite de competen ă. nu ştirbeşte cu nimic ideea unei surse absolute a perfec iunii care dă naştere divinită ii noastre. Aspectele interven iei divine reflectate în acest univers trebuie să rămână realitatea noastră ultimă. În mod cert. amintirile lor eterne au fost strict blocate la nivel conştient. care merg pe planetele universului. dar Sinele nu se pierde niciodată. dar noi nu suntem doar turişti. Astfel. atât pentru noi înşine. Într-o zi vom încheia această lungă călătorie . maeştri ce conduc destinele Pământului par să facă acele schimbări spre a permite mai multe informa ii şi în elegere despre cine anume suntem şi de ce trebuie să venim aici în vie ile noastre. perfectă. Conştien a că apar inem unui loc ne întăreşte şi ne dă pace. nu în sensul încetării unui conflict.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful