John Maynard Keynes

(n. 5 iunie 1883, Cambridge — d. 21 aprilie 1946)
Proiect realizat de Armeanu Raluca, Ciubuc Stefania, Dragoi Diana Profesor Coordonator Grigorie Paraschiva

cât şi asupra politicilor fiscale ale multor guverne. Este considerat de mulţi economişti unul dintre principalii fondatori ai macroeconomiei teoretice moderne. 5 iunie 1883. Cambridge — d. prin care guvernul ar folosi măsuri fiscale şi monetare în scopul temperării efectelor adverse ale recesiunilor economice. Este cunoscut în mod special pentru pledoaria sa în favoarea politicilor guvernamentale intervenţioniste. 21 aprilie 1946) ● A fost economist un britanic ale cărui idei numite economie keynesiană radicale au avut un impact major atât asupra teoriei politice şi economice moderne.Primul Baron Keynes de Tilton (n. ● ● . crizelor economice şi boom-urilor economice.

” . In the long run we are all dead.“The long run is a misleading guide to current affairs.

cei doi nu au putut avea copii.Viaţa personală şi de familie ● John Maynard Keynes a fost fiul lui John Neville Keynes. A continuat să îl susţină financiar pe Grant pe parcursul întregii vieţi a acestuia. a fost căsătorită cu fiziologul Archibald Hill. A avut o legătură serioasă între anii 1908 şo 1915 cu pictorul Duncan Grant. câştigător al Premiului Nobel. un lector de economie de la Universitatea din Cambridge şi al Adei Florence Brown. atingând înălţimea de 198 cm. Din motive medicale. Keynes a fost foarte înalt. Cei doi s-au căsătorit şi din cele mai multe relatări a reiese că cei doi au avut parte de un mariaj fericit. deşi ceilalţi doi fraţi ai lui au avut copii. Margaret (1890-1974). membru al grupului Bloomsbury. o autoare de succes şi o reformistă în domeniul social. Keynes a întâlnit-o în octombrie 1918 pe Lydia Lopokova. o binecunoscută balerină rusoaică. Sora sa mai tânără. ● ● .

ceea ce a permis instituţiei să devină. De-a lungul vieţii i-a plăcut să colecţioneze cărţi. însă şi-a recuperat într-un timp scurt averile. cel puţin pentru un timp. ● ● ● .Inceputuri ● Keynes a fost în cele din urmă un investitor de succes. A fost aproape ruinat în urma crahului bursier din 1929. de exemplu colecţionând şi protejând multe dintre lucrările lui Isaac Newton. construindu-şi o avere privată substanţială. A fost interesat de literatură în general şi de dramă în special. sprijinind financiar teatrul Cambridge Arts. Keynes a avut o reputaţie de temut ca participant la discuţii. o mare scenă britanică din afara Londrei.

“I work for a Government I despise for ends I think criminal.” .

clasicii şi istoria şi la King's College din Cambridge. ca atunci când a reuşit să pună împreuna -cu dificultate. Curand a fost desemnat pentru un post la "Royal Commission on Indian Currency and Finance" unde şi-a arătat considerabilul său talent în aplicarea teoriei economice problemelor practice.o mică rezervă de pesete Spaniole si le-a vândut pe toate pentru a sparge piata: a reuşit. Experienţa sa a fost cerută în timpul Primului Război Mondial. Keynes a acceptat un post de lector in economie. ● ● . Supus încercărilor. iar pesetele au devenit mai rare si mai scumpe. El era un sfătuitor al cancelarului Ministerului de Finanţe. avându-i ca profesori pe Arthur Cecil Pigou şi pe Alfred Marshall. post fondat personal de Alfred Marshall. în cuvintele lui Robert Lekachman. la Cambridge. însă fiind interesat de politică a studiat domeniul economiei. Printre responsabilităţiile sale erau desemnarea tipurilor de credite existente între Marea Britanie si aliaţii săi continetali. "stăpânirea de sine şi calmul său au devenit legendare".Educaţia ● Keynes a beneficiat de o educaţie aleasă la institute de elită cum ar fi Eton unde a studiat matematica. poziţie din care a început să îşi formeze o reputaţie proprie.

În mod special. statul trebuie să întrebuinţeze măsuri politico-fiscale şi monetare. pentru a slăbi efectele provocate de recesiuni si boom-uri. În timpuri grele economia trebuie sprijinită printr-o politică fiscală expansivă. Conform lui Keynes. pentru ca şomajul sa fie redus. respectiv cu recomandarea sa vehementă ca statul să se implice în evenimentele economice. Ideile sale au pus fundamentul keynesianismului de astăzi şi au fost dezvoltate în decursul timpului de economişti ai şcolii keynesiene. deşi în prezent. nu a putut însă să se opună poziţiei americanului Harry Dexter White. pentru explicarea efectelor pe termen lung. ● ● ● . Fluctuaţiile economiei ar putea fi astfel ameliorate.Opera şi preocupările lui Keynes ● Keynes a fost conducător de discuţii la reforma sistemului monetar mondial în Bretton Woods (1944). ele sunt judecate cu scepticism de aderentii neo-liberalismului. numele său este asociat de cele mai multe ori cu teoria sa economică. În timpuri de prosperitate trebuie reduse deficitele acumulate. prin economisiri crescute (surplus saving). Printre altele – în memoria lui Silvio Gesells – el a adus în discuţie o monedă de circulaţie internaţională pe nume Bancor. asemeni teoriei lui Bobzien.

” .“When the accumulation of wealth is no longer of high social importance. there will be great changes in the code of morals.

Deoarece Keynes recomanda intervenţionismul. mesajul operelor sale este acela că ideile microeconomice pot fi complet false în context macroeconomic. afirmând că intervenţionismul statului fascist. Keynes are o încredere specială în puterea de conducere a conjuncturii interne.● De fapt. Din punct de vedere academic. În teoria sa despre multiplicator a luat ideile fiziocraţiei lui François Quesnay. Din punct de vedere al conţinutului. ● ● ● . în 1930 a simpatizat cu fascismul italian. keynesianismul este o compoziţie formată din neoclasic şi înţelegere keynesiană. asemănat unui paznic de noapte. Keynes a diagnosticat incompetenţa fundamentală a economiei de piaţă de a garanta societatii o dezvoltare stabilă. ar oferi cele mai bune condiţii pentru implementarea ideilor sale. Pentru el economia de piaţă este tinuta in frâu doar prin politica economică statală.

.

de a oferi soluţii pentru înlăturarea şomajului.Soluţiile lui Keynes pentru înlăturarea şomajului ● Preocuparea fundamentală a lui Keynes a fost aceea de a stabili o corelaţie între dezvoltarea economică a societăţii şi nivelul ocupării resurselor de muncă disponibile. Pentru aceasta el a folosit un model economicomatematic descriptiv compus din trei categorii de elemente: Variabile Relaţiile dintre variabile Parametrul multiplicator investiţional (K) ● ● ● ● .

atunci economia este în echilibru. ● ● ● Parametrul multiplicator investiţional (K) ● Parametrul multiplicator investiţional (K). ● ● Relaţiile dintre variabile ● Relaţiile dintre variabile au fost redate cu ajutorul unor ecuaţii şi inegalităţi. rata dobânzii). redată cu ajutorul unor funcţii (funcţia ocupării. Ţinând seama de structura cererii de mărfuri.● Variabile ● endogene (determinate). ocupării şi veniturilor. Keynes ajunge la concluzia că dacă suma consumului final global (C) şi a investiţiilor globale (I) este egală cu venitul global (Y). Nivelul ocupării (E) sau numărul de muncitori care găsesc de lucru (N) depind de cererea efectivă de mărfuri (D). situaţie exprimată în ecuaţia fundamentală a modelului său C + I = Y. eficienţa marginală a capitalului. Mărimea (K) este direct proporţională cu înclinaţia spre consum . indicatori globali care caracterizează nivelul activităţii economice la scara economiei naţionale (cea mai importantă fiind cererea efectivă de mărfuri) exogene (determinante). rate cu privire la comportamentul agenţilor economici (înclinaţia spre consum. Keynes admite şi recunoaşte existenţa şomajului involuntar – tema principală a investigaţiilor lui şi scopul final al analizei este de a descoperi ce anume determină volumul ocupării mâinii de lucru. deci N = f(D). încasările sunt mai mici decât producţia oferită şi deci. implicit. Aşa cum am mai afirmat. nu ne putem aştepta ca puterea de cumpărare să crească. a fost folosit de Keynes pentru a exprima interdependenţa dintre fluctuaţiile investiţiilor. Deoarece în realitate există dificultăţi în desfacerea mărfurilor şi predomină dezechilibrul în economie C + I > Y. cu ajutorul căruia se exprimă gradul de intensitate al unei variabile. rezultă şomaj involuntar. Acesta ne arată că atunci când are loc un spor al investiţiilor globale. precum şi interdependenţa dintre ele. a cererii etc. a ofertei. Ideea lui Keynes este foarte simplă: „Dacă populaţia nu găseşte de lucru şi nu este bine plătită.” ● . venitul va creşte cu o mărime care este de K ori mai mare decât sporul investiţional.).

Şi-a câştigat mulţi adepţi pe plan mondial după cel de-al doilea război mondial. dar a pierdut teren ca urmare a stagflaţiei din anii '70. a dobânzii şi a banilor (1936).Keynesianism ● a fost iniţiat în lucrarea Teoria generală a ocupării forţei de muncă. a constituit baza teoretică a lucrărilor publice iniţiate în anii '30 de guvernele american şi german ca soluţie împotriva crizei economice. ● ● . Prim-ministrul britanic Gordon Brown l-a invocat în sprijinul unei mai energice politici de intervenţie a statului după criza economică din 2007.

Recesiune economica = Scădere a producției. ceea ce duce la scăderea producției. stagnare temporară a afacerilor. în perioada apariției fenomenelor negative asemănătoare crizelor economice. a profiturilor.  Boom economic = Denumire dată perioadei de avânt economic. prin umflarea prețurilor mărfurilor și a cursului hârtiilor de valoare. scăderea șomajului etc. stagnare temporară a afacerilor. manifestată îndeosebi prin scăderea foarte mare a cursului acțiunilor la bursă. inflației și șomajului.  Criza economica = fază a ciclului economic în care se formează un surplus relativ de mărfuri în raport cu capacitatea de cumpărare limitată a populației.  Macroeconomie = Ramură a științei economiei care studiază relațiile economice la nivelul ansamblului economiei naționale. Microeconomie =  Economia sau relațiile economice la nivelul fiecărei întreprinderi în parte. șomaj etc. caracterizată prin creșterea producției.  Înviorare bruscă a activității economice în țările capitaliste. la falimente. ● ● ● ● ● .  Crah = Criză acută a vieții economice.Glosar ● Stagflatie = enomen economic care se manifestă prin coexistența stagnării economiei. reducere a investițiilor etc.Recesiune economica = Scădere a producției.. în perioada apariției fenomenelor negative asemănătoare crizelor economice.. reducere a investițiilor etc. creată și întreținută prin intensificarea speculațiilor la bursă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful