You are on page 1of 21

27. 3. – 4. 4.

2011
Κυπριακή
Ταινιοθήκη
Cyprus Film Archive
Kibris Film Arşivi &
Sidestreets

YEŞİL HAT FESTİVALİ


THE FESTIVAL OF THE GREEN LINE
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
1984. Ο Τούρκος σκηνοθέτης Γιλμάζ Γκιουνέι στην Κύπρο στα πλαίσια
της Κινηματογραφικής Συνάντησης Φιλίας / 1984. The Turkish director
Gilmaz Guney in Cyprus during the Cinema Friendship Meeting /
Sinema Dostluk Mitingi./ Türk yönetmen Yılmaz Güney Kıbrıs’taki
Sinema Dostluk Mitingi’nde 1984

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ


Από την Πράσινη Γραμμή της Λευκωσίας, αυτό το τείχος που
μοιράζει τον τόπο μας και τους ανθρώπους του στα δυο, οι
ταινίες μας φέρνουν τους «εχθρούς» μαζί. Από το τείχος της
Λευκωσίας, αυτό το σύμβολο του πολέμου, της διαίρεσης και
της βίας εκπέμπουμε μηνύματα ειρήνης, ανθρωπιάς και
συμφιλίωσης. Εδώ, που συγκρουστήκαμε επανειλημμένα σε
μια προσπάθεια να καταβάλουμε ο ένας τον άλλο, η τέχνη
του κινηματογράφου μας δείχνει πόσο αλόγιστη ήταν η
αντιπαλότητά μας και πόσο κοντά είναι οι άνθρωποι
ανεξάρτητα από φυλές, χρώματα, θρησκείες και γλώσσα.

THE FESTIVAL OF THE GREEN LINE


From the Green Line in Nicosia, this wall that divides our
home county and its people in two, our movies bring together
YEŞİL HAT FESTİVALİ the “enemies”. From the wall of Nicosia, this symbol of war,
THE FESTIVAL OF THE GREEN LINE division and violence, we send out messages of peace, hu-
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ manity and reconciliation. Here, where we have clashed re-
peatedly amongst us in an effort to take over one another,
the art of cinema reveals how wasteful our rivalry has been,
ΚυΠΡΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΟθΗΚΗ
how alike humans are despite their nations, color, religion
(Cyprus Film Archive/Kibris Film Arşivi) and language.
P.O.Box 25314
Λευκωσία/Nicosia 1308 YEŞİL HAT FESTİVALİ
Τel.: 99 434923 Lefkoşa'daki yeşil hattan, bizim ülkeyi ve insanlarını ikiye
ayıran bu duvardan, sizi filmlerimizin ''düşmanları'' bir araya
festival.greenline@gmail.com getirdiği Film Festivalimize davet ediyoruz. Lefkoşa'nın bir
Festival of the Green Line Facebook page savaş, şiddet, ve ayrılık sembolü olan bu duvarından biz
http://www.youtube.com/GreenLineFestival barış ve insanlık mesajını gönderiyoruz. Burada, birbirini
yenme çabasında sürekli çatıştığımız bu yerde, film sanatı
bize bu rakabetin ne kadar saçma olduğunu ortaya koyuyor.
SIdESTREETS Aynı zamanda, insanların; ulus, renk, din ve dillerinden
Mahkemeler önü no 2 bağımsız olarak birbirine ne kadar benzediğini ortaya koy-
Tel.: (0090) 392 2293070 maktadır.
www.sidestreets.org
info@sidestreets.org
27.03.2011 Kυριακή/Sunday/Pazar 01.04.2011 Παρασκευή/Friday/Cuma
20:00 Αίθουσα Παλλάς/Pallas cinema/Pallas Sinema. 19:00 Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası
MEdENI MESEC/ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟυ ΜΕΛΙΤΟΣ / HONEYMOONS / BALAYI MUSIC BOX / ΜΟυΣΙΚΟ ΚΟυΤΙ, Costa Gavras
Goran Paskaljevic 21:00 Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası
Με την παρουσία του σκηνοθέτη Goran Paskaljevic / With the pres- CAFÉ – BEIN METZIUT LEdIMION / ΚΑΦΕΣ – ΑΝΑΜΕΣΑ
ence of the director Goran Paskaljevic / Yönetmen Goran Paskalje- ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ / COFFEE –
vic'in katılımıyla. BETWEEN REALITY ANd IMAGINATION, Maysaloun
Hamoud, Elite Zexer, Murat Nassar, Eti Tsico, Kareem
28.03.2011 Δευτέρα/Monday/Pazartesi Karaja, Ameer Ahmarwo, Gasi Abu Baker, Aya Somech,
19:00 Αίθουσα Παλλάς/Pallas cinema/Pallas Sinema. Eitan Sarid
YOL / Ο ΔΡΟΜΟΣ / THE ROAd, Serif Goren Με την παρουσία του σκηνοθέτη Maysaloun Hamoud / With the
21:00 Αίθουσα Παλλάς/Pallas cinema/Pallas Sinema. presence of the director Maysaloun Hamoud / Yönetmen Maysaloun
LE QUATRO VOLTE / ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ / THE FOUR TIMES Hamoud katılımıyla.
Michelangelo Flammartino
02.04.2011 Σάββατο/Saturday/Cumartesi
29.03.2011 Τρίτη/Tuesday/Salı 19:00 Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası
19:00 Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası PARALLEL TRIPS / ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
OBYKNOVENNYY FASHIZM / ΑΛΗθΙΝΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ / TRI- dervis Zaim & Πανίκκος Χρυσάνθου
UMPH OVER VIOLENCE, Mikhail Romm Με την παρουσία του σκηνοθέτη Πανίκκου Χρυσάνθου / With the
presence of the director Panicos Chrysanthou / Yönetmen Panicos
19:30 Sidestreets
Chrysanthou katılımıyla.
BURE BARUTA / Η ΠυΡΙΤΙΔΑΠΟθΗΚΗ/THE POWdER KEG
21:00 Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası
BALKAN KABARE, Goran Paskaljevic
Με την παρουσία του σκηνοθέτη Goran Paskaljevic / With the pres-
ZEFIR / ΖΕΦΙΡ / ZEPHYR, Belma Bas
ence of the director Goran Paskaljevic / Yönetmen Goran Paskalje-
vic'in katılımıyla. 03.04.2011 Κυριακή/Sunday/Pazar
21:00 Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası 19:00 Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası
NUIT ET BROUILLARd / ΝυΧΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΝΙΑ / NIGHT UMUT /ΕΛΠΙΔΑ / HOPE, Yilmaz Guney
ANd FOG, Alain Resnais 21:00 Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası
21:30 Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası BURE BARUTA / Η ΠυΡΙΤΙΔΑΠΟθΗΚΗ/THE POWdER KEG /
AMNISTIA / ΑΜΝΗΣΤΙΑ / AMNESTY, Bujar Aliman BALKAN KABARE, Goran Paskaljevic
Με την παρουσία του σκηνοθέτη Bujar Alimani / With the presence
of the director Bujar Alimani / Yönetmen Bujar Alimani Katılımıyla.
04.04.2011 Δευτέρα/Monday/Pazartesi
19:00 Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası
30.03.2011 Τετάρτη/Wednesday/Çarşamba BIZ KIBRISLI /ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚυΠΡΑΙΟΙ / WE ARE CYPRIOTS
19:00 Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası Πανίκκος Χρυσάνθου/Panicos Chrysanthou
SURU / ΤΟ ΚΟΠΑΔΙ / THE HERd, Zeki Okten Με την παρουσία του σκηνοθέτη Πανίκκου Χρυσάνθου / With the
19:30 Sidestreets presence of the director Panicos Chrysanthou / Yönetmen Panicos
CAFÉ – BEIN METZIUT LEdIMION /ΚΑΦΕΣ – ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ Chrysanthou katılımıyla.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ / COFFEE – BETWEEN REAL- 19:30 Sidestreets
ITY ANd IMAGINATION, Maysaloun Hamoud, Elite Zexer, Murat LE QUATRO VOLTE/ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ / THE FOUR TIMES
Nassar, Eti Tsico, Kareem Karaja, Ameer Ahmarwo, Gasi Michelangelo Flammartino
Abu Baker, Aya Somech, Eitan Sarid
21:00 Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası 05.04.2011 Τρίτη/Tuesday/Salı
ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟυ ΤΑΞΙΔΙΟΝ / THE ONE ANd HIS 19:30 Sidestreets
ONLY JOURNEY / MİdİLLİ’YE YOLCULUK ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟυ ΤΑΞΙΔΙΟΝ / THE ONE ANd HIS
Λάκης Παπαστάθης / Lakis Papastathis ONLY JOURNEY / MİdİLLİ’YE YOLCULUK
Λάκης Παπαστάθης / Lakis Papastathis
31.03.2011 Πέμπτη/Thursday/Perşembe
19:00 Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası 06.04.2011 Τετάρτη/Wednesday/Çarşamba
TAXI / ΤΑΞΙ, Carlos Saura 19:30 Sidestreets
19:30 Sidestreets COGUNLUK / ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ / MAJORITY, Seren Yuce
AMNISTIA / ΑΜΝΗΣΤΙΑ / AMNESTY, Bujar Aliman
Με την παρουσία του σκηνοθέτη Bujar Alimani / With the presence
of the director Bujar Alimani / Yönetmen Bujar Alimani Katılımıyla.
21:00 Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası
COGUNLUK / ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ / MAJORITY, Seren Yuce
MEdENI MESEC
ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟυ ΜΕΛΙΤΟΣ from the Balkans, they are paying for the mistakes of pre-
vious generations...
HONEYMOONS / BALAYI
Daha iyi bir hayat kurma umuduyla iki genç çift anavatanların-
Goran Paskaljevic dan ayrılırlar. Melinda ve Nik aşklarını toplumsal baskılardan
uzak yaşabilmek için Arnavutluk’tan İtalya’ya giden bir gemiye
binerler. Vera ve Marko ise Macaristan’dan geçerek Avustu-
rya’ya gitmek için Sırbistan’tan trenle yola çıkarlar. Yetenekli
bir çellocu olan Marko’nun yenilenen Viyana Filarmoi
Orkestrasına gimek için fırsatı vardır. Bir gece once Kosava’da
olan ciddi olayla bir ilgileri olmadığı halde talihsiz rastlantılar
zinciri sonucunda tutuklanırlar. Böylece Avrupa hayalleri-
Vaadedilmiş Toprakların eşanlamlısı- uçup gider. Bu Balka-
n’lardan olan birçok genç insanın kaderi olur, kendilerinden
önceki neslin hatalarının bedelini öder gibi…

Βραβεία/Awards/Ödüller: Golden Spike – Valladolid 2009,


Best Film for Central and Eastern Europe – Cleveland In-
ternational Film Festival 2009, Prix du Jury – Les Arcs Eu-
ropean Film Festival, Public Choice Award – Thessaloniki
Film Festival 2009

Σκηνοθεσία/direction/Yönetmen: Goran Paskaljevic


Σενάριο/Script/Senaryo: Goran Paskaljevic, Genk Permeti
Ευελπιστώντας σε μια καλύτερη ζωή, δύο ζευγάρια Φωτογραφία/Photography/Fotoğraf: Milan Spasic
εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους. Η Μελίντα κι ο Νικ φεύγουν Μοντάζ/Editing/düzenleme: Kristina Pozenel, Petar Put-
με πλοίο από την Αλβανία για να μπορέσουν να ζήσουν τον nikovic Μουσική/Music/Müzik: Rade Krstic Ηθοποιοί/Ac-
απαγορευμένο έρωτά τους. Η Βέρα κι ο Μάρκο φεύγουν με tors/Oyuncular: Shiroka (Nik), Mirela Naska (Maylinda),
τρένο για την Αυστρία μέσω Ουγγαρίας. Ο Μάρκο, Bujar Lako (Rok), Yllka Mujo (Vevo) Χώρα παραγωγής/Pro-
ταλαντούχος τσελίστας, έχει την ευκαιρία να παίξει στην duction country/Yapıldığı ülke: Σερβία, Αλβανία/Serbia, Al-
περίφημη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης. Όταν όμως bania/Sırbistan, Arnavutluk Διάρκεια/duration/Süre: 95’
φτάνουν στα σύνορα, παρόλο που οι βίζες τους είναι έγκυρες, Έτος παραγωγής/Year of production/Yapım yılı: 2009
αρχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Κι ενώ δεν έχουν Διάλογοι/dialogues/diyaloglar: Σερβικά και αλβανικά/Ser-
καμία σχέση μ’ ένα περίεργο συμβάν που έγινε την bian and Albanian/Sırpça,Arnavutça (Αγγλικοί υπότιτλοι/Eng-
προηγούμενη μέρα στο Κόσοβο, εξαιτίας μιας ατυχούς lish subtitles/İngilizce Altyazı)
αλληλουχίας συμπτώσεων η Βέρα κι ο Μάρκο
συλλαμβάνονται. Οι ελπίδες για την πραγματοποίηση των
ονείρων τους στην Ευρώπη –συνώνυμο της Γης της
Επαγγελίας– εξανεμίζονται, όπως συμβαίνει συχνά σε νέους
απ’ τα Βαλκάνια που πληρώνουν τα λάθη προηγούμενων
γενεών...

In hope of a better life, two young couples leave their respec-


tive countries. Melinda and Nik leave Albania by boat for Italy,
in order to be able to live out their love out of the social pres-
sure. Vera and Marko leave Serbia by train for Austria, travel-
ling through Hungary. Marko, a talented cellist, has the
opportunity to enter the renowned Vienna Philharmonic Or-
Προβολές/Screenings/Gösterimler
chestra. But upon their arrival at the border, even though their
visas are in order, their problems begin. Despite the fact that
27.03.2011 Kυριακή/Sunday/Pazar
they have nothing to do with a serious incident that took place
20:00, Αίθουσα Παλλάς/Pallas cinema/Pallas Sinema.
the night before in Kosovo, because of an unfortunate se-
quence of coincidences, they are arrested. Their hopes of re-
Με την παρουσία του σκηνοθέτη
alizing their dreams in Europe – a synonym for the Promised
Goran Paskaljevic. With the presence of the
Land – go up in smoke. As is often the case with young people
director Goran Paskaljevic. Yönetmen Goran
Paskaljevic'in katılımıyla.
YOL which lasts as long as half of the days of his release, he
discovers that his village has been demolished by the Turkish
Ο ΔΡΟΜΟΣ / THE ROAd army. Only the history of the fifth prisoner is promising although
Serif Goren many unfortunate things happen to him as well. The story
about the way that the film ‘The Road” was produced is so fas-
cinating as the film it self. The director and writer Yilmaz Guney
was inspired to write the film back when he was in prison. The
shooting of the film was done by Guney’s assistant Serif Goren,
who worked based on the thorough instructions and notes that
Guney was providing him from jail. Later on, Guney managed
to escape from prison and to be present at the montage and
final production of the movie. The film ‘The Road’ gained the
Golden Palm of Cannes Festival Awards (Palm D’Or) and was
the reason to make known world wide the issue of human
rights violations of political prisoners during the military junta in
Turkey.
Beş mahkum bir haftalığına evlerine dönmek için hapisaneden
salıverilirler. Bir tanesi önemsiz bir kural yüzünden geri
döndürülür, bir diğeri ise aile namusunu kurtarmak için ailesi
tarafından bir kadını öldürmeye zorlanacaktır… Köyüne dön-
Πέντε φυλακισμένοι παίρνουν άδεια μιας βδομάδας για να meyi başaran bir tanesi orada Türk Askeriyle karşılaşacaktır.
πάνε στο σπίτι τους. Ο πρώτος πρέπει να γυρίσει πίσω εξαιτίας Beş mahkumun yol hikayesini anlatan bu film Yılmaz Güney
ενός ασήμαντου κανόνα. Ο δεύτερος αναμένεται από την tarafından kendisi hapisteyken yazılmıştır. Güney’in filmi , Şerif
οικογένεια του για να σκοτώσει την άπιστη γυναίκα του, ώστε Gören'den önce "Bayram" adıyla Erden Kıral tarafından çekilm-
να σώσει την τιμή τους. Ο τρίτος ανυπομονεί να γυρίσει στην eye başlanmıştır. Yılmaz Güney bilinmeyen bir nedenden
αρραβωνιαστικιά του· απογοητεύεται όμως, όταν μαθαίνει πωs dolayı, filmi daha sonra Erden Kıral'dan alıp Şerif Gören'e teklif
η οικογένειά του έχει διαλέξει άλλη σύζυγο γι' αυτόν. Έvas etmiştir. Filmi Gören, önceki ekipten bir tek Tarık Akan'ı
Koύρδos βγαίνει από τη φυλακή για να επισκεφτεί το χωριό bırakarak ve Yılmaz Güney'in senaryosundaki 12 karakteri 5'e
του. Ύστερα από ένα μακρύ ταξίδι, που διαρκεί όσο η μισή του indirerek filmi yeni bir ekiple çekmiştir. Filmin çekilen ham
άδεια, ανακαλύπτει πως τo χωριό του έχει ισοπεδωθεί από τον görüntüleri yurtdışına kaçırılarak Yılmaz Güney'in de başında
τουρκικό στρατό. Μόνο η ιστορία του τελευταίου κρατούμενου bulunduğu bir ekip tarafından kurgulanmıştır. Askeri darbe za-
είναι ελπιδοφόρα, παρόλο που κι αυτός έχει πολλές ατυχίες. Η manlarında Türkiye’de yaşanan insan hakkı ihlallerinin dünya
ιστορία σχετικά με το πως γυρίστηκε ο Δρόμος είναι τόσο taradından bilinmesini sağlayan Yol Filmi 1982'de 'nde ödülü
συγκλονιστική όσο η ίδια η ταινία. Ο σκηνοθέτης και almıştır.
σεναριογράφος Yilmaz Guney έκανε το Δρόμο από τη φυλακή. Βραβεία/Awards/Ödüller: Palme d’ Or – Cannes Film Festi-
Τα γυρίσματα έγιναν από τo βοηθό του Guney, τον Serif Goren, val 1982, Fipresci – Cannes Film Festival 1982
ο oποίος δούλευε βασισμένος σε λεπτομερείς οδηγίες και
σημειώσεις τou Guney από το κελί. Στη συνέχεια, ο σκηνοθέτης Σκηνοθεσία/direction/Yönetmen: Serif Goren Σενάριο
δραπέτευσε από τn φυλακή κι έτσι ήταν παρών στο μοντάζ και Script/Senaryo: Yilmaz Guney Φωτογραφία/Photography
Fotoğraf: Erdogan Engin Μοντάζ/Editing/düzenleme: Yilmaz
στην τελική παραγωγή τns ταινίας. Ο Δρόμos τιμήθηκε με τον
Guney, Elisabeth Waelchli Μουσική/Music/Müzik: Zulfu Li-
Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών και έκανε γνωστό σε vaneli Ηθοποιοί/Actors/Oyuncular: Tarik Akan, Serif Sezer,
όλο τον κόσμο το ζήτημα τns παραβίασης των ανθρωπίνων Halil Ergun, Meral Orhonsay, Necmettin Cobanoglu, Hikmet
δικαιωμάτων των πολιτικών κρατούμενων στη στρατιωτική Celik, Tuncay Akca Χώρα παραγωγής/Production
χούντα της Τουρκίας. country/Yapıldığı ülke: Τουρκία, Ελβετία/Turkey, Switzer-
land/Türkiye, İsviçre Διάρκεια/duration/Süre: 114’ Έτος
Five prisoners have authorization to leave prison and visit their παραγωγής/Year of production/Yapım yılı: 1982
homes for a week. The first of them must return to prison be- Διάλογοι/dialogues/diyaloglar: Τουρκικά και κουρδικά/Turk-
cause on a minor regulation. The family of the second one is ish and Kurdish/Türkçe Kürtçe (Ελληνικοί υπότιτλοι/Greek sub-
expecting him to kill his unfaithful wife in order to restore their titles/Yunanca altyazı)
honour. The third one looks forward to return to his fiancée;
however, he gets disappointed once he finds out that his family Προβολές/Screenings/Gösterimler
has chosen another wife for him. The forth one is a Kurdish
man who wants to visit his village. After a long journey, 28.03.2011 Δευτέρα/Monday/Pazartesi
19:00, Αίθουσα Παλλάς/Pallas cinema/Pallas Sinema
LE QUATRO VOLTE
ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ism.
Yaşlı bir çoban Güney İtalya’da Calabria eteklerinde bir orta
THE FOUR TIMES / dÖRT dEFA çağ köyünde yaşamaktadır. Hastadır ve günlük ilacı suda
Michelangelo Flammartino çözülen ve kilisenin zemininden kazınan tozdan hazırlan-
maktadır. Çoban öldüğünde bir oğlak doğar ve yaşam
döngüsünü kesintisiz olarak devam ettirir. Oğlağın otlanmaya
gittiği yamaçlarda bir de ulu ağaç vardır, mevsimler geçtikçe
ağaç da değişir ve artık hayat veremez olur. O da kömür ol-
maya gidecektir. Şiirsel bir anlatıma sahip olan kurgu-belge-
sel tarzındaki film insanın ve dünyanın sonsuzlukta uzanan
yaşam döngüsünü, bütün yalınlığı ve güzelliği ile anlatır. Ayni
zamanda da doğanın bu mistik yapının kesin bir gerçeklik
olduğunu da anlatan bu film izlenmeye değer.

Βραβεία/Awards/Ödüller: Golden Puffin & Fipresci -


Reykjavik 2010, Cinevision Award - Filmfest Muenchen
2010, Special Jury Award- Motovun Film Festival Croatia
2010

Σκηνοθεσία/direction/Yönetmen: Michelangelo Fram-


martino Σενάριο/Script/Senaryo: Michelangelo Frammartino
Φωτογραφία/Photography/Fotoğraf: Andrea Locatelli
Ένας ηλικιωμένος βοσκός κατοικεί σ’ ένα ήσυχο Μοντάζ/Editing/düzenleme: Benni Atria, Maurizio Grillo
μεσαιωνικό χωριό, κουρνιασμένο ψηλά στους λόφους της Ηθοποιοί/Actors/Oyuncular: Giuseppe Fuda (ο βοσκός/ the
Καλαβρίας στη νότιο Ιταλία. Είναι άρρωστος και κάθε μέρα shepherd/çoban), Bruno Timpano (ο καρβουνιάρης/coal
παίρνει σαν φάρμακο σκόνη από το δάπεδο της εκκλησίας maker/kömür üreticisi) Nazareno Timpano (o δεύτερος
διαλυμένης μέσα σε νερό. Όταν ο βοσκός πεθαίνει, ένα καρβουνιάρης / the second coal maker/ikinci kömür üreticisi)
κατσικάκι γεννιέται, εξασφαλίζοντας έτσι την αέναη συνέχιση Χώρα παραγωγής/Production country/Yapıldığı ülke:
του κύκλου της ζωής. Το νεαρό κατσίκι βγαίνει να βοσκήσει – Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία/Italy, Switzerland, Germany/Italya,
δίπλα στα βοσκοτόπια του ένα αρχαίο, μεγαλοπρεπές έλατο İsviçre Almanya Διάρκεια/duration/Süre: 88’ Έτος
αλλάζει με τις εποχές. Όταν το δέντρο δεν θα έχει πια ζωή παραγωγής/Year of production/Yapım yılı: 2010
μέσα του, θα γίνει κάρβουνο με την πατροπαράδοτη μέθοδο Διάλογοι/dialogues/diyaloglar: Χωρίς διαλόγους/Without
των καρβουνιάρηδων και θα ζεστάνει το χωριό. Σ’ αυτό το dialogues/Diyaloglar olmadan
ποιητικό υβρίδιο μυθοπλασίας-ντοκιμαντέρ, οι αμετάβλητες
παραδόσεις μιας αιωνόβιας τοποθεσίας –παραδόσεις
ανθρώπινες, όσο και βασισμένες στους κύκλους της ζωής
της Γης– απαθανατίζονται στην ομορφιά και την απλότητά
τους. Η φύση είναι ταυτόχρονα η απόλυτη πραγματικότητα κι
ένας μυστικιστικός οργανισμός.

An elderly shepherd lives in a quiet medieval village, perched


high on the hills of Calabria in southern Italy. He is ill and his
daily medicine is dust dissolved in water, collected from the
church’s floor; when he dies, a baby goat is born, thus ensur-
ing the cycle of life continues uninterrupted. The young goat
goes to graze; next to its pasturing grounds, an ancient,
splendid fir tree slowly changes through the seasons. When
the tree itself has no more life, it will become coal through
the traditional work of the local coal makers, and it will pro- Προβολές/Screenings/Gösterimler
vide heat to the village. In this poetic fiction-documentary hy-
brid, the constant traditions of an eternal place – traditions 28.03.2011 Δευτέρα/Monday/Pazartesi
both human and based on the Earth’s life cycles – are me- 21:00, Αίθουσα Παλλάς/Pallas cinema/Pallas Sinema.
morialized in their simplicity and beauty; nature is, at the
same time, the definitive reality, as well as a mystical organ- 04.04.2011 Δευτέρα/Monday/Pazartesi
19:30 Sidestreets.
OBYKNOVENNYY FASHIZM
ΑΛΗθΙΝΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ / TRIUMPH OVER method. As Romm says, Hilter influenced the masses
because he managed to get into the Germans daily life
VIOLENCE / ŞİddETLE GELEN ZAFER through the side door sentiments while on the same time
Mikhail Romm paralyzing completely reasoning. The uniform of a Nazi offi-
cer, the perfect organized military parades, and the re-
hearsed public appearances that even the greatest actors
would be envy of, enchanted many naïve supporters who
cannot still make the difference between theater from real
life.

Faşizm üzerine, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Al-


manya, Polonya, Hitler’in gizli askeri propaganda arşivleri ve
Leni Rifersthal’ın filmlerinden faydalanılarak hazırlanan
eşsiz bir belgesel. Bu filmde Romm faşizmi incelerken
sadece sosyolojik metodu değil ayni zamanda da faşizmin
psikolojik boyutunu göz önünde bulunduruyor. Romm’a gore
Hitler kitleleri etkilemeyi başarmasının kilit noktası Almanların
gündelik hayatlarının duygusal boyutuna sızabilmesi ve akıl-
cılığı tamamen felç etmesidir. Bir Nazi subayının üniforması,
mükemmel hazırlanmış askeri yürüyüşler, daha önceden
provası yapılmış hitabetler, ki bunlar neredeyse bir aktörü
kıskandıracak biçimde yapılmıştır, gerçek yaşamlar tiyatro
arasındaki farkı anlayamayan saflıktaki insanları peşinden
sürüklemiştir.

Σκηνοθεσία/direction/Yönetmen: Mikhail Romm


Σενάριο/Script/Senaryo: Mikhail Romm, Yuri Khanyutun,
Maya Turovskaya
Φωτογραφία/Photography/Fotoğraf: German Lavrov
Ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ για τον φασισμό με υλικό Μοντάζ/Editing/düzenleme: Valentina Kulagina, Mikhail
από τα πολεμικά αρχεία της ΕΣΣΔ, της Γερμανίας και της Romm Μουσική/Music/Müzik: Alemdar Karamanov
Πολωνίας, αλλά και από τα απόρρητα αρχεία του χιτλερικού Εμφανίζονται/Appearing persons/ Oyuncular: Marlene Di-
υπουργείου προπαγάνδας και από τις ταινίες της Λένι etrich, Josef Goebbels, Hermann Goering, Adolf Hitler,
Ρίφερνσταλ. Ο Romm ερμηνεύει μέσα απ’ αυτή την ταινία το Joseph Stalin Αφηγητής/Narrator/Anlatan: Mikhail Romm
φαινόμενο του χιτλερικού φασισμού όχι απλώς με τη Χώρα παραγωγής/Production country/Yapıldığı ülke:
κοινωνιολογική μέθοδο αλλά και ως ένα φαινόμενο της ΕΣΣΔ, /CCCP/SSCB Διάρκεια/duration/Süre: 114’
ψυχολογίας. Ο Χίτλερ, λέει, παρέσυρε τις μάζες γιατί Έτος παραγωγής/Year of production/Yapım yılı: 1965
κατάφερε να μπει στην καθημερινή ζωή του Γερμανού από Διάλογοι/dialogues/diyaloglar: Ρώσσικα/Russian/Rusça
την πλάγια πόρτα του συναισθηματισμού, παραλύοντας (Ελληνικοί υπότιτλοι/Greek subtitles/Yunanca altyazı)
προηγουμένως τέλεια τη λογική. Η στολή του ναζιστή ­
­
αξιωματικού (ένα θαύμα «επιβλητικού μεγαλείου» για την
κατασκευή του οποίου εργάστηκαν δεκάδες ενδυματολόγοι),
οι τέλεια οργανωμένες παρελάσεις, οι προβαρισμένες
δημόσιες εμφανίσεις του, που θα τις ζήλευαν οι καλύτεροι
ηθοποιοί μάγεψαν τους εκστασιασμένους αφελείς, που
εξακολουθούν πάντα να μη μπορούν να ξεχωρίσουν το
θέατρο από τη ζωή.

A unique documenter about fascism that was produced with


the use of old military archives coming from USSR, Germany
and Poland as well as from secret archives of Hitler’s min-
istry of propaganda and from Leni Rifernsthal movies. In this Προβολές/Screenings/Gösterimler
film, Romm interprets the fascist phenomenon from a psy-
chological aspect and not just by using the sociological 29.03.2011 Τρίτη/Tuesday/Salı
19:00, Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası
NUIT ET BROUILLARd
ΝυΧΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΝΙΑ / NIGHT ANd FOG anyone who 'endangered Germany's security' was to 'vanish
without trace (in the) night and fog' of the Third Reich. The film,
GECE VE SİS narrated by novelist Jean Cayrol (who had himself been deported
Alain Resnais to Germany during WWII), declares itself a monument against the
oblivion that Hitler had decreed for all who opposed him. Beginning
in the verdant ruins of Auschwitz in 1955, it probes the past of that
infamous site to reveal the merciless logic of the 'final solution' as
reflected in the organisation of the death camps. As the distin-
guised French critic Louis Marcorelles wrote: 'We enter the dead
abandoned setting of what -only ten years ago - was man's most
rational enterprise for exterminating man. So the past becomes the
conscience of the present, its tormenting question-mark, and the
spectator has to ask himself - how was this possible?'

Unutmayalım…
Resnais’in Fransız II. Dünya Savaşı Tarih Komitesi tarafından
hazırlatılarn bu film için seçtiği başlık,toplama kamplarında kul-
lanılan bir deyim olan ve tutsakların 3 ay içerisinde ortadan
kaybedilmelerini simgeleyen “Nacht und Nebel”in (gece ve sis)
in çevirisidir. Bu Hitler’in “Almanya’nın güvenliğini tehdir eden
herkes 3. Reich’in gece ve sisinde iz bırakmadan yokedilmeleri
gerekir” inancından çıkan bir deyimdir. Film romancı Jean Cay-
rol’un anlatımıyla hazırlanmıştır, Cayrol’da II. Dünya Savaşı’nda
Almanya’dan sınır dışı edilenlerdendir. Film tutsakların getirildik-
leri son nokta olan Auschwitz’in 1955 yılındaki yıkıntıları arasında
başlar. En önemli sinema eleştirmenlerinden Fransız Lois Mar-
Μήπως ξεχνούμε; Ο τίτλος που διάλεξε ο Αλαίν Ρεναί για corelles film için şöyle der: Filmle birlikte ölümün kolgezdiği- ve
την ταινία του, την οποία του παράγγειλε η Γαλλική Επιτροπή για sadece 10 yıl önce- insan aklının en çok yitirildiği olaylara en
την Ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, είναι η yakından tanık olan bu mekana girerken geçmiş, şimdiki za-
μετάφραση της φράσης Nacht und Nebel, που χρησιμοποιήθηκε manın vicdanı haline gelir ve akıllarda bu kocaman ve dehşetli
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης για να χαρακτηρίσει εκείνους soru işaretini bırakır: Bütün bunlar nasıl olabilir?
τους κρατούμενους που προορίζονταν για εξολόθρευση μέσα σε
3 μήνες από τη στιγμή της άφιξής τους. Προέρχεται από το Σκηνοθεσία/direction/Yönetmen: Alain Resnais
διάταγμα του Χίτλερ ότι όποιος θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της Σενάριο/Script/Senaryo: Βασισμένο στο έργο των Olga
Γερμανίας πρέπει «να εξαφανιστεί χωρίς ν’ αφήσει πίσω του Wormser και Andre Michel “Η Τραγωδία των εκτοπισμών»/Based
ίχνος μέσα στη νύχτα και καταχνιά» του Τρίτου Ράιχ. Η ταινία, on Olga Wormser and Andre Michel “La Tragedie des Deporta-
την αφήγηση της οποίας κάμνει ο συγγραφέας Jean Cayrol (που tions”/Olgawormser ve Andre Michel'in “La Tragedie des Depor-
κι ο ίδιος εκτοπίστηκε στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του tations” dan uyarlanmıştır Φωτογραφία/Photography/Fotoğraf:
πολέμου), αυτοκαθορίζεται ως ένα μνημείο ενάντια στη λήθη για Ghislain Cloquet, Sasha Vierny Μοντάζ/Editing/düzenleme:
τη διαταγή του Χίτλερ ενάντια σε όσους τον αντιπολιτεύτηκαν. Alain Resnais Μουσική/Music/Müzik: Hanns Eisler Χώρα
Ξεκινώντας στα καταπράσινα ερείπια του Άουσβιτς το 1955, παραγωγής/Production country/Yapıldığı ülke: Γαλλία
ερευνά το παρελθόν της επονείδιστης εκείνης πλευράς, που France/Fransa Διάρκεια/duration/Süre: 30’ Έτος
αποκαλύπτει την χωρίς οίκτο λογική της «τελικής λύσης», όπως παραγωγής/Year of production/Yapım yılı: 1955 Διάλογοι/di-
εκφράστηκε στην οργάνωση των στρατοπεδων του θανάτου. alogues/diyaloglar: Γαλλικά/French/Fransızca (Ελληνικοί
Όπως έγραψε κι ο διακεκριμένος Γάλλος κριτικός Louis Mar- υπότιτλοι/Greek subtitles/Yunanca altyazı/Yunanca altyazı)
corelles «εισερχόμαστε σε ένα νεκρό, εγκαταλειμμένο σκηνικό,
που – μόλις δέκα χρόνια πριν – η πιο τολμηρή ορθολογιστική
επιχείρηση του ανθρώπου να εξολοθρεύσει τον άνθρωπο. Έτσι
το παρελθόν γίνεται η συνείδηση του παρόντος, το βασανιστικό
ερωτηματικό του, κι ο θεατής οφείλει να θέσει το ερώτημα στον
εαυτό του πώς έγινε αυτό δυνατό».

Lest We Forget...
The title Resnais chose for his film, commissioned by the French
Committee for the History of the Second World War, is a translation
Προβολές/Screenings/Gösterimler
of the phrase NaChT uNDNebel, used in the concentration camps
to designate those prisoners due for extermination within three
months of their arrival. It stemmed from Hitler's decree that
29.03.2011 Τρίτη/Tuesday/Salı
21:00,Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası
AMNISTIA
ΑΜΝΗΣΤΙΑ / AMNESTY / AF chal structures. The recently sacked textile workers
queuing to collect their pay offs, the run-down hospital
Bujar Alimani kitchen, a newspaper press, a tyrannical father-in-law acting
up as a guardian of moral standards, and repeated takes of
roads and buildings. Alimani’s use of color, especially in the
jail shots, recalls Edward Hopper’s realism and the loneliness
of his figures. Thus, the director not only creates a panorama
of Albanian society, but also tells a love story that has the stuff
of tragedy.

Arnavutluk’tan bir kadın ve adamın hikayesi.. Adamla kadının


ikisinin de eşleri hapistedir, ama ceza yasasında yapılan bir
reform eşlerin cinsel birliktelik için ayda bir kez buluşmasına
olanak tanır. Filmin başında birbirinden bağımsız ilerleyen
kadınla adamın hikayesi daha sonra kesişir. Hapisanede eş-
leriyle buluşmaya gelen adamla kadının arasında zamanla
aşk başlar, eşleri hapisten afla çıkınca bitmesi gerekecek gibi
görünen bir aşk… Amnista filmi abartıya kaçmayan nefes
kesici imgeleriyle bugünün Arnavutlu’ğuna gelinmesinde
başrölü oynayanların hikayesini anlatıyor. Derinleşen
ekonomik ve sosyal sıkıntıları ve toplumsal baskıları bir has-
tahane mutfağından, ahlaki değerlerin gardiyanlığına soyunan
Ένας άντρας και μια γυναίκα στην Αλβανία. Και των δύο tiran bir kayınbabadan bir gazetenin hikayesine uzanan bir
οι σύντροφοι είναι στη φυλακή, μια μεταρρύθμιση όμως του hikayeyle anlatan film, renkleri, Edwar Hopper’in gerçekçiliğini
σωφρονιστικού συστήματος επιτρέπει στα παντρεμένα anımsatan bir şekilde işlediği karakterlerin yalnızlığını büyük
ζευγάρια να συναντιούνται μια φορά το μήνα για σεξουαλική bir ustalıklar kullanıyor…
επαφή. Οι δυο τους συναντιούνται τυχαία μέσα στη φυλακή κι
η συνάντηση αυτή γίνεται η αφορμή για την ανάπτυξη μιας Βραβεία/Awards/Ödüller: C.I.C.A.E. Jury Price – Forum
τρυφερής ερωτικής σχέσης, που δε φαίνεται να έχει καμιά Berlin Film Festival 2011
προοπτική όταν οι σύντροφοί τους αποφυλακίζονται ύστερα
από την απόδοση αμνηστίας. Με εικόνες που κόβουν την
αναπνοή και χωρίς περιττές επιδείξεις η ΑΜΝΗΣΤΙΑ Σκηνοθεσία/direction/Yönetmen: Bujar Alimani
περιγράφει τη ζωή των πρωταγωνιστών της στη σύγχρονη Σενάριο/Script/Senaryo: Bujar Alimani Φωτογραφία/Pho-
Αλβανία, που σφραγίζεται από την ανεργία, τις οικονομικές tography/Fotoğraf: Elias Adamis Μοντάζ/Editing/düzen-
δυσκολίες και τις πατριαρχικές δομές: Οι πρόσφατα leme: Bonita Papastathi Μουσική/Music/Müzik: Hekuran
απολυθέντες εργάτες της υφαντουργίας, που στέκουν στη Pere Ηθοποιοί/Actors/Oyuncular: Luli Bitri, Karafil Shena,
γραμμή να πάρουν την αποζημίωσή τους, η άδεια κουζίνα του Todi Llupi, Mirela Naska, Alaksander Rrapi Χώρα
νοσοκομείου, η διάθεση μιας εφημερίδας, ένας τυρρανικός παραγωγής / Production country/Yapıldığı ülke: Αλβανία,
πεθερός, που δρα ως ο φύλακας των ηθικών κανόνων, τα Ελλάδα, /Albania, Greece/Arnavutça, Yunanistan
επαναλαμβανόμενα πλάνα δρόμων και κτιρίων. Ο τρόπος Διάρκεια/duration/Süre: 83’ Έτος παραγωγής/Year of
που ο Alimani χρησιμοποιά το χρώμα, ειδικά στις σκηνές της production/Yapım yılı: 2011 Διάλογοι/dialogues
φυλακής, θυμίζει το ρεαλισμό του Edward Hopper και τη diyaloglar: Αλβανικά/Albanian/Arnavutça (Ελληνικοί
μοναξιά των φιγούρων του. Έτσι ο σκηνοθέτης όχι μόνο υπότιτλοι/Greek subtitles/Yunanca altyazı)
φτιάχνει μια εικόνα της Αλβανίας αλλά επιπλέον αφηγείται
μιαν ερωτική ιστορία, που έχει στο είναι της την τραγικότητα.

A man and a woman in Albania. Their two partners are both in


custody but reforms in the penal system allow married cou- Προβολές/Screenings/Gösterimler
ples to meet once a month for sexual contact. At first the film
spins these two narrative threads alongside each other and 29.03.2011 Τρίτη/Tuesday/Salı
then ties them together artfully. The two meet by chance in 21:30, Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası.
the prison and start a tender love affair that looks set to end Με την παρουσία του σκηνοθέτη Bujar Alimani With the
when their partners are freed in an amnesty. Using breathtak- presence of the director Bujar Alimani Yönetmen Bujar
ing images without any superfluous flourishes, amnistia de- Alimani Katılımıyla.
picts the life of its protagonists in today’s Albania, which is
marked by unemployment, economic hardship and patriar- 31.03.2011 Πέμπτη/Thirsday/Perşembe
19:30, Sidestreets (İngilizce Altyazı).
SURU
ΤΟ ΚΟΠΑΔΙ / THE HERd tem that must be modernized with great speed. The
drama of modern Turkey derives from thαt historical acceler-
Zeki Okten ation that creates a revolutionary situation. In this remarkable
way Guney describes the project of modernization and ur-
banization of his country by using the partial story (the story
of a family) instead of the whole story (the history of Turkey).
This journey in space is in reality a journey in historical time,
a resume of Turkey’s history.

Yılmaz Güney hapiste yazdığı bu filmde kendi gerçekçi üs-


lubunu korumuştur. Bu filmde de diğer filmlerinde de olduğu
gibi olayları yorumlamaktan ziyade olayları yaşayanların
ağızından seyirciye izletmiştir. Sürü; bir aşireti, bir ikiliyi, bir
sürüyü ve daha birçok şeyi anlatır. Aşiretler arası çatışmalar,
kişiler arası hesaplaşmalar, insan-doğa, insan-insan, insan-
toplum ilişkileri dramatik bir kuruluşun içine yerleştirilen
malzemenin salt bir kısmını oluşturur. Filmin tümü ise
temelde ekonomik zorlamalarla çağdışı kalmış bir toplumun,
ezilen kişilerin ve doğan çatışmaların çok geniş bir panora-
masını sergiliyordu. - Türk Sinema Tarihi, Giovanni Scog-
namillo, Kabalcı Yayınevi Sürü filmi bir ülkenin kültürel ve
toplumsal eleştirel bir biçimde ve kolayca kavranabilen bir
görüntüsünü sunuyor. Bir yanda kadınların sadece bir nesne
gibi kullanıldığı, geleneklere bağlı pederşahi bir toplumu,
Ένα πρόβλημα απασχολεί μια οικογένεια βοσκών της
diğer yandan genç bir çiftin bu baskıcı toplum modelini kır-
Ανατολίας: Η νέα τους νύφη δεν κάμνει παιδιά. Ο πατέρας,
maya çalışmasını görmekteyiz. Oğul Şivan, onu sınırlayan ve
που τη θεωρεί σαν το κακό γούρι του σπιτιού, θέλει να τη
ailesine bağlı olmasına neden olan geleneğe isyan etmekte-
διώξουν, ο γιος του όμως έχει αντιρρήσεις, καθώς πιστεύει
dir...-filmde melike demirağ hiç komuşmayan gelini can-
πως η γυναίκα του είναι άρρωστη και πως με τη βοήθεια
landırıyor kocası şivanı çok sevmesine rağmen o'da dahil hiç
ενός γιατρού μπορεί να κάμει παιδιά. Έτσι, όταν θα
kimseyle konuşmuyor- Filmde, bir sürünün 'nun doğusundan
μεταφέρουν το κοπάδι τους για πούληση στην πόλη, την
batısına trenle taşınması ön plana alınarak, Anadolu'nun
παίρνει μαζί του για να τη γιατρέψει. Η ταινία παρακολουθεί
yoksulluğu, çaresizliği ve o günlerin siyasal çelişkileri ve
τη φοβερή κάθοδο προς τον "πολιτισμό" μιάς κοινωνίας που
çatışmaları perdeye yansıtılmaktadır. ayrıca "sürü" türk sine-
στηρίζεται ακόμα σ' ότι απόμεινε από μια πανάρχαιη φεου-
masının uluslararası alanda en fazla ödül sahibi filmidir.
δαρχία, και που είναι υποχρεωμένη να αστικοποιηθεί με
ρυθμό καλπαστικό. Όλο το δράμα της σημερινής Τουρκίας
έχει τη ρίζα του σε τούτη την ιστορική επιτάχυνση, που Σκηνοθεσία/direction/Yönetmen: Zeki Okten
δημιουργεί μια ουσιαστικά επαναστατική κατάσταση. Ο Σενάριο/Script/Senaryo: Yilmaz Guney
Γκιουνέι, λοιπόν, περιγράφει μ' έναν τρόπο εκπληκτικό τούτο Φωτογραφία/Photography/Fotoğraf: Elias Adamis
το προτσές της αστικοποίησης και ριζοσπαστικοποίησης της Μοντάζ/Editing/düzenleme: Ozdemir Aritan
πατρίδας του, χρησιμοποιώντας το μέρος (την ιστορία μιας Μουσική/Music/Müzik: Zulfu Livanelli Ηθοποιοί/Actors
οικογένειας) αντί του όλου (την ιστορία της Τουρκίας). Τούτο Oyuncular: Tarik Akan, Melike Demirag, Erol Demiroz, Lev-
το ταξίδι σε χώρο είναι στην πραγματικότητα ένα ταξίδι σε ent Inanir, Tuncel Kurtiz, Meral Niron, Yaman Okay
χρόνο ιστορικό, μια αναδρομή στην τουρκική ιστορία και μια Χώρα παραγωγής/Production country/Yapıldığı ülke:
σύνοψη-της. Τουρκία /Turkey/Türkiye Διάρκεια/duration/Süre: 118’
Έτος παραγωγής/Year of production/Yapım yılı: 1978
Διάλογοι/dialogues/diyaloglar: Τούρκικα/Turkish/Türkçe
A family of shepherd in Anatolia has concerns regarding their
daughter’s in law fertility problems. Not being able to con- (Αγγλικοί υπότιτλοι/English subtitles/İngilizce Altyazı)
ceive a baby, her father in law wants her out of the house
while his son objects to his fathers demands and believes
that with the use of medicine his wife would be able to con-
ceive a child. When the time has come to move their herd to
the city for selling it, the bride goes along in order to visit a Προβολές/Screenings/Gösterimler
doctor and get well. The movie focuses on the way to ‘civi-
lization’ of a society supported still by a very old feudal sys- 30.03.2011 Τετάρτη/Wednesday/Çarşamba
19:00, Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası
ΤΟ ΜΟΝΟΝ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟυ ΤΑΞΙΔΙΟΝ lives the journey through tales. He has never managed
to travel except once in his life. Life allows him only one true
THE ONE ANd HIS ONLY JOURNEY journey, that towards the sky.
MİdİLLİ’YE YOLCULUK
19. yüzyılın sonunda George Vizinos isimli bir yazar, 12
Λάκης Παπαστάθης / Lakis Papastathis yaşındaki Betina’ya tutulduktan sonra Atina’daki bir akıl has-
tahanesine kapanır. Yalnızlık içinde geçirdiği bu günlerde
çocukluğunun geçtiği Istanbul ve Trakya’da geçirdiği zamanı
hatırlamaya çalışır. Aynı zamanda bu hatıraları konu alan ro-
manını okumaktadır. Hatıralarının ana kahramanı oldukça
yaşlı olan büyük babasıdır. Yazar, Istanbul’daki çocukluğunu
hatırlar ve romanındaki kahramanla bağlantılandırır. Tecrü-
beleri ile okudukları karışık kafasının içerisinde birbirine
girmektedir. Büyükbabası masallarla dolu bir yolculuk yaşar.
Halbuki kendisi hayatı boyunca hiç yolculuk etmemiştir. Tek
bir kez hariç. Bu da onu gökyüzüne doğru gerçek bir yolcu-
luğa çıkarır.

Σκηνοθεσία/direction/Yönetmen: Λάκης
Παπαστάθης/Lakis Papastathis Σενάριο/Script/Senaryo:
Λάκης Παπαστάθης/Lakis Papastathis Φωτογραφία/Pho-
tography/Fotoğraf: Γιάννης Δασκαλοθανάσης/Yiannis
Daskalothanashis Μοντάζ/Editing/düzenleme: Ιωάννα
Σπηλιοπούλου/Ioanna Spiliopoulou Μουσική/Music/Müzik:
Γιώργος Παπαδάκης/Yiorgos Papadakis
Ηθοποιοί/Actors/Oyuncular: Ηλίας Λογοθέτης/Elias Logo-
thetis, Φραγκίσκη Μουστάκη/Fragkiski Moustaki, Ρούλα
Πατεράκη/Roula Pateraki, Λάζαρος Ανδρέου/Lazaros An-
Στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, ο συγγραφέας
dreou, Υβόννη Μαλτέζου/Yvonni Maltezou
Γεώργιος Βιζυηνός κλείνεται σ’ ένα ψυχιατρείο της Αθήνας.
Χώρα παραγωγής/Production country/Yapıldığı ülke:
Λίγο νωρίτερα είχε ξεσπάσει το ερωτικό του πάθος για τη
Ελλάδα /Greece/Yunanistan Διάρκεια/duration/Süre: 87’
δωδεκάχρονη Μπετίνα. Ζώντας έγκλειστος προσπαθεί να
Έτος παραγωγής/Year of production/Yapım yılı: 2001
θυμηθεί την παιδική του ηλικία στην Κωνσταντινούπολη και
Διάλογοι/dialogues/diyaloglar: Ελληνικά/Greek (Αγγλικοί
την Θράκη. Ταυτοχρόνως, ξαναδιαβάζει και το λογοτεχνικό
υπότιτλοι/English subtitles/İngilizce Altyazı)
του έργο που στηρίζεται σ' αυτές τις μνήμες. Κυρίαρχο
πρόσωπο των αναμνήσεων είναι ο πολύ ηλικιωμένος
παππούς του. Ο συγγραφέας θυμάται την παιδική του ηλικία
που έζησε στην Κωνσταντινούπολη και τη συνδέει με την
παιδική ηλικία του ήρωά του διηγήματος. Το βίωμα, αλλά και
η λογοτεχνική του επεξεργασία, μπλέκονται στο ταραγμένο
του μυαλό. Ο παππούς ζει το ταξίδι μέσα από τα παραμύθια.
Ποτέ στη ζωή του δεν κατάφερε να ταξιδέψει, εκτός από μία
φορά. Μόνο ένα πραγματικό ταξίδι του επιτρέπει η ζωή, αυτό
προς τον ουρανό.

At the end of 19th century, the writer George Vizyinos is put


away in a mental institution in Athens right after his erotic
passion for Betina, a twelve year old girl. Living in isolation,
he tries to remember his childhood back when he was living
in Istanbul and Thrace. At the same time he reads again his Προβολές/Screenings/Gösterimler
novel which is based on these memories. The main charac-
ter of these memories is his very old grandfather. The writer 30.03.2011 Τετάρτη/Wednesday/Çarşamba
remembers his childhood in Istanbul and connects it to that 21:00, Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası.
of the hero in his novel. His experience and the process of
literature get confused in his troubled mind. His grandfather 05.04.2011 Τρίτη/Tuesday/Salı
19:30 Sidestreets.
TAXI
ΤΑΞΙ / TAKSI Μοντάζ/Editing/düzenleme: Julia Juaniz
Μουσική/Music/Müzik: Mano Negra, Canut Reyes
Carlos Saura Ηθοποιοί/Actors/Oyuncular: Ingrid Rubio, Carlos Fuentes,
Agata Lys, Angel de Andres Lopez, Eusebio Lazaro, Fran-
cisco Maestre Χώρα παραγωγής/Production country
Yapıldığı ülke: Ελλάδα /Spain/İspanya Διάρκεια/duration
Süre: 108’ Έτος παραγωγής/Year of production/Yapım
yılı: 1996 Διάλογοι/dialogues/diyaloglar: Ισπανικά/Span-
ish/İspanyolca (Ελληνικοί υπότιτλοι/Greek subtitles/Yunanca
altyazı)

Η Παζ, είναι μια νέα κοπέλα που αποτυγχάνει στις εισα-


γωγικές. Ο πατέρας της, ταξιτζής, την αναγκάζει να μάθει τη
δουλειά και να αναλάβει το ταξί. Η Παζ ανακαλύπτει ότι ο πα-
τέρας της, πέρα από τη δουλειά του, είναι ενεργό μέλος μιας
ρατσιστικής ομάδας, που καταδιώκει έγχρωμους, ομοφυλόφι-
λους κλπ. Τα πράγματα παίρνουν απροσδόκητη τροπή όταν
η Παζ ερωτεύεται ένα μέλος της συμμορίας. Με το Ταξί, ο
Κάρλος Σάουρα, μας δίνει μια ζοφερή εικόνα του υφέρποντος
φασισμού και ρατσισμού στη σύγχρονη Μαδρίτη. Η εικόνα
της λαμπερής Νέας Ευρώπης κρύβει μαύρες τρύπες που
κυοφορούν σκοταδιστικές ιδέες ενός όχι και τόσο μακρινού
παρελθόντος και η πορεία προς το ευρωπαϊκό όνειρο, κου-
βαλάει πολλά απαχθή εμπόδια.

A young girl, after failing an exam, is forced by her father, a


taxi-driver, to learn his profession. Soon she discovers that
her father is not only a driver but also a member of a racist
group eliminating immigrants, homosexual, transvestite, etc.
people. She also falls in love with a boy, also a taxi-driver
and a "socio" of the group.

Genç bir kız sınavı bir sınavından kalınca, taksi şöförü olan
babasının zoruyla onun mesleğini öğrenmeye başlar. Kısa bir
zamanda babasının sadece bir taksi şöförü değil ayni za-
manda göçmenleri, eşcinselleri ve travestileri yok etmeye
çalışan ırkçı bir gurubun da üyesi olduğunu keşfeder. Ayni
zamanda da yine taksi şöförü olan ve grubum ‘sosyali’ olan
oğlana da aşık olur…

Σκηνοθεσία/direction/Yönetmen: Carlos Saura Προβολές/Screenings/Gösterimler


Σενάριο/Script/Senaryo: Santiago Tabernero
Φωτογραφία/Photography/Fotoğraf: Vittorio Storato 31.03.2011 Πέμπτη/Thirsday/Perşembe,
19:00, Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası
COGUNLUK ve baskıcı ailesinden kurtulmak ona mümkün görünm-
eye başlar. Fakat Mertkan’ın babası “tek niyetleri ülkemizi
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ / MAJORITY bölmek olan insanlar” dediği Gül ile olan arkadaşlığına karşı
Seren Yuce çıkar. Acaba Mertkan olmak istediği adam mı olacak yoksa
babasının izinden mi gidecek?
Goran Paskaljevic
Βραβεία/Awards/Ödüller: Lion of the future, “Luici de
Laurentis” Award for debut Film – Venice Film Festival
2010, Best Film, Best director & Best Actor – Antalya
Turkey IFF 2010

Σκηνοθεσία/direction/Yönetmen: Seren Yuce


Σενάριο/Script/Senaryo: Seren Yuce Φωτογραφία/Pho-
tography/Fotoğraf: Baris Ozbicer Μοντάζ/Editing/düzen-
leme: Mary Stephen Μουσική/Music/Müzik: Gokce Akcelik
Ηθοποιοί/Actors/Oyuncular: Bartu Kucukcaglayan
(mertkan), Settar Tanriogen (Kemal), Nihal Koldas
(μητέρα/mother) Esme Madra (Gul), Ilhan Hacifazlioglu
(Ersan) Χώρα παραγωγής/Production country/Yapıldığı
ülke: Τουρκία /Turkey/Türkiye Διάρκεια/duration/Süre: 102’
Έτος παραγωγής/Year of production/Yapım yılı: 2010
Διάλογοι/dialogues/diyaloglar: Τουρκικά/Turkish/Türkçe
(Αγγλικοί υπότιτλοι/English subtitles/İngilizce Altyazı)

Ο Μερτκάν, εικοσιενός χρόνων, ζει στην Κωνσταντινού-


πολη. Η ζωή του είναι σταθερή και προβλέψιμη, αλλά δεν τον
γεμίζει. Μένει στο σπίτι των γονιών του, είναι το παιδί για
όλες τις δουλειές στα γραφεία της κατασκευαστικής εταιρείας
του πατέρα του, και διασκεδάζει με τους κολλητούς του σε
εμπορικά κέντρα και ντισκοτέκ. Όταν γνωρίζει την Γκιουλ,
Κούρδη από την Ανατολική Τουρκία, ο άχαρος Μερτκάν αρχί-
ζει να αποκτά λίγη αυτοπεποίθηση και μοιάζει να μπορεί να
αντιταχθεί στους καταπιεστικούς γονείς του. Ο πατέρας του,
όμως, αρνείται κάθε σχέση με «τους ανθρώπους αυτούς που
θέλουν να διχάσουν τη χώρα μας». Θα είναι άραγε ο Μερτ-
κάν αρκετά δυνατός ώστε να μη γίνει το είδος του ανθρώπου
που ο πατέρας του θέλει να τον κάνει;

Twenty-one-year-old Mertkan has a stable but unfulfilling life


in Istanbul: living at home with his parents, working as an of-
fice boy in his father’s construction company, hanging out
with his buddies in shopping malls and discos. When he
meets Gül, a Kurdish girl from Eastern Turkey, awkward
Mertkan starts to become a bit more selfconfident, and it
seems possible that he could break away from his oppres-
sive parents. But Mertkan’s domineering father opposes any
association with “those people who only want to divide our
country”. Will Mertkan be strong enough to avoid becoming
Προβολές/Screenings/Gösterimler
the kind of man that his father wants him to be?
Yirmibir yaşındaki Mertkan İstanbul’da düzenli fakat tatminsiz 31.03.2011 Πέμπτη/Thirsday/Perşembe
bir hayat yaşamaktadır.Mertkan ailesinin evinde yaşar ve bir 21:00, Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası.
inşaat şirketinde odacı olarak çalışır. Türkiye’nin Doğusun-
dan gelen Kürt kökenli Gül ile tanışınca özgüveni biraz artar 06.04.2011 Τετάρτη/Wednesday/Çarşamba
19:30 Sidestreets.
MUSIC BOX
ΜΟυΣΙΚΟ ΚΟυΤΙ / MÜZİK KUTUSU
Çocuklar olarak anne ve babamızın mükemmel olduğuna
Costa Gavras inanarak büyürüz, peki babanız olaydan 40 yıl sonra azılı bir
savaş suçlusu olmakla suçlandığında ne yaparsınız, ya da
biraz yardımla babanızın suçsuzluğunu kanıtlanabileceğini
keşfederseniz? Evet başardınız, babanız hakkında yalancı
tanıklık yapmaya hazırlanan kişiyi de Budepeşte’de buldunuz
ve yalan söylediğini kanıtladınız. Eve dönmeden once ba-
banızın askerlik arkadaşının kızını ziyarete gidersiniz ve o
sizden bir paketi iletmenizi rica eder. Bu pakette güzel bir
müzik kutusu vardır… Ancak içinde de korkunç bir gerçek gi-
zlidir….

Βραβεία/Awards/Ödüller: Golden Bear – Berlin Film Fes-


tival 1989, Golden Globe for Best Actree Jessica Lange,
Young Artist Award for Lukas Haas

Σκηνοθεσία/direction/Yönetmen: Costa-Gavras
Σενάριο/Script/Senaryo: Joe Eszterhas Φωτογραφία/Pho-
tography/Fotoğraf: Patrick Blossier Μοντάζ/Editing
düzenleme: Joele Van Effenterre Μουσική/Music/Müzik:
Philippe Sarde Ηθοποιοί/Actors/Oyuncular: Jessica Lange,
Armin Mueller-Stahl, Frederik Forrest, Danald Moffat, Lukas
Ένας ηλικιωμένος Ούγγρος μετανάστης στις ΗΠΑ Haas, Elzbieta Czyzewska Χώρα παραγωγής Production
κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκλήματα πολέμου κατά τη country/Yapıldığı ülke: ΗΠΑ/USA/ABD Διάρκεια/dura-
διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου πολέμου. Το Υπουργείο tion/Süre: 124’ Έτος παραγωγής/Year of production
Εσωτερικών τον προσάγει σε δίκη με σκοπό να του Yapım yılı: 1989 Διάλογοι/dialogues/diyaloglar: Αγγλικά,
αφαιρεθεί η αμερικανική υπηκοότητα. Η κόρη του, επιφανής ουγγαρέζικα/English,Huggarian/İngilizce,Macarca (Ελληνικοί
δικηγόρος, αναλαμβάνει την υπεράσπισή του όντας σίγουρη υπότιτλοι/Greek subtitles/Yunanca altyazı)
για το άμεμπτο παρελθόν του πατέρα της.

Hungarian immigrant Mike Laszlo has done well for himself


since arriving in the USA nearly 50 years ago. He is particu-
larly proud of his daughter, Ann, a successful lawyer. Follow-
ing the release of some secret WWII records by the
Russians, Mike finds himself accused of being a notorious
war criminal. He's convinced it's a communist plot to discredit
him and insists that Ann defend him in court.

As children we grow up believing our parents are perfect, so


what happens when your father is accused of being a notori-
ous Hungarian war criminal, 40 plus years after the fact.
What if your discover, with some help, that you can prove
him innocent and you do so after the judge, the prosecutor
and yourself are made to go to Budapest for a "surprise"
prosecution witness who will "nail the coffin" of your father,
when this witness is proven basically to be a liar. You've
done it -- everyone is happy. Before leaving for home, you
decide to go to meet the sister of a military friend of your fa-
ther's. While there she gives you a very old pawn ticket, asks
you to retrieve the item and send it to her, as it belonged to
her brother and she had so few momentoes. You do the item,
a beautiful Hungarian music box, only to discover a horrifying Προβολές/Screenings/Gösterimler
truth hidden inside.
01.04.2011 Παρασκευή/Friday/Cuma,
19:00, Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası
CAFÉ – BEIN
METZIUT LEdIMION ers, who together created a series of short films, all
dealing with the project title – coffee. Coffee is a part of our
ΚΑΦΕΣ – ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ cultural identity; it is shared by all individuals in terms of our
ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ daily routine, and brings together different people, regardless
of who they are. Eight films were produced – two documen-
COFFEE – BETWEEN REALITY ANd IMAGINATION
taries and two fiction films by the Palestinian filmmakers, and
HAYAL VE GERÇEK ARASI KAHVE four fiction films by the Israeli filmmakers. Each of the films
Maysaloun Hamoud, Elite Zexer, Murat Nassar, Eti Tsico, gives a personal and courageous point of view on the reality
Kareem Karaja, Ameer Ahmarwo, Gasi Abu Baker, Aya in which we live. The directors were given creative freedom
Somech, Eitan Sarid and worked with mixed crews of Israelis and Palestinians.
The eight individual films are: A Cup of Coffee from Pales-
tine, 9’ (Dir.: Kareem Karaja, Ameer Ahmarwo, Murad Nes-
sar), A Trip to Jaffa,14’ (Dir.: Eitan Sarid), Audition,14’ (Dir.:
Eti Tsicko), Eva Is Leaving,16’ (Dir.: Aya Somech), Sense of
Morning,11’ (Dir.: Maysaloun Hamoud), The Clock and the
Man,11’ (Dir.: Gazi Abu Baker), Tasnim, 11’ (Dir.: Elite
Zexer), Wajeh,15’ (Dir.: Murad Nessar)

Hayal ve Gerçek arası Kahve filmi “Kahve” başlığı altında al-


tında birlikte kısa filmlere imza atmış olan Filistinli ve İsrailli
iki genç film yapımcısının bu serilerinden biridir. Kahve
kültürel kimliğimizin ve gündelik yaşamımızın bir parçasıdır.
Kahve herkes tarafından paylaşılan ve farklı insanları bir
araya getiren bir araçtır. Bu seride -iki belgesel ve iki kurgu
filmi Filistinli film yapımcısı tarafından ve dört kurgu filmi de
İsrailli film yapımcısı taradından olmak üzere-sekiz film
yapılmıştır. Filmlerin herbiri yaşadığımız gerçeklikteki cesur
kişisel bakış açılarını sunmaktadır. İsrailli ve Filistinli karma
film ekibiyle ortak çalışan yönetmenlere yaratıcılık
konusunda da özgürlük tanınmıştır.
Καφές – Ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία
είναι ο τίτλος μιας κινηματογραφικής συνεργασίας μεταξύ Σκηνοθεσία/direction/Yönetmen: Kareem Karaja, Ameer
Ισραηλινών και Παλαιστινίων σκηνοθετών, αποτελούμενης Ahmarwo, Gazi Abu Baker, Maysaloun Hamoud, Eti Tsicko,
από 8 μικρού μήκους ταινίες με θέμα τον καφέ. Ο καφές είναι Aya Somech, Eitan Sarid, Elite Zexer, Murad Nessar Χώρα
κομμάτι της πολιτιστικής μας ταυτότητας, κοινό παραγωγής/Production country/Yapıldığı ülke: Ισραήλ,
χαρακτηριστικό της καθημερινότητάς μας που φέρνει κοντά Παλαιστίνη/Israel, Palestine/Israil, Filistin Διάρκεια/dura-
τους ανθρώπους ανεξαρτήτως καταγωγής. Δύο ντοκιμαντέρ tion/Süre: 95’ Έτος παραγωγής/Year of production
και δύο ταινίες μυθοπλασίας από τους Παλαιστίνιους και Yapım yılı: 2010 Διάλογοι/dialogues/diyaloglar: Εβραϊκα,
τέσσερις ταινίες μυθοπλασίας από τους Ισραηλινούς αραβικά/Hebraish, Arabic/İbranice arapça (Αγγλικοί
σκηνοθέτες: κάθε μία δίνει μια προσωπική, τολμηρή οπτική υπότιτλοι/English subtitles/İngilizce Altyazı)
της πραγματικότητας την οποία ζουν. Οι σκηνοθέτες είχαν
απόλυτη ελευθερία κατά τη δημιουργική διαδικασία και
συνεργάστηκαν με μεικτά συνεργεία Ισραηλινών και
Παλαιστινίων τεχνικών. Οι επιμέρους 8 ταινίες είναι οι εξής:
Ένα φλυτζάνι καφές από την Παλαιστίνη, 9’ (Σκην.: Καρίμ
Καρατζά, Αμίρ Αχμαρουό, Μουράντ Νεσάρ), Εκδρομή στη Προβολές/Screenings/Gösterimler
Τζάφα,14' (Σκην.: Εϊτάν Σαρίντ), Οντισιόν, 14’ (Σκην.: Έτι
Τσίκο), Η Εύα φεύγει,16’ (Σκην.: Άγια Σομέχ), Αίσθηση 30.03.2011 Τετάρτη/Wednesday/Çarşamba
πρωινού, 11’ (Σκην.: Μαϊσαλούν Χαμούντ), Το ρολόι κι ο 19:30, Sidestreets.
άνθρωπος, 11’ (Σκην..:Γκαζί Αμπού Μπακέρ), Τασνίμ, 11’
(Σκην.: Ελίτ Ζεξέρ), Ουατζέ,15’ (Σκην.: Μουράντ Νεσάρ) 01.04.2011 Παρασκευή/Friday/Cuma
21:00, Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası.
Coffee-between Reality and Imagination is a cinematic col- Με την παρουσία του σκηνοθέτη Maysaloun Hamoud
laboration between young Israeli and Palestinian filmmak- With the presence of the director Maysaloun Hamoud
Yönetmen Maysaloun Hamoud katılımıyla.
PARALLEL TRIPS
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
The first part of the film describes two tragedies in two villages in
dervis Zaim & Πανίκκος Χρυσάνθου Cyprus that happened on the same day: 14th August 1974 when
Turkish troops were marching taking over Northern part of Cyprus.
At Palaikythro village three Greek Cypriot families where killed by
armed Turkish Cypriots. At Maratha village all women and children
were killed by armed Greek Cypriots. The second part of the
movie includes five testimonies of Greek and Turkish Cypriots.

Geçen yılki festivalde gösterilen “Çamur” filminin yapımcısı ve


yönetmeni olan Derviş Zaim’den iddialı bir belgesel. Paralel Yolcu-
luklar Kıbrıs’taki çatışmalardaki korkunç tecrübeleri yaşamış olan
Kıbırslı Türk ve Kıbrıslı Rumların anektodlarınn uzun ve ağır ilerl-
eye bir anlatım tarzıyla sunuyor. Altyazısı yetersiz olan bu film
Rumca ve Türkçe bilenlere daha çok hitap ediyor. Anlatıcıların iyi
niyetliliği geçmişte yaşanan kötü olayları daha da anlaşılmaz
kılıyor.

Filmin ilk bölümünde ayni günde iki farklı köyde yaşanan olayları
anlatıyor: 14 Ağustos 1974 yılında Türk birlikleri Kıbrıs’ın kuzey”ini
Ένα φιλόδοξο ντοκυμανταίρ από τον σκηνοθέτη και
ele geçirmek için ilerlerken Palaikythiro köyünde Kıbrıslı Rum
παραγωγό της «Λάσπης», που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ του
aileler Kıbrıslı Türkler tarafından öldürülürken, Maratha köyünde
περασμένου χρόνου. Τα «Παράλληλα ταξίδια» αποτελούνται από
de Kıbrıslı Türk kadınlar ve çocuklar silahlı Rum birlikleri tarafın-
μια μεγάλη, αργή σειρά από μαρτυρίες, τις οποίες αφηγούνται
dan öldürülürler. Filmin ikinci kısmıda ise Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı
εκείνοι που είχαν την εμπειρία του τρόμου κατά τη διάρκεια των
Rum görgü tanıklarının beş hikaye yeralmaktadır.
συγκρούσεων στην Κύπρο, Τούρκοι και Έλληνες. Παρόλο που
κάποια σημεία είναι σκληρά για να τα παρακολουθήσεις και οι
Σκηνοθεσία/direction/Yönetmen: Dervis Zaim, Panicos
υπότιτλοι είναι φτωχοί, οι Τούρκοι και οι Έλληνες αφηγητές είναι
Chrysanthou Σενάριο/Script/Senaryo: Dervis Zaim, Panicos
προφανώς το καλύτερο σ’ αυτή τη σημαντική δουλειά, στο τέλος
Chrysanthou Φωτογραφία/Photography/Fotoğraf: Andras Gero,
της οποίας έννοιες όπως η ειρήνη, το κοινό καλό και η εμπειρία
Feza Galdiran Μοντάζ/Editing/düzenleme: Αλίκη Παναγή/Aliki
του πολέμου παίρνουν πολύ ουσιαστικά νοήματα. Ο καλός
Panagi, Πανίκκος Χρυσάνθου/Panicos Chrysanthou, Berke Bas
χαρακτήρας που δείχνουν οι αφηγήσεις των ανθρώπων, οι οποίοι
Μουσική/Music/Müzik: Mete Hatay Μαρτυρίες/Appearing per-
ανακαλούν τις προσωπικές τους ιστορίες, δείχνει πόσο παράλογα
sons/Oyuncular: Πέτρος Σουππουρής/Petros Souppouris,
ήταν τα γεγονότα του παρελθόντος.
Κώστας Σουππουρής/Costas Souppouris, Νίκος Τουρουρού/Nicos
Author: MA Time Out, London Issue 1789: December 01-08 2004
Tourourou, Μυροφόρα Γεωργίου/Myrophora Georgiou, Ουρανία
Το πρώτο μέρος της ταινίας περιγράφει δυο τραγωδίες σε δυο Τουρουρού/Ourania Tourourou, Husseyin Akansoy, Arif Altinbar-
χωριά της Κύπρου, που έγιναν την ίδια μέρα: στις 14 Αυγούστου dak, Husseyin Nazim Arslanturk, Ekrem Alti, Suleiman Guler, Ab-
1974, όταν τα τουρκικά στρατεύματα προωθούνταν dullah Muhtaroglu, Hasan Muhtaroglu, Husseyin Serinyurek, Sirin
καταλαμβάνοντας το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Στο χωριό Zaferyildizi, Παναγιώτα Ευθυμίου/Panayiota Efthymiou, Μάριος
Παλαίκυθρο τρεις ελληνοκυπριακές οικογένειες εκτελέστηκαν από Ευθυμίου/Marios Efthymiou, Saim Aygin, Μιχάλης
ενόπλους Τουρκοκύπριους. Στο χωριό Μαράθα όλα τα Παλαόντας/Michalis Palaontas, Salih Bayrahtar
γυναικόπαιδα σκοτώθηκαν από ενόπλους Ελληνοκύπριους. Το Χώρα παραγωγής/Production country/Yapıldığı ülke:
δεύτερο μέρος της ταινίας περιλαμβάνει 5 μαρτυρίες Κύπρος/Cyprus/Kıbrıs Διάρκεια/duration/Süre: 125’
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων από τον πόλεμο. Έτος παραγωγής/Year of production/Yapım yılı: 2003
Διάλογοι/dialogues/diyaloglar: Ελληνικά, τουρκικά/Greek, Turk-
An ambitious documentary from the director and producer of ‘Mud’ ish/Yunaca, Türkçe (Αγγλικοί υπότιτλοι/English subtitles/İngilizce
(2003), shown at last year’s festival, ‘Parallel Trips’ is a lengthy, Altyazı)
slow-paced series of anecdotes narrated by those who
experienced the horror of the troubles in Cyprus, both Turkish and
Greek. At times difficult to watch and poorly subtitled, Turkish or Προβολές/Screenings/Gösterimler
Greek speakers are likely to get the most out of this important
work, by the end of which peace, community and the experience 02.04.2011 Σάββατο/Saturday/Cumartesi
of war take on much deeper meanings. The good nature of the 19:00, Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası.
people recounting their stories makes the actions of the past all
the more incomprehensible. Με την παρουσία του σκηνοθέτη Πανίκκου Χρυσάνθου
Author: MA Time Out, London Issue 1789: December 01-08 2004 With the presence of the director Panicos Chrysanthou
Yönetmen Panicos Chrysanthou katılımıyla.
ZEFIR
ΖΕΦΙΡ / ZEPHYR onu alacağı günü iple çeken Zefir’in geleceğe bakışı
isyankar ve biraz da acımazdır. En sonunda annesi onu al-
Belma Bas maya geldiğinde ise bu sadece ona tekrar veda etmek içindir.
Bu Zefir’in uzun süredir hayalini kurduğu aile umidinin de
yıkılması demektir. Zefir”in şiddetli geçirdiği olgunlaşma
süreci iyi bir anlatımla seyirciye sunulmuştur.

Σκηνοθεσία/direction/Yönetmen: Belma Bas


Σενάριο/Script/Senaryo: Belma Bas Φωτογραφία/Photog-
raphy/Fotoğraf: Mehmet Y. Zengin Μοντάζ/Editing/düzen-
leme: Berke Bas Ηθοποιοί/Actors/Oyuncular: Seyma
Uzunlar (Zefir), Vahide Gordum (Ay, μητέρα/mother) Sevinc
Bas (γιαγιά/grandmother), O. Rustu Bas (παππούς/grandfa-
ther), Fatma Uzunlar (Havva), Harun Uzunlar (Memo)
Χώρα παραγωγής/Production country/Yapıldığı ülke:
Τουρκία/Turkey/Türkiye Διάρκεια/duration/Süre: 93
Έτος παραγωγής/Year of production/Yapım yılı: 2010
Διάλογοι/dialogues/diyaloglar: Τούρκικα/Turkish/Türkçe
(Αγγλικοί υπότιτλοι / English subtitles/İngilizce Altyazı)

Η Ζεφίρ είναι ένα εντεκάχρονο κορίτσι, δυναμικό μα και


κάπως αλλόκοτο, που ζει με τους παππούδες της στην
αγροικία τους. Δεν έχει πατέρα και η ακτιβίστρια μητέρα της
απουσιάζει για μεγάλα χρονικά διαστήματα – η εικόνα της
μικρής για τη ζωή έχει έτσι διαποτιστεί από μια μόνιμη
αίσθηση απώλειας, μια στρεβλή αντίληψη του μέλλοντος και
μια απειθαρχία στα όρια της σκληρότητας. Όταν η μητέρα της
επιτέλους επιστρέφει, είναι μόνο για να αποχαιρετήσει τη
Ζεφίρ ξανά και να συνθλίψει μ’ αυτόν τον τρόπο τις ελπίδες
του κοριτσιού για την οικογενειακή δομή που τόσο επιθυμεί.
Η συναισθηματικά βίαιη ενηλικίωσή της καταγράφεται με
ακρίβεια, ευγλωττία και χωρίς καμία υπερβολή,
δημιουργώντας μια εξαιρετικά ατμοσφαιρική και καθηλωτική
ταινία.

Zephyr, a strong-minded and somewhat peculiar 11-year-old


girl, lives with her grandparents in their home in the country-
side. She has no father and her activist mother is absent for
long periods of time, imbuing Zephyr’s outlook on life with an
enduring sense of loss, a skewed sense of the future and a
rebellious, almost cruel streak. When her mother does finally
show up, it is only to say goodbye to her again, and conse-
quently to crush her hopes for the family structure she so
longs for. Zephyr’s emotionally violent coming-of-age is cap-
tured precisely, eloquently and without excess, resulting in
an atmospheric and poignant piece of filmmaking.

Başına buyruk bir kız çocuğu olan Zefir, yazlarını annean-


nesiyle dedesinin Doğu Karadeniz Dağları”ındaki yaylasında Προβολές/Screenings/Gösterimler
geçirmektedir. Babası yoktur ve activist annesi uzun süreli
yolculuklar yapar ve o da ortalarda yoktur. Annesinin gelip 02.04.2011 Σάββατο/Saturday/Cumartesi
21:00, Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası
UMUT
ΕΛΠΙΔΑ / HOPE Hüseyin onlara define bulacaktır gûya ama aslında
onun kendine bile bir hayrı yoktur.
Yilmaz Guney
Σκηνοθεσία/direction/Yönetmen: Yilmaz Guney
Σενάριο/Script/Senaryo: Yilmaz Guney, Serif Goren
Μουσική/Music: Arif Erkin Ηθοποιοί/Actors/Oyuncular:
Yilmaz Guney, Filiz Akin, Refik Kemal Arduman, Sukriye
Atav, Mehmet Buyukgungor, Ihsan Gedik
Χώρα παραγωγής/Production country/Yapıldığı ülke:
Τουρκία/Turkey/Türkiye Διάρκεια/duration/Süre: 97
Έτος παραγωγής/Year of production/Yapım yılı: 1971
Διάλογοι/dialogues/diyaloglar: Τούρκικα/Turkish/Türkçe
(Αγγλικοί υπότιτλοι / English subtitles/İngilizce Altyazı)

Η «Ελπίδα» είναι η ιστορία ενός αγράμματου


ανθρώπου και της οικογένειάς του, που μεταναστεύει από
την ύπαιθρο σε μια πόλη. Όλη του η ύπαρξη εξαρτάται από
μιαν άμαξα, που την τραβούν άλογα. Όταν ένα από τα άλογά
του σκοτώνεται από ένα αυτοκίνητο, κι όταν καταλαμβαίνει
πως ούτε δικαιοσύνη ούτε φιλανθρωπία επικρατεί, ο
άνθρωπος (που ερμηνεύεται από τον ίδιο τον Guney) αρχίζει
σιγά-σιγά να γλιστρά στην απόγνωση. Ύστερα από τη
συμβουλή ενός άγιου ανθρώπου και οπλισμένος με μια
ακούραστη αισιοδοξία, φεύγει για την έρημο, όπου αναζητά
ένα μυθικό θησαυρό κι ολισθαίνει ολοένα και περισσότερο
στην τελική, αναπόδραστη στιγμή, όπου η ίδια η ελπίδα
γίνεται η τελευταία φοβερή απάτη.

umut is the story of an illiterate man and his family, immi-


grated to an urban setting from the countryside, whose exis-
tence depends on his income as a horse cab driver. When
one of his horses is killed by an automobile, and when it is
clear that neither justice nor charity will prevail, the man,
played by Güney himself, begins a slow slide into despair.
On the advice of a local holy man, and fuelled by an indefati-
gable optimism, he sets out into the desert in quest of a
mythical lost treasure, slipping further and further into that
final, ineluctable moment where hope itself becomes the last
terrible delusion.

Çok borcu,çok çocuğu olan Cabbar (Y.Güney)'in tek geçim


kaynağı olan atına otomobil çarptıktan sonra y.güney çaresiz
kalır.Evde ekmek bekleyen eşi ve çocukları vardır.Zor du- Προβολές/Screenings/Gösterimler
rumda olan cabbar'ın kanına giren Hasan onu bir hocanın
peşine takar ve son umudunu böyle harcar cabbar.Hoca 03.04.2011 Κυριακή/Sunday/Pazar
19:00, Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası
BURE BARUTA
Η ΠυΡΙΤΙΔΑΠΟθΗΚΗ/THE POWdER KEG him up; a desperate bruiser murders his best friend with
a bottle before killing himself and a troubled girl with a
BALKAN KABARE grenade; a bus journey turns into a nightmare ride and, as
Goran Paskaljevic with most other scenes, is shot through with pointless, un-
controlled violence; one harrowing scene, which includes the
drowning of an estranged ex-fiancé, points to the impossibil-
ity of love...

Kabare, Yugoslavya’nın cehenneme dönüşümünün çarpıcı


bir ilistrasyonudur. Belgrad’da dondurucu soğuk bir gecede
yanlışlıkla başak bir arabaya çarpan genç adam yaşadığı
yerde de annesinden kalan tek fotoğrafı hiç düşünmeden
yokedebilen eşkiyalar tarafından aşağılanmaktadır… Birçok
vahşi olayın anlatıldığı film, kontolden çıkmış şiddeti ve kar-
maşayı başarıyla anlatırken, öyle bir ortamda aşkın imkansı-
zlığını da işliyor.

Βραβεία/Awards/Ödüller: Golden Spike – Valladolid


2009, Best Film for Central and Eastern Europe – Cleve-
land International Film Festival 2009, Prix du Jury – Les
Arcs European Film Festival, Public Choice Award –
Thessaloniki Film Festival 2009

Πλαισιωμένη από έναν τελετάρχη βγαλμένο απ’ τον Σκηνοθεσία/direction/Yönetmen: Goran Paskaljevic
κόσμο του καμπαρέ, η ταινία, που διαδραματίζεται το Σενάριο/Script/Senaryo: Dejan Dukovski, Goran Paskalje-
Φεβρουάριο του 1998, όταν ξεκίνησαν οι ταραχές στο vić, Filip David, Zoran Andrić
Κόσοβο, είναι μια γυμνή αναπαράσταση της κόλασης που Φωτογραφία/Photography/Fotoğraf: Milan Spasic
έχει γίνει η Γιουγκοσλαβία καθώς ακολουθεί διάφορους Μοντάζ/Editing/düzenleme: Petar Putniković
χαρακτήρες (οι δρόμοι κάποιων από τους οποίους τελικά Μουσική/Music/Müzik: Zoran Simjanović Ηθοποιοί/Ac-
σμίγουν) στη διάρκεια μιας παγωμένης χειμωνιάτικης νύχτας tors/Oyuncular: Lazar Ritovski (Boxer), Predrag “Miki”
στο Βελιγράδι. Ένας νεαρός που κατά λάθος πέφτει πάνω Manojlović (Mane), Vojislav Brajović (Topi, the local Che
στο αυτοκίνητο ενός άλλου δέχεται επίθεση στο σπίτι του Guevara), Milena Dravić (lady with hat on bus), Sergej Tri-
από κακοποιούς, οι οποίοι καταστρέφουν ευχαρίστως τη funović (youth on bus), Nebojsa Glogovac (taxi driver)
μοναδική φωτογραφία της νεκρής μητέρας του. Ένας Χώρα παραγωγής/Production country/Yapıldığı ülke:
αστυνομικός, άγρια χτυπημένος, έρχεται αντιμέτωπος με τον Γιουγκοσλαβία/Yugoslavia/Yugoslavya
άνθρωπο που τον ξυλοκόπησε. Ένας απεγνωσμένος νταής Διάρκεια/duration/Süre: 100’
σκοτώνει τον κολλητό του μ’ ένα μπουκάλι κι ύστερα Έτος παραγωγής/Year of production/Yapım yılı: 1998
αυτοκτονεί με μια χειροβομβίδα, παίρνοντας μαζί του στο Διάλογοι/dialogues/diyaloglar: Σερβικά /Serbian (Αγγλικοί
θάνατο κι ένα βασανισμένο κορίτσι. Ένα ταξίδι με λεωφορείο υπότιτλοι/English subtitles/İngilizce Altyazı)
μετατρέπεται σε εφιάλτη και, όπως στις περισσότερες
σκηνές, η κινηματογράφηση γίνεται με αδικαιολόγητη,
ανεξέλεγκτη βιαιότητα. Μια οδυνηρή σκηνή, που
περιλαμβάνει τον πνιγμό ενός πρώην αρραβωνιαστικού,
δείχνει το ανέφικτο του έρωτα...
Προβολές/Screenings/Gösterimler
Bookended by a cabaret-style master of ceremonies, the film
(set in February 1998, when the troubles started in Kosovo) 29.03.2011 Τρίτη/Tuesday/Salı
is a stark illustration of the hell-hole that Yugoslavia has be- 19:30, Sidestreets.
come as it follows assorted characters (some of whose paths Με την παρουσία του σκηνοθέτη
eventually cross) during a freezing winter's night in Belgrade. Goran Paskaljevic. With the presence of the
A young man who accidentally bumps into another's car is director Goran Paskaljevic. Yönetmen Goran
assaulted at home by thugs who are happy to smash the Paskaljevic'in katılımıyla.
only photograph of his dead mother; a policeman, whose
body has been badly broken, faces the man who smashed 03.04.2011 Κυριακή/Sunday/Pazar
21:00, Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası
BIZ KIBRISLI
ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚυΠΡΑΙΟΙ
WE ARE CYPRIOTS
Πανίκκος Χρυσάνθου / Panicos Chrysanthou
Αγγλική Μετάφραση/ English Translation/ İngilizce Tercüme:
Andrea Nicolaou

Τούρκικη Μετάφραση/ Turkish Translation/ Türkçe Tercüme:


Beran djemal, deniz Urfali, Evren Inancoglu,
Yuksel diardi

θερμές Ευχαριστίες/ Special Regards/ Sonsuz


Teşekkürler

Το Φεστιβάλ υποστηρίζεται/The Festival is sup-


ported by/Festivale katkıda bulunanlar

Ένα ντοκουμέντο από τις διαδηλώσεις των Πλατφόρμα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων
Τουρκοκυπρίων στις 28 του Γεννάρη και στις 3 του Μάρτη Εκπαιδευτικών/ Greek Cypriot and Turkish Cypriot
2011 ενάντια στην πολιτική της Τουρκίας απέναντι στους Teacher’s Platform
Τουρκοκύπριους.
Anti-Fashist Initiative
A documentary from Turkish Cypriots rallies on the 28th of
January and on 2nd of March 2011 against Turkey’s politics
to Turkish Cypriots. KISA

Kıbırslı Türklerin 28 Ocak ve 2 Mart 2011 tarihlerinde


Türkiye’nin Kıbrıs politikalarını protesto etmek için gerçek-
leştirdikleri iki miting ile ilgili bir belgesel. Προβολές/Screenings/ Gösterimler
Σκηνοθεσία/direction/Yönetmen: Πανίκκος
Χρυσάνθου/Panicos Chrysanthou Σενάριο/Script Pallas Cinema: (Ρηγαίνης & Αρσινόης, Πύλη Πάφου
Senaryo: Πανίκκος Χρυσάνθου/Panicos Chrysanthou απέναντι από την Πυροσβεστική Υπηρεσία./Rigainis &
Φωτογραφία/Photography/Fotoğraf: Πανίκκος Arsinoes str, Paphos Gate, opposite of Fire Brigade/
Χρυσάνθου/Panicos Chrysanthou Χώρα παραγωγής
Rigainis & Arsinoes, Baf Kapısı, İtfaiye karşısı)
Production country/Yapıldığı ülke: Κύπρος/Cyprus
/Kıbrıs Έτος παραγωγής/Year of production/Yapım
yılı: 2011 Διάλογοι/dialogues/diyaloglar: Τούρκικα, Αίθουσα Ειρήνη: Τέρμα Οδού Λήδρας, απέναντι από
ελληνικά/Turkish, Greek/Yunaca, Türkçe (Ελληνικοί, αστυνομικό περίπτερο/ Peace Room, end of Ledras
τουρκικοί, αγγλικοί υπότιτλοι/Greek, Turkish, English sub- street/ Barış Binası, Lidra Sokağı sonu.
titles/Yunanca, Türkçe, İngilizce altyazı)
Sidestreets: Mahkemeler önü no 22, στο βόρειο
Προβολές/Screenings/Gösterimler
τμήμα της Λευκωσίας, απέναντι από τα δικαστήρια /
Mahkemeler önü no 22, in the north part of Nicosia,
04.04.2011 Δευτέρα/Monday/Pazartesi opposite of the Courts.
19:00, Αίθουσα Ειρήνη/Peace Room/Barış Οdası.
Ticket Price: For one Film screening f4, For all films
Με την παρουσία του σκηνοθέτη Πανίκκου Χρυσάνθου screenings f20
With the presence of the director Panicos Chrysanthou
Yönetmen Panicos Chrysanthou katılımıyla.
Ευχαριστούμε τους δωρητές μας

!
!"#!$%&'#
" # ! $ % & '# "
"(')&'(*
( ') & '( * +
+('
(' "
"#,'-'*.#!
# , '- '* . # !
"
"#,'-'*-'+&*
# , '- '* - '+ & * !
!"/$&*'&*
"/$&*'&*

3 Agriniou str., 6046 Larnaca,Cyprus


tel. 24 824488 | fax. 24 361016
info@pressline.com.cy | www.pressline.com.cy

Κυπριακή Ταινιοθήκη
(Cyprus Film Archive/Kibris Film Arşivi)
P.O.Box 25314
Λευκωσία/Nicosia 1308
Τηλ.: 99 434923

festival.greenline@gmail.com
Festival of the Green Line Facebook page
http://www.youtube.com/GreenLineFestival