Psicologia Social Grau Criminologia

Algunes indicacions sobre el treball “Identitat i Treball
Anàlisi de casos pràctics (noticies i entrevistes) per tal de relacionar el treball, el sistema econòmic actual i les seves conseqüències sobre la identitat social a partir dels conceptes que Richard Sennet presenta a “La corrosión del caracter”. Treball grupal: Procediment [Al llarg de la realització del treball, anirem treballant els diferents capítols i conceptes del llibre de Sennet] A) Elecció d'una temàtica d'interès (que ens permeti vincular la identitat amb el treball) B) Selecció i seguiment d'una notícia d'actualitat C) Preparació del guió i realització d'una entrevista (cada membre del grup ha de fer una entrevista com a mínim) D) Buidat de les entrevistes i de les notícies seleccionades E) Anàlisi del material, a partir de la identificació d'un o més elements exposats per Sennett:         Deriva Rutina Flexibilitat Il·legibilitat/ incomprensió Risc Ètica del treball Fracàs Individualisme

F) Reflexió Grupal Guió del treball 1. Introducció 2. Presentació del material (casos pràctics) - Seguiment d'una o més noticies. Exposició d'aquest seguiment. - Guió d'entrevista i buidat de les entrevistes realitzades. 3. Anàlisi del material (casos pràctics) a partir dels conceptes exposats per Sennet. Exposició, argumentació i vinculació entre els conceptes teòrics i el material extret de les notícies i entrevistes. 4. Conclusions de l'anàlisi 5. Reflexió sobre l'aprenentatge realitzat al llarg de la realització del treball 6. Bibliografia Extensió del treball: 5000 paraules (10 pàgines aproximadament) Exposició del treball (i lliurament): Dilluns, 6 de juny. Dimarts, 7 de juny.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful