ROMÂNIA

JUDETUL HARGIDTA
,
MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC
CONSILIUL LOCAL
NR.9887/2011
CONVOCATOR
În temeiul prevederilor art. 39 alin. 1 din Legea ţ publice locale nr.
215/2001, ă ţ ţ a lua parte la ş ţ ă a Consiliului Local al
Municipiului Odorheiu Secuiesc care va avea loc în data de 31 martie 2011, Începând
9
00
cu ora , în sala ă de ş ţ ă al Consiliului Local.
Ordinea de zi ă este ă
1. Proiect de ă privind mandatarea d-lui primar Bunta Levente ă reprezinte
interesele Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, în ţ ţ
de judecata, în toate gradele de ţ în procesul de contencios administrativ
ş fiscal, având ca obiect anularea / suspendarea ă Consiliului Local
nr.68/2010
2. Proiect de ă privind mandatarea d-lui primar Bunta Levente ă reprezinte
interesele Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, în cauza având
ca obiect suspendarea! anularea ă Consiliului Local al Municipiului
Odorheiu Secuiesc nr. 13/2011
3. Proiect de ă privind mandatarea d-Iui primar Bunta Levente ă reprezinte
interesele Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, în cauza având ca
obiect suspendarea /anularea HCL. nr.1 0112010 ş HCL. nr.1 02/20 10
4. Proiect de ă pentru aprobarea Regulamentului privind procedura
desfacerii ă ă pe cale ă ş instituirea taxei speciale aferente
5. Proiect de ă privind modificarea ă nr.l 02/201O privind
impozitele ş taxele locale, valabile pentru anul 2011, în municipiul Odorheiu
Secuiesc
6. Proiect de ă privind scutirea de sub plata impozitului pe ă datorat de
ă SC KOLPING Ă SRL
--- --_...... I
7. Proiect de ă privind scutirea de sub plata impozitului pe ă datorat de
ă Ţ COMUNITAREA SURIROLILOR FRANCISCANE SUB
OCROTIREA SF ÂNTEI FAMILII DIN MALLERSDORF
8. Proiect de ă privind scutirea de sub plata impozitului pe ă datorat de
ă Ţ DR. PALLO IMRE
9. Proiect de ă privind scutirea de sub plata impozitului pe ă datorat de
ă Ţ CIVITAS PENTRU SOCIETATEA Ă
10. Proiect de ă privind scutirea de sub plata impozitului pe ă datorat de
ă Ţ CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR
11. Proiect de ă privind scutirea de sub plata taxei pe ă datorat de ă
FORUMUL Ă DIN ODORHEI
12. Proiect de ă privind aprobarea PUZ "ZOLDLIGET" INTRODUCEREA
TERENULUI ÎN INTRAVILAN, STABILIRE Ă Ţ Ă DE
Ţ Ş Ţ COMPLEMENTARE Zona Felsolok Odorheiu
Secuiesc
13.Proiect de ă privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL­
INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRA VILAN, PARCELARE Ş
CONSTRUIRE CASE DE LOCUIT, Str. ş ţ f.nr. Odorheiu Secuiesc
14. Proiect de ă privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu
CONSTRUIRE DEPOZIT Ş CORP ADMINISTRATIV Str. Beclean nr.314 din
Odorheiu Secuiesc
15. Proiect de ă privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL­
"KARE" INTRODUCERII TERENULUI ÎN INTRA VILAN Ş CEREARE
Ă Ţ Ă PENTRU Ţ Str. ş ţ F.nr. Odorheiu
Secuiesc, extravilan
16. Proiect de ă privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a
obiectivului de ţ "TROTUAR Ă Ş din municipiul Odorheiu
Secuiesc
17. Proiect de ă privind aprobarea ă în administrarea Liceului de ă
Palla Imre a imobilului situat în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. ă
Ferenc nr.5 ţ Harghita, ţ domeniului public al Municipiului
Odorheiu Secuiesc
I
18. Proiect de ă privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a
obiectivului "Reabilitarea ă Stejarului, Dâmbului, ş Kuvar, din
municipiul Odorheiu Secuiesc"
19. Proiect de ă privind aprobarea schimbului de ţ ă dintre D-ul Koncz
Imre Laszl6, ş în ap. nr.2 din str. Kiss Gergely nr. 16 ş D-ul Tanko Jozsef,
ş al ap. nr. din str. Kiss Gergely nr.16
20. Proiect de ă privind eliberarea abonamentelor în ă publice cu
ă din Municipiul Odorheiu Secuiesc
21. Proiect de ă privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de
ţ "Închiderea depozitului de ş menajere Odorheiu Secuiesc"
22. Proiect de ă cu privire la cedarea În ţ a bunurilor ţ în
cadrul proiectul PHARE 2006/018-147.01.01, ţ ă ă din
Programul Accelerarea ă strategiei ţ pentru ă ă ţ
ţ romilor, cu titlul Ă Ă Ţ
23. Proiect de ă cu privire la repartizarea ă ş comunale proprietatea
Municipiului Odorheiu Secuiesc, pentru proprietarii de animale care învoiesc
animale pe ă ş în anul 2011
24. Proiect de ă cu privire la aprobarea ţ volumului de ă
ă stabilit pentru recoltare în anul 2011 din ă proprietate ă a
Municipiului Odorheiu Secuiesc
25. Proiect de ă privind aprobarea ă ă ţ Serviciului Public
de Informare ş ţ ă pentru Tineret ş Turism SZINFOTOUR
26. Proiect de ă privind alegerea viceprimarului al Municipiului Odorheiu
Secuiesc
Odorheiu Secuiesc, 25. martie 2011
PRIMAR
BUNTA LEVENTE
I

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful