Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
51Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Franck Gertrud Ongyogyito Kiskert Hu

Franck Gertrud Ongyogyito Kiskert Hu

Ratings:
(0)
|Views: 26,365|Likes:
Published by freee75

More info:

Published by: freee75 on Mar 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2015

pdf

text

original

 
Gertrud Franck 
Öngyógyítókiskert
3. változatlan kiadásMezőgazdasági Kiadó Kft.Budapest, 1991A mű eredeti címeGesunder Garten durch Mischkultur Gemüse, Kräuter, Obst, BlumenFordítottaAlföldy Boruss IstvánnéA fordítást az eredetivel egybevetetteKomjáti IstvánLektoráltadr. Győrffy Sándor Seléndy Szabolcsdr. Zatykó LajosnéETO 574635.05ISBN 963 234 425 1D 1980. Südwest Verlag GmbH et Co. K. G. MünchenD Hungarian translation Alföldy Boruss Istvánné, 19834
 
Előszó a magyar kiadáshoz
 Napjainkban a gazdaságos termelésfejlesztést, a hatékonyságotkedvezően befolyásoló új, ígéretes módszerek iránti igény megnö-vekedett.Az anyag- és energiatakarékos eljárások a népgazdaság mindenterületén, így a mezőgazdasági, kertészeti termesztésben is az érdek-lődés középpontjába kerültek.A biológiai tényezőknek mind a nagy-, mind a kisüzemben fon-tos szerepük van, mégis a hatékonyság növelésében a két szektor között jelentős különbség van. A nagyüzemek csak a biológiai,műszaki és ökonómiai tényezők harmonikus összhangjával tudják a termelés gazdaságosságát növelni, a hatékonyságot fokozni, azegyre növekvő igényeket kielégíteni. Ez állandó hozamnövelésttesz szükségessé, ami a tápanyagot jól hasznosító, jól gépesíthető, jó minőségű árut adó új fajtákkal, fokozódó kemizálással és gépe-sítéssel érhető el. A kistermelésben alapvető célkitűzés a családszükségletének kielégítése és a nagyüzemekben a munkaerő ésegyéb tényezők miatt gazdaságosan nem termelhető termékek elő-állítása.A háztáji és kiegészítő gazdaságokban a kertbarátok és kiste-nyésztők is igyekszenek a terméshozamokat növelni, a hatékonysá-got fokozni a jó fajták termesztési, tenyésztési eljárások bevezetésé-vel, a munkájukat megkönnyítő gépesítéssel és egy bizonyos mér-tékű kemizálással. A különböző növényvédő szerek, műtrágyák ésegyéb kémiai készítmények használata azonban nagy szakmai fel-készültséget követel és sok veszéllyel jár. A kertbarátok ösztönösenóvakodnak és kétkedéssel fogadják a különböző permetezőszere-ket, növekedés- és termésszabályozó anyagokat, műtrágyákat.5
 
Ezek részbeni vagy teljes elhagyása, illetve nem megfelelő időpont- ban való alkalmazása, a várakozási idő be nem tartása sok problé-mát okoz a termesztőknek és fogyasztóknak egyaránt.A változást egy alapvetően új és komplex szemlélet hozhatjameg. A kertészeti termesztés sikere az adott terület éghajlati éstalajadottságainak legjobban megfelelő növények és fajták kivá-lasztásával, elhelyezésével, a művelési, termesztési eljárás megvá-lasztásával kezdődik. Az ápolás egyes munkafolyamatait időben,gondosan és szakszerűen kell elvégezni. A kiskertben erre vanlehetőség, de a megszokott termesztési módot, szemléletet bizo-nyos mértékig meg kell változtatni.A kiskertek, különösen a házikertek, de a hétvégi pihenőkertek is többnyire vegyes kertek. Ezekben a kertekben a növények össze-válogatása gyakran esetleges, a rendelkezésre álló szaporítóanyag,a kedvező tapasztalatok, a barátok, a szomszédok kertjeiben lá-tottak, a család szükséglete, olykor bizonyos növényekkel kapcso-latos nosztalgia határozza meg. A hegyén-hátán, szakszerűtlenül,a növény talaj-, fény- és vízigényét, ápolási, permetezési sajátossá-gait figyelmen kívül hagyó ültetéssel szinte lehetetlen a növények ápolása, a kártevőktől, kórokozóktól való megvédése. A vegyeskertekben ugyanis, ha az egyik gyümölcs- vagy díszfát permetezem,akkor a mellette és alatta levő zöldség- és egyéb növényeketszennyezem, károsítom. Ezért gyakran elmarad a gyümölcsfák  permetezése, s a gyümölcsök férgesen hullanak le.A monokultúrás gyümölcsös-, szőlős-, zöldségeskertekben egy-egy növénnyel foglalkozunk, de itt is a szakmai felkészültség kor-látai, a növényvédő szerek használatával kapcsolatos állami elő-írások, amelyek szerint csak növényvédő szakmérnökök irányításá-val végezhető bizonyos szerek kipermetezése, számos nehézségetés aggodalmat jelent a kertbarátoknak. Gyakran a szükségesnélkevesebbszer vagy többször nem megfelelő szerrel és időpontban permeteznek, így elmarad a várt eredmény. A termékek nem a kí-vánt minőségűek, gyakran perzseltek, szúrottak, fertőzöttek lesz-nek.Hasonlóak a gondok a műtrágyázással is. Az egyoldalú, nagydózisú műtrágyaadagok éppolyan károsak, mint a trágyázás elha-nyagolása, elhagyása. A kiskertészeknek nincs vagy csak részben6

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
EditIllésnéNémeth liked this
Karika Gábor liked this
cskocsis liked this
MammuthusCumulus liked this
csilla5555 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
owndante liked this
kekpillango liked this
Agnes_Agnes_Agnes liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->