Mali korisni saveti

Odabir vo}a Zlatno pravilo ka`e, da treba kupovati ono vo}e, koje je na vrhuncu svoje sezone. Tada je ba{ onako kako treba - zrelo, so~no i posebno aromati~no, a kao dodatak kola~ima pru`a bezbroj mogu}nosti. Kalupi za kola~e U svakom doma}instvu bi trebalo da se na|e nekoliko osnovnih kalupa za kola~e, sa vi{estrukom primenom. Tu svakako spadaju pre svega jedan kalup sa {tipaljkom (ima ih u raznim dimenzijama, standardna je Ø 26-28 cm), obi~an pleh za pe~enje - postoji kao sastavni deo svake rerne, jedna ~etvrtasta tepsija – za pripremu raznih kola~a i kalup za kuglof ili puding. Preno{enje testa Osetljive plo~e testa }ete lak{e preneti na tepsiju, ako ih, nakon {to ih razvijete na radnoj povr{ini, malo pospete bra{nom, uvijete na oklagiji i potom ih razvijete na tepsiji. Da li je pe~eno? Kod mu}enih testa jednostavno zabodite drveni {tapi} u sredinu testa. Ako prilikom izvla~enja ostaje malo testa na {tapi}u - kola~ jo{ nije dovoljno pe~en. Biskvitna testa su pe~ena, ukoliko se odvoje od ivice kalupa, ili ukoliko su mekana i poput vate, kada na njih polo`ite ruku. Kod kvasnog testa odozdo treba da se uhvati svetlo-sme|a, suva korica. Jednostavno kola~ malo izdignite no`em i proverite. Kako se aprikotira kola~... Veliki broj vo}nih kola~a i torti se aprikotira. U tu svrhu koristite marmeladu od kajsija, dobro je zagrejte i provucite kroz sito. Kola~ se premazuje dok je topao. Da testo ne bi bilo gnjecavo... ^esto se de{ava, da prilikom pripremanja vo}nih kola~a ili torti testo postane gnjecavo. Da Vam se to ne bi de{avalo ostavite vo}e da se dobro ocedi ili pati{pan jednostavno pospite Dr. Oetker Kremfix-om! Kvasno testo ne}e da nado|e... Kvasac mora da se prera|uje na sobnoj temperaturi (22° C), dok te~nost koja se dodaje treba da bude telesne temperature (37° C). @elimo Vam puno uspeha u pripremanju. Pi{ite nam! Rado prihvatamo Va{e predloge, iskustva, nove ili stare recepte, savete i sugestije!

Tajna je u imenu:

Prole}ne ~arolije

Knji`ica br. 4

Kvalitet je najbolji recept.
Dr. Oetker d.o.o. • Srbija i Crna Gora, 11070 Beograd, Auto-put br. 9 Tel./fax: +381 (0) 11 696 818, 696 887, 696 891 • E-mail: oetkerªoetker.co.yu

Kvalitet je najbolji recept

Priroda nas u~i kako. Pod ponekad grubom korom ~esto sazreva ukusna unutra{njost. leto. Skoro da se svakog meseca pojavljuje neka nova vo}kica. kola~i i torte zaista budu savr{eni. pa ~ak i sa {lagom! I ovog puta smo za Vas odabrali ne{to originalno i novo. Oetker receptima. Tada srca malih i velikih gurmana ubrzano kucaju i prepu{taju se izazovu novog putovanja u nepoznato. Kao i obi~no. ve} i kulinarsko. lagane torte. i ovog puta smo sve recepe isprobali u na{oj "Dr. Oetker" probnoj kuhinji. tortice i kola~e. par~e vi{e je uvek dozvoljeno. da svi Va{i kola~i}i. i to ne samo klimatsko. jesen i zima uvek imaju za nas spremno iznena|enje.. koji }e se pobrinuti. Prole}e. Oetker tim! . koji ipak prednost daju tradicionalnim tortama i kola~ima. Kao pravljeno za predivne. A posebnu smo pa`nju posvetili i onim ne tako retkim prilikama. mislili smo i na one. Potrudili smo se da Vam ih pribli`imo na najjednostavniji na~in i da ih obogatimo prelepim fotografijama. neobi~nom kreacijom. Kada je o vo}nim poslasticama re~. na raspolaganju Vam stoje na{i mali pomaga~i u vidu dodataka za kola~e. Posle duge i tmurne zime. Radujte se u`ivanju siroma{nom kalorijama. Pru`ite i Vi Va{im najmilijima da{ak prole}ne ~arolije. koje mo`ete da kreirate sa doma}im ili egzoti~nim vo}em.. Opustite se i uplovite u novu avanturu sa nezaboravnim Dr. krajnje je vreme da uplovimo u ~aroliju prole}a. Kako bi svaka Va{a poslastica uspela.Tajna je u imenu: Dragi ljubitelji kola~a i recepata. Va{ Dr. Naravno. kada svaka doma}ica voli da zablista i iznenadi svoje goste nekom novom.

50 g {e}era. a potom najve}om brzinom. prohla|en maslac. Testo dobro umutite mikserom (pomo}u nastavaka za me{enje) prvo najmanjom. Oetker suvog kvasca. izvadite ga iz posude i na radnoj povr{ini jo{ jednom dobro promesite. Sipajte ga u posudu za kuvanje. polo`ite par~i}e na podmazanu. Pe}nica na topli vazduh: prethodno zagrejati i pe}i na 180-200°C. Za testo: 500 g p{eni~nog bra{na. Oetker pudinga sa ukusom vanile ili slatke pavlake. Priprema: Prosejte bra{no u posudu za me{enje i pome{ajte sa suvim kvascem. Tokom hla|enja povremeno prome{ajte. Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 4. Premazivanje: Provucite d`em od kajsija kroz sito. 125 ml (1/8 l) mlakog mleka. prstohvat soli. Kada se skuva. 1 ka{ika vode. pokrijte posudu i ostavite testo da odstoji na toplom mestu. vanilin {e}er. 1 kesica Dr. Dodajte {e}er. Za premazivanje: 2 ka{ike d`ema od kajsije.Pu`i}i sa pudingom Potrebno Vam je. uvijte testo u rolat. Polaze}i od u`e strane. Dodajte suvo gro`|e. . 100g omek{alog maslaca. i na tihoj vatri ga malo ukuvajte. Isecite rolat na kri{ke debljine oko 2 cm. 750 ml (3/4 l) mleka. 100 g {e}era. Prema`ite time testo odmah nakon pe~enja. Za filovanje: 2 kesice Dr. Vreme pe~enja: ca. 100 g suvog gro`|a. prema`ite pudingom. pome{ajte sa vodom. ali samo sa ¾ l mleka i 100 g {e}era.. 2 jaja. ili umesite ru~no. so. dok se vidno ne uve}aju. 1 kesica Dr. Potom ih stavite da se peku.. sve dok se vidno ne uve}a. Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati i pe}i na 200-220°C. bra{nom posutu tepsiju i ostavite ih jo{ jednom da odstoje na toplom mestu. 10-15 minuta Tajna je u imenu: (prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici). Izvaljajte testo u obliku pravougaonika (40 x 60 cm). Kada dobijete glatko testo. Nado{lo testo pospite malo bra{nom.. Oetker vanilin {e}era. sklonite ga sa vatre i ostavite da se ohladi. mlako mleko i otopljen. jaja. Filovanje: Skuvajte puding prema uputstvu sa kesice.

2 kesice Dr. 2 ka{ike hladne vode. Oetker sutlija{a klasik (ili vanila). prstohvat Dr. 4 ka{ike {e}era. Oetker crvenog preliva za torte. 2 kesice Dr. 1 kesica Dr. Za nadev: ½ kesice Dr. Pe}nica na topli vazduh: prethodno zagrejati i pe}i na 180°C. 125 g p{eni~nog bra{na. Oetker vanilin {e}era. 400 ml slatke pavlake. 150 g pripremljenih. Vreme pe~enja: ca. Preostale jagode prepolovite i njima ukrasite kola~. Razvucite testo na podmazanoj. celih jagoda. dodaju}i {e}er i vodu (ili sok od jabuke). Za testo: 75 g maslaca. i prelijte preko jagoda. Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 .. Oetker mlevenog. 500 g jagoda. Oetker vanilin {e}era. 2 kesice Dr.4. belog `elatina. odsecite jedan mali }o{ak i isprskajte sutlija{ pireom od jagoda. .. tako|e prema uputstvu sa kesice. Nanesite sutlija{ pome{an sa slatkom pavlakom pa`ljivo preko vo}a i poravnajte. Dodajte `elatin u vru} sutlija{ i ostavite smesu da se ohladi. Oetker pra{ka za pecivo Original Backin. ali samo sa 750 ml mleka. Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati i pe}i na 200°C. ostavite testo malo da odstoji na hladnom.Kola~ sa sutlija{em i jagodama Potrebno Vam je. Ostavite kola~ da se hladi najmanje 1-2 sata pre slu`enja. Operite jagode. Dodajte preostale sastojke i mutite mikserom (nastavci za me{enje) prvo najni`om a potom najve}om brzinom. 50 g olju{tenog.. 2 kesice Dr. 750 ml (¾ l) mleka. 500 ml (½ l) vode ili bistrog soka od jabuke. Nakon pe~enja ostavite kola~ da se ohladi. Pripremite preliv za torte prema uputstvu sa kesice. Oetker Kremfix-a (u~vr{}iva~ za slatku pavlaku). Pore|ajte ih po testu. Ukra{avanje: Ispasirane jagode sipajte u kesu za zamrziva~. pravougaonoj tepsiji posutoj bra{nom. Tajna je u imenu: Umutite slatku pavlaku sa vanilin {e}erom i Kremfixom. 75 g {e}era. . Priprema: Za testo pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo i prosejte u posudu za me{enje. mlevenog badema. Za ukra{avanje: 100 g ispasiranih jagoda. Stavite da se pe~e. Potom pa`ljivo sjedinite sa dobro ohla|enim sutlija{em. Ukoliko se lepi. Na kraju izru~ite testo na radnu plo~u i jo{ jednom dobro promesite. 15 minuta (prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici). o~istite ih i prepolovite ih. Nadev: Otopite `elatin prema uputstvu sa kesice. tako da ravna strana bude okrenuta ka testu. Savet vi{e: Za testo umesto vode mo`ete da koristite i Sherry ili belo vino. Pripremite obe kesice sutlija{a zajedno.

sok od jednog limuna. mute}i mikserom najve}om brzinom. i aran`irajte vo}e u korpici. Prema`ite tortu odozgo i sa strane preostalim kremom i ostavite je da odstoji na hladnom oko ½ sata. propr`enim bademom. Za testo: 6 jaja. premestite kola~ na poslu`avnik i ostavite kola~ da se ohladi. Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 . pa preko toga nanesite polovinu krema od vanile i prekrijte poslednjom korom. pa preko toga rasporedite kompot od jabuka. uklonite ko{tice i iseckajte ih na tanke listi}e. 1 ka{ika {e}era. da krem ne bi cureo). Za nadev: 1 -2 srednje crvene jabuke. 25 minuta (prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici). Fil: Pripremita puding prema uputstvu sa kesice. Za posipanje: 60 g olju{tenog.. Nakon pe~enja uklonite obru~ sa kalupa. 150 g d`ema ili kompota od {ljiva (kompot pre filovanja samleti). Donju koru prema`ite polovinom pripremljenog d`ema ili kompota od {ljiva (koji ste prethodno samleli). Za filovanje: 1 kesica Dr. isecite ih na ~etvrtke.Vo}ni san Potrebno Vam je. 250 ml (¼ l) soka od jabuke. Prema`ite ih sokom od limuna i u obliku "korpice" ih pore|ajte na torti. U roku od 5 minuta postepeno dodajte i umutite med sa smesom od jaja. ostavite ga da se dobro ocedi. kivi. Uz pomo} ~etkice prema`ite vo}e. Vreme pe~enja: ca.3. 225 g p{eni~nog bra{na. tako da dobijete tri kore. potom dodajte koru od limuna. Za nadev operite jabuke. Na kraju postepeno dodajte bra{no. 125 g te~nog meda. 3 ka{ike soka od jabuke.. Oetker pudinga sa ukusom vanile. 350 g kompota od jabuka. ali sa sokom od jabuke i ostavite ga da se ohladi. gro`|e. Ostavite da se stegne. maline. borovnice. a potom ka{ikom rasporedite po celoj povr{ini torte. 500 ml (½ l) soka od jabuke. Za preliv: 1 kesica Dr. Penasto umutite maslac i postepeno dodajte u puding (vodite ra~una da puding i maslac budu na sobnoj temperaturi. Oetker prozirnog preliva za torte. Po `elji ukrasite listi}ima nane. Pe}nica na topli vazduh: prethodno zagrejati i pe}i na 160°C. Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati i pe}i na 180°C. Nanesite preostali d`em ili kompot od {ljiva. Preostalo vo}e operite. poravnajte i stavite da se pe~e na re{etki. Tajna je u imenu: . Pripremite preliv za torte prema uputstvu sa kesice sa sokom od jabuka i {e}erom. Sipajte testo u podmazan kalup sa {tipaljkom (Ø 26 cm). Prekrijte drugom korom. 30 g {e}era. seckanog i propr`enog badema. 200 g maslaca.. 300-400 g me{anog vo}a (npr. Kad se ohladi presecite ga vodoravno dva puta. ili bilo koje drugo vo}e po `elji). Ivice torte pospite seckanim. klasjem `ita i ~okoladnim listi}ima. Priprema: Penasto umutite jaja sa sokom od jabuke. rendana kora od jednog limuna.

a potom najve}om brzinom oko 5 minuta.. aromu. Potom jo{ jednom preradite testo i sipajte ga u podmazan kalup za kuglof (Ø 24 cm). Dodajte suvo gro`|e i seckani badem (po `elji mo`ete dodati jo{ 150 g kandiranog vo}a).. Kola~ po pe~enju ostavite 10 min. 1 kesica Dr. Ponovo ostavite da nado|e dok se testo vidno ne uve}a. Tajna je u imenu: Savet vi{e: Kola~ mo`ete preliti i ~okoladnom glazurom i ukrasiti {arenim bonbonicama! . 150 g {e}era. prstovat soli. i otopljeni i ohla|eni maslac. Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati i pe}i na 180°C. 200 ml mlake slatke pavlake. a potom ga izru~ite na re{etku da se hladi. jaja. tako da dobijete glatko testo. Za testo: 1 kesica Dr. 200 g omek{alog maslaca. 100 g neolju{tenog. so. 60 minuta (prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici). Pospite prah {e}erom. da se prohladi u kalupu.Fini kuglof Potrebno Vam je. Oetker arome limun. pokrijte i ostavite da odstoji na toplom mestu dok se vidno ne uve}a. 150 g suvog gro`|a. vanilin {e}er. Dodajte {e}er. 500 g p{eni~nog bra{na. Pe}nica na gas: prethodno ne zagrevati i pe}i na 3. 6 kapi Dr. Priprema: Pome{ajte suvi kvasac sa 1 ka{i~icom {e}era i 200 ml mlake slatke pavlake i ostavite da odstoji 15 minuta na sobnoj temperaturi. Oetker suvog kvasca. 1 ka{i~ica {e}era. Za posipanje: 20 gr {e}era u prahu. Vreme pe~enja: ca. grubo seckanog badema.. potom stavite da se pe~e. 4 jaja. Bra{no prosejte u posudu za me{enje i napravite udubljenje na sredini. Oetker vanilin {e}era . prome{ajte. Umesite sve sastojke mikserom (pomo}u nastavaka za me{enje testa) prvo najmanjom.

Tajna je u imenu: .170°C. 4 jaja. aromu limuna ili ruma. 175 g {e}era. Potom stavite da se pe~e. Dobro sjedinite testo i sipajte ga u podmazan kalup za kuglof (Ø 24 cm). 200 g p{eni~nog bra{na.. potom prema`ite filom. ka{iku po ka{iku. Oetker pra{ka za pecivo Original Backin. Vreme pe~enja: ca. 1 kesica Dr. Oetker pudinga sa ukusom vanile ili slatke pavlake. 150 g olju{tenog. Stavite drugu koru. vanilin {e}er. mute}i oko ½ minuta. Za testo: 125 g omek{alog maslaca ili margarina.. seckanog badema.Frankfurtski venac Potrebno Vam je. povremeno prome{ajte. tako da dobijete tri jednake kore. Oetker vanilin {e}era. Postepeno dodajte {e}er. Mutite sve dok ne dobijete ujedna~enu smesu. Donju koru prvo prema`ite marmeladom od vi{anja ili {ipka. 500 ml (½) hladnog mleka. Za posipanje: U teflonskom tiganju propr`ite maslac. Ukrasite kandiranim tre{njama. Sipajte ga na aluminijumsku foliju da se hladi. Za posipanje: 1 ka{i~ica maslaca. Priprema: Maslac penasto umutite mikserom najve}om brzinom. Penasto umutite maslac. Bra{no pome{ajte sa gustinom i pra{kom za pecivo i dodajte u umu}enu smesu. 250 g maslaca. Fil: Pripremite puding prema uputstvu sa kesice. stavite ga da se ohladi. Oetker arome limun ili ½ bo~ice Dr.200°C. 75-100 g {e}era. 75 g {e}era.. 50 g Dr. Pe}nica na topli vazduh: prethodno ne zagrevati i pe}i na 160 . malo marmelade od vi{anja ili {ipka.3. ka{iku po ka{iku. i nju prema`ite filom i stavite tre}u koru. i pospite propr`enim bademom. Sa preostalim filom prema`ite ceo kola~ odozgo i sa strane. Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati i pe}i na 180 . 40 minuta (prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici). 4 kapi Dr. Ohla|en kola~ presecite vodoravno dva puta. Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 . Za filovanje: 1 kesica Dr. tako da badem dobije zlatno-`utu boju. potom u umu}eni maslac dodajte prohla|en puding. Oetker Gustina. 2 ½ ka{i~ice Dr. Oetker arome rum. {e}er i seckani badem.

Priprema: Penasto umutite mikserom `umanca. ostavite kola~ da se ohladi. Oetker Gustina. potom pa`ljivo dodajte otopljeni maslac dok je jo{ topao. Pripremite `elatin prema uputstvu sa kesice i potom ga dodajte u vru} puding. tako da dobijete dve kore. Potom stavite da se pe~e na re{etki u donjoj polovini pe}nice. 1 kesica Dr. . 35 minuta (prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici). ribizle. Pome{ajte pripremljeno vo}e (mo`e i smrznuto. Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati i pe}i na 180°C. 70 g p{eni~nog bra{na. Ostavite 3 sata da odstoji na hladnom. Sipajte testo u podmazan i bra{nom posuti kalup sa {tipaljkom (Ø 26 cm). 3/8 l vode. tako da dobije svetlo-sme|u boju. Umutite {lag prema uputstvu sa kesice. povremeno me{aju}i.. breskve. i stavite ga da se otopi na blagoj vatri. Prema`ite tortu neravnomerno odozgo i sa strane. ka{iku po ka{iku. Fil: Sipajte {e}er u {erpu. Pome{ajte puding prah sa ukusom slatke pavlake ili vanile sa 6 ka{ika vode i skuvajte puding sa karamelizovanom te~no{}u ({erbetom). Oetker {lag pene. Nakon pe~enja uklonite obru~ sa kalupa. maline. Pa`ljivo dodajte 3/8 l vode i kuvajte sve dok se karamelizovani {e}er ne otopi. Pokrijte drugom korom i pa`ljivo je pritisnite.). Bra{no pome{ajte sa gustinom i dodajte postepeno u umu}enu smesu. Za posipanje i ukra{avanje: 2 kesice Dr. Za testo: 4 `umanca. Uklonite obru~. 50 g omek{alog. Za filovanje: 100 g {e}era. itd. Savet vi{e: Tortu mo`ete preliti i ~okoladnom glazurom ili je ukrasiti Dr. mute}i prvo najmanjom a potom najve}om brzinom.. 500 g me{anog vo}a (jagode. 4 jaja. Oblo`ite donju koru obru~em od kalupa. 1 kesica Dr.Nebo i zemlja torta Potrebno Vam je. Oetker mlevenog belog `elatina. u tom slu~aju ga nemojte prethodno otapati) sa pudingom. 6 ka{ika vode. Sipajte fil na donju koru i poravnajte. Dobro sjedinite testo. Oetker vanilin {e}era. {e}er i vanilin {e}er. jaja.. Oetker pudinga sa ukusom slatke pavlake ili vanile. 1 kesica Dr. 80 g Dr. Tajna je u imenu: Presecite koru vodoravno. Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3. Oetker kremom za torte sa ukusom vanile. Vreme pe~enja: ca. 300 ml mleka. 130 g {e}era. vru}eg maslaca.

Oetker prozirnog preliva za torte. eventualno ga sitno iseckajte i ukrasite tortu odozgo. nekoliko malina. jedno po jedno.. 1 ravna ka{i~ica Dr. Presecite tortu na pola. tako da dobijete dve kore. Postepeno dodajte {e}er. Dva drvena {tapi}a umo~ena u otopljenu ~okoladu. Pe}nica na topli vazduh: prethodno ne zagrevati i pe}i na 160°C. Za nadev operite i osu{ite vo}e. 1 kesica Dr. nekoliko borovnica.. potom postepeno sjedinite sa umu}enom smesom. prekrijte drugom korom. Sipajte testo u podmazan kalup sa {tipaljkom (Ø 26 cm). Kad se ohladi presecite ga jednom vodoravno. i pa`ljivo dodajte u umu}enu smesu.. Tajna je u imenu: Filovanje: Prema`ite marmeladom ravnomerno donju koru. Sada dodajte oko 2/3 kokosovog bra{na.Leptir torta Potrebno Vam je. Nakon pe~enja uklonite obru~ sa kalupa i ostavite kola~ da se ohladi. Ostavite leptira da se hladi oko 1 h. a potom najve}om brzinom. Za filovanje: 500 ml (½ l) slatke pavlake. poravnajte i stavite da se pe~e. Vreme pe~enja: ca. 4 belanca. Oetker Kremfix-a. i polo`ite ih na tacnu za slu`enje. U razmacima od oko pola minuta dodajte `umanca. Penasto umutite maslac.40 minuta (prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici). 1 kesica Dr. Za prelivanje pripremite preliv za torte sa sokom od jabuke prema uputstvu sa kesice. Nanesite 1/3 {laga preko marmelade. 35 . Time prema`ite vo}e. Oetker pra{ka za pecivo Original Backin. Za premazivanje: 3 ka{ike marmelade od malina ili vi{anja. 125 g {e}era. Pe}nica na gas: prethodno ne zagrejati i pe}i na 3. 100 g p{eni~nog bra{na. so i vanilin {e}er i mutite sve dok se {e}er ne rastopi. Pospite ivice torte preostalim kokosovim bra{nom. Za preliv: 1 kesica Dr. sve dok ne dobijete glatko testo. Ukra{avanje: Drvene {tapi}e umu~ene u ~okoladu zabodite u polovine torte kao rogove. 1 kesica Dr. . prstohvat soli. i prema`ite stranice preseka {lagom. Prema`ite tortu odozgo i sa strane preostalim {lagom (pritom ostavite malo {laga po strani). Umutite slatku pavlaku sa vanilin {e}erom i Kremfixom. mute}i mikserom najve}om brzinom. 250 ml (¼ l) soka od jabuke. ali bez dodavanja {e}era. Za nadev: 1 breskva (sve`a ili iz kompota). 250 g jagoda. Oetker vanilin {e}era. mute}i mikserom prvo najmanjom. 4 `umanca. U drugoj posudi umutite belanca tako da dobijete ~vrst sneg. spajaju}i oble strane. Pome{ajte bra{no i pra{ak za pecivo. Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati i pe}i na 180°C. 80 g kokosovog bra{na Za testo: 125 g maslaca. Oetker vanilin {e}era. Priprema: U teflonskom tiganju bez dodatka ulja propr`ite kokosovo bra{no tako da porumeni i ostavite ga da se ohladi.

4. 3 ka{ike vi{njeva~e.. Prema`ite polovinom preostalog {laga i pokrijte drugom korom. kako bi pustile sok. vanilin {e}erom i Kremfix-om.30 minuta (prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici). 75 g {e}era. Biskvitno testo: Penasto umutite jaja sa vrelom vodom. vanilin {e}er. 100 g {e}era. ostavite kola~ da se ohladi i polo`ite na tanjir za torte. ostavite ga da odstoji malo na hladnom. ½ ka{i~ice Dr. Vreme pe~enja: ca. so i omek{ali maslac. 30 g Dr. Oetker vanilin {e}era. tako da dobijete 2 kore. Pome{ajte Gustin sa 4 ka{ike tog soka. Prosejte pola od ove koli~ine na smesu od jaja. 2 ka{ike vrele vode. Pe}nica na topli vazduh: prethodno ne zagrevati i pe}i na 150 . Dodajte {e}er. mute}i oko 1 minut. Oetker vanilin {e}era. mutite mikserom najmanjom brzinom. na vrh no`a Dr. na vrh no`a mlevenog cimeta. i odmerite 250 ml (¼ l) soka (eventualno dopuniti vodom). Tajna je u imenu: . Umutite slatku pavlaku ili {lag sa prah {e}erom. 1 kesica Dr. Biskvitno testo presecite jednom vodoravno. Na me{eno testo prvo nanesite polovinu smese od vi{anja. Vratite na kratko na vatru da zavri. Sipajte testo u podmazan i bra{nom posuti kalup sa {tipaljkom (Ø 28 cm). 1 kesica Dr. cimetom i pra{kom za pecivo. Vreme pe~enja: ca. Za biskvitno testo: 4 jaja. Oetker {lag pene. Za me{eno testo: 125 g p{eni~nog bra{na. Pome{ajte bra{no sa Gustinom. Kada proklju~a. 50 g {e}era u prahu. 25 g {e}era. 10 g kakao praha. Testo razvijte oklagijom i polo`ite ga na dno podmazanog kalupa sa {tipaljkom (Ø 28 cm). Oetker Gustina. Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 . dodajte vi{nje i ostavite da se smesa ohladi. 30 g Dr. 15 minuta (prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici). kakao prahom. 25 .220°C.170°C. Nanesite preostali {lag. potom dodajte ostatak me{avine bra{na. 3 kesice Dr. 50 g {e}era. Za posipanje i ukra{avanje: 30 g grubo rendane ~okolade. u obliku kupole.. prstohvat soli. Za filovanje: 750 g o~i{}enih vi{anja. Pe}nica na gas: prethodno ne zagrevati i pe}i na 3 . Oetker pra{ka za pecivo Original Backin. Oetker Gustina. Stavite ih na vatru da kratko proklju~aju.. 100 g omek{alog maslaca ili margarina. Pospite tortu odozgo i sa strane grubo rendanom ~okoladom. Pe}nica na topli vazduh: prethodno ne zagrevati i pe}i na 170°C. 75 g p{eni~nog bra{na. Stavite ga da se pe~e. Jednu koru stavite preko {laga. Oetker pra{ka za pecivo Original Backin.[varcvald torta Potrebno Vam je.200°C. skinite sok sa vatre i dodajte neprestano me{aju}i umu}eni Gustin. ostatak soka stavite da se kuva. postepeno dodajte u smesu od jaja i mutite jo{ 2 minuta. Izbodite ga vi{e puta vilju{kom i stavite da se pe~e. 10 g kakao praha. Pome{ajte {e}er sa vanilin {e}erom. 1 kesica Dr. Fil: Pome{ajte o~i{}ene vi{nje sa 75 g {e}era i ostavite ih malo da odstoje. Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati i pe}i na 170 . stavite ih da se ocede i ohlade. Posle pe~enja uklonite obru~ kalupa i ostavite testo da se ohladi. 750 ml (3/4 l) slatke pavlake ili 4 kesice Dr. Ukoliko se lepi. Dodajte potom 25 g {e}era i vi{njeva~u. lagano pritisnite i nanesite ostatak smese od vi{anja. Nakon pe~enja uklonite obru~ sa kalupa. na kraju na radnoj plo~i preradite tako da dobijete glatko testo. Priprema: Me{eno testo: Pome{ajte bra{no sa kakao prahom i pra{kom za pecivo i prosejte u posudu za me{enje. Oetker Kremfix-a. Sastojke mutite mikserom (metlice za me{enje) prvo najmanjom a potom najve}om brzinom. pa preko toga prema`ite 1/3 {laga. Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati i pe}i na 200 .4. Oetker vanilin {e}era. polaze}i od ivica.

17 polovina jezgra od oraha. i polo`ite na donju koru premazanu marmeladom. Oetker Gustina. Za filovanje: 3-4 ka{ike marmelade od kajsija. Umutite slatku pavlaku sa u~vr{}iva~em.. Sipajte ga u podmazan kalup sa {tipaljkom (Ø 26 cm). Oetker vanilin {e}era. 100 g Dr. Pe}nica na topli vazduh: prethodno ne zagrevati i pe}i na 160 . Propr`ite mlevene orahe u teflonskom tiganju bez dodavanja masno}e.180°C. Potom stavite da se pe~e. Priprema: Penasto umutite jaja sa vodom. 2 kesice Dr. 500 ml (½ l) slatke pavlake. Postepeno dodajte {e}er i vanilin {e}er i mutite sve dok se {e}er ne rastopi. Za ukra{avanje: 12 kesice Dr. sve dok ne dobijete glatko testo.Torta sa orasima Potrebno Vam je. tako da dobijete tri kore. Nakon pe~enja uklonite obru~ sa kalupa i ostavite kola~ da se ohladi. dodajte propr`ene mlevene orahe. Kad se ohladi presecite ga vodoravno dva puta. Vreme pe~enja: ca. prekrijte drugom korom.4. Oetker pra{ka za pecivo Original Backin. 3 ravne ka{i~ice Dr. 50 g prah {e}era. 200 g {e}era.. 25 . na{trcajte ukrasne kupice. 4-5 ka{ika vode.. sipajte ga u {pric za dekorisanje. Oetker u~vr{}iva~a za {lag. Pospite ivice torte sa 100 g mlevenih oraha. mute}i mikserom prvo najmanjom. Prema`ite koru od marcipana kremom. a potom najve}om brzinom.30 minuta (prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici). I nju prema`ite prvo marmeladom. Pome{ajte bra{no. 1 ka{ika {e}era. Tajna je u imenu: Ukra{avanje: Dobro umutite {lag.200°C. gustin i pra{ak za pecivo. Za testo: Za testo: 4 jaja. 150 g mlevenih oraha. . 1 kesica Dr. Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati i pe}i na 180 . izvaljajte u obliku kore. Umesite marcipan sa prah {e}erom. Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 . a potom nanesite krem od oraha. 100 g sirovog marcipana. prekrijte tre}om korom. 100 g mlevenih oraha. Filovanje: Zagrejte pa`ljivo marmeladu od kajsija i njome ravnomerno prema`ite donju koru. i pa`ljivo dodajte u umu}enu smesu. Oetker {laga. Prema`ite tortu odozgo i sa strane preostalim kremom od oraha. 150 g p{eni~nog bra{na. Ukrasite odvojenim jezgrima od oraha.

2 ka{ike limunovog soka. .3. vodu i jestivo ulje. Pe}nica na gas: prethodno ne zagrevati i pe}i na 2 . odozgo.. 250 g {e}era. prosejte i postepeno dodajte u umu}enu smesu. ne pored!). 125 ml (1/8 l) mlake vode. Tajna je u imenu: Za preliv: Pome{ajte {e}er u prahu sa limunovim sokom i onoliko vode. 1 kesica Dr. Oetker arome putervanila.. Oetker pra{ka za pecivo Original Backin. Priprema: Penasto umutite `umanca. Kao prvo sipajte dve ka{ike svetlog testa na sredinu kalupa (ne razmazujte!). ½ bo~ice Dr. Dodajte aromu puter-vanilu. Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati i pe}i na 180°C. Nakon pe~enja izvadite kola~ iz kalupa da se ohladi. ve} uvek dakle sipate naizmeni~no po 2 ka{ike u sredinu kalupa. koliko Vam je potrebno da dobijete te~an preliv. {e}er i vanilin {e}er. 1 kesica Dr. Bra{no pome{ajte sa pra{kom za pecivo. Pecite kola~ na re{etki od rerne.Zebra kola~ Potrebno Vam je. Ni u kom slu~aju nemojte da poravnate ili razma`ete testo po tepsiji. 50 . mute}i mikserom najve}om brzinom. Pe}nica na topli vazduh: prethodno ne zagrevati i pe}i na 160°C. 5 belanca. Umutite belanca u ~vrst sneg i pa`ljivo dodajte u pripremljenu smesu. Za testo: 5 `umanaca. Kola~ u tom slu~aju ne prelivati. U jednu polovinu pripremljenog testa dodajte kakao prah. Na svetlo testo sipajte 2 ka{ike tamnog testa (odozgo. 2 ka{ike kakao praha. na ve} postoje}e testo. Za preliv: 150 g {e}era u prahu.60 minuta (prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici). Uzmite kalup sa {tipaljkom (Ø 26cm). 3-4 ka{ike vode. nama`ite ga maslacem i pospite hlebnim mrvicama. 250 ml (¼ l) jestivog ulja.. Oetker vanilin {e}era. Ponavljajte ovaj postupak sve dok ne potro{ite svo testo. 375 g p{eni~nog bra{na. Vreme pe~enja: ca. Testo podelite na dve polovine. Time prelijte ohla|eni kola~. Savet vi{e: Za dijabeti~are testo pripremite sa 100 g vo}nog {e}era i 5 ml te~nog zasla|iva~a.

Priprema: Umutite maslac pomo}u miksera. vanilin {e}er i so. 1 ravna ka{i~ica Dr. 60 g kokosovog bra{na. 4 belanaca. Postepeno dodajte {e}er.Torta sa kokosom Potrebno Vam je. Mutite sve dok ne dobijete ujedna~enu smesu... Oetker vanilin {e}era. Za testo: 125 g omek{alog maslaca. 2 kesice Dr. ostavite kola~ da se ohladi i presecite ga jednom vodoravno. Savet vi{e: Marmeladu od malina pripremite brzo i jednostavno uz pomo} Dr. Kokosovo bra{no propr`ite u tiganju. Pospite kokosovim bra{nom i prah {e}erom. Dodajte ga pa`ljivo u pripremljeno testo. Vreme pe~enja: ca. Testo sipajte u podmazan kalupa sa {tipaljkom (Ø 28 cm) i poravnajte. Fil: Prema`ite donju koru marmeladom od malina. Za posipanje i ukra{avanje: 50 g kokosovog bra{na. malo prah {e}era. Za filovanje: 3 ka{ike marmelade od malina. Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo i dodajte ga ka{iku po ka{iku u umu}enu smesu. Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati i pe}i na 170°C. Tajna je u imenu: Nanesite polovinu {lag-krema na donju koru preko marmelade. 500 ml slatke pavlake ili 3 kesice Dr. jedno po jedno. Oetker D`emfix-a 1:1 ili 2+1. Pe}nica na topli vazduh: prethodno ne zagrevati i pe}i na 150°C. pokrijte drugom korom. 1 kesica Dr. Nakon pe~enja uklonite obru~ sa kalupa. Oetker vanilin {e}era. Pe}nica na gas: prethodno ne zagrevati i pe}i na 3.. prstohvat soli. Umutite slatku pavlaku ili {lag sa vanilin {e}erom i Kremfix-om. 30 minuta (prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici). mute}i najve}om brzinom. Oetker pra{ka za pecivo Original Backin. Potom dodajte `umanca. 100 g p{eni~nog bra{na. Oetker {lag pene. 4 `umanca. Potom stavite da se pe~e. 1 kesica Dr. lagano je pritisnite i prema`ite tortu odozgo i sa strane preostalim {lag-kremom. . Oetker Kremfix-a. Umutite belanca u ~vrst sneg i pa`ljivo ga sjedinite sa pripremljenom smesom. bez ulja. 125 g {e}era. tako da dobije svetlo `utu boju.

{e}er. Na podmazanom plehu polo`ite dve tako dobijene rolne jednu pored druge. Prema`ite umu}enim belancetom i ostavite jo{ ½ sata da odstoji. Na svaku traku po sredini nanesite jednu koli~inu smese od maka i uvijte ih po du`ini. suvo gro`|e. badem. aromu i maslac (ili margarin). malo soli.. Za glazuru: Prosejani {e}er u prahu pome{ajte sa onoliko vrele vode. otprilike 1/8 l mlakog mleka.. malo cimeta. 30 g olju{tenog mlevenog badema. vanilin {e}er. `umance. 1 kesica Dr. mak. a tre}u stavite odozgo. Gurnite pleh u sredinu pe}nice i stavite da se pe~e. aromu i cimet. Priprema: Pome{ajte suvi kvasac sa 2/3 odmerenog bra{na. Za testo: 1250 g bra{na. i ostavite da se ohladi. Razvijte testo u kvadrat. 50 g opranog suvog gro`|a. Mesite testo sve dok se ne pojave klobuci.. Za filovanje: 1/8 l vrelog mleka. 10 cm.45 minuta (prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici). 1 bo~ica Dr. 1 ka{ika meda. Ostavite da odstoji 30 minuta na sobnoj temperaturi. 30 cm. tako da dobijete gustu ka{u. vanilin {e}er. hlebne mrvice. med. Vreme pe~enja: ca. Oetker arome limun. 120 g mlevenog maka. Oetker vanilin {e}era. Za premazivanje: malo vru}e marmelade od kajsija. potom dodajte preostalu koli~inu bra{na. Za glazuru: 250 g {e}era u prahu. Oetker vanilin {e}era . Dodajte so. koliko je potrebno da dobijete gustu masu i dodajte aromu. 50 g {e}era. 5 kapi Dr. Oetker arome rum. 30 g {e}era. Pome{ajte sastojke polaze}i od sredine i postepeno dodajte mleko. Tajna je u imenu: Odmah posle pe~enja prema`ite {trudlu vrelom marmeladom od kajsija (najbolje je prethodno provucite kroz sito) i presvucite je glazurom. {e}er. 30 g hlebnih mrvica. Za fil pome{ajte mleko. Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati i pe}i na 180°C. . Oetker arome limun. Oetker suvog kvasca. Po `elji je mo`ete posuti i prah {e}erom. Pe}nica na gas: prethodno ne zagrevati i pe}i na 3.Boemska {trudla Potrebno Vam je. 60 g omek{alog maslaca. stranice ca. 1 `umance. 1-2 ka{ike vrele vode. ½ bo~ice Dr. 40 . 1 kesica Dr. i isecite 3 trake {irine ca. 1 kesica Dr.

75 g bele ~okolade. a odozgo pospite izmrvljenim puslicama i preostalom belom ~okoladom. Fil: Zagrejte pa`ljivo marmeladu od malina. [ampanj krem: Stavite `elatin da nabubri oko 10 minuta. Nakon pe~enja uklonite obru~ sa kalupa. Bra{no pome{ajte sa gustinom i postepeno dodajte u umu}enu smesu.. Ukrasite pripremljenim malinama.. U me|uvremenu umutite belanca. Vreme pe~enja: ca. 1 `umance. Oetker arome puter-vanila. Nakon toga na radnoj povr{ini dobro promesite. rendana kora od jednog limuna. prah {e}er. Oetker Gustina. 50 g omek{alog maslaca. Odvojite obru~ od torte. 25 . 4 jaja. Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati i pe}i na 180°C. Izvadite me{eno testo i pa`ljivo ga razvijte na podmazanom dnu kalupa sa {tipaljkom. 2 kesice Dr. prema uputstvu sa kesice. Dobro umutite {lag. Kada krem po~ne da se zgu{njava. `umance.. 40 g prah {e}era. Priprema: Me{eno testo: Sipajte u posudu za me{enje bra{no. malo prah {e}era {e}erom. Oetker {laga. Vi{e puta ga izbodite vilju{kom i stavite da se pe~e. Dodajte {ampanjac i sok i koru od limuna. Oetker mlevenog belog `elatina. Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3. i njome ravnomerno prema`ite me{eno testo. Za me{eno testo: 100 g p{eni~nog bra{na. pa`ljivo ga sjedinite sa belancetom i slatkom pavlakom. koru od limuna i pa`ljivo prome{ajte. 2 jajeta. Za {ampanj krem: 1 kesica Dr. Nakon pe~enja kola~ ostavite da se ohladi. ivice pospite rendanom belom ~okoladom. ^vrsto umutite belanca sa Tajna je u imenu: Savet vi{e: Tortu pre slu`enja pospite prah {e}erom. Na kraju dodajte otopljeni maslac. Za biskvitno testo: Otopite maslac i stavite da se ohladi. Testo uvijte u providnu foliju i stavite ga u fri`ider da odstoji najmanje 30 minuta. Pe}nica na topli vazduh: prethodno ne zagrevati i pe}i na 160°C. dobro prome{ajte i ostavite ga na kratko da se prohladi. 100 ml slatke pavlake.30 minuta (prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici). Za biskvitno testo: 50 g maslaca. Ostavite 1 h da se hladi. prema`ite njime tortu sa svih strana.15 minuta (prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici). 50 g {e}era. mute}i prvo najmanjom a potom najve}om brzinom.[ampanj torta Potrebno Vam je. Zagrevajte `elatin na tihoj vatri dok se ne istopi. Biskvitno testo presecite vodoravno na dve kore. 10 . ka{iku po ka{iku. 100 g sve`ih ili smrznutih malina. Vreme pe~enja: ca. 100 g Dr. ½ bo~ice Dr. Grubo narendajte belu ~okoladu. kola~ pa`ljivo premestite na re{etku i ostavite da se ohladi. sve dok ne dobijete glatko testo. Odvojite belanca od `umanaca. Potom stavite da se pe~e Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati i pe}i na 180°C. sipajte ga u pripremljeni krem. 150 g {e}era. Za ukra{avanje: 75 g puslica. Penasto umutite `umanca sa {e}erom. a potom najve}om brzinom. Jednu polo`ite na koru od me{enog testa sa marmeladom. 125 ml {ampanjca. prekrijte drugom biskvitnom korom i prema`ite preostalim kremom. . Mutite mikserom prvo najmanjom. Za filovanje: 2 vrhom pune ka{ike marmelade od malina. postepeno dodajte `umanca. Odvojeno umutite slatku pavlaku. Dobro sjedinite testo i sipajte ga u podmazan kalup sa {tipaljkom (Ø 24 cm). stavite obru~ od kalupa oko njih. omek{ali maslac i aromu puter-vanila. Za ukra{avanje: Izmrvite puslice. 100 g p{eni~nog bra{na. sok i rendana kora od jednog limuna. Odvojite `umanca od belanaca. Nanesite polovinu krema na prvu biskvitnu koru. Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3. Pe}nica na topli vazduh: prethodno ne zagrevati i pe}i na 160°C.

umutite je do kraja. potom ga zagrevajte na slaboj vatri sve dok se ne istopi. jo{ te~nom ~okoladom. ostavite ga 10 minuta da nabubri. pome{ajte sa otopljenom. Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati i pe}i na 180 . blago je pritisnite. nekoliko ~okoladnih plo~ica ili listi}a. Oduzmite dve ka{ike. Pospite tortu rendanom ~okoladom i ukrasite preostalim filom i ~okoladnim listi}ima. Bra{no pome{ajte sa gustinom i pra{kom za pecivo i dodajte u umu}enu smesu. mute}i prvo najmanjom a potom najve}om brzinom. 750 ml (3/4 l) slatke pavlake. dodajte otopljen `elatin. potom prema`ite tortu filom odozgo i sa strane. i stavite da se istopi na slaboj vatri. Dobro sjedinite testo i sipajte ga u podmazan kalup sa {tipaljkom (Ø 28 cm). 200 g {e}era. 1 kesica Dr.. Na donju koru nanesite oko 2/3 ~okoladnog fila. 2 ravne ka{i~ice Dr. Oetker pra{ka za pecivo Original Backin. Me{ajte dok ne dobijete glatku smesu.^okoladna krem torta Potrebno Vam je. Za posipanje i ukra{avanje: 25 g grubo rendane ~okolade. 150 g p{eni~nog bra{na. Pome{ajte {e}er sa vanilin {e}erom. 20 . ostavite kola~ da se ohladi. Tajna je u imenu: Savet vi{e: Tortu mo`ete preliti i ~okoladnom glazurom ili je ukrasiti Dr.. Presecite koru vodoravno. postepeno dodajte u umu}ena jaja i mutite jo{ oko 2 minuta.. Oetker kremom za torte sa ukusom vanile. Mutite sve dok ne dobijete ujedna~enu smesu. Pome{ajte `elatin sa 4 ka{ike hladne vode.200°C. mute}i oko 1 minut. Oetker vanilin {e}era. Za filovanje: 175 g ~okolade za kuvanje. ka{iku po ka{iku. Oetker mlevenog belog `elatina. Priprema: Penasto umutite mikserom najve}om brzinom jaja i vru}u vodu. 4-5 ka{ika vru}e vode. tako da dobijete dve kore. a potom ~okoladnu smesu pome{ajte sa preostalom umu}enom slatkom pavlakom. Ostavite malo fila po strani za ukra{avanje. 2 kesice Dr. Slatku pavlaku umutite skoro ~vrsto. Potom stavite da se pe~e. 100 g Dr. Vreme pe~enja: ca. Fil: ^okoladu izlomite na sitne komadi}e. Pe}nica na gas: prethodno ne zagrevati i pe}i na 3 .180°C. Oetker Gustina. Za testo: 4 jaja. Nakon pe~enja uklonite obru~ sa kalupa. Pe}nica na topli vazduh: prethodno ne zagrevati i pe}i na 160 . stavite gornju koru.4.30 minuta (prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici). . sklonite je sa vatre i ostavite je da se prohladi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful