Respectarea reglementărilor în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi promovarea tehnologiilor şi produselor durabile, în condiţii eficiente de costuri / beneficii, precum

şi de creare de noi modele de producţie şi consum, simultan cu creşterea performanţei în domeniul protecţiei mediului şi prin susţinerea implementării sistemului de management de mediu (ISO 14000), este materializată prin armonizarea legislativă din aquis-ul comunitar de mediu privind controlul poluării industriale şi managementul riscului necesar, prin iniţierea şi implementarea de programe pentru reducerea impactului activităţilor industriale asupra mediului, concomitent cu refacerea ecologică a zonelor afectate de acestea. Prin adoptarea aquis-ului comunitar în domeniile gestionării deşeurilor, managementului mediului, controlului poluării industriale şi managementului riscului se prevede ca fiecare societate cu activitate industrială să angajeze specialişti cu pregătire în domeniul protecţiei mediului. Absolvenţii specializării IPMI vor fi capabili să se integreze rapid în echipe specializate sau polivalente care să ofere servicii de proiectare-execuţie, tehnologii şi lucrări de construcţii-montaj specifice, de organizare şi gestiune a producţiei, de control, verificare a instalaţiilor tehnologice, de reparaţii şi probe tehnologice, de aprovizionare ş.a. Inginerii de la specializarea IPMI vor avea următoarele competenţe: • • • • • • să analizeze şi să decidă asupra unor lucrări de investiţii în zona lor de activitate profesională; să eficientizeze şi să optimizeze economic, calitativ şi ecologic, inclusiv prin soluţii alternative, instalaţii şi echipamente aferente domeniului industrial. să participe la diferitele etape de proiectare şi de execuţie a unor lucrări specifice protecţiei mediului; să analizeze un proces de producţie specific în fazele de proiectare şi aplicare; să participe la organizarea şi desfăşurarea lucrărilor speciale de construcţiimontaj; să urmărească, controleze şi interpreteze calitatea lucrărilor şi a produselor realizate.

− integrarea rapidă a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă. . nivel care va sta la baza acumulării cunoştinţelor şi competenţelor teoretice şi practice în relaţiile cu obiectivele specializării. Principalele obiective generale sunt: − asimilarea cunoştinţelor optime necesare înţelegerii procedurilor şi proceselor de protecţia mediului. − adaptarea rapidă a inginerilor de mediu la cerinţele mediului economic în continuă schimbare. sunt următoarele: − asigurarea de competenţe adecvate în domeniu.Obiectivele specializării IPMI La stabilirea obiectivelor specializării s-a avut în vedere ca acestea trebuie să sprijine şi să asigure realizarea misiunii. − programul de studiu va ţine seama de cunoştinţele dobândite anterior (de nivel preuniversitar). completată prin cunoştinţe privind tendinţele actuale în domeniu şi prin oferirea unor elemente concrete cu referire la practica în profesiunea aleasă. astfel încât prin parcurgerea disciplinelor fundamentale să se atingă un nivel optim în ceea ce priveşte cunoştinţele de bază ale studenţilor. − orientarea clară către realitatea practicii profesionale: subiectele temelor de proiect vor fi inspirate din realitatea cerinţelor pieţei şi vor propune soluţii în relaţie directă cu materialele şi tehnologiile specifice domeniului. − formarea unei gândiri creative în domeniul ingineriei mediului. − partea de final prezintă o structură ce defineşte profilul specialistului. − dezvoltarea capacităţilor de analiză şi sinteză. − continuitatea procesului de acumulare de cunoştinţe şi competenţe necesare inginerului specialist în domeniu. Studiile se finalizează cu realizarea unui proiect de licenţă în semestrul al II-lea al ultimului an universitar. Se va pune accentul în mod deosebit pe formarea unui limbaj adecvat şi pe stimularea abordării creative. Obiectivele educaţionale propriu-zise ale specializării IPMI aferente îndeplinirii obiectivelor generale menţionate mai sus. competenţe asociate unei bune adaptabilităţi la realităţile actuale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful