KABANATA I ANG SULIRANIN AT KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN PANIMULA/INTRODUKSYON May mahalagang ginagampanan sa suliraning pangkabuhayan ng ekonomiya ang pangangailangan

at kagustuhan ng tao. May mga pangunahing pangangailangan ang bawat tao na dapat matugunan para sa kanyang kailangan. Dito sa pananaliksik na ³Ang pananaig ng usaping pangangailangan sa kagustuhan ng BSA 1-1A sa PLMar´, ating matatalakay kung ano ang mga iba¶t ibang baitang ng pangangailangan, ni Abraham Harold Maslow, kung ano ang gamit nito at paano ito magiging mabisang pamantayan sa mambabasa. SALIGANG KASAYSAYAN Ang Baitang ng Pangangailangan ay isang teorya sa sikolohiya, na iminungkahi ni Abraham Harold Maslow sa kanyang aklat noong 1943, ito ay ang teorya ng ³Human Motivation´. Sa bandang huli, itinuloy ang mga ideya na isama ang kanyang mga obserbasyon sa likas na kuryusidad ng mga tao. Naimpluwensiyahan ng kanyang teorya ang iba pang mga teorya ng pag-unlad ng sikolohiya ng isang tao, na naglalayon sa paglalarawan ng mga yugto ng pag-unlad ng mga tao. Pinag-aralan ni Maslow ang mga dapat tularan na tao tulad nila Albert Einstein, Jane Addams, Eleanor Roosevelt, at Frederick Douglass sa halip na sa mga taong may problema sa pag-iisip o mga nerbiyosong mga tao, sa pamamagitan ng pagsulat na "ang pag-aaral ng baldado, puril, at wala pa sa gulang, ay maaaring magbunga lamang ng isang lumpong sikolohiya at isang lumpong pilosopiya. Pinag-aralan niya ang isang porsiyentong populasyon ng mga magaaral sa kolehiyo. Ang teorya ni Maslow ay ganap na ipinahayag sa kanyang librong ³Motivation and Personality´ noong 1954. Ang Baitang ng Pangangailangan ni Maslow ay madalas na ipinapaliwanag sa hugis ng isang piramide, may mga pinakamalaki at pinaka-pangunahing mga antas ng pangangailangan sa ibaba, at ang pangangailangan para sa ³self-actualization ³sa tuktok.

pangarap sa buhay.BALANGKAS TEORETIKAL Ang Baitang ng Pangangailangan ni Abraham Maslow ang nagsilbing pamantayan bilang tugon sa mga suliranin sa pangangailangan at kagustuhan na kinakaharap ng mga estudyante. damit. Pagmamahal. pahinga. Safety needs Love and belonging. Esteem. BALANGKAS KONSEPTWAL TAO Pangangailangan Kagustuhan Tirahan. pagpaaphalaga sa sarili. pagkain. Self-actualization Maslow's hierarchy of needs Magandang motibasyon sa buhay Pagkamit ng tagumpay ng isang indibidual na may buong potensyal . Physiological need. gadgets. It rin ang nagsisilbing pamantayan kung paano mapapataas ang pagkatao sa isang lipunan. seguridad. pamilya.

Safety needs. Na pag paunti unting natugunan ng tama ay ngbibigay sa tao ng magandang motibasyon sa buhay. Self-actualization. ito ay ang iba¶t ibang kagustuhan at pangangailangan.Ang tao ay may dalawang naisin sa buhay. At ang mga ito ay hinati-hati sa iba¶t ibang klasipikasyon. dapat pa bang isipin ang kagustuhan kaysa sa pangunahing pangangailangan?  Sa papaanong paraan inuuna ng bawat indibidwal ang kagustuhan kaysa sa pangangailangan?  Ano ang maaaring maging epekto kung uunahin lagi ang mga kagustuhan? . Love and belonging. Esteem. At pag nakamit na lahat ng ito masasabi na naabot na ng tao ang kanyang tagumpay na may buong potensyal PAGLALAHAD NG SULIRANIN  Anu-ano ang mga tamang pamantayan sa pagpili ng pangangailangan?  Kailan ba dapat sundin ang kagustuhan ng isang indibidwal?  Ano ang maaaring maging epekto ng bilang ng mga estudyante sa BSA 1-1A ng PLMar sa pagtugon sa pangangailangan at kagustuhan?  Sa panahon ng kagipitan. lumika si Abraham Maslow ng isang biswal aid na ngpapaliwanag ng kanyang teoryang tinawag na Hierarchy of Needs. at ito ay ang Physiological need.

S. Accountancy sa Pamantasang Lungsod ng Marikina (PLMar) Sa paksang usapin. Mas uunahin nilang makamit ang mga pangangailangang nasa unang baitang para unti-unting niang marating ang mga susunod na baitang. may iba¶t ibang panangailangan na mas dapat pahalagahan at isipin kaysa sa mga kagustuhan na mas nagpapakumplikado sa kanilang buhay.Maiintindihan ng mga mag-aaral na sa bawat baitang. .Mas magiging bukas ang isipan ng lipunan sa kaibahan ng pangangailangan sa mga kagustuhan.Magkakaroon ng disiplina sa sarili ang isang indibidwal kung alam nitong isaalang-alang ang kahalagahan ng mga pangunahing pangangailangan bago pagbigyan ang mga luho na kanyang ninanais. Sarili . saklaw ng pagaaral ang pagkuha ng mga opinyon ng mga mamamayan sa mga mag-aaral ng BSA 1-1A sa PLMar tungkol sa pagtalakay sa Baitang ng Pangangailangan. SAKLAW AT LIMITASYON Ang pagaaral ay kinasangkutan ng ikatlong pangkat ng BSA 1-1 A ng Taong Panuruan 2010 -2011 na kumukuha ng kursong B.KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL May iba¶t ibang gamit ang teorya ni Maslow para sa : 1. Mag-aaral ng BSA 1-1A sa PLMar . 3. Lipunan . 2.

Security (Safety Needs)Dito maaaring maisama namin na nakatira sa isang ligtas na lugarang layo mula sa pagbabanta. Sa antas na ito kailangan namin ng paggalang sa sarili.kumikilos panay sa kanilang sariling mga pasya at pagkakaroon ng isang malusog na pagkatao. damit ant tirahan. Ang mga tao ay maaaring mamatay dahil sa kakulangan ng bayolohikal na pangangailangan at punto ng balance. init. ang personal na paglagoat pagsasakatuparan ng kanilang potensyal. pagtulog. kagustuhan ang mga bagay na nakakatolong sa tao upang mapagaan ang kanyang pamumuhay. pagbibigay-buhay at aktibidad. Antas na ito ay mas malamang namatatagpuan sa mga bata bilang sila ay may isang mas higit nakailangan sa pakiramdam ng ligtas. pagkain.KATYUTURAN NG MGA SALITANG GNAMIT Self Actualization (Fulfillment Needs) Ito ang pambihirang antas kung saan ang tao ay may kailangan ng layunin. Kakulangan ± tumutoky sa kasalatan ng isang bagay na bumunbou sa isang elemanto . Ito ang punto kung saan ang mga tao sa simula hanggang sa maging ganap na umandar. Ego (Self Esteem Needs ) Kailangan namin na naniniwala sa ating sarili at magkaroon ngmalusog na pride. Body (Physiological Needs) Sa antas na ito ay ang mga tunay pangunahing pangangailangan para sa hangin. at ang paggalang mula sa iba. Pangangailanan ang mga bagay na dapat na mayroon ang tao tulad ng pagkain. Social (Love and Belongingness Needs) Sa antas na ito ang mga pangangailangan ng pagmamahal sa pamilya at mga kaibigan ay mahalaga.

o yamang capital na maaaring gamitin sa produksyon. yamgan tao.Kakapusan ± ilimatdong pinag kukunang yaman maging likas na yaman. .

tubig. na kung saan ay para sa kaligtasan at seguridad. Ang pinakamababang antas ng piramide ay binubuo ng mga karamihan sa mga pangunahing pangangailangan. Tulad ni Carl Rogers. Ang Baitang ng Pangangailangan ni Maslow ay madalas na ipinapakita bilang isang piramide. bibigyang-diin ni Maslow ang kahalagahan ng self-actualization. ang pangangailangan para sa pagmamahal at pagkakaibigan ay naging mahalaga.habang ang mga mas kumplikadong mga pangangailangan ay matatagpuan sa tuktok ng piramide. Ang hirerkiyang ito ay nagpapahiwatig na ang mga tao ay nahihikayat upang matupad ang mga pangunahing pangangailangan bago lumipat sa iba pang mga pangangailangan. . ang pangangailangan para sa personal na pagpapahalaga at damdamin ng mga birong gawa kumuha ng prayoridad. ³Motivation and Personality´. isang Sikologo ang kanyang konsepto ng isang baitang ng mga pangangailangan noong 1943 sa kanyang papel na "A Theory of Human Motivation" at ang kaniyang mgakasunod na mga libro. Ang mga pangangailangan sa ibaba ng piramide ay mga pangunahing pisikal na pangangailangan. ang mga pangangailangan ay unti-unting nagiging sikolohikal at panlipunan. Habang nakakamtan ng mga tao ang tuktok ng piramide. Kapag ang mga mas mababa sa antas ng pangangailangan ay natutugunan. pagtulog at init.KABANTA II MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL BANYAGANG LITERATURA Unang ipinakilala ni Abraham Maslow. Bilang karagdagan sa piramide. na kung saan ay isang proseso ng paglago at pagbuo bilang isang tao upang makamit ang mga indibidwal na mga potensyal. Sa lalong madaling panahon. kabilang ang kailangan para sa pagkain. ang mga tao ay maaaring ilipat sa susunod na antas ng mga pangangailangan.

ngunit tiyak na mga pangangailanganlumitaw bilang pangunahing motivating kadahilanan n a maging batayan uugali ng tao (Maslow. Ang pinaka-prominente kailangan ³dominates´ ang organismo at mahikayat ang pag uugali. kapag ang isang prepotensiyoso kailangan dominates paguugali ng iba pang mga pangangailangan ay maaaring magpatuloy sa impluwensiya ng mga tao. . Ang mga pangunahing pangangailangan ay inayos sa isang order ayon sa kaugnay prepotensiya. 1943b). Bilang mga pangunahing pangangailangan ay natutugunan. may mga hindi bababa sa limang ³set´ ng mga pangangailangan o mga layunin: ³physiological´. si Maslow ay ng panukala ng isang hieararchia ng pangangailangan ng tao bilang ang pinakaungang teoriya behavioral motivation. Ng lihim sa kaniyang mga ³journal´. pagpapahalaga sa sarili. pagmamahal. Naniniwala rin si Maslow na sa larangan ng sikolohiya ay makakabuo ng isang makabagong bokabularyo batay sa kanyang gawa. mas mataas na pangangailangan lumitaw bilang pangunahing ³motivators´ ng paguugali. ³love´. atselfactualization. Ayon kay Maslow.BANYAGANG PAG-AARAL Inilathala ni Maslow ang Motivation Theory at Theory of Human Motivation noong 1943 sa pamamagitan ng pagbabalangkas ng kanyang bagong teorya ng pangangailangan ng mga tao. saloob ng kanyang modelo. at self-actualization. pagpapahalaga sa sarili. ³safety´. Ang mga pangangailangan ay hindi dapat na itinuturing na isahan o eksklusibo. ito ang mga pangaunahing. Ang mga pangunahing pangangailangan ay inayos sa isang order ayon sa kamag-anak prepotensiya. Maslow (1943b) ipinanukalang isang ³hierarchy´ ng tao pangangailangan bilang unang teorya ng asal pagganyak. Sa loob ng kanyang modelo. walang alinlangan na ang isang produkto ng modernong teorya ng motibasyon at pananaliksik ay makakapag pabagsak sa lahat ng aspeto ng hedonistic theory. sguridad. maroong hindi bababa sa limang st ng mga pangangailangan o mga layunin: sikolohikal.

BOBOY SZE ALIANAN ay isang Clinical Psychologist. iba pang mga pangangailangan ay maaaring magpatuloy sa pagimpluwensita ng tao. . LOKAL NA LITERATURA DR. mas mataas na pangagnailangan na ang lumilitaw bilang pangunahing motivators of behavoir Ang pinaka-prominente kailangan ay nangaingaibabaw sa organismo at ng momotivate sa behaybior.kapag natugunan na ang pangunahing pangangailangan. in Quezon City. ng mga pangangailangan ay hindi dapat na itinuturing na isahan o eksklusibo kapag ang isang prepotensiyoso kailangan ay nangibabaw sa behaybyor. mainly practicing in PsychConsult. Inc. ngunit ang mga tiyak na pangagnailangan ay lumilitaw bilang pangunahing motibating paktor na nagiging batayan ng paguugali ng tao.

. Kinuhanan ng kanya-kanyang opinion angbawat estudyante na maaaring maging sagot sa mga suliranin ng bawat isa. Gumamit din ang mga mananaliksik ng paraang pagtatanong sa isa¶t isa upang mapunan ang mga katanungan na hindi mahanap sa internet o sa mga libro. Iba¶t iba ang kalagayan sa buhay ng mga estudyante ng BSA 1-1A kaya marapat lamang na sila ang kuhanan ng mga impormasyon o opinion ukol sa teoryang ginamit. PARAAN NG PAGPILI NG MGA KALAHOK Napagdesisyunan ng mga mananaiksik na pillin bilang mga kalahok mula sa mga mag-aaral ng BSA 1-1A sa Pamantasang Lungsod ng Marikina. Kumuha ang mga mananaliksik ng mga kasagutan sa mga katanungang batay sa teoryang ginamit sa mga mag-aaral ng BSA 1-1A sa PLMar na may bilang na apat na pu¶t pito. PARAAN NG PANGANGALAP NG DATOS Kumuha ang mga mananaliksik ng mga datos mula sa internet at sa iba¶t ibang uri ng libro na may kinalaman sa Baitang ng Pangangailangan.KABANATA III DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK POPULASYON Ang mga mananalksik ay nakapokus sa mga mag-aaral ng BSA 1-1A sa Pamantasang Lungsod ng Marikina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful