Mișcarea și sensibilitatea la plante

I.Definiție: Sensibilitatea este proprietatea organismelor de a reacționa la informațiile primite din mediu. II.Tipuri de mișcări la plante -mișcările se realizează pe baza unui travaliu executat de structurile organelor / organisme consum de energie -produse de direcția de acțiune sau de variațiile de intensitate ale unor factori ai mediului extern ori datorită unor factori interni 1.Tropisme – mișcări de creștere orientate în funcție de direcția de acțiune a unui factor extern a)fototropismul – mișcare de creștere a plantelor ce determină orientarea organelor în funcție de direcția luminii - rădăcina – fototropism negativ, tulpina – fototropism pozitiv - ex: floarea-soarelui – corola se îndreaptă spre sursa de lumină b)geotropismul – mișcare a plantelor determinată de acțiunea forței gravitaționale -tulpina – geotropism negativ , rădăcina – geotropism pozitiv c)chemotropism – mișcare a plantelor determinată de prezența unor substanțe chimice -chemotropism pozitiv – organul este orientat spre soluția din mediu (ex. substanțe nutritive) -chemotropism negativ – organul evită substanța din mediu d)hidrotropismul – mișcare ce determină orientarea rădăcinii spre locurile mai umede - reacțiile hidrotrope sunt mai puternice decât cele geotrope e)tigmotropismul – mișcare a unui organ produsă de excitațiile de contact (atingerea unui obiect) -ex: spiralizarea cârceilor de viță-de-vie pe un suport 2.Nastii – mișcări neorientate, determinate de variația intensitații unor factori externi -se realizează prin modificarea conținutului celular în apă pe două fețe opuse ale organelor plantelor a)fotonastii – produse de variația intensității luminii - ex: zorele, păpădie, regina nopții b)termonastii- produse de variațiile temperaturii -ex: lalea, trandafir , șofran c)seismonastii / mecanonastii – produse de excitații mecanice -ex: Mimosa pudica, măcriș 3.Nutații – determinate de factori interni ai plantelor – ex: -mișcările realizate de vărful tulpinii în jurul unui ax central, la rochița rândunicii, zorele, fasole; -îndepărtarea cotiledoanelor de tulpină și poziționarea lor pe orizontală

4.apar la: cianobacterii.Tactisme – mișcări ale celulelor mobile .Importanța mișcărilor în viața plantelor -tropisme orientarea organelor lor într-o manieră care să permită utilizarea mai bună a factorilor de mediu -nastii protejarea organelor mai sensibile (de reproducere. gameți chemotactism: microorganisme atrase de glucide. frunzele) -tactisme deplasarea microorganismelor spre zonele în care valoarea factorilor de mediu este favorabilă realizarea fecundației . flagelate. alge verzi. gametul mascul atras de gametul femel fototactism: Euglena viridis ( prezintă stigmă ) termotactism: unele micromicete III.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful