OPIS KOLOKVIJA IZ KOLEGIJA OPR

Na kolokvij obavezno morate donijeti indeks ili iksicu (bez jednog od navedenih dokumenata nećete moći pristupiti kolokviju). Da biste mogli pristupiti polaganju kolokvija morate imati otvoren korisnički broj na e-cadlab sustavu gdje trebate biti prijavljeni na kolegij Oblikovanje pomoću računala (ukoliko Vam korisnički broj ne radi nećete moći pristupiti rješavanju kolokvija, pa stoga testirajte prijavu prije kolokvija) Kolokvij će se održavati na računalima u računalnim učionicama S28, S29, S30 i S31. Na svim računalima će već biti aktivan Internet preglednik. Kolokviju ćete pristupiti na način da na stranicama http://e-cadlab.fsb.hr (vidi sliku) odaberete kolegij Oblikovanje pomoću računala.

nakon čega je potrebno unesti svoje Korisničko ime i Lozinku.

Nakon prijave u donjem dijelu preglednika (vidi sliku) potrebno je kliknuti na link OPR-Kolokvij-1

1

odaberite opciju Nastavi (vidi sliku) te će Vam se na ekranu pojaviti stranica sa rezultatima. Netočan odgovor oduzima pola boda. Kada ste gotovi sa kolokvijem odaberete opciju Odjava u gornjem desnom dijelu preglednika. Za prolaz je potrebno ukupno skupiti 5 bodova. to pitanje ne donosi niti oduzima bodove. Nakon što ste predali test. Ocjene možete kasnije vidjeti i na svojim stranicama u dijelu Ocjene.Nakon odabira linka upisat ćete lozinku kolokvija (lozinku će Vam reći asistent na kolokviju) Vrijeme trajanja kolokvija je 10 minuta. 2 . Točan odgovor donosi jedan bod. morate napraviti predaju testa (Gumb „Predajte sve i završite“). Ukoliko ništa ne odgovorite. svako pitanje će imati pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan točan. ukoliko Vam istekne 10 minuta test će biti predan automatski. Nakon što odgovorite na pitanja. Na kolokviju će bit 10 pitanja. Primjer testa možete vidjeti na slijedećoj slici.