‫שם הפקה‪ :‬מחוברות‪ / 2‬מחוברים‬

‫אישור מצולם ‪ -‬בגיר‬
‫לכבוד‬

‫קודה תקשורת בע"מ‬
‫רח' הקסם ‪ ,12‬אולפני הרצליה‬
‫הרצליה ‪46496‬‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הואיל ו ___________ )להלן‪" :‬המשתתף‪/‬פת"( מתעד‪/‬ת במצלמה את חייו‪/‬ה לצורך תוכנית‬
‫הטלוויזיה "מחוברות ‪/2‬מחוברים" וכי החומר המצולם שהמשתתף‪/‬פת ימסור‪/‬תמסור למפיק‬
‫יכלול צילומים שלי‪ ,‬אני מאשר‪/‬ת בזאת באופן בלתי חוזר לבקשתכם את הדברים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬אני מסכים‪/‬ה לשימוש בתמונתי‪ ,‬שמי‪ ,‬קולי וקורות חיי במסגרת התכנית ומחוץ לה וזאת‬
‫לשימושים הנזכרים בס' ‪ 4‬להלן וכן לקידום הצפייה והשימוש בתוכנית בטלוויזיה ומחוצה‬
‫לה‪.‬‬
‫‪ .2‬ידוע לי כי בחומר המצולם יצפה הציבור במצבי התנהגות שונים שלי והסובבים אותי כגון‬
‫רגעי אושר‪ ,‬כעס‪ ,‬ויכוח‪ ,‬מתח‪ ,‬שיחות משפחתיות וחברתיות ‪ -‬ולאחר התייעצות עם הורי‪ ,‬אין‬
‫לי התנגדות לכך‪.‬‬
‫‪ .3‬על מנת לשמר את גורם ההפתעה‪ ,‬אני אשמור בסודיות מלאה את תוכן החומר המצולם עד‬
‫לשידור הפרק הרלוונטי בטלוויזיה ולא אגלה פרטים על תוכנו לעיתון‪ ,‬ערוץ טלוויזיה ומגזין‬
‫בעל פה או בכתב‪ .‬כמו כן לא אעביר מידע בעניין זה לאתר אינטרנט‪ ,‬בלוג‪ ,‬צאט וכדומה‪ ,‬על‬
‫מנת למנוע דליפה בלתי מכוונת של תוכן זה מצד אחרים לתקשורת‪.‬‬
‫‪ .4‬אני מאשר‪/‬ת כי אתם תהיו בעלי זכויות הקניין הרוחני ובעל הזכויות הבלעדיות בזכויות‬
‫היוצרים ובזכויות המבצעים בישראל ובכל מדינות חו"ל‪ ,‬בחומר המצולם שבו אני מופיע וכן‬
‫בכל היצירות והביצועים בתוכנית וכן בפרקי התוכנית שיכללו את החומר המצולם ובתוכנית‬
‫מכל מין וסוג שהוא‪ ,‬לרבות אך לא רק בזכויות ביצירה הטלוויזיונית‪ ,‬בתסריטים‪ ,‬בטקסטים‪,‬‬
‫בצילומים בכל יצירה וביצוע אחר המוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות מבצעים‪ ,‬וכן בשמה של‬
‫התוכנית‪ ,‬והכל למשך מלוא תקופת הזכויות הקיימת על פי דין‪ ,‬לרבות כל הארכה שלהם‪.‬‬
‫כבעלי זכויות אלה‪ ,‬אתם רשאים להשתמש בפרקי התוכנית ובחומר המצולם באופן בלעדי‪,‬‬
‫וללא הגבלת זמן‪ ,‬לשם שימוש מסחרי ללא הגבלה‪ .‬אתם רשאים זכאי להקליט את החומר‬
‫המצולם‪ ,‬לערוך אותו ולשדר כל חלק ממנו במסגרת פרקי התוכנית‪ .‬אתם רשאים להקליט‬
‫את החומר המצולם‪ ,‬לערוך אותו ולשדר כל חלק ממנו במסגרת פרקי התוכנית בטלוויזיה‬
‫)לרבות בשידורים חוזרים( ומחוצה להם‪ ,‬וכן להעבירו בכל אמצעי אחר אצל המשדר בכבלים‬
‫)חב' הוט( ו‪/‬או אצל משדר אחר‪ ,‬כולל העברה שלו ו‪/‬או של חלקים שלו בכל דרך העברה‬
‫והולכה ב‪ ,VOD -‬באינטרנט‪ ,‬שימוש במדיה סלולרית‪ ,‬כולל רינגטונים‪ ,‬תמונות רקע )טפטים(‬
‫וקטעים מתוך פרקי התוכנית‪ ,‬ב‪ PPV-‬ובכל דרך שידור והעברה אחרים קיימת ו‪/‬או שיהיו‬
‫קיימים בעתיד‪ ,‬להעמיד את התוכנית לרשות הציבור‪ ,‬לבצע בפומבי ולהציג את התכנית ואת‬
‫החומר המצולם הכלול בה‪ ,‬כולו או מקצתו בכל דרך ו‪/‬או בכל אמצעי אלקטרוני ו‪/‬או אחר‬
‫קיים ו‪/‬או עתידי‪ ,‬להתיר לצדדים שלישיים לבצע שימושים אלה‪ ,‬להפיץ לשכפל‪ ,‬למכור‪,‬‬
‫להשכיר‪ ,‬להשאיל‪ ,‬לבצע פעילות מסחור של פרקי התוכנית )לרבות בדיסקים‪ ,‬קלטות וידאו‪,‬‬
‫‪ ,DVD‬מוצרי לוואי מסחריים וכיו"ב(‪ ,‬לשלב את החומר המצולם עם צלילים‪ ,‬מוזיקה ותמונות‬
‫אחרות‪ ,‬להעתיק‪ ,‬לסנכרן את החומר המצולם וכל תמונה עם קול )‪ ,(dubbing‬המצולם‪ ,‬לבצע‬
‫עיבוד של פרקי התוכנית ולהפיק מהדורות מחודשות )‪ (remake‬שלהם ולהעביר את הבעלות‬
‫בזכויות אלה ו‪/‬או את זכויות השימוש בהן‪ ,‬במלואן או מקצתן לצדדים שלישיים – כגון לחב'‬
‫הוט או לאחרים ואני מאשר‪/‬ת כי אין ולא תהיה לי כל תביעה כספית או אחרת בגין שימושים‬
‫כאמור‪.‬‬

‫תאריך‬

‫שם פרטי ומשפחה‬

‫‪\T:\CLIENTS‬קודה תקשורת\מחוברות\אישור השתתפות מצולם‪-‬בגיר‪doc.‬‬

‫חתימה‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful