BIODATA NAMA TARIKH LAHIR TEMPAT LAHIR TARIKH KEMATIAN WARGANEGARA BIDANG : ERIK HOMBURGER ERIKSON : 15 JUN 1902

: FRANKFURT, JERMAN : 12 MEI 1994 (91 TAHUN) : AMERIKA SYARIKAT : PERKEMBANGAN PSIKOLOGI

TEORI IDENTITI ERIK ERIKSON Seorang ahli psikoanalisis berasal dari Frankfurt, Jerman. Sumbangan beliau dalam bidang psikologi amat banyak dan bernilai. Beliau terkenal kerana mengembangkan kefahaman konsep krisis identiti yang berdasarkan pengalaman yang dilalui oleh beliau sendiri sejak kecil. Teori Erik Erikson lebih menarik perhatian para ahli psikologi kerana ia membawa aspek-aspek kehidupan sosial dan fungsi budaya yang mempengaruhi identiti manusia yang di anggap lebih realistik berbanding dengan teori Freud yang lebih menekankan aspek-aspek ketidaksedaran manusia. Erik Erikson berpendapat bahawa kehidupan manusia adalah melalui lapan tahap psikososial yang berkembang dari tahap ke tahap seterusnya dengan mempunyai ciri-ciri berlawanan di tahap-tahap tertentu. Pada setiap peringkat bayi, kanak-kanak, zaman bermain, sekolah, remaja, awal dewasa dan tua terdapat konflik sosial yang akan diatasi untuk perkembangan seterusnya. Yang paling jelas dari hasil kajian Erikson ialah individu merupakan individu yang dinamik dan bukan statik dan dia mempunyai identiti tersendiri. Ini jelas kelihatan di tahap pertama Erikson ialah kepercayaan berlawanan ketidakpercayaan. Erikson berpendapat darjah kepercayaan bayi bergantung kepada nilai jagaan dan pemeliharaan ibu bapa atau orang lain yang menjaganya. Jika kehendak-kehendak bayi dipenuhi seperti mendapat makanan, minum, perhatian dan kasih sayang, dia akan memperoleh harapan untuk terus hidup. Sebaliknya, jika tidak, bayi berkenaan akan tidak dapat mempercayai orang di sekitarnya dan akan menjadi pasif serta akan cuba melindungi dari persekitaran yang tidak memberangsangkan nya. Ini bercanggah dengan pendapat Jean Piaget di mana beliau berpendapat kanak-kanak pada setiap tahap mempunyai perkembangan tertentu. Teori psiko-sosial Erikson mengambil kira impak faktor-faktor luaran seperti ibu bapa dan masyarakat terhadap perkembangan personaliti dari tahap kanak-kanak hingga dewasa. Erikson mengemukakan lapan tahap secara berperingkat mengenai perkembangan ego dalam psiko-sosial manusia.

Teori Erik Erikson dan Tahap Psikososial:TAHAP Lahir hingga 1 tahun 2 hingga 3 tahun 4 hingga 5 tahun 6 hingga 11 tahun 12 hingga 19 tahun Awal 20 hingga 35 tahun 36 hingga 55 tahun Kekurangan perkembangan diri 55 tahun Ke atas Kurang kesempurnaan, ketidakpuashatian. SUMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN Dalam pendidikan dan psikologi, Erikson paling dikenali untuk model peringkat lapannya kitaran kehidupan manusia, dibangunkan dengan bantuan isterinya, Joan. Model ini mengenal pasti matlamat-matlamat tertentu, cabaran-cabaran , dan mengenai pada setiap tahap hidup. Peringkat-peringkat ini saling bergantung dalam konflik-konflik yang Perasaan mesra, perpaduan, berarah KEADAAN SOSIAL Sokongan, pemberian keperluan asas, ada kesinambungan hidup. Kekurangan sokongan, penafian, tidak konsisten Mengendalikan sendiri dan sokongan. Perlindungan yang berlebihan, kekurangan sokongan dan keyakinan Galakan, peluang sendiri, bertanya Tiada peluang, perasaan negative Kemahiran diri, pendidikan yang cukup dan produktif, menjadi model yang baik Kurang latihan, arah dan sokongan Kestabilan dalaman yang berterusan, kefahaman mendalam mengenai model seks, mendapatkan maklum balas positif. Kekeliruan tujuan, maklum balas yang kurang jelas, kurang memahami ekspektasi Meluaskan kemesraan, persefahaman, mempercayai. Kesunyian Tujuan hidup, produktiviti EKORAN PSIKOSOSIAL Mempercayai Tidak mempercayai Kebebasan Keraguan Inisiatif Perasaan bersalah Kerajinan Rendah diri Identiti Kekeliruan peranan Kemesraan Pengasingan Kebolehan menghasilkan sesuatu Terhenti Kesempurnaan hidup Putus harapan

belum selesai pada satu peringkat perkembangan pengaruh pada tahap-tahap yang akhir, sebagai pembangunan dalam salah satu satu hubungan yang boleh di percayai, di sayang oleh seorang penjaga dalam masa bayi. Erikson memperkenalkan tempoh identiti dan krisis identiti untuk menjelaskan kerumitan psikologikal dan sosial dihadapi oleh orang muda dalam mencari tempat mereka dalam satu bandar khusus, negara , dan masa. Perkembangan remaja, dengan kata lain, ialah soalan kepada jawapan yang kompleks, "siapakah saya?" dan memerlukan dorongan organisasi masing-masing, keupayaan, kepercayaan, dan sejarah ke dalam satu pandangan diri sendiri. Tumpuan ini mencerminkan Erikson sendiri sebagai pengembaraan orang muda sebelum pencarian tempatnya RUMUSAN Teori perkembangan ini telah sedikit sebanyak memberi panduan kepada guru dan juga ibu bapa tentang perkembangan yang dilalui oleh seseorang kanak-kanak dan setiap kanak-kanak adalah berbeza dari segi perkembangan kognitifnya yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti baka, persekitaran, makanan, kecerdasan dan sebagainya. Teori perkembangan ini telah sedikit sebanyak memberi panduan kepada guru dan juga ibu bapa tentang perkembangan yang lalui oleh seseorang kanak-kanak dan setiap kanak-kanak adalah berbeza dari sep perkembangan kognitifnya yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktorfaktor lain seperti baka, persekitaran, makanan dan sebagainya. sebagai seorang guru, penganalisis , dan penulis.

BAGAIMANA

TEORI-TEORI

INI

DAPAT

DIGUNAKAN

DALAM

MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI BILIK DARJAH DENGAN BERKESAN. Dalam menjadikan suatu pembelajaran dan pengajaran yang berkesan dalam sesebuah kelas, seorang pendidik haruslah memahami tingkah laku murid-muridnya. Untuk sesi

kelas yang melibatkan murid yang berumur dari enam hingga dua belas tahun, ianya lebih mencabar bagi seorang pendidik, kerana di sinilah bermulanya perkembangan seorang kanak-kanak dalam menempuhi alam kehidupan. Seorang pendidik boleh menggunakan teori Erikson sebagai alat utama dalam memastikan sesi pembelajaran dan pengajaran lebih berkesan. Di dalam teori identiti Erikson, beliau menitikberatkan perkembangan manusia bermula sejak ia lahir sehinggalah ia mati. Pada toeri lapan peringkat, pada tahap yang ke empat, iaitu dari umur enam tahun hingga sebelas tahun, murid sudah ada pendidikan asas yang cukup dan dari keadaan psiko-sosial nya mereka lebih rajin. Pada tahap ini seorang pendidik haruslah memberi banyak sokongan dan dorongan dalam apa yang dilakukan oleh murid-murid. Jika keadaan sebaliknya yang berlaku murid akan terasa asing dan rendah diri. Di dalam kelas atau bilik darjah, seorang pendidik mestilah memberi perhatian sepenuhnya kepada setiap murid supaya mereka tidak rasa tersisih, jika tidak ini akan mempengaruhi hidup mereka bila mereka mencecah alam remaja. Kesimpulan dari teori ini yang boleh dipraktikkan dalam bilik darjah ialah setiap pendidik mesti dalam erti kata lain wajib dalam memastikan setiap anak murid nya mendapat perhatian secukupnya.