You are on page 1of 8

c

TESUTUL MUSCULAR

Este alcatuit din celule specializate pentru contractie, celule care datorita formei alungite sunt
denumite i 

À cc 
c


 c cc c 
c c c
c c c

c
c
c c c

c
c
c  c

c
c
c
c
Muschiul neted
Localizare:

c c  c c


 c
 c 
c  c c
 c c 
 c
 c

c ccc c
 c
c
c 
 c 
c c c c cc c c 
c
c 
 c c c c c c 
c 
c 
c c c c c
 
c c 
c c c  c c c c c  !c c c c
 cc c c
c 
 c c c c  c c c
 c
c c c cc"c #
 cc 
 cc c c
c  c
c 
 c c 
c c
c cc c c c cc c c
c c c c c c c c cc cc
c c  c c c c  c  c  c  c 
c 
c
 
c
$ c c c c  c c c c

c c c
c c c c c
 
c
c 
c
 c c c c c c
% c
 cc c
 c cc cc c
#c
cc c

c c c c c
c c c
c  c c c c
c c
#ccc c
 c c
c 
c c
c

c
c
Morfologie

Formac 
 cc
c cc c  c&
 'c  c c ccc cc c
 cc cc
c c c 
 c cc
Dimensiuni: c(cÿ c cc c
cccccccccccccccccccccc c) c*cÿ c
c+
 c c"c cc c c",cc c"((c c c c c c c c c
c c
c
c
c
c Arhitectura tisulara:

c $ c c  c c c c c c ( c ((c c c c 
 c
 c c  c c 
 c  c c c c c c c 
c c  c
 c c 
c cc
$ c
 cc c
 cc
 c
c c  c c c c 
c c c c 
c 
 c c 
c
 cc c  c c c  c c c
c
c

 c
c
 c ccc c  cc c
 c
 cc
c c c c c  c c 
c c c c 
c c c 
c

 cc
c Yc  c c c c  c c c c  c c # c c c c

 c
 cc c
 c
 cc cc
c
c Structura matricei extracelulare
 c  cc c c  c, c*(-cc
 c cc
c, c(-c c
 c c,( c*(-cc c
 c
cc cc cccc c
c  c,-c
c . c cc
c
cc 
 c c c  c c
#c c/ cc
 c cccc cc
 c c c c
c cc c cc 

 c
c c c c cc
 c0cc1/1c 
 
 c
c c 
 c c cc c+ c
 c222c
c  c c  c c cc
 c222c c 
c
 c2c
cÀ1c

 c
c c c c c  c c c c 
c c 
c c c c
 c
 c  c c cc c c c  c  cc
c c
c c c  c  c aasec  c c nerai aegetatiaec  c 
 c
 c c  c 
c  c c c  c c c  c c
  cc c c c
c
 cc cc c c  cc  c 
 c
 c c c  c  c 
# c c c 
 
c 

c c c
c c  c c c  c c c c c+
c 3c %# c c  c ((c c
c c c c' 
c &c 
 cc c/cYccÀ
 c c
c
cc  cc c  c&
 4c
c c
c
c Structura si ultrastructura celulei musculare netede

$c c c c


Nucleucc ccc ccc c
c c
 c c c c c c c c c c  !c c  cccccccccccc

 c c cc
c
ccc c 
cc cc
c
c
Membranac sarcolema c c c 

 c
c c c c  c
c c
c
 c c c
c
c c c c cc
c c cc5c
c c  c c c c 
 c c  c


 c 
c
 c cc#
 c  c
cc
c%
cc
cc 
c  c c c  c c 6( c 
 c ( c cc

 c c
 cc c  c cc, c
cc c

ccc cc c c c c c c
c c c
c c c
cc
c cc c
 c c c ccc6(-c
c c  c c 

c  c c %7c c Yc À
 c 86)c 866 c c 
 c
c

 c%7c c c c c cc
c cc c  c
c
c/ c c
c
 c c  c 


c c c  c c c  cc c c
(( c)((c c
c c 
 c c  c  c c cc
iochimic:c c  c c 
c 
 c c c c c c  c c 
 c c
 c c c /9Àc c c c 
 c  c c c c c 
 c
 c  c
Ariile dense reprezinta locuri de atasare pentru filamentele subtiri de actina, ancorandu-le de
membrane plasmaticac c  c c .c c
 c c c c c c c c c
 c
c c
c
:
 c  cc c cc
c #
c c 
 c 1/Àc  c 
 c c  c c c  c
c c  c c  c 

! c c


c c

 c c 
 c c 
c  c  c 
c 
c c
 c
 c c  c  cc
c #
c  c c c  c c 
c c c 
 c  !c
 c
c  c 
 c 

c c c
c 
 c c c
 c cc
 c
c 
 c 
 c  c c 
c c c c #c
  cc
c!c
c c
 c c
c cc
c
Citoplasma: 
 c c
c
 c c

c c cc
 c
 cc c

c  c  c c c c 
 c
 c  c   c c reticulul
sarcoplasmic si de aparatul contractil 
c cc 
  ccc
c
; c
 ccc 

c,-cc
 c c 
c

c c
 c
1
c+.+ccc 

c
2 cc c 
 cc c
c
c
Reticulul sarcoplasmic c 
c c  c 

c c %7c c c 
 c c c c c
 c  c
c2c c+ c
 c

c c c%7cc c c,c<c( c
c2c c
 c

c c%7cc
 c c c( 6c
c2c
 c c c
c c%7cc cc  c
 c ccc

c

 c

c c%7c c c c( 6c c( *c
c
Aparatul contractil :
c
†c Corpii densicc
 c c c c c cc c c c c
  c cleiozomicYÀ
 c86(86c
ME: .ccc c
 c 


 c c 

cc
c
 c
/c
 c c c c c c c c c
 c c  c c c c 
c
 c
 c
iochimic: c cc
c
 c c cc c Ê× c 
3 c86*c c

 c 
 c c c 7c c  c c c c i c c  c c
 c c  c cccc
Leiozomii reprezinta formatiuni citoplasmatice de ancorare a filamentelor de actina.

†c Miofilamentele: de actina si miozina


c
c $  cc c cc 
 c
cc c cc
c c c
 c* c= cc cc
c c cc c cc cc
 
c nu exista troponina
c   ×c
c
 c

 c5cc2c
c  c c
 c

 c%c
5 c cc  cc c cc
c cc c c c
c cc c c c
c cc cc c c c
c
c $  c
 cc c 
 cc 
 c
cc c cc
c 
 c cc, c c ccc cc
c c c(( c cc
c c c cc cc
c    i 
  
c    
c 
   
c  c c 
c c c c c c c c c c c c 
 c %c
 c c/5À c c c
c  c c/5Àc c c c
c c c
cc/5À c c c c
c
% c c 
c c c c cc cc
+
 cc  c
 "c  ccc cc c"c
+
 cc  c
 "c  ccc c c c"=c"cc",c
c
/# c  
ccc# c
c
 cc cc
 cc
 c 
 c
2c c c  cc
 c
 cc cc# c  
c
 c
c
c
/ c c
 cc  c c c c
 c
c  c  c cc  cc c c !cc
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cc cc  cc c c c
c 
 c c

 c c

Histofiziologia muschiului neted

p
 
 i 
 
-este reprezntat de interactiunea filamentelor de actina si miozina prin intermediul puntilor
transaersal
$  c cc c cccc c c cc  cc c cc
/ c  c cc c cccc c
c c  c c cc
% c  c c  
c cc  c c  c c 
c c 

c
cc c c c c c#c c c
 c
  c
 c
cc c 
c c 
c c c ccc
c
2c 
 c  c 
 c 

c c %7c c c ( 6c c ( *c c . c c c

 c c
 c%
 c c)cc c cc%cc ccc
c
 c cc
 cc
c %
 c c 
 c c > c c 
c Y%?c c

 c c
 c  c
 c 

 c c
 c c 
c c  c
 c /5Àc c c 
c c c /5À c 
 c  c . c c


c c
 c 
 cc c
 c
c %
 c c 
 c c 


 c c  
c c c c
 c


 c 


 c c  c c c  c c 
c c 
 c
  c c /5À c c 
 c c c c c /5À c c  c  c
 c
 c
@ c  c c 
c 
c c  c c 
 c c c 
 c c c c c
/9Àc c

c
 cc

 c

c cc
c
c

 

 
 
c
c c c
 c c c cc c
cc c c 
c
c c c c c 
 c c /5À c c c 
 c  c c
 c 
cc c cc/5À c c
c c c cc c
 c c c c
 c cc cc c c
c c Ac c c  c 
c  c 
c  c c 
c c
  c
c c 
cBc
c cc c
 c c
 c c c 

cc
c c#c
c  
c cc c cc c ccc
 c
c cc
c
c
c
c %
c c
 c c 
c cc c c 
c c c c c
 c  c
c 
 
c
c 

cc
c 
 c
c
5 c c  c c c  c  c 
 cc 
 !c c c
 c Yc 
 c c  c  

c / c
c  c c c c  
c
 cc c cc c cc c c c c c c
cc c
c $ c c  c c c #
c c c  c c c #
c  c
/ c#
cc 
 c c
c
c
Etapelecdesfasurarii procesului de contractie sunt:c
c
c  c cc  c
 c  
cc
c c c c


c/cc%cc  c
 cc
cc
c c c c/Àcc1Àc  c c
c  c cc
c c cc#
 c

c c%7c
c 
c c c
c c c%cc c+ c cc
 c cc c
c  c%cc+ c
c 
 c
 ccc 
c
c  c c c
c 
c c cc% 7c
 c%7cc c
c 
 c c%7cc c+ c c 
c%7cc

cc+ c
c 
 c c
 ccc 
cc
c
%  c
 c%7c c c  c cc+ c/ c c c c2Àc
c
c c

 c %c c À2Àc 
 c 

 ),c 
 c  c 2À

c

 cc@/%c  
c2Àc c c 
c c c c%7cc+ cc%7c c
c

c@/1c  c cÀ?%c
 c>c%c
c
%
c c c c ccc 
 c cc c c  c
 c%7c
+ c c c  c
 c c cc cc
c c%7c
 c

  cc
c cc
c
c
c
c
c %  c 
 cc 
c c
c
c Mm. netezi unitaric  c c c c c c 
c c c c
 > c c
cc
c c/c  c#
cc cc cÀ/cc
c
c  c c 
c  c 
c  c c c c !c c
 c 
cc c  c c c(( ((c c%
 c 
c c
c Mm. netezi multiunitaric c c c c 
 
c c c c 
c c
$ c c c
c  c/c c#
ccccc
c
 c
$ c c c c c
c  c 
c !cc c c 
c
c c c c c( cc
c Mm. netezi intermediaric  c  c  c  c c c c 
c c
 c
 c c#
ccc
c  c 
c c cc c c c
 !cc c c 
cc c  c c (( c
c
c
c
c
Histogeneza

% c  c  c cc  c c 


cc c
 cc c

 !cc
majoritatea din mezoderm (m. aisceral, m. aascular)
-din ectoderm ( ectomezenchim)- mm irisului, mm ciliari
/
 c 
 c c  c c c c ( cc 
 c c  c  
cc
c cc8 c
$ c c c  cc
 cc c1cc c cc
c
c Fenotipuri ale celulelor musculare netede adulte:

c

 

  
  
 c / c c c c c 
c c

 c cc 
c c c 
c% cc c 
c c 
c

 c c  cc c c c c c c@ c cc cc
 c c c c c 
c c  c c  c c c c

 c22c2c c c cc c c  c
c
c

  
 c.c c c 
c 
 c c  cÀ@1$c
c c
cc c c  c
 c c c

 c
c
c / c 
c 
c c
 c c  c c c  c c / c c c
 

c 
 cc 
c  c  cc c  c  c 
c 
 c @ c
 c c c 
c c  c
 c  c caterosclerozeic
c 2 c c
c
 c c
c c 
 c c c c  c
 c c  c cc 
 c c cc/ c
c c 
c
c c
 cc
c  c c c c c  cÀ@1$ccc 
c 
c cc
 c@c c
 cÀ@1$cc  c c 
c c c c/ c c
 c c  c À@1$c c 
 c c  c c c c %
 c À@1$c c
c cc c c c c
c c 
cc c
 cc c 
c% c 
c
 cc c c c c c c  c c  c c c 
cYc

 c  c c c c c c  c  
c c c  
c c Y@Yc &c

 
 'c /c Y@Yc c  c c  c c  c c 
 c c c c c
 c 
 c c c 
c @  c c %7c c
 c c c c c
 c c c  c c c 
c
c %
 c 
 
 c
c cc
c c c  c
c c 
c
c c
 c c
c 5 c 
 
 c c c
c
c
Tumorile fibromatoase, fibroameleccc cc  c
c
 c c  cc c
  cc c
c
c
c c
c c
c