P. 1
PSV3109

PSV3109

Ratings:
(0)
|Views: 97|Likes:
Published by Naque DeHerzegovina

More info:

Published by: Naque DeHerzegovina on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2013

pdf

text

original

PSV3109 : multimedia kreatif dalam PSV

Peranan Seni Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

PSV 3109 MULTIMEDIA KREATIF DALAM PSV
Pengenalan: Merupakan satu teknologi yg boleh mengintergrasikan pelbagai media untuk membentuk satu aplikasi yang lengkap. Perkataan Multimedia membawa maksud berkomunikasi dalam cara yang berbeza. Perkataan multimeddia berdasarkan dua perkataan utama iaitu multi dan media/medium

pelbagai iaitu menandakan terdapat lebih daripada satu media yang wujud di dalam sesuatu aplikasi. MEDIA merujuk kepada alat atau perantara untuk menyampaikan atau mempersembahkan sesuatu maklumat seperti teks. . Secara amnya multimedia merupakan komunikasi lebih daripada satu cara. video dan animasi.multimedia MULTI bermaksud banyak. audio. grafik.

video dan grafik yang dihasilkan oleh teknologi berasaskan komputer. gambar bergerak. animasi. menyunting. . melaras bunyi. muzik. grafik. suara.multimedia Definisi MULTIMEDIA Jacquetta Megarry (1990) Multimedia ialah hipermedia yang berkeupayaan hiperteks iaitu penekanan diberi kepada cara-cara menggabung. teks. teks dan perisian komputer dengan penggunaan tetikus Waterworth (1992) Multimedia ialah pesepaduan bunyi.

Ia juga ialah satu kumpulan ahliteknologi merekacipta sesuatu untuk menarik perhatian dan memuaskan hati mereka sesama sendiri. audio dsbnya. . grafik. menyimpan. bunyi . hiperteks dan video yg digunakan selaras dgn teknologi komputer. Gayeski (1993) Multimedia sbg satu kumpulan media berasaskan komputer dan sistem komunikasi yg berperanan untk membina. menghantar. dan menerima informasi berasaskan teks.grafik.multimedia Rosenberg (1993) Multimedia sbg gabungan imej statik.

video animasi dan suara dalam persekitaran digital. imej. pembesar suara. di samping mempunyai keupayaan interaktiviti bg membolehkan pengguna mencapai maklumat keperluannya tanpa mengikut urutan. kad audio dan beberapa perisian yg menggunakan cakera padat. grafik. . Halimah Badioze Zaman Multimedia sbg kesepaduan di antara pelbagai media: teks. numerik. perakam suara.multimedia Ron White (1996) Multimedia sebagai paparan maklumat yg boleh berkomunikasi dgn bantuan beberapa alat tambahan khasnya dalam komputer seperti pemacu cekera padat.

video dan interaktiviti) . audio. animasi dan video) Wikipedia Multimedia ialah penggunaan beberapa media yang berbeza untuk menyampaikan maklumat (teks. grafik dan media dinamik seperti audio. animasi.multimedia ISO 14915 (2001) Antaramuka pengguna yg mengintegrasikan dan menyeragamkan media (media statik spt teks. grafik.

kekreatifan manakala kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta. baru dan asli.kreatif ‡ Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu creare yang membawa maksud membuat . (2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan (kebolehan) mencipta daya kreatif. Manakala daripada perkataan Greek pula creare bermaksud memenuhi . ‡ Kesimpulannya kreativiti adalah kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif. Ada juga pendapat yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Kamus Dewan. menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. .

pendidikan seni visual ‡ Seni visual adalah satu bentuk seni yang menumpukan kepada hasil penciptaan yang berbentuk visual seperti lukisan. . fotografi. grafik dan filem. Hasil/karya itu adalah bersumberkan daya fikiran dan kesenian yang mutlak dalam minda seseorang dan seterusnya diterjemahkan kepada objek yang nyata serta boleh dilihat seperti gambar. jadi definisi seni tidak terhad. arca. ‡ Dengan kata lain seni visual adalah sesuatu hasil/ciptaan yang boleh dinampak melalui penglihatan mata. model dan sebagainya. Kebanyakan disiplin kesenian seperti seni persembahan. bahasa dan masakan melibatkan aspek seni visual dan lain-lain seni.

seni tari dan seni mempertahankan diri. seni sastera. . PSV bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat. memperkembangkan keperibadian. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain.pendidikan seni visual Seni Visual menjurus kepada seni tampak dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik.

memindah. Secara tepat dan mudah: penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah.merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Ruang lingkup tajuknya sangat luas: berkenaan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. . memproses. menyimpan. melihat.Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communication Technology) ICT . melindungi.

‡ Komponen tersebut adalah Teknologi.maklumat.Komponen Teknologi Maklumat ‡ Teknologi Maklumat boleh dipecah kepada komponen atau bahagian untuk memudahkan kajian dalam bidang ini.manusia). ‡ Selain daripada itu terdapat juga tafsiran di mana komponen utama teknologi maklumat ialah komputer(perisian. rangkaian komunikasi dan tahu-guna(know-how). Organisasi dan Pengguna. ‡ Ia boleh digambarkan seperti berikut: .tatacara.

papan kekunci (keyboard). Netscape Navigator. Perisian dan Sistem Telekomunikasi yang digunakan di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. ingatan (RAM). ‡ Perkakasan komputer seperti unit pemproses pusat (CPU). . UNIX. cakera keras (HDD). Safari dan Internet Explorer) memainkan peranan besar dalam teknologi maklumat. Ini kerana ia merupakan perisian yang paling banyak digunakan oleh pengguna komputer setiap hari. tetikus (mouse) dan sebagainya amat penting dalam proses kemasukan. pemprosesan dan penyimpanan maklumat. ‡ Perisian komputer seperti sistem operasi (OS) yang popular termasuk Linux.Teknologi ‡ Teknologi merujuk kepada Perkakasan. Mac OS dan Windows dan aplikasi produktiviti pejabat seperti OpenOffice atau Microsoft Office serta perisian Internet seperti pelayar web (Mozilla.

. Pengguna juga perlu menandatangani satu perjanjian untuk membolehkan mereka melihat kod sumber tersebut.Teknologi Dari segi komersial dan pembangunan sistem. perisian komputer boleh dibahagian kepada dua iaitu: ‡ Perisian Bebas / Sumber Terbuka . Namun begitu . pengguna komersial dan pihak kerajaan boleh 'melihat' kod sumber perisian Miscrosoft. menyunting atau mengubah kod sumber tersebut. lesen menggunakan perisian perlu dibeli manakala kod sumber tidak diberikan seperti Microsoft Windows dan Miscrosoft Office. Dengan konsep ini. FreeBSD. pengguna tidak dibenarkan untuk mengguna.Secara amnya. syarikat Microsoft telah melancarkan kempen yang dipanggil kongsi sumber (share source). ‡ Perisian Komersial / Sumber Tertutup Secara amnya. Namun begitu. dan OpenOffice. boleh didapati secara PERCUMA atau dibeli berserta kod sumber seperti Linux. untuk mengimbang kebangkitan penggunaan perisian sumber terbuka.

Bluetooth. Gelombang Mikro. X. SMS.Teknologi Sistem Telekomunikasi merupakan komponen yang amat penting selepas perkakasan dan perisian. Radio dan Satelit .ATM. OSI dan SNA.25. Gentian Optik. 3G. dsb ‡ Teknologi Media Penghantaran .Wayar tembaga. satelit. MMS. Ia merupakan rangkaian dan jambatan yang menyambungkan semua sistem komputer dan sistem telekomunikasi di seluruh dunia seperti Internet.TCP/IP. Ia merupakan kombinasi beberapa teknologi seperti: ‡ Protokol / Senibina Telekomunikasi . Frame Relay. dsb ‡ Teknologi Telekomunikasi/ Rangkaian . dan sistem telefon.

taktikal dan strategik dimana setiap peringkat memerlukan sistem yang berbeza seperti rajah dibawah. Ia mungkin boleh dilihat dari sudut pentadbiran organisasi yang membahagikan organisasi kepada tiga bahagian iaitu peringkat operasi.Organisasi ‡ Merupakan tempat dimana teknologi maklumat digunakan. . ia mempengaruhi pengurusan dan pemprosesan maklumat tersebut.

pengurus teknologi maklumat. ‡ Pengguna teknologi maklumat: Pengguna sistem yang tidak mentadbir sistem tersebut seperti kerani. juru analisa sistem . pengurus. dsb . jururuwang. pengaturcara program .Pengguna Merupakan pengguna teknologi maklumat yang boleh dipecahkan kepada pengguna yang mengguna dan pengguna yang mentadbir maklumat tersebut. dsb ‡ Pentadbir teknologi maklumat: Juruteknik komputer.

dan meliputi banyak bidang. dengan istilah ini lebih dapat dikenal. Ahli-ahi profesional melakukan berbagai-bagai tugas yang berbeza-beza dari pemasangan perisian penggunaan sehingga perekaan bentuk rangkaian komputer dan pangkalan data maklumat. istilah teknologi maklumat telah diperluas untuk merangkumi banyak aspek pengkomputan dan teknologi. Sebilangan tugas yang dilakukan oleh mereka adalah seperti yang berikut: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pengurusan data Pengurusan sistem Perangkaian komputer Perekaan bentuk perisian Perekaan bentuk sistem pangkalan data Sistem maklumat pengurusan (MIS) . Payung teknologi maklumat adalah amat besar. berbanding dengan dahulu.Teknologi maklumat pada hari ini Pada hari ini.

kecekapan dan keberkesanan sesuatu sistem pengurusan. . Fungsi dan peranan ICT di dalam pendidikan adalah sebagai suatu alat pengajaran dan pembelajaran.Konsep ICT dalam pendidikan dari kaca mata KPM merangkumi 3 polisi utama: ICT untuk semua pelajar. bermaksud bahawa ICT digunakan sebagai sesuatu yang boleh mengurangkan jurang digital antara sekolah. Menggunakan ICT untuk meningkatkan produktiviti. sebagai sebahagian daripada subjek tersebut. dan sebagai sesuatu subjek tersendiri.

Apakah peranan seni dalam ICT ? .

Jamalludin Harun. Zaidatun Tasir (2006) . ‡ Meningkatkan keberkesanan proses komunikasi dan penyaluran idea atau mesej. ‡ Memudahkan proses komunikasi dan penyaluran idea atau mesej dilaksanakan.‡ Menarik perhatian dan seterusnya mengekalkan tumpuan pengguna.

Bagaimana ia dilaksanakan ? .

unsur seni ASAS SENI REKA prinsip rekaan .

Unsur Seni warna ruang titik jalinan bentuk garisan .

Prinsip Rekaan keseimbangan penegasan Kadar banding konsistensi Prinsip Rekaan kesatuan kontra pengulangan rentak .

Setiap langkah hasil kerja mestilah dirujuk kepada pensyarah. . Elemen teks boleh dihasilkan dalam bentuk sajak. Saiz hasil kerja ialah A3 dan dibingkaikan. pantun. puisi.Hasilkan satu poster yang bertemakan penantian. kata-kata dan yang berkaitan. Tempoh 3 minggu dari tarikh pemberitahuan. Hasil kerja ini perlu menitikberatkan teks dan elemenelemen grafik. Latar belakang poster diambil daripada suasana stesen keretapi kuala lipis.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Kira Yamato 92 liked this
Khairil Ishak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->