Jadual Kelas : PISMP RBT2 Ambilan Jan 2010

16:30 17:30 17:30 18:30

Masa Hari
Isnin

07:45 08:45

08:45 09:45

10:15 11:15

11:15 12:15

12:15 13:15

14:30 15:30

15:30 16:30
RBT3106 FAJ

WAJ3110 EDU3104 RBT3106 RBT3106 RBT3106 RBT3106 Penyelaras R R NAI FAJ FAJ FAJ FAJ G PJM3106 CII3

Selasa

PJM3106 RBT3105 RBT3105 RBT3105 EDU3104 EDU3104 R R CII3 WMH WMH WMH NAI NAI LPS ULDP LPS ULDP

Rabu

WAJ3110 WAJ3110 EDU3104 EDU3104 Penyelaras Penyelaras R NAI NAI G G

R

Khamis

BMM3101 WAJ3106 PJM3106 PJM3106 BMM3101 BMM3101 R R ROG RAI CII3 CII3 ROG ROG BMM3101 BMM3101 WAJ3106 WAJ3106 PJM3106 RBT3105 R R ROG ROG RAI RAI CII3 WMH RBT3105 WMH

Jumaat

Analisa
Bil Kod Mata Pelajaran Pensyarah Resos/ Tempat Jam
5 5 5 5 5 3 Pengajian Sukatan ROG Rosli Bin Ab. 1 BMM3101 Pelajaran BM Sekolah Ghani JPM Rendah Pengurusan Bilik Darjah & NAI Nik Azleena Bt. 2 EDU3104 Tingkah Laku Nik Ismail JIP CII3 Che Ishak Bin 3 PJM3106 Anatomi & Fisiologi Ismail JPJK Kaedah Mengajar WMH Wan Md. Hatta 4 RBT3105 Kemahiran Hidup Sekolah Bin Wan Ahmad JKH Rendah FAJ Fauziah Bt. Hj. 5 RBT3106 Reka Bentuk Pakaian Jamil JKH RAI Ramli Bin Ismail 6 WAJ3106 Hubungan Etnik JKS

Panduan / Catatan/ Aktiviti
1. Waktu kosong hendaklah digunakan sebagai Waktu Belajar Sendiri (WBS) .

Jumlah Masa : 28

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful