A Accented Edges Kiemelt kontúr Actions palette M veletek paletta Actual Pixels Valós méret Add / Remove Layer

Mask Réteg maszk készítés/törlés Add Anchor Point Új csomópont Add Noise Zaj Adjust Képkorrekció Adjustment Layer Korrekciós réteg Adjustment Options Korrekció beállítás Airbrush Szórópisztoly Aligned Rendezett All Teljes Alpha channel Alfa csatorna Anchor point Csomópont Angled Strokes Mázolmány Anti-alias Finomítás Apply Image Összetett kép Arrange Rendezés Arrange Icons Ikonok rendezése B Background Color Háttérszín Background Háttér Bas Relief Relief Batch Köteg Behind Mögé Bicubic Kett s köbös Bilinear Kett s lineáris Bitmap Vonalas kép Black generation Fekete kivonat Bleed Kifutó Blending Összhatás Blur Életlenítés Blur more Er sebb életlenítés Border Határvonal, Keret Brightness Fényer Brush Ecset Brush Strokes Ecsetvonások Brushes palette Ecsettár Burn Sötétít C Calculations Számítások Calibration Bar Kalibrációs csík

Canvas size Keret méret Caption Képaláírás Cascade Lépcs zetes elrendezés Chalk & Charcoal Kréta és szén Channels palette Csatornák paletta Charcoal Faszén Chrome Króm Clear Törlés Clear Guides Segédvonalak törlése Clipboard Vágólap Clipping Path Vágógörbe Clone Másolat Close Bezárás Close All Mindent bezár Clouds Felh k CMYK Color CMYK kép CMYK preview CMYK nézet Color Szín Color Balance Színegyensúly Color Burn Sötét szín Color Dodge Világos szín Color Halftone Színes raszter Color palette Színek paletta Color Picker Színválasztó Color Range Színtartomány Color Settings Színbeállítások Color Table Színpaletta Colored Pencil Színes ceruza Constrained Aspect Ratio Méretarány tartás Conté Crayon Kréta Contract Sz kítés Contrast Kontraszt Convert Anchor Point Csomópont átalakító / Sarok Copy Másolás Copy Merged Egyesített másolás Craquelure Vakolat Crop Vágás Crop marks Vágójelek Crosshatch Keresztvonások Crystallize Kristály Curves Gradációs Görbék Custom Egyedi Cut Kivágás Cutout Papírkivávás D .

Dark Strokes Sötét tónusok Darken Sötétítés Define Brush Ecset készítés Define Pattern Mintavétel Defringer Beleolvasztás De-Interlace De-Interlace Delete Anchor Point Csomópont törl Delete Layer Réteg törlés Desaturate Színtelenítés Despeckle Rácstalanítás Difference Különbség Difference Clouds Negatív Felh k Diffuse Szórt Diffuse Glow Szórt ragyogás Diffusion Dither Szórt árnyalás Digimarc Digimarc Direct Selection Közvetlen kijelöl Direction Point Iránypont Displace Fénytörés Display & Cursors Megjelenítés és mutató Dissolve Szórt Distort Torzítás Dither Árnyalás Dodge Világosító Dot Gain Pontterülés Dry Brush Száraz ecset Duotone Duplex kép Duplicate Másolat Duplicate Layer Réteg másolat Dust & Scratches Por és karc E Edit Szerkesztés Edition Kiadás Elliptical Marquee Ovális kiválasztó Ember Watermarc Vízjel írás Emboss Dombor Enable / Disable Layer Mask Rétegmaszkkal / -nélkül Equalize Kiegyenlítés Eraser Radír Varázsradír Exclusion Kivétel Exit Kilépés Expand B vítés Export Kivitel Extrude Kiemelés Eyedropper Pipetta .

F Facet Foltok Fade Átt nés Fade (festés) Fogyás Feather Lágy perem File (menu) Állomány File Info Képinformációk Fill Kitöltés Film Grain Film szemcsészet Filter Sz r Find Edges Lágy kontúr Finger Painting Ujjal festés Fit on Screen Képerny nyi méret Flatness Illeszkedés Flatten Image Rétegek összeolvasztása Flip Horizontal / Vertical Függ leges / Vízszintes tükrözés Foreground Color Fest szín Fragment Szellemkép Free Transform Szabad átalakítás Fresco Freskó F Facet Foltok Fade Átt nés Fade (festés) Fogyás Feather Lágy perem File (menu) Állomány File Info Képinformációk Fill Kitöltés Film Grain Film szemcsészet Filter Sz r Find Edges Lágy kontúr Finger Painting Ujjal festés Fit on Screen Képerny nyi méret Flatness Illeszkedés Flatten Image Rétegek összeolvasztása Flip Horizontal / Vertical Függ leges / Vízszintes tükrözés Foreground Color Fest szín Fragment Szellemkép Free Transform Szabad átalakítás Fresco Freskó F Facet Foltok Fade Átt nés .

Fade (festés) Fogyás Feather Lágy perem File (menu) Állomány File Info Képinformációk Fill Kitöltés Film Grain Film szemcsészet Filter Sz r Find Edges Lágy kontúr Finger Painting Ujjal festés Fit on Screen Képerny nyi méret Flatness Illeszkedés Flatten Image Rétegek összeolvasztása Flip Horizontal / Vertical Függ leges / Vízszintes tükrözés Foreground Color Fest szín Fragment Szellemkép Free Transform Szabad átalakítás Fresco Freskó G Gamma Gamma Gamut Warning Színbontási korlát Gassian Blur Gauss életlenítés General Általános Glass Üveg Glowing Edges Neon perem Gradient Színátmenet Grain Szemcsészettség Graphic Pen Tollrajz Grayscale Szürkeárnyalatos kép Group With Previous Csoport Grow Növelés Guides & Grid Segédvonalak és rács H Halftone Pattern Kontaktrács Hand Kéz Hard Light Er s fény Hide / Show Edges Látható / Nem látható perem Hide / Show Grid Látható / Nem látható rács Hide / Show Guides Látható / Nem látható segédvonalak Hide / Show Paths Látható / Nem látható görbék Hide / Show Rulers Látható / Nem látható vonalzók High Pass Élkiemelés Highlights Csúcsfény Histogram Hisztogram HSB (color) HSB .

Hue Színezet I Image Kép Image size Kép méret Import Behozatal Incs üvelyk Indexed Color Színpalettás kép Info Palette Info paletta Ink Outlines Toll kontúr Input Bemenet Interpolation Közelítés Inverse Fordított Invert Negatív J K L Lab Color Lab kép Lasso Lasszó Last Filter Utolsó sz r Layer Réteg Layer Options Réteg beállítás Layer Via Copy Rétegre másolás Layer Via Cut Rétegre kivágás Layers Palette Rétegek (paletta) Lens Flare Lencse fényfolt Levels Szintbeállítás Lighten Világosítás Lighting Effects Megvilágítások Line Vonal Linear Lineáris Load Betöltés Load / Save Selection Kiválasztás betöltése / mentése Lock Guides Segédvonalak rögzítése Low-key (image) Sötét tónusú Luminosity Fényer M Magic Eraser Varázsradír Magic Wand Varázspálca Marquee Kiválasztó Matting Belesimítás Median Átlagolás Memory & Image Cache Memóriakezelés Merge Egyesített .

Merge Down Új réteg egyesítése Merge Layers Rétegek egyesítése Merge visible Láthatók egyesítése Mezzotint Mezzo Midtones Középtonus Mode Mód Mode Change Mód váltás Modify Módosítás Monitor Setup Monitor beállítás Mosaic Mozaik Mosaic Tiles Mozaik minta Motion Blur Bemozdítás Move Mozgató Multichannel Többcsatornás kép Multiply Szendcspozotív N Navigator palette Navigátor paletta Nearest Neighbour Átlagoló Neon Glow Neonfény New Új New Layer Új réteg New View Új nézet Noise Zaj Non-Aligned Nem rendezett None Semmi Note Paper Karbonpapír NTSC Colors NTSC Színek Numeric Numerikus pple Vízfelszín ltolás Áttetsz ség egnyítás Megnyítás mint alette Beállítások (paletta) gyéb Kimenet Átfedés re P O N T O S I D p Oldalbeállítás ket Festékvödör bs Foltfestés 0 .

gGadgets powered by o Google o g l e .nife Fest kés eillesztés Beleillesztés Folttechnika tte Görbék paletta ther Árnyalás mintával l Ceruza ve Perspektíva y Fénymásolat a ölcsér xel Mozaik ehelyezés Gipsz rap Fólia Scratch Disks B vítmények és lemezkezelés Pointillista rdinates Polár koordináták Lasso Sokszög lasszó ges Kontúrfestés Keményítés es Preferenciák Megtartása Nyomás Néz kép yomtatás Nyomtatási méret Onks Setup Nyomdafesték beállítás Kiadó isztázás re Gyors maszk 7 : 1 3 F O R D Í T Ó sk re Radiális ur Körkörös bemozdítás ermark Vízjel olvasás on Marks Illeszt jel (ek) lack matte Fekete kivétel Eredményezés (Alkotás) Csere /cseréje h t t p : / / f u s i o n . c o m / i g / a d .

Color Színcsere Újraméretezés ls Eredeti eszközök on Szövet Vissza az eredetit or RGB kép Fodrozás Forgatás nvas Keret forgatás(rajzvászon) stels Pasztel kréta nd Gumivonal amp Pecsét re erged Egyesített minta Desaturate Élénkítés / színvisszavétel Telítettség entés opy Másolat mentése Mentés mint es Mentési beállítások éretezés Szendvicsnegatív page setup) Rács Kiválasztás Color Szelektív színkorrekció üldés n Setup Szíbontás beállítás n Tables Színbontó táblázatok Mélyárnyék Élesség dges Kontúrélesség More Er sebb élesség elés Hasonló w Marquee Egy sor kiválasztó Rajz öntés súszka r Szelektív életlenítés Simítás Maszatoló tick Maszatoló rid Rácsra ugrás uides Segédvonalra ugrás d ? s y n d = o p e n & s o u r c e = g g y p & m o d u l e u r l = h t t p : / / w w w . g o o .

Lágy fény Szolarizáció Fröcskölt Gömb nnels Csatornákra bontás Szivacs Spongya trokes Elkent tónusok lass Ólomüveg tencil r Üzen sáv Körvonal Stilizált ssure Tábla nyomás r Átvev Filctoll palette Színtár re ged Snapshot Egyesített pillanatkép pshot Pillanatkép Felület ill Felület betöltés r Felület Határérték ls Bélyegkép ik elrendezés pkák T rés szköztár es Rongyos limit Teljes fedettség ntour Éles kontúr Funktions Árnyalatvisszaadás m Alakítás ncy & Gamut Átlátszóság és színbontási korlát töltés rvény et k Bet maszk re g l e . x m l nting Alapozó do Mégsem / Mégis h t t p . c o m / i g / m o d u l e s / t r a n s l a t e m y p a g e .

c o m / i g / a d d ? s y n d = o p e n & s o u r c e = g g y . g o o g l e .Csoport szétbontás ulers Mértékegység és vonalzók Mask Életlen maszk re s Variációk Video ézet re per Merített papír or Akvarell ullám s Vizes perem zélfuvás Ablak re Cikk-cakk Nagyító Nagyítás Kicsinyítés re : / / f u s i o n .

c o m / i g / m o d u l e s / t r a .p & m o d u l e u r l = h t t p : / / w w w . g o o g l e .

x m l S C R I P T B L O K K B A N A P T Á R Ó R A H Á T T É .n s l a t e m y p a g e .

hu címoldalára ‡ Lap tetejére ‡ Oldaltérkép ‡ Hirdess oldalainkon! Powered by lapunk.R K É P P E L oshop-kepszerkeszte.Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen! .hu .lapunk.