You are on page 1of 1

PAUTA DE TREBALL MITSUBISHI xxx

Després de comprovar que la màquina funciona( fent la interconexión del evaporador i


el condensador) , el seguent pas es fer la “prueva de vacío” , amb una bomba de
“vacío”.
Fem servir el gas R-407 amb un manómetre de fins a 35 bars. El pont del manómetre
conté tres cables: -El cable vermell es per a boquilla de alta pressió-
-El cable Blau, va fins a la boquilla de baixa pressió.
- La vàlvula de apertura uneix el punt central, amb l’altre cable.

(es per suposat, que el manómetre, sempre mesura el que ens indica la manguera)
El seguent pas, es posar la manguera groga a la màquina, amb el aparell (off)
-La manguera blava (baixa p.), es conecta a la toma de la màquina.
Sobretot, hem de comprovar la data de caducitat del oli que hi ha dins de la màquina
(normalment la persona que omple la màquina, posa la data), i després hem de netejar la
bomba del buit.
-El oli de la màquina ha d’estar a la meitat del seu nivell màxim, (si l’oli es massa groc,
vol dir que ha agafat humitat)
Si tot va bé, i no hi han fugues, podem seguir amb el montatge de la màquina.

PASOS A SEGUIR ( primer trimestre)

Interconexió del evaporador amb el condensador, mitjançant tubs de coure, ben soldats
amb gas butano i oxigen, amb el seu corresponent aillant. (el problema es, quant al fer la
“prueva de vació, la soldadura ens doni problemas, i pugui ocasionar fugues).

El seguent pas es fer la “prueva de fugas” mitjançant nitrogen:

-Si la prova es OK, es fa la prova del buit.


-Si la prova es fallida, s’han de fer una proba de fugas amb aigua i sabó.

(segón trimestre) PLAN B

El plan B, es deu a que va petar ¿el cuadro de mandos?


La questió, es que ara hem de desfer-nos de el cuadro de mandos, i en el seu lloc
instalar un termostato. Ala!!