You are on page 1of 3

Sekolah Menengah Sri KDU®

Panitia Geografi Menengah Bawah


Lembaran Kerja 2011
_________________________________________________________________________________________

Tarikh : _____________________ Kelas : __________________ Subjek :: Geografi No : 1


Topik : Bab 6 :Sumber-sumber utama
Bab 7 :Taburan pelbagai Sumber
Aras 1 ( Isikan tempat kosong)
1 Senaraikan contoh-contoh sumber yang boleh diperbaharui dan tidak boleh
diperbaharui

- Kuprum - Petroleum - Tanih


- Air - Arang batu - Suria

- Pasir - Hutan

Sumber yang boleh Sumber yang tidak boleh


diperbaharui diperbaharui
a) a)
b) b)
c) c)
d) d)

2 Nyatakan empat jenis sumber tenaga di Malaysia


a) ____________________________
b) ____________________________
c) ____________________________
d) ____________________________

Aras 2 ( Soalan Objektif ) B II dan III D I dan IV


Pilih jawapan yang paling tepat.
1 Antara berikut yang manakah sumber 2 _______________ penting dalam industri
yang boleh diperbaharui ? membuat besi dan keluli.
I Suria III Pasir A Bauksit B Kuprum
II Tanih IV Petroleum C Arang batu D Bijih besi
A I dan II C III dan IV
___________________________________________________________________________________________________________
_
MALAYSIAN HEARTS, GLOBAL MINDS
Jabatan Akademik 2011
Sekolah Menengah Sri KDU®
Panitia Geografi Menengah Bawah
Lembaran Kerja 2011
_________________________________________________________________________________________

3 Sumber tanih yang manakah sesuai -diperoleh daripada najis


untuk penanaman getah dan kelapa kelawar
-digunakan untuk membuat
sawit ? baja
A Tanih laterit
B Tanih gambut 6 Mineral Z terdaapt di kawasan peta
C Tanih aluvium yang bertanda
D Tanih berpasir
A I C III
A P C R
4 Empangan yang manakah dibina untuk B Q D S
menjana kuasa hidroelektrik ? Aras 3 ( Soalan Struktur / Esei)
I Kemubu III Kenering A
II Muda IV Batang Ai Berdasarkan peta ,lengkapkan jadual 1
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

Soalan 5 berdasarkan peta di bawah

Jenis Lokasi Jenis Lokasi


mineral miner
5 Lokasi pusat memproses petroleum al
Petroleu P1 Gas G1
yang yang diimport terletak di peta m asli
yang bertanda P2 G2
A I C III P3 G3
B II D IV Emas E1 Arang
batu A1
Soalan 6 berdasarkan peta di bawah E2 A2
Bijih T1 Bijih
timah besi Q1
T2 Q2
Bauksit B1 Kupru K
m 1
Jadual 1

B Nyatakan dua kegunaan sumber tenaga


berikut :
Mineral Z
___________________________________________________________________________________________________________
_
MALAYSIAN HEARTS, GLOBAL MINDS
Jabatan Akademik 2011
Sekolah Menengah Sri KDU®
Panitia Geografi Menengah Bawah
Lembaran Kerja 2011
_________________________________________________________________________________________

i) Tenaga ombak – -
Peranchis
-
ii)Tenaga suria – -
Jepun
-
iii)Tenaga geoterma - -
Iceland
-

___________________________________________________________________________________________________________
_
MALAYSIAN HEARTS, GLOBAL MINDS
Jabatan Akademik 2011