P. 1
Perpaduan dan Integrasi

Perpaduan dan Integrasi

|Views: 3,195|Likes:
Published by Fikri Kodok

More info:

Published by: Fikri Kodok on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2015

pdf

text

original

1.

0 PENGENALAN :

Malaysia merupakan sebuah Negara yang unik kerana mempunyai rakyat yang berbilang etnik dan keturunan. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahawa rakyat Malaysia terdiri daripada pelbaga i latar belakang agama ,ideologi, budaya, dan aliran politik. Sepanjang 52 tahun kemerdekaan, Malaysia berjaya mengekalkan kestabilan politik dan ketenteraman antara etnik menerusi usaha berterusan oleh pihak kerajaan bagi memastikan kesinambungan pembangunan mapan negara. Keupayaan dan kejayaan negara dalam mengurus dan mentadbir masyarakat yang unik ini telah menjadikan negara mendapat perhatian masyarakat dunia. Banyak di kalangan negara dunia berminat untuk mempelajari pengalaman dan keupayaan Malaysia mewujudkan perpaduan dan keharmonian hidup. Di kebanyakan negara-negara yang bersifat majmuk, termasuk di negaranegara maju, ketegangan dan konflik kaum dan agama sering menghantui kehidupan mereka. Di negara-negara seperti Amerika, Britain dan beberapa negara Eropah yang lain pergeseran agama dan kaum semakin berkembang dalam abad yang dinamakan Samuel Hungtington sebagai ³clash of civilization´. Tesisnya menyebut akan berlakunya senario pergesaran budaya dan agama di antara tamadun-tamadun utama dunia, khususnya di antara tamadun Islam dan Barat (Kristian). ³Perang terhadap keganasan´ diketuai Amerika Syarikat telah menjadikan masyarakat Islam sebagai sasaran ³amukan´ di negara-negara Eropah yang kononnya mengaku bersifat demokratik dan bertoleransi. Perpaduan yang terarah memiliki nilai-nilai asas atau nilai-nilai standard. Justeru, bagi anggota masyarakat yang tahu menghargai betapa pentingnya nikmat perpaduan maka komitmen mereka terhadap nilai-nilai tertentu dalam konteks membina perpaduan dan integrasi nasional amat diperlukan.

1

Perpaduan merupakan isu yang subjektif di negara ini. Oleh itu amat sukar bagi sesebuah Negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum untuk menjadi sebuah Negara yang benarbenar memiliki sifat perpaduan yang mutlak dan stabil. Namun pelbagai dasar yang telah dan akan kerajaan laksanakan bagi mempertahankan perpaduan yang telah sedia wujud di Malaysia semenjak zaman sebelum merdeka. Perpaduan secara umumnya menjadi keutamaan dalam setiap dasar2 yang kerajaan laksanakan kerana setiap dasar yang diumumkan harus mengam kira pandangan dan bil kepentingan setiap etnik di Malaysia termasuk etnik-etnik minoriti di sabah dan Sarawak. Tanpa adanya perpaduan, negara tidak mungkin akan bergerak sejauh ini dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi. Hal yang demikian kerana, jika dibandingkan dengan negara lain seperti Filipina, Indonesia dan Thailand yang masih bergelut untuk menyatupadukan rakyat yang berlainan etnik sehingga memberi kesan kepada pembangunan dan kemajuan negara. kita sebagai rakyat Malaysia harus bersyukur dan merasa bangga kerana negara belum pernah terjebak dalam krisis peperangan besar yang melibatkan antara etnik di negara ini. Dalam soal membina perpaduan, kerajaan bersikap realistik dan praktikal dengan mengambil kira kompleksiti kebudayaan dan demografik negara ini. Penyerapan kebudayaan dan assimilasi harus berkembang dengan sendirinya tanpa sebarang paksaan. Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi sendiri pernah menegaskan bahawa kekuatan beragama di kalangan rakyat Malaysia telah berjaya mengarah sikap dan orientasi mereka ke arah kebaikan, kemajuan dan pembangunan. Datuk Seri Najib Tun Razak pula ketika berucap di dalam Majlis Penutup Perayaan Bulan Kemerdekaan ke-49 di Kota Kinabalu 3 tahun lalu telah menegaskan bahawa kejayaan dan kecemerlangan negara selama ini adalah terbina di atas empat dimensi iaitu kestabilan negara, perpaduan kaum, kemajuan pembangunan dan keselamatan yang terjamin.

2

Berlainan pula dengan negara yang membangun kerana rusuhan menjadi satu beban yang berat dan serius kerana pertikaian mengakibatkan keruntuhan ekonomi negara-negara berkenaan. Oleh hal yang demikian. tindakan menyatupadukan rakyat adalah ama penting t bagi sesebuah Negara seperti Malaysia yang berbilang kaum. Malaysia adalah sebuah negara yang kompleks kerana penduduknya yang terdiri daripada pelbagai kaum serta struktur pemerintahannya. Oleh hal yang demikian. ³satu proses atau sistem hidup yang menggabung dan menyatukan seluruh anggota masyarakat dan negara menerusi ideologi negara supya setiap anggota masyarakat itu dapat membentuk satu identiti 3 . Masalah ini bukan sahaja melanda negara-negara yang mempunyai penduduk dari pelbagai suku kaum. pelbagai masalah akan mendatangi kita kelak dan ancaman yang didalangi oleh masalah tesebut r menyebabkan kedaulatan sesebuah kerajaan tergugat. Tanpa perpaduan yang utuh.2. perpaduan rakyat merupakan satu isu penting untuk dititikberat dan diambil perhatian dalam penyusunan perancangan pembangunan sesebuah negara yang merdeka supaya ia mampu mempertahankan dan mengekalkan kebebasannya sebagai sebuah negara yang berdaulat.0 Perpaduan Negara Perpaduan negara merupakan matlamat yang terpenting bagi sebuah negara bangsa. merdeka dan berdaulat. Ini disebabkan negara itu tidak mempunyai keupayaan dalam menangani segala bentuk pencerobohan dari luar dan juga rusuhan -rusuhan dalam negara. Masalah yang melibatkan satu keturunan bangsa tidak serius jika dibandingkan dengan masalah negara yang melibatkan pelbagai etnik dan suku kaum. Negara yang membangun dan negara maju mempunyai situasi yang berbeza apabila berhadapan dengan ancaman pertikaian antara rakyat. terutamanya negara yang bebas. Perpaduan membawa maksud. Negara maju tidak mempunyai masalah dengan perpaduan kerana ekonomi yang kukuh dan tidak terjejas apabila rusuhan berlaku di kalangan rakyat. bahkan masalah ini juga melanda negara yang mempunyai satu keturunan bangsa sahaja. Ianya merupakan sebuah jaminan yang paling penting dalam keutuhan negara serta pentadbirannya.

Perpaduan ekonomi dalam konteks perpaduan nasional adalah dengan merangka proses perkembangan ekonomi bagi membolehkan semua kumpulan etnik di negara ini menyertai semua bidang dan peringkat kegiatan ekonomi. atau ³satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi budaya. Pencapaian Diutamakan´. Perdana Menteri Malaysia ke-6.atau jatidiri dan nilai bersama serta semangat kebangsaan yang tunggal di kalangan mereka´. sudah pasti perpaduan antara etnik diperlukan dalam menjayakan gagasan µ1Malaysia¶. Sistem pendidikan juga antara faktor kekuatan perpaduan yang terjalin. Pelbagai bentuk usaha bagi mewujudkan perpaduan nasional di Malaysia pada pelbagai peringkat. Kerajaan telah menjalankan proses ini melalui Dasar Ekonomi Baru (DEB). Dato¶ Seri Mohammad Najib Bin Tun Abdul Razak telah melancarkan kempen µ1Malaysia¶ di mana moto kempen tersebut adalah ³Rakyat Didahulukan. di mana negara-negara luar.1 Pelbagai usaha telah dijalankan bagi memupuk semangat jatidiri dan nasionalisme untuk mewujudkan semangat perpaduan dan merapatkan jurang perbezaan antara etnik di Malaysia. perpaduan politik dan perpaduan sosial. Apabila kita melihat pada kempen tersebut. Program seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Rukun Negara telah membawa seluruh rakyat Malaysia ke mata dunia. di mana Bahasa Melayu digunakan dalam sistem Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Menengah (KBSR dan KBSM). sosial dan penempatan di dalam sesebuah unit politik. 4 . atau ³proses menyatupadukan berbagai-bagai kumpulan masyarakat yang mempunyai budaya dan sosial yang berbeza ke dalam satu sistem wilayah bagi mewujudkan identiti nasional´. Dasar ini mengandungi dua matlamat iaitu pengambilan pekerja-pekerja dalam pelbagai 1 Malaysia Kita : Panduan dan Rujukan untuk peperiksaan umum(2007). termasuk kuasa-kuasa besar mengakui ikatan dan jalinan teguh yang dibina oleh bangsa Malaysia sendiri. Antaranya ialah perpaduan ekonomi. Hingga sekarang. usaha untuk mewujudkan perpaduan kaum tidak pernah berhenti.

Rukun Tetangga merupakan satu program yang dirancang dan dilaksanakan di kawasan -kawasan perumahan supaya dapat memupuk semangat persahabatan dan tolenransi antara penduduk. Dengan terhapusnya perbezaan fungsi ekonomi mengikut kaum. perpaduan dalam aktiviti ekonomi dapat diwujudkan di samping meningkatkan taraf pembangunan ekonomi negara keseluruhannya. Perpaduan politik pula mengambil-kira perbezaan etnik yang terdapat di dalam Malaysia dari segi agama. Kerjasama adalah penting bagi membina negara bangsa. kebudayaan dan juga kepentingan -kepentingan lain. sebarang asas pertikaian dan pertelingkahan dapat dibanteras dan mewujudkan sebuah negara yang makmur. Antara kaedah yang dapat mewujudkan perpaduan politik negara ini adalah menerusi persetujuan di mana Kerajaan yang memerintah diberi kuasa memerintah atas pilihan dan persetujuan rakyat menerusi proses pilihanraya. Oleh itu. Cina dan India. Pembezaan antara identiti di kalangan mereka akan hanya membawa padah kepada rakyat Malaysia yang berbilang kaum kerana unsur tersebut tidak membawa faedah dan kemajuan negara. hak milik harta-harta produktif yang terdapat di dalam negara ini disusun semula supaya orang Melayu dapat memiliki sekurangkurangnya 30% daripada jumlah hak harta tersebut.sector ekonomi dan semua peringkat pekerjaan. Semangat perundingan antara ahli-ahli politik telah ditunjukkan di mana UMNO. Kedua. MCA dan MIC telah bergabung untuk membentuk Parti Perikatan dan memenangi pilihanraya pertama di Tanah Melayu. pekerjaan dan kebudayaan. Proses pilihanraya diadakan pada setiap lima tahun sekali supaya rakyat dapat memilih pemimpin pemimpin politik pilihan mereka. pekerjaan. Malaysia mempunyai komposisi penduduk yang mempunyai pelbagai ras dan keturunan. Kerajaan telah merangka dan melaksanakan programprogram bagi mewujudkan perpaduan sosial di kalangan kaum -kaum tersebut. Komposisi kaum yang terbesar adalah Melayu. Menerusi perpaduan politik. tugas utama Kerajaan adalah mewujudkan satu suasana makmur dalam politik supaya masyarakat pelbagai kaum di negara ini dapat hidup dengan tenteram. Kepelbagaian etnik bermakna Malaysia mempunyai kepelbagaian budaya 5 . Tiga etnik utama ini terasing dari segi petempatan.

Beliau memulakan langkah beliau dengan membuka keahlian parti UMNO kepada rakyat bukan Melayu. Di bawah pimpinannya. 1951 dengan konsep yang sama. Dato¶ Onn Jaafar sedar akan kepentingan perpaduan dalam mewujudkan sebuah negara yang berdiri teguh di atas kaki sendiri. IMP. dan mempercepatkan proses penyusunan masyarakat untuk membetulkan ketidakseimbangan dalam ekonomi dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. bahasa.dalam konteks agama. dan penubuhan Parti Negara pada 1954 dengan meninggalkan IMP. DEB merupakan satu program sosioekonomi di Malaysia diperkenalkan pada 1971 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Dato' Hussein. Tujuan program tersebut adalah untuk mencapai perpaduan dan integrasi nasional digubal dalam konteks strategi serampang dua mata. Dasar ini diganti dengan Dasar Pembangunan Nasional (DPN) pada 1991. mengurangkan dan membasmi kemiskinan dengan memberi peluang pekerjaan pada semua rakyat Malaysia tidak mengira kaum. ekonomi dan politik. Kebudayaan Melayu dicampur dengan kebudayaan kaum lain yang bersesuaian juga digunakan bagi membentuk satu identiti nasional bangsa Malaysia. Dasar Kebudayaan Kebangsaan telah digubal oleh Kerajaan pada tahun 1971 di mana Islam dijadikan unsur utama dalam pembentukan kebudayaan ini. Usaha perpaduan nasional telah bermula sejak pembentukan Tanah Melayu 1948. Parti Kemerdekaan Malaya ditubuhkan pada tahun 26 Ogos. Parti Perikatan merupakan lambang perpaduan yang terjalin antara kaum di Malaysia. tetapi ditentang oleh ahli UMNO. di mana Presiden UMNO. adat resam. tetapi tidak berjaya dalam mendapatkan sokongan orang-orang Melayu. beliau berjaya menggabungkan UMNO bersama-sama dengan MCA dan MIC untuk membentuk Parti Perikatan. Tunku Abdul Rahman menggantikan Dato¶ Onn Jaafar bagi jawatan Presiden. namun 6 . Dato Onn meletakkan jawatan sebagai presiden UMNO apabila persidangan Majlis Mesyuarat Agung Keenam diadakan pada 25 . Oleh sebab cadangan itu ditentangkan.26 Ogos 1951. seterusnya melebarkan sayap ke ar h a kestabilan politik dengan penubuhan Barisan Nasional.

Sehubungan dengan DEB. Gemilang dan Terbilang.2 2 Najib: 1Malaysia kesinambungan konsep kepimpinan terdahulu(18 Ogos 2009). Kedaulatan Undang-Undang serta Kesopanan dan Kesusilaan. Dato¶ Seri Najib juga berpendapat. satu lagi ideologi diwujudkan dalam negara iaitu Rukun Negara.elemen yang terdapat dalam DEB masih wujud dan ditukar secara beransur-ansur apabila golongan bumiputra mempunyai keyakinan diri. Fokus Rukun Negara adalah Kepercayaan kepada Tuhan. Prinsipprinsip tersebut bersesuaian dengan rakyat Malaysia yang mempunyai perbezaan agama. Konsep µ1Malaysia¶ yang diolah oleh Perdana Menteri ternyata mempunyai kesinambungan terhadap Wawasan 2020 dan Cemerlang. tumpuan kepada pembangunan dalam menjadi sebuah negara maju akan diseimbangkan dengan keperluan rakyat tanpa mengira kaum. Keluhuran Perlembagaan. 7 . keturunan dan pekerjaan supaya bersatu pada satu payung yang sama. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. daripada Utusan Online. bersandarkan konsep itu.

Sarawak dan Semenanjung Malaysia. dan sebaliknya.3. 8 . Dalam melaksanakan integrasi wilayah. antaranya ialah 3 Malaysia Kita : Panduan dan Rujukan untuk peperiksaan umum(2007). Sabah dan Sarawak terpisah daripada Semenanjung Malaysia kesan daripada Laut Cina Selatan. mewujudkan identiti bersama menerusi kesetiaan dan iltizam terhadap Konsep Nasionalisme Malaysia. Pelbagai kemajuan telah dicapai kesan dari integrasi ekonomi. banyak perubahan dilakukan termasuk kakitangan perkhidmatan awam yang ditukar kawasan daripada Semenanjung Malaysia ke Sabah atau Sarawak.0 Integrasi Nasional Integrasi wujud kesan daripada perpaduan yang terjalin antara pelbagai etnik. Pertama sekali adalah mengurangkan perbezaan psikologi di antara penduduk wilayah-wilayah berkenaan. terutamanya integrasi a nasional di antara Sabah. Integrasi nasional merupakan satu isu penting yang diberi perhatian oleh Keraj an. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh Kerajaan untuk menggalakkan integrasi nasional seperti pertukaran pegawai dan pertukaran pelajar ke wilayah-wilayah luar dari tempat asal mereka. Konsep integrasi nasional bermaksud ³proses menyatupadukan berbagai-bagai kumpulan yang mempunyai perbezaan kebudayaan dan sosial ke dalam satu system wilayah bagi mewujudkan identiti nasional´3. Langkah jangka panjang dan bersepadu ini telah menghasilkan Perpaduan Nasional di antara Malaysia Barat dengan Malaysia Timur. Kedua adalah mengatasi masalah geografi dengan mewujudkan hubungan dan interaksi yang erat supaya persefahaman boleh wujud di kalangan mereka. Integrasi wilayah bermaksud ³persefahaman antara rakyat tanpa mengira wilayah atau kawasan asal mereka´. Ketiga. Definisi ini juga menekankan ke arah usaha-usaha untuk mewujudkan ³identiti wilayah´ dan mengurangkan seterusnya menghapuskan jurang yang menyekat perkembangan integrasi nasional. Kerajaan melaksanakan usaha-usaha yang efektif bagi mewujudkan integrasi nasional antar dua wilayah ini. Integrasi ekonomi pula dilaksanakan dengan mengharmonikan kegiatan ekonomi pada setiap wilayah.

Sebuah Lembaga Pengarah dipertanggungjawabkan untuk memantau IIM dan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara dan dianggotai oleh beberapa orang tokoh yang berwibawa dalam bidang masing-masing. dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh. komitmen dan kerjasama pelbagai sektor dalam usaha peningkatan integriti supaya integriti menjadi budaya masyarakat dan diamalkan dalam semua bidang. Sistem kewangan dan modal antara wilayah juga dapat disatukan. berintegriti. PIN selaras dengan cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu ³Membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya. PIN telah menyusun dan menetapkan sasarannya kearah pemantapan integriti supaya berjalan lancar dan mencapai matlamatnya dengan TEKAD 2008. Antara objektif khusus bagi PIN adalah memberikan hala tuju dan bimbingan pelbagai sektor supaya mereka dapat bekerjasama dalam usaha besar membina masyarakat yang bersatu padu. Tun Abdullah Ahmad Badawi. PIN dilancarkan pada 23 April 2004 oleh Mantan Perdana Menteri. Sasaran seterusnya ialah meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam dan 9 . IIM telah didaftarkan sebagai sebuah badan bebas berstatus syarikat jaminan kerajaan dibawah Akta Syarikat 1965 pada 4 Mac 2005. Selain itu. bermoral dan beretika dan meningkatkan kesedaran. antaranya ialah mengurangkan gejala rasuah. BPR terlibat secara langsung dalam penilaian integrasi nasional dengan mengambil kira kejayaan BPR dalam menangani kes-kes rasuah. penyelewengan dan salahguna kuasa secara berkesan. Terdapat lima sasaran dalam TEKAD 2008. berharmoni. Pelan Integrasi Nasional (PIN) adalah untuk menanam dan memupuk budaya etika dan integriti di kalangan semua lapisan masyarakat Malaysia. dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur´. Institut Integriti Negara (IIN) ditubuhkan bagi menyusun dan memantau pelaksanaan PIN.perancangan ekonomi dan pembangunan yang lebih sistematik. TEKAD 2008 adalah satu sasaran bagi lima tahun pertama (2004-2008) untuk melihat keberkesanan integrasi nasional. terdapat pengaliran buruh antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak.

Pemantapan institusi keluarga mensasarkan pengurangan kadar penceraian. Pucuk pimpinan perlu memberikan isyarat yang jelas tentang komitmen mereka melaksanakan Agenda Integriti. Konsep dan prinsip "Rakyat menyokong pemimpin yang menyokong rakyat" adalah penting dalam pelaksanaan strategi PIN. Masyarakat yang aman damai akan mencapai integrasi nasional secara tidak langsung tanpa sebarang syak dan prasangka buruk terhadap mana-mana etnik yang terdapat di Malaysia. iaitu keluarga. politik dan pentadbiran. Gerakan ini melibatkan µpihak atas¶ dengan µpihak bawah¶. Keluarga ialah unit yang 10 . sastera dan warisan). komuniti. media massa. agama. sosiobudaya (pendidikan. Sasaran kelima adalah meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan pengurangan kadar jenayah dan penyalahgunaan dadah sebagai ukuran. Sasaran ketiga adalah meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan di mana petunjuk meningkatnya tadbir urus korporat dan etika perniagaan ialah peningkatan jumlah syarikat korporat yang mematuhi syarat syarat penyenaraian di Malaysia Securities Exchange Berhad (MSEB). Masyarakat yang berorentasikan keluarga dan komuniti adalah punca kejayaan bagi sesebuah integrasi nasional dengan memantapkan kesedaran bahawa betapa pentingnya integriti dalam kehidupan seharian dan dalam membina negara yang makmur dan maju.mengatasi karenah birokrasi. Konsep skor digunakan dalam meningkatkan kecekapan kakitangan perkhidmatan awam dalam mengendalikan sesuatu tugas. kesihatan. Antara komponen yang terlibat adalah keluarga. Asas kepada gerakan pemantapan integriti perlu dibina dari bawah dengan melibatkan institusi paling asas. sukan dan rekreasi. Selain itu. seni. komuniti dan masyarakat sivil. di mana pihak µpihak atas¶ memberi dan menunjukkan bimbangan dan tauladan yang baik manakala µpihak bawah¶ pula memberi sokongan dan cadangan bagi µpihak atas¶. Gerakan pemantapan integriti adalah satu gerakan di bawah PIN. TEKAD 2008 juga mensasarkan pemantapan institusi keluarga. perebutan harta pusaka dan perebutan hak penjagaan anak -anak. Situasi tersebut akan menjadi ukuran kepada tahap integriti diri dalam institusi kekeluargaan. masyarakat sivil (pertubuhan-pertubuhan masyarakat). ekonomi.

penghulu. Melalui proses modenisasi. kebudayaan. seterusnya meninggalkan perbezaan kebudayaan bagi mengutamakan matlamat negara bagi mencapai kemajuan. Pelaksanaan pelbagai strategi dan pelan tindakan bagi setiap institusi dan sektor dalam negara seperti yang digariskan akan meningkatkan daya tahan gerakan pemantapan etika dan integriti. surau. Komuniti juga memainkan peranan utama dalam menjayakan integrasi nasional sesebuah negara. pengguna. ruang masyarakat sivil semakin berkembang.CSO). pengaruh dan interaksi dengan dunia antarabangsa serta impak globalisasi. Peristiwa darurat seperti 13 Mei 1969 tidak akan berulang kembali dengan pemantapan persefahaman antara kaum. pemanca dan ketua kaum yang sepatutnya menyemai nilai-nilai murni masyarakat kepada generasi baru berasaskan nilai tradisi. ditubuhkan untuk memperjuangkan pelbagai isu seperti hak wanita. CSO bekerjasama dengan pihak kerajaan dan pihak swasta dalam memantapkan integriti penduduk setempat berlandaskan kemajuan aktiviti tertentu seperti sukan. di mana kanakkanak menjadi asas kepada Agenda Integriti. perkembangan kelas menengah. Pertubuhan-pertubuhan masyarakat sivil (Civil Society Organisation . Kesejahteraan rakyat dan kestabilan ekonomi dan politik dalam negara ini akan lebih terjamin jika kerjasama setiap kaum diambil kira bagi setiap ruang dan peluang yang disediakan. Pengukuhan institusi sedia ada seperti Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung. imam. alam sekitar dan hak asasi manusia. Dalam komuniti terdapat pelbagai institusi tradisional seperti ketua kampung. 11 .paling asas dalam pembentukan sifat dan nilai-nilai murni dalam diri anggotanya. dan aktiviti keagamaan. pusat asuhan kanak-kanak dan sebagainya. masjid. Rukun Tetangga dan Jawatankuasa Penduduk dapat membantu menjayakan Agenda Integriti termasuk sekolah.

Kedua ialah wilayah-wilayah dalam sesebuah negara sering berpecah dan cenderung membentuk negara yang baru dan yang ketiga ialah permasalahan yang timbul akibat tiada persefahaman antaa rakyat yang terdiri daripada pelbagai etnik . Masalah perpaduan di Malaysia boleh dikesan semenjak zaman penjajahan british lagi apabila pemerintah pada ketika itu telah melaksanakan dasar pecah dan perintah.Dasar ini yang kononnya dilaksanakan untuk melindungi orang melayu daripada diri mereka sendiri dikatakan menjadi duri dalam daging dalam hubungan etnik di Malaysia. Kuala Lumpur dan Shah Alam memonopoli sektor perniagaan dan perusahaan.4. petani dan tinggal di 12 . Masalah ini akan menjadi serius apabila terdapat perbezaan dari segi keturunan .bahasa dan adat resam. Ia sering dilanda oleh pelbagai masalah yang berpunca dari tiga sumber. Iaitu orang cina yang tinggal di Bandar-bandar utama seperti Ipoh.manakala orang india menguasai sector pekarjaan di lading dan estet di tanah melayu manakala kaum majoriti iaitu orang melayu masih dengan ekonomi tradisional seperti menjadi nelayan.agama . Yang pertama ialah masalah dari segi pembangunan dan pendapatan yang tidak seimbang di kalangan rakyat pelbagai keturunan dan etnik. Perpaduan dan intergrasi merupakan satu keperluan yang tidak dipisahkan oleh mana -mana masyarakat dalam sesebuah negara demokrasi. Bertitik tolak dari dasar tersebut.0 KESAN DAN AKIBAT KEPADA KESTABILAN POLITIK DAN KESEJAHTARAAN SOSIAL MALAYSIA JIKA TIADA PERPADUAN DAN INTERGRASI. Usaha untuk mencapai perpaduan dan intergrasi bukan satu tindakan yang boleh dilaksanakan dalam jangka pendek akan tetapi satu usaha secara berterusan bagi membina perpaduan nasional dan seterusnya mengekalkannya sampai bila-bila. Malaysia yang merupakan negara yang mempunyai ciri-ciri negara yang plural mempunyai beban yang berat bagi mengekalkan kestabilan hubungan etnik agar ia sentiasa berada dalam keadaan yang aman dan harmoni. maka wujudnya kegiatan ekonomi yang berasaskan kaum di tanah melayu sehingga zaman selepas merdeka. Usaha untuk mencapai perpaduan bukan satu tindakan yang mudah untuk dilaksanakan oleh kerajaan sesebuah negara yang mengamalkan demokrasi seperti di Malaysia.

Sebagai respon. masyarakat india dan cina pula berasa terancam apabila suara majoriti mula menuntut perubahan keadaan semasa yang pasti menggugat sosioekonomi mereka. Manakala kaum pendatang pula cuba menuntut beberapa tuntutan pada era tersebut. Walaupun selapas tanah melayu merdeka.kawasan kampung yang serba kekurangan. MIC dan UMNO telah bersetuju secara dasarnya iaitu menjadikan bahasa melayu sebagai bahasa utama di tanah melayu dan subjek bahasa melayu dijadikan subjek wajib di sekolah-sekolah melayu . Konflik pertindihan mula berlaku apabila orang melayu cuba menuntut supaya bahasa melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Parti-parti utama yang membentuk parti pakatan juga bersetuju untuk membincangkan hak yang melibatkan kerakyatan selepas merdeka melalui suruhanjaya khas yang akan ditubuhkan selepas pilihan raya 1955. Perasaan ini mula diterjemahkan dalam gerakan politik apabila penyokong akar umbi mula menuntut perubahan yang radikal iaitu dasar kerajaan yang lebih adil dan saksama serta peningkatan taraf hidup rakyat peribumi. namun pada masa yang sama masih mengekalkan sekolah. kaum majoriti utama iaitu orang melayu masih berada dalam kemiskinan tetapi pada masa yang sama orang cina menerima manfaat daripada kekayaan negara. Dasar ini secara tidak la ngsung telah menimbulkan ketidaksamaan sosial antara kaum dan sekaligus mencetuskan perasaan syak wasangka dan curiga antara kumpulan etnik ini. bahasa. Namun keadaan yang 13 . Perasaan ketakutan mula menyelubungi kaum peribumi karana mereka khuatir kaum pendatang akan menguasai ekonomi dan kekayaan tanah melayu dan mereka pula merempat di tanah air sendiri. Walaupun pada era pra kemerdekaan kaum ±kaum utama di tanah melayu yang diwakili oleh parti politik seperti MCA. dan budaya kaum yang lain dan cuba mempromosikan polisi pendidikan yang boleh diterima oleh semua kaum utama di tanah melayu pada ketika itu. bahasa cina sebagai bahasa rasmi dan sekolah jenis cina pula diangkat setaraf dengan sekolah melayu. Iaitu hak kerakyatan kepada orang bukan melayu yang lahir dan yang telah menjadikan tanah melayu sabagai tempat mereka. usaha yang lebih kukuh untuk mengekalkan keistim ewaan hak-hak orang melayu dan peningkatan taraf hidup mereka sendiri.

Maka kemuncaknya pada 13 Mei 1969 apabila berlakunya rusuhan kaum yang besar di ibu negara. kuala lumpur. PPP dan GERAKAN. darurat diumumkan oleh yang dipertua agong. Iaitu munculnya parti politik yang cuba memperjuangkan kepentingan peribadi kaum masing-masing dan membelakangkan perjanjian kemerdekaan yang telah dipersetujui oleh semua kaum sebelum itu. Keputusan ini telah menimbulkan kembali ketidakpuasan akar umbi terutamanya dari parti MCA dan MIC yang gagal memenuhi tuntutan mereka yang melibatkan status bahasa ibunda mereka dan sistem pendidikan kaum mereka. Apabila parti pakatan pimpinan UMNO telah tewas mengejut.cina . menyokong penggunaan bahasa inggeris . Manakala orang melayu melihat keputusan ini sebagai satu ancaman kepada ketuanan mereka di tanah air mereka sendiri dan pada masa yang sama mula merasa dominasi politik orang melayu mula tenggelam.di mana perlembaaan negara telah digantung. Sebanyak 66 buah kerusi sahaja dimenangi oleh parti perikatan manakala baki 104 kerusi tersebut telah dimenangi oleh partiparti pembangkang.dan tamil sebagai bahasa rasmi negara dan menuntut kesamaan dalam empat aliran pendidikan di Malaysia pada ketika itu. Antara tuntutan mereka ialah menentang hak-hak keistimewaan orang melayu. walaupun berjaya membentuk kerajaan dengan majoriti mudah namun parti berkenaan telah kehilangan banyak kerusu kepada parti pembangkang seperti DAP.pada permukaannya nampak tenang dan stabil namun pada hakikatnya berlaku pergolakan di dalam dasar kerajaan perikatan pada ketika itu. pasukan polis mula mengambil alih pentadbiran keselamatan awam dan pasukan tentera mula dikerah ke pusat Bandar untuk meningkatkan kekuatan pasukan keselamatan yang 14 . People Progresif Party (PPP) dan parti Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN) mula dilihat sebagai pihak yang berpotensi memecahbelahkan perpaduan di Malaysia apabila mula menggunakan isu-isu yang sensitive sebagai bahan untuk berkempen. Keputusan pilihan raya amat mengejutkan semua pihak. Pada 10 mei 1969 pilihan raya umum ke-4 telah diadakan setelah mandat pemerintahan kerajaan tamat selepas memerintah selama lima tahun.parti politik berhuluan kiri seperti Democratic Action Party (DAP).

Orang melayu mula menganggap orang cina dan orang india sebagai musuh dan berlakunya kerenggangan antara hubungan etnik selepas peristiwa 13 mei. Dengan perlantikan itu. seramai 178 orang telah terbunuh. Tugas utama MAGERAN ialah untuk mencari jalan bagi memulihkan pentadbiran negara di bawah parlimen. Keadaan politik di Malaysia pada ketika itu berada di tahap terendah semenjak merdeka. Namun banyak pihak menjangkakan angka tersebut terlalu rendah jika dibandingkan dengan kematian yang sebenar.Pada 16 mei. Selain itu mageran turut mencari punca rusuhan kaum dan mengatur langkah-langkah tertentu untuk mengelakkan berulangnya rusuhan itu. Kesejahteraan sosial juga terjejas dengan teruk. Tun Abdul Razak mempunyai kuasa mutlak mentadbir negara di bawah undang-undang darurat. 15 . Hal ini telah membuktikan perpaduan di kalangan penduduk di Malaysia masih di tahap yang rendah kerana setelah 12 tahun merdeka. Peristiwa 13 mei itu bukan sahaja melibatkan kehilangan nyawa dan harta benda tetapi juga menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat kepada kerajaan untuk menangani masalah perpaduan di Malaysia.banyak nyawa termasuk yang tidak berdosa turut terbunuh selain banyak harta benda yang rosak teruk. Buat pertama kalinya semangat perpaduan kaum di Malaysia berada di tahap yang paling rendah sekali semenjak Malaysia merdeka pada 31 ogos 1957.masalah perkauman masih mewarnai kehidupan masyarakat berbilang kaum di negara.sedia ada. pemerintahan kerajaan yang diterajui oleh Tunku Abdul Rahman telah menubuhkan Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) yang diketuai oleh Tun Abdul Razak. Menurut laporan MAGERAN sebulan selepas peristiwa berdarah itu. Majlis gerakan negara turut menyemak semula undang-undang negara termasuk perlembagaan dan mengenalpasti kelemahan yang terdapat dalam undang -undang berkenaan. Iaitu dimana orang melayu mula berasa terancam dengan kehadiran kaum pendatang ini dan pada masa yang sama sebelah pihak pula masih bimbang tentang kekuatan orang melayu kerana politik orang melayu masih kuat dan disokong oleh kuasa ketenteraan iaitu di mana tentera di Malaysia rata ratanya terdiri daripada orang melayu itu sendiri. Dalam tempoh 48 jam rusuhan tersebut.

Namun keazaman rakyat untuk membina satu bangsa Malaysia yang bersatu padu t lah e membangkitkan semangat mereka untuk terus berusaha ke arah kejayaan dalam konteks kerjasama antara kaum dan perpaduan nasional. Walaupun ramai rakyat masih menaruh keraguan terhadap pemerintah negara apabila negara mula mencapai kemerdekaan disebabkan perbezaan dalam sifat dan corak masyarakat kita. bersatu menentang komunis. maka rakyat akan menerima manfaat daripada dasar kerajaan yang pasti memberi hasil yang optimum kepada setiap lapisan masyarakat 16 .5. Mereka pernah bersama-sama berusaha mencapai kemerdekaan. Pada hakikatnya perpaduan tidak pernah hilang dalam hati rakyat Malaysia cuma ada pasang surutnya seperti manusia itu sendiri. bersama mempertahankan negara daripada ancaman konfrontasi jiran dan bersama membina negara kita dari bawah hinggalah Malaysia berjaya mencapai status negara membangun yang kini menjadi kebanggaan setiap rakyat di bumi yang bertuah ini. Malah rakyat telah menggunakan semangat perpaduan dengan baik sekali apabila menggunakan kepelbagaian corak hidup berbilang etnik di Malaysia sebagai satu sumber kekuatan negara. Perpaduan yang utuh di kalangan rakyat Malaysia telah ditunjukkan sebelum merdeka lagi hinggalah sekarang.0 KEPENTINGAN PERPADUAN DAN INTERGRASI SEBAGAI PARSYARAT UTAMA UNTUK KESTABILAN POLITIK DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MALAYSIA. Malaysia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada pelbagia kaum. Pelbagai corak nilai hidup sosial kebudayaan dan ekonomi terdapat dalam sistem masyarakat Malaysia. Apabila perpaduan di kalangan rakyat Malaysia mula nampak ampuh dan utuh maka kerajaan dapat menjalankan dasar-dasar negara bagi memastikan negara terus mengorak langkah dalam aspek kemajuan ekonomi dan pembangunan fiskal.

Kestabilan politik di Malaysia akan menyakinkan pelabur asing untuk terus melabur di dalam negara kerana keadaannya yang aman dan keselamatan terpeliha pasti akan ra menguntungkan pelabur di luar. Malah perpaduan dan intergrasi ini boleh dikomersialkan menjadi produk pelancongan bagi menarik pelancong asing untuk datang ke Malaysia. rakyat yang berbilang dapat hidup harmoni di bawah satu bendera iaitu jalur gemilang. Maka negara menerima manfaat disebalik semangat perpaduan yang wujud bagi mengekalkan kestabilan politik domestik dan pada masa yang sama berjaya menarik pelaburan asing. Persidangan negara-negara berkecuali (NAM) . Intergrasi antara kaum yang bermula dari bangku sekolah lagi tlah menunjukkan hasil apabila pelajar daripada berbilang kaum dapat berinteraksi menggunakan bahasa kebangsaan dan pada masa yang sama mewujudkan perpaduan dari peringkat kecil lagi. persidangan organisasi islam (OIC) dan persidangan ASEAN merupakan salah satu kelebihan yang Malaysia kecapi karana factor kestabilan politik yang negara perolehi daripada perpaduan dan intergrasi nasional yang subur di negara ini. Di lihat dari sudut geografi. usaha kerajaan untuk menambahkan lagi bilangan orang bukan bumiputera dalam pasukan keselamatan negara telah membuktikan bahawa karajaan ingin membentuk pasukan 17 .berbilang etnik. Selain itu. Selain itu menjadikan Malaysia sebagai pusat pelancongan. Malaysia merupakan sebuah negara strategik kerana terlatak di tengah-tengah jalan perdagangan utama dunia iaitu selat Melaka dan mempunyai modal insan yang berkemahiran merupakan sy urga bagi pelaburan dari luar negara ataupun lebih dikenali sebagai FDI (FOREIGN DIRECT INVESTMENT) . negara turut menjadi tumpuan penganjuran persidangan di peringkat antarabangsa. adat. Prinsip penyatuan yang terkandung dalam perlembagaan negara dan rukun negara telah menjadi panduan dan diibaratkan sebagai rukun hidup. Dalam konteks kesejahteraan sosial pula. Hal ini kerana keunikan negara Malaysia yang terdiri daripada kepelbagaian etnik. budaya dan agama menarik perhatian orang luar untuk melihat sendiri kelebihan yang Malaysia miliki ini secara langsung.

keselamatan yang terdiri daripada berbilang etnik untuk sama-sama mempertahankan tanah air kita dari serangan musuh dan anasir luar yang ingin menggugat keamanan negara. 18 .

Usaha kerajaan melalui kempen dan dasar berteraskan perpaduan akan terus menjamin kesejahteraan dan kestabilan politik di samping mengekalkan sistem sosial yang sedia wujud di Malaysia. Usaha-usaha ini. khususnya selepas tragedi 13 Mei 1969 ternyata berjaya mencapai objektif dan matlamat perpaduan dan integrasi nasional. Sesuatu yang sukar di lakukan jika dilihat kepada kepelbagaian etnik yang terdapat di Malaysia pada ketika ini. negara tidak menoleh kebelakang lagi malah terus maju ke hadapan bagi merencanakan pembangunan negara di samping mengekalkan kestabilan domestik. Selepas peristiwa tersebut. Hubungan etnik yang wujud pada masa ini telah membuktikan bahawa pemimpin yang lepas telah berjaya membina asas yang kukuh menuju ke arah pembinaan bangsa Malaysia yang maju dan makmur di rantau asia.6.0 KESIMPULAN : Kesimpulannya. namun atas kebijaksanaan dan kematangan rakyat Malaysia yang sudah merdeka selama lebih 50 tahun. Melalui kewujudan perpaduan maka kesejahteraan dan kestabilan negara berjaya dibentuk. kita sebagai rakyat Malaysia harus bersyukur dan merasa bangga dengan keadaan dan situasi negara kita yang aman dan merdeka ini. Peristiwa 13 mei sudah cukup menguji tahap perpaduan negara yang pada ketika itu berada pada tahap yang paling rendah. Keseluruhan struktur masyarakat Malaysia yang wujud pada hari ini telah dibangun dan dibentuk melalui falsafah Rukun Negara dan dasar-dasar negara di mana ia telah benar-benar menyumbang kepada peningkatan toleransi. Malaysia dari segi rekodnya telah benar-benar 19 . Pengajaran daripada peristiwa itu telah menjadi tembok penghadang agar pemimpin masa depan tidak lagi berani mempermainkan isu-isu yang boleh menggugat sensitiviti hubungan antara etnik. Walaupun usaha berkenaan nampak sukar di mata umum. keamanan dan keharmonian negara. Tidak dapat dinafikan bahawa cabaran utama pemimpin Malaysia ialah mengekalkan perpaduan dan intergrasi antara etnik bagi menjamin hubungan etnik di Malaysia kekal utuh dan teguh di sebalik menuju ke arah wawasan 2020. maka usaha ini tidaklah mustahil malah mula menampakkan hasil dalam sistem masyarakat Malaysia.

berjaya membina dan mewujudkan perpaduan. Justeru kita harus bersyukur di atas nikmat perpaduan dan keharmonian yang masih terjalin 20 . progresif dan adil serta demokratik terhadap semua kaum. keharmonian dan kesejahteraan serta mengekalkan kestabilan politik di bawah pendekatan pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang bersifat pragmatik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->