You are on page 1of 2

GETXOBIZI PARA FACILITAR EL TRANSPORTE SOSTENIBLE Y EL DISFRUTE DE GETXO EN BICICLETA GETXOBIZI, GETXON GARRAIO IRAUNKORRA ETA BIZIKLETAZ GOZATZEA

BULTZATZEKO

BERRITZEN

COMPROMISOS CUMPLIDOS BETETAKO KONPROMISOAK COMPROMISOS CUMPLIDOS BETETAKO KONPROMISOAK COMPROMISOS CUMPLIDOS

ASCENSORES~IGOGAILUAK

ALANGO

COMPROMISOS CUMPLIDOS BETETAKO KONPROMISOAK COMPROMISOS CUMPLIDOS BETETAKO KONPROMISOAK COMPROMISOS CUMPLIDOS

APARCAMIENTO Y MOVILIDAD
APARKALEKUAK ETA MUGIKORTASUNA
COMPROMISOS CUMPLIDOS: CALIDAD DE VIDA PARA QUIENES VIVIMOS EN GETXO Y LA MEJOR BIENVENIDA A QUIENES NOS VISITAN BETETAKO KONPROMISOAK: GETXON BIZI GARENOI BIZITZA-KALITATEA ETA HURBILTZEN ZAIZKIGUN BISITARIEI ONGIETORRIRIK ONENA

IMANOL LANDA

MÁS DE 2.200 NUEVAS PLAZAS DE APARCAMIENTO EN LAS MERCEDES, GOBELA, SANTA ANA, ALANGO, SAN NICOLÁS, SALSIDU, PINUETA, EDUARDO COSTE, IBARBENGOA, SANTA EUGENIA 2.200 APARKALEKU GEHIAGO LAS MERCEDESEN, GOBELAN, SANTA ANAN, ALANGON, SAN NIKOLASEN, PINUETAN, EDUARDO COSTEN, IBARBENGOAN, SANTA EUGENIAN ETA SALSIDUN

COMPROMISOS CUMPLIDOS BETETAKO KONPROMISOAK COMPROMISOS CUMPLIDOS BETETAKO KONPROMISOAK COMPROMISOS CUMPLIDOS

COMPROMISOS CUMPLIDOS BETETAKO KONPROMISOAK COMPROMISOS CUMPLIDOS BETETAKO KONPROMISOAK COMPROMISOS CUMPLIDOS

PEATONALIZACIÓN DE CALLES Y AMPLIACIÓN DE ACERAS KALEAK OINEZKOENTZAT EGOKITU ETA ESPALIOAK HANDITU

ASCENSORES Y RAMPAS QUE PERMITEN LA CONEXIÓN CON CENTRO Y LOS ESPACIOS COMUNES: SALSIDU, VILLAMONTE, AIBOA, ALANGO IGOGAILUAK ETA ARRAPALAK, HIRIGUNERAINO ETA DENONTZAKO ESPAZIOETARAINO HELDU AHAL IZATEKO, SALSIDUN, VILLAMONTEN, AIBOAN ETA ALANGON