P. 1
AbeViet HTVT Midterm Test A

AbeViet HTVT Midterm Test A

|Views: 14|Likes:
Published by AbeViet

More info:

Published by: AbeViet on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2011

pdf

text

original

KI M TRA GI A KỲ

1) V c u trúc cell v i N=4 V ít nh t 3 cluster và bao g m công th c 2) Trong GSM, gi i thích t i sao ph i mã hóa kênh? có th s d ng gi i thu t ARQ cho th ai ñư c không? t i sao? - Ph i gi i thích ñc BER c a kênh vô tuy n BER~1%, yêu c u ñ voice decoder là BER<0.1% C n mã hóa kênh - Không s d ng ARQ cho th ai ñc. Lý do: ARQ ko ph i th i gian th c 3) ða truy c p trong GSM s d ng phương pháp nào? kênh v t lý trong GSM là gì? ða truy c p trong GSM s d ng FDMA & TDMA Kênh v t lý trong GSM là 1 timeslot

4) Trong GSM, Kho ng cách tương ñ i gi a v trí MS ñang liên l c và tr m BTS là bao nhiêu n u TA = 3 1 bư c TA tương ñương v i kh ang cách 550m MS ñang liên l c và tr m BTS = 3x550 = 1,65Km Kho ng cách tương ñ i gi a v trí

5) M t h th ng có 55 kênh, trong ñó có 7 kênh ñư c s d ng ñ ñi u khi n. M i cell ñư c c p 16 kênh. Xác ñ nh SIR (dB) c a h th ng gi s α = 4. - Áp d ng công th c và tính như trong ví d ñã có 6) M ng di ñ ng Viettel ñư c c p phép s d ng các kênh t n s t 43 ñ n 82. Xác ñ nh băng t n uplinks và downlinks. Công th c: T n s Uplink: Fu(n) = 890+0.2n ; T n s Downlink: Fd(n) = Fu(n) + 45 N =43: Fu(n) = 890+0.2x43 =898.6 N=82: Fu(n) = 890+0.2x82 = 906.4 ; ; Fd(n) = 898.6 + 45 =943.6 Fd(n) = 906.4 + 45 =951.4

Băng t n uplinks: 898.6~906.4; Băng t n Downlinks: 943.6~951.4 7) Nhà cung c p d ch v di ñ ng s d ng băng t n DCS-1800 ñư c c p ARFCN t 601 ñ n 625. Tính t n s th p nh t và cao nh t s d ng cho uplinks? N = 601: Uplink: Fu(601)= 1710.2+0.2(601-512) = 1728MHz N= 625, Uplink: Fu(625)= 1710.2+0.2(625-512) = 1732.8MHz 8) M t BTS có c u hình 2/2/2, xác ñ nh s cu c g i ñ ng th i có th có cho tr m BTS trên? Xác ñ nh s lu ng E0 (64kbps) c n thi t ñ k t n i BTS này v BSC • • • • S S S C TRX = 6, S TS = 6x8=48 d ng 3 TS cho báo hi u, Th ai = 48-3 =45 TS (E1) = 45/4 = 11.1 n 12 TS (E0 )

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->