DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC VÀ CỘNG TÁC VIÊN HÈ 2010

CLB SINH VIÊN ĐÔNG ANH ( DASC )
STT

HỌ VÀ TÊN

DOB

SĐT

Y!M ID

TRƯỜNG

1.
2.

Hoàng Thị Vân Anh
Phạm Xuân Dũng

17/05/1990
02/11/1989

0973.313.946
0987.848.989

cobethichdua1752000
my_memory2003_2004

3.

Đỗ Mai Thùy Dung

29/11/1990

01692.890.990

Dmtdungvcu

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Đỗ Tuấn Anh
Trần Bích Phương
Hoàng Kim Quang
Lê Hồng Linh
Nguyễn Thanh Tùng
Vũ Kiều Oanh
Lê Văn Khiêm
Nguyễn Tiến Đức
Dương Nhật Thăng

06/09/1989
17/06/1990
17/02/1989
31/08/1989
15/06/1990
06/07/1989
20/10/1991
20/05/1989
16/10/1981

0979.951.432
0986.062.176
0169.4055.069
0169.3720.876
0168.990.6263
090.2104.999
0167.7853.513
092.366.1989
0989.292.124

friendly_star_0609_1989
hatgiongtamhon176
Narutoquang
linh_lehong
Endeavour_156
vko_itp_f2k7
anthonny_khiem
snake8y_1102
caohocqg0608

ĐH Ngoại Thương
ĐH Ngoại Thương
ĐH Thương Mại
ĐH Nam Toulon-Var
Học viện Ngân Hàng
Học viện Ngân Hàng
ĐH Thăng Long
ĐH Bách Khoa
ĐH Bách Khoa
Học viện Ngân Hàng
Học viện Tài chính
ĐH Ngoại Thương
ĐH Khoa học Tự nhiên

13.
14.
15.
16.
17.

Nguyễn Đức Giang
Bùi Thị Việt Anh
Phạm Hùng Trường
Nguyễn Thành Hưng
Đặng Thế Nghĩa

24/02/1989
13/09/1989
27/10/1989
20/12/1989
06/05/1989

Ginji.4vnn
Kiku_bu_275
Tiamo_a1k6
contraimacquandui
Markmenhi

ĐH FPT
RMIT
ĐH Thăng Long
ĐH Bách Khoa
ĐH Cambridge

18.

Nguyễn Minh Ngọc

21/04/1985

Samatha_break

CĐ Bách Khoa

19.
20.
21.

Nguyễn Hằng Nga
Trần Thị Thùy Trang
Đình Thu Thủy

04/06/1992
03/08/1991
29/09/1991

0974.224.086
0979.431.341
0979.681.318
0169.290.6891
01213.018.506
0987.385.766 –
0948.376.732
0169.3536.239
01663.818.157
0979.572.991

Hot_banana_46
Khibinhminh_batdau
Hoaoaihuong_2204

ĐH Kinh tế Quốc dân
ĐH Kinh tế Quốc dân

VỊ
TRÍ
CT
PCT
PCT

25.358.itsme ĐH Sân khấu Điện Ảnh 13/12/1991 27/06/1990 23/08/1985 0979.371.323.271.22.556 01663. 42.431.499 Chilt.900 01664.211090 01693.533. Trần Thị Mỹ Hoa Nguyễn Việt Hiếu Nguyễn Thu Thủy Nguyễn Thị Anh Đông Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Thị Thu Huyền Tô Thị Thùy Giang 31. CTV CTV CTV CTV CTV CTV CTV CTV CTV .200 – 0903. 29.591. Hoàng Thị Quỳnh Chu Sĩ Phúc Nguyễn Quang Sơn Trần Thu Thủy Đào Nguyễn Lâm Bảo Nguyễn Thị Hồng Châu 01/03/1989 10/02/1989 01/01/1990 22/06/1990 25/10/1991 17/02/1990 01222.606.663.904 23.9999 princess_tinhnghich_dangyeu1991 Changngo_2706 Mrdaokaka ĐH Hà Nội CĐ Công Nghiệp HV Hàng Không ĐH Thương Mại ĐH Nam Toulon-Var Viện Đh Mở HN ĐH Kinh tế Quốc dân ĐH Kinh doanh Công nghệ ĐH Sư phạm HN ĐH Công Nghiệp HN ĐH Ngoại Thương 33.723 01222.537.899 01695.447 01662. Nguyễn Thị Hồng Vân 16/08/1990 15/12/1991 13/03/1991 28/11/1990 07/11/1994 21/10/1990 07/11/1991 04/02/1990 0989.376 01649.093 016. 38.859 Minhgian_90 37.927 Quynh.202 ha_chip_9x_oeb 05/04/1991 01668. Nguyễn Thị Minh Hà Kasura_nghichngom168 CĐ Y tế Hà Đông Tiensivodanh2005 TC Nông Nghiệp We_belong_together_9xkut3 Bbienngammiencattrang Thienthan_va_acqui2523 Pippi_sieungo111 Vu4xumu Huyens2. 34. Nguyễn Thị Mai Phượng Nguyễn Thu Thủy Phan Thanh Tùng Đỗ Quang Đạo 36.483 01689.784.467. 28.574. 39.601 01697. 27. 30.221.173.465.53333 0934.668 0973. 35.1991 Sunshine_810tg Học viện Ngân Hàng ĐH Công Nghiệp Học viện Ngoại Giao THPT Sóc Sơn TC Nông Nghiệp ĐH Lao động Xã hội Học viện Ngân Hàng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 22/01/1991 01662.118 0986. 40. Phạm Tiến Dũng 18/08/1991 24.474. Vũ Nhật Minh 29/05/1990 01254.429.hoang89 Anhgiai_to_di_cat_vo89 Changkho909x Thuytran_cancer226 A0b3_lo Redpearl_ftu_90 32.288. 26.338.335 0169. 41.903.129 0987.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful