You are on page 1of 84

SyncMaster 172 T

Rezrnijae: 12SQx1024 Unghivlzibflitale: 170X1VO Contrast; 500; 1 l1mpTQS;puns: 25 rns Inte~~ pVJ si Analog Pliere h'1 mvltl~le unghiOrj [\{GJlta't1il pe pereta

DECK Computers InU. S.A.

Repre:tenfmlt SAMSUNG·IT RomanIa ~ SefVlce <Center SAMSUNG.lT Romanfa

EDITORIAL flEVet.

Upgrar;la-m-a!p pe calculatO§':Rele,

. '.

pa'trlBI

impus, Numai noi starn si ne uitam cum zboara ell efecte vizuale devastatoare din

• Mike

fEbruariE! 2004 .r:;\_

NEWS

Star Wars Battlefront

Produciifor Pandemic Studios Distribuitor lucas Arts Data lansarii toamna 2004

Datorita succesului de care s-a bucurat seria Battlefield 1942, Inlpreunacu toate add-en-utile ?i expansion pack-uri Ie sale, mai multe firme producatoare de [ocuri au in plan proiecte ale unor jocuri care so apropie de complexitatea acestuia, avand aceeasi idee de baza, dar 1'i aile idei pentru a face diferenta, Una dintre aceste firrne este ~i Lucas Arts, ell jocul Star Wars Battlefront - un action game pentru multiplayer ~i 0 simple

campania pentru single player, ce va f lansat tn aceasta [Damna. Atat posesorii de censole, cat ~i eei de PC vor putea partlctpa la rnemorabilele bat.)lii din

Star Wars. Vor exista 15 locatll diferitc, situate pc zece planete. lucatorli vor putea alege unul dintre cele 20 de tipuri de soldati din patru factiuni: Rebel Alliance, Imperial Army, Clone Army :>i Draid Army. Fiecare soldat va avea

abililali speciale, preeum ~i posibilitatea

1. Need for Speed Underground

2. Warcraft 111 ~ 3. Max Payne 2 8 4. CT A: Vice City .~ '). Star Wars -

I.l.I Knights of the Girl R<lpULlic ;; 6. The lord gf the Rings: < T~ Retum ot the King

~ 7. Broken Sword: The gl~eping. Dragon < 8. Prince of PeI~ia. The Sands ot TIme - 9. NBA Uv., 1004

10. elI/libation 3: Conquests

On-fine www.starwarsbattlefront.cnm

de a folosi cuiburile de rnitrallere ~i 15 vehicule de teren sau "inaripate'l. rana la 1 & posesori de P52 sau Xbox ~i 32 de delinatori de PC-uri vor putea partlclpa la joe pe Internet, iar numarul se dubleaza daca disputa va f In LAN. In afara de campania de single player ~ de numeroasele mod uri de multiplayer oferite de cei de la Lucas, jocul va mal confine si un tip inovator de campanie

pentru jocul In retea, numit Conquest. La sfar~i.tulluptei, echipei c.3$tigatoare i se va evalua succesul rnregisrrat ~i pierdarils pe care le-a avut, trur-un cuvant felul In care a obpnut victoria, si va pri rni ea bonus 0 abi litate nouasi lInfc~ ce va purea f folosita Tn luprele vlitoare. Iocul va suporta voice chat iii va fi produs Be Pandemic Studios.

• KanleC

Misterele Laurei

,Produdtor Penthouse

Dislribuitor ariee chlosc de ziare

,,2.000.000 de euro au fost deturnati de la 0 cunoscuta banca din Bucurcsti, Prlndpalul suspect este Valentin, IT managerul banci]. Laura, a yampa notorie prin scandalurile erotice provocate, pare a f instigataarea ~i cornpllcea deturnaril, Banii au fast transferati Intr-un eont eu parola. Valentin a dlsparut la Monte Carlo, iar Laura pare a detine chela misterului, Rolul tau este sa afli ce s-a intamplat cu Valentin $j, rnai ales, sa gase~ti parol a conrului."

Aceasta este descrierea de pe coperta CO-ului ce contine primul joe erotic romanesc, Avand-o ca protagonista principala pe Laura Andresan, cunoscuta de a tara intreaga din cap pana-n picioare, jocul se invarLe in jurul unei povesri desrul de trase de par, dar sa fim sinceri, cui ii

pasa de poveste, avand in vedere la ce se perinda prin fata ochilor. 0 poveste eu un detectiv modern, care 1'nccaj'<;ii sa afle prin toate mijl'oacele poslbile ce S-a intamplat cu Valentin, va prirrde viata 1'n fa~ ochllor ~i sub rrmna ta, Folostndu-te de aparatura s{'}fisticat1i, vei trec;e la 0

supraveghere atenta a victii Laurel. voi afla eu stupoare detalil sordide din viata de noapte a Bucurestiului, despre ee, cum ~i unde so mal poarra ?i cam ce ar face 0 patroana de bordel pentru de (rei ori

5U rna c.e se cere In mod normal. "Din neferie i re", jocu I

nu 5e vinde tuturar eategoriilor de vfusta, ci trebuie neaparat sa fi [recut de 18 ani pentru a putea cumpars Misterele Laurei. Dar acurn intra in joe pilele de Ii,'! chloscuri Ie de zlare ~i

- - .

INTARZIAT' !ill NU PREA

Conform unei inibnnatii Iurnizure de EBG2ImE's. FP5-ul horror de !d id SoitlN,ne, DO{),\'1 :1, ~) maifost omanar chte"" luni. Nouadar.) de lansare a [ocului arf '14 iulie 20ll4, De asernenea, Dungeon Siege 2 <1 fost arnanat piinii pe 1 ,iunie 2004.

o veste hun,] vine de la un alt roc, de data aceasta ins.) IlU la fel de greu, Splinter Ceil Paodora Tomorrow. care va ii pe raiturile magazinelodnainte de data pmgr;uTIat':L Vom putea acitizitionajc)cul ihcepaod cul.l rnartie.

Data lansarif e deja pe piata

On-line N/A

nu ered ca va (i greu Sa intri Tn posesia jocului daca vrei ell adevarat

• Koniec

Tom Clancy's Rainbow Six 3: Athena Sword

IL - 2 Sturifuv.k: The forgotten Battles - Aces Ubi SOIt

N(1if1I'!o\JC$ ftom H~II 2 Bi'gben

~~ .€ufOpe Just flight

W?;r-td OtampJO!1ship Pool 2U04 laleco

J~~ to the Centre of the Earth GMX

Gangland Whiptail

SaGsed Koch

Y. Single!> - fhrt Up Your lif~

~Si'ver

LEVEL I NEWS

• Kcniec

Producato/IO Interactive . Distribuitor Eidos Interacti v e

Data lansarii primavara 1004

~

Ni se preg-1.ilS$te rnci un Hltrnan, al

treilea din S1?rie. Gei d.~ 1<\ Fides au Tacut publice noi detalii despre Hitman:

Contracts. Nernilosul asasin, care poarta doar indicstivul de 47, se .inloarce pentru no! misiuni lntr-o eu totul $1 cu tutu I alta atmosfera. Sustjnut de UJlnou engine ffirafic, ce va rupf;: ~ist me, dar care se pare ca va fi de milioane, jQcul te va purta printr-o gr~mad·a de lecatii care mai de care rnal-pline de s5nge ?i de m~ltiiraie (yezi imaginilede-pe la:nga).

,.. nimeRj:>i c;ienimi.e. Em cam singurul persona] de jOi: ·He: pana acurn care I1U este rnanat de altruism si face totul dear pentru a-i fi lui bine. Ne vom puteaw folosi de un arsenal ce va cuprinde un nurnar irnpresionant de anne, inclusiv din cele ce to fae sa te apropii de inarnic pan a. la a observa daca a man est ceapa de dimineata. Tot producatorn ne spun ca jocul va fi rnai greu decar predecesoarele sale si vor fi rnult rnai multe lucruri de invatat ca pfin~ acum. Oare asta illseamna ca se transforrna Intr-un mini RPG?

Silent Hilll 4: The RODin.

,,_

Produditor K:(mami

Distrihuiter Konami

IIMi-e frica, rni-e frica s3.-'1 joe singurica". in lipsa unei introduceri adecvare.arn ales sa porn esc la drum Inso~it de acest {aproape) citat dintr-un clasic (inca) tn viata, fie iertat ca rraieste, Oricum ar fi, sper di am reusit sa concentrez In doar cateva vorbe esenta unui joe ce mi-a intrat tn creier purrand clapart, NLl, nu este yorba despre "Barbie: The return of .. .", ci despre Silent Hill (Tnspedal Silent Hill 2), joe ce poarta arnprenta unor japonezi putin plecatl de-aeasa.

El bine, tlupii 0 conrlnuare ee nu se rididl la nivelul predecesorilor, nici nu n is-au topit bine tur):uri i de pe ~ira spinari], di [aponezf de la Konami s-au hoti'lrat .sa ne rnai traga 0 sperietura buna, pe numele ei S·ilent Hill 4. IgnoFand faptul C<'i bau-baul Silent Hill tiride sa egaleze seria care-l are ca persona] pe Freddie K:ruger (eel putin ca numar de productiil, rna declar arnator de un permanent pe care numai Silent Hill 4 mi l-ar putea aran]a.

Din pacate, Konarni 5-3 dovedil destul de zgarc,ila in declaratii, singurui lucru (in afara de. neaosele "va vom da pc spate", "veti rMnane lnrnarrnuri]i" sau IInetecomanda.~ cardiacilor") pe care l-am putut aria fiind numele persooaju.1pi, Henry Townshend, care, la un moment clat, sa trezeste prins In aparearnentul situ. $i cum un apartamcnt e 0 sup.rafal.1 foarte mica, chiar ;;l pentru un jot tatut de japonezi, Henry nu va sta loeulul Tn aeel apartament si va umbla brambnra printr-o multime de lumi paralele, doardear 0 gasi chela (sau pe nenea eel rau care-I ti,ne filch is).

''Si ca sa Inehei ariicolul ell 0 veste b,IJnEi Rl'mtrm. cei frustrati de camera total

Data lansarii toamna 2004

On-line www.kcnaml.corn/sllenthlllc

GTA SJ GTA 6, GTA: SAN ANDREAS

NEWS

Nemesis of the Roman Empire

~dihtr Haemlmont Games

Dad! ati fost unul dintre fanii strategiei Celtic Kings, atunci prirnavara va va aduce rnai rnult decat ghiocei, rnartlsoare ~i astenie. De ce? Pentru ca In luna martie, Enlight va lansa Nemesis of the Roman Empire, sequel al joeului

- men~ionat anterior, Daca, in schimb, dind auziti de Celtic Kings va ganditi la un spectacol de-al lui Michael Flatley (In eel mai bun caz) sau 13 un film eu jean Claude Van Damme (In eel mat rau caz), (relamintesc ca sus-rrurnituleste 0 strategic destul de interesanta, eu mari sanse de a va fine in ra_l.a monitorului rnacar cateva zile,

Revenind la Nernesis-ul nostru (Tn special al meu, deoarece Mike nu-mi va uita prestaria absolut penlbila de la Fan Meeting), actiunea are ca punct central Razboaiele Pun ice (razboaiele purtate

Distribuitor Enlight

on-Nne www_e_nligh!.com/nemesis

Data (ansarii marti~ 20114

intre Roma ~i Cartagina intre anii 264 l.e.n ~i 146 I.e.nl, fjind incluse ~i campaniile Intreprlnse de Scipio (zis ~i Afrlcanul) ~i Hannibal Irnare ju atm de zaruri si iubitor de elefantl),

Aruncand un ochi pe lista eu promisiuni, aflam ca s-a urnblat putin la engine-ul graflc (sper di screenshot-urile sunt relevanre), fapt ee a. perrnis adaugarea unor noi tipuri de teren, Oferta de cornbatanti a fost €){tinsa ,?i ea, fiind adaugali ibefii si cartaginezf (:dici R~zboaiele Punice rru ar fi avut nid im farmec fara cartaginezi), fLeGare ~ll

un itati [e ~i cl.Jdiri Ie proprii, $i ~rQP:rirle tactici, bineinteles. Cel.ela1te nella

Enlight nu se razgande9te. Dar asta e destul de putin probabil, w5nd tn vedere ca pretul esre deja cunoscut :;i se sttueaza in jurul sumei de 30 de dolarl.

• cIoLAN

, ,

. ~.r!.ul- acesta (~1 nu numai) se poarta .~I ~~I Doilea Ramoi Mondial.

.' P:r,Q~Qvat in draci de ditre Discovery fi •

'n ot sa uit anul nou - si "lot" anul

. ~ .

'veOffl~·petrecutln campania lui Hitler

~i ai JuD, exploatat la sange de catre majoritatea companiilor produditoare de jocuri, WW2 se Intoarce, mai delicios ca oricand (sau cel putin asa ni se prom iter.

Fruct al colaborarli colonialismului britanic (Codemasters) eu alcoolismul ~i geniul rusesc ~i ucrainian (1 C Company ~t Best Way, primul dintre ei fiind distribuitorul celui de-al doilea),

Soldiers - Heroes 0fWorid War II va fi, citilt\du-i pe creatori, un "fast-paced tactical strategy game", mai pe romaneste, un fel de "mana rnai repede ca ochiul", eu LIn parfum subtil de tacrica ~i strategie, atat cil.! sa nu te transforme ln legurna dupa doua are de joe. Anticipand, se prevede un fel de Commandos pe Fast Forward. Sau un Tomb Raider cu tancuri nemtesti, Sau, din cate am priceput eu, un Syndicate Wars cu nemtl.

Analizand dorintele gamerului de tip capitalist, s-a ajuns la concluzia cil succesul unui joe depinde de simplitatea acestuia, fapt care i-a determinat pe preducatori sa elimine orice sursa de stres (a se citi "puzzle") ~i sa declare eu mana pe inima ca Soldiers

"nu este un joe puzzle uncle cornanda Save joacarolu! principal". Pe mine rn-a deter inat sa ridic discrel spranceana. Elernentu I tac"', _.....p .. ;;.;~.'£

de pd,Sibilitatea de a da ordi mn ii

echlpe (Team Mode), iar tn cazu 'in. Care esti un am de actlune ~i nu : p ca altul ~AI-ul) siHi taca treaba, exista modul Direct Control, care te arunca 1n mijlocul actiunii, jccul devenind un 3D shooter ca la carte, eu un eng~ne 3D pe rnasura, ce permite modificarea (un eufemism pentru "distrugerea")

mediului 'inconjurator. Arlileria, grenadele & stuff lnfrurnuseteaza

peisajul ~i fac deliciul orlcarul amator de explozii spectaculoase,

Micul general din tine va f testat de-a lunguJ a peste 25 de rnisiuni 1n care vei tntalni peste 100 de vehieule (atent modelate) ~i vei secera pe rand nemti, rusi, britanici ~i arnericani, folosind un arsenal C8 numara peste 25 de armco cand va f testat, asta numai bunol Durnnezeu ~i Codemasters pot sti. Dumnezeu fiind ocupar cu un har-mitzv:a:M, n&-am Indreptat atentia Caffe Codemasters, care ne-a soptit un "vara, 200471.

.. ciaLAN

.~ Demo pe CD Tn cazuI prezen\III uqUe
~~
II IlIIaglnl pe CD
pe GD-uI LBVEl.
Ii Wallpaper PI CD silTlbolul VII a¥elil
0> FIlm pa CD C!JIciaIea ~Io
caeeIa ISI1nicA ReStuI
~ Patdl pa CO vor II rOfII
e MOO pe co Kult

Kult este un role-playing game cu 0 grafica 3D izornetrica, adica 0 combinatie intre 3D ~i rnodul traditional de realizare a RPG-urilor. Jowl este un produs pur european, fiind realizat de un studio slovac ~i distribuit de niste baieti din Olanda,

Jucatorii vor fi transportati in lumea fantastica din vechiul regat Rywennia. In principiu, vom avea 0 groaza de exploori de faeut Pe drum, vom lnfrunta rnonstri hidosi, folosindu-ne atat de arme, c5t~i de magii. Tnsa nu lupta va f totul. Vomavea de descoperit indicii importante pentru

quest-utile pe care Ie vom avea de rezolvat in timp ce vorn discuta cu puzderia de NPC-uri. Jocul va veni cu sapte lumi diterite, 50 de harti ~i nu mai putin de. 0

de quest-uri. Vrajile pe care fe vom avea de invatat vor f In numdr de 50, iar skillutile 24. Se pare c.1 pe 15nga frurnusetea locatiilor pe care Ie vof crea producatorll, vom ramane ferrnecatl si de efectele superbeale vrajllof, de spectaculozitatea l.upteI0I~i de frumusetea povestii, Va exista ~i un univers Iilaralel, Dreamworld, in care vom intra din cand ~ntru a sta un pic la scare, pentru a bea a limonada si, dad e nevQie, pentru a ne face pennanent. Oaeil gasiti un televizor pe acolo, unde sa se transmiffi meciurile In direct, atunci chiar nu vild de ce ati mai itl$i vreodata din jocul asta.

-i:E\iE[l PREVIEW

Last

Caca nu Fallout, macar Gaia

, Poate va lntrebati, aeum di nu se mar face ",. nici un fel de Fallout, ceseintamplacu toate ideile alea rneseriase, ce se Int~mpla ca toti oamenii iniP-licafj in prolectul res-

c, pec..1iv ~i ce se lntampla tu noi t;a nu mai

HmM"etlna cu Damien Fo.fetro - omu1 de baza al celor de la Black Isle" "responsabil" eu Baldur's Gate $1 fanout - The Fan - Last Days of Gaia. Ma voi abtine de la tot felul de presupusorl, de hi laude inainte de vreme ~i de la speculatli despre cum va fi jocul, deoarece sent un mare fan Fallout;;i nu vreau sa raman dezamag}l'.fle produsu I finit, a~eptalfdoar p~ baza hype-ului ce se face pe seamalui, rnai ales dat0rita celor ilUflllicatl.

~alipticl fiii Mad Mec1fi

OIfnE¥a de ~eptafJ The FilII are, 9<l, kx;;arie in timp :;i SPaJ:i~11 un Pamal'lt dintr-lm vLitor destul de apropiat eOtla, riiva$it 00 furtuni, distrus de catastrefe n:lturale artificial prodlJ$e jij cutreierat 7n lung' ~i~n ~at de " catre c€1ie de nihjli~li 9lre vor sa sugs

colonitlede tot ce aumai bun: apa, manca~,;;mn~9j tinere suave si ferrnediroare. Cum de Q ajuns lumea ,n halul acesta? Buna intrebare. Prin 2062 lumea a 1m:eput sa se dud de rapa. Pana atund roate emu bune si frtJ:moase~ Majoi"ifatea bolilor 1Ji gasis.era leacul, primele done urnaae petfectesevedeau [)estrazile oraselor, paceaf>i prosperitatea nu faceau toe pentru nirnic alteeva la ~tiriledela pta Sitar omenirea se prel1ateQ. Sa ,colonizeze planata Marte. Pentru01€est mare preiect s-au construit sase ~igantk:e utilaje ce urmau

sa terraformeze planeta rosie. Acestea trabuiau sa pornpeze grgantice cantitati de COlin atmosfera, lucru care ar Ii declansat'un Jllfoces rapid de nu se stie ce, da.r ce se jitiB era ca In cat-iva ani pe Marte s-ar fi putut trai fara problema Dar ogrupare te 9rista, care nu se :>.tie de unde a aparut, a detumqt cele~a5em!a,:;inarii ~i a arneMintat omenirea eu perhirea lorin atmosfera pamantului, luau dezastruos p€ntru loam lumea, Nu se ~tie ce s-a int5mplat, dar €'elE! jiaSe m~g,aoaie tI tnteput sa scuipe dioxid de carbon $i, pana sa poata

,_--..

PREVIEW l.EVEl.

fi oprite, au revarsat asupra planetei 0 grarnada de gaz, lrnediat, temperatura a crescur cu 10 grade pretutinden], calotele glaciare s-an tapit, furtunl nerniloase s-au abatut asupra oraselor '~i populatia a intrat rntrco sinusoida descrescatoare furibunda,

Peste 21 de ani, intr-o lume amar~ita rau de tot, nenorocita de tot ce am spus in prirnele rand uri ale acesmi subcapitol, a,pare un simulacru de sistern de guvemamantcareinceardi sa ajute lumea, sa adudlun picde ordin~ ~i disciRlina tn vi~fa oamender ... 'in general, safaPt;!lLlmai lucrun bUl'le. Si i.at1l am) apa I tu. tJn tinar carellre:dOar fr$ntuti de despre oe era tnainte de VI~ asa tidi~~l.

P1ettfJHilme.~IriaI:rdeun singur ~!:

sa-r pe nenorodlii ~Ia :;i sa Ie StoJi

amlgd\'l1ere rectal. lmediat (;Um pomesti la drum;, auzi ~ aC5t non promite rnarea cu sarea ~i t tl'UpBle sale de mermnaj'i, care 'a uceau ~e<l pe unde frecea!:,L.

vor fi explicite $i t1U'VEri da door die pe .animal sl, bruse, 1!i apare in invemar una ~ucata blana de nutrie perfet.1. samta ~l decupa~, sau un borcan cu dol ~tfi tk;, . mate numai b ~ J;le fawt dima,}:i dl.o ele.

Toate ac a nu le vel face de unul

~ lama nu-l ca vara, dar nici viitorul ca JI': prezentul. Undeva, prin viitor, se intamp a nenorocirea, iar lumea devine un conglomera't de metropole uriase. Una ma1 mare ca alta, una rna; jungla ca alta. Cum poti sa supravietuiesti Intr-o lume ~crueil;H Simplu, vei spune: iti cumperi de rnancaresl de baut de la chioscul din

. coltul d5dirli, te asezi in fotoliu ~i te uiti latalevi2'ort(:>,at~ ziua .. Ei bine, nu-i chiar a~a, pennu ca nu vorbim despre oriee fel de o~, ci despre Nailsdale, un mega-

.l:o~lis construit pe 0 insula oceanica artifidala, in care cladirile mici, marl, se rmpletesc cu zg{lrie-nori uriasi, cu constructil pe care lumea noastra Inca nu le-vazut. 1n lumea aceasta nu potl sa supraviejulesti dadl nu te cheama ...

nu se apiece in fata ta sau sa se dea mai jmenar CLl motorul lui abla seos din fabrica, atunci Ij arati tu ce tnsearrma 0 vo'inta de fier, 0 mana. hotarata ~i 0 b5ta pastrata bine, pentru astfel de situatil, la cingatoare. Avand toate atributele de mai sus, nu se poate sa nu devii 0 personalitate in eras, lar cum bandele sunt cele care fac legea, nu poli sA nu te afiliezi la una dintre ele. Axle este mernbru al bandei de rnotociclisti No Dice.

Riizboaiete dintre bande, luptele intre traficantf de drogurt, violerrta sunL caracteristicile unei lumi din care Upsesc politia, administratie ~i orice-forrna de. conducere centrals. Doua partide mari se lupta pentru a obtine controlul asupra orasulul .. {\mbele considef{a cil viat"3 urnana este ceva de care se pot dfsponsa destul de usor. lntr-o astfel de fume, pOPJl'a~ia nu putea sa-~i gasea.sca lluzia salvarii decar tn droguri. Astfel, cea mai mare parte a ei s"a transformat

fad! orice pentru eele cateva ore de eliberare pe care Ie aduc dmgurile.

Vraaarnrnmrn ...

locul este un action 3D plin de suspans. Axle va conduce un motor pe cinste, dar vasi renunta la elpentru a duce la capat anumite misiuni. Scenele de lupta de pe motor vor fi sarea $i piperul jocului. Yom avea la dispoziJie 0 rnultirne de rniseari, combo-uri eu care sa ne punem adversarii la pamant, precum si obiecte pe care sa Ie folosim 'in timpul luptelor. Axle va putea utiliza aproape oriee obiect pe care-l gase,te In timpul luptei, va putea rupe gardun, sparge sticle .sau mese In capul inamicilor,. Q placers. Armele de foe nu vor I ele, Intr-un nurnar destul de

miscare, Vor e;l;:ista -Cafl{erel'liferits, de la "ele margina~r zone; rnaU!1hiaYe ~i ghet~uid, p~ma la €ele maideezvQltatexarti-· ere.formate din da\;liri de ullima,tehnologie. Secventele de luptii vor avea 0 pe,s:pectiva cinernatica; ell seAjmbari rapide- ale unghiul~i call1emi peDtm a smprinde spetfa€ulo-zitaiea luptelor de p€ motocidete, care au lioe, in v.jtEjta. Sistemul de lupta de pe motor va,fi unu] unie. ,lnte-rfa!4 jo~ulQj va pertnitejuc::atorului sa se aproprie de.dl.l~marh s~ mears.a paraleJ eu acesta ~i:sa F1re;gateasca loviturile pe Gape ~ le va 'aplica),

LEVEL 1 PREVIEW

"Rupe Inane care cere ... IJ (De Ville, 1666) I

>

Cum spune Cineva, daca atunci cand un om Tti cere ceva II refuzi si il pedepsesti pentru ca a cerut, te va considera zgareit:;i rau. Eo lege aflrii, Dad Tnsa te-al nascut Zeu, atunei nu numai ca te va respecta, ci chiar Ili va da el ?i iti va rnultumi ca ai primit. Din pacate ~i asta este tot 0 lege a firii.ln cazul acesra, oare unde putern trage acea linie care ii dlferentiaza pe zeii hunt de cei rai? Din fericire, avem noroc eu Lionhead Studios ~i eu Electronic Arts, care se pare ea sunt specialisti in aeest tip de probleme.

.-

Plecand de la prernisa ca taaIE. lumea stie ee fel de joe a fost Black & White, adica original, interesant si uneori ciudat, existii unele lucruri care rna intriga.1n primul r~nd, titlul, care a fost ales un pic aiurea. Personal, nu am

lnteles de ce negrul este euloarea definitorie a rauluf. Lumea pima ~i Tn desene animate II reprezinta pe diavol prin euloarea ro~ie,insi'.i nu e 0 regula t,Doar n-o fi Dracul atat de negru!"). Pe de aita parte, albul a fost tntotdeauna culoarea puritiitii si, prin tranzitie, a binelui (vezi Twin Peaks, 5~ila~ul Alb). Ori aid nu se potriveste. Oricine poate fi sufleteste curat, pur, fara sa faea nici un bine in viata lui. Sincer, albastrul mi. 5e pare mult mai reprezentativ pentru

coneeptul de "bine" (Cer ~i Apa, esentialele). Desi ar fi fest mult mai codat, eu a? fj numit acest joe Red & Blue. Tnsa

cei de la Lionhead 5e pare cil stiu mai bine. Cert este d obiceiul deciziilor care te vor defini ca bun sau rea se transrnite in continuare ~i In eea de-a doua parte a jocului.

Re-ariginalizare·

Fiecare joe care a fost originalla timpullui a suferit de-a lungul timpului 0 serie de procese de re-originalizare, fortata sau nu, in functie de ghe?eftul pus in discutie, A face a doua parte a unui joe atat de original ea Black & White mi se pare complet aiurea, Dar fiind vorba de bani, cine :ttie? Din specificatiile pe care producatorri le-au oferit preset majoritatea frazelor euprind expresiile "mai diverse", "mai rnulte", "mai dese", "mai Ina 1 te" r "rna·i sigure", "multmai. inteligente" :;i "spre deosebire de primul" .. Scuzele me le, dar aceasta este structura unui diseurs guvernamental obisnuit sau a oricarei reclarne la detergenti. ln eoncluzie, sa nu va asteptati de la acest joe la cine stie ce eoneepte noi, interesante ~i dernne de luat in searna. Va fi de fapt Black & White X 2.

· ~.... "

v-,

-_ - .. ,-~

V-Rally 3

>

insistat sa mi se dea urmatorulut articol de gert,

tar asra nu pentru di Sebah nu s-ar f achitat exemplar de datoria editoriala de fiecare data cand a scris despre un joe eu subiect auto. Dar pardi prea rarnasesern eu balele curgande dupa exceptionalul Mercedes Benz World Raeiing~i, cu 0 porta rrehuna, am ttecut la asternerea pe tastanrra a irnpresiilor lasate de Invartirea volanulu] virtual Tn pas-w.I de pilot a! unei maslnl de curse, ~u,atat rnai mult eu ~at este verba de-

"pre uri sen aparte deintrecere- ratLul (duQii mine, mult ma,i irrreresant deEat Fotr'f1tJla 1, de exetiiplu~.

Se paE€ msa ca am' qwsarlt!,) caR ~ G~(1tratimpl lntr-o mani~alZare ii'

e . 'a erizeaza. Poale d ar fitrebtJir sa a~tep.t curninte @gln~ la.urmatorul jQC en

Trebule sa recunosc public faptul ca, din tntreaga redactie Level, ell am fast de ls-nceput si sunt 711 eontinuare cel mai pasionat jucator de simulatoare auto, Da, da, unii poate traiesc eu senzatia ca Sebah, sau dernult plecatul Wild Snake, ar fi tartorii genului Tn rew dactia noastra, Eroare! Aceasta impresie 1:;i are obars.iC1Tn nurnarul mic de artlcole (trei parca - NFS Porsche 2000, NFS Hot Pursuit 2 ~I Screamer 4X4) pe care Ie-am scris despre jocurile lieu rnasini", Ce sa-i taci, alia s-a nirnerit de multe ori, ca eu sa nu scriu decal despre titluri de strategie ~i foarte rar despre a ltceva. Rarnas cu un gust amar If.1 urrna ratarii serierii review-ului la Mercedes Benz World Racing, deoarece erarn panii peste:, cap ocupar eu scrierea Chip-ului.Special "Muzica si PC-LIlli, am,

rnasini. Sau poate dl ar fi tiebuit sa a;;tept nerves, a_gresiv.. biita:iQs; pan.t 18 urm5torul simulator de alunecare a CQpaii de lemn pe .i;:~i'pada. Sau ... Oricu(ll as fi procedot, nu trebuia sa ma apuc tocmai de V-Rally 3 ...

Rateul cancure~i

Nu :;tiu de ce arn irnpresla di tn articolul ast<l se va vorbi destul de rnulr despre Colin McRae Rally J. Ceea ce mi se pare chiar firesc, dat fiind ca este competitorul direct al lui V-Rally 3 In cursa pentru suprernatla In domeniul simularii curselor de raliu.

La prima vedere, Colin McRae Rally 3 mi s-a parut un joc de raliu exceptional. Literal mente, In Colin McRae Rally 3 cste folosit un engine fizic de slrnulare care impinge acesttitlu in topul sirnulatoarelor auto, i[!atmi'de NFS Porsche 2000 ~l Mercedes' Benz WorlCl Racing. Este drept, mi s-a parut rnie ca. masinile derapeaza cam prea usor, dar am pus acest lucru pe searna lipsei rnele de exercitiu. De altfel, In mica mea interventle din articolul lui Sebah despre Colin McRae Rally 3, am marsat tocmal pe faptul ea jocul este dificil pentru di este greu sa fii pilot de raliu, acesta fiind un lucru ce trebuie I"nvalat In tirnp, iar jocul

e dovedeste un bun simulator si prin acees €a te pune la rnunea deprlnderii pilotarii "pe bune" a unei rnasin: de raliu.

Odata cu trecerea timpului lnsa, am ajun~§aam 9 alla parere. La aceasta schimoare a.u centribult ~i diteva inter'venp i ale VOl'l5'f(C, ale dtitori lor, pe forumul rll»strudepe www.tevel.ro. Cativa dintre vail &:>111'rl€lni de;1m:redere 'cu 0 buna cunoastere a joc-urilor de srrnulare auto, v-a~i afjnnat hel11Lriwmireaasupra derapaiulu.i <;Xc sill al ma~inilor dirt colmJYkRae' RalJy 3. D~~ lmi aduc

pine aminte, formuHfri degenul "e~ti ca pe gheata tot titnfJul" au fast 0 constarrta in comentanile' voa~rer !ii nu doar ale voastre, ci ?i ate altar jucatori, din lurnea-rnreaga. sa chiar, din acesr rnotiv, dupa aprige consultarl si salbatice discutii In contradictoriu, atrebuit (cedsnd logtcil lrnpecabile a argurnentelor) sa recunosc Colin McRae Rally 3 ca invins in lupta ell NFS Porsche 2000 ?i Mercedes Benz World Racing pentru cucerirea titlului de "Simulaloful auto oficial al cercului mel! de prieteni-cu care ma joe in multlplayer prin retea sau eu care lrni cornpar tirnpii cei mai buni",

Ingheavaape.le

~

Colin McRae Rally 3, macar, chiar este un slrnulater auto, dar ale carui constants "de material" sqnt reglate prost, de unde 51 excesul de alunecare, indiferent de conditiile meteo, de drum sau de turatie a motorului. V-Rally 3, Tn schimb, ar vrea sa paraseasdi traditia arcade a seriei ~i sa. se introduca In clubul select al sirnulatoarelor auto. Noroc eu 1'I0i, ca tinem un ochi vigllenr deschis cafre U?Cl de Ia intrarea in clubul cu pricina.

Si, uite-asa, observam ca V-Rally 3 este mai degraba un simulator de derapaj, ~i nu unul auto. Adica este un joe tn care producatorul incearcd sa-ti dea senzatia ea te afli lntr-o ma?ina prin faptul di sandrarnaua virtuala derapeaza. Derapeaza dramatic, nebuncsre, oricum ~i orlunde, eu ~ll'ar;y.motfv. ~i peate <:a nu m-ar qeranja atat.dernullacest lucru (mai stii, nu oi f exersat eu suficientin Colin McRae Rally 3), dar problema este acut agravaUi de posihllitatile restranse de reglare a se{f."ihiHtarii, fie ca este vorba despre tastaLma: sau despre volan.

Deci, rp 5e ea ~e serare a rna-

sinil, ti se ferp,.jI1Mea regl~rii sensibilitatfi c~ ca~;j:~'acti~neaz~ acosle-

ratia, franele si l\)nul.Qar chlas ~i la

le'il1e,,~C~StBI semi hi Ift~~J'

REViEW

Dupa cateva ore de chin ~i snjuraturi, in care am folosil volanul rneu preferat (un Thrustmaster Force eedbaek GT Racing Wheel),. am reusit cugreu sa controlez cat de cal rnasina, prilej ell care am constatat cornportamentul nee realist. simplist al acesteia, Practic, derapajul se produce oricum, iar de la un anumit unghi al rojilor lncolo devine de necontrolat. Cam alat despre simulare. De fapt, cine vorbeste despre simulare In V-Rally 3 minte de Inghea!5 apele sub rnasinal

~i dad! tot am vorbit desprc reglarea sensibilitatii contralerului folosit, dau drept exemplu demn de urmat de c,-atre -@rite producator pe acela din Toea Race Driver, in care ti se of era posibifitati extinse de seLectare a sen5i~ bilitalii controlerului. Toea Race Driver - hmm, alt joe auto dernn de luat io seama:

$tiati di:;i V-Rally 3 este tot 0 IIreu:;ita" portare de joe de pe console?) ~i ce dad nu avem multiplayer adevaralln V-Rally 3? Cui 11 pasa? Cine are nervi sa-I joace?

Asa ea nu ne ramane decal sa ne rugarn zeilor nostri pentru un Colin McRae Rally 4 dU mai bun ~i's:;"lJ eontinuarn sa sperarn eli urmatarul NFS va f realizat de factiunea rosie a EA ~i se va numi Ferrari Unleashed ... Apropo, are cineva Mercedes Benz Truck Racing?

• Marius·Ghinea

Titlu

Gen

'Best Oistribution -Tel. 021-345.55.05

--=-P-ro-c-e-so-r-cZp"'O"_1 "71,--:C2 GHz

Memorie 256 MB RAM

Accelerare 3D ON·tINE

Secret: Weapons Over 'Normandy

Cebarc;area in hiperspa~iu

-..: Lucas Arts no se lasa.l(1 ccnformirare cu _.r a trqcl~~ie Iormata In 'aproximativ una bucata dec'eniu de activitale, dup'13' unul.,doua jacuri bune, Lucas Arts ne aduce in fil!a u rr joe ~ rnai bu n. M:i ve.ri tntreba: ma i bun decltJedi Knight II: Jedi OUGaSt~i dedit Star Wars KOTOR? ell siguran!al Aceasta CU atill mai rnult cu ditRste vorbe despre reapantta unui gen de joe a dlrui lipsa am simtit-o cu totii: FlightAction. Ce va sazidi ast<!?

Exglicar:ia este simpta. Secret

Well pons Over Normandy este un joe creat de Lawrence Holland, sau Totally Games,'-Clac;av.3 place mai mu]f a$a. Ori, aceste nume sunt responsabl1e de aparitia jocurilor definitorii pefltru genul Flight Al!;"tion? ~i anume cele din inega'Iabila serlll! X~Wing(Tie fightli!f . .La ce ne putem 'a~tepta, deci, de la un joe din acest gen? In primul rand, [a mult:i a - ttnne. ln 011 doilea rand, lamai multa 3L1iune.11'1 a1 treilea rand, la rnai mull decst mal rnulta actiune, Trageti de alcl eoncluzia ca, IntOCITlcl;li prcc:um in seria X-Wing, or cxiSfa 0 serie de obiective principale ale rnlsiunilor, apoi obiecnve secundere ~i 0 multirne de oblective

view}. Deci, putem afirrna bucurosi c1l Secret Weapon~,O'ler N.ormandy esre

un arcade de zbor, cu muJt:il, ac.l-iune. Si ce poate ajuta mai mult laaceasta acnune deta!: on all element arcade: rnunitia practic infinita (2500 de cartuse pe un Hurricanal). Fiti lini~ti~i, deci, r1U veli avea gf'ija munifiei. De fapt, nu veti avea nici o grijfi in afara de aceea de a va bucura de multitudinea rnislunilor, care tree judtorul prin escortarea bomhardierelor aliate, doborafe~ bombardierelor inarnicaatac la sol, bomba:rdament ?i rnai ales mult, foarte mulr oogflgj;jting.

Modelele de avioaneceapar .in joe acopera 0 bUlla parte a dutarii flotelor aeriene ale partilor belj;geranto, lacare se aaauga modele "exoti(:e" germane, din pacate ell un impact p:rea mic asupr3 g4meplay-urui penrru a putea justiflt:a tillul'pompo5 ~ri(1€ullli. r-£emiisura<;:e' suat' parcurse mlsionile exiSlii posiorlitatea de a upgrada avio~me1~ oarecum 1n conforrnitate cu ade'larul tehflol®gic al ist0riei,r.iar 7f1t~mafl1i€ra arcade sadea.

are vedcre dIn cockpit. 1n concluzle, kcomand L-alduros SeCret

Weapons Over Normandy calor sub 12 ani, cu menticnea di nu are un story suficient de tnchegat ~j de atragator

PEl tru cei mid. Poate ca 3? recornanda arcadelIl "Star Wars" Over Normandy

eel or care sunt pasionari.judltori de NfS l)ndergroufld, dar rni-e tearna ca solul din SWON areprea plltin sclipici, iar ~ulorileaYi0&helor sunt rnult prea

~~a?n,r;;:~" .~.. .~~

5euet WeapoflS

Over- Norman9Y

Totally Games '~-=c;:-:--::;-;-'''7:''-~';;LuPcl:s.A.rt'''s---~~~·

8est Distrihcitton

Tel. 02'1-3455!f0,5 .

. ~~~-~~~-~

&.ti&~~

- -.~ "'''"'...,

.G[aiidi

Sunet Ga,meplay M(illlplayer Stor~line

I mpresie

f8bruaie 2004 '31

REVIEW

Surf's UP. dude!

>1 Peate cea mai tare introdueere pe care am vazut-o vreodata intr-un joe este eea din Kelly Slater's Pro Surfer. Pana. acum,

nici un joe nu rn-a facut sa invidiez pe cineva penrru ceea ce este. Nu, niei macar James Bond ... prea cu nasul pe sus. In acest intra, care rnai este ~i lung, se prezinta vista acestor ternerari ai

valurilor, loeurile prin care ei ajung, chefurile pe care Ie trag si senzatiile tari pe care Ie tratesc, Acest intro rni-a adus aminte si de un film care rula in prostie la un moment dat pe HBO, unde niste tipi au plccat in lumea larga cu un singur scap declarat: acela dea se sirnti cat mal bine $i de a face cat m~i mult surFing. Baietanii a~ia tree printr-o gramada de inrnmplaril,fac rost de bani prin celc rnai diverse metode posibile, chiar ~i 0 cafteala pe bani tntr-un port. In fine, nu despre film este vorba,ei despre jocul in sine. Dad e vreodata sa rna fae mare, surfer vrC811 sa ma fac, Pe cuvant. Pluta stlu sa 0 fac, pot sa imi fin respiratia sub apa 40 de secunde, costum d-ala de plastic imi fac ?i singur .. _ cred ca m-a~ descurca, nu? Mai ales di daca mal joe mull Pro Surfer-ul asta, mai mult ca sigur di 0 sa stiu mai bine chiar si decat Slater rum se chearnii trick-ul ala eu 0 manilla spate, una pc val ~i cu un picior In aero Ce mai ... asta e destinul rneu! Surfer scrie pe mine. Cu litere de tipar ~i bold-uit.

Ds placacu ceara ~i uitB .:;iiI nu rnai vine vs.ra!

La capitolul "influen!are prin p.oveste", Pro Surfer nu sta mull mai bine

decst frat sau de cruce, Pro Skater. Ai

e dintr-o grupare destul surferi ?i surfere protrebuie apoisati treci

prin toate tncer C poslbile unui

aquanaut. Ceea oe "impinge pe tine de la spate este, Surprizonsorul tau, care vrea sa d)~tige ca ai multi bani de pe spinarea tao jar tu I' asculti, caci fara el nu ai cumsa rnai ajungi prin toate [ocurile alea fantoma cu valuri de douazeai de metri, bauturt ?i gagice maca. A,?a ea, de fiecare dara dind te Suna cl e nu sriu c;€ concers prin

Cancun sau pe alte asemenea plaje exotice, iP iei placa de-am spina rea ~i te prezinti la raport, Locul de unde pleaca totul este barca ta, cu care te perinzi de la 0 insula la alta lii pe care dorrni, man{inci ?i freei placa zi de zi.

Spre lauda produditorilor, jocul are un program de antrenarnent foarte bine pus la punct, Fara el ai earn ri stat in bezna pentru eel putin c~teva ore bune. Dornnisorul Kelly Slater te ia de manulii :;i te ducc direct la eel mai mare com-

plex de valuri artiticialedin lume, Face acest lucru spunandu-ti foarte candid

ca acolo se intampla cele mai multe ~i cele mai grave accidente posibile. Va dati seama si voi de ceo Valuri de 10m + apa adandi de 10em = gat rupt instant. Acolo, de-a lungul a trei rure de antre-

nament mai duro decat mea la care sunt sup~ eei din Infanteria Marina, lnveti cum sa cazifarasa iti rupi g(ll.u~ .. ~~~~~~ rand sa te ridici de pe placa, trebuie $a sari, ce e ala un trebuie 5~ faci cand e~i In unui val, cu zece tone de apq. ta si, mai ales, de ce ~i cum trebuie sa

faci un trick cu statut special. Recunosc

eu mana pe portofel ca fara acel program de antrenament m-as f trezit curca-n apa. Fara niei cea rnai mica

idee despre ee trebuie sa fac acolo, pe

creasta valului ...

Asernanarea eu Tony Hawk's Pro Skater nu se opreste numai 13 rnadul de abordare a problernei, ci :;i la nurnele fentelor pe care Ie facio Nu mica mi-a fast surpriza (.and am fost asalt~t eu '

numele deja cunoseute; indi, japan air,

rnajoritatea grab-urilor ~i Inca destulc altele, pe care va trebui sa Ie descoperiti voi 7n~ivit Grind-urile s-au transforrnat in lip riding, dar se pastreaza aceeasi idee. Veti fi fascinati de toate acele scheme pe care Ie poate scoate surferul c:ontrolat de \ioi si, eu toate Gil. realismul nu este punctul forte al jocuiui, va puteti face 0 idee despre ce tnsearnna sa te ciai pe val.

Pe tol parcursul jocului v.E'~i ajul1ge sa. vada~i cu place. pe valurila.a 14

In lurnea fntreaga. Si asta nu este tot. Dad sunteti cu adevarat meseriasi, veri deschide si rnulte alte locatii diferite, printre care $i a plaja din Antarctica, unde veti face surf prlntre iceberg-uri ~i veti da de rnancare la pinguini direct din pa Ima. Asa ca. trebuie sa va astsptati la tot felul de surprize plawte de la acest joe, de la diferitele tipuri de plaje, cu valurl care mai de care mai speciale, eu vremein continua schirnbare; la intiilniri eu diferiti sponsori, [umalisri ~i fctograf de spedalftate; la competitii ce 58 tin in paralel pe acelasl val ~i competitiI CLl diferite puncte de atractie l1i rnulre, rnulte trick-uri speciale,

Pentrua va purea bucura de intreaga savoarea lui Kelly Slater's Pro Skater, trebuiesa-I jucati cu fiecare dintre surferil profesiontstl, deoar6!OO flecase are game sa de scheme :s~eciale pe care ceilalti

.!¥!k~.i<;~' nu vi@azasillef<lca ..

Astful, yeti putea alege

R~~rr'~" c~l~ rna i ilr]stre nurne

Nume:

Robert Kelly Slater

Data nasterll;

extraordinar. Per total, jocul arata foarte bins dar, din nefericire, are earn rnulte bug-uri. De prea multe ori placa nu interactioneaza eu apa, d§ndu-~i senzatia Coii esti pe uscat, in rest, ai multe unghiuri din care l~i po~i privi personaju!. ~i pori chiar sa faci un zoom destul de puternic pe un punct anume. Rezonabil la grafica, ceea ce nu se poate spune despre sunet care este minunat. Coloana sonora este excelenta, rnarcandu-ma prin ineditul sau. Nu este acel rock eu care suntern obisnuiti din joeurile eu profil asernanaror, ci una ambientala, lini~titii, dar potrivita de minune cu atmosfera jocului.

Bun joe! Tine vara eterna ~i nici nu te costa enorrn ca sa te plimbi prin toata lumea, Dad stai sa te gilnde:;ti, IlU te CQsta nirnic, lar tirnpul de deplasare dintr-un capiiLalglobului In celalalt este de .. , 3 secunde?

.• K.oniec

Titlu

Secrerul lai Deus Ex: atmosfera. ell grafica nu prea avea de r:e sa se laude. Engine de Unreal, Ok.lnsi1w)e!e locurl ?i unele lucruri nu: emu capcdopere, Aves Tnsaacel ceva care te linea. Si rn-a rinut panal-am rerrninat, elf reate Hnalurile sale multiple. De atunci am ramas

~ ,

prieten bun cu,Je' Denton; Sau, poate,

chiar eu sunt JC.Deflum? Nl1 mal stiu, stau prost la "PersonaHtJti multiple".

~ copm aSvine Is mlne

personajele sunt ciudate, localllle sunt dudafC ... PilI'C.'I, ,,<Ira aduc aminte de atrnesfera din Deus Ex, da' vilg.

'Val-vart€ju I in cepe (U 0. ~5 dispefat:! din Chicago direct in SI'c1ttlC', uncle tncepi sa afli, eu laraitd, ce e WTO, ('E' e The Order,.ce e ell razbolul impotrihl terorismulih. Tot atunr l ilfli ca lumea e irnpart1la in zone autonome, obligate sa r~maf1a asa l hlar de Ie Denton, care ell dcuazeci de an. In llrlYla ? fuzionat cu Heilos. 0 inteligenlil artificialiicare a

decis ca lumea e mat ~.3naloaSJ filri;i comunloarli globalc. Iotusi, nimic flU e rnai bine, Oamenll ~e impart In connnuare in protejati si nenorociti. eel terlcitl de soarta tr,'iif"jr in one tav£' WTO, unde bunastarea materiala este un scop . :umlarit ell c;alhaticit', in timp t.e restul poputaliei trji~te [ns 11<1 propriu ~i fa figurat), in zonele inferioare ale ora<;~lor (enclavele sun: ridiCal€ 7l)shivi~ prin utilizaren j~lensiva a Il3nitHor h( conslructii). .~

Alex 0 €6te "CqplllI( en<;:lavel" ~~,in acellll.~J timp."Jini?t0(l dinaintc.c1 fUlwnii", In principiu. 1tJ Deus Ex ~ Invisible War

esri un slmplu ah50h .. '("t1l(i1) al aCdtlt;lI1iei T arsus, care se trez~[eQll arc 0 Viil!iI controlata pana$i III i-rflimitalea toaletei. Cine! un awe al SeCKer-Jlm (fanatici Order, t are lupla lmpotriva p~inCipii lor morcannle CIte WTO ~i prQOwveaz5 ordinea interioilrS) ~ sa dernoleze cI.idirea din Seattle unde ai fo~ din Chicago, simtt In !lt3n,it di incepe un joe' ce promrte ~ fie mal mult decal pare. Dadi reuse~i s5 ingn itl rruJg;'lneala de ga:>tropodde t-d tnceput, "you're l.n f()f a ~\1rprisE'", ea s-o zk pe-aia ,.mglolona.

Deus Ex Mschil1B

lnc('t,IOC€t (sUI ardelene~c lipie, 5urprinzator pentru ameFkanU de fa Ion S10lnJ), reaper elementele atatdefamili<1rE} din prllnul Deus Ex: nan6augm~nta rea pnnilSfn~t~(). hitJ~'ln istef"'l"IQr fcare ileum sunt Imp-fu1tt@,1nQqy~da~: le~al ~i ;51 ck rnarkt;\t),\ffil.llt{tciol~urjle~u care ,,o~r07i" arum ~. djsnPZjtiwe:~e .. ("-Hli~e-(fa\.:ate, yateinl,l'~h~ eJ,ctrooic:c,

rollC '1 care Ii 'I11ndeci fJ r1'tncld 1:>1:0 ~

1:1

> el!:lCtriG. pe cot af1a:tirn imp as, comuni-

catiile pe yintern" cu&tJp,eiiQrii, cOlegil ~i inamicil etc Tet acum 'apar ~i prfmele seli'lt'ie di nu totul e cum pare a li k1l doar ne conspJiram In teorii)~i ca"sQll.Itia unei nize locale minore nu este atdm; 0 baga(e:Ul. TntrcQ lame spaJ 5. Wf.drrfl'afiQnaLin'ciei1'tJri, cenfllctul intreWT0 il The Order leaga Loto!.

Pe maslH'~ re inaintezi In JQCJ Alex Q §9 aontureaaa din C~ lt1 ee rnat bine, SpirituIRf'I:;-istit,-<i:esNltrofiat pi(na fa

penibil, se pasrreaz~rcand vine vorbq_s-a .al~g,j,~j alegf<rile pe care trebuie sa"e faci devln din co 1n ce mal radicals. Esti cu. e~ti 1mpotriviP Jocul devi ne, ca ~i priTnul Deus Ex, foarte rncilcit ~i sufera de aceeasi "boala": tirripul indelunget p,'§na eand te familiarIzez.i cu medic], etJ personajele, cu nurnele, eu Institu1hle;~.

Noul Deus Fx este f rte in$elill:qr.

Ca garneplay (rupt de .storyline), jocul pr-omi1e foarte putf,n la toceput. Ca jo.e de 'acj:iUrie chiar de)(;ilma.gt!~. Dezam~¥ ge{lt:e duo Un joe s~wpjd, in care mat mult te plimbi de coto-eolo in loc sa te bati cu .ala rai. Pai normal! Cine-s aia rai? Cu cil1e ~a te ba,p pSna rt-ai ales ina\" raba!a? Prinu1J.1liff€, mult hla-bla, alergafura-de I:.; w1 €u"j la altuL £.lat c~ IiftuJ...

." ~ momentulin care apare pril11a ,~o!~}Je" armata cu'£:eeker~ji III ~dqv<il din Upper S'eattlc, JITt:;:ep,s.a'Se ~thhnbe locM~I~. B:u~'a care i1!iin Iwrne, in€eAi

~ >",. ""...._- "_ :

. . 'sa 1ndtiJinestr qu(ist~uri minore-trezQlvi

probleme de conCUf~t;r .Jntre P~pd'~

si QueQuftJ9,s,j csle QOlra c£>!T1'panH ,~r.c o dej;irrJoca(ufi 7nfi~Cpre dtntre C)rile ora~, r~arj JlliftufiJ, .;, lnclin1rtordihiiE:

Upper ~i Lowe~ Se_attleretc~ll gen d~~J '1-" siuni C:a[el~i!a~ apar~la petQ paitru.(sul· joculut.-Si, calll pril)ltflpE:({s Ex, lume~ fi-e de$ JHsa QljpW'6~J'iI"'ajLitor

. '1% ,.

nevol ~au contra r~stJ unui pil~tel,1 '"

-atrr :SOilS t0t cu d8f.ilH:hiar dadidoar n carj5truGt An.5e1iitle~~e-w C~iri;JJ .... ~ TrietrAl)t.:irGtita (:;i, implidt, sariCfOarul

in C.1ry; JC Denton se completeaza el,J Helias, ptore,jat dE:.loarte pamantenU Gray;carli! nu sunt deloc extratefE!~ttj, ci un proto.tip de ruptatO'r pentru condilii extrerrie ssu texice rezultat Tn urma "incidentului" Roswe1i) - rara, caleva dinth> localifle3n cste teorj' tonspir<1jiei colc~je, se de2volt~ ~i te 'arrage din ce In c@ malniyrt In lnpte intestine dinlre factiun.i care, fara 'sa realizeze, sunt fete ale ace-: feia$i entita~i (Illuminati n-au dtsp~rutL

~ "~omplitatiHe specifice Deus Ex> deV'~n, ipeel', intet,lln rieliciu, ir'ls~ noua creatie :a<elor de la lonStorm pare rriai mutt unv:8ir de gradul poi al jocl1lui ru Ie De:flton. FPRPG-ul a' devenit muir mai FPSomethihg. Alex D e.stelr:rr§.na.care scoate .castanele din foe CU Toe. A[:1roape tot jowl nu fad dedit sa spell ruf-ele murdare at 'altora. Un p,ion bun Ip t~a:te care lupt~,piina la capatul ,t~ lej' ~J alege

SO,l"rta IIJrhii... '

A __ aratii razbciul invizibil'

....... .,,_ <,

ChFar dadi 5.cl'ie.p-e:,el "InVisible Wa~', clupa ce tem1iA de 5cris ~rti.Cci[til rmi due ~ lucrez Ia proi€Cl.ul de altar pe rare rna gantfesc sa-I aic In cinstea . graiiQii (-engine Unrealadus la standard~le .mHE!pi1J!ui,l.~eO Clirf ncul Deu!r Ex. GBLlGATORHl d.esl jQCul r~llea2k1 st pe pllki DirettX 6.,1, farato plac5 videti eu suport iotP,graf DirectX'9.0~ mal !:line jUGlti a~ceva. Fngine-ul~ e stin DE -IW este ceea ~e'n"l-a \in t lip.itde I'nonitor.c5.n!Gl oove:Jtea ma trjl11itea acllleare. Oe c£f-

. leva ad''.ilW a ,fit 0 s~ re foart~ cilldata, aproape . .. u, pen{ra'i>ea un le 1dc:uri arata '~rea r~afist, A,de,y.a;ul esleca P% GeForc:e",4W2QQ-era 53're.nUrl! Cll tot.uVF~ntru ta., tJ\lca il.t;tivam umhrele .

rea1-rlme . car-e sunt un detici:U absolut ,.

sJ, deJapt" trans orm~ Joculln fi1m,);

!tP~ r,incl.~arn" 10 RES-uri. CU.UIl Radeon, ;9600 P~ ItrCfU~iJ~ s-au s~h i filbat se~~, sibcq G,i.did am putut>s~ m~ lIit~i la alrcevadec:at la pozet ~~,dadfvrei:i ell ..

*"J.! ,;;;

oriceprer s~ jl,J(<1Ji nOtl;1 Deus P'\I dati 0 .c-

t9jf~'Pri ~ ,testtll .cbmpa.r~tiv p~ ca re f-it $;xecPtat~;OjgganS la,~' '9t1~ him;lware d1"pt.Jm~ml aeesta c!a~v~e~ ploci video

ell Olr.eftilarroti -sa JOOi Jnvisible,wilF, ,;. . . ~ SCtlrtez pave-stea, grafica din

~

S+aU pastrat ~i weapon mod-uri le, care imb:unijtal' , perfoq;nahte1e ve~ni~lor prstol, 5MG, 5i'l,ipEtr rme. shotgun, dar ~i al€ mag Rail-ulu; Icu care potj ]l:insa prin pereti impulsUJjl!!I,f!,''ctromagneUct!1 pentru ne\.;ltrarizarell tu r(1J:~HClr automate ?I alebotilor}. EI,1 qm ales pentru ' pt.a. snlutia care rrn-a suras ~i c;and t1l:~eam .,pe JC Denton: mod delnvtzibllrrale

(pentru inam1c1 El~n ici $1 anor:g-anit:1), fortt! maxima $i fa melel?'weapons -~able.Avan4l-ie~e . nt tl~fe~e,q,J4rat~i nu con~um~ muni~re: JJi.rt ~ldftel p;ro~ dl!G~tQtH nu S-9U zg§.rcitltt tnafflki, a~a d,indif~re;nt de t<ilEtica Rreferatlli se JHS~'

.cu un matel pe clnste, .

Aeesta estetatiiJ !uiJCDenton ;;i, mill nos, al lui Alex D._ Numele lui -Warren Spector este sttans legat de unE::le dintre€ele m_ai hune_joGUri din toatetimpurile: UltiIT)J3, VI siVll' Wing Comll\ander, System Sho(.;k; ~r1Jsadet1NO RemQf$fl. ~i, eVrdem, Thier. The i;)(lrK Project. Tot el a fond at srudiout Ipn Stann din Dallas, ul'1d~a'lucril:£ln - calitafe de dir.ecton;leproous, ta Deu:\!. Ex, lansatde Eidos fuiupte 10'00.

tEVE1. t REVIE\N

The Simpsons: Hit & Run

Atacul tarnpi~ilor neaospi

... Una dintre cele rnai nebunesti serii de ",. desene animate este cea care apa.re sub numefe The Simpsons. Nu cred cii poate sa existe cineva care s~ nu fi

vazut rnacar 0 data in yiatii un episod ce implidi niste aventuri cretine ale unor ~i mai crerine personaje. Homer, Marge, Bart, Lisa si Maggie sunt poate cele mai pitoresti sl cele rnai antisociale personaje de desene animate care sunt prezentate ziua-n-amiaza mare ~i la care parin~ii I$i Iasa, eu inima cat de cat usoara, plozii sa se uire, pentru ca.:

"Dadi niei la desene nu-i mai poti lasa sa se uite..". Evident, caseta video cu Alba ca Zapada ~i eel Multi Pitiei, varianta 18+, este dosiRi bine sub vreun dulap, sau este In siguranta la unchiul burlac de unde rnai apare doar cand ala micu' este la bunici sau In tabara -"CIe preferat la eel putin 150 de kilometri distanta,

lata ca eei de la Vivendi s-au gandit sa ne bucure eu una bucata joe inspirat dupa serialul despre care am vorbit mai sus ... nu eel cu ;;i despre relatia lui Alba ca Zapada eu prietenil ei pitiei, ci eel despre familia Simpsons si adiacentii, Dupa cum Yeti vedea in cele ce va vol spune rnai tncolo, [ocul pastreaza .,;:Ice:eil~i nota de prostie tipica

lui, plus 0 doza mortala de tarnpenle contagloasa, Dupa cum se vede, foarte contagioasa.

Evil Homer. evil Horner, evil Horner ...

Da'@,~ ai tncerca sa iei jocul ?i sa tncerct sa-i faei 0 descriere per total, nu este posibil. Trebuie analizat pe flarti. Nici macar povestea nu este una ee merita luata lii despicata pentru a lntelege jocu]. Tot ce trehuie sa facl esre sa fil atent la ce spare pe ecran, sa Cii dexteritate in degete, un ochi rapid :;i unul verde. Toata nebunia TncepecH incertarea lui Homer de a faC€ ceva

cumva cuiva, dar care esueaza in mod lamentabi I. Dar sa lncepem cu 7ncep.utul. Dupa ce alearga dupa COli verzi pe pereti, sare peste tot felul de garduri, eulege tot felul de monede ;'ii se fereste de soferii nebuni ee salasluiesc 7n Springfield, trebuie sa i~i ajute copiii In diverse moduri: du-i repede proiectul pentru ora de flzica lui Lisa, deoarece, cascata cum e, a luat biberonul lui Maggie. Acest lucru trebuie fkut contra timp, deoarece

directorul scolii este tn drum spre lucru ?i, daca a prinde pe Lisa fara proiect, va f vai s-amar, Te sui in maslna proprletate persorrala ~i te pui pe a cursa infer-nala, de-a lunguf careia vei calca pietoni ce vor arunca tot felul de masd~i dwpa tine, vei crea amhuteiaJe nebune ~i lIIei seoate tot fellil de repliei incredibil de nelalocul lor. Exempru: Ii pleznesti rnasina unui concitadin de 0 fad aeordeon, dar pe-fi pasa de gurna pe care toemai ai rnghitit.o ~i care era ultima din pachet Exemplul nurnarul doi: iritfi Intr-o serie de accidente ce implica. numerosi pedestri inocenti, care au eurajul sii-ti zgarie ma;1in'a en dintii In momentul In

REVIEW "~

care 5e izbesc de capota, iar tu nu ai altceva mai bun de facut decat sa-i arneninti cu un proces de toata frurnusetea.

Pe tot parcursul acestor intamplari, vei cutreiera tot orasul, vei vizita fabrica nucleara al carei rnandru si inconstient angajar este

)i Homer, te vei impliea

in tot felul de curse cu tot felul de nebuni, vei culege rosii din rnaslna si te vei bate cu niste albine rnecanice, care apar cand ti-e lumea mai draga etc. Tanja mare iii eu albinele asrea, deoarece ele tot apar, dar nu sti i de unde. Asta p~na la un moment dat, cand primarul da un comunicat de presa prin care se specifics faptul ca albinele sunr un fel de dispozitivc de urrnarire care filrneaza femeile orasului

orasul, face trafie eu pocnitori, culege mortaciuni de pe marginea strazii, Ie duce la eel mai eunoscut Fast Food local si obtine in schimb un radio din eel de-Al Doilea Razboi Mondia!.

Pastelt;;i acuarela

T otul este facut exemplar. Celor care sunt famillarizati cu serialul, decorurile Ie vor f ultracunoscute ~i sunt la perfeqie redate de catre pro-

(esionistii de la Radical Entertainment.

cele ell care

obisnuitl din desenele animate, iar voeile lor sunt aceleasi.

Atentia la detaliu pentru acest joe

este sernnificativa si, cu toate ca nu este 0 capodopera, este cava special, care ne va mai descreti fruntile dup·a alta jocuri, ca Max

Payne, Silent Hill sau mal stiu eu ce joe mai de teroare ?i violenta va lumineaza acurn viata.

• Koniec

Titlu The Sirnpsons:

Hit & Run

in diferitele ipostaze ale vietii de zi eu zi. EI mai spune ca acele albine sunt, probabil, controlate din dubitele negre CLi antena mare de satelit pecapota, ee all lrnpanzit orasul odata eu respectivele insecta. EI este foarte indignat, ca de altfel iRtH~aga populatle masculma a orasului, de faptul ca nu s-a gasit loeul de depezitare al casetelor ell imaginile aeelea. Dar eel rnai indignar este Homer, care 5e hotara~te sa investigheze chiar el situatia, dar la ce concluzie ajunge, mal bine descoperltl singuri.

Dupn ce aventuraeu dl. Homer Simpson va lua sfar1it, treceti la cea care II are ca protagonist pe eel de-a I doilea barbat al famlliel, Bart Simpson. Dupa

Action

cum se stie, prostia este ereditara, Ce putin unul dintre copiii nascuti dintr-uri parinte dus eu pluta are sansa extraordinara de a-i calca pe urrne, Nu disperati, nu ests Inca dernonstrata aceasta teorie, dar de data aceasta 0 vorn lua <iJe buna. Dupa ce se va implica ?i el Intr-o cursa CLI directorul Skinner, Barttrece la lucrurl mai serioase, Se urmarsste CLi politia prin tot

Grofica Sunet Gamep~ay Multiplayer Storyline Impresie

.. ...

AIlUl irecut SOl lutarn aparijia NOli i joe distribuit de TDK ~i const \J1t special pentru MeToMes ~enz. Anul acesta il aparut Corvette, distribui; de aceea~i 10K ~i resliza:l pentru cl. si1rbatori 50 de anr de la aparitia prlmei rnasini Corvette. Probabil peste driva ani vom asista [iii Dacia Racil1~ un !>upetsimtJlator auto f.kut penlru a celsbra 0 jurnatare de veac de la apariria primei Dacii. Ramane sa vedem, insa pan! atunci haiae~i sa doscoperim ce ge, ascunde tn spatele lui Corvette,

in primul rand, jocul vine ell rernrnanddrtsollde, Dada ati cifit review-ted rneu despre World Racing Mercedes Benz, atunci Sti1i ca salutam a~aritf'a unui joe care Sa ne fad sa l1itarn de Need For Speed tlorsche, un [oc de-a dreptul incantator, un simulator In adevaratul sens al cuvantulul, eu o bogaTie a tipurilor de masini (desi numai Mercedes-Wiit a traseelor Si a flzicii pe care ne-am dori-c In fiecare simulator auto. La catENa luni dupa aC;(\lsta, TDK fan!;;eaza CoNette,"Gare, din I]efericir~( Iltjo rii'fidi la S!ai'ldardul, prOOus.uful anterior.

Ma~il1a arn~rlcana

c Din p~cate, Corvette rl'U am @ tradltiesi oid b d~vo1tare ca 'cea a Merec,des-uruj. NUl'l1arul de m9del:e 5.CQllSe pe piat~ este lllulLmai rnic, t3r gam a ~<>.esl6fa sa reduce Ia tipmile sport In stll ameriC'iiin <lcH(;A ~iJ)i rnar], gceDai~, mai rnfid~·d~fT;nmevrat, CU,

motoarc puternice, ,lisa al caror eai putere se simt la drum intins ~i nu la pornlrlle de pe loc, ja accelerariile rapids. Una este sa porne~ti de [Je loc 0 Ina~inu!a micuta, europeana, HI un inotor ptJternic, chiar dacaxmai ~jab dedIt eel de la Corvette, lnsa cu 0 sardna mai mid de tractat, si alta-i sa incerci S8 urnesti 0 barca, tata, aerodlnamica ea, dar jJrea salida. Din punct de vedere 81 rcalizarii grafice, rnaslnile arata destul

de bins. Se mi9ca Tnsa 'Cam ireal, fara aplecari pe rotile din exreriorul curbei. Sar ~i iau curbele exact ca 0 cutis de labia, Nu cxista suspensie, sau daca €xirti'l, e mull prea rlgid5.

Jocul nu esre un arcade. Adidi,. rsctific, poate fi jucat ~i Tn modul arcade, dar In cariera ma~lna se comperta relatlv bine; ma refer la diferen~e'le: tlintr8 tlpurHe de carosabil, la inertia tn curbe etc. Nu eXi'Sf5insa 0 varh'fiie e'Ytdenlii a comportarnentulu] In fun<;tie de modelul ' de masiJ'l£ f@lo"Sit. De asemene:a, sistemul ~ocnirilor nu @5l.'e prea bine

impl~mentat. LO\>llturile dintrerna:;ini te pot"facesa pierzi tH~ecti'a, te intotc atinger'ile din lat (alospa'te, tn'-sa Intr-lJ-n mod rnult prea teatral ca sa no fie tras de pil" SlIanteile care les din alingeri Ie Glel celefal}€ ma~in~S'au cu marginea

drumulul sunt-de-a dr~tul de.prosq;Llst, rna! -ales cJ mastna nu pale~te absolut nimic.s: este lucitoilre __ si fara pic de zg~rietlJra, ex9ct e1l, I~ j'rweput.

~

'[raseele nu se bucl1ra de diversitatea 5i de farmecul celor din World Racing. Har~ile ml sunt cornolet 3D, lar fucatorul poste merg_e rurmal pe traseul stabilit, Cursele se desfa~(jafa iOlr-un rnediu specific american. &-a incercato motivare in plUsajudlLorllJui prln oferirea punctelor in (uncli~ de locu] oeupal in cursa_ Cu acestea ai aCCe5 La anumite upgrade-uri, care, din pacate, iti surtr oferite pe tava.

Corvette t1;li,il ados arnlnte mai mult de NrS Hot Pursuit 2, {;lira a avea spectaculozltatea rnastnllor de acolo, dar pardi CU lin plus la fizidi. Daca (lti tsrminat tOt ce merita jueat, aUlllci puLeti s.'!-i acordati putin limp, chiar daca numai pentrua va intoarce la alea vechi ~i bune.

• Sebah

-

""f'7/10 6/10 6/10 7/10 'N/A - 6/10

Gr;fidl Sunet Gam~pl;.\y Multiplayer 5totyline Impr.esie

zorul din slJfragerie, imposibit sa nu fi auzit vreodata de cvartetul fenamena! format din Leonardo, Rafael, Donatello ?i Michelangelo, cele patru tesroase cafe au speriat rasaritul aeum capva ani huni. Acum multi ani, patru testoase \len ite In excu rsie prin Romania ~..all pierdut prin indikitul sistern de canatizare :;i s-au mutantizat de rnai marc dragul. Nu se ~tie dad apartineau vreunui antericsn venit sa demonstreze lrnpotriva poluarii de la Copsa

Mica sau impotriva infernalului slstem de taxe, dar cert sste d n 5-<1 intamplat ceva groaznic ~i au Incepur sa lupte Tmpotriva sisternulul neocomunlst ce lacea ravagii pe vremeaaceea, Cele patru testo?,se au fost mai rele ca-haiducii si pilnii nu au reusit sa doboaresi ultimul eiocoi, vechi sau nou, nk.i nu s-au gandit.sa piece rnapoi'1n lnsulcle Galapagos. Atat de importanta a fost contributia lor la inrroducerea sisternului capitalist, la suprematia gumei de mestecat ~i a hot dogului autohton. inc..at forurile superioare GNU au hotar5.t c5 ar fi fain sa Ii se dcdice un film Illlreg si chiar 0 serle de jocuri pe calculator. Si asta IlU pentru a ca$tiga bani de pe urma lor, nidpe departcl, ci goar pentru

Crash!

Bum!

a functiona gen carte de

nu vrea .'><5 stie despre cele patru fesloase salvatoare ~i rnerele da aUT? Problema era di eel rnlri dill zilele de astazi nu pres mai cite}te $i deaceea au seos aceasta forma noua de cnlturalizare: cakulatorul $i rnancarea semi-preparata,

Ciind trebuie sa rYlananci flaricele f;ii cand sarmals

In cultura interna~iohala ex,ist~ 0 problema care a chinult ornenirea timp de ani burn: de ce unii oameni sufera de planus ~i tine a bagat samburii I'll pepene? Dura ce a!;;este problerne au fost dezbli· Lute prer de vreo trei sirnpozioane ~i patrLl, cincl congrese internationale, s-aajM~ la ni?te concluzii GLlttemu:r0toare:'o~lmai bine este sa se manance floricele intre cele mal irnportante rnese a Ie zilei, dln qQl.Ia in doua zH~( ~i sarrnale la inceputul POOivlttl mare,cJepreferin~a Inc~lzite si eu smantill.na dupa gust. Aeesre adevarate [erne-au avut ni~e oponenti puternici In perso~l1~fe unor iredentisti horListi~care

Bang!

nu concepeau existenta lucrului in echipa ~i suprernstia mondiala culinara a produselor gastronomice de sorginte romaneasca. Si. dupa cum se stie, cand exista 0 asemenea problema de comunlcare, sunt chemate testoasele ninja ?i sobolanul sarnurache pentru a salva sltuatia. Dupa ce impart trei palme in stanga ~i-h

dreapta, un hasten peste ceafa ~i ii inleapa un piC cusabla, totul se rezolvll ~i se va ajunge la bat\ii amicale pe spate ~i la impartit f1 uturasi electorali Intr -0 atmosfera rnunclloresc-prieteneascs. Teate aceste lucruri de bine se vor infaptui rntr-o graflca de desene animate, unde SnagglePuss ;>i Dexter dau mana cu bucurie, unde Michelangelo picteaza Capela Sh<tinj in PaintShop Pro ~j leonardo face elicoptere din plastic ~i Super Glue. Tot ce trebule sa faci este sa vrei, Just do it!

Mazarea r·evine:la putere

Dupa ce s-a observat di Rafael nu mai da aceleasi rezultate in campul rnuncii dupa ce censuma 0 strachina de fasole batuta GY l1~te ceapa prtljil<'fi J?€ deasupra, s-a introdtiS obligatbriu tn meniul campionilor lllanraricEl de rnazare CUb costit~ afurhata si eu sare iodatR, prietenf ~iu de c-e.

Respect!

Titlu

Teenage Mutant Ninja Turtles

Cen Act10n -~---

--=---:-~

Producator Mirage Studios, Inc.

D lstrihultor Konami

Procesor PH 400MHz

~~~~~~------

Memorie 64 MB RAM

Accelerare 3D minimum 32 MB ON-liNE wwW.ninjatultres.com

J>Iioo -

Gtafic~

Sunet Gameplay Multiplayer Storyline Impresie

6/10 7/10 6/10 -

8/10 -

5/10 5/10

----=

lID/Et, REVIEW

Armed & Dangerous

>

Pe cei de la Planet Moon Studios poate 1'i mal tineti minte de 18 Giants: Citizen Kabuto, un action colorat rnai ceva ca a bomboana, phn de inovatii si urnor ("Timmmmyyyyyyyyyn!!"), De 85emenea, californienii cu pricina sunt de vina si pentru una dintre cele mai incurcate $i mal Intortocheate conversatii pe care Ie-am purtat vreodats. Nu ~tiu daca mal retineri, dar respectivul Kaburo a scaparat coperta revistei 1n momentul in care a apiirut. 1n55. nu 0 sa. ghici!i niciodata cate mail-uf s-su dus de la mine la produt;:iitorl, dele producatori

la distribuitori{ de 101 dis.tribuitori tnapot 13 tninerdela game designer la seful de proisct care uitas€ sa tread!' ziua aia pe la mundi, de.la uni i la altH ~I de la toti la nirneni, pana cand nici unul dintre no! nu mal stla cui i-a scris, ell cine a vorbrt ~i mai ales de ceo Eh, coperta 5-<J f.1eut 1n cele din urma, dar interviul pe care "irtcltvtzli ~}ti<l t,rebuiau sa mi-I trimita S'-<l pierdut lfnd~ya~nt(e doua rnall-ur], Asia ea sa vedeti dtt1fci ei nu sunt rnai bine organizaf COl hoL~

Be.re pentru 1;Oat:ii lumea

Harabasura pe cafe v-arn descrls-c malW5( {bata acea dezot'ga!'iizan~flse d~J:tor.eaza mal mult tti} srgl:Jt" ~~j ~sm vflFbjlin cazul a!TJPxlor l!tabeH~")

. excesiM. al Jj:,a\Jturi lor

dupa CUff] prob;'lbil v-a

..,.. \ febn:me 2004

Gloante Sa fie ....

!

atentionat de atatea ori televizorul, dauneaza gray sanihatii. Noi IlU recunoastern, dar e normal ca orice roman sa alba prin preajrna un cazan plin ell Wici~ ~i un borcan ell rnuratur! (ca, deh, viata e grea). .. Ei (eei de la

Planet Moon Studios, producatori il, in schirnb, Jhtreba~i de unde Ie vine inspiratia, declara fara nicl 0 jena faJ~ de reclarnele TV ca berea Ii ajuti foarte rnult, Cei care au jucat Kabuto~j nu

S-ClU prins ca toate poantele din jocel ala au ceva lz de alcooi. pot acum sa doarma Hni$tiJi di rnisterul a fost rezolvat;

De ce tot bat eu t.ampii pe lema ast13? Am problems elf respeetivele licori? Fac reclama fa cJiver'$i u~~i . munW Nu, dear ca 'in spiritu] pfDfeslonallsmulu! pentru care redactia Level este atat de.cunoscuta, a111 analizat atent Joeul ~i am ajuns la corrciuzla d. totul s.€: frw~rte 1n JurulbilLltcrrilor alcoolrce, mal ales a celel din hamei~'i alte prosnl (oricum nu imi place).

Armed & Dangerous poate fi mtele5\. rnult mal blne dadl este prlvit nu ell ljfljoe pe calculator, ci ea 0 iesire In ~ra~i>. CLJ baietii, Trec~na peste ssva inspiratref pentru jo.c, ca re .estli tms5 oi 11 si.x-:pack~url de Bud (dupa cum ne antl~ produ a,tqrii 1n FAQ-ul oficial al ~jotLfNljtFlurernob$erva,ca personajele p~jntlpaj"e ~~tj,~,4ttt;r$e tipuri de indivizi des tl7l,t~lnltrpriilfuaruri, mar ales pe sub

rnese, chiar dad alcoolul le-a dat Infati~ari demne de visele cele mai grele. If avem asrfel pe Roman. eroul principal, eel care duce greul "Iuptei"; [onesy, un sobolan eu rente de Miron COlma, mai b.'ldaran ~i eel putin la fel de rezistent ca

Roman; Qi -11, un robot eu 0 inirna de aur, rnintea unui rnajordorn de case rnari si 0 obsesie pentru ceai, probabil .Jnsplrar" de vreun arnic de-al producatorilor, care nu ben ~i Ii conduce pe toti acasa: in fine, Rexus, balranul magician, inamicul sapunului, cu problerne grave de memorie, lucru care probabi I vi s-a intamplat si voua de cateva ori in vja!a.

, .. Ga§cade fata I~i propune s5. fure BI'ilOk~l'}f Rule, 0 carte magiciOl de

1$ pebiiinuit{i: (probabil mult dorita

. b~!llri.e,dllp'a ora de,7nc.hidere a bafulut),,pe care ~Si1 trebuie sol o res:upere"E! de"Ia~€lgele regatului :definitie negativ, pro,bapil in:diver$fOl mijlaace care [Mil. 3rnlea~j ruaruri: gI0<lnJ.e:;

multe gloante, bornbe, exploLii ~i distrugere in mass,

Asadar, luptelc vor fi rnulte si grele, inamicii nenurndrati, exploziile asurzitoare, camera s-e va rnisca arnetitor, culorile i"Ji vor agresa ochii, rapiditatea cu care decurg evenlrnentele va deveni insuportablla, iar nevoia de 0 pauza ~i a lamaie, a certitudine. Prin tal aces! infern, plin de c1i:idiri du~manoase care tncearca sa te omoare sau care nu vor sa te ascunda, un singur loc te poate salva: bodega salului! Cladirea

iese In evidenta prin albul sau, semn definitoriu al pacii, sperantei $i spumei de here, care contrasteaza putemic cu restul irnobilelor de prin zona, fade si neinteresante. In aceasta oaza de liniste (Dar durnnezeiesc, ce mail) te vei putea odihni si ni pori reface fortele In limp ce sorbi eu pofta dintr-o halba plina ochi.

Mahrnureala de a daua zi

Privit din punctul de vcdero al unula care se intoarce dimineata acasa, pe sapte dirari, gameplay-ul din

Armed & Dangerous nu poate dezam5gi pentru c.1, dupa dteva beri, cantitatea va conta mai mult dedit calitatea. A doua zi insi), dupa 0 cura cu murarurl, lucrurlle se schirnba. Fuga bezrnetica

printre inamici, luptelo lipsltC in general de orice apropiere tactic4, haosul din jurul tdU, care nu t~i cere dec~t sa apesi pe butonul de la maus :;i sa strafezi c~ un nebun, lsi pierd rapid din farrnec ~i te las.a dezarnagit ~i ell 0 (h.lrere de op ..

De asemenea, personajefe care grnviteaza in jurul tau, simpstice si .. demne de 0 cinste pe ("and esn, m tenneni de spccialirate, In stare de ebtietate, vor deveru, dupa ce Hi (rete mahrnureala, Ia fel de straine ca orice neeunosrut de pe strada (asta lrnl aduce aminte de cheful de la Feri, un bi:iial fain din ungurirne, unde, dupa 0 noapte

pi ina de darnigene, ne-arn trczlr rnahmuri VrEO 20 de indivizi si rre speriarn unul de altul ~i nustiarn care dintre noi

e Feri ca sa-i muhumnn pentru vinul .'ila fain ... dar asta e alta poveste), Desi simpatice foe ~j cu potential, personajele din Armed & Dangerous sunt prea gr.1bit "construite", fara a avea 0 poveste de fundal. Tocmal din cauza asta este foarte grell s:l te atasezi de ele,

Tot dupd mahmureala de a doua zi, umorul din joe nu va rnai f privit eu simpatie, ci mal rnult cu suspiclune.Irni e clar ca as rade la pcantele din

Armed & Dangerous pana m-as tneca daca mesa ar fj plin5 de stide goale, Ins.'i in deplinatatea lacullatilor mele mintale nu pot dccar ~a consider

umorul din joe drept unul destul de fortat ~i care 0 ia cateodata pe niste 6)(trerne care i-ar putea deranja pe unii, Dar ca sa flu corecr pana la capat, mornente de urnor de calitate existl'1n joe, jar ~di dllpa Giants mi-a ~'amas In cap faza cu "Timmmyyyyyyyyy!l!", din Armed & Dangerous 0 Sa mil aleg probabil eu "De8th to the salad eatersll!", sloganul de lupta antivegetarian al unor roboti de gradina ... ma rog, cornplicata povesre.

Hac

Repede cu concluzia, cil vrea Ancuta sa inch ida bawl: jocul e mediocru, eu tot umorul, grafica (care din proasta, la Ineeputul jocului, devine chiar frurnoasa pe masura ce avansezi), vocile, povestea si gameplay-uJ sau. Putea Ii mull, mult mai bun, iar gi'mduf asta ma Intristeaza atar de tare 1neat de-abia astept ziua de salariu. sa imi beau rnintilel

• Mit:za

P.S. Feri, oricine ai fi tu, esti tare!!!

Titlu Armed & Dangerolls Gcn Acrion

Producator Pfanel Moon Studios Distribuitor LucasArts

Ofertant Best Distribution Tel. 021-345.55.05 ----~P-ro-c-e-s-o-r~P~1I~1~7~5~O~M'H7

Memoric T 28 MB RAM

Accelerare 3D minimum 32 MB

----....-

ON-LINE www.lucasarts.com/

produ ctsl armed anddangerous

Grafidi Sunet Gameplay Multiplayer Storyline Impresie

7/10 8/10 S/10 -

N/A 7/10 6/10

__ .....;.:::

februarie 2004 51

CLASSIC GAME COLLECTION

ca on camanda Decupatl talonul din revista, cornptetati-l $i expediati-l impreunli cu dovada pllitii pe adresa

loana Badescu, 01' 2 CP 4, 5OO53U Brasov

Plata se poate efectua prin mandat po~al pe adresa loana Badescu, OP 2 CP 4, 500530 Brasov

sau prill ordin de platii in contul

Vogel Burda Communications nr. 264100060476 deschis Ia ABN A.MRO Bank Brasov.

TaJoanele care nu sunt iru;otite de dovada pllpi NU VOlt fl LUATE iN CONSIDEItARE!

an e abanament:

Deeupati talonul din revista, completati-l ~i expediaji-l impreuna cu dovada plat" pe adresa

loana BldescLJ, or 2 CP 4, 500530 Brasov

Plata sa poate efectua prin mandat postal pe adsesa loana Badescu, 01' 2 cr 4, 500530 Brasov

sau pnn ordin de plati'i in contul

Vogel Burda Communications nr. 264100060476 deschis 1.1 ABN AMRO Bank 8r<1$0Il.

Pentru bugetari, plata se face in contul nr. 50691099507 deschis la Trezoreria Brasov.

TaJoaneJe care nu sunt insotite de dovada platii NU VOR FI LUAlE IN CON51OERAREI

Durere pe ., Ei IT1IT1

> f'resupun ca nu sunteti membrii unui trib obscur din desertul Kalahari, nu ati fost crescuti de lupi sau cel putin nu

apartlneti cornunitatii Amish. Pornind dela acesre presupuneri, 7mi lau libertatea de a nu va spune cine este Max Payne. Sau ce a facut de-a lungul timpului, lucruri binecunoscute rnultumita producatorilor, distribuitorilor si, de ce nu, bulgarilor (pe aceasta cale vreau sa multurnesc poporului veein si prieten pentru tonele de plastic distribuite in Romania) fara de Care rni-as fi cheltuit alocatla pe bautura.

intamplator, pe cand Tnjuram Pokemonul si blestemam Disney-ul, am dat nas in nas cu 0 bucatica midi de plastic pe care scria mare si lat Max Payne, pe care am tnflpt-o imediat 1n GBA. La fel de intamplator (dar nu la fel de phlcut), 15 minute mai tarziu bateria se terrnina, lasandu-ma in imposibilitatea de a maceLari milioane de pixeli nevinovaji. Ce am vazut poate fi descris nurnai prin gesturi sau prin exclarnatii neinteligibile. ~i pentru ca nu pot sa umplu 0 pagina de "uau", 0 sa incerc sa devin un foarte rnic Creanga si sa va spun 0 mica poveste.

CONSOLE : LEVEl

lVIaxPayne

A fost odata ca niciodata un voinieel pe nume Max Durere, care a sucit capul rnultor europeni. ~i a mai fost 0 CUtiUj:B minuscula $i plapanda care a sucit capul ~i rnai multor japonezi, in numele prieteniei intree popoare,

bioingineni Mobius 'Ent.l-au rnicsorat pe Max exact cal sa tncapa I'n cutiuta, I-au Meut nitel izometric ~i l-au'trimis la produs. Recolta se anunta a fi bogata, iar kinderii japonezi se anunra a fi extrem de fericitiIn rest, totul ramane la fel, prin "totul" intelegand punctul de vedere allui Max, precum ~i metodele prin care si-l impune. Acele~i arme, aeeleasi aventuri, aceiast "oameni de bine" care vor sa-i fuca rau ~i aceeasl filozofie de doi bani, care insa poate f usor trecuta eu vederea, luand In considerare aparijia unei noi filozofii, cea a vecinei de compartiment (pUna si ea de clisee, lumbago, artrita, nepotul plecat In Germania la fu ... rnunca etc.)

Max este un duro Nu si-a pierdut vocea dupa aceasta dlficila operatie, fiind probabil primul individ cafe a reusit sa se faea auzit si (aproapel tnteles de Cei De Dincolo (de dincolo de LCD, vreau sa spun. Morbizilor!). Voi, Cei De Dupa si Ocazional Dintre (Carpa):il, probabil nu Yeti fi asa de irnpresionati, datflind taptul di Bulgarulsl GBA·ul IOU au facut cuno?tiinta.. ,5i nici nu ned di vor face.

• ciCILAN

Producator Mobius Ent.

Distribuitor Rpckstar

Calitate

Ca~tig!atorH lunjli decembrie

La concursul LEVEl "Ca~iga un maus optic]", urmatorii au ca~tigat; ~

Vereb Daiana din Tirnisoara un maus A4Tech MOP. Ciobidi Elena-Dominique din Pascanl un me S10ian Claudiu din Targoviste un rnaus t.o Huiban George Adrian din Sacele Babe:; Andrei din Bucuresti un Papa Diana din Brasov u

Hnatee Niculae din B

'.'"

Ivory eve Play-_e_r __

De foarte rnulta vrerne, cea mai mare parte a utilizatorilortsi folosesc propriile calculatoare pcrrtru a viziona filrne. Indiferent de formatul de cornpresie pe care acestea II aveau $i cu un computer cat de cat acceptabil, reusearn uneori sa vad sau chiar sa revad enumite filme GU mult inainte ca acesrea sa apara la cinema sau sa fie dlfuzate de anurnite canale de televiziune, al caror abonament are un pre] echivalent eu al unei pungi de popcorn (P.S. Punga de popcorn era inclusd in pre] ©). Totusi, uneori aces! lucru nu ma muhurnea Indeajuns. Majoritatea filmelor se vedeau prosr, ~i deoarece euforia filmelor vazute lnainte de termen se stingea Incet, am redevenit fanul salilor de cinema. ~i da-i, ~il chinuie-te pe scaune care mai de care mai I/drepte" ~i suporta mirosul de seminte prajite.

Minunea a reaparut in momentul in care am pus mana pc prime Ie discuri cenoscute sub denumirea de DVD. Ce erau astea? Am auzit pe la unii ~i pe la altii, ins a nu m-am asteptat sa ram~n fara aer in momentulin care Ie-am bagatin ineredibila unitate DVD-ROMpe care am curnparat-o special pentru acest scop, Totusi, oricat as f fost eu de fan, de-a lungul vrernii devenisem nesirntit de pretentios la arice chestie care ma deranja. Principalul element perturbator era vajaiala ala care rna zgarie pe creier, produsa de nenurnaratele

cooler-e de prin carcass. Salvarea nu a incetat sa apara: DVD Player-ele Standalone, adica cele pe care Ie legi direct la o pereche de boxe si la televizor,

Intre Limp, undeva in 'Intuneric, se dezvolta ?i strangea armate primul inamic al DVD-urilor. Maleficul DivX, cunoson :;i sub nickname-ul MPEG4, a adunat In el un algoritm de prograrnare care a tacut ca s.irmanele filme de pe DVD sa ajunga din nou in bratele CO-urilor obisnuite, Bineintetes, acestea au devenit atat.de folosite incat, in aeest moment, au apanrt si player-e externe pentru asa ceva.

Ivory, did acesta este brand-ul sub care a aparut Tn Roml'lnia acest produs, este atat de destept [neat stie sa redea cam tot ce tine de video sl de sunet, Redarea de secvente video poate fi facuti3 din formatele: MPEG-4, DVD-(R ~i RW), SVCD, VCD. Se pot vedea chiar ?i poze in format JPG. Dad dintr-un anurnit

motiv vreunul dintreaceste formate video nu poate fi red at, producatorii :pun la dispozitie pe Internet cea mal recenta versiune de firmware, plus moduJ in care se face acest update. in cadrul firrnware-ului sunt Incluse ~i cele mai noi decodoare video pentru toate formatele care Ie suporta. In ceeace priveste partea audio, Player-ul Ivory poate reda CD-uri audio, DVD-uri audio ~i MP3-uri.

In esenta, Ivory Player e 0 chestie faina, 1'nsa personal mai astept sa scada din pret,

-

Denumire: Ivory

Gen: Te pune pe gfmduri?

Producator: Ivory

Distribuitor: Flamingo Computers

Telefon: 021-222.50.41

Pret: 249 EURO fara TVA)

cautate: 1'1 n a D n -

HARDWARE LEVEL

[ntotdeauna dind ",ins yorba de rnonitoare TFT s€subinlelege faptul ca acestea sunt rnici, subtlrele si ocupa spatiu putin pe birou. Ei blne, Hercules

ProphetViewll 191 I1U face parte din aceasta categorie ... Si pentru a va dernenstra acest lucru, 'lin ~i cu dovezile. Prophetviewll 191 poate fi considerat chiar un monitor mare, gratie celor 1 9 loli pecare ii arediagonala acestuia. Sublire? Hmrn, poate mai bine zis: extrern de subtire, Tn ceea 'b~ priveste spatiul de pe birou, i3!;i putea spune:

ZERO. De Gel Din pricina faptuiul dj ProphetViewl1 191 poate fi montat cu ajutorul unui sistern de prindere direct pe perete (cu condltia sa avern asa ceva prin apropierel.

Conform specificatiilor, parerea mea este ca valos rea de 25 de mill lsecunde pe care aeest monitor .0 are este

una acceptabila in cazul Tn care doriJ! sa folositi PC-I:IJ 1<1 jocuri sau la vizionari de filme (Apropo de vizionl1ri ... buna tanti d' ah'lturi). Butoanele de navigare prin rneniuri sau configurareale dlverselor opjiuni ale acestui monitor sunt, 1n opinia mea, binegandite. Nu sunt foarte ascunse, nici nu T~i atrag atentia.lntr-un cuvsnt: practice.

Denurntre: ProphetlJ'iewll 19J _ _

Gao: "Mlcul" profet

Prod ucato r: Hercules

--- -- - - --

Distribuitor: Ubi Soft Romania

- -

Telefon: 021·569.06.00

Pret: 599 EURO (fara TVA

Hercules D.J Console

Interesanta denumire. Cica DJ Console. $i gata. Atflt mi-a fast. In secunda dei deja eram cu el7n brate, eu CD-ul eu driverein unitate ~i cu eablul USB In cealalta mana, pregafit sa 1'1 tnfig Tn sistem. L-am conectat. Dragu~ulWindow5 XP I-a recunoscut sl m-arn apueat.sa instalez aplicatiile tara de care bucuria mea nu ar f fost maxima. Gam, rni-arn zis, procedura compleGi! Lets party. Mi-am Tnc;rrcat In playllst-uri toata ga~ca mea de MP3-uri, am legal boxele direct la consola. ~i am apaSat "Play". Efectele si modul de realltate al acestora sunt praotic nelimitate. Totul depiride de irnaginatia individului, Fad ce vrei, dupa cum te tale capul. A, nu v-arn ?,is: Hercules OJ Ccnsoleeste 0 plalOa de sunet externa ?i nu <eire nevQie

de aile alimentari dedit oea din USB. Pozitionarea, precum ,?j medal de operare al butoanelor ~i al celor doua platane sunt oarecurn identiee cu eele de pe mlxerele profesionale, deci eel mal experimental! Tn acest domeniu se vor simri in la'rgullor.

le(iirea audio poate f pe sase canaie, jar panoul din spate of era lr1treaga garna de conectori at~t pentru legaturi,maJ.ogiee, cat?i digitale pentru a realiza astfel de legaturi.

Suita de aplicatii "pentru mixaj" c€ insote~te acest pmcius. este al'('atuita din Virtual OJ, Sllirm OJ 9i unul beton pentru tncepatori, New OJ. Oeci, mai curani:l dedit crede~if osa-mi lansez primul cu. Vi-I dau gratis, series, ell condijia sa 'II cumpilrati.

Denumire: DJ Console

Gen; "My P~cious" B_ll_t!ons

Producator: Hercules

Distribuitor. Ubi Soft Romania

- - - - -

Telefcn: 021·569'[J6.00

- - - ~ -

Pret: 139 EURO fara TVA)

Calitate: n II a II D

• ~ -. ?

Lansare ReaIPI~yer.;c '

'magini 30 rncbile

LEVEL I HARDWARE

Acurn d\~iva ani, (and am dat pentru prima oara nas tn nas cu computerele ~i lncercam sa fur rneserie de la fel de fel de rneseriasi, ramaneam oarecurn "interzis" la unele faze de-ale lor in rnornentul in care le aparea ln fat,a o super carcasa, in cele mai multe

cazuri puterea de calcul a respectivelor PC-uri era "masurata" dupa dimensiunea carcasei. Cu cat carcasa era mai mare ?i mai lmpunstoare, cu atat se zicea mal tare: mama ce calculator betonl (Mai stiu un dorneniu, unde rnarirnea conteaza, dar .. .)~ Vorba aia, vai de capul procesorului din interior (recunosc, doar in unele cazuri). In rnomentul de fOlta, aceasta speculatie nu rnai are acelasi impact. Mai nou, au inceput sa apara carcase din ce tn ce mai mid, mai aerisife si, de ce nu, mai silentioase, ~i nu zic doar asa, sa ma aud vorbind. Aceste criterii chiar le-arn intaJ n it I a PC-u I de fata. Prod us de eei

de la Gigabyte, aeest barebone este atat de silentios i'ncat ri~ti sa, 71 la~i aprins tara ca rnacar sa iJi dai seama. Nu nurnai ca nu 71 auzi, dar rnai poti sa 71 ?i pierzi. Dimensiunile acestula nu Ie depasesc pe cele ale unui Video Player, iar interiorul sau este chiar irnpresionant, Toata munca tIde jos" 0 face placa de baza Gigabyte GA-P4GVP. Pe ea €ste montat un procesor Intel Celeron la 2000 MHz ~i un harddisk Western Digital de40 GB. Sub el, 0 unitate CD-RW

52-32-52 ajunge pe cui mile ferieirii. Elementele de conectivitate ca Nea' USB sau porturile paralel ;;i de retea sunt prezente. Din cauza absentelor, au fost exmatriculate portul FireWire, unitatea floppy ~i slotul AGP. Eh, ceti-e !)i eu slot-ul asta AGP! Peate vrea cetateanul sa l?i puna un Radeon, ceva. De unde? Nirnic, Te multurnesti doar cu video-ul onboard eu 8 M[3 din memoria sistemului. Problema e ca restul componentelor din interior sunt cele clasice,

pe care Ie tntalnirn de obiceiTn PC-uri. Poate sursa ~i eu placa de baza ar avea eeva de cornentat. Dar cine rna; sta sa asculte ~j parerea lor? Absolut nirneni. $i ;;titi de Cef Oatorita pretului. Acest sistem plus 0 tastatura costa nici cat un sfert dintr-un PC normal fara prea multe pretentii.

Denumire: SA4LB

Gen: Barebone PC

Producator: Gi ab te

Oistribuitor: Caro Group

Telefon: 021·313.71.09

Prete 349 USD fara TVA)

i'ridintat Sa mai ml)f(, I'JJ ajurorul rriicrofonuhrl poti flurta o :c:onvcrs~Jie telefonica via

lmplicit, a senziliviliilii

, tapacitati am IT!ai dlseutat; Des~re ce nu am dis-cutal no! este acest TWinMC'2S Mobile

. , .. '"

f;iisk. Miculgig~nt este capabil

.sa stocheze 0 i:ap.acllat~ total a 'de I:GB, aka 1024 MB. Cu 1Ilu-

slgw~i U$Of lntre PC:Curi. ~ mai liimpJu ~i·mult.rn·ai cornod dedit s~ umbli eu RW-urile la (gtlzwlJar,

Denumire: Mobile Disk II

dia, se presupune automat ca am aile.a nevoie.si t1e o ~furd rnultimedia. [). solU!ie de aceasta natura au real izat ~il eel de la Mia.owft: 0 tastatura 1'la1t1r(lIi1, larn ~nji sintetido,$i cOlnptJ$i chirnici. G:U 104 taste standard, plus alte c.~tevasetl.lr de buloanet;aje forn;eaza rnodulu] ml1lfrrjieditl. MOdul de q'lllstruqie ~ loarte ergonomic, insii e ~vole de esva tirnp ~ te, OOI¥lvi€$ti.

Denumire: Natural Ke board

este protaganiSItJi nllWli· rului umlalor: Impreuna'Ct] aSistel'ltul sau, Packard Bell, IncearGl. s..1 5€lJ<Ita din j6ben un MPq Player. Si ... reu~ S1l.~ d1eze &1 c memorie de 128 de ME, In c:are..potfi stQdlte MP3-uri si alte soiuri ~ fi$iere. GOfltrOlul %nqiilot sefamprin inte~i~1 catbrva butoiml tar uad'i 1Ii . ,

~nnite sa Tnregi!MeZi ~i alre ~nate. .. iFl)imita ... bonului $irnt.

HARDWARE LEVEL

Bve DSC-3900C

Denumire: DSC-3900C

Producator: SYD

Gen: in rornaneste: camera foto

Distribuitor: Sysnel Distrib.

Telefon: 0244-59.76.88

Pret: 139 EURO (tara TVA)

Calitate. (! ~~ "'-:! \~ 1;1;

LogitechRurnblepad Gamepad

In ultima servateu totii d sunt la mods jocurile copiate de pe console. Si cum nu toate joaeele sa pupa eu tastarura, unii au pus mana ~i s-au apucat sa faca si gamepad-uri. De la Logiteehapare unul mai slefuit, ce-i drept, care are un force feedback de iti 5cutLirit p§na l'Ii djn~ii. Spre deosebire de majoritatea gamepad-urilor, acesta dispune ~i de buton de throttle, care poate deveni uneoriextrem de Ut11.

Constructia :;i gradul de flexlbllitare al celor doua ministick-uri nu pot dedit sa duca la precizie ~i la confort 1n timpul jocurilor. Butoanele sunt aproape OK 1nsa, per ansamblu, solutia Logiteeh poate fi 0 salvare.

• Bggdan5

Denumlre: Rumblepad Gamepad

Producator: lo ilech

Gen: in IDe de tastatura

Distribuitor: Flamingo Com .

In terenu] carnerelor digitale a mai intrat un jucator, La prima vedere, pare a fi unu I obisnu it, fns,) cu sange romanesc. Brand-ul SYS este tnregtstrat in Romania si pune la bataie Tntreg meniul oamerei in limba rornana. Ca nu to~j am avut bona englezoalca.... Din punctul de vedere aJ specificati i lor tehnice, acea tii camera are un senzor CCD de

2,1 Megapixeli ~i un zoom digital de 4x. Ecranul TFT de 1,6" din spate ajuta fa captura de imagini faraa rnai fi nevoie sa "oehiW' pri.n ocular. Din pacate, eei 8 MB al memoriei interne sunt insuficienti celor ce presteaza pe post de "paparazzi".

Telefon: 021-222.50.41

Pre!: 35 EURO (tara TVA)

Yamaha EZ-2S0i

Rapsozii patriel, latentl in fiecare dintre noi, au un rnotiv in plus de bucurie, pentru Cd Yamaha ne of era, Iii buna tradltie a industrlel de instrumente muzicale electroniee de productie japoneza, 0 nOLI a, frurnoasa ~i performanta orga eledr~ca, ce perrnite interpretului sa-si etaleze din plin veleitatile artistice (de exernplu, chiar aeum Koniec se velelteaza pe urechile noastre, fapt pentru care Ii rnulturnirn ~i 7i dam zece rn!i de lei de troleu 55. piece acasa .. .).

Claviatura lui EZ-2S0i of era cinci octave (spatiu suficlenr pentru ca lncepatorli ?i eei cu abilitati medii sa se poata desfasura In vole). Pc ~anga clapele caee se iluraineaza la apasare sau In funqie de armenia (illeasi:i, rapsodul poate alege dintre cele 80 de piese rnuzicale preinregistrate (Noctuma (Chopin), Simfonia a 9-a (Beethoven), Englishriljln in New York (Sting), Hey, jude (Beattles) etc.), 100 de stiluri ~i 120 deinstrurnente de 0 mare

varietate. Cornbinatiile titmice ~i armonice extrem de diverse pat fi obtinute daca apasatice trebuie si sunteti atehJi la ecranul eu inforrnatii deta1iate aflat deasupra daviaturii.

EZ-250i vine trnpachetata ell uti statlv pentru note, eu un manual series ~i CLi Lin song book bine Impanat eu partiturile unora dintre eels mai cunoscute piese clasice ~i moderne. Cei care vor sa invete sa carne la pian au un prieten in EZ-2S0i. care of era functii de metronom, display al pozitionarii corecte a degete.lor si lectii de pian (eu cine! etape - de la tncepator la expert).

Orga poa:te fil conectata la PC prin portul USB, pentru a-i dezvolta irnaginatia in rnaterie de sunete.

Cu EZ-2S0i, mice profan In ale pianului poate sa "cante" in doar cateva minute, dar si expertii au In fala multe ore de delectare, Enjoy!

Denumire; EZ-25Oi

• MIke

Producator: Yamaha

Gen: Clape

Dislribuitor: Flamingo Computers

Telefon: 021-222.50.41

Pret: 325 EURO (tara TVA)

Calitate: n n n n n

LEVEL! HARDWARE

>

Una dintre cele mai adevaratefaze pe care noi, jucatorii Inraiti, am trait-o mal recent, este mornemul tn care vii acasa bucuros cu jocul abia curnparat (aka Deus Ex ~ Invisible War, care a pus gheara pe Mike), pornesti PC-ul (aka computerul), deschizi unitatea optic a (aka CD-ROM-ul), instalezi softul (aka jocul), dupa care admirl poze (aka slideshow). De ce? Ce s-a intamplat? S-a rupt filrnu'? Am uitat sa derulez banda? Of fi prea obosit? Ce-i drept, n-am inchis un ochi de multe ore, dar dorn'le, nici chrar asa. Fara sa stau prea mult pe ganduri, pun man-a pe telefon si sun un prieten (pentru ca varianta 50/50 era epuizata). ?i lrtcepern: IIdi uite ce mi-am !Iuat, ~i uite asa sl pe dlncolo, si tot ca naiba merge! Ce are?" Dupa cateva

clipe de ezitare vine ~i raspunsul, care de fapt eo Intrebare: .Da' tu ce placa video (aka incetinitor graficl ai?" ~ "Cica e una mai veche, de pe vrernea cand mi-o luat bunica-mea compu' din supermarket (aka piata)." Ei bine, acesta este raspunsul fatal. Solutia (aka rszolvarea) problemei este simpla ~ alti bani, alta distractie, alte sperante la orizont upgrade-urile. T oti Ie vrern, Ie dorim, Ie venerarn, msa nenea a5ta a lu' Upg~ade nu se la5a asa ieftin,

·fn ce consta un upgrade.asta depinde de fiecare cetatean Tn parte. Sau nu? sa zicem ca pa5tram carcass, unitatea floppy, cablul de al i menta re ~i tastatura, Restul le schlmbarn, Sa zicem ca facem rost de altele, 0 pladl de baza mai bazata, un procesor mai pricopsit, 0

memorie mai stearsa de praf ~i 0 placa video mai video. Ei bine, asta-i buba! Un accelerator grafic adevarat costa cat trei sferturi din tot calculatorul. Pentru multi dintre garneri, acest lucru este inadrrrisibil.

Dad tu crezi c;;i faci parte din aceasta majoritate, aceste cuvinte iti pot fi de foios. Dadi nu faci parte din aceasta categorie, treci la urmatorul alineat.

Urmatorul alineat. Deci, placi video.

Au fast, sunt si cine stie ce avioane or mai veni. Procedure e slrnpla. CIi tot se vorbeste in stanga,-rl dreapta, -Fl sus si-n jos despre placile ATI, run hotarat sa m~ leg si ell de cooler-ele lor, sa vad ce le poare pielea. Care e, rna nene, dtferenta intre ele? In aceasta vrerne, pretul nu rnai e demult considerat un barornetru cored in a evalua un produs,

rTSoIar AT1 Radean

BS XT

+ monitorizare hardware

- necesilii allmentare extemii + slstem de racire·

Perf 01 man a: 100

Dotare: - - - 74,25

-

Distriburtor: Flamingo Computers

-

Telefan: 021-222.50.41

-

Prst: 650 EURO (fiirii TVA)

Stau tampit ~i ma uit la placa asta si nu lrni vine sa cred ca este eea mai tare placa grafica de pe planets, Desi arata ea un rnastodont si-mi rupe slotul AGP cu greutatea ei, aceasta pladi are un sistem de racire g~ndjt cu c-ap. E toata acoperita in cupru, iar cu .elicea" asta dlt casa mi se pare extrem de 5ilentioasa. Asta rni-ar trehuil Dupa ce C.1 dau doi saci de bani pe ea, sa lrn i si suiere ca un reactor rn carcasal Nu multurnescl Si-asa am cooler-ul de pe procesor, care ma scoate din sarite ...

Si iara~i ma uit la placa astasi dau peste memorii. A~tia.nu-s normali! Au bagat 250 de MB OOR 2, memorie care

Sapphire

AT. AII-In-~Dder gBOCPRC

+ TV Tuner §'i telecornanda + accesorii

+ datare

Nota LEVEL: - 91,26

PerformanUi: - 94,88

Dotare: - • - 70,6

Distribuitor: FiT Distribution

Telefon: 021-201.15.16

Pret: 392 EURO fara TVA

Alo baza? Aparatele de bord detecteaza 0 lumina ciudatai Este asemanatoare eu eea a unei pietre pretioase. Redue ['lana la viteza de croaziera. Analizez datele, Roger, Roger. 5~prafa~a 9800 PRO este ceva rnai arioa. lntalnim.:;i aid un sistem de racire, ceva rnai slab reprezen" tat, 1'n5a l~i face treaba, Memoria Sarnsung nu neeesita racire suplimentara" Dar atenpe! Am lntalnit un object strail'l! Cer permisiunea de a survola mai in detaliu. Obieet identificat, Conform cornputerului de bord, acesta a fast clasat In categoria TV Tuner ~i are rolul de a receptions posturi TV in standardul Pal/Secam, specifice

HARDWARE

r:._ ...

LEVI

nici macar nu e folosita in lotalitate. Daca ar fi H) judecam putin, nici in cele mai naprasnlce jocuri, cu toate detaliile trase la maxim :;i eu super antialiasingu' lu'

peste. sa zlcern di ahia-abia s-ar ocupa 128 de MB. Restul ramane de izbellste, Dar nu conteaza, da incantator la ureche ~i tnflorator la buzunar.

Terrel. TV Tuner-ul functloneaza perfect doar Tn compania unei telecomenzi ce se livreaza Irnpreuna eu aceasta placa. Conform ultirnelor date, reiese faptul di fiintele care se fol0565C de aeest dispoz1tiv

sunt foarte interesate atat de preluerare ~i editare video, cat ~i de plimbarea prin spatii vittuale, destul de avansate ca detaliu ;;i pe care partlantenii Ie numesc jocuri. Mission complete. Over.

LEVEL HARDWARE

GeCubeGame Buster BEiDD PRO

-+ nu are nevoie de alimentare extema

-I- joe full

-I- pre~

..

Performan!a: - • ~. 62,31

Dotare: _ • •• 67,70

Distribuitor: Skin Media

, Telefon' 021·231.50.97

Pret: 150 EURO fara TVA

"Mainile sus! Mainjle sus!" striga dintr-un colt al calculatorului GeCllbu 9600 Buster catrelnfractorul

Deus Ex - Invisible War .. "Preda-te sau trag!" Simtirrdu-se oarecum amenlntat, DE -IW incepe lncet, lncer sa mai creasca numarul de FPS-uri. Ca un adevarat apariltor al drepturilor fapsurilor, agentul GeCubu, ridicat la gradul PRO, are in dotarea standard 0 vesta anti-temperatura realizata dintr-un aliaj foarte usor, armament D-Sub ~i DVI de callbru 9600 ~i un TV-Out pentru cazuri de forta majora. Experienta agentului "Buster" poate fi testata In jocul full Delta Force Black Hawk Down sau intr-unul dintre jocurile

ITSOLAII 9000 !("f

Ofertern

Telef.on

rl"E!l [EUR i~r~ ,VN

TV·OUl

VIVO

nu

Conector DVI

rtecventa GPU (MHd

F'et:VerltJ. m-J:'lfIor'ii (MHz)

B.l.mdJiI:

Nota dotere

Nor. lEVU

I ~._ fsbruaris 2004

demo care-l insotesc In cutie. lnvestitia necesara achizitionarii I,agentului" este rapid amortizata, deoarece perforrnantele sale in jocuri sunt mai mult dedit acceptabile, eel punn pe termen scurt. Totul depinde de perioada in cafe ~i de priceperea cu care programalorii reusesc

S.pphlr. seen PRO

d.

sa implementeze instructiunile Direct)( 9 in [ocurile ce vor aparea.

Cu riscul de a rna repeta, aceasta placa grafidl of era boest-ul necesar de care un gamer are nevoie sa 5e bucm€ de rnegaproductiile In rnaterie de grafica 3D pepc.

Sapphir. 9100 P.RO

11~1·2117090

126 WI (OPAAM

d.

d.

""

Jo

0\11-1 ~f j:."W"rJ .1d0il

CLl ",~ I.}VU I~.Y""

1 ,.roo S.,l.1 I i.llf·1 ole 1 (,J,blu Alrmt'lll;1lf

L>VI·(~I t~~lJkj'f1 l.rhJ('O

C .... bJl/ "'t;Itli111a-;,~ .(7{) • LUll, t\ \r t~

t"<.1bllJrt vl~u

( . .lhIU AUr.nl;l.,tar~

[0 . Jot f~iI: 8f3d H.twk Down cn . ",f!. OVD pl,\~,

I7WILl

70,60

\J\I\IV\N .level r

HNIOWAAE ~B

PowerCD.Dr Radean 92,DD Vivo

+ nmelii Vivo

-I- cantitate de rnemorle

• sislem racire

Nola LEVEL: - - - - • - 41,OB

Perlormanta: - - - - • - 35,20

Dotare: - • - 65,65

Distribuitor: ProCA Romania

I Telefon: 021·323.82.00

- - - -

Pre]: 64 EURO (tara TVA)

Mezinul familiei ATI Radeon si-a filcut sl el. intrarea in acesttest. Ce-i drept a cam fast impins de la spate, .. Din pritina "ha.ndicapului" din nastere, nu a avut puterea de a pune piciorul in prag precum fratele sau mai mare, XT. In tot ceea ce ere de facut, chipset-ul Radeon 9200 nu 11 ajuta de nici 0 culoare, Ba dlrnpotriva, parca ar refuza orice i-ai da sa facit Situatta ideala pentru el este sa stea undeva aseuns rntr-un amarat de raft si doar sa zambeasca frumos. Problema e ca nid chestia asta nu 0' face klurnea. Are ~i el a periede sarma pe el, care line dear umbra chipset-ului grafic, in zilele calduroase. Pe restul placii, bate vantul.

Pe lei-cole ni~e "pesert dear asa, cat sa lege niste contacte-electrice.

Dar statil S--a enervatl Dintr-o rniscare de dirja, l:;i incordeaza memoriile ~i ramanem blocati, 0 rnaterie bruta de 256 MB este automat pusa In pczitie de atilt $i in cateva dipe si-a ~i conectat cablurile

video. Din configurat.la [or ne darnsearna ca aceasta placa video ne puneIa dispozitie funqii de intrare sl ie~ire video ce pot fl felosite ulterior in diverse scopuri, Daca aveti MARE nevoie de aceste functH VIVO, Sa zicem ... Dar in nici un caz nu va recomand sa va lipiti de acest gen de placi.

Nu ... pl.c~

Ofertanr

Telefcn

r"'i lEUR f."" TVA)

ATI R150

,I.

fr.cveotl CPU IMHzl

Bundle

CO.""' I)Vf) PI")",, CO . tili"," Vio\:<>

LEVEL HARDWARE

PowerColor 92(,)0 VIVO Hercules 9600 S[ PowerColor 9600 PRO GeCuw - 9(,00 PRO Sapphire 9700 PRO PowerColor 9800 PRO Sapphire 9f100 PRO GeCube- 9OO0 PRO Hercules 9800 Xl Classic mOLAR 9600 XT

AquaMarkS

PowerColor 9200 VIVO Hercules 9600 SE PowerColor 9600 PRO

GL'Cubc - 9600 PRO Sapphire 9700 PRO PowerColor 9800 PRO Sapphire 'j800PRO GeClibe - 9800 PRO Hercules 9800 XT Classic ITSOLAR 9800 XT

QJ

Unreal Tournament 20Da

PowerColor9200 VIVO S Hercules 9600 SE

7 PowerColor 9600 PRO GeCube-9600 PRO

~ Sapphire 9700 PRO

PowerColor 9800 PRO

~ GeCube-9800PRO Sapphire 9800 PRO Hercules 91100 xr Cia sic !TSOLAR 9800 XT

PowerColor 9200 VIVO Hercules 9600 S PowerColor 9600 PRO

- GeC;uhe - 9600 PRO PuwerColor 98()O PRO Sapphire 9600 PRO GeCube- 9800 PRO Sapphire 9700 PRO Hercules 9800 XT Classtr

ITSOlJ\R9800 xr

Gun Metal Benchmark

... Hercules 9600 SE PowerColor 9500 PRO pnwerColor 9200 VIVO GeCube-9bOO PRO Sapphire 9700 I'RO PowerColor 9800 PRO

!:> Sapphire 9800 PRO GeCubc-9BDDPRO

Hercu les 9300 XT Classic ITSOlAR 9800 XT

PERFCR~TA/PRET

. .

Standatd

Hercules 9600 SE PowerColor 9200 viva PowerColo( 9600 PRO GeCube - ~600 PRQ Sapphire 97-00 PRO PowerColor 98DO PRO GeCube - 9800 PRO Sapphire 9800 PRO Hercules 98QO XT IJSOLAR 9800 XT

RR febrwarie 2004

.. "'T o

Hercules 9600 SE Puwf'rCulor 9000 PRO GeCube- 9600 PRO PowerColor 9200 VIVO PowerColor ':!llUO PRO Sapphire 9800 PRO GeCube-9800PRO Hercules 91100 XT Classic ITSOLAR 9BOU XT Sapphire 9700 PRO

PERFCRMANTA./ PAET

. .

FSAA 4x Anise 8x

PowerColor 92.00 VIVO Hercules 9600 SE PowerColor 9600 PRO GeCube - 9600 PRO f'/@werC@lor 98QO PRO Sapphire 9809 PRO Sapphire 9700 PRO GeCube - 9800 PRO Her<,;ub 91)00 XT Classic mOLAR 98@0 XT

www.leveLro

HARDWARE LEVEL
• • • •• •
• .. .. • •
.. • • •• • •
• •• .. ... • • • ••••
• • .. .. • • •
• • .. • • • •
• .. .. • • .. •
••• .. • ••• • •• Nekia 6.,0

Nimic nu este mai "irega!" dedit rnomentul in care ili conduci lini'?tit masina prin eras, admiri atractiile turistice, vorbesti la telefonul mobil si te zareste nenea pol itistu' din mijlocul interseqiei. Mama-mama, ce te-al lipit de 0 arnenda d'ittine de mare ... asta'ln Gel mai fericit caz, Pentru a evita re:a-

CARACTERISTlCI:

Dimensiune:

Greutate:

Display:

Rezolutie Display:

Tip acumulator:

Stand-by:

Talk time:

73 x 57 x 30mm 92 g LCD - Monocrom

84 x 24 pixeli NJA N/A N/A

lVIoterela vee

De 0 bucata de vreme, compania Motorola. a pus la dispozitia curnparatorilor noi modele de lelefon cu un design din ce In ce mai plarut ~i mai colorat. Se pare di, intr-un final, si-au dat si ei searna ca. in amra de calitate, utllizatorul contemporan are nevoie de un telefon cu un aspect mai cornercial, mai colorat, mai rotund ~i, de ce nu, mai ergonomic. Acest trend In telefonla rnobila este sustinut si de noul membru al famHiei Motorola: V80 (Ta-Daaallll, care cantareste doar 90 de grame si, la dirnensiunile sale, of era 0 gama de functii destul de bogata. Dintre acestea le amintesc pe eele mai importante: camera foto tncorporata, suport pentru aplicatii Java, Bluetooth, WAP 2.0, xHTML Browser, di-

lizarea unei astfel de "gauri" In buget, compania Nokia Ianseaza pe piaJtl un dispozitiv destinat "eliberarii manuale". Per ansamblu, el funqioneaza pe principiul car kit-urilor care pe la noi nu prea au asa mare csutare (probabil din cauza ca predomina rnasinile de consnurtie autohtona), T otusi, Nokia 610 are In dotare diteva elements interesante. Dura cum expl.idl producarorii, Nokia 610 utilizeaza tehnologia GStv1/GPRS ~i of era conectivitate Bluetooth. La ce foloseste acest lucru? Ei bine, in momentulTn care soferul a ureat la volan, telefonul aoestuia va f detectat autornst sl tot automat se va realizao conexiune intre telefon :;i reteaua GSM, prin intermediullui Nokia 610. Astfel, nu va mai f nevoie ~ finep telefonul intr-o

mana ?i sa apasati acceleratia cu cealalta., ~

ent de e-mail s.a, Pentru tncantarsa audientei pot f folosite sunetele polifonice sau, daca nu vrei sa deranjezi pe nirneni, 71 poti treee In modul vlbracall. Dupa cum ne-arn obisnuit deja, si acest Motorola V80 este un model

triband. ~

CARACTER(STICI::

Dimensiune:

Greutate:

Display:

Rezolutie Display:

Tip acurnulator:

Stand-by:

Talk time:

99 x 45 x 20 mm 90 g TFT - 65000 eulori 176 x 220 pixeli l.i-Ion 750 mAh pana la 1 3Q de ore maxim 4 ore

Tel.lYle TS., B

[nceea ce priveste acest model de telefon, situatia este mai colorata. T918 este colorat din cap pJna in picioare. Nlrnic nu a scapat necolorat, Pana?i suruburile au eulori, nu-s gri, Acest mirobolant cureubeu si faptu] ca are un design, a~ putea sa zic, "naiv" dernonsrreaza clar d grupul tinta de ciienti care ar folosi acest model de telefon se incadreaza lejer la uvarsta frageda". Uisand glurna la 0 parte, rnerita sa va atrag atentia ca acest telefon este realizat de 0 cornpanie ce I~i are sediul in Europa. T el.Me T918 are 7n dotare un ecran touchscreen de u Irima generatiesi un difuzorceva mai mare decat In inod obisnuir, de unde ~i faptul ca pe acest

telefon pot f ascultatela un volum mal mare, In afara de sunetele polifonice, sunete stocate in format SP-MIDI sau I-Melody. Cantitatea de memorie indusa permite stocarea a 1000 de nurnere de telefon in agenda, plus afte aplicatii ce potf download-ate de pe Internet prin diverse metode. T918 awe In dotare 0 camera foto VGA (640 x 480 pixeli), Nu lipsesc niei joeurfle, trel la numar: Pipemanla, 4 Wins ~i Elimination, extrern de utile in momentele plictisitoare.

CARACTERISTlCI:

Dirnensiune; Greutate:

Display:

Rezolutie Display:

Tip-acumulator: 5 and-by:

TalK time:

'111 x 50 x 21 mm 125 g CSTN - transflexive 128 x 160 pixeli Li-lon 750 mAh p.ana la 270 de ore maxim 3 ore

.BogdanS

T9JS I

rniroase a putred. Un amic a avut probleme de genuliista a'ind placa lui, video avea ventilatorul stricat (e ade-

alimenteazJ In pennanenj:J cateva componente_ vii:;J/e. Dar aCe$tea CDn5Uma d~tuI de putin fn (,umparatie (U un be«: de- veio7a ...

cwAGP 4x!:ii'l(llJx.

. Dintre variarlteJf! date de til)er{J€rsonar me(gro C~tL~~iJdjg;;J? 1T.l:f, J;Off~h , ii-li20 6.1. Dam vrei,$i1 fmi tJrmez,i sfi:iJrA IJ:i figcamand ~,. iei tn cal(v/ ri un procl!t5Qf mal putemic.

OleStia eu combina mLaicall e clam:' nu ~i ttebuie prea mu1t;'LII~coala'J ca ,'Iii Qc'iOIos&§ti, fpsasunetuJ' este mult mai cia, pe up sistem audio de calitate pentn: compUter.

• EklgdanS

A

:iln4'm

T _ ... , ... ! .. , .. , ....

veti

,.......... '- ....... ""

.130.000 de semne

• peste 100 imagini:

• drive teste .super,car'

.mondocar

• evenimente

• avampremieri .tunin,g

• cover story .utilitare

•• retro mobil • autosplona] .bigh tech .;moto

• Interviur'j

• s,porturi cu motor .pia~a auto

.84 de pa,gini cu numel 35.000 lei

LEVEL CONCURSURI

~Ulio Iglesias

Dlvarcia

SONY MUSIC/ MED.IA SERVICES Nota. 9

Cand e verba de Julio Iglesias, nu te poti astepta decat la lucruri bune. D~i cantil de multa vreme, el nu 5-'a abatut deloc de la stilul care l-a consacrat. Noul alburrtcu un titlu cam pesimist ce-i drept, mai mult ca sigur ca va placea. Pieseleau 0 linie simpla, peste care aluneca voeea distincra sl llrustltoare a lui Julio Iglesias. Versurile au vesnica tema a

[]irect:iaS

.

Pramisiuni

SONY MUSIC! MEDIA SERVICES Nota 7

Baietii ~iasuntatatcle patriO!'i de nu-ti vi ne sa crezi. Coperta albumului e foarte colorata, mai ales in [O?J, galben si albastru. sa se vada dom'le cil sunt din Romania! Ce-i drept, arti~i Incep sa devina din ce in ce mai sentimentali. Dragostea si speranta sunt temele albumului, ceea ce nu e rilu deloc, dar prea au f.kut oreretti din asta, Nici regretel'e nu lipsesc .. Plese ca ,,~ti lngelJ..ll meu", liTe voi iubi" (am

TOriArrliOB

ATbriAmas Callection

Talea of a Ubrarian

WARNER MUSIC! AM RECORDS Nota 10

Tlpa asta e bestiala! liar muzica pe care 0 face .. , absolut supernal Am clevenit dependent de CD-ul asta dupaoe l-am ascultalozr7nrreaga.$i nici a doua zi nu maputeam abtine sa nu-I bag In CD Player. Tori face muzic.a in adevaraml sens al ciJvantului, adica ea compune ~i interpreteaza. Piesele ei au de zis ceva, ceea ce rar se mai Intfunpla pe plaja muzicii suprasannata de toate IIbritneiele", "aguilerele"

sau rnai stiu eu ce alte "dive" ... Mat~ialul, dar si atimdinea

LIFESTYLE- MUZlcA . lEVEL

.JIMI HENDRIX UNNCU DMAGIU MUZICAL ADUS CHrrARISTULUI

dragostei ~i a suferintei, iar "Corazon de Papel", "Esa Muj.er", dar si 0 piesa In limba engleza, "Crazy in Love" vor face c3teva firi mai sensibile sa ofteze in disperare. CD-ul este perfect, dar nu pentru eei care sufera de 0 depresie cronica!

mal auzit de titlul asta de plesa la o alta formarie) sau "Cu tine sa zbor' vor sa te fuca neaparat sa plutesti pe un nor roz. Albumul are 17 plese nu foarte convingatosre. Parca erau in stare de mai mull Calita~levocaleale lui Cristi Enache char nu iestn evidenta.

artistel, merita nota maxima: "EVery finger in the room is po.inting at me) I wanna spit in their faces" ("Crucify").Doar rnentionarea unor titluri precum "Comflake Girl" sau I,Me and a Gun" ar trebui sa fie un imbokl pentru orice indragostit de muzica sa scoata bani din buzunar sau, rna rog, sa se imprumute ca sa puna. mana pe CD! Nu-i 0 investitie prbaslii, din contra, ..

[imi Hendrix, unul din eel mai celebri chitaristi din lume, ramaneinca in memoria fanilor rock si nu nurnai, la mal bine de treizeei de ani de 13 disparitia sa. Un nou album omagiu va fi editat in mai 2004 sl va reuni mai multi artisti prestigiosi p.recum Prince, Earth Wind

& Fire, Santana, Seal Si chiar

Eric Clapton. Acest proiecta fost urrnarit indeaproape de sora vitrega a artistului, Janie, care a precizaf ca tonalitatea acestei compilatii va fi mai degraba orient."lta spre soulsi R&B. Aceste doua stiluri de muzlca au fest explorate de muzician de-a lungul carierei sale, dar au fost mai putin cunoscute 111 repertoriul sau.

PAGINA REALIZATA iN COLABORARE CU REVISTA S~.i.tBet.e ~P-==~Ir=

februarie 2004 71

~< ytie Last Samurai

, . .

tlipitanuf ~alharr.t>\lgten (TOM CRurSEl~st!tl:ln pi( cam ~us, SataH,lle r:te care '1e-~puffiIt o~jlcli1 'Se 'P~t-a'cl1m flira sens, P~VfeiTluri'9'j~ar fLCfatvi~ta pentru On0aT'e ~ patrie, dar;acum If doare urrdeva. lurnsa s~a sc:l'liM.Jbq-t, Dup~ ~~bolul Civilt pfagm;aJr5mul a clevenit~ lozofiat ct~piH~U~i

c'l~r»'hni He tn:tp¢trivn indie:l1i1pHdiTil vest I1:LI ~ giisH alltE1va decat aceea~igoa'f)a dupBOlv.ere,jar I .. drurnul mare ~i crime pentj:lttlfl galb~n,

ta un t1niv8Ts3'JepJrtarel un ailf selGiat este in a~iI~15itiJ:a1ic. Katsurfioto (KEN WA:TANJAB E}f altimul

reprezerilant aj unei antice famil i i de

Il:Iptatori, ~i-l1 d<':dfal. _l!frn ~i

irnparatului. Modern~?-d[~a l1reoeW:a, WJ1bele lumi. Si Tn Amerl(;:C!-$I II'! Japorila au <;tpM.rt li~1He de telegrafii caile

ferate, Aceste.a ilJsil: amen i I1ta e.x,i'Stent~ eOGhJrlior. Of! onoare 1n care sunt cm5curl4';~i do.i.

Drumudle ~el~t q;pi .!i€< In,cr&c;i;~l1z'a In clipa In care fanirlJll~p~:riat:.i1 .~ < < laponlei Tl angajeilza pe AI~ren'pefitrua antrena armata japdnez(l. Contfnu.)'r~a .

o puteti urrryari la cinemalPgtafe.. '

~f.e.y tICE, GU:B'E], dipetooia bands] Rji@pers.

Cu :ajllt.Qrul prierenllor s-iil de nadejde, Dalton (y...VHERNANDEZ)~l V~l (WILL YUN Lla:~r Ford tresule sa se ,r FBJ

Circi~lite de fac

I -- _ ~ - - -

MotoCidistult .... ryr Pon! (MARfl~ HENDERSON) 9 . .,alnf!)~ Tnora$ul s~u

r- ,

Sa bifez, sit nu bifez ... sa bifez, sa nu bifez .... Ceva trebuie sa facal

Imagine primita de la andyXPert.

"-III o_N_1H .. ...__1p"j~1 ("","",-",~,

-.jI""-&\j-

.-~ Y P.,;t, ftOIj 'LPr)

._ ...... ond __

S_dmoo. '\

~ I.........;;=. ...... _-"----'

Pid,.1

Cum mai pot unii sa te mint~ asa, fiira rusine, direct tn fata.

Imagine primita de la Lucian Oaia.

Dacarnergi ca rnelcul, ai tot tirnpul sa cultivi pu~~na iarba'

Imagine de la Mihiiillii Adrian.

Noua reglernerrtare FIFA: albastru cand nu ~tii ce sa fluieri.

Imagine primita de la Sajgo Robert.

LIFESTYLE - PATCH LEVEL

.1 iveforspeed. net - 'fIIiIW. l1veforspeed. can

speed!

is: l1ve for speed D~.

is soft .... are canes wi~h no .... arram:ies of any kind.

By 1nrta.111ng tMs soft .... are you agree tha1: )Iou do so. at at. your own ris and you accept full responsibility for any damage caused by the use or installation ·of the software.

Uauuul Asta da joe. Trebuie sa pun ~j eu mana pe el.

Imagine primita de la A1ex_$tudio.

Premiul pentru excelenta In echilibristidi se acorda juniorului infipt Tn cap'!

Imagine primi1:a de la Costache Bogdan.

Hehe! Singura modalitate de falimentare a piratilor. P.S. Bine ca nu s-au gandit 'inca la ea! Imagine trimisa de Dragos,

Coloana Infinitului in varianta 2004! Imagine primita de la Crisan Andrei.

- - - . -

Ca~tigatorul din acest numar este Alex_$tudio.

Trirnireti imagini pentru patch la adresa sebah@level.ro.

~~rie 2:004 (73 "

LEVEL CONCURSURI

----" ':'4\ f'ebr-ue'le _2DD4

1 ,,~-------

WWVV_Ievel_'ro

Simon Snowglobe snowglobe.fefpixel.com/data/php/ viewdemo.pbp?size=same&fD-117

Acum, dac~ ati reusit sa tastaU toat~ irnensitatea aia de mai sus in browser-ul vostru de net, veti observa di va aAati in fata unui joc din ala mic, simpatic ~i al naibii de acaparant, pe care 0 sa 11 vrea toata lurnea din birou dupa aeeea. Asa ca. spunetl mersi ~i mai dati-e. tncolo de munca.

I Know Where Bruce Lee Uves

www.skQP·comlbrucelee

Fanii filmelor CLl Bruce Lee, Sora 13 $i alti zburatori vorf probabil extaziati de acest site care le permite sa-9i vada visul eu ochii. Da, de acum Inainte va puteti face singuri filme ell Bruce Lee, folosind secvente, voci si rnuzica din filrnele celebrului batau;;. Inca 0 dovada ca Bruce Lee, la fel ca Mo~ Craciun, existal

UF;ESTYI.,.E -www.

Un alt site cu 0 adFesa imposibil de tinut minte. Merita 1'1'1511 chiar ~i numai pentru primele cateva secunda, Tn care te vei uita ca internautu' la minunea minunilor ~i te vei scobi nedumeriL in crestetul capului. Dad. starea persista, va recomand sa va uitati la ceas ~i poate vll. prindeti,

Clock block 4J.O www.1ares.dti.ne.jp/-yugQ/6tor= age/mODocnfts ver3l291bdock.html

Have Sao.., S.UYd,. WiD TRVei Ci_l>rtaro_·, f ........ _ ... .....,.,_v ............ ~p;!NAtS'iIX:wwSWyltft..

IIdno!II g ctioo.,

9:KM!ilD:mi hmt!: h1!d:t:ri:a1y ~ rl"W£If' .:ab!s, .rGta1cuII,.1tn!6 sIrmlFDll.I".OI'&" U. (D.riJy, tJi h "'SnowbEIt.- ~aa'D!5iI!I"tt'iIli ~ lhI t:nn. d 1ftUr-1iI..tIrn& 1M _ the I'ht setH8:I. m tint

~&Jr:b'u.~dtodart' .. ~CHI!!5~!II5" r)muft.~~ UB: 1ItnIldrakllnl.a'ln ..... m.ep.~a 'htEs.. ~Gl tt..t..bi 01 011 fiI!III!Ifll starn In 19!13. IN'_' =_lM_ ...... ...,.,..,... ...... ." ...

Ha,v,e :Snow Shavel,

\Nill Travel

nsidc.org/snowis1IoxeLhtml

"A History of Snow Removal" sun'tem anunJali cand intrarn p€ site. Perfect! Dae-a inca nu a trecut iama si viscolul de abia asteapta sa blocheze traficul, poate arunca primarul 0 privire peste site-ul asta si se prind ca.teva idei bune de el.

LEVEL' LIFESTYLE

Cum, de ce, unde, cand, ,_.nu, pe bune!?I. hame entertainment

Este dar, toata lurnea se distreaza digital. Dad ai un calculator eu monitor de '17 inch, un DVD-ROM ~i un sistem de sunet 5.1 tnflpt intr-un Audigy, poti spune cl1 home entertainment-ul este asigurat. Muzica, filrnele si chiar jocurile clevin o realitate deosebit de plikut~. rnsa conceptul .vestic" merge un pic mai departe. Calculatorul reprezinta doar unul dintre rnediile componente ale unei case a prezentului .. , viitorului

la cei mai multi rornani, Ideal ar fi sa averi urmatoarele:

1. 0 locuinta, pentru ca in cort s-ar putea sa nu aveti destul spatiu.

2. Energie electrica furnlzatade 0 priza sau doua ........ ;.:;.,., ......... -I- ..... ....,.,...,...---~...._, eu 'jjnpamantare

3. Un televizor HDTV

,

(h igh-definttton

television) cu setul de

specif cati i corespunzator,

>

Daca as 1'ncepe acum pe ideea, citez: lIce este de fapt home entertainment?", probabil ca cineva m-ar astepta cu alt tip de "entertainment" la coltul blocului. Asa di a-o sa ma agit eu pn ' tare sa

expl ie ee Insearnna de fapt acest terrnen. Toata lumea stre d este vorba despre distractie la dorniciliu. Bine, evident di nu rna refer la sotron sau sai'sase, ci la bueata digitala a problemel.

Cetrebuie

cunoscut sub numele de Mul,timedia Home Platform (MHP). Aeest televizor esre capabil de a receptions ~i de a transmite continut digital, aditional contlnutulul TV normal. Cu alte cuvinte, puteti alege ce doriti sa urmarifi In seara asta la Cinernateca, plus ca Yeti avea acces la 0 serie de mformatii suplirnentare prin diferite servieii de informare (Super Teletext). La noi In T.ara nu e cazul, pentru ca niei rnacar miniteletextul nu se prinde ca lumea.

4. Un DVD Player dotat eu sistemul corespunzator de sunet eu decoder digital. In Romania, Yamaha ofera 0 gama suficient de mare de prod use, a carer calitate este de necontestat. Acestea sunt DVD Player-e. decodoare ?i amplificatoare, sisteme Home Theatre s.a.m.d. In ceea ce priveste preturile ... flecare cum poate. A~ putea spune eit aceasta garna de produse se adreseazji unei mari diversitati de buzunare, Insa nu tuturor.

5. Un Digital Hub. Evident cit acest mal mult concept decat alteeva trebuie explicat. 0 serie de cornpanll de prestigiu se pregatesc pentru urrnatoarea era, propunand tot felul de proiecte. Numarul dispozitivelor digitate care ne pot amprenta casa este din ce ince mar mare. De aceea, unii S-9U gandit ca vorn avea nevoie de un anum it tip de dispozitiv care sa Ie conecteze pe

toate, Acest dispozitiv, hub-ul digital, va trebuie safle la fel de inteligent ca un PC, 1nsa nu mai greu de folosit decat un TV. Astfel, satelitul TV sau cablul, lnrernerul ~i radioul 'lor f eonectate direct cu centrul de entertainment, adica hub-ul digital. Cum va functlonai In cazul tn care doriti sa aflati anurnite inforrnatii si/sau eventual filrne ~i muzica, acest hub digital va face legatura cu toate celelalte centre si va vainforma ~i furniza ceea ce aveti nevoie. Filmele vor f astfel transmise catre TV-ul din camera, rnuzica spre player-ul audio, revistele digitale spre LCD-illl din bale, berea spre frigider, iar vitele spre pasune, Pretul unui astfel de sistem se pare dl.e va f undeva Intre 300 ?i

2000 de dolari.

6. Un proiector, adid acel dispozitiv capabil sa va redea continutul digital pe pereti.

7. Adevaru] este ca abialn ulrimul rand vetiavea nevoie de calculator dad doritl sa va ~i jucati sau sa prograrnatt, In

LIFESTYLE LEVEL

1939 - Televiziunea este introdusa la Til rgu I International din New York. RCA, GE, DuMont and Philco sunt printre primele companii care comercializeaza televizoare. Tot in acelasi timp se da drumul primei statli radio FM, experirnentale.

1948 - Sunt introduse unitatile I'nregistrabile pe baza de banda magnetica, prime Ie

de acest fel fiind vandute In SUA.

1954 - SUA lanseaza transmisiune i TV cok-r.

1956 - Primul video recorder este introdus pe plata.

1963 - Philips Electronics V intrcduce casets audio si este realizat videodiscul optic - precursorul DVD-urilor ~i al laserdisc-uri lor din zilele noastre.

1972 - Sunt comercializate prirnele sisteme de jocuri realizate pentru a fi conectate

101 un televizor,

1976 - Este introdus primu I VCR VSH.

1984 - Statii!e TV tncep sa transrnita stereo (audio). Este lntrodus CO-ROM-ut 1985 - Se vinde primul TV color eu LCD.

1987 - Oamenii de ?liinta incep oercetarea in dorneniul compresiei digitale pentru semnal audio, ceea ce mai tarziu va deveni foarte popular sub numele de MP3. 1991 - Sunt introduse PC-uri Ie multimedia, iar SUA rncepe 5.a testeze un nou sistern de transrnisiune TV (HDTV).

1995 - Sunt introduse primele display-uri eu plasma.

Miilocul anilor '90 - Dolby a rnodernizat anteriorul AC 3, producand ceea ce este

acum cunoscut sub numele de Dolby Digital. 1996 - Prirnele DVD Player-e sunt vandute ln [aponia. 1998 - Se vand primele televlzoare HDTV.

2000- 5e 'land prirnele sisteme DVD recordable. 2004 - Gata!

..

principiu lucruri specifice ... Oare asa sa fie? Nu prea credo Microsoft tocmai a anuntat ea va lansa 0 versiune a lui Win-

Slstem de sunet pentru mice ell se re!lpeeta

dows XP, Media. In colaborare CLi a serie de firme, Microsoft doreste sa foloseasca propriul sistern de operare pe post de hub digital. Firmele cafe s-au anuntat deja interesate, Dell si Gateway, nu vor avea altceva de facllt dedit sa construiasca set-top box-uri pentru a conecta toate dispozitivele din casa, Prolectul poarta numele de Microsoft's Windows Media Center Extender Tech-

nology. Asa ci'i este foarts posibil ca PC-ul sa devina de fapt hub-ul digitaL Acurn, sinceri sa firn, PC-ul este un pic mal

dificil de folosit decat TV-ul, asa ca probabil multi vor prefera hub-ul digital clasic, Greu de spas.

Asadar, vedeti cam ce se va intampla la un moment dat In viitor, Ca sa parafrazez un cunoscut de-al meu, viitorul incepe azi. Evident este Yorba de noi, pentru ea dincolo delinii-puncte alnceput deja de ieri. La un moment dat ne vern ridica ~i noi, insa pana atunci mai e. Oricum, exceptand hub-ul digital care nu exista, puteti observa ca idealul costa deocarndata 0 gramada de bani. De aceea numai unii II pot atinge. Pana vorn ajunge sa ni-I per-

mitem, n-o sa. __ "'-=~;:;lI

rnai fieideal.

Realitatea e crudli,

• Locke Material furnizat de:

IT&C

Calea 13 Septembrie 87- 89 Tel. 021-411.08.86

Set Top Box care face legiitura Wireless tntre dispozitivele tfigitale din ca~d

· .. sau cine ~tie? Cert e ca riecare jor. chit e<1 e SF, fantasy, de razboi sau inspirat din realitate i~i \1,1 gasi intotdeauna Tani ;;i anti-rani. Din momcntul in care ai 1.1 .ictiv zeri sau sute clio' jccuri. inrepe deja s,,\ IlU te rnai iI11l'l"l'S('7(' tematica jocului, ci originalitatea ,<I. Asta e maroa

> Kain Moonglow

Hmmm ... interesanta lema a propus nenea Mitza pe luna asta. CretJ ca daca facern 0 analiza mal detaliata a jocurilor din ziua de azi si nu nurnai, vern vedea ca ele 58 Impart Tn patru marl categorii :

AI Doilea Razboi Mandial, fantasy, Futuriste ~i 0 categorie mixtarn care intra seriile NFS, Worms ~i rnulte alte joculete, Trebuie sa recunosc ca mie trnl plac TOATE. Da, rscunosc, oricand as f pregatu 5a tai garu' unui orc, sa-i trag clapa unui nemtalau ~i sa rna duelez In eel mai pur sti I elaslc

Mortal k'ombat-ist cu sahii laser. Hecare tip de joe are aspectele lui pozitive ~i negative. In primul rand trebuie sa recunosc ca de putin tirnp sunt un "devorator" al enciclopediilor Discovery despre WWII. Este ceva foarte interssant ce ma atm~e la \lVV\I'I'1 si sincer nu imi dau fnca seama ce este, Am jueat recent un joe foarte interesant dupa parerea mea ?i nu stiu daca ~i-a gc1sit locul in LEVEl. EI se numeste "Hearts of Iron" ~i merge pe ideea Europa Universalist Sincer, dad. rna

problema ... idei sunt, dar putini au rura] sa Ie punj il1 practica.

Tcma de luna viitoare este una cu bulina rosie: ca 101 S-J lansat in Romania prirnul jnc orotic. weal! sa va intreb CC' parere aveti voi despre acest gel) de [ocuri. Hai, fara fricii ... orirum 0 SZI sernnati scrisorilc elf lin pseudonim .

• Mttza

intreaba cineva care este diferenta dintre un T-27 $i un T-27A habar nu am.

Tn cazul jocurilor fantasy acelea rna atrag majoritatea datorita RPG-urilor care Imi plac destul de multicel. Nu mai trebuie sa amintesc jucatul si ra&-jucatul "Diablo 2" sau chiar ~i 1JWarcraft 3". Cred totusi ca placerea de a juca un joc In VVVVII la majoritatea gamerilor vine din 2 puncte: unul este strategia, nelips-ita la orice gamer series ~i al doilea cred ca tine tie psihologie, cand urla un cornandant la tine printr-un radio ~i spune d tu esti singura salvare a aliatilor/axei pe 0 grava muzica de fundal, flU are cum s~ nu ti se umple inima de convingere ~i incepi sa bubui Tn stanga ?I 7n dreapta cu naaisti/aliajl,

Jocurile Futuriste Tmi plae di ma due undeva departe, cu gandur la a supertehnologie, la erase "din sticla" si SUSpendate sus '1n nori, la tunuri frumcase ce trag neconteni:t particule de plasma catre tine de un roz linistitor.; ee mai .... pelsaje edenice, care de alliel, fie vorba lrrtre nail numai stranepo!ii mei 0 sa Ie apuce ...

Qricum, concluzia ramane una ~i

aceeasi, indiferent de joc, chit dl-i Iotbal, chit ca-i WW2, chit ca-i Fantasy saw SF ... TOATE rnerita jucate, caei de aceea sunt facute ... eel purin mie niste jocuri Cll nota joasa data de LEVEL mi-au placut destul de mult... orioum eu voi juca de toate, 'In afara de cosrnarul ala de COUNTER-STRIKE care aeum mal <lore si tupeul sa vina eu un "Ground Zero". Sa vedern ce 0' lesl.. Dumnezeu eu Mila!

Raziel'14

Eu, unul, sunt pasionat de istorie.

Poate din aeest moll v trnl f;llaceau jocurile ce se petreceau In trecut, In special WWII. Dar acum, mai ales In decem brie, au a,parut atat de rnulte jocuri plasate In timRul celui de-al doilea Razboi Mondial. Daca n-assti mai bine a~ ziee ca la cate Garand-uri, Omaha-uri }ic Panzer-e am vazut, stiu mai rnulte decat din Kissinger ~j In~eleg mai bine razboiul decit cei care I-au tralt, Daca tot suntern la istorie, rni-ar pJacea sa vad un joe despre istoria noastra, a poporului roman, de exemplu:

"Independence War: 1877-1878" sau orice altceva di m-arn tot saturat sa jec istoria altora.

SF·urileimi plac fl1Si!i SF-uri 1n genul Dune sau Star Wars ~i nu Asimov sau Star Trek. Aid 1mi plac doar action/adventureurile si RPC-mHe. R-estal RTS-urilor

spatia Ie recsnte lrnl dau dureri de cap.

Fata dar $i poate, fantasy-urile Imi plac eel mai rnult, deoarece imi plac

RPG-urile. Desi Grice jec este pana la urrna un RPG (In traduce rea sa), acest taram este eel mai propiee pentru un RPG adevarat. Plaiurlle eu dragoni, zane, elfi, orci, pitici, pad uri vorbitoare sunt mediul potrivit pentru un basrn de proportil, unde I~i fac;e apariria un erou pe masura, Tosa pentru a deveni erou trebuie sa evolueze, s.a se bats, sa fact experienta, sa indeplineasca diferire misiuni.ln concluzie, taramul fantasy imi place eel mai mult deoarece are 0 tenra medievala cu cavaleri, vrajitor: si magii, reprezinta 0 oarecare detasare de lume, un vis numai bun pentru RPG-uri.

Cam .atM, Insa a~ mal putea zice ca un taram relativ neexplerat Tn lumea jocurllor este prezentul. Ar fi chiar halos sa vedern un joe ee IIvorbe~te" despre problemele UE ~i NATO sau despre alte tampenii care Ie vedem la TV. Chiar ma intreb ... se mai uita cineva la ~iri sau la TV In general?

Andrei Cata.ra

Ce terna prefer cand vine verba de jocuri ? Raspunsul la aceasta Intrebare e rnai complieatdar voi ineerca sa fiu scurt. Mic irnl place genul fantasy (humans,orci,elfi,AD&D/etc) dar motivul nu este nurnai pasiunea mea pentru acest univers eat?i faptul ca rnajoritatea jocurilor eu 0 astfel de tema sunt RPG-uri ~i S8 bazeaza foarte mult pe personalizarea eroului(eroilor) principalfi). Asta inteleg eu prin interactiune, ajustarea jocului dupa actiunile tale: nu m~ Ineanta eu nimic parcurgerea unor nivele "sterile" lipsite de cele mai elernentare scripturi care ar putea aduce putina personalitate, Concluzia mea ar f ca. nu foarte mult conreaza universul In sine cat rnalestria cu care este Infali~t; iar eu reprezentanti pre-cum Tolkien sau Salvatore nue de rnirare ca fantasy-ul este In vog,t

Ca 0 ideeseparaza, culrura asratica nu este destul de bine reprezentata in jocuri ~i filme dar sunt cateva carti de referinta (Shogun e doar una din ele) despre acest subiect interesant.

CarkAngel

Normal ar f tast 0 formulare de genul: Cine rnai are chef sa kilareasca la nsmrl tn prostiesl s.a serie a rnia oara istoria lu' Hitler????!!!!

S-au seas ehiar prea rnulte jocuri bazate pe WW2 l'i nazi guys!lJ!

CHATRooM [LivEL

E doar un Joe. E dOM un Joe. E doar un joe ...

Ca gamer m-am saturat sa tot vad aceste aparitii, pentru ea nu gasesc produdtorii ~i altceva decat WW1 and 2.

Mai lipsesc simulatoarele de conferinte de dezarrnare (te si vezi taru] Nicolae aJ 2-lea al Rusiei Iia Haga In T899 ?i 1907) care rur duc nicaieri pentru ca Germania se opune dezarmarii deoareee investise muir in arme (uzinele Krupp) si rnai si sustinea sus ~i tare "WHITE POWER" si rnai ales ideea lui Wilhelm I de pangermanism ?i superioritatea rasei germane.

Euzic di producatorii de joeuri au creat un univers gameristic WW In care fiecaresi-a pus arnprenta si ideile darrrr (normal ca trebuie s<1 existe ~i un "dar" ~i nu cadeu) au cam ABUZAT de WW.

Tot eu zlc (In cazu' de fata scriu) cii fantasy-uri Ie pot fi mult mal interesante, tntrucat totul este creat.de mintea urnana (fieca.re producator ell irnaginajia sa bolnaval, unde nu prea ~tii lace sa te astepti (ma refer la jocuri care nu sunt bazate prea mult pe altele mai vechi care au avut succes),

Alegerea mea (fantasy before WW) poate fi exernplificata prin Warcraft3 ~i add-on-ul Frozen Throne (chiar dad acesta are un predecesor, Warcraft2, diferenta dintre cele dou a este ulultoare din toate punctele de vedere),

Un joe pe tema WW este oricand binevenit daca este radical diferit (dar totusi acelasi) de altele mai vechi dar un fantasy pare ceva mai original (pot sa lii

la zicetl, de unde e?

lEVEL I CHATROoM

Aragoane, tu e!§ti tata?l

gre:;€se). Tot ee pot sa spun este e~ la momentul de faJa ill cluburi se joaca mult rnai mult CStrike si mai mult Warcraft3 dedit un MOHAA sau altele de acest gen (chiar dadi mal sunt si altii care se ered gameri, ori ei nu au intrat ln altceva decat in CStrike - aici chiar stiu ~i cunosc personal fenomenel.

Amen2ix

Iml pare rau ca n-am apucatsa scriu pentru tema trecuta eu cheat-uri Ie (0 tema la care erau foarte rnulte de spus), dar niei cea de luna aeeasta nu se Jasii mal prejos. M5 rag, trecaniI 1- subiect, consider di mult rnai important de cat In ce lume se plaseaza (fantasy, futuristic, WWII etc.) este jocul ln sine. De exemplu, eu sunt mare fan al RPG-urilar fantasy, dar eel mai bun joe II't opinia mea este Deus Ex care era pe departe futuristic. Lurnea sau liAlpul este doar uri element care contrlbuie la complexitatea atmosferei unui jec. Ganditi-va ca un story eli compfexitatea celui din Deus Ex putea foarte pine sa fie transpus In lurnea conternporana, Industrial Age sau chiar rnedievala fi:lra sa 5e altereze decar putine elernente din joe (arme, personajs, institutii etc.), rnesajul joeului ramanand acela?i. DaCa In urms transpunerii unui joe 'intr-o alta epoca mesajul este alterat, trebuie considerat un mesa] slrrrplu, deGi un defect "-I I jocului. Acurn, nu vreau sa par la fel de radical cum am fost In privinta lui CS. Desigur, la fel ca

epoea, ?i mesajul este doar un element care ajuta la crearea unui anurnit efeet asupra jucatorului. De exernplu, mesajul lul Need for Speed (daca exista vreunull) este foarte simplu ("CALC-O!!!") si totusi este unul dintre cele mal jucate jocuri la ora actuala.

Acurn vine de fapt lntrebarea, de ce prefer eu, las;rll1d deoparte mesajul, jocurile fantasy? .. Probabil pentru ca aceste jocuri prezinta 0 eu totul alta lume, 0 alta altemativa, Eu unul Ill-am saturat de problemele lumii noastre (rnisiunea spatiala, terorisrnul, petrolul din Irak si chiar ~i de conspiratiile ce apar in Deus EX),.motiv pentru care ma fol ssesc de joctrrile fantasy ea sa evacl.ez din aceasta lume. Sunt constient ca lurnea fantasye mai putin complex5. ?i c-a problemele din ea SUi'1t inspirate

din problemele de zi ell zi, dar macar e ceva nou ce trebuie descoperit,

Cyber

Nu sunt chiar eel mai antic gamer posihll, avandu-rn: originile J21e un Terminator 2. Peate ~i de aeeea preferinta mea pentru console. De la acea vreme de 'inceput am preferat jocurile SF, care distrugeau conceptul de realitate ~i impingeau limita irnaglnatiei. jeeurl precurn Captain America sau Godzilla luau lumea ?i a tntorceau cu susul In jos. Nimic nu 5-a schimbat d\nd am trecut pe computer doar faptul ca realitatea a devenit ceva interzis pentru rnirre, un lucru total neinteresartt,

Dar schirnbarea vine odata eu genul fantasy. Gata cu lasereie, gata ell robotii ~i navels de lupta. Am gustat magia,

De ce toate astea?

Din simplu] motiv ca realitatea e cornplet stupids. Vreau real, n-arn nevole de lmaginatie. Ppt lua un cutit si ma ranesc singur. Ma pot uita pe strada, pot sa ma uit 1<1 ?firile de la ora 5. Ce-mi trebuie mai multa realitate decat atat?

in opinia mea [ocurile au tocmai acest rol: sa te scoata din realitate, sa of ere a noua lume ce trcbuie explorata, sa te transforme lntr-un nou pionier.

[ocurile din al II-lea Ra.zboi Mondial rni se par ca fiind cea mai mare aberatle, Care-l scopul? Sa fii viteazul de dupa razb0i? Cine vrea razboi mondial, sa rnvete istorie.

Mil. tntorc la universul fantasy, atat de drag rnie, locmai pentru acel feeling unic cand dobari 0 ereaturil a Intunericulul (sau poti fi decealalta parte a baricadei). Magia joaca un rol irnportant si rtirnic nu poate fi rnai placut ded'lt sa Stii ta tu treezi ceva eu puterea personajulut controlat de tine.

Poate S~lI1t dam dlrfile de T olkien citite dar genulfantasy este singurul ce-si are locul eel rnai bine rneritat tn luiiwa joturilor.

P\1 rerea meaJ

Ne-au mai scrls; Chirilii Oana, Apocalypse, Nihtrneare, Sergiu Stolcovici, Cosmin aka pepsiMIN, Sil3nt, ARaziel'" Bogdan Buta, M@x P@yfle, Catalin B, Dahak the Devil, Andrei Zach, WaR_LarD_DoW, Nitz:u Razvan, Battle Dominator, Duca

, Andrei, nihilist, Sernu, Neo.

1." ......... ' 1""",,- ~ I,.."

.Journey to the Centre- of the Earth

Ce se ascunde de fapt acolo, In centrul Pamantului?

Sacred

Un neu RPG vine din Getmania.

~ II n.II ... ".1 Ic:"II\ 1c>1 r'"\,-..

• Monitor LCD 17" $i tefevizor

• Ideal pentru jocuri $; iitme aVD