BAZELE ANTREPRENORIATULUI

Subiectele pentru examen
1. Antreprenoriatul – natura şi importanţa dezvoltării

2. Factorii ce contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului 3. Afacerea mică – formă de bază a activităţii de antreprenoriat 4. Concepte de afacere mică utilizate în practică şi teorie – deosebiri şi momente comune 5. Micile afaceri şi rolul lor în economia contemporană 6. Evoluţia micilor afaceri în Republica Moldova 7. Susţinerea de stat a afacerilor mici – experienţa străină 8. Susţinerea de stat a afacerilor mici în Republica Moldova 9. Definirea conceptului de întreprinzător 10.Trăsăturile întreprinzătorului eficace şi evaluarea capacităţilor antreprenoriale 11.Caracteristicile întreprinzătorului de succes în viziunea lui Merrill şi a lui Timmons 12.Profilul întreprinzătorului moldovean 13.Surse de noi idei de afaceri 14.Tehnicile de creativitate utilizate pentru gasirea noilor idei de afaceri 15.Evaluarea oportunităţilor de afaceri 16.Cauzele abandonării unei idei de afaceri 17.SCAMPER – esenţa metodei şi modalitatea de aplicare 18.Afacere oportună – concept şi necesitatea determinării oportunităţii 19.Licenţierea afacerii 20.Analiza SWOT. Scopul şi obiectivele afacerii – importanţa formulării şi recomandaţii privind formularea 21.Planul de afaceri – concept şi necesitatea elaborării 22. Planul de afaceri – etapele întocmirii 23.Recomandaţiile la ăntocmirea planului de afaceri 24.Planul de afaceri – structura şi conţinutul compartimentelor de bază 25.Planul financiar al planului de afaceri – conţinutul şi necesitatea întocmirii 26. Pragul de rentabilitate – importanţa calculării şi metodele de calcul 27.Deschiderea unei noi afaceri – avantajele şi dezavantajele 28.Alegerea statutului juridic. Formele organizatorico-juridice de bază 29.Patenta de întreprinzător – alternativă de lansare în afaceri 30. Determinarea denumirii afacerii 31.Finisarea procedurii înfiinţării unei afaceri 32.Procurarea unei afaceri existente – avantajele şi dezavantajele 33.Etapele procesului de procurare a unei afaceri existente

Cauzele încetării unei afaceri mici 58.Condiţiile de creditare a unei afaceri.Alegerea amplasamentului Întreprindere producătoare 43.Conţinutul funcţiei de motivare în cadrul afacerii mici 56.Cheltuieli de întreţinerea a afacerii mici 46.Evaluarea sistemului de franchising 38.Conţinutul funcţiilor de organizare şi control în cadrul afacerii mici 55.Evaluarea amplasamentului unei afaceri 44.Tipurile de franchising 37. afacere virtuală 45.Sursele de finanţarea a unei afaceri mici 47. Leasingul – definiţie şi esenţa.Alegerea amplasamentului unui magazin 41.Dezvoltarea franchisingului în Republica Moldova 40.Creditul bancar – procedura de obţinere şi determinarea costului acestuia 48.Încetarea activităţii unei afaceri mici 52.Factoringul. Avantajele şi limitele 51. Gajul 49.Particularităţile activităţii antreprenorului în cadrul afacerii mici 53.Alternative de amplasament a oficiului unei afaceri mici: incubatorul de afaceri.Alegerea amplasamentului afacerii din domeniul prestării serviciilor 42. Evaluarea leasingului 50.Soluţii de depăşirea a problemelor 59.Erorile cele mai frecvente în gestiunea unei afaceri mici 57.Conţinutul funcţiei de planificare în cadrul afacerii mici 54.Metode de evaluare a costului afacerii 35.34.Evoluţia şi definiţia franchisingului 36. afacere la domiciliu.Contractul de franchising 39.Încetarea definitivă a activităţii unei afaceri mici .Metodele de încetare a activităţii unei afaceri mici 60.