Test de personalitate Tibetan

Nu te gr bi cu acest test i vei fi uimit.

Dalai Lama sugereaz s -l cite ti ca s vezi dac func ioneaz i la tine. .Foarte Interesant.

Doar 4 întreb ri i r spunsurile te vor surprinde. .

Avertisment ! ! Fii sincer i nu tri a uitându-te dup r spunsuri. Este amuzant dar trebuie s urm re ti instruc iunile cu aten ie. Mintea este ca o para ut . Nu tri a. . merge mai bine atunci când e deschis .

i o dorin Înainte s începi testul ! .Pune.

. Sunt doar 4 întreb ri i dac le vezi pe toate pân s termini nu vei avea rezultate sincere.Un avertisment! R spunde la întreb ri pe parcurs.

. Ia un creion i o foaie de hârtie i scrie.Nu te uita în fa .i r spunsurile pe parcurs.

D r spunsuri pentru fiecare obiect în parte. .Vei avea nevoie de ele la sfâr it. Acesta este un chestionar sincer care î i va spune adev rul despre tine îns i. ine minte nimeni nu vede asta în afar de tine. Primul lucru care î i vine în minte este de obicei cel mai bun r spuns.

.(1) Pune urm toarele animale în ordinea preferin elor tale: Vac . purcel. oaie. tigru. cal.

cafea. . pisic . oarece. mare.(2) Scrie câte un cuvânt care le descrie pe fiecare dintre urm toarele: Câine.

(3) Gânde te-te la cineva pe cineva pe care tii foarte bine i care de asemenea te tie. Ro u. . Verde. Alb. pe care-l po i lega de urm toarele culori Nu repeta r spunsul de 2 ori. Nume te o singur persoan pentru fiecare culoare: Galben. Oranj.

(4) În cele din urm scrie num rul t u preferat i ziua preferat a s pt mânii. .

.GATA? Fii sigur c r spunsurile tale reflect ceea ce Vrei cu adev rat rat.

i dorin a . REPET REPET . .Uit -te la interpret rile de mai jos: Dar înainte de a continua.

R SPUNSURI: .

Oaia simbolizeaz IUBIREA. Calul simbolizeaz FAMILIA. Tigrul simbolizeaz MÂNDRIA. Porcul simbolizeaz BANII.(1) Aceasta define te priorit ile tale în via . Vaca simbolizeaz CARIERA. .

Descrierea m rii implic propria ta via . Descrierea cafelei este modul în care vezi tu sexul .(2) Descrierea câinelui implic propria ta personalitate. .. Descrierea soarecelui relev personalitatea du manilor t i. Descrierea pisicii implic personalitatea partenerului.

Alb: Sufletul t u geam n. . Ro u: Cineva pe care iube ti cu adev rat.(3) Galben: O persoan pe care nu o vei uita niciodat . Verde: O persoan de care. Oranj: O persoan considerat prieten adev rat.i vei aminti tot restul vie ii tale.

cite ti i s reflectezi.(4) Trebuie s trimi i acest mesaj la atâtea persoane cât este num rul t u preferat i dorin a i se va împlini în ziu preferat . Asta a spus Dalai Lama despre Millennium ² f . .i timp câteva secunde ca s cercetezi.

. Vei avea o surpriz pl cut .Nu arunca acest mesaj. mantra va veni din mâinile tale în urm toarele 96 de ore.

Este adev rat chiar dac nu e ti supersti ios te rog f asta. TRIMITE ACEST E-MAIL LA CEL PU IN 5 PERSOANE I VIA A TA SE VA ÎMBUN T I. Este fascinant. .

. 15 sau mai multe persoane: Via a i se va îmbun t i drastic i tot ce.0-4 persoane: Via a i se va îmbun t i u or. 9-14 persoane: Vei avea cel pu in 5 surprize în urm toarele 3 s pt mâni.i dore ti i se va îndeplini. 5-9 persoane: Via a i se va îmbun t i spre pl cerea ta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful