BLS/PSPBT

BORANG PENGAMBILAN BUKU PELUPUSAN SPBT
(Sediakan tiga salinan : Satu untuk Sekolah DAN dua untuk Kontraktor) Asingkan bagi buku mata pelajaran Agama Islam Adalah dengan ini disahkan bahawa kontraktor
…………………………………………………………………………………………… ……..

Telah mengambil dan membuat pelupusan buku-buku teks SPBT Nama sekolah : ………………………………………………….. Zon : …………..………. Pada : Tarikh Hari : : ………………………………………

……………………………………… : ………………………………………

Berat Buku

Tandatangan: ……………………………...………… (Pengetua/Guru Besar atau Wakil dan cap) Tandatangan:

( Kontraktor dan cap) .………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful