You are on page 1of 19

CAMPUS UB

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI


Direcţia Cămine-Cantine

RAPORT
PRIVIND STAREA CĂMINELOR UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

Universitatea din Bucureşti deţine în proprietate un număr de 16 cămine şi o cantină studenţească. În cămine sunt cazaţi un număr de
5072 studenţi, capacitatea normată a cantinei fiind de la 800 până la 1000 porţii zilnic.

Configuraţia căminelor se prezintă astfel:


Căminul Adresa Capacitate Capacitate Grupuri Mobilier nou achiziţionat Autorizaţie
cămin cameră sanitare sanitară de
funcţionare
Cămin A – Spl. Independenţei nr. 204, 516 locuri 2 comune Paturi cu saltea relaxa, masă, da
Grozăveşti sector 6 dulap cu 2 uşi, scaune etc.
Cămin B – Spl. Independenţei nr. 204, 516 locuri 2 comune Paturi cu saltea relaxa, masă, da
Grozăveşti sector 6 dulap cu 2 uşi, scaune etc.
Cămin C – Spl. Independenţei nr. 204, 516 locuri 2 comune Paturi cu saltea relaxa, masă, da
Grozăveşti sector 6 dulap cu 2 uşi, scaune etc.
Cămin D – Spl. Independenţei nr. 204, 496 locuri 2 comune Paturi cu saltea relaxa, masă, da
Grozăveşti sector 6 dulap cu 2 uşi, scaune etc.
Cămin A1 – Spl. Independenţei nr. 204, 286 locuri 3 la cameră Paturi cu saltea relaxa, birou da
Grozăveşti sector 6. calculator, şifonier cu 3 uşi etc.
Panduri Sos. Panduri nr. 90, 228 locuri 3-4 comune Paturi cu saltea relaxa şi da

1
sector 5 noptiere, mese şi scaune; în
funcţie de mărimea camerei
diferă şi numărul dulapurilor.
Mihail Kogălniceanu Bd. Mihail Kogălniceanu 614 locuri 4 comune Paturi cu saltea relaxa, mese da
nr. 36-46, sector 5 calculator, noptiere şi scaune;
mai există o parte a
mobilierului vechi, însă
raportul este net în favoarea
celui nou.
Fundeni Şos. Fundeni nr. 252, 204 locuri 2 la cameră da
sector 2
Stoian Militaru Str. St. Militaru nr. 18 471 locuri 2-3-4 la cameră în curs de
obţinere
Th. Pallady nr. 1 Bd. Th. Pallady nr. 26 218 locuri 3 la cameră da
Th. Pallady nr. 2 Bd. Th. Pallady nr. 26 192 locuri 2 la cameră Paturi cu saltea relaxa, şifonier da
cu 2 uşi, mese calculator,
scaune.
Măgurele G1-G2 Str. Fizicienilor nr. 1-3 322 locuri 2 la cameră da
Măgurele G3-G4 Str. Fizicienilor nr. 5-7 322 locuri 2 la cameră da
Măgurele G5 Str. Fizicienilor nr. 9 2 la cameră da

2
Cantina studenţească Mihail Kogălniceanu funcţionează în regim „à la carte“, preţurile practicate atrăgând atât pe studenţi cât şi o
parte din angajaţii Universităţii. Cantina deţine o sală de mese pentru studenţi şi un salon de protocol cu capacitatea de 80 locuri. Fondurile
alocate pentru reabilitarea cantinei în anul 2009 au fost de 39.000 lei. În anul acesta, ne propunem să achiziţionăm o nouă linie de servire,
precum şi înlocuirea integrală a scaunelor şi a meselor din incinta sălii de mese.

Cantina Adresa Nr. Nr. Dotări cu utilaje noi (2008-2009)


locuri personal
la mese
M. Kogălniceanu B-dul Mihail Kogălniceanu 240 25 S-au achiziţionat cuptoare pentru patiserie, maşină de tocat
Nr. 36-46, sector 5 zarzavat, tigăi basculante, maşină de tocat carne, lăzi
frigorifice, robot de bucătărie, instalaţii frigorifice, robot de
cofetărie.

3
Din punct de vedere structural, toate căminele Universităţii din Bucureşti sunt foarte rezistente; ca atare, riscul de prăbuşire în caz de
cutremur este foarte scăzut. Excepţie a făcut căminul G5, care, în urma evaluărilor făcute, a fost introdus într-un proces de consolidare a casei
scărilor; lucrările s-au executat în cursul anului 2009. Menţionăm faptul că lucrările de modernizare a căminului au început în anul 2009,
urmând a fi finalizate până la 1 octombrie anul curent. Proiectul prevede crearea de grupuri sanitare in cameră, înlocuirea tâmplăriei
exterioare şi interioare, înlocuirea integrală a instalaţiilor de încălzire, electrice şi sanitare, placarea pereţilor exteriori cu polistiren expandat şi
mobilier nou.

Căminul Anul Regimul de Structura de rezistenţă Nr. camere Suprafaţă


construcţiei înălţime cameră
(m.p.)
Cămin A – Grozăveşti 1961 P + 5 etaje Cadre din beton armat pereţi din 258 12
cărămidă, planşee din beton armat.
Cămin B – Grozăveşti 1961 P + 5 etaje Cadre din beton armat pereţi din 258 12
cărămidă, planşee din beton armat.
Cămin C – Grozăveşti 1961 P + 5 etaje Cadre din beton armat pereţi din 258 12
cărămidă, planşee din beton armat.
Cămin D – Grozăveşti 1961 P + 5 etaje Cadre din beton armat pereţi din 234 12
cărămidă, planşee din beton armat.
Cămin A1 – Grozăveşti 2008 S+P+9 Cadre din beton armat pereţi din 95 16
etaje cărămidă, planşee din beton armat.
Cămin Panduri 1951 S+P+ Pereţi din cărămidă portantă, planşee din 54 31
2etaje beton.
Cămin Mihail 1961 P + 4 etaje Cadre din beton armat, pereţi din 159 17
Kogălniceanu cărămidă, planşee din beton armat.

4
Cămin Fundeni 1973 P + 4 etaje Pereţi din cărămidă portantă, planşee din 102 20
beton.
Cămin Stoian Militaru 1990 S+P+8 Cadre din beton armat, pereţi din B.C.A. Apartamente
etaje şi planşee din beton armat. de 2, 3 şi 4
camere
Cămin Th. Pallady nr. 1972 P + 3 etaje Cadre din beton armat, planşee 59 20
1 prefabricate şi pereţi din zidărie portantă.
Cămin Th. Pallady nr. 1972 P + 3 etaje Cadre din beton armat, planşee 97 20
2 prefabricate şi pereţi din zidărie portantă.
Măgurele G1- G4 1975 P + 3 etaje Cadre din beton armat, planşee din beton 240 14
armat şi pereţi din zidărie portantă.
Măgurele G5 1975 P + 4 etaje Cadre din beton armat, planşee din beton 57 28
armat şi pereţi din zidărie portantă.

5
Din punct de vedere financiar, în ultimii 4 ani, Universitatea din Bucureşti a reuşit să îmbunătăţească gradul de confort în cămine, prin
alocarea următoarelor sume de bani:
LUCRARI DE INVESTIŢII Mii lei
Căminul Anul lucrării Natura lucrărilor Valoarea lucrării
(fără TVA)
Căminul A1 – Grozăveşti 2008 Imobil P + 9 etaje, 2 lifturi, grad de confort 3 14.295.208 lei

REABILITARI Mii lei


Căminul Anul Valoarea lucrării
lucrărilor (fără TVA)
Măgurele, Căminele G1, 2007 Zugrăveli şi vopsitorii în holuri şi casa scărilor 199.287 lei
G2, G3 şi G4 Înlocuirea parţială a coloanelor de apă caldă, rece şi scurgere la 285.487 lei
grupurile sanitare.
Înlocuirea ferestrelor şi a uşilor din lemn cu tâmplărie din PVC. 941.740 lei
2008 Înlocuirea parţială a coloanelor de apă caldă, rece şi scurgere la 381.369 lei
grupurile sanitare.
Refacerea integrală a instalaţiei electrice interioare. 1.186.567 lei
Refacerea integrală a instalaţiei de încălzire interioare (coloane şi radiatoare). 994.500 lei
2009 Înlocuire tubulatură ghenă interioară şi ghenă exterioară cămine. 157.023 lei
Înlocuire coloane de apă caldă, rece şi canalizare cămin G3–G4. 307.510 lei
Căminele C şi D – 2006 Refacere camere, grupuri sanitare, holuri, casa scărilor şi hidroizolaţie terasă. 2.593.341 lei
Grozăveşti
Căminele A şi B – 2007 – 2009 Refacere camere, grupuri sanitare, placarea pereţilor exteriori cu polistiren, 8.256.895 lei

6
Grozăveşti hidroizolaţie terasă şi înlocuirea integrală a instalaţiilor interioare.
Căminul Th. Pallady nr. 1 2007 Înlocuirea integrală a tâmplăriei de lemn cu tâmplărie PVC şi 235.437 lei
termoizolaţie pe faţadă.
2008 Montarea boilerelor de apă caldă (2 buc) şi a schimbătoarelor în plăci în C.T. 248.178 lei
2009 Montarea de gresie şi faianţă în holurile de intrare în camere. 64.776 lei
Căminul Th. Pallady nr. 2 2007 Lucrări de construcţii si instalaţii interioare, termosistem faţadă. 1.986.515 lei
Căminul Panduri 2007 Înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC, montat parchet în 1.049.818 lei
camerele de locuit, igienizarea căminului şi a grupurilor sanitare,
înlocuit cazane de încălzire.
2008 Înlocuirea instalaţiilor din grupurile sanitare. 42.765 lei
Căminul Poligrafie 2007 Înlocuit tâmplărie de lemn cu tâmplărie termopan (uşi şi ferestre), 1.309.448 lei
termoizolaţie faţadă, montat covor PVC în camere, igienizare camere şi
spaţii comune.
2008 Reparaţii terasă, înlocuirea instalaţiilor sanitare, montare de gresie şi 769.382 lei
faianţă în băi, înlocuirea tablourilor electrice din cămin.
Căminul Stoian Militaru 2007 Înlocuirea instalaţiei sanitare din camere. 710.570 lei
Înlocuirea tâmplăriei de lemn cu tâmplărie PVC la scara 1. 120.000 lei
2008 Înlocuire tâmplărie de lemn cu tâmplărie PVC la scara 2. 2.284.384 lei
Refacerea instalaţiilor interioare de încălzire şi electrice sc. 1 şi 2. 788.860 lei
Căminul Mihail 2007 Amenajarea camerelor de locuit şi înlocuirea ferestrelor şi a uşilor cu 1.505.112 lei
Kogălniceanu termopan.
Căminul G5 - Măgurele 2007 - 2008 Consolidare casa scărilor, demontat instalaţii interioare, demontare uşi 2.008.792 lei
interioare, înlocuire tâmplărie de lemn cu tâmplărie PVC.

7
Pentru anul 2010, Universitatea din Bucureşti a solicitat la M.E.C.T.S. alocarea sumei de 3.796 mii lei la capitolul Reabilitări pentru
realizarea următoarelor lucrări de modernizare :
Căminul Lucrări preconizate a fi executate în anul 2010 Costuri aferente
Mii lei
Căminul G5 Măgurele Amenajare spaţii cazare 130 locuri (camere de 2 persoane şi grupuri sanitare la cameră) 1.750
(Lucrare în continuare).
Căminul Fundeni Înlocuirea instalaţiei interioare de încălzire centrală şi revizuirea canalului de distanţă. 400
Căminul Panduri Înlocuirea tablourilor electrice şi a instalaţiilor electrice interioare. 145
Căminul Mihail Înlocuirea cazanului din centrala termică. 200
Kogălniceanu
Complexul Studenţesc Montarea unui modul de expansiune în centrala termică a căminelor. 37
Măgurele
Spălătoria Grozăveşti Înlocuirea cazanului de abur din centrala termică. 74
Căminul A – Mihail Înlocuirea ferestrelor de lemn cu ferestre tip termopan la corpul A. 500
Kogălniceanu
Complexul Studenţesc Modernizarea cabinetelor stomatologice pentru studenţi, cu excepţia aparaturii tehnice 40
Mihail Kogălniceanu specifice activităţii menţionate.
Complexul Studenţesc Înlocuirea ascensoarelor existente în Căminele A, B, C, D, cu altele moderne. 650
Grozăveşti