P. 1
procedura civila sem II

procedura civila sem II

Ratings:
(0)
|Views: 9,968|Likes:
Published by seraph22

More info:

Published by: seraph22 on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

Sections

 • Calculul termenelor procedurale
 • Durarata termenelor procedurale
 • Sanctiuni procedurale
 • Nulitatea actelor de procedura
 • Clasificarea nulitatilor
 • Conditiile generale ale nulitatii
 • Invocarea si constatarea nulitatilor
 • Efectele nulitatii
 • Decaderea
 • Proceduri prealabile sesizarii instantei
 • Cererea de chemare in judecata
 • Reguli privitoare la depunerea si inregistrarea cererii de chemare in
 • Intampinarea
 • Cererea reconventionala
 • Sedinta de judecata
 • Concluziile in fond
 • Exceptiile procesuale subiect licenta
 • Clasificarea exceptiilor procesuale
 • Modul cum se pronunta instanta asupra exceptiei
 • Exceptia puterii lucrului judecat
 • Proba prin raportul de expertiza
 • Cercetarea la fata locului
 • Acte de dispozitie ale partilor
 • 1) Renuntarea reclamantului la judecata
 • 2) Renuntarea la dreptul subiectiv
 • 3) Achiesarea
 • Tranzactia judiciara
 • Suspendarea procesului civil
 • 2. Suspendarea legala
 • Procedura suspendarii:
 • Incheierea de sedinta
 • Clasificarea incheierilor de sedinta
 • Continutul incheierilor de sedinta
 • Clasificarea hotararilor judecatoresti
 • Continutul hotararii judecatoresti
 • Efectele hotararii judecatoresti
 • Controlul judiciar si controlul judecatoresc
 • Clasificarea cailor legale de atac
 • APELUL
 • Hotararile susceptibile de apel
 • Tertele persoane
 • Conditiile de forma
 • Procedura de solutionare a apelului
 • RECURSUL
 • Hotararile susceptibile de recurs – obiectul recursului
 • Subiectele recursului
 • Termenul de recurs
 • CONDITIILE DE FORMA ALE RECURSULUI
 • Motivele de recurs
 • Procedura de solutionare a recursului
 • Solutiile ce se pronunta de instanta de recurs
 • Hotararea instantei de recurs
 • Judecata in fond dupa casare
 • CONTESTATIA IN ANULARE
 • Contestatia in anulare obisnuita
 • Contestatia in anulare speciala
 • Recursul in interesul legii
 • Revizuirea
 • Caracterele revizuirii:
 • Subiectul si obiectul revizuirii
 • Motivele de revizuire (posibil subiect de examen)
 • Procedura de solutionare a revizuirii
 • PROCEDURI SPECIALE
 • Ordonanta presedentiala
 • Conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedentiale
 • Procedura de solutionare a cererilor de ordonanta presedentiala
 • Refacerea inscrisurilor si hotararilor disparute
 • EXECUTAREA SILITA
 • Categorii de raporturi executionale in dreptul romanesc actual

PROCEDURA CIVILA

Curs 1 Semestrul 2 Calculul termenelor procedurale Potrivit art. 101 CPC termenle se calculeaza pe ore, pe zile, pe saptamani, luni si ani. Termenele pe ore incep sa curga de la miezul noptii zilei urmatoare. Termenul pe zile se calculeaza pe zile libere, neintrand in calcul nici ziua in care a inceput sa curga, si nici ziua in care se sfarseste (termenul pe zile pline) Termenul pe săptămâni, luni si ani se sfarsesc in ziua saptamanii, lunii sau anului corespunzator zilei de plecare. Termenul care incepe la 29, 30 sau 31 ale lunii si se implineste intr-o luna care nu are o asemenea zi se va socoti implinit in ultima zi a lunii. Termenele prohibitive se calculeaza de la termenul fixat spre ziua de la care incepe sa curga. Astfel spre exemplu, daca termenul este fixat pe data de 04.03.2010, citatia va fi inmanata paratului cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata, adica la data de 26 februarie 2010. Cand termenele se sfarsesc intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat acestea se vor prelungi pana la sfarsitul primei zile lucrătoare care urmeaza. (ex. Daca te amendeaza joi, 48 de ore se sfarsesc sambata, care este nelucratoare, asa ca poti sa platesi luni. Daca te amendeaza sambata, tot luni trebuie sa platesti, fiind 48 de ore) Actele de procedura inaintate prin posta instantelor judecatoresti se socotesc indeplinite in termen daca au fost predate recomandat la oficiul postal inainte de implinirea lui (art. 104). Durarata termenelor procedurale. Pentru stabilirea duratei termenlor procedurale trebuie sa se stabileasca atat punctul de plecare, cat si punctul de implinire a termenului. Termenele incep sa curga de la data comunicarii actelor de procedura daca legea nu dispune altfel. Dovada comunicarii actelor de procedura se face cu procesul verbal intocmit de agentul procedural. Legiuitorul a prevazut trei situatii in care se aplica principiul echivalentei sau echipolentei. 1. daca comunicarea hotararii a fost facuta odata cu somatia de executare, termenul de apel sau de recurs va incepe sa curga de la aceasta comunicare. 2. in cazul in care o parte a declarat apel sau recurs inainte de comunicarea hotararii, aceasta se socoteste comunicata la data depunerii cererii de apel sau de recurs. In acest fel se inlatura posibilitatea declararii mai multor apeluri sau recursuri. 1

potrivit art. 102 alin. 2 termenele incep sa curga si impotriva partii care a cerut comunicarea de la data cand a cerut-o. In unele situatii termenele incep sa curga si de la alte momente. Spre exemplu, de la pronuntare atunci cand se constata perimarea. Caracterele termenelor procedurale - Termenele sunt fixe si continue. • Fixitatea termenelor. De regula termenele legale sunt fixe in sensul ca nici partile nici judecatorul nu le pot mari sau micsora. Prin exceptie, termenul de recurs poate fi prelungit cu 5 zile de catre presedintele instantei. Este singurul termen legal care poate fi prelungit. Termenele judecatoresti pot fi modificate, urmarindu-se insa sa nu se cauzeze un prejudiciu partilor prin preschimbare. Teremenele conventionale pot fi modificate prin acordul partilor. • Continuitatea termenelor. Termenele sunt continue, curgand de regula de la prima zi pana la ultima zi. Termenele curg si impotriva incapabililor, deoarece acestia sunt aparati prin reprezentantii lor legali. In anumite cazuri curgerea teremenelor se intrerupe. Termenul de apel se intrerupe prin moartea partii care are interes sa faca apel. In acest caz se va face din nou o singura comunicare a hotararii la cel din urma domiciliu al partii pe numele mostenitorilor. In acelasi fel se va proceda si in cazul recursului. Termenele de apel si de recurs se intrerup prin moartea mandatarului caruia i s-a facut comunicarea, caz in care se va face o noua comunicare partii, la domiciliul ei, termenul incepand sa curga de la aceasta data. In cazul in care partea a fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa ei (caz de forta majora) sa indeplineasca actul de procedura actul se va indeplini in termen de 15 zile de la incetarea starii de forta majora. In caz de intrerupere a termenelor va incepe sa curga un nou termen, intervalul de timp scurs inainte de intrerupere nefiimd luat in seama. Sanctiuni procedurale Reprezinta masuri cu caracter de constrangere menite sa garanteze respectarea normelor juridice care prescriu formele si conditiile dupa care trebuie sa se desfasoare activitatea judiciara in pricinile civile. Nulitatea actelor de procedura Nulitatea ca sanctiune determina ineficienta actelor de procedura indeplinite fara respectarea regulilor de desfasurare a procesului civil si care se rasfrange adeseori asupra actelor ulterioare. Clasificarea nulitatilor. Primul criteriu : dupa caracterul normei incalcate. Distingem intre nulitati absolute si relative. Potrivit art. 108 din Cod, nulitatile de ordine publica pot fi ridicate de parte sau de judecator in orice stare a pricinii. Celelalte nulitati se declara numai dupa cererea partii care are interes sa le invoce.

3.

2

Judecatorul, desi nu poate invoca din oficiu nulitatea relativa, datorita rolului sau activ este obligat sa atraga atentia partii interesate asupra posibiltiatii invocarii in favoarea sa a nulitatii actului. Dupa izvorul lor nulitatile sunt exprese si virtuale. Nulitatile exprese sau textuale ori explicite sunt acelea stabilite anume de lege. (ex. Art 89, 258, 302 CPC) Nulitatile virtuale sau tacite ori implicite isi au izvorul in nesocotirea principiilor fundamentale sau a altor reguli de drept procesual civil. (ex. Art. 147, art. 85, 97, 315 379 etc.) Al treilea criteriu, dupa intinderea efectelor distructive, distingem intre nulitate toatala si partiala. Nulitatea totala determina ineficacitatea actului juridic in intregul sau. Cea partiala se rasfrange asupra acelor parti ale actului juridic care contravin legii. (ex. Art. 327, alin 1) Al patrulea criteriu: dupa modul in care opereaza distingem intre nulitati de drept si nulitati judiciare Cele de drept operea in temeiul legii fara sa fie nevoie de o hotarare judecatoreasca in acest sens. Nulitatile judiciare afecteaza actul de procedura doar daca intervine o hotarare prin care se pronunta sanctiunea. Un alt criteriu : dupa cum privesc forma exterioara sau intrinseca a actului de procedura distingem intre nulitati extrinseci sau intrinseci. Cele intrinseci intervin in cazul nesocotirii unor cerinte ce tin de natura actului de procedura. Nulitatile extrinseci intervin in cazul nesocotirii unor conditii exterioare ale actelor de procedura. Spre exemplu indeplinirea actelor de un judecator necompetent. Neplata taxei de timbru, depunerea apelului sau recursului la instanta imediat superioara. Dupa cum nulitatea se intemeiaza pe raportul cauzal specific dintre diferitele acte de procedura, nulitatile sunt proprii sau derivate. Nulitatea derivata reprezinta o consecinta a invalidarii unor acte procedurale anterioare, si fata de care actul in cauza se afla intr-un raport de dependenta. Art. 106 – anularea unui act de procedura atrage si nulitatea actelor urmatoare, in masura in care acestea nu au o existenta de sine statatoare. Conditiile generale ale nulitatii. Potrivit art. 105 actele de procedura indeplinite de un judecator necompetent sunt nule. Actele indeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un functionar necompetent se vor declara nule numai daca prin aceasta s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate inlatura decat prin anularea lor. In cazul nulitatilor prevazute expres de lege, vatamarea se prezuma pana la dovada contrarie. Din textul enuntat rezulta conditiile generale ale nulitatii: 3

Prima conditie – nesocotirea dispozitiilor legale privitoare la desfasurarea procesului civil. A doua conditie – producerea unei vatamari A treia conditie – vatamarea sa nu poate fi inlaturata in alt mod decat prin anularea actului. Invocarea si constatarea nulitatilor. Potrivit art. 108 / 308 nulitatile de ordina publica (Adica aboslute ) pot fi invocate de parte sau de judecator in orice stare a pricinii. Neregularitatea actelor de procedura se acopera daca partea nu a invocat-o la prima zi de infatisare ce a urmat dupa aceasta neregularitate si inainte de a pune concluzii in fond ( este vorba de nulitatea relativa) In fine, nimeni nu poate invoca neregularitatea pricinuita prin propriul lui fapt. Nulitatile pot fi invocate pe cale de exceptie in judecata in prima instanta si prin caile legale de atac dupa judecarea fondului. Instanta de judecata este aceea care constata nulitatea si anuleaza actele de procedura pronuntandu-se dupa caz printr-o incheiere sau hotarare. Efectele nulitatii Efectul principal consta in invalidarea actului de procedura, astfel ca nulitatea determina ineficacitatea actului si suprimarea efectelor care s-au produs deja, indiferent de natura normei incalcate. Daca prin actul anulat s-au luat anumite masuri acestea nu vor mai fi aduse la indeplinire. Daca ele s-au executat intre timp, ele nu vor fi luate in considerare, si deci ele nu isi vor mai realiza functia lor procesuala. In anumite situatii, desi anumite acte sunt declarate nule, ele produc totusi anumite efecte. Spre exemplu o tranzactie anulata pentru vicii de ordin procedural, poate contine o marturisire cu privire la dreptul dedus in justite. Ca ultim efect, anularea unui act de procedura atrage anularea tuturor actelor urmatoare. Decaderea Reprezinta acea sanctiune procedurala care consta in pierderea dreptului privitor la declararea unei cai de atac sau la indeplinirea unui act de procedura ce nu a fost exercitat in termenul prevazut de lege decaderea se poate intalni in urmatoarele doua situatii: Prima situatie: cand legea stabileste un termen fix pentru exercitarea unui drept sau indeplinirea unui act de procedura. A doua situatie: cand legea stabileste ca exercitarea unui drept sau indeplinirea unor acte de procedura trebuie sa se faca intr-un anumit stadiu al procesului ori intr-o anumita ordine, si partea nu a respectat dispozitiile legale. Invocarea decaderii se face pe cale de exceptie in cursul judecatii. Constatarea decaderii are drept efect stingerea completa a tuturor posibilitatilor exercitarii dreptului sau indeplinirii actului nerealizat in termen.

4

cererea de chemare in judecata are ca obiect o pretentie civila concreta 3. Cererea de chemare in judecata reprezinta actul procedural prin care reclamantul investeste instanta de judecata cu o pretentie civila. in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului revocarea in tot sau in pate a acestuia.03.2010 . in materia litigiilor comerciale evaluabile in bani si in materia serivicilor postale. reprezinta un act de investire a instantei 2. in conditiile stabilite de acea lege. Procedurile prealabile sunt reglementate in legea 554 din 2004. 7 din legea 554 din 2004 a contenciosului. Caracteristicile cererii de chemare in judecata: 1. domiciliul sau resedinta partilor. Curs 2 Cererea de chemare in judecata. 5 11. Numele. cererea de chemare in judecata este un act declarativ. Daca reclamantul locuieste in strainatate va arata si domiciliul ales in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul. pentru persoanele juridice.JUDECATA IN FATA PRIMEI INSTANTE Proceduri prealabile sesizarii instantei Potrivit art. in cazurile anume prevazute de lege sesizarea instantei se poate face numai dupa indeplinirea unei proceduri prealabile. denumirea si sediul lor. adica de exprimare a vointei reclamantului cu privire la o pretentie. Plangerea se poate adresa in egala masura organului superior daca acesta exista. Desi textul de lege se refera numai la nume. ori. Elementele pe care trebuie sa le cuprinda cererea de chemare in judecata: Conf art 112 din cod cererea va cuprinde: 1. Procedura prevazuta de legea 554 – in temeiul art. prin nume se intelege de catre legiuitor numele si prenumele. Dovada indeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare in judecata. 109 din cod. inainte de a se adresa instantei de contenctios administrativ compentente persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim printrun act administrativ unilateral trebuie sa solicite autoritatii publice emitente.

In priul rand confera instantei posibilitatea de a proceda la adiminstrare probelor fara a se taragana judecarea procesului.) Determinarea obiectului prezinta interes din mai multe puncte de vedere: a. Prin obiect intelegem ceea ce se solicita de catre reclamant prin actul de investire a instantei. Pretuirea obiectului cererii este importanta si pentru ca fuctie de acesta se determina taxele judiciare de timbru si competenta materiala a instantelor judecatoresti. sa fie posibil si sa fie determinat sau determinabil. Indicarea domiciliului este un element necesar pentru corecta individualizare a partilor. de litispendenta si exceptia de conexitate. Aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere. ci in calitate de reprezentant al uneia dintre parti. etc. mai mult. anularea unui act. Cand reclamantul voieste sa isi dovedeasca cererea sau vreunul din capele 6 . c.2. Motivarea trebuie sa fie in acelasi timp si suficienta pentru ca instanta sa cunoasca toate imprejurarile de fapt pe care se intemeiaza pretentiile reclamantului. Neindicarea calitatii face sa se prezume ca lucreaza in nume propriu. precizarea obiectului este necesara pentru determinarea competentei instantei. si. 5. In cazul actiunilor reale imobiliare. Aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se sprijina fiecare capat de cerere. atunci cand pretuirea este cu putinta. 4. (plata unei sume de bani. Cunoasterea obiectului este necesara si pentru corecta solutionare a unor exceptii procesuale – de lucru judecat. Numele si calitatea celui care reprezinta partea in proces. Inca de la inceput paratul cunoaste pretentiile reclamantului si se poate apara. in al doilea rind. Indicarea motivelor de fapt consta intr-o prezentare sintetica si clara a acelor imprejurari faptice care constituie izvorul material al pretentiilor deduse in justitie. b. iar in cazul reprezentarii prin avocat. Se va scrie pe fiecare pagina “conform cu originalul” si se va semna. d. Obiectul cererii si valoarea lui dupa pretuirea reclamantului. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca obiectul: sa fie licit. Indicarea dovezilor urmareste un dublu scop. Obiectul este un element necesar dispozitivului hotararii deoarece instanta este obligata sa statueze in limitele cererii de chemare in judecata. Motivele de drept trebuie sa se concretizeze in temeiul juridic pe care se sprijina cererea reclamantului. cate o copie pentru instanta. revendicarea unui bun. Cand dovada se face prin inscrisuri se vor alatura la cerere atatea copii cati parati sunt. precum si pentru citarea lor. si este importanta si pentru determinarea competentei teritoriale. si intr-o atare situatie actiunea va fi respinsa ca fiind introdusa de o persoana fara calitate. 3. Indicarea calitatii este necesara numai atunci cand persoana in cauza nu particia in nume prorpiu la activitatea judiciara. numele acestuia si sediul profesional. Copiile vor fi certificate de reclamant ca sunt la fel cu originalul. partile sunt de la inceput intr-o pozitie de egalitate juridica.

chiar cu neindicarea domiciliului sau sediului. Efectele introducerii cererii de chemare in judecata Cererea de chemare in judecata “creeaza” instanta. deoarece ea atesta in mod neechivoc nu numai vointa partii de a se judeca. 133 a reglementat un regim particular. Pentru lipsa semnaturii art. Daca paratul invoca lipsa de semantura. in chiar sedinta in care a fost invocata nulitatea. Decaderea intervine si in cazul neindicarii dovezilor. Conf art. Din momentul inregistrarii cererii de chemare in judecata se naste un nou raport intre parti. Sanctiunile ce intervin in cazul nerespectarii elementelor cererii de chemare in judecata. in sensul ca investeste organul de jurisdictie cu solutionarea unei pretentii civile. In cazul celorlalte elemente neesentiale.6. Cererea de chemare in judecata determina cadrul procesului civil cu privire la parti si la obiect. Semnatura. Nejustificarea calitatii de reprezentant este sanctionata cu anularea cererii. 7 . 161 din cod prevede posibilitatea acordarii unui termen in vederea justificarii calitatii de reprezentant. Art. elementele estentiale ale cererii nu pot fi schimbate decat in anumite conditii strict determinate de lege. Daca nici la acest termen reclamantul nu-si completeaza lipsurile cererii. Semnatura este o formalitate esentiala. Cand se va cere dovada cu martori se va arata numele si locuinta martorului. 133 Cererea de chemare in judecata care nu cuprinde numele reclamantului sau al paratului. Astfel lipsa numelui si a obiectului cerererii este sanctionata cu nulitatea. reclamantul va trebuie sa semneze cel mai tarziu la prima zi de infatisare urmatoare. Semnatura trebuie sa fie situata la sfarsitul cererii pentru a atesta integral continutul. cererii sale. obiectul ei sau semnatura va fi declarata nula. De aici rezulta ca numele partilor. un raport procesual. Lipsa semnaturii se poate totusi implini in tot cursul judecatii. nulitatea nu poate interveni pana la prima zi de infatisare. Daca partea a fost citata. iar cand este prezent in instanta. 105 alin 2. fara ca legea sa acorde posibilitatea implinirii acestor lipsuri. In caz contrar cererea va fi anulata in conformitate cu art. cu exceptia cazurilor prevazute de art. ci si exactitatea continutului cererii de chemare in judecata. Regimul juridic al nulitaii intervine diferit in cazul lipsei lor. pentru intregirea sau modificarea cererii de chemare in judecata. deoarece reclamantului i se confera posibilitatea de a solicita un termen la prima zi de infatisare. obiectul cererii si semnatura sunt elemente esentiale ale cererii de chemare in judecata. 138 din cod. Nearatarea motivelor de fapt sau de drept antreneaza sanctiunea decaderii partii din dreptul de a mai invoca acele motive. vor interveni urmatoarele sanctiuni: Neindicarea domiciliului nu determina aplicarea unei sanctiuni cu exceptia cazului in care s-a produs partii o vatamare ce nu poate fi inlaturata in alt mod. orice viciu procedural se acopera. Dupa prima zi de infatisare. prin interogatoriul paratului va cere infatisarea in persoana a acestuia.

sau prin posta. presedintele fixeaza termenul de judecata. Potrivit art. Textul se refera si la exceptiile de procedura. Elementele intampinarii: 1. Cererea de chemare in judecata produce efectul transmiterii unor anumite actiuni cu caracter strict personal. Reguli privitoare la depunerea si inregistrarea cererii de chemare in judecata: Cererea se depune personal. (chiar introdusa catre o instanta necompetenta) Promovarea cererii de chemare in judecata face sa inceteze buna credinta a posesorului (art. deoarece acestea se datoreaza anticipat. La primirea cererii judecatorul este obligat sa verifice plata taxelor de timbru. aratand totodata si apararile sale. Intampinarea este actul procedural prin care paratul raspunde la pretentiile formulate de reclamant. Inainte de fixarea termenului. Dupa inregistrarea cererii presedintele are obligatia de a stabili termenul de judecata. 114. Cererea de chemare in judecata intrerupe prescriptia extinctiva. Cererea de chemare in judecata are valoarea unei puneri in intarziere. de la data primirii citatiei. exceptiile de procedura pe care paratul le ridica fata de pretentiile reclamantului. intemeiata pe aceeasi cauza. 485 din codul civil) Cererea de chemare in judecata face sa curga dobanzile pentru creantele care anterior nu erau producatoare de dobanzi. presedintele are obigatia si de a verifica daca a fost indeplinita procedura prealabila in cazurile anume prevazute de lege. in sensul ca. iar in pricinile urgente. Inainte de fixarea termenului. asupra mostenitorilor. pe care sub semnatura il da in cunostinta reclamantului prezent. sau reprezentantului acestuia. Daca cererea a fost trimisa prin posta i se va comunica in scris lispurile cererii cu mentiunea ca pana la termenul acordat sa faca completarile sau modificarile necesare. prin reprezentant. daca este introdusa o noua cerere de chemare in judecata cu acelasi obiect intre aceleasi parti. cel putin 5 zile. si la exceptiile de fond 8 . sa aiba cel putin 15 zile pentru a-si pregati apararea. Intampinarea. se creaza starea de litispendenta. Daca reclamantul este de fata la stabilirea termenului el va lua termenul in cunostinta. Cererea de chemare in judecata primeste data certa din ziua inregistrarii sale la instanta. La cererea de chemare in judecata se vor alatura atatea copii cati parati sunt. Daca paratul locuieste in strainatate va primi un termen mai indelungat. presedintele ii poate pune in vedere reclamantului lipsurile cererii spre a le completa de indata. alin 1 din C1.- - Cererea de chemare in judecata creaza starea de lidispendenta. Termenul se stabileste astfel incat paratul.

Astfel el este decazut din dreptul de a mai invoca anumite imprejurari de fapt sau de drept in sprijinul apararii sale. dovezile si toate mijloacele sale de aparare. Lipsa semnaturii conduce la nulitatea intampinarii. ii va acorda un termen pentru pregatirea apararii si depunerea intampinarii. Prin instituirea acestei cerinte legiuitorul a urmarit sa realizeze o mai buna aparare a paratului. 3. Potrivit art. 118. Avantajele depunerii cererii reconventionale: In primul rand asigura solutionarea a doua litigii intr-un singur cadru procesual. la carere.in cazul in care paratul nu este reprezentat sau asistat de avocat.raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii de chemare in judecata. In al patrulea rand constituie o garantie impotriva insolvabilitatii reclamantului. Apararea lui va fi limitata la posibilitatea discutarii in contradictoriu a faptelor invocate de reclamant in cererea de chemare in judecata. 9 2. Cererea reconventionala Definim cererea reconventionala ca fiind actul procedural prin intermediul caruia paratul urmareste valorificarea unui drept propriu fata de reclamant. Instanta. intampinarea este obligatorie. dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat de cerere. 156 care prevede: Instanta va putea da un singur termen pentru lipsa de aparare temeinic motivata. (daca mai multi reclamanti au un singur reprezentant va fi depusa intr-un singur exemplar) Intampinarea se depune de catre parat cu cel putin 5 zile inainte de termenul stabilit de instanta pentru infatisarea partilor. si o sistematizare a sustinerilor facute de catre el in cuprinsul intampinarii. Dovezile se vor invoca in aceleasi conditii ca si cele prevazute pentru cererea de chemare in judecata. Reglementare in art 119 care prevede ”daca paratul are pretentii in legarura cu cererea reclamantului. 4. el poate sa faca o cerere reconventionala” Cererea reconventionala reprezinta o facultate pentru parat. 118 alin. Textul trebuie coroborat cu art. in sensul ca judecatorii vor cunoaste toate raporturile juridice dintre parti. Art. Intampinarea se depune in atatea exemplare cati reclamanti sunt. In al treilea rand ofera conditii pentru o mai buna judecata. el avand dreptul de a alege intre valorificarea pretentiilor pe cale incidenta sau printr-o actiune civila separata. despre care se va face vorbire in incheierea de sedinta. 3 . semnatura. In al doilea rand este realizata o economie de timp si de cheltuieli. . In ultimul rand evita posibilitatea unor hotarari judecatoresti definitive. Cand va cere dovada cu martori. afara de cazurile in care legea prevede in mod expres altfel. presedintele ii va pun in vedere la prima zi de infatisare sa arate exceptiile. paratul va arata numele si locuinta lor. Dezavantaje: Poate conduce la intarzierea judecatii. Nedepunerea intampinarii il expune pe parat la anumite consecinte nefavorabile. plus un exemplar pentru instanta.

Pentru faptele petrecute dupa aceasta data. Curs 3 18. situatie in care vor trebui sa rezulte cu 10 . in principiu. Legislatia procesual civila nu impune. cererea reconventionala se va depune cel mai tarziu la termenul ce se va incuviinta paratului spre acest sfarsit (spre acelasi scop). Potrivit art. cel mai tarziu la prima zi de infatisare. in cererea reclamantului. Cererea reconventionala se judeca. daca paratul nu este obligat la intampinare. insa. paratul va putea face cerere pana la inceperea dezbaterilor asupra fondului. Cu toate acestea. ex dispari causa. se vor judeca deosebit.03. cererea paratului va fi facuta direct la instanta investita cu judecarea apelului. insa poate fi inserata si in cuprinsul intampinarii. (Cererea reconventionala si introducerea unei alte persoane in judecata. (nu va fi respinsa ca tardiv introdusa) exemplificare : Art. fiind aplicabile dispozitiile art. Nerespectarea acestui termen atrage solutionarea separata a cererii paratului de actiunea principala. care nu se vor fi facut inauntrul termenului prevazut de lege.2010 In afara conditiilor generale art. pentru faptele petrecute inainte de aceasta data.) Cererea reconventionala se redacteaza in mod obisnuit intr-un inscris separat. cererea reconventionala se poate solutiona in continuare cu actiunea principala daca reclamantul consimte la aceasta. conditia ca pretentiile paratului sa provina sau sa derive din acelasi raport juridic. Existenta unei asemenea legaturi trebuie dedusa de catre instanta din scopul urmarit de parat prin cererea reconventionala. Conform art. de instanta sesizata cu cererea principala. cererea reconventioala se depune odata cu intampinarea sau. 119 impune o conditie suplimentara si anume: Cererea reconventionala sa aiba legatura cu cererea reclamantului.Este solutionata de o instanta care nu ar fi competenta din punct de vedere teritorial. 609 In cazul cand motivele divortului s-au ivit dupa inceperea dezbaterilor la prima instanta si in timp ce judecata primei cereri se afla in apel. 135. 608 Sotul parat poate sa faca si el cerere de divort. in sedinta publica. Prorogarea de competenta nu poate opera cu incalcarea normelor imperative privitoare la competenta. afara de cazul cand amandoua partile consimt sa se judece impreuna. daca reclamantul si-a modificat cererea dechemare in judecata. 119 alin 2 cererea trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cererea de chemare in judecata. Cererea paratului se va face la aceeasi instanta si se va judeca impreuna cu cererea reclamantului. Din punct de vedere al naturii juridice cererea reconventionla reprezinta o veritabila actiune civila. Pretentiile paratului pot proveni si din cauze diferite. 119 alin 3. Art. cel mai tarziu pana la prima zi de infatisare.

pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise. daca aceste cereri nu provoaca dezbateri. avand pricini fixate inaintea lor. DEZBATEREA CAUZEI IN SEDINTA PUBLICA Sedinta de judecata. 11 . cum ar fi necitarea martorului. presedintele exercita politia sedintei. etc. Asupra actiunii principale si asupra cererii reconventionale instanta trebuie sa se pronunte printr-o singura hotarare care va cuprinde solutii cu privire la toate pretentiile. 131 din cod. 128 presedintele va da cuvantul mai intai reclamantului. Potrivit art. 155 se poate cere o singura data. Daca numai cererea principala este in stare de a fi judecata. instanta o poate judeca deosebit. Amanarea poate fi ceruta si de ambele parti. Sedinta de judecata reprezinta cadrul in care se realizeaza dezbaterile publice orale si contradictorii. Concluziile in fond Concluziile in fond reprezinta o sinteza a dezbaterilor cu referire la probele administrate si la motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza pretentiile sau apararile formulate de catre parti. ) Amanarea judecatii se poate dispune si pentru lipsa de aparare temeinic motivata. instanta va amana. suspenda si ridica sedinta. Acest rol se inverseaza in situatia in care paratul invoca exceptii procesuale. Potrivit art. Daca respinge cererea. presedintele deschide. 128. Nerespectarea acestei obligatii este sanctionata cu nulitatea hotararii. in fata primei instante judecatorii au datoria de a incerca impacarea partilor. Apelul se face de catre grefier.claritate elementele esentiale ale cererii reconventionale. 122 din cod. Portrivit art. Dezbaterea fiecarei cauze incepe cu apelul partilor. insa aceasta potrivit art. In acest scop ei pot solicita prezenta partilor. lipsa raportului de expertiza. nu se impotrivesc. partile pot cere instantei amanarea pricinilor care nu sunt in stare de judecata. iar apoi paratului. Partile pot cere schimbarea randului daca impricinatii. Inainte de a intra in dezbaterea cauzelor. Aceste amanari se cer pentru remedierea unor neregularitati procesuale. Instanta poate acorda un singur termen in acest sens. (Amanarea judecatii in temeiul invoielii partilor nu se poate incuviinta decat o singura data in cursul instantei. Potrivit art. stadiul procesului si legalitatea procedurii de citare. la cererea partii. 120 din cod cererea reconventionala se judeca odata cu cererea principala. chiar daca acestea sunt reprezentate. Potrivit art. care se va referi pe scurt si la obiectul pricinii. Aceasta amanare se poate face si de un singur judecator. putand lua masuri pentru pastrarea ordinii si bunei cuviinte. pentru angajarea unui avocat.

De aici rezulta ca paratul poate consimti expres sau tacit la o modificare ulterioara primei zile de infatisare. Prin cele de intregire sunt completate lipsurile din cuprinsul cererii initiale. in acest caz instanta dispune amanarea pricinii si comunicarea cererii modificate paratului in vederea facerii intampinarii. sau. Primul termen poate constitui prima zi de infatisare daca sunt indeplinite cumulativ cele doua conditii: 1.Sustinerile partilor se pot concretiza. partile sa fie legal citate 2. obiectul cererii sau cauza acesteia. Cand se indreapta greselile materiale din cuprinsul cererii. Cand inlocuieste cererea in constatatre printr-o cerere in realizare. 132 este o norma dispozitiva. 132 prevede : la prima zi de infatisare instanta va putea da reclamantului un termen pentru intregirea sau modificarea cererii. a sustinerilor lor verbale. 134 este socotita ca prima zi de infatisare. Partile vor putea depune concluzii sau prescurtari fara sa fie obligate. Art. 132 alin 2 prevede: Cererea nu se socoteste modificata si nu se va da termen. Prima zi de infatisare nu se confunda cu primul termen de judecata. ci se vor trece in incheierea de sedinta declaratiile verbale facute in instanta: 1. La prima zi de infatisare se contureaza cadrul general al dezbaterilor publice ulterioare. La prima zi de infatisare pot surveni modificari chiar si cu privire la anumite elementede baza ale procesului. Ele vor fi inregistrate. Prima zi de infatisare . deoarece substanta aprarii ramane neschimbata. acea zi in care partile legal citate pot pune concluzii. La prima zi de infatisare reclamantul isi poate modifica actiunea. Potrivit art. Cauza va putea fi insa repusa pe rol daca instanta gaseste ca fiind necesare noi lamuriri. Nu se confunda cu concluziile scrise si cele orale despre care am vorbit mai devreme. partile sa poata puna concluzii. Cand reclamantul mareste sau micsoreaza obiectul cererii. In limbajul practicienilor se spune ca "se leaga procesul". Cu toate acestea art. Textul face distinctie intre doua categorii de cereri: cereri de intregire si cereri de modificare. partile vor putea fi indatorate dupa incheierea dezbaterilor sa depuna concluzii scrise sau prescurtari scrise. Cand cere valoarea obictului pierdut sau pierit. 2.se intampla sa pice la licenta. semnate de ele. In aceste patru situatii nu este necesara acordarea unui nou termen. cat si in legatura cu schimbarea obiectului sau a cauzei. in cazul in care cererea in constare poate fi primita. Art. dimpotriva. presedintele va declara dezbaterile inchise. Dupa ce instanta se considera lamurita asupra imprejurarilor de fapt si de drept ale cauzei. Aceste cereri vor putea fi depuse pana la inchiderea dezbaterilor asupra fondului fara sa fie nevoie de consimtamantul paratului. precum si pentru a propune noi dovezi. Prin cele de modificare reclamantul urmareste sa schimbe partile. 146. 3. Potrivit art. 4. 12 . atat cu privire la introducerea altor persoane in proces. si in note scrise depuse la dosar. insa.

in totul sau in parte. Astfel hotararea pronuntata asupra unei aparari de fond dobandeste autoritate de lucru judecat. Deosebirile dintre aprarile de fond si exceptiile procesuale. Clasificarea o realizeaza art. 115 si 132 nu vor mai putea fi invocate in cursul judecatii.zisa se refera la neregularitatile procesuale. Ingradiri : lipsa procedurii prealabile in cazuri anume prevazute de lege. spre exemplu : incompatibilitatea. perimarea. Tratamentul juridic al aprarilor si exceptiilor este diferit. necompetenta.Exceptiile procesuale subiect licenta Exceptia procesuala este mijlocul prin care. lipsa citarii. partea interesata. In schimb. O prima deosebire o reprezinta scopul urmarit de autorul apararii sau al exceptiei. Prima categorie: exceptiile de procedura prorpiu. Dupa efectul pe care il produc distingem intre exceptii dilatorii si exceptii peremptorii. recuzarea. prescriptia dreptului la actiune. Clasificarea exceptiilor procesuale. 13 . 137 din cod: Instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura. Dupa obiect distingem intre exceptii de procedura propriu-zise si exceptii de fond. Prin exceptie partea urmareste doar temporizarea sau suspendarea judecatii. lipsa capacitatii. Toate exceptiile procesuale au o caracteristica comuna. si anume aceea de a supune judecatorului o chestiune exterioara si prealabila dezbaterii fondului cauzei. precum si asupra celor de fond care fac de prisos. exceptia autoritatii lucrului judecat. Temeinicia unei pretentii poate fi pusa in discutia instantei in tot cursul judecatii. expresie latina care consfinteste regula potrivit careia orice exceptie trebuie sa fie ridicata de parti inaintea inceperii dezbaterilor asupra fondului cauzei. ori lipsuri sau ingradiri ale dreptului la actiune. Exceptiile nu vor putea fi unite cu fondul decat daca pentru judecarea lor este nevoie sa se administreze dovezi in legatura cu dezlegarea in fond a pricinii. neregularitati procesuale. 136 prevede ca exceptiile de procedura care nu au fost propuse in conditiile art. urmarind dupa caz impiedicarea sau amanarea judecatii. prematuritatea cererii. afara de cele de ordine publica. exceptia privind caracterul subsidiar al actiunii in constatare fata de cea in realizare. procurorul sau instanta invoca fara sa puna in discutie fondul dreptului. Printr-o aprare de fond se tinde spre respingerea cererii ca nefondata. netimbrarea.) Art. etc. nulitatea actului de procedura. conexitatea. lipsa interesului. litispendenta. Exceptiile pot si invocate numai in anumite conditii. Exceptiile de fond se refera la lipsuri sau ingradiri ale dreptului la actiune. Exceptii de la aceasta regula le constituie cazul exceptiilor de fond. cercetarea in fond a pricinii. si unele dintre ele numai in limine litis (La inceputul procesului. Lipsuri: lipsa calitatii procesuale. hotararea (cel mai adesea o incheiere) pronuntata asupra unei exceptii procesuale nu are autoritate de lucru judecat. in conditiile legii. O ultima deosebire consta in efectele solutiei pronuntate de instanta. neregulata citare.

fãcutã de ele si în contra lor în aceeasi calitate. adiica la prima zi de infatisare sau la primul termen urmator celui la care s-a ivit neregularitatea procesuala. lipsa citarii. Exceptiile relative pot fi invocate numai de partea interesata si numai in limine litis. de dezlege fondul cauzei Puterea de lucru judecat vizeaza atat hotararile de admitere. Lucru judecat exista numai intre partile care s-au judecat. lipsa calitatii procesuale). Dupa natura normei procesuale incalcate avem exceptii absolute si exceptii relative. printr-o incheiere sau sentinta ori decizie. 2010 Modul cum se pronunta instanta asupra exceptiei Asupra exceptiilor procesuale instanta se pronunta. etc). Probleme deosebite se pun in situatia in care se are in vedere judecarea aceleiasi cauze. Ele pot fi invocate in orice faza a procesului civil inclusiv in fata instantelor de control judiciar. Exceptia puterii lucrului judecat Potrivit art 166 Din CPP . Pentru ca o hotarare sa se bucure de putere de lucru judecat trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 1. declararea unei persoane ca fiind alienat mintal).Cele dilatorii determina doar o amanare a solutionarii cauzei (recuzarea. puterea lucrului judecat. Putere de lucru judecat trebuie recunoscuta si la cele de incidenta din instanta de judecata (chemari in garantie. Codul face referire si la exceptiile de ordine publica. incompatibilitatea.). Procedura de solutionare a exceptiilor procesuale Curs 25. Art 1201 C. Si hotararile partiale sau provizorii dobandesc calitate de lucru judecat. dupa caz.03. sa fie in materie contecioasa 3. litispendenta etc. este întemeiatã pe aceeasi cauzã si este între aceleasi pãrti. de procuror sau de instanta din oficiu. Acestea sunt chiar exceptiile absolute. Cele peremptorii sau dirimante tind la inlaturarea pretentiei reclamantului (prescriptia dreptului la actiune.civ – Este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecatã are acelasi obiect. cat si cele de respingere a actiunii. Exista totusi hotarari judecatoresti care sunt opozabile erga omnes (din persoana casatorita devine necasatorit. Orice hotarare o consideram ca exprima adevarul chiar daca ea poate sa fie controlata de catre caile de atac superioare. Incheierea se pronunta in situatia in care instanta apreciaza ca exceptia este neintemeiata. 14 . Exceptiile absolute pot fi invocate de oricare din parti. sa fie pronuntata de o instanta romana 2. Actul nu poate profita sau vatama altora. exceptia puterii lucrului judecat se poate ridica de parti sau de judecator chiar inaintea instantelor de recurs.

reclamantul trebuie sa posede capacitate de exercitiu. Renuntarea reclamantului se poate produce in orice moment procesual si in orice proces civil. Acte de dispozitie ale partilor 1) Renuntarea reclamantului la judecata Potrivit art. Este vorba despre actele de dispozitie ale partilr. Daca renuntarea reclamantului intervine dupa comunicarea cererii de chemare in judecata. renuntarea nu se poate face decat cu invoirea celeilalte parti (pentru a evita actiunile introduse in scop sicanatoriu).Administrarea probelor in procesul civil Proba prin raportul de expertiza Expertiza reprezinta un mijloc de dovada la care instanta sau partile pot recurge atunci cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt sunt necesare cunostinte de specialitate intr-un anumit domeniu. precum si de suspendarea procesului civil. Incidente in desfasurarea normala a procesului civil In cursul judecatii pot aparea varii incidente de natura a temporiza. instanta . Minorii sau persoanele incapabile pot renunta daca reprezentantii legali au incuviintarea autoritatii tutelare. fie prin cerere scrisa (nu are probele si nu poate convinge instanta ca are dreptate – pentru a putea introduce o noua actiune). la cererea paratului. Renuntarea reclamantului reprezinta un act de dispozitie. Sistarea temporara sau definitiva a judecatii poate fi determinata si din initiativa partilor sau de anumite imprejurari obiective. clar formulata si fara echivoc. Pentru a fi valabila renuntarea.stingerea procesului are efecte fata de toate partile din proces 15 . reclamantul poate sa renunte oricand la judecata fie verbal in sedinta. Solutia se aplica si in cazul in care renuntarea intervine in apel sau in recurs. a tergiversa sau a sista cursul normal a judecatii. Ea trebuie sa fie expresa. va obliga pe reclamant la cheltuieli de judecata. Renuntarea la judecata trebuie sa fie neconditionata.odata cu pronuntarea incheierii procesul civil se va considera stins . care prevede: cand partile au intrat in dezbaterea fondului. Asupra renuntarii instanta se pronunta printr-o incheiere fara drept de apel (pate fi atacata cu recurs). sau despre alte imprejurari de fapt ce pot avea importanta pentru solutionarea litigiului. Consilierii juridici pot renunta numai in baza unei procuri speciale in care a fost mentionat expres actul de dispozitie pentru care au fost imputerniciti. 246 CPC. O conditie restrictiva a renuntarii la judecata este impusa de art 246. Cercetarea la fata locului Reprezinta mijlocul prin care instanta ia cunostinta in mod direct de starea unor lucruri. alin 4. situatia unui imobil. Efectele renuntarii: .

in caz de renuntare la insusi dreptul pretins. partea poate renunta in instanta la calea de atac. Achiesarea la hotarare poate fi expresa sau tacita. Renuntarea se poate face si ulterior. atat in prima instanta cat si in apel. 2) Renuntarea la dreptul subiectiv Potrivit art. adica numai anumite capete de cerere. 1. alin. 278. daca paratul recunoaste o parte din pretentiile reclamantului.7 din CPC. Marturisirea extra judiciara nu poate determina pronuntarea unei hotarari partiale.. adica renuntarea se face fara invoirea celeilalte parti.renuntarea nu afecteaza cererea de interventie principala sau cererea reconventionala (sunt actiuni de sine statatoare) Renuntarea poate viza si obiectul judecatii. Asupra renuntarii instanta se pronunta printr-o hotarare data fara drept de apel. dupa pronuntarea hotararii. Achiesarea la pretentii consta intr-o recunoastere pura si simpla a pretentiilor reclamantului. asupra carora nu s-a renuntat. instanta la cererea acestuia. Pentru celelalte capete de cerere. 247. Dpdv al formei art.in cazul coparticiparii procesuale. Renuntarea partiala este aceea care are ca obiect doar o parte din pretentiile formulate de reclamant. De regula se obtine pe calea interogatoriului. hotararea nu este supusa niciunei cai de atac. Achiesarea poate fi totala sau partiala. va da o hotarare partiala in masura acesteia. de aceea acesta trebuie sa aiba capacitate de exercitiu 3) trebuie sa fie expresia libera si neconditionata a consimtamantului reclamantului. renuntarea (desistarea) nu este opozabila celorlalti coparticipanti care doresc sa continue judecata . pct. instanta da o hotarare prin care va respinge cererea in fond si va hotari asupra cheltuielilor. 2. 16 .3 prevede: Renuntarea se poate face in sedinta sau prin inscris autentic. Achiesarea la hortarare este expresia vointei partii care a pierdut procesul de a renunta la calea de atac a apelului. 3) Achiesarea Reprezinta un act de dispozitie prin care paratul recunoaste pretentiile reclamantului sau adera la hotararea pronuntata impotriva sa. Renuntarea la drept este un act procedural unilateral care prezinta urmatoarele trasaturi: 1) este un act unilateral de vointa al reclamantului. Daca renuntarea intervine in fata instantei de apel. judecata va continua. hotararea primei instante va fi anulata in totul sau in parte. O marturisire calificata sau completa nu constituie achiesare Potrivit art 270. prin infatisarea partii inaintea presedintelui sau prin inscris autentic. facandu-se aratare despre aceasta intr-un proces verbal semant de presedinte si de grefier. Daca renuntarea are loc in fata instantei de recurs. Hotararea partiala pronuntata devine executorie de drept in conditiile art. Potrivit art 267. 247 CPC. dar si in recurs 2) este un act de dispozitie cu efecte defavorabile pentru reclamant. in masura renuntarii.

urmand ca hotararea sa fie data de instanta in sedinta. Tranzactia nu este admisibila in materia drepturilor de care partile nu pot dispune. Hotararea de expedient constituie titlu executoriu si poate fi adusa la indeplinire pe calea executarii silite.daca niciuna din parti nu se infatiseaza la strigarea pricinii Dispozitiile art. pricina se judeca daca reclamantul sau paratul au cerut judecarea in lipsa. pe baza unor concesii reciproce convin sa puna capat unui litigiu sau sa preintampine declansarea unui proces civil. alin. Forma tranzactiei: art 1705 din C. instanta va da hotararea in camera de consiliu. Suspendarea voluntara este aceea care determina sistarea tepmporara a activitatii judiciare datorita unor imprejurari voite de parti. Cererea se poate face si verbal in fata instantei. cererea va putea fi primita chiar de catre un singur judecator. instanta este obligata sa dispuna suspendarea judecatii. Potrivit art 242 CPC. Suspendarea este voluntara sau legala. Art. Tranzactia judiciara poate interveni in orice faza a procesului civil. Daca se infatiseaza la ziua fixata pentru judecata.242. invoiala va fi infatisata in scris si va alcatui dispozitivul hotararii. care poarta denumirea de hotararea de expedient. instanta va suspenda judecata: . astfel ca daca intervine vreuna din cele doua situatii. 17 . partile trebuie sa respecte toate conditiile de fond necesare pentru incheierea oricarei tranzactii. Suspendarea procesului civil Consta in oprirea temporara a cursului judecatii din motive voite de parti sau independente de vointa lor. Daca ele se infatiseaza intr-o alta zi. Partile se pot prezenta pentru infatisarea tranzactiei la terminul stabilit pentru judecata sau pentru intr-o alta zi. Suspendarea poate fi evitata. Concesiile reciproce sunt de esenta tranzactiilor. Asupra tranzactiei instanta se pronunta printr-o hotarare fara drept de apel. Potrivit art 272 dinCPC. 1. 242 au caracter imperativ. insa ea va trebui sa fie consemnata in procesul verbal de sedinta.Tranzactia judiciara Este un contract facut sub auspiciile justitiei si prin care partile. prevede ca tranzactia trebuie sa fie constatata prin act scris.2 prevede ca: Cu toate acestea. De regula aceasta cerere se face prin intampinare sau prin cererea de chemare in judecata. Practica judiciara a apreciat ca ea poate interveni inclusiv in revizuire sau in faza executarii silite.cand amandoua partile o cer . cea legala putand fi de drept sau facultativo-judecatoreasca. Regelementare:1704-1714 Cciv Pentru a putea tranzactiona in mod valabil.civ.

2 (daca niciuna din parti nu se infatiseaza la strigarea pricinii. Cu toate acestea pricina se judeca daca reclamantul sau paratul au cerut in scris judecarea in lipsa. Potrivit art 244. aratand in inchereie ce obligatii nu au fost respectate. instanta va pronunta hotararile. instanta poate suspenda judecata: . Instanta poate dispune in mod direct suspendarea in cazul prevazut de art.2010 Cazurile de suspendare facultativa au caracter limitativ si nu pot fi extinse prin analogie la alte situatii similare. 242 pct. b) Suspendarea legala-facultativa Este acea forma a suspendarii care permite judecatorului ca in anumite imprejurari sa aprecieze asupra oportunitatii sistarii temporare a judecatii. Daca acstea s-au ivit dupa inchiderea dezbaterilor. judecata se suspenda de drept: . 1551 care prevede: Cand instanta constata ca desfasurarea normala a procesului este impiedicata din vina partii reclamante prin neindeplinirea obligatiilor prevazute de lege ori stabilite in cursul judecatii.prin moartea uneia din parti. Pe timpul suspendarii nu se poate indeplini legal niciun act de procedura. pana la numirea tutorelui sau curatorului .cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inraurire hotaratoare asupra hotararii ce urmeaza sa se dea (numai daca s-a inceput urmarirea penala asupra unuj judecator.2.) Instanta se pronunta asupra suspendarii printr-o incheiere care poate fi atacata separat cu recurs. 18 .prin incetarea functiei tutorelui sau curatorului .cand dezlegarea pricinii atarna in totul sau in parte de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati . Masura suspendarii este pusa in discutia prealabila a partilor.prin moartea mandatarului uneia din parti intamplata cu mai putin de 15 zile inainte de zia infatisarii . Procedura suspendarii: Sesizarea se face printr-o cerere verbala sau cerere scrisa. Daca cumva se indeplineste. acest act va fi anulat.prin deschiderea procedurii insolventei asupra reclamantului in temeiul unei hotarari judecatoresti irevocabile Suspendarea intervine numai daca imprejurarile s-au ivit inainte de inchiderea dezbaterilor.prin interdictie sau punere sub curatela a unei parti. 243. Suspendarea legala a) Suspendarea de drept Potrivit art. Un caz de suspendare facultativa il reprezinta si cel prevazut de art. instanta poate suspenda judecata. magistrat) 1. afara de cazul cand partea interesata cere termen pentru introducerea in cauza a mostenitorilor .04.

In al doilea rand incheierea de sedinta reprezinta si un act de dispozitie prin care instanta ia anumite masuri specifice fazei in care se afla procesul.) Incheierile interlocutorii sunt acelea prin care se adopta masuri decisive pentru soarta procesului. 248 Cpc orice cerere de chemare in judecata. Instanta nu are aceasta obligatie in situatia in care hotararea s-a pronuntat la termenul cand a avut loc dezbaterea in fond. Potrivit art. Art. In materie comerciala. fara ca prin aceasta sa anticipeze asupra deciziei finale. 147 din cod. se perima de drept chiar impotriva incapabililor. Obligatia intocmirii incheierii de sedinta este prevazuta in art. Instanta poate dispune din oficiu repunerea cauzei pe rol inaintea implinirii termenului de perimare. Incheierile premergatoare se clasifica in incheieri preparatorii si incheieri interlocutorii. recurs. Scopul incheierii de sedinta este limitat la rezolvarea unei probleme proprii fazei procesuale in care se afla litigiul. apel. (se amana cauza. Incetarea cauzei care a determinat suspendarea face posibila redeschiderea judecatii. se repune cauza pe rol. Ca definitie reprezinta actul procedural in care se consemneaza continutul dezbaterilor din cadrul unei sedinte de judecata.Efectele suspendarii se rasfrang asupra tuturor partilor in proces fara nicio considerare fata de calitatea lor procesuala. termenul de perimare este de 6 luni. Clasificarea incheierilor de sedinta. etc. care prevede: Dezbaterile urmate in sedinta se vor trece in încheierea de sedinta care va fi semnata de judecator si grefier. Incheierea de sedinta. Partea nu se socoteste in vina cand actul de procedura urma sa fie indpelinit din oficiu. In cazul suspendarii de plin drept judecata reincepe prin introducerea cererii de redeschidere. fapt ce le confera si calitatea de a anticipa decizia finala. 19 . contestatie. Perimarea sau invechirea procesului. 268 face distinctie intre incheieri premergatoare si incheieri ulterioare. Instanta nu este legata de masurile adoptate prin incheierile preparatorii. daca a ramas in nelucrare din vina partii timp de 1 an. Mai este denumita proces verbal sau jurnal. facuta cu aratarea mostenitorilor. Cu alte cuvinte suspendarea are caracter indivizibil. revizuire. In cazul suspendarii voluntare judecata reincepe daca una din parti solicita repunerea cauzei pe rol. Importanta incheierii de sedinta: In primul rand instantele de control judiciar pot verifica actele procesuale dintr-un anumit proces. Incheierile preparatorii sunt acelea prin care instanta adopta unele masuri in vederea solutionarii cauzei.

Motivarea trebuie sa fie limitata doar la masura dispusa de instanta. 268 alin 3. de regula. Dupa obiect distingem intre decizii sentinte si incheieri. recursul. Ca definitie reprezinta actul final si de dispozitie al instantei prin care se solutioneaza cu putere de lucru judecat litigiul dintre parti. potrivit legii fara drept de apel. Potrivit art. sau chiar atacate cu apel.Prin aceste incheieri.Hotararile date in prima instata care nu au fost atacate cu apel. . Daca instanta amana pronuntarea. Impotriva incheierilor premergatoare se face apel odata cu fondul cauzei. fara a hotara intru totul pricina. Prin hotararile propriu-zise se solutioneaza fondul dreptului si au in principiu o actiune nelimitata in timp. In cazul nesemnarii incheierii de judecator si de grefier. Clasificarea hotararilor judecatoresti. Considerentele incheirii (motivarea) trebuie sa fie concise. spre exemplu. 255 Hotararile prin care se rezolva fondul cauzei in prima instanta se numesc sentinte. pregatesc dezlegarea ei. judecatorii sunt legati de acele incheieri care. intervine nulitatea absoluta.Orice alte hotarari care potrivit legii nu mai pot fi atacate cu apel. definitive si irevocabile. ori cererea de apel a fost respinsa sau anulata.Hotararile date in apel.Hotararile date in prima instata. numai pe durata procesului. Potrivit art. Incheierile cuprind aceleasi parti ca si o hotarare. si prin ele se iau masuri. daca judecata acestuia s-a perimat. Aceste hotarari provizorii pot fi modificate sau revocate in cursul judecatii. Incheierile prin care s-a suspendat cursul judecatii pot fi atacate separat cu recurs. considerentele si dispozitivul. se admite cererea de interventie principala. Hotararea judecatoreasca. se respinge exceptia autoritatii de lucru judecat. respectiv practicaua (in viitorul cod se numeste parte introductiva ). Potrivit art. 377 sunt hotarari definitive: . Continutul incheierilor de sedinta. continutul dezbaterilor se va trece in încheierea de sedinta. precum si RIL se numesc decizii. Dupa durata actiunii hotararilor judecatoresti distingem intre hotarari propriu-zise si hotarari provizorii. Aceste elemente trebuie sa fie adaptate la specificul fazei procesuale si a obiectului cererii. Masurile luate de instata trebuie sa fie redate in termeni imperativi si lipsiti de orice echivoc. . 20 . Hotararea judecatoreasca este anulata daca s-a omis intocmirea unei incheieri de sedinta. . Hotararile prin care se solutioneaza apelul. de prescriptie etc. Dispozitivul incheierii nu trebuie sa cuprinda mentiunea privitoare la aratarea cailor de atac. Toate celelalte hotarari date de instata se numesc incheieri. Hotararile provizorii au efecte limitate in timp. Dupa puterea legala si forta executorie a hotararilor distingem intre hotarari nedefinitive.

De asemenea ea trebuie sa mai fie simpla. 2. A doua parte: considerentele – reprezinta motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei. Cele in constatare au ca obiect simpla declarare a existentei sau inexistentei unui drept. intemeiata. completa. nerecurate. omogena. domiciliul sau resedinta partilor. numele.Hotararile date in apel. numele mandatarilor sau reprezentantilor legali si al avocatilor. Motivarea trebuie sa fie in stricta concordanta cu masurile luate prin dispozitiv. In motivare instanta trebuie sa se refere la toate capetele de cerere formulate. chiar daca prin aceasta s-a solutionat fondul cauzei. Dupa continut distingem intre hotarari integrale si hotarari partiale.Hotararile date in prima instata care nu au fost atactate cu apel . . cum si cele pentru care s-au inlaturat cererile partilor. calitatea in care acestea s-au judecat. modfica sau sting un anumit statut juridic. pe baza recunoasterii de catre parat a pretentiilor partii adverse. Obligatia secundara se va executa numai in masura in care nu mai este posibila executarea obligatiei principale. aratarea instantei care a pronuntat-o si numele judecatorilor care au luat parte la judecata. nerecurate. Dupa scopul urmarit de reclamant distingem intre hotarari in constatare. 270. . Hotararile partiale se pronunta in temeiul art. Hotararile constitutive sunt acelea care creaza. Continutul hotararii judecatoresti. Potrivit art. 278 pct. respectiv: 1.Orice alte hotarari care potrivit legii nu mai pot fi atacte cu recurs. . Prima parte: practicaua – cuprinde elemente de identificare a instantei si a partilor. si 21 . Motivarea trebuie sa fie pertinenta. concisa si ferma.Hotararile date in prima instanta fara drept de apel. aratarea concluziilor procurorului. 7 aceste hotarari partiale sunt executorii. Dupa modul de condamanare a debitorului distingem intre hotarari cu condamnare unica si hotarari cu condamnare alternativa. concreta.Sunt hotarari irevocabile: . .Hotararile date in recurs. a face sau a nu face ceva. convingatoare si accesibila. Hotararile de condamnare impun executarea unei prestatii de a da. Hotararile cu condamnare alternativa prevad o obligatie principala si o obligatie secundara. hotarari in realizare si hotarari constitutive de drepturi. obiectul cererii si sustinerile in prescurtare ale partilor cu aratarea dovezilor. 4. 3.

Efectele hotararii judecatoresti. iar daca cel in imposibilitate este grefierul hotararea va fi semnata de grefierul sef. Nesemnarea hotararii poate fi remediata. Hotararile cu termen de gratie. 2 cod civil. In dispozitiv vor fi trecute mentiuni cu privire la pretentiile deduse judecatii. lasand lucrurile in starea in care se gasesc. Regimul juridic al nesemnarii. Exista si exceptii aparente de la aceasta regula – in cazul completarii. in cazurile in care judecatorii pot da termen pentru executarea hotararii ei vor face aceasta prin chiar hotararea care dezleaga pricina. Nesemnarea minutei de catre judecator reprezinta o nultiate ce nu poate fi remediata decat prin casarea hotararii. Intre minuta si dispozitiv trebuie sa existe o perfecta concordanta. astfel ca judecatorii nu mai pot reveni asupra fondului cauzei. Prin efecte intelegem consecintele juridice ce decurg din solutionarea litigiilor dintre parti. judecatorii pot. inclusiv cu privire la cheltuielile de judecata. 263 prevede situatii in care nu se poate acorda termen de gratie. Potrivit art. dupa pronuntare. 22 . 4 – hotararile judecatoresti devin titluri executorii in masura in care sunt investite cu formula executorie. Ea va avea forta probanta a unui act autentic. indreptarii sau interpretarii hotararii sau in cazul cailor de atac de retractare. Prin hotarare debitorul. vor fi dezinvestite de judecarea cauzei. ea se va face in termen de cel mult 30 de zile de la pronuntare. Al doilea efect – instantele. aratand si motivele pentru care au incuviintat termenele. Dispoiztivul mai trebuie sa cuprinda si aratarea caii de atac si a termenului in care poate fi exercitata calea de atac. 264 Cand motivarea hotararii nu se poate face pana la data pronuntarii. Dispozitivul reprezinta o reproducere a minutei redactata dupa deliberare. Motivele nu trebuie sa fie contradictorii sau dubitative. facandu-se mentiune despre cauza care a impiedicat pe judecator sau grefier sa semneze hotararea. Potrivit art. Primul efect – hotararea dobandeste putere de lucru judecat. si in fine trebuie sa contina semnaturile judecatorilor si ale grefierului. O alta mentiune trebuie sa se refere la faptul ca hotararea s-a pronuntat in sedinta publica. Potrivit art. presedintele instantei o va semna in locul sau. 1101 alin. 262 din Cpc.sa corespunda imperativelor logicii. in considerarea pozitiei debitorului sa acorde termene pentru plata si sa opreasca executarea urmaririlor. Art. cu privire la cerereile accesorii. 5 – hotararea are ca efect si schimbarea obiectului prescriptiei. poate obtine si o amanare sau o esalonare a datoriei la care a fost obligat. astfel: in cazul in care dupa pronuntare unul dintre judecatori este in imposibilitate de a semna hotararea. Al treilea efect – hotararea constituie inscris autentic.

Potrivit art. 2. plata salariilor sau a altor drepturi izvorate din raporturile juridice de munca. 3. Formula executorie reprezinta o formalitate prin care se ordona organelor de executare silita sa procedeze la aducerea la indeplinire a dispozitiilor cuprinse intr-un titlu executoriu. anumite hotarari judecatoresti pot fi aduse la indeplinire inainte de definitivarea lor. Investirea cu formula executorie se face de prima instanta. Prin exceptie de la regula ca numai hotararile definitive sunt executorii. Acordarea termenului de gratie are ca efect imposibiltiatea efectuarii actelor de executare pana la implinirea acelui termen. 1101 alin 3 din CC.vremelnica de drept . precum si pensii acordate in cadrul asigurarilor sociale. rente ori sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii. Hotararea judecatoreasca sau alt titlu se executa numai daca este investit cu formula executorie prevazuta de art. potrivit legii. Revocarea termenului de gratie. despagubiri pentru accidente de munca. Termenul de gratie nu impiedica realizarea unei compensatii legale. Acestea poarta denumirea de hotarari executorii vremelnic sau provizorii.Potrivit art. Cursul de dupa paste Executia vremelnica.04. o asemenea plata fiind complet legala. debitorul a fugit 2. judecatorii nu vor uza de aceasta facultate decat cu mare rezerva. 278 din cod „ Hotararile primei instante sunt executorii de drept cand au ca obiect: 1. 23 08. 382 partea care a castigat va putea si inaintea sosirii termenului sa ceara executarea hotararii daca: 1. In conformitate cu art. afara de incheierile executorii. somerilor. Investirea hotararii cu formula executorie. daca alti creditori executa alte hotarari asupra averii sale 4. 269. Executarea vremelnica este de doua feluri: . de hotararile executorii provizoriu sau de alte hotarari sau inscrisuri prevazute de lege care se executa fara formula executorie.vremelnica judecatoreasca. daca prin fapta sa el a micsorat asigurarile date creditorului sau. Aceasta se va pronunta printr-o incheiere prin care verifica daca hotararea este definitiva. Debitorul poate achita datoria in cursul temrenului de gratie. precum si a sumelor cuvenite.2010 . debitorul risipeste averea sa mobila si imobila 3.

7. (Daca paratul recunoaste o parte din pretentiile reclamantului. 279 pct. 270. la cererea acestuia. 279: Instanta poate incuviinta executarea vremelnica a hotararilor privitoare la bunuri ori de cate ori va gasi de cuviinta ca masura este de trebuinta fata cu temeinicia vadita a dreptului. 251 alin 1 erorile sau omisiunile cu privire la numele. 6. instanta. desfiintare de constructii. Prin indreptarea hotararii nu pot fi remediate erorile de fond. daca despagubirile s-au acordat sub forma de prestatii banesti periodice. Suspendarea poate fi incuviintata numai cu dare de cautiune. in materie de stramutare de hotare. despagubiri in caz de moarte sau vatamare a integritatii corporale ori sanatatii. in acest caz instanta va putea obliga la darea unei cautiuni. in orice alte cazuri in care legea prevede ca hotararea este executorie. Cererea se depune odata cu cererea de apel sau in tot timpul solutionarii cauzei in apel. plantatii sau a oricaror lucrari avand o asezare fixa.31. precum si orice alte erori materiale din hotarari sau incheieri pot fi indreptate din oficiu sau la cerere. Executia vremelnica de drept sau judecatoreasca poate fi suspendata de instanta de apel la cererea motivata a debitorului. Conform art. Indreptarea hotararii judecatoresti Potrivit art.) 8. si care nu afecteaza legalitatea sau temeinicia acesteia. pricini privitoare la posesiune. Executia vremelnica judecatoreasca se poate acorda doar la cererea scrisa ori verbala a creditorului. Instanta se pronunta prin incheiere data 24 . chiar inainte de sosirea dosarului pe cale de ordonanta presedentiala. dar numai cu dare de cautiune. Suspendarea poate fi dispusa pana la solutionarea cerereii de suspendare.” Executia vremelnica judecatoreasca este executia incuviintata de instanta in conditiile art. Cererea de indreptare se solutioneaza fara citarea partilor. cu starea de insolvabilitate a debitorului sau ca exista primejdie vadita in intarziere. Indreptarea. calitatea si sustinerile partilor sau cele de calcul. punerea sau ridicarea sigiliilor ori facerea inventarului. Prin eroare materiala intelegem acele erori care s-au strecurat in hotararea judecatoreasca cu prilejul redactarii acesteia. 2. numai in ce priveste posesiunea. 2 executia vremelnica nu se poate incuviinta : 1. Daca instanta gaseste necesar spre a obtine anumite lamuriri poate dispune si citarea partilor. reparatii grabnice. in cazul prevazut de Art. lamurirea si completarea hotararilor judecatoresti. Cererea de indreptare va trebuie sa indice elementele din care rezulta savarsirea unei erori materiale si dispozitia din hotarare care se impune a fi rectificata. Daca cererea este respinsa de prima instanta ea va putea fi facuta din nou in apel. 4. va da o hotarare partiala in masura recunoasterii. 5. cand prin hotarare se dispune intabularea unui drept sau radierea lui din cartea funciara.

legalitatea si temeinicia hotararilor pronuntate de 25 . in termen de 15 zile de la pronuntare. Controlul judiciar poate fi definit ca fiind dreptul si obligatia pe care le au in cadrul unui sistem judiciar instantele judecatoresti superioare de a verifica in conditiile si cu procedura prevazuta de lege. Completarea hotararii Potrivit art. intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii. Caile de atac sunt mijloace sau remedii juridice procesuale prin intermediul carora se poate solicita verificarea legalitatii si temeiniciei hotararilor judecatoresti. ori acesta cuprinde dispozitii potrivnice. iar in cazul hotararilor date in fond dupa casarea cu retinere. Hotararea este supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea atacata. Cererea se solutioneaza de urgenta si intotdeauna cu citarea partilor. Consideratii generale asupra cailor legale de atac. 2812 daca prin hotararea data instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale. Incheierea se va atasa la hotarare atat in dosarul cauzei cat si in dosarul de hotarari al instantei. se poate cere completarea hotararii in acelasi termen in care se poate declara. Lamurirea hotararii In cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul. dupa caz. Procedura de intereptare se aplica si in privinta incheierilor de sedinta.in camera de consiliu. si in final remedierea erorilor savarsite. Controlul judiciar si controlul judecatoresc. apel sau recurs impotriva aceleiasi hotarari. Impotriva incheierii pronuntate se pot exercita aceleasi cai de atac ca si impotriva hotararii indreptate. Cererea de indreptare se judeca in compunerea in care s-a solutionat si cauza pe fond. Asupra cererii instanta se pronunta printr-o incheiere. Instanta va rezolva cererea de urgenta prin incheiere data in camera de consiliu cu citarea partilor. Instanta se pronunta printr-o hotarare separata. partile pot cere instantei care a prounutat hotararea sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice. si in cazul admiterii cererii instanta va dispune indreptarea erorii materiale cu mentiuni corespunzatoare pe ambele exemplare originale ale hotararii. Institutia completarii hotararii judecatoresti nu poate fi folosita pentru indreptarea greselilor de judecata adica pentru modificarea solutiilor gresite cu privire la unele capete de cerere.

Clasificarea cailor legale de atac. Principiul neagravarii situatiei partii in propria cale de atac. Contestatia in anulare si revizuirea in anumite situatii pot fi exercitate in mod repetat.instantele inferioare. In cazuri speciale suspenda si recursul. adica nu se poate exercita o cale extraordinara. si de a casa sau modifica acele hotarari ce sunt gresite si de a le confirma pe cele care sunt legale si temeinice. In afara cailor de atac prevazute de lege nu se pot folosi alte mijloace in scopul de a obtine reformarea sau retractarea unei hotarari pronuntate. Unicitatea vizeaza numai apelul si recursul. Controlul judecatoresc. Ierarhia cailor de atac. In functie de intinderea atributiilor instantelor competente de a se pronunta asupra cailor de atac distingem intre caile de atac devolutive si cai de atac nedevolutive. atat timp cat partea are la indemana calea ordinara de atac. Non reformatio in pejus Potrivit art. Este acel control ce se exercita de catre instantele judecatoresti asupra hotararilor organelor de jurisdictie administrativa ori asupra unor acte administrative emise de organe care nu fac parte din sistemul instantelor judecatoresti. IV. Unicitatea dreptului de a exercita o cale de atac. I. Singura cale de atac devolutiva este apelul. Calea devolutiva reediteaza daca este nevoie intreaga judecata. In functie de dreptul de a exercita caile de atac distingem intre cai de atac comune si cai de atac speciale. In functie de efectele produse de declararea caii de atac distingem intre cai de atac suspensive si cai de atac nesuspensive. 296 teza 2. Cele de reformare se solutioneaza de o instanta superioara. II. Reguli comune privitoare la instituirea si exercitarea cailor de atac. Doar apelul suspenda executarea hotararii. Principiul ierarhiei cailor de atac decurge din modul de organizare a instantelor judecatoresti intr-un sistem piramidal. Sunt cai de atac de reformare apelul si recursul. Legalitatea cailor de atac. Dupa conditiile de exercitare distingem intre cai ordinare si cai extraordinare de atac. Singura cale ordinara de atac o reprezinta apelul. Aceste cai de atac sunt contestatia in anulare si revizuirea. In functie de instanta competenta a se pronunta asupra cailor de atac distingem intre cai de atac de reformare si cai de atac de retractare. apelantului nu i se poate crea in 26 III. Caile de atac de retractare sunt de competenta instantei care a pronuntat hotararea. De lege lata cale de atac speciala o reprezinta Recursul in Interesul Legii. .

devolutiva. 282 hotararile date in prima instanta de judecatorie sunt supuse apelului la tribunal. Conditiile apelului Conditii de fond si conditii de forma ale apelului. In anumite situatii legea declara in mod expres ca neapelabile anumite categorii de hotarari: ex.000 lei inclusiv. Art. la subiectele apelului. In alte situatii legea declara in mod expres calea de atac a recursului. de reformare si suspensiva de executare. acest principiu nu se mai aplica. actiunile posesorii. Daca si cealalta parte declara calea de atac.propria cale de atac o situatie mai grea decat aceea din hotararea atacata. spre exemplu hotararea data asupra stramutarii. Principiul non reformatio in pejius este limitat numai in cadrul caii de atac proprii. Regimul juridic al incheierilor judecatoresti. cat si in materie comerciala. APELUL Apelul este o cale ordinara de atac prin intermediul careia oricare dintre parti poate solicita unei jurisdictii superioare reformarea hotararii pronuntate de instnata de fond. Hotararile susceptibile de apel. 27 . luarea masurilor asiguratorii si in alte cazuri prevazute de lege. Apelul este o cale de atac ordinara. si la termenul in care poate fi exercitat. in afara de cazul cand prin ele s-a intrerupt cursul judecatii. hotararea prin care se consfinteste tranzactia sau care proclama renuntarea la dreptul civil subiectiv. Reglementarea 282-288 din cod. Potrivit art. daca legea nu prevede altfel. 2821: Nu sunt supuse apelului hotararile judecatoresti date in prima instanta in cererile introduse pe cale principala privind pensii de intretinere. Potrivit art. 282 se refera la inchierile premergatoare pronuntate in cauzele susceptibile de apel. 282 alin 2 impotriva incheierilor premergatoare nu se poate face apel decat odata cu fondul. ceea ce inseamna ca este exclusa calea ordinara de atac a apelului. litigii al caror obiect are o valoare de pana la 100. Exista de asemenea hotarari ce nu pot fi atacate. precum si cele referitoare la inregistrarile in registrele de stare civila. Conditiile de fond se refera la hotararile ce formeaza obiectul apelului. iar hotararile date in prima instanta de tribunal sunt supuse apelului la curtea de apel. Potrivit art. Hotararile instantelor judecatoresti prin care se solutioneaza plangerile impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice cu activitate jurisdictionala si ale altor organe cu astfel de activitate nu sunt supuse apelului. Principiul se aplica nu numai in apel ci si in recurs. atat in materie civila.

ca inadmisibil ori pentru alte motive care nu implica cercetarea fondului. Daca apelul este declarat de ambele parti acestea vor dobandi calitati duble. Principiul echipolentei sau echivalentei se aplica in urmatoarele trei situatii: 1. Tertele persoane. daca aderarea s-a facut inauntrul termenului de apel. ea se considera apel principal. Ultima conditie de fond – termenul de apel Conf art. Apelul provocat. si cu un act echivalent acesteia.Subiectele apelului. Comunicarea hotararii poate fi inlocuita sub aspectul momentului de la care incepe sa curga. Tertele persoane introduse in proces in conditiile art. aderarea la apel prevazuta la alin. In ceea ce priveste termenul exista si exceptii. prevazuta de 284 alin.04 Subiectele apelului. precum si atunci cand la prima instanta au intervenit terte persoane in proces intimatul este in drept. 293 Intimatul este in drept. 2. 284 alin. Poarta denumirea de apelant si intimat. In materie necontencioasa termenul de apel curge de la pronuntare pentru cei care au fost de fata si de la comunicare pentru cei care au lipsit. Daca apelantul principal isi retrage apelul sau daca acesta este respins ca tardiv. sa adere la apelul facut de partea potrivnica. sa declare apel impotriva altui intimat sau unei persoane care a figurat in prima instanta si care nu este parte in apelul principal daca aceasta din urma ar fi de natura sa produca consecinte asupra situatiei sale juridice din proces Curs 15. printr-o cerere proprie. chiar dupa implinirea termenului de apel. Apelul incident. Cererea se poate face pana la prima zi de infatisare. 49-66 dobandesc calitatea de parti si astfel si ele sunt indreptatite sa exercite calea de atac a apelului. Apelul poate fi declarat si de mostenitori. 28 . chiar dupa implinirea termenului de apel. care sa tinda la schimbarea hotararii primei instante. 2: termenul de apel curge chiar daca comunicarea hotararii a fost facuta o data cu somatia de executare. 284 termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotararii daca legea nu dispune altfel. Procurorul poate introduce apel. Potrivit art. precum si de creditorii chirografari. Spre exemplu termenul de apel la divort este de 30 de zile. 1 ramane fara efecte. 4 – daca o parte face apel inainte de comunicarea hotararii aceasta se socoteste comunicata la data depunerii cererii de apel. In caz de coparticipare procesuala. Sunt de regula partile intre care s-a declansat litigiul in fata primei instante. Cu toate acestea. indiferent daca a participat sau nu la judecata in prima instatnta.

In cazul in care apelul nu se motiveaza. din oficiu. Pentru procurori termenul de apel curge de la pronuntarea hotararii. dovezile invocate in sustinerea apelului. 292 din cod partile nu se vor putea folosi inaintea instantei de apel de alte motive. Termenul de apel este un termen imperativ si de decadere care curge continuu. instanta de apel se va pronunta in fond numai pe baza celor invocate la prima instanta. Apelul este o cale suspensiva de executare. motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza apelul. cand termenul curge de la comunicare. domiciliul sau resedinta partilor 2. fara sa fie susceptibil de intrerupere sau suspendare. Efectul suspensiv nu se produce in cazurile in care apelantul a 29 . In acest caz se face din nou o singura comunicare la cel din urma domiciliu al partii pe numele mostrinitorilor 2. 287 din cod contine elementele pe care trebuie sa le cuprinda o cerere de apel. Indicarea gresita a unui text de lege nu poate atrage nulitatea apelului.3. 2 din cod. Apelantul va trebui sa invoce dovezile pe care se sprijina fiecare motiv invocat. Potrivit art. mijloace de aparare sau dovezi noi. art. termenul se intrerupe prin moartea mandatarului caruia i s-a facut comunicarea. 4. Motivarea este importanta sub un dublu aspect. Efectele apelului. Conditiile de forma Art. decat de cele invocate in prima instanta sau aratate in motivarea apelului ori in inatampinare. Exceptia de tardivitate poate fi ridicata de oricare dintre parti. insa ea poate fi totusi complinita in conditiile art. numele. ori motivarea apelului sau intampinarea nu cuprind motive. In acest caz se va face o noua comunicare la domiciliul sau resedinta partii. afara de cazurile cand procurorul a participat la judecarea cauzei. semnatura. In primul rand se aduc la cunostinta instantei motivele de nemultumire a apelantului fata de hotararea primei instante. aratarea hotararii care se ataca. In mod exceptional termeunl se intrerupe in urmatoarele trei situatii: 1. prin moartea partii care are interes sa faca apel. iar in al doilea rand intimatul. 133 alin. mijloace de aparare si dovezi. (are nevoie de hotararea redactata pentru construirea motivelor de apel) Nerespectarea termenului de apel atrage decaderea. Astfel: 1. 103 – cand partea a pierdut termenul de apel dintr-o imprejurare mai presus de vointa sa. Efectul suspensiv se produce o data cu declararea apelului. Lipsa semnaturii este in mod expres sanctionata cu nulitatea. 3. 5. de procuror sau de catre instanta. 3. Nearatarea hotararii este sanctionata expres cu nulitatea. 102 alin 2 – termenele incep sa curga si impotriva partii care a cerut comunicarea de la daca cand a cerut-o. cunoscand aceste motive isi poate forumla corect sau judicios o aparare.

rate. probatiunea obligatiei. nu poate reveni in apel sa revendice in calitate de mostenitor. cauza sau obiectul cererii de chemare in judecata si nici nu se pot face alte cereri noi. 1 prevede ca exceptiile de procedura si alte asemenea mijloace de aparare nu sunt considerate cereri noi. ) Derogari de la caracterul devolutiv. instanta are dreptul. Spre exemplu sunt cereri noi cererea de interventie principala. reclamantul care a revendicat un bun in calitate de proprietar. cererea reconventionala. Efectul devolutiv este limitat prin doua reguli restrictive: . etc. 294 precizeaza in mod expres: Se vor putea cere insa dobanzi. astfel ca. Daca le marim in schimb va fi vorba despre o cerere noua. De asemenea se va putea solicita compensatia legala. sau atunci cand obiectul litigiului este indivizibil. 294 din cod in apel nu se poate schimba calitatea partilor. dar si obligatia de a solutiona cauza. venituri ajunse la termen si orice alte despagubiri ivite dupa darea hotararii primei instante. ci si cu sensul material. Termenul de cerere noua se refera la introducerea unor noi pretentii de catre parti in faza jduecatii in apel.tantum devolutum quantum apellatum – constituie o exigenta a principiului disponibilitatii judiciare. din momentul sesizarii. spre exemplu. . Art. Al doilea efect – investirea instantei superioare cu exercitarea controlului judiciar. In primul rand notiunea de calitate nu este folosita in sens strict procesual.achiesat expres sau tacit la hotararea pronuntata impotriva sa. Aceasta regula nu-si gaseste aplicarea daca prin cererea de apel se tinde la anularea in intregime a hotararii. in masura in care nu sunt potrivnice celor cuprinse in prezentul capitol. termenul de gratie. (Cum ar fi plata. Procedura de solutionare a apelului Art. De asemenea nu se poate schimba temeiul juridic al cauzei. Exprima ideea ca instanta superioara este limitata sa cerceteze cauza numai cu privire la motivele indicate in cererea de apel. cat si apararile de drept material. 30 . De asemenea regula nu isi gaseste aplicarea daca nu sunt invocate motive in cererea de apel. Cel mai important efect – efectul devolutiv. Prin mijloace de aprare intelegem atat apararile procesuale. daca micsoram pretentiile in apel nu se considera o cerere noua. de chemare in garantie etc. Nu sunt suspensive de executare hotararile executorii vremelnic.tantum devolutum quantum iudicatum – exprima ideea ca efectele apelului nu se pot rasfrange decat numai asupra a ceea ce s-a judecat de catre prima instanta. 284 alin. 298 prevede ca dispozitiile de procedura privind judecata in prima instanta se aplica si in instanta de apel. Potrivit art. Acesta consta intr-o veritabila reinnoire sau reeditare a judecatii. Art. astfel ca. Mai exact nu se poate largi cadrul procesual.

precum si cand exista vreun alt motiv de nulitate. 3. va fixa termen de infatisare.Potrivit art. si va dispune citarea partilor. Presedintele va inainta instantei de apel dosarul. instanta de apel va esfiinta hotararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare primei instante. numai dupa implinirea termenului de apel pentru toate partile. 31 . Totodata. punandu-i-se in vedere sa depuna la dosar intampinarea. In cazul in care se constata ca in mod gresit prima instanta a rezolvat procesul fara a intra in cercetarea fondului. Semnatura Nedepunerea intampinarii il expune pe intimat la consecinte negative in sensul ca nu va mai putea invoca probe in aparare si nu va mai putea invoca exceptii relative. o copie de pe cererea de apel. 2. 288 apelul se depune la instanta a carei hotarare se ataca. iar desfiintarea este exceptia. in cazul in care constata propria competenta. anuland hotararea atacata va trimite cauza spre rejudecare instantei competente sau altui organ cu activitate jurisdictionala competent. presedintele va dispune sa se comunice intimatului. ori judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata. o data cu citatia. Pastrarea hotararii inseamna respingerea apelului. Solutiile pe care le poate pronunta instanta de apel. potrivit dispozitiilor art. 295 instanta de apel va putea incuviinta refacerea sau completarea probelor administrate la prima instanta precum si administrarea probelor noi care au fost propuse daca considera ca sunt necesare pentru solutionarea cauzelor. iar altele desfiintarea hotararii. impreuna cu apelurile facute. Apelul se solutioneaza printr-o decizie prin care se admite sau se respinge apelul. 114. 4.” Intampinarea intimatului va cuprinde conform art. Art. Dovezile in aparare. Moficicarea este regula. sub sanctiunea nulitatii. 296 prevede ca “instanta de apel poate pastra ori schimba in tot sau in parte hotararea atacata. In situatia in care apar mai multe motive de nulitate din care unele atrag anularea hotararii. iar prima instanta a judecat in fond. Exceptiile pe care intimatul le invoca fata de cererea de apel. Desfiintarea hotararii. solutia este a desfiintarii hotararii si a trimiterii spre rejudecare la instanta de fond. indata ce primeste dosarul. In cazul admiterii apelului instanta poate dispune modificarea sau desfiintarea hotararii atacate. 289 “presedintele instantei de apel. Raspunsul la toate motivele de fapt si de drept ale apelului. afara de cazul cand constata propria sa competenta. 115: 1. va retine procesul spre judecare. Anularea hotararii Daca prima instanta s-a declarat competenta si instanta de apel stabileste ca a fost necompetenta. Conform art. impreuna cu copiile certificate de pe inscrisurile alaturate si care nu au fost infatisate la prima instanta. Porivit art. instanta de apel anuland in tot sau in parte procedura urmata si hotararea pronuntata.

3021 cererea de recurs va cuprinde: 1. 2 se aplica si in materia recursului. Intervenientul accesoriu nu poate declara recurs daca partea pe langa care a intervenit nu a declarat recurs.RECURSUL Este calea de atac prin care partile sau ministerul public solicita in conditiile si pentru motivele limitativ determinate de lege desfiintarea unei hotarari judecatoresti pronuntate fara drept de apel. 300 . Indicarea hotararii care se ataca 3. CONDITIILE DE FORMA ALE RECURSULUI. hotararile altor organe cu activitate jurisdictionala sunt supuse recursului. Numele. plantatii sau a oricaror lucrari avand o asezare fixa. prelungind termenul de recurs cu 5 zile. in conditiile prevazute de lege. dupa caz. si dezvoltarea lor. Dispozitiile art. spre ex. 32 . Partile in recurs pot fi persoanele intre care s-a legat procesul infata instantei de fond sau de apel. desfiintarea de constructii. 5 presedintele instantei care primeste cererea de recurs va putea sa o inapoieze partii prezente daca nu indeplineste conditiile prevazute de lege. in apel sau de un alt organ cu activitate jurisdictionala. Art. Principiul echipolentei de la termenul de apel se aplica si in cazul termenului de recurs. sau. Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotararii daca legea nu dispune altfel. 2. Motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza recursul. cele date in apel. 299 acestea sunt: hotararile date fara drept de apel. Subiectele recursului. Termenul de recurs. Potrivit art. 282 alin. Semnatura. Potrivit art. Recursul este o cale de atac extraordinara. mentiunea ca motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat. 4. Mai exact se exercita recursul si impotriva incheierilor premergatoare. 303 alin. nesuspensiva de executare si nedevolutiva. Tertele persoane introduse in proces pot exercita calea de atac a recursului. Conditiile de fond ale recursului Hotararile susceptibile de recurs – obiectul recursului Potrivit art. precum si in cazurile anume prevazute de lege. Exista si exceptii.Recursul suspenda executarea hotararii numai in cauzele privitoare la stramutarea de hotare. Aceste parti poarta denumirea de recurent si intimat. precum si. domiciliul sau resedinta partilor.

care este insa obligata sa le puna in dezbaterea partilor. Acest motiv prevede trei ipoteze. dar si competenta jurisidictionala. Este vorba in primul rand de competenta generala. Necompetenta relativa va putea fi invocata prin intermediul recursului doar daca aceasta a fost invocata in prima instanta si in apel. 33 . Nulitatea hotararii vizeaza atat dispozitivul hotararii intocmit cu prilejul pronuntarii cat si hotararea redactata ulterior. aplicarea unor texte abrogate. Al patrulea motiv de casare : Cand instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti. Art.Potrivit art. Aceasta cerinta nu se cere a fi intrunita la termenele anterioare judecatii in fond. Indicarea gresita a motivelor de recurs nu atrage nulitatea recursului daca dezvoltarea lor face posibila incadrarea lor intr-unul din motivele prevazute de art. Curs 22. De asemenea se incadreaza in acest motiv de recurs situatia in care partea interesata a formulat cererea de recuzare in termenul legal. Termenul pentru depunerea motivelor se socoteste de la comunicarea hotararii. Al doilea motiv de recurs: Cand hotararea s-a dat de alti judecatori decat cei care au luat parte la dezbaterea in fond a pricinii. si aceasta a fost respinsa. 306 recursul este nul daca nu a fost motivat in termenul legal. 304 prevede 9 motive de casare si de modificare a hotararii Primul motiv de casare : Cand instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor legale. 304.04. Acest motiv de recurs este prevazut in scopul respectarii principiului continuitatii dezbaterilor. Al treilea motiv de recurs: Cand hotararea s-a dat cu incalcarea competentei altei instante. Exemple: realizarea unui act care intra in sfera exclusiva de activitate a organelor legislative sau executive. 303 recursul se va motiva prin insasi cererea de recurs sau inauntrul termenului de recurs. instanta a respins-o si judecatorul a participat la judecarea cauzei. Ultima ipoteza se refera la neparticiparea procurorului la judecata in cazurile in care participarea era obligatorie potrivit legii. Depasirea atributiilor instantei se concretizeaza intr-o imixtiune in sfera activitatii executive sau legislative. aplicarea unei legi inainte de intrarea ei in vigoare. Potrivit art. Prima ipoteza vizeaza compunerea completului de judecata. A doua ipoteza vizeaza situatia in care la solutionarea cauzei a participat un judecator incompatibil.2010 Motivele de recurs. In mod exceptional motivele de ordine publica pot fi invocate din oficiu de instanta de recurs. chiar daca recursul s-a facut mai inainte.

Prima ipoteza – cand este lipsita de temei legal – se refera la acele situatii in care din modul de redactare a hotararii nu se poate stabili daca legea s-a aplicat corect sau nu. Hotararea este astfel lipsita de un fundament juridic. intocmirea actelor de procedura de catre un functionar necompetent. Acest motiv poate fi exercitat cand judecatorii au nesocotit principiul inscris in art. contradictorialitatii. oralitatii. ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii. Acest motiv are temeiul in respectarea principiului disponibilitatii. Exemple: nesemnarea cererii de chemare in judecata. neregulata citare a unei parti. nesocotirea principiului publicitatii. Motivul 9: Cand hotararea pronuntata este lipsita de temei legal. 969 CC potrivit caruia conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante. Motivul 8: Cand instanta. 105 alin. 2 CPC. A doua ipoteza – incalcarea sau aplicare gresita a legii – exemple: Interpretarea eronata a unui text legal Aplicarea unor norme generale in locul unor norme speciale 34 . interpretand gresit actul juridic dedus judecatii. a schimbat natura ori intelesul lamurit si vadit neindoielnic al acestuia.Al cincilea motiv de recurs: Nesocotirea formelor de procedura prevazute de art. astfel prin dispozitiv se admite actiunea. • motivarea confuza si neclara echivaleaza cu o nemotivare. Acest termen vizeaza doua ipoteze distincte de nulitate : 1. In aceste situatii nulitatea opereaza numai in masura in care s-a produs partii o vatamare ce nu poate in inlaturata in alt mod. Motive de modificare a hotararii: Motivul 6 – daca instanta a acordat mai mult decat s-a cerut ori ceea ce nu s-a cerut. Motivul 7 de recurs: Cand hotararea nu cuprinde motivele pe care se sprijina sau cuprinde motive contradictorii ori straine de natura pricinii. Ne aflam in prezenta acestui motiv de recurs cand un act este calificat de asa maniera incat este alterata in mod substantial natura sa. iar din considerente rezulta respingerea cererii de chemare in judecata. Exemple: • existenta unei contrarietati intre considerentele hotararii in sensul ca din unele rezulta netemeinicia actiunii iar din altele rezulta ca actiunea este fondata. • prezentarea in exclusivitate a unor considerente straine de natura pricinii. nesocotirea formelor legale 2. • contrarietatea dintre dispozitiv si considerente.

8. 1. in masura in care nu sunt potrivnice celor cuprinse in acest capitol. Solutiile ce se pronunta de instanta de recurs. In privinta probelor art. sau altei instante de acelasi grad. In situatia in care instanta de recurs constata ca ea insasi era competenta sa solutioneze pricina in prima insanta sau in apel. instanta va trimite dosarul spre judecare instantei judecatoresti competente sau organului cu activitate jurisdictionala competent. instanta de recurs va casa in intregime hotararea atacata pentru a se asigura o judecata unitara. 304 pct. trimite cauza spre rejudecare instantei care a pronuntat hotararea casata. cu exceptia 35 . fie la un alt termen stabilit in acest scop.7. 302 din cod. in caz de casare trimite cauza spre o noua judecata instantei care a pronuntat hotararea casata. iar atunci cand interesele bunei administrari a justitiei o cer. dupa casare. Casarea cu retinere – in caz de casare curtile de apel si tribunalele vor rejudeca pricina in fond fie la termenul cand a avut loc admiterea recursului. Daca sunt gasite mai multe motive dintre care unele atrag casarea iar altele modificarea.2. casarea hotararii se pronunta pentru motivele prevazute la art. altei instante de acelasi grad. 304 de la punctele 6. Casarea cu trimitere – in cazul in care instanta a carei hotarare este recurata a solutionat procesul fara a intra in cercetarea fondului ori judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost regulat citata atat la administrarea probelor cat si la dezbaterea fondului. In cazul admiterii hotararea poate fi modificata sau casata in tot sau in parte.3. recursul se depune la instanta a carei hotarare se ataca sub sanctiunea nulitatii. Modificarea hotararii atacate se pronunta pentru motivele prevazute de art. Astfel ICCJ. Legea prevede situatii in care casarea este cu retinere si stiuatii in care casarea este cu trimitere. precum si in toate cazurile in care instanta a carei hotarare este recurata a solutionat procesul fara a intra in cercetarea fondului. Instanta de recurs. situatie in care se pronunta o singura decizie. 312 prevede: Instanta poate admite recursul. 316 din cod Dispozitiile de procedura privind judecata de apel se aplica si in instanta de recurs. La ICCJ regula este casarea cu trimitere. cu exceptia inscrisurilor care pot fi depuse pana la inchiderea dezbaterilor. va casa hotararea si va judeca cauza potrivit competentei sale. Potrivit art.9.4. il poate respinge sau anula ori poate constata perimarea lui.5.Procedura de solutionare a recursului Potrivit art. Art. sau modificarea hotararii nu este posibila fiind necesara administrarea de probe noi. In caz de casare pentru necompetenta. 305 prevede in mod expres ca in instanta de recurs nu se pot produce probe noi.

Partile sunt contestatarul si intimatul. precum si asupra necesitatii administrarii unor probe sunt obligatorii pentru judecatorii fondului. Potrivit art. 315. Judecata in fond dupa casare Rejudecarea cauzei de instanta de trimitere se face potrivit regulilor privind judecata in fata primei instante sau a instantei de apel. dar numai daca aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau a recursului. Formele contestatiei in anulare. 317. 36 . Efectele casarii se rasfrang in principiu numai asupra partilor care s-au judecat in recurs. Obligativitatea indrumarilor date de instanta de casare. hotararile instantei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate. hotararea casata nu are nici o putere. In cazul rejudecarii cauzei de instanta de recurs se pronunta o decizie irevocabila. 311 din cod.casarii pentru necompetenta. Potrivit art. Hotararea instantei de recurs Hotararile pronuntate vor deveni irevocabile. in caz de casare. daca instanta de recurs nu dispune altfel. Actele de executare sau de asigurare facute in puterea unei asemenea hotarari sunt desfiintate de drept. 314 ICCJ hotaraste asupra fondului pricinii in toate cazurile in care caseaza hotararea atacata numai in scopul aplicarii corecte a legii la imprejurari de fapt ce au fost deplin stabilite. Exceptii – in cazul coparticiparii procesuale obligatorii (art. Este aceea prin care partile pot obtine retractarea unei hotarari judecatoresti irevocabile in cazurile prevazute de art. Contestatia in anulare obisnuita. In cazul trimiterii cauzei la prima instanta. Contestatia in anulare poate fi exercitata in scopul retractarii hotararilor pronuntate cu nesocotirea unor norme procedurale. Casarea cu retinere la ICCJ –potrivit art. Daca rejudecarea se face de instanta de apel aceasta va pronunta o decizie susceptibila de a fi controlata prin intermediul recursului. CONTESTATIA IN ANULARE Definitie – este o cale extraordinara de atac de retractare prin intermediul careia partile sau procurorul pot obtine desfiintarea unei hotarari judecatoresti in cazurile limitativ prevazute de lege. 2) si in cazul proprietatii comune a sotilor. dupa rejudecare aceasta va pronunta o sentinta care poate fi apelata sau in alte cazuri recurata. iar nu si pentru netemeinicie. cand trimite cauza instantei competente sau organului jurisdictional competent. Avem o constestatie in anulare obisnuita si o contestatie in anulare speciala. 48 alin.

precum si colegiile de conducere ale curtilor de apel au dreptul. Recursul in interesul legii Art.Obiectul contestatiei in anulare. 329 Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. sau in cuprinsul citatiei nu au existat toate elementele de identificare necesare. sau partea nu a fost deloc citata. situatia in care hotararea a fost data de judecatori cu calcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta. Solutiile se pronunta numai in interesul legii. 37 . a omis din greseala sa cerceteze vreunul din motivele de casare. respectiv de apreciere a probelor sau de interpretare a dispozitiilor de drept material sau procedural. indiferent de ierarhia instantei care le-a pronuntat. Dezlegarea data recursului este rezultatul unei greseli materiale. Deciziile prin care se solutioneaza sesizarile se pronunta de Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Contestatia in anulare nu poate fi exercitata pentru remedierea unor greseli de judecata. din oficiu sau la cererea ministrului justitiei. respingand recursul sau admitandu-l numai in parte. de retractare ce se exercita in cazurile prevazute de art. Legea are in vedere neregulata citare pentru ziua cand s-a judecat pricina in fond. sau la citarea prin publicitate. Motivele contestatiei in anulare speciala 1. Contestatia in anulare speciala Este o cale extraordinara de atac. anularea gresita a recursului ca netimbrat sau introdus de un mandatar fara calitate. pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii pe intreg teritoriul Romaniei. Sunt considerate greseli materiale: respingerea gresita ca tardiv a unui recurs. Prin intermediul acestei cai de atac pot fi retractate numai hotararile judecatoresti ramase irevocabile. Aceasta cale de atac nu exclude posibilitatea exercitarii unei contestatii in anulare obisnuite. Dezlegarea data problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instante. Motivele contestatiei in anulare obisnuita. cand procedura de chemare a partii pentru ziua cand s-a judecat pricina nu a fost indeplinita potrivit cu cerintele legii. sa ceara Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa se pronunte asupra chestiunilor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecatoresti. 2. 1. situatia in care instanta. 318 numai impotriva deciziilor pronuntate de instantele de recurs. 2. Neregulata citare poate viza spre exemplu nerespectarea dispozitiilor privitoare la modul de inmanare a citatiei. nu au efect asupra hotararilor judecatoresti examinate si nici cu privire la situatia partilor din acele procese. Daca casarea a fost totala partea nu poate exercita constestatia in anulare. Partea I.

sub conditia darii unei cautiuni. Obiectul – revizuirea se poate solicita impotriva unei hotarari ramase definitive in instanta de apel sau prin neapelare. Acest motiv constituie o exigenta a principiului disponibilitatii. daca obiectul pricinii nu se afla in fiinta. Prima conditie – inscrisul trebuie sa fi existat la data judecatii. Simpla imprejurare ca partea a descoperit anumite inscrisuri dupa pronuntarea hotararii nu constiuie temei pentru exercitarea revizuirii. daca dupa darea hotararii s-au descoperit inscrisuri doveditoare retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor. Caracterele revizuirii: Este o cale de atac de retractare. A doua conditie – imposibilitatea prezentarii inscrisului in instanta. martor sau expert care a luat parte la judecata a fost condamnat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricina. 4. Subiectul si obiectul revizuirii. daca un judecator. prin intermediul careia se poate obtine desfiintarea unei hotarari judecatoresti definitive si reinnoirea judecatii. Acest motiv arata mai multe ipoteze. ori daca s-a desfiintat sau s-a modificat hotararea unei instante pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere.Penultimul curs Revizuirea Definitie – este o cale de atac extraordinara de retractare. nesuspensiva de executare. Motivele de revizuire (posibil subiect de examen) 1. precum si a unei hotarari date de o instanta de recurs atunci cand evoca fondul. Alte inscrisuri aparute dupa pronuntarea hotararii nu pot constitui temei pentru exercitarea revizuirii. Aceasta cale de atac ofera posibilitatea retractarii unei hotarari care se vadeste a fi gresita in raport cu unele imprejurari de fapt survenite dupa pronuntarea acesteia. ori daca s-a dat mai mult decat s-a cerut. 325 prevede ca instanta poate suspenda executarea hotararii a carei revizuire se cere. Este o cale de atac extraordinara. In mod exceptional art. in cursul sau in urma judecatii. daca s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut. In ceea ce priveste descoperirea unor inscrisuri dupa pronuntarea hotararii. sau grava neglijenta in acea cauza. 5. 2. In al treilea rand inscrisul trebuie prezentat de partea care 38 . 3. Pentru a putea exercita revizuirea este necesar ca debitorul sa fi fost obligat sa predea un bun cert si determinat. Asupra acestei cereri instanta se pronunta printr-o incheiere care poate fi separat atacata cu recurs. sau cand hotararea s-a dat in temeiul unui inscris fals. Subiectele: revizuient si intimat. ori daca magistratul a fost sanctionat disciplinar pentru exercitarea functiei cu rea credinta. primul motiv se refera la situatia cand dispozitivul cuprinde hotarari potrivnice.

daca statul ori alte persoane juridice de drept public sau de utilitate publica. Lipsa de aparare trebuie sa existe cu ocazia punerii concluziilor in fond. Dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii si la faptele pe care se intemeiaza. 7. A doua conditie – impiedicarea sa fi fost determinata de o imprejurare mai presus de vointa partii. 39 . In al treilea rand trebuie sa se constate existenta triplei identitati: parti obiect cauza. Se va face aratare de hotararea data in revizuire in josul originalului hotararii revizuite. sau au fost aparati cu viclenie de cei insarcinati sa-i apere. Pentru acest motiv trebuie indeplinite cumulativ doua conditii: prima conditie – partea a fost impiedicata sa se infatiseze si sa incunostiinteze instanta. Ultima conditie – inscrisul are un caracter determinant. de determinare intre hotarea desfiintat sau modificata si hotararea a carei revizuire se cere. daca Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o incalcare a drepturilor sau libertatilor fundamentale datorata unei hotarari judecatoresti. daca partea a fost impiedicata sa se infatiseze la judecata si sa instiinteze despre aceasta instanta dintr-o imprejurare mai presus de vointa sa. incapabilii sau cei pusi sub curatela nu au fost aparati deloc. dar apararea a fost incompleta sau gresita. disparutii. adica este apt de a conduce la o alta solutie decat cea pronuntata. Procedura de solutionare a revizuirii. In al doilea rand hotararea sa fie potrivnica. Solutiile pe care le pronunta instanta Daca instata incuviinteaza cererea de revizuire ea va schimba in tot sau in parte hotararea atacata. 8. Cererea de revizuire se judeca potrivit dispozitiilor prevazute pentru cererea de chemare in judecata. 1 – existenta unei hotarari care a fost ea insasi modificata sau desfiintata. Revizuirea nu poate fi solicitata in cazurile in care partea a fost aparata. In privinta celei de-a doua ipoteze.6. daca exista hotarari definitive potrivnice date de instante de acelasi grad sau de grade deosebite in una si aceeasi pricina intre aceleasi parti avand aceasi calitate. Si pentru acest motiv trebuie indeplinite urmatoarele conditii : existenta unei hotari judecatoresti definitive. iar consecintele grave ale acestei incalcari continua sa se produca si nu pot fi remediate decat prin revizuirea hotararii pronuntate. A doua conditie – existenta unui raport de cauzalitate. In caz contrar partile se pot plange prin intermediul recursului sau contestatiei in anulare. 9. Intampinarea este obligatorie si se depune la dosar cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata. Acest motiv de revizuire se refera la situatia in care partile au fost legal citate. adica daca s-a desfiintat sau s-a modificat hotararea unei instante – trebuie indeplinite doua conditii. exercita aceasta cale de atac. Acest motiv se mai numeste in doctrina constatarea cu intarziere a autoritatii lucrului judecat. iar in cazul hotararilor definitive potrivnice ea va anula cea din urma hotarare.

Procedura de solutionare a cererilor de ordonanta presedentiala. Urgenta nu trebuie confundata cu celeritatea. si de la comunicare. dar si anumite cerinte particulare. iar motivarea se va face in cel mult 48 de ore de la pronuntare. Aceste cerinte sunt: 1. In materia probatiunii nu exista nicio regula restrictiva. care justifica adoptarrea unei masuri vremelnice. Judecata se face de urgenta si cu precadere. Conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedentiale. Conditia urgentei trebuie intrunita din momentul sesizarii instantei pana in momentul pronuntatrii ordonantei.PROCEDURI SPECIALE Ordonanta presedentiala Ca definitie – prin ordonanta presedentiala se desemneaza ansamblul de norme dupa care se conduc partile si instanta in solutionarea unei pricini urgente. daca s-a dat cu citarea partilor. masura ordonata sa fie vremelnica 3. Legea prevede situatii inc are urgenta este prezumata. pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari. urgenta 2. Recursul se judeca de 40 . Astfel potrivit art. In considerente instanta va motiva urgenta. prin ordonanta presedentiala masuri vremelnice cu privire la incredintarea copiilor minori. daca s-a dat fara citarea lor. Neprejudecarea fondului cauzei: Instanta nu poate sa analizeze fondul raportului juridic dedus judecatii. ci indica doar situatiile in care este necesara si posibila o interventie a justitiei. Respectiv – pentru pastrarea unui drept ce s-ar pagubi prin intarziere. Ordonanta va putea fi data si fara citarea partilor si chiar atunci cand exista judecata asupra fondului. Urgenta – legea procesual civila nu defineste urgenta. Ordonanta presedentiala trebuie sa imbrace forma scrisa si sa cuprinda toate elementele unei hotarari judecatoresti. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore. Prin ordonanta se iau masuri rapide cu caracter temporar. Aceste masuri dureaza pana cand va fi solutionat fondul cauzei. si nu definitive. masura sa nu prejudece fondul. Ordonanta este supusa recursului in termen de 5 zile de la pronuntare. 613 2 instanta poate lua pe tot timpul procesului. astfel ca la solutionarea acestei cereri poate fi folosit orice mijloc de proba. Vremelnicia – prin ordonanta se iau masuri provizorii. Cererea se introduce la instanta competenta sa se pronunte asupra fondului dreptului. Cererea de ordonanta trebuie sa indeplineasca conditiile necesare pentru exercitarea oricarei actiuni. pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu sar putea repara.

Inscrisurile astfel refacute tin locul originalelor. nu se poate reface nici potrivit alin. ce s-au incredintat partilor sau altor persoane. Instanta trebuie sa evite orice masuri care rezolva fondul si fac imposibila eventuala restabilire a unei situatii de fapt. publicatii intr-un ziar mai raspandit. iar daca si acel exemplar ar fi disparut. Incheierea de refacere nu se va putea ataca decat o data cu fondul. Art. chiar din oficiu. Pentru judecata din nou a cauzei. 3.urgenta si cu precadere cu citarea partilor. 583. instanta va fixa termen. 581 alin. Puterea executorie – acest efect este recunoscut ordonantei din chiar momentul pronuntarii. instanta de apel va judeca din nou pricina in fond. Refacerea inscrisurilor si hotararilor disparute Art. 4 prevede ca ordonanta este vremenica si executorie. aceasta hotarare se va reface dupa cel de-al doilea exemplar al hotararii pastrat de prima instanta. Caracterele ordonantei presedentiale. Instanta va putea hotara ca executarea sa se faca fara somatie sau fara trecerea unui termen. Ordonanta presedentiala are o putere de lucru judecat relativa in raport cu o alta cerere de ordonanta. pana la gasirea acestora. ci doar masuri provizorii care tind sa pastreze un drept periclitat prin intarziere. cu aratarea ca orice posesor al unei copii de pe hotarare sa o depuna la grefa instantei care a ordonat publicatia. va cere copii de pe inscrisurile ce i-au fost trimise de autoritati si de care partile s-au folosit sau de pe inscrisurile depuse de parti. Daca hotararea nu se poate reface pe calea aratata la alin. Daca dosarul. 584 Daca dosarul sau inscrisurile disparute priveau o pricina in care se pronuntase o hotarare de catre prima instanta si impotriva careia se facuse apel. instanta va putea dispune sa se faca. ori altor persoane sau autoritatilor pot folosi la refacerea dosarului. Impotriva executarii ordonantei se poate face contestatie. 583 Dosarele sau inscrisurile privitoare la o pricina in curs de judecata. Nu trebuie confundata notiunea de vremelnicie cu duraat in timp. Vremelnicia – pe calea ordonantei nu se pot lua masuri definitive care privesc rezolvarea fondului. disparute in orice chip. Art. citand partile. Hotararea pronuntata asupra fondului are autoritate de lucru judecat fata de o cerere ulterioara de ordonanta presedentiala. potrivit dispozitiilor Art. se va trece la refacerea ei de catre instanta de apel. dispunand totodata sa se scoata din registrele instantei toate datele privitoare la inscrisurile ce se refac. din oficiu. In acest scop. 1 si 2. de aceea stabilirea duratei acestei masuri constiuie o greseala. se pot reface de insasi instanta investita cu judecarea pricinii. partile sunt obligate sa faca dovada ca intre ele a existat litigiul ce face obiectul rejudecarii si ca 41 . Puterea relativa a lucrului judecat – autoritatea de lucru judecat nu poate rezulta decat dintr-o hotarare prin care s-a solutionat litigiul in fond. inclusiv hotararea. Copiile legalizate de pe inscrisurile disparute ce se afla in stapanirea partilor. Ordonanta nu are autoritate de lucru judecat fata de o actiune de drept comun. Spre acest sfarsit. martorii si expertii. vor putea folosi la refacere copiile legalizate de pe hotarare.

Dovada se va face cu orice inscrisuri sau extrase din registrele ori din alte evidente ale instantei judecatoresti sau ale altor autoritati. Executarea silita directa imbraca trei forme: predarea bunurilor mobile. executarea unei obligatii de a face sau de a nu face. hotararea refacuta potrivit dispozitiilor aratate la alin. predarea bunurilor imobile. urmarirea silita asupra bunurilor imobile participantii la executarea silita 42 . Categorii de raporturi executionale in dreptul romanesc actual CPP reglementeaza doua modalitati de executare silita : executarea silita directa si executarea silita indirecta. Daca in cursul judecatii a fost gasita hotararea disparuta. care imbraca patru forme: 1. De asemenea. poprirea 3. cererea va fi respinsa. daca ulterior judecatii hotararea disparuta a fost gasita. urmarirea silita a fructelor neculese si recoltelor prinse de radacini 4. Valorificarea creantelor persoanelor fizice sau juridice se realizeaza prin executarea silita indirecta. 1 va fi anulata de catre instanta care a pronuntat-o. 583 si 584. latura administrativa fiind insa preponderenta. Art. 3711 obligatia stabilita printr-o hotarare a unei instante sau printr-un alt titlu se aduce la indeplinire de buna voie. Potrivit art. In cazul in care debitroul nu executa de buna voie obligatia sa aceasta se aduce la indeplinire prin executare silita daca legea nu prevede altfel. administrativ jurisdictional. 585 Instanta care a pronuntat hotararea disparuta va proceda in toate cazurile la refacerea acesteia potrivit dispozitiilor Art. vanzarea bunurilor mobile urmarite 2.acesta a fost solutionat prin hotarare judecatoreasca. Natura juridica a executarii silite – in prezent executarea silita are un caracter mixt. EXECUTAREA SILITA Se poate defini ca fiind acea faza a procesului civil in care creditorul isi poate realiza in mod efectiv drepturile statornicite printr-un titlu executoriu prin constrangerea patrimoniala a debitorului.

Instanta de judecata are competenta de a solutiona toate incidentele ivite in cursul executarii silite. Coparticiparea procesuala activa se poate realiza si in executarea silita. De asemenea are competenta de a solutiona si contestatiile la executare. in cazul sumelor datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii. Participarea tertilor este determinata de luarea unor masuri de natura a le prejudicia drepturile lor. Este vorba de art. O alta forma de participare a tertilor la executare o reprezinta situatia creditorilor care intervin in faza executarii silite spre a-si valorifica drepturile lor de creanta. daca prin lege nu se dispune altfel. 373 din Cpc. Organele de executare silita Potrivit art. Dreptul de a solicita declansarea executarii silite apartine persoanei careia i s-a eliberat titlul executor. Art. Executarea silita poate fi promovata si de creditorul urmaritorul pe cale aactiunii oblice. 374 prevede ca nicio hotarare nu se poate executa daca nu este investita cu formula executorie. Instanta de judecata este cea competenta sa incuviinteze exeuctarea silita a unui titlu executoriu. a hotararilor executorii provizorii si in cadrul altor hotarari prevazute de lege. De la aceasta regula exista si exceptii. este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege. Spre exemplu. 43 . Coparticiparea procesuala pasiva nu se poate realiza in aceasta faza deoarece urmarirea are un caracter individual. Tertele persoane. Tertele persoane au posibilitatea de a participa la activitatea de exeuctare silita. Hotararile judecatoresti si celelalte titluri executorii se executa de executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in care urmeaza sa se efectueze executarea. adica persoana care a castigat procesul. Actul indeplinit de executorul judecatoresc in limitele competentei legale. Instanta judecatoreasca In primul rand. In principiu executarea silita se declanseaza la cererea expresa a creditorului. in sensul ca executarea trebuie ordonata din oficiu de instanta de fond.ULTIMUL CURS LA PROCEDURA CIVILA Participantii la executarea silita Partile Paritle in faza executarii silite poarta denumirea de creditor si debitor. 8 din legea 188/2000 prevede ca executorii judecatoresti isi indeplinesc atributiile in circumscriptia judecatoriei pe langa care functioneaza. In ce priveste competenta teritoriala art. De la aceasta regula exista si excepti in privinta incheierilor executorii. purtand stampila si semnatura acestuia precum si numarul de inregistrare si data. 2 din legea 188/2000 executorii judecatoresti sunt investiti sa indeplineasca un serviciu de interes public. instanta are competenta de a dispune investirea cu formula executorie.

372 din cod. precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta a acestuia pot fi urmarite. Titlul executoriu constituie singurul temei al executarii silite. Daca creanta nu este actuala nu este posibila executarea silita. Definim titlul executoriu ca fiind inscrisul intocmit in conformitate cu prescritiile legii. Bunurile exceptate de la urmarire sau urmaribile conditioant Motivele care justifica exceptarea unor bunuri de la urmarirea silita sunt urmatoarele: In primul rand motive de natura umanitara sau de protectie sociala. 379 prevede: creanta certa este aceea a carei existenta rezulta din insusi actul de creanta sau din alte acte chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dansul. 136 alin. A doua trasatura este definita tot in art. iar hotararea specia. Legea procesuala determina limitele in care pot fi urmarite veniturile din munca ale debitorului. Principalele titluri executorii: 44 . Pentru a putea declansa executarea silita trebuie sa existe o creanta certa. Conceptul de titlu executoriu reprezinta genul. 4 declara ca inalienabile bunurile proprietate publica. Art.Obiectul executarii silite Potrivit art. Textul enuntat face trimitere la principiul potrivit caruia intreaga avere a debitorului formeaza gajul general al creditorilor. 406. 406409 precizeaza bunurile ce nu pot fi urmarite sau care pot fi urmarite conditionat. Constitutia Romaniei in art. Art. lichida si exigibila. Pana la o doime din venitul lunar net pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii. executarea silita se va efectua numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ori a unui alt inscris care potrivit legii constituie titlu executoriu. Pana la o treime din venitul lunar net pentru orice alte datorii. De asemenea considerente economice sau strategice impun scoaterea din circuitul civil a unor bunuri apartinand domeniului public. in baza caruia creditorul poate solicita valorificarea creantei pe care acest inscris o constata. sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta si a altor acte neautentice. pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale. Sa fie exigibila – creanta este exigibila daca a ajuns la scadenta. 1832 din CC prevede ca nicio urmarire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decat pentru o creanta certa. Titlurile executorii Potrivit art. 407 Cpc. 379: creanta este lichida cand catimea ei este determinata prin insusi actul de creanta. In ceea ce priveste persoanele fizice art. 409 salariile si alte venituri periodice realizate din munca. 3713 veniturile si bunurile debitorului pot fi supuse executarii silite daca potrivit legii sunt urmaribile si numai in masura necesara pentru realizarea drepturilor creditorului. Bunurile mobile care nu se pot urmari sunt enuntate de art. Potrivit art. lichida si exigibila. Declansarea executarii silite.

executorul jduecatoresc va ridica bunul de la debitorsau de la persoana la care se afla. Potrivit art. Hotararile arbitrale. fie va seiza instanta de executare in vederea aplicarii unei amenzi civile. punandu-l pe creditor in drepturile sale stabilite prin titlu executoriu. Pentru a fi pusa in executare trebuie sa indeplineasca doua conditii. Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei neatacat in termen. stabilind totodata cheltuielile de executare pe care urmeaza sa le plateasca debitorul. Predarea silita a bunurilor imobile – daca partea oblgiata sa paraseasca ori sa predea un imobil nu-si indeplineste aceasta obligatie in termen de 5 zile de la primirea somatiei. precum si hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plangerea impotriva procesului verbal de contraventie constituie titlu executoriu. Hotararile judecatoresti straine.executarea obligatiei de a face sau a nu face. Predarea silita a bunurilor mobile – daca partea obligata sa predea un bun mobil determinat prin calitate si cantitate nu-si indeplineste obligatia in termen de o zi de la primirea somatiei. Prima conditie – sa fi ramas definitiva ori sa fi dobandit caracter irevocabil.(art. ea va fi indepartata prin executare silita. iar imobilul va fi predat celui 45 .predarea bunurilor mobile . Actele autentificate de notarii publici.- - - - hotararea judecatoreasca. Somatia de plata Bunuri mobile care nu se pot urmari. titlul executoriu il poate constitui duplicatul sau copia legalizata de pe exemplarul din arhiva notarului public. A doua conditie – sa urmeze procedura investirii cu formula executorie. Procesul verbal constituie titlu executoriu in privinta cheltuielilor de executare stabilite in sarcina debitorului. 407 Cpc) Executarea silita directa Se realizeaza sub trei forme: . 66 din legea 36/95 actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa si lichida are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii acestuia. iar debitorul nu executa de buna voie obligatia in termenul prevazut in somatie executorul sau dupa caz creditorul va proceda fie la executarea silita. Executorul va incheia proces verbal despre indeplinirea executarii. in predarea unui bun ori a folosintei acestuia. 572 in cazul in care obligatia debitorului prevazuta in titlul executoriu consta in lasarea posesiunii unui bun. Potrivit art. predarea lui se va face prin executare silita. In lipsa actului original. 406. Cambia Biletul la ordin Cecul Actele de sanctionare in materia contraventiilor. In vederea executarii.preadarea bunurilor imobile .

Daca debitorul refuza sa indeplineasca o obligatie de a face cuprinsa intr-un titlu executoriu in termen de 10 zile de la primirea somatiei. Despre indeplinirea executarii executorul judecatoresc va indeplini proces verbal. Executorul judecatoresc va soma pe debitor sa paraseasca de indata imobilul. Daca obligatia de a face nu poate fi indeplinita prin alte persoane decat debitorul acesta poate fi constrans la indeplinirea ei prin aplicarea unei amenzi civile. creditorul poate fi autorizat de instanta de executare prin incheiere irevocabila data cu citarea partilor sa o indeplineasca el insusi sau prin alte persoane pe cheltuiala debitorului.indreptatit. 46 . Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face. iar in caz de impotrivire va elibera imobilul cu ajutorul fortei publice.

Activity (87)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Avram Mioara added this note
foarte bun cursul
Kristy Ungureanu liked this
WalleDonatti liked this
leonrussul1 liked this
leonrussul1 liked this
Iulian Potorac liked this
Claudiu Valentine liked this
Laura Patrulescu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->