P. 1
procedura civila sem II

procedura civila sem II

|Views: 9,971|Likes:
Published by seraph22

More info:

Published by: seraph22 on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

Sections

 • Calculul termenelor procedurale
 • Durarata termenelor procedurale
 • Sanctiuni procedurale
 • Nulitatea actelor de procedura
 • Clasificarea nulitatilor
 • Conditiile generale ale nulitatii
 • Invocarea si constatarea nulitatilor
 • Efectele nulitatii
 • Decaderea
 • Proceduri prealabile sesizarii instantei
 • Cererea de chemare in judecata
 • Reguli privitoare la depunerea si inregistrarea cererii de chemare in
 • Intampinarea
 • Cererea reconventionala
 • Sedinta de judecata
 • Concluziile in fond
 • Exceptiile procesuale subiect licenta
 • Clasificarea exceptiilor procesuale
 • Modul cum se pronunta instanta asupra exceptiei
 • Exceptia puterii lucrului judecat
 • Proba prin raportul de expertiza
 • Cercetarea la fata locului
 • Acte de dispozitie ale partilor
 • 1) Renuntarea reclamantului la judecata
 • 2) Renuntarea la dreptul subiectiv
 • 3) Achiesarea
 • Tranzactia judiciara
 • Suspendarea procesului civil
 • 2. Suspendarea legala
 • Procedura suspendarii:
 • Incheierea de sedinta
 • Clasificarea incheierilor de sedinta
 • Continutul incheierilor de sedinta
 • Clasificarea hotararilor judecatoresti
 • Continutul hotararii judecatoresti
 • Efectele hotararii judecatoresti
 • Controlul judiciar si controlul judecatoresc
 • Clasificarea cailor legale de atac
 • APELUL
 • Hotararile susceptibile de apel
 • Tertele persoane
 • Conditiile de forma
 • Procedura de solutionare a apelului
 • RECURSUL
 • Hotararile susceptibile de recurs – obiectul recursului
 • Subiectele recursului
 • Termenul de recurs
 • CONDITIILE DE FORMA ALE RECURSULUI
 • Motivele de recurs
 • Procedura de solutionare a recursului
 • Solutiile ce se pronunta de instanta de recurs
 • Hotararea instantei de recurs
 • Judecata in fond dupa casare
 • CONTESTATIA IN ANULARE
 • Contestatia in anulare obisnuita
 • Contestatia in anulare speciala
 • Recursul in interesul legii
 • Revizuirea
 • Caracterele revizuirii:
 • Subiectul si obiectul revizuirii
 • Motivele de revizuire (posibil subiect de examen)
 • Procedura de solutionare a revizuirii
 • PROCEDURI SPECIALE
 • Ordonanta presedentiala
 • Conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedentiale
 • Procedura de solutionare a cererilor de ordonanta presedentiala
 • Refacerea inscrisurilor si hotararilor disparute
 • EXECUTAREA SILITA
 • Categorii de raporturi executionale in dreptul romanesc actual

PROCEDURA CIVILA

Curs 1 Semestrul 2 Calculul termenelor procedurale Potrivit art. 101 CPC termenle se calculeaza pe ore, pe zile, pe saptamani, luni si ani. Termenele pe ore incep sa curga de la miezul noptii zilei urmatoare. Termenul pe zile se calculeaza pe zile libere, neintrand in calcul nici ziua in care a inceput sa curga, si nici ziua in care se sfarseste (termenul pe zile pline) Termenul pe săptămâni, luni si ani se sfarsesc in ziua saptamanii, lunii sau anului corespunzator zilei de plecare. Termenul care incepe la 29, 30 sau 31 ale lunii si se implineste intr-o luna care nu are o asemenea zi se va socoti implinit in ultima zi a lunii. Termenele prohibitive se calculeaza de la termenul fixat spre ziua de la care incepe sa curga. Astfel spre exemplu, daca termenul este fixat pe data de 04.03.2010, citatia va fi inmanata paratului cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata, adica la data de 26 februarie 2010. Cand termenele se sfarsesc intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat acestea se vor prelungi pana la sfarsitul primei zile lucrătoare care urmeaza. (ex. Daca te amendeaza joi, 48 de ore se sfarsesc sambata, care este nelucratoare, asa ca poti sa platesi luni. Daca te amendeaza sambata, tot luni trebuie sa platesti, fiind 48 de ore) Actele de procedura inaintate prin posta instantelor judecatoresti se socotesc indeplinite in termen daca au fost predate recomandat la oficiul postal inainte de implinirea lui (art. 104). Durarata termenelor procedurale. Pentru stabilirea duratei termenlor procedurale trebuie sa se stabileasca atat punctul de plecare, cat si punctul de implinire a termenului. Termenele incep sa curga de la data comunicarii actelor de procedura daca legea nu dispune altfel. Dovada comunicarii actelor de procedura se face cu procesul verbal intocmit de agentul procedural. Legiuitorul a prevazut trei situatii in care se aplica principiul echivalentei sau echipolentei. 1. daca comunicarea hotararii a fost facuta odata cu somatia de executare, termenul de apel sau de recurs va incepe sa curga de la aceasta comunicare. 2. in cazul in care o parte a declarat apel sau recurs inainte de comunicarea hotararii, aceasta se socoteste comunicata la data depunerii cererii de apel sau de recurs. In acest fel se inlatura posibilitatea declararii mai multor apeluri sau recursuri. 1

potrivit art. 102 alin. 2 termenele incep sa curga si impotriva partii care a cerut comunicarea de la data cand a cerut-o. In unele situatii termenele incep sa curga si de la alte momente. Spre exemplu, de la pronuntare atunci cand se constata perimarea. Caracterele termenelor procedurale - Termenele sunt fixe si continue. • Fixitatea termenelor. De regula termenele legale sunt fixe in sensul ca nici partile nici judecatorul nu le pot mari sau micsora. Prin exceptie, termenul de recurs poate fi prelungit cu 5 zile de catre presedintele instantei. Este singurul termen legal care poate fi prelungit. Termenele judecatoresti pot fi modificate, urmarindu-se insa sa nu se cauzeze un prejudiciu partilor prin preschimbare. Teremenele conventionale pot fi modificate prin acordul partilor. • Continuitatea termenelor. Termenele sunt continue, curgand de regula de la prima zi pana la ultima zi. Termenele curg si impotriva incapabililor, deoarece acestia sunt aparati prin reprezentantii lor legali. In anumite cazuri curgerea teremenelor se intrerupe. Termenul de apel se intrerupe prin moartea partii care are interes sa faca apel. In acest caz se va face din nou o singura comunicare a hotararii la cel din urma domiciliu al partii pe numele mostenitorilor. In acelasi fel se va proceda si in cazul recursului. Termenele de apel si de recurs se intrerup prin moartea mandatarului caruia i s-a facut comunicarea, caz in care se va face o noua comunicare partii, la domiciliul ei, termenul incepand sa curga de la aceasta data. In cazul in care partea a fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa ei (caz de forta majora) sa indeplineasca actul de procedura actul se va indeplini in termen de 15 zile de la incetarea starii de forta majora. In caz de intrerupere a termenelor va incepe sa curga un nou termen, intervalul de timp scurs inainte de intrerupere nefiimd luat in seama. Sanctiuni procedurale Reprezinta masuri cu caracter de constrangere menite sa garanteze respectarea normelor juridice care prescriu formele si conditiile dupa care trebuie sa se desfasoare activitatea judiciara in pricinile civile. Nulitatea actelor de procedura Nulitatea ca sanctiune determina ineficienta actelor de procedura indeplinite fara respectarea regulilor de desfasurare a procesului civil si care se rasfrange adeseori asupra actelor ulterioare. Clasificarea nulitatilor. Primul criteriu : dupa caracterul normei incalcate. Distingem intre nulitati absolute si relative. Potrivit art. 108 din Cod, nulitatile de ordine publica pot fi ridicate de parte sau de judecator in orice stare a pricinii. Celelalte nulitati se declara numai dupa cererea partii care are interes sa le invoce.

3.

2

Judecatorul, desi nu poate invoca din oficiu nulitatea relativa, datorita rolului sau activ este obligat sa atraga atentia partii interesate asupra posibiltiatii invocarii in favoarea sa a nulitatii actului. Dupa izvorul lor nulitatile sunt exprese si virtuale. Nulitatile exprese sau textuale ori explicite sunt acelea stabilite anume de lege. (ex. Art 89, 258, 302 CPC) Nulitatile virtuale sau tacite ori implicite isi au izvorul in nesocotirea principiilor fundamentale sau a altor reguli de drept procesual civil. (ex. Art. 147, art. 85, 97, 315 379 etc.) Al treilea criteriu, dupa intinderea efectelor distructive, distingem intre nulitate toatala si partiala. Nulitatea totala determina ineficacitatea actului juridic in intregul sau. Cea partiala se rasfrange asupra acelor parti ale actului juridic care contravin legii. (ex. Art. 327, alin 1) Al patrulea criteriu: dupa modul in care opereaza distingem intre nulitati de drept si nulitati judiciare Cele de drept operea in temeiul legii fara sa fie nevoie de o hotarare judecatoreasca in acest sens. Nulitatile judiciare afecteaza actul de procedura doar daca intervine o hotarare prin care se pronunta sanctiunea. Un alt criteriu : dupa cum privesc forma exterioara sau intrinseca a actului de procedura distingem intre nulitati extrinseci sau intrinseci. Cele intrinseci intervin in cazul nesocotirii unor cerinte ce tin de natura actului de procedura. Nulitatile extrinseci intervin in cazul nesocotirii unor conditii exterioare ale actelor de procedura. Spre exemplu indeplinirea actelor de un judecator necompetent. Neplata taxei de timbru, depunerea apelului sau recursului la instanta imediat superioara. Dupa cum nulitatea se intemeiaza pe raportul cauzal specific dintre diferitele acte de procedura, nulitatile sunt proprii sau derivate. Nulitatea derivata reprezinta o consecinta a invalidarii unor acte procedurale anterioare, si fata de care actul in cauza se afla intr-un raport de dependenta. Art. 106 – anularea unui act de procedura atrage si nulitatea actelor urmatoare, in masura in care acestea nu au o existenta de sine statatoare. Conditiile generale ale nulitatii. Potrivit art. 105 actele de procedura indeplinite de un judecator necompetent sunt nule. Actele indeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un functionar necompetent se vor declara nule numai daca prin aceasta s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate inlatura decat prin anularea lor. In cazul nulitatilor prevazute expres de lege, vatamarea se prezuma pana la dovada contrarie. Din textul enuntat rezulta conditiile generale ale nulitatii: 3

Prima conditie – nesocotirea dispozitiilor legale privitoare la desfasurarea procesului civil. A doua conditie – producerea unei vatamari A treia conditie – vatamarea sa nu poate fi inlaturata in alt mod decat prin anularea actului. Invocarea si constatarea nulitatilor. Potrivit art. 108 / 308 nulitatile de ordina publica (Adica aboslute ) pot fi invocate de parte sau de judecator in orice stare a pricinii. Neregularitatea actelor de procedura se acopera daca partea nu a invocat-o la prima zi de infatisare ce a urmat dupa aceasta neregularitate si inainte de a pune concluzii in fond ( este vorba de nulitatea relativa) In fine, nimeni nu poate invoca neregularitatea pricinuita prin propriul lui fapt. Nulitatile pot fi invocate pe cale de exceptie in judecata in prima instanta si prin caile legale de atac dupa judecarea fondului. Instanta de judecata este aceea care constata nulitatea si anuleaza actele de procedura pronuntandu-se dupa caz printr-o incheiere sau hotarare. Efectele nulitatii Efectul principal consta in invalidarea actului de procedura, astfel ca nulitatea determina ineficacitatea actului si suprimarea efectelor care s-au produs deja, indiferent de natura normei incalcate. Daca prin actul anulat s-au luat anumite masuri acestea nu vor mai fi aduse la indeplinire. Daca ele s-au executat intre timp, ele nu vor fi luate in considerare, si deci ele nu isi vor mai realiza functia lor procesuala. In anumite situatii, desi anumite acte sunt declarate nule, ele produc totusi anumite efecte. Spre exemplu o tranzactie anulata pentru vicii de ordin procedural, poate contine o marturisire cu privire la dreptul dedus in justite. Ca ultim efect, anularea unui act de procedura atrage anularea tuturor actelor urmatoare. Decaderea Reprezinta acea sanctiune procedurala care consta in pierderea dreptului privitor la declararea unei cai de atac sau la indeplinirea unui act de procedura ce nu a fost exercitat in termenul prevazut de lege decaderea se poate intalni in urmatoarele doua situatii: Prima situatie: cand legea stabileste un termen fix pentru exercitarea unui drept sau indeplinirea unui act de procedura. A doua situatie: cand legea stabileste ca exercitarea unui drept sau indeplinirea unor acte de procedura trebuie sa se faca intr-un anumit stadiu al procesului ori intr-o anumita ordine, si partea nu a respectat dispozitiile legale. Invocarea decaderii se face pe cale de exceptie in cursul judecatii. Constatarea decaderii are drept efect stingerea completa a tuturor posibilitatilor exercitarii dreptului sau indeplinirii actului nerealizat in termen.

4

Curs 2 Cererea de chemare in judecata. cererea de chemare in judecata este un act declarativ. Cererea de chemare in judecata reprezinta actul procedural prin care reclamantul investeste instanta de judecata cu o pretentie civila. Numele. 5 11. pentru persoanele juridice. 109 din cod. Daca reclamantul locuieste in strainatate va arata si domiciliul ales in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul. Procedura prevazuta de legea 554 – in temeiul art.2010 . Dovada indeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare in judecata.03. adica de exprimare a vointei reclamantului cu privire la o pretentie. denumirea si sediul lor. in conditiile stabilite de acea lege. ori. Elementele pe care trebuie sa le cuprinda cererea de chemare in judecata: Conf art 112 din cod cererea va cuprinde: 1. inainte de a se adresa instantei de contenctios administrativ compentente persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim printrun act administrativ unilateral trebuie sa solicite autoritatii publice emitente.JUDECATA IN FATA PRIMEI INSTANTE Proceduri prealabile sesizarii instantei Potrivit art. Procedurile prealabile sunt reglementate in legea 554 din 2004. cererea de chemare in judecata are ca obiect o pretentie civila concreta 3. Plangerea se poate adresa in egala masura organului superior daca acesta exista. in materia litigiilor comerciale evaluabile in bani si in materia serivicilor postale. prin nume se intelege de catre legiuitor numele si prenumele. in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului revocarea in tot sau in pate a acestuia. reprezinta un act de investire a instantei 2. in cazurile anume prevazute de lege sesizarea instantei se poate face numai dupa indeplinirea unei proceduri prealabile. domiciliul sau resedinta partilor. 7 din legea 554 din 2004 a contenciosului. Desi textul de lege se refera numai la nume. Caracteristicile cererii de chemare in judecata: 1.

precum si pentru citarea lor. cate o copie pentru instanta. Numele si calitatea celui care reprezinta partea in proces. Neindicarea calitatii face sa se prezume ca lucreaza in nume propriu. Indicarea calitatii este necesara numai atunci cand persoana in cauza nu particia in nume prorpiu la activitatea judiciara. mai mult. b. Indicarea dovezilor urmareste un dublu scop. In priul rand confera instantei posibilitatea de a proceda la adiminstrare probelor fara a se taragana judecarea procesului. d. Indicarea motivelor de fapt consta intr-o prezentare sintetica si clara a acelor imprejurari faptice care constituie izvorul material al pretentiilor deduse in justitie. Aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere. Aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se sprijina fiecare capat de cerere. Obiectul cererii si valoarea lui dupa pretuirea reclamantului. Motivele de drept trebuie sa se concretizeze in temeiul juridic pe care se sprijina cererea reclamantului. Pretuirea obiectului cererii este importanta si pentru ca fuctie de acesta se determina taxele judiciare de timbru si competenta materiala a instantelor judecatoresti. Inca de la inceput paratul cunoaste pretentiile reclamantului si se poate apara. 4. revendicarea unui bun. de litispendenta si exceptia de conexitate. 3.) Determinarea obiectului prezinta interes din mai multe puncte de vedere: a. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca obiectul: sa fie licit. Cand dovada se face prin inscrisuri se vor alatura la cerere atatea copii cati parati sunt. Prin obiect intelegem ceea ce se solicita de catre reclamant prin actul de investire a instantei. In cazul actiunilor reale imobiliare. si.2. ci in calitate de reprezentant al uneia dintre parti. (plata unei sume de bani. in al doilea rind. etc. Obiectul este un element necesar dispozitivului hotararii deoarece instanta este obligata sa statueze in limitele cererii de chemare in judecata. Cunoasterea obiectului este necesara si pentru corecta solutionare a unor exceptii procesuale – de lucru judecat. numele acestuia si sediul profesional. 5. precizarea obiectului este necesara pentru determinarea competentei instantei. partile sunt de la inceput intr-o pozitie de egalitate juridica. sa fie posibil si sa fie determinat sau determinabil. anularea unui act. Cand reclamantul voieste sa isi dovedeasca cererea sau vreunul din capele 6 . Motivarea trebuie sa fie in acelasi timp si suficienta pentru ca instanta sa cunoasca toate imprejurarile de fapt pe care se intemeiaza pretentiile reclamantului. atunci cand pretuirea este cu putinta. Se va scrie pe fiecare pagina “conform cu originalul” si se va semna. c. Copiile vor fi certificate de reclamant ca sunt la fel cu originalul. si intr-o atare situatie actiunea va fi respinsa ca fiind introdusa de o persoana fara calitate. si este importanta si pentru determinarea competentei teritoriale. iar in cazul reprezentarii prin avocat. Indicarea domiciliului este un element necesar pentru corecta individualizare a partilor.

orice viciu procedural se acopera. In caz contrar cererea va fi anulata in conformitate cu art. deoarece ea atesta in mod neechivoc nu numai vointa partii de a se judeca. Nearatarea motivelor de fapt sau de drept antreneaza sanctiunea decaderii partii din dreptul de a mai invoca acele motive. Sanctiunile ce intervin in cazul nerespectarii elementelor cererii de chemare in judecata. Regimul juridic al nulitaii intervine diferit in cazul lipsei lor. Nejustificarea calitatii de reprezentant este sanctionata cu anularea cererii.6. prin interogatoriul paratului va cere infatisarea in persoana a acestuia. Dupa prima zi de infatisare. 138 din cod. Semnatura trebuie sa fie situata la sfarsitul cererii pentru a atesta integral continutul. De aici rezulta ca numele partilor. fara ca legea sa acorde posibilitatea implinirii acestor lipsuri. 133 Cererea de chemare in judecata care nu cuprinde numele reclamantului sau al paratului. 161 din cod prevede posibilitatea acordarii unui termen in vederea justificarii calitatii de reprezentant. in sensul ca investeste organul de jurisdictie cu solutionarea unei pretentii civile. iar cand este prezent in instanta. elementele estentiale ale cererii nu pot fi schimbate decat in anumite conditii strict determinate de lege. nulitatea nu poate interveni pana la prima zi de infatisare. obiectul ei sau semnatura va fi declarata nula. pentru intregirea sau modificarea cererii de chemare in judecata. 105 alin 2. In cazul celorlalte elemente neesentiale. vor interveni urmatoarele sanctiuni: Neindicarea domiciliului nu determina aplicarea unei sanctiuni cu exceptia cazului in care s-a produs partii o vatamare ce nu poate fi inlaturata in alt mod. Daca nici la acest termen reclamantul nu-si completeaza lipsurile cererii. un raport procesual. in chiar sedinta in care a fost invocata nulitatea. 133 a reglementat un regim particular. obiectul cererii si semnatura sunt elemente esentiale ale cererii de chemare in judecata. Astfel lipsa numelui si a obiectului cerererii este sanctionata cu nulitatea. Lipsa semnaturii se poate totusi implini in tot cursul judecatii. Semnatura. Din momentul inregistrarii cererii de chemare in judecata se naste un nou raport intre parti. Pentru lipsa semnaturii art. Efectele introducerii cererii de chemare in judecata Cererea de chemare in judecata “creeaza” instanta. Decaderea intervine si in cazul neindicarii dovezilor. Semnatura este o formalitate esentiala. Conf art. 7 . cu exceptia cazurilor prevazute de art. ci si exactitatea continutului cererii de chemare in judecata. cererii sale. Art. Daca partea a fost citata. Daca paratul invoca lipsa de semantura. chiar cu neindicarea domiciliului sau sediului. reclamantul va trebuie sa semneze cel mai tarziu la prima zi de infatisare urmatoare. Cand se va cere dovada cu martori se va arata numele si locuinta martorului. deoarece reclamantului i se confera posibilitatea de a solicita un termen la prima zi de infatisare. Cererea de chemare in judecata determina cadrul procesului civil cu privire la parti si la obiect.

Daca cererea a fost trimisa prin posta i se va comunica in scris lispurile cererii cu mentiunea ca pana la termenul acordat sa faca completarile sau modificarile necesare. si la exceptiile de fond 8 . Cererea de chemare in judecata intrerupe prescriptia extinctiva. pe care sub semnatura il da in cunostinta reclamantului prezent. in sensul ca. Reguli privitoare la depunerea si inregistrarea cererii de chemare in judecata: Cererea se depune personal. intemeiata pe aceeasi cauza. Textul se refera si la exceptiile de procedura. sa aiba cel putin 15 zile pentru a-si pregati apararea. sau reprezentantului acestuia. deoarece acestea se datoreaza anticipat. 485 din codul civil) Cererea de chemare in judecata face sa curga dobanzile pentru creantele care anterior nu erau producatoare de dobanzi. daca este introdusa o noua cerere de chemare in judecata cu acelasi obiect intre aceleasi parti. La cererea de chemare in judecata se vor alatura atatea copii cati parati sunt. Inainte de fixarea termenului. Daca reclamantul este de fata la stabilirea termenului el va lua termenul in cunostinta. Dupa inregistrarea cererii presedintele are obligatia de a stabili termenul de judecata. presedintele ii poate pune in vedere reclamantului lipsurile cererii spre a le completa de indata. de la data primirii citatiei. Cererea de chemare in judecata primeste data certa din ziua inregistrarii sale la instanta. sau prin posta. prin reprezentant. Intampinarea este actul procedural prin care paratul raspunde la pretentiile formulate de reclamant. Cererea de chemare in judecata produce efectul transmiterii unor anumite actiuni cu caracter strict personal. presedintele are obigatia si de a verifica daca a fost indeplinita procedura prealabila in cazurile anume prevazute de lege. se creaza starea de litispendenta. Elementele intampinarii: 1. Inainte de fixarea termenului. Termenul se stabileste astfel incat paratul. alin 1 din C1. aratand totodata si apararile sale. iar in pricinile urgente. Potrivit art. La primirea cererii judecatorul este obligat sa verifice plata taxelor de timbru. exceptiile de procedura pe care paratul le ridica fata de pretentiile reclamantului. presedintele fixeaza termenul de judecata. cel putin 5 zile. (chiar introdusa catre o instanta necompetenta) Promovarea cererii de chemare in judecata face sa inceteze buna credinta a posesorului (art. Cererea de chemare in judecata are valoarea unei puneri in intarziere. asupra mostenitorilor. Daca paratul locuieste in strainatate va primi un termen mai indelungat. Intampinarea.- - Cererea de chemare in judecata creaza starea de lidispendenta. 114.

Cererea reconventionala Definim cererea reconventionala ca fiind actul procedural prin intermediul caruia paratul urmareste valorificarea unui drept propriu fata de reclamant. Prin instituirea acestei cerinte legiuitorul a urmarit sa realizeze o mai buna aparare a paratului. afara de cazurile in care legea prevede in mod expres altfel. ii va acorda un termen pentru pregatirea apararii si depunerea intampinarii. In al treilea rand ofera conditii pentru o mai buna judecata. Nedepunerea intampinarii il expune pe parat la anumite consecinte nefavorabile. plus un exemplar pentru instanta. intampinarea este obligatorie. Apararea lui va fi limitata la posibilitatea discutarii in contradictoriu a faptelor invocate de reclamant in cererea de chemare in judecata. Dovezile se vor invoca in aceleasi conditii ca si cele prevazute pentru cererea de chemare in judecata. el avand dreptul de a alege intre valorificarea pretentiilor pe cale incidenta sau printr-o actiune civila separata. 118 alin. dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat de cerere. el poate sa faca o cerere reconventionala” Cererea reconventionala reprezinta o facultate pentru parat. Potrivit art.raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii de chemare in judecata. 9 2. Art. Lipsa semnaturii conduce la nulitatea intampinarii. la carere. In al doilea rand este realizata o economie de timp si de cheltuieli. dovezile si toate mijloacele sale de aparare. Reglementare in art 119 care prevede ”daca paratul are pretentii in legarura cu cererea reclamantului. despre care se va face vorbire in incheierea de sedinta. 3. . In al patrulea rand constituie o garantie impotriva insolvabilitatii reclamantului. In ultimul rand evita posibilitatea unor hotarari judecatoresti definitive. Avantajele depunerii cererii reconventionale: In primul rand asigura solutionarea a doua litigii intr-un singur cadru procesual. paratul va arata numele si locuinta lor. 156 care prevede: Instanta va putea da un singur termen pentru lipsa de aparare temeinic motivata. Astfel el este decazut din dreptul de a mai invoca anumite imprejurari de fapt sau de drept in sprijinul apararii sale. Dezavantaje: Poate conduce la intarzierea judecatii. semnatura. 4. 3 . (daca mai multi reclamanti au un singur reprezentant va fi depusa intr-un singur exemplar) Intampinarea se depune de catre parat cu cel putin 5 zile inainte de termenul stabilit de instanta pentru infatisarea partilor. in sensul ca judecatorii vor cunoaste toate raporturile juridice dintre parti. 118.in cazul in care paratul nu este reprezentat sau asistat de avocat. si o sistematizare a sustinerilor facute de catre el in cuprinsul intampinarii. Textul trebuie coroborat cu art. Intampinarea se depune in atatea exemplare cati reclamanti sunt. Cand va cere dovada cu martori. presedintele ii va pun in vedere la prima zi de infatisare sa arate exceptiile. Instanta.

fiind aplicabile dispozitiile art. Cererea paratului se va face la aceeasi instanta si se va judeca impreuna cu cererea reclamantului. 119 alin 2 cererea trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cererea de chemare in judecata. in cererea reclamantului. care nu se vor fi facut inauntrul termenului prevazut de lege. 119 impune o conditie suplimentara si anume: Cererea reconventionala sa aiba legatura cu cererea reclamantului. paratul va putea face cerere pana la inceperea dezbaterilor asupra fondului. Pretentiile paratului pot proveni si din cauze diferite.) Cererea reconventionala se redacteaza in mod obisnuit intr-un inscris separat. situatie in care vor trebui sa rezulte cu 10 . cererea reconventionala se poate solutiona in continuare cu actiunea principala daca reclamantul consimte la aceasta. ex dispari causa. Prorogarea de competenta nu poate opera cu incalcarea normelor imperative privitoare la competenta. cel mai tarziu pana la prima zi de infatisare. daca paratul nu este obligat la intampinare. 608 Sotul parat poate sa faca si el cerere de divort. insa. Cu toate acestea. cererea reconventioala se depune odata cu intampinarea sau. cererea paratului va fi facuta direct la instanta investita cu judecarea apelului. conditia ca pretentiile paratului sa provina sau sa derive din acelasi raport juridic.03. afara de cazul cand amandoua partile consimt sa se judece impreuna. in principiu. daca reclamantul si-a modificat cererea dechemare in judecata. 609 In cazul cand motivele divortului s-au ivit dupa inceperea dezbaterilor la prima instanta si in timp ce judecata primei cereri se afla in apel. 119 alin 3. de instanta sesizata cu cererea principala. Cererea reconventionala se judeca. pentru faptele petrecute inainte de aceasta data. Conform art. Din punct de vedere al naturii juridice cererea reconventionla reprezinta o veritabila actiune civila. (nu va fi respinsa ca tardiv introdusa) exemplificare : Art. Curs 3 18. Existenta unei asemenea legaturi trebuie dedusa de catre instanta din scopul urmarit de parat prin cererea reconventionala. cererea reconventionala se va depune cel mai tarziu la termenul ce se va incuviinta paratului spre acest sfarsit (spre acelasi scop). 135. cel mai tarziu la prima zi de infatisare. (Cererea reconventionala si introducerea unei alte persoane in judecata. Pentru faptele petrecute dupa aceasta data.2010 In afara conditiilor generale art.Este solutionata de o instanta care nu ar fi competenta din punct de vedere teritorial. Nerespectarea acestui termen atrage solutionarea separata a cererii paratului de actiunea principala. in sedinta publica. se vor judeca deosebit. Potrivit art. Art. Legislatia procesual civila nu impune. insa poate fi inserata si in cuprinsul intampinarii.

Potrivit art. presedintele exercita politia sedintei. Potrivit art. Potrivit art. Apelul se face de catre grefier. avand pricini fixate inaintea lor. Nerespectarea acestei obligatii este sanctionata cu nulitatea hotararii. daca aceste cereri nu provoaca dezbateri. suspenda si ridica sedinta. pentru angajarea unui avocat. 128 presedintele va da cuvantul mai intai reclamantului. Instanta poate acorda un singur termen in acest sens. DEZBATEREA CAUZEI IN SEDINTA PUBLICA Sedinta de judecata. care se va referi pe scurt si la obiectul pricinii. putand lua masuri pentru pastrarea ordinii si bunei cuviinte. Aceasta amanare se poate face si de un singur judecator. insa aceasta potrivit art. Daca numai cererea principala este in stare de a fi judecata. iar apoi paratului. Amanarea poate fi ceruta si de ambele parti. in fata primei instante judecatorii au datoria de a incerca impacarea partilor. Potrivit art. la cererea partii. presedintele deschide. Asupra actiunii principale si asupra cererii reconventionale instanta trebuie sa se pronunte printr-o singura hotarare care va cuprinde solutii cu privire la toate pretentiile. nu se impotrivesc. (Amanarea judecatii in temeiul invoielii partilor nu se poate incuviinta decat o singura data in cursul instantei. 131 din cod. pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise. In acest scop ei pot solicita prezenta partilor. Portrivit art. etc. Daca respinge cererea. ) Amanarea judecatii se poate dispune si pentru lipsa de aparare temeinic motivata. Acest rol se inverseaza in situatia in care paratul invoca exceptii procesuale. partile pot cere instantei amanarea pricinilor care nu sunt in stare de judecata. 122 din cod. Aceste amanari se cer pentru remedierea unor neregularitati procesuale. Partile pot cere schimbarea randului daca impricinatii. instanta o poate judeca deosebit. 120 din cod cererea reconventionala se judeca odata cu cererea principala. 155 se poate cere o singura data. cum ar fi necitarea martorului. instanta va amana. chiar daca acestea sunt reprezentate. 11 .claritate elementele esentiale ale cererii reconventionale. stadiul procesului si legalitatea procedurii de citare. Inainte de a intra in dezbaterea cauzelor. Concluziile in fond Concluziile in fond reprezinta o sinteza a dezbaterilor cu referire la probele administrate si la motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza pretentiile sau apararile formulate de catre parti. Sedinta de judecata reprezinta cadrul in care se realizeaza dezbaterile publice orale si contradictorii. lipsa raportului de expertiza. Dezbaterea fiecarei cauze incepe cu apelul partilor. 128.

partile vor putea fi indatorate dupa incheierea dezbaterilor sa depuna concluzii scrise sau prescurtari scrise. Primul termen poate constitui prima zi de infatisare daca sunt indeplinite cumulativ cele doua conditii: 1. Cand reclamantul mareste sau micsoreaza obiectul cererii. 3. si in note scrise depuse la dosar. Cu toate acestea art. Potrivit art. 132 alin 2 prevede: Cererea nu se socoteste modificata si nu se va da termen. Partile vor putea depune concluzii sau prescurtari fara sa fie obligate. Dupa ce instanta se considera lamurita asupra imprejurarilor de fapt si de drept ale cauzei. In limbajul practicienilor se spune ca "se leaga procesul". La prima zi de infatisare se contureaza cadrul general al dezbaterilor publice ulterioare. a sustinerilor lor verbale. dimpotriva. 132 prevede : la prima zi de infatisare instanta va putea da reclamantului un termen pentru intregirea sau modificarea cererii. 132 este o norma dispozitiva. 12 . Cand cere valoarea obictului pierdut sau pierit. acea zi in care partile legal citate pot pune concluzii. 4. Ele vor fi inregistrate. Prin cele de modificare reclamantul urmareste sa schimbe partile. presedintele va declara dezbaterile inchise. in acest caz instanta dispune amanarea pricinii si comunicarea cererii modificate paratului in vederea facerii intampinarii. 2. cat si in legatura cu schimbarea obiectului sau a cauzei. La prima zi de infatisare pot surveni modificari chiar si cu privire la anumite elementede baza ale procesului. partile sa poata puna concluzii. ci se vor trece in incheierea de sedinta declaratiile verbale facute in instanta: 1. partile sa fie legal citate 2. semnate de ele. Art. sau. La prima zi de infatisare reclamantul isi poate modifica actiunea. Prima zi de infatisare nu se confunda cu primul termen de judecata. Textul face distinctie intre doua categorii de cereri: cereri de intregire si cereri de modificare. Cand inlocuieste cererea in constatatre printr-o cerere in realizare. Art. Nu se confunda cu concluziile scrise si cele orale despre care am vorbit mai devreme. Prin cele de intregire sunt completate lipsurile din cuprinsul cererii initiale. insa. Potrivit art. Cauza va putea fi insa repusa pe rol daca instanta gaseste ca fiind necesare noi lamuriri. 134 este socotita ca prima zi de infatisare. atat cu privire la introducerea altor persoane in proces. deoarece substanta aprarii ramane neschimbata.Sustinerile partilor se pot concretiza. 146. Cand se indreapta greselile materiale din cuprinsul cererii. precum si pentru a propune noi dovezi. in cazul in care cererea in constare poate fi primita.se intampla sa pice la licenta. De aici rezulta ca paratul poate consimti expres sau tacit la o modificare ulterioara primei zile de infatisare. Prima zi de infatisare . Aceste cereri vor putea fi depuse pana la inchiderea dezbaterilor asupra fondului fara sa fie nevoie de consimtamantul paratului. In aceste patru situatii nu este necesara acordarea unui nou termen. obiectul cererii sau cauza acesteia.

Ingradiri : lipsa procedurii prealabile in cazuri anume prevazute de lege. Tratamentul juridic al aprarilor si exceptiilor este diferit. cercetarea in fond a pricinii. urmarind dupa caz impiedicarea sau amanarea judecatii. Exceptiile de fond se refera la lipsuri sau ingradiri ale dreptului la actiune. 136 prevede ca exceptiile de procedura care nu au fost propuse in conditiile art. lipsa capacitatii. neregulata citare. 13 . partea interesata. 115 si 132 nu vor mai putea fi invocate in cursul judecatii.) Art. litispendenta.zisa se refera la neregularitatile procesuale. Dupa efectul pe care il produc distingem intre exceptii dilatorii si exceptii peremptorii. in conditiile legii. Temeinicia unei pretentii poate fi pusa in discutia instantei in tot cursul judecatii. conexitatea. Exceptiile pot si invocate numai in anumite conditii. neregularitati procesuale. in totul sau in parte. Clasificarea o realizeaza art. lipsa citarii. prematuritatea cererii. nulitatea actului de procedura. Toate exceptiile procesuale au o caracteristica comuna. Exceptiile nu vor putea fi unite cu fondul decat daca pentru judecarea lor este nevoie sa se administreze dovezi in legatura cu dezlegarea in fond a pricinii. spre exemplu : incompatibilitatea. Astfel hotararea pronuntata asupra unei aparari de fond dobandeste autoritate de lucru judecat. netimbrarea. Deosebirile dintre aprarile de fond si exceptiile procesuale. perimarea. Printr-o aprare de fond se tinde spre respingerea cererii ca nefondata. Lipsuri: lipsa calitatii procesuale. exceptia autoritatii lucrului judecat. 137 din cod: Instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura. O prima deosebire o reprezinta scopul urmarit de autorul apararii sau al exceptiei. O ultima deosebire consta in efectele solutiei pronuntate de instanta. procurorul sau instanta invoca fara sa puna in discutie fondul dreptului. expresie latina care consfinteste regula potrivit careia orice exceptie trebuie sa fie ridicata de parti inaintea inceperii dezbaterilor asupra fondului cauzei. si unele dintre ele numai in limine litis (La inceputul procesului. In schimb. Prima categorie: exceptiile de procedura prorpiu. precum si asupra celor de fond care fac de prisos. Prin exceptie partea urmareste doar temporizarea sau suspendarea judecatii. Clasificarea exceptiilor procesuale. afara de cele de ordine publica. si anume aceea de a supune judecatorului o chestiune exterioara si prealabila dezbaterii fondului cauzei. ori lipsuri sau ingradiri ale dreptului la actiune. exceptia privind caracterul subsidiar al actiunii in constatare fata de cea in realizare. Exceptii de la aceasta regula le constituie cazul exceptiilor de fond. prescriptia dreptului la actiune. lipsa interesului.Exceptiile procesuale subiect licenta Exceptia procesuala este mijlocul prin care. etc. necompetenta. recuzarea. hotararea (cel mai adesea o incheiere) pronuntata asupra unei exceptii procesuale nu are autoritate de lucru judecat. Dupa obiect distingem intre exceptii de procedura propriu-zise si exceptii de fond.

incompatibilitatea. Incheierea se pronunta in situatia in care instanta apreciaza ca exceptia este neintemeiata. printr-o incheiere sau sentinta ori decizie. Orice hotarare o consideram ca exprima adevarul chiar daca ea poate sa fie controlata de catre caile de atac superioare. dupa caz. 2010 Modul cum se pronunta instanta asupra exceptiei Asupra exceptiilor procesuale instanta se pronunta. etc). Exceptiile relative pot fi invocate numai de partea interesata si numai in limine litis. Ele pot fi invocate in orice faza a procesului civil inclusiv in fata instantelor de control judiciar. lipsa calitatii procesuale). Codul face referire si la exceptiile de ordine publica. cat si cele de respingere a actiunii. exceptia puterii lucrului judecat se poate ridica de parti sau de judecator chiar inaintea instantelor de recurs. Exceptia puterii lucrului judecat Potrivit art 166 Din CPP . Exceptiile absolute pot fi invocate de oricare din parti. de dezlege fondul cauzei Puterea de lucru judecat vizeaza atat hotararile de admitere. Exista totusi hotarari judecatoresti care sunt opozabile erga omnes (din persoana casatorita devine necasatorit. Acestea sunt chiar exceptiile absolute.). de procuror sau de instanta din oficiu. declararea unei persoane ca fiind alienat mintal).03. Procedura de solutionare a exceptiilor procesuale Curs 25. litispendenta etc. Art 1201 C. Lucru judecat exista numai intre partile care s-au judecat. este întemeiatã pe aceeasi cauzã si este între aceleasi pãrti. Actul nu poate profita sau vatama altora. sa fie pronuntata de o instanta romana 2. fãcutã de ele si în contra lor în aceeasi calitate. 14 . adiica la prima zi de infatisare sau la primul termen urmator celui la care s-a ivit neregularitatea procesuala. Dupa natura normei procesuale incalcate avem exceptii absolute si exceptii relative.civ – Este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecatã are acelasi obiect. Pentru ca o hotarare sa se bucure de putere de lucru judecat trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 1.Cele dilatorii determina doar o amanare a solutionarii cauzei (recuzarea. lipsa citarii. Probleme deosebite se pun in situatia in care se are in vedere judecarea aceleiasi cauze. sa fie in materie contecioasa 3. Si hotararile partiale sau provizorii dobandesc calitate de lucru judecat. puterea lucrului judecat. Putere de lucru judecat trebuie recunoscuta si la cele de incidenta din instanta de judecata (chemari in garantie. Cele peremptorii sau dirimante tind la inlaturarea pretentiei reclamantului (prescriptia dreptului la actiune.

Pentru a fi valabila renuntarea. care prevede: cand partile au intrat in dezbaterea fondului. Renuntarea reclamantului reprezinta un act de dispozitie. Minorii sau persoanele incapabile pot renunta daca reprezentantii legali au incuviintarea autoritatii tutelare.odata cu pronuntarea incheierii procesul civil se va considera stins . reclamantul trebuie sa posede capacitate de exercitiu. Daca renuntarea reclamantului intervine dupa comunicarea cererii de chemare in judecata. Solutia se aplica si in cazul in care renuntarea intervine in apel sau in recurs.Administrarea probelor in procesul civil Proba prin raportul de expertiza Expertiza reprezinta un mijloc de dovada la care instanta sau partile pot recurge atunci cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt sunt necesare cunostinte de specialitate intr-un anumit domeniu. renuntarea nu se poate face decat cu invoirea celeilalte parti (pentru a evita actiunile introduse in scop sicanatoriu). Incidente in desfasurarea normala a procesului civil In cursul judecatii pot aparea varii incidente de natura a temporiza. va obliga pe reclamant la cheltuieli de judecata. fie prin cerere scrisa (nu are probele si nu poate convinge instanta ca are dreptate – pentru a putea introduce o noua actiune). Acte de dispozitie ale partilor 1) Renuntarea reclamantului la judecata Potrivit art. reclamantul poate sa renunte oricand la judecata fie verbal in sedinta. a tergiversa sau a sista cursul normal a judecatii. Este vorba despre actele de dispozitie ale partilr. sau despre alte imprejurari de fapt ce pot avea importanta pentru solutionarea litigiului. Renuntarea reclamantului se poate produce in orice moment procesual si in orice proces civil. 246 CPC. Consilierii juridici pot renunta numai in baza unei procuri speciale in care a fost mentionat expres actul de dispozitie pentru care au fost imputerniciti. instanta . alin 4. la cererea paratului. precum si de suspendarea procesului civil. Sistarea temporara sau definitiva a judecatii poate fi determinata si din initiativa partilor sau de anumite imprejurari obiective. situatia unui imobil. Asupra renuntarii instanta se pronunta printr-o incheiere fara drept de apel (pate fi atacata cu recurs).stingerea procesului are efecte fata de toate partile din proces 15 . O conditie restrictiva a renuntarii la judecata este impusa de art 246. Renuntarea la judecata trebuie sa fie neconditionata. Cercetarea la fata locului Reprezinta mijlocul prin care instanta ia cunostinta in mod direct de starea unor lucruri. Efectele renuntarii: . clar formulata si fara echivoc. Ea trebuie sa fie expresa.

atat in prima instanta cat si in apel. Achiesarea la hotarare poate fi expresa sau tacita. hotararea primei instante va fi anulata in totul sau in parte. Achiesarea la pretentii consta intr-o recunoastere pura si simpla a pretentiilor reclamantului. in masura renuntarii. 247 CPC. alin. daca paratul recunoaste o parte din pretentiile reclamantului. de aceea acesta trebuie sa aiba capacitate de exercitiu 3) trebuie sa fie expresia libera si neconditionata a consimtamantului reclamantului. Potrivit art 267. va da o hotarare partiala in masura acesteia. Marturisirea extra judiciara nu poate determina pronuntarea unei hotarari partiale. dar si in recurs 2) este un act de dispozitie cu efecte defavorabile pentru reclamant. in caz de renuntare la insusi dreptul pretins. Renuntarea la drept este un act procedural unilateral care prezinta urmatoarele trasaturi: 1) este un act unilateral de vointa al reclamantului. O marturisire calificata sau completa nu constituie achiesare Potrivit art 270. partea poate renunta in instanta la calea de atac. Asupra renuntarii instanta se pronunta printr-o hotarare data fara drept de apel. 247. Achiesarea la hortarare este expresia vointei partii care a pierdut procesul de a renunta la calea de atac a apelului. judecata va continua. De regula se obtine pe calea interogatoriului. 3) Achiesarea Reprezinta un act de dispozitie prin care paratul recunoaste pretentiile reclamantului sau adera la hotararea pronuntata impotriva sa. Achiesarea poate fi totala sau partiala. Daca renuntarea are loc in fata instantei de recurs. Hotararea partiala pronuntata devine executorie de drept in conditiile art. renuntarea (desistarea) nu este opozabila celorlalti coparticipanti care doresc sa continue judecata ..in cazul coparticiparii procesuale. 1. adica numai anumite capete de cerere. Renuntarea partiala este aceea care are ca obiect doar o parte din pretentiile formulate de reclamant. Daca renuntarea intervine in fata instantei de apel.3 prevede: Renuntarea se poate face in sedinta sau prin inscris autentic. 2) Renuntarea la dreptul subiectiv Potrivit art. 16 . hotararea nu este supusa niciunei cai de atac. dupa pronuntarea hotararii. Pentru celelalte capete de cerere. asupra carora nu s-a renuntat. prin infatisarea partii inaintea presedintelui sau prin inscris autentic. 2. facandu-se aratare despre aceasta intr-un proces verbal semant de presedinte si de grefier. pct. Dpdv al formei art.7 din CPC. instanta la cererea acestuia. 278.renuntarea nu afecteaza cererea de interventie principala sau cererea reconventionala (sunt actiuni de sine statatoare) Renuntarea poate viza si obiectul judecatii. adica renuntarea se face fara invoirea celeilalte parti. instanta da o hotarare prin care va respinge cererea in fond si va hotari asupra cheltuielilor. Renuntarea se poate face si ulterior.

Suspendarea procesului civil Consta in oprirea temporara a cursului judecatii din motive voite de parti sau independente de vointa lor. insa ea va trebui sa fie consemnata in procesul verbal de sedinta. pe baza unor concesii reciproce convin sa puna capat unui litigiu sau sa preintampine declansarea unui proces civil. care poarta denumirea de hotararea de expedient.242. cea legala putand fi de drept sau facultativo-judecatoreasca. 242 au caracter imperativ.daca niciuna din parti nu se infatiseaza la strigarea pricinii Dispozitiile art. Suspendarea este voluntara sau legala. Asupra tranzactiei instanta se pronunta printr-o hotarare fara drept de apel. Suspendarea voluntara este aceea care determina sistarea tepmporara a activitatii judiciare datorita unor imprejurari voite de parti. Practica judiciara a apreciat ca ea poate interveni inclusiv in revizuire sau in faza executarii silite. Forma tranzactiei: art 1705 din C. De regula aceasta cerere se face prin intampinare sau prin cererea de chemare in judecata. Potrivit art 272 dinCPC. prevede ca tranzactia trebuie sa fie constatata prin act scris. instanta va suspenda judecata: . pricina se judeca daca reclamantul sau paratul au cerut judecarea in lipsa. Suspendarea poate fi evitata. Art.cand amandoua partile o cer . invoiala va fi infatisata in scris si va alcatui dispozitivul hotararii. Potrivit art 242 CPC. Partile se pot prezenta pentru infatisarea tranzactiei la terminul stabilit pentru judecata sau pentru intr-o alta zi.Tranzactia judiciara Este un contract facut sub auspiciile justitiei si prin care partile. urmand ca hotararea sa fie data de instanta in sedinta. instanta este obligata sa dispuna suspendarea judecatii. instanta va da hotararea in camera de consiliu. Cererea se poate face si verbal in fata instantei. Tranzactia judiciara poate interveni in orice faza a procesului civil. Daca ele se infatiseaza intr-o alta zi. partile trebuie sa respecte toate conditiile de fond necesare pentru incheierea oricarei tranzactii.civ. Concesiile reciproce sunt de esenta tranzactiilor. astfel ca daca intervine vreuna din cele doua situatii. 17 . alin.2 prevede ca: Cu toate acestea. Daca se infatiseaza la ziua fixata pentru judecata. Tranzactia nu este admisibila in materia drepturilor de care partile nu pot dispune. Hotararea de expedient constituie titlu executoriu si poate fi adusa la indeplinire pe calea executarii silite. cererea va putea fi primita chiar de catre un singur judecator. Regelementare:1704-1714 Cciv Pentru a putea tranzactiona in mod valabil. 1.

instanta va pronunta hotararile. judecata se suspenda de drept: . Instanta poate dispune in mod direct suspendarea in cazul prevazut de art. Pe timpul suspendarii nu se poate indeplini legal niciun act de procedura. Daca cumva se indeplineste.2. magistrat) 1. 243.prin deschiderea procedurii insolventei asupra reclamantului in temeiul unei hotarari judecatoresti irevocabile Suspendarea intervine numai daca imprejurarile s-au ivit inainte de inchiderea dezbaterilor.) Instanta se pronunta asupra suspendarii printr-o incheiere care poate fi atacata separat cu recurs.cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inraurire hotaratoare asupra hotararii ce urmeaza sa se dea (numai daca s-a inceput urmarirea penala asupra unuj judecator. Suspendarea legala a) Suspendarea de drept Potrivit art. 1551 care prevede: Cand instanta constata ca desfasurarea normala a procesului este impiedicata din vina partii reclamante prin neindeplinirea obligatiilor prevazute de lege ori stabilite in cursul judecatii. instanta poate suspenda judecata. 242 pct. Daca acstea s-au ivit dupa inchiderea dezbaterilor. pana la numirea tutorelui sau curatorului .2010 Cazurile de suspendare facultativa au caracter limitativ si nu pot fi extinse prin analogie la alte situatii similare. Procedura suspendarii: Sesizarea se face printr-o cerere verbala sau cerere scrisa. b) Suspendarea legala-facultativa Este acea forma a suspendarii care permite judecatorului ca in anumite imprejurari sa aprecieze asupra oportunitatii sistarii temporare a judecatii. 2 (daca niciuna din parti nu se infatiseaza la strigarea pricinii. Un caz de suspendare facultativa il reprezinta si cel prevazut de art. Potrivit art 244. Cu toate acestea pricina se judeca daca reclamantul sau paratul au cerut in scris judecarea in lipsa.prin moartea mandatarului uneia din parti intamplata cu mai putin de 15 zile inainte de zia infatisarii . instanta poate suspenda judecata: . afara de cazul cand partea interesata cere termen pentru introducerea in cauza a mostenitorilor .prin interdictie sau punere sub curatela a unei parti. acest act va fi anulat. Masura suspendarii este pusa in discutia prealabila a partilor.cand dezlegarea pricinii atarna in totul sau in parte de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati .prin moartea uneia din parti.prin incetarea functiei tutorelui sau curatorului . aratand in inchereie ce obligatii nu au fost respectate. 18 .04.

fapt ce le confera si calitatea de a anticipa decizia finala. Instanta poate dispune din oficiu repunerea cauzei pe rol inaintea implinirii termenului de perimare. Importanta incheierii de sedinta: In primul rand instantele de control judiciar pot verifica actele procesuale dintr-un anumit proces. Incheierea de sedinta. In al doilea rand incheierea de sedinta reprezinta si un act de dispozitie prin care instanta ia anumite masuri specifice fazei in care se afla procesul. contestatie. Incetarea cauzei care a determinat suspendarea face posibila redeschiderea judecatii. In cazul suspendarii voluntare judecata reincepe daca una din parti solicita repunerea cauzei pe rol. 248 Cpc orice cerere de chemare in judecata. Cu alte cuvinte suspendarea are caracter indivizibil.Efectele suspendarii se rasfrang asupra tuturor partilor in proces fara nicio considerare fata de calitatea lor procesuala. recurs. 268 face distinctie intre incheieri premergatoare si incheieri ulterioare. Art. In materie comerciala. Ca definitie reprezinta actul procedural in care se consemneaza continutul dezbaterilor din cadrul unei sedinte de judecata. revizuire. daca a ramas in nelucrare din vina partii timp de 1 an. 19 . (se amana cauza. Potrivit art. fara ca prin aceasta sa anticipeze asupra deciziei finale. Incheierile premergatoare se clasifica in incheieri preparatorii si incheieri interlocutorii. termenul de perimare este de 6 luni. Perimarea sau invechirea procesului. Instanta nu are aceasta obligatie in situatia in care hotararea s-a pronuntat la termenul cand a avut loc dezbaterea in fond. apel. Clasificarea incheierilor de sedinta. etc. se perima de drept chiar impotriva incapabililor. In cazul suspendarii de plin drept judecata reincepe prin introducerea cererii de redeschidere. se repune cauza pe rol.) Incheierile interlocutorii sunt acelea prin care se adopta masuri decisive pentru soarta procesului. Partea nu se socoteste in vina cand actul de procedura urma sa fie indpelinit din oficiu. Instanta nu este legata de masurile adoptate prin incheierile preparatorii. Scopul incheierii de sedinta este limitat la rezolvarea unei probleme proprii fazei procesuale in care se afla litigiul. 147 din cod. facuta cu aratarea mostenitorilor. Mai este denumita proces verbal sau jurnal. care prevede: Dezbaterile urmate in sedinta se vor trece in încheierea de sedinta care va fi semnata de judecator si grefier. Incheierile preparatorii sunt acelea prin care instanta adopta unele masuri in vederea solutionarii cauzei. Obligatia intocmirii incheierii de sedinta este prevazuta in art.

255 Hotararile prin care se rezolva fondul cauzei in prima instanta se numesc sentinte. . se admite cererea de interventie principala. recursul.Orice alte hotarari care potrivit legii nu mai pot fi atacate cu apel. respectiv practicaua (in viitorul cod se numeste parte introductiva ). Potrivit art. Toate celelalte hotarari date de instata se numesc incheieri. Potrivit art. precum si RIL se numesc decizii. Aceste hotarari provizorii pot fi modificate sau revocate in cursul judecatii.Hotararile date in apel. Hotararile provizorii au efecte limitate in timp.Hotararile date in prima instata care nu au fost atacate cu apel. Hotararile prin care se solutioneaza apelul. spre exemplu. ori cererea de apel a fost respinsa sau anulata. Hotararea judecatoreasca este anulata daca s-a omis intocmirea unei incheieri de sedinta. 268 alin 3. . Incheierile cuprind aceleasi parti ca si o hotarare. Clasificarea hotararilor judecatoresti. potrivit legii fara drept de apel. Motivarea trebuie sa fie limitata doar la masura dispusa de instanta. Masurile luate de instata trebuie sa fie redate in termeni imperativi si lipsiti de orice echivoc. 20 . de regula. Dupa puterea legala si forta executorie a hotararilor distingem intre hotarari nedefinitive. 377 sunt hotarari definitive: . Continutul incheierilor de sedinta. In cazul nesemnarii incheierii de judecator si de grefier. judecatorii sunt legati de acele incheieri care. Hotararea judecatoreasca. Ca definitie reprezinta actul final si de dispozitie al instantei prin care se solutioneaza cu putere de lucru judecat litigiul dintre parti. Aceste elemente trebuie sa fie adaptate la specificul fazei procesuale si a obiectului cererii.Prin aceste incheieri. sau chiar atacate cu apel. Considerentele incheirii (motivarea) trebuie sa fie concise. Dupa obiect distingem intre decizii sentinte si incheieri. Incheierile prin care s-a suspendat cursul judecatii pot fi atacate separat cu recurs. Potrivit art. definitive si irevocabile. si prin ele se iau masuri. se respinge exceptia autoritatii de lucru judecat. fara a hotara intru totul pricina.Hotararile date in prima instata. Prin hotararile propriu-zise se solutioneaza fondul dreptului si au in principiu o actiune nelimitata in timp. Dispozitivul incheierii nu trebuie sa cuprinda mentiunea privitoare la aratarea cailor de atac. pregatesc dezlegarea ei. de prescriptie etc. Impotriva incheierilor premergatoare se face apel odata cu fondul cauzei. intervine nulitatea absoluta. Daca instanta amana pronuntarea. considerentele si dispozitivul. Dupa durata actiunii hotararilor judecatoresti distingem intre hotarari propriu-zise si hotarari provizorii. continutul dezbaterilor se va trece in încheierea de sedinta. daca judecata acestuia s-a perimat. . numai pe durata procesului.

270. Prima parte: practicaua – cuprinde elemente de identificare a instantei si a partilor. completa. Hotararile partiale se pronunta in temeiul art.Orice alte hotarari care potrivit legii nu mai pot fi atacte cu recurs. domiciliul sau resedinta partilor. respectiv: 1. Obligatia secundara se va executa numai in masura in care nu mai este posibila executarea obligatiei principale. modfica sau sting un anumit statut juridic. Hotararile cu condamnare alternativa prevad o obligatie principala si o obligatie secundara. a face sau a nu face ceva. Motivarea trebuie sa fie pertinenta. A doua parte: considerentele – reprezinta motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei. Continutul hotararii judecatoresti. Potrivit art.Hotararile date in apel. concreta. 2. Cele in constatare au ca obiect simpla declarare a existentei sau inexistentei unui drept. concisa si ferma. 4. Dupa continut distingem intre hotarari integrale si hotarari partiale. . Dupa modul de condamanare a debitorului distingem intre hotarari cu condamnare unica si hotarari cu condamnare alternativa. .Sunt hotarari irevocabile: . 278 pct. chiar daca prin aceasta s-a solutionat fondul cauzei. obiectul cererii si sustinerile in prescurtare ale partilor cu aratarea dovezilor. In motivare instanta trebuie sa se refere la toate capetele de cerere formulate. . si 21 . omogena. De asemenea ea trebuie sa mai fie simpla. cum si cele pentru care s-au inlaturat cererile partilor. 3. Motivarea trebuie sa fie in stricta concordanta cu masurile luate prin dispozitiv. numele.Hotararile date in recurs. hotarari in realizare si hotarari constitutive de drepturi. 7 aceste hotarari partiale sunt executorii. Hotararile constitutive sunt acelea care creaza. Dupa scopul urmarit de reclamant distingem intre hotarari in constatare. Hotararile de condamnare impun executarea unei prestatii de a da. numele mandatarilor sau reprezentantilor legali si al avocatilor. calitatea in care acestea s-au judecat. aratarea instantei care a pronuntat-o si numele judecatorilor care au luat parte la judecata. pe baza recunoasterii de catre parat a pretentiilor partii adverse. nerecurate. nerecurate.Hotararile date in prima instata care nu au fost atactate cu apel . aratarea concluziilor procurorului. convingatoare si accesibila. intemeiata.Hotararile date in prima instanta fara drept de apel. .

Al treilea efect – hotararea constituie inscris autentic. in considerarea pozitiei debitorului sa acorde termene pentru plata si sa opreasca executarea urmaririlor. si in fine trebuie sa contina semnaturile judecatorilor si ale grefierului. cu privire la cerereile accesorii. indreptarii sau interpretarii hotararii sau in cazul cailor de atac de retractare. Efectele hotararii judecatoresti. Prin hotarare debitorul. aratand si motivele pentru care au incuviintat termenele. Primul efect – hotararea dobandeste putere de lucru judecat.sa corespunda imperativelor logicii. facandu-se mentiune despre cauza care a impiedicat pe judecator sau grefier sa semneze hotararea. Motivele nu trebuie sa fie contradictorii sau dubitative. astfel: in cazul in care dupa pronuntare unul dintre judecatori este in imposibilitate de a semna hotararea. 4 – hotararile judecatoresti devin titluri executorii in masura in care sunt investite cu formula executorie. Nesemnarea minutei de catre judecator reprezinta o nultiate ce nu poate fi remediata decat prin casarea hotararii. 264 Cand motivarea hotararii nu se poate face pana la data pronuntarii. Al doilea efect – instantele. Hotararile cu termen de gratie. Potrivit art. 1101 alin. poate obtine si o amanare sau o esalonare a datoriei la care a fost obligat. Intre minuta si dispozitiv trebuie sa existe o perfecta concordanta. Art. iar daca cel in imposibilitate este grefierul hotararea va fi semnata de grefierul sef. Potrivit art. O alta mentiune trebuie sa se refere la faptul ca hotararea s-a pronuntat in sedinta publica. 5 – hotararea are ca efect si schimbarea obiectului prescriptiei. in cazurile in care judecatorii pot da termen pentru executarea hotararii ei vor face aceasta prin chiar hotararea care dezleaga pricina. Prin efecte intelegem consecintele juridice ce decurg din solutionarea litigiilor dintre parti. Exista si exceptii aparente de la aceasta regula – in cazul completarii. vor fi dezinvestite de judecarea cauzei. Potrivit art. 263 prevede situatii in care nu se poate acorda termen de gratie. inclusiv cu privire la cheltuielile de judecata. judecatorii pot. 262 din Cpc. In dispozitiv vor fi trecute mentiuni cu privire la pretentiile deduse judecatii. Ea va avea forta probanta a unui act autentic. presedintele instantei o va semna in locul sau. Nesemnarea hotararii poate fi remediata. ea se va face in termen de cel mult 30 de zile de la pronuntare. Dispoiztivul mai trebuie sa cuprinda si aratarea caii de atac si a termenului in care poate fi exercitata calea de atac. Regimul juridic al nesemnarii. 22 . astfel ca judecatorii nu mai pot reveni asupra fondului cauzei. 2 cod civil. lasand lucrurile in starea in care se gasesc. dupa pronuntare. Dispozitivul reprezinta o reproducere a minutei redactata dupa deliberare.

382 partea care a castigat va putea si inaintea sosirii termenului sa ceara executarea hotararii daca: 1. potrivit legii. 3. daca prin fapta sa el a micsorat asigurarile date creditorului sau. afara de incheierile executorii.vremelnica de drept . Investirea hotararii cu formula executorie. despagubiri pentru accidente de munca.2010 . Debitorul poate achita datoria in cursul temrenului de gratie. Aceasta se va pronunta printr-o incheiere prin care verifica daca hotararea este definitiva. Potrivit art. Prin exceptie de la regula ca numai hotararile definitive sunt executorii. o asemenea plata fiind complet legala. debitorul a fugit 2. Cursul de dupa paste Executia vremelnica.vremelnica judecatoreasca. Investirea cu formula executorie se face de prima instanta. Acordarea termenului de gratie are ca efect imposibiltiatea efectuarii actelor de executare pana la implinirea acelui termen. somerilor. 1101 alin 3 din CC. precum si pensii acordate in cadrul asigurarilor sociale. Termenul de gratie nu impiedica realizarea unei compensatii legale. 2.Potrivit art. rente ori sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii. In conformitate cu art. 278 din cod „ Hotararile primei instante sunt executorii de drept cand au ca obiect: 1. Acestea poarta denumirea de hotarari executorii vremelnic sau provizorii. Revocarea termenului de gratie. Executarea vremelnica este de doua feluri: . precum si a sumelor cuvenite. Formula executorie reprezinta o formalitate prin care se ordona organelor de executare silita sa procedeze la aducerea la indeplinire a dispozitiilor cuprinse intr-un titlu executoriu.04. de hotararile executorii provizoriu sau de alte hotarari sau inscrisuri prevazute de lege care se executa fara formula executorie. debitorul risipeste averea sa mobila si imobila 3. anumite hotarari judecatoresti pot fi aduse la indeplinire inainte de definitivarea lor. 269. judecatorii nu vor uza de aceasta facultate decat cu mare rezerva. plata salariilor sau a altor drepturi izvorate din raporturile juridice de munca. 23 08. daca alti creditori executa alte hotarari asupra averii sale 4. Hotararea judecatoreasca sau alt titlu se executa numai daca este investit cu formula executorie prevazuta de art.

5. in orice alte cazuri in care legea prevede ca hotararea este executorie. Executia vremelnica judecatoreasca se poate acorda doar la cererea scrisa ori verbala a creditorului. 2.31. Daca instanta gaseste necesar spre a obtine anumite lamuriri poate dispune si citarea partilor. 6. Daca cererea este respinsa de prima instanta ea va putea fi facuta din nou in apel. Cererea de indreptare se solutioneaza fara citarea partilor. 4. in acest caz instanta va putea obliga la darea unei cautiuni. Suspendarea poate fi dispusa pana la solutionarea cerereii de suspendare. calitatea si sustinerile partilor sau cele de calcul. chiar inainte de sosirea dosarului pe cale de ordonanta presedentiala. Cererea de indreptare va trebuie sa indice elementele din care rezulta savarsirea unei erori materiale si dispozitia din hotarare care se impune a fi rectificata. 7. Indreptarea hotararii judecatoresti Potrivit art. 279: Instanta poate incuviinta executarea vremelnica a hotararilor privitoare la bunuri ori de cate ori va gasi de cuviinta ca masura este de trebuinta fata cu temeinicia vadita a dreptului. 2 executia vremelnica nu se poate incuviinta : 1. in materie de stramutare de hotare. punerea sau ridicarea sigiliilor ori facerea inventarului. reparatii grabnice. Executia vremelnica de drept sau judecatoreasca poate fi suspendata de instanta de apel la cererea motivata a debitorului. si care nu afecteaza legalitatea sau temeinicia acesteia.) 8. lamurirea si completarea hotararilor judecatoresti. numai in ce priveste posesiunea. pricini privitoare la posesiune. plantatii sau a oricaror lucrari avand o asezare fixa. dar numai cu dare de cautiune. 270. cu starea de insolvabilitate a debitorului sau ca exista primejdie vadita in intarziere. despagubiri in caz de moarte sau vatamare a integritatii corporale ori sanatatii.” Executia vremelnica judecatoreasca este executia incuviintata de instanta in conditiile art. Prin indreptarea hotararii nu pot fi remediate erorile de fond. instanta. precum si orice alte erori materiale din hotarari sau incheieri pot fi indreptate din oficiu sau la cerere. Indreptarea. 279 pct. daca despagubirile s-au acordat sub forma de prestatii banesti periodice. cand prin hotarare se dispune intabularea unui drept sau radierea lui din cartea funciara. Suspendarea poate fi incuviintata numai cu dare de cautiune. 251 alin 1 erorile sau omisiunile cu privire la numele. desfiintare de constructii. Instanta se pronunta prin incheiere data 24 . va da o hotarare partiala in masura recunoasterii. la cererea acestuia. Cererea se depune odata cu cererea de apel sau in tot timpul solutionarii cauzei in apel. Prin eroare materiala intelegem acele erori care s-au strecurat in hotararea judecatoreasca cu prilejul redactarii acesteia. in cazul prevazut de Art. Conform art. (Daca paratul recunoaste o parte din pretentiile reclamantului.

Impotriva incheierii pronuntate se pot exercita aceleasi cai de atac ca si impotriva hotararii indreptate. apel sau recurs impotriva aceleiasi hotarari. si in cazul admiterii cererii instanta va dispune indreptarea erorii materiale cu mentiuni corespunzatoare pe ambele exemplare originale ale hotararii. si in final remedierea erorilor savarsite. ori acesta cuprinde dispozitii potrivnice. 2812 daca prin hotararea data instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale. Completarea hotararii Potrivit art. legalitatea si temeinicia hotararilor pronuntate de 25 . Instanta se pronunta printr-o hotarare separata. Consideratii generale asupra cailor legale de atac. Asupra cererii instanta se pronunta printr-o incheiere. Institutia completarii hotararii judecatoresti nu poate fi folosita pentru indreptarea greselilor de judecata adica pentru modificarea solutiilor gresite cu privire la unele capete de cerere. Caile de atac sunt mijloace sau remedii juridice procesuale prin intermediul carora se poate solicita verificarea legalitatii si temeiniciei hotararilor judecatoresti. Hotararea este supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea atacata. partile pot cere instantei care a prounutat hotararea sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice. Controlul judiciar poate fi definit ca fiind dreptul si obligatia pe care le au in cadrul unui sistem judiciar instantele judecatoresti superioare de a verifica in conditiile si cu procedura prevazuta de lege. se poate cere completarea hotararii in acelasi termen in care se poate declara. Cererea se solutioneaza de urgenta si intotdeauna cu citarea partilor. Instanta va rezolva cererea de urgenta prin incheiere data in camera de consiliu cu citarea partilor. intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii. Controlul judiciar si controlul judecatoresc. Cererea de indreptare se judeca in compunerea in care s-a solutionat si cauza pe fond. dupa caz. in termen de 15 zile de la pronuntare. iar in cazul hotararilor date in fond dupa casarea cu retinere. Lamurirea hotararii In cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul. Procedura de intereptare se aplica si in privinta incheierilor de sedinta. Incheierea se va atasa la hotarare atat in dosarul cauzei cat si in dosarul de hotarari al instantei.in camera de consiliu.

296 teza 2. Singura cale ordinara de atac o reprezinta apelul.instantele inferioare. In afara cailor de atac prevazute de lege nu se pot folosi alte mijloace in scopul de a obtine reformarea sau retractarea unei hotarari pronuntate. Legalitatea cailor de atac. Controlul judecatoresc. Principiul ierarhiei cailor de atac decurge din modul de organizare a instantelor judecatoresti intr-un sistem piramidal. Aceste cai de atac sunt contestatia in anulare si revizuirea. Singura cale de atac devolutiva este apelul. Dupa conditiile de exercitare distingem intre cai ordinare si cai extraordinare de atac. apelantului nu i se poate crea in 26 III. IV. si de a casa sau modifica acele hotarari ce sunt gresite si de a le confirma pe cele care sunt legale si temeinice. I. Calea devolutiva reediteaza daca este nevoie intreaga judecata. Sunt cai de atac de reformare apelul si recursul. Unicitatea dreptului de a exercita o cale de atac. De lege lata cale de atac speciala o reprezinta Recursul in Interesul Legii. Reguli comune privitoare la instituirea si exercitarea cailor de atac. . Unicitatea vizeaza numai apelul si recursul. Cele de reformare se solutioneaza de o instanta superioara. Non reformatio in pejus Potrivit art. In cazuri speciale suspenda si recursul. In functie de intinderea atributiilor instantelor competente de a se pronunta asupra cailor de atac distingem intre caile de atac devolutive si cai de atac nedevolutive. adica nu se poate exercita o cale extraordinara. Clasificarea cailor legale de atac. In functie de dreptul de a exercita caile de atac distingem intre cai de atac comune si cai de atac speciale. Ierarhia cailor de atac. atat timp cat partea are la indemana calea ordinara de atac. Doar apelul suspenda executarea hotararii. In functie de efectele produse de declararea caii de atac distingem intre cai de atac suspensive si cai de atac nesuspensive. Caile de atac de retractare sunt de competenta instantei care a pronuntat hotararea. In functie de instanta competenta a se pronunta asupra cailor de atac distingem intre cai de atac de reformare si cai de atac de retractare. Contestatia in anulare si revizuirea in anumite situatii pot fi exercitate in mod repetat. II. Este acel control ce se exercita de catre instantele judecatoresti asupra hotararilor organelor de jurisdictie administrativa ori asupra unor acte administrative emise de organe care nu fac parte din sistemul instantelor judecatoresti. Principiul neagravarii situatiei partii in propria cale de atac.

cat si in materie comerciala. Potrivit art. spre exemplu hotararea data asupra stramutarii. Conditiile apelului Conditii de fond si conditii de forma ale apelului. Daca si cealalta parte declara calea de atac. Potrivit art. luarea masurilor asiguratorii si in alte cazuri prevazute de lege. 27 . Conditiile de fond se refera la hotararile ce formeaza obiectul apelului.propria cale de atac o situatie mai grea decat aceea din hotararea atacata. devolutiva. ceea ce inseamna ca este exclusa calea ordinara de atac a apelului. actiunile posesorii. Principiul non reformatio in pejius este limitat numai in cadrul caii de atac proprii. Exista de asemenea hotarari ce nu pot fi atacate.000 lei inclusiv. in afara de cazul cand prin ele s-a intrerupt cursul judecatii. 2821: Nu sunt supuse apelului hotararile judecatoresti date in prima instanta in cererile introduse pe cale principala privind pensii de intretinere. si la termenul in care poate fi exercitat. In alte situatii legea declara in mod expres calea de atac a recursului. hotararea prin care se consfinteste tranzactia sau care proclama renuntarea la dreptul civil subiectiv. Art. Hotararile instantelor judecatoresti prin care se solutioneaza plangerile impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice cu activitate jurisdictionala si ale altor organe cu astfel de activitate nu sunt supuse apelului. In anumite situatii legea declara in mod expres ca neapelabile anumite categorii de hotarari: ex. Potrivit art. daca legea nu prevede altfel. Principiul se aplica nu numai in apel ci si in recurs. Reglementarea 282-288 din cod. precum si cele referitoare la inregistrarile in registrele de stare civila. Apelul este o cale de atac ordinara. la subiectele apelului. litigii al caror obiect are o valoare de pana la 100. acest principiu nu se mai aplica. atat in materie civila. iar hotararile date in prima instanta de tribunal sunt supuse apelului la curtea de apel. Regimul juridic al incheierilor judecatoresti. 282 alin 2 impotriva incheierilor premergatoare nu se poate face apel decat odata cu fondul. APELUL Apelul este o cale ordinara de atac prin intermediul careia oricare dintre parti poate solicita unei jurisdictii superioare reformarea hotararii pronuntate de instnata de fond. 282 se refera la inchierile premergatoare pronuntate in cauzele susceptibile de apel. Hotararile susceptibile de apel. de reformare si suspensiva de executare. 282 hotararile date in prima instanta de judecatorie sunt supuse apelului la tribunal.

Principiul echipolentei sau echivalentei se aplica in urmatoarele trei situatii: 1. In caz de coparticipare procesuala. Apelul poate fi declarat si de mostenitori. precum si atunci cand la prima instanta au intervenit terte persoane in proces intimatul este in drept. 4 – daca o parte face apel inainte de comunicarea hotararii aceasta se socoteste comunicata la data depunerii cererii de apel. Tertele persoane introduse in proces in conditiile art. sa declare apel impotriva altui intimat sau unei persoane care a figurat in prima instanta si care nu este parte in apelul principal daca aceasta din urma ar fi de natura sa produca consecinte asupra situatiei sale juridice din proces Curs 15. aderarea la apel prevazuta la alin. si cu un act echivalent acesteia. Daca apelul este declarat de ambele parti acestea vor dobandi calitati duble. 284 alin. Spre exemplu termenul de apel la divort este de 30 de zile. sa adere la apelul facut de partea potrivnica.04 Subiectele apelului. Sunt de regula partile intre care s-a declansat litigiul in fata primei instante. daca aderarea s-a facut inauntrul termenului de apel. 2: termenul de apel curge chiar daca comunicarea hotararii a fost facuta o data cu somatia de executare. chiar dupa implinirea termenului de apel. Apelul incident. In materie necontencioasa termenul de apel curge de la pronuntare pentru cei care au fost de fata si de la comunicare pentru cei care au lipsit. 49-66 dobandesc calitatea de parti si astfel si ele sunt indreptatite sa exercite calea de atac a apelului. 1 ramane fara efecte. In ceea ce priveste termenul exista si exceptii. 2. printr-o cerere proprie. 284 termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotararii daca legea nu dispune altfel. Procurorul poate introduce apel. 28 . 293 Intimatul este in drept. Cererea se poate face pana la prima zi de infatisare. care sa tinda la schimbarea hotararii primei instante. ea se considera apel principal. chiar dupa implinirea termenului de apel. ca inadmisibil ori pentru alte motive care nu implica cercetarea fondului. Poarta denumirea de apelant si intimat. indiferent daca a participat sau nu la judecata in prima instatnta. precum si de creditorii chirografari. Daca apelantul principal isi retrage apelul sau daca acesta este respins ca tardiv. prevazuta de 284 alin.Subiectele apelului. Ultima conditie de fond – termenul de apel Conf art. Apelul provocat. Comunicarea hotararii poate fi inlocuita sub aspectul momentului de la care incepe sa curga. Potrivit art. Tertele persoane. Cu toate acestea.

In cazul in care apelul nu se motiveaza. In mod exceptional termeunl se intrerupe in urmatoarele trei situatii: 1. aratarea hotararii care se ataca. mijloace de aparare sau dovezi noi. 103 – cand partea a pierdut termenul de apel dintr-o imprejurare mai presus de vointa sa. 3. 102 alin 2 – termenele incep sa curga si impotriva partii care a cerut comunicarea de la daca cand a cerut-o. numele. Indicarea gresita a unui text de lege nu poate atrage nulitatea apelului. Termenul de apel este un termen imperativ si de decadere care curge continuu. ori motivarea apelului sau intampinarea nu cuprind motive. prin moartea partii care are interes sa faca apel. Efectul suspensiv nu se produce in cazurile in care apelantul a 29 . insa ea poate fi totusi complinita in conditiile art. (are nevoie de hotararea redactata pentru construirea motivelor de apel) Nerespectarea termenului de apel atrage decaderea. Apelantul va trebui sa invoce dovezile pe care se sprijina fiecare motiv invocat. In acest caz se va face o noua comunicare la domiciliul sau resedinta partii. domiciliul sau resedinta partilor 2. cunoscand aceste motive isi poate forumla corect sau judicios o aparare. 5. decat de cele invocate in prima instanta sau aratate in motivarea apelului ori in inatampinare. Exceptia de tardivitate poate fi ridicata de oricare dintre parti. Conditiile de forma Art. 3. de procuror sau de catre instanta. 133 alin. art. In acest caz se face din nou o singura comunicare la cel din urma domiciliu al partii pe numele mostrinitorilor 2. Apelul este o cale suspensiva de executare. 4. Efectele apelului. Astfel: 1. In primul rand se aduc la cunostinta instantei motivele de nemultumire a apelantului fata de hotararea primei instante. afara de cazurile cand procurorul a participat la judecarea cauzei. mijloace de aparare si dovezi. din oficiu. fara sa fie susceptibil de intrerupere sau suspendare. Motivarea este importanta sub un dublu aspect. 292 din cod partile nu se vor putea folosi inaintea instantei de apel de alte motive. iar in al doilea rand intimatul. Nearatarea hotararii este sanctionata expres cu nulitatea.3. Potrivit art. cand termenul curge de la comunicare. semnatura. 287 din cod contine elementele pe care trebuie sa le cuprinda o cerere de apel. Pentru procurori termenul de apel curge de la pronuntarea hotararii. 2 din cod. dovezile invocate in sustinerea apelului. motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza apelul. termenul se intrerupe prin moartea mandatarului caruia i s-a facut comunicarea. Efectul suspensiv se produce o data cu declararea apelului. instanta de apel se va pronunta in fond numai pe baza celor invocate la prima instanta. Lipsa semnaturii este in mod expres sanctionata cu nulitatea.

Art. 294 din cod in apel nu se poate schimba calitatea partilor. instanta are dreptul. 284 alin.tantum devolutum quantum iudicatum – exprima ideea ca efectele apelului nu se pot rasfrange decat numai asupra a ceea ce s-a judecat de catre prima instanta. De asemenea nu se poate schimba temeiul juridic al cauzei. 298 prevede ca dispozitiile de procedura privind judecata in prima instanta se aplica si in instanta de apel. Termenul de cerere noua se refera la introducerea unor noi pretentii de catre parti in faza jduecatii in apel. sau atunci cand obiectul litigiului este indivizibil. Procedura de solutionare a apelului Art. ci si cu sensul material. probatiunea obligatiei. De asemenea se va putea solicita compensatia legala. termenul de gratie. Aceasta regula nu-si gaseste aplicarea daca prin cererea de apel se tinde la anularea in intregime a hotararii. venituri ajunse la termen si orice alte despagubiri ivite dupa darea hotararii primei instante. cererea reconventionala. daca micsoram pretentiile in apel nu se considera o cerere noua. In primul rand notiunea de calitate nu este folosita in sens strict procesual. Potrivit art. etc. Cel mai important efect – efectul devolutiv.achiesat expres sau tacit la hotararea pronuntata impotriva sa. spre exemplu. rate. 294 precizeaza in mod expres: Se vor putea cere insa dobanzi. . Nu sunt suspensive de executare hotararile executorii vremelnic. cat si apararile de drept material. Daca le marim in schimb va fi vorba despre o cerere noua. Efectul devolutiv este limitat prin doua reguli restrictive: . Art. ) Derogari de la caracterul devolutiv. astfel ca. Prin mijloace de aprare intelegem atat apararile procesuale. Mai exact nu se poate largi cadrul procesual. astfel ca. de chemare in garantie etc. De asemenea regula nu isi gaseste aplicarea daca nu sunt invocate motive in cererea de apel. Acesta consta intr-o veritabila reinnoire sau reeditare a judecatii. din momentul sesizarii. reclamantul care a revendicat un bun in calitate de proprietar. in masura in care nu sunt potrivnice celor cuprinse in prezentul capitol. dar si obligatia de a solutiona cauza.tantum devolutum quantum apellatum – constituie o exigenta a principiului disponibilitatii judiciare. 1 prevede ca exceptiile de procedura si alte asemenea mijloace de aparare nu sunt considerate cereri noi. Exprima ideea ca instanta superioara este limitata sa cerceteze cauza numai cu privire la motivele indicate in cererea de apel. 30 . Spre exemplu sunt cereri noi cererea de interventie principala. (Cum ar fi plata. nu poate reveni in apel sa revendice in calitate de mostenitor. Al doilea efect – investirea instantei superioare cu exercitarea controlului judiciar. cauza sau obiectul cererii de chemare in judecata si nici nu se pot face alte cereri noi.

In cazul admiterii apelului instanta poate dispune modificarea sau desfiintarea hotararii atacate. precum si cand exista vreun alt motiv de nulitate. 289 “presedintele instantei de apel. 288 apelul se depune la instanta a carei hotarare se ataca. impreuna cu apelurile facute. impreuna cu copiile certificate de pe inscrisurile alaturate si care nu au fost infatisate la prima instanta. si va dispune citarea partilor. Semnatura Nedepunerea intampinarii il expune pe intimat la consecinte negative in sensul ca nu va mai putea invoca probe in aparare si nu va mai putea invoca exceptii relative. Desfiintarea hotararii. 115: 1. Exceptiile pe care intimatul le invoca fata de cererea de apel. 2. in cazul in care constata propria competenta. ori judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata. afara de cazul cand constata propria sa competenta. 4.Potrivit art. iar prima instanta a judecat in fond. In cazul in care se constata ca in mod gresit prima instanta a rezolvat procesul fara a intra in cercetarea fondului. Art. 114. Porivit art. 296 prevede ca “instanta de apel poate pastra ori schimba in tot sau in parte hotararea atacata. anuland hotararea atacata va trimite cauza spre rejudecare instantei competente sau altui organ cu activitate jurisdictionala competent. Apelul se solutioneaza printr-o decizie prin care se admite sau se respinge apelul. potrivit dispozitiilor art. Solutiile pe care le poate pronunta instanta de apel. iar altele desfiintarea hotararii. Presedintele va inainta instantei de apel dosarul. o data cu citatia. Anularea hotararii Daca prima instanta s-a declarat competenta si instanta de apel stabileste ca a fost necompetenta. 31 . 295 instanta de apel va putea incuviinta refacerea sau completarea probelor administrate la prima instanta precum si administrarea probelor noi care au fost propuse daca considera ca sunt necesare pentru solutionarea cauzelor.” Intampinarea intimatului va cuprinde conform art. punandu-i-se in vedere sa depuna la dosar intampinarea. va fixa termen de infatisare. Pastrarea hotararii inseamna respingerea apelului. Raspunsul la toate motivele de fapt si de drept ale apelului. iar desfiintarea este exceptia. In situatia in care apar mai multe motive de nulitate din care unele atrag anularea hotararii. instanta de apel va esfiinta hotararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare primei instante. o copie de pe cererea de apel. instanta de apel anuland in tot sau in parte procedura urmata si hotararea pronuntata. sub sanctiunea nulitatii. indata ce primeste dosarul. numai dupa implinirea termenului de apel pentru toate partile. Conform art. presedintele va dispune sa se comunice intimatului. Moficicarea este regula. solutia este a desfiintarii hotararii si a trimiterii spre rejudecare la instanta de fond. va retine procesul spre judecare. Dovezile in aparare. Totodata. 3.

Dispozitiile art. desfiintarea de constructii. Subiectele recursului. Semnatura. domiciliul sau resedinta partilor. Conditiile de fond ale recursului Hotararile susceptibile de recurs – obiectul recursului Potrivit art.RECURSUL Este calea de atac prin care partile sau ministerul public solicita in conditiile si pentru motivele limitativ determinate de lege desfiintarea unei hotarari judecatoresti pronuntate fara drept de apel. 5 presedintele instantei care primeste cererea de recurs va putea sa o inapoieze partii prezente daca nu indeplineste conditiile prevazute de lege. 4. Aceste parti poarta denumirea de recurent si intimat. Tertele persoane introduse in proces pot exercita calea de atac a recursului. nesuspensiva de executare si nedevolutiva. 3021 cererea de recurs va cuprinde: 1. Mai exact se exercita recursul si impotriva incheierilor premergatoare. sau. precum si. in apel sau de un alt organ cu activitate jurisdictionala. Potrivit art. 303 alin. CONDITIILE DE FORMA ALE RECURSULUI. Numele. 2 se aplica si in materia recursului. Art. spre ex. mentiunea ca motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat. precum si in cazurile anume prevazute de lege. cele date in apel. Potrivit art. 2. Partile in recurs pot fi persoanele intre care s-a legat procesul infata instantei de fond sau de apel. 300 .Recursul suspenda executarea hotararii numai in cauzele privitoare la stramutarea de hotare. plantatii sau a oricaror lucrari avand o asezare fixa. in conditiile prevazute de lege. hotararile altor organe cu activitate jurisdictionala sunt supuse recursului. Intervenientul accesoriu nu poate declara recurs daca partea pe langa care a intervenit nu a declarat recurs. 32 . Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotararii daca legea nu dispune altfel. Motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza recursul. 282 alin. Principiul echipolentei de la termenul de apel se aplica si in cazul termenului de recurs. Indicarea hotararii care se ataca 3. 299 acestea sunt: hotararile date fara drept de apel. Termenul de recurs. si dezvoltarea lor. prelungind termenul de recurs cu 5 zile. Exista si exceptii. dupa caz. Recursul este o cale de atac extraordinara.

Necompetenta relativa va putea fi invocata prin intermediul recursului doar daca aceasta a fost invocata in prima instanta si in apel. 304. 303 recursul se va motiva prin insasi cererea de recurs sau inauntrul termenului de recurs.04. Acest motiv de recurs este prevazut in scopul respectarii principiului continuitatii dezbaterilor. Aceasta cerinta nu se cere a fi intrunita la termenele anterioare judecatii in fond. Al doilea motiv de recurs: Cand hotararea s-a dat de alti judecatori decat cei care au luat parte la dezbaterea in fond a pricinii. care este insa obligata sa le puna in dezbaterea partilor.2010 Motivele de recurs. Acest motiv prevede trei ipoteze. Prima ipoteza vizeaza compunerea completului de judecata. Indicarea gresita a motivelor de recurs nu atrage nulitatea recursului daca dezvoltarea lor face posibila incadrarea lor intr-unul din motivele prevazute de art. si aceasta a fost respinsa. A doua ipoteza vizeaza situatia in care la solutionarea cauzei a participat un judecator incompatibil. Al treilea motiv de recurs: Cand hotararea s-a dat cu incalcarea competentei altei instante. Art. 304 prevede 9 motive de casare si de modificare a hotararii Primul motiv de casare : Cand instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor legale. chiar daca recursul s-a facut mai inainte. Termenul pentru depunerea motivelor se socoteste de la comunicarea hotararii. 306 recursul este nul daca nu a fost motivat in termenul legal. In mod exceptional motivele de ordine publica pot fi invocate din oficiu de instanta de recurs. aplicarea unor texte abrogate. dar si competenta jurisidictionala. Ultima ipoteza se refera la neparticiparea procurorului la judecata in cazurile in care participarea era obligatorie potrivit legii. 33 . Depasirea atributiilor instantei se concretizeaza intr-o imixtiune in sfera activitatii executive sau legislative. Potrivit art. Este vorba in primul rand de competenta generala. instanta a respins-o si judecatorul a participat la judecarea cauzei. De asemenea se incadreaza in acest motiv de recurs situatia in care partea interesata a formulat cererea de recuzare in termenul legal. Exemple: realizarea unui act care intra in sfera exclusiva de activitate a organelor legislative sau executive. Al patrulea motiv de casare : Cand instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti. aplicarea unei legi inainte de intrarea ei in vigoare. Nulitatea hotararii vizeaza atat dispozitivul hotararii intocmit cu prilejul pronuntarii cat si hotararea redactata ulterior. Curs 22.Potrivit art.

Al cincilea motiv de recurs: Nesocotirea formelor de procedura prevazute de art. Motivul 8: Cand instanta. 105 alin. oralitatii. ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii. In aceste situatii nulitatea opereaza numai in masura in care s-a produs partii o vatamare ce nu poate in inlaturata in alt mod. A doua ipoteza – incalcarea sau aplicare gresita a legii – exemple: Interpretarea eronata a unui text legal Aplicarea unor norme generale in locul unor norme speciale 34 . nesocotirea formelor legale 2. contradictorialitatii. Hotararea este astfel lipsita de un fundament juridic. astfel prin dispozitiv se admite actiunea. • motivarea confuza si neclara echivaleaza cu o nemotivare. intocmirea actelor de procedura de catre un functionar necompetent. iar din considerente rezulta respingerea cererii de chemare in judecata. Motive de modificare a hotararii: Motivul 6 – daca instanta a acordat mai mult decat s-a cerut ori ceea ce nu s-a cerut. Acest motiv are temeiul in respectarea principiului disponibilitatii. Motivul 9: Cand hotararea pronuntata este lipsita de temei legal. Motivul 7 de recurs: Cand hotararea nu cuprinde motivele pe care se sprijina sau cuprinde motive contradictorii ori straine de natura pricinii. 2 CPC. neregulata citare a unei parti. Acest termen vizeaza doua ipoteze distincte de nulitate : 1. 969 CC potrivit caruia conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante. a schimbat natura ori intelesul lamurit si vadit neindoielnic al acestuia. Ne aflam in prezenta acestui motiv de recurs cand un act este calificat de asa maniera incat este alterata in mod substantial natura sa. nesocotirea principiului publicitatii. Acest motiv poate fi exercitat cand judecatorii au nesocotit principiul inscris in art. • prezentarea in exclusivitate a unor considerente straine de natura pricinii. Prima ipoteza – cand este lipsita de temei legal – se refera la acele situatii in care din modul de redactare a hotararii nu se poate stabili daca legea s-a aplicat corect sau nu. Exemple: nesemnarea cererii de chemare in judecata. interpretand gresit actul juridic dedus judecatii. Exemple: • existenta unei contrarietati intre considerentele hotararii in sensul ca din unele rezulta netemeinicia actiunii iar din altele rezulta ca actiunea este fondata. • contrarietatea dintre dispozitiv si considerente.

3. Legea prevede situatii in care casarea este cu retinere si stiuatii in care casarea este cu trimitere. sau altei instante de acelasi grad. trimite cauza spre rejudecare instantei care a pronuntat hotararea casata. Astfel ICCJ. il poate respinge sau anula ori poate constata perimarea lui.7. In situatia in care instanta de recurs constata ca ea insasi era competenta sa solutioneze pricina in prima insanta sau in apel.4. cu exceptia 35 . precum si in toate cazurile in care instanta a carei hotarare este recurata a solutionat procesul fara a intra in cercetarea fondului.9. 312 prevede: Instanta poate admite recursul. instanta de recurs va casa in intregime hotararea atacata pentru a se asigura o judecata unitara. Instanta de recurs. Potrivit art. iar atunci cand interesele bunei administrari a justitiei o cer.5. va casa hotararea si va judeca cauza potrivit competentei sale. Modificarea hotararii atacate se pronunta pentru motivele prevazute de art. In caz de casare pentru necompetenta. fie la un alt termen stabilit in acest scop. in caz de casare trimite cauza spre o noua judecata instantei care a pronuntat hotararea casata. 302 din cod. 304 de la punctele 6. In cazul admiterii hotararea poate fi modificata sau casata in tot sau in parte.Procedura de solutionare a recursului Potrivit art. casarea hotararii se pronunta pentru motivele prevazute la art. In privinta probelor art. Casarea cu trimitere – in cazul in care instanta a carei hotarare este recurata a solutionat procesul fara a intra in cercetarea fondului ori judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost regulat citata atat la administrarea probelor cat si la dezbaterea fondului.2. altei instante de acelasi grad. 316 din cod Dispozitiile de procedura privind judecata de apel se aplica si in instanta de recurs. Art. recursul se depune la instanta a carei hotarare se ataca sub sanctiunea nulitatii. cu exceptia inscrisurilor care pot fi depuse pana la inchiderea dezbaterilor. 304 pct. Solutiile ce se pronunta de instanta de recurs. Daca sunt gasite mai multe motive dintre care unele atrag casarea iar altele modificarea. in masura in care nu sunt potrivnice celor cuprinse in acest capitol. 305 prevede in mod expres ca in instanta de recurs nu se pot produce probe noi. sau modificarea hotararii nu este posibila fiind necesara administrarea de probe noi. La ICCJ regula este casarea cu trimitere.8. dupa casare. instanta va trimite dosarul spre judecare instantei judecatoresti competente sau organului cu activitate jurisdictionala competent. Casarea cu retinere – in caz de casare curtile de apel si tribunalele vor rejudeca pricina in fond fie la termenul cand a avut loc admiterea recursului. 1. situatie in care se pronunta o singura decizie.

Partile sunt contestatarul si intimatul. In cazul trimiterii cauzei la prima instanta. dupa rejudecare aceasta va pronunta o sentinta care poate fi apelata sau in alte cazuri recurata. 48 alin. hotararile instantei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate. Formele contestatiei in anulare. Avem o constestatie in anulare obisnuita si o contestatie in anulare speciala. dar numai daca aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau a recursului. iar nu si pentru netemeinicie. 2) si in cazul proprietatii comune a sotilor. in caz de casare. Judecata in fond dupa casare Rejudecarea cauzei de instanta de trimitere se face potrivit regulilor privind judecata in fata primei instante sau a instantei de apel. hotararea casata nu are nici o putere. Potrivit art. Efectele casarii se rasfrang in principiu numai asupra partilor care s-au judecat in recurs. 315. 36 . daca instanta de recurs nu dispune altfel. precum si asupra necesitatii administrarii unor probe sunt obligatorii pentru judecatorii fondului. Potrivit art. Obligativitatea indrumarilor date de instanta de casare. In cazul rejudecarii cauzei de instanta de recurs se pronunta o decizie irevocabila. 317. Contestatia in anulare poate fi exercitata in scopul retractarii hotararilor pronuntate cu nesocotirea unor norme procedurale. CONTESTATIA IN ANULARE Definitie – este o cale extraordinara de atac de retractare prin intermediul careia partile sau procurorul pot obtine desfiintarea unei hotarari judecatoresti in cazurile limitativ prevazute de lege. 311 din cod. Este aceea prin care partile pot obtine retractarea unei hotarari judecatoresti irevocabile in cazurile prevazute de art.casarii pentru necompetenta. Daca rejudecarea se face de instanta de apel aceasta va pronunta o decizie susceptibila de a fi controlata prin intermediul recursului. Casarea cu retinere la ICCJ –potrivit art. cand trimite cauza instantei competente sau organului jurisdictional competent. Hotararea instantei de recurs Hotararile pronuntate vor deveni irevocabile. 314 ICCJ hotaraste asupra fondului pricinii in toate cazurile in care caseaza hotararea atacata numai in scopul aplicarii corecte a legii la imprejurari de fapt ce au fost deplin stabilite. Exceptii – in cazul coparticiparii procesuale obligatorii (art. Actele de executare sau de asigurare facute in puterea unei asemenea hotarari sunt desfiintate de drept. Contestatia in anulare obisnuita.

sau in cuprinsul citatiei nu au existat toate elementele de identificare necesare. Dezlegarea data problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instante. situatia in care hotararea a fost data de judecatori cu calcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta. indiferent de ierarhia instantei care le-a pronuntat. sa ceara Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa se pronunte asupra chestiunilor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecatoresti.Obiectul contestatiei in anulare. pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii pe intreg teritoriul Romaniei. Motivele contestatiei in anulare obisnuita. Daca casarea a fost totala partea nu poate exercita constestatia in anulare. de retractare ce se exercita in cazurile prevazute de art. cand procedura de chemare a partii pentru ziua cand s-a judecat pricina nu a fost indeplinita potrivit cu cerintele legii. Dezlegarea data recursului este rezultatul unei greseli materiale. Contestatia in anulare nu poate fi exercitata pentru remedierea unor greseli de judecata. 37 . Legea are in vedere neregulata citare pentru ziua cand s-a judecat pricina in fond. Neregulata citare poate viza spre exemplu nerespectarea dispozitiilor privitoare la modul de inmanare a citatiei. Motivele contestatiei in anulare speciala 1. anularea gresita a recursului ca netimbrat sau introdus de un mandatar fara calitate. a omis din greseala sa cerceteze vreunul din motivele de casare. sau la citarea prin publicitate. situatia in care instanta. precum si colegiile de conducere ale curtilor de apel au dreptul. Recursul in interesul legii Art. Deciziile prin care se solutioneaza sesizarile se pronunta de Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. 2. respingand recursul sau admitandu-l numai in parte. nu au efect asupra hotararilor judecatoresti examinate si nici cu privire la situatia partilor din acele procese. din oficiu sau la cererea ministrului justitiei. sau partea nu a fost deloc citata. Partea I. 318 numai impotriva deciziilor pronuntate de instantele de recurs. Prin intermediul acestei cai de atac pot fi retractate numai hotararile judecatoresti ramase irevocabile. 329 Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. 2. Solutiile se pronunta numai in interesul legii. Contestatia in anulare speciala Este o cale extraordinara de atac. respectiv de apreciere a probelor sau de interpretare a dispozitiilor de drept material sau procedural. Aceasta cale de atac nu exclude posibilitatea exercitarii unei contestatii in anulare obisnuite. Sunt considerate greseli materiale: respingerea gresita ca tardiv a unui recurs. 1.

sau grava neglijenta in acea cauza. 4. daca dupa darea hotararii s-au descoperit inscrisuri doveditoare retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor. sau cand hotararea s-a dat in temeiul unui inscris fals. In mod exceptional art. Alte inscrisuri aparute dupa pronuntarea hotararii nu pot constitui temei pentru exercitarea revizuirii. 2. Acest motiv arata mai multe ipoteze. ori daca magistratul a fost sanctionat disciplinar pentru exercitarea functiei cu rea credinta. In ceea ce priveste descoperirea unor inscrisuri dupa pronuntarea hotararii. Caracterele revizuirii: Este o cale de atac de retractare. Aceasta cale de atac ofera posibilitatea retractarii unei hotarari care se vadeste a fi gresita in raport cu unele imprejurari de fapt survenite dupa pronuntarea acesteia. prin intermediul careia se poate obtine desfiintarea unei hotarari judecatoresti definitive si reinnoirea judecatii.Penultimul curs Revizuirea Definitie – este o cale de atac extraordinara de retractare. 5. in cursul sau in urma judecatii. precum si a unei hotarari date de o instanta de recurs atunci cand evoca fondul. In al treilea rand inscrisul trebuie prezentat de partea care 38 . 325 prevede ca instanta poate suspenda executarea hotararii a carei revizuire se cere. Simpla imprejurare ca partea a descoperit anumite inscrisuri dupa pronuntarea hotararii nu constiuie temei pentru exercitarea revizuirii. daca un judecator. Acest motiv constituie o exigenta a principiului disponibilitatii. primul motiv se refera la situatia cand dispozitivul cuprinde hotarari potrivnice. ori daca s-a dat mai mult decat s-a cerut. martor sau expert care a luat parte la judecata a fost condamnat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricina. Prima conditie – inscrisul trebuie sa fi existat la data judecatii. Motivele de revizuire (posibil subiect de examen) 1. Subiectele: revizuient si intimat. A doua conditie – imposibilitatea prezentarii inscrisului in instanta. Pentru a putea exercita revizuirea este necesar ca debitorul sa fi fost obligat sa predea un bun cert si determinat. Asupra acestei cereri instanta se pronunta printr-o incheiere care poate fi separat atacata cu recurs. daca obiectul pricinii nu se afla in fiinta. ori daca s-a desfiintat sau s-a modificat hotararea unei instante pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere. Este o cale de atac extraordinara. Obiectul – revizuirea se poate solicita impotriva unei hotarari ramase definitive in instanta de apel sau prin neapelare. 3. Subiectul si obiectul revizuirii. nesuspensiva de executare. daca s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut. sub conditia darii unei cautiuni.

In privinta celei de-a doua ipoteze. iar in cazul hotararilor definitive potrivnice ea va anula cea din urma hotarare. incapabilii sau cei pusi sub curatela nu au fost aparati deloc. 8. exercita aceasta cale de atac. In caz contrar partile se pot plange prin intermediul recursului sau contestatiei in anulare. 9. A doua conditie – impiedicarea sa fi fost determinata de o imprejurare mai presus de vointa partii. adica daca s-a desfiintat sau s-a modificat hotararea unei instante – trebuie indeplinite doua conditii. In al treilea rand trebuie sa se constate existenta triplei identitati: parti obiect cauza. Solutiile pe care le pronunta instanta Daca instata incuviinteaza cererea de revizuire ea va schimba in tot sau in parte hotararea atacata. Pentru acest motiv trebuie indeplinite cumulativ doua conditii: prima conditie – partea a fost impiedicata sa se infatiseze si sa incunostiinteze instanta. Lipsa de aparare trebuie sa existe cu ocazia punerii concluziilor in fond. adica este apt de a conduce la o alta solutie decat cea pronuntata. Intampinarea este obligatorie si se depune la dosar cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata.6. daca statul ori alte persoane juridice de drept public sau de utilitate publica. sau au fost aparati cu viclenie de cei insarcinati sa-i apere. Si pentru acest motiv trebuie indeplinite urmatoarele conditii : existenta unei hotari judecatoresti definitive. dar apararea a fost incompleta sau gresita. In al doilea rand hotararea sa fie potrivnica. de determinare intre hotarea desfiintat sau modificata si hotararea a carei revizuire se cere. Dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii si la faptele pe care se intemeiaza. Acest motiv se mai numeste in doctrina constatarea cu intarziere a autoritatii lucrului judecat. iar consecintele grave ale acestei incalcari continua sa se produca si nu pot fi remediate decat prin revizuirea hotararii pronuntate. 1 – existenta unei hotarari care a fost ea insasi modificata sau desfiintata. Se va face aratare de hotararea data in revizuire in josul originalului hotararii revizuite. Ultima conditie – inscrisul are un caracter determinant. Acest motiv de revizuire se refera la situatia in care partile au fost legal citate. 39 . daca Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o incalcare a drepturilor sau libertatilor fundamentale datorata unei hotarari judecatoresti. Cererea de revizuire se judeca potrivit dispozitiilor prevazute pentru cererea de chemare in judecata. A doua conditie – existenta unui raport de cauzalitate. daca exista hotarari definitive potrivnice date de instante de acelasi grad sau de grade deosebite in una si aceeasi pricina intre aceleasi parti avand aceasi calitate. daca partea a fost impiedicata sa se infatiseze la judecata si sa instiinteze despre aceasta instanta dintr-o imprejurare mai presus de vointa sa. Procedura de solutionare a revizuirii. Revizuirea nu poate fi solicitata in cazurile in care partea a fost aparata. disparutii. 7.

daca s-a dat cu citarea partilor. Conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedentiale. 613 2 instanta poate lua pe tot timpul procesului. urgenta 2. Ordonanta este supusa recursului in termen de 5 zile de la pronuntare. si nu definitive. astfel ca la solutionarea acestei cereri poate fi folosit orice mijloc de proba. Judecata se face de urgenta si cu precadere. ci indica doar situatiile in care este necesara si posibila o interventie a justitiei. Vremelnicia – prin ordonanta se iau masuri provizorii.PROCEDURI SPECIALE Ordonanta presedentiala Ca definitie – prin ordonanta presedentiala se desemneaza ansamblul de norme dupa care se conduc partile si instanta in solutionarea unei pricini urgente. Procedura de solutionare a cererilor de ordonanta presedentiala. Neprejudecarea fondului cauzei: Instanta nu poate sa analizeze fondul raportului juridic dedus judecatii. In considerente instanta va motiva urgenta. Recursul se judeca de 40 . Prin ordonanta se iau masuri rapide cu caracter temporar. daca s-a dat fara citarea lor. Ordonanta va putea fi data si fara citarea partilor si chiar atunci cand exista judecata asupra fondului. Urgenta nu trebuie confundata cu celeritatea. Aceste masuri dureaza pana cand va fi solutionat fondul cauzei. Legea prevede situatii inc are urgenta este prezumata. Cererea se introduce la instanta competenta sa se pronunte asupra fondului dreptului. Astfel potrivit art. iar motivarea se va face in cel mult 48 de ore de la pronuntare. masura sa nu prejudece fondul. Cererea de ordonanta trebuie sa indeplineasca conditiile necesare pentru exercitarea oricarei actiuni. pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari. In materia probatiunii nu exista nicio regula restrictiva. Urgenta – legea procesual civila nu defineste urgenta. Conditia urgentei trebuie intrunita din momentul sesizarii instantei pana in momentul pronuntatrii ordonantei. Aceste cerinte sunt: 1. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore. dar si anumite cerinte particulare. Respectiv – pentru pastrarea unui drept ce s-ar pagubi prin intarziere. si de la comunicare. masura ordonata sa fie vremelnica 3. pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu sar putea repara. prin ordonanta presedentiala masuri vremelnice cu privire la incredintarea copiilor minori. care justifica adoptarrea unei masuri vremelnice. Ordonanta presedentiala trebuie sa imbrace forma scrisa si sa cuprinda toate elementele unei hotarari judecatoresti.

Ordonanta nu are autoritate de lucru judecat fata de o actiune de drept comun. nu se poate reface nici potrivit alin. citand partile. disparute in orice chip. Instanta va putea hotara ca executarea sa se faca fara somatie sau fara trecerea unui termen. se pot reface de insasi instanta investita cu judecarea pricinii. inclusiv hotararea. Art. 1 si 2. 4 prevede ca ordonanta este vremenica si executorie. dispunand totodata sa se scoata din registrele instantei toate datele privitoare la inscrisurile ce se refac. iar daca si acel exemplar ar fi disparut. ce s-au incredintat partilor sau altor persoane. 583. pana la gasirea acestora. 583 Dosarele sau inscrisurile privitoare la o pricina in curs de judecata. instanta va fixa termen. Puterea executorie – acest efect este recunoscut ordonantei din chiar momentul pronuntarii. 3. Hotararea pronuntata asupra fondului are autoritate de lucru judecat fata de o cerere ulterioara de ordonanta presedentiala. martorii si expertii. Pentru judecata din nou a cauzei. vor putea folosi la refacere copiile legalizate de pe hotarare. Daca dosarul. potrivit dispozitiilor Art. chiar din oficiu. de aceea stabilirea duratei acestei masuri constiuie o greseala. Spre acest sfarsit. In acest scop. 584 Daca dosarul sau inscrisurile disparute priveau o pricina in care se pronuntase o hotarare de catre prima instanta si impotriva careia se facuse apel. Vremelnicia – pe calea ordonantei nu se pot lua masuri definitive care privesc rezolvarea fondului. ori altor persoane sau autoritatilor pot folosi la refacerea dosarului. instanta va putea dispune sa se faca. partile sunt obligate sa faca dovada ca intre ele a existat litigiul ce face obiectul rejudecarii si ca 41 . Refacerea inscrisurilor si hotararilor disparute Art. Nu trebuie confundata notiunea de vremelnicie cu duraat in timp. Puterea relativa a lucrului judecat – autoritatea de lucru judecat nu poate rezulta decat dintr-o hotarare prin care s-a solutionat litigiul in fond. ci doar masuri provizorii care tind sa pastreze un drept periclitat prin intarziere. publicatii intr-un ziar mai raspandit. 581 alin. Incheierea de refacere nu se va putea ataca decat o data cu fondul. Instanta trebuie sa evite orice masuri care rezolva fondul si fac imposibila eventuala restabilire a unei situatii de fapt. Inscrisurile astfel refacute tin locul originalelor. se va trece la refacerea ei de catre instanta de apel. aceasta hotarare se va reface dupa cel de-al doilea exemplar al hotararii pastrat de prima instanta. va cere copii de pe inscrisurile ce i-au fost trimise de autoritati si de care partile s-au folosit sau de pe inscrisurile depuse de parti. Art. instanta de apel va judeca din nou pricina in fond. din oficiu. cu aratarea ca orice posesor al unei copii de pe hotarare sa o depuna la grefa instantei care a ordonat publicatia. Daca hotararea nu se poate reface pe calea aratata la alin. Caracterele ordonantei presedentiale. Impotriva executarii ordonantei se poate face contestatie. Ordonanta presedentiala are o putere de lucru judecat relativa in raport cu o alta cerere de ordonanta.urgenta si cu precadere cu citarea partilor. Copiile legalizate de pe inscrisurile disparute ce se afla in stapanirea partilor.

poprirea 3. 1 va fi anulata de catre instanta care a pronuntat-o. 3711 obligatia stabilita printr-o hotarare a unei instante sau printr-un alt titlu se aduce la indeplinire de buna voie. administrativ jurisdictional. Art. Categorii de raporturi executionale in dreptul romanesc actual CPP reglementeaza doua modalitati de executare silita : executarea silita directa si executarea silita indirecta. vanzarea bunurilor mobile urmarite 2. daca ulterior judecatii hotararea disparuta a fost gasita. 585 Instanta care a pronuntat hotararea disparuta va proceda in toate cazurile la refacerea acesteia potrivit dispozitiilor Art. Valorificarea creantelor persoanelor fizice sau juridice se realizeaza prin executarea silita indirecta. urmarirea silita a fructelor neculese si recoltelor prinse de radacini 4. urmarirea silita asupra bunurilor imobile participantii la executarea silita 42 . Potrivit art. 583 si 584. cererea va fi respinsa. De asemenea. Daca in cursul judecatii a fost gasita hotararea disparuta. Executarea silita directa imbraca trei forme: predarea bunurilor mobile. care imbraca patru forme: 1. predarea bunurilor imobile. Dovada se va face cu orice inscrisuri sau extrase din registrele ori din alte evidente ale instantei judecatoresti sau ale altor autoritati. EXECUTAREA SILITA Se poate defini ca fiind acea faza a procesului civil in care creditorul isi poate realiza in mod efectiv drepturile statornicite printr-un titlu executoriu prin constrangerea patrimoniala a debitorului. executarea unei obligatii de a face sau de a nu face.acesta a fost solutionat prin hotarare judecatoreasca. In cazul in care debitroul nu executa de buna voie obligatia sa aceasta se aduce la indeplinire prin executare silita daca legea nu prevede altfel. hotararea refacuta potrivit dispozitiilor aratate la alin. latura administrativa fiind insa preponderenta. Natura juridica a executarii silite – in prezent executarea silita are un caracter mixt.

43 . Participarea tertilor este determinata de luarea unor masuri de natura a le prejudicia drepturile lor. a hotararilor executorii provizorii si in cadrul altor hotarari prevazute de lege. O alta forma de participare a tertilor la executare o reprezinta situatia creditorilor care intervin in faza executarii silite spre a-si valorifica drepturile lor de creanta. este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege. Actul indeplinit de executorul judecatoresc in limitele competentei legale. Art. Coparticiparea procesuala activa se poate realiza si in executarea silita. Este vorba de art. 2 din legea 188/2000 executorii judecatoresti sunt investiti sa indeplineasca un serviciu de interes public. adica persoana care a castigat procesul. De la aceasta regula exista si exceptii. Spre exemplu. Tertele persoane au posibilitatea de a participa la activitatea de exeuctare silita. Instanta de judecata are competenta de a solutiona toate incidentele ivite in cursul executarii silite. purtand stampila si semnatura acestuia precum si numarul de inregistrare si data. De asemenea are competenta de a solutiona si contestatiile la executare. Instanta de judecata este cea competenta sa incuviinteze exeuctarea silita a unui titlu executoriu.ULTIMUL CURS LA PROCEDURA CIVILA Participantii la executarea silita Partile Paritle in faza executarii silite poarta denumirea de creditor si debitor. In ce priveste competenta teritoriala art. in cazul sumelor datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii. 373 din Cpc. Dreptul de a solicita declansarea executarii silite apartine persoanei careia i s-a eliberat titlul executor. Instanta judecatoreasca In primul rand. Tertele persoane. Hotararile judecatoresti si celelalte titluri executorii se executa de executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in care urmeaza sa se efectueze executarea. Executarea silita poate fi promovata si de creditorul urmaritorul pe cale aactiunii oblice. De la aceasta regula exista si excepti in privinta incheierilor executorii. daca prin lege nu se dispune altfel. Coparticiparea procesuala pasiva nu se poate realiza in aceasta faza deoarece urmarirea are un caracter individual. Organele de executare silita Potrivit art. in sensul ca executarea trebuie ordonata din oficiu de instanta de fond. In principiu executarea silita se declanseaza la cererea expresa a creditorului. 8 din legea 188/2000 prevede ca executorii judecatoresti isi indeplinesc atributiile in circumscriptia judecatoriei pe langa care functioneaza. 374 prevede ca nicio hotarare nu se poate executa daca nu este investita cu formula executorie. instanta are competenta de a dispune investirea cu formula executorie.

precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta a acestuia pot fi urmarite. 1832 din CC prevede ca nicio urmarire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decat pentru o creanta certa. Art. Definim titlul executoriu ca fiind inscrisul intocmit in conformitate cu prescritiile legii. Sa fie exigibila – creanta este exigibila daca a ajuns la scadenta. Textul enuntat face trimitere la principiul potrivit caruia intreaga avere a debitorului formeaza gajul general al creditorilor.Obiectul executarii silite Potrivit art. Art. 136 alin. Pana la o treime din venitul lunar net pentru orice alte datorii. sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta si a altor acte neautentice. 3713 veniturile si bunurile debitorului pot fi supuse executarii silite daca potrivit legii sunt urmaribile si numai in masura necesara pentru realizarea drepturilor creditorului. 379: creanta este lichida cand catimea ei este determinata prin insusi actul de creanta. A doua trasatura este definita tot in art. 4 declara ca inalienabile bunurile proprietate publica. Declansarea executarii silite. Titlul executoriu constituie singurul temei al executarii silite. De asemenea considerente economice sau strategice impun scoaterea din circuitul civil a unor bunuri apartinand domeniului public. 372 din cod. In ceea ce priveste persoanele fizice art. Constitutia Romaniei in art. 406. pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale. executarea silita se va efectua numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ori a unui alt inscris care potrivit legii constituie titlu executoriu. 379 prevede: creanta certa este aceea a carei existenta rezulta din insusi actul de creanta sau din alte acte chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dansul. Bunurile exceptate de la urmarire sau urmaribile conditioant Motivele care justifica exceptarea unor bunuri de la urmarirea silita sunt urmatoarele: In primul rand motive de natura umanitara sau de protectie sociala. Principalele titluri executorii: 44 . Daca creanta nu este actuala nu este posibila executarea silita. lichida si exigibila. in baza caruia creditorul poate solicita valorificarea creantei pe care acest inscris o constata. Bunurile mobile care nu se pot urmari sunt enuntate de art. Pana la o doime din venitul lunar net pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii. Titlurile executorii Potrivit art. Pentru a putea declansa executarea silita trebuie sa existe o creanta certa. Legea procesuala determina limitele in care pot fi urmarite veniturile din munca ale debitorului. Potrivit art. Conceptul de titlu executoriu reprezinta genul. 409 salariile si alte venituri periodice realizate din munca. 406409 precizeaza bunurile ce nu pot fi urmarite sau care pot fi urmarite conditionat. iar hotararea specia. lichida si exigibila. 407 Cpc.

executorul jduecatoresc va ridica bunul de la debitorsau de la persoana la care se afla. Procesul verbal constituie titlu executoriu in privinta cheltuielilor de executare stabilite in sarcina debitorului.executarea obligatiei de a face sau a nu face. Actele autentificate de notarii publici.(art. iar debitorul nu executa de buna voie obligatia in termenul prevazut in somatie executorul sau dupa caz creditorul va proceda fie la executarea silita. punandu-l pe creditor in drepturile sale stabilite prin titlu executoriu.predarea bunurilor mobile . 572 in cazul in care obligatia debitorului prevazuta in titlul executoriu consta in lasarea posesiunii unui bun. Potrivit art. Somatia de plata Bunuri mobile care nu se pot urmari. precum si hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plangerea impotriva procesului verbal de contraventie constituie titlu executoriu. 66 din legea 36/95 actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa si lichida are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii acestuia.- - - - hotararea judecatoreasca. Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei neatacat in termen. Hotararile arbitrale. A doua conditie – sa urmeze procedura investirii cu formula executorie. In lipsa actului original. ea va fi indepartata prin executare silita. Predarea silita a bunurilor imobile – daca partea oblgiata sa paraseasca ori sa predea un imobil nu-si indeplineste aceasta obligatie in termen de 5 zile de la primirea somatiei.preadarea bunurilor imobile . Executorul va incheia proces verbal despre indeplinirea executarii. iar imobilul va fi predat celui 45 . Prima conditie – sa fi ramas definitiva ori sa fi dobandit caracter irevocabil. Pentru a fi pusa in executare trebuie sa indeplineasca doua conditii. titlul executoriu il poate constitui duplicatul sau copia legalizata de pe exemplarul din arhiva notarului public. 406. 407 Cpc) Executarea silita directa Se realizeaza sub trei forme: . stabilind totodata cheltuielile de executare pe care urmeaza sa le plateasca debitorul. Potrivit art. fie va seiza instanta de executare in vederea aplicarii unei amenzi civile. In vederea executarii. predarea lui se va face prin executare silita. Cambia Biletul la ordin Cecul Actele de sanctionare in materia contraventiilor. in predarea unui bun ori a folosintei acestuia. Hotararile judecatoresti straine. Predarea silita a bunurilor mobile – daca partea obligata sa predea un bun mobil determinat prin calitate si cantitate nu-si indeplineste obligatia in termen de o zi de la primirea somatiei.

Daca obligatia de a face nu poate fi indeplinita prin alte persoane decat debitorul acesta poate fi constrans la indeplinirea ei prin aplicarea unei amenzi civile. iar in caz de impotrivire va elibera imobilul cu ajutorul fortei publice. Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face.indreptatit. Despre indeplinirea executarii executorul judecatoresc va indeplini proces verbal. Daca debitorul refuza sa indeplineasca o obligatie de a face cuprinsa intr-un titlu executoriu in termen de 10 zile de la primirea somatiei. Executorul judecatoresc va soma pe debitor sa paraseasca de indata imobilul. 46 . creditorul poate fi autorizat de instanta de executare prin incheiere irevocabila data cu citarea partilor sa o indeplineasca el insusi sau prin alte persoane pe cheltuiala debitorului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->