You are on page 1of 10

V Dikaitkan dengan à   .

.

anting iiÝ ersing ² legenda Sri ersing iiiÝ ampung Teluk Panglima Garang ²pejuang kemerdekaan.   à à Ý th: iÝ anting. Selangor ² tokoh penentang penjajah. Datuk Panglima Garang ivÝ andar Tun Razak ²nama bekas Perdana enteri vÝ Telok hempedak ²nama buah .

Johor ²legenda Si ongkok . Johor ²peristiwa ukit epong ivÝ ampung Pasir Salak ²pembunuhan JÝÝ irch vÝ Tanjung Putri. V Megenda /peristiwa penting iÝ Pulau Mangkawi ²Megenda ahsuri iiÝ andar Tangkak. Johor ²legenda Puteri Gunung Medang iiiÝ ukit epong.

J  àà Johor ´joµ bererti hujung dan ´hor· bererti tanah atau negeri Selangor Pada zaman dahulu kononnya banyak langau di dalam Sungai SelangorÝ Ada penduduk yang pelat lidah menyebut ´langoµÝ Orang Inggeris telah mencatat nama sebagai ´selangorµÝ edah Nama asal ialah MangkasukaÝ Penduduk Mangkasuka telah mengaku kalah kepada Palembang dan dinamakan ´Akurdahµ ²negeri yang mengaku kalahÝ Jurutulis mencatat nama negeri sebagai ´kedahµÝ Perak erdasarkan Sungai PerakÝ arna Sungai Perak yang berwarna putih seperti perakÝ elaka Nama pokok Parameswara berehatÝ Negeri Sembilan buah negeri kecil bergabungÝ Sembilan .

maka dinamakan ´tanah kelihatanµ lalu dinamakan elantanÝ . J  àà Pahang erasal dari Sungai Pahang Terenggan erasal dari pancaran kilat yang besar dan u terang yang sampai ke kuala Sungai TerengganuÝ Untuk mengingati had sempadan keterangan cahaya kilat ia dinamkan ´kerang ke nuµ dan menjadi TerengganuÝ Pulau erupakan tempat menanam pokok pinang Pinang yang banyak pada masa dahuluÝ elantan ahaya kilat yang memancar sehingga kelihatan di seluruh negeri.

pulau. dikir barat ²elantanÝ iiÝ Rekreasi dan pelancongan . bahan bahan bersejarah dan kisah sejarahÝ th: negeri elaka iÝ esenian dan kebudayaan ²Tarian uda epongÝ Johor. V embentuk identiti kawasanÝ iÝ eindahan alam semula jadi ²di kawasan pinggir laut. air terjun dan di kawasan bukit peranginanÝ iiÝ Tinggalan sejarah ²bangunan-bangunan lama.

J    Semua negeri kecuali Daerah /Jajahan -> Pengawai daerah Sabah. Sarawak dan ukim -> Penghulu /Penggawa ilayah PersekutuanÝ ampung -> etua ampung Perlis Ditadbir terus oleh ajlis-ajlis Tempatan Sarawak ahagian -> Residen Daerah -> Pengawai Daerah Daerah ecil -> Pengawai Perkhidmatan Tadbir Sarawak ampung -> etua ampung Sabah Daerah -> Pengawai Daerah ampung -> etua ampung ilayah Persekutuan Zon -> Datuk andar .

J   J    Johor. edah. Sarawak uala Datuk andar Mumpur . Pahang. Terengganu. Sultan enteri esar Selangor. Perak Perlis Raja enteri esar Negeri Yang Dipertuan esar etua enteri Sembilan elaka. Sabah. Yang Dipertuan Negeri etua enteri Pulau Pinang. elantan.

V Gelaran untuk ketua masyarakat iÝ Tuk batin: ketua masyarakat orang asli di Semenanjung alaysia iiÝ Tuai Rumah: etua kaum Iban di rumah panjang iiiÝ etua Anak Negeri: ketua bagi kaum etnik di Sabah .