You are on page 1of 2

Refleksi

Setelah menyiapkan Kerja Kursus Pendek Pendidikan ini, saya,Nurul Ain bt.
Mohd Zairi dari kelas PISMP 1.10, telah mempelajari banyak perkara tentang
penggunaan Bahsa Melayu dalam kehidupan seharian seorang remaja. Kerja Kursus
ini merupakan kerja kursus yang perlu dilakukan secara berpasangan. Kelas kami
memilih pasangan kami secara rawak supaya semua mendapat layanan yang adil
dan saksama.
Pada semester ini kami mendapat 2 kerja kursus yang berbeza iaitu
berkumpulan dan individu. Jika dibandingkan kerja kursus berkumpulan dan kerja
kursus individu saya lebih suka kerja kursus individu kerana kita akan bergantung
pada diri kita sendiri untuk menyiapkan kerja tersebut. Kadang-kadang, ahli
kumpulan boleh menjadi gangguan kerana beberapa dari mereka tidak memahami
bagaimana kami bekerja.
Kadang-kadang, beberapa anggota kumpulan tidak dapat melihat dari mata ke
mata. Namun keuntungan daripada ahli kumpulan yang mengandungi adalah banyak
idea yang datang dari orang yang berbeza dan dengan demikian memiliki sudut
pandang yang berbeza. Namun, keuntungan dari membuat kerja secara individu
ialah kita mempunyai pendapat kita sendiri dalam segala hal. Kita boleh memiliki
segala dan apa saja untuk kerja yang perlu disiapkan itu. Kita juga boleh
mendapatkan rasa puas hati apabila perjalanan kerja kursus berjalan dengan baik.
Kesemua tanggungjawab adalah di bahu sendiri.

Walaupun tugas ini adalah tugas secara berpasangan, saya gembira kerana
saya dipasangkan dengan Nur Al-Fhatihah bt Abd Hadi kerana dia adalah rakan
yang rajin bekerja dan orang yang sangat mudah untuk bekerja dengan. Kami
berdua tinggal di Hostel D; oleh itu lebih mudah bagi kami untuk berkomunikasi dan
membahagi kerja. Kami telah membahagi kerja kami kepada dua supaya kami
mempunyai beban kerja yang sama.

Untuk melaksanakan kerja kursus ini, kami perlu mengkaji kesantuan bahasa
dalma kalangan pelajar sejak akhir-akhir ini. Sebagai seorang pelajar satera, saya
merasakan bahawa pengguaan kesantunan bahasa dalam kalangan remaja semakin
menurun mengikut peredaran masa. Ini adalah kerana terdapat banyak unsur-unsur
bahasa rojak dan penggunaan bahasa pasar dalam interaksi formal. Bagi pelajar,

saya juga perlu memperkukuhkan dentiti saya sebagai rakyat Malaysia. Dengan melaksanakan tugasan ini. saya sedar bahawa saya perlu memperkukuhkan lagi bahasa Melayu saya. Walaupun saya seorang balkal guru bahasa Inggeris. Akan tetapi. saya sedar bahawa bahasa Melayu ini penting untuk memartabatkan Negara kita dan disebabkan itu. saya sedar bahawa penggunaan bahasa Melayu saya agak rendah pada setiap hari. Saya agak kecewa dengan penulis zaman sekarang kerana mereka tidak begitu mengetengahan nilai kesantunan dan gaya bahasa yang tinggi dalam penulisan mereka. kita haruslah mengajar pelajar- pelajar dari peringkat yang muda supaya menggunakan bahasa Melayu asli yang sentiasa lembut dan sopan santun. Bukankah kita akan menjadi segan jika seorang orang luar lebih gemar mengkaji sastera dan lebih berminat dengan bahasa Melayu bebanding dengan penutur asli bahsa tersebut? Akhir kata. Selain dari menjadi seorang role model untuk pelajar sekolah rendah.mereka tidak sedar bahawa mereka sedang tidak mengamalkan kesantunan bahawa kerana mereka menjadi terbiasa dengan keadaan tersebut kerana kebanyakan dari mereka terpengaruh secara tidak langsung dengan media massa yang tidak menunjukkan nilai-nilai bahasa yang tidak baik. Sebagai seorang bakal guru bahasa inggeris. sebagai seorang rakyat Malaysia. Oleh: Nurul Ain bt Mohd Zairi . saya dapat memperkasakan lagi pengetahuan saya terhadap penggunaan bahasa dalam kalangan remaja dan juga perbezaan dalam penggunaan bahasa baku dalam hasil-hasil nukilan oleh penulis- penulis pada tahun 60-an. Saya mendapati hasil nukilan penulis zaman sekarang lebih terpengaruh dengan bahasa-bahsa rojak dan bahasa pasar. melentur buluh biarlah dari rebungnya.