You are on page 1of 36

UKAZUJEME CESTU

MODERNÉ ORIENTAČNÉ SYSTÉMY DO KAŽDÉHO INTERIÉRU!

FREE
SOFTWARE
DOWNLOAD
www.durable.de

Zmeňte text označenia na dverách, stenách a stojanoch v priebehu nie-


koľkých minút! Informačné tabuľky Durable sa dodávajú s potláčateľnými
prázdnymi hárkami, ktoré sa jednoducho vymieňajú a umožnia vystaviť váš
odkaz. Od programu mítingu cez bezpečnostné pokyny, až po označenie
miestností ponúka Durable prispôsobiteľné informačné riešenie elegant-
ného vzhľadu a dojmu pre akékoľvek moderné prostredie.

DURABLE · HUNKE & JOCHHEIM GMBH & CO. KG · WWW.DURABLE.EU


Prezentácia,
projekcia
Informačné vitríny 198
Závesné systémy 200
Piktogramy 201
Informačné tabuľky 202
Informačné stojany 203
Prezentačné stojany 204
Systém katalógových panelov 207
Nástenný prezentačný systém 212
Prezentačný systém DURABLE 213
Prezentačný systém Helit 214
Prezentačný systém Leitz 215
Katalógový prezentačný systém 216
Spätné projektory 218
Fólie na spätnú projekciu 219
Multimediálne projektory 220
Interaktívne tabule e-Board 222
Interaktívny systém e-Board 223
Tabule e-Board 224
Systém eBeam 3 225
Stojany a vozíky k projektorom 226
Ukazovadlá 227
Nástenné plátna 228
Prenosné plátna 230
Informačné vitríny
Vitríny PREMIUM exteriérové
1
Model praktických a vodeodolných uzamykateľných vitrín s bielou ta‑
buľou vo  vnútri na  použitie i  v  exteriéri. Magnetický povrch tabule
vhodný na  popisovanie za  sucha stierateľnými popisovačmi. Dvierka
z pevného skla, hliníkový rám, vnútorná hĺbka cca 25 mm. Vitríny dodá‑
vané s montážnou sadou a 1 kľúčom.

Obj. kód Rozmery v × š DIN A4 Cena € Cena SK


LM6306 36 69 × 52 cm 4 186,− 5 603,44
1 LM6306 44 69 × 73 cm 6 212,− 6 386,71
LM6306 60 73 × 99 cm 9 261,− 7 862,89

Vitríny PREMIUM interiérové posuvné


2
Biele magnetické
Uzamykateľné vitríny s bielou tabuľou vo vnútri na použitie do interié‑
ru. Magnetický povrch tabule vhodný na popisovanie za sucha stierateľ‑
nými popisovačmi. Posuvné dvierka z akrylu, hliníkový rám 50 mm. Vit‑
ríny dodávané s montážnou sadou a 2 kľúčami.

Obj. kód Rozmery v × š DIN A4 Cena € Cena SK


2 LM6309 42 65 × 90 cm 8 236,− 7 109,74
8.  Prezentácia, projekcia

Korkové
Uzamykateľné vitríny s trvanlivým prírodným korkom na použitie do in‑
teriéru. Posuvné dvierka z akrylu, hliníkový rám 50 mm. Vitríny dodáva‑
né s montážnou sadou a 2 kľúčami.

Obj. kód Rozmery v × š DIN A4 Cena € Cena SK


3 3 LM6316 61 95 × 112 cm 15 299,− 9 007,67

Vitríny PREMIUM interiérové


Biele magnetické
Uzamykateľné vitríny s  bielou tabuľou do  interiéru. Magnetický po‑
vrch tabule vhodný na popisovanie za sucha stierateľnými popisovač‑
mi. Otvárateľné dvierka z akrylu, hliníkový rám 32 mm. Vitríny dodáva‑
né s montážnou sadou a 2 kľúčami.

5 Obj. kód Rozmery v × š DIN A4 Cena € Cena SK


LM6307 46 48 × 65 cm 4 140,− 4 217,64
4 LM6307 47 95 × 67 cm 9 211,− 6 356,59

Korkové
Uzamykateľné vitríny s trvanlivým prírodným korkom na použitie do in‑
teriéru. Otvárateľné dvierka z akrylu, hliníkový rám 32 mm. Vitríny dodá‑
vané s montážnou sadou a 2 kľúčami.

4 Obj. kód Rozmery v × š DIN A4 Cena € Cena SK


5 LM6308 36 65 × 48 cm 4 133,− 4 006,76
LM6308 42 65 × 90 cm 8 172,− 5 181,67

Vitríny ECONOMY
Model uzamykateľných vitrín do interiéru s bielou lakovanou tabuľou
vo vnútri. Magnetický povrch tabule vhodný na popisovanie za sucha
stierateľnými popisovačmi. Dvierka z akrylu, hliníkový rám 20 mm. Vitrí‑
ny dodávané s montážnou sadou a 2 kľúčami.
6 Obj. kód Rozmery v × š DIN A4 Cena € Cena SK
LM6317 32 34 × 25 cm 1 67,− 2 018,44
LM6317 34 34 × 46 cm 2 78,− 2 349,83
6 LM6317 36 64 × 46 cm 4 113,− 3 404,24
LM6317 46 46 × 64 cm 4 106,− 3 193,36
LM6317 42 64 × 88 cm 8 171,− 5 151,55
LM6317 47 93 × 67 cm 9 160,− 4 820,16
LM6317 60 67 × 93 cm 9 151,− 4 549,03

198
Informačné panely
Informačný panel DURAFRAME
1
Panel na vystavovanie plagátov, kľúčových informácií, špeciálnych ozna‑
mov alebo dôležitých čísel na tiesňové volania v elegantnom prevede‑
ní. Rám tvorí strieborný hliníkový profil, zadná časť panelu je z plastu.
Povrch antireflexný, odolný voči UV žiareniu, s ochrannou fóliou. Panel
môže byť zavesený na výšku alebo na šírku. Súčasťou balenia je mon‑
tážna sada.

Obj. kód Názov Formát Rozmery v × š Cena € Cena SK


1 DU8642 23 Panel DURAFRAME A1 93,5 × 74,5 cm 143,− 4 308,02

Informačný panel PREMIUM


Panel na vystavovanie plagátov v elegantnom prevedení na časté pou‑
žívanie. Produkt vysokej kvality s mechanizmom otvárania na klip, ktorý
zaručuje dlhú životnosť. Hliníkový rám s tmavosivými rohovými spojka‑
mi, pevná konštrukcia. Predná strana biela, spodná strana čierna. Hrúb‑
ka rámu pri formáte A4 a A3 2,5 cm, pri formáte A2 a A1 3,5 cm. Panel
dodávaný s montážnou sadou. 2

Obj. kód Názov Formát Rozmery v × š Cena € Cena SK


LM6326 31 Panel PREMIUM A4 34 × 25 cm 29,90 900,77

8.  Prezentácia, projekcia


2 LM6326 33 Panel PREMIUM A3 46 × 34 cm 38,− 1 144,79
LM6327 35 Panel PREMIUM A2 64 × 47 cm 57,− 1 717,18
LM6327 44 Panel PREMIUM A1 89 × 64 cm 77,− 2 319,70

Informačný panel DUR‑A‑STAND


Obojstranný panel na  vystavovanie plagátov alebo špeciálnej predaj‑
nej ponuky. Prehnutý tvar stojana, UV ochrana a antireflexná úprava za‑
isťujú vynikajúcu ochranu pri využití v exteriéri i v interiéri. Plagáty sa 3
upínajú 2 sklápacími uzatváracími profilmi šírky 60 mm, ktoré ich chrá‑
nia pred vlhkosťou. Ako alternatíva môže byť panel popísaný popiso‑
vačmi na biele tabule. Prenáša sa ľahko pomocou integrovanej rukovä‑
te a 4 koliesok. Váha 18 kg.

Obj. kód Názov Formát Rozmery v × š Cena € Cena SK


3 DU8641 23 Panel DUR‑A‑STAND A1 120 × 72 cm 387,− 11 658,76

Informačný panel PREMIUM twin


Obojstranný panel na vystavovanie plagátov v elegantnom prevedení
s transparentným PVC krytom s UV ochranou. Produkt vysokej kvality
s mechanizmom otvárania na klip, ktorý zaručuje dlhú životnosť. Hliní‑
kový rám s tmavosivými rohovými spojkami, pevná konštrukcia.

Obj. kód Názov Formát Rozmery v × š Cena € Cena SK


LM6328 47 Panel PREMIUM twin 100 × 70  126 × 75 cm 256,− 7 712,26
4 LM6328 54 Panel PREMIUM twin A0 145 × 89 cm 276,− 8 314,78 4

199
Závesné systémy
Systém Exporail
Praktický koľajnicový systém na  zavesenie a  presun obrazov, obráz‑
kov, plagátov a pod. V kancelárii pôsobí esteticky a umožňuje opätov‑
né presúvanie obrazov po stenách podľa potreby. Koľajnice sú dodáva‑
né v troch veľkostiach. Farba biela.
Koľajnicový systém Exporail umožňuje použiť 2 typy závesov:
1. papierové úchyty, ktoré umožňujú upevniť papier alebo plagát pria‑
mo do koľajnice,
2. háčiky, ktoré v kombinácií s pevným nylónom hrúbky 2 mm umožňu‑
jú zavesiť obrazy (nosnosť max. 50 kg) s možnosťou následného po‑
sunu v horizontálnom alebo vertikálnom smere.

Obj. kód Názov Cena € Cena SK


LM6501 10 Exporail 120 cm 18,60 560,34
LM6501 20 Exporail 180 cm 27,50 828,47
LM6501 30 Exporail 240 cm 37,− 1 114,66
1 LM6551 00 Háčiky (2 ks) + nylón (1 m) 3,94 118,70
LM6555 00 Háčiky (6 ks) 8,92 268,72
LM6552 00 Nylón (5 m) 3,24 97,61
2 LM6556 00 Papierové úchyty (6 ks) 3,68 110,86
40 mm

40 mm
8.  Prezentácia, projekcia

1 2

Kovový pás
3 Kovové pásy so  samolepiacou zadnou stranou a  magnetickým povr‑
chom na prednej strane.

Obj. kód Názov Romery v cm Cena € Cena SK


3 LM1854 00 Kovový pás 5 × 100 cm 5,33 160,57

Magnetické pásky
Hnedá samolepiaca magnetická páska
Hnedá samolepiaca magnetická páska mení objekty na magnety. Pred‑
ná strana je magnetická, zadná strana samolepiaca, dá sa strihať. Prítlač‑
ná sila 70 g/ cm2, hrúbka 1,5 mm.

4 Obj. kód Rozmery Cena € Cena SK


LM1861 00 12,5 mm × 3 m 11,80 355,49
LM1863 00 19,0 mm × 3 m 13,50 406,70
LM1865 00 25,0 mm × 3 m 15,10 454,90

Magnetická popisovacia páska


Popisovacia páska má zadnú stranu magnetickú. Je vhodná na popiso‑
vanie, dá sa strihať. Na výber rôzne šírky. Farba biela.
4
5 Obj. kód Rozmery Cena € Cena SK
LM1872 00 20 mm × 3 m 9,55 287,70
LM1874 00 30 mm × 3 m 14,− 421,76
LM1876 00 50 mm × 3 m 20,50 617,58

200
Piktogramy
Piktogramy
Piktogramy na vysokokvalitnej brúsenej nehrdzavejúcej oceli. Vytlače‑
né symboly sú odolné voči poškriabaniu a silnému opotrebeniu. Prie‑
mer 83 mm, vďaka lepiacej páske na zadnej strane sa dajú použiť na rôz‑
ne povrchy. Farba strieborná, potlač čierna.

1 Obj. kód Symbol Cena € Cena SK


DU4904 23 WC dámy 4,46 134,36
DU4905 23 WC páni 4,46 134,36
DU4920 23 WC dámy/ páni 4,46 134,36
DU4906 23 WC bezbariérové 4,46 134,36
DU4907 23 WC text 4,46 134,36
DU4938 23 Sprchy 4,46 134,36
DU4929 23 Nevstupovať 4,46 134,36
DU4909 23 Jedáleň 4,46 134,36
DU4914 23 Šatňa 4,46 134,36
DU4928 23 Rokovacia miestnosť 4,46 134,36
DU4923 65 Office text 4,46 134,36
DU4927 23 Smerová šípka 4,46 134,36
DU4939 23 Sklad 4,46 134,36
DU4910 23 Fajčiarska zóna 4,46 134,36
DU4911 23 Nefajčiarska zóna 4,46 134,36
DU4937 23 Prosím, použite toaletnú kefu 4,46 134,36

8.  Prezentácia, projekcia


DU4917 23 Zákaz používania mobilných telefónov 4,46 134,36

Farebné informačné etikety na označeniedôležitých informácií nájdete na str. 23.

Piktogramy tvarované
Tvarované piktogramy z vysokokvalitnej brúsenej nehrdzavejúcej ocele 2 3
s lepiacou páskou na zadnej strane s aplikáciou na rôzne povrchy. Odol‑
né voči poškriabaniu a  silnému opotrebeniu. Rozmery 120 × 91  mm.
Farba strieborná.

Obj. kód Symbol Cena € Cena SK


2 DU4950 23 WC dámy 8,74 263,30
3 DU4951 23 WC páni 8,74 263,30

Stolová značka
Praktická a elegantná značka na stôl z vysokokvalitnej brúsenej nehr‑
dzavejúcej ocele. Odolná voči poškriabaniu a  silnému opotrebeniu. 4
Rozmery (š × v × h) 85× 36 × 50 mm. Farba strieborná.

Obj. kód Symbol Cena € Cena SK


4 DU4962 23 Nefajčiarska zóna 6,22 187,38

Stolová značka akrylová


Praktická a  elegantná značka na  stôl, vytvorená pre potreby hote‑
lov, reštaurácií a  verejných budov z  kvalitného číreho akrylu. Poškria‑
baniu odolný text čiernej farby na oboch stranách. Rozmery (š × v × h)
60 × 60 × 50 mm. Väčšie balenie 5 ks.

Obj. kód Názov Cena € Cena SK 5


5 DU4975 19 Nefajčiarska zóna akrylová 3,89 117,19

201
Informačné tabuľky
Informačné tabuľky Info Sign
Tabuľky
Rada štylizovaných informačných tabuliek na dvere ponúkaná v 8 veľ‑
kostiach, ktoré ich predurčujú k  širokému použitiu. Tabuľka môže byť
na zadnej časti k podkladu priskrutkovaná alebo nalepená. Text je chrá‑
nený neoslňujúcim akrylátovým krytom, ktorý pridržiavajú dve fixujú‑
ce spojky. Vrúbkovaná úprava, spodná časť z vysokokvalitného hliníka,
fixujúce spojky v čiernej farbe. Súčasťou balenia je montážna sada s ná‑
zorným návodom a čistým listom papiera vo veľkosti tabuľky.

1 Obj. kód Názov Rozmery v mm Cena € Cena SK


1 DU4800 23 Informačná tabuľka Info Sign 149 × 52,5 7,97 240,10
DU4801 23 Informačná tabuľka Info Sign 149 × 105,5 9,99 300,96
DU4802 23 Informačná tabuľka Info Sign 149 × 148,5 11,90 358,50
DU4803 23 Informačná tabuľka Info Sign 149 × 210,5 16,90 509,13
DU4804 23 Informačná tabuľka Info Sign 149 × 297 19,80 596,49
DU4805 23 Informačná tabuľka Info Sign 210 × 148,5 (A5) 16,90 509,13
DU4806 23 Informačná tabuľka Info Sign 210 × 297 (A4) 24,50 738,09
DU4807 23 Informačná tabuľka Info Sign 297 × 210 (A4) 24,50 738,09

Signálny prvok Info Sign


Doplnkový upínací prvok na  informačnú tabuľku, ktorý po  odklope‑
ní signalizuje svojou výraznou červenou farbou obsadenie miestnos‑
8.  Prezentácia, projekcia

ti, prebiehajúci míting alebo čas, v ktorom si užívateľ miestnosti neželá


byť rušený. Naopak sklopením signálnej časti sa z tabuľky stáva bežná
informačná tabuľka na dvere signalizujúca, že miestnosť je voľná, resp.
užívateľ miestnosti je prítomný. V balení 5 ks.

Obj. kód Názov MJ Cena € Cena SK


2 DU4810 01 Signálny prvok Info Sign bal. 5 ks 9,11 274,45

2
Pomôcka na tlač popisnej etikety je voľne stiahnuteľná na www.durable.de

Informačné tabuľky Click Sign


Rada moderných informačných tabuliek na dvere s lemom v atraktív‑
nej sivej farbe. Predný panel sa otvára na jedno zatlačenie, a tým sa jed‑
noducho sprístupnia vložené popisné papiere, ktoré sa môžu vymieňať
podľa potrieb. Tabuľky, ponúkané v 3 veľkostiach, sú ideálne do kance‑
lárií, úradov, škôl, univerzít a hotelov. Súčasťou balenia je montážna sa‑
da s názorným návodom. Namiesto pevného montovania môže byť ta‑
buľka k povrchu aj prilepená.

3 Obj. kód Názov Rozmery v mm Cena € Cena SK


3
DU4860 37 Informačná tabuľka Click Sign 149 × 52,5 6,94 209,07
DU4861 37 Informačná tabuľka Click Sign 149 × 105,5 8,27 249,14
DU4862 37 Informačná tabuľka Click Sign 149 × 148,5 9,79 294,93

Šablóny na tlač popisnej etikety sú voľne stiahnuteľné na www.durable‑uk.com

202
Informačné tabuľky a stojany
Informačné tabuľky Crystal Sign
Moderná rada elegantných dverových tabuliek v atraktívnom, a záro‑
veň jednoduchom dizajne. Tabuľky sú dodávané s 2 polopriehľadnými
vnútornými listami, vhodnými na farebnú alebo čiernu potlač. Listy sa
vložia medzi akrylové panely a tabuľka sa prichytí k stene alebo dve‑ 1
rám 2 veľkými hliníkovými skrutkami. Ľahká montáž, názorný návod je
priložený.

1 Obj. kód Názov Rozmery v mm Cena € Cena SK


DU4820 19 Informačná tabuľka Crystal Sign 105 × 105 12,30 370,55
DU4821 19 Informačná tabuľka Crystal Sign 148 × 105 14,− 421,76
DU4822 19 Informačná tabuľka Crystal Sign 148 × 148 16,80 506,12
DU4823 19 Informačná tabuľka Crystal Sign 210 × 148 (A5) 18,90 569,38
DU4824 19 Informačná tabuľka Crystal Sign 210 × 210 22,40 674,82
DU4825 19 Informačná tabuľka Crystal Sign 210 × 297 (A4) 28,− 843,53

Informačné tabuľky Crystal Banner


Informačné dverové tabuľky z akrylu s 2 polopriehľadnými vnútornými
listami, vhodnými na farebnú alebo čiernu potlač. Listy sa vložia medzi
panely a tabuľka sa prichytí k stene alebo dverám 2 veľkými hliníkovými
skrutkami. Ľahká montáž, názorný návod je priložený.

8.  Prezentácia, projekcia


2 Obj. kód Názov Rozmery v mm Cena € Cena SK
DU4847 19 Informačná tabuľka Crystal Banner 210 × 210 46,− 1 385,80 2
DU4848 19 Informačná tabuľka Crystal Banner 210 × 297 (A4) 55,− 1 656,93

Stojany Sign
Vysokokvalitné elegantné hliníkové stojany s  akrylovou informačnou
tabuľkou formátu A4 alebo A3, použiteľnou na výšku alebo na šírku. Za‑
ťaženie stojana a  gumové podložky zabezpečujú jeho stabilitu. Proti‑ 3
odrazový panel je možné otočiť vertikálne alebo horizontálne a  na‑
klápať v rozmedzí 10 stupňov. Šablóny na popis sú voľne stiahnuteľné
na www.durable.de.

Info Sign
Stojan s panelom Info Sign formátu A4 alebo A3.

Obj. kód Názov Max. výška Cena € Cena SK


DU4812 23 Stojan Info Sign A4 1,18 m/ 1,13 m 119,− 3 584,99
3 DU4813 23 Stojan Info Sign A3 1,25 m/ 1,20 m 140,− 4 217,64

Crystal Sign
Stojan s panelom Crystal Sign formátu A4 alebo A3, dodávaný s 2 polo‑
priehľadnými výplňami na popis.

Obj. kód Názov Max. výška Cena € Cena SK


DU4818 23 Stojan Crystal Sign A4 1,18/ 1,13 m 119,− 3 584,99
4
4 DU4819 23 Stojan Crystal Sign A3 1,25 m/ 1,18 m 140,− 4 217,64

Odkladač
Elegantný kovový odkladač na  brožúry formátu A4 s  jednoduchou
montážou na stojany Info Sign a Crystal Sign. Farba strieborná.

Obj. kód Názov Rozmery v mm Cena € Cena SK 5


5 DU4864 23 Odkladač pre stojany Sign A4 230 × 220 × 35 17,50 527,21

203
Prezentačné stojany
Prezentačný stojan Crystal Sign
Elegantná priehľadná akrylová tabuľka z dizajnovej rady Crystal Sign.
Dodávaná s  2  ozdobnými šraubami, 2  polopriehľadnými výplňami
na potlač z PC . Voľne stiahnuteľný softvér. Jednoduchý návod prilo‑
žený. Vhodná na fotografie, popis k výrobkom a prezentáciu ľubovoľ‑
ných informácií.

Obj. kód Názov Rozmery š × v Cena € Cena SK


1 DU4859 19 Prezentačný stojan Crystal Sign A4 210 × 297 mm 48,− 1 446,05
1
Šablóny na tlač popisnej etikety sú voľne stiahnuteľné na www.durable‑uk.com

Prezentačné stojany PRESENTER


Stojan s dobrou stabilitou vhodný na prezentáciu ľubovoľných informá‑
cií. Vrchná časť vyrobená z kvalitného číreho akrylu, elegantný podsta‑
vec z hliníka. Formáty 1/3 A4, A5 a A4.

Obj. kód Názov Rozmery š × v Cena € Cena SK


2 DU8587 19 Prezentačný stojan PRESENTER 1/3 A4 107 × 237 mm 7,80 234,98
3 DU8588 19 Prezentačný stojan PRESENTER A5 150 × 237 mm 9,31 280,47
8.  Prezentácia, projekcia

4 DU8589 19 Prezentačný stojan PRESENTER A4 212 × 323 mm 12,90 388,63

3
4
2

Prezentačné stojany Durable


Stojan vhodný na prezentáciu ľubovoľných informácií. Vyrobený z kva‑
litného číreho akrylu. Samolepiace gumové podložky zabezpečujú dob‑
rú stabilitu. Formáty A4, 1/3 A4 a A5. Väčšie balenie 2 ks.

Obj. kód Názov Rozmery š × v Cena € Cena SK


5 DU8619 19 Prezentačný stojan 1/3 A4 106 × 210 mm 6,53 196,72
6 DU8597 19 Prezentačný stojan A5 150 × 210 mm 7,54 227,15
7 DU8696 19 Prezentačný stojan A4 210 × 290 mm 9,92 298,85

5
6
7

Prezentačné stojany Helit


Univerzálny stojan vhodný na  výstavy, veľtrhy, ponukové listy, jedál‑
ne lístky a propagačné materiály. Vyrobený z vysoko kvalitného číreho
akrylu, veľmi stabilný a pevný, odolný voči odretiu. Formáty A4 a A5.

Obj. kód Názov Cena € Cena SK


8 HE2354 20 Prezentačný stojan A5 4,05 122,01
9 HE2354 30 Prezentačný stojan A4 5,98 180,15

8 9

Prezentačné stojany Helit kolmé


Univerzálny kolmý stojan vhodný na výstavy, veľtrhy, ponukové listy, je‑
dálne lístky a propagačné materiály. Vyrobený z vysoko kvalitného čí‑
reho akrylu, veľmi stabilný a  pevný, odolný voči odretiu. Formáty A4
a A5.

Obj. kód Názov Cena € Cena SK


10 HE2354 10 Prezentačný stojan kolmý A5 6,36 191,60
10 11 HE2354 00 Prezentačný stojan kolmý A4 9,54 287,40
11

204
Prezentačné stojany
Prezentačné stojany rolovacie
Stojan so štýlovou hliníkovou podstavou, šetriaci pracovné miesto. Rých‑
lo a  ľahko rozložený a  zložený vďaka rolovaciemu mechanizmu a  po‑ 1
stranným klipom na  bočných hliníkových ramenách. Ideálny na  pre‑
zentáciu na  cestách. Obojstranne čitateľná informácia na  papieri sa
do stojana jednoducho vkladá. Pevný rám sa pri prenose bezpečne zro‑
luje do podstavy. Formáty A4 a A3.

Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena € Cena SK


1 DU8534 23 Prezentačný stojan rolovací A4 256 × 372 × 102 mm 26,30 792,31
DU8533 23 Prezentačný stojan rolovací A3 343 × 495 × 102 mm 32,30 973,07

Prezentačný stojan Flexo

8.  Prezentácia, projekcia


Stojan s  hliníkovou podstavou a  priehľadným akrylovým panelom
s možnosťou naklonenia v 4 stupňoch: 90 °, 80 °, 70 ° a 60 ° z dôvodu
nastavenia dobrého uhla na čítanie. Rýchlo a ľahko rozložený a zlože‑
ný. Formát A4 .

Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena € Cena SK


2 DU8530 19 Prezentačný stojan Flexo A4 265 × 335 × 114 mm 19,10 575,41

Stojan na prospekty jednostupňový


Stojan na prospekty formátu A4 s jedným oddielom. Materiál priehľad‑
ný číry plast.

Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena € Cena SK


3 HE2352 30 Stojan jednostupňový A4 235 × 250 × 85 mm 4,82 145,21

Stojan na prospekty štvorstupňový


Stojan na prospekty formátu A4 so štyrmi oddielmi. Materiál priehľad‑
ný číry plast.

Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena € Cena SK


4 HE2352 40 Stojan štvorstupňový A4 230 × 345 × 170 mm 24,20 729,05 4

205
POZRITE SA DOOKOLA
Fascinujúca cesta
spoznávania systémov katalógových panelov

DURABLE LIVE!
DURABLE LIVE!® ukazuje systémy
shows the displaykatalógových
panel system
panelov
in v ichsurroundings.
its natural prirodzenom This
prostredí.
meansTowhere
znamená
infor-
tam, kde informácie majú byť rýchlo a spoľahlivo
mation has to be quickly and reliably attainable.
dostupné.
On 6 floors in the virtual DURABLE tower you can
Poprezerajte
see si ich na 6. poschodiach virtuálneho
it for yourself.
vežiaka DURABLE.
Browse through the office, bank, showroom,
hotel, production
Preklikajte or travel office
sa cez kanceláriu, and výstavnú
banku, experience
the many functions
miestnosť, hotel, and operational
výrobu alebopurposes in an
cestovnú
impressive
kanceláriurepresentation.
a oboznámte sa s mnohými funkciami
a úžitkovými vlastnosťami v pôsobivej prezentácii.
Teraz už aj v slovenčine na www.durable-live.com

DURABLE · HUNKE & JOCHHEIM GMBH & CO. KG · WWW.DURABLE.DE


Systém katalógových panelov
Stojan na stôl SHERPA®
Stabilný protišmykový stojan na stôl v atraktívnom dizajne na 10 kata‑
lógových panelov. Dodávaný bez panelov. Stojan je po oboch stranách
rozšíriteľný až do kapacity 100 panelov. Farba antracitová/ sivá. 1

Modul na rozšírenie má kapacitu 10 panelov a je dodávaný bez pane‑


lov. Farba antracitová/ sivá.

Obj. kód Názov Kapacita panelov Cena € Cena SK


1 DU5623 57 Stojan na stôl SHERPA® prázdny 10 41,− 1 235,17
2 DU5624 57 Modul na rozšírenie prázdny 10 14,20 427,79
2

Stojan na stôl SHERPA® s panelmi


3
Stabilný protišmykový stojan na stôl v atraktívnom dizajne na 10 kata‑
lógových panelov. Dodávaný s 10 displejovými polypropylénovými pa‑
nelmi SHERPA® a 10 plastovými indexami obj. kód DU5609 19. Stojan je
po oboch stranách rozšíriteľný až do kapacity 200 panelov. Farby pane‑
lov: čierna/ červená alebo čierna/ sivá.
Modul na rozšírenie (obj. kód DU5624 57) má kapacitu 10 panelov a je
dodávaný bez panelov.

8.  Prezentácia, projekcia


Obj. kód Názov Farba panelov Cena € Cena SK
3 DU5632 00 Stojan na stôl SHERPA® s 10 panelmi čierna/ červená 62,− 1 867,81
4 DU5632 22 Stojan na stôl SHERPA® s 10 panelmi čierna/ sivá 62,− 1 867,81

Stojan na stôl FUNCTION


5 6 7
Extrémne pevný odľahčený kovový stojan v  tvare  L. Plastový poťah
odolný voči oderu. Dodávaný prázdny s  kapacitou na  10, 20 alebo
30 panelov. Farba sivá.

Obj. kód Názov Kapacita panelov Cena € Cena SK


5 DU5683 10 Stojan na stôl Function prázdny 10 41,− 1 235,17
6 DU5684 10 Stojan na stôl Function prázdny 20 49,− 1 476,17
7 DU5685 10 Stojan na stôl Function prázdny 30 51,− 1 536,43

Stojan na stôl FUNCTION s panelmi


Extrémne pevný stojan na  stôl v  tvare  L. Vyrobený z  kovovej platne
s plastovým poťahom odolným voči oderu. Dodávaný s 10 alebo 20 dis‑
plejovými PVC panelmi. Farby panelov: pri 10 paneloch 5 ks červenej
a 5 ks modrej, pri 20 paneloch po 5 ks z červenej, žltej, zelenej a mod‑
rej farby.

Obj. kód Názov Cena € Cena SK


8 DU5693 00 Stojan na stôl FUNCTION s 10 panelmi 56,− 1 687,06
9 DU5688 00 Stojan na stôl FUNCTION s 20 panelmi 63,− 1 897,94
8

Stojan na stôl VARIO® s panelmi


Extrémne pevný stojan na  stôl v  tvare  L. Vyrobený z  kovovej platne
s plastovým poťahom odolným voči oderu. Ideálny na použitie v diel‑
ňach, skladoch, priemysle a kuchyniach. Dodávaný s 10 alebo 20 poly‑
propylénovými panelmi SHERPA® v mixe farieb (čierna, červená, žltá, ze‑
lená a tmavomodrá).

Obj. kód Názov Cena € Cena SK


10 DU5570 00 Stojan na stôl VARIO® s 10 panelmi 55,− 1 656,93 10
DU5699 00 Stojan na stôl VARIO® s 20 panelmi 82,− 2 470,33

207
Systém katalógových panelov
Stojan na stôl SHERPA® motion s panelmi
Unikátny dizajn spojený s kreatívnosťou a funkčnosťou stojana na stôl.
Dodávaný s 10 panelmi. Guľový kĺb zabezpečuje bezproblémové otáča‑
nie panelov o 360 °, uhol na čítanie nastaviteľný medzi 25 ° a 70 °. Farba:
kĺb lesklá grafitová, držiak a panely matná grafitová.

Obj. kód Názov Farba Cena € Cena SK


DU5587 37 Stojan na stôl SHERPA® motion s 10 panelmi grafitová 99,− 2 982,47
1 1 DU5587 01 Stojan na stôl SHERPA® motion s 10 panelmi čierna 99,− 2 982,47

Stojan na stôl SHERPA® style s panelmi


Štýlový stojan na stôl s 10 displejovými panelmi SHERPA plus. Displejo‑
2 vý panel, vyrobený z matného antireflexného polypropylénu, má ľah‑
ký prístup k  výmene alebo vloženiu cenníkov, strán katalógu, ilustrá‑
cií a pod. Vložený materiál je kopírovateľný a skenovateľný. Pevný rám
má  horné a  bočné pozície na  indexy. Farba stojana a  panelov matná
grafitová.

Obj. kód Názov Cena € Cena SK


2 DU5842 00 Stojan na stôl SHERPA® style s 10 panelmi 83,− 2 500,46
8.  Prezentácia, projekcia

Stojan na stôl SHERPA® soho s panelmi


Stojan na stôl s 5 polypropylénovými displejovými panelmi formátu A4
a stabilnou základňou do malých kancelárií. Systém ideálny pre užíva‑
teľov, ktorí sú obmedzení nedostatkom miesta. Farba základne i rámov
panelov čierna.

Obj. kód Názov Cena € Cena SK


3 DU5540 01 Stojan na stôl SHERPA® soho s 5 panelmi 30,70 924,87
3

Univerzálny panelový systém VARIO® pro 10


4 Variabilný a moderný panelový systém, ktorý je možné umiestniť na stôl
alebo upevniť na stenu. Držiak panelov je možné natáčať, čo umožňu‑
je horizontálne aj vertikálne listovanie. Dodávaný s 10 panelmi. Farba
stojana sivá, panely dodávané v mixe farieb (čierna, červená, žltá, zele‑
ná a tmavomodrá).

Obj. kód Názov Cena € Cena SK


4 DU5579 00 Stojan s 10 panelmi VARIO® pro 10 66,− 1 988,32

208
Systém katalógových panelov
Nástenný držiak FUNCTION
1 2
Nástenný kovový držiak katalógových panelov s kapacitou 10, 20 ale‑
bo 30  panelov. Vhodný do  dielní, predajných a  výstavných miestnos‑
tí. Verzia na 30 panelov obsahuje postranné ramená na nastavenia rôz‑
neho prezentačného uhla. Panelové držiaky možno radiť vedľa seba,
a  tým znásobovať celkovú kapacitu panelov. Dodávané bez panelov.
Farba sivá.

Obj. kód Názov Kapacita panelov Cena € Cena SK


1 DU5674 10 Nástenný držiak panelov FUNCTION 10 13,20 397,66
DU5676 10 Nástenný držiak panelov FUNCTION 20 20,80 626,62
2 DU5670 10 Nástenný držiak panelov FUNCTION 30 39,− 1 174,91

Nástenný držiak FUNCTION s panelmi


Kovový držiak na stenu s displejovými panelmi z PVC. Ideálny do dielní,
výstavných a predajných miestností. Panely dodávané v mixe farieb.

Obj. kód Názov Cena € Cena SK 3


3 DU5691 00 Nástenný držiak FUNCTION s 10 panelmi 32,80 988,13

8.  Prezentácia, projekcia


Nástenný držiak VARIO® s panelmi
Extrémne pevný držiak na stenu, vyrobený z kovovej platne. Dodávaný
s displejovými polypropylénovými panelmi SHERPA® s indexami. Ideál‑
ny na použitie v priemysle, vrátane dielní, v skladoch a kuchyniach. Ľah‑
ká montáž, jednoduché vkladanie a vyberanie panelov. Farby panelov:
čierna, červená, žltá, zelená a tmavomodrá. 4

Obj. kód Názov Cena € Cena SK


4 DU5567 00 Nástenný držiak VARIO® s 10 panelmi 36,− 1 084,54
DU5512 00 Nástenný držiak VARIO® s 20 panelmi 52,− 1 566,55

Nástenný držiak SHERPA®


Univerzálny držiak na 5, resp. 10 displejových panelov s ľahkou a jedno‑
duchou montážou na stenu. V prípade potreby možno rozšíriť kapacitu
až na 200 panelov pridaním niekoľkých držiakov vedľa seba. Farba sivá.

Obj. kód Názov Kapacita panelov Cena € Cena SK


5 DU5622 10 Nástenný držiak SHERPA®  5 11,60 349,46 5 6
6 DU5621 10 Nástenný držiak SHERPA® 10 16,60 500,09

Nástenný držiak SHERPA® s panelmi


Univerzálny držiak SHERPA® s 10 displejovými polypropylénovými pa‑
nelmi SHERPA® s indexami. Ľahká a jednoduchá montáž na stenu. V prí‑
pade potreby možno rozšíriť kapacitu až na 200 panelov pridaním nie‑
koľkých držiakov vedľa seba. Farba držiaka sivá, 5  panelov čiernych, 7
5 červených.

Obj. kód Názov Cena € Cena SK


7 DU5631 00 Nástenný systém SHERPA® s 10 panelmi 41,− 1 235,17

209
Systém katalógových panelov
Nástenný držiak SHERPA® style
1
Štýlový nástenný stojan s 10 displejovými panelmi SHERPA plus. Disple‑
jový panel, vyrobený z matného antireflexného polypropylénu, má ľah‑
ký prístup k  výmene alebo vloženiu cenníkov, strán katalógu, ilustrá‑
cií a pod. Vložený materiál je kopírovateľný a skenovateľný. Pevný rám
má  horné a  bočné pozície na  indexy. Farba stojana a  panelov matná
grafitová.

Obj. kód Názov Cena € Cena SK


1 DU5841 00 Nástenný držiak SHERPA® style s 10 panelmi 49,− 1 476,17

Rotačné stojany
Stojan na stôl DU5767 01 s kapacitou 40 katalógových panelov A4. In‑
3
tegrovaná rukoväť na rýchle premiestnenie, nešmykľavá podložka. Do‑
dávaný bez panelov. Farba čierna.
Verzia DU5633 01 obsahuje 40 čiernych panelov A4 a 40 indexov. Ľahko
prenosný vďaka madlu na vrchu stojana.
8.  Prezentácia, projekcia

Obj. kód Názov Kapacita Cena € Cena SK


2 DU5767 01 Rotačný stojan na stôl SHERPA® basic 40 panelov 86,− 2 590,84
3 DU5633 01 Rotačný stojan na stôl SHERPA® 40 panelov 156,− 4 699,66
so 40 panelmi

Rotačný stojan
Stojan na stôl s kapacitou 50 katalógových panelov A4. Dodávaný bez
4 panelov.

Obj. kód Názov Kapacita Cena € Cena SK


4 DU5650 57 Stojan na stôl rotačný 50 panelov 56,− 1 687,06

Podlahový statív SHERPA®


Podlahový statív na 10 panelov s pevným oceľovým podstavcom. Na‑
staviteľná výška 61 až 110 cm a uhol sklonu od 5 do 90 stupňov. Do‑
5 dávaný bez katalógových panelov alebo s  10 katalógovými panelmi
v čiernej farbe. Hmotnosť 4,9 kg. Farba antracitová/ sivá.
6
Obj. kód Názov Cena € Cena SK
5 DU5626 57 Podlahový teleskopický statív SHERPA® 78,− 2 349,83
6 DU5817 00 Podlahový teleskopický statív SHERPA® s 10 panelmi 112,− 3 374,11

Stolový teleskopický statív SHERPA®


7 Stolový statív k nástennému držiaku SHERPA® na 10 panelov. Uchytá‑
va sa čeľusťami na dosku stola max. hrúbky 50 mm. Nastaviteľná výš‑
ka do 49 cm a uhol sklonu od 5 do 90 stupňov. Dodávaný bez katalógo‑
vých panelov a držiaka panelov. Farba antracitová/ sivá.

Obj. kód Názov Cena € Cena SK


7 DU5627 57 Stolový teleskopický statív SHERPA® 20,− 602,52

210
Systém katalógových panelov
Katalógové panely SHERPA®
Displejové panely z  matného antireflexného polypropylénu vhodné
do systému SHERPA®, kovových držiakov a rotačného stojana. Vložený
materiál je kopírovateľný a skenovateľný. Pevný farebný rám s pozícia‑
mi na indexy. Formát A4. Väčšie balenie 5 ks.

1 Obj. kód Názov Farba Cena € Cena SK


DU5606 01 Katalógový panel SHERPA® čierna 2,62 78,93
DU5606 03 Katalógový panel SHERPA® červená 2,62 78,93 1
DU5606 07 Katalógový panel SHERPA® tmavomodrá 2,62 78,93
DU5606 05 Katalógový panel SHERPA® zelená 2,62 78,93
DU5606 04 Katalógový panel SHERPA® žltá 2,62 78,93
DU5606 10 Katalógový panel SHERPA® sivá 2,62 78,93
DU5606 37 Katalógový panel SHERPA® grafitová 2,62 78,93

Katalógový panel SHERPA® plus


Displejový panel z  matného antireflexného polypropylénu vhodný 2
do  systému SHERPA®, kovových držiakov a  rotačného stojana. Ľah‑
ký prístup k výmene alebo vloženiu cenníkov, strán katalógu, ilustrácií
a pod. Vložený materiál je kopírovateľný a skenovateľný. Pevný čierny
rám s  hornými a  bočnými pozíciami na  indexy. Formát A4. Väčšie ba‑

8.  Prezentácia, projekcia


lenie 5 ks.

Obj. kód Názov Farba Cena € Cena SK


2 DU5590 01 Katalógový panel SHERPA® plus čierna 2,99 90,08

Indexy na katalógové panely SHERPA®


Indexy na  panely SHERPA® s  možnosťou ich umiestnenia na  jednej
z 5 pozícií na dlhšej strane panelu. Dodávané s čistými štítkami. Mate‑
riál priehľadný plast.
3
Obj. kód Názov MJ Cena € Cena SK
3 DU5609 19 Index 58 mm bal. 10 ks 2,10 63,26

Katalógové panely FUNCTION


Displejové panely z číreho lesklého tvrdeného PVC vhodné do systému
SHERPA®, kovových držiakov a rotačného stojana. Pevný farebný rozli‑
šovač, farebný okraj, pevná lišta s univerzálnym dierovaním na zaklada‑
nie. Vložený materiál je kopírovateľný a skenovateľný. Formát A4. Bale‑
nie 5 ks.

4 Obj. kód Názov Farba lemu MJ Cena € Cena SK


4
DU5607 03 Katalógový panel FUNCTION červená bal. 5 ks 11,30 340,42
DU5607 06 Katalógový panel FUNCTION modrá bal. 5 ks 11,30 340,42
DU5607 05 Katalógový panel FUNCTION zelená bal. 5 ks 11,30 340,42
DU5607 04 Katalógový panel FUNCTION žltá bal. 5 ks 11,30 340,42
DU5607 19 Katalógový panel FUNCTION priehľadná bal. 5 ks 11,30 340,42

Katalógový panel FUNCTION safe


Displejový panel z číreho lesklého tvrdeného PVC s rozopínacím uzáve‑ 5
rom vhodné do systému SHERPA®, kovových držiakov a rotačného sto‑
jana. Vložený materiál je bezpečne chránený pri kopírovaní a skenova‑
ní, pred vlhkosťou a prachom. Farba rámu sivá. Formát A4. Balenie 5 ks.

Obj. kód Názov MJ Cena € Cena SK


5 DU5832 19 Katalógový panel FUNCTION safe bal. 5 ks 19,10 575,41

211
Nástenný prezentačný systém
2 Nástenný prezentačný systém Alba
1 3 Nástenný prezentačný displejový systém v modernom dizajne. Jednot‑
livé moduly možno navzájom ľubovoľne kombinovať. K  dispozícii sú
bloky na umiestnenie materiálov formátu A4, A5 alebo 1⁄3 A4. Dodáva‑
né s montážnymi skrutkami. Materiál kvalitný plast.

Obj. kód Názov Farba Rozmery š × v × h Cena € Cena SK


AL0092 30 DDTEC 4 × A4 čierneho uhlia 285 × 660 × 90 mm 48,− 1 446,05
1 AL0092 32 DDTEC 4 × A4 metalická sivá 285 × 660 × 90 mm 48,− 1 446,05
AL0092 34 DDTEC 5 × A5 čierneho uhlia 220 × 660 × 90 mm 39,− 1 174,91
2 AL0092 36 DDTEC 5 × A5 metalická sivá 220 × 660 × 90 mm 39,− 1 174,91
AL0092 38 DDTEC 5 × 1⁄3 A4 čierneho uhlia 175 × 660 × 90 mm 34,− 1 024,28
3 AL0092 40 DDTEC 5 × 1⁄3 A4 metalická sivá 175 × 660 × 90 mm 34,− 1 024,28

Nástenný prezentačný stojan Alba


8.  Prezentácia, projekcia

Nástenný stojan originálny svojim dizajnom a  eleganciou. Modul


s 3 priehľadnými priehradkami slúži na umiestnenie materiálov formátu
A4. Hĺbka priehradky 30 mm. Materiál kvalitný plast s hliníkovou štruk‑
4 túrou.

Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena € Cena SK


4 AL0092 50 DDICE5M 5 × A4 330 × 720× 85 mm 68,− 2 048,57

Nástenný prezentačný drôtený stojan Alba


Drôtený nástenný prezentačný stojan z ocele. Pevná konštrukcia, štýlo‑
vo čistý dizajn. Modul so 7 priehradkami slúži na umiestnenie materiá‑
lov formátu A4. Ideálny na prezentáciu rôznych dokumentov, cenníkov
či katalógov. Dodávaný s montážnými skrutkami.
5 Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena € Cena SK
5 AL0076 60 Prezentačný stojan DDFIL7M 250 × 1 120× 125 mm 51,− 1 536,43

Nástenný prezentačný stojan Helit


6
Nástenný prezentačný stojan s  5 priehradkami formátu A4 s  hĺbkou
20 mm v modernom neutrálnom dizajne. Pevná a zároveň ľahká kon‑
štrukcia, materiál kov s očkami. Ideálny na prezentáciu rôznych doku‑
mentov, cenníkov či katalógov. Dodávaný s montážnymi skrutkami. Far‑
ba čierna.

Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena € Cena SK


6 HE6260 09 Prezentačný stojan 5 × A4 260 × 718× 95 mm 69,− 2 078,69

212
Prezentačný systém DURABLE

Informačný a prezentačný systém COMBIBOXX šetrí priestor.


Katalógy, brožúry a iný dôležitý materiál je vystavený pri využití
minimálneho priestoru.
• Ľahko sa skladá a čistí
• Je variabilný – jednoduchým otočením základne o 180 ° zmeníte stojan
s nástennými odkladačmi na stojan na stôl
• Je rozšíriteľný dokúpením požadovaného počtu samostatných
odkladačov formátu A4 alebo 1⁄3 A4 podľa individuálnych potrieb
• Je modulárny – vložením prepážky do odkladača zmeníte pôvodný
odkladač na 2 odkladače polovičného formátu
COMBIBOXX nastavuje nový štandard vo vystavení informačných
materiálov.

COMBIBOXXY
1
Kombinovaný stojan s jedným odkladačom
Stojany na prospekty a časopisy formátu A4, resp. DL a A6 s jedným od‑
kladačom a závesným dielom na stenu, resp. stôl. Naplnenie materiál‑
mi do hrúbky 24 mm. Tento základný modul je možné rozšíriť pridaním
ďalších odkladačov DU8579 19, resp. DU8598 19 (1⁄3 A4). Materiál prie‑
hľadný plast.

8.  Prezentácia, projekcia


Obj. kód Názov Počet odkladačov Cena € Cena SK 3
2
1 DU8578 19 Stojan COMBIBOXX A4 1 7,30 219,92
2 DU8590 19 Stojan COMBIBOXX 1⁄3 A4 1 6,40 192,81

Odkladač
Odkladače formátu A4 a 1⁄3 A4 na rozšírenie kapacity základného mo‑
dulu alebo sady na niekoľko odkladačov za sebou. Samostatne nepouži‑
teľný. Vhodný ku stojanom COMBIBOXX , k sade odkladačov COMBIBO‑
XX alebo COMBIBOXX pro. Hrúbka 24 mm. Materiál priehľadný plast.

Obj. kód Názov Počet odkladačov Cena € Cena SK


3 DU8579 19 Odkladač COMBIBOXX A4 1 3,72 112,07
DU8599 19 Odkladač COMBIBOXX 1⁄3 A4 1 3,26 98,21

Kombinovaný stojan s tromi a piatimi odkladačmi 5


Stojany na prospekty a časopisy formátu A4 a 1⁄3 A4 s tromi, resp. piati‑
mi odkladačmi a závesným dielom na stenu, resp. stôl. Hrúbka 24 mm.
Materiál priehľadný plast.

Obj. kód Názov Počet odkladačov Cena € Cena SK


DU8580 19 Stojan COMBIBOXX A4 3 14,80 445,86 4
4 DU8586 19 Stojan COMBIBOXX A4 set XL 5 21,90 659,76
5 DU8599 19 Stojan COMBIBOXX 1⁄3 A4 3 11,60 349,46

COMBIBOXX pro
Kombinovaný stojan COMBIBOXX A4 s odkladačom A4 vnútorných roz‑
merov max. 240 × 311  mm a  štyroch odkladačov 1⁄3 A4 (DL alebo A6)
s hĺbkou 24 mm. Možnosť aplikácie na stenu alebo stôl. Materiál prie‑
hľadný plast. 6

Obj. kód Názov Počet odkladačov Cena € Cena SK


6 DU8613 19 Stojan COMBIBOXX pro 5 19,30 581,43

COMBIBOXX na stôl
Otočný stolový prezentačný stojan s 15 odkladačmi na materiály formá‑
tu A4 (max. 240 × 311 mm), rozmiestnenými na troch stranách po 5 od‑
kladačoch. Výška 650 mm, šírka 520 mm.
7
Obj. kód Názov Cena € Cena SK
7 DU8614 19 Otočný stojan na stôl COMBIBOXX 264,− 7 953,26

213
Prezentačný systém Helit
Sada odkladačov na stenu
1 Sada piatich univerzálnych odkladačov formátu A4 a závesného dielu
na stenu.

Obj. kód Názov Farba Cena € Cena SK


1 HE6103 10 Sada piatich odkladačov na stenu priehľadná číra 25,40 765,20

Sada odkladačov na stôl


Sada odkladačov na prospekty pozostáva z troch univerzálnych odkla‑
dačov formátu A4 a stojana.
2
Obj. kód Názov Farba Cena € Cena SK
2 HE6102 70 Sada troch odkladačov na stôl priehľadná číra 17,20 518,17

Otočný stojan na stôl


Otočný stojan na stôl so šiestimi univerzálnymi odkladačmi formátu A4
8.  Prezentácia, projekcia

a protišmykovou základňou.
3
Obj. kód Názov Farba Cena € Cena SK
3 HE6255 70 Stojan na stôl so šiestimi odkladačmi priehľadná číra 76,− 2 289,58

Komponenty prezentačného systému Helit


Univerzálne odkladače
4 5 Odkladače na ukladanie prospektov. Formát A4 na vertikálne ukladanie
a formát A5 na horizontálne ukladanie. Rozdelením priestoru u formátu
A5 sa získajú dve priehradky na vertikálne ukladanie dokumentov for‑
mátu A6. Farba priehľadná číra.

Podporné podložky
Podporné podložky slúžia na umiestnenie odkladačov na stôl. Maximál‑
na záťaž jednej dvojice podložiek je päť odkladačov. Balenie 2 ks. Farba
priehľadná číra.

Závesný diel
Závesný diel umožňuje zavesenie niekoľkých odkladačov na stenu. Far‑
7
6 ba priehľadná číra.

Obj. kód Názov MJ Cena € Cena SK


4 HE6102 50 Univerzálny odkladač A4 ks 4,37 131,65
5 HE6102 60 Univerzálny odkladač A5/ A6 bal. 2 ks 7,74 233,18
6 HE6102 90 Podporné podložky bal. 2 ks 3,87 116,59
7 HE6103 00 Závesný diel na stenu ks 5,11 153,94

Nástenný prezentačný panel Helit


Priehľadný displej na stenu so šiestimi odkladačmi formátu A4. Hĺbka
odkladačov 45 mm. Rozmery (š × v × h) 762 × 626 × 51 mm.

Obj. kód Názov Počet odkladačov Cena € Cena SK


8 HE6259 40 Prezentačný panel 6  148,− 4 458,65

214
Prezentačný systém Helit a Leitz
Nástenný prezentačný panel Helit 1

Priehľadný displej na stenu s deviatimi odkladačmi formátu A4. Hĺbka


odkladača 45 mm. Rozmery (š × v × h) 762 × 937 × 51 mm. 2
Obj. kód Názov Počet odkladačov Cena € Cena SK
1 HE6259 30 Prezentačný panel 9 192,− 5 784,19

Nástenný prezentačný panel Helit


Priehľadný displej na stenu s dvanástimi odkladačmi formátu A4. Hĺbka
odkladača 45 mm. Rozmery (š × v × h) 762 × 1 245 × 51 mm.

Obj. kód Názov Počet odkladačov Cena € Cena SK


2 HE6259 70 Prezentačný panel 12 216,− 6 507,22

8.  Prezentácia, projekcia


Prezentačná sada
Sada štyroch prezentačných odkladačov s možnosťou upevnenia na ste‑
nu alebo na stôl v závislosti od postavenia podložky. Súčasťou balenia
je montážna sada na upevnenie odkladačov na stenu. Rozmery odkla‑
dača (š × v × h) 280 × 260 × 44 mm.
3
Obj. kód Názov Farba Cena € Cena SK
3 ES5401 02 Prezentačná sada priehľadná číra 34,− 1 024,28
ES5401 34 Prezentačná sada priehľadná modrá 34,− 1 024,28

Prezentačné odkladače
Samostatne dokúpiteľné odkladače na  formát papiera A4, použiteľné
do prezentačného stojana alebo pri súčasnom zakúpení podložky vyu‑ 4
žiteľné ako sada odkladačov na stôl alebo na stenu. Rozmery (š × v × h)
280 × 260 × 44 mm. Väčšie balenie 4 ks.

Obj. kód Názov Farba Cena € Cena SK


4 ES5410 02 Prezentačný odkladač priehľadná číra 7,96 239,80
ES5410 34 Prezentačný odkladač priehľadná modrá 7,96 239,80

Podložka
Podložka, vďaka ktorej zavesíte prezentačné odkladače na stenu, alebo 5
jej otočením ich postavíte na stôl. Súčasťou balenia je montážna sada
na zavesenie na stenu. Rozmery (š × v × h) 165 × 168 × 100 mm.

Obj. kód Názov Farba Cena € Cena SK


5 ES5430 02 Podložka priehľadná číra 5,50 165,69

215
Katalógový prezentačný systém
Drôtený prezentačný stojan Alba
Jednostranný prezentačný stojan v  čistej línii ideálny na  recepcie
a  do  vstupných priestorov. Sedem drôtených odkladačov formátu A4
na  umiestnenie časopisov, prospektov alebo katalógov. Robustná kon‑
1 štrukcia z  ocele. Rozmery (š × v × h) 250 × 1 500 × 780 mm, priemer zá‑
kladne 380 mm. Farba čierna/ strieborná.

Obj. kód Názov Počet odkladačov Cena € Cena SK


1 AL0076 84 Prezentačný stojan DDFIL7S 7 105,− 3 163,23

Statické prezentačné stojany Alba


Elegantné a pevné prezentačné stojany elipsovitého tvaru na umiestne‑
nie časopisov alebo katalógov formátu A4, resp. A3 (max. 240 × 320 mm),
každý s kapacitou 400 listov. Stojany dodávané v rozloženom tvare. Ľah‑
ká montáž na 4 skrutky. Materiál plast/ kov. Farba čierna/ strieborná.

DDP6
Stojan so šiestimi oddeleniami. Rozmery (š × v × h) 370 × 1 150 × 480 mm.
Hmotnosť 7 kg.
2
DDP8
Stojan s ôsmimi oddeleniami. Rozmery (š × v × h) 610 × 1 150 × 480 mm.
8.  Prezentácia, projekcia

Hmotnosť 8,7 kg.

Obj. kód Názov Počet oddelení Cena € Cena SK


2 AL0092 13 Prezentačný stojan DDP6 6 154,− 4 639,40
3 AL0088 03 Prezentačný stojan DDP8 8 188,− 5 663,69 

Mobilné prezentačné stojany Alba


Elegantné a  pevné mobilné prezentačné stojany elipsovitého tvaru
na  časopisy alebo katalógy formátu A4, každý s  kapacitou 350  listov.
4
2 kolieska s možnosťou aretácie. Stojany dodávané v rozloženom tvare,
ľahká montáž. Materiál plast/ kov. Farba čierna/ strieborná.

DD5PM
Päť oddelení na časopisy alebo katalógy max. rozmerov 240 × 330 mm
(A4 formáty). Rozmery (š × v × h) 340 × 1 660 × 510  mm. Hmotnosť
7,8 kg.

DD5GM
Päť oddelení na časopisy alebo katalógy max. rozmerov 750 × 330 mm
(15 × A4 formátov). Rozmery (š × v × h) 820 × 1 660 × 510 mm. Hmotnosť
11,1 kg.

Obj. kód Názov Počet oddelení Cena € Cena SK


4 AL0093 05 Prezentačný stojan DD5PM 5 172,− 5 181,67
5 AL0093 10 Prezentačný stojan DD5GM 5 225,− 6 778,35 
5

Mobilný prezentačný stojan EPI


Mobilný prezentačný stojan značky FAST PAPERFLOW originálny svojim
dizajnom a  eleganciou. 16  odkladačov na  umiestnenie letákov alebo
katalógov formátu A4, umiestnených po 8 na dvoch stranách stojana.
Hĺbka odkladača 23 mm. Materiál kov/ priehľadný plast. Stojan dodáva‑
ný v rozloženom tvare. Rozmery (š × v × h) 302 × 1 607 × 382 mm. Hmot‑
nosť 11,3 kg. Farba čierna/ priehľadná.
6
Obj. kód Názov Počet odkladačov Cena € Cena SK
6 PF0276 01 Prezentačný stojan EPI 16 2 × 8 219,− 6 597,59

216
Katalógový prezentačný systém
Mobilný rotačný prezentačný stojan Alba
Mobilný rotačný prezentačný stojan s 21 drôtenými odkladačmi na pre‑ 1
zentáciu časopisov alebo katalógov formátu A4. Zakladanie materiálov
z troch strán. Základňa s 5 kolieskami, 3 z nich z možnosťou aretácie.
Materiál kov. Výška 1 650 mm, horný priemer 420 mm. Hmotnosť 9,5 kg.
Farba strieborná.

Obj. kód Názov Počet odkladačov Cena € Cena SK


1 AL0086 67 Prezentačný stojan DDFIL21SR 21 235,− 7 079,61

Otočný prezentačný stojan Durable


Rotačný prezentačný stojan s 30 odkladačmi na letáky, prospekty alebo
katalógy formátu A4 až do max. rozmerov 311 × 240 mm. Stojan je roz‑
delený po výške do dvoch častí, z ktorých každá je nezávisle otáčateľná.
5 koliesok s možnosťou aretácie na jednoduchú manipuláciu so stoja‑
nom. Celková výška cca 1 780 cm.

Obj. kód Názov Počet odkladačov Cena € Cena SK

8.  Prezentácia, projekcia


2 DU8616 19 Otočný prezentačný stojan 30 410,− 12 351,66
2

Otočné stojany na prospekty


Mobilný otočný stojan dodávaný s  15‑timi alebo 30‑timi univerzálny‑
mi odkladačmi formátu A4, uloženými v troch radoch po 5, resp. 10 od‑
kladačov. Pevná základňa na kolieskach. Farba stojana čierna, odklada‑
če priehľadné číre.
3
Obj. kód Názov Počet odkladačov Cena € Cena SK
HE6255 90 Otočný stojan 15 256,− 7 712,26
3 HE6255 80 Otočný stojan 30 319,− 9 610,19

Otočný stojan na prospekty


Mobilný otočný stojan – noha v  čiernej farbe, určený na  maximálne 4
24 závesných prezentačných odkladačov na formát papiera A4. Samot‑
né odkladače nie sú súčasťou stojana, ale sú samostatne dokúpiteľné.
Celková výška stojana vrátane odkladačov je 1 560 mm.
Samostatne dokúpiteľný odkladač na  formát papiera A4 je dodávaný
v 2 farbách. Rozmery (š × v × h) 260 × 280 × 45 mm. Väčšie balenie 4 ks.

Obj. kód Názov Farba Cena € Cena SK


4 ES5420 95 Otočný stojan – noha čierna 189,− 5 693,81
5 ES5410 02 Prezentačný odkladač priehľadná číra 7,96 239,80
ES5410 34 Prezentačný odkladač priehľadná modrá 7,96 239,80

217
Spätné projektory
M 2660 OHP
1
zdarma Prenosný spätný projektor. Jednoduché ovládanie, konvenčné chlade‑
nie pre nehlučnú prevádzku, optické prvky s tvrdým povlakom odolné
50 ks fólií pre
atramentové voči poškriabaniu. Premenná ohnisková vzdialenosť, modul meniča žia‑
tlačiarne a 20 ks roviek, sklopné zrkadlo, jednoduchý vypínač, prenosná taška.
obalov na pre‑
zentačné fólie Obj. kód Názov Cena € Cena SK
1 MM2660 00 Projektor M 2660 OHP 529,− 15 936,65
MM0074 40 Náhradná žiarovka 24 V/ 250 W 5,25 158,16

Technická špecifikácia:
• trojitá šošovka • svietivosť 2 500 lúmenov
• ohnisková vzdialenosť 270 – 298 mm • 2 halogénové žiarovky
• formát pracovnej plochy • dĺžka sieťového kábla 4,5 m
285 × 285 mm • hmotnosť 5 kg.
• rozmery 310 × 410 mm

M 1750 OHP
2
Pevný a vysokovýkonný spätný projektor, určený do veľkých konferenč‑
ných miestností. Tento typ projektora charakterizuje jednoduché ovlá‑
danie, spoľahlivosť a vysoký výkon. Modul meniča žiaroviek, sklápacie
projekčné rameno.
8.  Prezentácia, projekcia

Obj. kód Názov Cena € Cena SK


2 MM1750 00 Projektor M 1750 OHP 399,− 12 020,27
3 3 MM0074 65 Náhradná žiarovka 36 V/ 400 W 15,90 479,−

Technická špecifikácia:
• trojitá šošovka • rozmery 337 × 337 × 267 mm
• ohnisková vzdialenosť 310 mm • svietivosť 4 500 lúmenov
• formát pracovnej plochy • dĺžka sieťového kábla 4,6 m
285 × 285 mm • hmotnosť 13,1 kg.

M 1608 OHP
4
Nízkorozpočtový spätný projektor série  1600 bol vytvorený na  využi‑
tie v  oblasti vzdelávania a  na  menšie obchodné rokovania. Stelesňu‑
je základný typ projektora so všetkými potrebnými funkciami. Je vyba‑
zdarma vený 360° rotačnou projekčnou hlavou na projekciu v akomkoľvek uhle
10 náhradných žiaroviek v miestnosti, dokonca i v obmedzených priestoroch, modulom meniča
24 V/ 250 W
žiaroviek, množstvom základných funkcií a snímačom na šetrenie ener‑
gie a doladenie farieb.

Obj. kód Názov Cena € Cena SK


4 MM1608 00 Projektor M 1608 OHP 219,− 6 597,59
MM0074 40 Náhradná žiarovka 24 V/ 250 W 5,25 158,16

Technická špecifikácia:
• jednoduchá šošovka • rozmery 337 × 337 × 264 mm
• ohnisková vzdialenosť 280 mm • svietivosť 2 000 lúmenov
• formát pracovnej plochy • dĺžka sieťového kábla 3,1 m
285 × 285 mm • hmotnosť 13,6 kg.

e‑Vizualizér
Vizualizér na  snímanie a  prenos projekcie obrázkov, textu, 3D objek‑
tov a  dokumentov a  cez USB kábel ich import do  PC. Vysokokvalitné
obrázky alebo video do  prezentácie jeho pomocou pripravíte ľahko
a rýchlo.

Obj. kód Názov Cena € Cena SK


5 LM1667 00 e‑Vizualizér 563,− 16 960,94
Technická špecifikácia:
• sklená šošovka 6 mm • dĺžka ohybného ramena 51 cm
5 • ohnisková vzdialenosť od 6 mm • USB kábel 1,52 m
• rozlíšenie 1 280 × 960 SXGA • hmotnosť 1,8 kg.
• rozmery základne 180 × 180 mm

218
Fólie na spätnú projekciu
Fólie do čiernobielych kopírovacích strojov
Priehľadné polyesterové fólie s vynikajúcou priľnavosťou toneru. Rých‑
loschnúce, odolné voči oderu či rozmazaniu, s  antistatickou úpravou 1
a termostabilné. Hrúbka 100 µm.

3M
Obj. kód Popis MJ Cena € Cena SK
1 MM2500 00 Bez podkladového papiera, PP2500 bal. 100 ks 27,80 837,50

DATALINE
Obj. kód Popis MJ Cena € Cena SK
2 ES5717 00 Bez podkladového papiera bal. 100 ks 19,10 575,41
2

Priehľadné fólie do atramentových tlačiarní


Priesvitné polyesterové fólie do čiernych a farebných atramentových tla‑
čiarní Hewlett Packard a Lexmark. Odnímateľný prúžok po kratšej stra‑ 3
ne na identifikovanie fólie optickým čidlom tlačiarne. Hrúbka 100 µm.

3M

8.  Prezentácia, projekcia


Obj. kód Popis MJ Cena € Cena SK
3 MM3460 50 S odnímateľ. prúžkom po kratšej strane, bal. 50 ks 49,− 1 476,17
CG3460

DATALINE
4
Obj. kód Popis MJ Cena € Cena SK
4 ES5716 10 S odstrihnutým rohom bal. 50 ks 24,80 747,12

Fólie do čiernobielych laserových tlačiarní


Polyesterové fólie bez podkladového papiera alebo prúžku, termostabi‑ 5
lizované, s antistatickou úpravou. Hrúbka 100 µm.

3M
Obj. kód Popis MJ Cena € Cena SK
5 MM3300 50 Bez podkladového papiera, CG3300 bal. 50 ks 18,20 548,29

DATALINE
Obj. kód Popis MJ Cena € Cena SK 6
6 ES5716 60 Bez podkladového papiera bal. 100 ks 21,30 641,68

Fólie do farebných laserových tlačiarní


Antistatické polyesterové fólie, termostabilizované, odolné voči vyso‑ 7
kým teplotám laserových tlačiarní. Hrúbka 100 µm.

3M
Obj. kód Popis MJ Cena € Cena SK
7 MM3700 50 Do farebných laserových tlačiarní, CG3700 bal. 50 ks 37,− 1 114,66

DATALINE
Obj. kód Popis MJ Cena € Cena SK
8
8 ES5716 90 S prúžkom po kratšej strane bal. 50 ks 24,80 747,12

Popisovače pre fólie na spätnú projekciu nájdete na str. 279.

219
3M™ SCP 716 Systém
projekcie na krátku vzdialenosť
Systém 3M™ SCP716 – Super Close Projection Vlastnosti dataprojektora:
„zostavte si systém podľa svojich potrieb“ prináša prednos- Technológia krátkej projekčnej vzdialenosti 3M Vikuiti™
ti technológie s krátkou projekčnou vzdialenosťou, ktorá je Rozlíšenie XGA (1024 × 768)
schopná zobraziť rovnakú veľkosť obrázku zo vzdialenosti Svietivosť 2400 ANSI lúmenov
1 m tak isto, ako obyčajný projektor vzdialený 3 metre. Plná pripojiteľnosť so vstupným/výstupným modulom
Nastaviteľná veľkosť obrazu uhlopriečky (150 – 231 cm)
SCP716 je kompatibilný s počítačmi, DVD prehrávačmi, video- Dlhá životnosť lampy až 5000 hodín
kamerami, ako aj s väčšinou značiek interaktívnych tabúľ. Do- Výrazné farby
káže premeniť informácie a plány obchodných aktivít na sľubné
príležitosti na obohatenie výchovy a vzdelávania. Projektor 3M™ SCP716 možno inštalovať na stenu pomocou skladacej
alebo pevnej konzoly, ako stolový projektor alebo priamo inštalovaný
na strop miestnosti.

Vyskladajte si riešenie podľa vlastných potrieb: Ramená pre zavesenie na stenu:


Projektory Super Close Projection /SCP/ je možné použiť aj ako FWMS v.2 teleskopické sklopné rameno s 2× 20W reproduktor-
stolové projektory: mi pre SCP716 (veľkosť obrazu 59 – 91" )
3M™ SCP716 DLP, 2400 lúmenov, XGA, 1× vstup pre PC, bez FXWM teleskopické fixné rameno bez reproduktorov pre
reproduktorov SCP716 (veľkosť obrazu 52 – 78" )
3M™ SCP717 DLP, 3000 lúmenov, XGA, 2× vstup pre PC, FWM teleskopické sklopné rameno bez reproduktorov pre
DVI-D, 2× audio mini, RS232, Ethernet, USB, SCP716 (veľkosť obrazu 52 – 78" )
RCA video, S-VHS, +5V/2A, PC out, audio out,
SCP 717/740 teleskopické sklopné rameno pre SCP717 a SCP740
2 × 2W reproduktory
B3 Mount bez reproduktorov
3M™ SCP740 DLP, 2600 lúmenov, WXGA 16 : 10, 2× vstup pre
PC, DVI-D, 2× audio mini, RS232, Ethernet, USB,
RCA video, S-VHS, +5V/2A, PC out, audio out,
Konvertor pre vstupy:
2 × 2W reproduktory I/O box v.2 vstupy: 2× PC, 2× stereo mini, RS232, video RCA, stereo
audio RCA, S-VHS, USB, Ethernet, PC out, audio out

www.3M.com/meetings
Multimediálne projektory
Optoma DX319
Malý a štýlový multimediálny projektor so žiarivými farbami a jednodu‑
chou obsluhou s použitím na obchodných prezentáciách alebo v do‑
mácnostiach na  premietanie grafiky, videa a  filmov na  veľkú plochu.
Technológia Texas Instruments.

Obj. kód Názov Svieťivosť Cena € Cena SK


1 OT0003 19 Multimediálny projektor DX319 2 500 ANSI info info 1

Technická špecifikácia:
• rozlíšenie XGA (1 024 × 768) • technológia DLP
• kontrastný pomer 2 500 : 1 • životnosť lampy 4 000/ 3 000 (STP/BRIGHT
• podpora formátu 16 : 9 mód) h.

Optoma DS316
Malý a štýlový multimediálny projektor so žiarivými farbami, precíznym
a perfektným prenosom pohybu a jednoduchou obsluhou s použitím
v  školách, kanceláriách alebo domácnostiach s  PC, laptopmi, hracími
konzolami, DVD prehrávačmi, digitálnymi satelitmi a TV. Technológia
Texas Instruments.

Obj. kód Názov Svietivosť Cena € Cena SK

8.  Prezentácia, projekcia


2 OT0003 16 Multimediálny projektor DS316 2 500 ANSI info info

Technická špecifikácia:
• rozlíšenie SVGA (800 × 600) • šetriaci režim < 1 W
• kontrastný pomer 2 500 : 1 • životnosť lampy 4 000/ 3 000 (STP/BRIGHT
• podpora formátu od 4 : 3 po 16 : 9 mód) h.
• technológia DLP
2

Optoma EX532
Multimediálny projektor, ideálny do úradov, školských zariadení a do‑ 3
mácností. Použiteľný s hracími konzolami, DVD prehrávačmi, laptopmi.
Žiarivé farby pre úžasné video a obrázky, rovnaká svietivosť cez deň, či
v noci. Technológia Texas Instruments.

Obj. kód Názov Svietivosť Cena € Cena SK


3 OT0005 32 Multimediálny projektor EX532 2 800 ANSI info info

Technická špecifikácia:
• rozlíšenie XGA (1 024 × 768) • šetriaci režim < 1 W
• kontrastný pomer 3 000 : 1 • životnosť lampy 4 000/ 3 000 (STP/BRIGHT
• podpora formátu 16 : 9 mód) h.
• technológia DLP

Optoma ES522
Multimediálny projektor, ideálny do úradov, školských zariadení a do‑
mácností. Použiteľný s  PC, laptopmi, hracími konzolami, DVD prehrá‑
vačmi, digitálnymi satelitmi a TV. Žiarivé farby pre úžasné video a ob‑
rázky, rovnaká svietivosť cez deň, či v  noci. Vysoký kontrast, výrazné
farby a možnosť širokodiagonálnej projekcie sú výrazné pozitíva tohto
projektora. Technológia Texas Instruments.

Obj. kód Názov Svietivosť Cena € Cena SK


4 OT0005 22 Multimediálny projektor ES522 2 800 ANSI info info

4
Technická špecifikácia:
• rozlíšenie SVGA (800 × 600) • šetriaci režim < 1 W
• kontrastný pomer 3 000 : 1 • životnosť lampy 4 000/ 3 000 (STP/BRIGHT
• podpora formátu od 4 : 3 po 16 : 9 mód) h.
• technológia DLP

221
Interaktívne tabule e‑Board
Interaktívne tabule e‑Board
Tabule vysokej kvality v elegantnom dizajne s keramickým magnetickým
povrchom, odolným voči poškriabaniu a eBeam prijímačom,
integrovaným v ľavom hornom rohu tabule. Sú obzvlášť vhodné na účely
projekcie a plne využiteľné v kombinácii s multimediálnym projektorom
a PC (nie sú súčasťou balenia).
Podporované formáty JPEG, TIFF, HTML, PDF, VECTOR,EPS, BMP, WBD,
SWF.
V prípade priameho popisovania na tabuľu sú vhodné stierateľné
popisovače na biele tabule a na stieranie výhradne mokré utierky, napr.
obj. kód LM1214 00. Na intenzívne písanie je vhodnejšia tabuľa e‑Board,
popísaná na nasledujúcich stranách.

Minimálne požiadavky systému:


Windows: MAC:
• PC Pentium II 400 MHz + procesor • Power PC G3 s procesorom 400 MHz
• Windows 2000, XP, Vista • OS X 10.3+
• 10 MB voľného priestoru na HDD • 10 MB voľného priestoru na HDD
• 256 MB pamäte • 192 MB pamäte
• USB port • USB port

Interaktívna tabuľa e‑Board na stenu


1
Interaktívna tabuľa e‑Board s  montážou na  stenu. Pri používaní origi‑
nálneho príslušenstva Legamaster je zaručená životnosť projekčného
povrchu 25 rokov.
8.  Prezentácia, projekcia

Obsah balenia:
• keramická magnetická tabuľa s integrovaným eBeam prijímačom
• interaktívne pero eBeam
• interaktívny kompletný softvér na pripojenie tabule k PC
• 4,5 m dlhý USB kábel
• odkladacia lišta na interaktívne pero eBeam
• montážna sada na stenu.

Obj. kód Rozmery v × š Uhlopriečka Cena € Cena SK


1 LM1604 48   91 × 133 cm 146 cm/ 58" 1 118,− 33 680,87
LM1604 52 121 × 173 cm 196 cm/ 77" 1 164,− 35 066,66
LM1604 54 151 × 213 cm 246 cm/ 86" 1 584,− 47 719,58

Interaktívna tabuľa e‑Board so stojanom


Interaktívna tabuľa e‑Board s mobilným stojanom v antracitovej farbe.
Možnosť upevnenia tabule v dvoch výškach – 200 alebo 215 cm. Pri po‑
užívaní originálneho príslušenstva Legamaster je zaručená životnosť
projekčného povrchu 25 rokov.
2 Obsah balenia:
• keramická magnetická tabuľa s integrovaným eBeam prijímačom
• interaktívne pero eBeam
• interaktívny kompletný softvér na pripojenie tabule k PC
• 4,5 m dlhý USB kábel
• odkladacia lišta na interaktívne pero eBeam
• stojan na mobilných kolieskach.

Obj. kód Rozmery v × š Uhlopriečka Cena € Cena SK


2 LM1605 52 121 × 173 cm 196 cm/ 77" 1 415,− 42 628,29

222
Interaktívny systém eBeam
Interaktívny systém eBeam
Tlačiareň
Interaktívny systém eBeam zmení bielu tabuľu na dotykový displej po‑ Projektor
Internet
čítača a umožní na nej ovládať všetky počítačové aplikácie. Pripojte ta‑
Intranet
kúto tabuľu k počítaču, zapojte akýkoľvek dataprojektor a interaktívna Spracovanie
prednáška môže začať. Na premietacej ploche ovládate Váš počítač po‑
mocou interaktívneho pera (funkcia myši). Môžete vstupovať do  pre‑
mietaných prezentácií, grafov a všetky napísané informácie sa zobrazu‑
jú na Vašej obrazovke. Maximálna aktívna plocha 1,5 × 2,4 m.
• Interaktívny systém eBeam umožňuje farebné písanie, kreslenie, zvý‑
razňovanie, plnofarebnú tlač na ľubovoľnej tlačiarni a okamžite zo‑
brazuje dáta v PC
Projektor
• cez paletu, zobrazenú na tabuli, dokážete interaktívnym perom ovlá‑
dať množstvo funkcií
• software eBeam umožňuje prenos vašej konferencie cez internet ale‑
bo intranet Paleta, ktorá sa objaví po spustení
• poznámky vytvorené na mítingu možno exportovať do mnohých for‑
mátov (JPEG, TIFF, HTML, PDF, VECTOR, EPS a iné) na použitie v doku‑
mentoch, tabuľkách, e‑mailoch a na webových stránkach.
Inštalácia v 3 krokoch:
1. Pripojte prijímač k PC/notebook cez USB kábel alebo Bluetooth.
2. Prepojte projektor s PC/notebookom a zobrazte pracovnú plochu PC
na tabuľu
3. Spustite interaktívny softvér a nakalibrujte pracovnú plochu.

Systém eBeam

8.  Prezentácia, projekcia


Všetky súčasti systému sa zmestia do postranného vrecka tašky na no‑
tebook. Rozloženie trvá iba niekoľko minút. Súčasťou je prijímač s pri‑ Sťahovanie, vytváranie, Sada programov, Paleta v PowerPointe
pojením USB alebo USB/ Bluetooth,  interatívne pero eBeam, 1 AA ba‑ editovanie a ukladanie súvisiaca Poznámky a navigácia
téria, USB kábel dĺžky 5  m a  CD s  inštalačným softvérom. V  prípade súborov do množstva s interaktívnym posunu prezentácie
pripojenia cez USB/ Bluetooth navyše sieťový adaptér. používaných formátov softvérom eBeam v reálnom čase

Obj. kód Názov Pripojenie Cena € Cena SK


1 LM1657 00 Interaktívny systém eBeam USB 553,− 16 659,68
1
LM1658 00 Interaktívny systém eBeam USB/ Bluetooth 840,− 25 305,84

Minimálne požiadavky systému:


• Windows PC s procesorom Pentium (najmenej 400 MHz)
• Windows 2000,  XP, Vista
• 10 MB voľného priestoru na HDD
• USB alebo Bluetooth port
• multimediálny projektor.

Upgrade
Sada, ktorá zmení systém eBeam 3 alebo tabuľu e‑Board na interaktív‑
ne. Obsahuje interaktívny softvér eBeam, softvér na rozpoznanie ruč‑
ne písaného textu a interaktívny eBeam hrot (na 150 hodín kontinuál‑ 2
neho používania).

Obj. kód Názov Cena € Cena SK


2 LM1659 00 eBeam Upgrade 174,− 5 241,92

Interaktívny softvér eBeam LiveWire


Interaktívny softvér pre interaktívny systém eBeam a interaktívne tabu‑
le e‑Board, ktorý zmení akékoľvek PC na PC, pripravené k eBeam pro‑
jekcii. Je vhodný pre školiace strediská, hotely, konferenčné centrá,
a triedy, ktoré majú niekoľko PC a prezentácia cez eBeam môže prebie‑
hať na niekoľkých súčasne. Jednoducho pripojte váš eBeam alebo va‑
šu interaktívnu tabuľu cez USB kábel k LiveWire a eBeam softvér bez‑
prostredne beží bez sťahovania, či nutnej inštalácie. Softvér nevyžaduje
privilegovaného užívateľa/ prístup a možno ho aktualizovať, takže vždy
máte jeho najnovšiu verziu.

Obj. kód Názov Cena € Cena SK


3 LM1664 00 Interaktívny softvér LiveWire 84,− 2 530,58 3

Minimálne požiadavky systému:


• Windows PC s procesorom Intel Atom 1,60 GHz
• Windows 2000,  XP, Vista
• 1 GB RAM
• USB port.

223
Tabule e‑Board

Tabule e‑Board
Elektronické tabule s prijímačom, integrovaným v ľavom hornom rohu,
ukladajú vaše poznámky a texty, napísané na tabuli, do počítača.
Elegantný dizajn, keramický magnetický povrch odolný voči
poškriabaniu, vhodné na časté popisovanie popisovačmi na biele tabule.

Minimálne požiadavky systému:


Windows: MAC:
• PC Pentium II 400 MHz + procesor • Power PC G3 s procesorom 400 MHz
• Windows 2000, XP, Vista • OS X 10.3 x
• 10 MB voľného priestoru na HDD • 10 MB voľného priestoru na HDD
• USB port • USB port

1 Tabuľa e‑Board na stenu


Tabuľa e‑Board s montážou na stenu. Pri používaní originálneho príslu‑
šenstva Legamaster je zaručená životnosť povrchu 25 rokov.
2 Obsah balenia:
• keramická magnetická tabuľa s integrovaným prijímačom
• elektronická stierka, sada 4 popisovačov a 4 puzdier
• softvér na pripojenie tabule k PC
8.  Prezentácia, projekcia

• 4,5 m dlhý USB kábel


• odkladacia lišta na popisovače a stierku
• montážna sada na stenu.

Obj. kód Rozmery v × š Farba rámu tabule Cena € Cena SK


1 LM1620 63 100 × 150 cm biela 1 074,− 32 355,32
LM1620 64 100 × 200 cm biela 1 122,− 33 801,37
2 LM1619 63 100 × 150 cm hliník 1 074,− 32 355,32
LM1619 64 100 × 200 cm hliník 1 122,− 33 801,37

Tabuľa e‑Board so stojanom


Tabuľa e‑Board so  stojanom na  mobilných kolieskach. Pri používaní
originálneho príslušenstva Legamaster je zaručená životnosť povrchu
25 rokov.
3 Obsah balenia:
• keramická magnetická tabuľa s integrovaným prijímačom
• elektronická stierka, sada 4 popisovačov a 4 puzdier
• softvér na pripojenie tabule k PC
• 4,5 m dlhý USB kábel
• odkladacia lišta na popisovače a stierku
• stojan bielej farby s mobilnými kolieskami.

Obj. kód Rozmery v × š Farba rámu tabule Cena € Cena SK


3 LM1622 63 100 × 150 cm biela 1 276,− 38 440,78
LM1622 64 100 × 200 cm biela 1 331,− 40 097,71

224
Systém eBeam 3
Systém eBeam 3
Systém eBeam zmení každú bielu popisovateľnú tabuľu maximálnych
rozmerov (š × v) 180 × 120 cm na elektronické pracovné miesto. Všetky
napísané informácie možno zobrazovať, uchovávať, spracovávať, tlačiť
a zdieľať s ostatnými užívateľmi.
1
• eBeam zaznamenáva písanie a kreslenie a posiela dáta do PC
• software eBeam umožňuje prenos vašej konferencie cez internet ale‑
bo intranet
• poznámky vytvorené na mítingu možno exportovať do mnohých for‑
mátov na použitie v dokumentoch, tabuľkách, e‑mailoch a na webo‑
vých stránkach
• umožňuje plnofarebnú tlač na ľubovoľnej tlačiarni
• využíva špeciálne e‑popisovače Legamaster.
Rozloženie systému trvá iba niekoľko minút. Všetky súčasti systému sa
zmestia do  postranného vrecka tašky na  notebook. Systém obsahuje
jeden prijímač, ktorý má USB pripojenie, elektronickú stierku, 10 baté‑
rií pre popisovače, 4 puzdrá a 4 eBeam popisovače (farba čierna, mod‑
rá, červená, zelená), USB kábel, USB adaptér a eBeam softvér. V prípade 2
pripojenia cez USB/ Bluetooth navyše sieťový adaptér.

Obj. kód Názov Pripojenie Cena € Cena SK


1 LM1654 00 Systém eBeam 3 USB 626,− 18 858,88
LM1655 00 Systém eBeam 3 USB/ Bluetooth 933,− 28 107,56
2 LM1660 94 Sada 4 ks náhradných e‑popisovačov Legamaster 6,72 202,45

8.  Prezentácia, projekcia


Minimálne požiadavky systému:
Windows: MAC:
• PC s procesorom Pentium 400 MHz • Macintosh PC s OS 9.x
• Windows 2000, XP, Vista • 64 MB RAM
• 32 MB RAM • 10 MB voľného priestoru na HDD
• 10 MB voľného priestoru na HDD • Mac OS 8.12 – OS 9.1
• CD‑ROM • Macintosh, bežiaci pod Java 2.2.3
• SVGA alevo VGA monitor s 256 farbami (alebo novšia verzia)
• USB slot
• prijímač Bluetooth alebo adaptér
v prípade bezdrôtového eBeam

e‑Clip na flipchart
Klip, ktorý zmení štandardný flipchart na interaktívny pracovný priestor.
Poznámky a  kreslenie na  flipchart sú zachytené cez systém  eBeam
v  reálnom čase. Systém  eBeam je dodávaný separátne. Súčasťou sú
4 popisovače. Zloženie systému trvá necelú minútu.
Všetky zachytené informácie možno zobrazovať, uchovávať, spracová‑
vať a zdieľať s ostatnými užívateľmi cez lokálny intranet alebo internet.
Cez špeciálny ovládací pásik na  klipe možno poznámky priamo tlačiť
alebo prejsť na novú stranu.

Obj. kód Názov Cena € Cena SK


3 LM1661 00 e‑Clip na flipchart 63,− 1 897,94
4 LM1662 94 Sada 4 ks náhradných popisovačov na flipchartové bloky 6,47 194,92
3 4

225
Stojany a vozíky k projektorom
Stojan Gigant I
Stojan pod diaprojektory a multimediálne projektory. Poličky vybavené
protišmykovým povrchom a zvýšeným okrajom. Vrchná polička s nasta‑
viteľným uhlom sklonu. Jednoduché zloženie.
1
Obj. kód Názov Farba Hmotnosť Cena € Cena SK
1 PJ2000 36 Gigant I čierna 10 kg 89,− 2 681,21

Stojan Solo 9000


Stojan vhodný na všetky typy projektorov. Nastaviteľný uhol sklonu po‑
ličky s koľajničkami po stranách. Plynulé nastavenie výšky, 4 aretovateľ‑
né kolieska.

2 Obj. kód Názov Farba Hmotnosť Cena € Cena SK


2 PJ2000 39 Solo 9000 čierna 11 kg 174,− 5 241,92
8.  Prezentácia, projekcia

Mobilný stojan StandMaster I


Mobilný stojan najvyššej kvality na  profesionálnu multimediálnu pro‑
jekciu. Plynulé výškové nastavenie s poličkou na notebook. V zloženom
stave umožňuje transport projektora a notebooku.

Obj. kód Názov Farba rámu Hmotnosť Cena € Cena SK


3 PJ2000 40 StandMaster I tmavosivá 13 kg 370,− 11 146,62

Rečnícky pult CLASSIC


Profesionálny pomocník, vďaka ktorému získate istotu pri prednáša‑
ní. 2 veľké police, 4 kolieska s možnosťou aretácie. Rozmery (v × š × h)
118,5 × 59 × 45 cm.
4
Obj. kód Názov Úprava Hmotnosť Cena € Cena SK
4 PJ3000 01 Rečnícky pult Classic svetlosivá 22 kg 199,− 5 995,07

Teleskopické ukazovadlá WEDO


5 Teleskopické ukazovadlá s klipom. Prevedenie chrómové alebo čierna
matná úprava. WE0236 61 bez pera, ostatné s guličkovým perom.

Obj. kód Názov Úprava Dosah Cena € Cena SK


6
5 WE0236 61 Teleskopické ukazovadlo bez pera čierna mat. 64 cm 2,99 90,08
6 WE0236 21 Teleskopické ukazovadlo s perom chrómová 63 cm 3,20 96,40
7 WE0236 11 Teleskopické ukazovadlo s perom chrómová 90 cm 4,50 135,57
7

226
Ukazovadlá
Diaľkové ovládanie s laserovým ukazovadlom
Štýlový pomocník pri každej prezentácií umožňuje posun strán PAGE
DOWN a PAGE UP. Ovládanie nástrojov počítačového programu pomo‑
cou myši aj z väčšej vzdialenosti. Pripojenie pomocou USB.
1
Obj. kód Názov Úprava Cena € Cena SK
1 MM9000 10 Ovládenie s laser. ukazovadlom strieborná 99,− 2 982,47

Bezdrôtový ovládač na prezentácie Logitech


Kvalitný ovládač so  zeleným laserovým bodom zaručuje dokonalú vi‑
diteľnosť i v osvetlených miestnostiach alebo na LCD/plazmových pa‑
neloch. Je vybavený LCD displejom s  časovačom, indikátormi nabitia
batérie a vzdialenosti. Dosah až 30 metrov s frekvenciou 2,4 GHz. Zabu‑
dované tlačidlá na prezentáciu, časovacie tlačidlá, tichý vibračný alarm,
skladovateľný plug‑and‑play bezdrôtový prijímač. Rozhranie USB 2.0.
2
Obj. kód Názov Cena € Cena SK
2 LG0013 53 Bezdrôtový ovládač Logitech R800 69,− 2 078,69

Bezdrôtový ovládač na prezentácie Wedo

8.  Prezentácia, projekcia


Ovládanie prezentácií pomocou bezdrôtového zariadenia. Ovládač ob‑
sahuje tlačidlo na  prechod snímky dopredu alebo dozadu, rolovanie
a  integrované laserové ukazovadlo s  dosahom do  vzdialenosti 15  m
od bezdrôtového miniprijímača. Dodávaný s 12V batériou. Kompatibil‑
ný s Windows 98 a vyššie a Mac OS 9.0 a vyššie. Vložením USB prijímača
do PC je zariadenie pripravené na používanie.
3
Obj. kód Názov Cena € Cena SK
3 WE2366 00 Bezdrôtový ovládač Wedo 48,− 1 446,05

Laserové ukazovadlá
Laserové ukazovadlá laserovej triedy II s červeným laserovým bodom.
Ukazovadlá Wedo a Legamaster dodávané s batériami a puzdrom.

Legamaster 4
LX 1 – čierne kovové prevedenie. Dĺžka 10 cm. Dosah 100 m, zelené tla‑
čidlo.
LX 2 – strieborné kovové prevedenie. Dosah 100 m. Dĺžka 14 cm.
5
LX 4 – matné strieborné kovové prevedenie. Dĺžka 14 cm. Červený bod
sa otočením laserovej hlavy zmení na šípku. Dosah 100 m.

Obj. kód Názov Úprava Dosah Cena € Cena SK


4 LM5753 00 Laserové ukazovadlo LX 1 čierna 100 m 17,− 512,14
6
5 LM5755 00 Laserové ukazovadlo LX 2 strieborná 100 m 20,30 611,56
6 LM5757 00 Laserové ukazovadlo LX 4 strieborná 100 m 26,− 783,28

WEDO
Standard – štandardný model v  pevnej kovovej úprave. Dosah 50  m.
Farba čierna, tlačidlo strieborné.
Kombi – model v matnom striebornom kovovom prevedení. Z jednej 7
strany laserové ukazovadlo, z druhej teleskopické. Dosah 50 m.
4 v 1 – matné strieborné kovové prevedenie v kovovom obale. Zabudo‑
vané guličkové pero, hrot na PDA a LED lampa. Dosah 50 m. 8

Obj. kód Názov Úprava Dosah Cena € Cena SK


7 WE2362 00 Laserové ukazovadlo Standard čierna 50 m 16,90 509,13
8 WE2362 50 Laserové ukazovadlo kombi strieborná 50 m 19,90 599,51 9
9 WE2363 00 Laserové ukazovadlo 4 v 1 strieborná 50 m 24,90 750,14

227
Nástenné plátna
Výber správneho plátna
Plátno predstavuje dôležité ohnivko v  reťazci celého projekčného riešenia. Typ materiálového zloženia plátna – ponúkame rozptylové plátna, ozna‑
Výsledný efekt do veľkej miery závisí práve od neho. Pri výbere najvhodnej‑ čované pod názvom Matt White, ktoré rozkladá projekčný obraz rovnomer‑
šieho plátna je treba posúdiť typ plátna, jeho veľkosť: ne, v širokom horizontálnom aj vertikálnom uhle pozorovania (50 °). Hodno‑
ta odrazu (gain) je 1. Rozptylové plátna sú oceňované pre svoju všestrannosť.
Typ plátna – ak je projekčné miesto stále, je vhodnejšie použiť nástenné plát‑
Sú dobrou voľbou, ak aplikácia vyžaduje široký uhol pozorovania, alebo kde
no. Prenosné plátno je vhodnejšie, ak chcete prezentáciu používať na  rôz‑
možno kontrolovať osvetlenie miestnosti (denné svetlo).
nych miestach.
Plátno Woven je jednoduché plátno z tkaniny.
Veľkosť plátna – veľkosť miestnosti a umiestnenie divákov sú rozhodujúce
faktory pri výbere vhodnej veľkosti plátna. Dobré pravidlá pri výbere sú na‑ Rozptylové hodnoty plátna Matt White S Matt White M Woven
sledovné:
Uhol pozorovania L/ P 50 ° 50 ° 40 °
• minimálna vzdialenosť od plátna by mala byť 1,5‑násobok výšky plátna,
• maximálna vzdialenosť by mala byť 6‑násobok výšky plátna, Hodnota odrazu v gainoch 1,0 1,0 1,0
• optimálna vzdialenosť divákov od plátna je 4‑násobok výšky plátna, Hrúbka plátna v mm 0,34 0,95 0,33
• spodný okraj plátna by mal byť vo výške aspoň 125 cm. Plošná hmotnosť v g/ m² 425 1 350 420

Nástenné plátna ProScreen


Nástenné plátna ProScreen zabezpečujú jednoduché použitie. Sú na‑
1 pínané vďaka dlhému spodnému ramenu a silnému pružinovému me‑
chanizmu. Jednoduchý blokovací mechanizmus umožňuje premietanie
pri každom nastavení výšky plátna. Čierne okraje pridávajú plátnu do‑
ľahká montáž statočný kontrast. Video formát 4 : 3 s 5 cm rámom po okrajoch. Jedno‑
duchá montáž na stenu alebo strop.
8.  Prezentácia, projekcia

1 Obj. kód Rozmer plátna v × š Úprava Hmotnosť Cena € Cena SK


PJ2000 16 138 × 180 cm Matt White S 11 kg 189,− 5 693,81
PJ2000 08 153 × 200 cm Matt White S 13 kg 223,− 6 718,10
PJ2000 09 183 × 240 cm Matt White S 16 kg 341,− 10 272,97
PJ2000 05 213 × 280 cm Matt White S 19 kg 409,− 12 321,53

Nástenné plátna SlimScreen


Nástenné plátna SlimScreen zabezpečujú jednoduché použitie. Pruži‑
2 nový a blokovací mechanizmus umožňuje jednoduché a plynulé vyťa‑
hovanie a  sťahovanie. Sú vhodné pre malé a stredne veľké miestnos‑
ti (seminárne miestnosti, triedy, „domáce kiná“ a  pod.). Čierne okraje
pridávajú dostatočný kontrast. Štandardný formát 1 : 1 s  2,5  cm čier‑
nym okrajom po bočných stranách. Jednoduchá montáž na stenu ale‑
bo strop.

2 Obj. kód Rozmer plátna v × š Úprava Hmotnosť Cena € Cena SK


PJ2000 62 160 × 160 cm Matt White S   7 kg 108,− 3 253,61
PJ2000 63 180 × 180 cm Matt White S   8 kg 134,− 4 036,88
PJ2000 64 200 × 200 cm Matt White S   9 kg 160,− 4 820,16
PJ2300 20 244 × 244 cm Matt White S 11 kg 246,− 7 411,−

Nástenné plátna BASIC


Nástenné plátno z tkaniny s možnosťou montáže na stenu alebo strop.
Navíjací mechanizmus so  zasekávaním. Rukoväťou je možné nasta‑
viť výšku a formát plátna. Kovové puzdro a plastové postranné krytky
v bielej farbe. Dodávané s montážnou sadou.

3 Obj. kód Rozmer plátna v × š Úprava Hmotnosť Cena € Cena SK


LM5404 50 150 × 150 cm Woven   7 kg 69,− 2 078,69
LM5404 53 180 × 180 cm Woven   9 kg 76,− 2 289,58
LM5404 54 200 × 200 cm Woven 10 kg 114,− 3 434,36

228
Elektrické nástenné plátna
Nástenné elektrické plátna Elpro electrol
Profesionálna trieda nástenných elektrických plátien Elpro electrol, do‑
dávaná v rozmeroch od 200 do 300 cm, umožňuje jednoduchú montáž 1
na stenu alebo strop. Biele kovové puzdro plátna obsahuje elektromo‑
tor s 5‑ročnou zárukou. Automatické funkcie zastavenia a spätného ro‑
lovania zaručujú dlhú životnosť. Čierne okraje pridávajú obrazu doda‑
točný kontrast. U verzie štandardného formátu 1 : 1 okraje po bokoch
plátna v šírke 2,5 cm, u verzie video formátu 4 : 3 5 cm na všetkých stra‑
nách. Plátna dodávané so  4‑žilovým káblom dĺžky 3  m s  koncovkou
plug & play na rýchle zapojenie.

Obj. kód Rozmer plátna v × š Úprava Hmotnosť Cena € Cena SK


Štandardný formát 1 : 1
PJ1001 12 200 × 200 cm Matt White M 23 kg 822,− 24 763,57
PJ1001 19 240 × 240 cm Matt White M 27 kg 1 092,− 32 897,59
PJ1001 23 300 × 300 cm Matt White M 35 kg 1 368,− 41 212,37
ľahká montáž
1 Video formát 4 : 3
PJ1001 52 138 × 180 cm Matt White M 19 kg 765,− 23 046,39
PJ1001 57 153 × 200 cm Matt White M 21 kg 822,− 24 763,57
PJ1001 60 183 × 240 cm Matt White M 26 kg 1 092,− 32 897,59
PJ1001 63 213 × 280 cm Matt White M 30 kg 1 219,− 36 723,59
PJ1001 65 228 × 300 cm Matt White M 33 kg 1 368,− 41 212,37

8.  Prezentácia, projekcia


Nástenné elektrické plátna Compact electrol
Ekonomický model nástenných elektrických plátien Compact electrol, 2
dodávaný v  štandardnom (1 : 1) alebo video formáte (4 : 3). Plátna sa
montujú na stenu, strop alebo strop s podhľadom pomocou sady za‑
vesenia (obj. kód PJ8000 02). Kovové puzdro plátna obsahuje elektro‑
motor s  5‑ročnou zárukou. Automatické funkcie zastavenia a  spätné‑
ho rolovania zaručujú dlhú životnosť. Čierne okraje na plátne pridávajú
obrazu dodatočný kontrast. U verzie štandardného formátu 1 : 1 okraje
po bokoch plátna v šírke 2,5 cm, u verzie video formátu 4 : 3 okraje v šír‑
ke 5 cm na všetkých stranách. Plátna sú dodávané s káblom dĺžky 3 m
a samostatným stenovým spínačom.

Obj. kód Rozmer plátna v × š Úprava Hmotnosť Cena € Cena SK


2 Štandardný formát 1 : 1
PJ1000 71 180 × 180 cm Matt White S 12 kg 540,− 16 268,04
PJ1000 72 200 × 200 cm Matt White S 14 kg 577,− 17 382,70 ľahká montáž
PJ1000 76 240 × 240 cm Matt White S 18 kg 656,− 19 762,66
Video formát 4 : 3
PJ1000 74 138 × 180 cm Matt White S 12 kg 540,− 16 268,04
PJ1000 75 153 × 200 cm Matt White S 14 kg 577,− 17 382,70
PJ1000 77 183 × 240 cm Matt White S 18 kg 656,− 19 762,66
PJ1000 87 228 × 300 cm Matt White S 24 kg 864,− 26 028,86

Nástenné elektrické plátna BASIC electrical


Nástenné plátno z tkaniny s elektrickým navíjaním a možnosťou mon‑
táže na stenu alebo strop. Pozorovací uhol cca 50 stupňov. 5 cm čierny
okraj na všetkých stranách projekčnej plochy na zvýšenie kontrastu ob‑
razu. Kovové puzdro a postranné krytky v bielej farbe. Dodávané s diaľ‑
kovým ovládaním a montážnou sadou.

3 Obj. kód Rozmer plátna v × š Úprava Hmotnosť Cena € Cena SK


LM5533 52 120 × 160 cm Woven 9,8 kg 285,− 8 585,91
LM5533 54 150 × 200 cm Woven 10,8 kg 375,− 11 297,25
LM5533 60 180 × 240 cm Woven 12 kg 489,− 14 731,61

229
Prenosné plátna
Všetky prenosné plátna Projecta sa vyznačujú vysokou kvalitou, pre‑
verenou konštrukciou a garantujú roky bezproblémového používania.
Vďaka drobným rozdielom v použitých materiáloch a konštrukčných
riešeniach Projecta ponúka profesionálne riešenie na  každú apliká‑
ciu projekcie. Čierne okraje na  plátne pridávajú obrazu dodatočný
kontrast. U verzie štandardného formátu 1 : 1 okraje po bokoch plát‑
na v šírke 2,5 cm, u verzie video formátu 4 : 3 okraje 5 cm na všetkých
stranách. Tlačidlový mechanizmus napínania zabezpečuje úplne rov‑
né plátno. Nastavovanie výšky je jednoduché a plynulé.

Prenosné plátna ProStar


Extra stabilná trojnožka, nohou ovládané odblokovanie trojnožky, zá‑
mok chrániaci plátno pri prenose, rukoväť na bezpečný prenos.

Obj. kód Rozmer plátna Úprava Rozmery v cm Hmotnosť Cena € Cena SK
1 Video formát 4 : 3 A B C D
PJ4000 63 138 × 180 cm Matt White S 55 191 248 188 12 kg 288,− 8 676,29
PJ4000 64 153 × 200 cm Matt White S  55 207 265 210 14 kg 337,− 10 152,46
PJ4000 65 183 × 240 cm Matt White S 55 237 295 250 17 kg 430,− 12 954,18
1
8.  Prezentácia, projekcia

Prenosné plátna Professional


Plátna s robustnou konzolou na spätnú projekciu. Jednoduché nohou
ovládané odblokovanie trojnožky, zámok chrániaci plátno pri prenose.

Obj. kód Rozmer plátna Úprava Rozmery v cm Hmotnosť Cena € Cena SK
2 Štandardný formát 1 : 1 A B C D
PJ4000 46 160 × 160 cm Matt White S 62 213 265 168 11 kg 176,− 5 302,18
PJ4000 48 180 × 180 cm Matt White S 62 235 305 188 12 kg 201,− 6 055,33
PJ4000 52 200 × 200 cm Matt White S 62 257 305 208 14 kg 239,− 7 200,11

Prenosné plátna ProView


Plátna so  zabudovanou konzolou na  spätnú projekciu, umožňujúcou
nastaviť sklon plátna.

Obj. kód Rozmer plátna Úprava Rozmery v cm Hmotnosť Cena € Cena SK
3 Štandardný formát 1 : 1 A B C D
PJ4000 73 145 × 145 cm Matt White S 39 179 237 155   8 kg 102,− 3 072,85
PJ4000 76 160 × 160 cm Matt White S 39 190 265 168   9 kg 118,− 3 554,87
PJ4000 83 180 × 180 cm Matt White S 39 212 305 188 11 kg 143,− 4 308,02

230
Prenosné plátna a doplnky
Prenosné plátna BASIC tripod
Prenosné plátno z  tkaniny na  hliníkovom podstavci. Pozorovací uhol
cca 50 stupňov, nastaviteľná výška vďaka navíjaciemu mechanizmu, zá‑ 1
mok, chrániaci plátno pri prenose. Kovové puzdro a plastové postran‑
né krytky v bielej farbe.

Obj. kód Rozmer plátna Rozmery v cm Hmotnosť Cena € Cena SK


1 Štandardný formát 1 : 1 A B C D
LM5304 50 150 × 150 cm 40 190 255 160   7,5 kg 88,− 2 651,09
LM5304 53 180 × 180 cm 50 230 255 190   8,5 kg 100,− 3 012,60
LM5304 54 200 × 200 cm 45 246 320 210 10 kg 122,− 3 675,37

Konzoly
Konzoly na stenu 2 3

8.  Prezentácia, projekcia


Umožňujú montáž plátna na stenu a vychýlením plátna v určitom uhle
voči stene získať rovnomerný obraz.

Obj. kód Názov MJ Cena € Cena SK


2 PJ8000 36 Konzoly 57 cm na stenu (SlimScreen) bal. 2 ks 41,− 1 235,17
PJ8000 01 Konzoly 75 cm na stenu (ProScreen, bal. 2 ks 57,− 1 717,18
Compact, Elpro)

Konzoly na strop
Umožňujú montáž plátna na strop k podhľadom. Výška 100 cm.

Obj. kód Názov MJ Cena € Cena SK


PJ8000 02 Konzoly na strop (SlimScreen,ProScreen, bal. 2 ks 84,− 2 530,58
Compact)
3 PJ8000 04 Konzoly na strop (Elpro electrol) bal. 2 ks 84,− 2 530,58

Sťahovacia tyč
Pomôcka na sťahovanie plátien umiestnených vyššie ako 2,5 m.
4
Obj. kód Názov Cena € Cena SK
4 PJ8000 21 Sťahovacia tyč 125 cm 24,70 744,11

Doplnky k elektrickým plátnam


Káble pre Elpro electrol
Káble v bielej farbe so spínačom na rýchle zapojenie pomocou konco‑
viek plug & play k plátnu a k elektrickej zásuvke.

Obj. kód Názov Cena € Cena SK


5 PJ8000 49 Kábel plug & play 5 m (Elpro) 32,− 964,03
PJ8000 50 Kábel plug & play 10 m (Elpro) 42,− 1 265,29 5

Diaľkové ovládanie
Rádiofrekvenčné ovládanie. Obsahuje kontrolný modul, kábel do elek‑
trickej siete a ovládač.

Obj. kód Názov Cena € Cena SK 6


6 PJ8000 55 Diaľkové ovládanie (Elpro, Compact) 177,− 5 332,30

231