You are on page 1of 10

ALANSAL RÜZGAR KAYNAK BİLGİSİ İÇERİĞİ

ALANIN YILLIK RÜZGAR
1. HIZ DAĞILIMI
(30 M)

ALANIN YILLIK RÜZGAR
2. HIZ DAĞILIMI
(50 m)

ALANIN YILLIK RÜZGAR 3. HIZ DAĞILIMI (100 m) . HIZ DAĞILIMI (70 m) ALANIN YILLIK RÜZGAR 4.

ALANIN YILLIK GÜÇ 5. YOĞUNLUĞU DAĞILIMI (50 m) ALANIN YILLIK GÜÇ 6. YOĞUNLUĞU DAĞILIMI (100 m) .

GÖRE KURULABİLECEK RÜZGAR SANTRALI KAPASİTELERİ (MW) ** . ALANIN YILLIK KAPASİTE FAKTÖRÜ 7. DAĞILIMI (50 m) SEÇİLEN ALAN İÇİNDE 8. RES KURULABİLECEK Kullanılamaz Alanlar ALANLAR * SEÇİLEN ALANDA RÜZGAR HIZLARINA 9.

HARİTASI TRAFO MERKEZLERİ VE 11. ALANIN PÜRÜZLÜLÜK 10. ENERJİ NAKİL HATLARI BİLGİLERİ *** .

ÖRTÜSÜ BİLGİLERİ . ALAN CİVARINDAKİ 12. ENERJİ SANTRALLARI BİLGİLERİ *** ALANIN ARAZİ 13.

HATLARI ALAN İÇİNDEKİ ULAŞIM 15. DURUMU . ALAN İÇİNDEKİ FAY 14.

VARLIĞI DURUMU . ALANIN ORMAN 16.

ALANLAR 18. ALAN İÇİNDEKİ SULAK 17. YÜKSEKLİK BİLGİSİ .

çevre koruma alanları. DENİZ DERİNLİĞİ 19. İlgili kurumlardan görüş alınması önerilir. deniz derinliği 50 m’den derin olan denizler kullanılamaz alan olarak kabul edilmiştir. sit alanları. (**) 1 km2 lik alana 5 MW gücünde rüzgar santralı kurulabileceği ve türbin hub yüksekliğinin 50 m olduğu kabul edilmiştir. yerleşim birimleri. (***) Bu bilgiler güncel olmayabilir. . (Batimetri) (*) Rakımı 1500 m ve arazi eğimi %20’den fazla olan yerler.