You are on page 1of 9

c 

 .

  .

2. cu mijloace auto proprii . ‡ Denumirea societatii !"# ‡ Sediul societatii 1. ‡ Activitati în domeniul activitatilor de import ‡ importul de produse alimentare de toate tipurile . electrice si electro-tehnice . Activitati productive ± în domeniul industriei alimentare : ‡ fabricarea de produse lactate si bauturi racoritoare din fructe . ‡ transport de marfa si animale vii .2. ‡ Activitati de comert . cafea . ‡ producerea de rachiuri naturale din fructe . Obiectul de activitate 1. ‡ importul de produse agro-alimentare .L. ‡ intermedieri de vânzari-cumparari de constructii si materiale de constructii . bauturi alcoolice si nealcoolice . ‡ importul de tigari . ‡ Activitati în domeniul pestarilor de servicii : ‡ prestari de lucrari agricole de toate tipurile . de toate tipurile . ‡ obtinerea de cofetarie si patiserie . ‡ importul de produse cosmetice . ‡ importul de materiale de constructie . în comision . c cc c ‡ Statutul Societatii Comerciale ³ Alison ³ S.1. ‡ importul de produse industriale . ‡ importul de utilaje agricole si masini agricole .R.

‡ comercializarea prin magazinele proprii a produselor prevazute în paragraful anterior .3.3.2. târguri si oboare. 1. provenite din productia interna . ) . atât cu ridicata cât si cu amanuntul . ‡ comercializarea acelorasi tipuri de produse în piete . Capitalul social c c$cc% " &. din tara .‡ comercializarea prin reteaua de magazine proprii . a produselor provenite din activitatea de import ( punctul 1.

'.

ea va âmbraca forma productiei neterminate sau în curs de executie . Pentru un agent comercial . ‡ disponibilitati banesti . lucrari si servicii . Activele circulante se caracterizeaza prin : ‡ au un caracter patrimonial ( reprezinta drepturile si obligatiile agentului economic care le detine . Pentru activitatea productiva ciclul de exploatare începe din momentul achizitionarii materiilor prime si a materialelor auxiliare . din punct de vedere contabil cu înregistrarea acestor produse în documentele de stadiul în care se gasesc . . În functie forme : ‡ valori din exploatare . asupra lor ) . Daca la sfârsitul perioadei de gestiune productia nu este finalizata . ‡ au o durata scurta de viata ( timp ) . ‡ valori realizabile pe termen scurt . c  ) Activele circulante sunt bunuri consumabile într-o perioada mai scurta de un an . semifabricate . ciclul de exploatare începe din momentul cumpararii marfurilor si se încheie în momentul vânzarii acestora . () Activitatea desfasurata de agentii economici din sfera productiei materiale se concretizeaza n obtinerea de produse finite . fara a depasi intervalul de timp al unui ciclu de exploatare . deoarece pe masura exploatarii sunt încorporate în alte elemente patrimoniale destinate întrebuintarii sau valorificarii . produse reziduale . continua cu transformarea acestora în produse finite si se încheie . activele circulante sunt de trei de evidenta contabila si depozitarea lor .

‡ efecte comerciale de primit . ‡ marfurile . . Între încasari si plati trebuie sa existe un echilibru permanent . la un anumit termen sau dupa o perioada de timp ) . ) Valorile realizabile pe termen scurt sunt drepturi de creanta asupra agentului economic asupra altor agenti economici sau persoane fizice . ‡ ambalajele . Valorile realizabile pe termen scurt cuprind urmatoarele elemente: ‡ clienti . ‡ debitori diversi . $*+  -. ( )/este un drept al unei persoane fizice sau juridice pe care îl are de primit de la o alta persoana fizica sau juridica .c*+ ). .) Disponibilitatile banesti ale agentului economic reprezinta toate mijloacele banesti aflate în posesia acestuia . ‡ produsele finite . ‡ decontari cu actionarii sau asociatii . ‡ productia în curs de executie . ‡ obiectele de inventar . ‡ valori mobiliare de plasament . a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate . Din categoria valorilor din exploatare fac parte : ‡ stocurile de materiale . partea din mijloacele banesti facuta disponibila în urma încasarilor si platilor reprezinta trezoreria agentului economic . Valorile din exploatare sunt active circulante care au un continut material . la un moment dat . Mijloacele banesti ale agentului economic apar în ultima faza a ciclului de exploatare . *% ). adica în urma încasarii contravalorii produselor sau marfurilor vândute .

chitante de achitat . la nivelul costurilor efective . privind situatia si miscarea stocurilor de produse . grupa 0122se desfasoara pe mai multe conturi sintetice de gradul I si anume : ‡ 01'2 (. ) . Diferentele care apar în urma acestei comparatii sunt diferente de pret la produse . Se crediteaza cu pretul de . ‡ alte disponibilitati banesti ( carnete CEC . etc. () Produsele finite sunt acele bunuri materiale care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricatie si nu mai necesita prelucrari ulterioare . Deoarece procesul de productie determina la un moment dat si aparitia de semifabricate si produse reziduale . Reflectarea în contabilitate a miscarii produselor finite se tine cu ajutorul conturilor din grupa 0122. Ele pot fi depozitate în vederea livrarii ulterioare sau pot fi expediate direct clientilor . Din acest motiv contul 012%()  2este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a produselor finite . caz în care înregistrarea se face în negru . Înregistrarea acestor diferente are drept scop aducerea costurilor planificate ( folosite în cursul lunii ) . Contul 0132()2se debiteaza cu pretul de înregistrare al produselor finite intrate în gestiune . La sfârsitul lunii . Ele pot fi favorabile . în cursul lunii . Conturile din grupa 0122au functia contabila de activ . în cadrul unitatii patrimoniale . sunt conturi de bilant si au rolul de a furniza informatii de reflectare si control gestionar. Pentru luarea lor în evidenta se folosesc costurile planificate sau antecalculate . caz în care înregistrarea diferentei se face în rosu sau pot fi nefavorabile . dupa determinarea costului efectiv al productiei realizate se face compararea acestuia cu costul planificat . inclusiv plusurile constatate la inventariere . când pretul efectiv este mai mare decât pretul planificat .ïormele pe care le îmbraca disponibilitatile banesti ale agentului economic sunt : ‡ disponibilitati banesti aflate în casierie ± casa .2 ‡ 0132()2 ‡ 0142- 2 ‡ 012%()  2. fiind considerate corespunzatoare din punct de vedere calitativ . ‡ disponibil la banca în lei si devize . când pretul efectiv este mai mic decât pretul planificat . Produsele se obtin si se predau la magazia de produse finite .

&. dupa caz . în rosu sau în negru . tinând însa evidenta semifabricatelor si respectiv a produselor reziduale . se vor înregistra distinct într-un cont de diferente de pret si anume contul 01 2%()  2. Soldul debitor reprezinta pretul de înregistrare al produselor finite existente în stoc . Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente produselor existaente în stoc .înregistrare al produselor finite iesite din gestiune spre vânzare sau spre alta destinatie . Acesta este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a produselor . În cazul în care se utilizeaza preturi prestabilite pentru înregistrarea produselor . calculate la sfârsitul lunii . diferentele dintre preturile prestabilite ( standard ) si costurile de productie fective . Conturile 01'2 (. Se debiteaza cu diferentele în plus sau în minus aferente produselor iesite din gestiune .2si 0142- 2functioneaza dupa acelasi reguli ca si contul 0132()2. Evaluarea si înregistrarea în contabilitaten a stocurilor de produse se face la costuri de productie efective sau la preturi prestabilite ( standard ) .

&.

  () á  .

 .

celelalte cheltuieli directe de productie . Costul de productie al unui bun cuprinde : costul de achizitie al materiilor prime si al materiilor consumate . stocurile de produse finite se evalueaza la cost de productie efectiv . á  . determinate rational cafiind legate de fabricarea acestuia . precum si cota cheltuielilor indirecte de productie .  La intrarea în patrimoniu .

 .

la evaluarea iesirilor de stocuri apar însa dificultati . Pe masura epuizarii lotului . fiecare . în ordine cronologica . . stocurile iesite se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al primei intrari sau al primului lot . conduce la un profit brut mai mare si la o valoare de inventar finala mai ridicata . în perioada de inflatie . De aici rezulta ca înteprinderea va plati fiscului impozite mai ridicate. deoarece aceste stocuri provin din intrari diferite . Se practica mai frecvent trei metode de evaluare a iesirilor de stocuri si anume : '*5""6()7(8 )7  Conform acestei metode . la rezultate diferite . Aceasta metoda prezinta dezavantajul ca .  c*  ( Spre deosebire de intrarile de stocuri . ale caror preturi pot varia . Metodele utilizate în acest scop sunt diferite si conduc. bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al urmatorului lot .

 ).6.

Stocurile iesite se considera ca apartinând ultimului lot intrat în depozit si vor fi evaluate la costul acestuia . În continuare iesirile de bunuri se considera ca apartinând lotului precedent . Metoda LIïO pezinta dezavantajul ca în perioada de inflatie duce la o diminuare a profitului net de exploatare . 6.'* &*5"6 )7(8 )7  Aceasta metoda presupune evaluarea bunurilor iesite la costul de productie sau de achizitie al ultimei intrari . ). Prin folosirea acestei metode se ajunge la o apropiere a costurilor celor mai recente operatii la rezultatele perioadei .

&* 0*5 )85 Aceasta metoda presupuneevaluarea bunurilor iesite la un cost mediu ponderat Metoda costului mediu ponderat este o metoda mai apropiata de realitate. este necesar sa fie actualizate periodic . necesitând multe calcule . dupa caz . precum si de alti factori . la intrarea bunurilor respective în patrimoniu . cât si asupra stocurilor . dar greoaie . precum si a altor bunuri de natura stocurilor ) se poate face si la preturi standard ( prestbilite ) pe baza preturilor medii ale produselor respective . a marfurilor . 6. în functie de evolutiapreturilor . cu conditia evidentierii distincte a diferentelor de pret fata de costul de achizitie sau costul de productie . se înregistreaza distinct în contabilitate . care se calculeaza astfel : . atât asupra valorii bunurilor iesite .de regula cel putin o data pe an . )3* $*   . 6)* Evaluarea si înregistrarea în contabilitate a produselor finite ( a materiilor prime . conform aliniatului precedent diferentele stabilite între pretul de înregistrare si costul de achizitie . Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor ieste si asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui coeficient de repartizare a acestor diferente de pret . respectiv costul de productie efectiv . În cazul în care evaluarea bunurilor materiale se face la preturi standard (prestabilite ) . denumite preturi de înregistrare . Diferentele de pret astfel stabilite . se înregistreaza proportional . Preturile standard folosite pentru înregistrarea în contabilitate a a bunurilor de natura celor prevazute la primul aliniat .

Coeficientii de repartizare a diferentelor de pret pot fi calculati la nivelul conturilor sintetice de gradul întâi si doi . soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu soldurile conturilor de stocuri . pe grupe sau categorii de stocuri . dupa caz . &. respectiv de productie . La finele perioadei . iar suma rezultata se înregistreaza în conturile corespunzatoareîn care au fost înregistrate bunurile iesite . prevazute în planul general de conturi .Acest coeficient se înmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de înregistrare . astfel încât aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costde achizitie . la pret de înregistrare .

cost de productie . în conditiile utilizarii inventarului permanent .iar în contabilitate se tine o evidenta cantitativ valorica.05 -9)). la locul de depozitare se tine eviden pe categorii de bunuri . pe categorii . atât valoric cât si cantitativ . dupa caz . iar la contabilitate se tine evidenta valorica pe gestiuni . De asemenea se înregistreaza în conturile de stocuri fiecare iesire din stoc . Conform normelor contabile din tara noastra . unitale patrimoniale îsi pot organiza contabilitatea analitica a stocurilor dupa specificul activitatii si necesittile proprii . la locul de depozitare se tine evidenta operativa a stocurilor de bunuri materiale . iar în cadrul gestiunilor si concordantei înregistrarilor din evidenta depozitelor cu cele din contabilitate se face lunar pri evaluarea stocurilor cantitative trasmise din fisele de magazie în registrul stocurilor . 6 * În acest caz . *5)  6 ()) * În cazul utilizarii acestei metode . ceea ce permite stabilirea si cunoasterea în orice moment a stocurilor .a depozitelor cu cele din contabilitate se face prin punctajul perioadei dintre cantitatile înregistrate în fisele de magazie cu cele din fisele de cont analitic din contabilitate . fie metoda inventarului intermitent . c*5) ) )) Metoda inventarului permanent în contabilitate pesupune ca în conturile de stocuri se înregistreaza toate operatiile de intrare a stocurilor ( cantitativ si valoric ) evaluate la pret de achizitie . /  .  Unitatile patrimoniale pot sa-si organizeze contabilitatea stocurilor utilizând fie metoda inventarului permanent . Verificarea exactitatii si concordantei înregistrarilor în eviden. 0*5: . pret standard (prestabilit ) sau pret de factura . Se disting mai multe metode de evidenta operativa si anume : '*5 8).

± valoarea stocurilor initiale . (± valoarea stocurilor finale stabilite prin inventariere . <8 ( unde : 8valoarea iesirirlor . obiecte de inventar . aducându-se stocurile la nivelul lor real . pe de o parte si valoarea stocurilor finale stabilite prininventariere . Prin urmare conturile de stocuri se utilizeaza numai la începutul si sfârsitul lunii . În cazul utilizarii acestei metode s-a renuntat la utilizarea în cursul lunii a conturilor de stocuri pentru evidenta intrarilor si respectiv a recalcularii stocurilor scriptice pentru fiecare intrare . În acest caz iesirile se determina ca diferenta între valoarea stocurilor initiale plus valoarea intrarilor . animale si marfuri sunt contabilizate direct în conturile de cheltuieli corespunzatoare . Aceste stocuri finale vor deveni stocuri initiale pentru luna urmatoare si ele se cor anula prin includerea lor pe cheltuieli la începutul lunii urmatoare . Relatia de calcul a iesirilor ar putea fi urmatoarea : .valoarea intrarilor din perioada respectiva . La sfârsitul fiecarei luni . În timpul lunii intrarile de stocuri de materii prime si materiale . cu cele din contabilitate . La sfârsitul exercitiului financiar soldurile conturilor de stocuri sunt comparate cu soldurile stocurile faptice stabilite prin inventariere . pret de facturasau pret standard ( prestabilit ) . În cazul utilizarii inventarului permanent conturilede stocuri se debiteaza . Prezenterea detaliata a acestor metode de evidenta operativa si analitica a stocurilor se face în cadrul contabilitati de gestiune . Daca exista diferente ( plusuri sau minusuri la inventar ) acestea se vor regulariza . &*5) ) )) Normele contabile din tara noastra permit unitatilor patrimoniale mici si mijlocii sa utilizeze metoda inventarului intermitent . . atât la nivelul gestiunii cât si în contabilitate .Aceasta metoda consta în tinerea evidentei numai valoric . la cost de achizitie . Si în acest caz . se stabilesc stocurile finale prin inventariere si se înregistreaza în conturile de stocuri concomitene cu micsorarea cheltuielilor . în cursul exercitiului financiar . dupa caz . pe de alta parte . . Aceasta metoda presupune stabilirea iesirilor si deci înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la finele fiecarei luni . cu intrarile de bunuri prin creditul conturilor care indica sursa de procurare a bunurilor si se crediteaza cu iesirile de stoc . aferente perioadei de gestiune respective . se face controlul concordantei înregistrarilor din evidenta gestiunii . periodic .

în timpul lunii . deoarece presupune cunoasterea costurilor de productie efective a produse lor . la începutul fiecarei luni se anuleaza stocul initial concomitent cu micsorarea veniturilor din productia stocata .În cazul utilizarii inventarului intermitent . în cazul utilizarii inventarului permanent În cazul utilizarii inventarului permanent . OPERATII CONTABILE PRIVIND PRODUSELE ïINITE I. în debitul contului 0132()2si toate operatiile de iesire din gestine a produselor finite se vor înregistra în creditul contului 0132()2. toate operatiile privind intrarea de produse finite se înregistreaza la costuri de productie efective sau la preturi standard ( prestabilite ) . A) Înregistrarea în contabilitate a produselor finite . 2. pentru stocurile provenite din productia proprie . . Operatii privind intrarea si iesirea din gestiune a produselor a produselor finite . la costuri de productie efective sau standard ( prestabilite ) . în cazul utilizarii costurilor de productie efective Aceasta varianta este utilizata mai rar .4. în momentul obtinerii lor .

.