You are on page 1of 56

A TI I JA? Slavi ga, dušo moja, slavi ga.

x2

D G
Isus će stati nad svijetom svim AGNUS DEI
D G
malo još, malo još E A
H7 G Aleluja, aleluja
mnogi će htjeti u nebo s Njim E
D G Jer Gospod, naš Bog, On vlada
a ti i ja, a ti i ja? E A
H7 e Aleluja, aleluja
mnogi će i poći s Kristom tad E
A7 fis Jer Gospod, naš Bog, On vlada
svi koji po vjeri žive sad A
H7 e Aleluja,
poći će u slavni Sveti grad E
D G D G Svet si, svet si
a ti i ja, a ti i ja, a ti i ja, a ti i ja? H
Gospod svemogući
Isus će doći u sjaju svom uskoro, uskoro A
mnogi će poći u novi dom Dostojno je Janje
a ti i ja, a ti i ja? fis
zar da ne povede tada nas, Dostojno je Janje
kad dođe po svoje Isus spas? E
nebo je već spremno za taj čas Amen
a ti i ja, a ti i ja?

kada zadrhti planeta sva


dana tog, dana tog
vjerni se spase od strašnog zla ALELUJA, BOG JE VELIK
a ti i ja, a ti i ja?
danas je trenutak odluke E H7 E fisAEA
za tebe, za mene, za nas sve aleluja, aleluja, aleluja
danas, dok još možeš, spasi se H7
i ti i ja, i ti i ja... Bog je velik
E H7 E fisAEA
BOG JE VJERAN I MILOSTIV aleluja, aleluja, aleluja
H7 E
G D On vlada u vječnosti
Bog je vjeran i milostiv,
C G H7
Spor na gnjev i prepun ljubavi. x2 jer naš Bog je pobijedio
A E
e C i pokazao svoju moć
I Gospod dobar je, H7 E
G D uskrsnuo je i Njegov grob je prazan
prema svemu, što je stvorio. H7 A E
On je slomio sve okove i zarobljene izveo
G D C D A H7
Koliko je istok od zapada, Božja milost milošću Njegovom sad smo slobodni
G
Grijehe (naše) od nas uklanja. x2

G D C G
ALELUJA, ISUS ŽIVI
Blagoslovljen, u ime Gospodnje
C D e C D e
Uvod: Sva potrese se zemlja, nebo pomrači,
svi što s njim su hodili sad su otišli
Aleluja aleluja
Razapeli su Krista, položili u grob.
On koji bješe život sam, je mrtav C G
ležao. Aleluja, Isus živi
Sve bješe tako sumorno, g A
taj dan na Golgoti.
Sotona je mislio da eto pobjedi Smrt je poražena, Njegov grob je
i sa njim su svi demoni, iz pakla prazan
slavili, d e F d
Al’ jedno nisu znali, da jutro Isus je uskrsnuo i On živi
dolazi!!! e F G
No On živi
Treći dan u jutro, k’o što rek’o je, C
On uništi sav grijeh i smrt On je alfa i omega
i od mrtvih ustade. e
Sjede s desna ocu, da vlada posljednji i prvi
zauvijek
I u slavi On opet doći će g A
Aleluja, Aleluja, Aleluja On silu grijeha slomi i sad smo
slobodni
Drugi dio: d e Fd
On je začetnik i završitelj vjere te, Isus je uskrsnuo i On živi
kamen odbačeni, koji zaglavni
postade. e F G
Đavo je poražen vlast je smrti On živi
slomljena.
Aleluja, Aleluja, Aleluja F G C
(kraj: aleluja, uskrsnuo je)

BARUH HABA
BARUH HABA
e a CD e
Baruh haba b’šem Adonai Aleluja h a7 D G D e
e a CD e Baruh haba b’šem Adonai
Baruh haba b’šem Adonai Aleluja a7 D G (Esus, E)
A e A e blažen je Onaj što dolazi
Baruh haba b’šem Adonai a7 D G D e
A e C D e Baruh haba b’šem Adonai
Baruh haba b’šem Adonai a7 h7 C
C De CDe tko u ime Gospodnje dolazi
Aleluja aleluja
D e a C D e
e a C Uđi, Gospode naš, u svoj nebeski
Blagoslovljen On koji dolazi hram
D e C D e (fis7,H7)
u ime Gospodnje dim neka ispuni ga
e a C a7 D GD
Blagoslovljen On koji dolazi Tad uskliknut’ će svi odjeveni
D e e
u ime Gospodnje Tvojom pravdom
A e A e a7 h7 C
Blagoslovljen On koji dolazi slaveći u glas
A e C D e
ANA ADONAI

h A D e
AKO JE NETKO ŽEDAN Ana Adonai, ana Adonai
h Fis
D G Ana Adonai hošiana
Ako je netko žedan,
D G D A e h
Neka dođe k njemu Hošiana, hošiana
D G G D A G
I neka pije Baruh haba b'šem Adonai
D G D A e h
Tko vjeruje u njega. Hošiana, hošiana
G h G h
h Baruh haba, baruh haba
Kako veli pismo: G h Fis h
G Baruh haba b'šem Adonai
Iz njegove će nutrine
D A h A D e
Poteći potoci žive vode. O, smiluj se Bože, smiluj se
h Fis
O, smiluj se i spasi nas

D A e h
O spasi nas, o spasi nas
G D A G
U ime Božje nam dolaziš
D A e h
O spasi nas, o spasi nas
G h G h
Blagoslovljen si, blagoslovljen si
G h Fis h
Blagoslovljen si, jer nam dolaziš
BLAGOSLOVLJENO IME GOSPODNJE

C G BLIZU TEBE
Blagoslovljen si Ti
a F e D
U zemlji punoj plodova Oče evo čekam
C G C D
Gdje teku rijeke obilja da čujem tvoju riječ
F e D
Blagoslovljen si Ti Da znam da ti je milo
C D
Blagoslovljen si Ti što živim za tebe
Kad nađem se u pustinji h e
I sam divljinom prolazim Jer ništa ne ispunjava
Blagoslovljen si Ti C D
kao kad pozoveš me
C G a F h e
Svaki blagoslov što daješ hvalom uzvraćam Znam da bit ćeš uvijek tu
C G F C D
I kad tama nadvije se, ipak ja ću reć': samo tada dobro je

C G CG D e
Blagoslovljeno ime Gospodnje Blizu tebe, sav strah nestaje
a F CG D
Blagoslovljeno je Blizu tebe Isuse
C G CG D e
Blagoslovljeno ime Gospodnje Blizu tebe, tu pripadam
F CG D
Blagoslovljeno ime Tvoje je Blizu tebe Ješua

Blagoslovljen si Ti e D
Kad sunčev sjaj obasja me Oče evo dolazim
Kada sve kako treba je C D
Blagoslovljen si Ti da se poklonim
e D
Blagoslovljen si Ti Sve svoje tebi predajem
I kad put je patnjom označen C D
Iako boli dok se predajem od danas tvoj(a) sam
Blagoslovljen si Ti h e
Jer ništa ne ispunjava
C G C D
Ti daješ, uzimaš kao kad pozoveš me
a F h e
Ti daješ, uzimaš Znam da bit ćeš uvijek tu
C G C D
A moje srce govori samo tada dobro je
F
Blagoslovljen si Ti
BARUH HAŠEM ADONAJ TI PROSLAVLJEN SI! |

e h BITKA LJUBAVI
Tko sam ja da budem dio tvog naroda
C H7 a G a
Imenom tvojim što je zvan Vodimo bitku ljubavi, Aleluja!
a D G C F C G
Izabran da živim samo za tebe, Ratne se trube čuje zvuk
F# H7 a G F a
Krv ista da bude nam. Božji je vjetar uvijek sa nama
a G a
Ne može strancu ni robu u narodu vodi nas u pobjedu.
Kraljevska pripasti čast.
Al' ti si pokazao milost u Kristu a G d a
I dao nam sinovsku vlast. Vojska je Gospodnja silna
F G E
e H7 i veže sve sile grijeha.
Baruh hašem adonaj a G a
e E7 Sužnjevima daje slobodu
Baruh hašem adonaj F G a
a H7 e C u ime Isusa, našega Kralja.
Blagoslovljeno ime Gospodnje
F# H7 e Braćo, svi ste vi pozvani
Baruh hašem adonaj u borbu za Isusa Kralja!
Jeste li spremni za bitku
Tvoja je milost da žrtvovan bio je dati život za prijatelje svoje?
Jaganjac umjesto nas!
Veća nego mislimo tvoja je ljubav BLAGOSLIVLJAMO IME TVOJE
Blagoslivljam te svim što sam ja!
D A h D
Hvala ti Isuse, otkrivaš istinu Blagoslivljamo ime Tvoje
Što bila je tajna sad znam. A G A
Sad mogu plakati Abba- moj oče Pjevamo Tebi sveti Bože
I sad više nisam sam! D A h D
Svako srce nek' kliče sad
A G A
BOŽE SLAVIMO Ime Isus silno je

D e G A D GA h G GA
BOŽE SLAVIMO, TVOJE IME SAD Krist je uzvišen nad svim narodima
D e G A D D7 h G A
BOŽE SLAVIMO, TVOJE IME SAD Slava njegova nebesa nadvisuje
e A
G A fis h Nitko nije kao Gospod naš
NEKA TE SLAVE NEBESA e G A
G A D D7 koji u visini kraljuje
I ZEMLJA SVA DIGNE SVOJ GLAS Blagoslivljamo...
G A fis h
BUDI PROSLAVLJEN U SVOM h G GA
HRAMU Dižemo ruke prema svetištu
G A fis h h G A
ISUSE, O ISUSE | Znamo Isus opet dolazi
G A GD | 2X e A
Svako koljeno će kleknuti Svi će priznati Ti si jedini
e G A Blagoslivljamo...
BLAGOSLOVLJEN GOSPOD BOG korak moj posta umoran i besciljan
al' Bog me pogleda, blag i milosrdan
e milošću svojom nov mi život darova
Blagoslovljen Gospod Bog, dovijeka hvalit ću Ga
C D e CD BLIŽE, SVE BLIŽE
On daje mi svoj mač i uči me boju!
e C G a F C
Blagoslovljen Gospod Bog, bliže, sve bliže, o, Bože moj
C D e F C d7 G
On daje mi svoj štit i uči me boju! bliže Tvom srcu, u zagrljaj Tvoj
C G FG F G
D G na Svoje grudi privij me sad
On zamke slomi i nas oslobodi F C G a
H7 e budi mi zaklon i moj tvrdi grad
Iz ruke smrti, vlasti đavla! F C G C
D G budi mi zaklon i moj tvrdi grad
On zamke slomi i mi smo
slobodni, bliže, sve bliže idem sad ja
H7 e tamo gdje Isus životom mi sja
Blagoslovljen je Gospod Bog! bliže, sve bliže, do grada tog
tamo gdje zove i čeka me Bog
x2

bliže, sve bliže, sad licu Tvom


BOG JE MOJ SPASITELJ jer je kod Tebe moj život i dom
idem da srce svoje Ti dam
e H7 e D jer Tvoju ljubav i blagost ja znam
Bog je moj Spasitelj, Njemu se x2
utječem
G D C H7 BOG BLIZU JE
u ruku Njegovu ja svoju polažem
e H7 e D G a D7 h e
puštam da vodi me, u vjeri slijedim Bog blizu je i kad bliži te ostave
Ga a
G D e H7 uvijek kraj tebe bit će, znaj
od smrti vječne On mi dušu izbavlja D7 G
e H7 e jer On ljubi te
dovijeka hvalit ću Ga G a D7 h e
kad misliš da život tvoj nema vrijednosti
G D e D a D7 G
Bog je razbio moj strah vjerom ti Ga potraži tad, jer On blizu je
G D e H7
i svjetlom odagnao moj mrak G C D7
e D e D e Budućnost tvoja je, o, znaj
dovijeka hvalit ću Ga, da h e
dovijeka u Božjim moćnim rukama
H7 a D7 G
da dovijeka sve tvoje potrebe On zna, o, vjeruj Mu
e D e G C D7
dovijeka hvalit ću Ga o, da li znaš da Njegovo
h e
duša mi bješe sva okovom sputana blago si neprocjenjivo
a D7 G osim ako Ga odbiješ, zato primi Ga
i zato čuva te Bog tako odano ne plaši se, misli na onaj divni dan
kada borbi će doći kraj, za vječnost svu
Bog brine se, za Njega nema prepreka
BOG JE MOJ ŠTIT BOG OKRUŽUJE NAROD SVOJ (PS
125)
e h7 e
Bog je moj štit, haleluja, a G a
D H C,D Kako bregovi okružuju Jeruzalem
Branitelj moćan je On! d G a
e h7 e Jahve narod svoj okružuje a
Na prostrano polje me izvede a G a
h7 e Kako bregovi okružuju Jeruzalem
I rasprši dušmane! d G a
Jahve narod svoj okružuje
GD GDe G D e G7 a G7 a
Haleluja, haleluja, Branitelj silan je On! REF.
GD GDe G D e Odsada i dovijeka:
Haleluja, haleluja, Branitelj silan je On! d G a
Jahve narod svoj okružuje
Moja stijena je Bog, haleluja, G7 a G7 a
Izbavitelj moćan je On! Odsada i dovijeka:
On izbavlja me iz nevolje d G a
I tjera sve dušmane! Jahve narod svoj okružuje
Haleluja, haleluja, Izbavitelj silan je On! Neće bezbožničko žezlo vladat' nad
Haleluja, haleluja, Izbavitelj silan je On! nama
Tvoje kraljevstvo nek' zavlada!
Moja snaga je Bog, haleluja, Odsada i dovijeka:
Zaštitnik moćan je On! Tvoje kraljevstvo nek' zavlada!
On podiže boj protiv sila zlih REF.
I vodi me u pobjedi!
Neka uzda se u Tebe čitav narod Tvoj!
Haleluja, haleluja, Zaštitnik silan je On! Neka bude mir nad Izraelom!
Haleluja, haleluja, Zaštitnik silan je On! Odsada i dovijeka:
Neka bude mir nad Izraelom!
REF.
BOG MOŽE RIJEŠITI SVE PJEVAJMO ZAJEDNO SVI
JER SMO SPAŠENI
A C#m Hm7 E7
Bog može riješiti sve tvoje probleme da, On će riješiti sve tvoje
Hm7 E7 A E7 probleme
On može smiriti sve oluje u nama kada se osjećaš sam, On je tvoj
A C#m Hm7 E7 prijatelj
On može čuti tvoj glas kad Njemu se moliš žalosti neće bit’, znaj, jer te On
Hm7 E7 A E7 tješi
stišati valova huk, uzavrelo more tvoj Bog što stvori sav svijet,
odagnat će tamu
A C#m Hm E7
ON JE NOSIO TERET I BOL CIJELOGA SVIJETA
Hm7 E7 A E7 BOGU SVOM DAJEM
PJEVAJMO ZAJEDNO SVI JER SMO SPAŠENI SLAVU
A C#m Hm7 E7
ON JE NOSIO TERET I BOL CIJELOGA SVIJETA
Hm7 E7 A D G h E7
Bogu svom dajem slavu
a C D7 Svojom krvlju On me
Bogu svom dajem slavu spasi
H7 e a C D7
Bogu svom dajem slavu svojom moći me uskrisi
A D7 H7 e A7
za sve što mi učini Bogu svom dajem slavu
G C D7 G
G h E7 za sve što mi učini
BOŽE, GLADAN SAM Sad kad smo skupa pred Tobom
u ovaj predivni čas
C F G pružamo svoje Ti ruke
Bože, gladan sam djelovanja Tvog Gospode, vodi nas
d F C Mi želimo biti Tvoja djeca
žedan sam, izlij Duha svog kod tebe potražiti spas
C C7 Ti bit ćeš vječni naš otac
želim vidjeti Tvoju ruku mi slavit ćemo Te u glas
F d BOŽJOM SILOM UTVRDE RUŠIM
snažno u životu mom
C F G C D G
gladan sam Tvoga dodira Božjom silom utvrde rušim
e G A7
ponos, nevjeru, mržnju i strah
D G
BOŽE JA... Božjom silom utvrde rušim
D A7 D
a, E, a, E u ime Isusa!
a
Tužan je bio moj život G A7 f# h
C Mi smo vojska Kristova
i dani bez Tebe e A7 D
d a zaustavit' nas ništa ne može
sretan sam što si me našao G A7 f# D
E a aE tame vlast mi lomimo sad
i nikad ne pusti me E A7
a u ime Isusa!
Stavi me u svoje stado
C Đavo mora bježat' od nas
gdje bit ću i ja dio vas pobijediti nas ničim ne može
d a poražen je Protivnik naš
tamo gdje pastir je Ješua u ime Isusa!
E a
da slušam Gospodina glas
ČEZNE MOJA DUŠA
C G
Hvala na ljubavi tolikoj C G a
d a Čezne moja duša bit' sa
hvala za svaki Tvoj dar Tobom
C G C G F
molimo: uzmi nas, Oče Ranom zorom sve do sutona
E a aE C G a
u svoj nebeski hram Želim Bože bit' za Tvojim
stolom
C G F e F
Blizu srca Tvoga Gospode I ako pticu puštaš u svoj dom
a G F
a G F I moja duša mir će naći svoj
Želim biti u sjeni Tvojih krila
a G F Čezne moja duša bit' sa
Želim hodati svjetlom Tobom
okružen Slušati Tvoj glas bez
a G F prestanka
Želim pričati s Tobom poput Moči naći mir usred oluje
sina Usred Tvoga dvora Ješua
BOŽJI NAROD d
D7
e C Nek' odjekuje po zemlji svoj.
Božji narod diže se po zemlji svoj
D H7 e g C7 Fd g C7
i stupa naprijed sad i stupa naprijed sad kao nikada F d
e G Jer velik je On u snazi
Bog se bori za narod svoj Bog se bori za narod svoj i časti,
D H7 G (H7) g C7 Fd g
i danas Bog se bori za narod svoj A7 A7/ 4 , A7
O, raduj se, Gospod
e vlada tvoj!
i svaki neprijatelj naroda tog znat će
D H7 Jer velik je On u snazi
Bog se bori za narod svoj i časti,
e
i svaki neprijatelj naroda tog znat će O, raduj se, Gospod
H7 e vlada tvoj!
i danas Bog se bori za nas
BOŽJI NARODE
JA IDEM SAD U JAZBINU ZLOG
a C E
e a H7 Božji narode ne boj, ne boj se
ja idem sad u jazbinu Zlog da vratim sve što mi je ukrao a C E
e a H7 Jaki Jakovljev s nama je
ja idem sad u jazbinu Zlog da proglasim svoju pobjedu a d E a
Iz sveg srca pjevaj i slavi, kliči
e G C E a
pod mojim nogama je pod mojim nogama je Bog tvoj nad tobom kraljuje
a H7
pod mojim nogama je jer Đavo poražen je E a
Alelu, aleluja
poražen je E a
Alelu, aleluja
E a
CIJELA NEK' ZEMLJA TI PJEVA Alelu, aleluja
dE a
d A7 Aleluja
Cijela nek' zemlja Ti pjeva,
d
O spasenju Tvom govori svud.
A7
Predivna djela i slava
ČEŽNJA C G a d
samo Ti si čežnja srca moga
C G a d F G C
kao košuta što vodu traži Tebe tražim ja
F G C
s planinskih izvora
C G a d C G a d
tako Ti si čežnja srca moga kao lasta što u jesen leti
F G C F G C
Tebe tražim ja ka južnim zemljama
C G a d
a F C tako Ti si čežnja srca moga
snago moja i zaštito F G C
F d E Tebe tražim ja
u Tebi duh moj se odmara
ČISTO SRCE O-ON NE DRIJEMA I NE SPAVA

G D C G Em Hm Em Hm
Čisto srce daj mi Gospode USRED ŽEGE BOG JE TVOJ HLAD,
C D Em
Em D C G
SJENOM OSVJEŽAVA DAN.
i obnovi duh postojan u meni. C D G Am
2X NOĆU KADA HLADNO JE,
C D Em
C D G Em GRIJE I POKRIVA TE!
Ne odbaci me od svoga lica D C D Em Hm
Bože, O-ON GRIJE I POKRIVA TE!
Am7 D G G7
Duha svojeg ne oduzmi mi.
Am7 D B7 Em Em Hm Em Hm
Radost spasenja u srce stavi mi GDJE GOD KRENEŠ ZDESNA JE BOG,
C D Em
C D C
S TOBOM ON PUTUJE ZNAJ!
i obnovi duh postojan u meni. C D G Am
DOČEKUJE TE ISPRAĆA
ČUVAR TVOJ C D Em Hm
SADA I DOVIJEKA!
Em Hm Em Hm DC D
U NEBO ZAGLEDAN SAM O-O SADA I DOVIJEKA!
C D Em
ODAKLE DOLAZI SPAS?
C D G Am ČUJ, O, IZRAEL
POMOĆ MI JE JEDINA
C D Em e D e
STVORITELJ SVEMIRA! Čuj, o Izrael, da Jahve Bog je
Hm C D Em Hm jedan
O-ON STVORITELJ SVEMIRA! D e
Aleluja (kraj) x2
Em Hm Em Hm
KORAK TVOJ SVAKI ON ZNA, G D
C D Ti ćeš voljet Boga svojeg
TVOJ ČUVAR NE DRIJEMA. C G D
C D G Am
cijelim srcem, dušom cijelom,
UVIJEK BDIJE NAD NAMA,
G D
C D Em
NIKADA NE SPAVA! daj mu slavu, Kralju slave
Hm C D Em Hm C G D
i Njemu vrati se. DAJEMO TI HVALU

DAJ NAM DUH SLAVLJENJA C a


Dajemo ti hvalu, i svu slavu
E A E F G
Daj nam duh slavljenja umjesto žalosti Ruke podižemo tebi,
H A E d G
Neka ulje radosti teče s trona Tvog Tvome divnom imenu (2x)
E A E
Daj nam duh slavljenja, umjesto žalosti C a
H A E Jer ti si Bog, silna čuda činiš Ti
Tvoja radost naša je snaga, (o) Gospode F G
Nitko nije kao Ti, nitko nije kao
A E Ti! 2x
Daj da ove suhe kosti opet plešu
A H
Natopi ovu suhu zemlju svojom rijekom
A cis
Naše te oči gledaju i čekamo
A H A
Na Tvoju slavu Kriste, dok te uzdižemo

E DA
Aleluja, aleluja slavu dajemo Tvom
imenu
E DA
Aleluja, aleluja žalost nestaje u slavljenju

Dis G
BLAGOSLIVLJAM TVOJE IME iznad svakog drugog imena.
KRISTE Dis G
Ime Isus spašava sve narode
G C G C a C D CD
Blagoslivljam tvoje ime Kriste. snagu i Život daje mi.
G C D
Nikad neću prestat´ slavit´ te.
h e h e
Ti si Mesija, moj Spasitelj,
a C G D
svemoćan i svet.

G C G C
Blagoslivljam tvoje ime Kriste. BOŽE TREBAM TE
G C D
Samo tvoje Ime čuva nas. G D G
h e h e Trebam te, Bože trebam Te
Ti si Mesija, moj Spasitelj, C G D
a C G Ja ne mogu kroz ovaj život bez Tebe
blagoslivljam Te. G D G
Trebam te, Bože trebam Te
Dis G C G D G
Samo Ime Isus je uzvišeno Ja ne mogu kroz život bez Tebe
G C
Dan na dan, ja sve sam bliže fis h
G Kreneš li kroz dolinu
svome Gospodu G h
D G I sjene te okružuju.
Dan na dan, bliže sam 2x fis h
G C G Nestaje svaki strah
Kud' me vodi, slijedit ću Ga G A
A D Ti si siguran u Njemu.
Kud' me želi, ja ću poć' 2x G A
Obećao je ostavit neće te
G A
I bit će uz tebe, jer On ne laže.

DOĐITE K NJEMU

D A G
Dođite k njemu umorni,
opterećeni,
D A G
Dođite k njemu, On će vas
okrijepiti,
D A G
DOBAR JE BOG Jaram njegov uzmite na sebe,
D A G
D h I učite od njega.
Dobar je Bog, vjeran je
G A fis G D
Pjesmu novu u srce mi Jer On je krotka i ponizna srca,
stavio. fis G A
D h Tako ćete naći pokoj svojim
Dobar je Bog, vjeran je dušama.
G A
Ljubav njegova u tami sjaji h A G
se. Jer jaram je njegov sladak,
G A h A G
D A njegovo breme lako.
Dobar je Bog, dobar je Bog,
Vjeran je.
H7 eCa H7 eC
DA NIJE UMRO KRIST a H7
U Tebe uzdam se, u Tebe uzdam se.
H7 e C a
Gospode znam; H7 e C a
H7 e C a Da nije umro Krist
Rukama svojim držiš me, H7 e C a
H7 e C a 2x
Stazama pravim vodiš me; Suze bi gorke rijekom tekle,
H7 e C a H7 Znaš li zašto još nije svanuo dan
Kiše bi stalno padale u ovoj dolini. d C G
Zašto truba još uvijek šuti
Gospode znam; d C B d
Rukama svojim držiš me, Kako to da ne dolazi ljubljeni kralj
Stazama pravim vodiš me;
Krv budi sjećanje, krv budi sjećanje. Zbog ljudskih sinova Bog još čeka
On zbog ljubavi odgađa povratak
svoj
Da nije umro Krist Zbog tvoje majke i prijatelja
Suze bi gorke rijekom tekle, Zato diše još stari otac tvoj
Kiše bi stalno padale u ovoj dolini.
F C G
H7 e C a Dolazi dolazi dolazi
Da nije umro Krist
H7 e C a Sad kad znaš zašto Bog još čeka
Mnoge bi majke plakale, Zar možeš šutjeti i samo pustiti
H7 e C a da
Što su u bolu rađale Protekne ti život kao rijeka
H7 e C a Daj spasi nekog prije nego dođe
Jer život nema smisla svog. kraj

H7 e Njegova glava poput bijele vune


kraj: Bez Krista život nema smisla svog! Njegove oči kao plamen ognjeni
Njegove noge kao mjed u peći
Njegov glas kao velikih voda šum

DOBAR SI, VJERAN SI

A DA h fis
Dobar si, vjeran si
G D A
Tvoja ljubav je vječna za mene.
DVERI VJEČNE
D A h
Kolika je vjernost tvoja Oče D c D
fis G Dveri vječne podignite se
Dobrota tvoja do oblaka c
D A Da uđe slave Kralj
Sada kličem tu pod tvojim krilima. D
Da uđe slave Kralj

g D
DOLAZI Tko je taj slave Kralj
c D
d C G
Jahve nad Vojskama
Da li znaš zašto Bog još čeka
d C B d
Dveri vječne podignite se
Da uđe slave Kralj Tko je kralj i tko je njegov sin
Da uđe slave Kralj c D
Ješua Hamašija
g D
da ćeš u svojoj boli pjevati

DAJMO SLAVU

e D e
S oružjem Božjim mi kročimo svud
C D e
Jer Njegov je rat, a ne naš
D e
I ništa nas neće zaustaviti
C D e
Jer Njegov je rat, a ne naš

e D G D C D G
Dajmo slavu, čast i moć,
D e
Snagu i vlast ima Bog ...2x

Kad sotonske sile usprotive se


Tad Njegov je rat, a ne naš
Krv golgotska zove na juriš sve nas
Jer Njegov je rat, a ne naš
DAJ MU SVE
Kad protivnik žestoko, napadne te
D e e7 Tad Njegov je rat, a ne naš
dal’ još uvijek gradiš kule od pijeska Gospod je zaklon ti ne plaši se
A7 G D Jer Njegov je rat, a ne naš
ili lutaš pustim poljima?
D e e7
sakupi sve svoje uvele snove
A7 G D DAJ NAM SVIMA DUHA SVOG
položi ih pred noge Isusu
G D7 H e
D F#m G A Ti dao si nam čvrstu riječ
Daj Mu sve, daj Mu sve, Isusu daj sebe A7 D7 G
e A DG daj nam svima Duha svog!
svoje ranjeno srce i svoju bol D7 H e
D F#m G A Ne napuštaj nas nikada
daj Mu sve, daj Mu sve, Isusu daj sebe D7 D7 G
e A D daj nam svima Duha svog!
On će tugu zamijenit’ radošću
G D7 H e
neće uvijek biti vedro nebo S nama ostani do konca sviju
vijekova
nit’ će uvijek kiša padati A7 D7 G
daj nam svima Duha svog!
al’ Bog daje jedno obećanje G D7 H e
Daj nam snage da Ti vjerujemo
dovijeka
A7 D7 G DIVIMO SE TEBI
daj nam svima Duha svog!
C G C
Prijateljstvo svoje već nam sada Divimo se tebi Bože
daješ Ti F G
daj nam svima Duha svog! Tvoju svetost tražimo
Kao djeca Tvoga Oca već smo C G C
priznati Jer je tvoja ljubav vječna
daj nam svima Duha svog! F G
Živa rijeka to si ti
Svaki dan Ti želim reći: daj nam
Duha svog! a G F C G
daj nam svima Duha svog! Oče na nebu mi te slavimo
Koji život daje i put Ocu kazuje a G F C G
daj nam svima Duha svog! Duše Sveti uči nas da u tebi
hodamo
a G F C G Gis
Spasitelju Isuse mi te uzdižemo
Ais C
Uzdižemo

DOBAR JE BOG
DOĐI
Am G F C
kad gledam put kojim vodiš me D G D
Am G F Dođi, sada je vrijeme slavljenja
Kriste i Gospode moj A e G
Am G F C Dođi, sada je vrijeme da srce daš
u srcu svom znam da ljubiš me D G D
C G C Dođi, baš kakav jesi da slaviš Ga
trčim u zagrljaj Tvoj A e G
Dođi, baš kakav jesi pred Njega
C F D
dobar je, dobar je Bog Dođi!
C G
Njemu sad pjevajmo svi G D
C F Jednom svi će priznat' da Bog si Ti
dobar je, dobar je Bog G D
C E Am Svi će se pokloniti
Njega sad slavimo mi G h
Najveće blago imaju
Am G F C e A
dušu On moju oporavlja Oni što te priznaju
Am G F
i odmor daje mi svoj DOBRODOŠAO
Am G F C
stazama pravim On upravlja D e
C G C dobrodošao medu nas sad
i vodi život moj D e A
dobrodošao u ovaj sveti hram silu svoju otkrij nam
fis G A D
jer ja znam da si tu budi s nama, Duše Gospodnji
H D
gdje Ti puk Tvoj daje slavu dođi, Duše Gospodnji
e D G A D
i mi dižemo ruke novom snagom nas ispuni
e D G A
Tebi dajemo srce svoje milosrđe pokaži nam
e G A fis H
pjevajući hvalu Tvom svetom Imenu nek’ milost Tvoja prožme nas
G A D
ispuni nas, Duše Gospodnji

DOĐI DUŠE GOSPODNJI h fis A D


BARUH HABA, BARUH HABA
D G D A
dođi, Duše Gospodnji RUAH ELOHIM
G A D h fis A D
medu nas, sad budi tu BARUH HABA, BARUH HABA
G A G A D
Ti svako srce pronikni DOĐI, DUŠE GOSPODNJI
fis H
DOĐI, POPNIMO SE (Mih 4,2-4) DOLAZI BOG

a d H C
Dođi, popnimo se DOLAZI BOG, ČUJE SE: HALELUJA!
F G a a H
Na goru Gospodnju, DOLAZI U PRATNJI TRUBE.
F G E
U dom Boga Jakovljeva. C a
a d HVALI GA, SLAVI SVOG BOGA,
Dođi, popnimo se C H
F G a PJEVAJ U ČAST KRALJA SVOGA
Na goru Gospodnju, C a
F G E HVALI GA, SLAVI SVOG BOGA,
U dom Boga Jakovljeva. C a H
JER BOG NAD ZEMLJOM KRALJUJE.
G E a
Učit će nas putovima svojim DOSTOJNO JE JANJE (Otk 5:12)
G E a G F
I hodit ćemo stazama Njegovim, G D e h
G E a Dostojno je janje zaklano
Jer izići će Zakon sa Siona, C G D D7
F E a dostojno je da primi
Riječ Jahvina iz Jeruzalema. G D e h
moć i bogatstvo, mudrost i snagu
Narodima moćnim on će suditi C G D D7
I mačeve će svoje prekovati, čast i slavu i hvalu
Nitko se za rat neće vježbati, DOK SE DIVIM
Jer vječni mir će tad zavladati.
C e F
Dok se divim Tvojoj svetosti
C e F JA ŽIVIM ZBOG TOG DA SLAVIM TE
i toplinu Tvoju osjećam
C e F
B DOSTOJAN SI
a u sjaju Tvog svjetla sve sjena
postaje G De C G
G Dostojan si, jedini Bože dostojan
Gospode D C
C e F slavimo Te!
Bože, radost ispunjava mi srce
C e F e D G C
dok se ruci Tvojoj prepuštam Sve što diše nek' slavi sad, podigne glas
C e e D G C
jer u sjaju Tvog svjetla Imenu tvom nek' slavu da, nebo i zemlja sva
F BG e D G C
sve sjena postaje sve što diše nek' slavi sad, podigne glas
a C D
FG C E7 a jer Tebi pripada sva čast
JA SLAVIM TE, JA SLAVIM TE
d7 G C Dostojan si ...
de
JA ŽIVIM ZBOG TOG DA SLAVIM D e D C
TE Uzdižem Tvoje ime sad, iznad svakog imena
FG C E7 a a G D
JA SLAVIM TE, JA SLAVIM TE i priznajem da Ti si Kralj
d7 G e D C
C pjevamo Ti u ljubavi, utjeho naša hvala Ti
a G D
za sve što si učinio za nas!
e C
DOŠAO JE KAO SLUGA za opačine svijeta ga probodoše,
G D C G
G radi našega mira Njega osudiše.
Došao je kao sluga,
C
postao sličan ljudima
Am G C
stigao je poput izdanka. DOŠAO SI PONIZNO
G
Prezren bješe, bez ljepote, D A Hm F#m
C G
čovjek boli, vičan patnjama, Ti došao si ponizno, dao sve baš za
Am G mene
od kog svatko lice zaklanja. D G A
D G Mučen rukama, od onih koje Bog
Koji vrijeđan nije vrijeđao, stvori.
D C D A h F#m
koji mučen nije prijetio. G
Uzeo sramotu, grijeh, umro i uskrsnuo
C DG D C D G
On je Spasitelj svima, On je utjeha pravednima. A
C D G D C Vladaš uzdignut nad zemljom i
Njegov slijedimo glas dok vodi nas putevima. nebom cijelim.
e C
Al' ko jagnje na klanje ga odvedoše,
D A Hm F#m G DRAGOCJENA KRISTOVA
Ja zaista te želim štovati, moje srce si osvojio KRV
D G A
zauv'jek i uv'jek - ja te volim! D G D
D A Hm F#m G Dragocjena Kristova Krv,
Ti jedini si umro za mene, slobodan sam po Tebi A G D A
E G A D Dragocjena Kristova Krv,
Stoga kličem Gospode, da Ti se divim! D G D h
Dragocjena Kristova Krv,
DOĐITE S HVALAMA e A D
Od grijeha čisti me !
A E fis
O, dođite s hvalama pred Gospoda
D E fis
I u dvore Mu s pjesmama, DUŠE SVETI – ČEKAMO TE
A E fis
Jer On velika djela za nas učini d
D E fis Sva čast
Od smrti nas oslobodi. B
sva slava
h fis g C d
Naš je Bog kralj nad zemljom sva sila – Tebi
D E fis
I nad čitavim svemirom sja, C d
h fis Oče Sveti – mi štujemo te
Naš je Bog kralj nad zemljom C d
D E fis Božji Sine – naš Spase
I nad čitavim svemirom sja. B C
Duše Sveti – mi čekamo te
d C
u vatri
DOĐI TI Gospodine moj vječiti, pošalji
Duha svog,
G D Da mnogi još zapjevaju istu
Dođi Ti po mene sad pjesmu tu!
e C
Povedi me u novi dom
G D
Tam' na nebo, molim Te
C G CG DOBRO JE KAD SE SLAVI
Oče moj, povedi me BOG

G e e a
Lutao sam umoran u tami grijeha tog Dobro je kad se slavi Bog
D C G H7 e a
Al' Ti si me pronašao i sada sretan sam Kad se pjeva svetom imenu
G e tvom
Stalno si me tražio, nježno dozivao e
D C G Uzdizat ću tvoju vjernost ja
O, dođi meni, sine, i srce mi predaj! H7 CDe
Cijelu noć i cijeli dan
Sada kad sam slobodan od svjetskih briga
svih Laj, laj, laj...
Sad stalno molim Gospoda ovim riječima
Divno je sve što činiš Bože naš Gdje god Bog je prisutan,
Pjevati ću neka čuje svijet oproštenje je
Kako divna tvoja djela su Gdje god Bog je prisutan
Elohim, Baruh, Hašem je iscijeljenje,
ref: tu ćeš naći sve,
Laj, laj, laj... sve što trebaš sad

Nek se zna, o dobri Bože naš Gdje god Bog je prisutan,


Da sva slava Tebi pripada tamo je istina
U tvom domu ja ću pjevat sad Gdje god Bog je prisutan,
Jer Ti živiš dovijeka u Njemu je moć
GDJE GOD BOG JE PRISUTAN Gdje god Bog je prisutan
On ima odgovor na sve,
G tu ćeš naći sve,
Gdje god Bog je prisutan sve što trebaš sad
D
Tamo je ljubav Gdje god Bog je prisutan,
G je sloboda
Gdje god Bog je prisutan Gdje god Bog je prisutan,
D u Njemu radost je ispunjene
Tamo je mir Gdje god Bog je prisutan
G novi život počinje
Gdje god Bog je prisutan tu ćeš naći sve,
e D sve što trebaš sad, u Njemu je
je ispunjenje,
G G A D
tu ćeš naći sve, Tu gdje je Gospod prisutan 2x
A G A h D
sve što trebaš sad Tu gdje pomazanje Svetog Duha je
G A
Gdje god Bog je prisutan, Tu ćeš naći sve, sve što trebaš sad
je sigurnost D
U Njemu je
Ja ću poći ti me vodi,
EVO MENE tvoj ću narod u srcu čuvati

C F G C
Ja gospodar svemira, čujem plač svog naroda F G
a F G Ja gospodin Bog sam tvoj,
Sve u grijehu svezane, ja spasit ću nosim bol za narod svoj
C F G a F
K'o što stvorih zvijezde sve, tama svjetlo G
postat će Dok za njima plačem ja,
a F G oni ne mare.
Tko im svjetlo odnijet će, koga da pošaljem C
F G
C a C G Slomit' srce ću od
Ref: Evo mene, mene šalji, čuo sam u noći kamena, dat' im srca koja
poziv tvoj ljube me
C a F G a F
C G
Riječ ću im objaviti, koga
da pošaljem?
a
Ref. Hošana meleh Israel
G a
Hošana meleh Israel
C F G
Ja gospodar zemlje sve, oslobađam sužnjeve
a F G Dobro došao u ime
Da se slome okovi, oči otvore. Gospodnje
C F G Dobro došao u ime
Živi kruh sa neba dajem, da se svaki nahrani, Gospodnje
a F G
Slobodu im objavljujem, koga da pošaljem? Hosana sinu Davidovu
Hosana Isusu
Ref. Hosana kralju Izraela
Hosana haleluja

Tvoj ću narod u srcu nositi Hosana kralju


kraljeva
Tvom ću narodu riječ objaviti Hosana kralju
Izraela
Tvom ću narodu svjetlo odnijeti

Tvoj ću narod svom dušom ljubiti HVALITE GOSPODA

HOŠANA
C e F C
hvalite Gospoda narodi svi
a G e a F C d G
Baruh haba bešem Adonai slavite Ga sva plemena
a D a G e a C e F C
Baruh haba bešem Adonai kako je velika milost
Njegova
G a F C dGC
Hošana le ben David Gospodnja je istina vječna
G a
Hošana le Ješua
G a aleluja
Hošana le meleh Israel aleluja
Ge a aleluja
Hošana haleluja a-alelu-aleluja

ESA EINAI ESA EINAI EL HEHARIM


Fm B D# G7(Cm)
Cm Fm Cm Cm FmCm 2x
K BRDIMA SVOJE UZDIŽEM OČI MEAJIN, MEAJIN JAVO EZRI
Fm B D# G7(Cm)
ODAKLE, ODAKLE ĆE POMOĆ MENI DOĆ’? 2x DmCm B
EZRI MEIM HAŠEM
Cm Fm B D# G#G G Cm 2x
JEDINA JE POMOĆ IME JAHVINO OSE ŠAMAIM VAAREC
G# G G7 Cm 2x
NEBO I ZEMLJU ON JE STVORIO
EVO SRCA MOG
Cm FmCm Fm Cm
h G G G/Fis A G(F)D(C) A(G)D(C)
Evo srca mog, ja tražim tvoje sad, jer – haleluja – Ti si kralj
h G A D G(F)D(C) A(G)D(C)
Uzmi život moj i vodi me. haleluja – Ti si kralj
h G G G/Fis A G(F)D(C) A(G)D(C)
Evo srca mog, ja tražim tvoje sad, jer – haleluja – Ti si kralj
h G A D G(F)D(C) A(G)D(C)
Tebi život svoj posvećujem. haleluja – Ti si kralj

D G A HOSANA
Tebe slavim ja,
D G A C G C
Pjevam o tvojoj ljubavi, Neka slab kliče: ja sam jak
D G A F a
Kad tebe gledamo, A siromah: bogat sam
G A D C GC
Tvoju slavu vidimo. Neka slijep kaže: vidim
d G C
Jer mi to Bog učini!
HOSANA
G a F
C D C D C
Svet si, svet si Gospode svemoćan i velik Hosana, hosana slava božjem
C D C D janjetu
slavom puniš nebo i zemlju svu G a C G C
Hosana, hosana Isus umre i
D C GD CGD uskrsnu
Hosana, hosana, na visini
HALELUJA – TI SI KRALJ! Kroz tu rijeku Kristovu
Moji grijesi čiste se,
D(C) G(F) D(C) A sa neba dolazi
nek' Ti pjevaju sve doline Božja ljubav za mene.
G(F) D(C) A(G)D(C)
nek' poskakuju planine Ustajem u snazi
D(C) G(F)D(C) U spasenju radostan,
nek' Ti plješću svi potoci Slavim Tebe Isuse
G(F) D(C) A(G) D(C) Jer me zauvijek oslobodi.
kliču šume i voćnjaci
Hosana, hosana slava svetom
A(G) h(a) janjetu
nek' Te narod Tvoj slavi Hosana, hosana Isus umre i
A(G) h(a) uskrsnu
pokloni se pred Tobom
GALILEJA C F C
Galileja, Galileja
C G C C G C
Galileja, Galileja ti pamtiš glas mog Gospoda
C G C C G C
ti dobro znaš mog Gospoda još gledaš Ga na brijegu svom
C G C C G C
o, pričaj mi o Njemu ti o, pričaj mi o Spasu mom
C G C
jer slušam te, pun radosti
GODINA MILOSTI GOSPODNJE sila slava i vlast,
C D G D Em
e D C D ime njegovo slavimo,
Duh je Boga Svevišnjeg na meni C DG
e D C D hosana na visini!
Pomazanje da objavim tu dobru vijest
G D Em CD
C D Slava, slava, slava nek' je kralju!
Siromašnima On me šalje (Ovo je godina) G D Em CD
C D Slava, slava, slava nek' je kralju!
Da iscijelim ranjene u srcu (Ovo je dan)
C D
Oglasim sužnjevima slobodu (Ovo je
godina) HOSANA U VISINI
C D
I izvedem ih iz tame GD eC
HOSANA U VISINI
G C D e GD eC
Ovo je godina Božje milosti za nas HOSANA U VISINI
C D e
Ovo je dan Krista našeg Gospoda G D
blagoslovljen koji dolazi
Duh je Boga svevišnjeg na tebi C
Pomazanje da objaviš tu dobru vijest u ime Gospodnje
C7 G
Utješit će žalosne (Ovo je godina) ime Gospodnje
Umjesto pepela daće im krunu (Ovo je dan) D
Izlit će ulje radosti (Ovo je godina) blagoslovljen koji dolazi
Umjesto tuge slavljenje C
u ime Gospodnje
Ovo je godina...
HOSANA U VISINI
Duh je Boga Svevišnjeg na nama HOSANA U VISINI
Pomazanje da javimo tu dobru vijest
Dobru vijest G D C
HOSANA NA VISINI puna su nebesa i zemlja Tvoje
slave
G D Em CD C7
Hosana, hosana, hosana na visini! Tvoje slave
G D Em CD G D C
Hosana, hosana, hosana na visini! puna su nebesa i zemlja Tvoje
slave
C D G
Bogu nek’ je sva čast, HOSANA U VISINI
C D G
HOSANA U VISINI
da čuješ ja znam
D A
EVO ME svaku riječ moje molitve
h G
D A bez obzira koliko daleko sam
Evo me, jednom još D A
h Ti si vjeran i uvijek
tu kraj Tebe blizu, h G
G riječima istine nadu mi daš
D A Your love is a mystery, how you gently lift me
osjećam dodir Tvoj Dsus4 Csus2
h When I am surrounded, your love carries me
koliko mi značiš Ti
G G Dsus4
najbolje znaš. Hallelujah, Hallelujah,
Em2 Csus2
D A G Hallelujah, your love makes me sing
I na Tvojim rukama, G Dsus4
D h A Hallelujah, Hallelujah
na Tvojim rukama Em2 Csus2
D Hallelujah, your love makes me sing
ja ću otvoriti srce
A G2/B Csus2
i reći da volim Te Your love is surprising, I can feel it rising
h Dsus4 Csus2
jer duši mojoj All the joy that´s growing deep inside of me
G G2/B Csus2
toliko si potreban, Every time I see you, all your goodness shines through
D Dsus4 Csus2
jedino želim And I can feel this God song, rising up in me
A
u Tvojoj prisutnosti
h HALELUJA, TEBI PJEVAM JA
ostati zauvijek,
G DAh G2/B Csus2
jer Ti si predivan Bog. Ljubav Tvoja divna, nikad se ne mijenja
Dsus4 Csus2
G DAh Ljubav je k'o stijena, na kojoj stojim ja
Jer Ti si predivan Bog, G2/B Csus2
G D Ljubav je ta tajna, u koju me Ti vodiš
Dsus4 Csus2
jer Ti si predivan Bog.
Kad ne mogu više, nosiš me tad Ti

G Dsus4
HALLELUJAH (YOUR
Haleluja, Haleluja,
LOVE IS AMAZING)
Em2 Csus2
Haleluja, Tebi pjevam ja
G2/B
G Dsus4
Csus2
Haleluja, Haleluja
Your love is amazing,
Em2 Csus2
steady and unchanging
Haleluja, Tebi pjevam ja
Dsus4
Csus2
Otkrivam tu tajnu, osjećam da raste
Your love is a mountain, firm
Radost ta istječe, baš iz srca mog
beneath my feet
Kada Te god vidim, Tvoje svjetlo svijetli
G2/B
Zvijezda Tvoja sjaji, sad u srcu mom
Csus2
HOSANA, HOSANA, D G DG
HOSANA Hosana, hosana, hosana, hosana

D D
Hosana, hosana, hosana Aleluja,aleluja
G Dmaj
Hosana, hosana, hosana Aleluja,aleluja
G A
Aleluja,aleluja amen G a C D
H7
D hvalite, hvalite, hvalite Jahvu jer
Evo stiže nam kralj slave dobar je
Dmaj G a
Put pred njim nek svi priprave jer je vječna ljubav Njegova
G A C D e
U sjaj i moć odjeven je alelu- alelu- aleluja
D
Svaki narod svako pleme
Dmaj HINEI MA TOV
Zaručnica neka krene
G A d g d
Jer je čeka prvi zagrljaj Hinei ma tov umanajim
A7 d
HVALI JAHVU ševet ahim gam jahad …x2
d g C F A7 d
D A Hinei ma tov ševet ahim gam jahad
Hvali Jahvu jer dobar je …x2
G A
jer je vječna ljubav Njegova d g d
D G fis e (Gle), kako je dobro i milo
Hvali Jahvu jer dobar je A7 d
D A D zajedno živjet´ k´o braća …
jer je vječna ljubav Njegova x2
d g C F A d
D A kako je dobro zajedno živjet´ k´o braća
Hvali Ga (slavi Ga) ..x2
G e
Hvali Ga (slavi Ga) g d
D A Hinei ma tov umanajim
Hvali Ga jer dobar je B A7 d
D A ševet ahim gam jahad …x2
Hvali Ga (slavi Ga) d g d B
G e hinei ma tov (hinei ma tov) laj, laj, laj
Hvali Ga (slavi Ga) …x2
D A D A7 d
Hvali Jahvu jer dobar je laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj
HVALITE JAHVU
g d
e a Gle, kako je dobro i kako je milo
hvalite Jahvu jer dobar je B A7 d
C D e zajedno živjet´ k´o braća …
jer je Njegova ljubav vječna x2
e a d g B
hvalite Jahvu jer dobar je Svi zajedno (svi zajedno) laj, laj, laj
C D e ...x2
jer je Njegova ljubav vječna A7 d
laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj...
GLE, JOŠ JUČER HVALA TI KRISTE HVALA ZA GOLGOTU

d a D A h D A h
Gle, još jučer uvjeren sam bio Hvala ti Kriste Hvala za Golgotu
F d G D A G D A
Nisam trebao nikog ja Hvala ti Kriste Hvala za Tvoju pobjedu
g D A h D A h
Nisam se bojao zla Hvala ti Kriste Hvala što krv čisti me
C A G A D
Stajao čvrsto kao stijena G D Hvala što si uskrsnuo
d a Uvijek ću te slavit'
Mislio sam da mogu sve 2x G A D
F d Uvijek ću te hvalit' ja
Da skinem zvijezdu sa neba
g
Krv u žilama bila je vrela HVALOSPJEV LJUBAVI
C A
Mladost je gorjela u meni h A e h
Kad bih sve jezike ljudske govorila i anđeoske
d C G e D A h A
Sad znam da trebam te a ljubavi ne bi imala bila bi mjed što ječi il' cimbal što zveči
G d
klečim pred tobom i molim te h A e h G e
d g Kad bih imala dar proročki i znala sva otajstva i sve spoznaje
shvaćam da ti si sve D A h A
C A i kad bih imala svu vjeru da bih i gore premještala
moja pomoć i zaštita G e A
a ljubavi ne bih imala ništa sam
d a
Pogledom svojim ne gospodarim h A e
F d Kad bih razdala sav svoj imutak
sila moja kao dah je G e A
g i kad bih predala tijelo svoje da se sažeže
grudima tupo jauču D A h G A
C A a ljubavi ne bih imala ništa mi koristilo ne bi
zadnji otkucaji mene
d a D A h G
Gle nestade pouzdanje moje Velikodušna je ljubav i dobrostiva je,
F d e A DA
ostadoh sam zaboravljen gol ne zavidi, ne hvasta, ne nadima se.
g D A h G
postadoh sebi u ogledalu stran Nepristojna nije, ne traži svoje, nije razdražljiva,
C A e A DA
ostariše koraci moji ne pamti zlo, ne raduje se nepravdi!
DA h G
d C A raduje se istini, sve pokriva, sve vjeruje,
Sad znam da trebam te e A DA
g d svemu se nada, sve podnosi!
klečim pred tobom i molim te
g D A h (G) D A D (A)
shvaćam da ti si sve 2x Ljubav nikad ne prestaje, Božja ljubav nikad ne prestaje!
C A d D A h G D A D
moja pomoć i zaštita gospode... Ljubav nikad ne prestaje, Božja ljubav nikad ne prestaje!
I SVAKI DAN

G e G e
IDEMO NA GORU BOŽJU i svaki dan, o, Gospode
HEB 12,18-24 G e G e
ja nisam sam, Ti si tu, kraj mene
C d a e a e
Idemo na goru Božju, zoveš me, da, zoveš me
C B C d G e G e G e
Tamo gdje svi mu se klanjaju, o, budi tu, želim da znaju svi
C d G e C D G
Idemo na goru Sion, da sa mnom si svaki dan, o, Gospode
C d C B A7 d
U Božju svetu prisutnost stupimo.
a C
d C d kako je lijepo znati da si tu
Mi nismo vidjeli Sinaj u vatri, (kako je lijepo znati da si tu)
F B A7
I nismo slušali truba glas, a H7
d C d kako je lijepo znati da sam Tvoj
Drhtali nismo u strašnoj oluji, (da sam Tvoj)
gA7 d
Kad Zakon tvoj je dan.

g F
Al' smo pristupili svečanom zboru, IMA JEDAN VJETAR
C B A7
Sastanku prvorođenaca,
g F D
Nebeskom gradu i živomu Bogu,
Ima jedan vjetar preko zemlje sve;
A7 d
Vojsci anđela.
silni dah sa neba puše ponovo.
Idemo na goru Božju… G
Ne znaš kamo ide i odakle dolazi,
d C d D
Mi smo pristupili Crkvi u nebu, nek' dahne u mene!
F B A7 A G D
Imena su nam upisana, O, tvoj vjetar nek' dahne u mene!
d C d
U Božjem srcu i knjizi života,
gA7 d Ima jedna kiša, kiša milosti.
Krvlju Janjeta. Kapi oproštenja, kapi ljubavi.
Pogled svoj okreni licem prema njoj.
g F Nek' padne na mene.
Mi smo pristupili Isusu Kristu, O, tvoja kiša nek' padne na mene!
C B A7
Jer on je posrednik Saveza,
g F
Ima jedna vatra, vatra s oblaka;
I krv nas njegova zauvijek štiti,
Njezin sveti plamen grijeh sav izgara.
A7 d
Čini svetima. Pusti neka gori, neka spali sve.
Nek' gori kroz mene!
O, tvoja vatra nek' gori kroz mene!
IDEMO U DUHOVNI PROSTOR

d g A d
Predugo smo varani od đavla, sad srušimo đavolsko kraljevstvo!
g A d
On je oteo, što Crkvi pripada, sad obaramo đavolsko kraljevstvo!

d A G F
Idemo u duhovni prostor, za Isusa protiv vlasti tame
d g A d BC
stupamo u duhovni prostor, da carstvo đavla oborimo!
d g
Moćan je Bog, hrabro vjeruj u to
A d BC
đavolsko kraljevstvo sad obaramo!
d g
Crkvi vraćamo sve, što đavo ukrao je
A d
đavolsko kraljevstvo sad obaramo!

B F A d
Ruše se lažni oltari, padaju zidovi svi
B F A
Mi ćemo barjak pravednosti podići, i proglasit: Isus je Kralj!

d g A d
Čijoj riječi bi vjerovao ti? Božjoj riječi vjerujemo mi!
B F g d
Moj Bog kaže da sam zdrav, kaže da ispunjen sam
B F g A
kaže da sam slobodan, moj Bog kaže: Pobjeda!
d
Reci jesi zdrav? Da, ja sam zdrav
B
A u duhu jak? I u duhu jak!
g
Dal' si slobodan? O, da, da, da!
A
Znači pobjeda? Pobjeda!

IMAMO TVRDI GRAD

Dmol
Imamo tvrdi grad
G Dmol G Dmol 2x
Njegovi zidovi i bedemi su spasenje

F C B Amol Dmol
Imamo, imamo, imamo tvrdi grad 2x

ISCIJELI NAM NARODE


ISUS KRIST JE KRALJ
D G A
Bože čeznemo za Tvojom silom,
D h e
Ta glad je duboko u srcima, Isus Krist je Kralj
¸ f# e
Vidjet' kako nam ozdravlja narod naš,
Isus Krist je Kralj
G D A
C
Pošalji Duha svog nek' obnovi nas.
Isus Krist je Kralj
a
D f# G A Isus Krist je Kralj
Iscijeli nam narode, D e
D f# G A ovog naroda
Iscijeli nam narode,
D f# G A C D e
Iscijeli nam narode, On je na prijestolju pravde
h G A D C D e
I izlij svog Duha na zemlju svu ! On je na prijestolju pravednosti
C D G e
dušu mi izbavlja od mojih dušmana
Čujem tvoga Duha, sve je bliže, a H7
On je moj silni izbavitelj
Moćan val što struji zemljom svom,

Nosi pravdu, oproštenje,

Bože vapimo daj obnovi nas !

ISUS, KNEZ JE MIRA


ISUS JE GOSPOD
e H7 e
On je nad svim kraljevima, slava, aleluja!
d g
e H7 e
I to je svršeno, On je pobijedio
On je nad svim kraljevima, slava, aleluja!
C F A7
Đavo je poražen, vlast smrti je slomljena
e H7 e
d g
Isus knez je mira, slava, aleluja!
Isus je Gospod, o, aleluja
e H7 e
A d
Isus knez je mira, slava, aleluja!
Kralj je kraljeva kroz vječnost svu
e H7 e
On je nad gospodarima, slava, aleluja!
Isus je Gospod 6x
e H7 e
On je nad gospodarima, slava, aleluja!
Na zemlji svoj
e H7 e
Aleluja 6x
Naš je vladar od svih veći, slava, aleluja!
e H7 e
Isus je pobijedio
Naš je vladar od svih veći, slava, aleluja!

ISKUPLJEN SAM NAŠA STIJENA, ŠTIT I UTVRDA.

E D
Iskupljen sam krvlju janjeta TVOJA POBJEDONOSNA RUKA,
H7 E G D
Iskupljen sam krvlju janjeta SAD JE NAŠA SNAGA,
A
Iskupljen sam krvlju janjeta G D A G
E G# C# BOŽE SNAGE I PRAVEDNOSTI.
Ispunjen Svetim Duhom sam
e G D
F# H7 E
SILE TAME DRHTE PRED TOBOM!
Opran je moj grijeh i sad iskupljen
JAKOVE, CRVIĆU
sam!
a d
Ti Izraele, slugo moja, Jakove
Bliski sada smo Gospod moj i ja a E
3x kog sam izvukao iz robije.
Ispunjava me sila njegova a d
Opran je moj grijeh i sad iskupljen Potomče Abrahama, ljubimca mog
sam! a E
koga uzeh s kraja zemlje, pozvah s
To nije sve, krstio sam se
3x ruba njenog.
U znak da sam predao Bogu sve
Opran je moj grijeh i sad iskupljen a F
sam! Kome rekoh: Ti si sluga moj,
C G
Nek' se neprijatelj bori žestoko izabrao sam te nisam odbacio.
3x a F
On je bitku već izgubio Ne boj se – ja sam s tobom Jakove
Opran je moj grijeh i sad iskupljen C G
sam! dižem te iz prašine.

Sad na putu sam u nebeski dom Ne obaziri se plaho jer ja sam Bog tvoj
3x ja te krijepim, pomažem pobjedničkom
Isus Krist me vodi sa sobom desnicom.
Opran je moj grijeh i sad iskupljen Postidjet će se i smesti svi
sam! što su na tebe bješnjeli.

Kakva divna vijest: Isus dolazi! Bit će uništeni i propast će,


3x oni što se s tobom parbiše.
i svako zlo će dokrajčiti Tražit ćeš svoje protivnike,
Opran je moj grijeh i sad iskupljen bit će uništeni što se na te digoše.
sam!
Jer ja Jahve Bog tvoj
Krijepim desnicu tvoju
ISUS, MOĆNI BOG I kažem ti ne ne boj se
Jer ja Jahve ja ti pomažem
GD G D
ISUS, MOĆNI BOG, Ne ne boj se Jakove crviću
Izraele ličinko
G D G DA G Ja sam pomoć tvoja i riječ je moja
Svetac Izraelov tvoj je osloboditelj Ne ne boj se Jakove crviću
Izraele ličinko
Jer ja Jahve Bog tvoj Ja sam pomoć tvoja i riječ je moja
Krijepim desnicu tvoju Svetac Izraelov tvoj je osloboditelj
I kažem ti ne ne boj se
Jer ja Jahve ja ti pomažem Ne ne boj se.

ISUS, NAJVEĆE IME ISUS, SAMO ISUS

C e D GD
Isus, najveće ime Isus samo Isus
d7 Gfed A h A
Spasitelj divni, naš slavni Bog On je jedini i sve mu pripada
C e D GD
Emanuel, Bog je sa nama Isus, samo Isus
d7 G C A D
Slavni Iskupitelj, Živa Riječ Njemu dajem sve, sve svoje
predajem
Fd e A7 D G D
Emanuel, Emanuel Snove sve, nade, planove
dG C C7 A h A
On zove se Emanuel Sve ambicije i tajne najdraže
F d e A7 D G D
S nama Bog, Obnovitelj Snove sve, nade, planove
dG C A D
On zove se Emanuel Sve ambicije i tajne najdraže

G
ISUS, NEMA LJEPŠEG IMENA Tek kad ja odustanem
D
D G A U volju tvoju utonem
Isus, nema ljepšeg imena G
e A7 G D Kad u tebi počivam
Isus, dobri pastir stada svog D A
h e Samo tada ja sam slobodan
Isus, ispunjen je milošću
A7 D
Ime Isus uvijek slavit ću
IZLIJ SE MEĐU NAS
D G A
Isus, nema većeg imena e C G
e A7 G D D
Isus, slavni pobjednik je On Izlij se među nas, otvori ustave
h e neba
Isus, okružen je milošću
A7 D e C
Ime Isus uvijek slavit ću Let it rain, let it rain
G D
Open the floodgates of heaven
Isus voli malu djecu
A
Brine se za malene
ISUS VOLI MALU DJECU
D
Crven, žut, crn ili bijel
D
G D
Dragi oni svi su njem e a H7 e
G A D Ljubi Ga srcem svim, dušom svom i
Isus voli malu djecu svijeta svu snagom ti

e a D G
H
IZRAEL, Ljubi Ga srcem svim, dušom svom i
IZRAEL snagom ti
e a H7 e
e a D Ljubi Ga srcem svim, dušom svom i
G H snagom ti
Izrael, Izrael Gospod Bog
tvoj jedini je

ISUS, SVETI POMAZANIK


G A D D7
EHA EHA Čast i slava Tebi sad.
Isus, Isus, G A D D7
E H A f# EHE Ti vladaš sa trona u vijeke vjekova!
Sveti pomazanik je, Isus. G A f# h
A E Podići svoje ja ću ruke, i slavit ime tog
e G A
I baš poput meda na usnama
Emanuela Janjeta što čuva me od Zlog
A E
Tvoj Duh je k'o voda žednome
A c#
I Riječ Tvoja svjetlo na putu mom.
A H
Isuse ljubim te, ja ljubim te.
EHA EHA ISUSE, NAŠAO SAM
Isus, Isus,
E H A f# EHE
uskrsnuo, proslavljen, Isus G D
ISUSE, NAŠAO SAM
C D
U TEBI ZAKLON SVOJ
G
I SKLONIŠTE, GDJE
D C
SLOBODNO DOLAZIM
G D
ISUSE SLAVIM TE TEBE NALAZIM TU
C D
D f# h SVOJE BRIGE TEBI DONOSIM
Isuse slavim Te, G
e G A SRCE HRABRIŠ MI
D C
Isuse veličam Te,
I DAJEŠ MI UTJEHU
D f# h e A
Jer samo Tebi pripada sva slava svijeta!
D f# h D C
Isuse slavim Te, JA TE VOLIM, JA TE TREBAM
e G A G
Isuse veličam Te, TI SI BOG MOJ SPASITELJ
D f# h G A D D7 D C
Jer samo Tebi sva slava pripada! SVET SI, VELIČANSTVEN
G Amol Hmol
GOSPOD ZEMLJE SVE OLOVNI OBLACI LOME SE
D C C D
MOJ ŠTIT SI, MOJ ZAKLON I TVOJE LICE VIDIM JA
G C D
POD TVOJIM KRILIMA SAM SIGURAN TVOJE LICE VIDIM JA
Emol D C DCD
ISUSE, TVOJA ME LJUBAV PREKRIVA TVOJE LICE VIDIM JA

Amol Hmol C D JA TE VOLIM...


TI ŠTITIŠ ME, KAD SAM UPLAŠEN
Amol Hmol
KAD DOđU NEVOLJE
C D
U TVOJE IME UZDAM SE
Amol Hmol C D
PODIŽEM POGLED SVOJ KA VISINAMA
ISUSE, TVOJA JE LJUBAV sve što je u meni želi pjevati
C G FGC
D Isuse, volim Te
Isuse, Tvoja je ljubav
G A
kao sunčev sjaj Isuse, volim Te
D život nije ništa bez Tebe
ona me privlači k Tebi cijelo moje biće želi pjevati
G Isuse, volim Te
zove u zagrljaj
C A Isuse, volim Te
osjećam Te sad srce moje kuca za Tebe
C A D D7 ovom pjesmom Tebe slavim,
Snagu na mene izlijevaš Gospode
G D Isuse, volim Te
i zato Tebe volim, volim ISUSE, VOLIŠ ME TO ZNAM
G D
zato Tebe volim, volim D A
C A Isuse, voliš me to znam,
Ti si meni sve h G A
C A D Isuse, želim biti s tobom ja.
Ti si meni sve, Isuse D A
Iščupao si me iz prljavog blata,
h G A
Stavio si me na stijenu života.

D A
Ja te volim, ja trebam tebe,
h
ISUSE, VOLIM TE Bilo što se desi
G A
C G a C7 Bit ću s tobom ja
Isuse, volim Te D
F d G Moj spasitelju,
više od sveg drugog volim Te A
C G a F Najbolji prijatelju,
h hvalu za dobrotu svu
Klanjat ću se tebi
G A D A
Dokle živim ja. dobar je Bog
A D
dobar je Bog
D7 G
ISUSU DAJEMO HVALU dobar je Bog
D A7 D
D D7 G dobar za nas sve
Isusu dajemo hvalu
D H7 E B A7 Bože, mi molimo Tebe
Isusu dajemo hvalu Bože, mi molimo Tebe
D D7 G Bože, mi molimo Tebe
Isusu dajemo hvalu hvalu sad našu Ti čuj
A7 D
jer Ti si stijena mog spasenja
Em A
IZ SRCA MI NAVIRU dolazim sa hvalom Tebi
D D7
d B i pjesmom Te uzdižem
Iz srca mi naviru riječi divne, G Em
C a d jer Ti si Kralj iznad svih kraljeva
Pjesmu svoju ja Kralju pjevam. D F#m Hm
d B u Tvojim rukama je zemlja sva
Iz srca mi naviru riječi divne, Em A
C a d o, ja ću pjevati pjesmu veselo
Pjesmu svoju ja Kralju pjevam. Em A D
jer Ti si stijena mog spasenja
F C
Najljepši si Gospode
g a d JA ĆU PJEVAT O SPASENJU
Uživam dok slavim Te,
F C D G A D
Najljepši si Isuse Zauvijek ću slavit svoga Gospoda
g a d h G E A
Želim da slavim Te. On dušu mi izbavlja
D G A D
g a d ja znam da On čuje moju molitvu
Najljepši si Gospode h G A D
On moje staze ispravlja
B a d
Najljepši si Isuse.
Ja držim se uz njega jer znam da ljubi
me
zato me oslobađa
On je moj Gospod i ime mu znam
On, moja stijena, Utvrda

JA ĆU PJEVATI fis G fis G


Uvijek ću ga hvalit, On je dobar za
D mene
ja ću pjevati Tebi veselo A G E A
Em A On novu pjesmu stavi mi u srce
Sjelo je na tron
G A D
GD fis D
I ja ću pjevat o spasenju, o Planine sve
dobroti Njegovoj A
e D A Klanjaju mu se
On je uvijek vjeran, On, E
Gospodin moj 2X Mora huče sva (Tebi slava)

D fis E
Haleluja! Od zore slavim ga
JANJE I LAV
h E
Do kraja svakog dana
fis D
D fis E
Tko je kao On
Haleluja! Svaki narod, zemlja sva
A
D E G
Janje i lav
Svi anđeli i sveci, svi slave...
E

JA ĆU OSTAVIT BRIGE JA IDEM

G C DG C G7 C
ja ću ostavit brige tamo na obali ja idem takav kakav sam
D G G7 F C
tamo na obali, tamo na obali da Tebi srce svoje dam
G C D G C C7 F
ja ću ostavit brige tamo na obali jer zoveš k sebi grešne sve
D G G7 C G7 C
tamo na obali o, Janje Božje, primi me

C ja znam za svoje grijehe sve


i bit ću kod svog Isusa i sve krivice tište me
G ka Tebe sada vraćam se
i bit ću kod svog Isusa o, Janje Božje, primi me
D G G7
i bit ću kod svog Isusa Ti pravdu svoju meni daj
C obuci me u slave sjaj
i bit ću kod svog Isusa da Tebi živim dane sve
G h e o, Janje Božje vodi me
i bit ću kod svog Isusa
D G
i bit ću kod svog Isusa

ja ću govorit s Kristom
tamo na obali...

ja ću pjevat svom Bogu


tamo na obali...
JA NE SPOZNAH D e
i da prodam sve što imam, sve da Tebi
G D dam
ja ne spoznah nikog tako A D
nježnog svaku tajnu ovog svijeta da znam
G D F# h e A
silnog kao Ti pa da mogu i gore premiještati
G D E F# h E A
D A čak i tad bez Tebe ništa sam
ja ne vidjeh nikad žrtvu veću
nego Tvoju
G D G A
hA G JA VJERUJEM U KRISTA
ja ne nađoh nikog da me voli
tako kao Ti G C D
G D A ja vjerujem u Krista
D G C D
ne, ja ne nađoh nikog da me voli vjerujem da On je Božji sin
kao Isus
G C D
da je umro i uskrsnuo
D e
G C D
i da jezik svaki anđeoski dobro
znam da na križu svršeno je sve
A D
da sve blago ovog svijeta moje C D G
je i vjerujem da je ovdje
F#h e A D G
i da vjera moja jača je od mora među nama sad
svih C D G
F# h E A sa svojom snagom da liječi
ništa sam bez Tebe, Isuse C D G
i milošću da prašta sve
JA SAM NA VRHU pogledam, ali ipak ja znam
svojom ljubavlju me
A E D A A E
Uzbuđenje obuzima me A
C#m E7 A A7 sam postavljaš da cijeli
i u čudu pratim oko sebe sve, svijet nadgledam.
D E C#m F#
nema tog oblaka da u oku skrije sjaj Moje ime vjetar šapuće
D Dm E pa mi priča mnoge divne
sve očekujem da snu će doći kraj. istine,
tko to sve listove tajnom
Sve što želim da već sada je silom pokreće
evo baš se za me to ostvaruje, tko mi daje osjet sreće
a i razlog je taj, to je zato što si tu najveće.
Ti me vezuješ s nebeskom stvarnošću.
Samo jedna želja nosi me
A onda kada prođu ove
Jer ja sam na vrhu svih stvorenja godine,
D A E moje nadanje je da će bit
i nema boljeg objašnjenja cijeli svijet kad bez promjene
A A7 D E A D
ova ljubav koja nas povezuje. ja slavim Isusa
a
i pjevam
KLIČITE JAHVI F G
o svem što učini on
D A h G DGD A C G
Kličite Jahvi vi nebesa sva, jer je dobar tu bezgranicnu radost
D A h G DG D A D C F
Slavite Jahvu vi narodi svi, jer je vječan / i dobar slobodu moga duha
(A) D A h G D G D (A) C F G C
Njegovo ime nebesa nadvisuje, aleluja pred lice Božje donosim
D A h G D G D
I riječ mu silna do vijeka ostaje, slava, slava
D A h G D G D
Ljubav se Njegova iz srca prelijeva, hvala, hvala JA VOLIM TE
(A) D A h G
On Bog je vjeran, On nikad ne ostavlja DG
DG D G DA D A ja volim Te
Ljubi te On, jer je dobar D G
JA ŽIVIM NOVI ŽIVOT i svoj dižem glas
C G D
C G da slavim Te
ja živim novi život, G D
C F srce moje, raduj se
krivice više nema D G
C F G CaG nek' bude sve
u Božjoj milosti sam ja D G
C G što Ti pjevam ja
u srcu mi je radost G C
C F ugodan zvuk
i ljubav stalno raste G D
C F G C dok milost Božja na me uhu Tvom,
sja C G
C7 FGC Bože moj
ja slavim Isusa
FGC
na to me mjesto sada povedi
ja želim biti sa Tobom
JA ŽELIM BITI TAMO GDJE SI TI

e A D
D e G ja prebivati želim u prisutnosti
ja želim biti tamo gdje si Ti Tvojoj
A GD e A
svaki dan pred Tvojim licem D
e G za Tvojim stolom sjedit' okružen
po strani više neću stajati Tvojom slavom
A D G A D fis
privuci me tu gdje si Ti h
ta prisutnost, u njoj ja uvijek
ja želim biti tamo gdje si Ti želim bit'
i tamo gdje je Tvoja slava
G A B C D Jahve Jira brine za mene
uvijek želim bit' samo s Tobom, Gospode

ja želim biti tamo gdje si Ti JEDINO MOJE


svaki dan pred Tvojim licem ISPUNJENJE
po strani više neću stajati
privuci me tu, gdje si Ti E A E A
Jedino moje ispunjenje si
E A E A
h G e A Jedino moje ispunjenje si
Bože moj, moja si snaga i moj štit
fis h G C#m H E
A Ne postoje riječi te
i uvijek kad sam s Tobom, iako slab, ja C#m H E
sam jak Što bi opisale
C#m H E
Svu slavu tvog imena
ja želim biti tamo gdje si Ti C#m H E
i tamo gdje je Tvoja slava I djela tvoja
na to me mjesto sada povedi
ja želim biti sa Tobom C#m H E
Sve više postajem
C#m H E
ja prebivati želim... U tebe zaljubljen
C#m H E
Hvala, što otkrivaš
F#m E A C#m H
JAHVE JIRA
Da sve što trebam si ti!
d g
E A E H
Jahve Jira Bog proviđa
C#m
B C d
Isuse, osvojio si život moj
Tvoja mi je milost dovoljna
E A E H
C#m
F g
Isuse, uzvišeni kralju s
Svaku potrebu moju ispunit' će Bog
neba!
C F
Prema raskoši bogatstva svog
Ne znam se izraziti
d g
Ne mogu opisati
I zato ne plašim i ne brinem se
Kako me ljubav tvoja
B C d
Jedina ispunja!

JER JEDNO JE TIJELO D fis


Jer Jahve Bog nad vojskama
E A E D H
Jer jedno je tijelo i jedan je Bog Sad bori se za nas
A E
Ujedinjeni duhom smjelo E
stupamo Mi smo vojska njegova
A H H
Mač nam je u rukama Mi smo sveti narod
Gis cis A
I svi kličemo u glas Izabrani puk
E H LAJ LA LA LA LA LA LA LA LA LA
Svog Boga slavimo LA
E A D
Mi smo vojska njegova LA LA LA LA LA LA LA LA
H
Mi smo sveti narod KADA ISUS VRATI SE
A cis MNOGI MRTVI USTAT ĆE 2X
Krist je naš Gospod TRUBA TAD OGLASIT ĆE
fis H E LA LA LA LA LA LA LA LA
Njemu sada glas svoj dižemo
LAJ LA LA LA...

JEŠUA KADA ISUS VRATI SE


U VIS CRKVU DIČI ĆE 2X
a d TRUBA TAD OGLASIT ĆE
o, Ješua, koliko ćemo još LA LA LA LA LA LA LA LA
G a
čekati dan Tvog dolaska LAJ LA LA LA...
d
o, Ješua Tvoj narod će Te KADA ISUS VRATI SE
G e a ON SOTONU SVEZATĆE 2X
TRUBA TAD OGLASIT ĆE
sa slavom na Sionu čekati
LA LA LA LA LA LA LA LA LA
F G C C7
KAO KOŠUTA ŠTO TRAŽI POTOKE
u taj dan nebo će se otvoriti
F G C C7 g c
i Ti ćeš u slavi svojoj sić' Kao košuta što traži potoke
F G C a D7 g
anđeli će narod Tvoj skupiti Tako duša, tako duša moja tebe traži
d E Bože
i svi će pred Tobom kleknuti g c
KADA ISUS VRATI SE Kad mi ljudi kažu, gdje je taj tvoj Bog
D7 g
(D) D A Što nam ne pomaže, kada on sve
KADA ISUS VRATI SE može
G D g
SVOJU CRKVU TRAŽIT ĆE OOOoooooo...
A D7 g
2X zar su toliko ljudi grešni slijepi
TRUBA TAD OGLASIT ĆE
D g c D7 g
LA LA LA LA LA LA LA LA Bože moj, Bože moj, Bože moj sveti
2x
D
JEŠUA SMILUJ SE NAMA,
OTKUPITELJU NAŠ
e a e a H7 e
GLE BOŽJEG JANJETA 2x
H7 e GOSPODINE, BOŽJI SINE
KOJE GRIJEHE SVIJETA UZIMA

a e C e SEH NA ELOHIM
HANOSEJ HATA HA-OLAM
Kralja ugledat ćemo mi
RAHEN NA ALEJNU E
ADON VE GOEL 2x još samo malo i
BEN ELOHIM HANENU A E cis
Kralja ugledat ćemo mi
E H E H7
a e aleluja, aleluja
JEŠUA, JEŠUA E H
a e H7 Kralja ugledat ćemo mi
ANU MIŠTAHAVIM LEFANEIHA
e a e plač će prestati
JEŠUA, JEŠUA Kralja ugledat ćemo
a e H7 mi...
TEBI SE KLANJAMO I ŠTUJEMO TE
smrt će nestati
Kralja ugledat ćemo
mi...

K TEBI PLOVIM!
KAD SPAŠENI
D A
D K tebi plovim, k Tebi jedrim
Kad spašeni na nebu tam' G D
A7 o moj dobri Isuse
stanu pred spasa Isusa e G
Tebe želim srcem cijelim
D D7 G
D A D
O, Bože, želim biti među njima
duši mojoj Ti si lijek.
D h G A7 D
kada će stati pred spasa A kad lađa mog života
s pučine se otisne
tad u ruke Tvoje Kriste
Kad pjevaju aleluja... neka ona dospije.

Kad proziva imena sva… Neka Tvoja ljubav Kriste


lađe ove vodi put
Kad spašeni na nebu tam... da na kraju svog poslanja
JOŠ SAMO MALO I ona uz Tvoj stane skut.

E Pa kroz buru i oluju


još samo malo i kad do Tebe pristignem
A E neka slavno, glave smjele
Kralja ugledat ćemo mi pogled k Tebi podignem.
H
još samo malo i Alleluja………Kraj
A E H7

KAO DAVID

e H e H
Slavi Ga! O-o... Slavi Ga! O-o... Kada Duh Sveti siđe na mene
e e
Slavi Ga! O-o... Kao David ja ću plesati (2x)
a D G C
Ja ću plesati, ja ću plesati When the Spirit of the Lord
H e comes upon my heart
Kao David ja ću plesati (2x) I will dance like David danced (2x)

...ja ću moliti...
...ja ću pjevati... I will dance, I will dance
I will dance like David danced! (2x)

...I will pray...


...I will sing...

Let's celebrate!
KADA SI U NEVOLJI C F CFG
Tada ti me proslavi
C F CF
Kada si u nevolji C F
C F CF C
Mene tad pozovi ti Moj spas, moj Bog je stijena
C F CF mog spasenja
Ja ću te izbaviti F C G
Stog uzvisujem svog Boga iznad spasio me
svega C F C F C F
C F C od mojih dušmana
Moj spas, moj Bog je stijena mog
spasenja C F C
F C G C jer Bog živi, blagoslovljena hrid
Stog uzvisujem svog Boga iznad F C G
svega i neka Bog spasenja moga je
ZAZVATI ĆU GOSPODA uzvišen
C F C
C F C F jer Bog živi, blagoslovljena hrid
Zazvati ću Gospoda F C GC
C F C F i neka Bog spasenja moga je
dostojan je slave On uzvišen
C F

KAKO JE DOBRO

e C G D e
Kako je dobro znati da si uvijek kraj mene
e C G D e
Kako je lako, sveti, tvoju ljubav primit
e C G D
Kako je dobro s tobom hodati
e C G D e
Kako dobro je što ne ostavljaš me ti

I gdje god da pođem tvoja ruka vodi me


Kamo god da odem čuješ moje molitve
Ne postoji mjesto gdje ti ne bi mog´o doć'
Nema toga kuta daljeg od tvoje vjernosti

C G D e
A ja kao maslina u domu tvome
C G D e
vjerujem u tvoju ljubav koja vječno traje
C G D e
korijen puštam neka raste u dobroti tvojoj
C G D e
koja nikada promijeniti se neće

C G D e
...ona nikada promijeniti se neće

e, ej, kako dobar ti si

JA TE VOLIM, ISUSE Tebi pjevam, Ti si ljubav moja


C G C G F C
C ja Te volim, Isuse, puno te volim
ja te slavim srca zahvalna
F C
ja Te volim, moja duša slavi SRCEM TE SVOJIM ŽELIM SLAVITI
F Gsus G Gsus G C/D
pred licem Tvojim u svetosti JER TE VOLIM, ISUSE, TEBE VOLIM
C G C G F C
ja Te volim, Isuse, puno Te volim C/D
NA TVOJIM KRILIMA LJUBAVI
a7 e7 Fmaj7 Dm7
kako čeznem za Tobom MOJA DUŠA ŽELI PJEVATI
F C Gsus G Gsus G C/d C
želim slavit te zauvijek JER TE VOLIM , ISUSE, TEBE VOLIM
F E a
jer si uzvišen, velik Bog C/H Am7 G
KOL’KO MOJA DUŠA ČEZNE
a7 e7 F C
dižem ruke svoje sad DA TE PROSLAVLJA ZAUVIJEK
F C F E Am7 G
dižem ruke prema nebu I U TVOJOJ SLAVI BORAVI
F E a
jer Ti si moj zaklon zauvijek Am7 G
MOJE RUKE, MOJE SRCE
F C
GLAS SVOJ, PODIŽEM KA NEBU
KRISTE, TEBI PJEVAM JA F E
JER TI SI MOJA SNAGA
Am7
G C DCG I MOJ ŠTIT!
Kriste, Tebi pjevam ja
G C D CG
slavim Tvoje sveto Ime
G C D CG
došao si u život moj
G C D CG
darovao mi spasenje KRISTE, MI UZDIŽEMO

G C D C G G e C
sa neba sišao si da pokažeš put D7
G C D C G Kriste, mi uzdižemo, Tebe na
na križ otišao si grijeh platiti prijestolje!
G C D e C G h
od križa do groba, od groba do Ti si tu među nama sad,
neba e D7
D G uzdižemo Te na Tvoj tron!
slavim Tebe, Isuse
KAD GOD NA TEBE POMISLIM G D G
Mi gradimo Ga u slavljenju… x3
C/D C D G
KAD GOD NA TEBE POMISLIM Dođi Isuse budi naš Kralj.
Fmaj7 Dm7
KAD SE JAVI BOŽJA TRUBA kada vječno jutro počne da
nam sja
E A E E A
kad se javi Božja truba i sam Gospod skupi E
nas i kad spašeni na vrata udu svi
H7 u sveti grad
H7 E C F CF
u tom silnom mnoštvu moram biti ja Ja ću te izbaviti
C F CFG
E Tada ti me proslavi
U TOM SILNOM MNOŠTVU TAMO
H7 C
U TOM SILNOM MNOŠTVU TAMO Moj spas, moj Bog
E A F C
U TOM SILNOM MNOŠTVU TAMO je stijena mog spasenja
E H7 E F C
U TOM SILNOM MNOŠTVU MORAM BITI JA Stog uzvisujem svog
Boga
E A E G
kad to divno jutro uskrsnuća jednom iznad svega
svane nam C
H7 Moj spas, moj Bog
i kad novi život Isus svima da F C
E A E je stijena mog spasenja
kad u vječnu slavu Božja djeca pođu tada F C
sva Stog uzvisujem svog
H7 E Boga
u tom silnom mnoštvu moram biti ja G C (FG)
iznad svega

KAKO SU MILI STANOVI TVOJI


( Psalam 84)

e DeG D G
Kako su mili stanovi Tvoji KADA ČUJEM IME ISUS
e D G C
Jahve nad vojskama! a d G C
e D C D e D e On je naš Bog, naš dobri kralj
Duša mi gine I čezne za dvorima Jahvinim, d a E
G D C D e D e On vodi nas zajedno u sveti
srce I tijelo moje kliču Bogu živomu. grad
d G C
e D e G D G On je naš Bog i otac naš
I vrabac si log nalazi , i lasta gnjezdašce d a E
e D G C e D Svoju je krv On za nas prolio
gdje će položiti mlade svoje,
CDG D C D F G C
a ja žrtvenike Tvoje, Kada čujem ime Isus ja potrčim
e D e d a E
Jahve nad vojskama! Da klanjam se Bogu mom u
G D GD CD e istini
Kralju moj I Bože moj! F G
KADA SI U NEVOLJI C
Kada čujem ime Isus znam On
je tu
C F CF d a E
Kada si u nevolji On ljubi nas i zove nas po
C F C F (G) imenu
Mene tad pozovi ti
KRALJ SLAVE
KRALJEVSTVO
D (SILA I SLAVA)
Tko je taj Kralj slave
G
Koji ljubav daje mi A
D SILA I SLAVA
I govori mi uvijek
G ČAST, MOĆ I HVALA
Svojim nježnim riječima F#m
PRIPADA PRADAVNOME
Moja savjest, moje sjećanje A
h NEK’ SVAKI NAROD
Oproštenje koje trebam
A SVAKO STVORENJE
Tko je taj Kralj slave F#m
G D KLANJA SE PRADAVNOME
Tko sve ovo daje mi

Tko nad anđelima vlada D E


Blagoslovljeni Princ TVOJE KRALJEVSTVO VJEČNO JE
On otkrio je nebo
I sve tajne njegove NIKAD NEĆE PROĆI
Moja duša čezne D E
Da upozna milost svu IME TVOJE UZVIŠENO SE SLAVI
Tko je taj Kralj slave D
Spasitelj i Božji sin E
JEZIK SVAKI PRIZNAT ĆE TE
G h D E
Ime mu je Isus, dragocjen je On I SVAKO KOLJENO POKLONIT ĆE
A G SE
D A
Gospod svemoćan, Kralj je srca mog, TEBI PRADAVNOME
Isus

Tko je taj Kralj slave A


Veličanstven, snage pun (TVOJE) KRALJEVSTVO VLADAT ĆE
Neizmjerno mudar
Prepun milosti ZAUVIJEK
Gospod zemlje je i neba G A
Nad stvorenjem vlada svim PJEVAJMO PRADAVNOME
On je taj Kralj slave
On je sve što treba mi

MI TVOJ NAROD

Ako narod Zemlju izliječiti svu


Mojim imenom zvan Mi tvoj narod
Ponizi, pomoli se Tvojim imenom zvan
Potraži lice moje Ponizno molimo Te
Zla okani se Otkrij lice svoje
Ja ću ga čut Napuštamo grijeh
Oprostit ću mu Usliši nas
oprosti nam D C
Zemlju svu ozdravi nam Da upoznam mudrost tu
KRALJU NEBA KOJI VLADA KUM BA YAH

G C F C
Kralju neba koji vlada kum ba yah, my Lord, kum ba yah
C a e F G
Aleluja, aleluja. kum ba yah, my Lord, kum ba yah
G C F C
On je za nas život dao. kum ba yah, my Lord, kum ba yah
C D F C G C
Slava Janjetu. o, Lord, kum ba yah

De C G someone’s crying, Lord...


Aleluja, slava Janjetu someone’s singing, Lord...
De C G
someone’s praying, Lord...
Aleluja, slava Janjetu, 2X
De C G
Aleluja, slava zauvijek KRISTE ŽIVOT DAJEM
a e C G
f# H
Isusu što je umro i uskrsnuo
Kriste život dajem sad Tebi,
DG
D E A
Aleluja
Jer prijatelj si najbolji !
Njegova nas krv iskupi, f# H
Aleluja, aleluja. Kriste život dajem sad Tebi,
D E A
Njegovo je ime Isus, slava Janjetu
Jer prijatelj si najbolji !
KAKVO ČUDO
D E A
a G Ti daješ ljubav biću mom,
Kakvo čudo u očima našim D C#7 f#
D e Ti daješ radost srcu žalosnom,
Bože tvoje djelo je to h7 D E A
C G I kada odlaze svi Ti ostaješ prijatelj moj.
Blažen je onaj koji ponizno sluša
D C e Kriste život dajem …
I učini to
Ti daješ nadu biću mom,
h fis Ti daješ mir srcu nemirnom,
Ja želim čuti, naum srca tvog U Tebi sreća je sva, sigurnost i zaštita.
G A D
Tvoju volju želim vršit svu SOLO: akordi na refren
h fis
Učvrsti me da, uvijek ti vjerujem Kriste život dajem …
G A D
Ja te molim za sigurnost tu Zbog mene si nebo ostavio,
Zbog mene si sluga postao,
a G Zbog mene život dao da bi sa Ocem me izmirio.
Daj mi da gledam i razumijem divote
D e Kriste život dajem …
Pokaži mi taj sveti put f# H D E A
C G Kriste, Kriste, jer prijatelj si najbolji.
Uči me da glas tvoj slušam f# H D E A
Kriste, Kriste, jer prijatelj si najbolji.
f# Kriste!

KUMI ORI

(e)G D C e MILOST
Kumi ori ki va oreh
(e) C D e F F7 B F
uh-vod Adonai alaih zara milost koja sve vodi nas
(e)G D C e d g C7
Kumi ori ki va oreh daje snagu i mir
(e) C D e F F7 B F
uh-vod Adonai alaih zara
oživjela je život moj
d G C BF
bijah slijep, a sada vidim
(e)G D C e
Ustaj zasjaj, obasjan si
(e) C D e vrijeme teče, prolazi sve
nad tobom blista Jahvina milost nam, Bože, daj
slava da živeći ne umremo
(e)G D C e da svjetlo budeš nama
Ustaj zasjaj, obasjan si
(e) C D e sve pjesme naše za Te su
nad tobom blista Jahvina i molitve naše
slava spasi, o, Oče, narod svoj
nek' milost vodi nas
e D C H7
A zemlju, evo, pokriva LJILJAN U DOLINI
tmina
e D C H7 G D A G
i narode mrklina O jesi Ti si ljiljan u dolini! x3
G D C H7
Ali tebe obasjava Jahve G D A D G D A
C H7 e D
Jahve i slava njegova Tebe volim ja, ja volim Te, ja volim Te, da
volim Te

GD A G
O jesi Ti si ruža šaronska! x3

GD A G
O jesi haleluja, haleluja! x3

MI DOLAZIMO K TEBI

E fis H
Mi dolazimo k Tebi s pjesmom
slavljenja
fis H A h E
I dajemo ti hvalu za sve što činiš Ti za
nas
E fis H
Ti život si nam dao, volimo te mi
fis H A H E
I želimo sad pjevat o A H
tvom slavnom Imenu Uvijek s nama si svaku noć i svaki dan
fis H
cis Uvijek s nama si svaku noć i svaki dan
Ti si stvoritelj sveg’
svijeta
gis NEŠTO PREDIVNO
Janje Božje si Ti
A D A7
E Nešto predivno dade Bog
Grob je ostao prazan G D7
Ti kraljuješ nad svim Iz sveg srca slavim ga stog
cis G A7 D A h
Oslobođeni od Dao sam mu život svoj u ruševinama
grijeha G A7 D
gis A On ga promjeni i smisao tad mu da
S Tvojom ljubavi,

MI SMO IZABRANI ROD

G h7 C G
Mi smo izabrani rod,
a D G CD MILOŠĆU MOŽEMO UĆI
Krv Krista nas oprala je.
G h7 C G C a
Ta generacija Milošću možemo ući
a C D CD F G
Za slavljenje stvorena. U Božju prisutnost sad svi
C a
G h7 C G Naše su zasluge zalud
Volimo te slaviti, F G
a D G CD Kraj žrtve na Golgoti
Svete ruke uzdizati.
e a
G D C G U svoju prisutnost nas zoveš
Sva čast, sva moć i vlast F C G
a C D da dođemo
Tebi pripada Gospode C a
Pozvani idemo k Tebi
C D G F G C
Nek' tvoja radost nas sada ispuni, milošću dolazimo (kraj)
C D G
U tvojoj slavi, o stijeno mog a F G
spasenja ! Prijestupe naše izbriši, Gospode
a D a F a
Nek' svatko pjeva i kliče, Milošću umij nas krvlju sa Golgote
h e a F G
Pleše nek' se veseli, Prijestupe naše izbriši, Gospode
C D a F a
Tebi u slavu, FG
C D Milošću umij nas krvlju sa Golgote
Tebi u slavu,
C D G
Tebi u slavu Bože
MI SMO JEDNO U DUHU

Em C Em Em C Em
Mi smo jedno u duhu a naš vođa je Krist, Mi svi radimo skupa, a naš primjer je Krist,
Am Em Am Em
mi smo jedno u duhu a naš vođa je Krist, mi svi radimo skupa, a naš primjer je Krist,
Am Em Am Em
i u ljubavi Njegovoj smo povezani. svuda širimo vijest spasenja i ljubavi.

Em C Em
Dajmo slavu sad Ocu našem Stvoritelju!
C Em Am Am Em
Kako znat će svi ljudi da smo kršćani mi? Dajmo slavu sad Kristu, našem Spasitelju!
G D H7 Em Am Em
Prepoznat će nas svi po ljubavi! Dajmo slavu sad Duhu našem Tješitelju!
MNOGE KRUNE NOSIŠ TI i srce svoje otvaram
puštam da Ti ga iscijeliš
h G D A a
Danas slava Božja sišla je (Sveti, sveti) Sretan što spoznah istinu
h G A E F
Sveti Duh nas ispunjava sve (Svet je, svet svom Bogu dajem slavu
je Bog) svu
h G D A G
Baš za ovaj dan smo rođeni (Sveti, sveti) F G C
h G A E zauvijek pjevat ću Bog daje
Da nas janje Božje pohodi (Svet je, svet je ljubav najveću
Bog)

G D h G DA
a
Mnoge krune nosiš Ti Ješua Hamašia
F
G D G A E
Mogao
Svi će kleknuti Ti si Izraela kralj
bih
G D h G DA
vječno
Slavan je Tvoj tron Ješua Hamašia
pjevati
G D G A E
Znat će zemlja to: Ti si Izraela kralj
G
Danas slava Božja sišla je (Sveti, sveti) C x2
Lav iz Jude bliži se (Svet je, svet je Bog) Bože ja o
Baš za ovaj čas smo došli svi (Sveti, sveti) Tvojoj
Da nas janje Božje pohodi (Svet je, svet je ljubavi
Bog)
d C F
G
Osjećam slobodu
zaplesao bih rad'
MOGAO BIH ...
d C
kad ovaj svijet to osjeti
C a F
G F G F
Preko planina i mora Tvoja mi ljubav dolazi
C
G C
oni će pjevati baš kao
sada mi
il' u strahu gledati?
MOGU SAMO ZAMISLIT' F
Da l' ću stajati u slavlju,
C G
Mogu samo zamislit' ponizno kleknuti?
C
što ću osjetiti Da l' ću pjevat': ''Haleluja!''
F ?
Kad ću šetat s Tobom, Isuse.
C Da l' ću moći govoriti?
Mogu samo zamislit' F F/G
Mogu samo zamislit'
što ću vidjeti C
F Mogu samo zamislit'
Kada ću Te gledat u lice
C Mogu samo zamislit'
Mogu samo zamislit', kada jednom dođe dan,
Tvojom svjetlošću
mogu samo zamislit' ću biti obasjan.
Mogu samo zamislit'
F što će značiti
Okružen tvojom slavom da zauvijek,
G zauvijek slavim Te.
što ću osjetiti? Mogu samo zamislit',
C mogu samo zamislit'.
Da l' ću plesati za Tebe

MOJ ISUS A F# D E
radost sva moja si zauvijek Ti
A E F# D E
moj Isus, moj Gospod ništa me neće od Tebe odvojiti
F# E D MOJ ISUS, MOJ GOSPOD
ne postoji nitko k'o Ti
A C# D A A E
Ti si moj Bog, slavim Te sad Moj Isus, moj Gospod,
F# G h7 E f# E D
zbog sveg što si učinio Ti nitko nije kao Ti
A E F# E D A D A
moj zaklon i snaga k tebi se utječem Bez prestanka, slaviti želim
A C# D A Gh E
nek' svaki dan i svaki sat čuda tvoje ljubavi
F# G h7 E A E f# E
budu pjesma slavljenja D
Moj zaklon, moj branič, snaga i
A F# D E utjeha
podigni glas svoj i slavi Ga sad A D A
A F# D E Svaki moj dah, sve što sam ja,
Zemlja nek' cijela slavu Mu da G h E
F# D neka te obožava!
mora nek' huče, svi poklone se
E F# E A f# D
na zvuk Imena tog E
A F# D E Nek zemlja sva proslavlja
svim svojim srcem slavim Te ja Gospoda i
A f D E A f# D
Daje mu slavu i silu i čast E
f# D Zauvijek sam tvoj, zauvijek te
Planine padaju, mora se dižu volim
E f# E E7 f# E D E A
Pred silom imena Tvog! Najveće blago ja nalazim u Tebi
A f# D E
Radosno pjevam o djelima Tvojim

NIŠTA OSIM KRVI MILOST KAO KIŠA

A2 fis7 A2 fis7 h G D A h
Tvoja krv više govori od riječi ispraznih na zemlji Kako čudesna je milost
rečenih ta
E D2 A2 fis7 E h G D A
Kliče pravednost u moju obranu Kriste, tvoja krv Što spasila me je
h G D A
A2 fis7 Izgubljenog me pronašla
Što nam može oprat grijeh, izbijeliti nas kao snijeg h G D
E D2 A2 E D2 A
Ništa osim krvi, osim tvoje krvi naš Kriste Oči mi otvorila – sada
A2 fis7 vidim
Što nas čini potpunim i prijateljem Gospodnjim
E D2 A2 h G D
Ništa osim krvi, osim tvoje krvi naš Kriste HALELUJA, TVOJA
MILOST
A2 fis7 A2 A h
fis7 KAO KIŠA SILAZI
Tvoja krv za milost svjedoči i srce Očevo što put nam h G D
pripravi HALELUJA, SVAKI GRIJEH
E D2 A2 fis7 A h
E I KRIVNJU PERE SA
Da njime hodamo u svoj sigurnosti što krv nam tvoja da MENE

MOJ GOSPODE ŠTUJEM TE, JA ŠTUJEM TE

A D h Ti si pravedan, mrziš pokvarenost


moj Gospode, divim se Tebi zato Te Bog uzvisuje
G A D A pomazuje uljem veselja
o, Bože moj i kralju moj dok miris ispunjava dvorove
D h
Ti si savršen, Ti me nadahnjuješ Bože, Tvoj tron zauvijek trajat će
G A D A i pravednost će vladati
milost je Tvoja pjesma duhu mom u pobjedu krenimo kraljevski
za pravdu, istinu i poniznost
h G
SLAVA SVA, SILA SVA
e A G NA TVOJA VRATA KUCA SAD
ČAST NEKA TEBI PRIPADA
A D G A
TEBI PRIPADA D G D A D
h G e A o, kako Isus na tvoja vrata kuca sad
ISUSE, ISUSE, MOJ SPASITELJU D A7
G A D o, kako Isus na tvoja vrata kuca sad
Vjerujem, vjerujem

D G D F# G H A H
O, ZAŠTO ODGOVOR NE DAŠ? Stijeg dižem uvis moj Bog
pobijedio je!
D A7 D
NA TVOJA VRATA KUCA SAD! E A
Moj otkupitelj je živ
cis H 2x
da li Ga čuješ, na tvoja vrata kuca Moj otkupitelj je živ
sad...
D A
Isus te zove, na tvoja vrata kuca Bremena sva si podigao
sad... cis H
Plešem pobjedonosno
o, otvori, na tvoja vrata kuca sad... fis
Iščekujući te
MOLITVA NAM JE ORUŽJE
MAMBO SAWA
D A h
Mi želimo uzdić´ Isusa D A
G A D Stvari već bolje stoje
visoko da cijeli svijet vidi Ga G D
D A h Stvari već bolje stoje
da svi mogu znati istinu: G
G A (D) 1.put: Kada Isus na prijestolju je
Isus je put u nebo! D
….x2 Onda bolje je sve
A
D A Stvari bolje stoje
(Mi) želimo vidjeti D A
h G A D Stvari bolje stoje
Isusa uzvišenog …x2
2.put: Kada Duh Sveti izlije se
D A h
Korak po korak idemo Mambo sawa, sawa
A h 2x
malo po malo-sigurno Jezu alawa enzini
A h Mambo sawa, sawa
molitva nam je oružje 3x
G A
prepreke padaju sve, baš sve, baš
NA ZIDINE TVOJE JERUZALEME
sve…
d g
MOJ OTKUPITELJ JE ŽIV
Na zidine tvoje Jeruzaleme
E7 A7 d a
Znam da otkupio me Postavio sam stražare svoje
E7 A7 d g
Moj grijeh On pokrio je Na zidinama Jeruzalema
E7 A7 E7 (A7) B C d
Vjerujem, vjerujem Oni ne smiju zašutjeti
E7 A7
Moj sram On odnio je a B C
E7 A7 Dan ni noć (dan ni noć) 2x
Bol svaku uzeo je
B C d
E7 A7 E (A7)
Oni ne smiju zašutjeti C G D G
da me čeka već Gospod moj sam
F a
(SVE) DOK NE UČINI JERUZALEM G C C D C
OPET Nekad prezreni križ sa Golgote
B C d tamo
SLAVOM NA ZEMLJI SVOJ A D G
meni sjajan i slavan je sad
d a B C C G
DOK NE OBNOVI, DOK NE OBNOVI vječni svjedok je on
B C d C D C
DOK NE OBNOVI JERUZALEM da me ljubi moj Bog

Vi koji podsjećate Boga svog


Vama nema počinka
I ne dajte mu mira nikada
Dok ne obnovi Jeruzalem NAŠ BOG JE MOĆAN
NA GOLGOTI JE KRIŽ

e C G
G C DC naš Bog je moćan Bog
Na Golgoti je križ, njega gledam ja a e C G
sad sa neba vlada On u ljubavi nad
A D G svim
simbol stradanja zbog grijeha mog a C e
C D C jer On je naš moćan Bog
al' ja volim taj znak jer me sjeća na
dan e
A D G On vlada u Svojoj slavi
kad je mene otkupio Bog a D
On vlada, jer On je Gospod
G a D G G7 e
Križ svoj nosim sad radosno ja On vlada u svojoj pravdi
C G a C e
da na kraju za krunu ga dam jer On je naš moćan Bog
G7 Ca
divna nada mi od njega sja
LJUBAV TA D G
Ljubav ta, znam istina je
D G e A D A
Slobodan sam jer odbacili su Moja je radost slavit Te
Tebe GA D
D G e A Radost je slavit Te
Prihvačen sam, osuđen Ti
D G e A D
Živim i dobro sam Duh Tvoj je u Ti si moj kralj, Kriste, Ti si moj kralj
meni
G A D
Jer umro si i ustao
NA KRIŽU ISUS
D G
Ljubav ta zar je moguća D G D A
D A Na križu Isus uze moje grijehe
Da moj kralj umre za mene D G D A
Prezren bješe odbačen od svih moramo zauzet zemlju prije nego dođe On
(kraj:
D G D A kraljevstvo)
Kroz tu žrtvu ja primam
oproštenje C
G A D uzmi svoj mač Duha, na bokove istinu
Njegov duh u meni živi F
oklop pravednosti drži, raspiri radost u srcu
D G C F
obuj svoje noge Riječju, uzmi moćni štit
Beskrajna je milost ta
vjere
D A
F G
za mene umrije moj kralj stavi kacigu spasenja i snagu milosti Božje
D G
Beskrajna je milost ta E fis E D
D A oslobađam zarobljene iz tame
Tebe slaviti je čast fis h
silom Božjom lomim lance zla
A G A D
Moj Isuse, uzdižem Te
D G A D
Moj Isuse, uzdižem Te
D
Ti si moj kralj (G, A) NEBO NAVIJEŠTA
NAŠE ORUŽJE ZA BORBU
G C D C G
C F G Nebo naviješta svu slavu Krista uskrslog
C CD C G
naše oružje za borbu nije nastalo tko ljepši je od ljepote Njegove?
ljudskom rukom C D G D
G a F G On bit će zauvijek to janje nebesko
i naš neprijatelj nije čovjek, krv i e C D7
tijelo GCG
ja pred Njim kleknut ću i Njega slaviti
sve nas vodi moćni vođa

Njemu se približimo G C D C G
Naviještat ću tu slavu Krista uskrslog
On ima dobar plan spasenja, žetvu C D C G
za kraljevstvo žrtvovan je da s Bogom On nas izmiri
C D G D
A fis Ti bit' ćeš zauvijek to janje nebesko
čujem bitke zov, stavljam bojnu e C D7
opremu GCG
D fis D E pred Tobom kleknut' ću i Tebe slaviti
NE BOJ SE JER JA SAM S TOBOM Jer moja ljubav je istina
C D e
e D moja ljubav liječi srca slomljena
Ne boj se jer ja sam s tobom G D
C D e Jer moja ljubav je istina
da te čuvam od svakoga zla C D e
D moja ljubav liječi srca slomljena
Ne boj se jer ja sam s tobom
C D e e D
da ti dajem miran san Ne boj se jer ja sam s tobom
C D e
G D ja sam te otkupio
e D i obasjat skriven svijet
Ne boj se jer ja sam s tobom d7 G C C7
C D e u kom živi mali cvijet
imenom sam te zazvao
Fmaj G e
a
nek pada dažd neka sve
mokro je
O, DUŠE SVETI d7 G C C7
nek navale na nas nevolje
D GD A7 Fmaj G e a
o, Duše Sveti, sad dođi te nam kušnje mnogo znače
e A7 D d7 G C
čuj molbu našu za sve nakon njih je cvijeće jače
a H7 e g d7 G C A
dođi u sili i snazi ako kiša neće pasti
D A7 D d7 G C
dođi, o, molimo te (kraj)
onda neću moći rasti
o, Duše Sveti, sad budi
izvor u pustinji toj kad se zatamni svo nebo
životnim dahom sa neba opet puhne vjetar jak
ispuni sav život moj ne tuži se mali cvijet
što se ljulja što je mrak
sasvim nas ispuni, Bože na tu tajnu malog cvijeća
rodove svoje nam daj odgovor je sasvim lak
mir, ljubav, radost, strpljenje ako kiša neće pasti
pretvori pustoš u raj ono neće moći rasti
NE BRINE SE MALO CVIJEĆE
NOVO SAM STVORENJE
Cmaj F Cmaj F
ne brine se malo cvijeće E A E
Cmaj F Gm C7 Novo sam stvorenje, novi čovjek
kad se digne vjetar jak sam
Fmaj G ea H E
i donese oblake Sve staro prošlo je, Isus je moj kralj
d7 e F6 G
sa planine hladan zrak A E
Cmaj F Cmaj F Više nego pobjednik u Kristu sam
tamu olujnoga neba cis H A E
Cmaj F Gm C7 Novo sam stvorenje, novi čovjek
probiti će sunca trak sam
Fmaj G e a
NISU GA ŽELJELI Nisu mu pljeskali ni klicali
Nisu mu svirali ni pjevali
G e a D Kad je prošao iskušenja sam u pustinji
Nisu Ga željeli ni trebali Nisu mu klicali ni pjevali
G e a D
Nisu Ga željeli ni čekali G C D h e
H7 e c G c Al' kruh kad se dijelio došli su u masama
Kao dijete obećanja On je došao C D h G7
G e a D O kako su klicali svome kralju: "Hosana!"
Nisu Ga trebali ni čekali C D h e
Sve dok k'o vino čuda su točila
C h Asus D7
Masa je slijedila i slavila d B C F
U TEBI IZVOR MOJE SNAGE JE
Al' nisu Ga željeli ni shvaćali d B C F
Već Ga odbacili i na križ raspeli IZ TVOGA DAHA ŽIVOT NASTAJE
Da bi svijet svojom krvlju oslobodio g d g d
Neshvaćen On nas je ipak sve volio KAO TVOJE DIJETE TOPLO MOLIM TE
g d A7 d
O, ZAPALI PLAMEN VODI ME, OČE, SVE DO POBJEDE

d g d
d g d kad me tuga snađe, daj mi radosti
o, zapali plamen sad u srcu mom g d A7 d
g d A7 d čuvaj me u kušnji i opasnosti
Duhom svojim, Bože, silom nebeskom d g d
d g d onima što traže neka bude znak
neka jasno svijetli cijeli život moj g d A7 d
g d A7 d plamen u mom srcu koji sja kroz mrak
Gospode Bože, želim biti Tvoj

ODLUČIO SAM SLIJEDITI KRISTA

C C7 I have decided to follow Jesus


odlučio sam slijediti Krista I have decided to follow Jesus
F C I have decided to follow Jesus
odlučio sam slijediti Krista no turning back, no turning back
C a
odlučio sam slijediti Krista though no one joins me, still I will
C G7 C follow
neću se vratit’ nikada though no one joins me, still I will
follow
though no one joins me, still I will
iako sam, ja idem za njim... follow
no turning back, no turning back
sav svijet je za mnom, a križ preda
mnom… the world behind me, the cross
before me
the world behind me, the cross
before me
the world behind me, the cross
before me
no turning back, no turning back
NITKO NIJE KAO TI Nitko nije kao Isus, Spasitelj
svijeta
A E D
A E D A A D
Nitko nije kao Ti, Stvoritelj svega Nitko nije kao Ti, Tebi slava
A E D A pripada
E A Želim Te vidjeti
Tvoja mi je milost dovoljna E
Želim Te vidjeti
E D A
Samo jedan je Bog, samo jedan je Put H cis
E D A Da vidim Tebe, Bože moj
Jedna je Istina za svakog čovjeka A H
E D A Na prijestolju slave i časti
Samo jedan je Bog, jedna su Vrata cis
E D A Izlij svog Duha na nas
Jedan je Posrednik između Boga i A H
čovjeka Dok klanjamo se Tebi,
Bože

Nitko nije kao Bog moj, ne, E


Nitko nije kao Bog moj Sveti, sveti, sveti
Nitko nije kao Bog moj, ne, E maj7
Nitko nije kao On Sveti, sveti, sveti
A
Zato nemaj drugog boga, samo jedan Sveti, sveti, sveti
postoji E
Nemaj stvorenje ispred svog Stvoritelja Želim Te vidjeti
Ne, nemaj drugog boga, lažni kip što ne
govori
O, budi svet, idole poruši

OVDJE JE RADOST

ON MOŽE G
ovdje je radost
H7 E H7 C
ja znam da može, može ovdje je radost
E A G e a D7
ja znam da moj Bog može rijeke žive vode teku kroz mene
G
E H7 E
ovdje je radost
u svemu meni dati pobjedu
C
ovdje je radost
A G D
On srca slomljena iscjeljuje ime moje je u knjizi života
E G D
i prašta grijehe sve ime moje je u knjizi života
Fis G D
po vodi hoda, mrtve diže ime moje je u knjizi života
A H7 C G
liječi bolesne o, haleluja
OTVORI MI SRCE, O BOŽE

E
Otvori mi srce, o Bože
E maj7
Otvori mi srce sad
A