Ordo ab Chaos

P mântul e rotund, astfel c nu ne putem ascunde într-un col al lumii încercând s ne arunc m libertatea înspre suflet.Nu! Ne îndep rt m încet de lume, de privire, de gând, ne retragem în sinele nostru i adormim profund înconjura i de un haos de sentimente. Nu mai putem r zbi afar , dac nu ducem r zboiul dinl untrul nostru. Incerta, incerta, incerta. S fie doar o poveste cu un pe ti or, cu legendarul pe ti or de aur? S fie doar un simbolism a ceea ce ar însemna o parte din umanitatea fiec ruia? Interesant e ideea c o fiin atât de mic nu e capabil de credibilitatea sim irii, con tiin ei. Cel pu in în mintea mea are loc un proces: este sau doar îmi pare? Când te afli în prematuritatea vârstei, când mintea î i este doar cu un pas înainte de toate sim urile tale te treze ti într-un haos. Un haos a sentimentului primitiv. Asupra fiin ei tale sesizezi doar frigul. E ti un ucenic pe o corabie, un încep tor care înc nu tie s iubeasc marea; o vede doar ca pe o aventur , îns ea dep e te linia orizontului, e mult mai mult decât un întins de ap . Tu e ti mai mult decât o reptil . Astfel c , dup ce sim i un anumit ritm, î i adaptezi corpul i mintea în a a fel încât s se roteasc la unison; atunci realizezi c vrei s zbori. Vrei s cuprinzi marea cu privirea, s o cuno ti, s fie parte din tine. Î i dore ti s fii o pas re. O pas re a Cântecului; înve i versurile, le cân i, le strigi, te închini, i î i urmezi propriul zbor. Te duci i cuno ti marea, sângele î i fierbe. Doar c timpul trece, iar tu trebuie s te ajustezi în raport cu el. Trebuia s î i dai seama c pentru a cunoa te marea e necesar s fii nemuritor, a adar acea cale pe care ai ales-o este doar o alt existen profan . Marea e ti Tu, Cântectul e ti Tu; în tine g se ti necuno tin a, g se ti infinitul Orizontului. Prin urmare, te-ai decis s aterizezi cu gândul i inima împ cat : O încercare fericit .. ; ai înv at s sim i Aerul i s prive ti Apa. Fiecare individ î i uit cântecul, încearc din nou s schimbe. Aflându-te într-un ritm de via primitiv cazi în letargie sufleteasc , mintal . Materialul poart rachiuna asupra esen ei i o adoarme. ATÂT . Dar nu e îndeajuns.. E pur si mouve . Nu e o chemare interioar , ascenden a este o obsesie. Inima cade prad , nevoia î i face c rare: de la reptil , pas re, te dezvol i spre Motan. Ajuns la un final cert cred ca i-ai dat seama, precum a f cut i Pe ti orul, c prin r bdare i aten ie ob i o alt viziune asupra a ceea ce te înconjoar . i î i cau i din nou sufletul, îl atragi mai aproape de tine, pentru c practic ai cam uitat de el. i îl îngropi între gânduri, sentimente, i îl prive ti ca i cum ai privi marea. Nu de deasupra, nu de dedesubt, ci fiind una cu el. Întreaga fiin material se afl într-o Excursie, î i afl Începuturile (Acas ), Incertitudinele, Cuvintele, Visele, Sentimentele. Dar e un sejur, practic are un Final. Ai ap rut din Cântec, din Vers i e ti obligat s revi în acele Sunete. O revenire cu plat i r splat . Tu e ti pe ti orul de aur; dac nu tii Cele Trei Dorin e nu vei fi niciodat Marea. Cam atât despre citit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful