CIM-O

Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie
Ediþia a treia
Editori
April Fritz Constance Percy Andrew Jack Kanagaratnam Shanmugaratnam Leslie Sobin D. Max Parkin Sharon Whelan

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii Geneva

Ministerul Sãnãtãþii România

Publicatã de Organizaþia Mondialã a Sanataþii sub titlul International Classification of Diseases for Oncology, ICD-O-3 © WorldHealth Organization, 2000 Directorul General al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii a oferit drepturile de traducere pentru o ediþie în limba românã Ministerului Sãnãtãþii din România, care este singurul responsabil pentru ediþia în limba românã. Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie, Ediþia a treia @ Ministerul Sãnãtãþii din Romania, 2005

Ediþia în limba românã a fost realizatã de: Magdalena Simona Pãtruleasa (coordonator), Dana Coza, Carmen Popescu ºiAdela Raþiu. La revizuirea diferitelor capitole ale acestei lucrãri au mai contribuit: Gabriel Becheanu, Ileana Condrea, Camelia Dobrea, Milena Duma, Mihaela Galatar, Cristina Matei, Luciana Neamþiu, Serban Negoita, Alina Pteda, Tiberiu Rugea, Maria Sajin, Dorel-Petru Þârþ, Rodica Tulbure, Constantin Volovaþ.

Publicatiile Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii se bucurã de protecþia dreptului de copyrigth în concordanþã cu Protocolul 2 al Convenþiei Universale privind Copyrigth-ul.

ISBN 973-0-04003-6 Editat in 600 exemplare

CUPRINS

Dedicaþie lui Calum Muir Contribuþii Introducere Istoric Diferenþe între CIM-O ºi CIM-10 Structura ºi formatul CIM-O, Ediþia a treia Recomandãri pentru codificarea topografiei ºi morfologiei Rezumatul principalelor reguli de utilizare a CIM-O, Ediþia a treia Recomandãri pentru codificarea topografiei Recomandãri pentru codificarea morfologiei Neoplasme primare multiple Baza de înregistrare Sistemul OMS de gradare a tumorilor sistemului nervos central ºi codul CIM-O pentru grad Referinþe Liste numerice Topografie Poziþia a 5-a a codului de comportament pentru neoplasme Poziþia a 6-a pentru desemnarea gradului ºi diferenþieri histologice Poziþia a 6-a pentru desemnarea imunofenotipului leucemiilor ºi limfoamelor Morfologie Index alfabetic Anexe 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic 4: Termeni modificaþi din leziuni tumor-like în neoplasme 5: Termeni eliminaþi din CIM-O, Ediþia a treia 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament

v vi 1 3 5 8 19 20 23 27 35 38 39 41 43 45 66 67 67 69 105 223 231 239 242 242 243

iii

DEDICAÞIE

CALUM MUIR 1930-1995
A Treia Ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Bolilor pentru Oncologie (CIM-O) este dedicatã memoriei Dr Calum Muir. Calum Muir a fost unul dintre editorii Ediþiei a Doua a CIM-O. În calitatea sa de patolog, a lucrat mult pentru asamblarea noilor termeni morfologici ºi a ultimelor clasificãri pentru limfoame, leucemii ºi tumori cerebrale. Contactele sale cu registrele de cancer din întreaga lume au ajutat la implementarea CIM-O în lume. Dupã retragerea sa de la Agenþia Internaþionalã pentru Cercetarea Cancerului, unde a fost iniþial ºef al Unitãþii de Epidemiologie ºi ulterior Director Adjunct, Calumn Muir a devenit Directorul Registrului de Cancer din Scoþia. A contribuit direct la înfiinþarea Asociaþiei Internaþionale a Registrelor de Cancer în anul 1966, în slujba cãreia a servit ca Secretar Adjunct din 1972 ºi pânã în 1990 ºi ca Preºedinte din 1992 ºi pânã la moartea sa. Spiritul ºi devotamentul lui Calum Muir pentru clasificarea corectã ºi completã a neoplasmelor trãieºte prin aceastã ediþie.

v

Olanda Grupul de Lucru al Societãþii Internaþionale de Oncologie Pediatricã (SIOP) Profesor Jillian M. University of Leeds. Franþa Dr Andrew Jack.CONTRIBUÞII Suntem recunoscãtori urmãtoarelor persoane ºi instituþiilor acestora pentru contribuþiile aduse la aceastã ediþie a CIM-O. Registre des Hémopathies Malignes en Côte d’Or. editorii beneficiind de sfatul lor în testatarea pe teren a ediþiei. Leds. The Academic Hospital. National Cancer Institute. Münster Universität. Birch. Leiden. Registre de Cancer de l’Isère. USA Apreciem în mod deosebit contribuþia grupurilor de experþi care au furnizat materiale de referinþã valoroase pentru dezvoltarea acestei a Treia Ediþii. National Cancer Institute. Leukaemia Research Fund. Mannheim. Fulton. Anglia Dr James Ironside. Hospital General de Asturias. Isère. Germania Profesor Paul Hermanek. CRC Paediatric and Familial Cancer Research Group. SUA D-na Catherine Exbrayat. Kelsey. Chicago. Franþa Dr Franco Rilke. Franþa Profesor Ekkehard Grundmann. Dr Timothy Coté. Royal Manchester Children’s Hospital. Chirurgische Klinic mit Poliklinik der Universität Erlange-Nürnberg. SUA D-ra Annette Hurlbut. Società Italiana de Cancerologia. Groningen. Institut für Pathologie. Anglia Dr Han Van Krieken. Scoþia Dr Anna M. International Agency for Research on Cancer. Milan. Grupul de Lucru al Reþelei Europene a Registrelor de Cancer (ENCR) privind codificarea malignitãþilor hematologice ºi a limfoamelor Dr Renée Otter. Oviedio. Dijon. Gerhard Domagk Institut für pathologie. MD. Western General Hospital. SUA Dr Paul Kleihues. Germania vi . Bethesda. University of Chicago. Anglia Profesor Dietmar Schmidt. MD. Spania Profesor Paule Marie Carli. Manchester. Lyon. Italia Dr James Vadiman. Germania Dr Elaine Jaffe. Bethesda. Comprehensive Cancer Centre North. HY. Münster. Erlangen. Edinburg. National Creutzfeldt-Jacob Disease Surveillance Unit. Olanda Dr Aurora Astudillo. Manchester. IL.

Flagler Hospital SUA. Romagna Japonia. Princess Margaret Hospital Canada. Porto Alegre Canada. National Childhood Guinea. Hi Chi Min Transmitem recunostinþa noastrã ºi numeroaselor persoane. Hémopathies Malignes en Côte d’Or Franþa. Haut-Rhin Franþa. Beijing China. Upper Valley Medical Center SUA (SEER). Asturias Spania. Tarn Germania. Northern California SUA (SEER). Ontario. British Columbia Canada. Nova Scotia China. East Anglia Regatul Unit. Ragusa Italia. Hiroshima Japonia. Los Angeles SUA (SEER). Missouri. Kielce Regatul Unit. instituþii ºi registre care au completat chestionarul Asociaþiei Internaþionale a Registrelor de Cancer precum ºi numeroaselor registre care s-au oferit. Murcia SUA. Victoria Belarus Belgia Brazilia. Kampala Vietnam. Quito Egipt. Bangkok Tailanda.Dorim sã mulþumim registrelor de cancer. Qidong Cuba Cehia Ecuador. South Australia. Liberty Hospital SUA. Federal States of Berlin Germania. Oxford. Ontario Canada. Utah SUA. Nagasaki Japonia. National Childhood Singapore Slovenia Spania. vii . Granada Spania. Lima Peru. sã participe la testarea acesteia pe teren. Trujillo Polonia. Hawaii SUA (SEER). Baden-Württenberg Germania. Seattle/Puget Sound SUA (SEER). Iowa SUA (SEER). Florida. College Station Medical Center Suedia. Ohio. Mallorca Spania. Macerata Italia. Detroit SUA (SEER). Northern and Yorkshire Regatul Unit. Chiang Mai Trinidad Tobago Uganda. Atlanta SUA (SEER). Texas. Gothenburg Tailanda. Karachi Peru. Hérault Franþa. Conakry Indonesia Italia. Alexandria Filipine. precum ºi patologilor ºi celor care colecteazã date în aceste registre care au facut un efort imens prin munca atentã învestitã în testarea pe teren a Ediþiei a Treia a CIM-O. New Mexico SUA (SEER). Rizal Franþa. Medical Center of Central Georgia SUA. Amserdam Pakistan. Manila Filipine. Connecticut SUA (SEER). New South Wales Australia. Osaka Lituania Malta Noua Zeelandã Olanda. Africa de Sud Arabia Sauditã Australia. Campinas Brazilia. la momentul în care aceastã ediþie era in dezvoltare. Manitoba Canada. Ferrara Italia.

codurile morfologice din Ediþia a doua a CIM-O. s-a fãcut un efort deosebit în sensul valorificãrii nomenclaturii apãrute în seriile publicate de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii. Pentru a pãstra entitãþile similare împreunã în cadrul aceluiaºi grup. în special pentru leucemii ºi limfoame. Deºi una din intenþiile iniþiale ale editorilor a fost schimbarea a cât mai puþini termeni cu putinþã. din cauza disponibilitãþii limitate a codurilor numerice. În dezvoltarea ediþiilor anterioare ºi a ediþiei prezente a CIM-O. acest lucru nu a fost întotdeauna posibil. Aceste serii acoperã principalele situsuri ale cancerului ºi includ. Au fost adãugaþi ºi termenii pentru leucemii ai sistemului FAB (FrenchAmerican-British) (7). Clasificarea Histologicã Internaþionalã a Tumorilor („Cãrþile Albastre“ OMS) (8). Ediþia a doua (4) a fost publicatã în 1990. La întrunirea din 1998 a grupului de lucru CIM-O s-a intenþionat revizuirea doar a acestor douã secþiuni dar. Totuºi. s-a decis revizuirea întregii publicaþii. Secþiunea privind morfologia din Ediþia a treia a CIM-O a fost testatã pe teren în cursul anului 1999. se recomandã sã se recodifice prin /1 toate chistadenoamele ovariene cu malignitate borderline.3). au trebuit schimbate codurile corespunzãtoare anumitor termeni. sau sã fie înlãturate din baza de date. Termeni morfologici noi. în CIM-O Ediþia a doua fuseserã codificate ca maligne s-au transformat în /1 în Ediþia a treia. secþiunea din CIM-O privind morfologia a fost încorporatã ºi în clasificarea Nomenclatura Sistematizatã pentru Medicinã (SNOMED) (2. Mai mult de atât. sub editarea asiguratã de Constance Percy. sunt enumeraþi la sfârºitul acestei cãrþi. Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie (CIM-O) (1) este utilizatã în primul rând de cãtre registrele de cancer pentru a codifica localizarea (topografia) ºi histologia (morfologia) neoplasmelor. informaþii obþinute de obicei din buletinul anatomopatologic. Chistadenoamele ovariene cu malignitate borderline care. ce au fost adãugaþi ulterior publicãrii Ediþiei a doua. iar registratorii aveau nevoie de coduri CIM-O pentru a putea înregistra aceste tumori. care la rândul ei se baza pe secþiunea pentru neoplasme din CIM-10 (5). Pentru asigurarea consistenþei în bazele de date longitudinale. Suntem recunoscãtori registrelor din toatã lumea pentru comentariile lor privind conþinutul acestei ediþii. în final. în consecinþã. pentru fiecare neoplasm. codurile lor pentru comportament au fost schimbate din /1 (incert dacã benign sau malign) în /3. a fost revizuitã secþiunea privind morfologia. Cu câþiva ani în urmã fusese introdusã Clasificarea REAL (Revised European-American Lymphoma) (6) pentru limfoamele non-Hodgkin. Prin înþelegere cu Colegiul Patologilor Americani. Au fost introduse noi clasificãri.INTRODUCERE De aproape 25 de ani. ordonarea sau gruparea termenilor nu a putut fi întotdeauna cea mai logicã posibilã. Anemia refractarã ºi alte sindroame mielodisplazice sunt considerate în prezent ca fiind maligne. Valerie Van Holten ºi Calum Muir. cu adãugarea de termeni noi în spaþiile rãmase libere ºi reutilizarea codurilor anterior atribuite. Secþiunea privind topografia din aceastã a treia ediþie a rãmas neschimbatã comparativ cu cea din ediþia a doua. Clasificarea Internaþionalã a Bolilor pentru Oncologie. sub forma unei secþiuni pentru neoplasme în cadrul morfologiei. necesitând atribuirea unor coduri noi corespunzãtoare. 1 .

. Codificarea neoplasmelor între 1946–2000 – istoricul evoluþiei CIM-O 1 1 N. International Classification of Diseases for Oncology 2 . ICD-O.trad.Tabel 1.

Numeroºi consultanþi din toatã lumea au emis sugestii privind secþiunea de Neoplasme a CIM-9 ºi au subliniat nevoia de codificare a morfologiei. Clasificarea MOTNAC era larg acceptatã ºi era tradusã în mai multe limbi. secþiunea morfologie a MOTNAC se bazase pe secþiunea privind neoplasmele a SNOP ce fusese publicatã de CAP în 1965. foarte detaliat ce acoperea întregul organism. clasificarea neoplasmelor s-a bazat în principal pe situsul topografic ºi comportamentul acestora (dacã neoplasmul era malign. coriocarcinomul.ISTORIC O clasificare internaþionalã pentru codificarea mortalitãþii a existat începând din 1893. Medicii iºi exprimaserã dorinþa de a avea un supliment referitor la cancere care sã includã ºi morfologia. exceptând neoplasmele limfatice ºi hematopoietice. Înþelegerea la care s-a ajuns stipula cã ACS putea folosi secþiunile 8 ºi 9 ale SNOP referitoare la morfologia neoplasmelor ºi cã putea sã le publice împreunã cu propriile coduri topografice. Acel cod a constituit baza codului statistic propus de OMS în 1956 pentru inregistrarea morfologiei tumorilor. OMS a cerut Agenþiei Internaþionale pentru Cercetarea Cancerului (IARC) ca. iar curând dupã aceea s-a început utilizarea acesteia în codificarea ºi tabelarea atât a datelor de mortalitate cât ºi a datelor de morbiditate. iar Capitolul II al CIM a fost întotdeauna destinat neoplasmelor. De mulþi ani. S-a sugerat utilizarea ediþiei din 1968 a MOTNAC ca bazã pentru secþiunea privind morfologia (histologia). Accidentelor ºi a Cauzelor de Deces (CIM) (9) a fost publicatã în 1948. ACS ºi-a bazat topografia pe secþiunea Neoplasne maligne a CIM-8. sub forma de Manual al nomenclaturii ºi codificãrii tumorilor (MOTNAC) (10). A ºasea Revizie a Clasificãrii Statistice Internaþionale a Maladiilor. prin includerea a douã secþiuni (8 ºi 9) pentru neoplasme. În 1968. De exemplu. În primii ani de folosire a nomenclaturii ºi codificãrii neoplasmelor (anii ’50 ºi ’60). consecutivã celui de-al doilea rãzboi mondial. oncologii realizaserã cã doar cunoaºterea situsului sau a topografiei unei tumori nu era suficientã pentru planificarea tratamentului sau efectuarea de studii. Nu exista un un nomenclator codificat valabil pentru alte tipuri histologice. sau nespecificat). CIM a fost utilizatã în final pentru codificarea ºi tabelarea diagnosticelor din fiºele medicale în scopul stocãrii ºi recuperãrii ulterioare a acestor informaþii. CAP a publicat cu ajutorul ACS Nomenclatura Sistematizatã pentru Patologie (SNOP) (11). sarcina de a publica aceste clasificãri i–a revenit nou createi Organizaþii Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). sã emitã recomandãri privind conþinutul ºi structura capitolului de Neoplasme din CIM-9. Grupurile de lucru pentru CIM-9 au recomandat sã se solicite ca ºi morfologia tumorii sã fie înregistratã ºi codificatã. melanomul ºi anumite neoplasme benigne. seriile CIM publicate de OMS au constituit principalul sistem de clasificare a bolilor. Începând cu publicarea în 1948 a celei de-a ºasea Revizii a CIM. ce consta dintr-un cod cu douã caractere pentru morfologie urmat de un al treilea caracter care denota comportamentul neoplasmului. dupã consultare cu departamentele OMS pentru cancer ºi CIM ºi cu alte structuri naþionale. benign. rata incidenþei ºi cea de supravieþuire diferã în funcþie de tipul histologic al tumorii. ce a fost utilizatã pe scarã largã de cãtre registratorii de cancer. Societatea Americanã de Cancer (ACS) a publicat primul manual privind codul morfologic al neoplasmelor. a histologiei tumorilor. În 1962 a apãrut o nouã ediþie a MOTNAC (2). Colegiul Patologilor Americani (CAP) a decis sã dezvolte o clasificare acoperind toate entitãþile patologice. În 1951. Dupã formarea Natiunilor Unite. 3 . Deoarece întotdeauna registrele de cancer au folosit pentru topografie secþiunea Neoplasme a CIM. precum ºi un cod topografic complet nou. În anii 1960. SNOP furniza un cod morfologic.

spre exemplu M-9863/3. cehã. similare celor corespunzãtoare neoplasmelor maligne (C00-C80) incluse în CIM-10. permiþând însã o mai mare specificitate în stabilirea situsului neoplasmelor nemaligne comparativ cu ceea ce este posibil prin CIM-10. OMS a publicat prima ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Bolilor pentru Oncologie. Una dintre opþiunile examinate a fost ediþia de success a MOTNAC din 1968. A doua ediþie a CIM-O a fost utilizatã pe scarã largã în toatã lumea ºi a fost tradusã în mai multe limbi. cãtre CIM-10. portughezã. acoperind atât topografia cât ºi morfologia. slovacã ºi spaniolã. care este menþionatã ºi ca leucemie mielogenã cronicã. Ediþia a treia ºi alte sisteme de codificare. A doua ediþie a Clasificãrii Internaþionale a Maladiilor pentru Oncologie (4) a fost dezvoltatã de un grup de lucru al IARC/OMS ºi editatã de Constance Percy. italianã.Grupurile de lucru au mai recomandat pentru viitor ºi crearea unei adaptãri speciale a CIM. inclusiv în chinezã. Conversia primarã ºi initialã. grup reunit de OMS în anul 1971.q11) sau ca leucemie mielogenã cronicã. În 1976. Conversiuni Vor deveni disponibili algoritmi de conversie (coduri de comparabilitate) între CIM-O. Valerie Van Holten ºi Calum Muir. acestea fiind acum publicate ºi pe Internet. 22). care provin din clasificarea REAL (Revised European-AmericanLymphoma) pentru limfoame (6) ºi clasificarea FAB (French-American-British) pentru leucemii (7). va fi disponibilã pe media electronicã. Topografia din SNOMED era iarãºi complet diferitã faþã de cea din CIM-O. Codurile SNOMED nu se mai atribuie din cauza schimbãrilor continue a codurilor. leucemia mieloidã cronicã. precum ºi în departamentele de anatomopatologie sau alte departamente specializate în cancer. francezã. precum ºi în versiuni editate. A treia ediþie oferã recunoºtere clasificãrii leucemiilor mieloide a OMS. 22)(q34. japonezã. clasificarea urma sã fie pentru folositã de specialiºtii oncologi ce au nevoie de o clasificare histologicã mai detaliatã. t(9. Un utilizator CIM-O trebuie sã ºtie doar cã un termen la care se face referinþã în SNOMED nu constituie un neoplasm. BCR/ABL. erau listate în CIM-O pentru a putea face diferenþa dintre aceºti termeni ºi neoplasmele adevãrate. Aceasta constituie un sistem de clasificare ºi codificare dual. CAP a adoptat morfologia CIM-O în ediþia revizuitã a SNOP sub numele de Nomenclatura Sistematizatã pentru Medicinã (SNOMED) (2). în special codurile pentru limfoame ºi leucemii. rusã. Au fost revizuite codurile morfologice pentru neoplasme. sub forma Clasificãrii Internaþionale a Maladiilor pentru Oncologie (1). iar schimbãrile majore apãrute în secþiunea privind morfologia se întâlnesc doar pentru limfoame ºi leucemii. A fost publicatã de OMS în 1990 pentru a fi utilizatã în registrele de cancer. Aºa cum s-a menþionat anterior. Codurile încorporeazã clasificarea OMS (21. germanã. nu existã nici o schimbare între ediþiile a doua ºi a treia a CIM-O în privinþa topografiei. Unii din termenii morfologici din SNOMED folosiþi pentru leziunile de tip tumor-like ne-neoplazice ºi condiþiile premaligne. care include anumite combinaþii între morfologie ºi anomaliile citogenetice. greacã. 4 . a cãrei secþiune pentru topografie se baza pe rubricile privind neoplasmele maligne din CIM-9 ºi a cãrei secþiune pentru morfologie era o expansiune cu un caracter a morfologiei MOTNAC. Codul topografic utilizeazã aceleaºi categorii formate din trei sau patru caractere. cromozomul Philadelphia (Ph1) pozitiv. ca successor al clasificãrii MOTNAC. Aceastã a treia ediþie a CIM-O a fost dezvoltatã de un grup de lucru reunit de IARC/OMS. Aceastã recomandare a fost aprobatã de Grupul de Lucru pentru Clasificarea Maladiilor.

Dupã cum se vede în Tabelul 3. benign.9. trad. identificã dacã neoplasmul este malign.m. in situ. plãmân) rãmâne acelaºi pentru toate neoplasmele cu aceastã localizare. In situ. CIM-O utilizeazã numai un set de patru caractere pentru topografie (bazat pe secþiunea pentru neoplasme maligne a CIM-10). De exemplu. În consecinþã.: situs) sunt listate în ordine alfabeticã.d. a câte patru caractere fiecare (vezi Tabel 2). sau morfologia. Indexul alfabetic al CIM-10 (Vol. sau incert dacã malign sau benign) prin atribuirea unei serii specifice de coduri prin care identificã fiecare tip de comportament. În CIM pot fi identificate foarte puþine tipuri histologice.DIFERENÞE ÎNTRE CIM-O ªI CIM-10 Între CIM-O ºi CIM existã diferenþe structurale fundamentale. Comportament Incert ºi Necunoscut. neoplasmului. Categoriile alocate în CIM-10 pentru fiecare localizare (n. codul topografic descrie comportamentul neoplasmelor (malign. M-8070/3. iar un carcinom pulmonar cu celule scuamoase prin C34. pentru a descrie toate neoplasmele plãmânului sunt necesare în CIM-10 cinci categorii diferite. 3) cuprinde sub denumirea de „neoplasm“. În Capitolul II (Neoplasme) al CIM. CIM-O descrie în plus ºi tipul.9. încorporat în a cincea cifrã a câmpulului „morfologie“. Tabelul 2 exemplificã opþiunile existente pentru înregistrarea neoplasmelor pulmonare. Benign. un adenocarcinom pulmonar va fi codificat prin C34.9. Secundar sau Metastatic.9. pagina 27). (vezi codul de comportament. Codul de comportament. astfel. M-8140/3. º. Prin contrast.a. benign. în CIM nu existã nici o modalitate pentru a diferenþia un adenocarcinom pulmonar de un carcinom pulmonar cu celule scuamoase: pentru cã ambele ar fi codificate la C34. 5 . codul topografic (C34. un tabel cu cinci coloane cu titlurile urmãtoare: Malign.

Secþiunea C81-C96 a CIM-10 este utilizatã pentru neoplasmele þesutului limfoid. În Ediþia a treia a CIM-O acestea au primit coduri morfologice specifice precum ºi codul de comportament /3.Tabelul 4 aratã corespondenþa dintre codul pentru comportament din CIM-O ºi diferitele secþiuni ale Capitolului II al CIM-10. Diagnosticul complet se exprimã prin combinarea codului morfologic ºi a codului topografic adecvat din seria C00-C80. Înainte de publicarea CIM-10 puteau fi descrise. doar trei tipuri histologice tumorale maligne ºi anume: limfoamele.0. cancerul hepatic (C22) a fost divizat în „subtipuri“ ce corespund unor entitãþi morfologice. Tabelul 5 prezintã categoriile CIM-10 ce au fost omise în secþiunea topografie a CIM-O. categoriile C00-C97 din CIM-10 includ câteva categorii ce fie sunt bazate pe morfologie. prin categorii unice. De exemplu. leucemiile ºi melanoamele pielii. limfomul limfocitic al stomacului este codificat prin C83. În CIM-10 au mai fost adãugate câteva categorii bazate pe tipul histologic. Ediþia a treia Dupã cum s-a menþionat anterior. 6 . Categorii din CIM-10 neutilizate în CIM-O. fie indicã neoplasme metastatice sau secundare ce sunt descrise prin codul CIM-O pentru comportament. în CIM-10. În plus. hematopoietic ºi ale þesuturilor înrudite. în principal este vorba de mezoteliom (C45) ºi sarcomul Kaposi (C46).

C77 este utilizat ca ºi cod topografic pentru ganglionii limfatici. de obicei. leucemia limfaticã cronicã este codificatã în CIM-10 prin C91. limfomul non-Hodgkin cu celule mici (difuz) va fi codificat topografic la stomac prin C16. categoria CIM-10 pentru neoplasmul malign al splinei (C26.În CIM-O. Începând cu prima ediþie a CIM-O. De exemplu. Afecþiunea asociatã. FAI Sistem hematopoietic.3 C42.0 C42. deformaþii ºi anomalii cromozomiale”. Coduri CIM-O speciale pentru topografia ganglionilor limfatici (C77) ºi a sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial (C42) În CIM-10. Ca urmare.1) nu se regãseºte la grupul organelor digestive.2. din cadrul sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial. splinei i se atribuie codul C42. 7 . În CIM-O. întrucât fiecare localizare primarã este codificatã separat. atunci când se foloseºte CIM-O.2 C42. ar trebui codificat într-un câmp separat. cele mai multe limfoame maligne (C81C85) sunt codificate prin cu codul topografic C77. FAI (C58. Coduri topografice CIM-O absente în CIM-10 C42 C42.1 (codul topografic pentru mãduva osoasã) ºi prin M-9823/3 (codul morfologic pentru leucemia limfaticã cronicã cu celule B/limfomul limfocitic cu celule mici). apare în Capitolul XVII “Malformaþii congenitale. Molã hidatiformã).1. Aceste neoplasme ar trebui codificate urmând regulile din acest manual.9 ºi va fi codificat morfologic prin M-9670/3 (limfom cu celule mici difuz). codul C42 reprezintã o categorie vacantã. sindromul imunodeficienþei dobândite (SIDA). categoria C77 este utilizatã pentru neoplasmele maligne ale ganglionilor limfatici. În CIM-O Ediþia a treia. boala se codificã prin C42. dar în CIM-O aceastã categorie este utilizatã pentru a desemna mai multe localizãri topografice din cadrul sistemelor hematopoietic ºi reticuloendotelial. Tabel 6. secundare ºi nespecificate. neurofibromatoza. De reþinut cã modul de definire a localizãrilor primare multiple diferã de la þarã la þarã. care ar fi altfel prin C90-C95 clasificate în CIM-10. Mola hidatiformã ºi neurofibromatoza (boala Von Recklinghausen cu excepþia osului) Ultimele dintre diferenþele existente între CIM-O ºi capitolul II din CIM-10 sunt: mola hidatiformã.1 C42. în categoria Q85.0.9. Aceastã categorie serveºte în principal ca situs topografic pentru majoritatea leucemiilor ºi afecþiunilor înrudite. Categoria C97 din CIM-10 nu este inclusã în CIM-O ca ºi situs primar. naºterea ºi perioada puerperalã” (categoria O01. Tabelul 6 prezintã care sunt subcategoriile C42 din CIM-O. Boala HIV ºi SIDA Neoplasmele maligne asociate cu boala provocatã de virusul imunodeficienþei umane (HIV) au suscitat un mare interes. În CIM-O. ci în Capitolul XV “Sarcina.4 SISTEMELE HEMATOPOIETIC ªI RETICULOENDOTELIAL Sânge Mãduvã osoasã Splinã Sistem reticuloendotelial. FAI În CIM-10.9 M-9100/0 în CIM-O) nu este clasificatã în capitolul II al CIM-10. inclusiv boala von Recklinghausen cu excepþia osului (M-9540/1 în CIM-O).

I. IV. se permite astfel o mai mare specificitate în codificarea situsurilor neoplasmelor maligne. Instrucþiuni de utilizare Aceastã secþiune trebuie studiatã cu atenþie. CIM-O cuprinde cinci secþiuni principale. Pentru a înregistra anumite funcþiuni ale neoplasmelor se pot utiliza alte coduri separate. Diferenþe între codurile morfologice din ediþiile a doua ºi a treia Aceastã secþiune constã dintr-o listã de diagnostice care sunt acum considerate ca fiind maligne. CIM-O nu alocã coduri numerice pentru funcþie a neoplasmelor. Abrevieri Sunt utilizate urmãtoarele abrevieri: M – Morfologie FAI – Fãrã Alte Informaþii (pentru discuþii referitoare la acest termen. Topografie – Lista numericã Vezi comentariile ulterioare.Funcþiunile neoplasmelor În general. III. Codul topografic descrie situsul de origine al neoplasmului ºi utilizeazã aceleaºi categorii de 3 ºi 4 caractere din CIM-10. STRUCTURA ªI FORMATUL CIM-O. cât ºi pentru morfologie. de exemplu pentru producerea de catecolamine din feocromocitomul malign (C74. Producerea de catecolamine din exemplul anterior ar fi astfel codificatã prin E27. M-8700/3).5. caracteristicile tumorii însãºi. precum sunt cele din capitolul IV „Boli endocrine. vezi pagina 12) CIM-O – Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor pentru Oncologie (Ediþia a treia) 8 . cele folosite pentru tumorile maligne (C00-C80). V. Listele numerice ºi indexul alfabetic sunt descrise în detaliu în cele ce urmeazã. Indexul alfabetic Vezi comentariile ulterioare.1. EDIÞIA A TREIA CIM-O este o clasificare dublã incluzând sisteme de codificare atât pentru topografie. de nutriþie ºi metabolice” al CIM-10. Morfologie – Lista numericã Vezi comentariile ulterioare. Codul morfologic descrie tipul celular ºi activitatea biologicã a tumorii. II. o listã a tuturor codurilor numerice noi pentru morfologie ºi o listã a tuturor termenilor ºi sinonimelor adãugate codurilor existente. Ea include instrucþiuni de utilizare ºi reguli de implementare pentru registrele de cancer ºi laboratoarele de anatomopatologie. cu alte cuvinte. comparativ cu ce ar fi posibil în CIM-10.

Termenii morfologici au coduri formate din cinci cifre. (Tabel 7). au fost incluºi termenii pentru neoplasme proveniþi din mai multe scheme de clasificare. este codul de comportament ce indicã faptul cã tumora este malignã. Lista numericã prezintã structura nomenclaturii morfologice codificate ºi constituie referinþa principalã de folosit pentru corectãri sau decodificãri. pagina 30). Termenii topografici au coduri de patru caractere care merg de la C00. Topografie – Listã numericã Secþiunea referitoare la topografie a fost adaptatã plecând de la secþiunea pentru neoplasme maligne. ar fi avut ca rezultat separarea clarã a celor douã forme în indexul alfabetic. cea de dupã barã (/).9.ºi NK. Pentru un limfom sau o leucemie. La momentul revizuirii secþiunii de morfologie. Pe de altã parte. B-.0 pânã la C80. când diferenþe de ortografie. s-au fãcut eforturi pentru a include termenii nou apãruþi în literatura recentã. precum sunt „esophagus“ ºi „oesophagus“. Un punct zecimal separã categoriile cu trei caractere de subdiviziunile lor. 22). Morfologie – Listã numericã Au fost revizuite secþiunile pentru morfologie ale CIM-O. Trebuie subliniat faptul cã CIM-O este o nomenclaturã cu codificare. în lucrarea originalã au fost utilizate cuvintele în formulare americanã. Null. Primele patru cifre indicã un anume termen histologic (Tabel 8). sau este incert dacã malignã sau benignã (vezi pagina 27). A cincea cifra. benignã. de o cifrã. prima ºi a doua ediþie. de la M-8000/0 ºi pânã la M-9989/3. Aceste exemple nu ar fi adus probleme serioase pentru enumerarea alfabeticã. iar cititorul de formaþie britanicã care cautã la litera „O“ este trimis prin note la intrarea pentru ortografia americanã. ci nu o schemã de clasificare a neoplasmelor. 9 .Formulãri americane ºi britanice Pentru evitarea repetiþiilor induse de diferenþele de ortografie. pentru gradul sau diferenþierea histologicã a tumorii (vezi Codul pentru gradul ºi diferenþierea histologicã. listarea termenilor proveniþi din diferite clasificãri nu denotã promovarea implicitã nici uneia anume. in situ. Au fost adãugaþi noi termeni ºi secþiunile pentru leucemii ºi limfoame non-Hodgkin au fost revizuite pornind de la Clasificarea Bolilor Hematopoietice ºi Limfoide a OMS (21. S-a alocat un cod distinct. În câteva situaþii.a celulelor. „Oesophagus (see Esophagus)“. din Capitolului II al CIM-10. de exemplu „leukemia“ ºi „tumor“ faþã de „leukaemia“ ºi „tumour“. de exemplu limfoamele maligne (de la M-959 pânã la M-971). acest element al codului este utilizat pentru a identifica originea T-.

Termenii aliniaþi. primul termen listat ºi tipãrit îngroºat constituie diagnosticul de referinþã.9) Carcinom folicular. Tabel 10. Ei nu sunt sinonimi cu termenul generic (glandã parotidã) dar sunt listaþi sub acelaºi numãr de cod.9) Adenocarcinom cu celule Hurthle (C73. Structura unui cod complet Termen diagnostic: Carcinom cu celule scuamoase slab diferenþiat. 10 . Prefixul M este folosit pentru a identifica codurile morfologice. trad. este tipãrit mai spre interior sub „Glandã parotidã“.9 Glandã parotidã Parotidã. care este primul caracter al codurilor cuprinse în Capitolul II al CIM-10. Tabel 9. însã „carcinomul cu celule Hurthle“. În indexul alfabetic. a comportamentului (1 cifrã) ºi a gradului de diferenþiere a unui neoplasm sau a echivalentului acestuia pentru leucemii ºi limfoame (1 cifrã). Sinonimul sãu. FAI Duct Stenon Duct glandã parotidã M-8290/3 Adenocarcinom oxifilic Carcinom oncocitic Adenocarcinom oncocitic Carcinom cu celule Hurthle (C73. Termenii sunt listaþi atât ca substantive cât ºi ca adjective. a tipului morfologic (4 cifre). Scrierea îngroºatã indicã faptul cã acesta este termenul preferat (primul).9. Codurile topografice sunt identificate prin litera C. dupã cum demonstreazã exemplul din Tabelul 10.9) În acest exemplu. Tabelul 9 prezintã un astfel de exemplu. se numesc termeni echivalenþi. tuturor acestor termeni li s-a atribuit codul C07. Exemple din listele numerice C07. La fiecare cod. celule oxifile“ (termeni echivalenþi) sunt alte tipuri de carcinoame ce presupun celule oxifile. „adenocarcinomul cu celule Hurthle“ ºi „carcinomul folicular. „Parotidã. Indexul include ºi anumite leziuni sau condiþii tumor-like (n. celule oxifile (C73.9. De exemplu. un cod CIM-O complet necesitã 10 cifre sau caractere pentru identificarea situsului topografic (4 caractere).Prin urmare. ce sunt similare tumorilor). adenocarcinomul bazofil este listat la B prin „bazofil“. Index alfabetic Indexul alfabetic este utilizat pentru a codifica atât topografia (situsul anatomic) cât ºi morfologia (termenii histologici). „Glandã parotidã“ descrie toate cazurile codificate prin C07. În mod similar.1 M-8070/33 Formatul termenilor CIM-O din lista numericã Fiecare termen topografic sau morfologic apare în lista numericã doar o singurã datã. pentru cã ei reprezintã subdiviziuni topografice ale termenului generic dar nu sunt suficient de diferiþi pentru a beneficia de coduri proprii. „Duct Stensen“ ºi „Duct glandã parotidã“. în cazul morfologiei prin „adenocarcinom oxifilic“ sunt descrise toate tipurile morfologice codificate la M-8290/3. „Carcinom oncocitic“ ºi „adenocarcinom oncocitic“ constituie alte nume (sinonime) pentru „adenocarcinom oxifilic“. bazofil“. lob pulmonar superior C34. precum ºi la A prin „adenocarcinom. FAI“.

sub titlul „Extern“ sunt listaþi termeni ce conþin adjectivele „extern“. o schimbare de la termen(i) topografic(i) la termen(i) morfologic(i). Termenii topografici (C) ºi cei morfologici (M) listaþi nu se amestecã sub un titlu comun. 11 .9. Similar. iar termenii care includ acest cuvânt sunt listaþi dedesubt. „externã“. Spre exemplu. sau în forma comunã tuturor termenilor enumeraþi sub el. Primul termen titlu este „Abdomen“. „nas extern“ ºi „organe genitale feminine externe“ C51. spre exemplu atât in forma pentru genul masculin dar ºi feminin. Grupul „Abdomen“ este separat printr-un spaþiu de urmãtorii doi termeni care conþin cuvântul „abdominal“. sfârºitul unui grup. totuºi urmãtorii patru termeni topografici sunt precedaþi de titlul „Abdominal“ scris îngroºat. N. „externi“ ºi „externe“: „canal auditiv extern“ C44. sau invers 2. Orice cuvânt care apare în trei sau mai mulþi termeni este scris îngroºat (precum „Abdomen“. la masculin-singular.trad. trad. Pentru cã existã mai mult de trei termeni modificatori.2. întotdeauna se lasã un spaþiu înainte ºi dupã fiecare grup. Dat fiind particularitãþile limbii române.2. cuvântul abdomen este scris îngroºat. ei nu au nevoie de un titlu special.: Construirea versiunii româneºti a Indexului alfabetic s-a fãcut pornind de la varianta originalã. la singular ºi/sau la plural. „ureche externã“ C44. cu relocarea la nevoie a termenului la litera (sau poziþia) adecvatã ordinii din alfabetul limbii române.Formatul ºi întrebuinþarea indexului alfabetic Tabelul 11 prezintã prima coloanã de termeni din indexul alfabetic. sub titlul „Desmoplazic“ vor fi atât „fibromul desmoplazic“ dar ºi „tumora desmoplazicã cu celule mici rotunde“ M-8806/3. S-a decis ca toþi termenii ce includ descriptori adjectivali modificatori ce aparþin aceleiaºi familii de cuvinte. Deoarece existã doar doi termeni morfologici care includ cuvântul „abdominal“. spre interior. n. sã fie listaþi sub acelaºi titlu. existã situaþii ce ar fi cerut ca un adjectiv sã fie listat. Un spaþiu pe verticalã în indexul alfabetic înseamnã: 1. „Abdominal“ ºi „Abdominal. perete“). versiunea în limba românã. Termenul „FAI“apare întotdeauna imediat dupã titlul listei index (ci nu aºezat în ordine alfabeticã la litera F).

În indexul alfabetic. celule (C75. „FAI“ apare scris dupã „glandã endocrinã“ pentru a arãta cã alte glande endocrine specifice.nu apare nici un alt cod morfologic CIM-O. Ediþia a treia au fost omise codurile specifice SNOMED. Dupã M. în „C75. Astfel. un termen topografic sau morfologic nu este modificat 2. enumerate în ordinea alfabeticã corespunzãtoare. codul corect este M-8140/3 „adenocarcinom. Apare în schimb o notã între paranteze (vezi SNOMED) care trimite cititorul la Systematized Nomenclature of Medicine (2. În cazul leucemiilor ºi limfoamelor. FAI“._) M-8215/3 canale anale (C21. Se foloseºte codul urmat de „FAI“ atunci când: 1. Enumerãrile limfoamelor ºi leucemiilor Limfoamele ºi leucemiile constituie excepþii de la regula enumerãrii afecþiunilor dupã toate pãrþile ce intrã în componenþa termenilor.1) M-8420/3 ceruminos (C44. malign“ ºi una pentru „leucemie“. sunt enumerate împreunã cu codurile lor specifice. C08. Tabelul 12 aratã cã în indexul alfabetic termenul „adenocarcinom. mezonefroid M-8322/3 clare ca apa de stâncã. Exemplu de amplasare a codului FAI Adenocarcinom (vezi ºi carcinom) M-8140/3 FAI M-8140/6 FAI. „FAI“ este listat primul. un termen este folosit într-un sens general De exemplu.Afecþiunile ºi leziunile tumor-like În coloana din Tabelui 11. În ediþiile anterioare ale CIM-O apãrea ºi un cod SNOMED. iar codurile lor pentru leziunile ºi afecþiunile ne-neoplazice diferã uºor. Întrucât sunt în uz cel puþin ultimele douã ediþii ale SNOMED. fiecare având codul sãu specific. Semnificaþia lui FAI (Farã Alte Informaþii ) ºi modul de folosire „FAI“ este scris dupã termenii topografici ºi morfologici care apar în altã parte a CIM-O însoþiþi de un cuvânt sau de o frazã modificatoare suplimentare. De exemplu. Dacã se foloseºte formularea diagnosticã de tipul „adenocarcinom atipic“.3). celule M-8251/3 alveolar (C34. „FAI“ apare atât în listele numerice cât ºi în indexul alfabetic pentru a arãta celui care codificã ºi celui care decodificã faptul cã alþi modificatori ai respectivului termen sunt enumeraþi în altã parte.1) M-8250/3 bronhiolo-alveolar. se vede cã indexul alfabetic mai include ºi anumite leziuni sau afecþiuni tumorlike. existã doar o listã pentru „limfom. codul este tot M-8140/3 deoarece adjectivul (atipic) nu apare în lista de termeni modificatori sub titlul de „adenocarcinom“. FAI“ este urmat de o lungã listã de descriptori adjectivali. numãrul permutãrilor ºi al combinaþiilor de termeni este atât de mare încât indexul ar fi devenit prea lung. celule FAI M-8310/3 clare.1) M-8250/3 bronhiolar (C34. FAI (C34. în CIM-O. ci doar ºapte cratime (M-------) deoarece aceste afecþiuni nu sunt considerate ca fiind neoplasme. Astfel. sufixul „om“ sau fiind condiþii premaligne. Acestea ar putea fi confundate cu neoplasmele: având.0) M-8480/3 coloid ºi aºa mai departe . celule. fiind urmat de listele alfabetice ale cuvintelor modificatoare.9 glandã endocrinã. metastatic M-8280/3 acidofil (C75. _. precum „glanda epifizã“ ºi „glanda hipofizã“._) M-8401/3 apocrin M-8147/3 bazocelular (C07. de exemplu. FAI“.1) M-8550/3 acinar M-8550/3 acinice. _) M-8300/3 bazofil (C75. „FAI“ este folosit în câteva cazuri ºi pentru a arãta cã un anumit termen este folosit în sens general. Pentru diagnosticul de adenocarcinom. un termen topografic sau morfologic este însoþit de un adjectiv care nu apare altundeva 3.2) M-8200/3 cilindroid M-8310/3 clare. 12 Tabel 12.

Majoritatea clasificãrilor limfoamelor pot fi grupate în douã categorii majore. în vreme ce altele sunt aproape date uitãrii. Pe mãsurã ce definiþiile au devenit mai clare. În practicã. În clasificarea Kiel. Pe de altã parte. gradele înalte sau joase se referã la mãrimea celulelor din tumorã. Pentru majoritatea limfoamelor s-a introdus. Introducerea tehnicilor imunofenotipice ºi a biologiei moleculare au evidenþiat cã. ºi dupã modelul de evoluþie al tumorii în ganglionul limfatic sau în alt þesut. mai degrabã. era din ce în ce mai evident cã distincþia dintre leucemiile limfoide ºi limfoame era în mare mãsurã artificialã. Aceasta reflecta mai degrabã modele de evoluþie în cazul pacientului individual ºi mai puþin diferenþele celulare sau clinice de bazã. dar cea mai extinsã revizuire a fost cea a afecþiunilor hematologice maligne. diferite investigaþii au arãtat cã celulele tumorale din boala Hodgkin derivã din centrul germinal al celulelor B ºi cã boala Hodgkin ar trebui privitã. cu scop comparativ. mai ales pentru uzul clinic. Tumorile pot fi împãrþite doar dupã caracteristicile morfologice. Working Formulation a devenit o clasificare primarã bazatã în primul rând pe caracteristici morfologice. Sistemul franco-americano-britanic (FAB) (7) a pus la dispoziþie un sistem paralel ºi diferit de clasificare a leucemiilor limfoide ºi mieloide ºi al mielodisplaziei bazându-se pe specimene cu coloraþie tradiþionalã. Studiile citogenetice au arãtat importanþa translocãrilor cromozomiale ºi a dereglãrii anumitor gene. în timp ce limfoamele de grad redus erau cele cu evoluþie lentã. cu toate cã înþelegerea completã a patogenezei tumorilor se dovedeºte a fi un proces de duratã. Este important de avut în vedere faptul cã gradele din diferitele sisteme de clasificare nu erau strict comparabile. În Statele Unite. În ultimii 50 de ani au fost propuse numeroase clasificãri pentru leucemii ºi limfoame. dar adeseori incurabile. care a constituit un reper în studiul limfoamelor ºi a precedat cu o decadã înþelegerea substanþialã a funcþiilor limfocitelor normale. aºa numita Working Formulation a Institutului Naþional de Cancer era o încercare de a furniza un instrument pentru convertirea datelor de diagnostic într-un format comun. de fapt. ca ºi clasificarea Rappaport. un sistem de grade care sã reducã la câteva categorii numeroasele tipuri de tumori. 13 . în termeni clinici.AFECÞIUNILE HEMATOLOGICE MALIGNE În aceastã a treia ediþie a CIM-O au fost revizuite ºi aduse la zi clasificãrile tuturor neoplasmelor. Cu toate acestea. În aceastã perioadã distincþia dintre limfom ºi leucemie a fost consideratã ca având o importanþã fundamentalã. Într-adevãr. Gradele folosite în ipoteza de lucru a NCI derivau din datele de prognostic colectate în timpul cercetãrii iniþiale pe care s-a bazat clasificarea. La începutul anilor 1990 a devenit clar cã existau probleme în clasificãrile leucemiei ºi limfoamelor. Aceasta este abordarea folositã în clasificarea Rappaport publicatã în 1955 pentru prima datã. Unele dintre acestea au avut un impact major în practica clinicã. potenþial curabilã prin chimioterapie. iar clasificãrile lor au avut tendinþa de a evolua separat. Era clar cã folosirea gradelor de limfom ca bazã pentru trialurile clinice sau studiile epidemiologice putea induce mari erori. nevoia de a codifica noile diagnostice din hematopatologie a fost cel mai urgent imperativ pentru o nouã ediþie. Distincþia dintre boala Hodgkin ºi limfomul non-Hodgkin a constituit piatra unghiularã în clasificarea limfoamelor. clasificarea Kiel ºi clasificarea Lukes ºi Collins se bazau pe ideea cã într-un limfom malign celulele au suferit o oprire în maturare ºi cã tumorile ar putea fi clasificate prin comparaþia cu stadiile normale ale diferenþierii limfocitului. precum mãrimea ºi forma celulelor. ca o formã specificã de limfom a celulelor B decât ca un grup de afecþiuni complet diferit. gradele înalte au ajuns sã însemne o tumorã agresivã. rolul lor în patogeneza ºi comportamentul clinic al câtorva tipuri de leucemii ºi limfoame. categoriile individuale erau eterogene.

pentru care originea (celule T sau celule B) trebuie specificatã. Compatibilitatea cu CIM-10 Pentru a asigura compatibilitatea cu CIM-10. imunofenotip. Datele imunofenotipice Întrebuinþarea studiilor de markeri celulari a transformat hematopatologia ºi constituie un element major în atingerea unui înalt grad de acurateþe diagnosticã. Acest lucru a îngreunat mult compararea seturilor de date. 22) se bazeazã pe aceeaºi abordare. 14 . Acelaºi argument se aplicã ºi în cazul limfomului limfoblastic ºi al leucemiei limfoblastice acute. Singurul caz în care aceastã regulã nu se aplicã este leucemia limfoblasticã ºi limfomul limfoblastic. care sunt acum considerate ca fiind aceeaºi boalã. În momentul de faþã acestea sunt recunoscute ca fiind aceeaºi entitate. aºa cã datele acestor categorii pot fi combinate în momentul prezentãrii. un limfom folicular este prin definiþie o tulburare malignã a celulelor B. iar peste 90% dintre tulburãrile limfoide maligne ar putea fi clasificate folosind aceastã abordare. Multe din categoriile majore. În clasificarea REAL. Abordarea folositã în subclasificarea leucemiei mielode acute (AML) recunoaºte importanþa centralã a anomaliilor citogenetice ºi distincþia dintre AML „de novo“ ºi AML asociatã mielodisplaziei. CIM-O Ediþia a treia prezintã anumite mãsuri prin care diferã de structura clasificãrii OMS a tulburãrilor hematologice maligne. din perspectiva caracteristicilor clinice ºi a rãspunsului la tratament. anomalii genetice ºi caracteristici clinice. existã în fond relativ puþine entitãþi de boalã. cazurile puteau fi codificate folosind termeni din orice clasificare în uz. dar constituie o bazã solidã pentru viitoare dezvoltãri. De exemplu. Clasificarea OMS (Tabel 13) nu poate fi consideratã ca fiind definitivã. În clasificarea OMS. Utilizarea secþiunilor din CIM-O despre limfom ºi leucemie Folosirea sinonimelor În a doua ediþie a CIM-O. precum limfomul difuz cu celule B-mari. totuºi majoritatea cazurilor analizate de experþii în domeniu vor face parte din categoria respectivã. Probabil cã diferenþele care vor apare în capitolul privind tulburãrile hematologice maligne din urmãtoarea ediþie a CIM-O vor fi la fel de mari precum cele dintre ediþiile a doua ºi a treia. Deºi mulþi dintre termenii folosiþi sunt similari cu cei din clasificarea Kiel.Aceste evoluþii au constituit baza pentru clasificarea Revized European-American Lymphoma (REAL) publicatã în 1994 (6). definiþiile entitãþilor clinico-patologice sunt bazate pe o combinaþie între morfologie. dar cãrora li s-au dat coduri diferite. Pentru leucemia limfocitarã cronicã cu celule B ºi limfomul limfocitar cu celule B mici au fost alocate coduri separate. iar capitolul privind tulburãrile limfoproliferative este relativ asemãnãtor. originea tumorii este aproape întotdeauna implicitã în terminologia diagnosticului. Aceastã a treia ediþie include termenii sistemului OMS ca termeni preferaþi pentru afecþiunile hematologice maligne. Dimpotrivã. În ciuda numãrului extins de posibile combinaþii ale acestor variabile. În unele cazuri un sinonim ar putea sã nu fie echivalentul exact al termenului preferat (OMS). sunt în mod clar eterogene. conceptele de bazã sunt diferite. precum ºi un numãr de termeni arhaici. Pe viitor acestea urmeazã a fi subdivizate dupã criterii celulare ºi moleculare. dar în prezent nu existã un consens privitor la modul în care se va face aceasta. dar ºi termeni aparþinând altor sisteme ce au fost pãstraþi pentru a permite codificarea ºi analiza universalã a datelor istorice. Clasificarea OMS a afecþiunilor hematologice maligne (21. mai ales atunci când în acelaºi set de date erau folosiþi termeni din mai multe clasificãri.

în Ediþia a doua a CIM-O erau mulþi termeni ambigui din perspectiva originii celulelor. În Ediþia a treia, originea celulelor este implicitã în codul morfologic de patru cifre, nefiind necesar un caracter adiþional (al 6-lea). Cu toate acestea, registrele ar putea opta sã pãstreze cel de-al ºaselea caracter pentru a identifica cazurile în care diagnosticul este susþinut de datele imunofenotipice. Date citogenetice Datele citogenetice ºi de biologie molecularã au în prezent o importanþã cheie – crescândã - în diagnosticul multor tipuri de afecþiuni hematologice maligne. În aceastã ediþie a CIM-O, o schimbare importantã a fost introducerea subcategoriilor leucemiei mieloide acute ce au fost descrise în concordanþã cu anomaliile citogenetice. Atunci când aceste anomalii sunt incluse într-un raport de laborator, ele vor avea prioritate faþã de alte date, precum ar fi tipul morfologic FAB.

15

Tabel 13. Clasificarea OMS a neoplasmelor hematopoietice ºi limfoide cu codurile CIM-O NOTÃ: sunt listate numai categoriile majore de boalã. { }indicã o descriere alternativã a neoplasmului NEOPLASME MIELOIDE
CIM-O 9875/3 9963/3 9964/3 9961/3 9950/3 9962/3 9975/1 9945/3 9876/3 9946/3 9980/3 9982/3 9980/3 9985/3 9983/3 9986/3 9989/3 9896/3 9866/3 9871/3 9897/3 9895/3 9895/3 9895/3 9920/3 9920/3 9920/3 9920/3 9861/3 9872/3 9873/3 9874/3 9867/3 9891/3 9840/3 9910/3 9870/3 9931/3 9805/3 TERMEN OMS Boli mieloproliferative Leucemie mieloidã cronicã, cromozom Philadephia pozitiv {t(9;22)(q34;q11}, {BCR/ABL} Leucemie neutrofilicã cronicã Leucemie eozinofilicã cronicã /Sindrom hipereozinofilic Mielofibrozã cronicã idiopaticã Policitemia vera Trombocitemie esenþialã Boalã mieloproliferativã, neclasificabilã Boli mielodisplazice / mieloproliferative Leucemie mielomonocitarã cronicã Leucemie mieloidã cronicã atipicã Leucemie mielomonocitarã juvenilã Sindroame mielodisplazice Anemie refractarã Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari Anemie refractarã fãrã sideroblaºti inelari Citopenie refractarã (sindrom mielodisplazic) cu displazie multilinearã Anemie refractarã (sindrom mielodisplazic) cu exces de blaºti Sindrom 5q- (cu deleþie 5q) Sindrom mielodisplazic, neclasificabil Leucemii mieloide acute (AML) AML cu translocaþii citogenetice recurente AML cu {t(8;21)(q22;q22)},{ AML 1(CBF-alfa)/ETO} Leucemie promielocitarã acutã { AML cu t(15;17)(q22;q11-12} ºi variante, {PML/RAR-alfa} AML cu eozinofile medulare neobiºnuite {inv(16)(p13;q22} sau {t(16;16)(p13, q11)}, {CBFb/MYH11} AML cu anormalitãþi 11q23 {MLL} AML cu displazie multilinearã AML precedatã de sindrom mielodisplazic AML neprecedatã de sindrom mielodisplazic AML ºi sindroame mielodisplazice, secundare terapiei Secundar terapiei cu agenþi alchilanþi Secundar terapiei cu epipodophylotoxinã Alte tipuri AML neîncadrate în alte categorii AML cu diferenþiere minimã AML fãrã maturare AML cu maturare Leucemie mielomonocitarã acutã Leucemie monocitarã acutã Leucemie eritroidã acutã Leucemie megacariocitarã acutã Leucemie bazofilicã acutã Panmielozã acutã cu mielofibrozã Leucemii bifenotipice acute

16

Tabel 13 continuare NEOPLASME LIMFOIDE
CIM-O TERMEN OMS NEOPLASME CU CELULE B Neoplasme cu celule B precursoare 9728/3 Leucemie/limfom limfoblastic cu celule B precursoare 9836/3 Leucemie limfoblasticã acutã cu celule B precursoare Neoplasme cu celule B mature (periferice) 9823/3, 9670/3 Leucemie limfocitarã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici 9833/3 Leucemie prolimfociticã, tip cu celule B 9671/3 Limfom limfoplasmocitic 9689/3 Limfom cu celule B al zonei marginale, splenic (cu/fãrã limfocite viloase) 9940/3 Leucemie cu celule pãroase 9732/3,9731/3 Mielom cu plasmocite/plasmocitom 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale extraganglionare de tip MALT 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale ganglionare (cu/fãrã celule B monocitoide) 9690/3, 9691/3, 9695/3, 9698/3 Limfom folicular 9673/3 Limfom cu celule ale mantalei 9680/3 Limfom cu celule B mari, difuz 9679/3 Limfom mediastinal cu celule B mari 9678/3 Limfom primar efuzionat 9687/3, 9826/3 Limfom Burkitt/leucemie cu celule Burkitt NEOPLASME CU CELULE T ªI NK Neoplasme cu celule T precursoare 9729/3 Limfom/leucemie limfoblastic cu celule T precursoare 9837/3 Leucemie limfoblasticã acutã cu celule T precursoare Neoplasme cu celule T mature (periferice) 9834/3 Leucemie prolimfociticã, tip cu celule T 9831/3 Leucemie limfocitarã cu celule T granulare 9948/3 Leucemie cu celule NK agresive 9827/3 Limfom cu celule T adulte/leucemie (HTLV-1 pozitiv) 9719/3 Limfom cu celule NK/T extraganglionar, tip nazal 9717/3 Limfom cu celule T, tip enteropatie 9716/3 Limfom cu celule T gamma-delta, hepatosplenic 9708/3 Limfom cu celule T paniculitis-like, subcutanat 9700/3, 9701/3 Micozis fungoides /Sindrom Sezary 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazice, celule T/null, tip cutanat primar 9702/3 Limfom cu celule T periferice, fãrã alte caracterizãri 9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazic, celule T /null, tip sistemic primar 9659/3 9650/3 9665/3, 9667/3 9651/3 9652/3 9653/3 LIMFOAME HODGKIN (BOALA HODGKIN) Limfom Hodgkin, cu predominanþã limfocitarã , nodular Limfom Hodgkin clasic Limfom Hodgkin, cu sclerozã nodularã (gradele 1ºi 2) Limfom Hodgkin clasic, cu predominanþã limfocitarã Limfom Hodgkin, cu celularitate mixtã Limfom Hodgkin, cu depleþie limfocitarã

17

Tabel 13 continuare BOLI CU MASTOCITE
9741/3 9741/3 9742/3, 9740/3 Mastocitozã cutanatã Boalã sistemicã, cu mastocite (mastocitozã malignã) Leucemie/sarcom cu mastocite NEOPLASME CU HISTIOCITE ªI CELULE DENDRITICE Neoplasm cu macrofage/histiocitar Sarcom histiocitic Neoplasme cu celule dendritice Histiocitozã cu celule Langerhans Sarcom cu celule Langerhans Sarcom/tumorã cu celule dendritice interdigitate Sarcom/tumorã cu celule foliculare dendritice Sarcom cu celule dendritice, fãrã alte informaþii

9755/3 9751/3 9756/3 9757/3 9758/3 9757/3

18

RECOMANDÃRI PENTRU CODIFICAREA TOPOGRAFIEI ªI MORFOLOGIEI

19

REZUMATUL PRINCIPALELOR REGULI DE UTILIZARE A CIM-O, EDIÞIA A TREIA
Vezi Tabelul 14 pentru numerele corespunzãtoare din CIM-O, Ediþia a doua
REGULA A. Regiuni topografice ºi situsuri insuficient definite: Dacã diagnosticul nu specificã þesutul de origine, atunci codificã fiecare situs insuficient definit la þesutul sugerat în indexul alfabetic, mai degrabã decât în categoria FAI. Situsurile insuficient definite, precum „braþ“, au mai multe componente tisulare. Spre exemplu, „carcinomul cu celule scuamoase al braþului“ trebuie codificat prin C44.6 (pielea braþului) mai degrabã decât prin C76.4 (braþ, FAI). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 24. Existã puþine excepþii la aceastã regulã, precum bãrbia ºi fruntea, deoarece aceste regiuni sunt predominant compuse din piele, iar categoria FAI a fost, ca urmare, atribuitã pielii. REGULA B. Prefixe: Dacã un situs topografic este modificat printr-un prefix precum peri-, parasau like care nu este clar listat în CIM-O, codificã prin subcategoria insuficient definitã corespunzãtoare C76 (situs insuficient definit), cu excepþia cazului în care tipul tumorii indicã un anume þesut de origine. Aceastã regulã generalã se aplicã ºi sintagmelor vag formulate precum „în aria“ sau „în regiunea“. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 25. REGULA C. Tumorile implicând mai mult de o categorie sau subcategorie topograficã: Foloseºte subcategoria „.8“ atunci când o tumorã unicã se suprapune peste limitele a douã sau mai multe categorii sau subcategorii ºi când punctul sãu de origine nu poate fi stabilit. (vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 25 ºi Nota de la pagina 45). Întrucãt în CIM-10 neoplasmelor le-au fost atribuite mai multe categorii decât în CIM-9, unele categorii care aveau trei poziþii au fost înlocuite prin douã categorii de trei poziþii. Vezi lista categoriilor .8. din Tabelul 17, Recomandãri pentru codificare, pagina 25. REGULA D. Codul topografic pentru limfoame: Dacã situsul de origine al unui limfom este în ganglonii limfatici, codificã prin C77._. Dacã limfomul cuprinde regiuni limfoganglionare multiple, codificã prin C77.8 (ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple). Codificã limfoamele extraganglionare dupã locul de origine, acesta putând fi altul decât locul biopsiei. Dacã nu se indicã un situs al limfomului, iar acesta este bãnuit ca fiind extraganglionar, atunci codificã prin C80.9 (situs primar necunoscut). Limfoamele apar in situsuri specifice, de exemplu în stomac, precum ºi în unul sau mai mulþi ganglioni limfatici ºi, ca urmare, nu le este atribuit un cod topografic specific unui situs anume. Limfoamele apãrute in situsuri specifice se numesc extraganglionare. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 26 ºi secþiunea privind limfoamele maligne, pagina 13. REGULA E. Codul topografic pentru leucemii: Codificã toate leucemiile, cu excepþia sarcomului mieloid (M-9930/3), la C42.1 (mãduvã osoasã). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 26. REGULA F. Codul comportamentului în morfologie: Foloseºte codul adecvat în poziþia a 5-a din codul tumorii chiar dacã în CIM-O nu este enumerat termenul exact. Utilizarea celei de-a 5 poziþii pentru codul comportamentului este explicatã în Recomandãrile pentru codificare, la pagina 27 ºi în Tabelul 20 de la pagina 30 (Matrice). Codul adecvat pentru poziþia a 5-a ar trebui utilizat chiar dacã termenul exact nu este listat în CIM-O; de exemplu, diagnosticul de „cordom benign“ ar trebui codificat prin M-9370/0. Dacã patologul formuleazã un comportament ce diferã faþã de comportamentul uzual atribuit în CIM-O, codificã conform indicaþiilor anatomopatologului. 20

REGULA G. Codul pentru grad ºi diferenþiere: Atribuie cel mai mare cod, dintre cele descrise în diagnosticul formulat, pentru gradul sau diferenþierea tumorii. Utilizarea celei de-a 6-a poziþii pentru gradul sau diferenþierea tumorilor solide (Tabel 21, pagina 31) este explicatã în Recomandãrile pentru codificare, pagina 30. Daca diagnosticul indicã doua nivele diferite ale gradului sau diferenþierii (precum „bine ºi slab diferenþiat“ sau „gradele II-III“), codificã gradul cel mai mare. Ce-a de-a 6-a poziþie poate fi utilizatã pentru definirea celulelor de origine ale leucemiilor ºi limfoamelor (Tabel 22, pagina 31). Pentru aceste boli limfatice ºi hematopoietice, celulele T (cod 5), celulele B (cod 6), celulele null (cod 7) ºi celulele NK (cod 8) au prioritate în faþa valorilor 1 ºi 4 ale gradului.

REGULA H. Termeni morfologici asociaþi situsului: Foloseºte codul topografic disponibil atunci când situsul topografic nu este menþionat în diagnostic. Se poate renunþa la acest cod topografic dacã se ºtie cã tumora a apãrut în alt situs. Codurile specifice pentru situs corecte sunt listate între parateze dupã termenii morfologici pentru neoplasmele care apar de obicei în acelaºi situs sau þesut; de exemplu, „retinoblastom, FAI“ (C69.2). Dacã în diagnostic nu se indicã nici un situs, atunci foloseºte codul sugerat. Dacã situsul menþionat diferã de situsului specific, de codul indicat pentru tipul morfologic respectiv, atunci foloseºte codul adecvat situsului menþionat. Aceasta ar trebui sã se realizeze dupã revizuirea atentã a cazului, pentru stabilirea faptului cã neoplasmul de la situsul menþionat nu reprezintã o metastazã. Pentru anumite situsuri sunt atribuite doar codurile cu trei caractere, deoarece codul corect de patru poziþii nu poate fi atribuit cu anticipaþie; de exemplu, C44._ (piele). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 32. Anumite neoplasme au nume care ar putea fi interpretate ca sugerând o anume locaþie topograficã (termen morfologici pseudo-topografici), dar aceste entitãþi nu trebuie neapãrat codificate la acel situs. Spre exemplu, carcinomul de duct biliar este o tumorã care apare frecvent în canalele biliare intrahepatice din ficat (C22.1). Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 33.

REGULA J. Diagnostice morfologice compuse: Dacã un termen compus nu este listat în CIM-O, atunci schimbã ordinea rãdãcinilor cuvântului. Nu sunt listate toate formele de cuvinte compuse. De exemplu, „mixofibrosarcom, FAI“ nu este în CIM-O dar existã „fibromixosarcom“. Dacã nu se gãseºte primul termen, atunci verificã variatele permutãri ale cuvintelor rãdãcinã. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 33.

REGULA K. Codificarea termenilor morfologici multipli: Dacã nu existã un cod unic care sã includã toþi termenii diagnostici iar diagnosticul unei tumori unice include douã adjective modificatoare care au coduri numerice diferite, atunci foloseºte codul numeric mai mare. Dacã un termen are douã sau mai multe adjective modificatoare care ar conduce la coduri diferite, atunci codificã folosind codul cel mai mare, care este de regulã ºi cel mai specific. Vezi Recomandãrile pentru codificare, pagina 34. 21

22

aceste anomalii creeazã þesuturi în care se pot dezvolta neoplasme. în alte cuvinte. Fraza „situs de neoplasm“ apare între paranteze dupã fiecare dintre termeni pentru se a indica faptul cã aceºtia pot fi folosiþi doar atunci când ei constituie locul de origine al neoplasmului.: faþã de ediþia a 2-a). in situ sau incerte.RECOMANDÃRI PENTRU CODIFICAREA TOPOGRAFIEI ªI MORFOLOGIEI TOPOGRAFIE Introducere Codul topografiei indicã locul de origine al neoplasmului.2 Esofag abdominal C15. Structura codului pentru esofag Întrucât pentru stabilirea subdiviziunilor esofagului sunt utilizate pe scarã largã douã sisteme incompatibile. codificatorul trebuie sã consulte un dicþionar medical pentru a determina care este substantivul corect. aºa cum s-a mentionat anterior în secþiunea privind diferenþele dintre CIM-O ºi CIM-10 (pagina 5). Coduri topografice speciale Diviziunile esofagului Tabel 15. 23 .5 Treime inferioarã esofag Treime distalã esofagului Fisurã brahialã ºi diverticul Merkel ca situsuri de neoplasme Atât „fisura brahialã“ cât ºi „diverticulul Meckel“ sunt C15.trad. mijlociu ºi inferior sunt descriptori clinici ºi endoscopici. pentru a veni în ajutorul codificatorilor.0 Esofag cervical C15.1 Esofag toracic C15. Forme adjectivale Situsul topografic al unui neoplasm poate fi descris prin folosirea unui substantiv sau a adjectivelor asociate acestuia. de exemplu „gliom de pont“ sau „gliom pontin“. În ediþia a treia a CIM-O nu existã schimbãri sau adãugiri referitoare la codul topografic (n. În orice caz.9 Esofag. toracic ºi abdominal sunt descriptori radiografici ºi intraoperatori.0. „pont“ este listat.3. dar „pontin“ nu este listat. Câteva dintre adjectivele frecvent întâlnite sunt listate în CIM-O. iar termenii de superior. Toate neoplasmele. C15 ESOFAG C15.3 Treime superioarã esofag Treime proximalã esofag C15. În general. diverticul Meckel sunt incluse în secþiunea topograficã a CIM-O. în C15. locul unde a apãrut tumora.8 Leziune suprapusã a esofagului (Vezi nota de la pagina 45) anomalii congenitale codificate ca atare în CIM-10. Codurile sau rubricile topografice C00-C80 se bazeazã pe secþiunea pentru neoplasmele maligne din Capitolul II al CIM-10.4. sunt codificate în CIM-O cu acelaºi set de coduri topografice.4 Treime mijlocie esofag C15. ambele au fost incluse în CIM-O ºi CIM-10 (Tabel 15) termenii de cervical. indiferent dacã maligne sau benigne. spre exemplu. cu excepþia cazului în care ele constituie locul de formare al unui neoplasm. Atunci când are dubii. Codurile topografice CIM-O nu ar trebui utilizate pentru aceste anomalii congenitale. Codurile C10. FAI categoriile Q18. fisurã brahialã ºi C17. formele substantivale apar în lista numericã ºi indexul alfabetic CIM-O.0 ºi respectiv Q43.

_) ºi þesuturile conjunctive (C49.4.6 (piele braþ). atunci codificã fiecare situs insuficient definit la þesutul sugerat în indexul alfabetic. precum carcinomul cu celule scuamoase sau carcinomul epidermoid. Nu toþi aceºti termeni sunt incluºi în indexul alfabetic al tuturor regiunilor corpului. Carcinomul.0. melanomul ºi nevul braþului C49. C76. Notele între paranteze sunt C49. dar nu este listat pentru fiecare dintre situsurile insuficient definite. „Braþ. Pentru a facilita C40. O abordare similarã precum cea prezentatã pentru braþ a fost urmatã în indexul alfabetic al situsurilor ºi regiunilor corpului insuficient definite care sunt listate sub codul topografic C76. 24 . au originea de obicei în þesutul moale. De exemplu.1 muºchi ale braþului“.1 þesut adipos ºi maligne obiºnuite au fost listate între paranteze ºi C49. Codificarea diagnosticelor referitoare la regiuni ºi loTabel 16. FAI“ C49.3 ganglion limfatic poate întelege „pielea braþului“.6. au mai multe componente tisulare (Tabel 16). Majoritatea sarcoamelor. diverse „þesuturi moi C49. Atât osteosarcomul (osteo însemnând os) cât ºi condrosarcomul (condro însemnând cartilaj) apar de regulã la nivelul oaselor. sau chiar „oasele braþului“. dar unele. care desemneazã „oase lungi ale membrului superior. precum Braþ „braþ“. scapulã ºi articulaþii adiacente“.6 FAI (carcinom. precum fibrosarcoamul. mai degrabã decât în categoria FAI. þesutul adipos este inclus în þesuturile conjunctive. nev) C49._) cuprind o varietate de þesuturi (pentru lista termenilor incluºi vezi lista numericã topograficã). liposarcomul ºi angiosarcomul. FAI).0 os C44. cã diverse tipuri de carcinoame ale braþului. Exemple de regiuni topografice din calizãri insuficient definite ale corpului ridicã unele proIndexul Alfabetic bleme.1 nerv periferic în plus ºi este codificat prin C76. De exemplu. cod topografic corespunzãtor C49. cod topografic valabil pentru diverse þesuturi moi ale braþului.1 FAI (sarcom.1 muºchi scheletic face referinþã la faptul cã nu se cunoaºte nimic specific C47. În mod similar. de exemplu. C49.Regiuni topografice ºi situsuri insuficient definite REGULA A.1. melanom. lipom) care tumora origineazã.1 þesut subcutanat menite sã ajute codificatorul ºi sã indice.1 þesut conjunctiv atribuite þesutului specific în care ele apar în mod C49. mai degrabã decât la C76.6 piele codificarea tumorilor braþului. Majoritatea situsurilor insuficient definite sunt listate în CIM-O sub codul C76. constituind codul numeric corect atunci când osteaosarcomul sau osteocondromul apar în unul din oasele braþului. FAI ºi frunte. exemplele de neoplasme benigne C49. În indexul alfabetic. þesuturile specifice sunt C47.1 sistem nervos vegetativ listate în indexul alfabetic sub termenul de „braþ“.4 (braþ. ci sunt incluse la piele (C44). ar trebui codificate la C44. O atenþie specialã trebuie sã se dea tumorilor osoase.1 þesut fibros obiºnuit. prin „braþ“ se C77.1 þesut gras sunt codificate prin C44.1 tendon C49.1 þesut moale pentru „pielea braþului“. precum bãrbie. Dacã diagnosticul nu specificã þesutul de origine.1 teacã tendon Nervi periferici ºi þesuturi conjunctive Nervii periferici (C47. Unele situsuri insuficient definite. sarcomul ºi lipomul sunt codificate prin C49. FAI nu sunt incluse în C76.4 FAI Formularea diagnosticã ar putea sã nu indice þesutul în C44. „Osul braþului“ este codificat prin C40.

Multe dintre rubricile de trei caractere sund divizate mai departe în funcþie de pãrþile sau subcategoriile organului în cauzã. Un neoplasm unic care se suprapune peste douã sau mai multe situsuri contigue pentru care existã o categorie de trei caractere ºi pentru care nu se poate stabili punctul de origine trebuie codificatã prin subcategoria . Nu este posibil sã fie enumerate în CIM-O toate situsurile topografice care ar putea fi modificate prin aceste prefixe. alocat în C02. codificã prin subcategoria insuficient definitã corespunzãtoare C76 (situs insuficient definit). Câteva situsuri topografice modificate prin astfel de prefixe sunt listate în CIM-O ºi lor li s-a atribuit un cod numeric specific.8 Leziune suprapusã a limbii „sarcom al vârfului ºi feþei ventrale a limbii“ C08.8 Leziune suprapusã a organelor urinare C72. vârful C26. Aceeaºi regulã se aplicã altor formule imprecise pentru localizarea topograficã. Codificatorii ar trebui sã utilizeze rubricã C76 pentru alte situsuri insuficient definite atunci când se regãsesc pe lista CIM-O. C39. „carciTabel 17. Categoriile C00-–C70 clasificã tumorile maligne primare în concordanþã cu organul sau þesutul lor de origine. anusului ºi canalului anal tralã“ ar trebui codificat prin C02.0.0 (cardia). cavitãþii bucale ºi faringelui „Carcinom al limbii extins cãtre faþa venC21.sau like care nu este clar listat în CIM-O. intratoracice C41. în timp ce C02. În practicã.8. Termenul de „ganglion limfatic para-aortic“ este listat în CIM-O ºi i s-a atribuit codul numeric C77.8 Leziune suprapusã a aparatului digestiv limbii. cu excepþia cazului în care tipul tumorii indicã un anume þesut de origine. „þesutul suprarenal“. „þesutul peripancreatic“ ºi „þesutul retrocecal“ sunt listate cu atribirea codului numeric C48. leziune suprapusã a aparatului digestiv. aparþinând unui sistem anume.8. C67). supra-. Spre exemplu.8. pre-.8 Leziune suprapusã a tractului biliar se cunoaºte punctul sãu de origine.1. „carcinom de stomac ºi intestin subþire“ ar trebui alocat în C26. infra. corespunzãtor „retroperitoneului“. subcutanat ºi alte þesuturi moi C57. De exemplu. peri-.8 Leziune suprapusã a glandelor salivare majore ar trebui. întrucât C24.8“ atunci când o tumorã unicã se suprapune peste limitele a douã sau mai multe categorii sau subcategorii ºi când punctul sãu de origine nu poate fi stabilit.Prefixe REGULA B. Dacã un situs topografic este modificat printr-un prefix precum peri-.8 Leziune suprapusã a aparatului respirator ºi organelor Uneori. un neoplasm poate cuprinde douã sau mai multe situsuri reprezentate prin douã sau mai multe categorii de trei caractere. Tabelul 17 listeazã subcategoriile în care anumite aparate sau sisteme ale corpului se suprapun. para. cu excepþia cazurilor în care aceastã combinaþie este prezentatã explicit în altã parte a indexului. Faptul cã subcategoriile consecutive numeric sunt de obicei contigui din punct de vedere anatomic nu trebuie considerat ca fiind o regulã invariabilã (spre exemplu vezica urinarã. C14. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare C49.2. „leziune suprapusã“. utilizarea acestor prefixe indicã faptul cã localizarea topograficã este insuficient definitã.8 Leziune suprapusã a rectului.8 Leziune suprapusã a þesutului conjunctiv.ºi altele similare sunt frecvent folosite în combinaþie cu situsuri topografice ºi diferite organe ale corpului. Foloseºte subcategoria „.8 Leziune suprapusã a oaselor.8 Leziune suprapusã a buzei. corespunzãtor pentru „ganglion limfatic aortic“.8 Leziune suprapusã a creierului ºi a sistemului nervos central 25 . Codificatorul poate decide sã consulte texte anatomice pentru a stabili corect aceste relaþii topografice. Prefixele para-. precum „ în aria“ sau „în regiunea“ Neoplasme maligne suprapuse peste graniþele situsurilor REGULA C. pe de altã parte. Spre exemplu.8 Leziune suprapusã a organelor genitale feminine C63.8 Leziune suprapusã a organelor genitale masculine C68. „Suprapusã“ implicã faptul cã localizãrile implicate sunt în contiguitate. Coduri de localizare pentru neoplasmele care se monul de esofag ºi stomac“ este indexat în suprapun peste situsuri cu mai multe categorii de trei caractere mod specific prin C16.

Dacã existã elemente suficiente care sugereazã cã situsul primar nu este în ganglionul limfatic se codificã prin situs primar necunoscut (C 80. acestea poartã numele de limfoame nodale.1 (mãduvã osoasã). la C42. 26 . iar acesta este bãnuit ca fiind extraganglionar.9).Coduri topografice pentru limfoame REGULA D. cu excepþia sarcomului mieloid (M-9930/3). de exemplu în stomac sau intestin. Limfoamele apãrute în situsuri specifice se numesc extranodale sau extralimfatice. Dacã limfomul cuprinde regiuni limfoganglionare multiple. Aceastã distincþie este importantã deoarece limfomul extranodal poate avea un prognostic mai bun. Sarcomul mieloid este un depozit leucemic într-un organ sau þesut._) sau în þesutul limfatic. limfoamele sunt considerate ca fiind boli sistemice (generalizate). inelul Waldeyer. codificã prin C77. Din acest motiv limfoamelor nu le sunt alocate un cod topogafic specific situsului. prin extraganglionar se înþelege cã limfomul nu apare într-un ganglion limfatic dar poate apãrea într-unul dintre þesuturile limfatice menþionate anterior. dar este posibil ca aceste informaþii sã nu fie la îndemâna registrelor de cancer. Majoritatea limfoamelor apar în ganglioni limfatici (topografie C77. Codificã limfoamele extraganglionare dupã locul de origine. Dacã situsul de origine al unui limfom este în ganglonii limfatici. Deºi termenii extraganglionar ºi extralimfatic sunt inteschimbabili. în timp ce cea mai mare parte a tumorii primare sã fie situatã într-un organ primar extraganglionar._. iar acesta trebuie codificat în concordanþã cu locul sãu de origine. limfomul difuz cu celule mari tip B poate sã fie nodal cât ºi extranodal ca localizare primarã. FAI (C 77.9 (situs primar necunoscut). Dacã nu se indicã un situs al limfomului.) Codul topografic pentru leucemii Regula E. vezi pagina 13. sau situsul în care s-a extins sau s-a metastazat. atunci se codificã în consecinþã. în caz contrar. De exemplu. care poate sã nu fie neapãrat acelaºi cu situsul din care s-a efectuat biopsia. Gradarea informaþiilor obþinute prin investigaþiile imagistice constituie singura metodã de încredere la distingerea acestor aspecte. codificã prin C77. Dacã existã elemente ce sugereazã situsul primar în ganglionul limfatic.8 (ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple). splina. plãcile Peyer din intestinul subþire sau timus. precum amigdalele. Limfoamele pot apãrea ºi din celulele limfatice în organe. atunci codificã prin C80.9). acesta putând fi altul decât locul biopsiei. alegerea corectã este ganglion limfatic. Codificã toate leucemiile. (Pentru discuþii suplimentare despre limfoame. Spre deosebire de tumorile solide precum cancerul de sân ºi de stomac. Se poate ca biopsia sã se fi efectuat din ganglion limfatic. este important sã se identifice situsul primar al tumorii. în timp ce prin extralimfatic se înþelege cã limfomul se formeazã într-un organ sau þesut non-limfatic. Atunci când se face referinþã la limfoame nodale sau extranodale.

Este acceptabilã codificarea primei formulãri în mod similar celei de-a doua. Poziþia a 5-a a codului de comportament pentru neoplasme Cod /0 /1 Benign Incert dacã benign sau malign Malignitate borderline Potenþial malign redus Potenþial malign incert Carcinom in situ Intraepitelial Neinfiltrativ Neinvaziv /2 Cele mai multe dintre registrele de cancer colec/3 Malign. Tabelul 18 aratã spectrul comportamentelor. în timp ce comportamentul acesteia este codificat printr-o poziþie adiþionalã. metastatic ºi /9 malign.9 (situs primar necunoscut) M-8010/3 (carcinom). incert dacã primar sau metastatic situs primar sau metastatic. Tabel 18. înregistreazã ce fel de tumorã s-a dezvoltat ºi cum se comportã aceasta. o rãdãcinã comunã codificã tipul celulei dintr-o tumorã. care corespund codurilor pentru comporta/6* Malign. cu alte cuvinte. COMPORTAMENT Comportamentul tumorii este modul în care aceasta se manifestã în organism. situs metastatic ment /2 ºi /3. Codul /3 semnificã existenþa unui neoplasm malign în situsul primar. diferenþiere sau fenotip În codurile morfologice din CIM-O. poate fi malignã deºi creºte localizat (/2 neinvazivã sau in situ). De exemplu. diferenþiere sau fenotip furnizeazã informaþii suplimentare despre tumorã. codul cel mai potrivit este C80. M-8000/3.MORFOLOGIE Codul morfologic înregistreazã tipul celulelor care au suferit transformare neoplazicã ºi activitatea lor biologicã. poate invada þesuturile învecinate (/3 malignã. O tumorã poate creºte local fãrã sã aibã potenþial de extindere (0/ benign). 27 . Codul pentru grad. nu sunt în general * Nu se foloseºte în registrele de cancer folosite de registrele de cancer. spre exemplu „cancer cu celule scuamoase“ este folosit în loc de „carcinom cu celule scuamoase“. situs secundar malign. ca sinonim al unui termen nespecific „neoplasm malign“. Cuvântul „cancer“ este listat doar o singurã datã în CIM-O. sau chiar sã disemineze din punctul sãu de origine ºi sã înceapã sã creascã spre alt situs (/6 metastatic). dacã o persoanã are carcinom care s-a extins cãtre plãmân ºi situsul de origine este necunoscut. Malign. Codurile pentru comportament /6. Este evident cã CIM-O nu poate oferi coduri numerice specifice pentru toate situaþiile în care cuvântul „cancer“ este folosit în sens larg ºi nespecific în cadrul unui diagnostic histologic. situs primar teazã doar date privind neoplasmele maligne ºi in situ. incert dacã este /9* Malign. situs primar). Cancer ºi carcinom Termenii „cancer“ ºi „carcinom“ sunt frecvent folosiþi (incorect) în mod interschimbabil. În tot cazul „cancer cu celule fusiforme“ s-ar putea referi la „sarcom cu celule fusiforme“ sau la „carcinom cu celule fusiforme“. Patologii folosesc o varietate de observaþii pentru a stabili comportamentul tumorii. Codul morfologic complet are trei pãrþi: 4 poziþii 1 poziþie 1 poziþie tipul celulelor (histologie) comportament grad.

mai ales cel de neoplazie intraepitelialã. vulvã (VIN III) ºi anus (AIN III) trebuie trataþi în acelaºi mod. aceastã descriere include atât carcinomul in situ cât ºi displazia severã. Situs metastatic: bronhia lobului superior. Pe de altã parte. registratorul este C77. Utilizarea codului de comportament în laboratoarele de patologie Chiar dacã majoritatea explicaþiilor furnizate în aceastã parte a manualului sunt destinate codificatorilor ºi registratorilor de cancer sau de tumorã. iar în (a) ºi (c) comportamentul ar fi /6 (metastatic). adeno/3. dar în cazul (b) comportamentul va fi c. aceastã secþiune þine cont ºi de nevoile patologilor. inclusiv codul pentru comportament /3.0 8490/6 interesat doar de tumora primarã. În ultimii ani citologii ºi patologii au inceput sã utilizeze o serie de alþi termeni foarte apropiaþi. Principala diferenþã dintre cele douã grupuri este datã de utilizarea codului de comportament. adenocarcinom poate fi codificat folosind codul topografic ºi morfocu celule în inel cu pecete C16. leziuni scuamoase intraepiteliale de grad redus ºi leziuni scuamoase intraepiteliale de grad înalt. Patologii care nu considerã cã CIN III (necalificat) este echivalent cu carcinomul in situ pot aplica sistemul matricial ºi pot astfel schimba codul de comportament la /1 (incert dacã malign sau benign). 28 . grad III (CIN III) este frecvent folosit în cazul colului. Patologii sunt de obicei interesaþi în „codificarea specimenului“ în timp ce interesul principal al registratorilor de cancer îl conTabel 19.Carcinom in situ CIN III Majoritatea registrelor de cancer înregistreazã carcinomul in situ. Sistemul „Bethesda“ de raportare a citologiei (23) recunoaºte doar douã grupuri. urmãreascã toate cele trei specimene. indiferent de topografie. Fiecare specimen *b. adenocarcinom metastatic cu celule în inel cu pecete. Termenii similari folosiþi pentru vagin (VAIN III). Cel mai mare numãr de carcinoame in situ sunt diagnosticate în cazul cancerului de col uterin.1 8490/3 logic adecvat. Displazia severã a colului uterin fãrã menþiunea de CIN III este codificatã în concordanþã cu SNOMED. Termenul de neoplazie intraepitelialã cervicalã. din mai multe þãri ºi majoritatea lor au apreciat cã CIN III poate fi considerat comparabil cu carcinomul in situ. Au fost consultaþi experþi de marcã din domeniu. Situs primar: Fundul stomacului. registratorul de cancer va raporta doar (b) – situsul primar cu * Codurile care sunt reþinute de registrul de cancer un cod morfologic. indiferent dacã displazia severã este sau nu menþionatã. grupul cu grad înalt include displazia moderatã (CIN II). Un patolog poate în laborator primi mai multe specimene de la acelaºi pacient.1 8490/6 cel al situsului de origine. Patologul vrea sã cular. cel mai probabil din stomac. (b) o tumorã primarã rezecatã a. Exemple de codificare a specimenelor stituie identificarea tumorii primare. Diagnostic bioptic: Ganglion limfatic supraclaviºi (c) un þesut metastatic (Tabel 19). similar displaziilor severe cu alte localizãri. Din pãcate. carcinom cu celule în inel cu pecete metastatic indicându-se asfel cã codul topografic asociat nu este C 34. ca de exemplu (a) o biopsie. displazia severã ºi carcinomul in situ (CIN III).

În primul exemplu (A) apar cinci termeni. Un termen histologic conþine de regulã indicaþii clare privind comportamentul probabil al tumorii. Trebuie sã se sublinieze aici cã sistemul matricial a fost conceput pentru a face ca patologii sa aibã cuvântul final în alegerea codificãrii tumorii ca: benignã. in situ. situs primar) în registrele lor. FAI“ ºi are cod de comportament /3. Dacã este diagnosticatã o formã in situ. „Adenocarcinom. „Adenocarcinom in situ“ are codul de comportament adecvat /2. „Cordomul“ este de obicei considerat ca fiind un neoplasm malign ºi de aceea i se atribuie codul morfologic M-9370/3. FAI“ este o tumorã benignã ºi are codul de comportament /0. de exemplu. În al treilea exemplu (C) este listat doar termenul“cordom“. sau incert dacã benignã sau malignã. aºa cum s-a explicat anterior. chiar daca nu este listat în lista numericã sau în indexul alfabetic al CIM-O. Dacã diagnosticul de „adenocarcinom pulmonar. „Adenocarcinom metastatic. Acesta nu va fi folosit de registratorii de cancer care. boala Paget a mamelonului este conform CIM-O o boalã malignã. pentru cele ce privesc structura ºi conceptul codurilor morfologice corespunzãtori termenilor din CIM-O. Foloseºte codul adecvat în poziþia a 5-a din codul tumorii chiar dacã în CIM-O nu este enumerat termenul exact. sau potenþial malign. iar aceasta se reflectã în codul de comportament atribuit care i se atribuie în lista tabelarã a CIM-O. FAI“ trebuie de aceea sã beneficieze de codul /1. codul de comportament /2 poate fi practic ataºat oricãruia dintre codurile CIM-O de patru poziþii. malignitate borderline“ va fi codificat corect prin M-9000/1. malignã. Spre exemplu. Pentru 9370. De notat cã unele dintre combinaþiile posibile probabil nu existã sau nu au fost recunoscute sau definite. M-8140. ar trebui consideratã „in situ“. 29 . În CIM-O sunt de fapt listate doar câteva tipuri histologice a neoplasmelor in situ. „Adenom bronºic“ a fost iniþial descris ca tumorã benignã dar s-a descoperit ulterior cã este malign. În al doilea exemplu (B). în mod similar un diagnostic de „ Tumora Brener. astfel cã i se atribuie codul M-9000/0. Codul M-8140/9 este. acesta poate schimba codul de comportament. incert dacã primar sau metastatic“ este inscris în documetele clinice sau patologice. „Adenomul bronºic. parte a matricei. împreunã cu codurile lor morfologice. FAI“ este echivalentul malign pentru „adenom. Trebuie sã ne referim la Tabelul 20. de exemplu M-9370/0 pentru „cordom benign“. Dacã patologul nu agreeazã modul cum se atribuie codul CIM-O sau dacã nu agreeazã într-un caz particular anume. indicând un neoplasm de origine glandularã. M-9000/6 ºi M-9000/9 nu au fost listate în CIM-O. în absenþa unei tumori demonstrabile. sub codul morfologic de patru poziþii de M-9000 sunt listaþi trei termeni.CONCEPTUL DE MATRICE A CODULUI MORFOLOGIC REGULA F. includ de obicei doar /2 (in situ) ºi /3 (neoplasm malign. Dacã se pune diagnosticul de „tumorã Brenner. chiar dacã malign sau benign. Cei cinci termeni au acelaºi cod morfologic format din patru poziþii. în matrice existã ºi alte coduri ce pot fi folosite atunci când se considerã necesar. chiar dacã acest termen nu este practic listat în CIM-O. În acest caz ar trebui sã se descrie tumora ca fiind „in situ“ ºi sã i se atribuie codul ca atare. un „sarcom benign“ ar fi în contradicþie cu conceptele ºi practicile actuale. Acestea pot fi totuºi folosite dacã se considerã necesar. acesta poate fi codificat prin M-8140/9. Codul de comportament atribuit aici este cel pe care majoritatea patologilor l-ar considera ca fiind un comportament obiºnuit. Codurile M-9000/2. pentru a arãta cã nu este cert cã un anume adenom bronºic s-ar comporta într-o manierã benignã sau malignã. Unii patologi considerã în ultimul timp cã. FAI“ are codul M 8140/6. „Adenom. de asemenea. „Tumora Brenner. M-9000/2 ar putea fi folosit pentru „tumorã Brenner in situ“ dacã ar fi indentificatã o astfel de entitate. malignã“ atunci codul corect va fi M-9000/3. FAI“ este de obicei benignã.

pentru gradul sau diferenþierea tumorii. dintre cele descrise în diagnosticul formulat. CIM-O include. se codificã comportamentul conform celor stabilite în CIM-O. dacã comportamentul este neclar sau nemenþionat. 30 . un cod numeric format dintr-o singurã poziþie. În practica internaþionalã variazã mult modul în care patologii stabilesc gradul tumorilor. Termenii prin care se descrie gradul de diferenþiere sunt listaþi într-o coloanã separatã. iar multor tumori maligne nu li se atribuie gradul în mod curent. În tot cazul.De reþinut cã CIM-O este un sistem de codificare a topografiei ºi a morfologiei (în alte cuvinte o nomenclaturã). conform Tabelului 21. Codificarea se bazeazã pe cele afirmate de patolog. În codificarea gradului prezentatã în Tabelul 21 se folosesc codurile numerice de la 1 la 4 pentru a desemna gradele de la I pânã la IV. Nu existã nici o legãturã între CIM-O ºi clasificarea TNM a Uniunii Internaþionale pentru Controlul Cancerului (UICC) ºi a Comitetului Comun American privind Cancerul (AJCC). Codul pentru grad ºi diferenþierea histologicã (Poziþia a 6-a) REGULA G. Atribuie cel mai mare cod. pe a 6-a poziþie a codului morfologic. Doar tumorile maligne au grad. dar nu este un sistem de codificare a extensiei bolii.

Când un diagnostic indicã douã grade de diferenþiere diferite. În general adverbele „bine“. codul complet va fi M-8070/33. Codurile gradului pot fi aplicate tuturor neoplasmelor maligne listate în CIM-O. Poziþia a 6-a pentru gradul ºi diferenþierea histologicã Cod 1 2 Grad I Grad II Bine diferenþiat Diferenþiat. atât diagnosticul de „carcinom scuamos grad II“ cât ºi cel de „carcinom cu celule scuamoase moderat bine diferenþiat“ vor fi codificate morfologic prin M-8070/32. fãrã sã fie necesar ºi codul gradului ºi diferenþierii (poziþia 6-a). Aºa cum s-a prezentat în secþiunea privind limfoamele (pag 13) din Ediþia a 3-a. dacã diagnosticul include informaþii privind gradul sau diferenþierea. „retinoblastom diferenþiat“ (M-9511/31) ºi „adenocarcinom folicular bine diferenþiat“ (M-8331/31). cuvinte precum „anaplazic“. “moderat“ ºi „insuficient“ sunt folosite pentru a indica gradele de diferenþiere. anaplazic“ (M9082/34). Tabel 21. Astfel. Unele registre pot decide sã reþinã ºi poziþia adiþionalã prin care diagnosticul este complementat prin informaþii imunofenotipice. nemenþionat sau neaplicabil 3 4 9 Grad III Grad IV cu arii slab diferenþiate“ se va atribui codul de grad 3. Codificatorii trebuie sã foloseascã codul morfologic adecvat. Poziþia a 6-a pentru desemnarea imunofenotipului leucemiilor ºi limfoamelor Cod 5 6 Celule T Celule B Pre-B Precursor B Celule null Non T non B Celule NK Celule killer naturale Tip celular nedeterminat. nemenþionat sau neaplicabil 7 8 9 .Diferenþierea descrie cât de mult sau cât de puþin seamãnã tumora cu þesutul normal din care s-a format. FAI Moderat diferenþiat Moderat bine diferenþiat Diferenþiere intermediarã Slad diferenþiat Nediferenþiat Anaplazic Grad sau diferenþiere nedeterminat. codul imunofenotipului precedã alþi termeni diagnostici privind gradul sau diferenþierea precum“bine diferenþiat“ sau“ grad III“. Aceeaºi a 6-a poziþie poate fi folositã pentru a denota linia celularã a leucemiilor ºi limfoamelor (Tabel 22). II ºi III. codificarea gradului se face prin alegerea celui mai mare numãr. Astfel. Aceasta poate fi foarte utilã pentru comparaþiile dintre datele codificate pe baza Ediþiilor a treia ºi a doua ale CIM-O. care nu indicã gradul. împreunã cu codul de grad adecvat. Ar fi incorect sã se codifice acest diagnostic prin codul morfologic M8070/39. pentru „ carcinomul cu celulele scuamoase bine diferenþiat Consecutiv. codificarea completã a diagnosticului „carcinom cu celule scuamoase anaplazice“ necesitã adãugarea codului „4“ la codul morfologic M-8070/3. De exemplu. linia celularã este implicitã în codul morfologic de patru poziþii. care pot fi aproximate prin gradele I. „bine diferenþiat“ ºi „nediferenþiat“ sunt utilizate ca parte integrantã pentru aproximativ 15 termeni histologici de neoplasme (în afara celor folosiþi pentru descrierea limfoamelor). 31 Tabel 22. Existã o mare variabilitate în utilizarea acestor descriptori de cãtre patologi. În astfel de situaþii. în conformitate cu exemplele prezentate. Termenii de „nediferenþiat“ ºi „anaplazic“ corespund de obicei gradului IV. Exemplele sunt: „teratom malign. De notat cã. aºa încât codul complet va fi M-8070/34.

este dat codul topografic pentru piele cu a patra poziþie deschisã (C44. Atunci când situsul topografic nu este descris în diagnostic. terminologiei morfologice de „carcinom ductal 32 . În mod similar.Termeni morfologici asociaþi situsului REGULA H. Codificatorii trebuie sã preia codul pentru sub-situs din lista numericã sau din indexul alfabetic. Multor termeni morfologici nu le-au fost atribuite coduri topografice. iar acesta se va aplica apoi tuturor termenilor incluºi sub acel titlu. Ocazional se observã codul topografic de 3 poziþii lângã termenul principal. carcinomul bazocelular poate apãrea ºi în alte localizãri decât piele. „meningele spinal“ (C70. De exemplu. se poate folosi codul topografic ataºat unui termen morfologic. deoarece tumora apare de obicei în mai mult de un organ sau de un situs topografic. FAI“. Pentru „carcinomul bazocelular“ (Tabel 23). nu se atribuie un cod topografic pentru „adenocarcinom. codificatorii trebuie sã ignore codul topografic listat în CIM-O ºi sã foloseascã codul adecvat topografiei descrise în diagnostic. ori de câte ori a fost necesar s-a adãugat între paranteze un cod topografic atât în lista numericã a morfologiilor cât ºi în indexul alfabetic. Unii termeni folosiþi pentru neoplasme sugereazã originea acestora în anumite situsuri sau tipuri de þesuturi. Este posibil ca situsul înscris în diagnostic sã difere de situsul indicat de codul topografic asociat situsului._) este lãsatã liberã întrucât situsul implicat poate fi „meningele cerebral“ (C70. deoarece acesta poate apãrea ca tumorã primarã în diferite organe.0). pentru carcinom bazocelular al feþei se atribuie codul C44. Spaþiul subliniat ( _ ) de dupã punct indicã existenþa codurilor de sub-situs.1) sau „meninge.3 (piele faþã). De exemplu.9). Când este descris un alt situs primar. Se poate renunþa la acest cod topografic dacã se ºtie cã tumora a apãrut în alt situs. Pentru a facilita codificarea unor astfel de termeni. Foloseºte codul topografic disponibil atunci când situsul topografic nu este menþionat în diagnostic._). în timp ce unul apãrut pe braþ se codificã prin C44. De exemplu.6 (piele braþ). Va trebui adãugatã ºi completatã a patra poziþie corespunzãtoare. FAI“ (C70. a patra poziþie din codul topografic care urmeazã meningionului (C70. În Tabelul 23 sunt prezentate câteva exemple. De exemplu.

„tumora malignã mixtã“ ºi „adenocarcinom. 33 . A nu se uita cã.0. prin consecinþã. FAI“.0) ºi. pentru care se foloseºte codul topografic al rinichiului (C64. codurile topografice asociate situsului ce sunt ataºate enunþului morfologiei indicã situsul de origine uzual al unui neoplasm particular. „Mixofibrosarcomul“ este echivalent cu „fibromoxosarcom“.9 (pacreas. ca urmare. C06. „carcinom al ductului biliar“ (M-8160/3) este un tip histologic specific._ (Sân). deoarece acest termen este folosit în mod curent pentru un anumit tip de carcinom care se dezvoltã în sân. Dacã în diagnostic nu se specificã nici un situs de origine. mixt“ (M-8560/3). FAI). ca de exemplu „adenocarcinom de glande salivare minore“. „adenocarcinom papilar ºi folicular“ (M-8340/3).9). ar fi diagnosticul „osteosarcom al rinichiului“. Unele tumori au mai mult de un model histologic. Pentru acest motiv. formula de „glandã salivarã minorã“ intr-un diagnostic precum „carcinom adenoid chistic al glandelor salivare minore de palat dur“ ar trebui ignoratã. FAI“.9) în loc de „os.infiltrativ“ i s-a adãugat codul topografic C50. Atunci când versiunea gãsitã nu se regãseºte în lista CIM-O.9 (os) M-9180/3 (osteosarcom). „carcinom mixt cu celule bazale-scuamoase“ (M-8094/3). care include „glandã salivarã minorã. trebuie codificat prin M-8811/3. doar cã rãdãcinile termenilor au fost inversate ºi. dar cel de „mixofibrosarcom“ nu apare. Un exemplu mai rar.0). De exemplu. codificatorul trebuie sã verifice ºi diferitele permutãri ale cuvintelor rãdãcinã ce formeazã un termen compus. Dacã un termen compus nu este listat în CIM-O. dar nu imposibil. ca de exemplu „ adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase. dacã se foloseºte termenul de „carcinom ductal infiltrativ“ pentru un carcinom primar apãrut în pancreas. nu trebuie automat codificat prin C24. codificatorul trebuie sã foloseascã codul topografic al cavitãþii orale. codificatorii trebuie sã ignore topografia de sân sugeratã ºi trebuie sã aleagã în loc codul corect. Din moment ce toate carcinoamele gurii sau cavitãþii bucale sunt considerate a fi originate în glandele salivare minore. Diagnostice morfologice compuse REGULA J. Neoplamele glandelor salivare minore pot fi întâlnite oriunde în cavitatea bucalã ºi în organele învecinate ºi includ mai multe tipuri histologice precum „carcinom adenoid chistic“. „carcinomul chistic adenoid“ (M-8200/3) ar trebui codificat la situsul topografic al „palatului dur“ (C05. dar acele entitãþi nu trebuie obligatoriu codificate ca aparþinând acelui situs. C25. nu existã un cod morfologic distinct pentru „carcinom al glandelor salivare minore“. Un cancer osos (osteosarcom) metastazat în rinichi ar fi codificat prin C41. frecvent întâlnit atât în canalele biliare intrahepatice (C22. asta dupã ce cazul a fost bine verificat pentru a se stabili cã nu este un vorba de cancer osos metastazat în rinichi. Totuºi. În acest exemplu. FAI“ (C41. Termeni morfologici pseudo-topografici Anumite neoplasme au nume care par sã fie specifice-situsului. atunci schimbã ordinea rãdãcinilor cuvântului. Termenul compus de „fibromixosarcom“ este listat în CIM-O împreunã cu codul de M-8811/3.1) cât ºi în canalele biliare extrahepatice (C24. A fost imposibil sã se listeze toate combinaþiile ºi permutãrile posibile pentru astfel de termeni compuºi. Cele mai frecvente combinaþi sunt enumerate în CIM-O.9.

„Carcinom cu celule tranziþionale.Codificarea unui dignostic cu termeni morfologici multipli REGULA K. iar „carcinom epidermoid. Când nu existã un cod unic care sã includã toate elementele diagnostice. Un exemplu ar fi „carcinomul epidermoid cu celule tranziþionale“ care nu descrie douã tipuri diferite de carcinoame. ci mai degrabã un singur neoplasm conþinând elemente ale ambelor tipuri de celule. care de regulã este mai specific. 34 . în acest exemplu M-8120/3. FAI“ prin M-8070/3. Dacã nu existã un cod unic care sã includã toþi termenii diagnostici iar diagnosticul unei tumori unice include douã adjective modificatoare care au coduri numerice diferite. Când un neoplasm unic este descris prin douã adjective modificatoare care au coduri diferite. apare o altã dificultate de codificare. atunci foloseºte codul numeric mai mare. codificatorii trebuie sã foloseascã codul numeric cel mai mare. FAI“ se codificã prin M-8120/3.

35 4. 2. Pentru tumorile a cãror localizare era codificatã în Prima Ediþie a CIM-O (sau În CIM-9). exceptând cazul în care tumora primarã a fost un melanom malign ºi cealaltã un carcinom bazocelular. ca de exemplu vezica urinarã – sunt socotite ca fiind un cancer unic. 9 ºi 10 din Tabelul 25). 8. Alte histologii specifice – grupurile 1. Regulile IARC/IACR implicã faptul cã doar prima tumorã cu un anume tip histologic. sarcomul Kaposi ºi mezoteliomul (grupurile 7. la definirea tumorilor multiple.1. pentru asigurarea comparabilitãþii internaþionale în raportarea incidenþei. douã sau mai multe neoplasme cu localizãri topografice diferite 2. 6 ºi 11 din Tabelul 25. anumite condiþii ce sunt caracterizate prin tumori multiple 3. La acelaºi individ.2. 2. limfoame. ca fãcând parte dintr-un singur organ. sunt incluse patru grupuri histologice-limfoame. douã sau mai multe neoplasme cu morfologii diferite apãrute în acelaºi situs 5. Aceste coduri topografice sunt prezentate în Tabelul 24. oriunde ar fi ea localizatã pe piele. o tumorã dintr-un organ care are o histologie „diferitã“ este numãratã ca fiind o tumorã nouã. 3. neoplasm unic implicând situsuri multiple a cãrui origine precisã nu poate fi determinatã Tumorile multiple au definiþii diverse în diferite registre. 4. Localizãrile acoperite de unele grupuri de coduri sunt considerate. CIM-10 ºi Ediþia a treia a CIM-O au un set mai detaliat de coduri topografice. De aceea. Recomandãrile lor sunt urmãtoarele: 1. .sunt considerate ca fiind diferite atunci când scopul este definirea tumorilor multiple. un organ sau un þesut se defineºte printr-o categorie cu trei caractere. Acestea pot apãrea sub forma a: 1. 4.NEOPLASME PRIMARE MULTIPLE Neoplasmele multiple ridicã multe dificultãþi de codificare. leucemii. 3. Cancerele pielii ridicã probleme speciale. acestea sunt numãrate doar o singurã datã. o recurenþã sau o metastazã. care frecvent implicã ganglioni limfatici multipli sau organe multiple la momentul diagnosticului 4. Pentru cancerele sistemice sau multicentrice care afecteazã mai multe organe distincte. Recunoaºterea existenþei a douã sau mai multe cancere primare nu este dependentã de timp. Regula 3 nu se aplicã în douã situaþii: 4. aparent fãrã continuitate cu altã tumorã primarã ce origineazã în acelaºi situs sau þesut primar. Un cancer primar este acela care îºi are originea într-un situs sau þesut primar ºi nu constituie o extensie. iar soluþii specifice la toate problemele nu pot fi oferite aici. Un grup de lucru al IARC a emis recomandãri pentru definirea neoplasmelor multiple. Într-un organ sau într-o pereche de organe sau þesuturi poate fi recunoscutã doar o singurã tumorã. Tumorile multifocale – care sunt sunt mase distincte. este numãratã ca fiind un caz incident. Grupurile 5 ºi 12 includ tumori cãrora nu li s-a specificat în mod satisfãcãtor tipul histologic ºi de aceea nu pot fi distinse de alte grupuri. întrucât acelaºi individ poate avea multe astfel de neoplasme în cursul vieþii sale.

36 .

în Statele Unite ale Americii. Pentru histologie. Fiecare registru decide ce reguli sã foloseascã în privinþa tumorilor multiple. în timp ce IARC ar considera colonul ca fiind o singurã localizare. Epidemiology and End Results). 37 . iar convenþiile derivate din acestea trebuie menþionate atunci când sunt prezentate datele.Registrele pot urma reguli diferite. SEER numãrã ca fiind un cancer fiecare tip morfologic de trei caractere menþionat ca fiind apãrut într-un situs. în timp ce recomandãrile IARC folosesc grupurile mai largi în definirea histologiei „diferite“. aºa cum sunt prezentate în Tabelul 25. SEER ia în considerare momentul diagnosticului ºi numãrã ca localizare individualã fiecare segment al colonului. SEER Program Code Manual conþine mai mult de 25 de pagini de discuþii privind determinarea ºi codificarea combinaþiilor multiple de limfoame sau leucemii. Aceste instrucþiuni sunt prezentate în detaliu în SEER Program Code Manual (25). majoritatea registrelor urmeazã regulile Programului SEER (Surveillance. Astfel.

codul M-9990/_ a fost inclus pentru înregistrarea diagnosticelor neoplasmelor pentru care nu era disponibilã confirmarea microscopicã.BAZA DE ÎNREGISTRARE În Prima ediþie a CIM-O. 38 . De aceea se recomandã sã se foloseascã în codul pentru morfologie o variabilã separatã pentru a se distinge modul în care s-a fãcut diagnosticul. Aceastã schemã de codificare permite disticþia între tumorile diagnosticate pe baza histologiei din metastazã sau din situsul primar. pagina 27). Sunt în uz multe coduri pentru „baza de înregistrare“. majoritatea registrelor nu foloseau acest cod ºi el a fost înlãturat. de exemplu). Se poate sã fii destul de sigur de morfologia unor tumori chiar ºi în absenþa examenului histologic (retinoblastom. fãcând utilizarea codului de comportament /6 (ºi /9) inutilã în registrul de cancer (vezi discuþia de la Comportament. Totuºi. IARC (26) ºi IACR au recomandat folosirea urmãtoarelor coduri la înregistrarea „bazei de înregistrare cea mai validã“ (Tabel 26). sarcom Kaposi.

care identificã dacã diagnosticul este bazat pe confirmarea microscopicã. Odatã specificat acest lucru. poate fi util sã se selecteze codurile corespunzãtoare CIM-O pentru histologie ºi comportament. 29). Dacã a 6-a poziþie a codului CIM-O pentru grad/diferenþiere este folosit pentru tumorile sistemului nervos central. În plus. Tumorile de grad I sunt cel mai puþin agresive ºi tumorile de grad IV sunt cele mai agresive. radiologicã sau clinicã. Acest tip de gradare nu este asemãnãtor cu codul CIM-O pentru diferenþiere ºi grad (poziþia a 6-a). codificatorii trebuie sã prefere mai degrabã termenii folosiþi în diagnostic – precum grad redus sau anaplazic – decât sã foloseascã gradul OMS deja prezentat. 39 . Sistemul OMS de gradare este folosit pentru a estima prognosticul precum ºi în scopul stadializãrii. citologicã. SISTEMUL OMS DE GRADARE A TUMORILOR SISTEMULUI NERVOS CENTRAL ªI CODUL CIM-O PENTRU GRAD În 1993. nu existã o descriere în cuvinte a gradului ºi în aceste cazuri trebuie sã se codifice gradul/diferenþierea CIM-O prin 9. OMS a dezvoltat o scalã a malignitãþii pentru tumorile sistemului nervos central (28.În Statele Unite ale Americii majoritatea registrelor folosesc codurile pentru „confirmarea diagnosticã“ adoptate de Asociaþia Nord Americanã a Registrelor Centrale de Cancer (27). În multe cazuri. aºa cum se prezintã în Tabelul 27. atunci când gradul tumorii nu este menþionat de cãtre patolog. comportamentului benign (/0) ºi incert dacã benign sau malign (/1) nu i se atribuie codul pentru gradul CIM-O. pentru acestea a 6-a poziþie a CIM-O trebuie sã fie 9. Dacã sunt incluse în registru cazurile benigne ºi incerte.

40 .

World Health Organization. World Health Organization. DC. . Van Holten V. Vols I and II. Injuries and Causes of Death. Geneva. Eighth Revision. 15. Seventh Revision. Harris NL et al. World Health Organization. Percy C. 1965. 1967 (Public Health Service Publication NO. 84(5):1361–1392. Vols I–IV. 68–56602). World Health Organization.. ed. 1994. 1990. 9. 5. Ann Arbor. A revised European-American classification of lymphoid neoplasms: a proposal from the International Lymphoma Study Group. Commission on Professional and Hospital Activities. MI. 1957. 1993. Geneva. New York. NY.. Geneva.1693). 11. Cote RA et al. Geneva. Muir C. International Statistical Classification of Diseases. and Causes of Death. 1968. International histological classification of tumours. 1981–2000. Geneva. eds. US Department of Health. 13. Adapted. 33(4):451–458. 8. Northfield. World Health Organization. Geneva. 41 16. American Cancer Society. Proposals for the classification of the acute leukaemias. Second Edition. IL. International Classification of Diseases for Oncology. Bennet JM et al. American Cancer Society. 4. SNOMED International: the systematized nomenclature of human and veterinary medicine. Washington. Blood. Tenth Revision. Geneva. 1951. eds. Systematized nomenclature of medicine. 1948. International Statistical Classification of Diseases. Sixth Revision. Vols 1–3. Education and Welfare. Skokie. Manual of tumor nomenclature and coding. Cote RA. 10. Adapted for use in the United States. International Classification of Diseases for Oncology. 3. 1976. Hospital Adaptation of International Classification of Diseases. World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases. 7. 1967. 14. Systematized nomenclature of pathology. Injuries and Causes of Death. World Health Organization. Chicago. 1968 (Library of Congress Card No. NY. First Edition. British Journal of Hematology. New York. 1977. 2. 2nd ed. 12. Injuries. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 6. College of American Pathologists. Manual of tumor nomenclature and coding. College of American Pathologists. College of American Pathologists. II. International Statistical Classification of Diseases. IL. 1976.REFERINÞE 1. 1992-1994. Eighth Revision.

SEER Program code manual. Oxford University Press. eds. Fraumeni J. SNOMED RT: A reference terminology for health care.. In: Shottenfeld D. Berg JW. 1993. Jensen OM et al. Thompson ET. Journal of Clinical Oncology. Cavenee WK. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee Meeting. 1979 (DHHS No.17. IL. World Health Organization. Annals of Oncology. Vol. eds. Airlie House. US Departement of Health and Human Services. Ninth Revision. Springfield. 5th ed. International Statistical Classification of Diseases. Injuries and Causes of Death. Clinical Modification. Journal of the American Medical Association. DC. 29. Burger PC. Campbell KE. 95). November 1997. 26. 1999. Lyon. Spackman KA. 24. 2000. Berlin. 1977. Northfield. Airlie House. 3rd ed. 21. eds. 17(12):3835–3849. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting. Bethesda. 98–2313). Histological typing of tumors of the central nervous system (International Histological Classification of Tumors). Hayden AC. 18. 10(12): 1419-1432. 28.II: Data standards and data dictionary. Springer Verlag. 27. Standard Nomenclature of Diseases and Operations. 1997. New York. 1998. 1989. Pathology and genetics of tumors of the nervous system. Virginia. 25. Jr. 1961. Cote RA. No. 1997. The 1998 Bethesda System for reporting cervical/vaginal cytological diagnosis. Harris NL et al. Scheithauer BW. 2nd ed. New York. (PHS) 80–1260). Virginia. MD. 1989 (IARC Scientific Publications. 20. McGraw – Hill. 1999. Kleihues P. Morphologic classification of human cancer. College of American Pathologists. ed. IL. International Agency for Research on Cancer. November. Washington. Standards for cancer registries. eds. Cancer registration: principles and methods. 1996 (Chapter 3). Harris NL et al. Geneva. Ninth Revision. Cancer epidemiology and prevention. Kleihues P. National Cancer Institute. 23. 262 (7):931–934. International Statistical Classification of Diseases. Injuries and Causes of Death. Seiffert JE. 19. 22. 1998 (NIH Publication No. North American Association of Central Cancer Registries. Lyon International Agency for Research on Cancer. 42 .

LISTE NUMERICE 43 .

1 C02 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE LIMBII Faþa dorsalã limbã. FAI Rãdãcina limbã Treimea posterioarã a limbii C00.6 C00. buzã inferioarã Faþã oralã buzã inferioarã Fren buzã inferioarã Mucoasã buzã.0) Faþã purpurie a buzei superioare Buzã inferioarã.8 C00-C14 BUZÃ.3 C02. buzã superioarã Faþã oralã buzã superioarã Fren buzã superioarã Mucoasã.2 C00.9 C00.8. CAVITATE BUCALÃ ªI FARINGE C01. partea anterioarã a limbii Margine limbã Vârf limbã Faþã ventralã limbã.0) C02.1 C00. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44.9 45 . O tumorã care se suprapune peste graniþele a douã sau mai multe subcategorii ºi al cãrei punct de origine nu poate fi determinat trebuie clasificatã în subcategoria “. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei inferioare C44.2 C00. FAI Fren buzã. FAI Douã treimi anterioare limbã. 45) Buzã. partea anterioarã a limbii. FAI Tonsilã lingualã Leziune suprapusã a limbii (vezi nota de la pag. FAI Mucoasã. faþa ventralã Fren lingual Faþa ventralã.” De exemplu.4 C02.0) C00.TOPOGRAFIE Notã: În categoriile C00 pânã la C80. FAI Faþã purpurie buzã. FAI C00. FAI Faþa dorsalã a bazei limbii Limbã posterioarã.4 C02.3 C02. FAI Comisurã bucalã Comisurã labialã Leziune suprapusã a buzei (vezi nota de la pag. marginea liberã Buzã superioarã. neoplasmele trebuie asimilate subcategoriilor care includ punctul de origine al tumorii. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei C44. FAI Faþã oralã buzã. FAI Fren labial. FAI Faþã internã buzã. un neoplasm al esofagului cervicotoracic trebuie încadrat la C15.5 C02.9 C00 BUZÃ (exclude faþa cutanatã a buzei C44.8 C02. FAI Lingual.0) Faþã purpurie buzã inferioarã Margine liberã a buzei. FAI Douã treimi anterioare limbã. FAI Limbã anterioarã.0 C01 BAZÃ LIMBÃ Bazã limbã. marginea liberã Buzã inferioarã.8 C00.0 Buzã superioarã.9. faþa dorsalã ªanþ median al limbii Faþã dorsalã. 45) Zona de joncþiune a limbii Limbã. FAI Douã treimi anterioare limbã.

1 46 .9 C08.3) Uvulã Glotã Luetã Leziune suprapusã a palatului (vezi nota de la pag.1 C06.0 C05.9 C06 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE GURII C06. FAI Mucoasa creastei alveolare.2 C03.1 C04. FAI Cavitate bucalã Cavitate oralã Mucoasã oralã Glandã salivarã minorã.0 C04. Glandã submandibularã Glandã submaxilarã Duct Wharton Duct glandã submaxilarã Glandã sublingualã Duct glandã sublingualã C07. FAI Plafon cavitate bucalã Bolta palatinã C08. 45) Joncþiunea palatului dur cu palatul moale Palat.0 Gingie superioarã Alveolã superioarã Gingie maxilarã Gingivã superioarã Mucoasa alveolarã superioarã Mucoasa creastei alveolare superioare Gingie inferioarã Alveola inferioarã Gingie mandibularã Gingivã inferioarã Mucoasã alveolarã inferioarã Mucoasa creastei alveolare inferioare Gingie. FAI Mucoasa alveolarã. FAI C05 PALAT C05.8 C05. se clasificã la C06.Topografie – Listã numericã (continuare) C03 GINGIE C03. FAI (exclude faþa rinofaringianã a palatului moale C11. 45) Planºeu bucal. FAI Gingivã.1 C05. FAI Duct Stenon Duct glandã parotidã C06.8 C06.0 C08 ALTE GLANDE SALIVARE MAJORE ªI GLANDE SALIVARE NESPECIFICATE Notã: Neoplasmele glandelor salivare minore trebuie clasificate în funcþie de localizarea lor anatomicã (situs): dacã nu este specificatã locaþia. 45) Gurã.9 C05.1 C03. FAI Alveolã dentarã Þesut periodontal C04 PLANªEU BUCAL C04. FAI (vezi nota de la C08) C07 GLANDÃ PAROTIDÃ Glandã parotidã Parotidã.9.2 Palat dur Palat moale.8 C04.9 C06.9 Planºeu bucal anterior Planºeu bucal lateral Leziune suprapusã planºeu bucal (vezi nota de la pag. FAI Alveolã.0 Mucoasã obraz Mucoasã bucalã Faþã internã obraz Vestibul bucal ªanþ alveolar ªanþ bucal ªanþ labial Regiune retromolarã Triunghi retromolar Trigonul retromolar Leziune suprapusã a altor pãrþi ºi în pãrþi nespecificate ale gurii (vezi nota de la pag.

8 Leziune suprapusã a glandelor salivare majore (vezi nota de la pag.8 C11. FAI Mezofaringe.1) Versant aritenoid Perete posterior al hipofaringelui Leziune suprapusã a hipofaringelui (vezi nota de la pag.3 Regiune retrocricoidianã Cricofaringe Cricoid.9 C10 OROFARINGE C10. FAI Faþa hipofaringianã a pliului ariepiglotic Pliu ariepiglotic. FAI Istm faringian.0 Fosã tonsilarã Lojã amigdalianã Arc palatin Stâlpul vãlului palatin Arc palatoglos Leziune suprapusã a tonsilei (vezi nota de la pag. FAI Glandã salivarã.2 C09 TONSILÃ C09. FAI Laringofaringe Perete hipofaringian C13. FAI Perete rinofaringian C12 SINUS PIRIFORM C12. 45) Tonsilã. FAI (exclude tonsila lingualã C02. FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32.3 C09.9.9 C10.8 C13.1 C10.1) Tonsilã palatinã C11.0 C11.Topografie – Listã numericã (continuare) C08.9 Sinus piriform Sinus piriform Fosã piriformã C08. 45) Hipofaringe.2 C13.2 Valeculã Faþã anterioarã epiglotã C13 Perete lateral orofaringe Perete lateral mezofaringe Perete posterior orofaringe Perete posterior mezofaringe Fisurã branhialã (situs de neoplasm) Leziune suprapusã a orofaringelui (vezi nota de la pag.9 47 . FAI C06.0 C10.4 ºi tonsila faringianã C11.1 C10.8 C09. FAI C13. 45) Regiune joncþionalã orofaringe Orofaringe.0 HIPOFARINGE C10.9 C11.9 C09.8 C13.4 C10. 45) Rinofaringe.1 Perete superior rinofaringe Plafon rinofaringe Perete posterior rinofaringe Adenoidã Tonsilã faringianã Perete lateral rinofaringe Foseta Rosenmuller Perete anterior al rinofaringelui Faþa rinofaringianã a palatului moale Fornix faringian Coane Margine posterioarã a septului nazal Leziune suprapusã a rinofaringelui (vezi nota de la pag.1 C11. vezi nota de la C08) C11 RINOFARINGE C11. 45) Glandã salivarã majorã. FAI (exclude glandele salivare minore.

FAI (neclasificabil la C16. FAI Perete faringian.4) Perete posterior stomac.4) Curbura mare a stomacului.0-C16.1-C16. 45) Intestin subþire. FAI C17 INTESTIN SUBÞIRE C15.0 Cardia.1 C17.8 C16. FAI (neclasificabil la C16.1 C16. FAI Cardia gastricã Joncþiune cardioesofagianã Joncþiune esogastricã Joncþiune gastroesofagianã Fund stomac Fund gastric Corp stomac Corp gastric Antru gastric Vestibul stomac Antru piloric Pilor Canal piloric Prepilor Curbura micã a stomacului. FAI C17.3 Esofag cervical Esofag toracic Esofag abdominal Treime superioarã esofag Treime proximalã esofag C16.4) Leziune suprapusã a stomacului (vezi nota de la pag.0 C15.8 C15-C26 ORGANE DIGESTIVE C15 ESOFAG C15. FAI Retrofaringe Gât Inel Waldeyer Leziune suprapusã a buzei.9 48 .3 C17.2 C14.Topografie – Listã numericã (continuare) C14 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE ALE BUZEI. FAI C16.3 C14.4) Stomac.2 C15.5 Treime mijlocie esofag C17.8 C15. cavitãþii bucale ºi faringelui al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile C00 la C14. 45) Esofag. FAI Perete lateral faringe.2 C17.9 C15.0-C16. CAVITÃÞII BUCALE ªI FARINGELUI C14. FAI Perete faringe. cavitãþii bucale ºi faringelui Notã: Neoplasmele buzei.9 Duoden Jejun Ileon (exclude valvula ileocecalã C18.0 Treime inferioarã esofag Treime distalã esofag Leziune suprapusã a esofagului (vezi nota de la pag.1 C15.4 C16.0) Diverticul Meckel (situs de neoplasm) Leziune suprapusã a intestinului subþire (vezi nota de la pag.2.0-C16. FAI Intestin mic.4 C15. FAI Gastric.8 C17.2 C16.6 C16. FAI (neclasificabil la C16. C16 STOMAC C16. FAI Perete posterior faringe. FAI (neclasificabil la C16.5 C16.0 Faringe. 45) Perete anterior stomac.

1 49 .9) Intestin mare. FAI Intestin gros.0 Cec Joncþiunea ileocecalã Valva ileocecalã Apendice Colon ascendent Colon drept Flexura hepaticã a colonului Colon transvers Flexura splenicã a colonului Colon descendent Colon stâng C22.1 C18.7 Colon sigmoid Colon pelvin Flexura sigmoidianã a colonului Sigmoid. FAI C20.2 C18.9 C23 VEZICA BILIARÃ C23.1 C18.1 C18. FAI (exclude tegumentul anal ºi tegumentul perianal C44. anusului ºi canalului anal (vezi nota de la pag.Topografie – Listã numericã (continuare) C18 COLON C18. FAI C22.0 C21 ANUS ªI CANAL ANAL Anus. FAI Ampulã rectalã C24.5) Canal anal Sfincter anal Zona cloacalã Leziune suprapusã a rectului.9 Rect.9 Joncþiune rectosigmoidianã Rectosigmoid.0 C22 FICAT ªI CÃI BILIARE INTRAHEPATICE Ficat Hepatic. FAI Duct biliar.8 Leziune suprapusã a colonului (vezi nota de la pag. FAI Duct biliar intrahepatic Canalicul biliar Colangiole C21.8 C21. FAI Colon rectosigmoid Colon ºi rect Joncþiune pelvirectalã C24.4 C18. FAI Canal coledocian Duct biliar cistic Duct cistic Duct biliar hepatic Duct hepatic Ductul hepatic comun Duct comun Sfincterul Oddi Ampula Vater Periampular C20 RECT C20. 45) Colon.5 C18. 45) Joncþiune anorectalã Anorect C21.0 Canal biliar extrahepatic Canal biliar.3 C18.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19. FAI C18. FAI (exclude rectul.2 C21.6 C18.9 Vezicã biliarã C24 ALTE PÃRÞI ªI PÃRÞI NESPECIFICATE ALE TRACTULUI BILIAR C19 JONCÞIUNE RECTOSIGMOIDIANÃ C19.

FAI Intestin. FAI C31. FAI C76. FAI C25 PANCREAS C25. FAI Sinus etmoidal Sinus frontal Sinus sfenoidal Leziune suprapusã a sinusurilor accesorii (vezi nota de la pag. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11. 45) Pancreas.Topografie – Listã numericã (continuare) C24.9 C25.1 C30-C39 APARAT RESPIRATOR ªI ORGANE INTRATORACICE C30 FOSE NAZALE ªI URECHE MEDIE C30.0 C25.2 C25. FAI Organe digestive. FAI C31.4 C25.0) Nas intern Cartilaj nazal Cornetele Narinã Mucoasã nazalã Orificiu nazal Sept nazal.9 50 .3) Vestibul nazal Ureche medie Antru mastoidian Cavitate timpanicã Trompã auditivã Trompã Eustache Ureche internã C24.8 C25. (vezi de asemenea nota de la pag.0 Tract intestinal. FAI Tract alimentar.8 Leziune suprapusã a tractului biliar Notã: Neoplasmele care implicã atât cãile biliare intrahepatice cât ºi cãile biliare extrahepatice.9 C26. (vezi de asemenea nota de la pag. FAI Intestin gros. 45) Cãi biliare.7 C25. 45) Tract gastrointestinal.1 C31. FAI Sinus paranazal C30.0 C31 SINUSURI ACCESORII Sinus maxilar Antru maxilar Antru.3 C31. FAI Sinus nazal accesor.0 Fosã nazalã (exclude nas.2 C31.8 C31. 45) Sinus accesor.1 C25.3 Cap pancreas Corp pancreas Coadã pancreas Canal pancreatic Duct Santorini Duct Wirsung Insule Langerhans Pancreas endocrin Alte pãrþi specificate ale pancreasului Col pancreas Leziune suprapusã a pancreasului (vezi nota de la pag.8 C26. FAI Leziune suprapusã a aparatului digestiv Notã: Neoplasmele organelor digestive a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una din categoriile de la C15 la C26.0.9 C26 ALTE ORGANE DIGESTIVE ªI ORGANE DIGESTIVE INSUFICIENT DEFINITE C26.

9 Timus C38 CORD. Localizãri insuficient definite ale aparatului respirator Tract respirator.9 Trahee C34 BRONHII ªI PLÃMÂN C34.1 Supraglotã Coarda ventricularã a laringelui Coardã vocalã falsã Coardã falsã Epiglotã. FAI Pleurã.3 C38. FAI Coardã vocalã adevãratã Coardã adevãratã Laringe intrinsec C32.8 C39 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE ALE APARATULUI RESPIRATOR ªI ALE ORGANELOR INTRATORACICE C39. 45) Plãmân. bronhie Lob mijlociu.1 C34. plãmân Lingulã plãmân Lob superior.0 Cord Atriu cardiac Endocard Epicard Miocard Pericard Ventricul cardiac Mediastin anterior Mediastin posterior Mediastin. FAI Leziune suprapusã a aparatului respirator ºi organelor intratoracice Notã: Neoplasmele organelor respiratorii ºi intratoracice al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C30 la C39. FAI Pleurã parietalã Pleurã visceralã Leziune suprapusã a cordului. MEDIASTIN ªI PLEURÃ C38. 45) C32.2 C34.1 C38.0. bronhie Lob inferior.8 Tract respirator superior. FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10. FAI Bronhie. 45) Laringe.2 C32. plãmân Lob mijlociu.2 C38.8 C34.9 C38. FAI Bronhiole Bronhogen Pulmonar. FAI C34.9 C34.4 C32.9 Leziune suprapusã a plãmânului (vezi nota de la pag. mediastinului ºi pleurei (vezi nota de la pag.8 C32. plãmân Lob inferior.Topografie – Listã numericã (continuare) C32 LARINGE C32.0 Bronhie principalã Carinã Hil pulmonar Lob superior. FAI C33 TRAHEE C33.0 C39.1) Faþa laringianã a pliului ariepiglotic Faþa posterioarã a epiglotei Laringe extrinsec Subglotã Cartilaj laringian Cartilaj aritenoid Cartilaj cricoid Cartilaj cuneiform Cartilaj tiroidian Leziune suprapusã a laringelui (vezi nota de la pag.3 C38.0 Glotã Comisurã laringianã Coardã vocalã. FAI C37 TIMUS C37.3 51 . bronhie C39.

FAI C41 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI NESPECIFICATE ALE OASELOR. claviculã ºi articulaþii adiacente Articulaþie costovertebralã Articulaþie sternocostalã Cartilaj costal C40.1 C41. ARTICULAÞIILOR ªI CARTILAJELOR ARTICULARE C41. FAI Cartilaj semilunar Menisc lateral al articulaþiei genunchiului Menisc medial al articulaþiei genunchiului Femur Fibula Os al piciorului Peroneu Tibia Oase scurte ºi articulaþiile adiacente ale membrului inferior Articulaþia gleznei Articulaþie a plantei piciorului Falangã a piciorului Os al cãlcâiului Os al degetelor piciorului Os al gleznei Os al halucelui Os metatarsian Os al piciorului Os tarsian Patelã C40.0 Oase ale craniului ºi feþei ºi articulaþii adiacente (exclude mandibula C41. stern.8 Leziune suprapusã a oaselor.1 C40.3 C41.0 Oase lungi.1) Calotã Craniu. FAI Articulaþie a membrului.9 C40. FAI Os maxilar inferior Articulaþia temporomandibularã Coloanã vertebralã (exclude sacrul ºi coccisul C41. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare ale membrelor (vezi nota de la pag. ARTICULAÞII ªI CARTILAJE ARTICULARE ALE MEMBRELOR C40. FAI Etmoid Maxilã Os maxilar superior Os cranian Os facial Os frontal Os hioid Os nazal Os occipital Os orbital Os parietal Os temporal Os zigomatic Sfenoid Mandibulã Os maxilar. ARTICULAÞII ªI CARTILAJE ARTICULARE C40 OASE.3 52 .2 C41.2 C40. 45) Os al membrului. FAI Cartilaj al membrului.4) Atlas Axis Coloana vertebralã Creasta spinalã Disc intervertebral Os al spatelui Nucleul pulpos Vertebrã Coastã. FAI Cartilaj articular al membrului.Topografie – Listã numericã (continuare) C40-41 OASE. scapulã ºi articulaþii adiacente ale membrului superior Articulaþie acromioclavicularã Articulaþie cot Articulaþie umãr Centurã scapularã Humerus Os al antebraþului Os al braþului Os al umãrului Radius Scapulã Ulnã Oase scurte ºi articulaþii adiacente ale membrului superior Articulaþia mâinii Articulaþie radiocarpianã Falangã a mâinii Os carpian Os al degetului Os al încheieturii mâinii Os al mâinii Os metacarpian Os al policelui Oase scurte ºi articulaþii adiacente ale membrului inferior Articulaþia genunchiului.

FAI Os scheletic C44.0 Piele buzã. FAI Pinna Conca Canal auditiv extern Canal auditiv. FAI Pielea scalpului ºi gâtului Piele cap. FAI Nas extern Obraz extern Tâmplã. sacru.0 C42.3 C42. FAI Cartilaj articular. FAI Canal auricular. FAI C41.8 C41. Os.1 C42. FAI C44. FAI Piele buzã inferioarã Piele buzã superioarã C44. FAI Cantus. FAI Pleoapã. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C40 la C41. FAI Alte pãrþi nespecificate ale pielii feþei Pielea: • bãrbiei • feþei • frunþii • maxilei • nasului • obrazului • tâmplei Aripã nazalã Arcadã orbitarã Sprânceanã Bãrbie.3 C42 SISTEMELE HEMATOPOIETIC ªI RETICULOENDOTELIAL C42.2 C42. FAI Articulaþie.Topografie – Listã numericã (continuare) C41. coccis ºi articulaþii adiacente Acetabulum Articulaþia ºoldului Coccis Creasta nenumitã Ilion Ischion Os pelvin Os pubian Os al ºoldului Sacru Simfizã pubianã Leziune suprapusã a oaselor.9. pielea scrotului C63. FAI Sistem hematopoietic. FAI Piele gât Piele pãroasã a capului Piele regiune cervicalã Piele regiune supraclavicularã Piele scalp Scalp. FAI Cartilaj.4 53 . pielea penisului C60.2) C44. FAI Cantus intern Cantus extern Glandã Meibomianã Pleoapã inferioarã Pleoapã superioarã C44. FAI Columnelã Frunte.4 Sânge Mãduvã osoasã Splinã Sistem reticuloendotelial. FAI Canal auricular extern Canal al urechii Meat auditiv extern Glanda ceruminoasã Helix Lobul ureche Lob ureche Piele auricularã Pielea urechii. FAI Tragus Ureche. articulaþiilor ºi cartilajelor articulare Notã: Neoplasme ale oaselor.2 Ureche externã Auriculã._.1 Pleoapã Palpebrã.9 C44 PIELE (exclude pielea vulvei C51.4 Oase pelvine.

9) Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • bãrbiei • capului • feþei • frunþii • fosei pterigoide • gâtului • obrazului • regiunii cervicale • regiunii supraclaviculare • scalpului • tâmplei Plex cervical 54 . sistem nervos simpatic) C47.5 Piele trunchi Pielea: • abdomenului • anusului • axilei • fesei • flancului • ombilicului • peretului abdominal • peretelui toracic • perineului • pieptului • regiunii gluteale • regiunii infraclaviculare • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene • regiunii scapulare • sânului • spatelui • toracelui • trunchiului Piele perianalã Ombilic.9.6 C47 NERVI PERIFERICI ªI SISTEM NERVOS VEGETATIV (inclusiv sistem nervos vegetativ. piele vulvã C51. sistem nervos parasimpatic. ganglion.0 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai capului. FAI (exclude piele labia mare C51. FAI Pielea membrelor superioare ºi umãrului Pielea: • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • membrului superior • palmei • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Piele palmarã Unghie a degetului mâinii C44.0. piele penis C60.8 C44. 45) Piele.9 ºi piele scrot C63. nerv spinal. FAI C44. nerv periferic.7 Pielea membrelor inferioare ºi ºoldului Pielea: • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • membrului inferior • piciorului • plantei piciorului • ºoldului • spaþiului popliteu Piele plantarã Piele tãlpã Unghie a degetului piciorului Leziune suprapusã a pielii (vezi nota de la pag. nerv.Topografie – Listã numericã (continuare) C44. 69.9 C44. feþei ºi gâtului (exclude nervii periferici ºi sistemul nervos vegetativ al orbitei C.2) Tegument.

FAI Ganglioni.4 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai abdomenului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • ombilicului • peretelui abdominal Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai pelvisului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • canalului inghinal • fesei • perineului • regiunii gluteale • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene Nerv sacrat Plex lombosacrat Plex sacrat Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai trunchiului. FAI Nerv.1 Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai membrelor superioare ºi umãrului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Nerv brahial Nerv median Nerv radial Nerv ulnar Plex brahial Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai membrelor inferioare ºi ºoldului Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • piciorului • plantei piciorului • ºoldului • spaþiului popliteu Nerv femural Nerv obturator Nerv sciatic Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai toracelui Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • axilei • regiunii infraclaviculare • regiunii scapulare • peretelui toracic • pieptului Nerv intercostal C47. FAI Sistem nervos parasimpatic. 45) Sistem nervos vegetativ. FAI Nerv periferic.5 C47.2 C47.8 C47. FAI Nerv spinal.9 C47.Topografie – Listã numericã (continuare) C47. FAI C47. FAI Nervi periferici ºi sistemul nervos vegetativ ai (vezi lista de la C47): • flancului • spatelui • trunchiului Nerv lombar Leziune suprapusã a nervilor periferici ºi sistemului nervos vegetativ (vezi nota de la pag.6 C47.3 55 . FAI Sistem nervos simpatic.

subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • bãrbiei • capului • feþei • fosei pterigoide • frunþii • gâtului • obrazului • regiunii cervicale • regiunii supraclaviculare • tâmplei • scalpului Cartilaj auricular Cartilajul urechii Arterã carotidã Muºchi maseter Muºchi sternocleidomastoidian Þesut conjunctiv.Topografie – Listã numericã (continuare) C48 RETROPERITONEU ªI PERITONEU C48. muºchi scheletic.0 Retroperitoneu Þesut periadrenal Þesut perinefretic Þesut peripancreatic Þesut perirenal Þesut retrocecal Þesut retroperitoneal Pãrþi specificate ale peritoneului Epiplon Fund de sac rectouterin Fund de sac Sac Douglas (vezi nota de la pag. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale membrului superior ºi umãrului Þesut conjunctiv. 45) C49. venã. feþei ºi gâtului (exclude þesutul conjunctiv al orbitei C69. vas) C49.2 C48.1 C48. teacã tendinoasã. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale capului. þesut conjunctiv.0 Þesut conjunctiv. 45) Mezenter Mezoapendice Mezocolon Oment Peritoneu pelvin Peritoneu. arterã. sinovialã. þesut limfatic. bursã. FAI Cavitate peritonealã Leziune suprapusã a retroperitoneului ºi peritoneului (vezi nota de la pag. þesut subcutanat.6 ºi cartilajul nazal C30. vas sanguin. tendon. þesut fibros.0) Þesut conjunctiv.8 56 . fascie. SUBCUTANAT ªI ALTE ÞESUTURI MOI (inclusiv þesut adipos. ligament.1 C49 ÞESUT CONJUNCTIV. muºchi. þesut gras. aponevrozã. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • antebraþului • braþului • cotului • degetului • încheieturii mâinii • mâinii • policelui • spaþiului antecubital • umãrului Aponevrozã palmarã Arterã radialã Arterã ulnarã Fascie palmarã Muºchi biceps brahial Muºchi brahial Muºchi coracobrahial Muºchi deltoid Muºchi triceps brahial C48.

2 Þesut conjunctiv. FAI Venã cavã abdominalã Venã cavã inferioarã Þesut conjunctiv. FAI Þesut conjunctiv.4 Tesut conjunctiv. FAI Arterã axilarã Arterã mamarã internã Arterã subclavicularã Diafragm Duct toracic Muºchi intercostal Muºchi latissimus dorsi Muºchi pectoral mare Muºchi trapez Vena cavã superioarã C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale pelvisului Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • abdomenului • ombilicului • peretelui abdominal Aortã abdominalã Arterã celiacã Arterã mezentericã Arterã renalã Muºchi drept abdominal Muºchi psoas Muºchi psoas iliac Perete muscular abdominal Venã cavã. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • flancului • trunchiului • spatelui Leziune suprapusã a þesuturilor conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • axilei • peretelui toracic • pieptului • regiunii infraclaviculare • regiunii scapulare • toracelui Aorta. subcutanat ºi alte þesuturi moi (vezi nota de la pag. cord ºi mediastin C38. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • cãlcâiului • coapsei • degetului piciorului • gambei • genunchiului • gleznei • halucelui • piciorului • plantei piciorului • spaþiului popliteu • ºoldului Aponevrozã plantarã Arterã femuralã Fascie plantarã Muºchi biceps femural Muºchi cvadriceps femural Muºchi gastrocnemian Þesut conjunctiv.5 C49.3 C49.8 57 . subcutanat ºi alte þesuturi moi ale abdomenului Þesut conjunctiv. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale membrului inferior ºi ºoldului Þesut conjunctiv._) Þesut conjunctiv.Topografie – Listã numericã (continuare) C49. 45) C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale toracelui (exclude timus C37. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale (vezi lista de la C49): • canalului inghinal • fesei • regiunii gluteale • regiunii inghinale • regiunii sacrococcigiene • perineului Arterã iliacã Muºchi gluteus maximus Venã iliacã Þesut conjunctiv.6 C49. subcutanat ºi alte þesuturi moi ale trunchiului.9.

subcutanat ºi alte þesuturi moi. FAI Glandã mamarã C53.6 C50. FAI Furcã Labie.8 Mamelon Areolã Porþiunea centralã a sânului Cadran supero-intern al sânului Cadran infero-intern al sânului Cadran supero-extern al sânului Cadran infero-extern al sânului Prelungirea axilarã a sânului Extremitatea sânului. 45) Linia medianã a sânului Partea internã a sânului Partea inferioarã a sânului Partea externã a sânului Partea superioarã a sânului Sân. FAI Muntele lui Venus Organe genitale feminine externe Pielea vulvei Proeminenþã pubianã Regiunea pudendum C52 VAGIN C52.2 C50. FAI Þesut subcutanat.5 C50. FAI Muºchi. FAI Muºchi scheletic. FAI C51-C58 ORGANE GENITALE FEMININE C51 VULVÃ C51.4 C50. FAI Tendon. FAI Labium.Topografie – Listã numericã (continuare) C49.8 C50.FAI Þesut fibros. FAI Fascie.8 C51.1 C53. FAI Teacã tendon.9 Þesut conjunctiv. FAI Vas. FAI Leziune suprapusã a sânului (vezi nota de la pag.0 Labie mare Labie majorã.3 C50. FAI Arterã. 45) Vulvã. FAI Sinovialã.0 C50. FAI Venã. FAI Vas sanguin. FAI Þesut adipos.0 Endocol Orificiu intern Canal cervical Canal endocervical Glandã endocervicalã Glandã Nabothianã Exocol Orificiu extern Leziune suprapusã a colului uterin (vezi nota de la pag. FAI Þesut gras. FAI Ligament.1 C50.9 58 . FAI Limfatice.9 C50 SÂN (exclude pielea sânului C44) C50. FAI Glandã Bartolin Pielea labiei mari Labie micã Labie minorã Clitoris Leziune suprapusã a vulvei (vezi nota de la pag. FAI Þesut conjunctiv.9 Vagin. FAI Canal vaginal Duct Gartner Himen Orificiu vaginal C53 COL UTERIN C53. FAI Bursã. 45) Bont cervical Joncþiune scuamocolumnarã a colului C51. FAI Aponevrozã.2 C51.1 C51.

Tubo-ovarianã Utero-ovarianã Tract genital feminin.8 C54.3 C54. FAI C57.7 Alte pãrþi nespecificate ale organelor genitale feminine Corp Wolffian Duct Wolffian Leziune suprapusã a organelor genitale feminine Notã: Neoplasme ale organelor genitale feminine a cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C51 la C57.8 C60.0 C54.9 Ovar C60. FAI C55.7. FAI C56 OVAR C56.1 Trompã Fallopianã Trompã uterinã Ligament lat Mezoovar Regiune para-ovarianã Ligament rotund Parametru Ligament uterin Ligament uterosacral Anexã uterinã Anexa.9 C57.9 C61 GLANDÃ PROSTATICÃ Glandã prostaticã Prostatã. FAI Organe genitale feminine. 45) Penis.Topografie – Listã numericã (continuare) C53. FAI Uterin.2 C57.9 Col uterin Cervix.9 C57. 45) Corp uter Corp uterin C55 UTER.4 59 . FAI Þesut vezicocervical C54.0 C57 ALTE ORGANE GENITALE FEMININE ªI ORGANE GENITALE FEMININE NESPECIFICATE C57.9 C60.2 Prepuþ Gland penian Corp penis Corp cavernos Corp penian Leziune suprapusã a penisului (vezi nota de la pag. FAI C61.9 Uter.8 C57.9 C58 PLACENTÃ Placentã Membrane fetale C60-C63 ORGANE GENITALE MASCULINE C60 PENIS C57.3 C60.2 C54.0 C57.1 C60. C58. FAI Sept uretrovaginal Sept vezicovaginal Tract genitourinar feminin. FAI Pielea penisului C58. FAI Cervix uterin C54 CORP UTERIN C54.1 Istm uterin Segment inferior uterin Endometru Glandã endometrialã Stromã endometrialã Miometru Fund uter Leziune suprapusã a corpului uterin (vezi nota de la pag.

9 C67 VEZICÃ URINARÃ Trigon vezical Dom vezical Perete lateral al vezicii urinare Perete anterior al vezicii urinare Perete posterior al vezicii urinare Col vezicã urinarã Orificiu uretral intern Orificiul ureteral Uracã Leziune suprapusã a vezicii (vezi nota de la pag.2 C67.9 C68 ALTE ORGANE URINARE ªI ORGANE URINARE NESPECIFICATE C68.8 C67.7 C67.1 C63. FAI Testis. FAI Renal.7) Organe genitale masculine. FAI C67. FAI C63 ALTE ORGANE GENITALE MASCULINE SAU ORGANE GENITALE MASCULINE NESPECIFICATE C63.1 Glandã parauretralã C68.0 Testicul nedescins (situs de neoplasm) Testicul ectopic (situs de neoplasm) Testicul reþinut (situs de neoplasm) Testicul descins Testicul scrotal Testicul.4 C67.1 C62.1 C67.0 C63. FAI Tract genital masculin.8 C63.9 Aparat urinar.9 Rinichi.7 Epididim Cordon spermatic Vas deferent Scrot. FAI Tract genitourinar masculin.9 Pelvis renal Bazinet rinichi Calice renale Calice renalã Joncþiune pelviureteralã C67. FAI Vezicã.2 C63. C68.Topografie – Listã numericã (continuare) C62 TESTICUL C62.0 C67.0 Uretrã Glanda Cowper Glanda uretralã Utricula prostaticã C68.6 C67.1.9 Ureter C66 URETER C62.9 C63. FAI 60 . FAI Parenchim renal C65 BAZINET RENAL C65. FAI Perete vezicã urinarã.3 C67. FAI Piele scrot Alte pãrþi specificate ale organelor genitale masculine Tunicã vaginalã Veziculã seminalã Leziune suprapusã a organelor genitale masculine Notã: Neoplasme ale organelor genitale masculine al cãror punct de origine nu poate fi încadrat în nici una dintre categoriile de la C60 la C63.5 C66.8 Leziune suprapusã a organelor urinare Notã: Neoplasme ale organelor urinare al cãror punct de origine nu poate fi atribuit nici uneia dintre categoriile de la C64 la C68. FAI C64-C68 TRACT URINAR C64 RINICHI C64. 45) Vezicã urinarã.

FAI Duramater. FAI C71 CREIER Creier Capsula internã Creier supratentorial. CREIER ªI ALTE PÃRÞI ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL C69 OCHI ªI ANEXE C69. FAI Cort cerebelos Cort.3 C70.9 C71.2 61 .1 C71.0 Meninge cerebral Arahnoidã intracranianã Coasã cerebeloasã Coasã cerebralã Coasã. FAI Arahnoidã.Topografie – Listã numericã (continuare) C69-C72 OCHI. FAI Duramater cranianã Meninge cranian Meninge intracranian Piamater cranianã Meninge spinal Arahnoidã spinalã Duramater spinalã Piamater spinalã Meninge.0 C69.9 C69. FAI Canal nazolacrimal Duct lacrimal nazal Sac lacrimal Orbitã.8 C69.1 Conjunctivã Cornee.6 C69. FAI Dura. FAI C70 MENINGE C70. FAI Limb cornean Retinã Coroidã C70. FAI Piamater.4 Corp ciliar Glob ocular Intraocular Iris Lentile cristaliniene Sclerã Tract uveal Glandã lacrimalã Duct lacrimal.0 C69.5 C71. 45) Ochi.1 C69.2 C69. FAI Muºchi extraocular Nervi periferici ai orbitei Sistem nervos vegetativ al orbitei Þesut conjunctiv al orbitei Þesut moale al orbitei Þesut retrobulbar Leziune suprapusã a ochiului ºi anexelor (vezi nota de la pag. FAI Corp striat Cortex cerebral Emisferã cerebralã Ganglioni bazali Glob palid Hipotalamus Insula Insula Reil Operculum Palium Putamen Rinencefal Substanþa alba centralã Substanþa albã cerebralã Talamus Lob frontal Pol frontal Lob temporal Hipocampus Uncus C69.

FAI Ventriculul al treilea. FAI Fosã cranianã. FAI Cerebel.8 C71.3 C71. FAI Leziune suprapusã a creierului (vezi nota de la pag.9 C72. FAI Fosã cranianã anterioarã Fosã cranianã mijlocie Fosã cranianã posterioarã Situs intracranian Supraselarã C72 MÃDUVA SPINÃRII. FAI Unghi cerebelopontin Vermis cerebelar Trunchi cerebral Creier infratentorial. FAI Sistem nervos central Epidural Extradural Paraselar C71.6 C72.2 C72.5 Sistem nervos . NERVII CRANIENI ªI ALTE PÃRÞI ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL (exclude nervi periferci. FAI Nerv accesor spinal Nerv facial Nerv glosofaringian Nerv hipoglos Nerv oculomotor Nerv trigemen Nerv trohlear Nerv vag Leziune suprapusã a creierului ºi a sistemului nervos central Notã: Neoplasme ale creierului ºi sistemului nervos central a cãror punct de origine nu poate fi atribuit nici uneia dintre categoriile de la C70 la C72. nervi simpatici ºi parasimpatici ºi ganglion C47) C72.4 C72.1 C72. FAI Ependim Plex coroid. FAI Plex coroid al ventriculului lateral Plex coroid al ventriculului al treilea Ventricul cerebral Ventricul lateral.9 62 .8 C72.7 C72.3 C71.4 Lob parietal Lob occipital Pol occipital Ventricul. 45) Corp calos Tapetum Creier. FAI Nerv abducens Nerv accesor.Topografie – Listã numericã (continuare) C71.5 C71.0 Mãduva spinalã Con medular Filum terminale Mãduvã cervicalã Mãduvã lombarã Mãduvã toracicã Mãduvã sacratã Coada de cal Nerv olfactiv Nerv optic Chiasmã opticã Tract optic Nerv acustic Nerv auditiv Nerv cranian.5 C71. FAI Creier mijlociu Medula oblongata Olivã Peduncul cerebral Peduncul bazal Plexul coroid al ventriculului al patrulea Piramidã Punte Ventriculul al patrulea.

FAI Regiune sacrococcigianã. faþã sau gât. FAI Situs intra-abdominal. FAI Membru superior. FAI Perineu. FAI Police. FAI Braþ.5 C75. FAI Regiune scapularã. FAI Sept rectovezical. FAI Spaþiu antecubital. FAI Regiune glutealã. FAI Regiune presacralã. FAI Perete abdominal. FAI Regiune cervicalã. FAI Fosã ischiorectalã Perete pelvin. FAI Cot.2 C75. FAI Sept rectovaginal.0 C74. FAI Încheieturã mânã. 45) Glande endocrine multiple Pluriglandular Glandã endocrinã. FAI C76.9 63 . FAI Perete toracic. FAI Nas.4 C75.0 C75.2 C75. FAI Regiune infraclavicularã. FAI Maxilar. FAI Fosã pituitarã Pungã Rathke ªaua turceascã Duct craniofaringian Epifizã Corpuscul carotidian Corpuscul aortic ºi alþi paraganglioni Corpuscul coccigian Glomus coccigian Glomus jugular Corpuscul para-aortic Organul Zuckerkandl Paraganglion Leziune suprapusã a glandelor endocrine ºi structurilor adiacente (vezi nota de la pag. FAI Regiune inghinalã.8 C75. FAI Regiune supraclavicularã.4 C76.1 Glandã paratiroidã Glandã hipofizarã Hipofizã Glandã pituitarã Pituitarã. FAI Regiune perirectalã.9 Corticosuprarenalã Medulosuprarenalã Glandã suprarenalã. FAI C76. FAI Deget. FAI Axilã. FAI Fesã.3 Pelvis. FAI Glandã adrenalã Suprarenalã. FAI Antebraþ.FAI Obraz.0 C76 ALTE SITUSURI ªI SITUSURI INSUFICIENT DEFINITE Cap. FAI C75 ALTE GLANDE ENDOCRINE ªI STRUCTURI AFERENTE C75. FAI Perete torace.3 C75. FAI Abdomen.9 Glandã tiroidã Tiroidã.1 C74.1 C76. FAI Duct tireoglos C74 GLANDA SUPRARENALÃ C74. FAI Piept. FAI Mânã.Topografie – Listã numericã (continuare) C73-C75 TIROIDA ªI ALTE GLANDE ENDOCRINE C73 GLANDA TIROIDÃ C73. FAI Umãr. FAI Torace. FAI Situs intratoracic. FAI C76.

FAI Ganglioni limfatici ai axilei sau ai braþului Ganglion limfatic axilar Ganglion limfatic brahial Ganglion limfatic cubital Ganglion limfatic epitrohlear Ganglion limfatic infraclavicular Ganglion limfatic al membrului superior Ganglion limfatic pectoral Ganglion limfatic subclavicular Ganglion limfatic subscapular C76. 45) C77. FAI Coapsã.8 C77 GANGLIONI LIMFATICI C77. FAI Ganglion limfatic al hilului pulmonar Ganglion limfatic intercostal Ganglion limfatic mediastinal Ganglion limfatic nenumit Ganglion limfatic parasternal Ganglion limfatic pulmonar. FAI Plantã. FAI Cãlcâi.1 Ganglioni limfatici intratoracici Ganglion limfatic bronhopulmonar Ganglion limfatic bronºic Ganglion limfatic diafragmatic Ganglion limfatic esofagian Ganglion limfatic hilar. FAI Gambã. FAI Genunchi. FAI Deget picior. FAI Alte localizãri insuficient definite Flanc.0 Ganglioni limfatici ai capului.7 C77.2 C76. FAI Leziune suprapusã a localizãrilor insuficient definite (vezi nota de la pag.Topografie – Listã numericã (continuare) C76. FAI ªold. FAI Trunchi.5 Membru inferior. FAI Spate. FAI Gleznã. FAI Ganglion limfatic mezenteric inferior Ganglion limfatic mezenteric superior Ganglion limfatic mezocolic Ganglion limfatic pancreatic. FAI Ganglion limfatic toracic Ganglion limfatic traheal Ganglion limfatic traheobronºic Ganglioni limfatici intra-abdominali Ganglion limfatic abdominal Ganglion limfatic aortic Ganglion limfatic celiac Ganglion limfatic colic Ganglion limfatic al ductului comun Ganglion limfatic hepatic Ganglion limfatic al hilului splenic Ganglion limfatic gastric Ganglion limfatic ileocolic Ganglion limfatic intestinal Ganglion limfatic lombar Ganglion limfatic mezenteric. feþei ºi gâtului Ganglion limfatic auricular Ganglion limfatic cervical Ganglion limfatic facial Ganglion limfatic jugular Ganglion limfatic mandibular Ganglion limfatic occipital Ganglion limfatic parotidian Ganglion limfatic preauricular Ganglion limfatic prelaringian Ganglion limfatic pretraheal Ganglion limfatic retrofaringian Ganglion limfatic scalen Ganglion limfatic sublingual Ganglion limfatic submandibular Ganglion limfatic submaxilar Ganglion limfatic submentonier Ganglion limfatic supraclavicular C77.3 64 . FAI Ganglion limfatic para-aortic Ganglion limfatic periaortic Ganglion limfatic peripancreatic Ganglion limfatic piloric Ganglion limfatic al portei hepatice Ganglion limfatic portal Ganglion limfatic retroperitoneal Ganglion limfatic splenic. FAI Haluce. FAI Spaþiu popliteu. FAI Picior.

4 Ganglioni limfatici ai regiunii inghinale sau ai piciorului Ganglion limfatic al canalului inghinal Ganglion limfatic Cloquet Ganglion limfatic femural Ganglion limfatic inghinal Ganglion limfatic al membrului inferior Ganglion limfatic Rosenmuller Ganglion limfatic popliteu Ganglion limfatic subinghinal Ganglion limfatic tibial Ganglioni limfatici pelvini Ganglion limfatic epigastric inferior Ganglion limfatic hipogastric Ganglion limfatic iliac Ganglion limfatic intrapelvin Ganglion limfatic parametrial Ganglion limfatic obturator Ganglion limfatic paracervical Ganglion limfatic presimfizal Ganglion limfatic sacrat C77.8 C77. FAI C80 SITUS PRIMAR NECUNOSCUT C80.5 65 .9 Ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple Ganglion limfatic.Topografie – Listã numericã (continuare) C77.9 Situs primar necunoscut C77.

POZIÞIA A 5-a PENTRU DESEMNAREA CODULUI DE COMPORTAMENT PENTRU NEOPLASME /0 Benign /1 Incert dacã benign sau malign Malignitate borderline Potenþial malign redus Potenþial malign incert /2 Carcinom in situ Introepitelial Neinfiltrativ Neinvaziv /3 /6 Malign. incert dacã primar sau metastatic 66 . situs metastatic Malign. situs secundar /9 Malign. situs primar Malign.

POZIÞIA A 6-a PENTRU DESEMNAREA GRADULUI ªI DIFERENÞIERII HISTOLOGICE 1 Grade I Bine diferenþiat Diferenþiat. FAI Moderat diferenþiat Moderat bine diferenþiat Diferenþiere intermediarã Slab diferenþiat Nediferenþiat Anaplazic 2 Grade II 3 4 Grad III Grad IV 9 Grad sau diferenþiere nedeterminat. nemenþionat sau neaplicabil 8 9 67 . nemenþionat sau neaplicabil POZIÞIA A 6-a PENTRU DESEMNAREA IMUNOFENOTIPULUI LEUCEMIILOR ªI LIMFOAMELOR 5 6 Celule T Celule B Pre-B Precursor B 7 Celule Null Non T – non B Celule NK (natural killer) Tip celular nedeterminat.

68 .

malignã Blastom. benignã Tumorã neclasificatã. benignã 8010/2 Carcinom in situ. malignã 801 – 804 NEOPLASME EPITELIALE. metastatic. incert dacã primar sau metastatic Tumorã neclasificatã. FAI Tumorã. malignitate borderline 8000/3 Neoplasm. nediferenþiat. FAI Carcinom secundar 8010/9 Carcinomatozã 8011/0 8011/3 Epiteliom. FAI 69 . FAI 8005/3 Tumorã cu celule clare. FAI 8033/3 Carcinom pseudosarcomatos Carcinom sarcomatoid 8034/3 Carcinom cu celule poligonale 8035/3 Carcinom cu celule gigante osteoclast-like 8040/0 Tumoretã. malign Epiteliom. FAI 8012/3 Carcinom cu celule mari. FAI Malignitate Cancer Tumorã neclasificatã. benign Epiteliom. malign Tumorã. FAI 8013/3 Carcinom neuroendocrin cu celule mari 8014/3 Carcinom cu celule mari cu fenotip rabdoid 8015/3 Carcinom cu celule sticloase 8020/3 Carcinom. benignã 8040/1 Tumoretã. malignã. FAI 8000/6 Neoplasm. incert dacã benign sau malign Neoplasm. incert dacã primarã sau metastaticã 8001/0 Celule tumorale. FAI Tumorã neclasificatã. malignã 8010/6 Carcinom. anaplazic. FAI 8010/3 Carcinom. secundar Tumorã. benignã 8000/1 Neoplasm. malignã. FAI 8021/3 Carcinom. metastaticã Tumorã. secundarã Embolus tumoral 8000/9 Neoplasm.MORFOLOGIE 800 NEOPLASME. FAI 8022/3 Carcinom pleomorf 8030/3 Carcinom cu celule gigante ºi celule fusiforme 8031/3 Carcinom cu celule gigante 8032/3 Carcinom cu celule fusiforme. FAI 8001/3 Celule tumorale maligne 8002/3 Tumorã malignã cu celule mici 8003/3 Tumorã malignã cu celule gigante 8004/3 Tumorã malignã cu celule fusiforme Tumorã malignã. celule fusiforme 8005/0 Tumorã cu celule clare. benigne 8001/1 Celule tumorale. FAI Carcinom intraepitelial. incert dacã benignã sau malignã Tumorã neclasificatã. incert dacã benigne sau maligne Celule tumorale. metastatic Neoplasm. FAI 8010/0 Tumorã epitelialã. benign Tumorã. FAI Tumorã epitelialã. malign. FAI 8000/0 Neoplasm.

necheratinizant. FAI Carcinom cu celule scuamoase. necheratinizant 8073/3 Carcinom cu celule scuamoase. FAI 8070/2 Carcinom cu celule scuamoase in situ. FAI Carcinom epidermoid. neinvaziv Carcinom papilar cu celule scuamoase in situ 8052/3 Carcinom papilar cu celule scuamoase Carcinom papilar epidermoid 8053/0 Papilom cu celule scuamoase. celule mici. FAI Papilom scuamos Papilom cheratozic 8052/2 Carcinom papilar cu celule scuamoase. celule mari._) 805 – 808 NEOPLASME CU CELULE SCUAMOASE 8050/0 Papilom. microinvaziv 8050/2 Carcinom papilar in situ 8050/3 Carcinom papilar. FAI Carcinom epidermoid. FAI (cu excepþia papilomului vezicii urinare 8120/1) 8072/3 Carcinom cu celule scuamoase. FAI 8051/0 Papilom verucos 8051/3 Carcinom verucos. FAI Carcinom epidermoid in situ. cheratinizant 8060/0 Papilomatozã scuamoasã Papilomatozã.Morfologie – Numerice (continuare) 8041/3 Carcinom cu celule mici. FAI 8071/3 Carcinom cu celule scuamoase. pseudoglandular Carcinom cu celule scuamoase. celule fusiforme 8044/3 Carcinom cu celule mici. celule intermediare 8070/3 Carcinom cu celule scuamoase. necheratinizant. FAI Carcinom scuamos Epiteliom cu celule scuamoase 8070/6 Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom cu celule de rezervã Carcinom cu celule rotunde Carcinom neuroendocrin cu celule mici 8042/3 Carcinom cu celule în bob de ovãz (C34. sarcomatoid 8075/3 Carcinom cu celule scuamoase adenoid Carcinom cu celule scuamoase. necheratinizant 8074/3 Carcinom cu celule scuamoase. celule fusiforme Carcinom cu celule scuamoase. FAI Carcinom intraepidermic. cheratinizant Carcinom epidermoid. FAI Carcinom condilomatos Carcinom verucos cu celule scuamoase Carcinom verucos epidermoid Carcinom Warty 8052/0 Papilom cu celule scuamoase. FAI Carcinom intraepitelial cu celule scuamoase 8045/3 Carcinom cu celule mici combinat Carcinom cu celule mici mixt Carcinom cu celule mici – celule mari combinat Carcinom cu celule mici – adenocarcinom combinat Carcinom cu celule mici – celule scuamoase combinat 8046/3 Carcinom cu celule non-small (C34. inversat 70 . celule mici. celule mari. necheratinizant Carcinom epidermoid. celule mari._) 8043/3 Carcinom cu celule mici. acantolitic 8076/2 Carcinom cu celule scuamoase in situ cu invazie stromalã discutabilã Carcinom epidermoid in situ cu invazie stromalã discutabilã 8076/3 Carcinom cu celule scuamoase. metastatic. FAI Carcinom cu celule scuamoase. cheratinizant. celule fusiforme Carcinom epidermoid.

_) Carcinom intraepidermic cu celule scuamoase. FAI (C44. malign (C44._) Papilom cu celule tranziþionale._) Neoplazie intraepitelialã analã._) 8102/0 Trichilemom (C44._) Carcinom bazocelular. _) 8100/0 Tricoepiteliom (C44._) VIN III (C51. FAI (C44. malign (C44._) Epiteliom calcifiant Malherbe (C44. fibroepitelial (C44._) Carcinom matrical (C44._) Carcinom bazocelular infiltrativ. FAI Papilom al vezicii urinare (C67. FAI (C53._) Carcinom bazocelular multicentric (C44._) 8090/3 Carcinom bazocelular. tip Bowen (C44. FAI 71 . grad III (C53. grad III (C51._) 8091/3 Carcinom bazocelular superficial multifocal (C44._) 8081/2 Boala Bowen (C44._) CIN III._) 8095/3 Carcinom metatipic (C44._) Epiteliom bazocelular (C44._) 8098/3 Carcinom bazal adenoid (C53._) Epiteliom adenoid chistic (C44._) Carcinom bazocelular pigmentar (C44.1) AIN III (C21. grad III (vezi Ghidul de Codificare._) Carcinom mixt cu celule bazale ºi scuamoase (C44._) 8092/3 Carcinom bazocelular infiltrativ. pagina 28) Neoplazie intraepitelialã cervicalã._) Pilomatricom.1) 8078/3 Carcinom cu celule scuamoase cu formare de corn 8080/2 Eritroplazie Queyrat (C60. sclerozant (C44._) Fibroepiteliom tip Pinkus Carcinom bazocelular fibroepitelial._) 8096/0 Epiteliom intraepidermic Jadassohn (C44._) 8083/3 Carcinom bazaloid cu celule scuamoase 8084/3 Carcinom cu celule scuamoase._) Carcinom pilomatrix (C44. benign Papilom tranziþional 8120/1 Papilom urotelial. nesclerozant (C44._) Neoplazie intraepitelialã vaginalã. grad III (C21. tip desmoplazic (C44._) CIN III cu displazie severã (C53._) 8097/3 Carcinom bazocelular._) 8101/0 Tricofoliculom (C44._) Chist trichilemal proliferant Tumorã trichilemalã proliferantã 8110/0 Pilomatrixom._) Carcinom bazocelular. grad III (C52. nodular (C44._) Ulcer rodent (C44. FAI (C44. FAI (C44. morfeic (C44._) Pilomatrixom._) Neoplazie intraepitelialã vulvarã. tip cu celule clare 809 – 811 NEOPLASME BAZOCELULARE 8090/1 Tumorã cu celule bazale._) 8082/3 Carcinom limfoepitelial Limfoepiteliom Carcinom limfoepiteliom-like Tumorã Schminke (C11._) Carcinom trichilemal (C44. FAI 8094/3 Carcinom bazoscuamos (C44._) Pilomatricom._) Carcinom bazocelular infiltrativ._) Carcinom bazocelular._) 8102/3 Trichilemocarcinom (C44._) VAIN III (C52._) 8103/0 Tumorã pilarã (C44. tip Pinkus Tumorã Pinkus Fibroepiteliom._) 812 – 813 PAPILOAME ªI CARCINOAME CU CELULE TRANZIÞIONALE 8120/0 Papilom cu celule tranziþionale.Morfologie – Numerice (continuare) 8077/2 Neoplazie intraepitelialã scuamoasã._) Tumorã Brooke (C44. FAI (C44._) 8110/3 8093/3 Carcinom bazocelular. micronodular (C44.

inversat. benignã (C25._) 8150/3 Carcinom cu celule insulare. inversat. FAI (C25. grad III (C61.0. malign (C25. C31. neinvaziv (C67. FAI (C25. FAI (C25. celule fusiforme Carcinom cu celule tranziþionale. inversat. tip difuz (C16._) Nesidioblastom (C25._) Tumorã cu celule alfa. tip intestinal (C16._) Carcinom cu celule cilindrice (C30. malign (C25. neinvaziv (C67. benign Papilom tranziþional.0._) Tumorã cu celule beta.Morfologie – Numerice (continuare) 8120/2 Carcinom cu celule tranziþionale in situ Carcinom urotelial in situ 8120/3 Carcinom cu celule tranziþionale. C31._) Carcinom urotelial papilar. FAI (C25. grad III Neoplazie intraepitelialã prostaticã. C31._) 8146/0 Adenom monomorf 8147/0 Adenom bazocelular 8147/3 Adenocarcinom cu celule bazale 8148/2 Neoplazie intraepitelialã glandularã._) 8145/3 Carcinom._) Tumorã cu celule insulare.0._) Papilom sinonazal._) 8151/3 Insulinom. FAI 8140/1 Adenom atipic (C34._) Carcinom.0. tip intestinal (C16. C31.1) 8130/1 Neoplasm papilar cu celule tranziþionale cu potenþial malign redus (C67. FAI 8140/6 Adenocarcinom metastatic. benign 8121/1 Papilom cu celule tranziþionale.0._) 72 ._) 8143/3 Adenocarcinom cu extindere superficialã 8144/3 Adenocarcinom._) Papilom cu celule columnare Papilom cu celule cilindrice (C30. inversat. FAI Carcinom tranziþional 8121/0 Papilom Schneiderian.0. FAI Carcinom urotelial._) Neoplasm urotelial papilar cu potenþial malign redus (C67. sarcomatoid 8123/3 Carcinom bazaloid 8124/3 Carcinom cloacogenic (C21. inversat (C30. FAI Papilom Schneiderian._) 8130/2 Carcinom papilar cu celule tranziþionale._) 8140/2 Adenocarcinom in situ._) Tumorã cu celule alfa._) 8149/0 Adenom canalicular 8150/0 Adenom cu celule insulare. FAI (C30.9) PIN III (C61._) 8150/1 Tumorã cu celule insulare._) Adenocarcinom.9) 8121/3 Carcinom Schneiderian (C30. FAI (C25._) Adenom cu celule beta (C25. FAI (C30. FAI 8140/3 Adenocarcinom._) 8130/3 Carcinom papilar cu celule tranziþionale (C67._) Adenom bronºic (C34. tip difuz (C16._) Papilom sinonazal. FAI (C25._) 8152/1 Glucagonom._) 8152/3 Glucagonom._) Papilom cu celule tranziþionale. C31._) Papilom sinonazal. fungiform (C30._) Adenomatozã cu celule insulare (C25. malignã (C25. C31.0._) Adenocarcinom cu celule insulare (C25._) 814–838 ADENOAME ªI ADENOCARCINOAME 8140/0 Adenom._) Papilom Schneiderian oncocitic (C30. C31.0.0. micropapilar (C67._) 8122/3 Carcinom cu celule tranziþionale. malignã (C25. FAI Papilom tranziþional. C31. FAI 8141/3 Adenocarcinom schiros Carcinom schiros Carcinom cu fibrozã productivã 8142/3 Linitã plasticã (C16. exofitic (C30._) 8131/3 Carcinom cu celule tranziþionale._) 8151/0 Insulinom._) Carcinom urotelial papilar (C67. C31.

C24.1.0) 8160/3 Colangiocarcinom (C22.0) 8190/0 Adenom trabecular 8190/3 Adenocarcinom trabecular Carcinom trabecular 8191/0 Adenom embrionar 8200/0 Cilindrom dermic ecrin (C44.0) 8162/3 Tumorã Klatskin (C22. FAI Tumorã cu celule somatostatinice. FAI Carcinom in situ în polip._) 8155/1 Vipom. malign Tumorã cu celule somatostatinice. tip cu celule clare (C22.1. malign Tumorã cu celule G._) [obs] 8201/2 Carcinom cribriform in situ (C50.4) Cilindromul pielii (C44. FAI 8155/3 Vipom.0) Carcinom hepatocelular.0) Carcinom hepatic sclerozant (C22.0) 8173/3 Carcinom hepatocelular. tip cribriform (C50.0) 8174/3 Carcinom hepatocelular. malign 8156/1 Somatostatinom. fibrolamelar (C22. FAI 8157/3 Enteroglucagonom. C24.0) Hepatom.0) 8170/3 Carcinom hepatocelular. C24._) 8201/3 Carcinom cribriform. cilindroid Adenom bronºic._) Carcinom mixt ductal-endocrin (C25. FAI (C22.1.0) 8171/3 8172/3 Carcinom hepatocelular.1.0) Adenocarcinom al ductului biliar (C22. schiros (C22._) 8204/0 Adenom lactant (C50. FAI 8161/3 Chistadenocarcinom al ductului biliar (C22. cilindroid (C34. tip pleomorf (C22. FAI 8156/3 Somatostatinom.0) 8170/0 Adenom cu celule hepatice (C22. C24. FAI Tumorã cu celule gastrinice 8153/3 Gastrinom._) 8210/0 Polip adenomatos. FAI Carcinom ductal. malignã 8154/3 Adenocarcinom mixt cu celule insulare ºi exocrin (C25. C24. malignã 8157/1 Enteroglucagonom.0) Carcinom hepatocelular._) 8200/3 Carcinom adenoid chistic Carcinom adenochistic Cilindrom. C24._) Carcinom ductal in situ.1. sarcomatoid (C22._) Carcinom mixt acinar-endocrin (C25.0) 8175/3 Carcinom hepatocelular._) 8202/0 Adenom microchistic (C25.0) Carcinom al ductului biliar (C22.0) Hepatom. malign 8160/0 Adenom al ductului biliar (C22. tip cribriform (C50.Morfologie – Numerice (continuare) 8153/1 Gastrinom.0) Hepatocarcinom (C22. varianta cu celule fusiforme (C22. malign (C22. FAI (C22.0) Adenom hepatocelular (C22. malignã Tumorã cu celule gastrinice.1. C24. C24.0) Carcinom cu celule hepatice (C22.0) Carcinom mixt hepatocelular ºi al ductului biliar (C22.0) 8180/3 Carcinom hepatocelular combinat cu colangiocarcinom (C22. FAI Tumorã cu celule G.0) 8161/0 Chistadenom al ductului biliar (C22. FAI Adenom polipoid 8210/2 Adenocarcinom in situ în polip adenomatos Adenocarcinom in situ în adenom tubular Carcinom in situ în polip adenomatos Adenocarcinom in situ în adenom polipoid Adenocarcinom in situ în polip.0) Hepatom.1. benign (C22._) Tumorã în turban (C44.1.0) Colangiom (C22. FAI (cu excepþia cilindromului pielii M-8200/0) Adenocarcinom.0) Hepatocolangiocarcinom (C22.0) 73 .

FAI Carcinom în polip.1) Adenocarcinom al canalelor anale (C21. FAI (C34. malign [obs] Carcinoid cu celule EC Carcinoid secretant de serotoninã 8242/1 Carcinoid cu celule enterocromafin-like. FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) Carcinoid tipic Adenom bronºic. FAI 8211/0 8211/3 Adenom tubular. FAI. FAI 8247/3 Carcinom cu celule Merkel (C44. FAI Carcinoid cu celule ECL._) 8221/0 Polipi adenomatoºi multipli. FAI Argentafinom._) Polipozã colicã familialã (C18. FAI.1) Tumorã carcinoidã._) 8251/0 Adenom alveolar (C34. malign 8243/3 Carcinoid cu celule caliciforme Tumorã mucocarcinoidã Carcinoid mucinos 8244/3 Carcinoid compus Carcinoid ºi adenocarcinom combinat Carcinoid-adenocarcinom mixt 8245/1 Carcinoid tubular 8245/3 Tumorã adenocarcinoidã 8246/3 Carcinom neuroendocrin.Morfologie – Numerice (continuare) 8210/3 Adenocarcinom în polip adenomatos Adenocarcinom în adenom tubular Carcinom în polip adenomatos Adenocarcinom în adenom polipoid Adenocarcinom în polip. FAI 8220/3 Adenocarcinom în polipozã adenomatoasã colicã (C18. FAI Carcinom solid cu formare de mucinã Adenocarcinom solid cu formare de mucinã 8231/3 Carcinom simplex 8240/1 Tumorã carcinoidã cu potenþial malign incert._) Carcinom bronhiolo-alveolar. mixt (C18._) Carcinom alveolar 8212/0 Adenom plat 8213/0 Adenom serrat (C18._) Adenomatozã._) 8250/3 Adenocarcinom bronhiolo-alveolar. a apendicelui (C18._) Adenocarcinom bronhiolar (C34._) Carcinom intraductal. FAI [obs] 74 ._) 8214/3 Carcinom cu celule parietale (C16. FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) Carcinoid. tip solid 8230/3 Carcinom solid. carcinoid (C34. a apendicelui (C18. tip solid (C50. argentafinã._) Polip adenomatos ºi hiperplazic.1) 8220/0 Polipozã adenomatoasã colicã (C18. FAI (C34._) 8241/3 Carcinoid cu celule enterocromafine Tumorã carcinoidã._) 8248/1 Apudom 8249/3 Tumorã carcinoidã atipicã 8250/1 Adenomatozã pulmonarã (C34. malignã Argentafinom._) Carcinom bronhiolar (C34. argentafinã._) Adenocarcinom cu celule parietale (C16. FAI 8242/3 Tumorã malignã cu celule enterocromafinlike Carcinoid cu celule ECL._) Carcinom cu celule alveolare (C34._) 8251/3 Adenocarcinom alveolar (C34._) Tumorã cu celule Merkel (C44. FAI Adenocarcinom tubular Carcinom tubular 8240/3 Tumorã carcinoidã._) Carcinom neuroendocrin cutanat primar (C44._) 8215/3 Adenocarcinom al glandelor anale (C21.1) Carcinoid. FAI 8221/3 Adenocarcinom în polipi adenomatoºi multipli 8230/2 Carcinom ductal in situ. FAI Tumorã carcinoidã.

Morfologie – Numerice (continuare) 8252/3 Carcinom bronhiolo-alveolar.1) Adenocarcinom eozinofil (C75. C24._) Carcinom bronhiolo-alveolar.9) [obs] 75 . tip cu celule caliciforme (C34.1) Adenom cu celule mucoide (C75.9) Tumorã cu celule Hurthle (C73.1) 8280/0 Adenom acidofil (C75.9) Adenom folicular.9) [obs] Hipernefrom (C64.1) Adenocarcinom cu celule mucoide (C75.9) Adenocarcinom cu celule Hurthle (C73.1) Carcinom eozinofil (C75. FAI (C64._) Carcinom bronhiolo-alveolar.1. FAI Adenom viloglandular Adenom papilotubular 8263/2 Adenocarcinom in situ în adenom tubulovilos 8263/3 Adenocarcinom în adenom tubulovilos Adenocarcinom papilotubular Adenocarcinom tubulopapilar 8264/0 Papilomatozã glandularã Papilomatozã biliarã (C22.1) 8300/3 Carcinom bazofil (C75.0) 8270/0 Adenom cromofob (C75. nemucinos (C34.9) 8261/0 Adenom vilos.1) 8272/0 Adenom hipofizar._) 8255/3 Adenocarcinom cu subtipuri mixte Adenocarcinom combinat cu alte tipuri de carcinom 8260/0 Adenom papilar. mucinos ºi nemucinos (C34.1) Adenocarcinom bazofil (C75. cu celule Clara (C34.1) Adenocarcinom acidofil (C75.1) Adenom eozinofil (C75. tip cu celule Clara ºi celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar.1) 8270/3 Carcinom cromofob (C75._) Carcinom bronhiolo-alveolar.9) Tumorã Grawitz (C64.1) 8281/3 Carcinom acidofil-bazofil mixt (C75. FAI Carcinom papilar de tiroidã (C73. mucinos (C34.1) 8290/0 Adenom oxifil Adenom oncocitic Oncocitom Adenomul cu celule Hurthle (C73.1) Adenocarcinom cromofob (C75. FAI (C75._) 8253/3 Carcinom bronhiolo-alveolar. FAI Papilom vilos 8261/2 Adenocarcinom in situ în adenom vilos 8261/3 Adenocarcinom în adenom vilos 8262/3 Adenocarcinom vilos 8263/0 Adenom tubulovilos.1) 8310/0 Adenom cu celule clare 8310/3 Adenocarcinom cu celule clare. celule oxifile (C73. mezonefroid 8311/1 Tumorã hipernefroidã [obs] 8312/3 Carcinom cu celule renale.9) 8300/0 Adenom bazofil (C75._) 8254/3 Carcinom bronhiolo-alveolar mixt. tip cu pneumocit tip II ºi celule caliciforme (C34. cu pneumocit tip II (C34. FAI Papilom glandular 8260/3 Adenocarcinom papilar.1) 8272/3 Carcinom hipofizar. celule oxifile (C73.1) 8271/0 Prolactinom (C75._) Carcinom bronhiolo-alveolar.9) 8290/3 Adenocarcinom oxifil Carcinom oncocitic Adenocarcinom oncocitic Carcinom cu celule Hurthle (C73.9) Carcinom papilar cu celule renale (C64._) Carcinom bronhiolo-alveolar.9) Carcinom folicular.9) Adenocarcinom cu celule renale (C64.1) 8281/0 Adenom acidofil-bazofil mixt (C75. FAI Carcinom cu celule clare Adenocarcinom cu celule clare. FAI (C75. tip nedeterminat (C34.1) 8280/3 Carcinom acidofil (C75.

9) 8330/0 Adenom folicular (C73. celule înalte (C73.0) Carcinom cu celule clare ca “apa de stâncã” (C75.9) Adenom fetal (C73. FAI (C73.9) Adenocarcinom papilar ºi folicular (C73. cu stromã amiloidã (C73. celule fusiforme (C64.9) Chistadenofibrom cu celule clare (C56. tip duct colector (C64. bine diferenþiat (C73.9) 8347/3 Carcinom mixt medulo-papilar (C73. moderat diferenþiat (C73.9) Carcinom cu celule parafoliculare (C73.9) Carcinom folicular. FAI (C73.9) Carcinom papilar.9) 8344/3 Carcinom papilar.9) Carcinom cu celule renale.9) 8343/3 Carcinom papilar. FAI (C73.9) Adenom coloid (C73.9) Carcinom renal. celule columnare (C73.9) 8345/3 Carcinom medular.9) 8313/3 Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56.9) Carcinom folicular. minimal invaziv (C73.9) 8333/0 Adenom microfolicular. tip cromofob (C64.9) 8331/3 Adenocarcinom folicular.9) Adenocarcinom folicular.9) 8341/3 Microcarcinom papilar (C73. malignitate borderline (C56.9) 76 .9) 8330/1 Adenom folicular atipic (C73.9) Carcinom cu celule C (C73. varianta folicularã (C73.9) 8330/3 Adenocarcinom folicular.9) 8319/3 Carcinom al ductului colector (C64.9) Carcinom folicular.9) Carcinom cu celule renale cromofobe (C64. bine diferenþiat (C73.9) 8317/3 Carcinom cu celule renale.9) 8340/3 Carcinom papilar.9) Carcinom papilar ºi folicular (C73.0) 8322/3 Adenocarcinom cu celule clare „ca apa de stâncã“ (C75. celule oxifile (C73.9) 8337/3 Carcinom insular (C73.9) Adenocarcinom papilar.0) 8322/0 Adenom cu celule clare ca „apa de stâncã“ (C75.Morfologie – Numerice (continuare) 8313/0 Adenofibrom cu celule clare (C56. moderat diferenþiat (C73. încapsulat 8336/0 Adenom trabecular hialinizat (C73.9) Carcinom al ductului Bellini (C64._) 8315/3 Carcinom bogat în glicogen 8316/3 Carcinom cu celule renale asociat cu chist (C64.9) 8335/3 Carcinom folicular. trabecular (C73.9) 8346/3 Carcinom mixt medulo-folicular (C73.0) 8323/0 Adenom cu celularitate mixtã 8323/3 Adenocarcinom cu celularitate mixtã 8324/0 Lipoadenom Adenolipom 8325/0 Adenom metanefric (C64. sarcomatoid (C64.9) Carcinom folicular.9) 8342/3 Carcinom papilar.9) 8320/3 Carcinom cu celule granulare Adenocarcinom cu celule granulare 8321/0 Adenom cu celule principale (C75.9) Carcinom folicular. trabecular (C73.9) Chistadenofibrom cu celule clare.9) 8333/3 Adenocarcinom fetal 8334/0 Adenom macrofolicular (C73. varianta folicularã (C73.9) 8313/1 Adenofibrom cu celule clare cu malignitate borderline (C56.9) 8318/3 Carcinom cu celule renale.9) 8314/3 Carcinom bogat în lipide (C50.9) 8332/3 Adenocarcinom folicular.9) Chistadenocarcinofibrom cu celule clare (C56. încapsulat (C73.

benignã (C44.9) 8370/0 Adenom corticosuprarenal._) Tumorã a anexelor cutanate._) Tricodiscom (C44. FAI Chistadenocarcinom endometrioid 8381/0 Adenofibrom endometrioid.0) Tumorã corticosuprarenalã. FAI 8380/1 Adenom endometrioid. pigmentar (C74. tip endocervical 839 – 842 NEOPLASME ALE ANEXELOR ªI APENDICELOR PIELII 8390/0 Adenom al anexelor cutanate (C44. malignitate borderline 8381/3 Adenofibrom endometrioid. malignã (C44._) Hidroadenom cu celule clare (C44. FAI (C44._) Fibrofoliculom (C44. celule mixte (C74. malignitate borderline Tumorã endometrioidã cu potenþial malign redus Tumorã endometrioidã proliferativã atipicã 8380/3 Adenocarcinom endometrioid._) 8391/0 Fibrom folicular (C44. benignã (C74.Morfologie – Numerice (continuare) 8350/3 Carcinom sclerozant neîncapsulat (C73._) Acrospirom ecrin (C44._) Spiroadenom._) 8390/3 Carcinom al anexelor cutanate (C44. FAI Chistadenom endometroid. FAI (C74.0) 8375/0 Adenom corticosuprarenal. FAI (C44. benignã (C44._) Carcinom al glandei sudoripare (C44.0) 8373/0 Adenom corticosuprarenal._) Siringadenom. malignitate borderline Chistadenofibrom endometrioid.0) Adenom pigmentar (C74.0) 8372/0 Adenom corticosuprarenal. malign 8382/3 Adenocarcinom endometrioid.0) 8380/0 Adenom endometrioid._) Tumorã a anexelor. FAI 8381/1 Adenofibrom endometrioid.0) Adenocarcinom corticosuprarenal (C74. cu celule glomerulare (C74._) 8400/3 Adenocarcinom al glandei sudoripare (C44._) 77 . celule compacte (C74. variantã cu celule ciliate 8384/3 Adenocarcinom. variantã secretorie 8383/3 Adenocarcinom endometrioid. malign (C44. benignã (C44._) 8403/0 Spiroadenom ecrin (C44._) Tumorã a glandei sudoripare.0) 8371/0 Adenom corticosuprarenal.0) Adenom negru (C74. malign Chistadenofibrom endometrioid._) Hidroadenom. celule clare (C74.9) Tumorã sclerozantã neîncapsulatã (C73._) Fibrom perifolicular (C44. FAI (C44. FAI Chistadenofibrom endometrioid. difuz sclerozant (C73.9) Reninom (C66. FAI Carcinom endometrioid._) 8402/3 Hidroadenom nodular.0) Tumorã corticosuprarenalã.0) 8374/0 Adenom corticosuprarenal.9) 8360/1 Adenoame endocrine multiple Adenomatozã endocrinã 8361/0 Tumorã juxtaglomerularã (C64._) 8400/0 Adenom al glandei sudoripare (C44._) 8392/0 Siringofibroadenom (C44.0) Tumorã corticosuprarenalã.0) 8370/3 Carcinom corticosuprarenal (C74._) 8400/1 Tumorã a glandei sudoripare.9) Carcinom papilar._) Carcinom al anexelor (C44._) Hidroadenocarcinom (C44. FAI (C44.9) Adenocarcinom sclerozant neîncapsulat (C73. malignitate borderline Chistadenom endometrioid._) Tumorã a glandei sudoripare. FAI (C74._) 8401/0 Adenom apocrin Chistadenom apocrin 8401/3 Adenocarcinom apocrin 8402/0 Hidroadenom nodular (C44. malignã (C74.

_) 8405/0 Hidroadenom papilar Hidroadenom papilifer 8406/0 Siringoadenom papilar (C44._) Siringocistadenom papilifer 8407/0 Siringom. malignitate borderline (C56. FAI 8441/0 Chistadenom seros._) 8408/3 Adenocarcinom papilar ecrin (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 8403/3 Spiroadenom ecrin malign (C44._) 8407/3 Carcinom sclerozant al ductului sudoripar (C44._) 8413/3 Adenocarcinom ecrin (C44._) 844 – 849 NEOPLASME CHISTICE. cu potenþial malign redus (C56._) 8408/1 Adenom papilar digital agresiv (C44._) Chistadenom ecrin (C44._) 78 . FAI (C44. neinvaziv (C25.2) 8420/3 Adenocarcinom ceruminos (C44._) 8420/0 Adenom ceruminos (C44.2) 843 NEOPLASME MUCOEPIDERMOIDE 8430/1 Tumorã mucoepidermoidã [obs] 8430/3 Carcinom mucoepidermoid 8453/3 Carcinom papilar-mucinos intraductal.9) 8444/1 Tumorã chisticã cu celule clare.9) 8443/0 Chistadenom cu celule clare (C56.9) Tumorã cu celule clare proliferantã atipicã (C56._) 8409/0 Porom ecrin (C44._) Siringochistadenom papilar (C44._) Carcinom anexial microchistic (C44. invaziv (C25. FAI 8440/3 Chistadenocarcinom._) 8452/3 Carcinom pseudopapilar solid (C25. FAI Chistom.9) 8450/3 Chistadenocarcinom papilar. FAI (C56.9) Tumorã seroasã._) Porocarcinom (C44. malignitate borderline (C56. FAI (C56._) Tumorã chisticã ºi solidã (C25._) 8410/0 Adenom sebaceu (C44._) 8453/1 Tumorã papilar-mucinoasã intraductalã cu displazie moderatã (C25. malignitate borderline (C56.9) 8450/0 Chistadenom papilar. MUCINOASE ªI SEROASE 8440/0 Chistadenom.9) Tumorã seroasã proliferantã atipicã (C56.9) Adenocarcinom papilochistic 8451/1 Chistadenom papilar._) Adenocarcinom papilar digital (C44._) Carcinom siringomatos (C44. FAI (C56.9) 8452/1 Tumorã pseudopapilarã solidã (C25._) 8453/0 Adenom papilar-mucinos intraductal (C25.9) Adenocarcinom seros._) 8404/0 Hidrochistom (C44._) Epiteliom sebaceu (C44.2) Carcinom ceruminos (C44._) 8453/2 Carcinom papilar-mucinos intraductal._) Neoplasm epitelial solid ºi papilar (C25. FAI Chistom seros Adenom microchistic seros 8441/3 Chistadenocarcinom seros._) 8410/3 Adenocarcinom sebaceu (C44. malign (C44._) Tumorã chisticã papilarã (C25. FAI._) 8409/3 Porom ecrin. FAI Carcinom seros. FAI 8442/1 Chistadenom seros._) Carcinom sebaceu (C44._) 8408/0 Adenom papilar ecrin (C44.

9) 8473/1 Chistadenom mucinos papilar. FAI. FAI (C56. malignitate borderline (C56.9) 8480/6 Pseudomixon peritoneal 8470/2 Chistadenocarcinom mucinos.9) 8481/3 Adenocarcinom mucipar Carcinom mucipar Adenocarcinom secretor de mucinã Carcinom secretor de mucinã 8482/3 Adenocarcinom mucinos.Morfologie – Numerice (continuare) 8454/0 Tumorã chisticã a nodului atrio-ventricular (C38. cu potenþial malign redus (C56. tip endocervical 8490/3 Carcinom cu celule în inel cu pecete Adenocarcinom cu celule în inel cu pecete 8490/6 Carcinom cu celule în inel cu pecete. malignitate borderline (C56.9) 8480/0 Adenom mucinos 8480/3 Adenocarcinom mucinos Carcinom mucinos Adenocarcinom coloid Carcinom coloid Adenocarcinom gelatinos [obs] Carcinom gelatinos [obs] Adenocarcinom mucoid Carcinom mucoid Adenocarcinom mucos Carcinom mucos Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80. malignitate borderline (C56. FAI (C56. malignitate borderline (C56.9) 8471/0 Chistadenom mucinos papilar. metastatic Tumorã Krukenberg 8462/1 Tumorã papilarã seroasã chisticã.9) Carcinom papilar seros primar al peritoneului (C48.9) Chistadenom pseudomucinos papilar.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56.9) Chistadenom pseudomucinos.1) 8472/1 Tumorã chisticã mucinoasã. FAI (C56.9) 8471/3 Chistadenocarcinom mucinos papilar (C56.9) Chistadenocarcinom pseudomucinos papilar (C56. malignitate borderline (C56.9) Chistadenom pseudomucinos.9) Chistadenom papilar seros.9) 8460/3 Chistadenocarcinom seros papilar (C56. malignitate borderline (C56.9) 8470/0 Chistadenom mucinos. malignitate borderline (C56. FAI (C56.9) Tumorã papilarã mucinoasã cu potenþial malign redus (C56. FAI (C56.9) Adenocarcinom pseudomucinos (C56._) 79 .9) Chistadenom mucinos.9) 8461/0 Papilom seros de suprafaþã (C56.0) 8460/0 Chistadenom seros papilar. FAI (C56. malignitate borderline (C56.9) Tumorã mucinoasã.9) Tumorã papilarã seroasã cu potenþial malign redus (C56.9) 8470/1 Tumorã chisticã mucinoasã cu displazie moderatã (C25.9) Adenocarcinom seros papilar (C56.9) Chistadenom pseudomucinos papilar. neinvaziv (C25._) 8470/3 Chistadenocarcinom mucinos.9) Carcinom seros micropapilar (C56.9) 8463/1 Tumorã papilarã seroasã de suprafaþã.9) Tumorã mucinoasã proliferativã atipicã (C56. FAI (C56.9) 8461/3 Carcinom papilar seros de suprafaþã (C56.9) Chistadenocarcinom pseudomucinos.9) Chistom mucinos. FAI (C56.

_) Carcinom lobular infiltrativ. neinfiltrativ. neinfiltrativ (C50. micropapilar (C50._) 8520/3 Carcinom lobular._) 8522/2 Carcinom intraductal ºi carcinom lobular in situ (C50._) Carcinom lobular infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50.Morfologie – Numerice (continuare) 850 – 854 NEOPLASME DUCTALE ªI LOBULARE 8500/2 Carcinom intraductal. FAI Carcinom ductal in situ. FAI (C50. clinging (C50. FAI Adenocarcinom medular 8512/3 Carcinom medular cu stromã limfoidã 8513/3 Carcinom medular atipic (C50.0) Papilomatozã ductalã subareolarã (C50. FAI Adenocarcinom intraductal._) 8500/3 Carcinom ductal infiltrativ._) 8502/3 Carcinom secretor al sânului (C50._) LCIS._) Adenocarcinom papilar infiltrativ Adenocarcinom papilar ºi infiltrativ 8504/0 Adenom papilar intrachistic Papilom intrachistic 8504/2 Carcinom intrachistic neinfiltrativ 8504/3 Carcinom intrachistic._) Adenocarcinom lobular (C50._) 8507/2 Carcinom intraductal micropapilar (C50._) Carcinom lobular. FAI Carcinom ductal._) 8522/3 Carcinom ductal infiltrativ ºi carcinom lobular (C50._) 80 ._) 8523/3 Carcinom ductal infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. FAI (C50._) Carcinom ductal in situ._) Carcinom papilar intraductal._) 8521/3 Carcinom ductular infiltrativ (C50. FAI Adenocarcinom papilar intrachistic 8505/0 Papilomatozã intraductalã._) Carcinom ductal in situ._) Carcinom lobular ºi ductal (C50. tip desmoplazic 8520/2 Carcinom lobular in situ._) 8503/3 Adenocarcinom papilar intraductal cu invazie (C50. FAI (C50. papilar (C50._) Carcinom intraductal._) Carcinom juvenil al sânului (C50._) DIN 3 (C50. papilar (C50. neinfiltrativ._) 8508/3 Carcinom hipersecretor chistic (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi tubular (C50._) DCIS._) Neoplazie intraepitelialã ductalã 3 (C50._) DCIS._) 8514/3 Carcinom ductal._) Adenocarcinom ductal._) 8503/0 Papilom intraductal Adenom ductal. neinfiltrativ (C50. FAI (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi lobular in situ. (C50._) 8524/3 Carcinom lobular infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. FAI Carcinom intraductal._) DCIS._) Carcinom intraductal ºi lobular (C50. tip comedo (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi cribriform (C50. tip comedo (C50. FAI (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi coloid (C50. FAI (C50._) 8501/3 Comedocarcinom. FAI 8501/2 Comedocarcinom._) Carcinom ductal infiltrativ ºi mucinos (C50. FAI (C50. FAI Papilom ductal 8503/2 Adenocarcinom papilar intraductal neinfiltrativ (C50. FAI (C50._) Adenocarcinom ductal infiltrativ (C50._) 8510/3 Carcinom medular._) Carcinom ductal in situ._) Carcinom papilar intraductal neinfiltrativ (C50._) Adenocarcinom papilar intraductal. FAI (C50. FAI Papilomatozã intraductalã difuzã 8506/0 Adenom al mamelonului (C50. FAI Carcinom cu celule ductale Carcinom ductal. FAI (C50.

medular.9) 8582/1 Timom. FAI (C37. tip mixt._) 8540/3 Boala Paget.9) 8582/3 Timom. bogat în limfocite.9) Timom. malign (C37.9) Timom. celule fusiforme. tip B1. mixt 8561/0 Adenolimfom (C07. FAI (C37. FAI (C37.9) Timom.9) Timom._. extramamarã (cu excepþia bolii Paget a osului) 8543/3 Boala Paget ºi carcinom intraductal al sânului (C50.9) Timom. tip AB. FAI (C37.9) 8581/3 Timom.Morfologie – Numerice (continuare) 8525/3 Adenocarcinom polimorf de grad redus Adenocarcinom de duct terminal 8530/3 Carcinom inflamator (C50._) 8541/3 Boala Paget ºi carcinom ductal infiltrativ al sânului (C50. FAI 8576/3 Adenocarcinom hepatoid Carcinom hepatoid 858 NEOPLASME EPITELIALE TIMICE 8580/0 Timom benign (C37. FAI (C37.9) Timom._) Tumorã Warthin (C07. malign (C37. mixt Adenocarcinom ºi carcinom epidermoid. FAI (C37. mamarã (C50. medular.9) 8580/3 Timom.9) 8583/1 Timom._) Adenocarcinom inflamator (C50. malign.9) Timom. C08. FAI (C37. FAI (C37. tip A. celule fusiforme. tip A.9) Timom._) Boala Paget a sânului (C50. C08.9) 8581/1 Timom._) 855 NEOPLASME CU CELULE ACINARE 8550/0 Adenom cu celule acinare Adenom acinar Adenom cu celule acinice 8550/1 Tumorã cu celule acinare [obs] Tumorã cu celule acinice [obs] 8550/3 Carcinom cu celule acinare Adenocarcinom cu celule acinice Adenocarcinom acinar Carcinom acinar 8551/3 Chistadenocarcinom cu celule acinare 856 – 857 NEOPLASME EPITELIATE COMPLEXE 8560/0 Papilom mixt glandular ºi cu celule scuamoase 8560/3 Carcinom adenoscuamos Adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase. tip AB. organoid._) 8562/3 Carcinom epitelial-mioepitelial 8570/3 Adenocarcinom cu metaplazie scuamoasã Adenoacantom 8571/3 Adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã ºi osoasã Adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã Adenocarcinom cu metaplazie osoasã 8572/3 Adenocarcinom cu metaplazie cu celule fusiforme 8573/3 Adenocarcinom cu metaplazie apocrinã Carcinom cu metaplazie apocrinã 8574/3 Adenocarcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom cu diferenþiere neuroendocrinã 8575/3 Carcinom metaplazic. malign (C37. limfocitic._.9) Timom. FAI (C37.9) Timom. malign (C37.9) 81 ._._) 8542/3 Boala Paget.9) 8580/1 Timom. FAI (C37. FAI (C37._) Chistadenom papilar limfomatos (C07. C08. tip mixt. malign (C37. predominant cortical. FAI (C37.

malign (C37. predominant cortical.9) 8620/1 8620/3 Tumorã cu celule granuloase. FAI 8591/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual.9) 8622/1 Tumorã cu celule granuloase.9) Timom. malign (C37. FAI (C56.9) 8587/0 Timom hamartomatos ectopic 8588/3 Tumorã epitelialã fusiformã cu elemente timus-like Tumorã epitelialã fusiformã cu diferenþiere timus-like SETTLE 8589/3 Carcinom cu elemente timus-like Carcinom cu diferenþiere timus-like CASTLE 859 – 867 NEOPLASME GONADALE SPECIALIZATE 8590/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual. FAI (C37. FAI (C37.9) 8584/3 Timom. cu diferenþiere intermediarã Tumorã cu celule lui Sertoli-Leydig.9) 8610/0 Luteom. tip B3.9) 8585/3 Timom.9) Timom. sarcomatoidã 8632/1 Ginandroblastom (C56.9) Timom.9) Timom. malign (C37.9) 8630/0 Androblastom benign Arenoblastom.9) Timom. benign 8630/1 Androblastom.9) Timom. cortical. FAI (C37. diferenþiere intermediarã. atipic. slab diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. malignã (C56. malign 8631/0 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. tip B2. FAI (C56. tip B1. FAI 8630/3 Androblastom malign Arenoblastom.9) 8623/1 Tumorã de cordon sexual cu tubuli inelari (C56.9) Timom atipic.9) 8633/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. tip adult (C56.9) 8600/3 Tecom. malign (C37. epitelial. tip B3. limfocitic. FAI (C37. FAI (C37. cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) 8602/0 Tumorã stromalã sclerozantã (C56. bogat în limfocite. FAI Tumorã stromalã testicularã (C62.9) 8601/0 Tecom. FAI (C37.9) Timom organoid.9) 8600/0 Tecom. sarcomatoidã (C56. retiformã.9) 8584/1 Timom. tip C (C37. bine diferenþiatã 8631/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) Tumorã cu celule granuloase. FAI (C56. FAI 8631/3 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. cortical.9) 8585/1 Timom. malign (C37. luteinizat (C56._) Tumorã stromalã ovarianã (C56. malign (C37. epitelial. tip B2.9) Tumorã cu celule granuloase. cu elemente heterologe 82 . malign (C56. malign (C37.Morfologie – Numerice (continuare) 8583/3 Timom. FAI Tumorã stromalã gonadicã.9) Carcinom cu celule granuloase (C56. retiformã 8634/1 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) Tumorã de cordon sexual.9) Timom. diferenþiere incompletã 8592/1 Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual. malign (C37. malign (C37. juvenilã (C56.9) Tumorã tecalã ºi de granuloasã (C56.9) Luteinom (C56.9) Timom.9) 8586/3 Carcinom timic. FAI Arenoblastom.9) Tumorã cu celule granuloase.9) Timom.9) Carcinom timic bine diferenþiat (C37. forme mixte 8593/1 Tumorã stromalã cu elemente minore de cordon sexual (C56. malign (C37.9) Tumorã cu celule tecale (C56.9) 8621/1 Tumorã cu celule granuloase ºi celule tecale (C56.

5) Paragangliom jugulotimpanic (C75._) Tumorã cu celule interstiþiale. FAI (C75. benignã (C62.5) 8692/1 Tumora corpusculului carotidian (C75. malignã 8712/0 Glomangiom 8713/0 Glomangiomiom 872 – 879 NEVI ªI MELANOAME 8720/0 Nev pigmentar.Morfologie – Numerice (continuare) 8634/3 Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.1) 8710/3 Glomangiosarcom Sarcom glomoid 8711/0 8711/3 Tumora glomusului.1) Paragangliom medulosuprarenal (C74. malign 8700/0 Feocromocitom. calicifiantã 8650/0 Tumorã cu celule Leydig.5) Paragangliom aorticopulmonar (C75. slab diferenþiatã. FAI (C62.9) Tumorã cu celule steroide.9) 8642/1 Tumorã cu celule Sertoli mari. FAI 8680/3 Paragangliom.1) Paragangliom medulosuprarenal.0) 8690/1 Tumorã a glomusului jugular.4) 8693/1 Paragangliom extrasuprarenalian.1) Feocromoblastom (C74. malign (C74.9) 8670/3 Tumorã cu celule steroide. FAI Masculinovoblastom (C56. FAI (C44.4) Paragangliom al corpusculului carotidian (C75. FAI (C44. malignã 8671/0 Tumorã vestigialã adrenalã 868 – 871 PARAGANGLIOAME ªI TUMORI GLOMICE 8680/0 Paragangliom. malign 8681/1 Paragangliom simpatic 8682/1 Paragangliom parasimpatic 8683/0 Paragangliom gangliocitic (C17.1) Paragangliom cromafin Tumorã cromafinã Cromafinom 8700/3 Feocromocitom malign (C74.5) Paragangliom al corpusculului para-aortic (C75.5) 8691/1 Tumora corpusculului para-aortic (C75. FAI Paragangliom noncromafin.9) Tumorã cu celule Sertoli bogatã în lipide (C56.9) Tumorã cu celule lipoide a ovarului (C56._) Tumorã cu celule interstiþiale. FAI Adenom tubular Pick Adenom cu celule Sertoli Androblastom tubular. malignã (C62.9) Tumorã cu celule hilare (C56. malign Paragangliom noncromafin._) Nev pãros (C44. FAI (cu excepþia melanomului juvenil M-8770/0) Melanom.5) Paragangliom jugular (C75.9) 8670/0 Tumorã cu celule lipidice a ovarului (C56._) 83 . FAI 8721/3 Melanom nodular (C44. benignã 8650/1 Tumorã cu celule Leydig._) Nev melanocitic (C44. malignã 8660/0 Tumora cu celule din hil (C56. cu elemente heterologe 8640/1 Tumorã cu celule Sertoli._) 8720/2 Melanom in situ 8720/3 Melanom malign._) Tumorã cu celule interstiþiale. FAI 8650/3 Tumorã cu celule Leydig. FAI (C74. FAI Tumora glomusului. FAI Chemodectom 8693/3 Paragangliom extrasuprarenalian.9) Androblastom tubular cu acumulare lipidicã (C56. FAI Adenom testicular 8640/3 Carcinom cu celule Sertoli (C62. benign 8680/1 Paragangliom._) Nev._) 8641/0 Tumorã cu celule Sertoli cu acumulare lipidicã Foliculom lipidic (C56.

_) Nev intraepidermic (C44. în regresie (C44._) 8722/3 Melanom cu celule balonizate (C44._) 8780/0 Nev albastru._) 8770/3 Melanom mixt epitelioid ºi cu celule fusiforme 8771/0 Nev cu celule epitelioide (C44._) 8790/0 Nev albastru celular (C44. malign (C44._) 8740/0 Nev joncþional. în nev congenital (C44._) 8762/1 Leziune dermicã proliferativã. FAI (C44. FAI (C44._) 8728/0 Melanocitozã difuzã (C70.9) 8728/3 Melanomatozã meningealã (C70._) Melanom desmoplazic. malign (C44._) Nev în regresie (C44. tip B (C69._) 8773/3 Melanom cu celule fusiforme._) Pistrui melanotic Hutchinson._) Melanom malign în pistrui melanotic Hutchinson (C44.Morfologie – Numerice (continuare) 8722/0 Nev cu celule balonizate (C44._) 8780/3 Nev albastru._) Nev juvenil (C44._) 8741/3 Melanom malign în melanozã precanceroasã (C44._) 84 ._) Nev acromic (C44._) Melanom neurotropic._) 8742/3 Melanom malign lentigo (C44._) 8723/3 Melanom malign._) 8774/3 Melanom cu celule fusiforme. malign (C44._) Nev Spitz (C44._) Nev joncþional (C44. malign (C44._) Melanom juvenil (C44. FAI (C44._) 8761/1 Nev pigmentar gigant. FAI 8727/0 Nev displazic (C44. FAI 8742/2 Lentigo malign (C44._) Melanom malign în nev melanocitic congenital (C44._) 8761/3 Melanom malign în nev pigmentar gigant (C44.9) 8730/0 Nev nepigmentar (C44.4) Melanocitom._) Nev Reed cu celule fusiforme pigmentare (C44. tip A (C69._) 8743/3 Melanom cu extindere superficialã (C44._) 8760/0 Nev compus (C44._) 8725/0 Neuronev (C44.4) Melanocitom._) Nev albastru Jadassohn (C44._) 8770/0 Nev cu epitelioid ºi cu celule fusiforme (C44._) 8772/3 Melanom cu celule fusiforme._) 8723/0 Nev în halou (C44._) Nev dermic (C44._) Nev congenital intermediar ºi gigant (C44. FAI (C44. FAI (C44._) 8740/3 Melanom malign în nev joncþional (C44._) 8761/0 Nev congenital mic (C44._) 8726/0 Nev magnocelular (C69. glob ocular (C69._) 8744/3 Melanom lentiginos acral._) 8730/3 Melanom amelanotic (C44. FAI (C44._) 8745/3 Melanom desmoplazic._) 8771/3 Melanom cu celule epitelioide 8772/0 Nev cu celule fusiforme._) Nev dermic ºi epidermic (C44._) 8741/2 Melanozã precanceroasã. amelanotic (C44.9) 8728/1 Melanocitom meningeal (C70._) 8746/3 Melanom lentiginos al mucoasei 8750/0 Nev intradermic (C44.

C41._) Sarcom periosteal.0) 8823/1 Fibrom desmoplazic 8824/0 Miofibrom 8824/1 Miofibromatozã Fibromatozã congenitalã generalizatã Miofibromatozã infantilã 8825/0 Miofibroblastom 8825/1 Tumorã miofibroblasticã. FAI 8800/0 Tumorã benignã a þesutului moale 8800/3 Sarcom. FAI Xantofibrom 8830/1 Histiocitom fibros atipic Fibroxantom atipic 8830/3 Histiocitom fibros malign Fibroxantom malign 8831/0 Histiocitom._._. malignã 8820/0 Elastofibrom 8821/1 Fibromatozã agresivã Desmoid extra-abdominal Desmoid. FAI 8810/1 Fibrom celular (C56._) 8830/0 Histiocitom fibros benign Histiocitom fibros. FAI Fibrom invaziv 8822/1 Fibromatozã abdominalã Desmoid abdominal Fibromatozã mezentericã (C48. peribronºicã (C34. FAI 8801/3 Sarcom cu celule fusiforme 8802/3 Sarcom cu celule gigante (cu excepþia celui al osului M-9250/3) Sarcom cu celule pleomorfe 8803/3 Sarcom cu celule mici Sarcom cu celule rotunde 8804/3 Sarcom epitelioid Sarcom cu celule epitelioide 8805/3 Sarcom nediferenþiat 8806/3 Tumorã desmoplazicã cu celule mici rotunde 8815/0 Tumorã fibroasã solitarã Tumorã fibroasã localizatã 8815/3 Tumorã fibroasã solitarã._) 8813/0 Fibrom al fasciei 8813/3 Fibrosarcom al fasciei 8814/3 Fibrosarcom infantil Fibrosarcom congenital 85 . FAI (C40. C41. FAI 8811/0 Fibromixom Fibrom mixoid Mixofibrom. malignã Tumorã mezenchimalã.1) Fibromatozã retroperitonealã (C48. FAI Fibroxantom._._) 8812/3 Fibrosarcom periosteal (C40._) Tumorã miofibroblasticã peribronºicã congenitalã (C34. FAI Sarcom al þesutului moale Tumorã a þesutului moale. malignã 8800/9 Sarcomatozã. FAI Fibromixosarcom 8811/3 8812/0 Fibrom periosteal (C40. FAI Histiocitom profund Histiocitom juvenil Reticulohistiocitom 881 – 883 NEOPLASME FIBROMATOASE 8810/0 Fibrom.Morfologie – Numerice (continuare) 880 TUMORI ALE ÞESUTULUI MOALE ªI SARCOAME.9) 8810/3 Fibrosarcom. C41. FAI Tumorã miofibroblasticã inflamatorie 8826/0 Angiomiofibroblastom 8827/1 Tumorã miofibroblasticã.

FAI Lipomatozã fetalã Lipoblastom 889 – 892 NEOPLASME MIOMATOASE 8890/0 Leiomiom.9) Fibromiom Leiomiofibrom Leiomiom plexiform Lipoleiomiom 8890/1 Leiomiomatozã. FAI Leiomiomatozã intravascularã 8890/3 Leiomiosarcom. FAI 86 . FAI 8862/0 Lipom condroid 8870/0 Mielolipom 8880/0 Hibernom Lipom cu celule adipoase fetale Tumorã adipoasã brunã 8881/0 Lipoblastomatozã Lipom fetal._) Fibrozã nodularã subepidermicã (C44. FAI 8850/1 Lipom atipic Liposarcom bine diferenþiat superficial Liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial 8850/3 Liposarcom. FAI Fibroliposarcom 8851/0 Fibrolipom 8851/3 Liposarcom. FAI (C44._) Histiocitom cutanat. FAI (C44._) 8832/3 Dermatofibrosarcom. FAI 8840/3 Mixosarcom 8841/1 Angiomixom Angiomixom agresiv 8842/0 Tumorã fibromixoidã osifiantã 885 – 888 NEOPLASME LIPOMATOASE 8850/0 Lipom. FAI Uter fibroid (C55. FAI (C44._) 8834/1 Fibroblastom cu celule gigante 8835/1 Tumorã fibrohistiocitarã plexiformã 8836/1 Histiocitom fibros angiomatoid 884 NEOPLASME MIXOMATOASE 8840/0 Mixom._) Dermatofibrosarcom protuberant._) Hemangiom sclerozant (C44. FAI (C44. bine diferenþiat Liposarcom.Morfologie – Numerice (continuare) 8832/0 Dermatofibrom._) 8833/3 Dermatofibrosarcom protuberant pigmentar (C44._) Dermatofibrom lenticular (C44. diferenþiat Liposarcom lipoma-like Liposarcom sclerozant Liposarcom inflamator 8852/0 Fibromixolipom Mixolipom 8852/3 Liposarcom mixoid Mixoliposarcom 8853/3 Liposarcom cu celule rotunde 8854/0 Lipom pleomorf 8854/3 Liposarcom pleomorf 8855/3 Liposarcom mixt 8856/0 Lipom intramuscular Lipom infiltrativ Angiolipom infiltrativ 8857/0 Lipom cu celule fusiforme 8857/3 Liposarcom fibroblastic 8858/3 Liposarcom dediferenþiat 8860/0 Angiomiolipom 8861/0 Angiolipom._) Tumorã Bednar (C44.

9) 8910/3 Rabdomiosarcom embrionar. grad înalt (C54._. FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã.1) Endometriozã stromalã (C54. benignã GIST benign 8936/1 Tumorã stromalã gastrointestinalã. pleomorf Sarcom botrioides Sarcom botrioid 8921/3 Rabdomiosarcom cu diferenþiere ganglionarã Ectomezenchimom 893 – 899 NEOPLASME COMPLEXE. FAI (C54. tip adult Rabdomiosarcom pleomorf.1) Sarcom stromal endometrial. FAI Rabdosarcom 8901/3 Rabdomiosarcom pleomorf. MIXTE ªI STROMALE 8930/0 Nodul stromal endometrial (C54. malign 8912/3 Rabdomiosarcom cu celule fusiforme 8920/3 Rabdomiosarcom alveolar 87 . FAI GIST.1) Miozã stromalã. grad redus (C54. FAI (C54. FAI 8935/3 Sarcom stromal.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54. FAI 8936/0 Tumorã stromalã gastrointestinalã. benignã 8935/1 Tumorã stromalã.1) 8930/3 Sarcom stromal endometrial. FAI 8902/3 Rabdomiosarcom de tip mixt Rabdomiosarcom embrionar mixt ºi rabdomiosarcom alveolar 8903/0 Rabdomiom fetal 8904/0 Rabdomiom adult Rabdomiom glicogenic 8905/0 Rabdomiom genital (C51. potenþial malign incert Tumorã gastrointestinalã de nerv vegetativ GANT Tumorã gastrointestinalã cu celule pacemaker 8936/3 Sarcom stromal gastrointestinal Tumorã stromalã gastrointestinalã. FAI Rabdomiosarcom embrionar. FAI 8900/3 Rabdomiosarcom.1) Sarcom endometrial. C52.1) Stromatozã endometrialã (C54. cu potenþial malign incert Tumorã de muºchi neted.1) 8932/0 Adenomiom Adenomiom polipoid atipic 8933/3 Adenosarcom 8934/3 Carcinofibrom 8935/0 Tumorã stromalã. malignã GIST. FAI (C54. FAI 8898/1 Leiomiom metastazant 8900/0 Rabdomiom.Morfologie – Numerice (continuare) 8891/0 Leiomiom epitelioid Leiomioblastom 8891/3 Leiomiosarcom epitelioid 8892/0 Leiomiom celular 8893/0 Leiomiom bizar Leiomiom simplastic Leiomiom atipic Leiomiom pleomorf 8894/0 Angiomiom Leiomiom vascular Angioleiomiom 8894/3 Angiomiosarcom 8895/0 Miom 8895/3 Miosarcom 8896/3 Leiomiosarcom mixoid 8897/1 Tumorã de muºchi neted.1) 8931/3 Sarcom stromal endometrial.

9) Nefrom chistic multilocular malign (C64. tip glandã salivarã. FAI Tumorã mezenchimalã mixtã 8990/3 Mezenchimom malign Sarcom mezenchimal mixt 8991/3 Sarcom embrionar 9012/0 Fibroadenom pericanalicular (C50. FAI (C64. malignã Sarcom rabdoid Tumorã rabdoidã. malignitate borderline Chistadenofibrom seros._) Pneumoblastom (C34.9) 8963/3 Tumorã rabdoidã. FAI (C64._) 8951/3 Tumorã mixtã mezodermalã 8959/0 Nefrom chistic benign (C64._) Siringom condroid. FAI Chistadenofibrom.9) Tumorã Wilms (C64._) 8941/3 Carcinom în adenom pleomorf (C07. FAI (C56.9) 8966/0 Tumorã cu celule interstiþiale renomedulare (C64.9) Nefrom.9) 8959/3 Nefrom chistic malign (C64.9) 9000/3 Tumorã Brenner._) 8940/3 Tumorã mixtã.9) 8970/3 Hepatoblastom (C22._. proliferantã (C56._) 8972/3 Blastom pulmonar (C34._) 8950/3 Tumorã mixtã Mullerianã (C54._) Siringom condroid (C44. malignã (C07._._) 9013/0 Adenofibrom.9) 8967/0 Tumorã renalã osifiantã (C64.9) 8959/1 Nefroblastom chistic parþial diferenþiat (C64. FAI Chistadenofibrom seros._._) 9011/0 Fibroadenom._) 8973/3 Blastom pleuropulmonar 900 – 903 NEOPLASME FIBROEPITELIALE 9000/0 Tumorã Brenner. FAI Tumorã mixtã. FAI Adenofibrom papilar 9014/0 Adenofibrom seros. intracanalicular (C50.9) Tumorã Brenner.Morfologie – Numerice (continuare) 8940/0 Adenom pleomorf Tumorã mixtã. tip glandã salivarã.9) 8960/1 Nefrom mezoblastic 8960/3 Nefroblastom.0) Hepatom embrionar (C22.9) 9000/1 Tumorã Brenner. FAI 9014/1 Adenofibrom seros. malign (C44. C08._) 8974/1 Sialoblastom 8980/3 Carcinosarcom. malignitate borderline (C56. C08. FAI (C50.9) 8965/0 Adenofibrom nefrogenic (C64. FAI (C07.9) 9010/0 Fibroadenom.9) Fibrom renomedular (C64. malignã (C56. malignitate borderline 88 . malignã. FAI 8964/3 Sarcom cu celule clare al rinichiul (C64. FAI 8981/3 Carcinosarcom embrionar 8982/0 Mioepiteliom Tumorã mioepitelialã Adenom mioepitelial 8982/3 Mioepiteliom malign Carcinom mioepitelial 8983/0 Adenomioepiteliom (C50._) 8990/0 Mezenchimom benign 8990/1 Mezenchimom. FAI Tumorã mixtã. C08.0) 8971/3 Pancreatoblastom (C25.

malign 9041/3 Sarcom sinovial cu celule fusiforme Sarcom sinovial. anaplazic (C62._) 9064/3 Germinom Tumorã cu celule germinale. borderline (C50._) Seminom cu indice mitotic crescut (C62. FAI (C48. FAI 9055/0 Mezoteliom multichistic. FAI 9054/0 Tumorã adenomatoidã. benign (C50.Morfologie – Numerice (continuare) 9014/3 Adenocarcinofibrom seros Adenofibrom seros malign Chistadenocarcinofibrom seros Chistadenofibrom seros malign 9015/0 Adenofibrom mucinos. fibros monofazic 9042/3 Sarcom sinovial cu celule epiteloide 9043/3 Sarcom sinovial bifazic 9044/3 Sarcom cu celule clare. FAI (C50._) 904 NEOPLASME SINOVIAL-LIKE 9040/0 Sinoviom. benign (C48. FAI Mezoteliom fusiform Mezoteliom sarcomatoid Mezoteliom desmoplazic 9052/0 Mezoteliom epitelioid benign Mezoteliom papilar bine diferenþiat. FAI 9065/3 Tumorã cu celule germinale. malign Mezoteliom._) 9064/2 Celule germinale intratubulare maligne (C62. bifazic. malign Mezoteliom. benign 9051/3 Mezoteliom fibros._) Melanom. FAI 9015/1 Adenofibrom mucinos cu malignitate borderline Chistadenofibrom mucinos cu malignitate borderline 9015/3 Adenocarcinofibrom mucinos Adenofibrom mucinos malign Chistadenocarcinofibrom mucinos Chistadenofibrom mucinos malign 9016/0 Fibroadenom gigant (C50._) Neoplazie intratubularã cu celule germinale (C62._) 9062/3 Seminom. malign Mezoteliom fibros._) Chistosarcom phyllodes._) 9063/3 Seminom spermatocitic (C62. FAI (cu excepþia rinichiului M-8964/3) Sarcom cu celule clare. FAI 9051/0 Mezoteliom fibros. FAI (C50. malign (C50. benign 9050/3 Mezoteliom. benignã (C50. nonseminomatoasã (C62. benign 9040/3 Sarcom sinovial. al pãrþilor moi. FAI Sinoviom._) Chistosarcom phyllodes. benign Papilom mezotelial 9052/3 Mezoteliom epitelioid._) Spermatocitom (C62. malign Mezoteliom epitelioid._) [obs] Tumorã phyllodes._) Chistosarcom phyllodes._) 906 – 909 NEOPLASME CU CELULE GERMINALE 9060/3 Disgerminom 9061/3 Seminom. benign Mezoteliom chistic._) 905 NEOPLASME MEZOTELIALE 9050/0 Mezoteliom. FAI Chistadenofibrom mucinos._) 89 ._) 9020/0 Tumorã phyllodes. al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49. malignã (C50. FAI Sinoviom._) [obs] 9020/1 Tumorã phyllodes._) 9030/0 Fibroadenom juvenil (C50._) 9055/1 Mezoteliom chistic._) 9020/3 Tumorã phyllodes. FAI (C62. malign (C49. FAI 9053/3 Mezoteliom bifazic.

9) Molã hidatidã (C58.Morfologie – Numerice (continuare) 9070/3 Carcinom embrionar.9) 9100/3 Coriocarcinom.9) 9110/0 9091/1 Carcinoid strumal (C56.9) Molã hidatiformã completã (C58. malign Teratom imatur. malign Teratom imatur. FAI Corioepiteliom Corioepiteliom 9101/3 Coriocarcinom combinat cu alte elemente celulare germinale Coriocarcinom combinat cu teratom Coriocarcinom combinat cu carcinom embrionar 9102/3 Teratom malign trofoblastic 9103/0 Molã hidatiformã parþialã (C58.9) Molã invazivã. tip poliembrionar 9073/1 Gonadoblastom Gonocitom 9080/0 Teratom. FAI Teratom embrionar Teratoblastom. FAI (C58. FAI Teratom solid 9080/3 Teratom.9) Corioadenom (C58. anaplazic 9083/3 Teratom malign. benign Adenom mezonefric Adenom al ductului Wolffian Tumorã mezonefricã.9) Corioadenom destruens (C58. FAI (C58. FAI Teratom chistic. FAI Tumorã a ductului Wolffian Mezonefrom. nediferenþiat Teratom malign.9) 9105/3 Tumorã trofoblasticã epitelioidã 911 MEZONEFROAME Mezonefrom. mixt 9082/3 Teratom malign. malignã (C56.9) 9100/1 Molã hidatiformã invazivã (C58.9) 9090/3 Struma ovarii. benign Teratom adult chistic Teratom adult. intermediar 9084/0 Chist dermoid. FAI Adenocarcinom embrionar 9071/3 Tumorã de sac vitelin Tumorã de sinus endodermal Tumorã vitelinã polivezicularã Orhioblastom (C62. FAI (C56.9) Molã hidatiformã malignã (C58. malign Adenocarcinom mezonefric Mezonefrom._) Carcinom embrionar infantil Tumorã hepatoidã de sac vitelin 9072/3 Poliembriom Carcinom embrionar. FAI 9084/3 Teratom cu transformare malignã Chist dermoid cu transformare malignã (C56. FAI Teratom. malign.9) 910 NEOPLASME TROFOBLASTICE 9100/0 Molã hidatiformã. FAI Dermoid.9) Struma ovarii ºi carcinoid (C56.9) Chist dermoid cu tumorã secundarã 9085/3 Tumorã cu celule germinale mixtã Teratom ºi seminom mixt 9090/0 Struma ovarii. FAI 9081/3 Teratocarcinom Carcinom embrionar ºi teratom. diferenþiat Teratom matur 9080/1 Teratom. FAI Carcinom al ductului Wolffian 9110/1 9110/3 90 .9) 9104/1 Tumorã trofoblasticã cu localizare placentarã (C58.

FAI Angioendoteliom Hemangioendoteliom Kaposiform 9130/3 Hemangioendoteliom._) [obs] 9135/1 Angioendoteliom papilar endovascular Tumorã Dabska 9136/1 Hemangioendoteliom cu celule fusiforme Angioendoteliom cu celule fusiforme 9140/3 Sarcom Kaposi Sarcom hemoragic multiplu 9141/0 Angiocheratom 9161/0 Hemangiom pediculat dobândit 9161/1 Hemangioblastom Angioblastom 9142/0 Hemangiom cheratozic verucos 9150/0 Hemangiopericitom. malign 9160/0 Angiofibrom.0) 9125/0 Hemangiom epitelioid Hemangiom histiocitoid 9130/0 Hemangioendoteliom. FAI 9133/3 Hemangioendoteliom epitelioid. benign 9130/1 Hemangioendoteliom. FAI Angiom. benign 9150/1 Hemangiopericitom. FAI Corioangiom (C58.9) 9120/3 Hemangiosarcom Angiosarcom 9121/0 Hemangiom cavernos 9122/0 Hemangiom venos 9123/0 Hemangiom racemos Hemangiom arteriovenos 9124/3 Sarcom cu celule Kupffer (C22._) [obs] Angiofibrom cu celule gigante Angiofibrom celular 917 TUMORI ALE VASELOR LIMFATICE 9170/0 Limfangiom.3) [obs] Nev involutiv (C44._) [obs] 9150/3 Hemangiopericitom. FAI Angiofibrom juvenil Papulã fibroasã a nasului (C44. malign Tumorã alveolarã intravascularã bronºicã (C34. malign Sarcom hemagioendotelial 9131/0 Hemangiom capilar Hemangiom simplu Hemangiom infantil Hemangiom plexiform Hemangiom juvenil 9132/0 Hemangiom intramuscular 9133/1 Hemangioendoteliom epitelioid.Morfologie – Numerice (continuare) 912 – 916 TUMORI ALE VASELOR SANGUINE 9120/0 Hemangiom. FAI Limfangioendoteliom. FAI 9170/3 Limfangiosarcom Sarcom limfangioendotelial Limfangioendoteliom. FAI Meningiom hemangiopericitic (C70. FAI Higrom chistic 9174/0 Limfangiomiom 9174/1 Limfangiomiomatozã Limfangioleiomiomatozã 9175/0 Hemolimfangiom 91 . malign 9171/0 Limfangiom capilar 9172/0 Limfangiom cavernos 9173/0 Limfangiom chistic Higrom.

C41._) 9230/3 Condroblastom._) 9220/1 Condromatozã._. C41._) 9182/3 Osteosarcom fibroblastic (C40._. C41.Morfologie – Numerice (continuare) 918 – 924 NEOPLASME OSOASE ªI CONDROMATOASE 9180/0 Osteom._. C41. C41. C41._) Encondrom (C40._. C41. C41. FAI (C40._. C41. C41._._) Sarcom osteoblastic (C40._) Osteosarom juxtacortical (C40._) Histiocitom fibros al tecii tendonului (C49. C41._) Osteoclastom. C41._._._) Exostozã cartilaginoasã (C40._) 9181/3 Osteosarcom condroblastic (C40._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului (C49._) Eccondrom (C40._. C41. C41. FAI (C40. C41._) Condrosarcom periosteal (C40. C41. FAI (C40._) 9242/3 Condrosarcom cu celule clare (C40._._._._) 9252/3 Tumorã cu celule gigante tenosinovialã._._) 9221/0 Condrom juxtacortical (C40. C41._) 9210/0 Osteocondrom (C40._) Fibrocondrosarcom (C40._._) Osteosarcom medular (C40._. C41._. malignã (C49. C41. malignã (C40._._._) Condrom periosteal (C40._) 9193/3 Osteosarcom periosteal (C40._) 9221/3 Condrosarcom juxtacortical (C40. malign (C40._._._) 9187/3 Osteosarcom intraosos bine diferenþiat (C40. FAI 9251/3 Tumorã cu celule gigante a pãrþilor moi. C41._. C41. C41._) Sarcom osteogenic._._.C41. malignã 9252/0 Tumorã cu celule gigante tenosinovialã (C49._._. C41. C41. FAI (C40._) Tumorã condromatoasã cu celule gigante (C40. C41._._) 9220/0 Condrom. C41. C41. C41._._. FAI (C40. C41._) Osteosarcom intraosos de grad redus (C40._) 9184/3 Osteosarcom în boala Paget a osului (C40. malignã (C49._._) 9180/3 Osteosarcom. C41._) Osteosarcom cu celule rotunde (C40._._. C41. C41._) 9183/3 Osteosarcom teleangiectazic (C40. FAI (C40._. C41._. FAI (C40._) 9200/1 Osteoblastom agresiv (C40. C41._._. C41. FAI (C40. C41. C41._) 9200/0 Osteoblastom. FAI 9220/3 Condrosarcom. FAI (C40._._) Osteofibrosarcom (C40._) 9243/3 Condrosarcom dediferenþiat (C40._) 9210/1 Osteocondromatozã._._._) 9194/3 Osteosarcom de suprafaþã de grad înalt (C40. C41._. C41._) Eccondrozã (C40._) 9251/1 Tumorã cu celule gigante a pãrþilor moi._) Osteoclastom._) Osteosarcom central convenþional (C40._._) 9195/3 Osteosarcom intracortical (C40._) 9231/3 Condrosarcom mixoid 9240/3 Condrosarcom mezenchimal 9241/0 Fibrom condromixoid (C40._. C41._._) Sarcom cu celule gigante al osului (C40. C41. C41. C41. malign (C40. FAI (C40._) Exostozã osteocartilaginoasã (C40._) Tumorã Codman (C40._) Osteom osteoid gigant (C40. FAI (C40. C41. C41._._._) 92 ._) 9230/0 Condroblastom._._._) 9250/3 Tumorã cu celule gigante a osului._ . C41._._._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului._) 9186/3 Osteosarcom central (C40._._. C41._) 9185/3 Osteosarcom cu celule mici (C40. C41._) 9191/0 Osteom osteoid._) 925 TUMORI CU CELULE GIGANTE 9250/1 Tumorã cu celule gigante a osului._) 9192/3 Osteosarcom paraosteal (C40. C41._. C41._) Osteocondrosarcom (C40. C41.

2) 9352/1 Craniofaringiom._) 9260/3 Sarcom Ewing Tumorã Ewing 9261/3 Adamantinom al oaselor lungi (C40.Morfologie – Numerice (continuare) 926 ALTE TUMORI OSOASE (C40. FAI (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) 9310/3 Ameloblastom malign Adamantinom.1) 9351/1 Craniofaringiom. C41. FAI Adamantinom. malignã Carcinom odontogenic Sarcom odontogenic Carcinom intraosos primar Carcinom ameloblastic 9271/0 Fibrodentinom ameloblastic Dentinom 9272/0 Cementom._) Adamantinom tibial (C40. papilar (C75. FAI Displazie cementalã periapicalã Displazie cemento-osoasã periapicalã 9273/0 Cementoblastom benign 9274/0 Fibrom cementifiant Fibrom cemento-osifiant 9275/0 Cementom gigantiform Displazie osoasã floridã 9280/0 Odontom. malign (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) 9311/0 Odontoameloblastom 9312/0 Tumorã odontogenicã scuamoasã 9320/0 Mixom odontogenic Mixofibrom odontogenic 9321/0 Fibrom odontogenic central Fibrom odontogenic._) 9270/0 Tumorã odontogenicã.2) 9262/0 Fibrom osifiant Fibro-osteom Osteofibrom 927 – 934 TUMORI ODONTOGENICE (C41.2) Tumora pungii Rathke (C75.2) 9360/1 Pinealom (C75.3) 93 . FAI 9322/0 Fibrom odontogenic periferic 9330/0 Fibrom ameloblastic 9330/3 Fibrosarcom ameloblastic Sarcom ameloblastic Fibrosarcom odontogenic 9340/0 Tumorã odontogenicã epitelialã calcifiantã Tumorã Pindborg 9341/1 Tumorã odontogenicã cu celule clare 9342/3 Carcinosarcom odontogenic 935 – 937 DIVERSE TUMORI 9350/1 Craniofaringiom (C75. FAI 9281/0 Odontom compus 9282/0 Odontom complex 9290/0 Fibro-odontom ameloblastic Odontom fibroameloblastic 9290/3 Odontosarcom ameloblastic Fibrodentinosarcom ameloblastic Fibro-odontosarcom ameloblastic 9300/0 Tumorã odontogenicã adenomatoidã Adenoameloblastom 9301/0 Chist odontogenic calcifiant 9302/0 Tumorã odontogenicã cu celule fantomã 9310/0 Ameloblastom. FAI 9270/3 Tumorã odontogenicã.3) 9361/1 Pineocitom (C75. adamantinomatos (C75. benignã 9270/1 Tumorã odontogenicã._.

Morfologie – Numerice (continuare) 9362/3 Pineoblastom (C75.5) 9412/1 Astrocitom infantil desmoplazic (C71._) 9441/3 Glioblastom cu celule gigante (C71.3) Tumorã pinealã tranziþionalã (C75.3) Tumorã pinealã parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75.0) 9400/3 Astrocitom._) 9413/0 Tumorã neuroepitelialã disembrioplazicã 9420/3 Astrocitom fibrilar (C71._) [obs] Astrocitom difuz (C71._) Gliom. FAI (C71._) 9430/3 Astroblastom (C71._) Astrocitom difuz._) Ependimom celular (C71. malign (C71._) [obs] 9401/3 Astrocitom._) 9382/3 Gliom mixt (C71._) Spongioblastom multiform (C71._) [obs] 9424/3 Xantoastrocitom pleomorf (C71._) Gangliogliom infantil desmoplazic (C71.3) Tumorã pinealã mixtã (C75._) Spongioblastom polar primitiv (C71.5) 9390/1 Papilom atipic al plexului coroid._) Gliom astrocitic (C71._) Spongioblastom polar (C71.5) Papilom al plexului coroid. FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã perifericã. FAI (C71._) [obs] 9390/3 Carcinom al plexului coroid (C71._) Ependimom epitelial (C71.5) Papilom al plexului coroid. grad redus (C71. FAI 9371/3 Cordom condroid 9372/3 Cordom dediferenþiat 9373/0 Paracordom 9391/3 Ependimom._) Astrocitom subependimal._) Astrocitom fibros (C71._) Ependimom tanicitic (C71.3) 9363/0 Tumorã neuroectodermalã melanoticã Tumorã primordialã retinianã Melanoameloblastom Progonom melanotic 9364/3 Tumorã neuroectodermalã perifericã Tumorã neuroectodermalã. FAI (C71._) 9393/3 Ependimom papilar (C71._) 9392/3 Ependimom._) 9390/0 Papilom al plexului coroid._) Astrocitom juvenil (C71.5) 94 ._) Astrocitom chistic (C71._) Spongioblastom._) 938 – 948 GLIOAME 9380/3 Gliom._) Astrocitom piloid (C71. grad redus (C71._) Gliom subependimal (C71._) 9394/1 Ependimom mixopapilar (C72._) Gemistocitom (C71._) 9411/3 Astrocitom gemistocitic (C71._) Astrocitom._) Astrogliom (C71. FAI (cu excepþia gliomului nazal ne-neoplazic) (C71.3) Pineoblastom-pineocitom mixt (C75._) Glioblastom multiform (C71. anaplazic (C71. FAI (C71._) Oligoastrocitom (C71. FAI PPNET 9365/3 Tumorã Askin 9370/3 Cordom. FAI (C71. anaplazic (C71._) Ependimoblastom (C71._) Subependimom-ependimom mixt (C71._) 9440/3 Glioblastom._) 9421/1 Astrocitom pilocitic (C71. FAI (C71._) Sarcom monstrocelular (C71._) 9410/3 Astrocitom protoplasmic (C71._) 9381/3 Gliomatozã cerebralã (C71. FAI (C71._) 9383/1 Subependimom (C71. anaplazic (C71._) Ependimom cu celule clare (C71. malign (C71._) 9384/1 Astrocitom subependimal cu celule gigante (C71._) [obs] 9423/3 Spongioblastom polar (C71._) Oligoastrocitom anaplazic (C71.

6) Meduloblastom desmoplazic (C71. FAI (C71._) 9510/0 Retinocitom (C69.6) 9480/3 Sarcom cerebelos.6) Meduloblastom lipomatos (C71.2) 9513/3 Retinoblastom.5) 9450/3 Oligodendrogliom._) 9442/3 Gliosarcom (C71.2) 9511/3 Retinoblastom._) 9501/3 Meduloepiteliom.6) 9471/3 Meduloblastom nodular desmoplazic (C71.2) 9521/3 Neurocitom olfactiv (C30.2) 9510/3 Retinoblastom. difuz (C69.6) [obs] 9472/3 Medulomioblastom (C71. FAI PNET supratentorial (C71._) Gliom cordoid al ventriculului al treilea (C71.0) Estezioneuroepiteliom (C30.6) Meduloblastom melanotic (C71._) 9502/0 Meduloepiteliom teratoid._) 9501/0 Meduloepiteliom. benign (C69.4) 9502/3 Meduloepiteliom teratoid 9503/3 Neuroepiteliom. anaplazic 9506/1 Neurocitom central Neurocitom Liponeurocitom cerebelos (C71._) [obs] 9470/3 Meduloblastom. nediferenþiat (C69. FAI (C71.0) Estezioneurocitom (C30.6) 9500/3 Neuroblastom. benign (C69. FAI Glioneurom [obs] Neuroastrocitom [obs] 9505/3 Gangliogliom.4) Dictiom. FAI Simpaticoblastom Neuroblastom central (C71.0) 9522/3 Neuroblastom olfactiv (C30. FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã centralã.6) [obs] 949 – 952 NEOPLASME NEUROEPITELIOMATOASE 9490/0 Ganglioneurom 9490/3 Ganglioneuroblastom 9491/0 Ganglioneuromatozã 9492/0 Gangliocitom 9493/0 Gangliocitom displazic al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71.6) Sarcom cerebelos arahnoidal circumscris (C71.6) Medulocitom (C71.0) Estezioneuroblastom (C30._) Glioblastom cu componentã sarcomatoasã (C71._) 9444/1 Gliom cordoid (C71._) 9474/3 Meduloblastom cu celule mari (C71._) 9451/3 Oligodendrogliom. FAI (C69. anaplazic (C71. FAI (C71. FAI (C71.6) Neurolipocitom (C71. FAI PNET.0) 9523/3 Neuroepiteliom olfactiv (C30. benign (C69. FAI 9504/3 Spongioneuroblastom 9505/1 Gangliogliom.Morfologie – Numerice (continuare) 9442/1 Gliofibrom (C71._) 9460/3 Oligodendroblastom (C71. diferenþiat (C69. malign (C69. FAI Dictiom.2) 9514/1 Retinoblastom cu regresie spontanã (C69.0) 95 .2) 9520/3 Tumorã neurogenã olfactivã (C69.6) 9507/0 Tumorã Pacinianã 9508/3 Tumorã teratoidã/rabdoidã atipicã (C71.6) 9473/3 Tumorã neuroectodermalã primitivã.2) 9512/3 Retinoblastom._) CPNET.

FAI Neurofibromatozã multiplã Boala von Recklinghausen (cu excepþia osului) Boala Recklinghausen (cu excepþia osului) 96 . FAI 9540/1 Neurofibromatozã. FAI [obs] Neurilemosarcom [obs] 9561/3 Tumorã malignã a tecii nervului periferic cu diferenþiere rabdomioblasticã MPNST cu diferenþiere rabdomioblasticã Tumorã Triton. malign Meningiom. malign [obs] Schwannom malign. anaplazic Sarcom leptomeningeal Sarcom meningeal Sarcom meningotelial 9531/0 Meningiom meningotelial Meningiom endoteliomatos Meningiom sinciþial 9532/0 Meningiom fibros Meningiom fibroblastic 9533/0 Meningiom psamomatos 9534/0 Meningiom angiomatos 9535/0 Meningiom hemangioblastic [obs] Meningiom angioblastic [obs] 9537/0 Meningiom tranziþional Meningiom mixt 9538/1 Meningiom cu celule clare Meningiom cordoid 9538/3 Meningiom papilar Meningiom rabdoid 9539/1 Meningiom atipic 9539/3 Sarcomatozã meningealã 954 – 957 TUMORI ALE TECII NERVOASE 9540/0 Neurofibrom.Morfologie – Numerice (continuare) 953 MENINGIOAME (C70.4) Schwannom pigmentar Schwannom melanotic Schwannom plexiform Schwannom celular Schwannom degenerativ Schwannom vechi Schwannom psamomatos 9560/1 Neurinomatozã 9560/3 Neurilemom. FAI Perineurinom intraneural Perineurinom al þesutului moale 9571/3 Perineurinom. FAI 9571/0 Perineurinom. FAI Neurinom Neurom de acustic (C72. FAI Meningiomatozã difuzã Meningioame multiple 9530/3 Meningiom._) 9540/3 Tumorã malignã a tecii nervului periferic MPNST. FAI Schwannom. malign MPNST perineural 9530/0 Meningiom. FAI Meningiom microchistic Meningiom secretor Meningiom bogat în limfoplasmocite Meningiom metaplazic 9530/1 Meningiomatozã. malignã Schwannom malign cu diferenþiere rabdomioblasticã 9562/0 Neurotecom Mixom al tecii nervului 9570/0 Neurom. FAI Neurofibrosarcom [obs] Sarcom neurogen [obs] Neurosarcom [obs] MPNST cu diferenþiere glandularã MPNST epitelioidã MPNST cu diferenþiere mezenchimalã MPNST melanoticã MPNST melanotic psamomatoasã 9541/0 Neurofibrom melanotic 9550/0 Neurofibrom plexiform Neurom plexiform 9560/0 Neurilemom.

sclerozã nodularã. nodular [obs] 9661/3 Granulom Hodgkin [obs] 9662/3 Sarcom Hodgkin [obs] 9663/3 Limfom Hodgkin. fazã celularã 97 . malignã Mioblastom cu celule granulare. FAI Limfom malign. FAI [obs] Reticulosarcom. tip cu celule nediferenþiate. non-Hodgkin. predominanþã limfocitarã. FAI 9654/3 Limfom Hodgkin. FAI [obs] Limfom malign. FAI Mioblastom cu celule granulare. celule mici clivate. difuz [obs] Limfom malign. nodular [obs] Limfom malign. FAI Limfom non-Hodgkin. depleþie limfocitarã. limfocitic. predominanþã limfocitarãhistiocitarã [obs] Boalã Hodgkin. celularitate mixtã. FAI [obs] Limfosarcom. FAI Limfom malign. sclerozã nodularã. FAI Limfom malign. FAI Limfom malign. celularitate mixtã.Morfologie – Numerice (continuare) 958 TUMORI CU CELULE GRANULARE ªI SARCOAME ALVEOLARE ALE PARÞILOR MOI 9580/0 Tumorã cu celule granulare.1) 959 – 972 LIMFOAME HODGKIN ªI NONHODGKIN LIMFOAME MALIGNE. fibrozã difuzã Limfom Hodgkin clasic. FAI Limfom cu celule B. difuz [obs] Limfom malign. depleþie limfocitarã. FAI [obs] 9596/3 Limfom compus Hodgkin ºi non-Hodgkin 965-966 LIMFOM HODGKIN 9650/3 Limfom Hodgkin. sclerozã nodularã. sclerozã nodularã. difuz [obs] Sarcom cu celule reticulare. FAI [obs] Paragranulom Hodgkin. difuz [obs] Reticulosarcom. celule clivate. nodular Paragranulom Hodgkin. malign 9581/3 Sarcom alveolar al pãrþilor moi 9582/0 Tumorã cu celule granulare a regiunii selare (C75. FAI Limfom Hodgkin clasic. fazã celularã Limfom Hodgkin clasic. depleþie limfocitarã._) [obs] 9591/3 Limfom malign. predominanþã limfocitarã nodularã Limfom Hodgkin. FAI SAU DIFUZE 9590/3 Limfom malign. predominanþã limfocitarã. FAI 9664/3 Limfom Hodgkin. non-Burkitt [obs] Limfom malign. depleþie limfocitarã. FAI Boalã Hodgkin. limfocitic. bogat în limfocite Boalã Hodgkin. celule nediferenþiate. difuz. FAI Limfom Hodgkin clasic. neclivate. Hodgkin 9651/3 Limfom Hodgkin. celule mici clivate. difuz [obs] Limfom malign. sclerozã nodularã. reticular 9659/3 Limfom Hodgkin. FAI Microgliom. FAI Boala Hodgkin. bogat în limfocite Limfom Hodgkin clasic. difuzã [obs] 9652/3 Limfom Hodgkin. difuz [obs] Limfom malign. FAI [obs] Boalã Hodgkin. (C71. celule mici. FAI Limfom Hodgkin clasic. reticular Limfom Hodgkin clasic. FAI 9580/3 Tumorã cu celule granulare. FAI 9653/3 Limfom Hodgkin. slab diferenþiat. FAI [obs] Sarcom cu celule reticulare. FAI [obs] Limfosarcom. depleþie limfocitarã. depleþie limfocitarã. predominanþã limfocitarã. cu diferenþiere intermediarã. celule neclivate. fibrozã difuzã 9655/3 Limfom Hodgkin. FAI Limfom.

centroblastic. limfocitic.9) 9667/3 967 – 972 LIMFOAME NON-HODGKIN 967 – 969 LIMFOAME CU CELULE B MATURE 9670/3 Limfom malign. limfocitic. FAI Limfom malign. celule B mari. sclerozã nodularã. timic (C37. histiocitic. FAI [obs] Limfom malign. centroblastic-centrocitic. celule mari. difuz Limfom cu celule B mari intravascular (C49. mediastinal (C38. FAI (vezi ºi M-9823/3) Limfom malign. difuz [obs] Limfom malign. plasmocitoid [obs] Limfom plasmocitic [obs] 9673/3 Limfom cu celule ale mantalei Include toate variantele: blasticã. tip celular mixt. FAI Limfom malign. difuz [obs] (vezi ºi M-9690/3) Limfom malign. limfocitic. FAI [obs] Limfom malign. grad 1 Boalã Hodgkin. celule mici. celule mari clivate ºi neclivate [obs] Limfom malign. sclerozã nodularã. sclerozã nodularã. celule mari. difuz Limfom malign. FAI Limfom malign. pleomorfã. FAI Limfom malign. FAI Limfom malign. difuz. difuz. limfocitic cu celule mici. difuz. mixt limfocitichistiocitic. sclerozã nodularã. FAI [obs] Limfom malign. difuz. limfocitic. FAI [obs] Limfom malign. FAI Limfom malign. difuz [obs] Limfom malign. celule mari. FAI Limfom malign. difuz Limfom malign. histiocitic. FAI Limfom cu celule B mari. diferenþiere intermediarã. clivate. difuz Limfom malign. celule B mari. difuz [obs] 9678/3 Limfom primar al seroaselor 9679/3 Limfom cu celule B mari. celule mari clivate. celule B mici. limfocitic. grad 1 Limfom Hodgkin clasic.Morfologie – Numerice (continuare) 9665/3 Limfom Hodgkin. celule mari. depleþie limfocitarã Boalã Hodgkin. clivate. predominanþã limfocitarã Boalã Hodgkin. neclivat. sclerozã nodularã. celule mici ºi mari. celule mari. FAI [obs] Limfom malign. centroblastic. FAI [obs] Limfom maligne. sclerozã nodularã. centrocitic [obs] Polipozã limfomatoasã malignã 9680/3 Limfom malign. celule B mari. limfoplasmocitoid Imunocitom [obs] Limfom malign. bine diferenþiat. neclivate. celularitate mixtã Limfom Hodgkin. cu celule mici Limfom al zonei de manta [obs] Limfom malign. grad 2 Limfom Hodgkin clasic. neclivat. difuz Limfom malign. centroblastic-centrocitic. difuz. centroblastic. FAI Limfom malign. difuz 9671/3 Limfom malign. mixt.3) Limfom cu celule B mari. variantã sinciþialã 9675/3 Limfom malign. FAI Limfom malign. limfoplasmocitic (vezi ºi M-9761-3) Limfom malign. difuz.9) Limfom cu celule B intravascular Angioendoteliomatozã Limfom angiotropic Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom cu celule B mari bogat în histiocite Limfom cu celule B mari bogat în celule T/histiocite Limfom cu celule B mari anaplazice 98 . neclivate. celule mari. limfocitic cu celule mici. difuz Limfom malign. FAI Limfom malign. sclerozã nodularã. celule mici. FAI Limfom malign. difuz [obs] Limfom malign. grad 2 Boalã Hodgkin. sclerozã nodularã.

2) 9690/3 Limfom folicular. histiocitic. imunoblastic. nodular [obs] 9698/3 Limfom folicular. FAI Limfom malign. FAI Limfom al zonei marginale. splenic (C42. celule mari. nodular [obs] Limfom malign.2) Limfom splenic cu limfocite viloase (C42. folicular. celule mici pleomorfe Limfom periferic cu celule T. celule clivate mici Limfom malign. celule mici clivate ºi mari. tip celular mixt. centroblastic. grad 1 Limfom malign. folicular [obs] Limfom malign. limfocitic. tip Burkitt [obs] Limfom malign. celule mari Limfom al zonei T Limfom limfoepitelioid Limfom Lennert 99 . folicular [obs] Limfom folicular. celule mici clivate. ganglionar 970 – 971 LIMFOAME CU CELULE T MATURE ªI NK 9700/3 Micozis fungoides (C44. FAI Limfom malign al centrului folicular. nodular. FAI Limfom malign centroblastic-centrocitic. folicular [obs] Limfom malign. celule B mari. celule mici neclivate. mature. tip Burkitt [obs] Limfom Burkitt-like 9689/3 Limfom cu celule B al zonei marginale._) Reticulozã Pagetoidã 9701/3 Sindrom Sezary Boalã Sezary 9702/3 Limfom cu celule T. FAI (vezi ºi M-9675/3) Limfom malign folicular. FAI Sarcom imunoblastic [obs] Limfom malign. mixt.2) Limfom splenic al zonei marginale. folicular Limfom malign al centrului folicular. celule neclivate. celule medii ºi mari pleomorfe Limfom periferic cu celule T. mixt limfocitichistiocitic. celule mari clivate. imunoblastic Limfom plasmoblastic 9687/3 Limfom Burkitt. grad 3 Limfom malign. nodular [obs] Limfom malign. grad 2 Limfom malign. folicular. tip celular mixt. FAI [obs] Limfom malign. folicular Limfom malign. folicular [obs] Limfom malign. folicular [obs] Limfom malign.Morfologie – Numerice (continuare) 9684/3 Limfom malign. FAI Limfom cu celule T. FAI [obs] Limfom malign limfocitic. limfocitic. FAI (vezi ºi M-9826/3) Include toate variantele Tumorã Burkitt [obs] Limfom malign. imunoblastic. nediferenþiat. nodular [obs] 9695/3 Limfom folicular. FAI (C42. FAI Limfom malign. FAI Limfom periferic cu celule T. folicular [obs] Limfom malign nodular. neclivate. difuz. FAI [obs] 9691/3 Limfom folicular. slab diferenþiat. bine diferenþiat. celule mari. FAI Limfom periferic cu celule T. celule mari. FAI Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Limfom al þesutului limfoid asociat bronhiei Limfom BALT Limfom al þesutului limfoid asociat pielii Limfom SALT Limfom cu celule B monocitoide Limfom al zonei marginale. nodular [obs] 9699/3 Limfom cu celule B al zonei marginale.

FAI Granulomatozã cu celule Langerhans Histiocitozã X._) [obs] 9714/3 Limfom cu celule mari anaplazice._) 9719/3 Limfom cu celule NK/T.1) 9734/3 Plasmocitom. FAI [obs] 9752/1 Histiocitozã cu celule Langerhans.1) 975 NEOPLASME ALE HISTIOCITELOR ªI ALE CELULELOR LIMFOIDE ACCESORII 9750/3 Histiocitozã malignã Reticulozã medularã histiociticã [obs] 9751/1 Histiocitozã cu celule Langerhans.1) 9733/3 Leucemie cu plasmocite (C42.1) Mielom. nazal ºi tip nazal Limfom cu celule T/NK Limfom angiocentric cu celule T [obs] Reticulozã malignã. FAI (C44.1) Leucemie plasmociticã (C42. FAI (C42. FAI (vezi ºi M-9835/3) Limfom malign. unifocalã Granulomatozã cu celule Langerhans. celule convolute [obs] Limfoblastom [obs] 9728/3 Limfom limfoblastic cu celule B precursoare (vezi ºi M-9836/3) 9729/3 Limfom limfoblastic cu celule T precursoare (vezi ºi M9837/3) 973 TUMORI CU PLASMOCITE 9731/3 Plasmocitom._. paniculitis-like 9709/3 Limfom cutanat cu celule T. poliostoticã Boala Hand-Schuller-Christian [obs] 100 . FAI (vezi ºi M-9835/3) Limfom malign. FAI (C44. AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] Limfom angioimunoblastic [obs] 9708/3 Limfom cu celule T subcutanat. CD30+ 9716/3 Limfom hepatosplenic cu celule gd (gamadelta) 9717/3 Limfom intestinal cu celule T Limfom intestinal cu celule T tip enteropatie Limfom cu celule T asociat cu enteropatie 9718/3 Afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44._) Limfom cutanat. C41.1) Mielom cu plasmocite (C42.1) Mielomatozã (C42._) Tumorã cu plasmocite Mielom solitar Plasmocitom solitar 9732/3 Mielom multiplu (C42. tip cu celule T ºi celule null Limfom cu celule mari (Ki-1+) [obs] Limfom cu celule mari anaplazice. FAI [obs] Reticulozã malignã de linie medianã [obs] Reticulozã polimorfã [obs] 972 LIMFOM LIMFOBLASTIC CU CELULE PRECURSOARE 9727/3 Limfom limfoblastic cu celule precursoare. FAI Tumorã cu mastocite._) Limfom cutanat primar cu celule mari anaplazice (C44._) Papulozã limfomatoidã (C44. malignã Mastocitom malign 9741/3 Mastocitozã malignã Boalã sistemicã cu mastocite tisulare 9742/3 Leucemie cu mastocite (C42. limfoblastic. monoostoticã [obs] Granulom eozinofilic 9753/1 Histiocitozã cu celule Langerhans.Morfologie – Numerice (continuare) 9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T Limfom periferic cu celule T. extramedular (nu apare în oase) 974 TUMORI CU MASTOCITE 9740/1 Mastocitom. unifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans._) Limfom cutanat primar cu celule T mari CD30+ (C44. FAI Limfom cu celule mari anaplazice. FAI 9740/3 Sarcom cu mastocite Tumorã cu mastocite. multifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI Plasmocitom al osului (C40.

trad: conform erata) 9768/1 Boalã limfoproliferativã T-gama 9769/1 Boalã cu depozite de imunoglobuline Boala lanþurilor uºoare sistemicã Amiloidozã primarã 980 – 994 LEUCEMII 980 LEUCEMII. FAI [obs] 9801/3 Leucemie acutã. FAI 9758/3 Sarcom cu celule dendritice foliculare Tumorã cu celule dendritice foliculare 976 BOLI IMUNOPROLIFERATIVE 9760/3 Boalã imunoproliferativã. FAI Leucemie cu celule blastice Leucemie nediferenþiatã Leucemie cu celule stem 9805/3 Leucemie acutã bifenotipicã Leucemie acutã cu linearitate mixtã Leucemie acutã bilinearã 982 – 983 LEUCEMII LIMFOIDE (C42._) Limfom mediteranean 9765/1 Gamapatie monoclonalã de semnificaþie nedeterminatã MGUS Gamapatie monoclonalã. FAI 9766/1 Leziune imunoproliferativã angiocentricã Granulomatozã limfoidã 9767/1 Limfoadenopatie angioimunoblasticã (AIL) Limfadenopatie imunoblasticã (IBL) [obs] (n.0) (vezi ºi M-9671/3) 9762/3 Boala lanþurilor grele. tip cu celule B. FAI [obs] Leucemie limfaticã. FAI Leucemie subacutã. FAI 9761/3 Macroglobulinemia Waldenstrom (C42. generalizatã Boala Letterer-Siwe Histiocitozã X acutã progresivã Reticuloendoteliozã nonlipidicã [obs] 9755/3 Sarcom histiocitic Limfom histiocitic adevãrat 9756/3 Sarcom cu celule Langerhans 9757/3 Sarcom cu celule dendritice interdigitate Sarcom cu celule interdigitate Sarcom cu celule dendritice. FAI (C42. FAI Boala lanþurilor grele alfa Boala lanþurilor grele mu Boala lanþurilor grele gama Boala Franklin 9764/3 Boalã imunoproliferativã a intestinului subþire (C17. mature 9827/3 Leucemie /limfom cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) Include toate variantele Limfom/leucemie cu celule T adulte Limfom cu celule T adulte Leucemie cu celule T adulte 101 . tip Burkitt [obs] B-ALL [obs] FAB L3 [obs] Leucemie cu celule Burkitt Leucemie limfoblasticã acutã.1) 9800/3 Leucemie. FAI [obs] Leucemie aleucemicã.Morfologie – Numerice (continuare) 9754/3 Histiocitozã cu celule Lagerhans. FAI [obs] Leucemie limfoidã subacutã [obs] Leucemie limfociticã subacutã [obs] Leucemie limfaticã subacutã [obs] Leucemie limfoidã aleucemicã [obs] Leucemie limfocitarã aleucemicã [obs] Leucemie limfaticã aleucemicã [obs] Leucemie cu celule limfosarcomatoase [obs] 9823/3 Leucemie limfociticã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) Leucemie limfociticã cronicã.1) 9820/3 Leucemie limfoidã. FAI Leucemie limfociticã. diseminatã Histiocitozã cu celule Langerhans. tip cu celule B (include toate variantele de LLCB) Leucemie limfocitarã cronicã Leucemie limfoidã cronicã Leucemie limfaticã cronicã 9826/3 Leucemie cu celule Burkitt (vezi ºi M-9687/3) Leucemie acutã. FAI [obs] Leucemie cronicã.

t(15:17)(q22:q11-12) Leucemie promielocitarã acutã. FAI Leucemie granulocitarã cronicã. FAI Leucemie mielomonocitarã. tip M6 Leucemie eritroidã acutã M6A M6B Eritroleucemie FAB M6 AML M6 Mielozã eritremicã. acutã Leucemie granulocitarã acutã Leucemie mielogenã acutã Leucemie mielocitarã acutã 9863/3 Leucemie mieloidã cronicã. FAI Leucemie mieloidã subacutã [obs] Leucemie granulocitarã subacutã [obs] Leucemie mielogenã subacutã [obs] Leucemie mieloidã aleucemicã [obs] Leucemie granulocitarã aleucemicã [obs] Leucemie mielogenã aleucemicã [obs] Leucemie eozinofilicã Leucemie monocitarã. fãrã-fenotipare Leucemie limfoblasticã acutã. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã acutã. FAI Leucemie mielogenã cronicã. FAI Leucemie mielocitarã. tip cu celule B 9834/3 Leucemie prolimfociticã. FAI Eritremie acutã [obs] Boala Di Guglielmo [obs] Mielozã eritremicã acutã [obs] 9860/3 Leucemie mieloidã. FAI 9866/3 Leucemie promielocitarã acutã. FAI Leucemie limfociticã acutã Leucemie limfoidã acutã Leucemie limfaticã acutã Leucemie limfoblasticã. PML/RAR-alpha Leucemie mieloidã acutã. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Leucemie non-limfociticã. tip L2. FAI 9832/3 Leucemie prolimfociticã. FAI FAB L2 9836/3 Leucemie limfoblasticã cu celule B precursoare (vezi ºi M-9728/3) Pro-B ALL ALL cu celule B precursoare comune Pre-B ALL Pre-pre-B ALL ALL comunã C-ALL 9837/3 Leucemie limfoblasticã cu celule T precursoare (vezi ºi M-9729/3) Pro-T ALL Pre-T ALL ALL cu celule T corticale ALL cu celule T mature 984 – 993 LEUCEMII MIELOIDE (C42. FAI Leucemie mielogenã.1) 9840/3 Leucemie mieloidã acutã. FAI 9833/3 Leucemie prolimfociticã.Morfologie – Numerice (continuare) 9831/1 Leucemie limfociticã cu celule T granulare mari Limfocitozã cu celule T granulare mari Leucemie limfociticã cu celule NK granulare mari Limfocitozã cu celule granulare mari. FAI Leucemie non-limfociticã. t(15:17)(q22:q11-12) Leucemie mieloidã acutã. tip cu celule T 9835/3 Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. FAI FAB M3 (include toate variantele) 102 . PML/RAR-alpha Leucemie promielocitarã acutã. FAI Leucemie monocitarã subacutã [obs] Leucemie monocitarã cronicã [obs] Leucemie monocitarã aleucemicã [obs] 9861/3 Leucemie mieloidã acutã. FAI Leucemie mielocitarã cronicã. FAI FAB L1 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. tip cu celule precursoare Leucemie-limfom limfoblastic acut. FAI Leucemie granulocitarã.

AML1 (CBF-alpha)/ETO 9897/3 Leucemie mieloidã acutã. t(8:21)(q22:q22) FAB M2. BCR/ABL pozitiv Leucemie mielogenã cronicã.q11) Leucemie mieloidã acutã. FAI Mielosclerozã malignã [obs] 994 ALTE LEUCEMII (C42. anomalii 11q23 Leucemie mieloidã acutã. cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie granulocitarã cronicã. t(8:21) (q22:q22) Leucemie mieloidã acutã. t(16. Tip II Leucemie mielomonocitarã cronicã în transformare [obs] 9946/3 Leucemie mielomonocitarã juvenilã Leucemie mielomonocitarã cronicã juvenilã 9948/3 Leucemie cu celule NK agresive 103 . varianta cu celule pãroase Reticuloendoteliozã leucemicã 9945/3 Leucemie mielomonocitarã cronicã.1) 9940/3 Leucemie cu celule pãroase (C42. cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. inv(16)(p13. cromozon Philadelphia (Ph1) negativ 9891/3 Leucemie monocitarã acutã Leucemie monoblasticã acutã Leucemie monoblasticã. BCR/ABL 9876/3 Leucemie mieloidã cronicã atipicã. CBF-beta/MYH11 Leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile anormale FAB M4Eo 9872/3 Leucemie mieloidã acutã. Tip I Leucemie mielomonocitarã cronicã. FAI 9875/3 Leucemie mielogenã cronicã.16)(p13.1) Leucemie.Morfologie – Numerice (continuare) 9867/3 Leucemie mielomonocitarã acutã FAB M4 9870/3 Leucemie bazofilicã acutã 9871/3 Leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale Include toate variantele Leucemie mieloidã acutã. t(9:22)(q34:q11) Leucemie granulocitarã cronicã. MLL 9910/3 Leucemie megacarioblasticã acutã Leucemie megacariocitarã FAB M7 9920/3 Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei. cu diferenþiere minimã Leucemie mieloblasticã acutã FAB M0 9873/3 Leucemie mieloidã acutã fãrã maturare FAB M1 9874/3 Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2.1) Panmielozã acutã.q22) Leucemie mieloidã acutã. FAI FAB M5 (include toate variantele) 9895/3 Leucemie mieloidã acutã cu displazie multilinearã Leucemie mieloidã acutã precedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloidã acutã neprecedatã de sindrom mielodisplazic 9896/3 Leucemie mieloidã acutã. FAI Leucemie mielomonocitarã cronicã. BCR/ABL negativ Leucemie mieloidã cronicã atipicã. FAI Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent alchilant Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã 9930/3 Sarcom mieloid (vezi ºi M9861/3) Sarcom granulocitic Chloroma 9931/3 Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42. FAI Mielofibrozã acutã Mielosclerozã acutã. t(9:22)(q34:q11) Leucemie granulocitarã cronicã. AML1(CBFalpha)/ETO FAB M2.

1) 9980/3 Anemie refractarã Anemie refractarã fãrã sideroblaºti 9982/3 Anemie refractarã cu sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari RARS 9983/3 Anemie refractarã cu exces de blaºti RAEB RAEB I RAEB II 9984/3 Anemie refractarã cu exces de blaºti în transformare [obs] RAEB -T 9985/3 Citopenie refractarã cu displazie multilinearã 9986/3 Sindrom mielodisplazic cu sindrom de deleþie 5q (5q-) 9987/3 Sindrom mielodisplazic secundar terapiei. FAI Boalã limfoproliferativã.Morfologie – Numerice (continuare) 995 – 996 BOLI MIELOPROLIFERATIVE CRONICE (C42. FAI 9975/1 Boalã mieloproliferativã. FAI Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu agent alchilant Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu epipodofilotoxina 9989/3 Sindrom mielodisplazic. FAI Preleucemie [obs] Sindrom preleucemic [obs] 997 ALTE AFECÞIUNI HEMATOLOGICE 9970/1 Afecþiune limfoproliferativã. FAI 104 .1) 9950/3 Policitemia vera Policitemie rubra vera Policitemie proliferativã Eritremie cronicã [obs] 9960/3 Boalã mieloproliferativã cronicã. FAI Afecþiune mieloproliferativã cronicã 9961/3 Mielosclerozã cu metaplazie mieloidã Mielofibrozã secundarã unei boli mieloproliferative Mielofibrozã idiopaticã cronicã Metaplazie mieloidã agnogenicã Mielosclerozã megacariocitarã Mielofibrozã cu metaplazie mieloidã 9962/3 Trombocitemie esenþialã Tombocitemie idiopaticã Trombocitemie hemoragicã esenþialã Trombocitemie hemoragicã idiopaticã 9963/3 Leucemie neutrofilicã cronicã 9964/3 Sindrom hipereozinofilic Leucemie eozinofilicã cronicã 998 SINDROAME MIELODISPLAZICE (C42.

_) C40.5 C47. mixt (C75.4 C72.Acantozis nigricans (vezi SNOMED) * N.5 Abdominal aortã esofag ganglion limfatic venã cavã Abdominal.2 C44. dar termenii în limba românã au fost ordonaþi pentru a corespunde alfabetului limbii române.1) M-8822/1 Abdominal. celule adenom carcinom chistadenocarcinom tumorã [obs] Acinice.4 Acinare. carcinom cu celule scuamoase.4 C49. tumorã cu celule Sertoli cu M-8641/0 Acumulare lipidicã. malign (C44. trad._) M--------. nev) FAI (sarcom. adenom. FAI nerv spinal sinus.4 M-8280/3 M-8280/0 M-8280/3 Accesor nazal. neurom (C72.1) M-8281/3 Acidofil-bazofil.INDEX ALFABETIC * FAI– Fãrã Alte Informaþii A C76. melanom. celule clare (vezi SNOMED) M-------.0 Acromioclavicularã.5 C47._) M-8730/0 Acromic. FAI sinus nazal Acetabulum Acidofil adenocarcinom (C75. nerv M-9560/0 Acustic.4 C49.4 C49.: Acest capitol a fost construit pornind de la indexul alfabetic din publicaþia originalã.4 C44.9 C72.4 C49.4 C49.4 C49.4 C76.4 C49. articulaþie M-8402/0 Acrospirom ecrin (C44. cheratozã (vezi SNOMED) M-8641/0 Acumulare lipidicã.9 C31. desmoid M-8822/1 Abdominalã.4 C47. nerv M-8281/0 Acidofil-bazofil. sinus nerv.4 C49. perete FAI FAI (carcinom.5 C72.4 C47. carcinom. nev (C44. celule adenocarcinom adenom tumorã [obs] Acustic. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Abducens.9) M-8075/3 Acantolitic.5 C49._) M-8550/0 M-8550/3 M-8551/3 M-8550/1 M-8550/3 M-8550/0 M-8550/1 C72. fibromatozã C49. androblastom tubular cu (C56.4 C15.1) M-8550/3 M-8550/0 M-8550/3 Acinar adenocarcinom adenom carcinom M-8154/3 Acinar-endocrin.2 C49.4 C49.2 C49.9 C41.2 C77. M-------.Acantom. 105 .4 C49.5 C31.4 C44. carcinom.Actinicã.1) carcinom (C75.4) M-8744/3 Acral. mixt (C25. melanom lentiginos.1) adenom (C75. mixt (C75.4 Abdomen FAI muºchi nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut subcutanat C31.

1) mielosclerozã. mezonefroid clare ca apa de stâncã. combinat cu diferenþiere neuroendocrinã cu extindere superficialã cu metaplazie apocrinã cu metaplazie cartilaginoasã cu metaplazie cartilaginoasã ºi osoasã cu metaplazie cu celulele fusiforme cu metaplazie osoasã cu metaplazie scuamoasã cu subtipuri mixte de grad redus.9) In situ FAI în adenom polipoid în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos în polip.1) cu alte tipuri de carcinom. FAI (C42._) oase lungi (C40. mixt (C25. C08.1) acinar acinice.Index alfabetic Acutã eritremie (C42.9) Folicular FAI (C73.9) bine diferenþiat (C73._) celule mici-adenocarcinom (C34. FAI (C42._) duct biliar (C22.0) coloid Combinat carcinoid ºi adenocarcinom (C34. celule în infiltrativ ºi papilar infiltrativ ductal (C50. FAI (C50. celule alveolar (C34. _) bazofil (C75.1) bronhiolo-alveolar.2) cilindroid clare._) malign (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) (C41._) duct terminal ecrin.9) mucinos seros M-8245/3 Adenocarcinoidã. celule (C75.9) ºi papilar (C73._) M-8313/3 M-9015/0 M-9014/3 Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56. metastatic acidofil (C75.2) M-8570/3 Adenoacantom M-9300/0 Adenoameloblastom (C41. C24.1) ceruminos (C44.9) gelatinos glandã sudoriparã (C44.0) cromofob (C75. progresivã mielofibrozã (C42._) inflamator (C50. celule hepatoid Hurthle.9) trabecular (C73. celule._) canale anale (C21.1) [obs] histiocitozã X.9) moderat diferenþiat (C73._) ductal infiltrativ (C50._) glande anale (C21._) fetal (C73. tumorã M-8140/3 M-8140/6 M-8280/3 M-8550/3 M-8550/3 M-8251/3 M-8401/3 M-8147/3 M-8300/3 M-8250/3 M-8250/3 M-8215/3 M-8420/3 M-8200/3 M-8310/3 M-8310/3 M-8322/3 M-8480/3 M-8244/3 M-8045/3 M-8255/3 Adenocarcinom (vezi ºi carcinom) FAI FAI.0) ductal.1._) tibial (C40._) ecrin papilar (C44. celule._) apocrin bazocelular (C07. craniofaringiom (C75. FAI (C34. celule FAI clare. polimorf digital papilar (C44.1) Adamantinom FAI (cu excepþia celui al oaselor lungi M-9261/3) (C41._) embrionar Endometrioid FAI variantã cu celule ciliate variantã secretorie eozinofil (C75._) cu alte tipuri de carcinom 106 .1) exocrin ºi cu celule insulare. celule (C25.2) M-8370/3 M-8270/3 M-8255/3 M-8574/3 M-8143/3 M-8573/3 M-8571/3 M-8571/3 M-8572/3 M-8571/3 M-8570/3 M-8255/3 M-8525/3 M-8408/3 M-8160/3 M-8500/3 M-8500/3 M-8525/3 M-8413/3 M-8408/3 M-9070/3 M-8380/3 M-8383/3 M-8382/3 M-8280/3 M-8154/3 M-8333/3 M-8330/3 M-8331/3 M-8332/3 M-8340/3 M-8332/3 M-8480/3 M-8400/3 M-8215/3 M-8320/3 M-8576/3 M-8290/3 M-8140/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8263/2 M-8261/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8490/3 M-8503/3 M-8500/3 M-8530/3 M-8150/3 M-8154/3 M-8504/3 corticosuprarenal (C74.1) mielozã eritremicã (C42._) insulare. celule (C73. mixt (C25._) insulare ºi exocrine._) intrachistic.1) [obs] panmielozã. papilar M-9840/3 M-9754/3 M-9931/3 M-9931/3 M-9840/3 M-9931/3 M-9931/3 M-9310/0 M-9310/3 M-9261/3 M-9261/3 M-9351/1 Adamantinomatos. FAI în polip adenomatos inel cu pecete. FAI (C44.1) [obs] panmielozã cu mielofibrozã (C42.1) bronhiolar (C34. _.1) granulare.

sclerozant (C73._) varianta folicularã (C73. epiteliom (C44. carcinom M-8381/0 M-8381/3 M-8381/1 M-9015/0 M-9015/1 M-8965/0 M-9013/0 M-9014/0 M-9014/1 M-9014/1 M--------M-8098/3 M-8075/3 M-8200/3 M-8100/0 Adenoid chistic. carcinom (C53._) ecrin (C44._) papilar._) polimorf. _) celule scuamoase carcinom chistic.9) papilochistic M-8263/3 M-8214/3 M-8525/3 M-8470/3 M-8312/3 M-8141/3 M-8350/3 M-8410/3 M-8481/3 M-8441/3 M-8460/3 M-8230/3 M-8244/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8145/3 M-8384/3 M-8144/3 M-8190/3 M-8211/3 M-8263/3 M-8262/3 papilotubular parietale. cu invazie (C50.9) Endometrioid FAI malign malignitate borderline mucinos mucinos.9) cu celule clare._) intraductal. de grad redus pseudomucinos (C56.9) sebaceu (C44.9) oncocitic oxifilic Papilar FAI digital (C44._) tip endocervical tip intestinal (C16. FAI neinfiltrativ._) neîncapsulat.9) ºi infiltrativ(C50. celule (C75. intraductal._) medular mezonefric mezonefroid. papilar (C50. cu invazie (C50. combinat ºi carcinom epidermoid. cu malignitate borderline (C56._) trabecular tubular tubulopapilar vilos M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/3 M-8210/3 M-8210/3 M-8263/3 M-8261/2 M-8210/3 M-8210/3 M-8221/3 M-8220/3 M-8520/3 M-8510/3 M-9110/3 M-8310/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8244/3 M-8323/3 M-8154/3 M-8480/3 M-8482/3 M-8481/3 M-8480/3 M-8300/3 M-8480/3 M-8500/3 M-8503/2 M-8350/3 M-8290/3 M-8290/3 M-8260/3 M-8408/3 M-8408/3 M-8503/3 M-8504/3 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8450/3 M-8340/3 M-8503/3 M-8340/3 M-8450/3 M-8200/3 Adenochistic. FAI seros._) lobular (C50.9) ºi folicular (C73. neîncapsulat (C73. papilar (C56. cu malignitate borderline nefrogen (C64. intraductal._) în adenom polipoid în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos în polip. FAI în polip adenomatos în polipi adenomatoºi multipli în polipozã adenomatoasã colicã (C18. celule (C16.9) renale. FAI (C50._) papilar. FAI neinfiltrativ._) infiltrativ (C50. FAI (C50. mixt tip difuz (C16. papilar (C50.9) schiros sclerozant. FAI mucinos._) intraductal._) mucinos._) intrachistic intraductal._) 107 . mixt ºi carcinom cu celule scuamoase. neinfiltrativ (C50. cu celule clare Mixt adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase adenocarcinom ºi carcinom epidermoid carcinoid-adenocarcinom cu celularitate cu celule insulare ºi exocrine (C25.Index alfabetic Intraductal neinfiltrativ.9) solid cu formare de mucinã ºi carcinoid. carcinom M-9013/0 M-8313/0 M-8313/1 Adenofibrom FAI cu celule clare (C56.9) papilar Seros FAI malign cu malignitate borderline Adenofibrozã (vezi SNOMED) Adenoid bazal.1) mucos neinfiltrativ. tip endocervical mucipar mucoid mucoide._) seros (C56. celule (C64._) secretor de mucinã seros.

0) cromofob (C75. C08. celule clare ca apa de stâncã.1 Adenoidã M-8330/1 M-8290/3 M-8400/0 M-8170/0 M-8170/0 M-8272/0 M-8290/3 M-8504/0 M-8453/0 M-8150/0 M-8204/0 M-8506/0 M-8334/0 M-9110/0 M-8325/0 M-8202/0 M-8441/0 M-8333/0 M-8982/0 M-8281/0 M-8146/0 M-8480/0 M-8453/3 M-8300/0 M-8372/0 M-8290/0 M-8290/0 M-8290/0 M-8330/1 M-8408/1 M-8408/0 M-9504/0 M-8453/0 M-8263/0 M-8640/1 M-8372/0 M-8321/0 M-8212/0 M-8940/0 M-8941/3 M-8210/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8410/0 M--------M-8213/0 M-8441/0 M-8640/1 atipic (C73.1) acinar acinare._) seros microchistic Sertoli.1. celule acinice._) ecrin (C44._) bazocelular (C07._) microchistic seros microfolicular (C73._) insulare._) Bronºic FAI (C34.Index alfabetic C11.9) mezonefric metanefric (C64.1) negru (C74.1) digital papilar. celule (C74.0) hepatocelular (C22. celule (C25._) anexe cutanate (C44._.1) fetal (C73. FAI (C25.0) celularitate mixtã (C74. C24. celule (C75._) hepatice._) mamelon (C50.9) glandã sudoriparã (C44.1) Hurthle._.9) Folicular FAI (C34.1) acidofil-bazofil. papilar intraductal._.0) ductal.1) bazofil-acidofil. tubular pigmentar (C74. malignitate borderline eozinofil (C75. C08. celule (C73. papilar-mucinos (C25. celule (C22. celule (C25.2) clare.9) celule oxifilice (C73. agresiv (C44.0) pigmentar (C74. celule M-8324/0 Adenolipom M-8561/0 Adenolimfom (C07.0) clare. celule.9) Corticosuprarenal FAI (C74._) M-8140/0 M-8280/0 M-8281/0 M-8550/0 M-8550/0 M-8550/0 M-8210/3 M-8408/1 M-8390/3 M-8251/0 M-8401/1 M-8140/1 M-8147/0 M-8300/1 M-8281/0 M-8151/1 M-8140/1 M-8140/3 M-8200/3 M-8149/0 M-8323/0 M-8420/0 M-8310/0 M-8322/0 M-8334/0 M-8370/0 M-8375/0 M-8373/0 M-8371/0 M-8374/0 M-8372/0 M-8270/0 M-8408/1 M-8160/0 M-8503/0 M-8408/0 M-8191/0 M-8380/0 M-8380/1 M-8280/0 M-8333/0 M-8330/0 Adenom FAI acidofil (C75.0) glomerulare.1) beta.0) compacte.0) oncocitic oxifilic oxifilice.0) plat pleomorf pleomorf. celule (C75. celule (C74._) sebaceu (vezi SNOMED) serat (C18.0) principale._) mucoide. FAI (C75. celule adenocarcinom în polipoid agresiv papilar digital (C44. celule (C74._) papilotubular Pick.9) Papilar FAI (C73.9) agresiv digital (C44. mixt (C75.1) monomorf mucinos mucinos-papilar. mixt (C75. intraductal (C25._) lactant (C50. carcinom în (C07. FAI endometrioid.0) hipofizar. acidofil-bazofil (C75. folicular (C73. C08._) carcinoid (C34.0) coloid (C73.0) macrofolicular (C73.9) intrachistic._) duct biliar (C22.9) mioepitelial mixt._) intrachistic papilar-mucinos.9) microchistic._) cilindroid (C34._) bazofil (C75. intraductal (C25._) 108 ._) embrionar endometroid._) apocrin atipic (C34. FAI ecrin papilar (C44. celule (C75._) canalicular celularitate mixtã ceruminos (C44._) Polipoid FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în sebaceu (C44._) alveolar (C34.

_) Adenomatos guºã (vezi SNOMED) hiperpazie (vezi SNOMED) Polip FAI adenocarcinom in situ în adenocarcinom în carcinom in situ în carcinom în mixt.2 C49.6 C49._) Adenomiom Adenomiom.0 C49.2 C49. mixt (C18.6 C49. duct M--------.Adenomiozã.1 C49.5 C49.3 C49.5 C49.0 C49.6 C49.2 C49.2 C49.2 C49.1 C49.5 C49. adenocarcinom în (C18._) endocrinã fibrozantã (vezi SNOMED) pulmonarã (C34.0 C49._) polipozã colicã (C18.9) Tubular FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în Pick Tubulovilos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în viloglandular Vilos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în Wolffian. ºi hiperplazic (C18. tumorã.1 C49. limfom histiocitic C32._) polipozã colicã._) polipi multipli polipi multipli.9 C49. carcinom M-9755/3 Adevãrat.3 C49._) Adenomioepiteliom (C50.0 C49._) M-8220/0 M-8150/0 M-8360/1 M--------M-8250/1 M--------M--------M-8210/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8213/0 M-8220/0 M-8220/3 M-8221/0 M-8221/3 M-8213/0 M-8983/0 M-8932/0 M-8932/0 M--------Adenomatozã FAI celule insulare (C25. coardã Adevãratã. coardã vocalã Adipos. adenocarcinom în ºi polip hiperplazic.3 C49. hiperplazie (vezi SNOMED) M-8671/0 Adrenalã.0 C49. hialinizant (C73.0 C49.0 C49.2 C49.Index alfabetic M-8640/1 M-8190/0 M-8336/0 M-8211/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8640/1 M-8263/0 M-8263/3 M-8263/2 M-8263/0 M-8261/0 M-8261/3 M-8261/2 M-9110/0 testicular trabecular trabecular. tumorã vestigialã 109 . multiple M-9054/0 Adenomatoidã.0 C49.0 C49.0 C32.5 C49. odontogenicã (C41.3 C49.1 Adevãratã. þesut FAI antebraþ axilã braþ cap coapsã faþã fesã flanc gambã gât genunchi mânã obraz perete abdominal perete toracic perete trunchi picior plantã picior regiune cervicalã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune glutealã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã trunchi.3 C49.1 C49. polipoid atipic Adenomiomatoasã.4 C49. FAI (vezi SNOMED) M-8933/3 Adenosarcom M--------M--------M--------M--------Adenozã FAI (vezi SNOMED) fibrozantã (vezi SNOMED) floridã (vezi SNOMED) sclerozantã (vezi SNOMED) M-8560/3 Adenoscuamos. FAI M-9300/0 Adenomatoidã. FAI umãr M-8360/1 Adenoame endocrine. tumorã.2 C49.

carcinom ductal infiltrativ combinat cu (C50.9 C03.9 C03.0 Alveolar. creastã. (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] M-8077/2 AIN III (C21. FAI (C25. digital C44. malignã (C25. digital C44._) rabdomiosarcom rabdomiosarcom. melanom desmoplazic (C44. tumorã cu celule granuloase (C56. C41._) M-9101/3 Alte elemente celulare germinale coriocarcinom combinat cu M-8255/3 Alte tipuri de carcinoame._) malign (C44._) celular (C44. mixt M-9581/3 sarcom. melanom (C44. adenom._) M-9970/1 limfoproliferativã. mixt M-9133/3 tumorã intravascularã. nev spongios (vezi SNOMED) Albastru._._) Jadassohn (C44. rabdomiosarcom pleomorf M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9836/3 M-9837/3 M-8152/1 M-8152/3 M-9762/3 C26. FAI teratom chistic tip. metaplazie mieloidã M-9767/1 AIL (Limfoadenopatie angioimunoblasticã) M-9705/3 AILD._) tumorã cu celule. FAI M-9960/3 mieloproliferativã cronicã M-8841/1 M-8408/1 M-8821/1 M-9948/3 M-9200/1 M-8408/1 Agresiv angiomixom adenom papilar._) boala lanþurilor grele Alimentar._) [obs] M-8251/3 M-8251/0 M-8251/3 M-8250/3 M-8920/3 M-8902/3 C06. FAI M-9080/0 M-8904/0 M-9080/0 M-9080/0 M-8620/1 M-8901/3 M-9827/3 M-9827/3 Adulte T. adenocarcinom combinat cu M-8523/3 Alte tipuri de carcinoame. nev FAI (C44. bronºicã (C34.1 C03. mucoasã FAI inferioarã superioarã Alveolã dentarã Alveolã FAI inferioarã superioarã M-9961/3 Agnogenicã.1 C03. tract._) M-8745/3 Amelanotic. ºanþ Alveolarã.9 C03._) 110 ._) Alveolar adenocarcinom (C34._) adenom (C34. ºi rabdomiosarcom embrionar._) carcinom carcinom cu celule (C34.1) M--------M-8780/0 M-8790/0 M-8780/0 M-8780/3 M-9826/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9837/3 Alb.0 C03.1 C03. al pãrþilor moi M-8902/3 ºi rabdomiosarcom embrionar. mucoasã FAI inferioarã superioarã Alveolarã._) ALL B [obs] (vezi ºi M-9687/3) c (vezi ºi M-9728/3) celule precursoare B comune (vezi ºi M-9728/3) celule T corticale (vezi ºi M-9729/3) celule T mature (vezi ºi M-9729/3) M-8730/3 Amelanotic.1 C03.9 Pre-B (vezi ºi M-9728/3) Pre-pre-B (vezi ºi M-9728/3) Pre-T (vezi ºi M-9729/3) Pro-B (vezi ºi M-9728/3) Pro-T (vezi ºi M-9729/3) Alfa tumorã cu celule. celule leucemie (include toate variantele) leucemie/limfom (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) M-9827/3 limfom (include toate variantele) M-9827/3 limfom/leucemie (include toate variantele) Afecþiune M-9718/3 limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44.9 C03. limfom cu celule T periferice. teratom rabdomiom teratom._) papilar._) fibromatozã leucemie cu celule NK osteoblastom (C40.Index alfabetic Adult chistic.0 C03.9) tip.

FAI (C41. cu sideroblaºti inelari (RARS) (C42._) carcinom. al M-8390/3 carcinom (C44. hipeplazie._) odontosarcom (C41.1) refractarã. benignã (vezi SNOMED) Angioimunoblasticã._) seminom (C62. limfom cu celule T periferice[obs] Angioimunoblasticã._) M-8407/3 carcinom microchistic (C44. FAI Angiolipom.1 C21._) fibrom (C41._) oligoastrocitom (C71._) M-9310/3 Ameloblastom.1) M-8215/3 Anale. benignã (C44. limfoadenopatie (AIL) Angioleiomiom Angiolipom. uterinã M-9270/3 M-9271/0 M-9290/3 M-9330/0 M-9290/0 M-9290/3 M-9330/3 M-9290/3 M-9330/3 M-9310/0 Ameloblastom. FAI tubular. carcinom medular cu stromã (C73.Amiloidã. leziune imunoproliferativã Angiocheratom Anexã (vezi anexele pielii) Anexã. cu exces de blaºti în transformare (RAEB –T) (C42. FAI papilom al plexului coroid (C71. fãrã sideroblaºti (C42. FAI (C42.1) refractarã._) M--------. malign Anexelor. tumorã (vezi SNOMED) M-9769/1 Amiloidozã primarã C21. chist osos (vezi SNOMED) Angioblastic.AML ( vezi leucemia.9) Anemie refractarã.1) [obs] refractarã.1) refractarã._) fibro-odontom (C41. FAI Androblastom M-8630/1 FAI M-8630/0 benign M-8630/3 malign 111 .Amputaþie.1) refractarã.1 Anal._) oligodendrogliom (C71. neurom de ( vezi SNOMED) M-8345/3 Amiloidã. canal Anal. cu exces de blaºti (RAEB) (C42. cu sideroblaºti (C42._) gangliogliom malign. adenocarcinom al glandelor (C21. FAI Anexã. Limfadenopatie cu Disproteinemie (AILD)._) M-8390/0 tumorã. cu acumulare lipidicã (C56. AML) C24.1 C20._) fibro-odontosarcom (C41.5) ependimom (C71._) teratom. infiltrativ Angiom. pagina 30) M-9401/3 M-8021/3 M-9390/3 M-9392/3 M-9505/3 M-9082/3 M-9503/3 M-9382/3 M-9451/3 M-9062/3 M-9082/3 Anaplazic astrocitom (C71.1) Anevrismal. malign (C41.4 tubular._) sarcom (C41. grad III (C21.4 C57. sfincter M-8215/3 Anale._) M-8640/1 M-8641/0 M-9980/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 M--------M-9535/0 M-9161/1 M-9766/1 M-9141/0 -----------C57.1) M-8077/2 Analã.9 Ampula Vater Ampulã rectalã M--------. meningiom [obs] Angioblastom Angiocentricã. neoplazie intraepitelialã._) fibrosarcom (C41._) fibrodentinom (C41.1) M-------/-4 Anaplazic (vezi codul pentru grad. teratom meningiom (C71._) M-9130/1 M-9135/1 M-9136/1 Angioendoteliom FAI endovascular papilar celule fusiforme M-9680/3 Angioendoteliomatozã M-9160/0 M-9160/0 M-9160/0 M-9160/0 M--------M-9705/3 M-9767/1 M-8894/0 M-8861/0 M-8856/0 M-9120/0 Angiofibrom FAI celular celule gigante juvenil Angiofolicularã. adenocarcinom al canalelor (C21._) fibrodentinosarcom (C41.9) M--------.Index alfabetic Ameloblastic carcinom (C41.

histiocitom fibros Angiomatozã.1 C44.3 C49.1 C71.2 C02.1 C49.1 C49. piele Aortã Aortã.1 Antebraþ FAI FAI (carcinom.1 C49. limbã FAI faþa dorsalã faþa ventralã Anterioare. joncþiune C49.2 C31.4) Anterioarã.1 C49. FAI (exclude tegumentul anal ºi tegumentul perianal C44.1 C49.4 C75.5) M-8401/3 M-8401/0 M-8401/0 Apocrin adenocarcinom adenom chistadenom 112 .1 C49.5 C49.2 M-8691/1 Aortic._) Angiomiofibroblastom Angiomiolipom Angiomiom Angiomiosarcom Angiomixom Angiomixom.3 C16. tumora corpusculului (C75. abdominalã Aortic.1 C49.8 C21. FAI (neclasificabil la C16.3 C21.1 C49.1 C49. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv C02.5) Anus.0 C44. hamartom limfoid (vezi SNOMED) Angiomatos.5 C77. spaþiu FAI FAI (carcinom. melanom.6 C49.1 C47. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Antecubital. pãianjen (vezi SNOMED) Angiomatoid.0 pânã la C16. nev) FAI (sarcom.1 C31. melanom.3 C11.1 C76.1 C04.1 C49.3 C16.9 C38.0 C44.1 C49.1 C67.0 C02. 2/3 ale limbii FAI faþa dorsalã faþa ventralã Antru FAI gastric mastoidian maxilar piloric stomac Anus. paragangliom (C75.1 C49.4 C44.4 C44.1 C49.6 C49.1 C49.8 Angiom. corpuscul Aortic.6 C47. paragangliom al corpusculului (C75.5) M-8691/1 Aortico-pulmonar.3 C02.8 þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Anterior fosã cranianã mediastin planºeu bucal suprafaþã a epiglotei Anterior.0 C02.0 C10. nev) FAI (sarcom. meningiom (C70. ganglion limfatic M-9871/3 Anormale.Index alfabetic M--------M-8836/1 M--------M--------M-9534/0 M-8826/0 M-8860/0 M-8894/0 M-8894/3 M-8841/1 M-8841/1 M-9120/3 C21.0 C16.1 C47.5) M-8691/1 Aortic. leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile medulare (include toate variantele) C76.6 C47.3 C30. agresiv Angiosarcom Anorect Anorectalã.1 C40. perete vezicã urinarã rinofaringe stomac.1 C49.3 C02. leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare (include toate variantele) M-9871/3 Anormale.0 C16. FAI (vezi SNOMED) Angiomatos.

_) 113 .9 C13. tumorã carcinoidã.2 C40.2 C44. FAI M-8241/3 Argentafinã._) [obs] desmoplazic. tumorã M-9430/3 Astroblastom (C71.9 C49.1 C40.4 C49. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) M-8240/1 Argentafinom.3 Arterã FAI aortã.3 C40. cartilaj. gliom (C71.3 C41.2 C40.6) [obs] C70.1 Apendice M-8248/1 Apudom M-9471/3 Arahnoidal.3 C40._) difuz.3 C13.3 C49. menisc medial gleznã mânã membru._) anaplazic (C71. colon M-9044/3 Aponevroze ºi tendoane._) M-9400/3 M-9401/3 M-9400/3 M-9412/1 M-9400/3 M-9400/3 M-9420/3 M-9420/1 M-9411/3 Astrocitom FAI (C71. abdominalã axilarã carotidã celiacã femuralã iliacã mamarã internã M-9365/3 Askin.1 C32._) difuz (C71.3 C49.1 C49. FAI [obs] M-8241/3 Argentafinom.1 C32.9 C49.1 C49. grad redus (C71. FAI plantã picior radiocarpianã sternocostalã ºold temporomandibularã umãr Ascendent._) fibros (C71. malign [obs] M-8630/1 M-8630/0 M-8630/3 Arenoblastom FAI benign malign M-9123/0 Arteriovenos. infantil (C71.Index alfabetic M-8573/3 M-8573/3 C49.1 C50.9 C40. cartilaj. FAI Articular.3 C40.9 C70.Aponevrotic.1) faþã hipofaringianã faþã laringianã Aritenoid.4 C49.0 C49. FAI aortã. sarcom cerebelos. carcinom cu Aponevrozã FAI palmarã plantarã C49. fibrom.4 C41.0 Arahnoidã FAI intracranianã spinalã Areolã M-8240/1 Argentafinã._) M--------._) M-9400/3 Astrocitic.1 C41.2 C49._) chistic (C71.1 C41. pliu FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32.1 C13. cartilaj Aritenoid. menisc lateral genunchi.0 C70.4 C49.3 C49. circumscris (C71. tumorã carcinoidã.5 C49. FAI Ariepiglotic.2 C40.9 C40. versant mezentericã radialã renalã subclavicularã ulnarã Articular._) fibrilar (C71.1 C40. FAI genunchi. al membrului. hemangiom C49.0 C41. sarcom cu celule clare al (C49.9 C40._) gemistocitic (C71. juvenil (vezi SNOMED) C18.2 metaplazie. adenocarcinom cu metaplazie.3 C13.0 C18.1 C41. pliu Articulaþie FAI acromioclavicularã costovertebralã cot genunchi.1 Aripã nazalã Aritenoid.0 C40.4 C49.

3 C50.2 C49._) fibroxantom hiperplazie (vezi SNOMED) histiocitom fibros leiomiom lipom meningiom (C70. sclerozant (C44._) papilom al plexului coroid.2 C44._) pilocitic (C71.3 C77. C08.3 C49._) subependimal. FAI canal extern meat. a sânului Axis M-9400/3 Astrogliom (C71._) adenom (C07.3 C47._) adenom folicular (C73. FAI (C44._) desmoplazic. piele Auricular canal._) subependimal._) M-8147/3 M-8147/0 M-8090/3 M-8092/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8092/3 Bazocelular adenocarcinom (C07.9) tumorã seroasã._) grad redus. tumorã cu celule._) fibroepitelial.2 C30.2 C44. glandã M-8098/3 Bazal._) [obs] C41. extern canal Auriculã. nesclerozant (C44.2 C44.3 C49._) infiltrativ._._) juvenil (C71.2 C38. esofag (vezi SNOMED) C51._) 114 ._) infiltrativ. tip Pinkus infiltrativ._) fibroepitelial (C44._) protoplasmic (C71.2 B M-9826/3 B-ALL (vezi ºi M-9687/3) M-9836/3 B-ALL. cu celule gigante (C71. difuz (C71. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Axilar arterã ganglion limfatic prelungire. FAI canal.6 C41.3 C77.9) Proliferativ tumorã endometrioidã tumorã mucinoasã (C56. FAI Auriculã.9) timom.3 C49.0 Atlas Atriu._) micronodular (C44. malign (C37. FAI (C71.9) tumorã seroasã papilarã (C56.0 C77. FAI (C71. FAI (C37.0 Bartholin.5 C49._) M-8090/1 Bazale. tip (C44._) Carcinom FAI (C44.2 C44.3 C49._) piloid (C71.3 C49. melanom cu celule (C44.Index alfabetic M-9400/3 M-9400/3 M-9421/1 M-9421/1 M-9421/1 M-9410/3 M-9383/1 M-9384/1 grad redus (C71. precursoare comune (vezi ºi M-9728/3) M-------/-6 B-precursoare (vezi codul desemnat celulelor.0 M-8140/1 M-8330/1 M-8932/0 M-8513/3 M-8830/1 M-------M-8830/1 M-8893/0 M-8850/1 M-9539/1 M-9390/1 M-8249/3 M-8444/1 M-8442/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8462/1 M-9508/3 M-8585/1 M-8585/3 C44.1 C44.5) tumorã carcinoidã tumorã cu celule clare.Barret. nev) FAI (sarcom. FAI (C44. cardiac Atipic adenom (C34. carcinom adenoid (C53. C08._) M-8722/0 Balonizate. limfom M--------._) Axilã FAI FAI (carcinom. proliferantã (C56.3 C49.3 C49.1 C44.9) Auditiv canal. nev cu celule (C44.9) tumorã teratoidã/rabdoidã (C71. melanom._._) morfeic (C44._) M-9699/3 BALT. extern cartilaj ganglion limfatic C76. pagina 31) M-8722/3 Balonizate.5 C47.9) adenomiom polipoid carcinom medular (C50.2 C44. proliferantã (C56._) timom.3 C44.

duct adenocarcinom (C22.0 multicentric (C44._) 115 . adenom cu celule (C25.1) adenom acidofil. FAI Bazã limbã.0) carcinom ºi carcinom hepatocelular.1) Bazofil-acidofil.0 C24.0 C49._) papilom (vezi SNOMED) tumorã (C44.1 C24.1) Bazofil-acidofil.0) M-9053/3 M-9053/3 M-9043/3 Bifazic mezoteliom.0 C49. melanom._) nodular (C44.3 C49.7 C71._) M-8319/3 Bellini. leiomiom M-8000/3 M-8973/3 M-8972/3 Blastom FAI pleuropulmonar pulmonar (C34.1.0) M-8161/0 chistadenom (C22. papilom (vezi SNOMED) Bãrbie FAI FAI (carcinom.0 C49.0 Bazã limbã. C24.Birthmark (vezi SNOMED) M-8893/0 Bizar. tumorã (C44. adenom. carcinom al ductului (C64. mixt (C75.0 C24.1) adenom (C75.0 C22.0 C49.3 C47. tumorã malignã cu celule (C25. carcinom cu celule scuamoase C01.9 M-8300/3 M-8281/0 M-8300/0 M-8281/3 M-8300/3 M-8281/0 M-8281/3 M-8094/3 M--------C44. C24.1) carcinom (C75.9 C01. mixt (C75.9) M-8851/3 M-8850/1 M-8850/1 M-9052/0 M-9187/3 M-8631/0 Liposarcom FAI superficial þesut moale superficial mezoteliom papilar.3 C44.0) adenom (C22. C24. C24.9 M-8160/3 M-8160/0 M-8160/3 M-8180/3 Biceps brahial.1 C22.9) M-8585/3 carcinom timic (C37.1 C49.9) M-8331/3 carcinom folicular (C73.0 C47.0 C44.0) carcinom (C22._) epiteliom (C44._) M-8151/3 Beta.0 C24. faþa dorsalã Bazin.1) Bazoscuamos.1.9) M-------/0 Benign (vezi codul pentru comportament. nev) FAI (sarcom. benign osteosarcom intraosos tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8833/3 Bednar. FAI Bazinet rinichi Bazinet renal Bazofil adenocarcinom (C75._) pigmentar (C44.0 C24.1.1) carcinom acidofil.2 C24. C24. peduncul Bazali. carcinom (C44. FAI tract. carcinom. papilomatozã (C22.1. mixt (C22. pagina 30) Bine diferenþiat M-8331/3 adenocarcinom folicular (C73. pagina 27) M-8151/0 Beta. FAI mezoteliom malign sarcom sinovial M--------/-1 Bine diferenþiat (vezi codul pentru grad.Index alfabetic M-8091/3 M-8091/3 M-8097/3 M-8090/3 M-8090/3 M--------M-8090/1 C71.0) M-8264/0 Biliarã.1. muºchi Biliar. C24. carcinom M-8083/3 Bazaloid._) M--------._) Bazal. muºchi Biceps femural._) M-8123/3 Bazaloid. ganglioni C49. mixt (C75.0) M-8161/3 chistadenocarcinom (C22. FAI M-8094/3 Bazale.3 C65.1. carcinom mixt cu celule scuamoase ºi celule (C44.0 C24. duct FAI cistic comun extrahepatic hepatic intrahepatic Biliar canalicul duct.9 C76._) multifocal superficial (C44. mixt (C75. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Biliar.9 C65._) Bazoscuamos.

1 C47._) Carcinom FAI (C34._) M-8081/2 Bowen tip. FAI (C34. FAI limfoproliferativã._) mucinos (C34.1 C34. imunoproliferativã a (C17. nev) FAI (sarcom. sarcom M-8910/3 Botrioides.6 C49.1 C49.9) proliferantã (C56. lanþurilor grele Paget (vezi boala Paget) Recklinghausen (cu excepþia osului) Sezary sistemicã._) celule Clara ºi tip cu celule caliciforme (C34. carcinom (C34.1 C40.1 C49. cu Di Guglielmo [obs] Franklin gama.1 M-9000/0 M-9000/3 M-9000/1 M-9000/1 C34._) M-8250/3 M-8250/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8252/3 M-8252/3 M-8252/3 Bronhiolo-alveolar adenocarcinom.1 C77.1 C49.1 C49. tumorã FAI (C56. T-gama mastocite tisulare.4 C76. cu depozite de imunoproliferativã._) pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme (C34. FAI (C42.Index alfabetic Boala alfa. lanþurilor uºoare sistemicã cu mastocite tisulare T-gama._) M-------/1 Borderline.9) malignitate borderline (C56. mieloproliferativã (C42. mucinos ºi nemucinos (C34.1 Brahial ganglion limfatic nerv muºchi muºchi biceps plex 116 .3 C49.1) mieloproliferativã cronicã.0 Branhialã fisurã (situs de neoplasm) Braþ FAI FAI (carcinom. sistemicã cu mieloproliferativã.0 C44.1 C47.1) mu.1 C47.9) Bronhie FAI carina lob inferior lob mijlociu lob superior principalã M-8250/3 Bronhiolar.1) depozite de imunoglobuline.1 C49._) pneumocit tip II (C34. von Recklinghausen (cu excepþia osului) Bont cervical C10. melanom.8 Lanþurilor grele FAI alfa gama mu Letterer-Siwe limfoproliferativã. FAI (C42. lipom) sistem nervos vegetativ ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Brenner. sarcom M-8081/2 Bowen.1 C49. malignitate (vezi codul pentru comportament. adenocarcinom (C34._) cronicã._) M-8250/3 Bronhiolar.2 C34. lanþurilor grele Bowen (C44.9 C34.1 C49.0 C34.1 C49.1 C49.1 C49.6 C49._) M-9764/3 intestin subþire._) M-9762/3 M-8081/2 M-9960/3 M-9769/1 M-9840/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9753/1 M--------M-9769/1 M-9760/3 M-9764/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9754/3 M-9970/1 M-9768/1 M-9741/3 M-9975/1 M-9960/3 M-9762/3 M--------M-9540/1 M-9701/3 M-9769/1 M-9741/3 M-9768/1 M-9540/1 C53._) mixt.4 C44._) C77. lanþurilor grele Hand-Schuller-Christian [obs] Hodgkin (vezi boala Hodgkin) imunoglobuline. limfoproliferativã.3 C47._) celule Clara (C34.3 C34. pag 27) M-8910/3 Botrioid. carcinom intraepidermic cu celule scuamoase (C44. FAI imunoproliferativã a intestinului subþire (C17.9) malignã (C56._) nemucinos (C34. boalã (C44.

_) [obs] M-8100/0 Brooke. faþã inferioarã piele.4 C44. ganglion limfatic Bronºic. (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tip. superioare faþã purpurie._) tumorã cu celule Sertoli mari tumorã odontogenicã epitelialã (C41.1 C06. mucoasã superioarã.4 C00. fren superioarã. fren internã. FAI piele. FAI labialã. inferioarã faþã purpurie. FAI 117 .0) inferioarã.9 C04. FAI inferioarã. tumorã alveolarã. inferioarã inferioarã.2 C00.0 C00.0 C00.2 C00.5 Bursã.0 C00. FAI inferioarã. superioarã fren. ganglion limfatic C00.0 C00.1 C00. FAI purpurie.3 C00. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44.0 C04._) M-9687/3 Burkitt-like.3 C00.5 C00.0 C44. fren.9 C77. intravascularã (C34.0 C00.1 tip cu celule caliciforme (C34.5 C00.2 C00. inferioarã liberã. faþã.0) superioarã.5 C00. comisurã liberã.5 C00. superioarã margine liberã. margine. FAI faþã purpurie. marginea. limfom malign.Index alfabetic M-8253/3 M-8254/3 C34.0 C44. limfom C49. FAI fren. adenom FAI (C34._) Bronhogen Bronhopulmonar.3 C00.5 C44. inferioarã fren labial. leucemie acutã (vezi ºi M-9687/3) tip. FAI Buzã FAI (exclude faþa cutanatã a buzei C44. FAI (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tumorã [obs] (include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) tip.4 C00. marginea.Calazion (vezi SNOMED) M-8110/0 M-9301/0 M-8642/1 M-9340/0 Calcifiant epiteliom Malherbe (C44.1 C00.1 C04. FAI margine liberã._) tip nedeterminat (C34.1 M-9826/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9826/3 M-9687/3 M-9687/3 Bucal cavitate mucoasã ºanþ vestibul Bucal. inferioarã piele. FAI oralã.3 C00. carcinom cu celule (C73. tumorã (C44.0) comisurã comisurã labialã faþã oralã.6 C00. FAI liberã.6 C00.0 C06._) chist odontogenic (C41.1 C00.9 C00. superioarã purpurie. mucoasã superioarã. planºeu FAI anterior lateral Burkitt leucemie cu celule (vezi ºi M-9687/3 limfom. faþã superioarã oralã.4 C00.3 C00.5 C00._) Bronºic.1 M-8140/1 M-8240/3 M-8200/3 C77. piele M-9133/3 Bronºicã. faþã.1 C00. faþã. faþã. superioarã oralã. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44. piele labial.0 faþã oralã. inferioarã mucoasã. inferioarã margine liberã.9 C06.6 C00. celule mici neclivate.1 C00. faþã._) cilindroid (C34._) M-8880/3 Brown. inferioarã fren. superioarã mucoasã. tumorã adipoasã C06. superioarã faþã oralã. limfom malign.9) M---------.9 C00.4 C00.2 C00. superioare purpurie. nediferenþiat [obs] (Include toate variantele) (vezi ºi M-9826/3) C M-8345/3 C.3 C00. FAI mucoasã.4 C44._) carcinoid (C34.0 C00.0 C00.

adenom C22. al apendicelui (C18.0 C21. metastatic acantolitic cu celule scuamoase acidofil (C75.9) strumal (C56.0 C44. extern biliar.0 C44.1) adenocarcinom ºi.0 C49.2 C44._) carcinom bronhiolo-alveolar. tip cu celule Clara ºi (C34. FAI auricular.1 C44.1 C76. celule. combinat adenocarcinom ºi.9 Calotã Canal anal auditiv. celule carcinoid cu carcinom bronhiolo-alveolar tip cu. (C34.2 C44. melanom. FAI sistem nervos vegetativ 118 . celule carcinoid-adenocarcinom mixt compus EC.0 C49.4 C47. extern auricular. limfangiom C71.1 Canalicul biliar M-8000/3 Cancer (vezi ghidul de codificare.1 C44.0 C25.0 C24. tip cu pneumocit tip II ºi (C34.1 C44.0 C24.0 C47.1) M-8149/0 Canalicular.0 C49.9 M-8243/3 M-8253/3 M-8254/3 Calice renal Calice renale C49.0` þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Cap pancreas Caliciforme. celule. FAI mucinos secretant de serotoninã struma ovarii ºi (C56. al vaginal M-9131/0 Capilar.0 C49.0 C53. celule enterocromafin-like. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) atipicã potenþial malign incert Carcinom (vezi ºi adenocarcinom) FAI FAI. FAI auditiv. FAI ECL. malign enterocromafine.0 Capsula internã M-8934/3 Carcinofibrom M-8240/3 M-8240/1 M-8244/3 M-8244/3 M-8240/3 M-8244/3 M-8243/3 M-8244/3 M-8244/3 M-8241/3 M-8242/1 M-8242/3 M-8241/3 M-8242/1 M-8243/3 M-8241/3 M-9091/1 M-9091/1 M-8240/3 M-8245/1 M-8240/3 M-8240/1 M-8240/1 M-8241/3 M-8249/3 M-8240/1 M-8010/3 M-8010/6 M-8075/3 M-8280/3 Carcinoid FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI.9 C65.0 C25.0 C49. pag 27) C44.3 C16. al apendicelui (C18. FAI argentafinã.Index alfabetic M--------._) carcinoid ºi adenocarcinom combinat caliciforme.0 Cantus FAI intern extern Cap FAI FAI (carcinom. celule. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele.0 C49._) M-8254/3 carcinom bronhiolo-alveolar.2 C24.9) tipic tubular Tumorã FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI. mixt adenom bronºic (C34.Calcinozã tumoralã (vezi SNOMED) M-9836/3 C-ALL (vezi ºi M-9728-3) C65. FAI biliar extrahepatic cervical coledocian pancreatic piloric endocervical urechii._) C41.0 C44.2 C44. hemangiom M-9171/0 Capilar.0 C77. celule ECL.4 C49.4 C53.2 C52. nev) FAI (sarcom.1) argentafinã.0 C49.

plex (C71. C24.Index alfabetic M-8281/3 M-8550/3 M-8550/3 M-8200/3 M-8098/3 M-8075/3 M-8200/3 M-8560/3 M-8390/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8251/3 M-8250/3 M-9270/3 M-8021/3 M-8407/3 M-8098/3 M-8094/3 M-8123/3 M-8083/3 M-8090/3 M-8092/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8092/3 M-8091/3 M-8091/3 M-8092/3 M-8097/3 M-8090/3 M-8092/3 M-8091/3 M-8092/3 M-8300/3 M-8281/3 M-8094/3 M-8319/3 M-8160/3 M-8180/3 M-8042/3 M-8081/2 M-8250/3 acidofil-bazofil._) fibroepitelial (C44._) superficial._) ºi ductal infiltrativ (C50.1) bazofil-acidofil. mixt (C75.0) cromofob (C75. celule (C34.9) biliar. celule.5) Cribriform FAI in situ (C50. sclerozant (C44.1) cromofobe._) nemucinos (C34._) mici-scuamoase.1) acinar acinare. celule (C73. mixt (C44. celule (C34._) cu alte tipuri de carcinoame. nesclerozant (C44._) pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme (C34.0) biliar. infiltrativ (C44._) pigmentar (C44._) nesclerozant. celule adenochistic Adenoid bazal (C53._) multicentric (C44. duct (C64. celule (C34. celule (C30. ductal infiltrativ (C50._) C._) fibroepitelial.2) clare._) bronhiolar (C34. combinat cu ductal infiltrativ (C50._) alveolare._) cu alte tipuri de carcinoame.0) bob de ovãz._) cu metaplazie apocrinã cu diferenþiere neuroendocrinã cu celule gigante osteoclast-like cu fibrozã productivã difuz. mixt (C75._) micronodular (C44.0) clinging. tip (C44. tip Pinkus infiltrativ. hipersecretor (C50._) alte tipuri.1) bazoscuamos (C44. celule clare ca “apa de stâncã”._) Bellini.1._) bazale ºi scuamoase. duct (C64. adenoid (C53.celule mici-mari.0._) cilindrice.9) coloid coloid si ductal infiltrativ (C50._) Bronhiolo-alveolar FAI (C34._) hepatocelular ºi colangiocarcinom (C22._) desmoplazic. celule (C75. duct ºi hepatocelular._) tip desmoplazic (C44._) celule scuamoase chistic adenoscuamos al anexei (C44._) anaplazic. intraepidermic cu celule scuamoase tip (C44._) morfeic (C44._) infiltrativ.2) colector._) cloacogenic (C21._) tip nedeterminat (C34. FAI anexial._) bazal._) sclerozant._) nodular (C44. infiltrativ (C44.9) ceruminos (C44._) mucinos (C34._) M-8250/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8254/3 M-8253/3 M-8252/3 M-8252/3 M-8254/3 M-8254/3 M-8345/3 M-8420/3 M-8310/3 M-8322/3 M-8507/2 M-8124/3 M-8319/3 M-8370/3 M-8270/3 M-8317/3 M-8480/3 M-8523/3 M-8255/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8180/3 M-8051/3 M-9390/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8523/3 M-8121/3 M-8508/3 M-8573/3 M-8574/3 M-8035/3 M-8141/3 M-8145/3 119 ._) bazaloid bazaloide scuamoase. tip (C16._) alveolar (C34._) mixt.0) condilomatos coroid._) Clara ºi caliciforme._) bazofil (C75._) ameloblastic (C41._) chistic._) Clara._) caliciforme. mixt (C22. celule (C34. celule renale (C64. lobular infiltrativ (C50. cu alte tipuri de carcinoame mici.9) corticosuprarenal (C74._) Bowen. microchistic (C44. duct (C22. combinat cu lobular infiltrativ (C50. mucinos ºi nemucinos (C34. C31. celule (C34. celule în (C34. multifocal (C44. celule Bazocelular FAI (C44._) Combinat adenocarcinom._) alte tipuri._) pneumocit tip II (C34._) multifocal superficial (C44. celule (C34. intraductal (C50.

_) infiltrativ ºi coloid (C50.9) ºi celule gigante Hepatocelular FAI (C22. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã mari.9) gelatinos [obs] gigante.0) sarcomatoid (C22.0) încapsulat (C73.0) tip pleomorf (C22.9) sticloase.Index alfabetic Duct FAI celule colector (C64.9) trabecular (C73. carcinom in situ (C50._) M-8335/3 M-8480/3 M-8031/3 M-8030/3 M-8320/3 M-8620/3 M-8172/3 M-8335/3 M-8346/3 M-8332/3 M-8290/3 M-8015/3 M-8340/3 M-8332/3 M-8032/3 M-8318/3 M-8030/3 M-8170/3 M-8171/3 M-8173/3 M-8172/3 M-8180/3 M-8180/3 M-8174/3 M-8175/3 M-8173/3 M-8575/3 M-8290/3 M-8210/3 M-8210/3 M-8941/3 M-8010/2 M-8522/3 M-8522/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8520/2 M-8522/3 M-8050/2 M-8120/2 M-8490/3 M-8490/6 M-9071/3 minimal invaziv (C73._) infiltrativ ºi lobular._) papilar urotelial (C67._) infiltrativ ºi tubular (C50._) in situ ºi lobular infiltrativ (C50.0) hepatoid Hurthle. celule (C73._) infiltrativ ºi lobular. FAI (C50._) inel cu pecete._) in situ.0) ºi colangiocarcinom.0) fibrolamelar (C22.9) bogat în glicogen (C50. celule. micropapilar (C50. mixt (C73. celule (C73.9) moderat diferenþiat (C73. sân (C50._) ºi lobular (C50.9) desmoplazic. mixt (C22._) ductal ºi lobular infiltrativ (C50. combinat (C22._) In situ FAI carcinom lobular ºi ductal infiltrativ (C50. necheratinizant papilar ºi adenocarcinom. FAI în polip adenomatos lobular. FAI epidermoid. FAI (C50. infiltrativ (C50. FAI eozinofil (C75. celule în inel cu pecete. tip comedo (C50. tip cribriform (C50. papilar (C50. celule granuloase.0) tip cu celule clare (C22. C08._) in situ.9) hepatic sclerozant (C22._) Embrionar FAI combinat cu coriocarcinom infantil ºi teratom. carcinom (C50.0) Folicular FAI (C73.1) Epidermoid FAI cheratinizant fusiforme. necheratinizant mici._) in situ.celule in situ._) epidermoid. tip infiltrativ (C50.9) în polip.0) schiros (C22._) infiltrativ ºi cribriform C50. celule (C64._) în polip. embrional M-8500/3 M-8500/3 M-8319/3 M-8514/3 M-8500/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8500/3 M-8500/2 M-8522/3 M-8501/2 M-8201/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8230/2 M-8522/3 M-8201/3 M-8521/3 M-9070/3 M-9101/3 M-9071/3 M-9081/3 M-9072/3 M-8380/3 M-8280/3 M-8070/3 M-8071/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8072/3 M-8073/3 M-8052/3 M-8560/3 M-8051/3 M-8562/3 M-8171/3 M-8330/3 M-8331/3 M-8315/3 120 ._) infiltrativ ºi mucinos (C50. metastatic infantil._) infiltrativ ºi boala Paget.9) bine diferenþiat (C73.9) medulo-folicular.0) varianta cu celule fusiforme (C22._) in situ. celule în. celule FAI renale. cu invazie stromalã discutabilã (C53.0) ºi al ductului biliar.9) Fusiforme._) in situ._) Ductal FAI in situ. celule ºi celule fusiforme granulare. celule._) ductular._) lobular ºi intraductal (C50. tip solid (C50._. celule ºi papilar (C73. celule gigante. FAI în polip adenomatos în adenom pleomorf (C07. mixt tip poliembrional endometrioid. celule (C56._) tip cribriform (C50. mixt verucos epitelial-mioepitelial fibrolamelar hepatocelular (C22.9) oxifile.

_) ºi lobular (C50._) ºi boala Paget. celule._) Mixt acinar-endocrin (C25._) papilar.9) cu stromã limfoidã medulo-folicular. anexial (C44. FAI intraepitelial cu celule scuamoase intraosos primar (C41. tip (C16._) metaplazic. sân (C50. sân (C50._) neinfiltrativ._) ºi coloid (C50._) intraepitelial._) micropapilar (C50. ductular (C50. celule._) intrachistic._) in situ (C50._) juvenil. tip Lobular FAI (C50.0) mici._) neuroendocrin scuamoase. sân (C50._) seros (C56.9) tranziþionale. celule (C44. ductal FAI (C50. celule (C34._) Micropapilar intraductal (C50. papilar (C50.9) intestinal. celule (C34. (C53.Index alfabetic Infiltrativ.9) medulo-papilar. epidermoid adenocarcinom ºi._) ºi ductal infiltrativ (C50._) inflamator (C50. tip Bowen (C44._) ºi boala Paget. mixt C73. FAI metastatic._) Medular FAI atipic (C50. cu celule scuamoase._) neinfiltrativ (C50. celule._) papilar. necheratinizant fenotip rabdoid hepatice. FAI metastatic.mari._) tip solid intraepidermal._) neinfiltrativ (C50. FAI intraepidermic cu celule scuamoase._) Mici. cu celule în inel cu pecete. celule (C67. FAI intrachistic neinfiltrativ Intraductal FAI clinging (C50._) combinat cu alte tipuri (C50. celule._) microchistic._) insular (C73._) ºi carcinom ductal in situ (C50._) ºi lobular in situ (C50._) Infiltrativ._) neuroendocrin scuamoase._) ºi intraductal (C50. mixt (C73._) ºi lobular in situ (C50. celule (C22._) ºi lobular (C50._) Mari._) microinvaziv._) ºi tubular (C50._) in situ ºi intraductal (C50._) epidermoid. celule FAI bogat în lipide (C50.1) insulare._) in situ ºi ductal infiltrativ (C50. FAI (C50._) M-8522/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8012/3 M-8314/3 M-8072/3 M-8014/3 M-8170/3 M-8045/3 M-8013/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8110/3 M-8510/3 M-8513/3 M-8345/3 M-8512/3 M-8346/3 M-8347/3 M-8247/3 M-8575/3 M-8010/6 M-8490/6 M-8095/3 M-8407/3 M-8076/3 infiltrativ ºi ductal in situ (C50._) infiltrativ._) limfoepitelial limfoepiteliom._) intermediare. celule FAI fusiforme._) infiltrativ (C50._) combinat cu alte tipuri (C50._) cu stromã amiloidã (C73._) adenocarcinom ºi._) ºi cribriform (C50. lobular FAI (C50._) ºi mucinos (C50. celule.9) Merkel. FAI matrical (C44. cheratinizant scuamoase. combinat (C34. celule (C25. necheratinizant._) ºi ductal (C50. combinat (C34. necheratinizant mici-mari. metatipic (C44. cu celule scuamoase M-8500/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8521/3 M-8520/3 M-8524/3 M-8522/3 M-8530/3 M-8337/3 M-8144/3 M-8504/3 M-8504/2 M-8500/2 M-8507/2 M-8507/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8543/3 M-8522/3 M-8522/2 M-8230/3 M-8070/2 M-8081/2 M-8010/2 M-8070/2 M-9270/3 M-8150/3 M-8502/3 M-8082/3 M-8082/3 M-8520/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 M-8520/3 M-8041/3 M-8043/3 M-8044/3 M-8041/3 M-8073/3 M-8045/3 M-8507/2 M-8460/3 M-8131/3 M-8154/3 M-8560/3 M-8560/3 121 . neinfiltrativ (C50.

_) urotelial._) papilo-medular._) lobular (C50. celule sarcomatoid sarcomatoid._) pecete. celule cutanat primar (C44.9) tranziþionale.1) pseudoglandular celule scuamoase. celule (C34.celule (C44. C31.0) medulo-folicular (C73. celule (C64. pseudosarcomatos renal cu celule cromofobe (C64. FAI (C50. celule ºi adenocarcinom mucinã.bazocelular (C44. carcinom intraosos (C41._) urotelial (C67. celule (C67.9) scuamoase.9) sarcomatoid (C64.9) difuz sclerozant (C73._) pilomatrix (C44._) 122 . neinvaziv (C67. FAI (C75. celule (C73. mixt (C73._) schiros sclerozant neîncapsulat (C73. in situ scuamoase.9) rezervã. celule. primar al peritoneului (C48. neinvaziv (C25._) oncocitic Papilar FAI columnare. celule (C73._) ductal-endocrin (C25. celule FAI (C64. metastatic pigmentar bazocelular (C44.9) celule fusiforme (C64.9) renal.1) primar._) varianta folicularã (C73.9) hepatocelular ºi al ductului biliar (C22.9) Schneiderian (C30. celule.Index alfabetic M-8094/3 M-8154/3 M-8346/3 M-8180/3 M-8346/3 M-8347/3 M-8045/3 M-8347/3 M-8560/3 M-8481/3 M-8480/3 M-8523/3 M-8481/3 M-8430/3 M-8480/3 M-8480/3 M-8091/3 M-8091/3 M-8982/3 M-8562/3 M-8020/3 M-8504/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8520/2 M-8130/2 M-8130/2 M-8350/3 M-8246/3 M-8013/3 M-8247/3 M-8046/3 M-9270/3 M-8290/3 M-8050/3 M-8344/3 M-8350/3 M-8052/3 M-8050/2 M-8504/3 M-8503/2 M-8503/2 M-8344/3 M-8343/3 bazale-scuamoase. celule (C73.9) seros._) non-small. celule primar.9) papilar (C64.9) parafoliculare. FAI Neinfiltrativ intrachistic intraductal._) mucipar mucoepidermoid mucoid mucos multicentric._) sebaceu (C44.5) poligonale.9) epidermoid in situ intrachistic intraductal. celule în inel cu._) înalte.9) asociat cu chist (C64.9) Renale. celule renale (C64. celule scuamoase._) odontogenic (C41._) tranziþionale. secretor de mucinos mucinos ºi ductal infiltrativ (C50.9) Neuroendocrin FAI mari.9) tiroidã (C73.9) mici. celule. papilar seros al peritoneului (C48._) multifocal._) intraductal neinfiltrativ (C50._) foliculo-medular (C73. neinvaziv (C67._) mioepitelial mioepitelial-epitelial nediferenþiat.9) scuamoase. celule de rotunde. celule (C16.9) tip cromofob (C64.1) pleomorf plex coroid (C71.9) parietale. urotelial papilar (C67.9) papilar-mucinos intraductal.9) M-8342/3 M-8260/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8340/3 M-8260/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/3 M-8130/2 M-8340/3 M-8453/2 M-8347/3 M-8345/3 M-8214/3 M-8490/3 M-8490/6 M-8090/3 M-8110/3 M-8272/3 M-8022/3 M-9390/3 M-8034/3 M-9270/3 M-8461/3 M-8075/3 M-8033/3 M-8317/3 M-8319/3 M-8312/3 M-8317/3 M-8316/3 M-8260/3 M-8318/3 M-8318/3 M-8041/3 M-8041/3 M-8033/3 M-8318/3 M-8121/3 M-8141/3 M-8350/3 M-8407/3 M-8410/3 oxifile. neinvaziv ºi folicular (C73._) neinvaziv.0. FAI papilar intraductal (C50._) neinvaziv.9) renale.celule (C73. papilar cu celule tranziþionale (C67. celule papilo-medular (C73.1) seros de suprafaþã (C56. tip duct colector (C64. celule în inel cu pecete._) pituitar. bazocelular superficial (C44.9) medulo-papilar (C73._) neîncapsulat sclerozant (C73.9) sclerozant al ductului sudoripar (C44.9) încapsulat (C73.

FAI clare. paragangliom al corpusculului (C75. necheratinizant metastatic.9 Carpian. de suprafaþã (C56. celule Warty Wolffian. celule FAI fusiforme.4 C49._) Scuamoase. FAI mici. celule FAI FAI. glandã (C44._) sarcomatoid tubular tubular ºi ductal infiltrativ (C50. celule in situ. papilar (C67.9) papilar._) timic. primar.0 C16. celule._) Cartilaj FAI articular.0 C34._) intraepitelial mari. FAI 123 . sclerozant al ductului (C44._) papilar (C67. celule.4) M-8692/1 Carotidian. FAI Cardia gastricã Cardiac. cu elemente simplex anexe cutanate (C44. C41. ventricul Cardioesofagianã.0 C38. cu formare de fusiforme._) sudoripar.celule (C62. joncþiune Carinã Carotidian.9 C41. cheratinizant mari._) necheratinizant. al peritoneului (C48. celule in situ micropapilar (C67.0 Carcinosarcom FAI embrionar odontogenic Cardia. tumora corpusculului (C75. os Cartilaginoasã metaplazie. arterã M-8692/1 Carotidian. necheratinizant microinvaziv (C53._) sudoriparã._) papilar. tip Bowen (C44._) timus-like._) Urotelial FAI in situ neivaziv. tip cu celule corn. celule. adenocarcinom cu exostozã (C40. duct M-8120/3 M-8122/3 M-8120/2 M-8131/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8122/3 M-8211/3 M-8523/3 M-8120/3 M-8120/2 M-8130/2 M-8130/2 M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-9110/3 M-8010/9 Carcinomatozã M-8980/3 M-8981/3 M-9342/3 C16.Index alfabetic M-8010/6 M-8502/3 M-8441/3 M-8460/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8640/3 M-8589/3 M-8589/3 M-8231/3 M-8390/3 M-8230/3 M-8230/3 M-8452/3 M-8070/3 M-8070/6 M-8075/3 M-8075/3 M-8083/3 M-8071/3 M-8084/3 M-8078/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8081/2 M-8070/2 M-8071/3 M-8072/3 M-8070/6 M-8073/3 M-8076/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8075/3 M-8074/3 M-8084/3 M-8051/3 M-8070/3 M-8407/3 M-8407/3 M-8400/3 M-8586/3 M-8585/3 M-8190/3 M-8120/3 secundar secretor._) intraepidermic. neinvaziv pseudoglandular sarcomatoid tip cu celule clare verucos scuamos siringomatos (C44. bine diferenþiat (C37. FAI papilar papilar._) Solid FAI cu formare de mucinã pseudopapilar (C25. cu diferenþiere timus-like. sân (C50. adenocarcinom cu metaplazie. atriu Cardiac.0 C38. metastatic acantolitic adenoid bazaloid cheratinizant.0 C75. neinvaziv (C67.1) Sertoli. corpuscul Carotidã.4) C40.9) papilar.1 M-8571/3 M-8571/3 M-9210/0 C41.9) timic. FAI (C37._) papilar._._) Verucos FAI epidermoid scuamoase.0 C16. ºi osoasã. neinvaziv (C67._) Seros FAI micropapilar (C56. FAI in situ cu invazie stromala discutabilã (C53.9) trabecular tranziþional Tranziþionale.

ganglion limfatic Celiacã. FAI Cerebel.6 M-9506/1 M-9840/3 M-9471/3 C71._) Centralã.0 C71.0 C41. pagina 31) 124 . melanom. nedeterminat. arterã M-------/-9 Celular.0 C70. celule T._) tumorã neuroectodermalã primitivã. displazie periapicalã (C41._) CD30+.6) [obs] sarcom.6) [obs] Cerebelopontin._) Cemento-osoasã. fibrom (C41. displazie periapicalã (C41._. FAI Cãlcâi FAI FAI (carcinom.0 articular al membrului. gigantiform (C41.4 Cavitate bucalã oralã peritonealã timpanicã Cãi biliare. tip. unghi Cerebral cortex emisferã meninge peduncul ventricul substanþa albã trunchi M-9160/0 M-9391/3 M-8810/1 M-8892/0 M-8790/0 M-9560/0 M-9272/0 M-9274/0 M-9273/0 M-9272/0 M-9275/0 M-9272/0 M-9274/0 C50._) Cementom.7 C49. FAI (C71._) neurocitom osteosarcom (C40.3 C32. arahnoidal circumscris (C71.3 C44. limfangiom C06. FAI (C41. fibrom (C41.2 C40. FAI nazal semilunar tiroidian ureche Celular angiofibrom ependimom (C71. FAI (C71.3 C49._) granulom cu celule gigante (vezi SNOMED) neuroblastom (C71. C41.0 C71. hemangiom M-9172/0 Cavernos. vermis Cerebelos liponeurocitom sarcom.9) leiomiom nev albastru (C44.0 C71.1 C40. lipom) nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat teacã tendon Cãpºunã.Index alfabetic C40.1 C24. porþiunea a sânului Centurã scapularã Cerebel._) Cementifiant. afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu (C44. fibrom (C41._) osteosarcom. corp M-9121/0 Cavernos.7 M-8589/3 CASTLE C60.3 C32._) odontogenic.2 C49.6 C71.3 C49.2 M-------M-9718/3 M-9718/3 C18.2 Cavernos.2 C49.6 C71.9 C06.9 C48.0 M-9321/0 M--------M-9500/3 M-9506/1 M-9186/3 M-9186/3 M-9321/0 M-9473/3 C50.7 C47. nev) FAI (sarcom._.2 C30.9 C76. FAI aritenoid auricular costal cricoid cuneiform laringian membru._) Cemento-osifiant.2 C32.9 C71. limfom cutanat primar cu (C44.5 C44.2 C49._) schwannom Cementalã. nev (vezi SNOMED) CD30+.3 C32._) Cec Celiac._) Central porþiune a sânului sistem nervos substanþa alba Central fibrom odontogenic (C41.0 C77.7 C71.5 C71.1 C72.2 C49.9 C32. C41.0 C71. celule T mari._) Cementoblastom benign (C41._) fibrom (C56.2 C49.9 C30._) Cementom.2 C49.3 C40. convenþional (C40.0 C40.2 C47. nemenþionat sau neaplicabil (vezi codul desemnat celulelor.

9 Cervicalã.0 C47.0 C15.0 C77. FAI (vezi SNOMED) dentigiros (vezi SNOMED) Dermoid FAI cu transformare malignã (C56._) dentigiros (vezi SNOMED) eruptiv (vezi SNOMED) gingival (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) pilar (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) proliferant trichilemal radicular (vezi SNOMED) sebaceu (vezi SNOMED) solitar (vezi SNOMED) tireoglos. odontogenic (vezi SNOMED) Odontogenic FAI (vezi SNOMED) calcifiant (C41. FAI carcinom cu celule scuamoase._) C44. grad III (C53._) congenital. celule mari carcinom epidermoid Cheratoacantom (vezi SNOMED) Cheratochist (vezi SNOMED) Cheratozã FAI (vezi SNOMED) actinicã (vezi SNOMED) M-8316/3 Chist.0 C76._) C76.3 M-------M-------M-9301/0 M-------M-------M-9084/0 M-9084/3 M-9084/3 M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-9301/0 M-------M-------M-------M-------M-------M-------M-8103/0 M-------M-------M-------M-------M-8103/0 Chiasmã opticã Chist FAI(vezi SNOMED) anevrismal osos (vezi SNOMED) calcifiant.2 M-8420/3 M-8420/0 M-8420/3 C53.Cheloid (vezi SNOMED) M-8693/1 Chemodectom M-8071/3 M-8071/3 M-8071/3 M-------M-------M-------M-------Cheratinizant carcinom cu celule scuamoase. FAI M-------M-------M-------M-------M-------benign scuamos (vezi SNOMED) inversat folicular (vezi SNOMED) obturans (vezi SNOMED) seboreic (vezi SNOMED) senil (vezi SNOMED) M-9142/0 Cheratozic.4 C49.0 C49.2) adenom (C44.9) Chistadenocarcinofibrom M-8313/3 clare. melanom. hemangiom verucos M-8052/0 Cheratozic.0 C47. odontogenic (C41.9 C53.0 C47. nev) FAI (sarcom.2) Cervical bont canal cord esofag ganglion limfatic plex regiune.0 C72. celule (C56.8 C53.0 C53.4 C49.0 C49. neoplazie intraepitelialã. maxilar (vezi SNOMED) ganglion (vezi SNOMED) gingival.9) M-9015/3 mucinos M-9014/3 seros 125 . duct (vezi SNOMED) trichilemal.0 C49. proliferant M-8077/2 Cervicalã. papilom C72.0 C49.0 C44.9) cu tumorã secundarã duct nazopalatin (vezi SNOMED) enterogen (vezi SNOMED) epidermoid (vezi SNOMED) erupþie (vezi SNOMED) folicular.0 C49.Index alfabetic M-9381/3 Cerebralã. lipom) þesut adipos sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros nerv periferic piele þesut moale þesut subcutanat Cervix FAI uterin M-------. gliomatozã (C71. regiune FAI FAI (carcinom. carcinom cu celule renale asociat cu (C64.0 Ceruminoasã.2) carcinom (C44. glandã Ceruminos adenocarcinom (C44.0 C44. FAI (vezi SNOMED) gingival.

9) limfomatos (C07._) Papilar FAI (C56.9) M-8440/3 M-8551/3 M-8161/3 M-8380/3 M-8470/3 M-8470/2 M-8450/3 M-8471/3 M-8471/3 M-8460/3 M-8470/3 M-8441/3 M-9013/0 M-8313/0 M-8313/1 M-8381/0 M-8381/3 M-8381/1 M-9015/0 M-9015/3 M-9015/1 M-9014/0 M-9014/3 M-9014/1 M-8440/0 M-8401/0 M-8443/0 M-8161/0 M-8404/0 M-8380/0 M-8380/1 M-8561/0 M-8470/0 M-8472/1 M-8450/0 M-8451/1 M-8561/0 M-8471/0 M-8473/1 126 ._) astrocitom (C71. C24. nefroblastom (C64. carcinom (C50.9) pseudomucinos. FAI (C56. tumorã de malignitate borderline (C56._) limfangiom mezoteliom. FAI (C56._) papilarã seroasã. cu displazie moderatã (C25.9) Chistadenofibrom FAI clare. celule (C56.9) papilarã.9) M-8471/0 M-8473/1 M-8460/0 M-8462/1 M-8470/0 M-8472/1 M-8441/0 M-8442/1 M-8200/3 M-8100/0 M-9400/3 M-------M-8200/3 M-8508/3 M-8444/1 M-8100/0 M-9173/0 M-8508/3 M-9173/0 M-9055/1 M-9055/0 M-8472/1 M-8470/1 M-8959/1 M-8959/0 M-8959/3 M-8959/3 M-8452/1 M-8462/1 M-8959/1 M-8452/1 M-9080/0 M-9080/0 M-8454/0 M-8444/1 M-8472/1 M-8470/1 M-8454/0 M-8452/1 M-8462/1 pseudomucinos.9) Chistic adenoid._) nefroblastom parþial diferenþiat (C64._) endometrioid._) mezoteliom.9) duct biliar (C22.9) ºi solidã (C25. carcinom adenoid.9) mucinos (C56.9) mucinos.9) mucinos. tumorã (C25._) [obs] mucinoasã.9) seros. malignitate borderline (C56. FAI teratom adult Tumorã atrio-ventricular. tumorã cu displazie moderatã (C25.1. epiteliom (C44.9) pseudomucinos.9) pseudomucinos.9) clare. tumorã de malignitate borderline (C56.9) seros._) [obs] boalã a sânului (vezi SNOMED) carcinom adenoid carcinom hipersecretor (C50.9) seros (C56. celule. malignitate borderline (C56.1. C08. FAI (C56.0) ecrin (C44.9) parþial diferenþiat. FAI (C56.9) seros.9) mucinoasã. neinvaziv (C25._) mucinos. nodul (C38. C24.9) mucinoasã. FAI (C56.9) Endometroid FAI malign malignitate borderline Mucinos FAI malign malignitate borderline Seros FAI malign malignitate borderline Chistadenom FAI apocrin clare.Index alfabetic Chistadenocarcinom FAI acinare.9) multilocular malign (C64.0) clare. C08. malignitate borderline (C56. papilar (C07.9) Nefrom benign (C64._) seroasã papilarã.0) papilarã (C25. malignitate borderline (C56. atrio-ventricular (C38.9) malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56. FAI (C48. malignitate borderline limfomatos. FAI endometrioid. malignitate borderline (C56._) teratom. malignitate borderline (C56._) mucinos. malignitate borderline (C56.9) Papilar FAI (C56.9) pseudomucinos. FAI (C56.9) epiteliom adenoid (C44._. FAI (C56._. malignitate borderline (C56.0) endometrioid mucinos.9) pseudomucinos (C56. celule (C56. FAI (C56.9) seros._) nodul.9) malign (C64. FAI (C56.9) mucinoasã. tumorã de malignitate borderline (C56. celule duct biliar (C22. malignitate borderline (C56. celule._) clare. celule.9) seros._) higrom hipersecretor.9) mucinos. benign (C48.

ganglion limfatic Coadã de cal Coadã pancreas Coane Coapsã FAI FAI (carcinom.0) M-8322/0 adenom (C75. nev) FAI (sarcom. ºi calciforme.0) hidradenom (C44._) [obs] malign (C50. 28) M-9471/3 Circumscris._) carcinom cu celule scuamoase tumorã.Index alfabetic Chistom FAI mucinos. tip cu acantom (vezi SNOMED) adenocarcinofibrom (C56. celule.9) adenom adenom corticosuprarenal (C74.9) Claviculã M-8440/0 M-8470/0 M-8441/0 M-9020/1 M-9020/0 M-9020/3 M-9930/3 Chloroma M-------. carcinom bronhiolo-alveolar (C34._) M-8200/0 piele(C44. 28) M-8077/2 CIN III. C31. Cilindrom M-8200/3 FAI (cu excepþia cilindromului pielii M-8200/0) M-8200/0 dermic ecrin (C44. pag._) (vezi regulile de codificare.0.6) C24. adenocarcinom.9) sarcom al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49._) M-8077/2 CIN III.9) M-8507/2 Clinging. tumorã.1 C25.9) chistadenocarcinofibrom (C56._) odontogenicã. celule. malignitate borderline (C56.2 C11. duct M-------M-------M-9985/3 M-8254/3 Cistitã chisticã (vezi SNOMED) Cistitã papilarã (vezi SNOMED) Citopenie refractarã cu displazie multilinearã Clara. carcinom (C21.Cicatricialã._) M-8121/3 Cilindrice. proliferantã atipicã (C56. zonã Cloquet.2 C49. carcinom cu celule (C30. carcinom (C22. adenom bronºic.9) condrosarcom (C40. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon 127 . variantã cu celule M-8121/1 Cilindrice. pag.9) adenofibrom._) C51.Cicatrice hiperplazicã (vezi SNOMED) M--------.0) M---------M-8313/3 Clare._) (vezi regulile de codificare.9) chistadenofibrom.0) M-8322/3 carcinom (C75. tumorã meningiom (C70._) sarcom (cu excepþia rinichiului M-8964/3) sarcom al rinichiului (C64. duct biliar C24.0) carcinom chistadenofibrom (C56. FAI tumorã.0. fibromatozã (vezi SNOMED) C69._) malignã.7 C47. cu displazie severã (C53._. corp M-8383/3 Ciliate. carcinom bronhiolo-alveolar (C34. FAI adenocarcinom. mezonefroid adenofibrom (C56. C31.2 Clitoris M-8124/3 Cloacogenic._) Clare ca apa de stâncã. melanom._) benign (C50. tumorã (C41._) M-8200/3 Cilindroid. celule.2 Cloacalã. carcinom intraductal (C50.3 C76.9) chisticã._) M-8310/3 M-8310/3 M-8313/0 M-8313/1 M-8310/0 M-8373/0 M-8310/3 M-8313/0 M-8313/1 M-8443/0 M-8313/3 M-8444/1 M-9242/3 M-9391/3 M-8174/3 M-8402/0 M-8005/3 M-9538/1 M-9341/1 M-9044/3 M-8964/3 M-9044/3 M-8084/3 M-8005/0 M-8444/1 C41.3 adenocarcinom.4 Ciliar._) [obs] M-8200/3 Cilindroid.4 C72. celule M-8322/3 adenocarcinom (C75. C41. sarcom cerebelos arahnoidal [obs] (C71.9) chistadenom (C56.5 C44.2 C44. FAI (C53.2) C21.0 Cistic.0 Cistic._) M-8252/3 Clara. adenocarcinom endometrioid. (C34.2 C47. FAI (C56. malignitate borderline (C56.2 C77.2 C49. malignitate borderline (C56.9) Chistosarcom phyllodes FAI (C50._) ependimom hepatocelular. papilom cu celule (C30.9) seros (C56.7 C49.2 C49.

2 C49.9 C25. papilom cu celule C44.5 C41.7 C18.1 Colangiole M-8160/0 Colangiom (C22.2 C32.1 C32.3 M-8255/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8523/3 M-8524/3 M-8244/3 M-9101/3 M-9101/3 Columnelã Combinat adenocarcinom cu alte tipuri de carcinom carcinom cu celule mici carcinom cu celule mici-adenocarcinom (C34.0 C32.8 C53. corpuscul Coccigian.9 C18._) C25.celule scuamoase (C34.5 C18. tumorã (C40. C24.5 C53._) guºã (vezi SNOMED) Colon FAI ascendent cec descendent drept flexura hepaticã flexura sigmoidianã flexura splenicã pelvin rectosigmoid sigmoid stâng transvers Colon ºi rect Coloanã vertebralã (exclude sacru ºi coccis C41.celule mari (C34.2 Colic.7 C53.7 Col pancreas uterin vezicã urinarã Col scuamocolumnarã.1 C32.7 C18._) carcinom lobular infiltrativ cu alte tipuri de carcinoame (C50.0 C32. epidermoid (vezi SNOMED) 128 .6 C18.6 C18. carcinom renal. joncþiune uterin pancreas M-8344/3 Columnare.Index alfabetic C49.Colesteatom.0 C18.2 C18.1. carcinom al ductului (C64._) carcinom cu celule mici . ganglion limfatic M--------.0 C70._) carcinoid ºi adenocarcinom coriocarcinom cu carcinom embrionar coriocarcinom cu alte elemente celulare germinale M-8160/3 Colangiocarcinom (C22.9) M-8121/1 Columnare. carcinom papilar cu celule (C73.0 Coledocian.1.2 C49.2 C49.0 C70._) carcinom cu celule mici . C41.0) M-8319/3 Colector.0 C70.4 C19._) carcinom ductal infiltrativ cu alte tipuri de carcinoame (C50.4) M-9230/0 Codman.9) carcinom carcinom ºi ductal infiltrativ (C50.2 C49.7 C19._.3 C75.9) M-8319/3 Colector.9 C41.2 C49.9 C67.2 C18.Colitã chistitã profundã (vezi SNOMED) M-8480/3 M-8334/0 M-8480/3 M-8523/3 M--------C18.0) M-8180/3 Colangiocarcinom ºi carcinom hepatocelular.9) C24.5 C75.3 C18.Colesteatom. FAI (vezi SNOMED) M--------.0) C22. canal M--------.2 C49. tip duct (C64.4 tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Coardã adevãratã falsã ventricularã a laringelui Coardã vocalã FAI falsã adevãratã Coasã FAI cerebeloasã cerebralã Coastã Coccigian. combinat (C22. glomus Coccis C77.9 C18.0 C41. C24.1 C32.2 Coloid adenocarcinom adenom (C73.

FAI (C50._) Comedocarcinom.0 C49.0 C77.Condromatozã. limfom Hodgkin ºi non-Hodgkin M-8760/0 Compus.1 C49.2 C49.6 C32._) M-9220/3 M-9242/3 M-9242/3 M-9221/3 M-9240/3 M-9231/3 M-9221/3 M--------M--------M-8824/1 M-8814/3 M-8761/3 M-------M-8761/0 M-8761/1 M-8762/1 M-8827/1 Condrosarcom FAI (C40._) juxtacortical (C40. sinovialã (vezi SNOMED) M-9230/0 Condromatoasã. odontom C24.2 C49. generalizatã fibrosarcom nev melanocitic.1 C49._._. glioblastom cu (C71.9) M-9282/0 Complex. C41. DCIS tip (C50. leziune dermicã proliferativã în (C44.9 C49._) dediferenþiat (C40._) Condrom FAI (C40. tumorã cu celule gigante (C40. neinfiltrativ (C50._) Comedocarcinom._) M-8244/3 Compus._._) periosteal (C40. malign (C44._.2 M--------M--------M--------Comun duct duct hepatic ganglion limfatic al ductului Con medular Conca Condilom FAI (vezi SNOMED) acuminat (vezi SNOMED) gigant._) mezenchimal mixoid periosteal (C40. C41._. C41._.6 C00. C41.1 C49. carcinom M-9181/3 Condroblastic. C41._. C41._) C49._) M-9241/0 Condromixoid._) M-9230/3 Condroblastom._.0 C49.2 C49.0 C49._) Conjunctiv.2 C49. C41. FAI M--------.0 C49. C41. molã hidatiformã (C58. C41.Index alfabetic M-9101/3 M-8180/3 c coriocarcinom cu teratom carcinom hepatocelular cu colangiocarcinom (C22.6 C49. FAI (vezi SNOMED) fibromatozã._) cu celule clare (C40. nev (C44.0 M-9220/1 Condromatozã . osteosarcom (C40._) M-9371/3 M-8862/0 M-8940/0 M-8940/3 M-9220/0 M-9221/0 M-9221/0 Condroid cordom lipom siringom (C44. acuminat (vezi SNOMED) M-8051/3 Condilomatos._) juxtacortical (C40._) melanozã (vezi SNOMED) nev mic (C44.2 C49.0 C24._) M-9230/0 Condroblastom. peribronºicã (C34. þesut FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã M-8371/0 Compacte.5 C49.0 C44._._.1 129 .3 C49._) tumorã miofibroblasticã.2 C49. C41. fibrom (C40._) Comisurã bucalã labialã laringianã M-8501/2 M-8501/2 M-8501/3 M-8501/2 C00. C41. adenom corticosuprarenal cu celule (C74._) M-9281/0 Compus.0) Comedo._. C41.1 C49. FAI (vezi SNOMED) displazie._) nev._. FAI (C40._) siringom.0 C49. carcinom ductal in situ tip (C50. carcinoid M-9596/3 Compus.2 C49._. C41. melanom malign în (C44._) Congenital chist._) nev intermediar ºi gigant (C44. odontom M-9442/3 Componentã sarcomatoasã.0) M-9100/0 Completã. malign (C40.2 C72.4 C49._) Comedo.

3 Coroid.9. C41.0 C69.Index alfabetic C49.6 C49. plex FAI al ventriculului al patrulea al ventriculului lateral al ventriculului al treilea M-9100/3 M-9101/3 M-9390/3 Coroid. paragangliom M-8700/0 Cromafinã.5 C49.1 M-9444/1 M-9444/1 M-9538/1 Coracobrahial.5) anaplazic (C71.2 C49.7 C71.5 C71.9) 130 . al ventriculului al treilea (C71.0 C49.5 C71._) gliom.3 C49.1 C49.1 C49. afecþiune mieloproliferativã.1 C69.6 C49.5 Cornean.5) carcinom cu celule renale (C64.5 C49.5 C49.Coristom (vezi SNOMED) M-8078/3 Corn._.1 C38. boalã Ciliate.0 C49.4 C49._) Cordom M-9370/3 FAI M-9371/3 condroid M-9372/3 dediferenþiat M-9100/1 Corioadenom (C58.3 C49.5 C49. osteosarcom central (C40.5) carcinom (C71.3 C49.3 C49. FAI umãr Conjunctivã Coriocarcinom FAI combinat cu alte elemente celulare germinale M-9101/3 combinat cu carcinom embrionar M-9101/3 combinat cu teratom M-9100/3 Corioepiteliom M-9100/3 Corionepiteliom M--------._) C49.1 C69.9) Cronicã eritremie [obs] mielofibrozã idiopaticã meiloproliferativã.9) M-9100/1 Corioadenom destruens (C58. limb Cornee.5) adenom (C71. tumorã M-8700/0 Cromafinom M-8270/3 M-8270/0 M-8270/3 M-8317/3 M-9950/3 M-9961/3 M-9960/3 M-9960/3 M-8383/2 Cromofob adenocarcinom (C71. cord ºi mediastin C38.0 C49.5) M-9390/0 M-9390/3 M-9390/1 M-9390/3 C69. carcinom cu celule scuamoase.5) atipic (C71.9) M-9120/0 Corioangiom (C58. celule.5) malign (C71.0 C49.3 C49.2 C49.0 C63. adenocarcinom endometrioid Cordoid gliom (C71._) trunchi.2 C49.5) Coroidã M-9186/3 Convenþional. muºchi Cord Cordon spermatic M-8700/0 Cromafin.2 C49.3 C49.6 C49. cu formare de C69. papilom al plexului FAI (C71. carcinom al plexului (C71.5 C49.1 C69.1 C49.3 C71.0 C49.0 mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete torace perete toracic perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace (exclude timus C37. FAI Coroid Coroid.5) meningiom (C70.

8 C60. glandã C69.2 C16.0 C70.5 C70. ALL cu celule T (vezi ºi M-9729/3) Corticosuprarenal M-8370/3 adenocarcinom (C74.2 C16. duct Craniofaringiom FAI (C75.0) mixte.9) predominant cortical.0 C71. timom FAI (C37. celule (C74.5 C71. celule din (C74.9 C70.2) adamantinomatos (C75.0 C70.0) compacte.9) malign (C37.2 C71.0) clare.9) predominant cortical. FAI (C37.6 C47.9) Cot FAI FAI (carcinom.0) benignã (C74.0 C72.9 C71.0 C47.9 C75.2) Craniu.4 C75.0) Tumorã FAI (C74. mucoasã inferioarã.1 C03. substanþã albã cerebel. celule (C74.2 C25. FAI Creastã alveolarã FAI. FAI arahnoidã.0 C71.3 C41. mucoasã Creasta spinalã Creier FAI arahnoidã.4 C71.6 C49.6 Cranian os duramater meninge piamater nerv.9 C71.9 C57.9 C71.1 C49. nev) FAI (sarcom.1 C49.0 M-8584/1 M-8583/1 M-8583/3 M-8584/3 C76. mucoasã superioarã. ganglion capsulã internã centralã. FAI Cranianã._) C41.5 C75. malign (C37.1 C40.1 C49.0) pigmentar (C74. melanom.2 C71.1 C49.5 C75.0 C54. FAI M-9837/3 Corticale.1 C44.7 C75.0) malignã (C74.2 M-9350/1 M-9351/1 M-9352/1 C41. articulaþie 131 .0 M-9473/3 CPNET (C71.1 C60.0) Corticosuprarenalã Costal. lipom) articulaþie nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Cowper.9 C70. FAI Cort cerebelos Cortex cerebral Cortical.9 C54.0 C71.9 C03.0 C70.0 C41.0 C03.Index alfabetic Corp ciliar calos cavernos gastric pancreas penis penian stomac striat uter uterin Wolffian Corpuscul aortic carotidian coccigian para-aortic Cort.0 C70. cartilaj Costovertebralã.0) glomerularã.1 C68.0) carcinom (C74. celule (C74.0) M-8370/0 M-8372/0 M-8373/0 M-8371/0 M-8374/0 M-8375/0 M-8370/3 M-8370/0 M-8370/0 M-8370/3 C74. intracranianã bazal.2 C60.0 C71.0 C41.3 Adenom FAI (C74.2) papilar (C75.4 C44. fosã FAI anterioarã mijlocie posterioarã Craniofaringian.0 C71.

0 C71.9 C71.0 C71.0 C70.0 C70.2 C71.5 C71.5 C71.0 C71.4 C71.2 C71. ventricul. chiasma organul lui Reil palium parietal.4 C71. plex coroid lob frontal lob occipital lob parietal lob temporal medulla oblongata meninge.0 C71.3 C71.0 C70. tract opticã. substanþã albã cerebralã. anterioarã fosa cranianã.6 C71.9 C70._) 132 .9 C70. meninge cerebral.0 C70.7 C71.4 C71. ventricul patru plex coroid. cranian meninge. FAI plex coroid. FAI coasa cerebeloasã coasa cerebralã coroid.3 C71. FAI piamater.plex coroid trunchi uncus unghi cerebelopontin ventricul.8 C71.0 C72.0 C70._) carcinom ductal infiltrativ ºi (C50.0 C71. FAI ventricul al treilea.0 C71.0 C70.6 C71.0 C71. mijlocie fosa cranianã.0 C71. FAI cort cerebelos cortex cerebral cranian.5 C71.5 C71.0 C71.5 C71.7 C71.0 C72.6 M-8201/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8523/3 M-8201/2 occipital. plex coroid ventricul lateral.7 C71. arahnoida piamater cranian lob frontal pol frontal lateral.8 C71. plex corp calos corp striat cort.Index alfabetic C71. cerebral meninge. emisfera cerebrum chiasma opticã coasã.2 C72.1 C71.5 C71. FAI substanþa albã centralã substanþa albã cerebralã supraselar talamus tapetum temporal.7 C71.0 C71. cranian emisferã cerebralã ependim fosa cranianã. lob tract optic treilea. FAI duramater.1 C71.2 C71.7 C71.5 C71. FAI treilea.0 C71.0 C70. ventricul. FAI ventricul cerebral ventriculul al patrulea.0 C71.9 C71. ventricul lateral pol frontal pol occipital punte putamen rinencefal situs intracranian supratentorial.5 C71.1 C71. cortex cerebral.5 C71. cranianã piramidã plex coroid. meninge cranianã.5 C71.7 C71.9 C71.0 C71.7 C70.9 C71.0 C70.0 C71. capsula intracranianã. intracranian C71. ventricul.5 C71.7 C71.5 C71.0 cerebelos.7 C71. FAI patru.0 C71. FAI carcinom ductal (C50.9 C70.0 C70.5 C71.0 C71. lob occipital. plex coroid ventriculul al treilea. FAI ventricul lateral.7 C71. lob patru.0 C71. plex coroid peduncul cerebral pedunculi bazali piamater. duramater creier mijlociu dura.9 C71. pol olivã operculum optic. plex coroid vermisul cerebelului Cribriform (tip) carcinom.0 C70. ventribulul al.0 C71.0 C71.0 C71.3 C71._) carcinom ductal in situ (C50. ventricul.7 C70. ventricul cerebralã.0 C71. ventriculul al . FAI meninge.1 C71. FAI duramater. FAI lateral.3 C72.9 C70. vermis cerebral.0 C70._) carcinom in situ (C50.7 C71.5 C71.7 C70.3 C70. FAI ventriculul al patrulea. FAI insula insula Reil internã.0 C71.3 C71. posterioarã ganglion bazal glob palid hipocamp hipotalamus infratentorial. FAI fosa cranianã.9 C71.5 C71.0 C71. peduncul cerebral.4 C71.7 C71.7 C71.

3 C32.1 C40.6 C49. C41._) papilar (C50.1-C16.2 C40. FAI (neclasificabil la C16._) CD30+._) Cutanat carcinom neuroendocrin.1 C49. modificare (vezi SNOMED) Dediferenþiat condrosarcom (C40.7 C47. leziune în nev congenital (C44. FAI (C44.1 C47._) M-8390/0 tumorã. nev (C44. lentile Cubital.3 C13.6 Cricoid.1 C49. primar (C44._) tip comedo (C50. melanom.2 C49.4) Curbura mare a stomacului._) ºi epidermic._) Dermic cilindrom. muºchi D M-9135/1 Dabska.1 C44.2 C49.2 C49._) M-8390/3 carcinom (C44.1 C49.1 C49.2 C49._) leziune._) M-9709/3 limfom._) [obs] M-8247/3 M-9718/3 Cutanate. FAI Cricoid._) protuberant._) Decidualã. anexe M-8390/0 adenom (C44.0 C32. nev) FAI (sarcom. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ 133 .1 teaca tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Deget picior FAI FAI (carcinom. folicular sarcom.4 C77.1 C49.1 C49. ganglion limfatic Cuneiform. FAI (C44. cilindrom (C44.0 C69.2 C47. cartilaj Curbura micã a stomacului._) proliferativã. muºchi Dendritice. nev) FAI (sarcom._) ecrin. FAI (C44. FAI sarcom. cartilaj Cricofaringe Cristaliniene. ecrin (C44. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat unghie Deltoid. chist (vezi SNOMED) Dentinom (C41.2 C49. boalã cu Dermatofibrom. Schwannom C76.7 C49.2 C49. proliferativã în nev congenital (C44.1 C76.2 C44.6 C47. interdigitate tumorã folicularã Dentarã._) nev (C44._) Dermatofibrom lenticular (C44._) C49.1 Deget mânã FAI FAI (carcinom. melanom.4) C49.4 C44._) M--------corn (vezi SNOMED) M-8832/0 histiocitom._) Dermatofibrosarcom FAI (C44.1 C49.1-C16.2 Cvadriceps femural.5 C44. FAI (C44._) Depozite de imunoglobuline.Index alfabetic C13. tumorã M-8500/2 M-8501/2 M-8503/2 M--------M-9243/3 M-9372/3 M-8858/3 DCIS FAI (C50._) cordom liposarcom M-9757/3 M-9758/3 M-9757/3 M-9758/3 C03.5 C16. FAI (neclasificabil la C16.9 M--------M-9271/0 M-9769/1 M-8832/0 M-8832/0 M-8832/3 M-8832/3 M-8833/3 M-8200/0 M-8200/0 M-8762/1 M-8750/0 M-8762/1 M-8760/0 M-9560/0 Degenerativ. pigmentar (C44. benignã (C44. alveolã Dentigiros.3 C16.2 C49._. celule sarcom.2 C49.7 C49. afecþiune limfoproliferativã primarã cu celule T (C44.3 C44._) protuberant.

carcinom (C16. tumorã epitelialã fusiformã cu Difuz astrocitom (C71. FAI (vezi SNOMED) moderatã (vezi SNOMED) multilinearã. schwannom malign cu timus-like._) C41.9 intermediarã.Index alfabetic Dermoid FAI chist. cu elemente heterologe M-8076/2 Discutabilã. histiocitozã cu celule Lagerhans M--------. gangliocitom al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71._) infantil._) M--------M-8077/2 M--------M--------M--------M-9985/3 Displazie FAI (vezi SNOMED) CIN III cu. pagina 30) M-8851/3 M-9511/3 M-9080/0 M-8921/3 M-9540/3 M-8631/1 M-8634/1 Diferenþiat liposarcom retinoblastom (C69. tumorã malignã a tecii nervului periferic cu rabdomioblasticã. agresiv (C44. cu invazie stromalã M-8076/2 Discutabilã. rabdomiosarcom cu glandularã. gangliogliom meduloblastom (C71._) papilomatozã. severã (C53._) M-9501/3 Dictiom.9) chist cu tumorã secundarã Descendent. astrocitom (C71.1 Diafragm Diafragmatic. citopenie refractarã cu 134 . carcinom epidermoid in situ. adenocarcinom cu neuroendocrinã.9) M-9840/3 Di Guglielmo. malign (C44. organe. FAI chist cu transformare malignã (C56._) M-8408/1 Digital. adenocarcinom papilar (C44. MPNST cu neuroendocrinã. grad redus (C71. tumorã cu celule SertoliLeydig cu intermediarã. tumorã parenchimatoasã pinealã cu (C75. tumorã neuroepitelialã M-9754/3 Diseminatã.2) teratom Diferenþiere ganglionarã. ganglion limfatic M-8408/3 Digital._) M-8500/2 DIN 3 (C50. FAI (vezi codul pentru grad. papilomatozã lipomatozã (vezi SNOMED) limfosarcom melanocitozã (C70. infantil fibrom gangliogliom infantil infantil._) M-------/-1 Diferenþiat.3) mezenchimalã. boala (C42.1) [obs] C49.6) M-8727/0 Displazic. carcinom cu rabdomioblasticã.Disgenezã. colon Descins._) carcinom papilar. FAI M-9084/0 M-9084/0 M-9084/3 M-9084/3 C18. schwannom malign cu rabdomioblasticã. MPNST cu rabdomioblasticã._) mezoteliom tip. testicul M-9362/3 M-9540/3 M-8574/3 M-8574/3 M-9561/3 M-9561/3 M-9561/3 M-9561/3 M-8589/3 M-8588/3 M-9400/3 M-9400/3 M-8350/3 M-8505/0 M---------M-9591/3 M-8728/0 M-9530/1 M-8505/0 M-9513/3 M-8145/3 M-8145/3 C26.2 Disc intervertebral M-9501/0 Dictiom. tumorã cu celule SertoliLeydig cu.2) tip. FAI (vezi SNOMED) fibroasã.6) meduloblastom. corioadenom (C58.6) melanom. carcinom cu celule scuamoase in situ. carcinom cu timus-like. cu invazie stromalã M-9413/0 Disembrioplazicã._) melanom. adenocarcinom (C16._) tip.9) meningiomatozã (C70.1 Desmoid M-8821/1 FAI M-8822/1 abdominal M-8821/1 extra-abdominal M-9412/1 M-8823/0 M-9412/1 M-9412/1 M-9412/1 M-9471/3 M-9471/3 M-8745/3 M-8745/3 M-9051/3 M-8092/3 M-8514/3 M-8806/3 Desmoplazic astrocitom.6 C62._) congenitalã. adenom papilar. malign (C69._) Digestive.9) intraductalã. sclerozant (C73. amelanotic (C44. nodular (C71. carcinom bazocelular (C44._) tip. intraductalã retinoblastom (C69._) astrocitom.3 C77. nev (C44. MPNST cu intermediarã. FAI (vezi SNOMED) M-9060/3 Disgerminom M-9493/0 Displazic. benign (C69. carcinom ductal tumorã cu celule rotunde mici M-9100/1 Destruens.

FAI biliar.9 C07.0 C02. sac Drept abdominal.0 C24.0 C24.9) renal. muºchi Drept. carcinom cu ectazie mamarã (vezi SNOMED) Infiltrativ adenocarcinom (C50.5 C69._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) lobular ºi carcinom ductal (C50. moderatã (C25.7 M-8500/3 M-8500/3 M-8503/0 M-8319/3 M-8500/3 M-8319/3 M-8319/3 M-8319/3 M-8407/3 M-8522/3 M-8201/3 M-8201/2 M-8514/3 M-8500/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8522/3 M-8501/2 M-8201/2 M-8230/2 M-8500/3 M--------M-8500/3 M-8500/3 M-8523/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8154/3 M-8500/2 M-8503/0 M-8506/0 Stenon tireoglos toracic Wharton Wirsung Wolffian Duct/ductal adenocarcinom. limfom cu celule T periferice._) ºi carcinom cribriform (C50.0 C02._) papilar (C50._) tip cribriform.0 C22.0 C69. FAI limbã. FAI adenocarcinom infiltrativ (C50. nazal nazolacrimal pancreatic Santorini 135 .0 C24.3 Distalã.9) sudoripar._) ºi carcinom lobular infiltrativ (C50.0 C24. moderatã (C25.Index alfabetic M-9895/3 M-9275/0 M-9272/0 M-9272/0 M--------M-8453/1 M-8470/1 M--------multilinearã._) periapicalã cemento-osoasã (C41._) tip solid (C50. sân (C50. comun biliar.1 C08._) tumorã mucinoasã chisticã cu. FAI Bellini._) papilom papilomatozã subareolarã (C50.9 C48._) carcinom (C50. colon Duct biliar. treime a esofagului Diverticulul Meckel (situs de neoplasm) M-9161/0 Dobândit.3 C25.0 C24.2 C24.1 C02.0 C25. faþa limbã.0 C24._) tip cribriform (C50.1 C24. douã treimi anterioare limbã.5 C17._) tip desmoplazic Carcinom in situ FAI (C50. FAI lacrimal._) uºoarã (vezi SNOMED) C07. extrahepatic biliar._) adenom.4 C18._) ºi boala Paget. leucemie mieloidã acutã cu osoasã floridã (C41. hepatic cistic cistic biliar coledocian comun craniofaringian Gartner glandã parotidã glandã sublingualã glandã submaxilarã hepatic hepatic biliar lacrimal.9 C49._) mixt. Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu (AILD) [obs] C15._) ºi carcinom tubular (C50._) ºi carcinom mucinos (C50. carcinom ductal-endocrin (C25._) neoplazie intraepitelialã 3 (C50. partea anterioarã limbã.3 Dom. intrahepatic biliar.3 C08. in situ (C50.9) colector (C64.9) Carcinom FAI Bellini (C64.5 C69._) ºi carcinom lobular in situ (C50._) ºi carcinom lobular (C50._) periapicalã cementalã (C41. tip duct colector (C64._) ºi lobular (C50._) severã (vezi SNOMED) tumorã intraductalã papilar-mucinoasã cu.2 C52.0) M-9705/3 Disproteinemie.9 C08. scleros (C44._) ºi carcinom coloid (C50._) tip cribriform (C50.5 C25.1 C49.9 C73.0 C24. vezicã urinarã Dorsalã._) tip comedo (C50.0 C75.0 C24. hemangiom pediculat C67._) micropapilar (C50.3 C57._) celule. bazã Douglas.0 C01. carcinom al (C64.

diferenþiere intermediarã. multiple 136 . cu M-8588/3 timus-like.Ectopie. FAI (vezi SNOMED) M--------.0 C53. glandã Endocol Endocrin glandã. adenoame._) adenocarcinom._. slab heterologe diferenþiatã. combinat cu alte celulare germinale M-8593/1 Elemente minore de cordon sexual. choriocarcinom. adenocarcinom Wolffian adenom carcinom tumorã Elemente heterologe. multiple pancreas M-8521/3 Ductular.9) M-8000/6 Embolus tumoral M-9070/3 M-8191/0 Embrionar adenocarcinom adenom Carcinom FAI combinat cu choriocarcinom infantil ºi teratom. tumorã cu celule SertoliLeydig.Efelidã (vezi SNOMED) M-8820/0 Elastofibrom M-8360/1 Endocrine._) papilar._) C17. C41. FAI glande._) Ecrin acrospiron (C4. timom harmatomatos Ectopic. combinat tip poliembrionar carcinosarcom hepatom (C22._) porom (C44.9 C75.9 C70._) terminal. FAI (vezi SNOMED) Encondrom (C40. carcinoid cu celule. malign (C44. adenocarcinom tip Endocervical. tumorã epitelialã fusiformã cu M-8634/1 M-9101/3 Elemente. carcinoid cu celule. adenocarcinom mucinos tip Endocard Edocervical.0 EC._) papilar. cilindrom (C44. carcinom scleros al (C44. mamarã (vezi SNOMED) Ectomezenchimom Ectopic. mixt teratom vestigiu._) porom malign (C44. tumorã cu celule SertoliLeydig. adenocarcinom (C44. malign Ectazie.8 C25.0 C70.0) Rabdomiosarcom FAI pleomorf ºi alveolar._) Endemicã.9 C70. tumorã stromalã cu (C56. carcinoid cu celule Eccondrom (C40. guºã (vezi SNOMED) Endocervical. adenom (C44.0 C53._) spiroadenom. mixt sarcom ºi alveolar.4 M--------. carcinom infiltrativ (C50.0 C70.9) sudoripar. þesut glial (vezi SNOMED) Ectopic.1 Duoden Dura._) chistadenom (C44._) spiroadenom (C44. testicul (situs de neoplasm) M-9070/3 M-9101/3 M-9071/3 M-9081/3 M-9072/3 M-8981/3 M-8970/3 M-8910/3 M-8910/3 M-8902/3 M-8991/3 M-8902/3 M-9080/3 M--------M-9220/0 M--------M-8384/3 M-8482/3 C38.0 C75._) dermic. FAI ECL. canal Endocervicalã. FAI Duramater FAI cranianã spinalã E M-8241/3 M-9210/0 M-9210/1 M-8402/0 M-8413/3 M-8408/3 M-8408/0 M-8404/0 M-8200/0 M-8408/3 M-8408/0 M-8409/0 M-8409/3 M-8403/0 M-8403/3 M-8421/1 M-8242/3 M--------M--------M-8921/3 M-8587/0 M--------C62. C41._. rabdomiosarcom. C41. cu M-8634/1 heterologe. tip duct colector (C64._) adenom._. duct mamar (vezi SNOMED) Ectazie. papilar (C44._) adenocarcinom (C44. cu M-8634/3 tumorã cu celule Sertoli-Leydig. retiformã.Index alfabetic M-8319/3 M-8407/3 M-8525/3 M-9110/0 M-9110/3 M-9110/1 renal._) Eccondrozã (C40._) ELC. papilar (C44.0 C53.

1) M-8241/3 Enterocromafine. angioendoteliom papilar 137 ._) Endocrin-ductal.1) sarcom. mixt (C25. carcinom. mixt (C25.3 Epidermoid._) anaplazic (C71. malignã M--------. granulom C75.1) carcinom (C75. colesteatom (vezi SNOMED) Epidermoid. chist (vezi SNOMED) Epididim Epidural Epifizã M-9531/0 Endoteliomatos.1) Endometrial.0 Epicard M-8760/0 Epidermic ºi dermic._) tanicitic (C71. carcinom FAI in situ. carcinom. nev (C44.1 Ependim Endometrioid Adenocarcinom M-8380/3 FAI M-8383/3 varianta cu celule ciliate M-8382/3 varianta secretorie M-8381/0 M-8381/1 M-8381/3 M-8380/0 M-8380/1 M-8380/3 M-8380/3 M-8381/0 M-8381/1 M-8381/3 M-8380/0 M-8380/1 M-8380/1 M-8380/1 M--------M--------M--------M--------M-8931/3 C54.1) Endometrial._) Endodermal. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã cheratinizant celule mari. meningiom (C70.1 Adenofibrom FAI malignitate borderline malign adenom.Index alfabetic M-8360/1 M-8154/3 M-8154/3 M-9071/3 M-8931/3 M-8930/3 M-8930/0 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 Endocrinã._) M-9135/1 Endovascular. FAI chistadenom. tumorã de sinus Endolimfaticã.1 Endometrialã.1) Endometru M-9392/3 Ependimoblastom (C71._) M-9391/3 M-9392/3 M-9391/3 M-9391/3 M-9394/1 M-9393/3 M-9391/3 Ependimom FAI (C71. FAI (C54. necheratinizant celule fusiforme ºi adenocarcinom. mixt (C71. FAI adenom. sarcom. stromã M-9752/1 Eozinofilic.1) adenom (C75.0) papilar (C71._) C38.1) sarcom. malign M-8280/3 M-8280/0 M-8280/3 Eozinofil adenocarcinom (C75. FAI M-8242/3 Enterocromafin-like. FAI M-8157/3 Enteroglucagonom. carcinoid cu celule. grad redus (C54. grad înalt (C54. adenomatozã Endocrin-acinar._) cu celule clare (C71._) M-8070/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8071/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8073/3 M-8074/3 M-8560/3 M-8051/3 M--------M--------C63.1) M-8931/3 Endometrialã._) M-9383/1 Ependimom–subependimom. malignitate borderline tumorã. stromal nodul (C54. tumorã cu celule. stromatozã C54. miozã stromalã (C54. proliferativ-atipicã tumorã cu potenþial malign redus Endometriom (vezi SNOMED) Endometriozã FAI (vezi SNOMED) externã (vezi SNOMED) internã (vezi SNOMED) stromalã (C54.Enterogen.1) sarcom._) mixopapilar (C72._) celular (C71. FAI chistadenocarcinom Chistadenofibrom FAI malignitate borderline malign chistadenom. FAI (C54. mixt verucos Epidermoid. carcinoid cu celule M-8242/1 Enterocromafin-like.0 C72.9 C75. malignitate borderline carcinom. necheratinizant papilar celule mici. chist (vezi SNOMED) M-8157/1 Enteroglucagonom.

_) intraepidermic.1 M-9391/3 M-8452/1 M-8585/1 M-8585/3 M-9340/0 M-8010/0 M-8010/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8562/3 Epitelial-mioepitelial. melanom cu celule._) timom._._) Esofagian. chist de (vezi SNOMED) Eritremie acutã (C42. treimea mijlocie.1) [obs] Eritroleucemie (C42. tumorã Epiteliom FAI adenoid chistic (C44. Jadassohn (C44.5 C15. adenocarcinom. trombocitemie (C42. joncþiune Esofag FAI abdominal cervical distalã.3 C15.1 C10._. carcinom Epitelioid Celule melanom nev (C44. meat 138 . os Etmoid. nev cu celule (C44._) bazocelular (C44. cu diferenþiere timus-like fusiformã.1 M--------M-9962/3 M-9962/3 M-9522/3 M-9521/3 M-9523/3 C41. treimea inferioarã. treimea toracic Esofag. FAI (C37. ganglion limfatic Erupþie. acutã (42. celule M-8771/3 M-8771/0 M-8804/3 M-9042/3 M-9133/1 M-9133/3 M-9125/0 M-8891/0 M-8891/3 M-9052/3 M-9052/0 M-9052/3 M-9540/3 M-8804/3 M-8770/3 M-8770/0 M-9105/3 M-8011/3 M-8100/0 M-8090/3 M-8011/0 M-8110/0 M-8096/0 M-8011/3 M-8410/0 M-8070/3 M-9983/3 Exces de blaºti.9 C15.1 Epitrohlear.2 Extern auditiv. ganglion limfatic Esogastricã. C31. malign (C37.4 C15. celule. mielozã.2 C44.2 C15.0 C15.1) [obs] Eritremicã. FAI hemangioendoteliom. treimea superioarã. C41._) benign calcifiant. anemie refractarã cu M-9984/3 Exces de blaºti în transformare._) Estezioneurocitom (C30. solid ºi papilar (C25. Barett (vezi SNOMED) Esenþialã.1) Estezioneuroblastom (C30.1) [obs] Eritremie cronicã (C42._) scuamoase.1) Esenþialã.) M-8121/0 Exofitic.Index alfabetic Epiglotã FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10. malign hemangiom leiomiom leiomiosarcom Mezoteliom FAI benign malign MPNST sarcom ºi fusiforme.0 C31.1 C32.1) neoplasm.1 Exocol M-8154/3 Exocrine ºi insulare. mixt (C25. treimea proximalã._) C44. sinus Eustache. FAI (C42.1 C30. papilom sinonasal (C30.1 C16. anemie refractarã cu (RAEB-T) [obs] C53._) Estezioneuroepiteliom (C30. trompã C32. Malherbe (C44.9) tumorã odontogenicã. calcifiantã (C41. C41.0 C15.3 M--------M-9840/3 M-9950/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9840/3 M-8080/2 C77.9) timom._) sarcom sinovial._) Exostozã M--------FAI (vezi SNOMED) M-9210/0 cartilaginoasã (C40._. mixt ºi fusiforme. sarcom hemangioendoteliom.1) Eritremicã._) Etmoid._) M-9210/0 osteocartilaginoasã (C40. mielozã._) malign sebaceu (C44.1) Eritroplazia Queyrat (C60._) trofoblasticã.1) suprafaþa anterioarã suprafaþa posterioarã Epitelial ependimom (C71._) Tumorã benignã malignã fusiformã. cu elemente timus-like C77.3 C15. trombocitemie hemoragicã (C42.5 C15. canal auditiv.

9 C49. mânã Fallopianã.0 C49. endometriozã (vezi SNOMED) Extra-abdominal.9 C44. fibrom al M-8813/3 Fasciei.1 C51.1 FAB (vezi Leucemia.0 C49.0 C14. ganglion nerv Falangã.3 C53.3 C14. C41.1 C00.1) piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Faþã oralã a buzei FAI inferioare superioare Faþã purpurie buzã.0 C49. trompã Falsã. FAI buzã inferioarã buzã superioarã Feminin organe genitale. malign Extradural Extrahepatic.0 C44.6 C32. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic os (exclude mandibula C41. FAI organe genitale. paragangliom. coardã Falsã._. FAI tonsilã istm. C41.3 C49. desmoid Extrasuprarenalian. boala Paget (cu excepþia bolii Paget a osului) M-9734/3 Extramedular.0 C11.2 C00.2 M--------M-8821/1 M-8693/1 M-8693/3 C72.3 C44.0 C14.5 C40. fibrosarcom al M--------M--------M--------C76._. laringe M-9260/3 Ewing.1 C49.0 C77.9 C24.0 C49.0 C11.2 C00.0 auricular. FAB) Facial os limfatic.1 C32. FAI perete lateral. melanom._) 139 . muºchi Extremitate a sânului Extrinsec. FAI Faringian fornix perete.0 C49.3 C49. FAI Extrasuprarenalian. tumorã (C40.6 C50.0 C49.0 C57. polipozã colicã (C18.1 C00. paragangliom. nev) FAI (sarcom. sarcom (C40._) M-9260/3 Ewing.0 C14. FAI buzã.3 C00.9 C49. canal biliar Faringe FAI perete. plasmocitom (nu apare în oase) C69. inferioarã buzã.0 C72. odontogenicã (C62.1 C50._) M-9302/0 Fantomã.0 C49. FAI M-8542/3 Extramamarã.2 C00. picior Falangã.2 M-8813/0 Fasciei.0 C00.9 Fasciitã infiltrativã (vezi SNOMED) nodularã (vezi SNOMED) pseudosarcomatoasã (vezi SNOMED) Faþã FAI FAI (carcinom.3 C40. FAI perete posterior.5 C00.0 C44.8 C44. superioarã cantus feminine.Index alfabetic C44.1 C57._) F M--------C41.0 C41. tumorã cu celule.1 C10.0 C32.0 C77.4 C00. organe genitale nas obraz orificiu ale exocol parte a sânului ureche Externã.0 C44.9 C51. externe.1 Extraocular. canal buzã. coardã vocalã M-8220/0 Familialã. FAI Fascie FAI palmarã plantarã C14.

_) Fibrodentinosarcom ameloblastic (C41.9) Fibrolamelar._) Fibroepitelial carcinom bazocelular (C44._) condromixoid (C40. aponevrotic (vezi SNOMED) mixoid neosifiant (vezi SNOMED) odontogenic.5 C47.5 C49. central (C41._) odontogenic periferic (C41.1) M-9420/3 Fibrilar. uter (C55. membrane M-8834/1 M--------M-9220/3 M-9271/0 M-9290/3 M-8093/3 M-8093/3 M--------M--------M-8093/3 M-8093/3 M-8391/0 M-8835/1 M-8890/0 M-8171/3 M-8851/0 M-8850/3 M-8810/0 M-8813/0 M-9330/0 M-8810/1 M-9274/0 M-9274/0 M-9321/0 M-9241/0 M-8823/0 M-8391/0 M-8821/1 M--------M-8811/0 M--------M-9321/0 M-9321/0 M-9322/0 M-9262/0 M-8391/0 M-8812/0 M-9322/0 M-8966/0 M--------M-8822/1 M-8821/1 M--------M-8824/1 M-8822/1 Fibroblastom cu celule gigante Fibrochisticã. C41. FAI Femur Femural arterã limfatic._) periferic.5 C49._) Fibrodentinom ameloblastic (C41. carcinom hepatocelular (C22.1) Feocromocitom. C41. plexiformã Fibroid.5 C49._) 140 ._._. FAI (C74._) central. lipom cu lipom.5 C49.9 tract genital.5 M-8333/3 M-8333/0 M-8880/0 M-8881/0 M-8881/0 M-8903/0 C58.4 C47. adipoase._) renomedular (C64. melanom.9) celule._) perifolicular (C44. odontogenic (C41._) invaziv juvenil._) M-9010/0 M-9016/0 M-9011/0 M-9030/0 M-9012/0 Fibroadenom FAI (C50._) periostal (C40._) juvenil (C50.9 C40.2 M-8014/3 M-8700/3 M-8700/0 M-8700/3 C76._) osifiant (C41.5 C49. tip Pinkus papilom (vezi SNOMED) polip (vezi SNOMED) Fibroepiteliom.9) adenom (C73. nev) FAI (sarcom._) M-9290/0 Fibroameloblastic.9 C57. FAI (C41._) M-9182/3 osteosarcom (C40. astrocitom (C71.0) Fibrolipom Fibroliposarcom Fibrom FAI al fasciei ameloblastic (C41. odontom (C41.5 C49.1) Fesã FAI FAI (carcinom. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Fetal adenocarcinom (C73._) carcinom bazocelular.5 C47. carcinom cu celule mari cu Feocromoblastom (C74._) cemento-osifiant (C41. FAI tract genitourinar.2 C49. C41._) odontogenic._. C41.5 C49._) gigant (C50. FAI lipomatozã rabdomiom Fetale.2 C77._) Fibroblastic M-8857/3 liposarcom M-9532/0 meningiom (C70. ganglion nerv Fenotip rabdoid.9) cementifiant (C41.5 C44._) desmoplazic folicular (C44.9) Fibromatozã FAI (vezi SNOMED) abdominalã agresivã cicatricialã (vezi SNOMED) congenitalã generalizatã mezentericã (C48. boalã.5 C49._) intracanalicular (C50._) Fibrohistiocitarã.Index alfabetic C57._) celular (C56. tumorã.5 C49.3 C44._.1) Feocromocitom malign (C74. odontogenic (C41. FAI (vezi SNOMED) Fibrocondrosarcom (C40. FAI Fibroepiteliom de tip Pinkus Fibrofoliculom (C44._) pericanalicular (C50.

_) Fibro-odontosarcom ameloblastic Fibro-osteom (C40.Index alfabetic M--------M--------M-8822/1 M-8890/0 M-8842/0 M-8852/0 M-8811/0 M-8811/3 M-9290/0 M-9290/3 M-9262/0 M-8810/3 M-8813/3 M-9330/3 M-8814/3 M-8814/3 M-9330/3 M-8812/3 musculo-aponevroticã (vezi SNOMED) pseudosarcomatoasã retroperitonealã (C48.Fibrozantã._) congenital infantil odontogenic (C41. nodularã (C44.3 M--------.4 C49._. C41.6 C49.3) [obs] polip (vezi SNOMED) sarcom sinovial monofazic 141 . (C49.0 C49.5 C49.1 C49.Fibrozantã.2 C49.3 C49.0) angiomatoid atipic benign malign meningiom (C70. C41._) periostal (C40.2 C49.0 C49.5 C49.2 C49.0 C49.5 C49.2 C49._) Mezoteliom FAI benign malign papulã a nasului (C44.2 C49._) Tumorã localizatã solitarã solitarã.2 C49. osifiantã Fibromixolipom Fibromixom Fibromixosarcom Fibro-odontom ameloblastic (C41.0 C49.0) Fibromiom Fibromixoidã.0 C49.0 C49.1 C49.3 C49.1 C49.Fibrosclerozã (vezi SNOMED) M--------.2 C49.2 C49.3 C49. carcinom cu M-8832/0 subepidermalã. FAI (vezi SNOMED) Histiocitom FAI al tecii tendonului.0 C49.2 C49.3 C49.1 C49.0 C49.3 C49.5 C49. adenomatozã (vezi SNOMED) M--------. þesut FAI antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc frunte fosã pterigoidã gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz ombilic picior perineu police plantã picior perete abdominal perete torace perete toracic regiune cervicalã regiunea glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace torace M-8815/0 M-8815/0 M-8815/3 C49._) M-9420/3 M--------M--------M-8830/0 M-9252/0 M-8836/1 M-8830/1 M-8830/0 M-8830/3 M-9532/0 M-9051/3 M-9051/0 M-9051/3 M-9160/0 M--------M-9041/3 Fibros astrocitom (C71.6 C49.5 C49.4 C49._) defect metafizar (vezi SNOMED) displazie.1 C49.0 C49.1 C49.0 C49.2 C49.3 C49._) Fibrosarcom FAI al fasciei ameloblastic (C41. tumorã.2 C49.1 C49. adenozã (vezi SNOMED) Fibrozã M--------FAI (vezi SNOMED) M-8141/3 productivã.0 C49.1 C49.9 C49._. malignã Fibros.

9 C71. adenocarcinom papilar (C73.6 C49. boala (vezi SNOMED) C11. celule (C73.2 C51.9) Fibroxantom M-8830/0 FAI M-8830/1 atipic M-8830/3 malign C40. FAI tonsilarã Fosã pterigoidã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale Foseta Rosenmuller Fourchette C71.3 C00.9) trabecular (C73.Index alfabetic C49.9) variantã.0 C49.6 C49.6 C49.4 C76.0 C12.1 trunchi.6 C49.9) Adenom FAI (C73. maxilar (vezi SNOMED) fibrom (C44.7 C44. sarcom celule dendritice.5 C47.6 C47.0 C49. inversatã (vezi SNOMED) limfom (vezi limfom malign folicular) ºi adenocarcinom papilar (C73.0 C09. lipom) nerv periferic muºchi muºchi scheletic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-8346/3 Folicular-medular. tumorã chist.9 M--------.9) atipic (C73.9) variantã. FAI umãr M-8290/3 M-8332/3 M-9758/3 M-9758/3 M--------M-8391/0 M--------M--------M-8340/3 M-8340/3 M-8340/3 M-8340/3 oxifile.9) Carcinom FAI (C/3. FAI buza inferioarã buza superioarã labial.0 C47. FAI lingual 142 .9) moderat diferenþiat (C73.9 C75.9) bine diferenþiat (C73.9) M-8641/0 Foliculom lipidic (C56.0 C10. celule (C73.6 Fibulã Ficat Filum terminale Fisurã.9) oxifile. nev) FAI (sarcom.9) minimal invaziv (C73.3 Fornix faringian Fosã Cranianã FAI anterioarã mijlocie posterioarã ischiorectalã nazalã (exclude nas._) keratozã. hiperplazie nodularã (vezi SNOMED) Folicular Adenocarcinom FAI (C73.6 C44. carcinom.3 C30.6 C49.6 C49.9) ºi carcinom papilar (C73.6 C49. displazie osoasã (C41.1 C49.2 C22.9) M--------.9) M-8330/3 M-8331/3 M-8332/3 M-8332/3 M-8330/0 M-8330/1 M-8290/0 M-8330/3 M-8331/3 M-8335/3 M-8335/3 M-8332/3 M-9762/3 Franklin.9 C71.6 C49._) M--------.0) piriformã pituitarã pterigoidã.0 C47. mixt (C73.9) moderat diferenþiat (C73.5 C49.5 C00. FAI -C76.6 C49.2 Fren buzã. boala C00.9) trabecular (C73. adenozã (vezi SNOMED) M-9275/0 Floridã.9) încapsulat (C73.4 C00.9 C71.5 C02. melanom.9) bine diferenþiat (C73.0 C72.0 C49.Floridã. branhialã (situs de neoplasm) Flanc FAI FAI (carcinom.Fordyce.6 C49.0 C49.Focalã.9 C76.9) celule dendritice.6 C49.0 C11. carcinom papilar (C73.

tumorã epitelialã cu diferenþiere timus-like Fusiforme.9) rabdomiosarcom sarcom scuamoase.0) C41.1 C77.3 C77. carcinom cu celule sarcom sinovial timom.1 C77.1 C31. papilom sinonasal (C30. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Fund gastric stomac uterin Fungiform. malignã Gama.3 Ganglion limfatic FAI abdominal aortic auricular axilar axilã braþ brahial bronhopulmonar bronºic cap celiac cervical Cloquet colic cubital diafragmatic duct comun epigastric inferior epitrohlear M-9130/1 M-8770/0 M-8770/3 M-8032/3 M-8043/3 M-8318/3 M-8030/3 M-8074/3 M-9136/1 M-8857/0 M-8772/3 M-8773/3 M-8774/3 M-8770/3 M-8572/3 M-8772/0 143 ._) renale. nev cu (C44. carcinom cu celule tip cu.3 M-8121/0 M-9700/3 M-9051/3 M-8588/3 M-8588/3 G M-8153/1 M-8153/1 M-9762/3 M-9765/1 M-9765/1 G.3 C49. adenocarcinom cu nev.1 C16. FAI G.3 C47. FAI Gamapatie monoclonalã.2 C44.3 C77.3 C77. tumorã malignã varianta. pigmentar (C44.0 C77._) tip B (C69. al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71. C31.9) tranziþionale.0 C71.9) timom._) C77.0 C47.0 C77.1 C71. mycozis (C44. melanom._) M-8770/0 M-8318/3 M-8912/3 M-8801/3 M-8074/3 M-9041/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8122/3 M-8004/3 M-8173/3 nev Reed.9 C77. celule angioendoteliom ºi epitelioid.1 C77. tumorã epitelialã cu elemente timus-like Fusiformã.Index alfabetic Frontal os lob pol sinus Frunte FAI FAI (carcinom.0 C49. carcinom hepatocelular (C22.2 C77. melanom cu. nev) FAI (sarcom. boala lanþurilor grele Gamapatie monoclonalã. FAI (C37. malign (C37.9) ºi cu celule gigante carcinom epidermoid hemangioendoteliom lipom Melanom FAI tip A (C69. tumorã cu celule.3 C44. paragangliom (C17. mixt Carcinom FAI celule mici celule renale (C64.0 C77.2 C77.0 C44.3 C77._) ºi epitelioid. de semnificaþie nedeterminatã M-8683/0 Gangliocitic._) Fungoides. FAI (C44. mezoteliom Fusiformã.6) Gangliogliom M-9505/1 FAI M-9505/3 anaplazic M-9412/1 desmoplazic infantil (C71.2 C77._) Fusiform. mixt metaplazie.3 C77.1 C54.2 C77.0 C49.0 C16. carcinom cu celule (C64.4 C77.2 C77. tumorã cu celule.0 C49.0 C49.0.5 C77.0) M-9492/0 Gangliocitom M-9493/0 Gangliocitom displazic._) ºi melanom epitelioid.

0 C16. hilar subclavicular subinghinal sublingual submandibular submaxilar submentonier subscapular superior.2 C77. duct Gastric (vezi ºi stomac) FAI antru cardia corp fund gangliom limfatic Gastrinice. splenic hipogastric ileocolic iliac inferior.0 C77.1 C77.5 C77.4 C77.0 C77.2 C77.0 C77.9 C16.1 C77.4 C77. FAI Ganglioni.0 C77. rabdomiosarcom cu diferenþiere GANT Gartner.5 C77.2 C77.0 C77.2 C77. pulmonar hilar.2 C77.2 C77. FAI hilar.8 M-9490/3 M-9490/0 M-9491/0 M-8921/3 M-8936/1 C52.0 C77.4 C77. FAI pulmonar.2 C16.2 C77.2 C77. malign 144 .2 C77.5 C77. malignã Gastrinom.0 C77.3 C16.9 C16.8 C77.1 C77. hilar regiune inghinalã regiuni multiple retrofaringian retroperitoneal Rosenmuller sacrat scalen splenic.0 C77.0 C77.0 C77.4 C77.5 C77.2 M-8153/1 M-8153/3 M-8153/1 M-8153/3 presimfizal pretraheal pulmonar.1 C77.1 C77.0 C77.2 C77.4 C77.5 C77.2 C77.2 C77. mezenteric infraclavicular inghinal intercosteal intestinal intra-abdominal intrapelvin intratoracici jugular lombar mandibular mediastinal membru inferior membru superior mezenteric.0 esofagian facial faþã femural gastric gât hepatic hilar.0 C77.2 C77.2 C77.5 C77.3 C77.1 C77.8 C77.1 C77. FAI Gastrinom.5 C77. chist (vezi SNOMED) Ganglioni.0 C77.Index alfabetic C77.2 C77. FAI mezenteric inferior mezenteric superior mezocolic multiple regiuni nenumit obturator occipital pancreatic para-aortic paracervical parametrial parasternal parotidian pectoral pelvin periaortic peripancreatic picior piloric popliteu portal portã hepaticã preauricular prelaringian C77.1 C77. mezenteric supraclavicular tibial toracic traheal traheobronºic Ganglionar.0 C77.2 C77.1 C77.3 C77. tumorã cu celule Gastrinice.4 C77.2 C77.3 C77.0 C77.4 C77. FAI splenic.5 C77.0 C77. epigastric inferior.3 C77.4 C77.1 C77.3 C77. tumorã cu celule.2 C77.1 C77. bazali Ganglioni limfatici ai unor regiuni multiple Ganglioneuroblastom Ganglioneurom Ganglioneuromatozã Ganglionarã.5 C77.0 C77.1 C77.2 C77.2 C77.9 C71.2 C77.2 C77.1 M--------C47.5 C77.1 C77.4 C77.2 C77.

tumorã cu celule pacemaker M-89363 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 C26._) M-9064/3 Germinom M--------M-9016/0 M--------M-8761/1 M-9200/0 M-8761/1 M-8761/3 Gigant condiloma acuminatus (vezi SNOMED) fibroadenom (C50.0 C49.7 C47. FAI tract. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut gras þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C76._) hipertrofie rugalã (vezi SNOMED) nev congenital.4 C47.2 C49._) pigmentar. tumorã de nerv vegetativ M-8936/1 Gastrointestinalã. tract._) tumorã.2 C49.0 C49. feminine. C52.9) C57.0 C77. FAI (C44.9 C57. celule. fibromatozã congenitalã Generalizata. melanom._) Generalizatã .Index alfabetic C49. FAI organe. tract.0 C44. intratubulare (C62.9 C76.0 C49.7 C49. FAI tumorã. muºchi Gastroesofagianã.9 C63.2 C47.5 C44._) Gigante.2 C49. coriocarcinom combinat cu alte neoplazie. FAI articulaþie. FAI tract._) carcinom carcinom cu osteoclast-like fibroblastom glioblastom (C71._.2 C49.4 C49._. masculin. FAI Gât FAI FAI (carcinom. intratubulare maligne (C62.9 C63. FAI Genitourinar.0 C49.0 C49. intermediar ºi (C44. FAI Genitourinar. rabdomiom (C51.0 Gastrocnemian.0 C49.9 Genital organe. nev) FAI (sarcom.3 C44.0 C49. nev. melanom malign în (C44.2 M-9101/3 M-9064/2 M-9064/3 M-9085/3 M-9065/3 M-9064/2 Germinale.2 C49. C41.0 C44. mixtã tumorã.0 C49. masculin. masculine.9 C63.2 C16. FAI M-9160/0 M-9384/1 M-8031/3 M-8035/3 M-8834/1 M-9441/3 M--------M--------M-8802/3 145 . joncþiune Genunchi FAI FAI (carcinom.2 C49._) pigmentar.0 C47. nev) FAI (sarcom._) granulom central (vezi SNOMED) granulom reparator (vezi SNOMED) sarcom (cu excepþia celui al osului M-9250/3) Gelatinos. celule elemente celulare.0 C49. feminine. histiocitozã cu celule Langerhans M-8905/0 Genital.2 C40. adenocarcinom [obs] Gelatinos. externe organe.2 C49. menisc medial nerv periferic patelã piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Germinale. celule angiofibrom astrocitom.9 C57.0 C49. menisc lateral articulaþie. tract. carcinom [obs] Gemistocitic.2 C49._) Gemistocitom (C71. nev.2 C40. nonseminomatoasã (C62.2 C40. melanom.2 C40.9 C51. subependimal (C71. lipom) articulaþie. feminin._) osteom osteoid (C40. feminin. astrocitom (C71._) M-8936/1 Gastrointestinalã.0 M-8480/3 M-8480/3 M-9411/3 M-9411/3 M-8824/1 M-9754/3 Gastrointestinal stromal sarcom Tumorã FAI benignã malignã potenþial malign incert Gastrointestinal.

1 C75. multiple Glandular hiperplazie stromalã ºi (vezi SNOMED) diferenþiere glandularã._) os.9 C08.1 C08.2 C40.1 C07. chist.1 Gingie FAI inferioarã mandibularã maxilarã superioarã Gingivã FAI inferioarã superioarã Gingival.9 C08._) os. minorã.9 C75.9) M--------.1 C03.8 M--------M-9540/3 M--------M-8148/2 M--------M-8260/0 M-8560/0 M-8264/0 C76.7 C49. melanom. vezi regulile de codificare.0 C74. (C49.0 C75.0 C74. tumorã malignã C69.9 C75.2 C49.0 C75. duct suprarenalã tiroidã uretralã Glandã suprarenalã FAI corticosuprarenalã medulosuprarenalã Glande endocrine. C41.3 C44.0 C03.9 C07. grad III metaplazie (vezi SNOMED) papilom papilom.0 C08.1 C53. malignã teacã tendon. FAI endocrine.2 C40. FAI (C40._. celule scuamoase ºi. carcinom cu teacã tendon (vezi SNOMED) Tumorã condromatoasã (C40.1 C03.2 C49._) tenosinovialã (C49. duct submandibularã submaxilarã submaxilarã.7 C47._) M-8632/1 Ginandroblastom (C56._) teacã tendon.5 C44.9 C44._.9 C03.Ginecomastie (vezi SNOMED) C03. duct pituitarã prostaticã salivarã.2 lacrimalã mamarã meibomianã nabothianã paratiroidã parauretralã parotidã parotidã.Index alfabetic M-9250/3 M-8030/3 M--------M-9230/0 M-9250/1 M-9250/3 M-9251/1 M-9251/3 M-9252/0 M-9252/3 M-9252/0 M-9252/3 M-8003/3 sarcom al osului (C40.9 C68. MPNST cu hiperplazie (vezi SNOMED) neoplazie intraepitelialã. FAI (exclude glande salivare minore.9 C03._.1 C75.C41. FAI C06.0 C74. chist. pagina 33 ºi nota de la C08) salivarã.0 C44.1 C51. cementom (C41. FAI (vezi SNOMED) Gingival. C41. odontogenic (vezi SNOMED) GIST FAI benign malign Gland penian Glandã Bartolin ceruminoasã Cowper endocervicalã endocrinã.8 C54.0 M--------M--------M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 C60.0 C03. malignã (C49.2 C68. mixt papilomatozã Gleznã FAI FAI (carcinom.1 C75.1 C03. FAI (vezi regulile de codificare. multiple endometrialã epifizã hipofizarã hipofizã 146 . pagina 33 ºi nota de la C08) sublingualã sublingualã._) pãrþi moi.1 C61.9 C06.9. FAI salivarã.9 C74.0 C68.9 C73. FAI pãrþi moi._) tip cu.3 C47. majorã.0 C08. C41.3 C75._) ºi celule fusiforme. malignã (C40.9 C08.5 C50. nev) FAI (sarcom.0 C53. malignã (C49._. lipom) articulaþie nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon M-9275/0 Gigantiform._) tenosinovialã.1 C08.

_) cu componentã sarcomatoasã (C71. regiune FAI FAI (carcinom.2 C49.5 C49. diferenþiere incompletã M-8592/1 ºi de cordon sexual.5 C49. nemenþionat sau neaplicabil Grad III neoplazie intraepitelialã analã (C21.0) M-8710/3 Glomoid. melanocitom (C69.4) C69. carcinom bogat în (C50.0 Glosofaringian._) celule gigante (C71._) astrocitic (C71.1) neoplazie intraepitelialã cervicalã (C53.5 C49._) M-9505/1 Glioneurom [obs] M-9442/3 Gliosarcom (C71.5 C49. heterotopie nazalã (vezi SNOMED) C76._) nazal (vezi SNOMED) subependimal (C71._) M-8726/0 Glob ocular.5 M-8690/1 M-8711/0 M-8711/3 Glomus. FAI (C25._) M-9381/3 Gliomatozã cerebralã (C71. FAI ºi de cordon sexual.5 C47.5 C32. rabdomiom M-9440/3 M-9441/3 M-9442/3 M-9440/3 Glioblastom FAI (C71.5 C49.5 C49. pagina 33) I II III IV nedeterminat. sarcom C75.5 C49. adenom corticosuprarenal cu celule (C74. jugular Glomus jugular. nev) FAI (sarcom._) cordoid al ventriculului al treilea (C71. coccigian Glomus._) M-9380/3 M-9400/3 M-9444/1 M-9444/1 M-9380/3 M-9382/3 M--------M-9383/1 Gliom FAI (cu excepþia gliomului nazal neneoplazic) (C71._) 147 .5) malign (C71. muºchi M-8315/3 Glicogen.5 C44._) cordoid (C71.2 M--------þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Glialã. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras. tumorã FAI ºi de cordon sexual._) M-8152/3 Glucagonom.5 C75. nerv Glotã M-8152/1 Glucagonom. forme mixte M-9073/1 Gonadoblastom M-9073/1 Gonocitom M-------/-1 M-------/-2 M-------/-3 M-------/-4 M-------/-9 M-8077/2 M-8077/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 Grad (vezi codul pentru grad._) M-9442/1 Gliofibrom (C71. melanom. FAI tumorã.2 C49.5 C49.4 C71._) Glomangiom Glomangiomiom Glomangiosarcom Glomerulare.5 C47. malignã Grad redus M-8525/3 adenocarcinom polimorf M-9400/3 astrocitom (C71.5 C49._) M-8904/0 Glicogenic.Index alfabetic C49. þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Gluteus maximus. tumorã.5 M-8590/1 M-8590/1 M-8591/1 C72.2 C49.5 C49.5) tumorã._) neoplazie intraepitelialã glandularã neoplazie intraepitelialã scuamoasã neoplazie intraepitelialã vaginalã (C52.3 C44. FAI (C75._) multiform (C71.0 M-8712/0 M-8713/0 M-8710/3 M-8374/0 Glob ocular Glob palid Gonadalã stromalã._) neoplazie intraepitelialã vulvarã (C51._) mixt (C71._) Glutealã._) M-9400/3 astrocitom difuz (C71. malign (C25.

0 C49.2 C49.1 C49._.0 C49. limfocitozã cu celule T mari M--------.5 C49. lateral palat vestibul Guºã FAI (vezi SNOMED) adenomatoasã (vezi SNOMED) coloidã (vezi SNOMED) endemicã (vezi SNOMED) 148 . necrozã (vezi SNOMED) tumorã.6 C49. tumorã (C64.9) tip adult (C56. boala lanþurilor FAI alfa mu gama Gurã FAI planºeu bucal. regiune selarã (C75. lipom.9) M-9930/3 Granulocitic.1 C49.1 M--------M--------M--------M--------Grele.3 C49.9) [obs] M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 C06.9) M-8621/1 Granuloase-tecale.2 C49. celule adenocarcinom carcinom mioblastom. FAI mioblastom. malign tumorã.0 C49. malignã tumorã.0 C49.1) osteosarcom intraosos (C40.0 C04.5 C49. fetale.0 C49.2 C49.3 C49.9 C06.0 C49.2 C49.9) malignã (C56._) Granulare. unifocalã M-9766/1 Granulomatozã limfoidã M-8880/0 M--------M-8880/0 C49. FAI planºeu bucal.0 C49.9 C04.2 C49.Index alfabetic M-8931/3 M-9187/3 M-8320/3 M-8320/3 M-9580/0 M-9580/3 M-9580/0 M-9580/3 M-9582/0 sarcom stromal endometrial (C54. FAI umãr M-9831/1 Granulare.2 C49.1 C05. FAI M-9752/1 Granulomatozã cu celule Langerhans. celule carcinom (C56.1 axilã braþ cap coapsã faþã fesã flanc gambã gât genunchi mânã obraz perete abdominal perete toracic picior planta piciorului regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã trunchi.1) C49.9) sarcomatoasã (C56.Granulaþie. FAI tumorã. sarcom Granulom FAI (vezi SNOMED) central cu celule gigante (vezi SNOMED) cu celule plasmatice (vezi SNOMED) eozinofilic gigant cu celule de reparaþie (vezi SNOMED) M-9661/3 Hodgkin M--------piogen (vezi SNOMED) M--------reticulohistiocitic (vezi SNOMED) M--------sarcoid (vezi SNOMED) M--------M--------M--------M-9752/1 M--------M-9751/1 Granulomatozã cu celule Langerhans.1 C49.6 C49.9 C04.5 C49. brunã Gras.6 C49.1 Gras celule.9) Tumorã FAI (C56. þesut FAI antebraþ M-8312/3 Grawitz. tumorã cu celule (C56. anterior planºeu bucal.9 C49.9) juvenilã (C56.5 C49.4 C49. þesut de.0 C49. C41.3 C49.2 C49. hemangiom tip (vezi SNOMED) M-8620/3 M-8620/1 M-8622/1 M-8620/3 M-8620/1 M-8620/3 Granuloase.

4 Hematopoietic. mixt (C22. malign Kaposiform malign Hemangiom FAI arteriovenos capilar cavernos dobândit. esenþialã (C42.0) varianta cu celule fusiforme (C22. FAI (vezi SNOMED) C42. FAI epitelioid.0) Hepatoblastom (C22.0) M-8576/3 M-8576/3 M-9071/3 M-8170/3 M-8170/0 Hepatoid adenocarcinom carcinom tumorã de sac vitelin Hepatom FAI (C22.0) Hepatocarcinom (C22.3 C77. FAI M-9175/0 Hemolimfangiom Hemoragic M-9140/3 sarcom.0) tip pleomorf (C22.2 M-8172/3 M-8170/0 M-8170/3 M-8970/3 M-8170/3 M-8170/0 Hepatic FAI canal canal biliar flexurã a colonului ganglion limfatic Hepatic.0) ºi colangiocarcinom combinat (C22. cheratozic Hemangiomatozã. sistem. multiplu M-9962/3 trombocitemie. boala [obs] C44.0) 149 . sistemicã (vezi SNOMED) Hemangiopericitic.2 Helix M-9535/0 Hemangioblastic._) C44.0) fibrolamelar (C22. timom ectopic M-9753/1 Hand-Schuller-Christian. pediculat epitelioid histiocitoid infantil intramuscular juvenil plexiform racemos sclerozant (C44.0) schiros (C22.0) Hepatocelular adenom (C22.0) tip cu celule clare (C22.0 C18. carcinom sclerozant (C22.Index alfabetic H M-8723/0 Halou.0) Carcinom FAI (C22.1) C22.0) ºi carcinom al ductului biliar.0) M-8587/0 Hamartomatos. sarcom M-9130/1 M-9130/0 M-9136/1 M-9133/1 M-9133/3 M-9130/1 M-9130/3 M-9120/0 M-9123/0 M-9131/0 M-9121/0 M-9161/0 M-9125/0 M-9125/0 M-9131/0 M-9132/0 M-9131/0 M-9131/0 M-9123/0 M-8832/0 M-9131/0 M--------M-9122/0 M-9142/0 M--------M--------M-9150/1 Hemangioendoteliom FAI benign celule fusiforme epitelioid. meningiom (C70. idiopaticã (C42.0) Hepatice. nev în (C44.0) Hepatice.0 C24.7 M--------M--------M--------Haluce Hamartom FAI (vezi SNOMED) limfoid angiomatos (vezi SNOMED) mezenchimal (vezi SNOMED) M-9150/1 M-9150/0 M-9150/3 Hemangiopericitom FAI benign malign M-9120/3 Hemangiosarcom M--------.0) benign (C22._) simplu tip cu þesut de granulaþie (vezi SNOMED) venos verucos. meningiom [obs] M-9161/1 Hemangioblastom M-9130/3 Hemagioendotelial.1) M-9962/3 tombocitemie. FAI (vezi SNOMED) Hemangiomatozã.Hematom.0) sarcomatoid (C22. carcinom cu celule (C22._) [obs] M-8170/3 M-8171/3 M-8173/3 M-8172/3 M-8180/3 M-8174/3 M-8175/3 M-8173/3 M-8180/3 M-8180/3 Hepatocolangiocarcinom (C22. adenom cu celule (C22.0 C24.

_) M-9173/0 Higrom. mixt (C18. faþã pliu arhiepiglotic Heterologe. molã (C58. carcinom chistic (C50.9) parþialã (C58.9) malignã (C58. FAI Heterotopie glialã nazalã (vezi SNOMED) Hialinizant._) nodular (C44. perete posterior Hipofaringian. os Hipereozinofilic.9 C13. glandã Hipofizã Hipogastric.1) M-8272/3 Hipofizar. adenom.1 C77.9) invazivã (C58. cicatrice (vezi SNOMED) M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M-8508/3 M--------M--------M--------C71.1 C75._) M--------. FAI (vezi SNOMED) nodularã focalã (vezi SNOMED) papiliferã (vezi SNOMED) pseudoepiteliomatoasã (vezi SNOMED) stromalã (vezi SNOMED) stromalã ºi glandularã (vezi SNOMED) Hipersecretor. FAI (vezi SNOMED) Hipertrofie. sindrom Hipernefroidã._) celule clare (C44. molã FAI (C58. tumorã [obs] Hipernefrom (C64.0 M-9680/3 M-9755/3 M-9750/3 M-9755/3 Hipofizarã._) M-8832/0 cutanat._) Hidatidã.9) [obs] Hiperplazic. FAI (C75. polip.1 Hiperplazie FAI (vezi SNOMED) adenomatoasã (vezi SNOMED) adenomiomatoasã (vezi SNOMED) angiofolicularã.0 M-9964/3 M-8311/1 M-8312/3 M--------Himen Hioid. FAI (vezi SNOMED) nodularã.9) Hibernom Hidroadenocarcinom (C44.2 C13. nerv Hipotalamus Histiocitic limfom.9) Hidatiformã.5 C72. chistic C34.1 C77.2 Hil pulmonar Hilar.9) completã (C58.2 C13.0 C77. benignã (vezi SNOMED) atipicã (vezi SNOMED) glandularã (vezi SNOMED) glandularã ºi stromalã (vezi SNOMED) lobularã (vezi SNOMED) limfoidã. FAI Hipofaringe.Index alfabetic M-8970/3 M-8170/3 embrionar (C22.1) C75.Hiperplazicã.5 C71._) nodular._) papilifer (C44. hemangiom Histiocitom M-8831/0 FAI (C44. adenom trabecular (C73.0) M-8213/0 Hiperplazic ºi adenomatos. malign (C44._) papilar (C44.1 C77. cu M-8634/3 slab diferenþiatã. FAI (C75. gigantã rugalã (vezi SNOMED) Hipocamp Hipofaringe. cu M--------M--------M-8336/0 M-8880/0 M-8402/3 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/1 M-9100/1 M-9103/0 M-8400/0 M-8402/0 M-8402/0 M-8402/3 M-8405/0 M-8405/0 Heterotopie._) M-8831/0 profund 150 . FAI (vezi ºi limfom) limfom.9 C41.9) C52. FAI (C44._) Hipertecozã (vezi SNOMED) Hipertrofie.9) Hidradenom FAI (C44. tumorã cu celule (C56. FAI M-9173/0 Higrom. adevãrat reticulozã medularã [obs] sarcom M-8660/0 Hilare. perete Hipofarigianã.0) malign (C22. polip (vezi SNOMED) M-9125/0 Histiocitoid._) M-8404/0 Hidrocistom (C44. elemente Tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8634/1 diferenþiere intermediarã.9 C13. cu M-8634/1 retiformã. ganglion limfatic FAI pulmonar splenic M-8272/0 Hipofizar. ganglion limfatic Hipoglos. carcinom.

FAI [obs] Hodgkin. paragranulom. leucemie cu celule T adulte (include toate variantele) Humerus Hurthle. FAI [obs] (vezi SNOMED) M-9751/3 predominanþã limfocitarã. grad 2 Depleþie limfocitarã FAI fibrozã difuzã depleþie._) angiomatoid atipic benign malign juvenil Histiocitozã FAI (vezi SNOMED) Celule Langerhans FAI diseminatã generalizatã mono-ostoticã multifocalã poli-ostoticã unifocalã malignã sinus. fazã celularã sclerozã nodularã.1) Ileocecalã. hemoragicã (C42. cronicã trombocitemie (C42.4 C49. compus Hodgkin._) I M-9961/3 M-9962/3 M-9962/3 C18. pistrui melanotic. nodular [obs] Hodgkin.9) carcinom (C73.9) tumorã (C73.0 C18. boalã (vezi ºi limfom Hodgkin) M-9750/3 FAI M-9751/3 predominanþã limfocitarã. granulom [obs] Hodgkin. ganglion limfatic Ileon (exclude valva ileocecalã C18. FAI depleþie limfocitarã. reticular sclerozã nodularã 151 . FAI [obs] X. cu limfadenopatie masivã (vezi SNOMED) X.9) adenom (C73. paragranulom. os Iliac arterã ganglion limfatic venã M-9661/3 Hodgkin._) M-8742/3 Hutchinson.0) Ilion. difuz [obs] M-9751/3 predominanþã limfocitarã-histiocitarã [obs] M-9663/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9665/3 M-9667/3 Sclerozã nodularã FAI celularitate mixtã depleþie limfocitarã predominanþã limfocitarã variantã sinciþialã M-8742/2 Hutchinson.Index alfabetic Fibros FAI al tecii tendonului (C49.5 C77. celule adenocarcinom (C73. valvã Ileocolic. sarcom [obs] HTLV-1 pozitiv. reticular nodular. FAI depleþie limfocitarã.5 Idiopaticã mielofibrozã. acutã progresivã [obs] M-9664/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9653/3 M-9654/3 M-9655/3 M-9659/3 M-9659/3 M-9663/3 M-9664/3 M-9665/3 M-9667/3 M-9596/3 M-9659/3 M-9659/3 M-9662/3 M-9827/3 C40. nodular Sclerozã nodularã FAI fazã celularã grad 1 grad 2 ºi limfom non-Hodgkin. melanom malign în (C44.1) trombocitemie. joncþiune Ileocecalã. FAI M-9651/3 M-9652/3 M-9653/3 M-9654/3 M-9655/3 M-9663/3 Clasic bogat în limfocite celularitate mixtã.2 C17. pistrui melanotic. limfom M-9650/3 FAI M-9651/3 bogat în limfocite M-9652/3 celularitate mixtã. FAI (C44.5 C49.9) M-8830/0 M-9252/0 M-8836/1 M-8830/1 M-8830/0 M-8830/3 M-8831/0 M-------M-9751/1 M-9754/3 M-9754/3 M-9752/1 M-9753/1 M-9753/1 M-9752/1 M-9750/3 M-------M-9751/1 M-9754/3 Hodgkin. predominanþã limfocitarã predominanþã limfocitarã. fibrozã difuzã depleþie limfocitarã.2 C41.0 C77.0 M-8290/3 M-8290/0 M-8290/3 M-8290/0 sclerozã nodularã. grad 1 sclerozã nodularã.

4 C00._) ºi carcinom intraductal (C50. pagina 27) In situ (vezi regulile de codificare. pagina 27) Adenocarcinom FAI în adenomatos polipoid în polip._) hemangiom miofibromatozã Inferior alveolã buzã. FAI boalã._) tip cribriform (C50._) M-9412/1 M-9071/3 M-8814/3 M-9412/1 M-9131/0 M-8824/1 C03. carcinom FAI (C50._) micropapilar (C50. mucoasã buzã. carcinom cu celule scuamoase Scuamoase. FAI Imatur._) intestin subþire._) papilar (C50. pagina 27) M-8240/1 M-8936/1 M-8897/1 Incert. malign Imunoblasticã._) epidermoid._) ºi carcinom lobular infiltrativ (C50. celule în M-8490/3 carcinom M-8490/3 adenocarcinom M-8490/6 carcinom.1 C00. carcinom cu celule FAI papilar cu invazie stromalã discutabilã (C53._) leziune angiocentricã M-8720/2 M-8050/2 M-8052/2 M-8070/2 M-8052/2 M-8076/2 M-8120/2 melanom papilar. fren buzã.5 Infantil astrocitom desmoplazic (C71.1 C00. intestin subþire (C17.1 C00. astrocitom desmoplazic (C71._) tip comedo (C50. pagina 27) M-------/9 Incert dacã situs primar sau metastatic (vezi codul pentru comportament. carcinom._) Ductal. sarcom [obs] Imunocitom [obs] Imunoglobuline.1 C00. faþa oralã buzã. carcinom papilar._) M-8140/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8263/2 M-8261/2 M-8010/2 M-8070/2 M-8210/2 M-8210/2 M-8201/2 M-8500/2 M-8501/2 M-8201/2 M-8507/2 M-8503/2 M-8230/2 M-8522/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8591/1 Incompletã. limfadenopatie (IBL) [obs] Imunoblastic. (C56. faþã purpurie buzã.0 C50. FAI în polip adenomatos în adenom tubular în adenom tubulovilos în adenom vilos Carcinom FAI epidermoid in situ._) tip solid (C50. muºchi psoas Imatur. FAI în polip adenomatos cribriform. metastatic M-8623/1 Inelari. potenþial malign tumorã carcinoidã tumorã gastrointestinalã stromalã tumorã a musculaturii netede M--------/2 In situ (vezi codul pentru comportament. teratom.4 M-9080/3 M-9080/3 M-9767/1 M-9684/3 M-9671/3 M-9769/1 Iliac. carcinom (C50._) carcinom embrionar fibrosarcom gangliogliom desmoplazic (C71. marginea liberã buzã.Index alfabetic C49._) ºi infiltrativ ductal (C50. carcinom cu celule M-9766/1 M-9760/3 M-9764/3 M-9764/3 M-9766/1 M-------/1 Incert dacã benign sau malign (vezi codul pentru comportament. FAI în polip. leziune boalã. FAI epidermoid. boalã cu depozite de Imunoproliferativã angiocentricã.4 C00.9) M-9412/1 Infantil. teratom.4 C44. carcinom FAI (C50.0) buzã. cu invazie stromalã discutabilã Lobular. tumorã de cordon sexual-stromalã gonadalã Inel cu pecete. tumorã de cordon sexual cu tubuli. piele cadran extern al sânului M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 152 ._) tranziþionale. boalã (C17. carcinom. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei inferioare C44. diferenþiere.

FAI gingie gingivã lob._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Ductal adenocarcinom (C50. regiune FAI FAI (carcinom.3 C49.5 C77.5 C49.5 C71.5 C47.3 C44.3 C76. sân (C50._) ºi adenocarcinom exocrin. melanom. ganglion limfatic Infraclavicularã._) carcinom ºi carcinom ductal in situ (C50._) adenom (C25.1 C44.3 C71.5 C47. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Insula Insula Reil M-8337/3 Insular. FAI (vezi ºi creier) Inghinal.5 C77.9) Insulare._) papilar.3 C03.3 C34._) ºi carcinom coloid (C50. carcinom (C73._) ºi carcinom mucinos (C50.2 C76.0 C71._) lipom Lobular carcinom.3 C49.3 C77. plãmân mucoasã alveolarã mucoasã creastã alveolarã partea a sânului os maxilar pleoapã treime a esofagului segment uterin venã cavã Infiltrativ angiolipom Bazocelular._) liposarcom tumorã miofibroblasticã polip (vezi SNOMED) pseudotumorã (vezi SNOMED) Infraclavicular.3 C49.4 C47.3 C49._) adenomatozã (C25.1 C50._) ºi carcinom lobular (C50.3 C44.5 C49.5 C49.5 C49. nev) FAI (sarcom. carcinom FAI (C44._) carcinom.5 C49.5 C03.8 C41. adenocarcinom ºi adenocarcinom papilar (C50.5 C54.7 C77.4 C76.3 C49.0 carcinom (C50. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Infratentorial._) sclerozant (C44.1 C03.5 C49. mixt (C25.3 C77._) 153 .1 C34.5 C49._) ºi carcinom cribriform (C50. melanom. fasciitã (vezi SNOMED) M-8530/3 Inflamator adenocarcinom (C50.5 C44. FAI (C50.0 C49. ganglion limfatic Inghinalã. regiune FAI FAI (carcinom.5 C49._) nesclerozant (C44.4 M-8856/0 M-8092/3 M-8092/3 M-8092/3 M-8500/3 M-8500/3 M-8541/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8523/3 M-8523/3 M-8521/3 M-8856/0 M-8520/3 M-8522/3 M-8524/3 M-8503/3 M-8503/3 cadran intern al sânului ganglion limfatic esogastric ganglion limfatic mezenteric membru._) M-8150/3 M-8150/0 M-8150/0 M-8150/3 M-8154/3 M-8530/3 M-8851/3 M-8825/1 M--------M--------C77._) M---------._) ºi carcinom tubular (C50.3 C47.1 C03._) ºi carcinom lobular in situ (C50._) carcinom ºi boala Paget. nev) FAI (sarcom.1 C44. FAI (C25._) combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) carcinom (C50.3 C49._) ductular. celule adenocarcinom (C25.Index alfabetic C50. bronhie lob.1 C15. carcinom (C50. creier.Infiltrativã.

_) papilar.9 Intestin FAI gros (exclude rectul._) Intra-abdominali. nev (C44._) M-8151/3 Insulinom.0 C70. carcinom papilom C70. C41.3 M-9757/3 Interdigitate._) tip.1 C71. FAI subþire.9) mare. neinfiltrativ carcinom. ganglion limfatic Intestinal._) C77. FAI cantus capsula obraz nas orificiu orificiu uretral partea a sânului ureche Internã. FAI (C50.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19. tract. benignã (C25. boalã imunoproliferativã (C17.2 C26._) papilar. osteosarcom (C40.0 C06.9 C17. carcinom (C16.1 M--------- M-8504/3 M-8504/2 M-8504/3 M-8504/3 M-8504/0 M-8504/3 M-8504/0 M-8750/0 Intradermic.0 C53.3 C00.0 Intestinal.3 C47. FAI (C25._) Insule Langerhans C18. malign (C25. endometriozã (vezi SNOMED) Interstiþiale._) M-9195/3 Intracortical._) cu invazie (C50. carcinom cu celule mici Diferenþiere tumorã cu celule Sertoli-Leydig tumorã cu celule Sertoli-Leydig._) M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8966/0 C41._) papilar._) teratom malign Intermediarã. disc M-8144/3 M-8144/3 M-9764/3 C77.0 C71.Index alfabetic M-8150/1 M-8150/0 C25. papilar papilar. tumorã cu celule FAI benignã malignã renomedulare (C64.9) Intervertebral.1 C49.2 M-8044/3 M-8631/1 M-8634/1 M-9362/3 M-8761/1 M-9083/3 M--------- M-9011/0 Intracanalicular.3) ºi nev congenital gigant (C44._._) Intracranian arahnoidã meninge situs Intrachistic carcinom._) neinfiltrativ (C50. FAI Intestinal tip. diferenþiere (vezi codul pentru grad. cu invazie (C50._) subþire.0 C67. FAI neinfiltrativ papilar(C50. adenom papilar.2 C76._) Adenocarcinom papilar FAI (C50. situs.9 M-8151/0 Insulinom.0 C18. ganglioni limfatici Intra-abdominal.9 C49._) Intercostal ganglion limfatic muºchi nerv M-9764/3 Intestin subþire._) Intraductal Adenocarcinom neinfiltrativ. FAI C77.2 M-8500/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 154 . pagina 30)) Intern arterã mamarã buzã. FAI C26. adenocarcinom (C16. sarcom cu celule dendritice Intermediar celule. boalã imunoproliferativã a (C17. FAI C20._) tumorã.5 C50.0 C30. adenocarcinom papilar. FAI carcinom. sarcom cu celule M-9757/3 Interdigitate. neinfiltrativ (C50. fibroadenom (C50. FAI (C25.8 C30. cu elemente heterologe tumorã pinealã parenchimatoasã (C75.5 C44.4 tumorã.

carcinom papilar (C73.5 C77._) micropapilar (C50 neinfiltrativ.4 C76. FAI M-8500/2 M-8507/2 M-8507/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8543/3 M-8522/2 M-8230/2 M-8503/2 M-8453/0 M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 M-8503/0 M-8505/0 M-8505/0 M-8522/3 M-8070/2 M-8081/2 Intratubularã.1 M-9064/2 Intrapelvin. laringe Iris Ischion Ischiorectalã. carcinom folicular (C73._) carcinom._) ºi carcinom lobular in situ (C50._) papilom papilomatozã.9) M-8821/1 M-8453/3 M-------M-8053/0 M-8121/1 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 Inversat folicularã. carcinom cu celule scuamoase C22.4 Intraocular Î M-8344/3 Înalte._) [obs] C10. FAI neinfiltrativ._) M-9100/1 molã. adenocarcinom papilar intraductal cu (C50._) tumorã cu displazie moderatã (C25._) M-9270/3 M-9187/3 C77._) M-8503/3 Invazie.0. C41. ganglioni limfatici Intratoracic. leiomiomatozã C32. primar (C41.1) osteosarcom._. neoplazie cu celule germinale (C62. fosã Istm uterin Intraepidermic carcinom. neinvaziv (C25._) M-9064/2 Intratubulare._) Papilar-mucinos adenom (C25.9) M-9100/1 molã hidatiformã (C58.9 Istm faringian. FAI M-8500/3 Intraepitelialã. FAI papilom cu celule tranziþionale. C41. bine diferenþiat (C40. neoplazie ductalã 3 (C50. nev (C44. grad III analã (C21. papilar (C50.1) cervicalã (C53._) Intraosos carcinom. FAI papilomatozã.1 Intrahepatic.1 C76. carcinom. pagina 27) M-8010/2 Intraepitelial._) M-------/2 Intraepitelial (vezi codul pentru comportament._) vulvarã (C51.4 C41._) M-8096/0 epiteliom Jadassohn (C44._) glandularã prostaticã (C61. grad redus (C40.3 C54. carcinom._) [obs] M-8890/1 Intravascularã._) ºi boala Paget. FAI carcinom cu celule scuamoase. difuzã ºi carcinom lobular (C50.Index alfabetic Carcinom FAI clinging (C50._) carcinom. carcinom papilar cu celule (C73. perineurinom C69._) M-8077/2 M-8077/2 M-8148/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 Intraepitelialã._.9) M-8335/3 Încapsulat. benign papilom Schneiderian (C30. FAI (C58. hemangiom M-8856/0 Intramuscular._) Invaziv fibrom carcinom papilar-mucinos intraductal (C25. FAI (C50. sân (C50. lipom M-9571/0 Intraneural. celule germinale maligne (C62.9) scuamoasã vaginalã (C52.0 C69. ganglion limfatic Intratoracic._) M-9187/3 osteosarcom. invaziv (C25._) M-9133/3 Intravascularã.0 Intrinsec. duct biliar M-9132/0 Intramuscular. FAI M-9160/0 Involutiv._) tip solid papilar._) M-8740/0 nev (C44. cheratozã (vezi SNOMED) papilom cu celule scuamoase papilom cu celule tranziþionale. tumorã alveolarã bronºicã (C34. neoplazie. FAI M-8070/2 Intraepitelial. C31._) papilom tranziþional. situs. tip Bowen (C44.9) M-8343/3 Încapsulat.9) 155 .

0 C51. zonã a limbii Juvenil angiofibrom astrocitom (C71.1 C00. C41. FAB. lipom) articulaþie os piele teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-9131/0 M-8831/0 M-8770/0 M-8770/0 M--------M-8622/1 M--------M-9221/0 M-9221/3 M-9192/3 hemangiom histiocitom melanom (C44. L_) Labial.6 C49._) nev (C44. insule 156 .1 C49.1 C51. FAI majorã._) fibrom aponevrotic (vezi SNOMED) fibroadenom (C50._) condrosarcom (C40. FAI Lacrimal duct. ºanþ Labialã. nazal glandã sac M-8204/0 Lactant.0) Krukenberg.1 C44.6 C51. FAI duct.8 C02. C24._) L M-------C06.0) M-8690/1 Jugular. paragangliom (C75. tumorã a glomusului. _) M--------nev sebaceu (vezi SNOMED) C17.1 C40. infiltrat limfocitic benign (vezi SNOMED) Jugular. _) M-8096/0 epiteliom intradermal (C44. hemangioendoteliom Klatskin.5 C69.0 C16.1 M-8361/0 Juxtaglomerularã.8 C10.0 C51._) osteosarom (C40.5 C69. FAI (C75.0 C05.1 C49.9 C53._.9) J Jadassohn M-8780/0 nev albastru (C44. sarcom Kaposiform._) carcinom. nev) FAI (sarcom.8 C19.9 C69.5) M-8690/1 Paragangliom jugulotimpanic (C75.8 C16. tumorã (C22.1 M-------C77. C41.0 C18. ganglion limfatic M-9140/3 M-9130/1 M-8162/3 M-8490/6 M-9124/3 K Kaposi.9 C19.9 C65.0 C51._) C76.9) xantogranulom (vezi SNOMED) Juxtacortical condrom (C40.5 L_ (vezi Leucemia.1 C49. sarcom cu celule (C22.0 C16.Index alfabetic Încheieturã mânã FAI FAI (carcinom.5) C21.1 C49. comisurã Labie FAI mare majorã. C41.1. regiune a orofaringelui Joncþiune._) C25._. sân (C50.6 C49. piele micã minorã Labium.5 C69. adenom (C50.5) M-8690/1 Jugular.0 Jejun Jessner.8 M-9160/0 M-9421/1 M-8502/3 M-------M-9030/0 Joncþiune anorectalã cardioesofagianã esogastricã gastroesofagianã ileocecalã palatului dur cu palatul moale pelvirectalã pelviureteralã rectosigmoidianã scuamocolumnarã a colului Joncþionalã. tumorã (C64.1 C51._) polip (vezi SNOMED) tumorã cu celule granuloase (C56. tumorã (C56._. melanom.1 C40.1 C49.4 Langerhans.9) Kupffer.4 C44.9 C51.

ligament Lateral menisc al articulaþiei genunchiului planºeu bucal ventricul._) melanom malign (C44.2 C04._) 157 .0 C32. FAI (C50. boala FAI.3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-9762/3 M-8520/2 LCIS. 1) epiglotã. limfom C69.0 C32.2 C49. FAI M-8890/1 Leiomiomatozã intravascularã M-8890/3 M-8891/3 M-8896/3 Leiomiosarcom FAI epitelioid mixoid M-9702/3 Lennert.4 Lentile cristaliniene C32.3 C32.1 C32. unifocalã Histiocitozã FAI diseminatã generalizatã mono-ostoticã multifocalã poliostoticã unifocalã sarcom cu Lanþuri._) M-8746/3 Lentiginos. dermatofibrom (C44. malign (C44.9 C57.0 C10.1 C32.1 M-8832/0 Lenticular.3 C32.0 C32._) M-8891/0 Leiomioblastom M-8890/0 Leiomiofibrom M-8890/0 M-8893/0 M-8893/0 M-8892/0 M-8891/0 M-8898/1 M-8893/0 M-8890/0 M-8893/0 M-8894/0 Leiomiom FAI atipic bizar celular epitelioid metastazant pleomorf plexiform simplastic vascular C32.5 C71.1 M-8890/1 Leiomiomatozã.0 C32. FAI mezofaringe orofaringe rinofaringe vezicã urinarã Latissimus dorsi.Index alfabetic Langerhans.0 C32.5 C14.3 C32. grele grele alfa grele gama grele mu Laringe FAI cartilaj aritenoid cartilaj cricoid cartilaj cuneiform cartilaj laringian cartilaj tiroidian coardã adevãratã coarda ventricularã a laringelui coardã vocalã. muºchi M-9751/1 M-9752/1 M-9751/1 M-9754/3 M-9754/3 M-9752/1 M-9753/1 M-9753/1 M-9752/1 M-9756/3 C40.0 C32.3 C32. faþa posterioarã extrinsec glotã intrinsec faþa laringianã a pliului ariepiglotic subglotã supraglotã Laringian cartilaj comisurã faþã a pliului ariepiglotic Laringofaringe Lat.2 C11.1 C32.1 C32. perete faringe.0 C32.1 C71.1 C32.2 C32. FAI (exclusiv faþa anterioarã a epiglotei C10.1 C13. FAI granulomatozã. FAI coardã vocalã adevãratã coarda vocalã falsã coarda falsã comisurã laringianã epiglotã.1 C32.9 C32.2 C67.2 C10. FAI ventricul._) M-8744/3 Lentiginos.3 C32. melanom acral.3 C32. plex coroid Lateral. celule granulomatozã. melanom al mucoasei M--------M-8742/2 M-8742/3 Lentigo FAI (vezi SNOMED) malign (C44.1 C32.

q22) t(15.q22) MLL neprecedatã de sindrom mielodisplazic precedatã de sindrom mielodisplazic PML/RAR-alpha t(8.q11-12) Adulte celule T (include toate variantele) celule T. FAI (vezi ºi M-9727/3) tip cu celule B. leucemie/limfom cu (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) M-9861/3 M-9897/3 M-9896/3 M-9871/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9895/3 M-9872/3 M-9873/3 M-9871/3 M-9897/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9866/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9840/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9861/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9895/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9827/3 M-9827/3 158 .1) FAI 11q23 anomalii.cu eozinofile anormale neprecedatã de sindrom mielodisplazic. mieloidã (include toate variantele corticale T. ALL cu celule T (vezi ºi M-9729/3) megacarioblasticã monoblasticã (include toate variantele) monocitarã (include toate variantele) mieloblasticã mielocitarã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) mielogenã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) mieloidã. t(15. FAI secundarã terapiei cu agent alchilant secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã mielomonocitarã. mieloidã granulocitarã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) L2. ALL cu celule (vezi ºi M-9729/3) eritroidã fãrã maturare.17)(q22.q11-12) t(16. PML/RAR-alpha promielocitarã. boalã Leucocheratozã (vezi SNOMED) Leucoplakie. celule (vezi ºi M-9687/3) [obs] cu displazie multilinearã.Index alfabetic M-9530/3 M-9754/3 M-------M-------M-9800/3 M-9897/3 M-9801/3 M-9826/3 M-9870/3 M-9805/3 M-9805/3 M-9826/3 M-9895/3 M-9871/3 M-9837/3 M-9840/3 M-9873/3 M-9861/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9805/3 M-9837/3 M-9910/3 M-9891/3 M-9891/3 M-9872/3 M-9861/3 M-9861/3 M-9874/3 Leptomeningeal. acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) precedatã de sindrom mielodisplazic. mieloidã cu eozinofile medulare anormale._) Letterer-Siwe. mieloidã non-limfociticã. mieloidã acutã Acutã FAI B-ALL (vezi ºi M9687/3) bazofilicã bilinearã bifenotipicã Burkitt.16)(p13.17)(q22. mieloidã pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) promielocitarã FAI (include toate variantele) promielocitarã. sarcom (C70. mature (vezi ºi M-9687/3) tip cu celule precursoare (vezi ºi M-9727/3) limfociticã (vezi ºi M-9727/3) limfoidã (vezi ºi M-9727/3) linearitate mixtã mature. cu maturare Mieloidã FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã anomalii 11q23 AML1(CBF-alpha)/ETO CBF-beta/MYH11 cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) cu maturare cu displazie multilinearã diferenþiere minimã fãrã maturare inv(16)(p13.21) (q22. FAI (vezi SNOMED) Leucemie (C42. FAI mielomonocitarã . limfoblasticã tip.q11) tip M6 secundarã terapiei. FAI (vezi ºi M-9727/3) limfaticã (vezi ºi M-9727/3) Limfoblasticã FAI (vezi ºi M-9727/3) tip L2.

mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent AML M6 AML1(CBF-alpha)/ETO. atipicã cromozom Philadelphia Ph1 negativ. atipicã Mielomonocitarã FAI în transformare [obs] juvenilã Tip I Tip II neutrofilicã comunã. mieloidã acutã AML1 (CBF-alpha)/ETO. acutã BCR/ABL cronicã. ALL (vezi ºi M-9728/3) comune. celule precursoare B.22)(q34. limfociticã cronicã (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) tip cu. celule T. celule Burkitt.22)(q34. mieloidã acutã Cronicã FAI [obs] atipicã. cu celule (vezi ºi M-9687/3) Burkitt. ALL cu (vezi ºi M-9728/3) corticale. celule B (vezi ºi M-9670/3) tip cu celule B (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) limfoidã (vezi ºi M-9670/3) mielocitarã. ALL cu (vezi ºi M-9729/3) M-9823/3 M-9863/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9863/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9963/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 159 . acutã (vezi ºi M-9687/3) [obs] C-ALL (vezi ºi M-9728/3) CBF-beta/MYH11. BCR/ABL negativ atipicã. prolimfociticã bazofilicã. cromozom Philadelphia Ph1 negativ B-ALL [obs] (vezi ºi M-9687/3) B. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ celule B. celule leucemie limfociticã cronicã cu /limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) limfoblasticã. mielogenã cronicã bilinearã acutã bifenotipicã acutã blastice. mieloidã cronicã atipicã pozitiv. mieloidã cronicã. BCR/ABL negativ M-9876/3 M-9823/3 M-9964/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9946/3 M-9823/ M-9823/3 M-9823/3 M-9823/3 atipicã. limfoblasticã acutã (vezi ºi M-9687/3) tip cu. FAB M2 atipicã. limfom/ leucemie cu (include toate variantele) agresive. cu celule NK Aleucemicã FAI [obs] granulocitarã [obs] limfaticã [obs] limfocitarã [obs] limfoidã [obs] mielogenã [obs] mieloidã [obs] monocitarã [obs] Alchilant. granulocitarã negativ. tip. FAI monocitarã [obs] Mielogenã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9.q11) juvenilã mielomonocitarã limfaticã (vezi ºi M-9670/3) Limfociticã FAI (vezi ºi M-9670/3) leucemie/limfom limfocitic cu celule mici. limfociticã cu / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) eozinofilicã Granulocitarã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9. mieloidã. mieloidã cronicã. precursoare (vezi ºi M-9728/3) tip cu. mature.q11) Mieloidã FAI BCR/ABL negativ.Index alfabetic M-9827/3 M-9948/3 M-9800/3 M-9860/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9920/3 M-9840/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9826/3 M-9823/3 M-9836/3 M-9823/3 M-9826/3 M-9833/3 M-9870/3 M-9875/3 M-9876/3 M-9875/3 M-9805/3 M-9805/3 M-9801/3 M-9826/3 M-9826/3 M-9836/3 M-9871/3 M-9800/3 M-9876/3 celule T. mieloidã.

mieloidã acutã tip M6A M6B mari. mielomonocitarã cronicã L2. limfoblasticã acutã tip.22)(q34. mieloidã acutã (include toate variantele) cu eozinofile medulare anormale. limfociticã cu celule NK mari Granulocitarã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) aleucemicã [obs] Cronicã FAI BCR/ABL cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv t(9.q22) M3 (include toate variantele) M4 M4Eo M5 (include toate variantele) M6 M7 granulare. cu celule [obs] M6. fãrã fenotipare (vezi ºi M-9727/3) celule T (vezi ºi M-9729/3) Limfociticã FAI [obs] acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] B-ALL [obs] (vezi ºi M-9687/3) celule B.q22). mieloidã acutã secundarã terapiei cu eritroidã.21)(q22. t(8. celule granulare mari Limfoidã FAI acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] cronicã (vezi ºi M-9670/3) subacutã [obs] limfosarcomatoase. acutã FAB L1 [obs] (vezi ºi M-9727/3) L2 (vezi ºi M-9727/3) L3 (vezi ºi M-9687/3) M0 M1 M2. limfociticã cu celule T mari granulare. juvenilã. mieloidã acutã. celule granulare mari pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) subacutã [obs] T. FAI Limfaticã FAI [obs] acutã (vezi ºi M-9727/3) aleucemicã [obs] M-9823/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 cronicã (vezi ºi M-9670/3) subacutã [obs] Limfoblasticã FAI (vezi ºi M-9727/3) Acutã FAI (vezi ºi M-9727/3) tip L2. leucemie cronicã / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) cronicã (vezi ºi M-9670/3) cronicã. mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale. mielomonocitarã acutã (include toate variantele) cu maturare. celule (C42. FAI M2. FAI tip cu celule precursoare (vezi ºi M-9727/3) tip cu celule B.q11) subacutã [obs] inv(16)(p13.Index alfabetic M-9895/3 M-9871/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9860/3 M-9864/3 M-9920/3 M-9840/3 M-9835/3 M-9835/3 M-9826/3 M-9872/3 M-9873/3 M-9874/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9891/3 M-9840/3 M-9910/3 M-9831/1 M-9831/1 M-9860/3 M-9861/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9860/3 M-9871/3 M-9946/3 M-9946/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 cu displazie multilinearã. mature (vezi ºi M-9687/3) Precursoare celule B (vezi ºi M-9728/3) celule. mieloidã acutã eozinofilicã eozinofilicã. AML1 (CBF-alpha)/ETO M2.1) mature. limfociticã cu celule T granulare mastocitare. tip cu celule B (include toate variantele de BCLL) (vezi ºi M-9670/3) NK. limfoblasticã acutã tip cu celule B (vezi ºi M-9687/3) M-9836/3 M-9835/3 M-9837/3 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9826/3 M-9823/3 M-9823/3 M-9823/3 M-9831/1 M-9836/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9820/3 M-9831/1 M-9820/3 M-9835/3 M-9820/3 M-9823/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9840/3 M-9831/1 M-9831/1 M-9742/3 M-9826/3 160 . limfociticã cu celule NK granulare mari. cronicã Epipodofilotoxinã. mielomonocitarã juvenilã.

acutã cu displazie multilinearã. mieloidã acutã cu diferenþiere mixtã.21) (q22. FAI (include toate variantele) monoblasticã acutã multilinearã. cu maturare cronicã.16)(p13. Tip II în transformare. acutã (include toate variantele) M-9863/3 M-9876/3 M-9876/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9895/3 M-9873/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9867/3 M-9871/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9945/3 M-9946/3 M-9946/3 M-9871/3 M-9896/3 M-9871/3 M-9895/3 M-9871/3 M-9874/3 M-9872/3 161 . juvenilã cronicã. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ Cronicã FAI cu BCR/ABL negativ.q11) secundarã terapiei. cronicã cu eozinofile anormale. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Acutã AML1(CBF-alpha)/ETO CBF-beta/MYH11 cu displazie multilinearã cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) cu maturare diferenþiere minimã M-9873/3 M-9871/3 M-9840/3 M-9897/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9866/3 M-9896/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9860/3 M-9876/3 M-9876/3 fãrã maturare inv(16)(p13. cronicã juvenilã juvenilã. cronicã. acutã precedatã de sindrom mielodisplazic. în transformare cronicã. atipicã cu eozinofile medulare anormale. cu eozinofile anormale cronicã. acutã cu anomalii acutã. FAI secundarã terapiei cu agent alchilant secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã aleucemicã [obs] atipicã.q11-12) t(16. FAI Mielogenã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) aleucemicã [obs] Cronicã FAI BCR/ABL pozitiv cromozom Philadelphia Ph1 pozitiv t(9.q22) t(15.22)(q34. Tip I cronicã. mieloidã acutã cu displazie Monocitarã FAI acutã (include toate variantele) aleucemicã [obs] cronicã [obs] subacutã [obs] Mieloblasticã acutã Mielocitarã FAI acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) acutã. acutã (include toate variantele) cu maturare.q22) tip M6 MLL neprecedatã de sindrom mielodisplazic precedatã de sindrom mielodisplazic PML/RAR-alpha t(8. mieloidã acutã monoblasticã. atipicã cu cromozom Philadelphia (Ph1) negativ. acutã inv(16)(p13. cronicã. acutã neprecedatã de sindrom mielodisplazic.17)(q22. acutã subacutã [obs] Mielomonocitarã FAI acutã acutã. acutã cu linearitate MLL. BCR/ABL negativ atipicã.q11) subacutã [obs] Mieloidã FAI 11q23.q22). acutã fãrã maturare. FAI cronicã.Index alfabetic M-9910/3 M-9910/3 M-9872/3 M-9805/3 M-9897/3 M-9891/3 M-9891/3 M-9895/3 M-9860/3 M-9891/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9872/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9874/3 M-9863/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9860/3 M-9863/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9897/3 M-9861/3 megacarioblasticã acutã megacariocitarã minimã.

varianta cu celule Philadelphia.22)(q34. mielogenã cronicã plasmocite (C42. cu elemente heterologe retiformã 162 ._) Leydig-Sertoli. mieloidã acutã neutrofilicã cronicã non-limfociticã. t(15.q11).21) (q22. mieloidã acutã t(15. reticuloendoteliozã M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 Leydig. tumorã cu celule FAI (C62. FAB M2 t(9. mieloidã acutã Precursoare B.q22). mieloidã acutã t(8. celule Subacutã FAI [obs] granulocitarã [obs] M-9820/3 M-9820/3 M-9820/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9860/3 M-9827/3 M-9831/1 M-9827/3 M-9837/3 M-9827/3 M-9834/3 M-9896/3 M-9896/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9871/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9920/3 M-9835/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9823/3 limfaticã [obs] limfociticã [obs] limfoidã [obs] mielogenã [obs] mieloidã [obs] monocitarã [obs] T. celule adulte (include toate variantele) granulare mari. fãrã fenotipare (vezi ºi M-9727/3) T. mieloidã cronicã atipicã pozitiv.q22).21)(q22. limfoblasticã cu celule (vezi ºi M-9729/3) tip cu celule. mieloidã acutã Secundarã terapiei FAI agent alchilant epipodofilotoxinã Leucemie-limfom limfoblasticã acutã.q11-12) stem. tumorã cu celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã.Index alfabetic M-9948/3 M-9831/1 M-9801/3 M-9895/3 M-9963/3 M-9860/3 M-9861/3 M-9940/3 M-9940/3 M-9876/3 M-9875/3 M-9875/3 M-9733/3 M-9733/3 M-9836/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9895/3 NK. agresive NK._) benignã (C62. promielocitarã acutã t(16.q11-12).1) pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) precedatã de sindrom mielo-displazic. limfociticã nediferenþiatã neprecedatã de sindrom mielodisplazic.q11). mielogenã cronicã t(15.16)(p13. PML/RAR-alpha acutã. granulocitarã cronicã t(9.17)(q22. cromozom Ph1 negativ. limfoblasticã acutã (vezi ºi M-9727/3) pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) Prolimfociticã FAI tip cu celule B tip cu celule T Promielocitarã acutã. granulocitarã cronicã pozitiv.17)(q22. limfoblasticã cu celule (vezi ºi M-9728/3) celule.22)(q34. adulte (include toate variantele) tip cu. cu celule (C42. FAI (include toate variantele) acutã. FAI non-limfociticã._) malignã (C62.1) plasmociticã (C42.17)(q22. celule.q11). prolimfociticã t(8. celule granulare mari. precursoare (vezi ºi M-9729/3) limfom /leucemie. acutã (clasa FAB sau OMS nespecificatã) pãroase. limfoblasticã acutã cu. adulte (include toate variantele) limfoblasticã.q11-12).1) pãroase. limfociticã leucemie /limfom (HTLV-1 pozitiv). FAI (vezi ºi M-9727/3) cu celule T adulte (include toate variantele) cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) leucemie limfociticã cronicã cu celule B / limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) M -9836/3 M-9835/3 M-9837/3 M-9835/3 M-9836/3 M-9837/3 M-9832 /3 M-9833/3 M-9834/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9866/3 M-9801/3 M-9800/3 M-9860/3 M-9940/3 Leucemicã.

1 C02. benignã.2 C02. carcinom medular cu M-9590/3 Limfom.Index alfabetic M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 retiformã. FAI (vezi SNOMED) M--------polip.3 C02.9 C02. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã.3 C57. FAI posterioarã. FAI anterioarã.3 C02.2 C02.1 C57. malign (C37. timom bogat în. timom bogat în.3 C69. malign Limfangioleiomiomatozã Limfangiom FAI capilar cavernos chistic M-9766/1 Leziune imunoproliferativã angiocentricã M-8762/1 Leziune dermicã proliferativã.9 Limfatice. FAI margine partea anterioarã. benign (vezi SNOMED) M-8583/1 timom.Limfatic. [obs] 163 .9 C01. cu elemente heterologe M-9767/1 M-9170/3 M-9170/0 M-9170/3 M-9174/1 M-9170/0 M-9171/0 M-9172/0 M-9173/0 M--------Limfadenopatie imunoblasticã (IBL) [obs] Limfangioendotelial. în nev congenital (C44. carcinom Limfoepitelialã. faþa dorsalã anterioarã. benign (vezi SNOMED) M-8512/3 stromã. FAI (C37. gangliocitom displazic al cerebelului (C71. parte anterioarã faþa ventralã. douã treimi.1 C02. treime rãdãcinã ºanþ median tonsilã lingualã vârf zona de joncþiune Limfangiomatozã sistemicã (vezi SNOMED) M-9174/0 Limfangiomiom M-9174/1 Limfangiomiomatozã M-9170/3 Limfangiosarcom C---------.6) C49. carcinom Limfoidã M-9766/1 granulomatozã M--------hamartom angiomatos (vezi SNOMED) M--------hiperplazie. pagina 45 ºi regulile de codificare.9) M-8583/3 Limfocite. FAI anterioarã. FAI Limfangioendoteliom. FAI {vezi Limfom (malign)} M-9705/3 Limfom angioimunoblastic cu celule T M-9767/1 Limfadenopatie angioimunoblasticã (AIL) M-9705/3 Limfadenopatie angioimunoblasticã cu Disproteinemie (AIDL) limfom cu celule T periferice.9) Limfocitic M--------infiltrate Jessner.0 C02. douã treimi. FAI (vezi ºi M-9727/3) M-9727/3 Limfoblastom [obs] M-8583/1 Limfocite.0 C02.4 C02. douã treimi anterioare frenul lingual lingual.8 Ligament FAI lat rotund uterin uterosacral Limb cornean Limbã FAI anterioarã. ganglion (vezi ganglion limfatic) C---------. FAI (vezi SNOMED) M--------polip._) C---.0 C02.9 C02.9 C01. FAI faþa ventralã. sarcom Limfangioendoteliom.2 C01. pagina 25) M-9493/0 Lhermitte-Duclos.9) M-8583/3 timom.1 C02.9 C02.9 C01.0 C02.2 C57. FAI bazã.8 Leziuni suprapuse (vezi note. leziune. benign (vezi SNOMED) Limfocitozã cu celule T granulare mari Limfoepitelial. faþa dorsalã partea anterioarã.2 C02.2 C01. faþa dorsalã faþa dorsalã. FAI M-9835/3 Limfoblastic acut.Limfaticã.9 C57. faþa ventralã bazã. leucemie-limfom. FAI (C37. glandã (vezi ganglion limfatic) C49. (vezi SNOMED) M-8082/3 Limfoepiteliom M-8082/3 Limfoepiteliom-like. douã treimi. FAI faþa ventralã.2 C02. malign (C37.9 C02. faþa ventralã posterioarã.9) M--------M-9831/1 M-8082/3 M-------Limfocitom cutis.

mari (C37._) tip cu celule T ºi nul angiocentric cu. difuz. limfoblastic (vezi ºi M-9836/3) splenic. pleomorfã. nodular [obs] bogat în histiocite. celule FAI anaplazice mari bogat în celule T. celule B mari Anaplazice. FAI B. precursoare (vezi ºi M-9836/3) Mari FAI difuz.2) timic. celule [obs] M-9590/3 M-9755/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9705/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9718/3 M-9714/3 M-9719/3 M-9705/3 M-9705/3 M-9680/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9728/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9690/3 M-9673/3 M-9690/3 M-9690/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9596/3 M-9727/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9679/3 M-9670/3 M-9699/3 M-9728/3 M-9689/3 M-9679/3 164 . mici [obs] mari. al þesutul limfoid asociat Burkitt FAI (include toate variantele) tip. celule mari anaplazice CD30+. nediferenþiat [obs] (include toate variantele) tip. mari bogat în histiocite/celule T. mari bogat în celule T/histiocite. FAI [obs] Clivate. imunoblastic. centroblastic. celule mici neclivate [obs] (include toate variantele) Burkitt-like CD30+. folicular [obs] mici. T [obs] angioimunoblastic [obs] angioimunoblastic cu celule T angiotropic B. leucemie /limfom cu celule T (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) adulte. limfom/leucemie cu celule T (include toate variantele) AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) cu celule T periferice [obs] anaplazice. difuz mari. celule lomfom limfocitic / leucemie limfocitarã cronicã (vezi ºi M-9823/3) monocitoide precursoare. celule mari. histiocitic adulte. mici.9) limfoblastic. FAI [obs] mici.Index alfabetic Limfom (malign) FAI adevãrat. difuz (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. mari difuz. difuz [obs] mici. FAI mediastinal. mari (C38.9) M-9699/3 M-9699/3 M-9670/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9699/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9687/3 M-9714/3 M-9718/3 zonã marginalã. celule T (include toate variantele) adulte. cutanat primar cu celule T mari (C44. mari bogat în histiocite. limfocitic. FAI difuz. zonã marginalã (C42. FAI [obs] mari. cu celule mici) Centru folicular FAI (vezi ºi M-9675/3) folicular al (vezi ºi M-9675/3) clivate ºi neclivate. celule mari FAI CD30+ cutanat primar (C44. mici ºi mari. celule FAI [obs] folicular. celule B mari bogat în histiocite/celule T. folicular [obs] mixt. folicular [obs] compus Hodgkin ºi non-Hodgkin convolute. FAI BALT Bine diferenþiat limfocitic. mari (C49. FAI difuz. mari FAI intravascular intravascular. celule B mari bronhiei.3) mici. FAI difuz folicular Centroblastic-centrocitic FAI [obs] difuz [obs] folicular [obs] (vezi ºi M-9675/3) centrocitic [obs] (include toate variantele: blasticã._) Centroblastic FAI celule B mari.

limfom intestinal cu celule T tip Folicular FAI (vezi ºi M-9675/3) al centrului folicular(vezi ºi M-9675/3) celule mari. celule FAI [obs] tip celular mixt [obs] ganglionar. neclivate [obs] celule. celule T mari.9) Ki-1+._) diferenþiere intermediarã. difuz. celule mari [obs] Lennert Limfoblastic FAI (vezi ºi M-9835/3) celule precursoare. limfom cu celule T asociat cu enteropatie. tip enteropatic intravascular. compus Imunoblastic FAI celule B mari. celule anaplazice mari (C44. celule mici clivate ºi celule mari [obs] neclivate. cu celule B mari (C49. limfocitic nodular cu [obs] Difuz FAI centroblastic centroblastic-centrocitic [obs] histiocitic Celule B mari FAI centroblastic. cu celule B intravascular._) [obs] CD30+. neclivate [obs] centroblastic centroblastic-centrocitic [obs] (vezi ºi M-9675/3) grad 1 grad 2 grad 3 mici clivate. limfocitic difuz cu [obs] (include toate variantele: blasticã. FAI enteropatie. tip Burkitt Mixt celule mici ºi mari [obs] limfocitic-histiocitic [obs] tip celular [obs] neclivate. cu celule B mari Histiocitic FAI [obs] adevãrat difuz nodular [obs] Hodgkin (vezi limfom Hodgkin) Hodgkin ºi non-Hodgkin. bogat în. bogat în. cu celule mici) mici (vezi ºi M-9823/3) slab diferenþiat [obs] Mici celule (vezi ºi M-9823/3) celule. pleomorfã. pleomorfã._) celule T. cu celule B mari histiocite/celule T. FAI (C44. cu celule mici) diferenþiere intermediarã. FAI Celule mari FAI [obs] clivate neclivate Limfocitic FAI (vezi ºi M-9823/3) bine diferenþiat (vezi ºi M. celule [obs] mixt._) primar. FAI (vezi ºi M-9835/3) celule precursoare B (vezi ºi M-9836/3) Limfocitic FAI (vezi ºi M-9823/3) M-9709/3 M-9718/3 M-9709/3 M-9718/3 M-9673/3 M-9591/3 M-9690/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9698/3 M-9690/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9698/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9698/3 M-9691/3 M-9699/3 M-9716/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9680/3 M-9675/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9680/3 M-9755/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9650/3 M-9596/3 M-9684/3 M-9684/3 M-9684/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9727/3 M-9727/3 M-9728/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9687/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9675/3 M-9680/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9670/3 165 . al zonei marginale hepatosplenic cu celule ?? (gama-delta) histiocite. FAI celule clivate mari [obs] celule mari. clivate [obs] limfocitic (vezi ºi M-9823/3) neclivate. FAI celule mari intestinal cu celule T intestinal cu celule T.Index alfabetic Cutanat FAI (C44.9823/3) diferenþiere intermediarã [obs] (include toate variantele: blasticã. FAI imunoblastic. primar (C44.

imunoblastic. folicular [obs] primar cutanat. bogat în. difuz clivate. pleomorfã. celule mici ºi mari. folicular [obs] primar cutanat cu celule anaplazice mari (C44. difuz [obs] slab diferenþiat. FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz. difuz (vezi ºi M-9823/3) bine diferenþiat. CD30+ anaplazice. mixt.9823/3) difuz. celule B anaplazice. anaplazice clivate. tip cu celule T ºi celule nul CD30+. FAI [obs] folicular._) celule clivate. FAI imunoblastic neclivate. difuz [obs] mixt. celule ale (include toate variantele: blasticã. nodular [obs] limfoepitelioid Limfoid. FAI intravascular (C49. pleomorfã. cu celule B mari primar cutanat CD30+ ºi tip cu celule null. limfom cu celule T periferice M-9690/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9695/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9702/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9671/3 M-9671/3 M-9699/3 M-9673/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9718/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9679/3 M-9764/3 M-9702/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 166 . anaplazice mature. folicular [obs] clivate ºi neclivate [obs] difuz. cu celule mici) difuz. bine diferenþiat (vezi ºi M. folicular [obs] celule mari Ki-1+ [obs] celule T periferice. celule mici (vezi ºi M-9823/3) difuz. FAI difuz. mixt. difuz [obs] limfocitic-histiocitic. slab diferenþiat [obs] Mici FAI (vezi ºi M-9823/3) B. nodular [obs] celule B mici. difuz [obs] (include toate variantele: blasticã. FAI [obs] clivate. pleomorfã. diferenþiere intermediarã [obs] (include toate variantele: blasticã. FAI (vezi ºi M9823/3) diferenþiere intermediarã. þesut asociat bronhiei asociat mucoasei asociat pielii limfoplasmocitic limfoplasmocitoid MALT mantalei. celule bogat în celule T.3) timic (C37. celule FAI anaplazice bogat în celule T M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9679/3 M-9679/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9680/3 M-9714/3 M-9714/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9684/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9718/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9714/3 M-9702/3 M-9680/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9718/3 bogat în celule T ºi histiocite bogat în histiocite. anaplazice (C44.3) mediteranean medii ºi mari pleomorfe.9) Celule anaplazice. celule B mari (C38. cu celule mici) difuz. nodular [obs] limfocitic-histiocitic. mari difuz. cu celule mici) Mari FAI B. celule T._) T.9) mediastinal (C38. celule mari ºi medii pleomorfe histiocite. centroblastic. FAI mediastinal. FAI neclivate. difuz neclivate. cu celule B mari bogat în celule T/histiocite. FAI difuz. FAI [obs] celule clivate. FAI anaplazice. FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz (vezi ºi M-9823/3) /leucemie limfocitarã cronicã cu celule B (vezi ºi M-9823/3) Nodular FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) bine diferenþiat [obs] diferenþiere intermediarã [obs] slab diferenþiat [obs] slab diferenþiat. celule mici clivate ºi celule mari.Index alfabetic M-9670/3 M-9698/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9673/3 M-9591/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 bine diferenþiat. celule B mari mixt.

celule T FAI AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] celule mari celule medii ºi mari. mixt. difuz [obs] celule. limfocitic. FAI non-Hodgkin ºi Hodgkin. celule T periferice pleomorfe. limfocitic-histiocitic [obs] tip celular mixt [obs] non-Burkitt. B. cu celule T mari CD30+ SALT M-9670/3 M-9591/3 M-9687/3 M-9591/3 M-9719/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9690/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9691/3 M-9691/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9596/3 M-9714/3 M-9708/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9591/3 M-9702/3 M-9691/3 M-9591/3 M-9591/3 M-9695/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9670/3 M-9687/3 M-9675/3 M-9675/3. difuz [obs] limfocitic-histiocitic. nazal ºi tip nazal Nodular nodular. al þesutului limfoid asociat plasmoblastic plasmocitic [obs] plasmocitoid [obs] pleomorfe. FAI (vezi ºi M-823/3) Celule FAI (vezi ºi M-9823/3) difuz (vezi ºi M-9823/3) neclivate. limfom cu celule. celule T periferice Clivate ºi celule mari. folicular [obs] celule. limfom subcutanat cu celule T Periferic. FAI (vezi ºi M-9823/3) limfocitic / leucemie limfociticã cronicã cu celule B (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. difuz [obs] Mixt celule mici ºi mari._) primar cutanat. nodular [obs] monocitoide. difuz. celule T periferice Precursoare limfoblastic cu celule. nodular [obs] tip celular. FAI (vezi ºi M-9823/3 neclivate. tip Burkitt [obs] (include toate variantele) ºi celule mari clivate [obs] Nediferenþiat celule. FAI [obs] Celule mari FAI difuz folicular [obs] celule mici. non-Burkitt [obs] tip Burkitt [obs] (include toate variantele) tip cu celule. folicular [obs] limfocitic-histiocitic. mixt. folicular [obs] limfocitic.cu celule mari anaplazice. celule mici. FAI (vezi ºi M-9823/3) limfocitic. tip Burkitt [obs] (include toate variantele) ºi celule mari.Index alfabetic Mici celule B. pleomorfe pielii. FAI celule. difuz [obs] pleomorfe. FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) histiocitic [obs] Limfocitic FAI [obs] (vezi ºi M-9675/3) bine diferenþiat [obs] diferenþiere intermediarã [obs] slab diferenþiat [obs] mixt. difuz [obs] tip celular. al þesutului limfoid asociat Neclivate FAI celule. M-9691/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9675/3 M-9691/3 M-9691/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9680/3 M-9591/3 M-9698/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9698/3 M-9591/3 M-9687/3 M-9680/3 M-9702/3 M-9705/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9699/3 M-9684/3 M-9671/3 M-9671/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9727/3 M-9728/3 M-9729/3 M-9678/3 M-9718/3 M-9718/3 M-9699/3 167 . folicular [obs] difuz. folicular [obs] tip celular. celule B mucoasei. pleomorfe celule mici. difuz [obs] celule mici. tip cu celule T ºi celule . FAI [obs] NK/T. FAI [obs] celule. compus nul. difuz [obs] celule mici clivate ºi mari. FAI (vezi ºi M-9835/3) limfoblastic cu celule B (vezi ºi M-9836/3) limfoblastic cu celule T (vezi ºi M-9837/3) primar al seroaselor primar cutanat. celule nediferenþiate [obs] non-Hodgkin. paniculitis-like. cu celule anaplazice mari (C44. celule medii ºi mari.

limfom cu celule T / leucemie (include toate variantele) anaplazice. limfoblastic (vezi ºi M-9837/3) primar cutanat. tumorã a ovarului cu celule (C56. foliculom (C56. cutanat (C44. celule timic. tumorã cu celule Sertoli bogatã în Lipoadenom Lipoblastom Lipoblastomatozã Lipogramulom. plãmân M-8142/3 Linitã plasticã (C16. celule mici pleomorfe precursoare. celule T adulte (include toate variantele) M-9718/3 Limfomatoidã. tonsilã Lingulã. tumorã a ovarului cu (C56. FAI (C44. FAI periferic. FAI (C42.2) cu limfocite viloase (C42.malignã (include toate variantele: blasticã. celule mari.2) al zonei marginale._) M-9768/1 M-9970/1 M-9970/1 M-9718/3 Limfoproliferativã boalã.2) M-9591/3 M-9695/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9708/3 M-9699/3 M-9699/3 M-9689/3 M-9699/3 M-9689/3 M-9689/3 M-9702/3 M-9709/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9827/3 M-9714/3 M-9719/3 M-9705/3 M-9717/3 M-9680/3 M-9680/3 M-9709/3 M-9717/3 M-9717/3 M-9729/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9705/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9702/3 M-9729/3 M-9718/3 M-9708/3 M-9719/3 M-9679/3 M-9702/3 M-9673/3 M-9827/3 Limfom/ leucemie.1 Lingual. fren Lingualã. primarã cutanatã cu celule T CD30+ (C44._. nodular [obs] Splenic al zonei marginale.2) nodal splenice. splenice (C42. precursoare (vezi ºi M-9837/3) mature._) adulte (include toate variantele) adulte. androblastom tubular cu (C56._) M-8561/0 Limfomatos.9) M-8641/0 M-8314/3 M-8641/0 M-8324/0 M-8881/0 M-8881/0 M-------M-8670/0 M-8890/0 Lipide. FAI afecþiune. pleomorfã. FAI celule B. tip enteropatie limfoblastic. tumorã cu celule Sertoli cu M-8670/0 celule.4 C34. FAI Lingual. celule medii ºi mari pleomorfe periferic.9) zona T zona de manta [obs] (include toate variantele: blasticã. difuz [obs] limfocitic. mari CD30+ (C44. leucemie cu celule [obs] C02. celule B (C42. limfom cu celule T paniculitis-like T. meningiom bogat în (C70. FAI periferic.2) splenice._) M-9673/3 Limfomatoasã.9) Lipidicã acumulare._) M-8641/0 Lipidic. FAI (vezi SNOMED) Lipoide._) subcutanat paniculitis-like T/NK. FAI boalã. leucemie cu celule T / limfom (HTLV-1 pozitiv) (include toate variantele) adulte.9) Lipoleiomiom 168 .9 C02.Index alfabetic Slab diferenþiat limfocitic. celule B (C42. T-gama afecþiune. AILD (Limfadenopatie Angioimunoblasticã cu Disproteinemie) [obs] periferic. polipozã. pleomorfã. cu celule mici) Zona marginalã FAI celule B. FAI (C42. cu celule B mari (C37. celule FAI FAI. papulozã (C44._) Limfosarcom FAI [obs] difuz [obs] M-9591/3 M-9591/3 M-9820/3 Limfosarcomatoase. cu celule mici) M-9530/0 Limfoplasmocite. celule B mari bogat în celule B mari cutanat.2 C02._) Lipide. C08. chistadenom papilar (C07.2) subcutanat.9) M-8641/0 acumulare. tip cu celule T ºi nul angiocentric [obs] angioimunoblastic asociat cu enteropatie bogat în / bogat în histiocite._) intestinal intestinal. carcinom bogat în (C50. celule mari periferic.

superficial dediferenþiat celule rotunde diferenþiat fibroblastic inflamator lipoma-like mixoid mixt pleomorf sclerozant Lob frontal inferior. pagina 27) limfom {vezi Limfom (malign)} 169 ._) M-8850/0 M-8881/0 M-8850/1 M-8862/0 M-8880/0 M-8857/0 M-8881/0 M-8856/0 M-8856/0 M-8854/0 M-8520/3 M-8520/3 M-8520/2 M-8522/3 M-8522/2 M-8520/3 M-8522/3 M-8520/2 M--------M-8524/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8522/3 M-8851/3 Lipoma-like.5 M-8601/0 M-8610/0 M-8610/0 M--------Lombar ganglion limfatic mãduvã nerv Lombosacrat._) neinfiltrativ (C50. bronhie mijlociu. plãmân occipital parietal superior. þesut moale superficial bine diferenþiat.2 C72.2 Liposarcom FAI bine diferenþiat bine diferenþiat.3 C34._) ºi intraductal. FAI atipic condroid cu celule adipoase fetale cu celule fusiforme fetal. FAI infiltrativ intramuscular pleomorf Lobular adenocarcinom (C50.1 C34.3 C34. FAB._) infiltrativ (C50.1 C34.9) Luteom. bronhie inferior. FAI (C56.6 C47.4 C71. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50. bronhie superior. plãmân temporal ureche Lobul ureche C77.6) M--------M--------M -8881/0 Lipomatozã FAI (vezi SNOMED) difuzã (vezi SNOMED) fetalã M-8815/0 Localizatã. FAI M--------._) hiperplazie (vezi SNOMED) infiltrativ.0) (vezi ºi M-9671/3) M-8726/0 Magnocelular. carcinom (C50._) Carcinom FAI (C50. plex Luteinizat. glandã salivarã. M_) M-8334/0 Macrofolicular. epiteliom calcifiant (C44. de sarcinã (vezi SNOMED) M M--------._) in situ ºi infiltrativ ductal (C50. plãmân mijlociu._) in situ (C50.Malacoplachie (vezi SNOMED) M-8110/0 Malherbe.9) Luteinom (C56. meduloblastom (C71. nev (C69.9) M-9761/3 Macroglobulinemia Waldenstrom (C42. carcinom (C50.4) C08._) ºi ductal. adenom (C73._) M--------/9 M--------Malign incert dacã benign sau malign (vezi codul pentru comportament.2 C44. tumorã fibroasã M-9506/1 Liponeurocitom cerebelos (C71. liposarcom M-9506/1 Lipomatos.6) M-8850/3 M-8851/3 M-8850/1 M-8850/1 M-8858/3 M-8853/3 M-8851/3 M-8857/3 M-8851/3 M-8851/3 M-8852/3 M-8855/3 M-8854/3 M-8851/3 C71.2 C71.M_ (vezi Leucemie.2 C34.1 C71.2 C44._) infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50. tecom (C56.Index alfabetic Lipom FAI fetal.9 Majorã._) in situ ºi carcinom intraductal (C50._) ºi ductal infiltrativ.9) Luteom. carcinom (C50.3 C34.0 C47.

6 C40. pagina 27) M-9699/3 MALT. malignã Malign.1 C47.1 C47. limfom al zonei de [obs] M-9673/3 Mantalei.1 pânã la C16.9) C49.1 Mamarã internã.0 C42.4) Margine limbã Mari. lentigo (C44. melanom.1 Maxilar FAI antru gingie os. lipom) articulaþie falangã muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele os sistem nervos vegetativ M-9673/3 Manta. FAI (exclude rectul._) Malign.1 C41.3 C31. cu celule mici) C18. sistemicã leucemie (C42. FAI cu fenotip rabdoid epidermoid.1 C49. melanom. cheratinizant celule scuamoase. inferior os. malignã C30. carcinom cu celule FAI celule scuamoase.9 ºi joncþiunea rectosigmoidianã C19. ganglion limfatic Mandibularã. carcinom cu celule.6 C02. boalã cu.9 C16.4 C44. combinat (C34. intestin.0 C31.0 C41.9 C63. calicifiantã C63.1) sarcom tumorã.1 C49.0 C03. curbura stomacului. pagina 27) M-8670/0 Masculinovoblastom (C56. meduloblastom cu celule (C71. limfom M--------. pagina 27) situs primar(vezi codul pentru comportament.1 C72._) C49. limfocitozã cu celule T granulare M-9474/3 Mari. teratom C76. necheratinizant neuroendocrin M-8045/3 Mari-mici. arterã Mamarã. lentigo (C44._) M-9080/0 Matur. FAI 170 .6 C49.3 C49. superior piele sinus Maxilã Mãduvã cervicalã lombarã osoasã sacratã spinalã toracicã Mânã FAI FAI (carcinom.0 C41._) M-9831/1 Mari.1 Mastoidian. FAI tract genitourinar. FAI (neclasificabil la C16.1 C40.9 Masculin organe genitale. nev) FAI (sarcom. glandã Mamelon Mandibular. ectazie duct (vezi SNOMED) M-8540/3 Mamarã.9 C63. FAI tract genital. FAI C20.9) Mare.1 C44. leucemie limfociticã cu celule NK granulare M-9831/1 Mari. FAI M-9740/3 Mastocitom.1 C41.1 C40.0 C76.0 C72.0 M-9741/3 M-9742/3 M-9740/3 M-9740/1 M-9740/3 Maseter. carcinom (C44. necheratinizant.Index alfabetic M--------/6 M--------/3 M--------/6 M-8742/2 M-8742/3 M-8000/3 M--------/1 situs metastatic (vezi codul pentru comportament.1 C41.3 C50. limfom cu celule ale (include toate variantele: blasticã.0 C44. pagina 27) situs secundar (vezi codul pentru comportament. muºchi Mastocite tisulare.0 C72.0 C77. antru M-8110/3 Matrical.0 C72. pleomorfã.0 C03. gingivã Mandibulã M-9740/1 Mastocitom.Mamar. FAI tumorã. malign M-9741/3 Mastocitozã.0 C72._) Malignitate Malignitate borderline (vezi codul pentru comportament.6) M-8642/1 Mari. tumorã cu celule Sertoli. FAI os.1 M-8012/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8014/3 M-8072/3 M-8013/3 Mare. boalã Paget (C50.

1 C49.8 þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat teacã tendon tendon Meat. paragangliom.9) M-8346/3 Medulo-folicular. linie.6) melanotic (C71.4) M-9501/3 M-9501/0 M-9502/3 M-9502/0 M-9719/3 Medianã. acutã (C42. mixt (C73.2 C47.4) teratoid (C69.9) timom.2 C17.1 C49. malign (C74.1) leucemie. melanom malign în nev congenital (C44._) epitelioide.0 C50.6) lipomatos (C71._) reticulozã histiocitarã [obs] timom.1 C02.1) M-8700/3 Medulosuprarenal.4 C30._) Melanocitom M-8726/0 FAI M-8726/0 glob ocular (C69. sân Meduloblastom FAI (C71. mixt (C73. diverticul (situs de neoplasm) Medial. paragangliom (C74._) amelanotic (C44.1 FAI anterior posterior Mediastinal.1 C49. limbã Medianã.Index alfabetic C49.7 Medula oblongata M-9363/0 Melanoameloblastom (C40.1 C49. plamân lob. FAI (C37. ganglion limfatic Medie fosã cranianã lob. benign (C69.2 C15. nev (C44.9) M-8720/3 M-8744/3 M-8730/3 M-8745/3 M-8722/3 M-87713 M-8745/3 M-8745/3 M-8770/3 M-8743/3 171 ._) cu stroma amiloidã (C73.1 C71. malign (C44._) M-8720/0 Melanocitic. malign (C37.9) cu stromã limfoidã osteosarcom (C40.9) M-8728/0 Melanocitozã.1 C49. C41.1) C74. carcinom. C41.2 C77.6) desmoplazic (C71._. mixt extensie superficialã (C44.1 C49. bronhie treime a esofagului ureche M-9472/3 Medulomioblastom (C71.6) celule mari (C71.1 C38.9) Melanom FAI acral.1 C44._) M-8761/3 Melanocitic.9) M-8347/3 Medulo-papilar.1 C49. lentiginos. carcinom.6) Meduloepiteliom FAI benign (C69.1) mielosclerozã Meibomianã. celule (C44.3 C40. amelanotic (C44.6) M-9470/3 M-9474/3 M-9471/3 M-9471/3 M-9506/1 M-9470/3 M-9506/1 Medulocitom (C71.4) teratoid. nerv Median. celule desmoplazic. desmoplazic (C44. limfom C71. reticulozã malignã de linie [obs] Mediastin C38._) balonizate._) desmoplazic.6) desmoplazic nodular (C71. menisc al articulaþiei genunchiului Median.1 Medulosuprarenalã Megacariocitarã leucemie (C42.1 M-9764/3 Mediteranean. ºanþ. difuzã (C70.4) M-8728/1 meningeal (C70. auditiv extern Meckel._) amelanotic._) epitelioid ºi cu celule fusiforme.9 C34._) Medular M-8510/3 adenocarcinom M-8510/3 M-8513/3 M-8345/3 M-8512/3 M-9186/3 M-9750/3 M-8581/1 M-8581/3 Carcinom FAI atipic (C50.6) M-8700/0 Medulosuprarenal.2 C34.3 C38. glandã M-9910/3 M-9910/3 M-9961/3 C44._. malign (C44.

2 C76.1 C47. FAI (C44.1 M-8728/3 Melanomatozã meningealã (C70._) în melanozã precanceroasã (C44.9 172 ._) M-9363/0 progonom M-9540/3 psamomatoasã.3 C49._) pãrþi moi (C49.2 C47. melanom malign în (C44.2 C40. psamomatoasã neuroectodermalã.1 C49. malign (C44. articulaþii oase scurte.Index alfabetic Fusiforme. tumorã neurofibrom pistrui._) nodular (C44.1 C49._) desmoplazic (C44._) Membrane fetale M--------M-8741/2 M-8741/3 C58.0 C70.3 C40. nev) FAI (sarcom._) in situ în regresie._) lentigo.2 C49. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic oase lungi.7 C49. celule FAI ºi epitelioid.4 C44. melanom.1 C40. mixt tip A (C69.1 C49. malign (C44.2 C49.1 C40.6 C49.2 C40._) precanceroasã. articulaþii os lung os scurt piele teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Meninge FAI cerebral cranian intracranian spinal M-8772/3 M-8770/3 M-8773/3 M-8774/3 M-8720/2 M-8723/3 M-8770/0 M-8744/3 M-8742/3 M-8720/3 M-8744/3 M-8745/3 M-8723/0 M-8740/3 M-8761/3 M-8761/3 M-8742/3 M-8741/3 M-8745/3 M-9044/3 M-8746/3 M-8745/3 M-8721/3 C76._) pistrui._) Malign FAI (cu excepþia melanomului juvenil M-8770/0) acral lentiginos (C44._) în nev pigmentar gigant (C44.4 C49. malign (C44.2 C77.2 C49.1 C49.7 C47.0 C70.0 C40.1 C49.1 C49._) în pistrui melanotic Hutchinson (C44._) în nev melanocitic congenital (C44.6) MPNST MPNST._) tip B (C69. FAI (C44. acral.0 C40._) Membru inferior FAI FAI (carcinom.1 C47. lipom) sistemul nervos vegetativ ganglion limfatic muºchi nerv periferic muºchi scheletic oase lungi. MPNST M-9560/0 schwannom M-9470/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9363/0 M-9541/0 M-8742/2 M-8742/3 Melanozã congenitalã (vezi SNOMED) precanceroasã.2 C49._) în nev joncþional (C44.6 C49.1 C77.1 C44.3 C44._) mucos lentiginos neurotropic.1 C49. Hutchinson.2 C49._) neutropic (C44.2 C40._) juvenil (C44. articulaþii os lung os scurt piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Membru superior FAI FAI (carcinoma._) în regresie (C44.1 C70.0 C70.9 C70.2 C49. articulaþii oase scurte._) lentiginos. nev) FAI (sarcom.2 C49.1 C49. melanom malign în (C44.2 C49.5 C44.9) Melanotic meduloblastom(C71. Hutchinson. malign (C44. melanoma.2 C49.

0) Meningiomatozã. mixtã Mezenchimom FAI benign malign Mezenter Mezentericã. adenom (C64.9) Metaplazic. lateral al articulaþiei genunchiului Menisc._) M-9240/3 M-9540/3 M--------M-8990/3 M-8800/3 M-8990/1 M-8990/1 M-8990/0 M-8990/3 C48. adenocarcinom cu glandularã. carcinom cu celule scuamoase. tumorã cu celule (C44. malign (vezi codul pentru comportament.0) sarcomatozã (C70. FAI Metaplazic. carcinom cu. FAI (C70. adenocarcinom cu Metastatic adenocarcinom.1 C49. fibromatozã (C48. os Metafizar. cu mielofibrozã mieloidã. MPNST cu hamartom (vezi SNOMED) sarcom. FAI carcinom._) FAI anaplazic angioblastic [obs] angiomatos atipic bogat în limfoplasmocite celule clare cordoid endoteliomatos fibroblastic fibros hemangioblastic [obs] hemangiopericitic [obs] malign meningotelial metaplazic microchistic mixt papilar psamomatos rabdoid secretor sinciþial tranziþional Meningioame multiple C70.0) Meningotelial. adenocarcinom cu scuamos (vezi SNOMED) scuamoasã. adenocarcinom cu celulel fusiforme._) Metaplazie FAI (vezi SNOMED) agnogenicã mieloidã M-8822/1 Mezentericã._) C40.2 C77. adenocarcinom cu apocrinã . malignã tumorã.9) melanomatozã (C70._) M-8247/3 Merkel. meningiom (C70.2 Mezenchimal condrosarcom diferenþiere. ganglion limfatic FAI inferior superior M-8247/3 Merkel. FAI neoplasm tumorã M-8728/1 M-8728/3 M-9503/3 M-9539/3 M-9530/0 M-9530/3 M-9535/0 M-9534/0 M-9539/1 M-9530/0 M-9538/1 M-9538/1 M-9531/0 M-9532/0 M-9532/0 M-9535/0 M-9150/1 M-9530/3 M-9531/0 M-9530/0 M-9530/0 M-9537/0 M-9538/3 M-9533/0 M-9538/3 M-9530/0 M-9531/0 M-9537/0 M-9530/1 M-9530/1 M-9530/1 M-9531/0 M-9530/3 C40.0) Meningiomatozã. carcinom (C44. defect fibros (vezi SNOMED) Metanefric. (vezi SNOMED) mieloidã (vezi SNOMED) mieloidã. arterã Mezenteric.0) Meningiom (C70. pagina 27) M-8898/1 Metastazant. medial al articulaþiei genunchiului M-8573/3 M-8573/3 M-8571/3 M-8571/3 M-8572/3 M--------M--------M-9961/3 M-9961/3 M-8571/3 M--------M-8570/3 M-8140/6 M-8010/6 M-8490/6 M-8070/6 M-8000/6 M-8000/6 apocrinã. sarcom (C70.0) Meningotelial.0) Menisc.1) C48.4 C77. difuzã (C70.2 M--------/6 Metastatic situs.2 C77.Index alfabetic Meningeal melanocitom (C70. cu mielosclerozã osoasã. adenocarcinom cu cartilaginoasã ºi osoasã. os M-8095/3 Metatipic.9) sarcom (C70. leiomiom C40. FAI celule în inel cu pecete.3 Metatarsian.1 Mezoapendice 173 . carcinom cu celule (C44. mixt tumorã.1 M--------M-8325/0 M-8575/3 M-9530/0 M--------M-9961/3 Metacarpian. carcinom.2 C40. carcinom cu cartilaginoasã. meningiom (C70.

(C71. tumorã mixtã C10. bine diferenþiat._) [obs] M-8076/3 Microinvaziv.1 Mezocolic. nev congenital (C44._) M-8097/3 Micronodular.3 M-9110/3 M-9110/0 M-9110/1 Mezofaringe FAI peretele lateral peretele posterior Mezonefric adenocarcinom adenom tumorã. combinat (C34. papilom M-9050/3 M-9050/0 M-9053/3 M-9053/3 M-9055/1 M-9055/0 M-9051/3 M-9052/3 M-9052/0 M-9052/3 M-9051/3 M-9051/0 M-9051/3 M-9051/3 M-9050/3 M-9055/0 M-9052/0 M-9051/3 Mezoteliom FAI benign bifazic.9) Microchistic adenom (C25. FAI (C73. benign sarcomatoid M-9700/3 Micozis fungoides (C44. FAI bifazic.4) M-8951/3 Mezodermalã._) chistic.1 Mezonefrom FAI benign malign Mezoovar M-9052/0 Mezotelial. sindrom FAI cu sindrom de deleþie 5q (5q-) leucemie mieloidã acutã precedatã de leucemie mieloidã acutã. adenocarcinom cu celule clare M-9110/3 M-9110/0 M-9110/3 C57._) adenom seros anexial. ne-precedatã de M-8131/3 M-8507/2 M-8507/2 M-8460/3 M-9765/1 MGUS M-8761/0 Mic. FAI Micã. ganglion limfatic Mezocolon C17._) M-8202/0 M-8441/0 M-8407/3 M-9530/0 M-8333/0 Microfolicular. celule._) carcinom seros (C56. intestin.9) Mielodisplazic.9 C10. carcinom bazocelular (C44. celule M-8045/3 adenocarcinom–carcinom.Index alfabetic M-8960/1 Mezoblastic.5 Mic. FAI Mici.9) M-9590/3 Microgliom. benign (C48.9 C16. combinat M-8041/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8043/3 M-8044/3 M-8045/3 M-8045/3 M-8073/3 M-8073/3 M-8045/3 M-8041/3 M-9185/3 M-8806/3 M-8803/3 M-8002/3 Carcinom FAI adenocarcinom–carcinom. FAI (neclasificabil la C16._) celule scuamoase. nefrom C77. benign papilar. adenom. malign chistic.1-C16._) carcinom ductal in situ (C50. carcinom (C44.2 C48._) combinat celule fusiforme celule intermediare celule mari. carcinom cu celule scuamoase (53._) meningiom (C70._._) rotunde.2 C10._) carcinom intraductal (C50. combinat (C34. curbura stomacului. combinat (C34._) M-8341/3 Microcarcinom papilar (C73. necheratinizant mixt neuroendocrin osteosarcom (C40._) Micropapilar carcinom cu celule tranziþionale (C67. C41. FAI (C48._) M-9989/3 M-9986/3 M-9895/3 M-9895/3 174 ._) celule scuamoase._) desmoplazic Epitelioid FAI benign malign Fibros FAI benign malign fusiform malign multichistic. necheratinizant epidermoid. tumorã desmoplazicã sarcom tumorã malignã M-8310/3 Mezonefroid.

1) multiplu (C42._) peribronºicã congenitalã (C34. glandã salivarã FAI (vezi regulile de codificare pagina 33 ºi nota de la C08) M-9394/1 Mixopapilar.1) [obs] megacariocitarã M-9840/3 Mielozã eritremicã. boalã M-9975/1 FAI M-9960/3 cronicã (C42. FAI (C42.1) M-9840/3 Mielozã eritremicã acutã [obs] C71. malign M-8825/1 M-8825/1 M-8827/1 M-8827/1 M-8825/0 M-8824/0 M-8824/1 M-8824/1 M-8895/0 C54. carcinom M-8982/0 Mioepiteliom M-8982/3 Mioepiteliom._) Mixoid condrosarcom fibrom leiomiosarcom liposarcom Mieloidã Metaplazie M-9961/3 agnogenicã M-9961/3 cu mielofibrozã M-9961/3 cu mielosclerozã M-9930/3 sarcom (vezi ºi M-9861/3) M-8870/0 Mielolipom M-9732/3 M-9732/3 M-9732/3 M-9731/3 Mielom FAI (C42. FAI M-9580/3 Mioblastom cu celule granulare.1) M-9961/3 mielofibrozã secundarã unei M-9931/3 M-9961/3 M-9931/3 M-9961/3 Mielosclerozã acutã.1) M-9732/3 Mielomatozã (C42. FAI Mixofibrom odontogenic (C41._) Miofibroblastom Miofibrom Miofibromatozã Miofibromatozã infantilã Miom Miometru Miosarcom Miozã stromalã. carcinom folicular cu invazie (C73. tumorã FAI inflamatorie peribronºicã (C34. creier M-8852/0 Mixolipom M-8852/3 Mixoliposarcom M-8840/0 M-9320/0 M-9562/0 Mixom FAI odontogenic (C41.0) M-8840/3 Mixosarcom 175 . afecþiune.1) cronicã idiopaticã cu metaplazie mieloidã cu panmielozã acutã (C42.2 M-8895/3 M-8931/3 M-8931/3 M-------M-8811/0 M-9320/0 M-9231/3 M-8811/0 M-8896/3 M-8852/3 Miofibroblasticã. FAI (C42._) teacã nerv M-8335/3 Minimã.7 Mijlociu. FAI (vezi SNOMED) Mixofibrom.Index alfabetic Secundar terapiei FAI cu agent alchilant cu epipodofilotoxina secundar terapiei cu agent alchilant secundar terapiei cu epipodofilotoxina Mielofibrozã FAI (vezi SNOMED) acutã (C42.0 M-8982/0 M-8982/3 M-8982/0 Miocard Mioepitelial adenom carcinom tumorã M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 M--------M-9931/3 M-9961/3 M-9961/3 M-9931/3 M-9961/3 M-8562/3 Mioepitelial-epitelial.1) plasmocite (C42. tumorã stromalã cu (C56.1) solitar (C42.1) M-9960/3 Mieloproliferativã.1) cu metaplazie mieloidã malignã (C42. elemente de cordon sexual.1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54.1 Miozitã osifiantã.9 Minorã.1) secundarã unei boli mieloproliferative M-8593/1 Minore.9) M-9580/0 Mioblastom cu celule granulare.9) C06. cronicã Mieloproliferativã. malign C38. FAI (C54. ependimom (C72.

carcinom (C25. infiltrativ. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) mezenchimal._) pinealã (C75. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) tip glandã salivarã. polip (C18. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.0) cordon sexual-tumorã stromalã gonadalã._) subtipuri. celule. carcinom (C22.9) meningiom (C70. infiltrativ. adenocarcinom cu teratom ºi embrionar. carcinom (C75.3) pineocitom-pineoblastom (C75. carcinom (C73. tumorã mici. carcinom (C25. tumorã cu celule glandulare ºi scuamoase.0) hiperplazic ºi adenomatos.3) faþa rinofaringianã joncþiunea cu palatul dur M-8281/0 M-8281/3 M-8154/3 M-8560/3 M-8560/3 M-8244/3 M-8213/0 M-8902/3 M-8281/0 M-8281/3 M-8094/3 M-8244/3 M-8323/3 M-8323/0 M-8375/0 M-8592/1 M-8180/3 M-8154/3 M-8523/3 M-9081/3 M-8902/3 M-8154/3 M-8154/3 M-9383/1 M-8560/3 M-8770/3 M-8154/3 M-8770/3 M-8346/3 M-9085/3 M-8560/0 M-9382/3 M-8180/3 M-8213/0 M-8523/3 M-8524/3 C05. malignã (C07._. FAI mezodermalã mullerianã (C54. FAI (C37._) subependimom-ependimom (C71._) fusiforme. malign (C37. ºi rabdomiosarcom alveolar endocrin-acinar. lobular._) nemucinos ºi mucinos. celule. carcinom (C44. ºi teratom embrionar.9) Tumorã FAI malignã. tumorã (C54. celule._) medulo-folicular. rabdomiosarcom. carcinom (C73._._) epidermoid.1 C11. bronhioloalveolar. carcinom (C75. carcinom. ºi adenocarcinom epitelioid ºi cu celule fusiforme. carcinom (C25. polip (C18._) embrionar._) hepatocelular al ductului biliar. carcinom (C25. celule._) carcinoid-adenocarcinom Celulã adenocarcinom adenom adenom corticosuprarenal (C74. carcinom. ºi papilom glandular scuamoase. melanom exocrine ºi insulare. C08.1) acinar-endocrin._) infiltrativ. ductal. melanom mixt epitelioid ºi cu foliculo-medular.1) bazoscuamoase. carcinom teratom ºi seminom mixt Tip rabdomiosarcom timom.1) acidofil-bazofil.9) timom.3) rabdomiosarcom._) papilar-medular. celule. tumorã mezodermalã._) ependimom-subependimom (C71. carcinom (C44. carcinom cu celule mucinos ºi nemucinos._) alveolar. adenocarcinom cu celule (C25.3) tip glandã salivarã. adenocarcinom cu celule (C25.3 C05.8 176 . sarcom mezenchimalã. C08._) mullerianã. carcinom (C73. carcinom (C73.9) pinealã._) liposarcom lobular.Index alfabetic Mixt acidofil-bazofil. combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50.9) germinale. carcinom ºi adenocarcinom scuamo-bazale. forme mixte duct biliar ºi carcinom hepatocelular (C22. papilom cu celule gliom (C71. tumorã (C75._) adenocarcinom ºi carcinom epidermoid adenocarcinom ºi carcinom cu celule scuamoase adenocarcinom-carcinoid adenomatos ºi hiperplazic._) endocrin-ductal. bronhioloalveolar. adenom (C75. FAI (C07. carcinom (C34. rabdomiosarcom alveolar rabdomiosarcom embrionar bazofil–acidofil. carcinom (C34. alveolar ºi embrionar seminom ºi teratom scuamoase. adenom (C75.0) ductal-endocrin.1) bazofil–acidofil._) M-8154/3 M-8855/3 M-8524/3 M-8346/3 M-8347/3 M-9537/0 M-8990/3 M-8990/1 M-8951/3 M-8045/3 M-8254/3 M-8950/3 M-8254/3 M-8347/3 M-9362/3 M-9362/3 M-8902/3 M-9085/3 M-8560/0 M-8560/3 M-8094/3 M-9383/1 M-8255/3 M-9081/3 M-9085/3 M-8902/3 M-8582/1 M-8582/3 M-8940/0 M-8940/3 M-8951/3 M-8950/3 M-9362/3 M-8940/0 M-8940/3 insulare ºi exocrine. palat FAI (exclude faþa nazofaringianã a palatului moale C11._) infiltrativ.9) medulo-papilar._) Moale._) ductal.

þesut liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial M-9571/0 perineurinom M-8800/0 tumorã benignã M-8850/1 C44._) M-8453/1 Moderatã. pagina 30) M-8332/3 Moderat diferenþiat.1 C49. alveolar M-------/-2 Moderat bine diferenþiat (vezi codul pentru grad._) M-9100/0 M-9100/0 M-9100/0 M-9100/1 M-9100/1 M-9103/0 M-9100/1 Molã hidatidã (C58.5 C49. gamapatie de semnificaþie nedeterminatã M-9765/1 Monoclonalã. malignã sarcom.2 C49.3 C49. FAI frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz orbitã ombilic perete abdominal perete toracic perete torace perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu C49.Moluscum contagiosum (vezi SNOMED) M--------.1 M-9044/3 M-9251/1 M-9251/3 M-9581/3 ºold tâmplã trunchi.4 C49.3 C49._) tumorã cu celule gigante.9 C49.3 C49.9) parþialã (C58. FAI umãr Moi.2 C49.0 C69.9) invazivã (C58.0 C49.1 C49.6 C49.Moluscum sebaceum (vezi SNOMED) M-9765/1 Monoclonalã. sarcom (C71.2 C49.9) completã (C58.9) M-8470/1 Moderatã displazie.0 C49.1 C49.0 C49.0 C49.0 C49. histiocitozã cu celule Langerhans.4 C49. gamapatie FAI M-8146/0 Monomorf. [obs] M-9041/3 Monofazic.2 C49.1 C49. adenom M-9752/1 Mono-ostoticã. (C73. pãrþi melanom malign (C49. displazie.0 C49.0 C49.5 C49.5 C49.9) M-8332/3 Moderat diferenþiat. adenocarcinom folicular.2 C49. tumorã chisticã mucinoasã cu (C25.9) Hidatiformã FAI (C58. carcinom folicular (C73.1 C49. tumorã papilarmucinoasã intraductalã cu (C25.1 C49.3 C49. (C44.3 C49.9) malignã (C58. FAI tumorã cu celule gigante.6 C49.3 C49. pagina 30) M-------/-2 Moderat diferenþiat (vezi codul pentru grad.6 C49.5 C49.2 Moale.9) M--------. carcinom bazocelular.2 C49._) [obs] M-8092/3 Morfeic.1 C49.6 C49.2 C49. þesut FAI abdomen antebraþ axilã braþ bãrbie cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã._) M-9540/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9561/3 MPNST FAI cu diferenþiere glandularã cu diferenþiere mezenchimalã cu diferenþiere rabdomioblasticã 177 .Index alfabetic Moale.0 C49.2 C49.2 C49.4 C49.0 C49.0 C49.9) invazivã (C58.1 C49. sarcom sinovial fibros M-9441/3 Monstrocelular.2 C49.5 C49.

9 M-8243/3 M--------M-8430/3 M-8430/1 M-8480/3 M-8480/3 M-8300/3 M-8300/0 M-8746/3 M-8950/3 M-8091/3 M-9055/0 M-8091/3 M-9753/1 M-9440/3 M-9440/3 M-9985/3 M-8959/3 C75. histiocitozã cu celule Langerhans Multiform.9) chisticã.9) atipicã proliferativã (C56. tip endocervical M-9015/0 M-9015/3 M-9015/1 M-8480/0 M-8253/3 M-8254/3 M-8243/3 M-8480/3 M-9015/3 M-8470/3 M-8470/2 M-8471/3 M-9015/0 M-9015/1 M-9015/3 M-8470/0 M-8472/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8470/0 M-8523/3 M-8472/1 M-8472/1 M-8470/1 Adenofibrom FAI malign cu malignitate borderline adenom bronhiolo-alveolar.9 C03.0 C06.9 C03. tumorã Mucocel (vezi SNOMED) Mucoepidermoid. adenom cu (C75._) Multilinearã. FAI (C56.4 C00. cu potenþial malign redus (C56.0 C30. FAI alveolarã inferioarã alveolarã superioarã bucalã buzã._) carcinom. spongioblastom (C71. carcinom solid cu formare de Mucipar.9) chistom. FAI creastã alveolarã inferioarã creastã alveolarã superioarã nazalã obraz oralã Mucocarcinoidã. carcinom bazocelular (C44. intraductal. tumorã mixtã (C54. melanom lentiginos Mullerianã._) Multicentric.1 C03._) carcinoid carcinom chistadenocarcinofibrom. carcinom bazocelular superficial (C44. glande endocrine Multiple regiuni. cu potenþial malign redus (C56._) bronhiolo-alveolar. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56. neinvaziv (C25.9) papilar.9) Multiple._) Multichistic mezoteliom. cu displazie moderatã (C56._) Multiform.1) Mucos. carcinom Mucinã.9) papilarã. cu displazie moderatã (C25. carcinom secretor de M-8472/1 M-8473/1 chisticã.9) ºi carcinom ductal infiltrativ (C50.9) Mucinos-papilar adenom.8 C77.9) neinvaziv (C25.9) Chistadenofibrom FAI malignitate borderline mucinos malign Chistadenom FAI (C56. adenocarcinom Mucipar.0 C06.1) celule. citopenie refractarã cu displazie Multilocular.0 C00._) Mucoasã alveolarã. carcinom.8 178 . FAI buzã inferioarã buzã superioarã creastã alveolarã._) Tumorã FAI._) C03. adenocarcinom solid cu formare de Mucinã. boala lanþurilor grele Mucinã. intraductal (C25. invaziv (C25. carcinom Mucoepidermoidã._) carcinom._) papilar (C56._) Multifocalã._) tumorã.3 C03. intraductal. benign Multifocal. FAI Chistadenocarcinom FAI (C56. adenocarcinom cu (C75. adenocarcinom secretor de Mucinã. ganglioni limfatici M-8453/0 M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 Mucinos M-9015/3 adenocarcinofibrom M-8480/3 adenocarcinom M-8482/3 adenocarcinom. carcinom (C34.5 C00.9) papilar. mixt (C34. nemucinos ºi.1 C03. glioblastom (C71.Index alfabetic M-9540/3 M-9540/3 M-9540/3 M-9571/3 M-9762/3 M-8230/3 M-8230/3 M-8481/3 M-8481/3 M-8481/3 M-8481/3 epitelioidã melanoticã melanotic psamomatoasã perineuralã Mu.0 C06. tumorã [obs] Mucoid adenocarcinom carcinom celule. intraductalã. FAI (C56. nefrom chistic malign (C64.9) malignitate borderline (C56.

margine posterioarã vestibul Nazal aripã cartilaj duct lacrimal fose (exclude nas. tumorã a.0) mucoasã orificiu os 179 .0 C11.2 C49.0 C30.0 C49.3 C49. fibromatozã (vezi SNOMED) C49. FAI adenomatoºi.0 Nabothianã.4 C49.3 C49. potenþial malign incert M--------.6 C49.0 C76.0) intern mucoasã narã narine orificiu nazal os os nazal piele sept.4 C69.1 C49. FAI M-8897/1 Musculaturã netedã.6 C49.1 C49.3 C30.1 C49.1) neurofibromatozã polipi adenomatoºi.2 C49.5 C49. glandã Narã Narinã Nas FAI aripã cartilaj coane extern fose nazale (exclude nas.3 C49.0 C49. FAI polipi adenomatoºi.3 C30.4 C49.1 C49._) mielom (C42.1 C49.3 C49.9 C49.0 C30.0 C30.0 C49.4 C49.5 C49.0 C30.2 C49.0 C30.0 C49. FAI C76.2 C49.5 C49. FAI spate sternocleidomastoidian torace trapez triceps brahial trunchi.3 C49.5 Muºchi FAI antebraþ abdomen biceps brahial biceps femural brahial braþ cap coapsã coracobrahial cvadriceps femural deget mânã deget picior deltoid drept abdominal extraocular faþã fesã flanc gambã gastrocnemian gât gluteus maximus intercostal latissimus dorsi maseter mânã perete abdominal perete torace perete toracic pectoral mare pelvis N C53.3 C30.9 C49.0 C49.2 C49.Index alfabetic Multiplu adenoame endocrine adenomatoºi. sarcom meningioame (C70.1 C49.1 C49. FAI C76. FAI umãr M-8360/1 M-8221/0 M-8221/3 M-9140/3 M-9530/1 M-9732/3 M-9540/1 M-8221/0 M-8221/3 C51.2 C49.1 perineu picior plantã picior police psoas psoas iliac regiune sacrococcigianã scalp scheletic.4 C49.3 C49. polipi.0 C44. polipi.0 C11.5 C30.0 C69.1 C49.0 C30.3 C49. adenocarcinom în hemoragic.0 C49. FAI sept.Musculo-aponevroticã.0 C30. tumorã a.0 C30.0 C44.3 C44.5 C49.3 C30.0 C41.0 C41.1 C49.0 C44.6 C49.6 C49. adenocarcinom în Muntele lui Venus C49.2 C49.0 C41.9 M-8897/1 Musculaturii netede.1 C49.3 C30.0 C30.2 C49.

pseudomixom peritoneal cu situs primar (C80. celule tranziþionale (C67. benign (C64. FAI M-8503/2 adenocarcinom intraductal. mixt (C34. carcinom bronhiolo-alveolar.Necrozã grasã (vezi SNOMED) M-8480/3 Necunoscut. marginea posterioarã sinus accesor. papilar (C50. heterotopie glialã (vezi SNOMED) Nazolacrimal.2) sarcom teratom. carcinom intraductal papilar-mucinos (C25.9) M-8254/3 Nedeterminat._) papilar urotelial (C67. adenofibrom (C64.9) tumorã (C73. carcinom bronhioloalveolar. malign M--------. FAI celule mici Neclasificatã. tip (C34. celule scuamoase papilar.Index alfabetic C30.1 C41.3) sept. adenom (C74. gliom (vezi SNOMED) Nazalã. chistadenocarcinom.9 C30. testicul (situs de neoplasm) M-------/2 Neinvaziv (vezi codul pentru comportament. tumorã benignã malignitate borderline malignã malignã. pagina 27) M-8453/2 M-8052/2 M-8130/2 M-8130/2 Neinvaziv. FAI (C64. FAI (C50.0) M-------/2 Neinfiltrativ (vezi codul pentru comportament. FAI retinoblastom (C69.9) M-8959/1 Nefroblastom chistic. parþial diferenþiat (C64. malign M-8252/3 Nemucinos. canal Nazopalatin. papilar (C50._) papilar.9) M-8965/0 Nefrogenic.4 Nenumit._) M-8470/2 Neinvaziv. pagina 27) Neinfiltrativ M-8500/2 adenocarcinom intraductal.5 M--------sept. multilocular malign (C64. pagina 30) M-8020/3 M-9512/3 M-8805/3 M-9082/3 Nediferenþiat carcinom.0 M--------M--------C69. chist al ductului (vezi SNOMED) M-8960/3 Nefroblastom. FAI M-8693/3 Necromafin._) M-9765/1 Nedeterminatã._) C77. mucinos (C25.9) carcinom (C73._) M-8254/3 Nemucinos ºi mucinos. malign (C64.9) M-8960/3 M-8959/0 M-8959/3 M-8959/3 M-8960/1 Nefrom FAI (C64. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11.9) chistic.9 C62._) comedocarcinom (C50.0 C11.9) mezoblastic Necheratinizant M-8072/3 carcinom epidermoid. gamapatie monoclonalã de semnificaþie M-------/-4 Nediferenþiat (vezi codul pentru grad. creasta 180 . paragangliom. celule mari M-8073/3 carcinom epidermoid. celule mici M-8072/3 M-8072/3 M-8073/3 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/9 M-8000/1 Carcinom cu celule scuamoase FAI celule mari. FAI vestibul Nazal.9) chistic._) M-8504/2 M-8500/2 M-8503/2 M-8520/2 M-8501/2 Carcinom intrachistic intraductal.0 Necunoscut._) M-8693/1 Necromafin._) lobular (C50.9) chistic. situs primar Nedescins._) M-8350/3 M-8350/3 M-8350/3 Neîncapsulat sclerozant adenocarcinom (C73.9) C80. paragangliom._) intraductal. incert dacã primarã sau metastaticã incert dacã benignã sau malignã M-8372/0 Negru. carcinom bronhiolo-alveolar (C34. ganglion limfatic Nenumitã.3 C31.

4 C47.2 C72.9 C47.1 C47.9 C47.4 C47.2 C47.0 C47.3 C47.5 C47. intraepitelialã.5 C72. intraepitelialã.0 C47.5 C47. accesor trigemen trohlear ulnar vag Nerv periferic FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoidã frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturã mânã mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete toracic perineu picior plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu scalp M-8000/1 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/9 M-8000/6 M-8452/1 M-8130/1 M-8130/1 M-8000/6 M-8452/1 M-8077/2 M-8077/2 M-8500/2 M-8148/2 M-9064/2 M-8148/2 M-8077/2 M-8077/2 M-8077/2 M--------.1 C47.1 C47.6 C47.6 C47. FAI accesor. intraepitelialã._) prostaticã. intraepitelialã.4 C72.1 C47. potenþial malign redus (C67._) papilar cu celule tranziþionale.2 C72.6 C47.3 C47. incert dacã primar sau metastatic metastatic papilar ºi solid epitelial (C25.2 C72.4 C47.5 C72.1 C72. spinal acustic auditiv brahial cranian. intraepitelialã 3 (C50.2 C47.5 C47.2 C47. fibrom (vezi SNOMED) C47.0 C47._) papilar urotelial.1) cervicalã.0 C47. grad III (C53.2 C47.9 C72. FAI spinal.5 C72.5 C47.5 C47.5 C72. intraepitelialã.2 C47.0 C47.1 C47.1 C47.1 C47. FAI facial femural glosofaringian hipoglos intercostal lombar median obturator oculomotor olfactiv optic periferic.2 C47.0 C47.5 C47.5 C47.0 spinal.2 C47._) glandularã.5 C47._) ductalã. grad III intratubularã._) secundar solid ºi papilar epitelial (C25.1 C47.5 C47.4 C69.2 C47. intraepitelialã.2 C47.1 C47.5 C47._) Neoplazie analã.0 C47.Index alfabetic Neoplasm FAI benign incert. grad III (C61. FAI radial sacrat sciatic 181 .2 Nerv FAI abducens accesor.6 C47. grad III (C52.Neosifiant. cu celule germinale (C62. potenþial malign redus (C67.5 C47. grad III (C51._) vulvarã. intraepitelialã.0 C47.2 C47._) C47. grad III (C21.5 C72.9 C72.1 C72. benign sau malign malign malign.3 C47.3 C47.3 C47.5 C72.5 C72. grad III vaginalã.0 C47.1 C47.5 C72.3 C47.9) scuamoasã.

_) malign (C44._) cãpºunã (vezi SNOMED) celule balonizate (C44. FAI M-9523/3 Neuroepiteliom olfactiv (C30. malignã. tumorã de muºchi. celule mici carcinom._) celular (C44._) M-8092/3 Nesclerozant. melanom malign în (C44.6) Neurom FAI acustic (C72. FAI M-8897/1 Neted. celule mari 182 . adenocarcinom cu diferenþiere. tumorã disembrioplasticã M-9503/3 Neuroepiteliom.] Neurotecom Neurotropic. FAI primitivã centralã. primar cutanat (C44. FAI (C71.9 C72._) Neurosarcom [obs. FAI vegetativ. tumorã FAI centralã. tumorã olfactivã Neurolipocitom (C71. FAI primitivã._) mic (C44. FAI M-9413/0 Neuroepitelialã.9 C47. tumorã de muºchi. carcinom cu celule bazale infiltrativ. FAI carcinom. periferic._) trunchi umãr M-8041/3 M-8247/3 M-8574/3 M-8574/3 carcinom. sistem FAI central parasimpatic. FAI (C71. cord ºi mediastin C38.Index alfabetic C47.9 C47. carcinom cu Nerv.4) amputaþie (vezi SNOMED) plexiform traumatic (Morton) (vezi SNOMED) Neuronev (C44._) olfactiv (C30. teacã M-9562/0 mixom M-9540/3 tumorã._) Congenital intermediar ºi gigant (C44._) M-8150/0 Nesidioblastom (C25._) Neuroendocrin carcinom. sarcom [obs] Neurogenã._) celule epitelioide (C44._) Neurocitom M-9506/1 FAI M-9506/1 central M-9521/3 olfactiv (C30. FAI simpatic.0) M-9540/0 M-9541/0 M-9550/0 M-9540/1 M-9540/1 M-9540/3 M-9540/3 M-9520/3 M-9506/1 M-9570/0 M-9560/0 M--------M-9550/0 M--------M-8725/0 M-9540/3 M-9562/0 M-8745/3 Neurofibrom FAI melanotic plexiform Neurofibromatozã._) melanoticã perifericã perifericã primitivã._) M-8897/1 Neted._) M-------araneus (vezi SNOMED) M-------alb spongios(vezi SNOMED) M-8780/0 M-8790/0 M-8780/0 M-8780/3 M-------M-8722/0 M-8771/0 M-8760/0 M-8761/1 M-8761/0 M-8761/3 M-8762/1 Albastru FAI (C44. cu diferenþiere rabdomioblasticã C72. periferic. melanom malign (C44.0 C47.3 C47._) compus (C44. FAI M-9560/3 Neurilemom. malign [obs] M-9560/1 Neurilemosarcom [obs] M-9560/0 Neurinom M-9560/1 Neurinomatozã M-9505/1 Neuroastrocitom [obs] M-9500/3 M-9500/3 M-9522/3 Neuroblastom FAI central (C71.0) Nev M-8720/0 FAI (C44._) diferenþiere.9 Nervos. cu potenþial malign incert M-9560/0 Neurilemom._) Jadassohn (C44.9._) melanocitic. multiplã Neurofibrosarcom [obs] Neurogen. FAI Neurofibromatozã.6 C47.2 C47.1 ºold tâmplã torace (exclude timus C37._) leziune dermicã proliferativã în (C44. (C44. primitivã._) M-8730/0 acromic (C44.9 C47.0) M-9364/3 M-9473/3 M-9363/0 M-9364/3 M-9364/3 M-9473/3 M-9473/3 M-8246/3 M-8013/3 Neuroectodermalã. malignã M-9561/3 tumorã.

_) mic congenital (C44. pagina 31) M-------.5 C77._) tenosinovitã (vezi SNOMED) M-8097/3 M--------M-8832/0 M-8402/0 M-8402/3 M--------M--------M-9471/3 M-8721/3 M--------- M--------/-7 Non T-non B (vezi codul desemnat celulelor. celule fusiforme pigmentare sanghinos (vezi SNOMED sebaceu. reticuloendoteliozã [obs] M-9065/3 Nonseminomatoasã. nev) FAI (sarcom.7 C76._) ºi congenital intermediar (C44.Index alfabetic M-8750/0 M-8760/0 M-8727/0 M-8770/0 M--------M-8772/0 M-8770/0 M-8770/0 M-8761/1 M-8761/3 M-8761/1 M-8723/0 M-8761/1 M-8750/0 M-8740/0 M-9160/0 M-8723/0 M-8780/0 M--------M-8740/0 M-8740/0 M-8740/3 M-8770/0 M-8726/0 M-8720/0 M-8761/3 M-8761/0 M-8730/0 M--------M-8720/0 M-8720/0 M-8761/1 M-8770/0 M--------M-8770/0 M--------M--------M-8770/0 M--------M--------M--------M--------C--------dermic (C44. tumorã cu celule germinale (C62._) Gigant pigmentar.0 C49._) M-9754/3 Nonlipidicã. celule (vezi codul desemnat celulelor._) Jadassohn sebaceu (vezi SNOMED) joncþional (C44.2 C77.0 C49._) hidroadenom. Reed (C44._) hiperplazie._) Jadassohn albastru (C44.3 C06. FAI (C44.0 C49._) flammeus (vezi SNOMED) Fusiforme._) hidroadenom (C44. Reed (C44._) joncþional._) unius lateralis (vezi SNOMED) vascular (vezi SNOMED) verucos (vezi SNOMED) Nevoxantoendoteliom (vezi SNOMED) Nodul (vezi ganglion limfatic) Nodular carcinom bazocelular (C44.4 C71._) pãianjen (vezi SNOMED) pãros (C44._) portwine (vezi SNOMED) Reed._) joncþional. melanom malign în (C44.6) melanom (C44. nerv Obturator._) gigant.0 C44.2 Nucleu pulpos M--------/-7 Null._) epitelioid ºi cu celule fusiforme (C44. medula Obraz FAI FAI (carcinom.3 C47._) juvenil (C44.0 C47. FAI (vezi SNOMED) hiperplazie. desmoplazic (C71._) C41._) nepigmentar (C44._) intermediar ºi gigant congenital (C44._) melanocitic. pagina 31) O C71.0 C49. lipom) extern faþã internã mucoasã nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Obturator._) halou (C44._) ºi epitelioid (C44. FAI (C44._) dermic ºi epidermic (C44._) magnocelular (C69. melanom.4 Oblongata.3 C49. melanom malign în nev congenital (C44. melanom malign în (C44. celule FAI (C44. focalã (vezi SNOMED) meduloblastom._) pigmentar.0 C47._) involutiv (C44.1) 183 . FAI (C44. carcinom cu celule (C34.4) melanocitic (C44.0 C44._) celule fusiforme.0 C49.0 C44._) intradermic (C44._) fasciitã (vezi SNOMED) fibrozã subepidermicã (C44. malign (C44._) displazic (C44._) Pigmentar FAI (C44.0 C06.Non-Hodgkin {(vezi Limfom (malign)} M-8046/3 Non-small._) intraepidemic (C44._) [obs] în regresie (C44. Jadassohn (vezi SNOMED) Spitz (C44._) pigmentare. ganglion limfatic Occipital ganglion limfatic lob M-8930/0 Nodul stromal endometrial (C54.0 C49.

nazal._) Tumorã FAI (C41.3 C69. celule (C41.4 C69. duct. sac lacrimalã._) complex (C41. FAI orbitã. tumorã cu celule (C41.6 C69. melanocitom de glob (C69._) dentigiros (vezi SNOMED) eruptiv (vezi SNOMED) gingival (vezi SNOMED) primordial (vezi SNOMED) fantomã.4 C69. lentile extraocular.2) Olfactiv.5 C69.4 C69.4 C69. FAI lacrimal.5 C24._) mixofibrom (C41. nerv Oddi.1 C69._) Odontom FAI (C41. lacrimal.4 C44.1 C44.5 C69. duct nazo-lacrimal. superioarã pleoapã. cantus intern. glob Odontogenic adenomatoidã._) carcinom (C41.0) neurocitom (C30.6 C44.3 C69._) M-9460/3 Oligodendroblastom (C71._) clare.0 Oculomotor.0) neuroepiteliom (C30.1 C44. canal ocular._) carcinosarcom (C41.0) tumorã neurogenã (C69._) fantomã. tract Ocular.1 C44.1 C69.5 C69. corp conjunctivã cornee.4 C44._) Fibrom FAI (C41._) adenomatoidã (C41. tumorã (C41._) benignã (C41.0 C71.2 M-8726/0 Ocular. extraocular nazal. inferioarã retinã retrobulbar._) mixom (C41._) Chist FAI (vezi SNOMED) calcifiant (C41._) M-9382/3 Oligoastrocitom (C71. celule (C41.1 C69. intern ciliar. extern cantus.6 C44. FAI cornee.1 C44.4) C72.6 C69.4 os pol Ochi FAI cantus. nerv orbitã. þesut conjunctiv orbitã._) M-9382/3 Oligoastrocitom anaplazic (C71._) scuamoasã (C41. muºchi extern._) fibrosarcom (C41. FAI cantus._) fibroameloblastic M-9300/0 M-9270/3 M-9342/3 M--------M-9301/0 M--------M--------M--------M--------M-9302/0 M-9321/0 M-9321/0 M-9322/0 M-9330/3 M-9320/0 M-9320/0 M-9270/3 M-9270/1 M-9300/0 M-9270/0 M-9341/1 M-9340/0 M-9302/0 M-9270/3 M-9312/0 M-9280/0 M-9282/0 M-9281/0 M-9290/0 M-9290/3 Odontosarcom ameloblastic (C41.9 C44.6 C69. FAI pleoapã. duct lacrimal. glob optic.3 C69._) epitelialã calcifiantã (C41.5 C69._) sarcom (C41.4 C69.6 C69.6 C69.0 C69.5 C69. nerv M-9522/3 M-9521/3 M-9523/3 M-9520/3 C72. þesut sclerã sprânceanã þesut conjunctiv._) Olfactiv neuroblastom (C30.1 C44.4 C72. þesut moale palpebrã pleoapã.1 C69.Index alfabetic C41._) malignã (C41. cantus intraocular iris lacrimal. glandã muºchi. limb coroidã cristaline.4 C69. glandã lentile.1 C69. orbitã uveal._) periferic (C41._) central (C41._) compus (C41._) [obs] 184 .2 C69. sfincter M-9311/0 Odontoameloblastom (C41.1 C69.1 C44. cristaline meibomianã.5 C69.

3 C10.4 C44.0 C41. FAI (C37. buzã.5 C44.0 C41._) C57. intern vaginal Orofaringe FAI perete lateral perete posterior regiunea joncþionalã Os C41. timom. FAI faþã.0 C40. buzã superioarã cavitate mucoasã Orbitã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut moale Orbital.3 C41.9 C75. col uterin extern. lipom) nerv periferic piele sistemul nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Oment Oncocitic adenocarcinom adenom carcinom papilom Schneiderian (C30.6 C69.9 C10.0 C41.5 C49.Index alfabetic M-9450/3 Oligodendrogliom.4 C49.3 C06.4 C49. FAI (C71. mânã faþã (exclude mandibula C41.0 C40. os M-9071/3 Orhioblastom (C62.6 C41.4 C49.2 C40.8 M-8290/0 Oncocitom M--------.5 C00.1) C53.7 C44.2 C10.9 C10.0 Operculum Optic chiasmã nerv tract Oral faþã.9 C69. nev) FAI (sarcom. timom.2 C41.4 C00.Oncocitozã (vezi SNOMED) C69. FAI genitale masculine.3 C41.9) Organe genitale feminine.3 C40._) M-9451/3 Oligodendrogliom.4 C47.3 C40.0 C67.3 C72.3 C00.6 C69.6 C69.4 C41.0 C40.6 C69.2 C41.9 C06.5 C47. FAI Organul Zuckerkandl Orificiu intern.0 C41.1 C41. FAI digestive. anaplazic (C71._) C71.0.1 M-8290/3 M-8290/0 M-8290/3 M-8121/1 Olivã Ombilic FAI FAI (carcinoma. buzã inferioarã faþã.5 C52.9 C26._) 185 .4 C40.4 C48.4 C49.3 C72.9 C63.1 C30.0 C53.9) M-8583/3 Organoid.2 C41. picior falangã.6 C72.4) deget mânã deget picior etmoid falangã.5 M-8583/1 Organoid.4 C41.1 C41.6 C67.0 FAI acetabulum antebraþ atlas axis braþ carpian calvarium cãlcâi centurã scapularã claviculã coastã coccis coloanã cranial craniu creastã spinalã creasta nenumitã coloanã vertebralã (exclude sacrul ºi coccisul C41. malign (C37. col uterin nazal ureteral uretral.2 C40.2 C40. melanoma. C31.3 C41.9 C41.

_) Osteocondromatozã sinovialã (vezi SNOMED) Osteocondrosarcom (C40.1 C40. C41. C41._) metaplazie. C41.4 C40._._. FAI (C40. bine diferenþiat în boala Paget a osului (C40.C41.1 C41.1 C40._.2 C40. FAI (C40. C41._) Osteoclast-like._) de suprafaþã. FAI (C40.9) Osoasã displazie floridã (C41.4 C40.2 C41.0 C41.0 C41. FAI (C40. C41._.2 C40. C41._. C41.4 C40._) M-9200/0 osteoid._.Index alfabetic C41.0 C40.1 C41.0 C41. membru inferior scurt. membru superior mandibulã maxilar. C41. FAI maxilar._. C41._) M-9180/3 M-9194/3 M-9186/3 M-9186/3 M-9181/3 M-9182/3 M-9195/3 M-9187/3 M-9187/3 M-9184/3 M-9192/3 M-9186/3 Osteosarcom FAI (C40.4 C40._) Osteocondromatozã.0 C40.3 C40. osteom._. membru superior sfenoid spate stern ºold tarsian temporal tibie ulnã C40.0 C41._) central (C40. convenþional condroblastic (C40.2 C41.0 C41._. maxilar ischeon încheieturã mânã lung. FAI membru inferior._) Osteoclastom._._. inferior maxilar.2 C40._ .3 C41.4 C41.4 C41._) Osteogenic._.1 C41.1 C41. C41._) Osteoid._) juxtacortical (C40. carcinom cu Osteoclastom._) intraosos. C41. sarcom._) Osteofibrom (C40. grad redus intraosos. lung membru inferior.9 C40. superior maxilã mãduvã mânã membru.1 C41.3 C40.3 C41. C41.0 C40. C41. C41.0 C40.0 C41.1 C40. C41._. sarcom (C40._) central.3 C41.gigant (C40._) Osteom M-9180/0 FAI (C40.0 C40.9 C40. C41._.0 C41._. C41._) Osteoblastom agresiv (C40.1 C40. C41.0 C41. osteom gigant (C40.3 C41.2 C40. adenocarcinom cu (C41.2 C40._.4 C40. C41.3 C41. de grad înalt (C40._) Osteoid.0 C41. membru inferior lung. lung membru superior. scurt metacarpian metatarsian nazal nenumit._._) tumorã fibromixoidã tumorã renalã (C64. C41._) medular (C40._.1 C40.2 C41.0 M-9262/0 M-8842/0 M-8967/0 M-9275/0 M-8571/3 M-8571/3 M--------M--------M-9180/3 M-9200/0 M-9200/1 M-9210/0 M-9210/0 M-9210/1 M--------M-9180/3 M-8035/3 M-9250/3 M-9250/1 M-9262/0 M-9182/3 M-9180/3 M-9191/0 M-9200/0 umãr vertebrã zigomatic Osifiant fibrom (C40._) metaplazie._) intracortical (C40. malign (C40. FAI (C40._._._) Osteofibrosarcom (C40._._) Osteitã deformantã (vezi SNOMED) Osteitã fibroasã chisticã (vezi SNOMED) Osteoblastic. adenocarcinom cu metaplazie cartilaginoasã ºi (C41._) fibroblastic (C40. exostozã (C40. C41._.1 C41. C41._) Osteocartilaginoasã. C41. creasta occipital orbital parietal patelã pelvin picior plantã picior police pubian radius sacru scapulã scheletic scurt. celule gigante. C41._._) 186 .0 C41._) Osteocondrom (C40. FAI (C40.3 C40.0 facial femur fibulã frontal gleznã hioid humerus ileon inferior._._) Osteoblastom._) M-9191/0 osteoid.0 C40. scurt membru superior. C41._. C41._.0 C42.

FAI (C56.9) carcinom folicular (C73. malignã (C56. carcinom cu celule în bob de (C34._) paraosteal (C40. FAI (C50._) seros (C56.9) carcinom papilar (C73. tumorã stromalã (C56. tumorã cu celule lipoide (C56._) rotunde._) intraductal neinfiltrativ (C50.3 Palat FAI dur joncþiune. C41. C41._) M-9700/3 Pagetoidã.3 C25. ganglion limfatic C09.7 C25._) ºi carcinom intraductal al sânului (C50.2 M-8042/3 Ovãz. boala extramamarã (cu excepþia bolii Paget a osului) mamarã (C50.4 C25._) periosteal (C40.1 C25. palat dur ºi palat moale moale._) sân (C50.3) moale.1 C09. celule teleangiectazic (C40.3 C25. struma.0 C05.3 C77. FAI (exclude faþa rinofaringianã a palatului moale C11.3 C25. arc Palium Palmarã aponevrozã fascie piele Palpebrã._) ºi carcinom ductal infiltrativ al sânului (C50._) M-9931/3 Panmielozã acutã. reticulozã C05. FAI (C42.9) Palatin arc boltã stâlpul vãlului tonsilã Palatoglos.9 C09.Index alfabetic M-9185/3 M-9192/3 M-9193/3 M-9185/3 M-9183/3 C56.0 C25.4 C25.9) Ovarianã.1 C44. osteosarcom în (C40.1 C49.0 C05. tumorã cu celule lipidice (C56.6 C44._) Oxifilic M-8290/3 adenocarcinom M-8290/0 adenom M-8290/0 M-8290/3 M-8342/3 Celule adenom folicular (C73.9) adenofibrom Adenom M-8260/0 M-8408/1 FAI digital agresiv (C44. faþa rinofaringianã M-8260/3 M-8408/3 M-8408/3 M-8503/3 M-8504/0 M-8503/2 M-8503/3 M-8503/2 M-8460/3 M-8340/3 M-9031/0 187 .9 C09. tumorã M-8542/3 M-8540/3 M--------M-9184/3 M-8540/3 M-8541/3 M-8543/3 Paget.9) Ovarii.1) Papilar Adenocarcinom FAI digital (C44.1 C05._) intrachistic intraductal._.1) M-9931/3 Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42._) Ovar Ovar.1 C71.9 C25. struma ºi carcinoid (C56.9) Ovarii.3 C25._) M-8971/3 Pancreatoblastom (C25._) infiltrativ (C50.0 C49. cu invazie (C50. C41._.9) P M-8936/1 Pacemaker. celule (C40._.8 C05. C41.9) Ovarii. FAI Pancreas FAI canal cap coadã col corp duct duct Santorini duct Wirsung endocrin insule Langerhans Pancreatic. tumorã gastrointestinalã cu celule M-9507/0 Pacinianã.9) Ovar.9 M-8670/0 M-8670/0 M-8590/1 M-9090/0 M-9091/1 M-9090/3 mici. C41._) ecrin (C44.1 C11. struma.1 C25._.9) varianta folicularã (C73._) intraductal._. canal Pancreatic._) os (vezi SNOMED) os.2 C25.

9) chistadenocarcinom (C56. seroasã. carcinom._) tumorã. FAI (C56.9) seros primar al peritoneului (C48. de suprafaþã (C56. peritoneu (C48. neinvaziv (C67.9) mucinos._) siringochistadenom (C44. endovascular Carcinom FAI celule columnare (C73. malignitate borderline (C56. FAI (C50. neinvaziv (C67._) carcinom. carcinom ºi infiltrativ. adenocarcinom (C50.1) renale._) M-8052/3 M-8452/1 M-8405/0 M-8504/3 M-8504/3 M-9538/3 M-9052/0 M-8341/3 M-8473/1 M-8461/3 M-8260/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8460/0 M-8460/3 M-8462/1 M-8462/1 M-8406/0 M-8406/0 M-8340/3 M-8340/3 M-8503/3 M-8452/1 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 M-8452/1 M-8462/1 epidermoid. carcinom.9) Chistadenocarcinom FAI (C56.9) M-8453/3 M-8453/2 M-8453/1 Papilar-mucinos carcinom._) varianta folicularã (C73.9) mucinos.9) seros. neinvaziv difuz sclerozant (C73._) intrachistic intraductal. FAI (C56.1) seros.9) mucinos (C56. carcinom meningiom mezoteliom. malignitate borderline (C56._) ºi folicular._) ductal. in situ.9) celule renale (C64._) carcinom.9) tumorã.9) limfomatos (C07. tumorã cu potenþial malign redus (C56. neinvaziv Seros adenocarcinom (C56._. solid ºi (C25.9) mucinoasã. adenocarcinom intrachistic.9) Chistadenom FAI (C56. adenocarcinom ºi folicular. C08. intraductal._) neoplasm cu potenþial malign redus (C67. cu celule scuamoase in situ._) tumorã chisticã (C25. angioendoteliom ependimom (C71. neoplasm epitelial (C25.2) DCIS.9) Scuamoase.9) pseudomucinos.9) pseudomucinos. proliferativã atipicã (C56.9) urotelial (C67._) urotelial.9) primar seros. papilar (C50._) 188 ._) hidradenom intrachistic. celule carcinom carcinom in situ carcinom. celule carcinom (C67._) ºi solid. FAI (C56. invaziv (C25.Index alfabetic M-8408/0 M-8504/0 M-9135/1 M-8050/3 M-8344/3 M-8344/3 M-8342/3 M-8260/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8350/3 M-8052/3 M-8050/2 M-8052/2 M-8503/2 M-8504/3 M-8503/2 M-8343/3 M-8461/3 M-8461/3 M-8260/3 M-8130/3 M-8130/2 M-8340/3 M-8450/3 M-8471/3 M-8471/3 M-8460/3 M-8450/0 M-8561/0 M-8451/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8460/0 M-8462/1 M--------M-9352/1 M-8503/2 M-8503/2 M-9135/1 M-9393/3 ecrin (C44.9) cistitã (vezi SNOMED) craniofaringiom (C75._) neoplasm cu potenþial malign redus (C67.9) Urotelial carcinom (C67.9) tumorã. intraductal. carcinom epitelial._) carcinom.9) seros (C56._) tumorã chisticã. mixt (C73. benign microcarcinom (C73. potenþial malign redus (C56.9) siringadenom (C44._) M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 M-8347/3 Papilar-medular.9) celule înalte (C73. (C50. intraductalã cu displazie moderatã (C25._) încapsulat (C73.9) pseudomucinos (C56. carcinom cu celule (C64.9) epidermoid in situ in situ. ductal (C50. neoplasm. neinvaziv (C25._) Tranziþionale.9) tiroidã (C73._) endovascular._) intrachistic angioendoteliom.9) seros. bine diferenþiat. carcinom.9) celule scuamoase celule scuamoase. malignitate borderline (C56._) malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56. neinvaziv (C67.9) celule oxifilice (C73.

C24. siringochistadenom Papiliferã._) Para-aortic.5) atipic. C31.5 Paragangliom FAI aorticopulmonar (C75. malign gangliocitic (C17._) M-8051/0 M-8120/1 M-8261/0 M-8060/0 M-8264/0 M-8505/0 M-8506/0 M-8264/0 M-8505/0 M-8505/0 M-8060/0 M-8263/0 M-8263/3 M-9160/0 M-9718/3 C75. ganglion limfatic M-9373/0 Paracordom M-8345/3 Parafoliculare._) Papilifer. benign celule. celule cilindrice.0. C31.5 verucos vezicii urinare (C67. C31. mixt inversat scuamos Tranziþional FAI celule.5) malign medulosuprarenal (C74. inversat. C31. carcinom cu celule (C73.0.5 C57._) Scuamoase. celule (C30. celule scuamoase mixt.0) jugular (C75._) oncocitic (C30. ganglion limfatic Paracervical.5) malign (C71. celule FAI ºi glandular. malign (C74.0.5) cromafin extrasuprarenalian. intraductalã ductalã subareolarã (C50._) Sinonazal FAI (C30. corpuscul Para-aortic. FAI intraductalã. adenocarcinom Papulã fibroasã a nasului (C44.3 Parametrial.0) difuzã._) inversat (C30. hiperplazie (vezi SNOMED) Papilochistic. difuzã scuamoasã Papilotubular.0._) vilos Papilomatozã FAI biliarã (C22. FAI inversat.4) corpuscul para-aortic (C75. FAI extrasuprarenalian. C31.Index alfabetic M-8405/0 M-8406/0 M--------M-8450/3 M-8050/0 M--------M--------M-8121/1 M-8121/1 M-8052/0 M-8503/0 M--------M-8260/0 M-8504/0 M-8503/0 M-8053/0 M-8560/0 M-9052/0 M-9390/0 M-9390/3 M-9390/1 M-9390/3 M-8461/0 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 M-8121/0 M-8121/0 M-8121/0 M-8052/0 M-8560/0 M-8053/0 M-8052/0 M-8120/0 M-8120/1 M-8120/0 M-8121/1 M-8261/0 M-8121/1 M-8261/0 M-8120/1 Papilifer. adenom Papilotubular.5) benign corpuscul carotidian (C75. nodular [obs] C77._) cheratozic ductal fibroepitelial (vezi SNOMED) glandular intrachistic intraductal inversat.1) necromafin.9) Schneiderian FAI (C30. glandular ºi cu celule scuamoase mezotelial Plex coroid FAI (C71. hidroadenom (C44.0.5 C77. C31.9) M-8680/1 M-8691/1 M-8680/0 M-8692/1 M-8691/1 M-8700/0 M-8693/1 M-8693/3 M-8683/0 M-8690/1 M-8690/1 M-8680/3 M-8700/0 M-8700/3 M-8693/1 M-8693/3 M-8682/1 M-8681/1 C75._) glandularã intraductalã._) fungiform (C30. malign parasimpatic simpatic Paraganglion M-9659/3 Paragranulom Hodgkin. adenocarcinom Papilom FAI (cu excepþia papilomului vezicii urinare 8120/1) bazale.1) medulosuprarenal. benign urotelial.0. ganglion limfatic Parametru 189 .3) [obs] Papulozã limfomatoidã (C44.5) seros de suprafaþã (C56. FAI celule. FAI necromafin. FAI [obs] M-9659/3 Paragranulom Hodgkin. FAI (C67.5) anaplazic (C71.2 C77. inversat. C31. FAI celule.0.5) jugulotimpanic (C75. benign inversat. FAI (C71._) exofitic (C30. celule (vezi SNOMED) bazoscuamos (vezi SNOMED) columnare.1.

5 C48.3 C47. nev (C44_) C77. molã hidatiformã (C58.5 C65. melanom.9 C07.3 C47.3 C49. hemangiom dobândit C71._) C57.9 C77.0 C60.3 Pectoral.1 C60._) C07.3) C41.3 C49.2 C60.9 Paraovarianã. tumorã pinealã cu diferenþiere intermediarã (C75.3 C49. regiune Paraselar Parasimpatic.5 C47. glandã Parauretralã. glandã Parenchim renal M-9362/3 Parenchimatoasã.3 C49.9 Parasternal.0 Parotidã FAI glandã duct glandã ganglion limfatic M-8959/1 Parþial diferenþiat.5 C49.2 C60.1 C44.9 C60._) M-8214/3 Parietale.3 C49.5 C49.3 C47.5 C49. ventriculul al Pãianjen angiom (vezi SNOMED) nev (vezi SNOMED) vascular (vezi SNOMED) M-9940/3 Pãroase.9) C40.Index alfabetic C31. adenocarcinom cu celule (C16.4 Parietal os lob pleura M-8214/3 Parietale.5 C49. þesut Periampular C41. carcinom cu celule (C16. sinus M-9192/3 Paraosteal. FAI Pelvin os colon ganglion limfatic peritoneu perete. leucemie cu celule (C42. nev) FAI (sarcom.0 C71. ganglion limfatic Paratiroidã. nefroblastom chistic (C64.4 C18. FAI Pelvirectalã. paragangliom C77.9 C47.7 C77.0 C24. lipom) þesut adipos sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros muºchi nerv periferic muºchi scheletic piele þesut moale þesut subcutanat Periadrenal.1 C72.3 C49.5 C49.5 C49.9 C76. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os perete.9 Paranazal. sistem nervos.5 C49.1 M-8682/1 Parasimpatic.1 C75.3 C48._.7 Peduncul cerebral 190 .9 C76.2 C60.5 C41.9 C60. C41.3 C44.3 C49. joncþiune Penis FAI corp corpus corp cavernos gland prepuþ piele Perete toracic FAI FAI (carcinom.1 C64.4 C76.1 C76. ganglion limfatic Pectoral mare.3 C49.3 C19.9 C07.9 C65.0 C68. osteosarcom (C40. joncþiune Pelvis FAI FAI (sarcom. FAI sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale Pelvis renal Pelviureteralã.9) M-9103/0 Parþialã.3 C49.3 C71. muºchi M-9161/0 Pediculat.3 C38.7 M--------M--------M--------Patelã Patrulea.1) M-8720/0 Pãros.

þesut Periosteal condrom (C40.1 C47.6 C47.5 C47.2 C47. ganglion limfatic C47.3 C47.9.1 plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu scalp ºold tâmplã torace (exclude timus C37._) 191 . cord ºi mediastin C38.5 C49. nev) FAI (sarcom. displazie cemento-osoasã (C41._) Periapicalã.0 C47. MPNST M-9571/0 M-9571/0 M-9571/3 M-9571/0 C03._) C38.2 C47.1 C47. tumorã miofibroblasticã.2 C47.3 C47.9 M-9221/0 M-9221/3 M-8812/0 Perineurinom FAI intraneural malign þesutului moale Periodontal. (C34._) fibrom (C40.2 C47.2 C47.5 C49.5 Perinefretic. C41.5 C47.5 C47.5 C47.4 C69.0 C47. piele Periaortic._.0 C47._.5 C47. C41.5 C44.3 C47._) C48.5 C49.3 C47.4 C47._) Peribronºicã._) trunchi umãr Periapicalã.5 C49.6 C47. nerv FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc fosã pterigoid frunte gambã gât genunchi gleznã haluce încheieturii mâinii mânã obraz ombilic orbitã pelvis perete abdominal perete toracic perineu picior C47.0 C47.Index alfabetic C44.0 C47.0 C76. tumorã malignã cu diferenþiere rabdomioblasticã Periferic.2 C47.1 C47.3 C44.2 C47. fibrom (C44.0 C47. tumorã miofibroblasticã.9 C47._) teacã nerv. congenitalã (C34.0 C47.6 C47.4 C47._) condrosarcom (C40.2 C47.2 C47.3 C47.0 C47.2 C47. tumorã odontogenic. fibroadenom (C50.2 M-8391/0 Perifolicular.1 C47.5 C47.5 C49. tumorã malignã teacã nerv. þesut Perineu FAI FAI (carcinom. C41.1 C47.5 C77._) Peribronºicã.6 C47. fibrom (C41._.5 C47.0 C47.1 C47. melanom. displazie cementalã (C41.1 C47.5 C49.5 C47.0 C47.2 M-9272/0 M-9272/0 M-8827/1 M-8827/1 Perianalã._) M-9012/0 Pericanalicular.0 C47. lipom) muschi muºchi scheletic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale nerv periferic þesut subcutanat M-9571/3 Perineural.1 C47.5 C49.0 M-9364/3 M-9322/0 M-9540/3 M-9561/3 Pericard Periferic neuroectodermalã.

1 C48.3 Piele FAI (exclude vulvã C51.7 C49. FAI cãlcâi coapsã columnela conca cot deget mânã deget picior extern.2 C44.1 C48.5 C44.1 C48.0 C44. FAI auricular. FAI cantus intern cantus extern cap.2 C44.2 C49.2 C44._) borderline (C50.3 C44._) benignã (C50. C41. inferioarã buzã._) Piamater FAI cranianã spinalã Picior FAI FAI (carcinom.0 C44. cantus extern. extern auricularã axilã braþ bãrbie buzã.2 C44. extern auriculã.6 C44. superioarã cantus.0 C44.0 ºi piele scrot C63.5 C44.2 C44.6 C44. ureche faþã fesã flanc frunte Phyllodes Chistosarcom M-9020/1 FAI (C50.1 C48.2 C49.2 C44.2 C48. canal extern auditiv.5 C44.0 C70._) M-9020/1 M-9020/0 M-9020/1 M-9020/3 C70.2 C49._. FAI auditiv.9 C70._) M-9020/0 benign (C50._._) malignã (C50.2 C49.1 C44.5 C44.2) abdomen antebraþ anus arcadã arcadã orbitarã aripã nazalã auditiv.1 C48. FAI buzã.2 C40.3 C48.7 C44.2 C44.4 C49.7 C44. nas externã._) [obs] M-9020/3 malign (C50.3 C44.1 C48. nev) FAI (sarcom.2 C48. piele penis C60.0 C76.2 C49.3 C44.4 C44. þesut Peritonealã.2 C48.3 C44.1 C48. melanom. polip (vezi SNOMED) C47. þesut Perirectalã._) Peripancreatic.1 C40.2 M--------fibrosarcom (C40.7 Tumorã FAI (C50. lipom) ganglion limfatic muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele 192 . C41.6 C44._) sarcom. cavitate Peritoneu FAI cavitate fund de sac fund de sac rectouterin mezenter mezoapendice mezocolon oment pelvin sac Douglas Peroneu Peutz-Jeghers.3 C44.1 C44.5 C44.Index alfabetic M-8812/3 M-9193/3 M-8812/3 C77.2 C44. canal.2 C48.1 C76.2 C77.7 C44.9.2 C44.1 C44._.2 C49.2 C49.3 C44.0 C48. adenom tubular C44. meat. canal._) osteosarcom (C40. regiune.2 C49. C41.2 C49.2 sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat M-8640/1 Pick.2 C44.3 C44.5 C44. FAI Perirenal. ganglion limfatic Peripancreatic. canal.1 C44.9 C44.2 C47. FAI (C40. FAI auricular.6 C44.

6 C51.5 C44.2 C44._) Schwannom pigmentar celule fusiforme. FAI ombilic palmã palmarã palpebrã._) gigant._) Pilomatricom.2 C44._) dermatofibrosarcom protuberant (C44. tumorã 193 .9 C44.6 C44.5 C44._) M-9421/1 M-9421/1 M-8110/0 M-8110/3 M-8110/3 M-8110/0 M-8110/3 C16.7 C44.3 C44.Pilar.7 C44.3 C44._) Piloid.2 C44. FAI (C44.7 C44.3 C44. malign (C44. nev Reed cu (C44.7 C44._) sinovitã vilonodularã (vezi SNOMED) M--------.7 C44. FAI M-8148/2 PIN III (C61.2 C51.1 C44. FAI penis perete abdominal perete toracic perete torace perianalã perineu picior piept pinna plantar plantã plantã picior pleoapã._) Nev M-8720/0 M-8761/1 M-8761/3 M-9560/0 M-8770/0 M--------FAI (C44.astrocitom (C71.0) adenom corticosuprarenal (C74.1 C44.1 C44.2 C44.6 C44.5 C44.3 C16. FAI ureche.7 C44.5 C44.5 C44.5 C44.2 C44.3 C44.6 C44.3 Pinealã.0) carcinom bazocelular (C44.5 C44.5 C44.7 C44.6 C44._) Pilomatricom.5 C44.2 C44.1 C44. malign (C44.5 C44.3 C44.2 C44.6 C44. melanom malign în (C44.4 C77.3 C44._) Pilomatrix.0 C44.7 C44.5 C44.6 C44.7 C44. FAI pleoapã inferioarã pleoapã superioarã police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã sân scalp scrot spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu sprânceanã ºold C44. FAI (C44. canal ureche externã ureche.2 C44.5 C44._) Pilomatrixom.2 Pilocitic._) gigant. astrocitom (C71.1 C60.4 C44._) Pilor Piloric antru canal ganglion limfatic.4 C44.5 C44. chist (vezi SNOMED) M-8103/0 Pilarã.4 C63.5 C44.6 C44. FAI torace tragus trunchi umãr ureche.5 C44. FAI (C44._) Pilomatrixom. carcinom (C44.4 C44. glandã Pinealã. cantus încheieturã mânã labie majorã lobul.7 C44.Index alfabetic C44. lob ureche.2 C44. ureche maxilã mânã membru inferior membru superior nas nas extern obraz.7 gambã gât genunchi gleznã haluce helix intern. lobul vulvã Pigmentar adenom (C74. tumorã (C41.9 M-8372/0 M-8372/0 M-8090/3 M-8833/3 talpã tâmplã._) C75.9) M-9340/0 Pindborg.4 C16.7 C44. tumorã (C44.5 C44.

3) Pineocitom (C75.1) M-8272/3 Pituitar. în (C44.2 C49.2 C49.3 C44.2 C47._) Plantã picior FAI FAI (carcinom. adenom C34.2 C49. C41.3 C34.5 C44.3) tranziþionalã (C75. granulom (vezi SNOMED) Piramidã Piriform._) extramedular (nu apare în oase) solitar M-9104/1 Placentarã.Index alfabetic M-9362/3 M-9362/3 M-9362/3 M-9360/1 M-9362/3 M-9362/3 M-9361/1 M-9362/3 M-8093/3 M-8093/3 M-8093/3 C44.2 C49.9 C34.0 C34. leucemie cu (C42. FAI bronhie.3) parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75.2 C49. mixt (C75.1 C49.1 C34.9 C34. bronhie.2 M--------C71.9 C05. mixt (C75.3) Pinealom (C75.7 C44.2 C49.3) Pinkus tip. FAI (C75.1) M-9731/3 M-9731/3 M-9734/3 M-9731/3 Plasmocitom FAI al osului (C40.9) C58.2 C49. lob superior. fosã Pistrui FAI (vezi SNOMED) melanotic Hutchinson.7 C12.2 C40.1) M-9671/3 Plasmocitic.2 C49.0 C04.9 C11. principalã bronhiole bronhogen carinã 194 . limfom [obs] M-9733/3 Plasmociticã.9 C34.3 C40.2 C34. tumorã trofoblasticã cu localizare (C58.1) C75.0 Plãmân FAI bronhie. FAI (C75.7 C49.9 M--------M-8742/2 M-8742/3 mixtã (C75.0 C04.7 C47. FAI (C44. carcinom._) M-8212/0 Plat.1) pseudotumorã (vezi SNOMED) tumorã C76. lob mijlociu bronhie. lipom) articulaþie falangã muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele plantã sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Plasmocite granulom (vezi SNOMED) leucemie (C42.1 C75. carcinom bazocelular fibroepitelial tip.2 C49.7 Placentã Plafon cavitate bucalã Plafon rinofaringe Planºeu bucal FAI anterior lateral Plantar aponevrozã fascie piele M-8142/3 Plasticã.3) Pineocitom-pineoblastom. fibroepiteliom tumorã Pinna Piogen. nev) FAI (sarcom. melanom malign. linitã (C16.1 Pituitarã FAI glandã fosã M-9733/3 Plasmocite.2 M--------M-9733/3 M-9732/3 M--------M-9731/3 M-8272/0 Pituitar.9 C04.2 C49. sinus Piriformã.3) Pineoblastom-pineocitom.3 C49.1) mielom (C42. leucemie (C42.3) Pineoblastom (C75.2 C40. melanom._._) melanotic Hutchinson.9 C12.9 C34. adenom.1 C75.2 C44. lob inferior bronhie.

1 C44.4 C44.1 C49._) C71. cu (C34. ventriculul al patrulea C47.5 sacrat Plexiform hemangiom leiomiom neurofibrom neurom tumorã fibrohistiocitarã schwannom M-9131/0 M-8890/0 M-9550/0 M-9550/0 M-8835/1 M-9560/0 Policitemie M-9950/3 rubra vera M-9950/3 proliferativã M--------secundarã (vezi SNOMED) M-9950/3 vera M-9072/3 M-9072/3 M-8034/3 M-8525/3 Poliembriom Poliembrionar._) Pneumocit tip II.4 M-8973/3 Pleuropulmonar.1 C49.6 C49.3 C34.1 C44.1 brahial C47.1 C49. bronhie lob superior lob superior.1 C34. FAI (exclude faþa laringianã a pliului ariepiglotic C32.1 Pol occipital Pol frontal M-9423/3 Polar._) M-8254/3 Pneumocit tip II ºi tip cu celule caliciforme. adenocarcinom.1 C09. grad redus 195 ._.0 C34.5 lombosacrat C47. bronhie principalã.1 C34. spongioblastom (C71. FAI PNET supratentorial (C71.1 Police FAI FAI (carcinom.7 coroid.2 C34. sarcom cu leiomiom lipom liposarcom rabdomiosarcom._) Pleurã FAI parietalã visceralã Pliu ariepiglotic.Index alfabetic C34.2 C34. (C34. carcinom bronhioloalveolar.1 C49. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C38.0 cervical C71.0) xantoastrocitom (C71. carcinom embrionar.1 C49._) Pneumoblastom (C34. nev) FAI (sarcom. bronhie pulmonar.9 hil lingulã lob inferior lob inferior. tip adult rabdomiosarcom embrionar tip. tip Poligonale. faþa hipofaringianã ariepiglotic.4 C38. C08.1 C40. carcinom bronhiolo-alveolar.3 C34.1) ariepiglotic.1 C49. FAI Pleoapã FAI inferioarã superioarã Pleomorf adenom carcinom carcinom în adenom (C07._) [obs] C76.8 M-9473/3 M-9473/3 M-8972/3 M-8252/3 C44.1 C13.5 coroid C71.1 C13. melanom. spongioblastom primitiv (C71. bronhie lob mijlociu lob mijlociu.4 C38.6 C47. carcinom hepatocelular (C22.0 C34. faþa laringianã aritenoid palatoglos Pluriglandular C13.1 C32.1 M-8940/0 M-8022/3 M-8941/3 M-8802/3 M-8893/0 M-8854/0 M-8854/3 M-8901/3 M-8901/3 M-8910/3 M-8175/3 M-9424/3 PNET._) M-9423/3 Polar._) celule. blastom Plex C47.1 C44.3 C71.1 C49.1 C34. FAI rabdomiosarcom.1 C75.1 C47. carcinom cu celule Polimorf.1 C49.

2 M-8409/3 Porocarcinom (C44. FAI margine a septului nazal mediastin treime a limbii Posterior.Index alfabetic M-9719/3 Polimorfã. ganglion limfatic Portã hepaticã. adenocarcinom în (C18.2 C49. pleomorfã.9 C11._) inflamator (vezi SNOMED) juvenil (vezi SNOMED) limfoid.2 C49. FAI (vezi SNOMED) limfoid. benign (vezi SNOMED) Peutz-Jeghers (vezi SNOMED) Popliteu. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat C76.3 C38.2 C49. FAI hipofaringe mezofaringe rinofaringe orofaringe stomac._) carcinom in situ în fibroepitelial (vezi SNOMED) fibros (vezi SNOMED) hiperplazic (vezi SNOMED) hiperplazic ºi adenomatos. FAI M-8221/0 Polipi adenomatoºi multipli. FAI (neclasificabil la C16. reticulozã [obs] M-9753/1 Poliostoticã.7 C47.4 Popliteu. nev) FAI (sarcom._) limfomatoasã malignã (include toate variantele: blasticã.2 C49. carcinom în FAI.3 C16.1C16.2 C01. malign (C44. tumorã vitelinã C77. adenocarcinom în FAI._) adenomatoasã colicã. adenocarcinom în M-8210/0 M-8932/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8220/0 M-8220/3 M-8220/0 M-9673/3 M-8221/0 Polipoid adenom adenomiom atipic adenocarcinom in situ în adenom adenocarcinom în adenom Polipozã adenomatoasã colicã (C18.9 C01.2 C49. histiocitozã cu celule Langerhans M--------M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/0 M-8210/3 M-8210/2 M-8210/3 M-8210/2 M-8213/0 M-8210/2 M--------M--------M--------M-8213/0 M--------M--------M--------M--------M--------Polip FAI (vezi SNOMED) FAI. mixt (C18.4) vezicã urinarã M-8221/0 Polipi adenomatoºi multipli.2 C49. nev (vezi SNOMED) Posterior faþã a epiglotei fosã cranianã limbã.2 C77. melanom.7 C49. carcinom in situ în Adenomatos FAI adenocarcinom în adenocarcinom in situ în carcinom în carcinom in situ în ºi hiperplazic.1 C71._) C77.2 M--------Portal. ganglion limfatic ai Portwine.2 C10. polip. mixt (C18.2 C47. pagina 30) M-9071/3 Polivezicularã.2 C44.0 C13._) M-8409/3 Porom ecrin.2 C49.8 C67.4 Potenþial malign Incert M-8240/1 tumorã carcinoidã.1 C10. FAI M-8897/1 tumorã de muºchi neted M-8936/1 tumorã stromalã gastrointestinalã M-------/1 Redus FAI (vezi codul pentru grad.3 C11.2 C49.9 C14._) M-8409/0 Porom ecrin (C44.5 C44. perete faringe. spaþiu FAI FAI (carcinom. cu celule mici) multipli C32._) colicã familialã (C18. adenocarcinom in situ în FAI. ganglion limfatic 196 .

3 C77.0) M-9836/3 Pre-B ALL (vezi ºi M-9728/3) M-8741/2 Precanceroasã .0 C76.Index alfabetic M-8130/1 M-8130/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8473/1 M-8462/1 M-8442/1 M-9364/3 PPNET C34. malign (C37.0 C77.0 M-9769/1 M-8461/3 M-9270/3 M-8247/3 M-9718/3 Pretraheal.9) tumorã papilarã mucinoasã (C56. FAI Presimfizal. utriculã Prostaticã. neoplazie intraepitelialã.9) M-8583/3 Predominant cortical. ganglion limfatic Primar amiloidozã carcinom papilar seros al peritoneului (C48. cu celule T CD30+ (C44._) [obs] M-9473/3 M-9364/3 M-9473/3 M-------/3 Primordial.0 M-8148/2 Proliferantã chist trichilemal (C44._) M-9895/3 Precedatã de sindrom mielodisplazic.9) tumorã papilarã seroasã. histiocitom M-9363/0 Progonom melanotic M-9754/3 Progresivã. FAI tumorã neuroectodermalã perifericã. situs._) M-8741/3 Precanceroasã. FAI (C71.9) policitemie Prostatã. atipicã (C56. melanozã. ganglion limfatic M-9837/3 Pre-T ALL (vezi ºi M-9729/3) C77. leucemie mieloidã acutã M-8583/1 Predominant cortical. FAI (C44.9) tumorã papilarã seroasã (C56. adenom cu (C75. dermatofibrosarcom pigmentar (C44. FAI (C56. ganglion limfatic M-9836/3 Pro-B ALL (vezi ºi M-9728/3) M-9837/3 Pro-T ALL (vezi ºi M-9729/3) M-8141/3 Productivã. pagina 27) C80._) M-8832/3 Protuberant.1) carcinom intraosos cutanat. FAI (C56. glandã Prostaticã. atipicã (C56. astrocitom (C71._) M-------/3 Primar._) tumorã endometrioidã tumorã mucinoasã.0 Preauricular. carcinom cu fibrozã C51. în nev congenital (C44.5 Prepilor Prepuþ Presacralã.0 Prelaringian.9) tumorã seroasã cu. atipicã tumorã mucinoasã.9) M-9989/3 Preleucemie [obs] M-9989/3 Preleucemic.9) tumorã trichilemalã Proliferativã leziune dermicã. atipicã (C56. bronhie neoplasm papilar cu celule tranziþionale (C67. tumorã retinianã M-8831/0 Profund. sindrom [obs] C50. histiocitozã X acutã M-8271/0 Prolactinom (C75. FAI (C37. malign (vezi codul pentru comportament. timom._) 197 .9) tumorã seroasã. ganglion limfatic M-8321/0 Principale. melanom malign în melanozã (C44. necunoscut M-9410/3 Protoplasmic. FAI Prostaticã. FAI (C44.9 C61. timom. regiune.9 Primar.9) Primitiv tumorã neuroectodermalã.9 tumorã cu celule clare cu. afecþiune limfoproliferativã.9) C77._) cutanatã. chist (vezi SNOMED) M-9363/0 Primordialã. situs._) M-8833/3 Protuberant.1) M-8103/0 M-9000/1 M-8444/1 M-8442/1 M-8103/0 M-8762/1 M-8380/1 M-8472/1 M-8462/1 M-9950/3 C61.4 C60. celule. dermatofibrosarcom. atipicã (C56._) tumorã endometrioidã. FAI tumorã neuroectodermalã centralã.6 Prelungirea axilarã a sânului M-9836/3 Pre-pre-B ALL(vezi ºi M-9728/3) C16._) tumorã Brenner (C56.9 Proeminenþã pubianã Principalã._) M-9423/3 spongioblastom polar (C71.9 C68. carcinom neuroendocrin (C44._) neoplasm papilar urotelial (C67. grad III (C61.

1) C71._) C41.9) papilar._) Pseudopapilarã.0 C00.0 C49. solidã (C25. simfizã Pudendum. FAI (vezi SNOMED) Pseudosarcom (vezi SNOMED) M-8972/3 Pulmonar.0 C49. adenomatozã (C34.0 C49. diferenþiere tumorã malignã a tecii nervului periferic M-9561/3 MPNST cu M-9561/3 schwannom malign cu M-9561/3 198 .0 C47. malignã sarcom M-9508/3 Rabdoidã/teratoidã.0 Punte Purpurie.1 Pulpos. carcinom cu celule scuamoase Pseudolipom (vezi SNOMED) Pseudomixon peritoneal Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80. os Pubianã.9 C77.0 C47. treime a esofagului C41. muºchi Pterigoidã._) Rabdomioblasticã. eritroplazie (C60.7 C00. al hilului pulmonar Psamomatos M-9533/0 meningiom (C70. FAI ganglion limfatic. fosã FAI nerv periferic sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv þesut fibros þesut moale M-8014/3 M-9538/3 M-8963/3 M-8963/3 M-8963/3 R Rabdoid fenotip. muºchi Psoas iliac._) M-9540/3 MPNST melanotic M-9560/0 schwannom M--------M-8075/3 M--------M-8480/6 M-8480/3 Pseudoepiteliomatos.Index alfabetic C15.1 Pubian.2 C75. faþã buzã.4 C49. FAI (C56. nucleu Pungã Rathke M-8470/3 M-8470/3 M-8471/0 M-8470/0 M-8472/1 M-8471/0 M-8473/1 M-8452/3 M-8452/1 M--------M--------- M-9350/1 Pungã Rathke. hiperplazie (vezi SNOMED) Pseudoglandular. malignitate borderline (C56.9 C41._) M-8250/1 Pulmonarã. carcinom cu celule mari cu meningiom tumorã.0 Pseudotumorã FAI (vezi SNOMED) inflamatorie FAI (vezi SNOMED) plamocite (vezi SNOMED) Psoas. FAI tumorã.4 C51.9 C34.9) Chistadenom FAI (C56.9) chistadenocarcinom papilar (C56.9) chistadenocarcinom. carcinom.9) Pseudomucinos adenocarcinom (C56.9) malignitate borderline (C56. tumorã (C75.2 C00._) Pseudosarcomatos M-8033/3 carcinom M--------fasciitã.4 C51. solid (C25.9) papilar.9) Pseudopapilar._) Pseudopolip. atipicã (C71.3 Proximalã. blastom (C34.1 C77.4 C49. tumorã. tumorã. FAI (C56.1 C77. FAI buzã superioare buzã inferioarã Putamen Q M-8080/2 Queyrat. FAI (vezi SNOMED) M--------fibromatozã FAI (vezi SNOMED) M--------M--------M--------C49. regiune Pulmonar FAI ganglion limfatic hilar. proeminenþã Pubianã.

citopenie. cu displazie multilinearã M-8723/3 Regresie.8 C57.9) carcinom.9) M--------.1) RAEB –T (C42.9 C65. ampula Rectosigmoidian FAI colon joncþiune C64.3 C76.0 M-9983/3 M-9983/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 C75. nerv Radialã. orofaringe para-ovarianã perirectalã presacralã pudendum retrocricoidianã retromolarã sacrococcigianã scapularã supraclavicularã Reil.3 C76.0 C71.9 C20. C52. FAI Rect ºi colon Rectalã.1) RAEB I (C42.0 C76.1 Rectovaginal. tumora pungii (C75.1 C76.9) tumorã.1) RARS (C42. chist (vezi SNOMED) C40. celule cromofobe (C64._) M-9514/1 Regresie spontanã._. punga M-9350/1 Rathke.Index alfabetic Rabdomiom FAI adult fetal genital (C51. FAI pleomorf.3 C48. tip duct colector (C64. boala (cu excepþia osului) M--------.9 C49.9 Rect.1 Radial. organ Renal FAI arterã bazinet calice Renal carcinom.9 C13.0 M-9540/1 Recklinghausen.0 C71. arterã M-9985/3 Refractarã.2) Regiune cervicalã glutealã infraclavicularã inghinalã joncþionalã.9 C19. sept Rectouterin. tip adult tip mixt C76. nev cu celule fusiforme pigmentare (C44.9 M-8319/3 M-8317/3 M-8967/0 199 . osifiantã (C64.9) glicogenic Rabdomiosarcom FAI alveolar alveolar ºi embrionar._) M-8723/0 Regresie.Recklinghausen. nev în (C44. FAI embrionar. melanom malign în (C44.3 C76.9 C19.1) C01.1 C76. pleomorf mixt.1 C76.9 C19.0 C06.Radicular.2 C76.1) Rathke. anemie (C42._) Refractarã.3 C10.3 C51.3 C76.4 C65. boalã a osului (vezi SNOMED) C20. insula Reil.1 C49. retinoblastom cu (C69. sept Rectovezical. alveolar ºi embrionar pleomorf. fund de sac M-8900/0 M-8904/0 M-8903/0 M-8905/0 M-8904/0 M-8900/3 M-8920/3 M-8902/3 M-8912/3 M-8921/3 M-8910/3 M-8910/3 M-8902/3 M-8901/3 M-8901/3 M-8902/3 M-8770/0 Reed.1) FAI cu exces de blaºti (RAEB) cu exces de blaºti în transformare (RAEB-T) [obs] cu sideroblaºti cu sideroblaºti inelari (RARS) fãrã sideroblaºti M-9980/3 M-9983/3 M-9984/3 M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 M-8900/3 Rabdosarcom M-9123/0 Racemos.9 C19. hemangiom C47. mixt celule fusiforme cu diferenþiere ganglionarã embrionar.9 Rãdãcinã limbã C76.1) RAEB II (C42.1 Radius RAEB (C42.

FAI M-8822/1 Retroperitonealã. tract.9 C64.2 C77.0 Retrobulbar. ganglion limfatic Retromolar regiune triunghi trigon Retroperitoneal.2) M-8312/3 M-8312/3 M-8316/3 M-8318/3 M-8260/3 M-8318/3 M-8317/3 M-9510/0 Retinocitom (C69. FAI [obs] M-9591/3 Reticulare. granulom (vezi SNOMED) M-8831/0 Reticulohistiocitom Reticulosarcom M-9591/3 FAI [obs] M-9591/3 difuz [obs] M-9750/3 M-9719/3 M-9719/3 M-9700/3 M-9719/3 Reticulozã histiociticã medularã [obs] malignã. nonlipidicã [obs] M--------.3 Reticuloendotelial.2) C69.2) regresie spontanã (C69. superior. tumorã cu celule Sertoli-Leydig M-8634/1 Retiformã. ganglion limfatic M-9363/0 Retinianã. leucemicã M-9754/3 Reticuloendoteliozã. þesut M-8361/0 Reninom (C64.6 C48.9 Retinã M-8090/3 Rodent.9) papilar (C64. FAI [obs] malignã de linie medianã [obs] Pagetoidã polimorfã [obs] M-8041/3 Rezervã. celule M-8041/3 carcinom M-8853/3 liposarcom 200 . ulcer (C44. fibrom (C64.9) celule fusiforme (C64. sarcom cu celule.Reticulohistiocitic.0 C14. tumorã cu (C64.0 C39. cu elemente heterologe C62. tumorã cu celule SertoliLeydig.9) M-8966/0 Renomedular.0 C13. sistem.9 C65.9 C65.3 C11.2 C06. regiune Retrofaringe Retrofaringian.9) tip cromofob (C64.0 C11. fibromatozã (C48. FAI Respirator.0) C48.1 C11.3 Rinencefal Rinichi FAI bazinet parenchim pelvis Rinofaringe FAI perete anterior perete lateral perete posterior perete superior plafon Rinofaringianã. celule interstiþiale. tract .9 C11.9) C39.0 C62.9) asociat cu chist (C64.9 Respirator. þesut Retrocricoidianã.2 C48.2 C06.2 C11. fosetã Rosenmuller. þesut Retrocecal.2) Rotunde. carcinom cu C71. testicul (situs de neoplasm) M-9940/3 Reticuloendoteliozã. suprafaþã palat moale M-8633/1 Retiformã. difuz [obs] C42. FAI M-9591/3 Reticulare.2) diferenþiat (C69.4 C77. celule de.2 C77. celule adenocarcinom (C64.9) M-9512/3 M-9514/1 nediferenþiat (C69.0 C64.0 Retroperitoneu Reþinut.4 Rosenmuller.9 C11.9) sarcomatoid (C64.0 C06.2) difuz (C69. ganglion limfatic Retroperitoneal.9) Carcinom FAI (C64. tumorã primordialã M-9510/3 M-9511/3 M-9513/3 Retinoblastom FAI (C69._) C11.Index alfabetic Renale.0 C11.9) M-8966/0 Renomedulare. sarcom cu celule.

celule.5 C49.tumorã hepatoidã de M--------. tumorã de M-9071/3 Sac vitelin. gramulom (vezi SNOMED) M-8800/3 M-9581/3 M-9330/3 M-9471/3 M-8910/3 M-8910/3 M-9480/3 M-9471/3 Sarcom FAI alveolar al pãrþilor moi ameloblastic (C41. vezi recomandãrile de codificare de la pagina 33 ºi nota de la C08) M-9044/3 M-8964/3 M-9044/3 M-9757/3 M-9758/3 M-9757/3 M-9758/3 M-8991/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8804/3 M-8804/3 M-9260/3 M-9758/3 M-8801/3 201 . duct C08. FAI (C07.5 C41.5 C48.5 C49. limfom C49.5 C47.0 C47. celule FAI foliculare interdigitate dendritice. dendritice celule fusiforme. FAI C06._. grad înalt (C54. embrionar Endometrial FAI (C54. glandã.5 C76._) arahnoidal cerebelos.9) al tendoanelor ºi aponevrozelor (C49.1) epitelioid epitelioide._) M--------. vas. celule Ewing foliculare.Sarcina. celule M-9071/3 Sac vitelin. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat sistemul nervos vegetativ Sacru Salivarã.1) stromal.9 C06.Sarcoid. arahnoidal cerebelos (C71. C08.5 C49.9 majorã. regiune FAI FAI (carcinoma.5 C49.5 C47. luteon de (vezi SNOMED) C77.6) [obs] botrioid botrioides cerebelos. mici Rotund._.Rugalã.5 C44. policitemie M-9950/3 Rubra vera.Salpingitã istmicã nodosa (vezi SNOMED) M-9699/3 SALT. foliculare.1) stromal.9.6) [obs] circumscris. C41.2 osteosarcom (C40._) M-8940/3 Salivarã. tumorã mixtã tip. melanoma._) Dendritice. hipertrofie gigantã (vezi SNOMED) S C48.1 Sac fund de Douglas lacrimal rectouterin.5 C72. glandã.1 C48.1 C69. tumorã mixtã tip.6) [obs] Clare.5 C47. FAI (C54. malignã (C07.5 C49.9 Sacrat ganglion limfatic mãduva nerv plex Sacrococcigianã.4 C08. circumscris (C71.5 C49.1) stromal grad redus (C54.5 C49.5 C49. FAI (vezi recomandãrile de codificare de la pagina 33 ºi nota de la C08) M-9950/3 Rubra. fund de M--------. FAI minorã.5 C49. FAI (C71._.3 C44.9 C25. ligament M-8940/0 Salivarã._) sarcom tumorã desmoplazicã.3 Sanguin. FAI Santorini. nev) FAI (sarcom. C08.Index alfabetic M-9185/3 M-8803/3 M-8806/3 C57. policitemie M--------. celule FAI (cu excepþia rinichiului M-8964/3) al rinichiul (C64. glandã FAI (exclude glandele salivare minore.

4 C50.1 C44. C41. FAI (C40._) C50. cadran linia mijlocie mamelon prelungire axilarã porþiunea centralã piele superior supero-intern. FAI (C54.8 C50. celule monofazic._) periosteal.9) mezoteliom renale. celule.0) carcinom cu celule renale (C64.3 C50.5 C50.9) tumorã cu celule Sertoli-Leydig scuamoase._._._. celule rabdoid reticulare. celule.0 C44. grad redus (C54.fibros Stromal FAI endometrial. hepatocelular (C22. nev) FAI (sarcom. componentã.8 C50. carcinom cu carcinom cu celule tranziþionale M-8033/3 M-8173/3 M-8318/3 M-8074/3 M-8620/3 M-9051/3 M-8318/3 M-8631/3 M-8074/3 M-8122/3 M-8800/9 Sarcomatozã._) [obs] multiplu.0 C47. FAI [obs] reticulare.2 C50.0 C49.8 C50. celule.4 C49. FAI (C40._) meningotelial (C70.6 C50. celule þesutului moale Sinovial FAI bifazic epiteloide. celule (cu excepþia celui al osului M-9250/3) gigante.Index alfabetic M-8936/3 M-8802/3 M-9250/3 M-8710/3 M-9930/3 M-9130/3 M-9140/3 M-9755/3 M-9662/3 M-9684/3 M-9757/3 M-9757/3 M-9140/3 M-9124/3 M-9756/3 M-9530/3 M-9170/3 M-9740/3 M-9530/3 M-9530/3 M-8990/3 M-8803/3 M-9930/3 M-9441/3 M-9140/3 M-8805/3 M-9540/3 M-9270/3 M-9180/3 M-9180/3 M-8812/3 M-8802/3 M-8963/3 M-9591/3 M-9591/3 M-8803/3 M-8800/3 M-9040/3 M-9043/3 M-9042/3 M-9041/3 M-9041/3 M-8935/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8936/3 gastrointestinal stromal gigante. cadran supero-extern.0 Sân FAI (exclude pielea sânului C44._) M-9442/3 Sarcomatoasã.0 C49.1) gastrointestinal Sarcomatoid carcinom carcinom.0 C50._) osteogenic. C41. multiplu histiocitic Hodgkin [obs] imunoblastic [obs] interdigitate. celule mieloid (vezi ºi M9861/3) monstrocelular (C71.5 C50._) mastocite meningeal (C70.0 C50. difuz [obs] rotunde.2 C50. glioblastom cu (C71. celule (C22. C41._. celule.6 C50. melanom._) limfangioendotelial (C70. ganglion limfatic Scalp FAI FAI (carcinom.0 C49. hemoragic nediferenþiat neurogen [obs] odontogenic osteoblastic (C40. celule leptomeningeal (C70. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras 202 .0 C49. cadran Scalen. FAI M-9539/3 Sarcomatozã. al osului (C40. meningealã (C70.5) areolã cadran infero-intern cadran infero-extern cadran supero-intern cadran supero-extern extern extremitate intern inferior infero-intern.4 C77. celule dendritice Kaposi Kupffer.5 C50. tumorã cu (C56. celule._) glomoid granulocitic hemagioendotelial hemoragic._) pleomorfe.8 C50.1) endometrial.0) Langerhans.4 C44.3 C50.0 C49.1) endometrial. grad înalt (C54.9) carcinom cu celule scuamoase granuloase. C41. carcinom cu (C64.8 C50.9 C50. celule interdigitate.0 C44. celule fusiforme._) mezenchimal mixt mici. cadran infero-extern. celule.

0 C76.9) carcinom al ductului sudoripar (C44.9) carcinom.3 C47.2 C63.0 C49.4 C49. malign degenerativ malign. FAI [obs] malign._) hepatic. piele Scrotal.3 C44.0 C49.0 C49. carcinom.0) liposarcom papilar.6 C49.5 C49. C31.1 C44. difuz (C73. C31. infiltrativ (C44.9) tumorã neîncapsulatã (C73._) carcinom.0 C40. carcinom.0 C47. C31. muºchi FAI antebraþ braþ cap coapsã deget mânã deget picior faþã fesã flanc gambã gât mânã perete abdominal perete.0 C49.2 C49.6 C49.2 C49. carcinom. neîncapsulat (C73._) oncocitic (C30. FAI umãr Schiros adenocarcinom carcinom carcinom. neîncapsulat (C73._) stromalã. papilar.1 C49.9) tumorã stromalã (C56. C31. torace perete toracic perineu picior plantã picior police regiune sacrococcigianã scalp spate torace trunchi. os Scheletic._) Papilom FAI (C30. lipom) nerv periferic piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat sistem nervos vegetativ Scapulã Scheletic.9 C49.2 C49.5 C49.2 C69.3 C49.9) adenozã (vezi SNOMED) bazocelular.0 C49.3 C49.0 C49. tumorã (C56.3 C49. FAI Scrot.3 C49.5 C49._) inversat (C30.5 C49.2 C62._) 203 . tumorã (C11.3 C49.3 C49. mixt (C44.1 C49. testicul M-8094/3 Scuamoase-bazale.0 C41. cu diferenþiere rabdomioblasticã melanotic pigmentar plexiform psamomatos vechi Sclerozant adenocarcinom.2 C49. regiunea FAI FAI (carcinom. centurã Scapularã. nerv Sclerã M-8141/3 M-8141/3 M-8172/3 C47.6 C49. hepatocelular (C22.4 M-8082/3 Schmincke.1 C49._) M-8121/3 M-8121/0 M-8121/1 M-8121/1 M-9560/0 M-9560/0 M-9561/3 M-9560/0 M-9560/3 M-9561/3 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-9560/0 M-8350/3 M--------M-8092/3 M-8350/3 M-8350/3 M-8832/0 M-8172/3 M-8851/3 M-8350/3 M-8407/3 M-8602/0 M-8602/0 M-8350/3 C63.1 Schneiderian carcinom (C30. celule.0. carcinom (C22.5 C49. difuz (C73.0.Index alfabetic C49.3 C40.0.3 C49.9) hemangiom (C44.9) Scrot.0.1 C49.3 C47.2 C49.1 C49. melanom.9 C49. nev) FAI (sarcom.3 C49._) Schwanom FAI celular cu diferenþiere rabdomioblasticã.0) Sciatic.1 þesut fibros þesut moale þesut subcutanat sistem nervos vegetativ Scapularã.

_) M-9530/0 meningiom (C70. carcinom._) M-8382/3 variantã.3 C76. celule-celule bazale.3 C57. neinvaziv pseudoglandular sarcomatoid ºi adenocarcinom mixt tip Bowen. FAI uretrovaginal vezicovaginal Seros adenocarcinofibrom adenocarcinom. adenocarcinom endometrioid M-8010/6 M-8000/6 M--------M-8000/6 M-9084/3 Secundar carcinom neoplasm policitemie (vezi SNOMED) tumorã tumorã._) tip cu celule clare verucos epiteliom metaplazie. papilar (C56.9) adenocarcinom._) ºi teratom. pagina 27) M-9582/0 Selarã._) spermatocitic (C62. adenocarcinom cu Papilom FAI inversat ºi papilom glandular.3) nazal. FAI (exclude marginea posterioarã a septului nazal C11.9) M-8045/3 Scuamoase.9 C57. veziculã Seminom FAI (C62._) intraepitelial metastatic._) chist (vezi SNOMED) epiteliom (C44. cheratozã (vezi SNOMED) Sept nazal. joncþiun._) C53. margine posterioarã rectovaginal._) anaplazic (C62. celule Carcinom FAI acantolitic adenoid bazaloid celule mari. benignã (vezi SNOMED metaplazie (vezi SNOMED tumorã odontogenicã (C41. FAI microinvaziv necheratinizant. col Scuamos adenocarcinom cu metaplazie carcinom neoplazie intraepitelialã. celule mici. carcinoid Secretor M-8502/3 carcinom. combinat (C44. FAI papilar papilar. in situ papilar.1) C40. FAI (C56.7 M-9061/3 M-9062/3 M-9062/3 M-9063/3 M-9085/3 M--------C30. cartilaj Seminalã._) intraepidermic. mixt Senilã. mixt Sebaceu adenocarcinom (C44. FAI in situ cu invazie stromalã discutabilã (C53.9 M-9014/3 M-8441/3 M-8460/3 Semilunar. sân (C50._) carcinom (C44. regiune. necheratinizant. tip Bowen (C44._) papilomatozã papilom M-8570/3 M-8070/3 M-8077/2 M-------M-------M-9312/0 M-8060/0 M-8052/0 204 . intraepidermic (C44. tumorã cu celule granulare (C75._) adenom (C44._) cu indice mitotic crescut (C62. cheratozã (vezi SNOMED) Seboreicã. necheratinizant cheratinizant. cheratinizant celule mari.3 C76. FAI rectovezical. chist dermoid (C56.Index alfabetic Scuamoase._) Seboreicã. FAI cu formare de corn celule fusiforme in situ.9) M-------/6 Secundar. situs (vezi codul pentru comportament.0 C11. verucã (vezi SNOMED) M-8070/3 M-8075/3 M-8075/3 M-8083/3 M-8071/3 M-8072/3 M-8073/3 M-8071/3 M-8078/3 M-8074/3 M-8070/2 M-8076/2 M-8081/2 M-8070/2 M-8070/6 M-8076/3 M-8072/3 M-8052/3 M-8052/2 M-8052/2 M-8075/3 M-8074/3 M-8560/3 M-8081/2 M-8084/3 M-8051/3 M-8070/3 M-8570/3 M-8052/0 M-8053/0 M-8560/0 M-8410/3 M-8410/0 M-8410/3 M--------M-8410/0 M--------M--------- M-8241/3 Secretant de serotoninã.8 Scuamocolumnarã.2 C63. grad III cheratozã.

cordon . boalã M-9701/3 Sezary. tumorã.tumorã stromalã gonadalã M-8590/1 FAI M-8591/1 diferenþiere incompletã M-8592/1 forme mixte M-9701/3 Sezary.9) papilarã. adenom (C18. malignitate borderline (C56. carcinom (C56.9) M-8681/1 Simpatic.1) anemie refractarã fãrã (C42. FAI carcinom. papilar (C56. celule adenom carcinom (C62.9) papilar. tumorã cu celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã.9) chistom microchistic. cu elemente heterologe retiformã retiformã._) Tumorã FAI celule mari.9) malignitate borderline (C56._) Sexual.1) anemie refractarã cu. FAI (C56. cu malignitate borderline (C56.9) chistadenocarcinom. inelari (C42. CIN III cu (C53. FAI M-8623/1 tumorã cu tubuli inelari (C56.4 C47.0 C31.1) papilarã. FAI (C56. peritoneu (C48.9) Sertoli-Leydig. FAI M-8213/0 Serrat. cu elemente heterologe M-9014/0 M-9014/1 M-9014/3 M-8441/0 M-8441/3 M-8460/3 M-9014/3 M-8441/3 M-8460/3 M-9014/0 M-9014/1 M-9014/3 M-8441/0 M-8442/1 M-8460/0 M-8462/1 M-8441/0 M-8441/0 M-8461/3 M-8462/1 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 M-8588/3 SETTLE M-8077/2 Severã displazie._) M-8640/1 M-8640/3 M-8640/1 M-8642/1 M-8641/0 M-8641/0 Sertoli.9) papilarã. sinus Sfincter anal Sfincterul Oddi M-8461/3 M-8463/1 M-8461/0 M-8442/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8442/1 M-8974/1 Sialoblastom M-9982/3 M-9982/3 M-9980/3 C18. cu potenþial malign redus (C56. proliferativ atipicã (C56. primar. microchistic carcinom.3 C21. micropapilar (C56.9) proliferantã atipicã (C56. sindrom C41.9 Sideroblaºti anemie refractarã cu (C42. malignitate borderline (C56.9) M-8593/1 Sexual.Index alfabetic Adenofibrom FAI malignitate borderline malign adenom.9) Chistadenofibrom seros.9) Tumorã FAI. sistem nervos. tumorã chisticã.9) papilom (C56. calicifiantã cu acumulare lipidicã (C56. FAI malignitate borderline malign Chistadenom FAI (C56. cu potenþial malign redus (C56. paragangliom M-9500/3 Simpaticoblastom 205 .9) papilar.7 C18.9) papilarã.1) Sigmoid FAI colon flexurã a colonului Simfizã pubianã Simpatic.9) chistadenocarcinofibrom chistadenocarcinom.7 C18.9) Suprafaþã papilar.9) bogatã în lipide (C56. cordon elemente minore.0 Sfenoid Sfenoidal. carcinom.1 C24. adenom papilar.9) M--8590/1 tumorã.7 C41. tumorã stromalã cu (C56.

1 C47.Sinovitã.1 C47.4 C69.1 C31.2 C47.4 C47.2 C47._) Siringochistadenom papilar (C44. condromatozã (vezi SNOMED) M--------._) Sinovial.Sinovialã.0 C47. faþa fesã flanc fosã pterigoidã frunte gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã obraz ombilic orbitã M--------.1 C47.0 C47. malign (C44. hemangiom Sinciþial.9 C12. FAI Sistem nervos FAI central parasimpatic. sarcom FAI bifazic epiteloide.9 Mielodisplazic FAI (C42.0 C47.3 Sinus accesor.9 C31. histiocitozã cu limfadenopatie masivã (vezi SNOMED) M-8400/0 M-8406/0 M-8406/0 M-8406/0 M-8392/0 Siringadenom._) C42. C31.0 C47. FAI simpatic.1 C47.3 C47. FAI vegetativ. pigmentarã vilonodularã (vezi SNOMED) C31.4 C72. tumorã de M--------. C31. leiomiom Simplu._) Siringochistadenom papilifer (C44.2 C31.9 C47._) M-9071/3 Sinus endodermal.6 C47. nazal etmoidal frontal maxilar paranazal piriform sfenoidal 206 .1) [obs] Sezary Sinonazal. celule monofazic.1) cu sindrom de deleþie 5q (5q-) leucemie mieloidã acutã precedatã de leucemie mieloidã acutã neprecedatã de preleucemic (C42.0. carcinom (C44.9 C31._) Sindrom M-9986/3 deleþie 5q (5q-). cu sindrom mielodisplazic M-9964/3 hipereozinofilic M-9989/3 M-9896/3 M-9895/3 M-9895/3 M-9989/3 M-9701/3 M-8121/0 M-8121/0 M-8121/0 M-9040/3 M-9043/3 M-9042/3 M-9041/3 M-9041/3 C49.0 C47. carcinom Simplu._) Siringoadenom papilar (C44._) M-8940/3 condroid.9 C31.2 C47.1 C47.0 C31. FAI (C44.9 C72. FAI Siringom M-8407/0 FAI (C44._) M-8940/0 condroid (C44.Sinusalã._) Siringofibroadenom (C44.2 C47.0.0 C47._) exofitic (C30. FAI accesor. fibros Sinovialã.9 C47.Index alfabetic M-8893/0 M-8231/3 M-9131/0 M-9531/0 Simplastic.9 C47.0. meningiom (C70.2 C47._) M-8407/3 Siringomatos. osteocondromatozã (vezi SNOMED) M-9040/3 M-9040/0 M-9040/3 Sinoviom FAI benign malign M--------._) fungiform (C30.5 C47.0 C47. C31. FAI Sistem nervos vegetativ FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cap cãlcâi coapsã cot deget mânã deget picior. celule fusiforme. papilom FAI (C30.9 C47.1 C47.9 C47.6 Sistem hematopoietic.2 C47.Sinovialã.

_) ºi papilar. FAI 207 ._) trunchi umãr Sistem reticuloendotelial.1 C72.9 C80.2 C44.6 C63.0 C72.6 C47.0 C47.1 C47._) M-9063/3 Spermatocitom (C62.1 C47.5 C47.0 C47._) M-8230/3 carcinom.0 C47.9. tumorã cu celule.6 C49. seminom (C62.5 C47.6 C49. tumorã cu celule SertoliLeydig M-8634/3 Slab diferenþiatã. melanom.3 C47.2 M-------/-3 pelvis perete abdominal perete torace perete toracic perineu picior piept plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu ºold tâmplã torace (exclude timus C37.6 C49. malignã Somatostatinom.6 C49.6 C47.2 C47._) tip. FAI M-8230/3 M-8452/3 M-8452/1 M-8452/1 M-9080/1 M-8230/2 M-8230/2 M--------M-8815/0 M-8815/3 M-9731/3 M-9731/3 M-8156/1 M-8156/3 M-8156/1 M-8156/3 C76.5 C49.5 C47.6 C49.3 M-9769/1 M-9741/3 M--------M--------C71.6 C49.6 C49.3 C47. malignã mielom plasmocitom Somatostatinice. tumorã (C25.5 C47._) C70. nevus) FAI (sarcom. cord si mediastin C38.0 C47.6 C49.5 C49. FAI M-9063/3 Spermatocitic.1 C41. lipom) fascie muºchi nerv periferic muºchi scheletic os piele þesut adipos sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Spermatic. FAI Somatostatinice. FAI intra-abdominal. FAI Somatostatinom.3 C47.6 C49. carcinom ductal in situ (C50.2 C70._) teratom tip.2 C47. tumorã cu celule. epitelial neoplasm tumorã pseudopapilarã (C25.6 C41.6 C49.1 carcinom cu formare de mucinã carcinom pseudopapilar (C25.1 C42. FAI Sistemic boala lanþurilor grele boalã cu mastocite tisulare hemangiomatozã (vezi SNOMED) limfangiomatozã (vezi SNOMED) Situs intracranian primar necunoscut intratoracic.6 C47.3 C47.7 C44.9 Spinal arahnoidã creastã duramater mãduvã nerv accesor nerv. cordon Slab diferenþiat (vezi codul pentru grad.5 C47. malign Spate FAI FAI (carcinom.6 C47.1 C76. pagina 30) M-8631/3 Slab diferenþiatã.9 C76.3 C47.4 C47. cu elemente heterologe Solid M-8230/3 adenocarcinom solid cu formare de mucinã M-8452/1 chisticã. tumorã cu celule SertoliLeydig.5 C47.3 C47.2 C47.Index alfabetic C47. carcinom intraductal Solitar chist (vezi SNOMED) tumorã fibroasã tumorã fibroasã.6 C47.

6 C16.3 C18.1-C16.9) M-8512/3 Stromã limfoidã. benignã gastrointestinalã. celule.3 Stenon.8 C16.1-C16.Index alfabetic C70. forme mixte M-9504/3 Spongioneuroblastom M--------. muºchi Sternocostalã.1 C70.5 C16. colon M--------.1 M-8403/0 M-8403/0 M-8403/3 meninge piamater Spiroadenom FAI (C44.1) hiperlazie (vezi SNOMED) miozã.9 C16.2 M-9440/3 M-9421/1 M-9423/3 M-9423/3 Splenic flexurã a colonului ganglion limfatic._) polar (C71. grad înalt (C54.1-C16. FAI (neclasificabil la C16. FAI gastrointestinalã. FAI M-8670/3 Steroide. FAI (C54.5 C77.3 C16. nev (vezi SNOMED) M-9514/1 Spontanã. tumorã cu.9 C41. carcinom cu celule C16. leucemie C07.2 C77._) [obs] M-8345/3 Stromã amiloidã. hil Splinã Spongioblastom FAI (C71. malignã M-8015/3 Sticloase.0 C41.2) C44. FAI (neclasificabil la C16. FAI (C54.1 curbura mare._) polar primitiv (C71.4) curbura micã._) ecrin. FAI de cordon sexual ºi gonadalã.1 C16. FAI cardia gastricã corp gastric corp stomac 208 .8 C16.3 C16. malignã gastrointestinalã.3 C16.4) fund gastric fund stomacului joncþiune cardioesofagianã joncþiune esogastricã joncþiune gastroesofagianã perete anterior.1) Sarcom FAI endometrial. FAI (neclasificabil la C16.0 C16. celule. grad redus (C54._) [obs] multiform (C71.4 C16.1) nodul endometrial (C54.3 C49.1) endometrial. tumorã cu.1) miozã endolimfaticã (C54.Spongios.2 C42._) ecrin (C44. malign (C44._) C18. nev (C44. retinoblastom cu regresie (C69.6 Sprânceanã Stâng.1 C16. FAI ganglion limfatic. duct Stern Sternocleidomastoidian.9) de cordon sexual ºi gonadalã .4 C16.9) sclerozantã (C56.4 C16. potenþial malign incert gonadicã. celule.2 C16. carcinom medular cu M-8931/3 M--------M-8931/3 M-8931/3 M-8930/0 M-8935/3 M-8930/3 M-8930/3 M-8931/3 M-8936/3 M-8935/1 M-8935/0 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 M-8590/1 M-8590/1 M-8602/0 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 Stromal endometriozã (C54. carcinom medular cu (C73.0 C16. diferenþiere incompletã de cordon sexual ºi gonadalã.2 Stomac FAI antru antru gastic antru piloric canal piloric cardia.Steatocistom multiplu (vezi SNOMED) M-9801/3 Stem.4) pilor prepilor vestibulul stomacului Stromã endometrialã M-8770/0 Spitz.1-C16.1) gastrointestinal Tumorã FAI benignã gastrointestinalã. FAI ovarianã (C56.3 C54.0 C16.0 C16.1) endometrial.0 C16._) C16. articulaþie M-8670/0 Steroide.4) perete posterior al stomacului (neclasificabil la C16.

1 Subglotã Subinghinal._) astrocitom.2 C49.2 C49.1) M-9090/0 M-9090/3 M-9091/1 Struma ovarii FAI (C56._) cu elemente minore de cordon sexual (C56.5 Subclavicular.9 C17._) M-8832/0 Subepidermicã. paniculitislike M-9383/1 M-9383/1 M-9384/1 Subependimal gliom (C71.0 C77.3 C49._) M-9383/1 Subependimom (C71.1 C49.1 C08.3 C49. intestin FAI duoden jejun 209 .4 C49.2 C49.1 C49.1 regiune infraclavicularã regiune inghinalã regiune sacrococcigianã regiune scapularã regiune supraclavicularã scalp ºold spate spaþiu antecubital spaþiu popliteu tâmplã torace trunchi chest trunchi.1 C49.5 C49.2 C49._) C32. FAI umãr M-8931/3 Stromatozã endometrialã (C54.0 C71.9) malignã (C56.9) C49.0 C49.1 C77.2 C49. ganglion limfatic Subclavicularã.3 C49.3 C49.5 C49. celule gigante (C71. carcinoid (C56.0 C71._) M-9383/1 Subependimom-ependimom mixt (C71.0 C08. ganglion limfatic Subscapular.2 C49.9) ºi carcinoid (C56.1 C49.3 C49.3 C49.3 C49.9) M-8506/0 Subareolarã.2 C49. arterã Subcutanat.6 C49.0 C08.0 C77.0 C49.0 C49.3 C49._) C77.9 C49. papilomatozã ductalã (C50.1 C49.4 C49.4 C08.6 C49.1 C49.0 C49.5 C49. þesut FAI abdomen antebraþ axilã bãrbie braþ cãlcâi cap coapsã cot deget mânã deget picior faþã fesã flanc frunte gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã obraz ombilic perete abdominal perete toracic perete torace perineu picior plantã picior police regiune cervicalã regiune glutealã M-9708/3 Subcutanat.0 C49.0 C17.2 C49.2 C49.1 C49.0 C08.2 C49.Index alfabetic M-8590/1 M-8593/1 testicularã (C62.1 C49.0 C49.0 C17. ganglion limfatic Sublingual glandã ductul glandei ganglion limfatic Submandibular. ganglion limfatic Substanþa alba centralã Substanþa albã cerebralã Subþire.0 C49.3 C49.4 C49. glandã Submaxilar glandã ductul glandei ganglion limfatic Submentonier.0 C77.9) M-9091/1 Struma. FAI (C71.6 C49._) astrocitom. fibrozã nodularã (C44.0 C77. ganglion limfatic Submandibularã.2 C77.3 C49.0 C49. limfom cu celule T.0 C49.2 C49.

adenocarcinom cu extensie superficialã.3 C00.0 C00. plãmân maxilar membru mezenteric.4 C47._. leziuni (vezi note._) liposarcom bine diferenþiat þesut moale.0 C00.9 C74.2 C17._) extindere superficialã.1 C75.0 C49.8 C34. melanoma.0 C77. cadran al sânului parte a sânului lob.0 C49. FAI (vezi ºi creier) C74._) carcinom (C44. carcinom sclerozant al ductului (C44.1 C34. nev) 210 .2 C03.4 C77. mucoasa extern.8 Supraglotã Suprapuse._) Superficial carcinom bazocelular._) Tumorã FAI (C44. ganglion limfatic Supraclavicularã. glandã FAI corticosuprarenalã medulosuprarenalã Supraselarã Supratentorial.1 C41._) M-8407/3 Sudoripar._) benignã (C44.0 C44. regiune FAI FAI (carcinoma. multifocal (C44.1 C39.0 C76.0 C50._) ª C06.9 M-9764/3 ileon (exclude valvula ileocecalã C18. malignitate borderline (C56. glandã adenocarcinom (C44.4 C03.9) C32. ganglion limfatic Subþire.0 C77.0 C44. melanom cu (C44.Index alfabetic C17._) adenom (C44. pagina 25) Suprarenalã.0 C44.9) M-8461/0 papilom seros (C56.0 C49.0 C47._) malignã (C44.3 Suprafaþã osteosarcom de. C41.9) M-8463/1 tumorã papilarã de.1 C71. melanom. faþa oralã buzã.0 C03.9 C71.0) diverticul Meckel (situs de neoplasm) intestin mic. grad înalt (C40.1 C06.0 C03.2 C50. PNET (C71.3 C17.1 C----.1 C06. seroasã. liposarcom bine diferenþiat Superior alveolã buzã._) M-8461/3 carcinom papilar de.0 M-9194/3 Supraclavicular. cadran al sânului gingie gingivã intern.0 C49. faþa purpurie buzã. seros (C56. pagina 45 ºi regulile de codificare.7 ªanþ alveolar bucal labial ªaua turceascã ªold FAI FAI (carcinom.3 C50.0 C00.0 C74. creastã alveolarã perete rinofaringe piele.1 C76.0 C15.4 C49.0 C44. margine liberã buzã.0 M-9473/3 Supratentorial.5 C44.3 C00._) Sudoriparã.0 C49.0 C11. buzã pleoapã tract respirator treime a esofagului vena cavã M-8400/3 M-8400/0 M-8400/3 M-8400/1 M-8400/0 M-8400/3 M-8091/3 M-8143/3 M-8743/3 M-8850/1 M-8850/1 C03.0 C00. ganglion limfatic mucoasã alveolarã mucoasã. creier.0 C76.3 C49. lipom) ganglion limfatic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Supraclavicular. boalã imunoproliferativã a intestinului (C17. fren buzã.0 C49.0) buzã. bronhie lob. FAI (exclude faþa cutanatã a buzei superioare C44. nev) FAI (sarcom. FAI C77.

1 C49.1 C49. os Temporomandibularã.2 C49.2 C49.1 C49.Index alfabetic C49.1 C49.2 C49.0 C49. celule. ALL (vezi ºi M-9729/3) C71. melanom.2 C49.2 C49.2 C49.6 C49.2 C49.2 C49.2 C49. ALL (vezi ºi M-9729/3) M-9837/3 T. ependimom (C71. pagina 31) M-9831/1 T._.2 C49.2 C49.2 C49.2 C49. lipom) articulaþie os nerv periferic piele sistem nervos vegetativ teacã tendon tendon þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat C49.2 C44. articulaþie Tendon FAI antebraþ braþ cãlcâi coapsã deget mânã deget picior flanc gambã gât gleznã genunchi încheieturã mânã mânã picior plantã picior police spate spaþiu popliteu ºold T M-------/-5 T. boalã limfoproliferativã M-9837/3 T.7 C47.1 C49. periferic.4 C47. periferic. osteosarcom (C40.0 C49.2 C49.9 C49. afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã CD30+ (C44. os Tâmplã FAI FAI (carcinom.1 C49.2 C49.2 C49.0 C47.0 C49.2 C49.2 C41.2 C49. malignã.9 M-9183/3 C71. C41.0 C44.1 Tapetum Tarsian.2 C49. malignã tumorã.2 C49.0 C49.2 C49.0 C41._) Temporal.0 C49.2 M-9562/0 M-9540/3 M-9561/3 C44.1 C49. celule mature.4 C41.1 C49.2 FAI (sarcom.1 C49. lob Temporal.2 C49.8 C40.1 C49.2 C49._) M-9768/1 T-gama. celule corticale.0 C49.2 C49.2 C49. cu diferenþiere rabdomioblasticã Tegument (vezi Piele) Teleangiectazic. celule mari granulare.1 C49.9 C49.2 C41.3 C47._) C71. nev) FAI (sarcom.3 C44.2 C49.0 Talamus M-9391/3 Tanicitic. limfocitozã M-9718/3 T.0 C49.6 C49.2 cãlcâi coapsã deget mânã deget picior gambã gât genunchi gleznã încheieturã mânã mânã picior plantã picior police ºold spate spaþiu popliteu Teacã nerv mixom tumorã. lipom) nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Teacã tendon FAI antebraþ braþ 211 .3 C44.1 C49. celule (vezi codul desemnat celulelor.0 C49.3 C49.0 C49.6 C49.

_) C62. malign intermediar. mixt ºi seminom. malign solid trofoblastic.9 C62.4) Teratoid.Tenosinovitã nodularã (vezi SNOMED) M-9080/3 M-9081/3 M-9502/3 M-9502/0 M-9508/3 M-9080/1 M-9080/0 M-9080/0 M-9082/3 M-9080/0 M-9080/0 M-9080/0 M-9101/3 M-9084/3 M-9080/0 M-9080/3 M-9080/3 M-9080/3 M-9083/3 M-9081/3 M-9085/3 M-9080/3 M-9082/3 M-9083/3 M-9082/3 M-9102/3 M-9080/0 M-9082/3 M-9080/1 M-9102/3 Teratoblastom. cu celule gigante (C49.9) M-8621/1 Tecale ºi granuloase.1 C62. malign benign chistic. FAI (C37.9) FAI.9) atipic. malign (C37.Index alfabetic M-9252/0 Tenosinovialã. FAI (C37. tumorã stromalã (C62._) M-------. FAI (C37.9) bogat în limfocite. malign ºi carcinom embrionar. malign C62. tumorã cu celule (C56. adenom (C62.9) atipic.1 reþinut (situs de neoplasm) scrotal M-8600/0 Tecale.9) celule fusiforme. hamartomatos hamartomatos ectopic M-8525/3 Terminal.9) Cortical FAI (C37. FAI (C37.9) bogat în limfocite. tumorã atipicã (C71.9) malign (C56.9) celule fusiforme. tumorã.9) ectopic. bine diferenþiat (C37. adamantinom (C40.2 Tibial. FAI M-8640/1 Testicular. tumorã cu celule (C56. malign (C37. cu celule gigante. malign Teratocarcinom Teratoid. ganglion limfatic Tibie M-8586/3 Timic. malign (C37. malign (C37. malign (C37. adult combinat cu coriocarcinom cu transformare malignã diferenþiat embrionar imatur. FAI chistic.9) benign (C37. malign (C37. FAI (C37.9) epitelial. malignã (C49.9) malign (C37. FAI (C37.9) predominant cortical.9) M-8600/0 M-8601/0 M-8600/3 Tecom FAI (C56. carcinom.0 C62. FAI adult chistic anaplazic.9) M-8580/1 M-8580/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8580/0 M-8583/1 M-8583/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8584/1 M-8584/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8587/0 M-8587/0 Timom FAI (C37. mixt Malign FAI anaplazic intermediar nediferenþiat trofoblastic matur nediferenþiat. meduloepiteliom. adenocarcinom al ductului C62. meduloepiteliom (C69._) M-9252/3 Tenosinovialã. FAI imatur. tumorã.4) Teratoidã/rabdoidã.9) predominant cortical.2) C77. benign (C69.4 C40._) Teratom FAI adult.9) Terapie Leucemie mieloidã acutã M-9920/3 FAI M-9920/3 cu agent alchilant M-9920/3 epipodofilotoxinã M-9987/3 M-9987/3 M-9987/3 Sindrom mielodisplazic secundar FAI cu agent alchilant epipodofilotoxina M-9261/3 Tibial.9) epitelial.9) M-8585/3 Timic.9 Testicul.9) luteinizat (C56. carcinom.0 Testicul FAI descins ectopic (situs de neoplasm) nedescins (situs de neoplasm) 212 .0 C62._) M-8590/1 Testicularã.

9) tip A.0 C73. duct Tiroidã FAI cartilaj glandã Tonsilarã. perete FAI FAI (carcinom.9) predominant cortical.1 C09. carcinoid M--------.9 C63. FAI intestinal.Index alfabetic M-8583/1 M-8583/3 M-8580/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8581/1 M-8581/3 M-8582/1 M-8582/3 M-8583/1 M-8583/3 M-8584/1 M-8584/3 M-8585/1 M-8585/3 M-8586/3 M-8582/1 M-8582/3 C30.8 C26. FAI genitourinar. feminin. FAI (C37. carcinom (C73.9) medular. carcinom cu diferenþiere.9 Timpanicã.9) folicular.3 C49. nev) FAI (sarcom. FAI (C37. malign (C37.3 C49. melanom.9) limfocitic.3 C49. tumorã epitelialã fusiformã cu elemente.9 C57.3 C49. malign (C37.5 C47.1 C37.3 C49.3 C44. carcinom cu Torace FAI muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut conjunctiv (exclude timus. FAI (C37.3 C49.0 C72.9) tip AB.9 C32.9 C57._) þesut subcutanat Toracic duct esofag ganglion limfatic mãduvã Torace.9) tip B1.3 C49.3 C44.9) tip B1._. cord ºi mediastin C37. FAI (C37.9) medular.0 C09.3 C49. FAI (C37. FAI (C37.9) tip A.5 C47. fosã Tonsilã FAI (exclude tonsila lingualã C02.9) tip B3.3 C49. malign (C37. malign (C37.9 M-8240/3 Tipic. FAI optic respirator.9) organoid.3 C39.1) faringianã palatinã lingualã 213 . FAI genital feminin. FAI (C37. malign (C37. adenocarcinom (C73. malign (C37. FAI (C37.4 ºi tonsila faringianã C11. malign (C37.0 C76.3 C47.1 C44. cavitate Timus Timus-like diferenþiere. FAI (C37. C38.3 C15.9 C26.1 C49.3 M-8190/3 M-8190/0 M-8336/0 M-8190/3 M-8332/3 M-8332/3 C26.1 C72.9 C63. FAI C76.Tireoglos.9) tip B2. malign (C37. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Trabecular adenocarcinom adenom adenom hialinizat (C73.9 C11. malign (C37. malign (C37.4 Tireoglos.9) tip C (C37.3 C73. FAI genital masculin. FAI genitourinar masculin.9) malign.9 C09.3 C49.9) tip mixt.9 C24. chist al ductului (vezi SNOMED) C73.3 C49. FAI (C37.9) organoid.9) carcinom folicular.9) tip B2.9) tip AB.9 C02. tumorã epitelialã fusiformã cu elemente.5 C49. FAI (C37.1 C77.9) tip B3.3 C49. FAI biliar gastrointestinal.9) Tract alimentar.3 C47.9) tip mixt.9 M-8589/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8589/3 limfocitic.9) predominant cortical.

celule Carcinom FAI celule fusiforme in situ micropapilar (C67. ventriculul al.7 C57.2 C67.6 C71. teratom cu M-9084/3 Transformare malignã.4 M-8120/3 M-9537/0 M-8120/0 M-8121/1 M-8121/0 M-9362/3 Transvers._) Trigemen.5 C71. malignã C06. neurom (vezi SNOMED) C71. inversat._) Trichilemom (C44.Traumatic. nerv Trigon retromolar Trigon vezical M-9084/3 Transformare malignã.1 respirator superior.5 C06.6 C49. FAI uveal Tragus Trahee Traheal. nev) FAI (sarcom._) Tricofoliculom (C44.1 Treilea.5 M-9962/3 M-9962/3 M-9962/3 M-9962/3 C30.1) Trompã auditivã Eustache fallopianã uterinã Trunchi FAI FAI (carcinom. tumorã. melanom.9) tumorã epitelioidã Trohlear.3 M--------.8 Triunghi retromolar Trofoblastic teratom malign tumorã cu localizare placentarã (C58.6 C49._) sarcomatoid neoplasm papilar. benign Trapez.5 C47._) Papilom FAI benign inversat.5 C49.1 C57. neinvaziv (C67.1) idiopaticã.3) Tranziþionale._) papilar (C67. plexul coroid al ventriculului Treilea. lipom) muºchi muºchi scheletic nerv periferic piele sistem nervos vegetativ þesut adipos þesut conjunctiv þesut fibros þesut gras þesut moale þesut subcutanat Trunchi cerebral Tubo-ovarianã M-8120/3 M-8122/3 M-8120/2 M-8131/3 M-8130/1 M-8130/3 M-8130/2 M-8122/3 M-8130/1 M-8120/1 M-8120/0 M-8121/1 M-8121/0 C49.2 C33.1 C77.0 C57.6 C49. FAI inversat.0 tumorã proliferantã Trichilemocarcinom (C44. potenþial malign redus (C67.6 C49.1 C30. inversat. ganglion limfatic M-8103/0 M-8102/3 M-8102/0 M-8391/0 M-8100/0 M-8101/0 C72. cu potenþial malign redus (C67._) Tricoepiteliom (C44.6 C49. hemoragicã (C42.6 C49.9) C18.0 C76. benign tumorã pinealã (C75._) papilar. muºchi Trichilemal M-8102/3 carcinom (C44. muºchi M-9561/3 Triton.6 C44. colon Tranziþional carcinom meningiom (C70. chist dermoid cu (C56.9 C77.4 C44.2 M-9102/3 M-9104/1 M-9105/3 C72.6 C49. FAI Triceps brachial.Index alfabetic C39.5 C49.6 C47._) papilom papilom. ganglion limfatic Traheobronºic. nerv Trombocitemie esenþialã (C42._) Tricodiscom (C44. FAI papilom.1) idiopaticã (C42.0 C69._) M-8103/0 chist proliferant 214 .7 C44.6 C49.1) esenþialã. hemoragicã (C42._) neoplasm papilar.

9) Tubulovilos._) adrenalã._) Askin atipicã.9) proliferantã atipicã (C56. carcinoidã atipicã. neclasificatã beta._) acinare. adontogenicã (C62. malignã (C25._) M-9133/3 M-8100/0 M-8880/0 M-9687/3 M-8240/3 M-8240/1 M-82401 M-8241/3 M-8249/3 M-8240/1 M-8001/1 M-8001/0 M-8001/1 M-8001/3 M-9473/3 bronºicã alveolarã. intravascularã (C34. celule. FAI (C71.9) carcinoid carcinom Pick ºi carcinom ductal infiltrativ (C50._) Clare.9) malignã (C56. adenom M-8263/0 adenom.Index alfabetic Tubular adenocarcinom Adenom FAI adenocarcinom in situ în adenocarcinom în androblastom. benignã (C44._) Bednar (C44. celule._. celule (C44. malignã (cu excepþia apendicelui M-8240/1) atipicã potenþial malign incert Celule FAI benigne incert dacã benigne sau maligne maligne centralã._) corpusculului para-aortic (C75._) [obs] amilod ((vezi SNOMED) anexelor cutanate._) Brenner FAI (C56._) ºi solidã (C25. teratoidã/rabdoidã (C71. celule [obs] acinice. tumorã de cordon sexual cu (C56._) benignã benignã. a apendicelui (C18. neuroectodermalã primitivã.0) malignã (C74._) Dabska dendritice.4) Corticosuprarenalã FAI (C74._._) condromatoasã cu celule gigante (C40.9) tip cu. cu celule [obs] adenocarcinoidã adenomatoidã.1) argentafinã. bronºicã intravascularã (C34. celule.0) benignã (C74.9) proliferantã (C56. adenocarcinom M-8623/1 Tubuli inelari. malignã Codman (C40._) Chisticã a nodului atrio-ventricular (C38._) [obs] Brooke (C44. FAI androblastom. C41. benignã (C44._) alfa.0) clare. FAI (C25.9) mucinoasã. FAI M-8263/2 adenocarcinom in situ în M-8263/3 adenocarcinom în adenom M-8000/1 M-8390/0 M-8550/1 M-8550/1 M-8245/3 M-9054/0 M-9300/0 M-8671/0 M-8152/1 M-8152/3 M-9133/3 M--------M-8390/0 M-9365/3 M-8249/3 M-9508/3 M-8090/1 M-8833/3 M-8000/0 M-8000/0 M-8151/3 M-9000/0 M-9000/3 M-9000/1 M-9000/1 Tumorã FAI a anexelor cutanate._) papilarã (C25. FAI argentafinã._) alveolarã. celule. cu acumulare lipidicã (C56. vestigialã alfa. malignitate borderline (C56._) bazale. celule FAI chisticã.9) M-8454/0 M-8444/1 M-8470/1 M-8452/1 M-8452/1 M-8005/0 M-8444/1 M-8444/1 M-8005/3 M-9230/0 M-9230/0 M-8691/1 M-8692/1 M-8370/0 M-8370/0 M-8370/3 M-8700/0 M-9302/0 M-9135/1 M-9758/3 215 .0) cromafinã cu celule fantomã. odontogenicã (C41. celule. FAI adenomatoidã._) brunã adipoasã Burkitt [obs] (include toate variantele) Carcinoidã FAI (cu excepþia apendicelui M-8240/1) FAI. folicularã M-8211/3 M-8211/0 M-8210/2 M-8210/3 M-8640/1 M-8641/0 M-8245/1 M-8211/3 M-8640/1 M-8523/3 M-8263/3 Tubulopapilar.9) malignitate borderline (C56. malignã (C25. cu displazie moderatã (C25. C41.5) corpusculului carotidian (C75. malignitate borderline (C56.

osifiantã Fibroasã localizatã solitarã solitarã. celule os. celule FAI (C56. celule. malignã (C40. benignã (C25.0) Krukenberg Leydig. stromalã-cordon sexual FAI diferenþiere incompletã forme mixte Granulare. papilar-mucinoasã._) [obs] juvenilã.9) hilare._) teacã tendon._) Leydig-Sertoli._) tenosinovialã. malignã epitelialã. C41. bine diferenþiatã lipidice. celule. celule._) condromatoasã (C40.9) Hurthle.9) Klatskin (C22. celule (C56. celule gastrinice. celule.9) Grawitz (C64.9) sarcomatoidã (C56. cu diferenþiere timus-like epitelialã. ovar (C56._) Gigante. malignã folicularã._._) pãrþi moi.5) malignã gonadalã. malignã (C49. celule FAI malignã a regiunii ºelare (C75. malignã Gastrointestinalã de nerv vegetativ pacemaker. bronºicã alveolarã (C34. C24.9) tip adult (C56. cu displazie moderatã (C25.9) malignã (C56. celule (C73. celule FAI benignã (C62.1) Granuloase. malignã gastrinice._) intravascularã. C41. cu celule granuloase (C56. odontogenicã cu (C62. FAI (C25. plexiformã fibromixoidã.9) juvenilã (C56._. celule (C56. celule rotunde mici disembrioplazicã. celule. cu celule dendritice Fusiformã tip cu celule._) fibrohistiocitarã._) tip. celule.9) lipoide.9) hipernefroidã [obs] insulare. FAI stromalã. celule FAI benignã malignã intraductalã._) fantomã._) Interstiþiale._) malignã (C62.Index alfabetic M-8806/3 M-9413/0 M-8000/6 M-9071/3 M-8380/1 M-8380/1 M-8242/3 M-8010/0 M-8010/3 M-9260/3 M-9302/0 M-8835/1 M-8842/0 M-8815/0 M-8815/0 M-8815/3 M-9758/3 M-8004/3 M-8588/3 M-8588/3 M-8153/1 M-8153/3 M-8153/1 M-8153/3 M-8936/1 M-8936/1 M-8936/1 M-8936/0 M-8936/3 M-8936/1 M-9064/3 M-9085/3 M-9065/3 M-9250/1 M-9250/3 M-9230/0 M-9251/1 M-9251/3 M-9252/0 M-9252/3 M-9252/0 M-9252/3 M-8003/3 desmoplazicã. C41. cu elemente timus-like G. ovar (C56._. stromalã Gonadalã. benignã epitelialã. malignã (C49.9) [obs] hil celule din (C56. sinus endometrioidã. malignã stromalã. FAI (C40. FAI (C75. malignã epitelialã. neuroepitelialã embolus endodermal. celule. potenþial malign incert Germinale. proliferativã atipicã enterocromafin-like._) os. malignã teacã tendon (C49. malignã Ewing. celule FAI mixtã nonseminomatoasã (C62. FAI pãrþi.9) juxtaglomerularã (C64. malignã Glomus FAI jugular._. celule stromalã. potenþial malign redus endometrioidã.9) granuloase ºi tecale. benignã stromalã. celule._) insulare.9) M-8711/0 M-8690/1 M-8711/3 M-8590/1 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 M-9580/0 M-9580/3 M-9580/0 M-8620/1 M-8620/1 M-8622/1 M-8620/3 M-8620/3 M-8621/1 M-8312/3 M-8660/0 M-8660/0 M-8290/0 M-8311/1 M-8150/1 M-8150/0 M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8453/1 M-9133/3 M-8622/1 M-8361/0 M-8162/3 M-8490/6 M-8650/1 M-8650/0 M-8650/3 M-8631/0 M-8670/0 M-8670/0 216 . C41. FAI G. celule.1. (C40. celule._) tenosinovialã (C49.

cu displazie moderatã (C25.9) papilar-mucinoasã._) Mucinoasã FAI. malignitate borderline (C56._) calcifiantã epitelialã (C41. desmoplazicã mioepitelialã Miofibroblasticã FAI inflamatorie peribronºicã (C34. cu potenþial malign incert Neclasificatã benignã incert dacã benignã sau malignã malignã malignitate borderline malignã. mixtã mezonefricã._) clare. tip cu celule._.9) ovarianã stromalã (C56. malignã melanoticã. celule mezenchimalã mixtã._) mucocarcinoidã mucoepidermoidã [obs] Mullerianã.2) nonseminomatoasã. fibromixoidã osifiantã renalã (C64. cu displazie moderatã (C25. celule (C44. FAI (C07. intraductalã.9) M-8453/1 M-8243/3 M-8430/1 M-8950/3 M-8897/1 M-8897/1 M-8000/0 M-8000/1 M-8000/3 M-8000/1 M-8000/9 M-8936/1 M-9364/3 M-9473/3 M-9363/0 M-9364/3 M-9473/3 M-8350/3 M-9413/0 M-9520/3 M-9065/3 mucinoasã-papilarã intraductalã. malignã (C07. celule (C41. incert dacã primarã sau metastaticã teacã nerv periferic tip cu celule fusiforme tip cu celule mici mastocite. primitivã. cu potenþial malign redus (C56. neurogenã (C69._) muºchi neted. malignã mici rotunde._) mucinoasã._) melanoticã perifericã primitivã._) peribronºicã congenitalã (C34._) scuamoasã (C41._) chisticã. cu potenþial malign redus (C56._) metastaticã mezenchimalã.9) chisticã. (C62. FAI (C71. cu potenþial malign redus (C56. incert dacã primarã sau metastaticã nerv vegetativ._) Odontogenicã FAI (C41. gastrointestinalã Pacinianã Papilarã chisticã (C25. tip glandã salivarã (C07. celule.9) pacemaker._) malignã (C41. C08.9) atipicã._) tip glandã salivarã.9) papilarã. proliferativã (C56. proliferativ atipicã (C56._) neclasificatã neclasificatã. FAI neîncapsulatã. FAI mici._) benignã (C41. cu displazie moderatã (C25. tip cu celule. C08._. celule gigante. FAI mezenchimalã mezodermalã tip glandã salivarã. cu celule germinale. olfactivã (C69. celule malignã. neuroectodermalã Merkel. FAI mixtã._) M-8000/3 M-8005/3 M-8003/3 M-8800/3 M-8940/3 M-8940/3 M-8000/3 M-8000/9 M-9540/3 M-8004/3 M-8002/3 M-9740/1 M-9740/3 M-9363/0 M-8247/3 M-8000/6 M-8800/3 M-8990/1 M-8951/3 M-9110/1 M-8002/3 M-8806/3 M-8982/0 M-8825/1 M-8825/1 M-8827/1 M-8827/1 M-8940/0 M-9085/3 M-8940/3 M-8990/1 M-8951/3 M-8940/0 M-8940/3 M-9270/1 M-9300/0 M-9270/0 M-9340/0 M-9341/1 M-9302/0 M-9270/3 M-9312/0 M-9520/3 M-8842/0 M-8967/0 M-8590/1 M-8936/1 M-9507/0 M-8452/1 M-8473/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8453/1 M-8472/1 M-8472/1 M-8470/1 M-8472/1 M-8473/1 217 . FAI muºchi neted.2) osifiantã. sclerozantã (C73._) Mixtã FAI germinale.9) neuroepitelialã._) adenomatoidã (C41. mixtã (C54._) olfactivã.Index alfabetic Malignã FAI clare. C08. cu potenþial malign redus (C56. disembrioplasticã neurogenã. gastrointestinalã de Neuroectodermalã FAI centralã.9) seroasã. FAI mastocite. celule (C41.9) seroasã._._) fantomã. malignã mezenchimalã mixtã mezodermalã.

9) plasmocite plexiformã. cu elemente heterologe sarcomatoidã slab diferenþiatã slab diferenþiatã. cu elemente heterologe sexual. cu potenþial malign redus (C56._) perifericã.9) Sertoli. potenþial malign incert sexual. cu elemente heterologe retiformã retiformã. FAI Phyllodes FAI (C50.chist dermoid cu Seroasã FAI. FAI diferenþiere incompletã forme mixte sinus endodermal solidã ºi chisticã (C25. FAI somatostatinice._) Pinealã mixtã (C75. malignã Stromalã FAI benignã gastrointestinalã. FAI proliferantã trichilemalã pseudopapilarã solidã (C25. fibrohistiocitarã polivezicularã vitelinã Primitivã neuroectodermalã FAI centralã. de cordon._) pilarã (C44. celule._) somatostatinice. FAI (C71. cordon.9) Sexual.9) Sudoriparã. malignã teacã nerv. pinealã.9) renomedulare.3) Periferic teacã nerv. malignã scuamoasã odontogenicã steroide.9) M-8463/1 M-8462/1 M-8462/1 M-8442/1 M-8640/1 M-8641/0 M-8641/0 M-8642/1 M-8631/1 M-8631/0 M-8631/1 M-8634/1 M-8633/1 M-8634/1 M-8631/3 M-8631/3 M-8634/3 M-8590/1 M-8623/1 de suprafaþã. pungã (C75.9) cu acumulare lipidicã bogatã în lipide (C56. FAI sexual. cu tubuli inelari (C56. celule FAI (C56._) Rathke._) Pindborg (C41. glandã FAI (C44.9) proliferantã atipicã (C56. malignã._) borderline (C50. cordon . celule mici.9) secundarã secundarã.9) papilarã. papilarã. cu diferenþiere rabdomioblasticã neuroectodermalã primitivã neuroectodermalã._) sclerozantã neîncapsulatã (C73. FAI steroide. trofoblasticã (C58. malignã gastrointestinalã. celule.3) parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75._) M-9540/3 M-9561/3 M-9364/3 M-9364/3 M-9020/1 M-9020/0 M-9020/1 M-9020/3 M-8103/0 M-9340/0 M-9362/3 M-9362/3 M-9362/3 M-8093/3 M-9104/1 M-9731/3 M-8835/1 M-9071/3 M-9473/3 M-9473/3 M-9364/3 M-8103/0 M-8452/1 M-9350/1 M-8967/0 M-8966/0 M-9363/0 M-8963/3 M-8963/3 M-9508/3 M-8806/3 M-8082/3 M-8350/3 M-8602/0 M-8000/6 M-9084/3 M-8442/1 M-8590/1 M-8591/1 M-8592/1 M-9071/3 M-8452/1 M-8156/1 M-8156/3 M-9312/0 M-8670/0 M-8670/3 M-8935/1 M-8935/0 M-8936/0 M-8936/3 M-8602/0 M-8593/1 M-8400/1 218 .stromalã gonadalã. celule.3) tranziþionalã (C75. FAI rabdoidã malignã rabdoidã/teratoidã._) rotunde._) benignã (C50. desmoplazicã Schminke (C11.9) mari calicifiantã Sertoli-Leydig. celule FAI bine diferenþiatã diferenþiere intermediarã diferenþiere intermediarã. celule interstiþiale (C64.9) retinianã primordialã rabdoidã. cu elemente minore de (C56. malignitate borderline (C56.9) papilarã chisticã.Index alfabetic M-9362/3 parenchimatoasã. cu diferenþiere intermediarã (C75. malignitate borderline (C56. cu localizare. cu potenþial malign redus (C56. celule._) malignã (C50. benignã gastrointestinalã.1) renalã osifiantã (C64.9) sclerozantã stromalã (C56. atipicã (C71. de cordon.3) Pinkus placentarã.

Index alfabetic M-8400/0 M-8400/3 M-9540/3 M-9561/3 M-8600/0 M-8621/1 M-9252/0 M-9252/3 M-9508/3 M-8590/1 M-9362/3 M-8103/0 M-9561/3 M-9104/1 M-9105/3 M-8200/0 M-8800/0 M-8800/3 M-9071/3 M-9071/3 M-9071/3 M-8561/0 M-8960/3 M-9110/1 benignã (C44._) malignã (C44._) teacã nerv periferic, malignã teacã nerv periferic, malignã, diferenþiere rabdomioblasticã tecale, celule (C56.9) tecale-granuloase, celule (C56.9) tenosinovialã cu celule gigante (C49._) tenosinovialã cu celule gigante, malignã (C49._) teratoidã/rabdoidã (C71._) testicularã, stromalã (C62._) tranziþionalã, pinealã (C75.3) trichilemalã proliferantã Triton, malignã trofoblasticã cu localizare placentarã (C58.9) trofoblasticã epitelioidã turban (C44.4) þesut moale, benignã þesut moale, malignã vitelin, sac vitelin, sac, hepatoidã de vitelinã polivezicularã Warthin (C07._, C08._) Wilms, tumorã (C64.9) Wolfian, duct C47.1 C40.0 C40.0 C49.1 C49.1 C47.1 C40.0 C44.6 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C49.1 C71.2 sistem nervos vegetativ articulaþie centurã muºchi muºchi scheletic nerv periferic os piele þesut adipos þesut conjunctiv þesut gras þesut fibros þesut moale þesut subcutanat Uncus

M-9752/1 Unifocalã, granulomatozã cu celule Langerhans M-9752/1 Unifocalã, histiocitozã cu celule Langerhans C44.6 C44.7 C67.7 C44.2 C44.2 C49.0 C44.2 C30.1 C44.2 C30.1 C44.2 C44.2 C66.9 C67.6 C67.5 C68.0 C68.0 C57.9 C67.9 C68.9 M-8120/3 M-8120/2 M-8130/3 M-8130/2 M-8130/1 Unghie, deget mânã Unghie, deget picior Uracã Ureche FAI canal cartilaj externã internã lobul mijlocie piele, FAI Ureche, lob Ureter Ureteral, orificiu Uretral intern, orificiu Uretrã Uretralã, glandã Uretrovaginal, sept Urinarã, vezicã, FAI (vezi ºi vezicã) Urinar, aparat, FAI

M--------- Tumoralã, calcinozã ((vezi SNOMED) M-8040/1 Tumoretã, FAI M-8040/0 Tumoretã, benignã C63.7 Tunicã vaginalã

M-8200/0 Turban, tumorã în (C44.4) C75.1 Turceascã, ºa

U
M-8090/3 Ulcer rodent (C44._) C47.1 C49.1 C40.0 C76.4 C44.6 C49.1 Ulnar, nerv Ulnarã, arterã Ulnã Umãr FAI FAI (carcinom, melanom, nev) FAI (sarcom, lipom)

Urotelial carcinom, FAI (C67._) carcinom in situ (C67._) carcinom, papilar (C67._) carcinom, papilar, neinvaziv (C67._) neoplasm papilar, cu potenþial malign redus (C67._) M-8120/1 papilom, FAI (C67._) M-9769/1 Uºoare, boala lanþurilor, sistemicã

219

Index alfabetic Uterin FAI anexã cervix ligament segmentul inferior istm Utero-ovarianã Uterosacral, ligament Uter FAI anexã, FAI anexã, uterinã bont cervical canal cervical canal endocervical cervix, FAI cervix, joncþiune scuamocolumnarã cervix uterin corp corp uterin endocol endometru exocol joncþiune scuamocolumnarã fund uter glandã endocervicalã glandã endometrialã glandã Nabothianã istm uterin ligament lat ligament rotund ligament uterin ligament uterosacral membrane fetale miometru orificiu intern orificiu extern parametru placentã segment inferior uterin scuamocolumnarã, joncþiune, a colului stromã endometrialã

C55.9 C57.4 C53.9 C57.3 C54.0 C54.0 C57.8 C57.3

V
C72.5 C52.9 C52.9 C52.9 Vag, nerv Vagin, FAI Vaginal, canal Vaginal, orificiu

M-8077/2 Vaginalã, neoplazie intraepitelialã, grad III (C52._) C10.0 C18.0 C49.9 C63.1 C42.9 M-8894/0 M--------M--------C09.1 C02.1 Valecula Valva ileocecalã Vas, FAI Vas deferent Vas sanguin, FAI Vascular leiomiom nev (vezi SNOMED) pãianjen (vezi SNOMED) Vãl palatin, stâlp Vârf, limbã

C55.9 C57.4 C57.4 C53.8 C53.0 C53.0 C53.9 C53.8 C53.9 C54.9 C54.9 C53.0 C54.1 C53.1 C53.8 C54.3 C53.0 C54.1 C53.0 C54.0 C57.1 C57.2 C57.3 C57.3 C58.9 C54.2 C53.0 C53.1 C57.3 C58.9 C54.0 C53.8 C54.1

M-9560/0 Vechi, Schwannom M-8936/1 Vegetativ, tumorã gastrointestinalã de nerv C49.9 C49.5 C49.4 C49.4 C49.4 C49.3 Venã, FAI Venã iliacã Venã cavã FAI abdonimalã inferioarã superioarã

M-9122/0 Venos, hemangiom C02.2 C02.2 C02.2 C71.5 C71.7 C71.7 C71.5 C71.5 C38.0 C71.5 Ventralã, faþa limbii FAI anterioarã 2/3 anterioare Ventricul FAI al patrulea, FAI al patrulea, plex coroid al treilea, FAI al treilea, plex coroid cardiac cerebral

M-8890/0 Uter fibroid (C55.9) C68.0 C69.4 C05.2 Utricula prostaticã Uveal, tract Uvulã

220

Index alfabetic C71.5 C71.5 C32.1 C71.6 C13.1 C41.2 C41.2 lateral, FAI lateral, plex coroid Ventricularã, coarda laringelui Vermis, cerebel Versant aritenoid Vertebrã Vertebralã, coloanã (exclude sacrul ºi coccisul C41.4) Verucã FAI (vezi SNOMED) planã (vezi SNOMED) seboreicã (vezi SNOMED) vulgarã (vezi SNOMED) Verucos carcinom, FAI carcinom, epidermoid carcinom, celule scuamoase hemangiom cheratozic papilom Vestibul bucal Vestibul nazal M-8263/0 Viloglandular, adenom M--------- Vilonodularã, sinovitã pigmentarã (vezi SNOMED) M-8262/3 M-8261/0 M-8261/3 M-8261/2 M-8261/0 Vilos adenocarcinom adenom, FAI adenom, adenocarcinom în adenom, adenocarcinom in situ în papilom C57.9 C57.9 C63.7 Vezicocervical, þesut Vezicovaginal, sept Veziculã seminalã

M--------M--------M--------M--------M-8051/3 M-8051/3 M-8051/3 M-9142/0 M-8051/0 C06.1 C30.0

M-8077/2 VIN III (C52._) M-8155/1 Vipom, FAI M-8155/3 Vipom, malign C38.4 Visceralã, pleura M-9071/3 Vitelinã, tumorã polivezicularã C32.0 C32.1 C32.0 Vocalã, coardã FAI falsã adevãratã

Vestigiu(al) M--------embrionar, FAI (vezi SNOMED) M-8671/0 tumorã, adrenalã M--------Walthard, FAI (vezi SNOMED) C23.9 C67.9 C67.3 C67.5 C67.1 C67.2 C67.5 C67.6 C67.9 C67.3 C67.2 C67.4 C67.4 C67.0 C67.7 C67.9 Vezicã biliarã Vezicã urinarã FAI anterior. perete col dom lateral, perete orificiul uretral intern orificiu ureteric perete, FAI perete, anterior perete, lateral perete, posterior posterior, perete trigon uraca urinar, FAI

M-9540/1 Von Recklinghausen, boala (cu excepþia osului) M--------- Von Recklinghausen, boalã, os (vezi SNOMED) C51.9 C51.9 Vulvã, FAI Vulvã, piele

M-8077/2 Vulvarã, neoplazie intraepitelialã, grad III (C51._)

W
M-9761/3 Waldenstrom, macroglobulinemie (C42.0) (vezi ºi M-9671/3) C14.2 Waldeyer, inel

M--------- Walthard, rest (vezi SNOMED) M-8561/0 Warthin, tumorã (C07._, C08._) M-8051/3 Warty, carcinom C08.0 Wharton, duct

M-8120/1 Vezica urinarã, papilom (C67._)

221

Index alfabetic M-8960/3 Wilms, tumorã (C64.9) C25.3 C57.7 C57.7 M-9110/0 M-9110/3 M-9110/1 Wirsung, duct Wolffian, corp Wolffian, duct Wolfian, duct adenom carcinom tumorã M-------M--------M-------M-------Xantogranulom, FAI (vezi SNOMED) Xantogranulom juvenil (vezi SNOMED) Xantom, FAI (vezi SNOMED) Xeroderma pigmentosum (vezi SNOMED)

Z
C41.0 C21.2 C02.8 C75.5 Zigomatic, os Zona cloacalã Zona de joncþiune a limbii Zuckerkandl, organ

X
M-9424/3 Xantoastrocitom pleomorf (C71._) M-8830/0 Xantofibrom

222

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

ANEXA 1: CODURI NOI ÎN CIM-O, EDIÞIA A TREIA
(urmãtoarele coduri morfologice din 4 cifre nu existã în CIM-O, Ediþia a Doua) Un termen neînsoþit de un numãr este un sinonim pentru codul precedent
8005/0 8005/3 8013/3 8014/3 8015/3 8035/3 8046/3 8078/3 8083/3 8084/3 8097/3 8098/3 8103/0 8131/3 8148/2 8149/0 8156/1 8156/3 8157/1 8157/3 8172/3 8173/3 8174/3 8175/3 8204/0 8212/0 8213/0 8214/3 8215/3 8242/1 8242/3 8249/3 Tumorã cu celule clare, FAI Tumorã cu celule clare, malignã Carcinom neuroendocrin cu celule mari Carcinom cu celule mari cu fenotip rabdoid Carcinom cu celule sticloase Carcinom cu celule gigante osteoclast-like Carcinom cu celule non-small (C34._) Carcinom cu celule scuamoase cu formare de corn Carcinom cu celule scuamoase bazaloide Carcinom cu celule scuamoase, tip cu celule clare Carcinom bazocelular, nodular (C44._) Carcinom bazocelular, micronodular (C44._) Carcinom bazal adenoid Tumorã pilarã (C44._) Chist trichilemal proliferant Tumorã trichilemalã proliferantã Carcinom cu celule tranziþionale, micropapilar (C67._) Neoplazie intraepitelialã glandularã, grad III Neoplazie intraepitelialã prostaticã, grad III (C61.9) PIN III (C61.9) Adenom canalicular Somatostatinom, FAI Tumorã cu celule stomatostatinice, FAI Somatostatinom, malign Tumorã cu celule stomatostatinice, malignã Enteroglucagonom, FAI Enteroglucagonom malign Carcinom hepatocelular, schiros (C22.0) Carcinom hepatic sclerozant (C22.0) Carcinom hepatocelular, varianta cu celule fusiforme (C22.0) Carcinom hepatocelular, sarcomatoid (C22.0) Carcinom hepatocelular, tip cu celule clare (C22.0) Carcinom hepatocelular, tip pleomorf (C22.0) Adenom lactant (C50._) Adenom plat Adenom serrat (C18._) Polip mixt adenomatos ºi hiperplastic (C18._) Carcinom cu celule parietale (C16._) Adenocarcinom cu celule parietale (C16._) Adenocarcinom al glandelor anale (C21.1) Adenocarcinom al canalelor anale (C21.1) Carcinoid cu celule enterocromafin-like, FAI Carcinoid cu celule ECL, FAI Tumorã malignã cu celule enterocromafin-like Carcinoid cu celule ECL, malign Tumorã carcinoidã atipicã

223

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8252/3 8253/3 8254/3

8255/3 8264/0 8272/0 8272/3 8316/3 8317/3 8318/3 8319/3 8325/0 8335/3 8336/0 8337/3 8341/3 8342/3 8343/3 8344/3 8346/3 8347/3 8382/3 8383/3 8384/3 8391/0

8392/0 8409/3 8413/3 8443/0 8444/1 8453/0 8453/1 8453/2 8453/3

Carcinom bronhiolo-alveolar, nemucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar cu celule Clara (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar cu pneumocit tip II (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, mucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar mixt, mucinos ºi nemucinos (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu celule Clara ºi celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip cu pneumocit tip II ºi celule caliciforme (C34._) Carcinom bronhiolo-alveolar, tip nedeterminat (C34._) Adenocarcinom cu subtipuri mixte Adenocarcinom combinat cu alte tipuri de carcinom Papilomatozã glandularã Papilomatozã biliarã (C22.1, C24.0) Adenom hipofizar, FAI (C75.1) Carcinom hipofizar, FAI (C75.1) Carcinom cu celule renale -asociat cu chist (C64.9) Carcinom cu celule renale, tip cromofob (C64.9) Carcinom cu celule renale cromofobe (C64.9) Carcinom cu celule renale, sarcomatoid (C64.9) Carcinom cu celule renale, celule fusiforme (C64.9) Carcinom al ductului colector (C64.9) Carcinom al ductului Bellini (C64.9) Carcinom renal, tip duct colector (C64.9) Adenom metanefric (C64.9) Carcinom folicular minimal invaziv (C73.9) Carcinom folicular, încapsulat (C73.9) Adenom trabecular hialinizant (C73.9) Carcinom insular (C73.9) Microcarcinom papilar (C73.9) Carcinom papilar, celule oxifile (C73.9) Carcinom papilar, încapsulat (C73.9) Carcinom papilar, celule columnare (C73.9) Carcinom papilar, celule înalte (C73.9) Carcinom mixt medulo-folicular (C73.9) Carcinom mixt medulo-papilar (C73.9) Adenocarcinom endometrioid, variantã secretorie Adenocarcinom endometrioid, variantã cu celule ciliate Adenocarcinom, tip endocervical Fibrom folicular (C44._) Tricodiscom (C.44._) Fibrofoliculom (C44._) Fibrom perifolicular (C44._) Siringofibroadenom (C44._) Porom ecrin, malign (C44._) Porocarcinom (C44._) Adenocarcinom ecrin (C44._) Chistadenom cu celule clare (C56.9) Tumorã chisticã cu celule clare, malignitate borderline (C56.9) Tumorã cu celule clare proliferantã atipicã (C56.9) Adenom papilar-mucinos intraductal (C25._) Tumorã papilar-mucinoasã intraductalã cu displazie moderatã (C25._) Carcinom papilar-mucinos intraductal, neinvaziv (C25._) Carcinom papilar-mucinos intraductal, invaziv (C25._)

224

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8454/0 8463/1 8482/3 8507/2 8508/3 8513/3 8514/3 8523/3

8524/3 8525/3 8551/3 8574/3 8575/3 8576/3 8581/1 8581/3 8582/1 8582/3 8583/1

8583/3

8584/1 8584/3 8585/1 8585/3

Tumorã chisticã a nodului atrio-ventricular (C38.0) Tumorã papilarã seroasã de suprafaþã, malignitate borderline (C56.9) Adenocarcinom mucinos, tip endocervical Carcinom intraductal micropapilar (C50._) Carcinom ductal in situ, micropapilar (C50._) Carcinom intraductal, clinging (C50._) Carcinom hipersecretor chistic (C50._) Carcinom medular atipic (C50._) Carcinom ductal, tip desmoplazic Carcinom ductal infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi cribriform (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi mucinos (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi tubular (C50._) Carcinom ductal infiltrativ ºi coloid (C50._) Carcinom lobular infiltrativ combinat cu alte tipuri de carcinoame (C50._) Adenocarcinom polimorf de grad redus Adenocarcinom de duct terminal Chistadenocarcinom cu celule acinare Adenocarcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom cu diferenþiere neuroendocrinã Carcinom metaplazic, FAI Adenocarcinom hepatoid Carcinom hepatoid Timom, tip A, FAI (C37.9) Timom, celule fusiforme, FAI (C37.9) Timom, medular, FAI (C37.9) Timom, tip A, malign (C37.9) Timom, celule fusiforme, malign (C37.9) Timom, medular, malign (C37.9) Timom, tip AB, FAI (C37.9) Timom, tip mixt, FAI (C37.9) Timom, tip AB, malign (C37.9) Timom, tip mixt, malign, FAI (C37.9) Timom, tip B1, FAI (C37.9) Timom, bogat în limfocite, FAI (C37.9) Timom, limfocitic, FAI (C37.9) Timom, predominant cortical, FAI (C37.9) Timom, organoid, FAI (C37.9) Timom, tip B1, malign (C37.9) Timom, bogat in limfocite, malign (C37.9) Timom, limfocitic, malign (C37.9) Timom, predominant cortical, malign (C37.9) Timom, organoid, malign (C37.9) Timom, tip B2, FAI (C37.9) Timom, cortical, FAI (C37.9) Timom, tip B2, malign (C37.9) Timom, cortical, malign (C37.9) Timom, tip B3, FAI (C37.9) Timom, epitelial, FAI (C37.9) Timom, atipic, FAI (C37.9) Timom, tip B3, malign (C37.9) Timom, epitelial, malign (C37.9) Timom, atipic, malign (C37.9) Carcinom timic bine diferenþiat (C37.9)

225

Anexa 1: Coduri noi în CIM-O, Ediþia a treia

8586/3 8587/0 8588/3

8589/3

8591/1 8592/1 8593/1 8633/1 8634/1 8634/3 8642/1 8728/0 8728/1 8728/3 8746/3 8762/1 8805/3 8806/3 8815/0 8815/3 8825/0 8825/1 8826/0 8827/1 8831/0

8834/1 8835/1 8836/1 8842/0 8862/0 8898/1 8905/0 8912/3 8921/3 8934/3 8935/1 8935/3 8936/0

Timom, tip C (C37.9) Timom hamartomatos ectopic Tumorã epitelialã fusiformã cu elemente timus-like Tumorã epitelialã fusiformã cu diferenþiere timus-like SETTLE Carcinom cu elemente timus-like Carcinom cu diferenþiere timus-like CASTLE Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual, diferenþiere incompletã Tumorã stromalã gonadalã ºi de cordon sexual, forme mixte Tumorã stromalã cu elemente minore de cordon sexual Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, retiformã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, diferenþiere intermediarã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, retiformã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli-Leydig, slab diferenþiatã, cu elemente heterologe Tumorã cu celule Sertoli mari, calicifiantã Melanocitozã difuzã (C70.9) Melanocitom meningeal (C70.9) Melanomatozã meningealã (C70.9) Melanom lentiginos al mucoasei Leziune dermicã proliferativã, în nev congenital (C44._) Sarcom nediferenþiat Tumorã desmoplazicã cu celule rotunde mici Tumorã fibroasã solitarã Tumorã fibroasã localizatã Tumorã fibroasã solitarã, malignã Miofibroblastom Tumorã miofibroblasticã, FAI Tumorã miofibroblasticã inflamatorie Angiomiofibroblastom Tumorã miofibroblasticã, peribronºicã (C34._) Tumorã miofibroblasticã peribronºicã, congenitalã (C34._) Histiocitom profund Histiocitom juvenil Reticulohistiocitom Fibroblastom cu celule gigante Tumorã fibrohistiocitarã plexiformã Histiocitom fibros angiomatoid Tumora fibromixoidã osifiantã Lipom condroid Leiomiom metastazant Rabdomiom genital (C51._, C52.9) Rabdomiosarcom cu celule fusiforme Rabdomiosarcom cu diferenþiere ganglionarã Ectomezenchimom Carcinofibrom Tumorã stromalã, FAI Sarcom stromal, FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã, benignã GIST benign

226

_) Gangliogliom infantil desmoplastic Tumora neuroepiteliala disembrioplasticã 227 . C41._) Condrosarcom dediferenþiat (C40. C41. malignã (C49. FAI Tumorã stromalã gastrointestinalã._.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. nonseminomatoasã (C62. C41.9) Tumora renalã osifiantã (C64._) Tumorã cu celule germinale. C41._) Osteosarcom intraosos cu grad redus (C40._) Tumorã trofoblasticã epitelioidã Angioendoteliom papilar endovascular Tumorã Dabska Hemangioendoteliom cu celule fusiforme Angioendoteliom cu celule fusiforme Osteosarcom central (C40.9) Adenofibrom nefrogenic (C64._) Osteosarcom de suprafaþã de grad înalt (C40. C41. C41. Ediþia a treia 8936/1 8936/3 8959/0 8959/1 8959/3 8965/0 8966/0 8967/0 8973/3 8974/1 8983/0 9065/3 9105/3 9135/1 9136/1 9186/3 9187/3 9193/3 9194/3 9195/3 9242/3 9243/3 9252/0 9252/3 9341/1 9342/3 9351/1 9352/1 9365/3 9371/3 9372/3 9373/0 9412/1 9413/0 Tumorã stromalã gastrointestinalã._) Osteosarcom medular (C40._.2) Craniofaringiom. malign Nefrom chistic benign (C64._._) Tumorã cu celule gigante tenosinovialã (C49._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului. papilar (C75._._) Osteosarcom periosteal (C40._.9) Nefrom chistic multilocular malign (C64._) Osteosarcm intracortical (C40.2) Tumorã Askin Cordom condroid Cordom dediferenþiat Paracordom Astrocitom infantil desmoplastic (C71._) Tumorã odontogenicã cu celule clare Carcinosarcom odontogenic Craniofaringiom._) Tumorã cu celule gigante tenosinovialã. malignã (C49._) Osteosarcom central convenþional (C40.9) Nefroblastom chistic parþial diferenþiat (C64.9) Nefrom chistic malign (C64._. potenþial malign incert Tumorã gastrointestinalã de nerv vegetativ GANT Tumorã gastrointestinalã cu celule pacemaker Sarcom stromal gastrointestinal Tumorã stromalã gastrointestinalã._) Osteosarcom intraosos bine diferenþiat (C40._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului (C49._) Histiocitom fibros al tecii tendonului (C49. C41._. C41. malignã GIST. FAI GIST._.9) Fibrom renomedular (C64. adamantinomatos (C75.9) Blastom pleuropulmonar Sialoblastom Adenomioepiteliom (C50._) Condrosarcom cu celule clare (C40. C41._.9) Tumorã cu celule interstiþiale renomedulare (C64._. C41.

bogat în limfocite Limfom primar efuzionat Limfom cu celule B mari. unifocalã Granulomatozã cu celule Langerhans. nazal ºi tip nazal Limfom cu celule T/NK Limfom limfoblastic cu celule precursoare.5) Meduloblastom cu celule mari (C71. unifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. cu regresie spontanã (C69. FAI Limfom al zonei marginale. FAI (vezi ºi M-9835/8) Limfom limfoblastic cu celule B precursoare (vezi ºi M-9836/3) Limfom limfoblastic cu celule T precursoare (vezi ºi M-9837/3) Histiocitozã cu celule Langerhans.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O._) Limfom cu celule NK/T.6) Gangliocitom displazic al cerebelului (Lhermitte-Duclos) (C71.2) Limfom splenic cu limfocite viloase (C42. Ediþia a treia 9444/1 9474/3 9493/0 9508/3 9513/3 9514/1 9571/0 9571/3 9582/0 9596/3 9651/3 9678/3 9679/3 9689/3 9699/3 9708/3 9716/3 9717/3 9718/3 9719/3 9727/3 9728/3 9729/3 9751/1 9752/1 Gliom cordoid (C71._) Limfom cutanat primar cu celule T mari CD30+ (C44.3) Limfom cu celule B mari.2) Limfom cu celule B al zonei marginale. FAI Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Limfom al þesutului limfoid asociat bronhiei Limfom BALT Limfom al þesutului limfoid asociat pielii Limfom SALT Limfom al zonei marginale. paniculitis-like Limfom hepatosplenic cu celule gd (gama-delta) Limfom intestinal cu celule T Limfom intestinal cu celule T tip enteropatic Limfom cu celule T asociat cu enteropatie Afecþiune limfoproliferativã cutanatã primarã cu celule T CD30+ (C44. mediastinal (C38. FAI (C42. bogat în limfocite Limfom Hodgkin clasic. timic (C37._) Limfom cutanat primar cu celule mari anaplazice (C44._) Retinoblastom.2) Retinoblastom. difuz (C69. mono-ostoticã Granulom eozinofilic 228 .] Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI [obs. ganglionar Limfom cu celule T subcutanat. FAI Granulomatozã cu celule Langerhans Histiocitozã X.1) Limfom compus Hodgkin ºi non-Hodgkin Limfom Hodgkin.2) Limfom splenic al zonei marginale.6) Tumorã teratoidã/rabdoidã atipicã (C71. malign MPNST perineural Tumorã cu celule granulare a regiunii ºelare (C75.2) Perineurinom Perineurinom intraneural Perineurinom al þesutului moale Perineurinom. splenic (C42.9) Limfom cu celule B al zonei marginale._) Gliom cordoid al ventriculului al treilea (C71._) Papulozã limfomatoidã (C44.

interdigitate Sarcom cu celule interdigitate Sarcom cu celule dendritice. cu diferenþiere minimã FAB M0 Leucemie mieloidã acutã fãrã maturare FAB M1 229 . FAI Leucemie prolimfociticã. FAI FAB L2 Leucemie limfoblasticã cu celule B precursoare (vezi ºi M-9728/3) Pro-B ALL ALL cu celule B precursoare comune Pre-B ALL Pre-pre-B ALL ALL comunã C-ALL Leucemie limfoblasticã cu celule T precursoare (vezi ºi M-9729/3) Pro-T ALL Pre-T ALL ALL cu celule T corticale ALL cu celule T mature Leucemie mieloidã acutã cu eozinofile medulare anormale (include toate variantele) Leucemie mieloidã acutã.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. fãrã-fenotipare Leucemie limfoblasticã acutã. tip L2. FAI FAB L1 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. generalizatã Sarcom histiocitic Sarcom cu celule Langerhans Sarcom cu celule dendritice.16)(p13. tip cu celule precursoare Leucemie-limfom limfoblastic acut.q11) Leucemie mieloidã acutã. Ediþia a treia 9753/1 9754/3 9755/3 9756/3 9757/3 9758/3 9769/1 9805/3 9831/1 9833/3 9834/3 9835/3 9836/3 9837/3 9871/3 9872/3 9873/3 Histiocitozã cu celule Langerhans. tip cu celule B Leucemie prolimfociticã.q22) Leucemie mieloidã acutã. FAI (vezi ºi M-9727/3) Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. multifocalã Histiocitozã cu celule Langerhans. diseminatã Histiocitozã cu celule Langerhans. FAI Sarcom cu celule dendritice foliculare Tumorã cu celule dendritice foliculare Boalã cu depozite de imunoglobuline Boala lanþurilor uºoare sistemicã Amiloidozã primarã Leucemie acutã bifenotipicã Leucemie acutã cu linearitate mixtã Leucemie acutã bilinearã Leucemie limfociticã cu celule T granulare mari Limfocitozã cu celule T granulare mari Leucemie limfociticã cu celule NK granulare mari Limfocitozã cu celule granulare mari. tip cu celule T Leucemie limfoblasticã cu celule precursoare. poliostoticã Boala Hand-Schuller-Christian [obs] Histiocitozã cu celule Lagerhans. t(16. inv(16)(p13. CBF-beta/MYH11 Leucemie mielomonocitarã acutã cu eozinofile anormale FAB M4Eo Leucemie mieloidã acutã.

Tip II Leucemie mielomonocitarã cronicã în transformare [obs] Leucemie mielomonocitarã juvenilã Leucemie mielomonocitarã cronicã juvenilã Leucemie cu celule NK agresive Leucemie neutrofilicã cronicã Sindrom hipereozinofilic Leucemie eozinofilicã cronicã Citopenie refractarã cu displazie multilinearã Sindrom mielodisplazic cu sindrom de deleþie 5q (5q-) Sindrom mielodisplazic secundar terapiei. FAI Leucemie mielogenã cronicã.q11) Leucemie granulocitarã cronicã. neprecedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloidã acutã. t(8.q22) FAB M2.Anexa 1: Coduri noi în CIM-O. anomalii 11q23 Leucemie mieloidã acutã.21)(q22. BCR/ABL negativ Leucemie mieloidã cronicã atipicã. Ediþia a treia 9874/3 9875/3 9876/3 9895/3 9896/3 9897/3 9920/3 9945/3 9946/3 9948/3 9963/3 9964/3 9985/3 9986/3 9987/3 Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2. BCR/ABL pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. cromozom Philadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie granulocitarã cronicã.q11) Leucemie granulocitarã cronicã. cromozom Phipadelphia (Ph1) pozitiv Leucemie mielogenã cronicã. MLL Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei.q22) Leucemie mieloidã acutã. cromozom Philadelphia (Ph1) negativ Leucemie mieloidã acutã cu displazie multilinearã (vezi ºi M-9984/3) Leucemie mieloidã acutã. BCR/ABL Leucemie mieloidã cronicã atipicã.21) (q22.22)(q34.22)(q34. Tip I Leucemie mielomonocitarã cronicã. FAI Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu agent alchilant Sindrom mielodisplazic secundar terapiei cu epipodofilotoxinã 230 . FAI Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu agent alchilant Leucemie mieloidã acutã secundarã terapiei cu epipodofilotoxinã Leucemie mielomonocitarã cronicã. t(9. AML1(CBF-alpha)/ETO FAB M2. t(9. AML1(CBF-alpha)/ETO Leucemie mieloidã acutã. precedatã de sindrom mielodisplazic Leucemie mieloida acutã. t(8.

1) Carcinom limfoepiteliom-like Carcinom bazocelular superficial multifocal (C44. acantolitic Neoplazie intraepitelialã scuamoasã._) Carcinom matrical (C44.1) AIN III (C21. tip desmoplazic (C44.0. morfeic (C44. sclerozant (C44._) Pilomatrixom._) Carcinom bazocelular infiltrativ._) Carcinom bazocelular infiltrativ. sarcomatoid Carcinom cu celule scuamoase. FAI (C44._) Fibroepiteliom tip Pinkus Carcinom bazocelular fibroepitelial. in situ Papilom cu celule scuamoase._) Carcinom trichilemal (C44.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime ANEXA 2: TERMENI MORFOLOGICI NOI ªI SINONIME (Urmãtoarele coduri morfologice cu 4 cifre au existat în CIM-O. fungiform (C30. grad III (C51._) Neoplazie intraepitelialã vulvarã.adenocarcinom combinat Carcinom cu celule scuamoase ._) Carcinom bazocelular. Ediþia a doua) 8000/1 8033/3 8040/0 8040/1 8041/3 8045/3 Tumorã neclasificatã. inversat Papilomatozã scuamoasã Carcinom cu celule scuamoase._) Carcinom bazocelular. nesclerozant (C44. tip Pinkus Tumorã Pinkus Fibroepiteliom. FAI (C30. C31. benignã Tumoretã. FAI Carcinom neuroendocrin cu celule mici Carcinom cu celule mici combinat Carcinom cu celule mici-celule mari combinat Carcinom cu celule mici ._) Neoplazie intraepiteliala analã (C21. malignitate borderline Carcinom sarcomatoid Tumoretã._) Carcinom bazocelular infiltrativ. FAI Trichilemocarcinom (C44. exofitic (C30._) Papilom sinonazal. grad III Neoplazie intraepitelialã vaginalã.celule mici combinat Carcinom condilomatos Carcinom Warty Carcinom papilar cu celule scuamoase. benign 8051/3 8052/2 8053/0 8060/0 8074/3 8075/3 8077/2 8082/3 8091/3 8092/3 8093/3 8102/3 8110/0 8110/3 8120/1 8120/2 8121/0 231 . inversat.0. neinvadant Carcinom papilar cu celule scuamoase. benign Papilom tranzitional._) Papilom cu celule tranzitionale. inversat. C31._) Pilomatrixom malign (C44._) Papilom sinonazal.0. FAI Carcinom urotelial in situ Papilom sinonazal. grad III (C52. FAI (C44._) Papilom cu celule tranziþionale. C31.

malign Carcinom ductal in situ._) Papilom Schneiderian oncocitic (C30._) Papilom cu celule columnare Papilom cu celule cilindrice (C30._) Carcinom urotelial papilar (C67. FAI (C25._) Carcinom intraductal. C31. FAI (C25.9) Adenofibrom cu celule clare cu malignitate borderline (C56. tip cribriform (C50._) Carcinom cu celule cilindrice (C30.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8121/1 8121/3 8122/3 8130/1 8130/2 8130/3 8140/1 8150/0 8150/1 8152/1 8153/1 8153/3 8154/3 8155/3 8201/2 8201/3 8230/2 8230/3 8240/1 8240/3 8241/3 8244/3 8245/1 8247/3 8260/0 8260/3 8263/3 8290/0 8290/3 8313/1 8313/3 8330/1 8333/3 8350/3 8372/0 8380/1 8401/0 Papilom tranziþional.0. tip cribriform (C50. celule oxifile (C73._) Papilom glandular Carcinom papilar al tiroidei (C73. FAI Tumorã cu gastrinice Tumorã cu celule gastrinice. C31._) Carcinom urotelial papilar.9) Adenocarcinom fetal Carcinom papilar.0._) Tumorã cu celule alpha._) Carcinom ductal._) Adenom atipic (C34. neinvaziv (C67._) Tumorã papilarã urotelialã cu potenþial malign redus (C67.9) Adenocarcinofibrom cu celule clare (C56. neinvaziv (C67. malignã Carcinom mixt acinar-endocrin (C25. C31.9) Adenocarcinom papilotubular Adenocarcinom tubulopapilar Adenom folicular. celule oxifile (C73. inversat (C30.0.9) Carcinom papilar cu celule renale (C64.9) Chistadenofibrom cu celule clare.0) Tumorã endometrioidã proliferativã atipicã (C56. C31._) Carcinom cu celule tranziþionale. sarcomatoid Tumorã papilarã cu celulule tranziþionale cu potenþial malign redus (C67. difuz sclerozant (C73.9) Chistadenom apocrin 232 .9) Chistadenocarcinofibrom cu celule clare (C56. malignitate borderline (C56.0._) Carcinom papilar cu celule tranziþionale.9) Adenom pigmentar (C74._) Tumorã cu celule insulare.9) Carcinom folicular._) Vipom. FAI Papilom Schneiderian. tip solid (C50._) Carcinom ductal in situ._) Carcinom mixt ductal-endocrin (C25._) Adenomatozã cu celule insulare. inversat.9) Adenom folicular atipic (C73. tip solid Carcinom solid cu formare de mucinã Adenocarcinom solid cu formare de mucinã Tumorã carcinoidã cu potenþial malign incert Carcinoid tipic Carcinoid cu celule enterocromafine Carcinoid cu celule EC Carcinoid secretant de serotoninã Carcinoid-adenocarcinom mixt Carcinoid tubular Carcinom neuroendocrin cutanat primar (C44.

_) DCIS. papilar (C50._) Chistadenocarcinom mucinos._) Carcinom ductal in situ.9) Tumora mucinoasã proliferativã atipicã (C56._) DCIS.5) 233 ._) DIN 3 (C50._) Tumorã chisticã mucinoasã. FAI (C50. FAI (C50. malignitate borderline (C56._) Carcinom anexial microchistic (C44._) Carcinom seros micropapilar (C56._) Spiradenom ecrin malign (C44._) Hidroadenom papilifer Siringochistadenom papilifer Carcinom sclerozant al ductului sudoripar (C44._) Carcinom pseudopapilar solid (C25.9) Tumorã pseudopapilarã solidã (C25._) Adenom microchistic seros Carcinom seros. malignitate borderline (C56._) Carcinom ductal in situ.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8402/3 8403/3 8404/0 8405/0 8406/0 8407/3 8408/1 8408/3 8410/0 8441/0 8441/3 8442/1 8452/1 8452/3 8460/3 8461/3 8462/1 8470/1 8470/2 8472/1 8480/3 8500/2 8501/2 8503/2 8503/3 8520/2 8522/3 8560/0 8620/1 8620/3 8631/0 8631/1 8631/3 8641/0 8670/0 8670/3 8680/0 8690/1 Hidroadenom nodular.9) Tumorã cu celule granuloase.9) Carcinom papilar seros primar al peritoneului (C48.1) Tumorã papilarã seroasã chisticã._) Chistadenom ecrin (C44. tip comedo (C50. FAI Tumorã cu celule steroide._) Tumorã chisticã ºi solidã (C25._) Carcinom lobular infiltrativ ºi carcinom ductal in situ (C50. malign (C44. slab diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56._) DCIS. neinvaziv (C25._) Papilom mixt glandular ºi cu celule scuamoase Tumorã cu celule granuloase._) Neoplazie intraepitelialã ductalã 3 (C50._) Neoplasm epitelial papilar ºi solid (C25._) Adenocarcinom papilar infiltrativ LCIS. tip comedo (C50. papilar (C50. malignã Paragangliom benign Paragangliom jugulotimpanic (C75.9) Tumorã cu celule steroide.9) Tumorã chisticã mucinoasã cu displazie moderatã (C25. sarcomatoasã (C56.9) Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. tip adult (C56._) Epiteliom sebaceu (C44._) Adenom papilar digital agresiv (C44.9) Carcinom ductal in situ. sarcomatoidã Tumorã cu celule Sertoli bogatã în lipide (C56._) Carcinom siringomatos (C44. FAI (C50._) Adenocarcinom papilar eccrin (C44._) Hidroadenocarcinom (C44. bine diferenþiatã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. FAI Tumorã seroasã proliferantã atipicã (C56._) Adenocarcinom papilar digital (C44.9) Pseudomixom peritoneal cu situs primar necunoscut (C80. FAI Tumorã cu celule Sertoli-Leydig. diferenþiere intermediarã Tumorã cu celule Sertoli-Leydig.

9) Chistadenocarcinofibrom seros (C56. malignitate borderline (C56.9) Chistadenofibrom mucinos cu malignitate borderline (C56.9) Adenofibrom mucinos cu malignitate borderline (C56.1) Paragangliom medulosuprarenal. grad redus (C54._) Nev Reed cu celule fusiforme pigmentare (C44. cu potenþial malign incert Rabdomiosarcom pleomorf. malign (C56.9) 234 . amelanotic (C44.9) Adenocarcinofibrom seros (C56.9) Adenocarcinofibrom mucinos (C56._.9) Rabdomiosarcom embrionar. FAI (C44. malign (C74. grad înalt (C54. malign (C56. tip adult Rabdomiosarcom embrionar mixt ºi rabdomiosarcom alveolar Rabdomiom genital (C51.9) Chistadenocarcinofibrom mucinos (C56._) Tumorã rabdoidã.5) Paragangliom medulosuprarenal (C74. FAI Adenom mioepitelial Mioepiteliom malign Carcinom mioepitelial Adenofibrom seros.9) Chistadenofibrom seros._) Fibrom celular (C56._) Angiomixom agresiv Lipom atipic Liposarcom bine diferenþiat superficial Liposarcom bine diferenþiat al þesutului moale superficial Liposarcom lipoma-like Liposarcom sclerozant Liposarcom inflamator Liposarcom fibroblastic Leiomiom plexiform Lipoleiomiom Leiomiom simplastic Leiomiom atipic Leiomiom pleomorf Tumorã de muºchi neted._) Nev congenital intermediar ºi gigant (C44.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 8691/1 8700/0 8700/3 8711/3 8726/0 8745/3 8761/0 8761/1 8761/3 8770/0 8810/1 8824/1 8830/0 8832/0 8841/1 8850/1 8851/3 8857/3 8890/0 8893/0 8897/1 8901/3 8902/3 8905/0 8910/3 8930/3 8931/3 8932/0 8940/3 8963/3 8982/0 8982/3 9014/1 9014/3 9015/1 9015/3 Paragangliom aorticopulmonar (C75. malignã Melanocitom.9) Miofibromatozã infantilã Histiocitom fibros benign Histiocitom cutanat . malignã Tumorã rabdoidã. pleomorf Sarcom stromal endometrial.1) Tumorã glomusului.9) Chistadenofibrom mucinos malign (C56._) Nev congenital mic (C44.9) Chistadenofibrom seros.9) Adenofibrom seros. malign (C44.1) Sarcom stromal endometrial. C52. malignitate borderline (C56._) Melanom malign în nev melanocitic congenital (C44. FAI Melanom desmoplazic.9) Adenofibrom mucinos malign (C56.1) Adenomiom polipoid atipic Siringom condroid.

_._) Papilom atipic al plexului coroid (C71._) Gliofibrom (C71.3) Tumorã pinealã parenchimatoasã cu diferenþiere intermediarã (C75._) Tumorã hepatoidã de sac vitelin Teratom imatur._) Carcinom intraosos primar Fibrodentinom ameloblastic Fibrom cemento-osifiant Fibrodentinosarcom ameloblastic Fibro-odontosarcom ameloblastic Tumorã pinealã mixtã (C75._) Spongioblastom polar (C71._) Astrocitom._) Sarcom sinovial._) Meduloblastom melanotic (C71._) Astrocitom difuz._) PNET supratentorial (C71.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9020/1 9041/3 9051/3 9052/0 9055/0 9062/3 9064/2 9071/3 9080/3 9084/3 9085/3 9110/1 9130/1 9160/0 9161/0 9174/1 9185/3 9221/3 9270/3 9271/0 9274/0 9290/3 9362/3 9364/3 9382/3 9383/1 9390/1 9390/3 9391/3 9400/3 9423/3 9442/1 9470/3 9471/3 9473/3 Tumorã Phyllodes._) 235 .5) Carcinom al plexului coroid (C71._) Ependimom cu celule clare (C71. FAI PPNET Oligoastrocitom anaplazic (C71. FAI (C71._) Condrosarcom periosteal (C40.3) Pineoblastom-pineocitom mixt (C75. grad redus (C71. FAI Tumorã neuroectodermalã primitivã centralã. grad redus (C71. benign (C48.3) Tumorã pinealã tranziþionalã (C75.6) Meduloblastom nodular desmoplazic (C71._) Seminom cu indice mitotic crescut (C62. benign Mezoteliom chistic.3) Tumorã neuroectodermalã primitivã perifericã. C41. C41._) Celule germinale intratubulare maligne (C62._) Ependimom tanicitic (C71. malign Chist dermoid cu tumorã secundarã Teratom ºi seminom mixt Tumorã a ductului Wolffian Hemangioendoteliom Kaposiform Angiofibrom cu celule gigante Angiofibrom celular Hemangiom pediculat dobândit Limfangioleiomiomatozã Osteosarcom cu celule rotunde (C40._) Neoplazie intratubularã cu celule germinale (C62._) Subependimom-ependimom mixt (C71. borderline (C50._.6) PNET._) CPNET (C71.5) Ependimom celular (C71. fibros monofazic Mezoteliom fusiform Mezoteliom sarcomatoid Mezoteliom desmoplazic Mezoteliom papilar bine diferenþiat._) Astrocitom difuz (C71. benign Papilom mezotelial Mezoteliom multichistic.

fazã celularã Limfom Hodgkin. FAI (vezi ºi M-9823/3) Limfom malign. limfocitic. sclerozã nodularã. grad 1 Limfom Hodgkin clasic. malign (C69. difuz Limfom cu celule ale mantalei 236 . depleþie limfocitarã. sclerozã nodularã. benign (C69.2) Neurocitom olfactiv (C30._) Meduloepiteliom teratoid. 9667/3 9670/3 9673/3 Neuroblastom central (C71._) Dictiom. FAI Limfom Hodgkin clasic. limfocitic. FAI MPNST cu diferenþiere glandularã MPNST epitelioidã MPNST cu diferenþiere mezenchimalã MPNST melanoticã MPNST melanoticã psamomatoasã Schwannom melanotic Schwannom plexiform Schwannom celular Schwannom degenerativ Schwannom vechi Schwannom psamomato Tumorã malignã a tecii nervului periferic cu diferenþiere rabdomioblasticã MPNST cu diferenþiere rabdomioblasticã Limfom cu celule B. celule B mici. fibrozã difuzã Limfom Hodgkin clasic. grad 2 Limfom malign. celule mici.6) Retinocitom (C69. sclerozã nodularã. anaplazic Neurocitom central Liponeurocitom cerebelar Meduloblastom lipomatos (C71. sclerozã nodularã.4) Gangliogliom.0) Meningiom microchistic Meningiom secretor Meningiom bogat în limfoplasmocite Meningiom metaplazic Meningiom. grad 2 Limfom Hodgkin clasic. grad 1 Limfom Hodgkin. anaplazic Meningiom cu celule clare Meningiom cordoid Meningiom rabdoid Meningiom atipic Tumorã malignã a tecii nervului periferic MPNST.6) Medulocitom (C71. depleþie limfocitarã. FAI Limfom Hodgkin clasic. benign (C69. sclerozã nodularã. reticular Limfom Hodgkin clasic._) Dictiom. celule mici.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9500/3 9501/0 9501/3 9502/0 9505/3 9506/1 9510/0 9521/3 9530/0 9530/3 9538/1 9538/3 9539/1 9540/3 9560/0 9561/3 9591/3 9652/3 9653/3 9654/3 9655/3 9663/3 9664/3 9665/3. FAI Limfom Hodgkin clasic. sclerozã nodularã.6) Neurolipocitom (C71. FAI Limfom Hodgkin clasic. depleþie limfocitarã. FAI Limfom malign. celularitate mixtã.

difuz.17)(q22. PML/RAR-alpha FAB M3 (include toate variantele) FAB M4 237 . tip M6 Leucemie eritroidã acutã M6A M6B FAB M6 AML M6 Leucemie non-limfociticã. CD30+ Plasmocitom al osului (C40. imunoblastic. FAI (C44._. FAI Limfom folicular. cu celule B mari.q11-12) Leucemie mieloidã acutã. FAI Limfom cu celule T periferice. FAI Boala lanþurilor grele mu Gamapatie monoclonalã de semnificaþie nedeterminatã MGUS Leucemia cu celule stem Leucemie limfociticã cronicã cu celule B/limfom limfocitic cu celule mici (vezi ºi M-9670/3) Leucemie limfociticã cronicã. celule mari Limfom cutanat cu celule T. FAI Limfom cu celule B mari intravascular (C49. grad 1 Limfom folicular. tip cu celule B mature Leucemie /limfom cu celule T adulte (HTLV-1 pozitiv) Include toate variantele Leucemie mieloidã acutã. FAI Limfom plasmoblastic Limfom Burkitt-like Limfom folicular._) Limfom cu celule mari anaplazice. celule B mari. centroblastic.Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9680/3 9684/3 9687/3 9690/3 9691/3 9695/3 9698/3 9700/3 9702/3 9709/3 9714/3 9731/3 9762/3 9765/1 9801/3 9823/3 9826/3 9827/3 9840/3 9860/3 9861/3 9866/3 9867/3 Limfom malign.q11-12) Leucemie promielociarã acutã. PML/RAR-alpha Leucemie mieloidã acutã. grad 3 Reticulozã pagetoidã Limfom cu celule T mature. acutã Leucemie promielocitarã acutã. grad 2 Limfom folicular. folicular Limfom malign al centrului folicular. t(15. C41.17)(q22. FAI (clasa FAB sau OMS nespecificatã) (vezi ºi M-9930/3) Leucemie non-limfociticã.9) Limfom cu celule B intravascular Limfom angiotropic Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom cu celule B mari bogat în histiocite Limfom cu celule B mari bogat în celule T/ histiocite Limfom cu celule B mari anaplazice Limfom malign. difuz. t(15. FAI Limfom cu celule mari anaplazice. FAI (vezi ºi M-9675/3) Limfom malign al centrului folicular. tip cu celule T ºi celule null Limfom cu celule mari anaplazice._) Boala lanþurilor grele. tip cu celule B (include toate variantele LLCB) Leucemie cu celule Burkitt (vezi ºi M-9687/3) B-ALL [obs] FAB L3 [obs] Leucemie limfoblasticã acutã. FAI Limfom cu celule T. FAI Leucemie mieloidã acutã.

1) Mielosclerozã acutã Mielosclerozã malignã [obs] Leucemie cu celule pãroase Policitemie proliferativã Mielofibrozã secundarã unei boli mieloproliferative Mielofibrozã idiopaticã cronicã Metaplazie mieloidã agnogenicã Anemie refractarã cu sideroblastaºti inelari RARS RAEB RAEB I RAEB II RAEB-T 238 .Anexa 2: Termeni morfologici noi ºi sinonime 9870/3 9891/3 9910/3 9930/3 9931/3 9940/3 9950/3 9961/3 9982/3 9983/3 9984/3 Leucemie bazofilicã acutã FAB M5 FAB M7 Sarcom mieloid (vezi ºi M-9861/3) Panmielozã acutã cu mielofibrozã (C42.

difuz [obs] Limfom malign.9) Papulã fibroasã a nasului (C44._) Osteosarcom periosteal (C40.9) Carcinom medular. FAI Argentafinom. difuz. predominanþã limfocitarã. predominanþã limfocitarã. FAI [obs] Reticulosarcom. FAI Miofibrom Sarcom stromal.3) [obs] Nev involutiv (C44. FAI [obs] Polipozã limfomatoasã malignã 239 . FAI [obs] Limfosarcom.9) Carcinom cu celule C (C73. centrocitic [obs] Limfom malign. FAI [obs] Limfom malign. slab diferenþiat._) [obs] Gangliocitom Meningiom hemangiopericitic (C70. difuz [obs] Microgliom (C71. sclerozã nodularã._) Spongioblastom. limfocitic. C41._. FAI Hemangiom histiocitoid Osteosarcom paraosteal (C40._) [obs] Tumorã Askin Histiocitom. FAI [obs] Boalã Hodgkin.9) Carcinom timic. difuz [obs] Limfom malign. celule mici clivate._) [obs] Sarcom monstrocelular (C71. celule mici clivate. cu stromã amiloidã (C73. FAI (C73. difuz [obs] Reticulosarcom. FAI [obs] Hidroadenom nodular (C44. celule clivate FAI [obs] Limfom malign. C41._) [obs] Spongioblastom polar primitiv (C71.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic ANEXA 3: TERMENI PENTRU CARE S-A MODIFICAT CODUL MORFOLOGIC CIM-O Ediþia a Doua 8241/1 8241/1 8400/0 8402/0 8510/3 8510/3 8511/3 8580/3 8724/0 8724/0 8803/3 8832/0 8890/0 8930/3 9126/0 9190/3 9190/3 9190/3 9422/3 9443/3 9481/3 9490/0 9536/0 9592/3 9592/3 9593/3 9593/3 9593/3 9593/3 9594/3 9595/3 9657/3 9657/3 9658/3 9660/3 9660/3 9666/3 9672/3 9672/3 9672/3 9672/3 9674/3 9676/3 9676/3 9677/3 CIM-O Ediþia a treia 8240/1 8240/1 8402/0 8409/0 8345/3 8345/3 8345/3 8586/3 9160/0 9160/0 9365/3 8831/0 8824/0 8935/3 9125/0 9192/3 9192/3 9193/3 9421/1 9423/3 9441/3 9492/0 9150/1 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9590/3 9591/3 9651/3 9651/3 9651/3 9659/3 9659/3 9665/3 9591/3 9591/3 9591/3 9591/3 9673/3 9675/3 9675/3 9673/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O._) Carcinom cu celule parafoliculare (C73. FAI [obs] Sarcom cu celule reticulare. centroblastic-centrocitic. FAI [obs] Paragranulom Hodgkin. FAI (C71. celularitate mixtã Limfom malign. difuz [obs] Limfom malign._) Osteosarcom juxtacortical (C41. centroblastic-centrocitic. C41. Ediþia a treia Tumorã carcinoidã._. FAI Boalã Hodgkin._. difuz [obs] Sarcom cu celule reticulare._) [obs] Limfosarcom._) [obs] Limfom malign. nodular [obs] Boalã Hodgkin. argentafinã._) Porom ecrin (C44. difuzã [obs] Paragranulom Hodgkin. predominanþã limfocitarã-histiocitarã [obs] Boalã Hodgkin.

nodular [obs] Limfom malign. FAI Limfom malign. celule neclivate. celule nediferenþiate. FAI [obs] Reticulozã malignã de line medianã [obs] Reticulozã polimorfã [obs] Limfom al þesutului limfoid asociat mucoasei Limfom MALT Histiocitozã malignã Reticulozã medularã histiocitarã [obs] Boala Letterer-Siwe Histiocitoza X acutã progresivã Reticuloendoteliozã non-lipidicã [obs] Limfom histiocitic adevãrat [obs] Plasmocitom. neclivate. centroblastic. FAI Limfom malign. FAI Limfom malign. celule mici. neclivate. celule nediferenþiate. celule mari clivate [obs] Limfom malign. difuz [obs] Limfom malign. slab diferenþiat. difuz Limfom malign. Ediþia a treia Limfom malign. extramedular (nu apare în oase) Boala lanþurilor grele gamma Boala Franklin Leucemie subacutã [obs] Leucemie cronicã. nodular [obs] Limfom malign. folicular Limfom al zonei T Limfom limfoepitelioid Limfom Lennert Limfom cu celule T periferice. difuz. limfocitic. difuz Limfom malign. celule mari. FAI Limfom cu celule B monocitoide Angioendoteliomatozã Limfom angiocentric cu celule T [obs] Reticulozã malignã. celule mari. bine diferenþiat. limfoblastic. FAI [obs] Leucemie aleucemicã. limfocitic cu diferenþiere intermediarã. folicular Limfom malign. non-Burkitt [obs] Limfom malign. celule mari ºi medii pleomorfe Limfom al zonei marginale. neclivate. clivate. celule neclivate. FAI [obs] CIM-O Ediþia a treia 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9680/3 9727/3 9727/3 9727/3 9591/3 9591/3 9591/3 9680/3 9690/3 9698/3 9591/3 9695/3 9698/3 9702/3 9702/3 9702/3 9702/3 9702/3 9699/3 9699/3 9680/3 9719/3 9719/3 9719/3 9719/3 9699/3 9699/3 9750/3 9750/3 9754/3 9754/3 9754/3 9755/3 9734/3 9762/3 9762/3 9800/3 9800/3 9800/3 240 . FAI Limfom malign. FAI Limfom malign. celule mari. celule mici pleomorfice Limfom cu celule T periferice.centroblastic. nodular [obs] Limfom malign.Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic CIM-O Ediþia a doua 9681/3 9681/3 9681/3 9682/3 9682/3 9682/3 9682/3 9683/3 9683/3 9685/3 9685/3 9685/3 9686/3 9686/3 9686/3 9688/3* 9692/3 9693/3 9694/3 9696/3 9697/3 9703/3 9704/3 9704/3 9706/3 9707/3 9710/3* 9711/3 9712/3 9713/3 9713/3 9713/3 9713/3 9715/3* 9715/3* 9720/3 9720/3 9722/3 9722/3 9722/3 9723/3 9731/3 9763/3 9763/3 9802/3 9803/3 9804/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O. centroblastic. centroblastic-centrocitic. FAI [obs] Limfom cu celule B mari bogat în celule T Limfom malign. celule mari clivate. FAI (vezi M-9821/3) Limfom malign. difuz Limfom malign. limfocitic. celule convolute [obs] Limfoblastom [obs] Limfom malign.

Anexa 3: Termeni pentru care s-a modificat codul morfologic CIM-O Ediþia a Doua 9821/3 9821/3 9821/3 9821/3 9821/3** 9822/3 9822/3 9822/3 9824/3 9824/3 9824/3 9825/3 9828/3** 9828/3** 9830/3 9830/3 9841/3 9841/3 9841/3 9842/3 9850/3 9862/3 9862/3 9862/3 9864/3 9864/3 9864/3 9865/3** 9865/3** 9868/3 9869/3** 9869/3** 9880/3 9890/3 9892/3 9893/3 9894/3 9900/3 9932/3 9941/3 9960/1 9981/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O.1) Eritremie acutã [obs] Boala Di Guglielmo [obs] Mielozã eritremicã acutã [obs] Eritremie cronicã [obs] Leucemie cu celule limfosarcomatoase [obs] Leucemie mieloidã subacutã [obs] Leucemie granulocitarã subacutã [obs] Leucemie mielogã subacutã [obs] Leucemie mieloidã aleucemicã [obs] Leucemie granulociticã aleucemicã [obs] Leucemie mielogenã aleucemicã [obs] Leucemie mieloidã acutã cu maturare FAB M2.1) Mielofibrozã acutã Reticuloendoteliozã leucemicã Boalã mieloproliferativã. FAI Leucemie mielomonocitarã cronicã. FAI Leucemie limfoblasticã acutã. FAI FAB L2 Leucemie cu celule plasmocitare (C42. tip L2. FAI FAB L1 Leucemie limfoidã subacutã [obs] Leucemie limfociticã subacutã [obs] Leucemie limfaticã subacutã [obs] Leucemie limfoidã aleucemicã [obs] Leucemie limfociticã aleucemicã [obs] Leucemie limfaticã aleucemicã [obs] Leucemie prolimfociticã.1) Leucemie plasmaciticã (C42. FAI Leucemie monocitarã subacutã [obs] Leucemie monocitarã cronicã [obs] Leucemie monocitarã aleucemicã [obs] Leucemie cu celule mastocitare (C42. FAI Anemie refractarã fãrã sideroblaºti CIM-O Ediþia a treia 9835/3 9835/3 9835/3 9835/3 9835/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9820/3 9832/3 9835/3 9835/3 9733/3 9733/3 9840/3 9840/3 9840/3 9950/3 9820/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9874/3 9874/3 9945/3 9872/3 9872/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9860/3 9742/3 9931/3 9940/3 9975/1 9980/3 * cod valabil doar în Statele Unite (1995-2000) ** cod valabil doar în Statele Unite (1998-2000) 241 . Ediþia a treia Leucemie limfociticã acutã Leucemie limfoidã acutã Leucemie limfaticã acutã Leucemie limfoblasticã. FAI Leucemie mieloblasticã acutã FAB M0 Leucemie eozinofilicã Leucemie monocitarã.

Neoplazie intraepitelialã vaginalã. morfea (înlocuit cu Carcinom bazocelular. morfeic) Adenom cu celule alfa (inlocuit cu 8152/1 Tumorã cu celule alfa._) Tumorã cu celule gigante a tecii tendonului Histiocitiozã X. bifazic. Ediþia a treia ANEXA 4: TERMENI MODIFICAÞI DIN LEZIUNI TUMOR-LIKE ÎN NEOPLASME Termeni ce apar in CIM-O. de col uterin. FAI) Wuchernde Struma Langhans (C73.Anexa 4: Termeni modificaþi din leziuni tumor-like în neoplasme Anexa 5: Termeni eliminaþi din CIM-O. C41. grad III._) (înlocuit cu 9193/3 Osteosarcom periosteal) Oligoastrocitom mixt (înlocuit cu Oligoastrocitom) Meningiom meningoteliomatos (înlocuit cu Meningiom meningotelial) Schwanom melanocitic (înlocuit cu Schwanom melanotic) Histiocitozã diferenþiatã progresivã acutã (înlocuit cu 9754/3 Histiocitozã X progresivã acutã) 8092/3 8152/0 8332/3 8810/0 8851/0 8851/0 9053/0 9190/3 9190/3 9382/3 9531/0 9560/0 9722/3 242 ._) [obs] (înlocuit cu 9192/3 Osteosarcom juxtacortical) Sarcom osteogenic periosteal (C40. Neoplazie intraepitelialã vulvarã. FAI Granulom eozinofil Boala Hand-Schuller-Christian CIM-O Ediþia a treia 8831/0 9718/3 9252/0 9751/1 9752/1 9753/1 ANEXA 5: TERMENI ELIMINAÞI DIN CIM-O. grad III._. grad III._. Ediþia a treia M--------M--------M--------M--------M--------M--------Reticulohistiocitom Papulozã limfomatoidã (C44. grad III) Carcinom bazocelular. C41. EDIÞIA A TREIA CIM-O Ediþia a Doua 8077/2 Neoplazie intraepitelialã. Neoplazie intraepitelialã cervicalã. vulvã ºi vagin (înlocuit cu Neoplazie intraepitelialã scuamoasã.9) [obs] (eliminat) Fibroma durum (eliminat) Fibroma molle (eliminat) Fibrom moale (eliminat) Mezoteliom. benign (eliminat) Sarcom osteogenic juxtacortical (C40. grad III.

1) Miozã stromalã endolimfaticã (C54.1) Ependimom papilar (C71.1) Miozã stromalã.1) Endometriozã stromalã (C54. FAI Anemie refractarã fãrã sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti Anemie refractarã cu sideroblaºti inelari Anemie refractarã cu exces de blaºti Anemie refractarã cu exces de blaºti în transformare Sindrom mielodisplazic. Ediþia a treia Sarcom stromal endometrial. grad redus (C54.Anexa 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament ANEXA 6: TERMENI PENTRU CARE S-A MODIFICAT CODUL DE COMPORTAMENT Termeni ce au trecut de la Borderline la Malign CIM-O Ediþia a Doua 8931/1 8931/1 8931/1 8931/1 8931/1 9393/1 9538/1 9950/1 9950/1 9960/1 9960/1 9961/1 9961/1 9961/1 9962/1 9962/1 9962/1 9962/1 9980/1 9981/1 9982/1 9982/1 9983/1 9984/1 9989/1 9989/1 9989/1 CIM-O Ediþia a treia 8931/3 8931/3 8931/3 8931/3 8931/3 9393/3 9538/3 9950/3 9950/3 9960/3 9960/3 9961/3 9961/3 9961/3 9962/3 9962/3 9962/3 9962/3 9980/3 9980/3 9982/3 9982/3 9983/3 9984/3 9989/3 9989/3 9989/3 Termenul aºa cum apare în CIM-O. FAI Afecþiune mieloproliferativã cronicã Mielosclerozã cu metaplazie mieloidã Miosclerozã megacariocitarã Mielofibrozã cu metaplazie mieloidã Trombocitemie idiopaticã Trombocitemie esenþialã Trombocitemie hemoragicã esenþialã Trombocitemie hemoragicã idiopaticã Anemie refractarã.1) Stromatozã endometrialã (C54. FAI (C54.1) Meningiom papilar Policitemia vera Policitemia rubra vera Boalã mieloproliferativã cronicã. FAI Preleucemie Sindrom preleucemic 243 .

FAI Papilom vilos Tumorã juxtaglomerularã (C64. malignitate borderline (C59. malignitate borderline (C56. FAI cu potenþial malign redus (C56.9) Tumorã papilarã seroasã chisticã.9) Tumorã chisticã mucinoasã. Ediþia a treia Chistadenom seros.9) Chistadenom pseudomucinos papilar.9) Chistadenom papilar seros._) Astrocitom juvenil (C71. malignitate borderline (C56. malignitate borderline (C56.9) Tumorã papilarã seroasã proliferativã atipicã (C56. FAI Glucagonom. malignitate borderline (C56. FAI._) [obs] Termeni ce au trecut de la Benign la Borderline CIM-O Ediþia a Doua 8120/0 8152/0 8580/0 8640/0 8640/0 8640/0 8640/0 8640/0 9506/0 Termenul aºa cum apare în CIM-O. malignitate borderline (C56.9) Chistadenom pseudomucinos. malignitate borderline (C56.6) Tumorã seroasã.9) Tumorã papilarã mucinoasã. cu potenþial malign redus (C56.9) Chistadenom mucinos. FAI (C25. FAI Adenom tubular Pick Adenom cu celule Sertoli Androblastom tubular.9) Chistadenom mucinos papilar. Ediþia a treia Papilom cu celule tranziþionale.9) Fibrom desmoplazic Teratom malign CIM-O Ediþia a treia 8261/0 8261/0 8361/0 8361/0 8823/0 9080/0 244 .9) Reninom (C64.9) Astrocitom pilocitic (C71.9) Tumorã cu celule Sertoli.9) Tumorã mucinoasã. Ediþia a treia Adenom vilos.Anexa 6: Termeni pentru care s-a modificat codul de comportament Termeni ce au trecut de la Malign la Borderline CIM-O Ediþia a Doua 8442/3 8442/3 8451/3 8462/3 8462/3 8462/3 8462/3 8472/3 8472/3 8472/3 8472/3 8473/3 8473/3 8473/3 9421/3 9421/3 9421/3 9422/3 CIM-O Ediþia a treia 8442/1 8442/1 8451/1 8462/1 8462/1 8462/1 8462/1 8472/1 8472/1 8472/1 8472/1 8473/1 8473/1 8473/1 9421/1 9421/1 9421/1 9421/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O. cu potenþial malign redus (C56._) Astrocitom piloid (C71. FAI Adenom testicular Neurocitom Termeni ce au trecut de la Borderline la Benign CIM-O Ediþia a treia 8120/1 8152/1 8580/1 8640/1 8640/1 8640/1 8640/1 8640/1 9506/1 CIM-O Ediþia a Doua 8261/1 8261/1 8361/1 8361/1 8823/1 9080/1 Termenul aºa cum apare în CIM-O.9) Chistadenom papilar. malignitate borderline (C56. FAI (C71. malignitate borderline (C56._) Timom.9) Tumorã papilarã seroasã cu potenþial malign redus (C56. FAI (C37._) Spongioblastom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful