P. 1
subiect

subiect

|Views: 4,357|Likes:
Published by Alexandru Moga

More info:

Published by: Alexandru Moga on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • I. 31 (Dan Botta, Cununa Ariadnei)
 • I. 32 (Emil Botta, Marea)
 • I. 33 ( Mateiu I. Caragiale, Grădinile Amăgirii)
 • I. 34 (G. Călinescu, Neoromantică)
 • I. 35 (Vasile Cârlova, Înserare)
 • I. 36 (George Coşbuc, Pastel)
 • I. 37 (Aron Cotruş, Munţii)
 • I. 38 (Nichifor Crainic, Desmărginire)
 • I. 39 (Leonid Dimov, Să fie iarnă)
 • I. 40 (Ştefan Augustin Doinaş, Iedera îndrăgostită)
 • I. 41 (Ştefan Augustin Doinaş, Balada întrebării lui Parsifal)
 • I. 42 (Geo Dumitrescu, Banală)
 • I. 43 (Mihai Eminescu, Iambul)
 • I. 44 (Mihai Eminescu, Stau în cerdacul tău…)
 • I. 45 (Mihai Eminescu, Departe sunt de tine..)
 • I. 46 (Mihai Eminescu, Din valurile vremii…)
 • I. 47 (Mihai Eminescu, Peste vârfuri)
 • I. 48 (Mihai Eminescu, La steaua)
 • I. 49 (Mihai Eminescu, Noaptea…)
 • I. 50 Mihai Eminescu, De câte ori, iubito…)
 • I. 51. (Horia Furtună, Balada lunii)
 • I. 52. (Barbu Fundoianu, Herţa)
 • I. 53. (Octavian Goga, Sonet)
 • I. 54 (Octavian Goga, Iubirea mea)
 • I. 55 (Octavian Goga, Bătrâni)
 • I. 56 (Radu Gyr, Victorii negre)
 • I. 57 (Ion Heliade Rădulescu, Zburătorul)
 • I. 58 (Şt. O. Iosif, Cântăreţul)
 • I. 59 (Emil Isac, Vânturile nopţii...)
 • I. 60 ( Alexandru Macedonski, Rondelul rozelor ce mor)
 • I. 61 (Alexandru Macedonski, Pe balta clară)
 • I. 62 (Alexandru Macedonski, Stuful de liliac)
 • I. 63 (Adrian Maniu, Furtună de toamnă)
 • I. 64 (Ion Minulescu, Acuarelă)
 • I. 65 (Ion Minulescu, Trei lacrimi reci de călătoare)
 • I. 66 (Ion Minulescu, Cântec de drum)
 • I. 67 (Ion Minulescu, Celei care pleacă)
 • I. 68 (Gellu Naum, Oglinda oarbă)
 • I. 69 (Miron Radu Paraschivescu, Pârâul şi marea)
 • I. 70 (Ştefan Petică, Fecioara în alb, IV)
 • I. 71 (Ştefan Petică, Fecioara în alb, IV)
 • I. 72 (Al. Philippide, Glasuri)
 • I. 73 (Alexandru Philippide, Secrete şi mistere)
 • I. 74 (Alexandru Philippide, Apropieri)
 • I. 78 (Ion Pillat, Străinul)
 • I. 79 (Ion Pillat, Amurg în deltă)
 • I. 80 (Ion Pillat, Timpul)
 • I. 81 (Iuliu C. Săvescu, La Polul Nord)
 • I. 82 (Marin Sorescu, Boala)
 • I. 83 (Marin Sorescu, Pleacă trenul)
 • I. 84 (Nichita Stănescu, Sărutul)
 • I. 85 (Marin Sorescu, Alchimie)
 • I. 86 (Radu Stanca; Frunzele – Elegie de toamnă)
 • I. 87. (Radu Stanca, Sonet)
 • I. 88 (Nichita Stănescu, Nedreptate)
 • I. 89 (Nichita Stănescu, Necuvintele)
 • I. 90 (Nichita Stănescu, Lauda omului)
 • I. 91 (Nichita Stănescu, Dimineaţă marină)
 • I. 92 (Nichita Stănescu, Adolescenţi pe mare)
 • I. 94 (Gheorghe Tomozei, Septemvrie)
 • I. 95 (Ion Vinea, Declin)
 • I. 96 (Vasile Voiculescu, Pe cruce)
 • I. 97 (Vasile Voiculescu, Poezie)
 • I. 98 (Vasile Voiculescu, Cartea)
 • I. 99 (Vasile Voiculescu, Autoportret romantic)
 • I. 100 (Ilarie Voronca, Ulise)

I. 1. („Gerul” – Vasile Alecsandri) 1. ger, promoroacă (ţurţuri, gheaţă) 2.

Semnele de punctuaţie: punct şi virgulă de la finalul celui de-al doilea vers desparte două fraze diferite, marcând o pauză în exprimarea unor idei similare. Poetul nu foloseşte punctul, ca în finalul strofei, deoarece acesta are rol în încheierea ideii, nelăsând loc unei continuări a acesteia. 3. „Sa ne-aducă viu aminte de-ale verii înfloriri.” 4. Tema naturii sub stăpânirea iernii; motivul gerului. 5. pronume la persoana I şi a II-a: „eu”, „tu”; verbe la persoana a II-a: „vin’”; interjecţia. 6. „(gerul) sălbatic”  epitet personificator, extrem de sugestiv care arată forţa de nestăvilit a iernii geroase acaparând natura. 7. Substantivul „gerul”, reprezentând şi titlul poeziei, nu este pus la întâmplare la începutul fiecărei strofe, ci prin aceasta, poetul intensifică într-un mod aparte ideea centrală a poeziei, asprimea iernii, dându-i cititorului senzaţia de acaparare totală, accentuând imaginile sinestezice. 8. Gerul este prezentat de către poet ca o minune a iernii, ca un fenomen magic ce pune stăpânire asupra întregii naturi. În ultima stofă, gerul este invocat de către eul liric, prin propoziţia în vocativ: „O! tu, gerule năprasnic, vin”. Epitetul „(ger)năprasnic” întăreşte ideea de atotputernic, iar comparaţia „ca săgeata” întregeşte sentimentul de măreţie pe care gerul i-l inspiră poetului. Primele două versuri ale strofei prezintă o complexă imagine vizuală, ce subliniază grandoarea tabloului. 9. Vasile Alecsandri creează un pastel al iernii, de o impresionantă măreţie, prin folosirea unui limbaj expresiv, pe tot parcursul poeziei. Elementele care susţin expresivitatea sunt nenumăratele imagini artistice create cu ajutorul figurilor de stil.

I. 2. („Pe coastele Calabrei” – Vasile Alecsandri) 1. mister = taină parfum = mireasmă 2. „sânu-i” – cratima desparte substantivul de persoana I în dativ posesiv, marcând pronunţarea într-o singură silabă. „stele-n” – cratima ţine locul vocalei „i” - în ambele cazuri, cratima desparte două părţi de vorbire diferite şi contribuie, prin înlocuirea unor sunete, la păstrarea măsurii versului. 3. a călca strâmb, a călca pe bătături / nervi 4. sehastru  sihastru; Calabrei  Calabriei 5. „luna, vas de aur”, „se-nalţă-un negru munte” 6. Metafora „pare ca din sânu-i azvârle stele-n cer” transpune artistic un fenomen natural: vulcanii inactivi al căror crater izbucnesc uneori în uşoare scânteieri.

1

7. Verbul „fosforează”, fiind un derivat al substantivului „fosfor” exprimă o imagine vizuală, prin care este sugerată dâra de lumină, pe care vaporul o lasă în urmă în drumul său prin bezna nopţii. Adjectivul „stâncie” sugerează o imagine uşor înspăimântătoare şi totodată misterioasă, a monstrului subacvatic. Acesta duce cu gândul la „stâncă”, prin forma derivată, „stâncie” 8. Ultima strofă ne introduce într-o lume feerică. Poetul reuşeşte să emoţioneze cititorul prin atmosfera de vis, pe care o creează cu ajutorul imaginilor vizuale şi a figurilor de stil. Primul vers ne prezintă o mare liniştită, sub atomosferă caldă, luminată de frumoasa Sicilie, fapt ce reiese din folosirea epitetului „(baie) azurie”. Ultimele două versuri ne indică ajungerea la destinaţie, călătorul putând simţi „din umbră”, „parfumul oriental” al portului Syracusei. Atmosfera feerică este sugerată printr-un câmp semnatic al liniştii: „dorm”, „atmosfera caldă”, „se scaldă” 9. Poezia „Pe coastele Calabrei” este un minunat pastel, în care poetul ne prezintă drumul parcurs de vapor „pe coastele Calabrei”, până în portul Syracusei. Pastelul este presărat cu figuri de stil şi imagini vizuale de o puternică expresivitate ce reuşesc să impresioneze cititorul prin creearea unei atmosfere feerice. În prezentarea peisajului, Alecsandri foloseşte ca timp predominant prezentul, unul dintre timpurile tipice decrierii, iar folosirea repetată a epitetelor („punte argintie”) a metaforelor („luna, vas de aur”) şi a imaginilor vizuale, indică în mod cert prezenţa descrierii în poezia citată.

I. 3. („Privighetoarea şi măgarul” – Grigore Alexandrescu) 1. a se culca pe o ureche, a trage cu urechea 2. Virgula desparte vorbirea directă de cea indirectă şi separă propoziţia incidentă de restul enunţului. 3. cânta ≠ tăcere 4. Adjectivul „nenorocita” exprimă povara privighetoarei de a-şi cânta durerea. 5. „tot împrejuru-i era tăcere”  imagine auditivă „capul pleoştise, sau râdicase”  imagine vizuală 6. Comparaţia „ca un aspru judecător” arată revolta poetului la adresa îndrăznelii măgarului de a critica suava privighetoare, idee întărită prin epitetul „aspru”. 7. Titlul pune în relaţie de coordonare cele două personaje principale ale fabulei, anunţând antiteza ce urmează să ia amploare pe parcursul poeziei. 8. Ultima strofă a poeziei conţine morala. Concentrând-o în imagini vizuale şi figuri de stil, poetul ne transmite ideea demonstrată pe tot parcursul poeziei, anume nevoia de a critica resimţită de cele mai multe ori în mod nejustificat şi absurd, prin raportarea la propria persoană. 9. Deşi prezintă structura unei poezii, opera nu întruneşte trăsăturile genului liric. Poetul nu pune accentul pe imagini artistice şi figuri de stil, ci pe

2

prezentarea alegorică a unei întâmplari, modul de expunere nefiind descrierea, ci naraţiunea, trăsătură tipică a genului epic. De asemenea, observăm accentul pus pe personajele ce reprezintă timpuri umane. Fiind vorba de personaje-animale, ajungem la concluzia că poezia este o fabulă, specia literară ce aparţine genului epic.

I. 4. („Umbra lui Mircea. La Cozia” – Grigore Alexandrescu) 1. 2. intensifică suspans. 3. 4. 5. muşchi, râul, munţi, valuri punctele de suspensie, foarte des folosite în ce-a de-a patra strofă, sentimentul de nelinişte şi totodată creează o stare de permanent

a se da de ceasul morţii, a-ţi suna ceasul Tema preamăririi strămoşilor (patriotică); motivul nopţii „glasul ei se-ntinde,creşte”  imagine auditivă „ale turnurilor umbre peste unde stau culcate”  imagine vizuală 6. Epitetul „(chipuri) negre” sugerează întunericul nopţii ce pune stăpânire pe întregul univers şi conturează o atmosferă încărcată de mister. 7. În prima parte a poeziei se poate observa cu uşurinţă predominanţa verbelor la timpul prezent, timp specific descrierii. De aceea, şi aici are rol în prezentarea peisajului, în introducerea cititorului în atmosfera misterioasă. În final poezia este dominată de imagini motorii, poetul trecând de la descrierea peisajului nocturn la prezentarea învolburată a luptei, ce învie în ochii cititorului. Astfel se explică şi folosirea verbelor la perfectul compus, timp specific prescurtării acţiunii în plină desfăşurare. 8. Ultima strofă transmite ideea permanenţei naturii în raport cu viaţa, invocând Oltul, martor al atâtor evenimente importante, prin folosirea vocativului, cu rol personificator din primele versuri. Epitetele „(virtuţi) mari”, „(fapte) cumplite” intensifică măreţia acelor timpuri, importanţa istorică şi totodată sentimentul de recunoştinţă pe care acestea le stârnesc oricărui român. Întrebarea retorică din final face referire la domnia grandioasă a marelui conducător, al cărui nume este precizat în titlu, Mircea. 9. Poezia „Umbra lui Mircea” este un imn închinat unei figuri impozante din istoria românilor. Prezenţa numeroaselor imagini artistice şi a figurilor de stil, împreună cu vocativul „Oltule” şi imperativul „Ascultaţi” ce arată implicarea afectivă a poetului, prin vocea eului liric, dovada apetenţei poeziei la lirismul subiectiv.

I. 5. („Mulţumire” – Ioan Alexandru) 1. Luni începuseră şcoala de la ora şapte.

3

„o fată şubredă şi pală”. Metafora „nori. „Pentru strămoşi şi pruncii nenăscuţi” 4. Deşi aparent destul de săracă în figuri de stil şi imagini artistice. având rol în păstrarea măsurii versului. a-l trece toate apele. nearticulat are rol în generalizarea sentimentului mulţumirii. Eul liric îşi face simţită prezenţa în poezie prin pronumele şi verbele la persoana I şi a II-a: „să-ti mulţumesc”. I. Cea de-a patra strofă continuă înşiruirea numai câtorva dintre milioanele de lucruri. „mea”. motivul divinităţii. motivul dragostei de natură. poetul reuşind să facă tot mai adâncă fascinaţia in faţă vieţii. forme şi culori. 5. cratima desparte două părţi de vorbire diferite şi ţine locul vocalei „u” (nu ar avea). tema poeziei.De luni de zile nu am mai auzit nimic despre el. ideea centrală. candidă = pură beteală = podoabă 2. atins chiar de aparenta lor banalitate. etc. să spuie  să spună -ntăilor  -ntâilor 7. Metafora pune în relaţie un element cosmic cu un simbol de glorie. 4. Rolul conjuncţiei coordonatoare „şi” este de a întări dorinţa poetului de a muţumi pentru nenumăratele bucurii pe care i le oferă viaţă. „cuvine-se” – cratima marchează o inversiune în forma verbală cu rol în păstrarea măsurii versului. Atât epitetul personificator „oglinzile-obosite” cât şi comparaţia 4 . 2. 7. şi anume. a trece pragul. 6. motivul recunoştinţei. 6. miresme şi senzaţii cu ajutorul înşiruirii. 6. această strofă este ea însăşi o metaforă. „să-ţi” – cratima desparte două părţi de vorbire diferite. Ultimul vers marchează cititorul prin naturaleţea cu care este infiltrat în poezie. recunoştinţa eului liric pentru ceea ce are cel mai de preţ de la Dumnezeu: viaţa. motivul oglinzii 5. El simte că nu îi ajunge cerul pentru a-şi exprima gratitudinea. Repetiţie anaforică. aceste flamuri sure” dezvăluie impresia pe care norii o au asupra poetului. motivul toamnei. „vasele-s împodobite cu triste flori de crizanteme”. motivul amintirii. folosind în mod obsesiv conjuncţia ce leagă toate aceste elemente. cu măiestrie. a trece în nefiinţă. 3. dar cu o notă de profunzime ce nu poate trece neobservată. Fiind un substantiv propriu. Tiltul poeziei exprimă simplu. („Crizanteme” – Dimitrie Anghel) 1. unde poetul îmbină atent. înlocuind vocala „î” în scopul menţinerii măsurii versului 3. 9. de mici bucurii ale vieţii pentru care nu vom putea niciodată să mulţumim suficient de mult. 8.

Autorul pune toată aceasţă atmosferă feerică de noapte de primăvară doar pe seama anotimpului. înveşmântaţi. zarzării şi prunii. şi fata singură. anotimpul în care toate florile mor. Limbajul folosit de D. obsesive. Legănându-se uşor în bătaia vântului. 6. pe care toamna le lasă în urmă.„evlavios ca o vestală” adâncesc sentimentele de tristeţe. – folosirea simbolului cromatic 5 . Ultima strofă trezeşte cititorul din visare. 9. Pomii. balul pomilor fiind dulcea primăvară. pruni 2. redevin „banalii pomi din faţa casei”. aducându-l din nou cu picioarele pe pământ. pomii parcă dansează. Anghel în poezia sa este sugestiv. 8. 5. o paralelă între anotimpul trist şi monoton . s-au – cratima desparte două părţi de vorbire diferite. Tiltul anunţă poezia ca pe o metaforă. motivul primăverii. pentru cea care „n-a fost mireasă”. „pomi” fac ca titlul să reprezinte perfect tema poeziei. motivul lunii. „şubredă şi pală”. prefăcut. Putem considera că poetul sugerează pe tot parcursul poeziei o paralelă între trista toamnă. 7. zarzări. Folosirea epiterului personificator „oglinzile-obosite” adânceşte sentimentul de completă melancolie ce s-a instalat în casă odată cu sosirea toamnei. „Preschimbă florile în vase. fără de veşmintele catifelate pe care acesta le pune la dispoziţie. / înveşmântaţi în haine albe se clatină în faţa lunii”  imagine vizuală „pe gura scorburilor vântul plecat a deşteptat un cânt”  imagine auditivă. 9. toamna. de mâhnire. Este un tablou simbolist în care obiectele sunt descrise din perspectiva unei stări puternice. elidarea lui e. şi casa fetei. „caişii. În prima strofă a poeziei. El pune la îndemâna cititorului elementele necesare pentru ca acesta să înţeleagă în maniera proprie semnificaţia versurilor. dar calde ale primăverii  epitet sinestezic specific simbolismului 7. fata pentru care cititorul presupunea că iubirea tinereţelor a murit. Fata descrisă de poet prin două epitete o fac să se potrivească perfect decorului. evlavios ca o vestală”: comparaţia fetei cu o vestală face din acest procedeu banal un adevărat ritual. având rol în menţinerea măsurii versului 3. Epitetul metaforic „roze (gesturi)” îmbină armonios mişcarea suavă a pomilor în bătaia vântului cu culorile palide. caişi. Substantivul „balul”. I. 4. („Balul pomilor” – Dimitrie Anghel) 1. Apostroful marchează lipsa accidentală a vocalei „ă”. poetul realizează cu ajutorul unor sugestive imagini artistice şi figuri de stil. 8. strălucind în lumina lunii. folosit cu sens metaforic pe lângă cel de-al doilea. care transformă întrega natură în sărbătoare.

poetul empresionând prin forţa expresivităţii limbajului. (ceva) de vis. care urmat de adverbul de timp „acum”. „epigraf”. iar ce-a de-a doua separă două propoziţii / verbe la imperativ. 8. 2. 8. 3. persoana a II-a. 9. dormind). Poetul îmbină cu măiestrie elemente surprinzătoare. iar comparaţia stihurilor cu „păsările mici de catifea” stârneşte duioşie în sufletul cititorului. fraţi de suflet. utilizarea verbelor la gerunziu (zăcân. Virgulele utilizate marchează apariţia unui substantiv în vocativ. poezia pregăteşte cititorul pentru furtunoasa legătură pe care procedeul creaţiei o stabileşte între opera şi creator. 6. 4. („Epigrag” – Tudor Arghezi) 1. 4. Poezia are un puternic impact asupra cititorului. trişti şi delicaţi”. I. mod ce prezintă o 6 . Încă din primul vers al poeziei se remarcă folosirea verbului la imperativ „zburaţi”. Prima virgulă desparte un substantiv în vocativ de restul propoziţiei. Cele două copile seamănă ca două picături de apă. cum ar fi: „zburaţi”. care îi va impresiona pe tinerii cititori. cu sens metaforic urmat de versul „Păstra-vă-vor într-un sicriu de carte” exprimă dăinuirea în timp a operei artistului. Aceasta este dată în primul rând de întrebuinţarea numeroaselor verbe la imperativ. („Lumină lină” – Tudor Arghezi) 1. „vă” şi a adjectivelor pronominale la persoana I: „mea”. Toamna se seamănă grâul. „porniţi”. cu ajutorul cărora eul liric apare ca un comandant al armatei cuvintelor. 7. „Pătrundeţi. Arghezi încearcă să ne transmită ideea că orice creator poate învinge timpul şi spaţiul prin creaţia pe care o lasă în urmă. Urmează abundenţa de imagini vizuale şi figuri de stil de o impresionantă forţă.– sinestezie „dulci orchestre” I. ca prin vis. Folosirea numeroaselor verbe la imperativ. 9. ce o vor păstra mereu. După cum arată şi titlul. Poezia lui Tudor Arghezi este o artă poetică ce impresionează prin limbajul folosit de poet pentru a se face înţeles şi mai ales prin relaţia dintre creaţie şi eul creator. a ucide = a omorâ a ucide ≠ a învia 2. dau cititorului senzaţia că se află în mijlocul unei adevărate „furtuni” de creaţie. urmat de un determinant. înţelese şi neînţelese” 5. intr-un suflet. 3. Epitetul multiplu „(pustnicii) tineri. a pronumelor la persoana a II-a: „-ţi”. a substantivelor în vocativ: „stihuri”. cu sufletul la gură.

forme verbale la persoana I (iubesc). Semnnul exclamării (semn de punctuaţie) marchează o poruncă a poetului adresată cititorului. prin intermediul interogaţiei retorice din ultimele versuri este evidenţiată singurătatea micii vietăţi în momentul prăbuşirii din zborul ei înalt. Cea de-a doua strofă a poeziei exprimă dorinţa eului liric de a crea i totodată răzvrătirea sa în faţa neputinţei de a-şi găsi cuvintele. Astfel se formează un epitet metaforic surprinzător prin formasa simplă. 3. 10. cuvinte. Epitetul simplu „uşoară (zburătoare)” subliniază delicateţea şi fragilitatea albinei.acţiune îndesfăşurare. 7. 7. 6. Poezia marchează prin abundenţa imaginilor artistice formate din îmbinări surprinzătoare 7 . relaţia poet – material poetic. îmbinând armonios în maniera-i caracteristică cuvintele. Se remarcă astfel prinadresarea directă al persoana a II-a. dar contrariantă tocmai prin semnificaţia adejectivului-epitet. plural a pronumelui personal „-le”. în care poetul îşi va „renega” propriile „cuvinte stricate”. metonimie – „aur şi parfum”. 8. 9. lângă substantivul „lumină” creează o metaforă de o dulce muzicalitate (obţinută prin repetarea unor sunete). „îs” – sunt . imagine vizuală  „Umblă prin mocirle cu stele”. Imagine auditivă  „Să nu le mai cânte cumva”. 8. implicarea afectivă a eului liric. neterminată. O caracteristică a limbajului poeziei argheziene aste expresivitatea obţinută din utilizarea numărului însemnat de figuri de stil (metafore: „tezaurul de ceară”. Adjectivul „lină”. voci 2. observându-se totodată şi compasiunea poetului pentru starea acesteia. etc) ce creează surprinzător imagini artistice. Arghezi introduce procedeul esteticiiurâtului. De altfel. I. Compasiunea sa pentru munca micilor vieţuitoare. („Cuvinte stricate” – Tudor Arghezi) 1. „Le vezi? Au căzut. „deştele” – degetele. Încă din titlu. s-au sculat. forme pronominale de persoana I – „-mi” Adjective posesive de persoana I – „mele” 6. singular. Cratima (semn ortografic) marchează despărţirea formei verbale de forma neaccentuată de persoana a III-a. Deasemenea. În cea de-a treia strofă a textului poetul prezintă moartea albinei ca o jertfă supremă în numele muncii sale sacre (tezaurul de ceară). Titlul poeziei surprinde prin aparenta lipsă a legăturii cu textul cu textul acesteia. titlul anticipează tema poeziei. cuvintele. adjective pronominale posesive (mea). 5. buze. fiind folosit de fapt cu sens metaforic.” 4. subliniază mai mult „suferinţa” bietei vieţuitoare prin comparaţie cu somnul dulce din stup. 5.

ale cuvintelor prin tehnica specificargheziană, estetica urâtului „umblă prin mocirle de stele”, „Fâstâcite şi neroade”. Exclamaţia din primul vers al strofei indică prezenţa unui eu liric dezamăgit de creaţia sa „s-au stricat cuvintele mele”. 9. Poezia „Cuvinte stricate” se încadrează în lirica subiectivă în primul rând prin prezenţa eului liric, indicată de folosirea verbelor i pronumelor la persoana I şi a II-a (mele, huleşte-le), a exclamaţiilor şi a întrebărilor retorice („le vezi?”, „huleşte-le!”). În al doilea rând, prin exprimarea directă a trărilor, a sentimentelor eului liric (dezamăgire, revoltă şi uimire, etc.).

I. 11. („Niciodată toamna” – Tudor Arghezi) 1. desfrunzeşte, îngroape 2. Marchează pronunţarea ultimei vocale a primului cuvânt şi a primei vocale a celui de al doilea într-o singură silabă, având rol în păstrarea măsurii şi a ritmului versului. 3. Am să vin când voi avea puţin timp. Am băut o carafă de vin roşu. 4. „Palid aşternut e şesul cu mătasă”; „Păsările negre suie în apus”; „Stau în ţărmu-albastru-al râului de soare”; 5. Perfectul simplu (sau trecutul definit) exprimă un fapt complet săvârşit într-un anume moment al trecutului. În limba literară este timpul specific poeziei. În poezie, verbul „a fi” la perfect simplu adânceşte intensitatea trăirilor eului liric în faţa imensităţii toamnei. 6. Motivul toamnei; motivul trecerii timpului; 7. „Păsările negre suie în apus/ Ca frunza bolnavă-a carpenului sur” – comparaţie prin care zborul păsărilor călătoare către alte meleaguri este pus în relaţie cu „boala” ce cuprinde în fiecare an carpenul (desfrunzirea). 8. Titlul poeziei se regăseşte şi la începutul primului vers. Substantivul toamna, precedat de adverbul de timp cu valoare absolută „niciodată” intesifică fascinaţia poetului în faţa grandioasei toamne. 9. Una din principalele trăsături specifice modernismului identificate în poezia lui Arghezi este subiectivismul, evident în textul dat în primul rând prin prezenţa mărcilor eului liric (verbe şi pronume la persoana I şi a II-a). Se observă intelectualizarea emoţiei şi intensificarea trăirilor eului liric prin prezenţa numeroaselor imagini artistice de o deosebită valoare stilistică. La nivel prozodic observăm cultivarea versului liber.

I. 12. („Psalm” –Tudor Arghezi) 1. neputinţă = imposibilitate;

8

Povaţă = sfat; 2. Punctele suspensie adâncescregretul poetului de a nu fi auzit de divinitate, şi totodată dezamăgirea sa. 3. Băiatul acela este slab de înger. Am cumpărat azio imensă stea de mare. Este o stea în devenire. 4. Folosirea verbelor la mod indicativ, mod ce exprimă o acţiune prezentată de vorbitor ca reală, subliniază dorinţa arzândă a poetului de primi un semn din partea divinităţii, dorinţa de concret. 5. Motivul îngerului (ca semn al divinului), comunicarea cu divinitatea; 6. Prezenţa eului liric este evidentă în text prin folosirea frecventă a pronumelor şi verbelor la persoana I şi a II-a: „-ţi”, „mie”, „vorbeai”, „(mă) rog”, etc. ce fac evident monologul adresat lui Dumnezeu. 7. Poezia lui Arghezi transmite un puternic sentiment de tristeţe şi dezamăgire a eului liric, rezultat al lipsei „unui semn” din partea Celui de sus „doar mie, Domnul, vecinicul şi bunul, / Nu mi-ai trimis, de când mă rog, niciunul...” 8. Primul catren al poeziei este un monolog adresat divinităţii în care eul liric îşi face simţită prezenţa încă din primul vers. Strofa transmite o dorinţă adâncă a eului, evidentă prin folosirea verbului „vreau”, dar marchează în acelaşi timp şi un reproş la adresa Domnului, exprimat cel mai concret în primul vers: „Nu-ţi cer un lucru prea cu neputinţă”. Epitetul multiplu „recea (mea-)ncruntată (suferinţă)”, întăreşte motivul eului liric de a da glas reproşului. 9. Limbajul este familiar, îmbinat cu termeni arhaici (ghies), evidenţiind tocmai dorinţa eului liric de a diminua distanţa dintre el şi divinitate. În această poezie lirismul este de tip subiectiv deoarece sunt exprimate în mod direct stări, trăiri ale poetului (deznădejdea, regretul de a nu avea „semne” din partea divinităţii), iar la nivel lexico-morfologic există mărci ale prezenţei acestuia („nu cer”, „mea”, „mie”).

I. 13. („De-abia plecaseşi” – Tudor Arghezi) 1. a se pleca; a-şi pleca capul; a pleca urechea; 2. Cratima desparte două părţi de vorbire diferite şi are rolul marcării pronunţării într-o singură silabă a prepoziţiei „de” şi a primei vocale „a”, a adeverbului abia, ajutând astfel la menţinearea măsurii şi ritmului versului. 3. Tot acel vis îngrozitor s-a dovedit a fi un semn pe care numai eu îl puteam înţelege. Din cauza suferinţei a ajuns o umbră de om. 4. „Voiam să pleci”, „voiam şi să rămâi” 5. Interogaţia retorică din ultima strofă transmite cititorului lupta ce se dă în sufletul poetului între glasul inimii, care o vrea înapoi pe fiinţa iubită „De ce-ai plecat?”, şi glasul orgoliului rănit „de ce-ai mai fi rămas?” 6. Teoria iubirii neîmplinite; motivul plecării;

9

7. Prezenţa mărcilor eului liric (precum verbe şi pronume la persoana I şi a II-a „te-", „am rugat”, „voiam”, „plecaseşi”), împreună cu cea a exclamaţiilor („nu te-ai uitat o dată înapoi!”) şi a întrebărilor retorice („de ce-ai plecat?”) marchează în poezie lirismul subiectiv. 8. Ultima strofă se realizează în întregime pe baza antitezei între glasul inimii (cel neauzit) şi glasul minţii eului liric (gândul cel dintâi). Indecizia din sufletul poetului este redată în special în primul şi ultimul vers „Voiam să pleci, voiam să şi rămâi/ [...]/ De ce-ai plecat?de ce-ai mai fi rămas?”. Retorismul întrebării din finalul strofei adânceşte sentimentul melancoliei dată de regretul eului liric în faţa deciziei sale de a renunţa la iubire. 9. Titlul poeziei, constituit dintr-o locuţiune adverbială „de-abia”, lângă care plasat e un verb la mai mult ca perfect (timp specific unei acţiuni trecute şi demult încheiate), subliniază durerea încă puternică din sufletul poetului. De asemenea, persoana a II-a, singurul, a verbului sugerează reproşul eului liric la adresa iubitei, cuprins în forma unui monolog adresat din poezie.

I. 14. („Gri” – George Bacovia) 1. Pâinea coaptă pe vatra bunicilor este cea mai bună din lume. Îmi va rămâne mereu în suflet vatra părintească. 2. Linia de pauză marchează o structură incidentă, separând vorbirea directă de restul versului. 3. Inimă de plumb; (greu)ca plumbul; 4. „ninge”, „gri”, „plumb” 5. Verbe, adjective posesive şi pronume la persoana I: „mi-am zis”, „am oftat”, „mea”. 6. tema solitudiniii; motivul plumbului, motivul iernii; 7. Epitetul metaforic „(zarea) grea” arată senzaţia apăsătoare pe care o resimte eul liric, până şi zarea îngreunându-se parcă sub forţa zăpezii „de plumb”. Ideea este întărită şi de metafora „ninge gri” care adânceşte starea depresivă a eului, sentimentul de vid. 8. În ultima strofă a poeziei „Gri” Bacovia transmite o neagră melancolie dată de starea singurătate resimţită de artist în raport cu tot ceea ce îl înconjoară. Această stare este redată cu ajutorul imaginilor artistice, îndeosebi vizuale („iar în zarea grea de plumb/ Ninge iar”) şi al figurilor de stil bazate în special pe cromatica monotonă a peisajului „înnegri”, „gri”, „plumb”. Metafora „zarea grea de plumb” adânceşte apăsarea uriaşă din sufletul eului liric. Se remarcă acea concordanţă, întălnită şi în alte poezii bacoviene dintre monotoniadecorului exterior şi sentimentul depresiv care îl domină pe poet. 9. Titlul, construit simplu din adjectivul cromatic „gri”, motiv des întâlnit în opera bacoviană, anticipează tema poeziei, sugerând tristeţe, deprimare, singurătate. Se observă repetarea acestuia şi în interiorul poeziei în sintagma „ninge gri” din finalul fiecăreia dintre cele două strofe. De asemenea, devenind astfel un laitmotiv, în poezie pot fi identificate o serie de elemente din câmpul său

10

având rol în păstrarea măsurii şi ritmului versului. 6. „Câmpia albă – un imens rotund – ”.semantic „înnegri”. în amurgul vieţii. carbonizat. tema morţii. a sugestiei. tema morţii. Spaţiul poetic este tensionat de imaginea repetată a mişcării corbului. „Copacii rari şi ninşi par de cristal”. 5. 6. tristă. Cea de-a doua strofăa poeziei continuă descrierea tabloului trist de iarnă din prima strofă. Titlul „Amurg de iarnă” este semnificativ pentru aceste pastel simbolist. Totuleste 11 . orizont = zare. Astfel impresia creată este de stranie mişcare în cerc. iar prin substantivul „iarna” – o lume pustie. motivul corbului. 5. Metafora „noian de negru” semnifică o grămadă de scrum. 9. („Negru” – George Bacovia) 1. el crează un contrast expresiv su termenii care evocă insistent culoarea negru (sumbru. Flacăra aruncă scântei pe pământul ud. sicrie. cu rol în adâncirea senzaţiei de melancolie. sugerând prin conotaţia cuvântului „amurg” sentimentul de vid. parfum = miros 2. glul. corb). Folosireacratimei marchează în ambele cazuri pronunţarea într-o singură silabă a sunetelor finale din primulcuvânt şi a celor iniţiale din cel de-al doilea (valabil şi pentru al doilea cu al treilea cuvânt). tematica: moartea. Se observă construcţia închisă marcată de apariţia versului „tăind orizontul. 16. 15. atât în finalul acestei strofe. motivul sicriului. Linia de pauză marchează aici tocmai sfrşitul unei etape (amorul). imprimând viziunii poetice un caracter ireal. sentimentul vidului I. dar şi în cel al primei strofe. Epitetul cromatic „câmpia albă” nu are o simplă valoare ornantă. („Amurg de iarnă” – George Bacovia) 1. 8. I. arse. „plumb”. mangal. carbonizate = arse. sumbru = întunecat. solitudinea poetului aflat într-un spaţiu închis. 3. 4. diametral”. agonizantă. posomorât. 7. 3. 4. prezenţa simbolului. 2. Zborul corbului într-o direcţie nedeterminată (în prima strofă) şi întoarcerea lui în a doua strofă. sugerează repetarea obsesivă a mişcării ce devine o expresie simbolică a unei stări limită. în amurg.

Dorinţa simboliştilor era aceea de a nu numi în mod direct stări sau sentimente. În cea de-a doua strofă este prezentată plecarea iubitei. care au pus stăpânire pe sufletul poetului. Acesta sugerează prin repetarea obsedantă ideea morţii prezentă în toate elementele din jur. 3. care pustieşte natura. 9. Reluarea în ultimul vers a metaforei „noian de negru” duce cu gândul al un sfârşit de lume material şi sufletesc. ci de a le sugera prin intermediul simbolului. consecinţa fonetică fiind pronunţarea într-o singură silabă a celor două cuvinte. Punctele de suspensie. pierderea iubirii asociată imaginii dezolante a toamnei. Iubirea a murit de curând. 7. ceea ce ar însemna că arderea nus-a produs de mult. 17. frunză. „-mă”. Astfel. a tăia frunze la câini. 4. 8.ars. 7. „chemam”. poezia bacoviană se constituie mai degrabă într-o descriere a trăirilor poetului (un decor interior) pe fundalul unei toamne agonizante. marcând elidarea vocalei „î”. sunt ambele elemente ce duc la dezagregare. Tema poeziei este tipic bacoviană. Adjectivul „negru” reprezintă un simbol des întâlnit în poezia bacoviană. I. 2. simbolism  tematică (pierderea iubirii)  utilizarea simbolului  repetarea unor cuvinte sau sintagme 12 . dar şia verbelor la imperativ: „rămâi”. I se asociază „parfumul de pene arse”. prezente în text. De asemenea. „spune”. Deşi intitulată „Pastel”. Prezenţa eului liric în poezie este sugerată prin folosirea verbelor şi pronumelor la persoanele I şi a II-a: „spune”. Motivul centralal strofei este amorul. marchează grafic regretul eului liric în faţa alegerii făcute. aceea de a renunţa la iubire. lăsându-l în urmă pe poet într-o stare de deznădejde. aceste stări sunt sugerate şi prin utilizarea liniei de pauză sau a punctelor de suspensie. alături de linia de pauză. în această poezie. cădere şi moarte. galbenă. Cadrul pustiu al toamnei vine să sublinieze tristeţea. 6.”  imagine auditivă 5. 8. Focul şi ploaia. („Pastel” – George Bacovia) 1. „pică frunza/ Şi-i galbenă ca tine”  imagine vizuală „iar eu în golul toamnei/ Cheman în aiurare. ideea morţii este sugerată prin dezagregarea materiei („noian de negru”. pentru că este prezent verbul „fumegă”. Poetul pare a fi supravieţuit unei experienţe de coşmar carear fi putu avea loc în vis. Se menţine măsura şi ritmul versului. „carbonizate flori”) sau prin sfârşitul iubirii. sentimentul de vid. 9. a umbla de funza frăsinelului. „stai”.. Cratima desparte două părţi de vorbire diferite (conjuncţia coordonatoare „şi” de pronumele „-i”). peste tot sunt semne ale distrugerii. culoarea dominantă este negrul morţii. „tine”.

Impresia de sfârşit de lume este astfel amplificată de repetarea acestui cuvânt în versul-refren al poeziei. Epitetul personificator „grele (tălăngi) adormite” sugerează un sentiment de apăsare. 8. Astfel se insinuează gândul obsedant al singurătăţii. „pală lumină”. contribuie la menţinerea ritmului şi măsurii versului. Ultima strofă are aceeşi structură închisă.I. „tristele becuri cu pală lumină”. în poezia bacoviană. Utilizând simbolul sau repetând anumite sintagme sau versuri sunt sugerate sentimente. Cea de-a treia strofă completează tabloul monoton al unei naturi înecate de ploaie. ca şi primele două prin repetarea în debut şi în final a aceluiaşi vers („Sunt solitarul pustiilor pieţe”). O umbră de tristeţe îi răsări pe faţă. 2. („Plouă” – George Bacovia) 1. al 13 . 5. 19. Piaţa pustie este un decor des întâlnit în poezia lui Bacovia. agonizantă. „-mi”. cu valoare de refren. Ploaia. tină. cauzate de ploaia nesfârşită). Utilizarea punctelor de suspensie în finalul primului vers exprimă sentimentul de deznădejde a eului liric în faţa ploii nesfârşite. 4. 2. de deznădejde a poetului ca urmare a ploii. 4. („Pălind” – George Bacovia) 1. plânsul tălăngii când plouă!”) ce sugerează aici atmosfera apăsătoare. 6. ci unul al dezagregării materiei. Piaţa neagră din România s-a extins în ultimii ani. 7. Epitetele „tristele becuri” şi „pustiilor pieţe” sugerează o atmosferă monotonă. stări ale poetului (Aici agonia. Cratima desparte două părţi de vorbire diferite. plouă. Sentimentul vidului. cu valoare de refren („Ah. depresia. Un procedeu tipic simbolist este repetarea unui vers în poezie. În luna mai vremea este cea mai frumoasă de pe tot timpul anului. O caracteristică a limbajului simbolist este sugestia. Nu mai pot merge la mare. 3. lirism subiectiv  descrierea trăsăturilor interioare ale poetului  mărcile lexico-gramaticale ce marchează prezenţa eului liric (verbe şi pronume la persoanele I şi a II-a) 7. un spaţiu în care poetul însingurat şi dezamăgit bântuie. deznădejdea. I. „pustiilor pieţe” 5. nu vine să purifice. al tristeţii pune stăpânire pe poet. în care până şi lumina pare tristă. „noapte deplină”. motivul talangei. 3. 18. motivul ploii. marcând pronunţarea într-o singură silabă. Aici ea cade neîncetat. 6. forme verbale şi pronominale de persoana I şi a II-a : „n-am mai văzut”. tipic bacoviană. 9. astfel. nu este un simbol al fecundităţii naturii.

pustiului. este un laitmotiv al liricii bacoviene ce trimite către o temă tipic simbolistă: moartea prezentă în toate elementele lumii înconjurătoare. astfel. arată atitudinea subiectivă a poetului şi marchează adresarea directă către „slăvita soră”. devenit o umbră ce bântuie prin pieţele solitare. Cununa Ariadnei) 14 .. 4. 3. cunună = coroană gravă = solemnă 2. Lacul era dezmierdat de mii de unde aurii. Structura închisă a acestui ultim catren sugerează la rându-i. care imprimă ideea de măreţie. imagine schematică. 7.. din crearea unor figuri de stil. 9. Barbu foloseşte în poezia sa sugestia ca procedeu principal al limbajului poetic. I. ce simbolizează de fapt creaţia. constituit dintr-un verb la indicativ precedat de pronumele personal „ţi-”. Poezie modernistă. inimă de piatră. 20. 6. ce îl macină pe poet. al cărui limbaj se caracterizează prin ambiguitate. piaţa pustie. Titlul poeziei.” – Ion Barbu) 1. cu mâna pe inimă. I.. de restul propoziţiei.. dominat de obscuritate. Titlul poeziei. caracterul de artă poetică al textului barbian. Poezia poate fi privită ca o artă poetică. dar şi la „pălirea” sufletului poetului.. trăsătură specifică poeziei moderniste. 8. 5. încă din titlul. Exprimarea ideilor şi trăsăturilor eului liric într-un limbaj atipic. constituit dintr-un verb la gerunziu („pălind”) trimite cu gândul la un decor tipic bacovian. „Ţi-am împletit. Această imagine dezolantă a eului liric bântuit de gândul morţii într-o piaţă solitară. virgulele despart o structură (substantiv+adjectiv). Nu mi-a spus unde pleacă. 8.” aparţine liricii subiective în primul rând prin prezenţa evidentă a eului liric. în vocativ. Mesajul poetic este încifrat. obţinută cu ajutorul unui număr mic de figuri de stil (epitete). („Ţi-am împletit. 31 (Dan Botta.] tiara” accentuează semnificaţia epitetului „umedă”. spaţiul închis în care agonizează poetul. lipsit de orice speranţă de a ieşi din el. relaţia dintre poet – creaţie sa fiind sugerată de utilizarea unor termeni su sens conotativ. Se anticipează. indicată de verbe şi pronume la persoana I şi a II-a.. „Să te înalţi mai gravă în cadrul tău de azur” „Aşteaptă infinită şi limpede ca marea”. 9. – utilizarea versului cu valoare de refren – tematica: moartea. Inversiunea „umedă [.

iar cântecul devine asemenea unei vrăji.. 5. Cratima din structura „Dumnezeieşte-ntraripaţi” marchează elidarea vocalei î şi are scopul de a păstra ritmul şi măsura versului. Marea) 1. .nu-mi da” are rolul de a marca elidarea vocalei . spre care tinde eul liric.. materială. aflată în contrast cu cea dinamică. Verbele la modul conjunctiv au rolul de a exprima dorinţa eului liric de a fi alături de femeia iubită şi de a-şi eterniza sentimentele de dragoste. devenit un motiv al poeziei. dar şi cu al metaforei „Melancolia va luci stelar”. care sugerează legătura permanentă dintre natură şi eul liric.. (substantiv) Parcul acela este mare. îmi’. au o valenţă eliberatore şi în acelaşi timp le insuflă vitalitate. Metafora „Dumnezeieşte-ntraripaţi de vânt” sugerează înfocarea eului liric şi a iubitei sale şi faptul că sentimentele acestora. motivul cântecului.. 4. Verbul „să plutim” ilustrează dorinţa eului liric de a depăşi zbuciumul lumii materiale prin intermediul sentimentelor lui înălţătoare şi eliberatoare. Cuvântul cântec. În cea de-a doua strofă sensul simbolic al cuvântului este generalizat. prin intensitatea lor. Teme/motive literare: tema iubirii.. din incipitul poeziei.frunze”. Am fost la mare. În ultimele două strofe eul liric îşi imaginează momentele finale ale iubirii lui. un clocot interior. 9. înfocată.î” din forma pronominală . „să cânte”. 8. creând o atmosferă melancolică. melancolie = tristeţe. 32 (Emil Botta. Cratima folosită în construcţia . prin care se face o nouă trimitere la planul ceresc. 3. 3. înlănţuiţi = uniţi. . idee sugerată de verbul a cânta: „să cânt”. motivul lunii. 2. „Un cântec fără moarte aş vrea să cânt”. plan aflat în opoziţie cu cel întunecat al lumii materiale: „Pe marginea de umbră a tunicei”. îi ajută să se detaşeze de zbaterile ce ţin de sfera terestră.valuri” 2. sentimentele lui înfocate pe care doreşte să le eternizeze. Este utilizat motivul mitologic al reginei Berenice în cadrul unei metafore pentru a reda imaginea cerului înstelat care pare să atingă îndrăgostiţii: „peste noi va ninge rar/ O pulbere din Coada Berenicei”. Mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat sunt verbele la persoana I singular: „aş vrea” şi plural: „să plutim” şi pronumele personale la persoana I singular: „mă” şi plural: „noi”.1. (adjectiv) 15 . 6. referindu-se la iubirea trăită de toţi îndragostiţii. I. 7. simbolizează dragostea eului liric pentru iubita sa. o incantaţie a iubirii: „Un cântec printre ani şi un descânt”. Sentimentul de tristeţe este ilustrat cu ajutorul epitetului „braţul rece” şi al personificării „Acelaşi pescăruş în larg va plânge”.

Pentru a marca gradaţia ascendentă a agitaţiei interioare sunt folosite figuri de stil. Gradaţia este marcată şi de verbele folosite.marea pădurii”. dar şi diferite tipuri de imagini artistice vizuale sau auditive („legănare de frunze”. valuri.abia începea’’. „să uit”) 6. Sintagma este folosită de doua ori pe parcursul textului. 5. 7.se trezeau’’ şi .. trecându-se de la . Imperfectul. 8. „mă”). stabilindu-se o analogie între sunetul produs de valurile „clocotitoare” şi foşnetul frunzelor.creşteau”.digul pieptului meu’’). astfel fiind accentuată asemănarea şi realizându-se o simetrie a textului. o data la mijloc şi o data în finalul poeziei.clocotitoare valuri’’). I. „nu vreau”. face trimitere la faptul că odată ce au ieşit din starea de latenţă forţele interioare nu mai pot fi stăvilite. . „nici” – valoare adjectivala) ideea de singurătate şi de întoarcere către sine este foarte bine evidenţiată.. uitarea. Grădinile Amăgirii) 16 . titlul sugerează asemănarea evidentă în percepţia eului liric dintre freamătul pădurii şi clocotul mării. teme/motive literare: marea. Titlul este reprezentat de un substantiv articulat hotărât – marea – care denumeşte metafora centrală a textului. Incipitul poeziei reprezintă trezirea din somnolenţă a unor forţe interioare care până acum parcă nu s-au manifestat. Caragiale. pronume şi adjective pronominale la persoana I („mi”. metafora(.. prin utilizarea adverbelor negative („nu”. Astfel.. „talazuri creşteau”). 9. „valuri…loveau”. 33 ( Mateiu I.loveau’’ şi . „meu”. timp verbal care exprimă o acţiune începută în trecut fără a se preciza momentul încheierii acesteia. metafora amintită fiind explicitată pe parcursul textului liric. În partea a doua a poeziei se remarcă acumularea de negaţii pentru a sublinia necesitatea liniştii şi a uitării la care aspiră eului liric... continuând să-şi facă simţită prezenţa permanent. precum epitetul în inversiune (.4.. Prin intermediul metaforei cu valoare de simbol marea este asociată cu imaginea pădurii. verbe la persoana I („nu ştiu”. Astfel. la .

9. Muşcata se ofilise deoarece nu o udase nimeni (sens propriu/ denotativ).. figură de stil menită să arate corespondenţa dintre trăirile eului liric şi natură. la perioada de tinereţe pentru a simţi măcar o clipă de fericire. ursuză = posomorâtă. acesta are rolul de a arăta viziunea modificată a eului liric.în zadar vei cere viclenei năluciri/ Să-ţi mai învie-o clipă a stinsei fericiri”). 7. respectiv lucrurile frumoase să treacă fără să existe şansa de a le întoarce. natura împărtăşindu-i parcă suferinţa. Se creează o simetrie între natură şi starea eului liric. Apare epitetul în inversiune . 2. Teme/ motive prezente în poezie: timpul. Grupurile nominale indică faptul că tristeţea este sentimentul dominant (.Grădinile Amăgirii”. 8.. ..grădinile”) şi unul abstract (. 4. Inversiunea . Totodată.... Astfel. Epitetul . taină= secret. inducând un sentiment de tristeţe. 6.1. nefiind mulţumit de prezent. cratima leagă părţi de vorbire diferite şi este utilizată de asemenea din necesităţi prozodice (pentru menţinerea ritmului).văzduhul veşted”. acest lucru fiind reliefat de atitudinea eului liric de a privi spre trecut cu nostalgie.mohorâte flori”. acesta fiind lipsit de viaţă. În primul vers. apare ideea trecerii ireversibile a timpului.. cauzat de amintirea clipelor frumoase care ţin de trecut (. Eul liric regretă că nu se mai poate întoarce în trecut.ursuză luna” etc.Grădinile Amăgirii” conţine un termen concret (. Sentimentul predominant care se desprinde din poezie este tristeţea. În ultima strofă a sonetului predomină sentimentul de tristeţe.amara soartă” arată cruzimea sorţii care face ca timpul.Amăgirii”).).. .... În poezia . .searbedele zori”. lucrurile frumoase nemaiavând nicio importanţă pentru el. care este personificat prin scrierea cu majusculă. 5.. mohorât. luna. 3. Ea se ofilise de dorul celui drag (sens figurat/ conotativ). 17 . tulburi nori”. umbra. Eul liric simte că nu mai poate aduce clipele trecute înapoi şi încearcă un sentiment de nostalgie.văzduhul veşted” are rolul de a descrie văzduhul. Titlul .

Astfel lacul reprezintă un element ce aparţine spaţiului exterior poetului şi care îl inspiră. 2.. prezenţa sa în poezie ajutând la conturarea universului poetic romantic care constituie tema textului. I.apusa tinereţe”. 3. Spaţiul imaginat. Neoromantică) 1. Pe coama acestui deal se cultivă pomi. . natura. „eu”. „Funebra turlă sumbră printre molifţi şi pini” 4. trimite iniţial cu gândul spre o imagine a frumosului. a imaginii redingotei şi a turlei 18 .s-a ofilit”. 6. eul identificându-se cu poetul romantic de acum un secol al cărui univers este descris în strofele anterioare. arătându-se starea eului liric – regretul după .mohorâte”. .amara”.. Reluarea epitetului „ţilindrul cel gigant”.... Călinescu.. Verb la persoana I singular – “Descoperit-am”. . În structura „Descoperit-am” cratima marchează scrierea inversată a formei verbale la timpul perfect compus. poetul.searbedele”). Ultima strofă marchează trecerea la lirismul subiectiv. 34 (G.tulburi”. .. Motivul lacului este unul specific romantismului. clipă în care nu mai există decât amăgirea. 7.vei plânge”. Câmpul semantic dominant din poezie este acela al tristeţii (. . a armoniei dar prin adăugarea celui de-al doilea termen (amăgire) se evidenţiază ideea că totul nu este decât o iluzie.. . relevând asemănările dintre „Poetul” de acum un secol şi eul liric. pronume la persoana I – „îmi”. creaţia romantică accentuând relaţia dintre om şi natură. o imagine a efemerului.se arată existenţa unui loc aflat în conştiinţa eului liric. motivul lacului 5. Coama bogată a calului demonstrează că este bine îngrijit. .. grădina.motivul codrului. figura de stil creionând atitudinea specifică poetului romantic pe care o preia şi eul liric.veşted”. 8. spaţiu legat de clipa prezentă. Repetiţia enumeraţiei „solemn şi elegant” realizează paralelismul între prima şi ultima strofă.ursuză”.

7.realizează paralelismul cu prima strofă. teme/motive: natura. cu ochii în soare. Se reia motivul apei. singurătatea. „sgomot”. preluând de la acesta atitudinea elegantă. pentru ca apoi eul liric din prezent să creeze tot în manieră romantică deşi curentul apusese. visul) justifică încadrarea textului în lirica de 19 . primele trei strofe realizând portretul unui poet de acum un secol şi proiectând în exteriorul său marile teme ale creaţiei romantice. repetiţia – „încet. mărci ale eului liric: pronume şi verbe la persoana I: „ţiu”. ceea ce explică titlul – reinventarea romantismului prin folosirea stilului specific curentului. singurătatea ş. încet”. luna. Înserare) 1. la neoromantism. Atât tema poeziei (natura) cât şi numeroasele motive (noaptea. la timpul prezent. care ajută la formarea imaginilor artistice extrem de sugestive.]îşi caută de cale adesea mulţumind”). 5. I. „blajană” 4. luna şi stelele. din care „ies sirene şi undine”. dar într-o manieră “neoromantică”. observându-se şi trecerea de la timpul imperfect folosit pentru descrierea “Poetului”.a. soare cu dinţi 2. 9. „mă”. personificarea – „luna[. şi reluarea motivelor literare ale acestuia. Din punct de vedere fonetic. sugerat de dublul epitet “solemn şi elegant”. „tristă vale”. 3. apostroful marchează accidentală a vocalei „e” şi păstrează măsura şi ritmul. Poezia are ca temă poetul romantic şi universul său liric. întrucât natura şi mitologia sunt teme predilecte ale romantismului pe care le va aborda şi eul liric în ipostaza de poet. şi motivul codrului care constituie o metaforă pentru universul liric romantic. exprimând asemănările eului cu un poet romantic de altădată. „cevaşi”. 35 (Vasile Cârlova.. idee ilustrată de metafora „eu mă pierd în codri solemn şi elegant”.. „eu”. 6. conferind oralitate stilului. Expresivitatea limbajului poetic apare prin intermediul figurilor de stil (epitete – „plăcuta vreme”.

Rolul prozodic al cratimei constă în păstrarea măsurii şi a ritmului versurilor. Vasile Cârlova realizează un tablou nocturn în care se aşterne liniştea odată cu apariţia lunii „vremelnică stăpână”.”). În această strofă. 3. 4. acesta generând o serie de imagini vizuale(„câmpiile albind”). „mac” 2. Titlul „Înserare” face trimitere la motivul principal al textului. Cratimele din structura „Şi-adoarme-apoi” au fost utilizate pentru a marca rostirea legată a celor trei cuvinte. Motivul lunii este predominant. I. singurătatea naturii se confundă cu singurătatea eului liric. linişte 6. 36 (George Coşbuc.. Pastel) 1. „pădure”. 9. cu frunte mai blajană / Îşi caută de cale adesea mulţumind”). Personificarea „Din ochi clipeşte-ncet cicoarea/ Şi-adoarme-apoi şi ea” 20 . E vară. Senzaţia de armonie este dată de perfecţiunea astrului selenar care domină totul („şi plină de plăcere. O altă trăsătură romantică a versurile este comuniunea ce se stabileşte între om şi natură. credea că o să-l cert. 8. în astă tristă vale. Prin repetiţia „încet. motivul – înserarea 5. dar şi prin locuţiunea verbală „îşi caută de cale” se creează imagini vizuale care arată mişcarea de alunecare a lunii fiind abia perceptibilă. Fiind un substantiv nearticulat se creează senzaţia unei repetabilităţi. aceasta este personificată. deci se întunecă mai târziu.inspiraţie romantică. sugerând în plan secundar şi armonia naturii cu sentimentele de solitudine ale elui liric. care sunt parcă mai accentuate odată cu lăsarea serii. încet…se urcă”. Atmosfera strofei este de melancolie. În ultimele două versuri./ De sgomot mai de laturi eu totd’auna viu. tema – natura. tipic unei creaţii romantice. a unei stări de continuă detaşare în faţa tumultului vieţii („P’acea plăcută vreme. I s-a întunecat faţa când m-a văzut venind spre el.

parcă. indicând denumirea speciei liricii peisagistice. din strofa a doua. motivată fiind de faptul că accentul cade pe spectacolul naturii contemplate. Titlul „Pastel” este sugestiv. precum şi epitetul personificator „tăcută”. „adoarme”. o magnifică panoramă surprinsă. Descrierea surprinde trecerea de la crepuscul la noapte. stare la care fac trimitere şi strofele anterioare. Aceasta personificare are rolul de a crea o atmosferă în care liniştea totală îşi pune amprenta şi asupra vegetalului. 8. 7. prin intermediul stihiilor şi al vegetalului : „Prin vişini vântul în grădină/ Cătând culcuş mai bate-abia/ Din aripi.exprimă starea de linişte redată de contemplarea naturii. în toate detaliile ei. care sugerează relaţia directă dintre om şi natură. 9. Munţii) 1) degeaba. şi-n curând s-alină”. a elementelor care compun tabloul fascinant al înserării: „bate”. Verbele la prezent. Personificarea „Ea-mbracă haine-ntunecate”. Treptat. Astfel. 37 (Aron Cotruş. titlul are rolul de a anticipa descrierea unui colţ de natură. care întregeşte starea de linişte ce a cuprins întreaga natură în momentul înserării. au rolul de a transmite ideea eternizării naturii surprinse în acest pastel. Astfel singura marcă a prezenţei eului liric este deicticul personal „eu”. au rolul de a crea o atmosferă plină de mister. predominante în poezie. utilizată doar în cadrul literaturii române. Aceste verbe sugerează încremenirea naturii cuprinsă de o linişte profundă. în care poetul îşi exprimă discret sentimentele. Se remarcă impersonalitatea vocii lirice. „tace” etc. I. În a treia strofă a pastelului este prezentat un tablou static. „Din ochi clipeşte-ncet cicoarea/ Şi-adoarme-apoi şi ea”. prin imaginea vizuală: „amurgul moare…/ Dă semne nopţii din ponoare”. necuprins 21 . orice trimitere spre ideea de mişcare dispare. cu puternice reverberaţii în sensibilitatea eului liric.

care nu poate fi încadrată la nivel structural de constrângeri prozodice. de care nu putea să scape. prin atingerea absolutului. în comparaţie cu năzuinţele sale.). „slut”. 4) teme/motive literare: viaţa privită ca o luptă continuă. văzute ca o luptă continuă. măsurii şi a rimei ar putea sugera. Lipsa armoniei ritmului. 5) „În coaja lui tirană”. inversiuni („sufletu-mi ce totul râvneşte să absoarbă”) şi epitete („omorâtor”. „seteami de lumină”). este o figură de stil prin care eul liric îşi exprimă viziunea asupra relaţiei dintre trup şi suflet. astfel. „setea-mi” 6) Metafora „piedica-mi de humă”. ideea de limitare a individului. lumina etc. enumeraţii („să ies. să scap. 8) Ideea poetică din ultima strofă este conturată printr-o paralelă realizată între condiţia umană şi cea a munţilor. iar încercările eului liric de a atinge absolutul sunt asemănate cu procesul de formare al munţilor. 7) Modalitatea în care versificaţia poeziei a fost concepută poate fi interpretată ca o încercare de a reda cât mai fidel starea interioară de nelinişte sufletească a eului liric.2) Liniile de pauză marchează o pauză în vorbire. Comparaţia vieţii. astfel. munţii. Lupta vocii interioare a poetului cu propriile restrângeri este redată printr-o serie de figuri de stil : metafore („piedica-mi de humă”. o comparaţie („ca dintr-o strâmtă ocnă”). cu fenomenul de ridicare a munţilor. pentru a delimita o construcţie metaforică cu valoare apoziţională. să fug”). realizată în ambele cazuri. partea fizică a fiinţei omeneşti este văzută ca un obstacol („piedică”) în calea obţinerii desăvârşirii spirituale. „statornic” etc. este evidentă la nivelul textului liric prin repetarea structurii 22 . „sălbatic”. 3) Ceea ce l-a determinat să-şi părăsească drumul ales în viaţă a fost sentimentul apăsător de vină. singurul lucru care îl motiva să-şi urmeze studiile era setea de cunoaştere. Într-un moment al vieţii în care pierduse sprijinul apropriaţilor săi.

Deci. I. a pune la inimă. Verbele din poezie sunt utilizate la timpul viitor deoarece ele exprimă dorinţa eului liric de a se detaşa de latura sa materială („mă voi sui”. „voi culca”. cât şi prin invidia faţă de puterea intrinsecă a munţilor. motivul stelei. 2.„ca voi” atât la începutul strofei. „voi deslipi”. să-mi pari o piatră seacă” au rolul de a izola apoziţia „frumoasă lume” de restul propoziţiei. 4. 38 (Nichifor Crainic. care reprezintă un intermediar între terestru şi ceresc. singular: „mă”. „meu”. Iniţial accentul pică pe modul de formare a munţilor văzut ca o „revoltă” împotriva ordinii naturale. 23 „voi sfărâma”. de a se contopi cu Divinitatea („Mă vanvăli”. cât şi spre sfârşitul acesteia. 7. manifestat atât prin admiraţie. Astfel. finalul poeziei sugerează un sentiment al eului liric de tip eterogen. Desmărginire) 1. de a se elibera de tiparele neschimbătoare impuse fiecărui individ în parte. „-mi”. Teme/motive: tema dezmărginirii. 6. Astfel. a avea o inimă de aur. 3. între materialitatea de care eul liric doreşte să se detaşeze şi absolutul la care el vrea să acceadă. „voi culca” şi pronumele şi adjectivele pronominale la persoana I . motivul arhanghelului. amară = dureroasă. Esenţial în transmiterea mesajului poeziei este simbolul norului. „mea”. a-şi lua inima în dinţi. 9) Titlul poeziei poate contraria aşteptările cititorului. aşa după cum anunţa şi titlul imaginea munţilor apare în prim-plan. „m-oi topi”). Strofa a doua însă. Virgulele din versul „Iar tu. Mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat sunt verbele la persoana I singular: „mă voi sui”. frumoasă lume. de a întreprinde o ascensiune către absolut („voi sfărâma”. aduce o schimbare: încercarea munţilor de a se ridica din „coaja” pământului este comparată cu dorinţa eului liric de a-şi depăşi propriile posibilităţi. „voi deslipi”). 5. „s-or lumina”) şi de a accede la esenţă. a-şi călca pe inimă. azur = albastru. tristă.

singular („mă”. reprezentată cu ajutorul epitetului „muzică divină”. 4. Iarna (vocala î) despărţind două părţi de vorbire diferite şi păstrând măsura. care prefigurează tema poeziei. persoana I. Titlul „Desmărginire”. 5. jale – tristeţe. desprinderea acestuia de lumea terestră şi de constrângerile temporale şi spaţiale şi accederea lui la absolut. I. tărâm al minunilor în contingent. Să fie iarnă) 1. conservare a acestui timpului. Metafora „O pretutindenească vibrare de lumină” simbolizează idealul pe care eul liric doreşte să-l atingă. este cel care facilitează ascensiunea către Divinitate a eului liric. năluci – fantasme „să-nţeleg” – În această structura cratima marchează lipsa unui sunet Fata se privea într-o oglindă spartă. Modul conjunctiv cu valoare imperativă subliniază doleanţa eului liric de stagnare. firea. – sens propriu Ochii sunt oglinda sufletului.norul. Metafora „Despovărat de zgura părerilor de rău” sugerează detaşarea de grijile şi regretele inerente trupescului odată cu atingerea spiritualului. 3. 7. în care nimic nu e surprinzător şi totul e posibil. „şalupă/Ritmată de arhangheli”. sugerează eliberarea de materialitate a eului liric. – sens figurat teme/motive: iarna. 2. la Divinitate. „A chipurilor în amurg plăpând” Prezenţa eului liric în poezie se evidenţiază prin pronumele personale la Titlul poeziei nuanţează dorinţa de a fi captiv unui aceluiaşi timp. iar metafora „m-oi topi în boare de muzică divină” ilustrează dematerializarea acestuia şi contopirea lui cu Divinitatea. Valoarea imperativă. element intermediar între divin şi terestru. capătă conotaţiile unui moment miraculos. 39 (Leonid Dimov. 8. 6. Ultima strofă a poeziei înfăţişează finalul ascensiunii eului liric şi accederea lui la absolut. Oximoronul „creştete de hău” sugerează imaterialitatea planului ceresc şi imposibilitatea lui de a fi raportat la lumea terestră. visul. noaptea etc. „mi) şi prin verbul la persoana I singular („-nţeleg”). de care 24 . 9.

Acest lucru este sugerat prin personificarea visului care dirijează figuri legendare. epitet (gerunziu acordat) ce sugerează dezamăgirea provenită din imposibilitatea 25 . Înaintarea în miraculos şi configurarea acestui cadru ar putea traduce o rezistenţă a eului liric la constrângerile şi la limitele realului. structura simetrică a începutului celor trei strofe. în sensul că nu apare termenul cu care se face comparaţia. acesta doreşte să se afunde în inconştient „pentr-un ev întreg”. prin care se realizează câte o comparaţie de fiecare dată parcă neterminată. Iarna ar mai putea să sugereze lumea lăuntrică a eului liric.aminteam. Oniricul tinde spre invadarea realului. „Cum nasc apoi năluci…”). „Cum se lipesc cu toţii…”. într-o lume de „preziceri şi colinde”. care vine să demonstreze din nou faptul că în acest spaţiu concretul se dizolvă în abstract. 8. Prizonier al cotidianului. Succesiunea imaginilor ar putea fi interpretată ca o dorinţă a acestuia de a înlătura barierele şi de a explora miraculosul. Expresivitatea poeziei este dată de apariţia figurilor de stil şi de elementele de versificaţie. Se observă. În primele trei strofe se face descrierea unui cadru oniric prin prezenţa unor ansambluri insolite. eve/ Şi cavaleri” faptul că în acest spaţiu orice este realizabil. ireal. Un spectacol fabulos e creat prin gândurile eului liric. în primele trei strofe configurându-se un cadru abstract. meandri. spre contopirea cu acesta într-un spaţiu metafizic. („Cum roade visul…”. Însa acest lucru e împiedicat de bariera reprezentată simbolic prin oglindă. Apariţia figurilor mitologice. Motivul oglinzii subliniază limita dintre real şi ireal „Cum se lipsesc cu toţii de oglindă/ Să treacă dincolo cât mai curând”. Personificarea visului care dirijează fiinţele miraculoase accentuează capacitatea oniricului de a face din imposibil posibil. sugerează intensitatea sentimentului. de asemenea. o imagine de mişcare absurdă. 9. absolut. Oximoronul fantasmelor care „gonesc uşor” realizează sub forma unei asocieri paradoxale. dorinţa puternică de a se abandona într-un timp încremenit. Poezia este formată din patru catrene. legendare reliefează prin intermediul enumeraţiei „zei. Astfel jalea creşte în „tagma suferindă”. Astfel: „Cum roade visul firea cea aeve/ Cu fiecare noapte mai adânc” sugerează faptul că acest plan secund al existenţei este întotdeauna prezent în orice „fire”.

fără a marca aceasta printr-o pauză. Hiperbola „pentr-un ev întreg” sugerează dorinţa eului poetic de a rămâne captiv unui timp abstract. Expresivitatea lirică este. iar el să pătrundă într-o altă formă a existenţei „pentr-un ev întreg”.. la spectacolul accesibil doar celor care transcend din realitate în acest cadru oniric. ordonarea timpului după succesiunea ireversibilă a fenomenelor să se anuleze. astfel. Personificarea nălucilor care se plimbă călare şi oximoronul „gonind uşor” creează o imagine paradoxală care configurează un spaţiu miraculos. singular („mă”. iar prezenţa eului liric se face simţită prin pronumelor personale la persoana I. a şterge de pe faţa pământului. „arhitravă” . de-atunci şuvoaie-ntregi de clipe” este utilizată virgula pentru a marca interjecţia „ah”. timpul să îşi piardă esenţa. În versul „Ah. „mi) şi prin verbele la persoana I singular („-nţeleg”). 6. sihastră”. pe care o dezvoltă de-a lungul mai multor versuri. motivul timpului 5. des utilizat din perioada modernistă până în prezent. în cazul cărora nu se poate preciza momentul încheierii lor: în vreme ce meşterul „înălţa”.fuziunii dintre real şi ireal. Nălucile iau parte la „circul interzis pentru cei vii”. iedera „încerca” 26 . Iedera îndrăgostită) 1. „coloane” 2. pentru a evidenţia mai bine o idee poetică. tema creaţiei. personificare: „Iedera-mbătată de cuvânt” 7.. Alternarea modurilor şi a timpurilor verbale face cititorul să surprindă câteva secvenţe ce amintesc de o desfăşurare epică. I. epitet dublu: „Iat-o: frunză palidă. În ultima strofă tensiunea lirică se amplifică. Autorul foloseşte acest procedeu. indicând acţiuni durative. cât se poate de bine conturată. 40 (Ştefan Augustin Doinaş. a intra în pământ de ruşine 4. 3. Scrierea cu literă mică la începutul unor versuri se justifică prin faptul că poetul a utilizat ingambamentul care constă în continuarea unei idei poetice în versul următor. În prima parte a textului observăm apariţia imperfectului.

iar toate acţiunile ei vor fi numite de acum de verbe la indicativ. tânjea = zăcea. sugerează surpriza eului liric în momentul apariţiei iederei. începe să urce. timpul prezent („muşca”. „mişcă”). prezentată metaforic. „deschide”. E în floarea vârstei. gingaşe : „se alinta”. iederea. metafora („glezna pietrelor”) şi a imaginilor vizuale („suind cu soarele pe dungi”. metafore „glezna pietrelor”. 9. sleind. sihastră”. prin imaginile artistice folosite . 41 (Ştefan Augustin Doinaş. 2. de atunci şuvoaie-ntregi de clipe” şi prin imperativul „iat-o” ce denotă implicarea eului liric şi oferă o culoare vie atmosferei sugerate de poezie. Odată ce a gustat din fructul dragostei. sihastră”). formă neaccentuată). ademenită de cuvânt. Ultimele 7 versuri încep prin imperativul „iat-o”. prelungi”). Limbajul poetic în poezia dată se caracterizează prin expresivitate oferită de multitudinea figurilor de stil epitete „frunză. care dinamizează atmosfera poeziei. 3. timidă. cumplit = teribil. construită cu ajutorul figurilor de stil: epitet multiplu („frunză. palidă. mereu îşi ia avânt”. stagnau solemne” 27 . are rol de a marca elidarea vocalei î . însa odată ce meşterul o invita să-i fie alături. 4. 8. realizându-se totodată şi pronunţia legată a celor două părţi de vorbire diferite (substantiv/pronume personal. aceasta este reţinută. I. „mişca braţe gingaşe. După ce meşterul îi adresează chemarea prin imperativul „vino”. Textul este conturat pe baza unei fantezii ce îmbracă o poveste inedită de dragoste între meşter şi planta firavă. Iniţial. cât şi prin interjecţia din versul: „ah.zadarnic să se prindă de piciorul lui. sihastra”. Cratima din versul „Durerea-l bântuia ca o fanfară”.ntregi de clipe”. sfioasă. „Şi apele. prinde curaj iar dragostea lor se va pierde în timp „şuvoaie. Urmează o amplă personificare a sa. repetiţii „şi mereu.imagini vizuale: „iat-o: frunza palida. „linge”. palidă. iedera începe a-şi manifesta sentimentele prin mişcări lente. „Pădurile – schelete care ţipă”. Balada întrebării lui Parsifal) 1. „se alintă”. personificări „iederambătată de cuvânt”.

urăsc = detest 2) Prezenţa punctelor de suspensie în versul „că aş vrea să fi întotdeauna a mea…” se justifică prin nevoia de a accentua intensitatea sentimentelor eului 28 .schelete”. Cântecul îşi pierde menirea de a exprima frumosul şi ajunge doar să se transforme într-un vuiet care anunţă haosul creat de această stare apăsătoare. durerea bolii stăpânului. sleind. sugerează şi el boala grea care a contaminat tot locul. „Văzduhul tras prin tină”). „apele. Incipitul marchează o atmosferă de poveste. Metafora prin care imaginea pădurilor este apropiată de cea a unor schelete. văzduhul însuşi fiind târât prin noroi. 42 (Geo Dumitrescu. În primele patru versuri.5. 9. „vântul galben”). I. Boala Regelui Pescar pare să fi afectat toată fire. Fragmentul citat se încadrează în definiţia speciei. amplifică zbuciumul naturii care vibrează la aceeaşi intensitate cu suferinţa Regelui Pescar. fiind personificat. 8. Banală) 1) firesc = natural . Natura întreagă respiră a boală. prin diferite trimiteri se realizează personificarea castelului aflat „într-o vale legendară. Nicio înălţare nu mai este posibilă. având şi pasaje de lirism. Epitetul metaforic „vântul galben”. teme/motive: natura. 7. „streşinile toate-ntr-o aripă”. castelul. stagnau solemne”. iar pe de altă parte de prezenţa grupurilor nominale.” Comparaţia „Durerea-l bântuia ca o fanfară” accentuează ideea conform căreia castelul resimte la rândului lui. „cumplit zugrav”. Caracterul descriptiv al secvenţei citate este dat pe de o parte de faptul că se prezintă un tablou prin detaliile sale specifice („câmpie legendară”. în vreme ce natura este prezentată ca într-un pastel. Imaginile vizuale care punctează acest lucru sunt cât se poate de elocvente prin enunţurile eliptice care le cuprind „Pădurile . Balada desemnează specia genului epic care dezvoltă un subiect istoric. legendar sau mitologic. specifice unei descrieri („vechi castel”. apele 6. într-un mod forţat după cum arată şi comparaţia „ca un sclav”.

că aş vrea să fi întotdeauna a mea. Însă. 8) Titlul poeziei.”. Astfel se poate observa cum la început dragostea este acaparatoare. „cu toate că eşti frumoasă” 5) teme / motive literare : iubirea. că te iubesc. Dacă raportăm titlul la contradicţia cuprinsă în ultima strofă („deşi faptul că 29 . Ultimul vers al strofei reprezintă apogeul pasiunii celor doi. după ce punctul culminant al pasiunii ce îi cuprinsese pe îndrăgostiţi se consumă: „În clipa asta ţi-am simţit buzele pe gură.”. În acea clipă tot ceea ce-i înconjoară pare că dispare. iar cei doi iubiţi să nu rămână cu nimic altceva decât cu o amintire care acum li se pare „Banală”. Sentimentele lui îi apar drept o consecinţă firească a reprezentării iubitei. în câteva imagini vizuale ce redau intensitatea dragostei trăite. intensă fiind prezentă în orice gând „m-am gândit că eşti frumoasă. 7) În a doua strofă. care nu pare a fi real. Comparaţia „totul e roz şi plin ca în literatură” sugerează ineditul sentimentelor resimţite de îndrăgostiţi. pare iniţial în opoziţie cu ideile poetice ale textului. iubirea începe treptat să îşi piardă din culoare şi din farmec. împlinirea fizică a dragostei pe care amândoi o simt unul faţă de celălalt printr-un sărut. Doar gândul la frumuseţea iubitei. sărutul 6) Enumeraţia „că eşti frumoasă. Şi-a imaginat povestea mea cu ochii minţii. trezeşte în el dorinţa de a o avea toată viaţa alături. Prin cea de-a doua comparaţie „totul e …ca într-un refren de tangou” poetul face trimitere la pasiunea ce caracterizează povestea lor de iubire în a căror braţe se lasă purtaţi fără nicio reţinere. 4) „m-am gândit că eşti frumoasă”. 3) Am strâns mână de la mână şi am cumpărat ceva frumos.. poetul concentrează întreaga lor „poveste” de îndrăgostiţi. că te iubesc. Cele trei puncte de suspensie „în clipa asta ţi-am simţit buzele pe gură…” au rolul de a accentua emoţiile trăite de eul liric şi implicarea afectivă a acestuia. Puritatea acestei năzuinţe este subliniată de epitetul dublu „gând cuminte şi firesc”... că aş vrea să fii întotdeauna a mea…” are rolul de a scoate în evidenţă sentimentele pe care eul liric le are faţă de femeia iubită. format doar din adjectivul „banal”.liric faţă de iubită.

motivul inspiraţiei poetice. 7. 2. Sentiment inefabil. o pauza afectivă în text. Comparaţia „măsura/…plina e ca toamna mierea-n faguri” vine să evidenţieze şi să ridice la rang înalt elementul prozodic: măsura este asemănată cu dulceaţa şi abundenţa mierii în anotimpul precursor iernii. I. 9) Poezia citată este una de dragoste. dar şi faptul că întregul monolog liric este adresat iubitei („aş vrea să fii întotdeauna a mea”. semnul exclamării fiind însă înlocuit cu linia de pauza. tema creatorului/condiţia poetului. melancolia. iubirea. Strofa a doua debutează cu o exclamaţie melancolică.„ura”. 6. sugerând întreruperea ideii poetice. E toamna în sufletul meu. sugerează exprimarea pot marca şi o stare de melancolie. Afirmaţia mea l-a lăsat cu gura căscată. ele concepţii. „s-auzi în el al undei şopot” / „versul cel mai plin” 5. reflecţii asupra propriilor 30 . Versul al doilea. iubirea poate conduce de multe ori la stări contradictorii. menit să-l caracterizeze pe Amor. 43 (Mihai Eminescu. 4. se subliniază rolul important al prozodiei clasice în creaţia lui Eminescu. marcată grafic prin conjuncţia adversativă „dar”.te iubesc îmi apare evident”/„nu ştiu de ce te urăsc în acest moment”) apare o nouă explicaţie. Ideea poetică este redată prin substantivele aflate în relaţie de antonimie: „patima”. 3. vers = stih trezind = deşteptând. prin epitetul în inversiune: „dulce glas”. Punctele de suspensie marchează o întrerupere a enunţului. „trezind în suflet patimă şi ură”. a stării de melancolie şi revenirea la realitate. Iambul) 1. De asemenea. „ m-am gândit că eşti frumoasă”. „În clipa asta ţi-am simţit buzele pe gură”). având în vedere tema acesteia (iubirea). un motiv pentru a considera toata aceasta poveste de iubire ca fiind una banală.

Strofa a doua debutează cu conjuncţia adversativă „dar”. Cratima din versul „Deasupra-mi crengi de arbori se întind” are rolul de a pune în evidenţă pronunţarea împreună a două parţi de vorbire diferite. melancolia). Reluarea lui în ultimul vers are rolul de a pune în evidenţă faptul că întreaga poezie este „închinată” iambului. hotarul dintre cele două spaţii – exterior şi interior – despărţindu-i parcă pe cei doi îndrăgostiţi. sugerând ideea de unicitate a piciorului de vers. 4. care mută atenţia cititorului de pe imaginea cadrului natural. Preferă să rămână în întuneric. I. accentul fiind pus pe sentimente. de mister. ramuri. mai blând şi mai pudic”. stelele. Poezia se încadrează în curentul romantism prin temele şi motivele specifice (tema creatorului. Pe de altă parte. atâta timp cât transferul nu va bate la ochi. Se creează o atmosferă intimă. Metafora „flori de umbră mă cuprind” este extrem de sugestivă în redarea ideii de analogie între sentimentele eului liric şi natură. Teme/motive: iubirea. mişcă = freamătă. arborii şi florile născând umbre în lumina selenară. Titlul poeziei este alcătuit dintr-un substantiv articulat hotărât „iambul”. Epitetul „mâna ta 31 . pe imaginea iubitei care este privită. Stau în cerdacul tău…) 1. Fereastra. decât să afle că a fost trădat de propriul frate. redată în prima strofă. care este „cel mai plin. pe exprimarea subiectivă a trăirilor. 7. 44 (Mihai Eminescu. Procedează cum vrei. 9. 3. 8. fereastra este cea care permite privirii îndrăgostitului să poată admira frumuseţea şi gingăşia celei pe care o iubeşte. compus din doua silabe. luna. element recurent în lirica eminesciană reprezintă. „umeri de ninsoare” 5. „mâna ta cea fină” .sentimentelor în poezie. Se păstrează totodată măsura şi ritmul versurilor. 6. senină = clară. pe de o parte. 2.

alt argument în 32 . fixând cadrul: „Stau în cerdacul tău. 8. minimalizând luciditatea şi raţiunea este un sprijinul apartenenţei acestei poezii la curentul romantic..cea fină”.”. Avem de-a face cu o natură copleşitoare. a imaginaţiei şi a fanteziei. personificarea „stele tremură” etc. specifică romanticilor este reflectată şi aici. Relaţia de apropiere dintre cei doi este evidenţiată de folosirea pronumelor personale de persoana I şi a II-a: „eu”.. „încet te-ardici”). evidenţiată şi în acest sonet. dominat de lumina selenară „ş-alături luna bate trist în geam”) deoarece toate mişcările sunt abia resimţite. „ în val de aur părul despletind”. un ansamblu domestic întrepătruns cu un aer familiar. Titlul sonetului este reluat în primul vers din primul catren. Împletirea acestei teme cu cea a iubirii semnifică ineditul liricii eminesciene. Multitudinea imaginilor artistice.. 9.. spaţiu al oglindirii şi al invaziei erotice.) contribuie la alcătuirea unui spaţiu intim. un motiv caracteristic curentului romantic. desemnând un spaţiu intermediar.” aparţine liricii intime şi dezvăluie o temă romantică. „desfaci visând pieptarul de la sân”. Observarea iubitei se face prin intermediul unei ferestre. dar şi prin tema naturii.. în mare parte dinamice („vântul mişcă arborii-n grădină”. Feminitatea nudă. precum şi metafora „În val de aur părul despletind” exprimă senzualitatea celei care pierdută în gânduri se uită în lumină. feeric. Cultivarea sensibilităţii. contaminând natura. Atmosfera de intimitate este creată de acest cerdac. urmată apoi de stingerea luminii („Încet te-ardici şi sufli-n lumânare. cât şi exterioară. O modalitate de evadare. marmoreană.”) învăluie îndrăgostitul în efectele semiobscurităţii produse de o noapte senină. „tu” şi de adevăratul ritual al privirilor celor doi. reflectând razele lunii. prin motivul visului. fapt ce presupune reveria trăirii. invadând spaţiul sacru al intimităţii. cât şi figurile de stil ( epitetul „umeri de ninsoare”. Sonetul „ Stau în cerdacul tău.. asupra căreia domină lumina selenară. Vraja este atât erotică. de data aceasta absolută.

Cu ochii mari în lacrimi. Pentru el focul inimii e mai puternic decât raţiunea.Şi parc-ai vrea a-mi Teme/motive: viaţa lipsită de noroc. 6. Cratima din structura . nelinişte. Trăirile eului liric sunt contradictorii. amintirea (. Sub raport prozodic influenţează măsura şi ritmul versului.apoi suspini” iremediabile. nemuritor..I. 7.. 5. epitetele . visul/ reveria. dorinţei de uitare. vreme.. înţeleasă ca amestec între fericire şi nefericire..aducerile-aminte pe suflet cad în picuri”)-uitarea(.. lipsit de viaţă. metafora .. fiind asociată cu vârsta celui care se simte ... amintirea Comparaţia . 2. aducând în prim-plan tema iubirii care mai trăieşte doar prin puterea amintirii.glasului amintirii”. Folosirea verbului la conjunctiv prezent.aducerile-aminte” aflată în versul.. Antitezele norocul (.iarna” evocă ideea de singurătate. 45 (Mihai Eminescu. moartea.bătrân ca iarna” are rolul de a evidenţia motivul îmbătrânirii spune ceva.bătrân şi singur”.bătrân” din pricina depărtării de iubită.. .glasul iubirii”.Aducerile-aminte pe suflet cad în picuri” marchează grafic rostirea împreună/legată a celor două cuvinte pronunţate fără pauză. 3. În aceste versuri apare motivul îmbătrânirii iremediabile suferite odată cu pierderea iubirii. reprezintă un final melancolic şi dramatic.sa uit pe veci”) evidenţiază trecutul ce stă sub semnul norocului de-o clipă şi prezentul visării. cu mâini subţiri şi reci”. Ultimele patru versuri încep cu exclamaţia retorică .. melancoliei. limita expresivă a situării între vis/iluzie şi realitate. Departe sunt de tine. dorinţa şi împlinirea acesteia creând la nivelul textului o expresivitate 33 ...) 1.să” indică dorinţa de respingere a .. pus sub semnul regretului.. Ochii sufletului îţi arată adevărata faţă a omului. aspectul de pustietate. Substantivul . Alternanţa prezent/trecut scoate în evidenţă efectele transformatoare ale iubirii. clipa = moment.norocul ce-o clipa l-am avut”)-nenorocul (. . „rămâie” fără conjuncţia ..viata-mi lipsita de noroc”). sugerează depărtarea fiinţei de realitate... etern = veşnic.O! glasul amintirii rămâie pururi mut”. tristeţe.. intrând în alcătuirea unei locuţiuni substantivale. 4. Amintirea e modalitatea de eternizare a iubirii.

. Titlul . În metafora „iubite înger scump”. 4. un final melancolic şi dramatic. Folosirea verbelor la viitor . odinioară/altădată-prezentul clipei. antitezele romantice. 46 (Mihai Eminescu. evidenţiază sentimentele puternice ale îndrăgostitului. „iubite înger scump”. dar şi de utilizarea verbului la persoana a II-a singular. modul imperativ „răsai”. noroc-nenoroc. 9. iubite înger scump” desparte o apoziţie dezvoltată de restul enunţului..vei fi murit” proiectează sentimentul iubirii în eternitate. Din valurile vremii…) 1. Structura de monolog adresat a textului este conferită de sintagme precum „iubita mea”. Întreaga poezie este o confesiune lirică realizată pe baza relaţiilor antitetice: vis/reverie-realitate. amintirea-uitarea. Virgula este semnul grafic care în versul „Să te ridic pe pieptu-mi. Adverbul „departe” are dublă perspectivă. amintireuitare. dar şi al dorinţei de uitare.” evidenţiază tema iubirii eterne. I. 8. tema iubirii/ motivul visului 5. Trăsături romantice ale poeziei: imaginaţia este principiul fundamental de creaţiei. dubla determinare epitetică „iubite” şi „scump”. având rolul de a sublinia distanţarea în timp şi în spaţiu a fiinţei iubite. Trăirile eului liric sunt contradictorii. 3. 6. al melancoliei.deosebită. Gestul lui m-a impresionat până la lacrimi. cultivarea emoţiei şi a sentimentului. 2.. zadarnic = inutil.Departe sunt de tine. Trecutul este pus sub semnul norocului de-o clipă. umbra = amintirea. „vântul loveşte în fereşti”.singur lângă foc”. atât locativă cât şi temporală. generatoare de melancolie: norocul-nenorocul. Prezentul visării este pus sub semnul regretului. universul ideatic al poeziei dezvoltă o gamă variată de trăiri şi de emoţii valorificate prin imagini artistice: .. care trăieşte prin puterea amintirii. al refuzului asumării unei realităţi banale. Ai încălzit un şarpe la sân. bazate pe relaţia atracţie-respingere.. Epitetul în 34 .

care nu mai are contururi clare odată cu trecerea timpului. toate aceste figuri de stil conturând un portret al femeii cu trăsături specifice liricii eminesciene. bălai”. din care se constituie titlul. iar în cazul celei de-a doua structuri elidarea vocalei „î”. Peste vârfuri) 1. Iubita este descrisă cu ajutorul epitetelor („braţele de marmur”. Poezia eminesciană „Din valurile vremii…” se încadrează în estetica romantismului prin tema şi motivele pe care le dezvoltă: iubirea pierdută. felul în care amintirile vin în prezent din „valurile vremii”. stilul confesiv poate fi un alt argument în susţinerea acestei idei. iar apoi încep să scadă în intensitate. care marchează în prima structură pronunţia legată a două părţi de vorbire diferite („inima-mi”). conferind textului simetrie. În ultimele versuri apare sentimentul de tristeţe profundă. stelele. 7. perfecţiunea iubitei. aduc sentimente puternice. a comparaţiilor „străvezie ca faţa albei ceri”. 47 (Mihai Eminescu. „faţa străvezie”. cauzat de neîmplinirea iubirii „În ochii fericirii mă uit pierdut şi plâng”. De asemenea. slab de inimă. melancolia eului liric. pentru imposibilitatea de a trai în prezent o iubire ideală. De asemenea. Metafora „Din valurile vremii…”. apare şi la începutul primului şi ultimului vers. ireversibilitatea timpului. folosirea cratimei ajută la păstrarea 35 . umbra. I. sinceră a propriilor sentimente. 9. evidenţiind frumuseţea. Portretul este desăvârşit prin metafora „Femeie între stele şi stea între femei”. Punctele de suspensie reprezintă nostalgia. visul. Titlul invocă trecerea ireversibila a timpului. 8. „părul lung. 2. Prima strofa evoca nostalgia eului liric faţă de timpul trecut. predilecţia pentru mărturisirea directă. afectivitatea.vocativ „iubite” transfigurează iubirea. „zâmbetul tău dulce”). din inimă Cratima este un semn de ortografie. dar şi efortul său repetat de a-şi aminti peste timp imaginea iubitei. iar epitetul „scump” sugerează imaginea perfectă a femeii în ochii îndrăgostitului.

mai departe” într-un ritm firesc. dar şi de epitetul personificator „melancolic”. sunetele sunt abia perceptibile fapt sugerat de epitetul „lin”. a o lua pe o cale greşită 36 . timpul nu ia în seamă această suferinţa. 5. la fel ca sunetul cornului. La steaua) 1. 6. Prima strofă a poeziei eminesciene descrie natura surprinsă în momentul nopţii. teme/motive: iubirea. Sentimentul resimţit în faţa acestui cadru natural va fi unul de melancolie.măsurii şi a ritmului. 8. care este pusă în legătură cu starea de melancolie resimţită de eul liric. 48 (Mihai Eminescu. 7. 3. a face cale întoarsă. Prima strofă este o descriere a cadrului natural. luna. Epitetul „lin” redă o adiere uşoară şi tristă a codrului. starea de melancolie sub care se circumscrie poezia sunt redate şi prin întrebările retorice care alcătuiesc ultima strofă. Imaginile vizuale („Peste vârfuri trece lună/ „Codru-şi bate frunza lin”) alături de imaginea auditivă („Melancolic cornul sună”) creează un tablou dominat de armonia dată de toate elementele naturii. ci îşi continuă drumul „mai departe. Ea are o inimă mare. Toate mişcările. care califică sunetul cornului. 9. care parcă se completează reciproc. natura. care redă mişcarea uşoară a frunzelor din codru./ Codru-şi bate frunza lin” Inversiunea din primul vers („Peste vârfuri trece lună”) sugerează apropierea dintre spaţiul cosmic şi cel terestru. în scopul formării unei armonii pentru a crea o imagine de armonie. Titlul „Peste vârfuri” se regăseşte şi în primul vers al poeziei. la fel ca trecerea lunii. Eul liric este îndurerat la gândul trecerii ireversibile a timpului. codrul. I. „Melancolic cornul sună”) creează o expresivitate deosebită a versurilor din primul catren. Mi-a promis câte-n lună şi în stele. întrucât are la baza trăsături specifice romantismului. melancolia „Peste vârfuri trece lună. Inversiunile („trece luna”. „Peste vârfuri” de Mihai Eminescu este o poezie romantică. şi face trimitere spre tema textului. în care apare ca element specific recuzitei romantice „luna”. 4. Intensitatea trăirilor eului liric.

3. iubirea. Noaptea…) 37 . noaptea 5. care cândva i-a luminat sufletul. dorul care persistă. Virgula este folosită pentru a marca pauza ritmică din interiorul strofei. De asemenea. 6. Ea luminează vieţile oamenilor. Poezia se încadrează în lirica romantică deoarece apar teme/motive literare specifice romantismului: noaptea. învăluind atmosfera într-o aură de mister. marcând şi coordonarea prin juxtapunere între propoziţii.dorul. cu călătoria luminii emanată de o stea. În ultimul catren poetul compară iubirea.2. Poetul foloseşte metafora „Lumina stinsului amor” pentru a sublinia ideea că întotdeauna omul care a fost înnobilat de acest sentiment îşi va aduce aminte de frumuseţea unei iubiri. I. „Icoana stelei ce-a murit/ Încet pe cer se suie” 7. Steaua reprezintă punctul de reper al cosmosului dar şi al întregii omeniri. aproape divină. amor –iubire 4. la fel ca şi cosmosul. a pieri – a se pierde. conţinutul meditativ şi exprimarea gnomică reprezintă alte două argumente în acest sens. Metafora „al nostru dor/ Pieri în noapte-adâncă” sugerează faptul că iubirea care se stinge. Epitetul „noapte adâncă” subliniază imaginea cosmosului întunecat. teme/motive: steaua. Titlul poeziei „La steaua” prezintă elementul principal al textului. Dragostea. Metafora „Icoana stelei” accentuează importanţa stelei. 8. este eternă. nu dispare ca senzaţie cu totul. cosmosul. chiar după ce sentimentul s-a consumat. Ultimele două versuri ale strofei fac referire la faptul că în urma unei iubiri vor rămâne amintiri veşnice. 49 (Mihai Eminescu. 9. dar de multe ori lumina stelei este vizibilă după ce astrul deja a dispărut.

Sentimentul dominant este cel de linişte şi chiar o uşoară moleşeală („somnu-i cald.. „ Noaptea potolit şi vânăt arde focul în cămin. „somnu-i cald. al căderii într-o stare meditativă: noaptea. simbolizând spaţiul romantic de împlinire. de desfăşurare a iubirii absolute. Rolul cratimei în structura „Pe-ai mei ochi închişi ca somnul şi pe fruntea-mi în mijloc” este acela de a marca pronunţia legată a celor două părţi de vorbire diferite (prepoziţia şi articolul posesiv. considerat a fi mai consistent decât realul. 9. a-şi lua un foc de pe inimă 2. somnul este cel care creează o lume aparte. cât şi prin prezenţa numeroaselor figuri de stil cu rol de a accentua ideea iubirii absolute desfăşurată într-un cadru propice („potolit…arde focul”. Motivul central al poeziei este evidenţiat încă din titlu. molatic.1. de cotidian. respectiv substantivul şi adjectivul posesiv). de visare. Mihnea a fost mereu fruntea clasei.” 6. 4. 3. molatic. Spaţiul interior descris în prima strofă a poeziei este unul intim. pentru a conserva măsura versurilor. în cadrul nocturn. comparaţia „ochii mei închişi ca somnul” demonstrând delimitarea acestui spaţiu de cel real. lin”). exploatându-se zona subconştientului şi visului. în care exteriorul nu mai are nicio importanţă. a se face foc şi pară. 5. molatic. iubirea fiind încununată de puritatea iubitei („albă ca zăpada iernii”) într-un momentul propice visării. 8. 7. De asemenea. aceasta născându-se din starea de contemplaţie şi de visare. Viziunea romantică a acestei poezii se realizează atât prin temele şi motivele sale (visul.” „ Lumânarea-i stinsă-n casă. dar niciodată nu-i erau recunoscute meritele. iubirea şi meditaţia nocturnă).somnul. metafora „mintea îmi adoarme” sugerând liniştea profundă şi siguranţa pe care le oferă acest cadru îndrăgostiţilor. teme/ motive : iubirea. somnu-i cald. lin. Tabloul iubirii este constituit în jurul atmosferei de linişte. noaptea. fiind 38 . Ideea fratelui tău a făcut lumina în gândurile colegilor..lin”).

3. pe care nimic nu pare s-o poată leza.surprinse detalii sugestive prin intermediul imaginilor vizuale („arde focul în cămin”. lin”). referitoare la „luna cea galbenă". Momentele petrecute împreună sunt atât de departe… 4. I. pe lângă sugestia cromatică subliniază şi atmosfera caldă. „Dintr-un colţ pe-o sofa roşă”. „pierzându-se-n apus”. Epitetul dublu „potolit şi vânăt arde focul”. 50 Mihai Eminescu. deoarece atrage atenţia şi asupra atitudinii afective a eului liric. 5. În această atmosferă. marcând totodată intonaţia deosebită ce exprimă admiraţia. iar gheaţa. Urmărind cu privirea jocul liniştitor al focului din cămin. linia de pauză se foloseşte în interiorul enunţului pentru a delimita apoziţia explicativă „o pată". calificată de trei epitete („somnu-i cald. reconfortantă a odăii. iubito…) 1. Metafora „Oceanul cel de gheaţă” simbolizează imposibilitatea împlinirii sentimentului de iubire. „mă-ntunec şi îngheţ” 6. În versul „Departe doară luna cea galbenă . „Lumânarea-i stinsă în casă”). molatic. „o pasăre pluteşte cu aripi ostenite”. Epitetul personificator „priviri suferitoare" are ca rol redarea stării de tristeţe ce survine odata cu pierderea iubirii. ostenite=istovite pierzându-se=dispărând 2. De câte ori. o stea nu se arată”. El a plecat departe de casă. Linia de pauză are rol stilistic. raţiunea lasă locul stării de reverie („mintea îmi adoarme” metaforă). ca ideal al eului liric.o pată". imposibilitatea de a străbate această distanţă. Substantivul „oceanul" ilustrează distanţa ce s-a creat între cei doi îndrăgostiţi. Versurile poeziei fac distincţia între planul circumscris de natură şi cel al 39 . se realizează în mod natural trecerea spre o stare plăcută de somnolenţă. „pe bolta alburie.

a ieşi în lume. Linia de pauză din versul „Din fiecare-ndrăgostit – poet” are rolul de a sublinia prin izolare substantivul „poet”. 7. într-un timp nedefinit. acest sentiment. Structura „de câte ori” exprimă frecvenţa amintirii. 40 . găseşte ecou în toate elementele naturii. Revenirea iubirii. fugară = scurtă. Vocativul „iubito” nu redă doar raportul relaţiei dintre cei doi. deoarece stările resimţite de eul liric odată cu pierderea iubirii. Incipitul poeziei reia titlul. sugerată prin epitetul metaforic şi cromatic „bolta aurie”. cât lumea şi pământul. întrucât la orizont nu se arată nicio stea – simbol al deznădejdii. Contemplarea naturii prin descrierea peisajului cu puternice reverberaţii în sensibilitatea eului liric.interiorităţii eului liric. 3. simbolizat prin metafora „oceanul cel de gheaţă” care-i chinuieşte sufletul. precum şi tema poeziei (iubirea pierdută) sunt două argumente care încadrează textul în estetica romantică. tăinuit = ascuns. sonoritatea poeziei. „De câte ori iubito…”. (Horia Furtună. de a evidenţia astfel efectul farmecului “blând şi liniştit” al lunii şi totodată de a păstra. ipostază exprimată prin epitetul cromatic „luna cea galbenă” şi prin apoziţia explicativă „o pată”. este imposibilă. secret. 2. 51. I. gura lumii etc. 9. iubito…” este reluat în incipitul poeziei pentru a accentua suferinţa provocată de rememorarea clipelor de fericire pierdute. de moment. ci sugerează şi sentimentul de melancolie al eului liric. Luna. prin cezură. punctele de suspensie prelungind parcă. care are efect dezolant asupra sensibilităţii poetice. Între cele două există o evidentă legătură. exprimând suferinţa eului liric la amintirea iubirii trecute. 8. Balada lunii) 1. neputinţa eului liric de a uita fericirea trecută şi devenită acum “ocean de gheaţă”. ca astru tutelar şi martor al fostei iubiri. Titlul „De câte ori. este palidă de tristeţe.

4. motivul lunii, al iubirii, al visului 5. monologul liric adresat, descrierea 6. Sinestezia „Întâiul vis sub raza ta lunară/ Îşi fâlfâie din suflete pornirea” are rolul de a îmbina imaginea vizuală cu cea auditivă pentru a personifica “întâiul vis”. Metafora-oximoron „izvorul de dureri”, explicată prin apoziţie (iubirea), constituie un clişeu poetic eminescian, care trimite la ambiguitatea sentimentului, reunind bucuria şi tristeţea. 7. Deşi Horia Furtună este un poet simbolist minor, discursul liric din Balada lunii este mai curând romantic, deoarece poetul se foloseşte de recuzita romantică atât la nivelul conţinutului (luna, noaptea, visul, iubirea) cât şi la nivelul expresiei: invocaţia retorică adresată lunii, descrisă eminescian („farmecul tău blând şi liniştit”) ca obiect divin, pentru că are puterea de a transforma omul în îndrăgostit, iar îndrăgostitul în poet. Indicaţia de gen – baladă – pe care o conţine titlul poeziei constituie o altă trăsătură specifică a romantismului. 8. Cea de-a treia strofă a poeziei conturează rolul farmecului lunii, acela de a metamorfoza fiinţa umană întru frumos şi armonie, de a face „Din fiecare om – îndrăgostit / Din fiecare-ndrăgostit – poet”. Epitetele „blând” şi „liniştit” şi personificarea „alunecându-şi raza-ncet” atribuite farmecului selenar au rolul de a melancoliza omul, de a ilustra calea discretă prin care îl transformă pe om în îndrăgostit şi pe îndrăgostit în poet. 9. Titlul unui text literar reprezintă o cheie de interpretare a conţinutului textual, definind pentru cititor un anumit orizont de aşteptare. Titlul poeziei date este alcătuit din substantivul „balada”, care reprezintă specia literară: cântecul închinat lunii, iar doilea substantiv din titlu, „luna”, este laitmotivul poeziei. Acesta este semnificativ, astfel încât poetul descrie admirativ prin intermediul versurilor însuşirile lunii şi puterea acesteia de a schimba omul.

I. 52. (Barbu Fundoianu, Herţa) 1. „ploaie”, „toamna”,”vântul”, „iedera” 2. Virgula marcheaza în vorbire o pauză scurtă. În cazul primului vers al poeziei Herţa, virgula este folosita pentru a separa doi termeni dintr-o enumeraţie („a ploaie, a toamnă”). 3. „Îţi mai aduci aminte? Îţi mai aduci aminte?” 4. motivul toamnei, al aducerii aminte, al trecerii ireversibile a timpului, al

41

spaţiului natal văzut ca geografie mitică. 5. Prima secvenţă din textul liric dat descrie peisajul Herţei, tabloul naturii şi al târgului cuprins de toamnă. Descrierea subiectivă este realizată încă din primul vers prin imaginea olfactivă „miroase a ploaie, a toamnă şi a fân”, care are rolul de a purta cititorul în universul satului moldovean. Urmează, apoi, numeroase imagini vizuale „vântul nisip aduce”, „fetele aşteaptă în uliţa murdară, „căruţe fugărite de ploaie” care detaliază peisajul trist şi dezolant al târgului provincial cuprins de toamnă, de ploaie şi de vânt. Se remarcă abundenţa grupului nominal (substantive şi adjective), timpul prezent al verbelor, prezenţa indicilor spaţiali şi temporali, figurile de stil variate – toate specifice textului literar descriptiv. 6. Metafora „zâmbet de iaz, de şes, cuminte” din a doua secvenţă a discursului liric are rolul de a surprinde tinereţea trecută a bătrânilor „de la casa cea veche” Motivul toamnei din poezia Herţa este o metaforă a vârstei, iar sintagma „zâmbet de iaz, de şes, cuminte” este ca o amintire a tinereţii care luceşte în ochii bătrânilor, împreună cu sclipirea fugară a unor elemente din spaţiul natal. Amintirea vremurilor trecute, contemplate cu naivitatea copilăriei. 7. Poezia Herţa este realizată printr-o îmbinare a stilului tradiţionalist cu cel modernist. Motivul aducerii aminte şi al trecerii timpului sunt tipic tradiţionaliste, iar descrierea unui peisaj tipic românesc, a satului/târgului provincial, aparţine ideologiei tradiţionaliste care cuprinde conservarea specificului românesc. Discursul liric este creat prin folosirea unor termeni colocviali, neaşteptaţi sau a unor imagini menite să şocheze precum „uliţe murdare”, „gâşte, cu pantofi galbeni”, „căruţe fugărite”, „grilajul de iederă coclit”, „...azi/ şi stearpă şi molâie ca o convalescenţă”, „liniştea...mucegăieşte”, toate mărci ale modernismului. Tema şi motivele textului ţin de curentul tradiţionalist, dar anumite imagini sunt create în stil modernist. 8. Ultima secvenţă este ca o concluzie a discursului liric. Ideea poetică a ultimelor cinci strofe este trecerea ireversibila a timpului şi amintirea tinereţii care a rămas doar sub forma unor poze într-un album. Trecutul este „ascuns” în pozele facute în tinereţe, prezentul fiind doar o trista imagine plina de riduri, văzută în oglindă. Mijloacele artistice concretizează ideea poetică prin metaforele „Ne-ascund atât de bine albumele cu clampă / de-alamă, tinereţea!” şi „trecutu-i lânga lampă”, prin imagini vizuale „plină e oglinda cu cute în obraz”, prin comparaţia expresivă „şi stearpă şi molâie ca o convalescenţă”. Comparaţia din ultimele doua versuri aminteşte de zilele copilăriei lipsite de griji, liniştite, de mult pierdute „e-aşa de lungă vremea”. 9. Limbajul poetic se caracterizează prin expresivitate datorită folosirii imaginilor artistice „miroase a ploaie, a toamnă şi a fân”, „auzi cum ploaia stinge fanarele cu gaz”, „plină e oglinda cu cute în obraz” şi a figurilor de stil: comparaţia „şi stearpă şi molâie ca o convalescenţă”, epitete „factorul greoi şi surd”, „tăcerea lungă şi gri”, „albumele cu clampă de-alamă”, metafore „liniştea în lucruri de mult

42

mucegăieşte”, „un zâmbet de iaz, de şes, cuminte”. I. 53. (Octavian Goga, Sonet) 1. biserică, altarul. 2. În versul „Şi ele-adorm de tine alinate”, cratima este folosită pentru păstrarea măsurii medii a poeziei de 11 silabe, prin transformarea hiatului în diftong. 3. Mihai îl bate mereu pe fratele sau mai mic. În partea estică a Europei bate Crivăţul. 4. Poezia este un monolog liric adresat, pronumele personal „tu” din primul vers având rolul de a exprima subiectivitatea, fiind o marcă a tipului direct de adresare. 5. O figură de stil prezentă în strofa a doua este personificarea „patimile… adorm” prin care poeziei îi este atribuită însuşirea omenească de a avea puterea alinării durerilor sufleteşti, de a le face uitate. 6. Poezia Sonet de Octavian Goga ilustrează caracteristicile tradiţionalismului literar, prin cultul spiritului religios cu ajutorul poeziei devenite o „Biserică cu porţi neîncuiate” şi prin prezentarea datinilor stravechi, precum mersul la biserică, spoveditul, alinarea şi purificarea sufletească. Poezia este de esenţă spirituală, ilustrând ideea de religiozitate prin valorificarea riturilor şi a credinţelor străvechi. 7. Scrierea cu majusculă a substantivului Poezie evidenţiază importanţa acordată de către autor poeziei, personificarea ei şi adresarea directă prin folosirea vocativului, caz afectiv, oferind substantivului o poziţie-cheie, un rol central în structura poeziei. 8. În prima strofă, ideea poetică (Poezia ca altar spiritual unde fiinţa umană se împărtăşeşete cu tainele universului) este subliniată prin utilizarea pronumelui personal „tu”, marcă a tipului de adresare directă şi a substantivului Poezie scris cu majusculă ce are rolul de a prezenta de la început importanţa deosebită acordată actului de creaţie, transformat într-un ritual religios. Poeziei îi sunt atribuite însuşiri omeneşti cu ajutorul epitetelor personificatoare „tainică, curată Poezie”; ea este tainică, putând fi înţeleasă doar prin pătrunderea în misterele ei şi curată pentru că nu-i judecă pe ceilalţi, având porţile deschise pentru toată lumea, fără a face diferenţe. Metafora centrală a poeziei, „Biserică cu porţi neîncuiate”, dezvăluie legătura între poezie şi religie, reliefând procesului de transformare a poeziei în hrană pentru spirit. 9. Limbajul poetic se caracterizează prin reflexivitate, predispoziţie spre meditaţie, prin cultul spiritului religios şi valorizarea riturilor străvechi, dar şi prin

43

Un animism simbolic străbate tabloul: „razele sărută faţa undei”. Soarele alintă cu razele lui lacul aşa 44 . şi marchează totodata o pauză mai mică decât pauza indicată de punct. prin personificare. motivul nostalgiei. 8. apa şi soarele. realizată cu ajutorul figurilor de stil: metafora „Biserică cu porţi neîncuiate”. reacţia undelor lacului în momentul întâlnirii cu razele soarelui. nu este chip 4. al soarelui. În versul „Spre ceriuri braţele-şi întinde să-i vie dragul mire: Soarele!” cele doua puncte anunţă o explicaţie. ascultând păcatele şi oprind amarul. tema iubirii. Poezia este structurată ca o amplă comparaţie între natură şi iubire: uniunea simbolică a elementelor firii. Apariţia soarelui reprezintă trezirea la viaţă a lacului. prin utilizarea termenilor religioşi biserică. căreia i se atribuie însuşiri omeneşti. Iubirea mea) 1. Termenii folosiţi aparţin câmpului semantic al sentimentelor împărtăşite. care semnifică măreţia pură a lacului dintre munţi. în nici un chip. „cetăţi de unde”. „prelung şi pătimaş tresare”. asemeni acestei largi cetăţi de unde” sugerează imensitatea sentimentului dominant – iubirea. caracterizată drept „tainică. Sintagma conţine şi o metaforă sugestiva. 54 (Octavian Goga. creştetele = adâncul 2. Titlul unui text literar reprezintă o cheie de interpretare a conţinutului textual. curată şi senină” şi mai ales. Titlul poeziei Iubirea mea este format dintr-un substantiv comun şi un adjectiv posesiv şi se află în strânsă legatură cu tema iubirii prezentă în poezie.expresivitate.În penultima strofă a poeziei. înfiorate permanent de atingerea razelor de soare. sentiment trăit de eul poetic. Comparaţia „aşa-i iubirea mea. al apei. al pasiunii puse pe seama elementelor naturii. la nivel sintactic un atribut apoziţional. Cuvântul horă semnifică bucuria adâncului. 5. „tremur”. 3. funcţia emotivă şi funcţia poetică 6. a spovedi şi altar. 7. tema naturii. personificarea poeziei în sine. misterioasă şi statornică precum apele lacului de munte. în fel şi chip. este profundă. „spuma albă înfiorată''. definind pentru cititor un anumit orizont de aşteptare. poetul ilustrează. Adverbul de mod aşa are rolul de a sublinia ideea că iubirea. este asemănătoare cu comuniunea sufletească dintre cei doi îndrăgostiţi. I. 9. iar strălucirea razelor dă viaţă acestuia până în adâncuri.

la parinţi şi la sat ca la un univers al credinţei. reprezentând o marcă a implicării afective. „să fi rămas”. Prezenţa eului liric se evidenţiază prin pronumele de persoana I: m. În esenţă. coasă 2. 7. Astfel se păstreaza măsura şi ritmul poeziei. ” Sentimentul de tristeţe se desprinde din întregul text poetic. 8. plug. / Să fi rămas la coasă”. 6. pentru a fi un sprijin pentru părinţii săi ajunşi la bătrâneţe. metafora curcubeului sugerează iubirea împlinită. Metafora „un stâlp la bătrâneţe” din ultimul vers al strofei a doua evidenţiază dorinţa de a fi ramas în satul natal.. parinţii îşi pun nadejdea în credinţă. al liniştii sufleteşti şi al tradiţiei. văzut ca o matrice existenţială: „Să fi rămas fecior la plug. fiind dat de 45 . Măsura este de şapte-opt silabe. Poezia Bătrâni de Octavian Goga se încadrează în lirica tradiţionalistă prin întoarcerea nostalgică spre lumea satului.. expresivitatea textului ţine de recuzita tradiţionalistă: tendinţa de epicizare a liricului. repetat în ultimele două versuri din prima strofă. / Şi-n barbă plânge tata. I. eul liric raportându-se la trecut. 55 (Octavian Goga. specific poporanismului) predomină în întregul text poetic. figuri de stil lipsite de ambiguitate. văzut ca o matrice existenţială. De asemenea.. ceea ce creează o sonoritate amplă. 3. Regretul înstrăinării (motivul dezrădăcinării.cum iubirea alintă sufletul omului Pentru eul liric iubirea este cea care încălzeşte sufletul şi-i dă viaţă. prozodie clasică. Melancolia trecerii timpului este subliniată prin epitetul „bieţi ”.” marchează elidarea vocalei î şi reducerea numărului de silabe prin evitarea hiatului. mi . Specific lumii satului. dar şi prin verbul „vă treceţi”. alăturat substantivului „bătrâni ”. catrene. Textul poetic are o structură clasică : are cinci strofe. 4. 5. mărci specifice ale subiectivităţii poetice. rima apare doar la versurile 2 şi 4. cu nuanţe stilistice.Cratima utilizată în versul „Şi-n barbă plânge tata. aşa cum soarele veghează asupra lacului şi-i trezeşte sentimente arzătoare. subliniază regretul părăsirii satului. timpul perfect.Verbul la modul conjunctiv. singura ce le-ar putea alina absenţa fiului iubit : „Şi plânge mama pe ceaslov. prin rostirea versurilor două câte două. eu şi prin verbele la persoana I: „rătăceam”. Ultima strofă începe cu un adverb de mod „Aşa…”.. Bătrâni) 1. urmat de puncte de suspensie.

I. Substantivul din titlu este nearticulat. definind pentru cititor un anumit orizont de aşteptare. care sunt singuri şi îşi aşteaptă fiul. şi epitetul metaforic „zile vii” (amintind parcă de îndemnul „Carpe Diem”). mulţumit cu meschina „izbândă” asupra zilei ce a trecut. caracteristică oamenilor care au trăit momentul şi l-au preţuit. Ultima strofă. Toate afirmaţiile din text sunt observaţii ale naturii umane în raport cu viaţa şi cu moartea. fragilitate. faptul că regretul înstrăinării de cei dragi poate aparţine oricui a trăit această exeperienţă. poetul utilizează inversiunea („în inimi dac-am strâns”). ideile din strofele precedente. 3. 56 (Radu Gyr. calităţi dorite de om şi pe care uneori consideră ca le are. „Ne credem stânci” : Metafora stâncii reprezintă aparenta putere şi imortalitate. Cratima marcheaza elidarea vocalei ă pentru menţinerea măsurii şi a ritmului din versul respectiv. este deschisă de o disjuncţie pentru a accentua. Astfel. concluzia discursului liric. în loc să fie neliniştit de 46 . slăbiciune. 9. Ca mijloace artistice. Este prezentă o nota de optimism. am strâns = am cuprins. 8. care pun în evidenţă diferenţa de atitudine a omului. „cu atât” 4. de perechea propoziţie principală – circumstanţială opoziţională. Pe parcursul întregii poezii observăm tehnica ingambamentului. ascunzând în interior „viermi profunzi”: frică. Titlul unui text literar reprezintă o cheie de interpretare a conţinutului textual. căci aceştia vor putea zâmbi la urmă („în loc să izbucnim în plâns”). „în orice zi”. titlul Bătrâni evidenţiază mesajul textului poetic. I plural sugerează ca tema poeziei este una universal valabilă: „ne credem stânci. motivul morţii. ideea poetică nefiind enunţată într-un singur vers. la nivel sintactic. Trecerea ireversibila a timpului este resimţită de părinţi. subliniind generalitatea. Victorii negre) 1. tumult = zbucium. Tema trecerii timpului. puse în relaţie cu această ultimă idee. pentru a păstra rima şi ritmul. prin evitarea hiatului. motivul învingerii fiinţei de către timp (al condiţiei umane finite) 5. Utilizarea pers. motivul sensului existenţei. 7.regretul înstrăinării. Antiteza zâmbim – izbucnim în plâns este susţinută. am adunat 2. 6. în acelaşi timp. pentru o mai bună identificare a cititorului cu autorul. versurile care încep cu literă mică sugerează continuitatea ideii. ne vrem granit”.

9. Pastelul – sinteză remarcabilă între lamartinism şi eresurile populare – este dominat de linişte. N-am cumparat două veste. definind pentru cititor un anumit orizont de aşteptare. noaptea e „nalta” şi veşmântul ei negru. „nesaţiu” – forma literară: nesaţ. căci aparenţa este întotdeauna alta decât esenţa şi victoriile trecătoare sunt. până la urma. ci una. 47 . 2. persoana I singular „tremur”. părând ca se exprimă pe sine. contribuie la accentuarea impresiei de solemnitate şi vrajă. „semănat cu stele”. se referă la victoriile mici. În descrierea înnoptării se remarcă prezenţa unui lirism obiectiv. motivul literar al zburătorului. topica afectivă / cezura. motivul nopţii. ce ne dau impresia puterii.”(Eugen Simion) 7. Locutorul devine mai abstract. Lirismul subiectiv se realizează prin atitudinea poetică transmisă în mod direct şi. al conturării unui cadru nocturn de o arhaitate primordială.. de fapt. al somnului etc. cuprinde ca o mantie imensă lumea în „braţele somniei”. a mai murit puţin. 4. 57 (Ion Heliade Rădulescu. 3. sub negura incertitudinii şi a înfrângerii de către forţe mai mari decât noi. 5. Repetiţia epitetului „înaltă”. Zburătorul) 1. „prinz” – forma literară: prind. la nivelul expresiei. „morele” – forma literară: morile. Rolul virgulei este acela de a izola substantivul în vocativ. Se remarcă la Heliade tendinta spre înalt.. Victorii negre. încât nu mai este perceptibil nici un receptor al ei. Titlul unui text literar reprezintă o cheie de interpretare a conţinutului textual. verbele la timpul prezent. deci nici un locutor. încât. oamenii fiind întotdeauna învinşi. Titlul poeziei. larg. în multe poezii „obiectualitatea devine voce” (Wolfgang Kayser). o estompare a prezenţei eului liric în spaţiul poetic. fiindcă „obiectul liric nu poate trăi la acest poet decât sub regimul sublimului. înghiţite de moarte.faptul că în ziua aceea . dar care se află. Acest aspect este reliefat şi de metafora miezului „viermuit”. prin condiţia lor efemeră. marcă a adresării directe. iar rima este încrucişată. Este momentul aprinderii stelelor pe cer. prin mărcile subiectivităţii (mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţează eul liric): pronumele personal la persoana I singular „-mi”. Lirismul eliadesc este totuşi mai puţin obiectiv faţă de cel coşbucian. motivul tăcerii depline revine ca un laitmotiv. N-am nicio veste de la rude. 6. motivul comuniunii omului cu natura. Eul liric rămâne un observator discret al desfăşurării tabloului de natură prin faţa cititorului. un superlativ afectiv. Prin lirismul obiectiv se produce o sublimare. Măsura versurilor este de 13-14 silabe. I. propice pentru apariţia Zburatorului.

Lumea aşteaptă înfrigurată sosirea făpturii cereşti. un tablou imobil. năpădit de o exaltare extraordinară: „Ah. impactul fiinţei demonice cu tânăra fata produce pulsiuni erotice extraordinare. Transcrierea stărilor fizice şi sufleteşti este sugerată prin intermediul construcţiilor exclamative şi al punctelor de suspensie cu valoare stilistică. ce mă doare!”. mamă. „obrajii-mi se palesc”. În poezia Zburătorul. făcându-l să trăiască sentimentul erotic cu o frenezie rară. şi zboară de la mine! / [. uite că-mi furnică prin vine. Iosif. 9.. În contact cu o astfel de puternică sursă de energie. înger şi demon în acelasi timp.Prezenţa celor doua tipuri de lirism se justifică prin stuctura baladei (introducerea mitului folcloric în poezia cultă. Prezenţa Zburatorului se face simţită de la distanţă. incapabilă de a se stăpâni. „ochii-mi văpăiază”. de o vibraţie profunda. ilustrate prin verbe şi locuţiuni verbale cu puternică forţă de sugestie: „pieptul mi se bate”. „îmi ard buzele”. I. bulversată de senzaţiile contradictorii. Noaptea. prin simptome cu totul noi pentru tânăra în sufletul căreia sentimentul s-a ivit pe neaşteptate. Antiteza reliefează stările contradictorii pe care copila le trăieste „îmi cere. În poezia Zburătorul a lui Ion Heliade-Rădulescu.. / Încântec sau descântec pe lume s-a lasat. undeva la graniţa dintre real şi ireal. Dragostea se manifestă ca o boala. Fata este derutată. „tremur de nesaţiu”. cuprinzând întregul trup. de la bucurie la tristeţe şi plâns.. corpul tremură. mamă?”. Oniricul ce domneste asupra întregului peisaj cheamă Zburatorul şi apariţia acestuia se face cu participarea întregii naturi: „Tăcere este totul şi nemişcare plină. inima-mi zvâcneşte!. în decorul unei lumi cufundate într-o linişte patriarhală. Versurile citate se caracterizează prin expresivitate şi sugestie. „-mi furnică prin vine”. 58 (Şt. nici vântul nu suspină. participarea lui la un eveniment se face cu discontinuitate.. se deschid căile magice pentru întâlnirea fetei cu Zburatorul. tânăra fată trece succesiv de la o stare la alta. Versurile redau o secvenţă de timp încremenită ca în faţa unui mare miracol. el fiind pretutindeni şi nicăieri. 8. „Că uite. „n-am nimica şi parcă am ceva”. Relatarea stărilor fizice şi sufleteşti pe care fata le percepe cu îngrijorare este construită gradat. / În brate n-am nimica şi parcă am ceva”. exclamaţii şi vocative: „Vezi. „un foc s-aprinde-n mine”.. aflate în antiteză. întâlnirea unei fiinţe stranii are efecte răvăşitoare pentru echilibrul tinerei fete: simţurile îi sunt amplificate la maximum. încântator prin frumuseţea lui neobişnuită. O. într-un paradis terestru. senzaţiile sunt de o intensitate vecină cu durerea. ce au rolul de a accentua incapacitatea fetei de a-şi explica efectele unei „boli” misterioase. punând în evidenţă marile forţe care unesc planurile cosmic şi teluric. Cântăreţul) 48 . fără oprire. prin interogaţii. „inima-mi zvâcneşte!”. mă vezi. / Nici frunza nu se mişcă.. idilicul rural ). un univers ce se poate întâlni în tablourile pictorilor modernişti: intruziunea straniului în real. / Şi apele dorm duse şi morele au stat”. Mânată de forţe care depăşesc cu mult închipuirea. şi rece.] Şi cald. „răcori mă iau la spate”.nu-ş ce-mi cere”.

a se speria (chiar şi) de umbra sa 4. 7. Vânturile nopţii. Strofa a doua vine să întregească dorinţa poetului de a se pierde în anonimat. odată sublimată în Text. 9. un poet ce pare să aspire către anonimat. „slova de foc şi slova făurită”. Poetul este un meşteşugar. Verbele la conjunctiv exprimă o acţiune dorită. Această idee de detaşare este sugerată prin intermediul epitetului „streină”. Poezia este o artă poetică deoarece în ea poetul îşi exprimă ideile despre condiţia poetului („să treacă nebăgat în seamă / ca şi o umbră prin mulţime / ce nici să ştie cum îl cheamă”). ca în Antichitate. despre procesul de creaţie şi despre rolul artistului „făuritor de rime”. ce nu vrea să fie recunoscut de nimeni „el n-ar dori să-l recunoască / pe lume nimeni niciodată”. Poetul este cel care „făureşte”. viziunea despre artă. 8.. aşa cum ar spune Arghezi.1. care modelează poezia. fiinţa biologică. iar poezia pare a se naşte. Este sugerată ideea poeziei ca meşteşug. Ultimele două strofe conturează condiţia artistului. I. trudit= obosit. melodios. asociat casei. La început. muzical. El vrea să-şi înstrăineze suferinţa. De asemenea. „pe faţa lui de chin brăzdată” 6. dar şi lumea în care acesta vieţuieşte. pururea = mereu. Discursul liric confirmă aşteptările generate de titlu: poezia este o confesiune lirică despre statutul poetului. o alinare pentru fiecare suflet. desemnând atât poetul cât şi condiţia sa. dar de fapt el este reprezentarea poetului solitar. 59 (Emil Isac. 3. ca artă.) 49 . armonios al poeziei. poetul pare a fi întruchiparea „poetului damnat” ca în poezia simbolistă. Orice titlu generează un orizont de aşteptare şi induce un anumit nivel de lectură a textului poetic. poate fi interpretat ca o metaforă ce sugerează solitudinea. epitetul personificator „sihastră”. împărţind-o celor mulţi „să-i pară-o inimă streină / că suferă şi plânge-n ele…”. a face umbră pământului. ca la Arghezi. pare a spune vocea poetică. Titlul poeziei se constituie dintr-un substantiv cu valoare metaforică „Cântăreţul”. prin intermediul efortului creator. sugerează caracterul orfic. posibilă.. Asocierea poeziei cu cântecul şi a poetului cu un cântăreţ. Interesantă este ideea receptării propriei creaţii din perspectiva Celuilalt: suferinţa. „să treacă nebăgat în seamă”. ci rodul creaţiei sale trebuie să fie cunoscut şi împărtăşit de ceilalţi. se poate întoarce ca balsam sufletesc pentru însuşi creatorul acestuia. interiorizarea poetului şi a universului său. reală. totdeauna. Punctele de suspensie din a doua strofă conferă o notă de mister asociată imaginii poetului şi marchează întreruperea şirului vorbirii. 5. Opera poetică devine un bun spiritual al tuturor. ostenit 2. sau a celui romantic ca în poezia eminesciană. este important. Nu omul în sine. ea pare să fie o îmbinare miraculoasă între. ele vizează o imagine ideală a poetului. Epitetul „trudit” sugerează efortul depus pentru conceperea poeziei. Metafora „făurar de rime” se referă la condiţia artistului. Ultimul catren se constituie într-o aspiraţie a poetului care îşi doreşte să se detaşeze de această dată.

poate. disperarea). Cele două exclamaţii din finalul primei strofe. evidente încă de la început: natura îşi dezlanţuie forţele şi blesteamă întreaga omenire la moarte: „nu e om pe lume”. Antiteza alb negru. Vânturile nopţii…. lumină – întuneric devine astfel expresivă. nenumit. (a reacţiona. în tenebrele propriei fiinţe. semnul exclamării este folosit la sfârşitul unui enunţ exclamativ. punctele de suspensie menţin tesiunea şi creează o atmosferă stranie. 7. În structura „O. punându-se în evidenţă o stare afectivă (tristeţea. „A-nceput blestemul groapa să mi-o sape” : personificarea din ultimul vers al celei de-a patra strofe (terţine) pune în evidenţă spaima şi disperarea eului liric. I mă cufund. 9. a replica) m-am aşteptat să nu-mi răspundă la scrisoare. moartea şi spaima. 6. spaimă = groază. Titlul este alcătuit dintr-un grup nominal. 3. nesfârşită. De asemenea. încete plânsul!” virgula izolează interjectia afectivă o de restul propoziţiei. poezia Vânturile nopţii… este o creaţie modernă întrucât predomină excepţia şi straniul. încercarea eului liric de a se salva de un rău existenţial profund.1. (a corespunde) Nu 4. angoasă şi înstrăinare. încete plânsul! Sufletele doarmă!” ilustrează o uimire forţată. să elibereze. 8. marchează intonaţia imperativă a versului. care se menţine pe tot parcursul poeziei. (a scrie) A răspuns exigentelor noastre. mi. acesta se află în strânsa legatură cu conţinutul. trăiri specifice poeziei moderne. vocea poetică dezvăluindu-şi dorinţa de salvare prin întrebarea „Unde-i mâna albă care să mă scape?”. 50 . „(sufletu)-mi”. Verbul la pers. 5. întrucât „vânturile” par a fi curentul ce aduce blestemul. Primele două strofe marchează începutul unei stări de nelinişte. vocea poetică este marcată de anormalitate. să scape = să salveze. Metafora „tot mai noapte-i noaptea” evidenţiaza frica şi cufundarea în întuneric. sentimentul dominant transmis de poezie este spaima. Astfel. La nivel tematic. în care întunericul se aşterne pe neaşteptate şi pune stăpânire pe tot ce găseşte în cale. În poezie este prezentă tema naturii. „O. pronumele personale la persoana I sg: mă. şi oferă o cheie în dezlegarea înţelesului poeziei. impusă. teamă 2. prezenţa interjecţiei afective o. ce reliefează atmosfera încordată. frică. interogaţiile retorice reprezintă mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii. De asemenea. transformând totul într-o noapte totală. precum şi tema răului existenţial. Cea de-a doua strofă exprimă începutul disperării şi al spaimei. neliniştea. Mi-a răspuns cu promptitudine la întrebare. evocată de motivul morţii şi cel al singurătăţii. evidenţiată de motivul nopţii. ce-şi simte sfârsitul din ce în ce mai aproape.

4. oamenii – nu pot decât să-şi plece fruntea. Metaforele „amurgu-ntristător” şi „marea noaptea care vine” sunt simboluri ale morţii iminente. Moartea. al tristeţii. fior = înfiorare. prevestită de rozele care îşi pleacă podoaba corolei. modurile de expunere fiind monologul liric şi descrierea. formulele artistice de factură ideatică. Tristeţea faţă de trecerea timpului. metaforă a plenitudinii fiinţei. contribuind. ca dezintegrare cosmică. amplifică tragismul stărilor sufleteşti ale fiinţei umane copleşite de tristeţe din cauza trecerii lor efemere prin lumea materială: „E vremea rozelor ce mor". Poezia lirică este o formă de poezie prin care autorul încearcă să transmită propriile sentimente şi starea de spirit. Se remarcă. Regăsindu-se în toate cele trei strofe ale poeziei. tema naturii. Cuvintele au sens conotativ. Respectând trăsăturile specifice rondelului. al morţii. Tema efemerităţii fiinţei. prin evitarea hiatului. 3. principiu estetic fundamental al simboliştilor. motivul rozelor. vălmăşaguri = valuri. în întreaga poezie existând numai două substantive concrete din lumea materială: „roze" şi „grădini".I. În fruntea călăreţilor se afla hatmanul însuşi. funcţie emotivă şi estetică. de asemenea. S-a lovit la frunte. învolburări 2. tema trecerii timpului. restul 51 . 9. bogat în figuri de stil bazate pe sugestie. Personificarea florilor. rezultând un limbaj poetic expresiv. 60 ( Alexandru Macedonski. 8. freamăt. la păstrarea măsurii şi a rimului din vers. este sugerată de metafora „marea noaptea care vine". Rondelul rozelor ce mor) 1. cât şi la sfârşitul poeziei se transformă în laitmotivul acesteia şi susţine tema poeziei. nostalgia faţă de vară. 5. Cratima leagă forma neaccentuată a pronumelui reflexiv de adjectivul duioase. care va pogorî peste întreaga fire şi în faţa acestui sfârşit inevitabil fiinţele vremelnice – rozele. tremur. „E vremea rozelor ce mor" se constituie într-un refren. Privesc frunţile de piatră ale munţilor. Ultima strofă ilustrează deprimarea eului liric în faţa condiţiei efemere sugerată de „amurgu-ntristător" şi de suspinele ce se manifestă în „vălmăşaguri". 7. Cadenţa ritmică impecabilă asigură o fluiditate desăvârşită. ce „Duioase-şi pleacă fruntea lor". versul amplasat atât la începutul. ce contribuie la muzicalitatea versurilor. „vălmăşaguri de suspine” 6.

Punctele de suspensie marchează întreruperea discursului poetic. conturând un peisaj lacustru. Epitetul din sintagma „alba dimineaţă” intensifică.. norii albi). a da apă la moară. Acest epitet constituie totodata şi o imagine cromatică. 5. şi anume a sentimentului efemerităţii. de nostalgie faţa de pierderea sufletului inocent de altădată: „curatul argint deodinioară”. I.. Pe balta clară) 1. plutea”. corespondenţe ale sentimentului 52 . împreună cu adăugarea exclamaţiei „Oh!” accentuează starea de melancolie. a inocenţei ( „visul ce şoptea”). expunându-şi trăirile prin prisma ideii centrale a poeziei.. Tuşele de lumină şi culoare care sugerează un peisaj acvatic în strălucirea dimineţii sunt. sugestia de puritate a întregului cadru. precum folosirea simbolurilor (lumina albei dimineţi. Verbele la indicativ imperfect sunt specifice atât descrierii.fiind din zona abstractului şi definind stări interioare. 7. pauză stilistică sugerând starea contemplativă a fiinţei. pe apa Sâmbetei 2. motivul trecerii timpului. „zâmbeau. „Albeţi neprihănite curgeau din cer. tehnica repetiţiilor şi cromatica sugestivă. 8. 9. reluat în incipit. 4. de beatitudine melancolică a eului poetic. Titlul oricărei opere literare induce cititorului ei un orizont de aşteptare pe care aceasta îl poate confirma sau infirma. tema visului. la un pastel. Titlul pregăteşte cititorul pentru ceea ce constituie esenţa operei şi oferă o cheie de intepretare textului. În acelaşi timp. prin inversiune. punând în evidenţă starea ambiguă. dar estetica simbolistă înseamnă antimimesis. În cazul de faţă. ne duce cu gândul la un peisaj din natură. muzicalitatea textului poetic. din structura emoţională: „fior". răsfrângeri argintoase”). intensitatea luminii sau seninătatea. construcţia poate fi o metaforă a vârstei tinere şi inocente de odinioară. care se reflectă şi asupra sufletului. refuzul de a numi obiectele realităţii. 61 (Alexandru Macedonski. Dublarea sa. în lumina proaspătă a dimineţii („barca. crinii suavi. – voioase / Zâmbeau în fundul apei răsfrângeri argintoase” 6. Imperfectul creează iluzia duratei. Culoarea albă poate sugera şi luminozitatea. Prezenţa eului liric constituie de asemenea o trăsătură a poeziei lirice. 3. În textul dat apar elemente specifice liricii simboliste. . Ultimul vers al poeziei este folosit ca o concluzie a discursului liric. a-i lăsa gura apă. „suspine". apă de ploaie. titlul poeziei Pe balta clară.. cât şi evocării unei vârste trecute. Tema naturii. de fapt.

însã în final. cel puţin pe cele ale unui cititor neavizat. timpurie. „nu mai suntem doi”. creând un spaţiu protector pentru îndragostiţi. cratima care leagă prepoziţia de articolul posesiv este utilizatã pentru pãstrarea măsurii. Devenind martor al iubirii dintre cei doi. I. se usucã odatã cu aceasta. stârneşte „groaza” ramurilor plãpânde. Tema naturii ca spaţiu protector (martor al iubirii). 7. acela de a proteja iubirea celor doi îndragostiţi. cât şi pe cel obiectiv. dar şi prin exclamaţii şi interjecţii afective: „peste noi” . Titlul prezintã cititorului ideea centralã a poeziei: stuful de liliac. la nivelul expresiei. plângându-şi soarta potrivnică. 62 (Alexandru Macedonski. Prin urmare. 4.nostalgic ce evocă nevinovăţia unei vârste (copilărie sau tinereţe): analogia se face prin simbolul argintului şi al oglindirii. stuful de liliac înfloreşte magic. 5. precum şi caracterul sãu ireversibil: clipele frumoase pe care îndrãgostiţii le-au petrecut în cadrul protector al naturii fiind acum doar o amintire. în momentul apariţiei iubitei. prin mărcile subiectivităţii (mărci lexicogramaticale prin care se evidenţează eul liric): pronumele personal la 53 . 9. Adverbul ce este menit să accentueze trecerea timpului. Situaţia are însã sã se schimbe. conştiente de propriul sfârşit. motivul trecerii timpului. „gemea” . „ vãitându-se” 2. condamnatã la efemeritate şi mediocritate de cãtre „soarta ce-acolo le-a sãdit”. ambele prezente în discursul poetic. motivul iubirii. textul contrazice aşteptările cititorului. „O! Doamne” 6. În strofa a treia este prezentat momentul în care „destinul” stufului de lilac începe sã se schimbe. Stuful de liliac) 1. Moartea iminentă. Conceptul de poezie liricã include atât lirismul subiectiv. iniţial condamnat la moarte încã înainte de a înflori. În al doilea vers. îşi atinge totuşi scopul fiinţei sale prin intermediul iubirii. liliacul se transformã. a ritmului şi a rimei (prin inversiune) 3. înflorind. Prezenţa eului liric este evidenţiată prin pronume şi verbe la persoana I. Dintr-un element ce aparţinea strict regnului vegetal. „stuful de liliac” descoperã un alt regn şi un alt rol al existenţei sale. odată cu apariţia iubitei. 8. Epitetul din sintagma „ramuri plãpânde” sugereazã fragilitatea naturii. Lirismul subiectiv se realizează prin atitudinea poetică transmisă în mod direct şi. Astfel.

poezia pare a idiliza trecutul („Miros de humă şi de cremeni desfunda vechimi”). arzând pucioasă”). specificul naţional. impunători. 4. 7. Imperfectul sugerează.” 6. prin fulgurantul efect verzui care sfâşie întunecimea şi. rememorarea. I. Eul liric rămâne un observator discret al desfăşurării tabloului de natură (pastelul din primele trei strofe) în faţa cititorului şi doar imaginarul poetic sugerează personalizarea discursului liric. o estompare a prezenţei eului liric în spaţiul poetic. prin viziunea frapantă a cristalizării norilor. 8. În textul dat. „Treceau cocorii”. „ţipa. 5. Verbele la imperfect folosite în text evocă un moment trecut. „leş”. pierdut.. este sobră. vocea lirică descrie natura. „înmormânta”. stolul cocorilor. Tema naturii. Tradiţionalismul promovează valorile tradiţionale. impresionant pentru privitor. Furtună de toamnă) 1. Imaginea vizuală a cerului acoperit de 54 . plasată inegal. deşi unul dintre întemeietorii Gândirii. „nuci mocirloşi au gâlgâit.] s-au despuiat”. expresia interjecţională „O! Doamne”. „cimitirul cerului”. Prin lirismul obiectiv se produce o sublimare. prin evocarea vremurilor de odinioară. Versificaţia este clasică. dar şi spaţiul rural („pe drumuri nămolite gemeau care aplecate”. „groparii”. Imagine auditivă – „tânguind pustietate”. 63 (Adrian Maniu. Metafora „fulgere verzi spărgeau în ţăndări iadul norilor” creează o imagine vizuală expresivă. de asemenea. Virgula din primul vers desparte grupul nominal (substantiv + determinant) de grupul verbal (verb + determinant antepus) şi totodată marchează cezura acestuia. topica afectivă. „cimitirul” 2.. mai ales. sparţi în ţăndări de fulgerele terifiante. „vie”). o viziune macabră („rece se înmormânta un leş de soare”.persoana I plural noi. iar limbajul este modernist. 3. Este de remarcat mai curând ca trăsătură tradiţionalistă o sugestie a unui fantastic de tip folcloric. motivul furtunii. dar viziunea poetului. furtuna declanşată într-o zi rece de toamnă. „arături”. Imagine vizuală – „copaci roşcaţi [. verbul „nu mai suntem” la timpul prezent. motivul morţii. motivul toamnei. susţinerea confesiunii lirice. În a doua strofă este conturat procesul de strângere a parilor din vie de catre argaţii care „grăbiră ca groparii” din cauza „sitelor de ploaie” care cerneau picături „strâmb din zare”. prin sugestia tumultului malefic al cerului plin de nori negri.

. 4.] vechile umbrele. pas cu pas. marcat de ploaia monotonă. aşa cum este oraşul („Nu răsună decât paşii celor care merg. al sfârşitului. Adverbul decât într-o construcţie negativă este sinonim cu doar sau numai şi introduce un circumstanţial de excepţie. la tot pasul. de parcă ar avea loc „înmormântarea” ultimei apariţii a soarelui şi compararea grabei argaţilor cu aceea a groparilor aduc o notă funebră discursului poetic. Prima strofă zugrăveşte universul citadin. „cadenţa picăturilor de ploaie” (imagini auditive) 6. Epitete precum „nuci mocirloşi”. bizară şi nemotivată („Orăşenii. Parii din vii sunt adunaţi pentru că toamna este anotimpul morţii. sunt relevante expresivitatea şi sugestia. Tema universului banal. I. a ţine pasul etc. motivul citadin. monoton şi artficial al oraşului. Imaginarul are o notă de fabulos macabru. devenit refren şi laitmotiv al discursului poetic. auditive şi olfactive: „treceau cocorii tânguind pustietate". „cimitirul cerului”.”). „[. fiind obţinută prin reluarea versului „În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână”. Sonoritatea textului minulescian este remarcabilă. 9. prin elidarea vocalei î a prepoziţiei şi a articolului hotărât al substantivului oraşul. 64 (Ion Minulescu. care domină întregul text liric. totul pare egal cu sine. În cazul poeziei de faţă. 2.. Oamenii „ par păpuşi automate” (comparaţie) pentru că populeză un spaţiu în care nimic nu se schimbă.. Cadenţa picăturilor de ploaie şi sunetul monoton al paşilor trecătorilor dau impresia unei lumi artificiale în care totul se repetă.nori. / merg ţinându-se de mână”) impune o viziune aproape absurdă: 55 .”. „scorpie cleioasă” (în acelaşi timp metaforă a ploii) sau metafora „cocoaşa lumii” sună arghezian. Acuarelă) 1. 5. „miros de humă şi de cremeni”. tumultuos şi zgomotos. argaţii se grăbesc ca groparii pe care îi apucă ploaia. „nu răsună decât paşii celor care merg. ce suspină”.. concretizate de autor prin imagini vizuale. pe trotuare. 7. 3. Pe plan stilistic. elementul uman este contaminat şi el de starea de monotonie şi mecanic. de plictiseală şi artificialitate. în urma ei nerămânând decât umbre ale lucrurilor ce au fost cândva. Motivul ploii programate conturează universul banal. motivul ploii programate. a face primul pas. el intră într-o imagine auditivă marcată de o tăcere stranie pentru un loc de regulă agitat. Cratima păstrează ritmul şi măsura de 16 silabe a versului-refren. Plimbarea orăşenilor... sugerată prin metafore şi comparaţii: „rece se înmormânta un leş de soare”. al durerii.

3. prin paralelismul sintactic.mişcările nu au conţinut sau intenţie. fluiditatea ingambamentului. se impune muzicalitatea. o proiecţie a celui interior. prin sacadarea textului. marcat de plictis şi blazare. Oraşul descris nu se evidenţiază prin nimic altceva decât prin faptul că „plouă de trei ori pe săptămână”. 8. sunt reduse la ritmul pur. Ritmul vieţii din acest mediu este dictat de ritmul picăturilor de ploaie. „privi-voi vaporu-n repedele-i mers” (imagini vizuale) 6. Ea marchează. de asemenea. totul este estompat. motivul călătoriei. 5. subliniind impresia de monotonie repetitivă. motivul visului. Adverbul poate reprezintă un modalizator al discursului poetic. personificate). „cântăreţ”. efectele eufonice fiind obţinute prin tehnica refrenului. prin repetiţii (paralelism sintactic). 4. Totul pare automat. motivul poeziei. până şi mişcările oamenilor. Având în vedere conţinutul ideilor exprimate prin acest text liric. tema universului citadin. de blazare absolută. „Şi-am să te uit”). Muzicalitatea se impuneprin imaginile sonore (ploaia în sine. 9. Trei lacrimi reci de călătoare) 1. prin ritm şi refren. Titlul poeziei lui Ion Minulescu este un substantiv comun. subliniind desfăşurarea imaginară. Mărcile subiectivităţii sunt pronumele şi verbele la persoana I şi a II-a. de lipsă de orizont. „trei lacrimi reci”. La nivelul formei. I. Tema despărţirii îndrăgostiţilor. la fel ca în tehnica amintită. dar şi suspinele vechilor umbrele. motivul ploii şi spleenul sunt elemente specifice liricii simboliste. Universul exterior este o reflexie. principiu estetic fundamental al simboliştilor. dat fiind 56 . La nivelul conţinutului. după cele două enunţuri afirmativ-categorice („Şi-ai să mă uiţi”. „versul”. care denumeşte tehnica de a picta cu ajutorul culorilor diluate cu apă. anularea cezurii fixe. „fu scris” 2. Ploaia care tot cade pare să şteargă toate „culorile” care dau viaţă unui oraş. motivul corăbiei (vaporul). „ritmul unui vers”. cu rol explicativ. „ţărmul. ipotetică a scenariului de după despărţirea celor doi îndrăgostiţi. Linia de pauză folosită simetric în prima strofă. iar absenţa semnificaţiei devine o trăsătură modernă. alături de timpul viitor („te vei gândi”) şi de modul prezumtiv („l-o duce”). 65 (Ion Minulescu. o atitudine afectivă. topindu-se ca noru-n zare”. titlul este unul foarte sugestiv. „ diluat” de apa ploii. aliteraţii discrete. izolează circumstanţialele cauzale. Tabloul sugerat de acest text liric nu poate fi reprezentat decât în acuarelă.

Muzicalitatea vine din repetiţii (paralelism sintactic). Cifra trei. drum. Imaginea este clişeizată şi sentimentală. deşi discursul poetic aparţine eului poetic. Nucleul narativ al poeziei (despărţirea îndrăgostiţilor. a colinda. 7. plânsul cumva obligatoriu unei despărţiri. asemenea mesajelor din sticlă ale marinarilor naufragiaţi. dar şi lipsa oricăror stări optimiste. însoţind-o cu privirea. inversiuni („urmărivei”. Cântec de drum) 1. motivul nopţii. aduce o sugestie magică. Iubita pleacă. stările interioare ale poetului fiind proiectate în veşnicie. suferinţa transformată în poezie). dorul şi nostalgia sublimate în versuri pe care ea le va citi cândva) declanşează o stare lirică. va ajunge poate la călătoare şi-i va reaminti chipul uitat al iubitului de altădată. 8.că textul este un monolog liric adresat: „ai să mă uiţi”. „mi-eşti pierdut㔄versul meu”. topindu-se ca noru-n zare”. 4. a călători. I. Liniile de pauză separă construcţia incidentă cu valoare afectivă de restul enunţului: „Dar într-o zi o fată – bat-o focul –” 3. deşi putem încadra aceluiaşi curent şi motivul călătoriei. motivul drumului (al călătoriei) 5. „lăcrima-vor”). eternitate. „ca şi mine” etc. celui care rămâne mâhnit pe ţărmul mării. Imagine vizuală: „Pe drumuri lungi şi vechi. însă doar „trei lacrimi reci”. Comparaţia „urmări-vei ţărmul. 9. „am să te uit”. „întunecatu-mi chip” sugerează caracterul ipotetic al desfăşurării poveştii de dragoste. sugerează mişcarea lentă a vaporului ce se îndepărtează de ţărm. bătătorite” 57 . motiv frecvent la Minulescu. acţiunea lor neavând finalitate. Tema iubirii. Poezia de dragoste. Verbele la imperfect din prima strofă (voiam. Verbele la viitor. refren („trei lacrimi reci de călătoare”) şi rimă. „eu”. plecarea femeii. ştiam. „până la tine”. Interesantă este perspectiva inversă a privirii care aici aparţine iubitei care pleacă şi vede ţărmul topindu-se încet. 66 (Ion Minulescu. Poezia lui Ion Minulescu aparţine simbolismului mai ales prin estetism şi prin muzicalitatea cantabilă. călător 2. nu ştiam) sugerează ambiguitatea începuturilor. bagaj. iar imaginea plecării sale este urmărită nostalgic de pe ţărm. precum şi epitetele „palidul vis”. Estetismul înseamnă asumarea teatralităţii şi a clişeelor sentimentale într-un discurs poetic cu câteva sugestii ironice (uitarea înscrisă în scenariul erotic şi asumată de fiecare. cuplul erotic se desparte. „că şi uitarea e scrisă-n legile omeneşti”. pe care poetul o va transpune în versuri.

dar şi autoadresarea prin interogaţie retorică: „ – Unde-aş fi fost de nu m-aş fi oprit / Şi nu mi-aş fi vândut ei tot norocul?…" 7. în drumul său spre un ideal. Epitetul triplu: „drumuri lungi şi vechi. I. oricum. amintind însă de pământeana Cătălina din Luceafărul eminescian. care ar fi fost soarta lui şi ce-ar fi ajuns dacă nu se îndrăgostea. „călăuzit de-o stea”. a cânta. poate. Semnificaţia subtilă a iubirii este ilustrată în ultimul vers. În finalul discursului liric. Celei care pleacă) 1. motivul visului. deoarece a renunţat la propria traiectorie în viaţa de până atunci. Formula ludică a iubirii. „voiam". Apostroful. ca orice om. Titlul „Cântec de drum” este specific simbolismului. iar adverbul modalizator poate are rolul fundamental în evidenţierea atitudinii lirice. refren. semn ortografic. „am colindat”. iubirea este pusă sub semnul ipoteticului: „noi nu vom şti-o poate niciodată”. expresie plină de gingăşie şi haz. din orice epocă în căutarea iubirii. 58 . Simbolul cântecului exprimă bucuria şi muzica inimii îndrăgostite.. contrazice sugestia nostalgică. construit pe tehnica surprizei. motivul cântecului etc. 4. autoadresarea sub forma interogaţiei retorice are nuanţă meditativă şi persiflantă totodată. 3. prin semantica muzicală a substantivului „Cântec" şi determinantul „de drum". pentru păstrarea ritmului şi a măsurii (versurile au 10-11 silabe în secvenţa poetică din care face parte cuvântul respectiv). bătătorite" sugerează căile dificile străbătute de orice om. elegiacă a titlului. cântec. marchează căderea accidentală a sunetului ă din cuvântul altădată. care sugerează apariţia iubirii în viaţa omului. „O melodie / Ce n-am cântat-o. sugerând ideea aluzivă că tot norocul vieţii lui s-a consumat atunci când a întâlnit o fată de care s-a îndrăgostit. Aceleaşi dificultăţi ale vieţii cu care s-au luptat oamenii dintotdeauna le trăieşte şi eul liric. 9. care. melodie 2. Mărcile lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat sunt verbele şi pronumele la persoana I: „am pornit”.6. 67 (Ion Minulescu. cu iubirea care te face să te întorci din drum şi te abate de la traiectoria ta. „am colindat" etc. prezentă în multe poezii erotice ale lui Minulescu. Tema iubirii. iubita fiind alintată prin sintagma „bat-o focul". este şi aici o viziune specifică a sentimentului. motivul călătoriei. Eul poetic are un sentiment de regret. „mea”. 8. Discursul poetic. i se părea obositoare. iar simbolul drumului semnifică existenţa umană pe pământ. eul liric întrebându-se. Ultima strofă a poeziei reprezintă momentul întâlnirii bărbatului. niciodată”.

pentru a sugera plecarea. tristă. cât şi motiv al imaginarului liric. 8. sugerând nostalgia rememorării.. sunt înlocuite acum cu semnul întrebării şi cu semnul exclamnării) transformă discursul poetic într-o pereche de replici de tip întrebare – răspuns. „un ţărm de mare”. 6. precum şi cultivarea simbolurilor (ţărmul de mare. iar starea sufletească este vag nostalgică. În strofa a treia există o succesiune de metafore ale iubirii trecute: „A fost un vis”. Mărcile subiectivităţii sunt pronumele şi verbele la persoana I şi a II-a. prin care eul poetic defineşte experienţa erotică.. cadru diferit de spaţiul comun al lumii obişnuite. pescarii. lirică şi sentimentală. pe un ţărm uitat. dar împăcată oarecum. devenit chiar unul aprig. greu de explorat. „miroşi". acum destrămat. fiind atât element de construcţie al poeziei.. Epitetul personificator „albastrul răzvrătit” ilustrează cadrul în care se naşte povestea de dragoste – din albastrul apelor mării. „auzi" 59 . Iubirea-melodie s-a sfârşit. ci şi temă: iubirea este (doar) un cântec sentimental rostit de pescarii şi marinarii singuratici. dat fiind că textul este un monolog liric adresat: „Tu crezi”. de exemplu. ca un refren şi laitmotiv. Tema şi motivele sunt specifice acestui curent artistic. Se fac simţite ironia şi spiritul ludic ale lui Minulescu. cântecul). prin excesul de transparenţă al versurilor. despărţirea cuplului erotic. pescarii.” Pluralul evidenţiază ideea cuplului erotic. unde vraja iubirii se transformă în cântec adus din puncte geografice îndepartate. locurile exotice) este sugerată inconsistenţa sentimentului de dragoste. Muzicalitatea este importantă.. „marginile albului fiord” etc. ca orice cântec sau ca orice vis. incipitul: „Tu crezi c-a fost iubire-adevărată? / Eu cred c-a fost o simplă nebunie!” Schimbarea semnelor de punctuaţie (punctele de suspensie având un rol afectiv în incipit. „un cântec trist”. Ultima strofă a poeziei este un distih ce reia simetric. a fost cultivată de simbolişti ca Minulescu şi Verlaine. „Noi nu vom şti-o. Romanţa Celei care pleacă aparţine prin imaginarul poetic şi prin mijloacele artistice curentului simbolist. Specia romanţei. prin antiteza iubire adevărată / scurtă nebunie. Oglinda oarbă) 1. Prin simbolurile călătoriei (păsările albe. I. Cultul artificialităţii. marinarii. 9. 68 (Gellu Naum. estetismul simbolist se manifestă prin folosirea neologismului şi a denumirilor cosmopolite. „refrenul unor triolete”. „albastrul răzvrătit al altor mări”. Se remarcă faptul că muzica nu este doar principiu de construcţie specific simbolist. 7. „păsări albe”. „Eu cred”. care configurează două viziuni diferite ale îndrăgostiţilor asupra sentimentelor ce i-au unit cândva. marinarii. păsările albe.5.

Oglinda oarbă se remarcă prin lipsa totală a semnelor de punctuaţie. „Poetul vede în măsura în care orbeşte”. semnificând o dorinţă puternică şi o comandă adresată celuilalt. simţurile fiind înşelătoare şi lăsând sentimentul unei angoase a lipsei de claritate. motive: iluzia simţurilor. oglinda rămâne oarbă în continuare. Lipsa punctuaţiei este unul dintre elementele specifice frondei avangardiste. sugerând o experienţă de contopire până la confuzie între corp şi sfera artificială. de asemenea. 3. Comparaţiile metaforice au rolul de a semnaliza starea naturala a personajului liric. neaşteptate. 9. iar prin enumerarea simţurilor (olfactiv. lână. În prima strofă. Din punct de vedere ortografic. Cu toate acestea. auditiv. pătrunderea prin uşă este simbol al trecerii de la profan la sacru şi deschide calea spre revelaţie. „insomnia mea” 6. prin urmare duce cu gândul la mister. deşirarea. fără a-i surprinde corect reflecţia. În strofa a doua. 7. barierele dintre cele două fiind redefinite. Laitmotivul ambiguităţii persistă şi în ultima strofă. tutun şi flăcari. sporind marca oralităţii şi părând să urmărească fluxul abrupt al gândurilor eului liric. 5. dintre vis şi realitate. oglinda. „Golul unei uşi" poate semnifica gaura cheii. 8. este explorat contrastul dintre aparenţă şi esenţă. insomnia. Din punct de vedere prozodic. eul liric se referă atât la dificultatea de a se face cunoscut în mod autentic. vizual) plasate în contexte subtile.2. curiozitate şi stare de veghe. predomină caracterul ambiguu. Pe de altă parte. Comparaţia „insomnie…ca golul unei uşi" se referă la dificultatea de a descrie o insomnie. Transcendenţa pare accesibilă prin această stare de veghe permanentă. Tema identităţii. în construcţia „să vorbim de memorie" e frapantă discordanţa dintre exterioritate şi interioritate. Flacăra vieţii încă mai ardea în el. În opinia mea. În sine. afirma Gellu Naum 60 . Astfel. ci mai degrabă printr-o lipsă. cât şi la cea a autocunoaşterii. şi o notă de autenticitate şi contribuie la atmosfera generală de confuzie în faţa contopirii spaţiului visării cu cel al realitaţii. De asemenea. deşi lipsa punctuaţiei îngreuneaza înţelegerea operei. fluidizează ritmul versului. fără o descifrare precisă a eului. Cratima care leagă forma atonă a pronumelui personal de relativul care menţine un ton informal / colocvial. orbirea poate fi semnul unei experienţe iniţiatice: a ignora aparenţele înşelătoare ale lumii şi a cunoaşte realitatea secretă. descompunându-se în fire de sânge. Din punct de vedere al limbajului poetic. „să mă miroşi". îi dă. tactil. vocea lirică o identifică nu prin prezenţa a ceva. suprarealismului în cazul de faţă. 4. În ultima strofă verbul „vreau" e repetat aproape obsesiv. esenţele. eul liric pare să se deşire. „tu poţi crede". inumană.

înţeleaptă şi statornică. Personificarea în inversiune. tema iubirii. voiosul şi clarul pârâu: / El iute aleargă spre zări fără frâu” 6. „tânărul pârâu”. discursului liric. Uniunea dintre cei doi este însă inevitabilă. întâlnită în prima strofă a poemului. ceea că dă un aer glumeţ. pârâul. Titlul poeziei citate este alcătuit din substantivele articulate „pârâul şi marea”. 5. precedat de adverbul de mod repede: „El fuge voios. utilizând metaforele mării şi pârâului: „tu. eul liric se regăseşte în ipostaza mării – bătrână. aflat în opoziţie cu „marea bătrână. Astfel. „Zglobiul. care sunt reprezentative pentru ideea poetică regăsită în text. Valoarea expresivă a adverbului tot. motivul mării. redată iniţial prin repetiţia verbului fuge. redată prin alegorie în întregul poem. jucăuş. ţărmul. întinsă. marea. voioşia pârâului. de persoana I şi a II-a. 8. 61 . adâncă”. 3. metaforizate şi transpuse în cadrul natural. adjectivul pronominal posesiv „mea”. tot mai repede fuge” 4. Ultima strofă ilustrează tema iubirii. sugerează vivacitatea. Această ultimă strofă este asemenea pildei care se află la sfârşitul fiecărei fabule. corelând totodată cele trei atribute adjectivale. pentru că oferă un indiciu interpretativ al discursului poetic. întinsă. iar iubita în ipostaza unui „tânăr pârâu”. I. accentuează intensitatea momentului. întinsă. pârâul zglobiu – iar eu. fiind cea care dezleagă misterul asupra întregii poezii. marea”. Acesta reflectă numele personajelor principale ale poveştii de iubire. folosit în strofa a patra. Mărcile lexico-gramaticale prin care se evidenţiază subiectivitatea eului liric în poezie sunt: pronumele personale. 69 (Miron Radu Paraschivescu. Virgulele folosite în primul vers au rolul de a marca prezenţa enumeraţiei in text: „Vezi marea: bătrână.cândva. adâncă”. căruia „nu-i pasă ce ţărm va ajunge”. 9. Titlul este un element esenţial al receptării. adâncă”. 7. „eu”. constă în faptul ca acesta amplifică. „tu”. motivul pârâului. Imagini vizuale: „Vezi marea: bătrână. Imaginarul poetic creează o poveste de iubire. Pârâul şi marea) 1. Tema naturii. valuri 2.

70 (Ştefan Petică. sugestiile cromatice şi olfactive. rafinat şi graţios al picturilor lui Botticelli reprezentând madone. Fecioara în alb. iar metafora abstractă „un val de lină armonie” este o reprezentare a armoniei lumii pe care divinitatea. amurg. Prima virgulă izolează interjecţia afectivă o de restul frazei. exprimarea la persoana I („aş putea”). fecioara fiind o reprezentare a dorinţei de puritate. Epitetele subliniază. Simbolismul poeziei lui Ştefan Petică este evident în planul tematic. Epitetul cromatic azurie sugerează cerul. În ultima strofă.. amestec de livresc şi senzualitate. Repetiţia metaforei fecioara-rugăciune sugerează obsesiv imaterialitatea de esenţă divină a făpturii angelice. în care se schimbă numai epitetul: „Tu eşti o albă rugăciune”. prezenţa unei interjecţii afective (o). metaforele şi epitetele care devin expresia unui mod de gândire.I. vaporos. după „dulcea pocăinţă”. motivul fecioarei în alb. Primul vers al fiecărei strofe conturează motivul fecioarei în alb printr-o suită de definiţii lirice sugestive. schimbarea topicii cu rol afectiv („o albă / blândă / calmă / sfântă rugăciune”. Simbolul rozelor. prin intermediul fiinţei feminine. „dulcea pocăinţă” etc). 3. Prezenţa vocii lirice în finalul textului afirmă dorinţa de a cunoaşte extazul purităţii. selectarea cuvintelor din sfera religioasă. 4. iar următoarele două reprezintă semnul prezenţei unui atribut izolat (pierdut). pure şi angelice. Subiectivitatea reprezintă maniera de personalizare a mesajului poetic şi derivă din însăşi natura textului: discurs poetic confesiv. 5. crepuscul. rugăciune / Asemenea binecuvântărei / Ce din nălţimea azurie / Coboară. imagine a purităţii sacre. Tema adoraţiei. Semnul exclamării marchează grafic intonaţia exclamativă a enunţului. Ea se realizează la toate nivelurile limbii: intonaţia exclamativă din final. însoţit de determinanţi. purtătoare a atributelor divine pe pământ. În a doua strofă. a binecuvântat-o. „Tu eşti o blândă rugăciune”. 6. comparaţia „. înălţimea.” reprezintă un elogiu adus fecioarei în alb. plasarea la fiecare început de strofă a unei definţii lirice a fecioarei. „Tu eşti o sfântă rugăciune”. în care motivul fecioarei în alb (care structurează de fapt un întreg ciclu de poeme intitulate astfel). „Tu eşti o calmă rugăciune”. a unei viziuni personale asupra lumii. sugerează manierismul arhaizant. fiecare. roze = trandafiri... rugii – forme literare actuale. IV) 1. 8. a ideii de divin sau o reprezentare a aspiraţiei erotice. 7. înserare = seară. vag. punctul marchează grafic finalul unei propoziţii enunţiative. muzicalitatea. sinesteziile („Iar vorba ta înaripată / E un parfum de anemonă / La o icoană întristată”) sunt tehnici tipic simboliste de creare a unui univers liric diafan. iar la nivel stilistic identifică o exclamaţie retorică.. motivul rozelor. al purităţii. 62 . 2.

prezent ”gramatical” în ultima strofă (persoana I singular a verbului aș putea ) și prin patetismul adresării insistente către un tu care numește persoana iubită. Acestea au o puternică valoare expresivă şi nu necesită descrieri mai ample ca în cazul romantismului. versul repetat în mod simetric reprezintă un paralelism sintactic. 5) Lirismul subiectiv se concretizează aici printr-un eu liric. 71 (Ştefan Petică.”) marchează pauza necesară după interjecţie.val de lină armonie” intră în seria imaginilor cu aceeaşi valoare din a doua strofă. Imaginile artistice şi limbajul figurat concretizează figura angelică. de rugăciune.cu rol stilistic.nälţimea” – înälţimea „rugei” — rugii 3) Virgula din al patrulea vers marchează intercalarea unui circumstanţial de mod. 4) Angelitatea feminină. dar şi paliditatea romantică a îngerului. calmă – liniştea. 6) Metafora .. I. muzicalitatea gravă a evocării compun un discurs poetic delicat despre o prezenţă aproape imaterială. azuriu). ideală. 7) Poezia simbolistă este una a universului interior. Universul interior este aici marcat de subiectivitate. Prin multitudinea figurilor de stil. poetul parcă pictează atmosfera de pace. imaginea olfactivă. Apar 63 .. care vorbesc despre . Prezenţa multor substantive şi adjective care au legătura directă cu ceea ce se vede. e un procedeu al sugestiei simboliste.binecuvântarea” pe care o poate răspândi sacrul asupra lumii terestre. cromatica delicată (alb.. Fecioara în alb.asfinţit. 9. IV) 1) roze . conturează o stare de spirit şi se confundă cu lirismul. serenitatea. pocăinţa intră în categoria motivelor literare.câte o trăsătură: albă – culoare asociată purităţii. Semnul exclamării de la sfârşitul strofei marchează intonaţia exclamativă. asemenea binecuvântării” sprijină sugestia sacralităţii figurii feminine. al icoanei.. Tehnica sugestiei (simbolul rozelor. de dimineaţă şi de înserare. „asemenea binecuvântărei”). apus 2) .tu eşti. spiritualizată prin metafora centrală („rugăciune”). flori înserare . sfântă – caracterul sacru.. Comparaţia . laitmotivul şi refrenul discursului liric. prin epitete şi comparaţii („asemenea rozelor plăpânde”. inocenţei. rugăciunea. puritatea. sugestie centrală a textului. Virgula („O. Limbajul poetic simbolist se caracterizează prin expresivitate şi sugestie.trandafiri. În acelaşi timp.. al binecuvântării divine). divin. a fecioarei în alb. blândă – delicateţea.

dar care pot fi percepute în plan spiritual. .. mai ales... .. Epitetul multiplu “atât de limpezi şi de pline” se referă la glasurile invocate de eul liric care par a fi nişte voci ale universului. către sacru. din atitudinea celui pierdut în rugăciune. uimit de însuşirile lor si de propria stare sufletească. Abundenţa imaginilor care conturează un asemenea motiv este evidentă: . 72 (Al.. . În prima strofă rima este încrucişată. . glasuri. . . din parfumul rozelor şi al anemonelor şi.. Un aer de „morbidezza” se desprinde din repetiţia insistentã a imaginii femeii-rugăciune..albă”. cu atât mai mult cu cât sunt de fiecare dată epitete pentru substantivul . nuanţând-o după modelul muzical al temei cu variaţiuni. (sens conotativ) 4. . Se accentuează relaţia dintre suflet si natură prin motivul.roze”.rugăciune”.azurie”.. . Astfel se evită hiatul si se păstrează măsura metrică.. ... angelitate. .templu”.”).termeni ca . iar în a doua strofă rima este îmbrăţişată .sfântă”.. Figura de stil semnifică armonia si perfecţiunea. (sens denotativ) Ochii sunt ferestre către o lume interioară.ceasul clar al dimineţii”. Glasuri) 1. 3.. alcătuită pe baza sugestiei. Sintagma “priviri de stele” este o metaforă personificatoare care sugerează contemplaţia.dulcea pocăinţă”. 5..rouă”. In structura “din vremi de-odinioară” cratima marchează pronunţarea într-o singura silabă a doua vocale din cuvinte diferite. de provenienţă romantică. eul aspirând spre lumea revelată de aceste glasuri. de provenienţă supranaturală.. antonime: “jos” / ”sus”.înaripată”... cu o evidentă conştiinţă a păcatului.caldă”.clar”.blândă”. texul nu transmite o viziune categoric seninã. I. 6. 9) Consider că textul este expresiv în special prin imaginea unui eu care aspiră către puritate. Astfel poetul creează o poezie lirică. frunţi”. al stelelor şi al cerului. aparţin de fapt aceluiaşi câmp semantic. Philippide. prin urmare o poezie simbolistă.albă”.albă rugăciune”. Cu toate acestea. Valoarea expresivă a verbelor la timpul viitor din poezie se realizează prin includerea lor într-o invocaţie (“O. / Mă veţi lua pe calea de apoi / Prin vămile văzduhului cu voi /Sau mă veţi părăsi. În piaţă s-a adunat multă lume. . Poetul reia aceeaşi imagine. . 64 ..privirea de madonă”. 8) Cele patru adjective. .. “tăceri” / ”glasuri” 2.. Multe dintre ele sunt metafore sau au un sens simbolic.

imaginea 65 . monstru al fierbintelui Egipt” – în acest vers. ritmului si imaginilor.. Rima încrucişată. “Un plat pustiu. Imaginile vizuale cum ar fi :”nalte bolti senine”. 5. “Tu.imaginea vizuală conţine un epitet şi simbolizează grandoarea. “Portice lungi”. “să ajungem”. de a fi purtat 'prin vămile văzduhului'. O alta temă este trecerea timpului. Prezenţa eului liric se evidenţiază în text prin verbele la persoana I plural ”să dezlegăm”. I. mai precis. virgula separă vocativul “tu” de restul propoziţiei. urât”. Poezia lirică este o creaţie artistică exprimând sau sugerând emoţii. Metafora “glas” are sensul de suflet./ cu gândul să descoperim în ele/ secretul universului şi-al vieţii?”. Glasurile invocate pot fi suflete sau îngeri care călăuzesc sufletul după moarte 9. “O să ajungem oare şi la stele. Secrete şi mistere) 1. Ultima strofă. sentimente. aşa cum reiese încă din titlu. interogaţia retorică. prin intermediul invocaţiei si al interogaţiei retorice arată că eul liric meditează la ce se va întâmpla atunci când n-o sa mai fie “decât un glas”. descifrarea misterelor lumii. 73 (Alexandru Philippide. “Ajunşi pe lună n-am gasit decât / un plat pustiu. de aspiraţie către perfecţiunea spirituală. uşor steril= nefertil.7. ”mâna ca un fum” sunt mijloace artistice cu rol de descriere a cadrului si de sugestie a stării sufleteşti. mărimea galeriilor prin care se plimba împăratul roman Caligula.molcom= încet. invocaţia 8. “priviri de stele”. “urât” şi “steril”. Tema poemului “Secrete şi mistere” este. de fiinţă imaterială. atributele adjectivale “pustiu”. neproductiv 2. la fel ca multe alte suflete care au dispărut. 3. dar si de speranţă. sugerând drumul către cer al sufletului. steril. sărac. 6. steril. “sărac”. urat ” – în acest vers. Eul îşi imaginează doua posibilităţi. virgula desparte părţi de propoziţie de acelaşi fel. sau de a fi părăsit si uitat “în vreun străin ungher”. Textul citat exprimă sentimentele eului liric de incertitudine. “cine-a cioplit acele chipuri” 4. sarac. precum şi prin întrebările retorice din cuprinsul poemului : “cine ştie?”. Imaginea “cosmosului fără sus si jos” arată că acesta este infinit şi că în viaţa de apoi nu mai sunt aceleaşi repere ca în viata trecătoare de pe pământ. prin intermediul armoniei. îmbrăţişată sau pereche conferă muzicalitate poeziei.

“Da-n stele nu ajung decât poeţii”. 7. poetul se întreabă “ o să jungem oare şi la stele?”. cu planul cosmic. istoric. de viaţă. steril.De asemenea.. de obicei.. Modul conjunctiv exprimă o acţiune posibilă. Cratima este folosită cu scopul de a marca alipirea. În final. “putea-voi” fiind o formă în care auxiliarul urmează după verbul de conjugat. ultimul vers pare a fi răspunsul la întrebările puse anterior. întrucât “secretele” şi “misterele” la care se face referire în titlu sunt enuntaţe mai apoi în text: porticele prin care se spune că se plimba Caligula. 9. “ajunşi în lună”. Având în vedere că tema poeziei este misterul. lumea noastră. sărac. Astrul care. urât”. apare în cadre idilice. nu găseşte altceva decât “un plat pustiu. enumeraţia:“pustiu. Prin el poetul îşi exprimă resemnarea. 8. Ultimul vers al poeziei se evidenţiază prin faptul că a fost voit izolat de poet. cu savanta alipire a ultimelor două din care se desprinde amarul vers concluziv) nu fac altceva decât să întărească ideea poetică. urât”. Titlul poeziei este format din două substantive ce aparţin aceluiaşi câmp lexical legate prin conjuncţia “şi”. poetul se resemnează şi încetează să mai descifreze mistere şi secrete. catrenele. gustând din ea şi pierzându-se în eternitate. Sfinxul . a pierde timpul. dorită.”. chipurile stranii de pe insula pierdută. lipsit de secrete. în care nu găseste niciun răspuns. ci numai sa fie martor la manifestarea acestora.vizuală conţine patru epitete.cratima ajută la formarea inversiunii. şi până la urmă lumea întreagă. Privind restul poeziei ca un monolog adresat. 3. I. Aici luna ne este înfăţişată ca un plat pustiu. cu timpul 2. ipotetică. 74 (Alexandru Philippide. misterioase chiar. rămânând în urmă doar pietre. Titlul anunţă tema poemului. Alexandru Philippide schimbă planul terestru. şterge totul. Timpul. a oamenilor. 66 . a fi în contratimp.El doreşte să se integreze “în senina voluptate nouă “. mijloacele artistice folosite (întrebările retorice: “o să ajungem. Motivat de gândul că sar putea să găsească totusi “secretul universului şi-al vieţii”. steril. Poetul analizează posibilitatea unei conexiuni între simţuri(privire şi auz). Răspunsul este ironic şi denotă tristeţe: “da-n stele nu ajung decât poeţii”. Apropieri) 1. sărac. El întelege că omului de rând nu îi este menit să descifreze misterele vieţii. spune el. În acelaşi fel în care Eminescu se raportează la planul terestru făcând comparaţie cu universul. adică în timpul “scăpat de spaţiu”. sterp şi nu mai prezintă niciun interes pentru omul avid de cunoaştere. devine aici urât. Însă nici aici. este un vers conclusiv.

se doreşte o nouă corespondenţă . Structurile care conţin imagini vizuale sunt: “neagră catifea”. 9. 67 . eliberându-se de spaţiu. să beneficieze şi în spaţiul real de acest spectacol cromatic şi auditiv. „faldurile unor înalte draperii”. de această dată la grad avansat . ideea de apropiere . poezia susţine ambiguitatea imaginilor. provenit din adverb: apropieri. 5. prin faptul că aceasta facilitează cititorului descifrarea textului. Odată realizată o legătură între elementele constitutive ale cadrului restrâns. simţurile se armonizează. motivul urcuşului. prin simplitatea sa. este conştient de raritatea spectacolului la care ia parte.”fără călăuză” . 8. Faldurile draperiilor „ ţesute parcă numai din sunet şi culoare” constituie o astfel de imagine : eul poetic regăseşte în ele coexistenţa sunetului şi a culorii. are o puternică încărcătură expresivă. iar eul nu mai percepe decât temporalitatea. O existenţă simultană a acestor două coordonate implică un timp infinit. poate chiar eterne : “cu un timp scăpat de spaţiu”. Epitetul cromatic „neagră catifea” întăreşte ideea de necunoscut. cultivând sugestia unei lumi mai bune . Poezia are un titlu format dintr-un substantiv comun la numărul plural. fiind în legătură cu imagini importante în poezie.Philippide pătrunde într-un spaţiu ireal din voluptatea căruia doreşte să preia pentru ca. şi doreşte o apropiere permanentă a acestor două elemente. 7.dar care nu îl anulează pe acesta din urmă. Este vorba de o apropiere a celui care parcurge poezia de sensul adevărat al acesteia. El imaginează o conexiune o irealului în care este proiectat. Rima împerecheată susţine . În versurile următoare.motivul drumului 6. dorinţa eului liric de a se apropia de libertatea absolută.Imaginarul poetic atinge nivelul spaţio-temporal în finalul textului. Se sugerează astfel o posibilă temă a textului. Acest cuvânt. de asemenea prezentate . se transmite ideea că la capătul acestei călătorii şi în prezenţa dorită a unei călăuze. un simbol pentru depăşirea unor limite ale cunoaşterii.aceea a călătoriei iniţiatice. Primele două versuri au valoare de incipit si prezintă un cadru nocturn. ceea ce sugerează intensitatea cu care eul poetic trăieşte momentul descoperirii unui “lin urcuş de neagră catifea”. Ele au o topică inversă. Scrisă pe un fundament modernist. între timp şi spaţiu. într-o „ punte”. Rezonanţele simbolice sunt. Metafora “puntea dintre privire şi auz” exprimă o ipotetică armonie între simţuri. „scăpat de spaţiu” . Această imagine este un epitet-inversiune şi în acelaşi timp o metaforă a drumului spre inedit. Al. cu realul în care se va intoarce şi unde speră la o materializare a acestor „aeriene fermecătorii” . şi anume .4. Este o metaforă care sugerează eliberarea de constrângeri. de asemenea .

4. a ţine minte . viziune modernistă de fapt a lipsei de speranţă. în acest caz. către idealuri înalte care nu pot fi atinse. O altă trăsătură a poeziei lirice sunt mărcile lexico-gramaticale. i-au fost înfrânte. “să am”.pronumele la persoana I. măsura: 8 silabe rimă: îmbrăţişată 6. Astfel. 8. I. “îmi”şi imaginile artistice create de figuri de stil. pasăre călătoare. Punctele de suspensie îndeamnă la meditaţie. zdravăn la minte 2. 9. precum metafora “aripi reci” sau epitetul din construcţiile “creste lungi de os” şi “poartă călătoare”.se frământă 68 . Strofa a III-a este un catren alcătuit dintr-o interogaţie retorică ce sugerează aspiraţia către înălţimi. structurate de enumeraţie descriu un spaţiu straniu şi întunecat. sugerând o puternică încărcătură emoţională . Predicatul ar fi fost inutil.Sentimentul dominant în poezie este cel de tristeţe şi de teamă de necunoscut. ochiul. O trăsătură a poeziei lirice este faptul că autorul îşi exprimă direct deznădejdea că nu poate accede la lumea absolutului prin cocor. Primele strofe. cu cît mai concisă.76 (Alexandru Philippide. Această metaforă este întărită de o alta: “zbor de pasăre uitată”. marea. pasărea. oase. care este simbolul zborului către înălţimi. Cocorul) 1. aspiraţia sa fiind identificată prin metafora “porţii călătoare” pe care autorul se întreabă dacă o va ajunge. se zbate. a învăţa minte.”să am”-) nu găseşte niciun reazăm pentru raţiune.“mi”. Metafora “aripi reci” identifică faptul că aspiraţia.unghere-colţuri.“creşte”.Veghe) 1. aripi . cu atât mai aproape de deznădejde. verbe la persoana I . poate şi profunzimea sentimentului de frică în faţa necunoscutului. iubirea. eul liric subiectiv (prezenţa lui fiind indentificată prin mărcile lexico-gramaticale: verbe la persoana I singular -“ vei ajunge”. un fund de mare în care zac peşti. singurătatea 5.I. 3. 7. bivoli. “să îndemn” -. pentru că totul constă în această înşirare de lucruri atinse de moarte. dorinţa.75 (Camil Petrescu.

Cerul gol poate fi o imagine simbolică a divinităţii care ne-a abandonat. ci cu generalitatea unei situaţii. Poetul pătrunde în această selva oscura (pădure întunecată). cu stelele asemenea unor vineţi dinţi (metaforă).tot versul 5. care nu-i oferă decât experienţa morţii.). starea dramatică a celui care percepe continuu curgerea timpului şi insuportabila cruzime a lumii. pământul. este spaţiul zbuciumului existenţial (vezi antiteza dragoste/ ură şi metafora un spasm. cerul 7. astfel. veghea. Cerul. Cratima marchează rostirea într-o singură silabă a unui cuvânt şi a unei părţi de cuvânt diferite. Eul lui Philippide se defineşte. cred. a scindării şi alienării. Este vorba de aşa-zisul prezent etern. 9. Dispariţia vocalei pronumelui reflexiv conduce la rostirea acestuia într-o silabă cu prima vocală a verbului.tăcut. Expresivitatea textului se datorează. Ctitorii) 1) vreme. cum poate fi la fel şi pentru cititorul care îl însoţeşte. prima limită. ( pronumele personal de persoana I ) 6. comparația dublă. Verbele la timpul prezent fixează o experienţă cu valoare exemplară. veghea fiind. Labirintul sufletesc este sugerat în incipit prin metafora hrubelor adînci. este orb (epitet). imaginarul vizionar al textului se opreşte la cele două limite exterioare. iar această ”călătorie” este pentru el permanentă. epitetul. prin somn pământul geme. cum ar spune Dante. (adjectivul pronominal posesiv de pers. Pământul. prin urmare la reducerea numărului de silabe din vers şi la obţinerea unei anume măsuri. prins în capcană între două nopţi. 3. dar nu în esenţa lor tradiţional armonioasă. tăcerea. I.. Versul neregulat susţine tensiunea lirică a unui text modernist prin vizionarism şi prin puternica impresie de înstrăinare a omului de orice sens al lumii. cu un oarecare grad de ambiguitate. aproape arghezian. an 69 . I) Un glas în mine prinde să mă cheme. adică între două spaţii obscure. In preajma mea.77 (Ion Pillat. 8. Eul lui Philippide ”călătoreşte” prin sine ca printr-o lume obscură şi cu ascunse dureri. conversiune-meu 4. somnul. ci într-una modernă. orb. în special. care încadrează un eu insomniac. şi descoperă în ea pământul şi cerul.derivare-căpătâiul. În ultima strofă.2.. fără legătură cu un moment temporal anume. a doua limită. traseul unei coborări în sine reflexive. acelor imagini care conturează. sufletul. trecutul.

Relaţia dintre titlu şi poezie constă în modul în care elementele naturii din cadrul copilăriei (râurile. amintim: epitete (pridvorul străbun. comparaţii (globul terestru ca o minge). Eul liric doreşte să se bucure de roadele pomilor. pe care cutremurat l-ascult” conţine o imagine auditivă. 3) a da viată. imagine vizuală: Acolo-n pacea nopţii. 78 (Ion Pillat. “Vrr. livezile) şi-au lăsat amprenta asupra poetului. alb Negoiu). cu bogăţiile pe care le oferă.timpu-n zbor. dealul.. 9) Titlul poeziei. a-şi da viaţa 4) Verbele la modul conjunctiv din ultimele două strofe exprimă dorinţa eului liric de a se cufunda în amintirea trecutului. 4. al ritmurilor naturale şi al belşugului. 5) imagine auditivă: Când şopteşte valea de cântecele morii . Acestea pot fi considerate ctitorii primilor paşi ai eului-copil. atât pentru intensificarea emoţiei. podgoriile. 2. A venit toamna în sufletul ei. I. articulat.2) Linia de pauză marchează. de fructele oferite de livezile de pruni. 8) Strofa a treia a poeziei se referă la dorinţa omului de a se retrage la ţară. viaţa. în faţa focului din vatra. ce se referă la cei ce clădesc lucruri durabile sau care dau sens cuiva ori unui lucru. 3. diferenţierea între prezent şi amintire. Floarea era vie când a primit-o. Dintre figurile de stil din această strofă. este alcătuit dintr-un substantiv simplu. În structura “venit-ai” cratima marchează forma inversată a perfectului compus “ai venit”. Ctitorii. cât şi pentru separarea celor două momente ale trăirii sale. o “tăcere” a eului liric. amintirea. Pridvorul este un simbol al dăinuirii pe pământul românesc.“Sclipeşte Râul Doamnei înspre apus. Străinul) 1. străbunii 7) Pacea nopţii este o metaforă a armoniei acestui spaţiu rural. la plural. Dintre verbele la modul precizat. În fiecare toamnă plecăm la ţară. iar Negoiu străpunge cerul cu a sa înălţime. care este în continuare fermecat de tot ceea ce ţine de trecut. la aflarea veştii. cu liniştea mult dorită. când toamna se apropie. 6) tema: timpul. enumerăm: să desluşesc. au modelat amintirea cel va însoţi toată viaţa. să stau. al stabilităţii împotriva trecerii timpului. unde cenuşa stingea toate şoaptele. pe dealuri de podgorii. de a reface comuniunea cu pământul. a lua viaţa. o clipă” conţine o imagine vizuală. 70 . la nivel semantic. motive: râul. înconjurat de tăcere. să aud. întorcându-se şi acum cu drag la pridvorul bătrân sau la vechea vatră.

Natura este o temă des întâlnită în poeziile lui Ion Pillat. cu casa. parc. el nu poate să înteleagă frumuseţea locurilor: “Şi crezi. sugestia se realizează şi prin pauzele din discursul liric. moşia Florica aici. 79 (Ion Pillat. ia seamă”. dureros scâncind = plângând 2. „Străinul” venit la moşie pare că nu reuşeşte să descifreze peisajul şi îl vede doar ca pe un tablou: “Te-apleci mirat străine. melancoliei și nostalgiei: ”Că ai cuprins Florica. care se produce instantaneu. 4. pe-amurg ca pe-o ramă”. Perspectiva lui este diferită de a celor familiarizaţi cu împrejurimile. marcate de punctele de suspensie. a 71 . pauze ale emoţiei. 9. 7. Rima este incrucişată. “Florica e acolo. 6. trist = amar. “cu casă. “ce-ar străluci” ori metafora “rănit de-un dor târziu” accentuează ideea poetică.. iar o a doua trăsatură este preferinţa pentru spaţiul autohton. Amurg în deltă) 1.dar n-ai zărit. livezi”. 6.. de 11 şi 10 silabe. la nivel auditiv . Ne-a tăiat calea o pisică neagră. Imaginile vizuale precum “te-apleci mirat”. la amurg. iar pe de altă parte . ia seamă. Enumeraţia din prima strofă.. Cratima uneşte într-o singură silabă părţi din cuvinte diferite.. pe de-o parte zborul vrăbiilor.. evidenţiind frumuseţea şi bogăţia locului. Sugestia limbajului poetic este realizată prin simboluri şi corespondenţe: “Pealbastra depărtare a luncii de demult” sugerează scurgerea timpului. atât l-a tăiat capul să facă. De asemenea.dar n-ai zărit. o stagnare.5. Căderea sunetelor la sfârşit de substantive şi la început de verb reduce numărul de silabe din vers. În “Amurg în deltă” acesteia i se alătură motive ca amurgul. fapt necesar pentru păstrarea măsurii./ Că ai cuprins Florica. Metafora “ ochi de apă moartă” dă poeziei o uşoară nuanţă melancolică şi poate arăta o incetinire a trecerii timpului. 8. iar măsura versurilor . exprimă vizual tot ceea ce aparţine acestei moşii.. 3. apa şi o notă istorică (“cai tătari”).” I.. O caracteristică a traditionalismului este localizarea intr-un spaţiu rural. 5. Din păcate..că tot astfel trece şi timpul . Rolul expresiv al interjectiei “vrrr” in poezie este acela de a sugera .livezi”.. la fel de repede ca o bătaie de aripi. parc .

În această poezie apar tema timpului şi motivul morţii. Poezia lui Ion Pillat este un pastel al deltei in momentul înserării. si verbe la persoana I. de fapt. 7. iar a doua separa două propoziţii coordonate. cu rol chromatic. caracterul tradiţionalist se resimte prin tonul elegiac. o ilustrare concisă a temei acesteia. Prima virgulă separă apoziţia-metaforă ”în ceasul cu nisip…” de restul enunţului. şi anume. 9. „mei”. 7. compunere –dintotdeauna derivare cu prefix-recheamă 4. Titlul reprezintă. subliniază trecerea lentă a timpului care se reflectă şi asupra naturii înconjurătoare prin nuanţele soarelui la apus. Comparaţia „îngălbenind ca fila dintr-o carte” are rolul de a arăta efectele trecerii timpului asupra omului. aceea a trecerii timpului. 8. „fără ieri şi fară azi” 2. 8. tema poeziei. Astfel. aşa cum filele de cărţi se îngălbenesc datorită vechimii. Prezenţa eului liric în această poezie se face remarcată prin adjectivul posesiv la persoana I. 3. I. 80 (Ion Pillat. 6. Omul s-a confruntat dintotdeauna cu efectele timpului. Modalitatea în sine a descrierii în cazul căreia vizualul este dominant este specifică textului liric.”Nu-i în apus şi nici în auroră” . In ultima strofă. de asemenea. iar metafora “aur vânăt”. iar în aceasta poezie eul liric îşi exprimă tristeţea şi un fel de conştiinţă a imposibilităţii de a schimba 72 . Aceasta sugerează. În prima strofă negaţiile au rolul de a întări ideea poetului că timpul nu este ceva palpabil şi că acesta reprezintă o realitate abstractă. Poetul descrie un tablou de amurg în zona Deltei Dunării (“sat lipovenesc”). Epitetul personificator ”sfâşietor de trist” sau cromatismul insistent şi contrastant (aur / vânăt ) conturează un spaţiu al disputei dintre lumină şi întuneric. Aparent un cadru de natură. cum ar fi „aud”. din perspective unui observator neutru. Titlul ”Amurg in deltă” este un fel de rezumat al poeziei. În “Amurg în deltă” caracterul liric al poeziei se face simţit prin nota de uşoară melancolie. fragilitatea omului şi existenţa sa limitată. tabloul este totuşi încărcat de emoţie. 5. Timpul) 1. personificarea “noapte şoptitoare” creează un fundal muzical melancolic.vieţii in deltă. „simt”. dintre viaţă şi moarte.

devenind singuratici. prin verbe la persoana I („aud” . care dominã întreg ţinutul prin “albul dezolant” .Prin folosirea pluralului articulat „paşii”. în poezia “La Polul Nord”. înduioşaţi. 9. prin motive precum motivul singurãtãţii. ochiul dracului” 4. Poezia “La Polul Nord” de Iuliu C. 81 (Iuliu C. Această operă este o poezie lirică. a pierde din ochi. 6. I. “munţii solitari” Epitetul personificator “munţii solitari” este folosit pentru a evidenţia mareţia şi înãlţimea munţilor. într-un oftat adânc şi greu” 7. o atmosferã prin intermediul cãrora eul liric îşi exprimã starile sufleteşti nelãmurite şi confuze prin a sugera un sentiment pe care îl creeazã elementele din naturã. Rolul descrierii în textul dat este de a crea un decor. eul liric este marcat. „Banul. ochi de vultur. la fel ca şi repetiţia şi simetria unor cuvinte la începutul şi şfârşitul unei strofe ( “munţii solitari”. care dominã peste câmpii si vãi. nemãrginite = întinse solitari = singuri 2. “dorm adânc”-“dorm mereu”. este asociatã cu izolarea. „paşii”. Altã caracteristicã ce încadreazã poezia în simbolism este cadrul natural care apare ca unul trist şi dezolant. imaginarul poetic se organizeaza în jurul anotimpului iarna. se pune accent pe acest substantiv.ceva în această privinţă. La Polul Nord) 1. Ca de obicei. cu scopul de a eviden ţia greutatea şi apãsarea cu care calcã „marii urşi”. Astfel. şi aduce cu sine pierderea oricãrei sperante din sufletul poetului. Săvescu. “La Polul Nord”. La nivel morfologic se remarcã abundenţa verbelor la timpul prezent: “se- 73 . a sorbi din ochi. „simt”). deoarece poetul îşi exprimă sentimentele pe care i le trezeşte trecerea timpului. 8. 3.“La Polul Sud”). centrală fiind aceea a unui eu liric pentru care timpul ajunge. o realitate palpabilă( „pasul” timpului îi bate în inimă). “Iar din prãpãstiile adânci se-aude-o stranie vibrare” “ Şi urşii albi. Un alt element definitoriu al poeziei simboliste îl constituie muzicalitatea exterioarã. prezintã câteva caracteristici specifice liricii simboliste. totuşi. Percepţia acută a acestei treceri este sugerată prin imagini poetice. solitudine care în poezia de faţã devine apãsãtoare. obţinutã prin ritmuri si rime perfecte. pustietatea (“munţii solitari”. 5. “câmpii nemãrginite”). ca prezenţă. Gãvescu. încât par desprinşi din universul terestru. aceştia sunt atât de înalţi.

“dorm”. direct. 7. Prin intermediul laitmotivului. Lumea înconjurătoare devine o povara. noapte luna şi stelele”. prin substantivul în vocativ „Doctore” şi prin folosirea persoanei I singular a verbelor şi a pronumelor. senzaţie = percepţie 2. dar mai ales prin repetiţia simetricã a unor cuvinte la începutul şi sfârşitul unei strofe (“La Polul Nord”. “mi” 5.“La Polul Sud” etc. nevrozã. de la primele simptome. am învăţat să citesc şi chiar am citit niste cărţi. “ziua mă doare soarele. “îngalbeneşte”. un început de detaşare de această lume. obişnuitã numai prin ritmuri şi rime perfecte. Discursul liric este confesiv. iar „medicamentele” (ura. 3. întreaga naturã ajunge sã strige pustiirea eului liric. Cratima marchează căderea vocalei “î” în unirea pronumelui cu adverbul “nue” într-o singură silabă. prost ca noaptea 4. moartea. 6. iarna are rezonanţã în sufletul omului. chin şi frig lãuntric. “ aici în regiunea fiinţei mele”. este o metaforă sugerând moartea. prin evidenţierea unei muzicalitaţi exterioare. “adorm”. cea cu care ne naştem. Se observă o Moarte generală. am vorbit cu oameni şi m-am gândit. Titlul poeziei. aducând monotonie. “am citit”. Eul liric consideră că a-ţi face viaţa frumoasă te îndepartează de moarte. I. “se văd”. prin albul care dominã. Cromatica este astfel sugeratã prin culoarea alb. “am urât şi am iubit. Boala) 1. intensificând sentimentele şi dând veridicitate întregului poem. viaţa fiind antidotul pentru moarte. “se-aude” etc. „Boala”. iubirea.ntind”. am fost bun şi am fost frumos” – enumeraţia sugerează strădania depusă pentru a învinge „boala” fiinţei. cititul) sunt încercări de a trăi intens viata. ce sugereazã permanenţa stãrii de angoasã. sugerat de epitetul “mortal”. pronume la persoana I singular “mă”. 74 . de a simţi în fiecare moment. Cadrul natural este unul trist şi dezolant. 82 (Marin Sorescu. venind din interiorul ca o conştientizare a pieirii.). a se trezi cu noaptea în cap. culoare simbolizând stări şi atitudini poetice de izolare. verbe la persoana I singular: “simt”. Laitmotivul în poezia lui Iuliu C. În prima strofă a poeziei se descrie sentimentul morţii. adresarea directă (“Doctore”). 9. degeaba = zadarnic. Sãvescu reprezintã un element definitoriu al simbolismului. 8.

Se realizează ca moartea în final nu are loc. Tema poeziei o constituie îndepărtarea. Astfel. tristeţea omului călător care nu reuşeşte să cunoască niciodată lumea pentru că are timp numai să o vadă. 5. Titlul poeziei sugerează pasivitate şi detaşare. dar se conştientizează ruptura . gânditor. indiferent din ce parte se produce acţiunea. Se vorbeşte despre moarte. încercarea de a ne face viaţa cât mai frumoasă. Mai este. I. frica de ataşament şi de cunoaşterea necunoscutului. Astfel acestea devin “medicamentele” împotriva morţii pe care o simte încă de la începutul vieţii. „Oameni. dar nu cunoaşte. Iubirea. confuzia si totodată resemnarea : nu se ştie cine a plecat. niciodată „tu”. dar nu priveşte. 83 (Marin Sorescu. a fi frumos. priveşte moartea ca pe o boala. « Pleacă trenul » este o metaforă. de când lumea şi pământul. « Tu » doar eşti în tren. separă elementele unui subiect multiplu. ce concentrează şi expune drama omului care ştie. se eschivează. 3. Interogaţia « De ce ? » accentuează ideea poetica expusa în celelalte strofe. “cand m-am nascut”. gând . a gândi 2. se încearcă o anulare a responsabilităţii acţiunilor din moment ce decizia de a sta sau a pleca nu iţi mai aparţine. că 75 . el reuşeşte să privească lumea. Resemnarea vine odată cu conştientizarea că în curând va pleca şi trenul tău. trenul face acţiunea: trenul stă sau trenul se duce. ura. a-şi lua lumea în cap 4. 6. continente” – virgula desparte mai multe elemente ale unei enumeraţii şi. Ideea « Toata viaţa am privit pe fereastra » exprimă neimplicare.gândire. toate înseamnă a fi viu. confuz. Pleacă trenul) 1. a trăi. Revolta şi mâhnirea capătă forma finală în aceste ultime două versuri. desi “am cheltuit pe ele o groază de ani” şi că singurul lucru ce poate fi schimbat în acest sens este trăirea intensă. pe care încearcă să o înfrângă. cât şi efectele ei. « privirea » fiind element cheie al acestei poezii. fără a apuca să o şi cunoască. nu să se şi apropie de ea. Astfel. Eul liric încearcă să evite aceste simptome. oraşe. expusă ideea trecerii ireversibile a timpului şi a incapacităţii de a-l trăi : avem de multe ori impresia că ne trăim viaţa. « Tu » este un pronume personal. 8. devenind legătura sa cu tot ceea ce îl înconjoară. cititul. eul liric preferând pasivitatea şi detaşarea. ca un strigăt debusolat. efectul este acelaşi. o moarte care incepe de la inceputul vietii. iar întrebările sunt adresate sieşi. reprezentând atât despărţirea. lipsa trăirii în mijlocul lumii şi în prezenţa ei. a fi bun. din punct de vedere sintactic. « Trenul » este cel care se pune în mişcare. de asemenea. cu riscuri şi frământări. ca lumea. « De ce ?» este o interogaţie retorică. 7. marcă a eului liric şi indică autoadresarea.9. care vede. de lume.

se-adumbrea= se intuneca stins= imperceptibil. timpul tot se scurge. o încununare a emoţiilor exprimate pe parcursul poeziei. care aduce în prim-plan şi ideea detaşării. Ultima strofa expune metafora dramei călătorului. 84 (Nichita Stănescu. el nu stă. de a sublinia sentimentele de duioşie ale îndrăgostitului şi de a sugera că prin dragoste omul poate accede la absolut. vag 2. iar timpul trece pe lângă noi. dar îi este teamă să simtă. o conştientizare a irosirii: « Toată viaţa m-am uitat pe fereastră […] De ce am impresia că am cunoscut lumea ? » I. Fug « copacii. el nu acţionează. Efectul este acelaşi: fie că trenul merge sau stă. a aceluia blocat în pasivitate. copacii fug. un tren tot se pune în mişcare.motivul cuplului adamic 6. responsabilitatea nu este asumată. lăsându-se purtat inert de mersul lucrurilor. hurducat de căruţă ». de tren. continente » când. lucru sugerat de enumeraţia « de autobuz. că luptăm. fiind un simbol al iubirii. Din punct de vedere sintactic virgula coordonează circumstanţialele de loc iar din punct de vedere stilistic are rolul de a coordona termenii unei enumeraţii.a-şi da aere .facem alegeri.a avea un aer preocupat . trăirea. 7. tema iubirii . romantică. Sărutul) 1. –a avea nevoie de ceva ca de aer . Titlul are rolul de a-l introduce pe cititor in universul de ficţiune propus de autor şi de a oferi o cheie de lectură a textului. dar să nu cunoască. iar el fuge. 3. « de ce ? » vine ca o răbufnire.motivul iubirii creatoare de lumi . el nu fuge. Pasiv. 5. Din nou. el este cel care nu se opreşte la ele. limitându-se astfel la o cunoaştere superficială. ruptura tot se produce. eul liric este cel purtat. 9. condamnat de sine să privească. eul liric nu îşi asumă viaţa. de fapt. Totul stă.motivul relaţiei omului cu transcendenţa . Întreaga strofa este o metaforă ce sugerează viaţa omului care doreşte să vadă. Interogaţia din final.a rămâne în aer 4. fapt sugerat de verbul la participiu « pironit » şi sintagma « m-am uitat pe fereastra ». -prezenţa monologului liric adresat 76 . când de fapt suntem victime ale pasivităţii noastre. Metafora steaua neagră este formată din doi termeni aproape antitetici şi rolul său este de a crea o atmosferă ireală. de vapor. oameni. oraşe. 8. Verbele din prima strofă creează o atmosferă aproape ireală şi sugerează un timp mitic al iubirii.

. Mărcile gramaticale ale prezenţei eului liric în textul dat sunt formele verbale la persoana I („Ce sa fac eu. a da de veste.. „. 5.. Opoziţia din strofa a doua dintre ideea de înţelepciune şi cea de fericire reliefează asemănarea dintre cele două noţiuni în concepţia umană dar ele au valori şi înţelesuri diferite.). „mea”. a da vrabia din mâna pe cioara de pe gard. 7. a da ocol. a da cu bâta-n baltă.. Alchimie) 1.” . Plutoniul. Marin Sorescu în ultima strofă a poeziei „Alchimie” foloseşte metafora şi un registru de cuvinte tipic alchimiei pentru a arăta risipa ce se realizează în căutarea pietrei filosofale.-mărci ale eului liric şi prezenţa verbelor la persoana I plural (ne sărutam. întreg... În ultima strofă se regăseşte motivul iubirii creatoare de lumi şi motivul cuplului adamic.”).. I. îndrăgostitul îşi exprimă concepţia despre iubire şi consecinţele pe care aceasta le are asupra eului interior şi asupra universului. Atmosfera mitică este subliniată de versul liber şi măsura de 11 silabe. 2. 4. Risipa se realizează prin 77 . 3. pe cabluri. Cele nouăzeci şi nouă de elemente. deoarece nu sunt o sută. Nu am putut găsi la magazin calorifere cu şapte elemenţi. „mele”). radiul şi poloniul sunt elemente chimice radioactive. Invocaţia este folosită în discursul liric pentru a accentua sentimentul de frustrare al eului liric cauzat de lipsa fericirii.„Vă dau jumătate. Fericirea este un scop în timp ce înţelepciunea este un mijloc de a atinge scopul. peste iarbă.”. Ele sunt trecute în tabloul fiinţei sale ordonat. Îndrăgostitul sugerează faptul că prin iubire. omul poate atinge absolutul. Prin intermediul simbolurilor. Altă marcă gramaticală existentă în textul dat este prezenţa formei pronominale a persoanei I („eu”. sunt insuficiente. „vă dau jumătate.mai arunc sub cazanul vostru. un număr rotund... 85 (Marin Sorescu.”) şi adresarea directă prin folosirea formelor verbale şi pronominale la persoana a II-a („Aţi greşit calculele. 6. număr fatidic. Acest procedeu artistic permite exprimarea mai directă a sentimentului de dezolare şi creşte intensitatea mesajului transmis. „daţi-mi”.. asemenea elementelor chimice din tabelul periodic al elementelor.. fapt sugerat de sintagmele care unesc cele două lumi (şi păsări mari se coborau pe bănci/ şi pe statui. fericirea.. nenfaşura) 9.”. Virgula desparte în text elementele componente ale enumeraţiei.

a-i suna ceasul 4. Frunzele – Elegie de toamnă) 1. Tonul autoritar. poezia capătă forma unui monolog adresat. a realităţii necruţătoare generează deznădejde.consumarea timpului dat fiecăruia să-l trăiască în întreţinerea reacţiei chimice care ne promite drept produs final fericirea. dezolare. Cuvântul a cărui formă nu mai este conformă cu normele limbii literare actuale este „alăturea”. în ceasul al doisprezecelea. elegia. Deci titlul simbolizează căutarea orbească a fericirii. Structurile care pun în evidenţă prezenţa eului liric sunt: „Aşează-mi-te alăturea”. Frunzele moarte purtate de vânt simbolizează atât efemeritatea fiinţei umane cât şi cât de nesimnificativ şi neputincios este omul în faţa naturii. este anticipată încărcătura afectivă a poeziei. 3. neputând să se împotrivească destinului. 8. Chinuit de ideea efemerităţii fiinţei umane şi de regretul vremurilor apuse. 86 (Radu Stanca. Uzitarea modului imperativ al verbelor este o marcă a lirismului subiectiv şi implicit a eului liric. ritmul alert al confesiunii este susţinut de folosirea modului imperativ care sugerează totodată deznădejdea şi disperarea eului liric. Titlul poeziei. Astfel. acesta doreşte cu tărie să evadeze din realitatea dezolantă. Dar din păcate reacţia continuă la nesfârşit fară un rezultat. a se da de ceasul morţii. 9. angoasă. „preumblă-te” 5. Poezia se încadrează în lirismul de tip subiectiv prin mărcile lexicogramaticale ale eului liric prezentate la punctul 5 şi prin adresarea directă prin invocaţie retorică care accentuează subiectivismul poeziei. Conştientizarea dramei umane. 7. „Fereşte-mă”. I. „Frunzele-Elegie de toamnă”. toamna. 2. „Fă focul”. trecerea ireversibilă a timpului şi un motiv literar este cel al toamnei şi al frunzelor moarte. fixează motivul central al acesteia. eul liric este înspăimântat. Formele de imperativ exprimă voinţa hotărâtă şi cererile arzătoare ale eului liric ce iau forma unor porunci adresate fiinţei iubite. 8. sentimentele dominante fiind 78 . şi care foloseşte calcule şi formule imprecise bazate pe intuiţii eronate. este cuprins de tristeţe. Astfel. Timpul trece în mod ireversibil iar omul este purtat prin viaţă precum frunzele uscate de vânt. Sinonimul contextual pentru cuvântul învăluită este „îmbrăcată” şi pentru a depăna este „a desfăşura”. în raport cu universul. căutând refugiu şi alinare în iubire. Titlul poeziei este un simbol ce ne arată unghiul din care trebuie să citim poezia pentru a înţelege semnificaţia urmărită de autor. El transformă toată frământarea omului de a obţine fericirea într-o pseudo-ştiinţă cum este alchimia ce are un ţel final imposibil. 6. Prin referire la specia genului liric. O temă prezentă în text este efemeritatea fiinţei umane. piatra filosofală.

durerea. reluat în cadrul fiecărei strofe. Pronumele de persoana I singular “-mă”. căci raţiunea nu mai are putere în faţa sentimentului intens.nicicând n-o să dispară”. nu l-am crezut. 87. Amploarea suferinţei interioare şi a temerilor este evidenţiată prin inversiunea „vasta urgie”. focalizând accentul asupra iubirii. Este dezvăluit şi elementul central în jurul căruia gravitează întregul discurs liric. De asemenea. Ea este o slăbiciune. expresivitatea este realizată prin figurile de stil existente.dar . Legatura afectivă dintre eul liric şi iubită e redată simbolic prin folosirea pronumelui de persoana I plural ”noi”. Expresivitatea limbajului poetic este dovedită şi de uzitarea metaforei. şi care. Iubirea devine elementul de conexiune între cei 2 : „Iubirea. accentuează ideea deznădejdii.” “Şi dragostea . cadru necesar exprimării unor trăiri de o asemenea gravitate şi intensitate. Iubirea lui nu va muri nicicând. titlul prefigurează ideea de ansamblu a textului. expresivitatea la nivelul limbajului poetic se realizează prin intermediul figurilor de stil folosite în cadrul poeziei. (Radu Stanca.” 6. Adresarea directă a eului liric este subliniată prin pronumele de persoana a II a singular ”-ţi”. Prin intermediul acestei metafore este vehiculată ideea trecerii ireversibile a timpului care ia cu sine toate speranţele. a disperării şi tristeţii eului liric. 4. Eul liric ar dori să se sustragă acestei realităţi dureroase şi să oprească timpul. cum este cea din versul „Să nu simt frunzele cum zboară în vânt”. Astfel. Cele doua virgule din versul “Iubirea. acest lucru evidenţiând totodată unitatea cuplului. Astfel. deznădejdea şi durerea provocate de drama omului a cărui speranţe s-au spulberat. toamna cu frunzele moarte. ea . “n-o să piară”. precum metafora. regretul. personificarea. devine astfel subiectivă şi reuşeşte să treacă peste toate defectele celui/celei asupra căruia/careia îsi răsfrânge iubirea. frunzele. I.melancolia. 5. inversiunea cu rol de accentuare a ideii poetice. În cadrul poeziei. 79 . Personificarea e menită sa exprime zbuciumul interior. aceea a spulberării iluziilor şi speranţelor la gândul perisabilităţii fiinţei umane. Sonet) 1. ea . 9.“n-o să moară” 2. Astfel. încă din titlu este fixat cadrul natural metaforic. ea. dar şi prin adjectivul pronominal de persoana a II a singular „tale”. ea n-a murit. implicarea afectivă a eului liric. nicicând n-o să dispară. Persona încercată de acest afect. ceea ce reiese din verbul la modul conjunctiv „Să nu simt”. nicicând n-o să dispară” are rolul de a izola o apoziţie (“ea”). “eu” marchează prezenţa lirismului subiectiv. vezi. Limbajul poetic se remarcă prin expresivitate. cum gem” care se constituie totodată într-o imagine artistică auditivă. se remarcă personificarea „frunzele sub paşi. Nici când mi-a arătat dovada. 3.Iubirea este un sentiment ce creează o anumită vulnerabilitate. “Iubirea.

dragoste 4. Necuvintele) 1. Titlul exprimă şi subliniază apariţia eului liric subiectiv. I. prin folosirea verbelor la pers. Virgula. tristeţe. “nedreptate” suprimă insolitul imaginilor artistice. I. I plural. 9.. a se culca pe o ureche 2. Inserate între versurile 7-13 se regăsesc epitete personificatoare atribuite tristeţii şi dragostei: “urâtă”. Mijloacele artistice la care apelează . dar totodată. Confesiunea lirică evidenţiată prin mărcile eului liric (pronumele personal de persoana I plural – “noi”). 18 silabe 5. 89 (Nichita Stănescu. nicicând n-o să dispară “.”) şi prin inversiunile cu rol prozodic. a duioşiei în planul iubirii. prezenţa eului liric implicat. 6. prin răsturnarea firescului.7. Expresivitatea este realizată prin repetiţia anaforică (“şi chiar.. dar şi evidenţierea ideii poetice. din punct de vedere gramatical. de accentuare a sentimentului de iubire (“ea. 9. Astfel. iar din punct de vedere stilistic accentuează importanţa ochilor şi a picioarelor în cadrul vieţii şi. Apar sintagme care marchează permanenţa iubirii:”înc-o seară “. orice poet. care luptă cu sine. marchează elipsa predicatelor. ducând la confruntarea dintre creator şi gânditor. Rima este încrucişată. antonimie: 80 . figurile de stil creează ambiguitatea limbajului împinsa până la aparenţa de nonsens.”n-o să dispară“. duioşie.. totodată posibilitatea împlinirii unui scenariu ideatic. de a-l proiecta într-un plan ireal şi. “la nesfărşit”. reliefează lirismul subiectiv. „De ce să auzim şi de ce să avem urechi pentru auz?”./şi multe.. 3. Cel de-al doilea catren nuanţează eternizarea sentimentului de iubire. Astfel. de absurd. Folosirea cratimei. prima interogaţie retorică pune sub semnul întrebării normalul şi sugerează ieşirea din limitele banalului. Verbul la condiţional-optativ “ar mai trece“ şi cel la viitor “n-o să dispară “exprimă dorinţa eului liric de a conserva acest sentiment. 88 (Nichita Stănescu. 8. pusă în relaţie antitetică cu depăşirea limitelor 7. poezia contrariază permanent aşteptările cititorului. au drept scop înfrumuseţarea versurilor. o desprindere de contingent. a trage cu urechea. speranţe. inclusiv prin ermetismul expresiei. pentru elidarea unor vocale (“dac-ar”. “înc-o “. “înfrigurată”. întotdeauna. Lirismul subiectiv se caracterizează prin prezenţa monologului liric adresat şi prin intermediul mărcilor eului liric (pronumle de persoana I singular şi plural): “eu”. prezenţa interogaţiilor retorice 8. mai ales. “va dăinui “. Apoziţia “ea”. “tainice cununi”). nedreptatea firescului.. Nedreptate) 1. subliniază importanţa iubirii pentru eul liric. “noi”. “dăinui-ntre”) ajută la păstrarea măsurii de 10-11 silabe.

3. I. 8. cât şi o altfel de gândire asupra poeziei moderne. o creaţie a esenţei lucrurilor. „adăugată” – înlăturată. adevăr reprezentat de un singur cuvânt. a se bate cu morile de vânt. 7.realitatea-visul despărţind-unind 2. de a nuanţa naşterea unei noi lumi. Nichita Stănescu este un înnoitor al poeziei prin faptul că aduce atât elemente noi. În acest sens titlul este semnificativ. iar celelalte versuri sunt alcătuite independent de poeziile clasice. bătut de soartă / de Dumnezeu 81 . a-şi bate gura degeaba. şi a soluţiei găsite de el pentru obţinerea unei noi lumi se conturează o veritabilă artă poetică. a tăia elanul. Nichita Stănescu se foloseşte de o metodă a contemplării. într-una: Într-una din zilele vacanţei voi merge la mare. 9. “Necuvintele” reprezintă o artă poetică deoarece arată ideea autorului despre poezie şi despre lumea înconjurătoare în general. 6. a filosofării pentru aflarea acestui cuvânt ce poate fi aflat numai în vis. cu excepţia strofei a treia în care primele două versuri se repetă. În text se repetă verbul “a naşte” (“născând”) care are rolul de a evidenţia procesul creator. 90 (Nichita Stănescu. Poezia „Necuvintele” se prezintă ca o artă poetică prin faptul că poetul îşi arăt propria concepţie despre modelul de poezie. a tăia frunza la câini. Strofa a doua evidenţiază dorinţa autorului de a afla adevărul. Din punctul de vedere al prozodiei poezia este lipsită de rimă. a temei. pentru că descrie cel mai bine atmosfera create şi anume aceea a necuvintelor. acel laser lingvistic = acel cuvânt 5. întruna: După spectacol mă bătea la cap întruna! 3. Tema poeziei este creaţia ca înnoire a universului. „înlăuntru” – exterior. 2. Cu ajutorul limbajului. iar al doilea i este articol hotărât. a-l tăia capul 4. Lauda omului) 1. Cuvântul „oamenii” este scris cu doi “i” pentru că primul i reprezintă desinenţa de plural a substantivului respectiv.

pentru că redă ceea ce gândesc pomii. mediul păsărilor. aerul îl gândeşte ca pasăre cu aripile crescute înlăuntru. Cei doi termeni repetaţi în poezie sunt „soarele” şi „oamenii”. ca pentru a purta în ele adevăruri absolute. Titlul poeziei. ci constatarea uimită că în atâta relativitate cosmică pare probabilă ipoteza ca elementele lumii materiale. A imagina aripi crescute înlăuntru. pe parcursul celor trei strofe. Nu însă simetriile dau superioritatea acestei poezii. făcând apel la propria lor sferă semantică. complementare una alteia. Omul întotdeauna vrea să se autodepăşească. definitive. 6. ca şi adaosul „ascendent“ al celor două versuri supranumerare din strofa ultimă. De asemenea. Titlul este un element esenţial al receptării. pietrele şi aerul. pentru că oferă un indiciu interpretativ al discursului poetic. sunt cele mai originale şi mai surprinzătoare. sporesc impresia de dinamism continuu. este a elogia la maximum intelectul uman. 8. în tipare sintactice de neclintit. Poetul ne propune aici o viziune a Omului ca punct suprem şi continuu ascendent al evoluţiei materiei în Univers. Cea de-a treia strofă. pietrele şi aerul. din întrepătrunderea raţiunii cu sentimentul. în poezie sunt enumerate trei perspective metaforice cu privire la om: a copacilor. să aiba un „punct de vedere“ despre Om. în tendinţa lui perpetuă de a stăpâni legile universului. adânci şi de o mare plasticitate intelectuală. copacii. trei trepte ale unui fel de silogism poetic. 9. Lirismul subiectiv reprezintă manifestarea directă a eului liric. Aripile ascunse ale oamenilor sugerează superioritatea gândului. planând”. oamenii sunt nişte păsări extraordinare având aripile „crescute înlăuntru“ şi planând fantastic în cel mai curat aer. referindu-se la faptul ca omul vrea să acceadă la o condiţie superioară. Repetiţia locuţiunii substantivale „Din punctul de vedere al . Omul este mai presus de orice prin emoţii şi inteligenţă. în nişte metafore ce depăşesc analogia clasică şi exaltă diferenţierea. 7. toate trei cu privire la Om. Ultimele doua imagini. Ca şi cum natura ar avea propria conştiinţă. Lauda omului. a pietrelor şi a aerului. / care bat. Copacii gândesc omul ca emoţie şi ca nişte „fructe plimbătoare”. eul liric este sugerat. vâslind în aerul gândului. identifică specia lirică cu o odă.4.. un altul al pietrelor şi un al treilea al aerului. să atingă absolutul.. „care e gândul“. În ultima strofă. plutind. vocea lirică este prezentă în text 82 . 5. În poezie. pietrele gândesc omul ca mişcare şi ca lumină. poetul foloseşte imaginea vizuală „cu aripile crescute înlăuntru. Formulările capătă o mişcare gravă şi liniştit-suitoare. deşi conţinutul textului nu integrează epitete elogioase sau superlative răsunătoare. Astfel se poate gândi un punct de vedere al copacilor. Pentru aer. a reflexivităţii ce caracterizează fiinţele inteligente.” se referă la faptul că poezia se face prin fuziunea dintre puterea de judecată şi afect.

Titlul poeziei citate este alcătuit dintr-un substantiv comun însoţit de un adjectiv cu valoare de epitet. având drept caracteristici lirsmul 83 . Discursul liric confirmă parţial şi completează înţelesurile sugerate de titlu. glorificând momentul naşterii lucide. 9. Orice titlu induce un anumit nivel de lectură a textului poetic şi generează un orizont de aşteptare. Cuvintele au valoare în sine. Sentimentul este generator de sens. Titlul sugerează un tablou de natură. Poezia se face pe sine ca obiect şi se construieşte cu fiecare vers. chiar dacă cu valoare generalizatoare. 5. a se îmbăta cu apă rece. „frunte”. „şi plopii. a şti ca pe apă. precum şi prin exclamaţiile din finalul fiecărei strofe. 91 (Nichita Stănescu. măsura variază între 10 14 silabe (într-o rostire rapidă a primului vers al acestei strofe) 6. Tema trezirii conştiinţei / a naşterii lucide. „ochii”. Dimineaţă marină) 1. 3. moment auroral privilegiat. prin personificare. devenind o prelungire a universului uman. Textul aparţine neomodernismului. „tâmplele” 2. într-un moment al zilei. trezindu-se brusc” – personificare. Rima este încrucişată. a da apă la moară. fiecare cuvânt. în lumină. motivul ascensiunii. al iluminării. 1-3 feminină şi 2-4 masculină. dar dincolo de cuvânt se deschide o altă lume. Virgulele desparte grupul verbal construit cu gerunziu de restul enunţului şi reliefează semnificaţia sintagmei: o personificare.prin adresarea directă. universul material prinde viaţă. ţine lumea în fiinţă. schimbându-i contururile. numai că dimineaţa devine o metaforă a trezirii conştiinţei: fiinţa cosmicizată se trezeşte din somnul necunoaşterii. I. Imaginea vizuală a soarelui şi sinestezia „lumina-n ape o să-mpungă” conturează o lume a obiectelor şi a fiinţelor aflate într-o relaţie de întrepătrundere. motivul luminii. într-o viziune monumentală. „sprâncene”. Eul poetic are viziunea propriei geneze ca fiinţă supremă. „umeri” . Nicolae Manolescu vorbeşte despre substanţializarea limbajului şi poetizarea realului. „ce-o zăreşti”. motivul somnului. 8. 7. pe apa Sîmbetei 4.

Transparenţa ideii poetice este ilustrată aici de imagini 84 . Adverbul „simultan” evidenţiază ideea unei alinieri ca într-o competiţie care-i ajută să se cunoască. calmă. 6. tinerii au căpătat deprinderea de a „merge pe valuri”. 92 (Nichita Stănescu. fără a se marca fiecare vers prin majusculă (scindare a unei unităţi lexico-sintactice prin dispunerea ei în versuri diferite). ci este ea însăşi un act. care stabileşte o opoziţie cu ideea din versurile anterioare. prezentă şi în această poezie şi este datorată unui limbaj simplu. reinterpretarea miturilor (geneza este aici individuală. pe mare. Epitetul „lenta înaintare” semnifică plutirea lină. a tăia frunză la câini etc. numit ingambament. prelungit şi în neomodernism. rostirea într-o singură silabă / tempo rapid. ca Isus. 12 silabe în al treilea vers şi 15 silabe în al patrulea vers. tema adolescenţei. consecinţele elidării acestui sunet fiind păstrarea ritmului şi a măsurii versurilor. „zvelţi” şi „calmi”. motivul biblic al mersului pe valuri 5. 3. reprezintă calităţi ale tinerilor. omul devine centru al universului. Apostroful din versul: „măcar pân' la genunchi în valul diafan” marchează absenţa vocalei “ă”. 7. Scrierea cu literă mică este un procedeu prozodic specific modernismului. impulsionaţi spre descoperire. identificându-se cu soarele. Ultimele două versuri reprezintă un fel de concluzie / constatare a întregii poezii. ţeapănă = puternică. motivul mării. cunoaştere de sine. 4. Spre deosebire de aşteptarea celui care îi contemplă. 14 silabe în al doilea vers. a tăia drumul / calea cuiva. Adolescenţi pe mare) 1. semn al puterii extraordinare a acestei vârste mitice şi al încrederii pe care adolescenţii o au în ei înşişi. a-i tăia cuiva (toată) pofta. 2. 8. firesc. măsură de 16 silabe în primul vers. natura se trezeşte la conştiinţă). În primele patru versuri – rimă încrucişată. fără multe figuri de stil. fapt subliniat şi prin utilizarea conjuncţiei adversative „dar”. care se defineşte prin continuarea ideii din versurile anterioare. ca un dans cosmic. a adolescenţilor cuprinşi de elanuri impetuoase. pentru că poezia nu se mai bazează pe reprezentare. 9.reflexiv şi imagismul metaforic. Expresivitatea este una dintre caracteristicile stilului lui Nichita Stănescu. I. lentă = lină. împlinire şi desăvârşire a fiinţei. Cele două epitete.

Tema iubirii. sirenă a Rinului care atrăgea corăbierii într-o zonă stâncoasă. provocându-le moartea). 6. „concretă".. sentimentele îndrăgostiţilor reflectându-se în tot ceea ce îi înconjoară. motivul zeului Marte. „infernal". Şi nu mai ştiam unde-mi / lăsasem în lume odaia". de obicei. a-şi da sufletul. înalţătoare. lucru sugerat de primele doua versuri. 8. motivul ploii. Iubirea de altădată este proiectată în mit cu ajutorul imperfectului („ne iubeam”. Uitarea odăii unde ei se iubeau şi înălţarea marchează distanţarea îndrăgostitului de iubita sa. Personificarea „Pereţii odăii erau / neliniştiţi [. răspunde-mi" vin să sugereze faptul ca îndrăgostitul îşi lasă iubirea undeva departe. Imaginea auditivă „Tu mă strigai din urmă". De altfel. Tot prin personificare. a pune suflet. care îl pune pe îndrăgostit să aleagă între iubirea lor („oamenii") şi alte idealuri. dar care pot fi efemere („ploaia") 9. chemarea iubitei cu numele Lorelei (în mitologia germanică. „sufletele noastre dansau”. Rima strofei a treia este încrucişată şi feminină. 3. cu sufletul la gură 4. urmată de repetiţia „răspundemi. iar vocea iubitei răsună ca un ecou îndepărtat. În penultima strofă se prefigurează ruptura dintre îndrăgostiţi. „mansarde” 2. din suflet. motivul Lorelei.. care conţin o imagine vizuală: „Şi mă-nălţam. 5.artistice şi de prezenţa eului liric ca spectator. 93 (Nichita Stănescu. până şi lucrurile care. I .]" este folosită pentru a sublinia că în faţa iubirii celor doi. „dansau”) 7. căci pentru îndrăgostit lumea apare ca un miraj continuu. asociat iubirii tragice. el îndreptându-se spre alte idealuri. imposibile în romantism. Substantivul Marte este scris cu majusculă deoarece reprezintă numele zeităţii romane a războiului şi a vegetaţiei. se exprimă bucuria existenţială intensă. Expresivitatea este o caracteristică a limbajului poetic dată de multitudinea figurilor de stil şi a procedeelor artistice regăsite în text. „ploua”. sunt de neclinit. Ploaie în luna lui Marte) 1. Timpul imperfect al verbelor din primele doua strofe are rolul de rememorare nostalgică a trecutului. Ultimul vers poate fi interpretat ca o întrebare retorică din partea iubitei. Măsura strofei a treia este de 9 -11 silabe. sugerează destrămarea cuplului erotic. îşi pierd această calitate. motivul zborului. 85 .

Epitetul „frunze târzii” sugerează efectul venirii toamnei. I. Utilizarea verbelor la modul indicativ. care fluidizează ideea trecerii implacabile a timpului. este de a marca o pauză afectivă în rostirea poeziei . Ploaia este o metaforă a vieţii. Strofa curentă. Metafora „mie-mi plouă zborul. Frunzele simt trecerea timpului şi . Ideea poetică este tristeţea indusă de venirea toamnei şi este evidenţiată prin epitete : „surâsul meu amar” ce exprima atât amăraciunea.]" şi „Sufletele noastre dansau". lasă cititorul 86 . exprimă starea de tristeţe a fiinţei. din ultima strofă. pentru că timpul copilăriei a trecut. întâlnim imagini vizuale ca „norii curgeau". septemvrie. prin iubire. 6. al depăşirii limitelor banalului. precum toamna. Septemvrie) 1. „rădvanul”. timpul imperfect creează durată şi simultaneitate. amintirea. Metafora „rădvanul toamnei” exprimă plastic apariţia regală a toamnei. copilăria. se remarcă personificările „Pereţii odăii erau / nelinistiti [. este ca o ultimă aducere-aminte a dragostei pe care cei doi au trăit-o „în luna lui Marte". într-o continuă rotaţie calmă a anotimpurilor. cât şi falsitatea zâmbetului. „Septemvrie…” . 9. al înălţării. 3. a instinctului. singurătatea. Limbajul poetic în poezia citată este caracterizat de reflexivitate. Epitetul superlativ „ploaie de tot nebunească". dar care nu va mai veni niciodată. care sugerează fericirea îndrăgostiţilor şi rezonanţa universului înconjurător la sentimentele lor. 4. se termină cu puncte de suspensie pentru a invita cititorul la reflecţie. Rolul punctelor de suspensie din primul vers. 5. îmbătrânesc şi se sting. râvnind după mângâierea doamnei învăţătoare. implicit şi poezia. 2-4 masculină) şi măsura de 10-11 silabe. „carte”. 8. „septemvrie. cu pene" sporeşte expresivitatea textului. asemenea unei fiinţe umane.. De asemenea. o alinare mult aşteptată. Acestea „ruginesc”. Tema trecerii timpului.. a bucuriei existenţei. asociindu-şi mai multe motive. de după himericele clăi de fân ale verii. ambele impunâd motivul zborului. cad „domol”. târzii 2. prelungeşte durata momentului evocat şi o imobilizează într-un tablou sensibil şi melancolic. deprimarea fiinţei care se identifică cu „cel mai trist şcolar”. 7.În poezia Ploaie în luna lui Marte de Nichita Stanescu. „frunze”. la fel ca şi imaginea vizuală „Şi mă-nălţam". ca la Virgiliu. Rima încrucişată (1-3 feminină. „iubire” sunt cuvinte din fondul vechi al limbii. la timpul lor. pentru a sugera nostalgia. 94 (Gheorghe Tomozei.

datorită punctelor de suspensie prezente atât în fiecare strofă. I. prin „arborii neajunşi la cer”. Virgula folosită în versul „Cântecul trist. având. aspirând 87 . şi rol de gradare a intensităţii. Tristeţea eului poetic. 95 (Ion Vinea. respectiv sărutul). Astfel. Atât lumea vegetală. care te invită să gândeşti la rostul lumii şi al fiinţei aflate sub puterea timpului. apoziţia dezvoltată „cântecul cel mai trist” de determinantul sau („cântecul trist”). a lua viaţă 4. „frunzele care se dau în vânt” ). 5. se înroşeşte tot şi se eschivează. de asemenea. cântecul cel mai trist” are rolul de a izola. a sentimentelor pare a acumula din ce în ce mai multă melancolie. singular. pe viaţă. cât şi în ultimul vers. cele două planuri au atitudini diferite. aşadar. una după cealaltă. sunt cuprinse de vraja morbidă a anotimpului. la fel şi fiinţa aşteaptă „sărutul” care să îi încălzească sufletul. Poezia are o predispoziţie spre meditaţie. care declanşează melancolia eului liric şi care declanşează monotonia bolnăvicioasă în planul exterior ( „arborii neajunşi la cer”. Mărci ale subiectivităţii: „în mine”. singular) 6. este transpusă în planul exterior şi corelată cu toamna târzie. lumea interioară. Aşa cum întreaga natură aşteaptă prima zăpadă din an pentru a se sparge monotonia existenţei. Declin) 1. şi chiar şi elementele naturii. Când îi cer explicaţii. întrucât cea de-a doua virgula cerută de situaţia gramaticală lipseşte. persoana I. „(nu)-mi” (pronume personale. parţial doar. de-o viaţă. 3.în suspans. omonim lexico-gramatical) 2. o lămurire asupra primei sintagme. prin „turmele ce-şi pasc soarta”. cât şi lumea animală. viaţă de câine. 7. Expresivitatea rezultată din repetiţia prepoziţiei „între” în ultima strofă a poeziei (anaforă) constă în sublinierea ideii că intreaga natură este cuprinsă de tristeţea toamnei. „turmele ce-şi pasc soarta”. pentru a rupe şirul de zile derulate identic. în viaţă. În aşteptarea elementului salvator (iarna. Sintagma „cântecul cel mai trist” este. În poezia lui Ion Vinea sunt prezente tema melancoliei şi cea a toamnei. (cer = verb la persoana I. prin „apele ce-şi urmează albia”. care „întârzie” în planul său interior.

sub impulsul unui pesimism continuu şi a obsesiei pentru moarte. „curata-i frunte”. concisă. Utilizarea acestei din urmă expresii poate conduce către ideea că eul liric este interesat el însuşi de posibilitatea sinuciderii. astfel încât omul pare a avea un aer bolnăvios. continuă. Eul liric din poezia Declin trăieşte o tristeţe anonimă. „glasul sterp”. Unele sintagme sunt totuşi destul de dure („glasul sterp”. a-şi duce crucea. 3. natura îşi urmează vechiile obiceiuri şi nu manifestă nici revoltă. 96 (Vasile Voiculescu. Puse sub semnul metaforic al titlului. 8. autorul nelăsând cititorului doar indici asupra ceea ce doreşte să exprime. ocărau = huleau 2. ca urmare a sentimentelor proprii de nelinişte şi tristeţe. Declin. termenii îşi menţin proprietăţiile. pentru că „E toată viaţa care doare aşa / Zi cu zi pe întinderea stepelor”. arşiţă = dogoare. „arborii neajunşi la cer”. Imaginea creată de aceste versuri este aceea a unei bucăţi de lume cuprinse de melancolie şi care. Limbajul poetic în textul lui Vinea este caracterizat în principal de expresivitate. folosite cu sensurile lor denotative. demult uitată în sine ( „o tristeţe întârzie în mine” ). în cea mai mare parte. acest lucru având drept efect o exprimare coerentă. Pe de altă parte. Cuvintele din poezia lui Vinea sunt. vagă. „umilinţa tălăngilor”. Rolul cratimei în sintagma „la picioarele-i zăcea” este acela de a realiza pronunţarea legată a celor două parţi de vorbire diferite: substantivul şi pronumele neaccentuat în cazul dativ. „frunzele care se dau în vânt” ). pentru a se salva.. imagini 88 . care îl determină să observe doar ceea ce este deprimant şi dureros în jurul său (“cântecul cel mai trist”. Prezenţa acestor trăsături demonstrează caracterul elegiac al poeziei. Elegia este specia poeziei lirice care exprimă sentimente de melancolie.tristeţea peisajului tomnatic. I. pustietatea. nici nerăbdare. 9. se „dă în vânt”. a-şi face cruce. Discursul liric este descriptiv pentru că prezintă numeroase figuri de stil epitete („arşiţa grozavă”. ca în poeziile simboliste. „lumea cea pribeagă”). în cruce 4. Pe cruce) 1. Elementele cadrului natural sunt numite şi nu doar sugerate.. ci numindu-şi sentimentele în mod direct. oboseala existenţială. tristeţe şi care reflectă o orientare a eului liric către visare şi izolare. renunţă aşadar. acestea fiindu-I atribuite de către privitor. imaginile sugerează destrămarea lentă a fiinţei. de exemplu. „turmele ce-şi pasc soarta”).

imagini auditive („râdea cu hohot gloata”) şi pentru că redă dimensiunea spaţială („Pe stâncile Golgotei”. Cadrul exterior se află în relaţie directă cu personajul liric. chinurile şi. Folosirea cuvântului „blestem” pentru a arăta nenorocirea personajului liric Isus arată imposibilitatea de a schimba ceva şi faptul că destinul trebuie împlinit. În primul rând. spre primordial. Redarea cât mai fidelă a răstignirii lui Isus se subordonează încercării de recuperare a rădăcinilor. Chiar înainte ca Isus să moară. Nu în ultimul rând. curat. însă prin intermediul acestora se vede faptul că natura simte pierderea. reprezentată de elementele legate de credinţă (cruce.5. dezlănţuită. 89 . sporind tragicul. Sintagma „Inima de mamă” înduioşează. 8. determinând şi schimbările naturii. reacţiile celorlalte personaje lirice. Ea este urmată de epitetul „arşiţa grozavă” care face legătura între personajul liric şi exterior. Apoi. 9. Invocarea pasajului biblic este o altă temă caracteristică şi anume aceea a întoarcerii spre primar. ţipatul Mariei Magdalena. mijloacele artistice (figuri de stil. 7. spinii. „În vale…dormea Ierusalimul”). Pornind de la acest vers se poate presupune că poetul prezintă momentul în care viaţa. Natura. neputinţa ucenicilor accentuează şi mai bine momentul făcând apel la conştiinţa creştină. disperarea mamei. cerul) este învinsă de moarte. Viaţa lui Iisus redată prin metafora „pălea fruntea-i curată” se stinge din cauza sângerării şi a spinilor. tema centrală a tradiţionalismului interbelic. În opinia mea. Când Iisus este cuprins de somnul morţii chinul se sfârşeşte şi pentru natura. când suferinţa lui este maximă. Prima strofă a poeziei prezintă apropierea morţii lui Isus. În concluzie. mama lui Isus. dramatismul versurilor. Adverbul „adânc”. Prima propoziţie. „Ierusalimul doarme”. La fel şi măslinii. propoziţii scurte) reuşesc să redea tragicul şi gravitatea momentului. adaptarea naturii la suferinţele personajului liric Iisus este un element prezent şi în Biblie care apropie viziunea autorului de viziunea religioasă. 6. în final moartea lui Iisus. Versul „Şi-adânc zbucnea blestemul în inima de mamă” face referire la suferinţa Mariei. pus în faţa verbului „zbucnea” sugerează violenţa şi profunzimea chinurilor interioare ale mamei. vizuale ( „Măslini fără de deunze dormeau). personificată se dezlănţuie şi participă la acest moment de răscruce. viziunea poetului asupra acestei scene biblice reiese foarte expresiv din versuri. prin simplitatea ei şi prin alăturarea numelui lui Isus de verbul la imperfect „murea” accentuează tragicul şi solemnitatea momentului. Textul aparţine tradiţionalismului interbelic şi are ca temă centrală tema caracteristică a acestui curent şi anume conştiinţa religioasă ortodoxă. reprezentată de elemente precum sângerase. căci ei sunt fără frunze. poezia „Pe cruce” redă viziunea poetului reuşind în acelaşi timp să sensibilizeze ctitorul. natura se dezlănţuie violent prin arşiţa grozavă şi prin vărsarea lavei.

98 (Vasile Voiculescu. Cele două puncte de la sfârşitul primului vers marchează o pauză în vorbire. (au transportat) 2. Metafora „plumbul închisorii” se referă la imaginea minţii neinstruite asemănată cu o temniţă de plumb. prin micşorarea numărului de silabe este realizată încadrarea în măsura versurilor de 10 silabe. 6. se pare că rimele nu mai au aceeaşi valoare. caii răzvrătiţi. De asemenea. speriaţi. „le strunesc”. 3. „m-”. 7. Prezenţa eului liric este marcată de verbele şi pronumele la persoana I singular: „le momesc”. menirea poetului. Creaţia este văzută ca un basm. neputând trece 90 . cuvânt de cuvânt. zurgălăii de rime”.loc!”. 9. 3. palat. având rolul de a introduce enumeraţia realizată de următoarele trei versuri. a zbura ca gândul şi ca vântul. cosmos – neologism 4. teme/motive literare: creaţia. I. Metafora „surugiu la cuvinte” sugerează rolul poetului şi anume acela de a conduce cuvintele şi de a le potrivi cât mai bine în rime şi versuri. iar menirea poetului este aceea de a-şi folosi toate darurile în migăloasa muncă de a potrivi cuvintele. a bate gândul 4. Poezia aparţine tradiţionalismului prin tematică. Cartea) 1. cuvântul 5.I. iar cuvintele se rup unele de altele („Chingile se rup. dar şi la menirea poetului. Strofa finală începe cu îndemnul „Loc. Prezenţa eului liric poate fi evidenţiată prin apariţia mărcilor sale specifice cum ar fi pronumele personal de persoana a II-a „Tu” ce marchează adresarea directă sau a verbului la persoana I plural „avem”. totul dispare rămânând doar urme pe paginile albe. fapt subliniat de metafora „se destramă crăiasa de imagini”. În sintagma „duhurile-nchise” cratima marchează elidarea vocalei „î”. 8. Poezie) 1.”) În ultimele versuri apare dezamăgirea că deşi poetul şi-a pus în slujba poeziei toate darurile. Poezia este o artă poetică deoarece ideile poetice cuprinse în text fac referire la modul în care este realizată creaţia. totul se destramă. Am trecut cu bine peste sesiune. redat prin personificarea „Amuţesc. (am depăşit) Călăuzele au trecut imigranţii peste graniţă. „mă”. iar paginile care trebuiau umplute rămân albe. 97 (Vasile Voiculescu. buzdugan. De acum se instalează un haos. crăiasă 2. în rime şi versuri pentru a umple „albele pagini”. Mintea neluminată de puterea eliberatoare a cărţilor este închisă de propriile-i limite. poezia văzută ca un basm şi prin tonalitatea elegiacă din final. buchi – arhaism. a cădea pe gânduri. a pune pe gânduri. menit să anunţe sosirea rădvanului dar şi destrămarea a tot ce se realizase. 5. când predomină sentimentul de tristeţe deoarece poetul nu a reuşit să creeze ce şi-a propus.

Măsura este 10 -11 silabe. a bate o carte. apelând la metaforele „polenul lumii” şi „sucul nemuririi”. Consider că uneori chipul iubirii e schimbător. care ar fi putut perpetua mitul. I. rolul poetului este acela de a trece „sucul nemuririi”. explicându-se în felul acesta şi dispariţia zeilor care nu au cunoscut „Magic-ul cosmos strâns în scoarţe”. 9. ducând aşadar la „moartea” lor. care poate fi identificată la nivelul textului este tema timpului. cunoştinţele generale ale omenirii erau limitate. Scrierile poetului cuprinse în cărţi au darul de a transmite cititorului peste generaţii „seminţele ideii” şi de a „spinteca bezna suferinţii”. îmbunătăţite în funcţie de condiţiile existente pentru a extinde limitele cunoaşterii umane. 4. în vreme. 91 . Una dintre trăsăturile tradiţionalismului interbelic. În cărţi sunt cuprinse noţiuni general valabile. 8.mi” de verbal auxiliar . cartea a reuşit să învingă efemerul prin anduranţă. pornind de la rolul cărţii de a transmite informaţii în timp şi spaţiu. Comparaţia . 7. Autoportret romantic) 1.. Sonetul „Cartea” este o operă literară în versuri în care autorul îşi exprimă crezul liric. 99 (Vasile Voiculescu. Penultima strofă prezintă imaginea cărţii.a avea”. În Antichitate. 2... Îl doare la inimă când vede atâta risipă. În viziunea autorului. peste anumite bariere ridicate de ignoranţa personală. Fenomenele mai complexe ce nu puteau fi explicate cu ajutorul mijloacelor contemporane erau aşadar plasate în sfera unui anumit plan supranatural al cărui stăpâni erau zeii. bazându-se majoritatea pe pura observaţie a mediului înconjurător.ca faldul unui steag” evidenţiază expresiv însuşirea. văzută ca un „stup”. iar rima este îmbrăţişată. a bate palma.De asemenea. Pe măsură ce cunoştinţele au avansat şi au început să dea un sens raţional acestor evenimente. propriile convingeri despre arta literară şi despre aspectele esenţiale ale acesteia.. Cratima din structura . posterităţii prin opera sa.6. Această lipsă de cunoştinţe atârnă greutăţi de plumb de aripile gândirii libere.mi-am făurit” are rolul de a marca grafic despărţirea a doua părţi de vorbire diferite: pronumele . „seminţe-ale ideii”. cratima s-a folosit şi pentru păstrarea ritmului şi măsurii poeziei. nevoia credinţei în zei a dispărut. ca modalitate de transmitere a experienţei acumulate de omenire către generaţiile următoare şi de transcendere în nemurire sub forma neuitării. Ultima idee prezentată este aceea conform căreia cunoaşterea prezentă prin intermediul cărţilor a luat locul supranaturalului în explicarea majorităţii elementelor vieţii. 3. 5. a bate pasul pe loc. locuţiuni/expresii: a fi bătut în cap. fără a fi nevoie de contactul direct cu sursa acestor informaţii. ce sunt dezvoltate şi aprofundate de fiecare generaţie în parte. O altă interpretare s-ar putea referi la dispariţia zeilor datorită inexistenţei cărţilor.

7. în platitudinea vieţii comune. fiind sugerată şi ideea timpului ce se scurge ireversibil. prin conturarea atât a trăsăturilor fizice (epitetul cromatic . 5. metafora . deoarece într-o manieră nostalgică poetul îşi conturează imaginea. Talazurile. iar prin folosirea pronumelui „tu” se accentuează destinatarul mesajul numit şi în titlul textului. punând în lumină propria stare sufletească. . Anii care au trecut şi-au lăsat urmele . prezentat într-o manieră avangardistă. Conţinutul textului însă contrariază aşteptările cititorului.pajişte firavă’’.. deoarece eroul este introdus în banalul cotidianului. nava. Titlul poeziei . poet-creaţie. „acum strada te primeşte ca o cutie poştală”. singurul sprijin la bătrâneţe fiind creaţia sa (. precum epitetul cromatic .pieptul liber”). creionând în tuşe grave propriile trăsături fizice. Textul ia forma unei confesiuni. a duce cu vorba. neatinsă.. Prin mijloacele artistice. că visul mi-e trezie”). În sintagma „o! gazeta” este folosit semnul exclamării.Mă sprijin în condei ca în toiag”)..Visez mereu.Autoportret romantic” este o artă poetică chiar dacă interesul este deplasat de la tehnica poetică la relaţia poet-lume. I. dovadă fiind motivul visului (.. .bântuita navă”. „uzată”=nefolosită.. nimeni şi nimic nu pare să-l surprindă pe acest Ulise.. Ulise) 1.ca în toiag”. comparaţiile . 8. În prima strofa se realizează autoportretul artistului. identificându-se trăsături precum 92 .. dar într-o viziune romantică.păr alb”.Autoportret romantic” este sugestiv..6.bătrâneţe bravă”.inimă ratacită”. Textul aparţine mişcării de avangardă.. Elementele naturii ajută şi ele la creionarea autoportretului – metafora .ca faldul unui steag”. ajutând la creionarea autoportretului.. 7. trăsătura fízică. a duce dorul (cuiva) 4. steagul sunt elemente care atestă trecerea timpului.păr alb”. „strada e aici la picioarele tale precum un câine credincios”.chip uscat”). timpul se scurge implacabil pentru om. Poezia . . 100 (Ilarie Voronca... Expresivitatea se referă şi la capacitatea limbajului poetic de a exprima într-o manieră plastică idei cu maximă încărcătură afectivă şi subiectivă. apăsare. metaforele . numindu-l pe celebrul erou grec care a participat la războiul troian. 6. a duce grija. Expresivitatea se realizează în textul poetic dat cu ajutorul figurilor de stil. Titlul este alcătuit dintr-un substantiv propriu.. Poezia nu este numai un autoportret creionat de amintirea celui ajuns la vârsta senectuţii. cât şi a celor morale (meafora . „credincios”=necredincios 2. Comparaţia „obişnuinţa e pe umerii tăi ca o cămaşă uzată” sugerează ideea de acomodare cu o existenţă absolut banală. unui monolog.. 8. 3. deoarece marchează interjecţia şi totodată intervenţia afectivă a eului liric. sunt redate propriile idei despre lume. 9. dar creează şi o stare de singurătate. în care elementul surprinzător nu poate să intervină. Poezia este un monolog adresat.

iar cele două substantive enumerate („tâmplele” „arterele”) nu sunt despărţite prin virgulă. eul liric doreşte să sugereze că viziunea. iar folosirea pronumelor de persoana a II-a evidenţiază caracterul adresat al textului. Fiind scrisă în spirit avangardist. este „întors” de altcineva. 93 .nerespectarea constrângerilor prozodice – versul liber. folosindu-se cuvinte sau combinaţii mai neobişnuite. 9. Apare implicarea eului liric prin interjecţia „o!”. Prin metafora „arcul din pupilele tale”. schimbarea planului fiind realizată prin conjuncţia adversativă „dar”. folosind puţine figuri de stil şi evidenţierea spiritului ludic. În ultimele şase versuri se trece de la cadrul exterior spre cel al interiorităţii. utilizarea limbajul uzual. adică modificat sau concretizat de o putere exterioară individului. punctul de vedere. cum ar fi „zgomote iţi ling tâmplele arterele”. poezia dezvăluie o parte ludică. ingambamentul (continuarea unei idei în următorul vers cu literă mică).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->