P. 1
ISO-standardi

ISO-standardi

|Views: 2,666|Likes:
Published by Milos Petkovic

More info:

Published by: Milos Petkovic on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1 UVOD
 • 1.3 Standardi u službi unapređenja poslovanja i konkurentnosti preduzeća
 • 1.4 Promet robe i usluga i pitanja bezbednosti i zaštite potrošača
 • 1.5 Bezbedna i zdrava hrana – šansa, ali i izazov
 • 2. SISTEMI MENADŽMENTA KVALITETOM
 • 2.2 Postupak primene standarda ISO 9001
 • 2.3 Zadaci učesnika u realizaciji projekta primene standarda
 • 3. SISTEMI UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE
 • 5. SISTEMI ZA PROIZVODNJU BEZBEDNE I ZDRAVE HRANE – HACCP
 • 5.3 Međunarodni standardi i smernic u oblasti proizvodnje bezbedne hrane
 • 5.4 Domaći propisi
 • 5.5 Sistem upravljanja bezbednošću hrane - standard ISO 22000
 • 5.6 Preduslovi za uspostavljanje sistema upravljanja bezbednošću hrane
 • 5.7 Upoznavanje sa izvorima opasnosti
 • 5.9 Analiza opasnosti i primena sedam principa HACCP
 • 5.10 Postupak uspostavljanja sistema bezbednosti u proizvodnji hrane
 • 6. OCENJIVANJE I SERTIFIKACIJA SISTEMA BEZBEDNOSTI HRANE
 • 7.1 Zašto EurepGAP?
 • 7.2 Stanje u Evropskoj uniji
 • 8.2 Stanje u Evropskoj uniji
 • 8.3 Organska proizvodnja u Srbiji
 • 8.4 Pokretanje organske proizvodnje i postupak sertifikacije
 • 9 POSLOVANJE SA EVROPSKOM UNIJOM – TEHNIČKA REGULATIVA I ZNAK
 • 9.1 Slobodno kretanje ljudi, kapitala, robe i usluga
 • 9.2 Odgovornost za proizvod
 • 9.4 Izjava o usaglašenosti
 • 9.5 Globalni pristup certifikaciji i ocenjivanju
 • 9.6 Harmonizovani standardi
 • 9.7 Notifikovana tela i organizacije za ocenjivanje usaglašenosti
 • 9.8 Postupak nanošenja znaka CE
 • 11. PRILOG - Korisne adrese

Preface: Initiative and Leadership by Serbia Businesses This brochure recognizes and encourages an important initiative among businesses in Serbia today – international certification to assure high business standards and quality. International standards are a powerful tool for businesses in Serbia to improve the quality and competitiveness of their products, and gain the confidence of the international market. International certification accomplishes and assures standards in management, finance, quality control, environmental performance, and health and safety on the part of businesses, manufacturers, and producers. Certification is important because it testifies that a company has been audited by a qualified independent party and certifies that procedures and standards of the company meet European and international standards. Certification provides tangible evidence of a company’s commitment to quality and compliance with international norms. Certification process also contributes to management efficiency, quality, and safety. Implementation of these standards contributes to reduced costs and improved competitiveness and access to national and international markets. This brochure explains requirement of international standards for quality and environmental management systems, as well as more specific and recently established standards for food safety systems, organic and primary agricultural production. Guidance is given on ISO 9001, ISO 14001 and ISO 22000 standards, as well as organic and EurepGAP. For those who produce industrial products, this brochure gives guidance on CE conformity marking. International Relief and Development and the American people are proud of our support for Serbia businesses that want to meet these standards and compete widely in the world. We encourage Serbia companies to learn about and participate in this important initiative. Jesse Bunch, Chief of Party, International Relief and Development September, 2006

Predgovor: Inicijativa i vođstvo srpskih preduzeća Ova brošura prepoznaje i podržava bitnu inicijativu današnjih preduzeća u Srbiji – primenu međunarodnih standarda za sisteme menadžmenta i sertifikaciju uspostavljenog sistema. Za preduzeća u Srbiji međunarodni standardi predstavljaju moćno sredstvo u unapređenju kvaliteta i konkurentnosti proizvoda i sticanja poverenja međunarodnog tržišta. Primena ovih standarda doprinosi smanjenju troškova i poboljšanju konkurentnosti i olakšava pristup nacionalnom i međunarodnom tržištu. Sertifikacija obezbeđuje primenu standarda u menadžmentu, finansijama, upravljanju kvalitetom, upravljanju životnom sredinom, zdravlju i sigurnosti za poslovni sektor i proizvođače. Sertifikacija je važna, jer dokazuje da je kompanija proverena od strane kvalifikovane nezavisne organizacije, čime se potvrđuje da su uspostavljeni dokumentovani postupci rada usklađeni sa evropskim i međunarodnim standardima. Sertifikacija pruža dokaz da se kompanija obavezala na dostizanje kvaliteta i usaglašenost sa međunarodnim normama. Proces sertifikacije takođe doprinosi efikasnosti poslovanja, kvalitetu i sigurnosti. Ova brošura objašnjava zahteve međunarodnih standarda za sisteme upravljanja kvalitetom i životnom sredinom, kao i novije sisteme osiguranja bezbednosti hrane duž celog lanca od njive do trpeze, uključujući organsku proizvodnju i primenu dobre poljoprivredne prakse. Uputstva su data za ISO 9001, ISO 14001 i ISO 22000 standarde, proizvodnju organskih proizvoda i EurepGAP. Za firme koje proizvode industrijske proizvode, ova brošura daje smernice u vezi s primenom znaka CE. Organizacija za međunarodnu pomoć i razvoj i američki narod ponosni su na podršku preduzećima u Srbiji koja žele da dostignu ove standarde i uđu na svetsko tržište. Pozivamo preduzeća iz Srbije da nauče nešto više i da učestvuju u ovom programu. Jesse Bunch, Direktor Organizacija za međunarodnu pomoć i razvoj Septembar, 2006. godine

Priprema teksta: “Bonex inženjering d.o.o.” Beograd “Bonex inženjering” d.o.o. pruža konsultantske usluge i usluge obuke za primenu sistema menadžmenta prema više različitih međunarodnih standarda. Zadatak nam je da zadovoljimo potrebe i očekivanja korisnika naših usluga i da im pomognemo da unaprede svoje poslovanje. Od osnivanja do danas “Bonex inženjering” sarađivao je sa više desetina preduzeća i ustanova pomažući im da steknu potrebne sertifikate, ili rešenja o akreditaciji. Detalji o našem radu mogu se naći na Internet adresi www.bonexing.com.

......standard ISO 22000 ................................ Odgovornost za proizvod .....................1 3...................................... Promet robe i usluga i pitanja bezbednosti i zaštite potrošača .................................................... Šta su Codex Alimentarius i Codex Alimentarius Commission? ........................... 7....... Harmonizovani standardi .............................................................8 10.................. 7 Standardi za sisteme menadžmenta kvalitetom .............................. Sistem upravljanja bezbednošću hrane .......................................................... 35 35 36 37 38 39 40 41 43 45 48 OCENJIVANJE I SERTIFIKACIJA SISTEMA BEZBEDNOSTI HRANE ......................................6 5.....3 3.................................1 9............................................................................................................................4 9...................... Pokretanje organske proizvodnje i postupak sertifikacije ......................................................... 31 SISTEMI ZA PROIZVODNJU BEZBEDNE I ZDRAVE HRANE – HACCP ..................................8 5.....................................................................1 2... Bezbedna i zdrava hrana – šansa.....................................4 1................... Globalni pristup sertifikaciji i ocenjivanju .........7 9....10 6.......................................... 67 .... Standardi u službi unapređenja poslovanja i konkurentnosti preduzeća ......................................................9 5...................................................4 8............ Upoznavanje sa izvorima opasnosti ...................................................................... Znak CE – namena i podrušje primene ............................1 7... UVOD .............................................1 1.................. 51 51 51 52 53 54 54 55 55 56 58 58 59 59 61 61 62 62 63 INTEGRISANI SISTEMI MENADŽMENTA – KAKO IZVUĆI NAJVEĆU KORIST OD PRIMENE STANDARDA I CERTIFIKACIJE ................... POSLOVANJE SA EVROPSKOM UNIJOM – TEHNIŠKA REGULATIVA I ZNAK CE ......................................................... Izjava o usaglašenosti .....................3 1....................... 2 Konkurentnost privrede Srbije i primena međunarodnih standarda ............................................................................2 4.............................Korisne adrese ......................1 5...4 9.......................................... kapitala.......................................... Domaći propisi .................. 24 Standardi za sisteme upravljanja zaštitom životne sredine – serija ISO 14000 Postupak primene standarda ISO 14001 ............................................................................................... Poreklo i značaj pokreta za organsku proizvodnju ...........................................................................5 2... Stanje u Srbiji ...............................2 2................................................................................ 22 SISTEMI UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE ................................ 5.......................................................................................................... Preduslovi za uspostavljanje sistema upravljanja bezbednošću hrane .................................................................................. Analiza opasnosti i primena sedam principa HACCP .....................4 5............................. 2 3 4 5 6 SISTEMI MENADŽMENTA KVALITETOM .DOBRA POLJOPRIVREDNA PRAKSA KAO OSNOVA ZA BEZBEDNOST HRANE U PRIMARNOJ PROIZVODNJI .......... robe i usluga ................ Slobodno kretanje ljudi............................ 5....................................................................................................................................... Postupak nanošenja znaka CE .... Razlozi za sertifikaciju i postupak sertifikacije prema EUREPGAP standardima ......... Međunarodni standardi i smernice u oblasti proizvodnje bezbedne hrane ..............................................................3 8........................... ORGANSKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA .......... Međunarodni standardi kao sredstvo za uklanjanje barijera u trgovini ........... Šta je HACCP? ...............................................................................................................................5 9..............................................................................2 9. 11.............. Zašto EurepGAP? .... 7 Postupak primene standarda ISO 9001 ....................6 9...................7 5................................ 20 Zadaci učesnika u realizaciji projekta primene standarda ..............2 1..............................3 9...................................... 9..... 2..............................................2 5.......................... 7.................................................................................... 3.........................SADRŽAJ 1 1..... 64 PRILOG ....... Priprema za sprovođenje analize opasnosti i primenu sedam principa HACCP ..... Stanje u Evropskoj uniji ...........3 7.....................................................................3 5....... 8................................1 8.......................... 50 EurepGAP ...........................................................................2 8...serija ISO 9000 ........ Organska proizvodnja u Srbiji ...............................2 7........................... Stanje u Evropskoj uniji . 24 OCENJIVANJE I CERTIFIKACIJA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM I/ILI SISTEMA MENADŽMENTA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE .............................................. Postupak uspostavljanja sistema bezbednosti u proizvodnji hrane ........................... Notifikovana tela i organizacije za ocenjivanje usaglašenosti ............................................................................5 5........................ ali i izazov .................

.

preduzeća i da pokažemo kao se oni mogu koristiti kao poluga upravljanja i za unapređenje tržišne pozicije preduzeća. Samo onaj ko u punoj meri i brzo bude primenio prihvaćene svetske norme može da računa da ima šansu za opstanak. • da objasnimo kao izgleda postupak ocenjivanja. ili na pravi način. • da damo reference na domaće i strane organizacije i izvore informacija koje preduzeću mogu biti od koristi u daljem radu. koji želi dobro svome preduzeću. kako bi od njihovog rada preduzeće izvuklo najveću korist. Najopasniji od njih je težnja da se do sertifikata dođe brzo. ne smeju toliko rizikovati. O svakoj od oblasti koja se razmatra u ovoj brošuri na raspolaganju je mnogo knjiga. Njihovi vlasnici ne smeju se zavaravati da se radi o prolaznoj modi. Nažalost.u prvom redu . odnosno direktoru preduzeća. Svaki dokument koji se pominje u njoj treba pročitati u celini. odnosno pruža usluga. a za to su i nadležna i odgovorna sama preduzeća: proizvođači i uslužne organizacije. nastojali smo da sve informacije prikažemo tačno i objektivno i da pri tome ukažemo i na rizike sa kojima će se preduzeće možda suočiti. BONEX INŽENJERING . tehnolozima. Stoga smo ovu brošuru . Sa naše strane. odnosno direktora. da moraju zaboraviti sve naše “specifičnosti” i “nasleđe prošlosti”. Drugi. da se neće morati prilagođavati. Kako će se videti iz teksta brošure. kontrolorima kvaliteta – i opterećena je sa previše detalja. Oni. je primena niza tehničkih i drugih standarda na mestima gde se stvara proizvod. Prilikom pripreme brošure postavili smo sebi sledeće ciljeve: • da objasnimo zašto svaki vlasnik. ni za stručnu literaturu.STANDARDI. pre svega u zemljama Evropske unije. Jedan aspekt ovoga uključenja je usklađivanje zakonskog okvira sa propisima u svetu. održavanja i unapređivanja uspostavljenog sistema. ili se treba osloniti na zvanična tumačenja. Posedovanje sertifikata i drugih dokaza o usaglašenosti u nizu oblasti postaje uslov za poslovanje. samo je neznatan broj informacija namenjen vlasniku. Nadamo se da će čitaoci ove brošure odabrati ovu drugu varijantu. a brošura nije zamena ni za standarde. treba da donese stratešku odluku o primeni tih standarda. u proizvodnji i preradi prehrambenih proizvoda svih vrsta. koji su počesto sve što imaju uložili u svoje preduzeće i sudbinu svoje porodice vezali za njega. Stoga smo u ovoj brošuri pokušali da popunimo tu prazninu i da standarde prikažemo iz ugla donosilaca odluka . odnosno direktor. • da prikažemo suštinu standarda iz ugla vlasnika. SISTEMI SERTIFIKACIJE I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI PRIVREDE SRBIJE Proces ponovnog uključenja Srbije u svetske privredne tokove uveliko traje On podrazumeva da domaća preduzeća u vrlo kratkom roku moraju početi da rade po principima razvijenih zemalja. što jeftinije i uz što manje učešća vlasnika. primena međunarodnih standarda nije ni brz. Do potrebnih sertifikata može se doći na lak. ali i svima drugima koji žele da se upoznaju sa mnogobrojnim zahtevima međunarodnih standarda o kojima se u poslednje vreme mnogo govori. ni jeftin proces. za šta su nadležni državni organi. ni lak. • da damo smernice za angažovanje konsultanata i organizacija za sertifikaciju. Na primer. Većina dostupne literature namenjena je specijalistima tehničkih struka – konstruktorima. ili će morati da prestane da radi. da će se situacija posle nekog vremena vratiti na staro. da će moći da nastave da rade kako su i do sada radili. preduzeće će ili primeniti zahteve za sistem bezbedne hrane. • da damo smernice za planiranje i vođenje projekta tokom kojeg preduzeće treda da uskladi svoj sistem poslovanja sa zahtevima jednog ili više standarda. možda važniji deo. novinskih i stručnih članaka.menadžera najvišeg nivoa. odnosno najviših rukovodilaca. Slično je stanje i kada se radi o zaštiti životne sredine.namenili vlasnicima i direktorima malih i srednjih preduzeća. da moraju početi da uče.

Međutim. koji ne zadovoljavaju zahteve standarda.nbs.odavno nije faktor konkurentnosti.sr. pored ostalog i u okviru projekta pod istim nazivom koji vodi Jefferson Institute (East West Institute. preduslov za nanošenje znaka CE je da preduzeće ima sistem menadžmenta kvalitetom. ili zagađenje životne sredine. objavljenom 2003. navode se činioci koji negativno utiču na konkurentnost domaće privrede. tako i u oblasti proizvodnje industrijskih proizvoda: tokom 2005. a to je činilac koji neposredno utiče na troškove poslovanja i poverenje kupaca. Svako. među kojima su najvažniji: nedostatak menadžerskih veština. godine. prerađivači i distributeri moraće primeniti sistem HACCP3 . “novog pristupa” i tehnički standardi EU (Evropske unije). u toku je projekat “SCG-Quality” u okviru kojeg se preuzimaju i prevode direktive tzv. treba pomenuti i realizaciju “Programa internacionalizacije privrednih društava” koja počinje donošenjem Uredbe o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava od strane Vlade Republike Srbije i Ministarstva finansija (Službeni glasnik RS br. (videti više na sajtu SIEPA: http://www. posledice sporazuma WTO (Svetske trgovinske organizacije) o kontroli robe pre isporuke.yu/srp/izvoznici/uredba_web. Sporost u prihvatanju međunarodnih standarda postaje velika kočnica razvoju konkurentnosti naših preduzeća. yu/serbian/publikacije/konkurentnost_privrede_srbije. Interna efikasnost proizvodnih i radnih procesa takođe je problem koji muči mnoga naša preduzeća. Mnogi vlasnici i/ili direktori domaćih firmi već su se susreli sa zahtevima svojih inostranih partnera da moraju obezbediti dokaze/sertifikate o kvalitetu proizvoda.siepa. dala uputstva za rad i tako smanjila verovatnoća greške i kašnjenje u isporuci. prevazilaze okvire jedne zemlje. Na primer. Za niz proizvoda. dok u Srbiji jedva da ima 500-600 preduzeća sa sertifikovanim sistemom menadžmenta kvalitetom. pouzdanost. u Srbiji se sprovodi niz projekata kojima se podstiče primena međunarodnih standarda. Ne treba očekivati da se ovde radi o nekoj prolaznoj kampanji – opasnosti u vezi s bezbednošću hrane. kvalitet izrade. Preduzeća najčešće poseduju samo dokumentaciju koja se zahteva zakonom. Sve ovo govori da se preduzeća u Srbiji. Ovi projekti odvijaju se u koordinaciji i uz značajnu podršku međunarodnih institucija. Privredna komora Beograda objavila je zbirku publikacija iz oblasti primene direktiva EU. Samo 30% preduzeća uvelo je neki od standarda kvaliteta (ISO ili HACCP). to ima za posledicu da oni.pdf 2 Jefferson Institute: “Competiveness of Serbian Economy 2006” 3 HACCP – skraćenica od “Hazard Analysis and Critical Control Points” – Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke 1 2 . ko želi da se uključi u međunarodne tokove. a 30% ih još nema. U izveštaju za 2006. U međuvremenu. Na primer. Kvalitet proizvoda drugi je veliki problem sa kojim se naša preduzeća susreću. Preduzećima koja su orijentisana na domaće kupce primena međunarodnih standarda može izgledati nepotrebna. pošto naša zemlja ubrzano preuzima direktive Evropske unije i pravila WTO i počinje da ih uvodi u domaće zakonodavstvo. I pored svih uloženih napora. zakon o javnim nabavkama daje mogućnost naručiocima da eliminišu sve ponuđače koji nemaju sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom. 40% ih nije uvelo.gov. itd. Primena standarda kvaliteta jedan je od uslova za ulaz na tržište EU2”. Ono što prodaje proizvod je kvalitet: dizajn. mnoga preduzeća nemaju nikakvu upravljačku dokumentaciju kojom bi se rasporedila odgovornost za posao. i 2006. pre svega ona što spadaju u kategoriju MSP. mada veoma sporo.2006. godinu kaže se: “ Svest o potrebi da se upravlja kvalitetom proizvoda izgleda da raste. a u oblasti bezbednosti hrane za ljude i životinje svi proizvođači. 56/2006) i objavljivanjem javnog poziva u štampi 21. sreću sa izazovima kojima se može odgovoriti samo osvajanjem novih znanja i primenom međunarodnih standarda u nizu oblasti.07. mali broj sertifikovanih proizvoda i sistema menadžmenta u srpskim preduzećima. harmonizovanim standardima i ako su označeni znakom CE. Za tri godine od publikovanja ovog izveštaja situacija se nije bitno promenila. http://www. a sertifikat za sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001 postaje čak neophodan preduslov za bilo kakve poslovne aranžmane.1 Konkurentnost privrede Srbije i primena međunarodnih standarda Konkurentnost privrede Srbije prati se već nekoliko godina. Na primer. niti imaju uspostavljen bilo kakav sistem poslovnog planiranja. što je sasvim nedovoljno za efikasnu organizaciju posla. koji moraju prepoznati koji se sve zahtevi postavljaju pred njihovo preduzeće i koja je njihova lična uloga Izveštaj “Konkurentnost privrede Srbije” može se preuzeti sa internet prezentacije Narodne banke Srbije.ili rizikuju da im nadležna inspekcija zabrani rad. Tako postaje jasno zašto domaća preduzeća teško ulaze na strana tržišta. Na primer.1 UVOD 1. menadžmenta kvalitetom i menadžmenta zaštitom životne sredine. usaglašen sa standardom ISO 9001. Na tržištu razvijenih zemalja niska cena – naš do sada glavni izvozni argument . naročito MSP (malih i srednjih preduzeća). neusklađenost domaće prakse sa standardima serije ISO 9000 i tehničkom regulativom Evropske unije. New York). kako u oblasti poljoprivrede. Najvažniji zadatak stoji pred vlasnicima biznisa. uz saradnju domaćih stručnjaka. šumarstvo i vodoprivredu Srbije raspisalo je konkurs za dodelu bespovratne pomoći preduzećima koja žele da primene i sertifikuju sisteme proizvodnje bezbedne hrane. ali je izjavilo da će ih uskoro imati. u Rumuniji taj je broj veći od 2000.htm). U izveštaju1. Tako se na tržište EU mogu plasirati određene kategorije proizvoda samo ako su oni izrađeni u skladu sa tzv. uskoro neće moći poslovati ni na domaćem tržištu. vrlo nizak stepen primene standarda serije ISO 14000 u vezi sa sistemima zaštite životne sredine. godine Ministarstvo za poljoprivredu. Srbija u ovoj oblasti daleko zaostaje za svojim susedima. mora garantovati da njegovi proizvodi i otpad neće naneti štetu drugima. a u Mađarskoj on prelazi 3500. u zapadnoj Srbiji u periodu 2002-2006 IRD (International Relief and Development) realizovao je niz projekata kojima se podstiče primena sistema menadžmenta kvalitetom u MSP.

Pored našeg Instituta za standardizaciju. ili • kriterijume koji se mogu verifikovati za standardni proizvod. Standardi treba da budu zasnovani na proverenim rezultatima nauke. smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate. ili • metode merenja ili ispitivanja. radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti u datom kontekstu“. 3 . tako da se ono što standard definiše može izmeriti ili proveriti. 1. tehničkih i drugih propisa. a to uglavnom omogućavaju nacionalne organizacije za standardizaciju. u trgovinske deklaracije ili u legislativu. Ciljevi primene standarda prikazani su na sl. kojim se utvrđuju.Evropski komitet za standardizaciju u elektrotehnici.u postupku primene standarda. Ova tela. Oni mogu tražiti da standard sadrži: • usaglašenu terminologiju ili klasifikaciju. pravila. štite i kupci i potrošači . Postoji više organizacija koje publikuju standarde od interesa za domaća preduzeća. koje sarađuju sa evropskim i međunarodnim organizacijama u toj oblasti. međutim. Našu zemlju u ISO organizaciji predstavlja Institut za standardizaciju. U prirodi primene standarda je da su oni dostupni javnosti.2 Međunarodni standardi kao sredstvo za uklanjanje barijera u trgovini Standard se u dokumentima međunarodnih organizacija definiše kao „Dokument. ISO je međunarodna organizacija za standardizaciju koju čine nacionalne ustanove za standardizaciju iz velikih i malih zemalja. Ciljevi primene standarda Sadržaj standarda određuje se zajedničkim dogovorom predstavnika zainteresovanih strana. tehnologije (tehnike) i iskustva. Slika 2. ili • praktične preporuke ili smernice za njegovu upotrebu. Primenom standarda olakšava se međunarodna trgovina. kroz njihovo unošenje u ugovore. proizvodnji i isporuci proizvoda i usluga. radi postizanja optimalne koristi za društvo.korisnici proizvoda i usluga. sigurnijem i čistijem razvoju. Samo informisani vlasnik/direktor može da upravlja preduzećem i da poslovanje unapređuje primenjujući dobru menadžersku praksu razvijenih zemalja. a mogu im se pridružiti drugi stručnjaci s odgovarajućim znanjem. Logotipi međunarodnih organizacija za standardizaciju ISO izrađuje standarde koje doprinose svim vrstama poslovanja te delotvornijem. utvrđen konsenzusom i odobren od priznatog tela. na primer predstavnici vladinih agencija i ispitnih laboratorija. CEN – Evropski komitet za standardizaciju i CENELEC . ne mogu nametati obaveznost primene standarda – to može jedino zakon. Taj posao obavljaju stručnjaci „pozajmljeni“ iz industrijskih. tehničkih i poslovnih područja. ISO izrađuje samo one standarde koje zahteva tržište. ili sve to zajedno. za nas su najvažnije ISO – Međunarodna organizacija za standardizaciju. 1 Slika 1. za opštu i višekratnu upotrebu. industrijskih zemalja i zemalja u razvoju iz celoga sveta. Standardi se pišu koristeći objektivne pokazatelje.

5 Pod uslovom da je laboratorija akreditovana u nacionalnom sistemu akreditacije i da je zemlja član IAF (Međunarodni akreditacioni forum) 4 4 . pravilniku o metodama organske biljne proizvodnje i o sakupljanju šumskih plodova i lekovitog bilja kao proizvoda organske poljoprivrede i pravilniku o metodama organske stočarske proizvodnje Primena pomenutih standarda preduzeću donosi sledeće koristi: . tako da je ISO 9000:2000 kod nas JUS ISO 9000:2001. Ako neki proizvod odgovara harmonizovanim standardima. - - - U trenutku pisanja ove brošure nije poznato koju će oznaku nositi domaći standardi. CEN i CENELEC su evropske organizacije za standardizaciju koje pripremaju standarde i tehničku regulativu u okviru evropskog sistema standardizacije. uvodi se dokumentovano praćenje realizacije posla. čime se stvara baza za donošenje odluka na osnovu činjenica. Istovremeno. ili dokaže usaglašenost svojih proizvoda sa zahtevima harmonizovanih standarda. o sistem za proizvodnju bezbedne hrane ISO 22000. Postojanje međunarodne standardizacije znatno olakšava promet proizvoda. potrebi pravilnog rukovanja proizvodnom opremom i njenog preventivnog održavanja - - Nakon što preduzeće primeni i sertifikuje sistem menadžmenta. Međutim. proizvođačima je olakšano dokazivanje usaglašenosti. postupak dokazivanja usaglašenosti sa harmonizovanim standardima Evropske unije i direktivama novoga pristupa objašnjen je u glavi posvećenoj CE označavanju. kao alata za ostvarenje poslovnih ciljeva. Istovremeno se utvrđuju kriterijumi i postupci za praćenje realizacije poslovnih ciljeva i za ocenjivanje postignutih učinaka. pomažući primenu legislative Evropske komisije. o sistem menadžmenta zaštitom životne sredine serije JUS ISO 14000. poboljšavaju se odnosi između vlasnika/rukovodstva i zaposlenih kroz podsticanje otvorene komunikacije o problemima. jer se tako ukida potreba da svaka zemlja postavlja svoje zahteve kvaliteta. proizvod čija je usaglašenost sa standardom dokazana u jednoj laboratoriji. Po pravilu.Kada se neki ISO standard objavi pod oznakom “međunarodni standard“. u procesima ispitivanja/ocenjivanja usaglašenosti. Aspekti a) i b) obuhvataju se standardima za proizvode i metode ispitivanja. zbog kašnjenja u prevođenju često se ne slažu godine izdanja. Naša zemlja. u smernicama za primenu dobre poljoprivredne prakse EUREPGAP u zakonu o organskoj proizvodnji. Ti standardi nisu predmet ove brošure. Nažalost. godine bilo je predviđeno da standardi nose oznaku SCS – Srpsko-crnogorski standard. Ovo planiranje treba da bude usmereno na sprečavanje nastanka problema i treba da uključi interese svih strana: vlasnika biznisa. a informacije o njima mogu se naći u katalozima organizacija za standardizaciju (videti adrese u prilogu). Time se. Zakonom o standardizaciji iz decembra 2005. ne mora se nigde više ponovo ispitivati5. raste svest o potrebi očuvanja čiste. u procesima upravljanja proizvodnjom i preduzećem. nestaje najveći deo formalnih prepreka koje su ometale pristup tržištu. utvrđuje se vizija dugoročnog razvoja preduzeća i politika u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga kojima se zadovoljavaju zahtevi i potrebe kupaca i koristnika jasno se prepoznaje koji se zakonski zahtevi moraju zadovoljiti. poslovnim partnerima šalje jasna poruka da je preduzeće spremno da kontinuirano zadovoljava njihove zahteve.podstiče se uvođenje sistema poslovnog planiranja. uspostavlja se jasna interna raspodela nadležnosti i ovlašćenja. preuzima ISO standarde u neizmenjenom vidu i takvi standardi doskora su nosili oznaku JUS ISO4. čime se smanjuje verovatnoća da preduzeće dođe pod udar inspekcijskih službi. doneseni u okviru direktiva novoga pristupa. onda on predstavlja međunarodni konsenzus o “stanju tehnike” u razmatranom području. jer se odredbe međunarodnih standarda jednako tumače u svim krajevima sveta. smatra se da automatski ispunjava zahteve relevantne direktive koja se odnosi na CE označavanje. poznati su pod nazivom “harmonizovani standardi”. pored ostalog. 1. Standardi. zasnovana na dokumentovanim uputstvima za rad. Aspekt c) razmatra se: u standardima za: o sistem menadžmenta kvalitetom serije JUS ISO 9000. po sporazumu sa ISO organizacijom. čime se umanjuje verovatnoća greške operatera.3 Standardi u službi unapređenja poslovanja i konkurentnosti preduzeća Preduzeće primenjuje standarde: a) b) c) u procesima konstruisanja/razvoja proizvoda i pripreme tehničkih specifikacija. kupaca i zaposlenih. uredne i bezbedne radne sredine.

4 Promet robe i usluga i pitanja bezbednosti i zaštite potrošača Zaštiti potrošača u zapadnim zemljama pridaje se sve veća pažnja. .sistem utvrđivanja usaglašenosti i sistem inspekcijskog nadzora. Danas postoji mnogo veći broj izvora opasnosti: strujni udari zbog neispravnih prekidača. zatrovana voda i zemlja itd. sa dodatkom direktive 1999/34/EC kojom se ova odgovornost proširuje na poljoprivredne proizvode • 85/577/EEC o ugovorima sklopljenim van poslovnih prostorija (van sedišta preduzeća. U slučaju da dođe do povrede ili narušavanja zdravlja potrošača. kvalitativnim. • 98/27/EC o pokretanju sudskih zabrana. grejalica ili sijaličnih grla. a podaci o njima mogu se preuzeti sa internet lokacije www. Koliki je pravima ovo problem vidi se i po tome što je Generalna skupština UN našla za potrebno da usvoji deklaraciju o osnovnim potrošača: pravo na zadovoljenje osnovnih potreba. ekološkim i drugim uslovima u skladu sa zakonom.). a ustanovi se direktna uzročno-posledična veza sa konkretnim proizvodom (naprimer. Najvažniji mehanizmi zaštite potrošača su: . pravo da se čuje glas potrošača. higijenskim. u kojem učestvuju akreditovane laboratorije. vrlo je važno da naši izvoznici budu svesni svih rizika u vezi s korišćenjem njihovog proizvoda i da poseduju potrebne dokaze o usaglašenosti. odnosno “proizvodi i usluge koje ne odgovaraju zdravstvenim. kontrolne organizacije i organizacije za sertifikaciju proizvoda. Ovi su zakoni usaglašeni sa deklaracijom UN i normama EU i njima se utvrđuju visoke kazne za slučaj da se potrošaču prodaju proizvodi. trovanje hranom) proizvođača čekaju teške kazne. • 97/7/EC o ugovorima sklopljenim na daljinu. • 93/13/EEC o nepoštenim odredbama u ugovorima sa potrošačima.). • 92/28/EEC o reklamiranju medicinskih proizvoda za ljudsku upotrebu. mogu da ispitaju karakteristike kvaliteta proizvoda što se isporučuju tržištu.yu. Kao podršku definisanoj politici. zračenja svih vrsta. važećim standardima.gov. Pored inspekcijskih službi. jedan od važnih instrumenata zaštite i potrošača i proizvođača su akreditovane laboratorije i kontrolne organizacije koje. doprinosi da obični građani počinju i u svakodnevnom životu da se služe sve složenijim i potencijalno opasnim proizvodima (od električnih kuhinjskih pribora. ili pruže usluge. i potrošač lično – putem informisanja o svojim pravima i načinima njihovog ostvarenja i kroz upoznavanje sa bitnim karakteristikama proizvoda koje kupuje. tehničkim i drugim propisima”.država. Time se još jednom ističe potreba da preduzeće poznaje i primenjuje standarde i propise koji se odnose na njegovu oblast poslovanja. do proizvoda kućne hemije).zaštitu od neposredne opasnosti po zdravlje i život (fizičke povrede. preko uspostavljanja zakonskog okvira i staranja da se taj okvir sprovodi. koji nisu sigurni po život i zdravlje potrošača i životnu sredinu. pravo na sigurnost. čak ni one bezbednosne. • 94/47/EC o prodaju tajm-šering usluga.zaštitu od zagađenja životne sredine (buka. usmerenih na zaštitu interesa potrošača • 99/44/EC o prodaji proizvoda i pridruženim garancijama.000. Zaštiti potrošača neposredno doprinose i direktive i staroga i novoga pristupa kojima se utvrđuju zahtevi za bezbednost proizvoda. Tako je kod nas u septembru 2005. Zemlja koja se opredeli za prijem u članstvo Evropske unije mora da zakone i praksu u oblasti zaštite potrošača podigne na nivo koji vlada na teritoriji EU. • 85/374/EEC o odgovornosti za defektan proizvod. pravo na zdravu životnu sredinu. kod prodaje preko mreže trgovačkih putnika) • 87/102/EEC o potrošačkim kreditima • 89/552/EEC o emitovanju TV programa. sa jedne strane. pravo na izbor. 5 .juat. opasni pribori za seckanje voća i povrća i mnogi drugi. Zaštita potrošača i građana obuhvata: . . Upravo zato.1. eksplozije bojlera i butan-boca. Spisak akreditovanih organizacija vodi naša nacionalna organizacija za akreditaciju – Akreditaciono telo Srbije. .zaštitu od finansijskih i drugih gubitaka. a sa druge – potpuno onemogućava da krajnji korisnik detaljno proveri karakteristike kvaliteta predmeta koje troši ili upotrebljava. pravo na obeštećenje. o čemu će kasnije biti više reči.tehnički propisi i standardi u oblasti bezbednosti i kvaliteta proizvoda. Evropska komisija je usvojila sledeće direktive koje su neposredno usmerene na zaštitu potrošača (prve dve cifre znače godinu usvajanja): • 84/450/EEC o zlonamernom reklamiranju. Pre stotinak godina proizvodi su bili jednostavni i najčešća nezgoda koja je mogla da zadesi neopreznog korisnika bili su požar ili opekotina. Ko treba da štiti potrošača? Očigledno je da postoje samo dva faktora . koje mogu da idu i do 70. pravo na obrazovanje potrošača. letovanje ture). hemijska oštećenja.000 EUR. usvojen zakon o zaštiti potrošača. pravo na informisanost. • 90/314/EEC o «paketima» turističkih usluga (putovanje. a u novembru iste godine i zakon o odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom. Osnovni razlog tome je porast nivoa tehnologije koji. po zahtevu proizvođača. strujni udari itd. npr.

U odluci br. Kada se i kod nas donese zakon o hrani nestaće razlike u definicijama. i u oblasti prometa poljoprivrednih proizvoda Evropska unija donela je niz propisa i direktiva. Od Srbije se traži da na celoj svojoj teritoriji uspostavi sistem kojim se garantuje bezbednost proizvedene hrane. • mleko i mlečni proizvodi (direktiva 92/46/EEC). • dodatne mere koje se odnose na kontrolu hrane (direktiva 93/99/EEC). ali treba naglasiti da je prvi preduslov za izvoz naših prehrambenih proizvoda osiguranje njihove bezbednosti putem primene dobre poljoprivredne. • rastvarači za ekstrakciju (direktiva 88/344/EEC). Praćenje i primena ovih i drugih sličnih zakona postaje obaveza svih proizvođača. Kasnije se pojam “zdrava hrana” proširio i pretvorio u pravi pokret (namirnice bez obrade u industriji. Zato je interes svih proizvođača da dosledno primene sisteme za proizvodnju bezbedne hrane i da podstiču druge da ih primenjuju. • boje korišćene u prehrambenim proizvodima (94/36/EC). Tvrdnja je možda tačna. Naš Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe govori o zdravstvenoj ispravnosti namirnica. • proizvodi od jaja (direktiva 89/437/EEC). Međutim. Prema američkoj definiciji iz 1974. Ova je definicija vrlo široka i razlikuje se od definicije što se koristi u našem zakonodavstvu. prerađivača i distributera hrane. često se govori i o tzv. infekciju i bolesti. Organic i EUREPGAP usmereni na osiguranje bezbednosti hrane. sve do zabrane izvoza. bez aditiva i kontaminanata). Takođe je donet zakon o organskoj poljoprivredi. U vezi s materijom koju obrađuje ova brošura. • označavanje prehrambenih proizvoda (direktiva 2000/13/EC). 6 . odnosno veterinarske prakse i sistema HACCP. Ukoliko želite da neki prehrambeni proizvod izvozite na tržište EU potrebno je: • osigurati usaglašenost sa nizom direktiva koje se odnose na vaš proizvod. može se reći da su sistemi HACCP. • mesni proizvodi (direktiva 92/5/EEC). Evropska komisija utvrdila je da se hrana smatra bezbednom ako se njenim konzumiranjem neće naneti šteta zdravlju i ako je pogodna za ljudsku ishranu. Naziv je stalno u prometu premda ga nisu potvrdile svetske institucije. na primer: • službena kontrola hrane (direktiva 89/397/EEC). razmena ove vrste dobara nosi sa sobom i mogućnost da se infekcije i bolesti. s tim da svaki pokriva specifično područje. a očekuje se donošenje zakona o hrani. navedeno da se u proizvodnji proizvoda životinjskog porekla mora primeniti sistem HACCP. • materijali u kontaktu sa prehrambenim proizvodima (okvirna direktiva 89/109/EEC). • postaviti proizvodne procese u skladu sa dobrom proizvodnom praksom (GMP ) i uspostaviti sistem HACCP. brzo prošire širom planete. Tako od januara 2006. Pored bezbedne. vidi se po tome što se pravila Evropske unije i drugih zemalja sa kojima trgujemo primenjuju integralno na celu našu zemlju. do trpeze”. Zato osiguranje bezbedne i zdrave hrane postaje svetski problem. kojim će se obuhvatiti ceo lanac ishrane “od njive. nadležne za hranu i prehranu. • zasladivači (94/35/EC i 96/83/EC). odnosno u proizvodnji zdrave hrane. 178/2002 kojom se utvrđuju smernice za donošenje zakona o hrani. zdravoj hrani. izvoz u EU nije moguć ako izvoznik nema uspostavljen sistem bezbedne hrane (HACCP) Koliko je ovaj problem za nas ozbiljan. gradivnih i zaštitnih materija koja ima uticaja na biološku vrednost namirnica”. ili nesavesnog poslovanja. • aditivi (okvirna direktiva 89/107/EEC). • higijena prehrambenih proizvoda (direktiva 93/43/EEC). Ako se zbog nečijeg propusta. Zašto je ova tema važna? Često se govori da šansa naše zemlje leži u poljoprivredi. Tako je u zakonu o veterinarstvu. uzrokovane zdravstveno neispravnom hranom. Srbija intenzivno preuzima propise EU. te obezbeđenja certifikata o kvalitetu. to će negativno uticati na sve proizvođače date vrste proizvoda u Srbiji. Ova direktiva zahteva uspostavljanje HACCP planova i službeni inspekcijski nadzor. odnosno zdravstveno ispravne hrane. • životinje i proizvodi vodene kulture (direktiva 91/67/EEC) itd. radi se o namirnicama koje pridonose promociji fiziološke i psihološke ravnoteže organizma i optimalnoj otpornosti na stres.1. naruši poverenje u taj sistem. donetom krajem 2005.5 Bezbedna i zdrava hrana – šansa. godine. godine. pod čime se podrazumeva “higijenska ispravnost namirnica i ispravnost njihovog sastava u pogledu energetskih. s tim da će veterinarska inspekcija sprovoditi nadzor nad primenom sistema. ali i izazov Intenzivna trgovina prehrambenim proizvodima na nivou celoga sveta omogućuje potrošačima da uživaju u egzotičnim plodovima dalekih zemalja. Slično kao kod industrijskih proizvoda.

smanjila se potreba da svaki kupac za sebe proverava pouzdanost dobavljača. jer standard ISO 9001 tome nije ni namenjen. tako da je gotovo nemoguće zadovoljiti sve kupce. međutim. Ako se oni nalaze na različitom stepenu razvoja. što se oni ne odnose na tehnička svojstva proizvoda ili procesa. Takve zahteve prvo je formulisala američka vojska. odobravanju i izmenama planova kvaliteta. Standardi su nastali kao posledica potrebe da se utvrde zahtevi koje neki isporučilac treba da ispuni da bi ga kupac smatrao pogodnim za dugoročnu saradnju. Standard koji daje smernice za proveru sposobnosti organizacije za postizanje određenih ciljeva kvaliteta. koje ocenjuju usaglašenost sa standardom.serija ISO 9000 2. jer ne postavlja zahteve koji za kupca nisu bitni. Tabela 1. da sertifikat ništa ne govori o postizanju potrebnog nivoa kvaliteta proizvoda6. Ovaj standard daje smernice u vezi s prijemom. posluju sa velikim brojem dobavljača. Može se koristiti za sprovođenje internih provera. inače neće opstati na tržištu. Vojska i drugi veliki sistemi.2. od kojih neki čak ni ne spadaju u grupu od 9000-9999. obradom i rešavanjem reklamacija korisnika proizvoda i usluga ISO 9001:2000 Sistemi menadžmenta kvalitetom– Zahtevi ISO 9004:2000 Sistemi menadžmenta kvalitetom – Smernice za poboljšavanje performansi ISO 19011:2002 Uputstva za proveravanje sistema menadžmenta kvalitetom i/ili sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 10005:2005 Sistemi menadžmenta kvalitetom – Smernice za planove kvaliteta ISO 10006:2003 Sistemi menadžmenta kvalitetom – Smernice za menadžment kvalitetom projektovanju ISO 10002:2004 – Menadžment kvalitetom – Zadovoljenje korisnika – Smernice za rešavanje prigovora u organizacijama Podrazumeva se da je organizacija i bez standarda ISO 9001 sposobna da izradi proizvod. prikazanu na Slici 1. nema zahteva u pogledu zadovoljstva zaposlenih ili upravljanja finansijama. železnice ili vodoprivrede. U Tabeli 1. Smernice koje pomažu da se osigura kvalitet procesa projektovanja i kvalitet projektovanog proizvoda. Pojavom organizacija za sertifikaciju. a sertifikat služi kao potvrda da organizacija efektivno upravlja svojim internim procesima rada. Ovi standardi spadaju u klasu 3. još pedesetih godina prošloga veka.1 Ciljevi i namena standarda za sisteme menadžmenta kvalitetom Termin „ISO 9000“ ili „serija ISO 9000“ najčešće se upotrebljava kao zbirni naziv za skup više standarda. kako bi se osiguralo da će i sve naredne isporuke biti jednakog kvaliteta kao i isporučeni uzorak. ako se kvalitet njihovih proizvoda razlikuje od jedne do druge isporuke. za ocenjivanje dobavljača. a njihova specifičnost je u tome. tako da organizacija koja želi da unapredi svoje poslovanje ne može da se zadrži samo na primeni standarda ISO 9001 – to je tek prvi korak u procesu kontinuiranog unapređenja. u skladu sa zahtevima i očekivanjima korisnika. Tako standard i sistem sertifikacije služi svim zainteresovanim stranama. Na primer. odnosno pruži uslugu.Najvažniji standardi serije ISO 9000 Standardi i smernice ISO 9000:2005 Sistemi menadžmenta kvalitetom – Osnove i rečnik Svrha Utvrđuje polazište za razumevanje standarda i daje definicije osnovnih termina koji se upotrebljavaju u seriji standarda ISO 9000 Standard koji utvrđuje zahteve što se mogu koristiti za ocenu sposobnosti organizacije da zadovolji kupce i primenjive zakone i propise.1. Ovaj standard daje smernice za neprekidno poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom u organizaciji na korist svih strana. S druge strane. i proizvođač je pred problemom – različiti kupci postavljaju različite zahteve i svako kontroliše svoju nabavku. Daje smernice koje pomažu u pripremi. ili za eksterno ocenjivanje (sertifikaciju). onda kupac mora lično da kontroliše svaku nabavku. što je vrlo skupo i ne daje garanciju da će se otkriti baš svaka neispravna jedinica proizvoda.1 Standardi za sisteme menadžmenta kvalitetom . SISTEMI MENADŽMENTA KVALITETOM 2. već na organizaciono-upravljačke procese unutar organizacije koja kupcima isporučuje proizvode i usluge. Standard ISO 9001 upravo je tome namenjen – on štiti kupca time. oceni. Mora se naglasiti. 6 7 . prikazani su najvažniji standardi koji spadaju u seriju ISO 9000.2. što od proizvođača traži da obezbedi resurse i primeni sistem upravljanja procesima rada da bi se osigurali usaglašenost i zadovoljenje zahteva korisnika. Pogodno je onda da se definiše jedan minimalni skup zahteva koji bi garantovao ujednačenost kvaliteta isporučenih proizvoda i sprečio da proizvod sa odstupanjima dospe do kupca. poput policije. Takođe treba istaći da je standard ISO 9001 dosta ograničen. Standard je usmeren na zadovoljavanje korisnika i jedini je dokument prema kojem se može sprovoditi potvrđivanje od strane treće strane (certifikacija). održavanjem zadovoljstva korisnika. Kod uspostavljanja poslovnih odnosa sa partnerima u inostranstvu postalo je uobičajeno da strani partner kvalifikuje isporučioca putem ispitivanja kvaliteta uzoraka proizvoda i putem uvida u njegov sistem menadžmenta.

Princip 4 . tako da efektivno koristite ljude. Definišite izazovne norme i ciljeve i primenite strategije za njihovo ostvarenje. Usmerite se na korišćenje resursa u aktivnostima unutar procesa. sistem zaštite bezbednosti i zdravlja zaposlenih. 8 . Definišite. koristeći znanje i iskustvo ljudi. Standard daje smernice za uspostavljanje sistema praćenja ISO 10014:2006 Menadžment kvalitetom – Smernice troškova u vezi s kvalitetom i za identifikaciju podataka koji se za ostvarivanje finansijske i ekonomske koristi mogu koristiti za donošenje upravljačkih odluka Ovaj standard daje smernice kako organizacija treba da pristupi ISO 10019:2005 Smernice za izbor konsultanata za izboru konsultanta za sistem menadžmenta.UKLJUČENJE OSOBLJA Suštinu organizacije čine zaposleni na svim nivoima. može se videti: da su zahtevi. Svi ostali standardi ove grupe smatraju se pomoćnim i njihova primena nije obavezna. Standardi serije ISO 9000 primenjuju se u neizmenjenom vidu u svim zemljama sveta. čak ni u sertifikovanim organizacijama. a osam najvažnijih od njih dati su u standardu ISO 9000:2000 . Utvrdite jasne nadležnosti i odgovornosti. da je razumevanje standarda ISO 9001 uslovljeno poznavanjem osnovnih termina i principa menadžmenta. Putem obuke obezbedite njihovo uključenje u donošenje operativnih odluka i poboljšanje procesa. sadržani u standardu ISO 9001 i da se sertifikacija obavlja samo prema tom standardu. Unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom nakon sertifikacije treba da se zasniva na primeni tih smernica. sistem za proizvodnju bezbedne hrane itd. Ipak. Poznavanje standarda serije ISO 9000 od velike je važnosti za rukovodioce svih nivoa. a njihovo potpuno uključenje omogućuje da se njihove sposobnosti koriste na dobrobit organizacije. smernice i sistem zajedničkih vrednosti. kako da proveri sisteme menadžmenta kvalitetom i za korišćenje njegovu kompetentnost i kako da koristi njegove usluge radi njihovih usluga izvlačenja maksimalne koristi od takvog odnosa. postupke i materijal. Oni treba da stvore i održavaju radnu sredinu u kojoj će ljudi biti u potpunosti uključeni u ostvarivanje ciljeva organizacije Utvrdite politiku i ciljeve koji se mogu verifikovati. Vodite i trenirajte tim. 2.1. Stvorite osećaj lične posvećenosti ciljevima organizacije. obezbedite resurse i uspostavite povoljnu klimu za kvalitet Formirajte viziju. prikazuje odnose između pojedinih klasa dokumenata i daje njihovu moguću strukturu. opremu. u svim industrijsko-ekonomskim sektorima i u svim preduzećima. što se vidi iz područja koje oni obrađuju (videti niže). treba imati u vidu da su u standardu ISO 9004 date smernice primenom kojih organizacija može da unapredi svoj učinak. obučite i osposobite zaposlene. navedenih u standardu ISO 9000. Pošto se odnose na ukupno poslovanje preduzeća. stvarajte uslove za rad i dajte ovlašćenja ljudima Princip 3 . Definišite nivoe stručnosti. Princip 2 – LIDERSTVO .PREDVODNIČKA ULOGA RUKOVODSTVA Vođe uspostavljaju jedinstvo cilja i smera kretanja organizacije. Izričito identifikujte interne/eksterne kupce i dobavljače za svaki od procesa.USMERENJE NA KORISNIKE Organizacija zavisi od svojih kupaca i zato treba da razume njihove sadašnje i buduće potrebe. da zadovolji njihove zahteve i da teži da nadmaši njihova očekivanja.Osnove i rečnik. koji se proveravaju prilikom sertifikacije. primenite tu politiku.2 Principi sistema menadžmenta kvalitetom U svom radu preduzeće se mora držati određenih principa. ovi standardi smatraju se osnovom na koju se nadograđuju svi drugi sistemi menadžmenta: sistem zaštite životne sredine. Shvatite sadašnje i buduće potrebe i očekivanja kupaca. Merite zadovoljstvo kupaca i delujte u skladu sa rezultatima merenja. bez obzira na broj zaposlenih. upravljajte i održavajte dokumentovane procese. Ovaj standard daje smernice koje pomažu u pripremi dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom.ISO 10012:2003 Sistemi upravljanja merenjima Zahtevi za proces merenja i mernu opremu ISO/TR 10013:2001 Smernice za dokumentaciju sistema menadžmenta kvalitetom Daje smernice u vezi s uspostavljanjem metrološkog sistema u organizaciji kako bi se osiguralo da se merenja sprovode s predviđenom tačnošću. Iz Tabele 1. To su: Princip 1 . Obezbedite usaglašenost sa definisanim zahtevima kupca.PROCESNI PRISTUP Željeni rezultat efikasnije se ostvaruje kada se povezanim resursima i aktivnostima upravlja kao procesom.

mogućnosti i podršku da doprinesu trajnom poboljšanju procesa. internih i eksternih provera i korektivnih i preventivnih mera stalno poboljšavajte efektivnost sistema kvaliteta Postavite realne i izazovne ciljeve za poboljšanje. 2.Princip 5 . Princip 8 .UZAJAMNO KORISNI ODNOSI SA DOBAVLJAČIMA Organizacija i njeni dobavljači su međusobno zavisni. i 8. Na pogodan način definišite i dokumentujte zahteve koje treba da ispune vaši dobavljači. Odluke i aktivnosti zasnivaju se na analizi podataka i informacija kako bi se maksimizirala produktivnost i minimizirali gubici i dorade. rešavanju neusaglašenosti. obezbedite resurse i dajte ljudima alate. tako da odnosi. dotle principi 4-7 predstavljaju operativnu veštinu koja se zasniva na četiri koraka što se neprekidno ponavljaju: o planiranje. poboljšava efektivnost i efikasnost organizacije. obezbeđujući rano uključenje i učešće u definisanju zahteva za zajednički razvoj i poboljšanje proizvoda. pritužbi kupaca i drugih izvora. Princip 7 . Uspostavite i održavajte pogodan i efektivan dokumentovan sistem kvaliteta.STALNA POBOLJŠAVANJA Trajno poboljšanje treba da bude stalan cilj organizacije. Uspostavite stratešku saradnju ili partnerstvo. Za vreme obavljanja dnevnoga posla u organizaciji. predstavljaju iskaze poslovne etike. procesa i sistema. uspostavljeni na principu uzajamne koristi. Razvijajte uzajamno poverenje. Povežite procese sa ciljevima organizacije. o analiziranje podataka o izvršenju. 3. Identifikujte skup procesa unutar sistema.SISTEMSKI PRISTUP MENADŽMENTU Identifikacija. poboljšanju performansi i proširenju udela na tržištu putem upotrebe alata i tehnologije menadžmenta. poštovanje i posvećenost zadovoljstvu kupaca i trajnom poboljšanju. Dok principi 1. namenjenih ostvarenju datog cilja. Menadžerske odluke i aktivnosti unutar sistema kvaliteta zasnivaju se na analizi proverenih podataka i informacija. o sprovođenje planiranog. korektivnim merama. o izvlačenje pouka i korigovanje plana 7 PDCA – Skraćenica od Plan-Do-Check-Action (planiraj-sprovedi-proveri-preduzmi mere) 9 . Princip 6 . i jednoj i drugoj strani omogućavaju stvaranje dodatne vrednosti. Putem preispitivanja od strane rukovodstva. bez obzira o kojem se nivou upravljanja radi. Naglasak je na minimiziranju troškova. svi ovi principi integrišu se i primenjuju celovito. dobijenih iz izveštaja o proverama. Merite rezultate i poredite ih sa ključnim ciljevima. Shvatite njihovu međusobnu uslovljenost.ODLUČIVANJE NA OSNOVU ČINJENICA Efektivno donošenje odluka zasniva se na analizi podataka i informacija. Preispitujte i ocenjujte njihovu sposobnost da upravljaju isporukom kvalitetnih proizvoda i usluga. razumevanje i upravljanje sistemom međusobno povezanih procesa.

). da otklanja probleme u radu i ispravlja greške. Ma kako o o o o o to izgledalo neobično. samo jedan standard u Tabeli 1 sadrži zahteve – to je standard ISO 9001:2000. materijalno-tehničkim i finansijskim resursima (tačka 6. ali i da sprečava njihov nastanak.Ova četiri koraka poznata su pod nazivom PDCA7.). PDCA krug 2. tehničku. svako preduzeće koristi dokumentaciju.3 Zahtevi standarda ISO 9001 Kako je rečeno. svako preduzeće mora da prati efekte svoga rada. Slika 4 – Struktura standarda ISO 9001:2000 10 .1. Slika 3.). koje ima specifične zadatke (tačka 5. na Slici 4. svako preduzeće mora da stvara proizvode i/ili usluge od kojih živi i koje prodaje kupcima/korisnicima (tačka 7.).). Njegova struktura (tačke standarda) prikazana je na Slici 4. i njome mora upravljati (tačka 4. (tačka 8. “Demingov krug” ili “krug kontinuiranog poboljšanja”. prikazano je svako moguće preduzeće: svako preduzeće ima rukovodstvo. a grafički su prikazani na Slici 3. komercijalnu i drugu. svako preduzeće mora da upravlja svojim ljudskim.

ili zahtev 7. po dubini organizacije.6 Uređaji za praćenje i merenje. 11 . standard uvažava da primena nekih njegovih zahteva možda neće biti moguća i dozvoljava da se takvi zahtevi isključe iz područja primene sistema menadžmenta. Međutim. da im za rešavanje pravih problema nije ostalo snage.3 Projektovanje i razvoj. koja u procesu pružanja usluge ne koristi nikakva merila. razlikuje od jedne do druge organizacije. može da odluči da isključi zahtev 7.5. dok uslužna organizacija. Ovo je izuzetno važna tvrdnja koja podrazumeva da od primene standarda nema ništa ako u to nije uključeno rukovodstvo preduzeća. koji se odvija vertikalno.Odavde sledi da se standard ISO 9001:2000 uopšte i ne obraća zaposlenima u proizvodnji/pružanju usluga (radnicima za mašinom).4 Imovina korisnika. Dva su razloga za ovo premeštanje: vlasnicima/direktorima odmah se ukazuje na grupu zahteva kojima se utvrđuju njihovi zadaci. Ovakav redosled izlaganja ne samo da neće narušiti suštinu standarda. odnosno glavni proces u kojem se stvara nova vrednost. počev od najvišeg. Slika 5. pri čemu ćemo zahteve koji se odnose na dokumentaciju prikazati na kraju. U daljem tekstu prikazaćemo zahteve standarda ISO 9001 iz ugla vlasnika/direktora. trgovinska organizacija po pravilu će isključiti zahtev 7. previše često se primena standarda ISO 9001 svodi na ispisivanje niza dokumenata. nego rukovodiocima svih nivoa. koji teče horizontalno od ulaza do izlaza (od leve do desne strane dijagrama) i proces upravljanja. čime se potpuno zamagljuje smisao i cilj standarda. – Međusobni odnos elemenata standarda Na primer. Međusobna veza elemenata standarda (grupe zahteva) prikazana je na Slici 5. Sa slike se vidi da se u organizaciji mogu uočiti dva toka – glavni proces u kojem se stvara proizvod ili realizuje usluga. pošto je on za nju neprimenljiv. Ima dosta organizacija što su se toliko istrošile izrađujući dokumentaciju kojoj nisu videle svrhu. a omogućuje vođenje organizacije u celini i funkcionisanje glavnog procesa. već će u prvi plan dovesti ono što je presudno važno iz ugla rukovođenja organizacijom. Pošto se predmet rada. dozvoljena isključenja odnose se samo na poglavlje 7 – nijedan zahtev izvan tog poglavlja nije moguće isključiti.

12 . Ovi se zahtevi nimalo ne razliku od uobičajenih poslova što stoje pred rukovodstvom bilo koje firme: • vidljiva predvodnička uloga. • ako se vlasnik/direktor sam ne drži propisanog sistema. standard će biti uveden u primenu.da osiguraju primenu sistema u oblastima kojima rukovode.2. raspodele odgovornosti i ovlašćenja. Ovime se ni najviše rukovodstvo. ni rukovodioci drugih nivoa. zaposleni odmah vide da se radi o pukoj formi i sistem „pada“. • uspostavljanje unutrašnje organizacije. najviše rukovodstvo treba da odredi predstavnika rukovodstva i dodeli mu ovlašćenja i zaduženja da osigura funkcionisanje sistema menadžmenta u celoj organizaciji. posebno planiranje razvoja. prohodnih u oba smera. • uspostavljanje unutrašnjih linija za komunikaciju – horizontalnih i vertikalnih. Upozorenje! – traže se: • jasni ciljevi • dugoročna politika • istrajnost Slika 6 – Zahtevi koji se odnose na rukovodstvo Kada je u pitanju primena standarda ISO 9001. s tim da ovo lice može obavljati i druge poslove.1 Zahtevi koji se odnose na rukovodstvo Zahtevi koji se odnose na rukovodstvo prikazani su na Slici 6. • definisanje politike i ciljeva (kvaliteta).3. izvlačenje pouka i rebalans planova. Predstavnik rukovodstva nije lice “zaduženo za kvalitet” – za kvalitet je zadužen svako u svom domenu posla. treba se osvrnuti na ulogu predstavnika rukovodstva. najviše rukovodstvo (vlasnik i/ili direktor) presudno utiče na uspeh ili neuspeh projekta: • ako postoji odlučnost. S tim u vezi. Prema standardu. • obezbeđenje resursa.1. ne oslobađaju svoga dela odgovornosti . • periodična preispitivanja ostvarenih rezultata. • razvoj kulture trajnog poboljšanja. • upravljanje promenama – poslovno planiranje.

• zgrade. onda se mora obezbediti i odgovarajući komfor.. • patenti i know-how. sve što u firmi postoji.2. U pojedinim slučajevima. osvetljenje i drugi). Takođe se moraju utvrditi parametri koje treba pratiti i mora se obezbediti da se oni prate na pogodan način (termometri. Slika 7. • sredstva za proizvodnju/pružanje usluga. Zahtev za obezbeđenje uslova radne sredine ne razmatra komfor na radnom mestu. • novac.2 Zahtevi što se odnose na upravljanje resursima Pod „resursima“ podrazumevaju se: • zaposleni. Poslednja alineja zapravo traži da se uspostavi sistem komunikacije između rukovodstva i zaposlenih putem kojeg će se zaposlenima preneti koji su ciljevi organizacije. ako postoji mogućnost da zaposleni greši u radu zato što uslovi na radnom mestu negativno utiču na njegove psihofizičke sposobnosti. ma kako stečene (škola. • da zaposleni imaju potrebne kvalifikacije. što može izazvati zamor radnika i pojavu grešaka. U takvim slučajevima. • da se obezbedi obuka za održavanje znanja “ ili “preduzmu druge mere. 13 . rukovodstvo organizacije. merači vlage. Zahtevi za resurse prikazani su na Slici 7. mora se koristiti prema nameni (i uputstvu za rukovanje tamo gde je ono neophodno). preradi prehrambenih proizvoda svih vrsta.”. buke i sl). naravno. rukovodstvo je odgovorno da osigura da se utvrde i zadovolje zahtevi za radnu sredinu. ili vizuelna kontrola.. Za obezbeđivanje resursa odgovorno je. dakle. kursevi. buka.1. To je obaveza u proizvodnji farmaceutskih preparata. ako on ne utiče na kvalitet proizvoda. vlažnost vazduha. • softver. broj mikroorganizama u vazduhu. njihova znanja veštine. površinskoj montaži elektronskih sklopova. zašto su važni za organizaciju i zašto su važni za zaposlene. Ipak. Zahtevi za resurse Ključni resurs svake firme su njeni zaposleni. a namenjeno je zadovoljenju zahteva korisnika. mora se održavati u stanju koje omogućuje postizanje kvaliteta proizvoda. radno iskustvo) i da se rasporede saglasno njima.3. Zahtevi • • • za infrastrukturu vrlo su jednostavni: ona treba da bude pogodna za upotrebu. Primer je neodgovarajuće osvetljenje na mestima gde se radi obrada podataka na računaru. • da se osigura da zaposleni postanu svesni značaja svog posla i uticaja tog posla na ostvarenje ciljeva organizacije. broj čestica u vazduhu. vibracije. za proizvodnju ili pružanje usluga preduzeće mora da obezbedi specijalne uslove radne sredine (temperatura okoline. Zato se od organizacije zahteva: • da zahtevi/potrebne kvalifikacije za radna mesta budu definisani.

1. koji se odnose na proces realizacije proizvoda/pružanje usluge. Sledeća grupa aktivnosti tiče se utvrđivanja šta kupac zapravo traži (zahteva.3. kako je prikazano na Slici 9. Kada je u pitanju standardizovana usluga. Veoma značajan prostor posvećen je upravljanju projektovanjem/razvojem novoga proizvoda.3 Zahtevi koji se odnose na realizaciju proizvoda/pružanje usluge Zahtevi. Treba naglasiti da se ovde razmatra upravljanje procesom projektovanja/konstruisanja/razvoja. što još jednom ukazuje na izuzetan značaj planiranja uopšte. ISO 9001 “projektovanje” se odnosi na proces stvaranja novoga ili modifikovanog proizvoda. zatim treba da na osnovu njih utvrdi kakav bi proizvod odgovarao za tu namenu i na kraju – mora da oceni može li to biti učinjeno po prihvatljivoj ceni i u prihvatljivom roku. Ne radi se. čiji rezultat treba da bude proizvod/usluga u skladu s ulaznim zahtevom.2. 8 14 . na primer kupovina rezervnog dela za automobil. ali kod drugih vrsta usluga to nije tako (na primer. dakle. a završavaju se isporukom i (eventualno) servisiranjem proizvoda. dok u terminima zakona o planiranju i gradnji ovaj termin obuhvata izradu projektne dokumentacije (npr. Ti su zahtevi prikazani na Slici 8. pri čemu se mora utvrditi može li organizacija da ispuni njegove zahteve. Zahtevi koji se odnose na realizaciju proizvoda/pružanje usluge Sa slike se vidi da je planiranje prva faza procesa proizvodnje/pružanja usluga. jer nemaju licencu za to. kupac želi da postavi računarsku mrežu) i organizacija prvo treba da razjasni zahteve kupca. Kod razmatranja ovog zahteva pojedine firme izjavljuju da se ne bave projektovanjem. pre svega finansijskih. o izradi projektne dokumentacije. a treba da se okonča u zadatom vremenu i uz trošenje zadate količine resursa. slede prirodni tok aktivnosti i tok repromaterijala koji počinju prepoznavanjem zahteva korisnika. izrada idejnog projekta). očekuje) i kakav mu proizvod/uslugu ponuditi. U pitanju je zabuna u terminima: po standardu. kako se to ponekad tumači8. sve ove aktivnosti vrlo su jednostavne (kupac treba samo da saopšti tip automobila i godinu proizvodnje). odnosno uslugama nakon prodaje. Slika 8.

u slučaju potrebe. inače ga na tržištu ne bi bilo. Postojanje tehnološke dokumentacije. Zahtevi koji se odnose na projektovanje U delu koji se odnosi na realizaciju proizvoda/usluge.Slika 9. Koncentracija je samo na nekoliko područja koje daju sigurnost korisniku da u proizvodu neće biti skrivenih mana i da će. Razlog je jednostavan – pisci standarda smatraju da je proces proizvodnje/pružanja usluga nešto što preduzeće zna da radi. obučenih radnika i ispravnih sredstava za rad sami se po sebi podrazumevaju. biti moguće ući u trag svim aktivnostima u toku proizvodnje/pružanja usluga. Slika 10. Zahtevi koji se odnose na proizvodnju i pružanje usluga 15 . zahtevi standarda vrlo su malobrojni i jednostavni.

tzv. ekonomske i matematičke statistike apsolutno je neophodno ako se želi potpuno razumevanje svih zahteva. kako je to prikazano na Slici 12. prikazani su zahtevi ISO 9001:2000 koji se odnose na merenje. Ovo zahteva da svaki rukovodilac utvrdi koji mu je skup podataka neophodan za rukovođenje i za sagledavanje stanja u oblasti za koju je odgovoran. ali je izuzetno komplikovano to uraditi za prateće procese. • svako merenje treba da bude planirano. preko identifikacije šta s njima treba da se radi kada jednom budu raspoloživi. Ovo je jednostavno samo kada su u pitanju tehničke karakteristike proizvoda (njegove fizičke i druge osobine). Sa slike se vidi da je za efektivno upravljanje neophodno prikupiti tri grupe informacija: • podatke iz procesa. a zatim za njih treba odrediti granice prihvatljivosti. • za svaki značajni proces treba identifikovati ključne veličine koje govore o učinku konkretnog procesa. Slika 11. koji govore o ostvarenom kvalitetu proizvoda/usluge. koji govore o stepenu zadovoljstva kupca/korisnika. identifikovati veličinu koja govori o učinku procesa upravljanja ljudskim resursima? Šta je tu granica prihvatljivosti? • do povratnih podataka od korisnika vrlo se teško dolazi. a znanje ekonomije.3. Obrađeni podaci dostavljaju se rukovodstvu (sistemu upravljanja) koje ih poredi s usvojenom poslovnom politikom i ciljevima i deluje na osnovu utvrđenih odstupanja. Pre nego što se prikažu zahtevi ovog dela standarda treba istaći da su oni – u odnosu na sve druge . analizu i poboljšanja. analizu i poboljšanja. • podatke sa izlaza iz procesa. Njegova dosledna primena traži stil rukovođenja koji se kod nas ne sreće često.najteži za razumevanje i primenu. „glas procesa“. Zahtevi što se odnose na merenje. Kako.1. Važno je. kako je pokazano na slici. rukovodstvo je u opasnosti da donese pogrešnu poslovodnu odluku. istaći da se u ovom delu standarda zapravo opisuje mehanizam povratne sprege koji firmi daje dugoročnu stabilnost.4 Zahtevi koji se odnose na merenja. međutim. a koji govore o tome da li se procesima u preduzeću delotvorno upravlja. Ukoliko bar jedna informacija nedostaje. U njima se krije celokupna filozofija upravljanja preduzećem i upravljanja kvalitetom. do toga ko i kakve odluke treba da donese na osnovu njih. Zašto je ovaj deo standarda tako složen? Razloga je više: • u njemu je sadržan ceo PDCA ciklus. na primer. koje daje sistem kontrole. analize i poboljšanja Na Slici 11. 16 .2. • podatke sa tržišta. polazeći od utvrđivanja koji podaci treba se da prikupljaju.

Ali. najbliži problemu. otkrivanje korenih uzroka zametan je i nepopularan posao – lakše je gasiti požar svaki put kad se pojavi. Da bi se one pravilno postavile. da bi se zatim pogodnim merama (često prilično skupim. po principu japanskih „kružoka kvaliteta“. Kontinuirana poboljšanja mogu se sprovoditi sistemom „korak po korak“ i „projekat po projekat“. 17 . Preventivne mere usmerene su na sprečavanje nastanka problema. kao i kombinacijom ta dva pristupa. takva je praksa kod nas potpuno nepoznata. jer se zahtevaju investicije) sprečio nastanak problema.Slika 12 – Kolo povratne sprege u upravljanju Problemi leže i u realizaciji korektivnih i preventivnih mera. Korektivne mere usmerene su na sistem rukovođenja organizacijom. Nažalost. često se zahteva da se sprovede detaljna analiza procesa i identifikuju rizici od pojave problema. korektivne mere uvek su reaktivne – sprovode se kada se problem već desio. koji dovode do nezadovoljstva korisnika. stimulišu da nađu pogodno rešenje i ovlašćuju se da ga primene. pri čemu se utvrđuju koreni uzroci nastalih odstupanja – često duboko skriveni – s težnjom da se prepoznati problem reši i nikada više ne ponovi. te uspostavljanju ciklusa kontinuiranog poboljšanja. on zahteva potpunu promenu kulture organizacije. Zato mnoge organizacije posluju po principu „valjda će sve biti u redu“. Mada je princip „korak po korak“ najlakši za primenu i jeftiniji. Nažalost. gde se radnici. pre svega onih.

2.1.3.5 Zahtevi koji se odnose na dokumentaciju Preduzeće u svom radu koristi veliki broj dokumenata, od kojih su neki pripremljeni u preduzeću (dokumenta internog porekla), a neki stižu od kupaca ili drugih organizacija (eksterna dokumenta). Na Slici 13. prikazana je jedna moguća struktura dokumentacije kojom preduzeće raspolaže.

Slika 13 – Sistem dokumenata u preduzeću Svim dokumentima kojima preduzeće raspolaže mora se upravljati, što podrazumeva: • pregled i odobravanje dokumenata pre dostavljanja na mesta korišćenja, • osiguranje da su u primeni samo važeća dokumenta, • osiguranje da s dokumentima budu upoznati svi, za koje je to važno, • sprovođenje izmena radi usaglašavanja s praksom, • čuvanje i arhiviranje, • povlačenje (po prestanku važnosti) i uništavanje zastarelih kopija. Postupak upravljanja pojedinim klasama dokumenata, prikazanim na Slici 13, različit je, a različite su i funkcije koje upravljaju dokumentima, tako da za svaku klasu treba definisati pravila upravljanja. Sva su dokumenta važna i međusobno ravnopravna, ali se u mnogim organizacijama dokumentima sistema menadžmenta kvalitetom pridaje neprimereno veći značaj u odnosu na druge klase dokumenata. Na primer, tačno se zna kome je sve dostavljena procedura za rešavanje neusaglašenosti i ko ima koju kopiju, dok se istovremeno Pravilnik o radu, jedan od najznačajnijih akata preduzeća, ne dostavlja nikome, već se samo zakonskih osam dana ističe na oglasnoj tabli preduzeća. Takođe, projektna dokumentacija ume da bude u neredu, a tehnički crteži često postoje samo kao skica, što otežava upravljanje.

18

Dokumenta pojedinih klasa rade se u slobodnoj formi (dopisi, na primer), ili je njihova izrada regulisana standardima (crteži), ili zakonom (ugovori). Dokumentacija sistema menadžmenta kvalitetom najčešće se izrađuje u skladu sa smernicama standarda ISO/TR 10013 i uređuje po piramidalnom principu, prikazanom na Slici 14.

Slika 14 – Piramida dokumenata sistema menadžmenta kvalitetom Namena pojedinih vrsta dokumenata u ovoj piramidi je sledeća: Poslovnik (o kvalitetu): • opis politike i opštih ciljeva, • nadležnosti i odgovornosti u celoj organizaciji, • način postizanja usaglašenosti s referentnim standardom. Procedure (dokumentovani postupci): • opis procesa/načina rada poslovne funkcije, • način povezivanja aktera u lancu događaja, • identifikacija "vlasnika" procesa i učesnika u procesu, • načelne smernice šta, ko i kada treba da uradi. Uputstva (radne instrukcije): • opis jedne aktivnosti/postupka rada izvršioca, • definisanje standarda dobrog rada, • detaljno šta, ko, kada, kako treba da se uradi, • postupak beleženja rezultata. Zapisi (evidencije): • trag o obavljenoj aktivnosti - šta je urađeno, ko je uradio, kad, koji su rezultati, • objektivni dokaz, • mogu biti urađeni na obrascu, ili u slobodnoj formi. Savremene informaciono-komunikacione tehnologije omogućavaju da se dokumenta i zapisi drže u elektronskom obliku, na magnetnim ili optičkim nosiocima informacije. Ništa više ne mora biti na papiru, izuzev ako je preduzeću lakše da koristi papirnu dokumentaciju (ili se nekim drugim obavezujućim dokumentom to zahteva). Vrlo često postavlja se pitanje koliko dokumenata sistema menadžmenta kvalitetom preduzeće mora da poseduje. Na to se ne može dati jednoznačan odgovor. Standard ISO 9001 zahteva da postoje sledeća dokumenta: šest dokumentovanih postupaka, politika kvaliteta, poslovnik o kvalitetu i zapisi (videti Sliku 13). Očigledno je, međutim, da organizacija mora da dokumentuje sve procese rada gde bi – ako nema uputstva za rad – moglo doći do greške. O kojim se procesima radi, utvrđuje sama organizacija.
19

Standard ISO 9001 izuzetno insistira na postojanju zapisa – objektivnih dokaza o obavljenim aktivnostima i postignutim rezultatima. Neki primeri kategorija zapisa dati u Tabeli 2. Tabela 2 – Kategorije zapisa prema standardu ISO 9001:2001 Zapis o preispitivanju od strane rukovodstva Dokaz da proces realizacije i proizvod koji u njemu nastaje ispunjavaju zahteve Ulazni podaci za projektovanje Podaci o obrazovanju, obuci, veštinama i radnom iskustvu Rezultati preispitivanja zahteva što se odnose na proizvod i mere koje proističu iz zaključaka sa preispitivanja Rezultati preispitivanja u toku procesa projektovanja i razvoja i rezultati naloženih mera

Rezultati verifikacionih aktivnosti u toku procesa projektovanja Rezultati vrednovanja (validacije) u toku projektovanja i razvoja i rezultati naloženih mera i razvoja i rezultati naloženih mera Rezultati preispitivanja izmena u toku procesa projektovanja i razvoja i rezultati naloženih mera Rezultati validacije procesa Rezultati ocenjivanja dobavljača i rezultati preduzetih po osnovu utvrđenih ocena mera,

Jedinstvena identifikacija proizvoda tamo gde je postavljen zahtev za sledljivost Standardi koji se koriste za kalibraciju ili potvrđivanje opreme za merenje, kontrolisanje i ispitivanje u slučaju da nema odgovarajućeg nacionalnog ili međunarodnog standarda Rezultati kalibracije opreme za merenje, kontrolisanje i ispitivanje Dokazi o usaglašenosti proizvoda sa kriterijumima za prijem i identifikacija lica, odgovornog za odobravanje isporuke proizvoda Rezultati korektivnih mera Rezultati preventivnih mera

Podaci o imovini korisnika koja je izgubljena. oštećena, ili na drugi način postala nepodesna za upotrebu Ocena validnosti ranije dobijenih rezultata kada se utvrdi da merna oprema ne odgovara zahtevima Rezultati internih provera Opis utvrđenih neusaglašenosti i mera, preduzetih za njihovu sanaciju, uključujući sva odobrenja za odstupanje

2.2 Postupak primene standarda ISO 9001 Primena standarda ISO 9001 i priprema za sertifikaciju složen je projekat koji troši vreme, novac i radnu energiju. Kao i kod svakog projekta, postavlja se ključno pitanje: šta je njegov cilj? Razlozi za pokretanje projekta mogu biti razni i neki od njih navedeni su u uvodu ove brošure. Među njima svakako su najvažniji jačanje tržišne pozicije, zadovoljenje zahteva korisnika, poboljšanje efektivnosti i efikasnosti sistema upravljanja u organizaciji. Ostali razlozi koji mogu da iniciraju pokretanje projekta su: izričiti zahtevi kupaca, potreba da se konkuriše na tenderima za javne nabavke, moda itd. Kako se navodi u standardu ISO 9001, “Usvajanje sistema menadžmenta kvalitetom treba da bude strateška odluka organizacije” tako da koristi, koje neka organizacija može da očekuje od ovoga projekta, neposredno zavise od nekoliko ključnih faktora: postavljenih ciljeva, uključenja rukovodilaca svih nivoa i njihove spremnosti da pokrenu i sprovedu promene i unapređenja, podrške zaposlenih, načina vođenja projekta. Svaki projekat primene standarda jedinstven je u meri, u kojoj je i svaka organizacija jedinstvena. Mada sličnosti uvek ima, organizacije se međusobno veoma razlikuju po materijalno-tehničkim resursima, znanju i veštinama zaposlenih, njihovim navikama i međuljudskim odnosima, načinu poslovanja. Standard ISO 9001 o tome kaže: “Projektovanje i realizacija sistema menadžmenta kvalitetom u organizaciji zavise od raznih potreba, datih ciljeva, proizvoda koji se isporučuju, procesa koji se koriste i veličine i strukture same organizacije. Ovaj međunarodni standard nema za cilj da nametne uniformnost u strukturi sistema menadžmenta kvalitetom, niti uniformnost dokumentacije.” Prilikom realizacije ove vrste projekata, najveći broj organizacija odlučuje se da zatraži spoljašnju stručnu pomoć i angažuje konsultanta. Ova odluka ima svoje opravdanje, pošto kompetentan konsultant može da organizaciji značajno uštedi vreme i napore, ali angažovanje konsultanta nije obavezno. Smernice za izbor konsultanta date su u daljem tekstu.

20

To možete uraditi sami. Ako vam je to potrebno.smanjenje troškova. 6.obezbeđenje da proizvodi i usluge stalno zadovoljavaju zahteve korisnika. pomenuti u Tabeli 1. 13. 10.Razmatranje da li zajedno sa standardom ISO 9001 organizacija treba da primeni još neki standard. postojećeg stepena dokumentovanosti procesa rada.povećanje poverenja u proizvodni sistem.zaposleni . Utvrdite ciljeve koje želite da postignete.akcionari . Obezbedite smernice za pojedine aspekte sistema menadžmenta kvalitetom. dokumentovati i primeniti sistem i obezbediti dokumentovane dokaze o njegovoj efektivnosti. podnesite prijavu za sertifikaciju kod akreditovane organizacije koja će vas oceniti i potvrditi da je vaš sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa zahtevima standarda ISO 9001:2000.postizanje zadovoljenja korisnika.ISO organizacija savetuje da projekat primene standarda sadrži sledeće faze: 1. naročito u vezi s reklamacijama. važno je se u projekat uključe i sledeće aktivnosti: .). 8. 9 21 . Mora se odrediti lice koje će u ime rukovodstva voditi projekt i koordinirati sve aktivnosti. . U malim organizacijama projekat se obično realizuje za 6-9 meseci. Za kraće vreme nije moguće osigurati primenu osnovnih principa menadžmenta. 9. a u velikim za 18-24 meseca. . ili možete tražiti spoljašnju pomoć 7. samostalno ili u konsultaciji s direktorom. . . na primer ISO 14001 ili ISO 22000 (HACCP).Projektovanje unutrašnje organizacije (videti korake 4. stepena primene elektronskih tehnologija itd. . Treba da povedete računa o interesnim stranama kao što su: .dobavljači . Utvrdite šta drugi očekuju od vas. standarda ISO 9001:2000 da biste utvrdili koji se od njih primenjuju na vaš sistem. Pri tome proučite zahteve odeljka 7. . njenog stepena razvijenosti. Na osnovu ovoga vidi se da organizacija ne mora da traži sertifikaciju. . u srednjim – za 12-15 meseci. To mogu biti standardi. Primenite standarde serije 9000 u vašem sistemu upravljanja.Preispitivanje i ažuriranje dokumentacije čije se postojanje zahteva zakonom (videti korak 2). Nastavite da poboljšavate vaše poslovanje Zbog specifičnosti primene standarda u našim organizacijama. i 8. pomenuti u koraku 7. 2. 5. dodelite zaduženja i pripremite vremenski raspored. Pripremite plan aktivnosti kojima se uklanjaju odstupanja. . Utvrdite koji su procesi potrebni da bi se vašim korisnicima isporučio proizvod u skladu s njihovim zahtevima. ali da treba da primeni sistem menadžmenta kvalitetom jer od toga ima dosta internih koristi. . obučiti zaposlene. To lice mora biti ovlašćeno da donosi izvršne odluke. a koji ne. 4.Obuka rukovodstva i zaposlenih (videti korak 3). Utvrdite postojeće stanje vašeg sistema menadžmenta kvalitetom i ocenite gde postoje razlike između vaše prakse i zahteva standarda ISO 9001:2000. Ako je to slučaj. . Obezbedite resurse za sprovođenje ovih aktivnosti. onda treba obezbediti da se gradi jedan celovit sistem menadžmenta. Ciljevi mogu biti: . Sprovedite vaš plan.kupci i krajnji korisnici .društvena zajednica 3.poboljšanje efikasnosti i profita.poboljšanje komunikacije i morala u organizaciji. Obezbedite i proučite informacije o standardima serije ISO 9000. pomenuta u koraku 6. Koristite ISO 9001:2000 kao osnovu za sertifikaciju. prirode proizvodnje.povećanje/održavanje učešća na tržištu. Sprovodite periodične interne provere. Trajanje projekta zavisi od niza preduslova: veličine organizacije. 12. i razvijaju procesi. Odlučite da li ćete podneti prijavu9 za sertifikaciju.Imenovanje rukovodioca projekta.

sprovođenje internih provera i preispitivanja.analizu i dokumentovanje procesa rada. Organizacija treba da posebnu pažnju obrati na etičke principe kojima se konsultant rukovodi u radu i treba da izbegava one. jer tada nema koristi za organizaciju. Obezbeđenje materijalno-tehničkih i finansijskih resursa za realizaciju projekta. poznavanje zahteva za proizvode i procese.1. . pri čemu može da koristi standard ISO 10019:2005 Smernice za izbor konsultanata za sisteme menadžmenta kvalitetom i za korišćenje njihovih usluga. poznavanje standarda i sistema menadžmenta. organizacija može da odluči da samostalno priđe realizaciji projekta. Za organizaciju kojoj je sertifikat primarni cilj. znanje i veštine u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom.2. poznavanje zahteva zakona i drugih propisa. . to će biti sasvim nedovoljno za organizaciju koja želi da unapredi svoj sistem menadžmenta. jednako kao i usluge drugih majstora zanata. .lice za tehničku obradu materijala koji se budu pripremali u okviru projekta. ili može da zatraži pomoć konsultanta. koji napadno i direktno nude svoje usluge ili dostavljaju ponudu koja im nije tražena. navedenih u tački 2. opšte obrazovanje. koja se opredeli za drugu varijantu. Svi ovi aspekti rada konsultanta nisu uvek jednako važni. a posebno: . poznavanje metoda i tehnika koje se koriste u oblasti menadžmenta kvalitetom. mora biti svesna da se projekat tada realizuje zajedničkim naporima i da se na konsultanta može preneti samo deo ukupnih poslova. praksu u oblasti menadžmenta. te korektivnih i preventivnih mera. njegove lične osobine.dokumentovanje politike i ciljeva kvaliteta.3 Zadaci učesnika u realizaciji projekta primene standarda Kako je rečeno. . ili procese. Sprovođenje aktivnosti iz svog domena nadležnosti koje budu definisane planom projekta. Međutim. Imenovanje vođe projekta/predstavnika rukovodstva za kvalitet i dodela ovlašćenja za upravljanje projektom (može biti jedno lice).vreme za rad sa konsultantom. − 10 Iza ovakve garancije najčešće se krije sporazum konsultanta i organizacije za sertifikaciju. koji garantuju sertifikaciju10. organizacija treba da uzme u kompetentnost konsultanta. Zavisno obzir: od ciljeva projekta primene standarda i razloga zbog kojeg se angažuje konsultant.2 ove brošure i uključenje najvišeg rukovodstva u sve aktivnosti projekta u skladu sa planom i definisanim nadležnostima. kao i one. što ukida svaki smisao nezavisnog ocenjivanja. Tada konsultant treba da bude sposoban da projektuje sistem menadžmenta kvalitetom koji treba da služi najvišem rukovodstvu da unapredi poslovanje firme i mora biti spreman da demonstrira u čemu se to unapređenje sastoji.prisustvo obuci. etička pravila kojih se pridržava u radu. Organizacija. Ovo se u prvom redu odnosi na rukovodioce koji su nadležni za određena područja rada. Konsultanti ne moraju da budu akreditovani i ne moraju posedovati nikakva ovlašćenja ili sertifikate da bi se bavili pružanjem konsultantskih usluga. što globalno obuhvata: . znanje i veštine kojima raspolaže. Najgora varijanta je da se od konsultanta traži da projekat realizuje u što kraćem vremenu i po principu “ključ u ruke”. biće dovoljno da konsultant poznaje postupak pripreme za ocenjivanje. ali treba znati da usluge dobrih konsultanata imaju cenu. Stoga je za organizaciju vrlo važno da pravilno priđe izboru konsultanta. 22 . Uobičajena raspodela zadataka između konsultanta i organizacije izgleda ovako: a) Zadaci preduzeća − − − Obezbeđenje primene osam principa menadžmenta. radno iskustvo.

biće više reči o sertifikaciji i postupku njenog sprovođenja.b) Zadaci konsultanata − − − − − − d) obezbeđenje informativnih materijala iz oblasti sistema menadžmenta kvalitetom. 23 . treba da podnese prijavu nekoj od akreditovanih organizacija za sertifikaciju. sa opisom svih aktivnosti i utvrđenim rokovima realizacije. Zadaci organizacije za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom Ako se organizacija odluči da sertifikuje svoj sistem menadžmenta kvalitetom. dok ćemo ovde samo pomenuti da u procesu primene standarda organizacija za sertifikaciju ima ulogu: da sprovede objektivno ocenjivanje uspostavljenog sistema menadžmenta kvalitetom radi utvrđivanja njegove usaglašenosti sa standardom ISO 9001. utvrđenih tokom internih i eksternih provera. i mera Saglasno pravilima za sticanje i održavanje statusa akreditovane organizacije. konsultanti i organizacije za sertifikaciju ne smeju se interesno povezivati pošto se tada ne može garantovani nezavisnost ocenjivanja. analizu i dokumentovanje procesa. učešće u sprovođenju internih provera i preispitivanja uspostavljenog sistema menadžmenta kvalitetom. sprovođenje internih provera i preispitivanja uspostavljenog sistema menadžmenta. informisanje organizacije o izvorima takvih materijala i upućivanje na nabavku potrebnih standarda. ako su se za to stekli uslovi. te priprema detaljnog plana projekta. projektovanje sistema menadžmenta kvalitetom koji odgovara potrebama organizacije i zahtevima standarda. te druge obuke za kojom se ukaže potreba. davanje usmenih i pismenih smernica i vođenje organizacije prilikom analize i dokumentovanja radnih procesa. da prilikom ocenjivanja i nadzora utvrđuje potrebe za sprovođenjem korektivnih i preventivnih mera unapređenja. pomoć u definisanju korektivnih mera povodom neusaglašenosti. da izda potvrdu (sertifikat) o usaglašenosti uspostavljenog sistema. U poglavlju 4. da sprovodi periodični nadzor radi provere da li se uspostavljeni sistem održava i unapređuje. sprovođenje obuke zaposlenih za razumevanje i primenu standarda.

Zahtevi sa smernicama za upotrebu Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine – Opšte smernice o principima.1. pa na međunarodnom planu u ovom pogledu postoji veliki nesklad. preduzeća su time želela da preduprede formiranje paralelnih državnih propisa u ovoj oblasti.Najvažniji standardi serije ISO 14000 Standardi i smernice ISO 14001:2004 ISO 14004:2004 ISO/AWI 14005 Svrha Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine -. preko ograničenih čišćenja okoline.1 Standardi za sisteme upravljanja zaštitom životne sredine – serija ISO 14000 3. kako lokalno.Vrednovanje učinka u pogledu životne sredine -Smernice Upravljanje životnom sredinom – Primeri vrednovanja učinka u pogledu životne sredine Upravljanje životnom sredinom – Ocena životnog ciklusa – Principi i okviri Upravljanje životnom sredinom -.Ocena životnog ciklusa – Zahtevi i smernice Upravljanje životnom sredinom -. Ova serija standarda određuje da se odgovornost za zaštitu životne sredine nalazi direktno u rukama menadžmenta. tako i na svetskom nivou.1 Ciljevi i namena standarda za upravljanja zaštitom životne sredine Serija standarda ISO 14000 namenjena je harmonizaciji zahteva koji se postavljaju preduzećima širom sveta u pogledu sistema upravljanja zaštitom životne sredine11. druge još nemaju nikakve slične propise. koje se začelo sedamdesetih godina prošlog veka.Ocena životnog ciklusa – Primeri primene ISO 14042 Upravljanje životnom sredinom -. Cilj ovih standarda je uspostavljanje opšteg okvira na nivou preduzeća za upravljanje sistemom zaštite životne sredine. do pritisaka na vlade za uspostavljanje jačeg kontrole u pogledu zaštite životne sredine. javnost nije jedini zagovornik zaštite životne sredine. jer oni često umeju da budu neusaglašeni sa međunarodnim kretanjima i veoma opterećujući za preduzeće. Standardi serije ISO 14000 pokušavaju da harmonizuju zahteve u pogledu zaštite životne sredine koji se postavljaju pred industriju u svim krajevima sveta. Dok su neke zemlje već definisale kaznene mere za one koji naruše propise o zaštiti životne sredine. Međutim. Tabela 3. Aktivnosti ovih grupa kreću se od protesta.Rečnik Upravljanje životnom sredinom – Uključenje aspekata u vezi sa ćivotnom sredinom u projektovanje i razvoj proizvoda Upravljanje životnom sredinom – Komunikacija u pogledu životne sredine – Smernice i primeri ISO 14015:2001 ISO 14031:1999 ISO/TR 14032:1999 ISO 14040:2006 ISO 14044:2006 ISO/TR 14047:2003 ISO/TR 14049:2000 ISO 14050:2002 ISO/TR 14062:2002 ISO 14063 11 Umesto termina “sistem zaštite životne sredine” najčešće se koristi oznaka EMS. 24 . Mnoga preduzeća su takođe prepoznala ovu potrebu i pomogla stvaranje standarda serije ISO 14000. Na stvaranje ove serije standarda uticala je rastuća zabrinutost javnosti u vezi s uticajem koji industrija ima na životnu sredinu. uključujući upotrebu vrednovanja učinka u pogledu životne sredine Upravljanje životnom sredinom – Ocena lokacija i organizacija u pogledu životne sredine Upravljanje životnom sredinom -. Međutim. Javnost traži da preduzeća u celom svetu preuzmu odgovornost za svoje aktivnosti.Ocena životnog ciklusa – Primeri primene ISO 14041 ma određivanje ciljeva i područja primene i na analizu skladišta Upravljanje životnom sredinom -. U Tabeli 3 prikazani su najvažniji standardi koji spadaju u seriju ISO 14000. Upravo ona lica koja imaju najveći uticaj na politiku preduzeća i postupke njene realizacije imaju i ovlašćenja da definišu sopstvene zadatke u pogledu uspostavljanja sistema zaštite životne sredine. preraslo je u širok svetski pokret. Širom planete formirane su mnoge grupe i organizacije za zaštitu životne sredine. Pored ostalog. pojam “jača kontrola” ima različito značenje u različitim zemljama.3. “ISO 14000” naziv je za seriju standarda što se odnose na sistem zaštite životne sredine. sistemima i pomoćnim metodama Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine – Smernice za faznu primenu sistema upravljanja životnom sredinom. Interesovanje javnosti za ekologiju. od engleskog pojma Environmental Management System. Standardi zagovaraju usaglašen pristup koji se može primeniti bilo gde u svetu. Ponekad se “životna sredina” skraćuje na ŽS. SISTEMI UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE 3.

razmatraju mogući rizici i posledice havarije. CocaCola na primer. Ostali standardi iz serije ISO 14000 koriste se kao smernice za razjašnjenje zahteva. tako da poslovanje sa dobavljačima koji se ponašaju neodgovorno prema životnoj sredini – a to znači i prema društvu . pored ostalog.ISO 19011:2002 ISO/WD 26000 ISO/IEC Uputstvo 66:1999 Uputstva za proveravanje sistema menadžmenta kvalitetom i/ili sistema upravljanja zaštitom životne sredine Smernice za odgovornost prema društvu Opšti zahtevi za organizacije koje sprovode ocenjivanje i certifikaciju sistema upravljanja životnom sredinom Iako je primena standarda serije ISO 14000 dobrovoljna.ne dolazi u obzir. Projekat za izgradnju bilo kog industrijskog objekta obavezno sadrži i osvrt na uticaj tog objekta na životnu sredinu. u oblasti zaštite životne sredine preduzeća se sertifikuju samo prema standardu ISO 14001. • Aspekti zaštite životne sredine u standardima za proizvode. Očekuje se da će kretanja na tržištu. • Označavanje proizvoda prema uticaju koji imaju na životnu sredinu. isto kao što se to desilo kada je publikovana serija standarda ISO 9000. državni propisi i sve veći pritisak društvenih grupa naterati većinu preduzeća da povedu više računa o zaštiti životne sredine. ne može dozvoliti narušavanje svog imidža. Slično kao kod serije ISO 9000. Razlog je jednostavan: neka multinacionalna kompanija. • Ocenjivanje životnog ciklusa proizvoda. U našoj zemlji postoji obimna regulativa. • Provera (ocenjivanje) sistema zaštite životne sredine. 25 . dok određene vrste postrojenja moraju imati i detaljan elaborat u kojem se. • Ocenjivanje efekata sistema zaštite životne sredine. Standardi obuhvataju više područja: • Sistem upravljanja zaštitom životne sredine. što će obezbediti plodno tle za primenu standarda serije ISO 14000. mnogi veliki kupci uslovljavaju svoje dobavljače da moraju da poseduju sertifikat za sistem upravljanja zaštitom životne sredine. traženje pravih definicija ili dopunskih objašnjenja. posvećena zaštiti životne sredine i sve je više primera izricanja visokih kazni onima koji ne poštuju propise. 15 – Područja na koja se odnose standardi serije ISO 14000 Ova područja prikazana su na Slici 15.

Okruženje se proteže od organizacije. Radi se. ali je za razumevanje njegovih zahteva neophodno prvo usvojiti nekoliko ključnih termina koji se odnose na zaštitu životne sredine. proizvoda ili usluga organizacije. usklađena sa prirodom poslovanja organizacije i mora da uključi opredeljenje za stalno usavršavanje. uključujući vazduh. opštih i posebnih ciljeva. floru. do globalnog sistema. njegovu predvodničku ulogu i daje smernice za organizaciju u pogledu zaštite životne sredine.1.2 Zahtevi standarda ISO 14001 Struktura standarda ISO 14001 prikazana je na Slici 16. Ova politika treba da bude dokumentovana. vizije i vrednosti koje postoje u organizaciji i služi kao osnova za definisanje i preispitivanje ciljeva u pogledu zaštite životne sredine.1 Politika u vezi sa životnom sredinom Standard zahteva da najviše rukovodstvo organizacije definiše i sprovede politiku zaštite životne sredine. Slika 16. prirodne resurse. planiranje. Uticaj na životnu sredinu: Svaka promena životne sredine. pogoršanje ili poboljšanje. Aspekt životne sredine: Element aktivnosti. vodu. Ona je odraz namera. ili proizvoda. ostvareni upravljanjem aspektima životne sredine na osnovu politike zaštite životne sredine. Struktura standarda ISO 14001 3. analizu i održavanje politike zaštite životne sredine i upravljanje aspektima u vezi sa životnom sredinom. : Merljivi rezultati sistema upravljanja zaštitom životne sredine.1. raspodelu odgovornosti. Sistem zaštite životne sredine: deo opšteg sistema menadžmenta neke organizacije. Politika zaštite životne sredine mora biti saopštena zaposlenima i dostupna javnosti. zemljište. Evo objašnjenja nekoliko najvažnijih termina: Životna sredina: Okruženje u kome organizacija radi.3. postupke i resurse neophodne za definisanje. metode. Ovaj poslednji zahtev vrlo je ozbiljan i obavezuje organizaciju da učini sve što može da javnost ne izgubi poverenje u nju. za sprečavanje zagađenja i za obezbeđenje neprekidne usaglašenosti sa primenljivim zakonskim i drugim propisima koji se odnose na zaštitu životne sredine. sprovođenje. 26 . ljude i njihove uzajamne odnose. ili usluga neke organizacije koji može da dođe u do interakciju sa životnom sredinom. faunu. dakle o upravljački pristup primenom kojeg se pitanjima zaštite životne sredine pristupa na sistematski. Politika zaštite životne sredine pokazuje opredeljenje rukovodstva. koji uključuje organizacionu strukturu. koja je potpuno ili delimično rezultat aktivnosti. strukturiran i dokumentovan način.2. primenu. Upoznavanje s terminima tim je važnije što je obaveza u pogledu upravljanja sistemom zaštite životne sredine danas premeštena sa nivoa referenta na nivo vlasnika/direktora preduzeća.

koji u značajnoj meri utiču na životnu sredinu.3. Smernice za pripremu ovoga postupka mogu se naći (delimično) u Pravilniku o analizi uticaja objekata. . broj 61/92) 27 .2 Planiranje sistema zaštite životne sredine Planiranjem sistema zaštite životne sredine utvrđuje se: . Postupak analize uticaja na životnu sredinu i utvrđivanja značajnih aspekata prikazan je na Slici 17. Pažnja se poklanja aspektima kojima organizacija može sama da upravlja (na primer. odnosno radova na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”. kako bi se na njih moglo delovati.koji se zakonski i drugi zahtevi postavljaju pred organizaciju u pogledu zaštite životne sredine.šta organizacija stavlja sebi u zadatak u pogledu zaštite životne sredine. 12 13 Videti termine u 3. tako da svaka organizacija sama odlučuje kako će pristupiti analizi svojih aspekata13. Standard ISO 14001 ne propisuje detalje u vezi s ovim postupkom. određivanjem koji proizvodi.koje aktivnosti će se sprovesti u pogledu zaštite životne sredine.2. Slika 17 – Postupak sprovođenja analize aspekata i uticaja na životnu sredinu Ova faza planiranja može da bude vrlo složena i zato mora da postoji dokumentovani postupak po kojem će se sprovesti analiza aspekata. građevinski radovi koje obavljaju njeni podugovarači). . ali i onima na koje može samo da utiče (na primer.1. tj. sagorevanje goriva u kotlarnicama). procesi ili aktivnosti organizacije utiču na životnu sredinu i kakva je priroda tog uticaja.2. Zatim se iz ukupnog spiska utvrđenih aspekata izdvajaju oni. a) Aspekti i uticaji u vezi sa životnom sredinom Planiranje počinje utvrđivanjem aspekata12.1. . u kojim rokovima i ko će za njih biti odgovoran.kako organizacija utiče na životnu sredinu.

uticaji na životnu sredinu mogu biti mnogobrojni. retko. verovatnoća pojavljivanja (npr. bez uticaja. Prilikom ocenjivanja značajnosti uticaja razmatra se: Ali. b) Zakonski i drugi zahtevi Planiranje sistema zaštite životne sredine nastavlja se utvrđivanjem zakonskih i drugih zahteva koje organizacija treba da ispuni. vibracija ili neprijatnih mirisa. gomilanje industrijskog i komunalnog otpada. koliki bi bili troškovi smanjenja ili izbegavanja negativnog uticaja na životnu sredinu. proizvodima. ugrožavanje retkih i zaštićenih vrsta. pored čisto tehničkih pitanja treba razmotriti i ona u vezi s poslovanjem: Organizacija utvrđuje koje će aspekte i uticaje smatrati značajnim prema definisanoj metodologiji. male posledice. trošenje neobnovljivih izvora energije. obim dejstva (npr. ali i dogovore. U našoj zemlji postoji veliki broj propisa u oblasti zaštite životne sredine (vidi spisak u prilogu) . popisivanje nije dovoljno – organizacija mora da sprovede analizu i utvrdi stepen usaglašenosti svoje prakse sa zahtevima. dim. dejstvo je ograničeno na mesto dešavanja aktivnosti. kakvi su stavovi društva. zaposlenih i akcionara u pogledu uticaja na životnu sredinu. gradske/lokalne). odnosno ugledu i poslovanju organizacije. da li postoji neki zakon ili propis koji se odnosi na posmatrane aspekte (na primer. kazna u slučaju zagađenja vodotoka). Tada se. Ti zahtevi obuhvataju propise svih nivoa (republičke. 28 . vazduh ili zemljište. da li smanjenje uticaja na jednom mestu ne izaziva neželjene posledice na nekom drugom. nanošenje štete flori i fauni. Takođe mora da uspostavi sistem za praćenje izmena u propisima. srednje. dejstvo se oseća u čitavom regionu) jačina uticaja (npr. po opisanom postupku. to su područja gde se može naneti najveća šteta životnoj sredini. pisane sporazume i protokole koja organizacija odluči da primenjuje14. stvaranje buke. velike posledice. dat je primer identifikacije aspekata i uticaja u vezi sa životnom sredinom. kakve su posledice po ugled organizacije u slučaju nanošenja štete životnoj sredini. zona dejstva zahvata celo gradsko područje. pokrajinske. procesima ili aktivnostima. katastrofalne posledice). i ovde mora da postoji postupak za identifikaciju zakonskih i drugih zahteva i za procenu da li je organizacija usaglašena 14 Ovi dodatni zahtevi najčešće su vezani za članstvo u privrednim asocijacijama. elektromagnetno i drugo zračenje. pokretima i udruženjima. Zapis o analizi aspekata i uticaja ostaje u arhivi preduzeća. na primer: • • • • • • • • • • • • • • • • • ispuštanje štetnih materija u u vodu. Tamo gde postoji odstupanje od zahteva moraju se preduzeti mere da se poslovanje postepeno usaglasi sa zakonima i propisima. Međutim. nikad). Kao i kod utvrđivanja aspekata i uticaja. često. stvaranje dima i prašine. Po pravilu. utrošak prirodnih resursa.U Tabeli 4. itd. mirisi) Trošenje prirodnih resursa Proces: Snabdevanje naselja toplom vodom Čak i kada je u pitanju samo jedna aktivnost organizacije. vrlo kratko. Tabela 4. mora oceniti uticaj izmena na već sprovedenu analizu. trajanje (npr. dugo). da bi se mogao ponovo koristiti ako dođe do bilo koje izmene u zakonskom okviru. Primer identifikacije aspekata i uticaja u vezi sa životnom sredinom Aktivnost/proizvod/proces Aktivnost: Punjenje rezervoara za gorivo Proizvod: Drvena ambalaža Aspekt Potencijalno izlivanje nafte u slučaju udesa Seča borova radi izrade drvene ambalaže Sagorevanje tečnih i čvrstih goriva Uticaj Zagađivanje zemljišta ili vode naftom Trošenje prirodnih resursa Izmene u flori i fauni Emisija u vazduh (gasovi. tako da nije jednostavno prepoznati koji se od njih odnose na konkretnu organizaciju i pomoć pravnika je dobrošla.

koje organizacija sebi stavlja u zadatak. usaglašenosti sa regulativnom i drugim pitanjima u vezi sa životnom sredinom. korišćenjem bezbednih tehnologija. tle i vodu za vreme rada. Tabela 5. Novaković M. Ciljevi. Ciljevi 1. 2. Program može da se menja i dopunjuje. treba da budu iskazani tako da se može meriti stepen njihovog ostvarenja. Za svaki cilj mora se utvrditi rok za realizaciju i zaduženo lice. Smanjiti emisiju kiselih jedinjenja u atmosferu Smanjiti rizik od zagađenja površinskih i podzemnih voda otpadnim uljem Smanjiti potrošnju pijaće vode Povećati količinu recikliranog otpada Odobrio: Generalni direktor Datum: 200x-03-16 Nosioci realizacije i njihovi zadaci Cilj 1 2 Nosilac P. Tako se dobija program zaštite životne sredine za čiju realizaciju organizacija mora da obezbedi potrebne resurse. standarda preduzeća i dobre prakse. što znači da moraju biti vrlo konkretni. utvrditi mesta mogućeg zagađenja površinskih voda i pripremiti plan korektivnih mera (Oktobar 200x) Popraviti sve neispravne slavine i ventile na vodovodnoj instalaciji (maj 200x) Povećati efikasnost postrojenja za preradu otpadnog ulja za 10% u odnosu na prethodnu godinu 3 4 N. Petrović J.c) Ciljevi i programi upravljanja zaštitom životne sredine Nakon što organizacija utvrdi prirodu svoga uticaja na životnu sredinu. 3. prikazan je postupak pripreme ciljeva i programa zaštite životne sredine. 4. Marković 29 . kako je pogodno. U tabeli 5. potrebno je da definiše šta će preduzeti u pogledu značajnih aspekata. Definisanje ciljeva u vezi sa zaštitom životne sredine Organizacija XY Politika Težiti da se radi tako da se smanji ili potpuno spreči svaka emisija u vazduh. Jovanović Opis zadatka Završiti razvoj postupka za uklanjanje kiselih jedinjenja iz dima (Decembar 200x) Sprovesti analizu.

jer propust da se narednoj smeni prenese neka važna informacija može dovesti do ekološke katastrofe. ovi postupci uključuju obaveznu obuku zaposlenih. Moraju se definisati i održavati postupci za identifikaciju mogućih udesa i drugih hitnih situacija. posebno onih koja nastaju u slučajevima udesa. Kako se vidi. . Standard dozvoljava organizaciji da sama utvrdi šta joj od dokumentacije treba da bi efektivno upravljala životnom sredinom. “obavljanje posla” ili “rad”.zadataka. odgovornosti i aktivnosti u vezi sa reagovanjem na hitne situacije. Opredeljenje za primenu sistema zaštite životne sredine podrazumeva aktivan rad na sprečavanju zagađenja. pa treba reći da on na ovom mestu znači “izvršenje radnih zadataka”. Stoga se od organizacije zahteva da planskim merama spreći udes.3. Moraju se definisati postupci koji obezbeđuju da zaposleni budu svesni: . mora se imenovati predstavnik rukovodstva čiji je zadatak da osigura usaglašenost sa zahtevima i da izveštava najviše rukovodstvo o postignutim rezultatima. Nažalost. . sprovođenje i održavanje sistema zaštite životne sredine prikazani su na Slici 18. 30 .2. kod prevoda standarda na srpski jezik termin “operacija” praktično nije ni preveden. . Zaposleni koji izvršavaju poslove što mogu da ugroze životnu sredinu moraju da prođu odgovarajuću obuku i moraju da imaju odgovarajuće obrazovanje. Rukovodeći se principom neophodnog minimuma. većina tih zahteva slična je ili jednaka zahtevima standarda ISO 9001. ili putem najavljenih i nenajavljenih uzbuna. na nekom hemijskom postrojenju trebalo bi detaljno opisati način informisanja kod primopredaje smene. Slika 18.posledica nepridržavanja propisanih radnih postupaka. Gde je pogodno. Moraju se utvrditi potrebe za obukom i mora se obezbediti pogodna obuka za sve zaposlene čiji radni zadaci mogu da imaju uticaja na okolinu. tako da ćemo komentarisati samo neke od njih. sredstava za gašenje požara i hidranata. ovi postupci se moraju periodično proveravati u praksi. kako bi mogli da kompetentno obavljaju svoje poslove. uključujući osoblje. Takođe se moraju definisati i održavati postupci koji utvrđuju kako se organizacija priprema za takve situacije i kako na njih reaguje. treba pripremati dokumenta za procese i aktivnosti gde postoji opasnost da dođe do greške ako dokumenta ne bi bilo. specijalna znanja i tehnologiju. ali i da bude spremna da reaguje ako dođe njega ipak dođe. na primer inspekcijom vatrogasne opreme. Tamo gde je to važno.1.3 Primena i sprovođenje sistema zaštite životne sredine Zahtevi za projektovanje. Ono mora i da obezbedi potrebne resurse. – Zahtevi standarda ISO 14001 u pogledu sprovođenja sistema zaštite životne sredine Najviše rukovodstvo mora da raspodeli poslove i dodeli nadležnosti i odgovornosti kojima se osigurava pouzdano upravljanje sistemom zaštite životne sredine. Na primer. Sem toga.zahteva koji proističu iz politike zaštite životne sredine i pisanih postupaka.aktivnosti koje predstavljaju potencijalnu ili stvarnu opasnost po okolinu. kako bi se neželjene posledice po životnu sredinu svele na najmanju meru.

. .2. Ako u organizaciji već postoji sistem menadžmenta kvalitetom. bitna za organizaciju. onda sistem upravljanja zaštitom životne sredine treba integrisati sa njim pošto postoji dosta oblasti koje su zajedničke za oba standarda.poboljšanje odnosa sa društvenom zajednicom. . . .3.zahtevi kupaca. Ovde takođe treba početi od utvrđivanja razloga za pokretanje i ciljeva projekta. 15 U situaciji kada se skoro svakodnevno donosi ili menja veliki broj propisa.5 Preispitivanje od strane rukovodstva Nakon što je najviše rukovodstvo utvrdilo politiku u odnosu na životnu sredinu i osiguralo da se sistem sprovodi.1. ono mora da periodično preispituje sistem zaštite životne sredine.1. 3. Veća razlika tiče se samo ocenjivanja usaglašenosti. Područja provere prikazana su na Slici 19.2 Postupak primene standarda ISO 14001 Primena standarda ISO 14001 realizuje se putem projekta koji ima iste glavne faze kao i projekat primene standarda ISO 9001. kao i puta realizacije. 31 . Slika 19 – Zahtevi standarda ISO 14001 koji se odnose na proveru Sa slike se vidi da su ovi zahtevi standarda ISO 14001 vrlo slični ili identični zahtevima standarda ISO 9001. Neki razlozi koji mogu navesti organizaciju da pokrene projekat mogu biti: . repromaterijal. vodu. pogodno je da se princip ocenjivanja periodične usaglašenosti sa regulativom proširi i na druga područja. gde se od organizacije zahteva da periodično procenjuje da li se održava usaglašenost sa regulativom i da preduzima mere ako dođe do odstupanja15.smanjenje izdataka za energiju. Preispitivanja od strane rukovodstva moraju biti dokumentovana.2. Svrha preispitivanja je da se oceni učinak sprovođenja i utvrde mogućnosti za poboljšanje sistema zaštite životne sredine.potreba da se osigura usaglašenost sa zakonom i izbegnu kazne.drugo. 3.4 Proveravanje sistema zaštite životne sredine Uspostavljeni sistem mora se periodično proveravati i unapređivati da bi se osigurala njegova trajna usaglašenost sa zahtevima i politikom zaštite životne sredine.

razvoj programa zaštite životne sredine) identifikacija procesa koji postoje u organizaciji i njihovih međuveza utvrđivanje i vrednovanje aspekata i uticaja utvrđivanje i analiza zakonskih i drugih zahteva utvrđivanje opštih i posebnih ciljeva u odnosu na zaštitu životne sredine priprema programa zaštite životne sredine utvrđivanje i raspodela nadležnosti za poslove zaštite životne sredine izrada dokumenata koja su potrebna za primenu sistema menadžmenta zaštitom životne sredine i upravljanje operacijama Planiranje sistema zaštite životne sredine − − − − − − − Analiza i dokumentovanje procesa Primena sistema zaštite životne sredine Ova grupa aktivnosti obuhvata uvođenje dokumenata u primenu i realizaciju Programa zaštite životne sredine.Osnovne aktivnosti projekta primene standarda ISO 14001 Naziv Obuka rukovodstva i definisanje − politike u odnosu na ŽS − − Obuka zaposlenih − − Opis aktivnosti upoznavanje najvišeg rukovodstva sa principima. utvrđivanje značajnih aspekata.Osnovne aktivnosti projekta date su u Tabeli 6. Proverom se utvrđuje da li sistem zaštite životne sredine zadovoljava zahteve standarda ili bilo kojeg zahteva organizacije. definisanje opštih i posebnih ciljeva. ciljevima i metodologijom razvoja sistema menadžmenta zaštitom životne sredine utvrđivanje politike u odnosu na zaštitu životne sredine određivanje načina vođenja projekta analiza standarda ISO 14001 i ISO 14004 obuka za snimanje stanja i pripremu programa zaštite životne sredine (identifikacija aspekata i uticaja.2. da li je sistem primenjen i da li se održava i unapređuje Obuka je namenjena osposobljavanju zaposlenih da spreče nastanak ili umanje posledice incidenta ili udesa Rukovodstvo sprovodi sveobuhvatno preispitivanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine radi procene da li se ostvaruje utvrđena politika i da li ima mogućnosti za dalja unapređenja (ako organizacija želi da bude ocenjena preko treće strane) Interna provera Obuka za reagovanje u hitnim slučajevima Preispitivanje od strane rukovodstva Prijava za sertifikaciju Sve što je rečeno u 2. Tabela 6 . 32 . i 2.3 u vezi s angažovanjem konsultanta i raspodelom zaduženja između organizacije i konsultanta važi i kada je u pitanju projekat primene standarda ISO 14001.

odlučivanje o sertifikaciji. Rešenjem o akreditaciji utvrđuje se šta sve organizacija za sertifikaciju može da ocenjuje.Kakav je renome organizacije za sertifikaciju na tržištu? . koje su potvrdile svoju kompetentnost kod nacionalnog organa koji upravlja sistemom akreditacije. ne postoji "ISO sertifikat". Ocenjivanje ove vrste naziva se “ocenjivanje preko treće18 strane” ili “nezavisno ocenjivanje”.pregled poslovnika i dokumentacije sistema prema standardu provere i predloženom obimu provere. nema garancije da sertifikovana organizacija izrađuje kvalitetne proizvode. . svaka zemlja ima svoju nacionalnu organizaciju za akreditaciju. jer nema tela koje bi na međunarodnom nivou priznavalo sertifikate. OCENJIVANJE I CERTIFIKACIJA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM I/ILI SISTEMA MENADŽMENTA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE Organizacija koja to želi16. neke organizacije osposobljene su da istovremeno obave ocenjivanje i prema standardu ISO 9001. U ugovornoj situaciji isporučilac je “prva strana”.gov.Da li je organizacija za sertifikaciju akreditovana za ocenjivanje konkretne delatnosti? .Da li se u postupku sertifikacije obavezno obavlja predocenjivanje i da li je to uključeno u cenu ocenjivanja? . “Treća strana” je organizacija koja je nezavisna u odnosu na obe ugovorne strane. 16 17 18 19 Sertifikacija nije obavezna. Mada sve one posluju po istim osnovnim načelima. Ocenjivanje i sertifikaciju obavljaju akreditovane17 organizacije na komercijalnoj osnovi. po pravilu oko tri meseca. na primer laboratorija ili organizacija za sertifikaciju. "domaći" sertifikat nije manje vredan od "stranog". pošto su cene ocenjivanja različite. kao što je različit i njihov renome i obim akreditacije19. .(opciono) predocenjivanje. Kada se obave sve pripreme. cenu godišnje takse za registraciju. podatak o broju nadzora za vreme važenja sertifikata i cenu tih nadzora. proces ili usluga usaglašeni sa utvrđenim zahtevima (JUS ISO/IEC Uputstvo 2:2001) Obratite pažnju na ukupnu cenu trogodišnjeg ciklusa.Kakve su joj reference (broj i vrsta ocenjenih firmi). podatak o tome na čiji trošak idu putni troškovi i troškovi smeštaja tima ocenjivača. i prema ISO 14001. Kriterijumi za izbor mogu da budu.4. . Pre podnošenja prijave za sertifikaciju. cenu izdavanja sertifikata na srpskom i cenu izdavanja sertifikata na nekom stranom jeziku. dok druge obavljaju dva nezavisna ocenjivanja.postupak posredstvom kojeg treća strana daje pisanu garanciju da su proizvod. ipak nije svejedno za koju se odlučiti.sklapanje ugovora o ocenjivanju. a naručilac “druga strana”. To obuhvata: cenu predocenjivanja i ocenjivanja. jer ISO organizacija ne izdaje sertifikate. pravila sertifikacije i registar sertifikovanih organizacija? Nakon što se donese odluka o izboru organizacije za sertifikaciju. . ili ne. do podnošenja prijave za ocenjivanje treba da prođe dovoljno vremena. koliko važi sertifikat. Sertifikacija . 33 . . organizacija treba da uspostavi sistem menadžmenta kvalitetom i/ili sistem menadžmenta zaštitom životne sredine i da obezbedi dokaze da je on uspešno primenjen. ne postoje "međunarodno priznati" sertifikati. treba odabrati organizaciju koja će obaviti ocenjivanje.yu nalazi spisak domaćih akreditovanih organizacija. ako budu potrebni. . Akreditovane organizacije su one. Ispravka nekih zabluda u vezi sa sertifikacijom: ne postoji "međunarodna akreditacija". ali je često preduslov za uspostavljanje komercijalnih odnosa sa kupcima. a posebno u oblasti za koju se podnosi prijava? .izveštavanje o sprovedenom ocenjivanju. na primer: . dalji postupak je: .upućivanje zahteva za sertifikaciju i dostavljanje potrebnih podataka.provera primene sistema na licu mesta.Da li kupac zahteva da ocenjivanje obavi konkretna organizacija za sertifikaciju? Da li se takav zahtev postavlja zbog potrebe izvoza na dato strano tržište? . Taj organ kod nas je Akreditaciono telo Srbije. .juat.nadzor i ponovno ocenjivanje. cenu dodatnih primeraka sertifikata. Sertifikat za sistem ništa ne govori o kvalitetu proizvoda.Da li je organizacija za sertifikaciju u stanju da obezbedi ocenjivača ili eksperta koji poznaje oblast koja se ocenjuje? . na čijoj se internet adresi www. može da se prijavi za ocenjivanje i sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom i/ili sistema menadžmenta zaštitom životne sredine. Takođe.Kolika je cena ocenjivanja i kakva je struktura te cene? .Da li su na raspolaganju cenovnik usluga. a stvar je kupca da li će priznati bilo čiji sertifikat. Ovo znači da od početka primene uspostavljenog sistema.

Slika 20 – Znak sertifikovane organizacije koje dodeljuju pojedina sertifikaciona tela Povremeno. ako zbog nađenih neusaglašenosti organizacija za sertifikaciju odluči da nema uslova za izdavanje sertifikata. onda se sve uočene neusaglašenosti moraju otkloniti u dogovorenom roku. pošto se sertifikat ne odnosi na proizvod.Ako rezultati ocenjivanja pokazuju da je sistem menadžmenta usaglašen sa standardom za proveru.delimično ili u celosti. Bez obzira da li će organizacija podneti zahtev za sertifikaciju ili ne. ona mora biti svesna da sertifikat nije kraj puta. organizacija za sertifikaciju obavlja nadzornu proveru. Zahtevi se moraju zadovoljavati i posle sertifikacije. Sertifikovana preduzeća dobijaju potvrdu . a sistem se mora unapređivati.sertifikat. a podatak o sertifikatu objavljuje se u registru koji vodi organizacija za sertifikaciju. organizacija za sertifikaciju dodeliće sertifikat o usaglašenosti. Na primer. tražeći dokaze da preduzeće neprekidno održava i unapređuje sertifikovani sistem. a ocenjivanje se ponavlja . obično jednom godišnje. Uz sertifikat organizacija za sertifikaciju dostavlja pravila za upotrebu znaka sertifikovane organizacije (videti Sliku 19) u kojima se precizira pod kojim uslovima i na kojim mestima sertifikovana organizacija može da reklamira svoj status. zabranjeno je da se znak sertifikovane organizacije stavi na proizvod ili na njegovo pakovanje. već na sistem menadžmenta. Sertifikat obično važi tri godine. U suprotnom. Zabranjeno je da se ovaj znak koristi na bilo koji način koji može da dovede kupca u zabludu. sertifikat može biti poništen. nakon čega se proces sertifikacije ponavlja. Ali. 34 .

jer u suprotnom rizikuju da za koju godinu prestanu sa radom. takođe u Beogradu izvor: "Danas" od 06. preradu i uništavanje otpadaka životinjskog porekla dužan je da ima sistem za osiguranje bezbednosti proizvoda koji je uveden i koji se održava na principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka u proizvodnji (HACCP program).” 35 . U toku juna i maja zabeleženi su slučajevi masovnog trovanja hranom učesnika radničkih igara u Sokobanji. a žrtve u mnogo drugih zemalja. Na primer. a sve je više proizvoda za brzu pripremu. Nakon porodičnog ručka u Raškoj. a obaveza je svake države da osigura da zdravlje njenih građana ne bude ugroženo upotrebom zdravstveno neispravnih prehrambenih proizvoda.000. Naime. ogromni čak i u razvijenim zemljama. Bezbednost hrane danas je postala svetski problem. Međutim. Stanje u nerazvijenim zemljama je." izvor: "Danas" od 06. od čega je 325. Takođe. Na primer. SISTEMI ZA PROIZVODNJU BEZBEDNE I ZDRAVE HRANE – HACCP Pravo na bezbednu hranu jedno je od osnovnih ljudskih prava. sve međunarodne norme primenjivaće se i na našem tržištu i to bez ikakvih izmena. a na bolničkom lečenju u kruševačkom zdravstvenom centru zadržano je 6 osoba. proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla. bez dodatne toplotne obrade. u istom mesecu prošle godine crevne bakterijske infekcije dobilo je 639 osoba. Produženi su lanci isporuke hrane. koji se mogu pripisati zdravstveno neispravnim prehrambenih proizvodima.2 milijarde dolara. turista u poznatom restoranu u Beogradu i nekoliko studentskih menzi. u članu 82. jula 2006. domaći proizvođači moraju da primene niz mera u oblasti primarne proizvodnje i prerade kojima će se zadovoljiti zahtevi za izvoz. čak 5000 je umrlo. zatim učenika u odmaralištu kod Ivanjice.000 ljudi završilo u bolnici. Izvoz poljoprivednih proizvoda značajan je deo ukupnog izvoza Srbije.000 ljudi (uglavnom dece) od dijareje izazvane neispravnom hranom i vodom. Podaci koje objavljuje Svetska zdravstvena organizacija pokazuju da su ekonomski i drugi gubici. ovog člana pravno lice i preduzetnik mora da ima u stalnom radnom odnosu odgovorno lice. podaci pokazuju da nije tako. Dok su nekada posledice trovanja hranom uglavnom bile ograničene na neposrednu okolinu uzročnika trovanja. Tako je Evropska unija jasno poručila da ni zbog koga neće snižavati kriterijume za uvoz hrane. a ekonomska šteta iznosila je 13. a u maju ove godine 347. Pomoć lekara zatražilo je i 13 gostiju koji su konzumirali hranu u jednom objektu u Kruševcu. što dalje uvećava prisutne opasnosti. “Pravno lice i preduzetnik koji obavlja delatnost klanja životinja. a ove godine 439. hrane za životinje . zbog trovanja hranom u maju prošle godine pomoć lekara je potražilo 483 osobe. u vezi sa strategijom Srbije za priključenje Evropskoj uniji. jula 2006. juna u Raškoj i Aleksandrovcu.100. Ovaj proces već je počeo i domaći proizvođači moraju se što pre usaglasiti sa zahtevima. pomoć lekara zatražilo je 18 osoba. kao i sakupljanje. Za sprovođenje programa iz stava 1. propisuju se zahtevi za HACCP program: Trovanje tortom na porodičnom slavlju Najnoviji slučaj masovnog trovanja hranom desio se 29. Razvijene zemlje posebno su zainteresovane za bezbednost hrane. znatno gore – godišnje u svetu umire 2.5. Na infektivnom odeljenju Zdravstvenog centra Novi Pazar zadržano je 16 osoba. koji je posebno izražen u uslovima intenzivne trgovine prehrambenim artiklima na međunarodnom tržištu.000 obolelih od posledica trovanja hranom. na kome je bilo 29 gostiju. samo u 2000. godini u SAD zabeleženo je 76. objavljenom u decembru 2005. a takav je stav i drugih zemalja. koji imaju nameru da prodaju svoje prehrambene proizvode na njihovom tržištu. naravno. jer se velike količine uvoze iz zemalja trećeg sveta. dolazi 30-100 neprijavljenih slučajeva. Da bi on nastavio da raste. danas uzročnik može biti u jednoj. "Iako je opšti utisak u javnosti da je ove godine više obolelih zbog nekoliko slučajeva masovnih trovanja. ali česti napisi u štampi o masovnim trovanjima hranom ukazuju da ni kod nas problem nije mali. Zato one postavljaju vrlo oštre zahteve koje treba da ispune svi. Pri tome treba znati da na jedan prijavljeni. Do podataka za našu zemlju vrlo je teško doći. u zakonu o veterinarstvu.

ili svodi na prihvatljivu meru. Appendix II) 23 Recommended International Code of Practice .). Ovi standardi mogu se preuzeti sa internet adrese www. Codex Alimentarius Commission (CAC) je zajednička komisija Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) i Svetske zdravstvene organizacije UN (WHO) koja sprovodi zajednički program FAO/WHO standarda o hrani. Sve ovo znači da se proizvođači moraju što pre početi sa radom na zadovoljenju zahteva koji se odnose na bezbednost hrane. glodari. nisu manje važni.Srbija treba uskoro da donese zakon o hrani. . Drugi delovi sistema. jer je kolač već podeljen. to je izvesno. iz ugla posmatrati procese oko sebe.codexalimentarius.teški metali. Prevod je pogrešan. maj 2006 Šta je HACCP? HACCP je skraćenica od Hazard Analysis and Critical Control Points (eng. na farmerima je da procene: hoće li za trku odmah da započnu pripreme. da bi stekli dobru startnu poziciju. Rev 3 (1997)] 20 36 .General Principles of Food Hygiene [CAC/RCP 1-1969. Prve principe HACCP objavilo je još 1974. insekti. ili će. Ovaj je dokument revidiran 1997. . umesto o sistemu HACCP. duboko verujući da je sve to čudo za tri dana. HACCP se temelji na identifikaciji i analizi specifičnih opasnosti21 po zdravlje krajnjeg korisnika i utvrđivanju preventivnih mera u proizvodnji i prometu hrane kojima se rizik uklanja. hvataju za glavu i izlaze na barikade i puteve. ali tada već nikoga za to nije briga. hemijskog ili fizičkog porekla. Rizik je posledica prisutne opasnosti. hemijska jedinjenja. da bi uskoro HACCP pristup prihvatila većina svetske prehrambene industrije. ponekad se čuje “analiza rizika” što je takođe pogrešno u odnosu na engleski termin. o čemu će biti reči kasnije. iskustvo iz susedstva kaže jasno: taktika smeškanja iz prikrajka je veoma pogrešna. tako da je bolje govoriti o sistemu bezbednosti hrane. plesni.2 Šta su Codex Alimentarius i Codex Alimentarius Commission? Codex Alimentarius je skup međunarodno priznatih standarda o hrani. što se kod nas prevodi sa “Analiza opasnosti i kritične kontrolne20 tačke”. Komisija Codex Alimentarius koja radi u okviru UN Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO). Umesto “analiza opasnosti”. Treba imati u vidu da je HACCP samo jedan deo ukupnog sistema obezbeđenja bezbednosti hrane.tvrda tela svih vrsta (pesak. 22 Guidelines for the application of the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) system (ALINORM 93/13A. kojim bi se uredile obaveze svih učesnika u proizvodnji i distribuciji prehrambenih proizvoda.). i danas važi pod nazivom “Preporučeni međunarodni kodeks prakse – Opšti principi higijene hrane23”.htm. radioaktivnost. 21 Uzroci potencijalne opasnosti mogu biti biološkog.fao.US Food and Drug Administration). Na osnovu prakse susednih zemalja." izvor: "Putokaz". 5. Nažalost.net/standard_list.mikroorganizmi. staklo itd. Ovaj sistem zasnovan je na preventivi i ugrađen je u ceo proizvodni proces. na svom zasedanju u Ženevi 1993. Oni su u pravu. Međutim. na primer: . koji ignorišu tokove u trenutku kada se proces okončava. Dokument se može preuzeti sa internet adrese http://www. "Proces pridruživanja znači proces uvođenja ravnopravnosti u trci za tržište i za naše farmere. Tačniji prevod bio bi: “Analiza opasnosti i kritična mesta upravljanja”. god američko Ministarstvo za hranu i lekove (FDA . metalni opiljci. virusi. HACCP sistem i smernice za njegovu primenu su uključene u aneks tog dokumenta. usvojila je poznati dokument “Smernice za primenu sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka22”.asp. štrajkuju i demonstriraju tvrdeći da su na putu da propadnu. Kodeks sadrži i savetodavne odredbe u vidu pravilnika. Svrha ovih standarda je zaštita zdravlja potrošača i obezbeđenje lojalne konkurencije u trgovini prehrambenim proizvodima. očekuje se da i u tom zakonu sistem bezbednosti hrane nađe svoje mesto. smernica i drugih preporučenih mera kao pomoć u sprovođenju zakona o hrani. a predstavlja sistemski preventivni pristup kojim se osigurava bezbednost hrane. s nepoverenjem. ali se odomaćio. org/docrep/005/Y1579E/y1579e02. propadaju. Ona sigurno vodi do situacije u kojoj se ti isti farmeri.

Ovde se uključuju i pića i bilo koja supstanca. somatskih ćelija do 400. pakovanje. smeštaj. koji se odnosi na higijenu prehrambenih proizvoda. metode uzorkovanja i analize. propis se primenjuje na hranu koja sadrži i proizvode biljnog porekla i obrađene proizvode životinjskog porekla. kvalitet objekata. tj. naravno. ali proizvođači moraju da budu svesni da je dostizanje ovih standarda. Osnovni principi ovog propisa su: o primarnu odgovornost za bezbednost hrane imaju subjekti koji se bave hranom i to u celom lancu. kodekse etike i proizvođačke prakse i higijensku praksu u proizvodnji hrane.5. prerada.000 u ml. Pored ovih standarda. Poznavanje ovoga zakona važno je zato što će naš zakon o hrani morati biti usklađen sa evropskim. provere i sistem sertifikacije. čije neispunjavanje mlekare trenutno tolerišu. što sve obuhvata i HACCP koncept. FAO i WHO. prerade i distribucije hrane za ljude i životinje izuzev primarne proizvodnje. prerade i distribucije hrane i kod uvoza. pripreme. uslove držanja životinja. Pod “životnom namirnicom” (hranom) podrazumeva se bilo koja supstanca ili proizvod. laboratorijske) pomoć su subjektima koji se bave hranom sa ciljem da se usaglase sa propisima iz oblasti higijene hrane i primene HACCP principa. nisu namenjene za prodaju na tržištu). o uvodi se opšta primena procedura koje se zasnivaju na HACCP principima i pravilima dobre higijenske prakse. bakterija do 100.004µg. proizvođači (mleka) možda nisu ni svesni da su sa mlekarama uglavnom potpisali ugovore o kvalitetu isporučenog mleka. . skladištenje i prodaja životnih namirnica sprovesti na higijenski način. o podsticaj primene i razvoja smernica za dobru higijensku praksu koju su preporučili Komisija Codex Alimentarius. obrađena. HACCP proceduru i podatke o prehrambenom lancu. U Aneksu II dati su zahtevi koji se odnose na neke proizvode životinjskog porekla." 37 .Propis (EC) 853/2004 Evropskog parlamenta i Saveta koji se odnosi na higijenu hrane životinjskog porekla. delimično obrađena ili neobrađena. distribucija. Propis sadrži sledeće pricipe: o primenjuje se na neprerađene proizvode životinjskog porekla. namirnice. a u cilju upravljanja rizicima koji se tiču hrane. sve u cilju povećanja stepena odgovornosti subjekata Izvor: "Putokaz". kako bi se rizici obolevanja životinja smanjili na minimum. Direktive se. označavanje. hranu za životinje i ostatke veterinarskih proizvoda i pesticida. o mora se osigurati da hrana koja se uvozi zadovoljava iste higijenske standarde kao i hrana koja se proizvodi u EU (što važi i za kvalitet hrane). rukovanja i skladištenja hrane u domaćinstvima (namenjene za sopstvenu potrošnju i potrošnju za životinje u domaćinstvu. koja je sa namerom uneta u hranu tokom njene proizvodnje. Ti se standardi odnose na poljoprivredu i ribarstvo. . svaki izvoznik mora još da poznaje naše propise i legislativu zemlje u koju izvozi.Propis (EC) 852/2004 Evropskog parlamenta i Saveta. obeležavanje. podrazumeva potpuno novu organizaciju u proizvodnji. rukovanje. veoma dug i skup proces koji.Propis (EC) 178/2002 Evropskog parlamenta i Saveta . Ovaj se dokument primenjuje u svim fazama proizvodnje. proizvodnja. Posebno se ovom direktivom (čl.Opšti zakon o hrani. odnose i na procese proizvodnje. To je klauzula kojom se zahteva da mleko mora da odgovara sledećim standardima: prisustvo antibiotika treba da bude manje od 0. a bez povrede specifičnih zahteva iz oblasti higijene hrane. o procedure za proveru usaglašenosti namirnica sa pravilima. Ovim se zakonom pokrivaju sve faze proizvodnje. maj 2006 koji se bave hranom. a time i upotreba antibiotika. pripreme ili obrade (član 2). počevši od primarne proizvodnje.Direktiva 93/43/EEC dopunjena propisom (EC) 1882/2003 Evropskog parlamenta i Saveta.000 u ml. o najava HACCP principa. Ovaj propis dopunjuje propis (EC) 852/2004. zaštitu životinja prilikom postupanja s njima. o nabavka i rukovanje prerađenim proizvodima životinjskog porekla upotrebljenih za pripremanje takve hrane moraju biti u skladu sa zahtevima ovog propisa. aditive i zagađujuće supstance u hrani. Evropska unija regulisala je promet prehrambenih proizvoda brojnim dokumentima od kojih su najvažniji: . pre svega. o utvrđivanje mikrobioloških kriterijuma i kontrole temperatura na osnovu naučne prakse. Ovo je dokument o higijeni prehrambenih proizvoda koji utvrđuje: o opšta pravila higijene za namirnice. . prevoz. 3) naglašava da će se priprema. ali se sve to može ispraviti ukoliko zadovoljite higijenske standarde.3 Međunarodni standardi i smernic u oblasti proizvodnje bezbedne hrane Osnovni međunarodni standardi i smernice u proizvodnji bezbedne hrane sadržani su u dokumentima Codex Alimentarius Commission FAO/WHO. a namenjena za ljudsku ishranu ili se s razlogom pretpostavlja da će je konzumirati ljudi. Ovo na prvi pogled izgleda jednostavno. o uputstva dobre prakse (proizvođačke. uključujući vodu. "U ovom trenutku. o ukoliko nije izričito navedeno suprotno.

www. tako da njime nisu obuhvaćeni pravilnici o kvalitetu pojedinih vrsta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. o zakon o vinu.consumer. o Privredna komora Srbije.yu.yu. 86/363/EEC. o zakon o genetički modifikovanim organizmima. 38 . o zakon o sanitarnom nadzoru. o zakon o vodama. o 92/46/EEC . pravilnika i drugih podzakonskih akata. o zakon o semenu.co. o pravilnik o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu. o zakon o zdravstvenom nadzoru nad životnim namirnicama i predmetima opšte upotrebe . yu.gov. Ovo je samo deo ukupnog spiska.sr.gov. 90/642/EEC . o sanitarno-higijenskim uslovima za objekte u kojima se obavlja proizvodnja i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe. Vojvodine http://www.dodatne mere koje se odnose na zvaničnu kontrolu prehrambenih proizvoda. o zakon o veterinarstvu. o 92/46/EEC – mleko i mlečni proizvodi. rakiji. o pravilnik.duvan i duvanski proizvodi i o 76/895/EEC.riba. http://www. yu. o 89/622/EEC . Liste i zakoni objavljeni od 2000.serbiafood.preporuka o usaglašenosti ispitivanja sa principima dobre laboratorijske prakse (GLP).pks.pomoćna lekovita sredstva. www.yu. 5.mntr. o Ministarstvo zdravlja. o zakon o sadnom materijalu voćaka.gov.4 Domaći propisi U našoj zemlji oblast proizvodnje i prometa prehrambenih proizvoda regulisana je sa više zakona. o Udruženje za zaštitu potrošača.parlament.zdravlje. 86/362/EEC.začini.upotreba pesticida Propisi broj 2377/90 i 2011/2003 odnose se na upotrebu sredstava za lečenje životinja i utvrđuju maksimalne granice ostataka veterinarskih medicinskih preparata u namirnicama životinjskog porekla.yu/propisi/. o zakon o organskoj poljoprivredi. te postupak ispitivanja. vinove loze i hmelja.int/scadplus/leg/en/s87500.org. godine kao i predlozi zakona mogu se pronaći na sledećim internet adresama: o Narodna skupština Republike Srbije. o pravilnik o posebnim uslovima koje treba da ispunjavaju klanice za klanje životinja iz uvoza. o zakon o geografskim oznakama porekla.sr. www. Najvažniji od njih su: o zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe. o pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće. o Ministarstvo poljoprivrede. o 9/493/EEC .htm. Propisi se mogu pronaći i na Internetu.gov. www. Ovi i drugi važni propisi i direktive mogu se naći na internet lokaciji www. o Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine.sr. www.europa. žestokim alkoholnim pićima i likerima. o zakon o vinu i rakiji. šumarstva i vodoprivrede.sr. bitne za bezbednost hrane: o 89/569/EEC . o 93/99/EEC . minpolj.eu. Registar i svi objavljeni propisi mogu se pronaći u publikacijama koje izdaje Službeni list Srbije i Crne Gore i Službeni glasnik Republike Srbije. o 88/388/ECC .yu.co. o Internet magazin SerbiaFood.meso i mesne prerađevine. o 92/74/EEC .Treba spomenuti još neke direktive EU.

. Slika 21 – Struktura standarda ISO 22000 39 . • obezbediti nadzor nad funkcionisanjem sistema i njegovo unapređivanje. rukovanja. a posebno sa ISO 9001 i ISO 14001. Pošto se kod nas odomaćio izraz “HACCP sistem”. ISO je polovinom 2005. Standard je usaglašen sa drugim standardima za sisteme menadžmenta. slika 21. koje osiguravaju da se sistem neće narušiti u dužem vremenskom periodu.standard ISO 22000 Prepoznajući potrebu da se uspostavi jedinstvena osnova za priznavanje sistema upravljanja bezbednošću hrane i da se omogući nezavisno ocenjivanje i sertifikacija.zadovoljenje preduslova. Međutim. a pre svega primenu mera dobre proizvođačke i dobre higijenske prakse.upravne mere. doneo međunarodni standard ISO 22000 . i svi ranije pomenuti standardi i propisi upućuju na to. pakovanja. Kako se vidi sa Slike 21.primenu mera dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse. standard ISO 22000 propisuje celoviti sistem menadžmenta.primenu tehničkih mera za upravljanje opasnostima u svim procesima proizvodnje. • sprovesti analizu opasnosti i pripremiti plan upravljanja rizicima (HACCP plan). umesto “sistem upravljanja bezbednošću hrane”. 22. da se sistem upravljanja bezbednošću hrane realizuje kroz: . prerade. dakle sistem u kojem je najviše rukovodstvo odgovorno da osigura bezbednost hrane i to tako što će: • uspostaviti politiku i objasniti je zaposlenima.5 Sistem upravljanja bezbednošću hrane . • obezbediti resurse i potrebne preduslove za funkcionisanje sistema.Sistemi upravljanja bezbednošću hrane – Zahtevi za organizacije u lancu ishrane.5. Po analogiji sa kućom koja se gradi od temelja. skladištenja ili transporta. . ovaj se redosled grafički prikazuje kao na sl. postoji tendencija da se ceo sistem svede samo na analizu opasnosti i pripremu HACCP plana. .

vode. prašina. da se projektuje i konstruiše tako da omogućuje adekvatno čišćenje.6 Preduslovi za uspostavljanje sistema upravljanja bezbednošću hrane Preduslovi za sistem bezbedne hrane opisani su u dokumentima Codex Alimentarius Commision i u domaćim propisima (na primer. opiljci metala od mašina. ribolovom.  upravljanje specifičnim fazama postupka kao što su rashlađivanje.Slika 22 – “Kuća” bezbedne hrane Prikaz na slici 22. zgodan je i zbog toga što pokazuje da sistem. te zaštititi izvore hrane od fekalnog i drugog zagađenja.strana tela. skladištenju i transportu treba preduzeti mere da se spreči propadanje i kvarenje hrane primenom odgovarajućih mera. kao i veterinarskih lekova i drugih sredstava.  sprečavanje fizičkog zagađenja .” Cilj je da se primarnom proizvodnjom upravlja tako. 52/97). b) Objekti i oprema za proizvodnju Da bi se uspešno sprečili mogući rizici. osvetljenja. da može efikasno da se uklanja otpad i da se štite od štetočina kao i da omogućavaju odgovarajuće održavanje. Oprema koja dolazi u dodir sa hranom treba.  regulacija vremena i temperature . Proizvođači takođe treba da. treba uzeti u obzir potencijalne izvore zagađenja koji se nalaze u okruženju. 40 .moguća kontaminacija preko lica koja rukuju namirnicama. treba da budu locirani. dezinfekciju i održavanje kako bi se sprečilo zagađenje hrane. vazduhom. dokumentuju i periodično proveravaju odgovarajući postupci rada u tim fazama. štetna isparenja.  sprečavanje hemijskog zagađenja . nakon čega treba da se sprovedu. To podrazumeva da treba ustanoviti koje su faze rada kritične. vodeći pri tom računa o zdravlju životinja i biljaka kako ne bi predstavljale opasnost za zdravlje i uticale na upotrebljivost.da su udaljeni od zagađenih i industrijskih zona. 6/97. Pre svega. sušenje. da hrana bude zdravstveno bezbedna i prikladna za predviđenu upotrebu. površina sa kojima hrana dolazi u dodir. i zajedno sa. videti Pravilnik. mužom. objekti u kojima se vrši proizvodnja i prerada hrane. skladištenja. đubriva. a) Primarna proizvodnja Pod pojmom primarne proizvodnje podrazumevaju se “one karike u prehrambenom lancu do. staklo. sprovode mere za sprečavanje zagađenja iz vazduha. vlažnosti. takođe. Posebno treba obratiti pažnju na odgovarajuće vodosnabdevanje.koji nije građen po ovom stepenastom principu nema nikakvog smisla! 5.kod pripreme. hemijsko konzervisanje. Pri rukovanju. npr. obrade. regulaciju temperature vlažnosti.nepoželjne hemikalije. strujanja vazduha i sl. Ključni aspekti sistema za upravljanje higijenom su:  sprečavanje mikrobiološkog zagađenja . klanjem stoke. prate. da nisu u području podložnom poplavama. oprema treba da ima mogućnost kontrole i regulacije temperature. čišćenje i dezinfekciju. kvalitet vazduha i ventilaciju. c) Upravljanje procesom proizvodnje Proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane obezbeđuje se uspostavljanjem efikasnih kontrolnih sistema. br. Tamo gde je to potrebno. “Službeni glasnik RS”. vakuum-ambalaža i sl. projektovani i sagrađeni tako da se obezbedi minimalno zagađivanje . Odgovarajućim osmišljavanjem proizvoda i procesa ove sisteme treba primeniti na ceo prehrambeni lanac. pesticida. termička obrada. o sanitarno-higijenskim uslovima za objekte u kojima se obavlja proizvodnja i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe. koliko god je to izvodljivo. s jedne namirnice na drugu. žetvom. zemlje.

Ovi postupci čine tzv. neophodno je uspostavljanje efikasnih sistema za:  održavanje i čišćenje primenom odgovarajućih fizičkih i hemijskih metoda i dezinfekcijom.SSOP 41 . zaštitna odeća i obuća. Poseban značaj imaju programi obrazovanja potrošača koji treba da im omoguće da pravilno razumeju sve informacije. itd. da mogu efikasno da se održavaju i čiste. Neodgovarajuća i nedovoljna obuka i nedostatak nadzora nad radom svih lica. zagađenje.  posetiocima .  iskustva/znanja/obučenost/ponašanja zaposlenog osoblja. redovno nadgledanje i kontrola.  opreme i karakteristika tehnološke linije. d) Održavanje. dobru higijensku praksu i poznati su pod nazivom "Standardni sanitarni operativni postupci".  dizajn i kvalitet ambalaže. Moraju postojati detaljni pisani postupci o tome kako se održava higijena pogona. vozila za transport i zaposlenih. moguće je preduzeti preventivne mere i osigurati bezbednost i upotrebljivost hrane u svakoj fazi rada. kao led i kao para. f) Sredstva za transport Hrana tokom transporta mora biti zaštićena na pogodan način od potencijalnih izvora zagađenja ili oštećenja koje bi je učinilo neprikladnom za upotrebu. 5. sprečiti kontakt obolelih s hranom ukoliko postoji opasnost da je zagade. vlažnosti i drugih eventualno potrebnih uslova. predstavljaju potencijalnu pretnju po zdravstvenu bezbednost hrane i njenu prikladnost za upotrebu.  održavanju odgovarajućeg nivoa lične higijene .  odgovarajućem ponašanju pri radu. g) Informacije o proizvodu O proizvodima treba da postoji dovoljno informacija da bi se sprečili degradacija.  postupka pripreme/obrade/prerade.Pored ovoga.  vodu . h) Obuka Lica. a ne tek kod finalnog proizvoda. opreme.koja se koristi za proizvod. vezane za proizvod. koja se koristi u procesu proizvodnje. Više primera neuspelih pokušaja primene “HACCP sistema” upravo su nastali kao posledica nedovoljnog poznavanja prirode i izvora opasnosti. te merama kojima se one mogu ukloniti ili svesti na prihvatljivu meru.zaštitno odelo i pridržavanje opštih pravila ponašanja u prostoru za proizvodnju. da obezbede održavanje i proveru temperature. pranje ruku.  trajanja procesa proizvodnje/skladištenja. Označavanje svake pojedinačne partije proizvoda od suštinskog je značaja ukoliko dođe do potrebe za povlačenjem proizvoda sa tržišta. treba da budu upoznata sa zahtevima za održavanje higijene i bezbednosti hrane u stepenu. Stoga se u proces uspostavljanja sistema bezbednosti hrane mora uključiti najmanje jedan specijalista koji dobro poznaje ne samo tehnologiju proizvodnje. primenu higijenskih postupaka kojima se sprečava stvaranje sredine. Opasnosti mogu biti mikrobiološkog. hemijskog ili fizičkog porekla. jer zavise od:  izvora/porekla sirovina/sastojaka. Prevozna sredstva i kontejneri za transport hrane treba da se održavaju čisti i u dobrom stanju i treba da budu konstruisani tako da obezbede zaštitu od zagađenja. pogodne za štetočine. koji odgovara poslovima koje obavljaju.  upravljanjem otpadom. Primenom upravljanja opasnostima na ovaj način.  praćenje efikasnosti održavanja i sanitarnih postupaka. po potrebi.kapa. preradu i rukovanje prehrambenim namirnicama. e) Higijena zaposlenih Da bi se sprečilo da hranu zagade lica koja na direktan ili indirektan način dolaze u dodir s njom. neophodno je voditi računa o:  zdravstvenom stanju zaposlenih . One mogu da variraju od jednog do drugog proizvodnog pogona. uključenih u aktivnosti u vezi sa hranom. koja u radu direktno ili indirektno dolaze u dodir sa hranom. već upravo moguće opasnosti po zdravlje.  sprečavanje pristupa štetočinama. pranje i dezinfekcija opreme i objekta Da bi se sprečilo zagađenje hrane. neophodno je kontrolisati:  sirovine i sastojke pre prerade. da bi se verovatnoća najezde štetočina svela na minimum i time smanjila potrebe za pesticidima.7 Upoznavanje sa izvorima opasnosti Analiza opasnosti može se sprovesti tek kada su zaposleni upoznati sa prirodom i izvorima tih opasnosti. a time se omogućuje i efikasno upravljanje zalihama.sprovoditi redovne lekarske preglede.  sastava proizvoda. pogrešno rukovanje ili neprikladna upotreba.

prevremeni porođaj . posledice uzimanja zagađene hrane i načine za eliminaciju/smanjenje opasnosti.veoma visoka smrtnost – do 20% Najčešće zastupljene opasnosti hemijskog porekla potiču od hemikalija koje se normalno koriste u procesu proizvodnje hrane. .za razliku od mnogih mikroorganizama. izbor sredstava za pranje i dezinfekciju. jer su izazivači mnogih oboljenja koja se mogu preneti sa životinja na ljude (zoonoze). Tim koji sprovodi analizu opasnosti mora da poznaje vrste mikroorganizama što se mogu javiti u proizvodnji koja se analizira.meningitis . b) Opasnosti hemijskog porekla Opasnosti hemijskog porekla dele se na dve osnovne grupe: . sa razlikama koje se odnose na vrstu proizvoda. Infekcije i trovanja nastaju kao posledica uzimanja higijenski neispravne hrane. Životinje-nosioci ne moraju biti bolesne . Inspekcijske službe samo posredno kontrolišu hemikalije koje se mogu naći u namirnicama.važan izvor kontaminacije mogu biti vlažan vazduh i vlažne površine na otkapljivačima i zidovima u objektima za čuvanje i preradu hrane . antibiotika ili drugih lekova. viruse. te zaštita okoline od nekontrolisanog zagađivanja vodotokova i zemljišnih površina. od proizvođača sirovina i pogona za proizvodnju mora se zahtevati striktna primena propisa i odgovarajuća kontrola inspekcijskih službi. Listeria monocytogenes . Takođe su veoma važni kontrola opreme za proizvodnju. Bakterije su najznačajnija opasnost biološkog porekla.česta podloga za umnožavanje listerija su ostaci hrane na opremi . osobe sa oslabljenim imunitetom. Tokom uzgoja mora biti uspostavljen stalni nadzor (“monitoring”) nad upotrebom svih vrsta hemijskih sredstava koja mogu na bilo koji način dospeti u lanac proizvodnje hrane. U primarnoj proizvodnji težište je na smanjenju opasnosti od prisustva ostataka štetnih hemijskih jedinjenja u namirnicama.sepsa . odnosno način i uslove proizvodnje. Na primer. Moguće posledice . Vrste hemijskih jedinjenja u hrani i njihovi dozvoljeni nivoi propisani su u nacionalnim propisima.deca. odnosno hrane koja sadrži štetne mikroorganizme. otpadne vode. crevni trakt životinja).gubitak ploda (abortus) .opasnosti u vezi s hemikalijama koje se normalno pojavljuju u namirnicama. stari. oboleli od malignih bolesti. bakterijske toksine i parazite. protozoe i parazite. održavanje higijene. Simptomi kod njih mogu biti veoma ozbiljni: . Zbog toga je veoma važno da se u procesu proizvodnje strogo poštuju propisi u pogledu graničnih nivoa hemikalija u hrani. široko rasprostranjena u prirodi (zemljište. tako da oko trećine svih slučajeva obolelih čine trudnice. Opasnosti od unošenja namirnica koje sadrže prekomerne količine ili nedozvoljena hemijska jedinjenja proističu iz posledica koje mogu nastati po zdravlje ljudi: unakrsne i alergijske reakcije.opasnosti u vezi s hemikalijama koje se dodaju u namirnice tokom procesa proizvodnje.a) Opasnosti biološkog porekla Potencijalne biološke opasnosti uključuju bakterije i njihove toksine. 42 . otpornost prema lekovima pa i smrtni ishod. đubrivo. ali se namerno ili nenamerno dodaju u nedozvoljenim količinama. često se u proizvodima životinjskog porekla mogu naći ostaci sulfa-preparata. raste na temperaturi smrzavanja i mogu dugo preživeti pri nepovoljnim uslovima sredine Povećan rizik : – trudnice: verovatnoća da će oboleti od listerioze je oko 20 puta veća nego kod ostalih zdravih pojedinaca. usklađenim sa međunarodno priznatim normama. AIDS. Moguće opasnosti ove vrste neizbežne su i nalaze se praktično u svakom planu analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP plan). S tim u vezi.bakterija. zavisno od nivoa savesti u lečenju životinja.rađanje bebe zaražene listerijom . akutna i hronična oboljenja.

posekotine. Tim treba da pripremi dijagram toka kojim se opisuje ceo proces proizvodnje. često neophodan hiruški zahvat. davljenja 5. 43 . koji dobro poznaju proizvod. Najčešći materijali koji predstavljaju fizičke opasnosti i njihovo poreklo dati su u sledećoj tabeli: Tabela 7 . sastav (osnovna sirovina. od prijema sirovina i ambalaže. mogu da prouzrokuju i psihičke traume.). odnosi se na prisustvo predmeta koji se ne bi smeli naći u hrani. U tim mogu da se uključe eksperti-spoljni saradnici. puteve kretanja sirovina i proizvoda i moguće opasnosti. krvarenja. uslove transporta i distribucije. npr. Ti predmeti. gušenje Posekotine.c) Opasnosti fizičkog porekla Ove opasnosti potiču od prisustva čvrstih predmeta koji se nikako ne bi smeli naći u namirnicama. palete. zapaljenja. temperaturu čuvanja i održivost/rok upotrebe. dodaci. pored opasnosti koje mogu značiti za organe za varenje. davljenja Traume. Tim mora da pripremi opis nameravane upotrebe (za dalju preradu. Dijagram može biti tako pripremljen da opisuje jednu po jednu fazu proizvodnje. postupak proizvodnje. 3. posekotine. vrste pakovanja. lomljenje zuba Traume. Odgovornost proizvođača po osnovu propusta ove vrste velika je i u slučaju reklamacije proizvođač ima male izglede da krivicu prenese na druge učesnike u lancu ishrane. prodajna mesta (za maloprodaju. deca ispod pet godina) 4. ubodi u tkiva za koje je potrebna hiruška intervencija Posekotine. Tim treba da pripremi opis proizvoda koji sadrži namenu proizvoda. 2. Ovaj tim sastavljen je od ljudi. ali mora da bude dovoljno detaljan da se na njemu mogu identifikovati sve radnje u vezi sa sastojcima proizvoda i ambalažom (videti korak 2). uključenih u procese u vezi s proizvodnjom hrane. Formiranje HACCP tima. preventivno/plansko i interventno tehničko održavanje proizvodnih linija i kroz povećanu pažnju zaposlenih u toku obrade i pripreme sirovina i izrade proizvoda. strah. Priprema dijagrama toka procesa (od ulaska sirovina. 5.Izvori opasnosti fizičkog porekla Materijal Staklo Drvo Metal Kost Plastika Izvor Staklena ambalaža Piljevina. Cilj je da se dobije tačan dijagram koji odražava realno stanje u procesu. aditivi).8 Priprema za sprovođenje analize opasnosti i primenu sedam principa HACCP Priprema za sprovođenje analize opasnosti i primenu sedam principa HACCP sprovodi se kroz sledećih pet koraka: 1. opremu. Priprema opisa nameravane upotrebe i korisnika proizvoda. zapaljenja disajnih organa i organa za varenje. za direktnu konzumaciju) i ciljne grupe korisnika (sve grupe. deklarisana uputstva za skladištenje i upotrebu. Proizvodni ambijent Moguće posledice Posekotine. Sprečavanje prisustva fizičkih/stranih tela u namirnicama moguće je jedino kroz zadovoljenje građevinsko-tehničkih uslova za objekte za proizvodnju/skladištenje. kutije za pakovanje Priprema proizvodnje. okolina proizvodne linije Priprema proizvodnje. Po literaturnim podacima. do isporuke gotovog proizvoda). Verifikacija dijagrama toka procesa. Tim mora da verifikuje pripremljeni dijagram toka tako što će obići sve lokacije koje se pominju na dijagramu i utvrditi da li se rad odvija kako dijagram prikazuje. zabranjene grupe npr. 25% svih pritužbi na neispravnu hranu sa tržišta. Priprema opisa proizvoda. do isporuke gotovog proizvoda. za restorane masovne ishrane itd.

Slika 23 – Deo dijagrama toka procesa prerade višnje 44 . sredstava za transport. ambalaže. popis hemikalija koje se koriste za održavanje higijene i u druge svrhe. ljudi. sanitarnim prostorijama i prostorijama za odmor radnika. Sa ove skice može se videti da li dolazi do ukrštanja puteva čisto-prljavo. na primer: skicu lokacije sa ucrtanim putevima kretanja sirovine. druge informacije koje mogu da pomognu u analizi opasnosti. tim treba da pripremi i druga dokumenta. Sa ove liste može se videti da li postoji neka opasnost ako data hemikalija dospe u hranu.Pored ovoga.

CCP) Princip 3 Utvrditi kritične granice Princip 4 Uspostaviti postupke za praćenje i nadzor Princip 5 Uspostaviti korektivne mere Princip 6 Uspostaviti plan verifikacije Princip 7 Uspostaviti postupke za vođenje evidencije i upravljanje dokumentima Princip 1 .ljudi. Nakon toga. distribuciju i upotrebu.Analiza opasnosti U ovom koraku HACCP tim mora prepoznati vrste i prirodu opasnosti koje se mogu pojaviti u bilo kojoj fazi procesa. HACCP tim može da pristupi realizaciji tzv. To su: Princip 1 Sprovesti analizu opasnosti Princip 2 Odrediti kritične kontrolne tačke (Critical Control Points .5. . . korak ili postupak u procesu gde potencijalne opasnosti/rizici mogu da se pojave i gde se mogu prevencijom ukloniti ili svesti na prihvatljivi nivo. .skladištenja i distribucije. prepoznata kroz primenu Principa 1. .Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka (CCP) Kritična kontrolna tačka (CCP) je mesto.9 Analiza opasnosti i primena sedam principa HACCP Nakon što su obavljene sve pripreme.postupka pakovanja. Princip2 . . 45 . .proizvodnih i skladišnih prostora.samog proizvoda.dizajna i razmeštaja mašina i ostale opreme. “sedam principa” HACCP.pojedinih procesnih koraka. potrebno je proceniti značaj svake opasnosti (verovatnoća da se opasnost dogodi.sirovina. u kombinaciji sa ozbiljnošću posledica). pri čemu se posebno analizira svaka biološka. Na kraju. prikupljene tokom analize opasnosti. Pri sprovođenju analize opasnosti moraju se razmotriti opasnosti koje potiču od . uključujući proizvodnju. hemijska i/ili fizička opasnost. ambalaže ili pomoćnih materijala. potrebno je propisati preventivne mere kojima se opasnost uklanja ili dovodi u prihvatljive granice. . Za određivanje CCP koriste se informacije.

interni zahtevi. ako postoje.validirane.Za identifikaciju da li je neki korak u procesu CCP može se koristiti sledeći algoritam: Slika 24 – Postupak za identifikaciju kritičnih kontrolnih tačaka Princip 3 Određivanje kritičnih granica Kritična granica je kriterijum koji u svakoj CCP odvaja prihvatljivo od neprihvatljivog (na primer.primenjene kod svih CCP. . . mora se potvrditi da opasnosti nema ako se posmatrani parametar održava u utvrđenim granicama. . Kritične granice se obavezno usklađuju sa zahtevima propisa.preporuke stručnjaka. .praksa. . . Izvori informacija za određivanje kritičnih granica su: . količina antibiotika u mleku prilikom prijema).utemeljene na stručnim saznanjima.zakoni i pravilnici.merljive. 46 . Kritične granice moraju biti: . tj. Odabrane vrednosti kritičnih granica moraju biti potvrđene (validirane) u praksi.

O svakom prekoračenju kritičnih granica i o svakoj korektivnoj meri mora postojati zapis sledećeg sadržaja (minimalno): . pripremljen u skladu sa osnovnim principima HACCP. na koji se plan odnosi (izvor: Codex Alimentarius Comission) Preventivne mere su postupci i delovanja koji se koriste da se upravlja opasnostima tako da se opasnosti uklone ili umanje do prihvatljivog nivoa. . 24 Validacija (vrednovanje) obuhvata poređenje uspostavljene prakse sa informacijama u naučnim i stručnim publikacijama. ili smernicama tehničkih standarda. ili lanca ishrane. ne moraju biti deo HACCP dokumentacije. .validacija24 (vrednovanje) HACCP sistema. U HACCP planu moraju biti definisane odgovornosti za preduzimanje korektivnih mera.ustanovilo kada su prekoračene kritične granice i kada je povećana opasnost da proizvod ugrozi zdravlje ljudi. . U verifikacione aktivnosti treba da budu uključena ovlašćena lica. Postoje dva nivoa korektivnih mera: . Korektivna mera mora biti uspostavljena za svaku CCP i njome se mora osigurati vraćanje kontrolnih parametara u granice i pravilan postupak s neusaglašenim proizvodom. popravka mašine. količina vreme proizvodnje/šarža). . Kritične kontrolne tačke nadziru se da bi se: . klasiranje za drugu namenu ili uništavanje).) i mora definisati postupak s neusaglašenim proizvodom (prihvatanje.odluka o postupku s proizvodom i odgovornost za sprovođenje odluke. . utvrđuju se i operativne granice pojedinih parametara na osnovu kojih se vodi proces. .pregled rezultata nadzora CCP. a koriste se kao tampon u kome se delovanjem na proces sprečava dostizanje kritičnih granica. Pri ovom koraku od velike pomoći su ispravni i detaljni dijagrami toka procesa. zakonskim normama. Princip 5 Uspostavljanje korektivnih mera Korektivna mera je svako delovanje koje se preduzima kada kritične vrednosti u CCP izađu izvan definisanih granica. 47 .opis neusaglašenosti. Pored kontrolnih.testiranje/analize proizvoda.HACCP interna provera. i sl.preventivne mere. Postupci nadzora mogu da zahtevaju instrumente i opremu za merenje. One su obično uže od kritičnih granica. .Princip 4 Uspostavljanje postupaka za praćenje i nadzor u CCP Nadzor nad CCP je planirani postupak merenja ili posmatranja vrednosti kritičnog parametra s ciljem utvrđivanja da li se on nalazi unutar definisanih kritičnih granica. . dorada.osigurao i potvrdio kvalitet proizvoda. ili drugi način ocene procesa. koje tek treba da se uvedu u primenu.interventne (trenutne) mere. namenjen upravljanju opasnostima koje mogu da utiču na zdravstvenu bezbednost dela proizvodnje.odluka o preventivnoj meri.identifikovao problem pre nego što se pojavi. HACCP PLAN : Pisani dokument. podešavanje temperature ili vremena. zaposlena u pogonu i predstavnici inspekcije u pogonu. dobrom praksom drugih proizvođača.identifikacija proizvoda (naziv.verifikovao HACCP plan. Kod uspostavljanja sistema bezbednosti treba razlikovati preventivne mere koje se već primenjuju od onih. . . Interventna ili trenutna mera mora osigurati uspostavljanje kontrole nad procesom (npr. Verifikacija se sastoji od četiri grupe aktivnosti: . Princip 6 Uspostavljanje postupaka verifikacije Postupcima verifikacije dokazuje se da HACCP sistem radi korektno i da se prepoznate opasnosti drže u kontrolnim granicama.

da bez kapitalnog remonta nema ni govora o sistemu bezbednosti hrane. identifikaciju proizvoda (naziv. . nalazi provera i sl. određivanje CCP i svi ostali zapisi koji su doveli do HACCP plana). a naročito lica koje će biti odgovorno za primenu HACCP sistema. Ali. datum). krajnje je važno da vlasnici organizacija koje se bave proizvodnjom hrane uoče da je primena sistema bezbednosti u proizvodnji hrane zakonska obaveza. uspešna primena sistema bezbednosti u proizvodnji hrane nemoguća je bez zadovoljenja niza preduslova u delu primene dobre proizvođačke i dobre higijenske prakse. linearno prema svim proizvođačima. u početnoj fazi primene sistema mora se sprovesti obuka svih zaposlenih koji dolaze u kontakt s hranom. Zbog procesa pridruživanja Evropskoj uniji Srbija mora da doslovno i dosledno primeni evropske norme na celoj teritoriji. 5. što kod drugih standarda nije slučaj. između standarda za sistem bezbednosti hrane i standarda ISO 9001 postoje velika područja preklapanja.zapisi u vezi nadzorom. Da podsetimo da je organizacija koja se bavi proizvodnjom hrane životinjskog porekla prema zakonu obavezna da odredi takvo lice i da mu dodeli odgovarajuće nadležnosti i ovlašćenja. Na primer. kod jednog broja proizvođača stanje objekata i opreme za proizvodnju je takvo. potrebne korektivne akcije (ako su potrebne) i ko će ih preduzeti i mesto za overu osobe koja je pregledala zapis. vremenima. Može se reći da sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2000 omogućuje organizaciji da efikasno primeni sistem bezbednosti hrane. koncentracijama i sl. Stoga je neophodno da se u prvoj fazi primene sistema osigura zadovoljenje zahteva za infrastrukturu i drugih tehničkih i higijenskih preduslova i da se tek onda nastavi sa analizom opasnosti i pripremom HACCP plana.zapisi o verifikaciji (modifikacije HACCP plana zbog promena bilo koje vrste. propisana korektivna mera. koji se sprovode u okviru HACCP sistema. korišćeni materijali i oprema. Međutim. dok kod drugih postoje problemi čak i sa elementarnom higijenom zaposlenih. opis neusaglašenosti. upravljanje dokumentima i zapisima. pritiscima. Zapisi istovremeno služe da se prate trendovi i da se pronalaze uzroci odstupanja.). na primer sa pranjem ruku. Obavezni HACCP zapisi su: . HACCP zapis o nadzoru CCP mora sadržati minimalno sledeće podatke: naziv dokumenta i kontrolne podatke.). jer rizikuju da im inspekcija zabrani rad. kritične granice. kalibracija merne opreme. . zahtevajući da državni organi u Srbiji poboljšaju sistem nadzora na teritoriji.HACCP plan i pripadajuća dokumenta (popis članova tima i njihova zaduženja. ime ili inicijale osobe koja je sprovela proveru. u cilju radi preduzimanja korektivnih i preventivnih mera. rezultati mikrobioloških i ostalih provera. odgovorna osoba). To upućuje da je i postupak primene oba standarda sličan. šarža. izvoz neispravne maline iz samo jedne hladnjače u Srbiji dovodi u opasnost i sve druge izvoznike.Princip 7 Uspostavljanje postupaka za vođenje zapisa i upravljanje dokumentima Postupci rada. a važi i obratno . datum nastanka. Drugo. U suprotnom. . 48 . moraju biti dokumentovani i moraju postojati zapisi kojima se dokazuje da primenjene mere daju rezultate i da sistem funkcioniše kako je propisano. identifikacija i procena opasnosti.10 Postupak uspostavljanja sistema bezbednosti u proizvodnji hrane Kako se vidi sa slike 20.zapisi o korektivnim merama (identifikacija proizvoda. kontrolni broj. na primer: upravljanje resursima.organizaciji s uspostavljenim sistemom bezbednosti hrane nedostaje samo korak do sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2000. pošto EU može da zabrani uvoz sa cele teritorije Srbije. praćenjem i merenjem parametara procesa (zapisi o temperaturama. odgovornost rukovodstva. Zadovoljenje ove zakonske obaveze proveravaće organi inspekcije i svaki pokušaj da se napravi kompromis na štetu potrošača krajnje je opasan za vlasnike.

Izrada dokumenata sistema upravljanja bezbednošću hrane Obuka i uvođenje dokumenata u praksu upoznavanje sa strategijom uspostavljanja i upravljanja integralnim sistemom zdravstvene bezbednosti hrane primenom pristupa Analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP sistem) . Aktivnost Snimanje postojećeg stanja Sadržaj aktivnosti Analiza osnovnih programa opštih i posebnih građevinsko-tehničkih. U slučaju da organizacija odluči da angažuje eksternog konsultanta. ili ISO 14001. Rukovodstvo je odgovorno za sprovođenje korektivnih i preventivnih mera u HACCP sistemu kojima se sistem održava stalno usaglašenim sa zahtevima standarda. raspodela zadataka između konsultanta i organizacije slična je kao kod primene standarda ISO 9001. termin-plan svih aktivnosti i podelu odgovornosti za njihovo sprovođenje. Međutim. te pripremu početne liste dokumenata HACCP sistema. kompetentan konsultant trebalo bi da poznaje i sisteme menadžmenta. obuka HACCP tima za validaciju HACCP sistema. 49 .Aktivnosti projekta uspostavljanja sistema bezbednosti hrane prikazane su u tabeli 8. Tabela 8 . Obuka − − − 4. Projektovanje sistema upravljanja bezbednošću hrane Projektovanje sistema obuhvata: − − − imenovanje vođe i članova HACCP tima Naručioca. treba obratiti pažnju na kvalifikacije konsultanta i njegovu sposobnost da pruži kvalitetnu uslugu. tako što bi tehnolog/veterinar/agronom zaposlen u preduzeću obezbeđivao stručna znanja. sadržaja i obima kontrole i nadzora u pogonu i izrada plana obezbeđenja preduslova za primenu HACCP sistema. i zakonskim zahtevima Podnošenje prijave odabranoj organizaciji za sertifikaciju 8. 7.Redosled aktivnosti kod realizacije projekta primene sistema bezbednosti hrane. može biti obezbeđenje kompetentnosti HACCP tima. Standardni program obuke uključuje: − 3. br 1.predavanje. pripremu definicije njihove strukture. 6. 9. 2. Pošto standard ISO 22000 zahteva primenu sistema menadžmenta koji se realizuje u proizvodnji hrane. veterina ili tehnologija prerade. i tehnologiju proizvodnje (poljoprivreda. tehnoloških i higijenskih uslova. pogotovo manjih. odnosno sa pristupom Analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP). Projekat predstavlja sistem mera i aktivnosti koje je potrebno sprovesti da bi se organizacija i procesi u preduzeću uskladili sa zahtevima standarda ISO 22000. uvodna obuka HACCP tima za razvoj HACCP sistema. obuka HACCP tima za razvoj HACCP planova. a eksterni konsultant znanja iz oblasti sistema menadžmenta. odnosno za razvoja. Uvođenje dokumenata HACCP sistema u praksu. Jedan izlaz za veliki broj organizacija. u Srbiji postoji nedovoljan broj konsultanata koji se mogu pohvaliti da poznaju sve pomenute oblasti i taj se broj neće zadugo bitnije povećati. utvrđenih aktivnosti HACCP sistema i efektivnosti sistema). Izrada dokumenata HACCP sistema prema identifikovanim menadžment-procesima 5. Sprovođenje validacije Sprovođenje validacije . šta je primenljivo). Preispitivanje HACCP sistema Sprovođenje korektivnih i preventivnih mera Prijava za sertifikaciju Rukovodstvo sprovodi sveobuhvatnu analizu HACCP sistema prema u skladu sa interno utvrđenim procedurama i ocenjuje njegovu efektivnost i mogućnosti za unapređenje. Nažalost. primenu i validaciju HACCP sistema. umesto samo konsultanta.potvrđivanja HACCP sistema (dokumenata. analizu procesa u poslovnom sistemu. i opasnosti koje se mogu javiti u konkretnoj proizvodnji.

OCENJIVANJE I SERTIFIKACIJA SISTEMA BEZBEDNOSTI HRANE Ocenjivanje i sertifikacija sistema bezbedne hrane odvijaju se po istim opštim pravilima i opštem postupku kao i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom. Takođe postoji i rizik da im inspekcija zabrani rad bez obzira na sertifikat. Provera funkcionisanja dobre proizvođačke prakse. izdaje se (ili ne) sertifikat o usaglašenosti HACCP sistema za dati proizvod/proizvodnu liniju. Kako pokazuju podaci iz zemalja koje su se nedavno pridružile EU.6. pre svega malim i srednjim preduzećima. Pred velikim problemima naći će se organizacije koje ne iskoriste pruženu šansu. jer se tokom ocenjivanja identifikuju neusaglašenosti. International Relief and Development (IRD). a prema pripremljenoj listi pitanja. a nakon sačinjenog izveštaja o proveri. koje do HACCP sertifikata dođu uz minimum napora i ne ovladaju standardom. posle isteka prelaznog perioda proizvođačima koji ne budu bili u stanju da osiguraju bezbednost svojih proizvoda biće oduzeta dozvola za rad. nego danas. Pogotovo se to odnosi na organizacije kod kojih ocenjivanje nije sprovedeno savesno i uz poštovanje svih pravila. U nastojanju da domaćim proizvođačima hrane. ako organizacija za sertifikaciju savesno obavi ocenjivanje HACCP sistema koristi za ocenjenu organizaciju su velike. pomogne u primeni sistema bezbedne hrane. broja većih i manjih neusaglašenosti. - - - Može se zaključiti da ako organizacija dosledno primeni standard ISO 22000 i ako se ocenjivanje sprovede savesno i uz poštovanje svih pravila za ocenjivanje sistema menadžmenta. slaba mesta u sistemu i mogućnosti za unapređenja. što bi bila vrlo loša reklama. Sertifikacija sistema HACCP daje sigurnost organizaciji da su zadovoljeni i zahtevi standarda. U toku 2006. i zakonski zahtevi. jer se može desiti da njihov sertifikat bude potpuno bezvredan. Ovaj deo vrši se kroz pregled dokumentacije za stolom i na licu mesta. Zbog obaveze da se osigura usaglašenost sa zakonom. Dok se ta šema ne uspostavi "HACCP sertifikati" koje izdaju i domaće i inostrane organizacije za sertifikaciju praktično su izvan bilo kojeg sistema priznavanja. Bez obzira na to. šumarstvo i vodoprivredu Srbije dodeljuje podsticajna sredstva za uspostavljanje i sertifikaciju HACCP sistema. te da se ne očekuju problemi ni sa inspekcijom. organizacije za sertifikaciju posluju na komercijalnoj osnovi (ocenjivanje se plaća). ni sa kupcima. preko svojih partnerskih organizacija. Tako je USAID. a posebno sistema bezbedne hrane. Ova inicijativa je izuzetno važna i za mnoge proizvođače predstavlja objektivnu šansu da ovladaju zahtevima za bezbednost hrane i da se spreme za vreme koje dolazi. − − Na osnovu izvršene provere. godine jedna od tih partnerskih organizacija. pre svega Ministarstva za zdravlje i Ministarstva za poljoprivredu. procese rada i osoblje. niz stranih nevladinih organizacija takođe dodeljuje podsticajna sredstva i pruža druge vidove pomoći. ili se treba obratiti Akreditacionom telu Srbije koje može da pruži potrebne podatke. što obuhvata objekat i opremu za proizvodnju. Jedan od uslova za priznavanje njihovog sertifikata u našem sistemu je da takva organizacija bude akreditovana u zemlji iz koje potiče. čuvanja zapisa i ukupnog obezbeđenja kvaliteta. tokom 2005. a može očekivati da jednoga dana kod nje inspekcije budu znatno ređe. Provera programa upravljanja. onda HACCP sertifikat daje sigurnost vlasniku/menadžmentu da su zadovoljeni ne samo zahtevi standarda. ili sistema upravljanja zaštitom životne sredine. nego i zakonski zahtevi. Pored Ministarstva za poljoprivredu. u našoj zemlji još nije uspostavljena šema akreditacije organizacija koje bi se bavile ocenjivanjem HACCP sistema. Ministarstvo za poljoprivredu. Za ocenjivanje sistema HACCP mnogi proizvođači obraćaju se predstavništvima stranih organizacija za sertifikaciju koje posluju u Srbiji. ali posedovanje sertifikata ne znači da inspektori neće kontrolisati primenu zakona. za razliku od inspekcije. To su: u našoj zemlji i u nizu drugih zemalja provera funkcionisanja sistema HACCP u isključivoj je nadležnosti državnih organa. ili su na putu da to učine. pokrenuo projekat obuke preko 100 domaćih proizvođača za primenu sistema bezbedne hrane. Iz ovog razloga moguće je da se stavovi inspektora i ocenjivača preko treće strane u pogledu stepena zadovoljenja zahteva budu sasvim suprotni. U svetu je praksa pojedinih zemalja različita – neke zemlje uopšte ne predviđaju da se sistem HACCP ocenjuje preko treće strane. odnosno higijene. šumarstvo i vodoprivredu Srbije. u zapadnoj Srbiji sprovodi program pomoći i učestvuje u finansiranju primene sistema menažmenta. sertifikacija sistema bezbedne hrane ima niz specifičnosti koje se moraju poznavati. šumarstvo i vodoprivredu. 50 . Takva organizacija može se naći na listi izvoznika. Kod sklapanja ugovora sa stranim organizacijama za sertifikaciju svakako treba tražiti na uvid ove dokaze o akreditaciji. dobrom higijenskom i dobrom proizvođačkom praksom. Ocenjivanje se vrši u tri dela: − Preispitivanje postavljenog HACCP plana za dati proizvod. a neke dozvoljavaju inspektoru da smanji obim kontrole ako proizvođač ima sertifikat i ako se inspektor uveri da se HACCP sistem održava.

dobre proizvođačke prakse (GMP . propisa i standarda.Good Hygiene Practices).1 Zašto EurepGAP? Savremena poljoprivreda suočava se s novim izazovima na području održivog razvoja i od nje se zahteva ne samo da isporučuje proizvode zadovoljavajućeg kvaliteta. već i da vodi računa o brojnim posledicama ekološkog i socijalnog karaktera koji se na nju odnose.trošenje ili iscrpljivanje prirodnih resursa: voda.2 Stanje u Evropskoj uniji Zbog ovih problema. . Neki od problema u vezi s poljoprivredom su: .Good Agricultural Practices).opasni i komunalni otpad koji se stvara tokom svih aktivnosti proizvodnje hrane. godine nastao je EurepGAP (http://www. EurepGAP . dobre poljoprivredne prakse (GAP . Prirodni posrednik između poljoprivrednih proizvođača i potrošača su trgovci na malo.Good Practices).Good Manufacture Practices). ovi dokumenti vode se kao EUGAP (EU Good Agricultural Practices) . na inicijativu velikih evropskih maloprodajnih lanaca koji su pripadali grupi EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) 1997. .smanjenje raznovrsnosti biljnih i životinjskih vrsta (bio-diverzitet).zagađenje površinskih i podzemnih voda nitratima i pesticidima. U Evropskoj uniji.DOBRA POLJOPRIVREDNA PRAKSA KAO OSNOVA ZA BEZBEDNOST HRANE U PRIMARNOJ PROIZVODNJI 7. .org). dobre higijenske prakse (GHP . šume. zdravstvenih i društvenih posledica koje proističu iz proizvodnje i upotrebe prehrambenih proizvoda i sve više traže da proizvodi koje konzumiraju budu bezbedni 7. uvođenje genetički modifikovanih kultura itd.).zagađenje vazduha ugljen-dioksidom i drugim materijama zbog korišćenja energije u proizvodnji i preradi hrane. morska riba. Potrošači postaju svesni ekoloških.ugrožena bezbednost hrane i živog sveta zbog povećanog iskorišćenja zemljišta i upotrebe genetički modifikovanih proizvoda. . Cilj ove inicijative je da razvija dobrovoljno prihvaćene standarde i procedure radi međunarodne sertifikacije prema evropskoj dobroj poljoprivrednoj praksi (EUGAP) 51 . Kao odgovor na povećanu zabrinutost potrošača za kvalitet hrane (bolest »ludih krava«.eurepgap.Common Agricultural Policy) kojom je pružena podrška i malim farmerima i njihovom izlasku na tržište.7. koji su takođe obavezni da preduzmu sve razumne mere opreza i da spreče moguće opasnosti za zdravlje putem prodaje prehrambenih proizvoda potrošaču. ministri EU su 2003. a koji neposredno utiču na celokupno društvo. godine doneli novu politiku za oblast poljoprivrede (CAP .zagađenje zemljišta zbog nekontrolisane primene pesticida i mineralnih đubriva.evropska dobra poljoprivredna praksa. . .degradacija zemljišta (godišnje se uništi 5-6 miliona hektara plodnog zemljšta. Ovom politikom podvlači se značaj održivosti poljoprivrede i bezbednosti hrane korišćenjem dobre prakse (GP . .

priključenih inicijativi evropskih maloprodajnih lanaca. Skoro 60% toga broja otpada na zemlje u razvoju. krajem 2005. upitnici za proveru i spisak akreditovanih organizacija za sertifikaciju može se naći na internet adresi http://www. već zvanično registrovana udruženja i organizacije u oblasti proizvodnje. zaštita životne sredine. od čega 170. da pruža finansijsku podršku preduzećima koje žele da primene ovaj i druge standarde za bezbednost hrane. godine EUREPGAP standard bude uveden kao i da se u 2007. 7. Svrha GASKOPA-a je promocija standarda za dobru poljoprivrednu praksu. kojima se posvećuje pažnja su: opšta bezbednost hrane (mikrobiološka kontaminacija.3 milijarde ljudi. nedostatak obuke i pogrešno rukovanje mašinama. Izveštaj se daje kroz izražavanje procentualne usaglašenosti glavnih kontrolnih i sporednih tačaka. dobrobit zaposlenih (zaštita života i zdravlja.org.000 ljudi strada na poslovima poljoprivredne proizvodnje. Ova sertifikaciona tela moraju biti nezavisna i ispunjavati uslove standarda EN 45011. trgovaca i javnosti sa aspektima kvaliteta i sigurnosti. Grupe dokumenata su: Opšta regulativa (pravila o primeni standarda i propisa). sertifikacija neće biti u njegovoj nadležnosti. godine u našoj zemlji je osnovana Granska asocijacija za sigurnost i kvalitet u oblasti prehrane (GASKOP) koja bi trebalo da bude vlasnik EUREPGAP standarda za Srbiju. ali će taj problem morati biti rešen pošto se izdavanje prvih sertifikata u pilot-projektima planira za 2007. kafa (zelena). cveće i ukrasno bilje. Kako pokazuju podaci Svetke organizacije rada (International Labor Organization). odgovornost prema društvu. hemijska kontaminacija vode). Sertifikat (usaglašenost) sa EurepGAP standardima pokriva oblast kultura i proizvoda. Jedna od tih partnerskih organizacija.000 smrtonosnih povreda na radu. koje će plaćati odgovarajuću članarinu. 52 . prerade i trgovine. Ova dokumenta jasno definišu mere koje proizvođači treba da prihvate radi međunarodne sertifikacije. zaštita od štetočina. zasnovanim na dobroj poljoprivrednoj praksi. sistem menadžmenta kvalitetom). Protokol kontrolnih tačaka i kriterijumi usaglašenosti (šta se mora uraditi za dobijanje EurepGAP sertifikata) za svaku oblast od interesa. International Relief and Development (IRD) nastavila je i u 2006. Standardi i procedure EurepGAP donose se u saradnji sa predstavnicima proizvođača. pokrenuo i finansirao program treninga domaćih malih i srednjih preduzeća za primenu standarda bezbedne hrane. preko svojih partnerskih organizacija koje deluju na teritoriji Srbije. neodgovarajuća zaštitna oprema i drugo. IFA (Integrated Farm Assurance) . još se ne zna.EurepGAP standardi i procedure donose se za pet oblasti: voće i povrće. ribarstvo. Dobijeni sertifikat za “registrovani proizvod” znači da cela proizvodnja tog registrovanog proizvoda mora da bude u skladu sa EurepGAP propisima. Radnici stradaju zbog mnogo razloga. Detalji u vezi sa sertifikacijom. Dobra poljoprivredna praksa (GAP): upravljanje aktivnostima u poljoprivrednoj proizvodnji tako da se štite vazduh. U planu je da do kraja 2006. Interesantno je da je u oblasti koje se regulišu uključena i dobrobit zaposlenih. u svetu se godišnje prijavi 330. Kontrolne liste (liste za proveru). što čini polovinu celokupne radne snage na nivou sveta. Time se osigurava dugoročna produktivnost i profitabilnost i poboljšava zdravlje i dobrobit ljudi. Oblasti. Za to treba da se pripreme domaće organizacije za sertifikaciju.3 Stanje u Srbiji Uz podršku Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SACO) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). jer je to jeftinije od korišćenja usluga inostranih organizacija. zaštita životne sredine. ostaci pesticida u poljoprivrednim proizvodima. daje ovlašćenja sertifikacionim telima koja su odgovorna za verifikaciju ispunjavanja standarda od strane proizvođača. Ovo će se ostvarivati kroz upoznavanje poljoprivrednih proizvođača. prerađivača. sigurnost i kvalitet u oblasti proizvodnje hrane medu svojim članovima. Treba napomenuti da se u ovo udruženje ne učlanjuju pojedinačne firme. Cilj osnivanja GASKOP-a je udruživanje domaćih proizvođača. godini rade pilot-sertifikacije u Srbiji. USAID. Primenu EUREPGAP standarda podstiču i pomažu i druge organizacije. godinu.integrisana sigurnost kod gajenja stoke. Iako je GASKOP zadužen za "teorijski" rad na prilagođavanju EUREPGAP standarda našim uslovima. ostaci pesticida i teških metala u hrani za životinje. U poljoprivrednoj proizvodnji zaposleno je oko 1. nedovoljno razumevanje prisutnih opasnosti. Tako je u toku 2005. zamljište i kvalitet vode i čuva prirodno stanište biljnih i životinjskih vrsta. Sertifikaciona tela koja je ovlastio EurepGAP vrše proveru prema EurepGAP Protokolu koji ima 210 kontrolnih tačaka i sve one moraju se proveriti tokom ocenjivanja. Koje će domaće organizacije za sertifikaciju biti akreditovane za izdavanje sertifikata. EurepGAP. i 2006. Komponente dobre poljoprivredne prakse su: produktivnost (proizvodnja hrane. među kojima su trovanje pesticidima. primena principa HACCP i osiguranje bezbednosti hrane. prerađivača i izvoznika čija je namera da se pridržavaju EUREPGAP standarda u oblasti proizvodnje hrane. direktno ili indirektno.eurepgap. sprečavanje izlaganja hemikalijama itd). Malo je poznato da je poljoprivreda jedno od najopasnijih zanimanja koje postoji u svetu. uključujući EUREPGAP.

U Srbiji za sada postoji samo jedna organizacija sa EUREPGAP sertifikatom i teško da se može očekivati da taj broj značajnije poraste. Proizvođač koji želi da sertifikuje svoju proizvodnju treba da pristupi Internet adresi www.Fruit & Vegetables (Opšta pravila – Voće i povrće) . upravljanje kontrolom otpada i zagađenja. zahtevi vezani za upotrebu đubriva (jasno dokumentovan način upotrebe. 99 su sekundarne obaveze (kriterijum za prihvatanje je 95% zadovoljenja zahteva). Umesto toga. vrsta. Ukratko. Samostalna priprema izuzetno je skupa i traži uključenje i internih i eksternih stručnjaka. žetva i berba. a pošto se malina ne pere pre upotrebe do korisnika će stići i sve bakterije koje su na plod dospele pre zamrzavanja. EUREPGAP sistem ovde može biti rešenje. može da utvrdi sa koje je njive i od kog proizvođača proizvod došao.Sertifikacija udruženja poljoprivrednika. Sistem zahteva da proizvođač jasno obeležava zemljište sa kojeg dolazi proizvod i vodi dokumentaciju o celokupnom redosledu radnji u uzgoju. Ako obeležavanja nema i ulaženje u trag nije moguće. veliki trgovinski lanac može odlučiti da sve proizvode koji dolaze sa te parcele povuče iz prodaje i tako predupredi žalbe kupaca. Ukoliko se ustanovi da nešto nije u redu sa proizvodom.Sertifikacija individualnog poljoprivrednika.General Regulations . što se kasnije isprati u hladnjači.Checklist for Integrated Farm Assurance (Kontrolna lista za integrisano obezbeđenje na farmi) b) ako proizvodi vođe ili povrće . sertifikacija prema EUREPGAP standardima može se pokazati kao neophodnost.Control Points and Compliance Criteria for Fruit and Vegetables (Kontrolne tačke i kriterijumi za ocenjivanje usaglašenosti za voće i povrće) . Ukupan broj kontrolnih tačaka je 214.Control Points and Compliance Criteria for Integrated Farm Assurance (Kontrolne tačke i kriterijumi za ocenjivanje usaglašenosti za integrisano obezbeđenje na farmi) . drugi dokument daje detaljan opis zahteva za dobru poljoprivrednu praksu i kriterijuma za prihvatanje. benchmarking). proizvodnju mleka. ali da postoje posebni spiskovi za svinjogojstvo. Tada svi članovi udruženja istovremeno dobijaju sertifikat i međusobno se ispomažu da se sertifikat održi. Pošto kod nas još nema akreditovanih organizacija za sertifikaciju prema EUREPGAP standardu. istorija i upravljanje lokacijom. 53 . Time su stvoreni uslovi da krajnji kupac. pošto je njegova glavna karakteristika sledljivost. vrste i podloge.org i preuzme sledeća dokumenta koja sadrže obavezne zahteve i informacije u vezi s postupkom ocenjivanja: a) ako se bavi stočarstvom .4 Razlozi za sertifikaciju i postupak sertifikacije prema EUREPGAP standardima Ukoliko proizvođač isporučuje svoje proizvode nekom od trgovinskih lanaca u Evropi.General Regulations – Integrated Farm Assurance (Opšta pravila – Integrisano obezbeđenje na farmi) . Treba obratiti pažnju da za voće i povrće postoji jedan spisak kontrolnih tačaka i kriterijuma. proizvođači treba sa se organizuju i formiraju udruženja ili zadruge i treba da se kolektivno učlane u GASKOP.7. Stoga je prerađivačima i izvoznicima u interesu da sa svojim snabdevačima zajedno rade na primeni EUREPGAP standarda i tako smanje svoj poslovni rizik. dok se treći može koristiti i za ocenjivanje i za samoocenjivanje. reciklaža i ponovna upotreba. Na primer. navodnjavanje i đubrenje. živine i žive stoke. zemljište i supstrati. Takvi kupci znaju da kod svežeg ili smrznutog voća i povrća primena HACCP sistema u pakovanju ili preradi ne daje rezultate i ne osigurava bezbednost hrane ako je proizvod sa njive već došao neispravan. pakovanja se obeležavaju. Kada se proizvod ubere. od čega su 49 glavne obaveze (kriterijum za prihvatanje je 100% zadovoljenja zahteva). EurepGAP poznaje tri načina sertifikacije: . . odnosno sistem obeležavanja i evidentiranja kojim se obezbeđuje da se u svakom trenutku može utvrditi poreklo proizvoda. zaštita useva. zaostalog zbog prekomerne upotrebe đubriva tokom perioda vegetacije. zdravlje. treba odabrati jednu od onih koje je akreditovala EUREPGAP organizacija. Sertifikat EUREPGAP važi godinu dana nakon čeka sledi inspekcijska provera. Svaka organizacija koja se uspešno oceni po toj šemi automatski se priznaje od strane EUREPGAP organizacije. zahtevi koje poljoprivredna proizvodnja treba da zadovolji su sledeći: mogućnost utvrđivanja porekla (sledljivost). rukovanje proizvodima.“Indirektna” sertifikacija poređenjem sa priznatom praksom (tzv.eurepgap. sistem HACCP u hladnjači koja prerađuje malinu neće sniziti količinu nitrita u plodu.Checklist for Fruit and Vegetables (Kontrolna lista za voće i povrće) Prvi dokument daje pregled opštih zahteva koji veoma podsećaju na zahteve standarda ISO 22000. . bezbednost i socijalna zaštita radnika i zaštita životne sredine. Proizvođač koji želi da bude sertifikovan treba da realizuje sve zahteve pomenutih EUREPGAP dokumentata i treba da se odluči za vrstu sertifikacije i za organizaciju za sertifikaciju. mesto i učestalost). evidentiranje i interne provere. u ovom slučaju hladnjače. dok 66 spadaju u preporuke (ne postavlja se kriterijum za prihvatanje). Treći način sertifikacije primenjivaće se ako se u Srbiji bude primenjivao postupak (šema) sertifikacije koju odobri EUREPGAP. na osnovu oznake koji nosi pakovanje od 250 grama. povlače se svi proizvodi datog isporučioca. Važenje sertifikata može se produžiti do maksimalno tri godine kada sledi ponovno ocenjivanje.

dioksini. genetski modifikovani organizmi). Slika 25. biološke cikluse i biološku aktivnost zemljišta. Poljoprivredni proizvodi su od 1940. a koje su veoma štetne po zdravlje ljudi. Da bi se sprečila svaka mogućnost prevare potrošača putem lažnog označavanja proizvoda. Istraživanja pokazuju da se u poljoprivrednim proizvodima sve češće pronalaze ostaci hemikalija koje se koriste tokom gajenja useva. a zbog ogromne proizvodnje na plantažama i niskih cena poljoprivrednih proizvoda zemljoradnici sa manjim posedima ne mogu vise da žive od svoga rada. u polovini kontrolisanih proizvoda nađeni su pesticidi i zato se potrošačima preporučuje da pre upotrebe oljušte koru sa voća i povrća. regulatora rasta i aditiva. Organska proizvodnja koristi tradicionalne metode obrade i održavanja zemljišta i kontrole korova. recikliranje hranljivih materija kroz kompost i upravljano đubrenje. tako da je u zemljama EU prodaja utrostručena. štetočina i oboljenja. 54 . Potrošači ovu hranu kupuju pre svega iz zdravstvenih razloga (46%) i boljeg ukusa (40%). Te su tehnologije doprinele da se prinosi značajno uvećaju i da se tako zadovolje sve količinske potrebe za hranom. Ne samo da za proizvodima te vrste u svetu vlada velika potražnja. na izgled vrlo lepu. ali bez hranljive vrednosti? Da li bolje jesti beli hleb koji ne može da ostane svež ni jedan ceo dan. uvođenje hemije u poljoprivredu nije prošlo bez negativnih posledica. humani tretmani stoke. štetočina i oboljenja. ORGANSKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA 8. Svi proizvodi organske poljoprivrede moraju biti sertifikovani i označeni posebnim znakom. ali se istovremeno bazira na modernom naučnom razumevanju ekologije i poljoprivrede i u potpunosti podržava i prati tehnološki razvoj i mehanizaciju. Nakon svih skandala koji su izbili na tržištu hrane ("lude krave". i sitni poljoprivrednici. Glavne karakteristike ove vrste proizvodnje su: • • • • • rotiranje useva i rast mahuna (graška i porodice pasulja) da bi se sakupio azot iz vazduha za hranjenje zemljišta. izbegavanje hemijskog tretmana korova. u periodu poslije II svetskog rata počele su se razvijati poljoprivredne tehnike zasnovane na mineralnim đubrivima. pesticidima. tako da Evropa više ne mora da se boji gladi. Osnovne smernice za organsku proizvodnju su da treba koristiti materijale i praksu koja poboljšava ekološku ravnotežu prirodnih sistema i koji povezuju sistem primarne poljoprivredne proizvodnje u jedinstvenu ekološku celinu. Znaci organske proizvodnje koji se koriste u svetu Zbog velike potražnje i kvaliteta. Tu šansu za sada dosta koriste Kina i Egipat. proizvodi organske poljoprivrede na tržištu su "običnih" skuplji i do četiri puta od. Isključena je primena sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i sredstava za ishranu bilja (đubriva) sintetičko-hemijskog porekla. Postavlja se pitanje da li se isplati jesti jeftinu. danas je organska poljoprivreda u mnogim zemljama jasno regulisana zakonima i drugim propisima. Organska poljoprivreda za Srbiju je značajna šansa. Francuskoj i Japanu godišnji rast ove proizvodnje iznosi oko 20%. Sa druge strane. ili seljačku pogaču iz furune koja se mogla jesti i sedmi dan po pečenju? Kao odgovor na pogoršanje kvaliteta hrane i sve većeg ugrožavanja zdravlja ljudi razvila se organska poljoprivreda. Iako sada hrane ima dovoljno. Manje razvijene zemlje u kojima se ne koriste skupe hemikalije imaju šansu da preko organskih proizvoda povećaju svoj izvoz.1 Poreklo i značaj pokreta za organsku proizvodnju Osnovni zadatak poljoprivredne proizvodnje je da obezbedi dovoljne količine hrane za stanovništvo. šap. Da bi se ovaj zadatak ispunio. dakle opet proizvodima hemijske industrije. već je povoljnost i tome što organskoj poljoprivredi upravo odgovaraju usitnjeni posedi poput većine naših. U Danskoj je dokazano da prisustvo pesticida u krvi žena dvostruko uvećava šansu za pojavu raka dojke. Organska poljoprivredna proizvodnja je ekološki sistem upravljanja proizvodnjom koji podstiče i unapređuje bio-diverzitet. On se zasniva na primeni minimalnih količina materija koje ne potiču sa farme i na postupcima upravljanja kojima se obnavlja. i priroda. u razvijenim zemljama veoma se povećala tražnja za proizvodima organske poljoprivrede. održava i poboljšava ekološka usklađenost. Potrošači sada imaju jeftino voće i povrće sa nedovoljnim sadržajem minerala i vitamina. godine pa do kraja prošlog veka izgubili vise od 70% minerala i vitamina važnih za ljudski organizam. U organskoj proizvodnji ne mogu se koristiti genetski modifikovani organizmi. stimulatorima rasta. Prema najnovijim istraživanjima Britanskog ministarstva poljoprivrede (MAFF). održavanje zdravog zemljišta. Procenjeno je da u SAD. slinavka. Nemačkoj.8. Na gubitku su i potrošači. Nedostatak se nadoknađuje veštačkim dodacima hrani. usled velike zagađenosti zemljišta i vazduha i narušenih odnosa u prirodi razvijene zemlje nemaju uslova za proizvodnju organskih proizvoda. hormonima i teškim poljoprivrednim mašinama. Organska proizvodnja zasniva se na prirodnim procesima i upotrebi organskih materija.

dostupni su za pretraživanje na http://www. šumarstvo i vodoprivredu. kao i brojne izmene i dopune njegovih aneksa. .neprerađene biljke i biljni proizvodi.prostorna izolacija zemljišnih parcela. čiji je sadržaj štetnih materija ispod maksimalno dozvoljenih količina. list SRJ br.da proizvod ima naznačeno ime proizvođača. pod uslovom da su korisnici obezbedili učešće sopstvenih sredstava za realizaciju projekata i da ispunjavaju ostale uslove. europa.europa. .europa. u zatvorenom pakovanju.nezagađeno zemljište. . Zakonom su takođe utvrđeni uslovi za zasnivanje organske poljoprivrede: . što potvrđuje zainteresovanost drugih zemalja za ovom vrstom hrane sa našeg područja.3 Organska proizvodnja u Srbiji U Srbiji su pitanja organske proizvodnje prvi put uređena Zakonom o organskoj proizvodnji (Sl. Metode organske proizvodnje utvrđene su u pomenutim pravilnicima. za koje se očekuje da budu usklađeni sa novim zakonom. Pored definisanja vrste proizvoda i zahteva koji moraju biti ispunjeni da bi se proizvod smatrao organskim. . Zakonom je utvrđen i postupak registracije proizvođača organske proizvodnje kod Ministarstva za poljoprivredu. Najvažniji zakonski akt kojim EU reguliše proizvodnju. ovim propisom regulišu se i pravila uvoza iz trećih zemalja . (EC) 3457/92. Pravilnikom o metodama organske biljne proizvodnje i o sakupljanju šumskih plodova i lekovitog bilja kao proizvoda organske poljoprivrede (Sl. u okviru mera za unapređenje sela. cfm ?targetUrl=filt Važne izmene i dopune propisa (EEC) 2092/91 koje se tiču uvoza iz trećih zemalja.2 Stanje u Evropskoj uniji Od 1992.eu. list SRJ br. Za razliku od ranije prakse kada je nadležni organ za sertifikaciju bilo Ministarstvo za poljoprivredu. tako da je to jedan od sektora sa najvećom dinamikom rasta. god kada su stupili na snagu prvi propisi u ovoj oblasti pa do danas. propisane konkursom. 55 . šumarstvo i vodoprivredu Srbije već treću godinu zaredom.8. Koliku važnost Evropa pridaje ovom pitanju. int/comm/agriculture/ofis_public/r8/ctrl_r8. iako je zastupljen na samo 3.sakupljeni šumski plodovi i lekovito bilje. stočarskih farmi i prerađivačkih pogona od mogućih izvora zagađenja.eu. Primenu i sertifikaciju sistema organske proizvodnje sufinansira i International Relief and Development (IRD). obavlja inspektor organske proizvodnje. Propis (EC) 331/2000 postavlja uslove prezentacije i korišćenja ovoga znaka kojim se potvrđuje: . (EC) 223/2003 i (EC) 392/2003.int/eur-lex/en/consleg/pdf/1991/en_1 991R2 092_do_001. u smislu zakona. obeležavanje i kontrolu organskih poljoprivrednih proizvoda i hrane jeste propis (EEC) 2092/91 i njegove izmene i dopune date u propisima (EC) 1935/95. Lista registrovanih kontrolnih organizacija ili tela u trećim zemljama. . kao i pregled podataka o organskim proizvodima uvezenim u EU iz trećih zemalja. kao i nadležnosti za izdavanje sertifikata za organske proizvode. Zakonom su utvrđene visoke kazne ako se korisnik dovede u zabludu.pdf. uključujući korišćenje znaka sertifikovanog organskog proizvoda. . eu.int/comm/agriculture/qual/organic/facts_en.da je proizvod na tržište stigao neposredno od proizvođača ili prerađivača. godine).6% ukupne agrarne površine (prema podacima iz 2003.da je najmanje 95% sastojaka proizvoda proizvedeno prema propisima za organsku proizvodnju. sada se ta delatnost prenosi na privredne subjekte koji ispunjavaju određene kriterijume i koje ministarstvo treba da ovlasti. prerađivača ili uvoznika. Proizvodima organske poljoprivrede. 51/2002) i Pravilnikom o metodama organske stočarske proizvodnje (Sl. (EC) 529/95 i (EC) 1788/2001. Nadzor nad primenom zakona o organskoj proizvodnji.da je proizvod zadovoljio zahteve zvaničnog sistema kontrole. šumarstvo i vodoprivredu. Podsticajna sredstva se dodeljuju u iznosu od 30 – 60 % ukupne vrednosti projekta kao bespovratna. smatraju se proizvodi biljnog i životinjskog porekla dobijeni metodama organske proizvodnje. Jula 2006.pdf 8. europa. kao i oznaku kontrolnog tela. podstiče i sufinansira razvoj organske proizvodnje i organizuje obuku za primenu metoda organske proizvodnje. (EC) 1804/1999. i to: . Sertifikovani organski proizvodi mogu da nose odgovarajući znak čije će izgled i način nanošenja biti utvrđeni posebnim propisom. god. nalaze se na internet adresi http://www.int/comm/agriculture/qual/organic/brochure/abio_en. Ministarstvo za poljoprivredu. vidi se iz činjenice da održivost poljoprivrede uz očuvanje životne sredine danas predstavlja ključni element zajedničke agrarne politike. 28/2000). sadržane su u propisima (EC) 94/92.životne namirnice dobijene preradom ove dve grupe proizvoda. . Pošto organska proizvodnja pruža realne šanse za unapređenje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i za povećanje izvoza. ustanovljen je zaštitni znak Evropske komisije za dobrovoljno obeležavanje organskih proizvoda. sektor organske poljoprivrede pokazivao je prosečan godišnji rast od 25-30%.odnosno zahtevi za registraciju kontrolnih organizacija i primenu sistema inspekcije. Korisne brošure Evropske komisije o organskoj poljoprivredi u EU mogu se naći na: http://www. životinje i neprerađeni proizvodi životinjskog porekla. Ove izmene i dopune propisa (EEC) 2092/91. kontrolnih tela u zemljama članicama. odnosno ako se na proizvod koji ne potiče iz organske proizvodnje nanese znak sertfikovanog organskog proizvoda.propisani kvalitet vode za navodnjavanje i minimalna aero-zagađenost proizvodnog područja. U martu 2000.pdf http://www.eu. Srbija je usvojila novi Zakon o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima. list SRJ br. 51/2002).

samo je ta visoka cena prikrivena. ili je korišćena bez upotrebe sredstava sintetičko-hemijskog porekla. Već sedam godina u Srbiji se širi mreža ekoloških zadruga za proizvodnju organske hrane. zdrav proizvod.ekonomist. zemljoradnik iz gružanskog sela Dubrava. Značajni partneri Unije ekoloških zadruga su proizvođači maline.umesto 12 dinara koliko se dobija za kilogram konvencionalne soje.34 milijarde funti.zarasle u korov. Nije jednostavno proizvesti i sačuvati plodove bez upotrebe hemijskih sredstava. g.yu/magazin/ em235/bif/bif5. vrlo su spremni da plate skuplji. To znači i otvoren put na svetsko tržište zdrave hrane. potražnja tog roda. Međutim. Niko ne želi bezbojan i bezukusan uvozni paradajz ili jabuke koje liče na plastične eksponate. i skoro . čiste od hemikalija. Evropskoj uniji i Japanu. organska dostiže i 30 dinara! Uz to. Vremenom zemlja održava plodnost i može se koristiti kroz generacije. tako dobijeni proizvodi skuplji su i daleko biološki vredniji. u tome vide veliku šansu: zahvaljujući informativnom servisu.Procert Canada sa kojom Unija Eko plus tesno sarađuje. a malo se troši na skupe kupovne materijale. Strani kupci. a cena fantastična . Postupci. sa sedištem u Kragujevcu. S druge strane. stočarskih farmi i prerađivačkih kapaciteta od mogućih izvora zagađenja. Njive su bile daleko od industrijskih postrojenja. Konačno većina živih bića zavisi od zemljišta. poštuje biodiverzitet i planira svaka sadnja.organica. Ako je parcela korišćena uz upotrebu sredstava sintetičko-hemijskog porekla. Izvor: "Ekonomist".co. iz agrarnog budžeta. trenutno ih ispunjava oko 700 poljoprivrednika koji su prihvatili da kanadski ekspert proveri kvalitet njihovih oranica. pošto je na pet hektara prinos bio 10 tona. tako da proizvodnja košta isto ili manje od tradicionalne. u obradi zemljišta i uzgajanju poljoprivrednih kultura sada primenjuju standardu kanadske organizacije Organyc Food OCPP . Ali. Danas je već zadovoljan. Pojava "kravljeg ludila" koštala je 4. u kojem periodu se isključuje primena sredstava sintetičko-hemijskog porekla. U Velikoj Britaniji ona je samo u 1996. a u poslednje vreme i domaći. raste iz dana u dan.4 Pokretanje organske proizvodnje i postupak sertifikacije Da li se organska poljoprivreda isplati? Njeni protivnici tvrde da su organski proizvodi znatno skuplji od onih iz klasične proizvodnje. Zahvaljujući njima. Više cene organskih proizvoda posledica su većeg angažovanja radne snage koja je u razvijenim zemljama veoma skupa. a idealni su da se održivo koriste i da pojačaju prirodne cikluse. Naši poljoprivredni posedi nisu dovoljno veliki da bi se razvila intenzivna poljoprivreda. Članovi Unije.yu). usklađen razvoj biljne i stočarske proizvodnje i osposobljenost stručnjaka i proizvođača za organsku poljoprivredu uz obavezu stalnog inoviranja znanja. što sigurno utiče na cenu. koji dobijaju od svoje mreže. prihvatio je avanturu zvanu proizvodnja organske soje. Erozija je glavni problem u konvencionalnoj poljoprivredi i rezultat je tehnologije gajenja biljaka. Brdskoplaninski predeli Srbije. odgovarajući kvalitet vode za navodnjavanje. ako parcela nije korišćena u poslednje dve godine. ona se može uključiti u organsku poljoprivredu po isteku prelaznog perioda od dve godine. 56 . a oko 120 miliona funti godišnje se izdvaja za čišćenje vodotokova od pesticida. Novi zasadi su uvedeni u sertifikaciju i oni koji ispunjavaju uslove za organsku proizvodnju dobiće potvrdu da je reč o zdravoj hrani. ne računajući emocionalne i fizičke traume obolelih ljudi i njihovih porodica. Na malom posedu poljoprivrednik koristi sav biorazgradivi materijal za svoje potrebe. ali je već sada jasno da interesovanje seljaka prevazilazi ove količine. a kod nas u Srbiji. Malobrojni proizvođači maline koji već poseduju sertifikate nemaju problema sa izvozom i cenom na evropskom i svetskom tržištu. zainteresovani za dobijanje sertifikata za organsku proizvodnju treba da se obrate tim organizacijama od kojih će dobiti sve informacije u vezi sa sertifikacijom. u koju je do sada pristupilo oko 70 ekoloških zadruga iz čitave Srbije. odnosno od tri godine za dugogodišnje zasade. Posmatrajući na ovakav način može se reći da potrošač daleko skuplje plaća proizvod iz klasične proizvodnje. ono mora ispunjavati precizno definisane uslove. Organska poljoprivreda je u potpunosti zakonski regulisana i da bi se na nekom području zasnovala takva proizvodnja. uz organizovanu organsku poljoprivrednu proizvodnju mogu da postanu generatori zdravog života i kvalitetne hrane. ali zato zdrav proizvod. koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji propisani su pravilnicima. To je dovoljno za oko 30 hektara zasada. a s druge strane na tržištu su ovi proizvodi vrlo traženi. Do izlaska novoga zakona o organskoj proizvodnji. tako da je Unija Eko plus jedva uspela da sačuva samo tri tone kao semenski materijal za narednu setvu.htm Uključivanje zemljišne parcele u organsku poljoprivredu može započeti odmah.5 milijardi funti. http://www. Serije eksperimenata u SAD pokazuju da će sav površinski sloj zemljišta u reonima sa savremenom proizvodnjom biti izgubljen za 50-100 godina ukoliko se obrada tog sloja zemljišta ne poboljša. koji je sertifikovan kao organski. odnosno 208 funti po hektaru obradive površine. kod računanja cene proizvoda iz klasične proizvodnje ne uzima se u obzir cena lečenja ljudi. seljaci uključeni u ovu organizaciju. Po novom zakonu ministarstvo će poslove inspekcije preneti na ovlašćene organizacije. bez hemikalija i zagađenja. status "organski proizvod" ne može se dobiti prostim lepljenjem nalepnice "Neprskano!". Ovogodišnja prodaja je bila više nego uspešna i isplativa. To su udaljenost zemljišnih parcela. posebno za biljnu.8. ništa se ne baca. inspekciju organske proizvodnje obavljali su inspektori ministarstva za poljoprivredu i ovlašćena organizacija "Organic Control Systems" iz Subotice (http://www. koji su najsiromašniji delovi države. To je istina samo ako se gleda površno. Pažljivo se čuva dobro seme. ali na malom posedu proizvođač ima vremena da se bavi svakom biljkom i iz nje izvuče najbolje. ali postoji zabrinjavajući trend erozije zemljišta i smanjenja njegove plodnosti. proizvođači su obavešteni da imaju pravo i na 400 evra koje država. iznosila 2.co. Nosilac tog posla je nevladina organizacija Unija ekoloških zadruga Eko plus. a posebno za stočarsku proizvodnju. tako da proizvođači. daje svakom seljaku koji se odluči za organsku proizvodnju. a kod dugogodišnjih zasada tri godine. Ratko Paunović. Kriterijumi koje primenjuje kanadska firma prihvaćeni su i u SAD.

Postupak inspekcije obuhvata: o o o o o o o ocenjivanje proizvoda i procesa proizvođača posetom polja. proizvođač dobija odgovarajući sertifikat i uputstvo o načinu korišćenja znaka organskog proizvoda. uzorkovanje u skladu sa pravilima uzimanja uzorka (po potrebi). pregled ulaznih materijala. razgovore sa odgovornim licima. proizvodnog pogona. Sertifikat i pravo korišćenja znaka dodeljuju se na period od godinu dana. pregled računa i dokumentacije unazad. 57 . magacina. Ukoliko su svi uslovi zadovoljeni. pregled bilansa proizvodnje i prodaje na farmi. izradu izveštaja o inspekciji. ocenu usklađenosti načina proizvodnje sa standardima. itd.Opšti postupak sertifikacije je sledeći: zainteresovani proizvođač podnosi zahtev za sertifikaciju organizacija za sertifikaciju obavlja pripreme i šalje inspektora na lice mesta. a za to vreme sertifikovani proizvođač ih mora koristiti na način kojim neće dovesti kupca u zabludu. identifikaciju i istraživanje područja rizika.

1 Slobodno kretanje ljudi. tako da proizvođač ima punu slobodu da primeni i druga tehnička rešenja kako bi ispunio zahteve. godine stvaranjem Evropske zajednice za ugalj i čelik (ECSC) koju su činile Francuska. godine. uklonjene su prepreke koje su mogle da proisteknu iz razlike između nacionalnih propisa. kada je primljeno deset zemalja: Češka Republika. Međutim. dok se u oblastima gde još ne postoje zakonski propisi primenjuje princip „uzajamnog priznavanja“. ali da bi to postalo stvarnost bilo je potrebno skoro punih četrdeset godina. Novi pristup ne pokriva sve sektore privrede. što je zahtevalo da se roba kontroliše kod svakog prelaska granice. koja ugovorom iz Mastrihta 1992. tek usvajanjem tzv. Poljska. Harmonizovanje propisa na nivou EU od presudnog je značaja za funkcionisanje unutrašnjeg tržišta. godine prerasta u Evropsku uniju. Primena harmonizovanih i drugih standarda nije obavezna. Kipar. propisima i direktivama (specifična pravila). Direktiva je pravni akt koji donosi Evropska komisija i koji je obavezujući za sve zemlje-članice EU. Latvija. Nemačka. zaštita potrošača. 9. Osnovni principi novog pristupa su sledeći: • Evropska komisija utvrđuje direktive koje propisuju suštinske zahteve koje proizvodi moraju da zadovolje da bi se našli na tržištu EU. Svaki proizvođač treba da zna koja se direktiva odnosi na njegove proizvode i koji su njeni zahtevi. Slovačka. Proizvod koji zadovolji ove specifikacije automatski zadovoljava suštinske zahteve. ali takvi su primeri jako retki i uglavnom se tiču zaštite tradicije. U tom periodu izvršena je harmonizacija tehničke regulative i ukinute su razne carinske i druge barijere. odnosno zaštita opštih interesa kao što su zdravlje i bezbednost građana. Belgija. Irska i Velika Britanija (1973). definisanom u samoj direktivi.htm • • Suštinski zahtevi tiču se zaštite zdravlja. bez obzira da li je proizveden u okviru same EU. kapitala. propisane u okviru odgovarajuće direktive. novog pristupa tehničkoj harmonizaciji i standardizaciji (New Approach) 1985. godine Evropsku ekonomsku zajednicu (EEC). Proizvod koji poštuje sve zahteve. Zemlje-članice i dalje su zadržale pravo da postave dodatne uslove za plasman proizvoda na svoje tržište. Svrha donošenja direktiva je usaglašavanje različitih ciljeva Evropske unije i njenih članica. Evropska komisija je donela niz direktiva (tzv.9 POSLOVANJE SA EVROPSKOM UNIJOM – TEHNIČKA REGULATIVA I ZNAK Evropska Unija danas predstavlja zajednicu 25 evropskih zemalja. ovih šest zemalja formira 1957. farmaceutski i hemijski proizvodi.eu. ili geografske specifičnosti zemlje. Da bi jedinstveno tržište moglo da funkcioniše po principu jednakosti i fer konkurencije. zaštite potrošača i zaštite životne sredine. direktive staroga pristupa) u kojima su dati detaljni tehnički zahtevi što treba da važe na celoj teritoriji EU. robe i usluga. Austrija. Estonija. koja su sadržana u Ugovoru o evropskoj zajednici (opšti princip četiri slobode kretanja).europa. direktivama novog pristupa nisu obuhvaćeni prehrambeni. Švedska i Finska (1995). Danas se u okviru Evropske unije može potpuno slobodno trgovati raznim vrstama proizvoda. One moraju da prenesu odredbe direktive u sopstveni pravni sistem u roku. Integracije na tlu Evrope počinju još 1951. postavljene direktivama. Hrvatska i BJR Makedonija. 58 . moraju se poštovati određena pravila. zaštite zdravlja ili potrošača. date u direktivama. Evropskoj Uniji pridružile su se Danska. U ovim oblastima se još primenjuje ranije doneta regulativa. Detaljne tehničke specifikacije proizvoda date su u harmonizovanim standardima. Bugarska. Holandija i Luksemburg. Litvanija. Na primer. Pored osnivača Evropske ekonomske zajednice. Malta. Poslednji prijem novih članica u Evropsku uniju dogodio se maja 2004. Grčka (1983). motorna vozila i traktori. godine. Zemlje-kandidati za prijem u Evropsku uniju su Rumunija. Zadovoljne postignutom saradnjom. Slovenija i Mađarska. Italija. bezbednosti. Španija i Portugalija (1986). robe i usluga Osnovno obeležje jedinstvenog tržišta Evropske unije je slobodno kretanje ljudi. Konačne (konsolidovane) verzije direktive EU sa unetim poslednjim izmenama i dopunama se mogu pretraživati i preuzeti sa interneta na adresi: http://www. kapitala. obaveza ostalih zemalja je da dozvole slobodno kretanje istog proizvoda i na svojim tržištima. može se prodavati bez ograničenja na celom tržištu EU. Turska. Pojedinačne zemlje-članice imaju pravo da obustave dalju prodaju tih proizvoda i usluga samo ako smatraju da postoje ozbiljne prepreke u pogledu bezbednosti. bezbedno poslovanje i očuvanje životne sredine. koje su deo svojih suverenih nadležnosti prenele na zajedničke organe – institucije Evropske Unije. Glavna prepreka slobodnom kretanju robe bila je razlika u tehničkoj regulativi: standardi i tehničke norme za bezbednost proizvoda razlikovali su se od zemlje do zemlje. Da bi se to izbeglo. tako da je potpuno svejedno da li je roba proizvedena u Italiji ili Francuskoj jer ima jednak tretman u svim delovima Unije. što znači da ako se neki proizvod/usluga legalno proizvodi i prodaje u jednoj zemlji. ili u nekoj trećoj zemlji.int/eur-lex/en/consleg/index1.

bezbedni za korišćenje u normalnim uslovima. Znak CE nanosi proizvođač ili njegov ovlašćeni predstavnik na teritoriju EU. Kod nas se Zakonom o zaštiti potrošača "Sl. koji su u prodaji na tržištu EU. Znak CE stavlja se na proizvode. odnosno sprečavanju eventualnih problema koji bi mogli nastati kao posledica neispravnog proizvoda (npr. Zemlje-članice ne mogu na svojoj teritoriji da zabrane. Direktive novoga pristupa i kategorije proizvoda na koje se odnose PREDMET DIREKTIVE 1 2 3 4 5 Električna oprema koja radi u izvesnim naponskim granicama Jednostavne posude pod pritiskom Igračke Građevinski proizvodi Elektromagnetna kompatibilnost * 20. polovni ili izmenjeni) koji nisu obuhvaćeni direktivama novog pristupa ili drugim zakonima Evropske Unije. uvoznika i distributera. obuhvaćene direktivama novoga pristupa. da stavi CE znak na proizvod itd. osim kada odredbe direktiva nisu pravilno primenjene.9. Tu se pre svega misli na ovlašćenog predstavnika u EU. Pored znaka CE proizvođač. glasnik RS" 79/2005 i Zakonom o odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom "Sl. posebna pažnja posvećena je bezbednosti upotrebe proizvoda. odnosno oni koji vrše izmene na već postojećem proizvodu tako da se može smatrati novim proizvodom.2007. prema direktivi 85/374/EEC proizvođač ima obavezu da nadoknadi pričinjenu štetu ukoliko je ona viša od 500 €. a namenjeni su tržištu EU. bilo u pratećoj dokumentaciji. kao i za sprovedeno ocenjivanje usaglašenosti. Ovlašćeni predstavnik proizvođača u EU (nije isto što i “ovlašćeni distributer”!) je lice koje u njegovo ime i za njega može da preuzeti deo administrativnih dužnosti (npr. Cilj ove direktive je da se osigura da su proizvodi. dorađuju ili označavaju proizvod radi plasmana na tržište EU.3 Znak CE – namena i područje primene Znak CE na proizvod. Znak CE praktično predstavlja “trgovinski pasoš” za proizvode na tržištu EU. Evropska unija donosi Direktivu o odgovornosti za proizvod (85/374/EEC) koja obuhvata sve proizvode na koje se odnose direktive novoga pristupa. Ako uvoznik plasira proizvod pod svojim imenom. povrede pojedinaca ili oštećenja imovine). ambalažu u koju je upakovan ili na prateću dokumentaciju da bi se potvrdilo da on ispunjava sve suštinske zahteve pripadajuće direktive novoga pristupa. Direktiva zahteva identifikaciju proizvođača na proizvodu. podležu odredbama Direktive o opštoj bezbednosti proizvoda (2001/95/EC). da osigura i da izjavu da je proizvod usaglašen sa propisanim zahtevima. 101/05.2 Odgovornost za proizvod U sklopu novog pristupa. glasnik RS". ograniče ili ometaju prodaju proizvoda koji nose znak CE.). bilo putem zaštitnog znaka. izdaje i EC izjavu o usaglašenosti (EC deklaracija). Proizvodi široke potrošnje (novi. na snagu stupa nova direktiva 2004/108/EC koja će zameniti sada važeću direktivu 89/336/EEC Oprema za ličnu zaštitu Neautomatske vage Aktivna medicinska sredstva za ugrađnju u ljudsko telo BROJ DIREKTIVE 73/23/EEC 87/404/EEC 88/378/EEC 89/106/EEC 89/336/EEC* IZMENA / DOPUNA 93/68/EEC 90/488/EEC 93/68/EEC 93/68/EEC 93/68/EEC 92/31/EEC 92/68/EEC 93/68/EEC 93/95/EEC 96/58EC 93/68/EEC 93/42/EEC 93/68/EEC 59 6 7 8 89/686/EEC 90/384/EEC 90/385/EEC . On nije odgovoran za usaglašavanje proizvoda u procesu proizvodnje. nego i ostalih lica koje učestvuju u plasmanu proizvoda na tržište EU. Pod proizvođačem se takođe podrazumevaju i lica koja sklapaju. 9. kao lica koje preuzima celokupnu odgovornost za usaglašenost proizvoda sa ovim propisima. natpisnu pločicu. pakuju.07. br. datim u Tabeli 9: Tabela 9. Propisima o odgovornosti za bezbednost proizvoda definisane su odgovornosti ne samo proizvođača. Uvoznik je lice koje proizvod iz treće zemlje plasira na tržište EU. Kako bi se pružile smernice o obezbeđivanju adekvatnog nivoa sigurnosti proizvoda. ili postoji rizik koji nije obuhvaćen primenjenim direktivama. Proizvođač uvek mora imati potpunu kontrolu nad proizvodom jer je usaglašenost proizvoda njegova obaveza. On je odgovoran da tržišnom nadzornom organu obezbedi tehničku dokumentaciju proizvoda. onda on preuzima odgovornost proizvođača. Takav proizvod smatra se bezbednim i može se bez ograničenja prodavati na celoj teritoriji EU bez dodatnih ispitivanja usaglašenosti. Ukoliko neispravan proizvod izazove povredu osobe ili oštećenje imovine. regulišu ista pitanja kao i u direktivama EU. Proizvođač snosi potpunu odgovornost za usaglašenost proizvoda sa svim propisanim zahtevima. Proizvođačem se smatra fizičko ili pravno lice koje projektuje i izrađuje proizvod koji se pod njegovim imenom plasira na tržište EU.

gif. Forma CE znaka je propisana i može se preuzeti sa internet drese http://europa. • Polovne (korišćene) proizvode koji uvezeni iz neke od trećih zemalja. ali proporcije između njegovih sastavnih delova moraju ostati iste Znak CE ne može se staviti na nalepnicu. niti ga treba stavljati na proizvod ako proizvođač nije potpuno siguran da proizvod ispunjava zahteve direktiva. Kazne za nepropisno označavanje vrlo su visoke. Estetski izgled nije razlog da se znak CE ne stavi na proizvod. nekome nanese štetu. Najvažnije direktive novoga pristupa biće prevedene i stavljene na raspolaganje privredi Srbije. Znak CE Znak CE stavlja se na pakovanje i prateću dokumentaciju samo ako njegovo nanošenje na proizvod nije moguće zbog oblika ili malih dimenzija proizvoda. 60 .0000.int/comm/enterprise/images/ce_mark_big. čitljiv i trajan. CE znak stavlja se na: • Sve nove proizvode koji se prodaju na teritoriji EU (proizvedene u EU. označen znakom CE. Ne sme se stavljati nijedna druga nacionalna oznaka koja bi imala istu funkciju. CE znak treba da bude jasno uočljiv. EUR.9 Uređaji na gas 90/396/EEC 92/42/EC 93/15/EEC 93/42/EEC 94/9/EC 94/25/EC 95/16/EC 97/23/EC 98/37/EC 98/79/EC 99/5/EC 2000/9/EC 2004/22/EC 93/68/EEC 93/68/EEC 10 Vrelovodni kotlovi na tečno gorivo ili gas 11 Eksplozivna sredstva za civilnu upotrebu 12 Medicinska sredstva 13 Oprema i sistemi zaštite za upotrebu u potencijalno eksplozivnim sredinama 98/79/EC 2000/70/EC 14 Rekreativna plovila 15 Liftovi 16 Oprema pod pritiskom 17 Mašine 18 Medicinska sredstva za in vitro dijagnostiku 19 Radio i telekomunikaciona terminalna oprema 20 Kablovske instalacije za prevoz ljudi 21 Merni instrumenti Sledeće direktive novoga pristupa ne zahtevaju nanošenje znaka CE: Tabela 10 Direktive novoga pristupa koje ne zahtevaju nanošenje znaka CE PREDMET DIREKTIVE 1 2 3 4 Ambalaža i ambalažni otpad Interoperabilnost brze železnice Oprema za pomorski transport Interoperabilnost konvencionalne železnice 2003 44 EC 98/79/EC BROJ DIREKTIVE 94/62/EC 96/48/EC 96/98/EC 2001/16/EC IZMENA / DOPUNA 2005/20/EC 2004/50/EC 2002/84/EC 2004/50 Svaka direktiva u prilogu navodi spisak proizvoda na koje se odnosi i moguća isključenja. proizvođač može biti kažnjen do sume od 70. koji se već nalaze na tržištu EU. Veličina znaka može se menjati. jer bi to samo dovelo do zabune. ili trećim zemljama). • Proizvode. tako da se proizvođači upućuju na izvorne tekstove.000. Usklađenost sa svim zahtevima odgovarajuće direktive simbolizuje jedino znak CE.eu. takav da se u normalnim uslovima ne može ukloniti bez traga. a ako proizvod. Slika 26. ali su znatno modifikovani tako da se mogu smatrati novim proizvodima.

proizvodnju. .Potpis i funkciju lica koje overava izjavu. . dok se u svakoj direktivi EU navodi koje se procedure ocenjivanja usaglašenosti sprovode za proizvode obuhvaćene tom direktivom. . . Modulima se utvrđuje faza razvoja ili proizvodnje. Notifikovano telo odgovorno je za odobravanje i kontrolu sistema kvaliteta za dizajn. To je dokument koji identifikuje direktive koje se primenjuju na proizvod i u kojem se jasno navodi da proizvod zadovoljava sve suštinske zahteve.Standarde i slična dokumenta na koja se izjava poziva. Osiguranje kvaliteta proizvodnje (modul D) obuhvata fazu proizvodnje i sledi nakon modula B. odobrenje tipa itd. Usklađenost sa tipom postiže se ocenjivanjem u fazi proizvodnje.Datum izdavanja izjave. Notifikovano telo vrši ispitivanje svakog proizvoda pojedinačno i izdaje certifikat o usklađenosti. inspekciju finalnog proizvoda i pripreme proizvođača za ispitivanje.9. inspekciju finalnog proizvoda i pripreme proizvođača za ispitivanje. . tip ocenjivanja usaglašenosti (provera dokumentacije. U okviru globalnog pristupa (Global Approach) ocenjivanje usaglašenosti obavlja se kroz osam osnovnih modula (operacija). a neke direktive zahtevaju da se izjava mora nalaziti uz proizvod kada se on stavlja u promet. Proizvođač sam sastavlja deklaraciju o usklađenosti (samoocenjivanje). označenih slovima od A do H. Ovaj modul ne zahteva učešće notifikovanog25 tela. bilo je potrebno ustanoviti sistem ocenjivanja usaglašenosti sa zahtevima. Verifikacija proizvoda (modul F) obuhvata fazu proizvodnje i sledi nakon modula B.) i nadležnost za ocenjivanje (proizvođač ili treća strana). Notifikovano telo izdaje certifikat o EC ispitivanju tipa. Svaki od osam modula obuhvata ograničen broj procedura koje su primenljive na širok opseg pojedinačnih proizvoda. . Notificirano telo je odgovorno za odobravanje i kontrolu sistema kvaliteta proizvodnje. Pojedinačna verifikacija (modul G) obuhvata fazu razvoja i fazu proizvodnje.Potrebne dopunske informacije o proizvodu. Izjava se obično čuva deset godina od dana isporuke poslednjeg proizvoda.4 Izjava o usaglašenosti Sve direktive novoga pristupa zahtevaju da proizvođač pripremi EC izjavu o usaglašenosti.Ime i adresu osobe kod koje se nalazi tehnička dokumentacija. 9. Tako je nastao “globalni pristup sertifikaciji i ispitivanju” kojim se daju smernice za proveru usaglašenosti svih proizvoda na koje se odnose direktive novoga pristupa .Oznake direktiva koje se primenjuju na proizvod.Naziv i adresu proizvođača koji izdaje izjavu. Potpuno osiguranje kvaliteta (modul H) postiže se primenom standarda ISO 9001 i obuhvata faze razvoja i proizvodnje. EC ispitivanje tipa (modul B) obuhvata fazu razvoja. adresu i identifikacioni broj notifikovanog tela.Naziv/oznaku proizvoda. a u skladu sa certifikatom o EC ispitivanju tipa.7 61 . .5 Globalni pristup certifikaciji i ocenjivanju Nakon što su direktivama novoga pristupa utvrđeni suštinski zahtevu za proizvode.Naziv. Notifikovano telo je odgovorno za odobravanje i kontrolu sistema kvaliteta proizvoda. Notifikovano telo kontroliše usklađenost sa tipom prema certifikatu o EC ispitivanju tipa i izdaje certifikat o usklađenosti. . Globalni pristup uvodi sledeće module (vidi sliku 26): Interna kontrola proizvodnje (modul A) obuhvata interni dizajn i kontrolu proizvodnje. . Usklađenost sa tipom (modul C) obuhvata fazu proizvodnje i sledi nakon EC ispitivanja tipa (modul B).Potvrdu da je izjavu dao proizvođač. Osiguranje kvaliteta proizvoda (modul E) obuhvata fazu proizvodnje i sledi nakon modula B. - - 25 Za objašnjenje u vezi s notifikovanim telima videti 12. ako je bilo uključeno. a nakon ovog modula obavezno sledi modul koji obezbeđuje ocenjivanje u fazi proizvodnje. Izjava o usaglašenosti mora se staviti na raspolaganje nadležnim organima ako oni to budu tražili. Izjava mora da sadrži sledeće podatke: . inspekciju finalnih proizvoda i pripremu proizvođača za ispitivanje.

Oko 800 ključnih standarda biće prevedeno na srpski i oni će biti dostupni u našem Institutu za standardizaciju. cfm Lista sadrži tela. Stvar je tih organizacija da li će priznati rezultate ispitivanja. Lihtenštajn. Primena harmonizovanih standarda nije obavezna. Ukoliko odluči da ne primenjuje standarde.europeanaccreditation. kompetentne da na osnovu utvrđenih i standardizovanih postupaka izdaju sertifikate o usaglašenosti sa utvrđenim zahtevima.org 62 . uz pomoć postojećih tehničkih specifikacija). uspostavljena je Evropska kooperacija za akreditaciju (EA). “Plavoj knjizi” . 9. Moduli ocenjivanja usaglašenosti prema direktivama novoga pristupa 9. Ažurna lista notifikovanih tela može se naći na NANDO-IS internet adresi http://europa. evropski standard se u svakoj zemlji-članici primenjuje u identičnom obliku u kome je donet. U odgovoru na to pitanje moraće tražiti pomoć notifikovanih tela. Bez poznavanja i primene harmonizovanih standarda nije moguće efektivno zadovoljiti zahteve direktiva novoga pristupa.eu. ili ne.eu. što primorava proizvođača da koristi i druge relevantne tehničke specifikacije da bi se ispunili svi suštinski zahtevi određene direktive. obavljenih u našim laboratorijama. To su standardi koje su donele evropske organizacije za standardizaciju (CEN.7 Notifikovana tela i organizacije za ocenjivanje usaglašenosti Notifikovana tela su organizacije koje su stekle pravo da sprovode ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa direktivama novog pristupa. što podrazumeva i povlačenje svih postojećih nacionalnih standarda koji su s njim u suprotnosti. pristup ovim standardima nije jeftin. U okviru Evrope.Šematski prikaz procedure ocenjivanja usaglašenosti proizvoda za svaku pojedinačnu direktivu u okviru “novog pristupa” objavljeni su u tzv. utvrđenim dogovorom sa Evropskom komisijom. Notifikovanje je u nadležnosti pojedinačnih zemalja-članica.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/guide/legislation. radi stavljanja CE znaka. sertifikaciono telo dobija taj status od nacionalnog akreditacionog tela. CENELEC. Organizacije za ocenjivanje usaglašenosti (sertifikaciona tela) su organizacije. a zahteva se i poznavanje nekog od stranih jezika. Prema internim pravilima evropskih organizacija za standardizaciju. Norveška i Island) i drugim zemljama sa kojima EU ima zaključene ugovore o uzajamnom priznavanju i protokole sporazuma o ocenjivanju usaglašenosti i priznavanju industrijskih proizvoda (PECA). Ova publikacija biće dostupna i na srpskom jeziku. a za sada se može preuzeti sa internet adrese http://europa. Najveći problem za potencijalne izvoznike je određivanje koji se harmonizovani standardi primenjuju upravo na njihov proizvod. ETSI) i koji su pripremljeni u skladu sa opštim smernicama.6 Harmonizovani standardi Dok direktive definišu suštinske zahteve koje proizvod mora da ispunjava kada se plasira na tržište EU. notifikovana u zemljama-članicama EU. dotle su odgovarajuća tehnička rešenja kojima se ispunjavaju ovi zahtevi sadržana u tzv.int/comm/enterprise/nando-is/home/index. U uređenom sistemu. harmonizovanim standardima.publikaciji čiji je zvanični naziv “Uputstvo za implementaciju direktiva zasnovanih na novom pristupu i globalnom pristupu”. http://www. proizvođač je u obavezi da dokazuje da su njegovi proizvodi u saglasnosti sa suštinskim zahtevima na drugi način (npr. Do prijema Srbije u Evropsku uniju proizvođači će morati da ocenjivanje usaglašenosti sa suštinskim zahtevima direktiva novoga pristupa obavljaju kod neke od notifikovanih organizacija na teritoriji EU. Akreditacija stvara uslove za međusobno priznavanje izveštaja o ispitivanju i sertifikata o usaglašenosti na međunarodnom i regionalnom nivou. Proizvođač može da bira da li će se pozvati na odgovarajući harmonizovani standard ili ne.htm Slika 27. ali znatno olakšava poslovanje na tržištu EU. Harmonizovani standard ne mora uvek da obuhvata sve suštinske zahteve vezane za neki proizvod. zemljama EFTA (Švajcarska. Nažalost.

onda je za direktive novoga pristupa obavezno stavljanje znaka CE (između datuma usvajanja i datuma kada direktiva stupa na snagu postoji period tranzicije. Iako nisu obavezni. Nekada je dovoljna samo izjava proizvođača. Utvrditi listu harmonizovanih evropskih standarda za dati proizvod. hemijski proizvodi) ili novog pristupa. 63 .gov. Ovo se takođe odnosi na sve vrste proizvoda. Utvrditi datum kada direktiva stupa na snagu. Sprovesti ocenjivanje usaglašenosti kod notifikovanog tela. To je naznačeno u relevantnoj direktivi i zavisi od vrste proizvoda. ili odredbe nove direktive). akreditovanim u našoj zemlji. ili kombinacija navedenog. Samo proizvodi obuhvaćeni direktivama novog pristupa zahtevaju stavljanje CE znaka. primenjuje se princip uzajamnog priznavanja. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naneti znak CE na proizvod i/ili ambalažu i dokumentaciju. 9. s tim da postupak ocenjivanja usaglašenosti zavisi od prirode proizvoda i odgovarajuće direktive.8 Postupak nanošenja znaka CE Proizvođač koji želi da plasira svoje proizvode na tržište Evropske unije treba da primeni sledeći postupak: Utvrditi koja se direktiva (ili više njih) odnosi na proizvod. Ukoliko za dati proizvod ne postoje specifični propisi Unije. Ako je direktiva stupila na snagu.Akreditaciono telo Srbije na svojoj internet adresi http://www. provera sistema kvaliteta. ima nekih dodatnih zahteva (nacionalni standardi. a nekad su potrebna ispitivanja. kada proizvođač može da odabere da li će na svoj proizvod primeniti nacionalne propise. Zatim treba utvrditi da li proizvod potpada pod direktive starog pristupa (npr. 1 Utvrditi koji se postupak ocenjivanja usaglašenosti mora primeniti. Znak CE ne može se staviti na proizvod pre nego što se od notifikovanog tela dobiju svi sertifikati. jer su zahtevi direktive sadržani u njima. Proveriti da li zemlja. na čije se tržište plasira proizvod. Pripremiti tehničku dokumentaciju koju predviđa direktiva Samostalno proveriti da li je proizvod usaglašen sa zahtevima direktive Pripremiti izjavu o usaglašenosti i potrebne dokumentacije koja je potvrđuje Utvrditi da li se zahteva ocenjivanje usaglašenosti od strane nezavisne treće strane. ako se traži. preporučuje se primena ovih standarda. Ovo se odnosi na sve proizvode bez izuzetka. što znači da je svaka zemljačlanica obavezna da na svom tržištu dozvoli prodaju proizvoda koji se legalno proizvodi i prodaje na tržištu druge zemlječlanice.yu publikuje podatke o organizacijama za ocenjivanje usaglašenosti. označavanje ili pakovanje).juat.

.10. . treba da primeni: .zahtevi i potrebe društvene zajednice (okruženja u kojem organizacija radi).svaki standard primeniti nezavisno. Ove tri strategije prikazane su na slikama 28. 64 . pogotovo zato što su osnovni standardi za sisteme menadžmenta sada dobro usklađeni i postoje široka područja potpunog poklapanja (upravljanje dokumentima. celovit sistem menadžmenta koji istovremeno zadovoljava sve grupe zahteva. ili je živeo samo na papiru. . Prilikom određivanja šta treba integrisati ne polazi se od zahteva standarda. Sistem koji zadovolji te zahteve može da prođe bilo koje ocenjivanje i bilo koju inspekciju. Međutim. Tako se organizacije koje žele da uspešno posluju nalaze pred problemom – kako primeniti sve te propise i standarde i kako održavati tolike sisteme menadžmenta kada se zakoni i standardi stalno menjaju i stalno izlaze novi. na primer). tako da se zadovolje zahtevi ostalih standarda. Drugi način je mnogo racionalniji.sistem upravljanja zaštitom životne sredine i sistem osiguranja bezbednosti i zdravlja zaposlenih. INTEGRISANI SISTEMI MENADŽMENTA – KAKO IZVUĆI NAJVEĆU KORIST OD PRIMENE STANDARDA I CERTIFIKACIJE U prethodnim odeljcima ove brošure objašnjeni su zahtevi i principi primene najznačajnijih standarda za sisteme menadžmenta.zahtevi zakona i drugih propisa. Sistem koji je bio orijentisan samo na sertifikaciju. do 30.od početka graditi jedinstven. Drugi korak je odabir strategije za realizaciju projekta. .interne potrebe organizacije. jer je to direktna zakonska obaveza.sistem bezbednosti u proizvodnji hrane. Treći način izgleda jedino ispravan. onda su pomenuti standardi samo mali deo ukupnih potreba organizacije. Ako se tako priđe. Prvi korak kod uspostavljanja integrisanih sistema je utvrđivanje ispravnog redosleda važnosti zahteva koje treba zadovoljiti. Prvi način je neracionalan i skup. ovaj pristup biće moguće primeniti ako i samo ako je organizacija u potpunosti usvojila sistem menadžmenta kvalitetom i obezbedila da svi procesi odvijaju u skladu s njim. građen oko standarda ISO 9001 kao najstarijeg. na primer.zahtevi standarda za sisteme menadžmenta. Odgovor je da bez obzira na broj standarda firma i dalje ima samo jednog direktora i samo jedan sistem menadžmenta u koji svi ti standardi moraju da budu uklopljeni. To su. već od potrebe organizacije da opstane na tržištu i da se razvija na korist svih interesnih strana. redom: . . Nešto potpuniji skup zahteva prikazan je na slici 30. Jedna mlekara. radi osiguranja efektivnog upravljanja i zato što to traže kupci. . Takav sistem zove se integrisani sistem menadžmenta. radi usaglašenosti sa zakonom. .zahtevi kupaca i korisnika. pošto zakonska regulativa i tržište istovremeno postavljaju zahteve u više oblasti. ne može se dopuniti.dopuniti postojeći sistem. što može da znači: . jer organizacija treba da ima jedinstven sistem menadžmenta. to je retko kad dovoljno. ali je svakako moguć. Mada je moguće da se organizacija opredeli samo za jedan od njih. .sistem menadžmenta kvalitetom.

Tehnički standardi i propisi. analizu i dokumentovanje procesa. 65 . gde moraju biti uključeni (ovim redom): Struka (i nauka). Logika konkretnog posla (zanat).Slika 28 – Nezavisna primena standarda za sisteme menadžmenta Slika 29 – Dogradnja postojećeg sistema Slika 30 – Integrisani sistem menadžmenta Treći korak je odabir pravog metoda rada za uspostavljanje sistema. Dobra proizvođačka praksa (pravila „branše”).

te jačanje pritiska javnosti koja zahteva zdravu životnu i bezbednu radnu sredinu. *** Pojava eksternog pritiska sa strane države. koji se ispoljava kroz donošenje velikog broja zakona i propisa i kroz oštre kazne. nagoni organizacije da preispitaju svoju praksu u oblasti primene sistema menadžmenta. Infrastruktura je poseban problem čije se dimenzije najbolje vide u firmama koje treba da primene HACCP sistem. Svi oni treba da dobro razumeju aspekte savremenog biznisa. jer se pred sve učesnike u projektu postavljaju visoki zahtevi. kao što su troškovi usluga konsaltinga i ocenjivanja. vreme potrebno za pripremu za sertifikaciju i ograničeni ljudski resursi. zakonske norme.poklanja malo pažnje26 i zato mnogi projekti ili propadaju.Kako pristupiti izgradnji ovakvog sistema? Treba na prvom mestu identifikovati područja rada (komponente projekta). ali se tome – nažalost . ili ne daju prave rezultate. a onda i redosled aktivnosti. Područja rada prikazana su na slici 31. postaje očigledno da organizacije moraju da pronađu optimalan put za istovremeno i što jeftinije zadovoljenje svih eksternih i internih zahteva. a šta se može uraditi tokom realizacije projekta. Primena integrisanih sistema nije jednostavna. 66 . tehničke standarde i mnogo toga drugog kako bi primena standarda za sisteme menadžmenta dala pravu korist – sticanje profita i jačanje sposobnosti organizacija da opstanu i da se razvijaju u uslovima oštre tržišne utakmice. Kada se tu dodaju i drugi razlozi. dakle sistema koji je usmeren na unapređenje procesa rada u svim oblastima značajnim za organizaciju. Na osnovu toga moguće je odrediti prioritete. Slika 31 – Područja primene projekta Obezbeđenje preduslova izuzetno je važno. 26 Jedini metodski ispravan pristup bio bi da firma pozove stručnjake za oblast za koju je zainteresovana i postavi im zadatak da snime stanje i procene šta je od preduslova potrebno zadovoljiti pre pristupanja projektu. Odgovor se nalazi u primeni integrisanih sistema menadžmenta.

org http://www.parlament.yu http://www.gov.eko.Korisne adrese Naziv institucije International Relief and Development ISO organizacija European Commision – EC directives EUREPGAP Narodna skupština republike srbije Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije .yu http://www.gov.seea.sr.pks.yu http://www.reciklaza.yu http://www. PRILOG .yu http://www.gov.yu 67 .yu http://www.zdravlje.minttu.eu/internal_market/copyright/documents/ http://www.Uprava za zaštitu životne sredine Ministarstvo poljoprivrede.yu http://www.vojvodina.org.yu http://www.gov.gov.11.org.eurep.sr.yu http://www.co. šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije Ministarstvo zdravlja Republike Srbije Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije Ministarstvo trgovine.natureprotection.yu http://www.mem.sr.sepa.gov.sr.gov.yu http://www.juat.sr.sr.co.org http://www.gov.gov.yu razvoj (Vojvodina) Gradski zavod za zaštitu zdravlja.eicc.yu http://www.sr.hidmet. Beograd Hidrometeorološki zavod Srbije Zavod za zaštitu prirode Srbije Institut za standardizaciju Srbije Akreditaciono telo Srbije– JUAT Privredna komora Srbije (na web prezentaciji su dati linkovi prema regionalnim privrednim komorama) Poslovna politika AD (izdaje časopis “Kvalitet” i organizuje skupove na temu kvaliteta) http://www.gov.co.seio.ird-bg.yu http://www.sr.mntr. turizma i ugostiteljstva Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije Agencija za reciklažu Republike Srbije Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije Kancelarija Vlade Srbije za pridruživanje EU Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) Euro Info korespondentni centar Internet adresa http://www.sr.gov.gov.org.sr.org http://ec.recyu.sr.yu http://www.yu http://www.iso.yu http://www.ekoserb.yu http://www.jus.yu http://www.sr.yu Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi http://www.minpolj.mpalsg.gov.europa.gov.gov.sr.sr.yu http://www.zdravlje.org.poslovnapolitika.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->