Patutkah mereka (bersikap demikian), tidak mahu memikirkan isi Al-Quran?

Kalaulah AlQuran itu (datangnya) bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. (An-Nisaa' 4:82) Ujian untuk menguji adakah Al-Quran dari sisi Allah: 1. Jika ada perselisihan dalam Al-Quran, maka Al-Quran bukan dari sisi Allah. 2. Jika tiada perselisihan dalam Al-Quran, maka Al-Quran dari sisi Allah. PERSELISIHAN 1 A) Makanan di neraka hanya air danur sahaja "Kemudian bakarlah dia di dalam neraka Jahiim; Selain dari itu, masukkanlah dia dalam rantai besi yang ukuran panjangnya tujuh puluh hasta! "Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar, "Dan dia juga tidak menggalakkan (dirinya dan orang lain) memberi makanan (yang berhak diterima oleh) orang miskin. "Maka pada hari ini, tidak ada baginya di sini (seorangpun dari) kaum kerabat serta sahabat handai (yang dapat menolongnya), "Dan tidak ada makanan (baginya) melainkan dari air danur, (Al-Haaqqah 69:13-36)

(Surah 69:36) wa la ta¶amun illa min ghis¶linin

dan tak makanan melainkan dari air danur (cecair dari bangkai)

B) Makanan di neraka hanya pokok berduri sahaja Mereka tetap menderita bakaran neraka yang amat panas (membakar), Mereka diberi minum dari matair yang menggelegak panasnya. Tiada makanan bagi mereka (di situ) selain dari pokok-pokok yang berduri, (Al-Ghaasyiyah 88:4-6)

(Surah 88:6) laysa

tiada
1

2 . maka Al-Quran bukan dari sisi Allah. Jika ada perselisihan dalam Al-Quran. Al-Quran bukan dari sisi Allah. y y y Surah 69:36 berselisih dengan surah 88:6.lahum ta¶amun illa min dari¶in bagi mereka makanan melainkan dari sejenis pokok berduri yang pahit Kesimpulan Bandingkan: (Surah 69:36) (Surah 88:6) Tiada yang lain melainkan air danur sebagai Tiada yang lain melainkan pokok berduri makanan di neraka. sebagai makanan di neraka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful