P. 1
Feltstudie

Feltstudie

|Views: 24|Likes:
Published by Erik Meier Carlsen

More info:

Published by: Erik Meier Carlsen on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

Feltstudie, religions-sociologi af Erik Meier Carlsen - november 2008

Ny-buddhisme i Bhutan

Trashi Chödzong, Bhutans vigtigste dzong og sæde for Bhutans regering og "monastic body"

Ligesom globaliseringen meget synligt har ændret det danske religiøse klima og de religiøse former, der påkalder sig opmærksomhed her i landet, er en sammenlignelig ændring indtruffet i de seneste årtier i gamle buddhistiske kultursamfund i Asien. Mens nogle forskere har talt om, at asiatiske religioners gennembrud i den vestlige kultursfære har været en omvending af den massive vestlige kulturpåvirkning i Asien siden koloniseringen, kan man måske nu tale om en "omvending af omvendingen". Karakteristiske træk ved såkaldt nyreligiøsitet i vesten viser sig nu i tiltagende omfang i nye religionsformer i gamle asiatiske kultursamfund. Som et eksempel har jeg under en netop afsluttet studierejse1 til Bhutan interviewet en række bhutanesere om deres udøvelse af buddhistisk religion og praksis i de seneste år. Inden jeg introducerer de interviewede, vil jeg kort skitsere Bhutans religiøse og kulturelle udvikling. Landet har siden de sidste århundreder af det første årtusinde e.v.t. været en integreret del af det tibetansk-buddhistiske kulturområde, som især udviklede sig efter buddhismens etablering som "statsreligion" for Tibet omkring år 800 e.v.t. Bhutan ligger syd for Himalaya, der afgrænser den tibetanske højslette mod syd og mod vest. Men siden buddhismens indførelse har der været livlig

Jeg opholdt mig i Bhutan fra den 15. september til d. 24. oktober 2008. Jeg har tidligere besøgt Bhutan i 1998 og gennemførte da jeg på en måneds rejse besøgte flere dale.

1

hvor flere adelsslægter påberåbte sig slægtsforbindelse med mesteren. der i de første mange århundreder var selvstændige små-riger i de enkelte dale. Shabdrung Rinpoche. fjernsyn var forbudt indtil 1998 og turismen er holdt på et minimum gennem guidede-ture med en betydelig minimums-pris. 5. århundrede også havde været opdelt i større eller mindre kloster-stater og kongeriger. der har nære familierelationer til nabolandet Sikkim. formentlig på kongelig ordre i 1931. nulevende 14. Drukpa-sekten blev en stærkt hierarkiseret og magtfuld organisation. d. Men i midten af det 17. hvor Bhutan har eksisteret som selvstændig stat. Mens den reformerte gelugpa-sekt var grundlaget for d. Nyingmapa-sekten var langt mindre organiseret og hierakisk end de nyere sekter og dannede ofte rammen om den lokale landsby-lama's virke. og d. d er i den tibetanske kulturkreds. århundrede var en kulturhelt i Bhutan. hvilket dog ikke hindrede at karismatiske nyingmapa-lamaer har haft stor indflydelse på lokale ledere. Je Khenpo. således at nyingmapa-sekten har leveret en exceptionel "åben kanon" gennem alle årene. der nyder en særlig protektion fra "dronningemoderen". Dalai Lamas magtovertagelse. tilhørte Bhutans nye hersker Shabdrung Rinpoche en af Tibets ældre sekter. der efter det tibetanske "imperium"s sammenbrud i det 10. idet de vigtigste lama'er og religiøse ledere ofte blev "fundet" blandt børn af ledende adelsfamilier. den fjerde konges mor.århundrede organiserede Bhutan sig som et kongerige især efter britisk inspiration. århundrede etablerede en højtstående tibetansk lama. hvor d. som er domineret af nyingmapa-sekten. en samlet stat Bhutan ved at samle kontrollen over en snes nabo-dale under et militært opgør med den tibetanske centralregering. har der dog været en ganske livlig kontakt mellem de buddhistiske centre i Tibet og Bhutan. ligesom den 5. 5. og disse skatte-tekster eller "terma-er" er blevet en afgørende del af nyingmapa's identitet i både Tibet og Bhutan. og hvis leder. der rummede kun det regionale magtapparat og drukpa-sektens lokale hoved-kloster og tempel (lhakhang).. der hidtil havde rådet. Som i Tibet blev de vigtigste adelslægter og jordbesiddere vævet sammen med det religiøse hierarki gennem inkarnationssystemet. udpeges af kongen blandt de ledende lama'er. Som skattefinder var Pema Lingpa blandt de buddhistiske mestre. Igennem det meste af det 20.som i central-Tibet . at den bhutanesiske nyingmapa-mester og såkaldte skattefinder Pema Lingpa fra det 14. det havde blandt andet at gøre med. drukpa-sekten. gennem 1000 år har modtaget nye religiøse tekster gennem en form for åbenbaringer. Tibets ældste sekt. Dalai Lama på samme tid vandt magten og etablerede en mere sammenhængende kontrol over den tibetanske højslette. Efter Pema Lingpa har flere af Tibets mest betydningsfulde terma-mestre besøgt og beboet Bhutan i kortere eller længere perioder. Den sidste inkarnation af statens grundlægger Shabdrung Rinpoche blev myrdet.som Dalai Lama'erne.trafik og kulturel kontakt mellem det tibetanske "moderland" og dalene på den tibetanske sydside. der udgør mellem 2 og 4 procent af befolkningen. Men Bhutan har bevaret et meget stærkt og hierakisk "monastic body" af drukpamunke og -lama'er. Bhutan blev . Dalai Lama har lagt vstor vægt på at modtage undervisning fra store nyingmapa-mestre.en form for theokrati med Shabdrung Rinpoche og hans efterfølgende inkarnationer som både verdslig og religiøs leder . Imidlertid er den mest vitale del af den religiøse kultur i Bhutan i dag præget af nyingmapa-skolen. Afgørende for den . århundrede har Bhutan været stærkt isoleret. såkaldte dzong'er. Gennem de knap fire århundreder. Ved siden af den dominerende drukpa-sekt overlevede i Bhutan som et mindretal nyingmapa-sekten. 13. og den fortrlængte i meget vid udstrækning det brogede billede af flere sekter. Shabdrung Rinpoche etablerede i de vigtigste bhutanesiske dale særlig fæstninger. I det 20.

Jeg fulgtes med Karma Phuntso på en rejse indtil den smukke Phobjinka-dal. dels indsamlet blandt vestlige disciple. hvor Gangteng-klostret ligger. fortsatte sine studier i tibetanske eksil-klostre i Indien. I kølvandet på de store tibetanske lama'ers erobring af vestlige disciple er der gennem de seneste 40 år udgivet en massiv strøm af tibetansk-buddhistisk litteratur på engelsk.nyere udvikling er dels ankomsten af traditionelt meget højt placerede mestre fra Tibet efter den tibetanske exodus i 1959. der har udviklet sig efter store tibetanske lama'ers massive succes i den vestlige kultursfære. Taktsang-klostret. Det er netop blevet gennemgribende restaureret med midler. datteren af den førnævnte tibetanske storlama Dilgo Khyentse Rinpoche. Under rejsen havde hun mødt Hans Hellighed Dalai Lama i Frankrig. dels den særlige udvikling af buddhistiske undervisnings. Hun er mor til en af de i vesten bedst kendte nulevende nyingmapa-mestre Sechen Rabyam Rinpoche. Karma Phuntsho blev født i 60'erne det centrale Bhutan. men ikke i vesten. med udgangspunkt i transcripts af især nyingmapa-mestres undervisning af vestlige elever. Han er for tiden research associate i departementet for social anthropology. en litteratur der omfatter både en lang række af buddhismens klassiske skrifter. at denne litteratur er blevet tilgængelig for almindelige uddannede bhutanesere i betydeligt omfang. en af Bhutans fremmeste akademikere og samfundsdebattører. Karma Phuntso er en nær ven af nogle af Bhutans mest respekterede nyingmapa-mestre. Han tog en doktorgrad i buddhistiske studier ved Oxford University i 2003 på en afhandling af én af Tibets største nyingmapa-mestre Mipham Rinpoche. som i dag leve ri ægteskab med to tibetanske mænd. har rejst i Asien. som ikke havde modtaget de højt specialiserede undervisning de klassiske skrifter på klosterunivesiteterne (shedra). Gangteng klostret er både langt mere traditionelt autentisk i sine ritualer og mere vitalt og engagements-betonet end durkpa-sektens traditionelle ritualer i de store dzong'er. en kvindelig medarbejder på det danske Liaison Office i Bhutans hovedstad Thimpu. i Paro-dalen. Canada. der har vundet tusindvis af elever i flere vestlige lande. men støtter sin søn og for Dzongsar Khyenste Rinpoche. nu afdøde nyingmapa-mestre. USA. blandt andet fordi de "oprindelige sprog" i Bhutan omfatter fire selvstændige sprog og en række dialekter. underviser ikke selv. Hun er blevet en del af en . dels bevilget af den bhutanesiske regering. dels ofret af dalens lokale beboere. Han studerede Buddhisme i drukpa-sektens Cheri-kloster i Bhutan. har begge været knyttet til Bhutan og specielt til den bhutanesiske kongefamilie. De to allermest respekterede. Chimed.og forretningssprog af flere grunde. Dudjom Rinpoche og Dilgo Khyentse Rinpoche. Tidligere var alle tekster alene tilgængelige på det klassiske tibetanske skrift-sprog. Gangteng Rinpoche. men også af "moderne" belæringer. Hun er en moderne bhutaneser i fyrrene. Hun er en karismatisk skikkelse. dels i et kloster nær Bhutans mest hellige sted.og praksisformer. I Bhutan talte jeg med: Karma Phuntso. der var ulæseligt for det store flertal af befolkningen. især i USA. Tyskland og Frankrig. en bhutaneser. Det har betydet. Padma. blandt andet den nulevende inkarnation af Pema Lingpa. der er anerkendt som reinkarnation af en af Tibets mest værdsatte lama'er og som var hovedelev af Dilgo Khyenste Rinpoche. der forlod Tibet i 1959. der residerer dels i et tibetansk eksilkloster i Nepal. hvor af den ene er en anerkendt inkarneret mester fra Syd-Tibet. Cambridge University. I Bhutan er engelsk blevet et fælles kultur. Minyak Rinpoche. Da jeg mødte hende var hun netop hjemvendt fra en rejse i USA og Europa med sin søn.

spartansk indrettede meditationsrum en plakat med fremtrædende mestre i den tibetanske buddhisme. Af de ca. sekt og mystik". Chökor Yangtse. Also unlike the sect. som i hvert fald tæller mange hundrede. en såkaldt "tresårs-tilbagetrækning". ung bhutaneser i slutningen af tyverne. in contrast to the communal and cohesive organization of the sect. . at de moderne cults i Bhutan fungerer på grundlag af en veletableret buddhistisk kultur. som ifølge religionssociologen Colin Campbell kan kaldes cults. Der er for mig ingen tvivl om. hvor de praktiserende isolerer sig fra omverdenen og helt fokuserer på en daglig praksis i fire-fem meditations-sessioner af flere timers varighed. men naturligvis også forskelligartet udvikling mellem nyreligiøse tendenser i dette ellers unikt isolerede og konservative samfund og så i vores. det gælder både tresårs-tilbagetrækning og Padma's chöd-praksis. Han og hans fæller stammer fra en forholdsvis isoleret dal. De karakteriseres ved overbevisning og organiserer sig på et løst institutionelt grundlag. der også er lama og som underviser i den klassiske tibetansk-buddhistiske meditationsmetode chöd. religiøs mode-strømning. fordi man kan finde helt tilsvarende praksis i moderne vestlig nybuddhisme. og jeg medtager også den unge tilbagetrukne Dorje. is tolerant of other organizations and faiths and is not exclusivist. 60 gengivne mestre. Lhuntse. Han havde i sit lille. hvor Campbell erstatter "mystik med cults". der udføres ledsaget af meget smuk tibetanske sang og brug af en stor håndtromme har også vundet betydelig udbredelse i vesten. at vi oplever en parallel. hvor nyingmapa-sekten traditionelt har stået meget stærkt. Members do not act in common as a group so much as share "a parallelism of spontanous religious spontaneous religious personalities". som følger ovennævnte Dzongsar Khyentse Rinpoches bror. Campbells model bygger videre på Ernst Troeltschs tredeling af kristne religiøse organisationer i "kirke. havde jeg. der ligger på toppen af et bjerg i Thimpu-dalen. som jeg mødte i et lille kloster. Men jeg gør det. tegnede et overbevisende billede af en vital strømning i den moderne udgave af bhutanesisk buddhisme. hvad vi fællesskab glædede os meget over. der i høj grad taler til nye generationer af "åbne og påvirkelige mennesker". mødt de 20." Naturligvis kan man ikke se bort fra. De fire personer. Denne spektakulære ritual-form. hovedsageligt i Europa og USA. the cult makes few demands on its members. og svarer meget godt til Campbells opsummering af organisatoriske karakteristika ved cults: "Sociological accounts of the cult tend to describe it as individualistic and loosely structured. en voksende gruppe af kvinder. som jeg mødte og interviewede. dels ældre medpraktiserende. Dorje. der stiller store krav til sig selv.ny. der består i en rituel ofring af kroppen til tilkaldte dæmoner. Her udførte han sammen med fem seks dels jævnaldrende.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->