You are on page 1of 699

PL ISSN 0867-2768

Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Kadencja VI

Sprawozdanie Stenograficzne
z 48 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 26, 27 i 28 sierpnia 2009 r.

ANEKS
Interpelacje i zapytania poselskie
oraz odpowiedzi na zapytania

część 1

Wa r s z a w a
2009
str. str.

TREŚĆ

Aneksu do Sprawozdania Stenograficznego z 48. posiedzenia Sejmu


w dniach 26, 27 i 28 sierpnia 2009 r.

część 1

str. str.

Załącznik nr 1 – Informacja marszałka Sejmu Poseł Anna Sobecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107


o wpływie interpelacji i zapytań poselskich oraz Poseł Witold Pahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
odpowiedzi na interpelacje i zapytania Poseł Janusz Mikulicz . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Załącznik nr 2 – Teksty interpelacji i zapytań Poseł Stanisław Rydzoń . . . . . . . . . . . . . . . . .110
poselskich oraz odpowiedzi na interpelacje Poseł Tadeusz Wita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
i zapytania Poseł Marek Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Interpelacje Poseł Kazimierz Moskal. . . . . . . . . . . . . . . . .112
Poseł Kazimierz Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Poseł Małgorzata Sadurska . . . . . . . . . . . . . 122
Poseł Józef Piotr Klim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Poseł Piotr Cybulski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Poseł Gabriela Masłowska Poseł Beata Mazurek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
oraz grupa posłów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Poseł Czesław Hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Poseł Jacek Bogucki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Poseł Waldemar Andzel . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Poseł Paweł Suski oraz grupa posłów . . . . . . .73 Poseł Marek Kuchciński . . . . . . . . . . . . . . . .131
Poseł Karol Karski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Poseł Kazimierz Gwiazdowski . . . . . . . . . . . .131
Poseł Jan Widacki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Poseł Zbigniew Babalski . . . . . . . . . . . . . . . 133
Poseł Bożena Sławiak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Poseł Lech Kołakowski . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Poseł Robert Tyszkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . .75 Poseł Jarosław Stawiarski . . . . . . . . . . . . . . 135
Poseł Jarosław Matwiejuk . . . . . . . . . . . . . . . .76 Poseł Andrzej Pałys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Poseł Wiesław Szczepański . . . . . . . . . . . . . . .79 Poseł Mieczysław Kasprzak . . . . . . . . . . . . . .141
Poseł Wojciech Szarama . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Poseł Henryk Gołębiewski . . . . . . . . . . . . . . .142
Poseł Joanna Mucha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Poseł Stanisław Wziątek . . . . . . . . . . . . . . . .142
Poseł Joanna Mucha oraz grupa posłów . . . . .81 Poseł Ryszard Kalisz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Poseł Romuald Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Poseł Jadwiga Zakrzewska . . . . . . . . . . . . . .144
Poseł Grzegorz Roszak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Poseł Tomasz Tomczykiewicz . . . . . . . . . . . .144
Poseł Mieczysław Marcin Łuczak . . . . . . . . . 84 Poseł Izabela Jaruga-Nowacka . . . . . . . . . . .145
Poseł Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Posłowie Tadeusz Arkit i Witold Kochan. . . . 145
Poseł Gabriela Masłowska . . . . . . . . . . . . . . . 86 Poseł Marek Cebula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Poseł Józef Rojek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . .146
Poseł Jacek Osuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Poseł Tomasz Kamiński. . . . . . . . . . . . . . . . .147
Poseł Edward Siarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Poseł Zdzisława Janowska . . . . . . . . . . . . . . .147
Poseł Zbigniew Chmielowiec . . . . . . . . . . . . . 93 Poseł Andrzej Szlachta . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Poseł Andrzej Bętkowski . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Poseł Waldy Dzikowski. . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Poseł Krzysztof Tchórzewski . . . . . . . . . . . . . 95 Poseł Henryk Siedlaczek . . . . . . . . . . . . . . . .150
Poseł Wojciech Kossakowski . . . . . . . . . . . . . 96 Poseł Stanisław Wziątek . . . . . . . . . . . . . . . 158
Poseł Agnieszka Hanajczyk . . . . . . . . . . . . . . 97 Poseł Zbigniew Konwiński. . . . . . . . . . . . . . 158
Poseł Halina Rozpondek . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . .159
Poseł Jarosław Stolarczyk . . . . . . . . . . . . . . . 98 Poseł Adam Krzyśków . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Poseł Adam Wykręt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Poseł Krzysztof Borkowski . . . . . . . . . . . . . .161
Poseł Izabella Sierakowska . . . . . . . . . . . . . . 99 Poseł Krzysztof Putra . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Poseł Karol Karski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Poseł Andrzej Ćwierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
Poseł Józef Racki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Poseł Krzysztof Lipiec . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Poseł Maria Zuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 Poseł Maria Zuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Poseł Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Poseł Artur Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Poseł Stanisław Lamczyk. . . . . . . . . . . . . . . .104 Poseł Jacek Tomczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Poseł Zbigniew Wassermann . . . . . . . . . . . . .105 Poseł Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
Poseł Grzegorz Roszak . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Poseł Tadeusz Sławecki . . . . . . . . . . . . . . . . .168
str. str.

Poseł Jerzy Polaczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Poseł Barbara Bartuś. . . . . . . . . . . . . . . . . . 225


Posłowie Renata Butryn i Piotr Tomański . . .169 Poseł Marek Matuszewski . . . . . . . . . . . . . . 226
Poseł Wojciech Saługa . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Poseł Jacek Tomczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Poseł Barbara Bartuś. . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Poseł Bożena Kotkowska . . . . . . . . . . . . . . . 227
Poseł Lech Kołakowski . . . . . . . . . . . . . . . . .171 Poseł Bartosz Arłukowicz . . . . . . . . . . . . . . 228
Poseł Krzysztof Putra . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 Poseł Bronisław Dutka. . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Poseł Arkady Fiedler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 Poseł Tadeusz Iwiński . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Poseł Marek Wojtkowski . . . . . . . . . . . . . . . .173 Poseł Tomasz Lenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Posłowie Witold Kochan i Tadeusz Arkit. . . . 173 Poseł Sławomir Kłosowski . . . . . . . . . . . . . . 233
Poseł Łukasz Zbonikowski. . . . . . . . . . . . . . .175 Poseł Anna Paluch oraz grupa posłów . . . . 233
Poseł Jerzy Rębek oraz grupa posłów . . . . . .176 Poseł Barbara Bartuś oraz grupa posłów . . . 234
Poseł Piotr Stanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 Poseł Adam Gawęda oraz grupa posłów . . . 234
Poseł Zbigniew Chmielowiec Poseł Zbigniew Kozak . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
oraz grupa posłów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 Poseł Marzena Okła-Drewnowicz . . . . . . . . 236
Poseł Piotr Babinetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 Posłowie Marek Zieliński
Poseł Artur Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 i Ewa Drozd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Poseł Robert Węgrzyn . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 Poseł Tadeusz Arkit oraz grupa posłów . . . 236
Poseł Jacek Osuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 Poseł Halina Rozpondek . . . . . . . . . . . . . . . .237
Poseł Czesław Hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Poseł Marek Zieliński. . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Poseł Izabella Sierakowska . . . . . . . . . . . . . 183 Poseł Gabriela Masłowska . . . . . . . . . . . . . . 238
Poseł Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Poseł Łukasz Gibała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Poseł Marek Krząkała . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Poseł Przemysław Gosiewski . . . . . . . . . . . . 240
Poseł Monika Wielichowska. . . . . . . . . . . . . .187 Poseł Wiesław Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Poseł Marek Opioła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 Poseł Jan Bury s. Józefa. . . . . . . . . . . . . . . . 241
Poseł Magdalena Gąsior-Marek Poseł Janusz Chwierut . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
oraz grupa posłów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193 Poseł Wiesław Janczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Posłanki Elżbieta Witek Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec . . . . . . . . . 243
i Anna Zalewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Poseł Joanna Mucha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Poseł Waldemar Andzel . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Poseł Robert Telus oraz grupa posłów . . . . 245
Poseł Kazimierz Gwiazdowski . . . . . . . . . . . 195 Poseł Dariusz Seliga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Poseł Ryszard Terlecki . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Poseł Jan Bury s. Józefa. . . . . . . . . . . . . . . . 248
Poseł Bogusław Kowalski . . . . . . . . . . . . . . .197 Poseł Zbigniew Pacelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Poseł Lech Kołakowski . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Poseł Andrzej Mikołaj Dera . . . . . . . . . . . . . 249
Poseł Barbara Bartuś. . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Posłowie Jarosław Sellin
Poseł Krzysztof Putra . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 i Kazimierz Michał Ujazdowski . . . . . . . . . . 249
Poseł Beata Szydło oraz grupa posłów . . . . .201 Poseł Andrzej Adamczyk . . . . . . . . . . . . . . . 250
Poseł Elżbieta Streker-Dembińska . . . . . . . .201 Poseł Marek Ast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
Poseł Sławomir Kopyciński . . . . . . . . . . . . . 207 Poseł Grażyna Gęsicka. . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Poseł Adam Krupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Poseł Czesław Hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Posłanki Danuta Pietraszewska Poseł Joanna Mucha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
i Elżbieta Pierzchała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Poseł Łukasz Gibała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Poseł Grzegorz Roszak . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Poseł Andrzej Ćwierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
Poseł Jan Kamiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Poseł Henryk Milcarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Poseł Grzegorz Pisalski . . . . . . . . . . . . . . . . .211 Poseł Ryszard Zbrzyzny . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Poseł Jan Musiał. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 Poseł Jan Widacki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz Poseł Henryk Milcarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
oraz grupa posłów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 Poseł Jacek Pilch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Poseł Danuta Pietraszewska . . . . . . . . . . . . .213 Poseł Bożenna Bukiewicz. . . . . . . . . . . . . . . 263
Poseł Wojciech Szarama . . . . . . . . . . . . . . . . .213 Poseł Hanna Zdanowska . . . . . . . . . . . . . . . 265
Poseł Teresa Piotrowska . . . . . . . . . . . . . . . .216 Poseł Jacek Pilch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Poseł Marek Matuszewski . . . . . . . . . . . . . . .216 Poseł Krzysztof Brejza . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Poseł Dawid Jackiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . .217 Poseł Alicja Olechowska . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Poseł Elżbieta Jakubiak . . . . . . . . . . . . . . . . .217 Poseł Mieczysław Marcin Łuczak . . . . . . . . 269
Poseł Jadwiga Wiśniewska. . . . . . . . . . . . . . .217 Poseł Barbara Marianowska . . . . . . . . . . . . .270
Poseł Włodzimierz Karpiński . . . . . . . . . . . .218 Poseł Wojciech Żukowski . . . . . . . . . . . . . . . .270
Poseł Sławomir Zawiślak . . . . . . . . . . . . . . . .221 Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka . . . . . .271
Poseł Marzenna Drab. . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Poseł Bożena Szydłowska. . . . . . . . . . . . . . . .271
str. str.

Poseł Stanisław Rydzoń . . . . . . . . . . . . . . . . .271 Poseł Andrzej Szlachta . . . . . . . . . . . . . . . . . 322


Poseł Zdzisław Czucha . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 Poseł Barbara Bartuś. . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Poseł Mirosława Nykiel . . . . . . . . . . . . . . . . .273 Poseł Marek Zieliński. . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Poseł Jan Widacki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274 Poseł Andrzej Pałys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Poseł Jan Kochanowski . . . . . . . . . . . . . . . . .274 Poseł Ewa Wolak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Poseł Teresa Piotrowska . . . . . . . . . . . . . . . .275 Poseł Grzegorz Janik . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337
Poseł Anna Bańkowska . . . . . . . . . . . . . . . . .276 Poseł Lucjan Karasiewicz . . . . . . . . . . . . . . .337
Poseł Beata Małecka-Libera . . . . . . . . . . . . .277 Poseł Krzysztof Putra . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Poseł Joanna Mucha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 Poseł Mirosław Koźlakiewicz. . . . . . . . . . . . 342
Poseł Beata Bublewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . .278 Poseł Damian Raczkowski . . . . . . . . . . . . . . 342
Poseł Mariusz Błaszczak . . . . . . . . . . . . . . . .279 Poseł Monika Wielichowska. . . . . . . . . . . . . 344
Poseł Włodzimierz Kula . . . . . . . . . . . . . . . . .281 Poseł Grzegorz Roszak . . . . . . . . . . . . . . . . . .347
Poseł Bożena Sławiak. . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Poseł Kazimierz Michał Ujazdowski . . . . . . 348
Poseł Marek Kuchciński . . . . . . . . . . . . . . . 282 Poseł Hanna Zdanowska . . . . . . . . . . . . . . . 349
Poseł Łukasz Zbonikowski. . . . . . . . . . . . . . 283 Poseł Andrzej Szlachta . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Poseł Krzysztof Tchórzewski . . . . . . . . . . . . 284 Poseł Henryk Milcarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Poseł Piotr Stanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Zapytania
Poseł Roman Brodniak . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Poseł Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351
Poseł Andrzej Szlachta . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Poseł Iwona Guzowska . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Poseł Jacek Pilch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Poseł Robert Tyszkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 353
Poseł Tadeusz Kopeć . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Poseł Jan Kochanowski . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Poseł Hanna Zdanowska . . . . . . . . . . . . . . . 290 Poseł Sławomir Kopyciński . . . . . . . . . . . . . 354
Poseł Joanna Mucha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 Poseł Jarosław Matwiejuk . . . . . . . . . . . . . . 355
Poseł Beata Małecka-Libera . . . . . . . . . . . . .291 Poseł Stanisława Prządka . . . . . . . . . . . . . . 356
Poseł Stanisław Pięta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Poseł Wiesław Andrzej Szczepański . . . . . . .357
Poseł Wojciech Szarama . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Poseł Jadwiga Zakrzewska . . . . . . . . . . . . . .357
Poseł Anna Sobecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Poseł Wojciech Szarama . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Poseł Romuald Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Poseł Adam Lipiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Poseł Grzegorz Tobiszowski. . . . . . . . . . . . . 295 Poseł Mieczysław Marcin Łuczak . . . . . . . . 359
Poseł Barbara Bartuś. . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Poseł Bożena Kotkowska oraz grupa posłów . . .361
Poseł Aleksandra Natalli-Świat. . . . . . . . . . 296 Poseł Jan Kochanowski . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Poseł Dariusz Lipiński . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Poseł Tadeusz Wita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Poseł Krzysztof Lipiec . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Poseł Stanisław Rydzoń . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Poseł Tomasz Lenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Poseł Krzysztof Lipiec . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Poseł Krystyna Łybacka . . . . . . . . . . . . . . . 299 Poseł Adam Krzyśków . . . . . . . . . . . . . . . . . .372
Poseł Jarosław Matwiejuk . . . . . . . . . . . . . . 299 Poseł Eugeniusz Czykwin . . . . . . . . . . . . . . .372
Poseł Wojciech Szarama . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Poseł Grzegorz Roszak . . . . . . . . . . . . . . . . . .373
Poseł Krzysztof Jurgiel . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Posłowie Tadeusz Arkit i Andrzej Ryszka 373
Poseł Grzegorz Tobiszowski. . . . . . . . . . . . . .301 Poseł Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . .374
Poseł Wojciech Żukowski . . . . . . . . . . . . . . . 302 Poseł Sebastian Karpiniuk . . . . . . . . . . . . . .375
Poseł Piotr Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Poseł Marek Borowski . . . . . . . . . . . . . . . . . .376
Poseł Magdalena Gąsior-Marek. . . . . . . . . . 305 Poseł Izabella Sierakowska . . . . . . . . . . . . . .376
Poseł Tadeusz Iwiński . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Poseł Halina Rozpondek . . . . . . . . . . . . . . . .376
Poseł Marek Opioła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Poseł Barbara Bartuś. . . . . . . . . . . . . . . . . . .378
Poseł Barbara Marianowska . . . . . . . . . . . . 308 Poseł Marek Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378
Poseł Stanisław Rydzoń . . . . . . . . . . . . . . . . .311 Poseł Wojciech Kossakowski . . . . . . . . . . . . .379
Poseł Mirosława Nykiel . . . . . . . . . . . . . . . . .311 Poseł Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Poseł Aleksandra Natalli-Świat. . . . . . . . . . .312 Poseł Zbysław Owczarski . . . . . . . . . . . . . . . .381
Poseł Karol Karski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312 Poseł Stefan Strzałkowski . . . . . . . . . . . . . . .381
Poseł Ewa Wolak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 Poseł Jacek Osuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Poseł Renata Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . .314 Poseł Józef Rojek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Poseł Hanna Zdanowska . . . . . . . . . . . . . . . .315 Poseł Bogusław Kowalski . . . . . . . . . . . . . . 384
Poseł Stanisław Pięta. . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 Poseł Małgorzata Sadurska . . . . . . . . . . . . . 384
Poseł Marek Zieliński. . . . . . . . . . . . . . . . . . .318 Poseł Jan Religa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Poseł Jan Kochanowski . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Poseł Kazimierz Gwiazdowski . . . . . . . . . . . 385
Poseł Marian Filar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Poseł Bogusław Kowalski . . . . . . . . . . . . . . 387
Poseł Marek Kuchciński . . . . . . . . . . . . . . . .321 Poseł Mirosław Maliszewski . . . . . . . . . . . . 387
Poseł Maria Nowak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 Poseł Jan Widacki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
str. str.

Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . 388 Poseł Arkadiusz Litwiński . . . . . . . . . . . . . . 428


Poseł Waldy Dzikowski. . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Poseł Grzegorz Napieralski . . . . . . . . . . . . . 428
Posłowie Tadeusz Arkit i Jan Musiał . . . . . 389 Poseł Wiesław Andrzej Szczepański . . . . . . 429
Poseł Jarosław Katulski. . . . . . . . . . . . . . . . 389 Poseł Wiesław Janczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Poseł Zdzisław Czucha . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Poseł Izabela Leszczyna . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Poseł Krzysztof Putra . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Poseł Jan Widacki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431
Poseł Tomasz Kamiński. . . . . . . . . . . . . . . . .391 Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk . . . . . . . . . . . .431
Poseł Joachim Brudziński . . . . . . . . . . . . . . .391 Poseł Robert Tyszkiewicz . . . . . . . . . . . . . . .431
Poseł Jerzy Materna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Poseł Jan Kochanowski . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Poseł Piotr Babinetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Poseł Jan Widacki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Poseł Bolesław Grzegorz Piecha . . . . . . . . . 393 Poseł Magdalena Gąsior-Marek. . . . . . . . . . 433
Poseł Lech Kołakowski . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Poseł Tadeusz Wita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Poseł Przemysław Gosiewski . . . . . . . . . . . . 394 Poseł Zbigniew Kozak . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
Poseł Bożena Kotkowska . . . . . . . . . . . . . . . 395 Poseł Łukasz Zbonikowski. . . . . . . . . . . . . . 435
Poseł Włodzimierz Karpiński . . . . . . . . . . . 395 Poseł Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
Poseł Jerzy Materna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Poseł Dawid Jackiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . 436
Poseł Tomasz Latos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Poseł Jerzy Kozdroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Poseł Ludwik Dorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Poseł Jacek Pilch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Poseł Marek Opioła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Poseł Jan Kochanowski . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Poseł Tomasz Latos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Poseł Jerzy Budnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Posłanki Elżbieta Witek i Anna Zalewska . . . .399 Poseł Romuald Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Posłowie Ewa Malik i Waldemar Andzel . . . 400 Poseł Marzena Machałek . . . . . . . . . . . . . . . 440
Poseł Ryszard Terlecki . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Poseł Stanisław Rydzoń . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Poseł Tadeusz Wita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Poseł Wiesław Janczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Poseł Romuald Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Poseł Jerzy Budnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Poseł Elżbieta Streker-Dembińska . . . . . . . 402 Poseł Wojciech Żukowski . . . . . . . . . . . . . . . 441
Poseł Sławomir Kopyciński . . . . . . . . . . . . . 403 Poseł Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Poseł Romuald Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Poseł Marek Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Poseł Ryszard Zawadzki. . . . . . . . . . . . . . . . 406 Poseł Jolanta Szymanek-Deresz . . . . . . . . . 443
Poseł Tadeusz Arkit oraz grupa posłów . . . 407 Posłowie Mirosław Koźlakiewicz
Poseł Jan Kamiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 i Andrzej Nowakowski . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Posłowie Sławomir Preiss i Paweł Suski . . . 408 Poseł Piotr Stanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Poseł Wojciech Szarama . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Poseł Krzysztof Lipiec . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska . . . . 409 Poseł Magdalena Gąsior-Marek. . . . . . . . . . 445
Poseł Marek Opioła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Poseł Jan Bury s. Józefa. . . . . . . . . . . . . . . . 446
Poseł Wiesław Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 Poseł Mirosława Nykiel . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Poseł Dawid Jackiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . .414 Poseł Jan Bury s. Józefa. . . . . . . . . . . . . . . . .447
Poseł Nelli Rokita-Arnold . . . . . . . . . . . . . . .414 Poseł Stanisław Pięta. . . . . . . . . . . . . . . . . . .447
Poseł Anna Zalewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415 Poseł Andrzej Orzechowski . . . . . . . . . . . . . 448
Poseł Maciej Orzechowski oraz grupa posłów . .416 Poseł Marek Zieliński. . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Poseł Barbara Bartuś. . . . . . . . . . . . . . . . . . .417 Poseł Artur Dunin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Poseł Marzena Okła-Drewnowicz . . . . . . . . .417 Poseł Barbara Bartuś. . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Poseł Halina Rozpondek . . . . . . . . . . . . . . . .418 Poseł Tadeusz Wita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Posłowie Andrzej Nowakowski Poseł Wiesław Janczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . .451
i Magdalena Gąsior-Marek . . . . . . . . . . . . . .418 Poseł Witold Namyślak . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Poseł Jan Kochanowski . . . . . . . . . . . . . . . . .419 Poseł Andrzej Pałys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Poseł Marek Borowski . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Poseł Jan Kochanowski . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Poseł Stanisław Lamczyk. . . . . . . . . . . . . . . 420 Odpowiedzi na zapytania
Poseł Maria Nowak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Podsekretarz stanu Marek Twardowski . . . 456
Poseł Grażyna Gęsicka. . . . . . . . . . . . . . . . . .421 Podsekretarz stanu Olgierd Dziekoński . . . 456
Poseł Jolanta Szymanek-Deresz . . . . . . . . . 422 Minister Bogdan Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . .457
Poseł Jacek Osuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Podsekretarz stanu Jacek Czaja . . . . . . . . . 458
Poseł Sławomir Kłosowski . . . . . . . . . . . . . . 423 Minister Elżbieta Bieńkowska . . . . . . . . . . . 459
Poseł Jerzy Kozdroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Podsekretarz stanu Jacek Czaja . . . . . . . . . 460
Poseł Jacek Pilch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 Sekretarz stanu Jarosław Duda . . . . . . . . . 461
Poseł Michał Szczerba . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Minister Jolanta Fedak . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Poseł Wojciech Szarama . . . . . . . . . . . . . . . . 426 Sekretarz stanu Jarosław Duda . . . . . . . . . 463
Poseł Dariusz Bąk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak . . . . . . 464
Poseł Wiesław Janczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Podsekretarz stanu Radosław Stępień . . . . 466
str. str.

Sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz . . . 467 Podsekretarz stanu Maciej Jankowski . . . . 520
Podsekretarz stanu Marek Twardowski . . . 467 Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk . . . . .522
Minister Mirosław Michał Drzewiecki . . . . 468 Sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz . . . 524
Sekretarz stanu Jarosław Duda . . . . . . . . . 469 Podsekretarz stanu
Podsekretarz stanu Olgierd Dziekoński . . . .470 Patrycja Wolińska-Bartkiewicz . . . . . . . . . . 525
Minister Jolanta Fedak . . . . . . . . . . . . . . . . .471 Podsekretarz stanu Radosław Stępień . . . . 525
Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak . . . . . . .473 Sekretarz stanu Krzysztof Kwiatkowski . . . . .527
Podsekretarz stanu Marek Haber . . . . . . . . .474 Podsekretarz stanu Adam Rapacki . . . . . . . 528
Minister Jolanta Fedak . . . . . . . . . . . . . . . . .475 Sekretarz stanu Jarosław Duda . . . . . . . . . 529
Podsekretarz stanu Piotr Styczeń . . . . . . . . .476 Podsekretarz stanu Andrzej Parafianowicz. . .530
Podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk . . . .476 Sekretarz stanu Jarosław Duda . . . . . . . . . .531
Podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt . . . .478 Minister Aleksander Grad . . . . . . . . . . . . . . 533
Sekretarz stanu Stanisław Gawłowski . . . . .478 Sekretarz stanu Jarosław Duda . . . . . . . . . 533
Sekretarz stanu Kazimierz Plocke . . . . . . . .479 Sekretarz stanu
Podsekretarz stanu Jacek Kapica . . . . . . . . .481 Elżbieta Suchocka-Roguska. . . . . . . . . . . . . 534
Minister Bogdan Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 Minister Bogdan Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
Podsekretarz stanu Igor Dzialuk . . . . . . . . 483 Zastępca prokuratora generalnego
Podsekretarz stanu Jacek Czaja . . . . . . . . . 484 Krzysztof Parulski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
Podsekretarz stanu Adam Fronczak. . . . . . 485 Podsekretarz stanu Dariusz Bogdan. . . . . . 536
Podsekretarz stanu Jacek Kapica . . . . . . . . 485 Podsekretarz stanu Andrzej Parafianowicz. . .538
Minister Elżbieta Bieńkowska . . . . . . . . . . . 487 Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak . . . . . . 539
Minister Andrzej Czuma . . . . . . . . . . . . . . . 487 Minister Aleksander Grad . . . . . . . . . . . . . . 541
Sekretarz stanu Kazimierz Plocke . . . . . . . 489 Minister Elżbieta Bieńkowska . . . . . . . . . . . 541
Minister Bogdan Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 Podsekretarz stanu Marek Haber . . . . . . . . 543
Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak . . . . . . 490 Podsekretarz stanu Artur Ławniczak. . . . . 543
Sekretarz stanu Jarosław Duda . . . . . . . . . 492 Minister Aleksander Grad . . . . . . . . . . . . . . 544
Podsekretarz stanu Marek Haber . . . . . . . . 546
Podsekretarz stanu Andrzej Parafianowicz. . .493
Minister Aleksander Grad . . . . . . . . . . . . . . 546
Sekretarz stanu w Urzędzie
Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak . . . . . . .547
Komitetu Integracji Europejskiej
Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk . . . . 549
Mikołaj Dowgielewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Podsekretarz stanu Piotr Styczeń . . . . . . . . .551
Sekretarz stanu Jarosław Duda . . . . . . . . . 496
Sekretarz stanu Jarosław Duda . . . . . . . . . .551
Podsekretarz stanu Adam Rapacki . . . . . . . 496
Minister Mirosław Michał Drzewiecki . . . . 553
Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak . . . . . . 497 Podsekretarz stanu Krzysztof Stanowski . . . .553
Podsekretarz stanu Artur Ławniczak. . . . . .501 Podsekretarz stanu Jacek Czaja . . . . . . . . . 554
Sekretarz stanu Minister Mirosław Michał Drzewiecki . . . . 555
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister Elżbieta Bieńkowska . . . . . . . . . . . 556
Paweł Graś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501 Podsekretarz stanu Janusz Zaleski . . . . . . . .557
Minister Aleksander Grad . . . . . . . . . . . . . . 502 Podsekretarz stanu
Sekretarz stanu Jan Bury . . . . . . . . . . . . . . 502 Stanisław Jerzy Komorowski. . . . . . . . . . . . 562
Podsekretarz stanu Andrzej Parafianowicz. . .504 Podsekretarz stanu Witold Jurek . . . . . . . . 563
Minister Waldemar Pawlak . . . . . . . . . . . . . 505 Sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz . . . 564
Sekretarz stanu Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . 506 Podsekretarz stanu Zbigniew Wrona . . . . . 565
Sekretarz stanu Jarosław Duda . . . . . . . . . 507 Podsekretarz stanu Marek Haber . . . . . . . . 566
Zastępca prokuratora generalnego Podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt . . . .567
Andrzej Pogorzelski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Podsekretarz stanu Janusz Zaleski . . . . . . . 568
Minister Jolanta Fedak . . . . . . . . . . . . . . . . .510 Podsekretarz stanu Maciej Grabowski . . . . 569
Podsekretarz stanu Radosław Stępień . . . . .511 Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk . . . . .570
Podsekretarz stanu Piotr Stachańczyk. . . . .511 Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak . . . . . . .571
Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak . . . . . . .512 Sekretarz stanu Jan Bury . . . . . . . . . . . . . . .571
Sekretarz stanu Piotr Żuchowski . . . . . . . . .512 Podsekretarz stanu Radosław Stępień . . . . .572
Podsekretarz stanu Marek Haber . . . . . . . . .513 Zastępca prokuratora generalnego
Podsekretarz stanu Marek Twardowski . . . .513 Andrzej Pogorzelski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .573
Podsekretarz stanu Sekretarz stanu Krystyna Szumilas . . . . . . .573
Stanisław Jerzy Komorowski. . . . . . . . . . . . .514 Podsekretarz stanu Jacek Kapica . . . . . . . . .574
Sekretarz stanu w Kancelarii Podsekretarz stanu
Prezesa Rady Ministrów Michał Boni. . . . . .516 Grażyna Prawelska-Skrzypek . . . . . . . . . . . .575
Podsekretarz stanu Janusz Zaleski . . . . . . . . 517 Podsekretarz stanu Marek Haber . . . . . . . . .576
Minister Bogdan Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . .518 Podsekretarz stanu
Minister Aleksander Grad . . . . . . . . . . . . . . .519 Patrycja Wolińska-Bartkiewicz . . . . . . . . . . .577
str. str.

Sekretarz stanu Jarosław Duda . . . . . . . . . .577 Sekretarz stanu Jarosław Duda . . . . . . . . . 635
Podsekretarz stanu Marek Twardowski . . . 580 Podsekretarz stanu Janusz Zaleski . . . . . . . 638
Minister Bogdan Zdrojewski . . . . . . . . . . . . .581 Minister Aleksander Grad . . . . . . . . . . . . . . 638
Podsekretarz stanu Podsekretarz stanu Andrzej Parafianowicz. . .639
Joanna Strzelec-Łobodzińska . . . . . . . . . . . 582 Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk . . . . 640
Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak . . . . . . 583 Minister Bogdan Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
Podsekretarz stanu Janusz Zaleski . . . . . . . 585 Podsekretarz stanu Marek Haber . . . . . . . . 642
Podsekretarz stanu Radosław Stępień . . . . 586 Podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt . . . 643
Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak . . . . . . .587 Podsekretarz stanu Radosław Stępień . . . . 644
Sekretarz stanu Stanisław Gawłowski . . . . 588
Podsekretarz stanu Zbigniew Włodkowski . . .644
Podsekretarz stanu Jacek Czaja . . . . . . . . . 589
Minister Elżbieta Bieńkowska . . . . . . . . . . . 645
Podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt . . . .591
Podsekretarz stanu Radosław Stępień . . . . 592 Podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt . . . 645
Podsekretarz stanu Marek Haber . . . . . . . . 592 Podsekretarz stanu Hanna Trojanowska . . . .646
Minister Bogdan Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 Podsekretarz stanu Adam Rapacki . . . . . . . 648
Sekretarz stanu w Kancelarii Sekretarz stanu Jarosław Duda . . . . . . . . . 649
Prezesa Rady Ministrów Julia Pitera . . . . . 594 Podsekretarz stanu Radosław Stępień . . . . 650
Podsekretarz stanu Radosław Stępień . . . . 594 Podsekretarz stanu Jacek Czaja . . . . . . . . . 652
Podsekretarz stanu Marian Zalewski . . . . . 595 Minister Jolanta Fedak . . . . . . . . . . . . . . . . 652
Sekretarz stanu Jarosław Duda . . . . . . . . . 595 Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak . . . . . . 654
Minister Aleksander Grad . . . . . . . . . . . . . . 596 Minister Jolanta Fedak . . . . . . . . . . . . . . . . 654
Minister Jolanta Fedak . . . . . . . . . . . . . . . . 597 Podsekretarz stanu Dariusz Daniluk . . . . . 655
Podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt . . . 599 Podsekretarz stanu Zbigniew Włodkowski . . .656
Sekretarz stanu Krystyna Szumilas . . . . . . 599 Podsekretarz stanu Piotr Kluz . . . . . . . . . . .657
Podsekretarz stanu Adam Rapacki . . . . . . . .601 Podsekretarz stanu Adam Rapacki . . . . . . . 658
Podsekretarz stanu Tomasz Merta . . . . . . . .601 Podsekretarz stanu Marek Twardowski . . . 658
Podsekretarz stanu Minister Cezary Grabarczyk . . . . . . . . . . . . 660
Grażyna Prawelska-Skrzypek . . . . . . . . . . . 602 Sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz . . . 661
Podsekretarz stanu Zbigniew Włodkowski . . .603
Podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt . . . 662
Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak . . . . . . 604
Podsekretarz stanu Marek Twardowski . . . 662
Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk . . . . 606
Zastępca głównego lekarza weterynarii Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak . . . . . . 663
Krzysztof Jażdżewski. . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 Podsekretarz stanu Radosław Stępień . . . . 664
Główny inspektor ochrony środowiska Minister Mirosław Michał Drzewiecki . . . . 664
Andrzej Jagusiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 Sekretarz stanu Jan Bury . . . . . . . . . . . . . . 665
Sekretarz stanu Krzysztof Kwiatkowski . . . . .609 Sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz . . . 668
Sekretarz stanu Jan Bury . . . . . . . . . . . . . . .611 Sekretarz stanu Krystyna Szumilas . . . . . . 669
Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak . . . . . . .612 Sekretarz stanu Jan Bury . . . . . . . . . . . . . . 669
Podsekretarz stanu Marek Haber . . . . . . . . .615 Minister Bogdan Zdrojewski . . . . . . . . . . . . .671
Podsekretarz stanu Adam Rapacki . . . . . . . .615 Sekretarz stanu Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . .672
Podsekretarz stanu Podsekretarz stanu Maciej Grabowski . . . . .673
Stanisław Jerzy Komorowski. . . . . . . . . . . . .616 Minister Bogdan Zdrojewski . . . . . . . . . . . . .674
Podsekretarz stanu Adam Rapacki . . . . . . . .617 Podsekretarz stanu Rafał Baniak . . . . . . . . .675
Podsekretarz stanu Maciej Jankowski . . . . 620 Podsekretarz stanu Ludwik Kotecki. . . . . . .676
Podsekretarz stanu Krzysztof Stanowski . . . 621 Minister Jolanta Fedak . . . . . . . . . . . . . . . . .676
Podsekretarz stanu Sekretarz stanu Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . .677
Stanisław Jerzy Komorowski. . . . . . . . . . . . 623 Podsekretarz stanu Zbigniew Marciniak. . . . . 678
Podsekretarz stanu Jacek Czaja . . . . . . . . . 624
Minister Marek Sawicki. . . . . . . . . . . . . . . . 680
Podsekretarz stanu Witold Jurek . . . . . . . . 625
Podsekretarz stanu Maciej Grabowski . . . . 682
Podsekretarz stanu Olgierd Dziekoński . . . .627
Podsekretarz stanu Adam Rapacki . . . . . . . 628 Podsekretarz stanu Zbigniew Marciniak. . . . .683
Minister Elżbieta Bieńkowska . . . . . . . . . . . 629 Podsekretarz stanu Tomasz Merta . . . . . . . 684
Podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk . . . 629 Podsekretarz stanu Marek Haber . . . . . . . . 685
Podsekretarz stanu Ludwik Kotecki. . . . . . 630 Podsekretarz stanu Maciej Grabowski . . . . 686
Podsekretarz stanu Krzysztof Stanowski . . . 631 Sekretarz stanu Jan Bury . . . . . . . . . . . . . . 687
Podsekretarz stanu Zbigniew Włodkowski . . 631 Podsekretarz stanu
Podsekretarz stanu Marek Haber . . . . . . . . 632 Stanisław Jerzy Komorowski. . . . . . . . . . . . 687
Podsekretarz stanu Marian Zalewski . . . . . 634 Minister Bogdan Zdrojewski . . . . . . . . . . . . 689
Minister Bogdan Zdrojewski . . . . . . . . . . . . 635 Podsekretarz stanu Monika Smoleń . . . . . . 690
Załącznik nr 1
Druk 2238

Informacja Marszałka Sejmu o wpływie interpelacji i zapytań poselskich


oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania

INTERPELACJE nazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów


podejmujących naukę za granicą – do ministra infra-
Informuję, że wpłynęły następujące interpelacje: struktury (10482),
1) posła Romualda Ajchlera w sprawie barier sta- 10) posła Roberta Tyszkiewicza w sprawie rozsze-
wianych w zakresie przyłączenia elektrowni wiatro- rzenia katalogu osób objętych ustawą o Karcie Pola-
wych do sieci elektroenergetycznej – do prezesa Rady ka o polskich Tatarów – do ministra spraw zagranicz-
Ministrów – ponowna (9226), nych (10483),
2) posła Józefa Piotra Klima w sprawie likwidacji 11) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie usta-
Wojskowego Biura Emerytalnego w Białymstoku – do lenia właściwości miejscowej gminy według miejsca
ministra obrony narodowej – ponowna (9600), zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie
3) poseł Gabrieli Masłowskiej oraz grupy posłów w domu pomocy społecznej oraz meldowania na pobyt
w sprawie nieuprawnionej w świetle obowiązującego stały pensjonariuszy w domach pomocy – do ministra
porządku prawnego sprzedaży w imieniu własnym pracy i polityki społecznej (10484),
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Pań- 12) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zwrotu
stwowe drewna pozyskiwanego w lasach będących mienia ofiar Holokaustu, które nie pozostawiły spad-
własnością Skarbu Państwa – do prezesa Rady Mi- kobierców – do prezesa Rady Ministrów (10485),
nistrów – ponowna (9748), 13) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie kolej-
4) posła Jacka Boguckiego w sprawie niekorzyst- nych cięć w budżecie Agencji Bezpieczeństwa We-
nych dla gmin zmian w zakresie kwalifikowalności wnętrznego – do prezesa Rady Ministrów (10486),
podatku VAT w ramach Programu Rozwoju Obsza- 14) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie kosz-
rów Wiejskich – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi tów prądu z elektrowni atomowych – do prezesa Rady
– ponowna (9758), Ministrów (10487),
5) posła Jacka Boguckiego w sprawie obowiązku 15) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie rapor-
szkolenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie po- tu NIK dotyczącego stanu dróg w Polsce – do prezesa
rządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub Rady Ministrów (10488),
konduktu pogrzebowego – do ministra spraw we- 16) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie opóź-
wnętrznych i administracji – ponowna (9759), nień w przekazywaniu pieniędzy dla organizacji po-
6) posła Pawła Suskiego oraz grupy posłów żytku publicznego z tytułu 1% podatku – do ministra
w sprawie wydania wytycznych dla prokuratury finansów (10489),
określających tryb postępowania w sprawach o znę- 17) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie kształ-
canie się nad zwierzętami – do ministra sprawiedli- towania najwyższych standardów odpowiedzialnego
wości – ponowna (9819), zarządzania w spółkach publicznych – do prezesa
7) posła Karola Karskiego w sprawie stosunków Rady Ministrów (10490),
traktatowych Polski ze Stolicą Apostolską oraz stoso- 18) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie braku
wania przepisów konwencji wiedeńskiej o prawie trak- postępów w kwestii podpisania umowy o małym ru-
tatów do umów międzynarodowych zawartych z tym chu granicznym z Republiką Białoruś – do prezesa
suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego Rady Ministrów (10491),
– do prezesa Rady Ministrów – ponowna (10478), 19) posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego
8) posła Jana Widackiego w sprawie nieskutecz- w sprawie polityki transportowej w Polsce – do mini-
ności działań polskich służb dyplomatycznych doty- stra infrastruktury (10492),
czących badania polskich grobów w Bykowni k. Ki- 20) posła Wojciecha Szaramy w sprawie planów
jowa oraz braku upamiętnienia tego miejsca marty- zmiany modelu finansowania miejskich komend Po-
rologii Polaków – do ministra spraw zagranicznych licji – do ministra spraw wewnętrznych i administra-
(10481), cji (10493),
9) poseł Bożeny Sławiak w sprawie równego trak- 21) posła Wojciecha Szaramy w sprawie trudnej
towania polskich uczniów szkół podstawowych, gim- sytuacji dzieci ofiar eksperymentów medycznych do-
2

konywanych na więźniach niemieckich obozów kon- helikoptera typu Eurocopter EC 135 na terenie Mało-
centracyjnych w czasie II wojny światowej – do mini- polski – do ministra zdrowia (10509),
stra pracy i polityki społecznej (10494), 37) posła Jacka Osucha w sprawie wzrostu cen
22) poseł Joanny Muchy w sprawie modernizacji energii elektrycznej doprowadzających do trudnej sy-
nawierzchni drogi S19 na odcinku Lublin – Kraśnik tuacji finansowej wiele polskich zakładów energo-
oraz drogi krajowej nr 74 na odcinku Olbięcin – Go- chłonnych – do ministra gospodarki (10510),
ścieradów oraz Gościeradów – Annopol – do ministra 38) posła Jacka Osucha w sprawie wprowadzenia
infrastruktury (10495), w pociągach pospiesznych międzywojewódzkich tzw.
23) poseł Joanny Muchy oraz grupy posłów przedziału seniora – do ministra infrastruktury
w sprawie obecności polskiej delegacji na spotkaniach (10511),
Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej (IWC) – do 39) posła Jacka Osucha w sprawie przygotowania
ministra środowiska (10496), dworców kolejowych do przyjęcia dużej liczby podróż-
24) poseł Joanny Muchy oraz grupy posłów nych podczas odbywających się w Polsce Mistrzostw
w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Do- Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012, poprzez
świadczeń na Zwierzętach – do ministra nauki m.in. wprowadzenie biletomatów – do ministra infra-
i szkolnictwa wyższego (10497), struktury (10512),
25) posła Romualda Ajchlera w sprawie obowiązku 40) posła Edwarda Siarki w sprawie problemów
wystawiania świadectw zdrowia i związanych z tym z finansowaniem podstawowej opieki pielęgniarskiej
opłat w kontekście zwalczania choroby Aujeszkyego w domach pomocy społecznej, wynikających z różne-
– do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (10498), go interpretowania przepisów ustawy o pomocy spo-
26) posła Grzegorza Roszaka w sprawie powiato- łecznej – do prezesa Rady Ministrów (10513),
wych inspektoratów nadzoru budowlanego – do mi- 41) posła Edwarda Siarki w sprawie niekorzyst-
nistra infrastruktury (10499), nych zmian w ustawie o pomocy społecznej – do mi-
27) posła Grzegorza Roszaka w sprawie udziela- nistra pracy i polityki społecznej (10514),
nia wsparcia finansowego przez gminy na remonty 42) posła Edwarda Siarki w sprawie restrykcyj-
kamienic zarządzanych przez wspólnoty mieszkanio- nych przepisów dotyczących rent socjalnych – do mi-
we na podstawie ustawy o organizowaniu i prowa-
nistra pracy i polityki społecznej (10515),
dzeniu działalności kulturalnej – do ministra kultu-
43) posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie sytu-
ry i dziedzictwa narodowego (10500),
acji w ZUS – do ministra pracy i polityki społecznej
28) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie
(10516),
poprawy bezpieczeństwa zbiorów muzealnych – do mi-
44) posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie za-
nistra kultury i dziedzictwa narodowego (10501),
miaru likwidacji środków w budżecie państwa na
29) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra-
realizację Programu Integracji Społecznej w ramach
wie stałych opłat w szkolnictwie wyższym – do mini-
stra nauki i szkolnictwa wyższego (10502), Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiej-
30) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra- skich w gminach Dzikowiec, Raniżów i Bojanów – do
wie problemu bezrobocia w Polsce – do ministra pra- prezesa Rady Ministrów (10517),
cy i polityki społecznej (10503), 45) posła Andrzeja Bętkowskiego w sprawie propo-
31) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra- nowanych zmian w kwestii nowych specjalnych obsza-
wie procedur medycznych stosowanych w przypadku rów ochrony siedlisk Natura 2000 na terenie gminy
osób głuchoniemych – do ministra zdrowia (10504), Nowa Słupia – do ministra środowiska (10518),
32) posła Sławomira Rybickiego w sprawie Poak- 46) posła Krzysztofa Tchórzewskiego w sprawie
cesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich planowanej likwidacji 80 mln zł rezerwy celowej na
– do ministra pracy i polityki społecznej (10505), Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
33) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie przepi- – do ministra pracy i polityki społecznej (10519),
sów prawa pozwalających na wyłączenie z ubezpie- 47) posła Wojciecha Kossakowskiego w sprawie
czenia społecznego po zmianie przepisów – do mini- ubezpieczeń w KRUS – do ministra rolnictwa i roz-
stra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra pracy i po- woju wsi (10520),
lityki społecznej (10506), 48) posła Wojciecha Kossakowskiego w sprawie
34) posła Józefa Rojka w sprawie profilaktycznego likwidacji Garnizonu Olsztyn i innych garnizonów
leczenia lekarzy i ratowników medycznych zagrożo- w woj. warmińsko-mazurskim – do ministra obrony
nych w czasie pracy zakażeniem HIV – do ministra narodowej (10521),
zdrowia (10507), 49) poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie wpro-
35) posła Józefa Rojka w sprawie okresu ważności wadzenia podatku ekologicznego – do ministra finan-
legitymacji studenckich – do ministra nauki i szkol- sów (10522),
nictwa wyższego (10508), 50) poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie projek-
36) posła Jacka Osucha w sprawie podjęcia pilnych tu ustawy z dnia 3 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy
działań zmierzających do jak najszybszego powstania o pomocy społecznej oraz o zmianie niektórych in-
w Krakowie nowoczesnej bazy dla Lotniczego Pogoto- nych ustaw – do ministra pracy i polityki społecznej
wia Ratunkowego oraz stacjonowania nowoczesnego (10523),
3

51) poseł Haliny Rozpondek w sprawie funkcjono- 65) poseł Anny Sobeckiej w sprawie przekazywa-
wania komisariatów Policji w Częstochowie i powie- nia 1% podatku organizacjom pożytku publicznego
cie częstochowskim – do ministra spraw wewnętrz- – do ministra finansów (10538),
nych i administracji (10524), 66) poseł Anny Sobeckiej w sprawie budowy elek-
52) posła Jarosława Stolarczyka w sprawie nowej trowni atomowej w Polsce – do ministra gospodarki
treści art. 4 ustawy o odpadach opublikowanego (10539),
w projekcie ustawy o odpadach oraz o zmianie innych 67) poseł Anny Sobeckiej w sprawie planów pod-
ustaw z dnia 12 czerwca 2009 r. – do ministra środo- wyższenia składki zdrowotnej – do ministra zdrowia
wiska (10525), (10540),
53) posła Adama Wykręta w sprawie rządowego 68) poseł Anny Sobeckiej w sprawie budowy sieci
niefinansowego wsparcia polskich projektów instala- dróg na Euro 2012 – do ministra infrastruktury
cji czystego spalania węgla – do ministra gospodarki (10541),
(10526), 69) poseł Anny Sobeckiej w sprawie pomocy społecz-
54) poseł Izabelli Sierakowskiej w sprawie pakie- nej – do ministra pracy i polityki społecznej (10542),
tu socjalnego i inwestycyjnego w procedurze prywa- 70) posła Witolda Pahla w sprawie bezpieczeń-
tyzacyjnej WSK Świdnik SA – do ministra skarbu stwa energetycznego woj. lubuskiego – do ministra
państwa (10527), gospodarki (10543),
55) posła Karola Karskiego w sprawie stanu prac 71) posła Witolda Pahla w sprawie oznakowania
nad ustanowieniem morskiej strefy przyległej RP – fotoradarów stacjonarnych – do ministra infrastruk-
do prezesa Rady Ministrów (10528), tury (10544),
56) posła Józefa Rackiego w sprawie likwidacji 72) posła Witolda Pahla w sprawie ustawy o fun-
rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia duszach promocji produktów rolno-spożywczych – do
Obszarów Wiejskich – do ministra pracy i polityki ministra rolnictwa i rozwoju wsi (10545),
społecznej (10529), 73) posła Janusza Mikulicza w sprawie zmiany
57) posła Józefa Rackiego w sprawie zaliczenia ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w przy- w zakresie ubezpieczeń ratowników medycznych – do
padku realizacji projektów inwestycyjnych przez sa-
ministra zdrowia (10546),
morządy w ramach Programu Rozwoju Obszarów
74) posła Stanisława Rydzonia w sprawie inter-
Wiejskich na lata 2007–2013 – do ministra rolnictwa
pretacji przepisów ustawy o podatku od towarów
i rozwoju wsi (10530),
i usług w zakresie miejsca świadczenia usług praw-
58) poseł Marii Zuby w sprawie odstąpienia od
niczych – do ministra finansów (10547),
likwidacji rezerwy celowej w wysokości ok. 72 mln zł
75) posła Tadeusza Wity w sprawie obecności hor-
na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiej-
monalnych środków antykoncepcyjnych w wykazie
skich – do ministra finansów (10531),
59) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie nowe- substancji rakotwórczych występujących w środowi-
lizacji ustawy o finansach publicznych – do ministra sku pracy – do ministra zdrowia (10548),
finansów (10532), 76) posła Marka Polaka w sprawie zmian przepi-
60) posła Stanisława Lamczyka w sprawie zamia- sów dotyczących kwalifikacji wymaganych od na-
ru zlikwidowania 80 mln zł rezerwy celowej na Po- uczycieli – do ministra edukacji narodowej (10549),
akcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – 77) posła Kazimierza Moskala w sprawie działań
do ministra finansów (10533), podjętych przez Ministerstwo Gospodarki na rzecz
61) posła Stanisława Lamczyka w sprawie prze- przedsiębiorców poszkodowanych wskutek powodzi
pisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na – do ministra gospodarki (10550),
podstawie których można wystąpić o ustanowienie 78) posła Kazimierza Moskala w sprawie sytuacji
odrębnej własności lokalu – do ministra sprawiedli- placówek kultury i obiektów zabytkowych dotknię-
wości (10534), tych powodzią oraz działań podjętych przez Minister-
62) posła Zbigniewa Wassermanna w sprawie stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz
działań członków Rady Ministrów dotyczących przy- poszkodowanych – do ministra kultury i dziedzictwa
znania licencji na grę w piłkarskiej Ekstraklasie narodowego (10551),
Łódzkiemu Klubowi Sportowemu – ŁKS Łódź w po- 79) posła Kazimierza Moskala w sprawie działań
staci prób wywierania presji na właściwe organy podjętych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
PZPN i nakłaniania do podejmowania działań Wsi na rzecz rolników poszkodowanych wskutek po-
sprzecznych z decyzjami sądu administracyjnego – do wodzi – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (10552),
prezesa Rady Ministrów (10535), 80) posła Kazimierza Moskala w sprawie oceny
63) posła Grzegorza Roszaka w sprawie refunda- akcji powodziowej na południu Polski oraz działań
cji analogów insulinowych na przykładzie Inowrocła- podjętych przez Radę Ministrów na rzecz poszkodo-
wia – do ministra zdrowia (10536), wanych wskutek powodzi – do prezesa Rady Mini-
64) poseł Anny Sobeckiej w sprawie wytwarzania strów (10553),
paliwa z dwutlenku węgla – do ministra gospodarki 81) posła Kazimierza Moskala w sprawie ochrony
(10537), przeciwpowodziowej kraju oraz działań podjętych
4

przez Ministerstwo Środowiska na rzecz poszkodo- nizowane będą spotkania międzynarodowe w ramach
wanych – do ministra środowiska (10554), polskiej prezydencji – do prezesa Rady Ministrów
82) posła Kazimierza Moskala w sprawie działań (10569),
w zakresie edukacji podjętych przez Ministerstwo 97) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie obo-
Edukacji Narodowej na rzecz poszkodowanych wsku- wiązków nakładanych na organizacje pozarządowe
tek powodzi – do ministra edukacji narodowej posiadające status organizacji pożytku publicznego
(10555), – do ministra pracy i polityki społecznej (10570),
83) posła Kazimierza Moskala w sprawie działań 98) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie zmia-
podjętych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na ny algorytmu podziału środków finansowych, które
rzecz poszkodowanych wskutek powodzi – do mini- otrzymują oddziały wojewódzkie NFZ na finansowa-
stra sportu i turystyki (10556), nie świadczeń opieki zdrowotnej – do ministra zdro-
84) posła Kazimierza Moskala w sprawie działań wia (10571),
w zakresie ochrony zdrowia podjętych przez Mini- 99) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie budo-
sterstwo Zdrowia na rzecz poszkodowanych wskutek wy drogi ekspresowej S17 na odcinku Garwolin – Pia-
powodzi – do ministra zdrowia (10557), ski ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruk-
85) posła Kazimierza Moskala w sprawie działań tura i środowisko” – do ministra rozwoju regionalne-
w ramach kompetencji Ministerstwa Spraw We- go oraz ministra infrastruktury (10572),
wnętrznych i Administracji podjętych przez mini- 100) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie
sterstwo na rzecz poszkodowanych wskutek powodzi utrzymania finansowania z budżetu państwa inwe-
– do ministra spraw wewnętrznych i administracji stycji: „Budowa budynku Sądu Rejonowego i Proku-
(10558), ratury Rejonowej w Świdniku” – do ministra spra-
86) posła Kazimierza Moskala w sprawie działań wiedliwości (10573),
podjętych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo- 101) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie pry-
łecznej na rzecz poszkodowanych wskutek powodzi watyzacji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego
– do ministra pracy i polityki społecznej (10559), PZL-Świdnik SA bez uwzględnienia pakietu inwe-
87) posła Kazimierza Moskala w sprawie plagi stycyjnego oraz pakietu gwarancji pracowniczych
– do ministra skarbu państwa (10574),
dzikich wysypisk śmieci w polskich lasach – do mi-
102) posła Piotra Cybulskiego w sprawie niepra-
nistra środowiska (10560),
widłowości regulacji prawnych w ustawie Prawo far-
88) posła Kazimierza Moskala w sprawie planów
maceutyczne oraz ustawie Kodeks karny dotyczących
likwidacji rezerwy celowej na Poakcesyjny Program
penalizacji nielegalnej dystrybucji produktów leczni-
Wsparcia Obszarów Wiejskich – do ministra pracy
czych za pośrednictwem Internetu – do ministra
i polityki społecznej (10561),
zdrowia oraz ministra sprawiedliwości (10575),
89) posła Kazimierza Moskala w sprawie plano-
103) poseł Beaty Mazurek w sprawie wprowadze-
wanego przez rząd zmniejszenia środków pienięż- nia zmiany od 1 stycznia 2010 r. algorytmu podziału
nych na program „Szklanka mleka” w nowym roku środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej po-
szkolnym 2009/2010 – do ministra rolnictwa i rozwo- między oddziały wojewódzkie NFZ – do prezesa Rady
ju wsi (10562), Ministrów (10576),
90) posła Kazimierza Moskala w sprawie przy- 104) poseł Beaty Mazurek w sprawie rozliczenia
szłości systemu emerytalnego w kraju – do ministra wszystkich świadczeń ponadumownych wykonanych
pracy i polityki społecznej (10563), przez wszystkich świadczeniodawców z woj. lubel-
91) posła Kazimierza Moskala w sprawie sytuacji skiego w 2008 r. oraz w I połowie 2009 r. – do mini-
pracowników PKP Cargo SA z Podkarpacia – do mi- stra zdrowia (10577),
nistra infrastruktury (10564), 105) posła Czesława Hoca w sprawie pilnej kon-
92) posła Kazimierza Moskala w sprawie drama- troli i nadzoru specjalistycznego z natychmiastowym
tycznej sytuacji szpitali na Podkarpaciu – do mini- wdrożeniem standardów opieki nad kobietą w czasie
stra zdrowia (10565), porodu i opieki nad noworodkiem w oddziałach gine-
93) posła Kazimierza Moskala w sprawie pomocy kologiczno-położniczym i neonatologicznym Szpitala
Polski dla uchodźców klimatycznych – do ministra Miejskiego Świętej Trójcy w Płocku w związku z dra-
spraw wewnętrznych i administracji (10566), matycznymi okolicznościami porodu jednej z pacjen-
94) posła Kazimierza Moskala w sprawie koncep- tek tego szpitala – do ministra zdrowia (10578),
cji powiększenia obszaru miasta Rzeszowa o sołectwa 106) posła Waldemara Andzela w sprawie wstrzy-
gminy Tyczyn – do ministra spraw wewnętrznych mania waloryzacji rent i emerytur – do ministra pra-
i administracji (10567), cy i polityki społecznej (10579),
95) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie infor- 107) posła Waldemara Andzela w sprawie wzrostu
macji o zakończeniu programu społecznego skiero- cen za energię elektryczną dla odbiorców przemysło-
wanego do 500 najbiedniejszych gmin – do prezesa wych – do ministra gospodarki (10580),
Rady Ministrów (10568), 108) posła Marka Kuchcińskiego w sprawie mo-
96) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie wyeli- dernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Rzeszów
minowania Lublina z grupy miast, w których orga- – Medyka – do ministra infrastruktury (10581),
5

109) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w spra- 123) posła Andrzeja Pałysa w sprawie problemów
wie Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów osób niepełnosprawnych – do ministra pracy i polity-
Wiejskich – do prezesa Rady Ministrów (10582), ki społecznej (10596),
110) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie 124) posła Mieczysława Kasprzaka w sprawie
pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku obfi- funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz stan-
tych opadów deszczu – do prezesa Rady Ministrów dardów w zakresie świadczenia przez nie usług – do
(10583), ministra pracy i polityki społecznej (10597),
111) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie 125) posła Henryka Gołębiewskiego w sprawie re-
melioracji rzeki Brzozówka – do ministra środowiska gulacji prawnych dotyczących wydawania świadectw
(10584), pracy oraz zaświadczeń o zarobkach dla byłych pra-
112) posła Zbigniewa Babalskiego w sprawie bra- cowników zakładów pracy, które uległy prywatyzacji
ku płatności ze strony NFZ za wykonane świadczenia – do ministra pracy i polityki społecznej (10598),
przez ZOZ MSWiA w Warmińsko-Mazurskim Cen- 126) posła Stanisława Wziątka w sprawie działań
Agencji Rozwoju Przemysłu SA, które przysporzyły
trum Onkologii w Olsztynie – do ministra zdrowia
Skarbowi Państwa oraz mniejszościowym udziałow-
(10585),
com i pracownikom spółki In-Tel w Czaplinku znaczą-
113) posła Lecha Kołakowskiego w sprawie zapo-
cych strat – do ministra skarbu państwa (10599),
biegania i skutecznego zmniejszenia wzrastającej
127) posła Ryszarda Kalisza w sprawie nadania sta-
liczby przestępstw narkotykowych w Polsce – do mi- tusu obozu koncentracyjnego obozowi w Pruszkowie
nistra spraw wewnętrznych i administracji (10586), – Dulag 121 – do prezesa Rady Ministrów (10600),
114) posła Lecha Kołakowskiego w sprawie zamia- 128) poseł Jadwigi Zakrzewskiej w sprawie prze-
ru zlikwidowania 80 mln zł rezerwy celowej na Poak- strzegania praw dziecka w środowisku szkolnym i po-
cesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – do zaszkolnym – do ministra edukacji narodowej (10601),
ministra finansów, ministra rozwoju regionalnego 129) posła Tomasza Tomczykiewicza w sprawie
oraz ministra pracy i polityki społecznej (10587), utrzymania statusu uzdrowiska przez gminę Goczał-
115) posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie kowice-Zdrój – do ministra infrastruktury (10602),
nieuregulowania przez NFZ SPZOZ w Kraśniku na- 130) poseł Izabeli Jarugi-Nowackiej w sprawie
leżności z tytułu nadwykonań za 2008 r. – do mini- groźby epidemii gruźlicy – do ministra zdrowia
stra zdrowia (10588), (10603),
116) posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie za- 131) posłów Tadeusza Arkita i Witolda Kochana
miaru likwidacji 80 mln zł rezerwy celowej na Poak- w sprawie innowacyjnych technologii pozyskiwania
cesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – do energii – do ministra gospodarki (10604),
prezesa Rady Ministrów (10589), 132) posła Marka Cebuli w sprawie rejestracji
117) posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie wspólników spółek cywilnych do ZUS jako odrębnych
wstrzymania zabiegów wszczepienia endoprotezy płatników – do ministra pracy i polityki społecznej
osobom chorym na hemofilię – do ministra zdrowia (10605),
(10590), 133) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie
118) posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie no- braku miejsc na oddziałach intensywnej opieki me-
welizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze- dycznej – do ministra zdrowia (10606),
ciwdziałaniu alkoholizmowi – do ministra zdrowia 134) posła Tomasza Kamińskiego w sprawie li-
(10591), kwidacji Wojskowego Biura Emerytalnego w Rzeszo-
119) posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie re- wie – do ministra obrony narodowej (10607),
135) poseł Zdzisławy Janowskiej w sprawie praw-
alizacji działań związanych z utrzymaniem finanso-
nego uregulowania zasad kształtowania cen w obro-
wania z budżetu państwa inwestycji Sądu Okręgo-
cie farmaceutykami – do ministra zdrowia (10608),
wego w Lublinie w postaci budowy budynku Sądu
136) posła Andrzeja Szlachty w sprawie oszczęd-
Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Świdniku –
ności finansowych w Policji – do ministra spraw we-
do ministra sprawiedliwości (10592), wnętrznych i administracji (10609),
120) posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie 137) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie progra-
stanu przygotowań oraz źródeł finansowania refor- mu aktywizacji osób starszych – do ministra pracy
my obniżenia wieku szkolnego – do ministra edukacji i polityki społecznej (10610),
narodowej (10593), 138) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie wywia-
121) posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie dów środowiskowych prowadzonych przez kuratorów
wyczerpania się środków finansowych na zabiegi sądowych – do ministra sprawiedliwości (10611),
operacyjne w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu 139) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie rozwo-
Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Ka- ju cyfrowych bibliotek – do ministra kultury i dzie-
jetanach – do ministra zdrowia (10594), dzictwa narodowego (10612),
122) posła Andrzeja Pałysa w sprawie braku do- 140) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie nowego
statecznych uregulowań prawnych w ustawie Prawo systemu certyfikowania produktów dla sektora kole-
farmaceutyczne – do ministra zdrowia (10595), jowego – do ministra infrastruktury (10613),
6

141) posła Henryka Siedlaczka w sprawie projek- Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowe-
tu ustawy o kierujących pojazdami – do ministra in- go, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
frastruktury (10614), Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochro-
142) posła Henryka Siedlaczka w sprawie propo- ny Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię-
zycji wprowadzenia przepisu umożliwiającego do- ziennej oraz ich rodzin – do ministra obrony narodo-
puszczenie do realizacji projektów inwestycyjnych wej (10626),
po uprzednim ich obligatoryjnym skonsultowaniu 154) posła Adama Krzyśków w sprawie funkcjo-
i uzyskaniu pozytywnej opinii specjalisty z zakresu nowania systemu ratownictwa medycznego – do mi-
ochrony środowiska – do ministra infrastruktury nistra zdrowia (10627),
(10615), 155) posła Krzysztofa Borkowskiego w sprawie
143) posła Henryka Siedlaczka w sprawie odebra- czasu pracy służb fitosanitarnych – do ministra rol-
nia dodatku do renty i emerytury z tytułu nadanych nictwa i rozwoju wsi (10628),
orderów – do ministra pracy i polityki społecznej 156) posła Krzysztofa Borkowskiego w sprawie
(10616), zmian w rozporządzeniach ministra rolnictwa i roz-
144) posła Henryka Siedlaczka w sprawie bezsku- woju wsi z dnia 17 października 2007 r. dotyczących
teczności egzekucji komorniczych – do ministra spra- szczegółowych warunków i trybu przyznawania po-
wiedliwości (10617), mocy finansowej, w tym dania szansy beneficjentom
145) posła Henryka Siedlaczka w sprawie uregulo- na usunięcie usterek pisarskich i wprowadzenia uzu-
wania zobowiązań Skarbu Państwa wobec obywateli pełnień w ramach działań PROW – do ministra rol-
RP z tytułu przedwojennych obligacji i papierów war- nictwa i rozwoju wsi (10629),
tościowych gwarantowanych lub emitowanych przez 157) posła Krzysztofa Putry w sprawie emerytur
Skarb Państwa – do ministra finansów (10618), i rent w 2008 r. – do ministra pracy i polityki społecz-
146) posła Henryka Siedlaczka w sprawie wspar- nej (10630),
cia działań antykryzysowych podjętych w Koksowni 158) posła Krzysztofa Putry w sprawie wyjaśnie-
Przyjaźń sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej – do mini- nia kwestii prawnej związanej z właściwością gminy
stra gospodarki (10619), w zakresie miejsca zamieszkania osoby ubiegającej
147) posła Henryka Siedlaczka w sprawie zmiany się o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz
w systemie świadczeń na rzecz dzieci niepełnospraw-
meldowania na pobyt stały pensjonariuszy w domach
nych – do ministra pracy i polityki społecznej (10620),
pomocy – do ministra pracy i polityki społecznej
148) posła Henryka Siedlaczka w sprawie restruk-
(10631),
turyzacji Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
159) posła Andrzeja Ćwierza w sprawie przepisów
(ŚOSG) – do ministra spraw wewnętrznych i admi-
uprawniających do otrzymywania zasiłku rodzinne-
nistracji (10621),
go – do ministra pracy i polityki społecznej (10632),
149) posła Henryka Siedlaczka w sprawie opinii
do projektu ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z ty- 160) posła Krzysztofa Lipca w sprawie spadku
tułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnio- produkcji rolnej i jej opłacalności, zarówno roślinnej,
nych z przedsiębiorstw robót górniczych, ze szczegól- jak i zwierzęcej, przy jednoczesnym wzroście cen na
nym uwzględnieniem kwestii wypłaty deputatów środki do produkcji rolnej, na przykładzie woj. świę-
węglowych dla emerytów i rencistów tych przedsię- tokrzyskiego – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
biorstw – do ministra pracy i polityki społecznej (10633),
(10622), 161) poseł Marii Zuby w sprawie odstąpienia od
150) posła Stanisława Wziątka w sprawie zamia- likwidacji rezerwy celowej w wysokości 72,5 mln zł na
ru zlikwidowania 80 mln zł rezerwy celowej przezna- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
czonej na finansowanie Poakcesyjnego Programu – do ministra pracy i polityki społecznej (10634),
Wsparcia Obszarów Wiejskich – do ministra pracy 162) posła Artura Górskiego w sprawie proble-
i polityki społecznej (10623), mów finansowych mediów publicznych, a szczególnie
151) posła Zbigniewa Konwińskiego w sprawie Programu 2 Polskiego Radia – do prezesa Rady Mi-
wymogów sanitarnych dotyczących sprowadzanej nistrów (10635),
do kraju odzieży używanej – do ministra zdrowia 163) posła Jacka Tomczaka w sprawie problemów
(10624), finansowych Polskiego Radia – do ministra kultury
152) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie i dziedzictwa narodowego oraz ministra skarbu pań-
komunikatu dotyczącego możliwości wstrzymania stwa (10636),
środków finansowych na realizację PPWOW, w tym 164) posła Jana Filipa Libickiego w sprawie osób
na Program Integracji Społecznej – do prezesa Rady chorych na hemofilię – do ministra zdrowia (10637),
Ministrów (10625), 165) posła Tadeusza Sławeckiego w sprawie takiej
153) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie zmiany przepisów księgi IV Kodeksu cywilnego, aby
niezgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 23 stycz- były w niej zawarte regulacje dotyczące możliwości
nia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emery- wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie praw do
talnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz spadku po osobie, która nadal figuruje w ewidencji
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariu- gruntów prowadzonej przez starostów – do ministra
szy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sprawiedliwości (10638),
7

166) posła Jerzego Polaczka w sprawie polityki ro- 180) posła Zbigniewa Chmielowca oraz grupy po-
dzinnej rządu – do prezesa Rady Ministrów (10639), słów w sprawie wysokości kar za nielegalną wycinkę
167) posłów Renaty Butryn i Piotra Tomańskiego drzew i krzewów – do ministra środowiska (10653),
w sprawie zmiany programowej i organizacyjnej 181) posła Piotra Babinetza w sprawie sytuacji
szkolnictwa zawodowego – do ministra edukacji na- finansowej PKP Cargo SA, a w szczególności przy-
rodowej (10640), szłości PKP Cargo Przemyśl – do ministra infra-
168) posła Wojciecha Saługi w sprawie kompeten- struktury (10654),
cji dotyczących stwierdzania zgonu pacjenta – do mi- 182) posła Piotra Babinetza w sprawie zmiany
nistra zdrowia (10641), przepisów określających standardy obowiązujące
169) poseł Barbary Bartuś w sprawie zbyt niskiej w domach pomocy społecznej oraz zasad odpłatności
kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego za pobyt mieszkańców – do ministra pracy i polityki
rodzicowi na utrzymanie niepełnosprawnych dzieci społecznej (10655),
– do ministra pracy i polityki społecznej (10642), 183) posła Artura Górskiego w sprawie ograni-
170) posła Lecha Kołakowskiego w sprawie usta- czeń praw wyborczych polskiej mniejszości na Litwie
lenia właściwości miejscowej gminy według miejsca – do ministra spraw zagranicznych (10656),
zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie 184) posła Roberta Węgrzyna w sprawie art. 82
w domu pomocy społecznej – do ministra pracy i po- ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
lityki społecznej (10643), pieczeń Społecznych – do prezesa Rady Ministrów
171) posła Lecha Kołakowskiego w sprawie skre- (10657),
ślenia z listy projektów współfinansowanych przez UE 185) posła Jacka Osucha w sprawie rozszerzenia
zbiornika wodnego Kąty – Myscowa w Beskidzie Ni- kręgu osób uprawnionych do rekompensaty za przy-
skim – do ministra rozwoju regionalnego (10644), musowe zatrudnianie w kopalniach węgla, kamienio-
172) posła Krzysztofa Putry w sprawie dochodów łomach, zakładach rud uranu i batalionach budow-
NFZ – do ministra zdrowia (10645), lanych – do ministra pracy i polityki społecznej
173) posła Arkadego Fiedlera w sprawie podjęcia (10658),
działań zmierzających do zmiany rozwiązań w zakre- 186) posła Czesława Hoca w sprawie katastrofal-
nej decyzji o likwidacji rezerwy celowej na Poakce-
sie szkolnictwa zawodowego w kierunku wydłużenia
syjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
okresu praktycznej nauki zawodu do 3 lat, czyli do
(PPWOW) wobec już zawartych umów na realizację
całego okresu w trzyletniej szkole zawodowej – do
usług społecznych dla najbardziej potrzebujących 13
ministra edukacji narodowej (10646),
gmin w woj. zachodniopomorskim (w większości
174) posła Marka Wojtkowskiego w sprawie zabez-
gmin popegeerowskich) – do ministra pracy i polity-
pieczenia stopnia wodnego we Włocławku, zwiększe-
ki społecznej (10659),
nia bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania 187) poseł Izabelli Sierakowskiej w sprawie włą-
erozji na Wiśle od Nieszawy do Torunia – do ministra czenia projektu rozbudowy Portu Lotniczego Lublin
środowiska (10647), SA do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T
175) posłów Witolda Kochana i Tadeusza Arkita – do ministra infrastruktury (10660),
w sprawie utraty statusu bezrobotnego – do ministra 188) posła Sławomira Rybickiego w sprawie usta-
pracy i polityki społecznej (10648), wy o ochronie osób i mienia – do ministra sprawie-
176) posłów Witolda Kochana i Tadeusza Arkita dliwości (10661),
w sprawie standardów udostępniania informacji 189) posła Marka Krząkały w sprawie podjęcia dzia-
w formie elektronicznej przez instytucje państwowe łań mających na celu wsparcie polskiego przemysłu
– do ministra spraw wewnętrznych i administracji motoryzacyjnego – do ministra gospodarki (10662),
(10649), 190) posła Marka Krząkały w sprawie aktualnego
177) posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie stanu i perspektyw rozwoju ustroju samorządu tery-
planowanej likwidacji rezerwy celowej na Poakcesyj- torialnego – do ministra spraw wewnętrznych i ad-
ny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – do mi- ministracji (10663),
nistra finansów oraz ministra pracy i polityki spo- 191) posła Marka Krząkały w sprawie zmiany
łecznej (10650), przepisów dotyczących stosowania osadów ściekowych
178) posła Jerzego Rębka oraz grupy posłów w spra- w rolnictwie – do ministra środowiska (10664),
wie uproszczenia procedury zgłaszania do ARiMR 192) posła Marka Krząkały w sprawie trybu po-
faktu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, które woływania powiatowych komisji lekarskich i wyna-
spowodowały zniszczenie upraw rolnych lub uniemoż- gradzania członków komisji – do ministra spraw we-
liwiają dopełnienie warunków utrzymania w dobrej wnętrznych i administracji (10665),
kulturze gruntów rolnych zadeklarowanych we wnio- 193) posła Marka Krząkały w sprawie trybu uchy-
sku o przyznanie płatności bezpośrednich – do mini- lania immunitetu sędziowskiego i odpowiedzialności
stra rolnictwa i rozwoju wsi (10651), karnej sędziów – do ministra sprawiedliwości (10666),
179) posła Piotra Stanke w sprawie zamiaru li- 194) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie prze-
kwidacji 80 mln zł rezerwy celowej na Poakcesyjny widywanej restrukturyzacji prokuratur i sądów – pod-
Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – do ministra stawowego szczebla w hierarchii wymiaru sprawie-
pracy i polityki społecznej (10652), dliwości – na przykładzie Prokuratury Rejonowej
8

w Bystrzycy Kłodzkiej – do ministra sprawiedliwości 210) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie


(10667), gminnych składowisk odpadów komunalnych – do
195) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie zło- ministra środowiska (10683),
żonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 211) posła Ryszarda Terleckiego w sprawie egza-
w Kłodzku wniosku „Romowie – sąsiedzi” do Progra- minu maturalnego z języka polskiego – do ministra
mu Operacyjnego „Kapitał ludzki”, priorytet: Za- edukacji narodowej (10684),
trudnienie i integracja, działanie 1.3: Ogólnopolskie 212) posła Bogusława Kowalskiego w sprawie nie-
programy integracji i aktywizacji zawodowej – do mi- uwzględniania byłych studentów, którzy zostali rele-
nistra spraw wewnętrznych i administracji (10668), gowani ze studiów za swoje zaangażowanie w walkę
196) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie leków o niepodległą Polskę w latach 1945–1989, w upraw-
refundowanych w leczeniu fenyloketonurii – do mi- nieniach emerytalnych – do ministra pracy i polityki
nistra zdrowia (10669), społecznej (10685),
197) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie przy- 213) posła Bogusława Kowalskiego w sprawie
szłości Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów wdrażania do polskich przepisów prawnych normy
Wiejskich – do prezesa Rady Ministrów (10670), PN-EN 15227 – do ministra infrastruktury (10686),
198) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie umo- 214) posła Lecha Kołakowskiego w sprawie znacz-
rzenia postępowania upadłościowego byłej fabryki nego wzrostu bezrobocia wśród młodzieży – do mini-
mebli w Bystrzycy Kłodzkiej – do ministra skarbu stra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polity-
państwa (10671), ki społecznej (10687),
199) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie po- 215) poseł Barbary Bartuś w sprawie wzrostu cen
działu etatów orzeczniczych w prokuraturach okręgu paliw – do ministra gospodarki (10688),
świdnickiego – do ministra sprawiedliwości (10672), 216) poseł Barbary Bartuś w sprawie wysokości
200) posła Marka Opioły w sprawie zabezpiecze- kosztów ponoszonych przez opiekunów dzieci niepeł-
nia logistycznego zagranicznych misji wojskowych nosprawnych podczas turnusów rehabilitacyjnych
– do ministra obrony narodowej (10673), – do ministra pracy i polityki społecznej (10689),
217) posła Krzysztofa Putry w sprawie projektu
201) posła Marka Opioły w sprawie konsekwencji
uchwały Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2009 r. zmie-
wprowadzenia reform w polskiej armii – do ministra
niającego uchwałę w sprawie ustanowienia programu
obrony narodowej (10674),
wieloletniego pod nazwą „Narodowy program prze-
202) posła Marka Opioły w sprawie stanu śmi-
budowy dróg lokalnych 2008–2011” – do prezesa
głowców wojskowych w polskiej armii – do ministra
Rady Ministrów (10690),
obrony narodowej (10675),
218) posła Krzysztofa Putry w sprawie sytuacji
203) posła Marka Opioły w sprawie reformy sys-
finansowej spółek Skarbu Państwa na koniec 2008 r.
temu emerytur wojskowych – do ministra obrony na-
– do ministra skarbu państwa (10691),
rodowej (10676), 219) poseł Beaty Szydło oraz grupy posłów w spra-
204) posła Marka Opioły w sprawie likwidacji wie wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiają-
służby zastępczej w Policji i bezpieczeństwa na uli- cych korzystanie z ulg i zniżek studenckich dla ab-
cach polskich miast – do ministra spraw wewnętrz- solwentów studiów I stopnia – do ministra nauki
nych i administracji (10677), i szkolnictwa wyższego (10692),
205) poseł Magdaleny Gąsior-Marek oraz grupy 220) poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej w spra-
posłów w sprawie przekazania przyznanej dotacji na wie zwiększenia skuteczności zapobiegania choro-
budowę i wyposażenie hali sportowej i pływalni bom zakaźnym i zakażeniom – do ministra zdrowia
w Akademii Rolniczej w Lublinie (zadanie nr 651) – (10693),
do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (10678), 221) poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej w spra-
206) posłanek Elżbiety Witek i Anny Zalewskiej wie zasad wypłacania dodatku do zasiłku, tzw. beci-
w sprawie niepokojących informacji dotyczących fi- kowego, i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
nansowania szkół rolniczych prowadzonych przez dziecka oraz uzależnienia jej od pozostawania ciężar-
ministra rolnictwa i rozwoju wsi – do ministra rol- nej pod regularną opieką medyczną – do ministra
nictwa i rozwoju wsi (10679), zdrowia (10694),
207) posłanek Elżbiety Witek i Anny Zalewskiej 222) poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej w sprawie
w sprawie programu „Radosna szkoła” – do ministra zwiększenia dostępności terapii substytucyjnej w le-
edukacji narodowej (10680), czeniu uzależnień – do ministra zdrowia (10695),
208) posłanek Elżbiety Witek i Anny Zalewskiej 223) poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej w spra-
w sprawie ograniczenia rezerwy celowej na realizację wie leczenia dzieci chorych na astmę – do ministra
Narodowego Programu Stypendialnego – do ministra zdrowia (10696),
edukacji narodowej (10681), 224) poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej w spra-
209) posła Waldemara Andzela w sprawie prze- wie dostosowania naszego kraju do wymogów UE
niesienia 13. Pułku Przeciwlotniczego z Elbląga do w zakresie badania mięsa na obecność włośni – do
Gołdapi – do ministra obrony narodowej (10682), ministra rolnictwa i rozwoju wsi (10697),
9

225) poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej w spra- ubiegających się o uprawnienia wychowawcy kolonij-
wie poprawy jakości życia osób z chorobą Parkinsona nego – do ministra edukacji narodowej (10713),
– do ministra zdrowia (10698), 241) posła Wojciecha Szaramy w sprawie zagwa-
226) poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej w spra- rantowania w budżecie państwa na rok 2010 środków
wie problemu profilaktyki czerniaka – do ministra na inwestycje początkowe w górnictwie, pozwalające
zdrowia (10699), wydłużyć okres eksploatacji złóż krajowych – do mi-
227) poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej w spra- nistra gospodarki (10714),
wie rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wspar- 242) posła Wojciecha Szaramy w sprawie drama-
cia Obszarów Wiejskich – do ministra finansów tycznej sytuacji finansowej Programu 2 Polskiego
(10700), Radia – do prezesa Rady Ministrów (10715),
228) poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej w spra- 243) posła Wojciecha Szaramy w sprawie stanu
wie nowelizacji ustawy o finansach publicznych – do zabytków kultury polskiej we Lwowie – do ministra
ministra finansów oraz ministra rolnictwa i rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego (10716),
wsi (10701), 244) posła Wojciecha Szaramy w sprawie prze-
229) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie strzegania praw mniejszości polskiej na Litwie – do
zlikwidowania przez Radę Ministrów rezerwy celo- ministra spraw zagranicznych (10717),
wej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów 245) posła Wojciecha Szaramy w sprawie pomocy
Wiejskich – do prezesa Rady Ministrów (10702), polskim organizacjom działającym na dawnych kre-
230) posła Adama Krupy w sprawie uzyskania sach II Rzeczypospolitej i usprawnienia procedury
20-procentowego wskaźnika udziału energii pocho- wydawania Karty Polaka – do ministra spraw zagra-
dzącej ze źródeł odnawialnych w energetycznym bi- nicznych (10718),
lansie finalnym do 2020 r. – do ministra gospodarki 246) poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie wpro-
(10703), wadzenia do katalogu JGP finansowania kosztów
231) posłanek Danuty Pietraszewskiej i Elżbiety pobytu pacjentów w hotelu Pozyton, działającym
Pierzchały w sprawie sprawiedliwego budżetu dla przy Centrum Onkologii w Bydgoszczy – do ministra
śląskiej kasy NFZ na 2010 r. – do ministra zdrowia zdrowia (10719),
247) posła Marka Matuszewskiego w sprawie
(10704),
wzrostu bezrobocia wśród młodzieży – do ministra
232) posła Grzegorza Roszaka w sprawie ustawy
pracy i polityki społecznej (10720),
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
248) posła Dawida Jackiewicza w sprawie zakresu
– do ministra pracy i polityki społecznej (10705),
oraz przebiegu procesu prywatyzacji spółek Skarbu
233) posła Jana Kamińskiego w sprawie reformy
Państwa – do ministra skarbu państwa (10721),
Służby Celnej – do ministra finansów (10706),
249) poseł Elżbiety Jakubiak w sprawie koniecz-
234) posła Jana Kamińskiego w sprawie bezpłat-
ności informowania o groźnych powikłaniach wywo-
nych podręczników dla uczniów niesłyszących i niewi- łanych wirusem opryszczki – do ministra zdrowia
domych – do ministra edukacji narodowej (10707), (10722),
235) posła Jana Kamińskiego w sprawie braku 250) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie zmia-
wolnych miejsc na oddziałach intensywnej opieki me- ny sposobu finansowania dróg krajowych znajdują-
dycznej – do ministra zdrowia (10708), cych się w granicach miast na prawach powiatu – do
236) posła Jana Kamińskiego w sprawie przyszło- ministra infrastruktury (10723),
ści wojska w Gołdapi – do ministra obrony narodowej 251) posła Włodzimierza Karpińskiego w sprawie
(10709), uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych – do
237) posła Grzegorza Pisalskiego w sprawie nie- ministra edukacji narodowej (10724),
opłacania przez urzędy pracy składki na powszechne 252) posła Włodzimierza Karpińskiego w sprawie
ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne – do dodatkowych środków dla budżetów gmin w związku
ministra finansów (10710), z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla 6-latków
238) posła Jana Musiała w sprawie zmiany decy- – do ministra edukacji narodowej (10725),
zji dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ narzu- 253) posła Włodzimierza Karpińskiego w sprawie
cającej świadczeniodawcom dzielenie umów na rok cen gazu zużywanego do produkcji przez duże przed-
2009 w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycz- siębiorstwa, takie jak np. Zakłady Azotowe Puławy
nej na dwa okresy rozliczeniowe – do ministra zdro- SA – do ministra gospodarki (10726),
wia (10711), 254) posła Włodzimierza Karpińskiego w sprawie
239) poseł Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz oraz złej sytuacji polskiego rolnictwa – do ministra rolnic-
grupy posłów w sprawie problemu uzyskiwania za- twa i rozwoju wsi (10727),
świadczeń o pracy w szczególnie uciążliwych warun- 255) posła Włodzimierza Karpińskiego w sprawie
kach przez osoby wykonujące swoje obowiązki w ra- minimum egzystencji i wzrostu świadczeń społecz-
mach delegacji – do ministra pracy i polityki społecz- nych – do ministra pracy i polityki społecznej
nej (10712), (10728),
240) poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie za- 256) posła Włodzimierza Karpińskiego w sprawie
ostrzenia przepisów dotyczących kwalifikacji osób dochodzenia praw przed sądami przez osoby repre-
10

sjonowane w stanie wojennym – do ministra sprawie- woj. śląsko-morawskiego wybudowaniem spalarni


dliwości (10729), odpadów komunalnych w Karwinie, tj. 7 km od gra-
257) posła Włodzimierza Karpińskiego w sprawie nicy Polski – do ministra środowiska (10742),
budowy drogi ekspresowej S17 oraz modernizacji dro- 270) posła Bartosza Arłukowicza w sprawie wy-
gi wojewódzkiej nr 801 – do ministra infrastruktury powiedzianej publicznie przez ministra spraw zagra-
(10730), nicznych pochwały stosowania kary śmierci – do mi-
258) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie prze- nistra spraw zagranicznych (10743),
szkód w uzyskiwaniu przez rolników pomocy na za- 271) posła Bartosza Arłukowicza w sprawie ter-
lesianie w ramach PROW 2007–2013 z uwagi na po- minu wprowadzenia refundacji kosztów zakupu
łożenie gruntów na obszarze Natura 2000 – do mini- osprzętu niezbędnego do podawania czynnika krzep-
stra rolnictwa i rozwoju wsi (10731), nięcia w ramach programu profilaktycznego „Zapo-
259) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie pla- bieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B” – do
nowanej likwidacji gospodarstw pomocniczych i za- ministra zdrowia (10744),
kładów budżetowych w ramach projektowanej nowe- 272) posła Bronisława Dutki w sprawie stosowa-
lizacji ustawy o finansach publicznych – do ministra nia przepisów emerytalnych wobec funkcjonariuszy
finansów (10732), Policji i innych służb mundurowych, którzy odeszli
260) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie nega- na emeryturę (rentę) przed dniem 1 stycznia 1999 r.
tywnych skutków planowanej likwidacji Poakcesyj- – do ministra spraw wewnętrznych i administracji
nego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – do (10745),
prezesa Rady Ministrów (10733), 273) posła Bronisława Dutki w sprawie wydania
261) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie po- rozporządzenia Rady Ministrów na podstawie art. 2
działu środków finansowych z NFZ na poszczególne ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remon-
województwa – do ministra zdrowia (10734), tów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych
262) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie prac lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu – do
nad nowym ceremoniałem wojskowym w zakresie prezesa Rady Ministrów (10746),
udziału kompanii honorowych Wojska Polskiego 274) posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie trans-
w nabożeństwach religijnych związanych z uroczy- akcji Polski z Państwem Kataru – do prezesa Rady
stościami patriotycznymi – do ministra obrony naro- Ministrów (10747),
dowej (10735), 275) posła Tomasza Lenza w sprawie nowelizacji
263) poseł Marzenny Drab w sprawie występują- ustawy o doradztwie podatkowym – do ministra fi-
cych braków środków finansowych na realizację za- nansów (10748),
dań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, ła- 276) posła Tomasza Lenza w sprawie udzielenia
godzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawo- gwarancji kredytowych dla drugiego etapu autostra-
dowej do końca 2009 r., w dobie kryzysu i potrzeb dy A1 – do ministra finansów (10749),
lokalnych rynków pracy – do ministra pracy i polity- 277) posła Sławomira Kłosowskiego w sprawie
ki społecznej (10736), różnic programowych w nauczaniu sześciolatków
264) poseł Barbary Bartuś w sprawie decyzji rzą- – do ministra edukacji narodowej (10750),
du RP dotyczącej zlikwidowania rezerwy celowej na 278) poseł Anny Paluch oraz grupy posłów w spra-
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich wie niskiego poziomu wykorzystania środków z Pro-
– do ministra finansów (10737), gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonych
265) posła Marka Matuszewskiego w sprawie wy- na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na wsi
sokich opłat za przejazdy autostradami – do ministra – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (10751),
infrastruktury (10738), 279) poseł Barbary Bartuś oraz grupy posłów
266) posła Jacka Tomczaka w sprawie pozyskania w sprawie problemów w uzyskaniu emerytury pomo-
amerykańskiej technologii w ramach offsetu dla Za- stowej przez osoby pracujące w szczególnych warun-
kładów Przemysłu Metalowego im. H. Cegielskiego kach lub szczególnym charakterze – do ministra pra-
w Poznaniu – do ministra gospodarki (10739), cy i polityki społecznej (10752),
267) poseł Bożeny Kotkowskiej w sprawie nowe- 280) posła Adama Gawędy oraz grupy posłów
lizacji ustawy budżetowej na rok 2009 w zakresie w sprawie bardzo trudnej sytuacji w Jastrzębskiej
zmniejszenia wydatków Ministerstwa Edukacji Na- Spółce Węglowej SA, braku skutecznych działań
rodowej na edukację i wychowanie – do ministra edu- zmierzających do jej poprawy oraz sporu pomiędzy
kacji narodowej (10740), Zarządem JSW a organizacjami związkowymi – do
268) poseł Bożeny Kotkowskiej w sprawie nowe- rezesa Rady Ministrów (10753),
lizacji ustawy budżetowej na rok 2009 w zakresie 281) posła Zbigniewa Kozaka w sprawie wysoko-
zmniejszenia wydatków Ministerstwa Pracy i Polity- ści środków finansowych przeznaczonych na rzecz
ki Społecznej na pomoc społeczną i świadczenia ro- Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni w ramach
dzinne o 2,3 mld zł – do ministra pracy i polityki „Narodowego programu zwalczania chorób nowo-
społecznej (10741), tworowych”, zadanie: Utworzenie w Polsce systemu
269) poseł Bożeny Kotkowskiej w sprawie dotych- radioterapii onkologicznej – doposażenie i moderni-
czasowych i planowanych działań strony polskiej zacja zakładów radioterapii – do ministra zdrowia
w związku z planowanym przez władze czeskiego (10754),
11

282) poseł Marzeny Okła-Drewnowicz w sprawie 297) poseł Joanny Muchy w sprawie włączenia
zmian prawnych umożliwiających powoływanie do projektu rozbudowy Portu Lotniczego Lublin SA do
życia społecznych młodzieżowych rad powiatowych transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T – do mi-
– do ministra spraw wewnętrznych i administracji nistra infrastruktury (10770),
(10755), 298) poseł Joanny Muchy w sprawie prac nad pro-
283) posłów Marka Zielińskiego i Ewy Drozd jektem założeń do ustawy o utrzymaniu czystości
w sprawie wdrożenia „Narodowego programu lecze- i porządku w gminach – do prezesa Rady Ministrów
nia chorych na stwardnienie rozsiane” – do ministra (10771),
zdrowia (10756), 299) posła Roberta Telusa oraz grupy posłów
284) posła Tadeusza Arkita oraz grupy posłów w sprawie zmniejszenia rezerwy celowej na Poakce-
w sprawie koniecznych do podjęcia działań legisla- syjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – do
cyjnych w gospodarce odpadami – do prezesa Rady prezesa Rady Ministrów (10772),
Ministrów (10757), 300) posła Dariusza Seligi w sprawie aktualnej
285) poseł Haliny Rozpondek w sprawie Izby sytuacji w polskich Siłach Zbrojnych – do ministra
Skarbowej w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego obrony narodowej (10773),
w Częstochowie – do ministra finansów (10758), 301) posła Dariusza Seligi w sprawie aktualnej
286) posła Marka Zielińskiego w sprawie nierów- sytuacji polskiej mniejszości narodowej na Litwie,
nych zarobków asystentów sądowych – do ministra w tym przede wszystkim respektowania praw Pola-
sprawiedliwości (10759), ków – do ministra spraw zagranicznych (10774),
287) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie krzywdzą- 302) posła Dariusza Seligi w sprawie opłaty za
cego dla Lubelszczyzny algorytmu podziału środków przystąpienie do egzaminu konkursowego na aplika-
finansowych w NFZ – do ministra zdrowia (10760), cje prawnicze – do ministra sprawiedliwości (10775),
288) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie dzia- 303) posła Jana Burego s. Józefa w sprawie pla-
łań polskiego rządu w kontekście wyroku niemiec- nów likwidacji Prokuratury Rejonowej w Ropczycach
kiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia – do ministra sprawiedliwości (10776),
30 czerwca 2009 r. w sprawie traktatu z Lizbony – do 304) posła Zbigniewa Pacelta w sprawie uregulo-
prezesa Rady Ministrów (10761), wania zobowiązań NFZ wobec ZOZ w Ostrowcu
289) posła Łukasza Gibały w sprawie podjęcia Świętokrzyskim wynikających z kontraktu na świad-
działań na rzecz przekazania samorządom wojewódz- czenie usług medycznych – do ministra zdrowia
kim należących do Skarbu Państwa udziałów w spół- (10777),
kach zarządzających specjalnymi strefami ekono- 305) posła Andrzeja Mikołaja Dery w sprawie ko-
micznymi – do ministra gospodarki (10762), nieczności uwzględnienia zmian w przepisach doty-
290) posła Przemysława Gosiewskiego w sprawie czących bezpieczeństwa statków rybackich – do mi-
reformy szkolnictwa zawodowego w polskim systemie nistra rolnictwa i rozwoju wsi (10778),
oświaty do 2012 r. – do ministra edukacji narodowej 306) posłów Jarosława Sellina i Kazimierza Mi-
(10763), chała Ujazdowskiego w sprawie realizacji zobowią-
291) posła Wiesława Wody w sprawie sposobu roz- zania do wsparcia dla programów: Programu 2 Pol-
liczania przez NFZ umów zawartych na 2009 r. skiego Radia i TVP Kultura – do prezesa Rady Mini-
w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej strów (10779),
– do ministra zdrowia (10764), 307) posła Andrzeja Adamczyka w sprawie wery-
292) posła Jana Burego s. Józefa w sprawie pro- fikacji istniejących obszarów o niekorzystnych warun-
jektu nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym – do kach gospodarowania (ONW) na terenach Małopolski
ministra nauki i szkolnictwa wyższego (10765), – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (10780),
293) posła Janusza Chwieruta w sprawie posze- 308) posła Andrzeja Adamczyka w sprawie moż-
rzenia zakresu III etapu Oświęcimskiego Strategicz- liwości opodatkowania gier i zakładów internetowych
nego Programu Rządowego realizowanego w latach – do ministra finansów (10781),
2007–2011 o zadanie: „Dokończenie budowy Pomni- 309) posła Marka Asta w sprawie skutków błędnej
ka – Hospicjum Miastu Oświęcim” – do ministra wykładni art. 71 ust. 1 pkt 3 i art. 72 ust. 1 w związ-
spraw wewnętrznych i administracji (10766), ku z art. 127 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-
294) posła Wiesława Janczyka w sprawie wyja- szym – do prezesa Rady Ministrów (10782),
śnienia wątpliwości związanych ze sprzecznym prze- 310) poseł Grażyny Gęsickiej w sprawie przyłą-
pisem NFZ dotyczącym konieczności przeprowadze- czenia do Rzeszowa sołectwa Budziwój oraz braku
nia podwójnego zabiegu leczącego porażenia ruchowe uregulowań prawnych dotyczących poszerzania ob-
– do ministra zdrowia (10767), szaru miast – do ministra spraw wewnętrznych i ad-
295) poseł Katarzyny Matusik-Lipiec w sprawie ministracji (10783),
zwrotu kosztów za badania kliniczne – do ministra 311) posła Czesława Hoca w sprawie krzywd,
zdrowia (10768), przywrócenia poczucia elementarnej sprawiedliwości
296) poseł Katarzyny Matusik-Lipiec w sprawie oraz zadośćuczynienia moralnego i materialnego po-
regulacji spotkań przedstawicieli medycznych z leka- szkodowanym przez wymiar sprawiedliwości w wy-
rzami – do ministra zdrowia (10769), niku nierzetelnego i nieprawidłowego postępowania
12

procesowego, na przykładzie sprawy mieszkańca Ko- 328) posła Jacka Pilcha w sprawie rozszerzenia
szalina – do ministra sprawiedliwości (10784), katalogu tzw. ras niebezpiecznych – do ministra
312) poseł Joanny Muchy w sprawie opłat skarbo- spraw wewnętrznych i administracji (10801),
wych od udzielonego pełnomocnictwa – do ministra 329) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie subwen-
finansów (10785), cji oświatowej w aspekcie funkcjonowania poradni
313) poseł Joanny Muchy w sprawie przeprowa- psychologiczno-pedagogicznych – do ministra eduka-
dzenia weryfikacji kryteriów dochodowych kwot cji narodowej (10802),
uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot 330) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie legali-
poszczególnych świadczeń – do ministra pracy i poli- zacji samowoli budowlanej – do ministra infrastruk-
tyki społecznej (10786), tury (10803),
314) posła Łukasza Gibały w sprawie wprowadze- 331) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie pełno-
nia zmian w sposobie finansowania jednostek samo- letnich wychowanków rodzin zastępczych – do mini-
rządu terytorialnego polegających na włączeniu do stra pracy i polityki społecznej (10804),
źródeł ich dochodów udziałów w podatkach pośred- 332) poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie układów
nich – do ministra finansów (10787), indemnizacyjnych – do ministra finansów (10805),
315) posła Andrzeja Ćwierza w sprawie sytuacji 333) poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie rodza-
w oddziałach regionalnych TVP SA, na przykładzie jów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz
Oddziału TVP w Rzeszowie – do ministra skarbu rodzajów broni odpowiadającej celom, w których
państwa (10788), może być wydane pozwolenie na broń – do ministra
316) posła Henryka Milcarza w sprawie ograni- spraw wewnętrznych i administracji (10806),
czenia środków finansowych na zadania gmin reali- 334) poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie założeń
zowane w ramach „Programu integracji społecznej” do ustawy o dobrowolnych dodatkowych ubezpiecze-
– do ministra pracy i polityki społecznej (10789), niach zdrowotnych – do ministra zdrowia (10807),
317) posła Ryszarda Zbrzyznego w sprawie kry- 335) posła Jacka Pilcha w sprawie ochrony środo-
zysowej sytuacji w Zakładach Chemicznych Police SA wiska w Polsce – do ministra środowiska (10808),
336) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie wysokości
– do prezesa Rady Ministrów (10790),
środków przeznaczonych na finansowe wsparcie two-
318) posła Jana Widackiego w sprawie liczby prze-
rzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noc-
stępstw stwierdzonych oraz wykrytych przez ABW
legowni i domów dla bezdomnych – do ministra fi-
w roku 2008 oraz w latach 2005–2007 – do prezesa
nansów (10809),
Rady Ministrów (10791),
337) poseł Alicji Olechowskiej w sprawie zgłasza-
319) posła Henryka Milcarza w sprawie wprowa-
nia i opłacania przez powiatowe urzędy pracy skład-
dzenia możliwości awansów na kolejne stopnie dla
ki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku
policjantów będących w stanie spoczynku – do mini-
– do ministra pracy i polityki społecznej (10810),
stra spraw wewnętrznych i administracji (10792), 338) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra-
320) posła Jacka Pilcha w sprawie okresów waż- wie możliwości wstrzymania lub odwołania przetar-
ności legitymacji studenckich – do ministra nauki gu na zakup budynku stanowiącego własność Agen-
i szkolnictwa wyższego (10793), cji Mienia Wojskowego na przykładzie przedszkola
321) posła Jacka Pilcha w sprawie zapomóg dla „Skrzaty” w Olsztynie – do ministra obrony narodo-
uczestników poznańskiego Czerwca ’56 – do ministra wej (10811),
pracy i polityki społecznej (10794), 339) poseł Barbary Marianowskiej w sprawie braku
322) posła Jacka Pilcha w sprawie wprowadzenia zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców ziemi tar-
uprawnień do kierowania motorowerami i skuterami nowskiej w zakresie systemu Państwowego Ratownic-
o pojemności silnika do 50 cm3 – do ministra infra- twa Medycznego – do ministra zdrowia (10812),
struktury (10795), 340) posła Wojciecha Żukowskiego w sprawie za-
323) posła Jacka Pilcha w sprawie braku dosta- miaru likwidacji połączeń kolejowych przez PKP In-
tecznej liczby karetek w woj. małopolskim – do mini- terCity od 1 września 2009 r. – do ministra infra-
stra zdrowia (10796), struktury (10813),
324) posła Jacka Pilcha w sprawie realizacji budo- 341) poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w spra-
wy autostrad – do ministra infrastruktury (10797), wie osób bezrobotnych odmawiających podjęcia pra-
325) posła Jacka Pilcha w sprawie modernizacji cy z powodu braku możliwości dojazdu – do ministra
polskich kolei – do ministra infrastruktury (10798), pracy i polityki społecznej (10814),
326) posła Jacka Pilcha w sprawie usuwania ba- 342) poseł Bożeny Szydłowskiej w sprawie zmiany
rier prawnych przy budowie dróg i autostrad – do przepisów ordynacji wyborczych w zakresie ułatwie-
prezesa Rady Ministrów (10799), nia osobom niepełnosprawnym głosowania – do mi-
327) posła Jacka Pilcha w sprawie planowanej nistra spraw wewnętrznych i administracji (10815),
ustawy przekształcającej państwowe domy dziecka 343) posła Stanisława Rydzonia w sprawie funk-
w rodzinne domy zastępcze – do ministra pracy i po- cjonowania firm windykacyjnych – do ministra spra-
lityki społecznej (10800), wiedliwości (10816),
13

344) posła Stanisława Rydzonia w sprawie potrze- nictwo i Energetyka SA w procesie konsolidacji – do
by zmiany art. 56a ustawy o pomocy społecznej – do ministra skarbu państwa (10833),
ministra pracy i polityki społecznej (10817), 361) poseł Bożeny Sławiak w sprawie szkoleń fi-
345) posła Zdzisława Czuchy w sprawie budowy nansowanych przez starostów z Funduszu Pracy – do
wiaduktu w miejscowości Skowarcz na modernizo- ministra pracy i polityki społecznej (10834),
wanej linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia – do 362) posła Marka Kuchcińskiego w sprawie ochro-
ministra infrastruktury (10818), ny małoletnich przed szkodliwymi przekazami roz-
346) poseł Mirosławy Nykiel w sprawie opłaty po- powszechnianymi przez kolportera Ruch SA – do
bieranej z tytułu czynności urzędowej – do ministra ministra skarbu państwa (10835),
finansów (10819), 363) posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie
347) posła Jana Widackiego w sprawie planowa- planów likwidacji niektórych prokuratur rejonowych
nego pochówku szczątków ofiar z Katynia i Miedno- – do ministra sprawiedliwości (10836),
je – do ministra spraw wewnętrznych i administracji 364) posła Krzysztofa Tchórzewskiego w sprawie
(10820), pogarszającej się sytuacji ludzi o niskich dochodach
348) posła Jana Widackiego w sprawie działań – do ministra pracy i polityki społecznej (10837),
przedstawiciela Skarbu Państwa w procesach o zwrot 365) posła Piotra Stanke w sprawie kilkukrotne-
należących do dziedzictwa kulturowego nieruchomo- go pobierania opłaty skarbowej od udzielonego peł-
ści (zamków, pałaców, dworów) – do ministra skarbu nomocnictwa do reprezentowania przed organami
państwa (10821), podatkowymi – do ministra finansów (10838),
349) posła Jana Kochanowskiego w sprawie pro- 366) posła Romana Brodniaka w sprawie urucho-
blemów utrzymania poradni psychologiczno-pedago- mienia przystanku kolejowego w miejscowości Pora-
gicznych na terenie woj. lubuskiego – do ministra jów gm. Bogatynia na tranzytowym odcinku relacji
finansów (10822), Zittau – Hradek nad Nysą – Liberec oraz w sprawie
350) poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie wdro- zmiany treści umowy między Polską Rzecząpospoli-
żenia „Narodowego programu leczenia chorych na tą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistycz-
stwardnienie rozsiane” z uwzględnieniem leków: ty- ną o czechosłowackiej komunikacji tranzytowej przez
sabri, fingolimod oraz alemtuzumab – do ministra terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na od-
zdrowia (10823), cinku linii kolejowej między stacjami Hradek nad
351) poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie etapu Nisou i Zittau, podpisanej w Pradze dnia 16 listopada
prac nad ustawą o niektórych zawodach medycznych 1962 r. – do ministra infrastruktury (10839),
– do ministra zdrowia (10824), 367) posła Andrzeja Szlachty w sprawie oszczęd-
352) poseł Anny Bańkowskiej w sprawie braku ności finansowych wprowadzonych do budżetu woj.
środków finansowych na likwidację barier architek- śląskiego – do ministra spraw wewnętrznych i admi-
tonicznych – do ministra pracy i polityki społecznej nistracji (10840),
(10825), 368) posła Andrzeja Szlachty w sprawie oszczęd-
353) poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie ności finansowych wprowadzonych do budżetu woj.
przeprowadzania cyklicznych badań profilaktycz- podkarpackiego – do ministra spraw wewnętrznych
nych – do ministra zdrowia (10826), i administracji (10841),
354) poseł Joanny Muchy w sprawie rynku pro- 369) posła Andrzeja Szlachty w sprawie oszczęd-
duktów farmaceutycznych w Polsce oraz cen leków ności finansowych wprowadzonych do budżetu
refundowanych – do ministra zdrowia (10827), woj. dolnośląskiego – do ministra spraw wewnętrz-
355) poseł Joanny Muchy w sprawie listy sprzętu nych i administracji (10842),
niezbędnego do ubiegania się o przyznanie kontrak- 370) posła Andrzeja Szlachty w sprawie oszczęd-
tu z NFZ na wykonanie procedur okulistycznych: ności finansowych wprowadzonych do budżetu woj.
operacji zaćmy – do ministra zdrowia (10828), mazowieckiego – do ministra spraw wewnętrznych
356) poseł Beaty Bublewicz w sprawie składowi- i administracji (10843),
ska odpadów w Siedliskach – do ministra środowiska 371) posła Andrzeja Szlachty w sprawie oszczęd-
(10829), ności finansowych wprowadzonych do budżetu woj.
357) posła Mariusza Błaszczaka w sprawie utwo- małopolskiego – do ministra spraw wewnętrznych
rzenia nowej gminy Komorów – do ministra spraw i administracji (10844),
wewnętrznych i administracji (10830), 372) posła Andrzeja Szlachty w sprawie oszczęd-
358) posła Mariusza Błaszczaka w sprawie zmian ności finansowych wprowadzonych do budżetu woj.
w ustawie o odpadach – do ministra środowiska łódzkiego – do ministra spraw wewnętrznych i admi-
(10831), nistracji (10845),
359) posła Mariusza Błaszczaka w sprawie opo- 373) posła Andrzeja Szlachty w sprawie oszczęd-
datkowania zryczałtowanym podatkiem przychodów ności finansowych wprowadzonych do budżetu woj.
z działalności wykonywanej osobiście – do ministra wielkopolskiego – do ministra spraw wewnętrznych
finansów (10832), i administracji (10846),
360) posła Włodzimierza Kuli w sprawie skutków 374) posła Andrzeja Szlachty w sprawie oszczęd-
zamiany akcji Grupy BOT na akcje spółki PGE Gór- ności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. lu-
14

buskiego – do ministra spraw wewnętrznych i admi- 391) posła Wojciecha Szaramy w sprawie trudnej
nistracji (10847), sytuacji finansowej Irakijczyków współpracujących
375) posła Andrzeja Szlachty w sprawie oszczęd- z Polskim Kontyngentem Wojskowym – do ministra
ności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. obrony narodowej (10864),
świętokrzyskiego – do ministra spraw wewnętrznych 392) posła Wojciecha Szaramy w sprawie trudnej
i administracji (10848), sytuacji finansowej Państwowego Muzeum na Maj-
376) posła Andrzeja Szlachty w sprawie oszczęd- danku – do ministra kultury i dziedzictwa narodo-
ności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. wego (10865),
opolskiego – do ministra spraw wewnętrznych i ad- 393) poseł Anny Sobeckiej w sprawie znieważenia
ministracji (10849), polskich obywateli – do ministra spraw zagranicz-
377) posła Andrzeja Szlachty w sprawie oszczęd- nych (10866),
ności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. 394) posła Romualda Ajchlera w sprawie realiza-
warmińsko-mazurskiego – do ministra spraw we- cji rządowego programu „Szklanka mleka” – do mi-
wnętrznych i administracji (10850), nistra rolnictwa i rozwoju wsi (10867),
378) posła Andrzeja Szlachty w sprawie oszczęd- 395) posła Romualda Ajchlera w sprawie finanso-
ności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. wania programu budowy dróg krajowych w latach
podlaskiego – do ministra spraw wewnętrznych i ad- 2008–2012 – do ministra infrastruktury (10868),
ministracji (10851), 396) posła Grzegorza Tobiszowskiego w sprawie
379) posła Andrzeja Szlachty w sprawie oszczęd- wyroku Trybunału Konstytucyjnego kwestionujące-
ności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. go art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
kujawsko-pomorskiego – do ministra spraw we- – do ministra infrastruktury (10869),
wnętrznych i administracji (10852), 397) posła Grzegorza Tobiszowskiego w sprawie
380) posła Andrzeja Szlachty w sprawie oszczęd- wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego by-
ności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. łych mieszkań zakładowych – do ministra infra-
zachodniopomorskiego – do ministra spraw we- struktury (10870),
wnętrznych i administracji (10853), 398) poseł Barbary Bartuś w sprawie regulacji
381) posła Andrzeja Szlachty w sprawie oszczęd- prawnych chroniących niepalących przed biernym
ności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. paleniem tytoniu – do ministra zdrowia (10871),
pomorskiego – do ministra spraw wewnętrznych 399) poseł Barbary Bartuś w sprawie ogranicze-
i administracji (10854), nia działalności Instytutu Pamięci Narodowej – do
382) posła Andrzeja Szlachty w sprawie oszczęd- ministra finansów (10872),
ności finansowych wprowadzonych do budżetu woj. 400) poseł Aleksandry Natalli-Świat w sprawie
lubelskiego – do ministra spraw wewnętrznych i ad- systemu poręczeń i gwarancji udzielanych przez
ministracji (10855), Bank Gospodarstwa Krajowego – do ministra finan-
383) posła Jacka Pilcha w sprawie braku środków na sów (10873),
usuwanie azbestu – do ministra gospodarki (10856), 401) poseł Aleksandry Natalli-Świat w sprawie
384) posła Jacka Pilcha w sprawie realizacji zało- realizacji programu budowy dróg ekspresowych, ze
żeń zawartych w „Planie modernizacji Służby Celnej szczególnym uwzględnieniem drogi S5 na odcinku
na lata 2009–2012” – do ministra finansów (10857), dolnośląskim – do ministra infrastruktury (10874),
385) posła Jacka Pilcha w sprawie modernizacji linii 402) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie stoso-
kolejowych – do ministra infrastruktury (10858), wania niektórych przepisów prawa spadkowego – do
386) posła Tadeusza Kopcia w sprawie prywaty- ministra sprawiedliwości (10875),
zacji sektora uzdrowisk, w tym Przedsiębiorstwa 403) posła Krzysztofa Lipca w sprawie wypłaty
Uzdrowiskowego Ustroń SA w Ustroniu – do mini- środków finansowych należnych z NFZ poszczegól-
stra skarbu państwa (10859), nym szpitalom za tzw. nadwykonania i zniesienia
387) poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie organiza- nierówności w podziale środków finansowych będą-
cji przez Łódź spotkań państw członkowskich Unii Eu- cych w dyspozycji NFZ na poszczególne województwa
ropejskiej podczas polskiej prezydencji w Unii Europej- – do ministra zdrowia (10876),
skiej w 2011 r. – do prezesa Rady Ministrów (10860), 404) posła Tomasza Lenza w sprawie zasad księ-
388) poseł Joanny Muchy w sprawie udzielenia gowania różnic kursowych – do ministra finansów
wsparcia finansowego dla Programu 2 Polskiego Ra- (10877),
dia – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego 405) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie działal-
(10861), ności rządowo-kościelnej Komisji Majątkowej – do mi-
389) poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie pra- nistra spraw wewnętrznych i administracji (10878),
wa do bezpłatnej opieki medycznej przysługującej 406) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie wpro-
cudzoziemcom – do ministra zdrowia (10862), wadzenia zmiany algorytmu, na podstawie którego
390) posła Stanisława Pięty w sprawie opóźnień dokonywany jest podział środków na ochronę zdro-
w wypłacaniu dodatków socjalnych dla funkcjonariu- wia – do ministra zdrowia (10879),
szy policji w woj. śląskim – do ministra spraw we- 407) posła Wojciecha Szaramy w sprawie uregu-
wnętrznych i administracji (10863), lowania spraw związanych z uprawnieniami emery-
15

talnymi działaczy opozycji wobec dyktatury komuni- 421) poseł Barbary Marianowskiej w sprawie wła-
stycznej – do prezesa Rady Ministrów (10880), ściwego wykorzystania środków finansowych fundu-
408) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie łamania szu alimentacyjnego – do ministra pracy i polityki
praw pracowniczych oraz naruszeń prawa podczas społecznej (10894),
procesu sprzedaży Cefarmu Białystok SA przez mi- 422) posła Stanisława Rydzonia w sprawie wejścia
nistra skarbu państwa oraz zamiaru prywatyzacji w życie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wol-
Polskiego Holdingu Farmaceutycznego – do prezesa ności poza zakładem karnym w systemie dozoru elek-
Rady Ministrów (10881), tronicznego – do ministra sprawiedliwości (10895),
409) posła Grzegorza Tobiszowskiego w sprawie 423) poseł Mirosławy Nykiel w sprawie rządowe-
uzupełnienia oznakowania drogi ekspresowej S1 na go projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny,
odcinku Cieszyn – Bielsko-Biała – do ministra infra- ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Pra-
struktury (10882), wo ochrony środowiska (druk nr 1854) – do ministra
410) posła Wojciecha Żukowskiego w sprawie sprawiedliwości (10896),
sprzeczności i braku regulacji prawnych w przepi- 424) poseł Aleksandry Natalli-Świat w sprawie
sach dotyczących przeprowadzania pomiaru stężenia sytuacji w Oddziale Dolnośląskim Ruch SA – do mi-
alkoholu w wydychanym powietrzu oraz dopuszcza- nistra skarbu państwa (10897),
jących urządzenia służące do dokonywania tych po- 425) posła Karola Karskiego w sprawie pozwów
miarów do użytku służbowego – do prezesa Rady składanych przez obywateli polskich do amerykań-
Ministrów (10883), skich sądów federalnych na podstawie US Alien Tort
411) posła Piotra Polaka w sprawie podjęcia inter- Claims Act – do prezesa Rady Ministrów (10898),
wencji na rynku cen zbóż, proponowanych obecnie 426) poseł Ewy Wolak w sprawie wyjaśnienia po-
przez podmioty kupujące ziarno w akcji żniwnej 2009 wodów nieudzielenia przez ministra kultury i dzie-
– do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (10884), dzictwa narodowego odpowiedzi rzecznikowi praw
412) posła Marka Polaka w sprawie przepisów re- dziecka na wystąpienie z dnia 29 października 2008 r.
gulujących kwestię zmiany podstawy naliczania eme- w przedmiocie uregulowania zasad emisji filmów ki-
rytury z tytułu wzrostu stażu pracy – do ministra nowych – do ministra kultury i dziedzictwa narodo-
pracy i polityki społecznej (10885), wego (10899),
413) posła Marka Polaka w sprawie powołania 427) poseł Renaty Zaremby w sprawie możliwości
wieloosobowych komisji orzekających w pierwszej in- utworzenia całodobowego lądowiska dla helikopte-
stancji – do ministra pracy i polityki społecznej rów dla szpitala Pomorskiej Akademii Medycznej
(10886), w Szczecinie – do ministra zdrowia (10900),
414) posła Marka Polaka w sprawie zmiany prze- 428) poseł Renaty Zaremby w sprawie możliwości
pisów w zakresie opłat za publiczne odtwarzanie mu- wystąpienia nieprawidłowości w działaniu Urzędu
zyki na rzecz organizacji chroniących prawa twór- Morskiego w Szczecinie – do ministra infrastruktury
ców, wykonawców i producentów – do ministra kul- (10901),
tury i dziedzictwa narodowego (10887), 429) poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie zapew-
415) posła Marka Polaka w sprawie zwiększenia nienia właściwej koordynacji między organami pań-
limitów osiąganych przychodów z pracy zarobkowej, stwa w sprawach o alimenty – do ministra sprawie-
po przekroczeniu których świadczenie rentowe ule- dliwości (10902),
gnie ograniczeniu bądź zawieszeniu – do ministra 430) posła Stanisława Pięty w sprawie rażąco wy-
pracy i polityki społecznej (10888), sokich opłat pobieranych przez Stalexport SA od kie-
416) poseł Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie rujących jednośladami za wjazd na autostradę A4
działalności towarzystw budownictwa społecznego – do ministra infrastruktury (10903),
na przykładzie Lubelskiego Towarzystwa Budownic- 431) posła Stanisława Pięty w sprawie błędów
twa Społecznego sp. z o.o. – do ministra infrastruk- i nieprawidłowości w kierowaniu MON, co skutkuje,
tury (10889), zdaniem posła, brakiem możliwości wypełniania
417) posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie prze- przez Siły Zbrojne RP konstytucyjnych obowiązków
ciwdziałania rosnącemu zróżnicowaniu regionalne- określonych w art. 26 Konstytucji RP – do ministra
mu w Polsce w warunkach kryzysu – do prezesa Rady obrony narodowej (10904),
Ministrów (10890), 432) posła Marka Zielińskiego w sprawie profilak-
418) posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie utwo- tyki dzieci chorych na hemofilię – do ministra zdro-
rzenia Mazurskiego Parku Narodowego – do prezesa wia (10905),
Rady Ministrów (10891), 433) posła Jana Kochanowskiego w sprawie wej-
419) posła Marka Opioły w sprawie realizacji pa- ścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. doty-
kietu antykryzysowego – do prezesa Rady Ministrów czącej zmian w organizacji i podziale zadań admini-
(10892), stracji publicznej – do ministra spraw wewnętrznych
420) poseł Barbary Marianowskiej w sprawie za- i administracji (10906),
gwarantowania wystarczających środków finanso- 434) posła Mariana Filara w sprawie funkcjono-
wych na potrzeby funduszu alimentacyjnego – do wania systemu prawa podatkowego – do ministra
ministra finansów (10893), finansów (10907),
16

435) posła Marka Kuchcińskiego w sprawie pro- Skarbu Państwa w 2009 r. – do ministra skarbu pań-
cederu nielegalnego przejmowania kamienic – do mi- stwa (10922),
nistra sprawiedliwości oraz ministra spraw we- 450) posła Andrzeja Szlachty w sprawie działań
wnętrznych i administracji (10908), oszczędnościowych podejmowanych w Ministerstwie
436) poseł Marii Nowak w sprawie wprowadzania Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2009 r. – do mi-
przez Ambasadę Federacji Rosyjskiej w Polsce obo- nistra spraw wewnętrznych i administracji (10923),
wiązku okazania przy składaniu przez obywateli Pol- 451) posła Andrzeja Szlachty w sprawie działań
ski wniosku o wizę rosyjską finansowego zabezpie- oszczędnościowych podejmowanych w Ministerstwie
czenia w kwocie 50 euro na każdy planowany dzień Sportu i Turystyki w 2009 r. – do ministra sportu
pobytu – do ministra spraw zagranicznych (10909), i turystyki (10924),
437) posła Andrzeja Szlachty w sprawie zmiany 452) posła Andrzeja Szlachty w sprawie działań
pisowni nazwy miejscowości Wola Zarczycka – do mi- oszczędnościowych podejmowanych w Ministerstwie
nistra spraw wewnętrznych i administracji (10910), Sprawiedliwości w 2009 r. – do ministra sprawiedli-
438) posła Andrzeja Szlachty w sprawie współpra- wości (10925),
cy Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie re- 453) posła Andrzeja Szlachty w sprawie działań
alizacji priorytetu I „Strategii rozwoju sportu w Pol- oszczędnościowych podejmowanych w Minister-
sce do roku 2015” – do ministra edukacji narodowej stwie Środowiska w 2009 r. – do ministra środowi-
(10911), ska (10926),
439) posła Andrzeja Szlachty w sprawie realizacji 454) posła Andrzeja Szlachty w sprawie działań
„Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2015„ oszczędnościowych podejmowanych w Ministerstwie
w zakresie priorytetu II: „Wzrost poziomu wyników Zdrowia w 2009 r. – do ministra zdrowia (10927),
sportowych – do ministra sportu i turystyki (10912), 455) posła Andrzeja Szlachty w sprawie działań
440) posła Andrzeja Szlachty w sprawie realizacji oszczędnościowych podejmowanych w Minister-
„Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2015 stwie Gospodarki w 2009 r. – do ministra gospo-
w zakresie priorytetu III: Rozwój infrastruktury darki (10928),
sportowo-rekreacyjnej – do ministra sportu i tury- 456) posła Andrzeja Szlachty w sprawie działań
styki (10913), oszczędnościowych podejmowanych w Ministerstwie
441) posła Andrzeja Szlachty w sprawie wdraża- Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 r. – do mini-
nia zunifikowanego systemu pamięci masowych stra nauki i szkolnictwa wyższego (10929),
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – do prezesa 457) posła Andrzeja Szlachty w sprawie działań
Rady Ministrów (10914), oszczędnościowych podejmowanych w Ministerstwie
442) posła Andrzeja Szlachty w sprawie realizacji Obrony Narodowej w 2009 r. – do ministra obrony
„Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2015” w za- narodowej (10930),
kresie priorytetu I: Popularyzacja sportu dla wszystkich 458) posła Andrzeja Szlachty w sprawie działań
– do ministra sportu i turystyki (10915), oszczędnościowych podejmowanych w Ministerstwie
443) posła Andrzeja Szlachty w sprawie planów Finansów w 2009 r. – do ministra finansów (10931),
odebrania zniżek na przejazdy studentom o wysokich 459) posła Andrzeja Szlachty w sprawie działań
dochodach w rodzinie – do ministra infrastruktury oszczędnościowych podejmowanych w Ministerstwie
(10916), Edukacji Narodowej w 2009 r. – do ministra edukacji
444) posła Andrzeja Szlachty w sprawie prywaty- narodowej (10932),
zacji polskich stoczni – do ministra skarbu państwa 460) posła Andrzeja Szlachty w sprawie działań
(10917), oszczędnościowych podejmowanych w Ministerstwie
445) posła Andrzeja Szlachty w sprawie działań Infrastruktury w 2009 r. – do ministra infrastruk-
oszczędnościowych podejmowanych w Ministerstwie tury (10933),
Pracy i Polityki Społecznej w 2009 r. – do ministra 461) posła Andrzeja Szlachty w sprawie działań
pracy i polityki społecznej (10918), oszczędnościowych podejmowanych w Ministerstwie
446) posła Andrzeja Szlachty w sprawie działań Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 r. – do
oszczędnościowych podejmowanych w Ministerstwie ministra kultury i dziedzictwa narodowego (10934),
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2009 r. – do ministra rol- 462) posła Andrzeja Szlachty w sprawie działań
nictwa i rozwoju wsi (10919), oszczędnościowych podejmowanych w Kancelarii
447) posła Andrzeja Szlachty w sprawie działań Prezesa Rady Ministrów w 2009 r. – do prezesa Rady
oszczędnościowych podejmowanych w Ministerstwie Ministrów (10935),
Spraw Zagranicznych w 2009 r. – do ministra spraw 463) posła Andrzeja Szlachty w sprawie możliwo-
zagranicznych (10920), ści prawnych ekstradycji domniemanego zabójcy pol-
448) posła Andrzeja Szlachty w sprawie działań skiego inżyniera w Pakistanie – do ministra sprawie-
oszczędnościowych podejmowanych w Ministerstwie dliwości (10936),
Rozwoju Regionalnego w 2009 r. – do ministra roz- 464) posła Andrzeja Szlachty w sprawie zmniej-
woju regionalnego (10921), szenia nakładów na naukę w znowelizowanej ustawie
449) posła Andrzeja Szlachty w sprawie działań budżetowej na 2009 r. – do ministra nauki i szkolnic-
oszczędnościowych podejmowanych w Ministerstwie twa wyższego (10937),
17

465) posła Andrzeja Szlachty w sprawie realizacji 479) posła Krzysztofa Putry w sprawie planów
„Programu rozwoju infrastruktury informatycznej stworzenia strategii Unii Europejskiej na rzecz re-
nauki na lata 2007–2013” – do ministra nauki i szkol- gionu naddunajskiego – do ministra spraw zagranicz-
nictwa wyższego (10938), nych (10952),
466) posła Andrzeja Szlachty w sprawie nieza- 480) posła Krzysztofa Putry w sprawie emerytów
kwalifikowania wniosku archidiecezji warszawskiej w służbach mundurowych – do ministra spraw we-
do programu „Rozwój infrastruktury kultury” – do wnętrznych i administracji oraz ministra obrony na-
ministra kultury i dziedzictwa narodowego (10939), rodowej (10953),
467) poseł Barbary Bartuś w sprawie wstrzyma- 481) posła Krzysztofa Putry w sprawie realizacji
nia produkcji hydrokortyzonu dla chorych na astmę planowanych inwestycji drogowych i kolejowych w woj.
– do ministra zdrowia (10940), podlaskim – do ministra infrastruktury (10954),
468) poseł Barbary Bartuś w sprawie niekorzyst- 482) posła Mirosława Koźlakiewicza w sprawie
nych kontraktów z NFZ podpisywanych przez klini- zmian w ustawie o finansowym wsparciu rodzin
ki dziecięce – do ministra zdrowia (10941), w nabywaniu własnego mieszkania w zakresie rzą-
469) poseł Barbary Bartuś w sprawie przywróce- dowego programu „Rodzina na swoim” – do ministra
nia bezpłatnych przejazdów w transporcie publicz- infrastruktury (10955),
nym dla osób niepełnosprawnych oraz kombatantów 483) posła Damiana Raczkowskiego w sprawie
wojennych – do ministra infrastruktury (10942), pozwów grupowych – do ministra finansów (10956),
470) posła Marka Zielińskiego w sprawie rozpo- 484) posła Damiana Raczkowskiego w sprawie
rządzenia Rady UE nr 73/2009 wprowadzającego trudności w faktycznej realizacji rządowego „Progra-
deregulację obrotu tytoniu w Polsce – do ministra mu 50+” – do ministra pracy i polityki społecznej
finansów (10943), (10957),
471) posła Andrzeja Pałysa w sprawie zwłoki 485) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie roz-
w odpowiedzi na pismo nr L.dz. Zw/Zaw./04/2009 ważenia możliwości przekazania na rzecz powiatu
z dnia 27 kwietnia 2009 r. dotyczące między innymi kłodzkiego nieruchomości pozostającej w trwałym
problematyki prywatyzacji Kopalni i Zakładu Wzbo- zarządzie MON – Rejonowego Zarządu Infrastruk-
tury we Wrocławiu – na której usytuowano WKU,
gacania Kwarcytu Bukowa Góra SA i zapewnienia
położonej w Kłodzku, na cele związane z zapewnie-
możliwości negocjacji pakietu socjalnego – do mini-
niem siedziby dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku
stra skarbu państwa (10944),
– do ministra obrony narodowej (10958),
472) poseł Ewy Wolak w sprawie ciężkich uczniow-
486) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wy-
skich tornistrów – do ministra edukacji narodowej
jaśnienia przyczyny odmowy zapłaty gminie Nowa
(10945),
Ruda przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA
473) posła Grzegorza Janika w sprawie likwidacji
w Katowicach wynagrodzenia za bezumowne korzy-
przez PKP Przewozy Regionalne pociągów pospiesz- stanie z nieruchomości stanowiących własność gmi-
nych „Hutnik” oraz „Szyndzielnia” – do ministra ny Nowa Ruda oraz wydania jej tych nieruchomości
infrastruktury (10946), – do ministra gospodarki (10959),
474) posła Lucjana Karasiewicza w sprawie obo- 487) posła Grzegorza Roszaka w sprawie zwolnie-
wiązkowego uiszczania składki OC w przypadku wy- nia od podatku dochodowego osób fizycznych otrzy-
rejestrowania pojazdu bez zmiany właściciela – do mujących pomoc z 1% przekazywanego przez organi-
ministra finansów oraz ministra infrastruktury zacje pożytku publicznego – do ministra finansów
(10947), (10960),
475) posła Lucjana Karasiewicza w sprawie zasad 488) posła Grzegorza Roszaka w sprawie środków
funkcjonowania organów odpowiedzialnych za peł- na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na
nienie funkcji orzeczniczej oraz oskarżycielskiej ubezpieczenie społeczne pracowników urzędów pracy
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów pu- – do ministra pracy i polityki społecznej (10961),
blicznych – do prezesa Rady Ministrów (10948), 489) posła Grzegorza Roszaka w sprawie spraw-
476) posła Lucjana Karasiewicza w sprawie zagro- dzania przez funkcjonariuszy Policji legalności opro-
żenia bezpieczeństwa ekonomicznego funkcjonowa- gramowania systemu nawigacji satelitarnej w pojaz-
nia kopalni węgla kamiennego oraz spółek węglo- dach samochodowych – do ministra spraw wewnętrz-
wych w związku z opcjami walutowymi – do ministra nych i administracji (10962),
gospodarki (10949), 490) posła Kazimierza Michała Ujazdowskiego
477) posła Lucjana Karasiewicza w sprawie zasad w sprawie interpretacji ustawy o szczególnych zasadach
prowadzenia nadzoru właścicielskiego oraz strategii przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
zarządzania majątkiem Skarbu Państwa w odniesie- publicznych – do ministra infrastruktury (10963),
niu do spółki Huta Stalowa Wola SA – do ministra 491) poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie refun-
skarbu państwa (10950), dacji leku na zwyrodnienie plamki żółtej – do mini-
478) posła Krzysztofa Putry w sprawie podatku stra zdrowia (10964),
dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. – do mi- 492) posła Andrzeja Szlachty w sprawie ograni-
nistra finansów (10951), czeń w zakresie dostępu do usług turystycznych, na
18

przykładzie Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS łamania przepisów ustawy o bibliotekach przez wła-
w Horyńcu-Zdroju – do ministra rolnictwa i rozwoju dze samorządowe, na przykładzie Jarocina i Wrocła-
wsi (10965), wia (9679),
493) posła Andrzeja Szlachty w sprawie ograni- 8) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We-
czeń w zakresie dostępu do usług turystycznych, na wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka –
przykładzie Uzdrowiska Horyniec sp. z o.o. w Horyń- z upoważnienia ministra – na interpelację posła Mar-
cu-Zdroju – do ministra skarbu państwa (10966), ka Polaka w sprawie uregulowania stanu prawnego
494) posła Henryka Milcarza w sprawie poprawy dróg, dla których w rejestrze gruntów jako „włada-
stanu technicznego i konieczności modernizacji linii jący” widnieje gmina (9692),
kolejowej nr 8 – do ministra infrastruktury (10967). 9) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
Interpelacje te – zgodnie z art. 192 ust. 6 regula- i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej-Skrzy-
minu Sejmu – zostały przekazane adresatom. pek – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
Jana Kulasa w sprawie roli, znaczenia i rozwoju szkol-
nictwa morskiego na poziomie wyższym (9723),
Jednocześnie informuję, że wpłynęły następujące 10) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
odpowiedzi: darki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia mini-
1) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawie- stra – na interpelację posła Krzysztofa Putry w spra-
dliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia ministra wie polskich przedsiębiorców dzierżawiących lokale
– na interpelację posła Sławomira Kopycińskiego w sklepach wielkopowierzchniowych (9744),
w sprawie potrzeby zmian dotychczasowych uregu- 11) szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów To-
lowań zawartych w ustawie Prawo upadłościowe masza Arabskiego – z upoważnienia prezesa Rady
i naprawcze, dotyczących zasad postępowania z księ- Ministrów – na ponowną interpelację posłów Leonar-
gami, korespondencją lub dokumentami po zakoń- da Krasulskiego i Zbigniewa Kozaka w sprawie rela-
czeniu postępowania upadłościowego, a polegających cji minister Julii Pitery z organizacją Transparency
dotychczas na obowiązku przejęcia przez upadłego International Polska (9752),
tych dokumentów, a w przypadku odmowy – obcią- 12) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic-
żeniu go kosztami ich przechowywania (8861), twa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upoważ-
2) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada nienia ministra – na ponowną interpelację posła
– z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na po- Jacka Boguckiego w sprawie niekorzystnych dla
nowną interpelację posła Stanisława Rydzonia gmin zmian w zakresie kwalifikowalności podatku
w sprawie nieprawidłowości w Kopalni Soli Wieliczka VAT w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
SA (9078), skich (9758),
3) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia 13) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
Marka Twardowskiego – z upoważnienia ministra Adama Szejnfelda – z upoważnienia ministra – na
– na interpelację posła Wiesława Janczyka w sprawie interpelację posła Henryka Siedlaczka w sprawie
poważnych utrudnień w prawidłowym funkcjonowa- sankcji za niewpłacenie w terminie opłaty za zezwo-
niu służby zdrowia, spowodowanych brakiem skoliny lenia na sprzedaż napojów alkoholowych (9800),
– znieczulenia stosowanego u pacjentów podczas ope- 14) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
racji (9225), struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra
4) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- – na interpelację posłów Witolda Kochana i Jacka
struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra Krupy w sprawie obowiązku gminy w zakresie wska-
– na interpelację poseł Joanny Senyszyn w sprawie zywania eksmitowanym osobom pomieszczeń tym-
braku reakcji organów państwa w związku z prowa- czasowych (9806),
dzeniem na terenie gminy Łężyce składowiska odpa- 15) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
dów komunalnych przez Eko Dolina sp. z o.o. (9505), Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
5) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruk- – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów
tury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia mi- Witolda Kochana i Tadeusza Arkita w sprawie zabez-
nistra – na ponowną interpelację poseł Krystyny pieczania przez Policję pojazdów, którymi poruszały
Grabickiej w sprawie utrudnień komunikacyjnych się po drogach osoby nietrzeźwe (9807),
wynikających z nadmiernej liczby samochodów na- 16) zastępcy prokuratora generalnego Jerzego
uki jazdy poruszających się w centrach polskich Szymańskiego – z upoważnienia ministra – na po-
miast, na przykładzie miasta Sieradza (9603), nowną interpelację posła Pawła Suskiego oraz grupy
6) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na posłów w sprawie wydania wytycznych dla prokura-
interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie tury określających tryb postępowania w sprawach
dalszych losów cukrowni w Wożuczynie, pow. toma- o znęcanie się nad zwierzętami (9819),
szowski (9677), 17) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
7) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- Fedak na interpelację posła Tomasza Lenza w spra-
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – wie wdrożenia dyrektywy Rady 2000/43/WE w spra-
z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na ponow- wie równego traktowania osób bez względu na po-
ną interpelację posła Artura Ostrowskiego w sprawie chodzenie rasowe lub etniczne (9854),
19

18) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony leżnych dodatków do wynagrodzeń dla funkcjonariu-
Narodowej Stanisława Jerzego Komorowskiego szy Policji (9982),
– z upoważnienia ministra – na interpelację posła 29) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
Jarosława Matwiejuka w sprawie planów sprzedaży Fedak na interpelację poseł Anny Sobeckiej w spra-
nieruchomości przez armię (9904), wie pakietu antykryzysowego (9985),
19) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia 30) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na inter- Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
pelację posła Mirosława Koźlakiewicza w sprawie – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł
dostosowania ustawy o świadczeniach opieki zdro- Anny Sobeckiej w sprawie sytuacji finansowej w Po-
wotnej finansowanych ze środków publicznych, tak licji (9987),
aby uniemożliwić zawieranie umów na udzielanie 31) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie za-
mającymi prawomocne wyroki sądowe w związku kupu przez wojsko samolotów patrolowych i ratow-
z prowadzoną działalnością gospodarczą (9913), nictwa morskiego Bryza (9991),
20) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo- 32) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
darki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej – z upoważnie- darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia mini-
nia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Putry stra – na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie
w sprawie importu węgla do Polski (9919), budowy elektrowni atomowej w Polsce (9992),
21) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- 33) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospo-
wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi- darki Dariusza Bogdana – z upoważnienia ministra
nistra – na interpelację posła Michała Jarosa w spra- – na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie re-
wie opłat za zmianę wpisu do KRS przez stowarzy- jestracji firmy w jednym okienku (9994),
szenia (9931), 34) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
22) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie prze-
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego targów na mapy wojskowe (9995),
– z upoważnienia ministra – na interpelację posła 35) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra
Jarosława Rusieckiego w sprawie projektu ustawy
– na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie de-
o Straży Kolejowej (druk sejmowy nr 510) (9965),
cyzji środowiskowych (9996),
23) podsekretarza stanu w Ministerstwie Eduka-
36) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
cji Narodowej Krzysztofa Stanowskiego – z upoważ-
sów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na in-
nienia ministra – na interpelację posła Tadeusza To-
terpelację posła Janusza Dzięcioła w sprawie wzrostu
maszewskiego w sprawie przepisów ustawy z dnia
uposażeń funkcjonariuszy Służby Celnej (9998),
19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświa-
37) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
ty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (9967), Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
24) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi- Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie zmiany
nistra – na interpelację poseł Izabeli Katarzyny przepisów dotyczących nieuzasadnionego wezwania
Mrzygłockiej w sprawie przepisów ustawy o drogach policji (10000),
publicznych (9970), 38) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
25) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw wiedliwości Jacka Czai – z upoważnienia prezesa
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego Rady Ministrów – na interpelację poseł Beaty Kempy
– z upoważnienia ministra – na interpelację posła w sprawie reorganizacji sądownictwa powszechnego
Józefa Rojka w sprawie zmiany art. 66 ust. 4 pkt 4 w Polsce, a w konsekwencji likwidacji niektórych są-
ustawy Prawo o ruchu drogowym (9974), dów rejonowych (10004),
26) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia 39) minister zdrowia Ewy Kopacz na interpelację
Marka Habera – z upoważnienia ministra – na inter- posła Jerzego Gosiewskiego w sprawie zmiany do-
pelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie tychczasowego podziału środków finansowych po-
wdrożenia „Narodowego programu leczenia chorych między oddziały wojewódzkie NFZ i wprowadzenia
na stwardnienie rozsiane” (9978), podziału środków wg wskaźnika populacyjnego,
27) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po- w którym uwzględni się strukturę wiekową i ryzyko
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia zachorowalności, biorąc pod uwagę średnią ogólno-
ministra – na interpelację posła Tadeusza Toma- krajową (10007),
szewskiego w sprawie przygotowywanego przez mi- 40) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
nisterstwo projektu ustawy o wsparciu rodziny i sys- wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini-
temie pieczy zastępczej nad dzieckiem (9979), stra – na interpelację posła Jerzego Polaczka w spra-
28) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw wie realizacji niektórych zapisów ustawy o odpadach
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego (10008),
– z upoważnienia ministra – na interpelację posła 41) sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Stanisława Steca w sprawie wstrzymania wypłat na- Ministrów Julii Pitery – z upoważnienia prezesa
20

Rady Ministrów – na interpelację posła Jana Widac- sytuacji w opiece zdrowotnej dotyczącej dzieci w wieku
kiego w sprawie statystyki przestępstw korupcji szkolnym (10031),
(10010), 53) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruk-
42) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw tury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia mi-
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego nistra – na interpelację posła Kazimierza Moskala
– z upoważnienia ministra – na interpelację posła w sprawie dyskryminacji studentów powyżej 26. roku
Jana Widackiego w sprawie wykonania przez mini- życia, którzy tracą prawo do ulg na przejazd środka-
stra właściwego w sprawach wewnętrznych nadzoru mi komunikacji kolejowej i autobusowej (10034),
nad postępowaniem mandatowym (10012), 54) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic-
43) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- twa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upoważ-
sów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na nienia ministra – na interpelację posła Kazimierza
interpelację posła Krzysztofa Putry w sprawie upo- Moskala w sprawie złej sytuacji na rynku mleka
sażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjona- (10035),
riuszy celnych (10015), 55) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
44) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po- wiedliwości Igora Dzialuka – z upoważnienia mini-
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia stra – na interpelację posła Kazimierza Moskala
ministra – na interpelację poseł Grażyny Gęsickiej w sprawie zamiaru likwidacji Sądu Grodzkiego w Ula-
w sprawie przepisów określających standardy w do- nowie (10036),
mach pomocy społecznej (10016), 56) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
45) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po- Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na in-
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia terpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie
ministra – na interpelację poseł Barbary Marianow- zwiększenia dostępu do leczenia immunomodulują-
skiej w sprawie zagwarantowania wystarczających cego spowalniającego postęp stwardnienia rozsia-
środków na potrzeby funduszu alimentacyjnego nego (10037),
(10018), 57) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
46) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po- struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia – na interpelację posła Edwarda Siarki w sprawie
ministra – na interpelację poseł Barbary Marianow- zmiany art. 38 ust. 2 ustawy o lecznictwie uzdrowi-
skiej w sprawie właściwego wykorzystania środków skowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdro-
finansowych funduszu alimentacyjnego (10019), wiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (10040),
47) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- 58) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We-
sów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka
interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie zwolnie- – z upoważnienia ministra – oraz podsekretarza sta-
nia karetek pogotowia ratunkowego z podatku akcy- nu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia
zowego (10020), – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
48) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Piotra Stanke w sprawie pomocy finansowej państwa
Fedak na interpelację posła Marka Polaka w sprawie dla samorządów realizujących wdrażanie standar-
wprowadzenia jako składnika świadczenia emerytal- dów bezpieczeństwa pożarowego w budynkach komu-
nego dodatku za pracę w warunkach szkodliwych nalnych i socjalnych (10043),
(10023), 59) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
49) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki Marka Habera – z upoważnienia ministra – na inter-
i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej-Skrzy- pelację posła Piotra Stanke w sprawie leczenia im-
pek – z upoważnienia ministra – na interpelację posła munomodulującego w Polsce osób chorych na stward-
Kazimierza Moskala w sprawie likwidacji kolegiów nienie rozsiane (10044),
języków obcych (10026), 60) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
50) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na inter-
sów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na pelację posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie
interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie likwidacji jednostki wojskowej w Suwałkach (10047),
wyłączenia ambulansów z grupy pojazdów objętych 61) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
podatkiem akcyzowym (10027), sów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia mi-
51) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia nistra – na interpelację poseł Krystyny Grabickiej
Marka Habera – z upoważnienia ministra – na inter- w sprawie likwidacji ośrodków zamiejscowych izb
pelację posła Kazimierza Moskala w sprawie zarzą- skarbowych (10051),
dzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie do- 62) ministra kultury i dziedzictwa narodowego
tyczące określenia warunków zawierania i realizacji Bogdana Zdrojewskiego na interpelację posła Jana
umów na rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji lecz- Kulasa w sprawie przebiegu i oceny obchodów jubi-
niczej (10028), leuszu 20-lecia upadku komunizmu i odzyskania wol-
52) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia ności w Polsce (10052),
Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na in- 63) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
terpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie złej struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia mi-
21

nistra – na interpelację posła Tadeusza Tomaszew- ministra – na interpelację poseł Ewy Wolak w spra-
skiego w sprawie inwestycji kolejowych (10056), wie budowy ścieżek rowerowych na nieczynnych to-
64) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po- rowiskach kolejowych (10076),
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia 74) ministra kultury i dziedzictwa narodowego
ministra – na interpelację posła Marka Krząkały Bogdana Zdrojewskiego na interpelację posła Jana
w sprawie interpretacji przepisów dotyczących pozba- Burego s. Antoniego w sprawie planów dotyczących
wienia mandatu radnego pełniącego społecznie funk- zmian w zarządzaniu instytucjami kultury oraz spo-
cje w organizacji pozarządowej (10058), sobu ich finansowania (10077),
65) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo- 75) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
darki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia mini- sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini-
stra – na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej stra – na interpelację posła Macieja Orzechowskiego
w sprawie rozwiązania systemowego umożliwiające- oraz grupy posłów w sprawie zmiany ustawy o podat-
go stabilność zaopatrzenia producentów przemysłu kach i opłatach lokalnych (10078),
drzewnego w surowiec (10059), 76) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic-
66) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia twa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka na interpela-
Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – oraz se- cję posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów
kretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo- w sprawie realizacji Programu Rozwoju Obszarów
łecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra Wiejskich na lata 2007–2013 (10079),
– na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w spra- 77) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
wie zapewnienia świadczeń pielęgniarskich w do- sów Dariusza Daniluka – z upoważnienia ministra
mach pomocy społecznej (10061), – na interpelację poseł Magdaleny Gąsior-Marek
67) minister pracy i polityki społecznej Jolanty w sprawie kłopotów z wypłatą odszkodowania z tytułu
Fedak na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w spra- AC z powodu braku dowodu rejestracyjnego (10080),
wie postulatu zmiany art. 168 ustawy Kodeks pracy 78) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
(10067), Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
68) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic- – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł
twa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważ- Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie podjęcia działań
nienia ministra – na interpelację posła Tadeusza Ar- mających na celu likwidację procederu przydrożnej
kita oraz grupy posłów w sprawie trwałego znakowa- prostytucji (10081),
nia zwierząt i ich rejestracji jako zadań własnych 79) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sa-
gminy (10069), wickiego na interpelację poseł Magdaleny Gąsior-Ma-
69) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- rek w sprawie trudnej sytuacji rolnictwa na Lubelsz-
sów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na czyźnie (10082),
interpelację posłów Jana Musiała i Andrzeja Ryszki 80) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Poli-
w sprawie zmiany regulacji prawnych umożliwiają- tyki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia mi-
cych wyłączenie z 18,6% stawki podatku akcyzowego nistra – oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie
ambulansów sanitarnych (10070), Zdrowia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
70) minister pracy i polityki społecznej Jolanty interpelację poseł Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie
Fedak na interpelację poseł Bożenny Bukiewicz sytuacji osób dorosłych z autyzmem (10083),
w sprawie zmiany rozporządzenia ministra pracy 81) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
i polityki społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. do- Marka Habera – z upoważnienia ministra – na inter-
tyczącego dokonywania refundacji kosztów wypo- pelację poseł Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie
sażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skie- zwiększenia środków na diagnozę i terapię autyzmu
rowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezro- (10084),
botnemu środków na podjęcie działalności gospo- 82) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
darczej (10073), Wewnętrznych i Administracji Zbigniewa Sosnow-
71) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- skiego – z upoważnienia ministra – na interpelację
sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini- posłów Magdaleny Gąsior-Marek i Andrzeja Nowa-
stra – na interpelację poseł Bożenny Bukiewicz kowskiego w sprawie sytuacji osób, które nie mogą
w sprawie ulgi podatkowej dla honorowych krwio- brać udziału w wyborach z powodu wykonywania
dawców (10074), obowiązków zawodowych (10085),
72) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po- 83) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We-
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka
ministra – na interpelację posła Adama Krupy w spra- – z upoważnienia ministra – na interpelację posłów
wie sposobu wyliczania subwencji państwa na funk- Magdaleny Gąsior-Marek i Andrzeja Nowakowskiego
cjonowanie domów pomocy społecznej zgodnie z art. 87 w sprawie sytuacji osób niewidomych, które nie mogą
ust. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu te- brać udziału w wyborach (10086),
rytorialnego (10075), 84) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
73) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- Marka Twardowskiego – z upoważnienia ministra
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia – na interpelację posłów Magdaleny Gąsior-Marek i An-
22

drzeja Nowakowskiego w sprawie profilaktyki i wcze- dliwiania odpadów do czasu zakończenia ich budowy
snego wykrywania nowotworów u Polek i Polaków i przejęcia przez nie prowadzenia gospodarki odpa-
(10087), dami (10096),
85) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 94) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia na interpelację posła Jerzego Gosiewskiego w spra-
ministra – na interpelację posła Jacka Osucha w spra- wie niezbędnych działań, które przyczynią się do
wie nieprawidłowości mogących powstać przy dzier- ochrony Garnizonu Olsztyn wraz z jego infrastruk-
żawie nieruchomości należących do spółek PKP na turą przed planowaną likwidacją (10097),
terenie Małopolski i Podkarpacia (10088), 95) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
86) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- Marka Habera – z upoważnienia ministra – na inter-
struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi- pelację poseł Marzenny Drab w sprawie wdrożenia
nistra – na interpelację posła Jacka Osucha w spra- „Narodowego programu leczenia chorych na stward-
wie możliwości skrócenia czasu potrzebnego na prze- nienie rozsiane” (10098),
prowadzenie obowiązkowych badań archeologicznych 96) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
na odcinku drogi ekspresowej S7 w związku z przy- Marka Habera – z upoważnienia ministra – na inter-
gotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej pelację posła Lecha Kołakowskiego w sprawie odgór-
Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie (10089), nego ustalania obszaru działania izb samorządu pie-
87) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedli- lęgniarek i położnych (10100),
wości Krzysztofa Kwiatkowskiego na interpelację 97) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
poseł Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej w sprawie na interpelację posłów Sławomira Kopycińskiego
przekraczania uprawnień przez komorników sądo- i Marka Wikińskiego w sprawie ograniczenia przero-
wych (10090), stów etatów mundurowych w administracji wojsko-
88) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedli- wej (10101),
wości Krzysztofa Kwiatkowskiego – z upoważnienia 98) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Ire- wiedliwości Jacka Czai na interpelację posłów Sławo-
neusza Rasia w sprawie nowelizacji ustawy o prze- mira Kopycińskiego i Marka Wikińskiego w sprawie
kształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
skutków przegrywanych przez Polskę procesów przed
własności nieruchomości (10091),
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w spra-
89) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
wach lustracyjnych (10102),
struktury Macieja Jankowskiego – z upoważnienia
99) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Zbi-
struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi-
gniewa Kozaka w sprawie niejasności co do zamiesz-
nistra – na interpelację poseł Elżbiety Streker-Dem-
czenia kluczowych dla Polski inwestycji w przyjętym
bińskiej w sprawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
12 czerwca 2009 r. przez Komisję Europejską projek-
cie Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego wych i Autostrad (10103),
(10092), 100) minister zdrowia Ewy Kopacz na interpela-
90) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po- cję poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej w sprawie
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia badań profilaktycznych (10104),
prezesa Rady Ministrów – na interpelację poseł Be- 101) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
aty Mazurek w sprawie nadania językowi migowemu Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na inter-
statusu języka urzędowego (10093), pelację poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej w spra-
91) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia wie finansowania dializoterapii przez NFZ (10106),
Marka Twardowskiego – z upoważnienia ministra 102) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
– na interpelację posłów Michała Wojtkiewicza i Mar- wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
ka Polaka w sprawie zaniedbań w finansowaniu interpelację poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej
pomp insulinowych (10094), w sprawie poprawy sytuacji chorych na stwardnienie
92) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw rozsiane (10107),
Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka 103) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
– z upoważnienia ministra – na interpelację posła Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
Lecha Kołakowskiego w sprawie przyznawania sta- – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł
tusu uchodźcy cudzoziemcom w Polsce (10095), Elżbiety Streker-Dembińskiej w sprawie projektu
93) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo- ustawy o Straży Kolejowej (10108),
wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini- 104) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
stra – na interpelację posła Jerzego Gosiewskiego wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini-
w sprawie nowelizacji art. 33 ustawy o wprowadzeniu stra – na interpelację poseł Elżbiety Streker-Dembiń-
ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpa- skiej w sprawie leczenia w Polsce chorych na nowo-
dach oraz o zmianie niektórych ustaw, umożliwiają- twór jelita grubego (10109),
cej przesunięcie terminu zamknięcia istniejących 105) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
składowisk w przypadku pozyskania środków ze- darki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej – z upoważnie-
wnętrznych na budowę nowych zakładów unieszko- nia ministra – na interpelację posła Tadeusza Moto-
23

widły w sprawie limitów wwozowych paliw z państw nia ministra – na interpelację posła Tomasza Piotra
spoza Unii Europejskiej (10110), Nowaka oraz grupy posłów w sprawie przestawiania
106) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw liczników dwustrefowych przy zmianie czasu z zimo-
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego wego na letni (10123),
– z upoważnienia ministra – na interpelację posła 117) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
Jarosława Matwiejuka w sprawie możliwości wystą- darki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej – z upoważnie-
pienia sporu zbiorowego pomiędzy policyjnymi związ- nia ministra – na interpelację posła Tomasza Piotra
kami zawodowymi a Komendą Główną Policji Nowaka oraz grupy posłów w sprawie wykorzystania
(10111), technologii odzysku energii z ciepła odpadowego do
107) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obro- polepszania efektywności energetycznej polskiego
ny Narodowej Stanisława Jerzego Komorowskiego przemysłu (10125),
– z upoważnienia ministra – na interpelację posła 118) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
Jarosława Matwiejuka w sprawie problemów z wyży- sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini-
wieniem polskich żołnierzy stacjonujących w Czadzie stra – na interpelację posła Adama Krupy w sprawie
(10112), wysokości obciążeń z tytułu podatku od nieruchomo-
108) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów ści (10126),
Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi- 119) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic-
nistra – na interpelację posła Tadeusza Motowidły twa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważ-
w sprawie likwidacji gospodarstw pomocniczych i za- nienia ministra – na interpelację poseł Beaty Buble-
kładów budżetowych w ramach nowelizacji ustawy wicz oraz grupy posłów w sprawie problemu godnego
o finansach publicznych (10113), traktowania zwierząt w Polsce (10127),
109) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 120) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obro-
struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ny Narodowej Stanisława Jerzego Komorowskiego
ministra – na interpelację posła Zbigniewa Matusz- – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
czaka w sprawie usprawnienia sygnalizacji świetlnej Józefa Piotra Klima w sprawie likwidacji stacjonują-
na skrzyżowaniach dróg i ulic (10114), cej w Suwałkach jednostki wojskowej (10128),
110) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
121) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini-
Fedak na interpelację posła Jarosława Stawiarskiego
stra – na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka
w sprawie konsekwencji nowelizacji ustawy z dnia
w sprawie wykorzystania odnawialnych źródeł ener-
24 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
gii (10116),
tucjach rynku pracy (10130),
111) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
122) minister zdrowia Ewy Kopacz na interpela-
na interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej w spra-
cję posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie zaopa-
wie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie
(10118), trzenia w wodę pitną mieszkańców dzielnicy fabrycz-
112) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- nej Kraśnika (10131),
struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra 123) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
– na interpelację posła Arkadego Fiedlera w sprawie wia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra
prawnych możliwości rozszerzenia zakresu podmio- – na interpelację posła Aleksandra Soplińskiego w spra-
tów uprawnionych do wykupu mieszkań spółdziel- wie możliwości finansowania szczepień ochronnych
czych na preferencyjnych warunkach (10119), ze środków NFZ (10133),
113) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów 124) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi- struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra
nistra – na interpelację poseł Bożenny Bukiewicz – na interpelację poseł Danuty Olejniczak w sprawie
w sprawie zadań wspólnych realizowanych przez jed- kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela, któ-
nostki samorządu terytorialnego oraz podmioty nie- re były zaciągane przez spółdzielnie mieszkaniowe
zaliczane do sektora finansów publicznych (10120), w imieniu poszczególnych członków na przełomie lat
114) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- 80. i 90. na poczet realizacji budownictwa mieszka-
sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini- niowego, oraz praktyk banków dotyczących spłaty
stra – na interpelację posła Henryka Siedlaczka tych kredytów (10134),
w sprawie prawidłowego opodatkowania transakcji 125) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obro-
połączenia firm (10121), ny Narodowej Stanisława Jerzego Komorowskiego
115) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
struktury Olgierda Dziekońskiego – z upoważnienia Adama Abramowicza w sprawie możliwości uzyska-
ministra – na interpelację posła Tomasza Piotra No- nia dodatkowego terenu po byłym lotnisku wojsko-
waka oraz grupy posłów w sprawie nowelizacji usta- wym w Białej Podlaskiej na potrzeby ściśle związane
wy o przekształceniu prawa użytkowania wieczyste- z funkcjonowaniem lotniska cywilnego (10135),
go w prawo własności nieruchomości (10122), 126) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospo-
116) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo- darki Rafała Baniaka – z upoważnienia ministra – na
darki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej – z upoważnie- interpelację posła Maksa Kraczkowskiego oraz grupy
24

posłów w sprawie zasad funkcjonowania specjalnych w sprawie budowy nowego odcinka linii kolejowej
stref ekonomicznych (10138), Wrocław-Żerniki – nowy port lotniczy (10151),
127) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic- 138) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We-
twa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważ- wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka –
nienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła z upoważnienia ministra – na interpelację posła Hen-
Andrzeja Adamczyka oraz grupy posłów w sprawie ryka Milcarza w sprawie ustawowego uregulowania
negatywnych decyzji dotyczących odrolnienia grun- wynagrodzenia za pracę sołtysów (10152),
tów, na przykładzie gminy Wieliczka (10141), 139) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
128) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej
Fedak na interpelację posła Andrzeja Adamczyka w sprawie przyznania bezrobotnym środków z Fun-
w sprawie zmniejszenia nakładów finansowych na duszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej
staże zawodowe (10142), (10153),
129) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki 140) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej-Skrzy- wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia prezesa
pek – z upoważnienia ministra – na interpelację posła Rady Ministrów – na interpelację poseł Krystyny Ły-
Andrzeja Adamczyka w sprawie planowanych zmian backiej w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej przy-
w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (10143), sługujących inwalidom wojennym (10154),
130) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 141) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi- sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini-
nistra – na interpelację posła Stanisława Pięty w spra- stra – na interpelację posła Wojciecha Szaramy
wie budowy drogi S1 z Bielska-Białej do Mysłowic w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego kwoty
(10144), zadośćuczynienia wypłacanej rodzinom górników
131) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po- KWK Wujek zamordowanych przez ZOMO 16 grud-
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia nia 1981 r. (10155),
ministra – na interpelację poseł Elżbiety Witek w spra- 142) ministra kultury i dziedzictwa narodowego
wie wad regulacji prawnych ustawy o ochronie rosz- Bogdana Zdrojewskiego na interpelację posła Wojcie-
cha Szaramy w sprawie trudnej sytuacji finansowej
czeń pracowniczych w razie niewypłacalności praco-
miesięcznika „Spotkania z Zabytkami” (10156),
dawcy, dotyczących zasad egzekwowania roszczeń
143) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
czych, tj. określenia przesłanek niewypłacalności po
nia ministra – na interpelację poseł Barbary Maria-
stronie pracodawcy (10145),
nowskiej w sprawie nowelizacji art. 56a ustawy o po-
132) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
mocy społecznej (10157),
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
144) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obro-
nia ministra – na interpelację posła Waldemara An- ny Narodowej Stanisława Jerzego Komorowskiego
dzela w sprawie interpretacji przepisów o promocji – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (10146), Ewy Wolak w sprawie objęcia pomocą finansową za-
133) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- kładu Jelcz-Komponenty sp. z o.o. w Jelczu-Laskowi-
wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi- cach, producenta samochodów ciężarowych marki
nistra – na interpelację posła Waldemara Andzela Jelcz dla Sił Zbrojnych RP (10158),
w sprawie zmian w Kodeksie postępowania karnego 145) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
(10147), i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
134) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na nia ministra – na interpelację posła Mariusza Grada
interpelację posłów Marka Zielińskiego i Macieja w sprawie systemowych rozwiązań dotyczących osób
Orzechowskiego w sprawie strategii promocji gospo- opiekujących się niepełnosprawnymi (10161),
darczej Polski (10148), 146) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji
135) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mi-
sów Dominika Radziwiłła – z upoważnienia ministra nistra – na interpelację posła Mariusza Grada w spra-
– na interpelację posłów Marka Zielińskiego i Macie- wie możliwości organizowania imprez dla dorosłych
ja Orzechowskiego w sprawie dobrych praktyk w przy- na terenie szkoły oraz sprzedaży posiłków mieszkań-
szłości w zakresie walutowych transakcji pochodnych com gminy (10162),
(10149), 147) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
136) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na inter-
Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na inter- pelację posła Bartosza Arłukowicza w sprawie przy-
pelację posła Marka Zielińskiego w sprawie możliwo- jętych przez NFZ kryteriów oceny sprawności pacjen-
ści kontraktowania usług zdrowotnych przez domy tów stosowanych przy wycenie świadczeń w stacjo-
pomocy społecznej (10150), narnej opiece długoterminowej (10163),
137) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 148) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia
ministra – na interpelację posła Michała Jarosa ministra – na interpelację posła Grzegorza Pisalskie-
25

go w sprawie opieszałego tempa nawiązywania przez w sprawie stopnia wykorzystania przez woj. łódzkie
PKP InterCity i Przewozy Regionalne współpracy funduszy unijnych (10176),
w zakresie sprzedaży biletów (10164), 160) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
149) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini-
wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini- stra – na interpelację posłów Jacka Tomczaka i Jana
stra – na interpelację poseł Małgorzaty Sadurskiej Filipa Libickiego w sprawie art. 33 ustawy o doradz-
w sprawie wdrożenia „Narodowego programu lecze- twie podatkowym (10177),
nia chorych na stwardnienie rozsiane” (10165), 161) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
150) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini-
wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini- stra – na interpelację posła Tomasza Lenza w spra-
stra – na interpelację poseł Małgorzaty Sadurskiej wie implementacji dyrektywy Rady 2008/7/WE
w sprawie profilaktyki chorób nowotworowych wy- z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośred-
stępujących u kobiet (10166), nich od gromadzenia kapitału (10178),
151) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 162) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Olgierda Dziekońskiego – z upoważnienia struktury Anny Wypych-Namiotko – z upoważnienia
ministra – na interpelację poseł Małgorzaty Sadur- ministra – na interpelację posła Arkadiusza Litwiń-
skiej w sprawie uznania w planach zagospodarowa- skiego w sprawie głębokości portu oraz dróg podej-
nia przestrzennego stacji kontroli pojazdów za usłu- ściowych w porcie Szczecin – Świnoujście (10179),
gi uciążliwe (10167), 163) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
152) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini-
struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi- stra – na interpelację posła Jana Rzymełki w sprawie
nistra – na interpelację poseł Małgorzaty Sadurskiej możliwości zwolnienia z podatku świadczeń dla ro-
w sprawie podziału subwencji ogólnej na dofinanso- dzin ofiar górników z KWK Wujek (10180),
wanie inwestycji na drogach powiatowych i woje- 164) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
wódzkich (10168), Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
153) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol- – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
Jarosława Matwiejuka w sprawie przygotowania
nictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upo-
strzeleckiego policjantów (10181),
ważnienia ministra – na interpelację poseł Małgorza-
165) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
ty Sadurskiej w sprawie niskich cen skupu truska-
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
wek (10169),
nia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła
154) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
Jarosława Matwiejuka w sprawie planów wprowa-
nictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upo-
dzenia powszechnego ubezpieczenia na wypadek nie-
ważnienia ministra – na interpelację poseł Małgorza-
dołężności (10182),
ty Sadurskiej w sprawie realizacji w szkołach progra- 166) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
mu „Szklanka mleka” (10170), kacji Narodowej Krzysztofa Stanowskiego – z upo-
155) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- ważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację
struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia pre- posła Jarosława Matwiejuka w sprawie braku środ-
zesa Rady Ministrów – na interpelację poseł Małgo- ków na podwyżki dla nauczycieli (10183),
rzaty Sadurskiej w sprawie bezpieczeństwa na pol- 167) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony
skich drogach (10171), Narodowej Stanisława Jerzego Komorowskiego –
156) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jaro-
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – sława Matwiejuka w sprawie zawieszenia szkoleń
z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Mał- gwarantujących awans na wyższe stopnie (10184),
gorzaty Sadurskiej w sprawie zasad podziału dotacji 168) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic-
dla poszczególnych województw w ramach programu twa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważ-
wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy nienia ministra – na interpelację posła Jarosława Ma-
dróg lokalnych na lata 2008–2011” (10172), twiejuka w sprawie problemów z dofinansowaniem
157) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- w ramach programu „Szklanka mleka” (10185),
struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra 169) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
– na interpelację posła Tadeusza Arkita oraz grupy kacji Narodowej Krzysztofa Stanowskiego – z upo-
posłów w sprawie projektu ustawy o planowaniu ważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława
i zagospodarowaniu przestrzennym (10173), Matwiejuka w sprawie groźby braku nauczania liter
158) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo- i cyfr w programie nauczania dzieci w zerówkach
darki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej – z upoważnie- (10186),
nia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Putry 170) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
w sprawie polityki energetycznej państwa (10175), Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi-
159) sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju nistra – na interpelację posła Leszka Deptuły w spra-
Regionalnego Hanny Jahns – z upoważnienia mini- wie zwrotu przez powiaty nadpłaty za wydawane
stra – na interpelację posła Artura Ostrowskiego karty pojazdu (10187),
26

171) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury zujących przepisów określających standardy, jakim
i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – powinny odpowiadać domy opieki społecznej, oraz
z upoważnienia ministra – na interpelację posłów Wi- zasad odpłatności za pobyt mieszkańców (10201),
tolda Kochana i Tadeusza Arkita w sprawie nieprecy- 181) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
zyjnych przepisów ustawy Prawo prasowe (10188), darki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej – z upoważnie-
172) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic- nia ministra – na interpelację posła Grzegorza Sztolc-
twa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważ- mana w sprawie wsparcia Koksowni Przyjaźń sp. z o.o.
nienia ministra – na interpelację poseł Beaty Mazu- w Dąbrowie Górniczej w ramach rządowego Pakietu
rek w sprawie zmniejszania się populacji orła bielika działań antykryzysowych (10202),
(10189), 182) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
173) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na inter-
Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi- pelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie braku środ-
nistra – na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca ków finansowych w NFZ (10203),
w sprawie nowelizacji budżetu państwa na 2009 r. 183) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultu-
dotyczącej ewentualnych zmian wysokości subwencji ry i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty – z upo-
ogólnej w części oświatowej, rekompensacyjnej i wy- ważnienia ministra – na interpelację poseł Anny So-
równawczej dla jednostek samorządu terytorialnego beckiej w sprawie bezpieczeństwa zbiorów muzeal-
(10191), nych (10204),
174) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po- 184) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia sów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia mi-
ministra – na interpelację posła Zbigniewa Chmie- nistra – na interpelację poseł Anny Sobeckiej w spra-
lowca w sprawie zmiany progu dochodowego upoważ- wie raportu NIK dotyczącego pracy urzędów skarbo-
niającego do otrzymywania zasiłku rodzinnego wych (10205),
(10192), 185) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospo-
175) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw darki Rafała Baniaka – z upoważnienia ministra – na
Wewnętrznych i Administracji Zbigniewa Sosnow- interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie dostępu
skiego – z upoważnienia ministra – na interpelację
małych i średnich przedsiębiorstw do unijnych dota-
posła Józefa Rojka w sprawie służbowych mieszkań
cji na szkolenia (10206),
policyjnych (10195),
186) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury
176) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego –
sów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na
z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Anny
interpelację posła Józefa Rojka w sprawie realizacji
Sobeckiej w sprawie nowelizacji ustawy Prawo pra-
planu modernizacji Służby Celnej (10196),
sowe (10207),
177) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowi-
ska Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia mi- 187) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
nistra – na interpelację posła Jerzego Gosiewskiego sów Dariusza Daniluka – z upoważnienia ministra
w sprawie niezbędnych i pilnych działań zmierzają- – na interpelację posła Piotra Krzywickiego w spra-
cych do wypracowania strategii rozwoju energii wia- wie łamania prawa przez niektóre instytucje finan-
trowej w kraju, w tym dla woj. warmińsko-mazur- sowe (10208),
skiego, przy wykorzystaniu wspólnego stanowiska 188) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
wszystkich grup interesów oraz jednoczesnym, jak na interpelację posła Piotra Krzywickiego w sprawie
najmniej szkodliwym, oddziaływaniu na walory przy- likwidacji 3. Rejonowej Bazy Materiałowej w Łodzi
rodniczo-krajobrazowe (10198), (10209),
178) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień- 189) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
kowskiej na interpelację posłów Arkadego Fiedlera Fedak na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w spra-
i Tomasza Piotra Nowaka w sprawie możliwości prze- wie braku statystyk dotyczących bezrobocia w gmi-
znaczenia dla Muzeum Narodowego w Poznaniu nach (10210),
środków unijnych pozostających w puli ministerstwa 190) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Za-
(10199), granicznych Jana Borkowskiego – z upoważnienia
179) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – w sprawie reportażu wyemitowanego w rosyjskiej
z upoważnienia ministra – na interpelację posłów państwowej telewizji przedstawiającego niezgodne
Tadeusza Arkita i Jana Musiała w sprawie zmiany z rzeczywistością przyczyny agresji ZSRR na Polskę
przepisów ordynacji wyborczych, tak aby umożliwić (10211),
obywatelom oddawanie głosów w wyborach drogą 191) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
elektroniczną (10200), i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
180) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy nia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Mi-
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- chałkiewicza w sprawie zachowania preferencyjnego
nia ministra – na interpelację posłów Renaty Butryn wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla
i Piotra Tomańskiego w sprawie aktualnie obowią- kolegiów pracowników służb społecznych (10212),
27

192) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki 203) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej-Skrzy- nictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upo-
pek – z upoważnienia ministra – na interpelację posła ważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty
Jana Kamińskiego w sprawie nowelizacji ustawy Mazurek w sprawie finansowania programu „Szklan-
Prawo o szkolnictwie wyższym (10213), ka mleka” (10224),
193) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu- 204) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We-
kacji Narodowej Krzysztofa Stanowskiego – z upo- wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka –
ważnienia ministra – na interpelację posła Jana Ka- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na inter-
mińskiego w sprawie przyszłorocznych podwyżek dla pelację poseł Beaty Mazurek w sprawie zapewnienia
nauczycieli (10214), tajności głosowania w wyborach powszechnych oso-
194) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- bom niewidomym oraz niedowidzącym (10225),
wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini- 205) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
stra – na interpelację posła Jana Kamińskiego w spra- kacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego – z upo-
wie nieprzestrzegania czasu pracy w zakładach opie- ważnienia ministra – na interpelację poseł Beaty
ki zdrowotnej (10215), Mazurek w sprawie wykluczenia dzieci sześcioletnich
195) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- odbywających roczne przygotowanie przedszkolne
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – w oddziałach przedszkolnych przy szkołach, tzw. ze-
z upoważnienia ministra – na interpelację posła Jacka rówkach, z programu „Wyprawka szkolna” (10226),
Osucha w sprawie niedostosowania polskiego prawa 206) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada
wyborczego do sytuacji osób niewidomych (10216), na interpelację posła Lecha Kołakowskiego w spra-
196) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- wie projektu ustawy o reprywatyzacji (10227),
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na 207) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
interpelację poseł Barbary Bartuś oraz grupy posłów sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini-
w sprawie wyczerpania limitu na wykonywanie usług stra – na interpelację posła Tadeusza Rossa w spra-
medycznych (10217), wie funkcjonowania ustawy o podatku od towarów
197) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo- i usług (10228),
208) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
darki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia pre-
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
zesa Rady Ministrów – na interpelację poseł Barbary
interpelację poseł Krystyny Łybackiej w sprawie upo-
Bartuś oraz grupy posłów w sprawie zwolnień pra-
wszechniania wiedzy na temat epilepsji (10229),
cowników i przewidywanego zamknięcia fabryki To-
209) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
yoty w Polsce (10218),
wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini-
198) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
stra – na interpelację posła Wiesława Wody w sprawie
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
uregulowania problemu i bezpiecznego unieszkodli-
interpelację poseł Elżbiety Witek w sprawie projektu wiania, a zarazem gospodarczego wykorzystywania
nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i po- mączki mięsno-kostnej (10230),
łożnych, w zakresie przewidującym ograniczenie 210) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We-
kompetencji organów samorządu zawodowego, odno- wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka –
śnie do ustalania liczby okręgowych izb pielęgniarek z upoważnienia ministra – na interpelację posła Zbi-
i położnych oraz zmniejszenia ich liczby (10219), gniewa Matuszczaka w sprawie realizacji „Narodo-
199) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra- wego programu przebudowy dróg lokalnych 2008–
struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia –2011” (10231),
ministra – na interpelację posła Jana Rzymełki 211) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
w sprawie bezpiecznego poruszania się kierowców po Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na inter-
autostradach (10220), pelację posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie dys-
200) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- kryminacji Lubelszczyzny w finansowaniu usług
struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi- zdrowotnych (10232),
nistra – na interpelację posła Zdzisława Czuchy 212) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
w sprawie budowy obwodnicy miasta Kościerzyny darki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia mini-
w ciągu drogi krajowej nr 20 (10221), stra – na interpelację posłów Sławomira Kłosowskie-
201) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji go i Jana Religi w sprawie byłej Fabryki Samochodów
Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mi- Osobowych w Nysie (10233),
nistra – na interpelację posła Zdzisława Czuchy 213) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
w sprawie finansowania niepublicznych placówek struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia
oświatowych (10222), ministra – na interpelację posła Marka Polaka
202) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- w sprawie zbyt wysokich kosztów uzyskania świa-
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na dectw kwalifikacji wstępnej przez kierowców autobu-
interpelację posła Waldemara Andzela w sprawie sów (10234),
wdrożenia „Narodowego programu leczenia chorych 214) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
na stwardnienie rozsiane” (10223), wiedliwości Jacka Czai – z upoważnienia ministra –
28

na interpelację poseł Iwony Guzowskiej w sprawie 225) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
likwidacji VIII Wydziału Zamiejscowego Grodzkiego wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra
oraz IX Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejono- – na interpelację posła Lecha Kołakowskiego w spra-
wego w Malborku (10236), wie projektu ustawy o organizmach genetycznie zmo-
215) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy dyfikowanych (10248),
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- 226) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
nia ministra – na interpelację poseł Iwony Guzow- wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini-
skiej w sprawie pomocy społecznej dla rodziny opie- stra – na interpelację posła Lecha Kołakowskiego
kującej się chorą córką (10237), w sprawie obowiązku informowania samorządów na
216) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw temat materiałów niebezpiecznych (azbestu) (10249),
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego 227) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
– z upoważnienia ministra – na interpelację posła i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
Tadeusza Rossa w sprawie ratowania Klubu Sporto- nia ministra – na interpelację poseł Barbary Bartuś
wego WKS Gwardia (10238), oraz grupy posłów w sprawie zamrożenia progów
217) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy uprawniających rodziny wychowujące dzieci do otrzy-
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- mywania zasiłków rodzinnych (10250),
nia ministra – na interpelację posła Stanisława Ry- 228) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji
dzonia w sprawie prawa kierowców transportu mię- Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mi-
dzynarodowego do diet i ryczałtów noclegowych nistra – na interpelację posła Wojciecha Wilka
z tytułu podróży służbowej (10239), w sprawie wsparcia samorządów w utrzymaniu ma-
218) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- łych wiejskich szkół w celu zapobieżenia ich likwida-
sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra cji (10251),
– na interpelację posła Stanisława Rydzonia w sprawie 229) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We-
konsekwencji podatkowych wynikających z uchwały wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka –
Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2008 r. (sygn. z upoważnienia ministra – na interpelację posła Woj-
akt II PZP 11/08) dotyczącej prawa kierowców trans- ciecha Wilka w sprawie kryteriów przyznawania
portu międzynarodowego do diet i ryczałtów noclego- środków dla samorządów na inwestycje drogowe wy-
wych z tytułu podróży służbowej (10240), konywane w ramach „Narodowego programu prze-
219) minister pracy i polityki społecznej Jolanty budowy dróg lokalnych 2008–2011” (10252),
Fedak na interpelację poseł Elżbiety Rafalskiej 230) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
w sprawie braku ze strony MPiPS pomocy prawnej nictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upo-
dla przedsiębiorców (10242), ważnienia ministra – na interpelację posła Wojciecha
220) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- Wilka w sprawie wzmocnienia producentów rolnych
wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi- i ogrodniczych poprzez pomoc państwa w tworzeniu
nistra – na interpelację posła Waldemara Andzela grup producentów (10253),
w sprawie przepisów dotyczących umarzania i odmo- 231) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic-
wy wszczęcia postępowania przez sądy i prokuratury twa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upoważ-
(10243), nienia ministra – na interpelację posła Wojciecha
221) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wilka w sprawie konieczności podjęcia działań w Ko-
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego misji Europejskiej prowadzących do przywrócenia ceł
– z upoważnienia ministra – na interpelację posła na zboża i produkty zbożowe spoza UE (10254),
Adama Gawędy oraz grupy posłów w sprawie przy- 232) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
szłej lokalizacji siedziby komendy Śląskiego Oddzia- darki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej – z upoważnie-
łu Straży Granicznej oraz planowanej jej restruktu- nia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Ga-
ryzacji (10244), dowskiego w sprawie dalszych losów kopalni Silesia
222) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- w Czechowicach-Dziedzicach (10255),
struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi- 233) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
nistra – na interpelację posła Adama Rogackiego darki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej – z upoważnie-
w sprawie budowy obwodnicy miasta Kalisza (10245), nia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Ga-
223) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji dowskiego w sprawie „Strategii dla górnictwa na lata
Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mi- 2007–2013” (10256),
nistra – na interpelację posła Adama Rogackiego 234) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowi-
w sprawie likwidacji tzw. klas zerowych przy lesz- ska Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia mi-
czyńskich liceach (10246), nistra – na interpelację posła Roberta Tyszkiewicza
224) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo- w sprawie ochrony zabytków miasta Tykocina
wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini- w związku z ustalaniem granic nowych specjalnych
stra – na interpelację posła Lecha Kołakowskiego obszarów ochrony siedlisk w ramach programu Na-
w sprawie przedłużenia funkcjonowania istnieją- tura 2000 (10257),
cych gminnych składowisk odpadów komunalnych 235) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
(10247), sów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na
29

interpelację posła Jana Burego s. Józefa w sprawie wak w sprawie podstawy programowej wychowania
„Planu modernizacji Służby Celnej na lata 2009– przedszkolnego sześciolatków oraz klasy pierwszej
–2012” (10258), szkoły podstawowej (10270),
236) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 247) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
struktury Macieja Jankowskiego – z upoważnienia sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini-
ministra – na interpelację poseł Teresy Piotrowskiej stra – na interpelację posła Artura Górskiego w spra-
w sprawie sytuacji Centralnego Ośrodka Rozliczenio- wie zniesienia tzw. podatku Belki (10271),
wego p.p.u.p. Poczta Polska w Bydgoszczy (10260), 248) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
237) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- ministra – na interpelację posła Tadeusza Motowidły
nia ministra – na interpelację poseł Hanny Zdanow- w sprawie sytuacji obywateli uposażonych emeryturą
skiej w sprawie problemów związanych z realizacją z tytułu pracy w służbach mundurowych (10272),
rządowego programu 45/50+ (10261), 249) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
238) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra- sów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia mi-
struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia nistra – na interpelację posła Tadeusza Motowidły
ministra – na interpelację poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie sposobu przekazywania środków przez urzę-
w sprawie udzielania pomocy publicznej spółce PKP dy skarbowe z wpłat z tytułu 1% dla OPP (10273),
Przewozy Regionalne sp. z o.o. (10262), 250) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada
239) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie
Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na inter- wyniku finansowego uzyskanego przez Giełdę Papie-
pelację poseł Iwony Arent w sprawie wsparcia starań rów Wartościowych w latach 2006–2008 (10274),
zmierzających do zachowania płynności finansowej 251) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowi-
Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw We- ska Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia mi-
wnętrznych i Administracji w Warmińsko-Mazur- nistra – na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej
skim Centrum Onkologii w Olsztynie (10263), w sprawie norm ekologicznych dla ferm wiatrowych
240) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodar- (10275),
ki Adama Szejnfelda – z upoważnienia ministra – na
252) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
interpelację poseł Joanny Muchy w sprawie noweli-
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
zacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
nia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Ko-
działaniu alkoholizmowi (10264),
zaka w sprawie dyskryminacji niepełnosprawnych
241) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
osób w wieku emerytalnym w programach pomoco-
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia
wych prowadzonych przez PFRON (10277),
ministra – na interpelację poseł Magdaleny Kochan
253) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
w sprawie problemu oznakowania przejazdów kolejo-
wo-drogowych (10265), Fedak na interpelację posła Zbigniewa Kozaka
242) minister pracy i polityki społecznej Jolanty w sprawie braku środków na pomoc dla osób bezro-
Fedak na interpelację posła Piotra Stanke w sprawie botnych (10278),
omijania przepisów ustawy zakazujących pracy 254) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
w niektóre święta (10266), sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini-
243) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obro- stra – na interpelację poseł Aleksandry Natalli-Świat
ny Narodowej Stanisława Jerzego Komorowskiego w sprawie prawidłowości określenia stawek podatku
– z upoważnienia ministra – na interpelację posła VAT (10279),
Jarosława Zielińskiego w sprawie przyszłości 14. Su- 255) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
walskiego Pułku Artylerii Przeciwpancernej im. wia Adama Fronczaka – z upoważnienia ministra –
Marszałka Józefa Piłsudskiego (10267), na interpelację poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej
244) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- w sprawie opieki medycznej w izbach wytrzeźwień
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na (10281),
interpelację poseł Marzenny Drab w sprawie próby 256) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
likwidacji części okręgowych izb pielęgniarek i po- sów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na
łożnych (10268), interpelację poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej
245) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- w sprawie rządowego projektu ustawy o Służbie Cel-
wia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – nej (10282),
na interpelację posłów Marka Polaka i Michała Wojt- 257) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawie-
kiewicza w sprawie możliwości zmiany przepisu, któ- dliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego na interpelację
ry nakłada obowiązek przedłożenia zaświadczenia posła Łukasza Gibały w sprawie działań podejmowa-
lekarskiego potwierdzającego opiekę medyczną co nych z inicjatywy ministra sprawiedliwości w celu
najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu (10269), upowszechnienia orzekania i efektywnego wykony-
246) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu- wania istniejących w polskim systemie karnym tzw.
kacji Narodowej Krzysztofa Stanowskiego – z upo- kar wolnościowych oraz wprowadzania nowych kar
ważnienia ministra – na interpelację poseł Marii No- tego typu (10284),
30

258) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kul- ga w sprawie przepisów określających standardy


tury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty – w domach pomocy społecznej (10295),
z upoważnienia ministra – na interpelację posła Da- 269) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
wida Jackiewicza w sprawie udzielenia pomocy Za- na interpelację posła Stanisława Ożoga w sprawie
kładowi Narodowemu im. Ossolińskich – Wydawnic- planowanej likwidacji Wojskowego Biura Emerytal-
two (10285), nego w Rzeszowie (10296),
259) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy 270) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We-
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka –
nia ministra – na interpelację posła Andrzeja Gu- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na inter-
ta-Mostowego w sprawie projektu ustawy o zmianie pelację posła Stanisława Ożoga w sprawie stosowania
ustawy o pomocy społecznej oraz zmianie niektórych przepisów dotyczących zmiany granic jednostek sa-
innych ustaw w części dotyczącej środowiskowych morządu terytorialnego oraz wprowadzenia nowych
domów samopomocy (10286), uregulowań w tym zakresie (10297),
260) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- 271) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
wia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini-
na interpelację posła Andrzeja Guta-Mostowego stra – na interpelację posła Józefa Rojka w sprawie
w sprawie dalszej realizacji zadania inwestycyjnego badań przesiewowych noworodków w kierunku mu-
„Przebudowa i rozbudowa Powiatowej Stacji Sanitar- kowiscydozy (10298),
no-Epidemiologicznej w Nowym Targu” (10287), 272) ministra kultury i dziedzictwa narodowego
261) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- Bogdana Zdrojewskiego na interpelację posła Józefa
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na Rojka w sprawie programu „Infrastruktura biblio-
interpelację poseł Barbary Marianowskiej w sprawie tek” i infrastrukturalnej części programu „Bibliote-
konsekwencji niewprowadzenia w życie „Narodowe- ka plus” (10299),
go programu leczenia chorych ze stwardnieniem roz- 273) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
sianym” (10288), wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra
262) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada – na interpelację posła Kazimierza Gwiazdowskiego
w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzane przez
na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie
bobry (10300),
wstrzymania działań zmierzających do zakupu lub
274) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
zbudowania systemu transakcji na GPW w Warsza-
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
wie SA (10289),
nia ministra – na interpelację posłów Marka Polaka
263) minister zdrowia Ewy Kopacz na interpela-
i Michała Wojtkiewicza w sprawie wprowadzenia
cję posła Jana Burego s. Antoniego w sprawie trudnej
czwartego stopnia niepełnosprawności: osoba całko-
sytuacji placówek szpitalnych, które w ciągu pierw-
wicie uzależniona od osób trzecich (10301),
szych sześciu miesięcy 2009 r. wykorzystały roczne 275) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
limity na zabiegi ratujące życie (10290), Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi-
264) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa nistra – na interpelację poseł Anny Sobeckiej w spra-
i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia wie ograniczania deficytu budżetowego (10302),
ministra – na interpelację posła Andrzeja Pałysa 276) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obro-
w sprawie wpływu zmian w przepisach UE na moż- ny Narodowej Stanisława Jerzego Komorowskiego
liwości ochrony ziemniaków w Polsce (10291), – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł
265) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa Anny Sobeckiej w sprawie modernizacji wojska
i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia (10303),
ministra – na interpelację posła Andrzeja Pałysa 277) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
w sprawie eksportu owoców i warzyw do Federacji sów Ludwika Koteckiego – z upoważnienia ministra
Rosyjskiej (10292), – na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie de-
266) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- ficytu budżetowego (10304),
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na 278) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
interpelację posła Andrzeja Pałysa w sprawie braku kacji Narodowej Krzysztofa Stanowskiego – z upo-
środków finansowych na przeprowadzenie operacji ważnienia ministra – na interpelację poseł Anny So-
zastawek w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii beckiej w sprawie reformy edukacji (10307),
(10293), 279) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
267) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego – – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na inter-
z upoważnienia ministra – na interpelację posła Sta- pelację posła Ryszarda Zbrzyznego w sprawie przej-
nisława Ożoga w sprawie obowiązku szkolenia porząd- ścia granicznego w miejscowości Okrzeszyn w gminie
kowych towarzyszących pielgrzymkom (10294), Lubawka (10308),
268) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy 280) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- na interpelację posła Ryszarda Zbrzyznego w sprawie
nia ministra – na interpelację posła Stanisława Ożo- sytuacji w Ruchu SA (10309),
31

281) podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki 291) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
i Szkolnictwa Wyższego Witolda Jurka – z upoważ- wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini-
nienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację po- stra – na interpelację poseł Izabelli Sierakowskiej
sła Jarosława Matwiejuka w sprawie planów przy- w sprawie specjalizacyjnych egzaminów testowych
wrócenia egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe dla lekarzy obcokrajowców (10320),
(10310), 292) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
282) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol- darki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej – z upoważnie-
nictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upo- nia ministra – na interpelację posła Jana Burego
ważnienia ministra – na interpelację posła Stanisła- s. Antoniego w sprawie żądań finansowych wysuwa-
wa Steca w sprawie funkcjonowania działania: Zale- nych przez PGL Lasy Państwowe w stosunku do
sianie gruntów rolnych, objętego Programem Roz- branży energetycznej za korzystanie przez nią z ob-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 szarów leśnych, przez które przebiegają linie przesy-
(10311), łowe (10321),
283) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- 293) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
wiedliwości Jacka Czai – z upoważnienia ministra – wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
na interpelację posła Stanisława Steca w sprawie interpelację posła Jana Burego s. Antoniego w spra-
reorganizacji sądów powszechnych (10312), wie ciągłego braku – pomimo obietnic Ministerstwa
284) wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Zdrowia – wprowadzenia w życie „Narodowego pro-
i Konsumentów Jarosława Króla – z upoważnienia gramu leczenia chorych na stwardnienie rozsiane”
prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Sta- (10322),
nisława Steca w sprawie funkcjonowania Urzędu 294) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra-
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie struktury Magdaleny Gaj – z upoważnienia ministra
kontroli działalności instytucji parabankowych – na interpelację poseł Ewy Malik oraz grupy posłów
(10313), w sprawie przepisów Prawa telekomunikacyjnego,
285) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy w szczególności należytego zabezpieczenia tajemnicy
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- korespondencji oraz jakości świadczonych usług te-
nia ministra – na interpelację posła Jarosława Ru-
lekomunikacyjnych (10324),
sieckiego w sprawie petycji rodziców dzieci niepełno-
295) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
sprawnych, dotyczącej stworzenia spójnego systemu
wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi-
wsparcia finansowego opiekunów oraz odpowiednich
nistra – na interpelację posła Piotra Babinetza
rozwiązań emerytalno-rentowych (10314),
w sprawie przekraczania uprawnień przez funkcjo-
286) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
nariuszy państwowych oraz szerszego dostępu oby-
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
wateli do organów ochrony prawa (10325),
nia ministra – na interpelację posła Adama Wykręta
w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o rehabili- 296) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób kacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego – z upo-
niepełnosprawnych (10315), ważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację
287) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawie- posła Zbigniewa Babalskiego w sprawie projektu re-
dliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego – z upoważnie- formy Ministerstwa Edukacji Narodowej (10326),
nia ministra – na interpelację poseł Ireny Toma- 297) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
szak-Zesiuk w sprawie niemożliwości wyegzekwowa- wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini-
nia prawomocnych wyroków z klauzulą rygoru na- stra – na interpelację posła Zbigniewa Babalskiego
tychmiastowej wykonalności zasądzonych od Elek- w sprawie terminu działania istniejących składowisk
trimu SA w upadłości (10316), odpadów w przypadku budowy nowych zakładów
288) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- unieszkodliwiania odpadów (10327),
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – 298) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Mo- sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini-
niki Wielichowskiej w sprawie wniosku o objęcie po- stra – na interpelację posła Zbigniewa Babalskiego
wiatu kłodzkiego programem „Wsparcie jednostek w sprawie funkcjonowania ustawowego zwolnienia
samorządu terytorialnego w działaniach stabilizują- z podatku rolnego (10328),
cych system ochrony zdrowia” (10317), 299) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
289) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- sów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na interpelację posłanek Marzeny Machałek i Izabeli
interpelację posła Henryka Siedlaczka w sprawie Kloc w sprawie braku zaplanowanych środków na
projektu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położ- wzrost uposażeń Służby Celnej (10329),
nych (10318), 300) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
290) zastępcy prokuratora generalnego Andrzeja kacji Narodowej Krzysztofa Stanowskiego – z upo-
Pogorzelskiego – z upoważnienia ministra – na inter- ważnienia ministra – na interpelację posłanek Ma-
pelację poseł Iwony Guzowskiej w sprawie kontrower- rzeny Machałek i Izabeli Kloc w sprawie wydatków
syjnego procesu (10319), na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do śred-
32

nich wynagrodzeń poszczególnych grup awansu za- 312) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
wodowego (10330), wia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra –
301) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca oraz
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia grupy posłów w sprawie wprowadzenia systemowych
ministra – na interpelację posła Jarosława Zieliń- rozwiązań finansowych umożliwiających powszech-
skiego w sprawie zapowiadanej korekty przebiegu ne stosowanie znieczulenia podczas porodu (10343),
linii kolejowej E75 oraz pilnej potrzeby modernizacji 313) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
infrastruktury kolejowej na odcinku Suwałki – Au- struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia
gustów – Sokółka – Białystok – Warszawa (10331), ministra – na interpelację posła Mariusza Błaszcza-
302) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo- ka w sprawie obowiązku jeżdżenia przez cały rok
darki Grażyny Henclewskiej – z upoważnienia mini- z włączonymi światłami mijania (10344),
stra – na interpelację posła Lecha Kołakowskiego 314) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
w sprawie zapobiegania powstawaniu miast trwałego Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi-
bezrobocia (10332), nistra – na interpelację posła Cezarego Atamańczu-
303) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- ka w sprawie sytuacji panującej w ZUS (10345),
wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi- 315) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
nistra – na interpelację posła Grzegorza Tobiszow- sów Ludwika Koteckiego – z upoważnienia prezesa
skiego w sprawie oceny pracy i zakresu odpowiedzial- Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława
ności biegłych sądowych (10333), Matwiejuka w sprawie podjęcia przez Komisję Euro-
304) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- pejską procedury nadmiernego deficytu w stosunku
wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mini- do Polski (10346),
stra – na interpelację posłów Tadeusza Arkita i Witol- 316) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra-
da Kochana w sprawie katalogu uprawnień doradców struktury Magdaleny Gaj – z upoważnienia prezesa
prawnych na podstawie projektowanej ustawy o pań- Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława
stwowych egzaminach prawniczych (10335), Matwiejuka w sprawie uznania budowy infrastruk-
305) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy tury telekomunikacyjnej za należącą do zadań wła-
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
snych gminy (10347),
nia ministra – na interpelację posła Włodzimierza
317) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
Kuli w sprawie zmiany przepisów dotyczących osób
sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia prezesa
niepełnosprawnych (10336),
Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława
306) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
Matwiejuka w sprawie obniżenia stawki podatku
Zagranicznych Andrzeja Kremera – z upoważnienia
VAT na zakup wyposażenia dla ochotniczej straży
ministra – na interpelację posła Jana Widackiego
pożarnej (10348),
w sprawie sytuacji mniejszości polskiej na Litwie
(10337), 318) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
307) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol- i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej-Skrzy-
nictwa i Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego na inter- pek – z upoważnienia ministra – na interpelację po-
pelację posła Stanisława Steca w sprawie finansowa- słów Tadeusza Tomaszewskiego i Bogusława Wonto-
nia dopłat do wapnowania gleb (10338), ra w sprawie projektu zmian w ustawie o szkolnic-
308) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- twie wyższym, w którym wprowadza się prawo do
sów Dariusza Daniluka – z upoważnienia ministra bezpłatnego studiowania tylko na jednym kierunku
– na interpelację posła Stanisława Steca w sprawie (10349),
opłat bankowych od aneksów do umów kredytowych 319) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
(10339), wiedliwości Jacka Czai – z upoważnienia ministra – na
309) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu- interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w spra-
kacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego – z upo- wie likwidacji niektórych sądów grodzkich (10350),
ważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa 320) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We-
Chmielowca oraz grupy posłów w sprawie braku wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka –
miejsc w ośrodkach młodzieżowych (10340), z upoważnienia ministra – na interpelację posła Wi-
310) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- tolda Kochana oraz grupy posłów w sprawie niedo-
wia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – skonałej dokumentacji geodezyjnej (10351),
na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca oraz 321) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
grupy posłów w sprawie wprowadzenia ustawowego wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi-
zakazu korzystania z solarium przez osoby poniżej nistra – na interpelację posła Tadeusza Arkita oraz
18. roku życia (10341), grupy posłów w sprawie projektu zmian do ustawy
311) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy o doradztwie podatkowym w powiązaniu z art. 180
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia § 2 Kodeksu postępowania karnego, umożliwiającym
ministra – na interpelację posła Zbigniewa Chmielow- przesłuchanie doradców podatkowych w sprawach
ca oraz grupy posłów w sprawie sytuacji kombatantów dotyczących ich klientów bez zgody właściwego sądu
żyjących poza granicami kraju (10342), (10352),
33

322) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- chowawczych oraz związanego z tym problemu prze-
wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi- bywania młodzieży zdemoralizowanej w placówkach
nistra – na interpelację posła Witolda Kochana oraz opiekuńczo-wychowawczych (10361),
grupy posłów w sprawie rygoryzmu art. 162 Kodeksu 331) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
postępowania cywilnego (10353), wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini-
323) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy stra – na interpelację posła Lucjana Karasiewicza
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- w sprawie recyklingu pojazdów wycofanych z ruchu
nia ministra – na interpelację posła Tadeusza Arkita (10362),
oraz grupy posłów w sprawie obecnej sytuacji warsz- 332) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
tatów terapii zajęciowej w świetle art. 10a, art. 10b i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
i art. 68c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecz- nia ministra – na interpelację posła Lucjana Kara-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz siewicza w sprawie konieczności odpracowania przez
rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki górników dni poświęconych na honorowe oddawanie
społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsz- krwi (10363),
tatów terapii zajęciowej (10354), 333) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
324) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra interpelację posła Lucjana Karasiewicza w sprawie
– na interpelację posła Witolda Pahla w sprawie trudności z zablokowaniem sprzedaży tzw. dopalaczy
umożliwienia gminom udzielania pomocy wspólno- (10364),
tom mieszkaniowym w zakresie przeprowadzania 334) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
remontów (10355), struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra
325) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy – na interpelację posła Piotra van der Coghena
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- w sprawie prawnych zasad przekwalifikowania dom-
nia ministra – na interpelację posła Witolda Pahla ków letniskowych na obiekty mieszkalne (10365),
w sprawie objęcia przedsiębiorców, którzy skorzysta- 335) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
li ze środków Funduszu Pracy na utworzenie nowych wiedliwości Jacka Czai – z upoważnienia ministra –
miejsc pracy przed 17 kwietnia 2009 r., zasadami za- na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w spra-
wartymi w rozporządzeniu ministra pracy i polityki wie likwidacji w Ulanowie Zamiejscowego Wydziału
społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie do- Grodzkiego Sądu Rejonowego w Nisku (10366),
konywania refundacji kosztów wyposażenia lub do- 336) minister rozwoju regionalnego Elżbiety
posażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezro- Bieńkowskiej na interpelację posła Adama Lipińskie-
botnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków go w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „In-
na podjęcie działalności gospodarczej (10356), frastruktura i środowisko” w zakresie przeciwdzia-
326) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruk- łania powodzi (10367),
tury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia mini- 337) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
stra – na interpelację posła Witolda Pahla w sprawie kacji Narodowej Krzysztofa Stanowskiego – z upo-
systemu tablic rejestracyjnych w Polsce (10357), ważnienia ministra – na interpelację poseł Izabeli
327) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol- Kloc oraz grupy posłów w sprawie zamykania lub
nictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upo- przekształcania z systemu dziennego na korespon-
ważnienia ministra – na interpelację posła Zdzisława dencyjny polskich placówek oświatowych za granicą
Czuchy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Ob- (10368),
szarów Wiejskich na lata 2007–2013 (10358), 338) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
328) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu sów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na
Państwa Jana Burego – z upoważnienia ministra – interpelację posłów Michała Wojtkiewicza i Marka
na interpelację poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej Polaka w sprawie podatku akcyzowego w wysokości
w sprawie podjętej decyzji Zwyczajnego Walnego 18,6% podstawy opodatkowania na nowo kupowane
Zgromadzenia Akcjonariuszy KWB Adamów SA ambulanse sanitarne (10369),
w Turku, dotyczącej wypłaty dywidendy dla Skarbu 339) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obro-
Państwa (10359), ny Narodowej Stanisława Jerzego Komorowskiego
329) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na Jana Kamińskiego w sprawie szkoleń w Wojsku Pol-
interpelację poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej skim (10370),
w sprawie realizacji rządowego programu „Ratujemy 340) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
polskie szpitale” (10360), wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
330) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu- interpelację posła Marka Krząkały w sprawie współ-
kacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego – z upo- działania ratowników poruszających się na rowerach
ważnienia ministra – na interpelację poseł Elżbiety i motocyklach z organizacji, które współpracują
Streker-Dembińskiej w sprawie nieletnich oczekują- z Państwowym Ratownictwem Medycznym (10371),
cych na miejsce w młodzieżowych ośrodkach socjote- 341) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodar-
rapeutycznych oraz młodzieżowych ośrodkach wy- ki Adama Szejnfelda – z upoważnienia ministra – na
34

interpelację posła Marka Krząkały w sprawie dzia- wie zarobków lekarzy specjalistów opiekujących się
łań zmierzających do dalszego rozwoju przedsiębior- rezydentami (10384),
czości w Polsce (10372), 354) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
342) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- ministra – na interpelację posła Jana Kamińskiego
nia ministra – na interpelację posła Marka Krząkały w sprawie ustalenia właściwości miejscowej gminy
w sprawie działań zmierzających do dokończenia re- według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się
formy emerytalnej (10373), o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz mel-
343) minister pracy i polityki społecznej Jolanty dowania na pobyt stały pensjonariuszy w domach
Fedak na interpelację posła Marka Krząkały w spra- pomocy (10385),
wie zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania 355) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
agencji pracy tymczasowej (10374), wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi-
344) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo- nistra – na interpelację posła Krzysztofa Maciejew-
wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini- skiego oraz grupy posłów w sprawie polityki rządu
stra – na interpelację posła Marka Krząkały w spra- w zakresie unormowania i uregulowania uprawnień
wie zmian w przepisach ochrony środowiska dotyczą- prokuratorów, głównie w odniesieniu do dowolności
cych usprawnień procesów inwestycyjnych (10375), wszczynania lub umarzania postępowań karnych
345) minister rozwoju regionalnego Elżbiety (10386),
Bieńkowskiej na interpelację posła Marka Krząkały 356) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
w sprawie ograniczenia barier w wykorzystywaniu kacji Narodowej Krzysztofa Stanowskiego – z upo-
funduszy strukturalnych (10376), ważnienia ministra – na interpelację posłów Jacka
346) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo- Osucha i Ryszarda Terleckiego w sprawie podstawy
wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini- programowej wychowania przedszkolnego dla sze-
stra – na interpelację posła Marka Krząkały w spra- ściolatków (10387),
wie interpretacji przepisów w zakresie przeprowadze- 357) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
nia oceny oddziaływania na środowisko (10377), wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
347) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo- interpelację posła Piotra Stanke w sprawie finanso-
wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra wania leków hamujących replikację wirusa HIV dla
– na interpelację posła Marka Cebuli w sprawie od- pracowników medycznych zatrudnionych w systemie
szkodowań dla osób, którym zwierzyna łowna nisz- kontraktowym (10388),
czy uprawy (10378), 358) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
348) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia ministra
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na – na interpelację posła Zbigniewa Dolaty oraz grupy
interpelację posła Łukasza Tuska w sprawie zagroże- posłów w sprawie możliwości leczenia groźnej choroby
nia zdrowia chorych korzystających w trakcie leczenia nowotworowej – szpiczaka mnogiego (10389),
z krwi i preparatów krwiopochodnych, które mogą 359) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultu-
pochodzić od osób z tzw. grupy ryzyka (10379), ry i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty – z upo-
349) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw ważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego Chmielowca oraz grupy posłów w sprawie odzyskania
– z upoważnienia ministra – na interpelację posłanek polskich pamiątek kultury zagarniętych podczas II
Barbary Bartuś i Beaty Kempy w sprawie obowiąz- wojny światowej (10390),
kowego szkolenia dla służb porządkowych pieszej 360) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
pielgrzymki na Jasną Górę (10380), wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
350) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- interpelację posła Zbigniewa Chmielowca oraz grupy
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na posłów w sprawie wprowadzenia w życie „Narodowe-
interpelację posła Aleksandra Chłopka w sprawie go programu leczenia chorych na stwardnienie roz-
umów zawartych pomiędzy świadczeniodawcami siane” (10391),
a NFZ na świadczenie usług zdrowotnych (10381), 361) podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki
351) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- i Szkolnictwa Wyższego Witolda Jurka – z upoważ-
wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi- nienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa
nistra – na interpelację posła Jana Kamińskiego Chmielowca oraz grupy posłów w sprawie przyznania
w sprawie reformy prawa dotyczącego ustroju sądów ulg na przejazdy publicznymi środkami komunikacji
powszechnych (10382), doktorantom (10392),
352) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy 362) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- kacji Narodowej Krzysztofa Stanowskiego – z upo-
nia ministra – na interpelację posła Jana Kamińskie- ważnienia ministra – na interpelację poseł Barbary
go w sprawie zadłużenia ZUS (10383), Bartuś oraz grupy posłów w sprawie tegorocznych
353) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- wyników matur (10393),
wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini- 363) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
stra – na interpelację posła Jana Kamińskiego w spra- nictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upo-
35

ważnienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa Fund”, w związku z bardzo trudną sytuacją miesz-
Dolaty oraz grupy posłów w sprawie propozycji zmia- kańców pow. kłodzkiego w wyniku skutków powodzi,
ny rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca która nawiedziła te regiony w dniach 26–27 czerwca
2008 r. dotyczącego wprowadzenia programu zwal- 2009 r. (10406),
czania choroby Aujeszkyego u świń (10394), 374) podsekretarza stanu w Ministerstwie Śro-
364) minister rozwoju regionalnego Elżbiety dowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia mi-
Bieńkowskiej – z upoważnienia prezesa Rady Mini- nistra – na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej
strów – na interpelację posła Jacka Falfusa w sprawie w sprawie podjęcia odpowiednich decyzji w celu wy-
dostosowania polskiego systemu gospodarowania od- eliminowania zagrożenia bytu przedsiębiorstw dzia-
padami do wymogów prawa europejskiego (10396), łających w przemyśle drzewnym w Kotlinie Kłodz-
365) minister pracy i polityki społecznej Jolanty kiej (10407),
Fedak – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na 375) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
interpelację posła Jana Dziedziczaka w sprawie prak- struktury Olgierda Dziekońskiego – z upoważnienia
tyk japońskiego koncernu Sumitomo w Rawiczu ministra – na interpelację poseł Moniki Wielichow-
i Lesznie oraz sytuacji na rynku pracy w regionie skiej w sprawie propozycji likwidacji uprawnień za-
leszczyńskim (10397), wodowych i licencji potwierdzających kwalifikacje do
366) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- wykonywania niektórych zawodów związanej z im-
wiedliwości Zbigniewa Wrony na interpelację posła plementacją dyrektywy 2006/123/WE, na przykła-
Jacka Falfusa w sprawie zmian w ustawie Kodeks dzie branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościa-
postępowania karnego (10398), mi (10409),
367) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- 376) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na nictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upo-
interpelację posła Jacka Falfusa w sprawie planowa- ważnienia ministra – na interpelację posła Sławomi-
nych zmian struktury i obszarów działania poszcze- ra Zawiślaka w sprawie wstrzymania przez ARiMR
gólnych jednostek samorządu zawodowego pielęgnia- płatności do gospodarstw niskotowarowych za czwar-
rek i położnych, wynikających z projektu ustawy ty i piąty rok z uwagi na przekroczenie terminu zło-
o samorządzie pielęgniarek i położnych (10399), żenia przez rolników stosownego oświadczenia o zre-
368) minister pracy i polityki społecznej Jolanty alizowaniu przedsięwzięcia (10410),
Fedak na interpelację posła Jacka Falfusa w sprawie 377) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Za-
świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych granicznych Jana Borkowskiego – z upoważnienia
(10400), prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Ar-
369) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- tura Górskiego w sprawie rozszerzenia oferty medial-
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na nej dla Polaków na Wileńszczyźnie (10412),
interpelację posła Arkadiusza Litwińskiego w spra- 378) ministra sportu i turystyki Mirosława Mi-
wie zapewnienia środków na odbudowę (moderniza- chała Drzewieckiego na interpelację poseł Mirosławy
cję) lądowiska medycznego transportu lotniczego Nykiel w sprawie rządowego projektu ustawy o spo-
w Szczecinie (10401), rcie (10413),
370) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 379) prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia sumentów Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel –
ministra – na interpelację posła Henryka Siedlaczka z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na inter-
w sprawie budowy połączenia kolejowego Katowice pelację poseł Mirosławy Nykiel w sprawie importo-
– Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzo- wanych do Polski zapałek o jakości nieodpowiadającej
wicach (10402), normie PN-EN 1783 (10414),
371) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- 380) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
sów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini-
interpelację poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie ob- stra – na interpelację poseł Elżbiety Streker-Dembiń-
jęcia karetek pogotowia ratunkowego podatkiem ak- skiej w sprawie dramatycznej sytuacji chorych na
cyzowym (10403), gruźlicę w związku z niedostępnością w aptekach
372) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy leku o nazwie izoniazyd (10415),
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- 381) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
nia ministra – na interpelację poseł Bożenny Bukie- wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
wicz w sprawie finansowania opieki pielęgniarskiej interpelację poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej
w domach pomocy społecznej przez NFZ (10404), w sprawie refundacji leków dla pracowników medycz-
373) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- nych w związku z zagrożeniem ich zdrowia podczas
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – udzielania pomocy (10416),
z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Mo- 382) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
niki Wielichowskiej w sprawie wystąpienia rządu RP struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia
do Komisji Europejskiej o pomoc przeznaczoną na ministra – na interpelację poseł Małgorzaty Kida-
likwidowanie skutków katastrof żywiołowych w ra- wy-Błońskiej w sprawie nowelizacji ustawy o trans-
mach programu „The European Union Solidarity porcie drogowym (10417),
36

383) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw – na interpelację posła Ludwika Dorna w sprawie
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego doniesień o nieefektywnej pracy Departamentu Pro-
– z upoważnienia ministra – na interpelację posła gramów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki
Marka Biernackiego w sprawie przywrócenia lotnic- (10428),
twa policyjnego w woj. pomorskim (10418), 394) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
384) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- nictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upo-
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – ważnienia ministra – na interpelację posła Jana Bu-
z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpela- rego s. Józefa w sprawie możliwości odstępstw
cję posła Norberta Wojnarowskiego w sprawie nierów- w przepisach polskiego prawa dotyczących oddziela-
nego traktowania ofiar klęsk żywiołowych (10419), nia w polskich rzeźniach kręgosłupa u bydła starsze-
385) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultu- go niż 30-miesięczne (10429),
ry i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty – z upo- 395) sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
ważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację i Szkolnictwa Wyższego Marii Elżbiety Orłowskiej
posła Norberta Wojnarowskiego w sprawie zakazów – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
fotografowania eksponatów w muzeach (10420), Wojciecha Szaramy w sprawie sposobu rozdyspono-
386) szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wania środków unijnych wspierających program
Tomasza Arabskiego – z upoważnienia prezesa Rady kształcenia specjalistów szczególnie potrzebnych go-
Ministrów – na interpelację posła Norberta Wojna- spodarce kraju (10430),
rowskiego w sprawie wynagrodzeń pracowników sa- 396) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obro-
morządowych za pracę w nadgodzinach (10421), ny Narodowej Stanisława Jerzego Komorowskiego
387) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na inter-
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na pelację posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie likwida-
interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka cji Wojskowego Biura Emerytalnego w Białymstoku
w sprawie zmian w polityce zdrowotnej państwa wy- (10431),
nikających z obecnych potrzeb gerontologii (10422), 397) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
388) minister rozwoju regionalnego Elżbiety wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini-
Bieńkowskiej na interpelację posła Mieczysława
stra – na interpelację posła Andrzeja Orzechowskie-
Marcina Łuczaka w sprawie możliwości wykorzysta-
go w sprawie zamykania składowisk odpadów, gdy
nia środków unijnych w ramach Zintegrowanego
nowe nie zostały wybudowane, ale są już w trakcie
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na
realizacji (10432),
lata 2004–2006 (10423),
398) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
389) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
interpelację posła Andrzeja Orzechowskiego w spra-
interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka
w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki wie zakazu konsultacji w szpitalu, w przypadku gdy
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych specjalista prowadzący indywidualną praktykę ma
oraz projektu ustawy o dobrowolnym ubezpieczeniu podpisany kontrakt z NFZ (10433),
zdrowotnym (10424), 399) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
390) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra
struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi- – na interpelację posła Wiesława Wody w sprawie za-
nistra – na interpelację posła Jerzego Materny sad wyceny szkód czynionych przez zwierzynę leśną
w sprawie określenia warunków, jakie muszą speł- na polach rolników (10434),
niać reklamy świetlne, by nie zagrażać zdrowiu i ży- 400) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
ciu użytkowników dróg (10425), kacji Narodowej Krzysztofa Stanowskiego – z upo-
391) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu ważnienia ministra – na interpelację poseł Joanny
Państwa Jana Burego – z upoważnienia ministra – Muchy w sprawie zmiany terminów ustawowych,
na interpelację posłów Arkadego Fiedlera i Tomasza o których mowa w art. 30a ust. 3 i 4 ustawy Karta
Piotra Nowaka w sprawie podjęcia przez Minister- Nauczyciela (10435),
stwo Skarbu Państwa działań w celu zabezpieczenia 401) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
realizacji długoterminowej umowy na dostawy gazu wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra
z Kataru (10426), – na interpelację poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie
392) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- partycypacji Skarbu Państwa w wypłacie rolnikom
wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi- odszkodowań za szkody łowieckie i udziału Skarbu
nistra – na interpelację posłów Arkadego Fiedlera Państwa w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywil-
i Tomasza Piotra Nowaka w sprawie możliwości pod- nej za szkody łowieckie (10436),
jęcia działań legislacyjnych zmierzających do ustale- 402) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obro-
nia zasad wprowadzenia bezpłatnych porad praw- ny Narodowej Stanisława Jerzego Komorowskiego
nych (10427), – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł
393) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospo- Hanny Zdanowskiej w sprawie zaniechania likwida-
darki Dariusza Bogdana – z upoważnienia ministra cji 3. Rejonowej Bazy Materiałowej w Łodzi (10437),
37

403) podsekretarza stanu w Ministerstwie Roz- rza w sprawie osiągnięcia wymaganych standardów
woju Regionalnego Jarosława Pawłowskiego – z upo- przez domy pomocy społecznej do 2010 r. (10448),
ważnienia ministra – na interpelację posła Stanisła- 413) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
wa Wziątka w sprawie nieprawidłowości występują- i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej-Skrzy-
cych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie pek – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
(10438), Henryka Milcarza w sprawie projektu ustawy, która
404) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- ograniczy możliwość darmowych studiów do jednego
struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra kierunku (10449),
– na interpelację posła Andrzeja Guta-Mostowego 414) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra-
w sprawie pilnej zmiany ustawy o lecznictwie uzdro- struktury Magdaleny Gaj – z upoważnienia ministra
wiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdro- – oraz ministra infrastruktury Cezarego Grabarczy-
wiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w części ka na interpelację poseł Bożeny Kotkowskiej w spra-
ograniczającej możliwości rozwoju gmin uzdrowisko- wie wysokości cen usług telefonii oraz Internetu
wych (10439), (10450),
405) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- 415) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini- i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
stra – na interpelację posła Krzysztofa Putry w spra- nia ministra – na interpelację poseł Bożeny Kotkow-
wie „Narodowego programu leczenia chorych na skiej w sprawie zwiększenia wymiaru świadczeń pie-
stwardnienie rozsiane” (10440), lęgnacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
406) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy (10452),
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- 416) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
nia ministra – na interpelację posła Marka Cebuli Wewnętrznych i Administracji Witolda Drożdża –
w sprawie naliczania składek na ubezpieczenie spo- z upoważnienia ministra – na interpelację posła Paw-
łeczne od kosztów zakwaterowania (10441), ła Poncyljusza w sprawie uporządkowania systemu
407) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- CEPiK i wprowadzenia abolicji dotyczącej umów OC
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – niezawartych przez posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych oraz określenia terminu rozwiązania umowy
z upoważnienia ministra – na interpelację posła Mar-
ubezpieczenia OC w przypadku przekazania pojazdu
ka Kuchcińskiego w sprawie działań administracji
do stacji demontażu (10453),
rządowej dotyczących zagrożenia powodzią i usuwa-
417) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic-
nia jej skutków na Podkarpaciu (10442),
twa i Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego – z upoważ-
408) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
nienia ministra – na interpelację poseł Anny Sobeckiej
wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia prezesa
w sprawie restrukturyzacji cukrowni zlokalizowanych
Rady Ministrów – na interpelację posła Jana Burego
na terenie woj. kujawsko-pomorskiego (10454),
s. Antoniego w sprawie realizacji zadań państwa 418) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
w zakresie ochrony przed powodzią obszarów położo- sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini-
nych w dorzeczu górnej i środkowej Wisły (10444), stra – na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie
409) ministra sportu i turystyki Mirosława Mi- opodatkowania umów o dzieło (10455),
chała Drzewieckiego – z upoważnienia prezesa Rady 419) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
Ministrów – na interpelację posła Jana Burego s. An- i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
toniego w sprawie braku całościowego rządowego nia ministra – na interpelację poseł Anny Sobeckiej
programu przygotowań do finałowego turnieju Mi- w sprawie deficytu w kasie ZUS (10456),
strzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 420) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
oraz opóźnień w realizacji inwestycji infrastruktu- wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini-
ralnych, w tym na Podkarpaciu (10445), stra – na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie
410) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra- budowy przez firmę Energa Elektrownie stopnia
struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia wodnego na Wiśle (10457),
ministra – na interpelację posła Jana Burego s. An- 421) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
toniego w sprawie zwiększenia ulg dla uczniów i stu- lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia mi-
dentów na przejazdy środkami publicznego transpor- nistra – na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie
tu zbiorowego na podstawie biletów jednorazowych matek, które prowadzą własne firmy (10458),
(10446), 422) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
411) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
wia Cezarego Rzemka na interpelację posła Jana Bu- interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie możli-
rego s. Antoniego w sprawie stworzenia w Polsce wości utworzenia w Toruniu drugiego w Polsce cen-
ogólnokrajowego rejestru urazów dzieci i młodzieży trum rezonansu (10459),
(10447), 423) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We-
412) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka –
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- z upoważnienia ministra – na interpelację posła
nia ministra – na interpelację posła Henryka Milca- Edwarda Wojtasa w sprawie podziału dotacji dla po-
38

szczególnych województw w ramach programu wie- spółki Agemark sp. z o.o. oraz korzystania przez nie-
loletniego „Narodowy program przebudowy dróg lo- go z tego tytułu z nieruchomości w Zabierzowie
kalnych 2008–2011” (10460), (10471),
424) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy 434) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini-
nia ministra – na interpelację posła Edwarda Wojta- stra – na interpelację posła Stanisława Steca w spra-
sa w sprawie braku możliwości uzyskania z PFRON wie stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy
refundacji zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie o podatku dochodowym od osób prawnych (10472),
elektrycznym przez osoby niepełnosprawne, które 435) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
przekroczyły wiek aktywności zawodowej (10461), nictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upo-
425) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- ważnienia ministra – na interpelację posła Stanisła-
struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra wa Witaszczyka w sprawie uzupełnienia obowiązują-
– na interpelację posła Edwarda Wojtasa w sprawie cych przepisów o rentach strukturalnych (10473),
podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowe- 436) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
lizacji art. 6 i 26 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (10462), nia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła
426) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol- Jacka Pilcha w sprawie informacji o braku środków
nictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upo- na wypłatę rent i emerytur przez ZUS (10474),
ważnienia ministra – na interpelację posła Edwarda 437) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
Wojtasa w sprawie wprowadzenia specjalistycznych nictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upo-
szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy ważnienia ministra – na interpelację posła Jacka
dla wszystkich rolników w celu zmniejszenia liczby Pilcha w sprawie zwalczania warrozy – choroby wy-
wypadków w rolnictwie (10463), wołującej masowy pomór pszczół (10475),
427) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy 438) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- nictwa i Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego – z upo-
nia ministra – na interpelację posła Edwarda Wojta- ważnienia ministra – na interpelację posła Jacka
sa w sprawie uregulowania w Kodeksie pracy sankcji
Pilcha w sprawie krytycznej sytuacji w polskim rol-
za porzucenie przez pracownika stanowiska pracy,
nictwie (10476),
jeżeli skutkiem tego są straty pracodawcy (10464),
439) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
428) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
wiedliwości Jacka Czai – z upoważnienia ministra –
nia ministra – na interpelację poseł Izabeli Katarzy-
na interpelację posła Edwarda Wojtasa w sprawie
ny Mrzygłockiej w sprawie wykazu prac i stanowisk
starań społeczności i władz samorządowych powiatu
stanowiącego załącznik do ustawy o emeryturach
parczewskiego o utrzymanie Zamiejscowego Wydzia-
łu Grodzkiego w Parczewie Sądu Rejonowego w Ra- pomostowych (10477),
dzyniu Podlaskim (10465), 440) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
429) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo- Zagranicznych Andrzeja Kremera – z upoważnienia
wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini- prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Ka-
stra – na interpelację posła Edwarda Wojtasa w spra- rola Karskiego w sprawie stosunków traktatowych
wie problemu likwidacji dzikich wysypisk śmieci Polski ze Stolicą Apostolską oraz stosowania przepi-
(10466), sów konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów do
430) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada umów międzynarodowych zawartych z tym suweren-
na interpelację posła Stanisława Steca w sprawie nym podmiotem prawa międzynarodowego (10478),
drastycznych podwyżek opłaty sieciowej stałej za do- 441) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
stawę gazu (10467), wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
431) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo- interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie
wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini- „Narodowego programu leczenia chorych na stward-
stra – na interpelację posła Stanisława Steca w spra- nienie rozsiane” (10479),
wie uregulowania problemu sadzenia drzew przy 442) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
budynkach jednorodzinnych (10468), wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
432) minister pracy i polityki społecznej Jolanty interpelację posła Stanisława Witaszczyka w sprawie
Fedak na interpelację posła Stanisława Steca w spra- wykupywania dodatkowych ubezpieczeń dotyczących
wie braku środków na opłaty z tytułu składki na świadczeń medycznych (10480),
ubezpieczenie zdrowotne od osób bezrobotnych 443) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
(10469), Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnie-
433) sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady nia ministra – na interpelację posła Jana Widackiego
Ministrów Julii Pitery – z upoważnienia prezesa w sprawie nieskuteczności działań polskich służb dy-
Rady Ministrów – na interpelację posłów Przemysła- plomatycznych dotyczących badania polskich grobów
wa Gosiewskiego i Mariusza Błaszczaka w sprawie w Bykowni k. Kijowa oraz braku upamiętnienia tego
zasiadania przez ministra Pawła Grasia w zarządzie miejsca martyrologii Polaków (10481),
39

444) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 454) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia struktury Macieja Jankowskiego – z upoważnienia
ministra – na interpelację poseł Bożeny Sławiak ministra – na interpelację posła Wiesława Andrzeja
w sprawie równego traktowania polskich uczniów Szczepańskiego w sprawie polityki transportowej
szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimna- w Polsce (10492),
zjalnych oraz studentów podejmujących naukę za 455) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
granicą (10482), Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
445) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Za- – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
granicznych Jana Borkowskiego – z upoważnienia mi- Wojciecha Szaramy w sprawie planów zmiany mode-
nistra – na interpelację posła Roberta Tyszkiewicza lu finansowania miejskich komend Policji (10493),
w sprawie rozszerzenia katalogu osób objętych ustawą 456) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
o Karcie Polaka o polskich Tatarów (10483), i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia
446) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy ministra – na interpelację posła Wojciecha Szaramy
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- w sprawie trudnej sytuacji dzieci ofiar eksperymentów
nia ministra – na interpelację posła Jarosława Ma- medycznych dokonywanych na więźniach niemieckich
twiejuka w sprawie ustalenia właściwości miejscowej obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej
gminy według miejsca zamieszkania osoby ubiegają- (10494),
cej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej 457) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
oraz meldowania na pobyt stały pensjonariuszy struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi-
w domach pomocy (10484), nistra – na interpelację poseł Joanny Muchy w spra-
447) sekretarza stanu, pełnomocnika prezesa wie modernizacji nawierzchni drogi S19 na odcinku
Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowe- Lublin – Kraśnik oraz drogi krajowej nr 74 na odcin-
go Władysława Bartoszewskiego – z upoważnienia ku Olbięcin – Gościeradów oraz Gościeradów – An-
prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Ja- nopol (10495),
rosława Matwiejuka w sprawie zwrotu mienia ofiar 458) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
Holokaustu, które nie pozostawiły spadkobierców wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra
– na interpelację poseł Joanny Muchy oraz grupy po-
(10485),
słów w sprawie obecności polskiej delegacji na spo-
448) sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady
tkaniach Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej
Ministrów Jacka Cichockiego – z upoważnienia pre-
(IWC) (10496),
zesa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosła-
459) podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki
wa Matwiejuka w sprawie kolejnych cięć w budżecie
i Szkolnictwa Wyższego Jerzego Duszyńskiego –
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (10486),
z upoważnienia ministra – na interpelację poseł Jo-
449) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
anny Muchy oraz grupy posłów w sprawie Krajowej
darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia preze- Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzę-
sa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława tach (10497),
Matwiejuka w sprawie kosztów prądu z elektrowni 460) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
atomowych (10487), nictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upo-
450) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- ważnienia ministra – na interpelację posła Romualda
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – Ajchlera w sprawie obowiązku wystawiania świa-
z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na inter- dectw zdrowia i związanych z tym opłat w kontekście
pelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie rapor- zwalczania choroby Aujeszkyego (10498),
tu NIK dotyczącego stanu dróg w Polsce (10488), 461) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
451) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra
sów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na – na interpelację posła Grzegorza Roszaka w sprawie
interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego
opóźnień w przekazywaniu pieniędzy dla organizacji (10499),
pożytku publicznego z tytułu 1% podatku (10489), 462) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kul-
452) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu tury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty –
Państwa Jana Burego – z upoważnienia prezesa Rady z upoważnienia ministra – na interpelację posła Mie-
Ministrów – na interpelację posła Jarosława Matwie- czysława Marcina Łuczaka w sprawie poprawy bez-
juka w sprawie kształtowania najwyższych standar- pieczeństwa zbiorów muzealnych (10501),
dów odpowiedzialnego zarządzania w spółkach pu- 463) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
blicznych (10490), i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej-Skrzy-
453) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw pek – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
Zagranicznych Andrzeja Kremera – z upoważnienia Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie stałych
prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Ja- opłat w szkolnictwie wyższym (10502),
rosława Matwiejuka w sprawie braku postępów 464) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
w kwestii podpisania umowy o małym ruchu granicz- wia Adama Fronczaka – z upoważnienia ministra –
nym z Republiką Białoruś (10491), na interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka
40

w sprawie procedur medycznych stosowanych w przy- 475) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowi-
padku osób głuchoniemych (10504), ska Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia mi-
465) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol- nistra – na interpelację posła Andrzeja Bętkowskiego
nictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upo- w sprawie proponowanych zmian w kwestii nowych
ważnienia ministra – oraz minister pracy i polityki specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000
społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Ga- na terenie gminy Nowa Słupia (10518),
brieli Masłowskiej w sprawie przepisów prawa po- 476) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic-
zwalających na wyłączenie z ubezpieczenia społecz- twa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka na interpe-
nego po zmianie przepisów (10506), lację posła Wojciecha Kossakowskiego w sprawie
466) minister zdrowia Ewy Kopacz na interpela- ubezpieczeń w KRUS (10520),
cję posła Józefa Rojka w sprawie profilaktycznego 477) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
leczenia lekarzy i ratowników medycznych zagrożo- na interpelację posła Wojciecha Kossakowskiego
nych w czasie pracy zakażeniem HIV (10507), w sprawie likwidacji Garnizonu Olsztyn i innych gar-
467) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki nizonów w woj. warmińsko-mazurskim (10521),
i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej-Skrzy- 478) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
pek – z upoważnienia ministra – na interpelację posła sów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na
Józefa Rojka w sprawie okresu ważności legitymacji interpelację poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie
studenckich (10508), wprowadzenia podatku ekologicznego (10522),
468) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- 479) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
interpelację posła Jacka Osucha w sprawie podjęcia nia ministra – na interpelację poseł Agnieszki Ha-
pilnych działań zmierzających do jak najszybszego najczyk w sprawie projektu ustawy z dnia 3 czerwca
powstania w Krakowie nowoczesnej bazy dla Lotni- 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz
czego Pogotowia Ratunkowego oraz stacjonowania o zmianie niektórych innych ustaw (10523),
nowoczesnego helikoptera typu Eurocopter EC 135 480) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
na terenie Małopolski (10509), Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
469) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
– z upoważnienia ministra – na interpelację poseł
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia mi-
Haliny Rozpondek w sprawie funkcjonowania komi-
nistra – na interpelację posła Jacka Osucha w sprawie
sariatów Policji w Częstochowie i powiecie często-
wprowadzenia w pociągach pospiesznych międzywo-
chowskim (10524),
jewódzkich tzw. przedziału seniora (10511),
481) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
470) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini-
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia
stra – na interpelację posła Jarosława Stolarczyka
ministra – na interpelację posła Jacka Osucha
w sprawie przygotowania dworców kolejowych do w sprawie nowej treści art. 4 ustawy o odpadach opu-
przyjęcia dużej liczby podróżnych podczas odbywają- blikowanego w projekcie ustawy o odpadach oraz
cych się w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej o zmianie innych ustaw z dnia 12 czerwca 2009 r.
UEFA Euro 2012, poprzez m.in. wprowadzenie bile- (10525),
tomatów (10512), 482) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
471) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy darki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej – z upoważnie-
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- nia ministra – na interpelację posła Adama Wykręta
nia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła w sprawie rządowego niefinansowego wsparcia pol-
Edwarda Siarki w sprawie problemów z finansowa- skich projektów instalacji czystego spalania węgla
niem podstawowej opieki pielęgniarskiej w domach (10526),
pomocy społecznej, wynikających z różnego interpre- 483) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu
towania przepisów ustawy o pomocy społecznej Państwa Jana Burego – z upoważnienia ministra –
(10513), na interpelację poseł Izabelli Sierakowskiej w spra-
472) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy wie pakietu socjalnego i inwestycyjnego w procedu-
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- rze prywatyzacyjnej WSK Świdnik SA (10527),
nia ministra – na interpelację posła Edwarda Siarki 484) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra-
w sprawie niekorzystnych zmian w ustawie o pomocy struktury Magdaleny Gaj – z upoważnienia prezesa
społecznej (10514), Rady Ministrów – na interpelację posła Karola Kar-
473) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy skiego w sprawie stanu prac nad ustanowieniem mor-
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- skiej strefy przyległej RP (10528),
nia ministra – na interpelację posła Edwarda Siarki 485) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
w sprawie restrykcyjnych przepisów dotyczących nictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upo-
rent socjalnych (10515), ważnienia ministra – na interpelację posła Józefa
474) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Rackiego w sprawie zaliczenia podatku VAT do
Fedak na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca kosztów kwalifikowanych w przypadku realizacji
w sprawie sytuacji w ZUS (10516), projektów inwestycyjnych przez samorządy w ra-
41

mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na nistra – na interpelację poseł Anny Sobeckiej w spra-
lata 2007–2013 (10530), wie budowy sieci dróg na Euro 2012 (10541),
486) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- 497) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
sów Dominika Radziwiłła – z upoważnienia ministra i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
– na interpelację poseł Marii Zuby w sprawie odstą- nia ministra – na interpelację poseł Anny Sobeckiej
pienia od likwidacji rezerwy celowej w wysokości ok. w sprawie pomocy społecznej (10542),
72 mln zł na Poakcesyjny Program Wsparcia Obsza- 498) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
rów Wiejskich (10531), darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia mini-
487) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów stra – na interpelację posła Witolda Pahla w sprawie
Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi- bezpieczeństwa energetycznego woj. lubuskiego
nistra – na interpelację posła Jarosława Rusieckiego (10543),
w sprawie nowelizacji ustawy o finansach publicz- 499) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
nych (10532), struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia
488) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- ministra – na interpelację posła Witolda Pahla
sów Dominika Radziwiłła – z upoważnienia ministra w sprawie oznakowania fotoradarów stacjonarnych
– na interpelację posła Stanisława Lamczyka w spra- (10544),
wie zamiaru zlikwidowania 80 mln zł rezerwy celo- 500) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
wej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów nictwa i Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego – z upo-
Wiejskich (10533), ważnienia ministra – na interpelację posła Witolda
489) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- Pahla w sprawie ustawy o funduszach promocji pro-
wiedliwości Piotra Kluza na interpelację posła Sta- duktów rolno-spożywczych (10545),
nisława Lamczyka w sprawie przepisów ustawy o spół- 501) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
dzielniach mieszkaniowych, na podstawie których wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
można wystąpić o ustanowienie odrębnej własności interpelację posła Janusza Mikulicza w sprawie
lokalu (10534), zmiany ustawy o Państwowym Ratownictwie Me-
490) ministra sportu i turystyki Mirosława Mi- dycznym w zakresie ubezpieczeń ratowników me-
dycznych (10546),
chała Drzewieckiego – z upoważnienia prezesa Rady
502) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
Ministrów – na interpelację posła Zbigniewa Wasser-
sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini-
manna w sprawie działań członków Rady Ministrów
stra – na interpelację posła Stanisława Rydzonia
dotyczących przyznania licencji na grę w piłkarskiej
w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku
Ekstraklasie Łódzkiemu Klubowi Sportowemu –
od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia
ŁKS Łódź w postaci prób wywierania presji na wła-
usług prawniczych (10547),
ściwe organy PZPN i nakłaniania do podejmowania
503) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
działań sprzecznych z decyzjami sądu administracyj- wia Adama Fronczaka – z upoważnienia ministra –
nego (10535), na interpelację posła Tadeusza Wity w sprawie obec-
491) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- ności hormonalnych środków antykoncepcyjnych
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na w wykazie substancji rakotwórczych występujących
interpelację posła Grzegorza Roszaka w sprawie re- w środowisku pracy (10548),
fundacji analogów insulinowych na przykładzie Ino- 504) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
wrocławia (10536), kacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego – z upo-
492) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo- ważnienia ministra – na interpelację posła Marka
darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia mini- Polaka w sprawie zmian przepisów dotyczących kwa-
stra – na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie lifikacji wymaganych od nauczycieli (10549),
wytwarzania paliwa z dwutlenku węgla (10537), 505) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospo-
493) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- darki Dariusza Bogdana – z upoważnienia ministra
sów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na – na interpelację posła Kazimierza Moskala w spra-
interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie przeka- wie działań podjętych przez Ministerstwo Gospodar-
zywania 1% podatku organizacjom pożytku publicz- ki na rzecz przedsiębiorców poszkodowanych wsku-
nego (10538), tek powodzi (10550),
494) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo- 506) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia mini- nictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upo-
stra – na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie ważnienia ministra – na interpelację posła Kazimie-
budowy elektrowni atomowej w Polsce (10539), rza Moskala w sprawie działań podjętych przez Mi-
495) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz rolni-
Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na inter- ków poszkodowanych wskutek powodzi (10552),
pelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie planów pod- 507) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
wyższenia składki zdrowotnej (10540), wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini-
496) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- stra – na interpelację posła Kazimierza Moskala
struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi- w sprawie ochrony przeciwpowodziowej kraju oraz
42

działań podjętych przez Ministerstwo Środowiska na nia ministra – na interpelację poseł Małgorzaty Sa-
rzecz poszkodowanych (10554), durskiej w sprawie obowiązków nakładanych na or-
508) podsekretarza stanu w Ministerstwie Eduka- ganizacje pozarządowe posiadające status organizacji
cji Narodowej Krzysztofa Stanowskiego – z upoważ- pożytku publicznego (10570),
nienia ministra – na interpelację posła Kazimierza 519) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
Moskala w sprawie działań w zakresie edukacji pod- wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
jętych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na interpelację poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie
rzecz poszkodowanych wskutek powodzi (10555), zmiany algorytmu podziału środków finansowych,
509) ministra sportu i turystyki Mirosława Mi- które otrzymują oddziały wojewódzkie NFZ na finan-
chała Drzewieckiego na interpelację posła Kazimie- sowanie świadczeń opieki zdrowotnej (10571),
rza Moskala w sprawie działań podjętych przez Mi- 520) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
nisterstwo Sportu i Turystyki na rzecz poszkodowa- struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mini-
nych wskutek powodzi (10556), stra – oraz minister rozwoju regionalnego Elżbiety
510) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- Bieńkowskiej na interpelację poseł Małgorzaty Sadur-
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – skiej w sprawie budowy drogi ekspresowej S17 na od-
z upoważnienia ministra – na interpelację posła Ka- cinku Garwolin – Piaski ze środków Programu Ope-
zimierza Moskala w sprawie działań w ramach kom- racyjnego „Infrastruktura i środowisko” (10572),
petencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi- 521) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawie-
nistracji podjętych przez ministerstwo na rzecz po- dliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego – z upoważnie-
szkodowanych wskutek powodzi (10558), nia ministra – na interpelację poseł Małgorzaty Sa-
511) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo- durskiej w sprawie utrzymania finansowania z bu-
wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini- dżetu państwa inwestycji: „Budowa budynku Sądu
stra – na interpelację posła Kazimierza Moskala Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Świdniku”
w sprawie plagi dzikich wysypisk śmieci w polskich (10573),
lasach (10560), 522) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu
512) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol- Państwa Jana Burego – z upoważnienia ministra –
nictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upo- na interpelację poseł Małgorzaty Sadurskiej w spra-
ważnienia ministra – na interpelację posła Kazimie- wie prywatyzacji Wytwórni Sprzętu Komunikacyj-
rza Moskala w sprawie planowanego przez rząd nego PZL Świdnik SA bez uwzględnienia pakietu
zmniejszenia środków pieniężnych na program inwestycyjnego oraz pakietu gwarancji pracowni-
„Szklanka mleka” w nowym roku szkolnym 2009/ czych (10574),
2010 (10562), 523) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
513) minister pracy i polityki społecznej Jolanty wia Marka Habera – z upoważnienia prezesa Rady
Fedak na interpelację posła Kazimierza Moskala Ministrów – na interpelację poseł Beaty Mazurek
w sprawie przyszłości systemu emerytalnego w kraju w sprawie wprowadzenia zmiany od 1 stycznia 2010 r.
(10563), algorytmu podziału środków na koszty świadczeń
514) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie
Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na inter- NFZ (10576),
pelację posła Kazimierza Moskala w sprawie drama- 524) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
tycznej sytuacji szpitali na Podkarpaciu (10565), Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na inter-
515) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw pelację poseł Beaty Mazurek w sprawie rozliczenia
Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka wszystkich świadczeń ponadumownych wykonanych
– z upoważnienia ministra – na interpelację posła przez wszystkich świadczeniodawców z woj. lubel-
Kazimierza Moskala w sprawie pomocy Polski dla skiego w 2008 r. oraz w I połowie 2009 r. (10577),
uchodźców klimatycznych (10566), 525) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
516) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- wia Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra –
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – na interpelację posła Czesława Hoca w sprawie pilnej
z upoważnienia ministra – na interpelację posła Ka- kontroli i nadzoru specjalistycznego z natychmiasto-
zimierza Moskala w sprawie koncepcji powiększenia wym wdrożeniem standardów opieki nad kobietą
obszaru miasta Rzeszowa o sołectwa gminy Tyczyn w czasie porodu i opieki nad noworodkiem w oddzia-
(10567), łach ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym
517) sekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Inte- Szpitala Miejskiego Świętej Trójcy w Płocku w związ-
gracji Europejskiej Mikołaja Dowgielewicza – z upo- ku z dramatycznymi okolicznościami porodu jednej
ważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację z pacjentek tego szpitala (10578),
poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie wyelimino- 526) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
wania Lublina z grupy miast, w których organizowa- Fedak na interpelację posła Waldemara Andzela
ne będą spotkania międzynarodowe w ramach pol- w sprawie wstrzymania waloryzacji rent i emerytur
skiej prezydencji (10569), (10579),
518) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy 527) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- darki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej – z upoważnie-
43

nia ministra – na interpelację posła Waldemara An- ważnienia ministra – na interpelację posła Jarosława
dzela w sprawie wzrostu cen za energię elektryczną Stawiarskiego w sprawie stanu przygotowań oraz
dla odbiorców przemysłowych (10580), źródeł finansowania reformy obniżenia wieku szkol-
528) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- nego (10593),
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia 539) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
ministra – na interpelację posła Marka Kuchcińskie- wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
go w sprawie modernizacji linii kolejowej E30 na od- interpelację posła Jarosława Stawiarskiego w spra-
cinku Rzeszów – Medyka (10581), wie wyczerpania się środków finansowych na zabiegi
529) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- operacyjne w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Ka-
z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na inter- jetanach (10594),
pelację posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie 540) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku obfi- wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini-
tych opadów deszczu (10583), stra – na interpelację posła Andrzeja Pałysa w spra-
530) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo- wie braku dostatecznych uregulowań prawnych
wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra w ustawie Prawo farmaceutyczne (10595),
– na interpelację posła Kazimierza Gwiazdowskiego 541) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
w sprawie melioracji rzeki Brzozówka (10584), i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia
531) minister zdrowia Ewy Kopacz na interpela- ministra – na interpelację posła Andrzeja Pałysa
cję posła Zbigniewa Babalskiego w sprawie braku w sprawie problemów osób niepełnosprawnych (10596),
płatności ze strony NFZ za wykonane świadczenia 542) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
przez ZOZ MSWiA w Warmińsko-Mazurskim Cen- i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
trum Onkologii w Olsztynie (10585), nia ministra – na interpelację posła Mieczysława Ka-
532) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw sprzaka w sprawie funkcjonowania domów pomocy
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego społecznej oraz standardów w zakresie świadczenia
– z upoważnienia ministra – na interpelację posła przez nie usług (10597),
Lecha Kołakowskiego w sprawie zapobiegania i sku-
543) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
tecznego zmniejszenia wzrastającej liczby prze-
Fedak na interpelację posła Henryka Gołębiewskiego
stępstw narkotykowych w Polsce (10586),
w sprawie regulacji prawnych dotyczących wydawa-
533) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
nia świadectw pracy oraz zaświadczeń o zarobkach
sów Ludwika Koteckiego – z upoważnienia ministra
dla byłych pracowników zakładów pracy, które ule-
– na interpelację posła Lecha Kołakowskiego w spra-
gły prywatyzacji (10598),
wie zamiaru zlikwidowania 80 mln zł rezerwy celo-
544) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu
wej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów
Wiejskich (10587), Państwa Jana Burego – z upoważnienia ministra –
534) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację posła Stanisława Wziątka w sprawie
Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na inter- działań Agencji Rozwoju Przemysłu SA, które przy-
pelację posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie nie- sporzyły Skarbowi Państwa oraz mniejszościowym
uregulowania przez NFZ SPZOZ w Kraśniku należ- udziałowcom i pracownikom spółki In-Tel w Czaplin-
ności z tytułu nadwykonań za 2008 r. (10588), ku znaczących strat (10599),
535) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- 545) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na kacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego – z upo-
interpelację posła Jarosława Stawiarskiego w spra- ważnienia ministra – na interpelację poseł Jadwigi
wie wstrzymania zabiegów wszczepienia endoprotezy Zakrzewskiej w sprawie przestrzegania praw dziecka
osobom chorym na hemofilię (10590), w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (10601),
536) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- 546) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
wia Adama Fronczaka – z upoważnienia ministra – struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi-
na interpelację posła Jarosława Stawiarskiego w spra- nistra – na interpelację posła Tomasza Tomczykie-
wie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości wicza w sprawie utrzymania statusu uzdrowiska
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (10591), przez gminę Goczałkowice-Zdrój (10602),
537) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawie- 547) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
dliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego – z upoważnie- darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia mini-
nia ministra – na interpelację posła Jarosława Sta- stra – na interpelację posłów Tadeusza Arkita i Wi-
wiarskiego w sprawie realizacji działań związanych tolda Kochana w sprawie innowacyjnych technologii
z utrzymaniem finansowania z budżetu państwa in- pozyskiwania energii (10604),
westycji Sądu Okręgowego w Lublinie w postaci bu- 548) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
dowy budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Re- wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
jonowej w Świdniku (10592), interpelację poseł Zdzisławy Janowskiej w sprawie
538) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu- prawnego uregulowania zasad kształtowania cen
kacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego – z upo- w obrocie farmaceutykami (10608),
44

549) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawie- ważnienia ministra – na interpelację posłów Renaty
dliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego – z upoważnie- Butryn i Piotra Tomańskiego w sprawie zmiany pro-
nia ministra – na interpelację posła Waldy Dzikow- gramowej i organizacyjnej szkolnictwa zawodowego
skiego w sprawie wywiadów środowiskowych prowa- (10640),
dzonych przez kuratorów sądowych (10611), 561) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
550) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra- wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia interpelację posła Wojciecha Saługi w sprawie kom-
ministra – na interpelację posła Henryka Siedlaczka petencji dotyczących stwierdzania zgonu pacjenta
w sprawie projektu ustawy o kierujących pojazdami (10641),
(10614), 562) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
551) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Lecha Kołakowskiego
Fedak na interpelację posła Henryka Siedlaczka w sprawie ustalenia właściwości miejscowej gminy
w sprawie odebrania dodatku do renty i emerytury według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się
z tytułu nadanych orderów (10616), o umieszczenie w domu pomocy społecznej (10643),
552) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo- 563) minister rozwoju regionalnego Elżbiety
darki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej – z upoważnie- Bieńkowskiej na interpelację posła Lecha Kołakow-
nia ministra – na interpelację posła Henryka Sie- skiego w sprawie skreślenia z listy projektów współ-
dlaczka w sprawie wsparcia działań antykryzyso- finansowanych przez UE zbiornika wodnego Kąty –
wych podjętych w Koksowni Przyjaźń sp. z o.o. Myscowa w Beskidzie Niskim (10644),
w Dąbrowie Górniczej (10619), 564) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
553) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na inter-
Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na inter- pelację posła Krzysztofa Putry w sprawie dochodów
pelację posła Zbigniewa Konwińskiego w sprawie NFZ (10645),
wymogów sanitarnych dotyczacych sprowadzanej do 565) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
kraju odzieży używanej (10624), kacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego – z upo-
554) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia ważnienia ministra – na interpelację posła Arkadego
Fiedlera w sprawie podjęcia działań zmierzających
Marka Habera – z upoważnienia ministra – na inter-
do zmiany rozwiązań w zakresie szkolnictwa zawo-
pelację posła Adama Krzyśków w sprawie funkcjono-
dowego w kierunku wydłużenia okresu praktycznej
wania systemu ratownictwa medycznego (10627),
nauki zawodu do 3 lat, czyli do całego okresu w trzy-
555) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
letniej szkole zawodowej (10646),
nictwa i Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego – z upo-
566) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
ważnienia ministra – na interpelację posła Krzysz-
wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini-
tofa Borkowskiego w sprawie czasu pracy służb fito-
stra – na interpelację posła Marka Wojtkowskiego
sanitarnych (10628), w sprawie zabezpieczenia stopnia wodnego we Wło-
556) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy cławku, zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- i przeciwdziałania erozji na Wiśle od Nieszawy do
nia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Putry Torunia (10647),
w sprawie wyjaśnienia kwestii prawnej związanej 567) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
z właściwością gminy w zakresie miejsca zamieszka- Fedak na interpelację posłów Witolda Kochana i Ta-
nia osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu po- deusza Arkita w sprawie utraty statusu bezrobotne-
mocy społecznej oraz meldowania na pobyt stały pen- go (10648),
sjonariuszy w domach pomocy (10631), 568) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
557) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury sów Ludwika Koteckiego – z upoważnienia ministra
i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – – na interpelację posła Łukasza Zbonikowskiego
z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na inter- w sprawie planowanej likwidacji rezerwy celowej na
pelację posła Artura Górskiego w sprawie problemów Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
finansowych mediów publicznych, a szczególnie Pro- (10650),
gramu 2 Polskiego Radia (10635), 569) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
558) ministra kultury i dziedzictwa narodowego nictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upo-
Bogdana Zdrojewskiego oraz sekretarza stanu w Mi- ważnienia ministra – na interpelację posła Jerzego
nisterstwie Skarbu Państwa Jana Burego – z upo- Rębka oraz grupy posłów w sprawie uproszczenia
ważnienia ministra – na interpelację posła Jacka procedury zgłaszania do ARiMR faktu wystąpienia
Tomczaka w sprawie problemów finansowych Pol- nadzwyczajnych okoliczności, które spowodowały
skiego Radia (10636), zniszczenie upraw rolnych lub uniemożliwiają dopeł-
559) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- nienie warunków utrzymania w dobrej kulturze
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przy-
interpelację posła Jana Filipa Libickiego w sprawie znanie płatności bezpośrednich (10651),
osób chorych na hemofilię (10637), 570) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
560) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu- Zagranicznych Grażyny Bernatowicz – z upoważnie-
kacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego – z upo- nia ministra – na interpelację posła Artura Górskie-
45

go w sprawie ograniczeń praw wyborczych polskiej Kołakowskiego w sprawie znacznego wzrostu bezro-
mniejszości na Litwie (10656), bocia wśród młodzieży (10687),
571) szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów To- 582) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
masza Arabskiego – z upoważnienia prezesa Rady i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej-Skrzy-
Ministrów – na interpelację posła Roberta Węgrzyna pek – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł
w sprawie art. 82 ustawy o emeryturach i rentach Beaty Szydło oraz grupy posłów w sprawie wprowa-
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (10657), dzenia regulacji prawnych umożliwiających korzy-
572) minister pracy i polityki społecznej Jolanty stanie z ulg i zniżek studenckich dla absolwentów
Fedak na interpelację posła Jacka Osucha w sprawie studiów I stopnia (10692),
rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do rekompen- 583) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
saty za przymusowe zatrudnianie w kopalniach wę- wia Adama Fronczaka – z upoważnienia ministra –
gla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalio- na interpelację poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej
nach budowlanych (10658), w sprawie zwiększenia dostępności terapii substytu-
573) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra- cyjnej w leczeniu uzależnień (10695),
struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia 584) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
ministra – na interpelację poseł Izabelli Sierakow- nictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upo-
skiej w sprawie włączenia projektu rozbudowy Portu ważnienia ministra – na interpelację poseł Elżbiety
Lotniczego Lublin SA do transeuropejskiej sieci Streker-Dembińskiej w sprawie dostosowania nasze-
transportowej TEN-T (10660), go kraju do wymogów UE w zakresie badania mięsa
574) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospo- na obecność włośni (10697),
darki Dariusza Bogdana – z upoważnienia ministra 585) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
– na interpelację posła Marka Krząkały w sprawie sów Ludwika Koteckiego – z upoważnienia ministra
podjęcia działań mających na celu wsparcie polskiego – na interpelację poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej
przemysłu motoryzacyjnego (10662), w sprawie rezerwy celowej na Poakcesyjny Program
575) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo- Wsparcia Obszarów Wiejskich (10700),
wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini- 586) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
stra – na interpelację posła Marka Krząkały w spra- Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi-
wie zmiany przepisów dotyczących stosowania osa- nistra – na interpelację poseł Elżbiety Streker-Dem-
dów ściekowych w rolnictwie (10664), bińskiej w sprawie nowelizacji ustawy o finansach
576) przewodniczącego Komisji Nadzoru Finan- publicznych (10701),
sowego Stanisława Kluzy – z upoważnienia ministra 587) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
– na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w spra- i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
wie przewidywanej restrukturyzacji prokuratur nia ministra – na interpelację posła Grzegorza Ro-
i sądów – podstawowego szczebla w hierarchii wy- szaka w sprawie ustawy o promocji zatrudnienia
miaru sprawiedliwości – na przykładzie Prokuratury i instytucjach rynku pracy (10705),
Rejonowej w Bystrzycy Kłodzkiej (10667), 588) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
577) prokuratora krajowego, zastępcy prokurato- kacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego – z upo-
ra generalnego Edwarda Zalewskiego na interpelację ważnienia ministra – na interpelację posła Jana Ka-
poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie podziału eta- mińskiego w sprawie bezpłatnych podręczników dla
tów orzeczniczych w prokuraturach okręgu świdnic- uczniów niesłyszących i niewidomych (10707),
kiego (10672), 589) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
578) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na inter-
Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mi- pelację posła Jana Musiała w sprawie zmiany decyzji
nistra – na interpelację posłanek Elżbiety Witek dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ narzuca-
i Anny Zalewskiej w sprawie programu „Radosna jącej świadczeniodawcom dzielenie umów na rok
szkoła” (10680), 2009 w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycz-
579) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu- nej na dwa okresy rozliczeniowe (10711),
kacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego – z upo- 590) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
ważnienia ministra – na interpelację posłanek Elż- kacji Narodowej Zbigniewa Marciniaka – z upoważ-
biety Witek i Anny Zalewskiej w sprawie ogranicze- nienia ministra – na interpelację poseł Danuty Pie-
nia rezerwy celowej na realizację Narodowego Pro- traszewskiej w sprawie zaostrzenia przepisów doty-
gramu Stypendialnego (10681), czących kwalifikacji osób ubiegających się o upraw-
580) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu- nienia wychowawcy kolonijnego (10713),
kacji Narodowej Zbigniewa Marciniaka – z upoważ- 591) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospo-
nienia ministra – na interpelację posła Ryszarda Ter- darki Rafała Baniaka – z upoważnienia ministra – na
leckiego w sprawie egzaminu maturalnego z języka interpelację posła Wojciecha Szaramy w sprawie za-
polskiego (10684), gwarantowania w budżecie państwa na rok 2010
581) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu- środków na inwestycje początkowe w górnictwie, po-
kacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego – z upo- zwalające wydłużyć okres eksploatacji złóż krajo-
ważnienia ministra – na interpelację posła Lecha wych (10714),
46

592) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury w sprawie planowanej likwidacji gospodarstw pomoc-
i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – niczych i zakładów budżetowych w ramach projekto-
z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na inter- wanej nowelizacji ustawy o finansach publicznych
pelację posła Wojciecha Szaramy w sprawie drama- (10732),
tycznej sytuacji finansowej Programu 2 Polskiego 603) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
Radia (10715), Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na inter-
593) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultu- pelację posła Sławomira Zawiślaka w sprawie podzia-
ry i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty – z upo- łu środków finansowych z NFZ na poszczególne wo-
ważnienia ministra – na interpelację posła Wojciecha jewództwa (10734),
Szaramy w sprawie stanu zabytków kultury polskiej 604) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
we Lwowie (10716), Fedak na interpelację poseł Marzenny Drab w spra-
594) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Za- wie występujących braków środków finansowych na
granicznych Jana Borkowskiego – z upoważnienia realizację zadań państwa w zakresie promocji za-
ministra – na interpelację posła Wojciecha Szaramy trudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz ak-
w sprawie przestrzegania praw mniejszości polskiej tywizacji zawodowej do końca 2009 r., w dobie kry-
na Litwie (10717), zysu i potrzeb lokalnych rynków pracy (10736),
595) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- 605) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na sów Ludwika Koteckiego – z upoważnienia ministra
interpelację poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie – na interpelację poseł Barbary Bartuś w sprawie
wprowadzenia do katalogu JGP finansowania kosz- decyzji rządu RP dotyczącej zlikwidowania rezerwy
tów pobytu pacjentów w hotelu Pozyton, działającym celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów
przy Centrum Onkologii w Bydgoszczy (10719), Wiejskich (10737),
596) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 606) podsekretarza stanu w Ministerstwie Go-
struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi- spodarki Dariusza Bogdana – z upoważnienia mini-
nistra – na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej stra – na interpelację posła Jacka Tomczaka w spra-
w sprawie zmiany sposobu finansowania dróg krajo- wie pozyskania amerykańskiej technologii w ra-
wych znajdujących się w granicach miast na prawach mach offsetu dla Zakładów Przemysłu Metalowego
powiatu (10723), im. H. Cegielskiego w Poznaniu (10739),
597) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu- 607) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji
kacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego – z upo- Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mi-
ważnienia ministra – na interpelację posła Włodzi- nistra – na interpelację poseł Bożeny Kotkowskiej
mierza Karpińskiego w sprawie uczęszczania dzieci w sprawie nowelizacji ustawy budżetowej na rok
do placówek przedszkolnych (10724), 2009 w zakresie zmniejszenia wydatków Minister-
598) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji stwa Edukacji Narodowej na edukację i wychowanie
Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mi- (10740),
nistra – na interpelację posła Włodzimierza Karpiń- 608) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
skiego w sprawie dodatkowych środków dla budżetów i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
gmin w związku z wprowadzeniem obowiązku szkol- nia ministra – na interpelację poseł Bożeny Kotkow-
nego dla 6-latków (10725), skiej w sprawie nowelizacji ustawy budżetowej na rok
599) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo- 2009 w zakresie zmniejszenia wydatków Minister-
darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia mini- stwa Pracy i Polityki Społecznej na pomoc społeczną
stra – na interpelację posła Włodzimierza Karpiń- i świadczenia rodzinne o 2,3 mld zł (10741),
skiego w sprawie cen gazu zużywanego do produkcji 609) ministra spraw zagranicznych Radosława
przez duże przedsiębiorstwa, takie jak np. Zakłady Sikorskiego na interpelację posła Bartosza Arłuko-
Azotowe Puławy SA (10726), wicza w sprawie wypowiedzianej publicznie przez
600) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy ministra spraw zagranicznych pochwały stosowania
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- kary śmierci (10743),
nia ministra – na interpelację posła Włodzimierza 610) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
Karpińskiego w sprawie minimum egzystencji i wzro- wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
stu świadczeń społecznych (10728), interpelację posła Bartosza Arłukowicza w sprawie
601) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic- terminu wprowadzenia refundacji kosztów zakupu
twa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upoważ- osprzętu niezbędnego do podawania czynnika krzep-
nienia ministra – na interpelację posła Sławomira nięcia w ramach programu profilaktycznego „Zapo-
Zawiślaka w sprawie przeszkód w uzyskiwaniu przez bieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”
rolników pomocy na zalesianie w ramach PROW (10744),
2007–2013 z uwagi na położenie gruntów na obszarze 611) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
Natura 2000 (10731), sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini-
602) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów stra – na interpelację posła Tomasza Lenza w spra-
Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi- wie nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym
nistra – na interpelację posła Sławomira Zawiślaka (10748),
47

612) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- rodowej na Litwie, w tym przede wszystkim respek-
sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini- towania praw Polaków (10774),
stra – na interpelację posła Tomasza Lenza w spra- 623) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
wie udzielenia gwarancji kredytowych dla drugiego wiedliwości Jacka Czai – z upoważnienia ministra –
etapu autostrady A1 (10749), na interpelację posła Dariusza Seligi w sprawie opła-
613) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu- ty za przystąpienie do egzaminu konkursowego na
kacji Narodowej Zbigniewa Marciniaka – z upoważ- aplikacje prawnicze (10775),
nienia ministra – na interpelację posła Sławomira 624) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
Kłosowskiego w sprawie różnic programowych w na- wiedliwości Piotra Kluza – z upoważnienia ministra
uczaniu sześciolatków (10750), – na interpelację posła Jana Burego s. Józefa w spra-
614) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- wie planów likwidacji Prokuratury Rejonowej w Rop-
wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini- czycach (10776),
stra – na interpelację posła Zbigniewa Kozaka 625) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
w sprawie wysokości środków finansowych przezna- nictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upo-
czonych na rzecz Szpitala Morskiego im. PCK w Gdy- ważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja
ni w ramach „Narodowego programu zwalczania Adamczyka w sprawie weryfikacji istniejących obsza-
chorób nowotworowych”, zadanie: Utworzenie w Pol- rów o niekorzystnych warunkach gospodarowania
sce systemu radioterapii onkologicznej – doposażenie (ONW) na terenach Małopolski (10780),
i modernizacja zakładów radioterapii (10754), 626) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
615) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- sów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia mi-
wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini- nistra – na interpelację posła Andrzeja Adamczyka
stra – na interpelację posłów Marka Zielińskiego w sprawie możliwości opodatkowania gier i zakładów
i Ewy Drozd w sprawie wdrożenia „Narodowego pro- internetowych (10781),
gramu leczenia chorych na stwardnienie rozsiane” 627) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
(10756), i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej-Skrzy-
616) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- pek – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
wiedliwości Piotra Kluza – z upoważnienia ministra Jacka Pilcha w sprawie okresów ważności legityma-
– na interpelację posła Marka Zielińskiego w spra- cji studenckich (10793),
wie nierównych zarobków asystentów sądowych 628) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Na-
(10759), rodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia ministra
617) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu- – na interpelację poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie
kacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego – z upo- subwencji oświatowej w aspekcie funkcjonowania po-
ważnienia ministra – na interpelację posła Przemy- radni psychologiczno-pedagogicznych (10802),
sława Gosiewskiego w sprawie reformy szkolnictwa 629) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
zawodowego w polskim systemie oświaty do 2012 r. Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi-
(10763), nistra – na interpelację poseł Hanny Zdanowskiej
618) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Ja- w sprawie układów indemnizacyjnych (10805),
kuba Szulca – z upoważnienia ministra – na interpela- 630) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
cję posła Wiesława Wody w sprawie sposobu rozliczania Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi-
przez NFZ umów zawartych na 2009 r. w zakresie am- nistra – na interpelację posła Jana Kochanowskiego
bulatoryjnej opieki specjalistycznej (10764), w sprawie problemów utrzymania poradni psycholo-
619) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- giczno-pedagogicznych na terenie woj. lubuskiego
wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini- (10822),
stra – na interpelację poseł Katarzyny Matusik-Li- 631) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
piec w sprawie zwrotu kosztów za badania kliniczne wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini-
(10768), stra – na interpelację poseł Teresy Piotrowskiej
620) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- w sprawie wdrożenia „Narodowego programu lecze-
wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini- nia chorych na stwardnienie rozsiane” z uwzględnie-
stra – na interpelację poseł Katarzyny Matusik-Li- niem leków: tysabri, fingolimod oraz alemtuzumab
piec w sprawie regulacji spotkań przedstawicieli me- (10823).
dycznych z lekarzami (10769), Odpowiedzi te – zgodnie z art. 193 ust. 2 regula-
621) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra- minu Sejmu – zostały przekazane posłom.
struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia
ministra – na interpelację poseł Joanny Muchy
w sprawie włączenia projektu rozbudowy Portu Lot- Informuję również, że w regulaminowym termi-
niczego Lublin SA do transeuropejskiej sieci trans- nie nie wpłynęły odpowiedzi na następujące interpe-
portowej TEN-T (10770), lacje:
622) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Za- 1) posła Jana Religi w sprawie likwidacji miejsc
granicznych Jana Borkowskiego – z upoważnienia pracy w firmie Hochtief Facility Management Polska
ministra – na interpelację posła Dariusza Seligi sp. z o.o. w Praszce, woj. opolskie – od ministra pracy
w sprawie aktualnej sytuacji polskiej mniejszości na- i polityki społecznej (10139) – 27 dni,
48

2) posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie zamia- ZAPYTANIA


ru likwidacji środków w budżecie państwa na reali-
zację Programu Integracji Społecznej w ramach Po- Informuję, że wpłynęły następujące zapytania:
akcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 1) posła Adama Gawędy w sprawie wskazania or-
w gminach Dzikowiec, Raniżów i Bojanów – od pre- ganu bezpośrednio odpowiedzialnego i uprawnionego
zesa Rady Ministrów (10517) – 18 dni, do przeprowadzenia kontroli w Wytwórni Mas Bitu-
3) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie ko- micznych w Syryni oraz do ewentualnego wstrzyma-
munikatu dotyczącego możliwości wstrzymania nia działalności prowadzonej z naruszeniem przepi-
środków finansowych na realizację PPWOW, w tym sów prawa i obowiązujących norm – do ministra śro-
na Program Integracji Społecznej – od prezesa Rady dowiska (4339),
Ministrów (10625) – 7 dni, 2) poseł Iwony Guzowskiej w sprawie skargi na
4) poseł Marii Zuby w sprawie odstąpienia od li- funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości – do mini-
kwidacji rezerwy celowej w wysokości 72,5 mln zł na stra sprawiedliwości (4340),
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich 3) poseł Iwony Guzowskiej w sprawie pomocy dla
– od ministra pracy i polityki społecznej (10634) – osoby będącej w szczególnej sytuacji – do ministra
7 dni, sprawiedliwości (4341),
5) posła Piotra Stanke w sprawie zamiaru likwi- 4) posła Roberta Tyszkiewicza w sprawie trwają-
dacji 80 mln zł rezerwy celowej na Poakcesyjny Pro- cego procesu prywatyzacyjnego spółki Skarbu Pań-
gram Wsparcia Obszarów Wiejskich – od ministra stwa Cefarm Białystok SA i związanych z tym nego-
pracy i polityki społecznej (10652) – 7 dni, cjacji ze związkami zawodowymi – do ministra skar-
6) posła Czesława Hoca w sprawie katastrofalnej bu państwa (4342),
decyzji likwidacji rezerwy celowej na Poakcesyjny 5) posła Jana Kochanowskiego w sprawie wyja-
Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) śnienia aspektów prawnych dotyczących zawieszenia
wobec już zawartych umów na realizację usług spo- rady miasta i gminy oraz burmistrza Międzyrzecza
łecznych dla najbardziej potrzebujących 13 gmin i powołania komisarza – do prezesa Rady Ministrów
w woj. zachodniopomorskim (w większości – gmin (4343),
popegeerowskich) – od ministra pracy i polityki spo-
6) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie wy-
łecznej (10659) – 7 dni,
ników kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódz-
7) posła Sławomira Rybickiego w sprawie ustawy
kiego – do ministra spraw wewnętrznych i admini-
o ochronie osób i mienia – od ministra sprawiedliwo-
stracji (4344),
ści (10661) – 7 dni,
7) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie planów
8) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie przy-
zamknięcia oddziału zabiegowej pediatrii w Woje-
szłości Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
wódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku – do
Wiejskich – od prezesa Rady Ministrów (10670) –
7 dni, prezesa Rady Ministrów (4345),
9) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie nega- 8) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zaległo-
tywnych skutków planowanej likwidacji Poakcesyj- ści w wypłacie dodatków do pensji dla podlaskich
nego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – od funkcjonariuszy Policji – do ministra spraw we-
prezesa Rady Ministrów (10733) – 7 dni, wnętrznych i administracji (4346),
10) posła Józefa Rackiego w sprawie likwidacji 9) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie nazwy
rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia nowo tworzonej jednostki wojskowej w Białymstoku
Obszarów Wiejskich – od ministra pracy i polityki – do ministra obrony narodowej (4347),
społecznej (10529) – 6 dni, 10) poseł Stanisławy Prządki w sprawie bezczyn-
11) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie zli- ności komendantów powiatowych Policji w przedmio-
kwidowania przez Radę Ministrów rezerwy celowej cie wypłaty emerytom i rencistom służb munduro-
na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiej- wych równoważnika za remont zajmowanego lokalu
skich – od prezesa Rady Ministrów (10702) – 6 dni, mieszkalnego – do ministra spraw wewnętrznych
12) posła Roberta Telusa oraz grupy posłów i administracji (4348),
w sprawie zmniejszenia rezerwy celowej na Poakce- 11) posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego
syjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – od w sprawie wniosku KS Pocztowiec w Poznaniu
prezesa Rady Ministrów (10772) – 6 dni, o zmianę decyzji p.p.u.p. Poczta Polska w przedmiocie
13) posłów Jarosława Sellina i Kazimierza Micha- ogłoszenia przetargu na wynajem części obiektów
ła Ujazdowskiego w sprawie realizacji zobowiązania stanowiących zaplecze płyty boiska i kortów w Po-
do wsparcia dla programów: II Programu Polskiego znaniu – do ministra infrastruktury (4349),
Radia i TVP Kultura – od prezesa Rady Ministrów 12) poseł Jadwigi Zakrzewskiej w sprawie kontro-
(10779) – 6 dni, li i nadzoru nad organizacją wypoczynku dzieci i mło-
14) posła Henryka Milcarza w sprawie ogranicze- dzieży podczas akcji letniej 2009 – do ministra edu-
nia środków finansowych na zadania gmin realizo- kacji narodowej (4350),
wane w ramach Programu Integracji Społecznej – od 13) posła Wojciecha Szaramy w sprawie rozbież-
ministra pracy i polityki społecznej (10789) – 5 dni. ności w wyliczeniu kwot niezbędnych do pokrycia
49

kosztów przeszczepów w woj. śląskim – do ministra w woj. świętokrzyskim – do prezesa Rady Ministrów
zdrowia (4351), (4363),
14) posła Adama Lipińskiego w sprawie działań 26) posła Krzysztofa Lipca w sprawie odstąpienia
Agencji Mienia Wojskowego w stosunku do Zamku przez rząd od zamiaru likwidacji rezerwy celowej na
Czocha w Leśnej – do ministra obrony narodowej Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
(4352), i utrzymania finansowania przedsięwzięć zaplano-
15) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra- wanych w ramach tego programu przez gminę Iwa-
wie wpływu kosztów postępowania mediacyjnego na niska w woj. świętokrzyskim – do prezesa Rady Mi-
zainteresowanie tego rodzaju alternatywną metodą nistrów (4364),
rozwiązywania sporów w sprawach z zakresu prawa 27) posła Krzysztofa Lipca w sprawie odstąpienia
rodzinnego i opiekuńczego – do ministra sprawiedli- przez rząd od zamiaru likwidacji rezerwy celowej na
wości (4353), Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
16) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra- i utrzymania finansowania przedsięwzięć zaplano-
wie zwiększenia opłat za studia wieczorowe i zaoczne wanych w ramach tego programu przez gminę Lipnik
– do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (4354), w woj. świętokrzyskim – do prezesa Rady Ministrów
17) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra- (4365),
wie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – do 28) posła Krzysztofa Lipca w sprawie odstąpienia
ministra infrastruktury (4355), przez rząd od zamiaru likwidacji rezerwy celowej na
18) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
wie tworzenia programów i etatów dla instruktorów i utrzymania finansowania przedsięwzięć zaplano-
i kierowników prac podwodnych – do ministra spraw wanych w ramach tego programu przez gminę Brody
wewnętrznych i administracji (4356), w woj. świętokrzyskim – do prezesa Rady Ministrów
19) poseł Bożeny Kotkowskiej oraz grupy posłów (4366),
w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego 29) posła Adama Krzyśków w sprawie rządowego
„Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji projektu ustawy z dnia 16 czerwca 2009 r. o zmianie
Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszcza- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
nia ścieków w gminie Chybie” – etap I – do ministra oraz niektórych innych ustaw – do ministra rolnic-
środowiska, ministra rozwoju regionalnego oraz mi- twa i rozwoju wsi (4367),
nistra finansów (4357), 30) posła Eugeniusza Czykwina w sprawie nowe-
20) posła Jana Kochanowskiego w sprawie nowe- lizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwa-
lizacji rozporządzenia dotyczącego uczniów uczących mi używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – do
się za granicą – do ministra edukacji narodowej prezesa Rady Ministrów (4368),
(4358), 31) posła Grzegorza Roszaka w sprawie przeka-
21) posła Tadeusza Wity w sprawie zmian doty- zania do Inowrocławia kamiennych ciosów pochodzą-
czących przedmiotu: wychowanie do życia w rodzinie cych z murów Bazyliki Mniejszej Imienia Najświęt-
– do ministra edukacji narodowej oraz ministra zdro- szej Marii Panny w Inowrocławiu – do ministra kul-
wia (4359), tury i dziedzictwa narodowego (4369),
22) posła Stanisława Rydzonia w sprawie upadło- 32) posłów Tadeusza Arkita i Andrzeja Ryszki
ści Fabryki Elektrofiltrów Elwo SA w Pszczynie spo- w sprawie budowy rurociągu produktowego Boronów
wodowanej zawarciem transakcji opcji walutowych – Trzebinia w pow. chrzanowskim w woj. małopol-
– do ministra skarbu państwa (4360), skim – do ministra skarbu państwa (4370),
23) posła Krzysztofa Lipca w sprawie odstąpienia 33) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie wyja-
przez rząd od zamiaru likwidacji rezerwy celowej na śnienia sytuacji Stowarzyszenia na Rzecz Integracji
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Osób Bezrobotnych po 45. Roku Życia „Nasz sukces”
i utrzymania finansowania przedsięwzięć zaplano- – do ministra pracy i polityki społecznej (4371),
wanych w ramach tego programu przez gminę Mi- 34) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie moż-
rzec w woj. świętokrzyskim – do prezesa Rady Mini- liwości uznania przez ZUS świadectwa wykonywania
strów (4361), pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym
24) posła Krzysztofa Lipca w sprawie odstąpienia charakterze, w sytuacji gdy nie jest ono opatrzone
przez rząd od zamiaru likwidacji rezerwy celowej na podpisem pracodawcy – do ministra pracy i polityki
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich społecznej (4372),
i utrzymania finansowania przedsięwzięć zaplano- 35) posła Sebastiana Karpiniuka w sprawie etapu
wanych w ramach tego programu przez gminę Kli- prac legislacyjnych nad projektem nowelizacji art. 50
montów w woj. świętokrzyskim – do prezesa Rady ustawy Prawo łowieckie w zakresie wskazania pod-
Ministrów (4362), miotu odpowiedzialnego za szacowanie szkód łowiec-
25) posła Krzysztofa Lipca w sprawie odstąpienia kich i wypłatę odszkodowań na terenach niewcho-
przez rząd od zamiaru likwidacji rezerwy celowej na dzących w skład obwodów łowieckich – do ministra
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich środowiska (4373),
i utrzymania finansowania przedsięwzięć zaplano- 36) posła Marka Borowskiego w sprawie wykona-
wanych w ramach tego programu przez gminę Łagów nia wniosków pokontrolnych przedstawionych w pro-
50

tokole kontroli NIK z dnia 3 września 2008 r. doty- spółkę PKP InterCity – do ministra infrastruktury
czącym Zespołu Torów Wyścigów Konnych w War- (4386),
szawie na Służewcu – do ministra skarbu państwa 49) posła Jacka Osucha w sprawie cen paliw – do
(4374), ministra gospodarki (4387),
37) poseł Izabelli Sierakowskiej w sprawie utwo- 50) posła Józefa Rojka w sprawie warunków umo-
rzenia w Lublinie urzędu probierczego – do ministra wy zawartej przez Zespół Przychodni Specjalistycz-
gospodarki (4375), nych SPZOZ w Tarnowie z Małopolskim Oddziałem
38) poseł Haliny Rozpondek w sprawie pobierania Wojewódzkim NFZ o udzielanie świadczeń opieki
podatków z tytułu sprowadzania do Polski używanych zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia
samochodów od legalnych importerów oraz od osób specjalistyczne – do ministra zdrowia (4388),
indywidualnych – do ministra finansów (4376), 51) posła Bogusława Kowalskiego w sprawie bu-
39) poseł Barbary Bartuś w sprawie uzasadnienia dowy drogi ekspresowej S8 – do ministra infrastruk-
uporczywego uznawania samorządowego kolegium tury (4389),
odwoławczego za organ właściwy do stwierdzenia 52) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie likwi-
nieważności orzeczenia prezydium powiatowej rady dacji posterunku Policji w Wąwolnicy – do ministra
narodowej z dnia 25 września 1954 r. mimo wyroków spraw wewnętrznych i administracji (4390),
NSA rozstrzygających spór kompetencyjny – do mi- 53) posła Jana Religi w sprawie przyspieszenia
nistra rolnictwa i rozwoju wsi (4377), prac związanych z wprowadzeniem nowelizacji usta-
40) posła Marka Polaka w sprawie aneksu do wy o pomocy społecznej – do ministra pracy i polity-
umowy o świadczeniu usług medycznych przygoto- ki społecznej (4391),
wanego przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ 54) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie
w Krakowie – do ministra zdrowia (4378), interpretacji przepisów o pomocy społecznej – do mi-
41) posła Wojciecha Kossakowskiego w sprawie nistra pracy i polityki społecznej (4392),
nieuzasadnionych strat, jakie może ponieść budżet 55) posła Bogusława Kowalskiego w sprawie pro-
miasta Ełku w związku z roszczeniami Oddziału Te- jektu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
renowego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie strad pod nazwą „Wytyczne stosowania drogowych
– do ministra obrony narodowej (4379), barier ochronnych” – do ministra infrastruktury
42) posła Wojciecha Kossakowskiego w sprawie (4393),
sytuacji finansowej Warmińsko-Mazurskiego Cen- 56) posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie
trum Onkologii w Olsztynie – Zakładu Opieki Zdro- zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego w Lipsku – do
wotnej MSWiA – do ministra zdrowia (4380), ministra sprawiedliwości (4394),
43) posła Wojciecha Kossakowskiego w sprawie 57) posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie
nieuzasadnionej zmiany rozkładu jazdy oraz likwi- środków na składki ubezpieczeniowe dla bezrobot-
dacji pociągu relacji Olecko – Ełk – do ministra in- nych przyznawanych w ramach dotacji celowej – do
frastruktury (4381), ministra pracy i polityki społecznej (4395),
44) posła Stanisława Szweda w sprawie realizacji 58) posła Jana Widackiego w sprawie zlecenia na
budowy odcinka drogi S1 Mysłowice – Bielsko-Biała dalsze utrzymanie i rozwój komputerowego systemu
w ramach „Programu budowy dróg krajowych i au- informatycznego ZUS – do ministra pracy i polityki
tostrad na lata 2008–2012” – do ministra infrastruk- społecznej (4396),
tury (4382), 59) posła Jana Widackiego w sprawie wykonywa-
45) posła Zbysława Owczarskiego w sprawie pra- nia odpłatnych prac poza służbą przez policyjnych
wa dzieci z zespołem Downa do uzyskiwania orzeczeń ekspertów kryminalistyki – do ministra spraw we-
o możliwości kształcenia specjalnego ze sprzężonymi wnętrznych i administracji (4397),
niepełnosprawnościami – do ministra edukacji naro- 60) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie
dowej (4383), włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboszu
46) posła Stefana Strzałkowskiego w sprawie w pow. międzychodzkim do krajowego systemu ra-
możliwości utrzymania wartości dofinansowania towniczo-gaśniczego – do ministra spraw wewnętrz-
projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Białogar- nych i administracji (4398),
dzie – etap II” w ramach Zintegrowanego Programu 61) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie zapisów
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w przypadku pakietu antykryzysowego dotyczących 12-miesięcz-
spadku wartości projektu – do ministra rozwoju re- nego okresu rozliczeniowego – do ministra pracy
gionalnego (4384), i polityki społecznej (4399),
47) posła Jacka Osucha w sprawie uruchomienia 62) posłów Tadeusza Arkita i Jana Musiała w spra-
w rozkładzie jazdy pociągu pospiesznego relacji Gli- wie regulaminów niektórych banków odbierających
wice – Katowice – Bukowno – Olkusz – Wolbrom – osobom starszym możliwość zaciągania kredytów
Kozłów – CMK – Warszawa Wschodnia – do ministra bankowych, na przykładzie mieszkańców woj. mało-
infrastruktury (4385), polskiego – do ministra finansów (4400),
48) posła Jacka Osucha w sprawie niepokojących 63) posła Jarosława Katulskiego w sprawie ewen-
informacji dotyczących planów ograniczenia kurso- tualnych nieprawidłowości przy naborze młodzieży
wania pociągów pospiesznych uruchamianych przez do Gimnazjum Powiatowego w Tucholi na rok szkol-
51

ny 2009/2010 – do ministra edukacji narodowej 79) posła Tomasza Latosa w sprawie Portu Lot-
(4401), niczego Bydgoszcz-Szwederowo im. Ignacego Jana
64) posła Zdzisława Czuchy w sprawie rozstrzy- Paderewskiego – do ministra infrastruktury (4417),
gnięcia prawa własności do nieruchomości w Chojni- 80) posła Ludwika Dorna w sprawie okoliczności
cach – do ministra sprawiedliwości (4402), użycia gogli noktowizyjnych przez pilota śmigłowca
65) posła Krzysztofa Putry w sprawie interwencji Mi-24D, który uległ wypadkowi w dniu 27 lutego
brygady antyterrorystycznej w mieszkaniu w Łomży 2009 r. – do ministra obrony narodowej (4418),
– do ministra spraw wewnętrznych i administracji 81) posła Ludwika Dorna w sprawie przebiegu ak-
(4403), cji ratunkowej po katastrofie śmigłowca Mi-24D
66) posła Tomasza Kamińskiego w sprawie badań w dniu 27 lutego 2009 r. – do ministra obrony naro-
klinicznych – do prezesa Rady Ministrów (4404), dowej (4419),
67) posła Joachima Brudzińskiego w sprawie nie- 82) posła Ludwika Dorna w sprawie spadku zapo-
pokojących zniszczeń w pasie wybrzeża morskiego trzebowania wojska na wędliny i mięso w 2009 r. – do
należącego terytorialnie do gminy Rewal – do mini- ministra obrony narodowej (4420),
stra infrastruktury (4405), 83) posła Marka Opioły w sprawie reorganizacji
68) posła Joachima Brudzińskiego w sprawie sy- Dowództwa Wojsk Lądowych – do ministra obrony
tuacji lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce – do mi- narodowej (4421),
nistra zdrowia (4406), 84) posła Tomasza Latosa w sprawie budowy drogi
69) posła Jerzego Materny w sprawie regulacji ekspresowej S5 – do ministra infrastruktury (4422),
kwestii uprawnień do zniżkowych przejazdów dla 85) posłanek Elżbiety Witek i Anny Zalewskiej
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i po- w sprawie stopnia wykorzystania subwencji oświato-
nadgimnazjalnych, uczących się poza granicami na- wej przez samorządy lokalne na terenie Dolnego Ślą-
szego kraju – do ministra infrastruktury (4407), ska – do ministra edukacji narodowej (4423),
70) posła Piotra Babinetza w sprawie linii kolejo- 86) posłów Ewy Malik i Waldemara Andzela
wej Zagórz – Krosno – Jasło oraz połączenia Zagórz w sprawie zaniechania działań ratowania Fabryki
– Krosno – Jasło – Kraków – Warszawa – do ministra Urządzeń Mechanicznych Poręba sp. z o.o. przez Mi-
infrastruktury (4408),
nisterstwo Skarbu Państwa – do ministra skarbu
71) posła Bolesława Grzegorza Piechy w sprawie
państwa (4424),
braku dostępu do leków stosowanych na miastenię
87) posła Ryszarda Terleckiego w sprawie naru-
gravis – do ministra zdrowia (4409),
szenia przez Polski Instytut Sztuki Filmowej zasad
72) posła Lecha Kołakowskiego w sprawie nowego
przyznawania dotacji określonych w rozporządzeniu
algorytmu podziału środków na budowę dróg lokal-
ministra kultury z dnia 27 października 2005 r. do-
nych – do ministra spraw wewnętrznych i admini-
tyczącym udzielania przez Polski Instytut Sztuki
stracji (4410),
73) posła Przemysława Gosiewskiego w sprawie pla- Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu
nów finansowania realizacji zadania polegającego na kinematografii – do ministra kultury i dziedzictwa
przebudowie drogi krajowej nr 73 na odcinku Kielce – narodowego (4425),
Wola Morawicka wraz z obwodnicą Morawicy i Woli 88) posła Ryszarda Terleckiego w sprawie przepi-
Morawickiej – do ministra infrastruktury (4411), sów rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa
74) poseł Bożeny Kotkowskiej w sprawie odmowy wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczącego ro-
wyjazdu na olimpiadę dla osób z upośledzeniem umy- dzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwen-
słowym w Australii dla trenera zawodniczki w pły- tom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wy-
waniu – do ministra sportu i turystyki (4412), dawanych przez uczelnie – do ministra nauki i szkol-
75) posła Włodzimierza Karpińskiego w sprawie nictwa wyższego (4426),
nabycia akcji przez spadkobierców po zmarłych pra- 89) posła Tadeusza Wity w sprawie umorzenia
cownikach Zakładów Azotowych Puławy SA – do mi- przez prokuraturę śledztwa dotyczącego tzw. mafii
nistra skarbu państwa (4413), paliwowej – do ministra sprawiedliwości (4427),
76) posła Włodzimierza Karpińskiego w sprawie 90) posła Tadeusza Wity w sprawie odsunięcia pro-
dysproporcji w finansowaniu świadczeń opieki zdro- kuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach od
wotnej w poszczególnych województwach w kontek- prowadzenia śledztwa dotyczącego znanego polskiego
ście sytuacji szpitala w Puławach – do ministra zdro- lobbysty – do ministra sprawiedliwości (4428),
wia (4414), 91) posła Tadeusza Wity w sprawie projektu fi-
77) posła Włodzimierza Karpińskiego w sprawie nansowego na 2010 r. dla Śląskiego Oddziału Woje-
sprzedaży należących do Agencji Rozwoju Przemysłu wódzkiego NFZ – do ministra zdrowia (4429),
SA akcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL- 92) posła Romualda Ajchlera w sprawie zwalcza-
-Świdnik SA – do ministra skarbu państwa (4415), nia chorób zakaźnych u zwierząt, w tym realizacji
78) posła Jerzego Materny w sprawie rzeczywiste- programu zwalczania choroby Aujszkyego – do mini-
go deficytu budżetowego oraz wykorzystywania środ- stra rolnictwa i rozwoju wsi (4430),
ków unijnych na jego zmniejszenie – do ministra fi- 93) poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej w sprawie
nansów (4416), informacji o krajach zwracających polskim podmio-
52

tom podatek VAT na zasadzie wzajemności – do mi- Polskiego Radia i TVP – do ministra kultury i dzie-
nistra finansów (4431), dzictwa narodowego (4445),
94) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie 108) posła Marka Opioły w sprawie dotychczas
skutków działań mających na celu poprawę wyników nierzetelnego prowadzenia postępowań przez Proku-
finansowych Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eks- raturę Rejonową w Płońsku dotyczących sfałszowa-
portowych SA – do ministra finansów (4432), nia uchwał Rady Gminy Sochocin – do ministra spra-
95) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie re- wiedliwości (4446),
alizacji przez Ministerstwo Zdrowia obowiązku po- 109) posła Wiesława Wody w sprawie sposobu po-
wołania rzeczników praw pacjenta szpitala psychia- traktowania przez małopolskiego kuratora oświaty
trycznego – do ministra zdrowia (4433), Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
96) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie re- Straży Pożarnych RP w Krakowie jako jednego
alizacji kontraktu na dostawy kołowego transportera z organizatorów tegorocznej akcji letniej – do mini-
opancerzonego Rosomak – do ministra obrony naro- stra edukacji narodowej (4447),
dowej (4434), 110) posła Dawida Jackiewicza w sprawie pomocy
97) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie po- rolnikom, których dotknęły skutki kryzysu ekonomicz-
stępów we wdrażaniu „Strategii rozwoju społeczeń- nego – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (4448),
stwa informacyjnego w Polsce do 2013 r.” – do mini- 111) poseł Nelli Rokity-Arnold w sprawie plano-
stra spraw wewnętrznych i administracji (4435), wanego podniesienia podatku VAT w projekcie bu-
98) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie dżetu państwa na 2010 r. – do ministra finansów
kontynuacji budowy Europejskiego Centrum Solidar- (4449),
ności w Gdańsku – do ministra kultury i dziedzictwa 112) poseł Anny Zalewskiej w sprawie naliczania
narodowego (4436), wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy nauczycieli
99) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie oraz naliczania wynagrodzeń przysługujących za po-
ewentualnych zmian w układzie autostrad i dróg eks- zostałe dni pracy – do ministra edukacji narodowej
presowych w horyzontach czasowych do 2013 i 2025 r. (4450),
– do ministra infrastruktury (4437), 113) posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy
posłów w sprawie realizacji inwestycji drogi ekspre-
100) posła Romualda Ajchlera w sprawie prawne-
sowej S5 na odcinku Poznań – Wrocław – do ministra
go charakteru warunków przyłączenia farmy wiatro-
infrastruktury (4451),
wej do krajowego systemu elektroenergetycznego – do
114) poseł Barbary Bartuś w sprawie środków
ministra gospodarki (4438),
z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiej-
101) posła Ryszarda Zawadzkiego w sprawie ba-
skich dla gminy Bobowa – do ministra pracy i polity-
dań lekarskich członków ochotniczej straży pożarnej
ki społecznej (4452),
biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśni-
115) poseł Marzeny Okła-Drewnowicz w sprawie
czych – do ministra spraw wewnętrznych i admini- formy egzaminu maturalnego i jej wpływu na rekru-
stracji (4439), tację na wyższe uczelnie – do ministra nauki i szkol-
102) posła Tadeusza Arkita oraz grupy posłów nictwa wyższego (4453),
w sprawie konieczności przyspieszenia działań zwią- 116) poseł Marzeny Okła-Drewnowicz w sprawie
zanych z usunięciem produktów azbestowych, na określenia przyszłego nadzoru nad urzędami konser-
przykładzie gminy Szczucin w woj. małopolskim – do watorskimi – do ministra kultury i dziedzictwa na-
ministra gospodarki (4440), rodowego (4454),
103) posła Jana Kamińskiego w sprawie przemo- 117) poseł Haliny Rozpondek w sprawie możliwo-
delowania układu dróg ekspresowych i korekty prze- ści podejmowania pracy przez ratowniczki medyczne
biegu linii kolejowej E75 na terenie woj. podlaskiego – do ministra zdrowia (4455),
– do ministra infrastruktury (4441), 118) posłów Andrzeja Nowakowskiego i Magdale-
104) posłów Sławomira Preissa i Pawła Suskiego ny Gąsior-Marek w sprawie zasad obowiązywania
w sprawie rezerwy celowej na Poakcesyjny Program umowy między Polską a Francją dotyczącej unikania
Wsparcia Obszarów Wiejskich – do ministra finansów podwójnego opodatkowania – do ministra finansów
(4442), (4456),
105) posła Wojciecha Szaramy w sprawie braku 119) posła Jana Kochanowskiego w sprawie no-
jednoznacznych przepisów regulujących zasady obli- welizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
czania stażu pracy górnikom zatrudnionym w kopal- cjach rynku pracy – do ministra pracy i polityki spo-
niach, które wprowadziły skrócony tydzień pracy – do łecznej (4457),
ministra pracy i polityki społecznej (4443), 120) posła Marka Borowskiego w sprawie budowy
106) posła Wojciecha Szaramy w sprawie planu obwodnicy Inowrocławia oraz połączenia kolejowego
finansowego NFZ na 2010 r. dyskryminującego Ślą- Inowrocławia z Górnym Śląskiem – do ministra in-
ski Oddział Wojewódzki NFZ – do ministra zdrowia frastruktury (4458),
(4444), 121) posła Stanisława Lamczyka w sprawie roz-
107) poseł Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej poczęcia budowy obwodnicy Żukowa i Chwaszczyna
w sprawie udostępniania materiałów archiwalnych – do ministra infrastruktury (4459),
53

122) poseł Marii Nowak w sprawie Huty Jedność 137) posła Wiesława Janczyka w sprawie podjęcia
SA w Siemianowicach Śląskich w likwidacji – do mi- działań i udzielenia pomocy finansowej ze środków
nistra skarbu państwa (4460), MSWiA lub innych źródeł miejscowości Czarny Du-
123) poseł Marii Nowak w sprawie nieruchomości najec w powiecie nowotarskim na usunięcie skutków
zabudowanej położonej w Chorzowie przy ul. Armii powodzi – do ministra spraw wewnętrznych i admi-
Krajowej 13, będącej w przeszłości własnością Skar- nistracji (4475),
bu Państwa – do ministra skarbu państwa (4461), 138) posła Wiesława Janczyka w sprawie podjęcia
124) poseł Marii Nowak w sprawie aktualnej sy- działań i udzielenia pomocy finansowej ze środków
tuacji w Walcowni Rur Jedność SA w Siemianowi- MSWiA lub innych źródeł miejscowości Witów w po-
cach Śląskich – do ministra skarbu państwa (4462), wiecie tatrzańskim na usunięcie skutków powodzi
125) poseł Grażyny Gęsickiej w sprawie metodo- – do ministra spraw wewnętrznych i administracji
logii prezentowania rozliczeń Polski z Unią Europej- (4476),
ską – do ministra finansów (4463), 139) posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie
126) poseł Jolanty Szymanek-Deresz w sprawie spółek z dominującym udziałem Skarbu Państwa
możliwości likwidacji jednostki wojskowej w Ciecha- – do ministra skarbu państwa (4477),
nowie – do ministra obrony narodowej (4464), 140) posła Grzegorza Napieralskiego w sprawie
127) posła Jacka Osucha w sprawie doposażenia skrócenia trasy pociągu relacji Warszawa/Kraków
jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu – – Świnoujście – do ministra infrastruktury (4478),
do ministra spraw wewnętrznych i administracji 141) posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego
(4465), w sprawie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Ra-
128) posła Sławomira Kłosowskiego w sprawie wiczu – do ministra sprawiedliwości (4479),
sortowni śmieci w Opolu – do ministra środowiska 142) posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego
(4466), w sprawie planów likwidacji Prokuratury Rejonowej
129) posła Jerzego Kozdronia w sprawie wydania we Wschowie w woj. lubuskim – do ministra sprawie-
przez ministra finansów certyfikatu księgowego dliwości (4480),
uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg 143) posła Wiesława Janczyka w sprawie decyzji
rachunkowych – do ministra finansów (4467),
NFZ dotyczącej odmowy podpisania umów z pielę-
130) posła Jacka Pilcha w sprawie zmiany okresu
gniarkami opiekującymi się podopiecznymi w niektó-
rozliczeniowego umowy NFZ z Zespołem Przychodni
rych domach opieki społecznej w Małopolsce – do
Specjalistycznych SPZOZ w Tarnowie – do ministra
ministra zdrowia (4481),
zdrowia (4468),
144) poseł Izabeli Leszczyny w sprawie trudnej
131) posła Michała Szczerby w sprawie budowy
sytuacji woj. małopolskiego w związku z wypowie-
Centrum Chopinowskiego w Warszawie – do ministra
dzeniem przez Uniwersytet Jagielloński umów o opie-
kultury i dziedzictwa narodowego (4469),
132) posła Michała Szczerby w sprawie dofinan- kę naukowo-dydaktyczną Nauczycielskim Kolegiom
sowania w ramach środków europejskich projektu Języków Obcych w Zakopanem i Suchej Beskidzkiej
pod nazwą „Rewitalizacja i digitalizacja XVII-wiecz- – do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (4482),
nego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie – 145) posła Jana Widackiego w sprawie uregulo-
III etap” – do ministra kultury i dziedzictwa narodo- wania statusu mieszkań komunalnych w drodze
wego (4470), ustawy – do ministra infrastruktury (4483),
133) posła Wojciecha Szaramy w sprawie zapew- 146) poseł Ireny Tomaszak-Zesiuk w sprawie na-
nienia środków finansowych na budowę odcinka au- warstwiających się zaległości PFRON z tytułu refun-
tostrady A1 w okolicy lotniska w Pyrzowicach – do dacji kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców
ministra infrastruktury (4471), w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
134) posła Dariusza Bąka w sprawie braku infor- – do ministra pracy i polityki społecznej (4484),
macji wizualnej i akustycznej na Dworcu Kolejowym 147) posła Roberta Tyszkiewicza w sprawie moż-
Warszawa Wschodnia – do ministra infrastruktury liwości zwiększenia wysokości limitu środków finan-
(4472), sowych w ramach działania: Podstawowe usługi dla
135) posła Wiesława Janczyka w sprawie podjęcia gospodarki i ludności wiejskiej dla woj. podlaskiego
działań i udzielenia pomocy finansowej ze środków – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (4485),
MSWiA lub innych źródeł miejscowości Wróblówka 148) posła Jana Kochanowskiego w sprawie pro-
w powiecie nowotarskim na usunięcie skutków po- jektu rozporządzenia ministra sprawiedliwości doty-
wodzi – do ministra spraw wewnętrznych i admini- czącego m.in. likwidacji Wydziału Gospodarczego
stracji (4473), Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. – do ministra
136) posła Wiesława Janczyka w sprawie podjęcia sprawiedliwości (4486),
działań i udzielenia pomocy finansowej ze środków 149) posła Jana Widackiego w sprawie śledztwa
MSWiA lub innych źródeł miejscowości Chochołów prowadzonego przeciwko byłemu prezydentowi m.st.
w powiecie nowotarskim na usunięcie skutków po- Warszawy – do ministra sprawiedliwości (4487),
wodzi – do ministra spraw wewnętrznych i admini- 150) poseł Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie
stracji (4474), dofinansowania projektu „Zespół Pływalni przy
54

Al. Zygmuntowskich w Lublinie” – do ministra spor- 166) posła Stanisława Rydzonia w sprawie utwo-
tu i turystyki (4488), rzenia nowych ośrodków ruchu drogowego – do mi-
151) posła Tadeusza Wity w sprawie budowy ru- nistra infrastruktury (4504),
rociągu do transportu oleju napędowego z Białorusi 167) posła Wiesława Janczyka w sprawie braku
do Polski – do ministra skarbu państwa oraz mini- prawnego nakazu niszczenia szkodliwej dla zwierząt
stra gospodarki (4489), i ludzi rośliny barszcz Sosnowskiego – do ministra
152) posła Zbigniewa Kozaka w sprawie likwida- środowiska (4505),
cji hałdy fosfogipsów w Wiślince koło Gdańska – do 168) posła Jerzego Budnika w sprawie programu
ministra gospodarki (4490), ratowania Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni – do
153) posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie prezesa Rady Ministrów (4506),
sytuacji włocławskiej spółki Anwil SA – do ministra 169) posła Wojciecha Żukowskiego w sprawie moż-
skarbu państwa (4491), liwości wprowadzenia prawnego zakazu stosowania
154) posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie reklam, w treści których używa się słów uznawanych
uprawnień kombatanckich – do ministra pracy i po- powszechnie za wulgarne – do ministra kultury
lityki społecznej (4492), i dziedzictwa narodowego (4507),
155) posła Stanisława Szweda w sprawie funkcjo- 170) posła Adama Gawędy w sprawie działań pod-
nowania polskich szkół za granicą – do ministra edu- jętych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
kacji narodowej (4493), i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Gliwi-
156) posła Dawida Jackiewicza w sprawie utworze- cach, związanych z realizacją zadania odnowy na-
nia nowej przeprawy mostowej na rzece Odrze w oko- wierzchni DK 78 na odcinku od ulicy Targowej do
licach Brzegu – do ministra infrastruktury (4494), ulicy Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim – do mini-
157) posła Dawida Jackiewicza w sprawie podwyż- stra infrastruktury (4508),
szenia budżetu Zakładu Narodowego im. Ossoliń- 171) posła Marka Polaka w sprawie zmiany sta-
skich celem ratowania Zakładu Narodowego im. tusu linii kolejowej nr 117 na linię o znaczeniu pań-
Ossolińskich – Wydawnictwo przed upadłością – do stwowym – do ministra infrastruktury (4509),
ministra kultury i dziedzictwa narodowego (4495), 172) poseł Jolanty Szymanek-Deresz w sprawie
możliwości zróżnicowania szkoleń dla policjantów
158) posła Jerzego Kozdronia w sprawie nieprze-
wracających do służby – do ministra spraw wewnętrz-
strzegania przez Regionalny Zarząd Gospodarki
nych i administracji (4510),
Wodnej w Gdańsku art. 13 ust. 5 ustawy Prawo wod-
173) posłów Mirosława Koźlakiewicza i Andrzeja
ne określającego maksymalne stawki opłat za użyt-
Nowakowskiego w sprawie likwidacji jednostki woj-
kowanie obwodu rybackiego – do ministra środowi-
skowej w Ciechanowie – do ministra obrony narodo-
ska (4496),
wej (4511),
159) posła Jacka Pilcha w sprawie planowanego
174) posła Piotra Stanke w sprawie likwidacji
ograniczenia częstotliwości kursów pociągu ekspre- Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miastku po
sowego nr 1308/9 „Pieniny” relacji Warszawa – Prze- przekształceniu szpitala w spółkę prawa handlowego
myśl Główny – do ministra infrastruktury (4497), – do ministra zdrowia (4512),
160) posła Jana Kochanowskiego w sprawie pro- 175) posła Krzysztofa Lipca w sprawie odstąpie-
jektu likwidacji kolejowych połączeń pospiesznych woj. nia od planowanych przez ministra sprawiedliwości
lubuskiego – do ministra infrastruktury (4498), działań zmierzających do likwidacji Sądu Rejonowe-
161) posła Jerzego Budnika w sprawie projekto- go oraz Prokuratury Rejonowej w Staszowie – do mi-
wanego przebiegu trasy S6 – do ministra infrastruk- nistra sprawiedliwości (4513),
tury (4499), 176) poseł Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie
162) posła Romualda Ajchlera w sprawie rehabi- utworzenia oddziału ratunkowego w Szpitalu Miej-
litacji osób skazanych w procesach w czasach stali- skim w Świdniku – do ministra zdrowia (4514),
nowskich – do ministra sprawiedliwości (4500), 177) posła Jana Burego s. Józefa w sprawie zmia-
163) posła Romualda Ajchlera w sprawie wyma- ny urzędowej nazwy miejscowości z Wola Żarczycka
gań środowiskowych związanych z pozyskiwaniem na Wola Zarczycka – do ministra spraw wewnętrz-
funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjne- nych i administracji (4515),
go „Innowacyjna gospodarka” – do ministra rozwoju 178) poseł Mirosławy Nykiel w sprawie dofinan-
regionalnego (4501), sowania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pro-
164) posła Romualda Ajchlera w sprawie nieza- dukcji filmu pt. „Antychryst” w reżyserii Larsa von
wierania umów przez Wielkopolski Oddział Woje- Triera – do ministra kultury i dziedzictwa narodo-
wódzki NFZ ze świadczeniodawcami podstawowej wego (4516),
opieki zdrowotnej oraz wstrzymywania rozpatry- 179) posła Jana Burego s. Józefa w sprawie dzia-
wania nowych wniosków – do ministra zdrowia łalności Serwimed sp. z o.o. w Dębicy – do ministra
(4502), środowiska (4517),
165) poseł Marzeny Machałek w sprawie likwida- 180) posła Stanisława Pięty w sprawie zajść na
cji połączenia kolejowego Jelenia Góra – Warszawa Przystanku Woodstock dotyczących zniszczenia eks-
Wschodnia – do ministra infrastruktury (4503), pozycji wystawy antyaborcyjnej przez nieznanych
55

sprawców oraz kradzieży uszkodzonych banerów dzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji
i stelaży przez osoby ubrane w koszulki Pokojowego z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożaro-
Patrolu Jurka Owsiaka – do ministra spraw we- wego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych – do mi-
wnętrznych i administracji (4518), nistra spraw wewnętrznych i administracji (4530),
181) posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie 193) posła Jana Kochanowskiego w sprawie roz-
funkcjonowania po 1 stycznia 2010 r. wysypisk śmie- bieżności orzecznictwa sądów administracyjnych
ci spełniających normy techniczne do składowania oraz różnych stanowisk regionalnych izb obrachun-
i obróbki śmieci – do ministra środowiska (4519), kowych w zakresie kompetencji zarządów jednostek
182) posła Marka Zielińskiego w sprawie zwolnie- samorządu terytorialnego do wprowadzenia zmian
nia lekarzy i adwokatów z obowiązku posiadania kas w uchwalonych już budżetach – do ministra finansów
fiskalnych – do ministra finansów (4520), (4531).
183) posła Artura Dunina w sprawie programu Zapytania te – zgodnie z art. 195 regulaminu Sej-
wapnowania gleb – do ministra środowiska (4521), mu – zostały przekazane adresatom.
184) poseł Barbary Bartuś w sprawie planowane-
go zamknięcia części Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Gorlicach – do ministra zdro- Jednocześnie informuję, że wpłynęły następujące
wia (4522), odpowiedzi:
185) posła Tadeusza Wity w sprawie dyskrymino- 1) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
wania osób niepełnosprawnych pobierających renty Marka Twardowskiego – z upoważnienia ministra
socjalne w zakresie możliwości uzyskania dodatko- – na zapytanie posła Grzegorza Roszaka w sprawie
wego dochodu – do ministra pracy i polityki społecz- wycofania z aptek histaglobuliny – leku stosowanego
nej (4523), w przewlekłych schorzeniach alergicznych (3846),
186) posła Tadeusza Wity w sprawie prywatyzacji 2) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
stoczni w Szczecinie oraz w Gdyni – do ministra struktury Olgierda Dziekońskiego – z upoważnienia
skarbu państwa (4524), ministra – na zapytanie posła Wiesława Janczyka
187) posła Wiesława Janczyka w sprawie podjęcia w sprawie zaistniałych nieprawidłowości w trakcie
działań i udzielenia pomocy finansowej ze środków realizacji inwestycji „Rozbudowa kanalizacji sanitar-
Ministerstwa Środowiska lub z innych źródeł miejsco- nej w gminie Chełmiec”, zgłoszonych przez członków
wości Witów w pow. tatrzańskim na usunięcie skut- Rady Gminy Chełmiec i jej mieszkańców (3958),
ków powodzi – do ministra środowiska (4525), 3) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na
188) posła Wiesława Janczyka w sprawie podjęcia zapytanie posła Mariusza Błaszczaka w sprawie pro-
działań i udzielenia pomocy finansowej ze środków cedury sprzedaży kwater stałych na osiedlu miesz-
Ministerstwa Środowiska lub z innych źródeł miej- kaniowym Młociny przy ul. Heroldów w Warszawie
scowości Chochołów w pow. nowotarskim w gm. (4086),
Czarny Dunajec na usunięcie skutków powodzi – do 4) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawie-
ministra środowiska (4526), dliwości Jacka Czai – z upoważnienia ministra – na
189) posła Wiesława Janczyka w sprawie podjęcia zapytanie posła Romualda Ajchlera w sprawie plano-
działań i udzielenia pomocy finansowej ze środków wanej reorganizacji sądów powszechnych (4137),
Ministerstwa Środowiska lub z innych źródeł miej- 5) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
scowości Czarny Dunajec w pow. nowotarskim w gm. kowskiej na zapytanie poseł Beaty Małeckiej-Libery
Czarny Dunajec na usunięcie skutków powodzi – do w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych zwią-
ministra środowiska (4527), zanych z nowelizacją ustawy o odpadach oraz ustawy
190) posła Wiesława Janczyka w sprawie podjęcia o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
działań i udzielenia pomocy finansowej ze środków (4138),
Ministerstwa Środowiska lub z innych źródeł miej- 6) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawie-
scowości Wróblówka w pow. nowotarskim na usunię- dliwości Jacka Czai na zapytanie posła Wiesława An-
cie skutków powodzi – do ministra środowiska drzeja Szczepańskiego w sprawie przyszłości Sądu
(4528), Rejonowego we Wschowie (4142),
191) posła Witolda Namyślaka w sprawie odwoła- 7) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
nia z dniem 1 września 2009 r. w rozkładzie jazdy lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia
PKP na trasie od Kołobrzegu do Gdyni pociągu eks- ministra – na zapytanie posła Jarosława Rusieckiego
presowego nr 1815 relacji Kołobrzeg – Warszawa Za- w sprawie możliwości rejestracji w powiatowym urzę-
chodnia – Kołobrzeg – do ministra infrastruktury dzie pracy i uzyskania ubezpieczenia społecznego
(4529), przez osobę, która utraciła prawo do renty z tytułu
192) posła Andrzeja Pałysa w sprawie działań le- częściowej niezdolności do pracy, a której sprawa jest
gislacyjnych w zakresie pomocy finansowej na reali- obecnie rozpatrywana przez sąd pracy (4144),
zację przepisów rozporządzenia ministra spraw we- 8) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fe-
wnętrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. dak na zapytanie posła Jarosława Rusieckiego
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i in- w sprawie możliwości sprostowania zaświadczenia
nych obiektów budowlanych i terenów oraz rozporzą- o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach,
56

wystawionego przez Zakład Walcowni Huta Ostro- wotnych, szczególnie z zakresu transplantacji szpiku,
wiec SA w upadłości (4146), w Katedrze i Klinice Hematologii i Transplantacji
9) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po- Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicz-
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia nego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Me-
ministra – na zapytanie posła Jarosława Rusieckiego dycznego w Katowicach (4173),
w sprawie możliwości przejścia na wcześniejszą eme- 20) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
ryturę mieszkańca woj. świętokrzyskiego (4150), Fedak na zapytanie poseł Ireny Tomaszak-Zesiuk
10) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- w sprawie form zabezpieczenia środków przyznawa-
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – nych bezrobotnym na podjęcie działalności gospodar-
z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Cze- czej (4175),
sława Hoca w sprawie wyjaśnienia zasadności i celo- 21) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
wości arbitralnego przekazania na rzecz powiatu struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra
kołobrzeskiego Policealnej Szkoły Medycznej w Ko- – na zapytanie posła Marka Krząkały w sprawie de-
łobrzegu stanowiącej własność woj. zachodniopomor- cyzji ministra infrastruktury z dnia 9 lipca 2008 r.
skiego (4154), dotyczącej odmowy wszczęcia postępowania w spra-
11) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- wie o stwierdzenie nieważności decyzji wojewody ka-
struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi- towickiego z dnia 15 marca 1980 r. (4176),
nistra – na zapytanie posła Mieczysława Marcina 22) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
Łuczaka w sprawie wskazania podmiotu właściwego wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini-
do odbudowy zjazdu uszkodzonego podczas prac mo- stra – na zapytanie posła Janusza Cichonia w sprawie
dernizacyjnych drogi krajowej nr 8 (4158), nowelizacji art. 33 ustawy o wprowadzeniu ustawy
12) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruk- Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz
tury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia mi- o zmianie niektórych ustaw (4178),
nistra – na zapytanie posła Mieczysława Marcina 23) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
Łuczaka w sprawie kontroli zawartości apteczek sa- struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia
mochodowych (4162), ministra – na zapytanie posła Tadeusza Arkita oraz
13) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia grupy posłów w sprawie modernizacji połączenia ko-
Marka Twardowskiego – z upoważnienia ministra lejowego Kraków – Katowice (4180),
– na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka 24) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
w sprawie nowelizacji art. 20 ustawy Prawo farma- Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia ministra
ceutyczne (4165), – na zapytanie posłów Tadeusza Arkita i Janusza
14) ministra sportu i turystyki Mirosława Micha- Chwieruta w sprawie utrudnień w realizacji budowy
ła Drzewieckiego na zapytanie posła Tadeusza Kop- drogi publicznej klasy L Stryszów – Zembrzyce przy
cia w sprawie interpretacji przepisów ustawy o spo- zbiorniku wodnym Świnna Poręba w woj. małopol-
rcie kwalifikowanym (4166), skim (4183),
15) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po- 25) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia
ministra – na zapytanie posła Marka Polaka w spra- ministra – na zapytanie posła Witolda Kochana oraz
wie wprowadzenia do ustawy o pomocy społecznej grupy posłów w sprawie braku zgody Ministerstwa
zmian umożliwiających dalsze funkcjonowanie Domu Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele
Pomocy Społecznej w Bochni (4167), nierolnicze gruntów położonych w gminie Wieliczka
16) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- (4185),
struktury Olgierda Dziekońskiego – z upoważnienia 26) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
ministra – na zapytanie posła Kazimierza Gwiaz- sów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na
dowskiego w sprawie stosowania przepisów ustawy zapytanie posłów Tadeusza Arkita i Andrzeja Ryszki
o gospodarce nieruchomościami (4169), w sprawie momentu zwolnienia zabezpieczenia akcy-
17) minister pracy i polityki społecznej Jolanty zowego w sytuacji wyprowadzenia wyrobów akcyzo-
Fedak na zapytanie posła Kazimierza Gwiazdowskie- wych ze składu podatkowego poza procedurą zawie-
go w sprawie problemu bezrobocia wśród młodych szenia akcyzy na przykładzie Rafinerii Trzebinia,
kobiet w pow. grajewskim (4170), pow. chrzanowski, woj. małopolskie (4187),
18) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- 27) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – na zapytanie poseł Iwony Śledzińskiej-Katarasiń-
z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Beaty skiej w sprawie przyszłości Rejonowej Bazy Materia-
Mazurek w sprawie braku środków finansowych na łowej w Łodzi (4189),
wynagrodzenia pracowników w Lubelskim Zarządzie 28) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
Przejść Granicznych z siedzibą w Chełmie (4172), wiedliwości Igora Dzialuka – z upoważnienia mini-
19) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia stra – oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie
Marka Habera – z upoważnienia ministra – na zapy- Sprawiedliwości Jacka Czai – z upoważnienia mini-
tanie posłów Izabeli Kloc i Czesława Hoca w sprawie stra – na zapytanie posła Zbigniewa Kozaka w spra-
utrudnień w prawidłowej realizacji świadczeń zdro- wie zgodności wydanego przez Sąd Rejonowy w Gdań-
57

sku postanowienia zobowiązującego Zarząd Gdyń- posła Sylwestra Pawłowskiego w sprawie przygoto-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej do złożenia wniosku wań do przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej
o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zmian sta- w 2011 r. (4204),
tutu niniejszej spółdzielni z ustawą o spółdzielniach 39) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
mieszkaniowych (4190), lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia
29) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia ministra – na zapytanie posła Zbigniewa Matuszcza-
Adama Fronczaka – z upoważnienia prezesa Rady ka w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych po 50.
Ministrów – na zapytanie posła Zbigniewa Kozaka roku życia (4206),
w sprawie planów likwidacji Wydziału Lekarskiego 40) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (4191), Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
30) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Bog-
sów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na dana Bojki w sprawie likwidacji anonimowych kart
zapytanie posła Lecha Kołakowskiego w sprawie telefonicznych (4208),
spadku liczby odpraw celnych w Polsce (4192), 41) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We-
31) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień- wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka –
kowskiej na zapytanie posła Adama Abramowicza z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Witol-
w sprawie braku jednolitego tekstu rozporządzenia da Kochana w sprawie sporu kompetencyjnego mię-
ministra rozwoju regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. dzy resortem rolnictwa, Samorządowym Kolegium
zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania Odwoławczym w Nowym Sączu i wojewodą małopol-
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości po- skim (4209),
mocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego 42) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic-
„Innowacyjna gospodarka” w latach 2007–2013 twa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upoważ-
(4195), nienia ministra – na zapytanie posła Mariusza Gra-
32) ministra sprawiedliwości Andrzeja Czumy na da w sprawie prywatyzacji zakładów zbożowych na
zapytanie posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie terenie woj. lubelskiego (4211),
wydawnictw Ministerstwa Sprawiedliwości (4197), 43) sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady
33) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa Ministrów Pawła Grasia – z upoważnienia prezesa
i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia Rady Ministrów – na zapytanie posła Maksa Kracz-
ministra – na zapytanie posła Sławomira Kopyciń- kowskiego oraz grupy posłów w sprawie źródeł finan-
skiego w sprawie sposobu wykorzystania nierucho- sowania publikacji książkowej pana Donalda Tuska
mości w Rybakach przekazanej przez Skarb Państwa „Solidarność i duma” (4212),
Caritas Archidiecezji Warmińskiej (4198), 44) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada
34) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Roberta Telusa oraz grupy posłów
na zapytanie posła Sławomira Kopycińskiego w spra- w sprawie zwrotu obiektów klasztornych ojców cy-
wie wyników postępowania dotyczącego dezinformo- stersów w Sulejowie-Podklasztorzu na rzecz ich pier-
wania posłów Komisji Obrony Narodowej przez MON wotnych właścicieli (4213),
na temat przyczyn i przebiegu ataku na wioskę Nan- 45) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu
gar Khel w Afganistanie w sierpniu 2007 r. (4199), Państwa Jana Burego – z upoważnienia prezesa
35) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- Rady Ministrów – na zapytanie posła Maksa Kracz-
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – kowskiego oraz grupy posłów w sprawie transpa-
z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Sławo- rentności prywatyzacji przedsiębiorstw przemysłu
mira Kopycińskiego w sprawie ewentualności wzno- spirytusowego na przykładzie spółki Polmos SA Lu-
wienia postępowania dotyczącego przekazania zako- belskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Droż-
nowi elżbietanek z Poznania przez Komisję Majątko- dżowego (4214),
wą 47 ha ziemi na Białołęce (4200), 46) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
36) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po- sów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia pre-
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia zesa Rady Ministrów – na zapytanie posła Maksa
ministra – na zapytanie posłów Sławomira Kopyciń- Kraczkowskiego oraz grupy posłów w sprawie braku
skiego i Tomasza Kamińskiego w sprawie podniesie- jakichkolwiek działań generalnego inspektora infor-
nia wysokości świadczenia pielęgniarskiego oraz za- macji finansowej, generalnego inspektora kontroli
siłku pielęgnacyjnego (4202), skarbowej w Ministerstwie Finansów związanych
37) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- z informacjami prasowymi dotyczącymi podejrzenia
sów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia mi- działania na szkodę polskiego systemu podatkowego
nistra – na zapytanie posłów Sławomira Kopyciń- oraz procederu prania brudnych pieniędzy (4215),
skiego i Krzysztofa Matyjaszczyka w sprawie kosz- 47) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na
tów organizacji IX Mistrzostw Polski Skarbowców zapytanie poseł Marii Nowak w sprawie wypłat przez
w Zakopanem w dniach 29–30 maja 2009 r. (4203), Katowicki Holding Węglowy odszkodowań rodzinom
38) sekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Inte- zamordowanych górników kopalni Wujek (4216),
gracji Europejskiej Mikołaja Dowgielewicza – z upo- 48) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
ważnienia prezesa Rady Ministrów – na zapytanie Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – oraz se-
58

kretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo- sa Rady Ministrów – na zapytanie posła Krzysztofa
łecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia ministra Putry w sprawie ogłoszenia upadłości Zakładów Na-
– na zapytanie poseł Elżbiety Witek w sprawie korzy- prawczych Taboru Kolejowego w Łapach (4232),
stania za świadczeń opieki zdrowotnej w domach 59) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
opieki społecznej (4219), wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra
49) zastępcy prokuratora generalnego Andrzeja – na zapytanie posła Krzysztofa Putry w sprawie pro-
Pogorzelskiego – z upoważnienia ministra – oraz mi- jektu poszerzenia granic Białowieskiego Parku Na-
nister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na rodowego (4233),
zapytanie posła Zbigniewa Kozaka w sprawie podej- 60) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
rzenia molestowania dzieci w gdyńskich placówkach na zapytanie posła Krzysztofa Putry w sprawie li-
opiekuńczych i tuszowania sprawy przez urzędników kwidacji Wojskowego Biura Emerytalnego w Białym-
gdyńskiego magistratu (4220), stoku (4234),
50) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 61) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada
struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi- na zapytanie posła Krzysztofa Putry w sprawie sy-
nistra – na zapytanie posła Michała Jarosa w sprawie tuacji firmy Cefarm Białystok SA (4235),
modernizacji drogi krajowej nr 8 na odcinku przebie- 62) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
gającym przez teren gminy Kobierzyce (4221), struktury Macieja Jankowskiego – z upoważnienia
51) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw ministra – na zapytanie posła Arkadiusza Litwiń-
Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka skiego w sprawie Środkowoeuropejskiego Korytarza
– z upoważnienia ministra – oraz sekretarza stanu Transportowego (4236),
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administra- 63) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic-
cji Tomasza Siemoniaka – z upoważnienia ministra twa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważ-
– na zapytanie posła Stanisława Steca w sprawie pro- nienia ministra – na zapytanie posła Jarosława Ma-
wadzenia dochodzenia dotyczącego działalności szpi- twiejuka w sprawie zaniżonego dofinansowania eko-
tala MSWiA w Warszawie (4224), logicznych grup producenckich, w tym Podlaskiej
52) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury Spółdzielni Producentów Ekologicznych Natura
i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego –
(4237),
z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Dawi-
64) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
da Jackiewicza w sprawie rezygnacji Ministerstwa
ry Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze współprowa-
– na zapytanie posła Jarosława Matwiejuka w sprawie
dzenia festiwalu Wratislavia Cantans (4226),
niewystarczającej ilości taboru kolejowego w południo-
53) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
wo-wschodniej części woj. podlaskiego (4238),
Marka Habera – z upoważnienia ministra – na zapy-
65) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra-
tanie posła Marka Balickiego w sprawie restruktu-
ryzacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicz- struktury Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz – z upo-
nego nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ważnienia ministra – na zapytanie poseł Izabeli
w Katowicach (4227), Leszczyny w sprawie możliwości pozyskiwania środ-
54) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia ków na projekty infrastrukturalne w ramach osi
Marka Twardowskiego – z upoważnienia ministra priorytetowej 8. Programu Operacyjnego „Infra-
– na zapytanie posła Ireneusza Rasia w sprawie funk- struktura i środowisko”: Bezpieczeństwo transportu
cjonowania aptek leków darów (4228), i krajowe sieci transportowe – EFRR przez wojewódz-
55) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony kie ośrodki ruchu drogowego, na przykładzie WORD
Narodowej Stanisława Jerzego Komorowskiego – w Częstochowie (4239),
z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Ludwi- 66) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
ka Dorna w sprawie stanu sanitarno-higienicznego struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mini-
baz PKW Afganistan i PKW Czad oraz stanu zdro- stra – na zapytanie posła Tadeusza Arkita w sprawie
wotnego stacjonujących w nich żołnierzy (4229), harmonogramu realizacji planów budowy drogi eks-
56) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony presowej S1 w woj. śląskim i małopolskim (4240),
Narodowej Stanisława Jerzego Komorowskiego – 67) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Ludwi- struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi-
ka Dorna w sprawie remontu ORP Kościuszko (4230) nistra – na zapytanie posła Tadeusza Arkita w spra-
– zastrzeżona, wie harmonogramu realizacji planów budowy Be-
57) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony skidzkiej Drogi Integracyjnej w woj. małopolskim
Narodowej Stanisława Jerzego Komorowskiego – (4241),
z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Ludwi- 68) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
ka Dorna w sprawie opisanego przez dziennik „Rzecz- wości Krzysztofa Kwiatkowskiego – z upoważnienia
pospolita” incydentu po katastrofie samolotu Bryza ministra – na zapytanie poseł Agnieszki Kozłow-
w dniu 31 marca 2009 r. (4231), skiej-Rajewicz oraz grupy posłów w sprawie postano-
58) sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady wienia Sądu Rejonowego Warszawa-Praga-Południe
Ministrów Michała Boniego – z upoważnienia preze- o natychmiastowym umieszczeniu dziecka rodziców
59

chorych na schizofrenię w placówce opiekuńczo-wy- 79) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-


chowawczej (4242), sów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia mi-
69) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw nistra – na zapytanie posła Wojciecha Wilka w spra-
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego wie gruntów pod budowę siedziby Urzędu Skarbowe-
– z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Łu- go w Kraśniku (4257),
kasza Zbonikowskiego w sprawie nieprawidłowości 80) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
w Komisariacie Policji w Miastku (4244), sów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia mi-
70) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po- nistra – na zapytanie posła Cezarego Tomczyka oraz
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia grupy posłów w sprawie zamiaru likwidacji ośrodków
ministra – na zapytanie posła Marka Kuchcińskiego zamiejscowych Izby Skarbowej w Łodzi (4258),
w sprawie wprowadzania standardów w domach po- 81) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We-
mocy społecznej na przykładzie pow. jasielskiego wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka –
(4246), z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na zapy-
71) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- tanie poseł Bożeny Kotkowskiej w sprawie urucho-
sów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia mi- mienia z będącej w dyspozycji Rady Ministrów rezer-
nistra – na zapytanie posła Andrzeja Pałysa w spra- wy ogólnej budżetu państwa środków na usuwanie
wie aktualnego stanu obsady etatowej i struktury skutków burz, jakie 24 czerwca 2009 r. przeszły nad
organizacyjnej w Izbie Celnej w Kielcach (4248), Podbeskidziem, oraz pomocy dla poszkodowanych
72) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po- osób prywatnych i instytucji (4259),
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia 82) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada
ministra – na zapytanie posła Tadeusza Wity w spra- na zapytanie poseł Stanisławy Prządki w sprawie
wie ograniczenia środków budżetu państwa na zada- komunalizacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samo-
nia zlecone gminom w zakresie pomocy społecznej chodowej w Łosicach sp. z o.o. (4260),
oraz środków PFRON na rehabilitację, zaopatrzenie 83) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze (4250), kowskiej oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie
73) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada Zdrowia Marka Habera – z upoważnienia ministra
– na zapytanie posła Adama Krzyśków w sprawie
na zapytanie posła Jarosława Rusieckiego w sprawie
źródeł możliwego finansowania rozbudowy Szpitala
możliwości dochodzenia rekompensaty na drodze są-
Powiatowego w Szczytnie (4261),
dowej z tytułu szkody powstałej w wyniku przyjęcia
84) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic-
przez ZUS zaniżonego wskaźnika zarobków przy na-
twa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upoważ-
liczaniu wymiaru renty (4251),
nienia ministra – na zapytanie posła Zbigniewa Do-
74) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
laty oraz grupy posłów w sprawie łamania prawa
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia
przez dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regional-
ministra – na zapytanie posła Jarosława Rusieckiego nego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
w sprawie możliwości przyjęcia przez najbliższego twa (4262),
członka rodziny ostatniego świadczenia emerytalne- 85) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada
go po zmarłym (4252), – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na zapy-
75) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów tanie posła Krzysztofa Tchórzewskiego w sprawie
Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi- zagrożenia upadłością spółki Lot Ground Services
nistra – na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego sp. z o.o. (4263),
w sprawie wypowiedzi polityków Platformy Obywa- 86) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
telskiej dotyczących wykształcenia ministra finan- Marka Habera – z upoważnienia ministra – na zapy-
sów Jana Vincent-Rostowskiego (4253), tanie posła Marka Zielińskiego w sprawie nieprawi-
76) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha dłowości w przekazywaniu środków finansowych
na zapytanie posła Jana Kamińskiego w sprawie Su- szpitalom (4264),
walskiego Pułku Artylerii Przeciwpancernej im. 87) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada
Marszałka Józefa Piłsudskiego (4254), na zapytanie posła Dawida Jackiewicza w sprawie
77) zastępcy prokuratora generalnego Krzysztofa zwolnień pracowników w spółce Dialog SA we Wro-
Parulskiego na zapytanie posła Ludwika Dorna cławiu (4265),
w sprawie śledztwa prowadzonego przez prokuraturę 88) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We-
wojskową dotyczącego domniemanych nieprawidło- wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka –
wości podczas negocjacji kontraktu na zakup przez z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Fran-
MON samolotów Bryza w 2008 r. (4255), ciszka Jerzego Stefaniuka w sprawie możliwości nie-
78) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospo- odpłatnego przekazania budynku byłej Polikliniki
darki Dariusza Bogdana – z upoważnienia prezesa MSWiA w Białej Podlaskiej na rzecz Stowarzyszenia
Rady Ministrów – na zapytanie posła Ludwika Dorna Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym „Wspól-
w sprawie zwłoki w zatwierdzeniu przez Radę Mini- ny Świat” w Białej Podlaskiej (4266),
strów umowy offsetowej z firmą Kongsberg Defence 89) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We-
& Aerospace AS (4256), wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka –
60

z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Kazi- w związku z powiększeniem powierzchni Białowie-


mierza Gwiazdowskiego w sprawie interpretacji prze- skiego Parku Narodowego (4278),
pisów dotyczących wynagradzania kierowników sa- 100) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
morządowych jednostek organizacyjnych (4267), wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia prezesa
90) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic- Rady Ministrów – na zapytanie posła Jarosława Ma-
twa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważ- twiejuka w sprawie wsparcia gminy Hajnówka
nienia ministra – na zapytanie posła Romana Kaczo- w związku z powiększeniem powierzchni Białowie-
ra w sprawie klonowania zwierząt w celu produkcji skiego Parku Narodowego (4279),
żywności oraz importu klonowanych zwierząt i po- 101) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
chodzących z nich produktów na rynek krajowy wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia prezesa
(4268), Rady Ministrów – na zapytanie posła Jarosława Ma-
91) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- twiejuka w sprawie wsparcia gminy Dubicze Cer-
struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra kiewne w związku z powiększeniem powierzchni Bia-
– na zapytanie posła Janusza Dzięcioła w sprawie łowieskiego Parku Narodowego (4280),
projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, 102) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen- wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia prezesa
nym oraz niektórych innych ustaw (4270), Rady Ministrów – na zapytanie posła Jarosława Ma-
92) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po- twiejuka w sprawie wsparcia gminy Czeremcha
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia w związku z powiększeniem powierzchni Białowie-
ministra – na zapytanie poseł Danuty Olejniczak skiego Parku Narodowego (4281),
w sprawie możliwości uzyskania awansu zawodowe- 103) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
go przez pracownika socjalnego zatrudnionego w ośrod- wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia prezesa
ku pomocy społecznej od 1999 r. (4271), Rady Ministrów – na zapytanie posła Jarosława Ma-
93) ministra sportu i turystyki Mirosława Micha- twiejuka w sprawie wsparcia gminy Hajnówka – mia-
ła Drzewieckiego na zapytanie posła Tomasza Gar- sto w związku z powiększeniem powierzchni Biało-
bowskiego w sprawie przygotowań centrów pobyto- wieskiego Parku Narodowego (4282),
wych do turnieju finałowego Mistrzostw Europy 104) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (4272), wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia prezesa
94) podsekretarza stanu w Ministerstwie Eduka- Rady Ministrów – na zapytanie posła Jarosława Ma-
cji Narodowej Krzysztofa Stanowskiego – z upoważ- twiejuka w sprawie wsparcia dla powiatu hajnow-
nienia ministra – na zapytanie posła Kazimierza Mi- skiego w związku z powiększeniem powierzchni Bia-
chała Ujazdowskiego w sprawie przyszłości szkół łowieskiego Parku Narodowego (4283),
polonijnych we Francji (4273), 105) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
95) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia prezesa
wiedliwości Jacka Czai – z upoważnienia ministra – Rady Ministrów – na zapytanie posła Jarosława Ma-
na zapytanie posłów Radosława Witkowskiego i Ce- twiejuka w sprawie wsparcia gminy Narew w związ-
zarego Tomczyka w sprawie możliwych zmian w struk- ku z powiększeniem powierzchni Białowieskiego Par-
turze sądów powszechnych, ze szczególnym uwzględ- ku Narodowego (4284),
nieniem siedzib sądów rejonowych na terenie byłego 106) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
woj. radomskiego (4274), wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia prezesa
96) ministra sportu i turystyki Mirosława Micha- Rady Ministrów – na zapytanie posła Jarosława Ma-
ła Drzewieckiego na zapytanie posła Zbigniewa Ma- twiejuka w sprawie wsparcia gminy Czyże w związku
tuszczaka w sprawie wsparcia działań samorządu z powiększeniem powierzchni Białowieskiego Parku
miasta Chełma w pozyskaniu środków finansowych Narodowego (4285),
na modernizację Stadionu Miejskiego w Chełmie 107) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
(4275), wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia prezesa
97) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień- Rady Ministrów – na zapytanie posła Jarosława Ma-
kowskiej na zapytanie posła Zbigniewa Matuszczaka twiejuka w sprawie wsparcia gminy Białowieża
w sprawie pomocy finansowej na modernizację Sta- w związku z powiększeniem powierzchni Białowie-
dionu Miejskiego w Chełmie (4276), skiego Parku Narodowego (4286),
98) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo- 108) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obro-
wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia prezesa ny Narodowej Stanisława Jerzego Komorowskiego
Rady Ministrów – na zapytanie posła Jarosława Ma- – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na zapy-
twiejuka w sprawie wsparcia gminy Narewka tanie posła Roberta Kołakowskiego w sprawie likwi-
w związku z powiększeniem powierzchni Białowie- dacji jednostki wojskowej w Ciechanowie (4287),
skiego Parku Narodowego (4277), 109) podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki
99) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo- i Szkolnictwa Wyższego Witolda Jurka – z upoważ-
wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia prezesa nienia ministra – na zapytanie posła Piotra Babinet-
Rady Ministrów – na zapytanie posła Jarosława Ma- za w sprawie zasad nostryfikacji dyplomów uzyska-
twiejuka w sprawie wsparcia gminy Kleszczele nych poza granicami UE (4288),
61

110) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra- strady A1 od węzła Maciejów do węzła Pyrzowice
struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia terminy realizacji inwestycji (4299),
prezesa Rady Ministrów – na zapytanie posła Rober- 120) zastępcy prokuratora generalnego Andrzeja
ta Kołakowskiego w sprawie bagażników rowero- Pogorzelskiego na zapytanie posła Michała Jarosa
wych montowanych na hak (4289), w sprawie uchwały Rady Miasta Wrocławia o biletach
111) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- ulgowych studenckich (4300),
wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi- 121) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji
nistra – na zapytanie posła Marka Kwitka w sprawie Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mi-
wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się przy nistra – na zapytanie posła Michała Jarosa w sprawie
analizie ustawy o licencji syndyka (4290), pomocy naukowych zakupionych dla szkół specjal-
112) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- nych (4301),
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na 122) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
zapytanie posła Tadeusza Wity w sprawie możliwości sów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na
wprowadzenia zachęt finansowych dla lekarzy w celu zapytanie posła Sławomira Zawiślaka w sprawie do-
podjęcia specjalizacji w zakresie psychiatrii ogólnej chodzenia przez naczelnika Urzędu Skarbowego
i dziecięcej (4291), w Zamościu wykonanych już zobowiązań podatko-
113) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- wych pozostawionych spadkobiercom, którzy przeję-
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia li spadek z dobrodziejstwem inwentarza (4302),
ministra – na zapytanie posła Zbigniewa Babalskie- 123) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
go w sprawie rządowego projektu zmian do ustawy i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej-Skrzy-
o transporcie kolejowym, który zakłada całkowitą pek – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł
likwidację Straży Ochrony Kolei (4292), Elżbiety Witek w sprawie obowiązkowych, płatnych
114) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo- praktyk studenckich na studiach dziennych (4303),
wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra 124) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
– na zapytanie posła Krzysztofa Brejzy w sprawie wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji zapytanie poseł Anny Zalewskiej w sprawie zatwier-
dzenia „Narodowego programu leczenia chorych na
„Przerzut wód kopalnianych z odkrywki Jóźwin IIB
stwardnienie rozsiane” (4304),
do Jeziora Budzisławskiego i Jeziora Wilczyńskiego”
125) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra-
(4293),
struktury Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz – z upo-
115) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
ważnienia prezesa Rady Ministrów – na zapytanie
sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia ministra
posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie finansowa-
– na zapytanie posła Tadeusza Arkita oraz grupy po-
nia inwestycji budowy mostu drogowego przez Wisłę
słów w sprawie konieczności wystawiania faktur VAT
w Toruniu (4305),
przez jednostkę samorządu terytorialnego, admini- 126) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
stratora gminnego zasobu nieruchomości, na przykła- i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
dzie gminy Libiąż z woj. małopolskiego (4294), nia ministra – na zapytanie posła Jacka Falfusa
116) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic- w sprawie wydatków z budżetu państwa w dziale:
twa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upoważ- Pomoc społeczna i dziale: Pozostałe zadania w zakre-
nienia ministra – na zapytanie posła Jarosława Ka- sie polityki społecznej (4306),
tulskiego w sprawie możliwości weryfikacji stopnia 127) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
zwodociągowania dla gminy Cekcyn w pow. tuchol- i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
skim (4295), nia ministra – na zapytanie posła Jacka Falfusa
117) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- w sprawie działania Urzędu do Spraw Kombatantów
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – i Osób Represjonowanych oraz awansów na wyższe
z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Marka stopnie oficerskie dla kombatantów (4307),
Krząkały w sprawie zaopiniowania przez Komisję 128) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
Heraldyczną wzoru insygnium miejskiego Rybnika wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini-
(4297), stra – na zapytanie posła Krzysztofa Sońty oraz gru-
118) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu py posłów w sprawie zgodności z polskim Prawem
Państwa Jana Burego – z upoważnienia ministra – farmaceutycznym obrotu lekami w systemie sprze-
na zapytanie posła Cezarego Atamańczuka w spra- daży bezpośredniej leków wprowadzonym na rynek
wie sytuacji panującej w Zakładach Chemicznych przez jednego z producentów (4308),
Police (4298), 129) ministra kultury i dziedzictwa narodowego
119) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- Bogdana Zdrojewskiego na zapytanie posła Michała
struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi- Szczerby w sprawie miesięcznika popularnonauko-
nistra – na zapytanie posła Jacka Brzezinki w spra- wego „Spotkania z zabytkami” wydawanego w War-
wie wpływu wyroku Wojewódzkiego Sądu Admini- szawie (4310),
stracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2009 r. na 130) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
przyjęte w harmonogramie budowy odcinka auto- darki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej – z upoważnie-
62

nia ministra – na zapytanie poseł Mirosławy Nykiel 141) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
w sprawie sektora koksowniczego (4311), na zapytanie posła Ludwika Dorna w sprawie aspek-
131) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- tu finansowego leasingu samolotów dla 36. Specjal-
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – nego Pułku Lotnictwa Transportowego (4323),
z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na zapy- 142) sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady
tanie posła Jarosława Matwiejuka w sprawie sytuacji Ministrów Julii Pitery – z upoważnienia prezesa
finansowej w gminie Trzcianne w woj. podlaskim Rady Ministrów – na zapytanie posła Ludwika Dorna
(4312), w sprawie braku w rejestrze korzyści majątkowych
132) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo- informacji o nieodpłatnym zamieszkiwaniu przez se-
wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra kretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
– na zapytanie posła Jana Burego s. Józefa w sprawie Pawła Grasia posiadłości należącej do obywatela
wprowadzenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk RFN (4324),
Natura 2000 na terenie gminy Dukla w woj. podkar- 143) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
packim (4313), struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi-
133) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- nistra – na zapytanie posła Wiesława Janczyka
struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi- w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związanych z pod-
nistra – na zapytanie posła Grzegorza Napieralskie- jęciem decyzji o rozpoczęciu budowy obwodnicy w mie-
go w sprawie sfinansowania drogi do wsi Bieczyno ze ście Limanowej w woj. małopolskim w ciągu drogi
środków resortowych (4314), krajowej nr 28 (4325),
134) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- 144) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – nictwa i Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego – z upo-
z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na zapy- ważnienia ministra – na zapytanie posła Wiesława
tanie poseł Elżbiety Rafalskiej w sprawie problemów Wody w sprawie możliwości uwzględnienia zmiany
w gminie Międzyrzecz w związku z zawieszeniem kursów walutowych w ramach działania 123 ujętego
w czynnościach służbowych burmistrza (4315), w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013, podejmowanego przez przedsiębiorców
135) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowi-
współdziałających z Agencją Restrukturyzacji i Mo-
ska Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia mi-
dernizacji Rolnictwa (4326),
nistra – na zapytanie poseł Lidii Staroń w sprawie
145) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
wyznaczenia nowych obszarów Natura 2000 (4316),
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
136) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
nia prezesa Rady Ministrów – oraz sekretarza stanu
wiedliwości Jacka Czai – z upoważnienia ministra –
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosła-
na zapytanie poseł Lidii Staroń w sprawie postępo-
wa Dudy – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów
wania upadłościowego prowadzonego wobec dłużnika
– na zapytanie posła Ireneusza Rasia w sprawie ba-
– właściciela Drukarni „Gerges” – Zakładu Pracy rier napotykanych przez organizacje pozarządowe
Chronionej w Toruniu (4317), aplikujące o środki publiczne (4327),
137) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- 146) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada
wiedliwości Jacka Czai – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Ireneusza Rasia w sprawie usta-
na zapytanie poseł Marzeny Doroty Wróbel w spra- wy reprywatyzacyjnej (4328),
wie planów reformy sądownictwa i związanej z nią 147) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
ewentualnej likwidacji sądów rejonowych w Lipsku Fedak na zapytanie posła Mirosława Maliszewskiego
i Szydłowcu (4318), w sprawie możliwości kierowania osób bezrobotnych
138) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- przez powiatowe urzędy pracy do pracy w rolnictwie
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia (4329),
ministra – na zapytanie posła Mieczysława Marcina 148) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
Łuczaka w sprawie możliwości udzielenia pomocy struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia
publicznej PKP Przewozom Regionalnym w ramach ministra – na zapytanie posła Michała Jarosa w spra-
pakietu antykryzysowego (4319), wie budowy zintegrowanego przystanku tramwajo-
139) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- wego i kolejowego Wrocław-Stadion (4330),
struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi- 149) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji
nistra – na zapytanie posła Mieczysława Marcina Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mi-
Łuczaka w sprawie zmiany planowanego przebiegu nistra – na zapytanie poseł Bożeny Kotkowskiej
drogi krajowej S74 (4321), w sprawie możliwości zwiększenia subwencji oświa-
140) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- towej dla małych szkół na terenie gminy Wisła oraz
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na pozostałych gmin i miejscowości górskich (4331),
zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka 150) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
w sprawie umowy cywilnoprawnej zawieranej z pie- Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
lęgniarką lub położną na świadczenie dodatkowej – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Da-
opieki pielęgnacyjnej (4322), riusza Kaczanowskiego w sprawie rodzajów szczegól-
63

nie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów tanie posła Jana Kochanowskiego w sprawie wyja-
broni odpowiadającej celom, w których może być wy- śnienia aspektów prawnych dotyczących zawieszenia
dane pozwolenie na broń (4332), rady miasta i gminy oraz burmistrza Międzyrzecza
151) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultu- i powołania komisarza (4343),
ry i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty – z upo- 161) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We-
ważnienia ministra – na zapytanie posła Marka Ba- wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka –
lickiego w sprawie rewitalizacji królewskiego kom- z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Sławo-
pleksu rezydencjonalnego w Wilanowie (4333), mira Kopycińskiego w sprawie wyników kontroli
152) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (4344),
i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej-Skrzy- 162) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
pek – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła wia Marka Habera – z upoważnienia prezesa Rady
Jana Widackiego w sprawie kryteriów spełnianych Ministrów – na zapytanie posła Jarosława Matwie-
przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krako- juka w sprawie planów zamknięcia oddziału zabiego-
wie (4334), wej pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
153) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu- w Białymstoku (4345),
kacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego – z upo- 163) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
ważnienia ministra – na zapytanie posła Stanisława Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
Witaszczyka w sprawie dofinansowania zakupu pod- – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Ja-
ręczników szkolnych (4335), rosława Matwiejuka w sprawie zaległości w wypłacie
154) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- dodatków do pensji dla podlaskich funkcjonariuszy
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – Policji (4346),
z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Miro- 164) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obro-
sławy Nykiel w sprawie ograniczeń w prowadzeniu ny Narodowej Stanisława Jerzego Komorowskiego
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funk- – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Ja-
cje publiczne (4337), rosława Matwiejuka w sprawie nazwy nowo tworzo-
155) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol- nej jednostki wojskowej w Białymstoku (4347),
nictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upo- 165) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
ważnienia ministra – oraz zastępcy głównego lekarza
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego – z upoważ-
– z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Sta-
nienia ministra – na zapytanie posła Bogdana Bojki
nisławy Prządki w sprawie bezczynności komendan-
w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyja-
tów powiatowych Policji w przedmiocie wypłaty eme-
śnienia sprawy właścicieli gospodarstwa rolno-dro-
rytom i rencistom służb mundurowych równoważni-
biarskiego w Nowej Soli (4338),
ka za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego
156) głównego inspektora ochrony środowiska
(4348),
Andrzeja Jagusiewicza – z upoważnienia ministra –
na zapytanie posła Adama Gawędy w sprawie wska- 166) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
zania organu bezpośrednio odpowiedzialnego i upraw- struktury Macieja Jankowskiego – z upoważnienia
nionego do przeprowadzenia kontroli w Wytwórni Mas ministra – na zapytanie posła Wiesława Andrzeja
Bitumicznych w Syryni oraz do ewentualnego wstrzy- Szczepańskiego w sprawie wniosku KS Pocztowiec
mania działalności prowadzonej z naruszeniem prze- w Poznaniu o zmianę decyzji p.p.u.p. Poczta Polska
pisów prawa i obowiązujących norm (4339), w przedmiocie ogłoszenia przetargu na wynajem czę-
157) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawie- ści obiektów stanowiących zaplecze płyty boiska
dliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego – z upoważnie- i kortów w Poznaniu (4349),
nia ministra – na zapytanie poseł Iwony Guzowskiej 167) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
w sprawie skargi na funkcjonowanie wymiaru spra- kacji Narodowej Krzysztofa Stanowskiego – z upo-
wiedliwości (4340), ważnienia ministra – na zapytanie poseł Jadwigi
158) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawie- Zakrzewskiej w sprawie kontroli i nadzoru nad orga-
dliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego – z upoważnie- nizacją wypoczynku dzieci i młodzieży podczas akcji
nia ministra – na zapytanie poseł Iwony Guzowskiej letniej 2009 (4350),
w sprawie pomocy dla osoby będącej w szczególnej 168) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obro-
sytuacji (4341), ny Narodowej Stanisława Jerzego Komorowskiego
159) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Ada-
Państwa Jana Burego – z upoważnienia ministra – ma Lipińskiego w sprawie działań Agencji Mienia
na zapytanie posła Roberta Tyszkiewicza w sprawie Wojskowego w stosunku do Zamku Czocha w Leśnej
trwającego procesu prywatyzacyjnego spółki Skarbu (4352),
Państwa Cefarm Białystok SA i związanych z tym 169) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
negocjacji ze związkami zawodowymi (4342), wiedliwości Jacka Czai na zapytanie posła Mieczy-
160) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- sława Marcina Łuczaka w sprawie wpływu kosztów
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – postępowania mediacyjnego na zainteresowanie tego
z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na zapy- rodzaju alternatywną metodą rozwiązywania sporów
64

w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuń- na Rzecz Integracji Osób Bezrobotnych po 45. Roku
czego (4353), Życia „Nasz sukces” (4371),
170) podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki 179) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
i Szkolnictwa Wyższego Witolda Jurka – z upoważ- i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
nienia ministra – na zapytanie posła Mieczysława nia ministra – na zapytanie posła Jarosława Rusiec-
Marcina Łuczaka w sprawie zwiększenia opłat za kiego w sprawie możliwości uznania przez ZUS świa-
studia wieczorowe i zaoczne (4354), dectwa wykonywania pracy w szczególnych warun-
171) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- kach lub o szczególnym charakterze, w sytuacji gdy
struktury Olgierda Dziekońskiego – z upoważnienia nie jest ono opatrzone podpisem pracodawcy (4372),
ministra – na zapytanie posła Mieczysława Marcina 180) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
Łuczaka w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra
działkowych (4355), – na zapytanie posła Sebastiana Karpiniuka w spra-
172) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw wie etapu prac legislacyjnych nad projektem noweli-
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego zacji art. 50 ustawy Prawo łowieckie w zakresie
– z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Mie- wskazania podmiotu odpowiedzialnego za szacowa-
czysława Marcina Łuczaka w sprawie tworzenia pro- nie szkód łowieckich i wypłatę odszkodowań na tere-
gramów i etatów dla instruktorów i kierowników nach niewchodzących w skład obwodów łowieckich
prac podwodnych (4356), (4373),
173) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień- 181) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada
kowskiej, podsekretarza stanu w Ministerstwie Śro- na zapytanie posła Marka Borowskiego w sprawie
dowiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia wykonania wniosków pokontrolnych przedstawio-
ministra – oraz podsekretarza stanu w Minister- nych w protokole kontroli NIK z dnia 3 września
stwie Finansów Ludwika Koteckiego – z upoważnie- 2008 r. dotyczącym Zespołu Torów Wyścigów Kon-
nia ministra – na zapytanie poseł Bożeny Kotkow- nych w Warszawie na Służewcu (4374),
skiej oraz grupy posłów w sprawie dofinansowania 182) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
zadania inwestycyjnego „Ochrona wód zbiornika sów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia mi-
nistra – na zapytanie poseł Haliny Rozpondek
wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez
w sprawie pobierania podatków z tytułu sprowadza-
budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie
nia do Polski używanych samochodów od legalnych
Chybie” – etap I (4357),
importerów oraz od osób indywidualnych (4376),
174) podsekretarza stanu w Ministerstwie Eduka-
183) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
cji Narodowej Krzysztofa Stanowskiego – z upoważ-
nictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka – z upo-
nienia ministra – na zapytanie posła Jana Kochanow-
ważnienia ministra – na zapytanie poseł Barbary
skiego w sprawie nowelizacji rozporządzenia dotyczą-
Bartuś w sprawie uzasadnienia uporczywego uzna-
cego uczniów uczących się za granicą (4358),
wania samorządowego kolegium odwoławczego za
175) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu- organ właściwy do stwierdzenia nieważności orze-
kacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego – z upo- czenia prezydium powiatowej rady narodowej z dnia
ważnienia ministra – oraz podsekretarza stanu 25 września 1954 r. mimo wyroków NSA rozstrzyga-
w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera – z upoważ- jących spór kompetencyjny (4377),
nienia ministra – na zapytanie posła Tadeusza Wity 184) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
w sprawie zmian dotyczących przedmiotu: wychowa- na zapytanie posła Wojciecha Kossakowskiego w spra-
nie do życia w rodzinie (4359), wie nieuzasadnionych strat, jakie może ponieść budżet
176) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic- miasta Ełku w związku z roszczeniami Oddziału Te-
twa i Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego – z upoważ- renowego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie
nienia ministra – na zapytanie posła Adama Krzyś- (4379),
ków w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 185) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
16 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku do- wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na
chodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych zapytanie posła Wojciecha Kossakowskiego w spra-
ustaw (4367), wie sytuacji finansowej Warmińsko-Mazurskiego
177) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Centrum Onkologii w Olsztynie – Zakładu Opieki
Bogdana Zdrojewskiego na zapytanie posła Grzego- Zdrowotnej MSWiA (4380),
rza Roszaka w sprawie przekazania do Inowrocławia 186) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
kamiennych ciosów pochodzących z murów Bazyliki struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia
Mniejszej Imienia Najświętszej Marii Panny w Ino- ministra – na zapytanie posła Wojciecha Kossakow-
wrocławiu (4369), skiego w sprawie nieuzasadnionej zmiany rozkładu
178) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy jazdy oraz likwidacji pociągu relacji Olecko – Ełk
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- (4381),
nia ministra – na zapytanie posła Jarosława Rusiec- 187) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
kiego w sprawie wyjaśnienia sytuacji Stowarzyszenia struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi-
65

nistra – na zapytanie posła Stanisława Szweda w sprawie zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego w Lip-
w sprawie realizacji budowy odcinka drogi S1 Mysłowi- sku (4394),
ce – Bielsko-Biała w ramach „Programu budowy dróg 198) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
krajowych i autostrad na lata 2008–2012” (4382), Fedak na zapytanie posła Mirosława Maliszewskiego
188) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu- w sprawie środków na składki ubezpieczeniowe dla
kacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego – z upo- bezrobotnych przyznawanych w ramach dotacji celo-
ważnienia ministra – na zapytanie posła Zbysława wej (4395),
Owczarskiego w sprawie prawa dzieci z zespołem Do- 199) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
wna do uzyskiwania orzeczeń o możliwości kształce- Fedak na zapytanie posła Jana Widackiego w sprawie
nia specjalnego ze sprzężonymi niepełnosprawno- zlecenia na dalsze utrzymanie i rozwój komputero-
ściami (4383), wego systemu informatycznego ZUS (4396),
189) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień- 200) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We-
kowskiej na zapytanie posła Stefana Strzałkowskiego wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka –
w sprawie możliwości utrzymania wartości dofinan- z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Tade-
sowania projektu „Rewitalizacja Starego Miasta usza Tomaszewskiego w sprawie włączenia Ochotni-
w Białogardzie – etap II” w ramach Zintegrowanego czej Straży Pożarnej w Luboszu w pow. międzychodz-
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego kim do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
w przypadku spadku wartości projektu (4384), (4398),
190) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 201) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia Fedak na zapytanie posła Waldy Dzikowskiego w spra-
ministra – na zapytanie posła Jacka Osucha w spra- wie zapisów pakietu antykryzysowego dotyczących
wie uruchomienia w rozkładzie jazdy pociągu po- 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego (4399),
spiesznego relacji Gliwice – Katowice – Bukowno – 202) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
Olkusz – Wolbrom – Kozłów – CMK – Warszawa sów Dariusza Daniluka – z upoważnienia ministra
Wschodnia (4385), – na zapytanie posłów Tadeusza Arkita i Jana Mu-
191) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- siała w sprawie regulaminów niektórych banków od-
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia bierających osobom starszym możliwość zaciągania
ministra – na zapytanie posła Jacka Osucha w spra- kredytów bankowych, na przykładzie mieszkańców
wie niepokojących informacji dotyczących planów woj. małopolskiego (4400),
ograniczenia kursowania pociągów pospiesznych 203) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
uruchamianych przez spółkę PKP InterCity (4386), kacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego – z upo-
192) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo- ważnienia ministra – na zapytanie posła Jarosława
darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia mini- Katulskiego w sprawie ewentualnych nieprawidłowo-
stra – na zapytanie posła Jacka Osucha w sprawie ści przy naborze młodzieży do Gimnazjum Powiato-
cen paliw (4387), wego w Tucholi na rok szkolny 2009/2010 (4401),
193) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw 204) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego wiedliwości Piotra Kluza – z upoważnienia ministra
– z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Mał- – na zapytanie posła Zdzisława Czuchy w sprawie
gorzaty Sadurskiej w sprawie likwidacji posterunku rozstrzygnięcia prawa własności do nieruchomości
Policji w Wąwolnicy (4390), w Chojnicach (4402),
194) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy 205) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
ministra – na zapytanie posła Jana Religi w sprawie – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła
przyspieszenia prac związanych z wprowadzeniem no- Krzysztofa Putry w sprawie interwencji brygady an-
welizacji ustawy o pomocy społecznej (4391), tyterrorystycznej w mieszkaniu w Łomży (4403),
195) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy 206) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
i Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia prezesa
nia ministra – na zapytanie posła Kazimierza Gwiaz- Rady Ministrów – na zapytanie posła Tomasza Ka-
dowskiego w sprawie interpretacji przepisów o pomo- mińskiego w sprawie badań klinicznych (4404),
cy społecznej (4392), 207) ministra infrastruktury Cezarego Grabar-
196) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- czyka na zapytanie posła Joachima Brudzińskiego
struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi- w sprawie niepokojących zniszczeń w pasie wybrzeża
nistra – na zapytanie posła Bogusława Kowalskiego morskiego należącego terytorialnie do gminy Rewal
w sprawie projektu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo- (4405),
wych i Autostrad pod nazwą „Wytyczne stosowania 208) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
drogowych barier ochronnych” (4393), struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia
197) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- ministra – na zapytanie posła Jerzego Materny
wiedliwości Jacka Czai – z upoważnienia ministra – w sprawie regulacji kwestii uprawnień do zniżko-
na zapytanie posła Mirosława Maliszewskiego wych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych,
66

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczących się 219) ministra kultury i dziedzictwa narodowego


poza granicami naszego kraju (4407), Bogdana Zdrojewskiego na zapytanie posła Ryszarda
209) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- Terleckiego w sprawie naruszenia przez Polski In-
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia stytut Sztuki Filmowej zasad przyznawania dotacji
ministra – na zapytanie posła Piotra Babinetza określonych w rozporządzeniu ministra kultury
w sprawie linii kolejowej Zagórz – Krosno – Jasło oraz z dnia 27 października 2005 r. dotyczącym udzielania
połączenia Zagórz – Krosno – Jasło – Kraków – War- przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowa-
szawa (4408), nia przedsięwzięć z zakresu kinematografii (4425),
210) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- 220) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini- Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na zapy-
stra – na zapytanie posła Bolesława Grzegorza Pie- tanie posła Tadeusza Wity w sprawie projektu finan-
chy w sprawie braku dostępu do leków stosowanych sowego na 2010 r. dla Śląskiego Oddziału Wojewódz-
na miastenię gravis (4409), kiego NFZ (4429),
211) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- 221) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini-
z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Lecha stra – na zapytanie poseł Elżbiety Streker-Dembiń-
Kołakowskiego w sprawie nowego algorytmu podzia- skiej w sprawie informacji o krajach zwracających
łu środków na budowę dróg lokalnych (4410), polskim podmiotom podatek VAT na zasadzie wza-
212) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- jemności (4431),
struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi- 222) ministra kultury i dziedzictwa narodowego
nistra – na zapytanie posła Przemysława Gosiew- Bogdana Zdrojewskiego na zapytanie posła Sławo-
skiego w sprawie planów finansowania realizacji za- mira Kopycińskiego w sprawie kontynuacji budowy
dania polegającego na przebudowie drogi krajowej Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku
nr 73 na odcinku Kielce – Wola Morawicka wraz (4436),
z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej (4411),
223) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospo-
213) ministra sportu i turystyki Mirosława Mi-
darki Rafała Baniaka – z upoważnienia ministra – na
chała Drzewieckiego na zapytanie poseł Bożeny Kot-
zapytanie posła Romualda Ajchlera w sprawie praw-
kowskiej w sprawie odmowy wyjazdu na olimpiadę
nego charakteru warunków przyłączenia farmy wia-
dla osób z upośledzeniem umysłowym w Australii dla
trowej do krajowego systemu elektroenergetycznego
trenera zawodniczki w pływaniu (4412),
(4438),
214) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu
224) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
Państwa Jana Burego – z upoważnienia ministra –
sów Ludwika Koteckiego – z upoważnienia ministra
na zapytanie posła Włodzimierza Karpińskiego
– na zapytanie posłów Sławomira Preissa i Pawła
w sprawie nabycia akcji przez spadkobierców po
zmarłych pracownikach Zakładów Azotowych Puła- Suskiego w sprawie rezerwy celowej na Poakcesyjny
wy SA (4413), Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (4442),
215) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu 225) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
Państwa Jana Burego – z upoważnienia ministra – Fedak na zapytanie posła Wojciecha Szaramy w spra-
na zapytanie posła Włodzimierza Karpińskiego wie braku jednoznacznych przepisów regulujących
w sprawie sprzedaży należących do Agencji Rozwoju zasady obliczania stażu pracy górnikom zatrudnio-
Przemysłu SA akcji Wytwórni Sprzętu Komunika- nym w kopalniach, które wprowadziły skrócony ty-
cyjnego PZL-Świdnik SA (4415), dzień pracy (4443),
216) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 226) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na zapy-
ministra – na zapytanie posła Tomasza Latosa tanie posła Wojciecha Szaramy w sprawie planu fi-
w sprawie Portu Lotniczego Bydgoszcz-Szwederowo nansowego NFZ na 2010 r. dyskryminującego Śląski
im. Ignacego Jana Paderewskiego (4417), Oddział Wojewódzki NFZ (4444),
217) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji 227) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mi- kacji Narodowej Zbigniewa Marciniaka – z upoważ-
nistra – na zapytanie posłanek Elżbiety Witek i Anny nienia ministra – na zapytanie posła Wiesława Wody
Zalewskiej w sprawie stopnia wykorzystania subwen- w sprawie sposobu potraktowania przez małopolskie-
cji oświatowej przez samorządy lokalne na terenie go kuratora oświaty Oddziału Wojewódzkiego Związ-
Dolnego Śląska (4423), ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie
218) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu jako jednego z organizatorów tegorocznej akcji letniej
Państwa Jana Burego – z upoważnienia ministra – (4447),
na zapytanie posłów Ewy Malik i Waldemara Andze- 228) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sa-
la w sprawie zaniechania działań ratowania Fabryki wickiego na zapytanie posła Dawida Jackiewicza
Urządzeń Mechanicznych Poręba sp. z o.o. przez Mi- w sprawie pomocy rolnikom, których dotknęły skut-
nisterstwo Skarbu Państwa (4424), ki kryzysu ekonomicznego (4448),
67

229) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- Informuję również, że w regulaminowym termi-


sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini- nie nie wpłynęły odpowiedzi na następujące zapy-
stra – na zapytanie poseł Nelli Rokity-Arnold w spra- tania:
wie planowanego podniesienia podatku VAT w pro- 1) posła Krzysztofa Lipca w sprawie odstąpienia
jekcie budżetu państwa na 2010 r. (4449), przez rząd od zamiaru likwidacji rezerwy celowej na
230) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
kacji Narodowej Zbigniewa Marciniaka – z upoważ- i utrzymania finansowania przedsięwzięć zaplano-
nienia ministra – na zapytanie poseł Anny Zalew- wanych w ramach tego programu przez gminę Mi-
skiej w sprawie naliczania wynagrodzeń za urlop rzec w woj. świętokrzyskim – od prezesa Rady Mini-
wypoczynkowy nauczycieli oraz naliczania wynagro- strów (4361) – 20 dni,
dzeń przysługujących za pozostałe dni pracy 2) posła Krzysztofa Lipca w sprawie odstąpienia
(4450), przez rząd od zamiaru likwidacji rezerwy celowej na
231) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultu-
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
ry i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty – z upo-
i utrzymania finansowania przedsięwzięć zaplano-
ważnienia ministra – na zapytanie poseł Marzeny
wanych w ramach tego programu przez gminę Kli-
Okła-Drewnowicz w sprawie określenia przyszłego
nadzoru nad urzędami konserwatorskimi (4454), montów w woj. świętokrzyskim – od prezesa Rady
232) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- Ministrów (4362) – 20 dni,
wia Marka Habera – z upoważnienia ministra – na 3) posła Krzysztofa Lipca w sprawie odstąpienia
zapytanie poseł Haliny Rozpondek w sprawie możli- przez rząd od zamiaru likwidacji rezerwy celowej na
wości podejmowania pracy przez ratowniczki me- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
dyczne (4455), i utrzymania finansowania przedsięwzięć zaplano-
233) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- wanych w ramach tego programu przez gminę Łagów
sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini- w woj. świętokrzyskim – od prezesa Rady Ministrów
stra – na zapytanie posłów Andrzeja Nowakowskiego (4363) – 20 dni,
i Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie zasad obowią- 4) posła Krzysztofa Lipca w sprawie odstąpienia
zywania umowy między Polską a Francją dotyczącej przez rząd od zamiaru likwidacji rezerwy celowej na
unikania podwójnego opodatkowania (4456), Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
234) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu i utrzymania finansowania przedsięwzięć zaplano-
Państwa Jana Burego – z upoważnienia ministra – wanych w ramach tego programu przez gminę Iwa-
na zapytanie poseł Marii Nowak w sprawie Huty Jed- niska w woj. świętokrzyskim – od prezesa Rady Mi-
ność SA w Siemianowicach Śląskich w likwidacji nistrów (4364) – 20 dni,
(4460), 5) posła Krzysztofa Lipca w sprawie odstąpienia
235) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obro- przez rząd od zamiaru likwidacji rezerwy celowej na
ny Narodowej Stanisława Jerzego Komorowskiego Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
– z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Jo- i utrzymania finansowania przedsięwzięć zaplano-
lanty Szymanek-Deresz w sprawie możliwości likwi- wanych w ramach tego programu przez gminę Lipnik
dacji jednostki wojskowej w Ciechanowie (4464),
w woj. świętokrzyskim – od prezesa Rady Ministrów
236) ministra kultury i dziedzictwa narodowego
(4365) – 20 dni,
Bogdana Zdrojewskiego na zapytanie posła Michała
Szczerby w sprawie budowy Centrum Chopinowskie- 6) posła Krzysztofa Lipca w sprawie odstąpienia
go w Warszawie (4469), przez rząd od zamiaru likwidacji rezerwy celowej na
237) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
i Dziedzictwa Narodowego Moniki Smoleń – z upo- i utrzymania finansowania przedsięwzięć zaplano-
ważnienia ministra – na zapytanie posła Michała wanych w ramach tego programu przez gminę Brody
Szczerby w sprawie dofinansowania w ramach środ- w woj. świętokrzyskim – od prezesa Rady Ministrów
ków europejskich projektu pod nazwą „Rewitalizacja (4366) – 20 dni,
i digitalizacja XVII-wiecznego zespołu pałaco- 7) poseł Barbary Bartuś w sprawie środków z Po-
wo-ogrodowego w Wilanowie – III etap” (4470). akcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiej-
Odpowiedzi te – zgodnie z art. 195 regulaminu skich dla gminy Bobowa – od ministra pracy i polity-
Sejmu – zostały przekazane posłom. ki społecznej (4452) – 7 dni.
Załącznik nr 2

Teksty interpelacji i zapytań poselskich


oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania

INTERPELACJE

Interpelacja tanie nr 2 minister gospodarki twierdzi (str. 2), że


(nr 9226) coraz istotniejsza staje się potrzeba ograniczenia ne-
gatywnego wpływu farm wiatrowych na funkcjono-
do prezesa Rady Ministrów wanie system elektroenergetycznego. W związku z
takim stwierdzeniem proszę o wskazanie tego nega-
w sprawie barier stawianych w zakresie tywnego wpływu.
przyłączenia elektrowni wiatrowych Z odpowiedzi na pytanie nr 3 i 4 wynika w istocie,
do sieci elektroenergetycznej – ponowna iż tylko kwestią czasu jest dogranie umowy z hisz-
pańską firmą energetyczną, a wynajęte kancelarie
24 kwietnia złożyłem interpelację w tej sprawie. prawne (są dwie, a nie jedna) przygotowują korektę
Po ponad dwumiesięcznym oczekiwaniu otrzymałem porozumienia ENEI z Gestamp Eolica S.L., Minister-
odpowiedź, którą uznaję za niezadowalającą i żądam stwo Gospodarki zaś nie dysponuje dowodami ani
od interpelowanego dodatkowych wyjaśnień na pi- podejrzeniami potwierdzającymi tezę o korupcyjnym
śmie, zarówno co do przyczyn zwłoki w udzieleniu charakterze zawarcia przez ENEA SA porozumienia
odpowiedzi, jak i konkretnej odpowiedzi na moje py- z Gestamp Eolica S.L.
tania. Uzyskana odpowiedź jest niekonkretna, a w Otóż zasadnym byłoby sprawdzić, kto wynajął
niektórych fragmentach nie na temat. Jest też we- dwie kancelarie prawne do „poprawienia” porozumie-
wnętrznie sprzeczna i nielogiczna. nia i kto płaci za usługi tych kancelarii (są to dwie
Szanowny Panie Premierze! W polskim ustawo- kancelarie warszawskie z udziałem zagranicznym, a
dawstwie brakuje spójnych przepisów dotyczących minister gospodarki oraz minister skarbu państwa
energii wytwarzanej z wiatru. Te zaś, które jej doty- zapewne wiedzą, o jakie kancelarie chodzi).
czą, są rozproszone w wielu aktach prawnych (kil- W gotowości jest już spółka zawiązana przez
kadziesiąt ustaw i rozporządzeń). Złożony w ostat- ENEA z Gestamp Eolica S.L. (pod firmą Genea), któ-
nich dniach w Sejmie rządowy projekt zmiany prawa ra po uzyskaniu stosowny zgód rozpocznie działal-
energetycznego nie tylko nie rozwiązuje zgłaszanych ność, uniemożliwiając innym inwestorom inwestycje
przeze mnie problemów, ale wręcz je pogłębia. Co w OZE z racji ograniczonych możliwości przyłączenia
więcej, proponowane przepisy dotyczące wygasania do sieci innych farm wiatrowych i zagwarantowania,
wydanych już warunków przyłączenia farmy wiatro- pod rygorem ogromnych odszkodowań, tych możli-
wej do krajowego systemu elektroenergetycznego wości dla swojej spółki Genea. Już te działania reali-
budzą poważne wątpliwości co do ich zgodności z zuje ENEA, nie wydając od dłuższego czasu ubiega-
konstytucją. Zatem ponawiam pytanie o działania jącym się inwestorom krajowym warunków przyłą-
rządu w celu uproszczenia przepisów prawa dla stwo- czenia do krajowego systemu elektroenergetycznego
rzenia przejrzystej infrastruktury prawnej dla inwe- i nie podpisując stosownych umów o przyłączenie.
stycji w OZE w obszarze technicznym, ochrony śro- Warto więc zainteresować się, dlaczego tak się dzieje
dowiska i lokalizacyjnym dla inwestycji w farmy i dlaczego wszystkie, czy niemal wszystkie sprawy
wiatrowe. wniosków z obszaru działania ENEA trafiają do pre-
W odpowiedzi na pytanie nr 2 minister gospodar- zesa URE.
ki odpowiedział m.in., że czynione są również przy- W związku z powyższym proszę Pana Premiera o
gotowania do uruchomienia przedsięwzięć w obsza- udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, ściśle zwią-
rze morskiej energetyki wiatrowej. Ponieważ organi- zane z pytaniami złożonymi w interpelacji nr 9226:
zacje zrzeszające przedsiębiorców zainteresowanych 1. Czy i jakie konkretne działania podejmuje rząd
inwestowaniem w energetykę wiatrową twierdzą, że w celu uproszczenia przepisów prawa dla stworzenia
takich działań nie ma, proszę o konkretne informacje przejrzystej infrastruktury prawnej dla inwestycji w
w tym zakresie. W dalszej części odpowiedzi na py- OZE? Jeżeli pytanie to sprawia trudności, proszę o wy-
69

mienienie wszystkich obowiązujących przepisów pra- dowisku emerytów i rencistów. Tym bardziej, że wie-
wa energetycznego, prawa budowlanego, prawa ochro- le spraw wymaga osobistego kontaktu interesanta
ny środowiska, prawa o gospodarce nieruchomościami, z biurem. To z kolei sprawi, że wyjazdy do Olsztyna
prawa o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa lot- będą nieuniknione. Ze względu na słabo rozwiniętą
niczego, prawa o dofinansowaniu inwestycji ze środ- komunikację nocleg w wielu przypadkach będzie ko-
ków Unii Europejskiej, które wiążą się z przygotowa- niecznością, co narazi emerytów i rencistów na do-
niem inwestycji w elektrownie wiatrowe. datkowe koszta oraz spowoduje wiele utrudnień w
2. Jakie działania zostały poczynione przez rząd pobieraniu świadczeń. Zdaniem emerytów i renci-
w zakresie przygotowania do uruchomienia przedsię- stów udzielone wyjaśnienia są niezadowalające, dla-
wzięć w obszarze morskiej energetyki wiatrowej? tego też w ich odczuciu są oni nierówno traktowani
3. Jaki negatywny wpływ na funkcjonowanie i dyskryminowani, a wszelkie działania zmierzające
systemu elektroenergetycznego wywierają farmy do poszukiwania oszczędności w Ministerstwie Obro-
wiatrowe? ny Narodowej odbierane są jako ciężar przerzucony
4. Kto zawarł umowy z kancelariami prawnymi na ich barki. Niezrozumiały wydaje się być również
na renegocjowanie warunków porozumienia między dla nich fakt dokonywania profesjonalizacji Sił Zbroj-
ENEA SA i Gestamp Eolica S.L. i kto płaci za wyko- nych Rzeczpospolitej Polskiej kosztem trzech naj-
nanie tych umów? Czy hiszpańska firma Gestamp mniejszych wojskowych biur emerytalnych, w tym w
Eolica S.L. lub jakakolwiek firma z nią powiązana Białymstoku. Nie przemawia do nich również argu-
była wcześniej obsługiwana przez te kancelarie (słu- ment mówiący o wzroście potencjału obronnego jed-
żę nazwami kancelarii, jeżeli to konieczne)? nostek wojskowych. W odczuciu tegoż środowiska
5. Ile wniosków o wydanie warunków przyłącze- brak jest także ze strony resortu obrony narodowej
nia do sieci elektroenergetycznych wpłynęło do ENEI należytych działań oraz konsultacji z nimi, co świad-
od 2007 r. do chwili obecnej i ile wniosków zostało czy o braku zainteresowania oraz lekceważeniu
pozytywnie załatwionych? spraw emerytów i rencistów.
6. Ile wniosków o zawarcie umowy o przyłączenie W związku z powyższym – działając na podstawie
do sieci elektroenergetycznych wpłynęło do ENEI od art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1966 r.
2007 r. do chwili obecnej i ile wniosków zostało po- o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr
zytywnie załatwionych bez postępowania odwoław- 74, poz. 350, z późn. zm.) – proszę Pana Ministra
czego do prezesa URE? o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
7. Ile wniosków załatwionych negatywnie przez 1. Czy ministerstwo dostrzega problem związany
ENEA pozytywnie załatwił prezes URE? z likwidacją Wojskowego Biura Emerytalnego?
8. Jak długo trwają powyższe postępowania? 2. Czy ministerstwo przewiduje ewentualną zmia-
nę decyzji w sprawie likwidacji Wojskowego Biura
Z poważaniem
Emerytalnego?
Poseł Kazimierz Ajchler Z poważaniem

Warszawa, dnia 15 lipca 2009 r. Poseł Józef Piotr Klim

Białystok, dnia 13 lipca 2009 r.


Interpelacja
(nr 9600)
Interpelacja
do ministra obrony narodowej (nr 9748)

w sprawie likwidacji Wojskowego Biura do prezesa Rady Ministrów


Emerytalnego w Białymstoku – ponowna
w sprawie nieuprawnionej w świetle
Szanowny Panie Ministrze! Otrzymałem pismo obowiązującego porządku prawnego
od Zarządu Wojewódzkiego Związku Byłych Żołnie- sprzedaży w imieniu własnym
rzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskie- przez Państwowe Gospodarstwo Leśne
go, w którym wskazano, iż argumenty zawarte w Lasy Państwowe drewna pozyskiwanego
pisemnej odpowiedzi na moją interpelację do mini- w lasach będących własnością
stra obrony narodowej uważa za niewystarczające Skarbu Państwa – ponowna
oraz niezrozumiałe.
W podejmowaniu decyzji o likwidacji Wojskowego W związku z nieudzieleniem merytorycznej odpo-
Biura Emerytalnego, oprócz względów ekonomicz- wiedzi na naszą interpelację nr 9748 złożoną dnia 22
nych, kierować się należy przede wszystkim dobrem maja 2009 r. oraz mając na względzie, że wyjaśnienia
społecznym. Oszczędności uzyskane z likwidacji biu- ministra środowiska w piśmie do Marszałka Sejmu
ra nie będą tak duże, jak krzywda wyrządzona śro- RP Bronisława Komorowskiego z dnia 22 czerwca
70

2009 r. (ldz. DL-lp 0511-1/1334/09/łw) są ogólnikowe, f) wejścia w życie dnia 11 września 2001 r. ustawy
wymijające i wbrew pozorom nie dają wcale rzeczowej z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego cha-
odpowiedzi na ściśle sformułowane w interpelacji za- rakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju
gadnienia, a w istocie wręcz świadczą o uchyleniu się (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1051).
ministra środowiska przed jednoznaczną odpowie- Powołane w pkt 3 rozporządzenie Rady Mini-
dzią, niniejszym po raz wtóry kierujemy. strów nie dość, że jest ewidentnie anachroniczne w
1. Nieuprawnionej w świetle obowiązującego po- świetle zaistniałych od 1995 r. zmian ustawowych,
rządku prawnego sprzedaży w imieniu własnym przez to nade wszystko rodzi istotne wątpliwości co do jego
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe tzw. konstytucyjności.
drewna pozyskiwanego z drzewostanów lasów Skarbu Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 tego rozporządze-
Państwa, zważywszy na fakt oczywisty, że wymienio- nia wielomiliardowej wartości wpływy ze sprzedaży
na państwowa jednostka organizacyjna zarządzająca drewna, które bezspornie jest mieniem ruchomym
tylko w imieniu właściciela – Skarbu Państwa lasami Skarbu Państwa, pomimo że stanowią one finanse i
państwowymi, nie posiadając ani osobowości ani zdol- dochody publiczne, to pozostają w całości w dyspozy-
ności prawnej, na gruncie przepisów prawa cywilnego cji PGL LP, praktycznie nie podlegają nawet żadnej
nie jest podmiotem praw i obowiązków, w związku z kontroli: ani społecznej, ani ministra skarbu, mini-
czym nie może być samodzielną stroną w stosunkach stra gospodarki i ministra finansów.
cywilnych – handlowych. Drewno nieobrobione, pozyskiwane z drzewosta-
2. Legalności w świetle obowiązującego ładu nów lasów państwowych w świetle obowiązującego
prawnego ustalania przez dyrektora generalnego prawa jako mienie ruchome Skarbu Państwa stanowi
PGL LP, kierownika państwowej jednostki organiza- zarazem własność ogólnospołeczną. Dowodzi o tym
cyjnej zarządzającej tylko lasami Skarbu Państwa w art. 4 ust. 1 ustawy o lasach, oraz art. 441; art. 47;
trybie zarządzeń własnych zasad sprzedaży na po- art. 48; art. 50 K.c. Ponadto w świetle art. 53 K.c.
trzeby gospodarki krajowej drewna, pozyskiwanego drewno pozyskiwane z drzewostanu lasów Skarbu
z drzewostanów tych lasów, pomimo braku upoważ- Państwa stanowi pożytek naturalny rzeczy głównej
nienia ustawowego w tym zakresie, wymaganego – lasu oraz pożytek cywilny, bowiem przynosi wła-
bezwzględnie art. 17a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.
śnie dochód.
o zasadach wykonywania uprawnień przysługują-
Jak wykazano powyżej jest to dochód olbrzymiej
cych Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz.
wartości, który art. 54 K.c. definiuje jako pożytek
493, z późn. zm.).
prawa. Poza tym, co istotne, skoro zgodnie z dyspo-
3. Niezgodnego z aktualnie obowiązującym po-
zycją art. 1 ust. pkt 3 powołanej już powyżej ustawy
rządkiem prawnym utrzymywania nadal w obiegu
z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego cha-
prawnym obowiązującego od 1995 r. rozporządzenia
rakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju
Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Pań- lasy państwowe stanowią strategiczne zasoby natu-
stwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe ralne kraju, to oczywiste jest, że należy domniemy-
(Dz. U. z 1994 r. Nr 134, poz. 692), pomimo bardzo wać, że takie same przymioty ma również drewno
licznych zmian ustawowych zaistniałych po tym cza- pozyskiwane z tych lasów.
sie, a w szczególności: Podkreślić należy, że ilość drewna pozyskiwane-
a) wejścia w życie z dniem 17 października 1997 r. go i sprzedawanego w skali roku wynosi średnio 32
Konstytucji RP; mln m3, natomiast dochód z jego sprzedaży osiąga
b) utworzenia z dniem 1 października 1996 r. wartość co najmniej 5 mld zł. Jednocześnie art. 5 ust. 1
urzędu ministra skarbu państwa, na mocy art. 2 ust. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. Przepisy wpro- sach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104,
wadzające ustawy reformujące funkcjonowanie go- ze zm.) wskazuje, że dochody ze sprzedaży drewna
spodarki i administracji publicznej (Dz. U. z 1996 r. stanowią finanse oraz dochody publiczne. Zgodnie z
Nr 106, poz. 497); dyspozycją art. 140 i art. 190 K.c. podmiotem upraw-
c) jak również wejścia w życie z dniem 15 stycznia nionym do pobierania tych dochodów jest wyłącznie
2003 r. art. 17 a cyt. powyżej w pkt 2 ustawy z dnia właściciel – Skarb Państwa.
8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania upraw- Mając na względzie powyższe, zwracam się
nień przysługujących Skarbowi Państwa; z prośbą do Pana Premiera o wskazanie, na jakiej
d) wejścia w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. usta- podstawie w świetle powszechnie obowiązujących
wy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz- przepisów dyrektor generalny LP w trybie wydawa-
nych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z późn. zm.), nych przez siebie zarządzeń:
zastąpionej teraz ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. a) ustala zasady oraz ceny sprzedaży drewna po-
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. zyskiwanego z lasów Skarbu Państwa oraz narzuca
2104, ze zm.); nabywcom, zwłaszcza firmom drzewnym przetwa-
e) wejścia w życie dniem 1 kwietnia 1999 r. usta- rzającym to drewno, warunki jego zakupu w trybie
wy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji organizowanych przez PGL LP przetargów i aukcji
rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437); internetowych, w toku których oferenci uzyskują je-
71

dynie przydziały ilościowe mas drewna, które będą Stwierdzamy, że całkowicie odrzucamy wyjaśnie-
mogli dopiero na tej podstawie zakupić po zawarciu nia udzielone w imieniu ministra środowiska przez
z nadleśniczymi umów sprzedaży; podsekretarza stanu pana Janusza Zalewskiego w
b) z rażącym naruszeniem zasad równości i kon- powołanym na wstępie piśmie do marszałka Sejmu
kurencyjności zawiera z wybranymi firmami w imie- RP Bronisława Komorowskiego z dnia 22 czerwca
niu PGL LP na warunkach preferencyjnych umowy 2009 r. (ldz. DL - lp 0511-11/1334/09/ł), jako nieza-
sprzedaży drewna oraz stosuje wobec tych firm nor- sadną i opartą na zupełnie opacznej interpretacji sto-
my jakościowe inne, znacznie korzystniejsze, niż obo- sownych ustaw.
wiązują wszystkich pozostałych nabywców drewna; Jedną z kwestii podniesionych w interpretacji,
c) określa i udziela wg własnego uznania wybra- wbrew błędnemu mniemaniu Pana Ministra nie
nym firmom różnych bonifikat do cen drewna, usta- był przecież zapis art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierp-
lonych wcześniej w toku przetargów i aukcji interne- nia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przy-
towych, co stanowi w świetle przepisów ustawy z sługujących Skarbowi Państwa, lecz był art. 17a tej
dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach ustawy, który obowiązuje od dnia 15 stycznia 2003 r.
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr Gdyby odpowiedź podległego ministrowi środowi-
59, poz. 404) pomoc publiczną, do udzielania której ska podsekretarza stanu w cyt. piśmie była oparta,
PGL LP nie jest podmiotem uprawnionym; jak oczekiwaliśmy, na wnikliwej ocenie obowiązują-
d) nie stosuje jednakowych cen wyjściowych drew- cego stanu prawnego, to z pewnością uwzględniałaby
na na terenie całego kraju przy sprzedaży go przed- przede wszystkim uprawnienia ministra skarbu pań-
siębiorcom, lecz różnicuje je i w ten sposób znacznie stwa zapisane w ustawie z dnia 4 września 1997 r.
utrudnia dostęp do surowca znacznej liczbie firm. Co o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r.
więcej, praktyka ta jest stosowana wbrew zapisom Nr 65, poz. 437).
art. 33 ust. 3 pkt 7 ustawy o lasach, z którego wyni- Art. 25 ust. 1 i 2 powołanej ustawy nie pozostawia
ka domniemanie stosowania jednakowych cen wyj- bowiem żadnej wątpliwości, że w przeciwieństwie do
innych ministrów resortowych, to wyłącznie mini-
ściowych na sprzedaż drewna, z jednoczesnym wy-
ster właściwy ds. skarbu państwa reprezentuje Skarb
równywaniem przez dyrektora generalnego LP skut-
Państwa w zakresie gospodarowania jego mieniem.
ków finansowych w nadleśnictwach i regionalnych
Należy przez to rozumieć oczywiście, że inne organy
dyrekcjach LP, wynikających ze zróżnicowanych wa-
administracji rządowej, jeżeli zostaną dopiero upraw-
runków prowadzonej w nich gospodarki leśnej;
nione w określonym zakresie na podstawie odręb-
e) dlaczego ceny drewna i zasady jego sprzedaży
nych przepisów, mogą zgodnie z art. 17a cyt. ustawy
nie są ustalane w drodze rozporządzenia właściwe-
o zasadach wykonywania uprawnień przysługują-
go ministra, analogicznie jak sprzedaż pozostałych
cych Skarbowi Państwa dopiero reprezentować Skarb
składników majątkowych Skarbu Państwa będą- Państwa.
cych w zarządzie PGL LP, o czym stanowi art. 38 W związku z tym nie ulega żadnej wątpliwości, że
ust. 5 ustawy o lasach, w miejsce dotychczasowej i w zakresie sprzedaży drewna, stanowiącego olbrzy-
nieuprawnionej praktyki zarządzeń dyrektora ge- miej wartości mienie Skarbu Państwa, takich upraw-
neralnego LP, które w rozumieniu art. 93 ust. 2 nień ustawa nie przyznaje ani ministrowi środowi-
Konstytucji RP nie mają przecież wcale przymiotów ska, ani dyrektorowi generalnemu LP. Wydaje się ko-
powszechnie obowiązujących przepisów i nie mogą niecznym podkreślić, że wbrew wyjaśnieniom mini-
rodzić żadnych skutków prawnych wobec nabywców stra środowiska w piśmie, dyrektor generalny tym
drewna. bardziej nie jest upoważniony ustalać ani warunków,
Nadmieniamy, że kolejni dyrektorzy generalni ani cen sprzedaży drewna, bowiem inaczej niż nad-
LP, wydając przedmiotowe zarządzenia, każdorazo- leśniczowie nie prowadzi poza tym samodzielnie go-
wo powoływali się na rzekome upoważnienie, jakie spodarki leśnej.
15 lat temu zapisane w § 8 ust. 1 pkt 5 obowiązują- Odnośnie do uprawnień PGL LP do reprezentacji
cego od tamtego czasu statutu PGL LP. Skarbu Państwa w zakresie zarządzanego mienia,
Jednakże statut PGL LP został nadany jeszcze stwierdzamy, że minister środowiska w swoim piśmie
przez ówczesnego ministra ochrony środowiska, za- dokonał całkowicie błędnej albo świadomej nadinter-
sobów naturalnych i leśnictwa w trybie zarządzenia pretacji treści art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o lasach. PGL
nr 50 z dnia 18 maja 1994 r. które, jak wykazano LP, nie posiadając ani osobowości ani zdolności praw-
powyżej, nie jest przecież powszechnie obowiązują- nej, na gruncie przepisów prawa cywilnego nie jest
cym prawem, w przedmiotowym zakresie wydane samodzielnym podmiotem ani praw, ani obowiązków,
zostało z oczywistym przekroczeniem delegacji usta- w związku z czym nie może wcale zgodnie z zapisami
wowej i absolutnie nie spełnia przesłanek ustawo- w art. 33 ust. 3 pkt 1, art. 34 pkt 1 i art. 35 ust. 1 pkt 1
wych normy art. 17a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. być stroną żadnych stosunków cywilnych, w tym
o zasadach wykonywania uprawnień przysługują- obejmujących sprzedaż drewna.
cych Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. Również w pozostałej części z wyjaśnieniami mi-
493, z późn. zm.). nistra środowiska się nie zgadzamy.
72

Nadmieniamy, że po zasięgnięciu stosownych in- 2. Dlaczego minister skarbu państwa w zakresie


formacji mamy uzasadnione podstawy stwierdzić, sprzedaży drewna nie wypełnia w pełni swoich usta-
że w dniu 22 grudnia 2008 r. odbyło się spotkanie wowych obowiązków?
nie ze wszystkimi przedstawicielami przemysłu 3. Od kiedy Pan Premier wyegzekwuje przestrze-
drzewnego. ganie prawa przez ministra skarbu w sprawie sprze-
Zatem aby można było mówić o jakichkolwiek daży drewna przez PGL LP?
ustaleniach z przedstawicielami przemysłu drzewne- Z poważaniem
go, to w spotkaniu bezwzględnie musiałyby uczest-
niczyć wszystkie organizacje i dokonać wspólnych Poseł Gabriela Masłowska
ustaleń z PIGPD, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 30 oraz grupa posłów
maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 84, poz. 710), a druga zgodnie z art. 5 ustawy z
dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Warszawa, dnia 17 lipca 2009 r.
(Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235) uprawnione są re-
prezentować interesy gospodarcze wyłącznie swoich
członków, a nie jak błędnie mniema minister środo- Interpelacja
wiska całego przemysłu drzewnego. (nr 9758)
Pytanie do Prezesa Rady Ministrów: Dlaczego
wskutek utrzymywania ciągle od 15 lat w mocy za- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
pisu § 15 ust. 1 pkt 1 tego anachronicznego już roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 6.12.1994 r. w w sprawie niekorzystnych dla gmin zmian
sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w zakresie kwalifikowalności podatku VAT
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Pań- w ramach Programu Rozwoju Obszarów
stwowe (Dz. U. z 1994 r. Nr 134, poz. 692) jedynymi Wiejskich – ponowna
beneficjantami dochodów ze sprzedaży drewna o tak
olbrzymiej wartości, szacowanej na ok. 5 mld zł rocz- Szanowny Panie Ministrze! W odpowiedzi nr
nie, wbrew art. 5 ust. 1 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia ROWws/as/214/3/3755/09 na moją interpelację z
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 22 maja 2009 r. minister Artur Ławniczak nie
2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.), jest PGL LP, a nie ustosunkował się do dwóch z trzech zadanych pytań.
rzeczywiści właściciele lasów państwowych – całe Zmiana zasad kwalifikowania VAT po zakończeniu
społeczeństwo? naboru wniosków stawia beneficjentów w bardzo
Zadanie tego pytania jest szczególnie na czasie i trudnej sytuacji. Gdyby gminy wiedziały, że VAT nie
ma bardzo istotny sens zwłaszcza w sytuacji, gdy kie- będzie kosztem kwalifikowanym, mogłyby inaczej
rowany przez Pana Premiera rząd tak usilnie teraz sformułować wniosek, złożyć inny wniosek, przyjąć
poszukuje oszczędności (ostatnia debata sejmowa w inny poziom dofinansowania lub znaleźć innego be-
związku z nowelizacją ustawy budżetowej), w celu neficjenta (np. Ochotniczą Straż Pożarną czy inną
pokrycia wydatków bieżących oraz zmniejszenia de- jednostkę niepubliczną, która mogłaby VAT odzy-
ficytu budżetowego, i mimo że ma do dyspozycji skać). Zmiana zasad finansowania i kwalifikowalno-
wpływy ze sprzedaży drewna, to ogranicza środki ści wydatków po zakończeniu naboru wniosków ła-
nawet na pilne cele społeczne. mie wszelkie zasady i podważa wiarygodność mini-
Ta anormalna sytuacja sprawiła, że ceny drewna stra rolnictwa niezależnie od przyczyn, z jakich taka
wyłącznie za sprawą PGL LP w ostatnich latach ra- zmiana następuje. Czy w takim przypadku gminy
żąco rosły, aktualnie są najwyższe w Europie co po- nie mają prawa czuć się oszukane i czy budżet pań-
woduje, że polskie firmy tartaczne obecnie albo upa- stwa sfinansuje gminom koszty podatku VAT? Jest
dają, albo znacznie ograniczają produkcję i zatrud- to szczególnie uzasadnione w sytuacji, gdy VAT jest
nienie, bowiem nie są w stanie konkurować z firma- dochodem budżetu państwa, czyli budżet państwa
mi zagranicznymi. Podkreślam, że rodzime przedsię- osiągnie dodatkowe dochody kosztem samorządów
biorstwa drzewne są zlokalizowane na terenach mało gminnych.
lub wcale nieuprzemysłowionych, zatrudniają około Wobec powyższego pytam ponownie Pana Mini-
260 tys. pracowników i dlatego są dla nich jedyną stra:
alternatywą zatrudnienia. 1. Czy dopuszczalna jest zmiana zasad po zakoń-
W świetle powołanego wcześniej stanu prawne- czeniu naboru wniosków?
go, jak również w związku z tym, że Biuro Urządza- 2. Czy budżet państwa sfinansuje gminom koszty
nia Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie podlega podatku VAT?
ministrowi skarbu państwa, w kontekście publicz- Z poważaniem
nej zapowiedzi Pana Premiera, że kierowany przez
Pana Premiera rząd do bólu będzie przestrzegał pra- Poseł Jacek Bogucki
wa, rodzi się istotna wątpliwość, która wymaga od-
powiedzi: Wysokie Mazowieckie, dnia 17 lipca 2009 r.
73

Interpelacja Wobec powyższego pytam ponownie Pana Pre-


(nr 9759) miera:
1. Czy Pan Premier chce administracyjnie unie-
do ministra spraw wewnętrznych i administracji możliwić odbywanie procesji, pielgrzymek, przemar-
szu konduktów pogrzebowych, lekcji na otwartym
w sprawie obowiązku szkolenia osób powietrzu i wycieczek szkolnych, rajdów i pieszych
odpowiedzialnych za utrzymanie porządku wędrówek?
podczas przemarszu procesji, pielgrzymki 2. Czy ze względów bezpieczeństwa nie był wy-
lub konduktu pogrzebowego – ponowna starczający dotychczasowy sposób nieodpłatnego
przeszkolenia np. prowadzących pielgrzymki przez
Szanowny Panie Ministrze! W odpowiedzi nr policjantów ruchu drogowego?
BMP-0713-4667/09/MK na moją interpelację z dnia 3. Czym uzasadniony jest dwuletni okres ważno-
22 maja 2009 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie ści zaświadczenia krótszy od ważności uprawnień do
Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki kierowania najbardziej skomplikowanymi pojazda-
nie odpowiedział na żadne z postawionych pytań. mi?
Pan wiceminister ośmieszył urząd ministra spraw 4. Czy Pan Premier ma zamiar zmienić te przepisy?
wewnętrznych i administracji, pisząc „minister
Z poważaniem
spraw wewnętrznych i administracji zalecił jednocze-
śnie komendantowi głównemu Policji włączenie się Poseł Jacek Bogucki
policjantów ruchu drogowego w nieodpłatną realiza-
cję przedmiotowych szkoleń, co pozwoliłoby na re- Wysokie Mazowieckie, dnia 17 lipca 2009 r.
dukcję kosztów”. W obowiązującym prawie nie do-
szukałem się podstaw do wydania takiego zalecenia,
a zgodnie z kwestionowanym przeze mnie rozporzą- Interpelacja
dzeniem policjanci nie mają uprawnień do prowadze- (nr 9819)
nia takich szkoleń (jedyną uprawniona jednostką są
wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego). do ministra sprawiedliwości
W odpowiedzi brak jest ustosunkowania się do
kwestii kierowania ruchem np. podczas procesji przez w sprawie wydania wytycznych
strażaków OSP. A widziałem, jak podczas procesji dla prokuratury określających tryb
Święta Bożego Ciała to strażacy zapewniali bezpie- postępowania w sprawach o znęcanie się
czeństwo ruchu i mimo wcześniejszego zgłoszenia nie nad zwierzętami – ponowna
uczestniczyli w tym policjanci.
Pan wiceminister nie ustosunkował się także do Szanowny Panie Ministrze! Niestety, udzielona
wątpliwości dotyczących kierowania ruchem podczas przez prokuratora generalnego Edwarda Zalewskiego
prowadzenia kolumny przez np.: odpowiedź na interpelację nie może zostać uznana za
— opiekunów (nauczycieli) wycieczek szkolnych satysfakcjonującą, ponieważ przedstawione w jej tre-
i przedszkolnych; ści uzasadnienie do zaniechania wydania wytycznych
— opiekunów rajdów i pieszych wędrówek; dla prokuratury określających tryb postępowania w
— przewodników wycieczek. sprawach o znęcanie się nad zwierzętami zawiera po-
Art. 12 ustawy określa wprawdzie sposób poru- twierdzenie zasadności złożonej interpelacji.
szania się kolumny pieszych, ale nie daje upoważnie- W odpowiedzi pan prokurator generalny przed-
nia do kierowania ruchem przez kierującego kolum- stawia jako przykład dane pokontrolne okręgu ape-
ną. Wydaje się, że ani ustawa, ani rozporządzenie nie lacji łódzkiej, gdzie w latach 2005–2006 zarejestro-
pozwala na wydawanie poleceń innym użytkowni- wano łącznie 252 postępowania o przestępstwo z art.
kom drogi przez takie osoby, a przeprowadzenie ko- 35 ust. 1 bądź 2 ustawy o ochronie zwierząt. Podaje,
lumny często tego wymaga. że jedynie 94 z nich zakończyły się skierowaniem do
Nic też nie uzasadnia 24-miesięcznej ważności sądów aktu oskarżenia. Ten przykład dobitnie świad-
zaświadczenia, skoro uprawnienia do kierowania naj- czy o konieczności bliższego przyjrzenia się proble-
bardziej skomplikowanymi pojazdami są wydawane mowi. Skutkować to powinno przekazaniem precy-
bezterminowo lub na czas o wiele dłuższy. zyjnych wytycznych podległym prokuratorom, o co
Trudno też określić, kto miałby odpowiadać za zresztą wnioskowano.
prowadzenie konduktu pogrzebowego, ponieważ do- W interpelacji poruszony był również problem
tychczas kondukty pogrzebowe prowadzili wierni z kłusownictwa jako formy znęcania się nad zwierzę-
udziałem księdza w sposób tradycyjnie przyjęty. Czy tami. Jak słusznie zauważył prokurator generalny,
Pan Minister chce walczyć z wielowiekową tradycją, w większości przypadków sposób realizacji kłusow-
w sytuacji gdy kierowcy na terenach, gdzie kondukty nictwa wyczerpuje znamiona art. 35 ustawy o ochro-
pogrzebowe przechodzą drogami i ulicami, zatrzy- nie zwierząt. Stwierdzić bowiem należy, iż zgodnie z
mują się, udzielając pierwszeństwa konduktowi? treścią art. 6 ust. 2 cytowanej ustawy przez znęcanie
74

się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo wyrażał pogląd, iż do konkordatu stosuje się przepi-
świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cier- sy konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów. Przed-
pień, a opisane w interpelacji sposoby pozbawienia stawiono także argumenty, które za tym przemawia-
życia zwierząt stosowane przez kłusowników mogą ją. Jednak w stanowisku wyrażonym w czasie teraź-
nosić cechy znęcania się nad zwierzętami lub przy- niejszym, będącym jakby podsumowaniem tych
najmniej niehumanitarnego ich zabijania. W obu stwierdzeń oznajmiono, iż brak jest przeszkód, aby
przypadkach naruszona zostaje dyspozycja art. 35 twierdzić, że konwencja wiedeńska o prawie trakta-
ustawy o ochronie zwierząt. tów nie ma zastosowania do konkordatu. Odczytując
Stwierdzam, że kłusownictwo w każdym przypad- wprost to stwierdzenie, oznacza ono, iż obecny polski
ku jest formą znęcania się nad zwierzętami. W tym rząd stwierdza, iż nie występują przeszkody do twier-
jednak przypadku sygnały, jakie docierają z terenu są dzenia, że konwencja nie stosuje się do konkordatu.
druzgocące. Większość spraw o kłusownictwo trafia Proszę więc o odpowiedzi na pytania:
do sądów grodzkich jako wykroczenia. Decydująca o 1. Czy w związku z tym oznacza to, że obecny
tym jest wartość zabezpieczonych łupów kłusowni- polski rząd zmienił stanowisko, które wyraził mini-
czych. Rzadko kiedy udaje się zabezpieczyć łup warto- ster Bronisław Geremek? Czy obecny polski rząd ma
ści przekraczającej 250 zł. Nie słyszy się o przypad- wątpliwości co do prawidłowości jego stwierdzeń
kach kierowania aktów oskarżenia przeciw kłusowni- i zapewnień składanych wówczas Sejmowi?
kom równocześnie z ustawy o ochronie zwierząt. 2. Czy obecny polski rząd uważa, że do konkordatu
W związku z powyższym bezspornym wydaje się ma bezpośrednio zastosowanie konwencja wiedeńska
konieczność wydania prokuraturze stosownych wy- o prawie traktatów? Proszę o odpowiedź wprost.
tycznych dotyczących ustalania właściwej kwalifika- 3. Kogo konkretnie MSZ miał na myśli, pisząc w
cji czynu zabronionego. odpowiedzi na interpelację, iż w doktrynie przedsta-
wiane są poglądy, iż konwencja wiedeńska o prawie
Z poważaniem traktatów nie ma bezpośredniego zastosowania do
Poseł Paweł Suski konkordatu?
oraz grupa posłów 4. Jakie stanowiska w przedmiocie stosowania kon-
wencji wiedeńskiej o prawie traktatów do umów mię-
dzynarodowych zawieranych przez Stolicę Apostolską
Warszawa, dnia 17 lipca 2009 r. mają inne państwa? Nie trzeba do tego przeprowadzać
długotrwałych kwerend, co sugeruje MSZ. Jeśli nie
posiada on takich danych, co w świetle przywoływa-
Interpelacja nych przezeń prac nad konkordatem jest bardzo mało
(nr 10478) prawdopodobne, wystarczy zapytać o stanowisko cho-
ciażby depozytariuszy umów wielostronnych, których
do prezesa Rady Ministrów stronami są Polska i Stolica Apostolska.
5. Czy znana jest już przywoływana w odpowiedzi
w sprawie stosunków traktatowych Polski na interpelację odpowiedź nuncjatury apostolskiej w
ze Stolicą Apostolską oraz stosowania Warszawie? Jeśli tak, to jaka jest jej treść?
przepisów konwencji wiedeńskiej o prawie Uprzejmie proszę o dokładne odpowiedzi na
traktatów do umów międzynarodowych wszystkie zadane pytania.
zawartych z tym suwerennym podmiotem
prawa międzynarodowego – ponowna Łączę wyrazy szacunku
Poseł Karol Karski
Szanowny Panie Premierze! Na podstawie art.
193 ust. 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Pol- Warszawa, dnia 10 sierpnia 2009 r.
skiej przesyłam prośbę o uzupełnienie odpowiedzi na
moją interpelację w sprawie stosunków traktatowych
Polski ze Stolicą Apostolską oraz stosowania przepi- Interpelacja
sów konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów do (nr 10481)
umów międzynarodowych zawartych z tym suweren-
nym podmiotem prawa międzynarodowego (10478). do ministra spraw zagranicznych
Przekazane mi pismo podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych pana Andrzeja Kre- w sprawie nieskuteczności działań polskich
mera z dnia 30 lipca 2009 r. (KSM 09/11977), które służb dyplomatycznych dotyczących badania
otrzymałem dnia 7 sierpnia 2009 r., choć stanowi polskich grobów w Bykowni k. Kijowa
przykład rzetelnego podejścia do problemu odpowie- oraz braku upamiętnienia tego miejsca
dzi na interpelacje, nie zawiera niestety pełnej odpo- martyrologii Polaków
wiedzi na zawarte w interpelacji pytania.
W odpowiedzi na interpelacje poinformowano, że Panie Ministrze! W odpowiedzi na moje zapytanie
minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek poselskie minister kultury i dziedzictwa narodowego
75

pismem z dnia 24 czerwca 2009 r. (DDK/2209/129/ 1. Jakie jest stanowisko Pana Ministra wobec po-
2009/JL) poinformował marszałka Sejmu, że nieza- ruszanego zagadnienia?
kończenie badań grobów masowych w Bykowni k. 2. Czy resort infrastruktury podjął lub planuje
Kijowa wynika z „trudności z uzyskaniem zgody na podjąć prace w celu rozwiązania przedstawionego
ich kontynuację ze strony władz ukraińskich” oraz, wyżej problemu?
że „trudności te nie zniknęły w roku 2008”.
Z poważaniem
W związku z powyższym zwracam się do Pana Mi-
nistra z interpelacją, prosząc o wyjaśnienie, na czym Poseł Bożena Sławiak
polegały „trudności czynione przez władze ukraiń-
skie” i w jaki sposób polskie służby dyplomatyczne Sulęcin, dnia 30 czerwca 2009 r.
próbowały trudności te pokonać. Co konkretnie zro-
biono w tej sprawie? Czy sprawa była przedmiotem
rozmów na szczeblu prezydentów lub premierów? Czy Interpelacja
sprawa była przedmiotem rozmów na szczeblu mini- (nr 10483)
strów spraw zagranicznych? Jaka była aktywność na-
szej ambasady w Kijowie? Proszę też o wyjaśnienie, do ministra spraw zagranicznych
jak to możliwe, że mimo chłodnych stosunków z Rosją
udało się zbudować cmentarze w Katyniu i Miednoje, w sprawie rozszerzenia katalogu osób
a w Bykowni, w zaprzyjaźnionej Ukrainie, nie udało objętych ustawą o Karcie Polaka
się nawet postawić krzyża i polskiej tablicy informa- o polskich Tatarów
cyjnej? Proszę też o odpowiedź, co w przedmiotowej
sprawie, w najbliższym czasie, zamierza zrobić Mini- W powyższej sprawie zwrócili się do mnie przed-
sterstwo Spraw Zagranicznych. stawiciele najstarszego w Polsce związku polskich
Tatarów, a mianowicie Związku Tatarów Rzeczypo-
Łączę wyrazy szacunku
spolitej Polskiej Oddziału Podlaskiego.*) Wnioskują
Poseł Jan Widacki oni o możliwość objęcia programem Karty Polaka
członków ich społeczności zamieszkujących obecnie
Kraków, dnia 3 lipca 2009 r. na terenie Republiki Białoruś. Jak wiadomo z histo-
rii Rzeczypospolitej Polskiej udział polskich Tatarów
w tworzeniu codzienności, historii, wzbogacaniu kul-
Interpelacja tury, a także w walce o wolną Rzeczpospolitą jest
(nr 10482) wielowiekowy i niepodważalny. Pierwsi osadnicy ta-
tarscy to co prawda jeńcy z czasu najazdu mongol-
do ministra infrastruktury skiego w roku 1241, osadzeni na Podkarpaciu, bar-
dzo szybko się jednak asymilowali. Następną grupą,
w sprawie równego traktowania polskich o której mówią historyczne zapisy, są Tatarzy, któ-
uczniów szkół podstawowych, rych sprowadził Jan III Sobieski.
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz Jak w swojej pracy pisze mgr Marietta Daszuta (pu-
studentów podejmujących naukę za granicą blikacja w „Życiu tatarskim” – maj 2008): „Stosunkowo
szybki proces asymilacji można wyjaśnić faktem, że
Szanowny Panie Ministrze! W obowiązującym imigranci przybywali w sposób pokojowy jako pożytecz-
obecnie rozporządzeniu ministra infrastruktury z ni koloniści na obszarach opustoszałych, ponadto uzna-
dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów do- wali swoją podrzędność w stosunku do instytucji pań-
kumentów poświadczających uprawnienia do korzy- stwowych”. Ponadto jednym z czynników asymilacji
stania z ulgowych przejazdów środkami publicznego były też liczne małżeństwa zawierane z miejscową lud-
transportu zbiorowego § 10 stanowi, iż studenci – nością. Przypomnijmy także, że część społeczności pol-
obywatele polscy kształcący się za granicą mają pra- skich Tatarów była podniesiona – za zasługi w walkach
wo do korzystania z ulgi 37% przy przejazdach środ- o Rzeczpospolitą – do stanu szlacheckiego.
kami publicznego transportu zbiorowego w Polsce. Zakończenie II wojny światowej i wiążące się z
Z docierających do mnie informacji wynika, że tym nowe granice rozerwały większość tatarskiej
oprócz osób podejmujących naukę na uczelniach wyż- społeczności RP. Część z nich porzuciła swoje rodzin-
szych, za granicami naszego kraju kształci się rów- ne siedziby na Wileńszczyźnie, Grodzieńszczyźnie,
nież wielu uczniów szkół podstawowych, gimnazjal- i wybrała dalsze życie w nowych granicach Rzeczy-
nych i ponadgimnazjalnych, którzy jednak nie posia- pospolitej. Inni z różnych względów – jak także wielu
dają ulg na przejazdy środkami publicznego trans- Polaków – pozostali w swoich rodzinnych, odwiecz-
portu zbiorowego w Polsce. Jest to w moim przeko- nych stronach stanowiących kiedyś Rzeczpospolitą
naniu jawna nierówność wobec prawa, tym bardziej, Obojga Narodów. Dziś, mimo iż od wieków związani z
że Polska jest członkiem Unii Europejskiej.
W związku z powyższym zwracam się do Pana
Ministra z następującymi pytaniami: *) Załączniki – w aktach Sekretariatu Posiedzeń Sejmu.
76

RP, nie mogą korzystać z przywilejów wynikających Interpelacja


z programu Karty Polaka. A przecież, jak wskazuje (nr 10484)
Musa Czachorowski („Życie tatarskie” sierpień 2008 r.),
Tatarzy brali udział we wszystkich właściwie pol- do ministra pracy i polityki społecznej
skich zmaganiach. Dzielili wszelkie i dobre, i złe losy
swojej ojczyzny. I wylicza zasługi, skupiając się jedy- w sprawie ustalenia właściwości miejscowej
nie na XX wieku, a i to wystarczy, by zrozumieć gminy według miejsca zamieszkania osoby
ogrom ich zaangażowania i głębokiej identyfikacji z ubiegającej się o umieszczenie w domu
polskością: „Potomkowie stepowych wojowników pomocy społecznej oraz meldowania
walczyli o odzyskanie niepodległości 1918 r, potem w na pobyt stały pensjonariuszy w domach
szeregach jazdy tatarskiej im. Achmatowicza zmaga- pomocy
li się z bolszewickim najazdem 1919–1920. I szwa-
Szanowna Pani Minister! Kwestię właściwości
dron tatarski 13 Pułku Ułanów Wileńskich pod do-
miejscowej gminy ustala się zgodnie z art. 101 ustawy
wództwem rotmistrza Aleksandra Jeljaszewicza wy- z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. we-
krwawił się w kampanii wrześniowej 1939 r. Nie dług miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o
zabrakło Tatarów w Polskich Siłach Zbrojnych na świadczenie. Niestety przyjmowana interpretacja
Zachodzie, ani też w 1 i 2 Armii Wojska Polskiego. tych przepisów w praktyce zupełnie nie różnicuje sy-
Mordowano ich z każdej strony, czego dobitnym przy- tuacji i w konsekwencji tak samo traktuje przypadki
kładem jest los braci Kryczyńskich, liderów przedwo- meldowania osób w prywatnych zakładach opiekuń-
jennego środowiska: Leona rozstrzelali hitlerowcy, czych, domach pomocy społecznej, jak i zamieszkują-
Olgierda zamęczyli bolszewicy.” cych w typowych lokalach mieszkalnych.
Sprawując mandat poselski na terenie woj. pod- Zgodnie z art. 54 ust. l ustawy o pomocy społecz-
laskiego, które jest obecnie miejscem rodzinnym dla nej osobie wymagającej całodobowej opieki z powo-
największej w Polsce społeczności polskich Tatarów, du wieku, choroby, niepełnosprawności, niemo-
mam szczególny obowiązek i zaszczyt, by pomagając, gącej samodzielnie funkcjonować w codziennym
podziękować i uhonorować ich wszystkich za wielo- życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy
wiekową pracę, walkę i poczucie identyfikacji z pol- w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do
skością i Polską jako ich ojczyzną. umieszczenia w domu pomocy społecznej (d.p.s.). Na-
Mając na uwadze ponad sześćsetletnie współtwo- tomiast sprawy związane z umieszczaniem w domach
rzenie wspólnej historii, a także sytuację polskich pomocy społecznej prowadzą gminne ośrodki pomocy
Tatarów zamieszkujących dziś tereny Białorusi, społecznej jako jednostki organizacyjne gmin. Zgod-
zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem: nie z art. 101 ust. l przedmiotowej ustawy właści-
Czy istnieje możliwość nowelizacji ustawy o Kar- wość miejscową gminy ustala się według miejsca
cie Polaka, zmian w zapisach, tak by społeczność zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.
polskich Tatarów ze względu na ich niepodważalne Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i
zasługi uhonorować i wesprzeć? decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy
Czy istnieje możliwość w ramach obowiązujących społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej oso-
zapisów rozszerzenia katalogu osób, które mogą być by w dniu jej kierowania do domu pomocy społecz-
objęte programem Karty Polaka, co mogłoby stano- nej – art. 59 ust. l ustawy o pomocy społecznej (Dz.
wić symboliczny wyraz wdzięczności wobec polskich U. z 2008 r. nr 115, poz. 728, z późn. zm.). Natomiast
Tatarów za ich wielowiekową służbę Rzeczypospoli- zgodnie z zapisem zawartym w art. 61 ustawy o po-
tej Polskiej? mocy społecznej podmiotami zobowiązanymi do
wnoszenia opłaty za pobyt w d.p.s. jest też gmina, z
Z poważaniem
której osoba został skierowana do domu pomocy spo-
Poseł Robert Tyszkiewicz łecznej. Tym samym problem dotyczy określenia,
która gmina faktycznie koszty te powinna ponosić.
Warszawa, dnia 7 lipca 2009 r. Sprawa o tyle jest istotna, bowiem gminie przycho-
dzi pokrywać znaczne koszty (w tym ponieść opłatę
w wysokości różnicy między średnim kosztem
utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami
wnoszonymi przez: mieszkańca domu, małżonka,
zstępnych, wstępnych i innych). Przykładem po-
twierdzającym, iż są w tej materii problemy, jest
gmina Łapy w woj. podlaskim. W kwietniu 2009 r.
na jej terenie został zlikwidowany prywatny zakład
opiekuńczy dla osób dorosłych, w którym właściciele
zameldowali na pobyt stały pięć osób, które wcześniej
były zameldowane w innych gminach. W chwili obec-
nej gmina Łapy jest zobowiązana do ponoszenia od-
77

płatności za pięciu pensjonariuszy, których umiesz- wiązującymi zapisami o dziedziczeniu Kodeksu cy-
czono w innych domach pomocy społecznej w kraju, wilnego z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 64.16.93)?
tylko dlatego, że właściciele zakładu opiekuńczego 3. Kiedy zostanie zajęte oficjalne stanowisko
zameldowali swoich pięciu pensjonariuszy w przed- w przedmiotowej kwestii?
miotowej gminie na pobyt stały, są zobowiązani łożyć 4. Na jakim etapie są prace nad ustawą o zadość-
na ich utrzymanie. W związku z powyższym zasad- uczynieniach?
ne wydaje się twierdzenie, iż o tym, czy gmina, na 5. Kiedy przedmiotowy akt wejdzie w życie?
której terenie jest (był) jakiegokolwiek zakład opie-
Z wyrazami szacunku
kuńczy, w większości prowadzony przez osobę fizycz-
ną jako działalność gospodarcza, zostanie obarczona Poseł Jarosław Matwiejuk
obowiązkami, nie może decydować wyłącznie właści-
ciel takiego zakładu postępowaniem meldunkowym. Białystok, dnia 9 lipca 2009 r.
Dlatego, mając powyższe na uwadze, zwracam się
do Pani Minister z następującymi pytaniami:
1. Jakie kroki zostaną podjęte w sprawie zmiany Interpelacja
zaistniałej sytuacji? (nr 10486)
2. Czy za osoby zameldowane na pobyt stały
w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuń- do prezesa Rady Ministrów
czych odpłatność za ich pobyt powinna ponosić gmi-
na, w której są one zameldowane, w której znajduje w sprawie kolejnych cięć w budżecie
się d.p.s., pomimo że przed umieszczeniem w domu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
pomocy społecznej osoba taka zamieszkiwała na te-
renie innej gminy? Szanowny Panie Premierze! W wyniku działań
3. Czy są prowadzone prace mające na celu uści- oszczędnościowych podjętych 27 stycznia na posie-
ślenie przepisów w tym zakresie? dzeniu Rady Ministrów po raz kolejny Agencja Bez-
4. Jeśli tak, to na jakim są one etapie? pieczeństwa Wewnętrznego ma ograniczyć wydatki.
Wcześniej w ramach oszczędności okrojono już fun-
Z wyrazami szacunku dusz operacyjny, a niestety tym razem oszczędności
Poseł Jarosław Matwiejuk dotkną już bezpośrednio funkcjonariuszy agencji.
Przełoży się to bezpośrednio na brak nagród i premii
Białystok, dnia 9 lipca 2009 r. do końca roku dla tych ostatnich.
Mając powyższe na uwadze, zwracam się do
Pana Prezesa Rady Ministrów z następującymi py-
Interpelacja taniami:
(nr 10485) 1. Jakie skutki przedmiotowych oszczędności Pan
przewiduje?
do prezesa Rady Ministrów 2. Czy nie przełoży się to na spadek efektywności
prowadzonych działań?
w sprawie zwrotu mienia ofiar Holokaustu, 3. Czy nie obniży się przez to jakość pracy pracy
które nie pozostawiły spadkobierców funkcjonariuszy agencji?
4. Czy przedmiotowe oszczędności po raz kolejny
Szanowny Panie Premierze! W dniu 26 czerwca obejmą fundusz operacyjny?
2009 r. w Pradze odbyła się konferencja poświęcona Z wyrazami szacunku
kwestii zwrotu mienia ofiar Holokaustu, które nie po-
zostawiły spadkobierców. Omawiany tam problem już Poseł Jarosław Matwiejuk
wielokrotnie był tematem publicznej dyskusji, jednak
jak dotąd nie udało się wypracować rozwiązania, któ- Białystok, dnia 9 lipca 2009 r.
re zadawalałoby wszystkie zainteresowane strony.
Dodatkowo w ostatnim czasie zaczęły pojawiać się co-
raz częstsze głosy ze strony środowisk żydowskich, iż Interpelacja
nie zgadzają się oni z prawem, na podstawie którego (nr 10487)
własność majątków należącej do zabitych bezpotomnie
Żydów przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. do prezesa Rady Ministrów
Mając powyższe na uwadze zwracam się do Pana
Prezesa Rady Ministrów z następującymi pytaniami: w sprawie kosztów prądu z elektrowni
1. Jakie kroki zamierza podjąć rząd w związku z atomowych
zaistniałą sytuacją?
2. Czy zwrot mienia w sposób proponowany przez Szanowny Panie Premierze! Obecnie nadal nie
stronę żydowską nie byłby sprzeczny z obecnie obo- podjęto ostatecznej decyzji co do lokalizacji elektrow-
78

ni jądrowej w naszym kraju, tym samym hamując pomimo że na remonty dróg przeznaczane są znaczą-
rozwój energetyki jądrowej i wytwarzanie prądu. Za- ce nakłady finansowe.
pewnienia o konieczności powstania siłowni, które w Mając powyższe na uwadze, zwracam się do
znaczący sposób obniżyłyby koszty produkcji prądu, Pana Prezesa Rady Ministrów z następującymi py-
budzą w ostatnich dniach poważne wątpliwości. Po- taniami:
jawiły się opinie, iż megawatogodzina energii uzyski- 1. Jaki kroki zostaną podjęte w celu zmiany za-
wanej z węgla lub gazu będzie kosztowała około 370 istniałej sytuacji?
zł, natomiast podobna ilość energii otrzymywanej z 2. Jakie środki w skali roku są przekazywane na
atomu może kosztować 550–690 złotych. Wysoki remonty dróg w Polsce?
koszt energii atomowej może być efektem konieczno-
ści zaciągnięcia kredytu na budowę elektrowni, opro- Z wyrazami szacunku
centowanego w wysokości 7%, z okresem spłaty roz-
łożonym na 15 lat po zakończeniu prac. Poseł Jarosław Matwiejuk
Mając powyższe na uwadze, zwracam się do
Pana Prezesa Rady Ministrów z następującymi py- Białystok, dnia 8 lipca 2009 r.
taniami:
1. Jaki będzie przewidywany koszt zbudowania
elektrowni atomowej? Interpelacja
2. Czy przedmiotowa inwestycja będzie finanso- (nr 10489)
wana ze środków własnych?
3. Jeśli nie, to w jakiej wysokości będzie zacią- do ministra finansów
gnięty kredyt?
4. Na ile lat spłata przedmiotowego kredytu bę- w sprawie opóźnień w przekazywaniu
dzie rozłożona? pieniędzy dla organizacji pożytku
5. Jakie obecnie lokalizacje elektrowni atomowej publicznego z tytułu 1% podatku
są planowane?
Szanowny Panie Ministrze! Co roku podatnicy
Z wyrazami szacunku rozliczający się z fiskusem mieli możliwość odliczenia
1% podatku na rzecz organizacji pożytku publiczne-
Poseł Jarosław Matwiejuk
go. Eksperci podkreślają, że podatnicy przekazali
Białystok, dnia 8 lipca 2009 r. w tym roku znacznie więcej pieniędzy na ten cel niż
w latach ubiegłych.
Dotychczas każdy podatnik musiał samodzielnie
wykonać przelew na konto organizacji. Jednak w
Interpelacja ubiegłym roku pojawiła się możliwość zlecenia, prze-
(nr 10488) kazywania organizacjom pozarządowym 1% podatku
poprzez urzędy skarbowe, w efekcie czego pieniądze
do prezesa Rady Ministrów
spływają później.
w sprawie raportu NIK dotyczącego stanu Dlatego, mając powyższe na uwadze, zwracam się
dróg w Polsce do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
1. Jakie kroki zostaną podjęte w celu zmiany za-
Szanowny Panie Premierze! Kontrola stanu dróg istniałej sytuacji?
w Polsce przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kon- 2. Czy opóźnienie w przekazywaniu przedmioto-
troli rozpoczęła się w 2006 r. i trwała do pierwszego wych środków ma na celu tymczasowe zmniejszenie
półrocza 2008 r. i objęła m.in.: Warszawę, Wrocław, dziury budżetowej?
Gdańsk, Łódź, Katowice. Niestety wyniki nie są do- 3. Kiedy przedmiotowe środki zostaną przekaza-
bre, czego najlepszym przykładem jest stolica. W sa- ne dla organizacji pożytku publicznego?
mej tylko Warszawie ponad 70% dróg wymaga na- 4. Czy opóźnienie w przekazaniu środków dla or-
tychmiastowej naprawy, co w praktyce oznacza 569 ganizacji pożytku publicznego nie będzie miało ne-
km tras. Nie lepiej jest też w innych miastach, w Kra- gatywnego wpływu na ich prawidłowe działanie,
kowie – 60%, w Gdańsku – 53%., we Wrocławiu – zważywszy na fakt, iż jest to dla nich znaczące źródło
49%, a w Łodzi – 48% wymaga remontu. Wedle wy- dochodu?
ników najlepszy stan nawierzchni dróg jest w Kato-
wicach, gdzie zaledwie 16% dróg wymaga naprawy. Z wyrazami szacunku
Najwyższa Izba Kontroli dodatkowo podkreśla, iż
przedmiotowa sytuacja wynika z braku odpowiednie- Poseł Jarosław Matwiejuk
go planowania i koordynowania prac remontowych,
które trwają za długo i są uciążliwe dla kierowców, Białystok, dnia 8 lipca 2009 r.
79

Interpelacja Interpelacja
(nr 10490) (nr 10491)

do prezesa Rady Ministrów do prezesa Rady Ministrów

w sprawie kształtowania najwyższych w sprawie braku postępów w kwestii


standardów odpowiedzialnego zarządzania podpisania umowy o małym ruchu
w spółkach publicznych granicznym z Republiką Białoruś

Szanowny Panie Premierze! Giełda Papierów Szanowny Panie Premierze! Z informacji, jakie
Wartościowych w Warszawie przygotowuje się do re- Pan przekazał, wynika, iż skutkiem negocjacji pro-
alizacji projektu, którego celem jest promowanie naj- wadzonych w lipcu i wrześniu 2008 r. między rządem
wyższych standardów odpowiedzialnego zarządzania RP a rządem Republiki Białoruś było uzgodnienie
w spółkach publicznych. Efektem podjętych działań wszystkich postanowień umowy o małym ruchu gra-
ma być pojawienie się na warszawskim parkiecie no- nicznym. Jednak w dniu 12 grudnia 2008 r. strona
wego indeksu giełdowego. Respect Index to indeks białoruska zgłosiła propozycję zmiany niektórych
spółek odpowiedzialnych społecznie mający służyć artykułów. W wyniku tego w dniach 16–17 grudnia
ocenie koniunktury wśród spółek uznanych za spół- 2008 r. doszło do czwartej rundy polsko-białoruskich
ki o najwyższych standardach korporacyjnych. Jed- negocjacji projektu Umowy między Rządem Rzeczy-
nocześnie będzie on bardzo znaczącym narzędziem pospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś
dla inwestorów, dzięki któremu będą oni mieli pew- o zasadach małego ruchu granicznego. Efektem tych
ność, iż firma jest odpowiedzialnie zarządzana i roz- spotkań było uzgodnienie niemal wszystkich posta-
wija się w sposób zrównoważony i przewidywalny. nowień porozumienia. Niestety pomimo tak zawan-
Już teraz można stwierdzić, iż podjęte działania sowanych prac do dnia dzisiejszego przedmiotowy
dokument nie został podpisany i nadal brak jest po-
przyniosą wymierne korzyści w przyszłości, jednak
zytywnego sfinalizowania tej ważnej kwestii.
bez stosownych regulacji prawnych będą one niepeł-
Mając powyższe na uwadze, zwracam się do
ne. Dlatego zasadne wydaje się podjęcie prac nad
Pana Prezesa Rady Ministrów z następującymi py-
ustawą zobowiązującą największe firmy w kraju do
taniami:
uwzględniania w rocznych sprawozdaniach finanso-
1. Dlaczego do tej pory nie podpisano przedmioto-
wych audytowanych informacji o działaniach doty-
wego porozumienia?
czących wszystkich aspektów ich społecznej odpowie-
2. Czy prowadzone są jeszcze rozmowy mające
dzialności. służyć uzgodnienie dodatkowych kwestii?
Mając powyższe na uwadze, zwracam się do 3. Jeśli tak, to czego one dotyczą?
Pana Prezesa Rady Ministrów z następującymi py- 4. Jeśli tak, to na jakim są one etapie i kiedy zo-
taniami: staną zakończone?
1. Kiedy zostaną podjęte działania mające na celu 5. Kiedy przewiduje Pan notyfikację Umowy mię-
stworzenie ustawy zobowiązującą największe firmy dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Re-
w kraju do uwzględniania w rocznych sprawozda- publiki Białoruś o zasadach małego ruchu granicz-
niach finansowych audytowanych informacji o dzia- nego?
łaniach dotyczących wszystkich aspektów ich spo-
łecznej odpowiedzialności? Z wyrazami szacunku
2. Czy nie uważa Pan, iż pozwoli to zapobiec roz-
czarowaniom na giełdzie, tak jak to miało miejsce w Poseł Jarosław Matwiejuk
przypadku spółek, które zataiły informacje o nieroz-
liczonych instrumentach pochodnych? Białystok, dnia 9 lipca 2009 r.

Z wyrazami szacunku
Interpelacja
Poseł Jarosław Matwiejuk (nr 10492)

Białystok, dnia 8 lipca 2009 r. do ministra infrastruktury

w sprawie polityki transportowej w Polsce

Szanowny Panie Ministrze! Od wielu lat mówi się


o potrzebie spójnej polityki transportowej w Polsce.
Niestety, kolejne rządy nie opracowały takiego doku-
mentu. Nie przyjął go również parlament. Jest, co
prawda, polityka transportu kolejowego, ale brak jest
80

natomiast strategii transportu drogowego, lotniczego Interpelacja


czy też morskiego. (nr 10494)
W związku z powyższym zwracam się do Pana
Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na nastę- do ministra pracy i polityki społecznej
pujące pytania:
1. Czy rząd widzi i dostrzega potrzebę opracowa- w sprawie trudnej sytuacji dzieci ofiar
nia spójnej polityki transportowej Polski? eksperymentów medycznych dokonywanych
2. Kiedy można się spodziewać opracowania ta- na więźniach niemieckich obozów
kiego dokumentu? koncentracyjnych w czasie II wojny
3. Kiedy taki dokument mógłby znaleźć się w par- światowej
lamencie?
Z poważaniem II wojna światowa przyniosła światu cierpienie na
Poseł Wiesław Andrzej Szczepański niewyobrażalną wcześniej skalę. Mimo upływu kil-
kudziesięciu już lat od jej zakończenia nadal w Polsce
Leszno, dnia 3 lipca 2009 r. pozostaje nierozwiązany problem dzieci ofiar barba-
rzyńskich eksperymentów „medycznych” dokonywa-
nych na więźniach niemieckich obozów koncentra-
Interpelacja cyjnych. Służyły one najczęściej badaniom funkcji
(nr 10493) życiowych w ekstremalnych warunkach, często pod
kątem militarnego wykorzystania w leczeniu odmro-
do ministra spraw wewnętrznych i administracji żeń, zranień, którym mogli ulec żołnierze w czasie
walki. Eksperymentowano również ze środkami far-
w sprawie planów zmiany modelu makologicznymi, próbując znaleźć np. skuteczne le-
finansowania miejskich komend Policji karstwo na tyfus. Prowadzono badania nad zacho-
waniem ludzkiego organizmu, umieszczając więź-
6 lat temu dokonano zmiany sposobu rozdzielania niów w komorach ciśnieniowych i symulowaniu wa-
środków pomiędzy miejskie komendy Policji. Uznano, runków panujących na wysokości do 21 km. Inne
że dotychczasowy model – przyznawanie pieniędzy po- badania prowadzone w obozach koncentracyjnych
szczególnym komendantom w zależności od m.in. ilości dotyczyły m.in. testowania odporności organizmu na
etatów – jest mało efektywny. Ciężar decyzyjny został picie morskiej wody, działania fosgenu i gazu musz-
przekazany komendom wojewódzkim. Tłumaczono, że tardowego, sztucznie wywoływanej posocznicy i zgo-
umożliwi to elastyczniejsze reagowanie na potrzeby rzeli gazowej, masowej sterylizacji przez chirurgicz-
komend miejskich. Pociągnęło to za sobą konieczność ną kastrację, wstrzykiwanie substancji żrących czy
likwidacji księgowości, działów płac i zaopatrzenia. napromienianie. Przerażające eksperymenty nazi-
Najnowsze plany zakładają powrót do starego sys- stowskich lekarzy spowodowały, że podczas procesów
temu. W ostatnich dniach komenda wojewódzka w norymberskich sformułowano międzynarodowe prze-
Katowicach rozesłała stosowne pisma do komendan- pisy dotyczące doświadczeń z udziałem ludzi.
tów z prośbą o wyrażenie opinii w tej sprawie. Już Jest oczywiste, że tego typu zbrodnicze praktyki
pojawiają się głosy, że w obecnej, kryzysowej sytuacji, nie pozostały bez wpływu na stan zdrowia podda-
kiedy budżet obcięto o ok. 30%, jest to pomysł kar- nych im osób. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, iż
kołomny, budzący sprzeciw i protesty. Głównym ar- także dzieci byłych więźniów – ofiar „eksperymen-
gumentem jest brak specjalistów zwolnionych 6 lat tów” nierzadko zostają dotknięte ciężkimi schorze-
temu i obowiązujący zakaz tworzenia nowych etatów. niami. Wiele z nich musi przechodzić intensywną
Negatywne stanowisko zajmują także związkowcy. i bardzo kosztowną rehabilitację. Już w latach 60.
Mając na uwadze konieczność zapewnienia stabil- polscy lekarze postawili hipotezę, iż choroby nękają-
nego finansowania miejskich komend Policji, zwra- ce dzieci więźniów mogą być efektem eksperymentów
cam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o odpo- w obozach. Dr hab. Krzysztof Rutkowski z Collegium
wiedź na następujące pytania: Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego twierdzi, iż
1. Jakie argumenty skłaniają Komendę Główną istnieją pewne przesłanki, że związek pomiędzy eks-
Policji do przeprowadzenia zmian modelu finansowa- perymentami, którym poddawany był rodzic a cho-
nia w czasie kryzysu i znacznego, bo 30% zmniejsze- robą dziecka, rzeczywiście istnieje. Szczególnie w
nia budżetu służb? przypadku, gdy tego typu praktykom poddawani byli
2. W jaki sposób zapewniona zostanie obsługa ludzie młodzi, którzy dopiero dojrzewali płciowo.
księgowa jednostek Policji, zakładając, że nowy sys- Wiadomo, iż na rozwój płodu może również wpływać
tem finansowania wejdzie w życie? kondycja psychiczna rodziców, a ta w przypadku by-
Z poważaniem łych więźniów obozu – jak twierdzi dr Rutkowski –
Poseł Wojciech Szarama nie była najlepsza. Rodzice chorych dzieci nie mają
żadnych wątpliwości, iż ich cierpienie powodowane
Bytom, dnia 6 lipca 2009 r. jest obozową przeszłością matki lub ojca. Uważają, iż
81

są one ofiarami wojny i powinny otrzymać opiekę od Interpelacja


państwa w postaci specjalnej renty. (nr 10496)
Mając na uwadze informacje zamieszczone powy-
żej, zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą do ministra środowiska
o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy znana jest Pani Minister trudna sytuacja w sprawie obecności polskiej delegacji
dzieci więźniów – ofiar eksperymentów „medycz- na spotkaniach Międzynarodowej Komisji
nych” w niemieckich obozach koncentracyjnych? Wielorybniczej (IWC)
2. Czy kierowane przez Panią ministerstwo roz-
patruje możliwość przyznania specjalnych rent cho- Szanowny Panie Ministrze! 22 kwietnia br. Se-
rym dzieciom byłych więźniów? kretariat Konwencji o Uregulowaniu Połowów Wie-
3. Czy zarządzane przez Panią Ministerstwo roz- lorybów potwierdził, że proces ratyfikacji dokumentu
waża inny sposób pomocy tym dzieciom – ostatnim został zakończony, a Polska od tej pory jest pełno-
ofiarom II wojny światowej? prawnym członkiem Międzynarodowej Komisji Wie-
lorybniczej. IWC została powołana na podstawie Mię-
Z poważaniem
dzynarodowej Konwencji o Regulacji Wielorybnictwa,
Poseł Wojciech Szarama
podpisanej w Waszyngtonie 2 grudnia 1946 r. Głów-
nym zadaniem IWC jest zachowanie populacji wielo-
Bytom, dnia 2 lipca 2009 r.
rybów i nadzór wielorybnictwem.
W 1986 r. przyjęte zostało moratorium na połowy
komercyjne, które do dziś pozostaje w mocy. Jednakże
Interpelacja
kraje wielorybnicze, takie jak Japonia, Korea Połu-
(nr 10495)
dniowa, Rosja, Islandia czy Norwegia zabiegają o znie-
sienie moratorium. Udział polskiej delegacji na spo-
do ministra infrastruktury
tkaniach Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej
jest ważny, ponieważ silne lobby wielorybnicze co roku
w sprawie modernizacji nawierzchni drogi
stara się zmniejszać formy ochrony wielorybów.
S19 na odcinku Lublin – Kraśnik oraz drogi
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą
krajowej nr 74 na odcinku Olbięcin –
prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące py-
Gościeradów oraz Gościeradów – Annopol
tania:
1. Czy polska delegacja będzie brała udział w co-
Szanowny Panie Ministrze! Tragiczny stan na-
rocznych spotkaniach Międzynarodowej Komisji
wierzchni drogi S19 na odcinku Lublin – Kraśnik
Wielorybniczej?
oraz drogi krajowej nr 74 na odcinku Olbięcin – Go-
2. Jakie są powody ewentualnych nieobecności
ścieradów oraz Gościeradów – Annopol stanowi po-
polskiej delegacji na przedmiotowych spotkaniach?
ważny problem dla przedsiębiorców z branży usług
transportowych działających na terenie woj. lubel- Z wyrazami szacunku
skiego. Zaistniała sytuacja niekorzystnie wpływa na
eksploatację taboru samochodowego, skutkując ob- Poseł Joanna Mucha
niżeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kon- oraz grupa posłów
sekwencją braku dostatecznej jakości stanu na-
wierzchni ww. połączeń jest spadek konkurencyjno-
Warszawa, dnia 23 czerwca 2009 r.
ści przedsiębiorstw działających w woj. lubelskim.
Warto nadmienić, iż branża usług transportowych
jest liczącym się pracodawcą na rynku pracy, a po-
Interpelacja
nadto pośrednio wpisuje się rozwój województwa.
(nr 10497)
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą
prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:
do ministra nauki i szkolnictwa wyższego
1. Czy terminy modernizacji określone w „Progra-
mie budowy dróg krajowych na lata 2008–2012” dla
w sprawie Krajowej Komisji Etycznej
drogi S19 na odcinku Lublin – Kraśnik będą podle-
do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
gały aktualizacji?
2. W jakim terminie planowana jest modernizacja Szanowna Pani Minister! Krajowa Komisja Etycz-
drogi krajowej nr 74, zwłaszcza na odcinku Olbięcin na do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach działa na
– Gościeradów oraz Gościeradów – Annopol? podstawie ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o do-
3. Czy możliwe jest przyspieszenie ww. inwestycji? świadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz.
Z wyrazami szacunku 289), rozporządzenia ministra nauki i informatyzacji
z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie Krajowej Komisji
Poseł Joanna Mucha
Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz
Lublin, dnia 6 lipca 2009 r. lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń
82

na zwierzętach (Dz. U. Nr 153, poz. 1275) oraz na Interpelacja


podstawie przepisów regulaminu. (nr 10498)
Zgodnie z regulaminem Krajowej Komisji Etycz-
nej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach na stronie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
internetowej ministra właściwego do spraw nauki
udostępniony zostaje przykładowy regulamin lokal- w sprawie obowiązku wystawiania
nej komisji. Niestety nie udało nam się na stronie świadectw zdrowia i związanych z tym opłat
internetowej ministerstwa odnaleźć przedmiotowego w kontekście zwalczania choroby Aujeszkyego
projektu, który w sposób istotny obniża skuteczność
nadzoru nad doświadczeniami na zwierzętach. Szanowny Panie Ministrze! Z dniem 1 czerwca
Art. 15 ust. 3 projektu regulaminu wprowadza 2009 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rol-
wymóg zawiadomienia jednostki doświadczalnej o nictwa i rozwoju wsi zmieniające rozporządzenie w
zamiarze kontroli zgodności przeprowadzanego do- sprawie wprowadzenia programu zwalczania choro-
świadczenia najpóźniej na 7 dni przed planowanym by Aujeszkyego u świń. Rolnicy oprotestowują wy-
terminem kontroli. W obecnej sytuacji, kiedy nadzór sokość opłat stosowanych przez służby weteryna-
nad doświadczeniami spoczywa w praktyce głównie ryjne. Absurdem w moim przekonaniu jest niepobie-
na lokalnych komisjach etycznych do spraw doświad- ranie opłat za wystawienie świadectwa zdrowia dla
czeń na zwierzętach, taki zapis powoduje sprowadze- świń kierowanych do rzeźni bezpośrednio ze stad o
nie kontroli do czystej fikcji. statusie stada zakażonego oraz zwieszonego, a po-
Art. 28 ust. 2 pkt 4 ustawy o doświadczeniach na bieranie za czynności wystawienia świadectwa do-
zwierzętach wśród zadań krajowej komisji etycznej tyczącego stada zdrowego. Przed nowelizacją nie
wymienia przedstawianie lokalnym komisjom etycz- było obowiązku wystawiania świadectw, a tym sa-
nym, właściwym organom, organizacjom lub jednost- mym pobierania opłat.
kom organizacyjnym opinii i wniosków w sprawach W obecnej formie przepis powoduje znaczące ob-
etycznych standardów przeprowadzania doświadczeń ciążenie dla hodowców i producentów żywca. Dla
na zwierzętach. Jednym z najistotniejszych standar- przykładu odstawa partii 200 tuczników to koszt
dów wydają się zalecenia humanitarnego zakończenia ok. 252 zł (50 zł za koszty dojazdu za badanie zwie-
doświadczeń wydane przez Organizację Współpracy rząt), czyli ok. 1,26 zł za każde sprzedane do uboju
Gospodarczej i Rozwoju. Krajowa komisja etyczna jed- zwierzę.
nak dotąd nie upowszechniła tego dokumentu, mimo Jednak dla partii 20 tuczników to koszt ok. 72 zł
jego znaczenia dla ograniczenia cierpień zwierząt w (50 zł za koszty dojazdu + 22 zł za badanie zwierząt),
agonalnych fazach letalnych testów. Jedynym między- czyli aż 3,60 zł za każde sprzedane do uboju zwierzę.
narodowym standardem upowszechnionym przez ko- Koszt badania oraz dojazdu do fermy oddalonej o 30
misję są reguły humanitarnego uśmiercania, które km (wyliczony na podstawie rozporządzenia MRIRW
stały się aneksem do dyrektywy 609/86. z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustala-
W związku z powyższym zwracamy się z uprzej- nia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez
mą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące Inspekcję Weterynaryjną). W sytuacji, kiedy polska
pytania: hodowla trzody podnosi się z głębokiej zapaści, zaś
1. Czy i jakie działania podejmie ministerstwo w pogłowie zwierząt jest najniższe od 45 lat, zmuszanie
celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad do- hodowców do ponoszenia tak wysokich dodatkowych
świadczeniami na zwierzętach? nakładów powinno być poprzedzone głębokim zasta-
2. Jakie stanowisko zajmuje ministerstwo w kwe- nowieniem.
stii wymogu uprzedzenia przez lokalną komisję etycz- Pytanie rodzi również możliwość wykonania tego
ną jednostki doświadczalnej o zamiarze kontroli zgod- rozporządzenia. W Polsce do obrotu (w przeważającej
ności przeprowadzanego doświadczenia najpóźniej na większości są to sprzedaże do uboju) trafia obecnie
7 dni przed planowanym terminem kontroli? ponad 20 mln zwierząt rocznie. Jeżeli przyjmiemy,
3. Czy i jakie działania podejmie ministerstwo w że średnia wielkość partii sprzedawanych zwierząt
wynosi 20 sztuk (nie posiadamy danych na ten temat,
kwestii zapewnienia wypełniania przez krajową ko-
ale rozdrobnienie polskiej produkcji pozwala sądzić,
misję etyczną ustawowego zadania, jakim jest przed-
że jest to wielkość i tak zawyżona), oznacza to ponad
stawianie lokalnym komisjom etycznym, właściwym
milion transakcji i ponad milion wystawionych świa-
organom, organizacjom lub jednostkom organizacyj-
dectw oraz ponad milion wyjazdów lekarzy wetery-
nym opinii i wniosków w sprawach etycznych standar-
narii rocznie. Oznacza to ponad 4500 lekarskich wi-
dów przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach?
zyt w każdy dzień roboczy. Sumienne wykonanie
Z wyrazami szacunku tego rozporządzenia oznaczałoby całkowity paraliż
polskich służb weterynaryjnych.
Poseł Joanna Mucha Istnieją powody, by sądzić, że niniejsza zmiana
oraz grupa posłów przepisów tworzy po prostu kolejną fikcję, a tzw. ba-
danie ograniczy się wyłącznie do wystawienia świa-
Lublin, dnia 23 czerwca 2009 r. dectwa i rachunku za jego wydanie.
83

Zaznaczyć również należy, że ani obciążenie pra- cy zdrowe zwierzęta są za to karani obowiązkiem
cą z tytułu wystawienia świadectw, ani przychody z samodzielnego uregulowania kosztów badań.
tego tytułu nie są rozłożone równomiernie. Lekarze Reasumując, zapytuję Pana Ministra, czy w świe-
w tych częściach kraju, gdzie chów trzody jest szcze- tle wyżej przedstawionych faktów zamierza Pan sko-
gólnie rozdrobniony, wykonywać będą kilkanaście rygować przepisy dotyczące wystawiania świadectw
wizyt dziennie, zarabiając przy tym kwoty rzędu 1 zdrowia zwierząt.
tys. zł miesięcznie, podczas gdy lekarze pracujący w
Z poważaniem
powiatach gdzie występuje duża koncentracja hodow-
li, wykonywać będą kilkanaście wizyt miesięcznie,
Poseł Romuald Ajchler
ale ich osobiste dochody liczone będą w dziesiątkach
tysięcy złotych. Powoduje to, że stanowisko urzędo-
Dąbrowa, dnia 7 lipca 2009 r.
wego lekarza w niektórych regionach staje się nie-
zwykle intratną posadą, co powoduje uzasadnione
oburzenie hodowców i konflikty w samym środowi- Interpelacja
sku lekarskim. (nr 10499)
Zgodnie z logiką programu zwalczania choroby
Aujeszkyego celem wystawiania świadectw zdrowia do ministra infrastruktury
jest kontrola przemieszczania zwierząt, w szczegól-
ności uniknięcie wprowadzania zwierząt ze stad za- w sprawie powiatowych inspektoratów
każonych do stad zdrowych lub z powiatów, które nie nadzoru budowlanego
są od choroby Aujeszkyego wolne, do takich, które
status wolnych uzyskały. Jednak w świetle faktu, iż Szanowny Panie Ministrze! Najwyższa Izba Kon-
jedyną możliwością określenia statusu zdrowotnego troli sprawdziła postępowania administracyjne prowa-
zwierząt w zakresie tej choroby jest pobranie próby dzone przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowla-
krwi i wykonanie testu serologicznego, wymóg każ- nego w przypadku stwierdzenia samowoli budowlanej.
dorazowych oględzin sprzedawanej partii poprzez Zgodnie z przepisami, w takiej sytuacji inspektorzy
urzędowego lekarza wydaje się co najmniej wątpliwy. mają obowiązek doprowadzić ją do stanu zgodnego z
Szczególne wątpliwości budzi zaś w przypadku sprze- prawem (zalegalizowanie bądź rozbiórka).
daży zwierząt do uboju, kiedy nie mają one możliwo- W opinii Najwyższej Izby kontroli raport pokazu-
ści zarażania innych stad, a dodatkowo przed ubojem je, że powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego
poddawane są i tak badaniu przez urzędowego leka- wykazywali się niezrozumiałą przychylnością wobec
rza. W innych krajach Unii, które program zwalcza- inwestorów w sprawach opłat legalizacyjnych. Zda-
nia tej choroby wprowadziły dużo wcześniej, problem niem NIK, inspektorzy nie korzystali odpowiednio z
kontroli przemieszczania zwierząt rozwiązano w spo- prawnych możliwości egzekwowania swoich decyzji.
sób prostszy, tańszy dla producenta i logiczny, np. w Dodatkowo z raportu NIK wynika, że już struktura
Holandii każdy z producentów trzody chlewnej zwra- organizacyjna nadzoru budowlanego uniemożliwia
ca się do urzędowego lekarza w swoim regionie o
wyegzekwowanie odpowiedniej jakości pracy.
określenie statusu stada (wolne od choroby Aujesz-
Powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego po-
kyego, potencjalnie wolne, zakażone) i otrzymuje od
woływani są przez starostów na wniosek inspektora
niego, za niewielką urzędową opłatą, serię świadectw
wojewódzkiego. Główny inspektor nadzoru budowla-
w formie ostemplowanych naklejek z wyraźnym iden-
nego nie może ich nadzorować, może jedynie kontro-
tyfikatorem stada i wyraźnym określeniem jego sta-
lować i wydawać zalecenia, ewentualnie informować
tusu zdrowotnego, status ten potwierdzając. Świa-
o odpowiednich standardach.
dectwa te, ważne przez 3 miesiące od daty wydania,
W związku z powyższym pragnę zapytać Pana
producent ma obowiązek dołączyć (naklejać) do każ-
Ministra:
dego dokumentu sprzedaży. Podobne rozwiązania
1. Czy Ministerstwo Infrastruktury w najbliż-
stosowane są w innych krajach Unii. Zapewniają one
szym czasie zamierza doprowadzić do zmiany właści-
kontrolę statusu stad pochodzenia zwierząt w miej-
wej ustawy, tak aby wyeliminować nieprawidłowości
scu ich przeznaczenia bez kłopotliwych i kosztow-
w pracy powiatowych inspektoratów?
nych wizyt lekarza przy każdym transporcie.
2. Czy nie uważa Pan Minister, iż generalny in-
Abstrahując od powyższych wątpliwości, zupełnie
spektor oraz wojewódzki inspektor powinni mieć
pozbawionym logiki wydaje się być zapis mówiący, iż
uprawnienia do nadzoru powiatowych inspektorów
nie pobiera się opłat za wystawianie świadectwa
nadzoru budowlanego?
zdrowia dla świń kierowanych do rzeźni bezpośred-
nio ze stad o statusie stada zakażonego oraz zawie- Z poważaniem
szonego. Jednak ktoś za taką wizytę musi zapłacić. Poseł Grzegorz Roszak
Jak można rozumieć, w takim przypadku koszt ba-
dań obciąża Skarb Państwa, zaś hodowcy posiadają- Warszawa, dnia 30 czerwca 2009 r.
84

Interpelacja zealiów. Bezkarność będąca wynikową braków w re-


(nr 10500) alizacji zadań mających poprawiać bezpieczeństwo
oraz bierności obsługi administracyjnej placówek
do ministra kultury i dziedzictwa narodowego tego typu jest nie do przyjęcia. Podobnie jak wiele
podobnych zdarzeń, w których zaniechano powiada-
w sprawie udzielania wsparcia finansowego miania odpowiednich służb o braku niektórych eks-
przez gminy na remonty kamienic ponatów lub podejrzeniu ich kradzieży. Warto jeszcze
zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe zaznaczyć, iż w ten sposób zaginęło lub istnieje praw-
na podstawie ustawy o organizowaniu dopodobieństwo zaginięcia wielu cennych depozytów
i prowadzeniu działalności kulturalnej największych muzeów w Polsce.
Bez środków finansowych na zakup nowoczesne-
Szanowny Panie Ministrze! Wiele gmin w Polsce go sprzętu przeciwpożarowego, w co najmniej 70%
podejmuje decyzje o nieudzielaniu wsparcia finanso- przypadków ochrona taka nie ma racji bytu, ponie-
wego na remonty kamienic zarządzanych przez waż nie spełnia swojej podstawowej funkcji. Wnioski
wspólnoty mieszkaniowe ze względu na niejasność płynące z raportu przedstawiają w niekorzystnym
przepisów prawa. Regionalne izby obrachunkowe świetle zarządców palcówek muzealnych również
stoją na stanowisku, że władze gmin nie mogą prze- pod względem dysponowania posiadanymi fundusza-
znaczać pieniędzy na ww. cel z powodu braku pod- mi podmiotowymi, mimo że nieprawidłowości w tym
staw prawnych. obszarze były zgłaszane już wcześniej. Brak skutecz-
Wielu ekspertów przekonuje, iż istnieje możliwość nego nadzoru ministerstwa nad muzeami prywat-
przyznawania dotacji na remont budynków należą- nymi oraz luki w prawie sprzyjają wielu nadużyciom
cych do wspólnot mieszkaniowych w oparciu m.in. na tym polu.
o artykuł ustawy dotyczący organizowania i prowa- W związku z powyższym proszę o odpowiedź na
dzenia działalności kulturalnej. Za jedno z podstawo- następujące pytania?
wych zadań gminy uznaje się dbanie o dorobek ma- 1. Czy wskazane wyżej nieprawidłowości w kształ-
terialny mieszkańców, a tym mają być kamienice cie przedstawionym w raporcie NIK miały miejsce?
i inne budynki, które nie są wpisane do rejestru za- 2. W jakim czasie ministerstwo uruchomi proce-
bytków, ale są cenne dla danej gminy. dury wzmacniające stan bezpieczeństwa eksponatów
W celu wyeliminowania wątpliwości prawnych w muzealnych?
powyższym zakresie pragnę zapytać Pana Ministra: 3. Kiedy rozpoczną się prace nowelizujące przepi-
Czy gminy, opierając się na ustawie o organizowaniu sy w części dotyczącej obowiązku nadzoru nad mu-
i prowadzeniu działalności kulturalnej, mogą przy- zeami prywatnymi?
znawać dotacje na remonty budynków zarządzanych
Z poważaniem
przez wspólnoty mieszkaniowe?
Z poważaniem Poseł Mieczysław Marcin Łuczak

Poseł Grzegorz Roszak Wieluń, dnia 9 lipca 2009 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r.


Interpelacja
(nr 10502)
Interpelacja
(nr 10501) do ministra nauki i szkolnictwa wyższego

do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie stałych opłat w szkolnictwie


wyższym
w sprawie poprawy bezpieczeństwa zbiorów
muzealnych Szanowna Pani Minister! Kandydaci na studia w
uczelniach publicznych zapłacą w tym roku 150, 100
Szanowny Panie Ministrze! Ostatni raport Naj- lub 85 zł za postępowanie rekrutacyjne. Najwięcej
wyższej Izby Kontroli oceniający zbiory muzealne kosztuje wstęp na te studia, które wymagają przepro-
pod względem stanu ich bezpieczeństwa ujawnił alar- wadzenia dodatkowego sprawdzenia uzdolnień arty-
mujące dane o wielu nieprawidłowościach i zaniedba- stycznych, oraz na kierunki: architektura i urbanisty-
niach. Skontrolowane muzea pod względem ochrony ka oraz architektura wnętrz. Osoby ubiegające się
przeciwpożarowej, ochrony fizycznej zbiorów, łama- o przyjęcie na te specjalności muszą zapłacić 150 zł.
nia podstawowych zasad bezpieczeństwa przenosze- Z kolei 100 zł kosztuje rekrutacja na kierunki, które
nia eksponatów muzealnych, nieprawidłowości w wymagają przeprowadzenia dodatków testów spraw-
ewidencji, opracowaniach i ich konserwacji zachęca- ności fizycznej. Pozostali kandydaci na studia w uczel-
ją do bezprawnego przywłaszczania niektórych mu- niach publicznych będą musieli zapłacić 85 zł.
85

Corocznie ustalana przez ministra nauki i szkol- w których do niedawna firmy miały kłopot ze znale-
nictwa wyższego maksymalna opłata za postępowa- zieniem rąk do pracy, m.in. w Wielkopolsce, na Pomo-
nie rekrutacyjne nie dotyczy szkół niepublicznych. rzu i Śląsku. Największy wzrost bezrobocia zanoto-
Te uczelnie mogą więc żądać wyższego wpisowego. wano w branży odzieżowej i motoryzacyjnej. Znacznie
Zazwyczaj jest to kwota od 100 do 400 zł. Niektóre wzrosła liczba powiatów, w których bezrobocie prze-
szkoły prywatne, chcąc przyciągnąć większą liczbę kracza 20%. Największy wzrost liczby bezrobotnych
kandydatów, w ogóle rezygnują z pobierania takich odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim,
opłat. W takich sytuacjach trzeba jednak zachować zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Co-
ostrożność. Szkoły mogą bowiem rekompensować so- raz więcej firm nie płaci swoim pracownikom pensji.
bie zwolnienie z tego typu opłat np. wyższym cze- Zjawisko to wyraźnie się nasila, a przestoje w wypła-
snym lub innymi dodatkowymi opłatami (np. za wpi- caniu wynagrodzeń sięgają nawet kilku tygodni. Co-
sanie na semestr studiów). raz częstsze jest zjawisko wielomilionowych strat
Uczelnie publiczne mogą żądać od studentów jed- i gigantycznych długów prywatnych firm.
norazowych opłat za wydanie dyplomu, świadectwa W związku z powyższym zagadnieniem proszę
oraz innego dokumentu związanego z tokiem stu- Panią Minister o odpowiedź na następujące pyta-
diów. Płatne są oczywiście studia niestacjonarne oraz nia:
np. możliwość powtórzenia danego przedmiotu. 1. Jak ministerstwo pracy odnosi się do kwestii
Dodatkowe opłaty częściej stosują szkoły niepu- wzrostu bezrobocia w Polsce?
bliczne. Zdarza się, że domagają się opłat m.in. za 2. Jakie działania zamierza podjąć ministerstwo
wpisanie na kolejny rok studiów (nawet jeśli student w celu przeciwdziałania utracie miejsc pracy?
nie zaliczył poprzedniego), egzaminy lub poprawki 3. Czy rozważana jest przez ministerstwo zmiana
(nawet jeśli się nie odbyły w terminie), pobierane są przepisów i wydłużenie okresu pobierania zasiłku
też pieniądze za rejestrację na kolejny semestr stu- przez bezrobotnych?
diów, egzaminy (w tym również poprawkowe, komi- Z poważaniem
syjne i dyplomowe), złożenie i ocenę pracy dyplomo-
wej oraz wydanie suplementu do dyplomu. O koniecz- Poseł Mieczysław Marcin Łuczak
ności wniesienia dodatkowych opłat studenci dowia-
dują się zwykle w sekretariacie dziekanatu. Niektóre Wieluń, dnia 9 lipca 2009 r.
uczelnie korzystają nawet z usług firm windykacyj-
nych, aby ściągnąć tego typu należności.
W związku z powyższym proszę Panią Minister o Interpelacja
odpowiedź na następujące pytania: (nr 10504)
1. Jakie jest stanowisko ministerstwa w tej spra-
wie? do ministra zdrowia
2. Czy ministerstwo rozważa możliwość wprowa-
dzenia katalogu opłat, których nie mogłyby pobierać w sprawie procedur medycznych stosowanych
uczelnie zarówno publiczne, jak i prywatne? w przypadku osób głuchoniemych
Z poważaniem Szanowna Pani Minister! Dokonywane w życiu
codziennym czynności konwencjonalne pociągają za
Poseł Mieczysław Marcin Łuczak sobą dalekosiężne skutki dla sytuacji prawnej jedno-
stek, dlatego tak ważne jest zrozumienie ich funkcji,
Wieluń, dnia 9 lipca 2009 r. celu i treści. Niestety obowiązująca praktyka stawia
na przegranej pozycji osoby dotknięte przez los, któ-
re nie są w stanie rozeznać się, co do pełnej treści
Interpelacja przedstawianych im formularzy i umów. Stąd też
(nr 10503) stają się one łatwym celem dla wykorzystujących ich
niepełnosprawność, a do rangi problemu społeczne-
do ministra pracy i polityki społecznej go urastać zaczyna ich utrudniony kontakt ze służbą
zdrowia
w sprawie problemu bezrobocia w Polsce Znane i nagłaśniane są przez media przypadki
wykorzystywania osób głuchoniemych do partyku-
Szanowna Pani Minister! Z miesiąca na miesiąc larnych celów oszustów, nakłaniających ich do udzie-
pogarsza się sytuacja na rynku pracy. W urzędach lania poręczeń kredytów. Wiele problemów rodzi też
pracy w całym kraju rejestruje się coraz większa licz- kontakt głuchoniemych z lekarzami, personelem
ba osób poszukujących pracy. Bezrobocie wzrosło we szpitalnym. Zdarza się, że głusi wyrażają zgody na
wszystkich województwach, a towarzyszy mu zmniej- procedury medyczne pomimo niezrozumienia treści,
szenie ofert pracy. Najszybciej jednak przybywa osób pod którymi się podpisują. Trudno jest też przepro-
bez pracy w rejonach najsilniej uprzemysłowionych, wadzić lekarzowi wywiad z osobą głuchą, wymaga to
86

obecności tłumacza języka migowego. Może dojść do W związku z tym chciałbym zapytać: Czy plano-
sytuacji, w których nie uda się określić tego, na co w wana przez ministerstwo likwidacja rezerwy celowej
rzeczywistości osoby głuche wyrażały zgodę i jaką na PPWOW jest konieczna?
miały intencję, jeżeli dysponowały one niepełnymi Z poważaniem
informacjami.
W krajach, w których wydatki na służbę zdrowia Poseł Sławomir Rybicki
są nieporównywalnie większe niż w naszym kraju,
głuchoniemi mają zagwarantowane tłumaczenia, Warszawa, dnia 10 lipca 2009 r.
dzięki temu uniknąć można negatywnych skutków
nieważnych oświadczeń woli i gwarantuje to prze-
strzeganie praw przysługujących niesłyszącemu pa- Interpelacja
cjentowi. (nr 10506)
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na
następujące pytania: do ministra sprawiedliwości
1. Jakie stanowisko zajmuje ministerstwo w wyżej oraz
opisanej sprawie? do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
2. W jaki sposób ministerstwo zamierza chronić
osoby głuchonieme przed nieprawidłowościami pod- w sprawie przepisów prawa pozwalających
czas procedury medycznej? na wyłączenie z ubezpieczenia społecznego
3. Czy ministerstwo bierze pod uwagę zatrudnie- po zmianie przepisów
nie tłumaczy języka migowego w placówkach szpital-
nych?
Panie Ministrze! Jakie przepisy z zakresu prawa
Z poważaniem proceduralnego (procesowego) pozwalają na wyłącze-
nie z ubezpieczenia społecznego po zmianie prawa?
Poseł Mieczysław Marcin Łuczak Zgodnie z art. 52.1 ustawy o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników „W sprawach nieuregulowanych w
Wieluń, dnia 9 lipca 2009 r. ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych”. Natomiast usta-
wa o systemie ubezpieczeń społecznych w sprawie
Interpelacja procedury rozstrzyga w art. 83a następująco:
(nr 10505) „1. Prawo lub zobowiązanie stwierdzone decyzją
ostateczną zakładu ulega ponownemu ustaleniu na
do ministra pracy i polityki społecznej wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeśli po
uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone
w sprawie Poakcesyjnego Programu nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące
Wsparcia Obszarów Wiejskich przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na to
prawo lub zobowiązanie.
Szanowna Pani Minister! Otrzymuję sygnały od 2. Decyzje ostateczne zakładu, od których nie zo-
licznych gmin, iż ministerstwo, szukając zapewne stało wniesione odwołanie do właściwego sądu, mogą
oszczędności, planuje zlikwidowanie 80 mln zł rezer- być z urzędu przez zakład uchylone, zmienione lub
wy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Ob- unieważnione, na zasadach określonych w przepisach
szarów Wiejskich. Decyzja taka byłaby katastrofal- Kodeksu postępowania administracyjnego.”
na, pociągałaby za sobą nieodwracalne skutki spo- Z powyżej zacytowanych przepisów nie wynika,
łeczne i finansowe. Dzięki temu programowi liczne aby wyłączać można było z ubezpieczenia po zmianie
najbiedniejsze gminy mogły zorganizować wiele ini- prawa. Pytanie o przepisy pozwalające na wyłączenia
cjatyw społecznych. Warto podkreślić, że 87% uczest- po zmianie prawa jest bardzo ważne w związku z
niczących gmin nigdy wcześniej nie korzystało z ze- prawem zapisanym w Konstytucji w szczególności
wnętrznych środków na programy społeczne. Dzięki ważny jest tu art. 7. „Organy władzy publicznej dzia-
Poakcesyjnemu Programowi Wsparcia Obszarów łają na podstawie i w granicach prawa.”. Zgodnie z
Wiejskich powstały m.in. pierwsze przedszkola, świe- prawem w decyzjach muszą być podane podstawy z
tlice środowiskowe, kluby seniora, uruchomiono sze- prawa materialnego i proceduralnego.
reg działań dla dzieci i młodzieży, wyrównując ich Z poważaniem
szanse społeczne i edukacyjne. Wstrzymywanie fi-
nansowania PPWOW to zniszczenie zaufania i świe- Poseł Gabriela Masłowska
żo odbudowanej wiary mieszkańców gmin uczestni-
czących w programie. Lublin, dnia 14 lipca 2009 r.
87

Interpelacja diów mają obowiązek zwrócenia legitymacji studenc-


(nr 10507) kich. Niby wszystko jest jasne, lecz tak skonstruowa-
ny przepis dzieli absolwentów studiów licencjackich
do ministra zdrowia na dwie kategorie: tych, którzy kończą studia przed
wakacjami i w chwili obrony pracy zostają pozbawie-
w sprawie profilaktycznego leczenia lekarzy ni wszelkich uprawnień do korzystania z ulgowych
i ratowników medycznych zagrożonych przejazdów środkami publicznego transportu zbioro-
w czasie pracy zakażeniem HIV wego oraz innych uprawnień wynikających z faktu
bycia studentem na 3,5-miesięczny okres wakacji,
Szanowna Pani Minister! Przedstawiam stan fak- oraz tych, którzy, nie spiesząc się z obroną, decydują
tyczny stanowiący kontekst złożonej interpelacji. się na nią dopiero jesienią i zniżki zachowują. Taka
Ustawa o chorobach zakaźnych mówi, że za profilak- sytuacja jest szczególnie krzywdząca dla absolwen-
tyczne leczenie lekarzy, pielęgniarek, ratowników tów studiów licencjackich, którzy na jesieni rozpoczy-
medycznych i policjantów zagrożonych w czasie pra- nają studia magisterskie na tej samej uczelni. Wspo-
cy zakażeniem HIV płaci pracodawca. Niestety, nie mniany przepis funduje im przymusowe wakacyjne
zawsze to oznacza, że każdy lekarz lub ratownik me- pozbawienie zniżek studenckich, które, co charakte-
dyczny, który, ratując drugiego człowieka, znajdzie rystyczne, dotykając najczęściej tych pilniejszych,
się w sytuacji znacznego prawdopodobieństwa zaka- nosi znamiona kary za ambicję.
żenia, może liczyć na refundację kosztów leczenia W tym zakresie zgłaszam interpelację poselską
profilaktycznego ze strony budżetu państwa. Czy podległy Pani resort podejmie działania zmie-
Chodzi mianowicie o dość pokaźną grupę lekarzy rzające do równego traktowania wszystkich absolwen-
i ratowników medycznych zatrudnionych na tak zwa- tów studiów licencjackich w przedmiotowej sprawie?
nym kontrakcie, którzy w związku z tym, że de facto
Z poważaniem
sami dla siebie są pracodawcami, w wyżej przedsta-
wionej sytuacji sami muszą pokrywać koszty swojego
Poseł Józef Rojek
leczenia, a przecież w przypadku przyjmowania le-
ków antyretrowirusowych jest to wydatek rzędu 5
Tarnów, dnia 7 lipca 2009 r.
tys. zł. Chciałbym w tym, miejscu zwrócić uwagę na
fakt, że w naszym kraju osoby chore na AIDS mogą
liczyć na bezpłatne leczenie. W związku z tym żąda-
Interpelacja
nie odpłatności za leczenie profilaktyczne od lekarzy
(nr 10509)
i ratowników ratujących życie ludzkie można jedno-
znacznie zakwalifikować jako pewien rodzaj kary. do ministra zdrowia
W tym zakresie zgłaszam interpelację poselską i
pytam: Czy podległy Pani resort podejmie działania, w sprawie podjęcia pilnych działań
które zagwarantują nieodpłatne leczenie profilak- zmierzających do jak najszybszego powstania
tyczne lekarzom i ratownikom medycznym zagrożo- w Krakowie nowoczesnej bazy dla Lotniczego
nym w czasie pracy zakażeniem HIV, a zatrudnio- Pogotowia Ratunkowego oraz stacjonowania
nym na kontraktach? nowoczesnego helikoptera typu Eurocopter
Z poważaniem EC 135 na terenie Małopolski

Poseł Józef Rojek W sierpniu br. ma pojawić się w Polsce pierwszy z


23 zamówionych przez Ministerstwo Zdrowia nowo-
Tarnów, dnia 6 lipca 2009 r. czesnych śmigłowców ratownictwa medycznego. To
znaczny przełom w historii Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego, które do tej pory dysponowało jedynie
Interpelacja wysłużonymi i przestarzałymi helikopterami. Teraz
(nr 10508) sytuacja ma ulec znacznej poprawie. Niepokojący jest
jednak fakt, że tymczasowa baza, którą Lotnicze Po-
do ministra nauki i szkolnictwa wyższego gotowie Ratunkowe w Krakowie dzierżawi od Agen-
cji Mienia Wojskowego, nie spełnia warunków tech-
w sprawie okresu ważności legitymacji nicznych wymaganych dla stacjonowania nowocze-
studenckich snych Eurocopterów-135.
W lipcu Małopolskie Centrum Zdrowia Publicz-
Szanowna Pani Minister! Stan faktyczny stano- nego przygotowało raport dotyczący działalności
wiący kontekst złożonej interpelacji. Na podstawie i perspektyw LPR w Małopolsce. Według doniesień
rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższe- medialnych w wymienionym raporcie stwierdzono
go z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji m.in. że niepokojący jest fakt przedłużającego się po-
przebiegu studiów studenci w dniu ukończenia stu- stępowania w sprawie budowy nowej bazy śmigłow-
88

cowej w Krakowie w miejscu dotychczasowej bazy biorstw płaci dziś za energię dwa razy więcej niż kil-
(opuszczonej na początku 2007 r. z uwagi na zły stan ka miesięcy temu. Jak podają media, za jedną mega-
techniczny). Natomiast tymczasowy charakter po- watogodzinę polskie zakłady pod koniec tego roku
mieszczeń obecnie użytkowanych przez LPR utrud- zapłacą o 8 euro więcej niż niemieckie, a w 2012 r.
nia dostosowanie do nowych zasad bezpieczeństwa w – o 12,5 euro.
lotnictwie cywilnym, które zaczną obowiązywać od Warto nadmienić, że kraje Europy Zachodniej
2010/2011. chronią własne przedsiębiorstwa, ograniczając im
W związku z powyższym – wg autorów powyższe- koszty opłat za energię elektryczną, wykorzystując
go raportu – istnieje realne zagrożenie, że Małopol- w tym celu prawo unijne.
ska nie będzie posiadała własnej bazy śmigłowcowej, W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana
a świadczenia medyczne będą wykonywały jednostki Ministra o odpowiedź na poszczególne pytania:
ratownictwa medycznego z sąsiednich województw. 1. Czy ministerstwo planuje podjąć działania, któ-
To z kolei będzie się wiązało ze zwiększeniem kosz- re spowodują zatrzymanie tendencji gwałtownemu
tów i czasu transportu pacjentów do szpitali w Kra- wzrostu cen energii?
kowie. Może to także zaszkodzić zdrowiu pacjentów 2. Czy możliwe jest zwolnienie bądź obniżenie po-
oraz pozbawić pracy jedną z najlepszych w Polsce jed- datku akcyzowego od cen energii elektrycznej dla
nostek niosących ludziom pomoc w ramach ratownic- zakładów energochłonnych?
twa medycznego.
Reasumując, proszę Pana Ministra o udzielenie Poseł Jacek Osuch
odpowiedź na poniższe pytania:
1. W jakim terminie zostanie wybudowana w Kra- Warszawa, dnia 13 lipca 2009 r.
kowie nowoczesna baza obsługująca nowoczesne he-
likoptery Eurocopter EC 135?
2. Kiedy do Małopolski trafi nowoczesny śmigło- Interpelacja
wiec Eurocopter EC 135? (nr 10511)

Poseł Jacek Osuch do ministra infrastruktury

Warszawa, dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w pociągach


pospiesznych międzywojewódzkich
tzw. przedziału seniora
Interpelacja
(nr 10510) Od kilku lat PKP oferuje osobom, które ukończy-
ły 60 lat i często podróżują pociągami, tzw. legityma-
do ministra gospodarki cję seniora uprawniającą do ulgi 50% przy przejaz-
dach jednorazowych w klasie dowolnej wszystkimi
w sprawie wzrostu cen energii elektrycznej rodzajami pociągów przewidzianymi w rozkładzie
doprowadzających do trudnej sytuacji jazdy oraz do nabywania ulgowych biletów abona-
finansowej wiele polskich zakładów mentowych i okresowych imiennych (z wyjątkiem
energochłonnych ograniczeń zawartych w kalendarzu podróży). Po-
wyższy projekt jest bardzo dobrze postrzegany przez
Od dłuższego czasu polskie przedsiębiorstwa, któ- podróżnych i cieszy się sporą popularnością.
re należą do grup tzw. energochłonnych zmagają się W związku z tym zasadne wydaje się wprowadze-
z problemem wysokich cen za energie elektryczną. nie przez przewoźników kolejowych dalszych udogod-
Sprawa jest niezwykle ważna, gdyż w trudnej sytu- nień, szczególnie dla starszych podróżnych. Wielo-
acji jest bardzo wiele zakładów z branży metalowej, krotnie podczas odbywania podróży pociągami po-
metalurgicznej oraz przemysłu ciężkiego. Nie są one spiesznymi (bez rezerwacji miejsc) zauważyłem, jak
w stanie w dobie kryzysu udźwignąć dodatkowych osoby starsze wsiadające do pociągów na stacjach po-
kosztów związanych z gwałtownie rosnącymi cenami średnich muszą odbywać podróż, stojąc (z uwagi na
energii elektrycznej, co w konsekwencji doprowadzi- brak wolnego miejsca siedzącego). Taka sytuacja jest
ło i w dalszym ciągu może doprowadzić do zaniecha- mało komfortowa, szczególnie podczas odbywania
nia działalności ww. przedsiębiorstw. Według różne- podróży nocą lub na dłuższych trasach.
go rodzaju szacunku może to skutkować utratą pracy Na wzór przedziałów dla matek z małymi dzieć-
ok. miliona ludzi. mi, uważam, że można rozważyć wprowadzenie w
W powyższej interpelacji pragnę zwrócić uwagę, wagonach pociągów międzywojewódzkich pospiesz-
iż od 1 lipca 2007 r. uwolnione zostały ceny energii nych (bez rezerwacji miejsc) specjalnych przedziałów
dla przedsiębiorstw. Zmiany miały zahamować seniora. Prawo zajmowania takich przedziałów mia-
wzrost cen prądu dla firm. Stało się jednak zupełnie łyby osoby, które ukończyły określony w stosownym
inaczej. Ceny energii od dwóch lat podlegają ciągłemu regulaminie wiek np. 65. rok życia oraz odbywający
wzrostowi (od 25% do ponad 100%), a część przedsię- z nimi podróż opiekunowie. Przedziały tego typu po-
89

winny być specjalnie oznakowane informacją: prze- rów korzystających z transportu kolejowego organi-
dział seniora. zowanego m.in. przez PKP InterCity, PKP Przewozy
Pragnę podkreślić, że koszty wprowadzenia w ży- Regionalne oraz inne spółki kolejowe. Jednak pasa-
cie proponowanego przeze mnie rozwiązania byłyby żerowie, aby zakupić uprawniający do podróży bilet,
niewielkie, a sprowadzałyby się do przygotowania muszą oczekiwać w kolejce nawet 30 minut. Taka
specjalnych naklejek na drzwi wejściowe do przedzia- sytuacja ma miejsce na największych dworcach kole-
łu oraz przeprowadzenia we własnym zakresie sku- jowych w Polsce m.in. w: Warszawie, Katowicach,
tecznej akcji promocyjno-informacyjnej (np. na stro- Wrocławiu, Poznaniu czy Krakowie.
nach internetowych PKP).
Jak można zauważyć, stosowne spółki już teraz
Przedziały takie powinny się znajdować w wago-
nie są w stanie poradzić sobie z obsługą podróżnego,
nach zestawianych w pociągach o wysokiej frekwen-
cji oraz szczególnie w pociągach nocnych. I tak przy- który, aby kupić bilet, musi poświęcić na tą czynność
kładowo w pociągu zestawionym z 5 wagonów klasy znaczną ilość czasu. Można także dokonać zakupu
drugiej przedział seniora mógłby się znajdować w biletu u konduktora, jednak za dodatkową opłatą.
2 wagonach, co łącznie dawałoby ok. 16 miejsc dla Sytuacje poprawiła nieco podjęta przez PKP Inter-
seniorów. Liczba miejsc dla seniorów mogłaby być City inicjatywa stworzenia w kilku dużych miastach
określona przez przewoźnika wg potrzeb i możliwości nowoczesnych centrów obsługi klienta (COK), w któ-
taborowych. Pociągi, które miałyby w zestawieniu rych pasażerowie mogą nabyć stosowne bilety na
przedziały seniora, mogłyby być oznaczone m.in. na przejazd w bardziej komfortowych warunkach. Po-
planszowych rozkładach jazdy, które corocznie dru- mysł stworzenia COK-ów, choć bardzo potrzebny i
kowane są przez przewoźników kolejowych pozytywnie zmieniający oblicze części polskich dwor-
Wprowadzenie przedziału seniora w pociągach ców i kas biletowych, nie rozwiązuje jednak do końca
pospiesznych międzywojewódzkich (bez rezerwacji problemu kolejek na dworcach.
miejsc) przynosiłoby obustronne korzyści. Po pierw- Dlatego też dobrym rozwiązaniem, szczególnie w
sze przewoźnik, który wprowadziłby w życie propo- perspektywie zbliżających się Mistrzostw Europy w
nowane rozwiązania, byłby kojarzony jako przyjazny Piłce Nożnej w 2012 r. wydaje się być wprowadzenie
seniorom, ułatwiający podróżowanie osobom star-
na dworcach kolejowych tzw. biletomatów. Dzięki po-
szym. Seniorzy zaś uzyskaliby miejsce, które byłoby
wszechnemu wprowadzeniu takich urządzeń, można
przeznaczone wyłącznie dla nich i niemalże gwaran-
by skutecznie zwiększyć komfort i szybkość obsługi
tujące im odbywanie podróży w bardziej komforto-
wych warunkach, tzn. siedząc. części pasażerów, którzy zamiast stać w długiej ko-
W związku z powyższym uprzejmie proszę o lejce do tradycyjnej kasy mogliby wybrać zakup bile-
udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: tu w automacie. Automaty mogłyby sprzedawać bile-
Czy Ministerstwo Infrastruktury może wpłynąć ty zarówno na trasy lokalne i regionalne (obsługiwa-
na przewoźników kolejowych, aby w pociągach mię- ne przez m.in. PKP Przewozy Regionalne, SMK,
dzywojewódzkich pospiesznych powstały przedziały Koleje Mazowieckie), jak również na trasy daleko-
seniora? Od kiedy mogłoby funkcjonować takie roz- bieżne (PKP InterCity), a także dokonywać rezerwa-
wiązanie? cji miejsc (sprzedaż miejscówek) w pociągach obję-
Z poważaniem tych takim systemem. Taki system zakupów biletów
Poseł Jacek Osuch z powodzeniem występuje w wielu krajach zachodniej
Europy, gdy tymczasem w Polsce praktycznie nie jest
Warszawa, dnia 10 lipca 2009 r. powszechnie stosowany.
W związku z powyższym proszę Pana Ministra o
udzielenie odpowiedzi na powyższą interpelację:
Interpelacja 1. Czy w najbliższym czasie przewidywane jest
(nr 10512) wprowadzenie biletomatów, dzięki którym można by
znacząco skrócić czas oczekiwania pasażerów na za-
do ministra infrastruktury kup biletu na pociąg?
2. Czy w perspektywie Euro 2012 spółki PKP za-
w sprawie przygotowania dworców mierzają wprowadzić inne udogodnienia dla podróż-
kolejowych do przyjęcia dużej liczby nych mające na celu skrócenie czasu potrzebnego na
podróżnych podczas odbywających się zakupu biletów (np. rozszerzenie oferty sprzedaży
w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
internetowej)?
UEFA Euro 2012, m.in. poprzez
wprowadzenie biletomatów Z poważaniem
Poseł Jacek Osuch
Od kilku lat szczególnie w okresach wakacyjnych
i świątecznych znacząco zwiększa się liczba pasaże- Warszawa, dnia 10 lipca 2009 r.
90

Interpelacja Interpelacja
(nr 10513) (nr 10514)

do prezesa Rady Ministrów do ministra pracy i polityki społecznej

w sprawie niekorzystnych zmian w ustawie


w sprawie problemów z finansowaniem o pomocy społecznej
podstawowej opieki pielęgniarskiej
w domach pomocy społecznej, wynikających Szanowna Pani Minister! W ostatnim czasie już
z różnego interpretowania przepisów ustawy po raz kolejny jest podejmowana próba zmian w funk-
o pomocy społecznej cjonowaniu specjalnych ośrodków dla osób z zaburze-
niami psychicznymi, czyli środowiskowych domów
samopomocy. Z pomocy w tych ośrodkach korzystają
Szanowny Panie Premierze! Zgodnie z obowiązu- ludzie najbardziej dotknięci przez los – bo chorobą
jącymi przepisami prowadzenie domów pomocy spo- umysłową.
łecznej należy do zadań własnych samorządu powia- Do czasu rozpoczęcia działalności ŚDS-ów, czyli
towego (ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca jeszcze jakieś 19 lat temu, osoby umysłowo chore były
skazane po osiągnięciu pełnoletniości na życie w za-
2004 r. Dz. U. Nr 64, poz. 593). Zgodnie z zapisami
mkniętych czterech ścianach. Ten proceder miał naj-
ww. ustawy art. 58 po stronie domu pomocy społecz-
większe nasilenie na wsi. Dopiero mozolna działal-
nej leży obowiązek zorganizowania pomocy miesz- ność ludzi z ośrodków wsparcia, jakimi są środowi-
kańcom w dostępie do korzystania ze świadczeń zdro- skowe domy samopomocy, pozwoliła tym ludziom
wotnych, w tym również opieki pielęgniarskiej. uwierzyć, że ich życie ma jakiś sens. Wystarczy wejść
W lipcu 2008 r. minister pracy i polityki społecz- na stronę któregokolwiek ŚDS-u lub, co jeszcze lep-
nej pani Jolanta Fedak skierowała pismo do staro- sze, odwiedzić taki ośrodek i zobaczyć, jak wielką i
stów (znak: DPS VII 073-ZG-2/08) w sprawie finan- wspaniałą pracę potrafią pod czujnym okiem swoich
sowania świadczeń zdrowotnych, gdzie dokonuje wy- terapeutów wykonać ludzie z chorobą umysłową.
kładni sposobu finansowania opieki pielęgniarskiej Jednym z założeń nowelizacji ustawy jest wpro-
w DPS-ach. wadzenie na zasadach równorzędności dwóch form
W swoim piśmie pani minister zwraca uwagę sa- wsparcia:
morządom, iż „finansowanie ze środków dotacji czy — klubów samopomocy,
odpłatności mieszkańców czy ich rodzin (opieki pie- — środowiskowych domów samopomocy.
Już sama nazwa „klub” sugeruje pewną niestałą
lęgniarskiej – E. S.) jest przekroczeniem dyscypliny
i mało efektywną formę wsparcia pod względem po-
budżetowej i podlega regulacjom wynikającym z ła-
mocy ludziom z zaburzeniami psychicznymi. Kluby
mania dyscypliny finansów publicznych, w związku samopomocy oczywiście mogą być pomocne, ale wła-
z tym należy wzmóc działania wymuszające na Na- śnie tylko pomocne, usługi tam proponowane nie
rodowym Funduszu Zdrowia objecie mieszkańców będą kompleksowe.
domów pomocy społecznej świadczeniami medyczny- W nowym projekcie noweli jest zapis, iż te jednost-
mi, w tym pielęgniarskimi i rehabilitacyjnymi”. ki podlegają, tak jak do tej pory, wojewodzie, ale po-
W województwie małopolskim ok. 100 domów po- jawił się bardzo niepokojący zapis: „kwota dotacji
mocy społecznej zgodnie z tymi wskazaniami wystą- ustalana zgodnie z ust. 2 (noweli ustawy) może być
piło do Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskami zwiększona lub zmniejszona, nie więcej jednak niż o
o zawarcie umów w zakresie świadczenia usług pie- 20%, w zależności od liczby uczestników oraz zakre-
lęgniarskich metodą zadaniową. su, jakości i rodzaju świadczonych usług”. Tak nie-
Tymczasem MOW NFZ w dniu 26 czerwca 2009 precyzyjny zapis już sam z siebie rodzi wiele nieja-
r. powiadomił zainteresowanych, iż wstrzymał przyj- sności interpretacyjnych i może w przyszłości prowa-
mowanie wniosków na realizację świadczeń przez dzić do braku obiektywizmu w trakcie kontroli przez
uprawnioną do tego osobę.
pielęgniarki w domach pomocy społecznej.
Wprowadzanie odpłatności za uczęszczanie na te-
Jako reprezentant obywateli wobec powyższych
rapię w środowiskowych domach samopomocy teraz
faktów proszę Pana Premiera o rozstrzygniecie w w obliczu kryzysu byłoby wyrokiem śmierci na te
aspekcie prawnym: ośrodki wsparcia, a dla ludzi z nich korzystających i
1. Kto odpowiada za finansowanie świadczeń pie- ich rodzin powrotem do sytuacji sprzed kilkunastu
lęgniarskich w domach pomocy społecznej w świetle lat. Trudno sobie wyobrazić, że osoba, która ma do
obowiązujący przepisów? dyspozycji np. rentę socjalną, zasiłek stały zdecyduje
się przeznaczyć 5% dochodu na zajęcia w ŚDS-ach.
Poseł Edward Siarka W uzasadnieniu do projektu zmian w ustawie o po-
mocy społecznej czytamy, że: korzystanie z usług świad-
Nowy Targ, dnia 8 lipca 2009 r. czonych w tych jednostkach, szczególnie w odniesieniu
91

do osób zamieszkałych na terenach wiejskich, zapobie- sprawnymi umysłowo doskonale wiedzą, że tworzenie
ga wykluczeniu i izolacji społecznej, daje szansę i moż- klubów, gdzie uczestnictwo jest na zasadach dobro-
liwość rozwoju, a przede wszystkim uczestnictwa w wolności, jest z góry w większości przypadków skaza-
szeroko rozumianym życiu społecznym. ne na porażkę, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę
Jako osoba pochodząca z gminy wiejskiej miałem fakt, iż takie osoby potrzebują wsparcia podczas naj-
nieraz okazję, zwłaszcza jako wójt gminy, przekonać prostszych codziennych czynności. Pani Anna Preku-
się, jak trudno nie tyle zaktywizować, co nawet „wypro- rat pisze w swoim piśmie, iż powoływanie się na usta-
wadzić” na zewnątrz osoby z zaburzeniami psychicz- wę o ochronie zdrowia psychicznego przez ŚDS-y jest
nymi. Dzięki takim ośrodkom jak ŚDS-y to się udaje. zupełnie nieuzasadnione, gdyż finansowane są z zu-
Nie można zapominać o jednym bardzo ważnym pełnie innych środków niż inne bezpłatne świadcze-
aspekcie dotyczącym rodzin ludzi z zaburzeniami nia w zakresie opieki psychicznej. Wydaje się to być
umysłowymi, dla których takie ośrodki dają ogrom- ustawową hybrydą, gdyż osoby do ośrodków wsparcia
ne wsparcie psychiczne dzięki zatrudnionej fachowej przyjmowane są na podstawie skierowania lekarza
kadrze. specjalisty, który zaleca uczestnictwo w zajęciach jako
Według ustawy o ochronie zdrowia psychicznego jednym z procesów leczenia, o czym zresztą sama pi-
z dnia 19 sierpnia 1994 r. świadczenia w zakresie sze wcześniej pani Prekurat.
psychiatrycznej opieki zdrowotnej są bezpłatne. Śro- 2. Samo wyrażenie „klub” narzuca fragmenta-
dowiskowe domy samopomocy prowadzą tego typu ryczność usług tam oferowanych.
świadczenia. 3. Wprowadza zasadę lepszy – gorszy, tzn.: masz
Trudno zasłaniać się faktem, że to zmiany czysto kasę, to stać cię na uczestnictwo w pełnowartościo-
techniczne porządkujące zasady istnienia tego typu wej terapii oferowanej przez ŚDS-y, masz mniej pie-
ośrodków w kraju, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod niędzy, jesteś skazany na kluby samopomocy.
uwagę pierwsze zdanie uzasadnienia do nowelizowa- 4. W ocenie skutków regulacji dotyczących finan-
nego projektu: „Głównym celem nowelizacji jest sowania usług padają wyliczenia, iż 70% osób korzy-
wzmocnienie mechanizmów prawnego oddziaływania stających z usług będzie ponosiło odpłatność, a około
wojewody w zakresie nadzoru i kontroli w pomocy spo- 30% może korzystać ze zwolnienia z ponoszenia opłat
łecznej oraz mechanizmów oddziaływania w zakresie ze względu na trudną sytuację życiową.
eliminowania zagrożeń płynących z prowadzenia bez Są tam dość dokładne wyliczenia co do ilości osób
zezwoleń działalności....”. Wzmocnienie kontroli ośrod- korzystających z pomocy w takich ośrodkach, 19 000
ków niosących pomoc potrzebującym i korzystającym tys. osób z zaburzeniami umysłowymi. Usługa będzie
z finansowania przez państwo powinno zostać podda- płatna, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekroczy
ne wnikliwej kontroli. Jednak zupełnie nieuzasadnio- 477 zł lub 351, i będzie wynosić odpowiednio 23,85 zł
ne wydaje się wprowadzanie przy tej okazji odpłatno- lub 17,55 zł. Faktycznie, patrząc na kwotę, jaką co
ści za udział w zajęciach terapeutycznych. miesiąc musiałby opłacać uczestnik terapii, nie jest
Poza tym wprowadzenie zasady równorzędności wysoka, ale tylko, jeżeli patrzymy z punktu widzenia
pomiędzy klubami samopomocy a ŚDS-ami wprowa- średnio zarabiającego, zdrowego człowieka, a nie oso-
dza, mimo prób uporządkowania, kompletny chaos. by, która nie ze swojej winy została skazana na życie
1. Usługi w klubach samopomocy są bezpłatne, a na poziomie minimum egzystencjalnego. Poza tym,
w ŚDS-ach płatne. W piśmie z dnia 3 lipca 2009 r. jak czytamy w uzasadnieniu skutków regulacji „...
(wasz znak: DAP/078-72/09/AKu) pani Anna Preku- wyliczenie opiera się jedynie na wartościach szacun-
rat z MPiPS pisze: „Kluby samopomocy są zupełnie kowych ze względu na brak danych o faktycznej
innymi jednostkami niż środowiskowe domy samopo- strukturze rodzin korzystających z usług w ośrod-
mocy. Działania klubów opierają się na samopomocy, kach wsparcia, a także o ich faktycznych dochodach”
czyli wzajemnym wspieraniu się uczestników. Kadra – hipoteza i szacunki to w przypadku osób już po-
jest bardzo ograniczona i finansowanie tych jednostek krzywdzonych zdecydowanie za mało.
jest na dużo niższym poziomie niż środowiskowych Nie da się pominąć jednego podstawowego, jak się
domów samopomocy. Tworzone są najczęściej dla osób wydaje, w dzisiejszych czasach kryzysu finansowego
psychicznie chorych. Osoby uczestniczą w takich spo- faktu, że w najbliższej przyszłości utrata wsparcia śro-
tkaniach dobrowolnie (nie wydaje się decyzji kierują- dowiskowego w wielu wypadkach może skutkować
cej do takiej jednostki). Dlatego też nie pobiera się i częstymi hospitalizacjami na oddziałach psychiatrii.
nie będzie się pobierać odpłatności”. Takie uzasadnie- Konieczność zapewnienia opieki osobom pozbawio-
nie wydaje się tylko potwierdzać tezę osób zajmują- nym możliwości korzystania z placówki dziennego po-
cych się na co dzień osobami z zaburzeniami umysło- bytu będzie zmuszała rodziny do rezygnacji z pracy
wymi, iż rząd dąży do pozbycia się kolejnego zadania lub umieszczania osób niepełnosprawnych w domach
kosztem osób właściwie bezbronnych. Takie działania pomocy społecznej. W każdym z tych przypadków
prowadzą do degradacji środowiskowych domów sa- koszty społeczne i finansowe będą bardzo wysokie.
mopomocy jako zbyt kosztownych dla państwa i sa- Takie różnicowanie obywateli i tak już zmagają-
morządów. Pojawia się pytanie, gdzie tu troska o za- cych się na co dzień z trudnościami dla nas niewy-
pobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych obrażalnymi jest niedopuszczalne i krzywdzące po-
przez państwo. Osoby pracujące z osobami niepełno- dwójnie.
92

Nie bez znaczenia jest też fakt, że proponowane — w trakcie studiów doktoranckich lub aspiran-
rozwiązanie ograniczy uczestnictwo osób niepełno- tury naukowej.
sprawnych we wszystkich wymiarach życia – zarów- Są to renty finansowane w całości przez budżet
no społecznego, zawodowego, jak i osobistego. A to państwa, w związku z tym, iż te osoby najczęściej do
jest prosta droga do dyskryminacji osób niepełno- tej pory nie pracowały lub pracowały za krótko (mniej
sprawnych. niż 5 lat) i nie były uczestnikami procesu składkowe-
Jako reprezentant obywateli, pragnę zapytać go. Ale czy można winić tych młodych ludzi, iż cho-
Pani Minister: roba ich tak wcześnie dotknęła?
1. Dlaczego kluby samopomocy są lepszą formą po- Państwo wprowadzając takie ograniczenia w myśl
mocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi niż dziwnej filozofii sprawiedliwości społecznej, ograni-
sprawdzone w działaniu i doskonale wypełniające swo- cza nie tylko tych młodych ludzi, ale również i swoje
ją rolę od 19 lat środowiskowe domy samopomocy? możliwości dodatkowych wpływów do budżetu.
2. Czy ministerstwo widzi możliwość takiego do- Rencista socjalny pobiera rentę w wysokości
precyzowania przepisów, by nie ograniczać ŚDS-om 567,08 zł brutto. Zawieszenie wypłaty renty socjalnej
zakresu ich działania, a precyzyjnie je określić na następuje w przypadku przekroczenia 30% przecięt-
podstawie rozmów z ośrodkami (dotyczy art. 51a 2 nego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalen-
projektu nowelizacji ww. ustaw)? darzowy, teraz ten limit wynosi 955,70 zł brutto.
3. Dlaczego po raz kolejny próbuje się doprowadzić Rencista musi wiedzieć już na początku miesiąca, że
do zmarginalizowania osób z zaburzeniami psychicz- jego przychód przekroczy 30% miesięcznego wyna-
nymi, bo niewątpliwie wprowadzenie odpłatności za grodzenia i zgłosić to do ZUS. Niestety nie może za-
usługi świadczone w ŚDS-ach to spowoduje? wiesić renty na następny miesiąc po tym, w którym
nastąpiło przekroczenie. Jeżeli tego nie zgłosił na
Poseł Edward Siarka czas i ZUS wypłacił mu już należne świadczenie ren-
towe, to taki rencista zwraca do ZUS całość renty
socjalnej w kwocie brutto, czyli teraz 567,08 gr, a nie
Nowy Targ, dnia 13 lipca 2009 r.
tylko nadwyżkę, która miała miejsce.
Jest to jawna dyskryminacja ludzi pobierających
rentę socjalną, nawet w obliczu innych rencistów,
Interpelacja
którzy np. zwracają tylko nadwyżkę. Jeżeli jeszcze
(nr 10515)
dodatkowo weźmie się pod uwagę fakt, iż problem ten
dotyczy ludzi młodych, to albo powiększamy tym sa-
do ministra pracy i polityki społecznej
mym sferę ubóstwa i ograniczamy tym ludziom moż-
liwość rozwoju, albo skazujemy ich na działalność
w sprawie restrykcyjnych przepisów
w tzw. szarej strefie.
dotyczących rent socjalnych
Każdy powie, że rentę można zawiesić i zarabiać
bez ograniczeń, ale nie można zapominać, że osoby
Szanowna Pani Minister! W zeszłym roku upadł
pobierające rentę socjalną są osobami wymagającymi
projekt ustawy o zniesieniu ograniczeń zarobków
rehabilitacji i wielu często bardzo drogich leków.
przez emerytów i rencistów. Jednakże problem nie Zdrowym osobom często trudno zrozumieć ten pro-
minął. Dotyczy on w szczególności ludzi pobierają- blem. Przecież każdy z nas w życiu chorował i to na-
cych rentę socjalną, czyli ludzi młodych, którzy nie wet długo, ale trudno porównać to z chorobą przewle-
zdążyli podjąć pracy lub dopiero ją podjęli. kłą, z którą pacjent musi się borykać całe życie.
Z uwagi na zróżnicowanie czasu powstania nie- Poza tym często zdarza się takim osobom kilku-
zdolności do pracy osoby dotkniętej niepełnospraw- miesięczny pobyt w szpitalu. Wtedy często zdarza się,
nością i rodzaj niezdolności do pracy odmiennie zo- że pracodawca po powrocie takiego pracownika zwal-
stała określona wysokość przychodów, od której za- nia go z różnych powodów. Wtedy taka osoba zostaje
leży zawieszenie prawa do renty, na niekorzyść osoby bez środków do życia nawet na kilka miesięcy, bo
chorej mającej przyznane prawo do renty socjalnej. np. nie stawał na komisję. Renta, kiedy pracował, nie
Czyli młodzi ludzie z niezawinionych przez siebie była potrzebna. A każdy, kto choć raz stawał przed
względów zostali już ukarani po raz drugi na począt- lekarzem orzecznikiem czy komisją wie, jak czaso-
ku swojego dorosłego życia i z góry skazani na spo- chłonny jest to proces.
łeczne wykluczenie. Większa swoboda w zarobkach rencistów to oczy-
Przepisy dotyczące zasad wypłaty renty socjalnej wista korzyść dla państwa, zwłaszcza biorąc pod uwa-
z dnia 27 czerwca 2003 r. mówią, iż świadczenie to gę dzisiejszy kryzys toczący nie tylko polskie finanse,
przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej bo większe możliwości zarobków będą kolejnym bodź-
do pracy z powodu naruszenia sprawności organi- cem dla tych młodych ludzi do podjęcia pracy i zakty-
zmu, które powstało: wizowania w społeczeństwie. Większa liczba miejsc
— przed ukończeniem 18. roku życia, pracy to większe wpływy do budżetu państwa.
— w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej Poza tym już wielokrotnie dowiedziono, że praca,
przed ukończeniem 25. roku życia, zaangażowanie i poczucie akceptacji społecznej
93

zmniejsza ilość powikłań, a tym samym ilość hospi- Interpelacja


talizacji itd. Młodzi ludzie powinni być mobilizowa- (nr 10516)
ni do pracy, powinni nabywać nawyk odpowiedzial-
ności za przyszłość swoją i swojej rodziny. Zniesienie do ministra pracy i polityki społecznej
ograniczeń daje możliwość zapracowania przez tego
młodego człowieka na godną emeryturę, dzięki opła- w sprawie sytuacji w ZUS
caniu regularnych składek społecznych i zdrowot-
nych do ZUS. Szanowna Panie Minister! Z wielkim niepokojem
Przepisy, które dzisiaj obowiązują, często ich znie- przyjmuję coraz częściej pojawiające się doniesienia
chęcają, uczą bezradności, poczucia: ktoś inny to za medialne poświęcone pogłębiającym się trudnościom
mnie zrobi. Czyli tym samym zwiększamy w społe- finansowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
czeństwie grupę ludzi niezaradną życiowo lub wręcz Kwestia ta jest o tyle poważna, gdyż, jak wynika ze
przeciwnie, taka osoba radzi sobie powiększając tzw. statystyk urodzeń, lada chwila na emerytury przejdą
szarą strefę, a z tego państwo nie ma korzyści. osoby z powojennego wyżu demograficznego.
W związku z pięknym projektem pt. „Pełnospraw- Tymczasem ZUS już dzisiaj brakuje na wypłaty
ni w pracy” uważam, że ta inicjatywa współgra ide- ok. 2 mld zł miesięcznie. Wynika to z tego, że nieko-
alnie. Dajmy szansę młodym ludziom dotkniętych rzystnie zmienia się struktura wiekowa Polaków. W
często nieuleczalną chorobą na lepsze, godne życie. 2050 r. emerytów będzie dwukrotnie więcej niż dziś.
Dajmy szansę na ułatwienia nie tylko pracodawcom Za to osób pracujących ubędzie o jedną czwartą –
zatrudniającym niepełnosprawnych, ale im samym, przewidują specjaliści ZUS.
aby naprawdę poczuli się pełnosprawni w pracy, ni- Pierwszych poważniejszych kłopotów ZUS można
czym nieograniczeni. spodziewać się już za kilka lat. Po 2009 r. na emery-
Obecna polityka Unii Europejskiej również wska- turę zaczną przechodzić osoby z powojennego wyżu
zuje na potrzebę wspierania zatrudnienia osób nie- demograficznego.
pełnosprawnych, która przynosi korzyści indywidu- Do największej luki między przychodami Fundu-
alne, jak i ogólnospołeczne. Mówi się powszechnie o szu Ubezpieczeń Społecznych a wydatkami dojdzie w
zmianie stosowanego medycznego modelu niepełno- latach 2015–2025. Sytuacja ta jest bardzo poważna.
sprawności polegającego na ograniczeniach, który Kilka lat temu, opierając się na rozwiązaniach
należałoby zmieniać w kierunku poszanowania róż- krajów zachodnich, pod parasolem ZUS utworzono
nic i takiego kształtowania procesów społecznych Fundusz Rezerwy Demograficznej, którego zadaniem
i ekonomicznych, które prowadziłyby do pełnej inte- będzie sfinansowanie po 2009 r. niedoborów wynika-
gracji społecznej osób niepełnosprawnych, a praca jących z przyczyn demograficznych (tak przewiduje
stanowi istotny czynnik integracji społecznej. Nie ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych). Jak po-
można wykluczać czy ograniczać ludzi w ich prawach dają natomiast przedstawiciele ZUS, będzie to raczej
tylko ze względu na ich niepełnosprawność, na którą niemożliwe, gdyż znacząco ograniczono docelową
nie mają wpływu. wielkość FRD.
Do działań na rzecz osób niepełnosprawnych za- Do funduszu trafiają składki płacone przez Pola-
chęca Rada Europy w przyjętym przez Komitet Mi- ków na ubezpieczenia społeczne. Początkowo było to
nistrów w dniu 5 kwietnia 2006 r. zaleceniu Re- 0,1% podstawy wymiaru składki emerytalnej, a po-
c(2006)5 dla państw członkowskich w sprawie „Pla- tem rosnąć docelowo do 1%, czyli ok. 2,3 mld zł rocz-
nu działania Rady Europy na rzecz idei promocji nie. Ale od początku wobec problemów budżetowych
praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych żaden rząd nie zrealizował tych założeń. Obecnie do
w społeczeństwie”. Jednym z głównych punktów tego FRD trafia zaledwie 0,2% składki.
programu jest usuwanie czynników zniechęcających Fundusz miał też otrzymywać część pieniędzy
osoby niepełnosprawne do pracy. z prywatyzacji, jednak do tej pory nie wpłynęła z tego
Również o zmianach w dostępie do rynku pracy tytułu ani złotówka.
osób niepełnosprawnych mówi Konwencja Nr 102 Obecnie majątek funduszu przekracza 1,7 mld zł
Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej mi- i docelowo (do 2009 r.) ma osiągnąć 4 mld zł. Przy
nimalnych norm zabezpieczenia społecznego z dnia rozpoczęciu jego działalności przewidywano kwotę
28 czerwca 1952 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 93, poz. 775) pięciokrotnie wyższą. Obecnie wypłacamy miesięcz-
Jako reprezentant obywateli, pragnę zapytać Panią nie prawie 6 mld zł emerytur. 58% finansujemy ze
Minister: Czy ministerstwo, zwłaszcza w dobie kryzy- składek. Resztę – z dotacji i kredytów. W kolejnych
su, przewiduje wprowadzenie elastycznych rozwiązań latach potrzeby będą rosły.
na rynku pracy dla osób pobierających rentę socjalną, Fundusz zarządza pieniędzmi na własną rękę.
dotyczących zwłaszcza kwestii limitów przychodu Niedawno pochwalił się rewelacyjnymi wynikami in-
powodujących zawieszenie prawa do świadczenia? westycyjnymi za ubiegły rok. Portfel akcyjny przy-
niósł w 2005 r. 34% zysku.
Z poważaniem
Fundusz kupuje obligacje, które Skarb Państwa
Poseł Edward Siarka
wykupi po 2008 r. Dokupuje też akcje spółek notowa-
Nowy Targ, dnia 13 lipca 2009 r. nych na warszawskiej giełdzie.
94

ZUS kilka lat temu przeprowadził przetarg na fun- Działania podejmowane przez gminy są bardzo
dusze inwestycyjne, które zajęłyby się pomnażaniem różnorakie. Dotyczą m.in. zajęć pozalekcyjnych dla
odkładanych pieniędzy. Ale wpłynęły tylko trzy oferty dzieci i młodzieży, wsparcia szkoleniowego dla orga-
wstępne i ani jedna ostateczna. FRD jest jedynym fun- nizacji pozarządowych, klubów przedszkolaka, klu-
duszem celowym ZUS, który może pochwalić się więk- bów seniora, wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i mło-
szą gotówka. Fundusz jest niezbędny i potrzebny dla dzieży, osób starszych, spotkań dla osób starszych i
stabilności systemu emerytalnego, aby uchronić przy- niepełnosprawnych itd.
szłych emerytów przed niedostatkiem. Sposób działania programu stał się wielką lekcją
Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się do Pani demokracji, planowania i myślenia strategicznego,
Minister z następującymi pytaniami: pobudził społeczeństwo obywatelskie. Ludzie poczu-
1. Czy znany jest Pani Minister poruszany pro- li się bardziej zintegrowani, szczęśliwsi, chętniejsi do
blem? podejmowania wspólnego wysiłku i co chyba najważ-
2. Jakie kroki podejmuje Ministerstwo Pracy i Po- niejsze, przekonali się, że mogą sami sobie pomóc
lityki Społecznej w przedmiotowej sprawie? przy niewielkim udziale zewnętrznym.
Wstrzymanie środków spowoduje niepowetowane
3. Czy i w jakim stopniu zagrożone są wypłaty
straty zarówno dla usługodawców, których często nie
świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
stać na sfinansowanie podejmowanych działań ze
Z poważaniem środków własnych, jak też i dla beneficjentów, gdyż
byłoby to dla nich ogromnym rozczarowaniem i za-
Poseł Zbigniew Chmielowiec
przepaszczeniem podejmowanych inicjatyw.
Wstrzymanie finansowania PPWOW to zniszcze-
Warszawa, dnia 10 lipca 2009 r.
nie zaufania i świeżo odbudowanej wiary mieszkań-
ców w ideę wspólnych działań na rzecz gminnej spo-
łeczności. Ludzie, którzy uwierzyli w sens współpra-
Interpelacja cy, aktywności, wspólnego rozwiązywania problemów
(nr 10517) społecznych, działalności w organizacjach pozarzą-
dowych, poczuliby się oszukani i straciliby wiarę w
do prezesa Rady Ministrów sens społecznego zaangażowania, dlatego należy zro-
bić wszystko, by nie dopuścić do zaprzestania dalsze-
w sprawie zamiaru likwidacji środków go finansowania programu.
w budżecie państwa na realizację Oszczędności budżetowe kosztem słabych społecz-
Programu Integracji Społecznej w ramach nie i gospodarczo gmin wiejskich przyniosą więcej
Poakcesyjnego Programu Wsparcia strat niż krótkotrwałe korzyści w postaci oszczędno-
Obszarów Wiejskich w gminach Dzikowiec, ści budżetu.
Raniżów i Bojanów Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się do Pana
Premiera z prośbą o odpowiedź na następujące pyta-
Jak wynika z doniesień medialnych przedstawia- nia:
nych i wystąpień przedstawicieli rządu RP, rząd pla- 1. Czym kierował się Pana rząd, podejmując tego
nuje zlikwidować ok. 80 mln z rezerwy celowej na typu decyzje?
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich 2. Czy nie uważa Pan, iż tego typu decyzje w sposób
w ramach Programu Integracji Społecznej. znaczący podważą zaufanie obywateli do władzy?
Decyzja ta byłaby katastrofalna dla gmin, które
korzystają z tego programu. Środki na wspieranie Z poważaniem
gmin pochodzą z kredytu z Banku Światowego i swo- Poseł Zbigniew Chmielowiec
im zasięgiem obejmują 500 najbiedniejszych gmin w
Polsce. Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r.
W powiecie kolbuszowskim że środków tych ko-
rzystają 2 gminy, tj. Dzikowiec, który na 2009 r.
otrzymał 217 589,20 zł, i Raniżów z kwotą 240 127,15 Interpelacja
zł, w powiecie stalowowolskim natomiast gmina Bo- (nr 10518)
janów z sumą 231 049,98 zł.
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiej- do ministra środowiska
skich jest realizowany drugi rok i jest wielkim suk-
cesem. Pozwolił społeczności na zaplanowanie dzia- w sprawie proponowanych zmian w kwestii
łań na takie potrzeby społeczne, które nie mogły być nowych specjalnych obszarów ochrony
do tej pory realizowane. Dzięki programowi udało się siedlisk Natura 2000 na terenie gminy
przekonać wiele osób, iż programy społeczne, szcze- Nowa Słupia
gólnie realizowane te przez lokalne środowiska, mają
sens i przynoszą ogromną wartość dodaną dla roz- Szanowny Panie Ministrze! Jako parlamentarzy-
woju zarówno gmin, jak i całego kraju. sta regionu świętokrzyskiego chciałbym w szczególny
95

sposób zaakcentować i zwrócić uwagę Pana Ministra Interpelacja


na zagadnienie projektowanej listy specjalnych ob- (nr 10519)
szarów ochrony siedlisk Natura 2000 na terenie gmi-
ny Nowa Słupia. Według zebranych przeze mnie in- do ministra pracy i polityki społecznej
formacji dostrzegam negatywny odbiór społeczny
mieszkańców gminy Nowa Słupia co do propozycji w sprawie planowanej likwidacji 80 mln zł
nowych obszarów ochrony siedlisk j.w. rezerwy celowej na Poakcesyjny Program
Proponowany przez generalnego dyrektora ochro- Wsparcia Obszarów Wiejskich
ny środowiska pana Michała Kiełszni projekt zmian
spotkał się także ze stanowczą krytyką ze strony Szanowna Pani Minister! Na podstawie art. 192
władz lokalnych, czego wyrazem może być uchwała ust. 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 czerwca 2009 r., (MP z 2002 r. Nr 23, poz. 398, z 2003 r. Nr 23,
nr IV/33/2009. poz. 337, z 2004 r. Nr 12, poz. 182, z 2005 r. Nr 16,
Odrzuciła ona projekt listy nowych specjalnych poz. 263, Nr 42, poz. 556, Nr 66, poz. 912 i Nr 76, poz.
obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – obszar: 1062, z 2006 r. Nr 15, poz. 194 oraz z 2007 r. Nr 23,
Ostoja Jeleniowska PLH 26-20 oraz Łysogóry PLH poz. 253 i Nr 87, poz. 943) składam do Pani Minister
26-36. Zdaniem Rady Gminy sposób wyboru do spe- interpelację w sprawie planowanej likwidacji 80 mln
cjalnej ochrony miejsc występowania siedlisk przy- zł rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wspar-
rodniczych może niemal całkowicie uniemożliwić cia Obszarów Wiejskich.
realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Wójtowie zaniepokojeni dochodzącymi do nich
gminie. Innymi słowy objęcie formą ochronną Na- pogłoskami o planowanym zlikwidowaniu 80 mln zł
tura 2000 proponowanych obszarów znacznie opóź- rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia
ni czy wręcz sparaliżuje realizację zamierzeń inwe- Obszarów Wiejskich zwrócili się z prośbą o podjęcie
stycyjnych w szczególności: przebudowy odcinków działań w tej sprawie. PPWOW to obok pieniędzy
dróg wojewódzkich nr 753 i 756, budowy lokalnej również narzędzie do rozwoju gmin. Dzięki temu
obwodnicy, budowy wodociągów i kanalizacji w No- programowi mogą one rozwiązywać problemy spo-
wej Słupi i okolicznych miejscowościach. Bardzo łeczne na swoim terenie, korzystając z porad eks-
istotne jest, aby podejmowane przez ministerstwo pertów, szkoleń i wysoko wykwalifikowanych kon-
przedsięwzięcia nie były odbierane społecznie jako
sultantów.
próby ograniczenia samorządności i jednostronnej
Dzięki PPWOW w najbiedniejszych gminach za-
realizacji polityki ochrony środowiska z pominię-
częły powstawać przedszkola, świetlice środowisko-
ciem opinii mieszkańców danego obszaru. Utrwale-
we, kluby seniora, organizacje pozarządowe i grupy
nie takiej praktyki będzie niekorzystne pod wzglę-
nieformalne, uruchomionych zostało wiele działań
dem społecznym i obywatelskim oraz może być źró-
na rzecz dzieci i młodzieży w celu wyrównania ich
dłem wielu konfliktów lokalnych utrudniających
szans społecznych i edukacyjnych, a także urucho-
późniejsze forsowanie kolejnych projektów i przed-
mione zostały projekty przywracające poczucie god-
sięwzięć.
ności i sens życia zapomnianym grupom społecz-
W mojej opinii wszelkie projekty generalnego dy-
nym.
rektora ochrony środowiska powinny uwzględniać
całościowo aspekty i potrzeby gospodarcze, biologicz- PPWOW to lekcja demokracji, planowania i my-
ne oraz socjalne miejscowej społeczności. ślenia strategicznego. Ludzie poczuli się zintegrowa-
Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra ni, chętniej podejmują wspólne działania. Samorządy,
z pytaniem: Czy będzie możliwe w przyszłym projek- korzystając z programu PPWOW, obok rozwiązywa-
cie dotyczącym powyższej problematyki uwzględnie- nia problemów społecznych zdobywają wiedzę na te-
nie opinii mieszkańców i planów rozwoju obszarów mat pozyskiwania środków unijnych, a z wypracowa-
gminy ustalonych przez władze lokalne, a jednocze- nych przy jego pomocy efektów będą korzystać przez
śnie uchylenie aktualnego projektu generalnego dy- długie lata. Program PPWOW, realizowany od 2 lat,
rektora ochrony środowiska dotyczącego omawiane- to sukces, który pozwala gminom zaplanować dzia-
go obszaru? łania na potrzeby społeczne, które nie mogły być do
tej pory realizowane.
Poseł Andrzej Bętkowski Samorządy biorące udział w programie, jest to
500 gmin (chętnych było dużo więcej), zaplanowały
Skarżysko-Kamienna, dnia 4 lipca 2009 r. wydatkowanie środków, ogłosiły konkursy i podpisa-
ły umowy na realizację usług społecznych. Obecnie
zlikwidowanie tych środków spowoduje nie tylko za-
hamowanie tych inwestycji, ale też kłopoty finanso-
we gmin i upadek firm, które w wielu wypadkach
powstały jako jeden z efektów projektu, a więc nastą-
pi wzrost bezrobocia na terenach wiejskich.
96

— Czy informacje o likwidacji rezerwy celowej w zatrudnionych w Garnizonie Olsztyn. Pragnę zwró-
wysokości 80 mln zł na Poakcesyjny Program Wspar- cić pana uwagę na ich niepewny los w związku z
cia Obszarów Wiejskich są prawdziwe? faktem, iż na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodo-
— Czy oszczędności budżetowe muszą być doko- wej rozpatruje się możliwość likwidacji garnizonów.
nywane kosztem słabych społecznie i gospodarczo Utrata miejsc pracy, źródła dochodu, niejedno-
gmin wiejskich? krotnie jedynego dla całej rodziny, bardzo małe
szanse na znalezienie zatrudnienia na lokalnym ryn-
Z poważaniem
ku pracy to konsekwencje takiej decyzji. Pracowni-
Poseł Krzysztof Tchórzewski cy zatrudnieni w Garnizonie Olsztyn stanowią gru-
pę zawodową zatrudnioną w 22 jednostkach i insty-
Siedlce, dnia 8 lipca 2009 r. tucjach funkcjonujących w garnizonie.
Od dłuższego czasu sytuacja w instytucjach resor-
tu obrony narodowej na terenie Warmii i Mazur jest
Interpelacja napięta. Dochodzące z różnych stron informacje nie
(nr 10520) wróżą pomyślnie na przyszłość. Nastroje wśród pra-
cowników nie napawają optymizmem, Pracownicy
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi zdają sobie sprawę z tego, iż ich praca nie jest godziwie
opłacana, że ostatnia waloryzacja wynagrodzeń pra-
w sprawie ubezpieczeń w KRUS cowników cywilnych wojska o wskaźnik inflacji w wy-
sokości 3,9% (ok. 80 zł brutto) wywołała wielkie nie-
W związku z apelem sołtysów z regionu Warmii i zadowolenie, ale oni potrzebują tej pracy, wykonują
Mazur prowadzących działalność gospodarczą zwra- swoje obowiązki z największą starannością, bo robią
cam się z pytaniem i prośbą rozpatrzenia problemu. to od wielu lat, mają ogromne zawodowe doświadcze-
Sprawa dotyczy ubezpieczeń społecznych sołtysów w nie i bardzo często staż pracy przekraczający 25 lat.
KRUS. Kto inny jak nie doświadczony pracownik wykona le-
Gminy, które zlecały sołtysom pobór podatku rol- piej zadania, bardzo często wymagające poświęcenia
nego, za który sołtysi dostawali prowizję (inkaso), i fachowości na najwyższym szczeblu. Wielu z nich
zawierały z nimi umowy o dzieło lub zlecenie. We- większą część swojego życia zawodowego poświęciło
dług art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń pracy w resorcie obrony narodowej i perspektywa
społecznych (Dz. U. 07.11.74) zawarcie takich umów utraty pracy byłaby dla wielu ogromnym ciosem.
było podstawą do obowiązkowego ubezpieczenia soł- Województwo warmińsko-mazurskie jest jednym
tysów przez gminy na zasadach ogólnych Zakładu z tych, gdzie stopa bezrobocia bryluje w niechlubnych
Ubezpieczeń Społecznych. wysokich procentach. Jak wynika z komunikatu
Osoby zgłoszone do ubezpieczenia w ZUS straci- Urzędu Statystycznego w Olsztynie o sytuacji spo-
ły dalsze prawo do ubezpieczenia KRUS i to z dzia- łeczno-gospodarczej z dnia 26 marca 2009 r., woje-
łaniem kilkunastu lat wstecz. Dodatkowo zobowią- wództwo to w lutym charakteryzowało się najwyższą
zane są do spłaty należnych składek do ZUS wraz stopą bezrobocia w Polsce, która wynosiła 18,9%.
z odsetkami. Taki stan rzeczy powoduje wielkie zaniepoko-
W związku z powyższym pytam: Dlaczego rolnicy jenie wśród wszystkich pracowników. Strach przed
są wyłączani z ubezpieczenia społecznego rolników utratą zatrudnienia oraz realne szanse na ponowne
(KRUS) w związku z pobieraniem podatku rolnego znalezienie pracy nie pozwalają im spokojnie oczeki-
na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia zawartych wać na wiadomość o podjętej decyzji. Los tylu osób
z gminą? nie może pozostać obojętny i należy dołożyć wszel-
kich starań, aby zadbać o los nie tylko mieszkań-
Z poważaniem
ców regionu, ale także obywateli, a przede wszystkim
Poseł Wojciech Kossakowski pracowników, którzy poprzez swoją codzienną pracę
przyczyniają się do zachowania obronności naszego
Ełk, dnia 8 czerwca 2009 r. kraju, działań, które przyczynią się do zachowania
Garnizonu Olsztyn i całej jego infrastruktury.
W związku z powyższym chciałbym zapytać:
Interpelacja Czy to prawda, że Ministerstwo Obrony Narodo-
(nr 10521) wej zamierza zlikwidować Garnizon Olsztyn?
Czy zdaniem ministerstwa profesjonalna armia
do ministra obrony narodowej polegać ma na zwalnianiu setek, a może nawet tysię-
cy pracowników?
w sprawie likwidacji Garnizonu Olsztyn Czy jest planach likwidacja innych garnizonów w
i innych garnizonów województwie warmińsko-mazurskim?
w woj. warmińsko-mazurskim
Poseł Wojciech Kossakowski
Dnia 21 maja 2009 r. do mojego biura wpłynęło
pismo w imieniu około 1000 pracowników cywilnych Ełk, dnia 8 czerwca 2009 r.
97

Interpelacja mocy innymi formami wsparcia, np. klubami samo-


(nr 10522) pomocy, które nie są w stanie w pełni zaspokoić po-
trzeb osób niepełnosprawnych, gdyż nie posiadają
do ministra finansów wypracowanych na bazie wieloletnich doświadczeń
najbardziej optymalnych dla osób z zaburzeniami
w sprawie wprowadzenia podatku psychicznymi form wsparcia.
ekologicznego Art. 51a ust. 2 projektu ustawy w znaczny sposób
ogranicza zakres usług obecnie świadczonych w śro-
Szanowny Panie Ministrze! Od pewnego czasu do dowiskowych domach samopomocy. Proponowany
opinii publicznej docierają liczne informacje dotyczą- zapis grozi ograniczeniem oferty do treningów naj-
cej zmiany systemu opodatkowania samochodów. bardziej podstawowych umiejętności.
Nowe rozwiązania przewidują zamianę podatku ak- Art. 51b ust. 1 oraz art. 51b ust. 7 dotyczą odpłat-
cyzowego płaconego przy zakupie samochodu, na po- ności za usługi świadczone przez środowiskowe domy
datek ekologiczny, opłacany corocznie. samopomocy. Proponowane zapisy są sprzeczne z
Kwota owego podatku ma być uzależniona miedzy ideą opiekuńczego państwa, które według nich ma
innymi od emisji CO2, pojemności oraz rocznika po- czerpać dochody z tytułu świadczenia wsparcia oso-
jazdu. Pojawiają się informacje, iż kwoty podatku bom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji zdro-
mają oscylować pomiędzy 100 zł dla nowych samo- wotnej, bytowej i społecznej. Z kolei egzekucja należ-
chodów a 3000 zł w przypadku pojazdów kilkunasto- ności, o której mowa w art. 104 projektu ustawy, jest
letnich i starszych. Takie propozycje budzą uzasad- trudna do przeprowadzenia ze względu na brak ja-
niony sprzeciw licznej grupy użytkowników pojaz- sności co do kompetencji i ustalenia organu egzeku-
dów, do których zalicza się również szerokie grono cyjnego, a także jest sprzeczna z funkcją terapeutycz-
pasjonatów kolekcjonujących stare samochody. ną środowiskowego domu samopomocy.
W związku z powyższym proszę Pana Ministra Art. 51b ust. 3 projektu ustawy mówi: „Odpłat-
o odpowiedź na następujące pytania: ność za korzystanie z usług całodobowych w ośrod-
1. Czy w chwili obecnej Ministerstwo Finansów kach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychiczny-
rozważa możliwość wprowadzenia nowego podat- mi ustala się w wysokości 70% dochodu osoby korzy-
ku? stającej z usług, proporcjonalnie do okresu jej poby-
2. Jak ewentualne powyższe zmiany będą się od- tu”. W środowiskowych domach samopomocy usługi
nosić do samochodów zabytkowych? całodobowe mogą być prowadzone jedynie w wyjąt-
kowych sytuacjach i wówczas, gdy zadanie to będzie
Z poważaniem finansowane z dodatkowych odrębnych środków. De-
cyzję o utworzeniu i prowadzeniu miejsc całodobo-
Poseł Agnieszka Hanajczyk wego pobytu może podjąć jedynie zespół wspierająco-
-rehabilitacyjny danego domu samopomocy w poro-
Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r. zumieniu z jednostką prowadzącą lub zlecającą za-
danie.
Zapisy zawarte w art. 51c ust. 4 projektu ustawy
Interpelacja o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o zmianie
(nr 10523) niektórych innych ustaw są mało precyzyjne. Możli-
wość zmniejszenia dotacji na niejasnych zasadach w
do ministra pracy i polityki społecznej ciągu roku budżetowego stwarza zagrożenie desta-
bilizacji i zakłóceń w wykonywaniu zadań statuto-
w sprawie projektu ustawy wych realizowanych przez środowiskowy dom samo-
z dnia 3 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy pomocy.
o pomocy społecznej oraz o zmianie Szanowna Pani Minister! W związku z powyż-
niektórych innych ustaw szym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy istnieje możliwość rozdzielenia w art. 51a
Szanowna Pani Minister! W związku z przygoto- ust. 1 definicji środowiskowego domu samopomocy
wanym projektem ustawy z dnia 3 czerwca 2009 r. o i klubu samopomocy?
zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o zmianie 2. Czy jest możliwe wprowadzenie do art. 51a ust.
niektórych innych ustaw pojawiły się uwagi do nie- 2 projektu ustawy następującego zapisu: „Środowi-
których punktów ww. ustawy. skowy dom samopomocy świadczy usługi zgodnie z
Projekt ustawy w art. 51a ust. 1 wprowadza defi- opracowanym przez zespół wspierająco-rehabilitacyj-
nicję ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psy- ny indywidualnym programem rehabilitacji psycho-
chicznymi, w której równorzędnie wymienione są: społecznej”?
środowiskowy dom samopomocy i klub samopomocy, 3. Czy jest możliwe wykreślenie z projektu ustawy
który zgodnie z art. 51b ust. 2 świadczy swoje usługi zapisu dotyczącego odpłatności za usługi świadczone
nieodpłatnie. Względy ekonomiczne mogą spowodo- przez środowiskowe domy samopomocy i zapewnie-
wać zastępowanie środowiskowych domów samopo- nie bezpłatności tego typu usług?
98

4. Czy w art. 104 można wprowadzić zapis, który W szczególnie trudnej sytuacji lokalowej znajduje
wskaże jednostkę odpowiednią do pełnienia funkcji or- się też IV Komisariat Policji w Częstochowie. Mieści
ganu egzekucyjnego oraz określi jego kompetencje? się w pięknym, zabytkowym budynku, który jest jed-
5. Czy zapisy zawarte w art. 51c ust. 4 mogłyby nak bardzo zniszczony. Utrudnia to załatwianie pod-
zostać sprecyzowane tak, aby zmniejszanie dotacji stawowych spraw mieszkańcom, nie mówiąc już o
odbywało się na jasnych zasadach? warunkach codziennej pracy policjantów pełniących
tam służbę. Komisariat ten obejmuje swoim zasię-
Z poważaniem giem całą wschodnią część śródmieścia Częstochowy
oraz dwie rozległe dzielnice miasta: Zawodzie i Mi-
Poseł Agnieszka Hanajczyk rów. Pierwsze próby remontu tego budynku zostały
podjęte w 2003 r., kiedy to doraźnie wyremontowano
Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r. najniższe kondygnacje. Starania o remont zakończy-
ły się sporządzeniem dokumentacji planistycznej w
2005 r. i oczekiwaniem na otrzymanie środków z bu-
Interpelacja dżetu Policji.
(nr 10524) Pierwsza szansa, jaka pojawiła się na zrealizowa-
nie tego przedsięwzięcia, miała odniesienie do pro-
do ministra spraw wewnętrznych i administracji gramu modernizacji Policji przyjętego przez rząd w
roku 2007. Budynek ten został wpisany do harmono-
w sprawie funkcjonowania gramu przedsięwzięć remontowych na rok 2008. Jed-
komisariatów Policji w Częstochowie nak Komenda Główna podjęła decyzję, aby zaplano-
i powiecie częstochowskim wane środki wydać na inwestycje w Katowicach.
Tym samym remont budynku IV Komisariatu Policji
Szanowny Panie Premierze! W trudnej sytuacji w Częstochowie został odłożony i nieznane są obecnie
są mieszkańcy gminy Rędziny, gdzie w 2001 r. zli- terminy jego realizacji.
kwidowano komisariat Policji, jego funkcje zaś prze- Mając na uwadze bezpieczeństwo i porządek pu-
jął Komisariat Policji w Kłomnicach, oddalony o ok. bliczny, a także szeroko pojęte dobro mieszkańców
20 km. Stało się to powodem radykalnego spadku ziemi częstochowskiej, zwracam się z zapytaniem:
poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Komisariat Czy istnieje możliwość przywrócenia Komisariatu
Policji w Kłomnicach został odpowiedzialny za stan Policji w Rędzinach oraz czy będą podjęte potrzebne
bezpieczeństwa na terenie pięciu gmin, tj. Kłomnice, pilnie działania w celu poprawy obecnej sytuacji lo-
Rędziny, Kruszyna, Mstów i Mykanów. Teren ten kalowej funkcjonujących komisariatów: IV w Często-
obejmuje obszar prawie 500 km2, czyli blisko 1/3 te- chowie i komisariatu w Kłomnicach?
renu częstochowskiego powiatu ziemskiego. Po zli-
kwidowaniu komisariatu w gminie Rędziny znacznie Z poważaniem
wzrosła przestępczość, zwiększyła się liczba włamań
Poseł Halina Rozpondek
i rozbojów. Rędziny są miejscowością o dużej liczbie
mieszkańców, dlatego też dochodzi tu do licznych na-
Częstochowa, dnia 15 lipca 2009 r.
ruszeń porządku publicznego. Ze względu na znaczną
odległość, policjanci nie mają możliwości szybkiej in-
terwencji przeciw przestępstwom i naruszaniu po- Interpelacja
rządku publicznego. Rada gminy już od kilku lat sta- (nr 10525)
ra się o przywrócenie komisariatu Policji w gminie.
Tym bardziej, że na komisariat czeka już gotowy lo- do ministra środowiska
kal zapewniony przez samorząd.
Komisariat Policji w Kłomnicach boryka się z in- w sprawie nowej treści art. 4 ustawy
nym problemem. Od 1999 r. do obecnej chwili funk- o odpadach opublikowanego w projekcie
cjonuje w tymczasowo udostępnionych przez samo- ustawy o odpadach oraz o zmianie innych
rząd pomieszczeniach Urzędu Gminy w Kłomnicach. ustaw z dnia 12 czerwca 2009 r.
Przeniesienie posterunku do obecnej siedziby spowo-
dowane było katastrofalnym stanem poprzedniego Szanowny Panie Ministrze! Po przeczytaniu pro-
lokalu. Wówczas to podjęto kroki zmierzające w kie- jektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz in-
runku budowy nowej siedziby, ale budowa komisa- nych ustaw z dnia 12 czerwca 2009 r. oraz po konsul-
riatu nie została wpisana w program modernizacji tacjach ze środowiskami miłośników motoryzacji
Policji i nie jest znany termin realizacji zamierzeń zwróciłem uwagę na nową treść art. 4 ustawy o od-
wykonania tej inwestycji. Samorząd Kłomnic podjął padach.
już działania w tej sprawie i deklaruje daleko idącą Art. 4:
pomoc w przeniesieniu komisariatu do własnej, nie- 1a – Substancje i przedmioty, które nie spełniają
zależnej siedziby. wymagań technicznych, przez co stanowią zagroże-
99

nie dla środowiska lub stanowią zagrożenie dla zdro- wanie tego paliwa odbywało się bez większego
wia lub życia ludzi, są odpadami. uszczerbku dla środowiska naturalnego.
1b – Ministrowie właściwi do spraw gospodarki, Sposobem na to są instalacje wychwytywania
transportu, rolnictwa i zdrowia oraz minister obrony i gromadzenia CO2, tzw. CCS (carbon capture and
narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym storage). Jest to technologia nowa i wymaga testo-
do spraw środowiska, mogą określić, każdy w zakre- wania w instalacjach pilotażowych. Unia Europejska
sie swoich kompetencji, w drodze rozporządzeń, wy- ma zamiar współfinansować te badania. Do końca
magania techniczne, o których mowa w ust. 1a. bieżącego roku poznamy kryteria przyznawania unij-
Wyżej wymieniony zapis jest krzywdzący dla po- nej pomocy. Liczą na nią także polskie zakłady dys-
siadaczy pojazdów, które nie są starsze niż 25 lat, z ponujące znakomitymi projektami.
racji czego nie podlegają pod przepisy ochrony dóbr Specjaliści twierdzą jednak, że wskazana byłaby
kultury. Pojazdy te często są poddawane, niejedno- pomoc rządu służąca politycznemu wsparciu projektów
krotnie wieloletnim pracom remontowym lub na ta- tych firm. Mam na myśli skuteczne lobbowanie przed-
kie prace oczekują i obecnie nie mają ważnego okre- stawicieli polskiej władzy, w tym Pana Ministra.
sowego badania technicznego (tzw. przeglądu), ponie- W związku z powyższym pragnę zapytać: Czy Mi-
waż ich stan jeszcze nie spełnia odpowiednich wyma- nisterstwo Gospodarki planuje podjąć działania słu-
gań technicznych. Mimo to ich właściciele opłacają żące niefinansowemu wsparciu polskich projektów
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywil- instalacji czystego spalania węgla?
nej. Dokładają również wiele starań, aby zapewnić
odpowiedni sposób przechowywania swoich pojaz- Poseł Adam Wykręt
dów, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla środowi-
ska oraz zdrowia lub życia ludzi. Bielsko-Biała, dnia 13 lipca 2009 r.
W myśl obecnych przepisów o recyklingu pojaz-
dów oraz o odpadach pojazdy takie są odpadami, po-
jazdami wycofanymi z ruchu, a ich właściciele nie Interpelacja
mają obowiązku ich złomowania, co miałoby miejsce (nr 10527)
po wejściu w życie proponowanej wersji art. 4 ustawy
o odpadach. do ministra skarbu państwa
Ze względu na liczne prośby miłośników motory-
zacji, które do mnie dotarły, pragnę zapytać, czy roz- w sprawie pakietu socjalnego
ważana jest możliwość modyfikacji art. 4, rozszerza- i inwestycyjnego w procedurze
jąc go o zapis zabraniający użytkowania ww. pojaz- prywatyzacyjnej WSK Świdnik SA
dów, ale zezwalający na ich posiadanie, pod warun-
kiem: Szanowny Panie Ministrze! Związki zawodowe
— zapewnienia odpowiedniego sposobu przecho- działające w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego
wywania pojazdów tak, aby nie stanowiły zagrożenia PZL Świdnik SA z niepokojem obserwują kolejny
dla środowiska oraz zdrowia lub życia ludzi, etap procedury prywatyzacyjnej dotyczącej świdnic-
— opłacania obowiązkowego ubezpieczenia odpo- kiego zakładu.
wiedzialności cywilnej. Według informacji napływających z Agencji Roz-
woju Przemysłu, w drugiej połowie lipca br. może
Z poważaniem dojść do podpisania umowy przedwstępnej sprzedaży
Poseł Jarosław Stolarczyk akcji wytwórni z wybranym inwestorem. Problem
polega na tym, że zdaniem zarządu ARP wyrażonym
Łódź, dnia 14 lipca 2009 r. na spotkaniu ze związkowcami w dniu 30 czerwca
2009 r. jedynym kryterium decydującym o wyborze
przyszłego inwestora dla PZL Świdnik SA będzie
Interpelacja cena, jaką dany inwestor zaoferuje za pakiet akcji,
(nr 10526) bez względu na to, jak będą wyglądały wynegocjo-
wane pakiety inwestycyjne i socjalne. Ponadto po-
do ministra gospodarki informowano związkowców, że zarówno pakiet in-
westycyjny, jak i socjalny, które w procedurze sprze-
w sprawie rządowego niefinansowego daży akcji ujęte były jako elementy całego procesu
wsparcia polskich projektów instalacji prywatyzacyjnego, nie mogą w żaden sposób stano-
czystego spalania węgla wić składnika umowy sprzedaży akcji, a ich wartość
przy wyborze przyszłego inwestora jest zerowa, po-
Panie Ministrze! Węgiel pozostaje w dalszym cią- nieważ według interpretacji ARP, Komisja Euro-
gu jednym z największych dóbr naturalnych w Pol- pejska może potraktować taki fakt jako pomoc pu-
sce, zaś polski przemysł energetyczny jest w większo- bliczną dla przedsiębiorstwa.
ści oparty właśnie na tym surowcu. Jednak wymogi Bezpośrednim efektem takiego stanowiska ARP
ekologiczne zmuszają państwa cywilizowane, by uży- jest wstrzymanie się Agusta Westland N.V. od pod-
100

pisania wynegocjowanego i parafowanego już pakie- Interpelacja


tu gwarancji pracowniczych, które miało nastąpić w (nr 10528)
najbliższym czasie. Natomiast z drugim partnerem
inwestycyjnym po trzech miesiącach nieefektywnych do prezesa Rady Ministrów
negocjacji związkowcy musieli rozpocząć je od nowa
w dniu 1 lipca 2009 r. w sprawie stanu prac nad ustanowieniem
Zdaniem strony związkowej, zaprezentowane morskiej strefy przyległej RP
przez ARP stanowisko daje możliwość stworzenia
precedensu wyprzedaży przedsiębiorstw (w tym
strategicznych dla kraju) z pominięciem jakichkol- Szanowny Panie Premierze! Na podstawie art.
wiek zabezpieczeń pracowniczych oraz gwarancji 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz
dalszego rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstwa. art. 191 ust. 1 i art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu
Związkowcy jako przedstawiciele czterotysięcznej Rzeczypospolitej Polskiej przesyłam do Pana Premie-
załogi WSK Świdnik, jednego ze strategicznych za- ra interpelację w sprawie stanu prac nad ustanowie-
kładów pracy w mieście i regionie, wyrażają zdecy- niem morskiej strefy przyległej Rzeczypospolitej Pol-
dowany sprzeciw przeciwko takiemu postępowaniu. skiej.
Dotychczasowe zapewnienia Ministerstwa Skar- Minister infrastruktury pan Cezary Grabarczyk,
bu Państwa zawarte w pismach z dnia 27 marca 2009 r. odpowiadając w Pańskim imieniu kilkakrotnie na
oraz z dnia 31 marca 2009 r. dawały pewność, że moje interpelacje w przedmiocie ustanowienia mor-
pakiet socjalny będzie (cyt.) „niezbędnym elementem skiej strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej, po-
transakcji, bez którego nie może być podpisana umo- dawał wiele terminów, które już dawno minęły. Z
wa sprzedaży akcji”. Również zarząd ARP SA w pi- przykrością muszę stwierdzić, że prace w tym zakre-
śmie z dnia 23 marca 2009 r., powołując się na pro- sie są jednym z przykładów powszechnie znanej nie-
udolności tego resortu. Sprawa zasadniczo prosta
cedurę sprzedaży akcji, potwierdził, że (cyt.) „war-
pozostaje niezałatwiona już bardzo długi czas. Ma to
tość i zakres pakietu socjalnego stanowić będą istot-
miejsce mimo wielu stanowisk środowisk naukowych
ne kryteria, które rozpatrywane będą podczas nego-
i środowisk społecznych, mimo moich interpelacji
cjacji z inwestorem i stanowić będą m.in. o atrakcyj-
oraz wielokrotnych rozmów osobistych z panem mi-
ności warunków transakcji zaproponowanych przez
nistrem.
inwestora” oraz że (cyt.) „stanowić będzie istotny ele-
W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana
ment – załącznik, stanowiący integralną część przed-
Premiera o odpowiedź na następujące pytania:
wstępnej umowy sprzedaży akcji”.
1. Jaki jest obecnie stan prac nad ustanowieniem
Ponieważ strona rządowa w toku prywatyzacji przez Polskę morskiej strefy przyległej?
WSK Świdnik prezentuje inne stanowisko niż zawar- 2. Jakie czynności pozostały do wykonania w tym
te w wyżej wskazanych dokumentach, kieruję inter- zakresie i jaki jest ich harmonogram?
pelację poselską do Pana Ministra z prośbą o odpo- 3. Jakie problemy i opóźnienia formalne występu-
wiedź na pytania: ją w tych pracach? Z czego one wynikają?
1. Jakie jest faktycznie stanowisko Ministerstwa 4. Jakie problemy i opóźnienia merytoryczne wy-
Skarbu Państwa i Agencji Rozwoju Przemysłu w stępują w tych pracach? Z czego one wynikają?
kwestii zapewnienia pakietu socjalnego w procedu- 5. Kiedy ustawa ustanawiająca morską strefę
rze prywatyzacyjnej WSK Świdnik? przyległą zostanie skierowana przez Radę Ministrów
2. Czy Ministerstwo Skarbu Państwa podtrzymu- do Sejmu?
je swe dotychczasowe stanowisko, że umowa prywa- Choć jest to truizmem w kontekście treści art. 115
tyzacyjna podpisana przez ARP powinna zawierać ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który
jako jeden z elementów i warunków realizację przez nie pozwala interpelowanemu na pozostawianie ja-
przyszłego właściciela postanowień pakietu socjalne- kichkolwiek elementów interpelacji bez odpowiedzi,
go, jak też inwestycyjnego, które dają gwarancje za- bardzo proszę o odpowiedź na wszystkie pytania.
trudnienia i stwarzają możliwości rozwoju WSK Minister Cezary Grabarczyk już trzykrotnie, od-
Świdnik? powiadając w Pańskim imieniu na moje interpelacje
3. Czy Ministerstwo Skarbu Państwa podziela w tym przedmiocie, nie odpowiedział na wszystkie
opinię związków zawodowych działających w WSK- zadane Panu Premierowi pytania.
-Świdnik, że kryterium ceny za akcje nie może być Uprzejmie proszę o potraktowanie przez Pana
jedynym przy wyborze oferenta, lecz powinno doty- Premiera tej interpelacji jako de facto skargi na mi-
czyć także pakietu socjalnego i inwestycyjnego? nistra infrastruktury.
Z szacunkiem Łączę wyrazy szacunku

Poseł Izabella Sierakowska Poseł Karol Karski

Lublin, dnia 14 lipca 2009 r. Warszawa, dnia 13 lipca 2009 r.


101

Interpelacja i dziedzictwa kulturowego, rozwojowi zainteresowań,


(nr 10529) promocji zdrowego stylu życia, rozwiązywaniu pro-
blemów lokalnej społeczności, aktywizacji na rzecz
do ministra pracy i polityki społecznej środowiska lokalnego, pomocy wzajemnej w zakresie
m.in. obsługi nowoczesnego sprzętu teleinformatycz-
w sprawie likwidacji rezerwy celowej nego i gospodarstwa domowego (młodzi na rzecz osób
na Poakcesyjny Program Wsparcia starszych, starsi młodszym).
Obszarów Wiejskich Ponieważ gminy nie mają środków na kontynu-
owanie powyższych zobowiązań z własnego budżetu,
Szanowna Pani Minister! Decyzja dotycząca zli- wstrzymanie finansowania programu oznacza ze-
kwidowania 80 mln zł rezerwy celowej na Poakcesyj- rwanie umów z usługodawcami, będącymi często
ny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich dla 500 małymi, nieposiadającymi własnych środków orga-
gmin uczestniczących w programie, jak donoszą me-
nizacjami pozarządowymi, które w wielu przypad-
dia, pociąga za sobą nieodwracalne skutki społeczne,
kach powstały jako jeden z wielu namacalnych efek-
a także finansowe.
tów projektu.
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiej-
Ograniczenie środków na realizację Programu
skich jest realizowany w gminach i odnosi wielkie
sukcesy. Pozwolił społeczności na zaplanowanie dzia- Integracji Społecznej wywoła falę uzasadnionych
łań na takie potrzeby społeczne, które nie mogły być roszczeń finansowych gmin. Gmina, podpisując w
do tej pory realizowane. Dzięki programowi udało się I kwartale 2008 r. porozumienie z marszałkiem wo-
przekonać wiele osób, iż programy społeczne, szcze- jewództwa na realizację programu, otrzymała tym
gólnie realizowane przez lokalne środowiska, mają samym gwarancję przekazania jej alokacji z budżetu
sens i przynoszą ogromne korzyści dla rozwoju za- państwa w wysokości określonej w porozumieniu.
równo naszych gmin, jak i całego kraju. Zgodnie z 500 wiejskich i miejsko-wiejskich gmin uczestni-
otrzymanymi decyzjami o alokacji, wydatkowanie czących w Poakcesyjnym Programie Wsparcia Ob-
środków zostało zaplanowane, konkursy ogłoszone szarów Wiejskich (realizowanym z pożyczki Banku
i rozstrzygnięte, umowy na realizację usług społecz- Światowego) to najbiedniejsze polskie gminy, bory-
nych zostały zawarte i obecnie są realizowane. kające się z największym nagromadzeniem proble-
Zrealizowane usługi Programu Integracji Spo- mów społecznych, niekorzystnymi warunkami go-
łecznej to: spodarczymi, peryferyjnym położeniem. 87% z nich
— usługi na rzecz osób starszych w zakresie nigdy nie korzystało z żadnych zewnętrznych środ-
wsparcia i integracji oraz aktywizacji osób starszych ków na programy społeczne. Dzięki Poakcesyjnemu
i wymagających pomocy w celu przeciwdziałania wy- Programowi Obszarów Wiejskich w tych gminach
kluczeniu społecznemu i dyskryminacji, powstały m.in. pierwsze przedszkola, świetlice śro-
— usługi integracji społecznej na rzecz dzieci dowiskowe, kluby seniora, organizacje pozarządowe
i młodzieży oraz rodzin, ze szczególnym uwzględnie- i grupy nieformalne (w sumie ponad 1000), urucho-
niem środowisk wiejskich, w celu zagospodarowania miono szereg działań dla dzieci i młodzieży wyrów-
czasu wolnego i rozwoju zainteresowań, a także ich nujących ich szanse społeczne i edukacyjne, szereg
aktywizacji i integracji społecznej. projektów zapobiegających marginalizacji społecznej,
— usługi integracji społecznej na rzecz dzieci przywracających poczucie godności i sensu życia tym
i młodzieży w celu zagospodarowania czasu wolnego, grupom społecznym, które do tej pory były zapo-
rozwoju ich zainteresowań oraz wyrównywania szans mniane, wydawało się, że na stałe będą wykluczone
życiowych,
społecznie. Sposób działania programu stał się wiel-
— rozwój usług służących edukacji zdrowego i hi-
ką lekcją demokracji, planowania i myślenia strate-
gienicznego stylu życia oraz podtrzymywaniu kondy-
gicznego, pobudził społeczeństwo obywatelskie. Lu-
cji fizycznej i umysłowej poprzez organizowanie zajęć
dzie poczuli się bardziej zintegrowani, gotowi do po-
sportowo-rekreacyjnych i innych,
— organizację aktywnych form spędzania czasu dejmowania wspólnego wysiłku i, co chyba najważ-
wolnego o charakterze stałym i długofalowym, służą- niejsze, przekonali się, że mogą sami sobie pomóc,
cych m.in. rozwojowi zainteresowań, upowszechnia- przy niewielkim udziale zewnętrznym.
niu tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego, Wstrzymanie finansowania PPWOW to zniszcze-
— rozwój usług sportowych, zajęć muzycznych i nie zaufania i świeżo odbudowanej wiary naszych
innych ukierunkowanych na zainteresowania dzieci mieszkańców w ideę wspólnych działań na rzecz gmin-
i młodzieży w czasie wolnym od nauki, nej społeczności. Ludzie, którzy uwierzyli w sens
— zorganizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyj- współpracy, aktywności, wspólnego rozwiązywania
no-wyrównawczych w zakresie eliminowania deficy- problemów społecznych, działalności w organizacjach
tów rozwojowych u dzieci i młodzieży, pozarządowych, poczuliby się oszukani i straciliby
— rozwój usług/zajęć/warsztatów/spotkań (o cha- wiarę w sens społecznego zaangażowania.
rakterze trwałym, długofalowym) służących upo- Zwracam się z prośbą do Pani Minister o udziele-
wszechnianiu i przekazywaniu tradycji lokalnych nie odpowiedzi na następujące pytania:
102

1. Czy rząd RP zamierza zlikwidować rezerwę ce- wsi, scalanie gruntów i gospodarowanie rolniczymi
lową na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów zasobami wodnymi. W chwili obecnej istnieje ryzyko,
Wiejskich? że wielu beneficjentów nie będzie w stanie ponieść
2. Jeżeli pytanie pierwsze jest prawdą, to kto po- dodatkowych wydatków, a tym samym będą zmusze-
kryje koszty rozwiązania umów zawartych przez sa- ni do rezygnacji z ubiegania się o środki z PROW
morządy z wykonawcami? 2007–2013. Uważam, że jeśli stanowisko Komisji Eu-
ropejskiej zostanie podtrzymane, programowi rozwo-
Z poważaniem
ju wsi grozi spowolnienie.
Poseł Józef Racki W związku z powyższym zwracam się do Pana
Kalisz, dnia 14 lipca 2009 r. Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące py-
tanie: Czy istnieje możliwość zmiany w najbliższym
czasie obowiązujących przepisów w ww. kwestii?
Interpelacja Z poważaniem
(nr 10530)
Poseł Józef Racki
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Kalisz, dnia 14 lipca 2009 r.

w sprawie zaliczenia podatku VAT


do kosztów kwalifikowanych w przypadku Interpelacja
realizacji projektów inwestycyjnych przez (nr 10531)
samorządy w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 do ministra finansów

Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z interpreta- w sprawie odstąpienia od likwidacji


cją Komisji Europejskiej (KE) z dnia 13 stycznia 2009 r. rezerwy celowej w wysokości ok. 72 mln zł
dotyczącą art. 71 ust. 3 lit. a, rozporządzeniem Rady na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów
(WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w spra- Wiejskich
wie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Euro-
pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Szanowny Panie Ministrze! Kierując się szeroko
Wiejskich (EFRROW), (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, pojętym interesem społecznym, uprzejmie proszę
str. 1, z późn. zm.) oraz decyzją Komisji Europejskiej Pana Ministra o podjęcie działań mających na celu
podjętą na posiedzeniu Komitetu ds. Rozwoju Obsza- utrzymanie w budżecie państwa na 2009 r. rezerwy
rów Wiejskich 2007–2013 z dnia 17 marca br., podatek celowej w wysokości ok. 72 mln zł, przeznaczonej na
VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego w każdych dalszą realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia
okolicznościach dla krajowych, regionalnych i lokal- Obszarów Wiejskich.
nych organów władzy publicznej. Decyzja w sprawie likwidacji w budżecie państwa
Wynika z tego, że podatek VAT jako wydatek nie- na 2009 r. rezerwy celowej w wysokości ok. 72 mln
kwalifikowany powinien stanowić wkład własny be- zł z przeznaczeniem na realizację Poakcesyjnego Pro-
neficjenta PROW 2007–2013 w realizacji określonych gramu Wsparcia Obszarów Wiejskich jest bardzo nie-
działań. W efekcie tej decyzji samorządy będą musia- korzystna dla mieszkańców gmin wiejskich. Likwi-
ły wygospodarować 22% w swoich budżetach. Pragnę dacja tej rezerwy pociąga za sobą nieodwracalne
zauważyć, że dla małych gmin wiejskich będzie to skutki społeczne, a także finansowe dla 500 gmin
bardzo duże obciążenie finansowe. W ramach PROW uczestniczących w tym programie.
gmina musi najpierw sfinansować całą operację z Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiej-
własnych środków, a następnie po zakończeniu i roz- skich jest z dobrym wynikiem realizowany w gmi-
liczeniu projektu zwrócić się o refundację przyzna- nach. Środki pozyskane z tego programu pozwoliły
nych środków, co powoduje dodatkowe obciążenie społecznościom w wielu gminach na zaplanowanie
budżetu odsetkami od kredytów zaciągniętych na działań na takie potrzeby społeczne, które dotychczas
potrzeby realizacji projektu. nie mogły być realizowane. Dzięki programowi udało
Dlaczego VAT ma być kosztem niekwalifikowa- się przekonać wiele osób, iż programy społeczne, szcze-
nym, nawet gdy gmina nie może odzyskać VAT-u na gólnie te realizowane przez lokalne środowiska, mają
inwestycje związane z infrastrukturą publiczną czy sens i przynoszą ogromną wartość dodaną dla rozwo-
budową sieci kanalizacyjnej? Jeśli Komisja Europej- ju zarówno gminy, jak i całego kraju.
ska nie zmieni stanowiska w tej sprawie, to benefi- Przykładem takiego zaangażowania jest gmina
cjent zamiast dostać dofinansowanie w wysokości Łagów w woj. świętokrzyskim. W tej gminie na pod-
75% na projekt, otrzyma jedynie 55% środków na stawie otrzymanych decyzji o alokacji środków zapla-
planowaną inwestycje. nowano ich wydatkowanie, rozstrzygnięto konkursy,
Środki pochodzące z PROW to pieniądze przezna- zawarto umowy na realizację usług społecznych, któ-
czone m.in. na poprawienie usług dla mieszkańców re już są w trakcie realizacji.
103

Aktualnie gmina Łagów realizuje 9 umów na pozarządowych, poczuliby się oszukani i straciliby
łączną kwotę 236 733,66 zł. Już zrealizowała usługi wiarę w sens społecznego zaangażowania.
Programu Integracji Społecznej dla 184 osób, wydat- Podczas dzisiejszej debaty w Sejmie nad noweli-
kując na ten cel kwotę 116 600,16 zł, a w trakcie re- zacją ustawy budżetowej na 2009 r. stwierdził Pan
alizacji są kolejne działania obejmujące: Minister, że: Ciężar kryzysu musi na siebie wziąć
1) punkty przedszkolne dla 95 dzieci, państwo, aby nie obciążyć nimi gospodarstw domo-
2) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i mło- wych, a w dalszej części swojego wystąpienia Pan
dzieży dla 256 osób, Minister zapewniał, że proponowane do budżetu po-
3) organizacja pomocy dla osób starszych dla 10 prawki mają na celu zagwarantowanie: aby ten bu-
osób. dżet nie był antyspołeczny.
Łącznie usługami PPWOW objętych zostanie 545 Zwracam się z prośbą do Pana Ministra o podjęcie
mieszkańców gminy. Ten zakres usług jest zgodny z działań mających na celu niedopuszczenie do zaprze-
umowami zawartymi na mocy zawartego w dniu 22 stania dalszego finansowania programu. Jednocze-
stycznia 2007 r. porozumienia o współpracy między śnie proszę Pana Ministra o odpowiedzenie na moje
woj. świętokrzyskim a gminą Łagów. pytania:
Gmina Łagów nie ma żadnych środków na konty- 1. Czy nie sądzi Pan, że oszczędności budżetowe
nuowanie powyższych zobowiązań z własnego budże- uzyskane kosztem słabych społecznie i gospodarczo
tu. Wstrzymanie finansowania programu oznacza gmin wiejskich przyniosą więcej strat niż krótko-
zerwanie umów z usługodawcami będącymi często trwałe korzyści oszczędności budżetowych pozyska-
małymi, nieposiadającymi własnych środków orga- nych z tytułu likwidacji rezerwy celowej w wysokości
nizacjami pozarządowymi, które w wielu przypad- ok. 72 mln zł?
kach powstały jako jeden z wielu namacalnych efek- 2. Jakie widzi Pan możliwości pomocy tym gmi-
tów projektu. To wywoła falę uzasadnionych rosz- nom, aby w wyniku zerwanych umów nie obciążały
czeń finansowych. budżetów swoich gmin nieuzasadnionymi kosztami?
500 wiejskich i miejsko-wiejskich gmin uczestni- Wnoszę również o poinformowanie mnie o ewen-
czących w Poakcesyjnym Programie Wsparcia Ob- tualnych krokach i decyzjach, jakie Pan Minister
szarów Wiejskich (realizowanym z pożyczki Banku podjął w przedmiotowej sprawie.
Światowego) to najbiedniejsze polskie gminy boryka- Z wyrazami szacunku
jące się z nagromadzonymi problemami społecznymi,
niekorzystnymi uwarunkowaniami gospodarczymi, Poseł Maria Zuba
często wynikającymi z peryferyjnego położenia. 87%
z nich nigdy nie korzystało z żadnych zewnętrznych Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r.
środków.
Dzięki Poakcesyjnemu Programowi Obszarów
Wiejskich w 500 gminach powstały m.in. pierwsze Interpelacja
przedszkola, świetlice środowiskowe, kluby seniora, (nr 10532)
organizacje porządkowe i grupy nieformalne (w su-
mie ponad 100), uruchomiono szereg działań dla do ministra finansów
dzieci i młodzieży wyrównujących ich szanse społecz-
ne i edukacyjne. Szereg projektów realizowanych w w sprawie nowelizacji ustawy o finansach
ramach programu ma na celu zapobieganie margi- publicznych
nalizacji społecznej, przywracanie poczucia godności
i sensu życia tym grupom społecznym, które do tej Szanowny Panie Ministrze! Międzyzakładowa
pory były często zapomniane i wydawało się, że na Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Zakła-
stałe będą wykluczone społecznie. dów Obsługi przy Urzędach Wojewódzkich z siedzibą
Sposób działania programu stał się wielką lekcją w Bydgoszczy zwróciła się do mojego biura poselskie-
demokracji, planowania i myślenia strategicznego, go z prośbą o niepopieranie nowelizacji ustawy o fi-
pobudził społeczeństwo obywatelskie. Ludzie poczu- nansach publicznych.
li się bardziej zintegrowani, gotowi do podejmowania Pracownicy gospodarstw pomocniczych i zakła-
wspólnego wysiłku i co chyba najważniejsze przeko- dów budżetowych działania Pana Ministra w zakre-
nali się, że mogą sami sobie pomóc przy niewielkim sie likwidacji gospodarstw pomocniczych i zakładów
udziale zewnętrznym. Teraz to wszystko może zostać budżetowych odbierają jako realizację inicjatywy po-
zaprzepaszczone. litycznej, czysto populistycznej, jako zabieg technicz-
Wstrzymanie finansów PPWOW to zniszczenie ny szkodliwy dla finansów publicznych z groźnymi
zaufania i świeżo odbudowanej wiary mieszkańców następstwami społecznymi (dotyczy to grupy ok. 80
małych gmin w ideę wspólnych działań na rzecz tys. pracowników i ich rodzin) i ujemnymi następ-
gminnej społeczności. Ludzie, którzy uwierzyli w stwami ekonomicznymi dla finansów publicznych.
sens współpracy, aktywności, wspólnego rozwiązania Międzyzakładowa komisja koordynacyjna po obser-
problemów społecznych, działalności w organizacjach wacji doświadczeń związanych z gospodarstwami
104

pomocniczymi przy urzędach wojewódzkich uważa, w systemie finansów publicznych, przy jednoczesnej
iż w obecnym stanie prawnym w ustawie o finansach koncentracji takiej działalności.
publicznych (art. 26, 27) wojewodowie i kierownicy Biorąc pod uwagę powyższe:
jednostek organizacyjnych posiadają proste instru- 1. Skoro dotychczas obowiązująca ustawa o finan-
menty prawne do szybkiego reagowania w sprawie sach publicznych daje możliwość decyzji organu za-
gospodarstw pomocniczych, tj. ich tworzenia, likwi- łożycielskiego, który jednocześnie ponosi za nią od-
dacji. Swoje decyzje wojewodowie mogą podejmować powiedzialność, to brak jest uzasadnienia na likwi-
w oparciu o potrzeby z uwzględnieniem czynnika dację gospodarstw i zakładów budżetowych w wyni-
ekonomicznego. Koszty usług ustalane są w oparciu ku ingerencji ustawodawcy.
o ceny rynkowe. W przypadku, gdy koszt ten jest 2. Ustawodawca nie zrealizuje celu polegającego
wyższy od ceny usług na rynku, wojewodowie zama- na zmniejszeniu kosztów, a więc efekt ekonomiczny
wiają usługi na rynku i podejmują decyzje o likwida- nie zadziała, wprost przeciwnie, w pierwszym okresie
cji gospodarstw pomocniczych. Z ustawy o finansach koszt ten będzie nadmierny, bowiem oprócz wzrostu
publicznych wynika jasno, jakie kryteria należy sto- cen usług trzeba będzie wypłacić pracownikom za
sować przy wydatkowaniu usług. Odebranie tych okres wypowiedzenia, odprawy itp.
uprawnień wojewodom spowoduje uwolnienie się wo- 3. Ustawodawca natomiast w wyniku takiego
jewodów od odpowiedzialności za wydatki. Wydatki działania doprowadzi do pogłębienia się bezrobocia
natomiast w przypadku oddania usług na wolny ry- na rynku pracy, frustracji, niezadowolenia i zuboże-
nek będą rosły. nia rodzin pracowników. Trzeba podkreślić, iż będzie
Ustawa o zamówieniach publicznych została bar- to dotyczyć pracowników i ich rodzin w liczbie nie
dzo złagodzona, zarówno co do progów wartości mniejszej niż ok. 200 tys.
przedmiotu zamówienia, jak i procedury zamówień Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ
publicznych. Koszty będzie dyktował tzw. rynek, w „Solidarność” Zakładów Obsługi zadaje pytanie, czy
danej chwili kiedy zamówienie będzie składane. Wia- uzasadnione w dobie kryzysu gospodarczego są zmia-
domo, że tzw. rynek nie wykonuje usług po kosztach ny w ustawie o finansach publicznych, które dopro-
własnych, lecz z uwzględnieniem zysku i za każdą wadzą do niezadowolenia społecznego i zwiększenia
czynność będzie trzeba dużo zapłacić. Jak wiadomo kosztów ekonomicznych budżetu.
powszechnie, w przypadku kontroli wydatków pu-
Mając na uwadze powyższe, proszę Pana Ministra
blicznych sprawdzeniu podlegają wytworzone doku-
o zainteresowanie się niniejszą sprawą.
menty. Z pewnością każdy wytworzony dokument
W związku z powyższym, zwracam się z pytaniem
będzie odpowiadał obowiązującym przepisom. Tyle
do Pana Ministra: Czy istnieje możliwość odstąpienia
tylko, że koszty usług wzrosną. Takie twierdzenie
od zamiaru likwidacji gospodarstw pomocniczych i
jest zasadne w oparciu o obecną sytuację i prowadzo-
zakładów budżetowych?
ne badania kosztu usług świadczonych przez gospo-
darstwa pomocnicze i tzw. rynek. Brak więc jest uza- Z poważaniem
sadnienia ekonomicznego likwidacji gospodarstw
pomocniczych i zakładów budżetowych. Pracownicy Poseł Jarosław Rusiecki
gospodarstw pomocniczych dawno już zrozumieli, że
muszą być konkurencyjni wobec rynku, dlatego też Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 3 lipca 2009 r.
unowocześnili się technicznie, posiadają certyfikaty
ISO, elastycznie reagują na potrzeby jednostek ma-
cierzystych, posiadają wyspecjalizowaną kadrę zdol- Interpelacja
ną do świadczenia usług na wysokim poziomie. (nr 10533)
Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Naj-
wyższej Izby Kontroli znajduje się dokument pt. do ministra finansów
„Analiza wykonania budżetu państwa i założeń po-
lityki pieniężnej 2005” (za rok 2006 nie została opu- w sprawie zamiaru zlikwidowania 80 mln zł
blikowana), sporządzona przez NIK w rozdziale 11: rezerwy celowej na Poakcesyjny Program
Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, wy- Wsparcia Obszarów Wiejskich
raźnie podkreśla: Gospodarstwa pomocnicze zreali-
zowały relatywnie największe wpłaty do budżetu Szanowny Panie Ministrze! Z mediów, jak i ze
nadwyżki finansowej. Pomimo spadku liczby gospo- strony włodarzy gmin wiejskich docierają sygnały o
darstw pomocniczych w ostatnich latach zwiększył tym, że zlikwidowana ma zostać rezerwa celowa na
się finansowy wymiar ich działalności. Zrealizowane Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
przez nie przychody w 2005 r. wynosiły 1970, 7 mln dla 500 najbiedniejszych gmin. Jak dotąd uczestni-
zł i były o 4,8% wyższe od osiągniętych z 2004 r. Na- czące w programie gminy osiągały za pomocą środ-
tomiast do przychodów uzyskanych w 2003 r. i 2002 r. ków z wyżej wymienionego programu wspaniałe re-
były one wyższe odpowiednio o 12,2% i 25,7%, przy zultaty. Obok uzyskania wymiernych efektów mate-
jednoczesnym systematycznym ograniczeniu w tych rialnych, jak przedszkola, świetlice środowiskowe czy
latach dotacji z budżetu państwa. Świadczy to kluby seniora, udało się zaktywizować wielu ludzi do
o umacnianiu się pozycji gospodarstw pomocniczych działań na rzecz wspólnoty lokalnej.
105

Decydując się na likwidację rezerwy celowej na Po- Interpelacja


akcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, (nr 10535)
stawia się wiele gmin przed trudnym zadaniem, gdyż
wiele z nich nie jest w stanie z własnych środków kon- do prezesa Rady Ministrów
tynuować rozpoczętych projektów. Pieniądze uzyska-
ne z ewentualnej likwidacji rezerwy celowej na Poak- w sprawie działań członków Rady Ministrów
cesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich będą dotyczących przyznania licencji na grę
w skali budżetu niewielkie, zaś straty, zwłaszcza w w piłkarskiej Ekstraklasie Łódzkiemu Klubowi
sensie społecznym, mogą okazać bardzo wysokie. Sportowemu – ŁKS Łódź w postaci prób
W związku z tym zapytuję Pana Ministra: Czy wywierania presji na właściwe organy PZPN
niezbędne dla ratowania budżetu jest zlikwidowanie i nakłaniana do podejmowania działań
rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia sprzecznych z decyzjami sądu
Obszarów Wiejskich? administracyjnego

Łączę wyrazy szacunku


Szanowny Panie Premierze! Zwracam się do
Poseł Stanisław Lamczyk Pana w sprawie nieudzielenia licencji na grę w Eks-
traklasie Łódzkiemu Klubowi Sportowemu przez
Kartuzy, dnia 14 lipca 2009 r. Komisję ds. Licencji dla Klubów Ekstraklasy. Pra-
gnę zauważyć, że decyzja ta dwukrotnie została pod-
trzymana przez Komisję Odwoławczą ds. Licencji
Interpelacja działającą przy PZPN. W rozumieniu postępowania
(nr 10534) administracyjnego bezsprzecznym jest zatem, iż de-
cyzja ta ma charakter ostateczny i wiążący. Wynika
do ministra sprawiedliwości to wprost i jednoznacznie zarówno z zasad rządzą-
cych ogólnym postępowaniem administracyjnym,
w sprawie przepisów ustawy o spółdzielniach jak i obowiązującej w zakresie przyznawania licencji
mieszkaniowych, na podstawie których procedurze, która przewiduje, iż decyzja podjęta w
można wystąpić o ustanowienie odrębnej II instancji przez Komisję Odwoławczą ds. Licencji
własności lokalu jest ostateczna. Tak stanowi pkt 3.2.4.1 podręcznika
licencyjnego: „Komisja Odwoławcza ds. Licencji po-
Szanowny Panie Ministrze! Przepisy ustanawia- dejmuje decyzje w sprawie odwołań składanych przez
jące odrębną własność lokalu, znajdujące się w usta- ubiegających się o licencję i podejmuje ostateczną
wie o spółdzielniach mieszkaniowych, stwierdzają, i wiążącą decyzję w sprawie tego, czy licencja powin-
że warunkiem ustanowienia odrębnej własności jest na zostać wydana, niewydana lub cofnięta”.
sprzedaż udziałów w części ułamkowej proporcjonal- Stało się tak, pomimo iż związani z Łodzią przed-
nie do posiadanego mieszkania oraz udziałów w czę- stawiciele Pańskiego rządu, w tym minister sportu
ści wspólnej – dotyczy to gruntu i budynku. Członek Mirosław Drzewiecki, wymogli na władzach PZPN
spółdzielni nabywa odrębną własność z chwilą wpi- podjęcie uchwały niemającej żadnego umocowania w
sania do księgi wieczystej. przepisach powszechnych ani szczególnych, nakazu-
Termin ustanowienia odrębnej własności został jącej komisji odwoławczej ponownie rozpatrzyć spra-
zakreślony do dnia 31 grudnia 2009 r. Do tego dnia wę ŁKS Łódź. Podkreślam, że żaden akt prawny nie
wydziały ksiąg wieczystych będą przyjmowały wnio- przewiduje w tym przypadku możliwości ponownego
ski o wpis do księgi wieczystej. Złożenie wniosku nie rozpatrywania sprawy czy też wznowienia postępo-
jest równoznaczne, że nastąpiło ustanowienie odręb- wania. Mimo to pod naciskiem członków rządu, w
nej własności, bowiem ustanowienie to następuje po- tym ministra sportu, zarząd PZPN uchwałę taką
przez wpis i założenie nowych ksiąg wieczystych. podjął. Z podziwem przyjąłem działania członków
Średnio w mniejszych miastach czas oczekiwania na komisji licencyjnej, którzy kierując się przepisami
wpis do księgi wieczystej wynosi 3 miesiące, nato- prawa, pozostali nieugięci i podtrzymali swoją decy-
miast w większych miastach od 0,5 do 1,5 roku. zją, która tym samym stała się niejako ponownie pra-
W związku z powyższym zwracam się do Pana womocna.
Ministra z pytaniem: Jak rozwiązana zostanie kwe- W wyniku tej decyzji, korzystając z prawa do żą-
stia osób, które złożyły stosowne wnioski, ale zmu- dania sądowej kontroli decyzji administracyjnych,
Łódzki Klub Sportowy złożył odwołanie do Woje-
szone są czekać na wpis do ksiąg wieczystych?
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z
Łączę wyrazy szacunku jednoczesnym wnioskiem o wstrzymanie wykonania
decyzji do czasu zakończenia postępowania sądowego.
Poseł Stanisław Lamczyk W poniedziałek 6 lipca 2009 r. WSA odrzucił
wniosek, uznając, że nie ma czego wstrzymywać,
Kartuzy, dnia 14 lipca 2009 r. gdyż poprzednia licencja ŁKS skończyła się 30
106

czerwca, a nowej nie było. Tym samym sąd podjął giwałyby na uznanie, ponieważ funkcjonujący obec-
jednoznaczną decyzję wskazującą na brak jakich- nie system przyznawania licencji czy też np. karania
kolwiek podstaw do wstrzymania przedmiotowej klubów za korupcję nosi znamiona niewydolności,
decyzji. Jednocześnie sąd poinformował, że skarga narażającej środowisko sportowe w Polsce na ciągłe
ŁKS na decyzje komisji licencyjnych będzie rozpa- wstrząsy i niepotrzebne spory, a przede wszystkim
trywana w późniejszym terminie, prawdopodobnie na śmieszność w oczach obywateli.
na przełomie sierpnia i września, czyli już po rozpo- W związku z powyższym zwracam się do Pana Pre-
częciu nowego sezonu. miera z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:
We wtorek z najwyższym zdumieniem przyjąłem 1. Czy w Pańskiej ocenie działania podejmowane
informację, że pan senator Krzysztof Kwiatkowski, w opisanej sprawie przez członków Rady Ministrów,
piastujący w Pańskim gabinecie funkcję wicemini- w szczególności pana ministra Krzysztofa Kwiatkow-
stra sprawiedliwości, w wysłanym we wtorek do skiego są zgodne z prawem i licują z piastowaną przez
prezesa PZPN Grzegorza Laty liście poprosił, by na niego funkcją wiceministra sprawiedliwości?
najbliższym posiedzeniu Komisji ds. Nagłych PZPN, 2. Na jakiej podstawie prawnej pan minister
zaplanowanym na dzień 15 lipca 2009 r., rozpatrzo- Kwiatkowski domaga się od Komisji ds. Nagłych
no sprawę nieprzyznania spółce ŁKS Łódź licencji PZPN kwestionowania ostatecznej i wiążącej decyzji
na grę w Ekstraklasie. Pan Krzysztof Kwiatkowski innego organu statutowego związku?
pisze m.in., że komisja jest w tej chwili ostatnią in- 3. Czy w Pana ocenie działania te nie powinny
stancją, która może podjąć skuteczną decyzją jesz- spotkać się z Pańską stanowczą reakcją i czy zamie-
cze przed meczami barażowymi i wznowieniem roz- rza Pan wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje z za-
grywek. istniałej sytuacji?
Stwierdzenie powyższe jest po prostu nieprawdzi- 4. Czy w Pańskiej ocenie powtarzające się kurio-
we, ponieważ Komisja ds. Nagłych PZPN nie ma żad- zalne sytuacje związane z pozasportową degradacją
nych kompetencji uprawniających ją do podważania, klubów nie wymagają podjęcia szeroko zakrojonych
uchylania, zawieszenia bądź też zmiany ostatecz- działań legislacyjnych zmierzających do uporządko-
nych, prawomocnych i ważących decyzji podjętych wania stanu prawnego w tym zakresie i czy pański
przez inne statutowe organy związku. W szczególno- gabinet zamierza taką inicjatywę podjąć?
ści nie jest żadną instancją, jak określa to pan sena- Powyższe kwestie wymagają w moim przekona-
tor w stosunku do komisji licencyjnej. Aż do dnia niu szczegółowego wyjaśnienia, ponieważ opisana w
ewentualnego stwierdzenia przez sąd, iż decyzja Ko- interpelacji sprawa ma doniosłe znaczenie nie tylko
misji Odwoławczej ds. Licencji została wydana z na- dla środowiska sportowego, ale również dla całego
ruszeniem prawa, decyzja ta jest wiążąca dla wszyst- społeczeństwa. Wydaje się bowiem, że rozstrzygnię-
kich członków i organów Polskiego Związku Piłki cie tej sprawy będzie kolejnym dowodem na to, czy
Nożnej. Mam wrażenie, że osoba piastująca funkcję obowiązujące przepisy prawa, jakkolwiek ich nie oce-
wiceministra sprawiedliwości powinna elementarne niać, są stosowane i egzekwowane, a każdy obywatel
zasady postępowania administracyjnego po prostu może mieć pewność równego traktowania wszystkich
znać. Ewentualne podjęcie przez Komisję ds. Nagłych w obliczu prawa. Stąd też proszę o udzielenie szcze-
decyzji w kierunku oczekiwanym przez pana Krzysz- gółowej i wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie po-
tofa Kwiatkowskiego byłoby ewidentnym narusze- stawione wyżej pytania w prawem przewidzianym
niem prawa. terminie.
Przypominam, że już 3 maja 2009 r. w liście do
prezesa WSA w Warszawie pan minister Kwiatkow- Poseł Zbigniew Wassermann
ski poprosił o możliwie najszybsze rozpoznanie przez
WSA skargi złożonej przez ŁKS. Niezależny sąd Kraków, dnia 14 lipca 2009 r.
uznał jednak, że nie ma najmniejszych podstaw do
szczególnego traktowania Łódzkiego Klubu Sporto-
wego, odbiegającego od standardów powszechnie sto- Interpelacja
sowanych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. (nr 10536)
Działania pana ministra Kwiatkowskiego, jak rów-
nież pana ministra Drzewieckiego oceniam jako nie- do ministra zdrowia
dopuszczalną próbę wywierania presji już nie tylko
na organy związku piłkarskiego, ale również polemi- w sprawie refundacji analogów insulinowych
kę z orzeczeniami sądów. na przykładzie Inowrocławia
Uważam, że pan minister Kwiatkowski, zajmując
ważne stanowisko rządowe, powinien raczej, jeżeli
uważa, iż obowiązujące przepisy są złe, podjąć inicja- Szanowna Pani Minister! W ostatnim czasie ino-
tywę zmierzającą w kierunku ich zmiany, np. poprzez wrocławskie koło Polskiego Stowarzyszenia Diabety-
ustanowienie szczególnej procedury sądowej pozwa- ków podsumowało swoją dotychczasową działalność.
lającej niezwłocznie rozpoznawać tego rodzaju spra- Organizacja skupia ok. 150 osób, a tymczasem przy-
wy. Działania w takim kierunku z pewnością zasłu- chodnia diabetologiczna w szpitalu powiatowym zare-
107

jestrowała ponad 2500 osób chorych na cukrzycę. Spe- Interpelacja


cjaliści określają ją jako chorobę cywilizacyjną. (nr 10538)
Główną bolączką jest brak refundowania nowo-
czesnych i długo działających analogów insuliny, do ministra finansów
sprowadzanych z zagranicy. Dla większości chorych
zakup za kwotę 200–300 zł za opakowanie jest nie do w sprawie przekazywania 1% podatku
zrealizowania. W inowrocławskich aptekach pacjen- organizacjom pożytku publicznego
ci dopytują się o możliwość kupna tańszej insuliny,
bowiem pojawiły się informacje o umieszczeniu leku Szanowny Panie Ministrze! Z doniesień praso-
na tzw. liście refundacyjnej. wych wynika, że są znaczne opóźnienia w przekazy-
waniu pieniędzy organizacjom pożytku publicznego.
W związku z powyższym proszę Panią Minister o
Zdaniem przedstawicieli ministerstwa finansów wy-
udzielenie odpowiedzi:
nikają one z trudności biurokratycznych. Tymcza-
1. Kiedy analogi insuliny ostatecznie znajdą się sem stowarzyszenia i fundacje, które nie dostały jesz-
na liście leków refundowanych? cze pieniędzy z procenta podatku, jaki został im prze-
2. Jaka będzie cena insuliny po uwzględnieniu kazany w deklaracjach PIT, nie mogą normalnie
refundacji przez resort zdrowia? funkcjonować. Instytucje te nie mogą np. zaplanować
Z poważaniem swoich wydatków czy tez zrealizować przygotowa-
nych planów.
Poseł Grzegorz Roszak W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
1. Dlaczego tak wolno postępuje proces przekazy-
Warszawa, dnia 12 lipca 2009 r. wania 1% podatku?
2. Czy ministerstwo zamierza podjąć kroki, jeśli
tak, to jakie, aby przyspieszyć ten proces?
Interpelacja Poseł Anna Sobecka
(nr 10537)
Toruń, dnia 8 lipca 2009 r.
do ministra gospodarki

w sprawie wytwarzania paliwa z dwutlenku Interpelacja


węgla (nr 10539)

do ministra gospodarki
Szanowny Panie Ministrze! Z doniesień praso-
wych wynika, że w Polsce może powstać pierwsza na w sprawie budowy elektrowni atomowej
świecie komercyjna instalacja, która z dwutlenku w Polsce
węgla będzie wytwarzać paliwa. Jest to efekt podpi-
sanego listu intencyjnego między Uniwersytetem Szanowny Panie Ministrze! Z doniesień praso-
Marii Curie-Skłodowskiej i PGE Elektrociepłownia wych wynika, że prąd z elektrowni atomowych może
Lublin-Wrotków. Naukowcy z UMCS jako pierwsi na kosztować prawie dwa razy więcej niż z węgla czy
świecie wynaleźli model fotoreaktora przetwarzają- gazu. Z analizy wykonanej na zlecenie Polskiej Gru-
cego dwutlenek węgla w metanol potrzebny do pro- py Energetycznej wynika, że ostateczny koszt pro-
dukcji benzyny i oleju napędowego, który można za- dukcji 1 MWh energii atomowej wyniesie 550–690 zł,
w zależności od tego, ile pochłonie sama budowa elek-
instalować w dowolnym miejscu, gdzie emitowany
trowni. Tymczasem energia z nowych elektrowni
jest dwutlenek węgla. List intencyjny zakłada powo-
węglowych kosztowałaby za MWh 200–240 zł, z ga-
łanie zespołu, którego zadaniem będzie m.in. wycena
zowych – ok. 285 zł. Nawet jeśli uwzględnione zosta-
budowy instalacji. Z szacunków wynika, że produk- ną wymogi ekologiczne, czyli obowiązek zakupu po-
cja takiej benzyny powinna być tańsza i bardziej zwoleń na emisję dwutlenku węgla, to i tak elektrow-
przyjazna środowisku. nie węglowe i gazowe mają dużą przewagę nad ato-
W związku z powyższym pytam Pana Ministra: mową. Koszt wytworzenia w nich 1 MWh wynosić
1. Czy ministerstwo zamierza wspierać projekt będzie wtedy ok. 370 zł. Energetyka jądrowa mogła-
lubelskich naukowców? by być zatem tańsza tylko wtedy, gdyby budowa elek-
2. Jeśli tak, to na jakie wsparcie może liczyć ten trowni nie była finansowana kredytem. Biorąc pod
projekt? uwagę ogromne koszty, wydaje się to jednak niepraw-
dopodobne. Zgodnie z najnowszymi planami zarządu
Poseł Anna Sobecka PGE budowa elektrowni jądrowych o mocy 6 tys. MW
będzie kosztowała od 105 do nawet 130 mld zł.
Toruń, dnia 8 lipca 2009 r. W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
108

1. Czy prawdą jest, że prąd z elektrowni atomo- przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Te jednak tra-
wych może kosztować prawie dwa razy więcej niż fią do generalnej dyrekcji dopiero po nowelizacji
z węgla czy gazu? dwóch ustaw: drogowej i dotyczącej BGK, czyli naj-
2. Czy wobec przedstawionych wyżej faktów rząd wcześniej jesienią.
podtrzymuje plany zbudowania elektrowni atomowej W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
w Polsce? 1. Dlaczego wydatkowanie środków na budowę
sieci dróg postępuje tak wolno?
Poseł Anna Sobecka 2. Ile kilometrów nowych dróg powstanie do roku
2012?
Toruń, dnia 7 lipca 2009 r.
Z poważaniem
Poseł Anna Sobecka
Interpelacja
Toruń, dnia 7 lipca 2009 r.
(nr 10540)

do ministra zdrowia
Interpelacja
(nr 10542)
w sprawie planów podwyższenia składki
zdrowotnej
do ministra pracy i polityki społecznej
Szanowna Pani Minister! Z doniesień prasowych
w sprawie pomocy społecznej
wynika, że Jacek Paszkiewicz, szef Narodowego Fun-
duszu Zdrowia zamierza wystąpić do ministrów zdro-
Szanowna Pani Minister! Z doniesień prasowych
wia oraz finansów o podwyższenie składki zdrowot-
wynika, że rząd, zamrażając progi dochodowe w po-
nej o 0,25 punktu procentowego. Podwyżka miałaby
mocy społecznej, pozbawi wsparcia nawet te rodziny,
wejść w życie od roku 2011 i zapobiec spadkowi wpły-
które żyją w skrajnym ubóstwie. Zgodnie z propozy-
wów NFZ. Zdaniem prezesa tej instytucji, to jedyny
cjami rządu, które zawiera projekt rozporządzenia,
sposób na utrzymanie świadczeń zdrowotnych na
na najbliższe trzy lata progi dochodowe uprawniają-
obecnym poziomie.
ce do świadczeń z pomocy społecznej mają być zamro-
W związku z powyższym pytam Panią Minister:
żone. Podwyższenia kryterium, wbrew stanowisku
1. Czy prawdą jest, że utrzymanie świadczeń zdro-
rządu, domagają się partnerzy społeczni. Decyzja
wotnych w następnych latach na obecnym poziomie
rządu jest szczególnie niepokojąca w kontekście da-
jest zagrożone?
nych dotyczących obliczanego przez Instytut Pracy i
2. Czy rząd zamierza przychylić się do postulatu
Spraw Socjalnych minimum egzystencji za rok 2008.
szefa NFZ i podjąć działania zmierzające do podnie-
Jest to kwota określająca koszyk dóbr obejmujący
sienia składki zdrowotnej?
tylko te wydatki na towary i usługi, które zapewnia-
ją najniższy standard życia. Poniżej niego występuje
Poseł Anna Sobecka
biologiczne zagrożenie życia. Z tych danych wynika,
Toruń, dnia 7 lipca 2009 r. że minimum egzystencji dla czteroosobowej rodziny
jest tylko o 0,5 zł niższe od kryterium dochodowego
w pomocy społecznej. Pierwsze wynosi 350,5 zł, a
Interpelacja drugie przez następne trzy lata ma wynosić 351 zł na
(nr 10541) osobę w rodzinie.
Oznacza to, że w najbliższych latach, kiedy mini-
do ministra infrastruktury mum egzystencji będzie rosnąć wraz ze wzrostem
cen, a progi dochodowe będą zamrożone, rodziny ży-
w sprawie budowy sieci dróg na Euro 2012 jące poniżej granicy skrajnego ubóstwa nie otrzyma-
ją zasiłków z pomocy społecznej. Już obecnie mini-
Szanowny Panie Ministrze, z doniesień praso- mum egzystencji jest wyższe niż kryterium dochodo-
wych wynika, że w rządowym programie budowy we dla małżeństwa ze starszym dzieckiem (363,9 zł)
sieci dróg przed piłkarskimi mistrzostwami Euro i dla małżeństwa z dzieckiem młodszym i dwójką
2012 zaplanowano do wydania w 2009 r. 32 mld zł. starszych (360,9 zł). Zdaniem specjalistów decyzja
Tymczasem do maja 2009 r. generalnej dyrekcji uda- rządu o niepodnoszeniu progów w świetle tych liczb
ło się wydać 5,7 mld zł. Jest to zaledwie 18% zakła- jest skandaliczna i stoi w sprzeczności z pakietem
danego w programie budżetu. Eksperci twierdzą, że działań antykryzysowych, który mówi o większym
jest to skutek rządowych prób oszczędzania na budo- wsparciu dla najuboższych rodzin, dodatkowo po-
wie dróg. Rząd, szukając środków w obliczu rosnące- szkodowanych przez kryzys. Ponadto przyszły rok
go deficytu budżetowego, odebrał z drogowych inwe- został ogłoszony europejskim rokiem walki z ubó-
stycji 10 mld zł, obiecując w zamian środki z Krajo- stwem i wykluczeniem społecznym, a rząd nie robi
wego Funduszu Drogowego i sprzedaży obligacji nic, żeby najbiedniejszym rodzinom pomagać.
109

W związku z powyższym pytam Panią Minister: Interpelacja


1. Czy prawdą jest, że rząd ma zamiar zamrozić (nr 10544)
progi dochodowe w pomocy społecznej?
2. Jeśli tak, to dlaczego rząd podejmuje taką de- do ministra infrastruktury
cyzję w momencie, gdy wiele rodzin balansuje na gra-
nicy ubóstwa? w sprawie oznakowania fotoradarów
stacjonarnych
Poseł Anna Sobecka
Toruń, dnia 13 lipca 2009 r. Szanowny Panie Ministrze! Celem poprawy bez-
pieczeństwa od kilku lat montuje się w Polsce auto-
matyczne urządzenia kontrolujące prędkość. Urzą-
Interpelacja dzenia takie wykonują zdjęcia pojazdów przekracza-
(nr 10543) jących dozwoloną szybkość.
9 grudnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie
do ministra gospodarki ministra infrastruktury oraz administracji i spraw
wewnętrznych z dnia 23 września 2008 r. w sprawie
w sprawie bezpieczeństwa energetycznego znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 179, poz.
woj. lubuskiego 1104), które wprowadziło m.in. znak drogowy D-51:
automatyczna kontrola prędkości.
Woj. lubuskie ma ujemny bilans energetyczny. Mimo niewątpliwie pozytywnego wpływu fotora-
Konsumuje ono ok. 700 MW prądu, z czego jedynie darów na bezpieczeństwo na drogach, w szczególnych
460 MW jest produkowane na jego terenie. Stwarza sytuacjach mogą one stwarzać zagrożenia. Wielu kie-
to zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego re- rowców w momencie spostrzeżenia nieoznakowanego
gionu. fotoradaru gwałtownie hamuje, co może doprowadzić
Przykładem na to, że problem jest poważny, była do kolizji. Dlatego uzasadnionym wydaje się postulat
awaria, która 4 lipca br. dotknęła całą zachodnią obowiązkowego umieszczania znaku D-51 przed fo-
Polskę. W jej wyniku na ponad dwie godziny gorzow- toradarami stacjonarnymi. Wielu kierowców propo-
ski szpital musiał uruchomić awaryjne zasilanie, nuje także, aby tuż przed lub za znakiem D-51
część mieszkańców regionu była pozbawiona bieżą- umieszczać znak z ograniczeniem prędkości.
cej wody a na drogach nie działała sygnalizacja Znakowanie wszystkich fotoradarów wytrąci ar-
świetlna. Do przerwania pracy zostały zmuszone gumenty wszystkim, którzy uważają, że głównym ce-
również niektóre zakłady przemysłowe, m.in. KGHM
lem montażu tych urządzeń jest pozyskiwanie fundu-
Polska Miedź. Zdaniem ekspertów niewiele brako-
szy, a nie zwiększanie bezpieczeństwa na drogach.
wało, by problemy z brakiem prądu dotknęły także
W związku z powyższym pragnę skierować do
całą aglomerację poznańską.
Pana Ministra następujące pytanie: Czy przewiduje
Przez środek województwa, z północy na połu-
dnie biegnie jedyna linia przesyłowa 220 kV, a w Le- się nałożenie obowiązku znakowania fotoradarów
śniowie znajduje się punkt, z którego rozdzielają się stacjonarnych?
linie wysokiego napięcia 110 kV. Powodem awarii był Z poważaniem
spadek napięcia w tej głównej linii, którą zarządza
krajowy operator systemu. Przyczyna awarii miała Poseł Witold Pahl
miejsce poza granicami regionu. Przez woj. lubuskie
przechodzi także linia 400 kV, ale nie ma ona połą- Gorzów Wielkopolski, dnia 7 lipca 2009 r.
czenia z siecią regionalną. Są też plany budowy
transgranicznej linii energetycznej łączącej Plewi-
ska z Niemcami. Interpelacja
W związku z powyższym pragnę skierować do (nr 10545)
Pana Ministra następujące pytania:
1. Jaki jest stan zaawansowania prac nad budową do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
linii Plewiska – Berlin i czy wpłynie ona na bezpie-
czeństwo energetyczne regionu? w sprawie ustawy o funduszach promocji
2. Czy ministerstwo planuje podjęcie działań, w produktów rolno-spożywczych
tym także legislacyjnych, mających na celu poprawę
bezpieczeństwa energetycznego zachodniej Polski, a W związku z wchodzącą w życie w dniu 1 lipca
w szczególności woj. lubuskiego? 2009 r. ustawą o funduszach promocji produktów
Z poważaniem rolno-spożywczych została podniesiona przez zrze-
Poseł Witold Pahl szających kilka tysięcy podmiotów branży piekar-
niczej Instytut Polskie Pieczywo kwestia braku
Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lipca 2009 r. przedstawicieli tego środowiska w pracach komisji
110

zarządzającej Funduszem Promocji Ziarna Zbóż i powiedniego ich ubezpieczenia od skutków zagrożeń
Przetworów Zbożowych. płynących z wykonywania tych funkcji. Można by to
Biorąc pod uwagę specyfikę branży piekarniczej, osiągnąć przez wprowadzenie odpowiedniego przepi-
doświadczenie zawodowe jej przedstawicieli, a przede su – w rozdziale 2 cytowanej ustawy – regulującego
wszystkim znajomość oczekiwań społecznych i zasad status ratownika medycznego.
funkcjonowania rynku pieczywa, należy uznać, że Proszę o poinformowanie mnie, czy ministerstwo
zaangażowanie Instytutu Polskie Pieczywo w reali- przewiduje zmiany w wyżej wymienionej przeze mnie
zację celów ustawy o funduszach promocji produktów kwestii w najbliższym terminie.
rolno-spożywczych jest warte poważnego rozważe-
nia. Należy również podkreślić, że branża ta podej- Z poważaniem
mowała szereg działań promujących zdrowe żywienie
np. „Chleb to podstawa w piramidzie zdrowego ży- Poseł Janusz Mikulicz
wienia” oraz ważnym społecznie programie „Bułka
dla każdego ucznia”. Legnica, dnia 13 lipca 2009 r.
Z uwagi na zakończenie procesu legislacyjnego w
tej sprawie formuła eksperckiego i pomocniczego za-
angażowania przedstawicieli tej branży wymaga Interpelacja
ewentualnego uregulowania poprzez komisję zarzą- (nr 10547)
dzającą Funduszem Promocji Ziarna Zbóż i Przetwo-
rów Zbożowych. do ministra finansów
W związku z powyższym pragnę skierować do
Pana Ministra następujące pytanie: Czy resort roz- w sprawie interpretacji przepisów ustawy
waża możliwość zaangażowania przedstawicieli o podatku od towarów i usług w zakresie
branży piekarniczej w realizację zadań określonych miejsca świadczenia usług prawniczych
w tej ustawie?
Szanowny Panie Ministrze! Osoba fizyczna mają-
Z poważaniem ca miejsce zamieszkania w Kanadzie prowadzi w Pol-
Poseł Witold Pahl sce działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej
oraz w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2009 r. ścią, w której jest udziałowcem. W Kanadzie znajdu-
je się ośrodek jej interesów życiowych. Wymienionej
osobie świadczy usługi doradztwa prawnego kance-
Interpelacja
laria adwokacko - radcowska w oparciu o stosowną
(nr 10546)
umowę.
Przedmiotem łączącej strony umowy o świadcze-
do ministra zdrowia
nie usług prawniczych są zarówno sprawy związane
z działalnością gospodarczą klienta, jak i sprawy wy-
w sprawie zmiany ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym w zakresie łącznie osobiste. Zakres świadczonych przez kance-
ubezpieczeń ratowników medycznych larię usług obejmuje w szczególności:
— dochodzenie należności z tytułu wierzytelności
Szanowna Pani Minister! Zawód ratownika me- klienta wobec osoby trzeciej, przy czym są to wierzy-
dycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 8 wrze- telności mające związek z działalnością gospodarczą,
śnia 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycz- jak i prywatne rozliczenia, niezwiązane z tą działal-
nym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, ze zm.), jest związany nością,
ze szczególną odpowiedzialnością, ale również osoby — zbadania odpowiedzialności prawnej osoby peł-
go wykonujące narażone są na szczególne zagrożenia niącej funkcję członka zarządu w spółce z o.o., w któ-
dla swojego życia i zdrowia. Znane są przypadki ce- rej udziałowcem jest klient kancelarii,
lowego zakażenia chorobami zakaźnymi osób trzecich. — zbadania prawidłowości zbycia udziałów w
Ostatni znany z publikatorów przypadek zarażenia spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmian
ratownika medycznego wirusem HIV świadczy do- podmiotowych w spółce cywilnej,
wodnie o realności tego zagrożenia. Oczywiste jest, że — uczestnictwo – w rozumieniu konsultacji praw-
zagrożenie to jest wielokrotnie większe niż w przypad- nych dla klienta w postępowaniu likwidacyjnym lub
ku innych zawodów, także zawodów medycznych. upadłościowym obu spółek,
Podany wyżej przypadek ratownika medycznego z — zbadanie odpowiedzialności firmy księgowej
rejonu Szczecina, który zmuszony jest do opłacenia z prowadzącej księgi podatkowe i rachunkowe spółek,
własnych środków niektórych leków niezbędnych do — reprezentacja klienta przed naczelnikiem urzę-
leczenia choroby, pokazuje, że ochrona prawna osób du skarbowego w zakresie zwrotu VAT oraz innych
wykonujących ten zawód jest niewystarczająca. zobowiązań podatkowych,
Wydaje się zatem celowe, aby ustawowo zobowią- — reprezentacja klienta w sporach z pracownika-
zać zatrudniających ratowników medycznych do od- mi spółki cywilnej,
111

— reprezentacja klienta w postępowaniu przed nięciem faktu, że usługa jest świadczona także w
ZUS w kwestii zobowiązań ubezpieczeniowo-płaco- sprawach niezwiązanych z działalnością, czy też
wych związanych z działalnością s.c. oraz sp. z o.o. miejsce zamieszkania nabywcy usługi prawniczej?
Zgodnie z brzmieniem art. 27 ust. 3 ustawy z dnia
Z wyrazami szacunku
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług „w
przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są
Poseł Stanisław Rydzoń
świadczone na rzecz:
1) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
Warszawa, dnia 7 lipca 2009 r.
organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na
terytorium państwa trzeciego, lub
Interpelacja
2) podatników mających siedzibę lub miejsce za-
(nr 10548)
mieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju
innym niż kraj świadczącego usługę
do ministra zdrowia
— miejscem świadczenia tych usług jest miejsce,
gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce
w sprawie obecności hormonalnych środków
prowadzenia działalności, dla którego dana usługa
antykoncepcyjnych w wykazie substancji
jest świadczona, a w przypadku braku stałego miej-
rakotwórczych występujących w środowisku
sca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce
pracy
zamieszkania”.
4. Przepis ust. 3 stosuje się do usług:
Szanowna Pani Minister! W rozporządzeniu mi-
(...)
nistra zdrowia i opieki społecznej z dnia 11 września
3) doradczych, inżynierskich, prawniczych, księ-
1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w śro-
gowych oraz usług podobnych do tych usług, w tym
dowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia
w szczególności:
pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
(...)
(Dz. U. Nr 121, poz. 571) na liście substancji rako-
c) usług prawniczych, rachunkowo-księgowych,
twórczych odnaleźć można następujące pozycje:
badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w za-
— doustne środki antykoncepcyjne stosowane
kresie prowadzenia działalności gospodarczej i za-
w terapii sekwencyjnej,
rządzania (PKWiU 74.1).
— doustne złożone środki antykoncepcyjne,
W związku z tym, iż kancelaria adwokatów i rad-
— estrogenami terapia substytucyjna,
ców prawnych świadczy usługi prawnicze:
— estrogeny niesterydowe,
— wyłącznie na rzecz konkretnej osoby fizycz-
— estrogeny sterydowe.
nej,
Jednak w aktualnie obowiązującym wykazie
— mającej miejsce zamieszkania w Kanadzie,
(rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 1 grudnia
— będącą w sporze z inną osobą,
2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników
— świadczone usługi dotyczą zarówno problemów
lub procesów technologicznych o działaniu rako-
powstałych w związku z faktem bycia przez klienta
twórczym lub mutagennym w środowisku pracy Dz.
wspólnikiem spółki cywilnej jak i udziałowcem w
U. Nr 280, poz. 2771) ww. substancje i preparaty już
spółce z o.o. oraz problemów prawnych niezwiąza-
się nie znajdują.
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
Proszę o informację:
— przedmiotem umowy nie jest świadczenie usług
1. W oparciu o jakie przesłanki wyżej wymienione
na rzecz podmiotów gospodarczych, w których klient
substancje zostały skreślone z listy substancji rako-
uczestniczy,
twórczych?
— bardzo trudno określić na dzień wystawienia
2. Jakie dane na temat powikłań nowotworowych
faktury, w jakich proporcjach będzie świadczona
związanych z hormonalnymi środkami antykoncep-
usługa, tj. czy przeważać będą usługi związane z
cyjnymi posiada Ministerstwo Zdrowia?
działalnością gospodarczą, czy z życiem prywat-
3. W jaki sposób informuje się pacjentki o możli-
nym,
wych nowotworowych oraz innych powikłaniach
— klient płaci miesięcznie zryczałtowaną opłatę
związanych ze stosowaniem hormonalnych środków
w stałej wysokości, nie jest rozliczany wg stawek go-
antykoncepcyjnych?
dzinowych za konkretną usługę związaną bądź nie-
4. Jak wygląda procedura przeprowadzania wy-
związaną z działalnością gospodarczą.
wiadu lekarskiego oraz badań w zakresie zdrowot-
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na na-
nych przeciwwskazań do stosowania antykoncepcji
stępujące pytanie: Czy miejscem świadczenia usług
hormonalnej u pacjentek stosujących tę metodę?
prawniczych świadczonych przez kancelarię z siedzi-
bą w Polsce na rzecz wymienionej osoby fizycznej Z poważaniem
i we wskazanym zakresie jest miejsce, gdzie nabywca Poseł Tadeusz Wita
usługi posiada stałe miejsce prowadzenia działalno-
ści, dla którego dana usługa jest świadczona, z pomi- Warszawa, dnia 20 maja 2009 r.
112

Interpelacja możliwość zmiany obowiązujących przepisów, w celu


(nr 10549) zwiększenia jakości kształcenia w Polsce?
Z wyrazami szacunku
do ministra edukacji narodowej
Poseł Marek Polak
w sprawie zmian przepisów dotyczących
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
Andrychów, dnia 13 lipca 2009 r.

Obecnie w obiegu prawnym funkcjonuje rozporzą- Interpelacja


dzenie ministra edukacji narodowej z dnia 12 marca (nr 10550)
2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wyma-
ganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypad- do ministra gospodarki
ków, w których można zatrudnić nauczycieli niema-
jących wyższego wykształcenia lub ukończonego za- w sprawie działań podjętych
kładu kształcenia nauczycieli. przez Ministerstwo Gospodarki na rzecz
Zgodnie z § 2. 1. pkt 3 kwalifikacje do zajmowania przedsiębiorców poszkodowanych wskutek
stanowiska nauczyciela posiadają osoby, które ukoń- powodzi
czyły studia podyplomowe w zakresie nauczanego
przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiadają Szanowny Panie Ministrze! Działając na podsta-
przygotowanie pedagogiczne. Taka regulacja powo- wie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senato-
duje, że przykładowo magister historii, po ukończe- ra (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.),
niu w systemie zaocznym dodatkowego studium po- proszę o przedstawienie informacji na temat sytuacji
dyplomowego np. z wychowania fizycznego, naucza poszkodowanych przez powódź przedsiębiorców oraz
obu tych przedmiotów. działań podjętych przez ministerstwo na ich rzecz.
Studia podyplomowe trwają zazwyczaj 2 lata. Jest W wyniku powodzi, która dotknęła południową
to zbyt krótki okres, aby szczegółowo zgłębić tajniki Polskę w czerwcu br., znaczny obszar naszego kraju
wiedzy w danej dziedzinie. Nauczyciel po studiach poniósł ogromne straty. Województwa: podkarpackie,
podyplomowych ma mniejsze kompetencje i wiedzę małopolskie oraz Górny i Dolny Śląsk w ciągu kilku
w zakresie nauczanego przedmiotu aniżeli absolwent dni zostały dotknięte przez żywioł, który w sposób
pięcioletnich studiów magisterskich, co niewątpliwie znaczący spustoszył te tereny. Szczególnie dotknięte
negatywnie odbija się na jakości wykonywanej przez tą klęską w woj. podkarpackim są powiaty ropczyc-
niego pracy. ko-sędziszowski oraz dębicki, których jestem przed-
Uczeń mający lekcje z nauczycielem po studiach stawicielem. Zniszczone są domy, zabudowania go-
podyplomowych jest gorzej przygotowany do egzami- spodarcze, ludzie potracili często dorobek całego ży-
nów zewnętrznych, osiąga mniej sukcesów w olim- cia. Ogromnych strat dokonała woda w szeroko poję-
piadach przedmiotowych, a często nie jest w ogóle tej infrastrukturze, przemyśle, handlu i rolnictwie.
W ciągu zaledwie kilku godzin zostało zniszczonych
zaciekawiony przedmiotem, gdyż lekcje są mało inte-
sporo sklepów, zakładów usługowych i produkcyj-
resujące ze względu na zbyt mały zasób wiedzy pro-
nych. Wiele z podmiotów dotkniętych powodzią mu-
wadzącego.
siało zawiesić działalność, by przywrócić zniszczone
Dyrektorzy szkół, często kierując się ekonomią w
pomieszczenia do stanu używalności. Wiąże się to
zarządzanej przez nich placówce, chętniej przyjmują
oczywiście z brakiem wpływów. W związku z tym pra-
osoby, które ukończyły dodatkowe studium podyplo- cownicy tych podmiotów zmuszeni byli pójść na przy-
mowe, skazując na bezrobocie kompetentnych i so- musowe urlopy lub dostali wypowiedzenia z pracy.
lidnie przygotowanych absolwentów studiów magi- Pomoc kierowana w kierunku poszkodowanych
sterskich danej dziedziny. na pewno jest dla nich bardzo cenna. Współpraca
Konieczne zatem wydaje się ograniczenie kwali- przedstawicieli administracji państwowej, samorzą-
fikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela, po- dowej i różnych instytucji pomogła zaspokoić podsta-
przez wprowadzenie wymogu ukończenia studiów wowe potrzeby. Jednak są one nadal ogromne. Powo-
wyższych na kierunku (specjalności) zgodnym z na- dzianie liczą, że teraz, kiedy szum medialny wokół
uczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami ich sytuacji minął, gesty solidarności w ich kierunku
lub ukończenie studiów wyższych na kierunku, któ- się nie skończą, że będą mogli w dalszym ciągu liczyć
rego zakres określony w standardzie kształcenia dla na wsparcie.
danego kierunku w grupie treści podstawowych i kie- W związku z powyższym zwracam się do Pana
runkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu Ministra z następującymi pytaniami:
lub prowadzonych zajęć. 1. Czy Pan Minister posiada szacunkowe dane co
Pytanie: Czy biorąc pod uwagę powyższe argu- do strat, jakie wskutek powodzi ponieśli przedsię-
menty, Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa biorcy?
113

2. Jakie działania pomocowe na rzecz powodzian 1. Czy ministerstwo dokonało już oszacowania
podjęło ministerstwo? Jakie działania długotermino- strat, jakie poniosły wskutek powodzi placówki kul-
we planowane są w tej sferze? tury i obiekty zabytkowe?
3. Co ministerstwo może zrobić dla przedsiębior- 2. W jaki sposób resort kultury uczestniczył w
ców, których ubezpieczenie nie zrekompensuje udzielaniu pomocy poszkodowanym przez powódź?
wszystkich strat? Jak ta akcja przeprowadzona była w skali kraju
4. Czy poszkodowani przez powódź przedsiębiorcy i województwa podkarpackiego? Na jaką doraźną po-
będą mogli liczyć na inne formy wsparcia ze strony moc ze strony ministerstwa mogli liczyć powodzia-
ministerstwa (ulgi, preferencyjne kredyty), by jak nie? Na ile ta pomoc, zdaniem ministerstwa, była
najszybciej wznowić działalność? wystarczająca?
Jestem przekonany, że ministerstwo nie pozosta- 3. Jak wygląda ochrona przeciwpowodziowa
nie obojętne wobec tragedii, która dotknęła znaczną obiektów kultury w Polsce? Czy po ostatnich wyda-
część naszego kraju i że poszkodowani przez powódź rzeniach ministerstwo uważa, że są one wystarcza-
przedsiębiorcy będą mogli liczyć na zrozumienie i po- jące? Jakie są długoterminowe plany ministerstwa w
moc ministerstwa. tej sferze?
4. Jakie będą źródła finansowania tych działań?
Z poważaniem Jestem przekonany, że ministerstwo dostrzega
skalę tragedii, która dotknęła południe Polski, i po-
Poseł Kazimierz Moskal dejmie działania wobec ogromnych potrzeb. W tym
momencie konieczna jest współpraca na wszystkich
Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r. szczeblach administracji państwowej i samorządowej.
Przy odrobinie dobrej woli i chęci pomocy w miarę
szybko uporamy się ze skutkami powodzi i podejmie-
Interpelacja my kompleksowe działania, które uchronią nas
(nr 10551) w przyszłości przed podobnymi tragediami

do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Z poważaniem

w sprawie sytuacji placówek kultury Poseł Kazimierz Moskal


i obiektów zabytkowych dotkniętych
powodzią oraz działań podjętych Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r.
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na rzecz poszkodowanych
Interpelacja
(nr 10552)
Szanowny Panie Ministrze! Działając na podsta-
wie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senato-
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
ra (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.),
proszę o przedstawienie informacji na temat sytuacji
w sprawie działań podjętych przez
placówek kultury i obiektów zabytkowych dotknię- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
tych powodzią oraz działań podjętych przez minister- na rzecz rolników poszkodowanych wskutek
stwo na rzecz powodzian. powodzi
W wyniku powodzi, która dotknęła południe Pol-
ski w czerwcu br., znaczny obszar naszego kraju po- Szanowny Panie Ministrze! Działając na podsta-
niósł ogromne straty. Województwa: podkarpackie, wie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senato-
małopolskie, Górny i Dolny Śląsk w ciągu kilku dni ra (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.),
zostały dotknięte przez żywioł, który w sposób zna- proszę o podjęcie działań w przedstawionej poniżej
czący spustoszył te tereny. Zniszczone są domy – lu- sprawie.
dzie potracili często dorobek całego życia, zabudo- W wyniku powodzi, która dotknęła południe Polski
wania gospodarcze. Ogromnych strat dokonała w czerwcu br., znaczny obszar naszego kraju poniósł
woda w szeroko pojętej infrastrukturze, przemyśle ogromne straty. Szczególnie dotknięte tą klęską w woj.
i rolnictwie. Powódź nie ominęła również obiektów podkarpackim są powiaty ropczycko-sędziszowski
użyteczności publicznej, w tym obiektów sporto- oraz dębicki, których jestem przedstawicielem.
wych i placówek kultury. Żywioł nie oszczędził tak- Do spotkania z tak niebezpiecznym żywiołem nie
że obiektów zabytkowych. Odbudowa zniszczeń oraz można być nigdy do końca przygotowanym, jednak
przywrócenie życia poszkodowanych będą wymaga- w tym przypadku akcja ratunkowa była przeprowa-
ły mnóstwa pracy, czasu oraz zaangażowania dzona bardzo sprawnie i szybko. Współdziałanie
ogromnych środków. przedstawicieli wszystkich szczebli administracji
W związku z powyższym zwracam się do Pana państwowej, samorządowej, służb ratunkowych oraz
Ministra z następującymi pytaniami: osób prywatnych skutkowało tym, że poszkodowani
114

ludzie nie zostali pozostawieni sami sobie, ale docie- nia gospodarcze. Ogromnych strat dokonała woda
rała do nich pomoc. Niemniej jednak dochodzą do w szeroko pojętej infrastrukturze i rolnictwie.
mnie sygnały od poszkodowanych, że można było zro- Szczególnie dotknięte tą klęską w województwie
bić więcej, szybciej, sprawniej. Potrzeby i oczekiwania podkarpackim są powiaty ropczycko-sędziszowski
poszkodowanych rolników są nadal ogromne. W oraz dębicki, których jestem przedstawicielem. Tu
związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra najpierw przyszła powódź. Do spotkania z tak nie-
z następującymi pytaniami: bezpiecznym żywiołem nie można być nigdy do koń-
1. Czy ministerstwo rolnictwa dokonało oszaco- ca przygotowanym, jednak w tym przypadku akcja
wania strat? Na jaką konkretną pomoc ze strony mi- ratunkowa była przeprowadzona bardzo sprawnie i
nisterstwa mogli liczyć powodzianie? Czy pomoc ta szybko. Współdziałanie przedstawicieli wszystkich
zaspokoiła najpilniejsze potrzeby osób związanych z szczebli administracji państwowej, samorządowej,
rolnictwem? służb ratunkowych oraz osób prywatnych skutkowa-
2. W jakiej wysokości dopłaty przeznaczone na li- ło tym, że poszkodowani ludzie nie zostali pozosta-
kwidację skutków powodzi otrzymali rolnicy? Na wieni sami sobie, ale docierała do nich pomoc. Nie-
jaką pomoc mogli liczyć rolnicy nieubezpieczeni? mniej jednak dochodzą do mnie pewne sygnały od
3. Czy ministerstwo dostrzega niedoskonałości w poszkodowanych, że można było zrobić więcej, szyb-
systemie ubezpieczeń rolników? Czy planuje się pod- ciej, sprawniej. Potrzeby i oczekiwania są nadal
jęcie jakichkolwiek działań w celu udoskonalenia ogromne. Pojawiają się także pytania, dlaczego
tego systemu? czerwcowa powódź miała tak szeroką skalę, czy zro-
4. Jak wygląda sytuacja rolników pobierających biono wszystko, by zminimalizować działanie żywio-
łu, i co można zrobić, by w przyszłości uniknąć po-
dopłaty bezpośrednie, których uprawy zostały znisz-
dobnych tragedii. W związku z powyższym zwracam
czone?
się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:
5. Jakie działania długofalowe na rzecz poszkodo-
1. Jak według danych Pana Premiera przedsta-
wanych rolników przewiduje ministerstwo?
wiają się straty, jakie poniosło południe Polski wsku-
Jestem przekonany, że ministerstwo nie pozosta-
tek powodzi? Jakie szkody poniosła infrastruktura?
nie obojętne wobec tragedii, która dotknęła tak wie-
Z jakich źródeł będą pochodziły środki na odbudowę
lu rolników z południa Polski. Kieruję w stronę mi-
zniszczonych dróg, mostów, budynków użyteczności
nisterstwa ogromną prośbę o zrozumienie i o szybką publicznej? Na jaką pomoc w tej dziedzinie będą mo-
pomoc. gły liczyć samorządy?
Z poważaniem 2. Jak przebiegała akcja ratunkowa w skali całego
kraju i województwa podkarpackiego? Czy zdaniem
Poseł Kazimierz Moskal Pana Premiera system ostrzegania przed powodzią
zadziałał prawidłowo?
Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r. 3. Na jaką doraźną pomoc mogli liczyć poszkodo-
wani? Ile osób z takiej pomocy skorzystało, jakie były
warunki jej przyznawania? Na ile ta pomoc, zdaniem
Interpelacja Pana Premiera, była wystarczająca? Czy planowane
(nr 10553) jest podjęcie innych długoterminowych działań po-
mocowych?
do prezesa Rady Ministrów 4. Jak ocenia Pan Premier stan zabezpieczeń
przeciwpowodziowych na dotkniętych powodzią te-
w sprawie oceny akcji powodziowej renach? Jakie działania chroniące przed podobnymi
na południu Polski oraz działań podjętych tragediami będą jeszcze podjęte? Kiedy?
przez Radę Ministrów na rzecz Jestem przekonany, że Pan Premier nie pozostanie
poszkodowanych wskutek powodzi obojętny wobec tragedii, która dotknęła znaczny obszar
naszego kraju. Mam nadzieję, że poszkodowani będą
Szanowny Panie Premierze! Działając na podsta- mieć świadomość, że nie są pozostawieni sami sobie, a
wie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senato- państwo interesuje się ich sytuacją nie tylko wtedy, gdy
ra (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.), jest ona głośna medialnie, ale także wtedy, gdy przy-
proszę o przedstawienie informacji na temat działań chodzi czas żmudnej i trudnej odbudowy, powrotu do
podjętych w przedstawionej poniżej sprawie. normalnego funkcjonowania. Kieruję w stronę Rady
W wyniku powodzi, która dotknęła południe Pol- Ministrów ogromną prośbę o zrozumienie trudnej sy-
ski w czerwcu br., znaczny obszar naszego kraju po- tuacji, w jakiej znajduje się znaczna część mieszkań-
niósł ogromne straty. Województwa: podkarpackie, ców południowej Polski, oraz o szybką pomoc.
małopolskie, Górny i Dolny Śląsk w ciągu kilku dni Z poważaniem
zostały dotknięte przez żywioł, który w sposób zna- Poseł Kazimierz Moskal
czący spustoszył te tereny. Zniszczone są domy – lu-
dzie potracili często dorobek całego życia, zabudowa- Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r.
115

Interpelacja Interpelacja
(nr 10554) (nr 10555)

do ministra środowiska do ministra edukacji narodowej

w sprawie ochrony przeciwpowodziowej w sprawie działań w zakresie edukacji


kraju oraz działań podjętych podjętych przez Ministerstwo Edukacji
przez Ministerstwo Środowiska na rzecz Narodowej na rzecz poszkodowanych
poszkodowanych wskutek powodzi

Szanowny Panie Ministrze! Działając na podsta- Szanowna Pani Minister! Działając na podstawie
wie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senato- ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
ra (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.), (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.), pro-
proszę o przedstawienie informacji na temat sytuacji szę o przedstawienie informacji na temat działań
ochrony powodziowej kraju oraz działań podjętych podjętych w przedstawionej poniżej sprawie.
przez ministerstwo na rzecz powodzian. W wyniku powodzi, która dotknęła południową
W wyniku powodzi, która dotknęła południe Pol- Polskę w czerwcu br., znaczny obszar naszego kraju
ski w czerwcu br., znaczny obszar naszego kraju po- poniósł ogromne straty. Województwa: podkarpackie,
niósł ogromne straty. Województwa: podkarpackie, małopolskie, Górny i Dolny Śląsk w ciągu kilku dni
małopolskie, Górny i Dolny Śląsk w ciągu kilku dni zostały dotknięte przez żywioł, który w sposób zna-
zostały dotknięte przez żywioł, który w sposób zna- czący spustoszył te tereny. Zniszczone są domy – lu-
czący spustoszył te tereny. Szczególnie dotknięte tą dzie potracili często dorobek całego życia, zabudowa-
klęską w woj. podkarpackim są powiaty ropczycko- nia gospodarcze. Ogromnych strat dokonała woda w
-sędziszowski oraz dębicki, których jestem przedsta- szeroko pojętej infrastrukturze i rolnictwie.
wicielem. Zniszczone są domy – ludzie potracili często Szczególnie dotknięte tą klęską w woj. podkarpac-
dorobek całego życia, zabudowania gospodarcze. kim są powiaty ropczycko-sędziszowski oraz dębicki,
których jestem przedstawicielem. Tu najpierw przy-
Ogromnych strat dokonała woda w szeroko pojętej
szła powódź. Do spotkania z tak niebezpiecznym ży-
infrastrukturze i rolnictwie. Odbudowa zniszczeń
wiołem nie można być nigdy do końca przygotowa-
będzie wymagała zaangażowania ogromnych środ-
nym, jednak w tym przypadku akcja ratunkowa była
ków. Konieczna będzie również współpraca na
przeprowadzona bardzo sprawnie i szybko. Współ-
wszystkich szczeblach administracji państwowej i
działanie przedstawicieli wszystkich szczebli admi-
samorządowej. W tym momencie najważniejsze jest
nistracji państwowej, samorządowej, służb ratunko-
oszacowanie strat oraz podjęcie kompleksowych dzia-
wych oraz osób prywatnych skutkowało tym, że po-
łań, które uchronią nas w przyszłości przed podob- szkodowani ludzie nie zostali pozostawieni sami so-
nymi tragediami bie, ale szybko docierała do nich pomoc. Niemniej
W związku z powyższym zwracam się do Pana jednak dochodzą do mnie sygnały od poszkodowa-
Ministra z następującymi pytaniami: nych, że można było zrobić więcej, szybciej, spraw-
1. Czy ministerstwo posiada dane co do strat, ja- niej. Potrzeby i oczekiwania są nadal ogromne. Szcze-
kie powódź wyrządziła w środowisku naturalnym na gólną uwagę trzeba zwrócić na poszkodowane w sku-
zalanych terenach? tek powodzi dzieci i młodzież, na których to wyda-
2. Jak ministerstwo ocenia stan zabezpieczeń rzenie niewątpliwie wywarło negatywny wpływ. Tu
przeciwpowodziowych w naszym kraju? Co w tej kwe- oprócz strat materialnych wielkie są szkody psychicz-
stii zamierza zrobić jeszcze ministerstwo? Czy po ne. Spotykając się z poszkodowanymi, widziałem
ostatniej powodzi na terenie woj. podkarpackiego mi- stan, w jakim się znajdowali – to ciągły szok, przera-
nisterstwo uważa, że zabezpieczenie przeciwpowo- żenie i obawa o przyszłość. W związku z powyższym
dziowe tego terenu jest wystarczające? Co można zwracam się do Pani Minister z następującymi pyta-
zrobić, by w przyszłości uniknąć podobnej tragedii? niami:
3. Na jakim etapie realizacji jest program ochrony 1. Jak resort edukacji uczestniczył w pomocy po-
przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na terenie szkodowanym przez powódź? Jak ta akcja przepro-
woj. podkarpackiego? wadzona była w skali kraju i woj. podkarpackiego?
4. Na jaką pomoc ze strony ministerstwa mogli Na jaką doraźną pomoc ze strony ministerstwa mogli
liczyć poszkodowani podczas ostatniej powodzi? Ja- liczyć powodzianie? Na ile ta pomoc, zdaniem mini-
kie działania ma zamiar prowadzić ministerstwo, sterstwa, była wystarczająca?
które w przyszłości uchronią poszkodowanych przed 2. Czy dzieci i młodzież z terenów dotkniętych
podobnymi sytuacjami? przez powódź mogła liczyć na zorganizowanie przez
,inisterstwo letniego wypoczynku? Jakie były zasady
Poseł Kazimierz Moskal rekrutacji na tego typu wyjazdy? Ile osób skorzysta-
ło z takiej możliwości? Jak wygląda zakres teryto-
Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r. rialny tej formy pomocy – mieszkańcy których regio-
116

nów i w jakiej liczbie mogli liczyć na pomoc? Dokąd dzie potracili często dorobek całego życia, zabudowa-
zostały zorganizowane wyjazdy? nia gospodarcze. Ogromnych strat dokonała woda w
3. Czy poszkodowani mogli lub mogą liczyć na ja- szeroko pojętej infrastrukturze i rolnictwie. Powódź
kąkolwiek pomoc psychologiczną ze strony minister- nie ominęła również obiektów użyteczności publicz-
stwa? nej, w tym obiektów sportowych. Odbudowa znisz-
4. Czy Pani Minister posiada szacunkowe dane co do czeń oraz przywrócenie życia poszkodowanych będą
zniszczeń, jakich doznały budynki oświatowe? Czy zo- wymagały zaangażowania ogromnych środków. Ko-
staną tam skierowane środki na usuwanie zniszczeń? nieczna będzie również współpraca na wszystkich
5. Czy ministerstwo prowadzi obecnie na dotknię- szczeblach administracji państwowej i samorządowej.
tych przez powódź terenach inne działania pomoco- W tym momencie najważniejsze jest oszacowanie
we? Czy ministerstwo posiada plan działania długo- strat oraz dobra koordynacja wszystkich służb. Przy
terminowego? odrobinie dobrej woli i chęci pomocy w miarę szybko
6. Czy ministerstwo przewiduje objęcie szczególną uporamy się ze skutkami powodzi i podejmiemy kom-
pomocą dzieci poszkodowane wskutek powodzi w pleksowe działania, które uchronią nas w przyszłości
nadchodzącym roku szkolnym (zakup książek i przy- przed podobnymi tragediami.
borów szkolnych, odtworzenie utraconych rzeczy)? W związku z powyższym zwracam się do Pana
7. Czy ministerstwo współpracuje w ww. sprawie Ministra z następującymi pytaniami:
z innymi podmiotami? 1. Czy ministerstwo dokonało już oszacowana
8. Proszę wskazać źródła finansowania działań strat, jakie poniosły wskutek powodzi obiekty spor-
realizowanych przez Panią Minister na rzecz powo- towe?
dzian. 2. Jak resort sportu uczestniczył w pomocy po-
Jestem przekonany, że ministerstwo nie pozosta- szkodowanym przez powódź? Jak ta akcja przepro-
nie obojętne wobec tragedii, jaka dotknęła znaczny wadzona była w skali kraju i woj. podkarpackiego?
obszar kraju. Mam nadzieję, że poszkodowani będą Na jaką doraźną pomoc ze strony ministerstwa mogli
mieć świadomość, że nie są pozostawieni sami sobie, liczyć powodzianie? Na ile ta pomoc, zdaniem mini-
a państwo interesuje się ich sytuacją nie tylko wtedy, sterstwa, była wystarczająca?
gdy jest ona głośna medialnie, ale także wtedy, gdy 3. Jak wygląda ochrona przeciwpowodziowa
przychodzi czas żmudnej i trudnej odbudowy, powro- obiektów sportowych w Polsce? Jakie są długotermi-
tu do normalnego funkcjonowania. nowe plany ministerstwa w tej sferze?
4. Jakie będą źródła finansowania ww. działań?
Z poważaniem
Jestem przekonany, że ministerstwo nie pozosta-
nie obojętne wobec tragedii, jaka dotknęła południe
Poseł Kazimierz Moskal
Polski. Liczę na pomoc w odbudowie zniszczonych
obiektów.
Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r.
Z poważaniem

Interpelacja Poseł Kazimierz Moskal


(nr 10556)
Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r.
do ministra sportu i turystyki

w sprawie działań podjętych przez Interpelacja


Ministerstwo Sportu i Turystyki na rzecz (nr 10557)
poszkodowanych wskutek powodzi
do ministra zdrowia

Szanowny Panie Ministrze! Działając na podsta- w sprawie działań w zakresie


wie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senato- ochrony zdrowia podjętych
ra (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.), przez Ministerstwo Zdrowia na rzecz
proszę o przedstawienie informacji na temat sytuacji poszkodowanych wskutek powodzi
obiektów sportowych dotkniętych powodzią oraz
działań podjętych przez ministerstwo na rzecz po-
wodzian. Szanowna Pani Minister! Działając na podstawie
W wyniku powodzi, która dotknęła południe Pol- ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
ski w czerwcu br., znaczny obszar naszego kraju po- (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.), pro-
niósł ogromne straty. Województwa: podkarpackie, szę o przedstawienie informacji na temat działań
małopolskie, Górny i Dolny Śląsk w ciągu kilku dni podjętych w przedstawionej poniżej sprawie.
zostały dotknięte przez żywioł, który w sposób zna- W wyniku powodzi, która dotknęła południe Pol-
czący spustoszył te tereny. Zniszczone są domy – lu- ski w czerwcu br. znaczny obszar naszego kraju po-
117

niósł ogromne straty. Województwa: podkarpackie, zumienie trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się
małopolskie, Górny i Dolny Śląsk w ciągu kilku dni znaczna część mieszkańców południowej Polski, oraz
zostały dotknięte przez żywioł, który w sposób zna- o szybką pomoc.
czący spustoszył te tereny. Zniszczone są domy – lu-
Z poważaniem
dzie potracili często dorobek całego życia, zabudowa-
nia gospodarcze. Ogromnych strat dokonała woda w
Poseł Kazimierz Moskal
szeroko pojętej infrastrukturze i rolnictwie.
Szczególnie dotknięte tą klęską w woj. podkarpac-
Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r.
kim są powiaty ropczycko-sędziszowski oraz dębicki,
których jestem przedstawicielem. Tu najpierw przy-
szła powódź. Do spotkania z tak niebezpiecznym ży-
Interpelacja
wiołem nie można być nigdy do końca przygotowa-
(nr 10558)
nym, jednak w tym przypadku akcja ratunkowa była
przeprowadzona bardzo sprawnie i szybko. Współ-
do ministra spraw wewnętrznych i administracji
działanie przedstawicieli wszystkich szczebli admi-
nistracji państwowej, samorządowej, służb ratunko-
w sprawie działań w ramach kompetencji
wych oraz osób prywatnych skutkowało tym, że po-
szkodowani ludzie nie zostali pozostawieni sami so- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
bie, ale docierała do nich pomoc. Niemniej jednak i Administracji podjętych przez ministerstwo
dochodzą do mnie pewne sygnały od poszkodowa- na rzecz poszkodowanych wskutek powodzi
nych, że można było zrobić więcej, szybciej, spraw-
niej. Potrzeby i oczekiwania są nadal ogromne. W Szanowny Panie Ministrze! Działając na podsta-
związku z powyższym zwracam się do Pani Minister wie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senato-
z następującymi pytaniami: ra (Dz. U. z 2003r. Nr 221, poz. 2199 z późn. zm.),
1. Jak resort zdrowia uczestniczył w pomocy po- proszę o przedstawienie informacji na temat działań
szkodowanym przez powódź? Jak ta akcja przepro- podjętych w przedstawionej poniżej sprawie.
wadzona była w skali kraju i woj. podkarpackiego? W wyniku powodzi, która dotknęła południe Pol-
Na jaką doraźną pomoc ze strony ministerstwa mogli ski w czerwcu br., znaczny obszar naszego kraju po-
liczyć powodzianie? Na ile ta pomoc, zdaniem mini- niósł ogromne straty. Województwa: podkarpackie,
sterstwa, była wystarczająca? małopolskie, Górny i Dolny Śląsk w ciągu kilku dni
2. Czy powodzian objęto szczepieniami przeciwko zostały dotknięte przez żywioł, który w sposób zna-
chorobom bakteryjnym, na jakie w tych warunkach czący spustoszył te tereny. Zniszczone są domy – lu-
byli i są nadal narażeni? Jeśli tak, ile osób szczepie- dzie potracili często dorobek całego życia, zabudowa-
niami objęto? Czy ministerstwo w jakikolwiek spo- nia gospodarcze. Ogromnych strat dokonała woda w
sób kontroluje stan zdrowia poszkodowanych i wa- szeroko pojętej infrastrukturze i rolnictwie.
runki sanitarne na zalanych terenach kilka tygodni Szczególnie dotknięte tą klęską w woj. podkarpac-
po powodzi? kim są powiaty ropczycko-sędziszowski oraz dębicki,
3. Czy resort zdrowia badał stan wody pitnej na których jestem przedstawicielem. Tu najpierw przy-
zalanych terenach? Czy przeprowadzono akcję odka- szła powódź. Do spotkania z tak niebezpiecznym ży-
żania zanieczyszczonych ujęć wody? Czy właściciele wiołem nie można być nigdy do końca przygotowa-
wszystkich zalanych studni mogli liczyć na pomoc nym, jednak w tym przypadku akcja ratunkowa była
odpowiednich służb? przeprowadzona bardzo sprawnie i szybko. Współ-
4. Czy ministerstwo prowadzi obecnie na do- działanie przedstawicieli wszystkich szczebli admi-
tkniętych przez powódź terenach inne działania po- nistracji państwowej, samorządowej, służb ratunko-
mocowe? wych oraz osób prywatnych skutkowało tym, że po-
5. Czy Pani Minister przewiduje objęcie dzieci z szkodowani ludzie nie zostali pozostawieni sami so-
terenów powodziowych systemową opieką zdrowot- bie, ale docierała do nich pomoc. Niemniej jednak
ną? dochodzą do mnie pewne sygnały od poszkodowa-
6. Proszę wskazać źródła finansowania działań nych, że można było zrobić więcej, szybciej, spraw-
realizowanych przez Panią Minister na rzecz powo- niej. Potrzeby i oczekiwania są nadal ogromne. Poja-
dzian. wiają się także pytania, dlaczego czerwcowa powódź
Jestem przekonany, że ministerstwo nie pozosta- miała tak szeroką skalę, czy zrobiono wszystko, by
nie obojętne wobec tragedii, jaka dotknęła znaczny zminimalizować działanie żywiołu, i co można zro-
obszar naszego kraju. Mam nadzieję, że poszkodo- bić, by w przyszłości uniknąć podobnych tragedii. W
wani będą mieć świadomość, że nie są pozostawieni związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra
sami sobie, a państwo interesuje się ich sytuacją nie z następującymi pytaniami:
tylko wtedy, gdy jest ona głośna medialnie, ale także 1. Jak resort spraw wewnętrznych i administracji
wtedy, gdy przychodzi czas żmudnej i trudnej odbu- uczestniczył w pomocy poszkodowanym przez powódź?
dowy, powrotu do normalnego funkcjonowania. Kie- Jak ta akcja przeprowadzona była w skali kraju i woj.
ruję w stronę ministerstwa ogromną prośbę o zro- podkarpackiego? Na jaką doraźną pomoc ze strony mi-
118

nisterstwa mogli liczyć powodzianie? Na ile ta pomoc, poniósł ogromne straty. Województwa: podkarpackie,
zdaniem ministerstwa, była wystarczająca? małopolskie, Górny i Dolny Śląsk w ciągu kilku dni
2. Czy zdaniem Pana Ministra zrobiono wszystko, zostały dotknięte przez żywioł, który w sposób zna-
by zminimalizować siłę uderzenia żywiołu? Jak Pan czący spustoszył te tereny. Zniszczone są domy – lu-
Minister ocenia przebieg akcji powodziowej? dzie potracili często dorobek całego życia, zabudowa-
3. Jak według szacunków ministerstwa wygląda- nia gospodarcze. Ogromnych strat dokonała woda w
ją straty? Jakie szkody poniosła infrastruktura? Na szeroko pojętej infrastrukturze i rolnictwie.
jaką pomoc ministerstwa w odbudowie zniszczonych Szczególnie dotknięte tą klęską w woj. podkarpac-
dróg, mostów, obiektów użyteczności publicznej mogą kim są powiaty ropczycko-sędziszowski oraz dębicki,
liczyć samorządy? W jakiej wysokości i jak szybko których jestem przedstawicielem. Tu najpierw przy-
taka pomoc samorządom zostanie przekazana? szła powódź. Do spotkania z tak niebezpiecznym ży-
4. Jak przebiega realizacja programu ochrony wiołem nie można być nigdy do końca przygotowa-
przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły? Na jakim nym, jednak w tym przypadku akcja ratunkowa była
etapie realizacji program znajduje się w woj. podkar- przeprowadzona bardzo sprawnie i szybko. Współ-
packim? Jakie środki na ten cel zostały przekazane działanie przedstawicieli wszystkich szczebli admi-
dla woj. podkarpackiego w latach 2007–2009? Jakie nistracji państwowej, samorządowej, służb ratunko-
działania w ramach projektu będą podjęte w najbliż- wych oraz osób prywatnych skutkowało tym, że po-
szym czasie? szkodowani ludzie nie zostali pozostawieni sami so-
5. Czy ministerstwo podejmie inne działania pre- bie, ale docierała do nich pomoc. Niemniej jednak
wencyjne, które uchronią poszkodowane rejony kra- dochodzą do mnie pewne sygnały od poszkodowa-
ju przed podobnymi klęskami żywiołowymi? nych, że można było zrobić więcej, szybciej, spraw-
6. Proszę wskazać źródła finansowania działań niej. Potrzeby i oczekiwania są nadal ogromne. W
realizowanych przez Pana Ministra na rzecz powo- związku z powyższym zwracam się do Pani Minister
dzian. z następującymi pytaniami:
Jestem przekonany, że ministerstwo nie pozosta- 1. Jak resort pracy i polityki społecznej uczestni-
nie obojętne wobec tragedii, jaka dotknęła znaczny czył w pomocy poszkodowanym przez powódź? Jak
obszar naszego kraju. Mam nadzieję, że poszkodowa- ta akcja przeprowadzona była w skali kraju i woj.
ni będą mieć świadomość, że nie są pozostawieni podkarpackiego? Na jaką doraźną pomoc ze strony
sami sobie, a państwo interesuje się ich sytuacją nie ministerstwa mogli liczyć powodzianie? Na ile ta po-
tylko wtedy, gdy jest ona głośna medialnie, ale także moc, zdaniem ministerstwa, była wystarczająca?
wtedy, gdy przychodzi czas żmudnej i trudnej odbu- 2. Jak wygląda obecnie sytuacja mieszkaniowa
dowy, powrotu do normalnego funkcjonowania. Kie- poszkodowanych? Czy ministerstwo posiada szacun-
ruję w stronę ministerstwa ogromną prośbę o zrozu- kowe dane co do zakresu strat? Ile rodzin było pozba-
mienie trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się znaczna wionych mieszkania przez powódź? Jaką konkretną
część mieszkańców południowej Polski, oraz o szybką pomoc doraźną i długofalową uzyskały rodziny po-
pomoc. zbawione możliwości mieszkania w swoich dotych-
czasowych domach?
Z poważaniem 3. Czy poszkodowani mogli liczyć na otrzymanie
jednorazowych zasiłków specjalnych? Ile środków
Poseł Kazimierz Moskal przekazano na ten cel? Ile osób w skali kraju oraz w
skali województwa podkarpackiego zostało objętych
Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r. taka pomocą? Jakie było kryterium otrzymania ta-
kiego wsparcia?
4. Jakie działania długoterminowe będzie prowadzi-
Interpelacja ło ministerstwo na terenach dotkniętych powodzią?
(nr 10559) 5. Czy ministerstwo przewiduje objęcie szczególną
pomocą osoby nieubezpieczone oraz osoby, które
do ministra pracy i polityki społecznej wskutek powodzi utraciły miejsca pracy?
6. Proszę wskazać źródła finansowania działań
w sprawie działań podjętych przez realizowanych przez Panią Minister na rzecz powo-
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dzian.
na rzecz poszkodowanych wskutek powodzi Jestem przekonany, że ministerstwo nie pozosta-
nie obojętne wobec tragedii, która dotknęła znaczny
Szanowna Pani Minister! Działając na podstawie obszar naszego kraju. Mam nadzieję, że poszkodowa-
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora ni będą mieć świadomość, że nie są pozostawieni sami
(Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.), pro- sobie, a państwo interesuje się ich sytuacją nie tylko
szę o przedstawienie informacji na temat działań wtedy, gdy jest ona głośna medialnie, ale także wtedy,
podjętych w przedstawionej poniżej sprawie. gdy przychodzi czas żmudnej i trudnej odbudowy, po-
W wyniku powodzi, która dotknęła południową wrotu do normalnego funkcjonowania. Kieruję w stro-
Polskę w czerwcu br., znaczny obszar naszego kraju nę ministerstwa ogromną prośbę o zrozumienie trud-
119

nej sytuacji, w jakiej znajduje się znaczna część miesz- Interpelacja


kańców południowej Polski, oraz o szybką pomoc. (nr 10561)
Z poważaniem
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Poseł Kazimierz Moskal
w sprawie planów likwidacji rezerwy celowej
Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r.
na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów
Wiejskich
Interpelacja
(nr 10560) Szanowny Pani Ministrze! Działając zgodnie
z art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu, proszę o podjęcie
do ministra środowiska działań w przedstawionej poniżej sprawie.
Zaniepokojony zamiarem zlikwidowania rezerwy
w sprawie plagi dzikich wysypisk śmieci celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów
w polskich lasach Wiejskich zwracam się z prośbą o ponowną analizę
podejmowanych działań i zmianę niekorzystnej dla
Szanowny Panie Ministrze! Działając na podsta- rozwoju polskiej wsi decyzji. Zgodnie z docierającymi
wie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senato- do mnie informacjami od władz samorządowych i
ra (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.), mieszkańców gmin pow. dębickiego i ropczycko-sę-
proszę o podjęcie działań w przedstawionej poniżej dziszowskiego okazało się, że planowana jest likwi-
sprawie. dacja kwoty 80 mln zł zarezerwowanej na PPWOW.
Bardzo często dochodzą do mnie sygnały o pro- Realizowany drugi rok Poakcesyjny Program
blemie dzikich wysypisk śmieci. Każdego roku po- Wsparcia Obszarów Wiejskich okazał się sukcesem
wstają nowe miejsca nielegalnego deponowania róż- pozwalającym władzom gminnym na zaplanowanie
nego rodzaju śmieci. Prócz przydrożnych kanałów i realizację wielu koniecznych społecznie inwestycji.
równie obficie zanieczyszczone są niestety również Otrzymane decyzje o alokacji i wydatkowaniu środ-
i lasy. Nie ulega wątpliwości, że rosnąca liczba dzi- ków zostały zaplanowane, ogłoszono konkursy, które
kich wysypisk nie pozostaje bez negatywnego wpły- zostały rozstrzygnięte, zawarto umowy na realizację
wu na środowisko naturalne, zwłaszcza środowisko usług społecznych będących w fazie realizacji.
glebowe. Każde nowo powstające czy istniejące już Gminy wiejskie pow. dębickiego i ropczycko-sędzi-
od lat dzikie wysypisko śmieci jest potencjalnym szowskiego nie posiadają środków finansowych na
źródłem wielu rozmaitych zanieczyszczeń. Stanowią kontynuowanie tych zobowiązań z własnego budże-
one ogromne zagrożenie dla stanu środowiska na- tu. Wstrzymanie finansowania programu oznacza
turalnego. zerwanie umów z usługodawcami, organizacjami po-
Mimo iż za wyrzucanie śmieci w przydrożnych zarządowymi i wywoła uzasadnione roszczenia fi-
rowach, lasach i miejscach do tego nieprzeznaczo- nansowe.
nych grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł (art. 145 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiej-
Kodeksu wykroczeń), to jak można zaobserwować, skich obejmował najbiedniejsze polskie gminy do-
niektórzy obywatele niewiele sobie z tego robią. I tak tknięte problemami społecznymi, niekorzystnymi
naprawdę nie wiadomo, czy ignorancja ta spowodo- warunkami gospodarowania wynikającymi z ukształ-
wana jest nieznajomością przepisów, zwykłą głupotą, towania terenu i peryferyjnym położeniem. Dla więk-
czy też oszczędnością (mniejsze opłaty za wywóz szości z nich były to pierwsze środki zewnętrzne,
śmieci). Jedno jest pewne – dzikich wysypisk powsta- dzięki którym powstawały przedszkola, świetlice śro-
je coraz więcej. Samorządy zajmują się likwidowa- dowiskowe, projekty edukacyjne i społeczne integru-
niem tych „ekologicznych bomb”, jednak wydaje się jące mieszkańców. Niedopuszczalne jest, by oszczęd-
to być walką z wiatrakami. Dlatego konieczne jest ności budżetowe odbywały się znów kosztem najbied-
podjęcie jeszcze bardziej zdecydowanych działań w niejszych mieszkańców i gmin, by zmarnotrawiono
kierunku zmiany tej sytuacji. zbudowany kapitał i rozbudzone nadzieje.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Panie Ministrze, mając na względzie wagę proble-
Ministra z następującymi pytaniami: mu i społeczne skutki decyzji, proszę o odpowiedź na
1. Czy ministerstwo dostrzega ww. problem? następujące pytania:
2. Jakie kroki podejmuje ministerstwo w celu 1. Jakie są przyczyny szukania oszczędności bu-
przeciwdziałania opisanych praktyk? dżetowych w programach służących najbiedniejszym
3. Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie do- regionom, a przynoszącym wymierne efekty społecz-
datkowych programów w ww. sprawie? ne i gospodarcze?
Z poważaniem 2. Czy Pan Minister zamierza podjąć działania
Poseł Kazimierz Moskal zapobiegające planom zlikwidowania rezerwy celowej
na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiej-
Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. skich?
120

3. Czy analizowany był problem konieczności zerwa- Interpelacja


nia umów i ewentualnych roszczeń finansowych usłu- (nr 10563)
godawców wobec jednostek samorządowych w przypad-
ku likwidacji rezerwy celowej na PPWOW skutkujący do ministra pracy i polityki społecznej
brakiem środków na realizowane programy?
w sprawie przyszłości systemu emerytalnego
Z poważaniem
w kraju
Poseł Kazimierz Moskal
Szanowna Pani Minister! Działając na podstawie
Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r. ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
(Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.), pro-
szę o przedstawienie stanowiska ministerstwa w
Interpelacja przedstawionej poniżej sprawie. Według najnowszych
(nr 10562) danych unijnego biura statystycznego Eurostat
współczynnik dzietności w Polsce jest najniższy w
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Europie. Wynosi tylko 1,27. Tymczasem uznaje się,
że aby mogła następować naturalna wymiana poko-
w sprawie planowanego przez rząd leń współczynnik powinien utrzymywać się na pozio-
zmniejszenia środków pieniężnych mie 2,11. W Polsce jest jednak coraz gorzej. Przez 20
na program „Szklanka mleka” w nowym lat (1983–2003) liczba urodzeń spadła o połowę. De-
roku szkolnym 2009/2010 mografowie ostrzegają, że w ciągu pół wieku liczba
ludzi aktywnych zawodowo zmniejszy się w Polsce o
Szanowny Panie Ministrze! Działając na podsta- ponad 4 mln. Jedna osoba w wieku emerytalnym
wie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senato- przypada w Polsce na ponad pięć w wieku produkcyj-
ra (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.), nym. Z prognoz do 2052 r. wynika, że za pół wieku
proszę o podjęcie działań w przedstawionej poniżej na jedną osobę w wieku produkcyjnym (15–64 lata)
sprawie. przypadać będzie poniżej dwóch emerytów (dokład-
W ostatnim roku szkolnym program „Szklanka nie 1,7). To konsekwencja dwóch zjawisk – bardzo
mleka” objął ok. 35% wszystkich polskich uczniów. niskiej dzietności kobiet i wydłużania się życia.
Uczniowie bezpłatnie dostawali kartonik białego Polki rodzą coraz mniej już od paru dekad. Niski
mleka (za mleko smakowe trzeba było nieco dopła- wskaźnik urodzeń dziś, to niewielka liczba rąk do
cić). Jednak w nowym roku szkolnym program ten pracy jutro. Może to zachwiać systemem ubezpieczeń
może się załamać. Zapowiedź rządu obcięcia dotacji społecznych, będącym swego rodzaju piramidą finan-
do programu z powodu oszczędności doprowadzi do sową, w której najpierw wpłacamy na utrzymywanie
tego, że rodzice będą musieli dopłacać do mleka, co starszych, a następnie sami, kiedy już przestajemy
na pewno spowoduje, że część dzieci przestanie spo- pracować, jesteśmy utrzymywani przez młodszych.
żywać mleko w swoich szkołach. Tylko że tych młodszych zacznie szybko ubywać.
Z programu mogą wycofać się też niektóre mle- ZUS-owi już dziś brakuje pieniędzy na wypłaty eme-
czarnie. To zaś wynika z faktu, że w tym roku rząd rytur, a co dopiero będzie za kilkanaście lat?
spóźnił się z wypłatą części dotacji dla zakładów mle- W związku z powyższym zwracam się do Pani
czarskich dostarczających mleko dla szkół. Część Minister z następującymi pytaniami:
firm mocno odczuła opóźnienia w dotacji i teraz oba- 1. Czy ministerstwo dostrzega ww. problem?
wiają się, że państwo znowu będzie miało kłopot z 2. Jakie działania są podejmowane przez rząd w
terminowym uregulowaniem należności, więc wolą ww. sprawie?
uniknąć takich problemów. Z drugiej jednak strony
Z poważaniem
branży zależy na utrzymaniu programu, ponieważ
Poseł Kazimierz Moskal
ma on służyć spożyciu mleka i jego przetworów.
W związku z powyższym zwracam się do Pana
Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r.
Ministra z następującymi pytaniami:
1. Jakie jest stanowisko ministerstwa w ww. spra-
wie?
Interpelacja
2. Czy obcięcie dotacji na program „Szklanka
(nr 10564)
mleka” jest decyzją ostateczną?
3. Jakie działania podejmuje ministerstwo w celu
do ministra infrastruktury
promocji spożycia mleka i produktów mleczarskich?
Z poważaniem w sprawie sytuacji pracowników
PKP Cargo SA z Podkarpacia
Poseł Kazimierz Moskal
Szanowny Panie Ministrze! Działając na podsta-
Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. wie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senato-
121

ra (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.), pieniądze na ten cel. Pieniądze miały pochodzić z
proszę o podjęcie działań w przedstawionej poniżej nadwyżek, jakie wypracowuje NFZ. Pieniądze jed-
sprawie. nak do szpitali nie dotarły.
Należąca do Skarbu Państwa spółka PKP Cargo Wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, że rok
jest czołowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce. 2009 jest bardzo ciężki dla finansów państwa i po-
Od pewnego czasu mówiło się o planowanych reduk- szczególnych resortów. Wpływy ze składek nie są tak
cjach etatów w spółce. Na Podkarpaciu redukcja mia- duże, jak w ubiegłych latach, a potrzeb wciąż przy-
ła wynosić ok. 700 osób. Wizytujący kilka miesięcy bywa. Jednak sytuacja szpitali na Podkarpaciu jest
temu oddział w Dębicy prezes PKP Cargo Wojciech wyjątkowa – ich działalność jest bezcenna dla miesz-
Balczun uspokajał pracowników, że zakłady w Dębi- kańców regionu, są powołane do tego, by ratować
cy i Przemyślu nie zostaną zlikwidowane, zaś koleja- życie i zdrowie ludzi. Jak dyrektorzy szpitali mają
rze zachowają pracę. Pracownicy spółki czują się wytłumaczyć ludziom, których życie jest zagrożone,
oszukani przez władze, których zapewnienia były że nie zostaną objęci opieką z powodu braku pienię-
ewidentną zasłoną dymną przed wyborami do euro- dzy (które zresztą sami na rzecz NFZ wpłacają)?
parlamentu. Mamy dopiero połowę roku, tymczasem część
Co więcej, władze PKP Cargo, chcąc za wszelką szpitali już teraz stoi na skraju bankructwa. Zamy-
cenę uniknąć wiążących się z koniecznością zapew- kanie oddziałów i wstrzymywanie planowanych za-
nienia pracownikom szeregu zabezpieczeń socjal- biegów, jakie ma miejsce w tej chwili, stanowi poważ-
nych zwolnień grupowych, postawiły na program ne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. W tym
dobrowolnych odejść. Problem w tym, że procedura momencie nie ma już czasu na suche obietnice ze
ta wcale dobrowolna nie jest. Pracownicy czują się strony Pani Minister. Teraz potrzebne są już tylko
psychicznie przymuszani do „dobrowolnego” odej- konkretne działania. Szpitale i pacjenci nie mogą
ścia z pracy. dłużej czekać, a stawka jest za wysoka, by w nieskoń-
W związku z powyższym zwracam się do Pana czoność prowadzić jałową dyskusję. W związku z po-
Ministra z następującymi pytaniami: wyższym zwracamy się do Pani Minister z następu-
1. Czy masowe zwolnienia w spółce są jedynym jącymi pytaniami:
rozwiązaniem sytuacji, w jakiej znajduje się firma? 1. Czy ministerstwo dostrzega ten problem?
2. Jakie rozwiązanie tego problemu widzi mini- 2. Kiedy Pani Minister zamierza wywiązać się z
sterstwo? obietnic złożonych w mieleckim szpitalu 11 maja br.?
3. Jakie rozwiązania może zaproponować mini-
Z poważaniem
sterstwo w celu poprawy sytuacji szpitali na Podkar-
paciu?
Poseł Kazimierz Moskal
4. Czy ministerstwo będzie płacić szpitalom za
nadwykonania w drugim półroczu?
Warszawa, dnia 1 lipca 2009 r.
5. Czy ministerstwo, oprócz pomysłu prywatyza-
cji, posiada jakąkolwiek inną wizję ratowania szpita-
Interpelacja li w Polsce?
(nr 10565) Z poważaniem

do ministra zdrowia Poseł Kazimierz Moskal

w sprawie dramatycznej sytuacji szpitali Warszawa, dnia 13 lipca 2009 r.


na Podkarpaciu

Szanowna Pani Minister! Działając na prośbę Interpelacja


mieszkańców Podkarpacia oraz na podstawie ustawy (nr 10566)
o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z
2003r. Nr 221, poz. 2199 z późn. zm.), proszę o pod- do ministra spraw wewnętrznych i administracji
jęcie działań w przedstawionej poniżej sprawie. Sy-
tuacja w podkarpackich szpitalach jest dramatyczna. w sprawie pomocy Polski dla uchodźców
Trwa ograniczanie działalności poszczególnych od- klimatycznych
działów. Warunkiem utrzymania szpitali, a tym sa-
mym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pa- Szanowny Panie Ministrze! Działając na podsta-
cjentom, jest niezwłoczne przekazanie przez NFZ wie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senato-
pieniędzy za zabiegi i badania wykonane ponad wy- ra (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.),
znaczone limity. proszę o podjęcie działań w przedstawionej poniżej
Kierownictwo, pracownicy, a przede wszystkim sprawie.
pacjenci szpitali czują się oszukani, gdyż w maju mi- Wszyscy doskonale wiemy, że jeśli temperatura
nister zdrowia, wizytując szpital w Mielcu, obiecała Ziemi wzrośnie o kilka stopni, to proces dalszego
122

ocieplania się klimatu będzie nieodwracalny i może nikłe zainteresowanie w konsultacjach społecznych,
to nastąpić nawet za kilka lat. Migracje związane ze których sens wobec wcześniejszego wypowiedzenia
zmianami klimatu (zalaniem terytoriów, brakiem się w tej sprawie (zdecydowany sprzeciw) przestaje
wody i pożywienia, zniszczeniem domów i ziemi na być zrozumiały. Również władze samorządowe –
skutek częstych klęsk żywiołowych: susz, pożarów, Rada Miejska w Tyczynie twierdzi, że zmiana granic
powodzi i in.) dotyczy setek milionów ludzi i ta mi- miasta Rzeszowa zaproponowana przez prezydenta
gracja już się zaczęła. miasta jest bezzasadna i zagraża podstawowym in-
Za chwilę do krajów Unii Europejskiej napłyną teresom gminy Tyczyn.
miliony ludzi niewykształconych, bezradnych, zde- Przejęcie wymienionych sołectw oznacza dla gmi-
sperowanych i chcących żyć, co przyniesie ogromne ny Tyczyn utratę 34,95% terytorium, 44,15% docho-
konsekwencje społeczne i ekonomiczne. Uchodźcy dów i 44,41% ludności. Będzie to również oznaczało
klimatyczni potrzebują terytorium, dachu nad gło- dezintegrację społeczną gminy polegającą na zerwa-
wą, żywności, opieki medycznej. Uchodźcy klima- niu więzi ukształtowanych w toku kilkusetletniej
tyczni, w odróżnieniu od uchodźców politycznych, nie współpracy, marginalizację gminy pełniącej po części
wrócą na opuszczone przez nich tereny, bo nie ma funkcję przedmieścia Rzeszowa, co niesie za sobą po-
takiej możliwości. ważne skutki ekonomiczne i społeczne.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Przyłączanie na siłę do Rzeszowa mieszkańców
Ministra z następującymi pytaniami: sąsiednich gmin jest skandaliczne. Zmiany, o jakich
1. Czy Polska jest przygotowana na przyjęcie mowa, powinny odbywać się na zasadach pełnego
uchodźców klimatycznych? partnerstwa, z uwzględnieniem wzajemnych intere-
2. Czy Polska dokłada środki na ten cel do mię- sów i skutków.
dzynarodowej puli? W związku z powyższym zwracam się do Pana
Ministra z następującymi pytaniami:
Z poważaniem
1. Jakie jest stanowisko ministerstwa w ww. spra-
wie?
Poseł Kazimierz Moskal
2. Jak ww. proces ma się do zasady pomocniczości
jako podstawy samorządu terytorialnego?
Warszawa, dnia 1 lipca 2009 r.
3. Czy ministerstwo bierze pod uwagę odrzucenie
wniosku prezydenta Rzeszowa w sprawie przyłącze-
Interpelacja nia Budziwoja?
(nr 10567) Z poważaniem

do ministra spraw wewnętrznych i administracji Poseł Kazimierz Moskal

w sprawie koncepcji powiększenia obszaru Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r.


miasta Rzeszowa o sołectwa gminy Tyczyn

Szanowny Panie Ministrze! Działając na prośbę Interpelacja


władz samorządowych oraz mieszkańców gminy Ty- (nr 10568)
czyn oraz na podstawie ustawy o wykonywaniu man-
datu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. do prezesa Rady Ministrów
2199, z późn. zm.), proszę o podjęcie działań w przed-
stawionej poniżej sprawie. w sprawie informacji o zakończeniu
Władze samorządowe oraz mieszkańcy gminy Ty- programu społecznego skierowanego
czyn są głęboko zaniepokojeni planami prezydenta do 500 najbiedniejszych gmin
Rzeszowa dotyczącymi zmiany granic Rzeszowa
i przyłączenia do miasta sołectw gminy Tyczyn. Szanowny Panie Premierze! W dniu 10 lipca br.
Obecnie realizowany jest proces przyłączania do Rze- „Gazeta Wyborcza” opublikowała informacje (G. Bor-
szowa sołectwa Budziwój. W ub.r. gmina utraciła so- kowska, „Zabrać biednym…”), w świetle których mi-
łectwo Biała, a z zapowiedzi wynika, że następnym nister Michał Boni miał w dniu 2 lipca br. ogłosić, iż
będzie sołectwo Matysówka. Władze Rzeszowa sięga- w związku z cięciami wydatków do 500 najbiedniej-
ją po kolejne tereny, zostawiając gminie cały długi szych gmin uczestniczących w Poakcesyjnym Pro-
szereg problemów, nie mówiąc o stanie niepewności gramie Wsparcia Obszarów Wiejskich nie trafi w tym
i utrudnianiu realizacji podstawowych kierunków roku 80 mln zł zapisanych w rezerwie celowej budże-
rozwoju gminy oraz niszczeniu i rozkładzie prawidło- tu. Potwierdzenie tej informacji oznaczałoby faktycz-
wo funkcjonującej jednostki samorządu. ne załamanie się tego programu.
Proces powiększania terytorium miasta Rzeszo- Środki z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Ob-
wa o sołectwa gminy Tyczyn trwa od 2004 r. Proce- szarów Wiejskich są – przynajmniej w przypadku
sowi temu towarzyszy sprzeciw mieszkańców oraz Lubelszczyzny – wydatkowane za pośrednictwem
123

organizacji pozarządowych. Wiele z nich powstało i czas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
działa właśnie dzięki środkom programu. Środki te w 2011 r.”, na mocy którego rekomendację polskiego
zaktywizowały wiele miejscowości, które faktycznie rządu do czynnego włączenia się w prace prezydencji
nie skorzystały jeszcze na integracji Polski z Unią – organizowania spotkań międzynarodowych uzy-
Europejską. Faktyczne zakończenie programu zwią- skało poza Warszawą dziesięć miast: Gdańsk, Kato-
zane z likwidacją źródeł jego finansowania zakończy wice, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Sopot, Toruń
się klęską setek realizowanych projektów. Co więcej, z Bydgoszczą oraz Wrocław.
może doprowadzić do odpowiedzialności finansowej Dla mieszkańców Lubelszczyzny wielkim zasko-
organizacji, które nie będą w stanie z dnia na dzień czeniem jest to, że w grupie tych wytypowanych
zamknąć np. otworzonych w ramach programu świe- miast brakuje stolicy województwa. Po raz kolejny
tlic lub z dnia na dzień zwolnić osób zaangażowa- polski rząd zapomniał o Lubelszczyźnie, a przecież
nych np. w prowadzenie kursów czy szkoleń. Dla Lublin to największe miasto wschodniej Polski. To
setek działaczy społecznych będzie bez znaczenia, że także duży ośrodek akademicki i naukowy – miasto
– i tak cieszący się wątpliwą sławą – minister Boni uniwersytetów i uczelni wyższych. A przede wszyst-
w czasach kryzysu szuka oszczędności na najbied- kim to miejsce o bogatej historii – to tutaj podpisano
niejszych. przed 440 laty Unię Polsko-Litewską.
Na ironię – niestety, bardzo gorzką – zakrawa Dzisiaj jednym z haseł wizerunkowych charakte-
fakt, że rząd Pana Premiera zapewniał, że kryzysu ryzujących miasto jest określenie: Lublin – Brama
nie ma, a dziś jest gotów do wyrwania każdego gro- Wschodu, gdyż to miasto w swojej bogatej historii nie
sza organizacjom pozarządowym. Być może sytuacja raz pełniło już funkcję pomostu, złotego punktu,
budżetu po dwóch latach rządów PO istotnie jest miejsca, gdzie Wschód spotykał się z Zachodem. Bio-
bardzo trudna (w tym świetle może przestać dziwić rąc powyższe pod uwagę, decyzja rządu w tym zakre-
fakt, że rzecznik rządu zdecydował się na opiekę nad sie jest niezrozumiała.
cudzym domem w zamian za prawo do korzystania W związku z powyższym proszę Pana Premiera
z jego części), ale karygodnym błędem byłoby pozba- o odpowiedź na następujące pytania:
wianie nadziei i marzeń tych, którzy zaryzykowali 1. Jakie czynniki zaważyły na decyzji o wyelimi-
podjęcie trudu wyrwania swoich środowisk z biedy nowaniu Lublina z grupy miast, w których będą od-
i marazmu. bywały się międzynarodowe spotkania w ramach
W związku z powyższym zwracam się do Pana prezydencji?
Premiera z prośbą o odpowiedź na następujące py- 2. Jaka jest szansa na to, żeby Lublin został włą-
tania. czony w inny sposób w organizację polskiej prezyden-
1. Czy prawdziwe są informacje o wykreśleniu cji, np. poprzez lokalizację przedstawicielstwa Komi-
kwoty 80 mln zł z rezerwy celowej budżetu, związa- sji Europejskiej? Jakie wymogi musi spełnić miasto
nej z realizacją programu poakcesyjnego skierowa- w tym zakresie?
nego do 500 najbiedniejszych gmin w Polsce?
Z wyrazami szacunku
2. Jeżeli te informacje są prawdziwe, to czy doko-
nano uprzedniej analizy skutków wykreślenia przed-
Poseł Małgorzata Sadurska
miotowej kwoty dla dalszego działania programu? A
jeśli tak – proszę o przedstawienie tej analizy.
Warszawa, dnia 12 lipca 2009 r.
Z wyrazami szacunku

Poseł Małgorzata Sadurska Interpelacja


(nr 10570)
Warszawa, dnia 13 lipca 2009 r.
do ministra pracy i polityki społecznej

Interpelacja w sprawie obowiązków nakładanych


(nr 10569) na organizacje pozarządowe posiadające
status organizacji pożytku publicznego
do prezesa Rady Ministrów
Szanowna Pani Minister! W ostatnim okresie or-
w sprawie wyeliminowania Lublina z grupy ganizacje pozarządowe, posiadające status organiza-
miast, w których organizowane będą cji pożytku publicznego, słały alarmujące informacje
spotkania międzynarodowe w ramach o nieprzekazywaniu przez urzędy skarbowe należne-
polskiej prezydencji go im odpisu darowizn z tytułu 1% podatku docho-
dowego od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów,
Szanowny Panie Premierze! W dniu 6 lipca 2009 r. opierając się na literalnym brzmieniu przywoływanej
Rada Ministrów przyjęła dokument pt.: „Obiekty re- ustawy, argumentowało, że zgodnie treścią jej prze-
komendowane jako miejsca spotkań krajowych pod- pisów darowizny na rzecz OPP będą przekazywane
124

w lipcu lub sierpniu bieżącego roku. W związku z 4. W jaki sposób organizacje pożytku publicznego
powyższym trudno się nie zgodzić z coraz mocniej zostały poinformowane o nowym obowiązku informa-
prezentowanym przez organizacje pożytku publicz- cyjnym oraz sankcjach za brak jego wypełnienia?
nego argumentem, że Ministerstwo Finansów, opóź-
niając wypłatę darowizn z tytułu 1% podatku, czer- Z wyrazami szacunku
pie z tego tytułu realne i mierzalne, a jednocześnie
nieuzasadnione korzyści. Poseł Małgorzata Sadurska
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych zmieniała zasady przyznawania da- Warszawa, dnia 12 lipca 2009 r.
rowizn z tytułu 1%, zobowiązując organizacje poza-
rządowe – pod sankcją polegającą na pozbawieniu
danej OPP prawa do uzyskania takich darowizn za Interpelacja
2008 r. – do przekazania właściwemu Urzędowi Skar- (nr 10571)
bowemu numeru konta bankowego. Biorąc pod uwa-
gę fakt, że urzędy skarbowe dysponowały numerami do ministra zdrowia
kont przekazanymi przez OPP w latach poprzednich,
przywoływany przepis nie może być traktowany in- w sprawie zmiany algorytmu podziału
aczej niż swoista pułapka na organizacje pozarządo- środków finansowych, które otrzymują
we – sposób na pozbawienie OPP prawa do darowizn, oddziały wojewódzkie NFZ na finansowanie
przekazanych przez podatników. świadczeń opieki zdrowotnej
Niestety, ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz- Szanowna Pani Minister! Podczas pobytu na Lu-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób praw- belszczyźnie na konferencji prasowej w dniu 20
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, kwietnia 2009 r. zadeklarowała Pani, że nastąpią ko-
poz. 1316) wprowadza jeszcze jeden przepis – przyję- rzystne dla tego województwa zmiany w systemie
ty do ustawy o działalności pożytku publicznego i podziału środków na finansowanie świadczeń zdro-
wolontariacie – brak spełnienia którego umożliwi od- wotnych.
mowę przekazania danej OPP darowizn zapisanych Zgodnie z Pani wypowiedzią miałoby nastąpić
przez podatników. odejście od krzywdzącego województwa Polski
Zgodnie 27a ust. 4 ustawy o działalności pożytku wschodniej podziału środków z NFZ. Nowy podział
publicznego i wolontariacie, organizacje pożytku pu- miałby obowiązywać już od 1 stycznia 2010 r.
blicznego „są obowiązane zamieścić na stronie inter- Pani wypowiedź została bardzo dobrze przyjęta
netowej prowadzonej przez ministra właściwego do przez dyrektorów szpitali, samorządy, lekarzy i pie-
spraw zabezpieczenia społecznego numer rachunku lęgniarki oraz pacjentów, gdyż dawała nadzieję na
bankowego właściwego do przekazania, zgodnie z od- zwiększenie środków na finansowanie świadczeń
rębnymi przepisami, 1% podatku oraz oświadczenie opieki zdrowotnej, tym samym zwiększałaby się war-
dotyczące nieprowadzenia działalności gospodarczej tość kontraktów w poszczególnych placówkach, w
polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elek- szczególności w szpitalach.
tronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, Jednakże deklaracja ta jak dotąd nie została zre-
winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wy- alizowana. Niepokojem natomiast napawa fakt, iż
robów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej
właśnie teraz w NFZ tworzony jest plan podziału
1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z
środków na 2010 r. z uwzględnieniem dotychczas obo-
udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.”
wiązującego algorytmu, na mocy którego wojewódz-
W związku z powyższym zwracam się do Pani
two lubelskie traci ponad 200 mln zł rocznie.
Minister z prośbą o odpowiedź na następujące py-
tania: W związku z powyższym uprzejmie proszę Panią
1. Na jakiej stronie „prowadzonej przez ministra Minister o odpowiedź na następujące pytania:
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego” 1. Czy deklaracja złożona przez Panią mieszkań-
organizacja pożytku publicznego może zamieścić nu- com Lubelszczyzny będzie wypełniona, czy też pozo-
mer konta bankowego oraz oświadczenie, o którym stanie jedynie obietnicą bez pokrycia?
mowa w art. 27a ust. 4 ustawy o działalności pożytku 2. Kiedy zostaną zmienione zapisy rozporządze-
publicznego i wolontariacie? nia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu podzia-
2. Kiedy (proszę o podanie daty dziennej) została łu środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie
uruchomiona możliwość zamieszczania przez orga- NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń
nizacje pożytku publicznego numeru konta banko- opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, zmieniające nie-
wego oraz oświadczenia? korzystny dla województwa lubelskiego algorytm?
3. Z jakimi sankcjami łączyć się będzie brak speł- 3. Jakie kroki podjęła Pani, aby wyeliminować
nienia obowiązków, o których mowa w 27a ust. 4 krzywdzący i niekonstytucyjny algorytm podziału
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolon- środków z NFZ, na mocy którego na leczenie pacjen-
tariacie? ta ze wschodnich województw Polski przeznacza się
125

mniej środków niż na mieszkańca z bogatszych re- 1. Czy zostały zawarte preumowy na realizację
gionów? projektu: Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Ku-
4. Jak wyglądał harmonogram prac resortowego rów – Lublin – Piaski (POIiŚ 6.2-3) oraz projektu:
zespołu pracującego nad zapowiadaną zmianą algo- Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Garwolin –
rytmu (ile odbyto posiedzeń i kiedy)? Kurów (POIiŚ 6.2-2), a jeśli nie, to kiedy zostanie
zawarta?
Z wyrazami szacunku 2. Jakie byłyby konsekwencje braku zawarcia
umowy o dofinansowanie przedmiotowych projek-
Poseł Małgorzata Sadurska tów w terminach określonych dla ich realizacji w
treści listy projektów indywidualnych dla POIiŚ
Warszawa, dnia 12 lipca 2009 r. 2007–2013?
3. Czy w przypadku zwiększenia wartości koszto-
rysowej przywoływanych projektów możliwe będzie
Interpelacja odpowiednie zwiększenie wartości dofinansowania
(nr 10572) ze środków POIiŚ 2007–2013?
4. Czy projekt: Budowa drogi ekspresowej S17, od-
do ministra rozwoju regionalnego cinek Kurów – Lublin – Piaski zostanie rozpoczęty
oraz w 2009 r. i czy zostanie zrealizowany do końca roku
ministra infrastruktury 2011?
5. Czy projekt: Budowa drogi ekspresowej S17, od-
w sprawie budowy drogi ekspresowej S17 cinek Garwolin – Kurów zostanie rozpoczęty w 2010 r.
na odcinku Garwolin – Piaski ze środków i zostanie zrealizowany do końca roku 2012?
Programu Operacyjnego „Infrastruktura 6. Czy projekt: Budowa drogi ekspresowej S17, od-
i środowisko” cinek Kurów – Lublin – Piaski zostanie zakończony
równocześnie z budową II etapu obwodnicy miasta
Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Mini- Puławy?
strze! W świetle listy projektów indywidualnych dla Z wyrazami szacunku
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowi-
sko” na lata 2007–2013 w latach 2009–2011 ma być Poseł Małgorzata Sadurska
realizowany projekt: Budowa drogi ekspresowej S17,
odcinek Kurów – Lublin – Piaski (POIiŚ 6.2-3), a w Warszawa, dnia 12 lipca 2009 r.
latach 2010–2012 projekt: Budowa drogi ekspresowej
S17, odcinek Garwolin – Kurów (POIiŚ 6.2-2).
Budowa drogi ekspresowej S17 ma zasadnicze Interpelacja
znaczenie nie tylko dla sposobu komunikacji woje- (nr 10573)
wództwa lubelskiego z Warszawą, ale także dla we-
wnętrznej spójności regionu. Nie bez znaczenia jest do ministra sprawiedliwości
również fakt, że w trakcie trwania Mistrzostw Euro-
py w Piłce Nożnej Euro 2012 będzie to zapewne jeden w sprawie utrzymania finansowania
z głównych szlaków przemieszczania się kibiców mię- z budżetu państwa inwestycji:
dzy Warszawą a Lwowem. „Budowa budynku Sądu Rejonowego
Założone terminy realizacji przywoływanych wy- i Prokuratury Rejonowej w Świdniku”
żej projektów wskazują, że projekt na odcinku Kurów
–Lublin winien być już w fazie realizacji, zaś projekt Szanowny Panie Ministrze! Inwestycja budowa
sądu i prokuratury rejonowej w Świdniku była przed-
na odcinku Garwolin – Kurów w ostatniej fazie przy-
miotem wieloletnich starań świdnickich władz mia-
gotowania. Jednocześnie dopiero 22 grudnia 2008 r.
sta i powiatu.
miały zakończyć się konsultacje społeczne dotyczące
Decyzja w tej sprawie zapadła kilka lat temu, na-
budowy drogi S17 [S12] na odcinku Kurów – Lublin tomiast pod koniec 2008 r. rozpoczęto prace budow-
– Piaski, co stawia pod znakiem zapytania realność lane. Rada Miasta Świdnika przekazała na ten cel w
terminu wykonania tej inwestycji. Ponadto zgodnie drodze darowizny działkę w centrum miasta o po-
z opublikowaną na stronie internetowej Programu wierzchni 83 ary.
Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” listą Ta wyczekiwana przez społeczność Świdnika in-
beneficjentów sporządzoną na podstawie KSI SIMIK westycja finansowana jest z budżetu państwa. Umo-
07-13, do 30 czerwca 2009 r. nie została jeszcze pod- wa z wykonawcą opiewa na kwotę 42 mln zł. Dotych-
pisana umowa na dofinansowanie przywoływanych czas realizacja inwestycji nie budziła żadnych proble-
projektów. mów – prace nad budową obiektu przebiegają prawi-
W związku z powyższym zwracam się do państwa dłowo i prowadzone są zgodnie z harmonogramem.
ministrów z prośbą o odpowiedź na następujące py- Dlatego niezrozumiała jest decyzja o zamrożeniu
tania: kwoty 4 mln zł w tym roku. W praktyce decyzja ta
126

będzie oznaczała zatrzymanie prac na obecnym eta- niezbędnym elementem transakcji, bez którego nie
pie, ponoszenie kosztów zwalnianych pracowników, może być podpisana umowa sprzedaży akcji”.
ewentualnie niedotrzymanie harmonogramu prac i Odejście od prezentowanego przez ministra skar-
terminowego oddania obiektu. bu państwa stanowiska i skupienie się jedynie na
Mając powyższe na względzie, proszę Pana Mini- aspekcie finansowym z przeprowadzonej transakcji
stra o odpowiedź na następujące pytania: powoduje, że procedurę, której obecnie poddawane
1. Jakie były powody zamrożenia kwoty 4 mln zł są zakłady w świdniku, nie można nazwać prywaty-
na sfinansowanie inwestycji w tym roku? zacją, tylko bezmyślną sprzedażą.
2. Czy istnieje szansa na przywrócenie jeszcze w W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
tym roku pełnego finansowania? 1. Dlaczego jedynym kryterium przy wyborze ofe-
3. Czy kolejna tegoroczna nowelizacja budżetu renta ma być tyko oferowana cena za akcję, a nie są
państwa, a co się z nią wiąże, szukanie nowych brane pod uwagę wynegocjowane korzystne dla funk-
oszczędności w resortach, nie spowoduje kolejnych cjonowania i rozwoju spółki i jej pracowników pakie-
zagrożeń w realizacji tej inwestycji? ty inwestycyjne oraz pakiety socjalne?
Z wyrazami szacunku 2. Jakie były powody zmiany stanowiska Pana
Ministra w tym zakresie?
Poseł Małgorzata Sadurska 3. Czy sprzedaż strategicznego dla Polski przed