You are on page 1of 16

SINAVA İLİŞKİN

• Süre 90 dakikadır.

• Sınav 25 genel yetenek, 15 bilgisayar bilgisi sorusundan oluşmaktadır.

• Her iki bölüm de test usulünde olup çoktan seçmeli veya sonucun verilen boşluğa
yazılması biçiminde cevaplandırılacaktır.

• Her türlü elektronik hesap aracının kullanımı yasaktır.

• Her türlü yardımcı materyal (kitap, not, vb.) kullanımı yasaktır.

• Sorular zorluk sırasında DEĞİLDİR. Dolayısıyle yanıtlamaya geçmeden önce


bütün soruları gözden geçirmeniz tavsiye olunur.

• Gözetmenlerin sınav içeriğine ilişkin bilgileri yoktur, sorulara ilişkin soru sor-
mayınız.

1
GENEL YETENEK

[1-4] soruları için açıklama

Altı katlı bir binanın beş katında beş kişiye ait ofisler vardır. Bu katlar birden altıya kadar
aşağıdan yukarıya doğru numaralandırılmışlardır.

• Bu beş kişinin herbirisinin yalnızca bir ofisi vardır.

• Cafer’in ofisi dördüncü kattan daha aşağıda bir kattadır.

• Lale’nin ofisi ile Cafer’in ofisi arasındaki kat sayısı ile Kemal’in ofisi ile Cafer’in ofisi
arasındaki kat sayısı aynıdır.

• Namik’in ofisi Mehmet ile Cafer’in ofislerinin arasındaki bir kattadır.

• Kemal’in ofisi Namık’in ofisinin ya hemen alt katında ya da hemen üst katındadır.

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi en alt kattan başlıyarak olası bir yerleşim şeklini gösterir? (Doğru
bulduğunuz seçeneğin başındaki kutunun içine × (çarpı) işareti koyunuz)

2 Cafer,Kemal,Namık,Lale,Mehmet

2 Cafer,Lale,Kemal,Namık,Mehmet

2 Lale,Cafer,Kemal,Namık,Mehmet

2 Lale,Kemal,Cafer,Namık,Mehmet

2 Lale,Kemal,Cafer,Mehmet,Namık

Soru 2
Eğer Namık’in ofisi 5. katta ise, şu katların hangisinde beş kişiden birinin ofisi bulunamaz?

2 1

2 2

2 3

2 4

2 6

2
Soru 3
Eğer Mehmet’in ofisi 5. kattaysa, şu katların hangisinde beş kişiden birinin ofisi buluna-
maz?
2 1

2 2

2 3

2 4

2 6

Soru 4
Eğer 5. katta bir ofis yoksa, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
2 Cafer’in ofisi 1. kattadır.

2 Kemal’in ofisi 3. kattadır.

2 Lale’nin ofisi 2. kattadır.

2 Namık’in ofisi 6. kattadır.

2 Mehmet’in ofisi 4. kattadır.

[5-9] soruları için açıklama

Bir otomobil fabrikasının üç üretim hattında 5 değişik modelde: (V,W,X,Y,Z) otomo-
bil üretilebilmektedir. Fakat fabrika üretimini her yıl sadece 3 farklı modelde, (herbiri bir
üretim hattında olmak üzere) şu kurallara uygun olarak yapmaktadır.
• Z modeli üretildiği yıl Y modeli de üretilmelidir.

• Eğer bir yıl X modeli üretilirse bir sonraki yıl X modeli üretilmez.

• Bir yıl üretilen modellerden sadece bir tanesi bir sonraki yıl tekrar üretilebilir.

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi arka arkaya iki yıl üretilen modeller olabilir?
2 Birinci yıl:[V,X,Z]; İkinci yıl:[W,Y,Z]

2 Birinci yıl:[V,Y,Z]; İkinci yıl:[X,Y,Z]

2 Birinci yıl:[W,X,Y]; İkinci yıl:[V,W,Z]

2 Birinci yıl:[X,Y,Z]; İkinci yıl:[V,W,X]

2 Birinci yıl:[X,Y,Z]; İkinci yıl:[V,W,Y]

3
Soru 6
Eğer bir yıl W ve Z üretilirse, ertesi yıl ile ilgili hangisi doğrudur?
2 Hem V hem X üretilmelidir
2 Hem V hem Y üretilmelidir
2 V üretilemez
2 X üretilemez
2 Y üretilemez

Soru 7
Eğer V, W ve X bir yıl üretilirse; W,X ve Y iki yıl sonra üretilirse, aradaki yılda hangi
üç model üretilmelidir?
2 W,V,Y
2 V,X,Y
2 V,Y,Z
2 W,Y,Z
2 X,Y,Z

Soru 8
Eğer bir yıl V üretilip Y üretilmezse ertesi yıl kaç değişik üretim yapılabilir?
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5

Soru 9
Eğer W, X ve Y üretilirse ertesi yılin üretiminde V,Y,Z modellerinden hangisi ya da
hangileri bulunmalıdır?
2 Yalnızca Y
2 Yalnızca Z
2 V ve Z
2 Y ve Z
2 V ve Y ve Z

4
[10-13] soruları için açıklama

Yapılacak olan bir yarışmaya sadece M,N,O,P,R ve S yarışmacı olarak katılmaktadır.


Yarışma başlamadan yarısmacılar birden altıya kadar (üstten alta) sıralanmıştır.

• M, ya 3. ya da 4. dür.

• M, S’nin üstündedir.

• P hem N’nin hem de O’nun üstündedir.

• R, O’nun iki üstündedir.

• Yarışma sırasında yarışmacı sadece tam bir üstündeki yarışmacıya ya da iki sıra
üstündeki yarışmacıya müsabaka önerebilir. Eğer öneren kişi kazanırsa kaybedenle
yer değiştirirler. Aksi takdirde sıralama değişmez.

Soru 10
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi müsabakalardan önceki ilk sıralama olabilir?

2 P,N,M,R,O,S

2 N,R,M,O,S,P

2 P,S,R,M,O,N

2 P,R,M,O,S,N

2 M,P,S,R,N,O

Soru 11
Eğer R müsabaka öncesi 1. konumda ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

2 M 3. dur

2 S 6. dir

2 P 2. dir

2 O 4. dur

2 N 5. dir

5
Soru 12
Eğer M ilk başta 3. ise, aşağıdakilerden hangisi ilk başta doğru olmalıdır?

2 O, M’nin altındadır

2 R, M’nin üstündedir

2 N, R den altındadır

2 N ile S sıralamada komşudurlar

2 P ile R sıralamada komşudurlar

Soru 13
Eğer ilk yarışma M tarafından O’ya teklif edilirse sıralamayla ilgi olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

2 N 5. dir

2 P 1. dir

2 S 6. dir

2 R, M’nin üstündedir

2 N, O’nin üstündedir

[14-18] soruları için açıklama

Bir işyerinde çalışanlar:(A,B,C,D,E,F) bir dosyayı kendi aralarında birbirlerine vermek-


tedir. Kimse dosyayı imha edememekte ve kalıcı olarak saklıyamamaktadır.

• Her çalışan dosyayı bir başka çalışandan alabilir, ancak bir günden fazla elinde
bulunduramaz.

• F dosyayı daima E’ye verir.

• E dosyayı daima ya B’ye ya da C’ye verir.

• B dosyayı daima ya C’ye ya da A’ya verir.

• C dosyayı daima ya A’ya ya da F’ye verir.

• A dosyayı daima F’ye verir.

6
Soru 14
Eğer dosya, C’den başlıyarak, diger çalışanlardan herhangi birisi dosyayı ikinci bir kez
almadan, tekrar C’ye gelirse dosyayı kimler almıştır?
2 Yalnızca A
2 Yalnızca E
2 Yalnızca F
2 Hem B hem E
2 Hem E hem F

Soru 15
Hangi çalışan dosyayı dolaştırmaya başlamalı ki dosya E’ye geldiğinde diger çalışanlardan
herhangi birisi dosyayi ikinci bir kez alamamış olsun.
2 Yalnızca C
2 Ya C, ya da A
2 Ya C, ya da F
2 Ya C, ya A, ya da F
2 Ya C, ya A, ya F, ya da B

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi tam ve doğru bir çalışanlar listesidir ki bu çalışanlar dosyayı bir
başkasına verdikten sonra herhangi bir calisan dosyayi ikinci kez almadan tekrar
kendilerine doner?
2 A,B
2 B,C
2 C,E
2 E,F
2 F,A
Soru 17
Eğer dosya F’den başlayıp diğer çalışanlardan herhangi birisi dosyayı ikinci kez almadan
tekrar F’ye dönerse kaç değişik şekilde dolaşmış olabilir.
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5

7
Soru 18
Eğer dosya C’den başlayıp diğer çalışanlardan herhangi birisi dosyayi ikinci kez almadan
tekrar C’ye dönerse kaç değişik biçimde dolaşmış olabilir.
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
[19-25] soruları için açıklama

Her soruda kutunun içine dizinin takip eden sayısını yazınız. Ayrıca bu sonuca nasıl
vardığınizi kısaca belirtiniz.
Soru 19

1 3 8 17

Soru 20

0 8 24 48

Soru 21

1 4 27 16

Soru 22

3 1 6 1 9

Soru 23

80 26 8 2

Soru 24

5 4 9 13 22

Soru 25

3 7 14 24 37

8
BİLGİSAYAR BİLGİSİ

Aşağıdaki açıklamalar [26-31] soruları içindir, dikkatlice okuyunuz


Bu sorular küçük harflerden oluşmuş harf dizileri ile ilgilidir. Her problemde bazı harf
dizilerini GEÇERLİ bazılarını ise GEÇERSİZ diye adlandırıyor olacağız. Bir dizinin
GEÇERLİ veya GEÇERSİZ olması o problem için verilmiş kurallar kümesi içinde
verilmiş belirli bir tanesine uygun olup olmadığına bağımlıdır. Kurallar şu şekilde ifade
edilirler:

Bir sol taraf: Bu bir büyük harftir.

→ : Sol tarafı sağ taraftan ayıran bir ok.

Bir sağ taraf: Bu kuralın geçerli kabul ettigi bir harf dizisi (icinde büyük harfler de
geçebilir).

İki kuralın sol taraflarındaki harf aynı ise bu gösterim VEYA anlamındadır.
Örnek:
X → ali
X → veli
Y →X
Y → XrX
Kurallarının verilmiş olduğunu varsayınız. Bu durumda Y kuralına uyan harf dizileri
şunlardır:
ali
veli
alirveli
velirali
alirveli
velirveli
Örnek:
X → zam
X → garkX
Kuralının verilmiş olduğunu varsayınız. Bu durumda X kuralına uyan harf dizileri
görüldüğü gibi sonsuz sayıdadır ve ilk dört tanesi şunlardır:

zam
garkzam
garkgarkzam
garkgarkgarkzam
..
.

9
Soru 26
Aşağıdaki kurallar kümesi tanımlanmıştır. Seçeneklerden hangileri X kuralına göre
GEÇERLİ dir.GEÇERLİ bulduklarınızın önündeki kutuya × (çarpı işareti) koyunuz

X→a
X → bX
X → aX

2 ab

2 aabb

2 abaaba

2 bbaab

2 aaaaaabaaaaaa

Soru 27
Aşağıdakı kurallar kümesi verilmiştir. Seçeneklerden hangileri X kuralına göre
GEÇERLİ dir.GEÇERLİ bulduklarınızın önündeki kutuya × (çarpı işareti) koyunuz

X → ba
X → Xb
X → aX

2 aaabab

2 baba

2 babaaaaaba

2 abbaaabab

2 bbaaab

10
Soru 28
Aşağıdakı kurallar kümesi verilmiş olduğuna göre seçeneklerden hangileri S kuralına göre
GEÇERLİ dir.GEÇERLİ bulduklarınızın önündeki kutuya × (çarpı işareti) koyunuz

S →x
S → aY
Y → Sb
Y →y
2 axy

2 aayb

2 axbb

2 aaaybb

2 aaybb

Soru 29
Aşagıda tanımlanmış kurallar kümesinde C kuralı için bir sağ taraf kutu ile gösterilmiş
boş bırakılmıştır. Kuralların sağında çerçeve içine alınmış tüm harf dizilerinin verilen
A kuralına göre GEÇERLİ olabilmesi için kutunun içindekinin ne olması gerektiğini
bulunuz.
A → aB Aya göre GEÇERLİ
A → bC • bc
B→c • abbcac
B → bA • abac
C→c • abbc
C→

11
Soru 30
Aşağıda soldaki kutunun içine bu kez kuralların hepsini siz yazıyor olacaksınız. Bu kural-
lar:

• En fazla 3 satırdan oluşabilir. (Yani üç ‘→’ (ok) kullanabilirsiniz)

• En fazla 2 farklı büyük harf kullanılabilir.

• Bu iki büyük harften dizilerin geçerliği için kullanılacak olanının S olması gereklidir.

• S, sağdaki kutu içinde belirtilmiş özellikteki bütün dizileri geçerli kabul etmelidir.

S ya göre GEÇERLİ
• ab
• acb
• accb
..
.
• ac . . . cb

Soru 31
Tersinden okunduğunda aynı olan dizilere Palindrom denir.

• İçinde yalnızca a ve b harfleri geçebilen tüm palindromları GEÇERL İ kabul eden,


palindrom olmayan dizileri GEÇERSİZ kabul eden

• Birbirinden farklı iki büyük harf kullanılmadan yazılmış,

• 6 satırı geçmeyen kural kümesini oluşturup aşağıdaki kutunun içine yazınız.

12
Soru 32
Aşağıdaki PASCAL programını inceleyiniz.

const M=3, N=4;


var A:array[1..M,1..N] of integer;
p,q,i,j:integer;
...
q:=A[1,1];
for i:=1 to M do
begin
p:=A[i,1];
for j:=2 to N do
if A[i,j]<p then p:=A[i,j];
if q<p then q:=p;
end;
...

• Yukarıdaki program parçası, A matrisinin değeri


 
1 5 −4 9
 
A =  8 −3 6 0 
2 4 6 5

olduğuna göre, q değişkeninde hangi değeri bırakır?

• Yukarıdakı program parçasının işletiminde toplam olarak kaç defa karşılaştırma


işlemi yapıldığını M ve N cinsinden aşağıdaki kutuya belirtiniz:

Soru 33

procedure P(var c1,c2,c3:T)


begin
c3.a:=c1.a mod c2.a;
c3.b:=ln(c1.b*c2.a)
end;

Yukarıdaki P yordamında kullanılan T veri türü ne şekilde tanımlanmış olmalıdır?


Aşağıdaki kutu içini doldurarak yanıtlayınız.

type T =

13
NOT:
Soru 34 ord(): indis numarasini verir.
succ(): kendinden bir oncekinin indis numarasini verir.
pred(): kendinden bir sonrakinin indis numarasini verir.
type renk=(siyah,beyaz,mavi,mor);
var r1,r2:renk;

Yukarıdaki tanımlara göre, eğer succ(r1)=pred(r2) ilişkisi varsa, ord(r1) ile ord(r2)
arasındaki ilişki nedir? Aşağıdaki boş kutuya bir Pascal koşulu olarak yazınız:

Soru 35
Bir ikili ağaç yapısında baba-oğul bağlantılarına ek olarak, kardeşler arasında da bağlantı
u
kurulmuştur (bkz şekil).
Z
 Z
u Zu
 Z

S e
 S  e
u

 Su
S u

 eu
A B L L
u Au u Bu u Lu u
A B  L  L
 Lu

Ağaçtaki yaprak sayısı 2n (n ≥ 1) ise yapıdaki toplam bağlantı sayısı n cinsinden


nedir?

Soru 36
Aşağıdaki programın n=6 ve verilen A dizisinin içeriği 1 2 3 4 5 6 olduğunda
çıktısını bulun.
(Yanıtınızı programın sağındaki boşluğa yazınız)

for i:=1 to n-1 do


begin
for j:=1 to n-i do
begin
A[j] := A[j]+A[j+1];
write(A[j],’ ’);
end;
writeln;
end;

14
Soru 37
Aşağıdaki program verilen A dizisinin elemanlarını ters olarak dizmektedir (dizide n ele-
man vardır). Boş satırları doldurun.

for k:=1 to (n div 2) do


begin
t:=A[k];

end;

Soru 38
Aşağıdaki programın çıktısını bulun.
A dizisinin elemanları 3 4 1 7 2 8 5 6 ve N=8.
(Yanıtınızı programın sağındaki boşluğa yazınız)

k:=N;
while k>1 do
begin
j:=1;
while j<N do
begin
write(A[j],’ ’);
j:=j+k;
end;
writeln;
k := k div 2;
end;

Soru 39
N elemanlı bir A dizisinde pozitif ve negatif tam sayılar bulunmaktadır. Aşağıdaki
program belirli bir usulle dizideki toplamı maksimum olan alt diziyi bulmaktadır. Boş
bırakılan writeln argümanı programın bir değişkeni olup bu toplamı içermektedir. Bu
değişkeni bulup kutunun içine yazin ve ayrıca bu programın maksimum alt dizinin bitiş
indeksini de i adında bir değişkende vermesi için boş bırakılan program satırlarının
içini doldurun.(Kutu ile gösterilmiş satırlardan herhangi birisinin boş kalmasına karar
verirseniz kutunun içine birşey yazmayınız)

p:=0;
s:=0;
for k:=1 to N do begin
if A[k]+s > p then begin
s:=s+A[k];
p:=s;

15
end
else if A[k]+s>0 then begin
s:=s+A[k];

end
else begin
s:=0;

end;
end;
writeln( );
writeln(i);

Örneğin N=12 ve A dizisinde


1 -2 -3 3 -1 3 -8 1 3 -1 1 -1
varsa bu program şu çıktıyı vermeli:

5
6

çünkü 3+(−1)+3 = 5 maksimum alt diziyi vermekte ve bu alt dizi 6. dizinden (indeksten)
bitmekte.
Soru 40
Aşağıdaki programın A dizisine n=15 için yüklediği değerleri bulun.

s:=2;
k:=1;
while s<=(n+1) do
begin
j:= s div 2;
while j<=n do
begin
A[j]:=k;
j:=j+s;
end;
k:=k+1;
s:=2*s;
end;

16