Faedah-faedah melayari Internet Internet merupakan satu system maklumat global melalui telekomunikasi yang semakin canggih

kini. Dari sudut pengguna,Internet boleh dikatakan sebagai sebuah ruang maya yang menjadi tempat manusia berinteraksi, ia itu: berkomunikasi, berjumpa, menyibar dan menyimpan maklumat, berjual beli, dan lain-lain lagi Internet mempunyai banyak faedah. Antaranya adalah: -Ia memudahkan kita berurusan dengan kerajaan, perniagaan atau mana-mana juga organisasi yang memilih untuk menggunakan Internet bagi melaksanakan sesuatu urusan -Internet adalah satu alat komunikasi dan ruang komunikasi yang global yang boleh dicapai di merata-rata dunia, pantas dan boleh menyalurkan komunikasi dalam bentuk teks, suara dan juga video. I-nternet adalah merupakan sebuah pengkalan data dan maklumat yang sangat besar di mana di dalamnya terdapat berbagai jenis maklumat yang boleh dicari dan diperolehi secara percuma. -Anda boleh menjadi kaya melalui Internet. Dengan menjual barang-barangan atau perkhidmatan melalui Internet anda boleh mendapat pasaran global yang mempunyai ramai bilangan pengguna. Anda juga boleh membina halaman-halaman web yang mempunyai ramai pengunjung sehinggakan agen-agen pengiklanan sanggup membayar anda untuk membuat pengiklanan ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KEBAIKAN * Mesej yang cepat. * Menyokong multimedia atau hypermedia. * Boleh berkomunikasi secara global. * Menggunakan capaian komputer jarak jauh. * Interaktif-membolehkan pengguna berhubung dan berkomunikasi lebi KEPENTINGAN * Memberi perkhidmatan komunikasi elektronik. * Memberikan perkhidmatan aplikasi capaian jauh. * Membolehkan pemindahan fail dengan mudah dan cepat. * Membolehkan penyebaran maklumat lebih luas dan dinamik. * Memberi perkhidmatan aplikasi capaian maklumat. KEBURUKAN * Kurang kepastian maklumat tepat. * Bahan perlu ditapis. * Interaksi subversif tidak terkawal. * Kebocoran maklumat rahsia/peribadi. * Kegiatan jenayah yang boleh mengancam sama ada individu mahupun negara. * Iklan yang tiada batasan mudah diperolehi seperti iklan-iklan pornografi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful