P. 1
Caiet sarcini

Caiet sarcini

Ratings:
(0)
|Views: 190|Likes:
Published by Moisescu Simona

More info:

Published by: Moisescu Simona on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2015

pdf

text

original

CAIET DE SARCINI LUCRARI DE CONSTRUCTII etapa 1

BORDEROU

-

BETON COFRAJE ZIDĂRII ŞI PEREŢI HIDROIZOLAŢII CU MATERIAL BITUMINOS OBIECTUL

beneficiarul şi organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitaţii Produselor. Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constitue în majoritate lucrări care devin ascunse. Dacă se constată neconcordanţe faţă de proiect sau prevederile prescripţiilor tehnice se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere conform prevederilor Legii nr. se va interzice sau se va sista utilizarea lor şi se va incunoştiinta producătorul.Prevederile acestui cap. La terminarea executării cofrajelor se vor consemna în procesul-verbal constatările cu privire la: a) alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire. În cazurile în care loturile de materiale aprovizionate (oţel.10. 89 al. 2. ciment. 2. b) încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi asigurarea etanşeitaţii necesare.. Domeniul de aplicare 1. să remedieze / să înlocuiască materialele sau elementele de construcţii necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.3.1. agregate. b) distanţa dintre etrieri.BETON 1..Reguli de verificare 2. În procesele verbale se vor preciza concret verificările efectuate. i) poziţia. d) poziţia înădirilor şi lungimile de petrecere a barelor. Înainte de începerea betonării se va verifică dacă sunt pregătite corespunzător suprafeţele de beton . diametrul acestora şi modul lor de fixare. La terminarea montării armăturilor se va consemna în procesul verbal constatările rezultate în urma verificărilor efectuate cu privire la: a) numărul.3.1. furnizorii sunt obligati ca în termen de 15 zile de la primirea comunicării unitaţii de construcţii montaj.8. d) poziţia golurilor.. 2. 2. Nu se consideră valabile procesele verbale de recepţie calitativă încheiate numai de constructor. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de închiderea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă. 2. diametrul şi poziţia armăturilor în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii. c) dimensiunile în plan şi ale secţiunilor transversale. c) lungimea porţiunilor de bare care depaşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elementele care se toarnă ulterior.5. în conformitate cu precizările de la pct.Normativ C 140 / 86. se aplică la executarea tuturor lucrărilor de beton şi beton armat. În conformitate cu prevederile art. . constatările rezultate şi dacă se admite trecerea la executarea fazei urmatoare.1.8 / 1997.4. f) numărul şi calitatea legăturilor dintre bare. g) dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării. 2.7. 2 din Legea nr. Verificarea calităţii materialelor componente şi a betonului se va face în conformitate cu prevederile din Anexa X .4. aditiv sau elemente prefabricate) nu indeplinesc condiţiile de calitate garantate. 2. e) calitatea sudurilor . După executarea acestora se va proceda la o noua verificare şi încheierea unui nou proces–verbal.2. astfel încit verificarea calitătii acestora trebuie să fie consemnata în procese verbale de recepţie calitativă încheiate între delegaţii beneficiarului şi constructorului. modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate. Încunoştiinţarea se va face în termen de maxim 48 de ore de la constatare. h) modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi dimensiunile acestuia. 2.

s-au îndepărtat zonele de beton necompactat.).În vederea asigurării calităţii lucrărilor de beton şi beton armat este obligatorie efectuarea unui control operativ şi adoptarea de măsuri în conformitate cu prevederile din Anexa X. . rosturi de betonare etc. sunt corespunzătoare măsurile de protecţie a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt.). segregat. Constatările acestor verificări se înscriu în condica de beton. 4 – Normativ C140-86 precum şi modul de dozare. d) poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior. În condica de betoane se va consemna: bonurile de transport corespunzătoare betonului pus în lucrare. La consemnarea constatărilor se va ţine seama de precizările din Anexa X.8. Normativ C140-86. goluri. probe de beton prelevate. b)….sunt corespunzatoare măsurile adoptate de menţinere a poziţiei armăturilor. 2. . În cursul betonării elementelor de construcţii se va verifica dacă: - datele înscrise în bonurile de transport ale betonului corespund celor prevăzute şi nu s-a depăsit durata admisă de transport. 2.1. măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt.5. respectiv dacă: s-a îndepărtat stratul de lapte de ciment. . acesta este obligat să verifice în paralel calitatea cimentului şi a agregatelor conform prevederilor de la cap. c) distanţele dintre diferitele elemente. b) dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor.9. Verificările de la poz. urmărindu-se: evitarea livrării sau punerii în operă a unui beton ale cărui caracteristici în stare proaspată nu îndeplinesc condiţiile impuse. şi X. e) poziţia golurilor de trecere.7.turnate anterior şi cu care urmează să vină în contact betonul nou.4.6. din Normativul C140-86 şi se referă la verificarea îndeplinirii condiţiilor privind caracteristicile betonului în stare proaspată sau întărită. La decofrarea oricăror părţi de construcţie se va verifica şi consemna în proces verbal: a) aspectul elementelor. amestecare şi transport al betonului. evenimentele intervenite (intreruperea turnării . temperatura mediului ambiant (în perioada de timp friguros). lucrabilitatea betonului corespunde celei prevăzute.e) se efectuează prin sondaj. În cazurile în care şeful punctului de lucru răspunde direct şi de prepararea betonului.. 2.etc. ora inceperii şi terminarii betonării. din Normativul C140-86. conform prevederilor din Anexa X.6. semnalându-se dacă se întâlnesc zone de beton necorespunzatoare (beton necompactat.Criteriile pentru aprecierea calitaţii betonului sunt precizate în Anexa X. condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte. dimensiunilor şi formei cofrajelor.se respectă frecvenţa de efectuare a încercarilor şi prelevărilor de probe. suprafeţele în cauză prezintă rugozitatea necesară asigurării unei bune legături între betonul nou şi cel vechi şi sunt în stare umedă. 2..3.

constatările consemnate în cursul execuţiei de către beneficiar. se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar şi constructor. 2. compoziţia betonului. armarea. orice altă verificare care se consideră necesară. confirmarea prin procese verbale a executării corecte a măsurilor de remediere prevăzute în diferitele documente examinate. În cazurile în care se constată deficienţe în executarea acestora se va proceda la o noua recepţie 2.Rezultatul aprecierii calităţii betonului pus în lucrare. în cazuri justificate. 2. comportarea la proba de umplere cu apă în cazul recipienţilor.11. consemnându-se eventualele dezaxări. finisaje. concluziile analizei efectuate conform prevederilor din Anexa X. poziţia golurilor prevăzute în proiect.Calitatea betonului pus în lucrare. din Normativul C140-86.- adoptarea de măsuri operative. precizându-se în concluzie dacă structura în cauză se atestă sau se respinge. - 2. Suplimentar se va verifică: existenţa şi conţinutul proceselor verbale de recepţie calitativă privind: cofrajele. în funcţie de prevederile programului privind controlul de calitate pe şantier. Această dispoziţie se va da după încheierea recepţiei structurii de rezistenţă sau.3. respectarea condiţiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate. gradul de impermeabilitate. CTC sau alte organe de control. . dimensiunile diferitelor elemente în raport cu prevederile proiectului. a elementelor verticale (stâlpi. pereţi).7 – Normativ C140-86 asupra rezultatelor încercărilor probelor de control.12. sau concluziile interpretării rezultatelor încercărilor nedistructive sau încercărilor pe carote. sesizarea cazurilor în care betonul prezintă rezistenţe sub limitele admise.13. dacă s-a cerut efectuarea lor în cadrul controlului operativ sau prin proiect.Verificările efectuate şi constatările rezultate la recepţia structurii de rezistenţă se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar. tencuieli. se apreciază ţinând seama de: - 2. pe întreaga înaltime a construcţiei. stabilit de proiectant împreuna cu beneficiarul şi constructorul. proiectant.10. etc) este admisă numai în baza dispoziţiei de şantier date de beneficiar şi proiectant.Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri. gradul de gelivitate etc.. diafragme. stabilităţii şi a durabilitaţii elementului sau construcţiei. Recepţia structurii de rezistenţă se efectuează pe întreaga construcţie sau pe parţi de construcţie. consemnările din condica de betoane. încadrarea în abaterile admise conform Anexei X. fiind necesară analizarea de către proiectant a măsurilor sau condiţiilor ce se impun pentru asigurarea rezistenţei. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de calitate se vor analiza de către proiectant măsurile ce se impun. proiectant şi constructor. dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel.14. în cazul în care betonul a fost livrat de către o altă unitate de construcţie. protecţii. Această recepţie are la bază examinarea directă efectuată de cei trei factori pe parcursul execuţiei. existenţa şi conţinutul certificatelor de calitate. poziţia relativă. aspectul elementelor după decofrare precum şi de apreciere a calităţii betonului pus în lucrare. la staţia de betoane pentru corectarea compoziţiei betonului sau a condiţiilor de preparare. prezentate în buletinul unic emis de laborator.

2. (Buletinul Construcţiilor nr. .8 /1985) .Prevederile specifice cofrajelor din panouri de inventar. având forma elementelor ce urmează a se betona.Idem. Metode rapide pentru determinarea rezistenţei la compresiune.dacă prezintă rigiditatea necesara pentru a nu se deteriora.2.C 28-83 11. Procedee şi dispozitive de verificarea caracteristicilor geometrice. . Metode de încercare.Tipul şi frecvenţa încercărilor pentru verificarea calităţii materialelor şi betoanelor. cu excepţia examinării rezistenţelor betonului la vârsta de 28 de zile care se va face la recepţia definitivă a structurii de rezistenţă. LISTA REGLEMENTARILOR DE BAZĂ 1.Idem. (Buletinul Construcţiilor nr.1. 4. .Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje.Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat. STAS 1336-80 6.4 / 1975) COFRAJE 1.Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din oţel-beton. se verifică de către conducătorul tehnic al lucrării împreună cu proiectantul.Normativ pentru executarea lucrărilor de beton simplu şi beton armat.după încheierea recepţiei parţiale a structurii de rezistenţă. C11-74 .Cofrajele puse în operă. (Buletinul Construcţiilor nr. proiectantul va aprecia unele părţi de elemente asupra cărora să se poată efectua determinări ulterioare şi care nu se vor acoperi decât după încheierea recepţiei definitive a structurii.Construcţii de beton. Controlul statistic de recepţie a caracteristicilor geometrice.Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive (Buletinul Construcţiilor nr. conform normelor în vigoare. cofrajelor păşitoare şi cofrajelor glisante. înainte de montarea armăturii.6 /1983. .Încercarea în situ a costrucţiilor prin încercări statice.beton armat şi beton precomprimat.) . În asemenea situaţii. STAS 6657/ 1-75 5. STAS 6652 /1-82 8.Construcţii. Clasificare şi indicaţii generale.Încercari ale betoanelor. Verificările se referă la corespondenţa cu prevederile din proiect. . 3.Domeniul de aplicare 1. 2.dacă s-au executat remedierile deteriorărilor apărute anterior.Prevederile din prezentul capitol se referă la verificarea calităţii cofrajelor de diferite tipuri cuprinzând cofraje cu panouri refolosibile parţial a elementelor de beton unicate şi a cofrajelor din panouri de inventar demontabile. Recepţia parţială va consta din efectuarea tuturor verificarilor arătate la pct.C 26-72 13. La verificarea panourilor se vor avea în vedere următoarele aspecte: . . STAS 3519-76 7.starea de conservare. STAS 6657/ 3-71.13. . C 140-86 10.Determinarea rezistenţelor mecanice.9/97) . STAS 1275-82 3. STAS 7563-80 9.C 117-70 12. 2.Încercari pe betonul întărit. înainte de montare trebuie să fie verificate de către conducătorul tehnic al lucrării. .Verificarea impermeabilităţii la apă.Panourile refolosibile parţial sau de inventar ale diferitelor tipuri de cofraje. . STAS 1799-8 2.1.Prevederi comune 2. la condiţiile de calitate şi încadrarea în abaterile admisibile.Idem. . .Încercarea nedistructivă a betonului.

pe 1 m liniar . În acest capitol sunt cuprinse şi verificările şi condiţiile de calitate pentru coşuri. plăci .la lăţimi 2. Verificările de efectuat pe parcursul executării lucrărilor 2.la lungimi .Tehnologiile de montare şi demontare ale cofrajelor din panouri de inventar demontabile. conducătorul tehnic al lucrării. consistenţa. prin examinare vizuală şi măsurători.1. temperatura.pe toată suprafaţa la planşeu Panourile cofrajelor gata confecţionate + 4mm + 3mm Cofraje gata confecţionate + 10 mm + 2 mm + 3 mm 2% 1% ZIDĂRII ŞI PERETI 1. plăci din ipsos şi fosfogips pline şi cu goluri şi din ipsos.pt. 2. Verificarea mortarului şi betonului provenit de la staţii sau centrale de beton se face pe baza fişei de transport în care se precizează marca.2 În cazul în care calitatea materialelor nu corespunde cu cea din proiect. ale cofrajelor păşitoare şi ale cofrajelor glisante se vor desfăşura pe baza unor instrucţiuni elaborate de proiectantul cofrajelor şi a prevederilor din normativele în vigoare.Abateri limită la dimensiunile panourilor: .4 Controlul asupra calităţii materialelor în momentul punerii în operă va consta din . conţinutul de agregate mari. 2. va cere acordul scris al proiectantului pentru folosirea lui sau va solicita verificarea lui prin încercări de laborator.1 Toate materialele.3 Verificarea calităţii zidăriilor şi pereţilor se face pe tot timpul execuţiei lucrărilor de către şeful de echipă. 2. maistru.grosime pereţi. marca. 4. verificarea se face bucată cu bucată. sortimentului şi alcătuirilor plaselor sudate prin puncte. grinzi 4.Abateri limită la dimensiunea liberă(lumina) . clasa – şi calitatea în funcţie de condiţiile tehnice cerute pentru fiecare material. Pentru ghermele şi buiandrugi.stâlpi.1.4. industriale 1. va refuza materialul. iar la lucrări ascunse şi de către conducatorul tehnic şi reprezentantul beneficiarului.Abateri limită la dimensiunile secţiunilor transversale: . Verificările se fac pe baza documentelor care atestă calitatea materialelor şi le însoţesc la livrare (certificate de calitate. din partea I-a a prezentei prescripţii şi care se execută din următoarele materiale: cărămizi pline şi blocuri beton celular autoclavizat. semifabricatele şi prefabricatele care se folosesc la executarea zidăriilor şi pereţiilor se vor pune în operă numai după ce conducătorul tehnic al lucrării a verificat că ele corespund cu prevederile proiectului şi prescripţiilor tehnice. canale de fum şi ventilaţie. Verificările se fac vizual şi prin măsurători.Abateri limită : Abateri limită pentru cofraje la construcţii civile. 2. fişa de transport). se vor verifica dimensiunile. de la caz la caz. La materialele indicate la pct. plăci.Înclinarea limită faţă de orizontală a muchiilor şi suprafeţelor: . pereţi sau grinzi 3. Domeniul de aplicare 1. Verificarea armăturilor se va face sub raportul diametrelor.1. precum şi prin încercări pentru controlul realizării mărcii.1 Prevederile acestui capitol se aplică zidăriilor şi pereţilor ce intră în componenţa obiectelor şi în condiţiile prevăzute la pct.

dimensiunile lor. - - - - . modul de realizare a legăturilor zidăriilor se va verifica la toate colţurile. se va examina starea suprafeţelor cărămizilor. plăcilor de ipsos.5 cm de la feţele văzute ale zidăriei. dimensiunile lor şi protecţia împotriva umidităţii. la blocurile ceramice.6 Verificarea calităţii execuţiei zidăriilor constă din următoarele: - prin măsurători la fiecare zid se va verifica dacă rosturile verticale sunt ţesute la fiecare rând.5 Executarea zidăriilor şi pereţiilor nu va putea începe decât după ce se va fi verificat existenţa proceselor verbale de lucrări ascunse. se va examina starea suprafeţelor fâşiilor de ipsos. conform prevederilor din normativul P2-85. ramificaţiile şi intersecţiile. se vor verifica grosimile rosturilor orizontale şi verticale ale zidăriei prin măsurarea a 5-20 rosturi la fiecare zid. 11…13 cm la pastă de ipsos pentru plăci şi fâsii de ipsos ghermele se vor examina bucată cu bucată. interzicându-se folosirea celor cu ştirbituri sau colţuri rupte. iar suprapunerea plăcilor s-a facut la ½ placă. La pereţii din plăci de ipsos rosturile se umplu complet cu pastă de ipsos. se va verifica la fiecare punct de lucru şi la fiecare şarjă de mortar cât mai frecvent dacă consistenţa mortarului de zidărie se înscrie în limitele prevăzute în normativele P2-85. vizual. grosimea zidăriilor se va verifica la fiecare zid în parte.următoarele: a) Zidării : . blocurilor. din beton cu agregate uşoare şi din beton celular autoclavizat se va verifica dacă rosturile verticale sunt ţesute la fiecare rând ca suprapunerea blocurilor să se facă pe ¼ bloc. 8…13 cm la zidărie din cărămidă plină şi blocuri din beton cu agregate grele sau uşoare 10…11 cm la zidăria din blocuri mici şi plăci de beton celular autoclavizat. C. verificandu-se forma. impurităţi sau gheaţă. se va verifica dacă procentul de fracţiuni de cărămizi faţă de cele întregi nu depaşeşte limita maximă de 15 %. interzicându-se folosirea celor fisurate şi acoperite cu praf sau alte impurităţi.se va verifica. ghermelele se vor verifica bucată cu bucată. asigurându-se executarea lor conform cu prevederile din normativul P2-85 şi instrucţiunile tehnice C 190-79 şi C 198-79. protecţia împotriva umidităţii. orizontalitatea rândurilor de zidărie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel şi dreptarului la toate zidurile. nu se admit rosturi neumplute. 2. astfel ca suprapunerea cărămizilor din 2 rânduri succesive pe înălţime să se facă pe minimum ¼ cărămidă în lungul zidului şi ½ cărămidă pe grosime. se va verifica în toate zidurile dacă rosturile verticale şi orizontale sunt umplute complet cu mortar cu excepţia adâncimii de 1-1. verificându-se forma. .1. prin măsurători cu conul etalon. Verificarea grosimii zidăriei se va face prin măsurarea cu precizie de 1 mm a distanţei pe orizontală dintre două dreptare aplicate pe ambele feţe ale zidului. interzicându-se folosirea celor acoperite de praf.se va examina starea suprafeţelor cărămizilor. dacă se udă cărămizile înainte de punerea în operă. în special pe timp călduros. pe măsura executării lucrărilor. care să ateste că suportul peste care se execută zidăria corespunde prevederilor proiectului şi prescripţiilor tehnice respective. Măsurarea grosimii se face la 3 m înălţime sau puncte diferite ale zidului iar media aritmetică a rezultatelor se compară cu grosimea prevazută în proiect. media aritmetică a măsurătorilor făcute cu precizie de 1 mm trebuie să se înscrie în limitele abaterilor admisibile la anexa VIII.14-82 şi în instrucţiunile tehnice P. b) Pereţi : - 2. la zidirea executată din plăci de beton celular autoclavizat sau din ipsos se va verifica dacă ţeserea verticală s-a făcut la fiecare rând.104-83.

se va verifica dacă armarea zidăriei sau plasei sudate prin puncte se face în secţiunile prevăzute în proiect.9 La zidăria mixtă definită conform normativului P.5 m şi prin măsurarea.6 se va acorda o atenţie deosebită realizării tuturor legăturilor dintre zidul de cărămidă şi cel de beton. cofrarea şi betonarea stâlpişorilor. se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse. totodată se va controla dacă cel puţin la 1 m pe înălţime se execută un rând de legaturi în cărămizi aşezate transversal. 4. De asemenea. să se verifice vizual dacă zidăria a fost bine împănată între planşee iar rosturile verticale dintre zidărie şi stâlpi sau diafragme sunt umplute complet cu mortar.10 La zidăria de umplutură şi la lucrările de placare a faţadelor cu plăci de BCA verificările constau din următoarele : se va verifica dacă ancorarea zidăriei şi a placajelor de stâlpi şi diafragme se execută conform prevederilor proiectului în ceea ce priveşte diametrele şi numărul barelor de ancorare sau dimensiunile platbandelor. a distanţei dintre riglă şi suprafaţa sau muchia respectivă. planitatea suprafeţelor şi rectilinitatea muchiilor se va verifica pe suprafaţa zidului a unui dreptar cu lungimea de circa 2. verificările care au rol de izolare termică sau fonică. totodată se va controla dacă stratul de mortar de acoperire a armăturii în dreptul rosturilor este din ciment şi are cel puţin 2 cm grosime. se va controla dacă suprafeţele stâlpilor sau diafragmelor de beton armat care vin în contact cu zidăria se amorsează cu mortar de ciment.5 m. dimensiunile golurilor şi plinurilor dintre goluri se verifică prin măsurarea directă cu ruleta sau cu metrul. se verifică următoarele: - 2.- verticalitatea zidăriei (suprafeţelor şi muchiilor) se verifică cu ajutorul firului de plumb şi dreptarului cu lungimea de circa 2. Rezultatele tuturor verificărilor prevăzute în acest capitol şi care se referă la zidării portante ce urmează a se tencui.1 După executarea recepţiei pe faze.7 La zidăria armată. cu precizia de 1 mm.6.2. comisia încheie un proces-verbal în care consemnează verificările efectuate. Verificarea se face la toate zidurile. 2. Media a trei măsurători se compară cu dimensiunile din proiect. 2. Pereţii . Verificări de efectuat la încheierea fazei de lucru 3. rezultatele obţinute şi concluzia cu privire la posibilitatea continuării lucrărilor sau propune supunerea lor unei comisii de expertiză. modul de fixare a ancorajelor de elemente de beton armat.2. - 2. 3. secţiunile în care se face ancorarea. prin măsurători cu precizie de 1 mm se va verifica grosimea rosturilor orizontale ţinând seama că acestea trebuie să fie egale cu suma grosimilor a două bare + 4 mm. dimensiunile şi intervalele dintre stâlpii de zidărie (atunci când aceştia sunt prevazuţi în proiect). poziţionarea corectă pe înălţimea zidăriei a armăturilor din rosturile orizontale prin care se realizează legătura dintre stâlpişori şi zidărie. lungimea şi înălţimea tuturor zidurilor.2-85 pe lângă cele arătate la pct. Verificarea se va face în câte 3 puncte pe înălţime la fiecare zid. se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse rezultatele. pe lângă cele arătate la pct. - 1.8 La zidăria complexă definită conform normativului C 126-75 se va verifica la fiecare stâlpişor de beton armat următoarele: trasarea poziţiei stâlpişorilor. în acest scop se va verifica dacă la fiecare al patrulea rând se aşează câte o cărămidă la intervale de maximum 1 mm în lungul zidului cu alternarea cărămizilor pe înălţimea acestuia. sortimentul şi diametrele armăturilor.

1 Comisia de recepţie preliminară a obiectului.ziduri cu grosimea >= 365 mm c) din blocuri mici.a. se va dubla numărul lor. a tâmplăriei metalice şi de lemn.2 În caz că o parte din aceste verificări dau rezultate nesatisfăcătoare. se va verifica modul de prindere a obiectelor sanitare. 1 1 2 La dimensiunile zidurilor la grosimea de execuţie a zidurilor: a) din cărămizi şi blocuri ceramice: . se va verifica aplicarea amorsei pe canaturile fâşiilor pe care urmează să se aplice paste de ipsos sau mortar adeziv.ziduri cu grosimea de 90 mm .La executarea pereţilor despărţitori din fâşii de ipsos sau din beton celular autoclavizat.Verificări de efectuat la recepţia preliminară a obiectului 5.ziduri cu grosimea de 240 mm . ABATERI LIMITĂ Abaterile limită faţă de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin prescripţii legale în vigoare sunt conform tabelului: Nr Crt. 5. verticalitatea zidăriilor şi a pereţilor şi dimensiunile golurilor.ziduri cu grosimea de 140 mm . fâşii şi plăci de b.ziduri cu grosimea < 126 mm .ziduri cu grosimea > 240 mm b) din blocuri mici de beton cu agregate uşoare: .ziduri cu grosimea de 240 mm d) din plăci şi fâşii de ipsos: +4 +5 +8 +4 + 5 + 10 +3 +4 +4 -6 +4 -6 +6 -8 +10 Caracteristicile zidăriilor şi pereţiilor Abateri limită mm 3 4 Observaţii .ziduri cu grosimea de 290 mm . dacă acestea sunt bine umplute.ziduri cu grosimea <= 63 mm . verificarea calităţii execuţiei constă în următoarele: piesele metalice folosite la montaj să fie protejate contra coroziunii. 5. prin membrii săi de specialitate sau prin specialiştii din afara ei.: .ziduri cu grosimea de 190 mm . executarea corectă a rosturilor. planitatea.c. procedează la verificarea scriptică şi verificări directe prin sondaje privind dimensiunile.ziduri cu grosimea de 115 mm .ziduri cu grosimea <= 240 mm .

cu latura încăperii > 300 cm 4 5 La dimensiunile parţiale în plan (nişe.ziduri cu grosimea de 80 mm 2 La goluri: a) pentru ziduri din cărămizi blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare : . şpaleţi) La dimensiunile în plan ale întregii clădiri + 20 + 20 + 15 + 20 + 20 + 50 Cu condiţia ca denivelarea unui planşeu să nu depăşească 15 mm 6 La dimensiunile verticale: a) pentru ziduri din cărămizi.1 mp abaterile limită se micşorează cu 50 % 7 La dimensiunea rosturilor dintre cărămizi blocuri sau plăci: - .cu latura încăperii <= 300 cm . 0. din plăci şi fâşii de beton celular autoclavizat c) pentru ziduri din plăci şi fâşii din ipsos 3 La dimensiunile în plan ale încăperilor: .cu dimensiunea golului > 100 cm + 0.ziduri cu grosimea de 70 mm .10 b) pentru ziduri din blocuri mici. din blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare: pentru un etaj pentru întreaga clădire (cu maxim 5 niveluri) + 20 + 50 .5 + 0.cu dimensiunea golului <= 100 cm .5 + 10 + 20 .20 b) pentru ziduri din blocuri mici şi din plăci de beton celular autoclavizat: pentru un etaj +20 + 30 pentru întreaga clădire (cu două niveluri) executată din blocuri mici c) pentru ziduri din plăci şi fâşii de ipsos: pentru un etaj pentru întreaga clădire rosturi orizontale +5 rosturi verticale -2 +5 -2 + 20 + 30 La stâlpi portanţi cu secţ..

8 La suprafeţe şi muchii a) la planitatea suprafeţelor pentru ziduri portante pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. neîntreruptă a zidului Cel mult 20 mm pe toata lung. 10 mm pentru o cameră b) la rectilinitatea muchiilor: 2 mm / m 4 mm / m 1 mm / m c) la verificarea suprafeţelor şi muchiilor pentru ziduri portante 3 mm / m Cel mult 10 mm pe etaj şi 30 mm pe întreaga înălţime a clădirii Cel mult 10 mm pe etaj Cel mult 5 mm pe etaj şi cel mult 20 mm pe întreaga înălţime a clădirii - pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. portante şi neport. din blocuri mici de beton cu agregate uşoare : pentru ziduri portante pentru ziduri neportante 2 mm / m 3 mm / m Cel mult 20 mm pe toata supraf. portante şi neport. neîntreruptă a zidului Cel mult 20 mm pe toata lung. pentru ziduri portante pentru ziduri neportante pentru ziduri aparente. 3 mm / m 5 mm / m 2 mm / m Cel mult 20 mm pe lungimea neîntreruptă a zidului max. neîntreruptă a zidului Cel mult 30 mm dezaxare maximă cumulată pe toate nivelurile - pentru ziduri neportante 6 mm / m c) pentru ziduri din plăci de ipsos 10 pentru ziduri neportante 3 mm / m La coaxialitatea zidurilor suprapuse : dezaxarea de la un nivel la următorul + 10 . neîntreruptă a zidului b) pentru zidăria din blocuri mici şi din plăci de beton celular autoclavizat: pentru ziduri portante 4 mm / m Cel mult 15 mm pe toată supraf. portante şi neportante 6 mm / m 2 mm / m 9 Abateri faţă de orizontală a suprafeţelor superioare ale fiecărui rând de cărămizi / blocuri: a) pentru ziduri din cărămizi.

6. întreaga înălţime LISTA PRESCRIPŢIILOR TEHNICE DE BAZĂ Observaţie importantă Orice modificare ulterioară în cuprinsul prescripţiilor din lista de mai jos. 4. Normativ privind alcătuirea. 2.Constructiilor nr.11/1985) Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrarile de zidărie (Bul.20 2 mm / m Max 20 mm pt.Constructiilor 1-1983) Instrucţiuni tehnice privind tehnologia de fabricaţie şi montaj a plăcilor şi fâşiilor pentru pereţi despărţitori din ipsos şi alte materiale locale (Bul.Constructiilor 9-1982) Instrucţuni tehnice pentru stabilirea compoziţiei şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială (Bul. 3. de tasare şi antiseismice la înălţimea rostului la verticalitatea muchiilor rosturilor + 10 . utilizatorii prezentei prescripţii trebuie să menţină la curent lista de mai jos. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor. P 2-85 C 14-82 C 17-82 C 198-79 - 9. 5. Lucrari de zidărie. sunt obligatorii chiar dacă nu concordă cu prevederile din textul alăturat. 1. Clasificare şi condiţii tehnice. 8. Alcătuire şi calcul. ca şi orice noi prescripţii apărute după intrarea în vigoare a celei de faţă. 10. Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Metode de încercare.11 - maximă pe întreaga construcţie + 30 La rosturile de dilataţie.Constructiilor 11-1979) Cărămizi pline presate pe cale umedă Cărămizi de format rectangular şi pană. Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. În consecinţă. STAS 10109/1-82 STAS 23654-80 STAS 1030-85 P 104-83 Construcţii civile. planşeelor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat. Forme şi dimensiuni. calculul şi executarea structurilor din zidărie (Bul. industriale şi agrozootehnice. STAS 457-80 STAS 131-78 - . introducând treptat în ea modificările sau completările survenite. 7.

manipulare.materiale folosite C112-86 STAS 2355/2-87 STAS 2355/3-87 STAS 138-80 Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase Hidroizolaţii din materiale bituminoase la elemente de construcţii Hidroizolaţii din materiale bituminoase la terase şi acoperişuri Carton asfaltat CA300. 4.1.Toate materialele ce se livrează în suluri pentru hidroizolaţii se vor depozita cel puţin sub şoproane şi vor fi ferite de lovituri.1. 3.2.Standarde.La elementele subterane 4.3. 3.Protecţia hidroizolaţiei verticale se va realiza din zidărie de cărămidă plină. cu sau fără presiune. 3. CA400 STAS 1046-78 Pânză bitumată PA55.La depozitare se vor lua măsuri de pază contra incendiilor conform normelor în vigoare.1. minim 12.HIDROIZOLAŢII CU MATERIALE BITUMINOASE 1.4. IB1200. 4.Livrare.Condiţii de execuţie 4.3.Generalităţi Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind execuţia hidroizolaţiilor cu materiale bituminoase şi a unora dintre lucrările aferente acestora.La lucrările de hidroizolaţii a construcţiilor contra apelor.1.depozitare 3.normative.2. .Manipularea şi transportul materialelor bituminoase se va face cu atenţie pentru a nu le deteriora. în scopul protecţiei construcţiilor subterane şi supraterane. 2. PA45 STAS 7916-80 Împîslitură din fire sticlă bitumata IA1100.5 cm grosime.Izolaţia hidrofugă se va realiza pe toate înălţimea pereţilor subsolului. trebuie să se respecte prevederile STAS 2355/2-87 al normativului C112-86 precum şi detaliile de execuţie prevăzute de proiectant. IBP1200 STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali STAS 7064-78 Bitum pentru hidroizolaţii tip H 60/75 şi H 80/90 STAS 539-79 STAS 44-84 STAS 491-70 Filer de calcar White-spirit Benzi de plumb STAS 2028-80 Tablă zincată STAS 1667-76 Alte materiale pentru protecţie / nisip pietriş 7-15 mm 3.1. 4.Materialele folosite trebuie să corespundă condiţiilor de calitate prevăzute în standardele în vigoare şi vor fi însoţite de certificate de calitate.1.

4.5.Suprafeţele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolaţiei se vor verifica şi controla dacă corespund STAS 2355/3-87 şi condiţiilor precizate la punctul 3.Straturile de difuzie nu se aplică la dolii şi pe o rază de cca.12. etc) se vor executa cu fişii croite la dimensiunile respective prin derulare pe stratul de mastic de bitum cald. 4. diblurile.Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele aticelor se va realiza din fâşii de împâslitură bitumată perforată (IBP) de 50 cm lăţime aşezate la 1 m distanţă.2.2. 4.Temperatura masticului de bitum în cazan nu va depăsi 220C.1.6. plăcile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejată în masticul de bitum cald de acoperire a barieirei contra vaporilor.Elementele de beton pentru rigidizarea protecţiei de zidărie se vor fixa cu distanţieri pentru a nu străpunge hidroizolaţia.3.13.3.Protecţia cu foi bitumate a plăcilor termoizolante din materiale rigide se va executa în atelier sau fabrici prin lipirea plăcilor cu minimum 1. din normativul C112-86 privind controlul pantelor. lipite şi acoperite cu mastic de bitum. iar în cazul unor elemente verticale cu înălţimea mai mare se va ridica până la 50 cm şi se va ancora cu platbandă şi bolţuri împuşcate la distanţe de circa 50 cm.2. prevăzute sub bariera contra vaporilor.Straturile pentru difuzia vaporilor alcătuite din împâslitura bitumată perforată IBP 1200 sau 1100. fixarea conductelor de scurgere. folie perforată. peste încăperi cu umiditate mai mare de 60 % sau sub hidroizolaţii aplicate pe termoizolaţii sensibile la umiditate.2.Tehnologia şi condiţiile de aplicare a straturilor de hidroizolaţie sunt cele din normativul C112-86 art.11.10.5 kg/mp mastic de bitum cald întins cu peria pe foile bitumate. starea de întărire şi de uscare a suportului. agrafele de prindere a elementelor din tablă şi alte lucrări similare.8. 4. ventilaţii.6. 4.2. 4.20 % se va executa prin lipirea foilor bitumate pe toată suprafaţa cu masticuri din bitum preparate cu maxim 30 % filere minerale cu puncte de înmuiere IB în funcţie de pantă (până la 20 % bitum H80/90) 4.Bariera contra vaporilor şi straturile de difuzie sau hidroizolaţie se vor aplica pe suporturile din beton sau mortar de ciment.2. prevăzute cu şape de beton.2. după care se vor lasă un timp suficient pentru relaxare şi îndepărtare a foilor. . se admite aplicarea prin întinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element şi foaia bitumată.2.2. 4. se vor aplica nelipite cu suprapuneri de 5 cm.20.-3. 4. începind de jos în sus.La atice cu înălţimea până la 60 cm. 4. la scafe suprapunerile se vor realiza în trepte de 40-50 cm.Stratul de amorsare cu soluţie de bitum se execută pe suport bine curăţat şi uscat.2. muchii şi alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula.Pentru executarea hidroizolaţiei în câmpul acoperişului. cu suprapuneri de 7-10 cm şi va trebuii să acopere complet partea inferioară a stratului de izolaţie termică.14.2.7. reborduri.16.Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie.La colţuri.Hidroizolatiile la cald se vor executa numai la temperatura de peste +50 C.9.Hidroizolaţiile la elementele verticale (atice.Hidroizolaţia alcătuită din straturi multiple pentru terase şi acoperişuri cu panta de max. iar în emulsie de bitum pe suport umed la temperatura peste +80C. 4. Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge sub cota terenului este precizată prin planurile de execuţie ale proiectului.2. controlându-se aderenţa şi continuitatea etanşării în aceste locuri.2. 4. numai în perioada de timp cu temperatura exterioară până la +80C.2.2. eliminarea asperităţilor. 4.2. 4. coşuri. iar în momentul lipirii straturilor va fi cuprinsă între 1600C şi 2000C.2.4.15. 4.25 cm în jurul golurilor de scurgere şi a străpungerilor.1.5.La montarea pe acoperiş.17. hidroizolatia se va întoarce pe partea orizontală a aticului minimum 15 cm.1. care nu va depaşi temperatura de 1500C în timpul lipirii.2.La terase şi acoperişuri 4.20. Sub această temperatură se pot executa lucrările de hidroizolaţii cu respectarea prevederilor normativului C16-84. sulurile din foi bitumate se vor derula pe suprafaţa suport şi se vor curăţa prin periere energică.4. după amorsarea cu emulsie sau cu soluţie de bitum cu minimum 300 gr / mp. cu lipirea imediată şi presarea cu canciocul. 4.2. 4. 4.

24. în punctele cele mai înalte.1. protecţia hidroizolaţiei verticale la atice. este aderentă şi fără deplasări. 3. se pot face şi verificări prin sondaje prin desfacerea izolaţiei şi probe de laborator asupra materialelor.Verificarea calităţii lucrărilor 5. 4. reborduri. etc se vor face conform aceluiaşi normativ punctele 3.20.2. cu gurile de scurgere înfundate.Se verifică lucrările de tinichigerie aferente ce asigură etanşarea cerută (copertine. inclusiv a celorlalte lucrări de construcţie aferente strângerea flanşelor şi platbandelor aferente străpungerilor dacă este cazul. gulerul de plumb şi montarea mufei conductei de scurgere. încheindu-se în acest sens un proces-verbal din care să rezulte că au fost respectate următoarele: calitatea suportului–rigiditatea. hidroizolaţia se va aplica pe flanşa sudată şi se va străpunge cu flanşa mobilă în şuruburi. 4. 4.21. conform proiectului este continuă şi fără umflaturi racordarea cu elemente de străpungere la rosturi şi guri de scurgere asigură o etanşare perfectă.18.2.3. prin manşonare cu două straturi de pânză sau ţesătură bitumată. 4.2.Protecţia hidroizolaţiei elementelor verticale la terase circulabile şi necirculabile se va realiza cu mortar de ciment M100T de circa 30 mm grosime armat cu rabiţ pe reţea de oţel beton d=6 mm la 25 cm.-3. etc) dacă sunt bine ancorate şi lipite cu falţuri şi corect executate: gurile de scurgere să aibe grătar şi să funcţioneze normal la turnarea apei în locurile cele mai înalte ale terasei.25.2. majoritatea lor fiind lucrări ascunse.22. constatări făcute conform normelor în vigoare calitatea materialelor de hidroizolaţii conform certificatelor de calitate poziţionarea şi anexarea pieselor metalice calitatea amorsajului şi lipirea corectă a fiecărui strat a hidroizolaţiei.Lucrările de hidroizolaţii.4.4. lipită cu mastic de bitum şi matisate pe element cu sârmă sau colier. şape etc.Montarea gurilor de scurgere racordarea izolaţiei. planeitate. .23.Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge la terasă: numărul de straturi. 5. calitatea lor se va verifica pe etape de execuţie. umiditate. împâslitură.Cu avizul scris al proiectantului de rezistenţă se va verifica calitatea izolaţiilor prin inundarea cu apă de 2-4 cm grosime. aderenţă. etc) 5.24. La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi fără flanşe.La terase necirculabile. străpungeri. straturile hidroizolaţiei să fie lipite uniform şi contiunu fără zone nelipite. 5..2. ventilaţii etc.2.2. se vor detalia în cadrul proiectului special pentru izolaţii. şape protecţie tablă. protecţia grea (la exterior) din pietriş din granule de 7-15 mm.2.-3. se va executa prin aşezare în strat uniform de 4 cm grosime.19.Hidroizolaţia se verifică vizual dacă îndeplineşte următoarele condiţii: - 5. etanşarea hidroizolaţiei cu elemente verticale se va executa după umplerea cu mortar a golului din jurul elementului.Rosturile de dilatare cu rebord se vor etanşa şi izola conform normativului C112-86 punctele 3. După 72 ore tavanul nu trebuie să prezinte pete şi umeziri.24.27.2.Celelalte elemente de construcţie ale terasei se vor executa conform prevederilor din planurile de detaliu ale proiectului (izolare termică. panta către gurile de scurgere să fie fără stagnări. 4. 4. tipul de pînză.Etanşarea la străpungeri se va face în funcţie de diametrul elementului şi solicitărilor fizice şi mecanice astfel: La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi cu flanşe. glafuri.26.

Terenul destinat constructiei este amplasat in UTR C12 . 2.Betonul de pantă (dacă este cazul) se masoară şi se decontează la mp real executat. Situaţia proiectată. 2. 1. etc. se doreste edificarea unui nou sediu.Izolaţia la străpungeri ţevi. Planseul de la cota +6.4. zona cu destinatia de institutii publice.86.) se măsoară şi se decontează la mp de suprafaţă real executată. glafuri.1. pe terenul proprietate a Statului Roman situat in str.Fundatii continue din beton armat in zona de demisol sub pereti portanti . Descrierea lucrărilor Constructia proiectata este structurata dupa cum urmeaza: . Planseele. 6.6. Date tehnice ale investitiei Primaria Comunei Panticeu doreste edificarea unui sediu nou. Cladirea va avea regim de inaltime Demisol partial. in zona de protectie a valorilor istorice sau arhitectural urbanistice. 6. parter si etaj.00 intre axele 5-7/A-C va fi din beton armat casetat 3.Măsurarea şi decontarea lucrărilor 6.2. in intravilanul comunei. Invelitoarea este din tigla ceramica .Straturile de izolaţii hidrofuge pe orizontală şi verticală (inclusiv amorsa. 6. stratul de difuzie etc.Elevatiile demisolului se vor hidroizola cu 1P+2B si proteja cu polistiren extrudat 5 cm si membrana Tefond . se măsoară şi se decontează la ml. atat din punct de vedere al nivelului igienico-sanitar.Grinzi de fundare din beton armat pe cuzineti si blocuri de beton simplu . grinzile si centurile vor fi din beton armat. Necesitatea si oportunitatea lucrarilor Avand in vedere starea improprie a cladirii in care Primaria isi desfasoara activitatea in prezent. Principala nr. se măsoară la bucată. 6.5. copertine. 4. bucle etc. Situatia existenta. plăcile de beton se măsoară şi se decontează la mp de suprafaţă real executată inclusiv termoizolaţia. ventilaţii. al lipsei fluxurilor clare pentru angajati si cetateni cat si al starii generale a cladirii existente.Şapele de nivelare şi protecţie.Structura portanta va fi asigurata de pereti din caramida cu goluri verticale 30 cm grosimelegate cu mortar M50Z 1.3. Acoperisul este de tip sarpanta din lemn de rasinoase ignifugat. Obiectul caietului de sarcini Generalitati.Elementele de tablă.

Sala asteptare. Hol primire. 805/2009 si lista de cantitati aferente etapei 1 de executie. 3. tamplarii din PVC cu geam termopan.00 (pietris. Demisol: Centrala termica. Oficiu. placaje din faianta la peretii grupurilor sanitare si oficii. . Depozit.Finisaje interioare: zugraveli lavabile la pereti si tavane. Birou viceprimar. epuismente) 2. In etapa 1 urmeaza a se realiza urmatoarele categorii de lucrari: 1. Depozit lemne. proiect nr. centuri B.R. pardoseli din parchet laminat la birouri. Camera agricola. termoizolatii si hidroizolatii. Etaj: Secretariat. Birou protectie civila. Birou secretar.A. cladirea va beneficia de urmatoarele spatii: 1. Birou contabilitate.L. Lucrari de pardoseli pentru planseu cota +0. betoane) 4. betoane in fundatii continue. Grupuri sanitare. Lucrari de terasamente(sapaturi. grinzi de fundare. Birou asistenta sociala. Parter: Wind-fang. compactari. Depozit materiale. umpluturi. izolate. Adapost de protectie civila 2. Grupuri sanitare 3. Cabina portar. Lucrari de suprastructura parter (stalpi. invelitoare din tigla ceramica culoare maro-roscat. grinzi. precum si zidarii portante din caramida cu goluri verticale) Pentru elaborarea ofertei se va avea in vedere Documentatia Tehnica si Detaliile de executie intocmite de catre S. plasa sarma. 1. Arhiva. tamplarii din lemn. Sala consiliu 40 persoane. Birou contabil-sef. sala consiliu si sala protocol. pardoseli din gresie in holuri. circulatii si grupuri sanitare. Din punct de vedere al finisajelor se propun: . Hol.Din punct de vedere functional. Casierie. Sala protocol. ASIZA Birou de Arhitectura S. Birou primar. Debara. Camera tratament. . Cabinet medical. balustrade metalice.C. elevatii demisol. samburi. Lucrari de fundatii ( betoane de egalizare.. Finisaje exterioare: Zugraveli decorative crem si maro. placaj din caramida aparenta.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
alexadr10 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->