Prenumele ___________________Numele ______________________Clasa a VIII – a _____

Lucrare de verificare a cunoştinţelor
A. Scrieţi la sfârşitul propoziţiei A dacă propoziţia este adevărată sau F dacă propoziţia este falsă: 1. Presiunea hidrostatică depinde de densitatea corpului scufundat. 5p 2. Apa este un fluid în condiţii normale de temperatură 5p B. Citiţi textul următor apoi încercuiţi litera corespunzătoare variantei corecte: Submarinul este o nava care poate pluti la suprafaţa apei dar se poate şi scufunda la diferite adâncimi diferite. El are intre pereţii sai dubli rezervoare(numite balans-apa) care se pot umple cu apa din mare; când se umplu cu apa greutatea submarinului creste şi el se scufunda. Pentru a reveni la suprafaţă, apa din rezervoare este evacuată. Cu cât submarinul se scufundă la o adâncime mai mare (presiunea hidrostatică creşte) cu atât pătrunde mai multa apă în rezervoare. Astfel, greutatea submarinului creste continuu şi el se scufundă din ce în ce mai mult. Un submarin nu poate sa se menţină la o anumita adâncime decât dacă se afla în mişcare. În anul 1985, submarinul “Nautile” a coborât la o adâncime de 6000 de metri in apele Japoniei. Pentru a rezista presiunii hidrostatice foarte mari avea făcuţi pereţii dintr-un aliaj de titan şi otel.: 1. Presiunea exercitată de apă se numeşte 3. Dacă creşte adâncimea presiunea hidrostatică (a) atmosferică (a) creşte (b) hidrostatică (b) rămâne constantă (c) normală 5p (c) scade 5p 2. Pentru a se scufunda sau a se ridica la 4. Pentru a se scufunda submarinul trebuie să suprafaţă submarinul se modifică umple rezervoarele (a) forţa arhimedică (a) complet (b) greutatea (b) parţial (c) densitatea 5p (c) depinde de adâncime 5p C. Tăiaţi variantele greşite: 5. Presa hidraulică este o aplicaţie a legii lui Pascal/Arhimede 5p 6. Presiunea este o mărime fizică scalară/vectorială 5p D. Trasaţi câte o linie între noţiunile din prima coloană şi cele corespunzătoare din a doua coloană 7. 5p presiune Fenomen fizic barometru Corp stare lichidă Mărime fizică milimetri coloană de mercur Proprietate fizică evaporare Unitate de măsură 8. 5p presiune Metru pe secundă Viteză Metru cub Volum Pascal Durata Kelvin Temperatură secundă E. Rezolvaţi: 9. Care este presiunea exercitată de un corp cu suprafaţa bazei de 0,5 metri pătraţi şi masa de 30 kilograme (constanta gravitaţională 10 N/kg)? 10p 10. Cu ce greutatea aparentă a unui corp cu masa de 25Kg şi volumul de 0,05 m 3 scufundat integral în apă. (densitatea apei 1000 kg/m3, constanta gravitaţională – 9,8 N/kg) 10p Total 70 puncte

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful