short_code_rural_24

STCode

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

DTCode
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

SubdtCode
000
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

VillCode
0000
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050

Villname
Kachchh
Lakhpat
Chher Nani
Shinapar
Punrajpar
Kaner
Lakhpat
Karanpar
Guneri
Sayra
Mudhan
Siyot
Atdo
Ukher
Umarsar
Pranpar
Baiyavo
Maldo
Khengarpar
Chher Moti
Fatehpur
Kapurasi
Koriyani
Mundhvay
Panandhro
Fulra
Akari
Chhuger
Dhareshi
Ghaduli
Lakhapar
Bana
Jara
Khatiyun (Khatiya)
Virani
Khanot
Naredi
Kaiyari
Dhunay
Koteshvar
Narayan Sarovar
Kanoj
Sheh
Godhatad
Mindhiyari
Subhashpar(Sanandhro)
Dayapar
Amiya
Haroda
Jumara
Nara
Junachay

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
002
002
002

0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0000
0001
0002

Meghpar
Dolatpar
Bitiyari
Chamra
Mudiya
Bhudha (Budha)
Guhar Nani
Guhar Moti
Tahera
Kunri
Hamankhudi
Rodasar Lakki
Lakhmirani
Naredo
Baranda
Chakrai
Khadak
Ravareshvar
Ashaldi (Suja Vandh)
Matana Madh
Denma
Dhrang
Murchbana
Suja Vandh
Samjiaro
Saran Moti
Saran Nani
Harudi
Jadva
Ratipar
Bhujpar
Mori
Gugariyana
Pipar
Khirsara (Gunau)
Gunau
Maniara
Pakho
Kharai
Kharoda
Julrai
Ramaniya
Junagiya
Ekliun
Sambhada
Kandhora
Kotda
Dedrani
Bhadara Nana
Bhadara Mota
Rapar
Lodrani (Parkara Vandh)
Versara

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002

0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055

Jatavada (Jilar Vandh)
Dhabda
Bela
Mauvana (Shivagadh)
Vrajvani
Anandpar
Balasar
Lakda Vandh
Surba Vandh
Deshalpar
Nagalpar
Gedi
Fatehgadh
Manjuvas
Momaymora
Khandek
Hamirpar Nani
Sangadh
Selari
Thanpar
Davri
Rav Moti
Sudana Vandh
Naranpar
Vanoi
Gavaripar
Suvai
Khengarpar
Vajepar
Jesda
Nandasar
Kalyanpar
Karuda
Umaiya
Kanpar
Hamirpar Moti
Moda
Sanva
Bambhansar
Adesar
Jadupar (Bhangera)
Lakhagadh
Bhimasar
Bharidia (Bhutakia)
Sonalva
Pragpar
Dabhunda
Nilpar
Palanpar
Trambau
Ramvav
Kuda(Kuda-Jampar)
Pagivandh

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010

Dhadadhroni Vandh
Sarasla
Badargadh
Khirai
Sai
Tindalva Mota
Vallabhpar
Vekra
Padampar
Makhel
Taga
Vijapar
Nanda
Sukhpar
Varnun
Pandya No Gadh
Palansva
Amrapar
Somani Vandh
Mangadh
Ghanithal
Jadavas
Kidiyanagar
Chhotapar
Badalpar
Naliyatimbo
Dedarva
Govindpar
Chitrod
Rampar
khanpar
Pratap Gadh
Mevasa
Sany
Kanmer
Gagodar
Thoriari
Kumbhariya
Pethapar
Bhimdevka
Manaba
Fulpara
Bhachau
Dholavira
Kharoda
Kalyanpar
Janan
Ratanpar
Gadhada
Amarapar
Ganeshpar
Bambhanka
Bapuari

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063

Bharudia
Kankhoi
Chobari
Kadol
Manfara
Kakarva
Kanthkot
Nara
Gamdau
Toraniya
Jadsa
Vamka
May
Kharoi
Ner
Baniari
Morgar
Amardi
Kabrau
Kumbhardi
Bandhadi
Sikara
Meghpar (Kunjisar)
Karmariya
Vondhada
Halra
Rampar
Adhoi (Pasakayara)
Vasatva
Shivlakha
Lakadiya
Gharana
Lakhpat
Vijpasar
Vondh
Chopadva
Lunva
Sukhpar
Bhujpar
Chirai Nani
Chirai Moti
Chhadavada
Samakhiari
Piprapati
Rajansar
Khodasar
Rajthali
Chandrodi
Naransari
Katariya Juna
Katariya Nava
Laliana
Amaliyara

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

003
003
003
003
003
003
003
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004

0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045

Jangi
Godpar
Vandhiya
Modpar
Lakhapar
Lakhdhirgadh (Alepar)
Shikarpur
Anjar
Khirsara
Devisar
Jagatpar
Amrapar (1)
Amrapar (2)
Budharmora
Dhamadka
Dudhai
Khengarpar
Navagam
Hirapar
Chandrani
Kotda
Pashuda
Tapar
Lakhapar
Ambapar
Rapar
Khokhra
Jaru
Modsar
Sugariya
Ratnal
Ningal
Maringana
Bhadroi
Sapeda
Ratatalav
Satapar
Pashwadi Mitha
Pashwadi Khara
Ajapar
Bhimasar
Varsana
Modvadar
Varsamedi
Nagalpar Nani
Nagalpar Moti
Khambhara
Hamirpar
Vada
Lohariya Mota
Chandiya
Sarkhan
Bhalot

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 Makhiana Mathda Lohariya Nana Pantiya Khedoi Sinugra Vidi Meghpar (Borichi) Meghpar (Kumbhardi) Devaliya Mindiyala Kumbhariya Bhuvad Chandroda Valadiya Bitta (East) Mathak Tuna Rampar Sanghad Valadiya Bitta (West) Nagavaladiya Vira Chandrapar Bhuj Luna Bhitara Mota Udhmo Gorewali Khavda Ratadiya Dinara Dhrobana Kuran Kunariya (Jam) Juna Sadhara Andhau Dhoravar Ludiya Godpar (Khavda) Khari Soyla Mithdi Bhagadio Shervo Hodka Bhirandiyara Dedhiya Nana-Mota Daddhar Nani Daddhar Moti Misariyado Bhojardo Berdo .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 Raiyada Kharod Dhori Sumarasar -Shekhvali Loria Palara Juriya Kamaguna Traya Bhakhari Mod Bhakhari Notiyar Bhakhari Nokhaniya Kunaria Nana-Mota Kotay Fulay Dhrang Lodai Vantra Dharampur Jawaharnagar Lothia Modsar Mokhana Dagala Naliyeri Timbo Nadapa Habay Chapreli Boladi Jikadi Paiya Sangada Timbo Sarspar Rudramata Makanpar Dhonsa Baukho (Odhejavalo) Baukho (Samavalo) Tankanasar Vatachhad Vehro Natharkui Vyara Vinchhiya Sumarasar (Jatvali) Virai Khilna Nagor Trambau Varnora Nana Raydhanpar Varnora Mota Galpadar .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 Kali Talavdi Mamuara Kanaiyabe Ukhad Mora Dhaneti Vadvara Padhar Lakhond Traya Purasar Gado Bhujodi Ratiya Nava Vas Kodki Makhna Pirvadi Payarko Kuvathada Sadau Rakhal Fulra Timbo Anandsar Kanpar Fotdi Kalyanpar Godsar (Rakhal) Kukma Reldi Moti Reldi Nani Kanderai Chubdak Gandher Saiyedpar Vavdi Vadva Ler Nagiyari Deshalpar Kurbai Nabhoi Vandhay Samatra Bharasar Vandh Sim Jadura Reha Mota Tharavada Nana Tharavada Mota Sakrai Timbo Hajapar Harudi Reha Nana Sanosara .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 Sapar Timbo Bharapar Sedata Naranpar Ravli Vadasar Zizu Timbo Sarli Dahinsara Godpar (Sarli) Meghpar Naranpar Pasayati Baladiya Kotda Athamana Jambudi Kotda Ugamana Varli Bandhara Nana Chakar Bandhara Mota Vadzar Jhumkha Kera Chunadi Gajod Nakhatrana Paneli Valka Mota Valka Nana Rajday Gajansar Ludbay Dhoro Unthongadi Nadapa Gadani Lifri Ravapar (Navavas) Ambara (Amara) Aiyar Tal Fulay Maru (Muru) Ratadiya Vigodi Nagviri Bhunjay Nani Bhunjay Moti Lakshmipur(Bhunjay) Bharapar (Bhadravali) Bandiyara Rangaypadar Khirsara Rampar (Sarva) .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 Ugedi Jinjay Dhamay Jalu Vang Kharadiya Dador Aral Moti Jatavira Charakhada Umrapar Deshalpar Moray Khombhdi Nani Netra Rasaliya Khombhdi Moti Todiya Mathal Bagpat Aral Nani Than Haripar (Hirapar) Bibar Nirona Badi (Palanpur) Oriro Medisar Vamrapadar Akadna Ratamiya Bhimsar Devisar Bharapar(Guda Puntha) Khambhla Kadiya Mota Ukharda Kadiya Nana Jadodar Kotda Jadodar Virani Nani Virani Moti Sukhpar (Virani) Devsar Lakhiyarvira Virkhal Ulat Kotda (Tharavada) Tharavada Chavadka Jinday Nakhatrana Jaday .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 007 007 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0000 0001 Nakhatrana Nana Nagalpar Angiya Mota Vithon Morjar Bhadali Ranara Mota Ranara Nana Adhochhani Anandsar Dhavda Mota Dhavda Nana Angiya Nana Beru Vehar Sangnara Devpar Lakshmipur (Tara) Lakhadi Kakadbhit Sanyra Sukhsan Rampar (Roha) Olangiya Mosuna Naranpar Gangon Ugamani Morgar Anandpar Tara Kalyanpar Manjal Mathalapadar Vibhapar Mangvana Palivad Vijpasar Roha(Sumari) Bhitara Jarjok Kotda (Roha) Bhojraj Vandh Jesarvandh Danana Versalpar Khirsara (Nava) Sukhpar (Roha) Varamseda Jiyapar Vadva Bhopavala Vadva Kanyavala Abdasa Hothiay .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 Ber Moti Golay Navavas (Vandh) Ber Nani Vayor Sarangvado Vagapaddhar Jagaliya Goyla Mokhra Valsra Fulay Bhoa Vagoth Karamta Thumdi Akri Moti Mohadi Charopdi Moti Ukir Laiyari Aida Butta (Abdawali) Bandiya Ustiya (Bandiya) Nangiya Sujapar Trambau Rampar Vadsar Chhasra Sukhpar (Sayand) Charopdi Nani Jana-Kosa Kosa Ashapar Bara Ragan Vandh Kuvapaddhar Daban Khanay Pat Karaiya Lakhania Sukhpar Bara Gudthar Chhadura Naliya Sudadhro Nani Sudadhro Moti Kala Talav Tera Dhufi Moti .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 Balapar Budadhro Vamoti Nani Samanda Piyoni Kandhay Vamoti Moti Bitta Hamirpar Dhufi Nani Kunathia Raydhanpar (Moti and Jasapar Kukadau Jakhau Budiya Lala Vingaber Bhanada Khirsara(Kothara) Bhachunda Biriari Berachiya Bhavanipar Vandh Timbo Balachod Nani Balachod Moti Bhimpar Mothala Rava Nagor Sandhav Fulay Vandh Vadapaddhar Prajau Ranpur Varnori Budia Sindhodi Moti Sindhodi Nani Vanku Nodevandh Bhedi (Pay) Pay Gadhvala Vada Kanakpar Nandhra Mota Sanosara Nandhra Nana Naredi Hingania Chavadaka Chiyasar Kharua Nani) .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 Nundhatad Miyani Hajapar Nanavada Dhana Vara Vada Kothara Varadiya Sanyara Arikhana Rapar Gadhvali Kadoli Kamand Suthari Vinjhan Khirsara (Vinjhan) Raydhanjar Daha Boha Reladiya Manjal Naranpar Vandi Moti Dumra Sandhan Khuado Dhunvai Chhachhi Lathedi Karodiya Mota Karodiya Nana Mandvi Traya Makda Devpar Dujapar Filon Nabhoi Ajapar Vinganiya Jamthada Ludva Bheraiya Virani Gadhsisa Mau Nani Mau Moti Poladiya Kotdi Sabhrai Nani Sabhrai Moti Halapar Kotaya Vindh Kokaliya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 Dedhiya Bhojay Nagrecha Pyaka Manjal Asarani Rajpar Darashadi Mamaymora Rampar Dhunai Vekra Kojachora Vandh Sherdi Hamla Ratadiya Nana Ratadiya Nana Gandhigram Undoth Nani Undoth Moti Undoth Brahmanvali Padamapar Bayath Mapar Changdai Mod Kuba Bambhadai Bada Bhinsara Layja Mota Rajda Bhadai Nani Bhadai Moti Gangapar Dhokda Goniyasar Nana Goniyasar Mota Asambiya Nana Punadi Faradi Asambiya Mota Jakhaniya Koday Don Godhra Panchatiya Vindh Timbo Bhada Layja Nana Kathda Shirva Merau .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 Vada Rayan Moti Rajpar Timbo Talvana Bidada Nani Khakhar Nana Bhadiya Pipari Rayan Nani Durgapar Bharapar Mandvi (Rural) Nagalpar Maska Bag Gundiyali Mota Bhadiya Tragadi Mundra Tumbadi Nani Tumbadi Moti Babiya Tappar Kanajra Lifara Vagura Bagda Fachariya Patri Vanki Bocha Beraja Ramaniya Depa Sukhpar Gelda Karagoga Lakhapar Kandagara Nana Kundrodi Chhasra Vovar Bharudiya Hatdi Kuvay Kukadsar Bhadresar Pavdiara Vadala Mokha Ratadiya Viraniya Toda .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 010 010 010 010 010 010 010 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 Baraya Deshalpar Khakhar Moti Kandagara Mota Tunda Shiracha Moti Bhujpar Samagoga Pragpar (1) Pragpar (2) Bhorara Gundala Raga Luni Shekhadiya Sadau Mangra Mota Kapaya Nana Kapaya Borana Pratappar (1) Pratappar (2) Nani Bhujpar Navinal Jarpara Dhrab Baroi Goersama Gandhidham Padana Chudva Mithi Rohar Shinay Kidana Bharapar Banas Kantha Vav Mavsari Jordiyali Takhatpura (J) Mithavi Rana Mithavi Charan Daiyap Kumbhardi Tejpura Arjanpura Panesada Akoli Baradvi Kundaliya Radha Nesda Kareli Baluntri .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 Tobha Sanval Vajiyasara Chotil Haripura Rabadi Padar Chandangadh Chothar Nesda Tadav Fangadi Kolava Takhatpura (Dhima) Pratappura Dhima Dheriana Umedpura Rachhena Achhuva Sapreda Bhakhari Gambhirpura Chuva Uchpa Vav Sardarpura Golgam Nalodar Lodrani Bukna Reluchi Khimanavas Ravla Malsan Vavdi Chandarva Khimana Padar Asaravas Asaragam Chatarpura Padan Golap Jelana Khardol Bhatvar Vas Bhachali Madka Morikha Devpura (Suigam) Devpura (Talsari) Baiyak Dharadhara Dethali Tithgam .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0000 Dendava Bhatvargam Kanothi "Nesda (Go)" Meghpura Radosan Nadabet Bharadava Koreti Mamana Limbala Dhanana Bahisara Vasarda Savpura Bhadvel Ishvariya Janavada Bhankhod Rampura Khadol Chala Motipura Suigam Jaloya Benap Sedav Kumbharkha Bhatasana Eta Kalyanpura Lalpura Radka Jorawargadh Uchosan Dudhva Rajpura Limbuni Masali Madhpura Harsad Navapura Katav Garambadi Morwada Dhrechana Boru Dudosan Dungala Vaghpura Dabhi Soneth Tharad .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 Kasavi Bhardasar Takhuva Radka Betaliya Vantdau Khoda Vara Kharakhoda Miyal Vaghasan Savarakha Naroli Antrol Ranesari Sherau Ratanpura Ranpur Ajawada Karbun Nana Mesara Mota Mesara Dipda Jadara Chotapa Bevata Terol Therwada Dedudi Deduva Morthal Luvana (K) Kesargam Pepar Valadar Dantiya Piluda Rampura Patiyasara Rajkot Jampur Pirgadh Saba Gadsisar Medhala Ghantiyali Bhorol Ganeshpura Savpura Bhadodar Bhapi Bhapdi Hathawada .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 Mangrol Bhuriya Kamali Changada Meghpura Thara Kiyal Duva Pavadasan Arantva Kochala Rah Lakhapura Bhalasara Chhanasara Didarada Lodhnor Vami Lorwada Mahadevpura Idhata Jamda Lunal Dudhva Kumbhara Vedala Bhimpura Khengarpura Delankot Ghodasar Sidhotara Untveliya Madal Asodar Undrana Bhordu Karanpura Gagana Janadi Dolatpura Mahajanpura Lendau Bhachar Chudmer Budhanpur Ghesda Kothigam Zenta Nanol Sedla Taruwa Bhimgadh Detal Duva .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 Detal Darbari Dodiya Lalpur Ganata Morila Pathamda Vadgamda Abhepura Charda Khanpur Nagala Vajegadh Malupur Karnasar Padadar Gela Peparal Jetda Lunawa Khorda Moti Pavad Nani Pavad Jandla Dodgam Sanadhar Del Sanavia Asasan Dhanera Nenava Khaprol Gola Aeta Vasan Pengiya Dharnodhar Shergadh (Jadiya) Kunwarla Magarawa Lawara Lelava Bhajna Nanuda Vinchhivadi Charda Hadta Rampura Chhota Jadiya Bhatib Dugdol Moti Dugdol Nani Edal Talegadh .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 Kundi Bapla Vachhol Vaktapura Rampura (Vaghpura) Mandal Anapur Chhota Janali Siya Jadi Jiwana Kotda (Dhakha) Ramuna Dhakha Thawar Mota Meda Malotra Sera Kotda (Raviya) Raviya Nana Meda Anapurgadh Negala Vasda Ravi Sodal Bhatram Alwada Sabawadi Dedha Rampura Mota Sotwada Fatepura (Malotra) Jorapura (Dhakha) Yavarpura Sankad Saral Asiya Samalwada Karadhani Valer Voda Runi Mewada Rajoda Khangan Dhanpura (Kheda) Vachhdal Khimat Kumar Chhindivadi Silasana Virol .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0078 0079 0080 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 Panswal Rampura (Panswal) Santarwada Dantiwada Dhaniyawada Bhandotra Gundari Satsan Arkhi Vagor Panthawada Zat Akoli Bhilada Ganguwada Bhadali (Zat) Lakhanasar Mahudi Moti Mahudi Nani Rampura Mahudi Kotda (Jegol) Gangudara Rajkot Bhilachal Deri Vavdhara Hariyawada Odhava Jegol Ganodara Atal Bhakodar Dhaneri Velavas Shergadh Odhava Malpuriya Talenagar Ranol Marwada Ratanpur Chodungri Jorapura Bhadli Bhadli Kotha Godh Nandotra (Brahmanvas) Dantiwada Fatepura (Dhanawada) Vadvas Jorapura (Lodpa) Nilpur Nandotra (Thakorvas) Sikariya Bhakhar Nani .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0050 0051 0052 0053 0054 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 Bhakhar Moti Vaghrol Lodpa Ramsida (Chhapra) Dangiya Amirgadh Kapasiya Khari Zaba Rabariya Gadhada Awal Dabheli Savaniya Sonwadi Ghanta Vera Awala (Arniwada) Manpuriya Vaghoriya Khara Karaza Umarkot Deri Balundra Juni Roh Sarotri Laxmipura (Amirgadh) Kali Mati Sarotra Kidotar Isvani Kakwada Amirgadh Juni Roh Nichlo Bandh Uplo Bandh Dungarpura Jorapura (Amirgadh) Ghanghu Dholia Zanzarvav Iqbalgadh Jethi Bantawada Rajpuriya Ambapani Mandaliya Khajuriya Rabaran Bhamariya Khuniya Khapa Karmadi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 Dabhchatra Ganji Ghoda Dhanpura (Dholiya) Surela Ajapur Mota Ajapur Vanka Kansaravid Rampura (Vadla) Vagdadi Khemarajiya Dabhela Dhanpura Chikanvas Virampur Kanpura Bhayla Kengora Pedcholi Tadholi Gavara Khapara Danta Dabhchatra Guda Sembalpani Bedapani Sarhad Chhapri Amblimal Ghodatankani Khokhar Bili Koteshvar Jharivav Padaliya Naivada Kengora Viramveri Kumbhariya Chikhla Ranpur Jetvas Rinchhadi Panchha Dhareda Siyavada Dhabani Vav Devaliyavali Vav Jambera Rupvas Jhumfali Tarangda Khokhariyavas Ganapipli .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 Machakoda Javara Mahuda Kesarpura Kodaravi Ranpur Begadiyavas Hadad Dhamanva Gothada Dericharda Manchhla Taleti Pipalavali Vav Vasi Divdi Kansa Hedo Vaghdacha Pethapur Manpur (Pethapur) Kheroj Pataliya Harivav Mal Chori Bhadramal Kunvarsi Khermal Kherani Umbari Miranvas Khatal Raghpur Sultanpur Banodara Virpur(Hadad) Bamnoj Sarakala Dhrangivas Vadnal Rayaniya Mankanchampa Mahobatgadh (Hadad) Navovas (Hadad) Unodara Toraniya Amloi Khandhora Bordiyala Chokibor Kanabiyavas Danta Balvantpura Velvada .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 Ganchhera Karanpur Motasada Mahobatgadh (Danta) Punjpur Ratanpur Vadvera Mota Pipodara Barvas Vagada Kyari Jalana Beda Chhota Bamodara Mota Bamodara Chhota Pipodara Sanali Santpur Ruppura Dhagadiya Jasvantpura (Hadad) Mandali Udavas Hathi Pagala Jamru Jodhsar Ranika Samaiya Dalpura Pith (Navanagar) Khaivad Gadh (Danta) Kundel Thana Nargadh Gangva Jagatapura Nanasada Harigadh Bamaniya Amarpura Toda Abhapura Aderan (Danta) Godhani Paniyari Panudara Vadusan Gadh (Mahudi) Gajipur Manpur (Ghorad) Ghorad Mor Dungara Mankdi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 007 007 007 007 007 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0178 0179 0180 0181 0182 0183 0184 0000 0001 0002 0003 0004 Sembal Pasiya Umbara Khantani Magari Bhanpur Rani Umbari Magvas Sandhosi Thalvada Kanagar Navanu Padar Kukadi Vekari Chorasan Navavas (Danta) Jasvantgadh Nagel Jasvantpura (Danta) Bhankhri Savaipura Sembaliya Ambaghanta Vajasana Nani Tudiya Mahudi Jasvapura (Mankdi) Aderan (Mankadi) Motipura Virpur (Lotol) Dhunali Senkda Tekari Lotol Bhachadiya Ranol Rangpur Kantivas Bhavangadh Madhusudanpura Pruthvirajgadh Solsanda Koylapur Navaniya Jitpur Vijalasan Umedpura Jorapura Ghantodi Vadgam Bharod Dhanpura Jalotra Dhori .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 Pavthi Motipura Vagadadi Andhariya Amadpura (Mumanvas) Mumanvas Thuvar Moteta Majatpur Parkhadi Samsherpura Islampura Varvadiya Chhaniyana Hasanpur Vansol Kamalpura Karnala Hatavad Joita Moriya Sabalpura Ghodiyal Varnawada Dhota Vadgam Bhangrodiya Malosana Majadar Sherpura (Majadar) Changwada Changa Basu Meta Pirojpura Mahi Bharkawada Nalasar Timbachudi Magarwada Limboi Memadpur Sakalana Karasanpura Hadmatiya Amadpura (Ghodiyal) Sukhpura Sardarpura Dhanali Bhatvas Sisrana Chitroda Mejarpura .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 008 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0000 Rupal Navisana Varasada Bavalchudi Rajosana Teniwada Kotadi Kodarali Edrana Vesa Gidasan Nani Megal Pepol Panchada Kabirpura Nizampura Mokeshvar Pandva Navo Vas Iqbalpura Tajpura Salemkot Badarpura Mepada Gidasan Moti Nandotra Fategadh Pasvadal Manpura Dharewada Nanosana Umrecha Paldi Nagana Nagarpura Juni Nagari Bhalgam Bhakhari Sherpura (Sembhar) Kaleda Harde Vasana Juni Sendhani Navi Sendhani Amirpura Vasana (Sembhar) Navi Nagari Pilucha Dalvana Thalwada Iqbalgadh Bhukhla Kodaram Palanpur .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 Jorapura Bhakhar Ranawas Juvol Chekhala Rampura (Karaza) Bhatamal Nani Akedi Badarpura (Bhutedi) Vadhana Madana (Dangiya) Kotda (Bhakhar) Mota Chandisar Kushakal Delwada Rajpur (Pakhanva) Bhutedi Sangla Bhatamal Moti Antroli Pirojpura(Tankani) Kotda (Chand Gadh) Chitrasani Ranpuriya Ukarda Malpuriya Jaspuriya Hebatpur Malana Pakhanwa Moriya Lunwa Varwadia Khemana Surajpura (Khe) Sangra Laxmanpura Hasanpur Merwada (Mahajan) Hathidra Pedagara Malan Vasda (Fatepur) Manpur (Karjoda) Asmapura (Karjoda) Karjoda Songadh Parpada Angola Badarpura (Khodla) Khodla Kumbhalmer Sundha .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 Samdhi Ranajivas Samdhi (Motavas) Samdhi (Nadhanivas) Vasani Kumbhasan Vedancha Akesan Chadotar Sadarpur Aligadh Vasda (Mujpur) Nalasar Ambaliyal Jadial Bhatwadi Kumpar Godh Dhandha Vasan Bhagal (Pipli) Dhaniyana Ambetha Virpur Ratanpur Gathaman Bhavisana Salempura Gadh Talepura (Madana) Dalwada Madana (Gadh) Khasa Hoda Galwada Sagrosana Esbipura Lalawada Sambarda Pipli Gopalpura Manaka Ruppura Gola Merwada (Ratanpur) Vagda Jagana Vasna (Jagana) Badarpura (Kalusana) Saripada Patosan Salla Sasam Takarwada .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 Tokariya Sedrasana Kamalpur Fatepur Semodra Asmapura (Gola) Dhelana Kharodiya Jasleni Badargadh Deesa Jadiyali Sunthiya Chora Ramun Dhanavada Bural Kuchavada Viruna Vithodar Bhachalva Tetoda Ramsan Bhadra Nandla Ghana Bhakadiyal Kotda Dhunsol Dhroba Kherola Nagafana Kochasana Javal Talegadh Robas Nani Robas Moti Fagudra Agdol Sodapur Meda Kotha Ghada Dhanpura Talepura Thervada Jherda Pamaru Gugal Pechhdal Sarat Kamodi Deka .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 Vasna (Kuda) Jasara Kuda Chekra Kamoda Devsari Varan Sherpura Kunvara Padar Kasari Baiwada Morthal Golia Genaji rabari Golia Chandaji Golia Bhadath Chatrala Latiya Vasada Davas Shamsherpura Yavarpura Zenal Nani Jhakol Matu Dodana Moral Lakhani Vasna (Vatam) Manaki Agthala Chitroda Katarva Gamdi Varnoda Laxmipura Dama Jorapura Akhol Nani Akhol Moti Mahadeviya Vadli Farm Ranpur Athamno Vas Ranpur Vachlovas Ranpur Ugamno Vas Kant Sherganj Kumpat Malgadh Dhedhal Rampura Godha Mota Kapra .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 Nana Kapra Vakvada Dharanva Shergadh Peplu Taleganj Balodhar Odhava Dedol Lorvada Vadaval Juna Deesa Bhoyan Rasana Nana Rasana Mota Dhuva Dharpada Fatepura Vasna (Juna Deesa) Sanath Sandiya Sotambla Gharnal Nani Gharnal Moti Nesda Juna Nesda Nava Ramvas Paldi Ratanpura Soyla Bhildi Khentva Vahara Viruvada Dasanavas Lunpur Manekpura Khadosan Aseda Nava Sadarpur Chhatrala Mudetha Yavarganj Bodal Jhabadiya Bhadramali Dharisana Kanajhara Samau Motavas Saviyana Velavapura Samau Nanavas .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 Deodar Lembau Achhavadiya Kuwana Lavana Chalva Sanav Daua Chibhda Makhanu Makdala Rantila Vajegadh Dera Jalodha Narana Vatam Nava Sesan Nava Sesan Juna Mojru Juna Paldi Kunvata Golvo Golvi Kotarwada Manpura Dhunsol Dhunsol Rampura Sardarpura (Ravel) Khanodar Mojru Nava Vatam Juna Manpura Jalodha Navapura Forna Kotda Forna Duchakwada Bhagwanpura Ravel Nokha Vadiya Dhrandvada Bhesana Jada Chamanpura Chagwada Liladhar Gangol Soni Jasali Sardarpura (Jasali) Kunvarva Odha .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 Dhanakwada Delwada Kotda Deodar Ludara Samla Vadana Dhrandav Bhadkasar Ogadpura Mesra Goda Vakha Boda Sanadar Salpura Raiya Nava Surana Mulakpur Bhabhar Vajapur Juna Vajapur Nava Sanesda Mera Devkapdi Harkudiya Radakiya Balodhan Khari Paldi Asana Kuvala Barvala Bhem Bordi Abasana Lunsela Suthar Nesdi Tetarva Chatara Mespura Chaladara Chembuva Nesda Bhodaliya Mitha Khara Karela Vadana Abala Runi Sanva Moti Sari Khadosan Jasanwada Undai .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 Kaprupur Beda Tanvad Jorvada Indarva Juna Indarva Nava Vadpag Vavdi Manpura Bhabhar Gangun Ujjanwada Buretha Chachasana Chichodara Dhenkwadi Gosan Roita Kankrej Nanota Khoda Khodla Arniwada Bukoli Samanva Khimana(Palodar Na Vas) Raviyana Zalmor Chimangadh Ratangadh Chekhala Ucharpi Jamana Padar Raner Umbri Arduvada Ranawada (Jagiri) Ratanpura (Shihori) Kunvarava Padardi Nekoi Katediya Gothada Isarva Tervada Nasaratpura Fatepura Kashipura Kudva Nathpura Kantheriya Rajpur Vibhanesda Devdarbar .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 Chembla Kakar Khasa Akoli Thakorvas Akoli Maharajvas Amblivas Shihori Kamboi Manpur (Shihori) Dugrasan Indramana Maidkol Adhgam Changa Shirwada Ruvel Varasada Mandala Jakhel Jotada Nekariya Ranakpur Bhavnagar Vada Balochpura Mangalpura Nagot Nagot Dudasan Laxmipura Jaliya Fategadh Kasalpura Ruppura Tana Nana Jampur Khariya Sadujivas Runi Bhalgam Padar Tatiyana Savpura Karsanpura Khengarpura Nava Amblun Thali Anganwada Amarnesda Ranawada (Khalsa) Mota Jampur Anandpura Shiya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 Un Ratanpura (Un) Manpura (Un) Valpura Bhadrevadi Odha Kasara Gunthawada(Dalpatpura) Dhanera Devpura Vithlod Totana Sohanpura Sudrosan Patan Santalpur Eval Charanka Fangli Zazam Varanosari Vavdi Kilana Kesargadh Boruda Charanda Dhrandva Ganjisar Daisar Lodra Zandala Gadha Rampura Korda Jamvada Patanka Aluvas Dhokavada Jakhotra Vauva Barara Bakutra Bavarda Babra Sidhada Daldi Dabhi Unrot Jarusha Zekada Zanzansar Koliwada Joravargadh .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 Fulpura Sherpura Manpura Bamroli Daigamda Par Kalyanpura Ranmalpura Datrana Madhutra Rozu Garambdi Santalpur Rajusara Chhansara Parsund Vaghpura Naliya Kamalpura Lakhapura Varahi Sadpura Navagam Vandhiya Undargadha Hamirpura Limgamda Gokhantar Unadi Lunichana Antarnes Piparala Abiyana Chadiyana Gadsai Amrapur Radhanpur Lotiya Thikariya Panvi Chalwada Dev Sultanpura Subapura Arjansar Alhabad Bandhwad Surka Javantri Limbadka Santhli Rangapura Bhilot .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 Memdavad Kolhapur Sherganj Porana Vijaynagar Vadnagar Jetalpura Bhadiya Sinad Sardarpura Radhanpur (Rural) (Premnagar) Kalyanpura Nayatwada Moti Pipli Nani Pipli Sarkarpura Satun Amirpura Shahpur Nanapura Dharavadi Kamalpur (Dharavadi) Badarpura Maghapura Masali Sabdalpura Shergadh Najupura Kamalpur (Satun) Delana Gulabpura Chhaniathal Gotarka Dehgam Agichana Joravarganj Karsangadh Bismillaganj Pedashpura Dholakda Sidhpur Dhumad Mudvada Methan Dindrol Mamvada Dungariyasan Jafaripura Sahesa Vaghrol Pachakvada Kaleda Dashavada .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 Dhanavada Lavara Kunvara Metrana Rasulpur Khadiyasana Sedrana Lukhasan Meloj Kot Ankvi Sujanpur Ganglasan Umru Vadhana Varsila Kalyana Nindroda Sevalni Nandotri Thakrasan Tavadia Ganeshpura Mudana Sandesari Nagvasan Ganvada Samoda Chatavada Lalpur Dethli Chandansar Hisor Vanasan Punasan Karan Chandravati Nedra Kanesara Khali Biliya Patan Ajuja Muna Khareda Untvada Amarpura Vahana Bhatsan Koita Raviyana Khodana Katrasamal .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 Mesar Haidarpura Delvada Ganeshpura Abalouva Jangral Vasni Jakha Lakshmipura Endla Kanosan Melusan Morpa Vagdod Vachhalva Lakhdap Bhilvan Renchavi Vadhi Golivada Volavi Jamtha Kansa Bhutiya Vasna Charup Vadu Siyol Vamaiya Deliyathara Vayad Ghacheli Dharusan Dhanasara Rakhav Kalodhi Vadiya Lodhi Sotavad Sampra Undra Sariyad Veloda (Nana-Mota) Nayta Balva Vaghasar Bepadar Khanpurda Vareda Odhva Khalipur Rughnathpura Nava Bavahaji Sujnipur .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 Tankvasna Aghar Kimbuva Gulvasna Kotavad Sanodarda Lodhpur Kuntavada Ajimana Sagodiya Jaleshvar Paldi Samalpati Matarvadi (Part) Anavada Hanumanpura Dudharampura Dharnoj Bhadrada Fulesana Badipur Vadli Bakratpur Gungdipati (Part) Hansapur (Part) Runi Hajipur Kamlivada Diodarda Der Chadasana Nana Ramanda Mota Ramanda Santi Dharpur Dighdi Ambliyasan Khanpur Kodi Mandotri Borsan Golapur Sandesarpati Kharivavdi Manpur Khanpur Rajkuva Chandrumana Bhalgam Kungher Ilampur Sabosan Katpur Rajpur Gadosan Gaja .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 Norta Talpad Norta Vanta Sarva Kuder Balisana Derasana Kani Visal-Vasna Babasana Samoda Hamidpur Mahemadpur Mithivavdi Khimiyana Sankhari Sardarpur Norta (Ambapara) Ranunj Sander Matpur Ruvavi Dabhdi Manund Harij Khakhal Jasvantpura Rughnathpura Roda Masa Dunavada Sankra Vansa Vejavada Katara Kumbhana Kathi Nana Sarer Bhalana Malsund Piplana Manka (Juna-Nava) Tharod Ekalva Savasda Chabkha Sarval Khakhdi Boratvada Ravindra Kureja Tornipur Adiya Piluvada .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 005 005 005 005 005 005 005 005 005 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 Kalana Jamanpur Dantarvada Jaska Jasomav Sodhav Govna Tamboliya Paloli Sami Dadar Dhadhana Sherpura Ranavada Kharchariya Gochnad Bismillabad Babri Chandarni Rampura Jakhel Godhana Daudpur Mandvi Bhamathal Mubarakpura Sajupura Nana Joravarpura Matrota Mota Joravarpura Varana Mahmadpura Baspa Kanij Dadka Umedpura Lalpur Adgam Vahedpur Sukhpura Ved Rupnagar Bhadrada Gajdinpura Samsherpura Sonar Vaval Jalalabad Gujarvada Jhilvana Kathivada Tarora Sami .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 Nayka Kokta Upaliyasara Vaghpura Rafu Badarganj Koddha Anvarpura Nani Chandur Dudkha Memna Moti Chandur Kathi Ravad Palipur Kukrana Vaghel Aritha Buda Rasulpura Vagosan Orumana Mujpur Loteshvar Islampura Jesda Khijadiyari Lolada Sipur Kunvar Subapura Taranagar Rajpura Pirojpura Fattehganj Mardanganj Kanchanpura Khandiya Shankheshvar Runi Ranod Kuvarad Manvarpura Biliya Tuvad Fatehpura Dhanora Dantisana Mankodiya Padla Ratanpura Bolera Jahurpura .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 006 006 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0097 0098 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 Murtujanagar Panchasar Chanasma Sevala Galolivasna Ruppur Sardarpura Jakhana Sojitra Islampura Finchal Vasai Ganget Jitoda Sendha Khari Dhariyal Sendhal Jasalpur Dhanodharda Kesni Sarsav Vasaipura Selavi Pindharpura Dantkarodi Pimpal Jhiliya Jhiliya Vasana Mandlop Dharmoda Naranpura Kamboi Gokharva Khorsam Brahmanvada Ranasan Rampura Khara Dharva Lanva Multhaniya Palasar Dhinoj Danodarda Mithadharva Chaveli Bhatvasana Bhatsar Itoda Delmal Maniyari Mithi Dhariyal Khokhla Takodi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 007 007 007 007 007 007 007 007 007 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 Mervada Sunsar Kamalpur Karoda Vadavli Dharpuri Panchasar Mesra Chhamichha Mahesana Satlasana Chelana Talegadh Khari Nedardi Vajapur Mumanvas Bhanavas Kubada Vansada Semor Umari Takhatpura Jashpuriya Ranpur Vasai Dulana Sardarpur (Cheekna) Sudasana Bhalu Moti Bhalu Nani Bedasma Samarapur Rabarivas Dhadhivas Gamanpur Santola Gothda Ajabapur(Jivak) Kothasana Mota Kothasana Nana Sheshhapur Bhalusana Umrecha Bhatvas Rinchhada Kesarpura Nijhampur Jaspur Khilod Isakpura Ankaliyara Himmatpura .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 Bhimpur Navavas Sartanpur (Gadh) Satlasana Vaghva-Mandva Malana Dharoi Vav Rajpur(Gadh) Timba Shahupura (Gadh) Pirojpura Vaghar Anand Bhankhari Sadrasan Khodamali Vavadi (Gadh) Vadnal Fatepura Hadol Radhupura Galalpur Kajipur Otalpur Rangpur (Gadh) Kanediya Dharavania Gamanpura Chhelpura Kevdasan Malapura Kheralu Chansol Dabhad Davol Varetha Dalisana Mahiyal Sakari Fattepura(Khe) Vithoda Vavdi (khe) Lunva Mandali Panchha Balad Shahpur (Santokpura) Mandropur Nandali (Miyasana) Arathi Mahekubpura Dabhoda Kuda .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 Nalu Chotiya Lalawada Nanivada Gajipur Suvariya Malekpur (Khe) Nani Hirvani Moti Hirvani Machhava Nortol Chachariya Thangana Gathaman Malarpura Delvada Rahemanpura Sangathala Chada Dedasan Amarpura Vaghvadi Gorisana Ambavada Samoja Rasulpur Sadikpur Limbdi Unad Madhasana Unjha Lindi Visol Varvada Brahmanvada Kamli Jagannathpura Kahoda Khatasana Maherwada Lihoda Bhunav Dasaj Maktupur Tundav Amudh Sunak Dabhi Shihi Bhankhar Ranchhodpura Upera Karanpur .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 003 003 003 003 003 003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 Karli Hajipur Vanagla Aithor Unava Surpura Pali Navapura Kanthravi Visnagar Tarabh Denap Umta Rangpur (Khe) Kiyadar Hasanpur Paldi Chhogala Khadalpur Mahamadpur Kajialiyasana Khandosan Jetalvasana Bokarvada Bhandu Vadu Satusana Valam Iyasara Rampura Rajgadh Thalota Gunja Ralisana Sunshi Kansa (Part) Pudgam Randala Kansarakui Ravalapura Savala Saduthala Visnagar (Rural) Ghaghret Kuvasana Bhalak Laxmipura Bakarpur Rangakui Gothva Kamalpur (Gothva) Kada Kamana .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 Becharpura Basana Chitroda Mota Chitrodipura Magroda Dadhiyal Lachhadi Kharvada Thumthal Megha Aliyasana Gunjala Ganpatpura Kamalpur (Kharavada) Udalpur Dharusana Dhamanva Vadnagar Jaska Sundhiya Hajipur Shekhpur (Khe) Sipor Karshanpura Khatasana Dabu Aspa Vaktapur Ganeshpura Undani Khanpur Sarna Badarpur Molipur Sulipur Kesimpa Jagapura Bajpura Babipura Khatoda Champa Navapura Sultanpur Shahpur (Vad) Undhai Valasana Vaghdi (Juni) Vaghadi (Navi) Shobhasan Pipaldar Karbatiya Sabalpur Rajpur (Vad) Kamalpur .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 005 005 005 005 005 005 005 005 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 Malekpur Chandpur Shekhpur (Vad) Kahipur Mirjhapur Chhabaliya Anandpura Transvad Vijapur Deriya Techava Ransipur Gundrasan Bamanva Malav Abasana Mandalikharod Jantral Kamalpur Sardarpur Kot Rampur Kot Fudeda Pedhamali Sundarpur Changod Kharod Biliya Morvad Gunchhali Tatosan Abharampura Ladol Soja Falu Agalod Jepur Hathipura Malosan Pamol Kelisana Sayajinagar Vadasan Dagavadiya Asoda Manekpur Dabhala Dabhala Devda Sokhada Gerita Ashnapur (Gerita) Gavada Vijapur(Rural) (Part) .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 Hirpura Gadhada Ganeshpura Devpura Kolavda Ubkhal Kukarvada Vasai (Dabhla) Tintodan Motipura (Tintodan) Pilvai Khanusa Kotadi Ranchhodpura Rampur Kuvayda Dhanpura (Ghantu) Bhimpur Valor Sanghpur Kanbha Ranasan Mahesana Virta Gorad Kharsada Davada Rupal Haripura Buttapaldi Motidau Bamosana Ghadha Piludara Nanidau Palodar Chhathiyarda Aloda Hardesan Panchot Ramosana Taleti Tavadiya Chitrodipura Dela Ucharpi Dediyasan (Part) Gilosan Bodla Hinglajpura Maguna Nugar Lakhavad Devrasan Rampura (Kukas) .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 Kukas Heduva Hanumat Palwasana (Part) Heduva-Rajgar Karshanpura Devinapura Deloli Ijpura Barot Palaj Gamanpura Mitha Sametra Mareda Vadosan Sakhpurda Sobhasan Hebuva Kadvasan Kherva Punasan Mevad Boriavi Khara Laxmipura Balol Nadasa Gokalpura Martoli Ajabpura Kasalpura Modipur Manknaj Bhesana Jagudan Sanganpur Mulsan Padhariya Dhandhusan Gojhariya Badalpura Meu Balvantpura Akhaj Bhakadiya Geratpur Kochva Ditasan Linch Ambasan Ranipura Jotana Santhal Katosan .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 Tejpura Kanpura Rampura (Katosan) Virsoda Dhanpura Ijpura Jethaji Memadpur Jakasna Sidosan Khadalpur Dholasan Jetalpur Chaluva Langhnaj Charadu Saldi Jamnapur Jornang Mandali Bhasariya Divanpura-Alias-Apapura Harsundal Mudarda Tundali Navi Sedhavi Juni Sedhavi Hadvi Vadasma Becharaji Kakasna Kanoda Bhalgamda Gambhu Ajabpura Khambhel Ambala Mandali Chandroda Surpura Venpura Adivada Modhera Vijapurda Dedarda Ranela Motap Saduthla Udela Jetpur Ranchhodpura Karansagar Matrasan Sujanpura .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 Poyda Delvada Khant Delpura Khant Dodivada Sanpavada Suraj Finchdi Sankhalpur Edala Ganeshpura Dharpura-Khant Chhatasana Dhanpura Vanpur Asjol Indrap Chadasna Kalri Pratapgadh Devgadh Ruppura Karanpura Rantej Dethli Chandanki Dedana Bariyaf Akba Kadi Chalasan Dholasan Alampur Dhanali Ganeshpura Kaiyal Vadpura Tankiya Karjisan Dangarva Anandpura Nandasan Mathasur Bhatasan Suraj Moyan Dhandhalpur Chhalesra Digdi Mokasan Jasalpur Kherpur Lakshmipura (Nandasan) Chandarda Vadu .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 Narola Ghumasan Rajpur Sarsav Aldesan Visalpur Nagarasan Deusana Jadavpura Alusna Sadra Dhoriya Haripura Naranpura Charol Babajipura Balasar Adudra Lakshmipura (Andudra) Untva Kundal (Part) Irana Jhulasan Ambavpura Chadasna Indrad Budasan Nani Kadi (Part) Narsihpura Sujatpura Thadod Visatpura Galodra Korda Sendrana Khandmorva Kasva Vidaj Dudhai Shiyapura Rangpurda Pirojpur Karannagar Ankhol Achrasan Lunasan Vansol Vamaj Fuletra Borisana Jetpura Rozapuri Daran Morva .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 Sedardi Ghughla Maharajpura Vaghroda Bhalthi (Dharampur) Khavad Daran Lhor Manipur Karsanpura Merda Adraj Vadavi Ambliyara Lakshmanpura Kolad Nanpurasonvad Nadoliya Vekra Varkhadia Fattehpura Jamiyatpura Vinayakpura Bavlu Jhaloda Sedfa Thol Kanjari Medha Agol Jesangpura Ishvarpura Palli Kalyanpura Valavdi Della Panthoda Nadan Khanderavpura Govindpura Chandrasan Yashvantpura Sabar Kantha Khedbrahma Mamana Pipla Chhatrang Paliyabiya Kalikankar Anjani Kalchhavad Zinznat Ajavas Bedi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 Bahara Chandrana Salera Valsadi Kathiya Kotda Gandhisan Sembaliya (Poshina) Umbarva Ambasar Dantiya Gundikhan Pipaliya Poshina (Ratanpur) Koland Koland Talav Peta Chhapra (Poshina) Songadh Lakhiya Amba Mahuda Kajavas Ganchhali Khandhora Chhochhar Delvada (Chhochhar) Gunbhankhari Kukdi Jotasan Tadhivedi Kalakhetara Mathasara Vinchhi Matarvada Ganer Ganva Dantral Padapat Dotad Golvada Choliya Demti Movatpura Malvas Mithi Vedi Lambadiya Kharaniya Tembdi Tembada Polapan Nada Dedka Umbora Mahudi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 Nava Mota Bubadiyana chhapran Kheroj Changod Mota Baval Mithi Bili Nana Baval Ratanpur Dan Mahudi Baval Kathiya Bharamiya Sembaliya Bandiyana Talav Pathora Patadiya Hingatiya (Khalsa) Digthali Dharoi Khedva Bordi Padhara Valran Basol Bahediya Zanzava Panai Hingatiya (Jagiri) Panthal Gadha Kalleka Panch Mahuda Matoda Pipodara Dodivada Bhutiya Nava Nana Jadi Sembal Didhiya Paroya Sitol Vartol Chikhla Agiya Unchi Dhanal Tuver Vikhran Dholi Gadhada Gundel Radhivad Padardi Jagmer Jagannathpura Rodhara Dholivav .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 Khergadh Kherivav Vagheshvari Kalol Silvad Derol (Va) Galodiya Vasna Rudramala Metral Champalpur Delvada Nichi Dhanal Gadu Lakshmipura Karunda Tandaliya Damavas Vijaynagar Kharibedi Khokhra Kelava Kanthariya Sarsav Navakhola Navabhaga Parosda Jamaniya Rajpur Nalseri Chandvasa Dagla Nelau Padela Vasai Kharol Titaran Navaghara Umbariya Godhawada Vandhol Bandhana Matali Virpur Antarsumba Kelava (Parosada) Ukhla Dungri Antari Ladivada Khedasan Bhupatgadh Dholivav Abhapur Saroli .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0000 0001 Navagam (Dhanela) Gadi Vankda Baleta Bhatela Garada Chikno Vanaj Ajepur Vajepur Androkha Kundala Kathvavdi Bhambhudi Adepur Mondhri Joravarnagar Tol Dungari Golvada Khervada Badarkhan Jaleti Piploti Lakshmanpura Kodiyavada Chitariya Pal Dadhvav Samaiya Limda Chamthan Vireshwar Dholwani Kalvan Pruthvipura Kathroti Bhankhra Zer Itavadi Bogapada Bhagorapada Chitrodi Biladiya Dantod Jusavada Movatpura Amodara Masota Parvath Chithoda Kanadar Vadali Nadri .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 Gota Vadgamda Medh Dharod Thuravas Vivav Vadoth Dhamdi Morad Dharol Dobhada Kambosani Babsar Ambavada Mahor Fudeda Rampur (Fudeda) Gajipur Veda Vartol Vasan Hathoj Kanjeli Malpur Hatharva Gamadi Therasana Nava Chamu Juna Chamu Kothan Vaghpur Chorivad Savasla Chulla Rampur (Vasna) Kesarganj Vasna (Asai) Kodareli Bhandval Dantroli Dhirakamboya Raheda Arsamda Badol Narayanpur Math Bhojayat Bhavangadh Himatpur (Narajina Chhapra) Jamrela Pahadiyol Asai Jetpur Ventla .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0055 0056 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 Jalodara Bhajpura Idar Chandap Golvada Verabar Fagol Mahivada Kava Sabalvad Limbhoi Paj Gujarva Mathasur Bakarpura Panol Bhutiya Kadiyadara Chotasan Ranodara Dhinchaniya Mudeti Panchgamda Siyasan Voravav Gorol Abdasan Vadiyavir Detroli Diyoli Mastupur Kuski Sarangpur Umedpura Ranasan Pratappura Acharal Gulabpura Movatpura Kalyanpura Ravol Kamalpur Pataliya Falasan Khodam Finchod Oda Badarpura Lei Khaski Haripura (Khaski) Ratanpur Barvav .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 Surpur Lalpur (Badoli) Badoli Bhanpur (Vadiyavir) Kanpur Lakshmanpura Zinzava Nava Vasai Revas Tasiya Budhiya Savgadh Sapavada Maniyor Masal Budheli Samlapur Sahebpura Jaliya Sardarpur Sudrasana Madhva Sundarpur Chhapi Jashvantgadh Umedgadh Virpur Nana Kotda Netramli Ganeshpura Sherpur Kukadiya Vansdol Narsinhpura Ganthiyol Kuvava Mesan Rampur (Brahmpuri) Hathol Itadi Chitroda Ankala Bhadresar Daramli Bhuvel Ruderdi Jethipura Bolundra (Songadh) Kesharpura Kamboya Manpura Kabso .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 Gadha Bhavnagar Eklara Chitrodi Santol Aroda Jadar Chadasana Dungari Punjpur Ruvech Bolundra (Ruvech) Poshina Vantda Champa Pratapgadh Isarvada Hinglaj Nani Vadol Mangadh Lalpur (Davad) Haripura (Aroda) Kishorgadh Singha Arsodiya Davad Vasna (Davad) Moti Vadol Himatpur Bhetali Kapoda Dharapur Mota Kotda Bhiloda Vagheshvari Virpur Chorimala Raisingpur Kundol (Pal) Bavaliya (Pal) Dhansor Jhejhudi Torda (Jetpur) Jayala Andhariya Kalyanpur Bavaliya (Torda) Indrapura Kishangadh Bedasan Malasa Malekpur Ubsal .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 Bolundra Vajapur Siladri Bhanmer Rampuri Ambabar Pahada Takatuka Math Bolundra Vansli Vejpur Ghanti Jumsar (Chhapra) Jumsar Munai Khalvad Lilchha Mankroda Dholvani Silasan Budheli Dharasan Patiyakuva Vasaya Jambudi Panch Mahudi Ode Bornala Budharasan Ajitpura Abhapur Meru (Bhetali) Bhutavad Naranpur Mau (Navalpur) Sunsar Nankhi Khapreta Desan Narsoli Khumapur Vankaner Rintoda Nava Bhetali Jasvantpura Hathiya Dodisara Nana Dodisara Mota Chitariya Sonasan Kadvath Ansol Pahadiya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 Odha Pada Rangpur Nava Venpur Dhandhasan Raypur Jesingpur Bhetali Vasai Bhatera Chiboda Thuravas Akodiya Lokhan Fatepur Medi Timba Naroda Mankdi Shangal Rampur kheroj Kaleka Mandhari Nandoj Karanpur Hardaspur Dhamboliya Palla Dhuleta (Palla) Venpur Vaktapur Karchha Mota Samera Dahgamda Ravtavada Mota Kanthariya Ramera Lusadiya Nana Kanthariya Nana Samera Padardi Shamalaji Rudardi Meravada Gadhiya Rudral Kheradi Vanzar Chibhadiyata Bamna Siholi Punasan Dhuleta Vantdi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 Hathrol Janali Moti Bebar Napda (Khalsa) Vajapur (Kherancha) Khari Shamalpur Bahecharpura Dolatpur Rampur (Moti) Samran Sarkilimdi Lakshmanpura Gali Semro Vanka Timba Kagda Mahuda Vaghpur Devni Mori Bhavanpur Kherancha Sodpur Napda (Jagiri) Khiloda Shobhayada (Jagiri) Nani Bebar Rajendranagar Vansera Gadadar Asal Khodamba Kuski Himatpur Kundol (Dahgamda) Godh (Kuski) Adhera Lalpur Brahmpuri Vandiyol Sunokh Vagodar Chhapara Kuski Jaliya Meghraj Kantalu Rakhapur Vanka Timba Jalampur Rajpur (Isari) Isari Patelna Chhapra Navagam (Isari) Chhitadara Jamgadh .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 Dhenkva Manda Moti Panduli Vaghpur Vaidi Gopavada Odha (Kasana) Navagam (Kasana) Kadvadi Intva Badartralna (Chhapra) Ged Khakhariya Mota Math Punjapur Panibar Naranpur Dharola Ghorvada Antoli Odha (Panibar) Tarakvada Zeriyawada Rellavada Dhundhera Lakhipur Kadvada Godhavada Futa Chhikari Nani Panduli Moti Mori Palla Kasana Godha Kasana Panchal Kunol Kolundra Mahudi Sangal Gokchuvan Vaniyavada Bhatkota Dhandhiya Zarda Pahadiya (Panchal) Ukardi Jitpur Dhemda Nani Moydi Adepur Jivanpur Sisodara (Adepur) .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 Khokhariya Varthali Munshivada Vank Lalpur Brahman Kotda Rola Gay Vachhda Valuna Ranjedi Tarakvadia Vaiya Behdaj Relyo Bhuval Palla (Bhemapur) Satipura Limbhoi Moti Moydi Adhodiya Undva Limbodara(Dhundha) Patelna Dhundha Damorna Dhundha Dhanivada Pahadiya (Meghraj) Karanpur Kumbhera Khandivav Jashvantpura Pruthvipura Vasna Banthivada Lalakumpa Banthivada (Ajuhirola) Bhemapur Kherai Sendaryo Vasai Royaniya Kaliya Kuva Lakhapur Surdevi Banthivada Jemana Sisodara (Megharaj) Kamroda Iploda Pisal Hiratimba Rajpur (Ramgadhi) Bhutiya Ramgadhi Rayavada Tumbaliya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 Vagora Mudshi Baskadanti Sarangpur Dachka Belyo Dungragod Bhunjri Lalodiya Nesda Limbodara (Ramgadhi) Krushnapur Himatnagar Bhadardi Surpur (Likhi) Chhapara (Likhi) Dolpur Kadodari Motipura (Chandrni) Vasna (Chandarni) Hamirgadh (khed) Khandhol Khanusa Likhi Kathavadiya Nurpur Mahadevpura (Khedavada) Gadha Sachodar Pipodar Prempur Jivapur Pethapur Kadoli Munpur (Rangpur) Rangpur Kanada Kanai Vaktapur Lolasan Jamla Tandol Kesharpura Kaniyol Vasana (Ghorvada) Arjanpura Raisingpura Khed Chandarni Hunj Himatpur Champalnar Mordungra .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 Ambavada Jambudi Rampur (Ghorvada) Kenpur Demai Nani Ghorvada Dhabal Rajpur (Nava) Hansalpur Virpur Ilol Khedavada Mahadevpura (Lolasan) Jorapur Maherpura Lalpur (Savgadh) Dhandha Nava Amarapur Balochpur Demai Moti Pratappura Surpur (Hamirgadh) Kump Vasani Lalpur (Vavdi) Vavdi Manpur (Bankhor) Bankhor Raygadh Javanpura Navalpur (Bhatoda) Javangadh Mathasuliya Shravana Surajpura Vantda Hamirgadh (Vantda) Viravada Berna Balvantpura Katwad Dedhrota Derol Navanagar Navalpur Polajpur Hapa Motipur Kanknol Gamdi Vamoj Dhundhar .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 Karanpur Gambhoi Rajpur (Gambhoi) Mahadevpura (Sadha) Sadha Vagdi Raipur Bilpan Adpodra Nadri Bhavpur Vejarap No Math Manorpur Agiyol Thumra Hadiyol Piplodi Boriya Khurad Jitod Tajpuri Sayebapur Saroli Mahadevpura (Kundol) Kundol Nadri Pethapur Hajipur Gadhoda Akodra Pural Sakrodiya Desasan Rupal Rampur (Rupal) Pedhmala Mali Pipaliya Bavsar Nikoda Vajapur Hathrol Adapur Prantij Ged Morvad Katwad Dalpur Nananpur Asroda Chhadarda Nikodiya Takhatgadh Fatepur Mauchha .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 Amodra Sonasan Rasulpur Salal Moyad Sanpad Vaghpur Piludra Poglu Zinzva Vaghrota Ambavada Hadmatiya Vajapur Mahadevpura (Ghadi) Ghadi Memadpur Pallachar Aminpur Kamalpur Sadoliya Galesara Oran Katpur Mamroli Bakarpur Vadrad Lalpur (Jenpur) Kalipura Jenpur Amrapur Raslod Unchha Limla Vadvasa Sitvada Poyada Indrajpur Bobha Majra Tajpur (Oran) Karol Balisana Baini Muvadi Mavani Muvadi Zalani Muvadi Kesharpur Dalani Muvadi Punadra Sadani Muvadi Ghadkan Sukhad Padhayda .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 Talod Kabodra Kabodri Charanvata Malvan Lalpur (Ranasan) Navalpur Fojivada Bhimpada Ranasan Nava Kathwada Mohanpur Varvada Morali Ahmedpura Motesari Dadarda Antrolivas Punjaji Mota Chekhla Gundiya Gulabpura Punsri Modhuka Nana Chekhla Antrolivas Dolji Harsol Mahelav Chhatrisa Anjana Badarni Muvadi Chandpur Rupal Gora Gambhirpura Tajpur Camp Deviya Rojhad Vav Umed Ni Muvadi Madhavgadh Dhadh Vasna Tantarda Dolatabad Mahiyal Mahadevpura (Mahiyal) Salatpur Gulab Ni Muvadi Sultanpur Padusan Sagpur Ranipura Balisana .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 Aniod Javanpur Nani Shiholi Rayaniya Valiyampura Bhatiya Mudhasana Mokamni Muvadi Kherol Ujediya Navavas Semaliya Badodara Ankhol Gobarjini Muvadi Gadhavad Lalani Muvadi Jorajini Muvadi Karmipura Boriya Becharaji Mahekal Modasa Gadhada Davli Vantada (Bolundra) Padar Bamanvad Nandisan Tintoi Kudol Umedpur (Dadhaliya) Jitpur (Dadhaliya) Math Jivanpur Futa Umedpur (Bolundra) Bolundra Sardoi Lalpur (Sardoi) Rampur (Gadhada) Vanta Shampur Tintisar Bhatkota Madhupur Rajli Bhilkuva Jambusar Hathipura Dadhaliya Motipur Surpur Isrol (Moti) .

Mota) Lachchhai Gadha Moti Chichano Nani Chichano Limbhoi Palanpur Ganeshpur Bajkot Hafsabad Munshivada Sinavad Vallavanta Badodara Sarurpur Dolpur (Sinavad) Dariyapur Volva Khalikpur Sabalpur Rasulpur Galsundra Itadi Jamana Chhapra Nava Vadvasa .24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 Isrol (Nani) Gokharva Sajapur Salampur Khambhisar Paliyapur Bodi Madasana Medhasan Mahadevgram Malvan (Keshapur) Vaghediya Jitpur (Mahadevgram) Charanvada Varthu Vaniyad Modarsumba Dholvani Muloj Rampur (Sinavad) Kokapur Mora Sayra Gajan Rakhiyal Bhachadiya Khumapur Vantada (Medhasan) Dholiya (Nana .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 Juna Vadvasa Dhankhrol Kishorpura Bayal Khadoda Dhunavada Pahadpur Sitpur Dungarvada Sakariya Zhalodar Fareri Mathasuliya Andapur Bordi Bherunda Kolikhad Garudi Alampur Kau Amlai Dhansura Ramos Amodara Jashvantpura Shinol Rahiyol Kolavada Rupan Ramana Malekpur Shika Antisara Bhensavada Dolpur (Vadagam) Kanjodiya Lalpur (Shinol) Kidi Kashipura Ambasar Rampur (Vadagam) Kanal Jalampur Jamtha Butal Dhansura Bhotudev-no-Math Gadhada Kot Vantda Suka Karanpur Barnoli Sardi Sarkhandi Bilvaniya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 Dhamaniya Panchkuhada Borvai Nani Vav Vadagam Vakhatpur Lalino Math Navalpur Khilodiya Jitpur (Vadgam) Rajpur (Vadagam) Moti Vav Hirapur Karoli Chogamda Jashvantpura Kesharpura (Bilvaniya) Khadol Sengiyani Rayan Motipura Simli Kheda Hirapur Kampo Akrund Galalni Muvadi Alva Nana Lalu Poyda Kamli Chhevadiya Gopalpura Rampura Kampo Haripura Kampo Khanpurni Muvadi Jalampura (Ambaliyara) Kesharpura Kampo Udepur Patyo Amarpura Rampura Malpur Dholeshvar Nathavas Velaniya Godh Dodiya Rampur Mevda Jalampur Manvav Rinchhvad Gajan .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 Odha Agatiya Bhuka Kutari Kanela Kasvada Parsoda Hamirpur Nava Takhatpur Chumfari Tiski Mathvas Jesvadi Gopalpur Fagodiya Nanavada Navagam Vavdibara Piprana Sonikpur Medi Timba Sompur Mahiyapur Surajpur Satarda Rasapur Laljina Pahadiya Vavdi Juna Takhatpur Bhempur Maljina Pahadiya Govindpur Nava Goriya Dhirakhantna Muvada Galiya Danti Mangalpur Sonariya Jesingpur Trikampur Surana Pahadiya Damorna Muvada Molli Parpotiya Kothi Aniyor Kothiya Valinathna Muvada Viraniya Koyaliya Ambava Rugnathpur Panavada Devdanti .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 Jitpur Andhari Vadi Masadara Bamni Ambaliya Choriwad Sardarkhantni Muvadi Punjarani Muvadi Kidiad Boradiya Harbaina Pahadiya Lodhiyana Pahadiya Pahadiya Suvarchar Vankaneda Khalikpur Hathikhantna Muvada Pateliyana Muvada Ubhran Kaveriya Tunadar Sakhwaniya Jalamkhantna Muvada Bhempoda Bhutan Magodi Fansarel Butiya Khetavada Rambhoda Lalpur Dabaran Ankaliya Helodar Katkuva Bayad Limb Mathasuliya Chandarej Vajepura Gam Alana Akodiya Vatrakgadh Ratanpur Fatepur Alva Jitpur (Akodiya) Bibipura Dahegamda Ranechi Simlaj Lalpur (Mota) Hematral .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 Dolpur (Gabat) Jumatral Nabhela Prantvel Gotapur Gabat Sarsoli Radodara Vantda Bayad Takhatpura Hamirpur Chamarpur Bhukhel Rugnathpur (Bhukhel) Narmiyani Muvadi Ramas Ghodnal Vajepura Kampo Vasni Untarda Tenpur Ambliyara Jitpur Jantral Fatepur (Dabha) Amargadh Vanta Choila Amrapur Kotda Ambagam Kadavia Vasadara Netrodiya Badarpura Rupnagar Dharamadi Vanta Semaliya Jitpur (Ramsi) Dalpatpura Ahmadpura Totu Odha Pipodara Dakhaneshvar Madhav Kampo Varena Bor Timba Gulabpura Dolpur (Ramas) Lalpur Rugnathpura Junavada Bhundasan .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 000 001 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0000 0000 Deriya Ganeshpura (Ambaliyara) Vankaneda Sultanpur Paldi Amiyapur Jodhpur Dabha Bhajpur Manpur Bibinivav Vasnirel Sangal Bormath Mahadevpura Savela Kojan Ganeshpura (Sathamba) Ajabpura Kalajina Muvada Dolpur (Sathamba) Takhatpura (Sathamba) Pagiyana Muvada Dhom Jalampura (Sathamba) Champlavat Patel-Na-Muvada Vijayganj Talod Nagano Math Lank Demai Vasna Mota Chhabhau Vantda-Kavath Borol Fata Dhirpura Motipura (Savela) Bordi Mudiya Kashiyavat Vajavat Hathipura Narsela Khari Indran Amodara Desaipura Kampo Deroli Munjina Muvada Zankhariya Gandhinagar Kalol .

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053

Veda
Himmatpura
Jamla
Vagosana
Dhendhu
Sobhasan
Itla
Limbodara
Aluva
Mubarakpura
Balva
(2) Rampura
(1) Pratappura
Chandisana
Amaja
Nadri
Soja
Paliyad
Khorajdabhi
Bhavpura
Kantha
Nava
Golthara
Nardipur
Mokhasan
Dingucha
Pansar
Bhadol
Isand
Vadavsvami
Bileshvarpura
Pratappura
Piyaj
Dhanaj
Palsana
Sherisa
Ramnagar
Vansajada
Bhoyan Moti
Sabaspur
Usmanabad
Ganpatpura
Jaspur
Dantali
Vadsar
Karoli
Hajipur
Bhimasan
Jethlaj
Khatraj
Sanavad
Santej
Rakanpur

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

001
001
001
001
001
001
001
001
001
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002

0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043

Ranchhodpura
Nasmed
Adhana
Mulasana
Vayana
Vansajada Dhedia
Unali
Rancharada
Nandoli
Mansa
Mandali (Vihar)
Vihar
Chadasana
Paldi Vyas
Veda (Motopura)
Khadat
Pundhara
Ajol
Delvada
Paldi Rathod
Bilodra
Harnahoda
Samou
Padusma
Charada
Patanpura
Mahudi
Anodiya
Lakroda
Rangpur
Kuvadara
Lodra
Ridrol
Dhameda
Bapupura
Solaiya
Amarpura
Kharna
Parsa
Khata Amba
Boru
Itadara
Fatehpura
Galthara
Badpura
Varsoda
Gunma
Ambod
Manekpur Makakhad
Rampura (M)
Gulabpura
Indrapura
Parbatpura

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

002
002
002
002
002
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

0044
0045
0046
0047
0048
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047

Bhimpura
Dholakuva
Rajpura
Delvad
Amarapur
Gandhinagar
Rupal
Vasan
Unava
Pindharada
Rajpur
Sadra
Madhavgadh
Chandrala
Chhala
Jakhora
Chekhalarani
Piplaj
Randheja
Sonipur
Sardhav
Jalund
Adraj Moti
Nava Dharmpur
Dolarana Vasana
Giyod
Dhanap
Dashela
Lekawada
Pundarasan
Titoda
Bhoyan Rathod
Alampur
Shiholi Moti
Mahudara
Isanpur Mota
Chiloda (Dabhoda)
Dantali
Prantiya
Magodi
Vadodara
Dabhoda
Lavarpur
Shahpur
Khoraj
Ratanpur
Pirojpur
Vankanerda
Galudan
Sonarda
Vira Talavdi
Valad
Limbadia

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

003
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004

0048
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051

Medra
Dehgam
Ottampur
Chekhlapagi
Babra
Udan
Patna Kuva
Kantharpur
Vasana Chaudhary
Halisa
Bilamana
Nana Jalundra
Navanagar
Bhadroda
Dod
Vadod
Machhang Nani
Machhang Moti
Mirjapur
Rakhiyal
Badpur
Dharisana
Vadvasa
Sanoda
Salki
Vardhana Muvada
Anguthala
Jaliyano Math
Sagdalpur
Sametri
Sahebji Na Muvada
Piplaj
Meghraj Na Muvada
Jindva
Kalyanji Na Muvada
Khanpur
Sampa
Ahamadpur
Nandol
Palaiya
Mosampur
Sujana Muvada
Velpura
Pahadiya
Lihoda
Antoli
Dumecha
Thadakuva
Khadiya
Mithana Muvada
Antroli
Lavad
Harakhjina Muvada

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
000
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0000
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010

Shiyavada
Kadjodra
Najupura
Moti Pavthi
Sambela
Motipura
Mahudiya
Devkaran Na Muvada
Arajanjina Muvada
Vasna Sogthi
Chiskari
Palundra
Vasna Rathod
Jalundra Mota
Zak
Kadadara
Harsoli
Jivajini Muvadi
Vatva
Bardoli (Kothi)
Amrajina Muvada
Hathijan
Isanpur Dodiya
Bariya
Bardoli (Bariya)
Bahiyel
Krishnanagar
Ramnagar
Karoli
Kodrali
Ghamij
Kamalbandh Vasna
Hilol Vasna
Kanipur
Mirapur
Pallano Math
Pasuniya
Shiyapur
Hilol
Demaliya
Chamla
Ahmadabad
Mandal
Hansalpur Becharaji
Sitapur
Kachrol
Zanzarava
Sinaj
Kanpura (Sinaj)
Anandpura
Dadhana
Vinchhan
Jalisana

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002

0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025

Nayakpur
Varmor
Vinzuvada
Vanpardi
Dalod
Kunpur
Vasna Kunpur
Vitthapur
Ughroj
Ughrojpura
Ukardi
Manpura
Solgam
Sadra
Sher
Mithapur
Mandal
Kadvasan
Navagam
Rakhiyana
Dhedhasana
Ribdi
Karshanpura
Endla
Nana Ubhada
Odaki
Trent
Detroj-Rampura
Gunjala
Dabhsar
Rudatal
Bantai
Moti Rantai
Amarpura
Sunvala
Sujpura
Bhatariya
Telavi
Balsasan
Rajpura
Fatepura
Nani Rantai
Jethipura
Odhav
Odhav paru
Gamanpura
Nadishala
Abasna
Madrisana
Dangarva
Bamroli
Shobhasan
Bhonyni

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 Ghelda Indrapura Jaspura Umedpura Dekavada Marusana Ratanpura Nathpura Kukvav Bhonynipura Damodaripura Hathipura Sangpara Detroj Mota Karanpura Nana Karanpura Sadatpura Bhagapura Shihor Chhaniyar Kanz Ghatisana Kantrodi Rampura Bhankoda Vasna (Chhaniyar) Aghar (Ashoknagar) Boska Kointiya Panar Viramgam Dalsana Kanpura (Dalsana) Sabalpura Chuninapura Shivpura Devpura Bhavda Kariyana Chanothiya Bhadana Ukhalod Dhakdi Dediyasan Kaliyana Bhojva Juna Padar Jaksi Nadiyana Khudad Kadipur Melaj Sarsavadi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 Kokta Nilki Dumana Goraiya Vadgas Thori Vadgas Kankaravadi Vani Viramgam (Rural) Valana Moti Kumad Memadpura Rangpur Nani Kumad Sokali Hansalpur Sereshvar Rahemalpur Thori Mubarak Karakathal Jakhwada Sachana Kalyanpur (Shiyal) Ogan Liya Vasveliya Thori Thambha Khengariya Limbad Vanthal Jalampura Varsava Vasan Thuleta Ghoda Kamijla Kumarkhan Zezara Asalgam Jetapur Nani Kishol Karangadh Rupavati Shahpur Kayla Moti Kishol Vekariya Sanand Virochannagar Dodar Naranpura Iyava Rampura Anadej .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 006 006 006 006 006 006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 Bhavanpur Chekhla Garodiya Vasna Iyava Khoda Chharodi Khoraj Zolapur Shiyawada Kalana Bol Rupavati Vasodara Goraj Kunvar Hirapur Charal Bakrana Daduka Melasana Makhiyav Vinchhiya Kodaliya Fangdi Lekhamba Soyla Kolat Moti Devti Pipan Nani Devti Khicha Modasar Juda Mankol Kundal Rethal Govinda Upardal Vanaliya Aniyali Zamp Juwal Daran Lodariyal Palwada Tajpur Ahmadabad City Daskroi Lapkaman Lilapur Khodiyar Muthiya Pardhol .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 007 007 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0000 0001 Vahelal Huka Navarangpura Zanu Lalpur Bharkunda Pasunj Kubadthal Bhuvaldi Kuha Chandial Kaniyel Vadod Bhavda Bakrol Bujrang Gatrad Memadpur Bibipur Geratnagar Vanch Dhamatvan Harnivav Undrel Ranodara Govindada Chavlaj Bhuval Hirapur Badodara Geratpur Ropda Hathijan Aslali Visalpur Paldi Kankaj Ode Gamdi Devdi Istolabad Barejadi Chosar Jetalpur Giramtha Miroli Kasindra Bhat Navapura Timba Mahijda Vasai Naz Dholka Badarkha .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 Saroda Chandisar Vasna Keliya Chaloda Shekhdi Sindhraj Ranoda Jalalpur Vazifa Rajpur Ambaliyara Sathal Lana Shiyawada Kalyanpur Valthera Jalalpur Godhaneshvar Khanpur Mujpur Dholka (Rural) Rampur Khatripur Sahij Ambethi Transad Bhetawada Nesda Dadusar Sarandi Begva Kariyana Kadipur Ambareli Paldi Pisawada Andhari Virpur Vautha Girand Virdi Ingoli Kauka Kaliyapura Kharanti Koth Rupgadh Simej Ganesar Ganol Raypur Dholi Kesargadh Arnej Bhurkhi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 Gundi Javaraj Vejalka Bhumli Vataman Rampura Anandpura Varna Jakhda Nani Boru Saragvala Uteliya Loliya Samani Bholad Moti Boru Bavla Vasna Nanodara Nanodara Kavla Sankod Vasna Dhedhal Dhedhal Kavitha Adroda Hasannagar Chhabasar Baldana Metal Devdholera Devadthal Durgi Meni Dumali Kesaradi Lagdana Dahegamda Ranesar Amipura Kochariya Rupal Saljada Juval Rupavati Zekda Kerala Chiyada Sakodara Dhanwada Bhayla Kalyangadh Bhamsara Kanotar Shiyal .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 008 008 008 008 008 008 008 008 008 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 Sarala Gangad Rohika Bagodara Kaliveji Mithapur Gundanapara Memar Dhingda Ranpur Dharpipla Keriya Aniyali Kasbati Devaliya Patna Baraniya Bodiya Kinara Sanganpur Gadhiya Derdi Umrala Alampur Rajpara Khokharnesh Hadmatala Malanpur Devgana Sundariyana Moti Vavdi Nani Vavdi Bubavav Panvi Kundli Aniyali Kathi Alau Khas Bagad Jalila Vejalka Charanki Godhawata Gunda Barwala Khadsaliya Jharvaliya Polarpur Chokdi Nabhoi Sodhi Pipariya Ankevaliya Shahpur .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 Rojid Ranpari Vahiya Chachariya Refda Salangpur Khambhada Bela Timbla Kundal Rampura Khamidana Kapadiyali Dhadhodar Vadhela Navda Sangasar Hebatpur Dhandhuka Mota Tradiya Nana Tradiya Bajarda Zanzarka Sarwal Adval Fedra Dhanala Kamiyala Anandpur Buranpur Navagam Pipli Pachchham Ratanpur Fattepur Khadol Haripura Rayka Jaliya Chharodiya Vasana Chhasiyana Galsana Vagad Morasiya Gunjar Kotda Khasta Gamph Valinda Kamatalav Ambli Shela .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 Kasindra Umargadh Rojka Kothadiya Padana Jaska Aniyali Bhimji Salasar Chandarva Unchdi Pipal Tagadi Parabdi Bhalgamda Zinzar Akru Kharad Cher Gorasu Bhadiyad Kadipur Gogla Khun Bhimtalav Dholera Otariya Sandhida Mundi Rahtalav Mahadevpura Panchi Bhangadh Mingalpur Zankhi Bavliyari Surendranagar Halvad Nava Ghatila Tikar Mangadh Ajitgadh Khod Jogad Enjar Malaniyad Kidi Ingorala Mayapur Miyani Chadadhra Dhulkot Survadar Pratapagadh .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0000 0001 Mayurnagar Raysangpar Nava Ghanshyamgadh Juna Amrapar Nava Amrapar Isanpur Ghanad Ranmalpur Mangalpur Butvada Vegadvav Ranjitgadh Kedariya Dhanala Juna Devaliya Nava Devaliya Susvav Shiroi Mansar Ranekpar Sukhpar Chandragadh Kavadiya Koyba Ghanshyampur Merupar Sundargadh Kadiyana Devipur Charadva Samli Raydhra Ranchhodgadh Sarambhada Pandatirath Golasan Bhalgamda Dhavana Sapkada Dighadiya Palasan Sundari Mathak Vankiya Ratabhe Dungarpur Shivpur Manekwada Chumpani Khetardi Chitrodi Dhrangadhra Koparani .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 Kuda Nimaknagar Narali Jesada Thala Sultanpur Bharada Malvan Sajjanpur Virendragadh Satapar Juna Ghanshyamgadh Jasmatpur Vaghgadh Kankavati Gopalgadh Pipala Baisabgadh Rajpar Isadra Vavdi Vasadva Dhrumath Manpur Dudapur Gala Rajgadh Haripur Soladi Chuli Jiva Bavali Jasapar Vrajpar Jegadva Ramgadh Hirapur Methan Sarval Sokhada Rajcharadi Hampar Navalgadh Bhechada Gajanvav Kondh Ratanpar Rampara Raygadh Ravaliyavadar Narichana Mota Ankevaliya Dholi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 Khambhda Bharad Ganjela Dumana Pratappur Rajsitapur Prathugadh Gujarvadi Devcharadi Dasada Visnagar Surel Rozva Navapura Padiwada Sali Zadiyana Chhatrot Sushiya Gosana Manavada Mera Naviyani Valevada Vanod Erwada Adariyana Fatepur Vachharajpura Zinzuwada Dhama Bhalgam Panva Bubvana Echhvada Alampura Gavana Vadgam Zezra Visavadi Nagvada Mithagodha Mulada Jainabad Rasulabad Rustamgadh Dasada Jagdishan Ambala Metasar Kathada Ahmedgadh Chikasar .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 Odu Savda Goriyavad Kochada Malanpur Mota Ubhada Amnagar Vaghada Hathipura Haripura Bamanva Degam Bajana Savlas Nava Sadla Surajpura Jarvala Navrangpura Ghaspur Upariyala Joravarpura Porda Jivangadh Kamalpur Nani Majethi Nana Goraiya Malvan Pipli Akhiyana Sedla Sidhsar Kacholiya Moti Majethi Rajpar Bhadena Hebatpur Chhabali Kamalpur Ramgari Gediya Kherva Zezri Nagadka Limbad Lakhtar Pedhda Nana Ankewaliya Modhwana Savlana Ingrodi Karela Bhaskarpara Jyotipura .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 Babajipara Vitthalpara Vitthalgadh Kalyanpara Gangad Chharad Dhanki Lilapur Kesariya Sadad Ghanad Vana Larkhadiya Adalsar Kadu Olak Vadla Malika Sakar Dervala Kalam Lakhtar Bajrangpura Zamar Talvani Tanmaniya Bhalala Vadekhan Talsana Aniyali Bhathariya Bhadwana Devaliya Varsani Tavi Wadhwan Rupavati Velavadar Khodu Nagara Prangadh Katuda Latuda Bhadreshi Anindra Bala karangadh Bakarthali Adheli Chamaraj Mulchand Rajpar Kothariya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 Dedadara Zampodad Vadala Khamisana Kherali Memka Khajeli Bhadiyad Sankali Nana Kerala Vaghela Malod Munjpur (Parmar) Kholadiad Timba Kharva Rai Gomta Kariyani Gundiyala Rampara Fulgram Tuva Vadod Baldana Madhad (Muli) Madhad (Wadhwan) Vastadi Muli Karsangadh Ambardi Rampar Naldhari Sara Mahadevgadh Liya Kuntalpur Kalmad Pandavara Danawada Shekhpar Godavari Digsar Sujangadh Sarla Gadhada Vadadhra Velala (Dhrangadhra) Virpar Dadholiya Bhet Sangadhra Jepar .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 Raysangpar Khampaliya Dudhai Tikar Gautamgadh Limli Kukda Muli Khatdi Dholiya Asundrali Bhavanigadh Ranipat Khakharathal Nalkhambha Manpar Khakhrala Palasa Ramparda Gadhad jasapar Chanpar Naliya Hematpar Tidana Umarda Vagadiya Devpara Velala (Sayla) Chandreliya Dharmendragadh Somasar Sidhsar Navaniya Chotila Undvi Vijaliya Varmadhar Tarnetar Manadasar Morthala Sarsana Navagam (Than) Amarapar Kanpar Songadh Abhepar Devpara Anandpur (Than) Hirana Ravrani Khakharavali Devaliya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 Lakhamachi Rampara (Sarodi) Sarodi Rupavati(Sarodi) Jamvali Gugaliyana Vavdi Devsar Rampara (Rajavad) Naliyeri Pajvali Rupavati (Rajavad) Nava Rajavad Magharikhada Nana Kandhasar Kumbhara Navagam (Chotila) Janivadla Gundala Jivapar (Bamanbore) Bamanbore Navagam (Bamanbore) Moti Moldi Nani Moldi Chanpa Sangani Mota Kandhasar Jasapar Nani Morsal Nana Paliyad Dudheli Bhimgadh Kherdi Zinzuda Garida Doshalighuna Loma Kotadi Mevasa (Bamanbore) Pipaliya (Bamanbore) Chiroda (Rajpara) Kalasar Lakhachokiya Kundhada Hirasar Habiyasar Piprali Akala Panchavada Reshamiya Rampara (Rajpara) Shekhaliya Khatadi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 Rajpara (Chobari) Tramboda Mokasar Piyava Naniyani Mota Haraniya Surai Bhimora Lakhanka Kherana Kabran Dakvadla Salkhada Fulzar Gunda Bhojpari Bhojpara Mahidad Sanosara Mevasa (Sanosara) Gadhechi Chiroda (Sanosara) Sukhsar Rampara (Chobari) Chobari Sakhpar Tajpar Rupavati (Anandpur) Jivapar (Anandpur) Ankadiya Kanthariya Anandpur (Bhadla) Devpara (Anandpur) Parabdi Dharaie Dhokalva Golida Monpar Vadali Pipaliya (Dhokalva) Bhetsuda Sayla Chitralank Ishvariya Chorvira (Than) Sitagadh Kansala Kanpur Bhaduka Kashipara Sayla Nava Sudamda Vakhatpar .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 Doliya Aya Sorimbhda Hadala Dharadungri Brahmapuri (Vanki) Shapar Dhedhuki Samatpar Kesarpar Gosal Madargadh Juna Jashapar Nava Jashapar Thoriyali Mota Kerala Vadiya Nathupara Sudamda chhadiyali Sejakpar Mota Sakhpar Dhankaniya Mangalkui Sonpari Ratanpar Morsal Ratadki Titoda Dhamrasala Ovangadh Vanta Vachh Shirvaniya Gadhshirvaniya Sangoi Nagadka Loya Chorvira (D) Mota Bhadla Noli Lakhavad Khintla Gundiyavada Dhandhalpur Sokhada Adala Navagam Karadi Dhajala Limbala Nadala (Devgadh) Garambhadi Dhinkwali .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 010 010 010 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0000 0001 0002 Kotda Pipaliya Nana Haraniya Ori Shekhdod Ninama Nana Matra Kaswali Goraiya Gangajal Samadhiyala Chuda Navi Morwad Juni Morwad Samdhiyala Jepar Laliyad Karol Mojidad Acharda Chamardi Darod Chachana Khandiya Sejakpar Bhrugupur Gokharwala Chuda Velavadar Chokdi Korda Bhanejada Kudla Chachka Ramdevgadh Zinzavadar Chhatriyala Karmad Zobala Chhalala Kanthariya Vanala Rangpur Balala Vejalka Minapur Bhensjal Vaniyavadar Nagnesh Sontha Limbdi Moti Kathechi Nani Kathechi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 Gadthal Jaliyala Bhagwanpar Ranagadh Fulwadi Rojasar Dhalwana Mulbavla Digvijaygadh Dhirajgadh Parali Bhathan Laxmisar Shiyani Jambu Parnala Jasmatpar Jalampar Ralol Gedi Ramrajpar Nana Timbla Natwargadh Ghaghretiya Umedpar Dolatpar Samla Raska Ankewaliya Bhalgamda Mota Timbla Ghaghosar Katariya Tokrala Kanpara Ghanshyampar Jansali Balol Devpara Panshina Khambhlav Jakhan Choki Choraniya Untadi Bodiya Ughal Borana Liyad Sauka Pandri Borna Zamdi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 010 010 010 010 010 010 010 010 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 Bhoika Bhojpara Kamalpar Aanandpar Hadala Jasapar Dholi Vakhatpar Rajkot Maliya Jajasar Haripar Kajarda Chikhli Venasar Mandarki Ghantila Vejalpar Kumbhariya Vardusar Khirai Fattepar Rasangpar Songadh Nani Barar Bhavpar Bagasara Vavaniya Laxmivas Varsamedi Chamanpar Nana Bhela Mota Bhela Moti Barar Jasapar Navagam Virvadarka Vadharva Sultanpur Manaba Khakhrechi Rohishala Meghpar Derala Sarvad Targhari Mota Dahisara Navlakhi Lavanpur Bodki Khirsara Dahisara Nana Chanchavadarda .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0044 0045 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 Mahendragadh Kuntasi Morvi Sokhda Bahadurgadh Nava Nagdavas Piludi Rapar Aniyari Jetpar Vaghpar Juna Nagdavas Gungan Gala Sapar Jasmatgadh Chakampar Zinkiyali Jivapar Chakampar Kerala Haripar Nava Sadulka Ravapar Nadi Mansar Naranka Pipaliya Virparda Hajnali Modpar Lutavadar Barvala Khevaliya Khakhrala Vanaliya Juna Sadulka Bela Rangpar Rangpar Khareda Andarna Vankda Sanala (Talaviya) Pipali Timbdi Dharampur Gor Khijadia Jepur Bagathala Biliya Kantipur Manekvada Nagalpar Nani Vavdi Amreli (Part) .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 Ghuntu Unchi Mandal Nichi Mandal Kalikanagar Lakhdhirpur Lalpar Madhapar (Part) Panchasar Amrapar Nag Moti Vavdi Khanpar Chanchapar Thorala Rajpar Bhadiyad (Part) Jodhpur Nadi Jambudiya Paneli Gidach Makansar Adepar Lakhdhirnagar Lilapar Ghunada Sajanpar Tankara Nesda Khanpar Mahendrapur Nana Rampar Nasitpar Virpar Lajai Rajavad Nana Khijadiya Ghunada Khanpar Meghpar Zala Mota Khijadiya Lakhdhir Gadh Hadmatiya Sajanpar Tankara Vaghgadh Bangavadi Khakhra Otala Devaliya Nesda Surji Kalyanpur Jabalpur Amrapar (Tol) Tol JivaparTankara Harbatiyali Hirapar .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 Saraya Savdi Jodhpar (Zala) Virvav Bhutkotda Mitana Dhroliya Rohishala Neknam Hamirpar Chhattar Kagdadi Vachhakpar Sakhpar Kothariya Bedi Hadala Anandpar Vijaynagar Wankaner Ol Jambudiya Vidi Samtherva Bhimguda Virpar Ratavirda Sartanpar Matel Jamsar Nagalpar Rajgadh Vardusar Maktanpar Anandpar Lakaddhar Dhuva Panchasiya Ranekpar Jambudiya Bhayati Vithalpar Paddhara Bherda Palans Chitrakhada Lunasar Khanpar Derala Jali Jetparda Bhojpara Vaghasia Vankiya Kothariya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 Rati Devli Panchasar Hasanpar Palansdi Sardharka Rajthali Gangiyavadar Kachhiyagala Lunsariya Dhamalpar Tithava Arni Timba Valasan Pipaliyaraj Panch Dwarka Amarsar Kerala Bokad Thambha Dighaliya Kashipar Daldi Paj Rasikgadh Lalpar Limbala Rajavadla Sindhavadar Pratapgadh Kalavadi Navi Kotda Nayani Pipaliya Agabhi Kalavadi Juni Kankot Khijadiya Bhojpara Vidi Jodhpar Gariya Kanpar Shekhardi Chanchadiya Vinaygadh Ratadiya Mahika Kothi Jalsika Ghiyavad Vanzara Kherva Khakhana Pipardi Holmadh Garida Samadhiala .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 Gundakhada Satapar Vithalgadh Tarakiya Adepar Mesariya Rangpar Jalida Vasundra Rupavati Jepur Bhalgam Thikariyala Paddhari Thoriyali Khodapipar Khakhada Bela Khajurdi Khamta Haripar Dahisarda (Aji) Ukarda Govindpar Depaliya Rupavati Jodhpar Chhala Hadmatiya Chanol Moti Chanol Nani Khijadiya Nana Vanpari Moviya Adbalka Gadhda Dungarka Rampar Mota Bodi Ghodi Chanol Navi Fatepar Visaman Khokhri Jivapar Dhunana Gam Jhilariya Rampar Pati Vachli Ghodi Chhelli Ghodi Metoda Targhari Baghi Naranka Khandheri Rangpar .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 Sarapdad Khijadiya Mota Rojiya Dahisarda Und Sal Pipaliya Radad Kerala Khambhala Nyara Dhokaliya Suvag Hidad Domda Bhayuna Sagaliya Nana Intala Nana Nanavada Amreli Ishvariya Rajkot Jaliya Ratanpar Khorana Sanosara Rampara (Suliya) Vankvad Hirasar Satda Jhiyana Khijadiya Nagalpar Rajgadh Gavaridad Para Pipaliya Hadmatiya (Bedi) Nakaravadi Pipaliya Ranpar Kuchiyadad Rampara Beti Parevala Saypar Kuvadva Dhamalpar Sokhada Ronki Vajdi Gadh Vejagam Maliyasan Targhadiya Gunda Magharvada Mesvada Barvan .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 007 007 007 007 007 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0000 0001 0002 0003 0004 Chanchadiya Jamgadh Rafala Kherdi Amargadh Vajdi (Virda) Mahika Thebachda Gadhka Bedla Fadadang Deroi Dhandhni Kasturbadham Kalipat Lampasari Kankot Ramnagar Khokhadadad Vadali Aniyala Dhandhiya Hadmatiya (Golida) Golida Sajadiali Lili Samadhiyala Padasan Lothada Bhayasar Kathrota Lodhida Lakhapar Bhupgadh Sardhar Navagam Chitravav Rampara Sar Sajadiali Suki Haripar Kharachiya Bhangda Halenda Umrali Makanpar Badpar Hodthali Dungarpar Lodhika Und Khijadiya Dhudiya Domda Laxmi Intala Pambhar Intala .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 Haripar Pal Rataiya Motavada Nagar Pipaliya Devla Khirsara (Ranmalji) Metoda Vajdi (Vad) Jashvantpur Vagudad Devgam Chhapra Pipardi Ratanpar Balsar Haripar Taravada Pal Kangashiyali Dholara Ravki Taravada Chibhda Abhepar Chandli Jetakuba Nadhu Pipaliya Kotha Pipaliya Lodhika Sanganva Makhavad Khambha Virva Pardi Pipaliya Pal Kotda Sangani Noghanchora Kalambhdi Champabeda Thordi Navi Mengani Juni Mengani Padavala Piplana Naranka Bhadoi Rajpara Anandpar Ardoi Ambaliala Anida Hadamatala Soliya Bhadva .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 Devaliya Kotda Sangani Khokhri Panchtalavda Juna Rajpipla Nava Rajpipla Mota Mandava Manekvada Rajgadh Khareda Vadiya Vadipara Pipaliya Karmal Nana Mandava Ramod Bagdadiya Sandhavaya Detadiya Rampara Satapar Shishak Jasdan Boghravadar Ranjitgadh Raningpar Dhedhuki Ajmer Chhasiya Mota Hadmatiya Moti Lakhavad Kharachiya Jas Mota Matra Vangadhara Thoriyali Vinchhiya Revaniya Dadli Veraval Bhadla Virpur Bhandariya Gadhadiya (Jam) Adhiya Bhadla Dahinsara Gundala (Jas) Kotda Rupavati Pipardi Kandhevaliya Amrapur Hingolgadh Khadkana Kaduka .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 Madava Kamlapur Raja Vadla Jam Ramaliya Khadvavdi Kanesara Kundani Rajavadla Jas Barvala Parewala Devpara Lilapur Lalavadar Bhonyra Hathasani Janada Veraval Bhadli Sanali Asalpar Devdhari Patiyali Modhuka Fulzar Kalasar Hadmatiya khanda Bakhalvad Polarpar Kothi Nani Lakhavad Virnagar Baldhoi Kharachiya Jam Atkot Chitaliya Gadhadiya (Jas) Shivrajpur Madhavipur Godladhar Som Pipaliya Bandhali Ankadiya Sartanpar Belda Sanala Vanala Somalpar Navagam Vadod Jangvad Panchavada Jasapar Kanpar Ishvariya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 Veraval sanathali Dolatpar Pratappur Juna Pipaliya Jivapar Gundala Jam Gokhlana Ambardi Bhadli Gadhala Kansloliya Sanathali Dodiyala Meghpar Madhda Zundala Ranparda Gondal Mungavavdi Rib Ribda Gundasara Pipaliya Bharudi Daliya Valadhari Patiyali Hadamatala Ambardi Vanthali Betavad Kolithad Lunivav Analgadh Sindhavadar Mahika Nana Mahika Mota Bhunava Biliyala Shemla Panchiyavadar Bhojpara Nagadka Umvada Mota Umvada Nana Vejagam Garnala Hadmadiya Mespar Trakuda Daiya Anida Vachhra .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 011 011 011 011 011 011 011 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 Khandadhar Dadva Hamirpara Kamarkotda Bandhiya Ghoghavadar Rupavati Jamvali Gundala Patidad Vekri Padavala Charakhdi Chordi Kantoliya Moviya Bildi Shrinathgadh Vorakotda Gomta Navagam Bandra Devachadi Mandankundla Kamadhiya Keshvala Vasavad Meta Khambhaliya Sajadiyali Karmal Kotda Shivrajgadh Lilakha Masitala Bhandariya Khambhalida Devla Dhudashiya Mota Sakhpar Nana Sakhpar Moti Khilori Dharala Ravna Patkhilori Derdi Vinzivad Sultanpur Ransiki Jamkandorna Chavandi Dadar Kanavadala Dadvi Pipaliya Agency Rajpara .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 Gundasari Matravad Nava Matravad Juna Khijadiya Moj Thorala Bardiya Satudad Pipaliya Maljibhi Tarkasar Meghavad Thordi Vavdi Charel Chitravad Chitravad Pati Khatli Balapar Pipardi Rampar Belda Sajadiyali Dholidhar Rangpar Boriya Bandhiya Ujala Padariya Khajurda Sodvadar Rodhel Anchvad Jasapar Jam Kandorna Mota Bhadra Dudhivadar Raydi Hariyasan Sanala Adval Taravda Ishvariya Upleta Satvadi Makhiyala Padvala Vadali Khirsara Timbadi Jam Sajdiyali Arni Paneli Moti Hariyasan Jal .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 Kalaria Bhankh Gadhala Mojira Kharachia Charelia Vadekhan Pransla Dhank Gadhethal Rajpara Rabarika Kolki Khakhi Jalia Kerala Navapara Sevantra Vadla Nagvadar Mervadar Tanasva Varjang Jalia Mekhatimbi Murakhada Dumiyani Chikhalia Hadfodi Gadha Isra Nilakha Ganod Bhimora Lath Meli Majethi Kundhech Talgana Samadhiyala Kathrota Dhoraji Moti Vavdi Zanzmer Umarkot Vegdi Bhukhi Supedi Nani Vavdi Bholgamda Chhadvavadar Bhola Bhutvad Fareni Jamnavad Pipaliya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 Nagalkhada Hadmatiya Moti Marad Moti Parabdi Toraniya Nani Parabdi Udakiya Bhadajaliya Nani Marad Chichod Patanvav Kalana Velariya Bhader Vadodar Chhatrasa Jetpur Umrali Valadungra Haripar Mevasa Jepur Virpur Thorala Jambudi Premgadh Lunagara Lunagiri Kerali Rabarika Seluka Kagvad Pithadiya Sardharpur Panchpipla Mota Gundala Mandlikpur Pedhla Derdi Monpar Vadasada Amarnagar Khajuri Gundala Khirsara Champrajpur Juni Sankali Navi Sankali Bordi Samadhiyala Thana Galol Station Vavdi Charaniya Charan Samadhiyala Amrapar .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0000 0001 Kharachiya Rupavati Dedarva Pipalva Akala Arab Timbdi Bava Pipaliya Bheda Pipaliya Reshamdi Galol Devki Galol Jamnagar Okhamandal Bhimrana Padli Hamusar Shamlasar Positra Rajpara Goriyali Gadhechi Batisa Mojap Makanpur Vasai Mevasa Kalyanpur Rangasar Nageshvar Mulvel Khatumba Aniari Mulvasar Dhrasan Vel Tobar Shivrajpur Varavala Nana Bhavda Mota Bhavda Tupani Charakla Dhinaki Korada Baradia Vachhu Lovrali Gorinja Juni Dhrevad Navi Dhrevad Maripur Okhamadhi Kuranga Khambhalia Kalawad Simani .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 Chudeshvar Goinj Kotha Visotri Sodasala Parodiya Mota Mandha Nana Mandha Nana Ambla Mota Ambla Vadinar Bharana Timbdi Kathi Devaliya Kajurda Sumra Taradhari Vadaliya Sinhan Sakhpar Nagada Danta Kabar Visotri Samor Charbara Beh Nana Ashota Beraja Zakasiya Vadtra Hansthal Kuvadiya Harshadpur Haripar Kanchanpur Sinhan Kakabhai Sinhan Aher Sodha Tardhari Dharampur Ramnagar Viramdad Khajuriya Bhatel Sonaradi Dhandhusar Datrana Hanjdapar Sidhpur Movan Pipliya Juvangadh Madhupur Vinzalpar Manza Bhatgam Kota .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 Lakhasar Hapa Mahadeviya Pir Lakhasar Bajana Kandorna Kolava Laliya Keshod Thakar Sherdi Golan Sherdi Bhadthar Bhinda Bhankhokhari Tathiya Bhandariya Ambardi Devaliya (A) Sagariya Sutariya Kotadiya Moti Khokhri Bhara Beraja Sheda Bhadthar Laluka Fot Lalparda Ajad Tapu Panero(Kado) Gandhiya (Kado) Kalubhar Tapu Jamnagar Sarmat Gordhanpar Khara Beraja Dhinchda Rozibet Nava Nagna Juna Nagna Dhunvav Khijadiya Jambuda Sachana Rampar Fala Dhrangda Khambhalida Nanovas Khambhalida Motovas Khijadiya Ravani Ranjitpar Khilos Nani Banugar Moti Banugar Shekhpat .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 Khimrana Naghedi Vasai Bed Mungani Gagva Moti Khavdi Nani Khavdi Sapar Amra Ravalsar Lakha Baval Kansumara Morkanda Theba Hapa Bada Suryapara Lakhani Motovas Lakhani Nanovas Tamachan Jamvanathali Chavda Moda Gangajala Alia Mota Thavariya Khimaliya Dared Masitiya Champa Beraja Jivapar Gaduka Balambhdi Dodhiya Vav Beraja Chela Dadiya Mokhana Suvarda Vijarkhi Sapda Beraja Jaga Varna Virpar Veratiya Khara Vedha Sumri (Dhutarpar) Dhudasiya Dhutarpar Medi Nani Matli .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 Pasaya Modpar Fachariya Miyatra Harshadpar Naranpar Changa Chandragadh Khoja Beraja Lonthiya Bavariya Lavadiya Naghuna Nana Thavariya Hadmatiya Matva Moti Bhalsan Sumri (Bhalsan) Konza Makvana Dhandha Chandraga Vaniyagam Vagadiya Pirotan (Bet) Jodiya Untbet-Shampar Zinzuda Rajpar Fadsar Bela Rampar (Parabekar) Kothariya Amran Kharachiya Kerali Fatsar Jivapar Badanpar (Amran) Dhudkot Mavnugam Dudhai Manamora Bhimkata Jamsar Sampar Ambala Koyli Padana Jiragadh Tarana Madhapar Balambha .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 Ranjitpar Jodiya Badanpar (Jodiya) Kunad Balachadi Khiri Hadiyana Baradi Beraja Vavdi Nesda Limbuda Anada Bhadra Lakhtar Keshiya Manpar Morana Meghpar Jasapar Bodka Pithad Gajdi Rasnal Timbdi Dhrol Majoth Mavapar Nana Garediya Hadatoda Hajamchora Bhensdad Manekpar Mota Garediya Nathuvadla Soyal Vankiya Haripar Nana Vagudad Latipur Sagaliya Mota Vagudad Jayva Kharva Bijalka Mota Itala Laiyala Sudhadhuna Dharampur Modpar Dedakdad Sanosara Jabida .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 Gadhada Rajpar Hamapar Roziya Jaliya Mansar Khijadiya Sumra Pipartoda Khengarka Katda Chhalla Golita Dangra Khakhra Kalavad Moti Matli Pithadiya Makaji Meghpar Vibhaniya Nani Nagajar Moti Nagajar Khandhera Khan Kotda Sarapadar Beraja Nani Bhalsan Dungrani Devaliya Ravashiya Banga Dudhala Nagpur Golaniya Haripar (Khandhera) Vodisang Satiya Sortha Juvanpar Mota Vadala Bhimanugam Virvav Nana Badanpar Moti Bhagedi Laloi Galpadar Hansthal Rampar Chela Bedi Savli Davli Nani Bhagedi Nani Vavdi Jivapar Bava Khakhariya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 Bhayu Khakhariya Navania Khakhariya Pata Meghpar Shishang Dhedh Khijadiya Jashapar Sanala Machhalivad Vazir Khakhariya Morvadi Bodi Nana Panchdevda Mota Panchdevda Chhatar Arala Jamvali Jalansar Prabhuji Pipaliya Sarvaniya Khimani Sanosara Rajsthali Chapra Rajda Nikava Anandpar Pipaliya (Dhandhaliya) Khad Dhoraji Bediya Kotha Bhadukiya Mota Bhadukiya Balambhadi Mulila Rinari Makrani Sanosara Moti Vavdi Sarvaniya Hakumati Dhundhoraji Navagam Machharda Fagas Napaniya Khijadiya Labukiya Bhadukiya Bhagat Khijadiya Pipar Nana Vadala Dangarvada Metiya Deri Kharedi Bamangam Toda Bhangda Umrala .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 006 006 006 006 006 006 006 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 Haripar (Mevasa) Mevasa (Haripar) Bhavabhi Khijadiya Gunda Makha Karod Kalmeghada Moridad Lalpur Singach Zankhar Jogvad Meghpar Padana Navagam Dera Chhikari Kana chhikari Pipli Meghnugam Kanalus Khatiya Beraja Lakhiya Nana Mithoi Rasangpar Lakhiya Mota Rangpar Setalus Arablus Meghavadar Veraval Moti Pipartoda Haripar Sevak Bhatiya Sevak Dhuniya Dabasang Machhu Beraja Sevak Bharudiya Modpar Jasapar Charantungi Daltungi Rafudad Moti Gajana Mulila Arikhana Memana Khengarpar Gala Karana Vadpanchasara Panchsara Mota Khad Khambhaliya Dhuniya Nava Khadba Mota .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 Veraval Navi Lalpur Khirsara Pipar Navi Rafudad Nani Kanvirdi Apia Babarzar Govana Godavari Nanduri Bharudiya Mota Vijaypur Vavdi Rakka Khatiya Sajadiyali Badhla Khadba Nana Babariya Rinzpur Tebhada Dharampur Sanosri Kathitad Sansara Chorbedi Dantiyo (Kado) Kalyanpur Pindara Virpur Lusari Asota Mota Habardi Manipur Ran Mevasa Mahadeviya Ranjitpar Gurgadh Gaga Nandana Bhopalka Juvanpar Sidsara Manpara Meghpur Titodi Gadhka Patelka Khakharda Kenedi Bhatiya Bamanasa Bhatvadiya Goji Nes .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 Bhogat Gokalpar Hadmatiya Bankodi Kalyanpur Khijadad Jampar Dhrumthal Chapar Kanakpar Kanpar Sherdi Rajpar Chur Mangariya Haripar Keshavpura Maleta Jodhpar Navadra Satapar Devaliya Paneli Jepur Ashiyavadar Dudhiya Dhaturiya Khirasara Nagadiya Dangarvad Ranparda Suryavadar Tankariya Sanosari Chachlana Lamba Gangdi Gandhvi Chandravada Premsar Gorana Bhanvad Renta Kalavad Gundla Chandvad Jampar Chokhanda Bhangor Bhoriya Kabarka Shedhakhai Morjhar Sevak Devaliya Gunda .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 6001 6002 6003 6004 6005 Sajadiyali Kantoliya Sanakhala Rojhivada Navagam Sai Devaliya Bodki Fotdi Dharagar Krushnagadh Verad Fatepur Rupamora Jharera Bhavaneshvar Dhebar Bhenakvad Ambaliyara Ranparda Bharatpur Mevasa Ambardi Vanavad Shiva Mota Kalavad Timbdi Ghumli Mokhana Pachhatar Dudhala Hathla Gadu Ranpar Pachhatardi Kansaliyo Nes Baradi Nes Dandra Nes Modpar Kalyanpar Katkola Satsagar Nes Rojhda Khodiyar Nes Suvardo Nes Fuljhar Nes Kasvirdo Nes Jambusar Jasapar Ravno Nes Chhapiyo Nes Ranivav Nes Moradiyo Nes Gulabsagar Nes .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6030 6031 6032 6033 6034 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 Abhpara Nes Thar Nes Dhedhakhuna Nes Dhola Dhuna Nes Kathiyani Nes Vagadiyo Nes Dhramni Nes Vi Nes Gali Nes Killeshwar Nes Dhedhio Nes Tadi Nes Khatariyo Nes Bado Nes Kapurdi Nes Ranasar Nes Karanjvaro Bharadi Nes Savarkundla Son kansari Nes Baritalav Nes Khunano Nes Bataliyo Nes Kathano Nes Danderi Nes Bari Nes Kheral Amrachhella Sakroja Jamjodhpur Karsanpar Moti Gop Meghpar Zinavari Ghelda Ghunda Kotha Virdi Bamthiya Bhojabedi Virpur Bavdidad Samana Dal Devaliya Narmana Luvarsar Sukhpar Dhrafa Laloi Ambardi Jam Ambardi Bhupat Gadhakda Veraval Ishvariya Rabarika .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 000 001 001 001 001 001 001 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 Son Vadiya Mota Vadiya Hothiji Khadba Vanana Nandana Ambardi Deri Sheth Vadala Sogthi Sadodar Methan Bharad Moti Bhardki Kalyanpur Jasapar Chiroda Muluji Ambardi Meghpar Ambardi Mevasa Melan Kadbal Vasantpur Jamvali Chur Balva Kotda Dhrafa Gorkhadi Chiroda Sang Butavadar Bagdhara Mandasan Valasan Sidsar Gingni Naliyero Mahiki Vadwala Satapar Vansjaliya Tarsai Sukhpur Udepur Dhoriyo Nesh Patan Malvada Paradva Amrapar Porbandar Porbandar Bhetkadi Advana Simar Rojhivada Ishvariya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 Bhomiyavadar Sodhana Shingda Sisli Miyani Bhavpara Vadala Ambarama Fatana Majivana Kunvadar Morana Paravada Nagka Bavalvav Natvarnagar Khambhodar Kindar Kheda Modhvada Sakhpur Tukda Miyani Visavada Palkhada Keshav Bagvadar Vachhoda Khistri Vinjhrana Godhana Katvana Beran Bharvada Baradiya Ratdi Kantela Shrinagar Rinavada Simani Bakharla Boricha Pandavadar Degam Kuchhdi Zaver (Part) Kolikhada Ratanpar Oddar Tukda Gosa Keshod (Lushala) Erada Delodar Mitrala Rajpar .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 6001 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 Gosa Chikasa Bhad Garej Navi Bandar Ratiya Untada Balej Kadachh Mocha Gorsar Mander Chingariya Pata Madhavpur Sinhjhar Nes Ranavav Ashiyapat Hanumangadh Bileshwar Khambhala Dharampur Ramgadh Bordi Dolatgadh Khirsara Daiyar Valotra Aniali Bhod Pipaliya Digvijaygadh Virpur Vadwala-Rana Kandorna-Rana Khijdad Thoyana Bapodar Mokar Padardi Kerala Jambu Bhoddar Mahira Nerana Khakhravala Nes Bhukhbara Nes Ajmapat Nes Malek Nes Vijfadiya Nes Gandiyavad Nes Munjvaro Nes Fataltem Nes .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6030 6031 6032 6033 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 Sajanwada Nes Krushnay Nes Kathiyo Nes Chhapravala Nes Khodiyar Nes Fulzar Nes Boriavala Nes Karval Nes Jarera Nes Shermalki Nes Ranava Nes Satvira Nes Dhorivav Nes Morivirda Nes Umrivala Nes Dhuna Nes Anti Nes Dhraphadiya Nes Bedawada Nes Kothavaro Nes Dataniya Nes Kharavira Nes Shermlanki Khunano Nes Kharavira Khunano Nes Dhoria Nes Kutiyana Devda Ramnagar Khageshri Dhruvala Ishvariya Amar Bavlavadar Mahobatpara Hamadpara Helabeli Sindhpur Malanka Vadala Daduka Bildi Roghada Gokaran Khunpur Teri Choliyana Baloch Mal Chauta Thepda Mandva Katwana Kotda .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 Paswali Kantol Moddar Segras Chhatrava Bhogsar Kavalka Gadhvana Dharsan Kansavad Jamra Mahiyari Tarkhai Revadra Bhadula Junej Farer Kadegi Mota Ghed Amipur Junagadh Manavadar Vadasda Thaniyana Zinzri Bhindora Gana Vada Vekri Chikhlodra Deshinga Marmath Saradiya Limbuda Indra Sherdi Untadi Chudva Khadiya Sardargadh Velva Jilana Buri Rafala Pajod Samega Bhalgam Dadva Jambuda Ronki Sanosra Galvav Dagad .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 Sultanabad Eklera Kodvav Thapala Bhitana Sitana Nanadiya Nakra Khakhavi Mitadi Kothariya Bhalechda Bodka Piplana Katakpara Sarang pipli Nandarkha Kothadi Mandodra Vadala Padardi Ambaliya Matiana Koylana Vanthali Dungri Ravni Dhandhusar Barwala Bantiya Zampodad Naredi Ghantiya Navlakhi Balot Koyli Nandarkhi (Ranijividi) Umatwada Vadla Shapur Santalpur Meghpur Navada Tikar-padardi Akha Kanjha Luvarsar Selra Dhanfuliya Kajaliya Nana Kanjhadi Gadoi Tinmas .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 Sendarda Khumbhdi Khokharda Kajaliya Mota Bandhda Bodka Ganthila Sonardi Ghudvadar Raypur Sukhpur Mahobatpur Bhatiya Thanapipli Lushala Khorasa Nagadiya Vaspada Junagadh Goladhar Vadasimdi Vanandiya Jhalansar Kerala Bhiyal Choki Kathrota Isapur Baliyavad Chokli Vadal Makhiyala Pipardi Timbo Majevdi Patrapsar Ambaliya Rupavati Taliyadhar Vadhavi Virpur Galiyavada Sukhpur Bamangam Dervan Hasnapur Jambudi Indreshvar Khalilpur Surajkund Girnar Hills Dungar Thana Sagdividi Ivnagar .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 Palasva Padariya Datar Hills Bordevi Limbdi Dhar Mandlikpur Nava Pipaliya Bandhala Bhalgam Mandanpara Ramnath Vijapur Sodvadar Intala Patapur Salatha Khadiya Toraniya Navagam Bilkha Umrala Avatadiya Mota Chorvadi Anandpur Mevasa Khadiya Bagdu Prabhatpur Rameshvar Avatadiya Nana Mevasa Kamribaina Bela Badalpur Jamka Semrala Sankhdavadar Thumbala Bhesan Hadmatiya Vishal Sukhpur Bhatgam Bamangadh Hadmatiya Khajuri Sankrola Dholwa Barwala Parab Vavdi Khambhaliya Mandva Kharachiya Mendpara Patla Paturan Dudhala .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 Malida Kala Gadba Paswala Kariya Ranpur Rafaliya Galath Chuda Hadmatiya Khakhra Sardarpar Morwada Juni Dhari Gundali Pipaliya Tadka Bhesan Samatpara Patwad Ratanpara Ranshivav Mathura Thana Nava Vaghaniya Chhodvadi Vandarvad Gorakhpur Chanaka Mota Gujariya Nana Gujariya Umrali Navi Dhari Gundali Damrala Gorviyali Visavadar Hadmatiya Mota Navaniya Kotda Mota Pipaliya Hajani Pirvad Shobhavadla Lashkar Kanavadla Pindakhai Moti Vichhavad Shirvaniya Kotda Nana Manganath Pipli Rupavati Chhalda Rabarika Hadmatiya Nana Pindakhai Nani Bhalgam Shapar Lunghiya Sudavad Jambuda .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 Dhebar Desai Vadala Sukhpur Ishvariya Mandavad Vajdi Khambhaliya Virpur Khijadiya Chavand Navi Chavand Juni Leriya Ravani (Kuba) Kuba(Ravani) Chhelanka Mahuda Mahudi Jhanjhesar Bhat Vavdi Ghodasan Kankchiyala Ambala Bhutdi Mandavad Moniya Chaparda Monpari Nani Ghantiyan Vadala Shetranj Shobhavadla Gir Jambala Baradiya Dadar Sarsai Kalsari Kalavad Jetalvad Vekariya Lalpur Govindpara Monpari Moti Ishvariya (Gir) Miya Vadla Ratang Liliya Limadhra Haripur Khambha Gir Piyava Gir Prempara Jambudi Manandiya Bagoya Ravani Mundiya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 6001 6002 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 Kagmal Tadhi Rajpara Dudhala Javaldi Barvaniya Nes Mota Bhilgala Panvi Makhaniya Khambhda Haldarva Nes Bajariya Amaliyara Lasa Panjrapole Ni Suvardi Lilapani Suvardi Padapani Devkaraniya Goradwala Shapur (Nes) Kutiya-Amliyara Rosali Bogadiya Kankai Karkadi Hasnapur Jambuthala Mendarda Arniyala Simasi Mithapur Khadpipli Khim Padar Nagalpur Datrana Alidhra Barvala Dhandhawada Samadhiyala Chiroda Gundala Jhinjhuda Najapur Mendarda Amargadh Rajesar Ambla Rajavad Devgadh Babar Tirath Manpur Moti Khodiyar .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 Nataliya Nani Khodiyar Itali Kanthala Nes Kiloriya Nes Vaniya Vav Kenadipur Ambala Lilva Khijadiya Gadhali Patarama Chandravadi Dedakiyal Timbi Malanka Jambudi Nes Karsangadh Gundiyali Amrapur Ranidhar Gadakiya Surajgadh Najapur (Chhatariya) Keshod Indrana Balagam Sarod Bamnasa Muliyasa Jonpur Mangalpur Manekwada Dervan Magharwada Agatrai Pasvaliya Madhda Padodar Akhodad Panchala Sutrej Khirsara Khamidana Titodi Isra Chandigadh Handla Badodar Sangarsola Chitri Fagli Movana .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 Pipli Nani Ghansari Nunarda Moti Ghansari Raningpara Kaneri Dhrabavad Nonjhanvav Pransli Ajab Mesvan Sondarda Kevadra Char Bava Simroli Silodar Bhat Simroli Eklera Pankhan Gelana Revadra Koyalana Lathiya Kalavani Rangpur Shergadh Mangrol Miti Hantarpur Fulrama Langad Osa Ghed Bhathrot Bagasra-Ghed Ghodadar Sharma Samarda Sandha Sarsali Thali Mekhadi Virol Kankana Divrana Kalej Chankhva Vadla Ajak Antroli Divasa Bamanvada Nagichana Darsali Chingariya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 Farangta Zariyavada Sangavada Shil Talodra Nandarkhi Chandvana Karamdi Gorej Menanj Kankasa Lohej Rahij Roodalpur Sultanpur Bhatgam Lathodra Juthal Sakrana Virpur Lambora Dhelana Mankhetra Maktupur Kotda Nava Shaikhpur Kotda Juna Chotilividi Sheriyakhan Jamvali Shepa Husenabad Shapur Sheriyaj Arena Khodada Malia Pikhor Panidhra Gangecha Avaniya Bhankharvad Matarvaniya Tarsingda Bodi Ambalgadh Amrapur Gir Virdi Vadala Galodar Malia Akala Kalimbhda .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 010 010 010 010 010 010 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0000 0001 0002 0003 0004 0005 Katrasa Jalondar Devgam Dharampur Dudhala Kerala Janadi Ambecha Bhanduri Budhecha Langodra Gotana Ghunghati Vadiya Sarkadiya Itali Vandarvad Babra Ladudi -Gir Dhrabavad Jangar Chuldi Pankuva Kadaya Dhanej Moti Dhanej Nani Jhadka Khera Ghumli Kukasvada Khambhaliya Jhunjharpur Kanek Visanvel Gadu Samdhiyala Khorasa Gir Patla Lachhadi Akala Gir Pipalva Barula Januda Sukhpur Shantipura Danderi Achhidra Talala Kerambha Dedkadi Jambuthala Raydi Khada .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 Kadali Nanava Kansiya Kutiya Nana Bhilgala Kathital Sasan Pancholi Dudhala Alavani Kadvali Karamnadajiya Piparda Dayara Timbi Patariya Karamdadi Junvaniya Nima Kamleshwar Chhodiya Bhalchhel Devaliya Sandhbeda Lakadverines Haripur Chitrod Kiloriya Vadvangada Khakhravala Bhojde Sangodra Hiranvel Bheriya Abudi Chitravad Borvav Lushala Kapuriya Patasala Ravta Kheriyavala Kisa Vansali Rasulpura Jasapur Ramarechi Jepur Bakula Dhanej Khirdhar Virpur Dhava Moruka Vadla .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 6001 6002 6003 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 Chopatla Gola Bhuvatirath Bhagatimbi Khodiyar Bhantha Janvadla Somanisar Bamanasa Ankolvadi Surva Gundaran Galiyawad Umrethi Semarvav Maljhinjhva Gabha Ghunsiya Dhramanva Pipalva Amblash Madhupur Jambur Hadmatiya Mandorna Gadhula Batheshvar Javantri Jasadhar Anida Bhimdeval Ratidhar Rampara Vadala Raydi Pikhor Semaliya Jamalpara Vithalpur Sajiya Amrutvel Shirvan Patan-Veraval Vadodra Dodiya Simar Kindarva Sarasva Paldi Deda Kherali Hasnavadar Chhapri Ukadiya Umrala .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 Umba Malondha Vavdi Adri Supasi Sidokar Adri Navapara Chanduvav Chamoda Ambaliyala Inaj Moraj Bherala Gunvantpur Mathasuriya Lumbha Kodidara Pandva Mandor Govindpara Dabhor Chhatroda Dari Tantivela Savni Ishvariya Bhetali Khandheri Kukras Indroi Navadra Patan (Rural Area)(Part) Veraval(Rural Area) (Part) Mithapur Sonariya Meghpur Bolas Nakhada Rampara Ajotha Badalpara Kajli Bij Sutrapada Anand Para Tobra Khambha Mahobatpara Rangpur Pipalva Timbdi Ghantiya Virodar .

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013

0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015

Lakhapara
Gorakh Madhi
Sundarpara
Lati
Kadvar
Harnasa
Umbri
Navagam
Amrapur
Alidhra
Pransli
Bhuvavada
Gangetha
Vansavad
Barula
Sara
Bosan
Chagiya
Vavdi (Sutra)
Morasa
Thareli
Padruka
Kadsala
Khera
Bhuva Timbi
Moradiya
Solaj
Lodhva
Prashnavda
Vadodra (Jhala)
Barevla
Singsar
Matana
Rakhej
Thordi
Dhamlej
Kanjotar
Kodinar
Valadar
Sandhnidhar
Ghantvad
Harmadiya
Arithiya
Nagadla
Chidivav
Kantala
Pavti
Arnej
Girdevli
Sugala
Sedhaya
Pichhva
Pichhvi

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
014
014
014
014
014

0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0000
0001
0002
0003
0004

Alidar
Morvad
Jagatiya
Singhaj
Fachariya
Anandpur
Navagam
Pedhavada
Kadvasan
Vadnagar
Devalpur
Govindpur Bhandariya
Chhachhar
Vithalpur
Jithla
Bodva
Adpokar
Kareda
Sayajirajpura
Inchvad Nani
Gohil ni khan
Dudana
Ronaj
Mitiyaj
Fafni Moti
Jamanvada
Fafni Nani
Advi
Dolasa
Velva
Malgam
Devli
Chauhan ni khan
Barda
Mul Dwarka
Panadar
Pipli
Damli
Kadodara
Pipalva Bavana
Jantrakhadi
Panch Pipalva
Nanavada
Malsaram
Sarkhadi
Chhara
Kaj
Velan
Una
Sapnes
Chuldi
Vaniagali
Jamvali

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014

0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057

Hadala
Vankajambu
Vakumbha (Karjadi)
Lotha
Karjadi
Jambuda
Vakumbha (Dhramaniya)
Nada
Jambupani
Vakumbha(Tadi)
Bilivali Tali
Dhramaniya
Chhodvadi
Tadi
Giglani Gor
Gola
Vankidas
Vanzara
Biliyat Nes
Biliyat
Sudavi
Chhatarla
Laptni
Aral
Charchock
Pichhadibela
Panvadi
Vagha Timbi
Mahuda
Piliyo Dhuno
Jenagar
Hadkala
Ganeshgali
Ghud Jinjva
Asundrali
Gupti
Bhutada Hodi
Leria
Damacha
Kardapan
Gafagala
Kalipat
Umarvidi
Dabhala
Abudi
Dedakiya
Nava Dedakiya
Banej
Patla (Mahadev)
Kanek
Pareva
Lamghar
Kansvala

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014

0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110

Tulsishyam
Dodhi
Rajasthali
Sakra
Barwala
Gandhara
Vadli
Nana Mindha
Mota Mindha
Khajuri
Bobadiya
Kandhavala
Khakharavali
Chhela
Dal
Kansariya
Jamvala
Bharawala
Tadhodiya
Viragali
Ujjadiya
Mandvi
Oyna
Sarkadiya
Nitli
Sonariya
Motisar
Nagadiya
Jambudi
Kodiya
Rasulpara
Mor Supada Nes
Babariya
Tapakeshvar
Fareda
Gir Gadhada
Dron
Itvaya
Sanosri
Dhokadva
Bediya
Bandharda
Mota Samadhiyala
Mahobatpara
Ambada
Nava Ugla
Khilavad
Fatsar
Umedpara
Sanvav
Jaragli
Vadviyala
Jhudvadli

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014

0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0163

Gundala
Ugla
Vajdi
Padapadar
Pankhan
Nana Samadhiyala
Luvari Moli
Naliyeri Moli
Vankiya
Kakidi Moli
Nandrakh
Kandhi
Bhacha
Bhadiyadar
Men
Khapat
Ankolali
Panderi
Dhrabavad
Velakot
Jhanjhariya
Sonpura
Bhiyal
Bodidar
Kaneri
Fulka
Undari
Ratad
Chanchakvad
Patapur
Nesda
Untwala
Chorali Moli
Moti Moli
Paswala
Umej
Vavarda
Kansari
Varsingpur
Elampur
Damasa
Maghardi
Ambavad
Kanakiya
Simasi
Ranvasi
Bhebha
Yajpur
Nathej
Samter
Gangda
Sondarda
Sondardi

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014

0164
0165
0166
0167
0168
0169
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0185
0186
0187
0188
0189
0190
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197
0198
0199
0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
6001
6002
6003
6004
6005

Khatriwada
Sanakhda
Rameshvar
Kanakbarda
Sultanpur
Siloj
Nathal
Kesariya
Madhgam
Revad
Lerka
Chikhli
Sokhda
Kajardi
Sonari
Mota Desar
Lamdhar
Kothari
Amodra
Garal
Motha
Manekpur
Dudhala
Sanjavapur
Anjar
Shahdesar
Bhadasi
Kob
Bhingran
Tad
Paldi
Olvan
Vansoj
Delwada
Khan
Dandi
Khajudra
Simar
Saiyad Rajpara
Kheda
Senjaliya
Rajput Rajpara
Kalapan
Rampara
Naliya Mandvi
Nandan
Jhankharvada
Navabandar
Timbarva
Kothariya
Chikhal Kuba
Bhayadhar
Bhakha

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 014 014 014 014 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 6006 6007 6008 6009 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0000 0001 Thordi Ghodavadi Jasadhar Zankhiya Amreli Kunkavav Vadia Devalki Bantwa-Devli Barvala Baval Bhukhli-Santhali Khajuri Megha-pipaliya Targhari Sanali Vavdi Road Badanpur Nava Badanpur Juna Bambhaniya Devgam Dadva(Randal) Sarangpur Jithudi Maya padar Lakhapadar Sanala Bhayavadar Ujala-Mota Talali Khajuri-Pipaliya Khadkhad Morvada Vadia Khijadiya Hanuman Pipaliya Dhundhiya Khijadiya Khan Arjansukh Khakhariya Surya Pratapgadh Anida Ujala-Nava Jungar Ishvariya Luni-Dhar Kolda Kunkavav Nani Kunkavav Moti Najapur Tori Rampur Amrapur Barvala Bavishi Babra Khanpar .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 Kalorana Lalka Vankiya Vavda Kotda Pitha Garni Pansada Karnuki Navaniya Untvad Raypar Sukavala Sukhpar Khambhala Kundal Nani Sirvaniya Kidi Ishvariya Taivadar Nilavala Samadhiyala Charkha Ghughrala Miya Khijadiya Isapar Nadala Ranpar Thorkhan Nonghanvadar Lonkotda Tramboda Gamapipaliya Khakhariya Kariyana Dared Barvala Galkotdi Chamardi Vavdi Devaliya Mota Fuljhar Khijadiya Kotda Dharai Jivapar Valardi Kunvargadh Amarvalpar Hathigadh Lunki Vandaliya Ingorala Pir Khijadiya Balel Pipariya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 004 0055 0056 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0000 Bhildi Bhila Lathi Hirana Derdi-Janbai Chavand Shekhpipariya Punjapar Harsurpur Keriya Virpur Karkoliya Rajkot Nana Pipalva Ambardi Kanchardi Narangadh Memda Bhurakhiya Rampar Adtala Jarakhiya Toda Dudhala Lathi Pratapgadh Tajpar Methli Dahinthara Dhrufania Suvagadh Muliyapat Thansa Chhabhadiya Bhingrad Akala Kerala Malaviya Pipariya Aliudepur Matirala Krishna gadh Luvariya Ansodar Ingorala Havtad Padarshinga Hajiradhar Rabhda Bhatvadar Bhalvav Dhamel Dudhala Bai Shakhpur Lilia .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 Saldi Jatroda Antaliya Sanjantimba Haripur Eklera Kankot Nana Panch Talavda Gundran Dhangla Hathigadh Putaliya Kankot Mota Godhavadar Punjapadar Pipalva Bhensan Bodiya Khara Kalyanpar Rajkot Nana Kuntana Sanaliya Timbdi Vaghaniya Lilia Nana Amba Bhensvadi Lonka Lonki Shedhavadar Bhoringda Krankach Bavadi Bavada Ingorala Amreli Monpur Khijadiya Radadiya Chital Jasvantgadh Randhiya Rikadiya Timba Shedubhar Suragpur Haripura Machiyala Mota Ankadiya Nana Dahida Kathma Pipllag Venivadar .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 Sangaderi Machiyala Nana Varasda Ishvariya Giriya Baxipur Amarpur(Varudi) Mangvapal Bhandariya Nana Ankadiya Mota Malvan Dholarva Vadera Rangpur Keriyanagas Lalavadar Pratappara Navakhijadiya Thordi Sanosara Jaliya Kamigadh Khijadiya Khari Kerala Bhandariya Mota Gavadka Vithalpur Champathal Fattepur Chakkargadh Devaliya Pithavajal Vankiya Babapur Paniya Mandavda Mota Timbla Taravda Devrajiya Taraktalav Rajasthali Gokharvala Mota Gokharvala Nana Chandgadh Lapaliya Sonariya Shambhupura Keriyachad Sajiyavadar Medi Mandavda Nana Sarambhda Chadiya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 005 005 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0070 0071 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 Malila Khad Khambhaliya Bagasara Balapur Pithadiya Vaghaniya Nava Vaghaniya Juna Khari Hadala Mavjinjva Ghantiyan Haliyad Navi Haliyad Juni Deri Pipaliya Pipaliya Nava Charan pipali Jethiavadar Adpur Munjiasar Mota Munjiasar Nana Manekvada Rafala Jamka Sanaliya Shilana Janjariya Nava Janjariya Juna Kadaya Kagdadi Samadhiyala Hamapur Khijadiya Hulariya Halariya Dhari Padargadh Gopalgram Dholarva Garamli (Charkha) Kathirvadar Juna Charkha Nava Charkha Kami Kerala Paniya(Devasthan) Mithapur(Dungri) Parbadi Dahida Morzar Manavav Ambardi Bharad Bhayavadar .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 Dangavadar Kotha Pipariya Bhader Monvel Kathrota Malshika Dhari Khicha Chhatradiya Zar Hudli Garamali Moti Ingorala(Dungri) Samadhiyala Nana Ditla Khambhaliya Dhargani Vavdi Garamali Nani Kaner Vaghvadi Rampur Fategadh Shivad Bordi Gigasan Kubda Amaratpur Devla Nagadhra Lakhapadar Virpur Madhupur Dabhali Jira Sarasiya Facharia Govindpur Dalkhaniya Mithapur Nakki Chanchai Paniya Dungri Kotda Shemardi Krangsa Sakhpur Ravna Matan Mala Karamdadi Trambakpur Gadhiya Hirava Khisri .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 007 007 007 007 007 007 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 Jaljivadi Dudhala Gadhiya Chavand Tarsingada Rajsthali Patla Savar Kundla Simaran Jira Borala Khadkala Juna Savar Kerala Kunkavav Khalpar Ankolada Mekda Fifad Ghoba Piparadi Hipavadli Mota Bhamodra Ghobapati Shelana Vanda Fachariya Piyava Dhar Moldi Amrutvel Bhuva Nana Bhamodra Charkhadiya Oliya Karjala Nesdi Kanatalav Mota Zinzuda Nana Zinzuda Pithvadi Senjal Mevasa Vanshiyali Jejad Thavi Virdi Kedariya Kantrodi Zadkala Nal Rabarika Bhonkarva Nani Vadal .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 Bhenkra Vijayanagar Hathasani Dhajdi Badhada Gadhakda Likhala Dedkadi Madhada Jambuda Vijapdi Chhapri Khadsali Meriyana Goradka Luvara Ramgadh Jabal Abhrampara Mitiyala Bagoya Ambardi Dolti Bhamar Chikhali Hadida Dadhiya Vanot Ghandla Detad Giniya Khodiyana Absang Thordi Khambha Samadhiyala Mota Rugnathpur Jikiyali Vankiya Kotda Anida Ingorala Bhad Visavadar Nana Dhari Nani Lasa Tantaniya Umariya Nanudi Dadhiyali Khambha Pipalava Gidardi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 Dhavadiya Bhaniya Khadadhar Bhavardi Sarakadiya Divan Sarakadiya Kodiya Pati Raydi Dedan Raningpara Nava Malaknes Borala Babarpur Kantala Chakrava Hanumanpur Juna Malaknes Nesdi No-2 Samadhiyala No-2 Jivapar Munjiyasar Trakuda Vangadhara Talda Dadli Dhundhavana Pachapachiya Salva Pipariya Rabarika Ambaliyala Jamka Ningala No-2 Bhundani Gorana Katarpara Barman Mota Barman Nana Jafrabad Fachariya Sarovarda Shiyalbet Lothpur Kagvadar Bhatvadar Kanthariya Koli Balanivav Kanthariya Khalsa Pichhadi Ebhalvad Lor Pati Mansa (Nana) .

Mota Balapar Chhapri Barbatana Charodiya Dipadiya Dhareshvar Agariya Mota Vavdi Agariya Nava Agariya Dhudiya Mandardi Navi-Juni Vadli Kundaliyala Ringaniyala Mota .24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 Mota Mansa Timbi Chhelana Hemal Jikadri Juni Jikadri Navi Mithapur Lunsapur Vandh Nageshri Dudhala Dholadri Sokhda Ghenspur Sakariya Mota Sakariya Nana Bhada Vadli Kerala Dharabandar Rohisa Chitrasar Balana Kadiyali Vadhera Mitiyala Babarkot Varahsvarup Bhankodar Rajula Bhakshi Vavera Kherali Nani Khari Kherali Moti Babariyadhar Navagam(Mariana) Amuli Masundada Nana.

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 000 001 001 001 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0000 0000 0001 0002 Doliya Mandal Morangi Mobhiyana Mota Mobhiyana Nana Rampara No-1 Zinzka Dungarparda Dungar Rajparda Ganjavadar Untiya Zanzarda Ringaniyala Nana Zampodar Kotdi Katar Barpatoli Khakhbai Khambhaliya Hadmatiya Kumbhariya Sajanavav Rabhda Nesdi No -1 Majadar Jholapar Devka Kadiyali Chhatadiya Hindorna Vad Bhachadar Ningala No-1 Pipavav Visaliya Dantardi Samadhiyala No-1 Patva khera Chanch Kathivadar Victar Bherai Dharano Nes Chotra Uchaiya Rampara No-2 Kovaya Bhavnagar Botad Nani Virva Moti Virva .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0000 0001 0002 Gadhadiya Mota Chhaida Nana Chhaida Bhadla Limboda Bodi Piparadi Pipaliya Ratanpar Nana Paliyad Sankardi Kaniyad Babarkot Paliyad Kumbhara Sarva Bhadravadi Targhara Hadadad Sherthali Dhinkwali Samadhiyala No.2 Keriya No.2 Zamrala Kariyani Sarvai Pati Zinzavadar Sangavadar Ratanvav Lakheni Keriya No.1 Nagalpar Dhankaniya Shirvaniya Zariya Turkha Rangpar Khakhoi Salaiya Rajpara Jotingada Bhambhan Tajpar Lathidad Sajeli Vajeli Samadhiyala No.1 Chakampar Rohishala Vallabhipur Datretiya Malpara .

1 Limbda Kanthariya Hadmatiya Loliyana Dudadhar Kala Talav Navagam No.2 Kheta Timbi Velavadar Lakhanka Kalyanpur Virdi Meghavadar Anandpur Palanpar Pachchhegam Haliyad Vavdi Juni Rajasthali Nava Rampar Pipali Gheldi Rajpipla Rajpara (Bhal) Pati .24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 Lundhara Panvi Patana Ujalvav Moti Dharai Bhoraniya Mul Dharai Rangpur Jalalpar Totaniyala Nasitpur Juna Ratanpur Chada Dared Melana Rajpara (Bhayati) Jaliya Navaniya Pipal Kanpar Pipariya Bhojpara Italiya Ratanpur (Ga) Mevasa Shahpur Monpur Navagam No.

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0056 0057 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 Juna Rampar Chamardi Gadhada Dhrufaniya Hamapar Ingorala (Khalsa) Janada Pipaliya Tatam Bhimdad Derala Ratanvav Ratanpar Sakhpar Mota Gala Salangpar Nanu Meghvadiya Sakhpar Nana Surka Ningala Shiyanagar Zinzavadar Ugamedi Goradka Holaya Raypar Viravadi Rojmal Limbali Kerala Haripar Adtala Pipal Tatana Ishvariya Lakhanka Mandavdhar Rampara Itariya Vavdi Moti Kundal Samadhiyala Raliyana Bodki Vanali Khopala Virdi Chiroda Padvadar Ingorala (Girasadar) Limbadiya Sitapar Pipardi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 Ghogha Samdi Gundala Sanjanavadar Gadhali Kaparadi Chabhadiya Rajpipala Limbala Chosla Ankadiya Malpara Padapan Junavadar Rasnal Patana Khijadiya Anida Mandva Bhandariya Jalalpur Nana Umarda Mota Umarda Vikaliya Umrala Alampar Vadod Ramanka Chitravav Bochadva Ujalvav Dadva (Randalna) Dhola Godadji Tarpala Hadmatala Bhojavadar Samadhiyala Khijadiya Ingorala Vangadhra Dhamnaka Chogath (Thapnath) Dambhaliya Timba Dharuka Ratanpar Keriya Piparali Timbi Dedkadi Parwala Dharwala Limbda Jaliya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 Gangavada Hadmatiya Thonda Lakhawad Ranghola Devaliya Langala Zanzamer Malpara Reva Golrama Bajud Bhavnagar Rajgadh Velavadar Mithapar Kanatalav Adhelai Bhadbhid Ganeshgadh Kotda Jashavantpar Gundala Sanes Savaikot Savainagar Nava Madhiya Khetakhatli Narbad Kalatalav Juna Madhiya Devaliya Paliyad Undevi Kamlej Ruva (Part) Kardej Bhojpura Shampara Sodvadra Shedhavadar Fariyadka Shampura(Sidsar) Adhewada Tarsimiya (Part) Akwada Budhel Bhuteshwar Bhumbhali Thordi Kobdi Pithalpar Rampar .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 Surka Juna Ratanpar Nava Ratanpar Gundi Vavdi Sartanpar Bhadi Bhandariya Nagdhaniba Alapar Bhadbhediya Koliyak Hathab Khadsaliya Thalsar Lakhanka Ghogha Bhandar Bhinkada Kankot Lakhanka Avaniya Tagdi Malpar Mamsa Nesvad Valukad Juna Padar Khantadi Samadhiyala Kharakadi Nana Khokhara Trambak Ukharala Rajpara Badi Hoidad Kuda Piram Malekvadar Padva Kareda Mota Khokhara Piparala Paniyala Banbhaniya Sanodar Morchand Nathugadh Sarvadar Vavdi Bhavanipara Chhaya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 Pithalpur Odarka Tanasa Lakadiya Chaniyala Navagam(Nana) Kukad Kantala Goriyali Garibpura Bhankhal Sihor Bhutiya Gadhula Panch Talavada Vavdi (Gajabhai) Sendurda Ukharla Paldi Navagam (Mota) Maglana Ghanghali Bhangadh Nesda Bholad Khakhariya Vadiya Usrad Pipaliya Nana Surka Kantodiya Vav Ishvariya Sanosara Krushnapara Piparadi Zariya Ramdhari Ambla Amargadh Mota Surka Kachotiya Rajpara (Khodiyar) Juna Jaliya Dhrupka Mahadevpara Valavad Karkoliya Panchvada Sandhida Sarkadiya (Songadh) Padapan Sarvedi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 Dhankan Kunda Chorvadala Piparala Nava Jaliya Meghvadar Sar Khambha Bhadli Rabarika Kajavadar Kanad Malvan Todi Toda Khari Sakhvadar Jambala Devgana Bordi Rajpara (Tana) Limbaddhar Madhada Budhana Lavarda Vavdi (Vachhani) Tana Ratanpar Agiyali Tarakpaldi Karmadiya Thala Bekdi Gundala Dhundhsar Sarkadia (Tana) Varal Bhankhal Thorali Gariadhar Bhamariya Mandvi Manpur Kharadi Panasada Jaliya Sitapur Moti Vavdi Survilas Nana Charodiya Manguka Anandpur Pipalva Surnivas .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 Manvilas Surnagar Sukhpar Paravdi Panchtobara Fachariya Ratanvav Timba Sandh Khakhara Chomal Pachchhegam Nani Vavdi Mota Charodiya Virdi Morba Khodvadari Navagam Ganeshgadh Paldi Mangadh Shivendranagar Jalvadar Damrala Saringpur Rupavati Mesanka Bela Velavadar Sarambhada Luvara Thansa Gujarada Bhandariya Samadhiyala Satapada Ranigam Pa Palitana Samadhiyala (Mulani) Nondhanvadar Nesadi Navagam Badeli Anida(Kumbhan) Juna Sarod Kumbhan Khakhariya Ankolali Hanol Khijadiya (Nonghanvadar) Bahadurpur Motisari Valukad .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 Jaliya(Ankolali) Loinchada Senjaliya Khijadiya(Mokhadaka) Nava Sroda Bharatimba Ovanpurtimbo Mokhadaka Jamanvav Ratanpur Bahadurgadh Pithalpur Maliya Panchpipla Chonda Lilivav Ranparada (Kharana) Jaliya(Kharana) Vadiya Moti Rajasthali Malpara Randola Bhundarakha Sagapara Virpur (Palitana) Manvad (Hadmatiya) Gheti Dudhala Nanimal Adapar Luvarvav Jamwali Piparadi Bhadavav Mandavda Moti Paniyali Sonpari Kanjarada Dedarada Jaliya(Manaji) Jaliya(Amaraji) Gandhol Rohishala Dungarpur Jivapur Nana Garajiya Mota Garajiya Thorali Nani Paniyali Bhutiya Anida(Lakhavad) Lakhavad Nani Rajasthali .

2 Paniyali Bhensavadi Khadadpar Jaspara Mandva Panchpipla Samadhiyala Neshiya Shevaliya Bhegali Timana Nani Babariyat Bela Gadhada .24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 Vadal Panderiya Hathsani Ranparda (Chok) Depla Rajapara (Chok) Ayavej Chok Vijana Nes Chokiyapati Satana Nes Bhandariya Lapaliya Maidhar Mendha Sanjanasar Bodana Nes Morchupana Juna Padar Sanala Chiroda Virpur (Chok) Shevadivadar Rajpara (Thadach) Thadach Talaja Bakhalka Bharoli Nesvad Mamsi Nani Mandavali Pingali Moti Mandavali Bhadraval Dihor Chudi Hamirpara Sankhadasar No.2 Rajpara No.

1 Juni Chhapari Belada Ralgon Kodiya Navi Chhapari Nana Ghana Hajipar Rampara Pavthi Dakana Sartanpar Sakhvadar Fulsar Shelavadar .24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 Trapaj Sonsiya Kathava Mahadevpara(Timbo) Bapada Dhardi Umarla Borla Hubakvad Dantrad Tadhavad Kundhada Kundheli Devaliya Makhaniya Royal Bhalar Bapasara Sathara Bharapara Mathavda Piparla Velavadar Ghantarvala Thaliya Jalvadar Nava Sangana Juna Sangana Navi Kamrol Juni Kamrol Shobhavad Gorkhi Devli Isora Padari(Gohil) Chopada Tarsara Lilivav Sankhadasar No.

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 Padari (Bhammar) Pasavi Mota Ghana Khardi Padargadh Kundavi Vavadi Mahadevpara Khandhera Nichadi Unchdi Bhungar Bodki Gadhesar Borda Bordi Vataliya Rojiya Mangela Ambla Reliya Gadhula Pithalpur Kerala Vejodari Datha Valar Pratapara Nava Juna Rajapara Zanzmer Talli Bambhor Methla Madhuvan Mahuva Jesar Vavdi Kotiya Kalmodar Ratanpar Karmadiya Matalpar Beda Chhapariyali Karjala Kobadiya Intiya Karla Moda Sarera Bila Tantaniya Tol Saldi Chotila Bhanvadiya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 Dungarpar Monpar Bagdana Titodiya Dharai Dudana Borla Samadhiyala No.3 Kumbhariya Gundarana Mota Malpara Saloli Degavda Khari Vaghvadarda Sedarda Kotamoi Shantinagar Ugalvan Moti Vadal Modaliya Akhegadh Nana Asrana Mota Khuntavada Thorala Bordi Rajavadar Shetrana Belampar Galthar Jambuda Nana Khuntvada Kasan Bhaguda Moti Jagdhar Longdi Loyanga Anganka Khadsaliya Chhapri Chuna Kakidi Kalela Goras Kinkaria Mota Asrana Chaddika Bambhaniya Dudhala No.2 Sanganiya Kumbhan Konjali Tared .

1 Madhiya Vangar .24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 Ratol Kantasar Chokva Moti Sodvadri Nani Sodvadri Khatsura Otha Lilvan Nani Jagdhar Raniwada Ranparda Rohisa Boda Bhadrod Talgajarada Bhanavav Rupavati Lakhupara Bhadra Lusadi Gundarani Nana Jadra Tavida Taredi Malvav Katakda Bhatakda Uncha Kotda Dayal Kalsar Valavav Sathara Vaghnagar Vadli Umaniyavadar Nesvad Haripara Visavadar Dundas Mota Pipalva Kankot Nana Pipalva Bildi Amrutvel Bhanvad Mota Jadra Maliya Naip Nikol Devaliya Dudhala No.

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 011 011 011 011 011 011 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0000 0001 0002 Padhiyarka Doliya Dudheri Gujarda Khared Gadhada Anand Tarapur Jafarganj Mota Kalodra Mil Rampura Khada Nabhoi Rinza Pachegam Dugari Kanavada Changada Vank Talav Valandapura Kasbara Chitarwada Fatepura Galiyana Varsada Indranaj Isarwada Tol Mahiyari Khanpur Isanpur Valli Rel Jichka Chikhaliya Moraj Tarapur Adruj Malpur Amaliyara Gorad Padra Khakhsar Jafrabad Budhej Sath Untwada Mobha Bhanderaj Jalla Sojitra Bhadkad Deva Vanta .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 Run Petli Deva Talpad Bantwa Magharol Dabhou Malataj Kasor Trambovad Limbali Meghalpur Balinta Gada Devataj Isnav Piplav Virol (Sojitra) Dali Palol Runaj Kothavi Khansol Umreth Ardi Zala Bordi Ghora Thamna Pansora Vansol Saiyadpura Meghva-Badapura Untkhari Lingda Parvata Navapura Bhatpura Khankhanpur Sureli Bechari Hamidpura Ratanpura Gangapura Ashipura Fatepura Jakhala Tarpura Badapura Bhalej Sardarpura Khankuva Dagjipura Bharoda Dhuleta .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 003 003 003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 Sundalpura Ahima Shili Khorwad Dholi Pratappura Anand Ajarpura Kasor Rahtalav Kunjrao Tarnol Samarkha Lambhvel Jol Chikhodra Rasnol Khambholaj Khanpur Sarsa Bedva Vaghasi Valasan Sandesar Meghva Gana Gana Vans Khiliya Jitodiya (Part) Gopalpura Mogar Kherda Vaherakhadi Ramnagar Vadod Jakhariya Navli Khandhali Napad Vanto Napad Talpad Adas Anklavdi Rajupura Vasad Sundan Petlad Ramol Demol Changa Padgol Sanjaya Bamroli Ravli Ghunteli .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 006 006 006 006 006 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0000 0001 0002 0003 0004 Mahelav Bandhni Ravipura Morad Porda Sunav Vishnoli Ardi Sihol Vatav Palaj Silvai Amod Jesarva Isarama Rangaipura Bhavanipura Fangani Bhatiel Agas Boriya Ashi Dantali Shekhadi Pandoli Nar Sansej Ramodadi Manpura Manej Khadana Jogan Davalpura Lakkadpura Simarada Virol(Simarada) Rupiyapura Vishrampura Shahpur Kaniya Danteli Bhurakui Sundara Dhairyapura Vadadala Dharmaj Sundarana Bharel Khambhat Golana Mitli Rohni Gudel .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 Bhimtalav Jinaj Rangpur Malu Hariyan Kanzat Jalsan Finav Kanisa Sayama Kodva Motipura Bhat Talavadi Malasoni Daheda Hasanpura Tamsa Pandad Tarakpur Vadgam Vainaj Navagam Bara Akhol Lunej Paldi Sokhada Jhalapur Navagam Vanta Neja Nagra Kali Talavadi Timba Piploi Nandeli Bamanva Jahaj Jalundh Vadola Chhatardi Nana Kalodra Popatvav Undel Khatnal Vatadra Vatra Bhuvel Vasna Ralaj Kalamsar Rajpur Khadodhi Haripura Dhuvaran .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 Borsad Dhundakuva Sur Kuva Napa Talpad Napa Vanto Dahemi Naman Singlav Dhobikui Dedarda Kavitha Santokpura Vahera Pamol Kasumbad Harkhapura Bodal Davol Dabhasi Bochasan Gorel Rudel Nisaraya Vasna ( Borsad) Kasari Chuva Uneli Ranoli Khanpur Virsad Jantral Vasna ( Ras) Saijpur Zarola Vadeli Vachhiyel Bhadran Alarsa Pipli Khedasa Bhadraniya Sisva Ras Amiyad Banejda Kandhroti Kanbha Divel Kathol Umlav Valvod Dhanavasi Kinkhlod .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 000 001 001 001 001 001 001 001 001 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 Moti Sherdi Nani Sherdi Gorva Kathana Dali Kalu Badalpur Kankapura Dahewan Salol Gajana Kothiya khad Anklav Khadol (Haldari) Haldari Asodar Kanthariya Bhetasi Vanta Bhetasi (Talpad) Mujkuva Ambav Joshikuva Ambali Bhetasi Ba Bhag Bhanpura Kahanvadi Amrol Kosindra Lalpura Asarma Hathipura Navakhal Navapura Bilpad Jhilod Manpura Umeta Khadol (Umeta) Sankhyad Chamara Narpura Devapura Gambhira Bamangam Kheda Kapadvanj Bobha Fuljina Muvada Betawada Vaghajipur Nikol Punadra Rampura .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 Lal Mandva Shihora Dhuliya Vasna Narshipur Jambudi Singpur Nathana Muvada Moti Zer Abvel Bavano Math Bhoja Na Muvada Talpoda Deradi Pavathi Palaiya Telnar Vyasjina Muvada Nirmali Lalpur (Nirmali) Zanda Aboch Dadana Muvada Nani Zer Vaghana Muvada Gocharna Muvada Kamboya Ghadiya Malana Muvada Valva Mahuda Kavath Kashipura Suki Pathoda Vaghas Vyas Vasna Dandiyapur Kotwalna Muvada Bhungaliya Alawa Ladujina Muvada Pirojpur Dantali Thavad Sultanpur (Vadadhara) Vadadhara Vanta Ghauva Sunda Reliya Dudhathal Letar Vadali Lalpur Jagdupur .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 Kalaji Rozavada Kevadiya Bhailakui Hamirpura Aghatna Muvada Thunchal Sultanpur (Taiyabpur) Khanpur Taiyabpur Alampur Bhutiya Danadra Antisar Garod Navagam Jaloya Karkariya Ukardina Muvada Kabhaina Muvada Atarsumba Vaghavat Kosam Vavna Muvada Singali Mahamadpura Ramosadi Khadol Mal Itadi Pagi Bhag Mal Itadi Baraiya Bhag Vejalpur Rampura (Sundarvadi) Mirapur Fatiyabad Antroli Torna Dasalvada Ambaliyara Vasna Dana Dahiyap Salod Sorna Savali Chikhlod Vadol Virpur Bhatpur Butiya Khetavada Chikhli Jhojha Khata Ghatda .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0000 0001 0002 0003 0004 0005 Koyla Chharvangi Rampura Gandhari Badharpura Alampura Debhari Bharodi Umariya Koydam Vaghas Chorasa Kharod Rojhav Salaiya Rajpur (Virpur) Raliyata (Virpur) Kasudi Baroda Kumbharvadi Nasroli Kaslavati Kheroli Gopalpura Rasulpur Jamalpur Gomvadi Dholavada Rajena Limbarvada Handiya (Virpur) Sariya Balvakhant Na Muvada Pansroda Jambudi Aspur Tajpur Jodhpur Javrakhant Na Muvada Bar Varadhara Asundariya Ratankuva Bhanjini Vav Panta Gadheli Saradiya Balasinor Alela Gundela Dhanela Kambopa Dolat Poyda .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 parabiya Jetholi Vasadra Pandva Sutariya Bhanthala Raiyoli Khandivav Dev Dhathi Limbdi Dhundhaliya Manvarpura Felsani Gunthli Jorapura Meghaliya Kadaia Janod Pilodra Gadhavada Dakhariya Saroda Gaja Pagina Muvada Baliyadev Othvad Parpadiya Navagama Bodeli Karanpur Saliyavadi Raliyata (Balasinor) Kotarbor Gadhna Muvada Vanakbori Sakariya Jamiyatpura Kunjara Vadadala Rajpur (Balasinor) Handiya (Balasinor) Kathlal Narpura Alias Narmiyani Muvadi Madadra Apruji Suravat Ravdavat Chared Chelavat Lakha Miyani Muvadi Nani Bhanavat Moti Bhanavat Manorni Muvadi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 005 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0000 0001 0002 0003 0004 0005 Hathiyani Muvadi Sandesar Kakarkhad Sarkhej Badarpur Mirjapur Khalal Pato Khadal Bhagatna Muvada Gugaliya Sipaini Muvadi Kaletar Gangadasni Muvadi Aral Mudel Ratanpur Gadvel Gangiyal Chhipial Chhipadi Vantda Kaniyel Bhatera Dampat Sikandar Porda Vishvnathpura Charan Nikol Fagvel Porda Fagvel Fulchhatrapura Lasundra Ladvel Laxmanpura Kathana Anara Porda Bhatera Pahad Jitpura Jamni Sarali Bagdol Abhripur Bharkunda Pithai Bhaner Shahpur Ghoghawada Mehmedabad Bar Muvada Umedpura Haldarvas Gokalpura Hathnoli .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 Moti Timbli Nani Timbali Nani Adboli Kothipura Moti Adboli Pahadiya Surajpura Raska Rohisa Jinjar Jalampura Ajabpura Ghodasar Ratanpura Sarsavani Jaliya Rudan Karoli Shatrunda Charan Na Muvada Charan Na Muvada (Inami) Kuna Dajipura Kanij Amsaran Modaj Mankwa Rinchhol Aklacha Vansoli Navchetan Navagam (Dolpura) Khatraj Sojali Ghodali Sansoli Nenpur Malutaj Sadra Vadadla Pahad Areri Wanthvali Kesra Sihunj Vansol Sundha Sundha Vamali Devki Vansol Kachhai Virol Chhapra Katakpura .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 005 005 005 005 005 005 005 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 007 007 007 007 007 007 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0000 0001 0002 0003 0004 0005 Iawa Bavra Gothaj Gadva Samaspur Khambhali Varsola Kheda Umiyapura Lali Mahij Bidaj Kanera Sarsa Vasna Margiya Sankhej Vaikunthpura Pinglaj Kathwada Navagam Malarpura Samadara Dedarda Parsantaj Vasna-Khurd Kajipura Goblaj Pansoli Chalindra Dharoda Chitrasar Kaloli Nayaka Bherai Dhathal Vadala Hariyala Khumarvad Vavdi Damri Govindpura Shetra Rasikpura Varsang Radhu Chandna Vasna Bujarg Matar Sokhda Ratanpur Antroli Haijarabad Sandhana .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 008 008 008 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0000 0001 0002 Radhvanaj Vansar Pipariya Koshiyal Mahelaj Matar Khadiyarpura Undhela Alindra Untai Garmala Traj Baroda Kunjara Punaj Aslali Machhiel Heranj Maliyataj Siholdi Laval Khandhli Kathoda Tranja Kharenti Palla Asamali Nadhanpur Marala Nagrama Nandoli Dethli Malavada Ranasar Limbasi Mehmedabad Vastana Chanor Shekhupur Vasai Bhalada Sayla Indarvarna Hadeva Valotri Daloli Viroja Bamangam Pariyej Sinjiwada Nadiad Andhaj Arera .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 Dawapura Vina Hathaj Navagam Javol Arajanpur Kot Nana Vaga Paldi Sodpur Monghroli Maholel Palaiya Valla Erandiyapura Aljada Silod Hathnoli Degam Zarol Dantali Dabhan Kamla (Part) Yoginagar Manjipura (Part) Bilodra Marida Salun Vanto Salun Talpad Alindra Chalali Surasamal Kanjoda Fatepur Tundel Davda Bamroli Palana Vaso Rampura Pij Dumral Piplag Uttarsanda Bhumel Narsanda Gutal Keriavi Piplata Mitral Gangapur Navagam Thaledi Kaloli .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 008 008 008 008 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 010 010 010 010 010 010 010 0056 0057 0058 0059 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 Akhdol Valetva Vadtal Rajnagar Mahudha Khandivav Faloli Vasna Nizampura Mahisa Porda Kaprupur Khurdabad Minawada Ruppura Dadusar Mehmedabad Muvada Vadthal Dhandhodi Finav Bhumas Hajatiya Singhali Nani Khadol Moti Khadol Balol Kaiyaj Mirjapur Alina Nagval Sastapur Kadi Undra Toraniya Nadgam Mangalpur Khuntaj Sapla Bagdu Mulaj Sanali Khaladi Baladi Sheri Chunel Heranj Thasra Khad Godhra Mahi Itadi Vanoda Rozva Bhatvasna Nanadara .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 Shamalpura Ozharala Sandheli Salun Sanadra Wanghroli Baladha Menpura Kuni Sangol Padal Timbana Muvada Rasulpur Padal Sonaiya Jargal Dabhali Palaiya Gadhvina Muvada Ajroli Rani Porda Chetarsumba Vithalpura Rawaliya Porda Ajupura Bhatpura No-1 Bharthari Pipalvada Mithana Muvada Vadad Vaso Sonipur Pali Malvan Anghadi Dabhsar Kosam Golaj Vajewal Bhatpura No-2 Chandasar Amrutpura Saiyat Muliyad Ekalvelu Aurangpura Badharpura Ambav Rustampura Sarnal Uplet Shahpura Udhmatpura .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 jalanagar Sandheliya Dhundi Rasulpur Thasra Vanoti Pilol Sui Vallavpura Bordi Morambli Masra Khijalpur Talpad Khijalpur Vanto Malai Vinzol Simlaj jakhed Rakhiyal (Part) Agarwa Kotariya Gumadiya Vamali Umba Marghakui Kalsar Pandvania Dhunadara Nes Harkhol Aklach Bhadrasa Manjipura Chitlav Kotlindora Jesapura Mithapura Jorapura Raniya Panch Mahals Khanpur Lambho Dhol Khakhara Kala Khetra Khatudamor Ni Muvadi Chhani Rankli Dolatpura Vadhela Limdi Timba Nesda Udava Mor Khakhara Patapur Padedi (Patapur) .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 Borvai Kakari Mahudi Dhokli Ruzada Khadodi Madapur Ghodiyarpir Navagam-1 Vavkuva Jalkukdi Pandarwada Motipura-1 Dalelpura Masadra Ladanna Muvada Vastana Muvada Bakor Hansoliyana Muvada Jethola Korvai Simalnada Punjelav Bhuvabar Umariya Jher Dodavanta Lavana Babaliya Tejakui Dhuleta Naroda Khuntelav Padedi (Kanod) Kanod Ghoghawada Mena Raheman Kolambi Mota Khanpur Nana Khanpur Bhadrod Bamroda Vadagam Tarkadi Vakhatpur Gangata Bedvalli Chhapri-1 Badesara Sampadiya Karanta Muda Vadekh Vavyo .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 Vanka Masiya Bhanpur Fatajina Bhevada Limadiya Isroda Vavia Kaslavati Akhadana Degamda Charnna Degamda Tankana Bhevada Talpadna Bhevada Mahiapur Pandyana Muvada Mokamsinhna Bhevada Vandarved Virparna Muvada Dolariya Kanesar Kadana Ditvas Karvai Sarasva (North)) Bhul Bachkaria (North) Kaliyari Varsada Zalasang Vachhalawada Jogan Jetpur Godhar (North) Mota Padadara Nana Padadara Tarkoni Nal Moti Rath Nani Rath Kharod Pachher Rankakot Dhingalwada Chhajali Kakri Mahudi Ankaliya Talwada Ranakpur Nana Mirapur Mota Mirapur Ghaswada Jambunala Amboja Karodia (North) Sarsdi Royaniya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 Relva Amthani Padhara Bhagaliya Bokannala Velanwada Ladu Damorna Vanta Gareniya Buchawada Nindka (North) Muvala Bid Rathada Jaguna Muvada Limpur Munpur Agarwada Dedawada Antalwada Tantroli Khatva Dadhaliya Machhina Nadhara Kharawada Padamjini Muvadi Vagh Dungri Ghodiyar Kadana Chhatrapura Vagadiyana Pithapur Saliya Muvadi Kadva Bariyani Muvadi Divada Charanni Muvadi Balujina Muvada (Kadana) Nana Rajanpur Mota Rajanpur Thakor Na Nadhra Paniya Saliyabid Mankudi Sanghri Dodiya (Math) Math (Dodiya) Mal Chopad Devi Anoppur Luharna Muvada Godha Ni Muvadi Brahmanni Muvadi(Kadana) Kureta Golanpur Hathi Ranani Muvadi Daduni Muvadi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 Limbhola Parvatpura Bariyana Vanta Nana Machhiwada Nana Dharola Mota Dharola Kajli Bhemani Vav Zenzwa Lembani Vav Ladpur Vada Zampa Mota Machhiwada Vaghotiya Dolatpura Mahapur Maruwada Natthuni Muvadi Umariya Kelamul Renganiya Samatwada Bhukhi Pankhan Rughanathpura Malvan Nava Muvada Dhuniya Shiyal Ghanta Vadiya (West) Goriyana Muvada Brahmanni Muvadi (Malvan) Budhpur Chhala Pagina Muvada Ghantawada Nani Kharsoli Lapania Dahyapur Santrampur Chitva Bugad Bugadna Muvada Kanzara (Sant) Vyar Paniyar Bhana Simal Khedaya Alias Pratapgadh Kunda Bhamari Simaliya Sarad Kotra Moti Kyar .

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067

Nani Kyar
Kyariya
Taladra
Pithapur (Borvada)
Nalai
Timbla
Bhandara
Batakwada
Molara
Ukhreli
Daliyati
Bhenadra
Sagvadiya (Sant)
Kanjara (Sant)
Barikota
Pancha Muvadi
Metana Muvada
Dotawada
Surpur
Mota Sarnaiya
Babrol
Gada
Sangawada
Vadiya
Kasalpur
Endra
Moti Kharsoli
Vanta (Mahetana)
Vavia Muvada
Kasiya
Asivada
Chela Pagina Muvada
Gala Talawadi
Gamdi
Pagina Muvada
Kothina Muvada
Movasa
Bavana Saliya
Dahela
Bhotva (West)
Limada Muvadi
Ranijini Padedi
Lalakpur
Garadiya
Malanpur
Nana Natva
Sada
Babrai
Hirapura
Vanjiya Khunt
Narsingpur
Timbharva
Rampur (Sant)

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120

Zab (West)
Hadani Sarsan
Moti Sarsan
Ranani Sarsan
Chhayan
Savgadh
Boidiya
Guvaliya
Galaliya
Sandh Paliya
Thambha
Mankodiya
Kalibel Navaghara
Kalibel
Padhariya
Nani Sarsan
Kanbina Moyla
Godhar (West)
Chunthana Muvada
Manchod
Rafai
Bahediya
Nasikpur
Barela
Moyala Pad
Vaghan
Dhamotna Moyla
Andarsing Na Muvada
Gothibda
Kosamba
Benada
Hathipura
Nesh Hathipura
Gothib
Nana Ambela
Mota Ambela
Galakhedi
Bhavanpura
Parthampur
Kherva
Padedi Ador
Kotvat
Khodadra
Falwa
Anjanwa
Charada
Vaghfal
Nan Salai
Rambhemna Muvada
Panchmuva
Vankdi
Vandariya (West)
Kenpur

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004

0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020

Singalgadh
Valakhedi
Rayaniya
Ratanpur (Gothib)
Kaliya Amba
Bhotva (East)
Kaduchi
Janvad
Ranela
Sanbar
Umber
Shir
Motirel (West)
Vena
Ora
Jotangiya
Ambaliyat
Satkunda
Sarasva (West)
Nanirel (West)
Doli
Gadiya
Babri
Sukatimba
Moralnaka
Chinchani
Moti Bhugedi
Nani Bhugedi
Sagan Faliya
Amba
Jaldada
Limdi
Lunawada
Hadana Muvada
Ghantiada
Mota Vadadla
Hindoliya
Mahudiya
Dolatpura
Vaghji Bariyana Muvada
Padedi (Malekpur)
Malekpur
Govindpura
Zarakhvada
Manajina Muvada
Semarana Muvada (Haveli)
Nana Vadadala
Simalia
Sada
Rampur
Vechatana Muvada
Soniyana Muvada
Hadmatiya (Lunawada)

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004

0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073

Bhulakhantna Muvada
Khundhi
Gangadiya
Savdasna Muvada
Gokalpura (M)
Vaniyavala Gorada
Padedi (Rampur)
Rajgadh
Taktajina Palla
Golana Palla
Chuvanana Muvada (Madhvas)
Patapur(Madhvas)AliasMotiZardi
Madhvas
Limbodara
Shero
Bhamra
Kolwan
Chhapri Muvada
Gariya
Hadod
Khantana Bhensadavada
Gohilna Muvada
Bharthajini Muvadi
Charanna Bhensavada
Kakana Bhensavada
Sajjanpur
Taralana Muvada
Napaniya
Vadi
Ranpur
Navagam(M)
Nani Palli
Daljina Chakalia
Jivanjina Chhapora
Senadaria Gorada
Sutari
Gadhvina Gorada
Juna Gorada
Vadina Gorada
Budhbhaina Chhapora
Moti Palli
Vaghela
Ankalwa
Vadi Udafa
Mota Sonela
Nana Sonela
Barotana Muvada
Pavapur
Hardaspur
Parampur
Kanela
Salawada
Charangam (Salawada)

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004

0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126

Undra
Kanjav
Lalsar
Chori
Dhamod
Khempur
Zufarali
Denta
Mochivadiya
Sadhakpur
Morai
Kidia
Vakhatpur (Kidiya)
Ucharpi
Untadi
Hanseliya
Bhalada
Kaslal
Daniya
Pattan
Chandpur
Godariya
Gadhanpur
Koliyani Muvadi
Semrana Muvada(Vardhari)
Maliya
Juna Kalava
Dalukhadiya
Savarana Muvada
Salera
Chauhan na Muvada(Salera)
Kachhotiyana Muvada
Chavdana Muvada
Kantha
Aritha
Shamana
Chavdibaina Muvada
Sonesariya Math
Mehtana Chakaliya
Tankana Muvada
Mor Mahudi
Tochna Gorada
Fatajina Gorada
Saragwa Mahudi-1
Chataka Beli
Saudasni Muvadi
Mota Vadodar
Nanadavena Muvada
Sagana Muvada Alias SaragwaMahudi-2
Nana Vadodar
Arithi
Moti Denavad
Nani Denavad

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004
004

0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168
0169
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
0177
0178
0179

Chavadiya
Tanachhia
Dholi
Vanta
Pagiyawad
Kakachiya
Champeli
Jitpur
Ved
Bhuval
Lakdi Poyda
Kalyanpura
Kadachhala
Chapatiya
Chhapri-2 (Vardhari)
Bhimpur
Vardhari
Dhesiya
Dalwai Savali
Tarnocha
Panch Mahudi
Jhara
Jagapagina Muvada
Nalna Muvada
Dokelav
Panam Palla
Mota Dokva
Moti Ghoda
Ambli Muvada
Dokaliyani Muvadi
Moti Charel
Pankhi
Nani Charel
Jesingpur
Karna Bariana Muvada
Ukedi
Rampatelna Muvada
Godna Muvada
Moti Zanzari
Nani Zanzari
Chandsar
Ghantav-1
Chopda
Nana Dokva
Sabalpur
Bhanpur
Kakana Chamariya
Sarkari Chamariya
Gokalpura(Ko)
Bhadakha
Verama
Haripura
Hadmatiya

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0180 0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0230 0231 0232 Agarwada Charangam (Namnar) Namnar Motipura(Vardhari) Rabadiya Jamana Muvada Thana Savali Valinath Ladvel Kunda Khalaspur Bamanwad Viraniya Sova Bhaiyasar Medajina Muvada Nava Muvada Khoda Amba Sattalav Juna Muvada Ramavata Vaviya Muvada Bhatpur Juni Singanali Kantar Jesola Maliya Muvada Khantana Muvada Joshiona Muvada Kothamba Palla Guvaliya Fatepura Kharol Rambariyana Muvada Bhoja Kothamba Helkaledi Kamalpur Chhalabariana Muvada Bediya Navi Singanali Jokha Gugta Shivrajpur Kel Dezar Vaghoi Chuladiya Jetharibor Gadh Timba Makhaliya Dhamaniya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241 0242 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 Kauchia Tentoi Erandana Muvada Vantana Muvada Kankaliya Hathivan Jhaidi Sevaliya Gugaliya Simlet Shehera Vahaka Bordi Bilitha Bhimthal Dharapur Guneli Bodidra khurd Sambhali Jalam Bariana Muvada Gaman Bariana Muvada Bhotava Boriya Khuntkhar Balujina Muvada (West) Ramjini Nal Undara Mor Kotha Juna Kheda Chari Asundariya Shekhpur Hanselav Vanta Vachhoda Mithapur Dhayaka Sadara Kharoli Nathujina Muvada Poyada Tarsanag Aniad Kharediya Palikhanda Hansapur Bhadrala Labhi Sadanpur Khatukpur Sagrada Chhogala Bhunidra .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 006 006 006 006 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0000 0001 0002 0003 Mahelan Sajivav Mirapur Gangadiya Nandarva Dhandhalpur Sureli Bhensal Zoz Varial Bamroli Bujarg Narsana Chhanip Morva Gokulpur Vadi Vallavpur Ujada Bhurkhal Bhatna Muvada Rena Limbodra Demli Tadava Dalvada Vijapur Mangaliana Mangalpur Chopda Khurd Khojalvasa Boriavi Nada Saradiya Matariya Vyas Padardi Navagam Dokva Umarpur Ambajati Bahi Khandiya Mithali Pasnal Dharola Khurd Dhamai Chalali Dhamnod Waghjipur Dumelav Morwa (Hadaf) Hareda Ratanpur (Metral) Khatva .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 007 007 007 007 007 007 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0000 0001 0002 0003 0004 0005 Vaneda Chopada Khurd Chopada Bujarg Bhatha Metral Bhuwar Valaiya Viraniya Alu Mora Suliyat Deloch Sagwada Gajipur Agarwada Rajayata Navagam Bhandoi Bilwaniya Vandeli Tajpuri Mekhar Bamana Vadodar Vansdeliya Khudra Chandpur Khanpur Kadadra Kelod Naglod Morwa (Hadaf) Parabiya Kuwajar Balukhedi Ganesh Muvadi Rampur (Kasanpur) Dangariya Matariya Vejma Vejma Mojari Kasanpur Rasulpur Matariya Vadi Natapur Saliya Khabda Godhra Nadisar Khajuri (Nandisar) Odidra Jaliya Dhanitra .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 Rinchhrota Motal Sampa Bakhkhar Tarvadi Chhavad Pipaliya Bodidra Bujarg Dholi Vansiya Khajuri Sampa Mor Dungara Nasirpur Chhabanpur Samli Karsana Velvad Ichhapaginu Muvadu Ratanpur (Kantdi) Kabirpur Kabariya Juni Dhari Timba Gotavipura Pipaliya (Dhari) Moryo Kankanpur Padhiyar Vinzol Daruniya Dhanol(Jangle) Govindi Kanku Thambhla Chanchopa Kanajiya Orwada Kevadiya Chanchelav Erandi Kotda Bhamaiya Pandva Betiya Vavadi Khurd Veganpur Tuwa Moti Kantdi Gothada Gusar Goli Bhima Gavasi Harkundi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 Ambali Paravdi Chundadi Gadh Ladpur Vadelav Bhamaiya Sankali Angaliya Bamroli Khurd Gadukpur Dayal Lilesara Chikhodra Hamirpur Rupanpura Nani Kantadi Raisingpura Ranipura Chanchpur Ratanpur (Reliya) Kalyana Asardi Bhalodiya Reliya Ankadiya Veraiya Vatlav Tarboradi Pratappura Rampura (Jodka) Dhanol Isrodiya Mahelol Bhanpura Karanpura Popatpura Vanakpur Mahuliya Chhariya Kaliya Kuwa Sarsav Mirap Dahikot Gollav Rinchhiya Tajpur Thana Garjan Sarangpur Jitpura Bhalaniya Bhatpura Torna .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 007 007 007 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 0112 0113 6001 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 Ladupura Achhala Dayalkakara Kalol Sansoli Zerna Muvada Ambala Bhelidra Mokal Kanod Bhadroli Khurd Kalantra Chimanapura Nandarkha Rinichhia Karoli Chalali Navagam Vejalpur Kharasaliya Karada Bodidra Satamana Naranpura Jantral Khandoli Kanetiya Baletiya Pingali Jeli Nesda Khadki Bedhiya Sureli Ghusar Paruna Royan Fansi Chora dungri Alali Delol Khandeval Shamaldevi Derol Sama Bhadroli (Bujarg) Zardaka Palasa Ratanpura Bakrol Boru Katol Ghoda .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 Kandach (Inami ) Utarediya Rabod Devpura Vyasda Adadra Bhukhi Malav Alva Medapur Jetpur Alindra Barola Nevariya Madhvas Saliyav Varvada Eral Ghoghamba Jorapura (Vangarva) Vangarva Shaniyada Ranipura (Damavav) Damavav Khilodi Rinchhwani Albeta Khan Patla Sajora Padedi Simaliya Jambuvaniya Guneshiya Kothayadi Sherpura Damanpura Dantol Bhilod Gajipura (Kanpur) Kantaveda Bhojpura Goya Sundal Kothara Vav kulli Chathi Bor Chatha Kantu Malu Kanpur Navagam Paroli Vel Kotar .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 Kanbipalli Jorapura (Davadra) Davadra Mulani Kapadi Gajapura (Kantu) Gundi Khadpa Gorada Ambakhunt Uncha Beda Kharod Boriya Gamirpura Math Kumbhar Palli Jagana Muvada Lalpari Farod Valinath Kharkhadi Bhanpura Ghoghamba Goth Rajgadh Palla Adepur Gamani Galibili Godli Vanskod Nurapura Ghogha Zoz Mol Shamalkuva Padhora Savapura Rayan Muvada Jitpura Nathkuva Kankodakui Chandra Nagar Dudhapura Dhaneshwar Udva Garmotiya Labadadhara Zinzari Virapura Ranjitnagar Rinchhiya Chelavada Tadkundla .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 009 009 009 009 009 009 009 009 009 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 6001 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 Kalsar Zab (Vav) Vav Vankod Bakrol Nathpura Sarasava Poyali Kahanpur Halol Muvala Maghasar Navaria Maruva Varsada (Govindpuri) Arad Muldhari Tarkhanda Chhabapura Maswad Sathrota Kanjari (Part) Chandrapura Vitthalpura Pratappura (Part) Abhetwa Intwadi Zankhariya Katadia Rasulpur Sultanpura Gokalpura Jepura Mandvi Timbi Radhanpur Sura Sultanpura Jambudi Rampura Kota Maida Baska Nurpura Gopipura Champaner Vadatalav Moti Umarvan Ved Nani Umarvan Dhinkva Rayanvadia Chhajdiwali Ranipura Chhatardivav .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 Jaliya Kuva Navagam Tajpura Panelav Amba Talav Ujeti Vanseti Ghansar Vav Nathkuva Kathola Dhankuva Kherap Vavdi Pandol Talavdi Dhariya Kakalpur Bamankuva Palanpur Kansarivav Vankadia Kakara Dungri Hadabiya Madar Vintoj Kadachala Ambavadiya Ravaliya Gambhirpura Mota Chadva Amrapura Kanteli Shivrajpur Bhat Bapotiya Bedhiyapura Dabhan Nana Chadva Bhamariya Khodiyar Pura Hadamatia Dholikui Khareda Takhatpura Rameshra Koprej Bhagvanpura Baliyadev Ramjikhantna Muvada Kesharpura Kuberpura Gariyal .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 Sudhara Jimiyapura Rinchhbar Nani Ranbhet Bhuva Dungri Sonipur Indral Gajapura Sonavinti Gadit Rasgagar Badharpuri Tadia Mota Ankediya Moti Ranbhet Nana Handiya Mota Handiya Kohivav Vaghbod Galampura Amrapuri Desar Panch Khobla Singpur Chhan Talavdi Khareti Bhinda Jambughoda Ranjitpura Gondhra Poyali Dandiapura Zarva Chalvad Kohivav Borkach Bhuriya Kuva Vav Nizaran Faliya Nizaran Dilgam Vadek Jaban Mahudibor Malbar Narukot Hirapur Dipapura Garmula Vadiya Vajpur Udhavan Jotvad Nathpari .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 Bhildungra Kanjipani Kara Rampura Kaliavav Jambughoda Kharedivav Fulpari Bhanpuri Bhanpura Khakhariya Sadada Dhanpuri Paniyara Katkoi Pipiya Keva Ghundivera Kolva Lafni Khodsal Masabar Deval Faliya Haveli Padideri Khuntiya Uchet Duma Dhanakiya Khandivav Dohad Fatepura Gadra Zer Dungar Navagam Apatalai Patvel Jagola Barsaleda Piplara Vadvas Salara Karodiya Purva Fatepura) Fatepura Alias Valunda Chhalor Nava Talav Vandariya (East) Jalai Moti Charoli Nani Charoli Dungra Karmel .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 Mor Mahudi Moti Shero Vavdi (East) Valundi Motirel (East) Limadiya Kupda Moti Nandukan Jatanana Muvada Nani Nandukan Kumana Muvada Ratanpur (Nes) Nana Saranaiya Bariyani Hathod Kankasiya Nanirel (East) Vatli Vangad Bhichor Ghughas Inta Dungrana Pani Dhadhela Fategadhi Madhva Vaghvadla Pipliya Bhat Muvadi Bavani Hathod Balaiya Gava Dungra Chikhali Sarsawa (East) Nindka (East) Tadhigoli Vansiya Kui Patisara Bhitodi Nani Bara Moti Bara Moti Dhadheli Nani Dhadheli Dablara Mota Natava Aspur Rupakheda Nes Damorni Padaliya Khakhariya Bachkariya (East) Raval Na Varuna Ghani Khunt Mota Borida .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 Manawala Borida Nana Borida Kaliya (Lakhanpur) Ghata Vadiya (East) Lakhanpur Hadmat Makwana Na Varuna Sukhsar Bhojela Hindoliya Pati Affava Vankaner Khatarpur Na Muvada Jhab (East) Kundla Patadiya Hingla Kanthagar Sagdapada Margala Javesi Jhalod Garadu Dhavadiya Bambela Rajadiya Kheda Amba Jharan Thunthi Kankasiya Mahudi Chhasiya Ghensva Maghanisar Hadmat Khunta Kharsana Anvarpura Sitavatli Rajpur Velpura Kaliya Talav Mun Khosla Shankarpura Fulpura Timachi Rampura Raypura Gamdi Jafarpura Chitrodiya Devjini Sarasvani Kaljini Sarsavani Jetpur .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 Melaniya Therka Vagela Ghodiya Khakhariya Nansalai Bajarvada Kadval Hirola Kunda Dhalsimal Dhamena Jaror Bodiya Bhint Dhavdi Faliya Chakisana Vansiya Dungra Anika Lavara Trakda Mahudina Muvada Sarori Trakda Mahudi Jitpura Valunda Kanji Khedi Vaniya Ghanti Kakreli Bhaman Moli Itadi Govinda Talai Thala (Sanjeli) Kota Kadvana Pad Doka Talavdi Jasuni Galana Pad Nenki Zusa Dhedhiyano Nalo Dhedhiya Patela Doki Tisana Muvada Chamariya Nariyani Muvadi Lunjana Muvada Chandana Muvada Kavdana Muvada Kalyanpura Pichhoda Bachkariya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 Mandli Pratappura Gasali Nana Kaliya Mota Kaliya Bhamela Bhanpur Garadiya Boda Dungar Karamba Sarmariya Varod Sampoi Tandi Raniyar Kanbi Paniya Chakaliya Pethapur Mudaheda Lilva Pokar Raniyar Inami Lilva Thakor Nime Varod Kuni Simaliya Kharvani Vankol Limdi Lilva Deva Malvasi Piplet Kankara Kuva Kachaldhara Chatka Dhola Khakhara Kotda Sabli Raliyati Bhura Parthampur Rupakheda Karath Nani Handi Pareva Pipaliya Dungri Thala (Limdi) Mundha Golana Suthar Vasa Amba Bilwani Moti Handi Dageriya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 Vasti Pavdi (Inami) Mirakhedi Kaligam (Inami) Kaligam (Gujar) Dhara Dungar Tadhagola Dantiya Raliati Gujjar Gultora Tatariya Sharda Chhayan Limkheda Methan Mota Ambaliya Surpur (Randhikpur) Parmarna Dungarpur Rathodna Dungarpur Bhutkhedi Nani Sanjeli Panta Navipuri Chachakpur Tarmi Agara (Randhikpur) Handi Nana Ambaliya Bhanpur (Randhikpur) Sakariya Malekpur Mander Chhapri Randhikpur Borgota Chunddi Dasa Singvad Baroda Anoppura Sudiya Karmadi Jamri Vadapipla Kelkuva Palla Matana Palla Pisoi Aroda Khunta Vala Gota Toyani Pipaliya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 Jetpur (R) Kaliya Gota Katarani Palli Choki Kaliyarai Sarjumi Dhamanbari Khudra Chhaparvad Hirapur Fofan Zaliya Pada Sangiya Munavani Singapur Fulpari Juna Vadiya Bara Padaliya Nani Vav Bhilpaniya Pahad Ranipura Panivela Vaghnala Barela Zarola (Randhikpur) Dhabudi Humadpur Vanjhariya Moti Vav Sati Faliya Dakara Fatepura Nava Vadiya Zerjitgadh Dungara Gumni (Du) Shasta Kothara Kesharpura Patangadi Limbodar Kumpur Machhelai Lukhawada Moti Bandibar Pipli Dudhiya Atarsumba Bhimpura Hathiyavan Moti Vasvani .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 Nani Vasvani Piplapani Ninamani Vav Zarola (Du) Dhanpur (Du) Pada Dudhiyadhara Umedpura Jamadra Navagam Vadela Nani Bandibar Jetpur (Du) Chopat Palli Motamal Nana Mal Goriya Patdi Khadada (Umariya) Chatki Mangal Mahudi Dhadhela Kakri Dungari Nana Hathidhara Degawada Mota Hathidhara Dantiya Dabhada Valundi Polisimal Usra Kamboi Tunta Ghati Khirkhai Vateda Palli Pania Pratappura Parpata Andhari Kundha Devdhi Parmarna Kharkhariya Chaidiya Vislanga Padola Ninamana Khakhariya Agara (U) Kunlli Manlli Rai Bar Ambava .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 003 003 003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 Patwan Timba Ghuntiya Jada Kheriya Katholiya Chilakota Dohad Dungra Doki Chosala Kharoda Chhayan Bhathiwada Sakarda Kharod Rentiya Khodva Jekot Rampura Borwani Khajuri Chhapri Usarvan (Part) Delsar Rajpur Kherdi Ranapur Bujarg Ranapur Khurd Navagam Ravali Kheda Salapada Zari Khurd Tanda Kotda Bujarg Junapani Tanachhiya Bordi Khurd Bordi Inami Karamchandnu Khedun Kotda Khurd Dhamarda Mandavav Dungarpur Ukardi Kali Talai Rozam Muwalia Rabdal Nimnalia Nasirpur Punsri Jalat Vanbhori .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 6001 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 Bhambhori Tarvadia Himat Khut Kheda Gundi Kheda Himala Udar Kheng Rachharda Timarda Itawa Tarvadiya Vaja Tarvadiya Bhau Gamla Moti Kharaj Naghrala Gadoi Bavka Chandawada Vijagadh Brahmkheda Nani Kharaj Borkheda Lilar Katwara Chandwana Kathla Bandibar Limdabara Uchavaniya Vadbara Khangela Bhutodi Dasla Nani Lachheli Moti Lachheli Vankiya Simaliya Khurd Khapariya Agawada Ramdungara Garbada Matwa Vajelav Nelsur Jesawada Abhlod Pandadi Devdha Panchwada Sahada Tunki Anop Nadhelav Vadva .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 Ambli Chharchhoda Bhe Patiya Dadur Nandva Bharsada Tunki Vaju Nalwai Simaliya Bujarg Boriyala Gangarda Gulbar Jambua Nimach Garbada Gangardi Chandla Minakyar Bhutardi Patiya Zol Zari Bujarg Devgadbaria Vadodar Saliya Guna Toyani Panchela Asayadi Gamdi Bhathwada Rebari Piplod Hindoliya Moti Zari Kaliya Kota Rama Nathudi Megha Muvadi Chenpur Nani Zari Bhular Antela Ruvabari Dangariya Koyada Biliya Ranipura (Ratadiya) Ratadiya Uchvan Udhavala Moti Khajuri Bhuval .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 Abhlod Sagarama Kali Dungari Bhadbha Singedi Mendra Kolina Punvala Dukhali Nani Khajuri Degavada Zabiya Tidki Juna Bariya Bamroli Bamroli Mavuda Singor Virol Kakalpur Lavariya Dudhiya Ankali Kuva Baina Vandar Keliya Jambusar Vadbhet Nagvav Simlaghasi Timarva Redhana Jhab (Sagtala) Bhut Pagalan Nani Magoi Moti Magoi Pani Vagan Satkunda Khandaniya Kalia Kuwa Amli Zoz Nadatod Sevaniya Fangiya Madav Dabhva (Sagtala) Navi Bedi Rathva Muvada Kelkuva Bara Rampura Devi Amblipani Chhotra Chhasiya (Sadadiya) Juni Bedi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 006 006 006 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0084 0085 0086 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 Sagtala Diviya Zamran Dhanpur Ghodajar Umariya Budhpur Bor Mahunala Surpur (Umariya) Mandav Dolariya Kanzar Agasvani Pipodra Chorbariya Bedat Bogadva Nakti Bhorva Sajoi Kaliyavad Undar Biliya Kantu Dudhamali Adalwada Kothariya Rampur Modhva Nalu Pav Ambli Menpur Kanakuwa Sangasar Zabu Ulkadar Raiyavan Khokhbed Ved Ghada Khokhra Lukhadiya Pipearo Singawali Dhanpur (To) Rachhava Khajuri Harakhpur Vakota Kalakhunt Navanagar Kadval .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 Khadada (Na) Ambakach Leliya Amba Sankarpura Nanimalu Gohelvaga Punakota Kotambi Ladva Vad Dumka Simamoi Vakasiya Kundawada Taramkach Dabhava Lakhana Gojiya Tokarva Dungarpur (To) Nan Salai Chari Khalta Garabdi Moti Malu Vasiya Dungari Dhanarpatiya Gangardi Faliya Kakad Khila Mandor Kanseta Bhanpur (Kakadkhila) Bhindol Kanjeta Limdi Medhari Pipariya (To) Gadvel Andarpura Gumli (Dho) Udhal Mahuda Pipargota Panam Alindra Bhuvera Vadodara Savli Udalpur Tulsigam Vachchhesar Jambu Goral Varsada Waghpura Tansiya Himmatpura Dungripura(I) Intvad .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 Nani Varnoli (Vanto) Desar Valavav Vejpur Jesar Gopari Vaktapura Kadachhala Manekla Moti Varnoli Nani Varnoli Chhalier Vankaneda Ghemalpura Dolatpura Pipalchhat Vanto Rampuri-Narpuri Vadiya (Pandu) Rajupura Limdanu Muvadu Kalyan Patelnu Muvadu Rajpur Pratappura Shihora Gorsan Vaghanu Muvadu Raipura Chhatrapura Bhila Pandu Pipalchhat Sanpiya Mokampura Kaslapura Vansiya Ghanta Andrakhiya Limdi Latva Vav Sandhasal Gutardi Nhara Gulabpura (Shihora) Ajabpura Amarapura Kalupura Parthampura (Shihora) Gokalpura Ganeshpura Zumkha Dipapura Ankaliya Dhantej Narpura Mevli .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 Vitoj Samantpura Gangadiyapura Dungripura (Shihora) Rasawadi Lachhanpura Rupankui Kanoda Rasulpur Dungrapura Tulsipura Kamalpura Vasanpura Muval Sardarpura Poicha (Kanoda) Mevaliapura Wankaner Javla Charanpura Moti Bhadol Vadiya(K) Mal Ankaliya Kambola Khakhariya Singaniya Mudhela Ghantiyal Ranipura (Samlaya) Nani Bhadol Samlaya Sherpura Karachiya Gothada Ranchhodpura Bahidhara Alias Natvarnagar Bhadarva Parthampura (Bhadarva) Jalampura Khandi Poicha (Raniya) Raniya Mahapura Ranipura(B) Namisara Bautha Lasundra Pasva Motipura Pratapnagar Gangadiya Lotna Sadra .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 Adalwada Vadadala Chandranagar Subhelav Paldi Tundav Anjesar Moksi Kunpad Manjusar Lamdapura Zumkal Alindra Pilol Indrad Khokhar Vemar Garadhiya Dhanora Haripura Vadodara Dodka Rayaka Sankarda Vasna-Kotariya Sokhda Padmala Fajalpur (Sankarda) Anagadh Ajod Asoj Virod Sisva Dhanora Kotna Dena Sukhlipur Amaliyara Kotali Ankodiya Sherkhi Sindhrot Hinglot Ampad Mahapura Khanpur Ankhol Khatamba Raypura Gokalpura Samiyala Shankarpura Jobantekri .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0000 0001 0002 Ratanpur Vadadla Talsat Chapad Maretha Chikhodara Alhadpura Navapura Tatarpura Sultanpura Diwalipura Hetampura Kelanpur Dhaniyavi Vora Gamdi Mujar Gamdi Khalipur Varnama Sundarpura Shahpura Hansajipura Raghavpura Samaspura Patarveni Rabhipura Fatepura Karali Itola Vadsala Untiya (Kajapur) Kajapur Hansapura Mastupur Gamdi Kandkoi Meghakui Salad Ajitpura Dolatpura Por Raman Gamdi Gosindra Untiya (Medhad) Sarar Kashipura Ankhi Fajalpur (Ankhi) Ramnath Rasulpur Runvad Samsabad Vaghodia Bodidra Rajpura .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 Sarnej Khandiwada Hansapura Asoj Paldi Amreshwar Kamrol Lilora Panch Devla Abhrampura Adiran Karmasiya Kheda Kodarvaya Vyankatpura Amrutpura Rahkui Ganeshpura Bhaniyara Bhaupura Kumetha Kotambi Sakariya Intoli Rasulabad Jafarpura Navgam Gutal Rayan Talavadi Morlipura Sikandarpura Jesangpura Nimetha Raval Sanoli Juna Rampura Nava Rampura Vesaniya Dundelav Valva Hamirpuri Dharola Chipat Gambhirpura Goraj Sangadol Madodhar Nava Ajva Khandha Chipad Navi Jambuvai Bakrol Hanumanpura Shripore Timbi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 Bhadol Khurd Gajadra Timbi Ghodadra Asha Vedpur Moti Manekpur Nani Manekpur Koba Saidal Vasvel Chandpur Ambali Dankheda Tavra Dattapura Kamlapura Alva Amodar Pavlepur Pipaliya Umarva Mastupura Ropa Limda Madheli Vejalpur Gugalpur Khervadi Kachhota Rustampura Ghoda Nurpuri Tarsva Jambuwada Vyara Falod Antoli Karamliya Pura Jetpur Pavi Kanda Borkanda Chuli Muvada Jogpura (Gadh) Gadh Bhikhapura Oliya Kalam Mota Amadra (Kadval) Nana Amadra (Kadval) Kadval Rajpur (Kadval) Khatas .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 Jamba Virpur Samadi Kadvapura Kheda Selva Gundi Zari Kalikui Bhabhar Nani Khandi Pani Vadoth Bar Moti Khandi Satun Ghata Kundal Vasangadh Udhaniya Kevada Jogpura (Dungar) Intvada Mudhiyari Kathola Zab (Valothi) Narvaniya Bhanpur Hathipagla Raypur Lunaja Dungarvant Ghuntia Ghutanvad Gambhirpura Nani Bej Bhanpuri Magiya Kadvakuva Limbani Bamroli Shivajipura Valothi Vajpur Mota Kantva Nana Kantva Fatepura Vanki Moti Bej Sajod Umarva Khandiya Amadara Uchapan .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 Ghagharpura Segvasimli Fata Koliyari Vaghava Paliya Tarapur Rampura Vav Pavi Moti Rasli Nani Rasli Thalki Dabherai Gogadiya Motipura (Gadoth) Nani Bumdi Lodhan Mesara Vankol Sihod Moti Bumdi Patiya Nana Butiyapura Mota Butiyapura Ranbhun Amalpur Gadoth Moti Tejavav Khandivav Pratapnagar Sithol Aniyadri Moti Amrol Sengpur Tamboliya Chudel Ambadi Bhensavahi Suskal Nani Tejavav Kukna Chapargota Jivanpura Timbi Pandhara Visadi Dholivav Jabugam Baravad Harakhpur Kohivav Vavdi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 Majigam Chhotanagar Ratanpur Khandiyakuva Polanpur Muldhar Tokarva Chachak Simaliya Tadkachhala Vanta Vaddhari Khadakla Vadatalav Gaidiya Sakhandra Devmori Gajra Bordha Degla Pandharva Sajuli Nani Amrol Bandi Kosum Deriya Kalarani Vantada Dharoliya (Sakhandra) Kothiya Sadadhari Sherpura Valpari Undva Haripura Karsan Rajpur (Karali) Bhindol Dharoliya Bhindol Ambazati Zab (Sajva) Ghodiyala Sadhali Pratappura Kavara Chimli Panibar Saloj Ghodaj Mota Amadra (Chhatrali) Chundheli Kadachhala Nana Amadra (Chhatrali) .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0173 0174 0175 0176 0177 0178 0179 0180 0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 Chhatrali Karali Thambhla Sajva Ambalag Vankala Karajvant Jitnagar Mora Dungari Navi Rudhi Ferkuva Simal Ghoda Khareda Bhorda Nani Vant Vanadha Juni Rudhi Juna Timbarva Nava Timbarva Badaliya Chalamali Moti Vant Rajvasana Rajbodeli Un Navagam Vadivada Athavali Mavali Bhilvaniya Zoz Unada Untkoi Chhota Udaipur Kevdi Marchipani Singlaja Kakadkund Rinchhvel Dhorkuva Gadola Kothara Mithibor Dobachapura Dholisimel Dungarbhint Limbani Ranikheda Jamli (Jer) Dun Vadhvan Mal Dhadagam .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 Kumbhani Navagam Dolariya Guda Mandalva Vachalibhint Bandibhint Alsipur Virpur Lagami Ghoghadev Jadiyana Sanada Koli Ukhalvant Khodvaniya Zoz Zinzarvani Khos Kikawada Palsanda Siloj Malu Bhilpur Chorvana Ozadi Baroj Kachhel (Kanavant) Antroli Chiliyavant (Antroli) Vagalwada Mithali Gunata Kol Bokadiya Kokadpa Mota Rampura Nana Rampura Odhi Bandala Balavant Rajuvant Diyavant Koliyathar Katarvant Bedvi Chanduvant Kanavant Potiya Ode Achheta Achhala Chichod .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 Rozkuva Devaliya Tejgadh Gungawada Jaloda Vijol Chilarvant Zer Dadigam Chathawada Padaliya Lehvant Hansda Timla Kanas Bhordali Bilvant Rozva Bhorda Simalkuva Khadakwada Rangpur (Zoz) Nani Sadhli Chisadiya Harpalpura Nakamli Ambala Vanar Malaja Khajuriya Dumali Talav Faliya Raysingpura (Harvant) Maldhi Puniyavant Ekalbara Kasara Jamla Surkheda Dhamodi Sursi Moti Sadhli Judavant Ferkuva Khadkhad Bodgam Tundva Kachhel Vasedi Khuntaliya Dhandhoda Dharmaj Harvant .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 Simal Faliya Padharvant Oliamba Ghelvant Runvad Juna Udaipur Gabadiya Manka (Chhota Udaipur) Nalej Bopa Chokdi Bhensa Gondariya Piplej Ganthiya Singla Luni Badvav Kavant Panvad Sinhada Palasda Raychha Chikhli Goddha Gugaliya Kanalva Tava Raypur Morangana Asar Zanzarjol Singalkuva Bagaliya Lalpur Magala Vant Mundamor Rangpur (Kavant) Kherka Jhilava Khatiyavant Manavant Kaidavant Dhanpur Vantda Rumadiya Bhumaswada Kochvad Bediya Roddha Karajvant Dhanpari Nani Tokri .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 Nani Ghodi Mota Ghoda Narukot Mankodi Mota Vanta Jaroi Mandvada Sodhvad Uncheda Khandaniya Vijli Chipan Deri Baladgam Moti Tokri Dungargam Keldhara Pipaldi Pipalda Titod Muset (Jamali) Undva Bordha Moti Sankal Chiliyavant (Kavant) Devadh Kanabeda Jamba Bhekhadiya Nalvant Gajalavant Nakvindhiya Katkavant Kharamda Athadungari Zalavant Amalvant Chapariya Jamli (Muset) Dhaniwada Samalvant Amsota Kasarvav Dhanivadi Khandibara Thadgam Gaidetha Thambhala Patadiya Vankaner Usela Bildha Saidivasan .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 Gelesar Raja Vant Kakanpur Julvaniya Gojariya Navalja Chichva Singalda Renda Bheretha Vagudan Jamali (Vagudan) Rendi Hamirpura Palas Kuva Vajepur Nani Chikhli Aratiya Tadkachhala Moti Kadai Chhodvani Manka (Kavant) Nakhal Talav Hathithan Borchapda Umathi Nana Vanta Koshta Bunjar Raysingpura (Kavant) Mogra Jaduli Bhundmariya Padvani Karvi Khasra Moti Chikhli Kadipani Ambadungar Khandla Kotbi Turkheda Hanf Nasvadi Chosalpura Dajipura Kothiya Kalidori Kesarpura Damoli Hamirpura Ambapura .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 Bhaka Sindhadiya Khadakiya Khareda Choramal Modhala Dedkiamli Timba Kolamba Velari Vaghiyamahuda Sindhikuva (Chametha) Bhagvanpura (Nasvadi) Chametha Intiya Mahebutpura Linda Payakoi Kamboya Rampuri Haripura (Nasvadi) Anandpuri Chunakhan Vegannar Kukavati Sukapura Piplaj Ratanpura Waghach Dani Pankhada (Khichadiya) Matora Khichadiya (Maldungra) Bhil Boriyad Khadakiya (Boriyad) Sodhaliya Palasani Jajva Sodat Tadkachhla Kandva Koyari Valpura Akona Pothlipura Dhamasiya Ghodisimel Bedikuva Rayasingpura Jitpura Nannupura Kelaniya Vadiya (Sodhaliya) .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 Moradiya Kakadvani Khokhara Haripura (Boriyad) Koli Boriyad Raneda Kalkoch Borvani Vankla Patadiya Bofa Dhandhaniya Dhaniya Umarva Chhaktar Umarva Sengpur Saripani Kandha Rajpura Dholi Kotardi Thunpura Karamdi Vantda Pochamba Khodiya Palsar Pala Kolu Bharoswadi Vadiya Jemalgadh Kankuvasan Vadadli Zarkhali Amroli Sandhiya Khambhayta Navagam (Nani Navagami) Chandanpura Umarkoi Zer Borkhad Batupalasadi Kamlavasan Dabhen Simalkhadu Bagaliya Vaguma Ramapalasadi Ratakadav Jamli Ranipura Raypur Bharwada .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 Baroli Khapariya Roziya Sindhikuva (Roziya) Botiyakuva Kadikuva Haripura(Vadeshiya) Chhaththiamli Bhutkhan Khushalpura Undakotar Vandriya Chhevat Hanlli Nana Vant Vasvani Chhalvant Nani Kadai Bari Mahuda Dughdha Ghutiya Amba Bhangiyavad Ratanpura (Kaprali) Nani Zari Bilgam Moti Zari Simel Gadh Samarpura Vadeshiya Pani Mahuda Sankal(Tankhala) Tankhala Shankarvav Kasumbiya Khokhra (Tankhala) Nakhalpur Jakshi Ghatasa Fatepur Goyavant (Rengani) Lavakoi Katkuva Fulwadi Ghoda Tarol Mediya Dhamaniya Amba Andhani Khermal Nani Jaduli Ghatamali Kaduli Mahudi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 008 008 008 008 008 008 008 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0178 0179 0180 0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 Viyavant Reliya Amba Pisayata (Digneol) Hariyabar Bhagvanpura (Pankhada) Jitnagar Jamba (Jivanpura) Vanki Khakhar Jambughoda Kaliyapura Simaliya Suklivasan Ambada Pankhada (Jitnagar) Narda Kukarda Sankal Gheswadi Dekoch Chavariya Sindhipani Khetanbar Kevadi Sariyapani Radhani Pani Kantiyabar Kumetha Dharsimel Nishana Ranbor Budha Jaldhuni Matha Jaldhuni Amta Udet Harkhod Talav Kunda Ganiyar Bari Wadia (Lavakoi) Khokhra(Lavakoi) Dabba Piplvani Chhoti Umer Khenda Sankadibari Kuppa Sankheda Sagava Zand Lanbhiya Mota Raska Bobdakuva Nani Raski .

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008

0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059

Kathiyari
Jesingpura
Motipura
Gajipura
Targol
Rajpari
Achhali
Vandarda
Khandiya
Kharakuva
Pachisgam
Bamkui
Morakhala
Ratanpur (Thana)
Kathmandva
Navapura
Rajkherva
Kherva
Zankharpura
Salpura
Samdhi
Garol
Kundiuncha Kalam
Laved
Sanoli
Fata
Khokhariveri
Malu
Kandevar
Dormar
Kundi Tappe Bahadarpur
Surya
Pitha
Patna
Bamroli
Kadila
Dhokaliya
Modasar
Ajali
Alhadpura
Mankani
Pichhuwada
Jojva
Bhadrali
Bhulvan
Undi
Lotiya
Kavitha
Hareshwar
Kasumbiya
Anandpura
Kanteshwar
Gola Gamdi

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008

0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112

Manjrol
Chhuchhapura
Akhatyarpura
Nurpur
Vadeli
Biliya
Fafat
Ganeshvad
Vaniyadri
Saniyadari
Tandalja
Bhojpur
Patalpur
Ladhod
Fajalpur
Shekhanpur
Talakpur
Fatepur
Gojpur
Sankheda
Bahadarpur
Vadadli
Nagarwada
Akakheda
Dholi
Morad
Sunderpura
Ambapura
Dholpur
Jogipura
Dharoli
Chhatrapura
Geharpura
Khodiya
Vadadla (Chorangla)
Amroli
Ghoda (Chorangla)
Timbi
Sarsinda (Chhachha)
Hansapura
Manpur
Handod
Pipalsat
Aritha
Govindpura
Gundicha
Raipur
Pipaliya
Malpur
Gunder
Khandupura
Zampa
Vejaliya

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008

0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0163
0164
0165

Sarsinda (Jharvan)
Deroli
Sarsinda (Cho)
Kapadiya
Chhachhadra
Panej
Savjipura
Desan
Ramsingpura
Kuberpura
Chorangla
Vatvatiya
Kachhata
Bhatpur
Timba
Khunvad
Damapura
Saradiya
Kadvakui
Mobhiya
Ratanpur (Kamaraj)
Damoli
Kotali
Tanakhala
Divalipura
Rampura
Vadiya (Bihora)
Karali
Pratappura
Vadiya (Raipur)
Ghoda (Bo)
Bor Talav
Indral
Vaghetha
Sardarpura
Sargi
Kosindra
Chikhodra
Vasana
Vadadla
Lachhras
Ramsari
Sarangpur
Amarpur
Padvan
Kanakuva
Shree Gam Kanbi
Shreegam Dhanka
Garda
Ghelpur
Gaydiya
Nandpur
Bihora

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
008
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009

0166
0167
0168
0169
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0185
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032

Kashipura
Sajanpura
Chamarwada
Vasan (Sevada)
Angari
Gamdi Shekhlal
Katholi
Dudhpur
Virampura
Chandpur
Sanadhara
Velpur
Soytha
Songir
Kothiya
Ghantoli
Parvata
Taleti
Lunadra
Sinhadra
Dabhoi
Mosampura
Mahmadpura
Palaswada
Rasulpura
Malharpura
Saguwada
Kunvarwada
Vanadra
Mavli
Bhavpura
Valipura
Kundhela
Baherampura
Navapur
Bhilapur
Vayadpur
Abdalapura
Kaddharapura
Kaddhara
Dholar
Karali
Karalipura
Naranpura
Bamboj
Amreshwar
Lunadra
Simaliya
Sunvalja
Dangiwada
Pragpura
Vasaipura
Vasai

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009

0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085

Gojali
Banaiya
Rajli
Anguthan
Nariya
Thuvavi
Ambav
Puda
Hansapura
Kajapur
Morpura
Pansoli
Akotadar
Gopalpura
Vadhvana
Samsherpura
Kukad
Timbi
Tarsana
Fartikui
Vega
Nada
Borbar
Thikariya
Dangikuva
Khanpur
Chhatral
Sejpura
Vakhatpura
Baripura
Tharvasa
Boriyad
Karnet
Bhimpura (Kukad)
Juni Mangrol
Navi Mangrol
Dharmpuri
Gamdi (Kanayada)
Sathod
Habipura
Kothara
Kunvarpura
Menpura
Puniyad
Fofaliya
Sultanpura
Parikha
Mandala
Kanayada
Sitpur
Bhilodiya
Dharmapura
Para

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010

0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019

Surajghoda
Asgol
Araniya
Nagdol
Asodara
Chanwada
Ordi
Vadaj
Ten Talav
Shirola
Pisai
Karmal
Kayavarohan
Lingsthali
Bananj
Manpur
Rajpura
Paragam
Akoti
Sompura
Bhumasiya
Gumanpura
Sanor
Mandva
Fulwadi
Jesangpura
Bhalodra
Baglipura
Gamdi
Chandod
Bhimpura
Nanderiya
Karnali
Padra
Mahmadpura
Jaspur
Sangma
Tajpura
Luna
Umaraya
Ekalbara
Mujpur
Sultanpura
Dabka
Pavda
Chokari
Tithor
Dudhwada
Karkhadi
Majatan
Somjipura
Narsipura
Dhobikuwa

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 Mahuvad Dabhasa Sokhdakhurd Patod Darapura Ghayaj Latipura Ranu Bhoj Vadu Vishrampura Sandha Chitral Brahmanvasi Masar Gametha Gavasad Lola Muval Karnakuva Vadadla Pipli Sejakuva Goriyad Sareja Chansad Madapur Amla Sadhi Anti Rajupura Jalalpur Kural Kanzat Abhol Pindapa Mobha Sadra Kalyankui Ambada Bhadara Saras Vani Shihor Thikariya Mubarak Virpur Medhad Husepur Bhadari Gayapura Kanda Shanpur Sampla Danoli .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 Bhanpur Vanchhara Kotna Shahera Thikariya Math Sadad Kothwada Vasnaref Nedra Sokhdaraghu Karjan Virjai Abhara Sambhoi Surwada Manpur Pingalwada Harsunda Bamangam Manglej Kherda Anastu Kurai Khandha Handod Kanabha Chorbhuj Umaj Sanpa Bodaka Kambola Karamadi Kandari Dhanora Gandhara Ganpatpura Vemardi Navi Jithardi Juni Jitharadi Miyagam Mangrol Dhamanja Lakodara Vadava Bharthana Bharthali Dhavat Kurali Vemar Kothav Kasampur Sandarna Osalam .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 012 012 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0000 0001 Dethan Valan Mesrad Mankan Divi Kiya Atali Bachar Choranda Nishaliya Methi Chhanchhva Kala Urad Koliyad Sansrod Haldarva Mantroj Saring Sanapura Saniyad Sarupur Timbi Latipur Timbi Kanthariya Simli Kothiya Ranapur Deroli Fatepur Samri Samra Sherpura Karan Pachhiyapura Delvada Somaj Arjanpura Oz Rarod Ropa Kahona Hirjipura Bakapur Lilod Sayar Malod Sagdol Pura Moti Koral Alampura Nani Koral Sinor Timbarva .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 Nana Habipura Garadi Sandha Damnagar Nana Karala Vaniyad Anandi Puniyad Bhekhada Chhanbhoi Achisara Tarva Tinglod Bavaliya Utraj Sadhli Avakhal Malpur Segva Satisana Mota Karala Simli Kukas Tersa Manjrol Mindhol Diver Surasamal Damapura Mota Fofaliya Bithali Dariapura Moletha Ambali Kanjetha Sinor Mandva Malsar Zanzad Barkal Narmada Tilakwada Bujetha Jalodra Kareli Sevada Pindoli Vora Shahpura (Tedia) Fatepur (Vanmala) Vanmala Namariya Sahebpura .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 Udhai Mandava Mangu Limpura Gamod Utavali Fatepur (Vajiriya) Vajiriya Umedpura Amaliya Kakadiya Soikuva Khushalpura Agar Himatpura Jesingpura Sindhiyapura Kesarpura Pichhipura Nana Vora Marundhiya Moriya Varvada Nalgam Mora Odambiya Kasotiya Lilgadh Dabhed Dabhiya Kharod Limadiya Kandlej Surajipura Ratudiya Savli Bandarpura Namalpur Zari Vagheli Rampuri Hijdamahudi Naliya Chudeshwar Gansinda Navapura (Uchad) Tekra Kamsoli Hafispura Rozanar (Dhamanghoda) Khata Asitara Zazpura Puchhapura Gambhirpura (Chosatiya) Shira .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 Godham Kasundar Vankol Navapura (Alva) Gengadiya Devaliya Vandh Gola Talavadi Alampur Tilakwada Moti Kamsoli Chitrakhadi Alva Indarman Gochariya Jetpur Uchad Vadiya Tekra Vadiya (Kalaghoda) Vasan Marsan Dhanikhod Katkoi Haripura Kantharpura Virpur Rengan Vyadhar Surva Koyari Bhadarwa Ruppura Ferkuva Nandod Narkhadi Poicha Kothara Pati Jior Vandaria Sondhaliya Serav Bilthana Galupura Bhekhadia Vanznitad Dhefa Mithivav Panisadadia Dhaniala Dhobisal Mankuva Navapara (Garudeshwar) .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 Bakhar Pan Talavadi Vaviala Suka Songam Gunetha Borutar Chichadia Sajanpara Chhindiapara Guvar Tankari Anodara Rasela Jesalpor Rundh Sisodara Ori Varkhad Patna Helambi Dhamnacha Dhanpor Torna Bhadam Lachhras Mangrol Rampara (Mangrol) Khadagada Dhamadra Zaria Sandhia Valpor Nasri Mankad Amba Pinchhipara Gadod Kumbhia Orpa Undva Samasherpura (Kareliwalu) Vadi Amadla Gabhana Garudeshwar Akteshwar Sanjroli Thari Rajpipla (Rural) (Kunvarpara) Chitravadi Hajarpara Bhuchhad Vaghetha .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 Pratappara Amarpara Navapara (Nikoli) Nikoli Kandroj Varachha Navra Vaghodia Akuvada Lodhan Virsangpura Rampara (Patnawalu) Dholivav Ranipura Bhacharvada Karantha Kali Makvana Nana Zunda Sengpara Gambhirpara Surajvad Fulvadi Vansla Moti Raval Nani Raval Nana Piparia Mota Piparia Kothi Bhumalia Gadkoi Naghatpor Timrava Kareli Jetpor (Vaghrali) Vaghrali Panchla Limkhetar Mankad Khada Gulvani Vanazi Haripura Survani Zer Khalvani Vagadia Navagam (Limbdi) Vasantpara Gora Boria Indravarna Bhanadra Nava Vaghpara Gopalpura .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0178 Vadia Virpor Kumasgam Timbi Rajuvadia Rel Umarva Gamkuva Khojalvasa Dharikheda Amletha Taropa Dholar Ringni Navagam (Ramgadh) Verisalpara Jetpor (Ramgadh) Ramgadh Nana Limatvada Jitnagar Vavdi Junvad Sakva Bhilvashi Limdi Thavadia Umarva (Joshivalu) Mota Amba Samaria Velchhandi Mota Raypara Sundarpura Jitgadh Vanzar Mota Limatvada Nana Raipara Khamar Nana Haidva Mota Haidva Mayasi Chitrol Kanpor Ghanta Kakadva Pratapnagar Medgam Baman Faliya Mahudipada Nani Chikhli Boridra Movi Mandan (Gorvalun) Dhirkhadi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0179 0180 0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191 0192 0193 0194 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 Mokhdi Zarvani Junaraj Kamodiya Mandan (Gaditvalun) Moti Chikhli Namalgadh Gagar Amli Gadit Nani Daberi Khunta Amba Moji Moti Bhamri Palsi Bitada Chapat Dadhvada Handi Dhochki Datanambali Kadavamahuda(gora) Chhatawada Dediapada Galwada Undi Tukner Kanjal Kalvat Vav Chopdi Bogama Vaghumar Pankhala (Mathasar) Mathasar Vandri Kanji Dumkhal Kokam Piplod Sankli Gichad Bebar Fulsar Ladava Kabripathar Kutilpada Koliwada (Pangam) Mojra Gadh Kaltar Panchumar Gadi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 Bal Juna Mosda Patvali Mathavali Ingavadi Mohbudi Mal Vedchha Arethi Moti Singloti Nani Singloti Khatam Besna Khudadi Koliwada (Bogaj) Bogaj Kishmor Ghantoli Gajar Gota Pangam Soliya Magardev Dhanor Rambhava Khatkankhadi Rakhas Kundi Navagam (Dediapada) Pipla Pansar Chorkotar Babadokti Sukwal Morjadi Samot Hathvadiyo Vad Nani Morkhi Modalvav Goval Patdi Kanbudi Khokhra Umar (Zarnawadiwalu) Nivalda Timbapada Mota Suka Amba Nana Suka Amba Manchhipada Ghodi Baydi Samarpada (Thava) Sejpur Thapavi Moskuwa Jambar Nighat .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 Zarnawadi Ghankhetar Gundva Medyusag Mathakalbi Konvav Nava Mosda Gundvan Saki Menamba Kutilshisha Gangapur Moti Kalbi Kakarpada Tatkhadi Vadivav Mosit Sorapada Shukni Umran Bandi Servan Siyali Gulda Alias Cham Kunbar Chuli Pomla Pada Almavadi Bhatpur Mandala Garda Khajali Dabda Kharchipada Panuda Navagam (Panuda) Rohda Bhukhran Amalipani Kalamkuva Jargam Kukadda Piparipada Kumbhkhadi Samarpada (Sidivalu) Haripura Jamni Tumdavadi Nana Machh Mota Machh Khaydi Gotkhadi Kevdi Kundiamba Ghankhet Nani Korvai .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 Potiyapada Anjanvai Viguna Mulkapada Vadhva Babada Rukhal Khaidipada Boripitha Bharada (Bedada) Bhut Beda Alias Bhut Bangala Tabda Jhank Sajanvav Rojghat Bharada (Relva) Samarpada Lotamba Chikda Devipada Ambavadi Jorti Ihdlavi Relva Patdi Sabuti Moskut Tilipada Umran Vadpada Gopaliya Ambadevi Alias Siyali Barsan Bharada(Barasan) Moti Bedwan Khupar Barsan Nani Bedwan Piparvati Dabhavan Sorafali Samarpada (Devivalu) Singal Gabhan Namgir Duthar Pinglapada Zadoli Dabka Shisha Pankhala (Shisha) Mohbi Sagai Kelda Andu .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6030 6031 6032 6033 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 Andu Kathoh Kokati Dandawadi Shishkhuta Samarghat Ghanpipar Bantawadi Ralda Moti Korvai Olgam Kantipani Kham Khapar Buda Kanjai Khodaamba Golvan Sherwai Kamodvav Kartal Singalwan Sagbara Moti Mogari Nani Mogari Pada Devmogra Nalakund Godada Kunvar Khadi Narvadi Dudhliver Amiyar Ghansera Chikali Pankhala Chitrakevdi Kodba Chopadvav Ranbuda Nana Kakdi Amba Nana Dor Amba Mota Dor Amba Sim Amli Kel Bhavari Savar Pat Kankhadi Gotpada Kuida Navagam (Selamba) Moravi Rozdev Kuvdavadi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 Makran Movi Khopi Bodvav Gonamba Datwada Panchpipri Khocharpada Navapada Khampada Khadkuni Pana Piparipada (Pana) Bhogwad Baktura Kolvan Ranipur Uman Navagam (Javli) Javli Langdi Rundhigavan Palaswada Umran Nevdiamba Kherpada Parodhi Nani Parodhi Bhadod Kodkhadi Dhavliver Pirmandala Rachhavada Nani Devrupan Ghodmung Umarkui Taval Pati Sorapada Nal Holi Ambli Pujarigadh Patanamau Tankani Bhoramli Kuyala Moti Devrupan Pathana Chatwad Ubhariya Mota Kakdi Amba Sorta Kakadpada .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 Padi Dodhanvadi Chimbipani Piplapani Dabka Khadkimau Devsaki Sajanvav Gaysavar Mahupada Khota Pipripada Bharuch Jambusar Degam Gulal Mahamadpor Kamboi Kavi Nahar Sarod Valipore Kareli Kahanava Piludara Vedach Uber Nondhana Amanpor Mota Amanpor Nana Samoj Kavli Aurangpor Timbi Kangam Runad Hamadpor Kanthariya Kimoj Sigam Muradpor Neja Chandpor Marva Zamdi Salehpor Sangdi Kaliari Thanava Vadadala Kora Tundaj Bhodar Nobar Dabha Gajera Uchchhad Vavli Umra .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 Karmad Rampore Panchakada Shambha Jantran Dahri Chhidra Molpore Bhadkodaro Madafar Vad Kava Limaj Koteshwar Bhankhetar Anakhi Vahelam Bojadra Jafarpara Nadiad Chandpor Bara Panchpipla Kansagar Sindhav Devla Thakore Talavdi Asanvad Bakarpor Timbi Singarna Sardarpura Vanseta Kalak Magnad Mahapara Kundhal Dolia Tankari Islampore Kapuria Nada Asarsa Khanpor Deh Amod Vadiya Dadapor Kobla Manjola Vasna Matar Ajamnagar Vedcha Chaklad Adwala .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 Ranipura Pursa Denva Valipor Mangrol Machhasara Achhod Bhimpura Rodh Sarbhan Sunthodra Ochhan Karena Ikhar Telod Danda Malkinpura Alias Timbi Ninam Shrikothi Sonama Tegva Nahier Intola Roza Tankariya Kolavana Buva Kerwada Bodka Asnera Anor Ghamnad Dora Kothi Vantarsa Amarpor Alias Simartha Kurchan Ranada Tanchha Samiala Sudi Keshlu Vantarsa Samani Vagra Gandhar Muler Paldi Chanchvel Badalpura Vinchhiyad Khadkhandali Ora Vagra Sachan .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 Pahaj Ochchhan Keshwan Trankal Aladar Harinagar Paniadara Goladara Ambhel Limdi Kalam Mosam Pisad Vastikhandali Rahad Vachhnad Saladara Ankot Juned Saran Sutrel Vahiyal Pipalia Pakhajan Nadarkha Narnavi Padariya Kadodara Vav Sambheti Janiadara Akhod Nandida Khojbal Sadathala Kothia Sayakha Bhersam Vorasamni Aragama Vilayat Bhensali Atali Galenda Samatpor Vadadla Dahej Lakhigam Luvara Jageshwar Ambheta Jolva Suva .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 003 003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0064 0065 0066 0067 0068 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 Rahiad Koliad Kaladara Vengani Aliabet Bharuch Kamboli Simalia Kishnad Ghodi Thikaria Tankariya Padariya Karela Kelod Pipalia Parkhet Adol Varedia Segva Shahpura Nand Bharthana Uparali Manch Kahan Sitpon Pariej Dayadra Tralsa Hingalla Bori Kargat Jhanghar Bambusar Samlod Jhanor Dabhali Nabipur Kuvadar Kothi Tralsi Derol Sarnar Amleshwar Cholad Vansi Vahalu Mahudhala Paguthan Haldar Asuria Umara .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 Kavitha Karmali Sindhot Angareshwar Nikora Mangleshwar Karjan Osara Luwara Vagusana Kasad Tham Karmad Kurala Amdada Sankhvad Kesrol Eksal Navetha Bhuva Vesdada Detral Manubar Kanthariya Umraj Chavaj Vadadla Haldarwa Tavara Shuklatirth Rahadpor Dahegam Hinglot Vadva Bhadbhut Kasva Manad Mahegam Dashan Verwada Kukarwada Borbhatha Bet Jhagadia Mota Vasna Indore Panetha Nana Vasna Parvata Asha Velugam Tarsali Patar Ore .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 Tothidara Rundh Krushnapuri Vadhavana Kakalpor Sarsad Fichwada (Sarkari) Dhundha Mahuvada Bamalla Umalla Roomalpura Jamboi Umadhara Kantidara Bhalod Prankad Jarsad Vanakpore Pipdara Sanjali Achhalia Shir Tavdi Vala Raisangpura Vaghpara (Dumala) Tejpor Uchchhab Haripara (Dumala) Sarsa Rajpardi Avidha Pora Limodara Karad Khadoli Madhavpara Boridara (Sarkari) Nana Sorva Rajpara Rupania Kapat Dabhal Vali Khalak Kesharva Umarkharda Koliapada Kantol Ambakhadi Mota Sorva Samarpara .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 Malipipar Bhimpor Simdhara Jhagadia Mota Sanja Vaghpara (Sarkari) Haripara (Sarkari) Ratanpore Bhuri Maljipara Gundecha Kadwali Bilvada Razalwada Mandvi Vankol Pada Jamoli Dholi Pipalpan Choki Amalzar Amod Vankihathan Kunvarpara Sultanpura Ranipara Uchedia Govali Bet Govali Nana Sanja Vanthevad Kharia Dholakuva Andharkachhala Damlai Padvaniya Rampore Baleshwar Jespore Sajanvav Vadkhunta Machamadi Mungaj Movi Yal Kharetha Vandarveli Debar Dholekham Anjoli Ramkot Ashnavi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 006 006 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163 0164 6001 6002 6003 0000 0001 Navapara Goratia Zazpor Padal Malpor (Dumala) Selod Fulwadi Kapalsadi Boridara (Dumala) Mulad Kharchi Bhilwada Kharchi Untia Sardarpura Dadheda Talodara Navagam Mota Rajpore Moran Shiyali Anadhara Kotiamau Kolivada Undi Kochbar Fichvada (Dumala) Valpore Galiba Timla Vadpan Kuri Gambhirpara Bhojpor Vasna Borjai Randedi Limet Panvadi Dharoli Ambos Mota Malpor Moriyana Fokdi Kantipada Shankoi Bilatha Rupghat Varkhadi Kakadpada Kund Zarna Anklesvar Dhanturiya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 Taria Matied Haripura Sakkarpor Sarfuddin Borbhatha Borbhatha Bet Chhapra Kansiya Mandvabuzarg Naugama Samor Surwadi Divi Diva Pungam Sajod Kanwa Nangal Boidara Motali Amrutpura Uchhali Kararvel Dadhal Piraman (Part) Amboli Adol Hajat Sarthan Motwan Telva Piludara Umarwada Kapodara Kosamadi Jitali Piprod Avadar Pardi Mokha Sangpor Bakrol Safipura Alonj Pardi Idris Karmali Panoli Kharod Bhadi Ravidra Adadara Sisodara Utiyadara .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 006 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 008 008 008 008 008 008 0055 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0000 0001 0002 0003 0004 0005 Bharan Hansot Ambheta Pardi Hansot Utraj Shera Mothiya Digas Mangrol Asta Vansnoli Katpor Dantrai Badodara Sayan Alva Kalam Kathodara Rohid Valner Rayma Chhilodara Vaghwan Vamleshwar Jetpor Ankalva Dhamrad Bolav Malanpor Kudadara Ghodadara Parvat Aniyadara Balota Samli Kantiyajal Ilav Sunevkhurd Sunevkalla Pandavai Dungra Obha Asarma Sahol Panjroli Amod Valia Koyalivav Chiklota Moriyana Netrang Borkhadi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 Kup Kodvav Fulwadi Ghanikhunt Arethi Bhangoria Baladava Chandravan Kelvikuva Bedoli Datt Nagar Bhens Khetar Singalvan Pathar Dajipara Chanderiya Singla Vagadkhol Bhilod Dholgam Hirapor Vatariya Kondh Dodwada Naldhari Valia Daheli Kesargam Shir Panchasim Kambodiya Sakva Thava Kakad Kui Badakui Motia Atkhol Chasvad Zarna Dolatpur Itkala Pithor Desad Kanerav Dungari Siludi Ghoda Gandhu Pansoli Karsad Sinada Sodgam Tuna .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 6001 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 Umargam Vandariya Jabugam Navapara Sevad Chikhli Kamaliya Zarnavadi Koyali Mandvi Nana Jambuda Mota Jambuda Pingot Mauza Gundia Rajpara Choramla Vitthalgam Kosmadi Luna Joli Mela Kara Dansoli Rajagadh Bharadiya Patal Nikoli Hola Kotar Bhamadiya Mokhadi Jamaniya Rundha Mirapor Sabariya Petiya Kavachia Bilothi Rajwadi The Dangs The Dangs Dardi Sawarkhadi Kosimda Sajupada Khokhari Bardipada (Saja) Bandhpada Dhulda Girmal Burthadi Gavdahad Jamnyamal Singana .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 Nishana Kakshala Jamla Keshbandh Timbarthawa Biliamba Jamansonda Mokhamal Jharan Kadmal(Subir) Kasadbari Hadol Kalibel Bhujad Bhenskatri Enginpada (Kolbari) Bhongdya Wankan Pandharmal Tekpada Bhalkhet Khopri Amba Divadyawan Chikhala(Kalibelsaja) Sawardakasad Mahal Dhongiamba Iskhandi Lahan Kasad Daher Subir Behdun Sawarpada Amthawa Gawhan Pipaldahad Bhondvihir Karanjpada Sepuamba Jarsol Kangariyamal Karanjda (Lavchalisaja) Uga(Lavchali) Ghana Moti Kasad Masli Khatal Patli Godadiya Kakarda Jamanpada Jhavda Vanzat Amba .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 Koylipada Kusmal Kalamkhet Sodmal Gaygothan Lavchali Ghubadia Hanwatpada(Pipaldahadsaja) Shivbara Pandharpada Lahan Jhadadar Moti Jhadadar Jogthawa Chamarpada Junner Gurudiya Mohpada (Pipaldahad) Khambhla Amsarpada Bardipada(Naktyahanwatsaja) Wahutiya Bibupada Kel Badiganvtha Barda(Khambhla Saja) Khajurna Bijurpada Chinchvihir Sawarda Kherindra Kirli Padalkhadi Chikhli (Lavchalisaja) Gadhvi Jamlapada(Gadhvisaja) Diwan Tembrun Sarwar Gunjpeda Ghodi Dhodhalpada Chikar (Jhavdasaja) Borigaotha (Waghaisaja) Gira Dabdar (Waghai) Kosimpatal Kudkas Kukadnakhi Chichigaontha Dhadhra Hanwatchond Sukmal Kotba Palsamal .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 Kakadvihir Dholiyaumbar(Narayan devpada) Ambur Malga Bilbari Dumarya Nakatia Hanwat Jhari Jamanya Ahirpada Satbabla Chichpada (Vadpada) Vadpada Bokadmal Pipalaidevi Hindla Dhuda Dhavalidod Ghubita Chankhal Jamanvihir Isdar (Gadhvi) Gaurya Chikatiya Nadagkhadi Davdahad Pimpri Bhawadi Jhariya (Dungarda) Dodipada BARDA Dagadiamba Malin Dhulchond Amsarwalan Wangan Bhavandagad Sati Mulchond Ghoghli Nilsakiya Pipalyamal Borkhet Bhisya Gondalvihir Pipalghodi Mahalpada Sendriamba Kalamvihir Pipalpada Vanzarghodi Taklipada (Pipalaidevi) Sadadvihir .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0173 0174 0175 0176 0177 0178 0179 0180 0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 Garkhadi Wadiawan Harpada Ghaniamba Thorpada Kamdiawan Vanzattembrun Karanjdi(Gadadsaja) Mogra Pandva Nandanpeda Chaukiya Chavadvel Kasavdahad Sunda Golasta Wawanda Kutarnachiya Bhendmal Luharia Borpada Ambapada (Vaghai) Uga(Rambhasaja) Wanarchond Dokpatal Devipada Jamalapada Rambhas Baj Waghmal Lahandabdar Moti Dabdar Khapri Gaykhas Ravchond Isdar(Borkhalsaja) Garmal Javtala Morzira Gadad Madalbari Waidun Kadmal(Gadadsaja) Chinchdhara Karadiamba Gadvihir Hanwatpada(Chinchlisaja) Nimpada Mahardar Chinchli Don Anjankund Kosabia .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0226 0227 0228 0229 0230 0231 0232 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241 0242 0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0250 0251 0252 0253 0254 0255 0256 0257 0258 0259 0260 0261 0262 0263 0264 0265 0266 0267 0268 0269 0270 0271 0272 0273 0274 0275 0276 0277 0278 Linga Borkhal Tembrungartha Songir Wasurna Shivarimal Chikar(Rambhas Saja) Barkhandhia Bhurbhendi Dagadpada Khirmani Susarda Kunda Sakarpatal Sadadmal Chikhalda Nanapada Kumarbandh Aherdi Ambapada (Chikhli Saja) Chikhali (Samgahan Saja) Borigaotha (Samgahan Saja) Maharaychond Umbarpada Taklipada (Taklipada Saja) Vihiramba Bilmal Kamad Ukhatiya Sinbandh Wakarya Motacharya Lahancharya Kahandolghodi Nirgudmal Moti Dabhas Lahandabhas Chirapada Baripada Bordahad Dhangdi Silotmal Chinchod Bhadarpada Daguniya Barda (Manmodisaja) Supdahad Gundvahal Darapada Bhapkhal Bhurapani Dhumkhal Jakhana .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0279 0280 0281 0282 0283 0284 0285 0286 0287 0288 0289 0290 0291 0292 0293 0294 0295 0296 0297 0298 0299 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 Chinchpada (Galkundsaja) Galkund Pipalpada(Galkundsaja) Mohpada(Galkundsaja) Vanar Ambalia Umarya Wanki Payarpada Jamdar Samgahan Ranpada Murambi Nadakchond Ghodwahal Nimbarpada Bondarmal Manmodi Kanchanpada Mota Malunga Lahanmalunga Humbapada Sonuniya Gundia Barmiawad Gotiyamal Jogbari Baradpani Malegaon Kotamdar Navsari Navsari Asundar Sarai Dhaman Parthan Vejalpor Telada Sarona Pera Kurel Supa Pinsad Padgha Kadipor Kasbapar Amri Amadpor Moldhara Tarsadi Khergam Vachharvad Shahu .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 Singod Dandesar Onchi Virwadi Viraval Dharagiri Nasilpor Bhattai Munsad Vasar Ambada Ugat Navapara Satem Toli Sadlav Ashtagam Un Sisodra (Ganesh) Tighra Dantej Italva Wada (Sisodra) Pardi Sarpor Dabhalai Nagdhara Kumbhar Faliya Butlav Kanbad Bhula Faliya Khadsupa Kachhol Adada Partapor Mogar Chandravasan Supa Boriach Rajwada Kambada Bhunwadi Mahudi Puni Arsan Jalalpore Danti Umbhrat Bhatha Magob Karankhat Parujan Nadod Maroli .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 Ponsara Wada Chokhad Dabhel Asana Kalakachha Ranodra Pardi (Alak) Sisodra (Alak) Kuched Sadodra Alak Vesma Sandalpor Simlak Kolasana Kadoli Dalki Mangrol Parsoli Nimlai Dipla Vansi Bhinar Delvada Vadoli Alura Simalgam Chhinam Mirjapor Sagra Manekpor Tankoli Tavdi Bodali Borsi Dandi Samapor Matwad Karadi Machhad Pethan Kothamadi Ethan Bhutsad Eroo Hansapor Mandir At Khambhlav Sultanpur Kalthan Abrama .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 Dambher Vedchha Karod Kothva Sarav Chijgam Onjal Krushnapur Panar Kharsad Kanera Gandevi Mohanpur Kolva Salej Ichhapor Pinjra Vegam Vagalvad Matwad Gandeva Khapariya Pipaldhara Manekpor Gadat Sonwadi Ancheli Khakhwada Pathri Dhanori Endhal Duwada Vadsangal Rahej Ajrai Kachholi Ganghor Amalsad Vasan Kotha Masa Sarikhurd Saribujrang Dhamdachha Torangam Khergam Deshad Kalvach Ambheta Pati Valoti Devdha Chhapar Mendhar .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 Morali Kalamtha Bhatha Dhakwada Kesali Nandarkha Vaghrech Bigri Govandi Bhathala Vangam Khaparwada Undach Luhar Faliya Undach Vaniya Faliya Chikhli Nogama Saraiya Chitali Jogwad Kangvai Bodvank Tankal Minkachchh Barolia Sunthwad Degam Chasa Vanzna Ranverikalla Ranverikhurd Kharoli Kukeri Surkhai Rankuwa Undhwal Rethvania Alipor Manekpor Harangam Donja Sadadvel Bamanvel Khundh Thala Samaroli Majigam Ghekti Vankal Hond Malwada Sadakpor Khambhda Khudvel Fadvel .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0000 0001 0002 0003 0004 Saravani Ambach Kanbhai Syada Kaliyari Bamanwada Amadhara Pipalgabhan Talavchora Balwada Tejlav Maliadhara Soldhara Mograwadi Gholar Godthal Velanpor Kakadvel Mandav Khadak Agasi Rumla Pananj Vad Ghej Chari Vav Achhavani Nadagdhari Dhama Dhuma Ghodvani Zari Dholumber Toranvera Panikhadak Jamanpada Debarpada Ruzvani Khergam Naranpor Nandhai Bhervi Peladi Bhervi Bahej Chimanpada Gauri Vadpada Kakadveri Pati Bansda Sindhai Khambhaliya Bartad (Unai) Unai .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 Chadhav Palgabhan Bhinar Kelkutch Dharampuri Kureliya Nani Valzar Singadh Rupvel Chapaldhara Rajpur Pratapnagar Zari Doldha Kamboya Limbarpada Lakhawadi Kandolpada Kantasvel Moti Valzar Nani Bhamti Hanumanbari Kukda Sara Kharjai Kala Amba Vati Sadad Devi Ambabari Kevdi Mahuvas Charanwada Godhabari Holipada Moti Bhamti Ranifaliya Upsal Vanarasi Dubal Faliya Dholumber Vaghabari Vandarvela Kansariya Rangpur Vanskui Limzar Chikatiya Jamaliya Vasiya Talav Sitapur Navtad Tadpada Vaghai .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 Khambhala Kapadvanj Dhakmal Manpur Khadakiya Navanagar Mindhabari Gangpur Umarkui Sukhabari Kelia Vadichondha Kavdej Lachhakadi Boriachh Zuj Ambapani Bilmoda Vangan Raybor Khata Amba Ghodmal Pipalkhed Ravaniya Mankunia Chorvani Kanadha Bedmal Anklachh Lakadbari Bartad (Khanpur) Khanpur Satimal Kamal Zari Chondha Mola Amba Nirpan Valsad Valsad Malvan Kakwadi Danti Untdi Jespor Olgam Vasan Vaghaldhara Gorgam Panchlai Rola Dungri Dharasna Dandi Bhagal .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 Chharvada Umarsadi Shanker Talav Bhanji Falia Sonwada Tighara Dhanori Endergota Kundi Sarodhi Chikhla Bhadeli Jagalala Bhadeli Desai Party Lilapore Saron Khajurdi Palan Fanaswada Atgam Segva Muli Kewada Nandawala Vejalpore Gundlav Gorwada Ovada Kochwada Kalwada Pitha Marala Sarangpur Kanjan Ranchhod Thakkarwada Kanjan Hari Jujwa Ghadoi Dhamdachi Surwada Segvi (Part) Atak Pardi Pathri Gadaria Kaparia Dulsad Bhutsar Ronvel Bhoma Pardi Anjlav Chanvai Chichwada Dived Magod .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 Magod Dungri Atar Meh Bhagod Pardi Hariya Hariya Binwada Rabada Navera Bodlai Valandi Vankal Ozar Kachigam Kakadmati Faldhara Kosamkuwa Velvach Chinchai Dharampur Bhambha Maragmal Virval Rajpuri Talat Nani Dhol Dungari Moti Dhol Dungari Khatana Karanjveri Amba Talat Khanda Bhavada (Talat) Khamdahad Bopi Chasmandva Jagiri Tanachhiya Nadagdhari Jungle Sajani Barada Hathanbari Hanmatmal Luheri Kangvi Asura Ranpada Bamti Barsol Kharvel Tiskari Talat Baroliya Bilpudi Barumal Sidumber Avdha .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 Rajpuri Jungle Gorakhada Sisumal Bhavthan Ambosi Bokaddhara Ganva Manaichondi Mama Bhacha Molveri Bildha Mordahad Vankhas Gadi Pipalpada Jamaliya Kosimpada Vathoda Pandav Khadak Upalpada Pangarbari Piprol Ukta Chichozar Zariya Kakadkuva Tanki Tumbi Kurgam Lakadmal Nani Vahiyal Fulwadi Bhensdara Kelvani Panva Titu Khadak Ranveri Pindval Vaghval Ulaspendi Sadadvera Samarsingi Sondar Murdad Madhuri Khadki Chavra Gundiya Paikhed Moti Kosbadi Bhanval Hedri Pirmal Dandval .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 Makadban Dhamni Tamachhadi Pendha Vanjhalat Pondha Jungle Nani Kosbadi Bhavthan Jungle Tutarkhed Santvankal Khapatiya Avalkhandi Singarmal Moti Korval Nani Korval Dhakval Mohna Kavchali Vansda Jungle Mohpada Bhutrun Khoba Pardi Umarsadi Balda Kumbhariya Sondhalwada Parvasa Kachwal Mota Waghchhipa Nana Waghchhipa Sukhesh Borlai Sukhlav Velparva Khadki Motiwada Palsana Kalsar Udwada Kolak Kikarla Rentlav Dungri Dashwada Amli Sonwada Varai Nimkhal Panchlai Lakhmapor Nevri Rabdi Asma .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 Tarmaliya Khuntej Sarodhi Saran Tarakpardi Vatar Kunta Morai Bagwada Tighara Paria Rohina Samarpada Dhagadmal Daheli Chival Arnala Pati Goima Barai Dumalav Tukwada Ambach Kherlav Pandor Rata Chharwada Namdha Chandor Kocharva Vankachh Koparli Kaval Karaya Nani Tambadi Degam Moti Tambadi Karamkhal Chibhad Kachchh Kaprada Babarkhadak Vadkhambha Kharedi Moti Vahiyal Nali Madhani Arnai Amdha Panas Dhodhad kuva Sukhala Ambheti Kakadkopar Vajvad .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 Balchondhi Nana Pondha Jogvel Khuntli Ozarda Kunda Veri Bhavada Mendha Mani Borpada Tokarpada Panchvera Keldha Piproti Bhavada Jagiri (Forest) Chichpada Nandgam Matuniya Chandvegan Varoli Talat Kajli Kothar Mota Pondha Ozar Bhandar Kutch Mandva Kaprada Dabkhal Dabhadi Chavshala Rahor Kasatveri Vavar Barpuda Huda Ghotan Amba Jungle Divsi Bilaniya Khadakval Rohiyal Talat Manala Vaddha Jam Gabhan Jirval Varna Andharpada Hedalbari Burla Varvath Lavkar Dixal Fali .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 Sutharpada Kotalgam Girnara Narvad Dhaman Vegan Karjun Niloshi Sildha Astol Khatuniya Sukalbari Dahikhed Burvad Kastoniya Ketki Pendhardevi Eklera Singartati Sarvartati Kolvera Vadset Valveri Pipalset Viraxet Vadoli Aslona Shahuda Chepa Bamanvel Umli Karchond Fatepur Piproni Meghval Madhuban Raymal Nagar Varoli Jungle Tiskari Jungle Vadi Teri Chikhli Moti Palsan Rohiyal Jungle Nani Palsan Likhavad Biliya Malghar Ghotval Asalkanti Ghanveri Bhurval Umarpada Ghadvi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 Dharanmal Tukvada Bhatheri Kumbhset Malungi Titumal Nirval Dighi Suliya Umbergaon Fansa Kalai Pali Karambeli Mohan Jamburi Pali Kalgam Punat Eklahare Nahuli Valwada Achchhari Bhathi Karambeli Angam Maroli Tadgam Sarai Manda Boralai Borigam Kachigam Dhanoli Mamakwada Seronda Manekpur Talwada Nagwas Zaroli Nandigam Malav Vankas Khattalwada Ahu Nargol Tumb Anklas Ghimsa Kankariya Tembhi Palgam Govada Dahad Humran Karambele .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 Surat Olpad Nesh Karanj Pardi Zankhri Kamroli Mandroi Thothab Koba Pardi Koba Kasad Kadrama Bhadol Vadoli Umrachhi Anita Bolav Kimamli Kathodra Simalthu Pardi Bhadoly Kanbhi Erthan Takarma Sarsana Sondamitha Asnad Naghoi Mindhi Jinod Mor Bhagwa Delasa Mirjapor Sondlakhara Hathisa Kumbhari Bhatgam Andhi Mahamedpor Gola Morthan Vihara Kachhab Syadla Mulad Kudsad Kareli Bharundi Obhla Kanthraj Sithan Achharan .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0000 Atodra Olpad Saras Kapasi Dandi Kuvad Orma Jafrabad Asnabad Isanpor Karamla Sandhiyer Khalipor Madhar Paria Siwan Kanyasi Umra Delad Gothan Vaswari Segwasyadla Sherdi Kosam Vadod Talad Masma Balkas Sarol Veluk Kasla Bujrang Kasala Khurd Kachhol Kundiyana Admor Lavachha Bhandut Selut Narthan Ariyana Ambheta Sonsak Jothan Kanad Saroli Kunkni Dihen Pinjrat Tena Barbodhan Sithana Segwachhama Mangrol .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 Hathuran Nana Borsara Dhamdod Nandav Moti Pardi Vansoli Kantva Dinod Boridara Ankdod Gijram Amnedara Nani Pardi Harsani Timbarva Bhilvada Bhadkuva Vad Amarkui Kevdi (Kund) Isanpur Lavet Motifali Khareda Kargara Mangrol Mosali Kanvada Kosadi Luvara Asarma Ghunti Sava Kathvada Mahuej Kumvarda Siyalaj Mota Borsara Moti Naroli Hathoda Velachha Limbada Ranakpor Simodara Vadoli Charetha Shah Gadkachh Jhinora Dholikui Nani Fali Nandola Pataldevi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 Kantvav Jhankhvav Selarpur Mandan(Boria) Jharni Vankal Ambavadi Vasravi Jhankharda Vastan Surali Nogama Ansodala Shenthi Panetha Valesa Kothva Palod Bhatkol Pipodara Lindiad Chhamuchhal Molvan Limodara Nani Naroli Umelav Dungri Borsad Ratola Verakui Kansali Amkhuta Ratoli Boria Ognisa Sanadhara Ghodbar Umarpada Umbhariya Nasarpore Zarpan Sarvan Fokdi Kali jaman Charni Sadadapani Velavi Sarda Kevdi (Sharda) Gondaliya Chitalda Umarkhadi Umarjhar Vadi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 004 004 004 004 004 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 6001 6002 6003 6004 6005 6006 0000 0001 0002 0003 0004 Gundikuva Mandan(Pada) Pada Sampura Kadvidadra Bardi Taval Vakrant Amba Chavda Nana Sutkhadka Nava Chakra Umarda Moti Devrupan Chakra Chimipatal Sevlan Satvan Khodamba Panch Amba Umarpada Chandrapada Unchvan Gopalia Khambha Bangli Balalkuva Amli Dabda Vahar Pinpur Darda Umargot Ghanawad Chokhvada Bilvan Bardipada Rudhi Gavan Dongripada Vadgam Zarawadi Haldhari Divtan Haripura Vadpada Ranikund Bijalwadi Vakrant Amba Ambadi Jumawadi Salli Mandvi Karanj Varethi Tadkeshvar Togapur .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 Dharampor Kolsana Tuked Patal Kalmoi Parvat Ladkuva Choramba Isar Balethi Luharvad Soli Petarkui Jamkui Picharvan Sarsi Sarpada Bundha Devgiri Amli Limdha Kolkhadi Devgadh Junvan Kim Dungra Dadakui Regama Khod Amba Madharkui Borigala Kolakui Ushker Ramkund Rosvad Virpor Munjlav Baudhan Vadod Nogama Antroli Fali Chudel Uteva Titoi Kalibel Fulvadi Visdalya Khareda Maldha Tarapor Gangpor Devgadh Andhatri Devgadh Jhari Devgadh Limbodi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 Khimpor Dhvajamba Karvati Katkuva Lakhgam Gamtalav Khurd Umarkhadi Tarsadakhurd Moritha Salaiya Amba Jhab Jharpan Areth Kevadiya Patna Vareli Vegi Naren Kasal Pardi Karvali Valargadh Ghantoli Badtal Sathvav Makanjhar Kalamkuva Kevdi Bhensi Chhelvas Karutha Rundha Gangpor Harshad Dadhvada Sarkui Beddha Bhatkhai Vaghnera Kakadva Amalsadi Godsamba Bori Nandpor Gavachhi Piparia Khanjroli Kamlapor Kharoli Umarsadi Kosadi Godavadi Un .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 Gamtalav Bujrang Puna Khedpur Ushker Khurd Rupan Kakdapar Pipalvada Gundvan Rakhvav Vankla Vareth Jakhla Birama Varjakhan Tarsadabar Gam Rataniya Rajvad Moti Cher Nani Cher Jamankuva Bar Sadadi Patavadi Pipalvan Khatradevi Visdalya Karanjvan Dhvaj Ambapor Jhari Dadhvada Rakhas Khadi Jetpur Haripura Kanghat Amalchuni Chandpor Mahudi Magatra Balaltirth Balanga Amalvan Vishala Kamrej Shekhpur Ghaludi Antroli Tharoli Navi Paradi Akhakhol Ghala Karjan Dhoran Paradi Velanja Kathor Choryasi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 Bhairav Kholeshwar Machhi Dhatva Jior Dungra Delad Kamrej Kholvad Bhada Abrama Valak Laskana Navagam Nansad Koli Bharthana Netrang Digas Timba Sampura Orna Jat Bharthana Dharutha Vav Pasodara Khadsad Kathodara Simadi Jokha Asta Sevni Delad Dethli Vihan Segva Morthana Kosamadi Kosmada Chhedchha Oviyan Ladvi Valthan Mankna Valan Alura Vansdarundhi Mirapur Khanpur Dungar Nagod Rundhvada Pali Parab .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 005 005 005 006 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 008 008 008 008 008 008 008 008 0066 0067 0068 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 Umbhel Haldharu Chikhli Surat City Chorasi Vansva Damka Malgama Bhesan Okha Chichi Vanakala Vihel Asarma Bhatlai Rajgari Sunvali Saroli Saniya Hemad Vedchha Sabargam Kumbharia Devadh Hajira Karadva Dakhkhanvada Deladva Mohni Timbarva Goja Khambhasla Saniya Kanade Eklera Bhanodra Kharvasa Bonand Ravla Alias Vaktana Bhatia Vanz Umber Lajpor Popda Kapletha Kachholi Samrod Palsana Sedhav Niyol Antroli Haripura Jolva Dastan Kareli .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 Bagumara Tantithaiya Vankaneda Kharbhasi Karala Karan Sanki Jetpor Barasadi Gangpor Soyani Tundi Tantizaghda Talodara Erthan Vadadala Baleshvar Bhutpor Ghaluda Dhamdod Pisad Vanesa Gotiya Ena Isroli Taraj Lingad Intalva Palsana Makhinga Kanav Vanzolia Amalsadi Malekpor Siyod Pardipata Puni Lakhanpor Ambheti Bardoli Mota Movachhi Moti Falod Bharampor Vaghecha Kadod Bhamaiya Uchharel Haripura Kadod Masad Miyawadi Rajwad Nasura .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 Vadhvaniya Singod Bamni Samthan Kantali Pardi Kadod Ruwa Varad Isanpor Kharvasa Umrakh Astan Panada Rajpura Lumbha Rayam Khoj Palsod Akoti Orgam Junvani Balda Vanskui Bhensudla Nani Bhatlav Mangrolia Sankri Dhamdod Lumbha Ten Nadida Khali Tajpor Khurd Utara Vadhava Timbarva Pipariya Madhi Surali Manekpor Uva Karachaka Hindolia Kikvad Afva Isroli Tajpore Bujrang Goji Bamroli Gotasa Sarethi Moti Bhatlav Sejvad Allu Vankaner .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 Kanai Ninat Pathradiya Nizar Pardi Valod Babla Sarbhon Bhuvasan Zakharda Ancheli Vadoli Naugama Vaghech Sarbhon Pardi Vagha Tarbhon Kuvadiya Chhitra Kharad Mahuva Tarsadi Pathron Boriya Mahudi Shankar Talavdi Mahuva Dhundhesa Jol Kani Ranat Amroli Amchak Ondach Budhleshvar Miyapur Shekhpur Mudat Andhatri Vadiya Dungari Naldhara Kachhal Kadiya Khandal Kodada Narda Kavitha Sevasan Nihali Dholikui Fulvadi Vachhavad Bartad Karcheliya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 Kadhaiya Vanskui Kharvan Bilkhadi Dedvasan Gopla Ghadoi Vagheshvar Jhervavra Bamaniya Vank Algat Butvada Puna Vasrai Gunasvel Velanpur Sanvalla Kankariya Samba Bhoriya Valvada Dhamkhadi Machhisadada Mahuvariya Haladva Umra Kumkotar Gangadiya Lasanpor Vaheval Tarkani Anaval Kos Angaldhara Tapi Nizar Umja Chokhiamli Akkalutar Borikuwa Kevdamoi Balambe Rajpur Tulse Chirmati Mataval Amode Tarfe Talode Aste Tarfe Budhaval Kelani Fulwadi Modale Medhpur .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 Taranda Moramba Varpada Jhumkathi Itwai Ziribeda Parod Dabriamba Gangtha Ashapur Ranaichi Amode Tarfe Satone Pati Kukarmunda Kondraj Gorasa Pimlas Untavad Ashrava Hathode Bahurupa Nimbhore Sadagvan Pishavar Ubhad Bhamsal Hol Satola Balde Antruli Kothli Budrak Nevale Gadid Bej Jhapampi-Alis Jhampa Amli Patipada Lekurvadi Hathnur Digar Adada Mubarakpur Vanka Chinchoda Shelu Hingni-Digar Sulvade Vyaval Piplod Tarfe -Nizar Devala Sarvale Harduli Digar Nizar Kvelde Khodada .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 6001 6002 Borde Bhil Bhavali Arkund Deo-Mogra-Gaibiumar Shale Raygadh Gujarpur Gamdi Lakshmi Kheda Bhil Jamboli Uchchhal Mogran Ukai Resettlement Village No-2 Pati-Bandhara Mohpada Gavan Ful-Umran Karod Sevti Ukai Resettlement Village No-1 Mohini Vaghsepa Mota Vaghsepa Nana Vadpada(Nesu) Jamli Chandapur Chikhli Thuti Chhapti Babarghat Bhintkhurd Vadpatal Abhankuva Parchuli Pankhri Mirkot Selud Jamki Sase Bhintbudrak Haripur Manekpur Sundarpur Khabda Uchchhal Dhaj Sakarda Bhad Bhunja Anandpur Jharanpada Kataswan Tavli Vaghchhipa .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 002 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 6003 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 Kumbhrad Songadh Samarkuva Singalvan Otatokarva Ukai Resettlement Borda Jhari Amba Gundi Vajpur Satkashi Kuilivel Amalpada Bavli Serulla Limbi Sar Jamli Nindvada Bhatvada Khervada Ghasiya Medha Sisor Panch Pipla Bhanpur Jamapur Vekur Bori Savar Vadda P Bhensrot Singal Khanch Bundha Silatvel Patharda Vadi Bhensrot Singpur Vaghnera Dhajamba Veljhar Chikhli Bhensrot Vajharda Bedvan P Bhensrot Ukhalda Jhadpati Galkhadi Pipalkuva Moti Khervan Nani Khervan Ghoda Bhimpura Vagda Gunsada Dumda Amlipada Kelai Village No-3 .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 Kavla Amli Bedi Agasvan Nishana Achhalva Sadadkuva Bedvan Khadka Rampura Kothar Champavadi Pokhran Kikakui Mandal Chakalia Khambhala Dosvada Kumkuva Rupvada Chapaldhara Raniamba Balamrai Gaisavar Chimkuva Tokarva (Segupada) Tokarva (Jamankuva) Kakad Kuva Ghanchikuva Khanjar Kharsi Devalpada Kanala Chorvad Chikhli Khadka Dhamodi Junvan Galkuva Bedpada Kanadevi Rampura Kanadevi Nana Bandharpada Jharali Nani Bhurvan Medhsingi Khokhsa Kanji Don Moti Bhurvan Hiravadi Amba Kukradungri Kukadjhar Vadpada P Tokarva Ghodchit .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 Bandharpada Gatadi Tichakia Hanmantiya Mahudi Monghvan Maiyali Sandhkuva Tarsadi Kakad Kuva P Umarda Bedvan P Umarda Vadpada P Umarda Jamkhadi Medha Golan Nana Tarpada Ojhar Hindla Khadi Sadadvel Bharadada Gopalpura Vanjhafali Amalgundi Chakvan Borkuva Kalaghat Mota Satsila Ghodi Ruvali Ghuntvel Vadpada P Umarda Taparvada Gunkhadi Temka Masanpada Dardi Umarda Dhanmauli Amthava Shravaniya Lavchali Chimer Kanti Seljhar Borpada Khogal Gam Mota Tarpada Kapad Bandh Siraspada Vadirupgadh Chikhalapada Khapatia Mohpada(Malangdev) .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0158 0159 0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 Virthava Ekva Golan Malangdev Karvanda Langad Ghusargam Bhorthava Otta Rasmati Pahadada Mal Sadadun Sinand Amaldi Ajvar Mandvi Pani Junai Songir Palawadi Chichbordi Vyara Kanja Kala Vyara Bedkuva Dur Khod Talav Unchamala Limbarda Vadkui Umarkuva Ghata Katiskuva Dur Vanskui Champavadi Vaghpani Sadadvan Dungargam Lotarva Bhanavadi Katasvan Chikhalvav Rampura Najik Katiskuva Najik Sarkuva Katgadh Bedkuva Najik Indu Khushalpura Kohli Borkhadi Maypur Tichakpura Paniyari Bhatpur .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 Panvadi Kanpura Tadkuva Virpur Chikhli Vaghjhari Chikhalda Musa Madav Jetvadi Kapura Andharvadi Najik Bhojpur Najik Shahpur Rupvada Khanpur Chhirma Malotha Dadakvan Magarkui Chhindia Veldha Saraiya Pervad Dolara Meghpur Sankli Dhat Kanjan Umarkui Kelkui Gheriyavav Kasvav Ramkuva Bamnamal Najik Khuntadiya Arkund Kapadvan Khurdi Lakhali Jhankhari Nana Satsila Dholia Umar Chhevdi Birbara Bhurivel Chichbardi Mirpur Karanjvel Katkui Balpur Vandar Devi Ambiya .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 Jesingpur Umarkachchh Dharampura Kalakva Beda Raypura Bagalpur Gangpur Kamlapor Bedchit Gadat Umarvav Najik Mangalia Dhamandevi Valotha Vadpada Rani Amba Dhongi Amba Kelvan Barmada Ambapani Chakdhara Garvan Palavadi Dhanturi Rampura Dur Rengan Kachchh Bhojpur Dur Vankla Ghani Bamnamal Dur Pati Kumbhia Palasia Antapur Kalamkui Achhopalo Amonia Haripura Dholka Andharvadi Dur Panchol Dolvan Kakadva Kosamkuva Pithadara Jamalia Bardipada Pipalwada Dhangdhar Karanjkhed Kandha Garpani Pathakwadi .

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 Umarvav Dur Varjakhan Takiamba Besaniya Raygadh Halmundi Amania Padam Dungari Borkachchh Chunawadi Dungarda Valod Bedkuva Dhamodla Kalamkui Kaher Beldha Syadla Titva Kamalchhod Tokarva Khambhla Shiker Shahpor Nansad Inama Butwada Degama Ambach Vedchhi Valod Delwada Mordevi Bahej Kosambiya Nalotha Ranveri Kumbhiya Kanajod Bhimpor Golan Dadariya Hathuka Dumkhal Adyapor Jamaniya Algat Goddha Andhatri Buhari Pelad Buhari Virpor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful