Dviračių eismo taisyklės

101.Važiuoti keliais dviračiu leidžiama nuo 12 metų, jeigu turi mokyklos išduotą pažymėjimą – nuo 10 metų. Gyvenamojoje zonoje (su ženklu ,,Greitis 20km/h) - amžius neribojamas. 103. Leidžiama važiuoti tik tvarkingą stabdį (ir garso signalą) turinčiu dviračiu (ar mopedu). Dviračio gale - raudonas atšvaitas, oranžiniai atšvaitai - prie ratų stipinų; važiuojant keliu tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui, priekyje turi degti baltos šviesos žibintas. 104.Važiuoti leidžiama tik dviračių takais, o kur jų nėra – tam tinkamu (asfalto arba betono danga) kelkraščiu pagal eismo kryptį. Kai dviračių tako nėra, o kelkraštis netinkamas, leidžiama važiuoti viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto. Važiuodamas kelkraščiu, dviračio ar mopedo vairuotojas neturi trukdyti ar kelti pavojaus pėstiesiems. 105.Jeigu eismas intensyvus ir reikia pasukti į kairę, apsisukti ar pervažiuoti į kitą kelio pusę, dviračio ar mopedo vairuotojas turi nulipti ir kirsti važiuojamąją dalį vesdamas dviratį ar mopedą, nesudarydamas kliūties kitoms transporto priemonėms. 106.Ne sankryžoje esančiame nereguliuojamame dviračių tako ir kelio susikirtime dviračio ar mopedo vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms ir pėstiesiems. 107.Važiuojamosios dalies pakraštyje pažymėtu dviračių taku, kuris nuo gretimos eismo juostos nėra atskirtas veja, borteliu, atitvarais ir panašiai, dviračio ar mopedo vairuotojui leidžiama važiuoti tik ta pačia kryptimi, kuria vyksta eismas gretima juosta. 108.Dviračių taku dviračio ar mopedo vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau tako (jiems skirtos tako dalies) dešiniojo krašto. Jeigu pėsčiųjų ir dviračių eismui skirtame take ar šaligatvyje važiuojamosios dalies ženklinimo linijomis (baltu dviračio simboliu) yra paženklinta dviračių eismui skirta tako (šaligatvio) dalis, dviračio vairuotojas privalo važiuoti tik ja ir kuo arčiau jos dešiniojo krašto. Dviračių ir mopedų vairuotojai privalo nesukelti pavojaus pėstiesiems. 109.Vietose, kur eismą reguliuoja šviesoforai, dviračių ir mopedų vairuotojai privalo paisyti šviesoforų su dviračio simboliu, o kai jų nėra – transporto šviesoforų signalų. 110.Dviračių ir mopedų vairuotojams draudžiama: 110.1.važiuoti važiuojamąja dalimi, jeigu įrengti dviračių takai; 110.2.važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais; 110.3.važiuoti nelaikant bent viena ranka vairo; 110.4.vežti keleivius, jeigu nėra įrengtų specialių sėdėjimo vietų; 110.5.vežti, vilkti krovinius, kurie trukdo vairuoti ar kelia pavojų kitiems eismo dalyviams; 110.6.būti velkamiems kitų transporto priemonių; 110.7.vilkti kitas transporto priemones, išskyrus tam skirtas priekabas; 110.8.važiuoti įsikibus į kitas transporto priemones.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful