F S eng hui

L
E
C
T
I
E
D
E
M
O
N
S
T
R
A
T
I
V
A
INTRODUCERE
De-a lungul timpului, oamenii s-au străduit să înţeleagă cât mai precis relaţia
dintre existenţa lor şi mediul înconjurător. Preocupările lor s-au materializat în
domenii de interes aflate la graniţa dintre ştiinţele exacte şi mistică, cum sunt
astrologia şi dietele vegetariene.
În China, feng shui este denumirea dată
acelei ştiinţe (asemănătoare cu arta) a
amenajării spaţiului înconju-rător,
având drept scop crearea unui mediu
armonios de viaţă. Dar este esenţial să
înţelegem, încă de la început, că feng
shui rezumă preocupări privitoare nu
atât la spaţiu în general, cât la spaţiul
locuibil. Feng shui este, în acelaşi
timp, o filozofie, o artă şi o ştiinţă
pe care oamenii au elaborat-o pe
parcursul a mii de ani.
Feng shui înseamnă mult mai mult decât amplasarea unor obiecte decorative în
anumite locuri; printr-o mai bună amenajare a spaţiului înconjurător, tehnicile
feng shui urmăresc îmbunătăţirea vieţii celor care îl locuiesc.
Pe de altă parte, interesul manifestat faţă de feng shui demonstrează că din ce în
ce mulţi oameni consideră că e necesar să-şi ducă viaţa într-un mediu liniştit şi
armonios.
Pe lângă aspectele teoretice de bază ale acestei ştiinţe, cursul EUROCOR de
Feng Shui vă prezintă în cele 32 de lecţii tehnici feng shui pe care le puteţi aplica
cu succes în locuinţe, la locul de muncă, precum şi în exterior, în grădini, pentru
ca viaţa dumneavoastră să fie mai bună şi mai armonioasă.
De-a lungul celor 6000 de ani de existenţă, feng shui a cunoscut numeroase
transformări. Scopul principal al cursului nostru este ca noţiunile învăţate să
poată fi aplicate în mediul în care locuim sau lucrăm. Feng shui ne ajută să
cunoaştem caracteristicile mediului în care ne mişcăm, personalitatea oamenilor
care locuiesc într-un anumit spaţiu, precum şi ceea ce rezultă din relaţia dintre
cele două elemente.
Totuşi, trebuie înţeles că feng shui nu este o magie, o aplicare mecanică a unor
directive fixe, fără înţelegerea lor. Feng shui are la bază o complexă tradiţie
filozofică pe care o vom descifra în primele lecţii, pentru a înţelege sensul profund
al tehnicilor recomandate.
lec]ie demonstrativ\ 2 Feng Shui
Modul de organizare a cursului Feng Shui
Materialul cursului se compune din 32 de lecţii şi a fost astfel conceput încât să
permită asimilarea optimă a informaţiilor prezentate. Structura didactică a lecţiilor,
care se păstrează de-a lungul întregului curs, debutează cu o parte de introducere
şi cu precizarea obiectivelor pe care trebuie să le atingeţi prin pacurgerea fiecărui
material. Pe lângă definiţii şi aspecte importante, veţi găsi în material explicate
şi concepte filozofice, esenţiale pentru înţelegerea fundamentelor teoretice feng
shui, dar şi nenumărate curiozităţi. Un element important pentru reuşita învăţării
este cel al îmbinării elementelor de teorie cu cele cu caracter practic. Astfel, veţi
găsi în interiorul lecţiilor numeroase exerciţii teoretice şi practice. Pentru a vă
consolida cunoştinţele, la sfârşitul fiecărei lecţii veţi găsi o secţiune de întrebări
de verificare şi o recapitulare, care prezintă succint cele mai importante aspecte
prezentate în cadrul acesteia, dar şi o temă pentru acasă, ce constituie o modalitate
eficientă de verificare a gradului de însuşire a cunoştinţelor prezentate. Aceasta
va fi expediată pe adresa Institutului EUROCOR, urmând ca profesorul personal
să aprecieze corectitudinea răspunsurilor şi să vă trasmită comentariile sale pe
marginea acestora. Pentru înţelegerea termenilor noi prezentaţi în material, vă
poate fi de ajutor secţiunea de dicţionar de specialitate, iar pentru completarea
şi aprofundarea cunoştinţelor vă sunt recomandate câteva titluri aparţinând
literaturii de specialitate. Dincolo de toate aceste aspecte care ţin de conţinutul
propriu-zis al lecţiilor, grafica specială sporeşte atractivitatea cursului, prin
prezenţa numeroaselor desene şi imagini.
Pentru ca studiul dumneavoastră individual să fie uşor şi eficient, pe marginea
lecţiilor au fost introduse următoarele semne şi simboluri:
Indică noţiuni şi definiţii noi sau aspecte deosebit de importante
Astfel sunt marcate curiozităţile
Semnalează conceptele filozofice prezentate
Indică exerciţiile pe care vi le propunem spre rezolvare
Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă familiarizeze
cu materialele de studiu EUROCOR. Pentru a vă forma o imagine cât mai clară
asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente
din modulele acestui curs, conţinând secţiuni teoretice, exerciţii, un model de
recapitulare şi de temă pentru acasă. Din punctul de vedere al numărului de pagini,
ea reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu.
lec]ie demonstrativ\
3 Feng Shui
Programa cursului
Feng Shui
Lecţia 1: Principii de bază
Lecţia 2: Energia vitală (Qi)
Lecţia 3: Cele cinci elemente de bază
Lecţia 4: Prezentarea câmpurilor energetice
Lecţia 5: Yi Jing – descrierea câmpurilor energetice (I)
Lecţia 6: Yi Jing – descrierea câmpurilor energetice (II)
Lecţia 7: Elemente de bază ale spaţiului
Lecţia 8: Patru direcţii favorabile şi patru direcţii nefavorabile
Lecţia 9: Compatibilitatea interpersonală şi compatibilitatea cu locuinţa
Lecţia 10: Compasul Luo Pan
Lecţia 11: Mediul propice unei case
Lecţia 12: Amenajarea interioară a casei
Lecţia 13: Anul naşterii
Lecţia 14: Ora naşterii
Lecţia 15: Amenajarea spaţiului fără persoană (I)
Lecţia 16: Amenajarea spaţiului fără persoană (II)
Lecţia 17: Stabilirea caracteristicilor unei clădiri
Lecţia 18: Numerele ce alcătuiesc pătratul magic Lo Shu
Lecţia 19: Reguli de bază pentru formarea celor nouă pătrate magice
Lecţia 20: Ciclul vârstelor
Lecţia 21: Ciclul anilor
Lecţia 22: Ciclul zilelor
Lecţia 23: Cum se completează grila din pătratul Lo Shu
Lecţia 24: Analiza grilei din pătratul Lo Shu (I)
Lecţia 25: Analiza grilei din pătratul Lo Shu (II)
Lecţia 26: Previziuni anuale
Lecţia 27: Relaţia individ – Bagua
Lecţia 28: Analiza relaţiei individ – Bagua
Lecţia 29: Încărcarea cu energie
Lecţia 30: Cunoştinţe elementare de radiestezie
Lecţia 31: Aplicaţii practice
Lecţia 32: Idei de amenajare (birou, casă, grădină)
lec]ie demonstrativ\ 4 Feng Shui
La începutul fiecărei lecţii există o parte de introducere, care surprinde
importanţa temei abordate, şi sunt formulate obiectivele pe care le veţi atinge
prin parcurgerea respectivei lecţii.
Introducere
În această lecţie vom continua prezentarea hexagramelor cuprinse între numerele 42-
47 şi vom vorbi şi despre orientare. Orientarea, concepută ca determinare tehnică
a direcţiei conform punctelor cardinale, este utilizată nu doar în domeniul militar,
al navigaţiei şi al aeronauticii, ci şi în feng shui, având şi în acest caz rolul de a
contribui la determinarea unor direcţii favorabile sau nefavorabile şi a punctelor
cardinale, care duc în ultimă instanţă la obţinerea altor informaţii esenţiale.
Punctele cardinale au fost utilizate iniţial
pentru orientare şi determinarea spaţiului şi
ulterior s-au formulat în acest sens aprecieri
(calificative) generale. Veţi afla mai întâi ce
aspect al vieţii semnifică fiecare zonă de pe
harta bagua şi ce remedii să folosiţi pentru a
vă îmbunătăţi calitatea vieţii. Ulterior vom
vorbi despre cele patru direcţii favorabile
(care influenţează pozitiv comportamen-
tul uman) şi cele patru nefavorabile (care
îngreunează viaţa oamenilor), mai exact
despre semnificaţia lor şi despre felul în care
puteţi afla care sunt direcţiile dumneavoastră
favorabile sau nefavorabile.
Prin parcurgerea acestei lecţii, veţi putea:
9 să interpretaţi corect hexagramele cuprinse între numerele 42-47;
9 să faceţi cunoştinţă cu bazele şi denumirile uzuale ale
orientării (spaţiului) în feng shui;
9 să recunoaşteţi influenţele provenite din relaţia dintre
punctele cardinale şi direcţii (zone);
9 să aprofundaţi cunoştinţele privind direcţiile (zonele),
respectiv calificativele legate de acestea din urmă.
Pulru dircclii fuvorubiIc ai pulru
dircclii ncfuvorubiIc
Lccliu 8
Sud Sud-Vest
Sud-Est
Vest Est
Nord-Vest Nord
Nord-Est
lec]ie demonstrativ\
5 Feng Shui
Pentru a sesiza cât mai bine definiţiile, noţiunile importante sau recomandările,
folosim anumite semne grafice. De asemenea, pentru a vă descurca mai uşor în
explorarea materialului, pe marginea textului veţi găsi numeroase cuvinte-cheie,
care marchează ideile principale din text.
Acumularea de qi (Lecţia 2)
Qi acumulează energie şi forţă, care ne sunt necesare pentru a putea trăi.
Printre energiile qi se numără lumina Soarelui, aerul curat, apa curată, orice
vibraţie sau ritm care îl ajută pe om să se dezvolte.
Scopul principal al curentului feng shui este acumularea energiei qi, pentru
ca omul să se dezvolte, să treacă mai uşor prin viaţă, să facă faţă cu curaj
problemelor care apar. Prin acumularea acestui tip de energie omul poate conta
pe faptul că va avea succese, bunăstare, o stare de bine. Totodată, el trebuie să
şi caute aceste posibilităţi.
Locurile ideale unde există energie qi din plin:
• locuri apărate de vânturile reci care ar putea să îngheţe recolta, locuri în
care râurile fac curbe line – în astfel de locuri este mai uşor să se acumuleze
energie qi;
• munţi în formă de potcoavă – în astfel de locuri pătrunde aerul cald din
partea de sud, iar din partea de nord vine tot un aer mai cald.
Sha qi
Sensul cuvântului „sha” este dăunător, păgubitor, adică tot ceea ce este în
contradicţie cu viaţa omului sau ceea ce ar putea să împiedice dezvoltarea lui.
Este qi-ul negativ, care are influenţe nefaste asupra vieţii noastre.
Iniţial, termenul sha a fost folosit numai pentru denumirea mirosurilor neplăcute
care veneau din pământ. Cel mai bun exemplu pentru asta îl constituie mlaştinile,
spaţiile unde se arunca gunoiul. Un om normal stă cât mai departe de asemenea
locuri urât mirositoare, deşi este indubitabil faptul că multe fiinţe şi-au ales să
trăiască tocmai în locuri ca acestea pentru că aici au găsit energie qi. Mai târziu
au fost numite cu termenul sha şi acele lucruri care deranjau, puneau piedici sau
perturbau mişcarea energiei qi. Astfel sunt, de exemplu: linia dreaptă, curba abruptă
sau un râu care curge repede.
În desenul respectiv este reprezentată cu culoarea mai deschisă întâlnirea a
două linii drepte. Culoarea neagră marchează spaţiul neplăcut.
lec]ie demonstrativ\ 6 Feng Shui
Cele patru direcţii favorabile şi cele patru direcţii nefavorabile
(Lecţia 8)
La început, punctele cardinale erau utilizate doar pentru orientare. Mai târziu
înţelepţii şi-au dat seama că fiecare direcţie (zonă) are un efect diferit asupra
oamenilor, în funcţie de punctul cardinal cu care intră în relaţie.
Cu ajutorul relaţiei dintre punctele cardinale şi direcţii pot fi formulate efectele
fundamentale asupra comportamentului ale fiecărei direcţii în parte.
Prin formularea bazată pe punctele cardinale se creează direcţii favorabile şi
nefavorabile, după cum din relaţia dintre aceste direcţii pot apărea şi calităţi
tranzitorii, variabile.
Sunt considerate direcţii (zone) favorabile acelea care influenţează pozitiv
comportamentul uman. Formulând această constatare cu referire la cele 64 de
hexagrame, este mai lesne de adoptat comportamentul înţelept legat de aces-
tea. Oamenii ar trebui să petreacă mai mult timp în aceste zone favorabile.
• Dacă este vorba de o grădină, în aceasta trebuie amplasată în zona favorabilă
clădirea în sine, precum şi locurile destinate recreerii.
• Dacă este vorba de camerele unei case, atunci zonele favorabile trebuie să
fie în încăperile în care locuitorii clădirii petrec cel mai mult timp (dormitor,
sufragerie, cameră de lucru, bibliotecă etc.).
• Dacă este vorba de o cameră, în interiorul acestei încăperi trebuie amplasate
în zonele favorabile piesele de mobilier destinate şederii, deoarece se poate
presupune că locuitorii casei sau cei care lucrează în clădire petrec cel mai
mult timp în aceste zone.
Sunt numite direcţii (zone) nefavorabile acele spaţii energetice care împiedică
colaborarea interumană. Aceste direcţii îngreunează viaţa oamenilor, de
aceea este indicată evitarea lor. Principiul de amenajare a spaţiului aplicat în
general acestor zone impune ca în ele să fie amplasate lucrurile în apropierea
cărora oamenii petrec puţin timp.
Principiul general de amenajare a spaţiului în cazul acestor direcţii nefavorabile
impune următoarele:
• dacă este vorba de o grădină, în interiorul ei trebuie să fie plasate în zone
mai puţin favorabile în primul rând arbuştii, copacii, care se privesc de la o
distanţă mai mare;
• dacă este vorba de planul unei case, în zonele mai puţin favorabile trebuie
amenajate dependinţele (încăperile accesorii: baie, bucătărie etc.), încăperile
pentru depozitare, culoarele de circulaţie;
• dacă este vorba de o cameră, în zonele mai puţin favorabile din interiorul aces-
teia trebuie poziţionate rafturile, dulapurile, televizorul, combina muzicală,
biblioteca.
lec]ie demonstrativ\
7 Feng Shui
Câteva obiecte folosite ca remedii în feng shui (Lecţia 12)
Rolul unui clopoţel este de a înălţa nivelul vibrator al
unui spaţiu prin sunet. Este important să punem în
mişcare qi-ul stagnant. Din când în când, putem utiliza
un clopoţel pentru a face să circule qi-ul în colţurile
întunecate, sub pat etc. Clopoţeii servesc, de asemenea,
pentru a devia qi-ul între uşi sau într-un culoar lung. Ei
vor fi plasaţi acolo unde sunt utili şi în acord cu energia
zonei. Sunt o foarte bună soluţie pentru a elimina efectele
negative, pentru a îmbunătăţi un sector al vieţii şi pentru
a atrage norocul în direcţia dorită.
• Când alegeţi astfel de obiecte, ascultaţi-le atent sunetul; ele trebuie să
rezoneze, sunetul să fie clar, cristalin. Pe acelaşi principiu, alegeţi soneria
telefonului ori soneria de la intrare.
• Materialele sunt numeroase: lemn, metal şi ceramică. Fiţi atent la semnificaţia
zonei în care doriţi să-i plasaţi, pentru ca elementele să nu intre în conflict.
9 Un clopoţel de metal va fi plasat în zona Fertilitate, Copii sau Carieră.
9 Un clopoţel de lemn va fi amplasat în zona Familiei, a Bogăţiei şi a
Faimei.
9 Clopoţeii din ceramică vor fi amplasaţi în zona Relaţiilor romantice, a
Intelectului şi în centru.
Nu plasaţi un clopoţel de metal într-o zonă de Lemn, ca de exemplu cea a
Bogăţiei, pentru că Metalul retează Lemnul, ceea ce poate însemna pierderi
financiare; nici în zona Familiei, pentru că poate semnifica răniri, pierdere
de energie sau certuri cu membrii familiei.
Sunt foarte utile pentru a atrage energie pozitivă, pentru a armoniza locul nostru
de viaţă, cu condiţia ca ele să fie sănătoase.
• Plantele cu frunze rotunde, suple atenuează fluxul de qi, pe când cele cu
frunze ascuţite sau înţepătoare accentuează fluxul de energie. Cactuşii nu sunt
foarte recomandaţi, dar există o excepţie: lângă un televizor, absorb undele
electromagnetice. Cu cât planta este mai „grasă”, cu atât feng shui-ul este
mai bun.
• Plantele roşii sunt excelente simboluri ale dragostei, aşa că le puteţi plasa
acolo unde se situează această zonă în casa sau camera dumneavoastră.
clopoţeii
de vânt
plantele şi
florile
lec]ie demonstrativ\ 8 Feng Shui
Lucrurile foarte interesante referitoare la aspecte prezentate în curs sunt marcate
sub forma unor curiozităţi. {tiţi cum acţionează ciclurile celor cinci elemente sau
cum se alege un loc potrivit pentru casă? Iată câteva curiozităţi despre aceste
aspecte din lecţiile 3 şi 11.
Influenţa reciprocă a celor cinci elemente (Lecţia 3)
Influenţa reciprocă pe care cele cinci elemente o au unul asupra celuilalt este
prezentată în desenul următor:
Dacă vreţi să restabiliţi o relaţie de control în locuinţa dumneavoastră, aveţi
la îndemână două metode: fie folosiţi faza de reducţie în sine, fie culorile
corespunzătoare. Apelând la cea de-a doua metodă, trebuie să fiţi atenţi ca toate
elementele din cameră (perdele, covoare, draperii) să fie de aceeaşi culoare,
pentru a obţine beneficii maxime.
De multe ori, stabilitatea poate fi obţinută prin creşterea gradată a simetriei.
Dar lucrurile care au pereche, obiectele simetrice scad creativitatea. De aceea,
nu este deloc surprinzător că oamenii care lucrează într-un mediu creativ
ocolesc simetria. Una dintre marile probleme ale zilelor noastre este găsirea
unei perechi echilibrate pentru persoanele care au funcţii de conducere. Acestea
au nevoie de un mediu creativ pentru a-şi desfăşura activitatea, dar, tocmai din
această cauză, ele îşi pot găsi mai greu parteneri.
Dacă în camera unui copil vom amplasa multe obiecte strălucitoare, vom
creşte dorinţa, ceea ce va duce la scăderea concentrării necesare procesului
de învăţare.
lec]ie demonstrativ\
9 Feng Shui
Care sunt locurile potrivite pentru casă? (Lecţia 11)
Din timpuri imemoriale, omul a căutat cele mai favorabile locuri pentru a-şi duce
existenţa, fiind atent la orientarea în raport cu condiţiile climatice, la aspectul ter-
enului şi al vegetaţiei, la proximitatea apei etc., cu atât mai mult cu cât a observat
că în unele locuri se simţea mai bine decât în altele. În înţelepciunea populară se
vorbeşte despre locuri bune sau locuri rele şi numai cei iniţiaţi aveau capacitatea
de a surprinde caracteristicile acestor locuri cu ajutorul unor mijloace mai mult
sau mai puţin empirice.
Prima utilizare a feng shui-ului, acum aproximativ 3000 de ani, avea ca
scop iniţial determinarea locurilor cele mai favorabile pentru mormintele
strămoşilor, pentru ca aceştia să îi poată ajuta pe descendenţii lor. În
cultura chineză, se consideră că un defunct care nu beneficiază de un
mormânt adecvat poate cauza prejudicii familiei sale timp de cel puţin trei
generaţii.
Vă aduceţi aminte de balada „Monastirea Argeşului”, în care este surprins
mitul creatorului prin excelenţă? Meşterul Manole trăieşte o adevărată
dramă, fiind prins între dorinţa de a crea ceva unic, între orgoliul creatorului,
şi dragostea faţă de soţia sa, Ana, faţă de viaţă. Domnitorul Negru-Vodă
porunceşte să se construiască o „monastire” unică prin frumuseţe, „o mănăstire
înaltă/ cum n-a mai fost altă”, care să
dureze timpurilor. Aceasta nu poate
fi ridicată oriunde, ci lângă un zid
„părăsit şi neisprăvit”...„cânii cum îl
văd/La el se răpăd/şi latră-a pustiu/
şi urlă-a morţiu”. Numai că zidurile
se surpă, meşterul şi calfele sale
fac tot posibilul să îşi dovedească
talentul, dar forţa locului pare să li
se împotrivească. Soluţia ca această
construcţie să dureze este cea a
sacrificiului uman.
Exerciţiul 1
Cunoaşteţi şi alte superstiţii despre locuri bune sau rele pentru o construcţie?
Căutarea unei case potrivite pentru nevoile noastre nu e tocmai un lucru uşor, cu
atât mai mult atunci când avem în vedere principiile feng shui, mai exact, dacă
vrem ca între qi-ul acestei case şi al nostru să existe compatibilitate. Dincolo de
structura casei, de modul în care amplasăm fiecare cameră pentru a atrage energia
pozitivă, este foarte important şi locul, ambientul în care plasăm sau este plasată
casa respectivă.
lec]ie demonstrativ\ 10 Feng Shui
Exerciţiile sunt un instrument util de verificare a cunoştinţelor, solicitându-vă
să reflectaţi la experienţe anterioare, dar şi să puneţi în practică noţiunile din
curs. Acestea, alături de întrebările de verificare de la sfârşitul fiecărei lecţii,
vă pregătesc pentru rezolvarea temei pentru acasă.
Compatibilitatea interpersonală (Lecţia 9)
Ni se întâmplă adesea să legăm prietenie foarte repede cu unele persoane, să putem
comunica foarte uşor cu acestea încă de la început, nefiind nevoie să ne cunoaştem foarte
bine, şi invers, să ne lovim de blocaje în comunicare cu altele, faţă de care resimţim o
antipatie imediată. Desigur că toate acestea depind foarte mult de capacitatea noastră
de comunicare, de disponibilitatea noastră de implicare în procesul comunicării, de
calităţile noastre psihologice, dar există ceva dincolo de aceşti factori obiectivi, la care
feng shui ne poate oferi răspunsuri. Deci cum putem afla gradul de compatibilitate cu
partenerul noastră de viaţă şi, în general, cu ceilalţi?
Exerciţiul 1
Care sunt punctele cardinale corespunzătoare fiecărei trigrame?
{tim deja cum să ne aflăm trigrama personală şi, în funcţie de aceasta, cărui grup
aparţinem: grupului estic sau grupului vestic. Pentru a afla dacă ne potrivim
cu cei din jur, procedăm în aceeaşi manieră: determinăm trigrama persoanei în
cauză sau numărul gua după formulele cunoscute şi astfel apartenenţa la grupul
caracteristic.
Exerciţiul 2
Cum se grupează trigramele? Aflaţi, de asemenea, numărul gua al unei persoane
pe care o cunoaşteţi.
Desigur, există o compatibilitate mai mare între persoane care aparţin aceluiaşi
grup, dar asta nu înseamnă că sunt total nepotrivite relaţiile între persoane
aparţinând unor grupuri diferite. Există grade de compatibilitate. Înainte însă de
a vedea care sunt acestea, să studiem mai întâi tabelul în care am sintetizat toate
informaţiile referitoare la compatibilitatea între persoane.
lec]ie demonstrativ\
11 Feng Shui
Cameră cu cameră (Lecţia 12)
Fiecare cameră a locuinţei dumneavoastră are propria personalitate, aşa că trebuie
să aplicaţi principii feng shui care să o favorizeze şi să întărească qi-ul acesteia.
Înainte de a discuta despre folosirea hărţii Bagua pentru a obţine designul feng shui
perfect în locuinţa dumneavoastră, care să vă stimuleze toate sectoarele vieţii, vă
dăm câteva sfaturi utile şi destul de uşor de pus în practică.
Dormitorul
Exerciţiul 3
Înainte să vedem cum putem să aplicăm feng shui în această cameră, vă propunem
să faceţi un mic test. Dacă răspundeţi cu mai mulţi de Da la următoarele
întrebări (peste patru), poate exista o problemă de energie în cazul dormitorului
dumneavoastră:
1. Vă treziţi indispus şi neodihnit dimineaţa?
2. Camera este aproape de uşa de la intrare?
3. Baia sau toaleta comunică cu dormitorul?
4. Dormitorul conţine multe oglinzi?
5. Mobilele dumneavoastră sunt dispuse în aşa fel încât nu permite qi-ului să
circule liber?
6. Patul se află sub grinzi?
7. Capătul patului se află sub etajere pline de cărţi?
Dormitorul principal este camera cheie a unei locuinţe, care are un efect considerabil
asupra armoniei casei, asupra bunăstării sale. Un dormitor bine armonizat
favorizează un somn bun, o odihnă profundă, sănătatea, relaţiile sentimentale şi
căsătoria.
• Pentru că dormitorul este destinat odihnei, plasaţi-l într-o zonă yin, de exemplu
în partea din spate a locuinţei sau la etaj.
Exerciţiul 4
Ce indică o zonă yin?
• Dacă vă gândiţi la direcţiile favorabile sau nefavorabile despre care am vorbit
deja într-o lecţie anterioară, plasaţi capătul patului în direcţia favorabilă.
Exerciţiul 5
Pe baza cunoştinţelor din lecţia 8, calculaţi-vă trigrama personală şi aflaţi care
vă sunt direcţiile favorabile.
poziţia patului
lec]ie demonstrativ\ 12 Feng Shui
Zodiacul chinezesc (Lecţia 13)
Chinezii acordă o mare importanţă relaţiilor dintre zodii, mai ales atunci când
se asociază sau se căsătoresc.
Triunghiurile afinităţilor sunt:
{obolan – Maimuţă – Dragon, numit şi triunghiul executanţilor
{obolanul are cele mai serioase conflicte cu Calul, fiind complet opuşi.
Maimuţa are cele mai serioase conflicte cu Tigrul, fiind complet opuşi.
Dragonul are cele mai serioase conflicte cu Câinele, fiind complet opuşi.
Bivol (Bou) – {arpe – Cocoş, numit şi triunghiul perseverenţilor
Bivolul (Boul) are cele mai serioase conflicte cu Capra (Oaia), fiind complet opuşi.
{arpele are cele mai serioase conflicte cu Porcul (Mistreţul), fiind complet opuşi.
Cocoşul are cele mai serioase conflicte cu Iepurele, fiind complet opuşi.
Tigru – Cal – Câine, numit şi triunghiul justiţiarilor
Tigrul are cele mai serioase conflicte cu Maimuţa, fiind complet opuşi.
Calul are cele mai serioase conflicte cu {obolanul, fiind complet opuşi.
Câinele are cele mai serioase conflicte cu Dragonul, fiind complet opuşi.
Iepure – Capră (Oaie) – Porc (Mistreţul), numit şi triunghiul emoţionalilor
Iepurele are cele mai serioase conflicte cu Cocoşul.
Capra (Oaia) are cele mai serioase conflicte cu Bivolul (Boul), fiind complet opuşi.
Porcul (Mistreţul) are cele mai serioase conflicte cu {arpele, fiind complet opuşi.
Exerciţiul 2
Stabiliţi ce animal vă guvernează anul naşterii.
Exerciţiul 3
Aflaţi care vă sunt prietenii şi duşmanii.
Întrebări de verificare
1. Ce este esenţial în cazul calendarelor?
2. În ce privinţe ofereau prognoze calendarele odinioară, respectiv în zilele
noastre?
3. Care este originea calendarului chinezesc?
4. Câte tipuri de calendare au chinezii?
5. Ce înseamnă ciclul de 60 de ani şi de unde rezultă acesta?
6. Care este legătura dintre astrologia chineză şi zodiacul animalelor?
relaţii între
zodii
lec]ie demonstrativ\
13 Feng Shui
Desigur că feng shui-ul nu poate fi înţeles fără fundamentele filozofiei
chinezeşti, aşa că în anumite lecţii am introdus şi unele concepte filozofice.
Iată un astfel de exemplu din lecţia 2.
principiul
modestiei
principiul
iertării
San ten ţine la trecut şi, prin acesta, îşi dirijează prezentul.
Înţeleptul îşi dă seama ce influenţă au asupra prezentului lucrurile petrecute
în trecut. Poate să spună când a mai fost într-o asemenea situaţie într-o viaţă
anterioară. Poate să-şi aducă aminte cum s-a comportat eul său înainte, poate
să identifice situaţii din viaţă asemănătoare. Aici nu este vorba despre viaţa de
dinainte a individului, ci despre o perioadă de timp din viaţa anterioară.
Exerciţiul 6
Oare cu câtă exactitate puteţi să vă aduceţi aminte de ziua de ieri? Dar nu doar
superficial, de exemplu că la ora 9 dimineaţa aţi coborât să faceţi cumpărături.
Încercaţi să vă amintiţi întreaga zi, până în cele mai mici amănunte.
Pentru că, potrivit învăţămintelor, cel care este capabil de aşa ceva poate să-şi
dirijeze prezentul. Este important ca omul să fie răbdător cu el însuşi, să nu
vrea multe lucruri dintr-odată. Puţinul înseamnă de multe ori mai mult, să facă
numai atâta cât poate şi, în felul acesta, va fi mulţumit de soarta sa. Dinamismul
şi stăpânirea de sine vor asigura înţeleptului trecerea peste orice condiţii care ar
putea împiedica acţiunile sale. Legalitatea şi hotărârea vor asigura păstrarea puterii,
iar adevărul îl va ajuta să nu o ia pe un drum fals. Cel care îşi conservă puterile
pentru a progresa devine brutal, produce pagube şi îndeamnă la rezistenţă. Omul
înţelept nu-şi foloseşte puterile pentru a depăşi un anumit punct, mai degrabă se
foloseşte de raţiune. Dar omul slab se forţează să obţină succesul de ieri şi din
această cauză trebuie să se oprească brusc.
Cel care este adeptul daoismului acceptă uzura fără a face nicio
îmbunătăţire.
De această învăţătură trebuie să ţină cont cel nesăţios, pentru că numai în felul
acesta poţi să accepţi deteriorarea, atunci poţi să te ridici deasupra dorinţei. Seng
ten (înţeleptul) trebuie să se împace cu trăinicia, pentru că numai în felul acesta
poate să o mişte din loc şi, încet, încet, să o trezească la viaţă. Un Dao ten (adică
un om care este adept al filozofiei daoiste) vrea să trăiască doar atâta timp cât e
nevoie, până îşi îndeplineşte sarcinile pe care le are în viaţă: dacă moartea vine
la 40 de ani, atunci atât să trăiască, iar dacă se întâmplă la 240 de ani, atunci atât
să trăiască. Viaţa nu trebuie să fie lungă, ea trebuie să fie împlinită. Deci trebuie
lec]ie demonstrativ\ 14 Feng Shui
Partea grafică asigură înţelegerea multor informaţii, dar sporeşte şi impresia
artistică a cursului. Tabele, imagini, desene serioase sau hazlii vă ajută să
descoperiţi într-un mod facil atâtea secrete feng shui. Delectaţi-vă cu câteva
selecţii din lecţiile 3, 11 şi 15.
A. Focul (Lecţia 3)
Câmpul energetic: `n\l]are, mi[care `n sus, cre[tere. Cunoa[terea `n\l]imii
Simbol: trei din]i de fereastr\ sau o s\geat\ cu vârful `n sus
Form\:
Caracteristici astrologice:
• Virtu]i: for]\ care `nflore[te, iubire, bucurie, fericire, mul]umire, respect, stim\
• Sentimente: emo]ie, bun\-cuviin]\
Num\r: 9
Punct cardinal: sud
Anotimp: var\
Forme de comportament: gata de ac]iune, bucurie, violen]\, for]\ de transformare,
for]\ de cur\]ire, patim\, ner\bdare, dorin]a de a fi respectat
Obiecte: care trezesc dorin]a de `n\l]are, de ardere, de a flutura `n b\taia vântului, de
cre[tere
Caracteristici energetice:
• Culoare energetic\: ro[u (purpuriu, portocaliu `nchis, roz)
• Propor]ia: 2 yin [i 7 yang
• Tipul de mi[care: mi[care yang (predomin\ componentele yang)
• Mi[carea lui qi: rapid\
Organe interne care `i sunt asociate: inima, intestinul sub]ire
Gusturi asociate: amar
Organ de sim]: auzul
sau
lec]ie demonstrativ\
15 Feng Shui
Terenuri şi terenuri (Lecţia 11)
Nu numai mediul ca atare este un factor important în alegerea unei amplasări adec-
vate pentru casă, ci şi forma terenului pe care urmează să construim. Influenţa pe
care o exercită diferitele forme de teren asupra locuinţelor nu este deloc de neglijat,
pentru că terenul în sine reprezintă chiar fundaţia casei, baza ei.
Un asemenea teren ar aduce echilibru şi stabilitate casei, ideal
este ca aceasta să fie poziţionată în centrul terenului, astfel
încât qi-ul să curgă nestingherit din toate părţile.
Am amintit deja că formele triunghiulare nu sunt favorabile,
atrag energie negativă datorită unghiurilor ascuţite.
Nici aceasta nu e formă favorabilă, pentru că se împiedică
intrarea energiei qi.
Un trapez răsturnat ar putea favoriza fluxul de qi, dar nu i-ar
permite să stagneze în casă.
Amplasarea unei case în faţa unui teren dreptunghiular este
benefică, acumularea de qi în spatele casei putând fi privită
ca un fel de „depozit” de lucruri pozitive pentru cei care o
locuiesc.
Este o formă nefavorabilă, deoarece qi-ul nu poate circula
normal din cauza colţurilor.
În feng shui există şi o altă interpretare pentru diferitele
forme de teren, prin prisma familiei care locuieşte în respec-
tiva casă şi a viitorului ei. Astfel, terenul se poate împărţi în
trei secţiuni: partea din faţă reprezintă prezentul (părinţii),
partea din mijloc – copiii, iar partea din spate – nepoţii.
Ideal este ca un teren să aibă o formă regulată, care să
echilibreze deopotrivă cele trei mari părţi ale familiei. Dacă
un teren ar avea forme neregulate, ar putea fi afectată o
parte a familiei care îl locuieşte.
formă
pătrată
formă
triunghiulară
formă
trapezoidală
formă de L
formă
dreptunghiulară
alte interpretări
lec]ie demonstrativ\ 16 Feng Shui
Etapele procesului de evaluare (Lecţia 15)
Atunci când evaluăm un spaţiu, trebuie să parcurgem mai multe etape:
Prima etapă: determinarea direcţiilor arhetipale ale casei – schema
energetică
Să vedem şi câteva explicaţii referitoare la vederea de sus a planului de bază al
locuinţei din figura 1:
• (a) – pereţii laterali sunt de culoare gri închis;
• (b) – elementele de închidere (uşi, ferestre) sunt semnalate cu gri deschis,
• camerele sunt indicate prin simbolurile C1, C2, C3, şi toate spaţiile delimitate
de jur împrejur (locuinţa şi camerele) au câte o uşă de intrare;
• linia de bază a fiecărui spaţiu delimitat de jur împrejur este semnalată cu linie
punctată – locul intrării coincide cu linia de bază în toate cazurile;
• am indicat pe desen şi trigrama direcţiei Faimă, Renume , pentru ca
planul de bază să poată fi înţeles mai lesne.
lec]ie demonstrativ\
17 Feng Shui
Pentru a vă sistematiza mai bine cunoştinţele acumulate de-a lungul lecţiilor,
aveţi la dispoziţie o recapitulare, iar secţiunea de dicţionar de specialitate care
însoţeşte anumite lecţii are rolul de a vă clarifica termenii şi noţiunile noi. De
asemenea, titlurile recomandate în literatura de specialitate vă pot ajuta în
aprofundarea cunoştinţelor.
Hexagramele cuprinse între numerele 42-47
• Yi (Creşterea) – Vânt peste Tunet
• Kwai (Hotărârea) – Lac peste Cer
• Gun (Întâlnirea) – Cer peste Vânt
• Yhui (Întrunirea) – Lac peste Pământ
• Shang (Ascensiunea) – Pământ peste Vânt
• Khwan (Copleşirea) – Lac peste Apă
Elementele de bază ale orientării
• Aranjamentul folosit în feng shui este cel al „Cerului posterior” (sau „După
naştere”).
• Vechii înţelepţi au considerat că cel mai bun aranjament pentru om este cel
cu punctul cardinal sud situat frontal (sectorul Faimă).
• Punctul de plecare în determinarea spaţiului energetic este intrarea locului
respectiv.
• Conform {colii celor 8 aspiraţii ale vieţii, fiecare casă se împarte în opt
sectoare, care reprezintă un anumit aspect al vieţii: Faima, Renumele
(sud), Relaţiile romantice şi Căsătoria (sud-vest), Fertilitatea, Copiii (vest),
Binefăcătorii/Călătoria (nord-vest), Cariera (nord), Intelectul (nord-est),
Familia, Sănătatea (est), Bogăţia (sud-est). Pentru a îmbunătăţi sau stimula
fiecare sector, se pot folosi anumite remedii.
• Potrivit principiilor {colii celor 8 Case, persoanele pot aparţine grupului estic
sau grupului vestic, în funcţie de numărul gua sau de trigrama caracteristică.
Direcţiile favorabile pentru o persoană estică sunt: estul, sud-estul, nordul şi
sudul, iar cele favorabile pentru o persoană vestică: nord-vestul, sud-vestul,
nord-estul şi vestul. Persoanele aparţinând aceluiaşi grup sunt în general mai
compatibile.
• Pe baza punctelor cardinale au fost stabilite 8 direcţii (sau Stele călătoare),
dintre care patru favorabile (uşoare) şi patru nefavorabile (dificile). Cele
favorabile sunt: Sheng Qi (Energia vieţii), Tien Yi (Doctorul ceresc), Yan
Nian (Ani îndelungaţi), Fu Wei (Poziţie supusă), iar cele nefavorabile: Huo
hai (Nenorocul), Wu Gui (Cinci Fantome), Liu Sha ({ase diavoli) şi Jue Ming
(Sfârşitul vieţii).
hccupiluIurcu Icclici 8
lec]ie demonstrativ\ 18 Feng Shui
biclionur dc apcciuIilulc
pcnlru IccliiIc 7 ai 8
direcţie favorabilă – direcţie (zonă) care influenţează pozitiv comporta-
mentul uman
direcţie nefavorabilă – direcţie (zonă) care îngreunează viaţa oamenilor
Fu Wei – direcţie favorabilă, care simbolizează pacea, stabili-
tatea
Huo Hai – direcţie nefavorabilă, care simbolizează accidentele,
dificultăţile, stricăciunile
Jue Ming – direcţie nefavorabilă, care simbolizează boala,
ghinionul, cariera neproductivă
Liu Sha – direcţie nefavorabilă, care simbolizează întâlnirile
nefavorabile, relaţiile dificile
număr gua – unul din cele opt numere posibil de atribuit oricărei
persoane, care stabileşte cele patru direcţii favora-
bile şi cele patru direcţii nefavorabile
Sheng Qi – direcţie favorabilă, care simbolizează prosperitatea,
faima
Tien Yi – direcţie favorabilă, care simbolizează sănătatea,
relaţiile armonioase
Wu Gui – direcţie nefavorabilă, care simbolizează pagubele,
incendiile, litigiile
Yan Nian – direcţie favorabilă, care simbolizează longevitatea,
dragostea
Lilcrulurú dc apcciuIilulc rccomundulú
Elizabeth Moran, Maestrul Joseph Yu, Maestrul Val Biktashev – Feng shui,
traducere de Andreea-Rosemarie Lutic, ediţia a doua, Editura Curtea Veche,
Bucureşti 2005
Yi Jing – Oracolul chinezesc, Traducere, cuvânt înainte şi note de Paraschiva
Păduraru şi Tudor Păcuraru, Editura „Moftul”, Sibiu
Peter E. Miller – Iniţiere în Yi Jing, Editura Polirom, Bucureşti, 2005
lec]ie demonstrativ\
19 Feng Shui
Fiecare lecţie se încheie cu o temă pentru acasă, care valorifică toate
cunoştinţele asimilate într-o lecţie.
1. Cărui sector de pe harta Bagua îi corespund următoarele forme de
vegetaţie dintr-o grădină?
a) arbori mari, pomi ornamentali, plante de culoare verde;
b) arbori mici şi arbuşti cu flori, flori de culoare verde sau albastră;
c) plante acvatice;
d) plante cu flori sau frunze roşii, purpurii.
2. Notaţi cu F locurile favorabile şi cu N locurile nefavorabile pentru o
casă.
a) o zonă foarte circulată;
b) malurile unor ape line;
c) o fundătură;
d) culmea unui deal;
e) drumuri cu forme curbe, unduitoare.
3. Luând în consideraţie Cele 5 elemente, în care puncte cardinale ale
grădinii dumneavoastră aţi utiliza:
a) vegetaţie dispusă în formă pătrată, ornamente din piatră, clopoţei din
ceramică sau cristal,
b) arbuşti cu forme sferice şi flori albe sau frunziş gri argintiu, clopoţei din
metal;
c) flori de culoare albastră sau verde, pomi ornamentali.
4. Potrivit hartei Celor 4 Animale Celeste, consideraţi că aranjamen-
tul din imaginea următoare este corect? Argumentaţi răspunsul
dumneavoastră.
Tcmu pcnlru ucuaú 11
lec]ie demonstrativ\ 20 Feng Shui
Cu acest exemplu de formular de temă se încheie lecţia demonstrativă a cursului
Feng Shui. Sperăm că am reuşit prin toate fragmentele selectate să vă convingem
de structura facilă a cursului nostru, dar şi de utilitatea tuturor informaţiilor
prezentate. Evident că numai răsfoind cu atenţie toate lecţiile veţi reuşi să
descoperiţi secretele unei vieţi armonioase, echilibrate şi fericite pe care această
practică milenară v-o poate asigura.
Noi vă dorim mult succes şi vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului nostru
înscriindu-vă la cursul Feng Shui!
021/33.225.33; www.eurocor.ro
Temele se rezolvă pe formularele speciale din interiorul caietelor de curs, pe
care le puteţi trimite spre corectare profesorului personal. Veţi primi astfel un
feedback asupra cunoştinţelor pe care le-aţi dobândit de-a lungul studiului.

EM D

A E IV TI AT C TR LE NS O

INTRODUCERE
De-a lungul timpului, oamenii s-au străduit să înţeleagă cât mai precis relaţia dintre existenţa lor şi mediul înconjurător. Preocupările lor s-au materializat în domenii de interes aflate la graniţa dintre ştiinţele exacte şi mistică, cum sunt astrologia şi dietele vegetariene. În China, feng shui este denumirea dată acelei ştiinţe (asemănătoare cu arta) a amenajării spaţiului înconju-rător, având drept scop crearea unui mediu armonios de viaţă. Dar este esenţial să înţelegem, încă de la început, că feng shui rezumă preocupări privitoare nu atât la spaţiu în general, cât la spaţiul locuibil. Feng shui este, în acelaşi timp, o filozofie, o artă şi o ştiinţă pe care oamenii au elaborat-o pe parcursul a mii de ani. Feng shui înseamnă mult mai mult decât amplasarea unor obiecte decorative în anumite locuri; printr-o mai bună amenajare a spaţiului înconjurător, tehnicile feng shui urmăresc îmbunătăţirea vieţii celor care îl locuiesc. Pe de altă parte, interesul manifestat faţă de feng shui demonstrează că din ce în ce mulţi oameni consideră că e necesar să-şi ducă viaţa într-un mediu liniştit şi armonios. Pe lângă aspectele teoretice de bază ale acestei ştiinţe, cursul EUROCOR de Feng Shui vă prezintă în cele 32 de lecţii tehnici feng shui pe care le puteţi aplica cu succes în locuinţe, la locul de muncă, precum şi în exterior, în grădini, pentru ca viaţa dumneavoastră să fie mai bună şi mai armonioasă. De-a lungul celor 6000 de ani de existenţă, feng shui a cunoscut numeroase transformări. Scopul principal al cursului nostru este ca noţiunile învăţate să poată fi aplicate în mediul în care locuim sau lucrăm. Feng shui ne ajută să cunoaştem caracteristicile mediului în care ne mişcăm, personalitatea oamenilor care locuiesc într-un anumit spaţiu, precum şi ceea ce rezultă din relaţia dintre cele două elemente. Totuşi, trebuie înţeles că feng shui nu este o magie, o aplicare mecanică a unor directive fixe, fără înţelegerea lor. Feng shui are la bază o complexă tradiţie filozofică pe care o vom descifra în primele lecţii, pentru a înţelege sensul profund al tehnicilor recomandate.

Un element important pentru reuşita învăţării este cel al îmbinării elementelor de teorie cu cele cu caracter practic. care prezintă succint cele mai importante aspecte prezentate în cadrul acesteia. care doreşte să vă familiarizeze cu materialele de studiu EUROCOR. dar şi nenumărate curiozităţi. veţi găsi în material explicate şi concepte filozofice. iar pentru completarea şi aprofundarea cunoştinţelor vă sunt recomandate câteva titluri aparţinând literaturii de specialitate. ce constituie o modalitate eficientă de verificare a gradului de însuşire a cunoştinţelor prezentate. Dincolo de toate aceste aspecte care ţin de conţinutul propriu-zis al lecţiilor. conţinând secţiuni teoretice. care se păstrează de-a lungul întregului curs. Pentru înţelegerea termenilor noi prezentaţi în material. la sfârşitul fiecărei lecţii veţi găsi o secţiune de întrebări de verificare şi o recapitulare. un model de recapitulare şi de temă pentru acasă. exerciţii. Din punctul de vedere al numărului de pagini. am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente din modulele acestui curs.2 lec]ie demonstrativ\ Feng Shui Modul de organizare a cursului Feng Shui Materialul cursului se compune din 32 de lecţii şi a fost astfel conceput încât să permită asimilarea optimă a informaţiilor prezentate. dar şi o temă pentru acasă. urmând ca profesorul personal să aprecieze corectitudinea răspunsurilor şi să vă trasmită comentariile sale pe marginea acestora. Pe lângă definiţii şi aspecte importante. Pentru a vă consolida cunoştinţele. . Aceasta va fi expediată pe adresa Institutului EUROCOR. Pentru a vă forma o imagine cât mai clară asupra structurii cursului. veţi găsi în interiorul lecţiilor numeroase exerciţii teoretice şi practice. Astfel. Structura didactică a lecţiilor. debutează cu o parte de introducere şi cu precizarea obiectivelor pe care trebuie să le atingeţi prin pacurgerea fiecărui material. Pentru ca studiul dumneavoastră individual să fie uşor şi eficient. prin prezenţa numeroaselor desene şi imagini. esenţiale pentru înţelegerea fundamentelor teoretice feng shui. ea reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu. grafica specială sporeşte atractivitatea cursului. vă poate fi de ajutor secţiunea de dicţionar de specialitate. pe marginea lecţiilor au fost introduse următoarele semne şi simboluri: Indică noţiuni şi definiţii noi sau aspecte deosebit de importante Astfel sunt marcate curiozităţile Semnalează conceptele filozofice prezentate Indică exerciţiile pe care vi le propunem spre rezolvare Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă.

Feng Shui lec]ie demonstrativ\ 3 Programa cursului Feng Shui Lecţia 1: Principii de bază Lecţia 2: Energia vitală (Qi) Lecţia 3: Cele cinci elemente de bază Lecţia 4: Prezentarea câmpurilor energetice Lecţia 5: Yi Jing – descrierea câmpurilor energetice (I) Lecţia 6: Yi Jing – descrierea câmpurilor energetice (II) Lecţia 7: Elemente de bază ale spaţiului Lecţia 8: Patru direcţii favorabile şi patru direcţii nefavorabile Lecţia 9: Compatibilitatea interpersonală şi compatibilitatea cu locuinţa Lecţia 10: Compasul Luo Pan Lecţia 11: Mediul propice unei case Lecţia 12: Amenajarea interioară a casei Lecţia 13: Anul naşterii Lecţia 14: Ora naşterii Lecţia 15: Amenajarea spaţiului fără persoană (I) Lecţia 16: Amenajarea spaţiului fără persoană (II) Lecţia 17: Stabilirea caracteristicilor unei clădiri Lecţia 18: Numerele ce alcătuiesc pătratul magic Lo Shu Lecţia 19: Reguli de bază pentru formarea celor nouă pătrate magice Lecţia 20: Ciclul vârstelor Lecţia 21: Ciclul anilor Lecţia 22: Ciclul zilelor Lecţia 23: Cum se completează grila din pătratul Lo Shu Lecţia 24: Analiza grilei din pătratul Lo Shu (I) Lecţia 25: Analiza grilei din pătratul Lo Shu (II) Lecţia 26: Previziuni anuale Lecţia 27: Relaţia individ – Bagua Lecţia 28: Analiza relaţiei individ – Bagua Lecţia 29: Încărcarea cu energie Lecţia 30: Cunoştinţe elementare de radiestezie Lecţia 31: Aplicaţii practice Lecţia 32: Idei de amenajare (birou. grădină) . casă.

. să faceţi cunoştinţă cu bazele şi denumirile uzuale ale orientării (spaţiului) în feng shui. al navigaţiei şi al aeronauticii.    Introducere În această lecţie vom continua prezentarea hexagramelor cuprinse între numerele 4247 şi vom vorbi şi despre orientare. care duc în ultimă instanţă la obţinerea altor informaţii esenţiale. Ulterior vom vorbi despre cele patru direcţii favorabile (care influenţează pozitiv comportamentul uman) şi cele patru nefavorabile (care îngreunează viaţa oamenilor). Orientarea. veţi putea: să interpretaţi corect hexagramele cuprinse între numerele 42-47. Sud-Est Sud Sud-Vest Est Vest Nord-Est Nord Nord-Vest Prin parcurgerea acestei lecţii. concepută ca determinare tehnică a direcţiei conform punctelor cardinale. şi sunt formulate obiectivele pe care le veţi atinge prin parcurgerea respectivei lecţii. Veţi afla mai întâi ce aspect al vieţii semnifică fiecare zonă de pe harta bagua şi ce remedii să folosiţi pentru a vă îmbunătăţi calitatea vieţii. ci şi în feng shui. să recunoaşteţi influenţele provenite din relaţia dintre punctele cardinale şi direcţii (zone). este utilizată nu doar în domeniul militar. respectiv calificativele legate de acestea din urmă. mai exact despre semnificaţia lor şi despre felul în care puteţi afla care sunt direcţiile dumneavoastră favorabile sau nefavorabile. să aprofundaţi cunoştinţele privind direcţiile (zonele). având şi în acest caz rolul de a contribui la determinarea unor direcţii favorabile sau nefavorabile şi a punctelor cardinale.4 lec]ie demonstrativ\ Feng Shui La începutul fiecărei lecţii există o parte de introducere. care surprinde importanţa temei abordate. Punctele cardinale au fost utilizate iniţial pentru orientare şi determinarea spaţiului şi ulterior s-au formulat în acest sens aprecieri (calificative) generale.

deşi este indubitabil faptul că multe fiinţe şi-au ales să trăiască tocmai în locuri ca acestea pentru că aici au găsit energie qi. folosim anumite semne grafice. curba abruptă sau un râu care curge repede. o stare de bine.Feng Shui lec]ie demonstrativ\ 5 Pentru a sesiza cât mai bine definiţiile. Locurile ideale unde există energie qi din plin: • locuri apărate de vânturile reci care ar putea să îngheţe recolta. spaţiile unde se arunca gunoiul. Culoarea neagră marchează spaţiul neplăcut. să treacă mai uşor prin viaţă. de exemplu: linia dreaptă. noţiunile importante sau recomandările. Mai târziu au fost numite cu termenul sha şi acele lucruri care deranjau. munţi în formă de potcoavă – în astfel de locuri pătrunde aerul cald din partea de sud. apa curată. păgubitor. care marchează ideile principale din text. De asemenea. care ne sunt necesare pentru a putea trăi. el trebuie să şi caute aceste posibilităţi. . iar din partea de nord vine tot un aer mai cald. orice vibraţie sau ritm care îl ajută pe om să se dezvolte. pentru ca omul să se dezvolte. aerul curat. Totodată. care are influenţe nefaste asupra vieţii noastre. Printre energiile qi se numără lumina Soarelui. În desenul respectiv este reprezentată cu culoarea mai deschisă întâlnirea a două linii drepte. • Sha qi Sensul cuvântului „sha” este dăunător. adică tot ceea ce este în contradicţie cu viaţa omului sau ceea ce ar putea să împiedice dezvoltarea lui. pe marginea textului veţi găsi numeroase cuvinte-cheie. Acumularea de qi (Lecţia 2) Qi acumulează energie şi forţă. locuri în care râurile fac curbe line – în astfel de locuri este mai uşor să se acumuleze energie qi. puneau piedici sau perturbau mişcarea energiei qi. Cel mai bun exemplu pentru asta îl constituie mlaştinile. Scopul principal al curentului feng shui este acumularea energiei qi. termenul sha a fost folosit numai pentru denumirea mirosurilor neplăcute care veneau din pământ. Astfel sunt. Un om normal stă cât mai departe de asemenea locuri urât mirositoare. Prin acumularea acestui tip de energie omul poate conta pe faptul că va avea succese. Este qi-ul negativ. să facă faţă cu curaj problemelor care apar. bunăstare. pentru a vă descurca mai uşor în explorarea materialului. Iniţial.

bucătărie etc. sufragerie. televizorul. cameră de lucru. • • Dacă este vorba de o grădină. Dacă este vorba de o cameră. copacii. Sunt numite direcţii (zone) nefavorabile acele spaţii energetice care împiedică colaborarea interumană. Cu ajutorul relaţiei dintre punctele cardinale şi direcţii pot fi formulate efectele fundamentale asupra comportamentului ale fiecărei direcţii în parte. culoarele de circulaţie. bibliotecă etc. în aceasta trebuie amplasată în zona favorabilă clădirea în sine. Principiul general de amenajare a spaţiului în cazul acestor direcţii nefavorabile impune următoarele: • dacă este vorba de o grădină.6 lec]ie demonstrativ\ Feng Shui Cele patru direcţii favorabile şi cele patru direcţii nefavorabile (Lecţia 8) La început. Mai târziu înţelepţii şi-au dat seama că fiecare direcţie (zonă) are un efect diferit asupra oamenilor. • dacă este vorba de planul unei case. Formulând această constatare cu referire la cele 64 de hexagrame. • dacă este vorba de o cameră. precum şi locurile destinate recreerii. biblioteca.). în interiorul ei trebuie să fie plasate în zone mai puţin favorabile în primul rând arbuştii. după cum din relaţia dintre aceste direcţii pot apărea şi calităţi tranzitorii. punctele cardinale erau utilizate doar pentru orientare.). Prin formularea bazată pe punctele cardinale se creează direcţii favorabile şi nefavorabile. variabile. este mai lesne de adoptat comportamentul înţelept legat de acestea. deoarece se poate presupune că locuitorii casei sau cei care lucrează în clădire petrec cel mai mult timp în aceste zone. care se privesc de la o distanţă mai mare. în interiorul acestei încăperi trebuie amplasate în zonele favorabile piesele de mobilier destinate şederii. • . Principiul de amenajare a spaţiului aplicat în general acestor zone impune ca în ele să fie amplasate lucrurile în apropierea cărora oamenii petrec puţin timp. în zonele mai puţin favorabile din interiorul acesteia trebuie poziţionate rafturile. de aceea este indicată evitarea lor. Sunt considerate direcţii (zone) favorabile acelea care influenţează pozitiv comportamentul uman. Oamenii ar trebui să petreacă mai mult timp în aceste zone favorabile. dulapurile. combina muzicală. în zonele mai puţin favorabile trebuie amenajate dependinţele (încăperile accesorii: baie. Dacă este vorba de camerele unei case. în funcţie de punctul cardinal cu care intră în relaţie. încăperile pentru depozitare. atunci zonele favorabile trebuie să fie în încăperile în care locuitorii clădirii petrec cel mai mult timp (dormitor. Aceste direcţii îngreunează viaţa oamenilor.

cu atât feng shui-ul este mai bun. plantele şi florile Sunt foarte utile pentru a atrage energie pozitivă. Copii sau Carieră. Fiţi atent la semnificaţia zonei în care doriţi să-i plasaţi. ele trebuie să rezoneze. Cu cât planta este mai „grasă”. Este important să punem în mişcare qi-ul stagnant. putem utiliza un clopoţel pentru a face să circule qi-ul în colţurile întunecate. dar există o excepţie: lângă un televizor. Cactuşii nu sunt foarte recomandaţi. ca de exemplu cea a Bogăţiei. cristalin. pentru că poate semnifica răniri. Din când în când. suple atenuează fluxul de qi. • • . pentru că Metalul retează Lemnul. Materialele sunt numeroase: lemn. metal şi ceramică. Sunt o foarte bună soluţie pentru a elimina efectele negative. Ei vor fi plasaţi acolo unde sunt utili şi în acord cu energia zonei. a Bogăţiei şi a Faimei. Un clopoţel de lemn va fi amplasat în zona Familiei. Pe acelaşi principiu. • Când alegeţi astfel de obiecte. absorb undele electromagnetice. • Plantele cu frunze rotunde. pentru a îmbunătăţi un sector al vieţii şi pentru a atrage norocul în direcţia dorită. Un clopoţel de metal va fi plasat în zona Fertilitate. pierdere de energie sau certuri cu membrii familiei. pentru a armoniza locul nostru de viaţă. aşa că le puteţi plasa acolo unde se situează această zonă în casa sau camera dumneavoastră. Nu plasaţi un clopoţel de metal într-o zonă de Lemn. Plantele roşii sunt excelente simboluri ale dragostei. alegeţi soneria telefonului ori soneria de la intrare. ascultaţi-le atent sunetul. Clopoţeii din ceramică vor fi amplasaţi în zona Relaţiilor romantice. de asemenea. pe când cele cu frunze ascuţite sau înţepătoare accentuează fluxul de energie. sunetul să fie clar. a Intelectului şi în centru. ceea ce poate însemna pierderi financiare. Clopoţeii servesc. nici în zona Familiei. pentru ca elementele să nu intre în conflict. pentru a devia qi-ul între uşi sau într-un culoar lung. cu condiţia ca ele să fie sănătoase.Feng Shui lec]ie demonstrativ\ 7 Câteva obiecte folosite ca remedii în feng shui (Lecţia 12) clopoţeii de vânt Rolul unui clopoţel este de a înălţa nivelul vibrator al unui spaţiu prin sunet. sub pat etc.

vom creşte dorinţa. ele îşi pot găsi mai greu parteneri. covoare. Dar lucrurile care au pereche. {tiţi cum acţionează ciclurile celor cinci elemente sau cum se alege un loc potrivit pentru casă? Iată câteva curiozităţi despre aceste aspecte din lecţiile 3 şi 11. pentru a obţine beneficii maxime. trebuie să fiţi atenţi ca toate elementele din cameră (perdele. Acestea au nevoie de un mediu creativ pentru a-şi desfăşura activitatea. Una dintre marile probleme ale zilelor noastre este găsirea unei perechi echilibrate pentru persoanele care au funcţii de conducere. aveţi la îndemână două metode: fie folosiţi faza de reducţie în sine. draperii) să fie de aceeaşi culoare. tocmai din această cauză. stabilitatea poate fi obţinută prin creşterea gradată a simetriei.8 lec]ie demonstrativ\ Feng Shui Lucrurile foarte interesante referitoare la aspecte prezentate în curs sunt marcate sub forma unor curiozităţi. Influenţa reciprocă a celor cinci elemente (Lecţia 3) Influenţa reciprocă pe care cele cinci elemente o au unul asupra celuilalt este prezentată în desenul următor: Dacă vreţi să restabiliţi o relaţie de control în locuinţa dumneavoastră. dar. obiectele simetrice scad creativitatea. fie culorile corespunzătoare. De multe ori. ceea ce va duce la scăderea concentrării necesare procesului de învăţare. Apelând la cea de-a doua metodă. nu este deloc surprinzător că oamenii care lucrează într-un mediu creativ ocolesc simetria. Dacă în camera unui copil vom amplasa multe obiecte strălucitoare. . De aceea.

Ana. fiind atent la orientarea în raport cu condiţiile climatice.„cânii cum îl văd/La el se răpăd/şi latră-a pustiu/ şi urlă-a morţiu”. Vă aduceţi aminte de balada „Monastirea Argeşului”. acum aproximativ 3000 de ani. dar forţa locului pare să li se împotrivească. şi dragostea faţă de soţia sa. avea ca scop iniţial determinarea locurilor cele mai favorabile pentru mormintele strămoşilor. Dincolo de structura casei. Soluţia ca această construcţie să dureze este cea a sacrificiului uman. mai exact. Numai că zidurile se surpă. de modul în care amplasăm fiecare cameră pentru a atrage energia pozitivă. Domnitorul Negru-Vodă porunceşte să se construiască o „monastire” unică prin frumuseţe. faţă de viaţă. care să dureze timpurilor.Feng Shui lec]ie demonstrativ\ 9 Care sunt locurile potrivite pentru casă? (Lecţia 11) Din timpuri imemoriale.. cu atât mai mult cu cât a observat că în unele locuri se simţea mai bine decât în altele. dacă vrem ca între qi-ul acestei case şi al nostru să existe compatibilitate. se consideră că un defunct care nu beneficiază de un mormânt adecvat poate cauza prejudicii familiei sale timp de cel puţin trei generaţii. la aspectul terenului şi al vegetaţiei. „o mănăstire înaltă/ cum n-a mai fost altă”. În cultura chineză. în care este surprins mitul creatorului prin excelenţă? Meşterul Manole trăieşte o adevărată dramă. Aceasta nu poate fi ridicată oriunde. este foarte important şi locul. ci lângă un zid „părăsit şi neisprăvit”. În înţelepciunea populară se vorbeşte despre locuri bune sau locuri rele şi numai cei iniţiaţi aveau capacitatea de a surprinde caracteristicile acestor locuri cu ajutorul unor mijloace mai mult sau mai puţin empirice. ambientul în care plasăm sau este plasată casa respectivă. pentru ca aceştia să îi poată ajuta pe descendenţii lor.. Exerciţiul 1 Cunoaşteţi şi alte superstiţii despre locuri bune sau rele pentru o construcţie? Căutarea unei case potrivite pentru nevoile noastre nu e tocmai un lucru uşor. fiind prins între dorinţa de a crea ceva unic.. Prima utilizare a feng shui-ului. meşterul şi calfele sale fac tot posibilul să îşi dovedească talentul. . între orgoliul creatorului. omul a căutat cele mai favorabile locuri pentru a-şi duce existenţa. cu atât mai mult atunci când avem în vedere principiile feng shui. la proximitatea apei etc.

de calităţile noastre psihologice. să putem comunica foarte uşor cu acestea încă de la început. dar şi să puneţi în practică noţiunile din curs. Compatibilitatea interpersonală (Lecţia 9) Ni se întâmplă adesea să legăm prietenie foarte repede cu unele persoane. în funcţie de aceasta. vă pregătesc pentru rezolvarea temei pentru acasă. numărul gua al unei persoane pe care o cunoaşteţi. de disponibilitatea noastră de implicare în procesul comunicării. Există grade de compatibilitate. dar există ceva dincolo de aceşti factori obiectivi. Exerciţiul 2 Cum se grupează trigramele? Aflaţi. şi invers. solicitându-vă să reflectaţi la experienţe anterioare. nefiind nevoie să ne cunoaştem foarte bine. . la care feng shui ne poate oferi răspunsuri. există o compatibilitate mai mare între persoane care aparţin aceluiaşi grup. Pentru a afla dacă ne potrivim cu cei din jur. Acestea. Desigur că toate acestea depind foarte mult de capacitatea noastră de comunicare. procedăm în aceeaşi manieră: determinăm trigrama persoanei în cauză sau numărul gua după formulele cunoscute şi astfel apartenenţa la grupul caracteristic. să ne lovim de blocaje în comunicare cu altele. cu ceilalţi? Exerciţiul 1 Care sunt punctele cardinale corespunzătoare fiecărei trigrame? {tim deja cum să ne aflăm trigrama personală şi. Înainte însă de a vedea care sunt acestea. cărui grup aparţinem: grupului estic sau grupului vestic. alături de întrebările de verificare de la sfârşitul fiecărei lecţii. de asemenea. Desigur. în general.10 lec]ie demonstrativ\ Feng Shui Exerciţiile sunt un instrument util de verificare a cunoştinţelor. Deci cum putem afla gradul de compatibilitate cu partenerul noastră de viaţă şi. dar asta nu înseamnă că sunt total nepotrivite relaţiile între persoane aparţinând unor grupuri diferite. să studiem mai întâi tabelul în care am sintetizat toate informaţiile referitoare la compatibilitatea între persoane. faţă de care resimţim o antipatie imediată.

Exerciţiul 5 Pe baza cunoştinţelor din lecţia 8.Feng Shui lec]ie demonstrativ\ 11 Cameră cu cameră (Lecţia 12) Fiecare cameră a locuinţei dumneavoastră are propria personalitate. asupra bunăstării sale. 6. 5. calculaţi-vă trigrama personală şi aflaţi care vă sunt direcţiile favorabile. de exemplu în partea din spate a locuinţei sau la etaj. 2. 4. o odihnă profundă. Vă treziţi indispus şi neodihnit dimineaţa? Camera este aproape de uşa de la intrare? Baia sau toaleta comunică cu dormitorul? Dormitorul conţine multe oglinzi? Mobilele dumneavoastră sunt dispuse în aşa fel încât nu permite qi-ului să circule liber? Patul se află sub grinzi? Capătul patului se află sub etajere pline de cărţi? Dormitorul principal este camera cheie a unei locuinţe. Exerciţiul 4 Ce indică o zonă yin? poziţia patului • Dacă vă gândiţi la direcţiile favorabile sau nefavorabile despre care am vorbit deja într-o lecţie anterioară. Dormitorul Exerciţiul 3 Înainte să vedem cum putem să aplicăm feng shui în această cameră. • Pentru că dormitorul este destinat odihnei. 3. care să vă stimuleze toate sectoarele vieţii. . care are un efect considerabil asupra armoniei casei. vă propunem să faceţi un mic test. poate exista o problemă de energie în cazul dormitorului dumneavoastră: 1. plasaţi-l într-o zonă yin. Un dormitor bine armonizat favorizează un somn bun. aşa că trebuie să aplicaţi principii feng shui care să o favorizeze şi să întărească qi-ul acesteia. plasaţi capătul patului în direcţia favorabilă. sănătatea. vă dăm câteva sfaturi utile şi destul de uşor de pus în practică. 7. relaţiile sentimentale şi căsătoria. Înainte de a discuta despre folosirea hărţii Bagua pentru a obţine designul feng shui perfect în locuinţa dumneavoastră. Dacă răspundeţi cu mai mulţi de Da la următoarele întrebări (peste patru).

numit şi triunghiul executanţilor {obolanul are cele mai serioase conflicte cu Calul. Ce este esenţial în cazul calendarelor? În ce privinţe ofereau prognoze calendarele odinioară. 6. fiind complet opuşi. Dragonul are cele mai serioase conflicte cu Câinele. Capra (Oaia) are cele mai serioase conflicte cu Bivolul (Boul). fiind complet opuşi. mai ales atunci când se asociază sau se căsătoresc. Maimuţa are cele mai serioase conflicte cu Tigrul. fiind complet opuşi.12 lec]ie demonstrativ\ Feng Shui Zodiacul chinezesc (Lecţia 13) relaţii între zodii Chinezii acordă o mare importanţă relaţiilor dintre zodii. numit şi triunghiul emoţionalilor Iepurele are cele mai serioase conflicte cu Cocoşul. Calul are cele mai serioase conflicte cu {obolanul. 3. fiind complet opuşi. fiind complet opuşi. Tigru – Cal – Câine. fiind complet opuşi. numit şi triunghiul justiţiarilor Tigrul are cele mai serioase conflicte cu Maimuţa. 4. fiind complet opuşi. Exerciţiul 2 Stabiliţi ce animal vă guvernează anul naşterii. Exerciţiul 3 Aflaţi care vă sunt prietenii şi duşmanii. Câinele are cele mai serioase conflicte cu Dragonul. Întrebări de verificare 1. 2. fiind complet opuşi. 5. {arpele are cele mai serioase conflicte cu Porcul (Mistreţul). Triunghiurile afinităţilor sunt: {obolan – Maimuţă – Dragon. Cocoşul are cele mai serioase conflicte cu Iepurele. Iepure – Capră (Oaie) – Porc (Mistreţul). respectiv în zilele noastre? Care este originea calendarului chinezesc? Câte tipuri de calendare au chinezii? Ce înseamnă ciclul de 60 de ani şi de unde rezultă acesta? Care este legătura dintre astrologia chineză şi zodiacul animalelor? . fiind complet opuşi. numit şi triunghiul perseverenţilor Bivolul (Boul) are cele mai serioase conflicte cu Capra (Oaia). fiind complet opuşi. Bivol (Bou) – {arpe – Cocoş. Porcul (Mistreţul) are cele mai serioase conflicte cu {arpele. fiind complet opuşi.

cel care este capabil de aşa ceva poate să-şi dirijeze prezentul. atunci atât să trăiască. îşi dirijează prezentul. să o trezească la viaţă. Exerciţiul 6 Oare cu câtă exactitate puteţi să vă aduceţi aminte de ziua de ieri? Dar nu doar superficial. principiul iertării principiul modestiei De această învăţătură trebuie să ţină cont cel nesăţios. să nu vrea multe lucruri dintr-odată. potrivit învăţămintelor. aşa că în anumite lecţii am introdus şi unele concepte filozofice. Iată un astfel de exemplu din lecţia 2. să facă numai atâta cât poate şi. Cel care este adeptul daoismului acceptă uzura fără a face nicio îmbunătăţire. până în cele mai mici amănunte. de exemplu că la ora 9 dimineaţa aţi coborât să faceţi cumpărături. Dar omul slab se forţează să obţină succesul de ieri şi din această cauză trebuie să se oprească brusc. Viaţa nu trebuie să fie lungă. ci despre o perioadă de timp din viaţa anterioară. iar adevărul îl va ajuta să nu o ia pe un drum fals. Puţinul înseamnă de multe ori mai mult. Cel care îşi conservă puterile pentru a progresa devine brutal. poate să identifice situaţii din viaţă asemănătoare. Înţeleptul îşi dă seama ce influenţă au asupra prezentului lucrurile petrecute în trecut. până îşi îndeplineşte sarcinile pe care le are în viaţă: dacă moartea vine la 40 de ani. iar dacă se întâmplă la 240 de ani. Este important ca omul să fie răbdător cu el însuşi. Pentru că. Legalitatea şi hotărârea vor asigura păstrarea puterii. San ten ţine la trecut şi. Seng ten (înţeleptul) trebuie să se împace cu trăinicia. Poate să-şi aducă aminte cum s-a comportat eul său înainte. atunci poţi să te ridici deasupra dorinţei. încet. ea trebuie să fie împlinită. pentru că numai în felul acesta poţi să accepţi deteriorarea. va fi mulţumit de soarta sa. Omul înţelept nu-şi foloseşte puterile pentru a depăşi un anumit punct. Dinamismul şi stăpânirea de sine vor asigura înţeleptului trecerea peste orice condiţii care ar putea împiedica acţiunile sale. atunci atât să trăiască. prin acesta. Un Dao ten (adică un om care este adept al filozofiei daoiste) vrea să trăiască doar atâta timp cât e nevoie. pentru că numai în felul acesta poate să o mişte din loc şi.Feng Shui lec]ie demonstrativ\ 13 Desigur că feng shui-ul nu poate fi înţeles fără fundamentele filozofiei chinezeşti. produce pagube şi îndeamnă la rezistenţă. Aici nu este vorba despre viaţa de dinainte a individului. mai degrabă se foloseşte de raţiune. Încercaţi să vă amintiţi întreaga zi. încet. Poate să spună când a mai fost într-o asemenea situaţie într-o viaţă anterioară. Deci trebuie . în felul acesta.

A. bucurie. for]\ de transformare. iubire. respect. ner\bdare. de a flutura `n b\taia vântului. imagini. intestinul sub]ire Gusturi asociate: amar Organ de sim]: auzul . de ardere. violen]\. bucurie. Focul (Lecţia 3) Câmpul energetic: `n\l]are. patim\. dar sporeşte şi impresia artistică a cursului. Cunoa[terea `n\l]imii Simbol: trei din]i de fereastr\ sau o s\geat\ cu vârful `n sus sau Form\: Caracteristici astrologice: • Virtu]i: for]\ care `nflore[te.14 lec]ie demonstrativ\ Feng Shui Partea grafică asigură înţelegerea multor informaţii. bun\-cuviin]\ Num\r: 9 Punct cardinal: sud Anotimp: var\ Forme de comportament: gata de ac]iune. stim\ • Sentimente: emo]ie. Tabele. cre[tere. mi[care `n sus. roz) • Propor]ia: 2 yin [i 7 yang • Tipul de mi[care: mi[care yang (predomin\ componentele yang) • Mi[carea lui qi: rapid\ Organe interne care `i sunt asociate: inima. dorin]a de a fi respectat Obiecte: care trezesc dorin]a de `n\l]are. de cre[tere Caracteristici energetice: • Culoare energetic\: ro[u (purpuriu. Delectaţi-vă cu câteva selecţii din lecţiile 3. desene serioase sau hazlii vă ajută să descoperiţi într-un mod facil atâtea secrete feng shui. portocaliu `nchis. for]\ de cur\]ire. 11 şi 15. fericire. mul]umire.

care să echilibreze deopotrivă cele trei mari părţi ale familiei. acumularea de qi în spatele casei putând fi privită ca un fel de „depozit” de lucruri pozitive pentru cei care o locuiesc. atrag energie negativă datorită unghiurilor ascuţite. Un trapez răsturnat ar putea favoriza fluxul de qi. Am amintit deja că formele triunghiulare nu sunt favorabile. terenul se poate împărţi în trei secţiuni: partea din faţă reprezintă prezentul (părinţii). ci şi forma terenului pe care urmează să construim. dar nu i-ar permite să stagneze în casă.Feng Shui lec]ie demonstrativ\ 15 Terenuri şi terenuri (Lecţia 11) Nu numai mediul ca atare este un factor important în alegerea unei amplasări adecvate pentru casă. deoarece qi-ul nu poate circula normal din cauza colţurilor. Influenţa pe care o exercită diferitele forme de teren asupra locuinţelor nu este deloc de neglijat. Ideal este ca un teren să aibă o formă regulată. Dacă un teren ar avea forme neregulate. În feng shui există şi o altă interpretare pentru diferitele forme de teren. iar partea din spate – nepoţii. partea din mijloc – copiii. formă triunghiulară formă trapezoidală Amplasarea unei case în faţa unui teren dreptunghiular este formă dreptunghiulară benefică. Astfel. astfel încât qi-ul să curgă nestingherit din toate părţile. Nici aceasta nu e formă favorabilă. pentru că se împiedică intrarea energiei qi. prin prisma familiei care locuieşte în respectiva casă şi a viitorului ei. pentru că terenul în sine reprezintă chiar fundaţia casei. ideal este ca aceasta să fie poziţionată în centrul terenului. formă pătrată Un asemenea teren ar aduce echilibru şi stabilitate casei. ar putea fi afectată o parte a familiei care îl locuieşte. baza ei. formă de L Este o formă nefavorabilă. alte interpretări .

camerele sunt indicate prin simbolurile C1. C2. C3. pentru ca . Renume planul de bază să poată fi înţeles mai lesne. . şi toate spaţiile delimitate de jur împrejur (locuinţa şi camerele) au câte o uşă de intrare.16 lec]ie demonstrativ\ Feng Shui Etapele procesului de evaluare (Lecţia 15) Atunci când evaluăm un spaţiu. trebuie să parcurgem mai multe etape: Prima etapă: determinarea direcţiilor arhetipale ale casei – schema energetică Să vedem şi câteva explicaţii referitoare la vederea de sus a planului de bază al locuinţei din figura 1: • • • • • (a) – pereţii laterali sunt de culoare gri închis. ferestre) sunt semnalate cu gri deschis. linia de bază a fiecărui spaţiu delimitat de jur împrejur este semnalată cu linie punctată – locul intrării coincide cu linia de bază în toate cazurile. am indicat pe desen şi trigrama direcţiei Faimă. (b) – elementele de închidere (uşi.

în funcţie de numărul gua sau de trigrama caracteristică. Direcţiile favorabile pentru o persoană estică sunt: estul. fiecare casă se împarte în opt sectoare. Yan Nian (Ani îndelungaţi). Relaţiile romantice şi Căsătoria (sud-vest). Familia. iar cele nefavorabile: Huo hai (Nenorocul). care reprezintă un anumit aspect al vieţii: Faima. nordul şi sudul. Cariera (nord). Sănătatea (est). Renumele (sud). Persoanele aparţinând aceluiaşi grup sunt în general mai compatibile. Copiii (vest). iar cele favorabile pentru o persoană vestică: nord-vestul. sud-estul. se pot folosi anumite remedii.Feng Shui lec]ie demonstrativ\ 17 Pentru a vă sistematiza mai bine cunoştinţele acumulate de-a lungul lecţiilor. Vechii înţelepţi au considerat că cel mai bun aranjament pentru om este cel cu punctul cardinal sud situat frontal (sectorul Faimă). Fertilitatea. Punctul de plecare în determinarea spaţiului energetic este intrarea locului respectiv. nord-estul şi vestul. Potrivit principiilor {colii celor 8 Case. Pentru a îmbunătăţi sau stimula fiecare sector. Binefăcătorii/Călătoria (nord-vest). Pe baza punctelor cardinale au fost stabilite 8 direcţii (sau Stele călătoare). • • . Tien Yi (Doctorul ceresc). titlurile recomandate în literatura de specialitate vă pot ajuta în aprofundarea cunoştinţelor. sud-vestul. persoanele pot aparţine grupului estic sau grupului vestic. Liu Sha ({ase diavoli) şi Jue Ming (Sfârşitul vieţii). Cele favorabile sunt: Sheng Qi (Energia vieţii). dintre care patru favorabile (uşoare) şi patru nefavorabile (dificile). Wu Gui (Cinci Fantome). iar secţiunea de dicţionar de specialitate care însoţeşte anumite lecţii are rolul de a vă clarifica termenii şi noţiunile noi.  Hexagramele cuprinse între numerele 42-47 • • • • • • Yi (Creşterea) – Vânt peste Tunet Kwai (Hotărârea) – Lac peste Cer Gun (Întâlnirea) – Cer peste Vânt Yhui (Întrunirea) – Lac peste Pământ Shang (Ascensiunea) – Pământ peste Vânt Khwan (Copleşirea) – Lac peste Apă Elementele de bază ale orientării • • • • Aranjamentul folosit în feng shui este cel al „Cerului posterior” (sau „După naştere”). De asemenea. aveţi la dispoziţie o recapitulare. Fu Wei (Poziţie supusă). Conform {colii celor 8 aspiraţii ale vieţii. Intelectul (nord-est). Bogăţia (sud-est).

faima – direcţie favorabilă. relaţiile armonioase – direcţie nefavorabilă. incendiile. Bucureşti 2005 Yi Jing – Oracolul chinezesc. Maestrul Val Biktashev – Feng shui. dragostea Sheng Qi Tien Yi Wu Gui Yan Nian  Elizabeth Moran. dificultăţile. care stabileşte cele patru direcţii favorabile şi cele patru direcţii nefavorabile – direcţie favorabilă. Bucureşti. cariera neproductivă – direcţie nefavorabilă. care simbolizează accidentele. Editura „Moftul”. care simbolizează pagubele. cuvânt înainte şi note de Paraschiva Păduraru şi Tudor Păcuraru. ghinionul.18 lec]ie demonstrativ\ Feng Shui   direcţie favorabilă direcţie nefavorabilă Fu Wei Huo Hai Jue Ming Liu Sha număr gua – direcţie (zonă) care influenţează pozitiv comportamentul uman – direcţie (zonă) care îngreunează viaţa oamenilor – direcţie favorabilă. Editura Curtea Veche. care simbolizează întâlnirile nefavorabile. care simbolizează prosperitatea. Sibiu Peter E. 2005 . Maestrul Joseph Yu. care simbolizează sănătatea. care simbolizează longevitatea. ediţia a doua. Traducere. traducere de Andreea-Rosemarie Lutic. Editura Polirom. Miller – Iniţiere în Yi Jing. litigiile – direcţie favorabilă. stricăciunile – direcţie nefavorabilă. relaţiile dificile – unul din cele opt numere posibil de atribuit oricărei persoane. stabilitatea – direcţie nefavorabilă. care simbolizează boala. care simbolizează pacea.

care valorifică toate cunoştinţele asimilate într-o lecţie. plante de culoare verde.  1. clopoţei din ceramică sau cristal. Cărui sector de pe harta Bagua îi corespund următoarele forme de vegetaţie dintr-o grădină? a) arbori mari. 2. în care puncte cardinale ale grădinii dumneavoastră aţi utiliza: a) vegetaţie dispusă în formă pătrată. clopoţei din metal.Feng Shui lec]ie demonstrativ\ 19 Fiecare lecţie se încheie cu o temă pentru acasă. 4. unduitoare. Notaţi cu F locurile favorabile şi cu N locurile nefavorabile pentru o casă. d) culmea unui deal. b) arbuşti cu forme sferice şi flori albe sau frunziş gri argintiu. purpurii. . d) plante cu flori sau frunze roşii. ornamente din piatră. 3. c) o fundătură. pomi ornamentali. e) drumuri cu forme curbe. flori de culoare verde sau albastră. c) plante acvatice. Potrivit hartei Celor 4 Animale Celeste. pomi ornamentali. b) malurile unor ape line. Luând în consideraţie Cele 5 elemente. consideraţi că aranjamentul din imaginea următoare este corect? Argumentaţi răspunsul dumneavoastră. b) arbori mici şi arbuşti cu flori. a) o zonă foarte circulată. c) flori de culoare albastră sau verde.

Cu acest exemplu de formular de temă se încheie lecţia demonstrativă a cursului Feng Shui.225. Sperăm că am reuşit prin toate fragmentele selectate să vă convingem de structura facilă a cursului nostru. Noi vă dorim mult succes şi vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului nostru înscriindu-vă la cursul Feng Shui! 021/33.33.20 lec]ie demonstrativ\ Feng Shui Temele se rezolvă pe formularele speciale din interiorul caietelor de curs. Evident că numai răsfoind cu atenţie toate lecţiile veţi reuşi să descoperiţi secretele unei vieţi armonioase. Veţi primi astfel un feedback asupra cunoştinţelor pe care le-aţi dobândit de-a lungul studiului. www.ro . echilibrate şi fericite pe care această practică milenară v-o poate asigura. dar şi de utilitatea tuturor informaţiilor prezentate.eurocor. pe care le puteţi trimite spre corectare profesorului personal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful